HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta AIKA klo 17:30-20:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Ympäristölautakunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle Ympäristölautakunta, pääomapuolen talousarvioehdotus vuodelle 2013 sekä investointisuunnitelma vuodelle Hyrynsalmen kunta, sisäiset vuokrat Nivan koulurakennuksen irtokalustotoimittajien valinta Hiihtolatujen kunnossapito-ohjeet Hyrynsalmen kunnan kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennys Viranhaltijapäätökset Rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset 100 Rakennustarkastajan myöntämät vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan päätökset 101 Ilmoitusasiat

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ AIKA klo 17:30-20:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Keränen Taisto 17:30-20:45 puheenjohtaja Turunen Tuomo 17:30-20:45 varapuheenjohtaja Heikkinen Asta 17:30-20:45 jäsen Kemppainen Tyyne 17:30-20:45 jäsen Paavilainen Seija 17:30-20:45 jäsen Takila Kai 17:30-20:45 jäsen Keränen Liisa 17:30-20:45 Varajäsen Toivanen Osmo 17:30-20:45 Kunnanhallituksen edustaja Kuvaja Raimo 17:30-20:45 esittelijä/sihteeri Kemppainen Tapani 17:30-20:37 kunnanhallituksen pj. Heikkinen Raimo 17:30-20:45 kunnanrakennusm estari Kovalainen Jaana 17:30-20:05 palveluesimies POISSA Heikkinen Alpo jäsen ALLEKIRJOITUKSET Taisto Keränen Puheenjohtaja Raimo Kuvaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Tyyne Kemppainen Seija Paavilainen tarkastanut etänä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Pöytäkirja on nähtävänä perjantaina teknisten palveluiden osaston aukioloajan. Raimo Kuvaja

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMP 90 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ympäristölautakunnan jäsenille Ympäristölautakunta on päätösvaltainen, kun vähin tään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta toteaa kokouksen lailli sesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi.

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen YMP 91 Ympäristölautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa läsnä ollutta ympäristölautakunnan jäsentä. Ympäristölautakunnan pöytäkirja tarkastetaan etänä siten, että pöytäkirja lähetetään sähköpostin liitteenä niille henkilöille, joilla on sähköpostiosoite. Pöytäkirjan tarkastajat ilmoittavat sähköisesti joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjauksensa pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajien etähyväksymiset liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajilta, joilla ei ole sähköpostia, otetaan tarkastusmerkintä paperiseen pöytäkirjaan. OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta päättää, että ympäristölautakunnan pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kullakin kerralla kaksi läsnä olevaa lautakun nan jäsentä tai varajäsentä, sekä heille varajäsenet. Kiireellisissä tapauksissa pöytäkirja voidaan tarkastaa jonkin asian osalta heti kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajat valitaan sukuniemen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Tyyne Kemppainen ja Seija Paavilainen, varalla Kai Takila ja Tuomo Turunen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajaiksi valittiin Tyyne Kemppainen ja Seija Paavilainen, varalle Kai Takila ja Tuomo Turunen.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2013 YMP 92 Kunnanhallitus on antanut talousarvion suunnitteluohjeen, jossa lähtökohtana on, että toiminnalliset tavoitteet pyritään pitämään ennallaan. Ohjeet ovat seuraavat: - Kaiken kaikkiaan kuntien kulupohjan kasvupaine lienee noin 3 %. - Kainuu maakunnan nettokulut kasvavat myös n. 4 %, Hyrynsalmen kunnan maksuosuus kasvanee kuitenkin tätä huomattavasti vähemmän (maakunnan paine n ). - hyväksytyssä säästöohjelmassa pysyminen edellyttää, että talousarvion kokonaisraami ei saisi kasvaa vuoden 2012 tasosta. Tämä tarkoittaa peruskunnan osalta säästöohjelman jatkamista. Tavoitteena on, että kunnan tuottamien palvelujen osalta pyritään hallintokunnittain mahdollisimman lähelle 0-kasvua. Tämä tarkoittaa, että tulosalueittain pyritään menot pitämään vuoden 2012 talousarvion suuruisina. - Suurin avoin kysymys on valtionosuuksien muutos, joka voi vaikuttaa vielä paljonkin talousarvion laadintaan. Valtionosuuksien kasvu lienee meillä lähellä nollaa: verotulojen kertymä lienee kuluvan vuoden luokkaa, ilman verojen korotuksia. Veroja korotetaan. Käyttötalousmenoiksi lasketaan kaikki hankinnat, jotka ovat alle Ohjeen mukaan menojen tulisi vastata vuoden 2012 talousarviota. Ympäristölautakunnan käyttötalouden talousarvio sisältää teknisen hallinnon, asuntoasioiden hoidon, ympäristöhuollon, aluearkkitehtitoiminnan, rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja mittauksen, aluepelastustoiminnan, asemakaavatiet, kunnan hoidossa olevat yksityiset tiet, puistot ja yleiset alueet, liikuntapaikat ja reitistöt, torin, omassa käytössä olevat maa- ja metsätilat, vuokralle annetut maaja metsätilat, ajoharjoitteluradan sekä lakkautetut että toiminnassa olevat koulukiinteistöt, vuokratut kiinteistöt, teollisuushallit, muut kiinteistöt, varastot,konekeskuksen ja ravitsemus- ja siivouspalvelut. Talousarvio perustuu toimintojen ja avustusten osalta vuoden 2012 talousarvioon. Kaikki avustukset on perusteiltaan ja euromääriltään pidetty lähes samanlaisina. Kiinteistöjä on jäänyt tyhjilleen aiheuttaen ulkoisten vuokratuottojen pienentymistä. Tyhjilleen on jäänyt teollisuus-, hallinto- että opetustiloja. Opetustiloista jää tyhjilleen Iston koulukeskus, joka aiheuttaa sisäisten vuokratuottojen menetyksiä. Henkilöstö on vähentynyt viime vuosien aikana kymmenellä

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta henkilöllä. Tilalle on palkattu yksi henkilö urheilualueidenhoitaja/ autonkuljettaja. Em. huomioiden ympäristölautakunnan käyttötalouden talousarvion alustava loppusumma vuodelle 2013 on seuraava: TP 2009 TP 2010 TP 2011 Arvio Ltk:n esitys 2013 Menot Tulot Netto Tarkempi selostusosa ja talousarvioehdotus on oheisliitteenä. Lisätietoja asiasta teknisten palveluiden päällikkö puh , kunnanrakennusmestari puh ja palveluesimies puh OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta hyväksyy käyttötalouden ta lous ar vio eh do tuksen vuodelle 2013 ja esittää sen kunnanhallituksen/-valtuuston hyväk syt tä väk si. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi. Tekstiosaan hyväksyttiin seuraava lisäys: Esitetään kunnanhallitukselle, että Vesi-Mega Oy:n ja Kiinteistö Oy Hyrynsalmen Virastotalon henkilöstö palautetaan Hyrynsalmen kunnan palvelussuhteeseen.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta, pääomapuolen talousarvioehdotus vuodelle 2013 sekä investointisuunnitelma vuodelle YMP 93 Maanhankintaan on esitetty euron määräraha. Nivan koulun arvioidut peruskorjauskustannukset ovat n Avustuksen osuus on Vuodelle 2013 peruskorjauskustannuksiin tulee osoittaa Palotarkastaja ja Kainuun maakunta ovat esittäneet terveysaseman hoivaosastolle sekä palvelukeskuksen hoiva-asuntoihin automaattista sammutusjärjestelmää. Arvioidut kustannukset ovat yhteensä Lisäksi terveysaseman vastaanotto- ja ensiaputilojen muutostyöt, varapoistumistiet ja vesikaton pesu/pinnoitus kustannukset yhteensä Monihalli (C-D) katon uusiminen Asemakaavateiden peruskorjaukset (Nivantie ja Virtatie) Kainuun palvelukohteiden opastus Hyrynsalmen kunnan alueella opastussuunnitelma mukaisesti Paljakan ja Ukkohallan palvelukohteiden opastus Hyrynsalmen kunnan alueella opastussuunnitelman mukaisesti Lisätietoja asiasta teknisten palveluiden päällikkö puh , kunnanrakennusmestari puh OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle/valtuustollle oheisliitteenä olevan investointisuunnitelman vuosille Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi. Jaana Kovalainen poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn aikana.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Hyrynsalmen kunta, sisäiset vuokrat 2013 YMP 94 Liitteenä teknisten palveluiden laatimat laskelmat sisäisistä vuokrista vuodelle Lisätietoja asiasta teknisten palveluiden päällikkö puh OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta merkitsee vuokralaskelmat tiedoksi. Päätös: Ympäristölautakunta jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Nivan koulurakennuksen irtokalustotoimittajien valinta YMP 95 Nivan koulurakennuksen irtokalusteista on rakennuttajakonsultti ISS Proko Oy pyytänyt tarjoukset klo mennessä. Tarjoukset on pyydetty kymmeneltä yritykseltä. Tarjouskäsittelypöytäkirja on esityslistan oheisliitteenä. ISS Proko esittää, että Hyrynsalmen yhtenäiskoulun irtokalustetoimittajaksi valitaan halvimmat ostotarjoukset hintaryhmittäin: - hintaryhmien 1,3,8 ja 10 osalta, Martela Oy, hintaan ,20 - hintaryhmän 7 osalta, Laatukaluste Oy, hintaan 1 196,00 - hintaryhmien 2,4,5,6 ja 9 osalta,isku Oy, hintaan ,00 Tarjoukset yhteensä: ,20 Lisätietoja asiasta osastopäällikkö Raimo Kuvaja puh OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta valitsee irtokalusteiden toimittajaksi halvimmat tarjoukset hintaryhmittäin seuraavasti: - hintaryhmien 1,3,8 ja 10 osalta, Martela Oy, hintaan ,20 - hintaryhmän 7 osalta, Laatukaluste Oy, hintaan 1 196,00 - hintaryhmien 2,4,5,6 ja 9 osalta,isku Oy, hintaan ,00 Tarjoukset yhteensä: ,20 Ennen tilausvahvistuksen tekemistä Nivan yhtenäiskoulun rakennustoimikunta suorittaa karsinnan. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi.

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Hiihtolatujen kunnossapito-ohjeet YMP 96 Hyrynsalmen kunnan alueella olevat hiihtoladut. Hiihtoladut Pituus/km Hiihtotapa Nybergin kierros 4,0 perinteinen Ukon kierros 7,0 perinteinen/vapaa Akan kierros 12,0 perinteinen/vapaa Tuomivaaran kierros 13,5 perinteinen/vapaa Väisälän kierros 11,6 perinteinen/vapaa Lämpölatu (valaistu) 4,1 perinteinen/vapaa Romppaisen nousu 2,0 perinteinen Yhdyslatu 18,0 perinteinen/vapaa Nousevan Auringon latu 40,0 + latu Paljakkaan 3,7 (Hyrynsalmen kunnan alueella) perinteinen/vapaa Iskun latu (valaistu) 1,5 tai 3,0 perinteinen/vapaa Murtorinteen latu 5,0 perinteinen/vapaa Murtovaaran latu 8,0 perinteinen/vapaa Multin latu (valaistu) 4,4 perinteinen/vapaa Ala-asteen latu 1,6 perinteinen/vapaa Iston latu 3,0 perinteinen/vapaa Nuottikylän latu 8,0 tai 5,0 perinteinen Hoikan latu 6,0 perinteinen Teerijärven latu 7,0 perinteinen Ilveksen latu 3,5 perinteinen Tapaninkylän latu (valaistu) 1,3 perinteinen/vapaa Luvankylän latu 2,6 perinteinen Oravivaaran latu 5,0 perinteinen Kangasjärven latu 3,0 perinteinen Moisiovaaran latu 2,0 perinteinen Pekankylän latu 8,0 perinteinen Ensilumen latu(valaistu) 1,75 perinteinen/vapaa Lisälenkki (valaistu) 0,50 perinteinen/vapaa Yhteensä 196,0 km Hallanreitti 24,0 (Ukkohalla-Ämmänsaari) Hyrynsalmen kunnan alueella Yhteensä 220,0 km Kunnossapidon laajuus ja kunnossapito-ohjeet

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ensimmäisenä avataan Ensilumenlatu Ukkohallassa. Kun lumitilanne sallii avataan yhdyslatu kirkonkylältä Ukkohallaan. Iskun latu on purupohjainen, jolloin latu on helppo tehdä vähänkin lumen aikaan. Iskun latu avataan samanaikaisesti yhdysladun kanssa. Vuoden vaihteessa avataan Iston koulun ja Nivan koulun ladut. Kunnossapidossa huomioidaan etupäässä koululaisten opetusohjelmaan kuuluvat hiihtojaksot. Sivukylien ladut pyritään avaamaan lumitilanteen salliessa yleensä joulukuussa (kyläläiset pitävät ladut kunnossa). Ukkohallassa syystalvella on käytössä ainoastaan Ensilumenlatu, lumitilanteen salliessa otetaan käyttöön myös Ensilumenladun lisälenkki. Vuodenvaihteessa avataan Tuomivaaran kierros ja Väisälän kierros. Hallan reitin latu avataan vain hiihtotapahtumien ajaksi. Noin 2-3 tapahtumaa/kevät. Samoin Hallan akan hiihtoon käytettävä latu avataan tapahtuman ajaksi. Talvikauden aikaan pääsääntöisesti latukone lähtee Iskulta klo Yhdyslatu on auki klo 8.00 mennessä, samoin Ensilumenlatu on auki klo 8.00 mennessä. Suurin osa Ukkohallassa käytössä olevista laduista on auki klo mennessä. Latu aukaistaan, kun lunta on satanut 2 cm. Jos lumisade jatkuu pitkään ladut aukaistaan lumisateen jälkeen ts. jatkuvan lumisateen aikana latuja ei aukaista, poikkeuksena ennalta sovitut hiihtokilpailut ja hiihtoretket. Pakkasraja latujen aukaisulle on -20 C. Ladut avataan kunnan omalla latukoneella. Jos latukone on epäkunnossa tai sesonkiaikaan ei keritä aukaista kaikkia kunnossapitoon otettuja latuja, kunnanrakennusmestari vuokraa latukoneen hyväksytyn johtosäännön mukaisesti. Em. ohjeistukset on tarkoitettu latujen kunnossapidon perusohjeeksi, jotka tarkentuvat vuosittain käytössä olevan työvoiman, konekannan ja etenkin budjetin perusteella. Lisätietoja asiasta: kunnanrakennusmestari puh OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta hyväksyy hiihtolatujen kunnossapito-ohjeet perusohjeeksi, joka otetaan käyttöön heti.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi lisäyksellä, että ensilumenlatu avataan klo

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Hyrynsalmen kunnan kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennys YMP 97 Hyrynsalmen kunnan kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennys on ollut tarjouskilpailun perusteella Keski-Kainuun kuljetus Oy:llä. Sopimuskausi on ollut kolme vuotta pitkä ja sopimus päättyy Keski-Kainuun kuljetus Oy on myynyt toimintansa Tapani Räsäselle. Lautakunta keskustelee jatkotoimenpiteistä. Lisätietoja: osastopäällikkö Raimo Kuvaja puh kunnanrakennusmestari Raimo Heikkinen puh Päätös: Ympäristölautakunta päättää kilpailuttaa jäteastioiden tyhjennykse.

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset YMP 98 Hallintosäännön 7 :n mukaan viranomaisen tekemät päätökset on tiedotettava otto-oikeutta käyttävälle viranomaiselle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai päätöksen tekemisestä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Tämä ei koske niitä henkilöstöasioita, joissa toimen- tai viranhaltijalla on ehdoton oikeus tai lain perusteella eivät ole julkisia tietoja. Viranhaltijapäätökset Osastopäällikkö: Henkilöstöpäätökset: - palkkaus- ja poissaolopäätökset :t , , , Yleiset päätökset :t - ei päätöksiä Kunnanrakennusmestari: Henkilöstöpäätökset: - palkkaus- ja poissaolopäätökset :t , , , , Yleiset päätökset :t - ei päätöksiä Palveluesimies: Henkilöstöpäätökset: - palkkaus- ja poissaolopäätökset :t , , , , , , , , , Yleiset päätökset :t - ei päätöksiä Asuntosihteeri: Yleiset päätökset :t - ei päätöksiä OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei viranhaltijoiden päätöksiä siirretä ympäris tö lau ta kun nan kä si tel täväksi. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi.

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset YMP 99 Rakennustarkastaja on myöntänyt seuraavat päätökset rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvista: 55 Kemppainen Veli Jorma Sauna entisen tuhoutuneen tilalle Luvankylä Tuomikko 6:19 56 Hyrynsalmen kunta Ambulanssitalli Hyrynsalmi Lisä-Paroninkangas 121:0 57 Matkaselkä Timo Viherhuoneen rakentaminen laajennuksena Kytömäki, Hallatar 52:32 58 Heikkinen Jarkko ja Kati Halkovaja Hyrynsalmi Kangas 7:75 OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi.

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan myöntämät vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan päätökset YMP 100 Rakennustarkastaja on myöntänyt seuraavat vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan luvat: Vastaava työnjohtaja: Kemppainen Jorma, Hyrynsalmi Sundell Kai, Vuorentausta Kela Pekka, Hyrynsalmi KVV-työnjohtaja: Seppänen Jouko, Kajaani OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi.

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ilmoitusasiat YMP 101 Ympäristölautakunnalle tiedoksi saapunut posti ajalta liitteen mukaan. OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi. Tapani Kemppainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ): Pykälät 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus (Kuntalaki 89 1 mom): Pykälät 95, 96 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -ai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 95, 96 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta postiosoite: PL 5, HYRYNSALMI käyntiosoite: Laskutie 1, Hyrynsalmi puh. (08) faksi: (08) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja va litusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus postiosoite: PL 189, OULU käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, Oulu puh faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain tarkoittamia lupapäätöksiä lukuun ottamatta päätöksen tie dok si saan nis ta. Va li tus ai kaa las ket taes sa tie dok si saan ti päi vää ei ote ta lukuun. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupapäätöksissä valitusaika alkaa päätöksen antamisesta. Lupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen ja päätöksen antopäivä on julkipanopäivää seuraava arkipäivä. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuunottamatta. Päätöksen antopäivä Valituskirjelmä Pvm Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta sekä yhteystiedot eli osoite ja pu he lin numero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan tai hä nen laillisen edustajansa on allekirjoitettava valitus. Valitukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat: 1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä. 2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle. 4. Asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. Valitusasiakir jojen toimitta minen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oi keudessa.

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ MUUTOKSENHAKUOHJEET YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEEN Valitusviranomai nen ja vali tusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus postiosoite: PL 204, VAASA käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa puh , faksi: sähköposti: Pykälät: Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuunottamatta. Päätöksen antopäivä Pvm Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkun ta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista anne tun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeu dessa. Valitusasiakirjat on valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava päätöksen tehneelle viran omaiselle ennen valitusajan päättymistä. Viranomainen ja postiosoite: Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta postiosoite: PL 5, HYRYNSALMI käyntiosoite: Laskutie 1, Hyrynsalmi puh. (08) faksi: (08) sähköposti: Lisätietoja

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA I OIKAISUOHJE Hankintapäätös Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen han kintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvol lisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Toimitusosoite Viranomainen, jolle hankintaoikaisu tehdään: Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta postiosoite: PL 5, HYRYNSALMI käyntiosoite: Laskutie 1, Hyrynsalmi puh. (08) faksi: (08) sähköposti: Hankintaoikaisun tekoaika Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisu on tehtävä ja toimitettava hankintayksikölle 14 päivän kuluessa pää töksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on teki jän al le kir joi tet tava. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvit ta vat yh teystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayk sikön hallussa. Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku luessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat

23 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Valituksen sisältö Kansalliset kynnysarvot 1 ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden tutkittavaksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankin noista annetun lain (438/2007) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestöjen julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemus tulee osoittaa Markkinaoikeudelle postiosoite: PL 118, HELSINKI käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki puh faksi: sähköposti: Valituksen toimittaminen Valituskielto Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Hakemukseen on liitettävä: - päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä - asiakirjat, joihin vedotaan - valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain (568/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksilölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. 1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot