Uutta Tiedekirjassa 8/02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutta Tiedekirjassa 8/02"

Transkriptio

1 utta iedekirjassa 8/02 74 rjen valta. uomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen ajan kynnykselle (v ) / oim. iia inonen & etri Karonen istoriallinen rkisto 116 elsinki 2002, 313 s. BN N Nid. R 27 ONMRO: 6464 eoksessa tarkastellaan tavallisesti yksinomaan isän tai isännän vallaksi ymmärrettyä patriarkaalisuutta uusista ja osin yllättävistä näkökulmista. ri aikakausia käsittelevistä artikkeleista hahmottuu patriarkaalisuuden monimuotoisuus, joka pakottaa arvioimaan uudelleen käsitteeseen ja ilmiöön liittyviä yksinkertaistuksia ja ennakkoluuloja. atriarkaalisuuden eri ulottuvuuksia tutkitaan muun muassa perheen ja erilaisten työyhteisöjen piirissä. rkisto / Julkaisutoimikunnan pj. Markku Mäenpää rkistoyhdistys rkistoyhdistyksen julkaisuja 8 ammisaari 2002, 277 s. N X Nid. R 12 ONMRO: 6412 Julkaisu on omistettu arkistoneuvos Raimo ohjolalle. en artikkelit käsittelevät mm. Joensuun maakunta-arkistoa, elektronisten aineistojen säilyttämistä, historiankirjoitusta, eurooppalaista arkistoyhteistyötä ja erityisesti suomalaisten kontakteja Viroon sekä sähköistä asiointia. rvilommi, Riitta & Kinanen, elena & Kuukka, Väinö Väinämöisen väellä. Kalevalan opetusopas n oimituksia 847 elsinki 2002, 96 s. BN N Nid. R 36 ONMRO: 6439 Kalevala kuuluu maailmankirjallisuuden suuriin runoelmiin. Kaivattu opettajan opas esittelee sekä usein käytettyjä että tuoreita ratkaisuja Kalevalan käsittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Opas keskittyy Kalevalan tarinoihin ja henkilöihin tarjoten vaihtoehtoisia käsittelytapoja eri aiheista. Moni-ilmeisyytensä ansiosta opas on apuna myös omatoimiseen opiskeluun ja kurssien itsenäiseen suorittamiseen. hrensvärd, ugustin Matka uomessa 1747 / oim. ja suom. ampo onkala n oimituksia 877 Vammala 2002, 128 s. BN N id. R 42 ONMRO: 6400 Kertomus upseeri ugustin hrensvärdin uomen-matkasta vuonna hrensvärd kirjoitti matkallaan päiväkirjaa, jota täydensivät piirrokset ja laveeraukset. hrensvärdin piirrokset kuuluvat vanhimpiin uomen luontoa ja maisemia esittäviin kuviin. Kirjaan on sisällytetty myös hrensvärdin retkikunnan virallinen suunnitelma Loviisan ja elsingin alueiden linnoittamista varten. KOarkkitehtuuriopas. Katsaus telä-uomen ekorakentamiskohteisiin = n CO-architectural Guide. ummary of cological Building in outhern Finland / oim. Matti Oijala. Käännös Kathleen ipton. uomen rkkitehtiliiton Kestävän kehityksen alaosasto KO-F & kologisen rakentamisen ja asumisen yhdistys (Raks) aarijärvi 2002, 89 s. BN Nid. R 15 ONMRO: 6423 Julkaisu on verkostolehti Raks 4/2001. Oppaan tavoitteena on ollut nostaa esiin alueita ja rakennuksia, joita ei varsinaisissa arkkitehtuurioppaissa ole esitelty. oisaalta esiin on tuotu jo aiemmin arkkitehtuurinsa ansiosta noteerattuja rakennuksia painottaen tällä kertaa lähinnä kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Kohteet edustavat ekorakentamisen eri puolia. krem, Carola Lev lycklig, glöm ej mig! Minnesböckernas historia venska litteratursällskapet i Finland & Bokförlaget tlantis krifter utgivna av venska litteratursällskapet i Finland 644 Jyväskylä 2002, 177 s. BN X (L), BN (tlantis) N nb R 40

2 ONMRO: 6434 raditionen med minnesböcker har ytterst sin bakgrund i s.k. stamböcker, som tyska adelsmän och studenter samlade referenser i på sina resor till furstehov och universitet. nder 1800-talet blev minnesböckerna småningom en flicktradition med en stark förankring i kvinnornas känslovärld. denna bok presenteras minnesböckernas historia och de rika traditionerna kring dem utgående från de över 200 minnesböcker från och 1900-talen som finns bevarade i venska litteratursällskapets arkiv. läin ihmisen mielenmaisemassa / oim. enni lomäki & Outi Lauhakangas n oimituksia 885 elsinki 2002, 300 s. BN N Nid. R 28 ONMRO: 6418 Millainen jatkumo on hahmoteltavissa ihmisen ja eläimen suhteessa kulttuurista ja ajasta toiseen, muinaisista pyyntikulttuureista nykyaikaan? Voidaanko väittää, että 1800-luvulle tultaessa ihminen oli jo tyystin kadottanut pyyntikulttuurin aikaisen tasavertaisen suhteensa eläimiin? Millaisia ovat 2000-luvun ihmisen ja eläimen suhteen elementit? Kirjassa pohditaan, miten ihminen onnistuu jäsentämään suhteensa eläimiin nykyisen tietämyksen ja eettiset kysymykset tiedostaessaan. ngström, Viljam Realizing the Global Compact rik Castrén nstitute of nternational Law and uman Rights Forum uris. Research Reports of rik Castrén nstitute 10 elsinki 2002, V + 92 pp. BN N (RR), N X (F) oft R 20 ONMRO: 6427 he Global Compact was formally launched in July s an initiative of the N ecretary-general, the Compact aims at enhancing corporate responsibility by asking participants to advocate nine principles in the human rights, labour rights, and environmental protection areas. his study conceptualizes the Global Compact. t explores the basic premises upon which the initiative builds, assesses the Compact features, and discusses its relationship to states, the N, and the international legal system. aikarainen, Raine nformaatiosta kommunikaatioon. kumeeninen keskustelu viestinnästä uomalainen eologinen Kirjallisuusseura uomalaisen eologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja 234 Vammala 2002, 372 s. BN N Nid. R 22 ONMRO: 6413 eos on ensimmäinen laaja tutkimus ekumeenisessa liikkeessä käydystä viestintäkeskustelusta. e kuvaa keskusteluiden historiallista kehitystä ja nostaa esiin ajattelussa tapahtuneet murrosvaiheet. Viestintäkysymyksiä analysoidaan laaja-alaisesti sekä ekumeenisen teologian että viestinnän etiikan ja teorioiden menetelmin. utkimus tarkastelee myös viestintäteknologiseen kehitykseen liittyviä arvo- ja periaatekysymyksiä. alla, Jaana Origin and aleoproterozoic reactivation of Neoarchean high-k granitoid rocks in eastern Finland Finnish cademy of cience and Letters nnales cademiae cientiarum Fennicae. Geologica- Geographica 163 Vammala 2002, 105 pp. BN N X oft R 25 ONMRO: 6488 alonen, Mia Kertominen terapian välineenä. utkimus vuorovaikutuksesta myllyhoidon ryhmäterapiassa n oimituksia 899 elsinki 2002, 242 s. BN N Nid. R 27 ONMRO: 6404 eos on tutkimus hoitoideologian ja vuorovaikutuksen suhteesta yhdessä terapiatyypissä, myllyhoidon ryhmäterapiassa. utkimus näyttää, miten terapeuttien vuorovaikutuskäytänteet toisaalta heijastavat ja toisaalta tukevat myllyhoidon ideologiaa. erapian perusvälineeksi tutkimuksessa hahmottuu kertominen eri muodoissaan. erapeutti kerrottaa potilaita, ohjaa kertomista, tulkitsee kerrottua ja tekee siitä johtopäätöksiä. 75

3 76 arjunen, lina Miten opettaja rakentaa pedagogisen auktoriteetin? Otteita opettajan arjesta Kasvatusalan tutkimuksia Research in ducational ciences 10 urku 2002, 514 s. BN X N Nid. R 29 ONMRO: 6487 edagogisen auktoriteetin käsite on pitkään ollut sivussa opetuksen ja kasvatuksen teorioita kehiteltäessä, mutta viime vuosina auktoriteetti on puhuttanut ja puhutellut uudelleen kasvattajia. ässä väitöskirjassa auktoriteettia tarkastellaan suhteena, jossa keskeistä on koulutyön onnistuminen samoin kuin se, että vaikutusvalta on oikeutettua. uktoriteettisuhde nähdään siten ihmisten välisenä suhteena, jossa jollakin on vaikutusvaltaa toisiin nähden tietyssä tilanteessa, paikassa ja ajassa. eikkala, Ville nequalities for Conformal Capacity, Modulus, and Conformal nvariants Finnish cademy of cience and Letters nnales cademiae cientiarum Fennicae. Mathematica Dissertationes 132 elsinki 2002, 62 pp. BN N oft R 5 ONMRO: 6492 eikkilä, uomas Vita s. ymeonis. in hochmittelalterlicher eiligenkult im Kontext Finnish cademy of cience and Letters nnales cademiae cientiarum Fennicae. umaniora 326 aarijärvi 2002, 330 s. BN N oft R 30 ONMRO: 6407 Der heilige ymeon, der 1055 in rier verstarb und bald darauf vom apst kanonisiert wurde, war einer der interessantesten eiligen des Mittelalters. s handelt sich um die erste wissenschaftliche ufarbeitung der Lebensgeschichte ymeons sowie der ntstechung und Verbreitung seines Kult. ine wichtige Rolle spielt auch die detaillierte nalyse der auf ymeon bezogenen hagiographischen exte. Die ntersuchung vermittelt ein völlig neues Bild von der Bedeutung ymeons und seines Kults. ungary and Finland in the 20th Century / d. Olli Vehviläinen & ttila ók Finnish Literature ociety tudia istorica 68 elsinki 2002, 201 pp. BN N oft R 24 ONMRO: 6465 dialogue between ungarian and Finnish historians began in the early 1980s and a number of conferences have been held in both countries. he present work is based on papers given at a conference arranged in elsinki in he articles, written by ungarian and Finnish historians, offer fresh perspectives both on the political history of the inter-war period especially with regard to parties and ideologies and on the position of the two countries during the Cold War. uovinen, rkki itch-class Constellations. tudies in the erception of onal Centricity Musicological ociety of Finland cta Musicologica Fennica 23 urku 2002, XX pp. BN X N oft R 25 ONMRO: 6445 deologiat ja identiteetit / äätoimittaja ero arasti uomen emiotiikan, uomen stetiikan, uomen aidekasvatuksen utkimusseura ynteesi 2002:2 elsinki 2002, 120 s. N R 8 ONMRO: 6489 is. mm.: arja Knuuttila, deologian loput ja alut; ltti Kuusamo, Kuvalliset identiteettisymbolit ja logosentrinen kondensaatio; ero arasti, deologia, näkyvä ja näkymätön; rma orvali, läinmetaforat ihmisen identiteetin luojina; Janne Kurki, Mitä se on tämä filosofia; Katriina iivonen, aikallisidentiteetit arjessa ja aluekehitystyössä; Marja Vuorinen, Viholliskuvien semiotiikkaa; Ritva Koskennurmi-ivonen, Kootut, kätketyt ja mittatilatut identiteetit. sää etsimässä / oim. lina adeniemi & Jouni yvönen Kansanelämän kuvauksia 60 Vaasa 2002, 251 s. BN N id. R 29 ONMRO: 6437 sää etsimässä -kirjoituskilpailun parhaimmistosta valitut 39 kirjoitusta peilaavat kukin

4 oman aikansa isäkuvaa, luvun alusta vuosituhannen vaihteeseen. Jotkut kirjoittavat valoisasta ja turvallisesta lapsuudesta, toiset synkempiä tarinoita isättömyydestä tai alkoholismista. Lähimenneisyyden isäkertomukset pohtivat isän muuttuvaa roolia kasvattajana, muutoksen tuomia ongelmia sekä uudenlaista läheisyyttä isän ja lapsen välillä. tkua ikä kaikki? Kirjoituksia naisesta, vallasta ja väkivallasta / oim. atu po, nu Koivunen, Leena-Maija Rossi & Kirsi aarikangas n oimituksia 898 ampere 2002, 314 s. BN N Nid. R 27 ONMRO: 6443 eos kokoaa yhteen neljä naistutkimuksen ajankohtaista keskustelua. Kirjan artikkelit käsittelevät puheen, varsinkin valituksen, ja puhumattomuuden sukupuolittuneisuutta, äitiyden kulttuurisia merkityksiä, naisten ikääntymistä sekä sukupuolittunutta väkivaltaa. Kirjassa pohditaan muun muassa mitä nainen voittaa valittamalla, mitä syntyy ahdistuksen ja toimeliaisuuden naisisena summana. Kailas, uno Runot uomalaisen kirjallisuuden klassikoita Jyväskylä 2002, XV s. BN Nid. R 13,8 ONMRO: 6436 is. myös: Markku nvall, nnen testamenttia. Runokokoelmat ilmestyvät ensipainoksen mukaisessa asussaan. he Kalevala and the World s raditional pics / d. Lauri onko Finnish Literature ociety tudia Fennica. Folkloristica 12 ampere 2002, 487 pp. BN N oft R 32 ONMRO: 6444 On the occasion of the 150th anniversary of the Kalevala thirty experts on comparative epic research from 12 countries met in urku in ugust 1999 to debate the role of the Finnish national epic and its scientific significance. he classic bone of contention s the Kalevala an oral or a literary epic? received the surprising answer, t is neither! he Kalevala belongs among the tradition-oriented epics, along with omer, Beowulf, the Nibelungenlied and the ddas. he collatorcomposers of these traditional epics remained faithful to tradition and faded into the background. Karttunen, annu & arimaa, Markku iedettä kaikille : ähtitiede ähtitieteellinen yhdistys rsa rsan julkaisuja 84 Jyväskylä 2002, 143 s. BN N id. R 24 ONMRO: 6415 Maailmankaikkeutta hallitsevat arkijärjellä vaikeasti hahmotettavat voimat ja valtavat etäisyydet. Valo taittaa matkaa hitaasti, muuttaen lisäksi suuntaansa vetovoiman vaikutuksesta. ama vetovoima vangitsee tähtiä toistensä läheisyyteen, mutta siitä huolimatta koko avaruus laajenee ja galaksit loittonevat toisistaan. ähtitiede esittelee kaiken tämän ytimekkäästi ja havainnollisesti. Kirjan lähtökohta ja mittapuu on kotoinen maapallomme, josta maailmankaikkeutta katselemme. Kervanto Nevanlinna, nja Kadonneen kaupungin jäljillä. eollisuusyhteiskunnan muutoksia elsingin historiallisessa ytimessä = racing the Lost City. ndustrial ransformation in the istorical eart of elsinki n oimituksia 836 ämeenlinna 2002, 356 s. BN N id. R 39 ONMRO: 6402 elsingin empirekeskustaa on perinteisesti pidetty maamme merkittävimpänä kaupunkimaisemana ja kansallisena monumenttina. aikan historia on monikerroksisempi. eollistumisen eri vaiheissa 1870-luvulta 1990-luvulle elsingin historiallinen ydin on muuttunut monin tavoin. teläsatamassa sijaitsi maan suurin tuontitavaran satama lähes koko 1900-luvun. Kuvissa teollista maisemaa kuitenkin harvoin esitettiin empirekortteleiden yhteydessä. ikakerrostumiensa vuoksi elsingin historiallinen ydin on myös teollisuuskaupungin monumentti. Kirjallisuus on virhe / oim. arri Veivo 77

5 78 n oimituksia 881 Vammala 2002, 150 s. BN N Nid. R 26 ONMRO: 6440 sseekokoelmassa kirjailijat, tutkijat, kriitikot ja kustantajat pohtivat mitä kirjallisuus, kirjallisuuden kirjoittaminen, lukeminen, tutkiminen ja kirjallisuudesta kirjoittaminen tai tiedottaminen on. Kirjallisuuteen sisältyy aina virheen mahdollisuus: romaania tai runoa voisi kirjoittaa, toimittaa, tutkia, arvioida tai hioa vielä enemmän, vielä paremmin, siitä voisi tiedottaa perusteellisemmin. allitaanko kirjallisuudelle virheet? Kokkonen, Jukka Rajaseutu liikkeessä. Kainuun ja ielisen Karjalan asukkaiden kontaktit Venäjän Karjalaan kreivin ajasta sarkasotaan ( ) Bibliotheca istorica 79 elsinki 2002, 439 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 6442 eoksessa tarkastellaan perifeerisille rajaseuduille luonteenomaista kriisinhallintatapaa ja turvallisuustekijää, rajarauhainstituutiota. oisena keskeisenä teemana on itärajan yli käyty rajakauppa, joka liittyi tärkeänä osana ohjoisen Jäämeren ja Vienanmeren alueen kautta kulkeneeseen Länsi-uroopan ja Venäjän kauppaan. utkimuksen kolmantena painopisteenä on rajakauppaan läheisesti niveltynyt maakauppa. Kontula. lämää lähiössä / oim. Jouko Kokkonen Kansanelämän kuvauksia 59 ampere 2002, 338 s. BN N id. R 32 ONMRO: 6401 Kontula on yksi uomen vanhimmista ja tunnetuimmista lähiöistä. nsimmäiset asukkaat muuttivat sinne vuonna Kontulalaisille lähiö on maailman paras paikka huolimatta betonisesta ja surkeasta julkikuvasta, jota muun muassa lehdistö on ruokkinut. Kirja kertoo lähiöelämän eri puolista ja elämänkohtaloista asukkaiden omalla äänellä: onnellisia ja onnettomia, tavallisia ja vähän erikoisempiakin tarinoita kaikki elämää täynnä. Lajien synty / oim. eikki Roiko-Jokela & sa ironen uomen urheiluhistoriallinen seura uomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja Jyväskylä 2002, 239 s. BN N Nid. R 20 ONMRO: 6484 Vuosikirjassa jäljitetään suomalaisia palloilijoita ietarin tiellä, urheiluromaanin hahmoa, naishiihdon pitkää latua sekä ammattilaistumisen avaimia suomalaisessa jääkiekossa. Lajien kirjo ulottuu ropakantahiihoista takapuolenvetoon, tutkimusotteet omakohtaisesta muistelusta kierosilmäiseen teoriaan. Kirjassa vieraillaan myös Kommilan kisoissa ja Kenian ylätasangolla sekä kiistellään modernin urheilun leviämisestä ja luonteesta. Lauluja Lönnrotin ajoilta / oim. nneli splund n oimituksia 866 ampere 2002, 232 s. BN N id. R 42 ONMRO: 6463 ämä runsaan sadan laulun valikoima luo kuvan siitä, millaisia lauluja lias Lönnrotin lähipiiri lauloi, mitä hän itse osasi ja millaisia lauluja hän toivoi suomalaisten oppivan. Lönnrotin käsikirjoituksiin pohjautuvien kansanlaulujen ja hänen lempilaulujensa myötä piirtyy kuva koko tuon ajan laulumaailmasta. Laulut kertovat opiskeluvuosista, aatteelliset ja isänmaalliset laulut pohjustivat suomalaisen kansakunnan syntyä, virret vahvistivat sielua. Luonnonkalenteri uut luonnon osana ja monipuolistajana / yöryhmä Kaija Keskinen, Ritva Kupari, lina Nuortie & eppo Vuokko uomen Luonnonsuojelun uki Forssa 2002 R 10 ONMRO: 6408 Luonnonkalenterin 2003 aiheena on puiden merkitys luonnon rikastuttajana. Meillä kasvaa noin 30 puulajia, joista koko maassa yleisiä on kymmenkunta. sokaan puu ei elä yksin. en ympärillä pyörii satamäärin eläimiä, kasveja ja sieniä. Osa on puulle haitaksi tai kiusaksi, osa harmittomia seuralaisia ja osa puun elämän kannalta aivan välttämättömiä ystäviä. Kalenteria on saatavana suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi.

6 Lönnrot, lias Vandraren. Reseberättelser från Karelen / tgivna av Rainer Knapas venska litteratursällskapet i Finland & Bokförlaget tlantis krifter utgivna av venska litteratursällskapet i Finland 645 avastehus 2002, 335 s. BN (L), BN (tlantis) N nb R 38 ONMRO: 6433 lias Lönnrot är känd som det finska bildningsspråkets och den finska litteraturens stora grundläggare under 1800-talet. an sammanställde nationaleposet Kalevala till ett bestående minnesmärke över finsk folkdiktning och mytologi. Lönnrot färdades hundratals mil, ofta till fots, ända till Lappland och Vita havet. ans humoristiska resebrev innehåller skarpsynta iakttagelser av natur och folk i trakter som på hans tid ännu var okända och ävertyrsfyllda. Reseberättelserna är ursprungligen skrivna på svenska, för samtida tidningar och tidskrifter. Lönnrotin hengessä 2002 / oim. ekka Laaksonen & lla iela Kalevalaseuran vuosikirja 81 ieksämäki 2002, 500 s. BN N id. R 31 ONMRO: 6466 lias Lönnrotin 200-vuotisjuhlavuonna asiantuntijat pohtivat tässä vuosikirjassa Lönnrotin työhön ja elämään liittyviä seikkoja. e tarkastelevat Lönnrotin lääkäriyttä, hänen suhdettaan kieleen ja runomittaan. e selvittävät hänen töidensä vaikutuksia muualla maailmassa, kertovat hänen tutkimusmatkoistaan, tapaamistaan runonlaulajista sekä Kalevalan koostamiseen littyvistä ratkaisuista. Maailman vaikein kieli / oim. Lari Kotilainen & nnukka Varteva n oimituksia 882 ampere 2002, 160 s. BN N Nid. R 23 ONMRO: 6441 Luemme lehtiä, juttelemme kännykässä, tuijotamme televisiota ja kirjoitamme sähköpostia kieli ympäröi meitä kaikkialla. Maailman vaikein kieli luo tuokiokuvia jokapäiväisestä kielestä: jalkapalloottelusta, hampurilaisravintolan tiskiltä, vaalimainoksista. Kirja on suomen kielen tutkijoiden kielipakinoista valittu kokoelma. Matkailu / oim. Jarkko aarinen uomen Maantieteellinen erra 2002:3 Vammala 2002, 101 s. N R 7 ONMRO: 6468 is. mm.: etri J. Raivo, otahistorialliset matkakohteet uomessa; ekka Kauppila & opi ntti Äikäs, Matkakohteen imagon suunnitteluprosessi: esimerkkinä Kuusamo; ija outa & uija ievänen, teläsuomalaiset luontomatkailijat ja luontomatkojen suuntautuminen; auliina Raento, Matkailun villi länsi rizonan ombstonessa; ntti onkanen, utuudentarve matkailun motiivina: tilan merkitys; Marjatta ytönen, Matkailu ja metsätalouden sosiaalinen kestävyys uomessa. Muille maille vierahille. Kalervo ovi ja yleinen historia / oim. sa undbäck urun istoriallinen Yhdistys urun istoriallinen rkisto 56 Vaasa 2002, XV s. BN N Nid. R 15 ONMRO: 6421 is. mm.: David Kirby, Finns and omeranians in the Napoleonic ra; atrick almon, he Bank of ngland and Finland during the inter-war period; Jorma iainen, Miksi DDR tuhoutui? Jukka Korpela, ankarimarttyyri Nikolai :n pyhyyden taustaa; Jukka Nevakivi, De Gaulle ja uomi; uulikki uomainen, ppelsiinisota 1926 miksi itler hylkäsi telä-irolin saksalaiset? Max ngman, öner av Dubbelmonarkin; Meri einonen, Murha Oxfordissa! Yliopistolliset traditiot ja historian läsnäolo englantilaisissa salapoliisiromaaneissa; enrik Knif, oesi och politik i 1700-talets Rom: herdarna på Gianicolo; uomo Melasuo, lgerian poliittinen kulttuuri, 1990-luvun kriisi ja niiden tutkimus; lse-mari öderholm, errasmiehen eväät eli miten vehnä ja viini saapuivat ndeille; Reino Kero, iirtolaishistorian vanhat ja uudet tutkimustehtävät; uvo Kostiainen, Matkailun historian muuttuvat näkökulmat; Matti Männikkö, Murros historiallisena käsitteenä; arri iiskonen, Kirkonkirjat avain frikan väestöhistorian kiistakysymysten selvittämiseen. 79

7 80 Nevalainen, ekka unaisen myrskyn suomalaiset. uomalaisten paot ja paluumuutot idästä n oimituksia 867 Vammala 2002, 402 s. BN N id. R 31 ONMRO: 6438 ietarissa ja muualla Venäjällä asui ensimmäisen maailmansodan alussa yli uomen kansalaista. Lisäksi heitä liikkui siellä tuhansittain tilapäistöissä. Mikä oli heidän kohtalonsa vallankumousten myrskyn puhjettua? Monet suomalaisista vaikuttivat bolsevikkien riveissä, suuri osa kuitenkin pakeni tai muutti neuvostovaltiosta uomeen nälän, sodan ja terrorin jaloista. dästä virtasi suomalaisia vuosikausia monilla keinoilla, vuonna 1921 jopa uomen valtion järjestämässä evakuoinnissa. itkin 1930-lukua Neuvostoliitosta ilmestyi myös sinne vastikään menneitä suomalaisia, jotka olivat neuvostotodellisuuteen karvaasti pettyneet. Näkyvä(i)seksi. utkimuksia kuvien sukupuolikulttuurista / oim. nnamari Vänskä aidehistorian aidehistoriallisia utkimuksia 25 Vaasa 2002, 183 s. BN N Nid. R 25,25 ONMRO: 6432 is. artikkelit: arri Kalha, Leena-Maija Rossi & nnamari Vänskä, Mikä ihmeen visuaalinen kulttuuri? Keskustelua käsitteistä ja tutkimusasenteista; nna Kortelainen, Merci Monsieur, au revoir docteur! lbert delfelt, Dr. Charcot ja naisen mieli; arri Kalha, Neitosista ken on kaunein missipuhe ideologisena diskurssina; Leena-Maija Rossi, deaalin ja normaalin outo liitto heteronormatiivisuuden kuvista televisiomainonnassa; nnamari Vänskä, Läpinäkyvä kaappi luvun muotikuvien naisandrogynia, moderni nainen ja lesbian chic; Johanna Frigård, Kauneuden eturintama 1940-luvun suomalaisissa kosmetiikkamainoksissa; Juha-eikki ihinen, sykopatologian syövereistä Magnus nckellin Melankolia. Näreaho, Leo Rebirth as ersonal dentity. hilosophical tudy on ndian hemes Luther-gricola-ociety chriften der Luther-gricola-Gesellschaft 53 aarijärvi 2002, 277 pp. BN X N oft R 22 ONMRO: 6483 his original study concentrates on the conceptual problems associated with various views of rebirth found in the ndian philosophical tradition. he author approaches the problems as a philosopher of religion. he main problem concerns the different ways of understanding the relationship between a presently living person and his or her alleged incarnation(s) in former/future life. e analyses the references to the rebirth relationships that can be implicitly or explicitly found in classical ndian schools of thought. Optimality pproach in lant cology / ditor-in- Chief eva Korpilahti Finnish ociety of Forest cience & Finnish Forest Research nstitute ilva Fennica 2002:3 ampere 2002, 149 pp. N oft R 25 ONMRO: 6414 Research articles: uula alto, ertti ari & imo Vesala, Comparison of an optimal stomatal regulation model and a biochemical model in explaining CO 2 exchange in field conditions; Graham D. Farquhar, homas N. Buckley & Jeffrey M. Miller, Optimal stomatal control in relation to leaf area and nitrogen content; homas N. Buckley, Jeffrey M. Miller & Graham D. Farquhar, he mathematics of linked optimisation for water and nitrogen use in a canopy; edro J. phalo, nna W. choettle & arja Lehto, Leaf life span and the mobility of non-mobile mineral nutrients the case of boron in conifers; nna Liisa Ruotsalainen, Juha uomi & enry Väre, model for optimal mycorrhizal colonization along altitudinal gradients. äivärinta, ietari lämäni. erhe-elämällinen kertomus uomalaisen kirjallisuuden klassikoita Jyväskylä 2002, s. BN Nid. R 7,25 ONMRO: 6403 is. myös: nna Makkonen, lämä ja esimerkki. Keväällä 1876 Ylivieskan lukkari ietari äivärinta osallistui Kansanvalistusseuran kirjoituskilpailuun omaelämä-

8 kerrallisella teoksellaan lämäni. eos on paljolti suomalaisuusaatetta ja kansanvalistusta. äivärinta kuvaa myös kirjallisen makunsa kehitystä. Roomalainen keittokirja / oim. uulikki lo, eikki Laakkonen & ero Valjakka n oimituksia 858 ollola 2002, 211 s. BN X N id. R 45 ONMRO: 6405 lkuteos: picius, De re coquinaria. Roomalaiset olivat mestareita ruoan valmistuksessa ja herkuttelussa. ntiikin keittiöön kuuluivat muiden muassa viinit, pyörykät, murekkeet, vihannes- ja linturuoat, villieläimistä valmistetut ruoat ja merenantimet. nsimmäisellä vuosisadalla jkr. eläneen ritari ja kulinaristi piciuksen reseptikokoelma lienee ensimmäinen kokonaisena meidän aikaamme asti säilynyt keittokirja. eos avaa keittiön kautta tien Rooman kulttuurihistoriaan. Ruotsala, elena Muuttuvat palkiset. lo, työ ja ympäristö Kittilän Kyrön paliskunnassa ja Kuolan Luujärven poronhoitokollektiiveissa vuosina uomen Muinaismuistoyhdistys Kansatieteellinen rkisto 49 Vammala 2002, 471 s. BN X N Nid. R 24 ONMRO: 6471 eos on yhteisön sisäiseen näkökulmaan perustuva tutkimus poronhoidon merkityksestä ja sen kokemista muutoksista kahdessa kohteessa, Kittilän Kyrön paliskunnassa ja Kuolan niemimaalla Luujärven poronhoitokollektiiveissa. Kirjassa seurataan kronologisesti poronhoidossa tapahtunutta kehitystä, ja sitä miten elinkeino on sopeutunut moniin ulkoisiin ja sisäisiin muutostekijöihin. oronhoito on tärkeä osa myös muiden kuin siitä toimeentulonsa saavien pohjoisen ihmisten identiteettiä. Ruotsalaista ekokodikkuutta. Johdatus ruotsalaiseen ekoarkkitehtuuriin pohjautuen KO-Fn ekskursioon elokuussa 2000 / oim. arri akaste. uomen rkkitehtiliiton Kestävän kehityksen alaosasto KO-F.l. 2002, 108 s. BN Nid. R 13 ONMRO: 6424 arjala, Jukka Miten tutkia musiikin historiaa? Johdatus näkökulmiin ja menetelmiin ietolipas 188 Vammala 2002, 257 s. BN N Nid. R 26 ONMRO: 6435 Kirja johdattaa musiikinhistorian tutkimuksen eri vaiheisiin ja esittelee keskeisimmät alan tutkimussuuntaukset. Kirjoittaja käsittelee musiikinhistorian tavoitteita ja tehtäviä muun historiantutkimuksen ja kulttuurihistorian, etnomusikologian, sukupuolen tutkimisen, kulttuurintutkimuksen, hermeneutiikan, jälkistrukturalististen virtausten, tiedon ja vallan suhteiden sekä postkolonialismista käytävien keskustelujen luomassa laajassa viitekehyksessä. L-kalendern 2003 / Bildval & texter Carola krem venska Litteratursällskapet i Finland kenäs 2002 R 12 ONMRO: 6431 Minnesböckerna har sin bakgrund i de s.k. stamböckerna som adelsmän och studenter med början från 1500-talet bar med sig på sina resor till furstehov och universitet. enare blev stamböckerna liktydiga med de vänböcker som florerade vid universiteten och fylldes med autografer och sentenser. eden att äga minnesalbum har varit mycket populär också bland finlandssvenska flickor. Böckerna blev med tiden en vardagsvara, men deras estetiska värden har alltid uppskattats. uomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja / / oim. annu Mustakallio uomen kirkkohistoriallinen seura Jyväskylä 2002, 602 s. BN N Nid. R 30 ONMRO: 6419 isältää mm. kirjoitukset: Mauno Jokipii, uomen ns. uhrikirkkojen taustaa, historiaa ja tarinaperinnettä; Jyrki Knuutila, uomalainen luterilainen pääsiäissaarna reformaatiokaudelta 1700-luvun puoliväliin; tte iraksinen, osi kuin vesi piispa Johan Browallius ja kiista veden vähenemisestä; irjo Markkola, skonto ja sukupuoli poh- 81

9 82 joismaisessa historiantutkimuksessa; Reino alo, Mystiikka harhateillä. Johan trömborg ja hänen liikkeensä; ekka ärkiö, iispa R. V. Frosteruksen muistiinpanot vuosien 1854 ja 1865 valtiokalentereissa; Mikko Ketola, Mitä uomessa tiedettiin Viron luterilaisen kirkon kansallisuuskiistoista maailmansotien välillä? annu Mustakallio, Oulun hiippakunnan johto ja oikeistoradikalismi J. R. Koskimies, J.. Mannermaa ja lias imojoki; Jouko alonen, lfred Otto chwede lestadiolaisuuden kuvaajana. Vuosikirja sisältää myös osaston Kirkkohistorian tutkimuksen työmaalta ja laajan Kirjallisuuskatsauksia ja -arvosteluja -osaston. uomen Museo 2001 / oim. uukka alvio uomen Muinaismuistoyhdistys Vammala 2002, 113 s. BN N Nid. R 20 ONMRO: 6485 is. artikkelit: enni Reijonen, lias Brenner miniatyyrimaalausperinteen edustajana; anna irinen, psalan kokouksen riemujuhlaplakaatti Maskun kirkossa; Leeni Vilpas, Kangasalan Liuksialan tuoksurasia; anne Wikström, Kansallismuseon roomalaisen lasin kokoelma; Maija Väisänen, Villa urini- Lanten fresko Numa ompiliuksen haudan löytyminen ; Riku ämäläinen, ohjois- merikan tasankointiaanien karhukultti; eppo Korhonen, lfred Kolehmainen uomen ilastoseuran vuosikirja 2001 uomen ilastoseura.l. 2002, 145 s. N Nid. R 17 ONMRO: 6420 is. mm.: eppo Laaksonen, Onko puuttuva data ongelma yrityssurveyssä? dwin Diday, n ntroduction to ymbolic Data nalysis and the odas oftware; smo eikari, oisson Mixture (omix) ampling in Coordinating Business urveys; Jukka offrén, Measurement of co- fficiency of a National conomy; Jussi aapa-aho, osiaaliturvaennusteet kansallinen ja kansainvälinen aktuaarinäkökulma; äivi Keinänen, ilastokeskuksen työvoimatutkimus uusia menetelmiä ja tuloksia; Mikko Kauppinen, yöttömyyden ja talouskasvun yhteys hämärtynyt. uomi, Juhani Vuoroin vieraissa. uomen tasavallan presidentit matkalla ja isäntinä ennen toista maailmansotaa n oimituksia 874 ämeenlinna 2002, 131 s. BN N id. R 36 ONMRO: 6410 Valtiovierailut olivat ennen suuria tapauksia, joita tiedotusvälineet selostivat juhlavalla hartaudella. Kirjassa kerrotaan sanoin ja lukuisin valokuvin, millaisia matkoja tasavaltamme ensimmäiset presidentit tekivät ja millaisten vieraiden isäntinä he toimivat. Lisäksi kurkistetaan vierailujen tarkoin varjellun julkisivun taakse. uurpää, Leena rilaisuuden hierarkiat. uomalaisia käsityksiä maahanmuuttajista, suvaitsevaisuudesta ja rasismista Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto. Julkaisuja 28 elsinki 2002, 261 s. BN Nid. R 22 ONMRO: 6411 Kirjassa tarkastellaan maahanmuuttajia koskevia käsitystapoja 1990-luvun lopun suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirjassa kuvataan ryhmään kuulumisen ja erottautumisen jännitettä etenkin kun kyseessä ovat nuorten suhteet maahanmuuttajiin ja suomalaisuuteen. ihetta lähestytään myös laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta, kunnallisten maahanmuuttajien kotouttamisohjelmien kautta. zlachetko, Dariusz L. & Margonska, anna B. Gynostemia Orchidalium. Orchidaceae (pidendroideae) Finnish Zoological and Botanical ublishing Board cta Botanica Fennica 173 Vammala 2002, 275 pp. BN N ard R 48 ONMRO: 6422 he first volume of this series dealt with the families postasiaceae and Cypripediaceae. n the present volume is treated the gynostemium structure of the subfamily pidendroideae, one of the largest in the Orchidaceae. n index, covering also the first volume, to the scientific names is at the end of the present volume.

10 aitto, lkka Graduale boense Näköispainos käsikirjoituskatkelmasta n oimituksia 856 Vammala 2002, 292 s. BN N id. R 115 ONMRO: 6409 urun hiippakunnan messulaulukirja Graduale boense ja 1400-lukujen vaihteesta kuuluu uomen keskiaikaisen kirjallisuuden tärkeimpiin dokumentteihin. Kokoelman näköispainos tuo esiin uomessa keskiajalla toimineen käsikirjoitusverstaan, josta muutoin ei ole säilynyt tietoja. Luterilaisen ajan alussa kokoelman lehtiä käytettiin tilikirjojen kansina. Jäljellä olevat pergamentit on nyt koottu alkuperäistä sidosta vastaavaan järjestykseen, ja katkelman sisältö on analysoitu. ulevaisuudentutkimus. erusteet ja sovelluksia / oim. Matti Kamppinen, Osmo Kuusi & ari öderlund n oimituksia 896.l. 2002, 928 s. BN N id. R 35 ONMRO: 6406 ulevaisuudentutkimus on kiehtova kokoelma ajattelun ja toiminnan työkaluja, joiden avulla voidaan luodata ja toteuttaa tulevia mahdollisuuksia. Käsillä oleva kirja tutustuttaa lukijan tulevaisuudentutkimuksen perusteisiin ja sovellusmahdollisuuksiin. erusteissa käsitellään tulevaisuudentutkimusta tieteenalana ja sen fundamentaalisia jäsennyksiä. Kirjan toinen osa pureutuu ajassamme oleviin, tulevaisuutta koskeviin signaaleihin. ähdet 2003 / oim. annu Karttunen, Olli Manner, Veikko Mäkelä & Matti uhonen ähtitieteellinen yhdistys rsa Vaasa 2002, 160 s. BN N Nid. R 12 ONMRO: 6416 ähdet 2003 tarjoaa monipuolista tietoa taivaan tapahtumista ja ilmakehän ilmiöistä. eos kertoo omin silmin havaittavista Kuun ilmiöistä sekä ukkosista ja salamoista. Kirjassa annetaan tietoja siitä, miten toukokuun auringonpimennys näkyy uomessa ja neuvotaan miten tarkkailla Merkuriuksen ylikulkua uringon kiekon editse. rheilun etiikka ja arki / oim. eikki Roiko-Jokela & sa ironen uomen urheiluhistoriallinen seura uomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 2000 Jyväskylä 2001, 241 s. BN N Nid. R 15 ONMRO: 6486 Voiko tervettä sielua terveessä ruumiissa parantaa, kysytään uomen urheiluhistoriallisen seuran poleemisessa vuosikirjassa. Kysymykseen vastataan artikkeleissa, joiden kirjo ulottuu urheilun arkipäivästä etiikkaan, juhlasta kapinaan, olympiavoittajasta rötösherraan ja atleetista luokkataistelijana lvar altoon epäonnisena olympiastadionin suunnittelijana. Välimäki, annu Kymmenyksistä kirkollisveroon. Kirkollisverotus uomen evankelisluterilaisessa kirkossa reformaatiosta nykypäiviin uomen kirkkohistoriallinen seura uomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 188 aarijärvi 2002, 454 s. BN N Nid. R 25,5 ONMRO: 6482 Vanhaan testamenttiin pohjautuva kymmenysverotus vakiintui uomessa kirkollisverona 1300-luvulla. Vero muodostui luontaistuotteina suoritettavista maksuista, jotka jaettiin piispan, kirkkoherran ja pitäjänkirkon kesken. Kruunu määräsi 1600-luvulta lähtien papiston palkkauksesta. alkkausasetuksissa säädeltiin tarkkaan, miten seurakuntalaisten ja yritysten maksut määräytyivät ja miten ne kannettiin. Varsinainen kirkollisvero säädettiin vuonna 1922 papiston palkkauslaissa, jossa se sidottiin maanomistuksen sijasta kunnallisverotukseen. (Koonnut R. M.) 83

11 DKRJ Vetenska etenskapsbokhandeln Kirkkokatu 14, elsinki puh. (09) , faksi (09) VONN ma klo 10 17, ti pe klo suljettu, avoinna klo DKRJ N ÄVLLÄ orthanian ala-aulassa osasto avoinna ke ja to klo 9 16, pe klo ja la klo DN YÖÄ DN LOLL torstaina myös DKRJN BR, avoinna klo DKRJN LNNMYYN leluettelo valmistuu tammikuun alussa. lekirjat löytyvät myös DKRJN VRKKOVL! L ilaan seuraavat kirjat Kirjan nimi uotenro kpl Vastaanottaja maksaa postimaksun ilaaja: Osoite: Lähettäkää lasku kirjojen mukana oimittakaa kirjat postiennakolla Veloittakaa luottokorttiani Visa MasterCard / urocard Luottokortin numero: CVV / CVC Viimeinen kelpoisuuskuukausi: iedekirja VLÄY opimus LNK llekirjoitus:

Uutta Tiedekirjassa 3/2004

Uutta Tiedekirjassa 3/2004 utta iedekirjassa 3/2004 rjen nuori rakennusperintö uhattuna COMOin uomen osasto. COMO 1:2004 s.l. 2004, 39 s. N 1237-4148 R 1,70 ONMRO: 7055 is. mm.: Maire Mattinen, rkiympäristö askarruttaa; ommi Lindh,

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 8/2003

Uutta Tiedekirjassa 8/2003 utta iedekirjassa 8/2003 94 rkistot kuntoon. ieteellisten seurojen arkistokäsikirja = rkivhandbok för de vetenskapliga samfunden. oim. Marja ohjola & etra akala ieteellisten in valtuuskunta Vaasa 2003,

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 8/2004

Uutta Tiedekirjassa 8/2004 Ä utta iedekirjassa 8/2004 lbert delfelt 1854 1905. Lkalendern 2005 venska litteratursällskapet i Finland kenäs 2004 R 12 ONMRO: 7729 emat för årets väggkalender är lbert delfelt och ansluter sig till

Lisätiedot

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 5/2004

Uutta Tiedekirjassa 5/2004 utta iedekirjassa 5/2004 74 Berg, Maarit yytöksiä ja epäilyksiä. oimittajan ja poliitikon vuorovaikutuksesta televisiokeskustelussa euran oimituksia 918 elsinki 2003, 344 s. BN 951-746-490-8 Nid. R 28

Lisätiedot

Julkaisuvapaa 4.3.2009 klo 15. Äitisemme Vuokkiniemi on matka matriarkkojen maahan

Julkaisuvapaa 4.3.2009 klo 15. Äitisemme Vuokkiniemi on matka matriarkkojen maahan Julkaisuvapaa 4.3.2009 klo 15 Äitisemme Vuokkiniemi on matka matriarkkojen maahan Vuokkiniemi on pieni mutta kuuluisa kylä Vienan Karjalassa suuren Venäjän läntisellä laidalla. Äitisemme Vuokkiniemi on

Lisätiedot

TERVEYSHISTORIA - LYHYT JOHDATUS. Heini Hakosalo FT, akatemiatutkija aate- ja oppihistoria Oulun yliopisto

TERVEYSHISTORIA - LYHYT JOHDATUS. Heini Hakosalo FT, akatemiatutkija aate- ja oppihistoria Oulun yliopisto TERVEYSHISTORIA - LYHYT JOHDATUS Heini Hakosalo FT, akatemiatutkija aate- ja oppihistoria Oulun yliopisto TERVEYSHISTORIA MITÄ SE ON? "HISTORY OF MEDICINE & HEALTH" SAIRAUKSIEN JA NIIDEN HALLINNAN HISTORIAA

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

3. Kuinka monta teemaa kannattaa valita? Voiko itse keksiä teemoja?

3. Kuinka monta teemaa kannattaa valita? Voiko itse keksiä teemoja? ÄI 61 Nir Kirjapäiväkirjan ohjeet 1. Millainen teksti kirjapäiväkirja on? Kirjapäiväkirja tarkastelee lukemiasi teoksen erilaisten teemojen kautta. Teemoja luetellaan näissä ohjeissa tuonnempana. Päiväkirjasta

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 1/2005

Uutta Tiedekirjassa 1/2005 Ä utta iedekirjassa 1/2005 ikuiskasvatus, talous ja työ. oim. nja eikkinen ikuiskasvatuksen utkimus & Kansanvalistus ikuiskasvatus 4:2004 Kokemäki 2004, 86 s. N 0358-6197 R 7,5 ONMRO: 7795 rkiston avain.

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 5/2006

Uutta Tiedekirjassa 5/2006 utta iedekirjassa 5/2006 frica in the Long Run. Festschrift in the onour of rofessor rvi urskainen. dited by Lotta arjula & Maaria Ylänkö Finnish Oriental ociety tudia Orientalia 103 Vammala 2006, xviii

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 1/2006

Uutta Tiedekirjassa 1/2006 utta iedekirjassa 1/2006 84 Bacon, enry eitsemäs taide. lokuva ja muut taiteet uomalaisen Kirjallisuuden eura uomalaisen Kirjallisuuden euran oimituksia 929. uomen elokuva-arkiston julkaisuja elsinki 2005,

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 8/2005

Uutta Tiedekirjassa 8/2005 utta iedekirjassa 8/2005 cta Byzantina Fennica (N.s.) 2. ditor-in-chief Mika akkarainen Finnish ociety for Byzantine tudies aarijärvi 2005, 195 pp. N 1458-7017 oft R 18 ONMRO: 26851 rice R 18 in Finland,

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 2/2006

Uutta Tiedekirjassa 2/2006 utta iedekirjassa 2/2006 72 ho, Juhani Kevät ja takatalvi uomalaisen Kirjallisuuden eura uomalaisen kirjallisuuden klassikoita Jyväskylä 2006, XX + 571 s. BN 951-746-728-1 Nid. R 13,50 ONMRO: 27120 isältää

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

LOPStuki2016 Uusi lukio. Lukion pedagogiikan, arvioinnin, sähköisen ylioppilastutkinnon ja uuden opetussuunnitelman koulutushanke

LOPStuki2016 Uusi lukio. Lukion pedagogiikan, arvioinnin, sähköisen ylioppilastutkinnon ja uuden opetussuunnitelman koulutushanke Päivite'y 10.9.2015 LOPStuki2016 Uusi lukio Lukion pedagogiikan, arvioinnin, sähköisen ylioppilastutkinnon ja uuden opetussuunnitelman koulutushanke Toimintaympäristön muutokset Lukion opetussuunnitelma

Lisätiedot

Kivi leivässä vai manteli puurossa?

Kivi leivässä vai manteli puurossa? Kivi leivässä vai manteli puurossa? Itseoppineet perinteenkerääjät arkiston keruuideologian haastajina FT tutkijatohtori Kati Mikkola Helsingin yliopisto / SKS:n tutkimusosasto Esityksen kuvat: SKS ja

Lisätiedot

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Päätöksenteko Uskalla tehdä toisin Ari & Mona Riabacke Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Talentum Helsinki 2015 Ruotsinkielinen alkuperäisteos: Beslutspyramiden: stegen till klokare beslut

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 2/2004

Uutta Tiedekirjassa 2/2004 utta iedekirjassa 2/2004 82 hvenainen, Jorma he uropean Cable Companies in outh merica before the First World War Finnish cademy of cience and nnales cademiae cientiarum Fennicae. umaniora 332 Jyväskylä

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Lukion-opettajien koulutushanke LOPStuki2016

Lukion-opettajien koulutushanke LOPStuki2016 Lukion-opettajien koulutushanke LOPStuki2016 Koulutuksen eri moduulit 1. Lukion toimintakulttuurin uudistaminen (Moduuli 1) 1. Arviointi sähköinen arviointi? 2. Ainerajat ylittävä yhteistyö Aineopettajien

Lisätiedot

Käytettyjen lukiokikirjojen ostohinnasto

Käytettyjen lukiokikirjojen ostohinnasto 30.8.2017 Käytettyjen lukiokikirjojen ostohinnasto Tarkista aina omasta kirjastasi, että siinä on vastaava ISBN numero kuin listalla. Se kertoo, että kirja on edelleen käytössä ja myyntikelpoinen. Lopullinen

Lisätiedot

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet Opintojaksot Perusopinnot 25 op 687600P Johdatus taidehistoriaan 5 op 687601P Taidehistorian peruskurssi 13 op 687602P Kotimaan ekskursio 3 op 687603P Valinnaiset opinnot 4 op Aineopinnot 35 op 687604A

Lisätiedot

Kirkot ihmisoikeuksista: Emme ole tehneet tarpeeksi

Kirkot ihmisoikeuksista: Emme ole tehneet tarpeeksi Kirkot ihmisoikeuksista: Emme ole tehneet tarpeeksi Euroopan kirkkojen konferenssin kirkko ja yhteiskunta-komissio järjesti yhdessä Suomen ortodoksien kirkon ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon sekä

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

FP3: Research task of UTA

FP3: Research task of UTA FP3: Research task of UTA Task 1.5.1 Acceptability The objective is to study arguments regarding bio-ccs in the Finnish print media. Research questions: How bio-ccs is perceived by different actors? Which

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 7/02

Uutta Tiedekirjassa 7/02 utta iedekirjassa 7/02 80 altonen, Jouko Käsikirjoittajan työkalut. udiovisuaalisen käsikirjoituksen tekijän opas. euran oimituksia 872. ampere 2002, 209 s. BN 951-746-383-9 N 0355-1768 Nid. R 25 (FM 148)

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

8.2.2010. Vaihtokumppani SKS Tuntematon Molemmat. SMY Vaihtokumppani Tuntematon Välittäjä Molemmat

8.2.2010. Vaihtokumppani SKS Tuntematon Molemmat. SMY Vaihtokumppani Tuntematon Välittäjä Molemmat Tieteellisten seurojen vaihtosuhteiden historia Esimerkkinä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vaihtotoiminta 1831-19141914 Johanna Lilja 3.4.2008 Tieteellisten seurojen

Lisätiedot

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Kurssin tarkoituksesta ja tavoitteista Kurssilla avataan ja pohditaan keskeisimpiä oppimiseen liittyviä käsitteitä

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

OPETUSOHJELMA SYKSYLLÄ 2014

OPETUSOHJELMA SYKSYLLÄ 2014 1/5 Kansatiede, Turun yliopisto OPETUSOHJELMA SYKSYLLÄ 2014 Päivitetty 5.11.2014 PERUSOPINNOT P1. JOHDANTO KULTTUURIEN TUTKIMUKSEEN (KANS1401) 5 op Ti 2.9 klo 14 16 Den Aud, professori Matti Kamppinen:

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 5/2003

Uutta Tiedekirjassa 5/2003 utta iedekirjassa 5/2003 82 asia sanojen takana. äätoim. usan Villa & amu ehkonen uomen rauhantutkimusyhdistys Kosmopolis 1:2003 aarijärvi 2003, 94 s. N 1236-1372 R 9 ONMRO: 6744 is. artikkelit: ekka Korhonen,

Lisätiedot

Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana

Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana 1 2 3 SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURAN VUOSIKIRJA 2012 Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana KOULU JA MENNEISYYS L

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 27.2.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kieli- ja viestintäopinnot KKRUKK Ruotsin

Lisätiedot

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES ISBN 978-951-53-3233-2 (sid.) ISBN 978-951-53-3234-9 (PDF) Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2010 Ulkoasu: Matti Sipiläinen /Meizo Taitto: Matti Sipiläinen ja Päivi Ahola

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei.

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei. Uskonto (UE) Uskonnon opetukseen kaikille yhteiset aihekokonaisuudet sisältyvät seuraavasti. Opetuksessa annetaan valmiuksia osallistua seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toimintaan. Opetuksessa

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 1/2004

Uutta Tiedekirjassa 1/2004 utta iedekirjassa 1/2004 dolescent Facing the ducational olitics of the 21st Century. Comparative urvey on Five National Cases and hree Welfare Models. ds. Risto Rinne et al. Finnish ducational Research

Lisätiedot

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto VAAS A N Y L I O P I S TO 2 0 1 2 2013 OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK Filosofian maisterin tutkinto Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Fabriikki, Yliopistonranta

Lisätiedot

Outo Eurooppa. Sanna Oksanen, Sara Valli, Ilari Aalto, Heidi Lehto, Minna Nieminen, Katja Nurmi, Kerttu Rajaniemi, Kaisa Luhta

Outo Eurooppa. Sanna Oksanen, Sara Valli, Ilari Aalto, Heidi Lehto, Minna Nieminen, Katja Nurmi, Kerttu Rajaniemi, Kaisa Luhta Outo Eurooppa Sanna Oksanen, Sara Valli, Ilari Aalto, Heidi Lehto, Minna Nieminen, Katja Nurmi, Kerttu Rajaniemi, Kaisa Luhta Kulttuurien kohtaamisia Levantissa ja Ottomaanien imperiumissa 1500-1700-luvuilla:

Lisätiedot

Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa

Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa Sosiaalipedagogiikan kouluttajatapaaminen 21.11.2014 Elina Nivala & Sanna Ryynänen Lähtökohtia 1. Tutkimusmenetelmien osaaminen ei kuulu yksinomaan

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 6/2003

Uutta Tiedekirjassa 6/2003 utta iedekirjassa 6/2003 80 esthetic xperience and the thical Dimension. ssays on Moral roblems in esthetics. ds. rto aapala & Oiva Kuisma hilosophical ociety of cta hilosophica Fennica 72 elsinki 2003,

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa?

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa? Kuvallinen viikkotiedote Mitä se tarkoittaa? Taustaa Työskentelen Ammattiopisto Luovin Liperin yksikössä. Olen tehnyt työtä erityisopettajana ja kotitalousopettajana kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 5/02

Uutta Tiedekirjassa 5/02 utta iedekirjassa 5/02 hokas, annu Cultivation of Brassica species and Cannabis by ancient Finnic peoples, traced by linguistic, historical and ethnological data; revision of Brassica napus as B. radice-rapi

Lisätiedot

VÄLINEITÄ KANSALAISILLE. Mikkeli 11.10.2011 Liisa Tarjanne

VÄLINEITÄ KANSALAISILLE. Mikkeli 11.10.2011 Liisa Tarjanne KULTTUURIYMPÄRISTÖ KUNNIAAN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE Mikkeli 11.10.2011 Liisa Tarjanne KULTTUURIYMPÄRISTÖN KAMPANJAVUOSI 2010 JOY Jokaisen ki Oma Ympäristö äi Kulttuuriympäristökampanja 2010 Kansalaisyhteiskunnan

Lisätiedot

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen Suomalaiset kirjastot, museot ja arkistot ovat tuoneet verkkoon vapaasti käytettäviä tekstejä, kuvia, tietoja ja videoita. Niiden hyödyntäminen vaikkapa ilmiöitä

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ TULEVALLA VUOSIKYMMENELLÄ 18.12.2009 Marek Salermo KSV/LOS VUOSI 2009 Kaupunkialueiden kestävä kehitys on valtava haaste. Se edellyttää kaupunkien talouskehityksen ja

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Maija Saraste Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kirjastotapaaminen Saransk 7.10.2011 1 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeenlinna

Lisätiedot

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 10.3.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 SYVENTÄVÄT OPINNOT Tutkimusmenetelmäopinnot

Lisätiedot

Suomen kulttuurivähemmistöt

Suomen kulttuurivähemmistöt Suomen kulttuurivähemmistöt Toimittajat: Marja Hiltunen SUB Göttingen 211 698 288 2000 A 30295 Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja No 72 Helsinki 1997 Esipuhe 7 1. Suomi kulttuurialueena 11 1.1. Uralilainen

Lisätiedot

RELATIIVISUUDEN YLISTYS

RELATIIVISUUDEN YLISTYS RELATIIVISUUDEN YLISTYS RELATIIVISUUDEN YLISTYS KIRJOITUKSIA TIETEEN JA TIETEIDEN HISTORIASTA Toimittaneet Leila Koivunen ja Janne Tunturi Histories 3 Yleinen historia Turun yliopisto MAAILMAN HAHMOTTAMINEN:

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

Lempäälän lukion oppikirjat , 1. ja 2. vuosikurssi KURSSI ISBN-koodi 1

Lempäälän lukion oppikirjat , 1. ja 2. vuosikurssi KURSSI ISBN-koodi 1 Lempäälän lukion oppikirjat 2017-2018, 1. ja 2. vuosikurssi KURSSI ISBN-koodi 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS SANOMA PRO Jukola Tekstioppi ÄI (kaikilla kursseilla) 978-952-63-0386-4 SANOMA PRO Jukola 1 ÄI01

Lisätiedot

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen

Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen Kirjastojen verkkoaineistoja opetukseen educa-esite-fi.indd 1 13.1.2017 8:54:49 Suomalaiset kirjastot, museot ja arkistot ovat tuoneet verkkoon vapaasti käytettäviä tekstejä, kuvia, tietoja ja videoita.

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto... 11. I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17. 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18

Sisällys. Johdanto... 11. I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17. 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18 Sisällys Johdanto... 11 I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18 Siirtolaisuus ja maastamuutto Suomesta... 18 Maahanmuutto Suomeen...23 Mitä monikulttuurisuus

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 3.6.2014 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

Liikunnanopettajakoulutuksen sisällön muutoksen historiallinen tarkastelu vuosina 1963-2007. Jukka Lahti Jyväskylän yliopisto

Liikunnanopettajakoulutuksen sisällön muutoksen historiallinen tarkastelu vuosina 1963-2007. Jukka Lahti Jyväskylän yliopisto Liikunnanopettajakoulutuksen sisällön muutoksen historiallinen tarkastelu vuosina 1963-2007 Jukka Lahti Jyväskylän yliopisto Taustaa Lähihistorian tutkimus yliopistollisesta koulutuksesta on vähäistä Koulutus

Lisätiedot

Juoksuhaudoista uussuomettumiseen

Juoksuhaudoista uussuomettumiseen Matti Vuorikoski Juoksuhaudoista uussuomettumiseen Suomi-Venäjä-Seura 70 vuotta Pirkanmaalla Matti Vuorikoski 2015 Kustantaja: BoD Books on Demand, Helsinki, Suomi Valmistaja: Bod Books on Demand, Norderstedt,

Lisätiedot

TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA

TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA Eksegetiikka (Raamatun selitysoppi) Yleisesityksiä, lähteitä ja metodikysymyksiä Kuula, Nissinen & Riekkinen, Johdatus Raamattuun (Kirjapaja 2003). Sollamo (toim.) Qumranin kirjasto

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

IUSTITIA 4 Suomen teologisen instituutin aikakauskirja. Sovitus

IUSTITIA 4 Suomen teologisen instituutin aikakauskirja. Sovitus IUSTITIA 4 Suomen teologisen instituutin aikakauskirja Sovitus SUOMEN TEOLOGINEN INSTITUUTTI 1994 Iustitia STI, Lastenkodinkuja 1, 2. krs 00180 Helsinki Toimittaja Julkaisija Kustantaja Kansi Kirjapaino

Lisätiedot

Toisen vuosiluokan uuden opetussuunnitelman kaikkien kurssien oppikirjat eivät ole vielä välttämättä valmiina. Opettaja tiedottaa asiasta.

Toisen vuosiluokan uuden opetussuunnitelman kaikkien kurssien oppikirjat eivät ole vielä välttämättä valmiina. Opettaja tiedottaa asiasta. NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 12.6.2017 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017 2018 Ensimmäinen ja toinen vuosiluokka opiskelevat uuden, syksyllä 2016 käyttöön

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju Lataa Kirjailija: Markku Harju ISBN: 9789529364893 Sivumäärä: 147 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 26.62 Mb Mervi-hirvenvasan tarina on koskettanut satojatuhansia

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, BIOLOGIAN LAITOS Puututkimus

OULUN YLIOPISTO, BIOLOGIAN LAITOS Puututkimus OULUN YLIOPISTO, BIOLOGIAN LAITOS Puututkimus Puu on yksilö, lajinsa edustaja, eliöyhteisönsä jäsen, esteettinen näky ja paljon muuta. Tässä harjoituksessa lähestytään puuta monipuolisesti ja harjoitellaan

Lisätiedot

Uuden testamentin sosiaalinen maailma. Aineseminaari ja klo (sh 7)

Uuden testamentin sosiaalinen maailma. Aineseminaari ja klo (sh 7) Uuden testamentin sosiaalinen maailma Aineseminaari 14.12.06 ja 18.1.- 1.3.07 klo 16-19 (sh 7) Ensimmäinen tapaaminen Kurssin tavoitteet 3 op:n tai 5 op: laajuus kandidaatintöiden ohjaus Sovitaan esseiden

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 2/2003

Uutta Tiedekirjassa 2/2003 utta iedekirjassa 2/2003 74 rctos. ditor-in-chief eikki olin Klassillis-filologinen yhdistys cta hilologica Fennica 36 ammisaari 2003, 219 s. N 0570-734-X oft R 45 ONMRO: 6654 isältö: ugenio mato, Note

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA OPISKELIJAN MUISTILISTA Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai -teoksesta ja sen syntyä esittävästä portfoliosta. Käsityön lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajuinen kokonaisuus. Ennen

Lisätiedot

RAKENNUSTAITEEN SEURA

RAKENNUSTAITEEN SEURA RAKENNUSTAITEEN SEURA JÄSENTIEDOTE 3:2003 R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A Arvoisa vastaanottaja Professori Riitta Nikula täyttää 60 vuotta maaliskuun 15. päivänä vuonna 2004. Tunnemme Riitta Nikulan

Lisätiedot

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Peda-forum 2017, Vaasa Kokemuksia digitaalisen opettamisen kehittämisestä Roolipeliharjoitus - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Anne-Maria Holma, Yliopistonlehtori,

Lisätiedot