SIRUKORTIN KÄYTTÖTAVAN KOKEILUPROJEKTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIRUKORTIN KÄYTTÖTAVAN KOKEILUPROJEKTI"

Transkriptio

1 SIRUKORTIN KÄYTTÖTAVAN KOKEILUPROJEKTI LOPPURAPORTTI

2 2 1 ALKUSANAT Sirukortit ja sirumaksupäätteet tulevat laajasti käyttöön Euroopassa lähivuosien aikana. Uusi korttityyppi muuttaa teknisten ratkaisujen lisäksi itse maksutapahtumaa kaikkialla, missä kortteja käytetään. Maksutapahtuman joustavuus ja nopeus on erityisen haasteellista kassalinjastoissa toimivissa päivittäistavarakaupoissa. Tämän kokeiluprojektin tehtävänä oli hankkia kokemuksia ja tuottaa tietoa nopean, luotettavan ja helpon maksamisen toteutumiseksi. Lyhyt tiivistelmä löytyy raportin lopusta. Sirukortin käyttötapakokeiluprojektin asetti Kaupan Keskusliiton (Suomen Kaupan Liitto) maksuvälinetoimikunta. Projektin kustannuksista vastasivat henkilötyön osalta projektin taustayhteisöt kukin itsenäisesti. Tarvitun laitteiston sertifiointi, asennus ja ylläpitokustannuksista vastasi Luottokunta. Projektin kenttätyö käynnistyi kesäkuussa 2004, ja se saatettiin päätökseen pääosin kesällä Projektiryhmän työhön osallistuivat Pasi Hyyryläinen (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta), Ismo Päivölä (Luottokunta), Jukka-Pekka Rautiainen (Kesko Oyj), Tuula Taponen (Kesko Oyj), Sami Tuomainen (Tradeka Oy), Ilkka Wentus (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta) ja Matti Räisänen (Suomen Kaupan Liitto). Projektin aikana keskusteltiin lukuisten alan asiantuntijoiden kanssa sirukorttimaksamisen kysymyksistä. Projektiryhmä kiittää kaikkia heidän panoksestaan projektin toteutuksessa. Helsingissä toukokuussa 2006 Suomen Kaupan Liitto

3 3 SISÄLLYSLUETTELO: ALKUSANAT Johdanto Projektin taustaa Projektin tavoitteet Rajaukset Projektin lähtökohdat Muutos maksamisprosessissa Muutokset maksupäätejärjestelmiin Muutokset kaupan kassaympäristöön Sirukortit Suomessa Kokeiluprojektin esittely Vaiheistus ja toteutetut toimenpiteet Projektiorganisaatio Projektikohteen esittely Kauppa Kaupan myynti- ja maksupäätesovellus Sirumaksupääte Maksukorttiaineistot Sirukortin toteutusprojektin kustannukset Sirukortin käyttötavan kokeiluprojektin tulokset Yleistä Sirukortti-infrastruktuurin tekninen toimintavarmuus kokeiluprojektissa Kaupan järjestelmässä havaitut virheet Ohjelmistojen ja päätelaitteiden sertifiointi Sanomaliikenteessä havaitut virheet Pankkien ja Luottokunnan järjestelmissä havaitut virheet Varmennuspalvelussa havaitut virheet Havainnot Trintech Smart sirumaksupäätteestä Havainnot liikkeelle lasketuissa sirukorteissa Maksutapojen kestoajat kokeiluprojektissa Kokeiluprojektissa mitatut maksuajat Havaintoja sirukorttimaksamisprosessista Sirukortin syöttö maksupäätteeseen Tunnusluvun (PIN) käyttö Maksutapahtuman päättyminen Poikkeustilanteet Asiakkailta saatu palaute Kassahenkilöiltä saatu palaute Sirukortti-infrastruktuurin kustannuselementit kaupalle Projektin aikainen viestintä Viestintämateriaali Johtopäätöksiä Sirukortin käyttöön liittyvät maksamista hidastavat tekijät Ensimmäiset sirukortin käyttökerrat kaupassa Useamman käyttökerran jälkeiset kokemukset Muita aikaa vieviä virhetilanteita kassalla Kassaympäristön vaikutus joustavaan rahastustyöskentelyyn Sirumaksupäätteen sijainti kassapöydässä... 25

4 7.3 Erillismaksupäätteitä käyttävät kaupat Vastuunjako väärinkäyttötapauksissa Kehitysehdotuksia ja suosituksia jatkotoimenpiteistä Pankit ja muut korttien liikkeellelaskijat Maksupäätejärjestelmäkuvaus ja päätelaitteiden sertifiointi Järjestelmäinfrastruktuurin kehitys Kaupan järjestelmät Pankkien sanomakäsittelyt YHTEENVETO

5 5 2 JOHDANTO 2.1 Projektin taustaa Kansainväliset korttiyhtiöt Europay, MasterCard ja Visa loivat kansainvälisen sirukorttimaksamiseen soveltuvan EMV-standardin, jolla pyritään kasvavien luottotappioiden ehkäisemiseen. Nykyisissä pankki- ja luottokorteissa kortin tieto on talletettu kortin magneettijuovalle, jonka talletuskapasiteetti on hyvin rajallinen. Magneettijuovalta on helppo kopioida tietoja, jolloin väärinkäyttö mahdollistuu. Sirukortteihin ja sirumaksupäätteisiin siirtymiselle asetettiin määräajat. Pankit sopivat Euroopan osalta siirtymiselle takarajaksi , jota on myöhemmin maakohtaisesti tarkennettu. EMV-infrastruktuurin rakentamisesta Suomessa vastasi Luottokunta. Hankkeeseen kuului useita kaupan, pankkien ja Luottokunnan yhteisiä työryhmiä. Käyttöpistetyöryhmä ryhtyi tähän kokeiluprojektiin, koska haluttiin yhdessä varmistaa eri osatekijöiden toimivuus läpi koko prosessin. Kokeiluprojektin käynnistyminen viivästyi sirukorttiin liittyvien infrastruktuurimuutosten odotettua suuremmasta työmäärästä pankkien ja Luottokunnan järjestelmissä sekä sertifioinnin organisoinnissa. Kokeiluprojekti pääsi etenemään, kun Suomen Pankkiyhdistys (SPY) julkaisi uuden pankkien maksupäätejärjestelmäkuvauksen (MPJ2001) versio 2.1. Tämän jälkeen joulukuussa 2003 otettiin pankkien sanomavälityksessä tuotantoon tarvittavat maksupäätetapahtumaja varmennussanomamuutokset (mm. uudet BIN- ja AID-taulut). Luottokunta vastasi järjestelmän EMV-sertifioinnin toteuttamisesta Suomessa ja kokeiluprojektissa käytettävä kaupan järjestelmä saatiin sertifioitua Sirukortin käyttötavan kokeiluprojekti käynnistettiin ja se koski EMV-sirukortin käyttöä päivittäistavarakaupassa. 2.2 Projektin tavoitteet Sirukorttien käsittely ja vastaanottaminen kassalla tulee olla kaupasta ja maksupäätteistä riippumatta yhtenäistä, läpimenoajaltaan nopeaa sekä luotettavaa että helppoa. Edellytetään myös, että korttimaksaminen on kaupalle käteismaksamista kustannustehokkaampaa. Tavoitteiksi kirjattiin seuraavat asiat: Selvittää EMV:n aiheuttamat tekniset ja toiminnalliset muutosvaatimukset Selvittää EMV-infrastruktuurin toimintavarmuus ja eri osapuolten yhteistoiminta EMV-infran toimintavarmuuden toteaminen maksutapahtuman nopeuden mittaaminen tarkemman tiedon tuottaminen EMV-määritysten toiminnasta suositusten aikaansaaminen kaupalle kortinlukulaitteen sijoitukselle erityyppisissä kassapöydissä

6 6 2.3 Rajaukset tiedon tuottaminen erityyppisistä lukulaitteista ja niiden käytettävyydestä Tuottaa tarvittavaa tietoa ja suosituksia yleisen koulutusmateriaalin laatimista varten Tiedottaa sidosryhmille tuloksista projektin aikana. Yhtenä kokeiluprojektin tärkeänä tavoitteena oli yhteisen toimintatavan luominen kaikille kassalinjastoin toimiville myymälöille, joissa rahastustekninen vaatimustaso on kaikkein korkein. Maksutapahtuman tulee olla aina samanlainen, nopea, helppo ja turvallinen. Kokeiluprojektin kohteena oli EMV-sirukortin käytön kokeilu päivittäistavarakaupassa integroidulla kassajärjestelmällä. Kokeiluprojektin aikana käytössä oli vain online debit-kortit (Electron). Pankkien ja Luottokunnan uusia monisovelluskorttituotteita ei testattu pilotoinnin yhteydessä.

7 7 3 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT 3.1 Muutos maksamisprosessissa Projektin lähtökohtana oli maksukortti-infrastruktuurissa tapahtuva muutos. Nykykäytännöllä kassahenkilö lukee asiakkaan kortin magneettijuovan maksupäätteellä ja ojentaa kaksoiskuitin asiakkaan hyväksyttäväksi. Asiakas hyväksyy ostokset allekirjoittamalla kaksoiskuitin. Sirukortilla maksettaessa toimintatapa kaupan kassalla muuttuu ja kortinhaltija käsittelee maksukorttia itse. Kassahenkilö/maksupääte pyytää asiakasta syöttämään sirukortin kortinlukijaan. Asiakas syöttää sirukortin kortinlukijaan. Pääte näyttää kortin syöttämisen jälkeen maksun loppusumman, jonka asiakas hyväksyy näppäilemällä tunnuslukunsa (PIN) ja painamalla Enter-näppäintä sirumaksupäätteessä. Maksamisprosessi etenee pääpiirteittäin seuraavasti: Ostosten rekisteröinnin jälkeen sirumaksupäätteen näyttöön tulee teksti: Syötä kortti Asiakas syöttää sirukortin sirumaksupäätteeseen Maksupääte tunnistaa kortin: Odota Visa Electron Päätelaitteeseen tulee kassahenkilön kortin hyväksymisen jälkeen viesti: Syötä PIN Visa Electron Eur. XX.YY Kun PIN on syötetty oikein, niin näytölle tulee teksti: PIN OK Kassahenkilö antaa kuitin asiakkaalle Asiakas ottaa kortin pois sirumaksupäätteestä Jos sirukortti ei toimi, niin kassalla toimitaan normaalisti mg-juovan ja allekirjoituksen kanssa. Asiakkaalla ja kassahenkilöllä on mahdollisuus keskeyttää maksutapahtuma kortin syöttämisen ja maksutapahtuman lopettamisen välillä. Tapahtuma keskeytyy, jos asiakas painaa Peruutus-näppäintä (punainen näppäin) tai ottaa kortin liian aikaisin pois kortinlukijalaitteesta. 3.2 Muutokset maksupäätejärjestelmiin EMV-infrastruktuuri vaatii muutoksia myös kaupan maksupäätejärjestelmiin. Vuodesta 2006 alkaen käyttöön otettavien uusien järjestelmien on oltava EMVmääritysten mukaisesti sertifioituja. Voimassa olevat ohjeet voi tarkastaa Luottokunnan verkkosivuilta. Sertifiointi koskee sirukortinlukijaa, tunnuslukunäppäimistöä (PIN-pad) ja

8 8 maksupääteohjelmistoa. Sertifioinnilla varmistetaan, että maksupääte pystyy toteuttamaan sirumaksutapahtuman eri vaiheet oikein ja oikeassa järjestyksessä. Maksupäätejärjestelmille tarkoitetut sertifiointitestit tehdään kahdessa vaiheessa. Sirumaksupäätteiden kansainvälisen sertifioinnin hoitaa EMVCo:n valtuuttama laboratorio. EMVCo vastaa EMV-määrityksen hallinnoinnista ja kehityksestä korttiyhteisöjen puolesta. Maksupäätesovellusten kansallisen toimintaosuuden sertifioijana toimii Luottokunta, joka vastaa MasterCardin, Visan sekä SPY:n määritysten mukaisen toiminnallisuuden sertifioinnista. Maksupäätteiden ja sirukortinlukijoiden hyväksynnät ja sertifioinnit ovat laitevalmistajan ja -toimittajan vastuulla. Laitevalmistajat ja -toimittajat saavat lisätietoja sertifioinnista Luottokunnan verkkosivuilta ja Luottokunnan sertifiointiyksiköstä. 3.3 Muutokset kaupan kassaympäristöön Sirumaksupäätteiden sijoittelu ja sähkön syöttö vaikuttavat kassaympäristöön. Kaupan kassaympäristöön tulee asennettaviksi asiakkaan käyttöön EMV-sertifioidut maksupäätteet, jotka koostuvat tunnuslukunäppäimistöstä (PIN-pad) kortinlukijasta näytöstä Kassapöytään voidaan myös joutua asentamaan erillinen jalusta, jonka avulla asiakas pystyy kääntämään päätelaitetta itselleen sopivaan asentoon. 3.4 Sirukortit Suomessa Korttien liikkeellelaskijat vastaavat maksukorttimuutoksista. Käyttötavan kokeiluprojektin alkaessa kotimaassa liikkeelle laskettuja sirukortteja olivat Nordean, OKO:n ja Sampo Pankin liikkeelle laskemat Visa Electron kortit. Kesäkuussa 2004 oli Visa Electron kortteja kokonaisuudessaan 1,3 miljoonaa, joista sirullisia noin kpl. Koska kokeiluprojektissa käytettiin Suomessa liikkeelle laskettuja Visa Electron - yksisovelluskortteja, ei asiakkaan tarvinnut tehdä sovellusvalintaa pankki- ja luottokorttimaksamisen välillä.

9 9 4 KOKEILUPROJEKTIN ESITTELY 4.1 Vaiheistus ja toteutetut toimenpiteet Käyttötavan kokeiluprojekti käynnistyi kesäkuussa Projektin toteutus jaettiin kolmeen eri vaiheeseen (Kuva 1.). Ensimmäisessä vaiheessa kauppa toimi sirumaksupäätekäsittelyn osalta teknisenä testausympäristönä, jossa ohjatusti järjestelmävastaavan paikalla ollessa tehtiin ostotapahtumia eri pankkien korteilla. Teknisessä pilotissa testattiin kaikki Suomessa kesäkuussa 2004 Suomessa liikkeelle lasketut Visa Electron-korttityypit (Nordea, OKO, Sampo) sekä suoritettiin Visan end-to-end testi. Toiseen vaiheeseen siirtyminen edellytti, että teknisessä pilotissa havaitut virhehavainnot pankin ja kaupan järjestelmässä korjattiin. Toinen vaihe laajensi sirukorttimaksamisen 80 henkilön pilot-ryhmän käyttöön. Tähän osallistujamäärältään rajattuun käyttövaiheeseen valittiin korttimaksamisen ja konseptikehityksen asiantuntijoita kaupan ryhmien, pankkien ja korttien liikkeellelaskijoiden piiristä.. Toisen vaiheen toteutuksessa oli tauko , koska pilottikaupan pankkiyhteys vaihtui. Toinen vaihe jatkui vielä kahden viikon ajan tällä rajatulla käyttäjäryhmällä, minkä jälkeen kaupan kaikilla asiakkailla oli mahdollisuus käyttää sirumaksupäätettä, jos he maksoivat ostoksensa sirullisella Visa electron kortilla. Kassahenkilöt opastivat asiakkaita maksamismenettelyssä. Kolmas vaihe käynnistyi Suomen Kaupan Liiton sirukorttimaksamisen tiedotustilaisuudella. Käyttötavan kokeiluprojekti päättyi EMV-PROJEKTIN KOKONAISKESTO Tekninen PILOT Rajattu PILOT n. 80 hlöä VERSIOVAIHTO OKO-TESTI TUOTANTO vain 80 hlöä JULKINEN PILOT EMV-PILOTOINTI JOULUTAUKO EMV-PILOTOINTI VK 24 VK 32 VK 49 VK VK Kuva 1: EMV-kokeiluprojektin vaiheistus

10 Projektiorganisaatio Projektin asettajana oli Kaupan Keskusliiton (Suomen kaupan Liiton) maksuvälinetoimikunta. Projektiryhmänä toimi käyttöpisteryhmä, jonka työhön osallistuivat Pasi Hyyryläinen (SOK), Ismo Päivölä (Luottokunta), Jukka-Pekka Rautiainen (Kesko), Matti Räisänen (KKL/SK), Tuula Taponen (Kesko), Sami Tuomainen (Tradeka) ja Ilkka Wentus (SOK). 4.3 Projektikohteen esittely Kauppa Kokeiluprojektin kauppana toimi K-supermarket Arabia osoitteessa Hämeentie 111. Kauppiaana on Sami Sivonen Kaupan myynti- ja maksupäätesovellus Kaupassa oli Fujitsu Services Oy:n toimittama, Ruokakesko Oy:n käyttämä pckassapohjainen K90NT-myymäläjärjestelmä. Järjestelmä koostui ISS90 järjestelmän sovellusohjelmistosta laajennettuna sirukorttimaksamisen ominaisuuksilla ja ISS90 järjestelmän varusohjelmista. Toiminnallinen muutos suunniteltiin kokeiluprojektia varten. Myyntisovellukseen tehtiin laajennus, joka mahdollisti sirukorttimaksamisen. Muutokset tehtiin kaupan kassajärjestelmän maksamistoiminnallisuuteen ja se koski vain ohjelmisto-osaa, joka käsittelee maksukorttitapahtumia. Jo kokeiluprojektin alkuvaiheessa tiedostettiin, että projektista saadut palautteet saattavat aiheuttaa myyntisovellukseen muitakin muutosvaatimuksia. Kokeiluprojektissa käytetty Fujitsun ISS90 järjestelmä sertifioitiin Myyntisovelluksen laajennus oli POS EMV -sovellus, joka kommunikoi myyntisovelluksen ja sirumaksupäätteen välillä. Seuraavassa on kuvattu sirukorttimaksamisen käsittely: 1) Kassahenkilö aloittaa maksukorttitapahtuman näppäilemällä KORTTI- näppäintä. 2) Myyntiohjelmisto tarkastaa, onko sirukortti syötetty sirumaksupäätteeseen. Kun sirukortti on lukijassa, käsittelyprosessi käynnistyy. Jos sirukorttia ei syötetä sirumaksupäätteeseen, myyntisovellus odottaa joko maksutavan muuttamista tai magneettijuovakortin lukua kassahenkilön näppäimistöltä. 3) Riippuen edellisen toiminnoista järjestelmä käynnistää joko sirukorttimaksamisprosessin tai magneettijuovankortin käsittelyprosessin. Sirukortin käsittelyprosessi etenee seuraavan sivun kaavion mukaisesti:

11 11 Tapahtuma Kassahenkilön näyttö Asiakkaan näyttö sirumaksupäätteessä Myynti käynnistää kuitin Normaali myyntinäyttö SEURAAVA ASIAKAS Kassahenkilö painaa * Kassahekilö painaa KORTTI - näppäintä Asiakas syöttää sirukortin Sirukorttitapahtuman käsittely alkaa. Sirukortti luetaan ja maksusovellus valitaan. Sirumaksupääte palauttaa kassajärjestelmälle (POS) sirukortin datan. POS tarkistaa kortin ja löytää kortin tiedot (scheme). Kassahenkilö painaa KORTTI - näppäintä. POS asettaa tarvittavat parametrit ja sirukorttitapahtuma etenee. ARQC (varmennus) pyyntö tullut kortilta OLA (online varmennusohjelmaa) kutsutaan OLA vastausviesti saatu OLA tieto lähetetty kortille. Kortti / Sirumaksupääte hyväksyvät tapahtuman. Asiakkaan kuitti tulostetaan. Myyntisovellus odottaa kunnes kortinhaltija ottaa kortin sirumaksupäätteestä. KORTTI TARKISTAN KORTTIA ODOTA TARKISTAN KORTTIA ODOTA TARKISTAN KORTTIA ODOTA TARKISTAN KORTTIA ODOTA ASETA KORTTI [SOVELLUS] ODOTA (Projektissa ei sirumaksupääte käsittele monisovelluskortteja) [SOVELLUS] ODOTA [SOVELLUS] ODOTA [SOVELLUS] ODOTA PIN SYÖTTÖ EUR 1.23 ODOTA SYÖTÄ PIN VARMENNAN ODOTA VARMENNUS XXXXX ODOTA VARMENNUS XXXXX ODOTA VARMENNETTU OTA KORTTI PROSESSOIN, ODOTA PROSESSOIN, ODOTA PROSESSOIN, ODOTA OTA KORTTI Tapahtuma suoritettu TAPAHTUMA VALMIS TAPAHTUMA VALMIS MYYNTI YHTEENSÄ xxx.xx SEURAAVA ASIAKAS

12 12 Toteutuksessa on huomioitu seuraavat määritykset: EMV Specifications. Books Receipt LOG description (changes because of EMV) EMV Maksupäätteen käyttöliittymän suositukset. EMV-projekti / LK EMV Kortinhaltijan päätelaitteen suositukset. EMV-projekti / LK Sovellus ei tue tunnusluvun käyttöä magneettijuovakortilla maksettaessa Sirumaksupääte Ohjelmisto muutosten lisäksi tarvittiin erillinen sirumaksupääte, joka kytkettiin kassatyöasemaan. Kassalinjassa oli kaikkiaan 5 kassaa, joista kahteen pc-kassaan asennettiin EMVsirukorttimaksamisen edellyttämät lisäkomponentit, Trintechin Smart 5000 integroitu siruja magneettijuovakortin lukija sekä tunnuslukunäppäimistö. EMV-päätteenä käytetty Trintech Smart 5000 päätelaite asennettiin kassapöytään asiakkaan puolelle välittömästi kassan kirjoitusalustan jälkeiseen tilaan. Näkyvin muutos nykykäytäntöön nähden on, että sirumaksupääte asennetaan asiakkaan käyttöön. Sirukortilla maksaessaan asiakas syöttää sirukorttinsa sirumaksupäätteeseen maksutapahtuman aikana ja tunnusluku (PIN) toimii asiakkaan tunnisteena. Magneettijuovaiset maksukortit toimivat kuten aiemmin eli kortinhaltija antaa kortin kassahenkilölle ja ostokset hyväksytään allekirjoituksella Maksukorttiaineistot Yhteyskäytännöt kaupasta pankkeihin ovat pankkikohtaisia. Maksukorttiaineistot välitettiin EMV-standardin mukaisessa sanomamuodossa Sampo Pankkiin saakka. Käyttötavan kokeiluprojektissa pidettiin tauko , jonka aikana rakennettiin maksukorttikäsittelysäännöt Osuuspankkia varten. Tauon aikana kaupan maksukorttiaineistot välitettiin OKO-pankkiin pankkiyhdistyksen aiemman sanomakuvauksen mukaisessa muodossa. EMV-sanomakäsittelyt ja yhteyskäytännöt tuotteistettiin ja testattiin yhteistyössä Osuuspankin kanssa. Käyttötavan kokeiluprojekti jatkui Osuuspankin pankkiyhteydellä Pankin järjestelmä käsitteli lähetyserän ja suoritti pankkikorttitapahtumien clearingin sekä asetti luottokorttiaineistot luottokorttiyhtiöittäin noudettavaksi. 4.4 Sirukortin toteutusprojektin kustannukset Tarvitun laitteiston sertifiointi, asennus ja ylläpitokustannuksista vastasi Luottokunta. Projektin kustannuksista vastasivat henkilötyön osalta projektin taustayhteisöt kukin itsenäisesti.

13 13 5 SIRUKORTIN KÄYTTÖTAVAN KOKEILUPROJEKTIN TULOKSET 5.1 Yleistä Projektissa selvitettiin sirukorttimaksamisen infrastruktuuriin liittyviä teknisiä muutosvaatimuksia ja saatiin ensimmäistä kertaa havaintoja sirukortti-infrastruktuurin toimintavarmuudesta maksamisen tuotantoympäristössä Suomessa. Tekniset havainnot ja mittaustulokset käsitellään kappaleessa 4.2 Sirukortti-infrastruktuurin tekninen toimintavarmuus kokeiluprojektissa. Sirukortilla maksettaessa asiakas itse osallistuu maksutapahtumaan nykyistä enemmän, mikä aluksi väistämättä näkyy maksamisen hidastumisena nykykäytäntöön nähden. Projektissa tehdyt mittaustulokset maksamistapahtumien kestoista on esitetty kappaleessa 4.3 Maksutapojen kestoajat kokeiluprojektissa. Lisäksi projektin aikana selvitettiin, millaisia muutoksia sirukorttimaksaminen tuo päivittäistavarakaupan kassatyöskentelyyn. Havainnot maksamisprosessista ja toimintaympäristöstä on kirjattu kappaleeseen 4.4 Havaintoja sirukorttimaksamisprosessista. Käyttötavan kokeiluprojekti tuotti yhteistä viestintämateriaalia yhteistyössä pankkiyhdistyksen viestintätyöryhmän kanssa. Viestintämateriaalista löytyy vastauksia sirukorttimaksamiseen liittyviin kysymyksiin sekä suositukset käytettävistä termeistä. 5.2 Sirukortti-infrastruktuurin tekninen toimintavarmuus kokeiluprojektissa Kaupan järjestelmässä havaitut virheet Kaupan järjestelmässä havaitut virheet liittyivät pankkiin välitettävään maksupääteaineistoon, kassan käynnistykseen, sirukorttiaineiston muodostamiseen sekä varmennuskäsittelyyn. Kaikki virhehavainnot kirjattiin seurantajärjestelmään ja analysoitiin yhteistyössä kaupan, pankin ja järjestelmätoimittajan kanssa. Ohjelmistovirheiksi todetut virheet korjattiin ensin järjestelmätoimittajan kehitysympäristöön, jossa muutokset testattiin. Testauksen jälkeen korjattu ohjelmisto päivitettiin kauppaan. Kassasovelluksesta löydettiin ja korjattiin pilot -käyttöä edeltävässä tuotantotestissä 7 vakavaa ja 2 kiireellistä virhettä. Rajatun pilot ryhmän palautteissa löytyi kolme järjestelmätoimittajalle ohjattua, sovelluksen toimintaan liittyvää virhehavaintoa, jotka liittyivät kanta-asiakaskortin käsittelyyn ja tunnusluvun virheelliseen näppäilyyn. Lisäksi kaupan järjestelmässä havaittiin seuraavat kaupan ja pankin välisten sanomien muodostamiseen liittyvää virheet: Kaupan päästä muodostettu aineisto kaatui siirtovirheeseen. Virhe oli kaupan päässä tapahtuvassa tarkistenumerolaskennassa Pankkiin lähtevän tilityserän kenttä f43 oli väärän mittainen Pankkiin lähtevän tilityserän kentän f47-lisätiedot pituus on väärin Maksunsaajan päätetunnus ei ole yksilöivä kenttä F41 Virheet korjattiin mennessä.

14 Ohjelmistojen ja päätelaitteiden sertifiointi Kaupan maksupääteohjelmistoihin tehtyjen EMV-määritysten mukaisten kehityspiirteiden sertifiointi vie aikaa. Kokeiluprojektissa todettiin, ettei hyväksytty maksupäätesertifiointi sulje pois virheiden mahdollisuutta, sillä sertifioinnin jälkeen järjestelmään tehdään käyttöönottovaiheessa asiakaskohtaista parametrointia Sanomaliikenteessä havaitut virheet Kokeiluprojektin aikana raportoitiin kolme virhettä/puutetta. Avain- ja parametriaineistojen nouto ja päivitys tehtiin manuaalisesti koko pilot-projektin ajan. Järjestelmätoimittaja huolehti uudet korttisarjat sisältävien BIN- ja AID-taulujen ylläpidosta. Tiedot saatiin päivitettyä etähuoltoyhteyspalvelun avulla, mutta aineistojen lataaminen kaupan sirumaksupäätteisiin vaati käynnin paikan päällä. Perusvaatimuksena järjestelmäinfrastruktuurissa on avain- ja parametriaineistojen nouto normaalin pankkiyhteyden aikana. Kaupan järjestelmän tulee hallita korttien avainaineistojen ja parametriaineistojen välitysmekanismit automaattisesti aina sirumaksupäätteeseen saakka. Käyttötavan kokeiluprojektissa tämä työ tehtiin manuaalisesti. Pankilta EMV- muodossa tulevasta palauteaineistosta puuttui kortinantajatunnus. Uusi muoto vastaa muutoin vanhaa, mutta 7-tietue (yhteenveto, jossa on kortinantajan nimi) puuttuu. Tietuetunnukset ovat uudessa palautteessa erilaiset Pankkien ja Luottokunnan järjestelmissä havaitut virheet Kokeiluprojektin aikana pankkien järjestelmistä raportoitiin kaksi virhettä, jotka molemmat liittyivät maksukorttitapahtuma-aineiston vastaanottoon ja välitykseen. Molempien pankkien sekä Sampo Pankin että Osuuspankin järjestelmissä havaittiin virhe, joka liittyi kaupan jäsenliikenumeron käsittelyyn pankin järjestelmässä. Havaitut virheet korjattiin välittömästi. Keskeisin virhe liittyi Luottokunnan jäsenliikenumeron käsittelyyn aineiston vastaanotto-, purku- ja pakkaamisprosessissa. Aineisto muodostamisen jälkeen aineiston jäsenliikenumeron pituus muuttui ja lähti Luottokuntaan vain 6 merkin mittaisena. Lisäksi pankin järjestelmä muutti kaupasta tulleen aineiston maksutapahtumatietueen aina määrätyn pituiseksi. Puutteellisesta jäsenliikenumerosta johtuen kaupan tilitysaineistot jouduttiin käsittelemään manuaalisesti Luottokunnassa. Pisimmillään tilitykset tulivat 25 vuorokautta myöhässä. Asia selvitettiin Luottokunnan ja kaupan kanssa elokuun 2004 aikana. Virheet korjattiin kokeiluprojektin aikana mennessä. Pankki ei ollut myöskään asettanut BIN- ja AID-tauluja kaupan maksupäätejärjestelmän noudettavaksi.

15 Varmennuspalvelussa havaitut virheet Varmennuspalvelussa havaittiin kaksi virhettä: maksupäätteen sirukorttisovellus tulkitsi virheellisesti kassalta tulleen viestin edellisen sirutapahtuman peruutukseksi. Luottokunnan lähettämä varmennuskysely ei mennyt Nordea Ruotsiin asti, vaan jäi Visan tapahtumakäsittelyverkkoon. Molemmat virheet selvitettiin kesäkuun 2004 aikana Havainnot Trintech Smart sirumaksupäätteestä Kokeiluprojektin alussa päätelaitteita ei oltu kiinnitetty kassapöytään. Projektin lopulla päätelaitteen käsittelyn helpottamiseksi kassapöytään asennettiin Space Pole -jalusta, jonka kanssa päätelaitteen käsittely onnistui paremmin. Jalustan käyttö mahdollistaa asiakkaalle päätelaitteen helpomman käsittelyn sekä estää päätelaitetta rikkoutumasta. Jalustaan asennettu päätelaite on liikuteltavissa ylä-ala -suunnassa sekä kierrettävissä sivusuunnassa. Kassajärjestelmään integroitu sirumaksupääte tarvitsee sekä kaapeliyhteyden kassatyöasemaan että oman erillisen virransyötön kassapöydässä Havainnot liikkeelle lasketuissa sirukorteissa Projektissa ei tullut havaintoja virheistä Visa Electron-korteissa. Sirukortilla maksettaessa asiakas valitsee monisovelluskortin käyttötavan. Kokeiluprojektissa käytetty, toukokuussa 2004 sertifioitu, järjestelmä antoi asiakkaalle mahdollisuuden tehdä maksutavan valinnan. Riippumatta siitä valitsiko asiakas pankki- tai luottokorttisovelluksen, käsitteli järjestelmä tapahtumat pankkikorttitapahtumina. Kaikki monisovelluskortilla tehdyt tapahtumat tehtiin pankkien henkilökunnan korteilla. 5.3 Maksutapojen kestoajat kokeiluprojektissa Maksutapojen kestoksi mitattiin kassanhenkilön Välisumma -näppäimen painalluksesta hetkeen, jossa järjestelmän kuittikirjoitin leikkaa asiakkaalle tulostettavan kuitin. Kokeiluprojektissa mitattiin myös aikaa, joka alkaa sirumaksupäätteen kassalaitteelta saamasta signaalista ja päättyy sirukortin käsittelytoimenpiteiden jälkeen siihen, kun laite on valmis ottamaan seuraavan korttitapahtuman prosessoitavaksi. Järjestelmäteknisesti sirukortilla maksaminen ei poikkea tapahtumakestolta muista korttimaksutapahtumista, jos käytössä on vähintään ADSL-tasoinen tietoliikenneyhteys. Mitattuja maksutapoja olivat käteismaksaminen, magneettijuovakortilla tehty korttitapahtuma sekä sirumaksupäätteellä tehty korttitapahtuma. Sirukorttimaksun asiakas hyväksyi syöttämällä PIN-tunnuslukunsa.

16 Kokeiluprojektissa mitatut maksuajat Raportti pohjautuu seuraaviin tapahtumamääriin: Käteismaksaminen kpl magneettijuovakorttitapahtuma 7873 kpl Sirukorttitapahtuma 959 kpl Maksuaikoja mitattiin kokeiluprojektissa ajalla Mittaustulokset on esitetty taulukossa 1. Taulukon vasen pylväs kuvaa kaikkien maksutapahtumien keskiarvon. Oikea pylväs kuvaa keskiarvon 90 %:sta tapahtumista. Se on laskettu poistamalla 5 % otoksen molemmista ääriarvoista, otoksen hitaimmat ja nopeimmat tapahtumat. Tapahtuman keston keskiarvo maksutavoittain 0:00:35 0:00:30 0:00:26 0:00:22 0:00:17 0:00:13 0:00:09 0:00:04 0:00:00 Käteistapahtuma Korttitapahtuma EMV PIN Keskiarvo 0:00:18 0:00:26 0:00:31 Keskiarvo (90%) 0:00:14 0:00:16 0:00:27 Taulukko 1: Kokeiluprojektissa mitatut maksutapojen kestoajat Hitautta sirukortilla maksamiseen tuo uuden toimintatavan opettelu. 5.4 Havaintoja sirukorttimaksamisprosessista Käyttötavan kokeiluprojektin havaintoja tarkasteltiin maksamisprosessin mukaisessa järjestyksessä. Prosessi käynnistyy sirumaksupäätteen kehottaessa asiakasta syöttämään sirukortti sirulukijaan ja päättyy asiakkaan vastaanottaessa ostoskuitin Sirukortin syöttö maksupäätteeseen Maksamisprosessin alkuvaiheessa asiakas näkee ostostensa yhteissumman kassajärjestelmän asiakasnäytöltä. Sirumaksupääte ei ilmoita ostosten summaa vielä siinä vaiheessa, kun se pyytää asiakasta syöttämään kortin. Asiakas aloittaa maksamisen syöttämällä itse sirukorttinsa lukijaan. Tämä vaatii sekä kassahenkilöltä että asiakkaalta uuden toimintatavan omaksumista.

17 17 Jos asiakas käyttää kanta-asiakaskorttia, on se annettava kassahenkilölle käsiteltäväksi ennen maksamisprosessia. Palautteenantajat tiedustelivatkin, milloin kanta-asiakassovellus toteutetaan sirulle. Tämä useiden eri korttien liikuttelu asiakkaan ja kassahenkilön välillä hidastaa prosessia. Asiakkaiden oli vaikea hahmottaa, miten päin sirukortti syötetään sirumaksupäätteeseen. Lisäksi käyttötapauksia analysoitaessa todettiin, että asiakas tai kassahenkilö joutui useassa tapauksessa varmistamaan, onko sirukortti työnnetty sirumaksupäätteessä riittävän syvälle, koska järjestelmä ei tunnistanut sirukorttia. Analysoiduissa projektin 959 sirumaksutapahtumassa keskimääräinen kortin asettamisen opettelu vei aikaa 11 sekuntia sirumaksutapahtumaa kohti. Sirumaksupäätteen tunnistettua kortin näkyvät korttitiedot myös kassahenkilön näytössä. Kassahenkilön tuli tässä vaiheessa painaa KUITTI- näppäintä, jolloin ostosten summa ja tunnusluvun syöttökehote esitettiin sirumaksupäätteen näytöllä asiakkaalle. Prosessin etenemisen kuittaus näppäimistöllä todettiin olevan tarpeeton työvaihe Tunnusluvun (PIN) käyttö Kokeiluprojektin alussa tunnusluvun syöttö jäi monelta asiakkaalta kesken, koska maksupäätteen infoteksti ei erikseen kehottanut painamaan Enter näppäintä tunnusluvun syötön päätteeksi. Näytöllä luki vain "SYÖTÄ PIN". Sirumaksupäätteen infotekstejä muutettiin projektin aikana siten, että Enter -näppäimen käytöstä muistutettiin. Tunnusluvun syöttö päivittäistavarakaupan kassalla on vielä uutta ja käyttö vaatii totuttelua. Ensimmäisillä käyttökerroilla asiakkaat kokivat epävarmuutta syöttäessään tunnuslukua. Kun taas asiakas tottui käyttämään tunnuslukua, ilmeni joissakin tapauksissa, että tunnusluvun syöttö aloitetaan liian aikaisin. Myös tästä syntyi virhetilanne, joka hidasti maksamisprosessia. Hyväksytyn tunnusluvun syötön jälkeen järjestelmä tekee sirukorttitapahtumalle onlinevarmennuksen sirukortin sitä edellyttäessä. Myyntiluvan saatuaan järjestelmä tulostaa kassakuitin ja sirumaksupäätteeseen ilmestyy teksti "OTA KORTTI". Asiakkaan hyväksyessä maksutapahtuman tunnusluvulla, ei henkilöllisyyttä tarvitse tarkistaa Maksutapahtuman päättyminen Ostotapahtuman lopuksi kassahenkilö ojentaa asiakkaalle ostoskuitin. Ostoskuitille tulostuu Veloitus -kenttään Sirukortti luettu -teksti ja Veloitus -tekstin alle PIN syötetty - teksti. Lisäksi kuitille tulostuvat AID- ja TC -koodit. Kokeiluprojektissa havaittiin, että moni kortinhaltija unohti maksukorttinsa sirumaksupäätteeseen maksamisen jälkeen. Sirumaksupäätteessä on äänisignaali, joka viestittää maksupäätteeseen jääneestä kortista. Kassaympäristö on kuitenkin sen verran meluisa, ettei signaali kuulu. Kaikissa kokeiluprojektin tilanteissa, joissa kortti jäi maksupäätteeseen, kassahenkilö ehti informoida asiakasta tästä ennen tämän poistumista kaupasta.

RAHAXI Hypercom T2100

RAHAXI Hypercom T2100 RAHAXI Hypercom T2100 Käyttäjän Opas 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1. Rahaxi-palvelu... 2 1.2. Yhteystiedot... 2 2. HYPERCOM T2100 MAKSUPÄÄTE... 3 2.1. Pakkauksen purkaminen...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Lumo-maksupääteratkaisu Ingenico IPP350 sirupääte

KÄYTTÖOHJE Lumo-maksupääteratkaisu Ingenico IPP350 sirupääte KÄYTTÖOHJE Lumo-maksupääteratkaisu Ingenico IPP350 sirupääte SISÄLTÖ 1. Sirupääte... 3 2. Maksukorttitapahtuma... 4 2.1 Tapahtumatyypin valinta (siru/juova tai näppäily)... 4 2.2 Maksukorttitapahtuma sirulla...

Lisätiedot

SIRU JA TUNNUSLUKU Kysymyksiä ja vastauksia

SIRU JA TUNNUSLUKU Kysymyksiä ja vastauksia 1 SIRU JA TUNNUSLUKU Kysymyksiä ja vastauksia Sisältö KORTTIEN KÄYTTÖÖNOTTO... 2 AIKATAULUT... 2 KORTTIEHDOT... 3 MITEN TOIMIA KAUPASSA TAI RAVINTOLASSA?... 3 TUNNUSLUVUN KÄYTTÖ... 5 ONGELMAT MAKSUTAPAHTUMAN

Lisätiedot

RAHAXI Hypercom T4220. Käyttöohje

RAHAXI Hypercom T4220. Käyttöohje RAHAXI Hypercom T4220 Käyttöohje 1 Sisällysluettelo: 1 RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1 Rahaxi-palvelu... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 2 HYPERCOM T4220 MAKSUPÄÄTE... 4 2.1 Pakkauksen purkaminen... 4 2.2 Maksupäätteen

Lisätiedot

Siru ja tunnusluku. Elokuu 2007

Siru ja tunnusluku. Elokuu 2007 Siru ja tunnusluku Elokuu 27 Siru ja tunnusluku Euroopassa siirrytään kortilla maksamisessa sirukortteihin ja sirukortit ovat laajasti käytössä jo useissa Euroopan maissa. Myös Suomessa on otettu sirukortit

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Luottokunnan maksupääteratkaisu Ingenico ML-30 sirupääte

KÄYTTÖOHJE Luottokunnan maksupääteratkaisu Ingenico ML-30 sirupääte KÄYTTÖOHJE Luottokunnan maksupääteratkaisu Ingenico ML-30 sirupääte SISÄLTÖ 1. Sirupääte... 3 2. Maksukorttitapahtuma... 4 2.1 Tapahtumatyypin valinta (siru/juova tai näppäily)...4 2.2 Maksukorttitapahtuma

Lisätiedot

Rahaxi Thyron maksupääte pikaohje

Rahaxi Thyron maksupääte pikaohje Rahaxi Processing Oy Asiakaspalvelu puh. 09-612 0730 Versio 1.0, 12.10.2006 1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo... 1 2 Maksupäätteen käynnistys... 2 3 Yleiset toiminnot... 2 3.1 Valikoiden selaus...

Lisätiedot

OHJEET LIIKEPAIKOILLE

OHJEET LIIKEPAIKOILLE OHJEET LIIKEPAIKOILLE DINERS CLUB -KORTIN TUNNISTAMINEN Yhteistä kaikille Diners Club -korteille on vasemmassa yläkulmassa oleva Diners Clubin logo. Kortin etupuolelle on kohopainettu kortin numero, kortinhaltijan

Lisätiedot

OHJEET LIIKEPAIKOILLE

OHJEET LIIKEPAIKOILLE OHJEET LIIKEPAIKOILLE DINERS CLUB -KORTIN TUNNISTAMINEN Yhteistä kaikille Diners Club -korteille on vasemmassa yläkulmassa oleva Diners Clubin logo. Kortin etupuolelle on kohopainettu kortin numero, kortinhaltijan

Lisätiedot

MINIKASSA käyttöohje. Nets Finland Oy. v.1.3. MiniECR Guide for Telium2. Classification. Document type Instruction. Document description.

MINIKASSA käyttöohje. Nets Finland Oy. v.1.3. MiniECR Guide for Telium2. Classification. Document type Instruction. Document description. Oy MINIKASSA käyttöohje v.1.3 1 (9) Contents 1. YLEISTÄ... 3 1.1 MINIKASSA... 3 1.2 NÄPPÄIMISTÖ JA TOIMINNOT... 3 1.3 VALIKOISSA LIIKKUMINEN... 3 1.4 TAPAHTUMIEN LÄHETYS... 4 2. MINIKASSA... 4 2.1 MYYNTITAPAHTUMA...

Lisätiedot

Sirulliset maksukortit ja niiden käyttö potilaan monipalvelupäätteessä

Sirulliset maksukortit ja niiden käyttö potilaan monipalvelupäätteessä Sirulliset maksukortit ja niiden käyttö potilaan monipalvelupäätteessä Arno Ekström Diplomityöseminaari 16.2.2010 Työn valvoja: Harri Haanpää Työ tehty Miratel Oy:lle Sisältö Työn tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

1. Käynnistäminen ja käyttäjätunnus

1. Käynnistäminen ja käyttäjätunnus 1. Käynnistäminen ja käyttäjätunnus Kun laite saa virtaa joko akusta tai muuntajasta niin se käynnistyy: Boot... Latauksen jälkeen, silloin kun laitteeseen on määritelty useampi käyttäjä, se pyytää näppäilemään

Lisätiedot

Käyntiosoite: Hitsaajantie 17, 10300 KARJAA 0500-401 655 www.kassajapc.com

Käyntiosoite: Hitsaajantie 17, 10300 KARJAA 0500-401 655 www.kassajapc.com HYPERCOM M4100-maksupäätteen käyttöohje Sisällysluettelo: 1 RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1 Rahaxi-palvelu... 2 1.2 Yhteystiedot... 2 2 HYPERCOM M4100 MAKSUPÄÄTE... 3 2.1 Pakkauksen purkaminen... 3 2.2 Maksupäätteen

Lisätiedot

Ingenico iwl250 3G. Käyttöohje

Ingenico iwl250 3G. Käyttöohje Ingenico iwl250 3G Käyttöohje Nets Oy:n maksupääte Ingenico iwl250 3G Kiitos, että valitsit Nets Oy:n maksupäätteen. Olemme pyrkineet tekemään siitä mahdollisimman helppokäyttöisen. Myös tämä käyttöohje

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Maksupääte

Palvelukuvaus. Maksupääte Palvelukuvaus Maksupääte 15.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 2 Käsittely...3 2.1 Aineiston muodostaminen...3 2.2 Aineiston lähetys pankkiin...3 2.3 Aineiston tarkistus pankissa...3 2.4 Lähetyksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) POPLATEK OY / 201412. Yomani XR maksupäätteen käyttöohje. Poplatek Oy

KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) POPLATEK OY / 201412. Yomani XR maksupäätteen käyttöohje. Poplatek Oy KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) Yomani XR maksupäätteen käyttöohje Poplatek Oy KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yomani XR- maksupäätteen käyttöönotto... 3 1.2 Pakkauksen sisältö... 3 1.3 Maksupäätteen

Lisätiedot

Ingenico ict250. Käyttöohje

Ingenico ict250. Käyttöohje Ingenico ict250 Käyttöohje Nets Oy:n maksupääte Ingenico ict250 Kiitos, että valitsit Nets Oy:n maksupäätteen. Olemme pyrkineet tekemään siitä mahdollisimman helppokäyttöisen. Myös tämä käyttöohje on pidetty

Lisätiedot

1.1 Maksupäätteen kytkeminen 2 1.2 Yhteyden testaus 3

1.1 Maksupäätteen kytkeminen 2 1.2 Yhteyden testaus 3 SISÄLLYS: 1. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 1.1 Maksupäätteen kytkeminen 2 1.2 Yhteyden testaus 3 2. TAPAHTUMAT 2.1 Maksutapahtuman teko sirulla 4 2.2 Maksutapahtuman teko juovalla 6 2.3 Offline tapahtuman teko 7

Lisätiedot

HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla.

HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla. RAHAN LATAAMINEN COMET-MAKSULAITTEESEEN SATUNNAISKOODEJA KÄYTTÄMÄLLÄ HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla. Voit käyttää Comet maksulaitteen lataamista

Lisätiedot

Miten SEPA-uudistus vaikuttaa kortilla maksamiseen yrittäjän näkökulmasta? Hanna Willner 15.11.2010

Miten SEPA-uudistus vaikuttaa kortilla maksamiseen yrittäjän näkökulmasta? Hanna Willner 15.11.2010 Miten SEPA-uudistus vaikuttaa kortilla maksamiseen yrittäjän näkökulmasta? Hanna Willner 15.11.2010 SEPA:n lähtökohdat Yhtenäinen euromaksualue tekee EU:n sisämarkkinoista ja yhteisestä valuutasta entistä

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 7.3.2007 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 SISÄLLYSLUETTELO

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 7.3.2007 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 OESPEAKER VERSIO 10.3 OSSPEAKER VERSIO 10.3 TILA: 3.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO Ohjelman asennus... 2 Radiorastien liittäminen... 2 Taustatietojen syöttö... 2 Verkon

Lisätiedot

Elisa Kassa - Myyjän ohje

Elisa Kassa - Myyjän ohje Elisa Kassa - Myyjän ohje 1. Elisa Kassan päänäkymät Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittelee asiakkaita, tuotteita ja työntekijöitä koskevia tietoja. a. Asiakaskentästä

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

AMERICAN EXPRESS GLOBAL MERCHANT SERVICES. Aloituspaketti TYÖKALUT AMERICAN EXPRESS -KORTTIEN HYVÄKSYMISEEN MAKSUVÄLINEENÄ.

AMERICAN EXPRESS GLOBAL MERCHANT SERVICES. Aloituspaketti TYÖKALUT AMERICAN EXPRESS -KORTTIEN HYVÄKSYMISEEN MAKSUVÄLINEENÄ. AMERICAN EXPRESS GLOBAL MERCHANT SERVICES Aloituspaketti TYÖKALUT AMERICAN EXPRESS -KORTTIEN HYVÄKSYMISEEN MAKSUVÄLINEENÄ. Pikaopas Kiitos, että valitsit American Expressin! Tässä oppaassa on tärkeitä

Lisätiedot

KASÖÖRI.NET RAHAXI OTI LIITTYMÄ. Versio 2007 R2 (2.1) Copyright PS Software Oy 2006-2007 All Rights Reserved Sivu 1

KASÖÖRI.NET RAHAXI OTI LIITTYMÄ. Versio 2007 R2 (2.1) Copyright PS Software Oy 2006-2007 All Rights Reserved Sivu 1 KASÖÖRI.NET RAHAXI OTI LIITTYMÄ Versio 2007 R2 (2.1) Copyright PS Software Oy 2006-2007 All Rights Reserved Sivu 1 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO 2 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO 4 Yleistä 4 Ennen asennusta

Lisätiedot

Ingenico iwl250 Bluetooth. Käyttöohje

Ingenico iwl250 Bluetooth. Käyttöohje Ingenico iwl250 Bluetooth Käyttöohje Nets Oy:n maksupääte Ingenico iwl250 Bluetooth Kiitos, että valitsit Nets Oy:n maksupäätteen. Olemme pyrkineet tekemään siitä mahdollisimman helppokäyttöisen. Myös

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNTA KANSALLISILLE PANKEILLE TASAPUOLISET TOIMINTAEDELLYTYKSET SIIRTOHINNAT SÄILYTTÄMÄLLÄ

TALOUSVALIOKUNTA KANSALLISILLE PANKEILLE TASAPUOLISET TOIMINTAEDELLYTYKSET SIIRTOHINNAT SÄILYTTÄMÄLLÄ TALOUSVALIOKUNTA KANSALLISILLE PANKEILLE TASAPUOLISET TOIMINTAEDELLYTYKSET SIIRTOHINNAT SÄILYTTÄMÄLLÄ Kirsi Klepp 20.11.2015 1 SIIRTOHINNAN MAKSAA KORTTITAPAHTUMIEN VASTAANOTTAJA KORTINMYÖNTÄJÄLLE Kortinhaltija

Lisätiedot

Ota niskalenkki suoraveloituksen päättymisestä!

Ota niskalenkki suoraveloituksen päättymisestä! Ota niskalenkki suoraveloituksen päättymisestä! Heli Merivirta Transaction Banking, Cash Management Products 21.9.2012 Suoraveloitukselle löytyy useita korvaavia palveluita Kotimainen suoraveloitus päättyy

Lisätiedot

FROGNE - KULJETTAJAN PIKAOHJE

FROGNE - KULJETTAJAN PIKAOHJE FROGNE - KULJETTAJAN Sami Reinikainen FINN FROGNE A/S Versio 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taksilaitteisto... 2 2. Laitteiston käynnistäminen ja kirjautuminen... 4 3. Perustoiminnot... 6 3.1. Kyytinäyttö...

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

SEPA - muutoksia pienille ja keskisuurille yrityksille

SEPA - muutoksia pienille ja keskisuurille yrityksille SEPA - muutoksia pienille ja keskisuurille yrityksille Yleiset toimenpiteet SEPAan siirtymiseksi Käy läpi yrityksen käyttämät maksamiskanavat (verkkopankki, pankkiyhteysohjelma, jne) ja ohjelmistot, joissa

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

Ohje EmvCard -ohjelmistoon tehtävistä asetusmuutoksista OP-korttitilityspalvelun siirtyessä OP-Pohjolan lisensseille

Ohje EmvCard -ohjelmistoon tehtävistä asetusmuutoksista OP-korttitilityspalvelun siirtyessä OP-Pohjolan lisensseille Ohje 1 Ohje EmvCard -ohjelmistoon tehtävistä asetusmuutoksista OP-korttitilityspalvelun siirtyessä OP-Pohjolan lisensseille Nets Oy Helsinki 00050 Puh. +358 9 696 41 www.ntes.fi Y-tunnus Nets etunimi.sukunimi@nets.eu

Lisätiedot

Uudet kansainväliset maksukortit ja maksupäätteet. Jo käytössä olevat SEPA-kelpoiset maksukortit. Sirua lukevien maksupäätteiden käyttöönotto

Uudet kansainväliset maksukortit ja maksupäätteet. Jo käytössä olevat SEPA-kelpoiset maksukortit. Sirua lukevien maksupäätteiden käyttöönotto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Alkusanat Korttimaksaminen uudistuu Muistilista SEPAan siirtymiseen SEPAn käyttöönotto etenee Uudet kansainväliset maksukortit ja maksupäätteet Jo käytössä olevat SEPA-kelpoiset

Lisätiedot

Nordea Debit Nordea Electron

Nordea Debit Nordea Electron Nordea Pankki Suomi Oyj HKO232 11.13 Nordea Debit Nordea Electron Kortinhaltijan opas Debit- ja Electron -korteilla Nordea asioit kotimaassa, ulkomailla ja internetissä. Jos sinulla on kysyttävää kortistasi,

Lisätiedot

Nordea First Card -sovelluksen käyttöönotto

Nordea First Card -sovelluksen käyttöönotto Valtiokonttori Ohje 1 (8) 10.10.2017 Dnro VK/797/00.00.00.01/2017 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Nordea First Card -sovelluksen käyttöönotto Valtion talousarviosta

Lisätiedot

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA TAMPEREEN TILITOIMISTO OY Täyden palvelun tilitoimisto Kaikki taloushallinnon palvelut PK-yrityksille Kirjanpidot Palkanlaskennat

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

EMV-MAKSUPÄÄTEJÄRJESTELMÄ TOIMINNALLINEN KUVAUS 21.10.2011 / V 4.2

EMV-MAKSUPÄÄTEJÄRJESTELMÄ TOIMINNALLINEN KUVAUS 21.10.2011 / V 4.2 2(20) Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 2 KÄSITTEET... 4 3 Maksupäätejärjestelmä... 7 4 Sopimukset ja hyväksyttävät kortit... 7 5 Korttien tunnistaminen ja aitouden varmistaminen... 8 6 OSTO- JA KÄTEISNOSTOTAPAHTUMA...

Lisätiedot

NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO

NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO 1 (11) NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO Sisältö 1 Web Services yhteyskanavan käyttöönotto... 1 2 Web Services varmenteiden tallennus... 2 2.1 Käyttäjätunnuksen tallennus Maksuliikenne-ohjelmistoon...

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015 Lausunto 1 (2) Klepp Kirsi EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015 Finanssialan

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa

Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa Elisa tarjoaa maksupäätteiksi Netsin Ingenico ipp350 tai iwl250 Ethernet yhteydellä ja iwl250 mallia Bluetooth yhteydellä. Jotta maksupääte toimii Elisa

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi

Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi emaksut Palvelukuvaus 1.0 Monipuoliset maksutavat verkkokauppaan Joustavat tilitykset ja raportointi Sisällys Yleistä emaksut-palvelusta... 1 Näin emaksut toimii verkkokaupassa... 1 Maksutavat... 2 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pankin rooli toimivassa verkkokaupassa. 26/02/2013 Maija Rinttilä

Pankin rooli toimivassa verkkokaupassa. 26/02/2013 Maija Rinttilä Pankin rooli toimivassa verkkokaupassa 26/02/2013 Maija Rinttilä Maksutapoja verkkokauppaan Visa/MasterCard kortit Nordean Kauppiaspalvelu Pankkien verkkomaksupainikkeet Nordean e-maksu Nettiluotto Nordea

Lisätiedot

EDUBOX opetusvideopalvelu

EDUBOX opetusvideopalvelu KÄYTTÖOHJE v17072015 EDUBOX opetusvideopalvelu Sisällysluettelo Edubox online video tutorial library 2 Yleistä 3 Rekisteröityminen Käyttöoikeuden hankinta Käyttäjäryhmän valinta Käyttöliittymä 7 Kurssinäkymä

Lisätiedot

Käyttöohje. ict250e ipp350 iwl250g iwl250b

Käyttöohje. ict250e ipp350 iwl250g iwl250b Käyttöohje ict250e ipp350 iwl250g iwl250b 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Maksupäätteen käyttöönotto 4 1.1 Toimituspakkauksen sisältö 4 1.2 ICT250E asennus 5 1.3 IPP350 asennus 5 1.4 IWL250B / G asennus 6 1.5

Lisätiedot

COMET-MAKSULAITTEEN LATAAMINEN MINIUSB-KAAPELIA KÄYTTÄMÄLLÄ

COMET-MAKSULAITTEEN LATAAMINEN MINIUSB-KAAPELIA KÄYTTÄMÄLLÄ COMET-MAKSULAITTEEN LATAAMINEN MINIUSB-KAAPELIA KÄYTTÄMÄLLÄ Comet -maksulaitteen lataaminen MiniUSB-kaapelia käyttämällä: Suosittelemme Comet maksulaitteen lataamista MiniUSB-kaapelia käyttäen; lataaminen

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

Nordea Debit Nordea Electron. Kortinhaltijan opas

Nordea Debit Nordea Electron. Kortinhaltijan opas Nordea Debit Nordea Electron Kortinhaltijan opas 1 Jos sinulla on kysyttävää kortistasi, autamme mielellämme. ulkomailla Nordea Debit- ja Electron -korteilla asioit kotimaassa, ja internetissä. Nordea

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 4.0.3 2(8) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 4 3. Tapahtuman tilakyselyn tiedot... 4 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

Tyky-Online: Sähköinen maksuväline liikuntaan ja kulttuuriin

Tyky-Online: Sähköinen maksuväline liikuntaan ja kulttuuriin Tyky-Online: Sähköinen maksuväline liikuntaan ja kulttuuriin Tutustu Tyky-Kuntoseteli -tuoteperheen uusimpaan jäseneen, helppoon ja monipuoliseen Tyky-Onlineen! turvallinen vaivaton nopea käyttöönotto

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

MAKSUPÄÄTEPALVELU KÄYTTÄJÄN OHJE

MAKSUPÄÄTEPALVELU KÄYTTÄJÄN OHJE 17.04.02111171717 MAKSUPÄÄTEPALVELU KÄYTTÄJÄN OHJE OY SAMLINK AB 2 (17) Asiakaspalvelun tuki Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Korttien käsittely myyntipisteissä... 4 2.1 Maksupäätejärjestelmässä

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA KÄYTTÖOHJE

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA KÄYTTÖOHJE ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA KÄYTTÖOHJE 2.5.2005 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730

Lisätiedot

Verkkopankkilinkki SUOMEN PANKKIYHDISTYS. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun

Verkkopankkilinkki SUOMEN PANKKIYHDISTYS. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Versio V 1.0/8.01.2002 MLT 01001 SUOMEN PANKKIYHDISTYS V 1.0/8.1.2002 Sisältö 1 VERKKOPANKKILINKIN

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Pakettien kuvat, hinta, toimialat, logo.

Pakettien kuvat, hinta, toimialat, logo. Pakettien kuvat, hinta, toimialat, logo. Pointin palvelupaketit tekevät korttimaksujen vastaanottamisesta nautintoa! Premium Plus -paketti on Pointin lippulaiva, johon on sisällytetty kaikki korttimaksujen

Lisätiedot

1. Mikä ASIO Notification on

1. Mikä ASIO Notification on ASIO Notification sovelluksen esittely ja testausohjeet 1. Mikä ASIO Notification on ASIO Notification on ASIO -ohjelmistoperheeseen kehitetty uusi oppilaitoksille tarkoitettu matkapuhelinsovellus ja viestintäpalvelu.

Lisätiedot

EP 9820 -A-Oh jelmaseloste

EP 9820 -A-Oh jelmaseloste & 17.1/27/74/10 R. Puranen 1974-04-01 Geologinen tutkimuslaitos Geofysiikan osasto d EP 9820 -A-Oh jelmaseloste - PETROFYSIKAALISTEN TIETOJEN LAVISTYS ARKISTOKORTEILTA R. Puranen 1974-04-01 PETROFYSIKAALISTEN

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET 30.4.2017 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin ( UUSI USB-lukija)

Lisätiedot

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN

Lisätiedot

Käyttöohje Contact WP Poca

Käyttöohje Contact WP Poca Käyttöohje Contact WP Poca 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Tilausvälityssovelluksen käynnistäminen...3 3 Poca-laitteen aktivoiminen...4 3.1 Toiminnon aktivoiminen:...4 4 Tilauksen vastaanottaminen...6

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015 TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin - MTR4-kortinlukija

Lisätiedot

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje Lumon tuotekirjaston asennusohje Asennus- ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Asennuspaketin lataaminen 4 2. Zip-tiedoston purkaminen ja sovelluksen asentaminen 4 3. Sovelluksen rekisteröiminen 7 4. Sisällön

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset korttimaksamisen häiriötekijät

Käyttäjälähtöiset korttimaksamisen häiriötekijät Korttimaksaminen ja häiriöihin Jouko Pitkänen, Myynnin kehitysjohtaja, Stockmann Oyj Käyttäjälähtöiset korttimaksamisen häiriötekijät Asiakkaalla ei ole kortilla luottoa/maksuvaraa, vaikka hän kuvittelee

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

OP-POHJOLAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO

OP-POHJOLAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO 1 (9) OP-POHJOLAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO Sisältö 1 Web Services yhteyskanavan käyttöönotto... 1 2 Web Services varmenteiden tallennus... 2 2.1 Käyttäjätunnuksen tallennus Maksuliikenne-ohjelmistoon...

Lisätiedot

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET Mobiili-tv-palvelua käytetään puhelimen mobiili-tv-sovelluksella. Tässä dokumentissa kuvatut toiminnallisuudet ovat esimerkkejä tiettyjen puhelinmallien toiminnallisuuksista.

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen

Päivi Heikkinen 8.1.2016. Julkinen Muistio 1 (5) Käteistä kaupan kassalta - yleinen palvelukuvaus 1 Käteisen saatavuus Suomessa 2 Käteistä kaupan kassalta Käteisen jakelukanavista merkittävin on Otto.-automaattiverkko, jonka kautta jaetaan

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Windows-koneilla

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Windows-koneilla Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 3 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytössä Mozzilla Firefox tai

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

SIRUKORTTIMAKSAMINEN. Yritysten kokemuksia sirukorttimaksupäätteiden käytöstä. Anne Hiirula

SIRUKORTTIMAKSAMINEN. Yritysten kokemuksia sirukorttimaksupäätteiden käytöstä. Anne Hiirula SIRUKORTTIMAKSAMINEN Yritysten kokemuksia sirukorttimaksupäätteiden käytöstä Anne Hiirula Opinnäytetyö Toukokuu 2008 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI Päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t) HIIRULA, Anne

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh.

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 1/5 ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS Navita Yritysmalli YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 010 7564 986 Käyttöönotto Matti Sihvo Koulutus Jan-Markus Viikari LAITEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen FiSMA 1.1 Monikerrosarkkitehtuuri 1 (7) FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen 1. Yleiset periaatteet FiSMA 1.1 -menetelmässä mitataan sovellusperiaatteen

Lisätiedot

Palvelun rekisteröinti Virtu - luottamusverkostoon / testipalveluun

Palvelun rekisteröinti Virtu - luottamusverkostoon / testipalveluun 1 Resurssirekisteri :: Käyttöohje Palvelun rekisteröinti Virtu - luottamusverkostoon / testipalveluun Tässä ohjeessa kerrotaan, miten lisäät uuden Service Provider (SP) palvelun Virtu - luottamusverkostoon

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

Uuden tilikarttaversion käyttöönotto

Uuden tilikarttaversion käyttöönotto Marraskuu 2013 1 (10) Uuden tilikarttaversion käyttöönotto Mallikannat ja -raportit Marraskuu 2013 2 (10) 1 Yleistä... 3 2 Uuden mallitilikartan ja raporttimallien käyttöönotto... 4 2.1 Käytössä olevan

Lisätiedot

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Palvelukuvaus Sisällys 1 Palvelun toiminta... 3 2 IBAN tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Suomen tileillä... 3 IBAN-tilinueroiden laskenta ja tarkistusta tarjotaan

Lisätiedot

Lounas on katettu. Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä. LOUNASETUJEN Nykyaikaisin maksuväline TARJOLLA

Lounas on katettu. Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä. LOUNASETUJEN Nykyaikaisin maksuväline TARJOLLA Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä. Lounas on katettu LOUNASETUJEN Nykyaikaisin maksuväline TARJOLLA Lounasetu pähkinänkuoressa ravintolalle LounasPassilla uudet asiakkaat ovesta sisään sujuvasti.

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008 Meeri Nieminen Asiakkaan vaihtoehdot Asiakkaan vaihtoehdot EMCS-järjestelmän käyttöön XML-sanomarajapinta oman järjestelmän

Lisätiedot

Maksuliiketilasto 2014, raportoitavat tiedot

Maksuliiketilasto 2014, raportoitavat tiedot Maksuliiketilasto 2014, raportoitavat tiedot Tämän taulukon tiedot raportoidaan Suomen Pankille ensimmäisen kerran helmikuussa 2015 (vuoden 2014 tiedot). Taulukko on luettelo raportoitavista tiedoista,

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot