KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012"

Transkriptio

1 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina kello Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja Raimo Alakumpula Heikki Erkinheimo Teemu Hakala Sanna Hede Marketta Heikkilä Ritva Heinonen Mauno Kari Reijo Kuivinen Hanna-Liisa Malmi Inkeri Saari Katariina Ylikoski Paula Takala Petri Hietamäki Aki Paavola Raija Alestalo kirkkovaltuuston puheenjohtaja, poistui kokouksesta klo :n 158 käsittelyn jälkeen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kappalainen, koulutukseen liittyvä kokouskäytäntöön tutustuminen talousjohtaja, sihteeri Asiat: ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Veisattiin virsi 600. Kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto.

2 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 2(12) 148 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 ). Tämän kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 149 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Puheenjohtajan päätösesitys: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Puheenjohtaja esitti, että muissa asioissa käsitellään turvallisuusvastaavan nimeäminen nuorten yhteiselle retkelle Maata Näkyvissä-festareille. Muilta osin esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 150 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. (KJ 7 luku 6 ). Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 :n 3 luvun mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastajina olisivat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan jäsenet Heikki Erkinheimo ja Teemu Hakala. Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa maanantaina klo 9-14.

3 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 3(12) Kirkkolain 25 luvun 3 :n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa välisenä aikana klo NUORISOTYÖNOHJAAJAN SIIRTO ALAHÄRMÄN KAPPELISTA KAUHAVAN ALUESEURAKUNTAAN Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu Alahärmän kappeliseurakunnan nuorisotyötä varten perustetuista Kauhavan seurakunnan viroista toinen aiotaan lakkauttaa. Työntekijöiden ja Yhteistoimintalautakunnan kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta on sovittu, että lakkautettava virka on Miia Antilan hoitama nuorisotyön virka. Yhteistoimintaneuvotteluissa saavutetun sovintoratkaisun olennaisena elementtinä oli lakkautettavan virkaa hoitavan Miia Antilan esittämä toivomus. Antilan haluaisi työskennellä Kauko Huhtaluhdan eläkeiän täytyttyä vuonna 2018 Alahärmän kappeliseurakunnan nuorisotyössä. Antilan siirtäminen lakkautettavasta virasta perustuu Kauhavan seurakunnan virkasäännön momentiin "Viranhaltija voidaan siirtää irtisanomista koskevia määräyksiä noudattamatta toiseen tehtäviltään tai asemaltaan samankaltaiseen virkaan tai virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusehdot hän täyttää, kun asianomainen virka lakkautetaan." Kauhavan alueseurakunnan varhaisnuorisotyön virka vapautuu vuodenvaihteessa. Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto siirtää Miia Antilan Kauhavan alueseurakunnan varhaisnuorisotyön virkaan alkaen. Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka puh. (06)

4 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 4(12) 152 ALAHÄRMÄN KAPPELISEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan Henkilöstön muutosohjelmasta. Siihen sisältyvänä toimenpiteenä on nuorisotyönohjaajien vähentäminen kuudesta viiteen. Ohjelman mukaan vähennys kohdistetaan Kauhavan seurakunnan nuorisotyönohjaajien viroista Alahärmässä sijaitsevaan virkaan. Syksyllä käytyjen Yhteistoimintaneuvottelujen perusteella on sovittu, että lakkautettavan viran tehtäviä jaetaan seuraavasti: Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön kokonaisvastuu Alahärmän alueella siirtyy Alahärmään jäävän nuorisotyönohjaajan virkaan. Hakolan koulupiirin alueen seurakuntatyö siirtyy Ylihärmän nuorisotyönohjaajan virkaan. Osa rippikoulutyöstä ja koko isoskoulutustoiminta, keskiasteen opiskelijoiden ja Nuorten aikuisten työ keskitetään Kortesjärven nuorisotyönohjaajalle. Tämä ratkaisu on Yhteistoimintamenettelyssä nuorisotyönohjaajien keskinäisestä sopimuksesta syntynyt ratkaisu. Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Kauhavan seurakunnan Alahärmän kappeliseurakunnan täyttämättömän nuorisotyönohjaajan viran lakkauttamista lukien. Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka puh. (06) KANTTORIN VALINTA Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu Kauhavan alueseurakunnan kanttorin virkaa on määräaikaan mennessä hakenut neljä henkilöä. Heistä kolme epäpätevää on peruuttanut hakemuksensa. Tuomiokapitulin (tarkastetaan kokoukseen mennessä) hyväksymän päätösesityksen mukaan ainoa kelpoinen viranhakija on Mirja Multasuo. Tuomiokapituli pyytää päätöksessään kirkkoneuvostoa päättämään haastattelemisesta. Lisäksi tuomiokapituli pyytää kirkkovaltuustoa suorittamaan kanttorin vaalin. Seurakunnan hallintokulttuurissa alueille on pyritty antamaan mahdollisuus vaikuttaa työntekijöiden valintaan. Hyväksi havaitun hallintokäytännön jatkumona kirkkoneuvosto voisi pyytää Kauhavan alueneuvostoa suorittamaan

5 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 5(12) Päätösesitys: haastattelun. Sen tuloksesta riippuen kirkkoneuvosto lähettää kanttorin valinnan kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kanttorin vaalin järjestämistä. Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka puh. (06) HENKILÖSTÖASIA 155 KORTESJÄRVEN KAPPELISEURAKUNNAN EMÄNNÄN KOKOAIKAISEN VIRAN MUUTTAMINEN OSA-AIKAISEKSI SIIVOOJA-EMÄNNÄN VIRAKSI Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kirkkoneuvosto on ( 80) pitämässään kokouksessa päättänyt Henkilöstön muutosohjelmasta. Päätöksen mukaan Kortesjärven kappeliseurakunnan emännän virasta vähennetään 0,4 henkilötyövuotta. Ennen vähennyspäätöstä asiasta neuvoteltiin Kortesjärven kappeliseurakunnan edustajien kanssa. Neuvottelujen pohjalta henkilötyövuoden vähennyksen määräksi saatiin Henkilöstön muutospäätökseen edellä mainittu 0,4. Kappeliseurakunnan emännän siirryttyä eläkkeelle vuoden 2011 lopulla, virkaa ei ole täytetty, vaan tehtäviä on hoitanut alkaen tarvittaessa töihin kutsuttava emäntä, jonka viikkotuntimäärä on ollut 19 tuntia. Päätös viran väliaikaisesta hoidosta pohjautuu ( 9) Kortesjärven kappelineuvoston esitykseen, jonka kirkkoneuvosto on hyväksynyt ( 30). Nykyiseltä emännältä saadun selvityksen mukaan 60 %:n (23 viikkotuntia) viikkotyötuntimäärä on riittävä. Laskutettavaan pitopalvelutoimintaan liittyen 60 %:n työaika voi tilapäisesti ylittyä. Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kortesjärven kappeliseurakunnan kokoaikainen emännän virka muutetaan alkaen osaaikaiseksi 60 prosenttiseksi siivooja-emännän viraksi.

6 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 6(12) Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) HENKILÖSTÖASIA 157 KOULUTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2013 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu Seurakunnan tulee laatia vuosittain koulutussuunnitelma. Kauhavan seurakunnan koulutussuunnitelman pohjana on kappeleiden ja alueseurakunnan työalojen sekä työntekijöiden kirkkoherralle jättämät esitykset koulutuksista ja neuvottelupäivistä. Talousarvioon varataan koulutusmäärärahatilille (4390) 6.630,- ja henkilökunnan koulutuksista aiheutuneisiin matka- ja majoituskuluihin 8.110,- eli yhteensä ,-. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan neuvottelupäiviin liittyvät kulut katetaan tililtä henkilökunnan koulutuksesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut (tili 4371). Seurakunta jatkaa aiemmin otettua käytäntöä, jonka mukaan seurakunta ei maksa päivärahoja, mikäli koulutukseen sisältyy tarjoilu tai majoitus ja tarjoilu eikä matkakustannuksia pastoraali- ja muista pitempiaikaisista koulutuksista. (LIITE 2) Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy koulutussuunnitelman liitteen mukaisesti vuodelle Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka puh. (06)

7 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 7(12) 158 ESITYS KAUHAVAN SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄ- MISESTÄ VUODELLE 2013 Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu KL:n 15 luvun 2 :n mukaan Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1 :ssä mainittuihin menoihin (seurakunnan tehtävien toteuttaminen ja kirkon keskusrahastomaksut). Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0.05 prosenttiyksikköön. Seurakuntien on ilmoitettava seuraavan vuoden kirkollisveroprosentti verohallitukselle edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä (VerotusMenL 91 a ). Kauhavan seurakunnan tuloveroprosentti on jo pitkään ollut 1,75 %. Kirkkovaltuusto on vuoden 2011 joulukuussa hyväksynyt vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman, joka rakentui 1,75 tuloveroprosentille. Verojen etumaksutilityksiä vuodelle 2012 on syyskuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä ,11, joista kirkollisverotulojen osuus on ,95 ja yhteisöverotulojen osuus ,16. Kokonaisverokertymä on noussut 3,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ansioverotulot ovat kasvaneet 5,6 % ja yhteisöverotuotot ovat laskeneet 21,7 %. Kuluvan vuoden verotulot kasvavat tämän hetkisten ennusteiden mukaan 3-4 % edelliseen vuoteen verrattuna. VERTAILU VEROKERTYMISTÄ Kirkollisverot Yhteisöverot Yht , , , , , ,54 Ero edell.v , , , , , ,92 Ero edell.v , , , , , ,11 Ero edell.v , , ,19 Kirkkoneuvoston vahvistaman vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeen mukaan käyttömäärärahojen korotus on edelleen 0 % lukuun ottamatta kiinteistötoimen energia- ja vuosikorjauskustannusten nousua, jotka tilastokeskuksen mukaan ovat nousseet 2,5 %. Henkilöstökulujen kasvuksi vuodelle 2013 arvioidaan vuositasolla 1,4 %.

8 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 8(12) Uutena menoeränä vuoden 2013 alusta alkaen tulee kirkon keskusrahastolle maksettava ylimääräinen eläkemaksu, joka on 1,2 % kirkollisverosta. Tämän vaikutus on noin ,-. Perittävällä maksulla kirkko varautuu tuleviin eläkemaksuihin. Oheisena vuoden 2013 tuloslaskelmaraami sekä yli-/alijäämävertailu.(liite 3) Talouden tasapainottamistoimenpiteitä tullaan jatkamaan seurakunnan tekemän säästöohjelmapäätöksen mukaisesti. Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuodelle 2013 seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,75 %. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Paula Takala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) VASKILUODON VOIMA OY:N JÄTTÄMÄT TARJOUKSET Asian aikaisemmat käsittelyt Kv 51 / (Kn 108 / Tj 56 / ) Vuonna 2008 Vaskiluodon Voima Oy on jättänyt Kauhavan seurakunnalle metsäinsinööri Risto Uiton välityksellä vuokratarjouksen seurakunnan omistamasta 59,5 hehtaarin suuruisesta osasta Varjolan tilaa. Vaskiluodon Voima Oy:llä on tarkoitus nostaa turvetta kyseiseltä alueelta ja vuokra-aika olisi 30 vuotta. (LIITE 4) Turpeennoston vuokratarjouksessa, sen jälkeen kun vuokra-alueen rajat on tarkistettu, vuokralle ottaja maksaa kertakaikkisena varausmaksuna vuokraalueesta 100,- (alv 0%) hehtaarilta. Lisäksi vuokralle ottaja maksaa sen jälkeen kun ympäristölupa on myönnetty kertakaikkisena lisäkorvauksena taimikon menetyksestä, puuston odotusarvosta ja tilan alueelle sijoittuvien kuivatusojien sekä tiealueiden käyttökorvauksista ja muista metsänhoidollisista maksuista neljäkymmentäviisituhatta (45.000) euroa. Vuosittain maksettava tuotantovuokra on tällä hetkellä 0,23 /a-m 3. Vuosivuokran hinnankorotuksessa noudatetaan vähintään kuluttajahintaindeksin kehitystä, muutoksessa vertailutasona käytetään indeksin julkaistavaa muutosta elokuusta elokuuhun. Vuokra-alueella kasvava kuitu- ja tukkipuusto kuuluvat vuokranantajalle. Muut tarjouksen ehdot vuokrasopimustarjouksessa.

9 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 9(12) Vuokratarjouksen lisäksi toisena vaihtoehtona Vaskiluodon Voima Oy on jättänyt ostotarjouksen, jonka mukaan se ostaisi turvetuotantoalueeksi Varjola RN:o 17:24 tilasta erotettavan noin 59,5 ha:n suuruisen määräalan Kauhavan kaupungin, Kauhavan kylässä. Tarjouksen hinta on seitsemänkymmentäyksituhattaneljäsataa (71.400,- ). (LIITE 5) Kirkkovaltuusto on ( 51) (LIITE 6) hyväksynyt 30 vuoden turpeennoston vuokrasopimuksen Vaskiluodon Voima Oy:n ja Kauhavan seurakunnan välillä. Asiaa käsiteltäessä kirkkovaltuustossa päätöksestä jäi huomioimatta KL:n 14 luvun 4 :n mukainen alistus tuomiokapitulille, mistä syystä asia on nyt palautettu uudelleen käsiteltäväksi. Edellä mainitun päätöksen perusteella vuokrasopimus on allekirjoitettu 3. maaliskuuta Allekirjoitettu vuokrasopimus sitoo edelleen seurakuntaa. Vuokrasopimuksen allekirjoituksen jälkeen Vaskiluodon Voima Oy on suorittanut seurakunnalle sopimuksen mukaisen kertakaikkisen varausmaksun. Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuokrasopimuksen hyväksymistä ja esittää sen edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) VUOSILOMIEN LOPPUOSIEN VAHVISTAMINEN Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu. Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat neuvotelleet työntekijöiden kanssa vuosilomien loppuosien pitämisestä. Jäljellä olevien vuosilomien loma-ajankohdan ovat työntekijät itse esittäneet ja lomat on pyritty esittämään siten, että ne mahdollisimman vähän haittaavat normaalia työskentelyä. Lomasuunnitelma jaetaan kokouksessa. (LIITE 7) Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto vahvistaa lomasuunnitelman ja antaa kirkkoherralle ja talousjohtajalle valtuudet tehdä tarvittaessa muutokset lomasuunnitelmaan virkamiespäätöksinä.

10 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (12) Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka puh. (06) ja talousjohtaja Raija Alestalo. puh. (06) MUUT ASIAT 161 TURVALLISUUSVASTAAVAN NIMEÄMINEN NUORTEN YHTEISELLE RETKELLE MAATA NÄKYVISSÄ-FESTAREILLE Nuorisotyöntekijöiden keskinäisen päätöksen perusteella nuorisotyönohjaaja Maria Pirttistä esitetään turvallisuusvastaavaksi nuorten yhteiselle retkelle Turkuun Maata Näkyvissä-festareille (LIITE 8) Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti nuorisotyönohjaaja Maria Pirttisen turvallisuusvastaavaksi Maata Näkyvissä-festareille ALOITTEET Aloitteita ei ollut. 163 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 11 :n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. Kirkkoherran päätösluettelo: 15 /2012 Toimistosihteerin lomautus (LIITE 9) 16 /2012 Ehtoollisavustajien nimeäminen (LIITE 10) Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi.

11 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (12) 164 TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talousjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 12 :n nojalla tehneensä seuraavat viranhaltijapäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talousjohtajan päätösluettelo: 40 /2012 Arvo-osuustilin avaaminen Suomen Arvopaperikeskukseen.(LIITE 11) 41 /2012 Virkavapaus ja sijaisen valinta (LIITE 12) Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee talousjohtajan tekemät päätökset tiedoksi. 165 TIEDOTUSASIAT Kirkkoherra jakoi kirkkoneuvoston jäsenille Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat, kirkkohallituksen esitys kirkolliskokoukselle 11/2012. Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/2012 (LIITE 13) Liite Työterveyssuunnitelmaan (LIITE 14) Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään Kauhavan kirkon alasalissa klo Seuraava kirkkoneuvoston kokous on klo Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasiat tiedoksi. 166 KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- OSOITUS Puheenjohtajan päätösesitys:

12 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (12) Puheenjohtaja päättää kokouksen. Muutoksenhaku ohessa. (LIITE 15) Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Lopuksi veisattiin virsi 561, säkeistöt 1-6 ja luettiin yhdessä Isä meidänrukous. Kokouksen puolesta Jyrki Jormakka puheenjohtaja Raija Alestalo sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Kauhavalla Heikki Erkinheimo Teemu Hakala Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen Nähtävänä oloa koskeva kuulutus on ollut Kauhavan kirkkoherranviraston sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla virastojen aukioloaikoina Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän seurakuntatoimistoissa toimiston ja seurakuntatoimistojen aukioloaikoina.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3 / 2013 Kokousaika Tiistai 12.11.2013 Klo 18.36 19.28 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto Kippilä Satu Knuuttila Raimo Kolehmainen Laura

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012 NRO 6/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.9.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.9.2012 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna, varajäsen

Lisätiedot

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014 Aika: Keskiviikkona 11.6.2014 klo 18.00 19.50 Paikka: Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä Läsnä: Jäsen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.5.2012 klo 17.00 18.50 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 20.5.2013 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 30.10.2014 Sivu 45 Kokousaika Torstai 6.11.2014 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi Heikkinen Panu Hiltunen Eero Heimonen

Lisätiedot