Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi"

Transkriptio

1 Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015

2 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus Yleisiä ohjeita Alun kurssivalinnoista Opiskelutekniikasta Opintojen arvostelusta Tutkinnoista Henkilökohtainen opintosuunnitelma Neuvontaa Matematiikan kurssivalinnoista Ensimmäinen syksy Ensimmäinen kevät Toisen vuoden opinnot Syventävät opinnot Tilastotieteen kurssivalinnoista Ensimmäinen vuosi Kirjalliset työt Aineista, kandidaatin tutkielmasta ja gradusta yleisesti Kirjallisten töiden tekeminen Vielä gradun teosta Valmistumisrutiinit 15 7 Sivuaineista Tutkintovaatimuksista Ainevalinnat Kieliopinnot Tärkeitä pikkujuttuja 18

3 1 Johdanto Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa matematiikan ja tilastotieteen opetuksesta ja opiskelusta helposti ymmärrettävässä muodossa ilman byrokraattisia koukeroita. Jokaisen opiskelijan on syytä tutustua myös tiedekunnan opinto-oppaaseen (osoitteessa nettiopsu.utu.fi/opas), jossa esitetään tutkintojen opintovaatimukset. Opas on tarkoitettu ennen kaikkea matematiikan ja tilastotieteen tutkintoohjelman opiskelijoille, mutta sivuaineopiskelijakin saattaa löytää siitä hyödyllistä tietoa. 2 Opintojen aloitus 2.1 Yleisiä ohjeita Matematiikan ja tilastotieteen opiskelu on voimakkaasti kumulatiivista, eli myöhemmät opinnot perustuvat erittäin paljon perusopinnoissa käsiteltäviin asioihin. Mitä paremmin perusopintojen asiat hallitsee, sitä helpompaa on edetä myöhemmin aine- ja syventäviin opintoihin. Matematiikkaan tai tilastotieteeseen ei siis missään tapauksessa sovi ajattelu: Ekana vuonna juhlin, ja myöhemmin sitten opiskelen. Samasta syystä on myös tärkeää, ettei opiskelija ensimmäisenä syksynä haali niin paljon kursseja, että perusasioiden ymmärtäminen jää puolinaiseksi. Kun valmistuvilta opiskelijoilta on gradukyselyissä kysytty: Mitä tekisit toisin, jos nyt voisit aloittaa opintosi uudelleen?, on vastauksiin lähes aina kuulunut kommentti: Perusopintoihin panostaisin huomattavasti enemmän. Tilastotieteen teoria pohjautuu todennäköisyyslaskentaan, joten tilastotieteen todellisen ymmärtämisen kannalta matematiikan perusasioiden hallinta on keskeisessä roolissa. Kuitenkin käytännön tilastotieteilijän työssä keskeisessä asemassa on aineistojen analysointi, joka tapahtuu pitkälti tietokoneita ja tilastotieteellisiä sovellusohjelmia hyödyntäen. Tilastotieteen opinnot aloitetaan matematiikan perusopintojen ja todennäköisyyslaskennan opiskelulla, mutta varsinaisen tilastotieteen opiskeluun päästään kuitenkin kiinni jo ensimmäisen syksynkin aikana. Vielä ensimmäisen vuoden aikana suuri osa opinnoista painottuu harjoitusaineistojen analysointiin tietokoneella, mutta opiskelijoiden matemaattisten taitojen karttuessa myös tilastotieteen opetuksessa teorian osuus kasvaa suuremmaksi, mikä antaa opiskelijoille valmiudet kehitellä itsenäisesti uusia tilastotieteellisä analyysimenetelmiä. Täten matematiikan perusasioiden kunnol- 1

4 lisella hallinnalla on suuri merkitys myös tilastotieteessä. Toki osa tilastotieteen myöhemmistäkin opinnoista valmentaa myös käytännön tilastotieteelliseen työskentelyyn, esimerkiksi tilastolliseen konsultointiin ja todellisten aineistojen analysointiin. Pääaineen ja opintojen suunnan valinta matematiikan opettamisen, tilastotieteen, matematiikan ja sovelletun matematiikan välillä tapahtuu opintojen aikana. Opiskelija, joka jo alusta asti tietää, minkä pääaineen haluaa itselleen valita, voi optimoida kurssivalintansa jo alusta alkaen tätä tavoitetta ajatellen, mutta valinnastaan epävarma opiskelija voi tehdä valinnan vasta toisenkin opiskeluvuoden aikana valmistumisen juurikaan viivästymättä. 2.2 Alun kurssivalinnoista Kurssien määrää pohdittaessa kannattaa huomata, että yliopiston kursseihin kuuluu huomattavasti enemmän omaa työskentelyä kuin lukion kursseihin. Siten työviikkoon kuuluvien luento- ja laskuharjoitustuntien määrä saattaa paperilla näyttää pieneltä, vaikka työtä on liikaakin. Ensimmäisenä syksynä jokainen opiskelija suorittaa kurssit Analyysi I ja Lineaarialgebra. Ennen näiden kurssien asioiden omaksumista ei opintoja juurikaan voi jatkaa. Lisäksi aloitetaan yhden muun aineen opinnot: Tilastotieteilijän uraa harkitsevat aloittavat luonnollisesti tilastotieteen opinnot todennäköisyyslaskennan peruskurssilla. Opettajaksi aikovat aloittavat toisen opetettavan aineen (yleensä fysiikan tai kemian) opinnot. Sovelletusta matematiikasta kiinnostuneet opiskelijat aloittavat tilastotieteen tai tietojenkäsittelytieteen opinnot. Tietoteknisestä matematiikasta kiinnostuneet aloittavat tietojenkäsittelytieteen opinnot. Tämä valinta ei kuitenkaan vielä määrää opiskelijan tulevaisuutta, vaan suunnitelmia voi muuttaa vielä vuodenkin kuluttua valmistumisen viivästymättä. Kolmannen oppiaineen aloittaminen samana syksynä on käytännössä mahdotonta, eikä mainittujen opintojen lisäksi kannata ottaakaan kuin korkeintaan tietojenkäsittelytieteen alkeisopintoja ja kieliopintoja. 2

5 2.3 Opiskelutekniikasta Yliopistotason matematiikan (kuten myös tilastotieteen) oppiminen harjoituksia tekemättä on lähes mahdotonta, joten jo kurssin alusta asti kannattaa laskea laskuharjoitustehtäviä aktiivisesti. Jos ei kurssin aikana tee mitään ja vain lukee pari viikkoa tenttiin, niin ei luultavasti pääse edes läpi tentistä, mutta vaikka sattuisi pääsemäänkin, jää asioiden ymmärtäminen niin ohueksi, että seuraavilla kursseilla tulee vaikeuksia. Laskuharjoitukset eroavat huomattavasti lukion kotitehtävistä. Yliopistossa laskuharjoitukset ovat huomattavasti vaativampia eikä oikea ratkaisu usein aukea hyvällekään opiskelijalle ensi vilkaisulla, vaan tehtävän ratkaisun löytäminen vaatii asian pohtimista useaan otteeseen sekä runsaasti teorian tutkimista luentomuistiinpanoista. Yleensä tietyn viikon laskuharjoituksiin liittyvä teoria käsitellään jo edellisen viikon luennoilla. Laskuharjoitusten tekoa ei kannatakaan jättää viimeiseen iltaan, vaan niiden pohtiminen kannattaa aloittaa heti, kun niihin liittyvä teoria on luennoilla käsitelty. Nämä ohjeet pätevät myös tilastotieteen opinnoissa. Tilastotieteen opintoihin kuuluvat kuitenkin kiinteästi myös tietokoneella tehtävät käytännön harjoitukset, joista osa tehdään ohjatusti laskuharjoitusten yhteydessä. Itsenäisesti tehtävät harjoitukset kannattaa luonnollisesti pyrkiä tekemään mahdollisimman nopeasti kurssin yhteydessä, kun luennoilla ja harjoituksissa käsitellyt asiat ovat vielä tuoreessa muistissa. Luentomonisteiden sivumäärä on useimmiten huomattavasti pienempi kuin muissa aineissa. Niiden lukeminen vaatii kuitenkin vähintään yhtä paljon työtä, sillä pelkkä lukeminen ei riitä, vaan matemaattisia tieteitä luettaessa kaikki esitetyt laskut ja todistukset on käytävä huolellisesti läpi ja jokainen välivaihe todella ymmärrettävä. Opiskelijan on lukiessaan ikäänkuin mielessään varmistettava, että kaikki esitetyt väitteet pitävät paikkansa ja kaikki laskut on siis laskettava läpi päässä ja joskus paperillakin. Myös lukemiseen on siis varattava reilusti aikaa. Vaikka kurssin alussa asiat tuntuisivatkin helpoilta, kannattaa niidenkin opiskeluun suhtautua vakavasti. Useimmiten asiat vaikeutuvat salakavalasti ja, mikäli kurssin alun helppojen asioiden huolellisen opiskelun laiminlyö, havaintoa: No tämä asia ei enää vaikuta ihan triviaalilta. seuraakin hyvin pian havainto: Enhän mä tajua tästä mitään. Ryhmätyö on varsin hyvä työskentelymuoto. Pohdittaessa matemaattisia ongelmaa on kahden tai useamman ihmisen yhteistyö usein varsin hedelmällistä. Ihminen, joka juuri jotakin asiaa pohdittuaan on sen oivaltanut, pystyy usein se- 3

6 littämään sen havainnollisella tavalla muille asiaa yhä pohtiville. Asian selittäminen toisille parantaa usein myös selittäjän ymmärtämystä asiassa. Jotta ryhmätyö olisi hyödyllistä, on sen kuitenkin oltava aitoa ryhmätyöskentelyä, jossa kaikki työskentelevät. Tutkinto-ohjelman opiskelijoiden käyttöön varattu ryhmätyötila, Matikkapaja sijaitsee Quantumin ensimmäisessä kerroksessa. Tilassa on myös muutaman kerran viikossa paikalla ohjaaja (matematiikan tai tilastotieteen jatko-opiskelija), jolle voi esittää kysymyksiä laskuharjoituksista ja matemaattisten tieteiden opiskelusta yleisemminkin. Aine- ja syventäviin opintoihin siirryttäessä kannattaa aina hyvissä ajoin ennen tietylle kurssille osallistumista selvittää opinto-oppaasta, mitä esitietoja tällä kurssilla tarvitaan ja myös hieman kerrata esitietoina olevien kurssien asioita. Kun asioita hiukan palauttelee mieleen ennen kurssin alkua, on näihin asioihin perustuvien uusien juttujen omaksuminen helpompaa. 2.4 Opintojen arvostelusta Opinnot arvostellaan kokonaislukuarvosanoin yhdestä viiteen. Opintojen arvosteluperiaatteet poikkeavat yliopistossa huomattavasti siitä, mihin ehkä lukiossa on totuttu. Lukiossa kokeesta sai yleensä seiskan, jos osasi edes jotain, ja armovitosen, vaikkei osannut mitään. Yliopistossa taas jo pelkkä ykkösen saaminen edellyttää sitä, että on osannut asiat kelvollisesti (yleensä sanotaan, että päästäkseen läpi on opiskelijan tentissä vastattava oikein yli puoleen kysymyksistä). Ei siis kannata masentua, vaikka arvosanat hieman poikkeaisivatkin totutusta huonompaan suuntaan. 2.5 Tutkinnoista Kaikki uudet opiskelijat valmistuvat ensin Luonnontieteiden kandidaateiksi (LuK), minkä jälkeen opintoja voi jatkaa Filosofian maisterin tutkintoon (FM). LuKtutkinto ei vielä anna muodollista pätevyyttä juuri mihinkään virkaan, joten opinnoissa kannattaa alusta alkaen ottaa tavoitteeksi FM-tutkinnon suorittaminen. Pääaineen perus- ja aineopinnot kuuluvat LuK-tutkinnon opintoihin, syventävät taas FM-tutkinnon. Syventävät opinnot voi aloittaa kuitenkin jo ennen kuin LuKtutkinto on valmis. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, että LuK-tutkinto valmistuu ajoissa opintotuen kannalta. LuK-tutkintoon ei voi sisällyttää lainkaan syventäviä opintojaksoja, ei edes sivuaineista. Maisterin tutkinnon vapaavalin- 4

7 taisiin opintoihin voi sen sijaan kuulua minkä tasoisia sivuaineopintoja tahansa. Opettajaksi opiskelevilla FM-tutkintoon kuuluvat myös pedagogiset opinnot. LuK-tutkinnon suorittanut opiskelija voi myös hakeutua toiseen yliopistoon, jopa eri alalle tai ulkomaille, suorittamaan maisterintutkintoaan. Tällöin hän voi joutua suorittamaan maisterintutkinnon 120 opintopisteen lisäksi mahdollisesti erilaisia täydentäviä siltaopintoja, joilla hän hankkii itselleen riittävät pohjatiedot maisterintutkinnon suorittamiseen uudessa tutkinto-ohjelmassaan. Jos opiskeluhaluja vielä FM-tutkinnonkin jälkeen riittää, voi opintoja jatkaa filosofian lisensiaatin (FL) ja edelleen filosofian tohtorin (FT) tutkintoihin. 2.6 Henkilökohtainen opintosuunnitelma Opintojen alussa jokainen opiskelija laatii opettajatuutorin (Tuomas Nurmi) kanssa itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Johdantoviikon aikana laaditaan pienryhmissä alustava suunnitelma, jota muutaman viikon opiskelun jälkeen tarkennetaan kahdenkeskisessä keskustelussa opettatuutorin kanssa. Opettajatuutori kutsuu opiskelijat tähän keskusteluun. Keväällä opettajatuutori kutsuu opiskelijat jälleen kahdenkeskiseen keskusteluun, tällä kertaa pohtimaan toisen vuoden opintoja. Opiskelija, joka jo tässä vaiheessa tietää valitsevansa pääaineekseen tilastotieteen, käy tämän HOPSkeskustelun tilastotieteen opetusamanuenssi Eila Seppäsen kanssa. Eri pääaineiden ja opintosuuntien (Matematiikan opettaja, Tilastotiede, Matematiikka, Sovellettu matematiikka) henkilökunta järjestää vuosittain pidemmälle ehtineiden opiskelijoiden henkilökohtaisten opintosuunnitelmien päivitystä tukemaan opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisiä tapaamisia, joissa keskustellaan kurssitarjonnasta, tutkielmista, valmistumisesta ja työelämästä. 2.7 Neuvontaa Kurssin sisältöön ja laskuharjoituksiin liittyvät kysymykset kannattaa yleensä esittää luennoitsijalle, harjoitusten pitäjälle tai matikkapajan ohjaajalle. Muut kysymykset, esimerkiksi opintojen suunnitteluun liittyvät, taas kannattaa esittää opettajatuutorille. Kaikki henkilökunnan jäsenet kuitenkin varmasti vastaavat opiskelijoiden kysymyksiin tai ohjaavat oikean henkilön puheille. Henkilökunnan päivystysaika tarkoittaa aikaa, jolloin henkilöt ovat ilmoittaneet olevansa paikalla työhuoneessaan opiskelijoiden käytettävissä. Useimpia 5

8 heistä saa toki häiritä muulloinkin, mikäli vain ovat paikalla. Yleisempiä opiskeluun liittyviä kysymyksiä voi esittää myös tiedekunnan opinto-neuvojalle. Yleisohjeeksi sopii: jos sinulla on kysyttävää, niin kysy. Jos satut kysymään väärältä ihmiseltä, hän kyllä varmasti ohjaa sinut oikeaan paikkaan. Jokaisen opiskelijan kannattaa myös tutustua laitoksen www-sivuihin, joille on koottu runsaasti opiskeluun liittyvää materiaalia ja ohjeita. Myös luennoilla ja laskuharjoituksissa (eli demoissa) saa ja pitää kysyä epäselvistä asioista. Luennoitsijoille kaikki asiat kurssilla ovat helppoja, joten mikäli opiskelijat eivät esitä kysymyksiä luennoilla, luennoitsijat hukkaavat helposti tuntuman siihen, mitkä asiat ovat opiskelijoille vaikeita ja mitä pitäisi selittää tarkemmin. 3 Matematiikan kurssivalinnoista Tilastotiede ja matematiikka ovat erillisiä oppiaineita, vaikka yhteyksiä ja yhtäläisyyksiä onkin, eivätkä kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat lue lainkaan tilastotiedettä. Tämän vuoksi eri oppiaineiden kurssimahdollisuuksia esitellään erikseen; matematiikkaa tässä kappaleessa ja tilastotiedettä seuraavassa. Alussa kaikki opiskelijat lukevat samoja matematiikan kursseja, mutta jo ensimmäisen vuoden keväänä matematiikankin kurssivalintoihin alkaa vaikuttaa se, mille alalle opiskelija aikoo suuntautua. Vaihtoehdot ovat Matematiikan opettajan opinnot, Tilastotiede, Matematiikka ja Sovellettu matematiikka Kurssivalinnoissa ja muussa opintojen suunnittelussa voi aina kysyä apua laitoksen opettajatuutorilta. Seuraavien kappaleiden tarkoituksena on kuitenkin antaa hieman yleiskuvaa siitä, mitä kursseja kannattaa lukea missäkin vaiheessa. 3.1 Ensimmäinen syksy Kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat lukevat ensimmäisenä syksynä matematiikan kurssit Analyysi I ja Lineaarialgebra. Muita matematiikan kursseja ei yleensä lueta, vaan aloitetaan jonkin muun oppiaineen perusopinnot. 6

9 3.2 Ensimmäinen kevät Ensimmäisenä keväänä opiskelija joutuu jo hieman valitsemaan, mitä kursseja lukea. Seuraavassa kommentoidaan lyhyesti eri kursseja, joita jo ensimmäisenä keväänä voi valita: Analyysi II on luettava ehdottomasti jatkosuunnitelmista riippumatta ja se onkin pakollinen perusopintojakso. Algebran peruskurssi I on pakollinen opettajan ja matematiikan opinnoissa ja hyödyllinen myös sovelletussa matematiikassa ja tilastotieteessä. Kurssi on jatkoa kurssille Lineaarialgebra, joten se kannattaa suorittaa jo ensimmäisenä keväänä. Algebran peruskurssi II on erittäin hyödyllinen kurssi varsinkin puhtaan matematiikan opiskelijoille. Koska kurssi on yleensä helpointa suorittaa suoraan Algebran peruskurssi I:n jatkoksi, on kurssin suorittaminen ensimmäisenä keväänä varsin suositeltavaa. Differentiaaliyhtälöt on pakollinen kurssi opettajille ja sovelletun matematiikan opiskelijoille, ja hyödyllinen myös matematiikassa ja tilastotieteessä. Kurssi kannattaa lukea jo ensimmäisenä keväänä ainakin, jos aikoo suorittaa sivuaineopintoja fysiikassa (differentiaaliyhtälöitä tarvitaan lähes kaikissa fysiikan aineopintokursseissa). 3.3 Toisen vuoden opinnot Ensimmäisen kevään kohdalla luetellut kurssit ovat edelleen hyviä vaihtoehtoja luettavaksi, jos niitä ei vielä ole suorittanut. Seuraavassa kommentoidaan jälleen lyhyesti eri kursseja: Algoritminen matematiikka on tietoteknisen matematiikan peruskurssi, joka kannattaa ehdottomasti suorittaa, jos aikoo matematiikan pääaineessa suuntautua diskreettiin matematiikkaan. Kurssilla opetellaan algoritmista ongelmanratkaisua, josta on usein hyötyä muillakin matematiikan aloilla, sillä monet modernin matematiikan ongelmat ovat luonteeltaan algoritmisia. Funktioteoria on keskeinen kurssi erityisesti matematiikan pääaineessa, mutta hyödyllinen myös muilla linjoilla. Vaikka kurssin asiat saattavat kurs- 7

10 sin aikana tuntua käyttökelvottoman abstrakteilta, ne osoittautuvat syventäviä opintoja suoritettaessa hyvinkin käyttökelpoisiksi. Kurssin suorittamista jossakin vaiheessa opintoja voi suositella myös opettajille, sillä kurssi antaa erittäin hyvän kuvan siitä, miten hyödyllistä abstraktimpi matematiikka lopulta on. Myös kysymykseen Mitä hyötyä näistä kompleksiluvuista oikein on? on kurssin jälkeen helpompi vastata. Tekemällä harjoitustyön voi kurssin laajentaa opettajalinjan syventäväksi opinnoksi (5 op) Geometria kasvattaa lähinnä matemaattista yleissivistystä, myöhemmissä opinnoissa sitä ei juuri tarvita. Opettajaksi aikoville kurssi on pakollinen. Kombinatoriikka (ja sen jatkokurssit) on hyödyllinen ennen kaikkea tietoteknisessä matematiikassa eivätkä kurssit opit mene hukkaan muillakaan aloilla. Myös opettajalle voi kombinatoriikan kurssia suositella. Logiikka on mukava kurssi, joka kehittää loogista ajattelua ja on avuksi erityisesti tietoteknisessä matematiikassa. Tietotekniikan opinnoissakin logiikan tuntemuksesta on hyötyä ja myös opettajille kurssia voi suositella. Lukuteoria kannattaa lukea erityisesti matematiikan linjalla. Myös monet tulevat opettajat käyvät kurssin, sillä kurssi on kiva johdatus puhtaan matematiikan ajatusmaailmaan kuitenkin vielä melko konkreettisella tasolla. Kurssin esitietona mainitaan Algebran peruskurssi II, mutta tältä kurssilta tarvitaan lähinnä vain renkaan käsite ja kurssin suorittaminen jo peruskurssi I:n pohjaltakin on täysin mahdollista. Matematiikan historia on pakollinen kurssi puhtaan matematiikan opiskelijoille ja opettajille, mutta suositeltava myös sovelletun matematiikan opiskelijoille. Sen voi halutessaan lukea jo toisena vuotena, mutta kurssista saa kuitenkin enemmän irti, kun muut aineopinnot on jo suoritettu ja siksi kurssi kannattaakin suorittaa vasta aikaisintaan kolmantena vuotena. Kurssi suoritetaan kirjatenttinä, lisätietoja suorittamisesta saa Vesa Halavalta. Tieteellinen laskenta I & II Kurssien tavoitteena on harjoittaa matemaattisten ongelmien numeerista ratkaisua tietokoneella, erityisesti yritysmaailmassa yleisesti käytettyä MatLab-ohjelmaa hyödyntäen. Kurssin osallistujien oletetaan hallitsevan ohjelmoinnin perusperiaatteet. Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat sisällyttää kurssin joko matematiikan tai tietojenkäsittelytieteen opintoihin lukuunottamatta opettajia, joilla kurssi katsotaan aina tietojenkäsittelytieteen opinnoksi. 8

11 Numeerinen analyysi on pakollinen sovelletun matematiikan opiskelijoille. Kurssin tarjoama tuntemus numeerisen laskennan (tietokoneiden ja laskinten) toimintaperiaatteista on kuitenkin suureksi hyödyksi myös niin matematiikoille kuin opettajillekin. Kurssi onkin nykyisin suunnattu erityisesti opettajien tarpeisiin. Kurssin voi harjoitustyön tekemällä laajentaa opettajien syventäväksi opinnoksi (5 op). Optimointi I&II ovat lähinnä sovelletun matematiikan opintoja tukevia kursseja, mutta erityisesti ykköskurssin asioiden hallinta on hyödyksi myös opettajalle. Kursseilla käytettävä matematiikka on huomattavasti vähemmän abstraktia kuin muilla opintojen alkuvaiheen kursseilla. Optimointi I on pakollinen sovelletussa matematiikassa. Lisäksi kurssit ovat esitietona suurelle joukolle optimointiin liittyviä syventäviä kursseja. Todennäköisyyslaskennan peruskurssi on opetuksessa erityisasemassa. Sen voi ottaa joko matematiikan tai tilastotieteen opintokokonaisuuteen. Koko tilastotiede rakentuu todennäköisyyslaskennalle, ja tilastotieteen opinnot aloitetaankin lukemalla Todennäköisyyslaskennan peruskurssi jo ensimmäisenä syksynä. Muiden pääaineiden opiskelijat lukevat peruskurssin yleensä vasta toisena syksynä. Tilastotieteilijöiden lisäksi kurssi on pakollinen myös opettajille ja soveltajille, ja muillekin erittäin suositeltava, sillä todennäköisyyslaskennan perustietoja tarvitaan myös lukuteoriassa, koodausteoriassa ja kryptografiassa. Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi on matemaattisesti huomattavasti peruskurssia vaativampi ja se luetaankin vasta toisena syksynä myös tilastotieteellä. Tilastotieteilijöille jatkokurssikin on pakollinen. Myös opettajille ja soveltajille todennäköisyyslaskenta on keskeinen ala, joten heille jatkokurssi on erittäin suositeltava. Usean muuttujan funktiot (UMF) I kannattaa lukea opintosuunnasta riippumatta. Kurssin sisältö on niin keskeistä matemaattista yleissivistystä, että siihen tulee törmäämään opintojen aikana useasti niin matematiikassa kuin tilastotieteessäkin. Vaikkei kurssi opettajille olekaan pakollinen, jää opettajan matemaattinen osaaminen kovasti vaillinaiseksi ilman tätä kurssia. Sovelletussa matematiikassa ja tilastotieteessä kurssi on pakollinen. Fysiikan sivuaineopintojen suorittamista kurssin tiedot helpottavat huomattavasti. UMF II on suureksi hyödyksi niin tilastotieteen, matematiikan kuin sovel- 9

12 letun matematiikankin opinnoissa sekä myös fysiikan opinnoissa. 3.4 Syventävät opinnot Syventävien kurssien tarjonta vaihtelee vuosittain. Tärkeimmät syventävät kurssit pyritään tarjoamaan vähintään kerran kahdessa tai kolmessa vuodessa. Mitä erikoistuneempi kurssi on sisällöltään, sitä harvemmin se luennoidaan. Aloittamalla syventävien opintojen suorittamisen jo kolmannen tai jopa toisen opiskeluvuoden aikana pystyy siis valitsemaan syventävät kurssinsa huomattavasti laajemmasta valikoimasta. Tällöin on kuitenkin huomattava opintotuen asettamat rajoitukset: Opintotukea myönnetään aluksi vain LuK-tutkinnon suorittamista varten ja osan tukikuukausista saa käyttöön vasta FM-tutkintoa varten, kunhan LuK-tutkinto on valmistunut. Syventävät opinnot kuuluvat aina FM-tutkintoon, joten mikäli aloittaa niiden suorittamisen jo ennen kandiksi valmistumista, on pidettävä huolta, ettei LuK-tutkinnon valmistuminen viivästy liiaksi. Tilaisuuden salliessa syventävien opintojen aloittaminen jo LuK-vaiheessa kuitenkin kannattaa. Jo toisena vuonna suoritettavaksi sopivia kursseja ovat esimerkiksi Matemaattinen mallintaminen, Topologian perusteet, Mitta- ja integrointiteoria sekä Funktioteorian ja Kombinatoriikan jatkokurssit. Myös Åbo Akademin matematiikan laitoksen opetustarjonta kannattaa huomioida syventäviä kursseja valittaessa. Monet niin Akademin kuin yliopistonkin kursseista luennoidaan englanniksi. Kielitaidon kartuttamiseksi kannattaa valita myös joitakin tällaisia kursseja, sillä viimeistään kirjallisia töitä tehtäessä on edessä englanninkieliseen matemaattiseen kirjallisuuteen tutustuminen. Muutamat syventävät opinnot (erityisesti Matematiikan demonstraatiokurssi ja Matemaattiset ohjelmistot opetuksessa ) on suunnattu opettajille ja muut opiskelijat voivat ottaa ne mukaan opintokokonaisuuteen vain ylimääräisenä opintona. Kurssit Numeerinen analyysi ja Funktioteoria taas voidaan lisätyötä tekemällä laajentaa opettajan syventäviksi 5 op kursseiksi. Sen sijaan muut opiskelijat lukevat nämä kurssit tavallisina 4 pisteen aineopintokursseina. Tavallisista syventävistä kursseista voi opettajille suositella ainakin kurssia Matemaattinen mallintaminen, sillä kurssilla käsiteltävä matematiikka on konkreettista ja kurssi antaa hyvän kuvan erilaisista matematiikan sovellusmahdollisuuksista. 10

13 4 Tilastotieteen kurssivalinnoista Tilastotiede on pieni oppiaine, joten kurssivalikoimakin on pienempi ja kurssivalinnat melkolailla suoraviivaisia. 4.1 Ensimmäinen vuosi Opinnot aloitetaan suorittamalla Todennäköisyyslaskennan peruskurssi ja opettelemalla itsenäisesti R-tilasto-ohjelman käyttö verkkokurssin avulla. Tämän jälkeen luetaan varsinaisia tilastotieteen kursseja yksi periodia kohti (Tilastollisen päättelyn peruskurssi, Aineiston hankinta ja tutkimusmenetelmät ja Tilastollisten mallien peruskurssi). Lisäksi tehdään kevään aikana harjoitustyö. Näistä kursseista muodostuu tilastotieteen perusopintokokonaisuus. Toisena vuonna jatketaan tilastotieteen aineopintojen parissa. Nämä ovat jo selvästi teoreettisempia kursseja, ja niiden suorittaminen vaatii matemaattista perusosaamista. Toisen vuoden aikana luetaan ainakin Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi, Lineaariset mallit sekä Tilastollinen päättely I &II. Lisäksi luetaan vapaavalintaisia opintoja kurssitarjonnan mukaan. Mikäli todennäköisyyslaskennan peruskurssi otetaan mukaan matematiikan opintokokonaisuuteen, korvataan se vapaavalintaisilla tilastotieteen aineopinnoilla. Jos taas todennäköisyyslaskennan peruskurssi otetaan osaksi tilastotieteen opintoja, se korvataan matematiikan aineopinnoissa tarvittaessa vapaavalintaisella matematiikan aineopintokurssilla. 5 Kirjalliset työt 5.1 Aineista, kandidaatin tutkielmasta ja gradusta yleisesti Matematiikan ja tilastotieteen kirjallisten töiden tarkoituksena on harjoittaa opiskelijaa: itsenäiseen matemaattiseen työskentelyyn matemaattisen kirjallisuuden käyttöön matemaattisen tekstin tuottamiseen hyvän suomen kielen käyttöön matemaattisessa tekstissä. Tilastotieteen kirjallisissa töissä perehdytään lisäksi tilastollisten aineistojen itsenäiseen analysointiin tilastollisten ohjelmistojen itsenäiseen hyödyntämiseen 11

14 tilastolliseen konsultointiin ja vuorovaikutukseen sovellusalojen toimijoiden kanssa tilastollisen termistön oikeaan käyttöön. Kirjalliset työt ja niiden ohjeelliset suoritusajat ovat Matematiikan aine 2 op toisen vuoden keväällä (ei tilastotieteilijöillä) LuK-tutkielma 6 tai 8 op kolmannen opiskeluvuoden aikana Pro gradu -tutkielma 20 tai 30 op neljännen tai viidennen opiskeluvuoden aikana. Kirjallisten töitten aloittamista ei kannata tarpeettomasti lykätä, jotteivat kaikki työt jää opintojen loppuvaiheeseen jarruttamaan valmistumista. Kirjallisten töitten tekeminen sopii luonnollisesti hyvin myös kesäopintopisteiden hankkimiseen. 5.2 Kirjallisten töiden tekeminen Kirjallisten töiden tekemistä pohjustetaan toisen vuoden keväällä käytävällä kurssilla Matemaattinen kirjoittaminen. Aineiden aiheet (tilastotieteellä LuK-tutkielmien) ja ohjaajat jaetaan tällä kurssilla. Osa ohjaajista asettaa työskentelylle tarkat aikataulut, mutta joka tapauksessa aineen tekeminen on parasta aloittaa heti kurssin päätyttyä. Tilastotieteen LuK-tutkielmalle otollinen aloitusaika on kuitenkin aikaisintaan toisen vuoden jälkeisenä kesänä olennaisimpien aineopintokurssien suorituksen jälkeen. Matematiikan aineen tai tilastotieteen LuK-tutkielman kirjoittamisen yhteydessä osallistutaan myös Kielikeskuksen tarjoamaan Kirjallisen työn laatimiseen liittyvään opetukseen (1 op), mistä kerrotaan lisätietoa matemaattisen kirjoittamisen kurssin yhteydessä. Matemaattisen kirjoittamisen kurssin lisäksi aineen (tai tutkielman) voi saada tehtäväkseen lähettämällä sähköpostia Matematiikan ainetta haettaessa Tuomas Nurmelle. Matematiikan tai sovelletun matematiikan LuK-tutkielmaa haettaessa Eija Jurvaselle. Tilastotieteen LuK-tutkielmaa haettaessa Henri Pesoselle. Gradua haettaessa Matti Vuoriselle (opettajat), Tero Harjulle (matematiikka), Mervi Eerolalle (tilastotiede) tai Marko Mäkelälle (sovellettu matematiikka). 12

15 Nämä henkilöt määräävät työllesi ohjaajan. Jos haluat kirjoittaa työsi jostakin tietystä alasta, kannattaa sinun mainita toiveesi jo työtä hakiessasi, jotta ohjaajaksi saadaan henkilö, joka tätä alaa tuntee. Saatuasi ohjaajan yhteystiedot jatka suunnilleen seuraavaa algoritmia seuraten: 1. Ota yhteys ohjaajaasi ja keskustele aiheesta hänen kanssaan. Ohjaaja etsii sinulle materiaalin, jota voit alkaa työstämään. Hän pyrkii materiaalia etsiessään ottamaan toiveesi huomioon mahdollisuuksien mukaan. Ohjaaja antaa sinulle myös ohjeita itse kirjoitustyöhön. 2. Tutustu aiheeseen pitäen yhteyttä ohjaajaan aina tarvittaessa. 3. Jos lähdemateriaali on laajempi kuin tuleva työsi, laadi jonkinlainen sisällysluettelo ja käy näyttämässä tätä ohjaajalle. Tutkielmia tehdessä ongelma on kuitenkin yleensä päinvastainen, eli opiskelijan on itse hankittava lisämateriaalia työhönsä. Tilastotieteessä tämä luonnollisesti pitää sisällään suunnitelman havaintoaineiston analysoinnista. 4. Käy kirjoitustyön aikana näyttämässä raakaversioita ohjaajalle. 5. Kun työ on mielestäsi valmis ensimmäistä varsinaista tarkastuskertaa varten, oikolue se itse vielä ainakin kerran. 6. Palauta työ ohjaajalle tarkastettavaksi. 7. Korjaa työ ohjaajan ohjeiden mukaisesti. Korjauskertoja tarvitaan yleensä useita. 8. Nauti tienatuista opintopisteistä. Matemaattisen tekstin kirjoittamiseen parhaiten soveltuva tietokoneohjelma on L A TEX, josta on eri käyttöjärjestelmiin tarkoitettuja versioita. Windows-koneita varten on olemassa ilmainen MikTEX-ohjelma, joka on asennettu mikroluokan koneisiin. Ohjeita L A TEX-ohjelman asennukseen löytyy laitoksen www-sivuilta. Sen käyttöä opetetaan matemaattisen kirjoittamisen kurssilla. Matemaattista tekstiä on toki mahdollista kirjoittaa myös Microsoftin Wordilla. Tällöin kirjoittajan on kuitenkin parasta varautua ennalta arvaamattomiin vaikeisiinkin ongelmiin. 5.3 Vielä gradun teosta Gradun teko ei matematiikassa tai tilastotieteessä, toisin kuin monissa muissa aineissa, yleensä ole mikään elämää suurempi kynnyskysymys. Toki gradu silti 13

16 monella opiskelijalla viivästyy, mutta tällöin ei yleensä syynä ole tehtävän vaikeus vaan se, että koko projekti on unohtunut pöytälaatikkoon pölyyntymään. Kun opiskelija on päättänyt, mistä aihepiiristä hän haluaa gradunsa tehdä, määrätään gradulle ohjaaja, joka sitten antaa gradun tekoon materiaalia. Opiskelija tutustuu tähän materiaaliin, ja mahdollisesti etsii itse lisämateriaalia kirjastosta tai www:n avulla. Netistä materiaalia etsittäessä ei kannata turvautua pelkkään Googleen, vaan yleensä on tarpeen hyödyntää myös erilaisia tieteellisiä tietokantoja (ohjaaja kyllä opastaa tässä). Tämän jälkeen opiskelija alkaa työstää materiaaliaan graduksi yhteistyössä ohjaajan kanssa. Graduntekijän kannattaa sopia ohjaajansa kanssa säännöllisistä tapaamisista, vaikkei ohjaaja näitä ehdottaisikaan. Näin varmistetaan työn säännöllinen eteneminen, ja myös se, ettei opiskelija juutu painiskelemaan minkään ongelman kanssa liian pitkäksi ajaksi. Opiskelijan on muutenkin oltava ohjauksessa se aktiivinen osapuoli, ja kysyttävä apua vaikeissa asioissa. Ohjaaja ei voi aina tietää, missä sitä apua tarkalleen tarvittaisiin. Tyhmiäkin kysymyksiä saa ohjaajalle esittää, mutta luonnollisesti vasta sitten, kun niitä on jo itsekin yrittänyt ratkaista. Erityisesti opettajien on syytä aloittaa gradun teko hyvissä ajoin. Auskultointivuosi on yleensä liian kiireinen gradun tekoa ajatellen. Monet opettajaksi opiskelevat myös ottavat jo ennen valmistumista hoidettavakseen pitkiä sijaisuuksia ja ajattelevat tekevänsä gradun työn ohessa tai kesälomien aikana. Tähän harvalla kuitenkaan lopulta riittää voimia ja ongelmia tulee niin opintoaikojen rajauksen kuin taloudellisten menetyksienkin takia (pätevän ja epäpätevän opettajan palkoissa on huomattava ero). Gradun aihetta pohtivan opiskelijan kannattaa tutustua laitoksen www-sivujen tutkimusosioon, josta löytyvät esittelyt niistä matematiikan ja tilastotieteen aloista, joita Turussa tutkitaan. Lisäksi nettisivuilta löytyvät myös Turussa kirjoitettujen matematiikan ja tilastotieteen gradujen otsikot. Opettajien on mahdollista kirjoittaa myös didaktisesti (opetuksellisesti) suuntautuneita graduja. Tällöin gradun aihe saattaa olla esimerkiksi lukiokurssin suunnitteleminen jostakin matematiikan alasta. Gradu on mahdollista kirjoittaa myös yhteistyössä jonkin yrityksen kanssa. Tällöin opiskelijan on kuitenkin itse luotava yhteydet kyseiseen yritykseen (eri mahdollisuuksista voi toki kysellä professoreilta ja opettajatuutorilta). Yritysgradulla on useimmiten kaksi ohjaajaa, yksi yrityksestä ja yksi yliopistolta. Työnjako näiden ohjaajien välillä vaihtelee tapauskohtaisesti. Esimerkkeinä erilaisista yhteistyöyrityksistä voidaan mainita esimerkiksi vakuutusyhtiöt, Nokia, TYKS:n eri yksiköt (lääketieteelliseen mallintamiseen liittyviä aiheita) ja Me- 14

17 renkulun tutkimuskeskus (optimointia). 6 Valmistumisrutiinit Ennen kuin voit valmistua, on seuraavien asioiden tapahduttava: Sen pakollisen ruotsin kurssin on todella oltava suoritettuna! Ennen tutkielman hyväksymistä sinun on kirjoitettava kypsyysnäyte, jossa osoitat kirjoittaneesi tutkielmasi itse ja kykeneväsi kirjoittamaan sujuvaa suomen kieltä. LuK-tutkielman kypsyysnäyte matkustaa yliopiston Kielikeskukseen suomen kielen kieliasun tarkistusta varten, mutta gradun kypsyysnäytteen tarkistaa ainoastaan työn ohjaaja. Gradun hyväksyminen taas on sikäli monimutkaisempaa, että sen lukee ohjaajan lisäksi myös toinen tarkastaja, joka saattaa myös ehdottaa muutoksia työhön. Ohjaaja ja toinen tarkastaja kirjoittavat gradustasi lausunnon, jonka pohjalta laitoksen johtaja hyväksyy gradusi. Tarvitset opintorekisteriisi kokonaisuusmerkinnät kaikista oppiaineista, joita olet opiskellut vähintään 20 op. Jokaisella oppiaineella on vastuuhenkilö, joka näitä merkintöjä antaa. Voit pyytää merkinnän heti, kun kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opinnot on suoritettu. Matematiikan LuK-opinnoista merkinnät antaa Markku Koppinen, matematiikan FM-opinnoista Juhani Karhumäki ja sovelletun matematiikan FM-opinnoista Marko Mäkelä. Tilastotieteen merkinnät antaa Eila Seppänen Todistusanomus täytetään Webropol-lomakkeelle. Ohjeita on tiedekunnan intranet-sivuilla. Täytettyäsi todistusanomuksen opintopäällikkö tarkastaa, että olet todella suorittanut kaikki vaadittavat opinnot ja lähettää anomuksesi dekaanille. Dekaani allekirjoittaa todistuksesi. Todistus lähetetään sinulle kotiin, tai haet todistuksesi tiedekunnan kansliasta. Huomaa, että kokonaisuusmerkintöjen antajat, opintopäällikkö ja erityisesti dekaani saattavat hyvinkin olla työmatkalla, lomalla tai muuten vain poissa pitkiäkin aikoja, joten todistuksen saaminen ei välttämättä onnistu aivan silmänrä- 15

18 päyksessä, vaan saattaa vaatia pitkääkin odottelua. Toimi siis ajoissa, jos sinun on saatava todistuksesi tiettyyn aikaan mennessä. Huomaa myös, että voit suorittaa opintosi minkä tahansa sellaisen opintooppaan mukaan, joka on ilmestynyt aloitusvuotenasi tai sen jälkeen. Vuonna 2005 tapahtui kuitenkin suuri tutkinnonuudistus, jota vanhempien opintovaatimusten mukaan ei enää voi valmistua. Uusin tutkinnonuudistus tapahtui syksyllä 2014, jota vanhempien opintovaatimusten mukaan voi valmistua enää kesään 2018 asti. 7 Sivuaineista 7.1 Tutkintovaatimuksista Sivuaineita on luettava vähintään joko yksi 60 op:n opintokokonaisuus tai kaksi 25 op:n opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuksiin kuuluvat opinnot on lueteltu opinto-oppaassa kunkin aineen kohdalla, toisissa aineissa hyvinkin tiukasti, toisissa joustavammin. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa kokonaisuuteensa eri kursseja kuin opinto-oppaassa, kannattaa siitä neuvotella etukäteen kokonaisuusmerkintöjen antajan kanssa. Seuraavassa luvussa esitellään yleisimpiä ainevalintoja. Mikäli opiskelijan sivuainevalinnat poikkeavat huomattavasti näistä, kannattaa hänen käydä etukäteen keskustelemassa valinnoistaan tiedekunnan opintopäällikön kanssa. 7.2 Ainevalinnat Matematiikan ja tilastotieteen opiskelija voi valita sivuaineensa hyvin vapaasti, mutta työllistymisen kannalta hyödyllisiä ovat ainakin: Matematiikka (kun pääaine on tilastotiede) Tilastotiede (kun pääaine on matematiikka) Tietojenkäsittelytiede Fysiikka Kemia Taloustiede (Kauppakorkeakoulussa) Talouden kvantitatiivisten menetelmien ja rahoitusteorian opinnot (Kauppakorkeakoulussa) Useimpien sivuaineiden opetus alkaa syksyllä jonkinlaisella peruskurssilla. Uusien sivuaineiden aloittaminen kevätlukukaudella on siis yleensä vaikeaa. 16

19 Tietojenkäsittely on pakollinen sivuaine (opettajien on suoritettava kurssit Opiskelun ja työelämän tietotekniikka 2 op"ja Tietojenkäsittelytieteen perusteet I 3 op, matemaatikoiden taas on suoritettava vähintään 25 op:n perusopintokokonaisuus, tilastotieteilijöillä pakollisia opintoja taas on 10 op). Erityisesti matemaatikoille TKT on myös ehdottomasti tärkein sivuaine, ja varsinkin sovelletussa matematiikassa hyvän ohjelmointitaidon hankkiminen on tarpeen. Tietojenkäsittelyn opintoja ei kannata pelätä, vaikkei olisi aiemmin tietokonetta nähnytkään. Yliopiston tietojenkäsittelyn opetus ei nimittäin ole mitään näin Windows toimii -juttuja, vaan enemmän teoreettisia opintoja, joissa aiemmalla käyttökokemuksella ei juuri ole merkitystä. Ohjelmien toiminnan sijaan perehdytään enemmänkin itse koneen toimintaan ja ohjelmointiin. Kaikki opinnot lähtevät tietojenkäsittelyssäkin perusteista, joten kursseille uskaltaa osallistua kuka tahansa. Matematiikan opiskelijat voivat suorittaa TKT:n opintonsa joko TKT:n omien vaatimusten mukaan tai seuraten erityisesti matemaatikoille räätälöityä sivuainekokonaisuutta (opinto-oppaassa matematiikan kohdalla). Myös tilastotiede on tärkeä sivuaine kaikilla matematiikan aloilla, erityisesti jos opiskelija on kiinnostunut sovelletusta matematiikasta ja haluaa ehkä tulevaisuudessa toimia yritysmaailmassa tai lääketieteellisessä tutkimuksessa. Yritysja vakuutusmaailmasta kiinnostuneiden opiskelijoiden kannattaa sisällyttää opintoihinsa myös taloustieteen, rahoitusteorian ja taloustieteen kvantitatiivisten menetelmien opintoja. Jos pääaineena on tilastotiede, on matematiikka luonnollisesti tärkein sivuaine, mutta myös tietyt tietojenkäsittelytieteen opinnot ovat pakollisia (Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tietojenkäsittelytieteen perusteet I sekä Algorirmien ja ohjelmoinnin peruskurssi). Lisäksi tilastotieteilijöiden kannattaa suorittaa jonkin sovellusalan opintoja oman kiinnostuksen mukaan. Opiskelijan, joka aikoo valmistua opettajaksi, kannattaa valita sivuaineekseen fysiikka tai kemia, sillä opettajan virkaa haettaessa ovat opetettavat aineet yleensä matematiikan ja näiden kahden yhdistelmiä. Ollakseen pätevä toimimaan aineenopettajana jossakin aineessa, on opiskelijan sisällytettävä tutkintoonsa 60 opintopisteen kokonaisuus tästä aineesta. Opettajien viroissa yksilöidään yleensä opetettavat aineet. Voidakseen hakea virkaa, jossa opetettavina aineina ovat esimerkiksi matematiikka ja fysiikka, pitää opettajan olla pätevä opettamaan molempia (ja lukiossa lisäksi yhdestä opetettavasta aineesta on oltava suoritettuna 120 op). Tietojenkäsittelytiede ei enää nykyään ole virallinen kouluissa opetettava aine, mutta käytännössä matematiikan opettajat joutuvat usein opettamaan myös tietotekniikkaa ja siksi myös se on hyödyllinen sivuaine. Yhä edelleen suu- 17

20 ri osa opettajanviroista on jopa kolmen aineen (matematiikka, fysiikka ja kemia) virkoja, mikä on varsin ongelmallista, sillä ollakseen pätevä hakemaan tällaista virkaa on opettajan pitänyt suorittaa ylimääräisiä opintoja. Opiskelijan, joka tavoittelee pätevyyttä kolmessa opetettavassa aineessa, kannattaa huomata, että kolmannen opetettavan aineen kokonaisuuden voi täydentää myös valmistumisen jälkeen. Opettajaksi aikovan on suoritettava myös Opettajan pedagogiset opinnot, 60 op. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi yhden lukuvuoden aikana, mutta opintoihin kuuluvia kirjatenttejä on mahdollista suorittaa myös etukäteen. 7.3 Kieliopinnot Pakolliset kieliopinnot kannattaa suorittaa jo opintojen alkuvaiheessa, kun lukion opit ovat vielä muistissa. Kursseja on mahdollista suorittaa myös vapauttavilla kokeilla. Mikäli opiskelijalla on pitkästä englannista L tai E, saa hän suoraan vapautuksen englannin kurssista (toimita todistus näytille Kielikeskukseen). Pakolliset kieliopinnot (ja niiden ohjeelliset suoritusajat) ovat: Virkamiesruotsi 4 op (toisen vuoden syksy). Koostuu kahdesta osasta (suullinen ja kirjallinen viestintä) jotka kuitenkin toteutetaan yhteen integroituna. Englannin kielen tekstin ymmärtäminen 2 op (ensimmäisen vuoden kevät). Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op (kurssille valitaan opiskelijat opintopistemäärän perusteella, eikä sen suorittaminen tämän vuoksi ole yleensä mahdollista ennen kuin toisen vuoden syksynä). Matemaattinen kirjoittaminen 1 op (toisen vuoden kevät). Kirjallisen työn laatimiseen liittyvä opetus 1 op (matematiikan aineen tai tilastotieteen LuK-tutkielman loppuvaiheessa). Mikäli opiskelija epäilee ruotsin taitojensa riittävyyttä, kannattaa jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ennen virkamiesruotsin kurssia osallistua opintojaksolle Ruotsin valmentava kurssi 1. vuoden opiskelijoille. 8 Tärkeitä pikkujuttuja Jokaisen matematiikan ja tilastotieteen opiskelijan kannattaa ilmoittaa itsensä tutkinto-ohjelman viestintään tarkoitetulle sähköpostilistalle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Listalaisille voi lähet- 18

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 27.8.2013 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Valmistumisklinikka Viestintätieteiden tiedekunta

Valmistumisklinikka Viestintätieteiden tiedekunta Valmistumisklinikka 25.1.2017 Viestintätieteiden tiedekunta Ohjelma Uusi tiedekunta, mikä muuttuu? Voit hakea HuK-tutkintoa kun Gradun palautuksesta maisteriksi Kalmanrajat keväällä 2017 Todistushakemuksen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS 1 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 OPINTOTUKI 3 + 2 Tummennetulla merkityt on pakko olla. Loput 70 pistettä

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

OPS-MUUTOSINFO

OPS-MUUTOSINFO 1 OPS-MUUTOSINFO 3.9.201 Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma MUUTOKSEN TAUSTALLA 2 Oulun yliopiston strategia- ja rakennemuutokset Oulun yliopiston opetussuunnitelmatyön periaatteet o Opintojaksojen

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO 1 KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO HOPS 2 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA KAIKENLAISTA KÄTEVÄÄ Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa)

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Juha Tervala Materiaali:

Juha Tervala Materiaali: Juha Tervala 13.6.2017 Materiaali: http://blogs.helsinki.fi/jtervala/taloustieteen-kandiohjelma/ Iso pyörä on Helsingin yliopiston koulutusohjelmauudistus, jonka tavoitteena on aito kolmiportaisuus: ensin

Lisätiedot

METEOROLOGIA Kotisivu: fi/oppiaineet/meteorologia.html

METEOROLOGIA Kotisivu:  fi/oppiaineet/meteorologia.html METEOROLOGIA Kotisivu: http://www.opetus.physics.helsinki. fi/oppiaineet/meteorologia.html TUTKINTOVAATIMUKSET Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat 1.8.2012 tai myöhemmin opintonsa aloittaneet

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Taloustieteen opinnot Tampereen yliopistossa

Taloustieteen opinnot Tampereen yliopistossa Taloustieteen opinnot Tampereen yliopistossa Tietopaketti opintojaan aloittelevalle tai taloustiedettä sivuaineena opiskelevalle lv. 2016-2017 Millaista taloustieteen opiskelu on? Taloustieteen opetus

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Tutkinnon rakenne. Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Heli Järvelä

Tutkinnon rakenne. Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Heli Järvelä Tutkinnon rakenne Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC 5.9.2017 Heli Järvelä Ohjelma 5.9.2017 9:00 9:30 Tavoitteet /Jouni 9:30 10:15 Tutkinnon rakenne & sisältö 10:30 11:15

Lisätiedot

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä.

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä. Tutkintovaatimukset LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP) 584111 PERUSOPINNOT (25 OP) 582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, 4 op 581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op 582103 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2015 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet... 1 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Fukseille TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS. Reija Satokangas. FT, yliopistonlehtori

Fukseille TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS. Reija Satokangas. FT, yliopistonlehtori Fukseille 4.9.2014 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2014 HuK-tutkinto (kaaviot Manuaalissa) OPINTOTUKI 3 + 2 Tummennetulla

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIOLOGIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA OPS 217-22 OPS 214-217 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Tilastotieteen suuntautumisvaihtoehto

Tilastotieteen suuntautumisvaihtoehto Tilastotieteen suuntautumisvaihtoehto OPINTO-OPAS 2002-2004 Näillä sivuilla esitetään koko matemaattisten tieteiden koulutusohjelman opinto-oppaasta otteita, jotka koskevat vain tilastotieteen suuntautumisvaihtoehtoa.

Lisätiedot

Fukseille TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS. Reija Satokangas. FT, yliopistonlehtori

Fukseille TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS. Reija Satokangas. FT, yliopistonlehtori Fukseille 11.9.2013 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2013 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa) OPINTOTUKI

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Opintokoordinaattori Heli Rikala Luonnontieteiden tiedekunnan alkuorientaatio 28.8.2017 28.8.2017 Luonnontieteiden tiedekunta UTA.FI/LUO 1 Tampereen yliopisto TaY nyt http://www.uta.fi/yliopisto/

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo 14-15 G-salissa/ TI 4.9. klo 15-16 G-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Prof. Juhani von Boehm (fys.) suunn.

Lisätiedot