Vaasan yliopisto Matkustusohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan yliopisto Matkustusohjeet"

Transkriptio

1 Vaasan yliopisto Matkustusohjeet 1. Valtion matkustussääntö Virkamatka Matkakustannukset ja matkan tekotapa Matkakustannusten alentamissopimukset Matkustus- ja majoitussopimukset Matkapalvelut matkatoimisto Areasta Lentoyhtiöiden tarjoamat etuudet Matkavakuutus... 3 Matkavakuutusyhtiö Eurooppalaisen korvausrajat:... 4 Matkustajavakuutus... 4 Matkatavaravakuutus... 4 Matkavastuuvakuutus... 4 Matkaoikeusturvavakuutus Matkustusturvallisuus Virkamatkaesitys Matkaennakko Lomamatkan ja virkamatkan yhdistäminen Osallistumismaksut Matkalaskut Matkustamiskustannukset Majoittumiskorvaus Yömatkaraha Päivärahat Kotimaan päivärahat Ulkomaan päiväraha Ateriakorvaus Ulkomaan matkojen muut erilliskorvaukset Matka-ajan korvaus Ulkomaalaisille maksettavat päivärahat Ulkopuolisten kustantamat virkamatkat Virka-auton käyttö virkamatkoihin Vastaväittäjien matkakustannukset Ulkomaantyö Päivitetty /ML

2 2 1. Valtion matkustussääntö 1.1. Virkamatka VY:n matkustusohjeet perustuvat Valtion työmarkkinalaitoksen julkaisemaan matkustussääntöön, jossa on valtion virkamiesten ja työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta allekirjoitettu erillinen virka- ja työehtosopimus. Ohjeita sovelletaan kaikkiin virkamatkoihin riippumatta siitä, mistä määrärahasta ne maksetaan. Sopimus matkakorvauksista löytyy valtiovarainministeriön verkkosivuilta: Virkamatka on matka, jonka virkamies tai työntekijä esimiehen määräyksestä tekee virka- tai työpaikan ulkopuolelle virka- tai työtehtävien hoitamista varten. Virkamatka alkaa säännönmukaisesti joko virka- tai työpaikalta tai asianomaisen asunnolta ja päättyy jompaankumpaan näistä Matkakustannukset ja matkan tekotapa Matkakustannuksina pidetään niitä ylimääräisiä menoja, joita asianomaisella on ollut virkamatkan johdosta. Virkamatka on tehtävä virastolle edullisimmalla tavalla. Matkustussäännön 5 :n mukaan virkamatkasta ei suoriteta korvausta enempää kuin mitä olisi ollut maksettava, jos matka olisi tehty virastolle edullisimmalla tavalla. Matkustustapaa valittaessa on huomiota kiinnitettävä matkanvälittömien kustannusten ohella myös muihin kokonaiskustannuksiin vaikuttaviin seikkoihin, muun muassa matkan vaikutuksiin työajan käyttöön. Virkamatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa kuin huomioon ottaen matkan ja hoidettavaksi määrättyjen tehtävien tarkoituksen mukainen suorittaminen on mahdollista. Kaikki matkan kestoon, matkustustapaan ja kustannuksiin vaikuttavat erityistekijät tulisi esittää matkamääräyslomakkeella jo matkamääräystä haettaessa. Vertailua suoritettaessa voidaan työajan säästön lisäksi ottaa huomioon myös vapaa-ajan merkittävä säästö.

3 3 2. Matkakustannusten alentamissopimukset 2.1. Matkustus- ja majoitussopimukset Virkamatkoista aiheutuvien kulujen vähentämiseksi Hansel Oy on valtiovarainministeriön ja matkustuspalveluhankintojen kehittämisryhmän toimeksiannosta solminut lentokuljetuspalveluja koskevat sopimukset m. Finnair Oyj:n ja SAS:n kanssa. Lisäksi on sovittu matkustuspalveluista VR-konsernin, Suomen taksiliiton ja Silja Line Oy:n kanssa. Tarjouskilpailun perusteella on myös valittu joukko ulkomaisia ja kotimaisia hotelleja. Matkavakuutussopimus on tehty Vakuutusyhtiö Eurooppalaisen kanssa. Yhteistyösopimukset on koottu valtion matkakustannusten alentamissopimukset julkaisuun. Julkaisu on saatavissa yksiköiden taloussihteereillä ja hallintopalveluissa/marita Kätevä. Tiedot valtionhallinnon matkustuspalvelusopimuksista julkaistaan Hansel Oy:n verkkosivuilla Matkapalvelut matkatoimisto Areasta Vaasan yliopisto on tehnyt kilpailutuksen perusteella sopimuksen Matkatoimisto Arean kanssa matkapalvelujen ostosta. Sopimuksen mukaisesti yliopisto keskittää kaikki matkapalelujen ostot Matkatoimisto Arealle. Sopimus on tehty ja on voimassa toistaiseksi Lentoyhtiöiden tarjoamat etuudet Eräät lentoyhtiöt markkinoivat tuotteitaan tarjoamalla asiakkailleen ilmaismatkoja ja ilmaisia yöpymisiä hotelleissa. Valtiovarainministeriön määräyksen (5/2001) mukaan viraston kustantamista virkamatkoista saatu etu kuuluu virastolle ja mahdolliset ilmaiset liput ja yöpymiset tulee hyödyntää muiden virkamatkojen yhteydessä. 3. Matkavakuutus Yliopistolla on sopimus Vakuutusyhtiö Eurooppalaisen kanssa. Sopimus numero on Vakuutettuina ovat Vaasan yliopiston matka- tai koulutusmääräyksellä matkustavat henkilöt. Vakuutukseen sovelletaan voimaantulleita yrityksen SuperEuro -matkavakuutusehtoja sekä erityisehtoja.

4 4 Vakuutus on voimassa vain ulkomaille suuntautuvilla virkamatkoilla. Yli 3 kuukautta yhtäjaksoisesti kestävillä matkoilla vakuutusturva tulee selvittää matkakohtaisesti vakuutusyhtiön kanssa (yhteyshenkilö hallintopalveluissa Marita Kätevä). Kotimaan matkojen osalta vakuutusturvaa (esim. matkalla tapahtunut työtapaturma) hoitaa Valtiokonttori ( ). Yhteyshenkilö yliopistossa on Anna-Maija Vainio (henkilöstöpalvelut). Ulkomaalaisten työntekijöiden matkavakuutukset Ulkomaalaiset työntekijät eivät automaattisesti kuulu yliopiston matkavakuutuksen piiriin; henkilöllä tulee olla pysyvä kotipaikka Suomessa. Tarkempia tietoja asiassa antaa vakuutusyhtiö. Hansel Oy on kilpailuttamassa valtion matkavakuutusta ajalle Päätös asiasta tulee Hansel Oy:n kotisivulle: Matkavakuutusyhtiö Eurooppalaisen korvausrajat: Matkustajavakuutus Omavastuu 0 euroa. Kulukorvaukset/matkasairaus tai tapaturma ilman euromääräistä ylärajaa. - matkasairauden hoitokulut enintään 120 päivää - matkatapaturman hoitokulut enintään 3 vuotta Matkatavaravakuutus Omavastuu 0 euroa. Suoranainen esinevahinko enintään 841 euroa. Matkavastuuvakuutus Omavastuu 50 euroa. Toiselle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko enintään euroa Matkaoikeusturvavakuutus Omavastuu 15 %, vähintään 151 euroa. Oikeudenkäyntikulut enintään euroa.

5 5 4. Matkustusturvallisuus Turvallisuuteen liittyviä ohjeita ulkomaille matkaavalle löytyy yliopiston matkustusturvallisuusohjeesta/ Ulkoasiainministeriön Matkailuturvallisuuden neuvottelukunta on laatinut ohjeistuksen, joka löytyy osoitteesta: 5. Virkamatkaesitys Virkamatkaesitys ( ) täytetään kaikista ulkomaanmatkoista ennen ensimmäisen menoerän maksamista. Esitykseen kirjataan kaikki matkaan liittyvät kustannukset. Virkamatkaesitys puolletaan ja hyväksytään. Alkuperäinen hyväksytty virkamatkaesitys liitetään matkalaskuun. Yksiköiden talousvastaavat tarkastavat matkaan liittyviä laskuja tiliöitäessä, että virkamatkaesitys on tehty. Kotimaanmatkojen osalta suositellaan kirjallisen matkaesityksen tekemistä. Korkeintaan yhden matkavuorokauden kestävien matkojen osalta riittää suullinen matkamääräys. Matkamääräyksen antajan nimi kirjoitetaan matkalaskuun. Jos henkilöllä ei ole virka- tai työsuhdetta yliopistoon, virkamatkaesitystä ei tehdä. 6. Matkaennakko Hyväksytyllä kirjallisella virkamatkaesityksellä voidaan hakea matkaennakkoa. Matkaennakkoa maksetaan pääsääntöisesti, kuitenkin siten, että se ei ylitä matkan kokonaiskorvausta. Alle 24 tuntia kestävältä virkamatkalta ennakkoa ei päivärahan osalta suoriteta. Saatu ennakko vähennetään matkalaskun loppusummasta. Uutta ennakkoa tai matkalaskua ei makseta ennen kuin edellinen ennakko on selvitetty.

6 6 7. Lomamatkan ja virkamatkan yhdistäminen Loman yhdistäminen virkamatkaan ilman erityistä syytä ei ole sallittua. Jos virkamatkan ja loman yhdistämiseen on poikkeuksellisesti erityisen painavia perusteita ja asianomainen on saanut yhdistämiseen matkamääräyksen antajan suostumuksen, tulee lomapäivät eritellä matkamääräyslomakkeella. Loma-aikaan ajoittuvia matkustamisen kustannuksia ei tällöin korvata. Esimerkiksi jos virkamatka päättyy loman alkamiseen, ei paluumatkasta aiheutuvia kustannuksia korvata. Kustannuksiksi luetaan myös matkalippu. 8. Osallistumismaksut Virkamatkaesityksen hyväksymisen jälkeen voidaan matkaan liittyvä osallistumismaksu toimittaa yksikön taloussihteerille maksutoimenpiteitä varten. Osallistumismaksutositteeseen liitetään kopio virkamatkapäätöksestä sekä osallistumismaksun kattavasta ohjelmasta. Osallistumismaksujen yhteydessä maksettavat ruokailut huomioidaan päivärahaosuutta laskettaessa matkustussäännön mukaisesti. Osallistumismaksun yhteydessä maksetut yksityisluonteiset tapahtumat ja retket vähennetään matkan jälkeen tehtävän matkalaskun yhteydessä. 9. Matkalaskut Matkalasku tehdään VY:n matkalaskulomakkeelle: Valtion matkustussäännön periaatteen mukaan matkalaskussa veloitetaan matkasta aiheutuneet ylimääräiset kulut. Hyväksytty matkalasku toimitetaan yksikön taloussihteerille kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Matkalaskun viivästymisestä voi seurata, että oikeus korvaukseen ja mahdollisesti maksettuun ennakkoon menetetään (matkustussääntö 21). Matkalaskuun on liitettävä tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite niistä on ollut saatavilla. Matkalaskuun liitetään myös virkamatkapäätös sekä konferenssin, seminaarin tai koulutustilaisuuden ohjelma. Jos matkan rahoitukseen käytetään osittain ulkopuolista rahoitusta, esim. apurahaa, matkan kaikki kustannukset tulee kuitenkin todentaa tositteilla.

7 Matkustamiskustannukset Matkustamiskustannusten korvaus perustuu todennettavaan selvitykseen (kuitti, myös verkkokaupan kautta hankituista matkoista) käytetystä kulkuneuvosta. Omalla autolla ajettaessa korvaus perustuu ajokilometrimäärään. Oman auton ja taksin käyttö on aina perusteltava, samoin auton vuokraus. Jos matka tehdään omalla autolla (tai vuokratulla autolla) ilman perusteltua syytä, maksetaan korvaukseksi junalipun tms. hinta. Hallintopalvelut voi myöntää lupia jatkuvaan oman auton käyttöön virkamatkoilla. Ajopäiväkirja on liitettävä matkalaskuun. Matkalle määrättäessä on edullisin matkustustapa lähtökohtana myös niissä tapauksissa, joissa henkilöllä on oman auton käyttölupa. Lentokentällä, rautatieasemalla ja hotellimajoituksen yhteydessä perittävä auton seisontapaikkamaksu korvataan tositteen mukaisesti, kuitenkin enintään kolmelta päivältä kutakin virkamatkaa kohti. Jos esim. perheenjäsen vie matkalle lähtijän omalla autolla lentokentälle, voidaan kilometrikorvaus maksaa molempiin suuntiin, jos korvaus on halvempi kuin taksimatka. Vapaaehtoiset palvelumaksut, pesulamaksut yms. eivät ole korvattavia matkakustannuksia. Matkalaskuun ei liitetä muita matkalla toteutuneita kuluja, esim. edustuskuluihin tai kirjallisuuden hankintaan liittyviä kuluja. Näistä tehdään erillinen lasku tositteet mukaan liitettynä Majoittumiskorvaus Majoittumiskorvaus maksetaan päivärahan lisäksi matkalaskuun liitettävän majoitusliikkeen antaman tai muun luotettavan tositteen mukaisesti, kuitenkin enintään matkustussäännön 15 :ssä vahvistettu enimmäismäärä. Jos majoittumismaksuun sisältyy, aamukahvia lukuun ottamatta, aterioita, majoittumiskorvaus suoritetaan vain huoneen hinnan osalta. Mikäli aamiainen sisältyy hotellihuoneen kokonaishintaan, eikä asiakas voi itse valita sitä, maksaako hän aamiaisesta erikseen, ei aamiaisen osuutta majoittumislaskusta vähennetä. Mikäli henkilö joutuu kotimaassa hänestä riippumattomista syistä majoittumaan kalliimpaan hotelliin kuin matkustussääntö edellyttää, voidaan hänelle maksaa majoittumiskorvausta enintään kymmenellä prosentilla korotettuna. Vastaavassa tilanteessa ulkomailla maksu voidaan suorittaa enimmäismääristä poiketen. Kun haetaan korvausta matkustussäännön ylittävälle osalle on laskun mukaan liitettävä aina perustelu.

8 8 Jos hotellihuoneessa on matkustajan lisäksi virkamatkaan kuulumattomia henkilöitä, korvataan huoneen hinnasta 50 %. Majoittumiskorvauksen enimmäismäärät on löydettävissä matkustussäännöstä. Valtion sopimushotellien alennukset ovat merkittäviä. Näiden osalta tarkemmat tiedot löytyvät Valtion matkakustannusten alentamissopimuksista Yömatkaraha Yömatkaraha maksetaan kokopäivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta edellyttäen, että matkasta neljä tuntia on tapahtunut kello välisenä aikana, eikä yliopisto ole järjestänyt maksutonta majoitusta. Yömatkarahaa ei makseta, jos asianomaiselle suoritetaan majoittumiskorvaus tai jos henkilö saa korvausta junan makuupaikasta tai laivan hyttipaikasta Päivärahat Kotimaan päivärahat Kotimaan matkoissa päivärahan maksu edellyttää, että virka ulottuu (sekä meno että paluu) yli 15 km etäisyydelle virkapaikalta tai asunnosta. Päivärahan määräytyminen kokopäivä- ja osapäivärahaan: Kokopäiväraha Osapäiväraha yli 12 h yli 8 h yli 6 h, jos vähintään 3 h klo Yli 24 tuntia kestäviltä matkoilta päivärahat lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tunnin ajanjakso laskettuna matkan alkamisesta. Kun virkamatka on kestänyt enemmän kuin yhden vuorokauden ajan ja virkamatkaan käytetty aika ylittää viimeisen matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, se oikeuttaa uuteen osapäivärahaan ja yli kahdellatoista tunnilla, se oikeuttaa uuteen kokopäivärahaan. Mikäli asianomainen on tullut työpaikalleen ja lähtee virkamatkalle sieltä, alkaa matkavuorokausi työpaikalta lähtemisestä. Virkamatkan ei katsota vielä päättyneen, kun asianomainen palaa työpaikalleen ainoastaan esimerkiksi työvälineiden luovuttamista varten edellyttäen, että hän tämän jälkeen välittömästi jatkaa virkamatkaansa. Edellytyksenä

9 9 virkamatkan jatkumiselle on, että käynti tapahtuu työnantajan määräyksestä tai muusta työhön liittyvästä välittömästä syystä. Pisimpänä työpaikalla käyntinä kesken virkamatkaa voidaan pitää noin yhden tunnin aikaa. Kun henkilö palaa asuntoonsa, virkamatka päättyy Ulkomaan päiväraha Päiväraha maksetaan matkavuorokausittain sen maan mukaan, missä matkavuorokausi päättyy. Tämän vuoksi on tärkeää, että matkalaskun merkitään tarkasti mihin kellonaikaan on siirrytty maasta toiseen. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan mukaan, mistä laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu. Jos virkamatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomailla päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, maksetaan kyseisen matkavuorokauden ajalta päivärahaan, jonka suuruus on 35 % viimeisestä täydestä päivärahasta, ja jos yli kahdellatoista tunnilla, maksetaan päivärahasta 65 %. Edellä tarkoitetun (65 % mukaisesti korvatun) täyden matkavuorokauden päätyttyä kotimaassa määräytyvät sen jälkeen alkavilta matkavuorokausilta päivärahat kotimaan korvausten mukaisesti. Mikäli matka kestää alle 24 h, maksetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten mukaisesti. Jos virkamatka on kestänyt yli 15 h ja siitä ajasta on oltu ulkomaan alueella yli 5 h, maksetaan ulkomaan päiväraha. Jos virkapaikka on ulkomailla on voimassa seuraavat poikkeukset. Jos virkamatka kestää 8-15 h, maksetaan ulkomaan päivärahasta 50%. Jos viimeinen matkavuorokausi ylittyy yli kahdella tunnilla, maksetaan ulkomaan päivärahasta 50 % ja jos matkavuorokausi ylittyy yli 15 tunnilla, maksetaan ulkomaan päiväraha kokonaan. Päivärahan suuruus määräytyy sen maan mukaan, missä matka on tehty tai mihin se päättyy. Laivaseminaareista sekä kokous- ja koulutusristeilystä suoritetaan päiväraha kotimaan säännösten ja euromäärien mukaisesti. Maksuttomat ateriat vaikuttavat päivärahoihin seuraavasti: kaksi ilmaista ateriaa puolittavat kokopäivärahan ja yksi ilmainen ateria osapäivärahan. Säännös koskee sekä koti- että ulkomaanmatkoja. Myös mahdollisuus maksuttomaan ateriaan aiheuttaa päivärahan alenemisen. Hotellihuoneen hintaan sisältyvää kahviaamiaista ei pidetä matkustussäännön mukaisena ilmaisena ateriana. Sen sijaan laivalipun hintaan sisältyvä aamiainen on matkustussäännön tarkoittama maksuton ateria.

10 Ateriakorvaus Milloin kotimaassa tehdystä virkamatkasta ei makseta päivärahaa, mutta työntekijä on aterioinut omalla kustannuksellaan tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella vähintään 10 km etäisyydellä työpaikastaan tai asunnostaan ja matka on kestänyt yli 6 tuntia, maksetaan hänelle ateriakorvausta ¼ kokopäivärahan määrästä Ulkomaan matkojen muut erilliskorvaukset - Lentokentävero - Virkamatkasta aiheutuvat passi sekä viisumikulut - Välttämättömät lääke- ja rokotusmaksut - Hotellimajoituksen yhteydessä perittävä tallelokerovuokra - Välttämättömät virkapuhelut asiallisin perusteluin - Taksin käyttö matkalla lentoasemalle ja lentoasemalta, milloin se on ilmeisen välttämätöntä 9.7. Matka-ajan korvaus Mikäli virkamies on määrätty matkustamaan lauantaina tai sunnuntaina taikka viikko- ja jaksotyössä työvuoroluettelon mukaisena vapaapäivänä siten, että yksinomaan matkustamiseen käytetty aika on vähintään viisi tuntia, maksetaan hänelle matkapäiväkorvausta. Matka-aikaa ei lueta työajaksi. Korvausta ei makseta työajoista tehdyn virka- ja työehtosopimuksen 18 : 3 momentissa tarkoitetulle johtavalle virkamiehelle eikä virkamiehelle, joka itse päättää virkamatkan ajankohdasta ja siihen liittyvistä työ- ja vapaa-ajan järjestelyistä. Korvausta ei myöskään suoriteta, mikäli edellä sanotulta vuorokaudelta kertyy työajaksi luettavaa aikaa tai matkustamista erityisten määräysten perusteella korvataan muulla kuin tässä sopimuksessa sovitulla tavalla. Soveltamisohje: Korvausta voi saada vain edellä mainittuina päivinä, jotka muutoin olisivat olleet virkamiehen vapaapäiviä, määräyksestä tehdyistä virkamatkoista, joilla ei työskennellä ja matkustamiseen käytettyä aikaa kertyy vähintään viisi tuntia. Viikonlopun tai muiden perättäisten vapaapäivien osalta korvauksen voi saada vain kerran. Matkustamisen tarkoitukseen liittyvät pysähdysajat esimerkiksi odotusajat väliasemilla luetaan matka-aikaan. Aikaa, jolloin virkamiehellä on ollut hotelli- tai muu majoitus, ei lueta tässä tarkoitetuksi matka-ajaksi. Edellä 18a :n 1 momentissa tarkoitetut päivät määräytyvät kalenterivuorokausina,

11 11 kuitenkin siten, että sunnuntaina matkan tulee alkaa viimeistään klo 21. Aikaerotilanteissa matka-aika lasketaan todellisen kestonsa mukaan. Vaasan yliopiston tarkennukset (hallintojohtajan päätös 163/102/ ): Matkapäiväkorvauksen maksaminen edellyttää, että - lauantaina tai sunnuntaina tai ns. arkipyhänä tehtävään matkaan on etukäteen saatu esimiehen antama matkamääräys, - em. matkaan on käytetty matka-aikaa vähintään 5 tuntia; sunnuntaina matkan tulee alkaa viimeistään klo 21, - matka-aika päättyy kokous-, koulutus- tms. tilaisuuteen saapumiseen tai majoitus-paikkaan saapumiseen, - matka järjestetään edullisimman tai nopeimman mahdollisen kulkuyhteyden mukaisesti ja - em. vapaapäivänä tehtyä työtä ei seuraavassa olevin tarkennuksin lueta työajaksi. Korvausta maksetaan saman viikonlopun aikana vain yhden kerran. Mikäli lauantaina, sunnuntaina tai ns. arkipyhänä työntekijä osallistuu koulutukseen, kokoukseen tai vastaavaan tilaisuuteen, siihen käytetty aika luetaan hänen työaika-saldoonsa tai kokonaistyöaikaan. Mikäli koulutus-, kokous tms. tilaisuuteen on merkitty ohjelmaan tapahtuma lauantaille, sunnuntaille tai muulle arkipyhälle eikä työntekijä käytä ao. aikaa matkustamiseen, ao. päivältä ei makseta matkapäivä-korvausta, vaikka työntekijä ei ohjelmaan merkittyyn toimintaan osallistuisikaan. Tässä tarkoitettu työaikaan ei lueta luennon tms. valmistelutyötä. Työajaksi luettavan ajan pituus sovitaan etukäteen esimiehen kanssa. Johtaviksi virkamiehiksi Vaasan yliopistossa luetaan rehtori, hallintojohtaja, dekaanit, laitosjohtajat, professorit ja päälliköt, joiden palkkaluokka on vähintään A Ulkomaalaisille maksettavat päivärahat Yliopistossa lyhytaikaisesti kutsutulla vierailulla (esim. tuntiopetus) oleville ulkomaalaisille voidaan maksaa verovapaana enintään kotimaan päivärahaa, ylimenevä osuus on lähdeverolain alaista tuloa. Veronalaiset palkkiot ja päivärahat maksetaan palkanlaskennan kautta.

12 Ulkopuolisten kustantamat virkamatkat Valtiovarainministeriö on antanut ohjeet (10/2001) viraston ulkopuolisten tahojen tarjoamista matkoista. Jos yliopisto on päättänyt vastaanottaa matkaa tai sen rahoitusta koskevan tarjouksen, matkamääräyksen antajan tulee arvioida ja ratkaista, kenen virkatehtäviin matkan tekeminen kuuluu. Matkalle lähtijälle tulee antaa matkamääräys samoin edellytyksin ja perustein kuin virkamatkamääräys yleensä. Matkaan liittyvä maksuliikenne hoidetaan yliopiston kautta. Ulkopuolisen kustantamista virkamatkoista tehdään aina matkakertomus. 12. Virka-auton käyttö virkamatkoihin Yliopiston virka-autot on tarkoitettu virkakäyttöön (virka-ajo). Virkaajoa ovat virkamatkat eli matkat, jotka virkamies tekee virkatehtävien hoitamista varten yliopiston ulkopuolelle. Virka-autoa ei tule käyttää yksityisajoihin. Poikkeuksen tästä muodostaa yliopiston ylin johto (rehtori, vararehtorit ja hallintojohtaja), joilla tehtävien hoidon vaatima tehokas ajankäyttö edellyttää, että heillä tarvittaessa joissakin tilanteissa on mahdollisuus virka-auton käyttöön myös yksityisajoihin. Valtiovarainministeriö on antanut suosituksen (11/2001) virka-autojen käytölle. 13. Vastaväittäjien matkakustannukset Vastaväittäjälle voidaan korvata kohtuulliset matkustuskulut ja päivärahat. 14. Ulkomaantyö Ulkomaantyön ajalta maksettavista korvauksista voi tiedustella hallintopalveluista/henkilöstöpalvelut ja talouspalvelut. Valtiovarainministeriön määräyksessä 1/2004 on valtionhallinnon henkilöstöä koskevia ehtoja ulkomaantyön palvelussuhteelle:

TERVEYSPALVELUALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ. 1 Yleistä. 2 Työmatkasta maksettavat korvaukset. 3 Matkaluokka

TERVEYSPALVELUALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ. 1 Yleistä. 2 Työmatkasta maksettavat korvaukset. 3 Matkaluokka TERVEYSPALVELUALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Yleistä 1. Työntekijälle suoritetaan työnantajan määräyksestä suoritetusta matkasta korvauksena matkustuskustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta,

Lisätiedot

SUOMEN AGILITYLIITON MATKUSTUSSÄÄNTÖ (hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 18.1.2016)

SUOMEN AGILITYLIITON MATKUSTUSSÄÄNTÖ (hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 18.1.2016) SUOMEN AGILITYLIITON MATKUSTUSSÄÄNTÖ (hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 18.1.2016) Korvaussummat päivitetään vuosittain Verohallinnon päätöksen mukaisesti. 1. Matkustussäännön soveltaminen

Lisätiedot

Kennelliiton matkustussääntö

Kennelliiton matkustussääntö Kennelliiton matkustussääntö (Hyväksytty Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n hallitus, päivitetty 6.2.2014,korvaukset 1.1.2015 lähtien) Korvaussummat päivitetään vuosittain Verohallinnon päätöksen

Lisätiedot

Matkasääntö Suomen Moniääniset ry

Matkasääntö Suomen Moniääniset ry Matkasääntö Suomen Moniääniset ry Tämä matkasääntö tulee voimaan 1.1.2017 Vapaaehtoisten matkakorvaukset Matkakulujen korvaus Matkakulut korvataan vapaaehtoisille seuraavissa tapauksissa: Kokemuspuheenvuoroihin,

Lisätiedot

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Yleiset määräykset

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Yleiset määräykset LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Yleiset määräykset Liite 2. MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1.2016 A YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 1 mom. Työtehtävien edellyttämästä matkasta (työmatkasta) maksetaan

Lisätiedot

Kennelliiton matkustussääntö

Kennelliiton matkustussääntö Kennelliiton matkustussääntö (Hyväksytty Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n hallituksen kokouksessa 27.8.2009, voimassa 1.1.2010 lähtien, päivitetty matkustussäännön kohta 11. hallituksen

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. 1 TYÖ-, KOULUTUS- JA ULKOMAAN MATKOJA KOSKEVA TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ Yleistä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. Henkilöstön kaikki matkasuunnitelmat

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN Henkilöstöjaosto 30.3.2015 2 2 Sisältö 1. Soveltamisala... 3 2. Virkamatka ja virantoimitusmatka... 3 3. Korvaukset virka ja virantoimitusmatkoista... 3 4. Miten

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton matkustusohje

Pohjois-Pohjanmaan liiton matkustusohje POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Pohjois-Pohjanmaan liiton matkustusohje Virantoimitusmatka Maakuntahallitus antaa 16.10.2017 lukien toistaiseksi noudatettavaksi seuraavan matkustusohjeen: KVTES:n mukaan virantoimitusmatka

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus 4.2.2013 74 Voimaantulo 1.1.2013 Soveltamisala 1 Raahen kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1517/ 09/2000 5.5.2000

OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1517/ 09/2000 5.5.2000 OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1517/ 09/2000 5.5.2000 VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN JA VALTION MATKAKUSTANNUSTEN ALENTAMISSOPIMUSTEN NOUDATTAMINEN OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALALLA. Voimassa: 5.5.2000 lukien toistaiseksi

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 18/2010 liite 1 (8) Niittylä 13.12.2010. KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET

KT Yleiskirjeen 18/2010 liite 1 (8) Niittylä 13.12.2010. KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET KT Yleiskirjeen 18/2010 liite 1 (8) KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän

Lisätiedot

Tässä soveltamisohjeessa työntekijällä tarkoitetaan sekä viranhaltijaa että työntekijää.

Tässä soveltamisohjeessa työntekijällä tarkoitetaan sekä viranhaltijaa että työntekijää. LIITE B 7 MATKUSTUSSÄÄNNÖN SOVELTAMISOHJE Tässä soveltamisohjeessa työntekijällä tarkoitetaan sekä viranhaltijaa että työntekijää. 1. VIRKA / TYÖPAIKKA Tuloverolain, verohallituksen matkakustannuksia koskevan

Lisätiedot

MATKUSTUSTUS- OHJE JOHTORYHMÄ

MATKUSTUSTUS- OHJE JOHTORYHMÄ MATKUSTUSTUS- OHJE JOHTORYHMÄ 7.3.2014 HEKE-TIIMI 20.3.2014 YT-RYHMÄ 27.3.2014 1 HALLITUS 15.5.2014 2 Koulutusyhtymän palveluksessa olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden matkakustannusten korvaukset

Lisätiedot

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2018

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2018 MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2018 Henkilökunnan ja toimintaan osallistuvien luottamushenkilöiden (toimielinten jäsenet, kansainvälisten elinten edustajat, edustusurheilijat, yms.) matkakustannusten

Lisätiedot

AKK-MOTORSPORT RY 9.1.2015

AKK-MOTORSPORT RY 9.1.2015 AKK-MOTORSPORT RY 9.1.2015 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1.2015 ALKAEN. TOIMI- JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MATKUSTUSSÄÄNTÖ 2015 Yleistä (1-5 ) 1 AKK ry:n toimi- ja luottamushenkilöiden matkakustannusten korvaamisesta on

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN MATKUSTUSOHJE

KIURUVEDEN KAUPUNGIN MATKUSTUSOHJE KIURUVEDEN KAUPUNGIN MATKUSTUSOHJE Kaupunginhallitus Voimaantulo: 1.7.2012 lukien 1 1. YLEISTÄ Matkakustannukset Näitä ohjeita sovelletaan kotimaassa ja ulkomailla tehtyihin viranhaltijoiden ja työntekijöiden

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö 2016. Valtiovarainministeriön julkaisu 1a/2016. Valtio työnantajana

Valtion matkustussääntö 2016. Valtiovarainministeriön julkaisu 1a/2016. Valtio työnantajana Valtion matkustussääntö 2016 Valtiovarainministeriön julkaisu 1a/2016 Valtio työnantajana Valtion matkustussääntö 2016 Valtiovarainministeriön julkaisu 1a/2016 Valtio työnantajana VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

1 mom. Yleiset korvausperusteet s. 2 2 mom. Virka- / työpaikka.s. 2 3 mom. Virkamatka.. s. 2

1 mom. Yleiset korvausperusteet s. 2 2 mom. Virka- / työpaikka.s. 2 3 mom. Virkamatka.. s. 2 Sääntökokoelma B 7 XII - 2007 YKN 17.12.2007 Mitätöi lehden III - 2003 MATKUSTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 mom. Yleiset korvausperusteet s. 2 2 mom. Virka- / työpaikka.s. 2 3 mom. Virkamatka..

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

Espoon kunnan matkustussääntö

Espoon kunnan matkustussääntö N:o 10 Espoon kunnan matkustussääntö Espoon kunnanvaltuuston hyväksymä kesäkuun 26 päivänä 1962. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kunnan luottamusmiehille sekä viranhaltijoille ja muille palkansaajille, joita tässä

Lisätiedot

VALTION MATKUSTUSSÄÄNTÖ, MATKAHALLINTO JA MATKUSTUKSEN OHJAUS

VALTION MATKUSTUSSÄÄNTÖ, MATKAHALLINTO JA MATKUSTUKSEN OHJAUS VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 26.11.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/2416/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työsopimussuhteisten

Lisätiedot

No 10 ESPOON KAUPPALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ

No 10 ESPOON KAUPPALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN ARKISTO ESBO STARS ARKIV ESPOON KAUPPALAN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kauppalantoimisto No 10 ESPOON KAUPPALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ Espoon kauppalanvaltuuston hyväksymä 26.6.1962 (muutoksineen

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2008 1a/2008 Valtion matkustussääntö 2008 1a/2008 Valtion työmarkkinalaitos Julkaisija: Valtiovarainministeriö Kustantaja: Edita Publishing Oy Tilaukset: Edita Publishing Oy PL

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustusohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustusohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Matkustusohjesääntö 11.11.2014 Sivu 1 / 4 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan matkustusohjesääntö 1 Soveltaminen Sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2012 1a/2012 Valtion matkustussääntö 2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja 1a/2012 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite Kvalt 17.12.2012 JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa Voimaantulo 1.1.2013 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISET ETUUDET Kaupunginvaltuuston hyväksymä

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISET ETUUDET Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISET ETUUDET Kaupunginvaltuuston hyväksymä 17.5.2017 1. Kaupungin toimielinten kokouksista maksettavat palkkiot Kaupunginvaltuusto - Kokouspalkkio: 510 euroa (puheenjohtaja),

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. Palkkiosääntö. Khall x Kvalt xx.xx.2017 x

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. Palkkiosääntö. Khall x Kvalt xx.xx.2017 x HAAPAVEDEN KAUPUNKI Palkkiosääntö Khall 10.4.2017 x Kvalt xx.xx.2017 x I LUKU 1 Soveltamisala 2 Maksaminen II LUKU 3 Kokouspalkkiot Yleistä Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2014 1a/2014 Valtion matkustussääntö 2014 Valtiovarainministeriön julkaisuja 1a/2014 Valtio työnantajana 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Määräys id0151069 1 (7) 17 RVLDno/2013/3286 Rajavartiolaitoksen esikunta Henkilöstöosasto 09.09.2013 RVLPAK B.21

Määräys id0151069 1 (7) 17 RVLDno/2013/3286 Rajavartiolaitoksen esikunta Henkilöstöosasto 09.09.2013 RVLPAK B.21 Määräys id0151069 1 (7) 17 RVLDno/2013/3286 Rajavartiolaitoksen esikunta Henkilöstöosasto 09.09.2013 RVLPAK B.21 Voimassaoloaika 1.9.2013-31.8.2018 Säädösperuste Rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 15.6.2009 112 Voimaantulopv 21.7.2009 (3 ja 6 ) Valtuusto 22.11.2010 124 Voimaantulopv 1.1.2011 (3 ja 6 ) Valtuusto 7.12.2010

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

EROTUOMAREIDEN JA EROTUOMARITARKKAILIJOIDEN MATKUSTUSSÄÄNTÖ JA KORVAUKSET 2015

EROTUOMAREIDEN JA EROTUOMARITARKKAILIJOIDEN MATKUSTUSSÄÄNTÖ JA KORVAUKSET 2015 EROTUOMAREIDEN JA EROTUOMARITARKKAILIJOIDEN MATKUSTUSSÄÄNTÖ JA KORVAUKSET 2015 I Yleistä Tämä matkustussääntö sekä sopimus korvauksista ja palkkioista koskee Suomen Palloliiton ja Jalkapalloliiga ry:n

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ. yhtymäkokouksen vahvistama

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ. yhtymäkokouksen vahvistama HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ yhtymäkokouksen 22.3.2013 vahvistama HSY:n luottamustoimen hoitamisesta suoritettavien palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteet

Lisätiedot

Luottamustointen palkkiosääntö. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

Luottamustointen palkkiosääntö. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Luottamustointen palkkiosääntö Hyväksytty kaupunginvaltuustossa LUOTTAMUSTOINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Valtuuston 17.12.2012 76 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

Matkustussääntö. HYKS-lautakunnan kokous 19.5.2009, OHEISMATERIAALI C LIITE 1 VIRKA- JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISEEN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN VIRKAMATKAT

Matkustussääntö. HYKS-lautakunnan kokous 19.5.2009, OHEISMATERIAALI C LIITE 1 VIRKA- JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISEEN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN VIRKAMATKAT Matkustussääntö LIITE 1 HYKS-lautakunnan kokous 19.5.2009, OHEISMATERIAALI C VIRKA- JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISEEN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN I VIRKAMATKAT 1 Yleistä 1.1 Sopimusmääräykset Virkamatkaksi katsotaan

Lisätiedot

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TYÖMATKAT JA VEROTUS Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2129-7 ISBN 978-952-14-2130-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto 18.5.2017 8 Voimaan 1.6.2017 SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala SoTe kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan tämän palkkiosäännön

Lisätiedot

SaiPa ry:n Matkalaskuohjeet

SaiPa ry:n Matkalaskuohjeet Matkalasku täytyy tehdä aina ja siitä on käytävä ilmi vähintään koko nimi, sotu, pankkitilinnumero, matkan tarkoitus ja kesto. Päivärahojen ja kilometrikorvausten maksamisessa noudatetaan verottajan ohjeita.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet 1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet Yhtymävaltuuston hyväksymä 15.6.2017 28 1. 2. Yleiset määräykset Tässä asiakirjassa annetaan tarpeelliset määräykset

Lisätiedot

Uusi sääntö. Vanha sääntö. Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Uusi sääntö. Vanha sääntö. Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kuopion kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 (9) Vanha sääntö Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008,

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Muonion kunta Sääntö 1 (6) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty x) Voimaantulo 1.1.2013 x) Hyväksytty 20.9.1993 ja tarkistettu 29.1.1999, 25.2.2002, 12.12.2005, 26.1.2009 ja Muonion kunta Sääntö

Lisätiedot

Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty valtuusto 11.4.2011 Voimaantulo 1.5.2011 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

Lautamieskustannusten suorittaminen

Lautamieskustannusten suorittaminen OIKEUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 1(3) PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) 160 03 3.4.2002 OM 20/123/2002 MÄÄRÄYSKOKOELMA Lautamieskustannusten suorittaminen Toimivalta Käräjäoikeuslain 12 Voimassa Kumoaa

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.6.2017 45 Voimaantulo 1.7.2017 Sisällysluettelo 2 KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

OSA V Luottamushenkilöiden palkkiot

OSA V Luottamushenkilöiden palkkiot OSA V Luottamushenkilöiden palkkiot 83 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT 85 181 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kunnan luottamushenkilöihin. Luottamushenkilölle suoritetaan 1. kokous- ja vuosipalkkiota

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Joensuun kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Joensuun kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Konsernipalvelut Kh esityslista 23.1.2017 JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä xx.xx.2017

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1971 No 11 No 11 Kiertokirje matkakustannusten korvauksesta ja päivärahasta annettujen määräysten muuttamisesta Matkakustannusten korvauksesta ja päivärahasta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 29.5.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

EROTUOMAREIDEN JA EROTUOMARITARKKAILIJOIDEN MATKUSTUSSÄÄNTÖ JA KORVAUKSET 2013

EROTUOMAREIDEN JA EROTUOMARITARKKAILIJOIDEN MATKUSTUSSÄÄNTÖ JA KORVAUKSET 2013 EROTUOMAREIDEN JA EROTUOMARITARKKAILIJOIDEN MATKUSTUSSÄÄNTÖ JA KORVAUKSET 2013 I Yleistä II Päiväraha Tämä matkustussääntö sekä sopimus korvauksista ja palkkioista koskee Suomen Palloliiton ja Jalkapalloliiga

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2015 1a/2015 Valtion matkustussääntö 2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja 1a/2015 Valtio työnantajana 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kunnanvaltuusto 28.2.2006 5. Muutettu 9.12.2008 12 ja 9.11.2010 :t 7 ja 12 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala..2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

UTAJÄRVEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 UTAJÄRVEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanhallitus 1.12.2008 279 Valtuusto 16.12.2008 73 2 UTAJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry:n matkustusohjesääntö alkaen

Suomen Lions-liitto ry:n matkustusohjesääntö alkaen 1 Soveltamisen peruste Suomen Lions-liitto ry:n luottamushenkilöiden ja tehtävään nimettyjen liiton edustajien matkakustannusten korvaamisessa sovelletaan verohallinnon verovapaita matkakustannusten korvauksia

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö Valtiovarainministeriön julkaisu 1a/2018. Valtio työnantajana

Valtion matkustussääntö Valtiovarainministeriön julkaisu 1a/2018. Valtio työnantajana Valtion matkustussääntö 2018 Valtiovarainministeriön julkaisu 1a/2018 Valtio työnantajana Valtiovarainministeriön julkaisu 1a/2018 VALTION MATKUSTUSSÄÄNTÖ 2018 Valtiovarainministeriö, Helsinki 2018 Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty:..2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SIIKAJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt Voimaantulo 1.6.2017 1 SIIKAJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto on hyväksynyt: Voimaantulo: 1.6.2017 1

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/2174/ /2016 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/2174/ /2016 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 1.12.2016 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/2174/00.00.00/2016 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työsopimussuhteisten palvelussuhdeasiat

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan palkkiosääntö

Kirkkonummen kunnan palkkiosääntö Kirkkonummen kunnan palkkiosääntö Dnro: 891/00.01.01/2012 Voimaantulo: 1.6.2017 Henkilöstöjaosto 17.5.2017 Sisällysluettelo... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Jatkokokous ja samana päivänä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.6.2017 2 Sisällys 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Sihteerin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 7.12.2017 Valtion työmarkkinalaitos OHJE KOHTA II VM/2217/00.00.00/2017 Sisältöalue Virkamiesten ja työsopimussuhteisten palvelussuhdeasiat Matkakustannusten korvaus

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2013 1a/2013 Valtion matkustussääntö 2013 Valtiovarainministeriön julkaisuja 1a/2013 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 14.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Kokouspalkkiot... 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 2 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 2017 Voimaantulo 1.6.2017 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 15.5.2017 Voimaantulo 1.6.2017 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34 PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 6.11.2012 / 204 Kunnanvaltuusto 15.11.2012 / 34 2 Sisällys 1... 3 Soveltamisala... 3 2... 3 Kokouspalkkiot... 3 3... 3 Samana päivänä

Lisätiedot