Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

2 Sisällysluettelo I Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymän johtajan katsaus Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 2 Yhtymävaltuusto... 2 Yhtymähallitus... 4 Tarkastuslautakunta... 4 Johtoryhmä... 4 Viranhaltijaorganisaatio... 5 Vastuuyksiköt Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa Tasapainotettu tuloskortti ja mittarit 2011 yhtymävaltuuston tasolla Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksena ammatillisen perustutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksena ammatillisen ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet Painotettu opiskelijamäärä Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen, toiminnan rahoitus ja tunnusluvut Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja -menot Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet II Talousarvion toteutuminen/tilinpäätös Käyttötalous Vastuuyksiköiden talouden toteutuminen (ml. sisäiset erät) Tuloslaskelma, koko koulutuskuntayhtymä (ulkoinen) Investointien toteutuminen Rahoituslaskelman toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta (ml. sisäiset erät) III Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma vuosilta Rahoituslaskelma vuosilta Tase vuosilta ProEconomica- raportit Tuloslaskelma Käyttötalousosan toteutuma Investointiosan toteutuma Rahoitusosan toteutuma IV Tilinpäätöksen liitetiedot Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus... 67

3 3 Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut Valuuttamääräiset erät Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot (mukana sisäiset erät) Satunnaiset erät Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Suunnitelmapoistojen ja poiston alaisten investointien suhde Pakollisten varausten muutokset Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot Rahoitustuotot ja -kulut Taseen liitetiedot Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset Arvonkorotukset Aktivoidut korkomenot Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Oma pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Pakolliset varaukset Sekkilimiitti Vuokrakohteen lunastusvelka Erittely siirtoveloista Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Vakuudet Leasingvastuiden yhteismäärä Muut vastuusitoumukset Muut taloudelliset vastuut Henkilöstöä koskevat liitetiedot Arvonlisäveron palautusvastuu Muut liitetiedot Tuloslaskelman tilit Talousarviokaavio Tositelajit ja alv-kannat Tilit ja tunnisteet Kirjanpitokirjat Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän taloushallinnon järjestelmät Sähköinen ostolaskujen kierrätys Mittariselosteet

4 I Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuosi 2011 oli Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ensimmäinen toimintavuosi fuusion jälkeen. Toimintaa on kehitetty ja yhtenäistetty hyväksytyn kehittämisohjelman mukaisesti käyttäen ministeriön myöntämää harkinnanvaraista valtionosuutta. Koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatus, visio 2015, toimintaa ohjaavat arvot, tasapainotettu tuloskortti sekä keskeiset strategiat ja politiikat on kokonaan uusittu. Toiminnalliset tavoitteet on suurimmalta osin saavutettu hyvin. Aikuiskoulutuksen opiskelijatyömäärä on kuitenkin tavoitetta pienempi, koska mm. työvoimapoliittisen koulutuksen määrä on vähentynyt ja tutkintoihin johtavan koulutuksen osuus on kasvanut. Nuorisoikäluokasta ammatilliseen koulutukseen lähteneiden osuus on pienentynyt erityisesti Liedon alueella mutta myös Loimaan seutukunnassa. Markkinointiin ja tiedottamiseen onkin panostettu entistä enemmän mm. kaikkien yksikköjen nettisivustojen uusimisella sekä perustamalla sosiaaliseen mediaan oppilaitosten ja oppisopimustoimistojen kanavat. Samalla on lisätty hieman henkilöstöresursseja. Koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen painotettu opiskelijamäärä oli 1 572, joka on 83 vähemmän kuin järjestämisluvan enimmäismäärä. Tilanne ei ole hyvä ja onkin pyrittävä joko lisäämään koulutuksen houkuttelevuutta, vähennettävä keskeyttämisiä ja lisättävä läpäisyastetta. Olemme mukana monissa tähän liittyvissä maakunnallisissa hankkeissa, joista toivotaan apua näihin ongelmiin. Vuonna 2011 on panostettu laatujärjestelmän kehittämiseen ISO 9001 standardin ja EFQMkriteeristön mukaisesti. Hankitulla sähköisellä toimintajärjestelmällä on korvattu laatukäsikirja ja siihen on kuvattu suurin osa keskeisistä prosesseista. Samalla on yhtenäistetty toimintatapoja ja ohjeita. Kuntayhtymäjohtajan ja rehtorien apuna on ollut vuoden aikana rekrytoitu laatupäällikkö. Taloudellinen tulos on ollut tyydyttävää tasoa eli noin osin juuri em. harkinnanvaraisen avustuksen noin :n takia. Tulevaisuudessa on toiminnan taloudellisuuteen ja tehokkuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota, kun avustuksia ei enää saada. Toiminta on ollut tuloksellista myös valtakunnallisilla tuloksellisuusmittareilla mitattuna ja tuloksellisuuslisää saatiin noin , joka on sisältynyt vuoden 2011 valtionosuuteen. Suurin investointi oli Novidan kiinteistöjen ostaminen Uudenkaupungin kaupungilta irtaimistoineen noin 5 M :lla. Lisäksi on investoitu merkittävästi logistiikka-alan koulutuksen kehittämiseen, kiinteistöjen ylläpitoon ja opetusvälineisiin yhteensä noin 1 M :lla. Investoinnit on monena vuonna pystytty rahoittamaan kassasta ja lainaa ei ole tarvinnut tehdä, mutta nyt jouduttiin ottamaan kiinteistön hankintaan 4,5 M :n laina. Kuluneena vuonna on edelleen ollut esillä järjestäjäverkoston tiivistäminen. OKM:n suositus on ollut siirtää maakunnan ammatillinen koulutus 1-2 järjestäjän vastuulle vuoteen 2015 mennessä. Maakuntahallituksen konsultti on esittänyt kolmea järjestäjää ja oppisopimustoiminnan keskittämistä käytännössä Turun kaupungin järjestettäväksi. Koulutuskuntayhtymä on asettunut vastustamaan keskittämisajatuksia, koska siitä ei ole enää saavutettavissa taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta ja päätöksenteon tulisi olla alueilla. Risto Sinervo kuntayhtymäjohtaja 1

5 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yhtymävaltuusto Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään on kuulunut kymmenen (10) jäsenkuntaa vuonna Yhtymävaltuustossa on ollut kustakin jäsenkunnasta kaksi (2) edustajaa paitsi Loimaalta ja Uudestakaupungista kuusi (6) sekä Pöytyältä neljä (4) edustajaa. Yhteensä jäseniä 30. Yhtymävaltuuston puheenjohtajana on toiminut Pirjo Reide, I varapuheenjohtajana Veikko Tuominen molemmat Pöytyän kunnasta sekä II varapuheenjohtajana Eveliina Tyyskänen-Mäkilä Loimaalta. Yhtymävaltuusto piti toimintavuonna kaksi kokousta ja pöytäkirjaan kertyi 31 pykälää. Kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: Tilinpäätös vuodelta 2010, tarkastuslautakunnan arviointikertomus, talousarviomuutosten hyväksyminen vuodelle 2011, muutos investointisuunnitelmaan/logistiikan investoinnit, Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan rakennusten osto, talousjohtajan virkanimikkeen muutos, merkkipäiväsääntö, investointisuunnitelman tarkistaminen, talousarviomuutosten ja käyttösuunnitelma II:n toiminnallisten tavoitteiden hyväksyminen vuodelle 2011, Talousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille , Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän arvot, tarkastussääntö. Kunta/Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Huittisten kaupunki Mäenpää Jari Ojala Virpi Maine Heikki Haapaniemi Jaana Auran kunta Sundqvist Maria Savikangas Arto Hafren Leena Pääkkö Marko Koski Tl kunta Anttila Jarmo Jalli Marja Kulmanen Pekka Mattila Marja Liedon kunta Heikkilä Juha Lehtinen Sanna/ Tupala Merja/ Koivisto Anna-Liisa Pohjantähti Ari Koivisto Anna-Liisa Niemelä Arja Liedon kunnanvaltuuston päätöksellä Merja Tupalan tilalle valittiin Anna- Liisa Koivisto ja hänen varajäsenekseen Arja Niemelä. 2

6 Loimaan kaupunki Jokela Tarja Ruohonen Veikko Saarikallio Simo Tyyskänen-Mäkilä Eveliina Uusitalo Ilkka Virtanen Leena Friberg Outi Saarijärvi Arsi Karjala Väinö Jalasjoki Pirkko Heikkinen Timo Vuolle Sanna Marttilan kunta Heikkilä Marko Portaala Mari Korimäki Jorma Mäkelä Anne Oripään kunta Kössi Päivi Paju Pekka Rintala Riikka Suisto Hannu Pöytyän kunta Loponen Marika Reide Pirjo Rastas Tapio Tuominen Veikko Rasilainen Pekka Ketola Anne Siukonen Jyri Lehtonen Teija Tarvasjoen kunta Raitis Tiina Seppä Pauliina Uusitalo Eeva-Kaisa Sipilä Janne Uudenkaupungin kaupunki Ahtiainen Jussi Aitamurto Pentti Tähtinen Esko Savolainen Anja Varpe Maj-Brit Virtanen Veli-Matti Anto Leena Rantasalo Janika Myllymäki Lea Järvinen Jukka Saari Merja Haapasalo Ville 3

7 Yhtymähallitus Yhtymähallitukseen kuuluu valtuuston valitsemat yhdeksän (9) jäsentä. Yhtymähallituksen puheenjohtajana on toiminut Leena Virtanen ja varapuheenjohtajana Jari Alppiranta, molemmat Loimaalta. Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta. Vuoden aikana kokouksia oli 11 ja pöytäkirjaan kertyi yhteensä 150 pykälää. Yhtymähallituksen jäseniksi on valittu seuraavat henkilöt: Jäsen: Varajäsen: Alppiranta Jari Loimaa Heilala Tuomas Loimaa Junnila Arja Oripää Mäkilä Arja Oripää Korvenpää Jukka Loimaa Heikkinen Timo Loimaa Lehtinen Juha Pöytyä Rasilainen Pekka Pöytyä Ojala Virpi Huittinen Sampolahti Eija Huittinen Pennala Pia Lieto Lindholm Hannele Lieto Ruohonen Veikko Loimaa Ojala Jouni Loimaa Toivonen Osmo Loimaa Soukka Risto Loimaa Virtanen Leena Loimaa Vuolle Sanna Loimaa Takala Anne ja Kallinen Arto Uudenkaupungin edustajina. Esittelijä: Kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervo. Tarkastuslautakunta Kuntalain mukaiseen kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan kuuluu yhtymävaltuuston valitsemat viisi (5) jäsentä. Poliittinen jakauma on kuntalain 81 :n mukainen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimii Marja Jalli Koski Tl:stä ja varapuheenjohtajana Tarja Jokela Loimaalta. Jäseninä Risto Kuismin, Raimo Savolainen molemmat Loimaalta ja Mervi Vahala Pöytyältä. Tilintarkastajaksi yhtymävaltuusto valitsi Oy Audiator Ab:n ja paikallisena tilintarkastajana on toiminut JHTT Hannu Laurila. Johtoryhmä Kuntayhtymän johtoryhmään kuuluvat kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervo, talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta, rehtorit Merja Koski ja Markku Kaurila. Talousarviovuoden aikana on kokoontunut ns. laajennettu johtoryhmä, johon on em. lisäksi kuulunut apulaisrehtorit Tarja Asula, Juha Jokinen ja Petri Lähde sekä talouspäällikkö Olli Laaksonen. Johtoryhmät ovat kokoontuneet tarpeen mukaan, mutta vähintään kerran kuukaudessa. 4

8 Viranhaltijaorganisaatio Kuntayhtymän johtajana toimii kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervo. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kuntayhtymäjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja toimivat toinen toistensa varahenkilöinä. Vastaavasti tulosalueiden sisällä rehtorit ja apulaisrehtorit toimivat toinen toistensa varahenkilöinä tulosalueittain. Vastuuyksiköt Vastuutasot yhtymävaltuustoon nähden Kuntayhtymän yhteiset (Kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervo/ talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta) Loimaan tulosalue, rehtori Markku Kaurila Uudenkaupungin tulosalue, rehtori Merja Koski Vastuutasot yhtymähallitukseen nähden Myllykyläntie (Kaurila) Hämeentie, Turuntie, Ylistaronkatu (Lähde) Liedon toimipaikka (Asula) Aikuiskoulutus (Kaurila) Oppisopimustoimisto Loimaa (Kaurila) Kiinteistöt (Suonkanta) Ruokapalvelut (Suonkanta) Ammattistartti (Kaurila) Tulosaluehallinto Loimaa (Kaurila) Novidan opetus (Koski) Aikuiskoulutus (Koski) Oppisopimustoimisto Uusikaupunki (Koski) Kiinteistöt (Koski) Ruokapalvelut (Koski) Yrityspalvelut (Koski) Tulosaluehallinto Uusikaupunki (Koski) 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot vuodelle 2011 olivat vielä keväällä varsin toiveikkaita. Ennustelaitosten arviot liikkuivat tuolloin 3-4 prosentin haarukassa. Kesän jälkeen vuotta 2011 koskevat kokonaistaloudelliset ennusteet tuotannon kasvusta alentuivat. Koko vuonna 2011 bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 2,9 prosenttia. Viennin kokonaisvolyymi väheni 0,8 prosenttia. Tavaroiden vienti kasvoi 2,1 prosenttia, mutta palveluiden vienti laski 8,6 prosenttia. Tuonnin volyymi kasvoi 0,1 prosenttia. Tavaroiden tuonti kasvoi 6,2 prosenttia, mutta palveluiden tuonti supistui 14,8 prosenttia. Koko vuonna 2011 yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 3,3 prosenttia ja julkisten kulutusmenojen 0,8 prosenttia. Investointien volyymi kasvoi 4,6 prosenttia. Asuinrakennusinvestoinnit kasvoivat 4,4 prosenttia ja toimitilarakentaminen 6 prosenttia. Maa- ja vesirakennusinvestointien volyymi supistui 2 prosenttia. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit kasvoivat 12,1 prosenttia. Muut investoinnit, jotka muodostuvat pääasiassa ohjelmistoinvestoinneista, pienenivät 10,8 prosenttia. 5

9 Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui joulukuussa 2,9 prosenttiin. Marraskuussa se oli 3,4 prosenttia. Inflaatiota hidasti ennen kaikkea polttonesteiden hinnannousun taittuminen. Vuoden 2011 keskimääräinen inflaatio oli 3,4 prosenttia Joulukuussa kuluttajahintoja nosti edellisestä vuodesta eniten asumisen ja ravinnon kallistuminen. Asumisen hintaa nostivat erityisesti energian ja korkojen kallistuminen sekä vuokrankorotukset. Elintarvikkeiden hintoja nosti taas ennen kaikkea alkoholittomien juomien, makeisten ja jäätelön, lihan sekä maito- ja viljatuotteiden kallistuminen. Myös ravintola- ja kahvilapalvelujen hintojen nousu vaikutti inflaatioon. Joulukuun inflaatiota hillitsi eniten kulutuselektroniikan halpeneminen edellisestä vuodesta. Marraskuusta joulukuuhun kuluttajahinnat pysyivät keskimäärin ennallaan. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyys kääntyi laskuun vuonna Vuoden 2011 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 7,8 prosenttia, kun se vuonna 2010 oli 8,4 prosenttia. Samalla myös työllisyys parani hieman. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli joulukuussa , mikä oli vähemmän kuin vuosi sitten. Tilastokeskuksen keräämien kuntien tilinpäätösarviotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate laski edellisestä vuodesta 369 miljoonalla eurolla. Vuosikatteen heikkenemiseen vaikutti se, että kuntien toimintakate heikkeni enemmän kuin verotulot ja valtionosuudet kasvoivat. Toimintakatteet heikkenivät edellisestä vuodesta 5,2 prosenttia. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan 741 miljoonalla eurolla. Myös kuntayhtymien taloustilanne heikkeni hieman. Vuosikate asukasta kohti oli kunnissa 390 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 461 euroa. Kaikkiaan 22 kuntaa ja 25 kuntayhtymää arvioi, että toiminta- ja rahoitustulot eivät riitä toiminta- ja rahoitusmenoihin, vaan vuosikate jää negatiiviseksi. Vuosikate kattoi 120 prosenttia kuntien ja kuntayhtymien poistoista. Investoinneista vuosikate riitti kattamaan 63 prosenttia. Euroopan Keskuspankin ohjauskorko sekä euriborkorot nousivat lähes koko vuoden Tammikuussa 12 kuukauden euribor oli 1,6 %, mutta vuoden loppupuolella 2 %. Lyhyissä euriborkoroissa nousu oli samaa luokkaa, esimerkiksi 3 kuukauden euribor nousi noin 1 %:sta 1,5 %:iin. Ohjauskorko nousi 1 %:sta korkeimmilleen 1,5 %:iin vuoden aikana laskien vuoden lopussa jälleen 1,0 %:iin. Euriborkorot kääntyivät myös joulukuussa uudelleen laskuun ja 12 kuukauden euribor oli tuolloin 1,9 %. Lähde: Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin julkaisut. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän peruskuntien väkiluku on lisääntynyt yhteensä 269 hengellä viime vuoden aikana. Aurassa oli kasvua 70 henkeä, Koski Tl:ssä 3, Liedossa 442, Marttilassa 10 ja Oripäässä 9. Sitä vastoin Loimaan väkiluku laski 69 hengellä, Huittisten 25, Pöytyän 23, Tarvasjoen 5 ja Uudenkaupungin 143 hengellä. Kuntayhtymän peruskuntien väkilukuarvio (suluissa edellinen vuosi): Kunta yhteensä joista miehiä naisia Aura (3 914) Huittinen (10 670) Koski Tl (2 437) Lieto (16 246) Loimaa (16 927) Marttila (1 991) Oripää (1 413) Pöytyä (8 502) Tarvasjoki (1 952) Uusikaupunki (15 833) yhteensä (79 885)

10 1.4 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa Tasapainotettu tuloskortti ja mittarit 2011 yhtymävaltuuston tasolla Näkökul mat Toteutunut % Henkilöstö ja toiminnan uusiutumiskyky Asiakkaat ja yhteistyötahot Keskeiset strategiset tavoitteet ammatti-taitoinen ja motivoitunut henkilöstö - opettajat perehtyneet hyvin alansa työelämään ja sen kehitysnäkymiin - työelämän tarpeiden mukainen tutkinto- ja kurssitarjonta - pysyminen kehityksen eturintamassa - pätevän henkilöstön saanti, onnistunut rekrytointi - ennakointitoiminta laajaa työhallinnon ja työelämän kanssa - oppimisympäristöt soveltuvia koko ikäluokkaa ja elinikäistä oppimista varten - läheinen yhteistyö työelämän kanssa opetuksen toteutuksessa ja opetusvälineiden käytössä -osallistuminen tiiviisti alueen kehittämiseen Ratkaisevat menestystekijät - henkilöstön osaaminen - henkilöstön työkyky ja motivaatio - joustavat työajat ja - muodot - koulutustarjonnan uusiutumiskyky - tutkintotiimien innovatiivisuus - johtamisen ja esimiestoiminnan tasokkuus - tilojen ja välineiden ajanmukaisuus - koulutustarjonnan vetovoimaisuus - yhteisten kehittämishankkeiden määrä työelämän, kehittämiskeskuksen ja Turun amk:n kanssa - aikuiskoulutuksen joustavuus ja laatu - asiakaspalautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen Mittarit 1. päteviä opettajia % päätoimisista 2. henkilöstökoulutus % palkoista 3. henkilöstökyselyn tulos 4. ulkopuolinen kehittämisrahoitus /v 5. uusia koulutustutkintoja kpl/vuosi 6. % ikäluokasta ammatilliseen koulutukseen alueella peruskouluittain 7. asiakaspalautteen tulos 8. aikuiskoulutuksen volyymi opiskelijatyöpäivinä Tavoite % 4,0 % > > 55 % > ,4 % 3, % 3, Tavoite % 5 % >3, > 55 % >3, Ydin- ja tukiprosessit Talous -ryhmätyöskentelyn, verkostoitumisen ja yhteistyön syventäminen -yhteistyö valmistuneiden työllistämisessä - kokonaisvaltainen toiminnan suunnittelu ja ohjaus - toiminnan arviointijärjestelmä - systemaattinen palautteen kerääminen ja sen tulosten hyödyntäminen - kustannusten hyvä hallinta - riittävä investointikyky - oppimisen teho ja laatu - opetusjärjestelyjen joustavuus - koulutuksen osuvuus, asiakastyytyväisyys, valmistuminen ammattiin normiajassa, erityisopetuksen teho - kaksoistutkintojen kehittäminen yhteistyössä lukioiden kanssa - sähköinen toiminnan ohjausjärjestelmän käyttöönotto - esimiestoimintaa palvelevat kustannusten seurantajärjestelmät - välineiden ja tilojen uusiminen - tutkinnot toteutettava vos-rahoituksella 9. koulutuksen vaikuttavuus 10. opiskelijapalautteen tulos 11. suhteellinen velkautuneisuus % 12. vuosikate % poistoista >0 >3 12 % 140 % 0,26 3,7 34,3 % 236,7 % >15 >3,5 10 % 150 % mittariselosteet sivulla 113 7

11 Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja hankkeet Tavoite Toteutuma Laaditaan henkilöstö-, aluekehitys-, Mainittujen lisäksi on laadittu oppimis-, erityisopetus-, aikuiskoulutus-, tietohallintostrategia ja markkinointi- ja viestintä-, tieto- ja tietoturvasuunnitelma, laatupolitiikka ja viestintätekniikan käytön, kestävän kestävän kehityksen politiikka. kehityksen ja laatustrategiat. Toteutetaan koulutuskuntayhtymän Internet-pohjainen kokonaisvaltainen toiminnan suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä ja kuvataan sen avulla ydin- ja tukiprosessit. Laaditaan systemaattisesti toimintajärjestelmään liittyvät ennakointi-, palaute- ja arviointijärjestelmät.. Toteutetaan OKM:lle esitetty fuusion toimeenpanosuunnitelma vuodelle On toteutettu IMS sähköinen toiminnan ohjausjärjestelmä. Palautekyselyt on laadittu ja toteutettu. On liitytty mukaan maakunnalliseen laatustrategian toteutushankkeeseen. Toimeenpanosuunnitelma on toteutettu Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet 2011 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 4 Autoalan perustutkinto 21 Catering-alan perustutkinto 14 Hiusalan perustutkinto 14 Kone- ja metallialan perustutkinto 39 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani 20 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani (näyttötutkinto) 3 Liiketalouden perustutkinto 53 Maatalousalan perustutkinto 7 Logistiikan perustutkinto 13 Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä (näyttötutkinto) 4 Rakennusalan perustutkinto 58 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 40 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (näyttötutkinto) 61 Sähköalan perustutkinto 81 Tietojenkäsittelyn perustutkinto 18 Yhteensä 450 8

12 1.4.3 Oppisopimuskoulutuksena ammatillisen perustutkinnon suorittaneet 2011 Autoalan perustutkinto 1 Elintarvikealan perustutkinto 1 Kone- ja metallialan perustutkinto 1 Liiketalouden perustutkinto 20 Maatalousalan perustutkinto 2 Pintakäsittelyalan perustutkinto 1 Puutarhatalouden perustutkinto 1 Rakennusalan perustutkinto 2 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 32 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2 Talotekniikan perustutkinto 1 Tietotekniikan perustutkinto 1 Yhteensä Oppisopimuskoulutuksena ammatillisen ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet 2011 Autosähkömekaanikon ammattitutkinto 1 Hierojan ammattitutkinto 1 Johtamisen erikoisammattitutkinto 4 Kaukolämpöasentajan erikoisammattitutkinto 1 Kaupan esimiehen ammattitutkinto 1 Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto 1 Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 1 Laitoshuoltajan ammattitutkinto 1 Markkinointiviestinnän ammattitutkinto 1 Myynnin ammattitutkinto 1 Nuohoojan ammattitutkinto 2 Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 3 Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto 8 Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto 1 Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto 1 Sähköasentajan ammattitutkinto 2 Taloushallinnon ammattitutkinto 1 Tekniikan erikoisammattitutkinto 9 Tekstiilihuollon ammattitutkinto 1 Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto 1 Varaosamyyjän ammattitutkinto 1 Yrittäjän ammattitutkinto 4 Yhteensä 47 9

13 1.4.5 Painotettu opiskelijamäärä Koulutusala vuoden 2011 painotettu opiskelijamäärä aloittain (valtionosuus määräytyy näiden lukujen osalta mukaan) erityisopiskelijat porrastetut majoitusetu luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala 701 Loimaa Loimaa logistiikka Lieto 81 6 Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 210 Loimaa 73 2 Lieto 44 8 Novida luonnontieteiden ala 57 Loimaa 14 3 Lieto 43 2 Novida matkailu-, ravitsemis- ja talousala 112 Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 262 kauneudenhoitoala, Loimaa sosiaali- ja terveysala 204 Loimaa Lieto Novida kulttuuriala 117 artesaani 80 7 audiovisuaalinen viestintä 37 2 ammattistartti 18 Loimaa 9 5 Lieto 9 5 painotettu yhteensä

14 1.5 Henkilöstö Henkilöstötiedot ovat tarkemmin esitetty liitetiedossa 31. Kuntayhtymässä on laadittu myös henkilöstökertomus. 1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Sisäisen valvonnan ja taloudenhoidon yleisohje on vuodelta Ohjeessa on todettu kuntayhtymän suunnittelu- ja seurantajärjestelmä, annettu määräykset rahatoimen hoidosta, laskujen käsittelystä ja saatavien perinnästä, omaisuuden luetteloinnista, irtaimistokirjanpidosta, varastojen hoidosta, projektien ja valtionosuuksien hallinnoinnista, sisäisestä laskennasta, riskien hallinnasta ja vakuuttamisesta sekä hankinnoista. Uusi päivitetty ohje on valmisteilla. Sisäistä valvontaa koskevaa ohjeistusta annetaan vuosittain talousarvion täytäntöönpanoohjeissa. Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu ulottuu kaikkiin tilivelvollisiin. Vuoden aikana taloustoimisto on suorittanut käteiskassojen tarkastusta sekä kiinnittänyt huomiota menojen kirjaamiseen oikeille tileille. Lisäksi on valvottu mm. hankintojen kilpailuttamista ja omaisuuden inventoimista. Rahavarojen, varastojen ja irtaimistojen tarkastus on tehty Tarkastajat kiinnittivät huomiota mm. Myllykyläntien yksikössä sijaitsevan keskusvaraston inventaarioon sekä teknisten osastojen laskutukseen, jota tulisi tehostaa. Tarkastajat totesivat, että irtaimistoja koskevat inventaariot on tehtävä keväällä 2012 ennen oppilaitosten kesälomia tila- ja osastokohtaisesti. Tämän jälkeen luetteloita on pidettävä ajan tasalla. Kuntayhtymän vakuutukset vuodelta 2011 ovat olleet: - lakisääteinen tapaturmavakuutus noin vapaaehtoinen tapaturmavakuutus noin omaisuusvakuutukset noin ajoneuvovakuutukset noin keskeytysvakuutus, toiminnan vastuuvakuutus, luottamushenkilöiden tapaturmavakuutus ja matkavakuutus yhteensä noin Johtotiimi on käsitellyt kuntayhtymää koskevia riskejä: A. Suunnittelu- ja seurantajärjestelmän riskit Yksikköhintaisen valtionosuuden mahdollinen vähentyminen on riskitasoa 4 asteikolla 1-5. Riskinä on myös aikuiskoulutuksen toteutuminen ennakoitua vähäisempänä kilpailutilanteesta johtuen sekä opiskelijamäärän vähentyminen koulutuksen kuluessa. Kuntayhtymän kirjanpito ja talousarvion/käyttösuunnitelmien toteutuksen seuranta ovat ajan tasalla. Riittävän isot vastuuyksiköt antavat liikkumavaraa talousarvion määrärahojen sisällä. Tavoitteet ovat olleet realistisia resursseihin nähden. Raportoinnin perusteella taloutta tarkastellaan kuukausittain. 11

15 B. Johtamisjärjestelmän riskit Organisaatio, johtosäännöt ja muut ohjeet muodostavat rungon sisäisen valvonnan toteuttamiselle. Päätöksenteon ja dokumentoinnin suhteen johtoryhmä katsoo, että ne vastaavat hyvän hallinnon periaatteita. Hallinto- ja johtosääntöjen sekä toimintaohjeiden riittävä tunteminen on haaste johtamisjärjestelmälle ja perehdyttämiselle. C. Ydin- ja tukitoimintojen riskit Toimialamme ydintoimintaa on opetus. Opetustoiminnassa riskeinä ovat opiskelijoiden tapaturmat sekä työssäoppimisjaksoilla tapahtuvat vahingot työnantajien omaisuudelle. Riskien pienentämiseksi työnantajan tulee mm. huolehtia, että hankittavat uudet koneet ja laitteet täyttävät lainsäädännön edellyttämät vaatimukset. Tukitoimintaa ovat puolestaan talous- ja kiinteistötoimet sekä ruokapalvelut. Suurimpana riskinä ovat henkilöriskit. Riittävä sijaisuuksien turvaaminen on tärkeää. Tapaturmien ja työn kuormituksen mittaamiseksi tehdään säännöllisin väliajoin riskien kartoitus. Projekteihin liittyy riskejä, jotka on tiedostettu ja asiasta on annettu johtoryhmän toimesta koulutusta vastuuhenkilöille. Projekteihin liittyvä ohjeistus sisältyy niitä koskeviin päätöksiin. Seurantarekisteriä pidetään maksatuksesta. Lisäksi yhtymähallitukselle annetaan säännöllisesti selvitys projektien tilanteesta. Hankintamenettelyn oikeellisuuden turvaamiseksi on annettu hankintaohjeet erikseen joka vuosi talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä. Hankintaohjeet ovat tulleet voimaan vuoden 2011 alusta. Jopa pieniä hankintoja kilpailutetaan. Hankinnoista tehdään joko viranhaltijapäätös tai yhtymähallituksen päätös. Hankintoihin liittyy nykyisin yhä suurempi riski päätyä markkinaoikeuden käsiteltäväksi, koska yleinen valituskynnys on madaltunut. Riskinä ovat ulkopuoliset työmaat sekä ulkopuolisille tehtävät opiskelijatyöt. Joitakin vahinkoja on vuoden mittaan tapahtunut ulkopuolisten omaisuudelle. D. Sopimus- ja vastuuriskit Tehtäviä sopimuksia ovat urakka- ja ostopalvelusopimukset koulutuksista. Vuokrasopimuksia on solmittu työmaahalleista. Ostopalvelusopimuksia on oppisopimustoiminnasta ja näytöistä. Kopiokoneista ja atk-laitteista on leasingpuitesopimus Kuntarahoitus Oy:n kanssa. Joistakin vanhemmista kopiokoneista lisäksi Sampo Rahoitus Oy:n kanssa. Vastuut on tarkemmin selvitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Taloustoimisto pitää sopimuksista luetteloa. E. Hallinnolliset riskit Hallinnollisena riskinä voidaan nähdä valtionosuusjärjestelmän muutos, jota mm. Suomen Kuntaliitto ajaa. Valtionosuudet maksetaan nykyisin suoraan koulutuksen järjestäjille ja järjestelmä halutaan muuttaa ns. yhden putken malliksi, jossa valtionosuudet ohjattaisiin kunnille. Suurena riskinä tällöin olisi kuitenkin se, että osa rahoituksesta käytettäisiin muuhun kuin ammatilliseen opetukseen. Koulutuksen järjestäjien maksuvalmius kärsisi samoin kuin opiskelijoiden vapaa hakeutuminen mihin tahansa koulutukseen. 12

16 Valtakunnan tasolla suunnitellut kuntarakennemuutokset ja koulutuksen järjestäjätahoja koskevat yhdistämiset voivat olla sekä mahdollisuus että riski. F. Tietoriskit ja tietojärjestelmien riskit Riskit on tiedostettu. Tietoturvasuunnitelma on toteutettu laitteisto- ja ohjelmistotasoilla (virustutkat, haittaohjelmatorjunta, tietoturvaohjeet). Suurimpana henkilöriskit. Tietojärjestelmien vastuuhenkilöt on nimetty ja varahenkilöjärjestelmä on parantunut huomattavasti. Tietojärjestelmien käyttöön liittyvistä riskeistä vastaavat atk-päällikkö, it-päällikkö ja atk-tuki, jotka seuraavat tietojärjestelmissä esiintyviä toimintahäiriöitä. Varmistukset ovat kunnossa. Kuntayhtymässä on laadittu ja hyväksytty tammikuussa 2012 Tietohallintostrategia, Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia sekä Tietoturvasuunnitelmalaadittu. Kulunvalvonta on kehitteillä ja jo toiminnassa Loimaalla Hämeentien yksikössä. G. Rahoitusriskit Rahoitusriskejä ei ole ollut eikä myöskään sijoitustoiminnan riskejä. Takausriskejä ei ole, koska ei ole annettuja takauksiakaan. Rakennusurakoiden vakuuksista ja vakuutuksista huolehtii taloustoimisto ja pitää niistä luetteloa. Saatavien osalta on annettu ohjeet, että ne siirtyvät yhden huomautuslaskun jälkeen Intrum Justitia Oy:n perintään. H. Omaisuusriskit Omaisuus on vakuutettu. Vakuutukset on kilpailutettu viimeksi joulukuussa Tarjouskilpailun voitti If Vahinkovakuutus Oy. Omaisuuden inventaariot ovat joidenkin osastojen osalta olleet puutteelliset. Tähän on kiinnitetty huomiota. I. Henkilöriskit ja palkkaus Henkilöstötilinpäätös laaditaan vuosittain. Uutena riskinä ovat ilmaantuneet nykyisen vuonna 2005 voimaan tulleen eläkejärjestelmän mahdollistamat ennakoimattomat eläkkeellelähdöt. Koko henkilöstön työilmapiiriä koskeva kysely tehdään vähintään joka kolmas vuosi (viimeksi joulukuussa 2011). Tehtäviä, joissa vaihtuvuus olisi suuri, ei ole. Koulutussuunnitelmat on opetuspuolella laadittu tiimeittäin. Palkkojen kehitystä seurataan. Tehtäväkuvat on laadittu lähes koko henkilöstön osalta. J. Ympäristöriskit Ympäristöriskejä koskeva riskianalyysi on tehty pelastussuunnitelmien laatimisen yhteydessä (joissa päivitykset menossa). Kyseiset riskit ovat melko pieniä. Laadittavana on kestävän kehityksen ohjelma, joka valmistunee vuonna Työsuojelutoimikunta tekee säännöllisesti riskien kartoituksia ja tässä yhteydessä myös ympäristöriskit tulevat esille. 13

17 1.7 Ympäristötekijät Tilikauden ympäristökulut ,49 (tässä luvussa ei ole palkkoja mukana) ovat pääasiassa jätteiden käsittelyyn ja pois kuljetukseen liittyviä kuluja, puhdistusaineita ja tarvikkeita sekä vaihtomattojen ja -pyyherullien käyttämiseen liittyviä kustannuksia. Koulutuskuntayhtymällä on huollettavanaan Hämeentien yksikön yhteydessä myös jätevedenpuhdistamo, johon johdetaan Hämeentien yksikön jätevesien lisäksi viiden kotitalouden jätevedet. Vuonna 2011 jätevedenpuhdistamon aineista, tarvikkeista, vesiensuojeluyhdistyksen jätevesi- ja vesistötarkkailumaksuista, hoito ja huoltotöistä ja lietekuljetuksista kertyi ,52 :n kustannukset (tästä summasta Loimaan kaupunki maksaa näiden viiden kotitalouden osuuden 9 952,94 ). Jätevedenpuhdistamo on merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Lounais-Suomen Ympäristökeskus ei ole ilmoittanut, että laitoksen toiminta vaatisi ympäristöluvan. 14

18 2 Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä Yhtymähallituksen on kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman uuden yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta mukaan tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella, miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää ja jos on havaittu puutteita ja virheitä sisäisessä valvonnassa, on niistä tehtävä selkoa ja esitys niiden korjaamisesta. Toimielinten ja niiden alaisen toimialajohdon tulee osaltaan valmistella sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämistä koskevat tiedot ja käydä läpi sisäisen valvonnan eri kohdealueet (osa-alueet). Kuntayhtymässämme riskien kartoitus on käyty läpi työsuojelutoimikunnan sekä johtoryhmän toimesta. Hallituksen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä annetaan sisäisen valvonnan osa-alueittain: 1. Valvontaympäristö Johtamis- ja hallintojärjestelmä, eettiset ohjeet, hallitustyöskentely, organisaatiorakenne, vastuut ja velvollisuudet, henkilöstö ja sen osaamisen kehittäminen. Kuntayhtymälle on vahvistettu hallinto-organisaatio, arvot ja johtosäännöt, jotka ohjaavat ja muodostavat rungon sisäiselle valvonnalle. Johtamis- ja hallintojärjestelmä edistää hyvän hallintotavan, organisaation määrittelemien eettisten arvojen sekä toiminnan luonteen mukaisten arvojen toteutumista. Tehtävät ja vastuut on selkeästi määritelty hallintosäännössä. 2. Riskienhallinta (tavoitteet, riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta, raportointi) Riskit kartoitetaan työsuojelutoimikunnan ja johtoryhmän toimesta vuosittain ja näistä laaditaan raportit. Vakuutukset kilpailutetaan noin kolmen vuoden välein. Vakuutukset on viimeksi kilpailutettu joulukuussa Riskien hallinta on siltä osin kunnossa kuin, mitä riskejä on tunnistettu. Tunnistetut riskit on pyritty poistamaan. 3. Kontrollitoimenpiteet (raportoinnit, täsmäytykset, käyttöoikeushallinta, toiminnan seuranta- ja arviointi) Taloushallinnon raportointi, täsmäytykset ja käyttöoikeushallinta perustuvat valittuun taloushallinto-ohjelmistoon Logica Oy:n Economica -taloushallintojärjestelmään. Kuukausittain täsmäytetään: pankki-/kassatilit sekä myynti- ja ostoreskontrat kirjanpitoon arvonlisäveropäiväkirja pääkirjaan kirjanpito ja sisäinen tunnistelaskenta keskenään pysyvät vastaavat kirjanpitoon ennakonpidätys-, sotu- ja eläkevakuutusmaksut sekä palkkakirjanpito pääkirjanpitoon rahoituslaskelman vuosikate tuloslaskelman vuosikatteeseen tuloslaskelman yli-/alijäämä taseen vastaavaan kirjanpidon pää- ja päiväkirjojen täsmääminen toisiinsa Yhtymähallitukselle annetaan kuukausittain raportti talousarvion toteutumisesta. Kerran vuodessa laaditaan välitilinpäätös. 15

19 Vuonna 2010 kuntayhtymässä otettiin käyttöön IMS toimintajärjestelmä. Se on prosesseihin perustuva ja integroitu toimintajärjestelmä, jota käytetään luontevan käyttöliittymän ja selaimen avulla verkossa. Toimintajärjestelmä toiminnallistaa yrityksen strategiat prosessikuvausten sekä mittariston kautta. IMS mahdollistaa myös koko organisaation dokumentaation hallinnan. Lisäksi sillä toteutetaan organisaation tasapainoinen mittaristo ja raportointi. Toimintaprosessien kuvauksien laadinta on vielä osittain kesken. Keskeiset toimintaprosessit on kuvattu. Omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista on pidetty luetteloita. 4. Informaatio ja tiedonkulku (oikea tieto oikeaan aikaan oikeassa muodossa) Ulkoisen tiedotuksen menettelytavat ja vastuuhenkilöt on sovittu. Toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Sisäinen tiedotus tapahtuu intran ja sähköpostin välityksellä, henkilöstökokouksina sekä muuna suorana informaationa. Vaikkakin tietoa pyritään jakamaan ja lähettämään mahdollisimman paljon, saa tiedonkulku keskiarvoa jonkin verran huonommat arviot henkilöstökyselyissä. Joulukuussa toteutetun henkilöstökyselyn mukaan tiedonkulku johdon ja henkilöstön välillä toimii hyvin -kysymyksen vastausten keskiarvo oli 2,86. Yhteensä tiedonkulku sai pisteet 3,25 (asteikko 1-5). 5. Seuranta Sisäinen valvonta ja menettelyjen laillisuuden seuranta on jatkuvaa. Kunnallisvalituksia yhtymävaltuuston päätöksistä ei ole tehty. Yhtymähallituksen päätöksistä tehtiin kaksi oikaisuvaatimusta. Hallinto-oikeuteen tehtiin yksi valitus, johon ei ole vielä tullut päätöstä. Hakemuksia markkinaoikeuteen ei kuntayhtymän hankintapäätöksistä tehty vuoden 2011 aikana. Tilintarkastajan huomioiden perusteella on edelleen parannettu viranhaltijapäätöksiin liitettäviä muutoksenhakuohjeita. Hankintalain muutosten johdosta on hankinta-asioiden oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet uudistettu. Laskujen käsittelijöitä ja hyväksyjiä on muistutettu laskujen käsittelystä annetuista säännöistä (mm. että vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö). Hankintojen kilpailuttamisessa havaitut puutteet, kuten esimerkiksi tarjouspyyntöasiakirjan laadinta ja kilpailuttamisen pisteytys, ovat vähentyneet, koska asianomaisille on annettu koulutusta ja lisäinformaatiota asiasta. Koulutuskuntayhtymän omaisuuden hoidosta on annettu ohjeita. 16

20 3 Tilikauden tuloksen muodostuminen, toiminnan rahoitus ja tunnusluvut 3.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2011 * Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 16 1 Muut rahoitustuotot 1 Korkokulut Muut rahoituskulut -1 Vuosikate Poistot Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä Toimintatuotot/toimintakulut, % 107,90 108,75 Vuosikate/Poistot, % 236,70 222,53 * Loimaan koulutuskuntayhtymä Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista 70,90 (sis. Novidan kiinteistön hankinnan) 119,30 (ilman Novidan kiinteistön hankintaa) Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista (= 100 * Toimintatuotot/(Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön)) osoittaa maksurahoituksen osuutta toimintamenoista. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan/kuntayhtymän tulorahoitus on riittävä. Vuosikate prosenttia poistoista (=100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset) Kun tunnusluvun arvo on 100 %, tulorahoitus on riittävä. Poistojen on tällöin vastattava kunnan / kuntayhtymän keskimääräistä vuotuista investointitasoa (investointien omahankintameno). Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2011 poistot ovat korkeammat kuin edellisvuonna johtuen siitä, että poistojen alaiset pysyvät vastaavat ovat nousseet mm. fuusiossa tulleen irtaimen omaisuuden johdosta. Poistojen määrä tilinpäätöksessä on ,13. Vuosikate prosenttia poistoista tunnusluku muodostuu 236,70 %:ksi. Vuosikatteella pystytään siis kattamaan poistot. Investointitaso tulisi määritellä voimassa olevasta investointisuunnitelmasta, jonka aikajänne on riittävä keskimäärän osoittamiseksi. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän investointeja ei pystytä kattamaan 17

21 nykyisellä poistotasolla. Tämä tunnusluku on korvattu jatkossa tunnusluvulla vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista. Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista (=100*Vuosikate/ Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno). Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion ja -suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä. Investoinnin omahankintamenolla tarkoitetaan investoinnin hankintamenon ja siihen saadun rahoitusosuuden (investointiavustus) erotusta. Poistonalaisia investointeja ovat pysyvien vastaavien muiden hyödykkeiden kuin maa- ja vesialueiden ja sijoitusten hankinta. Jos mainittuihin vuosiin sisältyy määrältään poikkeuksellisia eriä, voidaan tällainen poikkeuksellinen tekijä ottaa huomioon laskelmassa. Jos kunnan/kuntayhtymän hyväksymä investointisuunnitelma on taloussuunnitelmaa pidempi, voidaan keskimäärä laskea taloussuunnitelmaa useamman vuoden perusteella. Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai sitä suurempi, voidaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen katsoa olevan riittävä tai ylijäämäinen. Talous on heikkenevä ja kunta/kuntayhtymä velkaantuu, kun vuosikate on keskimääräistä poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan/kuntayhtymän tulorahoitus heikko. Lounais- Suomen koulutuskuntayhtymässä tunnusluku jää alle 100 prosentin, kun mukana on Novidan kiinteistöjen osto. Koska näin suuri investointi on poikkeuksellinen, on tunnusluku laskettu myös ilman tätä, jolloin tunnusluvuksi muodostuu 119,30 %. 18

22 3.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 2011 * Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 895 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut 2011 *2010 Investointien tulorahoitus, % 26,5 55,9 Pääomamenojen tulorahoitus, % 26,3 53,2 Lainanhoitokate 19,9 10,7 Kassan riittävyys, pv 33,57 1,8 * Loimaan koulutuskuntayhtymä 19

23 Investointien tulorahoitus, % (=100* Vuosikate/Investointien omahankintameno) kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuosikate ,35 vuodelta 2011 ei kata investointeja, joita oli ,72. Investointien määrään sisältyy poikkeukselliset menoerät eli Novidan kiinteistöjen osto 4,5 M ja fuusion yhteydessä tullut irtain omaisuus Ilman näitä menoeriä investoinnit olisivat ,72. Pääomamenojen tulorahoitus, % (=100* Vuosikate/(Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä ei ole vuonna 2011 pystytty kattamaan investointien omahankintamenoja ja lainanlyhennyksiä vuosikatteella vaan kuntayhtymä otti pitkäaikaista lainaa 4,5 M. Antolainoja ei ole. Lainanhoitokate, = (Vuosikate + Korkokulut)/(Korkokulut + Lainanlyhennykset), kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Tunnusluvun ollessa alle 1 joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Vuoden 2011 tilinpäätösluku (19,9) osoittaa, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän lainanhoitokyky on ollut erittäin hyvää tasoa. Tunnuslukuun ei ole vielä vaikuttanut Novidan kiinteistöjen ostoon otettu 4,5 M :n laina, jonka ensimmäinen lyhennys- ja korkoerä erääntyi maksuun vasta tammikuussa Kassan riittävyys (= 365 pv x Rahavarat /Kassasta maksut tilikaudella) oli ammatillisen koulutuksen kuntayhtymissä vuonna 2010 keskimäärin 49 päivää (ed. vuosi 53 päivää). Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän maksuvalmiustilanne oli hyvä koko vuoden. Tunnusluvuksi muodostui 33,6 päivää. Pitkäaikaista lainaa otettiin vuoden aikana 4,5 M Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan rakennusten ostoon. Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan/kuntayhtymän rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. 20

24 4 Rahoitusasema ja sen muutokset 4.1 Tase ja sen tunnusluvut 2011 * *2010 VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Peruspääoma Maa- ja vesialueet Muut omat rahastot Rakennukset Edellisten tilikausien yli/alijäämä Koneet ja kalusto Tilikauden yli-/alijäämä Ennakkomaksu ja keskeneräiset hankinnat TOIMEKSIANTOJEN VARAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Lahjoitusrahastojen pääomat VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Vaihto-omaisuus Pitkäaikainen Aineet ja tarvikkeet Lainat rah.- ja vak. laitoksilta Keskeneräiset tuotteet Ennakkomaksut Lyhytaikainen Lainat rah.- ja vak. laitoksilta Saamiset Ostovelat Pitkäaikaiset saamiset Muut velat Muut saamiset Siirtovelat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Muut saamiset Siirtosaamiset 1 0 TASEEN TUNNUSLUVUT: 1830 Rahoitusarvopaperit 0 0 Omavaraisuusaste, % 57,4 84, Sijoitukset rahamarkkinainstrum. 0 0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 34,3 11,7 Kertynyt yli-/alijäämä, Rahat ja pankkisaamiset Kertynyt yli-/alijäämä, /opiskelija Kertynyt yli-/alijäämä yhteensä mennessä 6288 VASTAAVAA YHTEENSÄ Lainakanta , * Loimaan koulutuskuntayhtymä Lainakanta , /opiskelija Opiskelijat (yksikköhintaisen valtionosuuden piirissä olevat) Omavaraisuusaste, % (=100* (oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma Saadut ennakot)) mittaa kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta, 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta. 21

25 Suhteellinen velkaantuneisuus, % (= 100 * (Vieras pääoma Saadut ennakot)/käyttötulot)) kertoo kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Kuntien välisessä vertailussa suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Omavaraisuusaste on Novidan rakennusten oston vuoksi laskenut 84,5 %:sta 57,4 %:iin, mutta omavaraisuus on kuitenkin vielä yli kriittisen 50 %:n rajan. Suhteellinen velkaantuneisuus kohosi 34,3 %:iin edellisvuoden 11,7 %:sta Novidan rakennusten ostoa varten otetun lainan johdosta. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) (= edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä)) osoittaa, paljonko kunnalla/kuntayhtymällä on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Loimaan koulutuskuntayhtymän ylijäämä vuonna 2010 oli ,55 ja edellisiltä tilikausilta yhteensä ,82. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ylijäämäksi muodostui vuodelta 2011 yhteensä ,22. Ylijäämät edellisiltä vuosilta ovat yhteensä ,37. Lainakanta (= Vieras pääoma (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)) tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymällä oli lainaa yhteensä 4,5 M, johtuen heinäkuussa nostetusta lainasta Novidan kiinteistöjen ostoon. 22

26 5 Kokonaistulot ja -menot 2011 *2010 TULOT 1000 Toiminta Toimintatuotot Valtionosuudet Korkotuotot 16 1 Muut rahoitustuotot 1 0 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 0 0 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 0 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0 Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä MENOT Toiminta Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön 0 0 Korkokulut 47 2 Muut rahoituskulut 1 0 Investoinnit Investointimenot Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0 Oman pääoman vähennykset 0 0 Kokonaismenot yhteensä Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot = = Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos=[355]-[-559]= [-999] [914] * Loimaan koulutuskuntayhtymä 23

27 6 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden ylijäämä ,22 siirretään taseen omaan pääomaan yli- /alijäämätilille. 24

28 II Talousarvion toteutuminen/tilinpäätös 7 Käyttötalous 7.1 Vastuuyksiköiden talouden toteutuminen (ml. sisäiset erät) TA 2011 Ta-muutokset KS 2 Ta-muutosten jälkeen TP 2011 toteutuma Poikkeama TP/KS 2 Poikkeama % Kuntayhtymäjohtaja (Sinervo) Toimintakulut ,1 Toimintatuotot ,5 Toimintakate ,9 Talousjohtaja (Suonkanta) Toimintakulut ,0 Toimintatuotot ,6 Toimintakate ,1 Kuntayhtymä yhteensä Toimintakulut ,4 Toimintatuotot ,4 Toimintakate ,9 Myllykyläntie (Kaurila) Toimintakulut ,9 Toimintatuotot ,7 Toimintakate ,1 Hämeentie, Turuntie, Ylistaronkatu (Lähde) Toimintakulut ,2 Toimintatuotot ,8 Toimintakate ,7 Liedon toimipaikka (Asula) Toimintakulut ,0 Toimintatuotot ,8 Toimintakate ,9 Aikuiskoulutus (Kaurila) Toimintakulut ,7 Toimintatuotot ,1 Toimintakate ,0 Oppisopimustoimisto Loimaa (Kaurila) Toimintakulut ,9 Toimintatuotot ,7 Toimintakate ,1 Kiinteistöt (Suonkanta) Toimintakulut ,5 Toimintatuotot ,3 Toimintakate ,4 Ruokapalvelut (Suonkanta) Toimintakulut ,0 Toimintatuotot ,8 Toimintakate ,0 25

29 Ammattistartti (Kaurila) TA 2011 Ta-muutokset KS 2 26 Ta-muutosten jälkeen TP 2011 toteutuma Poikkeama TP/KS 2 Poikkeama % Toimintakulut ,2 Toimintatuotot ,7 Toimintakate ,5 Tulosaluehallinto Loimaa Toimintakulut ,9 Toimintatuotot ,1 Toimintakate ,5 Loimaan tulosalue yhteensä Toimintakulut ,1 Toimintatuotot ,4 Toimintakate ,4 Novida opetus (Koski) Toimintakulut ,6 Toimintatuotot ,9 Toimintakate ,8 Aikuiskoulutus (Koski) Toimintakulut ,0 Toimintatuotot ,2 Toimintakate ,6 Oppisopimustoimisto Uusikaupunki (Koski) Toimintakulut ,6 Toimintatuotot ,2 Toimintakate ,7 Kiinteistöt (Koski) Toimintakulut ,5 Toimintatuotot ,0 Toimintakate ,8 Ruokapalvelut (Koski) Toimintakulut ,1 Toimintatuotot ,5 Toimintakate ,0 Yrityspalvelut (Koski) Toimintakulut ,3 Toimintatuotot ,2 Toimintakate ,0 Tulosaluehallinto Uusikaupunki Toimintakulut ,5 Toimintatuotot ,0 Toimintakate ,8 Uudenkaupungin tulosalue yhteensä Toimintakulut ,5 Toimintatuotot ,1 Toimintakate ,5 Opetus yhteensä Toimintakulut ,9 Toimintatuotot ,7 Toimintakate ,0

30 7.2 Tuloslaskelma, koko koulutuskuntayhtymä (ulkoinen) Toimintatuotot Talousarvio Ta-muutokset Ta muutosten Toteutuma Poikkeama Poikkeama jälkeen (KS II) (TP 2011) (TP 2011/KS II) % Myyntituotot , , , , ,25 3,37 Maksutuotot 5 000, , , , ,08 422,36 Tuet ja avustukset , , , , ,56 9,35 Muut tuotot ,00 100, , , ,35 62,00 Toimintatuotot yhteensä , , , , ,24 3,92 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Toimintakulut Henkilöstökulut , , , , ,86 10,10 Palvelujen ostot , , , , ,16-5,54 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,20 20,07 Avustukset 9 615, , , ,00-111,00-0,98 Muut kulut , , , , ,57-32,60 Toimintakulut yhteensä , , , , ,33 5,68 Toimintakate , , , , ,09-14,18 Rahoitustuotot ja -menot Korkotuotot 0,00 0,00 0, , ,37 100,0 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 0,00 743,89 743,89 100,0 Korkokulut ,00 0, , , ,47 132,59 Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0, , ,35 100,0 Rahoitustuotot ja -menot yhteensä ,00 0, , , ,56 52,73 Vuosikate , , , , ,65-14,91 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,87-1,90 Tilikauden alijäämä(- )/ylijäämä(+) , , , , ,78-22,43 27

31 Valtionosuuksien erittely Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Valtionosuudet Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimuskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Yhteensä

32 29 8 Investointien toteutuminen Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 1 Hämeentie; Kulunvalvonta ja pihavalaistuksen uusiminen Menot ,00 0, ,00 0, , , , ,02 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , , , ,02 Hanke 2 Hämeentien logistiikkahalli; asfaltointi Menot ,00 0, , , , , , ,86 Tulot Nettomeno ,00 0, , , , , , ,86 Hanke 3 Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Menot , , , , , , ,37 Tulot Nettomeno , , , , , , ,37 Hanke 4 Hämeentie; logistiikkahallin muutokset Menot 0,00 0,00 0, , , ,98-244, ,98 Tulot Nettomeno 0,00 0,00 0, , , ,98-244, ,98

33 30 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 5 Myllykyläntien kattojen uusimiset Menot ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Hanke 6 Myllykyläntien ilmastointi- ja viemäröinti (tsto ym. tilat) Menot ,00 0, , , , , , ,42 Tulot Nettomeno ,00 0, , , , , , ,42 Hanke 7 Myllykyläntien paloilmoitin ja kulunvalv.järj. (päärak.) Menot ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hanke 8 Myllykyläntien työpajasiipi; paloilm. järj. Menot ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 31 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 9 Myllykyläntien muuntamon ja pääkeskuksen uusinta Menot ,00 0, , , , , , ,15 Tulot Nettomeno ,00 0, , , , , , ,15 Hanke 10 Myllykyläntien Puuhamaa-halli Menot 0,00 0,00 0, , , , , ,90 Tulot Nettomeno 0,00 0,00 0, , , , , ,90 Hanke 11 Turuntien viemäröinnin uusimiset Menot ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 Hanke 12 Asfaltointityöt Myllykyläntiellä Menot ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00

35 32 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 13 Novidan kiinteistöjen osto Menot 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Tulot Nettomeno 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Hanke 14 Uusi auto Lietoon Menot 0,00 0,00 0, , , , , ,61 Tulot Nettomeno 0,00 0,00 0, , , , , ,61 Hanke 15 Uusi auto Myllykyläntielle Menot ,00 0, , , , ,59-650, ,59 Tulot Nettomeno ,00 0, , , , ,59-650, ,59 Hanke 16 Uuni, suurkeittiö Myllykyläntie (Esitys ollut aluksi astianpesukone) Menot ,00 0, ,00 0, , , , ,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , , , ,00

36 33 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 17 Ajosilta saksinosturi (4tn), auto Menot ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Hanke 18 Logistiikka; raskaan kaluston korjaamolaiteet (siltanosturi ja rengastyökone) Menot ,00 0, ,00 0, , , , ,15 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , , , ,15 Hanke 19 Logistiikka; ajoneuvotrukki Menot ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hanke 20 Logistiikka ja luonnonvara-ala; kurottaja Menot ,00 0, ,00 0, , , , ,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , , , ,00

37 34 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 21 Logistiikka ja luonnonvara-ala; kiinteistötraktori Menot ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hanke 22 Logistiikka; koukkulavalaittein varustettu kuorma-auto ( Ollut esityksenä aluksi pakettiauto) Menot ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 Tulot Nettomeno ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 Hanke 23 Logistiikka; Meiller kippaava puoliperävaunu ja auto Menot 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 Tulot Nettomeno 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 Hanke 24 Logistiikka; Tela-alustainen kaivukone Menot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Tulot Nettomeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00

38 35 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 25 Logistiikka; Kuorma-auto Menot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Tulot Nettomeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Hanke 26 Luonnonvara-ala; pakettiauto Menot ,00 0, ,00 0, , , , ,36 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , , , ,36 Hanke 27 Luonnonvara-ala; paluuaura Menot ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Hanke 28 Luonnonvara-ala; täsmäviljelyjärj. ajanmuk. Menot ,00 0, ,00 0, , , , ,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , , , ,00

39 36 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 29 Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärj. Menot ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Hanke 30 Liedon sähköluokka Menot , , ,00 0, , , , ,20 Tulot Nettomeno , , ,00 0, , , , ,20 Hanke 31 Novida; ravitsemisala: suurkeittiön linjasto 2.vaihe, saneeraus (padat, uunit ym. keittiökalustus) Menot ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Hanke 32 Novida; muuta kalustoa Logistiikan traktori Menot ,00 0, ,00 0, , , , ,20 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , , , ,20

40 37 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 33 Novida; kuorma-auto Menot 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 Tulot Nettomeno 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 Hanke 34 Novida; fuusiossa tullut kalusto Menot 0,00 0,00 0, , , ,19 0, ,19 Tulot Nettomeno 0,00 0,00 0, , , ,19 0, ,19 Nettomeno yhteensä , , , , , , , ,00

41 Vuoden 2011 investointien toteutuminen: Tavoitteet (alv 0 %) toteutuma Hämeentie; kulunvalvonta ja pihavalaistuksen uusiminen Hämeentie/logistiikkahallin muutokset Hämeentien logistiikkahalli; asfaltointi Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Myllykyläntien kattojen uusimiset Myllykyläntien ilmastointi- ja viemäröinti (tsto ym. tilat) Myllykyläntien työpajasiipi: paloilm.järj Myllykyläntien muuntamon ja pääkeskuksen uusinta Myllykyläntien Puuhamaahalli Turuntien viemäröinnin uusimiset Asfaltointityöt Myllykyläntiellä Novidan rakennusten osto Kulunvalvontaa on asennettu asteittain. Kustannukset yhteensä ,02. Suunnittelu- ja rakennuslupakustannuksia on kulunut yhteensä 7 255,98. Määrärahaa ei oltu vielä varattu tälle vuodelle. Asfaltointikustannukset yhteensä ,86. Ajokenttää on rakennettu logistiikan omin voimin. Kustannuksia on aiheutunut ,37. Ei kustannuksia. Vähäiset kattojen korjaukset rahoitettu käyttötaloudesta. Kustannukset kaikkiaan ,42. Ei toteutunut. Kustannukset ,15. Kustannukset 2 349,90. Ei toteutunut. Ei toteutunut. Kauppahinta Kauppa toteutui heinäkuussa. Uusi auto Myllykyläntielle Auto hankittu hintaan 9 349,59. Uusi auto Lietoon Ostettiin hintaan ,61. Uuni, suurkeittiö Myllykyläntie Uuni hankittiin ja se maksoi 9 050,00. Alun perin oli tarkoitus hankkia astianpesukone. Ajosilta saksinosturi (4tn), auto Ei toteutunut. Logistiikka; raskaan kaluston korjaamolaitteet (siltanosturi ja rengastyökone) Siltanosturi hankittu Satateräs Oy:ltä hintaan , rengastyökone Arpré Oy:ltä hintaan ,93, sekä

42 siltanosturin tarvikkeita Loimaan Sähköltä 1006,10 ja Lujabetonilta Hankinnat yhteensä ,03. Lisäksi tarvikkeita em ,12. Logistiikka ja luonnonvara-ala; kurottaja Logistiikka; koukkulavalaittein varustettu kuorma-auto Logistiikka; Meiller kippaava puoliperävaunu ja auto Logistiikka; Tela-alustainen kaivukone Logistiikka, Kuorma-auto Luonnonvara-ala; pakettiauto Kurottaja hankittu Suomen Telakone Oy:ltä hintaan sekä koukkulavavaunu lisävarusteineen T:mi Rekola Juni Yhteensä Hankittu Autolankoski Oy:ltä hintaan Hankittu Ab Ekeri Oy:ltä hintaan sekä Mercedes-Benz merkkinen kuormaauto Veho Group Oy Ab:ltä hintaan Yhteensä Ei määrärahaa talousarviossa. Kaivukone maksanut Ajateltu rahoitettavan muista hankinnoista säästyvillä rahoilla. Ei määrärahaa talousarviossa. Kuormaauto maksanut Ajateltu rahoitettavan muista hankinnoista säästyvillä rahoilla. Hankittu kuorma-auto Iveco Finland Oy:ltä hintaan ,36. Luonnonvara-ala; paluuaura Hankinta siirtyi vuodelle Luonnonvara-ala; täsmäviljelyjärj. ajanmuk Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärj Liedon sähköluokka Novidan ravitsemusala; suurkeittiön linjaston 2. vaiheen saneeraus (padat, uunit ym. keittiökalustus) Hankinta toteutui hintaan Hankinta siirtyi vuodelle Festolta hankittu laitteistoja yhteensä ,20 :lla. Hankinta ei toteutunut vuonna Novida; muuta kalustoa Hankittu logistiikka-alalle traktori hintaan ,20. Novida; kuorma-auto Hankinta siirtyi vuodelle Novida; fuusiossa tullut kalusto Kirjanpitoarvo ,19. Rakennusten vuosikorjaukset on budjetoitu käyttötalousmenoihin. 39

43 8.1 Rahoituslaskelman toteutuminen Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate , , , , ,65 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot , , , , ,28 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminta ja investoinnit, netto , , , , ,93 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten lisäykset liikelaitoksille Antolainasaamisten vähennykset muilta Antolainasaamisten vähennykset liikelaitoksilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 0, , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,34 0, , ,34 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0, , ,92 Vaikutus maksuvalmiuteen Käyttötalousosasta, investoinneista ja rahoitusosasta on toimintakertomuksen numero-osassa suoraan ProEconomica -ohjelmasta saadut toteutumavertailut. 40

44 8.2 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta (ml. sisäiset erät) Määrärahat Tuloarviot KÄYTTÖTALOUSOSA Alkup. talousarvio TA:n muutok set TA muut:n jälkeen Toteutuma Poikkea -ma Alkup. talousarvio TA muut:n jälkeen TA:n muutokset Toteutuma Poikkea -ma Kuntayhtymän yhteiset Loimaan tulosalue Uudenkaupungin tulosalue TULOSLASKELMAOSA Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot INVESTOINTIOSA Rakennusinvestoinnit Irtaimistoinvestoinnit RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen YHTEENSÄ

45 III Tilinpäätöslaskelmat 9 Tuloslaskelma vuosilta Tuloslaskelma Toimintatuotot Loimaan koulutuskuntayhtymä Myyntituotot , ,02 Maksutuotot , ,91 Tuet ja avustukset , ,06 Muut toimintatuotot , , , ,65 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,79 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,91 Muut henkilösivukulut , ,68 Palvelujen ostot , ,18 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,59 Avustukset , ,95 Muut toimintakulut , , , ,72 Toimintakate , ,93 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,37 721,62 Muut rahoitustuotot 743,89 449,21 Korkokulut , ,24 Muut rahoituskulut , ,56-256,96-849,37 Vuosikate , ,56 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,01 Tilikauden tulos , ,55 Tilikauden ylijäämä , ,55 42

46 9.1 Rahoituslaskelma vuosilta Rahoituslaskelma Loimaan koulutuskuntayhtymä Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,56 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , ,56 Investointien rahavirta Investointimenot , ,90 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,90 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,34 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,80 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,80 Oman pääoman muutokset , ,92 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos , ,53 Saamisten muutos , ,02 Korottomien velkojen muutos , , , ,05 Rahoituksen rahavirta , ,25 Rahavarojen muutos , ,09 Rahavarojen muutos Kassavarat , ,94 Kassavarat , , , ,09 43

47 10 Tase vuosilta * TASE 1000 VASTAAVAA 1001 PYSYVÄT VASTAAVAT 1100 Aineelliset hyödykkeet 1101 Maa- ja vesialueet , , Rakennukset , , Koneet ja kalusto , , Ennakkomaksut ja keskeneräiset , , Aineelliset hyödykkeet , , PYSYVÄT VASTAAVAT , , TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1440 Lahjoitusrahastojen erityiskatte , , TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , VAIHTUVAT VASTAAVAT 1501 Vaihto-omaisuus , , Saamiset 1601 Pitkäaikaiset saamiset 1660 Muut saamiset , , Pitkäaikaiset saamiset , , Lyhytaikaiset saamiset 1721 Myyntisaamiset , , Muut saamiset , , Siirtosaamiset 1816 Siirtyvät korot 1 053, Siirtosaamiset 1 053, Lyhytaikaiset saamiset , , Saamiset , , Rahat ja pankkisaamiset , , VAIHTUVAT VASTAAVAT , , VASTAAVAA , , VASTATTAVAA 2001 OMA PÄÄOMA 2002 Peruspääoma , , Muut omat rahastot , , Edellisten tilikausien yli/alijä , , Tilikauden yli-/alijäämä , , OMA PÄÄOMA , , TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2325 Lahjoitusrahastojen pääomat , , TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , VIERAS PÄÄOMA 2401 Pitkäaikainen 2410 Lainat rahoitus- ja vakuutuslai , Pitkäaikainen , Lyhytaikainen 2510 Lainat rahoitus- ja vakuutuslai , , Ostovelat , , Muut velat , , Siirtovelat 2571 Siirtyvät korot ,75 62, Lomapalkkajaksotus , , Muut siirtovelat , , Siirtovelat , , Lyhytaikainen , , VIERAS PÄÄOMA , , VASTATTAVAA , ,58 * Loimaan koulutuskuntayhtymä 44

48 45 ProEconomica- raportit Tuloslaskelma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvauk ,00 102, Korvaukset kunnilta ja kuntayht ,63 330, Muut suoritteiden myyntituotot ,62 88, Myyntituotot ,25 103, Maksutuotot 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks , , Muut palvelumaksut ,00 0, Maksutuotot ,08 522, Tuet ja avustukset ,56 109, Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot ,65 93, Muut toimintatuotot ,70 938, Muut toimintatuotot ,35 162, TOIMINTATUOTOT ,24 103, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot ,68 106, Jaksotetut palkat ja palkkiot ,49-100, Henkilöstökorvaukset, henk.kor , , Palkat ja palkkiot ,34 110, Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut ,17 103, Muut henkilösivukulut ,35 137, Henkilösivukulut ,52 110,1

49 46 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 4001 Henkilöstökulut ,86 110, Palvelujen ostot 4340 Muiden palvelujen ostot ,84 94, Palvelujen ostot ,84 94, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana ,20 120, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,20 120, Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille ,00 99, Avustukset ,00 99, Muut toimintakulut 4801 Vuokrat ,93 70, Muut toimintakulut ,50 58, Muut toimintakulut ,43 67, TOIMINTAKULUT ,33 105, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,91 85, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,37-100, Muut rahoitustuotot 743,89-100, Korkokulut ,47 232, Muut rahoituskulut ,35-100, Rahoitustuotot ja -kulut ,56 152, VUOSIKATE ,35 85, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,13 98, Poistot ja arvonalentumiset ,13 98, TILIKAUDEN TULOS ,22 77, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,22 77,6

50 47 Käyttötalousosan toteutuma Yhtymävaltuustotaso LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) Kuntayhtymän yhteiset 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,61 102, Maksutuotot 2.970,00-100, Tuet ja avustukset ,04-100, Muut toimintatuotot ,01 98, TOIMINTATUOTOT ,66 102, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,26 96, Palvelujen ostot ,62 119, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,15 122, Avustukset -334,00-100, Muut toimintakulut ,79 160, TOIMINTAKULUT ,82 104, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,16-22, VUOSIKATE ,16-22, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,47 103, Poistot ja arvonalentumiset ,47 103, TILIKAUDEN TULOS ,63-24, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,63-24, Loimaan tulosalue (Markku Kaurila) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,06 106, Maksutuotot , , Tuet ja avustukset ,13 92,1

51 48 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 3400 Muut toimintatuotot ,00 125, TOIMINTATUOTOT ,27 109, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,07 116, Palvelujen ostot ,68 106, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,15 117, Avustukset ,00 613, Muut toimintakulut ,40 117, TOIMINTAKULUT ,30 115, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 50, VUOSIKATE ,97 50, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,16 107, Poistot ja arvonalentumiset ,16 107, TILIKAUDEN TULOS ,81 15, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,81 15, Uudenkaupungin tulosalue (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,32 105, Maksutuotot ,00 72, Tuet ja avustukset ,39-100, Muut toimintatuotot ,47-100, TOIMINTATUOTOT ,18 116, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,53 102, Palvelujen ostot ,10 101,9

52 49 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,85 128, Avustukset ,00 4, Muut toimintakulut ,60 182, TOIMINTAKULUT ,08 111, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,10 175, VUOSIKATE ,10 175, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,50 70, Poistot ja arvonalentumiset ,50 70, TILIKAUDEN TULOS ,60 226, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,60 226, Rahoitus (Leena Suonkanta) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,37-100, Muut rahoitustuotot 743,89-100, Korkokulut ,47 232, Muut rahoituskulut ,35-100, Rahoitustuotot ja -kulut ,56 152, VUOSIKATE ,56 152, TILIKAUDEN TULOS ,56 152, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,56 152,7 Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,99 105, Maksutuotot ,08 522,4

53 50 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 3300 Tuet ja avustukset ,56 109, Muut toimintatuotot ,48 152, TOIMINTATUOTOT ,11 111, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,86 110, Palvelujen ostot ,40 105, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,15 120, Avustukset ,00 99, Muut toimintakulut ,79 129, TOIMINTAKULUT ,20 113, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,91 85, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,37-100, Muut rahoitustuotot 743,89-100, Korkokulut ,47 232, Muut rahoituskulut ,35-100, Rahoitustuotot ja -kulut ,56 152, VUOSIKATE ,35 85, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,13 98, Poistot ja arvonalentumiset ,13 98, TILIKAUDEN TULOS ,22 77, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,22 77,6

54 51 Yhtymähallitustaso LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) Kuntayhtymäjohtaja (Risto Sinervo) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,94 106, Maksutuotot 2.970,00-100, Tuet ja avustukset ,44-100, Muut toimintatuotot ,44 103, TOIMINTATUOTOT ,82 106, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,25 95, Palvelujen ostot ,36 133, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,92 118, Avustukset -334,00-100, Muut toimintakulut ,34 625, TOIMINTAKULUT ,87 108, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05-29, VUOSIKATE ,05-29, TILIKAUDEN TULOS ,05-29, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,05-29, Talousjohtaja (Leena Suonkanta) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,67 96, Tuet ja avustukset 1.256,60-100, Muut toimintatuotot ,57 11, TOIMINTATUOTOT ,84 94, TOIMINTAKULUT

55 52 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 4001 Henkilöstökulut ,01 98, Palvelujen ostot ,26 82, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,23 158, Muut toimintakulut ,45 122, TOIMINTAKULUT ,95 97, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,11-16, VUOSIKATE ,11-16, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,47 103, Poistot ja arvonalentumiset ,47 103, TILIKAUDEN TULOS ,58-19, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,58-19, Myllykyläntie (Markku Kaurila) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,08 100, Tuet ja avustukset ,31-100, Muut toimintatuotot ,89-100, TOIMINTATUOTOT ,28 102, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,11 106, Palvelujen ostot ,84 169, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,54 137, Avustukset ,00-100, Muut toimintakulut ,54 118, TOIMINTAKULUT ,03 114, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,75-2,1

56 53 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 6999 VUOSIKATE ,75-2, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,40 106, Poistot ja arvonalentumiset ,40 106, TILIKAUDEN TULOS ,15-45, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,15-45, Hämeent.,Turunt.,Ylistaronk.(Petri Lähde) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,38 97, Maksutuotot ,52 98, Tuet ja avustukset ,21 87, Muut toimintatuotot , , TOIMINTATUOTOT ,48 100, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,73 96, Palvelujen ostot ,36 106, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,90 90, Avustukset ,00 242, Muut toimintakulut ,21 97, TOIMINTAKULUT ,20 96, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,28 228, VUOSIKATE ,28 228, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,38 88, Poistot ja arvonalentumiset ,38 88, TILIKAUDEN TULOS ,90 536,7

57 54 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,90 536, Liedon toimipaikka (Tarja Asula) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,06 99, Maksutuotot ,06-100, Tuet ja avustukset 4.569,61-100, Muut toimintatuotot ,61 194, TOIMINTATUOTOT ,34 109, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,41 112, Palvelujen ostot ,11 167, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,89 96, Avustukset ,00-100, Muut toimintakulut ,08 130, TOIMINTAKULUT ,49 121, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,85 2, VUOSIKATE ,85 2, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,89 216, Poistot ja arvonalentumiset ,89 216, TILIKAUDEN TULOS ,04-19, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,04-19, Aikuiskoulutus (Markku Kaurila) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,43 194, Maksutuotot 1.918,50-100,0

58 55 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 3000 TOIMINTATUOTOT ,93 195, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,55 753, Palvelujen ostot ,28 65, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset ,00-100, Muut toimintakulut ,64 201, TOIMINTAKULUT ,77 232, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,84-4, VUOSIKATE ,84-4, TILIKAUDEN TULOS ,84-4, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,84-4, Oppisop.toimisto Loimaa (Markku Kaurila) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 100, TOIMINTATUOTOT ,00 100, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,71-100, Palvelujen ostot ,57 90, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,09 764, Muut toimintakulut ,07 113, TOIMINTAKULUT ,44 109, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,44-7, VUOSIKATE ,44-7,2

59 56 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 8499 TILIKAUDEN TULOS ,44-7, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,44-7, Kiinteistöt (Leena Suonkanta) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,45-100, Maksutuotot 7.631,34-100, Tuet ja avustukset ,81 38, Muut toimintatuotot ,86 115, TOIMINTATUOTOT ,46 115, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,92 100, Palvelujen ostot ,81 93, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,74 124, Muut toimintakulut ,12 105, TOIMINTAKULUT ,59 105, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 167, VUOSIKATE ,87 167, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,17 110, Poistot ja arvonalentumiset ,17 110, TILIKAUDEN TULOS ,70-330, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,70-330, Ruokailupalvelut (Leena Suonkanta) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,88 167, Tuet ja avustukset ,14 228,0

60 57 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 3400 Muut toimintatuotot ,66 103, TOIMINTATUOTOT ,68 111, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,85 105, Palvelujen ostot ,12 122, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,35 112, Muut toimintakulut -625,04-100, TOIMINTAKULUT ,36 112, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,32 90, VUOSIKATE ,32 90, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,32 90, Poistot ja arvonalentumiset ,32 90, TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Ammattistartti 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 141, Tuet ja avustukset ,00 100, TOIMINTATUOTOT ,00 133, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,27 82, Palvelujen ostot ,72 33, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,63 56, Muut toimintakulut ,98 376, TOIMINTAKULUT ,60 96,8

61 58 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,40-899, VUOSIKATE ,40-899, TILIKAUDEN TULOS ,40-899, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,40-899, Tulosaluehallinto Loimaa (Markku Kaurila 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,78 76, Maksutuotot 5.178,66-100, Tuet ja avustukset ,05 69, Muut toimintatuotot ,61 101, TOIMINTATUOTOT ,10 88, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,52 92, Palvelujen ostot ,87 355, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,71 195, Muut toimintakulut ,72 310, TOIMINTAKULUT ,82 142, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,72-61, VUOSIKATE ,72-61, TILIKAUDEN TULOS ,72-61, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,72-61, Novidan opetus (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,93 100,8

62 59 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 3300 Tuet ja avustukset 4.970,00-100, Muut toimintatuotot 60,14-100, TOIMINTATUOTOT ,07 100, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,44 100, Palvelujen ostot ,70 120, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,94 124, Avustukset ,00 4, Muut toimintakulut ,83 893, TOIMINTAKULUT ,91 119, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,16 47, VUOSIKATE ,16 47, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,42 32, Poistot ja arvonalentumiset ,42 32, TILIKAUDEN TULOS ,74 49, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,74 49, Aikuiskoulutus (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,83 162, Maksutuotot 3.595,00-100, TOIMINTATUOTOT ,83 163, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,17 105, Palvelujen ostot ,88 153, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,13 97,8

63 60 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 4800 Muut toimintakulut ,45 173, TOIMINTAKULUT ,63 121, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,20-64, VUOSIKATE ,20-64, TILIKAUDEN TULOS ,20-64, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,20-64, Oppisop.toimisto Uusikaupunki (Merja Kos 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 99, TOIMINTATUOTOT ,00 99, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,79 112, Palvelujen ostot ,11 85, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,65 118, Muut toimintakulut ,31 960, TOIMINTAKULUT ,86 98, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,14 108, VUOSIKATE ,14 108, TILIKAUDEN TULOS ,14 108, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,14 108, Kiinteistöt (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 64,55-100, Muut toimintatuotot ,72-100,0

64 61 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 3000 TOIMINTATUOTOT ,27-100, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,71-100, Palvelujen ostot ,58 109, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,36 305, Muut toimintakulut ,63 49, TOIMINTAKULUT ,28 83, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,99-7, VUOSIKATE ,99-7, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,08-100, Poistot ja arvonalentumiset ,08-100, TILIKAUDEN TULOS ,09 0, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,09 0, Ruokapalvelut (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,15 19, Maksutuotot Tuet ja avustukset 2.123,82-100, Muut toimintatuotot ,16-100, TOIMINTATUOTOT ,13 111, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,76 120, Palvelujen ostot ,10 84, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,55 110, Muut toimintakulut ,72 310,6

65 62 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 4000 TOIMINTAKULUT ,13 109, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Yrityspalvelut (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,91 58, TOIMINTATUOTOT ,91 58, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,58 116, Palvelujen ostot ,36 130, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,46 126, TOIMINTAKULUT ,40 122, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,49-100, VUOSIKATE ,49-100, TILIKAUDEN TULOS ,49-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,49-100, Tulosaluehallinto Uusikaupunki (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,95 326, Maksutuotot 20,00-100, Tuet ja avustukset ,57-100, Muut toimintatuotot ,55-100,0

66 63 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 3000 TOIMINTATUOTOT ,97 204, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,08 105, Palvelujen ostot ,37 140, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,76 87, Muut toimintakulut ,66 255, TOIMINTAKULUT ,87 113, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,10-28, VUOSIKATE ,10-28, TILIKAUDEN TULOS ,10-28, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,10-28, Rahoitus (Leena Suonkanta) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,37-100, Muut rahoitustuotot 743,89-100, Korkokulut ,47 232, Muut rahoituskulut ,35-100, Rahoitustuotot ja -kulut ,56 152, VUOSIKATE ,56 152, TILIKAUDEN TULOS ,56 152, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,56 152,7 Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,99 105,8

67 64 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 3200 Maksutuotot ,08 522, Tuet ja avustukset ,56 109, Muut toimintatuotot ,48 152, TOIMINTATUOTOT ,11 111, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,86 110, Palvelujen ostot ,40 105, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,15 120, Avustukset ,00 99, Muut toimintakulut ,79 129, TOIMINTAKULUT ,20 113, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,91 85, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,37-100, Muut rahoitustuotot 743,89-100, Korkokulut ,47 232, Muut rahoituskulut ,35-100, Rahoitustuotot ja -kulut ,56 152, VUOSIKATE ,35 85, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,13 98, Poistot ja arvonalentumiset ,13 98, TILIKAUDEN TULOS ,22 77, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,22 77,6

68 65 Investointiosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) Rakennusinvestoinnit Hämeentie 9040 Inv/Rakennuttaminen ,95 78,2 yhteensä ,95 78, Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie 9040 Inv/Rakennuttaminen ,46 84,2 yhteensä ,46 84, Rakennusinvestoinnit Turuntie 9040 Inv/Rakennuttaminen yhteensä Rakennusinvestoinnit Novida 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,00 100,0 yhteensä ,00 100, Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,52 104,7 yhteensä ,52 104, Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,59 28,3 yhteensä ,59 28, Irtaimistoinvestoinnit Lieto 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,81 86,4 yhteensä ,81 86, Irtaimistoinvestoinnit Uusikaup. (Koski) 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,39 72,4 yhteensä ,39 72, Investoinnit (Leena Suonkanta) 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,31 96, Inv/Rakennuttaminen ,41 79,4 yhteensä ,72 94, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,31 96, Inv/Rakennuttaminen ,41 79,4 yhteensä ,72 94,5

69 66 Rahoitusosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) Rahoitus (Leena Suonkanta) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 6020 Korkotuotot sijoituksista ja ta 1.053,52-100, Maksuliikennetilien korot ,85-100, Korkotuotot ,37-100, Muut rahoitustuotot 6130 Viivästyskorkotulot 346,46-100, Muut rahoitustuotot 397,43-100, Muut rahoitustuotot 743,89-100, Korkokulut 6210 Korkokulut lainoista ulkopuolis ,30 231, Maksuliikennetilien korkokulut -261,17-100, Korkokulut ,47 232, Muut rahoituskulut 6320 Viivästyskorot ja korotukset ,59-100, Muut rahoituskulut -100,76-100, Muut rahoituskulut ,35-100, Rahoitustuotot ja -kulut ,56 152, VUOSIKATE ,56 152, TILIKAUDEN TULOS ,56 152, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,56 152,7

70 IV Tilinpäätöksen liitetiedot 1 Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus: Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Vaihto-omaisuuden arvostus: Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa. 2 Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus 3 Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Kohdat 2-3 ei ilmoitettavaa 4 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen tulee ottaa huomioon tapahtunut Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan liitos Loimaan koulutuskuntayhtymään, jolloin myös kuntayhtymän nimi muuttui Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymäksi. Suuruusluokaltaan menot ja tulot poikkeavat vuosien 2010 ja 2011 osalta toisistaan huomattavasti. Tunnuslukujen osalta vertailu on mahdollista. 5 Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut 6 Valuuttamääräiset erät Kohdat 5-6 ei ilmoitettavaa 67

71 Tuloslaskelman liitetiedot 7 Toimintatuotot (mukana sisäiset erät) Kuntayhtymäjohtaja (Risto Sinervo) 929 Talousjohtaja (Leena Suonkanta) Myllykyläntie opetus (Markku Kaurila) Hämeentie, Turuntie, Ylistaronkatu opetus (Petri Lähde) Liedon opetus (Tarja Asula) Novidan opetus (Merja Koski) Ammattistartti (Markku Kaurila) 227 Aikuiskoulutus ja oppisopimus Loimaa (Markku Kaurila) Aikuiskoulutus ja oppisopimus Uusikaupunki (Merja Koski) Opetus yhteensä Kiinteistöt ja ruokapalvelut Loimaa (Leena Suonkanta) Kiinteistöt ja ruokapalvelut Lieto (Tarja Asula) 257 Kiinteistöt ja ruokapalvelut Uusikaupunki (Merja Koski) Tulosaluehallinto Loimaa (Markku Kaurila) 539 Yrityspalvelut ja tulosaluehallinto Uusikaupunki (Merja Koski) Yhteensä

72 Toimintatuotot tulolajeittain (ulkoiset erät): Toimintuotot 2011 *2010 Yksikköhintarahoitus , ,00 Muut myyntituotot , ,02 Maksutuotot , ,91 Tuet ja avustukset , ,06 Muut toimintatuotot , ,66 Toimintatuotot yhteensä , ,65 * Loimaan koulutuskuntayhtymä 8 Satunnaiset erät ei ilmoitettavaa 69

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talousarvio 2011 muutokset / II

Talousarvio 2011 muutokset / II Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto 29.11.2011 Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot 1 709 000

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Välitilinpäätös

Välitilinpäätös Välitilinpäätös 30.6.2016 Yhtymähallitus 23.8.2016 Sisällysluettelo 1 Välitilinpäätös 30.6.2016... 1 2 Toteutuma 30.6.2016... 4 3 Tuloslaskelma... 5 4 Tuloslaskelman Pro-Economica raportti... 6 5 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Laatustrategia. Yhtymähallitus 17.1.2012

Laatustrategia. Yhtymähallitus 17.1.2012 Laatustrategia Yhtymähallitus 17.1.2012 voimaan 1.2.2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä...1 2.1. Toiminta-ajatus...1 2.2. Arvot...1 2.3. Visio 2015...1 2.4. Tuloskortti...2

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talousarvio 2016 muutokset I

Talousarvio 2016 muutokset I Talousarvio 2016 muutokset I Yhtymävaltuusto 10.5.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot