TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Järvenpään seurakunta Kirkkotie Järvenpää puh. (09)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta."

Transkriptio

1 JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie Järvenpää puh. (09)

2 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi haasteiden kasvaessa TEHTÄVÄALUEIDEN TOIMINTAKERTOMUKSET KIRKKOVALTUUSTO, 103 KIRKKONEUVOSTO, 110 MUUYLEISHALLINTO TILINTARKASTUS JA VALVONTA TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO TYÖPAIKKARUOKAILU YHTEISTYÖTOIMIKUNTA KIRKONKIRJOJENPITO, KIRKKOHERRANVIRASTO TIETOHALLINTO JÄRVI-DATA JUMALANPALVELUS HAUTAAN SIUNAAMINEN JA MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET VIESTINTÄ MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET JAMPAN ALUETYÖ MUU SEURAKUNTATYÖ MUSIIKKITYÖ AIKUISTYÖ LÄHETYSTYÖ , 241 LAPSI- JA PERHETYÖ VARHAISNUORISOTYÖ RIPPIKOULU NUORISOTYÖ KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ PARTIOTOIMINTA DIAKONIATYÖ YHTEISKUNTATYÖ PERHENEUVONTA SAIRAALASIELUNHOITO PALVELEVA PUHELIN SIELUNHOITO KIRPPUTORI KANSAINVÄLINEN DIAKONIA HAUTAUSTOIMI KIINTEISTÖTOIMI LEIRINIEMI SEURAKUNTAKESKUKSEN KEITTIÖ HENKILÖKUNTA HALLINTO SEURAKUNNAN JÄSENET - VÄKILUKU KATSAUS VAPAAEHTOISTYÖHÖN

3 3 (119) 1 YLEISKATSAUS VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi haasteiden kasvaessa Seurakunnan toiminnasta Toiminta oli kasvavien toimintaympäristön ja talouden haasteiden keskellä laajaa ja vireää. Perustoimintaa kehitettiin paremmin seurakuntalaisia kohtaavaksi ja palvelevaksi. Vapaaehtoisten panos seurakunnan toiminnassa oli entistä laajempaa vapaaehtoistyön kehittyessä eri työmuodoissa. Piispan vierailu Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma vieraili seurakunnassa Piispan vierailuun sisältyi tapaaminen henkilökunnan kanssa työmuotoesittelyineen sekä kokoontuminen kirkkoneuvoston kanssa. Jäsenkehitys Vuonna 2013 kirkosta eronneita oli 549 ja Järvenpään kaupungin väkiluku kasvoi 313 henkeä. Seurakuntaan liittyneiden määrä oli 132 henkeä. Kokonaisuudessaan seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä väheni 223 hengellä ollen vuoden lopussa henkeä. Järvenpääläisistä kuului vuoden vaihteessa 71,3 % ev.lut kirkkoon. Kastettujen osuus kaikista syntyneistä oli 72,3 % (vuonna ,3 %). Kehityssuunta on huolestuttava seurakunnan kannalta, koska kaste on sakramentti sekä uskon ja kristillisen kasvatustyön lähtökohta. Kastettujen osuuden vähentyminen vaikuttaa myös kumulatiivisesti jäsenyyskehitykseen. On myös syytä huomioida, että seurakuntamme jäsenten lapsista jäi kastamatta noin 30 lasta. Hyvä taloustulos ja järvenpääläinen tapa toimia Seurakunnan hyvä tilinpäätös; ylijäämä n perustui kolmeen merkittävään tekijään vuonna Talousarviossa ennakoitu alijäämä n ei toteutunut työmuotojen ja henkilöstön aktiivisen säästöjen etsimisen ja toteuttamisen seurauksena. Toimintakulut jäivät n alle budjetoidun. Perustoiminta saatiin siten rahoitettua toimintatuotoilla ja verotuloilla. Verotulot olisivat jääneet n alle talousarvion mutta, kun verohallinto aikaisti tilitysrytmiä, verotuloja saatiinkin noin n yli budjetoidun. Lisäksi seurakunta myi omistamiaan asunto-osakkeita kolme kappaletta lähinnä siitä syystä, että vuokra-asuntojen pitäminen ei ole seurakunnan perustehtävää. Huoneistoista saatiin myyntivoittoa n Toiminnan ja talouden sopeuttamisessa päätyön tekee henkilökunta. Järvenpääläisessä tavassa toimia on merkittävää, että luottamushenkilöt ovat mukana talouden tasapainotusryhmässä kuulemassa työntekijöitä. Saatu palaute muokataan kirkkoneuvostolle ja tarvittaessa asetetaan selvitysryhmiä käymään tarkemmin tilanne läpi ja tekemään ehdotuksia toimenpiteiksi. Ulkopuolisia konsultteja ei ole käytetty.

4 4 (119) Kunta- ja seurakuntarakenteiden muutospaineet Tuusulan, Keravan ja Järvenpään seurakuntien puheenjohtajisto sai keväällä 2012 yhteenvedon alueen seurakuntien tekemästä yhteistyöstä ja yhteistyömahdollisuuksista. Puheenjohtajisto pyysi lisäksi talous-, henkilöstö- ja kiinteistötoimen selvityksen syventääkseen kuvaa seurakuntarakenteen muutosmahdollisuuksista Tuusulan rovastikunnassa. Selvitys valmistui vuoden 2012 lopulla. Vuoden 2013 alussa Keski-Uudenmaan kahdeksan kuntaa aloittivat kuntarakenteen ja kuntaliitoksen selvityksen. Uusi avaus pisti seurakunnatkin uuden tilanteen eteen ja loppuvuodesta 2013 kuntien selvitysalueella sijaitsevat 9 seurakuntaa ja yksi seurakuntayhtymä aloittivat valmistelut seurakuntarakenneselvitykselle. Kirkolliskokouksessa oli käsittelyssä myös ns. Uusi seurakuntayhtymä malli, jonka päätavoite on, että jatkossa kaikki seurakunnat kuuluisivat johonkin seurakuntayhtymään. Seurakunnat selvittävät kuntaliitosselvityksen takia omaa tilannettaan. Jos kunnat liittyvät yhteen, seurakuntienkin on liityttävä yhteen. Toisaalta on järkevää selvittää vapaaehtoisestikin taloudellisempia ja seurakuntalaisia paremmin palvelevia toimintamalleja. Selvitykset ovat käynnissä ja niiden on määrä valmistua niin, että kirkkovaltuustot voivat päättää asioista joulukuussa Selvitystyön aikana henkilökuntaa, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia informoidaan selvitystyön etenemisestä ja sen havainnoista. Perustyössä kohdataan seurakuntalaiset ja kaupunkilaiset Vuoden 2013 toiminta oli entiseen tapaan laajaa ja toimintaa kehitettiin monessa työmuodossa. Samoin luottamuselimet antoivat oman panoksensa toiminnan kehittämiselle monin selvityksin yhdessä työntekijöiden kanssa. Monipuolisen ja laajan perustoiminnan kautta kohdataan ja tavoitetaan laajasti seurakuntalaiset ja kaupunkilaiset. Vapaaehtoisten merkitys seurakunnan toiminnassa korostuu edelleen. Vuonna 2013 suunniteltu ja alkuvuodesta 2014 käyttöön saatu verkkotyökalu Arjen ihmeitä on jälleen uusi mahdollisuus viestiä vapaaehtoistoiminnastamme ja rekrytoida vapaaehtoisia arjen enkeleitä auttamaan seurakunnan moninaisissa toimissa. Vapaaehtoistyössä niin auttaja kuin autettava saa. Seurakunnan työtä tehdään työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten hyvällä yhteistyöllä, jotta toiminta-ajatuksen sanoin kristillinen usko, toivo ja rakkaus syntyisi ja kasvaisi Järvenpäässä ja kaikkialla maailmassa. Vesa Koivisto Kirkkoherra Kari J. Hietala Talousjohtaja

5 5 (119) 2. TEHTÄVÄALUEIDEN TOIMINTAKERTOMUKSET YLEISHALLINTO 102 kirkkovaltuusto, 103 kirkkoneuvosto, 110 muu yleishallinto 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Hallinnon tehtävänä on tarjota mahdollisimman hyvät edellytykset varsinaisen toiminnan toteuttamiselle. Hallinnon pysyviä tavoitteita ovat hyvä henkilöstöpolitiikka ja johtaminen, tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne, vuorovaikutteinen viestintä ja toimiva yhteistyö. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä, kirkkovaltuuston työjärjestyksessä ja kirkkoneuvoston ohjesäännössä. (Kts. toimintakertomuksen luku 4. Hallinto). Toimielimet ovat kokoontuneet ohje- ja johtosääntöjen mukaisesti. Päätöksentekoa ovat ohjanneet seurakuntaa sitovat säännökset, sopimukset ja tehdyt suunnitelmat. Hallintoon liittyviä virkatehtäviä ovat hoitaneet erityisesti kirkkoherra, talousjohtaja, hallintosihteeri sekä johtavat viranhaltijat, työalavastaavat ja työalasihteerit, taloustoimiston ja kirkkoherranviraston henkilökunta. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen 2.1. Yleishallinto Parantaa hallinnon ja kokousten sujuvuutta, koordinointia ja sisäistä tiedonkulkua Kokousten valmisteluun on kiinnitetty huomiota mm. jakamalla ennakkoinformaatiota tärkeistä asioista etukäteen sähköpostitse ja pitämällä kirkkoneuvoston kokousten valmistelukokouksia varapuheenjohtajan ja viranhaltijoiden kesken. Henkilökunnalle on pidetty informaatio-tilaisuus aina kirkkoneuvoston kokousta seuraavana päivänä. Tarkoituksenmukaisen hallinto-organisaation edistäminen kirkkoneuvoston ja valtuuston hyväksymien linjausten pohjalta Sääntötyöryhmä ei esittänyt muutoksia hallinto-organisaatioon, mutta johtokuntien ja kirkkoneuvoston välistä työnjakoa tarkistettiin. Samoin uudessa kirkkoneuvoston ohjesäännössä lisättiin jonkin verran viranhaltijoille delegoitua päätösvaltaa, jolloin kirkkoneuvosto voi keskittyä enemmän strategiseen johtamiseen.

6 6 (119) 2.2. Kirkkovaltuusto Kokoontua suunnitellusti viisi kertaa ja pitää kahden kokouksen yhteydessä iltakoulu, joka tarjoaa mahdollisuuden luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiseen kohtaamiseen ja talouden ja toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Tehdä toimintaa tukevia päätöksiä keskustellen ja perustellen Soveltaa toimintalinjauksen päivitys omalta osaltaan käytäntöön Toiminnan ja talouden yhteensovittamiseen liittyvien linjausten päättäminen Kirkkovaltuuston kokoontui suunnitellusti viisi kertaa. Kirkkovaltuusto piti keväällä iltakoulun, joka oli koulutusta budjetin laatimiseen ja tunnuslukujen tulkitsemiseen. Samalla käytiin keskustelua talouden näkymistä. Kevään lopulla iltakoulun aiheena oli uusi seurakuntayhtymämalli. Toimintalinjauksen päivityksen soveltaminen käytäntöön on tapahtunut normaalin toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä Kirkkoneuvosto Tehokas ja hyvin valmisteltu kokouskäytäntö Soveltaa toimintalinjauksen päivitys omalta osaltaan käytäntöön Toiminnan ja talouden yhteensovittamisen prosessin edistäminen Kirkkoneuvosto kokoontui yhteensä 17 kertaa ja piti useamman iltakoulun eri toiminnallisista kysymyksistä. Monet iltakoulut ja keskusteluasiat ovat olleet tärkeitä mahdollisuuksia keskustella seurakunnan toiminnan suurista linjoista, mutta toisaalta ne ovat pidentäneet kokouksia. Hyvin valmistelluille kokouksille on oman haasteensa asettanut hallintosihteerin tehtävän hoitajien vaihtuvuus. Toiminnan ja talouden yhteensovittamista edistääkseen kirkkoneuvosto antoi aiemmin perustamalleen työryhmälle tehtävän jatkaa työskentelyä ja käydä jälleen läpi eri henkilöstöryhmät ja laatia esitys jatkotoimenpiteistä kirkkoneuvostolle ja valtuustolle. 3. Arviointi Luottamushenkilöt ovat toimineet aktiivisesti ja toimielimet ovat päätöksillään edistäneet seurakunnan toimintaa. Toimimalla hallinnossa luottamushenkilöt antavat tietonsa ja taitonsa ja aikaansa seurakunnan hyväksi. Sääntömääräisten kokousten lisäksi työntekijät ja luottamushenkilöt ovat tavanneet mm. iltakouluissa ja koulutustilanteissa ja monissa haastattelu- ja muissa valmistelutyöryhmissä. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiset tapaamiset luovat yhteishenkeä. Sisällöllisille keskusteluille on toimielimien kokouksissa varattu aikaa aikaisempaa enemmän ja on pohdittu myös kokouskäytäntöjen kehittämistä. Suunnittelujärjestelmässä ja erityisesti sen aikataulutuksessa on vielä kehittämisen varaa. Kirkkoneuvostossa käsiteltävien asioiden määrä ja vaativuus on pysynyt korkeana. Syitä tähän ovat mm. rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden korkea määrä, investointeihin ja kiinteistöihin liittyvät asiat ja iltakoulujen monet työmuotokohtaiset keskusteluasiat. Luottamushenkilöt ovat tehneet aloitteita aktiivisesti.

7 7 (119) 4. Tunnuslukuja tunnusluvut/mittarit Kv:n kokoukset ja pykälät (kpl) 5/71 5/66 5/62 8/95 5/72 5 / 71 Kn:n kokouksen ja pykälät kpl 14/261 16/304 16/257 17/319 17/329 17/315 Yleishallinnon nettomenot/jäsen 26,96 26,44 27,97* 24,77* *ilman Kehä-IT:tä 5. Talousluvut 102, 103, 110 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Käyttö % Toimintatuotot (ulkoinen) 100,00 858,56 Toimintakulut (ulkoinen) , ,19 84,3 % Toimintakate (ulkoinen) , ,63 83,9 % Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, , ,63 83,9 % ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) Talousarvion toteutuminen ja perustelut ylityksille ja merkittäville alituksille:

8 8 (119) 104 TILINTARKASTUS JA VALVONTA 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Tilintarkastaja tarkastaa kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaisesti kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Erityisesti kiinnitetään huomiota, onko hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti, onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöstä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Seurakunnan tilintarkastusta Audiator tilintarkastusyhteisön ja sen vastuunalaisen ja avustavan tilintarkastajan toimesta pyritään käyttämään mahdollisimman hyvin seurakuntaa palvelemaan. Tarkastajana oli tilinpäätöksen 2012 osalta HTM Vesa Toivonen ja toinen JHTT-tarkastaja tuli allekirjoittamaan tarkastuspaperit. Tätä ei pidetty seurakunnassa tavoitteita palvelevana toimintana ja tarkastajaksi vaihdettiin syksyllä JHTT Raimo Vainio-Kaila. Avustavana tilintarkastajana on toiminut Sirpa Karejoki. Sisäisen valvonnan ohjeistusta ja tiedottamista kehitetään, jotta esimiehillä ja tehtäväalueiden hyväksyjillä on tieto heidän vastuullaan olevista asioista ja menettelytavoista. Hankintarajat ja laskujen hyväksyjät päätettiin kirkkoneuvostossa ja talousjohtaja antoi esimiehille Talousohjeet 2013 ohjevihon. Toimintakertomuksen ja talousarvion laadintaohjeet on käyty esimiesten kanssa läpi ennakolta. Ohjeistuksen ja sen tiedottamisen sekä kouluttamisen osalta on vielä kehitettävää. 3. Arviointi Tarkastustoiminta on täyttänyt perustehtävänsä ja avustavan tarkastajan osalta on ollut hyvää. Vastuunalaisen tarkastajan osalta toimintaa selkeytettiin loppuvuodesta ja seurakuntaa palveleva toiminta sai uuden alun. Järvi-Datan taloushallinto ja kustannuslaskenta on moninverroin selkeämpää verrattuna Kehä-IT:n vastaaviin ja siten tarkastustoiminta on helpottunut. 5. Talousluvut-104 Tilintarkastus ja valvonta TP 2012 TA 2013 TP 2013 Käyttö % Toimintatuotot (ulkoinen) 0,00 0 0,00 Toimintakulut (ulkoinen) , ,81 83,8 Toimintakate (ulkoinen) , ,81 83,8 Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, , ,29 83,5 ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) Talousarvion toteutuminen ja perustelut ylityksille sekä merkittäville alituksille:

9 9 (119) 105 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Perustehtävänä on seurakunnan talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden tuottaminen seurakunnan perustehtävää tukevalla tavalla. Taloustoimisto vastaa lisäksi hautaustoimen ja hautainhoitorahaston toimistopalveluiden tuottamisesta ns. yhden luukun periaatteella. Uutena asiana oli seurakunnan tietohallinnosta ja Järvi-Datan taloushallinnosta ja johtamisesta vastaaminen. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Yleistavoitteena on palveluiden tuottaminen hyvän hallinnon vaatimusten mukaisesti ja asiakaslähtöisesti. Asiakaslähtöisyyttä on korostettu erityisesti hautausasiakkaiden palvelussa. Toiminnallisena tavoitteena on ollut kirjanpidon, reskontrien ja palkanmaksun hoitaminen oikein ja oikea-aikaisesti. Tämän tavoitteen toteuttaminen on onnistunut hyvin. Tietohallinnon osalta tavoitteena oli sen hoitaminen asiakaslähtöisesti ja nopeasti. Järvi-Datan taloushallinto hoidetaan mahdollisimman selkeästi. Asiakaspalaute tietohallinnon osalta on ollut hyvää mm. Hyvä työ palkinnon sai tietojärjestelmäsuunnittelijallemme ja esityksen perusteluna oli hyvä palvelu. Järvi-Datan taloushallinto on hoidettu selkeästi. 3. Arviointi Taloustoimisto hoiti pääosin samat tehtäväkokonaisuudet kuin aiemminkin: palkanlaskenta ja muu henkilöstöhallinto, kirjanpito, laskujen maksatus, reskontrien ylläpito, tilinpäätöksen ja talousarvion kokoaminen, kassapalvelut, hautakirjanpito, haudanhoitosopimukset ja em. liittyvät asiakaspalvelutehtävät.. Järvi-Datan perustaminen ja sen taloushallinnon selkeys verrattuna Kehä-IT:n taloushallintoon on helpottanut taloustoimiston työtä. Henkilökunnasta vakituisia ovat talousjohtaja Kari J. Hietala ja palkkasihteerin Raija Korhonen. Määräaikaisissa virkasuhteissa olivat kirjanpitäjä Anneli Viljamaa, toimistosihteerit Anja Tyynelä ja Seija Pääläinen. Kirkkoneuvosto irtisanoi vakituisen toimistosihteeri Pirkko Lagerin virkasuhteen päättymään ja tämän jälkeen kirkkoneuvosto päätti toisen toimistosihteerin määräaikaisen sijaisuuden päättämisestä Talousluvut 105 Talous- ja henkilöstöhallinto TP 2012 TA 2013 TP 2013 Käyttö % Toimintatuotot (ulkoinen) 9,85 0,0 300,00 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,76 Toimintakate (ulkoinen) , , ,76 Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, , ,7 ulk./sis.) ,78 Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) 0 0 0

10 10 (119) Talousarvion toteutuminen ja perustelut ylityksille sekä merkittäville alituksille: Merkittävimmät ylitykset ovat palkkamenoissa, jotka johtuivat, kun palkkasihteerin vuorotteluvapaan sijainen palkattiin 3 viikoksi ennen vuorotteluvapaasijaisuutta perehdytykseen ja työnopastamiseen sekä vielä vuorotteluvapaan jälkeen kuukaudeksi palkkasihteerin vuosiloman sijaiseksi. Postipalvelujen kulut ylittyvät n , kun siirryttiin e-kirjeenä toimitettavaan palkkalaskelmaan. Myös pankkipalvelumaksut lisääntyivät n budjetoidusta.

11 11 (119) 106 TYÖPAIKKARUOKAILU 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Perustehtävänä on työpaikkaruokailun järjestäminen kirkon pääsopijaosapuolten hyväksymän suositussopimuksen mukaisesti henkilökunnalle. Työpaikkaruokailu on laajennettu koskemaan myös oman keittiön kiinnioloaikoja ja henkilökunnan virastotyöajasta poikkeavia työaikoja. Seurakuntakeskuksen keittiö tuottaa seurakuntakeskuksen ja seurakuntakeskuksen lähitoimipaikkojen työpaikkaruokailun arkipäivisin klo lukuun ottamatta loma-aikoja. Noin 60 työntekijällä on työaikojensa puitteissa mahdollista käyttää tätä työpaikkaruokailumahdollisuutta. Kertomusvuoden aikana tarjottiin 8596 lounasateriaa, joista 5672 työpaikka -ateriaa ja 2181 vierasateriaa. Henkilökunnalla oli mahdollisuus valita salaatti- tai lämminruokavaihtoehto.verotusarvon mukainen korvaus lounasvaihtoehdoista oli 5,90 / 2,95 euroa. Työpaikkaruokailujärjestelmässä oli sopimukset Järvenpään 6 ravintolan (Rosso, Martina, Huili, Keuda, Tyyni, St1) kanssa, joita seurakuntakeskuksen työpaikkaruokailun ollessa suljettuna henkilökunnalla on mahdollisuus käyttää työpaikkaruokailuun. Henkilökunta maksoi ruokailun henkilökuntaruokailulipulla (5,90 ), jonka arvo ravintoloissa oli 8,70. Ulkopuolisia ravintoloita käytettiin työpaikkaruokailuun 899 kertaa. Ruokapalveluvastaavan tehtäviä hoitaa Sinikka Natri. Ruokapalvelutyöntekijän tehtäviä hoitaa Leila Lindroos. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Pitää omassa työpaikkaruokailussa tarjottujen aterioiden määrä nykyisellä tasolla. Aterioiden määrä aleni 8,6 %. Maukkaan, terveellisen sekä vaihtelevan ruoan tarjoaminen. Työpaikkaruokailu on hoidettu suositussopimuksen mukaan ja laadullisesti hyvin. Työpaikkaruokailu on saanut henkilökunnalta laajaa arvostusta. Kustannustehokkuuden säilyttäminen. Kustannustehokkuus on ollut erinomaisella tasolla, kun budjetoidusta toimintakatteesta päästiin 58,7 % toimintakatteeseen eli alitettiin budjetti 41,3 %. 3. Arviointi Työpaikkaruokailu on merkittävä henkilökunnan työssäjaksamista tukeva palvelu.

12 12 (119) 4. Tunnusluvut tunnusluvut/mittarit työpaikkaruokailu vierasruokailut käyttöaste / päivä 34,72 36,94 39,05 43,63 39,46 Vuonna 2013 keittiö oli auki 212 päivää, joista lounasta oli tarjolla 199 päivän aikana. 5. Talousluvut 106 Työpaikkaruokailu TP 2012 TA 2013 TP 2013 Käyttö % Toimintatuotot (ulkoinen) , ,84 115,0 Toimintakulut (ulkoinen) , ,79 86,4 Toimintakate (ulkoinen) , ,95 58,7 Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, , ,76 72,0 ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) Talousarvion toteutuminen ja perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Toimintatuotot eli ruokamaksut ylittyivät yhteensä ja toimintakulut alittuivat budjetoidusta, jossa suurimmat säästöt oli palkkamenoissa 2.400, ulkopuolisissa ravintoloissa käynneissä ja elintarvikemenoissa

13 13 (119) 107 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Yhteistoimintamenettelyn tarkoitus on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa sekä tehdä mahdolliseksi työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työtä ja työpaikkaa sekä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Yhteistoimintaa edistämällä pyritään kehittämään samanaikaisesti kestävää ja tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa sekä henkilöstön työhyvinvointia. Yhteisiä asioita on käsitelty myös kahdesti vuodessa kokoontuvassa työpaikkakokouksessa. Yksittäiset asiat käsitellään esimiehen ja työntekijän välillä. Laajempaa joukkoa koskevat asiat käsitellään esimiesten, työsuojelupäällikön ja palkka-asiamiehen sekä ay-luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kesken. Koko työyhteisöä koskevat periaatteelliset asiat ovat erityisesti YTtoimikunnan tehtäväkenttää. Yhteistyötoimikunta kokoontui viisi kertaa käsitellen kirkon yhteistyösopimuksessa määriteltyjä asioita. Kokouksissa käsiteltiin mm.: työterveyshuollon toimintasuunnitelma, lausunto työterveyshuollon korvaushakemuksesta, tehtiin kirkkoneuvostolle ehdotukset VarTU -ohjeen uudistamiseksi Positiivisen Varhaisen Tuen ohjeeksi ja Tasa-arvosuunnitelman uudistamiseksi, henkilöstökyselyn 2012 analysointi, EA-koulutus henkilöstölle, lausunto kehittämissuunnitelma, työpaikkakokousten valmistelu, käytiin läpi raportoidut vaaratilanteet seurakunnan toiminnassa ja käsiteltiin työaikapankin menettelytapaohjeet. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Henkilökunnan osallistumisen nostaminen työpaikkakokouksissa yli 80 %. Toteutuma? %. Henkilökunnalle tehtyjen kyselyjen tulosten arviointi ja seuranta sekä tarvittavat toimenpiteet kyselyn pohjalta. Henkilöstökyselyn tulosten koontiin, arvioitiin ja tuotiin esille työpaikkakokouksessa. Tulokset vaikuttivat Tasa-arvosuunnitelman laatimiseen ja Positiivisen Varhaisen Tuen ohjeeseen. Työsuojelun toimintaohjelman päivittäminen. Tämä siirtyi vuodelle Tasa-arvosuunnitelman päivittäminen. Työ saatiin valmiiksi keväällä. 3. Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin. 4. Tunnusluvut Mittarit/ vuosi osallistumisaktiivisuus: työpaikkakokouksiin; hlöä ka ? virkistysretkeen; hlö työtyytyväisyys ja tasa-arvokyselyyn; os. %

14 14 (119) 5. Talousluvut- 107 Yhteistyötoimikunta TP 2012 TA 2013 TP 2013 Käyttö % Toimintatuotot (ulkoinen) , ,75 91,2 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,51 Toimintakate (ulkoinen) , ,76 81,9 Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, , ,20 82,6 ulk./sis.) Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) 0,00 0,00 0,00 0 Talousarvion toteutuminen ja perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille: Kaikkiaan toimintakate alittui , josta alentuneiden työterveyshuollon toimintakatteen vaikutus oli

15 15 (119) KIRKONKIRJOJENPITO, KIRKKOHERRANVIRASTO 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Kirkkojärjestyksen ja hallinnollisten määräyksien mukainen kirkon jäsentietojärjestelmän ylläpito ja tietojen päivittäminen väestötietojärjestelmään. Sukuselvitysten tekeminen ja virkatodistusten antaminen. Kirkollisten toimitusten varausjärjestelmän hoitaminen ja muutostietojen päivitys sekä toimituksiin liittyvä laskutus. Avioliiton esteiden tutkinta. Seurakunnan puhelinkeskuksen hoitaminen sekä kirkkoherran sihteerin tehtävien hoitaminen. Tilavarausten vastaanottaminen. Viranhaltijoina on 3 toimistosihteeriä, joista yhdelle kuuluu puhelinvaihteen hoito ja kirkkoherran sihteerin tehtävät ja kirkkoherranviraston tehtäviä siltä osin kuin edellä mainituilta tehtäviltä jää työaikaa. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Jäsentietojärjestelmää ja väestötietojärjestelmän muutostietoja ylläpidetään ja päivitetään muutosten tapahtuessa määräysten mukaisesti huolellisesti. Tavoite on ollut mahdollista toteuttaa kohtuullisen sujuvasti kirkon yhteisellä jäsentietojärjestelmä Kirjurilla. Kirjurin käyttö on tullut sujuvammaksi eikä vie enää niin paljon aikaa kuin käyttöönoton alussa käytön ongelmien ja sen sisältämien tietojen virheellisyyden vuoksi Sukuselvitysten ja virkatodistusten osalta palvellaan asiakkaita toiveiden mukaisesti Tavoite on toteutunut, vaikka välillä virkatodistuspyynnöt ovat ruuhkautuneet jos virastossa on ollut tilapäistä henkilöstövajetta. Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän Kirjurin sujuva käyttäminen Tavoite on toteutunut, koska Kirjuria pystytään hyödyntämään ohjelman antamien mahdollisuuksien mukaan. Kirkollisia toimituksia varaavia ihmisiä palvellaan asiakaslähtöisesti sekä opastetaan toimituksiin liittyvissä asioissa. Tavoite on toteutunut hyvin ja haastavatkin tilanteet on saatu selvitettyä. Toimitusten osalta seurakuntalaiset kyselevät entistä enemmän toteutuksesta ja opastamiseen käytetään entistä enemmän aikaa. Ihmisten hyvä kohtaaminen ja palvelu heidän asioidessaan kirkkoherranvirastossa Tavoite on toteutunut aiempaan tapaan. Kohtaaminen tapahtuu hyvin usein puhelimitse ja enenevässä määrin sähköpostitse aiemman paikan päällä käymisen sijaan. Vuoden lopulla seurakunnan puhelinvaihde hajosi eikä sitä kannattanut enää korjata eikä uusia entisenlaisena. Vaihteen hajoamisen myötä seurakunnan lankanumerot poistuivat käytöstä, mikä on haitannut tavoitettavuutta.

16 16 (119) Tuusulan rovastikunnan yhteiseen varausohjelmaan kouluttautuminen ja siirtyminen Tavoite ei toteutunut vuonna 2013 johtuen hankintapäätöksen päätymisestä markkinaoikeuteen. Asiassa saatiin päätös vuoden 2013 lopulla ja päätöksessä markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen. Yhteiseen varausohjelmaan ei myöskään päädytty Keravan jättäydyttyä hankkeesta pois. Varausohjelman uutta hankintaprosessia aloitettiin valmistella vuoden 2013 lopulla. 3. Arviointi Yksi kirkkoherranviraston toimistosihteereistä on ollut opintovapaalla koko vuoden. Hänen tilallaan on ollut pitkäaikainen sijainen, joka on jo aiemmin perehtynyt toimistosihteerin tehtäviin. Kirkonkirjojen digitoinnin valmistelua varten palkattiin lisätyövoimaa, josta oli apua myös kesän aikana olleiden pitkien sairaslomien aikana. Kirkonkirjojen digitointiprojekti viivästyi alkamaan vasta vuoden 2013 lopulla. Digitoinnin valmistelu oli työläs ja aikaa vievä projekti sekä vakituiselle että tilapäiselle henkilökunnalle. 4. Tunnusluvut MITTARI Henkilöstö 3,3 3,3 3,3 / Virkatodist., sukuselvityksiä ym. kasteiden, vihk., hautaus sopimiset VRK:n *** kirjausten tarkistukset Toimenpiteitä yhteensä Nettomenot Nettomenot / toimenpide 20,93 23,25 18,17 18,52 19,42 22,91 12,99 16,74 48,37 *** = Kirjuri-jäsentietojärjestelmän myötä VRK-kirjausten tarkistamisten tarve on vähentynyt olennaisesti eikä ole enää vertailukelpoinen tieto. Näin ollen näiden tarkistamisten määrän laskemisesta on luovuttu.

17 17 (119) 5. Talousluvut 108 ja 109 Kirkonkirjojenpito ja kirkkoherranvirasto TP 2012 TA 2013 TP 2013 Käyttö % Toimintatuotot (ulkoinen) 4.493, ,00 100,3 Toimintakulut (ulkoinen) , ,13 Toimintakate (ulkoinen) , , ,13 Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, , ,0 ulk./sis.) ,79 Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) , ,51 95,0 Talousarvion toteutuminen ja perustelut ylityksille ja merkittäville alituksille

18 18 (119) 111 TIETOHALLINTO 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Huolehtia ja kustantaa ne Järvenpään seurakunnan tietohallinnon palvelut ja ohjelmistolisenssit, jotka eivät ole Järvi-Data yhteistyöalueen toimintaa. Näitä ovat erityisesti työalojen mm. taloushallinnon ja diakonia tarvitsemien ohjelmien lisenssit ja asiantuntijapalvelut. Myös puhelinliittymien ja puhelinlaitteiden hallinnointi tapahtuu tietohallinnon puitteissa. Puhelimet hankitaan vuokralaitteiksi ja puhelinkulut kirjataan tietohallinnolle. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen - Uusien ohjelmien ja toimintatapojen kouluttaminen ja tiedottaminen henkilöstölle. Tietoturvakoulutusta järjestettiin koko henkilöstölle ja yksittäisten ohjelmien koulutusta ns. vierihoitona. Intran ja sähköpostin avulla on henkilöstöä tiedotettu. - Tietoturvallisuuteen liittyvän tiedottamisen lisääminen henkilöstölle. Tietoturvaohjeet uusittiin vuoden aikana ja koko henkilökunnan oli allekirjoitettava sekä tietoturvaohjeet että salassapitosopimus. - Puhelinliittyminen ja -laitteiden yhtenäistäminen sekä näiden luetteloiden ajantasaistaminen. Liittymien ja laiteiden hankinta keskitettiin tietojärjestelmäsuunnittelijalle ja laitteistomallit yhtenäistettiin. 3. Arviointi Tavoitteiden mukaisesti on toiminnassa edetty. Järvi-Datan ja oman tietohallinnon toiminnot kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa mutta kustannukset pyritään pitämään selkeästi erillään. 5. Talousluvut Tietohallinto TP 2012 TA 2013 TP 2013 Käyttö % Toimintatuotot (ulkoinen) 41, ,00 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,25 Toimintakate (ulkoinen) , , ,25 Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, , ,4 ulk./sis.) ,11 Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.) Talousarvion toteutuminen ja perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille:

19 19 (119) 114 JÄRVI-DATA 1. Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus Järvi-Data aloitti toimintansa Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien sopimuspohjaisena ITyhteistyöalueena ja se toteuttaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tietohallintostrategian ja tietoturvaohjeiden mukaista toimintaa. Järvi-Data vastaa keskitettyjen tietohallintotoimintojen tarjoamisesta Järvenpään ja Tuusulan seurakunnille niin, että tietojärjestelmät ja IT-infrastruktuuri tukevat toimintaa ja hallintoa mahdollistaen lakisääteisten kirkollisten tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitamisen. Seurakuntien oma IT-henkilökunta on tuottanut IT-toiminnot yhdessä DataPro Palvelut Oy:n kanssa. 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kirjuri-järjestelmän toimintaedellytysten varmistaminen eli toimitaan kirkkohallituksen tietoturvamääräysten mukaisesti. Tietoturvamääräysten toteutumisesta teetettiin tietoturvatarkastus KPMG Oy:llä 2013 syksyllä. Pääosin tietoturvatasomme täyttää siirtymätason vaatimukset ja osin täytämme perustason vaatimukset. Kirjuri-väestötietojärjestelmässä valtakunnallisten tietojen käsittelyn ja asiakaspalvelun oikeudet edellyttävät perustason vaatimusten täyttämistä. Järjestelmien ja toiminnan vakiinnuttaminen. Tärkeimmät järjestelmät ja toiminnot on vakiinnutettu. Tietoturvatarkastuksessa todettiin joitain poikkeamia kirkkohallituksen tietoturvaohjeisiin, jotka tullaan korjaamaan vuoden 2014 aikana. Järvi-Datan ja DataPron saumaton yhteistyö. Yhteistyö on ollut hyvää molempien osapuolten viestimän mukaan. Seurakuntien työntekijöiden IT-tarpeiden hoitaminen laadittavien palvelukuvausten perusteella. Palvelukuvaukset laadittiin ja tehtäviä on hoidettu niiden mukaisesti. 3. Arviointi Henkilökunnan tyytyväisyys omiin IT-palveluihin ja IT-henkilöihin sekä DataPro:n palveluihin on ollut saadun palautteen perusteella hyvää. IT-henkilöiden työpanosta muutettiin niin, että työaikaa on käytettävissä yksi 100 % ja yksi 60 % työajalla IT-alueella. IT-alueen yhteistyösopimus uusittiin mm. em. syystä. Tietoturvamääräysten täydellisen siirtymätason ja perustason saavuttaminen ei ole vielä toteutunut, mutta tietoturvaraportissa kirjattuja puutteita korjattiin jo loppuvuodesta 2013 ja työtä jatketaan Tunnusluvut tunnusluvut/mittarit 2013 Tuusula 2013 Järvenpää - työasemat Järvi-Data /työasema 452,94 184,70

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Ykv:n käsittelyyn 12.12.2013 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS Päivitetty 13.4.2015 KJH Y:\Hallinto\henkilöstö\Henkilökuntaopas\HENKILÖKUNTAOPAS 2015.doc SISÄLLYS sivunro 1. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS... 1 2.

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 1 Silvia Koski johtamassa kuoroa. Rippikoulun starttikirkko 15.12. Kappalainen Pekka Ahlamon eläkkeellelähtöjuhla 10.3. 2 Mikaelin Pianon Vuosikertomus päällä pahvipekka.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2014. Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat

Osavuosikatsaus 2014. Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat Osavuosikatsaus 214 Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat Osavuosikatsaus Kannen kuva: Arto Forsblom Sisällys 1. Johdanto 2. Seurakunnat 2.1 Joutsenon seurakunta 2.2 Lappeen seurakunta 2.3 Lappeenrannan seurakunta

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta TASEKIRJA 2011 1 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2011... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat

Tampereen ev.lut. seurakunnat Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2010 1 Kuva: Janne Ruotsalainen sisällysluettelo Tampereen seurakuntien päiväkerhotyö juhli 60 toimintavuottaan Keskustorilla kesälaulajaisissa 15.6.2010. Kriisin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 5.6.2014 Sisällysluettelo sivu Yleiskatsaus... 1 1 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto... 3 1.1 Yhteinen kirkkovaltuusto... 3 1.2 Yhteinen kirkkoneuvosto...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.2.2012 klo 18.30-21.41 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 42 Kokouksen avaus 76 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

PERUSTOIMINTOKUVAUKSET

PERUSTOIMINTOKUVAUKSET PERUSTOIMINTOKUVAUKSET 2015 1 Teillä on nyt kädessänne vihkonen, jossa on kuvattu Tuusulan seurakunnan työalojen ja alueiden perustoimintokuvaukset. Perustoimintokuvaukset kertovat nimensä mukaan työalojen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET BALANSBOK 2012 SISÄLLYSLUETTELO TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TASEKIRJA 2012 TOIMINTAKERTOMUS 1 Keskuskirjanpito

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot