SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus , 245 liite 101 Kunnanvaltuusto , 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA"

Transkriptio

1 SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus , 245 liite 101 Kunnanvaltuusto , 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaukolämpötoiminnan yhtiöittäminen Siikalatvan kunnan taajamissa kaukolämpöä on tuotettu kunnallisena toimintana. Kunta omistaa kaukolämpöverkoston kaikissa taajamissa niin Kestilässä, Piippolassa, Pulkkilassa kuin Rantsilassakin. Lisäksi kunta omistaa myös laitoksen Kestilässä ja Rantsilassa. Piippolassa ja Pulkkilassa laitoksen omistaa lämpöyrittäjä, joka myy lämpöä kunnan verkostoon. Kuntalain muutos (626/2013) edellyttää kilpailuilla vapailla markkinoilla olevien toimintojen yhtiöittämistä vuoden 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2015 alusta aloittaa Siikalatvan kunnan tyttärenä Siikalatvan Lämpö Oy, jonka tehtäväksi kaukolämpötoiminta annetaan./h.i.

2 SIIKALATVAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO Sivut Yleisperustelut 3 Tuloslaskelma (ulk./sis.) 5 Tuloslaskelma tililajeittain (ulk./sis.) 8 Tuloslaskelma tililajeittain (ulk.) 17 Investoinnit vuosille Rahoituslaskelma 27 Käyttötalousosa tulosalueittain (kunnanvaltuuston sitovuustaso) 29 Käyttötalouden toimintakate toimialoittain graafina 47 Toimintakulut menolajeittain graafina 48 Tulorahoitus graafina 48 Vuosikate graafina 49 Investointimenot graafina 49 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle Liite 1: Tytäryhtiöille asetettavat tavoitteet Liite 2: Henkilöstöluettelo/-selvitys jaksolta Liite 3: Sos.- ja terveyspiiri Helmen toiminnalliset tavoitteet ja palvelukuvaus Liite 4: Sosiaalipalveluiden sisältöselvitys 102 Liite 5: Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen Siikalatvan kuntakortit 103 Liite 6: Ympäristöpalvelut Helmen kuntakortti 115

3 3 VUODEN 2015 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Käyttötalous Siikalatvan kunnan vuoden 2015 talousarvion käyttötalouden toimintakulut ovat ja toimintatuotot sisäiset palveluostot ja -myynnit sekä sisäiset vuokrat mukaan luettuina. Hallinnonalojen välisten sisäisten palveluostojen ja -myyntien sekä sisäisten vuokrien osuus niin tulo- kuin menopuolellakin on Ulkoiset toimintakulut ovat suuruudeltaan ja ulkoiset toimintatuotot Toimintakulujen ja toimintatuottojen erotus eli toimintakate on Ulkoiset toimintakulut ovat vähentyneet vuoden 2014 varsinaiseen talousarvioon nähden eli 1,1 %. Menojen vähentyminen on saatu aikaan kunnan tuottamissa omissa toiminnoissa. Sen sijaan asiakaspalvelujen ostoissa on kasvua 2,6 % vuoden 2014 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Kasvu kohdistuu sosiaalipalveluihin ja erikoissairaanhoitoon. Sosiaali- ja terveystoimen alueella kasvua vuoden 2013 tilinpäätökseen ja vuoden 2014 varsinaiseen talousarvioon verrattuna on reilut Ulkoiset toimintatuotot vähenevät eli 11,7 %. Merkittävin tuloerä 1,1 milj., joka jää pois, on kaukolämmön myyntitulot. Kaukolämmön yhtiöittämisen myötä ne siirtyvät perustettavalle yhtiölle. Vastaavasti myös kaukolämmön tuottamiseen kohdistuneet menot jäävät pois. Kunnallisverojen osalta talousarvio perustuu valtuuston päättämiin veroprosentteihin: tuloveroprosentti 22,25, kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,00, vakituinen asuinrakennus 0,65, muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,25, rakentamaton rakennuspaikka 2,00, voimalaitokset 2,85 sekä yleishyödyllinen yhteisö 0,00. Verokertymäksi arvioidaan , josta kunnan tuloveron osuudeksi arvioidaan , kiinteistöveron osuudeksi ja yhteisöveron osuudeksi Verotulojen arvioidaan kasvavan 2,8 % vuoden 2014 arvioon nähden. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan Se on n vähemmän kuin vuoden 2014 todellinen toteutuma tulee olemaan. Vuosikate on negatiivinen Suunnitelmapoistojen määräksi arvioidaan Tilikauden alijäämää arvioidaan kertyvän Investoinnit Talousarvion investointien nettomenot vuodelle 2015 ovat Suurin yksittäinen investointikohde on päiväkodin rakentamisen aloittaminen Rantsilan kylälle. Siihen on varattu vuodelle 2015 ja vuodelle Keittiöiden muutostöihin on varattu Tämä liittyy ruokahuollon kehittämiseen siten, että jokaisessa taajamassa on jatkossa yksi valmistuskeittiö. Tilapalveluissa erilaisiin peruskorjauksiin on varattu yhteensä Näitä kiinteistöjä ovat mm. Pulkkilan peruskoulu, Pihlajiston palvelukeskus ja Pikkupihlajan ryhmäperhepäiväkoti, Kestilän peruskoulu, Rantsilan paloasema, yrityspalvelukylä, Kestilän teollisuushalli, Tukikeskus Rantsilassa jne. Näiden lisäksi kaavoitukseen, kaavateiden korjaukseen, asemakaava-alueiden kuivatusjärjestelmiin on varattu yhteensä

4 4 Rahoitus Rahoituslaskelma sisältää lainanottoa 2,2 milj.. Se lisää vuoden 2015 lainamäärää. Vuoden 2014 lopussa lainakanta on n. 13,5 milj. ja vuoden 2015 lopussa se on arviolta 15,7 milj.. Vuoden 2012 jälkeen lainakanta on lähtenyt nousuun. Lainasalkku sisältää liki 100 %:sti vaihtuvakorkoisia lainoja. Korkotaso on edelleen matala ja jää ensi vuonnakin reilusti alle 1 %:n. Talousarvion tunnuslukuja: Vuosi TA 2014 (varsin.) TA 2015 Asukasluku Veroprosentti 21,75 22,25 Toimintamenot (ulk.), milj. 48,1 47,6 Investoinnit (netto), milj. 2,1 3,0 Lainat, kunta, /as (tot ) Valtionosuudet, /as. Valtionosuudet, %:a ulk. toimintamenoista , ,7 Vuosikate, /as Talousarvion sitovuustaso Talousarvio sitoo hallintokuntia valtuustoon nähden tulosaluetasolla, tulot erikseen ja menot erikseen. Lopuksi Yleisen heikon talouskehityksen jatkuessa vaikutukset kuntatalouteen näkyvät verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) supistumisena, mistä seurauksena on sopeutustoimet. Ne näkyvät kansalaisen arjessa verojen, maksujen korotuksina, palvelujen heikentymisenä. Siikalatvan kunnan talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille on alijäämäinen 1,5 milj., jolloin talouden tasapainottamistoimia tarvitaan, jotta alijäämäkehitys saadaan pysäytetyksi. Vuoden 2015 talousarviossa Siikalatvan kunta satsaa työllisyyden hoitoon :lla, johon saadaan työllistämistukea arviolta Tällä arvioidaan saatavan 15 henkilötyövuotta. Työllistämistoimilla on merkittävä kokonaistaloudellinen painoarvo. Siikalatvalla Talousjohtaja

5 5

6 6

7 7

8 8 - Tililajeittain

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 - Tililajeittain

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25 INVESTOINNIT Kestilä, 20 Piippola, 30 Pulkkila, 40 Rantsila Kohde Esitys 2014 Esitys 2015 Esitys 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Liikenneväylät: Kaavatiet tien korjausta/vuosi 30 Laanilan teollisuusalue Avustus 50 % myönnetty Teiden valaistus Puistot ja yleiset alueet: 20 Piippola asemakaava-alueen kuivatusjärjestelmä Toteutus 2014 Kaikilla kirkonkylillä hulevesien jne Asemakaava-alueiden kuivatusjärjestelmät poisjohtamista Kaavoitus Liikunta-alueet: Kuntoratojen valaistus Skeittiparkki Urheilukentän huoltorakennus Lähiliikuntapaikat Pulkkilan OYK valmis 2015, Kestilän OYK tarkistus Selvitetään konttiratkaisumakdollisuus Pulkkilan koulun piha-alueelle, vaiheistus useammalle vuodelle Tilapalvelut: Toimitilat Tukikeskuksen peruskorjaus Pihlajiston peruskorjaus Pikkupihlajan peruskorjaus Tehdään 2015 Sprinklausta, varavoimaa, Pulkkilasaliin varavoimajärjestelmä ATKverkkoon Tehdyn kuntokartoituksen mukaisesti Tehdyn kuntokartoituksen mukaan, sis. Helmiinan 30 Koivulehdon LVI-korjaus Ilmastointi ja käyttövesiputket Sis. mm. pelastusviranomaisten 30 Pulkkila terveyskeskuksen muutokset vaatiman sprinklauksen Keittiöiden muutostyöt Ruokahuollon kehittäminen 20 Pentti Haanpään koulun lukitus Ent. seurakuntatalon peruskorjaus Katto, wc:n korjaus 30 Lukion katon uusiminen Peruskoulun korjaukset Ilmanvaihto, keskusradio 30 Peruskoulun keittiön tunnelitiskikoneen ja yleiskoneen uusinta Peruskoulun atk-luokan kunnostaminen Kaapelointi 40 Aleksanterin koulun keskusradio Kestilän peruskoulun korjaukset Putkistoremontti 40 Paloaseman pihan korjaus Yrityspalvelukylän katon uusiminen ja ulkomaalaus Kestilän teollisuushalli II Hiekan ja öljynerotusjärjestelmä 30 Pulkkilan paloasema Pakokaasut, kaukolämpöliittymä Toteutus , suunnittelu ja 40 Rantsilan päiväkoti tonttityöt käynnistetty 2014 Asuntotoimi: Asuinrakennukset Asuntojen sisäpuolista kunnostusta

26 26 10 Kestilä, 20 Piippola, 30 Pulkkila, 40 Rantsila Kohde Esitys 2014 Esitys 2015 Esitys 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Kaukolämpöverkostot Muut: 20 Kortteisen paloveden turvaaminen TIERA Oy:n osakkeet Investointimenot yhteensä Investointitulot 30 Pulkkilan koulun lähiliikuntapaikka Laanilan teollisuusalue Rantsilan päiväkoti Investointitulot yhteensä Nettomenot Vuoden 2014 lukuina käytetty alkuperäisiä esityslukuja, joihin määrärahamuutoksia ei ole tehty.

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47 KÄYTTÖTALOUDEN TOIMINTAKATE TOIMIALOITTAIN - sisältää hallinnonalojen väliset sisäiset palveluostot ja -myynnit sekä sisäiset vuokrat. - EI SISÄLLÄ KOMPENSAATIOTUKEA, TP 2013 TP 2013 TA 2014 TA 2015 % % % Hallinto- ja kehittämispalvelut , , ,2 Sosiaali- ja terveystoimi , , ,6 Sivistystoimi , , ,6 Kehitys- ja tekninentoimi , , ,6 YHTEENSÄ

48 48 TOIMINTAKULUT MENOLAJEITTAIN - sisältää hallinnonalojen väliset sisäiset palveluostot ja -myynnit sekä sisäiset vuokrat TP 2013 TA 2014 TA 2015 % % % Henkilöstökulut , , ,2 Palvelujen ostot , , ,2 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , ,7 Avustukset , , ,9 Muut toimintakulut , , ,1 YHTEENSÄ Toimintakulut menolajeittain, TP 2013, TA 2014, TA 2015, TP 2013 TA 2014 TA Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut YHTEENSÄ TULORAHOITUS % Valtionosuudet ,2 Verotulot ,7 Toimintatuotot (ulk.) ,1 YHTEENSÄ Tulorahoitus, TA 2015, Toimintatuotot (ulk.) % Verotulot % Valtionosuudet % Valtionosuudet Verotulot Toimintatuotot (ulk.)

49 49 VUOSIKATE VUOSINA TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Vuosikate INVESTOINTIMENOT, BRUTTO, VUOSINA TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA2015 Investoinnit

50 50

51 TOIMINNALLISET TAVOITTEET (TEKSTIOSA) SIVUT 53-90

52

53 VAALIT KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Vaalien tulosalueen tehtävänä on järjestää valtiolliset ja kunnalliset vaalit vaalilain (714/1998) ja oikeusministeriön antamien vaaliohjeiden edellyttämällä tavalla. TAVOITTEET 2015 TOTEUTUMINEN Vuonna 2015 huhtikuussa ovat vuorossa joka neljäs vuosi pidettävät eduskuntavaalit. TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Talous: sis. sisäiset erät Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: Siikalatvan kunnassa on äänioikeutettuja noin Valtiollisissa vaaleissa Oikeusministeriö maksaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden. Korvausta vaalien toimittamisesta maksetaan n. 2,00 euroa/äänioikeutettu. TARKASTUSLAUTAKUNTA 121 TARKASTUSTOIMI Toiminta-ajatus: Tarkastustoimen tehtävänä on edistää hallinnon ja taloudenhoidon yleistä luotettavuutta ja palvella kunnan eri toimialoja raportoimalla niille tekemistään havainnoista. Keskeinen toimielin on tarkastuslautakunta. TAVOITTEET 2015 TOTEUTUMINEN Toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta 1. Valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. 2. Tukee eri hallintokuntien tavoiteasettelua siten, että ne voisivat arviointikertomuksessaan entistä täsmällisemmin arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista niin laadullisesti, määrällisesti kuin myös määrärahojen riittävyyden suhteen. 3. Huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat. 4. Kokoontuu tarkastusvuoden aikana vähintään 6 kertaa. 5. Suorittaa tarkastuskäyntejä kunnan eri toimipisteissä 1 tarkastus/v.

54 54 Asiantuntijapalvelut JHTT-palvelujen osto: 9 tarkastuspäivää. TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Talous: sis. sisäiset erät Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: Mittari/suorite /asukas 3,72 3,75 3,61 3,61 3,83 3, a61 KUNNANVALTUUSTO JA -HALLITUS 131 HALLINTO JA JOHTAMINEN Toiminta-ajatus: Siikalatvan kunta 1) turvaa peruspalvelut tuloksekkaalla ja kustannustehokkaalla toiminnalla, 2) pitää kunnan talouden tasapainossa, 3) on eheä ja elinvoimainen kunta, jossa kuntalaiset voivat hyvin. TAVOITTEET 2015 TOTEUTUMINEN -väestön väheneminen hidastuu -taseeseen ei kerry kattamatonta alijäämää -palvelutuotanto on kilpailukykyistä kustannusten ja vaikuttavuuden osalta TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Talous: sis. sisäiset erät Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: 141 HENKILÖSTÖPALVELUT Toiminta-ajatus: Henkilöstöpalvelujen tehtävänä on tuottaa ja järjestää keskitetysti hoidettavat henkilöstöhallinnon palvelut mm. seuraavilta osa-alueilta: palkka- ja palvelussuhdeasiat, henkilöstön työterveyshuolto, työsuojelu ja työhyvinvointi.

55 55 TAVOITTEET 2015 TOTEUTUMINEN Toiminnalliset tavoitteet yleisesti 1) Palkka- ja henkilöstöhallintoon liittyvät valmistelu- ja suunnittelutehtävät. 2) Henkilöstöstrategia osana kuntastrategiaa 3) Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen sekä työhyvinvoinnin eri osa-alueiden kehittäminen, mm. erilaisten työhyvinvointitilaisuuksien/-seminaarien järjestäminen. Työhyvinvointi voidaan määritellä mm. seuraavasti: Ihmiset voivat työssään hyvin, kun he kokevat työnsä merkitykselliseksi, tuntevat hallitsevansa työnsä ja tulevansa arvostetuiksi, oikeudenmukaisesti kohdelluiksi ja täysivaltaisiksi työyhteisön jäseniksi. Työhyvinvoinnin strategisen toimintasuunnitelman osaalueita ovat mm.: johtaminen työyhteisöllisyys työympäristö osaamista ja uuden oppimista edistävä työ positiivinen vuorovaikutus työkyky ja terveys Laadulliset tavoitteet yleisesti 1) Osaava, motivoitunut ja työhönsä sitoutunut sekä hyvinvoiva ja työniloa tunteva henkilöstö tuottaa tasokkaita palveluja kuntalaisille. Työsuojelutoiminta Koulutus ja tiedotus - Mahdollistetaan työsuojeluvaltuutettujen, työsuojelutoimikunnan jäsenten ja työsuojelupäällikön osallistuminen alan koulutukseen ja tietoinfoihin tietotaidon ylläpitämiseksi. - Koko henkilöstölle pyritään järjestämään vähintään kerran vuodessa työsuojeluun liittyvistä ajankohtaisista asioista yhteisluento. - Esimiehille järjestetään vuosittain yleisluento työpaikan työturvallisuuteen liittyvistä asioista. - Yhteisiä esimiestapaamisia pyritään järjestämään vuosittain yhteisten periaatteiden lujittamiseksi. Tarkastukset - Pohjois-Pohjanmaan työsuojelupiirin tarkastuksia heidän suunnitelmansa mukaan eri työpisteissä - Työpaikkatarkastukset työterveyshuollon ohjelman mukaisesti - Työsuojeluvaltuutettujen työpaikkakäynnit. Toimintaohjeiden päivittäminen - Kunnassa käytössä olevia toimintaohjeita seurataan vuosittain ja niistä tehdään päivitysehdotuksia tarpeen mukaan. Riski-Arvi - Työolosuhteiden vaarojen ja riskien kartoitus ja arviointi jatkuu edelleen kaikkien hallintokuntien osalta. Muu toiminta - Toimenpiteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi - Toimitiloissa olevia sisäilmaongelmia selvittävän sisäilma-

56 56 työryhmän toiminta jatkuu. Työterveyshuolto Jokilaaksojen Työterveys Oy tuottaa henkilöstölle työterveyshuollon palvelut. Maatalouslomittajille työterveyspalveluja tuottavat myös Oulunkaaren kuntayhtymä ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/kainuun työterveys-liikelaitos. Työterveyshuollon palvelut sisältävät lakisääteisten työterveyspalvelujen lisäksi yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut. Painopistealueina on ennaltaehkäisevä toiminta sairauspoissaolojen vähentämiseksi. TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Talous: sis. sisäiset erät Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: Henkilöstöresurssit: Henkilöstöpäällikkö/palkka-asiamies (35 %), työsuojelupäällikkö (20 %), hallintojohtaja (7,5 %), 2,5 palkkasihteeriä, yht. 3,13 henkilöä. Henkilöstöpalvelujen bruttomenot ovat 0,6 % koko kunnan käyttötalouden bruttomenoista ja nettomenot 0,2 % koko kunnan käyttötalouden nettomenoista. Nettomenot ovat 14,99 /as. Asukaslukuna on käytetty väestölaskennan mukaista asukaslukua edellisen vuoden 2014 alussa (5 864 as.). Liitteenä n:o 2 on henkilöstöluettelo. Ko. liite antaa tietoa henkilöstömääristä toimialoittain ja nimikkeittäin. 151 TALOUSHALLINTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Taloushallinnon päätehtävänä on tuottaa päätöksentekoon ja toimintojen ohjaukseen tarvittava informaatio kunnan taloudesta siten, että se palvelee tavoitteiden ja päämäärien saavuttamista ja toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. TAVOITTEET 2015 Toiminnalliset tavoitteet Taloushallinto tuottaa organisaatiolle tukipalveluna keskitetysti taloussuunnittelun, kirjanpidon ja maksuliikenteen palvelut huolehtien lisäksi rahoituksesta, maksuvalmiudesta, perinnästä ja riskienhallintaan liittyvistä asioista. TOTEUTUMINEN Laadulliset tavoitteet Tavoitteena on, että taloushallintopalvelut tuottavat oikeaa ja riittävää tietoa kunnan taloudesta. Palvelut tuotetaan taloudellisesti, sujuvasti sekä oikea-aikaisesti. Laatutavoitteet varmistetaan erikseen annettavalla ohjeistuksella, tarpeen mukaan yhteisesti ja yksilöllisesti vastuullisen taloudenhoidon periaatteita noudattaen. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseksi ja osaamisen kehittämiseksi mahdollistetaan henkilöstön osallistuminen koulutukseen tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa.

57 57 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Talous: sis. sisäiset erät Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: Henkilöstöresurssit: Talousjohtaja (50 %), pääkirjanpitäjä, 2 kirjanpitäjää, yhteensä 3,5 henkilöä. Toisen kirjanpitäjän työpanos myydään kokonaisuudessaan Siikalatvan Vuokratalot Oy:lle. Taloushallintopalvelujen bruttomenot ovat 0,4 % koko kunnan käyttötalouden bruttomenoista ja nettomenot 0,1 % koko kunnan käyttötalouden nettomenoista. Nettomenot ovat 7,53 /as. Asukaslukuna on käytetty väestölaskennan mukaista asukaslukua edellisen vuoden 2014 alussa (5864 as.). 161 TIETOHALLINTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Tietohallintopalvelujen tehtävänä on tukea, opastaa, edistää ja koordinoida tietotekniikan hyödyntämistä kunnan toiminnoissa sekä järjestää asiakirjahallinto arkistolain edellyttämällä tavalla. TAVOITTEET 2015 TOTEUTUMINEN Toiminnalliset tavoitteet Käyttäjien tukeminen atk- järjestelmien käytössä ja arkistointiprosessiin liittyvien käyttäjäkohtaisten hyvien toimintatapojen omaksumisessa ATK-verkon toimivuuden varmistaminen laitehankinnoin Sähköisen asiakirjahallintoprosessin edistäminen Laadulliset tavoitteet Tietoturvan edistäminen Arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen Riittävä henkilöstökoulutus asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ATK-palvelut ja TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 arkistopalvelut yhteensä Talous: sis. sisäiset erät Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja:

58 YLEISET HALLINTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Yleisten hallintopalvelujen tehtävänä on tuottaa organisaatiolle keskitetysti hoidettavat yleisen hallinnon palvelut. TAVOITTEET 2015 TOTEUTUMINEN Toiminnalliset tavoitteet Yleisen hallinnon palvelut kustannustehokkaasti Yleisten hallintopalveluiden uudelleenorganisointi käytettävissä olevien resurssien mukaisesti Laadulliset tavoitteet Hyvän hallintotavan periaatteen noudattaminen Riittävä henkilöstökoulutus henkilöstön ammattitaidon varmistamiseksi ja ylläpitämiseksi TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Talous: sis. sisäiset erät Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: 175 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ Kaavoitus ja maankäyttö Kaavoitus ja maankäyttö ovat merkittävä osa kunnan pitkäjänteistä kehittämistä kunnallisten palveluiden, ja myös elinkeinoelämän kannalta katsottuna. Tämän vuoksi kaavoitus on suoraan kunnanhallituksen alaista toimintaa. Siikalatvan kunnan kaavoittajana toimii kehitys- ja tekninen johtaja. Kaavoittajan tehtävänä on mm. ohjata kaavoitusprosesseja sekä laatia vuosittain MRL:n mukainen kaavoituskatsaus. Varsinaisen kaavoitustyön tekevät konsultit, jotka voidaan valita kuhunkin hankkeeseen erikseen tai tehdä jonkin toimiston kanssa määräaikainen puitesopimus sopimuksen voimassa olo aikana esiin tulevista kaavoitus hankkeista. Kunnanhallitus voi nimetä erillisen kaavoitustoimikunnan ohjaamaan kaavoitusta. Kaavoituksen ja maankäytön palveluihin on varattu käyttötalousmenoihin määräraha kuin vuodelle 2014, Kehitys- ja teknisen johtajan työpanoksesta kaavoitukseen ja maankäyttöön käytetään noin 10 %. Lisäksi on toimistosihteeriresurssia. Käyttötalousmenoilla katetaan kaavamuutokset. Lisäksi pääomamenoihin on varattu suunnitelmakauden vuodelle euroa ja jokaiselle muulle vuodelle euroa asemakaavojen ja osayleiskaavojen laatimiseen sekä laajempien kaavatarkistusten laatimiseen. Laajempia käynnissä olevia kaavoitushankkeita on vuonna 2013 käynnistetty Pulkkilan kk:n osayleiskaavan uudistaminen ja laajentaminen. Tämä valmistuu keväällä Kaava voidaan viedä valtuuston

59 59 hyväksyttäväksi vasta, kun maakuntakaavan ensimmäinen vaihe on tullut hyväksytyksi ympäristöministeriössä. Vuonna 2015 käynnistetään Kestilän kk osayleiskaavan tarkistaminen ja oikeusvaikutteiseksi saattaminen. Karttapalvelut Kaavoituksen lisäksi Kaavoituksen ja maankäytön vastuualueeseen kuuluu myös karttapalveluiden tulosalue. Tähän tulosalueeseen kuuluvat erilaiset kartta- ja paikannuspalvelut, kuten internetissä toimiva karttapalvelu, jonka kautta päästään mm. kunnan osoitekarttoihin. Lisäksi karttapalvelut sisältävät erilaiset opastukset mm. tienvarsilla. Karttapalveluissa ylläpidetään kunnan ajantasaista kaavaa ja sen yhteydessä kunnan omistamien tonttien tonttipörssiä. TAVOITTEET Pulkkilan kirkonkylän osayleiskaava valtuuston hyväksyttäväksi vuoden aikana. 2. Kestilän kirkonkylän osayleiskaavoitus käyntiin 3. Kaavoituskatsaus 2015 laaditaan ja hyväksytään ennen ELY:n kanssa käytävää kehittämiskeskustelua TOTEUTUMINEN TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Talous: sis. sisäiset erät Toimintatuotot 126, Toimintakulut , Toimintakate , ,325 Suoritetietoja: 181 LOMITUSPALVELUT Toiminta-ajatus: Siikalatvan lomituspalveluiden paikallisyksikkö järjestää maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaiset lomituspalvelut vuosilomalomitukset, sijaisapulomituksen ja työvoiman saatavuudesta riippuen myös maksulliset lomituspalvelut Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen mukaisesti n. 340 maatalousyrittäjälle Siikalatvan, Pyhännän ja Vaalan kuntien sekä Kajaanin Vuolijoen alueella. Siikalatvan lomituspalveluiden paikallisyksikkö toteuttaa maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaiset lomituspalvelut laadukkaasti ja joustavasti kiinteää yhteistyötä tehden maatalousyrittäjien kanssa. TAVOITTEET 2015 TOTEUTUMINEN Lomituspalvelut edistävät maatalousyritysten jatkamismahdollisuuksia ja elinvoimaisuutta tulevaisuudessa paikallisyksikön toiminta-alueella. Lomituspalveluiden tuottamisessa mukana olevat ovat työssään huolellisia, yhteistyökykyisiä, joustavia ja ammattitaitoisia. Henkilöstöä on riittävästi lomituspalveluiden toteuttamiseksi tavoitteiden mukaisesti. Lomituspalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ja tasapuolisesti maatalousyrittäjien tarpeista lähtien. Asiakkaat kokevat lomitustoiminnan luotettavana ja helposti tavoitettavana. Maatalousyrittäjille tiedotetaan avoimesti lomituspalveluista ja toiminnan periaatteista.

60 60 Lomituspalveluiden yhteistoimintaryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuonna Vuonna 2015 tehtävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä kartoitetaan asetettujen laatutavoitteiden toteutuminen. Asteikolla 1-5 tavoitteena on kyselyn kaikkien vastausten keskiarvo vähintään 4. Vuoden 2015 talousarvioon varataan määräraha, jolla korvataan vuosilomaan oikeutettujen siikalatvalaisten maatalousyrittäjien palvelumaksusta 30 % ns. tuetussa maksullisessa lomittaja-avussa (enint. 120 h/yrittäjä/v). Varattava määräraha edesauttaa luomaan kuntaan työpaikkoja, mahdollistaa maatalouslomittajien palkkaamisen pidempiaikaisiin työ-suhteisiin ja siten parantaa maatalouslomittajien saatavuutta sekä edesauttaa maatalouslomittajien mahdollisten työaikavajausten täyttämistä. Määrärahan turvin myös tuetaan maatalousyrittäjien jaksamista työssään ja maatalousyritystoiminnan jatkamista sekä osaltaan turvataan maaseudun ja samalla koko Siikalatvan kunnan elinvoimaisena säilymistä. Lomituspalveluhenkilöstön osaamista, ammatti-taitoa ja yhteishenkeä kehitetään ja huolehditaan henkilöstön fyysisestä ja henkisestä työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. Henkilöstön täydennyskoulutustarve kartoitetaan ja kartoituksen pohjalta laaditaan koulutussuunnitelma. Tilakohtaisista perehdytyksistä laaditaan suunnitelma ja perehdytykset toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Maatalouslomittajille pidetään vähintään 2 työpaikkapalaveria vuoden 2014 aikana. Maatalouslomittajille järjestetään työterveystarkastus kolmen vuoden välein. Sairauspoissaolo % on alle vuoden 2014 tason. Tähän tavoitteeseen pyritään Siikalatvan kunnan työpaikkojen varhainen tuki ja välittäminen toimintamallin mukaisin keinoin. Esimiestoiminta on ammattitaitoista, henkilöstöä kuuntelevaa ja kannustavaa. Hallinto on yhteistyökykyistä ja noudattaa hyvää hallintomenettelyä. Toiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista, aikatauluissa pysyvää ja joustavaa. Lomitusten suunnittelu on ajan tasalla lomitusnetissä. Lomitushallinto käyttää Melan laatimaa lomitusopasta päivittäisenä työvälineenä. Vuodelle 2015 myönnetyt maatalousyrittäjien vuosilomapäivät järjestetään ja pidetään vuoden 2015 aikana. Toteutetaan myönnetyt sijaisapupäivät, joihin sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjällä on lomituspalvelulain mukainen peruste ja tarve. Tuettua maksullista lomitusta järjestetään keskimäärin enemmän kuin vuonna Tilakohtaiset palvelusuunnitelmat tehdään LOMAL 8a :n mukaan ja vuonna 2012 tehdyt palvelusuunnitelmat tarkistetaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Lomituspalvelut järjestetään yhdenmukaisesti valtakunnallisia tavoitteita noudattaen: Paikallisyksikön keskimääräinen lomitustyöaika poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10 % ja paikallisyksikön keskimääräinen lomituspäivän kustannus ilman matkakustannuksia poikkeaa enintään +10 % valtakunnallisesta keskiarvosta. TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Talous: sis. sisäiset erät Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate ,

61 61 Suoritetietoja: 191 PELASTUSTOIMI Palo- ja pelastustoimen hoitaa Jokilaaksojen pelastuslaitos. Siikalatvan kunnan alueella on kolme paloasemaa; Kestilässä, Pulkkilassa ja Rantsilassa. Asemat ovat suhteellisen uusia ja siten ajanmukaisia. Myös alueelle sijoitettu kalusto on varsin uutta ja tarkoituksenmukaista. Uutena toimintana vuonna 2015 käynnistyy ensihoito pelastuslaitoksen hoitamana. Tämä on merkinnyt pienien muutosten tekemistä Pulkkilan ja Rantsilan paloasemille ambulanssien sijoittamiseksi. Siikalatvan kunnalla on yksi edustaja ja hänellä henkilökohtainen varajäsen pelastuslaitoksen johtokunnassa. Kunnan maksuosuus pelastuslaitoksen menoista kasvaa vuonna ,5 % edellisestä vuodesta. Palo- ja pelastustoimen lisäksi tähän tulosalueeseen kuuluu varautuminen (ent. väestönsuojelu). Varautumisen suunnitelmat uudelle Siikalatvan kunnalle valmistuivat 2012 ja niitä testattiin valmiusharjoituksessa lokakuussa Pääosin suunnitelmat ovat toimivia. Joitakin muutoksia pitää tehdä harjoituksen perusteella. TAVOITTEET Ambulanssitoiminta käynnistyy Pulkkilan ja Rantsilan paloasemilla tilojen puolesta. 2. Varautumissuunnitelmat tarkistetaan ajan tasalle. TOTEUTUMINEN TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Talous: sis. sisäiset erät Toimintatuotot 45, Toimintakulut , Toimintakate , Suoritetietoja: SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 211 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO Toiminta-ajatus: Kunta on siirtänyt sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen yhteistoiminta-alueelle, Sosiaali-ja terveyspiiri Helmelle erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta. Kustannuksista aiheuttamisperiaatteella vastaavana kunta seuraa ja valvoo, että kuntalaiset saavat hyvinvointia ja terveyttä edistäviä, vaikuttavia ja taloudellisesti tuotettuja palveluja. Vallitsevassa taloustilanteissa korostuu erityisesti palvelutuotannon tehokkuus ja vaikuttavuus. TAVOITTEET 2015 TOTEUTUMINEN Perusturvan, erikoissairaanhoidon ja ympäristönterveydenhuollon palvelujen toimivuutta ja kustannuksia seuraa kunnanjohtaja yhdessä kunnanhallituksen kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista hallitus on antanut esityksen eduskunnalle, mikä hyväksytyksi tullessaan merkitsee

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 20.04.2015, 103 liite 23 Tarkastuslautakunta 20.05.2015, 26 liite 5 Kunnanvaltuusto 22.06.2015, 48 liite 12 SIIKALATVAN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Vuoden varrelta:

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 60 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet 1 1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet Kaupunki Kurikan kaupungin omat väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutusten arviointiin tulevasta kehityksestä. Tilastokeskuksen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kunnanhallitus 26.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat ja työllinen

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14 PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valtuusto 17.12.14 Sisällysluettelo 1 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1. Yleinen taloudellinen kehitys 4 1.2 Kuntatalous 5 2 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8.

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8. Sisällysluettelo A TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT SEKÄ TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT...4 1. JOHDANTO...5 2. KUNNAN TÄRKEIMMÄT PAINOPISTEALUEET...5 2.1. TOIMINTA-AJATUS...5 2.1.1 Kunnan tavoitteet

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...4 2. Kuntastrategia...5

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot