Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "email: pyhannankunta@pyhanta.fi"

Transkriptio

1 Manuntie Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä PYHÄNTÄ Telefax: Sampo Pankki

2

3 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnan hallinto ja siinä tapahtuvat muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Pyhännän työllisyyden kehitys Pohjois-Pohjanmaan talousalueen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan palkatun henkilöstön määrä Sisäisen valvonnan järjestäminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Talousarvion toteutuminen Käyttötalouden toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutumisen erittelyt Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Toimintatuotot (ulk) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Selvitys olennaisista muihin tuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista ja muihin kuluihin sisältyvistä myyntitappioista Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Omistus muissa yhteisöissä Saamiset Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma Vieras pääoma Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot...109

4 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernin tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Konsernin tasetta koskevat liitetiedot Laskennallisesti eriytetyn liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat Jätevesilaitoksen tuloslaskelma Jätevesilaitoksen tase Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastusmerkintä Henkilöstökertomus Kansi: Puolukkamäen päiväkoti, 2010, Timo Aitto-oja

5 4 Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2010 Päättynyt vuosi 2010 antoi monessa mielessä uskoa tulevaisuuteen. Suomen talous kääntyi kasvuun vuoden 2010 aikana. Edellisen vuoden laskeva talouskehitys muuttui positiiviseksi ja kokonaistuotanto kasvoi n. 3 %. Työttömyys sen sijaan pysyi edellisen vuoden tasolla, sillä työttömyyden kasvu jatkui vielä alkuvuoden 2010 ajan ja vasta loppuvuonna työttömien työnhakijoiden määrä kääntyi laskuun. Talouteen epävarmuutta toi valtion voimakas velkaantuminen. Epävarmuutta loi myös tiettyjen euro-maiden, Kreikan ja Irlannin, ajautuminen talousvaikeuksiin ja Yhdysvaltain heikon taloudellisen tilanteen jatkuminen. Kuntasektorilla vuosi 2010 oli selvästi parempi kuin edellinen vuosi. Kuntien tulot kasvoivat ja tulokset paranivat. Kuntien tulojen kasvu perustui suurelta osin siihen, että yli puolet kunnista korotti tuloveroprosenttiaan vuodelle Kunnissa nostettiin myös kiinteistöveroprosentteja, sillä kiinteistöveron ala- ja ylärajojen nosto pakotti jotkut kunnat nostamaan kiinteistöverojaan tai antoi joillekin kunnille mahdollisuuden nostaa jo ennestään korkeita kiinteistöverojaan. Huolestuttavaa sen sijaan oli kuntien velkamäärän kasvu. Ennakkotiedon mukaan kuntien lainanotto vuonna 2010 oli yli 40 % suurempaa kuin vuonna Velkaantumisen kasvua selittää kuntien voimakas panostaminen investointeihin. Kuntien investoinnit kasvoivat yli 50 % verrattuna vuoteen Pyhännän kunnan toimintaympäristössä ei tapahtunut muutoksia vuoden 2010 aikana. Yhteistyötä jatkettiin tuttujen, jo vakiintuneiden yhteistyökumppaneitten kanssa eri sektoreilla. Uutena yhteistyömuotona mukaan tulee vuoden 2012 alusta maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue, jonka muodostavat Haapavesi, Pyhäntä, Siikalatva, Vaala ja Vihanti. Yhteistoiminta alueesta tehtiin päätös kunnanvaltuustossa marraskuussa Pyhännän kunnassa vuonna 2010 tehtiin merkittäviä päätöksiä. Alkuvuodesta kunta päätti rakentaa tuotantotilat Puumaster Oy:lle. Investointia edesauttoi se, että Haapaveden-Siikalatvan seutukunta ja sitä kautta Pyhännän kunta ovat rakennemuutosaluetta vuosien ajan ja saavat näin korkeampaa tukea hankkeille. Investointihanke käynnistettiin helmikuussa, mutta investointitukipäätöksen viivästyminen aiheutti sen, että rakentaminen voitiin aloittaa vasta elokuun loppupuolella ja hallin lopullinen valmistuminen siirtyi vuoden 2011 tammikuulle. Toinen merkittävä ja myös vaikea päätös kunnassa oli Tavastkengän ala-asteen lakkauttaminen. Perusteellisen valmistelun ja monipuolisen keskustelun jälkeen kunnanvaltuusto päätti toukokuussa lakkauttaa Tavastkengän alaasteen lukuvuoden alusta lukien. Myös Kiinteistö Oy Ukonojankartanon toteuttama Vainiontien asuntojen peruskorjaus vietiin läpi suunnitellusti. Taloudellisesti vuosi 2010 oli kunnan kannalta hyvä. Talousarviossa odotimme ylijäämää , mutta tulos oli selvästi parempi, n Odotettua parempi tulos syntyi, koska menot pysyivät hyvin kurissa. Erityisesti erikoissairaanhoidon toteutuma oli alhainen. Kunnan eri hallintoalat onnistuivat työssään hyvin, siitä kiitos heille. Myös tulopuoli toteutui ennakoidusti. Pyhännän yrityselämä selvisi vuodesta 2010 vähintään kohtuullisesti, osa jopa hyvin. Vaikka kunnan taloudellinen tilanne vuoden 2010 oli vakaa, myös huolestuttavia asioita menneen vuoden aikana oli. Väkiluvun väheneminen jatkui edelleen, toki hivenen pienempänä kuin vuonna Pyhännän väkiluku oli 17 asukasta vähemmän kuin vuoden alussa. Asukasmäärän väheneminen heikentää kunnan selviytymismahdollisuuksia tulevaisuudessa. Toinen haasteellinen osa-alue Pyhännällä vuoden 2010 aikana oli perusterveydenhuollon palvelujen saanti. Kesällä terveysase-

6 5 malla tapahtui vesivahinko, joka aiheutti monenlaisia ongelmia terveyspalvelujen järjestämisessä. Vielä suuremmaksi ongelmaksi nousi lääkäripalvelujen saanti. Elokuun lopusta lähtien Pyhännän terveysasemalle ei ollut lääkärin ja sairaanhoitajan palveluja saatavana jatkuvasti, vaikka Pyhännän kunta ja Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi yrittivät kaikin keinoin saada terveyspalvelut toimivaksi Pyhännällä. Kiinteistö Oy Ukonojankartanon tilanne pysyi edelleen heikkona, sillä asuntoja oli jatkuvasti tyhjänä. Myös kunnan velkamäärän kääntyminen kasvuun aiheuttaa huolta. Mennyt vuosi ei ollut helppo Pyhännän päätöksentekijöille. Vaikeita ja raskaita päätöksiä jouduttiin tekemään, mutta yhteistyökykyä ja yhteistyöhalua ne eivät heikentäneet päätöksenteossa. Näin toimien selviämme myös tulevista vuosista. Vuosi 2010 oli kaiken kaikkiaan hyvä ja tuloksellinen. Eri tahojen, yrittäjien, luottamushenkilöiden, kunnan henkilöstön ja kuntalaisten, yhteistyöllä onnistuimme. Kiitokset siitä kaikille! Pyhännällä Jouko Nissinen kunnanjohtaja

7 6 Toimintakertomus 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleistä Sijainti ja alue Perustamisvuosi 1909 Väkiluku Asukastiheys 2,0 as/km 2 Kunnall.vero/as. v Haapaveden-Siikalatvan seutukunta Kansallinen aluetukiluokitus 1 EU tavoite 1-alue Etäisyydet lähimpiin keskuksiin Oulu 122 km Kajaani 76 km Iisalmi 77 km Kokkola 173 km Raahe 116 km Pyhäntä sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Oulun läänin eteläosassa kolmen maakunnan Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Pohjois-Savon yhtymäkohdassa. Naapurikuntia on kuusi idässä Kajaani, etelässä Vieremä ja Kiuruvesi, lännessä Pyhäjärvi, Kärsämäki ja pohjoisessa Siikalatva. Kunnan pinta-ala on 844,43 km 2, josta vesistöjä 34,10 km 2 ja maata 810,33 km 2. Vesistöjen rantaviivan pituus on 103,9 km. Suurimmat järvet ovat Iso-Lamujärvi ja Pyhännänjärvi. Lisäksi kunnassa on useita pieniä järviä ja lampia. Kunnan kaakkoisosassa on 6000 ha:n kokoinen eräalue. Natura 2000 verkostoon kuuluvia alueita Pyhännän kunnassa on kahdeksan. Alueet suojellaan harjujensuojeluohjelman, soidensuojeluohjelman, lintuvesien suojeluohjelman, metsien suojeluohjelman sekä luonnonsuojelulain mukaisesti. Hallinnollinen asema Hallinnollisessa jaotuksessa Pyhäntä kuuluu seuraaviin alueisiin: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Oulun käräjäoikeus Limingan kihlakunta Kempeleen veropiiri, Pulkkilan verotoimisto Kansaneläkelaitos, Pulkkilan toimisto Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto, Ylivieska Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

8 7 Väestö Väestön kehitys tarkasteluvuosi (1.1.) väkiluku muutos edelliseen Väestön ikärakenne Vuosi 0-14 v. % v. % 64 v. - % Yht. % , , , , , , , , , , , , , , ,

9 8 PYHÄNNÄN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO KUNNANVALTUUSTO KUNNANHALLITUS Tarkastuslautakunta Perusturvalautakunta Keskusvaalilautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Kunnanvaltuusto toimikaudella Puheenjohtaja Mahosenaho Juhani, kenttäesimies, Keskusta, Kirkonkylä I varapuheenjohtaja Haataja Janne, tehdaspäällikkö, Keskusta, Tavastkenkä II varapuheenjohtaja Tissari Seppo, sosionomi, Keskusta, Kirkonkylä Jäsenet: Alakärppä Seija, perushoitaja, Kokoomus, Kirkonkylä Hiltunen Jouko, muurari, Vasemmisto, Kirkonkylä Ilves Mirva, lähihoitaja, Vasemmisto, Kirkonkylä Kamula Sami, kirvesmies, Keskusta, Lamujoki saakka Karppinen Kauko, insinööri, Keskusta, Kirkonkylä Konola Matti, maanviljelijä, Keskusta, Tavastkenkä Korsulainen Terhi, lähihoitaja, Keskusta, Kirkonkylä Leiviskä Irma, lähihoitaja, Keskusta, Kirkonkylä Leiviskä Matti, opiskelija, Keskusta, Tavastkenkä Mikkonen Tiina, agrologi, Keskusta, Tavastkenkä, alkaen Nissinen Jouko, FM, Keskusta, Kirkonkylä, saakka Rimpeläinen Satu, terveydenhoitaja, Keskusta, Tavastkenkä Rönkä Marjatta, elintarviketyöntekijä, Keskusta, Viitamäki Svala Ilkka, kehityspäällikkö, Keskusta, Kirkonkylä, alkaen Esittelijänä kunnanjohtaja Jouko Nissinen Sihteerinä hallintosihteeri Helvi Luttinen Vuosille valitussa valtuustossa on 15 valtuutettua. Valtuuston voimasuhteet: lkm ääniä % 2008 vaaleissa Suomen Keskusta ,8 Kokoomus ,1 Vasemmistoliitto ,8 Vihreä Liitto ,3

10 9 Kunnanhallituksen kokoonpano toimikaudella Puheenjohtaja Kotisaari Mirja, terveydenhoitaja, Keskusta, Kirkonkylä, alkaen (hoitanut tätä ennen puheenjohtajan tehtäviä varapuheenjohtajana) Jäsenet: Hiltunen Jouko, muurari, Vasemmisto, Kirkonkylä Konola Matti, maanviljelijä, Keskusta, Tavastkenkä, I vpj alkaen (tätä ennen II vpj.) Kemppainen Juha-Pekka maanviljelijä, Tavastkenkä alkaen ja II vpj alkaen Leiviskä Hilkka, maanviljelijä, Kokoomus, Tavastkenkä Luhtavaara Raimo, tuotantopäällikkö, Keskusta, Kirkonkylä, saakka Nissinen Jouko, FM, Keskusta, Kirkonkylä, saakka, ollut alkuvuoden estynyt hoitamasta tehtävää) Pahkala Lauri, rak.ins., Keskusta, kirkonkylä, alkaen Rissanen Anja, luokanopettaja, Keskusta, Tavastkenkä, alkaen Tahkola Liisa, Keskusta, Kirkonkylä, saakka Esittelijänä toimi kunnanjohtaja Jouko Nissinen ja sihteerinä toimi hallintosihteeri Helvi Luttinen. Kunnanhallituksen voimasuhteet: lkm % Suomen Keskusta 5 71,42 Kokoomus 1 14,29 Vasemmistoliitto 1 14,29 Keskusvaalilautakunnan kokoonpano Puheenjohtaja Mikko Kamula Varapuheenjohtaja Mikko Tahkola Jäsenet Eino Moisanen Susanna Hjulberg Vuokko Luttinen Tarkastuslautakunnan kokoonpano Puheenjohtaja Seppo Tissari Varapuheenjohtaja Jäsenet Marjatta Rönkä Markku Tikkanen Hillevi Sydänmetsä Perusturvalautakunnan kokoonpano Puheenjohtaja Veikko Heikkinen Varapuheenjohtaja Tiina Mikkonen Jäsenet Leena Heikkinen Raimo Hoikka Marja-Liisa Hiltunen Esittelijänä on toiminut va. sosiaalijohtaja Pilvi Härmä Sivistyslautakunnan kokoonpano Puheenjohtaja Eero Kivioja Varapuheenjohtaja Terhi Korsulainen Jäsenet Satu Rimpeläinen Sirpa Piippo Riitta Mahosenaho Matti Leiviskä Tuomas Tuuli Esittelijänä ovat toimineet rehtori Heikki Heikkinen ja rehtori Samuli Yrjänä

11 10 Teknisen lautakunnan kokoonpano: Puheenjohtaja Kauko Karppinen Varapuheenjohtaja Ilkka Svala Jäsenet Irma Leiviskä Sanna Leiviskä Jouko Hiltunen Esittelijänä toimi rakennustarkastaja Timo Aitto-oja. Pyhännän luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatio uudistettiin vuoden 2009 alusta lukien. Kunnanvaltuuston jäsenmäärä muuttui 15 jäseneen ja kunnanhallituksen jäsenmäärä 7 jäseneen. Maaseutulautakunta lakkautettiin ja tehtävät siirtyivät kunnanhallitukselle. Sivistyslautakuntaan yhdistettiin koululautakunta ja kulttuurilautakunta. Tekniseen lautakuntaan yhdistettiin tekninen lautakunta ja valvontalautakunta. PYHÄNNÄN KUNNAN VIRASTO-ORGANISAATIO Konsernijohtaja/ hallinto-osaston päällikkö kunnanjohtaja Jouko Nissinen Vaalit Tilintarkastus Yleinen hallinto Muut palvelut Elinkeinoelämän edistäminen Maaseudun kehittäminen Sivistysosaston päällikkö rehtori Heikki Heikkinen ja rehtori Samuli Yrjänä Hallinto ja koulutoimisto Peruskoulut Esiopetus Päivähoito Liikuntatoimi Raittiustoimi Nuorisotoimi Kulttuuritoimi Kirjastotoimi Kansalaisopisto Perusturvaosaston päällikkö sosiaalijohtaja Pilvi Härmä Hallinto ja sosiaalitoimisto Lasten ja nuorten tukitoimet Vanhusten laitos- ja asumispalvelut Kotipalvelut Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Päihdehuolto Terveyden- ja sairaanhoito Muu sosiaali- ja terveystoimi Teknisen osaston päällikkö rakennustark. Timo Aitto-oja Hallinto- ja tekninen toimisto Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusten ja kiinteistöjen hoito Maa- ja metsätilat ja ympäristönsuojelu Jätehuolto ja energiahuolto Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet Hallinto ja rakennusvalvonta Palo ja pelastustoiminta

12 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Suomen talous on toipunut vuoden 2009 finanssikriisistä nopeasti ja laajapohjaisesti. Suomen bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna ,1 prosenttia. Eniten kysyntää kasvatti vuonna 2010 viennin volyymin lisääntyminen 5,1 prosenttia, tosin palvelujen vienti väheni selvästi. Kasvun taustalla oli myös kotimaisen kaupan elpyminen ja lisäksi kotitalouksien kulutuskäyttäytyminen on ollut suhdannetilanteeseen nähden vahvaa. Investoinnit kasvoivat 0,8 prosenttia ja erityisesti asuinrakennusinvestoinnit vauhdittuivat: niiden volyymi lisääntyi 22,2 prosenttia. Yksityinen kulutus kasvoi 1,0 prosenttia ja julkinen kulutus kasvoi 0,5 prosenttia. Investoinnit kasvoivat 0,7 prosenttia. Varastot pienenivät. Tuonti väheni 4,6 prosenttia. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston suhdannekatsauksen mukaan maailmantalouden elpyminen jatkuu ripeänä. Kasvun painopiste on kehittyvissä maissa kuten Kiinassa, jonka talous kasvaa vajaa 10 prosenttia vuonna 2010 ja noin 9 prosenttia ensi vuonna. Nopean kasvun taustalla ovat osaltaan voimakkaat tuki- ja elvytystoimet, joilla hallitukset ovat paikanneet lamassa supistunutta yksityistä kysyntää, mutta erityisesti kehittyvissä talouksissa myös yksityinen kysyntä on vahvaa. Myös maailmankaupan kasvu jatkuu nopeana, erityisesti Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa, vaikka kasvun nopea vaihe on ohi. Yhdysvaltain talous on toipunut varsin nopeasti. Talouden kasvu yltää vuonna prosentin ja ensi vuonna noin 2 prosentin vauhtiin. Euroalueella kasvu on vaimeaa ja sen ennustetaan kiihtyvän maltillisesti. Vuoden 2010 kasvuksi jää reilu puolitoista prosenttia ja ensi vuonna noin 2 prosenttia. Sen sijaan Saksan talous kasvaa vahvasti, vuonna 2010 vajaa 4 prosenttia ja ensi vuonna yli 2 prosenttia. Keskipitkällä aikavälillä julkisen talouden vakautustoimet piristävät euroalueen näkymiä, kun syntyy paremmin tilaa yksityisille investoinneille ja kun kotitaloudet rohkaistuvat kuluttamaan. Venäjän kasvu kiihtyy 6 prosenttiin vuonna 2010 ja hidastuu hieman keskipitkällä aikavälillä. Venäjän kasvua tukee öljyn korkealla pysyttelevä hintataso ja toistaiseksi alhainen kapasiteetin käyttöaste, joskin talouden jäykkyydet ja valtion ohjailu hidastavat kasvua keskipitkällä aikavälillä. Myös Ruotsin talous elpyy nopeasti; vuonna 2010 kasvua tulee yli 4 prosenttia ja ensi vuonna yli 3 prosenttia. Suomen julkisen talouden alijäämä syveni vuonna 2010 ja se uhkaa painua suuremmaksi kuin vakaus- ja kasvusopimuksen määrittämä 3 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon. Valtion talouden alijäämä painui vuonna 2010 lähes 6 prosenttiin suhteessa BKT:n. Valtiontalous on selvästi alijäämäinen vielä vuonna 2012 ja velanotto pysyy noin 8 mrd. euron suuruisena. Vuoden 2010 lopulla elintarvikkeiden alv-alennuksen vaikutuksen poistuttua inflaatio on kiihtynyt yli kahden prosentin. Syksyllä 2010 nopeinta hintojen nousua on mitattu elintarvikkeissa, asumisen kustannuksissa ja liikenteen polttoaineissa. Vuoden 2011 aikana inflaation odotetaan kiihtyvän 2,4-3,0 prosenttiin johtuen lähinnä veromuutoksista ja kansainvälisistä hintapaineista raaka-ainemarkkinoilla. Vuoden 2011 alussa voimaan tulee useita veromuutoksia, jotka nostavat hyödykkeiden hintoja joko suoraan tai välillisesti. Ansiotason ennustetaan kehittyvän varsin maltillisesti seuraavien kahden vuoden aikana. Korot nousevat hitaasti vuoden 2011 aikana sekä euroalueella että Yhdysvalloissa Seuraavassa on esitetty tietoja ja arvioita eräistä kuntatalouden kannalta keskeisistä kokonaistaloudellisista muuttujista. Vuosien tiedot perustuvat pääosin Tilastokeskuksen maaliskuussa 2011 julkaisemiin kansantalouden tilinpidon lukuihin sekä eräisiin muihin tilastoihin. Vuosien 2011 ja 2012 koskevat ennusteet ovat valtiovarainministeriön laatimia. Muuttuja 2009* 2010** 2011** 2012** %- muutos Tuotanto (määrä) -8,2 3,1 3,6 2,7 Palkkasumma -1,2 1,9 4,5 4,1 Ansiotaso 4,0 2,6 2,8 3,2 Työllisyys(määrä) -2,9-0,4 1,8 0,9 Inflaatio 0,0 1,2 3,3 2,7 %-yksikköä Työttömyysaste 8,2 8,4 7,6 7,2 Verot/BKT 43,0 42,1 42,6 42,4 Julkiset menot/bkt 56,3 55,1 53,8 53,5 Rahoitusjäämä/BKT -2,9-2,8-0,9-0,7 Julkinen velka/bkt 43,8 48,4 50,1 51,3 Vaihtotase/BKT 3,0 3,1 2,2 2,1 Euribor 3 kk, % 1,2 0,8 1,4 2,1 10 vuoden korko, % 3,7 3,0 3,5 4,0

13 Pyhännän työllisyyden kehitys Muutos 2009/2010 Työttömiä Työttömyysaste, % 12,2 12,0 8,7-3,3 Alle 25-vuotiaat Haapav-Siikalatv stk työttömyysaste,% 10,9 12,0 8,9-3,1 Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste,% 11,2 13,2 11,9-1,3 Koko maa työttömyysaste, % 8,8 11,3 10,3-1,0 (Työttömyysluvuissa ovat lomautetut mukana, TE-keskuksen tilasto) Pohjois-Pohjanmaan talousalueen kehitys Väestön muutokset Koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa asukasluku kasvoi henkilöllä eli 1,5 prosenttia. Pohjois-Pohjanmaan asukasluku vuoden vaihteessa oli Haapaveden- Siikalatvan alueella asukasluku oli vuoden vaihteessa ja asukasluvun laskua vuoden aikana seutukunnassa on tapahtunut 106 henkilöä eli 0,7 prosenttia (Haapavesi 26, Pyhäntä -14 ja Siikalatva 118). Koko maassa väestönkasvu oli henkeä, eli 0,4 %. Suomen väkiluku oli henkilöä. Asukaslukutiedot ovat Tilastokeskuksen ennakkotietoja asukasmääristä Työttömyysaste Työttömyysaste Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2010 oli joulukuun lopussa 11,9 %. Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa yhteensä työtöntä työnhakijaa, mikä oli vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys laski vuoden takaisesta lähes kaikissa ryhmissä, eniten teollisuuden, tieteellisen ja teknisen työn sekä terveydenhuolto- ja sosiaalityön aloilla. Avoimia työpaikkoja oli edellisvuotta enemmän neljässä ammattiryhmässä, eniten teollisuudessa. Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita oli 3141, mikä on 438 vähemmän kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli joulukuussa 5997, joista vuotiaita oli Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 4071 eli 20,8 % työttömistä työnhakijoista ilman lomautettuja. Koko maan pitkäaikaistyöttömien vastaava osuus oli Pohjois-Pohjanmaata korkeampi ollen 23,6 %. Haapaveden-Siikalatvan alueella työttömyysaste aleni 3,1 % edellisestä vuodesta. Pyhännällä työttömyysaste aleni 3,3 %. Keskimääräinen työttömyysaste seutukunnassa oli vuonna ,0 % ja Pyhännällä keskimäärin 8,6 %. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on vähentynyt seutukunnassa vuoden työttömästä vuoteen työttömään. Yli 50-vuotiaiden työttömien keskiarvo laski vuoden työttömästä 227 työttömään vuoteen Asuntotuotanto Pyhännällä valmistui vuoden 2010 aikana 1 omakotitalo ja rakennettiin 1 asuinrakennuksen laajennus. Korjausavustuskohteita oli yhteensä 4 ja lisäksi asuntoja peruskorjattiin yhteensä 30 kpl Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa tuli voimaan Laki määräsi luomaan yhteistoiminta-alueet maaseutuhallinnon järjestämiseksi Valtuusto hyväksyi Pyhännän kunnan kuulumaan yhteistoimintaalueeseen, johon kuuluvat Haapaveden kaupunki, Pyhännän, Siikalatvan, Vaalan ja Vihannin kunta. Siikalatvan kunta toimii vastuukuntana. Yhteistoimintaneuvotteluissa oli aluksi mukana myös Oulaisten kaupunki. Pyhännän kunta ostaa nykyisin maaseutuhallinnon palvelut Kiuruveden kaupungilta.

14 13 Valtuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen aluekehityslakia vastaavaksi. Kunnanhallitus antoi lausunnon Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmasta v ja maakuntaohjelmasta v sekä maakuntaohjelmaan liittyvästä ympäristöselostuksesta. Kunnanhallitus hyväksyi Jokilaaksojen, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan Kansaneläkelaitoksen vakuutuspiirien yhdistämisen vuoden 2011 alusta lukien. Edellytyksenä on, että nykyiset toimipisteet säilyvät ja toimipisteiden henkilöstömäärä pidetään sillä tasolla, että toimipisteiden häiriötön toiminta voidaan taata. Pyhännän kunta päätti liittyä talous- ja velkaneuvonta palveluiden osalta Ylivieskan toimialueeseen lukien. Aikaisemmin palvelut ostettiin Kainuun maakunta-kuntayhtymältä. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi irtisanoi Pyhännän kunnan kanssa voimassa olleen työterveyshuollon sopimuksen ja uudeksi toimijaksi hyväksyttiin alkaen Jokilaaksojen Työterveys Oy. Kuntaan hyväksyttiin uusi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje, joka tuli voimaan alkaen. Kunnan tytäryhtiöllä, Kiinteistö Oy Ukonojankartanolla oli vuonna 2010 meneillään Vainiontien vuokratalojen peruskorjaus. Kunta myönsi Yhtiölle euron antolainan peruskorjaukseen. Laina on kertalyhenteinen 10 vuoden kuluttua ja siitä maksetaan korkoa puolivuosittain. Valtuusto hyväksyi Pyhännän kunnan osalta Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan ja sosiaali- ja terveysministeriön välille laaditun alkoholiohjelmaan liittyvän kumppanuussopimuksen. Samoin hyväksyttiin Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan lastensuojelusuunnitelma vuosille Hyväksyttiin Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän perustaminen, perustamissuunnitelma ja perussopimus. Uuteen koulutuskuntayhtymään kuuluvat Kalajokilaakson ja Siika-Pyhäjokialueen kunnat Raahen alueen jäätyä pois aikaisemmin suunnitellusta kokoonpanosta. Valtuusto hyväksyi kouluverkkoselvitystyöryhmän valmisteleman esityksen yhteen yhtenäiskouluun siirtymisestä alkaen. Hallinnollisesti yhteen yhtenäiskouluun siirtyminen tapahtuu alkaen. Tavastkengän koulu lakkautettiin alkaen ja koulun henkilökunta siirtyi Pyhännän koulukeskukseen vastaaviin tehtäviin. Yhtenäiskouluun siirtymiseen liittyy entisen ala-asteen ja yläasteen rehtorin virkojen yhdistäminen. Pyhännän perusopetuksen rehtorin virkaan kuluu myös sivistysosaston osastopäällikön tehtävät. Teknisen osaston osalta hyväksyttiin Leiviskänkankaan asemakaavamuutos, joka koski korttelia 202 tontteja 1,7,8 ja 9 sekä Mauste- ja Tuotetietä. Kaavamuutoksella mahdollistetaan teollisuusalueen tonttien parempi käyttö ja tiemuutoksilla parannetaan tonttien liikennöitävyyttä. Patasuon asemakaavan muutos laitettiin vireille Iso-Lamujärven matkailutoiminnan ja virkistyskäytön edellytysten parantamiseksi. Metsähallituksen ja Pyhännän kunnan välinen vuokrasopimuksen jatko Ahvenjärven luontopolun maa-alueesta hyväksyttiin. Vuokra-aika alkoi ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Vuoden 2010 huomattavimmaksi investoinniksi muodostui teollisuushallin rakentaminen Puumaster Oy:n käyttöön. Teollisuushallin bruttoalaksi muodostui 1513 m 2, ja nettoalaksi 1458 m 2, josta toimistotilojen osuus on 210 m 2, lämmin teollisuustila 996 m 2 ja kylmää varastotilaa 252 m 2. Lisäksi tehtiin erillinen 252 m 2 varastokatos. Piha-aluetta asfaltoitiin 6000 m 2. Teollisuushallin rakentamiseen varauduttiin lisätalousarviolla, jossa menomääräraha oli ja avustuksen osuuden odotettiin olevan Lopullisiksi nettokustannuksiksi muodostui n ,72. Avustusta ei ole vielä maksettu kunnalle. Muita investointeja olivat mm. terveyskeskuksen peruskorjaus ,42, leikkikenttien varusteiden parantaminen ,28 ja viemäriverkostojen rakentaminen ,13. Kunnan lainamäärää lisäsi Kiinteistö Oy Ukonojankartanolle annettu antolaina Lainan lyhennykset olivat ,48. Vuoden 2010 investointeja jouduttiin rahoittamaan lyhytaikaisella lainalla. Uuden lainan määrä selviää, kun päätöksen mukainen investointiavustus on maksettu kunnalle.

15 14 Vuoden 2011 kunnallisveron veroprosentti päätettiin pitää edellisen vuoden tasolla eli 19,75 %. Kiinteistöveroprosentteja tarkistettiin vuodelle 2010 ja ne päätettiin pitää samalla tasolla myös vuonna Kunnan palkatun henkilöstön määrä HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ Toimintayksikkö Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Ilman työllistettyjä Hallinto-osasto Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto YHTEENSÄ Henkilöstöä koskevat tiedot on esitetty tämän toimintakertomuksen lopussa olevassa henkilöstökertomuksessa. 1.5 Sisäisen valvonnan järjestäminen Kuvaus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Riittävä ja kattava valvonta on edellytys kunnan toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus siitä, että toiminta on järjestetty päätösten mukaisesti ja kunnalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Valvonta jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen valvontaan. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja Pyhännän kunnan hallintosäännön mukaisesti. Ulkoista valvontaa suorittavat myös kuntalaiset ja muut viranomaiset. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline ja siitä vastaa kunnanhallitus. Sisäisen valvonnan järjestäminen on toimivan johdon ja tilivelvollisten vastuulla. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja tavoitteet saavuttavaa. Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan, että päätösten perusteena oleva tieto on luotettavaa, tarpeellista ja oikea-aikaista. Sisäisessä valvonnassa tarkastetaan, että lakeja, säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan. Omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen on keskeinen sisäisen valvonnan kohdealue. Kuvaus sisäisen valvonnan järjestämisen arvioinnista Kunnan sisäisen valvonnan järjestämistä arvioidaan johtoryhmän kokouksissa ja osastopäälliköt ja muut tilivelvolliset arvioivat vastaavasti sisäisen valvonnan järjestämistä omassa toimintaympäristössään. Riskien kartoitusten ajantasaisuus ja kattavuus Toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä on arvioitu kunnan tasolla talousarviota laadittaessa ja merkittäviä investointipäätöksiä tehtäessä. Kunnan vakuutusten ajantasaisuus on tarkastettu päättyneen tilikauden aikana. Riskienhallintatyön järjestäminen, toteutus ja seuranta on pääosin kunkin toimialan vastuulla. Kunnan keskushallinto ja kunnanjohtaja seuraavat keskushallinnon ja myös muiden toimialojen riskienhallintaa. Kunnan varautumis- ja turvallisuussuunnitelmissa olevia kaikkia puutteita ei saatu korjattua päättyneen vuoden 2010 aikana. Jokilaaksojen pelastuslaitoksella ei ollut resursseja ohjata kuntien varautumissuunnitelmien valmisteluja ja näin ollen työ jäi kesken. Kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa päivitettiin marraskuussa Tunnistetut sisäisen valvonnan osa-alueiden kehittämisalueet 1. Sopimustoiminnan seuraaminen ja vaikuttaminen ostettujen palvelujen määrään, laatuun ja saatavuuteen. 2. Uuden kuntastrategian laatiminen selkeyttää tavoitteiden asettamista ja seurantaa. 3. Uuden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto. 4. Raportoinnin kehittäminen.

16 15 Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit 1. Kunnan velkamäärän kasvu heikentää kunnan tulevaisuuden näkymiä. 2. Merkittävä osa palveluista tuotetaan muualla kuin kunnan omassa organisaatiossa. 3. Asukasluvun väheneminen vaarantaa tiettyjen palvelujen saatavuuden kunnan sisällä. 4. Kuntakonserniin kuuluvan Kiinteistöyhtiö Ukonojankartano Oy:n taloudellinen tila heikentää myös kunnan taloutta. Suunnitellut kehittämistoimenpiteet 1. Kuntastrategian laatiminen. 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto koko kuntakonsernissa. 3. Saatavien perinnän tehostaminen. 4. Vahinkotilanteisiin varautumista kehitetään edelleen Selonteko sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäinen valvonta ei ole suorittanut tilikaudella sisäisen valvonnan tarkastusta Kannanotto sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Hoitotakuu toteutui erikoissairaanhoidossa alkuvuodesta kohtalaisesti, mutta loppuvuodesta tilanne parani, koska Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri joutui uhkasakon uhalla järjestämään hoitotakuun lain vaatimiin puitteisiin. Perusterveydenhuollossa hoitotakuun kanssa ei ollut puutteita, vaikka lääkäritilanne oli huono Pyhännällä loppuvuodesta. Toimeentulotuen myöntämisessä on pysytty säädetyissä määräajoissa. Kunnan hankinnat vuonna 2010 eivät aiheuttaneet valituksia markkinaoikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Pyhännän kunnan vaatimuksen hallintoriitaprosessissa, joka käynnistettiin kunnan toimesta Asia koski henkilön kotipaikkaa. Koska asialla on suuri merkitys Pyhännän kunnan sosiaalitoimen käyttömenoihin myös tulevaisuudessa, valitti kunta hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen. Tapauksen käsittely on edelleen kesken. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä varojen käyttö Valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta tai poikkeamista sekä niiden johdosta tehdyistä toimista kerrotaan toimintakertomuksessa. Suuruudeltaan merkittäviä määrärahaylityksiä ei ollut. Sopimustoiminta Pyhännän kunta ostaa merkittävän määrän sosiaali- ja terveystoimen palveluja. Suurimmat ostot tapahtuvat Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ja Sosiaali- ja terveyspiiri Helmeltä. Kunnan edustajat sairaanhoitopiirin hallituksessa ja valtuustossa ja Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen asioita käsittelevässä Haapaveden perusturvalautakunnassa ja neuvottelukunnassa seuraavat näiden sektoreiden toimintaa. Palvelujen ostot muilla aloilla olivat edellisen vuoden tasolla. Pyhännän kunta hankkii edelleen ostopalvelusopimuksella kaikki maaseutuhallinnon palvelut Kiuruveden kaupungilta vuoden 2011 loppuun saakka. Kirjastonjohtajan palvelut kunta ostaa Haapaveden kaupungilta. Myös kiinteistönhoidon palvelut hankittiin edelleen ostopalveluna Pyhännän TeeHoo:lta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on kunnassa tyydyttävällä tasolla.

17 16 2. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 2.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Arvioinnissa käytetään lisäksi tuloslaskelman eristä ja välituloksista laskettuja tunnuslukuja. Jäljempänä esitettävä tuloslaskelma sisältää ulkoiset tuotot ja kulut.

18 17 Tuloslaskelma ja tunnusluvut (ulk.) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 12 6 Muut rahoitustuotot 6 4 Korkokulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos -500 Tilikauden ylijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 15,7 % 13,9 % Vuosikate/Poistot, % 353,1 % 264,8 % Vuosikate, /asukas 856,4 614,9 Asukasmäärä Kaavat: Toimintatuotot/Toimintakulut, %= 100xToimintatuotot /(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön ) Vuosikate / Poistot, % = 100 x Vuosikate / Poistot

19 18 Toimintakate Toimintakate on toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus joka osoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verorahoituksella. Toimintakate on kunnassa aina merkkinen. Pyhännän kunnan toimintakate vuodelta 2010 on ,76. Edellisvuoteen verrattuna toimintakate parani ,63 eli 2,6 %. Vuoden 2010 toimintatuotot olivat ,06. Toimintatuotot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna ,79 eli 12,4 %. Toimintatuottojen kasvu johtuu mm. myyntituottojen kasvusta. Myyntituotoista lisääntyivät mm. jätevesimaksut n , kaukolämmön myyntitulot n ja myyntituotot kunnilta Sotavammalain mukaiset korvaukset vähenivät Maksutuotot kasvoivat , suurinta kasvu oli hoitopäivämaksuissa. Tukien ja avustusten tulot kasvoivat , mikä aiheutui työllistämistukien kasvusta n ja muista tuista ja avustuksista (valtio) , tähän kirjattiin mm. koululaisten kotikuntakorvaukset, joita saatiin valtionosuusuudistuksen vuoksi vuodesta 2010 lähtien , netto. Vuokratuotot kasvoivat vain hivenen johtuen muiden rakennusten vuokrien kohoamisesta. Muut toimintatuotot alenivat , tähän vaikuttivat käyttöomaisuuden myyntivoittokirjausten väheneminen, koska tontteja ei saatu myydyksi edellisen vuoden tapaan. Vuoden 2010 toimintakulut olivat ,82. Toimintakulut alentuivat vuoteen 2009 verrattuna ,84 eli 0,51 %. Palkat ja palkkiot kasvoivat n , kasvua tapahtui lähinnä KVTES:n mukaisissa palkoissa, työllistettyjen palkoissa ja tilapäisten palkkakustannuksissa. Vähennystä tapahtui opettajien, vanhempain vapaan/sairasloman sijaisissa ja vuosiloman sijaisissa. Palvelujen ostot pysyivät vuoden 2009 tasolla n. 4 milj.. Palvelujen ostot alenivat edellisvuodesta asiakaspalvelujen ostoissa kuntayhteisöiltä eli sairaanhoitokustannusten osalta n Noususuunnassa olivat asiakaspalvelujen ostot kunnilta , asiakaspalvelujen ostot muilta , toimisto, pankki ja asiantuntijapalvelut n , jätevedenpuhdistuspalvelut n , rakennusten ja alueiden kunnossapito , koneiden ja laitteiden kunnossapito Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kustannukset olivat v ,05 ja v ,81 eli kustannukset kohosivat 2 027,76. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kustannusosuus oli vuonna ,30 ja vuonna ,10. Laskua oli erikoissairaanhoidon kustannuksissa ,20. Pohois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitopäivien määrä Pyhännän osalta vähentyi vuonna 2010 edelliseen vuoteen verrattuna 514 pv eli 37,9 %. Terveyspalvelupiiri Helmen kustannukset projekteineen olivat vuonna ,93 ja vuonna ,19 eli nousua kustannuksissa oli ,26. Aineet, tarvikkeet ja tavarat alenivat eli 2,88 %. Lämmityskustannukset kohosivat ja sähkön kustannukset jopa alenivat 2 829, mutta vesimaksut kohosivat. Avustukset alenivat ,07. Alenemista oli etenkin toimeentulotuissa , omaishoidon tuessa ja vammaisille annetuissa avustuksissa. Vuokramenot alenivat ,39, vähenemistä tapahtui rakennusten ja huoneistojen vuokrissa ,68, As Oy Kirkkotiestä myytiin yksi huoneisto vuonna 2009 sekä koneiden ja laitteiden vuokrissa 2 584,12. Muut toimintakulut pienenivät vuodesta ,17. Vähennystä oli lähinnä muissa kuluissa, tähän vaikutti esim. kokouskahvien osto kunnan omalta työ- ja toimintakeskukselta. Toimintatuottojen eli maksurahoituksen prosenttiosuus toimintakuluista oli 15,7 %. Edellisvuonna prosenttiosuus oli 13,9 %. Verotulot Pyhännän kunnan tuloveroprosentti oli vuonna ,75 %. Yleinen kiinteistöveroprosentti oli 0,75 %. vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti oli 0,50 %, vapaa-ajan asuntojen kiinteistöveroprosentti oli 1,10 % sekä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti oli 1,10 %. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti oli edelleen 0,00 %. Verotulot ylittivät talousarviomäärärahan ,32. Verotulot pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna ,03 eli 1,4 %. Verotulojen väheneminen johtui kunnallisveron voimakkaasta laskusta, ,67, 3,5 %, tähän vaikutti väkimäärän aleneminen ja valtion päättämät verohelpotukset. Kunnallisveron määrä oli ,87. Kuntien saaman yhteisöveron jako-osuus oli edelleen kymmenen prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla. Pyhännän kunnan saamat yhteisöverot kohosivat ,75 eli 6,4 % ollen ,75. Kiinteistöveroprosentteja nostettiin vuodelle 2010 n. 0,1 prosenttiyksiköllä ja kiinteistöverot kasvoivat ,89 eli 14,7 %.

20 19 Verotulot lajeittain Muutos % Kunnallisvero ,5 Yhteisövero ,4 Kiinteistövero ,7 Yhteensä ,4 Valtionosuudet Valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2010 alusta. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus muuttui ns yhden putken valtionosuudeksi. Käyttötalouden valtionosuuksia saatiin vuonna Valtionosuuksien yhteismäärä lisääntyi vuoteen 2009 verrattuna eli 3,8 % Vuoden 2010 opetustoimen valtionosuuden ennakkoa jouduttiin palauttamaan ainoastaan uuden valtionosuusjärjestelmän ansiosta, vähennys tuli Eha-oppilasmäärän vähenemisen vuoksi. Valtionosuuteen tuli lisäksi muutamia pienehköjä tarkistuksia laskentaoikaisujen vuoksi. Talousarviomäärärahaan verrattuna valtionosuuksia saatiin enemmän. Valtionosuudet tehtävittäin, Muutos -% Yleinen valtionosuus Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Harkinnanvarainen valtionosuus Yhteensä ,8 Vuosikate Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuosikatteen kehitys eur/as

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS Kunnanhallitus 253 05.06.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 talousarviosuunnitelman laadintakehys sekä talouden tasapainottamisohjelman raja-arvojen päivitys 463/02.02.00/2014 >Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus 4.4.2011 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015)

Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015) Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015) Asukkaita 18 717 (31.03.2015) Asukastiheys 227 asukasta / maa-km 2 Kokonaispinta-ala 103,8 km² Pinta-alasta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot