Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

2 Sisällysluettelo I Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymän johtajan katsaus Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 2 Yhtymävaltuusto... 2 Yhtymähallitus... 4 Tarkastuslautakunta... 4 Johtoryhmä... 4 Viranhaltijaorganisaatio... 5 Vastuuyksiköt Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa Tasapainotettu tuloskortti ja mittarit 2011 yhtymävaltuuston tasolla Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksena ammatillisen perustutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksena ammatillisen ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet Painotettu opiskelijamäärä Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen, toiminnan rahoitus ja tunnusluvut Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja -menot Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet II Talousarvion toteutuminen/tilinpäätös Käyttötalous Vastuuyksiköiden talouden toteutuminen (ml. sisäiset erät) Tuloslaskelma, koko koulutuskuntayhtymä (ulkoinen) Investointien toteutuminen Rahoituslaskelman toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta (ml. sisäiset erät) III Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma vuosilta Rahoituslaskelma vuosilta Tase vuosilta ProEconomica- raportit Tuloslaskelma Käyttötalousosan toteutuma Investointiosan toteutuma Rahoitusosan toteutuma IV Tilinpäätöksen liitetiedot Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus... 67

3 3 Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut Valuuttamääräiset erät Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot (mukana sisäiset erät) Satunnaiset erät Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Suunnitelmapoistojen ja poiston alaisten investointien suhde Pakollisten varausten muutokset Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot Rahoitustuotot ja -kulut Taseen liitetiedot Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset Arvonkorotukset Aktivoidut korkomenot Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Oma pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Pakolliset varaukset Sekkilimiitti Vuokrakohteen lunastusvelka Erittely siirtoveloista Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Vakuudet Leasingvastuiden yhteismäärä Muut vastuusitoumukset Muut taloudelliset vastuut Henkilöstöä koskevat liitetiedot Arvonlisäveron palautusvastuu Muut liitetiedot Tuloslaskelman tilit Talousarviokaavio Tositelajit ja alv-kannat Tilit ja tunnisteet Kirjanpitokirjat Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän taloushallinnon järjestelmät Sähköinen ostolaskujen kierrätys Mittariselosteet

4 I Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuosi 2011 oli Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ensimmäinen toimintavuosi fuusion jälkeen. Toimintaa on kehitetty ja yhtenäistetty hyväksytyn kehittämisohjelman mukaisesti käyttäen ministeriön myöntämää harkinnanvaraista valtionosuutta. Koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatus, visio 2015, toimintaa ohjaavat arvot, tasapainotettu tuloskortti sekä keskeiset strategiat ja politiikat on kokonaan uusittu. Toiminnalliset tavoitteet on suurimmalta osin saavutettu hyvin. Aikuiskoulutuksen opiskelijatyömäärä on kuitenkin tavoitetta pienempi, koska mm. työvoimapoliittisen koulutuksen määrä on vähentynyt ja tutkintoihin johtavan koulutuksen osuus on kasvanut. Nuorisoikäluokasta ammatilliseen koulutukseen lähteneiden osuus on pienentynyt erityisesti Liedon alueella mutta myös Loimaan seutukunnassa. Markkinointiin ja tiedottamiseen onkin panostettu entistä enemmän mm. kaikkien yksikköjen nettisivustojen uusimisella sekä perustamalla sosiaaliseen mediaan oppilaitosten ja oppisopimustoimistojen kanavat. Samalla on lisätty hieman henkilöstöresursseja. Koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen painotettu opiskelijamäärä oli 1 572, joka on 83 vähemmän kuin järjestämisluvan enimmäismäärä. Tilanne ei ole hyvä ja onkin pyrittävä joko lisäämään koulutuksen houkuttelevuutta, vähennettävä keskeyttämisiä ja lisättävä läpäisyastetta. Olemme mukana monissa tähän liittyvissä maakunnallisissa hankkeissa, joista toivotaan apua näihin ongelmiin. Vuonna 2011 on panostettu laatujärjestelmän kehittämiseen ISO 9001 standardin ja EFQMkriteeristön mukaisesti. Hankitulla sähköisellä toimintajärjestelmällä on korvattu laatukäsikirja ja siihen on kuvattu suurin osa keskeisistä prosesseista. Samalla on yhtenäistetty toimintatapoja ja ohjeita. Kuntayhtymäjohtajan ja rehtorien apuna on ollut vuoden aikana rekrytoitu laatupäällikkö. Taloudellinen tulos on ollut tyydyttävää tasoa eli noin osin juuri em. harkinnanvaraisen avustuksen noin :n takia. Tulevaisuudessa on toiminnan taloudellisuuteen ja tehokkuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota, kun avustuksia ei enää saada. Toiminta on ollut tuloksellista myös valtakunnallisilla tuloksellisuusmittareilla mitattuna ja tuloksellisuuslisää saatiin noin , joka on sisältynyt vuoden 2011 valtionosuuteen. Suurin investointi oli Novidan kiinteistöjen ostaminen Uudenkaupungin kaupungilta irtaimistoineen noin 5 M :lla. Lisäksi on investoitu merkittävästi logistiikka-alan koulutuksen kehittämiseen, kiinteistöjen ylläpitoon ja opetusvälineisiin yhteensä noin 1 M :lla. Investoinnit on monena vuonna pystytty rahoittamaan kassasta ja lainaa ei ole tarvinnut tehdä, mutta nyt jouduttiin ottamaan kiinteistön hankintaan 4,5 M :n laina. Kuluneena vuonna on edelleen ollut esillä järjestäjäverkoston tiivistäminen. OKM:n suositus on ollut siirtää maakunnan ammatillinen koulutus 1-2 järjestäjän vastuulle vuoteen 2015 mennessä. Maakuntahallituksen konsultti on esittänyt kolmea järjestäjää ja oppisopimustoiminnan keskittämistä käytännössä Turun kaupungin järjestettäväksi. Koulutuskuntayhtymä on asettunut vastustamaan keskittämisajatuksia, koska siitä ei ole enää saavutettavissa taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta ja päätöksenteon tulisi olla alueilla. Risto Sinervo kuntayhtymäjohtaja 1

5 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yhtymävaltuusto Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään on kuulunut kymmenen (10) jäsenkuntaa vuonna Yhtymävaltuustossa on ollut kustakin jäsenkunnasta kaksi (2) edustajaa paitsi Loimaalta ja Uudestakaupungista kuusi (6) sekä Pöytyältä neljä (4) edustajaa. Yhteensä jäseniä 30. Yhtymävaltuuston puheenjohtajana on toiminut Pirjo Reide, I varapuheenjohtajana Veikko Tuominen molemmat Pöytyän kunnasta sekä II varapuheenjohtajana Eveliina Tyyskänen-Mäkilä Loimaalta. Yhtymävaltuusto piti toimintavuonna kaksi kokousta ja pöytäkirjaan kertyi 31 pykälää. Kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: Tilinpäätös vuodelta 2010, tarkastuslautakunnan arviointikertomus, talousarviomuutosten hyväksyminen vuodelle 2011, muutos investointisuunnitelmaan/logistiikan investoinnit, Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan rakennusten osto, talousjohtajan virkanimikkeen muutos, merkkipäiväsääntö, investointisuunnitelman tarkistaminen, talousarviomuutosten ja käyttösuunnitelma II:n toiminnallisten tavoitteiden hyväksyminen vuodelle 2011, Talousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille , Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän arvot, tarkastussääntö. Kunta/Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Huittisten kaupunki Mäenpää Jari Ojala Virpi Maine Heikki Haapaniemi Jaana Auran kunta Sundqvist Maria Savikangas Arto Hafren Leena Pääkkö Marko Koski Tl kunta Anttila Jarmo Jalli Marja Kulmanen Pekka Mattila Marja Liedon kunta Heikkilä Juha Lehtinen Sanna/ Tupala Merja/ Koivisto Anna-Liisa Pohjantähti Ari Koivisto Anna-Liisa Niemelä Arja Liedon kunnanvaltuuston päätöksellä Merja Tupalan tilalle valittiin Anna- Liisa Koivisto ja hänen varajäsenekseen Arja Niemelä. 2

6 Loimaan kaupunki Jokela Tarja Ruohonen Veikko Saarikallio Simo Tyyskänen-Mäkilä Eveliina Uusitalo Ilkka Virtanen Leena Friberg Outi Saarijärvi Arsi Karjala Väinö Jalasjoki Pirkko Heikkinen Timo Vuolle Sanna Marttilan kunta Heikkilä Marko Portaala Mari Korimäki Jorma Mäkelä Anne Oripään kunta Kössi Päivi Paju Pekka Rintala Riikka Suisto Hannu Pöytyän kunta Loponen Marika Reide Pirjo Rastas Tapio Tuominen Veikko Rasilainen Pekka Ketola Anne Siukonen Jyri Lehtonen Teija Tarvasjoen kunta Raitis Tiina Seppä Pauliina Uusitalo Eeva-Kaisa Sipilä Janne Uudenkaupungin kaupunki Ahtiainen Jussi Aitamurto Pentti Tähtinen Esko Savolainen Anja Varpe Maj-Brit Virtanen Veli-Matti Anto Leena Rantasalo Janika Myllymäki Lea Järvinen Jukka Saari Merja Haapasalo Ville 3

7 Yhtymähallitus Yhtymähallitukseen kuuluu valtuuston valitsemat yhdeksän (9) jäsentä. Yhtymähallituksen puheenjohtajana on toiminut Leena Virtanen ja varapuheenjohtajana Jari Alppiranta, molemmat Loimaalta. Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta. Vuoden aikana kokouksia oli 11 ja pöytäkirjaan kertyi yhteensä 150 pykälää. Yhtymähallituksen jäseniksi on valittu seuraavat henkilöt: Jäsen: Varajäsen: Alppiranta Jari Loimaa Heilala Tuomas Loimaa Junnila Arja Oripää Mäkilä Arja Oripää Korvenpää Jukka Loimaa Heikkinen Timo Loimaa Lehtinen Juha Pöytyä Rasilainen Pekka Pöytyä Ojala Virpi Huittinen Sampolahti Eija Huittinen Pennala Pia Lieto Lindholm Hannele Lieto Ruohonen Veikko Loimaa Ojala Jouni Loimaa Toivonen Osmo Loimaa Soukka Risto Loimaa Virtanen Leena Loimaa Vuolle Sanna Loimaa Takala Anne ja Kallinen Arto Uudenkaupungin edustajina. Esittelijä: Kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervo. Tarkastuslautakunta Kuntalain mukaiseen kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan kuuluu yhtymävaltuuston valitsemat viisi (5) jäsentä. Poliittinen jakauma on kuntalain 81 :n mukainen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimii Marja Jalli Koski Tl:stä ja varapuheenjohtajana Tarja Jokela Loimaalta. Jäseninä Risto Kuismin, Raimo Savolainen molemmat Loimaalta ja Mervi Vahala Pöytyältä. Tilintarkastajaksi yhtymävaltuusto valitsi Oy Audiator Ab:n ja paikallisena tilintarkastajana on toiminut JHTT Hannu Laurila. Johtoryhmä Kuntayhtymän johtoryhmään kuuluvat kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervo, talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta, rehtorit Merja Koski ja Markku Kaurila. Talousarviovuoden aikana on kokoontunut ns. laajennettu johtoryhmä, johon on em. lisäksi kuulunut apulaisrehtorit Tarja Asula, Juha Jokinen ja Petri Lähde sekä talouspäällikkö Olli Laaksonen. Johtoryhmät ovat kokoontuneet tarpeen mukaan, mutta vähintään kerran kuukaudessa. 4

8 Viranhaltijaorganisaatio Kuntayhtymän johtajana toimii kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervo. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kuntayhtymäjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja toimivat toinen toistensa varahenkilöinä. Vastaavasti tulosalueiden sisällä rehtorit ja apulaisrehtorit toimivat toinen toistensa varahenkilöinä tulosalueittain. Vastuuyksiköt Vastuutasot yhtymävaltuustoon nähden Kuntayhtymän yhteiset (Kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervo/ talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta) Loimaan tulosalue, rehtori Markku Kaurila Uudenkaupungin tulosalue, rehtori Merja Koski Vastuutasot yhtymähallitukseen nähden Myllykyläntie (Kaurila) Hämeentie, Turuntie, Ylistaronkatu (Lähde) Liedon toimipaikka (Asula) Aikuiskoulutus (Kaurila) Oppisopimustoimisto Loimaa (Kaurila) Kiinteistöt (Suonkanta) Ruokapalvelut (Suonkanta) Ammattistartti (Kaurila) Tulosaluehallinto Loimaa (Kaurila) Novidan opetus (Koski) Aikuiskoulutus (Koski) Oppisopimustoimisto Uusikaupunki (Koski) Kiinteistöt (Koski) Ruokapalvelut (Koski) Yrityspalvelut (Koski) Tulosaluehallinto Uusikaupunki (Koski) 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot vuodelle 2011 olivat vielä keväällä varsin toiveikkaita. Ennustelaitosten arviot liikkuivat tuolloin 3-4 prosentin haarukassa. Kesän jälkeen vuotta 2011 koskevat kokonaistaloudelliset ennusteet tuotannon kasvusta alentuivat. Koko vuonna 2011 bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 2,9 prosenttia. Viennin kokonaisvolyymi väheni 0,8 prosenttia. Tavaroiden vienti kasvoi 2,1 prosenttia, mutta palveluiden vienti laski 8,6 prosenttia. Tuonnin volyymi kasvoi 0,1 prosenttia. Tavaroiden tuonti kasvoi 6,2 prosenttia, mutta palveluiden tuonti supistui 14,8 prosenttia. Koko vuonna 2011 yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 3,3 prosenttia ja julkisten kulutusmenojen 0,8 prosenttia. Investointien volyymi kasvoi 4,6 prosenttia. Asuinrakennusinvestoinnit kasvoivat 4,4 prosenttia ja toimitilarakentaminen 6 prosenttia. Maa- ja vesirakennusinvestointien volyymi supistui 2 prosenttia. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit kasvoivat 12,1 prosenttia. Muut investoinnit, jotka muodostuvat pääasiassa ohjelmistoinvestoinneista, pienenivät 10,8 prosenttia. 5

9 Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui joulukuussa 2,9 prosenttiin. Marraskuussa se oli 3,4 prosenttia. Inflaatiota hidasti ennen kaikkea polttonesteiden hinnannousun taittuminen. Vuoden 2011 keskimääräinen inflaatio oli 3,4 prosenttia Joulukuussa kuluttajahintoja nosti edellisestä vuodesta eniten asumisen ja ravinnon kallistuminen. Asumisen hintaa nostivat erityisesti energian ja korkojen kallistuminen sekä vuokrankorotukset. Elintarvikkeiden hintoja nosti taas ennen kaikkea alkoholittomien juomien, makeisten ja jäätelön, lihan sekä maito- ja viljatuotteiden kallistuminen. Myös ravintola- ja kahvilapalvelujen hintojen nousu vaikutti inflaatioon. Joulukuun inflaatiota hillitsi eniten kulutuselektroniikan halpeneminen edellisestä vuodesta. Marraskuusta joulukuuhun kuluttajahinnat pysyivät keskimäärin ennallaan. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyys kääntyi laskuun vuonna Vuoden 2011 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 7,8 prosenttia, kun se vuonna 2010 oli 8,4 prosenttia. Samalla myös työllisyys parani hieman. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli joulukuussa , mikä oli vähemmän kuin vuosi sitten. Tilastokeskuksen keräämien kuntien tilinpäätösarviotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate laski edellisestä vuodesta 369 miljoonalla eurolla. Vuosikatteen heikkenemiseen vaikutti se, että kuntien toimintakate heikkeni enemmän kuin verotulot ja valtionosuudet kasvoivat. Toimintakatteet heikkenivät edellisestä vuodesta 5,2 prosenttia. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan 741 miljoonalla eurolla. Myös kuntayhtymien taloustilanne heikkeni hieman. Vuosikate asukasta kohti oli kunnissa 390 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 461 euroa. Kaikkiaan 22 kuntaa ja 25 kuntayhtymää arvioi, että toiminta- ja rahoitustulot eivät riitä toiminta- ja rahoitusmenoihin, vaan vuosikate jää negatiiviseksi. Vuosikate kattoi 120 prosenttia kuntien ja kuntayhtymien poistoista. Investoinneista vuosikate riitti kattamaan 63 prosenttia. Euroopan Keskuspankin ohjauskorko sekä euriborkorot nousivat lähes koko vuoden Tammikuussa 12 kuukauden euribor oli 1,6 %, mutta vuoden loppupuolella 2 %. Lyhyissä euriborkoroissa nousu oli samaa luokkaa, esimerkiksi 3 kuukauden euribor nousi noin 1 %:sta 1,5 %:iin. Ohjauskorko nousi 1 %:sta korkeimmilleen 1,5 %:iin vuoden aikana laskien vuoden lopussa jälleen 1,0 %:iin. Euriborkorot kääntyivät myös joulukuussa uudelleen laskuun ja 12 kuukauden euribor oli tuolloin 1,9 %. Lähde: Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin julkaisut. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän peruskuntien väkiluku on lisääntynyt yhteensä 269 hengellä viime vuoden aikana. Aurassa oli kasvua 70 henkeä, Koski Tl:ssä 3, Liedossa 442, Marttilassa 10 ja Oripäässä 9. Sitä vastoin Loimaan väkiluku laski 69 hengellä, Huittisten 25, Pöytyän 23, Tarvasjoen 5 ja Uudenkaupungin 143 hengellä. Kuntayhtymän peruskuntien väkilukuarvio (suluissa edellinen vuosi): Kunta yhteensä joista miehiä naisia Aura (3 914) Huittinen (10 670) Koski Tl (2 437) Lieto (16 246) Loimaa (16 927) Marttila (1 991) Oripää (1 413) Pöytyä (8 502) Tarvasjoki (1 952) Uusikaupunki (15 833) yhteensä (79 885)

10 1.4 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa Tasapainotettu tuloskortti ja mittarit 2011 yhtymävaltuuston tasolla Näkökul mat Toteutunut % Henkilöstö ja toiminnan uusiutumiskyky Asiakkaat ja yhteistyötahot Keskeiset strategiset tavoitteet ammatti-taitoinen ja motivoitunut henkilöstö - opettajat perehtyneet hyvin alansa työelämään ja sen kehitysnäkymiin - työelämän tarpeiden mukainen tutkinto- ja kurssitarjonta - pysyminen kehityksen eturintamassa - pätevän henkilöstön saanti, onnistunut rekrytointi - ennakointitoiminta laajaa työhallinnon ja työelämän kanssa - oppimisympäristöt soveltuvia koko ikäluokkaa ja elinikäistä oppimista varten - läheinen yhteistyö työelämän kanssa opetuksen toteutuksessa ja opetusvälineiden käytössä -osallistuminen tiiviisti alueen kehittämiseen Ratkaisevat menestystekijät - henkilöstön osaaminen - henkilöstön työkyky ja motivaatio - joustavat työajat ja - muodot - koulutustarjonnan uusiutumiskyky - tutkintotiimien innovatiivisuus - johtamisen ja esimiestoiminnan tasokkuus - tilojen ja välineiden ajanmukaisuus - koulutustarjonnan vetovoimaisuus - yhteisten kehittämishankkeiden määrä työelämän, kehittämiskeskuksen ja Turun amk:n kanssa - aikuiskoulutuksen joustavuus ja laatu - asiakaspalautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen Mittarit 1. päteviä opettajia % päätoimisista 2. henkilöstökoulutus % palkoista 3. henkilöstökyselyn tulos 4. ulkopuolinen kehittämisrahoitus /v 5. uusia koulutustutkintoja kpl/vuosi 6. % ikäluokasta ammatilliseen koulutukseen alueella peruskouluittain 7. asiakaspalautteen tulos 8. aikuiskoulutuksen volyymi opiskelijatyöpäivinä Tavoite % 4,0 % > > 55 % > ,4 % 3, % 3, Tavoite % 5 % >3, > 55 % >3, Ydin- ja tukiprosessit Talous -ryhmätyöskentelyn, verkostoitumisen ja yhteistyön syventäminen -yhteistyö valmistuneiden työllistämisessä - kokonaisvaltainen toiminnan suunnittelu ja ohjaus - toiminnan arviointijärjestelmä - systemaattinen palautteen kerääminen ja sen tulosten hyödyntäminen - kustannusten hyvä hallinta - riittävä investointikyky - oppimisen teho ja laatu - opetusjärjestelyjen joustavuus - koulutuksen osuvuus, asiakastyytyväisyys, valmistuminen ammattiin normiajassa, erityisopetuksen teho - kaksoistutkintojen kehittäminen yhteistyössä lukioiden kanssa - sähköinen toiminnan ohjausjärjestelmän käyttöönotto - esimiestoimintaa palvelevat kustannusten seurantajärjestelmät - välineiden ja tilojen uusiminen - tutkinnot toteutettava vos-rahoituksella 9. koulutuksen vaikuttavuus 10. opiskelijapalautteen tulos 11. suhteellinen velkautuneisuus % 12. vuosikate % poistoista >0 >3 12 % 140 % 0,26 3,7 34,3 % 236,7 % >15 >3,5 10 % 150 % mittariselosteet sivulla 113 7

11 Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja hankkeet Tavoite Toteutuma Laaditaan henkilöstö-, aluekehitys-, Mainittujen lisäksi on laadittu oppimis-, erityisopetus-, aikuiskoulutus-, tietohallintostrategia ja markkinointi- ja viestintä-, tieto- ja tietoturvasuunnitelma, laatupolitiikka ja viestintätekniikan käytön, kestävän kestävän kehityksen politiikka. kehityksen ja laatustrategiat. Toteutetaan koulutuskuntayhtymän Internet-pohjainen kokonaisvaltainen toiminnan suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä ja kuvataan sen avulla ydin- ja tukiprosessit. Laaditaan systemaattisesti toimintajärjestelmään liittyvät ennakointi-, palaute- ja arviointijärjestelmät.. Toteutetaan OKM:lle esitetty fuusion toimeenpanosuunnitelma vuodelle On toteutettu IMS sähköinen toiminnan ohjausjärjestelmä. Palautekyselyt on laadittu ja toteutettu. On liitytty mukaan maakunnalliseen laatustrategian toteutushankkeeseen. Toimeenpanosuunnitelma on toteutettu Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet 2011 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 4 Autoalan perustutkinto 21 Catering-alan perustutkinto 14 Hiusalan perustutkinto 14 Kone- ja metallialan perustutkinto 39 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani 20 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani (näyttötutkinto) 3 Liiketalouden perustutkinto 53 Maatalousalan perustutkinto 7 Logistiikan perustutkinto 13 Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä (näyttötutkinto) 4 Rakennusalan perustutkinto 58 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 40 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (näyttötutkinto) 61 Sähköalan perustutkinto 81 Tietojenkäsittelyn perustutkinto 18 Yhteensä 450 8

12 1.4.3 Oppisopimuskoulutuksena ammatillisen perustutkinnon suorittaneet 2011 Autoalan perustutkinto 1 Elintarvikealan perustutkinto 1 Kone- ja metallialan perustutkinto 1 Liiketalouden perustutkinto 20 Maatalousalan perustutkinto 2 Pintakäsittelyalan perustutkinto 1 Puutarhatalouden perustutkinto 1 Rakennusalan perustutkinto 2 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 32 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2 Talotekniikan perustutkinto 1 Tietotekniikan perustutkinto 1 Yhteensä Oppisopimuskoulutuksena ammatillisen ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet 2011 Autosähkömekaanikon ammattitutkinto 1 Hierojan ammattitutkinto 1 Johtamisen erikoisammattitutkinto 4 Kaukolämpöasentajan erikoisammattitutkinto 1 Kaupan esimiehen ammattitutkinto 1 Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto 1 Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 1 Laitoshuoltajan ammattitutkinto 1 Markkinointiviestinnän ammattitutkinto 1 Myynnin ammattitutkinto 1 Nuohoojan ammattitutkinto 2 Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 3 Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto 8 Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto 1 Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto 1 Sähköasentajan ammattitutkinto 2 Taloushallinnon ammattitutkinto 1 Tekniikan erikoisammattitutkinto 9 Tekstiilihuollon ammattitutkinto 1 Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto 1 Varaosamyyjän ammattitutkinto 1 Yrittäjän ammattitutkinto 4 Yhteensä 47 9

13 1.4.5 Painotettu opiskelijamäärä Koulutusala vuoden 2011 painotettu opiskelijamäärä aloittain (valtionosuus määräytyy näiden lukujen osalta mukaan) erityisopiskelijat porrastetut majoitusetu luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala 701 Loimaa Loimaa logistiikka Lieto 81 6 Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 210 Loimaa 73 2 Lieto 44 8 Novida luonnontieteiden ala 57 Loimaa 14 3 Lieto 43 2 Novida matkailu-, ravitsemis- ja talousala 112 Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 262 kauneudenhoitoala, Loimaa sosiaali- ja terveysala 204 Loimaa Lieto Novida kulttuuriala 117 artesaani 80 7 audiovisuaalinen viestintä 37 2 ammattistartti 18 Loimaa 9 5 Lieto 9 5 painotettu yhteensä

14 1.5 Henkilöstö Henkilöstötiedot ovat tarkemmin esitetty liitetiedossa 31. Kuntayhtymässä on laadittu myös henkilöstökertomus. 1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Sisäisen valvonnan ja taloudenhoidon yleisohje on vuodelta Ohjeessa on todettu kuntayhtymän suunnittelu- ja seurantajärjestelmä, annettu määräykset rahatoimen hoidosta, laskujen käsittelystä ja saatavien perinnästä, omaisuuden luetteloinnista, irtaimistokirjanpidosta, varastojen hoidosta, projektien ja valtionosuuksien hallinnoinnista, sisäisestä laskennasta, riskien hallinnasta ja vakuuttamisesta sekä hankinnoista. Uusi päivitetty ohje on valmisteilla. Sisäistä valvontaa koskevaa ohjeistusta annetaan vuosittain talousarvion täytäntöönpanoohjeissa. Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu ulottuu kaikkiin tilivelvollisiin. Vuoden aikana taloustoimisto on suorittanut käteiskassojen tarkastusta sekä kiinnittänyt huomiota menojen kirjaamiseen oikeille tileille. Lisäksi on valvottu mm. hankintojen kilpailuttamista ja omaisuuden inventoimista. Rahavarojen, varastojen ja irtaimistojen tarkastus on tehty Tarkastajat kiinnittivät huomiota mm. Myllykyläntien yksikössä sijaitsevan keskusvaraston inventaarioon sekä teknisten osastojen laskutukseen, jota tulisi tehostaa. Tarkastajat totesivat, että irtaimistoja koskevat inventaariot on tehtävä keväällä 2012 ennen oppilaitosten kesälomia tila- ja osastokohtaisesti. Tämän jälkeen luetteloita on pidettävä ajan tasalla. Kuntayhtymän vakuutukset vuodelta 2011 ovat olleet: - lakisääteinen tapaturmavakuutus noin vapaaehtoinen tapaturmavakuutus noin omaisuusvakuutukset noin ajoneuvovakuutukset noin keskeytysvakuutus, toiminnan vastuuvakuutus, luottamushenkilöiden tapaturmavakuutus ja matkavakuutus yhteensä noin Johtotiimi on käsitellyt kuntayhtymää koskevia riskejä: A. Suunnittelu- ja seurantajärjestelmän riskit Yksikköhintaisen valtionosuuden mahdollinen vähentyminen on riskitasoa 4 asteikolla 1-5. Riskinä on myös aikuiskoulutuksen toteutuminen ennakoitua vähäisempänä kilpailutilanteesta johtuen sekä opiskelijamäärän vähentyminen koulutuksen kuluessa. Kuntayhtymän kirjanpito ja talousarvion/käyttösuunnitelmien toteutuksen seuranta ovat ajan tasalla. Riittävän isot vastuuyksiköt antavat liikkumavaraa talousarvion määrärahojen sisällä. Tavoitteet ovat olleet realistisia resursseihin nähden. Raportoinnin perusteella taloutta tarkastellaan kuukausittain. 11

15 B. Johtamisjärjestelmän riskit Organisaatio, johtosäännöt ja muut ohjeet muodostavat rungon sisäisen valvonnan toteuttamiselle. Päätöksenteon ja dokumentoinnin suhteen johtoryhmä katsoo, että ne vastaavat hyvän hallinnon periaatteita. Hallinto- ja johtosääntöjen sekä toimintaohjeiden riittävä tunteminen on haaste johtamisjärjestelmälle ja perehdyttämiselle. C. Ydin- ja tukitoimintojen riskit Toimialamme ydintoimintaa on opetus. Opetustoiminnassa riskeinä ovat opiskelijoiden tapaturmat sekä työssäoppimisjaksoilla tapahtuvat vahingot työnantajien omaisuudelle. Riskien pienentämiseksi työnantajan tulee mm. huolehtia, että hankittavat uudet koneet ja laitteet täyttävät lainsäädännön edellyttämät vaatimukset. Tukitoimintaa ovat puolestaan talous- ja kiinteistötoimet sekä ruokapalvelut. Suurimpana riskinä ovat henkilöriskit. Riittävä sijaisuuksien turvaaminen on tärkeää. Tapaturmien ja työn kuormituksen mittaamiseksi tehdään säännöllisin väliajoin riskien kartoitus. Projekteihin liittyy riskejä, jotka on tiedostettu ja asiasta on annettu johtoryhmän toimesta koulutusta vastuuhenkilöille. Projekteihin liittyvä ohjeistus sisältyy niitä koskeviin päätöksiin. Seurantarekisteriä pidetään maksatuksesta. Lisäksi yhtymähallitukselle annetaan säännöllisesti selvitys projektien tilanteesta. Hankintamenettelyn oikeellisuuden turvaamiseksi on annettu hankintaohjeet erikseen joka vuosi talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä. Hankintaohjeet ovat tulleet voimaan vuoden 2011 alusta. Jopa pieniä hankintoja kilpailutetaan. Hankinnoista tehdään joko viranhaltijapäätös tai yhtymähallituksen päätös. Hankintoihin liittyy nykyisin yhä suurempi riski päätyä markkinaoikeuden käsiteltäväksi, koska yleinen valituskynnys on madaltunut. Riskinä ovat ulkopuoliset työmaat sekä ulkopuolisille tehtävät opiskelijatyöt. Joitakin vahinkoja on vuoden mittaan tapahtunut ulkopuolisten omaisuudelle. D. Sopimus- ja vastuuriskit Tehtäviä sopimuksia ovat urakka- ja ostopalvelusopimukset koulutuksista. Vuokrasopimuksia on solmittu työmaahalleista. Ostopalvelusopimuksia on oppisopimustoiminnasta ja näytöistä. Kopiokoneista ja atk-laitteista on leasingpuitesopimus Kuntarahoitus Oy:n kanssa. Joistakin vanhemmista kopiokoneista lisäksi Sampo Rahoitus Oy:n kanssa. Vastuut on tarkemmin selvitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Taloustoimisto pitää sopimuksista luetteloa. E. Hallinnolliset riskit Hallinnollisena riskinä voidaan nähdä valtionosuusjärjestelmän muutos, jota mm. Suomen Kuntaliitto ajaa. Valtionosuudet maksetaan nykyisin suoraan koulutuksen järjestäjille ja järjestelmä halutaan muuttaa ns. yhden putken malliksi, jossa valtionosuudet ohjattaisiin kunnille. Suurena riskinä tällöin olisi kuitenkin se, että osa rahoituksesta käytettäisiin muuhun kuin ammatilliseen opetukseen. Koulutuksen järjestäjien maksuvalmius kärsisi samoin kuin opiskelijoiden vapaa hakeutuminen mihin tahansa koulutukseen. 12

16 Valtakunnan tasolla suunnitellut kuntarakennemuutokset ja koulutuksen järjestäjätahoja koskevat yhdistämiset voivat olla sekä mahdollisuus että riski. F. Tietoriskit ja tietojärjestelmien riskit Riskit on tiedostettu. Tietoturvasuunnitelma on toteutettu laitteisto- ja ohjelmistotasoilla (virustutkat, haittaohjelmatorjunta, tietoturvaohjeet). Suurimpana henkilöriskit. Tietojärjestelmien vastuuhenkilöt on nimetty ja varahenkilöjärjestelmä on parantunut huomattavasti. Tietojärjestelmien käyttöön liittyvistä riskeistä vastaavat atk-päällikkö, it-päällikkö ja atk-tuki, jotka seuraavat tietojärjestelmissä esiintyviä toimintahäiriöitä. Varmistukset ovat kunnossa. Kuntayhtymässä on laadittu ja hyväksytty tammikuussa 2012 Tietohallintostrategia, Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia sekä Tietoturvasuunnitelmalaadittu. Kulunvalvonta on kehitteillä ja jo toiminnassa Loimaalla Hämeentien yksikössä. G. Rahoitusriskit Rahoitusriskejä ei ole ollut eikä myöskään sijoitustoiminnan riskejä. Takausriskejä ei ole, koska ei ole annettuja takauksiakaan. Rakennusurakoiden vakuuksista ja vakuutuksista huolehtii taloustoimisto ja pitää niistä luetteloa. Saatavien osalta on annettu ohjeet, että ne siirtyvät yhden huomautuslaskun jälkeen Intrum Justitia Oy:n perintään. H. Omaisuusriskit Omaisuus on vakuutettu. Vakuutukset on kilpailutettu viimeksi joulukuussa Tarjouskilpailun voitti If Vahinkovakuutus Oy. Omaisuuden inventaariot ovat joidenkin osastojen osalta olleet puutteelliset. Tähän on kiinnitetty huomiota. I. Henkilöriskit ja palkkaus Henkilöstötilinpäätös laaditaan vuosittain. Uutena riskinä ovat ilmaantuneet nykyisen vuonna 2005 voimaan tulleen eläkejärjestelmän mahdollistamat ennakoimattomat eläkkeellelähdöt. Koko henkilöstön työilmapiiriä koskeva kysely tehdään vähintään joka kolmas vuosi (viimeksi joulukuussa 2011). Tehtäviä, joissa vaihtuvuus olisi suuri, ei ole. Koulutussuunnitelmat on opetuspuolella laadittu tiimeittäin. Palkkojen kehitystä seurataan. Tehtäväkuvat on laadittu lähes koko henkilöstön osalta. J. Ympäristöriskit Ympäristöriskejä koskeva riskianalyysi on tehty pelastussuunnitelmien laatimisen yhteydessä (joissa päivitykset menossa). Kyseiset riskit ovat melko pieniä. Laadittavana on kestävän kehityksen ohjelma, joka valmistunee vuonna Työsuojelutoimikunta tekee säännöllisesti riskien kartoituksia ja tässä yhteydessä myös ympäristöriskit tulevat esille. 13

17 1.7 Ympäristötekijät Tilikauden ympäristökulut ,49 (tässä luvussa ei ole palkkoja mukana) ovat pääasiassa jätteiden käsittelyyn ja pois kuljetukseen liittyviä kuluja, puhdistusaineita ja tarvikkeita sekä vaihtomattojen ja -pyyherullien käyttämiseen liittyviä kustannuksia. Koulutuskuntayhtymällä on huollettavanaan Hämeentien yksikön yhteydessä myös jätevedenpuhdistamo, johon johdetaan Hämeentien yksikön jätevesien lisäksi viiden kotitalouden jätevedet. Vuonna 2011 jätevedenpuhdistamon aineista, tarvikkeista, vesiensuojeluyhdistyksen jätevesi- ja vesistötarkkailumaksuista, hoito ja huoltotöistä ja lietekuljetuksista kertyi ,52 :n kustannukset (tästä summasta Loimaan kaupunki maksaa näiden viiden kotitalouden osuuden 9 952,94 ). Jätevedenpuhdistamo on merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Lounais-Suomen Ympäristökeskus ei ole ilmoittanut, että laitoksen toiminta vaatisi ympäristöluvan. 14

18 2 Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä Yhtymähallituksen on kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman uuden yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta mukaan tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella, miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää ja jos on havaittu puutteita ja virheitä sisäisessä valvonnassa, on niistä tehtävä selkoa ja esitys niiden korjaamisesta. Toimielinten ja niiden alaisen toimialajohdon tulee osaltaan valmistella sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämistä koskevat tiedot ja käydä läpi sisäisen valvonnan eri kohdealueet (osa-alueet). Kuntayhtymässämme riskien kartoitus on käyty läpi työsuojelutoimikunnan sekä johtoryhmän toimesta. Hallituksen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä annetaan sisäisen valvonnan osa-alueittain: 1. Valvontaympäristö Johtamis- ja hallintojärjestelmä, eettiset ohjeet, hallitustyöskentely, organisaatiorakenne, vastuut ja velvollisuudet, henkilöstö ja sen osaamisen kehittäminen. Kuntayhtymälle on vahvistettu hallinto-organisaatio, arvot ja johtosäännöt, jotka ohjaavat ja muodostavat rungon sisäiselle valvonnalle. Johtamis- ja hallintojärjestelmä edistää hyvän hallintotavan, organisaation määrittelemien eettisten arvojen sekä toiminnan luonteen mukaisten arvojen toteutumista. Tehtävät ja vastuut on selkeästi määritelty hallintosäännössä. 2. Riskienhallinta (tavoitteet, riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta, raportointi) Riskit kartoitetaan työsuojelutoimikunnan ja johtoryhmän toimesta vuosittain ja näistä laaditaan raportit. Vakuutukset kilpailutetaan noin kolmen vuoden välein. Vakuutukset on viimeksi kilpailutettu joulukuussa Riskien hallinta on siltä osin kunnossa kuin, mitä riskejä on tunnistettu. Tunnistetut riskit on pyritty poistamaan. 3. Kontrollitoimenpiteet (raportoinnit, täsmäytykset, käyttöoikeushallinta, toiminnan seuranta- ja arviointi) Taloushallinnon raportointi, täsmäytykset ja käyttöoikeushallinta perustuvat valittuun taloushallinto-ohjelmistoon Logica Oy:n Economica -taloushallintojärjestelmään. Kuukausittain täsmäytetään: pankki-/kassatilit sekä myynti- ja ostoreskontrat kirjanpitoon arvonlisäveropäiväkirja pääkirjaan kirjanpito ja sisäinen tunnistelaskenta keskenään pysyvät vastaavat kirjanpitoon ennakonpidätys-, sotu- ja eläkevakuutusmaksut sekä palkkakirjanpito pääkirjanpitoon rahoituslaskelman vuosikate tuloslaskelman vuosikatteeseen tuloslaskelman yli-/alijäämä taseen vastaavaan kirjanpidon pää- ja päiväkirjojen täsmääminen toisiinsa Yhtymähallitukselle annetaan kuukausittain raportti talousarvion toteutumisesta. Kerran vuodessa laaditaan välitilinpäätös. 15

19 Vuonna 2010 kuntayhtymässä otettiin käyttöön IMS toimintajärjestelmä. Se on prosesseihin perustuva ja integroitu toimintajärjestelmä, jota käytetään luontevan käyttöliittymän ja selaimen avulla verkossa. Toimintajärjestelmä toiminnallistaa yrityksen strategiat prosessikuvausten sekä mittariston kautta. IMS mahdollistaa myös koko organisaation dokumentaation hallinnan. Lisäksi sillä toteutetaan organisaation tasapainoinen mittaristo ja raportointi. Toimintaprosessien kuvauksien laadinta on vielä osittain kesken. Keskeiset toimintaprosessit on kuvattu. Omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista on pidetty luetteloita. 4. Informaatio ja tiedonkulku (oikea tieto oikeaan aikaan oikeassa muodossa) Ulkoisen tiedotuksen menettelytavat ja vastuuhenkilöt on sovittu. Toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Sisäinen tiedotus tapahtuu intran ja sähköpostin välityksellä, henkilöstökokouksina sekä muuna suorana informaationa. Vaikkakin tietoa pyritään jakamaan ja lähettämään mahdollisimman paljon, saa tiedonkulku keskiarvoa jonkin verran huonommat arviot henkilöstökyselyissä. Joulukuussa toteutetun henkilöstökyselyn mukaan tiedonkulku johdon ja henkilöstön välillä toimii hyvin -kysymyksen vastausten keskiarvo oli 2,86. Yhteensä tiedonkulku sai pisteet 3,25 (asteikko 1-5). 5. Seuranta Sisäinen valvonta ja menettelyjen laillisuuden seuranta on jatkuvaa. Kunnallisvalituksia yhtymävaltuuston päätöksistä ei ole tehty. Yhtymähallituksen päätöksistä tehtiin kaksi oikaisuvaatimusta. Hallinto-oikeuteen tehtiin yksi valitus, johon ei ole vielä tullut päätöstä. Hakemuksia markkinaoikeuteen ei kuntayhtymän hankintapäätöksistä tehty vuoden 2011 aikana. Tilintarkastajan huomioiden perusteella on edelleen parannettu viranhaltijapäätöksiin liitettäviä muutoksenhakuohjeita. Hankintalain muutosten johdosta on hankinta-asioiden oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet uudistettu. Laskujen käsittelijöitä ja hyväksyjiä on muistutettu laskujen käsittelystä annetuista säännöistä (mm. että vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö). Hankintojen kilpailuttamisessa havaitut puutteet, kuten esimerkiksi tarjouspyyntöasiakirjan laadinta ja kilpailuttamisen pisteytys, ovat vähentyneet, koska asianomaisille on annettu koulutusta ja lisäinformaatiota asiasta. Koulutuskuntayhtymän omaisuuden hoidosta on annettu ohjeita. 16

20 3 Tilikauden tuloksen muodostuminen, toiminnan rahoitus ja tunnusluvut 3.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2011 * Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 16 1 Muut rahoitustuotot 1 Korkokulut Muut rahoituskulut -1 Vuosikate Poistot Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä Toimintatuotot/toimintakulut, % 107,90 108,75 Vuosikate/Poistot, % 236,70 222,53 * Loimaan koulutuskuntayhtymä Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista 70,90 (sis. Novidan kiinteistön hankinnan) 119,30 (ilman Novidan kiinteistön hankintaa) Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista (= 100 * Toimintatuotot/(Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön)) osoittaa maksurahoituksen osuutta toimintamenoista. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan/kuntayhtymän tulorahoitus on riittävä. Vuosikate prosenttia poistoista (=100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset) Kun tunnusluvun arvo on 100 %, tulorahoitus on riittävä. Poistojen on tällöin vastattava kunnan / kuntayhtymän keskimääräistä vuotuista investointitasoa (investointien omahankintameno). Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2011 poistot ovat korkeammat kuin edellisvuonna johtuen siitä, että poistojen alaiset pysyvät vastaavat ovat nousseet mm. fuusiossa tulleen irtaimen omaisuuden johdosta. Poistojen määrä tilinpäätöksessä on ,13. Vuosikate prosenttia poistoista tunnusluku muodostuu 236,70 %:ksi. Vuosikatteella pystytään siis kattamaan poistot. Investointitaso tulisi määritellä voimassa olevasta investointisuunnitelmasta, jonka aikajänne on riittävä keskimäärän osoittamiseksi. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän investointeja ei pystytä kattamaan 17

21 nykyisellä poistotasolla. Tämä tunnusluku on korvattu jatkossa tunnusluvulla vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista. Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista (=100*Vuosikate/ Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno). Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion ja -suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä. Investoinnin omahankintamenolla tarkoitetaan investoinnin hankintamenon ja siihen saadun rahoitusosuuden (investointiavustus) erotusta. Poistonalaisia investointeja ovat pysyvien vastaavien muiden hyödykkeiden kuin maa- ja vesialueiden ja sijoitusten hankinta. Jos mainittuihin vuosiin sisältyy määrältään poikkeuksellisia eriä, voidaan tällainen poikkeuksellinen tekijä ottaa huomioon laskelmassa. Jos kunnan/kuntayhtymän hyväksymä investointisuunnitelma on taloussuunnitelmaa pidempi, voidaan keskimäärä laskea taloussuunnitelmaa useamman vuoden perusteella. Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai sitä suurempi, voidaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen katsoa olevan riittävä tai ylijäämäinen. Talous on heikkenevä ja kunta/kuntayhtymä velkaantuu, kun vuosikate on keskimääräistä poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan/kuntayhtymän tulorahoitus heikko. Lounais- Suomen koulutuskuntayhtymässä tunnusluku jää alle 100 prosentin, kun mukana on Novidan kiinteistöjen osto. Koska näin suuri investointi on poikkeuksellinen, on tunnusluku laskettu myös ilman tätä, jolloin tunnusluvuksi muodostuu 119,30 %. 18

22 3.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 2011 * Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 895 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut 2011 *2010 Investointien tulorahoitus, % 26,5 55,9 Pääomamenojen tulorahoitus, % 26,3 53,2 Lainanhoitokate 19,9 10,7 Kassan riittävyys, pv 33,57 1,8 * Loimaan koulutuskuntayhtymä 19

23 Investointien tulorahoitus, % (=100* Vuosikate/Investointien omahankintameno) kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuosikate ,35 vuodelta 2011 ei kata investointeja, joita oli ,72. Investointien määrään sisältyy poikkeukselliset menoerät eli Novidan kiinteistöjen osto 4,5 M ja fuusion yhteydessä tullut irtain omaisuus Ilman näitä menoeriä investoinnit olisivat ,72. Pääomamenojen tulorahoitus, % (=100* Vuosikate/(Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä ei ole vuonna 2011 pystytty kattamaan investointien omahankintamenoja ja lainanlyhennyksiä vuosikatteella vaan kuntayhtymä otti pitkäaikaista lainaa 4,5 M. Antolainoja ei ole. Lainanhoitokate, = (Vuosikate + Korkokulut)/(Korkokulut + Lainanlyhennykset), kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Tunnusluvun ollessa alle 1 joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Vuoden 2011 tilinpäätösluku (19,9) osoittaa, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän lainanhoitokyky on ollut erittäin hyvää tasoa. Tunnuslukuun ei ole vielä vaikuttanut Novidan kiinteistöjen ostoon otettu 4,5 M :n laina, jonka ensimmäinen lyhennys- ja korkoerä erääntyi maksuun vasta tammikuussa Kassan riittävyys (= 365 pv x Rahavarat /Kassasta maksut tilikaudella) oli ammatillisen koulutuksen kuntayhtymissä vuonna 2010 keskimäärin 49 päivää (ed. vuosi 53 päivää). Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän maksuvalmiustilanne oli hyvä koko vuoden. Tunnusluvuksi muodostui 33,6 päivää. Pitkäaikaista lainaa otettiin vuoden aikana 4,5 M Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan rakennusten ostoon. Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan/kuntayhtymän rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. 20

24 4 Rahoitusasema ja sen muutokset 4.1 Tase ja sen tunnusluvut 2011 * *2010 VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Peruspääoma Maa- ja vesialueet Muut omat rahastot Rakennukset Edellisten tilikausien yli/alijäämä Koneet ja kalusto Tilikauden yli-/alijäämä Ennakkomaksu ja keskeneräiset hankinnat TOIMEKSIANTOJEN VARAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Lahjoitusrahastojen pääomat VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Vaihto-omaisuus Pitkäaikainen Aineet ja tarvikkeet Lainat rah.- ja vak. laitoksilta Keskeneräiset tuotteet Ennakkomaksut Lyhytaikainen Lainat rah.- ja vak. laitoksilta Saamiset Ostovelat Pitkäaikaiset saamiset Muut velat Muut saamiset Siirtovelat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Muut saamiset Siirtosaamiset 1 0 TASEEN TUNNUSLUVUT: 1830 Rahoitusarvopaperit 0 0 Omavaraisuusaste, % 57,4 84, Sijoitukset rahamarkkinainstrum. 0 0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 34,3 11,7 Kertynyt yli-/alijäämä, Rahat ja pankkisaamiset Kertynyt yli-/alijäämä, /opiskelija Kertynyt yli-/alijäämä yhteensä mennessä 6288 VASTAAVAA YHTEENSÄ Lainakanta , * Loimaan koulutuskuntayhtymä Lainakanta , /opiskelija Opiskelijat (yksikköhintaisen valtionosuuden piirissä olevat) Omavaraisuusaste, % (=100* (oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma Saadut ennakot)) mittaa kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta, 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta. 21

25 Suhteellinen velkaantuneisuus, % (= 100 * (Vieras pääoma Saadut ennakot)/käyttötulot)) kertoo kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Kuntien välisessä vertailussa suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Omavaraisuusaste on Novidan rakennusten oston vuoksi laskenut 84,5 %:sta 57,4 %:iin, mutta omavaraisuus on kuitenkin vielä yli kriittisen 50 %:n rajan. Suhteellinen velkaantuneisuus kohosi 34,3 %:iin edellisvuoden 11,7 %:sta Novidan rakennusten ostoa varten otetun lainan johdosta. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) (= edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä)) osoittaa, paljonko kunnalla/kuntayhtymällä on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Loimaan koulutuskuntayhtymän ylijäämä vuonna 2010 oli ,55 ja edellisiltä tilikausilta yhteensä ,82. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ylijäämäksi muodostui vuodelta 2011 yhteensä ,22. Ylijäämät edellisiltä vuosilta ovat yhteensä ,37. Lainakanta (= Vieras pääoma (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)) tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymällä oli lainaa yhteensä 4,5 M, johtuen heinäkuussa nostetusta lainasta Novidan kiinteistöjen ostoon. 22

26 5 Kokonaistulot ja -menot 2011 *2010 TULOT 1000 Toiminta Toimintatuotot Valtionosuudet Korkotuotot 16 1 Muut rahoitustuotot 1 0 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 0 0 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 0 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0 Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä MENOT Toiminta Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön 0 0 Korkokulut 47 2 Muut rahoituskulut 1 0 Investoinnit Investointimenot Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0 Oman pääoman vähennykset 0 0 Kokonaismenot yhteensä Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot = = Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos=[355]-[-559]= [-999] [914] * Loimaan koulutuskuntayhtymä 23

27 6 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden ylijäämä ,22 siirretään taseen omaan pääomaan yli- /alijäämätilille. 24

28 II Talousarvion toteutuminen/tilinpäätös 7 Käyttötalous 7.1 Vastuuyksiköiden talouden toteutuminen (ml. sisäiset erät) TA 2011 Ta-muutokset KS 2 Ta-muutosten jälkeen TP 2011 toteutuma Poikkeama TP/KS 2 Poikkeama % Kuntayhtymäjohtaja (Sinervo) Toimintakulut ,1 Toimintatuotot ,5 Toimintakate ,9 Talousjohtaja (Suonkanta) Toimintakulut ,0 Toimintatuotot ,6 Toimintakate ,1 Kuntayhtymä yhteensä Toimintakulut ,4 Toimintatuotot ,4 Toimintakate ,9 Myllykyläntie (Kaurila) Toimintakulut ,9 Toimintatuotot ,7 Toimintakate ,1 Hämeentie, Turuntie, Ylistaronkatu (Lähde) Toimintakulut ,2 Toimintatuotot ,8 Toimintakate ,7 Liedon toimipaikka (Asula) Toimintakulut ,0 Toimintatuotot ,8 Toimintakate ,9 Aikuiskoulutus (Kaurila) Toimintakulut ,7 Toimintatuotot ,1 Toimintakate ,0 Oppisopimustoimisto Loimaa (Kaurila) Toimintakulut ,9 Toimintatuotot ,7 Toimintakate ,1 Kiinteistöt (Suonkanta) Toimintakulut ,5 Toimintatuotot ,3 Toimintakate ,4 Ruokapalvelut (Suonkanta) Toimintakulut ,0 Toimintatuotot ,8 Toimintakate ,0 25

29 Ammattistartti (Kaurila) TA 2011 Ta-muutokset KS 2 26 Ta-muutosten jälkeen TP 2011 toteutuma Poikkeama TP/KS 2 Poikkeama % Toimintakulut ,2 Toimintatuotot ,7 Toimintakate ,5 Tulosaluehallinto Loimaa Toimintakulut ,9 Toimintatuotot ,1 Toimintakate ,5 Loimaan tulosalue yhteensä Toimintakulut ,1 Toimintatuotot ,4 Toimintakate ,4 Novida opetus (Koski) Toimintakulut ,6 Toimintatuotot ,9 Toimintakate ,8 Aikuiskoulutus (Koski) Toimintakulut ,0 Toimintatuotot ,2 Toimintakate ,6 Oppisopimustoimisto Uusikaupunki (Koski) Toimintakulut ,6 Toimintatuotot ,2 Toimintakate ,7 Kiinteistöt (Koski) Toimintakulut ,5 Toimintatuotot ,0 Toimintakate ,8 Ruokapalvelut (Koski) Toimintakulut ,1 Toimintatuotot ,5 Toimintakate ,0 Yrityspalvelut (Koski) Toimintakulut ,3 Toimintatuotot ,2 Toimintakate ,0 Tulosaluehallinto Uusikaupunki Toimintakulut ,5 Toimintatuotot ,0 Toimintakate ,8 Uudenkaupungin tulosalue yhteensä Toimintakulut ,5 Toimintatuotot ,1 Toimintakate ,5 Opetus yhteensä Toimintakulut ,9 Toimintatuotot ,7 Toimintakate ,0

30 7.2 Tuloslaskelma, koko koulutuskuntayhtymä (ulkoinen) Toimintatuotot Talousarvio Ta-muutokset Ta muutosten Toteutuma Poikkeama Poikkeama jälkeen (KS II) (TP 2011) (TP 2011/KS II) % Myyntituotot , , , , ,25 3,37 Maksutuotot 5 000, , , , ,08 422,36 Tuet ja avustukset , , , , ,56 9,35 Muut tuotot ,00 100, , , ,35 62,00 Toimintatuotot yhteensä , , , , ,24 3,92 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Toimintakulut Henkilöstökulut , , , , ,86 10,10 Palvelujen ostot , , , , ,16-5,54 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,20 20,07 Avustukset 9 615, , , ,00-111,00-0,98 Muut kulut , , , , ,57-32,60 Toimintakulut yhteensä , , , , ,33 5,68 Toimintakate , , , , ,09-14,18 Rahoitustuotot ja -menot Korkotuotot 0,00 0,00 0, , ,37 100,0 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 0,00 743,89 743,89 100,0 Korkokulut ,00 0, , , ,47 132,59 Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0, , ,35 100,0 Rahoitustuotot ja -menot yhteensä ,00 0, , , ,56 52,73 Vuosikate , , , , ,65-14,91 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,87-1,90 Tilikauden alijäämä(- )/ylijäämä(+) , , , , ,78-22,43 27

31 Valtionosuuksien erittely Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Valtionosuudet Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimuskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Yhteensä

32 29 8 Investointien toteutuminen Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 1 Hämeentie; Kulunvalvonta ja pihavalaistuksen uusiminen Menot ,00 0, ,00 0, , , , ,02 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , , , ,02 Hanke 2 Hämeentien logistiikkahalli; asfaltointi Menot ,00 0, , , , , , ,86 Tulot Nettomeno ,00 0, , , , , , ,86 Hanke 3 Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Menot , , , , , , ,37 Tulot Nettomeno , , , , , , ,37 Hanke 4 Hämeentie; logistiikkahallin muutokset Menot 0,00 0,00 0, , , ,98-244, ,98 Tulot Nettomeno 0,00 0,00 0, , , ,98-244, ,98

33 30 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 5 Myllykyläntien kattojen uusimiset Menot ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Hanke 6 Myllykyläntien ilmastointi- ja viemäröinti (tsto ym. tilat) Menot ,00 0, , , , , , ,42 Tulot Nettomeno ,00 0, , , , , , ,42 Hanke 7 Myllykyläntien paloilmoitin ja kulunvalv.järj. (päärak.) Menot ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hanke 8 Myllykyläntien työpajasiipi; paloilm. järj. Menot ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 31 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 9 Myllykyläntien muuntamon ja pääkeskuksen uusinta Menot ,00 0, , , , , , ,15 Tulot Nettomeno ,00 0, , , , , , ,15 Hanke 10 Myllykyläntien Puuhamaa-halli Menot 0,00 0,00 0, , , , , ,90 Tulot Nettomeno 0,00 0,00 0, , , , , ,90 Hanke 11 Turuntien viemäröinnin uusimiset Menot ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 Hanke 12 Asfaltointityöt Myllykyläntiellä Menot ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00

35 32 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 13 Novidan kiinteistöjen osto Menot 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Tulot Nettomeno 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Hanke 14 Uusi auto Lietoon Menot 0,00 0,00 0, , , , , ,61 Tulot Nettomeno 0,00 0,00 0, , , , , ,61 Hanke 15 Uusi auto Myllykyläntielle Menot ,00 0, , , , ,59-650, ,59 Tulot Nettomeno ,00 0, , , , ,59-650, ,59 Hanke 16 Uuni, suurkeittiö Myllykyläntie (Esitys ollut aluksi astianpesukone) Menot ,00 0, ,00 0, , , , ,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , , , ,00

36 33 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 17 Ajosilta saksinosturi (4tn), auto Menot ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Hanke 18 Logistiikka; raskaan kaluston korjaamolaiteet (siltanosturi ja rengastyökone) Menot ,00 0, ,00 0, , , , ,15 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , , , ,15 Hanke 19 Logistiikka; ajoneuvotrukki Menot ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hanke 20 Logistiikka ja luonnonvara-ala; kurottaja Menot ,00 0, ,00 0, , , , ,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , , , ,00

37 34 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 21 Logistiikka ja luonnonvara-ala; kiinteistötraktori Menot ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hanke 22 Logistiikka; koukkulavalaittein varustettu kuorma-auto ( Ollut esityksenä aluksi pakettiauto) Menot ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 Tulot Nettomeno ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 Hanke 23 Logistiikka; Meiller kippaava puoliperävaunu ja auto Menot 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 Tulot Nettomeno 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 Hanke 24 Logistiikka; Tela-alustainen kaivukone Menot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Tulot Nettomeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00

38 35 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 25 Logistiikka; Kuorma-auto Menot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Tulot Nettomeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Hanke 26 Luonnonvara-ala; pakettiauto Menot ,00 0, ,00 0, , , , ,36 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , , , ,36 Hanke 27 Luonnonvara-ala; paluuaura Menot ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Hanke 28 Luonnonvara-ala; täsmäviljelyjärj. ajanmuk. Menot ,00 0, ,00 0, , , , ,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , , , ,00

39 36 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 29 Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärj. Menot ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Hanke 30 Liedon sähköluokka Menot , , ,00 0, , , , ,20 Tulot Nettomeno , , ,00 0, , , , ,20 Hanke 31 Novida; ravitsemisala: suurkeittiön linjasto 2.vaihe, saneeraus (padat, uunit ym. keittiökalustus) Menot ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Hanke 32 Novida; muuta kalustoa Logistiikan traktori Menot ,00 0, ,00 0, , , , ,20 Tulot Nettomeno ,00 0, ,00 0, , , , ,20

40 37 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma (=tot.-ta muut.jälkeen) Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Hanke 33 Novida; kuorma-auto Menot 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 Tulot Nettomeno 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 Hanke 34 Novida; fuusiossa tullut kalusto Menot 0,00 0,00 0, , , ,19 0, ,19 Tulot Nettomeno 0,00 0,00 0, , , ,19 0, ,19 Nettomeno yhteensä , , , , , , , ,00

41 Vuoden 2011 investointien toteutuminen: Tavoitteet (alv 0 %) toteutuma Hämeentie; kulunvalvonta ja pihavalaistuksen uusiminen Hämeentie/logistiikkahallin muutokset Hämeentien logistiikkahalli; asfaltointi Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Myllykyläntien kattojen uusimiset Myllykyläntien ilmastointi- ja viemäröinti (tsto ym. tilat) Myllykyläntien työpajasiipi: paloilm.järj Myllykyläntien muuntamon ja pääkeskuksen uusinta Myllykyläntien Puuhamaahalli Turuntien viemäröinnin uusimiset Asfaltointityöt Myllykyläntiellä Novidan rakennusten osto Kulunvalvontaa on asennettu asteittain. Kustannukset yhteensä ,02. Suunnittelu- ja rakennuslupakustannuksia on kulunut yhteensä 7 255,98. Määrärahaa ei oltu vielä varattu tälle vuodelle. Asfaltointikustannukset yhteensä ,86. Ajokenttää on rakennettu logistiikan omin voimin. Kustannuksia on aiheutunut ,37. Ei kustannuksia. Vähäiset kattojen korjaukset rahoitettu käyttötaloudesta. Kustannukset kaikkiaan ,42. Ei toteutunut. Kustannukset ,15. Kustannukset 2 349,90. Ei toteutunut. Ei toteutunut. Kauppahinta Kauppa toteutui heinäkuussa. Uusi auto Myllykyläntielle Auto hankittu hintaan 9 349,59. Uusi auto Lietoon Ostettiin hintaan ,61. Uuni, suurkeittiö Myllykyläntie Uuni hankittiin ja se maksoi 9 050,00. Alun perin oli tarkoitus hankkia astianpesukone. Ajosilta saksinosturi (4tn), auto Ei toteutunut. Logistiikka; raskaan kaluston korjaamolaitteet (siltanosturi ja rengastyökone) Siltanosturi hankittu Satateräs Oy:ltä hintaan , rengastyökone Arpré Oy:ltä hintaan ,93, sekä

42 siltanosturin tarvikkeita Loimaan Sähköltä 1006,10 ja Lujabetonilta Hankinnat yhteensä ,03. Lisäksi tarvikkeita em ,12. Logistiikka ja luonnonvara-ala; kurottaja Logistiikka; koukkulavalaittein varustettu kuorma-auto Logistiikka; Meiller kippaava puoliperävaunu ja auto Logistiikka; Tela-alustainen kaivukone Logistiikka, Kuorma-auto Luonnonvara-ala; pakettiauto Kurottaja hankittu Suomen Telakone Oy:ltä hintaan sekä koukkulavavaunu lisävarusteineen T:mi Rekola Juni Yhteensä Hankittu Autolankoski Oy:ltä hintaan Hankittu Ab Ekeri Oy:ltä hintaan sekä Mercedes-Benz merkkinen kuormaauto Veho Group Oy Ab:ltä hintaan Yhteensä Ei määrärahaa talousarviossa. Kaivukone maksanut Ajateltu rahoitettavan muista hankinnoista säästyvillä rahoilla. Ei määrärahaa talousarviossa. Kuormaauto maksanut Ajateltu rahoitettavan muista hankinnoista säästyvillä rahoilla. Hankittu kuorma-auto Iveco Finland Oy:ltä hintaan ,36. Luonnonvara-ala; paluuaura Hankinta siirtyi vuodelle Luonnonvara-ala; täsmäviljelyjärj. ajanmuk Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärj Liedon sähköluokka Novidan ravitsemusala; suurkeittiön linjaston 2. vaiheen saneeraus (padat, uunit ym. keittiökalustus) Hankinta toteutui hintaan Hankinta siirtyi vuodelle Festolta hankittu laitteistoja yhteensä ,20 :lla. Hankinta ei toteutunut vuonna Novida; muuta kalustoa Hankittu logistiikka-alalle traktori hintaan ,20. Novida; kuorma-auto Hankinta siirtyi vuodelle Novida; fuusiossa tullut kalusto Kirjanpitoarvo ,19. Rakennusten vuosikorjaukset on budjetoitu käyttötalousmenoihin. 39

43 8.1 Rahoituslaskelman toteutuminen Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate , , , , ,65 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot , , , , ,28 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminta ja investoinnit, netto , , , , ,93 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten lisäykset liikelaitoksille Antolainasaamisten vähennykset muilta Antolainasaamisten vähennykset liikelaitoksilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 0, , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,34 0, , ,34 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0, , ,92 Vaikutus maksuvalmiuteen Käyttötalousosasta, investoinneista ja rahoitusosasta on toimintakertomuksen numero-osassa suoraan ProEconomica -ohjelmasta saadut toteutumavertailut. 40

44 8.2 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta (ml. sisäiset erät) Määrärahat Tuloarviot KÄYTTÖTALOUSOSA Alkup. talousarvio TA:n muutok set TA muut:n jälkeen Toteutuma Poikkea -ma Alkup. talousarvio TA muut:n jälkeen TA:n muutokset Toteutuma Poikkea -ma Kuntayhtymän yhteiset Loimaan tulosalue Uudenkaupungin tulosalue TULOSLASKELMAOSA Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot INVESTOINTIOSA Rakennusinvestoinnit Irtaimistoinvestoinnit RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen YHTEENSÄ

45 III Tilinpäätöslaskelmat 9 Tuloslaskelma vuosilta Tuloslaskelma Toimintatuotot Loimaan koulutuskuntayhtymä Myyntituotot , ,02 Maksutuotot , ,91 Tuet ja avustukset , ,06 Muut toimintatuotot , , , ,65 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,79 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,91 Muut henkilösivukulut , ,68 Palvelujen ostot , ,18 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,59 Avustukset , ,95 Muut toimintakulut , , , ,72 Toimintakate , ,93 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,37 721,62 Muut rahoitustuotot 743,89 449,21 Korkokulut , ,24 Muut rahoituskulut , ,56-256,96-849,37 Vuosikate , ,56 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,01 Tilikauden tulos , ,55 Tilikauden ylijäämä , ,55 42

46 9.1 Rahoituslaskelma vuosilta Rahoituslaskelma Loimaan koulutuskuntayhtymä Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,56 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , ,56 Investointien rahavirta Investointimenot , ,90 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,90 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,34 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,80 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,80 Oman pääoman muutokset , ,92 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos , ,53 Saamisten muutos , ,02 Korottomien velkojen muutos , , , ,05 Rahoituksen rahavirta , ,25 Rahavarojen muutos , ,09 Rahavarojen muutos Kassavarat , ,94 Kassavarat , , , ,09 43

47 10 Tase vuosilta * TASE 1000 VASTAAVAA 1001 PYSYVÄT VASTAAVAT 1100 Aineelliset hyödykkeet 1101 Maa- ja vesialueet , , Rakennukset , , Koneet ja kalusto , , Ennakkomaksut ja keskeneräiset , , Aineelliset hyödykkeet , , PYSYVÄT VASTAAVAT , , TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1440 Lahjoitusrahastojen erityiskatte , , TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , VAIHTUVAT VASTAAVAT 1501 Vaihto-omaisuus , , Saamiset 1601 Pitkäaikaiset saamiset 1660 Muut saamiset , , Pitkäaikaiset saamiset , , Lyhytaikaiset saamiset 1721 Myyntisaamiset , , Muut saamiset , , Siirtosaamiset 1816 Siirtyvät korot 1 053, Siirtosaamiset 1 053, Lyhytaikaiset saamiset , , Saamiset , , Rahat ja pankkisaamiset , , VAIHTUVAT VASTAAVAT , , VASTAAVAA , , VASTATTAVAA 2001 OMA PÄÄOMA 2002 Peruspääoma , , Muut omat rahastot , , Edellisten tilikausien yli/alijä , , Tilikauden yli-/alijäämä , , OMA PÄÄOMA , , TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2325 Lahjoitusrahastojen pääomat , , TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , VIERAS PÄÄOMA 2401 Pitkäaikainen 2410 Lainat rahoitus- ja vakuutuslai , Pitkäaikainen , Lyhytaikainen 2510 Lainat rahoitus- ja vakuutuslai , , Ostovelat , , Muut velat , , Siirtovelat 2571 Siirtyvät korot ,75 62, Lomapalkkajaksotus , , Muut siirtovelat , , Siirtovelat , , Lyhytaikainen , , VIERAS PÄÄOMA , , VASTATTAVAA , ,58 * Loimaan koulutuskuntayhtymä 44

48 45 ProEconomica- raportit Tuloslaskelma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvauk ,00 102, Korvaukset kunnilta ja kuntayht ,63 330, Muut suoritteiden myyntituotot ,62 88, Myyntituotot ,25 103, Maksutuotot 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks , , Muut palvelumaksut ,00 0, Maksutuotot ,08 522, Tuet ja avustukset ,56 109, Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot ,65 93, Muut toimintatuotot ,70 938, Muut toimintatuotot ,35 162, TOIMINTATUOTOT ,24 103, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot ,68 106, Jaksotetut palkat ja palkkiot ,49-100, Henkilöstökorvaukset, henk.kor , , Palkat ja palkkiot ,34 110, Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut ,17 103, Muut henkilösivukulut ,35 137, Henkilösivukulut ,52 110,1

49 46 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 4001 Henkilöstökulut ,86 110, Palvelujen ostot 4340 Muiden palvelujen ostot ,84 94, Palvelujen ostot ,84 94, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana ,20 120, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,20 120, Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille ,00 99, Avustukset ,00 99, Muut toimintakulut 4801 Vuokrat ,93 70, Muut toimintakulut ,50 58, Muut toimintakulut ,43 67, TOIMINTAKULUT ,33 105, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,91 85, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,37-100, Muut rahoitustuotot 743,89-100, Korkokulut ,47 232, Muut rahoituskulut ,35-100, Rahoitustuotot ja -kulut ,56 152, VUOSIKATE ,35 85, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,13 98, Poistot ja arvonalentumiset ,13 98, TILIKAUDEN TULOS ,22 77, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,22 77,6

50 47 Käyttötalousosan toteutuma Yhtymävaltuustotaso LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) Kuntayhtymän yhteiset 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,61 102, Maksutuotot 2.970,00-100, Tuet ja avustukset ,04-100, Muut toimintatuotot ,01 98, TOIMINTATUOTOT ,66 102, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,26 96, Palvelujen ostot ,62 119, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,15 122, Avustukset -334,00-100, Muut toimintakulut ,79 160, TOIMINTAKULUT ,82 104, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,16-22, VUOSIKATE ,16-22, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,47 103, Poistot ja arvonalentumiset ,47 103, TILIKAUDEN TULOS ,63-24, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,63-24, Loimaan tulosalue (Markku Kaurila) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,06 106, Maksutuotot , , Tuet ja avustukset ,13 92,1

51 48 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 3400 Muut toimintatuotot ,00 125, TOIMINTATUOTOT ,27 109, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,07 116, Palvelujen ostot ,68 106, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,15 117, Avustukset ,00 613, Muut toimintakulut ,40 117, TOIMINTAKULUT ,30 115, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 50, VUOSIKATE ,97 50, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,16 107, Poistot ja arvonalentumiset ,16 107, TILIKAUDEN TULOS ,81 15, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,81 15, Uudenkaupungin tulosalue (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,32 105, Maksutuotot ,00 72, Tuet ja avustukset ,39-100, Muut toimintatuotot ,47-100, TOIMINTATUOTOT ,18 116, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,53 102, Palvelujen ostot ,10 101,9

52 49 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,85 128, Avustukset ,00 4, Muut toimintakulut ,60 182, TOIMINTAKULUT ,08 111, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,10 175, VUOSIKATE ,10 175, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,50 70, Poistot ja arvonalentumiset ,50 70, TILIKAUDEN TULOS ,60 226, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,60 226, Rahoitus (Leena Suonkanta) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,37-100, Muut rahoitustuotot 743,89-100, Korkokulut ,47 232, Muut rahoituskulut ,35-100, Rahoitustuotot ja -kulut ,56 152, VUOSIKATE ,56 152, TILIKAUDEN TULOS ,56 152, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,56 152,7 Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,99 105, Maksutuotot ,08 522,4

53 50 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 3300 Tuet ja avustukset ,56 109, Muut toimintatuotot ,48 152, TOIMINTATUOTOT ,11 111, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,86 110, Palvelujen ostot ,40 105, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,15 120, Avustukset ,00 99, Muut toimintakulut ,79 129, TOIMINTAKULUT ,20 113, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,91 85, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,37-100, Muut rahoitustuotot 743,89-100, Korkokulut ,47 232, Muut rahoituskulut ,35-100, Rahoitustuotot ja -kulut ,56 152, VUOSIKATE ,35 85, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,13 98, Poistot ja arvonalentumiset ,13 98, TILIKAUDEN TULOS ,22 77, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,22 77,6

54 51 Yhtymähallitustaso LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) Kuntayhtymäjohtaja (Risto Sinervo) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,94 106, Maksutuotot 2.970,00-100, Tuet ja avustukset ,44-100, Muut toimintatuotot ,44 103, TOIMINTATUOTOT ,82 106, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,25 95, Palvelujen ostot ,36 133, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,92 118, Avustukset -334,00-100, Muut toimintakulut ,34 625, TOIMINTAKULUT ,87 108, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05-29, VUOSIKATE ,05-29, TILIKAUDEN TULOS ,05-29, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,05-29, Talousjohtaja (Leena Suonkanta) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,67 96, Tuet ja avustukset 1.256,60-100, Muut toimintatuotot ,57 11, TOIMINTATUOTOT ,84 94, TOIMINTAKULUT

55 52 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 4001 Henkilöstökulut ,01 98, Palvelujen ostot ,26 82, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,23 158, Muut toimintakulut ,45 122, TOIMINTAKULUT ,95 97, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,11-16, VUOSIKATE ,11-16, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,47 103, Poistot ja arvonalentumiset ,47 103, TILIKAUDEN TULOS ,58-19, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,58-19, Myllykyläntie (Markku Kaurila) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,08 100, Tuet ja avustukset ,31-100, Muut toimintatuotot ,89-100, TOIMINTATUOTOT ,28 102, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,11 106, Palvelujen ostot ,84 169, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,54 137, Avustukset ,00-100, Muut toimintakulut ,54 118, TOIMINTAKULUT ,03 114, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,75-2,1

56 53 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 6999 VUOSIKATE ,75-2, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,40 106, Poistot ja arvonalentumiset ,40 106, TILIKAUDEN TULOS ,15-45, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,15-45, Hämeent.,Turunt.,Ylistaronk.(Petri Lähde) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,38 97, Maksutuotot ,52 98, Tuet ja avustukset ,21 87, Muut toimintatuotot , , TOIMINTATUOTOT ,48 100, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,73 96, Palvelujen ostot ,36 106, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,90 90, Avustukset ,00 242, Muut toimintakulut ,21 97, TOIMINTAKULUT ,20 96, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,28 228, VUOSIKATE ,28 228, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,38 88, Poistot ja arvonalentumiset ,38 88, TILIKAUDEN TULOS ,90 536,7

57 54 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,90 536, Liedon toimipaikka (Tarja Asula) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,06 99, Maksutuotot ,06-100, Tuet ja avustukset 4.569,61-100, Muut toimintatuotot ,61 194, TOIMINTATUOTOT ,34 109, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,41 112, Palvelujen ostot ,11 167, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,89 96, Avustukset ,00-100, Muut toimintakulut ,08 130, TOIMINTAKULUT ,49 121, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,85 2, VUOSIKATE ,85 2, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,89 216, Poistot ja arvonalentumiset ,89 216, TILIKAUDEN TULOS ,04-19, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,04-19, Aikuiskoulutus (Markku Kaurila) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,43 194, Maksutuotot 1.918,50-100,0

58 55 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 3000 TOIMINTATUOTOT ,93 195, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,55 753, Palvelujen ostot ,28 65, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset ,00-100, Muut toimintakulut ,64 201, TOIMINTAKULUT ,77 232, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,84-4, VUOSIKATE ,84-4, TILIKAUDEN TULOS ,84-4, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,84-4, Oppisop.toimisto Loimaa (Markku Kaurila) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 100, TOIMINTATUOTOT ,00 100, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,71-100, Palvelujen ostot ,57 90, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,09 764, Muut toimintakulut ,07 113, TOIMINTAKULUT ,44 109, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,44-7, VUOSIKATE ,44-7,2

59 56 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 8499 TILIKAUDEN TULOS ,44-7, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,44-7, Kiinteistöt (Leena Suonkanta) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,45-100, Maksutuotot 7.631,34-100, Tuet ja avustukset ,81 38, Muut toimintatuotot ,86 115, TOIMINTATUOTOT ,46 115, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,92 100, Palvelujen ostot ,81 93, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,74 124, Muut toimintakulut ,12 105, TOIMINTAKULUT ,59 105, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 167, VUOSIKATE ,87 167, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,17 110, Poistot ja arvonalentumiset ,17 110, TILIKAUDEN TULOS ,70-330, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,70-330, Ruokailupalvelut (Leena Suonkanta) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,88 167, Tuet ja avustukset ,14 228,0

60 57 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 3400 Muut toimintatuotot ,66 103, TOIMINTATUOTOT ,68 111, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,85 105, Palvelujen ostot ,12 122, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,35 112, Muut toimintakulut -625,04-100, TOIMINTAKULUT ,36 112, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,32 90, VUOSIKATE ,32 90, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,32 90, Poistot ja arvonalentumiset ,32 90, TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Ammattistartti 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 141, Tuet ja avustukset ,00 100, TOIMINTATUOTOT ,00 133, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,27 82, Palvelujen ostot ,72 33, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,63 56, Muut toimintakulut ,98 376, TOIMINTAKULUT ,60 96,8

61 58 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,40-899, VUOSIKATE ,40-899, TILIKAUDEN TULOS ,40-899, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,40-899, Tulosaluehallinto Loimaa (Markku Kaurila 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,78 76, Maksutuotot 5.178,66-100, Tuet ja avustukset ,05 69, Muut toimintatuotot ,61 101, TOIMINTATUOTOT ,10 88, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,52 92, Palvelujen ostot ,87 355, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,71 195, Muut toimintakulut ,72 310, TOIMINTAKULUT ,82 142, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,72-61, VUOSIKATE ,72-61, TILIKAUDEN TULOS ,72-61, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,72-61, Novidan opetus (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,93 100,8

62 59 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 3300 Tuet ja avustukset 4.970,00-100, Muut toimintatuotot 60,14-100, TOIMINTATUOTOT ,07 100, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,44 100, Palvelujen ostot ,70 120, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,94 124, Avustukset ,00 4, Muut toimintakulut ,83 893, TOIMINTAKULUT ,91 119, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,16 47, VUOSIKATE ,16 47, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,42 32, Poistot ja arvonalentumiset ,42 32, TILIKAUDEN TULOS ,74 49, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,74 49, Aikuiskoulutus (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,83 162, Maksutuotot 3.595,00-100, TOIMINTATUOTOT ,83 163, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,17 105, Palvelujen ostot ,88 153, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,13 97,8

63 60 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 4800 Muut toimintakulut ,45 173, TOIMINTAKULUT ,63 121, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,20-64, VUOSIKATE ,20-64, TILIKAUDEN TULOS ,20-64, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,20-64, Oppisop.toimisto Uusikaupunki (Merja Kos 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 99, TOIMINTATUOTOT ,00 99, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,79 112, Palvelujen ostot ,11 85, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,65 118, Muut toimintakulut ,31 960, TOIMINTAKULUT ,86 98, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,14 108, VUOSIKATE ,14 108, TILIKAUDEN TULOS ,14 108, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,14 108, Kiinteistöt (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 64,55-100, Muut toimintatuotot ,72-100,0

64 61 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 3000 TOIMINTATUOTOT ,27-100, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,71-100, Palvelujen ostot ,58 109, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,36 305, Muut toimintakulut ,63 49, TOIMINTAKULUT ,28 83, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,99-7, VUOSIKATE ,99-7, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,08-100, Poistot ja arvonalentumiset ,08-100, TILIKAUDEN TULOS ,09 0, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,09 0, Ruokapalvelut (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,15 19, Maksutuotot Tuet ja avustukset 2.123,82-100, Muut toimintatuotot ,16-100, TOIMINTATUOTOT ,13 111, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,76 120, Palvelujen ostot ,10 84, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,55 110, Muut toimintakulut ,72 310,6

65 62 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 4000 TOIMINTAKULUT ,13 109, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Yrityspalvelut (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,91 58, TOIMINTATUOTOT ,91 58, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,58 116, Palvelujen ostot ,36 130, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,46 126, TOIMINTAKULUT ,40 122, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,49-100, VUOSIKATE ,49-100, TILIKAUDEN TULOS ,49-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,49-100, Tulosaluehallinto Uusikaupunki (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,95 326, Maksutuotot 20,00-100, Tuet ja avustukset ,57-100, Muut toimintatuotot ,55-100,0

66 63 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 3000 TOIMINTATUOTOT ,97 204, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,08 105, Palvelujen ostot ,37 140, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,76 87, Muut toimintakulut ,66 255, TOIMINTAKULUT ,87 113, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,10-28, VUOSIKATE ,10-28, TILIKAUDEN TULOS ,10-28, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,10-28, Rahoitus (Leena Suonkanta) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,37-100, Muut rahoitustuotot 743,89-100, Korkokulut ,47 232, Muut rahoituskulut ,35-100, Rahoitustuotot ja -kulut ,56 152, VUOSIKATE ,56 152, TILIKAUDEN TULOS ,56 152, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,56 152,7 Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,99 105,8

67 64 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 3200 Maksutuotot ,08 522, Tuet ja avustukset ,56 109, Muut toimintatuotot ,48 152, TOIMINTATUOTOT ,11 111, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,86 110, Palvelujen ostot ,40 105, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,15 120, Avustukset ,00 99, Muut toimintakulut ,79 129, TOIMINTAKULUT ,20 113, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,91 85, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,37-100, Muut rahoitustuotot 743,89-100, Korkokulut ,47 232, Muut rahoituskulut ,35-100, Rahoitustuotot ja -kulut ,56 152, VUOSIKATE ,35 85, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,13 98, Poistot ja arvonalentumiset ,13 98, TILIKAUDEN TULOS ,22 77, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,22 77,6

68 65 Investointiosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) Rakennusinvestoinnit Hämeentie 9040 Inv/Rakennuttaminen ,95 78,2 yhteensä ,95 78, Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie 9040 Inv/Rakennuttaminen ,46 84,2 yhteensä ,46 84, Rakennusinvestoinnit Turuntie 9040 Inv/Rakennuttaminen yhteensä Rakennusinvestoinnit Novida 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,00 100,0 yhteensä ,00 100, Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,52 104,7 yhteensä ,52 104, Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,59 28,3 yhteensä ,59 28, Irtaimistoinvestoinnit Lieto 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,81 86,4 yhteensä ,81 86, Irtaimistoinvestoinnit Uusikaup. (Koski) 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,39 72,4 yhteensä ,39 72, Investoinnit (Leena Suonkanta) 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,31 96, Inv/Rakennuttaminen ,41 79,4 yhteensä ,72 94, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto ,31 96, Inv/Rakennuttaminen ,41 79,4 yhteensä ,72 94,5

69 66 Rahoitusosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) Rahoitus (Leena Suonkanta) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 6020 Korkotuotot sijoituksista ja ta 1.053,52-100, Maksuliikennetilien korot ,85-100, Korkotuotot ,37-100, Muut rahoitustuotot 6130 Viivästyskorkotulot 346,46-100, Muut rahoitustuotot 397,43-100, Muut rahoitustuotot 743,89-100, Korkokulut 6210 Korkokulut lainoista ulkopuolis ,30 231, Maksuliikennetilien korkokulut -261,17-100, Korkokulut ,47 232, Muut rahoituskulut 6320 Viivästyskorot ja korotukset ,59-100, Muut rahoituskulut -100,76-100, Muut rahoituskulut ,35-100, Rahoitustuotot ja -kulut ,56 152, VUOSIKATE ,56 152, TILIKAUDEN TULOS ,56 152, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,56 152,7

70 IV Tilinpäätöksen liitetiedot 1 Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus: Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Vaihto-omaisuuden arvostus: Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa. 2 Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus 3 Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Kohdat 2-3 ei ilmoitettavaa 4 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen tulee ottaa huomioon tapahtunut Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan liitos Loimaan koulutuskuntayhtymään, jolloin myös kuntayhtymän nimi muuttui Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymäksi. Suuruusluokaltaan menot ja tulot poikkeavat vuosien 2010 ja 2011 osalta toisistaan huomattavasti. Tunnuslukujen osalta vertailu on mahdollista. 5 Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut 6 Valuuttamääräiset erät Kohdat 5-6 ei ilmoitettavaa 67

71 Tuloslaskelman liitetiedot 7 Toimintatuotot (mukana sisäiset erät) Kuntayhtymäjohtaja (Risto Sinervo) 929 Talousjohtaja (Leena Suonkanta) Myllykyläntie opetus (Markku Kaurila) Hämeentie, Turuntie, Ylistaronkatu opetus (Petri Lähde) Liedon opetus (Tarja Asula) Novidan opetus (Merja Koski) Ammattistartti (Markku Kaurila) 227 Aikuiskoulutus ja oppisopimus Loimaa (Markku Kaurila) Aikuiskoulutus ja oppisopimus Uusikaupunki (Merja Koski) Opetus yhteensä Kiinteistöt ja ruokapalvelut Loimaa (Leena Suonkanta) Kiinteistöt ja ruokapalvelut Lieto (Tarja Asula) 257 Kiinteistöt ja ruokapalvelut Uusikaupunki (Merja Koski) Tulosaluehallinto Loimaa (Markku Kaurila) 539 Yrityspalvelut ja tulosaluehallinto Uusikaupunki (Merja Koski) Yhteensä

72 Toimintatuotot tulolajeittain (ulkoiset erät): Toimintuotot 2011 *2010 Yksikköhintarahoitus , ,00 Muut myyntituotot , ,02 Maksutuotot , ,91 Tuet ja avustukset , ,06 Muut toimintatuotot , ,66 Toimintatuotot yhteensä , ,65 * Loimaan koulutuskuntayhtymä 8 Satunnaiset erät ei ilmoitettavaa 69

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan sekä Loimaan ja Vakka-Suomen

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 29.3.2012 Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2013 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot