Arviointikriteerit ja tavoitetasot Liikeylijäämä/ -alijäämä+poistot (1.000 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikriteerit ja tavoitetasot 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Liikeylijäämä/ -alijäämä+poistot (1.000 ) 36.754 37.272 36.387 45."

Transkriptio

1 ja suunnitelma 2011 TILALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN TILALIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Toimitusjohtaja SITOVAT TAVOITTEET Toteutuneet Tavoitteet Arviointikriteerit ja tavoitetasot Liikeylijäämä/ -alijäämä+poistot Korjausvelka % (Kj): Korvaus peruspääomasta ,08 13,33 12, (Kj): ,43 (Kj): 12, (Kj): ,46 (Kj): 12, (Kj): ,14 (Kj): 11,38 : 11, TYÖVOIMA 2007 (toteutuma) (tavoitetaso) Työvoima 26,9 32 Eläkkeellelähtöennuste, vakinaiset (tavoitetaso) 2010 (tavoitetaso) 2011 (tavoitetaso) Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuunottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksojen lukumäärä. TALOUSOHJELMA KV Tilalaitoksen organisaatioasema liikelaitoksena keskushallinnon yhteydessä tulee arvioida liikelaitoksen perustamisen yhteydessä. Tilalaitoksen nykyinen asema lautakunnan alaisena tilapalveluja tuottavana hallintokuntana ei mahdollista riittävän hyvin palveluverkkoon ja sen muutoksiin kytketyn toimitilastrategian laatimista ja toteuttamista. Koko kaupungin toimitilastrategia ja keskitetyn konserniedun käyttäminen luo edellytykset hallitulle tarpeettomista tiloista luopumiselle, myyntitulojen kasvattamiselle sekä säästöille hallintokuntien tilakustannuksissa. Tilalaitoksen johtokuntana toimisi luontevimmin kaupunginhallituksen konsernijaosto, jolle tulee määritellä oikeus sisäisten konserniohjeiden antamiseen tilakysymyksissä. Tällöin tilojen vuokraus-, myynti- ja operointikysymykset voidaan kytkeä nykyistä tehokkaammin kaupungin muuhun palvelutuotantoon sekä talousarviovalmisteluun. Kehitetyssä kiinteistöjen myynnissä tiloja jalostetaan hinta-laatusuhteeltaan parhaaseen myyntikuntoon kaavallisin keinoin, investoimalla tiloihin, vuokrattuna myymällä ja optimoimalla myyntihetki. Kehitetty kiinteistöjen myynti nostaa myytävien kiinteistöjen hinta-laatusuhdetta ja parantaa myyntituottoja. Salkuttamisen perusteella määritetään luovutettavat kiinteistöt. Nykyiseen tilanteeseen verrattuna saadaan aikaan säästöjä kunnossapito- ja korjauskustannuksissa. Salkutuksen tulokset liittyvät oleellisesti toimitilastrategiaan ja kehitettyyn kiinteistöjen myyntiin. Tilalaitoksen työvoimankäytön tason pudottaminen johtaa aliresursointiin, vaarantaa tulonmuodostuksen ja lisää kilpailuttamisriskejä valvonnan puutteellisuuden vuoksi. 1

2 ja suunnitelma 2011 Energian nykyistä tehokkaampi säästäminen edellyttää investointeja taloteknisiin ratkaisuihin, mutta vastaavasti tuottaa taloudellista, ympäristöllistä ja imagollista hyötyä. Nykyistä laajemmalla urakoiden kilpailuttamisella saavutetaan säästöjä sekä uudisrakentamisessa että kunnossapidossa. Säästöillä voidaan hallita kaupungin lainanottoa, vähentää korjausvelkaa ja investoida taloteknisiin ratkaisuihin (energiansäästö). Lisäksi kilpailuttamisessa voidaan hyödyntää ns. toimittajapoolia (esim. 5 yritystä per urakkalaji). Kehitetään tilaaja-tuottaja mallin käyttämistä, selkeytetään rooleja ja vastuita sekä kehitetään liiketaloudellista toimintamallia. Investoinneilla pienennetään korjausvelkaa ja varmistetaan ydintoiminnan edellytykset. Tiloihin investoiminen parantaa myös tiloissa työskentelevien työtehoa, tehostaa tilankäyttöä ja tuottaa taloudellista hyötyä energiankulutuksen osalta. (Kj): Taulukossa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista seurataan raportoinnin yhteydessä. Kiinteistölautakunta : Kaupungissa on valmisteltu talousohjelmaa vuosille Kiinteistölautakunta käsitteli Tilalaitoksen lausuntoa Turun kaupungin talousohjelmaluonnoksesta. n laadinnan yhteydessä hallintokuntien tulee arvioida suunniteltujen toimenpiteiden vaikutusta talouteen, henkilötyövuosiin ja toimitiloihin (liite 5). Osalle suunnitelluista toimenpiteistä on vaikeaa antaa suoraan numeerisia arvoja, koska toimenpiteiden vaiku- 2

3 ja suunnitelma 2011 tukset muodostuvat useista syy-seuraussuhteella sidoksista olevista tapahtumista, jotka jossain tapauksissa voivat olla seurauksiltaan vastakkaisia. Talousohjelman ja uuden liikelaitostamisen myötä Tilaliikelaitoksen tehtäviä on tarkoitus suunnata enemmän ylläpidon tilaustehtäviin ja ylläpidon valvontaan. Näiden vuoksi Tilaliikelaitoksen henkilöstömäärää tultaneen kasvattamaan 3 työntekijällä, joille perustetaan uudet vakanssit (tai sisäiset siirrot). Uusien työntekijöiden työtehtävät tulisivat liittymään lähinnä korjaustöiden tilaaja- ja valvontatehtäviin. Organisointitavan muutoksesta ei kuitenkaan ole vielä tehty virallisia päätöksiä, joten näistä uusista vakansseista ei tässä vaiheessa tehdä vielä perustamisesityksiä. Tilaliikelaitoksen henkilöstömenoissa on kuitenkin varauduttu näihin uusiin työntekijöihin. Henkilöstömenot näistä uusista työntekijöistä arvioidaan olevan n /vuosi. (Kj): : toimintatuotot; tulokseen pääseminen edellyttää mm. Kristiinankatu 1:n, Linnankatu 55:n, Kiilopään majan, Jokikatu 2-6:n ja ICT-talon osakekannan myyntiä. toimintakulut; puhelin- ja tietoliikennepalvelujen kustannussäästö sisältää pankkipalvelumaksujen keskittämisen muutoksen Sisältää Turku-hallin hoitovastikkeen sisäisen käyttökorvauksen Lakkatien erityislastenkodin toteuttamisen yhteydessä selvitetään nuorten vastaanottokodin laajennuksen tilasynergia (sote/tilalaitos). Laaditaan sote-hallinnon tilojen vaihtoehtoinen hankesuunnitelma Mäntymäen alueelle sijoitettavan uudisrakennuksen osalta. Laaditaan vaihtoehtoinen lasten- ja perhetalon hankesuunnitelma. Tilaliikelaitoksen investointiohjelma, Peruskorjaukset, So-te-hallinnon tilat Kohteelle lisätään vuodelle euroa Energiankäyttöä vähentäville tavoitteille, keinoille ja seurannalle on asetettava valtuustokaudet pituiset hallintokuntakohtaiset tavoitteet ja mittarit. Uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa on parannettava huomattavasti rakennusten energiatehokkuutta ja kiinteistönhoidon helppoutta euroa euroa Tilaliikelaitos, Runosmäen vanhainkodin laajennus 130 paikkaa (sis. Liinahaan korvaavat paikat) Tilaliikelaitos, Käsityöläismuseon asiakaspalvelutoiminnot Edellytetään hankkeen valmistuvan vuoteen 2011 mennessä euroa Ts 2010 Ts 2011 (1.000 ) (1.000 ) Tilaliikelaitos, So-te-hallinnon tilat euroa investointiohjelmasta poistetaan SOTEhallinnon tilat Kurjenlinna myyntiin Tilaliikelaitos, Liinahaan vanhainkodin perusparannus euroa - wc:t asukashuoneisiin Tilaliikelaitos, Pansion koulun, suunnittelu euroa 3

4 ja suunnitelmaehdotus 2011 KV PÄÄTTÄÄ (hankkeet, joista on tehtävä hankesuunnitelma): UUDISRAKENNUKSET KESKUSHALLINTO Saaronniemen leirintäalue, kehittäminen Saaronniemi, nurmikentät, valaistus, ranta Huoltorakennus 3 ( ) PELASTUSTOIMI Öljyntorjuntavarikko vo öljyntorjuntarahastosta Satavan paloasema PERUSPALVELUT Ympäristöterveydenhuolto Eläinhoitola Pieneläinklinikka (Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n rahoitusosuus) Kohmon päiväkoti, Ritavuorenkuja VUOKRAHANKE: perustukset ja liittymät Lakkatien erityislastenkoti Mäntyrinteen vanhainkodin lisärakennus (purettavan rivitalon tilalle) VUOKRA- HANKE: perustukset ja liittymät Nummenpuistokadun päiväkoti - sis. Valmistuskeittiö ( muutettu uudisrakennukseksi) Nuorten vastaanottokodin laajennus (Paaskunta) Päiväkoti, uudisrakennus (Rauninaukion korvaava) Monimuotoinen vanhainkoti/palvelukeskus , (Portsakoti) Runosmäen vanhainkodin laajennus 130 paikkaa (sis. Liinahaan korvaavat paikat) KOULUTOIMI Vuorelan koulu (Luolavuoren , laajennus) Yli-Maarian koulu sis. päiväkoti, kirjasto, nuorisotila, alueen keskuskeittiö Paattisten koulu - sis. Päiväkoti ja palvelukeittiö

5 ja suunnitelmaehdotus 2011 Hirvensalo II -koulu (suunnitteluraha) sis. Nuorisotila Skanssin koulu sis. Päiväkoti, nuorisotila AMMATTI-INSTITUUTTI Logistiikkakoulutuksen osaamiskeskus sekä kone- ja metalli lisäopetustilat LIIKUNTATOIMI Kupittaan pesäpallostadionin sosiaalitilat vo 2007: , NUORISOTOIMI Seikkailupuiston vihreän , talon laajennus Ahtela huoltorakennus, uudisrak Vo myönnetty KULTTUURITOIMI Pääkirjasto (uudisrak.) (sis , Maaherran kanslian peruskorjauksen) Käsityöläismuseon asiakaspalvelutoiminnot TEKNISET PALVELUT Uudisrakennusten taidehankinnat (1 % uudisinvestoinneista). Rahat jatkossa WAmuseon taidehankintarahoissa UUDISRAKENNUKSET YH- TEENSÄ PERUSKORJAUKSET , PELASTUSTOIMI Keskuspaloaseman saneeraus PERUSPALVELUT Sisätautisairaala (rakennus , saneeraus) Työterveyshuollon toiminnan sijoitus Hämeenkatu 10:n kiinteistöön SoTe-hallinnon tilat Pääterveysaseman 2. kerroksen muutostyöt Runosmäen vanhainkodin talotekniikan osittainen uusiminen sekä siihen liittyvät rakennustekniset korjaustyöt Nummenpuistokadun päiväkodin Liinahaan vanhainkodin perusparannus - wc:t asukashuoneisiin

6 ja suunnitelmaehdotus 2011 Luolavuoren vanhainkodin - perusparannus A-talo - perusparannus B-talo 3.432, Rakuunantien päiväkodin , Paattisten huoltokodin (ei erillisasunnot) (Vuokrahanke) Kellonsoittajankadun päiväkodin sis. Valmistuskeittiö KOULUTOIMI Katedralskolan, (sis. perustukset) - sis. Palvelukeittiö Pansion koulun, suunnittelu Pernon koulun , sis. Pansion kirjasto - sis. Keskuskeittiö Topeliuksen koulun , Moision koulu saneeraus (vaihe 4) + nuorisotila, johon anotaan vo:ta, (Kv ) , Vähä-Heikkilän koulu IIvaihe, , Luolavuoren koulun 9.964, Rieskalähteen koulu, D-osan , Ent. Runosmäen koulu, Piiparinpolku , (Vuorelan yk- sikkö) Puolalan koulu (luokat 1-9) ja Puolanmäen lukio (2. vaihe) Puolalanmäen koulu Puolalan koulu (luokat 1-9) ja Puolanmäen lukio (3. vaihe) Tornikadun koulu Puolalan koulu (luokat 1-9) ja Puolalanmäen lukio (4. vaihe) Puolalan koulu AMMATTI-INSTITUUTTI Aninkaisten koulutalon saneeraus (osa, m2) AMMATTIKORKEAKOULU Sepänkatu 1-2 LIIKUNTATOIMI Impivaaran uimahalli + laajennus Hyvinvointikeskuksen rahoitusosuus selviää myöhemmin, vo ,

7 ja suunnitelmaehdotus 2011 NUORISOTOIMI Jyrkkälän nuorisotalo,, katon uusiminen KULTTUURITOIMI Pääkirjasto () , Kaupunginteatterin päänäyttämön , näyttämötekniikka, vaihe 3 Vanhan suurtorin alue: Juselius, Konserttitalon YMPÄRISTÖ- JA KAAVOI- TUSVIRASTO Ympäristötoimen virastotalot: - Puutarhakatu 1 tilojen korjaus - Puolalankatu 5 tilojen korjaus (sisältää tietoverkon) , MUUT Linnankatu 31 (Kivipaino), perustukset Lausteen uimahalli (investointiavustus) , (Kh) KH PÄÄTTÄÄ: KESKUSHALLINTO Villa Solin (rannan pengerrys) , PERUSPALVELUT Sofiankadun päiväkodin peruskorjaukseen LIIKUNTATOIMI Impivaaran jäähalli, jäädytystekniikka, uusiminen, Kh KULTTUURITOIMI Kaupunginteatterin päänäyttämön ja Sopukan näyttämö- tekniikka, vaihe 4 MUUT Pinellan 7.562, Gylichin pylväikkö - Puu-Pinella JOHTOKUNTA PÄÄTTÄÄ (peruskorjaukset, joista ei tehdä hankesuunnitelmaa): MUUT PERUSKORJAUKSET , PERUSKORJAUKSET YH- TEENSÄ TOIMITILOJEN HANKINTA ,

8 ja suunnitelmaehdotus 2011 Nimeämättömät kohteet Moision viipalekoulu, leasinglunastus TOIMITILOJEN HANKINTA YHT INVESTOINNIT YHTEENSÄ , TULOT RAHOITUSOSUUDET INVES- TOINTEIHIN Ahtela huoltorakennus, uudisrakennus Ympäristöterveydenhuolto Eläinhoitola Pieneläinklinikka (Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n rahoitusosuus) Seikkailupuiston vihreän talon laajennus Moision koulun nuorisotilan Kupittaanpuiston pesäpallostadionin sosiaalitilahanke Muut peruskorjaukset (Pansion nuorisotalo Pääkirjasto (uudisrak.) ,75 Vähä-Heikkilän koulu IIvaihe, ,59 Puu-Pinella Vuorelan koulu (Luolavuoren laajennus) Muut ,73 54 VALTIONOSUUDET JA , MUUT RAHOITUSOSUUDET 64 PYSYVIEN VASTAAVIEN , LUOVUTUSTULOT, josta käyttötalousosaan kirjattavan myyntivoiton/myyntitappion osuus ,

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (11) Teknisen lautakunnan jaosto 12.03.2015 Aika 12.03.2015, klo 16:30-17:02 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste Vuoden 2011 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys...1 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...1 3. Olennaiset muutokset kaupungin

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 28. päivänä 2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA... Yleisperustelut...1 Talousarvion

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO

VUODEN 2014 TALOUSARVIO 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 1 Sisällys 1. SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN STRATEGIA JA HALLINTORAKENNE... 2 1.1. Strategia... 2 1.2. Saarijärven kaupungin hallinto

Lisätiedot

I TOIMINTAKERTOMUS... 3

I TOIMINTAKERTOMUS... 3 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 2.4.2012 147 Turun kaupungin tilinpäätös 2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma KOUVOLAN KAUPUNGIN Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 KH 29.11.2010 KV 13.12.2010 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 johtokunta 600 0 1 10996-2014 (011, 642, 034) Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Sammandrag: -

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA Tilakeskus 03.01.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Tausta 1.2 Kiinteistöohjelman sisältö 1.3 Visio 1.4 Kriittiset menestystekijät 2 TILAKESKUKSEN KIINTEISTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1. Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2014 Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja, saapui

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U 26.3.2007. 2 0 234 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet

Lisätiedot

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle Porin kaupungin toiminnalliset muutokset Loppuraportti kaupunginhallitukselle Tulosalueiden selvitykset tulevien vuosien toiminnallisista muutoksista talouden tasapainottamiseksi. Taloushallinto 26.5.2014

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Kaupunginjohtajan esitys 22.10.2013 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014

Lisätiedot

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi -

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - 2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus 160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun Tilakeskus toimii 1.1.2014 alkaen taseyksikkönä. Taseyksikölle asetetaan tulostavoite ja sille laaditaan

Lisätiedot

TALOUSOHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2010

TALOUSOHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2010 TALOUSOHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kaupunginvaltuusto käsitteli talousohjelmaa ensimmäisen kerran 16.6.2008 (asia 160). Tällöin päätettiin, että lautakunnat konkretisoivat kaupunginhallitukselle

Lisätiedot