TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Järvenpään seurakunta Kirkkotie Järvenpää puh. (09)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta."

Transkriptio

1 JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie Järvenpää puh. (09)

2 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi haasteiden kasvaessa TEHTÄVÄALUEIDEN TOIMINTAKERTOMUKSET KIRKKOVALTUUSTO, 103 KIRKKONEUVOSTO, 110 MUUYLEISHALLINTO TILINTARKASTUS JA VALVONTA TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO TYÖPAIKKARUOKAILU YHTEISTYÖTOIMIKUNTA KIRKONKIRJOJENPITO, KIRKKOHERRANVIRASTO TIETOHALLINTO JÄRVI-DATA JUMALANPALVELUS HAUTAAN SIUNAAMINEN JA MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET VIESTINTÄ MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET JAMPAN ALUETYÖ MUU SEURAKUNTATYÖ MUSIIKKITYÖ AIKUISTYÖ LÄHETYSTYÖ , 241 LAPSI- JA PERHETYÖ VARHAISNUORISOTYÖ RIPPIKOULU NUORISOTYÖ KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ PARTIOTOIMINTA DIAKONIATYÖ YHTEISKUNTATYÖ PERHENEUVONTA SAIRAALASIELUNHOITO PALVELEVA PUHELIN SIELUNHOITO KIRPPUTORI KANSAINVÄLINEN DIAKONIA HAUTAUSTOIMI KIINTEISTÖTOIMI LEIRINIEMI SEURAKUNTAKESKUKSEN KEITTIÖ HENKILÖKUNTA HALLINTO SEURAKUNNAN JÄSENET - VÄKILUKU KATSAUS VAPAAEHTOISTYÖHÖN

3 3 (119) 1 YLEISKATSAUS VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi haasteiden kasvaessa Seurakunnan toiminnasta Toiminta oli kasvavien toimintaympäristön ja talouden haasteiden keskellä laajaa ja vireää. Perustoimintaa kehitettiin paremmin seurakuntalaisia kohtaavaksi ja palvelevaksi. Vapaaehtoisten panos seurakunnan toiminnassa oli entistä laajempaa vapaaehtoistyön kehittyessä eri työmuodoissa. Piispan vierailu Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma vieraili seurakunnassa Piispan vierailuun sisältyi tapaaminen henkilökunnan kanssa työmuotoesittelyineen sekä kokoontuminen kirkkoneuvoston kanssa. Jäsenkehitys Vuonna 2013 kirkosta eronneita oli 549 ja Järvenpään kaupungin väkiluku kasvoi 313 henkeä. Seurakuntaan liittyneiden määrä oli 132 henkeä. Kokonaisuudessaan seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä väheni 223 hengellä ollen vuoden lopussa henkeä. Järvenpääläisistä kuului vuoden vaihteessa 71,3 % ev.lut kirkkoon. Kastettujen osuus kaikista syntyneistä oli 72,3 % (vuonna ,3 %). Kehityssuunta on huolestuttava seurakunnan kannalta, koska kaste on sakramentti sekä uskon ja kristillisen kasvatustyön lähtökohta. Kastettujen osuuden vähentyminen vaikuttaa myös kumulatiivisesti jäsenyyskehitykseen. On myös syytä huomioida, että seurakuntamme jäsenten lapsista jäi kastamatta noin 30 lasta. Hyvä taloustulos ja järvenpääläinen tapa toimia Seurakunnan hyvä tilinpäätös; ylijäämä n perustui kolmeen merkittävään tekijään vuonna Talousarviossa ennakoitu alijäämä n ei toteutunut työmuotojen ja henkilöstön aktiivisen säästöjen etsimisen ja toteuttamisen seurauksena. Toimintakulut jäivät n alle budjetoidun. Perustoiminta saatiin siten rahoitettua toimintatuotoilla ja verotuloilla. Verotulot olisivat jääneet n alle talousarvion mutta, kun verohallinto aikaisti tilitysrytmiä, verotuloja saatiinkin noin n yli budjetoidun. Lisäksi seurakunta myi omistamiaan asunto-osakkeita kolme kappaletta lähinnä siitä syystä, että vuokra-asuntojen pitäminen ei ole seurakunnan perustehtävää. Huoneistoista saatiin myyntivoittoa n Toiminnan ja talouden sopeuttamisessa päätyön tekee henkilökunta. Järvenpääläisessä tavassa toimia on merkittävää, että luottamushenkilöt ovat mukana talouden tasapainotusryhmässä kuulemassa työntekijöitä. Saatu palaute muokataan kirkkoneuvostolle ja tarvittaessa asetetaan selvitysryhmiä käymään tarkemmin tilanne läpi ja tekemään ehdotuksia toimenpiteiksi. Ulkopuolisia konsultteja ei ole käytetty.

4 4 (119) Kunta- ja seurakuntarakenteiden muutospaineet Tuusulan, Keravan ja Järvenpään seurakuntien puheenjohtajisto sai keväällä 2012 yhteenvedon alueen seurakuntien tekemästä yhteistyöstä ja yhteistyömahdollisuuksista. Puheenjohtajisto pyysi lisäksi talous-, henkilöstö- ja kiinteistötoimen selvityksen syventääkseen kuvaa seurakuntarakenteen muutosmahdollisuuksista Tuusulan rovastikunnassa. Selvitys valmistui vuoden 2012 lopulla. Vuoden 2013 alussa Keski-Uudenmaan kahdeksan kuntaa aloittivat kuntarakenteen ja kuntaliitoksen selvityksen. Uusi avaus pisti seurakunnatkin uuden tilanteen eteen ja loppuvuodesta 2013 kuntien selvitysalueella sijaitsevat 9 seurakuntaa ja yksi seurakuntayhtymä aloittivat valmistelut seurakuntarakenneselvitykselle. Kirkolliskokouksessa oli käsittelyssä myös ns. Uusi seurakuntayhtymä malli, jonka päätavoite on, että jatkossa kaikki seurakunnat kuuluisivat johonkin seurakuntayhtymään. Seurakunnat selvittävät kuntaliitosselvityksen takia omaa tilannettaan. Jos kunnat liittyvät yhteen, seurakuntienkin on liityttävä yhteen. Toisaalta on järkevää selvittää vapaaehtoisestikin taloudellisempia ja seurakuntalaisia paremmin palvelevia toimintamalleja. Selvitykset ovat käynnissä ja niiden on määrä valmistua niin, että kirkkovaltuustot voivat päättää asioista joulukuussa Selvitystyön aikana henkilökuntaa, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia informoidaan selvitystyön etenemisestä ja sen havainnoista. Perustyössä kohdataan seurakuntalaiset ja kaupunkilaiset Vuoden 2013 toiminta oli entiseen tapaan laajaa ja toimintaa kehitettiin monessa työmuodossa. Samoin luottamuselimet antoivat oman panoksensa toiminnan kehittämiselle monin selvityksin yhdessä työntekijöiden kanssa. Monipuolisen ja laajan perustoiminnan kautta kohdataan ja tavoitetaan laajasti seurakuntalaiset ja kaupunkilaiset. Vapaaehtoisten merkitys seurakunnan toiminnassa korostuu edelleen. Vuonna 2013 suunniteltu ja alkuvuodesta 2014 käyttöön saatu verkkotyökalu Arjen ihmeitä on jälleen uusi mahdollisuus viestiä vapaaehtoistoiminnastamme ja rekrytoida vapaaehtoisia arjen enkeleitä auttamaan seurakunnan moninaisissa toimissa. Vapaaehtoistyössä niin auttaja kuin autettava saa. Seurakunnan työtä tehdään työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten hyvällä yhteistyöllä, jotta toiminta-ajatuksen sanoin kristillinen usko, toivo ja rakkaus syntyisi ja kasvaisi Järvenpäässä ja kaikkialla maailmassa. Vesa Koivisto Kirkkoherra Kari J. Hietala Talousjohtaja

5 5 (119) 2. TEHTÄVÄALUEIDEN TOIMINTAKERTOMUKSET YLEISHALLINTO 102 kirkkovaltuusto, 103 kirkkoneuvosto, 110 muu yleishallinto 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Hallinnon tehtävänä on tarjota mahdollisimman hyvät edellytykset varsinaisen toiminnan toteuttamiselle. Hallinnon pysyviä tavoitteita ovat hyvä henkilöstöpolitiikka ja johtaminen, tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne, vuorovaikutteinen viestintä ja toimiva yhteistyö. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä, kirkkovaltuuston työjärjestyksessä ja kirkkoneuvoston ohjesäännössä. (Kts. toimintakertomuksen luku 4. Hallinto). Toimielimet ovat kokoontuneet ohje- ja johtosääntöjen mukaisesti. Päätöksentekoa ovat ohjanneet seurakuntaa sitovat säännökset, sopimukset ja tehdyt suunnitelmat. Hallintoon liittyviä virkatehtäviä ovat hoitaneet erityisesti kirkkoherra, talousjohtaja, hallintosihteeri sekä johtavat viranhaltijat, työalavastaavat ja työalasihteerit, taloustoimiston ja kirkkoherranviraston henkilökunta. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen 2.1. Yleishallinto Parantaa hallinnon ja kokousten sujuvuutta, koordinointia ja sisäistä tiedonkulkua Kokousten valmisteluun on kiinnitetty huomiota mm. jakamalla ennakkoinformaatiota tärkeistä asioista etukäteen sähköpostitse ja pitämällä kirkkoneuvoston kokousten valmistelukokouksia varapuheenjohtajan ja viranhaltijoiden kesken. Henkilökunnalle on pidetty informaatio-tilaisuus aina kirkkoneuvoston kokousta seuraavana päivänä. Tarkoituksenmukaisen hallinto-organisaation edistäminen kirkkoneuvoston ja valtuuston hyväksymien linjausten pohjalta Sääntötyöryhmä ei esittänyt muutoksia hallinto-organisaatioon, mutta johtokuntien ja kirkkoneuvoston välistä työnjakoa tarkistettiin. Samoin uudessa kirkkoneuvoston ohjesäännössä lisättiin jonkin verran viranhaltijoille delegoitua päätösvaltaa, jolloin kirkkoneuvosto voi keskittyä enemmän strategiseen johtamiseen.

6 6 (119) 2.2. Kirkkovaltuusto Kokoontua suunnitellusti viisi kertaa ja pitää kahden kokouksen yhteydessä iltakoulu, joka tarjoaa mahdollisuuden luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiseen kohtaamiseen ja talouden ja toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Tehdä toimintaa tukevia päätöksiä keskustellen ja perustellen Soveltaa toimintalinjauksen päivitys omalta osaltaan käytäntöön Toiminnan ja talouden yhteensovittamiseen liittyvien linjausten päättäminen Kirkkovaltuuston kokoontui suunnitellusti viisi kertaa. Kirkkovaltuusto piti keväällä iltakoulun, joka oli koulutusta budjetin laatimiseen ja tunnuslukujen tulkitsemiseen. Samalla käytiin keskustelua talouden näkymistä. Kevään lopulla iltakoulun aiheena oli uusi seurakuntayhtymämalli. Toimintalinjauksen päivityksen soveltaminen käytäntöön on tapahtunut normaalin toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä Kirkkoneuvosto Tehokas ja hyvin valmisteltu kokouskäytäntö Soveltaa toimintalinjauksen päivitys omalta osaltaan käytäntöön Toiminnan ja talouden yhteensovittamisen prosessin edistäminen Kirkkoneuvosto kokoontui yhteensä 17 kertaa ja piti useamman iltakoulun eri toiminnallisista kysymyksistä. Monet iltakoulut ja keskusteluasiat ovat olleet tärkeitä mahdollisuuksia keskustella seurakunnan toiminnan suurista linjoista, mutta toisaalta ne ovat pidentäneet kokouksia. Hyvin valmistelluille kokouksille on oman haasteensa asettanut hallintosihteerin tehtävän hoitajien vaihtuvuus. Toiminnan ja talouden yhteensovittamista edistääkseen kirkkoneuvosto antoi aiemmin perustamalleen työryhmälle tehtävän jatkaa työskentelyä ja käydä jälleen läpi eri henkilöstöryhmät ja laatia esitys jatkotoimenpiteistä kirkkoneuvostolle ja valtuustolle. 3. Arviointi Luottamushenkilöt ovat toimineet aktiivisesti ja toimielimet ovat päätöksillään edistäneet seurakunnan toimintaa. Toimimalla hallinnossa luottamushenkilöt antavat tietonsa ja taitonsa ja aikaansa seurakunnan hyväksi. Sääntömääräisten kokousten lisäksi työntekijät ja luottamushenkilöt ovat tavanneet mm. iltakouluissa ja koulutustilanteissa ja monissa haastattelu- ja muissa valmistelutyöryhmissä. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiset tapaamiset luovat yhteishenkeä. Sisällöllisille keskusteluille on toimielimien kokouksissa varattu aikaa aikaisempaa enemmän ja on pohdittu myös kokouskäytäntöjen kehittämistä. Suunnittelujärjestelmässä ja erityisesti sen aikataulutuksessa on vielä kehittämisen varaa. Kirkkoneuvostossa käsiteltävien asioiden määrä ja vaativuus on pysynyt korkeana. Syitä tähän ovat mm. rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden korkea määrä, investointeihin ja kiinteistöihin liittyvät asiat ja iltakoulujen monet työmuotokohtaiset keskusteluasiat. Luottamushenkilöt ovat tehneet aloitteita aktiivisesti.

7 7 (119) 4. Tunnuslukuja tunnusluvut/mittarit Kv:n kokoukset ja pykälät (kpl) 5/71 5/66 5/62 8/95 5/72 5 / 71 Kn:n kokouksen ja pykälät kpl 14/261 16/304 16/257 17/319 17/329 17/315 Yleishallinnon nettomenot/jäsen 26,96 26,44 27,97* 24,77* *ilman Kehä-IT:tä 5. Talousluvut 102, 103, 110 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Käyttö % Toimintatuotot (ulkoinen) 100,00 858,56 Toimintakulut (ulkoinen) , ,19 84,3 % Toimintakate (ulkoinen) , ,63 83,9 % Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, , ,63 83,9 % ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) Talousarvion toteutuminen ja perustelut ylityksille ja merkittäville alituksille:

8 8 (119) 104 TILINTARKASTUS JA VALVONTA 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Tilintarkastaja tarkastaa kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaisesti kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Erityisesti kiinnitetään huomiota, onko hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti, onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöstä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Seurakunnan tilintarkastusta Audiator tilintarkastusyhteisön ja sen vastuunalaisen ja avustavan tilintarkastajan toimesta pyritään käyttämään mahdollisimman hyvin seurakuntaa palvelemaan. Tarkastajana oli tilinpäätöksen 2012 osalta HTM Vesa Toivonen ja toinen JHTT-tarkastaja tuli allekirjoittamaan tarkastuspaperit. Tätä ei pidetty seurakunnassa tavoitteita palvelevana toimintana ja tarkastajaksi vaihdettiin syksyllä JHTT Raimo Vainio-Kaila. Avustavana tilintarkastajana on toiminut Sirpa Karejoki. Sisäisen valvonnan ohjeistusta ja tiedottamista kehitetään, jotta esimiehillä ja tehtäväalueiden hyväksyjillä on tieto heidän vastuullaan olevista asioista ja menettelytavoista. Hankintarajat ja laskujen hyväksyjät päätettiin kirkkoneuvostossa ja talousjohtaja antoi esimiehille Talousohjeet 2013 ohjevihon. Toimintakertomuksen ja talousarvion laadintaohjeet on käyty esimiesten kanssa läpi ennakolta. Ohjeistuksen ja sen tiedottamisen sekä kouluttamisen osalta on vielä kehitettävää. 3. Arviointi Tarkastustoiminta on täyttänyt perustehtävänsä ja avustavan tarkastajan osalta on ollut hyvää. Vastuunalaisen tarkastajan osalta toimintaa selkeytettiin loppuvuodesta ja seurakuntaa palveleva toiminta sai uuden alun. Järvi-Datan taloushallinto ja kustannuslaskenta on moninverroin selkeämpää verrattuna Kehä-IT:n vastaaviin ja siten tarkastustoiminta on helpottunut. 5. Talousluvut-104 Tilintarkastus ja valvonta TP 2012 TA 2013 TP 2013 Käyttö % Toimintatuotot (ulkoinen) 0,00 0 0,00 Toimintakulut (ulkoinen) , ,81 83,8 Toimintakate (ulkoinen) , ,81 83,8 Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, , ,29 83,5 ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) Talousarvion toteutuminen ja perustelut ylityksille sekä merkittäville alituksille:

9 9 (119) 105 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Perustehtävänä on seurakunnan talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden tuottaminen seurakunnan perustehtävää tukevalla tavalla. Taloustoimisto vastaa lisäksi hautaustoimen ja hautainhoitorahaston toimistopalveluiden tuottamisesta ns. yhden luukun periaatteella. Uutena asiana oli seurakunnan tietohallinnosta ja Järvi-Datan taloushallinnosta ja johtamisesta vastaaminen. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Yleistavoitteena on palveluiden tuottaminen hyvän hallinnon vaatimusten mukaisesti ja asiakaslähtöisesti. Asiakaslähtöisyyttä on korostettu erityisesti hautausasiakkaiden palvelussa. Toiminnallisena tavoitteena on ollut kirjanpidon, reskontrien ja palkanmaksun hoitaminen oikein ja oikea-aikaisesti. Tämän tavoitteen toteuttaminen on onnistunut hyvin. Tietohallinnon osalta tavoitteena oli sen hoitaminen asiakaslähtöisesti ja nopeasti. Järvi-Datan taloushallinto hoidetaan mahdollisimman selkeästi. Asiakaspalaute tietohallinnon osalta on ollut hyvää mm. Hyvä työ palkinnon sai tietojärjestelmäsuunnittelijallemme ja esityksen perusteluna oli hyvä palvelu. Järvi-Datan taloushallinto on hoidettu selkeästi. 3. Arviointi Taloustoimisto hoiti pääosin samat tehtäväkokonaisuudet kuin aiemminkin: palkanlaskenta ja muu henkilöstöhallinto, kirjanpito, laskujen maksatus, reskontrien ylläpito, tilinpäätöksen ja talousarvion kokoaminen, kassapalvelut, hautakirjanpito, haudanhoitosopimukset ja em. liittyvät asiakaspalvelutehtävät.. Järvi-Datan perustaminen ja sen taloushallinnon selkeys verrattuna Kehä-IT:n taloushallintoon on helpottanut taloustoimiston työtä. Henkilökunnasta vakituisia ovat talousjohtaja Kari J. Hietala ja palkkasihteerin Raija Korhonen. Määräaikaisissa virkasuhteissa olivat kirjanpitäjä Anneli Viljamaa, toimistosihteerit Anja Tyynelä ja Seija Pääläinen. Kirkkoneuvosto irtisanoi vakituisen toimistosihteeri Pirkko Lagerin virkasuhteen päättymään ja tämän jälkeen kirkkoneuvosto päätti toisen toimistosihteerin määräaikaisen sijaisuuden päättämisestä Talousluvut 105 Talous- ja henkilöstöhallinto TP 2012 TA 2013 TP 2013 Käyttö % Toimintatuotot (ulkoinen) 9,85 0,0 300,00 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,76 Toimintakate (ulkoinen) , , ,76 Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, , ,7 ulk./sis.) ,78 Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) 0 0 0

10 10 (119) Talousarvion toteutuminen ja perustelut ylityksille sekä merkittäville alituksille: Merkittävimmät ylitykset ovat palkkamenoissa, jotka johtuivat, kun palkkasihteerin vuorotteluvapaan sijainen palkattiin 3 viikoksi ennen vuorotteluvapaasijaisuutta perehdytykseen ja työnopastamiseen sekä vielä vuorotteluvapaan jälkeen kuukaudeksi palkkasihteerin vuosiloman sijaiseksi. Postipalvelujen kulut ylittyvät n , kun siirryttiin e-kirjeenä toimitettavaan palkkalaskelmaan. Myös pankkipalvelumaksut lisääntyivät n budjetoidusta.

11 11 (119) 106 TYÖPAIKKARUOKAILU 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Perustehtävänä on työpaikkaruokailun järjestäminen kirkon pääsopijaosapuolten hyväksymän suositussopimuksen mukaisesti henkilökunnalle. Työpaikkaruokailu on laajennettu koskemaan myös oman keittiön kiinnioloaikoja ja henkilökunnan virastotyöajasta poikkeavia työaikoja. Seurakuntakeskuksen keittiö tuottaa seurakuntakeskuksen ja seurakuntakeskuksen lähitoimipaikkojen työpaikkaruokailun arkipäivisin klo lukuun ottamatta loma-aikoja. Noin 60 työntekijällä on työaikojensa puitteissa mahdollista käyttää tätä työpaikkaruokailumahdollisuutta. Kertomusvuoden aikana tarjottiin 8596 lounasateriaa, joista 5672 työpaikka -ateriaa ja 2181 vierasateriaa. Henkilökunnalla oli mahdollisuus valita salaatti- tai lämminruokavaihtoehto.verotusarvon mukainen korvaus lounasvaihtoehdoista oli 5,90 / 2,95 euroa. Työpaikkaruokailujärjestelmässä oli sopimukset Järvenpään 6 ravintolan (Rosso, Martina, Huili, Keuda, Tyyni, St1) kanssa, joita seurakuntakeskuksen työpaikkaruokailun ollessa suljettuna henkilökunnalla on mahdollisuus käyttää työpaikkaruokailuun. Henkilökunta maksoi ruokailun henkilökuntaruokailulipulla (5,90 ), jonka arvo ravintoloissa oli 8,70. Ulkopuolisia ravintoloita käytettiin työpaikkaruokailuun 899 kertaa. Ruokapalveluvastaavan tehtäviä hoitaa Sinikka Natri. Ruokapalvelutyöntekijän tehtäviä hoitaa Leila Lindroos. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Pitää omassa työpaikkaruokailussa tarjottujen aterioiden määrä nykyisellä tasolla. Aterioiden määrä aleni 8,6 %. Maukkaan, terveellisen sekä vaihtelevan ruoan tarjoaminen. Työpaikkaruokailu on hoidettu suositussopimuksen mukaan ja laadullisesti hyvin. Työpaikkaruokailu on saanut henkilökunnalta laajaa arvostusta. Kustannustehokkuuden säilyttäminen. Kustannustehokkuus on ollut erinomaisella tasolla, kun budjetoidusta toimintakatteesta päästiin 58,7 % toimintakatteeseen eli alitettiin budjetti 41,3 %. 3. Arviointi Työpaikkaruokailu on merkittävä henkilökunnan työssäjaksamista tukeva palvelu.

12 12 (119) 4. Tunnusluvut tunnusluvut/mittarit työpaikkaruokailu vierasruokailut käyttöaste / päivä 34,72 36,94 39,05 43,63 39,46 Vuonna 2013 keittiö oli auki 212 päivää, joista lounasta oli tarjolla 199 päivän aikana. 5. Talousluvut 106 Työpaikkaruokailu TP 2012 TA 2013 TP 2013 Käyttö % Toimintatuotot (ulkoinen) , ,84 115,0 Toimintakulut (ulkoinen) , ,79 86,4 Toimintakate (ulkoinen) , ,95 58,7 Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, , ,76 72,0 ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) Talousarvion toteutuminen ja perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Toimintatuotot eli ruokamaksut ylittyivät yhteensä ja toimintakulut alittuivat budjetoidusta, jossa suurimmat säästöt oli palkkamenoissa 2.400, ulkopuolisissa ravintoloissa käynneissä ja elintarvikemenoissa

13 13 (119) 107 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Yhteistoimintamenettelyn tarkoitus on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa sekä tehdä mahdolliseksi työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työtä ja työpaikkaa sekä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Yhteistoimintaa edistämällä pyritään kehittämään samanaikaisesti kestävää ja tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa sekä henkilöstön työhyvinvointia. Yhteisiä asioita on käsitelty myös kahdesti vuodessa kokoontuvassa työpaikkakokouksessa. Yksittäiset asiat käsitellään esimiehen ja työntekijän välillä. Laajempaa joukkoa koskevat asiat käsitellään esimiesten, työsuojelupäällikön ja palkka-asiamiehen sekä ay-luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kesken. Koko työyhteisöä koskevat periaatteelliset asiat ovat erityisesti YTtoimikunnan tehtäväkenttää. Yhteistyötoimikunta kokoontui viisi kertaa käsitellen kirkon yhteistyösopimuksessa määriteltyjä asioita. Kokouksissa käsiteltiin mm.: työterveyshuollon toimintasuunnitelma, lausunto työterveyshuollon korvaushakemuksesta, tehtiin kirkkoneuvostolle ehdotukset VarTU -ohjeen uudistamiseksi Positiivisen Varhaisen Tuen ohjeeksi ja Tasa-arvosuunnitelman uudistamiseksi, henkilöstökyselyn 2012 analysointi, EA-koulutus henkilöstölle, lausunto kehittämissuunnitelma, työpaikkakokousten valmistelu, käytiin läpi raportoidut vaaratilanteet seurakunnan toiminnassa ja käsiteltiin työaikapankin menettelytapaohjeet. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Henkilökunnan osallistumisen nostaminen työpaikkakokouksissa yli 80 %. Toteutuma? %. Henkilökunnalle tehtyjen kyselyjen tulosten arviointi ja seuranta sekä tarvittavat toimenpiteet kyselyn pohjalta. Henkilöstökyselyn tulosten koontiin, arvioitiin ja tuotiin esille työpaikkakokouksessa. Tulokset vaikuttivat Tasa-arvosuunnitelman laatimiseen ja Positiivisen Varhaisen Tuen ohjeeseen. Työsuojelun toimintaohjelman päivittäminen. Tämä siirtyi vuodelle Tasa-arvosuunnitelman päivittäminen. Työ saatiin valmiiksi keväällä. 3. Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin. 4. Tunnusluvut Mittarit/ vuosi osallistumisaktiivisuus: työpaikkakokouksiin; hlöä ka ? virkistysretkeen; hlö työtyytyväisyys ja tasa-arvokyselyyn; os. %

14 14 (119) 5. Talousluvut- 107 Yhteistyötoimikunta TP 2012 TA 2013 TP 2013 Käyttö % Toimintatuotot (ulkoinen) , ,75 91,2 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,51 Toimintakate (ulkoinen) , ,76 81,9 Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, , ,20 82,6 ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) 0,00 0,00 0,00 0 Talousarvion toteutuminen ja perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Kaikkiaan toimintakate alittui , josta alentuneiden työterveyshuollon toimintakatteen vaikutus oli

15 15 (119) KIRKONKIRJOJENPITO, KIRKKOHERRANVIRASTO 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Kirkkojärjestyksen ja hallinnollisten määräyksien mukainen kirkon jäsentietojärjestelmän ylläpito ja tietojen päivittäminen väestötietojärjestelmään. Sukuselvitysten tekeminen ja virkatodistusten antaminen. Kirkollisten toimitusten varausjärjestelmän hoitaminen ja muutostietojen päivitys sekä toimituksiin liittyvä laskutus. Avioliiton esteiden tutkinta. Seurakunnan puhelinkeskuksen hoitaminen sekä kirkkoherran sihteerin tehtävien hoitaminen. Tilavarausten vastaanottaminen. Viranhaltijoina on 3 toimistosihteeriä, joista yhdelle kuuluu puhelinvaihteen hoito ja kirkkoherran sihteerin tehtävät ja kirkkoherranviraston tehtäviä siltä osin kuin edellä mainituilta tehtäviltä jää työaikaa. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Jäsentietojärjestelmää ja väestötietojärjestelmän muutostietoja ylläpidetään ja päivitetään muutosten tapahtuessa määräysten mukaisesti huolellisesti. Tavoite on ollut mahdollista toteuttaa kohtuullisen sujuvasti kirkon yhteisellä jäsentietojärjestelmä Kirjurilla. Kirjurin käyttö on tullut sujuvammaksi eikä vie enää niin paljon aikaa kuin käyttöönoton alussa käytön ongelmien ja sen sisältämien tietojen virheellisyyden vuoksi Sukuselvitysten ja virkatodistusten osalta palvellaan asiakkaita toiveiden mukaisesti Tavoite on toteutunut, vaikka välillä virkatodistuspyynnöt ovat ruuhkautuneet jos virastossa on ollut tilapäistä henkilöstövajetta. Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän Kirjurin sujuva käyttäminen Tavoite on toteutunut, koska Kirjuria pystytään hyödyntämään ohjelman antamien mahdollisuuksien mukaan. Kirkollisia toimituksia varaavia ihmisiä palvellaan asiakaslähtöisesti sekä opastetaan toimituksiin liittyvissä asioissa. Tavoite on toteutunut hyvin ja haastavatkin tilanteet on saatu selvitettyä. Toimitusten osalta seurakuntalaiset kyselevät entistä enemmän toteutuksesta ja opastamiseen käytetään entistä enemmän aikaa. Ihmisten hyvä kohtaaminen ja palvelu heidän asioidessaan kirkkoherranvirastossa Tavoite on toteutunut aiempaan tapaan. Kohtaaminen tapahtuu hyvin usein puhelimitse ja enenevässä määrin sähköpostitse aiemman paikan päällä käymisen sijaan. Vuoden lopulla seurakunnan puhelinvaihde hajosi eikä sitä kannattanut enää korjata eikä uusia entisenlaisena. Vaihteen hajoamisen myötä seurakunnan lankanumerot poistuivat käytöstä, mikä on haitannut tavoitettavuutta.

16 16 (119) Tuusulan rovastikunnan yhteiseen varausohjelmaan kouluttautuminen ja siirtyminen Tavoite ei toteutunut vuonna 2013 johtuen hankintapäätöksen päätymisestä markkinaoikeuteen. Asiassa saatiin päätös vuoden 2013 lopulla ja päätöksessä markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen. Yhteiseen varausohjelmaan ei myöskään päädytty Keravan jättäydyttyä hankkeesta pois. Varausohjelman uutta hankintaprosessia aloitettiin valmistella vuoden 2013 lopulla. 3. Arviointi Yksi kirkkoherranviraston toimistosihteereistä on ollut opintovapaalla koko vuoden. Hänen tilallaan on ollut pitkäaikainen sijainen, joka on jo aiemmin perehtynyt toimistosihteerin tehtäviin. Kirkonkirjojen digitoinnin valmistelua varten palkattiin lisätyövoimaa, josta oli apua myös kesän aikana olleiden pitkien sairaslomien aikana. Kirkonkirjojen digitointiprojekti viivästyi alkamaan vasta vuoden 2013 lopulla. Digitoinnin valmistelu oli työläs ja aikaa vievä projekti sekä vakituiselle että tilapäiselle henkilökunnalle. 4. Tunnusluvut MITTARI Henkilöstö 3,3 3,3 3,3 / Virkatodist., sukuselvityksiä ym. kasteiden, vihk., hautaus sopimiset VRK:n *** kirjausten tarkistukset Toimenpiteitä yhteensä Nettomenot Nettomenot / toimenpide 20,93 23,25 18,17 18,52 19,42 22,91 12,99 16,74 48,37 *** = Kirjuri-jäsentietojärjestelmän myötä VRK-kirjausten tarkistamisten tarve on vähentynyt olennaisesti eikä ole enää vertailukelpoinen tieto. Näin ollen näiden tarkistamisten määrän laskemisesta on luovuttu.

17 17 (119) 5. Talousluvut 108 ja 109 Kirkonkirjojenpito ja kirkkoherranvirasto TP 2012 TA 2013 TP 2013 Käyttö % Toimintatuotot (ulkoinen) 4.493, ,00 100,3 Toimintakulut (ulkoinen) , ,13 Toimintakate (ulkoinen) , , ,13 Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, , ,0 ulk./sis.) ,79 Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) , ,51 95,0 Talousarvion toteutuminen ja perustelut ylityksille ja merkittäville alituksille

18 18 (119) 111 TIETOHALLINTO 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Huolehtia ja kustantaa ne Järvenpään seurakunnan tietohallinnon palvelut ja ohjelmistolisenssit, jotka eivät ole Järvi-Data yhteistyöalueen toimintaa. Näitä ovat erityisesti työalojen mm. taloushallinnon ja diakonia tarvitsemien ohjelmien lisenssit ja asiantuntijapalvelut. Myös puhelinliittymien ja puhelinlaitteiden hallinnointi tapahtuu tietohallinnon puitteissa. Puhelimet hankitaan vuokralaitteiksi ja puhelinkulut kirjataan tietohallinnolle. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen - Uusien ohjelmien ja toimintatapojen kouluttaminen ja tiedottaminen henkilöstölle. Tietoturvakoulutusta järjestettiin koko henkilöstölle ja yksittäisten ohjelmien koulutusta ns. vierihoitona. Intran ja sähköpostin avulla on henkilöstöä tiedotettu. - Tietoturvallisuuteen liittyvän tiedottamisen lisääminen henkilöstölle. Tietoturvaohjeet uusittiin vuoden aikana ja koko henkilökunnan oli allekirjoitettava sekä tietoturvaohjeet että salassapitosopimus. - Puhelinliittyminen ja -laitteiden yhtenäistäminen sekä näiden luetteloiden ajantasaistaminen. Liittymien ja laiteiden hankinta keskitettiin tietojärjestelmäsuunnittelijalle ja laitteistomallit yhtenäistettiin. 3. Arviointi Tavoitteiden mukaisesti on toiminnassa edetty. Järvi-Datan ja oman tietohallinnon toiminnot kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa mutta kustannukset pyritään pitämään selkeästi erillään. 5. Talousluvut Tietohallinto TP 2012 TA 2013 TP 2013 Käyttö % Toimintatuotot (ulkoinen) 41, ,00 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,25 Toimintakate (ulkoinen) , , ,25 Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, , ,4 ulk./sis.) ,11 Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) Talousarvion toteutuminen ja perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille:

19 19 (119) 114 JÄRVI-DATA 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Järvi-Data aloitti toimintansa Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien sopimuspohjaisena ITyhteistyöalueena ja se toteuttaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tietohallintostrategian ja tietoturvaohjeiden mukaista toimintaa. Järvi-Data vastaa keskitettyjen tietohallintotoimintojen tarjoamisesta Järvenpään ja Tuusulan seurakunnille niin, että tietojärjestelmät ja IT-infrastruktuuri tukevat toimintaa ja hallintoa mahdollistaen lakisääteisten kirkollisten tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitamisen. Seurakuntien oma IT-henkilökunta on tuottanut IT-toiminnot yhdessä DataPro Palvelut Oy:n kanssa. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kirjuri-järjestelmän toimintaedellytysten varmistaminen eli toimitaan kirkkohallituksen tietoturvamääräysten mukaisesti. Tietoturvamääräysten toteutumisesta teetettiin tietoturvatarkastus KPMG Oy:llä 2013 syksyllä. Pääosin tietoturvatasomme täyttää siirtymätason vaatimukset ja osin täytämme perustason vaatimukset. Kirjuri-väestötietojärjestelmässä valtakunnallisten tietojen käsittelyn ja asiakaspalvelun oikeudet edellyttävät perustason vaatimusten täyttämistä. Järjestelmien ja toiminnan vakiinnuttaminen. Tärkeimmät järjestelmät ja toiminnot on vakiinnutettu. Tietoturvatarkastuksessa todettiin joitain poikkeamia kirkkohallituksen tietoturvaohjeisiin, jotka tullaan korjaamaan vuoden 2014 aikana. Järvi-Datan ja DataPron saumaton yhteistyö. Yhteistyö on ollut hyvää molempien osapuolten viestimän mukaan. Seurakuntien työntekijöiden IT-tarpeiden hoitaminen laadittavien palvelukuvausten perusteella. Palvelukuvaukset laadittiin ja tehtäviä on hoidettu niiden mukaisesti. 3. Arviointi Henkilökunnan tyytyväisyys omiin IT-palveluihin ja IT-henkilöihin sekä DataPro:n palveluihin on ollut saadun palautteen perusteella hyvää. IT-henkilöiden työpanosta muutettiin niin, että työaikaa on käytettävissä yksi 100 % ja yksi 60 % työajalla IT-alueella. IT-alueen yhteistyösopimus uusittiin mm. em. syystä. Tietoturvamääräysten täydellisen siirtymätason ja perustason saavuttaminen ei ole vielä toteutunut, mutta tietoturvaraportissa kirjattuja puutteita korjattiin jo loppuvuodesta 2013 ja työtä jatketaan Tunnusluvut tunnusluvut/mittarit 2013 Tuusula 2013 Järvenpää - työasemat Järvi-Data /työasema 452,94 184,70

20 20 (119) 5. Talousluvut 114 Järvi-Data TP 2012 TA 2013 TP 2013 Käyttö % Toimintatuotot (ulkoinen) 14,022, ,12 88,8 Toimintakulut (ulkoinen) , ,90 75,6 Toimintakate (ulkoinen) , ,78 53,2 Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, , ,12 63,2 ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) , Talousarvion toteutuminen ja perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Henkilöstökuluissa ylitys noin ja toimistotilan vuokrakuluissa ylitys oli 735, koska yhteistyösopimuksella lähtien otettiin nämä kulut Järvi-Datan kustannuksiin ja Tuusulan korvattaviksi.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 JA TILINPÄÄTÖS 2014 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (109) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2014 SELVITYSTEN JA ARJEN IHMEIDEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti 23/5. 2013

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti 23/5. 2013 VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.15 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti

Lisätiedot

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 MEILAHDEN SEURAKUNTA ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 1. Johtamisjärjestelmän kuvaus ja seurakuntatyön perusrakenne 2. Organisaatiorakenne: tiimit, vastuuryhmät ja johtoryhmä 3. Tiimin, tiimivastaavan, vastuuryhmän

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön 1/6 Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 7.12.2006 A. Yleissäännökset 1 Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015 AIKA Torstai 19.3.2015 klo 9.00 12.05 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka poistui

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 28.5.2013 klo 18.00 19.40 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

keskiviikkona 10.9.2014 klo 18

keskiviikkona 10.9.2014 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 10.9.2014 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 7/2014 04.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 7/2014 04.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 04.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija Hämäläinen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

TUUSULAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/15 kirkkovaltuusto 26.5.2015

TUUSULAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/15 kirkkovaltuusto 26.5.2015 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3/15 aika Tiistaina 26.5.2015, klo 18.30. Ryhmäkokoukset ja kahvitarjoilu klo 17.30 paikka Riihikallion palvelukeskus (monitoimisali), Pellavamäentie 5 1 jäsenet: poissa: Yli-Antola

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.1.2016 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 Kokousaika 6.3.2013 klo 18.00 21.23 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30.

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. HAUHON SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KOKOUSKUTSU/ASIALISTA Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Seurakunnan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 Aika 9.9.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien.

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien. Yhdistymismallit 1. Seurakunta lakkautetaan ja liitetään toiseen seurakuntaan 2. Yhdistettävät seurakunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi seurakunta 3. Muodostetaan seurakuntayhtymä 4. (Kappeliseurakunnan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN PERUSTOIMINTOKUVAUS 2016

PORNAISTEN SEURAKUNNAN PERUSTOIMINTOKUVAUS 2016 KV 6/2015 LIITE 1 KN KV PORNAISTEN SEURAKUNNAN PERUSTOIMINTOKUVAUS 2016 Kirkkoneuvosto 1.12.2015 Kirkkovaltuusto 15.12.2015 Kannen kuva: Hannu Hintsala 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTOIMINTAKUVAUKSEN

Lisätiedot

Pakilan seurakuntaneuvosto

Pakilan seurakuntaneuvosto Palosuontie 1 00660 Helsinki (09) 2340 5500 pakila.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/pakila Pakilan seurakuntaneuvosto kokous 10/ 2013 aika tiistaina projektityöskentely klo 17.30 ja kokous klo 18.30

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2009 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Maanantai 8.6. klo 17.00, ennakkopalaveri klo 16.30

HARTOLAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2009 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Maanantai 8.6. klo 17.00, ennakkopalaveri klo 16.30 Kokousaika Maanantai 8.6. klo 17.00, ennakkopalaveri klo 16.30 Kokouspaikka Läsnä Poissa Muut läsnäolijat Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 Kokousaika 1.3.2011 klo 18.00-21.32 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

Kn. 28.11.2011 142. Kv. 12.12.2011 51

Kn. 28.11.2011 142. Kv. 12.12.2011 51 Kn. 28.11.2011 142 Kv. 12.12.2011 51 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME Pudasjärven seurakunta elää monen muutoksen keskellä. Näiden muutosten huomioiminen ja niihin varautuminen on tärkeää. Tätä prosessia tukee myös

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 18.4.2013 sivu 1 (8) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 18.4.2013 klo 18.45 20.28 Viikkomessu kirkossa klo 18. Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 7.5.2015 sivu 1 (8) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 7.5.2015 kello 18 20.18 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Aika tiistai 14.5.2013 klo 18.00-21.30 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto Esityslista/pöytäkirja 2/2016 3.5.2016. 1 Pöytäkirjan tarkastus /

Tyrnävän seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto Esityslista/pöytäkirja 2/2016 3.5.2016. 1 Pöytäkirjan tarkastus / TYRNÄVÄN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON ESITTELYLISTA-PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika Tiistai 3.5.2016 klo 18.00.- Kokouspaikka Tyrnävän seurakuntatalo Läsnä Talouspäällikkö Kirkkoherra Veli-Matti Hietikko

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 2.6.2014 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Tiistaina 2.10.2012 klo 17.00 18.05 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Heli Ulvinen, kirkkoherra, puheenjohtaja Esa Kanerva, varajäsen Mari Huostila, jäsen Aki Kaivola, jäsen

Lisätiedot

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ

NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NÄYTÄMME SUUNTAA KOHTI JUMALAA, KOHTI IHMISTÄ NYKYTILANNE (SWOT) Vahvuutemme Pitkä kristillinen perinne, osaava henkilöstö, viranomais- ja järjestöyhteistyö, kaupunkiseurakunnan resurssit, monipuolisuus

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: ti 5.5.2015 klo 16 17.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kappelineuvosto 18.2.2016

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kappelineuvosto 18.2.2016 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA torstai 18.2.2016 klo 18.00 20.15 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja (x) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 Kirkkoneuvosto sivut 80-89 KOKOUSAIKA. 13.10.2015 klo 18.00 19.40

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 Kirkkoneuvosto sivut 80-89 KOKOUSAIKA. 13.10.2015 klo 18.00 19.40 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 sivut 80-89 KOKOUSAIKA klo 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA Raahen seurakunnan virastotalo, Kirkkokatu 33, RAAHE Matala Tuomo Baas Aino Havia Risto Heikkilä Maija-Liisa Hyväri Maria Karppinen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2015 30 KIRKKONEUVOSTO 4.5.2015

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2015 30 KIRKKONEUVOSTO 4.5.2015 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2015 30 Aika Maanantaina 4.5.2015 klo 16.30-18.30 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla varajäsen Antero Saulio Jukka Hautala,

Lisätiedot

4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto

4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkoneuvoston kokous pidetään 31.3.2016 klo 18.00 Seurakuntakodilla Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 20.2.2014 klo 18.00-20.40 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = ) Raija Häkkinen Reijo Koskinen vpj Pentti Marttinen Sointu Ojonen Marja Korhonen Anneli Torppa Muut Jorma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Krister Koskela avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Krister Koskela avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 18.9.2014 klo 16.30 Sivu 1 112 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

Ritva Nuorala, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Annikki Klemola, talouspäällikkö Irja Visuri, toimistosihteeri,sihteeri

Ritva Nuorala, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Annikki Klemola, talouspäällikkö Irja Visuri, toimistosihteeri,sihteeri NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 5/2012 Kirkkoneuvosto 1 (12) KOKOUSAIKA Maanantaina 26.3.2012 klo 18.00-20.35 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot