Tiedotus- ja kuulemistilaisuus Viherlaakson koulun ja lukion väistösuunnitelmista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25.9.2013. Tiedotus- ja kuulemistilaisuus Viherlaakson koulun ja lukion väistösuunnitelmista"

Transkriptio

1 MUISTIO 1 (8) Tiedotus- ja kuulemistilaisuus Viherlaakson koulun ja lukion väistösuunnitelmista Aika: klo Paikka: Espoon valtuustosali, Espoonkatu 5, Espoon keskus Sihteerit: Tiina Andersson, Kirsti Kupiainen ja Suvituuli Mikos 1 Opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen avasi tilaisuuden poliittiset päättäjät ja virkamiehet esittäytyivät. Paikalla mm. kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, KH:n tila- ja asuntojaoston pj Tiina Elo, kaupunginhallituksen vpj Markku Sistonen, opetuslautakunnan pj Sanna Lauslahti saapui myöhemmin 2 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Pahoitteli aiheutunutta mielipahaa ja ongelmaa opettajille, oppilaille ja sitä kautta vanhemmille, pyritään löytämään ratkaisut yhteistyössä nopealla tähtäimellä että pidemmästi. Onnistumisen edellytys ei ole pelkästään hyvät koulut ja opettajat, vaan tarvitaan myös vanhemmat, jotka arvostavat ja tukevat koulutyötä ja oppilaita. Toivoo, että löydetään väliaikaiset ja pysyvät ratkaisut, että koulutyö voi sujua ja jatkua. Sen jälkeen on aikaa ratkoa kenen on vastuu ja mitä tästä voidaan oppia ja miten suoritusta parantaa. Espoossa panostetaan tiloihin eniten ja rakennetaan eniten. Ehkä ei olla kiinnitetty tarpeeksi huomiota peruskorjaukseen ja olemassa olevan rakennuskannan ylläpitämiseen. Tarvitsemme jatkossa lisää laatua. Suoritusta täytyy parantaa. Väistö tulee varmasti vaikeuttamaan meidän kaikkien arkea, mutta toivoo, että yhteistyöllä saamme sujumaan. On harkittu koululakkoa, omassa koulussa oltiin lakossa 5 viikkoa, mutta se ei edistänyt asiaa eikä ratkaissut mitään. Kävi oman lukionsa väistötiloissa, eikä se ollut hyvä ratkaisu. Toivottavasti löydetään väliaikaiset väistötilat ja määrätietoisesti rakennetaan Viherlaakson koulutila sellaiseen kuntoon, että koulutyö voi jatkua. 3 Tilakeskus-liikelaitoksen toimitusjohtaja Carl Slätis Esitteli yhteenvedon sisäilmainsinöörien tekemien raporttien pohjalta tehtyjen ja tehtävien töiden tilannetta. Viherlaakson koulun ja lukion opetustiloista kolmetoista on ollut poissa käytöstä syyskuun alusta asti ja opetus on jatkunut neljässä eri väistötilassa sekä koulurakennuksen käyttökelpoisissa osissa. Perjantaina Espoon seudun ympäristöterveys ilmoitti, että sisäilmaselvitysten ja terveystarkastajien tekemien havaintojen perusteella taloissa 2,3 ja 5 oleskelu saattaa aiheuttaa terveyshaittaa, eikä pidempiaikaista oleskelua tiloissa voida suositella. Viherlaakson koulun ja lukion kiinteistö on rakennettu vuosien 1947, -56, -60, - 72 ja 2002 aikana. Tilakeskus on tutkinut rakennusten sisäilmaa ja rakenteita jo ESPOON KAUPUNKI YKSIKKÖ OSOITE ESPOON KAUPUNKI ESBO STAD ENHET ADRESS ESBO STAD

2 2 (8) viime lukuvuoden aikana. Kuluneen kesän ja syksyn aikana on tutkittu sisäilman laatua, ilmanvaihtoa, automatiikkaa sekä sisärakenteita, julkisivuja ja vesikattoa. Suurin osa havaituista ongelmista keskittyy rakennuksiin I, II ja V (numero viittaa rakennusvaiheeseen). Kiinteistössä on tehty kesän aikana korjaustöitä, jotka jatkuvat edelleen. Tähän mennessä valtaosa sisäilmaraporttien mukaisista rakennustöistä on jo tehty: V-talon vesikaton korjaus on valmistunut 10.9., läpivientejä on tiivistetty, seinien halkeamia korjattu ja kaappien sokkeleita avattu ja uusittu. Lisäksi kahden luokan lattia on purettu ja rakennettu uudelleen ja luokkahuoneiden muovimattoja on vaihdettu. Ilmanlaatu on parantunut selvästi niissä luokissa, joissa matot on jo vaihdettu. Ilmanvaihtokanavien nuohoukset tehdään sitä mukaa kun tilojen remontit valmistuvat. Lopuksi tehdään koko koulun homesiivous. Ruokalan ja kirjaston maton vaihto, tiilikaton uusiminen ja liikuntasalin suihkuhuoneiden korjaus on aikataulutettu ensi vuodelle. Koululle perustettiin kohdekohtainen sisäilmaryhmä, joka päättää jatkotoimenpiteistä, seuraa korjausten edistymistä ja huolehtii jatkoseurannasta korjausten jälkeen. Tiloja ja henkilöstön oireilua on kartoitettu ja kaikki tilat, joista on löydetty ongelmia, on lisätty korjauslistalle. Tilakeskuksen sisäilmatutkijat teettävät tarvittavat tutkimukset nopeutetusti. Kiinteistönhoidolle on annettu uusia ohjeistuksia. Korjausten jälkeen tehdään kattava sisäilmatutkimus, johon sisällytetään koko koulua koskeva käyttäjäkysely. Korjausten etenemisestä ja tutkimustuloksista tiedotetaan remontin kuluessa. Toimenpiteitä ja seurantaa jatketaan, kunnes kohteen toimintaympäristö on turvallinen ja terveellinen käyttäjilleen. Tähän mennessä tehdyt ja suunnitellut korjaukset eivät ole peruskorjauksia, vaan myöhästyneitä vuosikorjauksia tehdään nyt nopeutetusti opetuksen ollessa väistössä. Kun sovitut toimenpiteet on tehty ja tilat todettu seurantanäyttein terveelliseksi, tilat voidaan ottaa käyttöön asteittain alkuvuoden 2014 aikana. Jatkossa koko koulurakennus tullaan peruskorjaamaan, arvioitu toteutusaika Opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen Esitteli suunnitelman opetuksen siirtämisestä väistötiloihin lokakuun alusta alkaen. Suunnitelman toteutuksesta päättää opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta kokouksessaan. Tämä tiedotustilaisuus toimii samalla kuulemistilaisuutena, josta tehdään muistiot ja pyydetään lausunnot oppilaskunnalta ja johtokunnalta. Espoossa tällä hetkellä väistössä jo 7 koulua. Viherlaakso on kahdeksas väistävä koulu, ja nyt joudutaan nopeasti sijoittamaan 700 oppilasta. Vanhempien huolena on, toteutuuko opetussuunnitelma ja soveltuvatko väistötilat opetukseen. Opetus tullaan toteuttamaan pääosin koulutiloissa.

3 3 (8) Suunnitelman mukaan yläkoulun opetus hajautetaan luokka-asteittain muiden koulujen tiloihin siten, että tunteja pitävät jatkossakin Viherlaakson koulun omat opettajat. Seitsemännen vuosiluokan oppilaat siirtyvät Ruusutorpan koululle hyödyntäen myös työväenopiston käyttöön annettuja luokkia sekä joiltakin osin Leppävaaran koululle. Oppilaat, joiden koulumatka ylittää 3 kilometriä, saavat matkakortin koulumatkoja varten. Kahdeksannen vuosiluokan oppilaiden suunniteltiin siirtyvän Viherlaakson koulun auditoriorakennukseen sekä Viherkallion koulun tiloihin. Kotitalouden, fysiikka-kemian sekä tekstiilityön tunneilla käydään muissa kouluissa. Yhdeksännen vuosiluokan oppilaat puolestaan siirtyvät Rehtorintien koululle ja saavat valintansa mukaan joko matkakortin käyttöönsä tai tilauskuljetuksen Viherlaakson koululta. Korjausten ja tutkimusten valmistuttua yläkoulun opetus palaa asteittain Viherlaaksoon. Opettajilta on kuitenkin jo saatu palautetta, että eivät haluaisi Viherlaaksoon. Myös esimerkiksi Karatalo ja Rastaala ovat edelleen mahdollisia vaihtoehtoja. Lukion opiskelijat puolestaan hajautetaan aluksi muihin Espoon lukioihin ja he osallistuvat kursseille yhdessä vastaanottavien lukioiden kanssa. Mikäli lukioissa on joidenkin tuntien aikana vapaita opetustiloja, perustetaan lisäryhmiä, joita opettavat Viherlaakson lukion opettajat. Muilta osin Viherlaakson lukion opettajat pitävät tunteja samanaikaisopettajina eri lukioissa. Lukion opetus siirtyy asteittain Kutojantielle Tapiolan lukion väistötilojen yhteyteen valmistuviin lisätiloihin. Viherlaakson lukion toiminta jatkuu Kutojantiellä kunnes Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjaus valmistuu. 5 Slätis: Kutojantien tilat Tilat ovat olleet koulutuskäytössä ja tämänpäiväisten neuvottelujen perusteella näyttää mahdolliselta, että lupa saataisiin pikavauhdilla ja tiloihin päästäisiin 7-8 viikon remonttityön jälkeen. Muutostöihin varataan 6-7 viikkoa, arvion mukaan valmistuu kolmannen jakson alkuun mennessä. Esitteli suunnitelmia Kutojantien uusiksi tiloiksi. Lisäksi voidaan suunnitella tilojen yhteiskäyttöä Tapiolan lukion kanssa. Rakennuksessa toimii henkilöstöravintola, eli lukiolaisille pystytään järjestämään ruokailu. 6 Keskustelu ja kysymykset Tiivistelmä: Lukion osalta vanhemmat olivat eniten huolissaan siitä, miten abien opiskelut onnistuvat, jotta pystyvät valmistautumaan ylioppilaskirjoituksiin. Huolta oli myös siitä, saavatko lukion opiskelijat kaikki ne kurssit, joita heillä on opinto-ohjelmassa. Lukiossa halutaan omien opettajien opettavan. Huoltajat ja opiskelijat eivät pitäneet hyvänä sitä, että opiskelijat hajautettaisiin toisen jakson ajaksi Espoon eri lukioihin. Lukion rehtori lupasi, että abien opinto-ohjelmat eivät muutu ja että he pääsevät jo toisen jakson alusta Kutojantien tiloihin.

4 4 (8) Vanhemmilla on suurta huolta Viherlaakson koulun aiheuttamista terveyshaitoista ja niiden pysyvyydestä. He haluaisivat tietää, kuka on vastuussa terveyshaittojen syntymisestä? Yläkoulun oppilaiden hajauttaminen moneen eri paikkaan ei ole hyvä ratkaisu. Myös kasiluokkalaisten pitäisi päästä yhtenäisiin tiloihin. Espoonlahteen siirtyminen vie aikaa, oppilaiden työpäivistä tulee pitkiä. Myös ysiluokkalaisten pitäisi päästä keskittymään opiskeluun, koska viimeinen perusopetusvuosi on tärkeä jatko-opiskeluun pyrkimisen kannalta. Yläkoulun rehtori: Opettajien ja oppilaiden työjärjestykset suunnitellaan uusiksi. Pyritään siihen, että opettajat opettaisivat pääsääntöisesti yhdessä paikassa. Tämä voi tarkoittaa sitä, että oppiaineiden opettajat saattavat vaihtua joillakin oppilailla. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla joudutaan purkamaan matematiikan joustava ryhmittely, koska luokkatiloja ei ole riittävästi sen toteuttamiseen, mutta pyritään lisäämään resursseja samanaikaisopettajuuteen. Oppilaat ja opettajat eivät suostu siirtymään Viherlaakson koulun tiloihin pienen pintaremontin jälkeen, koulua ei koeta enää terveelliseksi paikaksi. Henkilöstö on oireillut jo vuosikausia. Onko enää järkevää korjata vanhaa veronmaksajien rahoilla, vai pitäisikö rakentaa kokonaan uusi koulu, jossa olisi modernit oppimisympäristöt. Nyt vanha koulu on sokkeloinen ja opetuksen kannalta hankala. Matti Heinimäki: Saavatko oppilaat ne kurssit, jotka suunniteltu? Voivatko oppilaat valmistua lukiosta kolmessa vuodessa? Toivonen: Opintovalintatarjotin mahdollistaa valittavuuden, mutta tarvitaan opojen ja sijoittavien lukioiden yhteistoimintaa. Rekilä: muutoksia tulee, opiskeluaika ei pitene luokattomassa lukiossa. Kutojantielle abit voidaan sijoittaa heti Tapiolan lukion kahteen vapaaseen tilaan ja kolmeen Nokian koulutustilaan (aplodeja!) Jos saadaan 5 tilaa, abien lukujärjestys ei muutu ollenkaan. Koulumatka muuttuu, mutta muuten muutos on pieni ja kyse vain yhdestä jaksosta. Vuorolukua yritetään välttää. Opetus, oppiminen ja koulutyö jatkuvat. Slätis: Parakit ovat edelleen mahdollisia, mutta eivät tuo nopeaa helpotusta. Kun koko koulu nyt väistää, parakit eivät millään riittäisi. Kirsi Pietilä, kannatusyhdistys: Kahdeksas luokka ei voi jatkaa opiskelua Viherlaaksossa. Miten opettajien jaksaminen on varmistettu, kun opetus hajautettu? Onko 4 viikon aikana siirtokelpoisten mahdollisuutta tutkittu? Toivonen: Kiertäviä opettajia on nytkin, joten opettajien liikkuminen päivän aikana ei mitään uutta ja siirroista maksetaan erilliskorvausta opettajille. Kupiainen: Harmillista, että joudutaan jakaantumaan, mutta ymmärrettävää, ettei yli 300 oppilaan sijoittaminen ole helppoa. Opettajien siirtyminen päivän aikana pyritään minimoimaan. Kulkeminen mennyt nyt huvin, joitakin myöhästymisiä tullut Rastaalasta, vaikka oppilaille jaettu karttoja ja

5 5 (8) ohjeistettu. Oppilaat ihania ja suhtautuneet tilanteeseen hyvin ja joustavasti. Lukion abi: Vain muutama kaksi jaksoa jäljellä, voidaanko taata, että eri lukioissa saadaan pakolliset kurssit suoritetuksi? Toivonen: lukion rehtori vastasi jo tähän, neuvottelemalla vastaanottavien koulujen kanssa. Lukiolaisen vanhempi: Abit Kutojantielle, mutta miten mielenkiintoinen benchmarking-ryhmä, taataanko heille opetuksen toteutuminen? kaikki siirtymässä Matti Raski, abin isä: Onko Viherlaakson lukiolaisille omat tilat vai pitääkö sulautua Tapiolan opetukseen? Toivonen: Jos kurssit löyyvät Tapiolasta, mennään mukaan ryhmänä, jos ei, katsotaan mistä opetus löytyy Rekilä: abeille tila löytyy, sama opettaja, samat aikataulut. Luokat 1-2: 150 oppilasta hajautuu muihin kouluihin, osa kursseista jo mennyt, osa täynnä, joten hankaluuksia varmasti tulee. Kolmannen luokan oppilas: Onko kyseessä homekorjaus vai vain mattomateriaalin vaihto? Slätis: Lattiamateriaalin ja haisevien liimojen poisto. Opettaja: Luokassa matto vaihdettu viime vuonna, mutta ongelma palautunut tänä kesänä, ongelman syy pitää selvittää. (aplodeja!) Inari, opettaja: Ei oireita, mutta opettajilla paljon ongelmia. Pitää kunnolla selvittää, mikä ongelmana. Lattiamattojen vaihto ei riitä ja nyt ollaan palaamassa korjausten jälkeen tiloihin. Pommisuoja talon ytimessä ja nyt ollaan korjaamassa kaatoja, kun vedet ovat valuneet talon sisään 15 vuotta (aplodeja!) Töitä tehdään koko ajan, nurkat täyteen TV- ja muita laitteita; mihin kuntalaisten rahoja käytetään Slätis: Tilat korjataan kuntoon. Tilojen käyttö myös puolittuu (kun lukiolaiset siirtyvät Kutojantielle), joten on tilaa siirtyä terveempiin tiloihin, jos jossain ilmenee tulevaisuudessa ongelmaa. Opettaja: Valtavasti oireita, voidaanko peruskorjattuihin, purettuihin, korjattuihin tiloihin palata? Päivän kesto vaikea ja jaksamista koetteleva! Toivonen: Päivän kesto tutkimuksen alla ja pyritään löytämään paras vaihtoehto. Korjausten aikana tiloissa ei olla, kuten ympäristöterveyskin vaatii/suosittelee Tanninen (?): Suunnitelma näyttää hyvälle marraskuun lopusta, mutta miten ennen sitä. Onko mietitty vaihtoehtoja hajautukselle? Opiskelu- ja urahaaveet katkolla, kun on haettu kuvataidepainotteiseen lukioon! Rekilä: Tarvittaessa 7 luokkatilaa, jotta koko lukion opetus pystytään järjestämään. Kaikkia kursseja ei voida suorittaa syksyllä, osa siirtyy keväälle.

6 6 (8) Lukion 2-luokkalaisen äiti: Onko toisen jakson aikana suoritettavat kurssit mahdollista suorittaa esim. etänä? Rekilä: On mahdollista. Sari Erkkilä, 7-luokkalaisen äiti: Ollaanko Ruusutorpassa omissa ryhmissä? Toivonen: Omassa ryhmässä. Abin isä: Tulee sellainen olo, ettei teillä ole homma hanskassa. Olette aiheuttaneet oppilaille ja opettajille koko elämän terveyshaitan! Nyt aiheutatte psyykkisen vamman oppilaille sirottelemalla heidät eri kouluille! (aplodeja!) Siirtokelpoisten parakkien saaminen kestää 3 kk, paviljonkien 9 kk Espoon seudun ympäristöterveys, terveystarkastaja Jussi Ollikka: Ympäristöterveyden kanta on, että tilat eivät täytä vaatimuksia. Tähän tulokseen on tultu tutustumalla selvityksiin ja tiloihin. Hometta on löydetty kahdesta tilasta Viherlaaksossa. äiti salista: ollut jumpassa ja ollut tunkkaista toinen äiti salista, mitä hometta on löytynyt? Slätis: Raportit julkisia asiakirjoja, rehtorit saavat ne ja voivat jakaa tietoa. Viherlaakson opiskelija, abi: Miten on kestänyt näin kauan herätä siihen, mikä koulun tilanne nyt on? Toivonen: Korjauksia on tehty vuosien varrella, mutta opettajat tuoneet ilmi, että korjauksista ei ole ollut hyötyä. Tilojen on oltava puhtaat, jotta niihin voidaan palata. Tilapuoli ja ympäristöterveys ratkaisevat tilojen kunnon. Syksyllä kouluun palattaessa tilanne on ollut aiempaa huonompi. Näissä asioissa tarvitaan yhteistä päätöksentekoa. Sanna Lauslahti: Työ alkanut syksyllä sairastuttavissa tiloissa. Slätis käynyt puhumassa lautakunnassa. Lautakunta on tarttunut tilanteeseen ja tiivistänyt yhteistyötä tilakeskuksen kanssa. Yhteistyöllä pyritään saamaan lisää kouluja vuosittaiseen peruskorjausohjelmaan, ennen 1-2, tulevaisuudessa 3. Historiaan ei voi vaikuttaa. Mikko Leppänen, Viherkallion koulun rehtori: Meiltä voisi juhlasalin puolituksella löytyä tiloja. Myös vuoroluku on mahdollista. Markku Rouheinen: Suurkiitos rehtoreille jaksamisesta! Paljon ongelmaisia kohteita, pitää löytyä enemmän kuin kolmen koulun peruskorjausrahat vuodessa! Toivonen: Olen iloinen, että asiaan kiinnitetään huomiota, koska menneisyydessä peruskorjauksia on siirretty vuodesta toiseen. lehteriltä: Laskekaa myös terveyden hinta! Markku Sistonen: Kaupunginhallitus on päättänyt sijoittaa peruskorjauksiin. Rahaa on, rahastoissakin pelkästään 500 miljoonaa euroa tuottamatonta rahaa. Nyt ei tarvita pieniä laastarikorjauksia, ne ovat rahan tuhlausta, vaan pitäisi aloittaa nopeasti peruskorjauksen valmistelu tai uuden rakentaminen.

7 7 (8) Rossi: Kuninkaantien koulustakin pitää löytyä tilaa. Talkkari-systeemi toimi tilaaja-tuottaja-mallia paremmin. Saunalahtia ei tarvita, vaan harjakattoja ja toimivia tiloja. Ilmeisesti pitäisi purkaa ja rakentaa uusi koulu. Tilanne oli sama Tapiolassa, jossa museovirasto esti koulun purkamisen. Lauslahti: Calle (Slätis) on ollut ensimmäinen, joka on ymmärtänyt, että standardikoulu riittää. Tiina Elo: Selvitetään kuka tiloista vastaa! Virkamiesten ja luottamusmiesten välillä on yhteys, nyt katsotaan eteenpäin ja yritetään löytää ratkaisut. Riitta Koponen, ysiluokkalaisen äiti: Rehtorintie on hirveän kaukana, matkoihin menee 1h 20 min päivässä. Toivonen: opetustoimi on vastuussa opetuksen järjestämisestä. Tällä aikataululla tiloja ei löytynyt lähempää. Marja Teippo, lukiolaisen äiti: Kyseessä on jo toinen hajautettu jakso, etätöitä ja sairaana olemista. Opiskelijoita ei saisi ripotella ympäriinsä, vaan on löydettävä yhtenäinen tila, joka on terveellinen ja turvallinen. (aplodeja!) Seppo Sonkeri, valtuutettu KH 3. vpj: Ei kannata miettiä, mitä kukakin teki ja sanoi 15 vuotta sitten vaan katsotaan eteenpäin. Ensin täytyy saada abien tilanne kuntoon (aplodeja!) Päivi Lundel, ysiluokkalaisen äiti: Pitkät siirtymämatkat huolettavat, opetus ei saa kärsiä. Lukion ekaluokkalaisen isä: Saataisiinko apua yli kuntarajojen, esim. Helsingistä? Toivonen: On mahdollista ottaa tiloja myös lähikaupungeista. Oppilas: On kuultu huhuja, että olisi löydetty myös asbestia, jonka vaikutukset näkyvät vasta 20 vuoden kuluttua. Pitääkö paikkansa? Slätis: Ei tarkkaa tietoa tästä kohteesta, mutta rakenteissa asbesti on koteloituna eikä pääse kosketuksiin käyttäjän kanssa. Marja Hämäläinen, 2. vuosikurssin oppilas: Karatalossa on jouduttu istumaan lattioilla. Slätis: Kutojantien tilat luonnollisesti kalustetaan ennen siirtymistä. kasiluokkalaisen äiti: Oppilaita ei saa hajauttaa! oppilas: Voidaanko olla varmoja, että löydetyt mikrobit ovat hometta? Ollikka: mikrobit ja homeet ovat eloperäistä kasvustoa, asbesti ei.

8 8 (8) abi: Miten penkkaripäivä järjestetään? Perinteiden jatkuminen vanhojen koulukavereiden kanssa on tärkeää! Toivonen: Tarkoitus on, ettei väistö jatku niin pitkään, että nämä tärkeät juhlat vaarantuisivat. Jussi Rekilä: Viherlaakson koulu on rakennettu kylävoimin kuntalaislle. Mihin tulevaisuudessa rahat laitetaan? Poliitikot älkää nyt unohtako pitämiänne hyviä puheita! Yleisöstä: Kaikille 700 oppilaalle ja opettajille terveystarkastus! 7 Kaisu Toivonen päätti tilaisuuden Tilaisuudesta tehdään muistio ja kerätään kommentit, jotka välitetään päätöksenteon tueksi.

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Monisyisestä ongelmasta joustaviin ratkaisuihin KYSELY KOULUJEN TYÖNTEKIJÖILLE. Homepakolaiset ry homepakolaiset(at)homepakolaiset.

Monisyisestä ongelmasta joustaviin ratkaisuihin KYSELY KOULUJEN TYÖNTEKIJÖILLE. Homepakolaiset ry homepakolaiset(at)homepakolaiset. KYSELY KOULUJEN TYÖNTEKIJÖILLE Monisyisestä ongelmasta joustaviin ratkaisuihin Ratkaisuja Sisäilmasairaille! projektissa toteutettiin kysely koulujen työntekijöille. Kyselyssä haettiin tietoa kouluissa

Lisätiedot

Parkanon Keskustan koulun Vanhempainyhdistys ry www.mllparkano.com/vykk.htm

Parkanon Keskustan koulun Vanhempainyhdistys ry www.mllparkano.com/vykk.htm Parkanon Keskustan koulun Vanhempainyhdistys ry www.mllparkano.com/vykk.htm Parkanon kaupungin: Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtaja Sivistysjohtaja Tekninen johtaja Keskustan koulun rehtori 1. Parkanon

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 1 MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 Läsnä oli noin 60 henkilöä kyläläisiä ja kunnan edustajia mm. Koulutoimenjohtaja Juha Tolonen Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä

Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä case Henni... 1 case Jasmin-Jannica... 3 case Niko... 6 Tuusulan kunta Kalliomaan koulu Kalliomaan koulun osaamiskeskustoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

Kampuksen pitkä piina

Kampuksen pitkä piina 8 KESKISUOMALAINEN LAUANTAINA 24.5.2014 Kampuksen pitkä piina Ei todettuja sisäilmaongelmia Kohteet, joissa sisäilmaongelmia on ollut aiemmin. Tehty isompi remontti tai pienempiä korjauksia. Kohteet, joissa

Lisätiedot

Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012

Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012 Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012 Arviointiteemana Nuorisolain 8 toteutuminen eli nuorten kuuleminen sekä mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä- ja politiikkaa

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

KYYKYTTÄVÄT KUNTIA. Korjata pitää, vaikka rahaa puuttuu. 7/2012 Puu ja betoni voidaan yhdistää toimivalla tavalla, Hermann Kaufmann sanoo.

KYYKYTTÄVÄT KUNTIA. Korjata pitää, vaikka rahaa puuttuu. 7/2012 Puu ja betoni voidaan yhdistää toimivalla tavalla, Hermann Kaufmann sanoo. ALANSA YKKÖNEN 7/2012 Puu ja betoni voidaan yhdistää toimivalla tavalla, Hermann Kaufmann sanoo. sivu 16 sivulla 36 Savo-Pielisen jätelautakunta vetää yhtä köyttä sivu 18 HS-Vesi siirtää pian vettä yli

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

VANHEMPIEN 1 SANOMAT

VANHEMPIEN 1 SANOMAT VANHEMPIEN 1 SANOMAT 11 S U O M E N V A N H E M P A I N L I I T T O M A R I A N K A T U 2 8 B 5, 0 0 1 7 0 H E L S I N K I 0 9 1 3 5 1 1 7 7 KOHTI TERVEEMPÄÄ KASVUYMPÄRISTÖÄ Eroon homekouluista vuoteen

Lisätiedot

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan?

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan? Tiedotus ja keskustelutilaisuus 28.8.2013/ Hämeenkylän koulu Ohessa on Hämeenkylän koululla 28.8. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

KETÄ KIINNOSTAA? Kalliomaan kouluun sairaalaopetusjaksolle päätyvien, alueen lastensuojelulaitoksissa

KETÄ KIINNOSTAA? Kalliomaan kouluun sairaalaopetusjaksolle päätyvien, alueen lastensuojelulaitoksissa KETÄ KIINNOSTAA? Kalliomaan kouluun sairaalaopetusjaksolle päätyvien, alueen lastensuojelulaitoksissa tai perhekodeissa sijoitettuna olevien oppilaiden koulunkäyntijärjestelyjen kartoitus Tuusulan kunta

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 175

Espoon kaupunki Pöytäkirja 175 23.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 175 varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2015-2019 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen, puh. 09 816

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Aika Keskiviikkona 15.4.2015 klo 19.00-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

kontrahti »Valtion kokonaisetu painaa yhä enemmän» s. 10 VM:n Pauliina Pekonen:

kontrahti »Valtion kokonaisetu painaa yhä enemmän» s. 10 VM:n Pauliina Pekonen: kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 2/2014 2/2014 VM:n Pauliina Pekonen:»Valtion kokonaisetu painaa yhä enemmän» s. 10 > Henkilöstö mukaan työympäristön suunnitteluun s. 6 > Miksi rakennushistoriallisia

Lisätiedot

VANHEMPIEN 2 SANOMAT

VANHEMPIEN 2 SANOMAT VANHEMPIEN 2 SANOMAT 11 S U O M E N V A N H E M P A I N L I I T T O M A R I A N K A T U 2 8 B 5, 0 0 1 7 0 H E L S I N K I Yksin ei voi kasvaa, eikä kasvattaa Opettajaksi opiskeleva Idols-tähti Lotta Sandholm:

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 LEMIN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Viime vuoden ehkä vaikein ja vaikuttavin haaste oli tehdä jotain Kuukanniemen koulun sisäilma-ongelmalle. Rohkea siirto oli kuvan mukainen. Lemillä

Lisätiedot