Uutta Tiedekirjassa 8/02

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutta Tiedekirjassa 8/02"

Transkriptio

1 utta iedekirjassa 8/02 74 rjen valta. uomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen ajan kynnykselle (v ) / oim. iia inonen & etri Karonen istoriallinen rkisto 116 elsinki 2002, 313 s. BN N Nid. R 27 ONMRO: 6464 eoksessa tarkastellaan tavallisesti yksinomaan isän tai isännän vallaksi ymmärrettyä patriarkaalisuutta uusista ja osin yllättävistä näkökulmista. ri aikakausia käsittelevistä artikkeleista hahmottuu patriarkaalisuuden monimuotoisuus, joka pakottaa arvioimaan uudelleen käsitteeseen ja ilmiöön liittyviä yksinkertaistuksia ja ennakkoluuloja. atriarkaalisuuden eri ulottuvuuksia tutkitaan muun muassa perheen ja erilaisten työyhteisöjen piirissä. rkisto / Julkaisutoimikunnan pj. Markku Mäenpää rkistoyhdistys rkistoyhdistyksen julkaisuja 8 ammisaari 2002, 277 s. N X Nid. R 12 ONMRO: 6412 Julkaisu on omistettu arkistoneuvos Raimo ohjolalle. en artikkelit käsittelevät mm. Joensuun maakunta-arkistoa, elektronisten aineistojen säilyttämistä, historiankirjoitusta, eurooppalaista arkistoyhteistyötä ja erityisesti suomalaisten kontakteja Viroon sekä sähköistä asiointia. rvilommi, Riitta & Kinanen, elena & Kuukka, Väinö Väinämöisen väellä. Kalevalan opetusopas n oimituksia 847 elsinki 2002, 96 s. BN N Nid. R 36 ONMRO: 6439 Kalevala kuuluu maailmankirjallisuuden suuriin runoelmiin. Kaivattu opettajan opas esittelee sekä usein käytettyjä että tuoreita ratkaisuja Kalevalan käsittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Opas keskittyy Kalevalan tarinoihin ja henkilöihin tarjoten vaihtoehtoisia käsittelytapoja eri aiheista. Moni-ilmeisyytensä ansiosta opas on apuna myös omatoimiseen opiskeluun ja kurssien itsenäiseen suorittamiseen. hrensvärd, ugustin Matka uomessa 1747 / oim. ja suom. ampo onkala n oimituksia 877 Vammala 2002, 128 s. BN N id. R 42 ONMRO: 6400 Kertomus upseeri ugustin hrensvärdin uomen-matkasta vuonna hrensvärd kirjoitti matkallaan päiväkirjaa, jota täydensivät piirrokset ja laveeraukset. hrensvärdin piirrokset kuuluvat vanhimpiin uomen luontoa ja maisemia esittäviin kuviin. Kirjaan on sisällytetty myös hrensvärdin retkikunnan virallinen suunnitelma Loviisan ja elsingin alueiden linnoittamista varten. KOarkkitehtuuriopas. Katsaus telä-uomen ekorakentamiskohteisiin = n CO-architectural Guide. ummary of cological Building in outhern Finland / oim. Matti Oijala. Käännös Kathleen ipton. uomen rkkitehtiliiton Kestävän kehityksen alaosasto KO-F & kologisen rakentamisen ja asumisen yhdistys (Raks) aarijärvi 2002, 89 s. BN Nid. R 15 ONMRO: 6423 Julkaisu on verkostolehti Raks 4/2001. Oppaan tavoitteena on ollut nostaa esiin alueita ja rakennuksia, joita ei varsinaisissa arkkitehtuurioppaissa ole esitelty. oisaalta esiin on tuotu jo aiemmin arkkitehtuurinsa ansiosta noteerattuja rakennuksia painottaen tällä kertaa lähinnä kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Kohteet edustavat ekorakentamisen eri puolia. krem, Carola Lev lycklig, glöm ej mig! Minnesböckernas historia venska litteratursällskapet i Finland & Bokförlaget tlantis krifter utgivna av venska litteratursällskapet i Finland 644 Jyväskylä 2002, 177 s. BN X (L), BN (tlantis) N nb R 40

2 ONMRO: 6434 raditionen med minnesböcker har ytterst sin bakgrund i s.k. stamböcker, som tyska adelsmän och studenter samlade referenser i på sina resor till furstehov och universitet. nder 1800-talet blev minnesböckerna småningom en flicktradition med en stark förankring i kvinnornas känslovärld. denna bok presenteras minnesböckernas historia och de rika traditionerna kring dem utgående från de över 200 minnesböcker från och 1900-talen som finns bevarade i venska litteratursällskapets arkiv. läin ihmisen mielenmaisemassa / oim. enni lomäki & Outi Lauhakangas n oimituksia 885 elsinki 2002, 300 s. BN N Nid. R 28 ONMRO: 6418 Millainen jatkumo on hahmoteltavissa ihmisen ja eläimen suhteessa kulttuurista ja ajasta toiseen, muinaisista pyyntikulttuureista nykyaikaan? Voidaanko väittää, että 1800-luvulle tultaessa ihminen oli jo tyystin kadottanut pyyntikulttuurin aikaisen tasavertaisen suhteensa eläimiin? Millaisia ovat 2000-luvun ihmisen ja eläimen suhteen elementit? Kirjassa pohditaan, miten ihminen onnistuu jäsentämään suhteensa eläimiin nykyisen tietämyksen ja eettiset kysymykset tiedostaessaan. ngström, Viljam Realizing the Global Compact rik Castrén nstitute of nternational Law and uman Rights Forum uris. Research Reports of rik Castrén nstitute 10 elsinki 2002, V + 92 pp. BN N (RR), N X (F) oft R 20 ONMRO: 6427 he Global Compact was formally launched in July s an initiative of the N ecretary-general, the Compact aims at enhancing corporate responsibility by asking participants to advocate nine principles in the human rights, labour rights, and environmental protection areas. his study conceptualizes the Global Compact. t explores the basic premises upon which the initiative builds, assesses the Compact features, and discusses its relationship to states, the N, and the international legal system. aikarainen, Raine nformaatiosta kommunikaatioon. kumeeninen keskustelu viestinnästä uomalainen eologinen Kirjallisuusseura uomalaisen eologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja 234 Vammala 2002, 372 s. BN N Nid. R 22 ONMRO: 6413 eos on ensimmäinen laaja tutkimus ekumeenisessa liikkeessä käydystä viestintäkeskustelusta. e kuvaa keskusteluiden historiallista kehitystä ja nostaa esiin ajattelussa tapahtuneet murrosvaiheet. Viestintäkysymyksiä analysoidaan laaja-alaisesti sekä ekumeenisen teologian että viestinnän etiikan ja teorioiden menetelmin. utkimus tarkastelee myös viestintäteknologiseen kehitykseen liittyviä arvo- ja periaatekysymyksiä. alla, Jaana Origin and aleoproterozoic reactivation of Neoarchean high-k granitoid rocks in eastern Finland Finnish cademy of cience and Letters nnales cademiae cientiarum Fennicae. Geologica- Geographica 163 Vammala 2002, 105 pp. BN N X oft R 25 ONMRO: 6488 alonen, Mia Kertominen terapian välineenä. utkimus vuorovaikutuksesta myllyhoidon ryhmäterapiassa n oimituksia 899 elsinki 2002, 242 s. BN N Nid. R 27 ONMRO: 6404 eos on tutkimus hoitoideologian ja vuorovaikutuksen suhteesta yhdessä terapiatyypissä, myllyhoidon ryhmäterapiassa. utkimus näyttää, miten terapeuttien vuorovaikutuskäytänteet toisaalta heijastavat ja toisaalta tukevat myllyhoidon ideologiaa. erapian perusvälineeksi tutkimuksessa hahmottuu kertominen eri muodoissaan. erapeutti kerrottaa potilaita, ohjaa kertomista, tulkitsee kerrottua ja tekee siitä johtopäätöksiä. 75

3 76 arjunen, lina Miten opettaja rakentaa pedagogisen auktoriteetin? Otteita opettajan arjesta Kasvatusalan tutkimuksia Research in ducational ciences 10 urku 2002, 514 s. BN X N Nid. R 29 ONMRO: 6487 edagogisen auktoriteetin käsite on pitkään ollut sivussa opetuksen ja kasvatuksen teorioita kehiteltäessä, mutta viime vuosina auktoriteetti on puhuttanut ja puhutellut uudelleen kasvattajia. ässä väitöskirjassa auktoriteettia tarkastellaan suhteena, jossa keskeistä on koulutyön onnistuminen samoin kuin se, että vaikutusvalta on oikeutettua. uktoriteettisuhde nähdään siten ihmisten välisenä suhteena, jossa jollakin on vaikutusvaltaa toisiin nähden tietyssä tilanteessa, paikassa ja ajassa. eikkala, Ville nequalities for Conformal Capacity, Modulus, and Conformal nvariants Finnish cademy of cience and Letters nnales cademiae cientiarum Fennicae. Mathematica Dissertationes 132 elsinki 2002, 62 pp. BN N oft R 5 ONMRO: 6492 eikkilä, uomas Vita s. ymeonis. in hochmittelalterlicher eiligenkult im Kontext Finnish cademy of cience and Letters nnales cademiae cientiarum Fennicae. umaniora 326 aarijärvi 2002, 330 s. BN N oft R 30 ONMRO: 6407 Der heilige ymeon, der 1055 in rier verstarb und bald darauf vom apst kanonisiert wurde, war einer der interessantesten eiligen des Mittelalters. s handelt sich um die erste wissenschaftliche ufarbeitung der Lebensgeschichte ymeons sowie der ntstechung und Verbreitung seines Kult. ine wichtige Rolle spielt auch die detaillierte nalyse der auf ymeon bezogenen hagiographischen exte. Die ntersuchung vermittelt ein völlig neues Bild von der Bedeutung ymeons und seines Kults. ungary and Finland in the 20th Century / d. Olli Vehviläinen & ttila ók Finnish Literature ociety tudia istorica 68 elsinki 2002, 201 pp. BN N oft R 24 ONMRO: 6465 dialogue between ungarian and Finnish historians began in the early 1980s and a number of conferences have been held in both countries. he present work is based on papers given at a conference arranged in elsinki in he articles, written by ungarian and Finnish historians, offer fresh perspectives both on the political history of the inter-war period especially with regard to parties and ideologies and on the position of the two countries during the Cold War. uovinen, rkki itch-class Constellations. tudies in the erception of onal Centricity Musicological ociety of Finland cta Musicologica Fennica 23 urku 2002, XX pp. BN X N oft R 25 ONMRO: 6445 deologiat ja identiteetit / äätoimittaja ero arasti uomen emiotiikan, uomen stetiikan, uomen aidekasvatuksen utkimusseura ynteesi 2002:2 elsinki 2002, 120 s. N R 8 ONMRO: 6489 is. mm.: arja Knuuttila, deologian loput ja alut; ltti Kuusamo, Kuvalliset identiteettisymbolit ja logosentrinen kondensaatio; ero arasti, deologia, näkyvä ja näkymätön; rma orvali, läinmetaforat ihmisen identiteetin luojina; Janne Kurki, Mitä se on tämä filosofia; Katriina iivonen, aikallisidentiteetit arjessa ja aluekehitystyössä; Marja Vuorinen, Viholliskuvien semiotiikkaa; Ritva Koskennurmi-ivonen, Kootut, kätketyt ja mittatilatut identiteetit. sää etsimässä / oim. lina adeniemi & Jouni yvönen Kansanelämän kuvauksia 60 Vaasa 2002, 251 s. BN N id. R 29 ONMRO: 6437 sää etsimässä -kirjoituskilpailun parhaimmistosta valitut 39 kirjoitusta peilaavat kukin

4 oman aikansa isäkuvaa, luvun alusta vuosituhannen vaihteeseen. Jotkut kirjoittavat valoisasta ja turvallisesta lapsuudesta, toiset synkempiä tarinoita isättömyydestä tai alkoholismista. Lähimenneisyyden isäkertomukset pohtivat isän muuttuvaa roolia kasvattajana, muutoksen tuomia ongelmia sekä uudenlaista läheisyyttä isän ja lapsen välillä. tkua ikä kaikki? Kirjoituksia naisesta, vallasta ja väkivallasta / oim. atu po, nu Koivunen, Leena-Maija Rossi & Kirsi aarikangas n oimituksia 898 ampere 2002, 314 s. BN N Nid. R 27 ONMRO: 6443 eos kokoaa yhteen neljä naistutkimuksen ajankohtaista keskustelua. Kirjan artikkelit käsittelevät puheen, varsinkin valituksen, ja puhumattomuuden sukupuolittuneisuutta, äitiyden kulttuurisia merkityksiä, naisten ikääntymistä sekä sukupuolittunutta väkivaltaa. Kirjassa pohditaan muun muassa mitä nainen voittaa valittamalla, mitä syntyy ahdistuksen ja toimeliaisuuden naisisena summana. Kailas, uno Runot uomalaisen kirjallisuuden klassikoita Jyväskylä 2002, XV s. BN Nid. R 13,8 ONMRO: 6436 is. myös: Markku nvall, nnen testamenttia. Runokokoelmat ilmestyvät ensipainoksen mukaisessa asussaan. he Kalevala and the World s raditional pics / d. Lauri onko Finnish Literature ociety tudia Fennica. Folkloristica 12 ampere 2002, 487 pp. BN N oft R 32 ONMRO: 6444 On the occasion of the 150th anniversary of the Kalevala thirty experts on comparative epic research from 12 countries met in urku in ugust 1999 to debate the role of the Finnish national epic and its scientific significance. he classic bone of contention s the Kalevala an oral or a literary epic? received the surprising answer, t is neither! he Kalevala belongs among the tradition-oriented epics, along with omer, Beowulf, the Nibelungenlied and the ddas. he collatorcomposers of these traditional epics remained faithful to tradition and faded into the background. Karttunen, annu & arimaa, Markku iedettä kaikille : ähtitiede ähtitieteellinen yhdistys rsa rsan julkaisuja 84 Jyväskylä 2002, 143 s. BN N id. R 24 ONMRO: 6415 Maailmankaikkeutta hallitsevat arkijärjellä vaikeasti hahmotettavat voimat ja valtavat etäisyydet. Valo taittaa matkaa hitaasti, muuttaen lisäksi suuntaansa vetovoiman vaikutuksesta. ama vetovoima vangitsee tähtiä toistensä läheisyyteen, mutta siitä huolimatta koko avaruus laajenee ja galaksit loittonevat toisistaan. ähtitiede esittelee kaiken tämän ytimekkäästi ja havainnollisesti. Kirjan lähtökohta ja mittapuu on kotoinen maapallomme, josta maailmankaikkeutta katselemme. Kervanto Nevanlinna, nja Kadonneen kaupungin jäljillä. eollisuusyhteiskunnan muutoksia elsingin historiallisessa ytimessä = racing the Lost City. ndustrial ransformation in the istorical eart of elsinki n oimituksia 836 ämeenlinna 2002, 356 s. BN N id. R 39 ONMRO: 6402 elsingin empirekeskustaa on perinteisesti pidetty maamme merkittävimpänä kaupunkimaisemana ja kansallisena monumenttina. aikan historia on monikerroksisempi. eollistumisen eri vaiheissa 1870-luvulta 1990-luvulle elsingin historiallinen ydin on muuttunut monin tavoin. teläsatamassa sijaitsi maan suurin tuontitavaran satama lähes koko 1900-luvun. Kuvissa teollista maisemaa kuitenkin harvoin esitettiin empirekortteleiden yhteydessä. ikakerrostumiensa vuoksi elsingin historiallinen ydin on myös teollisuuskaupungin monumentti. Kirjallisuus on virhe / oim. arri Veivo 77

5 78 n oimituksia 881 Vammala 2002, 150 s. BN N Nid. R 26 ONMRO: 6440 sseekokoelmassa kirjailijat, tutkijat, kriitikot ja kustantajat pohtivat mitä kirjallisuus, kirjallisuuden kirjoittaminen, lukeminen, tutkiminen ja kirjallisuudesta kirjoittaminen tai tiedottaminen on. Kirjallisuuteen sisältyy aina virheen mahdollisuus: romaania tai runoa voisi kirjoittaa, toimittaa, tutkia, arvioida tai hioa vielä enemmän, vielä paremmin, siitä voisi tiedottaa perusteellisemmin. allitaanko kirjallisuudelle virheet? Kokkonen, Jukka Rajaseutu liikkeessä. Kainuun ja ielisen Karjalan asukkaiden kontaktit Venäjän Karjalaan kreivin ajasta sarkasotaan ( ) Bibliotheca istorica 79 elsinki 2002, 439 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 6442 eoksessa tarkastellaan perifeerisille rajaseuduille luonteenomaista kriisinhallintatapaa ja turvallisuustekijää, rajarauhainstituutiota. oisena keskeisenä teemana on itärajan yli käyty rajakauppa, joka liittyi tärkeänä osana ohjoisen Jäämeren ja Vienanmeren alueen kautta kulkeneeseen Länsi-uroopan ja Venäjän kauppaan. utkimuksen kolmantena painopisteenä on rajakauppaan läheisesti niveltynyt maakauppa. Kontula. lämää lähiössä / oim. Jouko Kokkonen Kansanelämän kuvauksia 59 ampere 2002, 338 s. BN N id. R 32 ONMRO: 6401 Kontula on yksi uomen vanhimmista ja tunnetuimmista lähiöistä. nsimmäiset asukkaat muuttivat sinne vuonna Kontulalaisille lähiö on maailman paras paikka huolimatta betonisesta ja surkeasta julkikuvasta, jota muun muassa lehdistö on ruokkinut. Kirja kertoo lähiöelämän eri puolista ja elämänkohtaloista asukkaiden omalla äänellä: onnellisia ja onnettomia, tavallisia ja vähän erikoisempiakin tarinoita kaikki elämää täynnä. Lajien synty / oim. eikki Roiko-Jokela & sa ironen uomen urheiluhistoriallinen seura uomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja Jyväskylä 2002, 239 s. BN N Nid. R 20 ONMRO: 6484 Vuosikirjassa jäljitetään suomalaisia palloilijoita ietarin tiellä, urheiluromaanin hahmoa, naishiihdon pitkää latua sekä ammattilaistumisen avaimia suomalaisessa jääkiekossa. Lajien kirjo ulottuu ropakantahiihoista takapuolenvetoon, tutkimusotteet omakohtaisesta muistelusta kierosilmäiseen teoriaan. Kirjassa vieraillaan myös Kommilan kisoissa ja Kenian ylätasangolla sekä kiistellään modernin urheilun leviämisestä ja luonteesta. Lauluja Lönnrotin ajoilta / oim. nneli splund n oimituksia 866 ampere 2002, 232 s. BN N id. R 42 ONMRO: 6463 ämä runsaan sadan laulun valikoima luo kuvan siitä, millaisia lauluja lias Lönnrotin lähipiiri lauloi, mitä hän itse osasi ja millaisia lauluja hän toivoi suomalaisten oppivan. Lönnrotin käsikirjoituksiin pohjautuvien kansanlaulujen ja hänen lempilaulujensa myötä piirtyy kuva koko tuon ajan laulumaailmasta. Laulut kertovat opiskeluvuosista, aatteelliset ja isänmaalliset laulut pohjustivat suomalaisen kansakunnan syntyä, virret vahvistivat sielua. Luonnonkalenteri uut luonnon osana ja monipuolistajana / yöryhmä Kaija Keskinen, Ritva Kupari, lina Nuortie & eppo Vuokko uomen Luonnonsuojelun uki Forssa 2002 R 10 ONMRO: 6408 Luonnonkalenterin 2003 aiheena on puiden merkitys luonnon rikastuttajana. Meillä kasvaa noin 30 puulajia, joista koko maassa yleisiä on kymmenkunta. sokaan puu ei elä yksin. en ympärillä pyörii satamäärin eläimiä, kasveja ja sieniä. Osa on puulle haitaksi tai kiusaksi, osa harmittomia seuralaisia ja osa puun elämän kannalta aivan välttämättömiä ystäviä. Kalenteria on saatavana suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi.

6 Lönnrot, lias Vandraren. Reseberättelser från Karelen / tgivna av Rainer Knapas venska litteratursällskapet i Finland & Bokförlaget tlantis krifter utgivna av venska litteratursällskapet i Finland 645 avastehus 2002, 335 s. BN (L), BN (tlantis) N nb R 38 ONMRO: 6433 lias Lönnrot är känd som det finska bildningsspråkets och den finska litteraturens stora grundläggare under 1800-talet. an sammanställde nationaleposet Kalevala till ett bestående minnesmärke över finsk folkdiktning och mytologi. Lönnrot färdades hundratals mil, ofta till fots, ända till Lappland och Vita havet. ans humoristiska resebrev innehåller skarpsynta iakttagelser av natur och folk i trakter som på hans tid ännu var okända och ävertyrsfyllda. Reseberättelserna är ursprungligen skrivna på svenska, för samtida tidningar och tidskrifter. Lönnrotin hengessä 2002 / oim. ekka Laaksonen & lla iela Kalevalaseuran vuosikirja 81 ieksämäki 2002, 500 s. BN N id. R 31 ONMRO: 6466 lias Lönnrotin 200-vuotisjuhlavuonna asiantuntijat pohtivat tässä vuosikirjassa Lönnrotin työhön ja elämään liittyviä seikkoja. e tarkastelevat Lönnrotin lääkäriyttä, hänen suhdettaan kieleen ja runomittaan. e selvittävät hänen töidensä vaikutuksia muualla maailmassa, kertovat hänen tutkimusmatkoistaan, tapaamistaan runonlaulajista sekä Kalevalan koostamiseen littyvistä ratkaisuista. Maailman vaikein kieli / oim. Lari Kotilainen & nnukka Varteva n oimituksia 882 ampere 2002, 160 s. BN N Nid. R 23 ONMRO: 6441 Luemme lehtiä, juttelemme kännykässä, tuijotamme televisiota ja kirjoitamme sähköpostia kieli ympäröi meitä kaikkialla. Maailman vaikein kieli luo tuokiokuvia jokapäiväisestä kielestä: jalkapalloottelusta, hampurilaisravintolan tiskiltä, vaalimainoksista. Kirja on suomen kielen tutkijoiden kielipakinoista valittu kokoelma. Matkailu / oim. Jarkko aarinen uomen Maantieteellinen erra 2002:3 Vammala 2002, 101 s. N R 7 ONMRO: 6468 is. mm.: etri J. Raivo, otahistorialliset matkakohteet uomessa; ekka Kauppila & opi ntti Äikäs, Matkakohteen imagon suunnitteluprosessi: esimerkkinä Kuusamo; ija outa & uija ievänen, teläsuomalaiset luontomatkailijat ja luontomatkojen suuntautuminen; auliina Raento, Matkailun villi länsi rizonan ombstonessa; ntti onkanen, utuudentarve matkailun motiivina: tilan merkitys; Marjatta ytönen, Matkailu ja metsätalouden sosiaalinen kestävyys uomessa. Muille maille vierahille. Kalervo ovi ja yleinen historia / oim. sa undbäck urun istoriallinen Yhdistys urun istoriallinen rkisto 56 Vaasa 2002, XV s. BN N Nid. R 15 ONMRO: 6421 is. mm.: David Kirby, Finns and omeranians in the Napoleonic ra; atrick almon, he Bank of ngland and Finland during the inter-war period; Jorma iainen, Miksi DDR tuhoutui? Jukka Korpela, ankarimarttyyri Nikolai :n pyhyyden taustaa; Jukka Nevakivi, De Gaulle ja uomi; uulikki uomainen, ppelsiinisota 1926 miksi itler hylkäsi telä-irolin saksalaiset? Max ngman, öner av Dubbelmonarkin; Meri einonen, Murha Oxfordissa! Yliopistolliset traditiot ja historian läsnäolo englantilaisissa salapoliisiromaaneissa; enrik Knif, oesi och politik i 1700-talets Rom: herdarna på Gianicolo; uomo Melasuo, lgerian poliittinen kulttuuri, 1990-luvun kriisi ja niiden tutkimus; lse-mari öderholm, errasmiehen eväät eli miten vehnä ja viini saapuivat ndeille; Reino Kero, iirtolaishistorian vanhat ja uudet tutkimustehtävät; uvo Kostiainen, Matkailun historian muuttuvat näkökulmat; Matti Männikkö, Murros historiallisena käsitteenä; arri iiskonen, Kirkonkirjat avain frikan väestöhistorian kiistakysymysten selvittämiseen. 79

7 80 Nevalainen, ekka unaisen myrskyn suomalaiset. uomalaisten paot ja paluumuutot idästä n oimituksia 867 Vammala 2002, 402 s. BN N id. R 31 ONMRO: 6438 ietarissa ja muualla Venäjällä asui ensimmäisen maailmansodan alussa yli uomen kansalaista. Lisäksi heitä liikkui siellä tuhansittain tilapäistöissä. Mikä oli heidän kohtalonsa vallankumousten myrskyn puhjettua? Monet suomalaisista vaikuttivat bolsevikkien riveissä, suuri osa kuitenkin pakeni tai muutti neuvostovaltiosta uomeen nälän, sodan ja terrorin jaloista. dästä virtasi suomalaisia vuosikausia monilla keinoilla, vuonna 1921 jopa uomen valtion järjestämässä evakuoinnissa. itkin 1930-lukua Neuvostoliitosta ilmestyi myös sinne vastikään menneitä suomalaisia, jotka olivat neuvostotodellisuuteen karvaasti pettyneet. Näkyvä(i)seksi. utkimuksia kuvien sukupuolikulttuurista / oim. nnamari Vänskä aidehistorian aidehistoriallisia utkimuksia 25 Vaasa 2002, 183 s. BN N Nid. R 25,25 ONMRO: 6432 is. artikkelit: arri Kalha, Leena-Maija Rossi & nnamari Vänskä, Mikä ihmeen visuaalinen kulttuuri? Keskustelua käsitteistä ja tutkimusasenteista; nna Kortelainen, Merci Monsieur, au revoir docteur! lbert delfelt, Dr. Charcot ja naisen mieli; arri Kalha, Neitosista ken on kaunein missipuhe ideologisena diskurssina; Leena-Maija Rossi, deaalin ja normaalin outo liitto heteronormatiivisuuden kuvista televisiomainonnassa; nnamari Vänskä, Läpinäkyvä kaappi luvun muotikuvien naisandrogynia, moderni nainen ja lesbian chic; Johanna Frigård, Kauneuden eturintama 1940-luvun suomalaisissa kosmetiikkamainoksissa; Juha-eikki ihinen, sykopatologian syövereistä Magnus nckellin Melankolia. Näreaho, Leo Rebirth as ersonal dentity. hilosophical tudy on ndian hemes Luther-gricola-ociety chriften der Luther-gricola-Gesellschaft 53 aarijärvi 2002, 277 pp. BN X N oft R 22 ONMRO: 6483 his original study concentrates on the conceptual problems associated with various views of rebirth found in the ndian philosophical tradition. he author approaches the problems as a philosopher of religion. he main problem concerns the different ways of understanding the relationship between a presently living person and his or her alleged incarnation(s) in former/future life. e analyses the references to the rebirth relationships that can be implicitly or explicitly found in classical ndian schools of thought. Optimality pproach in lant cology / ditor-in- Chief eva Korpilahti Finnish ociety of Forest cience & Finnish Forest Research nstitute ilva Fennica 2002:3 ampere 2002, 149 pp. N oft R 25 ONMRO: 6414 Research articles: uula alto, ertti ari & imo Vesala, Comparison of an optimal stomatal regulation model and a biochemical model in explaining CO 2 exchange in field conditions; Graham D. Farquhar, homas N. Buckley & Jeffrey M. Miller, Optimal stomatal control in relation to leaf area and nitrogen content; homas N. Buckley, Jeffrey M. Miller & Graham D. Farquhar, he mathematics of linked optimisation for water and nitrogen use in a canopy; edro J. phalo, nna W. choettle & arja Lehto, Leaf life span and the mobility of non-mobile mineral nutrients the case of boron in conifers; nna Liisa Ruotsalainen, Juha uomi & enry Väre, model for optimal mycorrhizal colonization along altitudinal gradients. äivärinta, ietari lämäni. erhe-elämällinen kertomus uomalaisen kirjallisuuden klassikoita Jyväskylä 2002, s. BN Nid. R 7,25 ONMRO: 6403 is. myös: nna Makkonen, lämä ja esimerkki. Keväällä 1876 Ylivieskan lukkari ietari äivärinta osallistui Kansanvalistusseuran kirjoituskilpailuun omaelämä-

8 kerrallisella teoksellaan lämäni. eos on paljolti suomalaisuusaatetta ja kansanvalistusta. äivärinta kuvaa myös kirjallisen makunsa kehitystä. Roomalainen keittokirja / oim. uulikki lo, eikki Laakkonen & ero Valjakka n oimituksia 858 ollola 2002, 211 s. BN X N id. R 45 ONMRO: 6405 lkuteos: picius, De re coquinaria. Roomalaiset olivat mestareita ruoan valmistuksessa ja herkuttelussa. ntiikin keittiöön kuuluivat muiden muassa viinit, pyörykät, murekkeet, vihannes- ja linturuoat, villieläimistä valmistetut ruoat ja merenantimet. nsimmäisellä vuosisadalla jkr. eläneen ritari ja kulinaristi piciuksen reseptikokoelma lienee ensimmäinen kokonaisena meidän aikaamme asti säilynyt keittokirja. eos avaa keittiön kautta tien Rooman kulttuurihistoriaan. Ruotsala, elena Muuttuvat palkiset. lo, työ ja ympäristö Kittilän Kyrön paliskunnassa ja Kuolan Luujärven poronhoitokollektiiveissa vuosina uomen Muinaismuistoyhdistys Kansatieteellinen rkisto 49 Vammala 2002, 471 s. BN X N Nid. R 24 ONMRO: 6471 eos on yhteisön sisäiseen näkökulmaan perustuva tutkimus poronhoidon merkityksestä ja sen kokemista muutoksista kahdessa kohteessa, Kittilän Kyrön paliskunnassa ja Kuolan niemimaalla Luujärven poronhoitokollektiiveissa. Kirjassa seurataan kronologisesti poronhoidossa tapahtunutta kehitystä, ja sitä miten elinkeino on sopeutunut moniin ulkoisiin ja sisäisiin muutostekijöihin. oronhoito on tärkeä osa myös muiden kuin siitä toimeentulonsa saavien pohjoisen ihmisten identiteettiä. Ruotsalaista ekokodikkuutta. Johdatus ruotsalaiseen ekoarkkitehtuuriin pohjautuen KO-Fn ekskursioon elokuussa 2000 / oim. arri akaste. uomen rkkitehtiliiton Kestävän kehityksen alaosasto KO-F.l. 2002, 108 s. BN Nid. R 13 ONMRO: 6424 arjala, Jukka Miten tutkia musiikin historiaa? Johdatus näkökulmiin ja menetelmiin ietolipas 188 Vammala 2002, 257 s. BN N Nid. R 26 ONMRO: 6435 Kirja johdattaa musiikinhistorian tutkimuksen eri vaiheisiin ja esittelee keskeisimmät alan tutkimussuuntaukset. Kirjoittaja käsittelee musiikinhistorian tavoitteita ja tehtäviä muun historiantutkimuksen ja kulttuurihistorian, etnomusikologian, sukupuolen tutkimisen, kulttuurintutkimuksen, hermeneutiikan, jälkistrukturalististen virtausten, tiedon ja vallan suhteiden sekä postkolonialismista käytävien keskustelujen luomassa laajassa viitekehyksessä. L-kalendern 2003 / Bildval & texter Carola krem venska Litteratursällskapet i Finland kenäs 2002 R 12 ONMRO: 6431 Minnesböckerna har sin bakgrund i de s.k. stamböckerna som adelsmän och studenter med början från 1500-talet bar med sig på sina resor till furstehov och universitet. enare blev stamböckerna liktydiga med de vänböcker som florerade vid universiteten och fylldes med autografer och sentenser. eden att äga minnesalbum har varit mycket populär också bland finlandssvenska flickor. Böckerna blev med tiden en vardagsvara, men deras estetiska värden har alltid uppskattats. uomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja / / oim. annu Mustakallio uomen kirkkohistoriallinen seura Jyväskylä 2002, 602 s. BN N Nid. R 30 ONMRO: 6419 isältää mm. kirjoitukset: Mauno Jokipii, uomen ns. uhrikirkkojen taustaa, historiaa ja tarinaperinnettä; Jyrki Knuutila, uomalainen luterilainen pääsiäissaarna reformaatiokaudelta 1700-luvun puoliväliin; tte iraksinen, osi kuin vesi piispa Johan Browallius ja kiista veden vähenemisestä; irjo Markkola, skonto ja sukupuoli poh- 81

9 82 joismaisessa historiantutkimuksessa; Reino alo, Mystiikka harhateillä. Johan trömborg ja hänen liikkeensä; ekka ärkiö, iispa R. V. Frosteruksen muistiinpanot vuosien 1854 ja 1865 valtiokalentereissa; Mikko Ketola, Mitä uomessa tiedettiin Viron luterilaisen kirkon kansallisuuskiistoista maailmansotien välillä? annu Mustakallio, Oulun hiippakunnan johto ja oikeistoradikalismi J. R. Koskimies, J.. Mannermaa ja lias imojoki; Jouko alonen, lfred Otto chwede lestadiolaisuuden kuvaajana. Vuosikirja sisältää myös osaston Kirkkohistorian tutkimuksen työmaalta ja laajan Kirjallisuuskatsauksia ja -arvosteluja -osaston. uomen Museo 2001 / oim. uukka alvio uomen Muinaismuistoyhdistys Vammala 2002, 113 s. BN N Nid. R 20 ONMRO: 6485 is. artikkelit: enni Reijonen, lias Brenner miniatyyrimaalausperinteen edustajana; anna irinen, psalan kokouksen riemujuhlaplakaatti Maskun kirkossa; Leeni Vilpas, Kangasalan Liuksialan tuoksurasia; anne Wikström, Kansallismuseon roomalaisen lasin kokoelma; Maija Väisänen, Villa urini- Lanten fresko Numa ompiliuksen haudan löytyminen ; Riku ämäläinen, ohjois- merikan tasankointiaanien karhukultti; eppo Korhonen, lfred Kolehmainen uomen ilastoseuran vuosikirja 2001 uomen ilastoseura.l. 2002, 145 s. N Nid. R 17 ONMRO: 6420 is. mm.: eppo Laaksonen, Onko puuttuva data ongelma yrityssurveyssä? dwin Diday, n ntroduction to ymbolic Data nalysis and the odas oftware; smo eikari, oisson Mixture (omix) ampling in Coordinating Business urveys; Jukka offrén, Measurement of co- fficiency of a National conomy; Jussi aapa-aho, osiaaliturvaennusteet kansallinen ja kansainvälinen aktuaarinäkökulma; äivi Keinänen, ilastokeskuksen työvoimatutkimus uusia menetelmiä ja tuloksia; Mikko Kauppinen, yöttömyyden ja talouskasvun yhteys hämärtynyt. uomi, Juhani Vuoroin vieraissa. uomen tasavallan presidentit matkalla ja isäntinä ennen toista maailmansotaa n oimituksia 874 ämeenlinna 2002, 131 s. BN N id. R 36 ONMRO: 6410 Valtiovierailut olivat ennen suuria tapauksia, joita tiedotusvälineet selostivat juhlavalla hartaudella. Kirjassa kerrotaan sanoin ja lukuisin valokuvin, millaisia matkoja tasavaltamme ensimmäiset presidentit tekivät ja millaisten vieraiden isäntinä he toimivat. Lisäksi kurkistetaan vierailujen tarkoin varjellun julkisivun taakse. uurpää, Leena rilaisuuden hierarkiat. uomalaisia käsityksiä maahanmuuttajista, suvaitsevaisuudesta ja rasismista Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto. Julkaisuja 28 elsinki 2002, 261 s. BN Nid. R 22 ONMRO: 6411 Kirjassa tarkastellaan maahanmuuttajia koskevia käsitystapoja 1990-luvun lopun suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirjassa kuvataan ryhmään kuulumisen ja erottautumisen jännitettä etenkin kun kyseessä ovat nuorten suhteet maahanmuuttajiin ja suomalaisuuteen. ihetta lähestytään myös laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta, kunnallisten maahanmuuttajien kotouttamisohjelmien kautta. zlachetko, Dariusz L. & Margonska, anna B. Gynostemia Orchidalium. Orchidaceae (pidendroideae) Finnish Zoological and Botanical ublishing Board cta Botanica Fennica 173 Vammala 2002, 275 pp. BN N ard R 48 ONMRO: 6422 he first volume of this series dealt with the families postasiaceae and Cypripediaceae. n the present volume is treated the gynostemium structure of the subfamily pidendroideae, one of the largest in the Orchidaceae. n index, covering also the first volume, to the scientific names is at the end of the present volume.

10 aitto, lkka Graduale boense Näköispainos käsikirjoituskatkelmasta n oimituksia 856 Vammala 2002, 292 s. BN N id. R 115 ONMRO: 6409 urun hiippakunnan messulaulukirja Graduale boense ja 1400-lukujen vaihteesta kuuluu uomen keskiaikaisen kirjallisuuden tärkeimpiin dokumentteihin. Kokoelman näköispainos tuo esiin uomessa keskiajalla toimineen käsikirjoitusverstaan, josta muutoin ei ole säilynyt tietoja. Luterilaisen ajan alussa kokoelman lehtiä käytettiin tilikirjojen kansina. Jäljellä olevat pergamentit on nyt koottu alkuperäistä sidosta vastaavaan järjestykseen, ja katkelman sisältö on analysoitu. ulevaisuudentutkimus. erusteet ja sovelluksia / oim. Matti Kamppinen, Osmo Kuusi & ari öderlund n oimituksia 896.l. 2002, 928 s. BN N id. R 35 ONMRO: 6406 ulevaisuudentutkimus on kiehtova kokoelma ajattelun ja toiminnan työkaluja, joiden avulla voidaan luodata ja toteuttaa tulevia mahdollisuuksia. Käsillä oleva kirja tutustuttaa lukijan tulevaisuudentutkimuksen perusteisiin ja sovellusmahdollisuuksiin. erusteissa käsitellään tulevaisuudentutkimusta tieteenalana ja sen fundamentaalisia jäsennyksiä. Kirjan toinen osa pureutuu ajassamme oleviin, tulevaisuutta koskeviin signaaleihin. ähdet 2003 / oim. annu Karttunen, Olli Manner, Veikko Mäkelä & Matti uhonen ähtitieteellinen yhdistys rsa Vaasa 2002, 160 s. BN N Nid. R 12 ONMRO: 6416 ähdet 2003 tarjoaa monipuolista tietoa taivaan tapahtumista ja ilmakehän ilmiöistä. eos kertoo omin silmin havaittavista Kuun ilmiöistä sekä ukkosista ja salamoista. Kirjassa annetaan tietoja siitä, miten toukokuun auringonpimennys näkyy uomessa ja neuvotaan miten tarkkailla Merkuriuksen ylikulkua uringon kiekon editse. rheilun etiikka ja arki / oim. eikki Roiko-Jokela & sa ironen uomen urheiluhistoriallinen seura uomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 2000 Jyväskylä 2001, 241 s. BN N Nid. R 15 ONMRO: 6486 Voiko tervettä sielua terveessä ruumiissa parantaa, kysytään uomen urheiluhistoriallisen seuran poleemisessa vuosikirjassa. Kysymykseen vastataan artikkeleissa, joiden kirjo ulottuu urheilun arkipäivästä etiikkaan, juhlasta kapinaan, olympiavoittajasta rötösherraan ja atleetista luokkataistelijana lvar altoon epäonnisena olympiastadionin suunnittelijana. Välimäki, annu Kymmenyksistä kirkollisveroon. Kirkollisverotus uomen evankelisluterilaisessa kirkossa reformaatiosta nykypäiviin uomen kirkkohistoriallinen seura uomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 188 aarijärvi 2002, 454 s. BN N Nid. R 25,5 ONMRO: 6482 Vanhaan testamenttiin pohjautuva kymmenysverotus vakiintui uomessa kirkollisverona 1300-luvulla. Vero muodostui luontaistuotteina suoritettavista maksuista, jotka jaettiin piispan, kirkkoherran ja pitäjänkirkon kesken. Kruunu määräsi 1600-luvulta lähtien papiston palkkauksesta. alkkausasetuksissa säädeltiin tarkkaan, miten seurakuntalaisten ja yritysten maksut määräytyivät ja miten ne kannettiin. Varsinainen kirkollisvero säädettiin vuonna 1922 papiston palkkauslaissa, jossa se sidottiin maanomistuksen sijasta kunnallisverotukseen. (Koonnut R. M.) 83

11 DKRJ Vetenska etenskapsbokhandeln Kirkkokatu 14, elsinki puh. (09) , faksi (09) VONN ma klo 10 17, ti pe klo suljettu, avoinna klo DKRJ N ÄVLLÄ orthanian ala-aulassa osasto avoinna ke ja to klo 9 16, pe klo ja la klo DN YÖÄ DN LOLL torstaina myös DKRJN BR, avoinna klo DKRJN LNNMYYN leluettelo valmistuu tammikuun alussa. lekirjat löytyvät myös DKRJN VRKKOVL! L ilaan seuraavat kirjat Kirjan nimi uotenro kpl Vastaanottaja maksaa postimaksun ilaaja: Osoite: Lähettäkää lasku kirjojen mukana oimittakaa kirjat postiennakolla Veloittakaa luottokorttiani Visa MasterCard / urocard Luottokortin numero: CVV / CVC Viimeinen kelpoisuuskuukausi: iedekirja VLÄY opimus LNK llekirjoitus:

J ä s e n l e h t i 1 / 2012

J ä s e n l e h t i 1 / 2012 J ä s e n l e h t i 1 / 2012 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

Australiansuomalaiset etsivät itseään. Kulttuurisen identiteetin määrittyminen australiansuomalaisessa kirjallisuudessa

Australiansuomalaiset etsivät itseään. Kulttuurisen identiteetin määrittyminen australiansuomalaisessa kirjallisuudessa Australiansuomalaiset etsivät itseään Kulttuurisen identiteetin määrittyminen australiansuomalaisessa kirjallisuudessa Copyright Kirjoittaja & Siirtolaisuusinstituutti Siirtolaisuusinstituutti Eerikinkatu

Lisätiedot

Tuire Ranta-Meyer NULLA DIES SINE LINEA

Tuire Ranta-Meyer NULLA DIES SINE LINEA JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 97 Tuire Ranta-Meyer NULLA DIES SINE LINEA Avauksia Erkki Melartinin vaikutteisiin, verkostoihin ja vastaanottoon henkilöja reseptiohistoriallisena tutkimuksena JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

syksy 2 0 1 4 Tiedon puolella.

syksy 2 0 1 4 Tiedon puolella. Tiedon puolella. syksy 2014 Emme tuki sähköpostilaatikkoasi, kirjeitä tulee korkeintaan kymmenen vuodessa. Uutiskirjeen voit tilata nettisivuiltamme www.gaudeamus.fi tai lähettämällä meille sähköpostia

Lisätiedot

Artikkeli. Kerrottu ja muisteltu inkerinsuomalaisten paluumuutto. Paluumuuttajien kertomuksia kuulemassa. Minna-Liisa Salonsaari

Artikkeli. Kerrottu ja muisteltu inkerinsuomalaisten paluumuutto. Paluumuuttajien kertomuksia kuulemassa. Minna-Liisa Salonsaari Elore (ISSN 1456-3010), vol. 19 1/2012. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/1_12/salonsaari.pdf] Artikkeli Kerrottu ja muisteltu inkerinsuomalaisten paluumuutto

Lisätiedot

H elsingin ar kkitehtuuripoliittinen ohjelma 2010 APOLI ap KANSI APOLI.indd 1 24.5.2010 09:05:39

H elsingin ar kkitehtuuripoliittinen ohjelma 2010 APOLI ap KANSI APOLI.indd 1 24.5.2010 09:05:39 APOLI APOLI Helsingin arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2010 SISÄLTÖ Johdanto 3 Resumé 7 Summary 9 OSA I Artikkelit Helsingin rakentamisen politiikat 14 Helsingin sielu 35 Asuminen olemisen peruspiirteenä

Lisätiedot

J ä s e n l e h t i 1-2 / 2008

J ä s e n l e h t i 1-2 / 2008 J ä s e n l e h t i 1-2 / 2008 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 Sähköposti: shs@histseura.fi Kotisivu: http://www.histseura.fi

Lisätiedot

JA SANA TULI VALTIOKSI

JA SANA TULI VALTIOKSI Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Valtiotieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto JA SANA TULI VALTIOKSI SUOMALAISEN KRISTILLISEN SIONISMIN AATEHISTORIA Timo R. Stewart Väitöskirja esitetään

Lisätiedot

VälitysUutiset 6 / Syyskuu 2010 www.kirjavalitys.fi

VälitysUutiset 6 / Syyskuu 2010 www.kirjavalitys.fi VälitysUutiset 6 / Syyskuu www.kirjavalitys.fi Kun hyväksymme ja tunnistamme heikkoutemme ja vahvuutemme, olemme valmiita muuttamaan maailmaa. Paulo Coelho, Valkyriat COELHON KIRJOJA MYYTY SUOMESSA YLI

Lisätiedot

Plenaariesitelmät Plenary speeches

Plenaariesitelmät Plenary speeches Plenaariesitelmät Plenary speeches Susanne Göpferich University of Giessen/Germany From multidisciplinarity to transdisciplinarity: The investigation of competence development as in case in point Multidisciplinarity

Lisätiedot

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Heidi Aalto Etnologian pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Historian ja etnologian

Lisätiedot

Hevoset hevosina Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta

Hevoset hevosina Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta Nora Schuurman Hevoset hevosina Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and Business Studies Hevoset hevosina Eläimen ja

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

VälitysUutiset 9 / Marraskuu 2008 / Kauppa www.kirjavalitys.fi

VälitysUutiset 9 / Marraskuu 2008 / Kauppa www.kirjavalitys.fi VälitysUutiset 9 / Marraskuu / Kauppa www.kirjavalitys.fi readme.fi Simpsonit Seinäkalenteri 2009 24 s., 4-väri, ISBN: 9789522200532 Sh. 17,50 Simpsonit Hirvittävä hulabaloo 144 s., Kl. 8532, 4-väri, sid.

Lisätiedot

Mihin sananlasku lasta johdattaa?

Mihin sananlasku lasta johdattaa? Mihin sananlasku lasta johdattaa? Elämäntarinoiden avulla lapsen tulkintaan sananlaskujen kasvatustavoitteista Liisa Granbom-Herranen Sananlaskut ovat kyseenalaistamatonta puhetta. Usein mielikuvaan sananlaskuista

Lisätiedot

POSTMODERNI ISYYS JA USKONNOLLISUUS - TARINALLINEN NÄKÖKULMA

POSTMODERNI ISYYS JA USKONNOLLISUUS - TARINALLINEN NÄKÖKULMA Joensuun yliopiston teologisia julkaisuja University of Joensuu Publications in Theology N:o 19 POSTMODERNI ISYYS JA USKONNOLLISUUS - TARINALLINEN NÄKÖKULMA Jari Kekäle Joensuun Yliopiston teologisia julkaisuja

Lisätiedot

Turussa 1. 4.7.2011 Sirtolaisuusinstituutti järjestää juhlan Tule sinäkin ja ota ystäväsi mukaan!

Turussa 1. 4.7.2011 Sirtolaisuusinstituutti järjestää juhlan Tule sinäkin ja ota ystäväsi mukaan! Tutkimusjohtajan palsta Suomi Sydämessä Turussa 1. 4.7.2011 Sirtolaisuusinstituutti järjestää juhlan Tule sinäkin ja ota ystäväsi mukaan! i Siirtolaisuus Migration 1/2011 38. vuosikerta / 38th year ISSN

Lisätiedot

Meira Düssel. Miten lastenkirjallisuus käsittelee sosiaalisia ongelmia? Tutkimus Camilla Mickwitzin kuvakirjoista. Pro gradu -tutkielma

Meira Düssel. Miten lastenkirjallisuus käsittelee sosiaalisia ongelmia? Tutkimus Camilla Mickwitzin kuvakirjoista. Pro gradu -tutkielma Meira Düssel Miten lastenkirjallisuus käsittelee sosiaalisia ongelmia? Tutkimus Camilla Mickwitzin kuvakirjoista. Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Kirjallisuus 2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY

Lisätiedot

Universal Decimal Classification: 316.356.2 Sociological thesarus: alcohol abuse; parents; family life; children; childhood; experience

Universal Decimal Classification: 316.356.2 Sociological thesarus: alcohol abuse; parents; family life; children; childhood; experience KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 124 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 124 MARITTA ITÄPUISTO Kokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä lapsuudesta Childhood

Lisätiedot

JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa

JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa Paula Manninen JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.11.2010

Lisätiedot

Paula Haaranen ONNEN KERJÄLÄISET Markkinallistuminen, yhteiskunnallinen alaluokka ja työväenkirjailijuus Arto Salmisen teoksissa Varasto, Ei-kuori,

Paula Haaranen ONNEN KERJÄLÄISET Markkinallistuminen, yhteiskunnallinen alaluokka ja työväenkirjailijuus Arto Salmisen teoksissa Varasto, Ei-kuori, Paula Haaranen ONNEN KERJÄLÄISET Markkinallistuminen, yhteiskunnallinen alaluokka ja työväenkirjailijuus Arto Salmisen teoksissa Varasto, Ei-kuori, Paskateoria ja Kalavale. Kansalliseepos. Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Arvosteluja. arkeologian eri osa-alueiden kautta kulttuuriantropologiaan, kansatieteeseen, nimistötutkimukseen,

Arvosteluja. arkeologian eri osa-alueiden kautta kulttuuriantropologiaan, kansatieteeseen, nimistötutkimukseen, Arvosteluja Juhlakirja JUFOmaailmassa Janne Harjula, Maija Helamaa & Janne Haarala (toim.): Times, Things & Places. 36 Essays for Jussi-Pekka Taavitsainen. J.-P. Taavitsainen Festschrift Committee 2011.

Lisätiedot

Tintti Klapuri, Turun yliopisto: Uusi nainen? Toisto ja syklisyys Anton Tšehovin naiskuvauksissa

Tintti Klapuri, Turun yliopisto: Uusi nainen? Toisto ja syklisyys Anton Tšehovin naiskuvauksissa KIRJALLISUUDENTUTKIMUS NYT 2011/ ABSTRAKTIT KIRJALLISUUS JA AIKA Tintti Klapuri, Turun yliopisto: Uusi nainen? Toisto ja syklisyys Anton Tšehovin naiskuvauksissa Anton Tšehovin tekstien ytimessä on staattiseksi

Lisätiedot

Kertomuksen lajit kertomuksen tutkimuksen metodologiset kysymykset

Kertomuksen lajit kertomuksen tutkimuksen metodologiset kysymykset Torstai Klo 14:15 Klo 14:45 Klo 15:15 Perjantai Klo 9:30 Klo 10:00 Klo 12:00 Klo 12:30 Kertomuksen lajit kertomuksen tutkimuksen metodologiset kysymykset Annamaria Marttila Aivovammautuneiden kerronta

Lisätiedot

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Tuomas Puro ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Opinnäytetyö Tradenomi AMK-jatkotutkinto Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 20.5.2008

Lisätiedot

VälitysUutiset 6 / Syyskuu 2009 www.kirjavalitys.fi

VälitysUutiset 6 / Syyskuu 2009 www.kirjavalitys.fi VälitysUutiset 6 / Syyskuu www.kirjavalitys.fi Mikä on menestyksen hinta? Kauniit ja rikkaat salamavalojen loisteessa armoton muotokuva tästä ajasta ILMESTYY 8.9. Romaani Coelho_Voittaja_180x225mmAd_0809_FI.indd

Lisätiedot

Lapuan Vanha Paukku uudeksi rakennettu ja puhuttu

Lapuan Vanha Paukku uudeksi rakennettu ja puhuttu Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston tutkimuksia 2006/24 Lapuan Vanha Paukku uudeksi rakennettu ja puhuttu Kulttuuriympäristön diskursiivinen muodostuminen tapaustutkimuksessa Helena Teräväinen Teknillisen

Lisätiedot

Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena

Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 8 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 8 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot