Uutta Tiedekirjassa 8/02

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutta Tiedekirjassa 8/02"

Transkriptio

1 utta iedekirjassa 8/02 74 rjen valta. uomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen ajan kynnykselle (v ) / oim. iia inonen & etri Karonen istoriallinen rkisto 116 elsinki 2002, 313 s. BN N Nid. R 27 ONMRO: 6464 eoksessa tarkastellaan tavallisesti yksinomaan isän tai isännän vallaksi ymmärrettyä patriarkaalisuutta uusista ja osin yllättävistä näkökulmista. ri aikakausia käsittelevistä artikkeleista hahmottuu patriarkaalisuuden monimuotoisuus, joka pakottaa arvioimaan uudelleen käsitteeseen ja ilmiöön liittyviä yksinkertaistuksia ja ennakkoluuloja. atriarkaalisuuden eri ulottuvuuksia tutkitaan muun muassa perheen ja erilaisten työyhteisöjen piirissä. rkisto / Julkaisutoimikunnan pj. Markku Mäenpää rkistoyhdistys rkistoyhdistyksen julkaisuja 8 ammisaari 2002, 277 s. N X Nid. R 12 ONMRO: 6412 Julkaisu on omistettu arkistoneuvos Raimo ohjolalle. en artikkelit käsittelevät mm. Joensuun maakunta-arkistoa, elektronisten aineistojen säilyttämistä, historiankirjoitusta, eurooppalaista arkistoyhteistyötä ja erityisesti suomalaisten kontakteja Viroon sekä sähköistä asiointia. rvilommi, Riitta & Kinanen, elena & Kuukka, Väinö Väinämöisen väellä. Kalevalan opetusopas n oimituksia 847 elsinki 2002, 96 s. BN N Nid. R 36 ONMRO: 6439 Kalevala kuuluu maailmankirjallisuuden suuriin runoelmiin. Kaivattu opettajan opas esittelee sekä usein käytettyjä että tuoreita ratkaisuja Kalevalan käsittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Opas keskittyy Kalevalan tarinoihin ja henkilöihin tarjoten vaihtoehtoisia käsittelytapoja eri aiheista. Moni-ilmeisyytensä ansiosta opas on apuna myös omatoimiseen opiskeluun ja kurssien itsenäiseen suorittamiseen. hrensvärd, ugustin Matka uomessa 1747 / oim. ja suom. ampo onkala n oimituksia 877 Vammala 2002, 128 s. BN N id. R 42 ONMRO: 6400 Kertomus upseeri ugustin hrensvärdin uomen-matkasta vuonna hrensvärd kirjoitti matkallaan päiväkirjaa, jota täydensivät piirrokset ja laveeraukset. hrensvärdin piirrokset kuuluvat vanhimpiin uomen luontoa ja maisemia esittäviin kuviin. Kirjaan on sisällytetty myös hrensvärdin retkikunnan virallinen suunnitelma Loviisan ja elsingin alueiden linnoittamista varten. KOarkkitehtuuriopas. Katsaus telä-uomen ekorakentamiskohteisiin = n CO-architectural Guide. ummary of cological Building in outhern Finland / oim. Matti Oijala. Käännös Kathleen ipton. uomen rkkitehtiliiton Kestävän kehityksen alaosasto KO-F & kologisen rakentamisen ja asumisen yhdistys (Raks) aarijärvi 2002, 89 s. BN Nid. R 15 ONMRO: 6423 Julkaisu on verkostolehti Raks 4/2001. Oppaan tavoitteena on ollut nostaa esiin alueita ja rakennuksia, joita ei varsinaisissa arkkitehtuurioppaissa ole esitelty. oisaalta esiin on tuotu jo aiemmin arkkitehtuurinsa ansiosta noteerattuja rakennuksia painottaen tällä kertaa lähinnä kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Kohteet edustavat ekorakentamisen eri puolia. krem, Carola Lev lycklig, glöm ej mig! Minnesböckernas historia venska litteratursällskapet i Finland & Bokförlaget tlantis krifter utgivna av venska litteratursällskapet i Finland 644 Jyväskylä 2002, 177 s. BN X (L), BN (tlantis) N nb R 40

2 ONMRO: 6434 raditionen med minnesböcker har ytterst sin bakgrund i s.k. stamböcker, som tyska adelsmän och studenter samlade referenser i på sina resor till furstehov och universitet. nder 1800-talet blev minnesböckerna småningom en flicktradition med en stark förankring i kvinnornas känslovärld. denna bok presenteras minnesböckernas historia och de rika traditionerna kring dem utgående från de över 200 minnesböcker från och 1900-talen som finns bevarade i venska litteratursällskapets arkiv. läin ihmisen mielenmaisemassa / oim. enni lomäki & Outi Lauhakangas n oimituksia 885 elsinki 2002, 300 s. BN N Nid. R 28 ONMRO: 6418 Millainen jatkumo on hahmoteltavissa ihmisen ja eläimen suhteessa kulttuurista ja ajasta toiseen, muinaisista pyyntikulttuureista nykyaikaan? Voidaanko väittää, että 1800-luvulle tultaessa ihminen oli jo tyystin kadottanut pyyntikulttuurin aikaisen tasavertaisen suhteensa eläimiin? Millaisia ovat 2000-luvun ihmisen ja eläimen suhteen elementit? Kirjassa pohditaan, miten ihminen onnistuu jäsentämään suhteensa eläimiin nykyisen tietämyksen ja eettiset kysymykset tiedostaessaan. ngström, Viljam Realizing the Global Compact rik Castrén nstitute of nternational Law and uman Rights Forum uris. Research Reports of rik Castrén nstitute 10 elsinki 2002, V + 92 pp. BN N (RR), N X (F) oft R 20 ONMRO: 6427 he Global Compact was formally launched in July s an initiative of the N ecretary-general, the Compact aims at enhancing corporate responsibility by asking participants to advocate nine principles in the human rights, labour rights, and environmental protection areas. his study conceptualizes the Global Compact. t explores the basic premises upon which the initiative builds, assesses the Compact features, and discusses its relationship to states, the N, and the international legal system. aikarainen, Raine nformaatiosta kommunikaatioon. kumeeninen keskustelu viestinnästä uomalainen eologinen Kirjallisuusseura uomalaisen eologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja 234 Vammala 2002, 372 s. BN N Nid. R 22 ONMRO: 6413 eos on ensimmäinen laaja tutkimus ekumeenisessa liikkeessä käydystä viestintäkeskustelusta. e kuvaa keskusteluiden historiallista kehitystä ja nostaa esiin ajattelussa tapahtuneet murrosvaiheet. Viestintäkysymyksiä analysoidaan laaja-alaisesti sekä ekumeenisen teologian että viestinnän etiikan ja teorioiden menetelmin. utkimus tarkastelee myös viestintäteknologiseen kehitykseen liittyviä arvo- ja periaatekysymyksiä. alla, Jaana Origin and aleoproterozoic reactivation of Neoarchean high-k granitoid rocks in eastern Finland Finnish cademy of cience and Letters nnales cademiae cientiarum Fennicae. Geologica- Geographica 163 Vammala 2002, 105 pp. BN N X oft R 25 ONMRO: 6488 alonen, Mia Kertominen terapian välineenä. utkimus vuorovaikutuksesta myllyhoidon ryhmäterapiassa n oimituksia 899 elsinki 2002, 242 s. BN N Nid. R 27 ONMRO: 6404 eos on tutkimus hoitoideologian ja vuorovaikutuksen suhteesta yhdessä terapiatyypissä, myllyhoidon ryhmäterapiassa. utkimus näyttää, miten terapeuttien vuorovaikutuskäytänteet toisaalta heijastavat ja toisaalta tukevat myllyhoidon ideologiaa. erapian perusvälineeksi tutkimuksessa hahmottuu kertominen eri muodoissaan. erapeutti kerrottaa potilaita, ohjaa kertomista, tulkitsee kerrottua ja tekee siitä johtopäätöksiä. 75

3 76 arjunen, lina Miten opettaja rakentaa pedagogisen auktoriteetin? Otteita opettajan arjesta Kasvatusalan tutkimuksia Research in ducational ciences 10 urku 2002, 514 s. BN X N Nid. R 29 ONMRO: 6487 edagogisen auktoriteetin käsite on pitkään ollut sivussa opetuksen ja kasvatuksen teorioita kehiteltäessä, mutta viime vuosina auktoriteetti on puhuttanut ja puhutellut uudelleen kasvattajia. ässä väitöskirjassa auktoriteettia tarkastellaan suhteena, jossa keskeistä on koulutyön onnistuminen samoin kuin se, että vaikutusvalta on oikeutettua. uktoriteettisuhde nähdään siten ihmisten välisenä suhteena, jossa jollakin on vaikutusvaltaa toisiin nähden tietyssä tilanteessa, paikassa ja ajassa. eikkala, Ville nequalities for Conformal Capacity, Modulus, and Conformal nvariants Finnish cademy of cience and Letters nnales cademiae cientiarum Fennicae. Mathematica Dissertationes 132 elsinki 2002, 62 pp. BN N oft R 5 ONMRO: 6492 eikkilä, uomas Vita s. ymeonis. in hochmittelalterlicher eiligenkult im Kontext Finnish cademy of cience and Letters nnales cademiae cientiarum Fennicae. umaniora 326 aarijärvi 2002, 330 s. BN N oft R 30 ONMRO: 6407 Der heilige ymeon, der 1055 in rier verstarb und bald darauf vom apst kanonisiert wurde, war einer der interessantesten eiligen des Mittelalters. s handelt sich um die erste wissenschaftliche ufarbeitung der Lebensgeschichte ymeons sowie der ntstechung und Verbreitung seines Kult. ine wichtige Rolle spielt auch die detaillierte nalyse der auf ymeon bezogenen hagiographischen exte. Die ntersuchung vermittelt ein völlig neues Bild von der Bedeutung ymeons und seines Kults. ungary and Finland in the 20th Century / d. Olli Vehviläinen & ttila ók Finnish Literature ociety tudia istorica 68 elsinki 2002, 201 pp. BN N oft R 24 ONMRO: 6465 dialogue between ungarian and Finnish historians began in the early 1980s and a number of conferences have been held in both countries. he present work is based on papers given at a conference arranged in elsinki in he articles, written by ungarian and Finnish historians, offer fresh perspectives both on the political history of the inter-war period especially with regard to parties and ideologies and on the position of the two countries during the Cold War. uovinen, rkki itch-class Constellations. tudies in the erception of onal Centricity Musicological ociety of Finland cta Musicologica Fennica 23 urku 2002, XX pp. BN X N oft R 25 ONMRO: 6445 deologiat ja identiteetit / äätoimittaja ero arasti uomen emiotiikan, uomen stetiikan, uomen aidekasvatuksen utkimusseura ynteesi 2002:2 elsinki 2002, 120 s. N R 8 ONMRO: 6489 is. mm.: arja Knuuttila, deologian loput ja alut; ltti Kuusamo, Kuvalliset identiteettisymbolit ja logosentrinen kondensaatio; ero arasti, deologia, näkyvä ja näkymätön; rma orvali, läinmetaforat ihmisen identiteetin luojina; Janne Kurki, Mitä se on tämä filosofia; Katriina iivonen, aikallisidentiteetit arjessa ja aluekehitystyössä; Marja Vuorinen, Viholliskuvien semiotiikkaa; Ritva Koskennurmi-ivonen, Kootut, kätketyt ja mittatilatut identiteetit. sää etsimässä / oim. lina adeniemi & Jouni yvönen Kansanelämän kuvauksia 60 Vaasa 2002, 251 s. BN N id. R 29 ONMRO: 6437 sää etsimässä -kirjoituskilpailun parhaimmistosta valitut 39 kirjoitusta peilaavat kukin

4 oman aikansa isäkuvaa, luvun alusta vuosituhannen vaihteeseen. Jotkut kirjoittavat valoisasta ja turvallisesta lapsuudesta, toiset synkempiä tarinoita isättömyydestä tai alkoholismista. Lähimenneisyyden isäkertomukset pohtivat isän muuttuvaa roolia kasvattajana, muutoksen tuomia ongelmia sekä uudenlaista läheisyyttä isän ja lapsen välillä. tkua ikä kaikki? Kirjoituksia naisesta, vallasta ja väkivallasta / oim. atu po, nu Koivunen, Leena-Maija Rossi & Kirsi aarikangas n oimituksia 898 ampere 2002, 314 s. BN N Nid. R 27 ONMRO: 6443 eos kokoaa yhteen neljä naistutkimuksen ajankohtaista keskustelua. Kirjan artikkelit käsittelevät puheen, varsinkin valituksen, ja puhumattomuuden sukupuolittuneisuutta, äitiyden kulttuurisia merkityksiä, naisten ikääntymistä sekä sukupuolittunutta väkivaltaa. Kirjassa pohditaan muun muassa mitä nainen voittaa valittamalla, mitä syntyy ahdistuksen ja toimeliaisuuden naisisena summana. Kailas, uno Runot uomalaisen kirjallisuuden klassikoita Jyväskylä 2002, XV s. BN Nid. R 13,8 ONMRO: 6436 is. myös: Markku nvall, nnen testamenttia. Runokokoelmat ilmestyvät ensipainoksen mukaisessa asussaan. he Kalevala and the World s raditional pics / d. Lauri onko Finnish Literature ociety tudia Fennica. Folkloristica 12 ampere 2002, 487 pp. BN N oft R 32 ONMRO: 6444 On the occasion of the 150th anniversary of the Kalevala thirty experts on comparative epic research from 12 countries met in urku in ugust 1999 to debate the role of the Finnish national epic and its scientific significance. he classic bone of contention s the Kalevala an oral or a literary epic? received the surprising answer, t is neither! he Kalevala belongs among the tradition-oriented epics, along with omer, Beowulf, the Nibelungenlied and the ddas. he collatorcomposers of these traditional epics remained faithful to tradition and faded into the background. Karttunen, annu & arimaa, Markku iedettä kaikille : ähtitiede ähtitieteellinen yhdistys rsa rsan julkaisuja 84 Jyväskylä 2002, 143 s. BN N id. R 24 ONMRO: 6415 Maailmankaikkeutta hallitsevat arkijärjellä vaikeasti hahmotettavat voimat ja valtavat etäisyydet. Valo taittaa matkaa hitaasti, muuttaen lisäksi suuntaansa vetovoiman vaikutuksesta. ama vetovoima vangitsee tähtiä toistensä läheisyyteen, mutta siitä huolimatta koko avaruus laajenee ja galaksit loittonevat toisistaan. ähtitiede esittelee kaiken tämän ytimekkäästi ja havainnollisesti. Kirjan lähtökohta ja mittapuu on kotoinen maapallomme, josta maailmankaikkeutta katselemme. Kervanto Nevanlinna, nja Kadonneen kaupungin jäljillä. eollisuusyhteiskunnan muutoksia elsingin historiallisessa ytimessä = racing the Lost City. ndustrial ransformation in the istorical eart of elsinki n oimituksia 836 ämeenlinna 2002, 356 s. BN N id. R 39 ONMRO: 6402 elsingin empirekeskustaa on perinteisesti pidetty maamme merkittävimpänä kaupunkimaisemana ja kansallisena monumenttina. aikan historia on monikerroksisempi. eollistumisen eri vaiheissa 1870-luvulta 1990-luvulle elsingin historiallinen ydin on muuttunut monin tavoin. teläsatamassa sijaitsi maan suurin tuontitavaran satama lähes koko 1900-luvun. Kuvissa teollista maisemaa kuitenkin harvoin esitettiin empirekortteleiden yhteydessä. ikakerrostumiensa vuoksi elsingin historiallinen ydin on myös teollisuuskaupungin monumentti. Kirjallisuus on virhe / oim. arri Veivo 77

5 78 n oimituksia 881 Vammala 2002, 150 s. BN N Nid. R 26 ONMRO: 6440 sseekokoelmassa kirjailijat, tutkijat, kriitikot ja kustantajat pohtivat mitä kirjallisuus, kirjallisuuden kirjoittaminen, lukeminen, tutkiminen ja kirjallisuudesta kirjoittaminen tai tiedottaminen on. Kirjallisuuteen sisältyy aina virheen mahdollisuus: romaania tai runoa voisi kirjoittaa, toimittaa, tutkia, arvioida tai hioa vielä enemmän, vielä paremmin, siitä voisi tiedottaa perusteellisemmin. allitaanko kirjallisuudelle virheet? Kokkonen, Jukka Rajaseutu liikkeessä. Kainuun ja ielisen Karjalan asukkaiden kontaktit Venäjän Karjalaan kreivin ajasta sarkasotaan ( ) Bibliotheca istorica 79 elsinki 2002, 439 s. BN N Nid. R 29 ONMRO: 6442 eoksessa tarkastellaan perifeerisille rajaseuduille luonteenomaista kriisinhallintatapaa ja turvallisuustekijää, rajarauhainstituutiota. oisena keskeisenä teemana on itärajan yli käyty rajakauppa, joka liittyi tärkeänä osana ohjoisen Jäämeren ja Vienanmeren alueen kautta kulkeneeseen Länsi-uroopan ja Venäjän kauppaan. utkimuksen kolmantena painopisteenä on rajakauppaan läheisesti niveltynyt maakauppa. Kontula. lämää lähiössä / oim. Jouko Kokkonen Kansanelämän kuvauksia 59 ampere 2002, 338 s. BN N id. R 32 ONMRO: 6401 Kontula on yksi uomen vanhimmista ja tunnetuimmista lähiöistä. nsimmäiset asukkaat muuttivat sinne vuonna Kontulalaisille lähiö on maailman paras paikka huolimatta betonisesta ja surkeasta julkikuvasta, jota muun muassa lehdistö on ruokkinut. Kirja kertoo lähiöelämän eri puolista ja elämänkohtaloista asukkaiden omalla äänellä: onnellisia ja onnettomia, tavallisia ja vähän erikoisempiakin tarinoita kaikki elämää täynnä. Lajien synty / oim. eikki Roiko-Jokela & sa ironen uomen urheiluhistoriallinen seura uomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja Jyväskylä 2002, 239 s. BN N Nid. R 20 ONMRO: 6484 Vuosikirjassa jäljitetään suomalaisia palloilijoita ietarin tiellä, urheiluromaanin hahmoa, naishiihdon pitkää latua sekä ammattilaistumisen avaimia suomalaisessa jääkiekossa. Lajien kirjo ulottuu ropakantahiihoista takapuolenvetoon, tutkimusotteet omakohtaisesta muistelusta kierosilmäiseen teoriaan. Kirjassa vieraillaan myös Kommilan kisoissa ja Kenian ylätasangolla sekä kiistellään modernin urheilun leviämisestä ja luonteesta. Lauluja Lönnrotin ajoilta / oim. nneli splund n oimituksia 866 ampere 2002, 232 s. BN N id. R 42 ONMRO: 6463 ämä runsaan sadan laulun valikoima luo kuvan siitä, millaisia lauluja lias Lönnrotin lähipiiri lauloi, mitä hän itse osasi ja millaisia lauluja hän toivoi suomalaisten oppivan. Lönnrotin käsikirjoituksiin pohjautuvien kansanlaulujen ja hänen lempilaulujensa myötä piirtyy kuva koko tuon ajan laulumaailmasta. Laulut kertovat opiskeluvuosista, aatteelliset ja isänmaalliset laulut pohjustivat suomalaisen kansakunnan syntyä, virret vahvistivat sielua. Luonnonkalenteri uut luonnon osana ja monipuolistajana / yöryhmä Kaija Keskinen, Ritva Kupari, lina Nuortie & eppo Vuokko uomen Luonnonsuojelun uki Forssa 2002 R 10 ONMRO: 6408 Luonnonkalenterin 2003 aiheena on puiden merkitys luonnon rikastuttajana. Meillä kasvaa noin 30 puulajia, joista koko maassa yleisiä on kymmenkunta. sokaan puu ei elä yksin. en ympärillä pyörii satamäärin eläimiä, kasveja ja sieniä. Osa on puulle haitaksi tai kiusaksi, osa harmittomia seuralaisia ja osa puun elämän kannalta aivan välttämättömiä ystäviä. Kalenteria on saatavana suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi.

6 Lönnrot, lias Vandraren. Reseberättelser från Karelen / tgivna av Rainer Knapas venska litteratursällskapet i Finland & Bokförlaget tlantis krifter utgivna av venska litteratursällskapet i Finland 645 avastehus 2002, 335 s. BN (L), BN (tlantis) N nb R 38 ONMRO: 6433 lias Lönnrot är känd som det finska bildningsspråkets och den finska litteraturens stora grundläggare under 1800-talet. an sammanställde nationaleposet Kalevala till ett bestående minnesmärke över finsk folkdiktning och mytologi. Lönnrot färdades hundratals mil, ofta till fots, ända till Lappland och Vita havet. ans humoristiska resebrev innehåller skarpsynta iakttagelser av natur och folk i trakter som på hans tid ännu var okända och ävertyrsfyllda. Reseberättelserna är ursprungligen skrivna på svenska, för samtida tidningar och tidskrifter. Lönnrotin hengessä 2002 / oim. ekka Laaksonen & lla iela Kalevalaseuran vuosikirja 81 ieksämäki 2002, 500 s. BN N id. R 31 ONMRO: 6466 lias Lönnrotin 200-vuotisjuhlavuonna asiantuntijat pohtivat tässä vuosikirjassa Lönnrotin työhön ja elämään liittyviä seikkoja. e tarkastelevat Lönnrotin lääkäriyttä, hänen suhdettaan kieleen ja runomittaan. e selvittävät hänen töidensä vaikutuksia muualla maailmassa, kertovat hänen tutkimusmatkoistaan, tapaamistaan runonlaulajista sekä Kalevalan koostamiseen littyvistä ratkaisuista. Maailman vaikein kieli / oim. Lari Kotilainen & nnukka Varteva n oimituksia 882 ampere 2002, 160 s. BN N Nid. R 23 ONMRO: 6441 Luemme lehtiä, juttelemme kännykässä, tuijotamme televisiota ja kirjoitamme sähköpostia kieli ympäröi meitä kaikkialla. Maailman vaikein kieli luo tuokiokuvia jokapäiväisestä kielestä: jalkapalloottelusta, hampurilaisravintolan tiskiltä, vaalimainoksista. Kirja on suomen kielen tutkijoiden kielipakinoista valittu kokoelma. Matkailu / oim. Jarkko aarinen uomen Maantieteellinen erra 2002:3 Vammala 2002, 101 s. N R 7 ONMRO: 6468 is. mm.: etri J. Raivo, otahistorialliset matkakohteet uomessa; ekka Kauppila & opi ntti Äikäs, Matkakohteen imagon suunnitteluprosessi: esimerkkinä Kuusamo; ija outa & uija ievänen, teläsuomalaiset luontomatkailijat ja luontomatkojen suuntautuminen; auliina Raento, Matkailun villi länsi rizonan ombstonessa; ntti onkanen, utuudentarve matkailun motiivina: tilan merkitys; Marjatta ytönen, Matkailu ja metsätalouden sosiaalinen kestävyys uomessa. Muille maille vierahille. Kalervo ovi ja yleinen historia / oim. sa undbäck urun istoriallinen Yhdistys urun istoriallinen rkisto 56 Vaasa 2002, XV s. BN N Nid. R 15 ONMRO: 6421 is. mm.: David Kirby, Finns and omeranians in the Napoleonic ra; atrick almon, he Bank of ngland and Finland during the inter-war period; Jorma iainen, Miksi DDR tuhoutui? Jukka Korpela, ankarimarttyyri Nikolai :n pyhyyden taustaa; Jukka Nevakivi, De Gaulle ja uomi; uulikki uomainen, ppelsiinisota 1926 miksi itler hylkäsi telä-irolin saksalaiset? Max ngman, öner av Dubbelmonarkin; Meri einonen, Murha Oxfordissa! Yliopistolliset traditiot ja historian läsnäolo englantilaisissa salapoliisiromaaneissa; enrik Knif, oesi och politik i 1700-talets Rom: herdarna på Gianicolo; uomo Melasuo, lgerian poliittinen kulttuuri, 1990-luvun kriisi ja niiden tutkimus; lse-mari öderholm, errasmiehen eväät eli miten vehnä ja viini saapuivat ndeille; Reino Kero, iirtolaishistorian vanhat ja uudet tutkimustehtävät; uvo Kostiainen, Matkailun historian muuttuvat näkökulmat; Matti Männikkö, Murros historiallisena käsitteenä; arri iiskonen, Kirkonkirjat avain frikan väestöhistorian kiistakysymysten selvittämiseen. 79

7 80 Nevalainen, ekka unaisen myrskyn suomalaiset. uomalaisten paot ja paluumuutot idästä n oimituksia 867 Vammala 2002, 402 s. BN N id. R 31 ONMRO: 6438 ietarissa ja muualla Venäjällä asui ensimmäisen maailmansodan alussa yli uomen kansalaista. Lisäksi heitä liikkui siellä tuhansittain tilapäistöissä. Mikä oli heidän kohtalonsa vallankumousten myrskyn puhjettua? Monet suomalaisista vaikuttivat bolsevikkien riveissä, suuri osa kuitenkin pakeni tai muutti neuvostovaltiosta uomeen nälän, sodan ja terrorin jaloista. dästä virtasi suomalaisia vuosikausia monilla keinoilla, vuonna 1921 jopa uomen valtion järjestämässä evakuoinnissa. itkin 1930-lukua Neuvostoliitosta ilmestyi myös sinne vastikään menneitä suomalaisia, jotka olivat neuvostotodellisuuteen karvaasti pettyneet. Näkyvä(i)seksi. utkimuksia kuvien sukupuolikulttuurista / oim. nnamari Vänskä aidehistorian aidehistoriallisia utkimuksia 25 Vaasa 2002, 183 s. BN N Nid. R 25,25 ONMRO: 6432 is. artikkelit: arri Kalha, Leena-Maija Rossi & nnamari Vänskä, Mikä ihmeen visuaalinen kulttuuri? Keskustelua käsitteistä ja tutkimusasenteista; nna Kortelainen, Merci Monsieur, au revoir docteur! lbert delfelt, Dr. Charcot ja naisen mieli; arri Kalha, Neitosista ken on kaunein missipuhe ideologisena diskurssina; Leena-Maija Rossi, deaalin ja normaalin outo liitto heteronormatiivisuuden kuvista televisiomainonnassa; nnamari Vänskä, Läpinäkyvä kaappi luvun muotikuvien naisandrogynia, moderni nainen ja lesbian chic; Johanna Frigård, Kauneuden eturintama 1940-luvun suomalaisissa kosmetiikkamainoksissa; Juha-eikki ihinen, sykopatologian syövereistä Magnus nckellin Melankolia. Näreaho, Leo Rebirth as ersonal dentity. hilosophical tudy on ndian hemes Luther-gricola-ociety chriften der Luther-gricola-Gesellschaft 53 aarijärvi 2002, 277 pp. BN X N oft R 22 ONMRO: 6483 his original study concentrates on the conceptual problems associated with various views of rebirth found in the ndian philosophical tradition. he author approaches the problems as a philosopher of religion. he main problem concerns the different ways of understanding the relationship between a presently living person and his or her alleged incarnation(s) in former/future life. e analyses the references to the rebirth relationships that can be implicitly or explicitly found in classical ndian schools of thought. Optimality pproach in lant cology / ditor-in- Chief eva Korpilahti Finnish ociety of Forest cience & Finnish Forest Research nstitute ilva Fennica 2002:3 ampere 2002, 149 pp. N oft R 25 ONMRO: 6414 Research articles: uula alto, ertti ari & imo Vesala, Comparison of an optimal stomatal regulation model and a biochemical model in explaining CO 2 exchange in field conditions; Graham D. Farquhar, homas N. Buckley & Jeffrey M. Miller, Optimal stomatal control in relation to leaf area and nitrogen content; homas N. Buckley, Jeffrey M. Miller & Graham D. Farquhar, he mathematics of linked optimisation for water and nitrogen use in a canopy; edro J. phalo, nna W. choettle & arja Lehto, Leaf life span and the mobility of non-mobile mineral nutrients the case of boron in conifers; nna Liisa Ruotsalainen, Juha uomi & enry Väre, model for optimal mycorrhizal colonization along altitudinal gradients. äivärinta, ietari lämäni. erhe-elämällinen kertomus uomalaisen kirjallisuuden klassikoita Jyväskylä 2002, s. BN Nid. R 7,25 ONMRO: 6403 is. myös: nna Makkonen, lämä ja esimerkki. Keväällä 1876 Ylivieskan lukkari ietari äivärinta osallistui Kansanvalistusseuran kirjoituskilpailuun omaelämä-

8 kerrallisella teoksellaan lämäni. eos on paljolti suomalaisuusaatetta ja kansanvalistusta. äivärinta kuvaa myös kirjallisen makunsa kehitystä. Roomalainen keittokirja / oim. uulikki lo, eikki Laakkonen & ero Valjakka n oimituksia 858 ollola 2002, 211 s. BN X N id. R 45 ONMRO: 6405 lkuteos: picius, De re coquinaria. Roomalaiset olivat mestareita ruoan valmistuksessa ja herkuttelussa. ntiikin keittiöön kuuluivat muiden muassa viinit, pyörykät, murekkeet, vihannes- ja linturuoat, villieläimistä valmistetut ruoat ja merenantimet. nsimmäisellä vuosisadalla jkr. eläneen ritari ja kulinaristi piciuksen reseptikokoelma lienee ensimmäinen kokonaisena meidän aikaamme asti säilynyt keittokirja. eos avaa keittiön kautta tien Rooman kulttuurihistoriaan. Ruotsala, elena Muuttuvat palkiset. lo, työ ja ympäristö Kittilän Kyrön paliskunnassa ja Kuolan Luujärven poronhoitokollektiiveissa vuosina uomen Muinaismuistoyhdistys Kansatieteellinen rkisto 49 Vammala 2002, 471 s. BN X N Nid. R 24 ONMRO: 6471 eos on yhteisön sisäiseen näkökulmaan perustuva tutkimus poronhoidon merkityksestä ja sen kokemista muutoksista kahdessa kohteessa, Kittilän Kyrön paliskunnassa ja Kuolan niemimaalla Luujärven poronhoitokollektiiveissa. Kirjassa seurataan kronologisesti poronhoidossa tapahtunutta kehitystä, ja sitä miten elinkeino on sopeutunut moniin ulkoisiin ja sisäisiin muutostekijöihin. oronhoito on tärkeä osa myös muiden kuin siitä toimeentulonsa saavien pohjoisen ihmisten identiteettiä. Ruotsalaista ekokodikkuutta. Johdatus ruotsalaiseen ekoarkkitehtuuriin pohjautuen KO-Fn ekskursioon elokuussa 2000 / oim. arri akaste. uomen rkkitehtiliiton Kestävän kehityksen alaosasto KO-F.l. 2002, 108 s. BN Nid. R 13 ONMRO: 6424 arjala, Jukka Miten tutkia musiikin historiaa? Johdatus näkökulmiin ja menetelmiin ietolipas 188 Vammala 2002, 257 s. BN N Nid. R 26 ONMRO: 6435 Kirja johdattaa musiikinhistorian tutkimuksen eri vaiheisiin ja esittelee keskeisimmät alan tutkimussuuntaukset. Kirjoittaja käsittelee musiikinhistorian tavoitteita ja tehtäviä muun historiantutkimuksen ja kulttuurihistorian, etnomusikologian, sukupuolen tutkimisen, kulttuurintutkimuksen, hermeneutiikan, jälkistrukturalististen virtausten, tiedon ja vallan suhteiden sekä postkolonialismista käytävien keskustelujen luomassa laajassa viitekehyksessä. L-kalendern 2003 / Bildval & texter Carola krem venska Litteratursällskapet i Finland kenäs 2002 R 12 ONMRO: 6431 Minnesböckerna har sin bakgrund i de s.k. stamböckerna som adelsmän och studenter med början från 1500-talet bar med sig på sina resor till furstehov och universitet. enare blev stamböckerna liktydiga med de vänböcker som florerade vid universiteten och fylldes med autografer och sentenser. eden att äga minnesalbum har varit mycket populär också bland finlandssvenska flickor. Böckerna blev med tiden en vardagsvara, men deras estetiska värden har alltid uppskattats. uomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja / / oim. annu Mustakallio uomen kirkkohistoriallinen seura Jyväskylä 2002, 602 s. BN N Nid. R 30 ONMRO: 6419 isältää mm. kirjoitukset: Mauno Jokipii, uomen ns. uhrikirkkojen taustaa, historiaa ja tarinaperinnettä; Jyrki Knuutila, uomalainen luterilainen pääsiäissaarna reformaatiokaudelta 1700-luvun puoliväliin; tte iraksinen, osi kuin vesi piispa Johan Browallius ja kiista veden vähenemisestä; irjo Markkola, skonto ja sukupuoli poh- 81

9 82 joismaisessa historiantutkimuksessa; Reino alo, Mystiikka harhateillä. Johan trömborg ja hänen liikkeensä; ekka ärkiö, iispa R. V. Frosteruksen muistiinpanot vuosien 1854 ja 1865 valtiokalentereissa; Mikko Ketola, Mitä uomessa tiedettiin Viron luterilaisen kirkon kansallisuuskiistoista maailmansotien välillä? annu Mustakallio, Oulun hiippakunnan johto ja oikeistoradikalismi J. R. Koskimies, J.. Mannermaa ja lias imojoki; Jouko alonen, lfred Otto chwede lestadiolaisuuden kuvaajana. Vuosikirja sisältää myös osaston Kirkkohistorian tutkimuksen työmaalta ja laajan Kirjallisuuskatsauksia ja -arvosteluja -osaston. uomen Museo 2001 / oim. uukka alvio uomen Muinaismuistoyhdistys Vammala 2002, 113 s. BN N Nid. R 20 ONMRO: 6485 is. artikkelit: enni Reijonen, lias Brenner miniatyyrimaalausperinteen edustajana; anna irinen, psalan kokouksen riemujuhlaplakaatti Maskun kirkossa; Leeni Vilpas, Kangasalan Liuksialan tuoksurasia; anne Wikström, Kansallismuseon roomalaisen lasin kokoelma; Maija Väisänen, Villa urini- Lanten fresko Numa ompiliuksen haudan löytyminen ; Riku ämäläinen, ohjois- merikan tasankointiaanien karhukultti; eppo Korhonen, lfred Kolehmainen uomen ilastoseuran vuosikirja 2001 uomen ilastoseura.l. 2002, 145 s. N Nid. R 17 ONMRO: 6420 is. mm.: eppo Laaksonen, Onko puuttuva data ongelma yrityssurveyssä? dwin Diday, n ntroduction to ymbolic Data nalysis and the odas oftware; smo eikari, oisson Mixture (omix) ampling in Coordinating Business urveys; Jukka offrén, Measurement of co- fficiency of a National conomy; Jussi aapa-aho, osiaaliturvaennusteet kansallinen ja kansainvälinen aktuaarinäkökulma; äivi Keinänen, ilastokeskuksen työvoimatutkimus uusia menetelmiä ja tuloksia; Mikko Kauppinen, yöttömyyden ja talouskasvun yhteys hämärtynyt. uomi, Juhani Vuoroin vieraissa. uomen tasavallan presidentit matkalla ja isäntinä ennen toista maailmansotaa n oimituksia 874 ämeenlinna 2002, 131 s. BN N id. R 36 ONMRO: 6410 Valtiovierailut olivat ennen suuria tapauksia, joita tiedotusvälineet selostivat juhlavalla hartaudella. Kirjassa kerrotaan sanoin ja lukuisin valokuvin, millaisia matkoja tasavaltamme ensimmäiset presidentit tekivät ja millaisten vieraiden isäntinä he toimivat. Lisäksi kurkistetaan vierailujen tarkoin varjellun julkisivun taakse. uurpää, Leena rilaisuuden hierarkiat. uomalaisia käsityksiä maahanmuuttajista, suvaitsevaisuudesta ja rasismista Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto. Julkaisuja 28 elsinki 2002, 261 s. BN Nid. R 22 ONMRO: 6411 Kirjassa tarkastellaan maahanmuuttajia koskevia käsitystapoja 1990-luvun lopun suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirjassa kuvataan ryhmään kuulumisen ja erottautumisen jännitettä etenkin kun kyseessä ovat nuorten suhteet maahanmuuttajiin ja suomalaisuuteen. ihetta lähestytään myös laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta, kunnallisten maahanmuuttajien kotouttamisohjelmien kautta. zlachetko, Dariusz L. & Margonska, anna B. Gynostemia Orchidalium. Orchidaceae (pidendroideae) Finnish Zoological and Botanical ublishing Board cta Botanica Fennica 173 Vammala 2002, 275 pp. BN N ard R 48 ONMRO: 6422 he first volume of this series dealt with the families postasiaceae and Cypripediaceae. n the present volume is treated the gynostemium structure of the subfamily pidendroideae, one of the largest in the Orchidaceae. n index, covering also the first volume, to the scientific names is at the end of the present volume.

10 aitto, lkka Graduale boense Näköispainos käsikirjoituskatkelmasta n oimituksia 856 Vammala 2002, 292 s. BN N id. R 115 ONMRO: 6409 urun hiippakunnan messulaulukirja Graduale boense ja 1400-lukujen vaihteesta kuuluu uomen keskiaikaisen kirjallisuuden tärkeimpiin dokumentteihin. Kokoelman näköispainos tuo esiin uomessa keskiajalla toimineen käsikirjoitusverstaan, josta muutoin ei ole säilynyt tietoja. Luterilaisen ajan alussa kokoelman lehtiä käytettiin tilikirjojen kansina. Jäljellä olevat pergamentit on nyt koottu alkuperäistä sidosta vastaavaan järjestykseen, ja katkelman sisältö on analysoitu. ulevaisuudentutkimus. erusteet ja sovelluksia / oim. Matti Kamppinen, Osmo Kuusi & ari öderlund n oimituksia 896.l. 2002, 928 s. BN N id. R 35 ONMRO: 6406 ulevaisuudentutkimus on kiehtova kokoelma ajattelun ja toiminnan työkaluja, joiden avulla voidaan luodata ja toteuttaa tulevia mahdollisuuksia. Käsillä oleva kirja tutustuttaa lukijan tulevaisuudentutkimuksen perusteisiin ja sovellusmahdollisuuksiin. erusteissa käsitellään tulevaisuudentutkimusta tieteenalana ja sen fundamentaalisia jäsennyksiä. Kirjan toinen osa pureutuu ajassamme oleviin, tulevaisuutta koskeviin signaaleihin. ähdet 2003 / oim. annu Karttunen, Olli Manner, Veikko Mäkelä & Matti uhonen ähtitieteellinen yhdistys rsa Vaasa 2002, 160 s. BN N Nid. R 12 ONMRO: 6416 ähdet 2003 tarjoaa monipuolista tietoa taivaan tapahtumista ja ilmakehän ilmiöistä. eos kertoo omin silmin havaittavista Kuun ilmiöistä sekä ukkosista ja salamoista. Kirjassa annetaan tietoja siitä, miten toukokuun auringonpimennys näkyy uomessa ja neuvotaan miten tarkkailla Merkuriuksen ylikulkua uringon kiekon editse. rheilun etiikka ja arki / oim. eikki Roiko-Jokela & sa ironen uomen urheiluhistoriallinen seura uomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 2000 Jyväskylä 2001, 241 s. BN N Nid. R 15 ONMRO: 6486 Voiko tervettä sielua terveessä ruumiissa parantaa, kysytään uomen urheiluhistoriallisen seuran poleemisessa vuosikirjassa. Kysymykseen vastataan artikkeleissa, joiden kirjo ulottuu urheilun arkipäivästä etiikkaan, juhlasta kapinaan, olympiavoittajasta rötösherraan ja atleetista luokkataistelijana lvar altoon epäonnisena olympiastadionin suunnittelijana. Välimäki, annu Kymmenyksistä kirkollisveroon. Kirkollisverotus uomen evankelisluterilaisessa kirkossa reformaatiosta nykypäiviin uomen kirkkohistoriallinen seura uomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 188 aarijärvi 2002, 454 s. BN N Nid. R 25,5 ONMRO: 6482 Vanhaan testamenttiin pohjautuva kymmenysverotus vakiintui uomessa kirkollisverona 1300-luvulla. Vero muodostui luontaistuotteina suoritettavista maksuista, jotka jaettiin piispan, kirkkoherran ja pitäjänkirkon kesken. Kruunu määräsi 1600-luvulta lähtien papiston palkkauksesta. alkkausasetuksissa säädeltiin tarkkaan, miten seurakuntalaisten ja yritysten maksut määräytyivät ja miten ne kannettiin. Varsinainen kirkollisvero säädettiin vuonna 1922 papiston palkkauslaissa, jossa se sidottiin maanomistuksen sijasta kunnallisverotukseen. (Koonnut R. M.) 83

11 DKRJ Vetenska etenskapsbokhandeln Kirkkokatu 14, elsinki puh. (09) , faksi (09) VONN ma klo 10 17, ti pe klo suljettu, avoinna klo DKRJ N ÄVLLÄ orthanian ala-aulassa osasto avoinna ke ja to klo 9 16, pe klo ja la klo DN YÖÄ DN LOLL torstaina myös DKRJN BR, avoinna klo DKRJN LNNMYYN leluettelo valmistuu tammikuun alussa. lekirjat löytyvät myös DKRJN VRKKOVL! L ilaan seuraavat kirjat Kirjan nimi uotenro kpl Vastaanottaja maksaa postimaksun ilaaja: Osoite: Lähettäkää lasku kirjojen mukana oimittakaa kirjat postiennakolla Veloittakaa luottokorttiani Visa MasterCard / urocard Luottokortin numero: CVV / CVC Viimeinen kelpoisuuskuukausi: iedekirja VLÄY opimus LNK llekirjoitus:

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Päätöksenteko Uskalla tehdä toisin Ari & Mona Riabacke Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Talentum Helsinki 2015 Ruotsinkielinen alkuperäisteos: Beslutspyramiden: stegen till klokare beslut

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 8/2004

Uutta Tiedekirjassa 8/2004 Ä utta iedekirjassa 8/2004 lbert delfelt 1854 1905. Lkalendern 2005 venska litteratursällskapet i Finland kenäs 2004 R 12 ONMRO: 7729 emat för årets väggkalender är lbert delfelt och ansluter sig till

Lisätiedot

Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa

Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa Sosiaalipedagogiikan kouluttajatapaaminen 21.11.2014 Elina Nivala & Sanna Ryynänen Lähtökohtia 1. Tutkimusmenetelmien osaaminen ei kuulu yksinomaan

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 27.2.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kieli- ja viestintäopinnot KKRUKK Ruotsin

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto VAAS A N Y L I O P I S TO 2 0 1 2 2013 OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK Filosofian maisterin tutkinto Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Fabriikki, Yliopistonranta

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 10.3.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 SYVENTÄVÄT OPINNOT Tutkimusmenetelmäopinnot

Lisätiedot

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ TULEVALLA VUOSIKYMMENELLÄ 18.12.2009 Marek Salermo KSV/LOS VUOSI 2009 Kaupunkialueiden kestävä kehitys on valtava haaste. Se edellyttää kaupunkien talouskehityksen ja

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

Juoksuhaudoista uussuomettumiseen

Juoksuhaudoista uussuomettumiseen Matti Vuorikoski Juoksuhaudoista uussuomettumiseen Suomi-Venäjä-Seura 70 vuotta Pirkanmaalla Matti Vuorikoski 2015 Kustantaja: BoD Books on Demand, Helsinki, Suomi Valmistaja: Bod Books on Demand, Norderstedt,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, BIOLOGIAN LAITOS Puututkimus

OULUN YLIOPISTO, BIOLOGIAN LAITOS Puututkimus OULUN YLIOPISTO, BIOLOGIAN LAITOS Puututkimus Puu on yksilö, lajinsa edustaja, eliöyhteisönsä jäsen, esteettinen näky ja paljon muuta. Tässä harjoituksessa lähestytään puuta monipuolisesti ja harjoitellaan

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 3.6.2014 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Rahapelilainsäädäntö. ja markkinat. Mikko Alkio

Rahapelilainsäädäntö. ja markkinat. Mikko Alkio Rahapelilainsäädäntö ja markkinat Mikko Alkio TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Mikko Alkio Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1838-9

Lisätiedot

TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA

TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA TEOLOGIAN PERUSTEOKSIA Eksegetiikka (Raamatun selitysoppi) Yleisesityksiä, lähteitä ja metodikysymyksiä Kuula, Nissinen & Riekkinen, Johdatus Raamattuun (Kirjapaja 2003). Sollamo (toim.) Qumranin kirjasto

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Onnistuuko verkkokurssilla, häh?

Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Draama opetusmenetelmänä ja tuloksena kansainvälinen tieteellinen artikkeli Pentti Haddington, Helsingin yliopisto, Tutkijakollegium Oulun yliopisto, Kielikeskus Kehittämishanke

Lisätiedot

JÄLJET. Aika, esineet, muisti

JÄLJET. Aika, esineet, muisti JÄLJET Aika, esineet, muisti JÄLJET - Aika, esineet, muisti Mitä jälkiä lääninmuseo on kerännyt tai jättänyt keräämättä? Mitä jälkiä olemme esitelleet ja mitä emme? Mitä jälkiä meidän pitäisi kerätä tänään

Lisätiedot

IUSTITIA 4 Suomen teologisen instituutin aikakauskirja. Sovitus

IUSTITIA 4 Suomen teologisen instituutin aikakauskirja. Sovitus IUSTITIA 4 Suomen teologisen instituutin aikakauskirja Sovitus SUOMEN TEOLOGINEN INSTITUUTTI 1994 Iustitia STI, Lastenkodinkuja 1, 2. krs 00180 Helsinki Toimittaja Julkaisija Kustantaja Kansi Kirjapaino

Lisätiedot

Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa. pilotin opetukset. Laura Tiitinen Lapin yliopisto

Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa. pilotin opetukset. Laura Tiitinen Lapin yliopisto Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa pilotin opetukset Laura Tiitinen Lapin yliopisto 1 Rakenteellisen sosiaalityön opetuksesta TÄRKEÄÄ OPETUKSESSA ON - Konkreettisuus - Rohkeus

Lisätiedot

Uuden testamentin sosiaalinen maailma. Aineseminaari ja klo (sh 7)

Uuden testamentin sosiaalinen maailma. Aineseminaari ja klo (sh 7) Uuden testamentin sosiaalinen maailma Aineseminaari 14.12.06 ja 18.1.- 1.3.07 klo 16-19 (sh 7) Ensimmäinen tapaaminen Kurssin tavoitteet 3 op:n tai 5 op: laajuus kandidaatintöiden ohjaus Sovitaan esseiden

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Toimituskunta Lassi Karivalo Pirjo-Liisa Sillgren Merja Karivalo Tanja Nieminen Jyväskylä 2014 Jyväskylän Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry, 2014 Toimituskunta:

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ V A L T A K U N N A L L I N E N T A K O - S E M I N A A R I 2 8. 1. 2 0 1 3 S U O M E N K A N S A L L I S M U S E O Poolin yleisteemat Dokumentoinnin kohteena

Lisätiedot

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011. Valintakoekirja:

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011. Valintakoekirja: Lapin yliopisto MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011 Valintakoekirja: Kostiainen, Ahtola, Koivunen, Korpela & Syrjämaa: Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme.

Lisätiedot

ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA!

ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA! ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA! Korjausrakentamisen seminaari 1, rakennusvalvonta, Oulu 2013! Helena Hirviniemi" arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Helena Hirviniemi" tutkija, Oulun

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOKONAISTULOS: / 45 pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOKONAISTULOS: / 45 pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 4.6.2015 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT Virka-n Virka Sijoi tus kou lu Viranhaltija umero 01 Luokanopetta ja Hatun koulu Antti Immonen Hatun koulu Päivi Pesonen 03 Luokanopettaja Hatun koulu Haetaan täyttölupaa

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 )

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) 2009-2013 Suomen historia Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) Sotien jälkeinen aika (1945 ) Nykyaika Esihistoria ( 1300) Suomi

Lisätiedot

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016 Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden valmisteluihin Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016 Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

RAKENNUSTAITEEN SEURA

RAKENNUSTAITEEN SEURA RAKENNUSTAITEEN SEURA JÄSENTIEDOTE 3:2003 R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A Arvoisa vastaanottaja Professori Riitta Nikula täyttää 60 vuotta maaliskuun 15. päivänä vuonna 2004. Tunnemme Riitta Nikulan

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Musiikki Oppgåve 1 Svar på spørsmåla under ved å skrive ein kort, samanhengande tekst på 3 5 setningar på finsk. Kuinka usein kuuntelet musiikkia? Milloin kuuntelet musiikkia? Oppgåve 2 Les tekstane i

Lisätiedot

Opetussuunnitelmien uudistaminen antaa mahdollisuuden miettiä oman työn lähtökohtia, tavoitteita, toteuttamista

Opetussuunnitelmien uudistaminen antaa mahdollisuuden miettiä oman työn lähtökohtia, tavoitteita, toteuttamista Opetussuunnitelmien uudistaminen antaa mahdollisuuden miettiä oman työn lähtökohtia, tavoitteita, toteuttamista 7.2.2014 Ajatuksia ja kysymyksiä https://todaysmeet.com/opshelsinki2 On aika unelmoida ja

Lisätiedot

Kysymyksiin on vastattava hyvällä asiasuomella, kokonaisin lausein. Jokaisen kysymyksen yhteydessä on kerrottu maksimipistemäärä.

Kysymyksiin on vastattava hyvällä asiasuomella, kokonaisin lausein. Jokaisen kysymyksen yhteydessä on kerrottu maksimipistemäärä. Sukunimi Etunimet Henkilötunnus VALINTAKOKEEN KYSYMYKSET Vastaa kaikkiin kysymyksiin selkeällä käsialalla käyttäen ainoastaan kysymysten alla olevaa vastaustilaa. Vastausten tulee perustua kunkin kysymyksen

Lisätiedot

9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen

9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen 9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha asenne

Lisätiedot

Musiikkitieto. Vanhasta tiedosta jotakin uutta? leena.unkari-virtanen@metropolia.fi

Musiikkitieto. Vanhasta tiedosta jotakin uutta? leena.unkari-virtanen@metropolia.fi Musiikkitieto Vanhasta tiedosta jotakin uutta? 2 Musiikin menneisyys Jotakin uutta? TIEDOT Tässä katsauksessa 3 Kysytään mitä musiikkitiedossa oikein pitäisi oppia: tietoa - entä taitoja? Luodaan katsaus

Lisätiedot

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi USKONTO Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, , Salo. Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana

Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, , Salo. Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, 9.10.2014, Salo Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana Osallistujia ja vaikuttajia? Perustuu artikkeliin Sireni, Maarit (2014) Feminism in rural Finland. A

Lisätiedot

Schulcurriculum Ethik

Schulcurriculum Ethik Schulcurriculum Ethik Klassen 10 bis 12 (Achtung: Lehrplan ist in finnischer Sprache verfasst, da Ethik in Klasse 10 bis 12 auf Finnisch unterrichtet wird.) Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100

Lisätiedot

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Kimmo Ketola 1 Synodaalikirjan haasteet lukijalle Haastaa lukijan reflektoimaan katsomustaan suhteessa ajankohtaisiin

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 P E A T O I M E T A J A A N N E K A T R I N K A I V A P A L U T O I M E T A N U D E V E M I K O N E, K I R S T I S I I T O N E N, M A R I A - M A R E N S E P P E R E E S T

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS Riikka Leikola

Opintojen suunnittelu ja HOPS Riikka Leikola Opintojen suunnittelu ja HOPS Riikka Leikola Mitä kurssilla tehdään? Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Opiskelukäytännöt IT-harjoitus ja kirjastoharjoitus VP1 Ohjaustapaaminen Kansainvälistymistyöpajat

Lisätiedot

Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä!

Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä! TALOMUSEO GLIMS Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä! Kuva: Olli Hakamies Glimsintie 1, Espoo (Jorvin sairaalan vieressä) www.espoonkaupunginmuseo.fi TALOMUSEO GLIMS Glimsintie 1, 02740 Espoo (Jorvin

Lisätiedot

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä Puheenvuoro Kyläparlamentissa 15.6.2011 Rovaniemellä Vesa Puuronen Itä-Suomen yliopisto vesa.puuronen@uef.fi 29.6.2011 1 Sisältö Johdanto 1. Identiteetti-käsitteistä 2. Alueellinen ja alueen identiteetti

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Uutta Tiedekirjassa 1/2005

Uutta Tiedekirjassa 1/2005 Ä utta iedekirjassa 1/2005 ikuiskasvatus, talous ja työ. oim. nja eikkinen ikuiskasvatuksen utkimus & Kansanvalistus ikuiskasvatus 4:2004 Kokemäki 2004, 86 s. N 0358-6197 R 7,5 ONMRO: 7795 rkiston avain.

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA

KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA HISTORIAN PERUSOPINNOT FM Anna Nieminen: Uusi ja uusin aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 14.1. 29.1. ti klo 10 12 SÄ118, ke klo 12 14 L7 ja to klo 10 12 PR102

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 2/2015 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Tästä kaikki lähti: Rajakauppa ja väestön liikkuminen itärajan yli. Pielisen Karjalan V Tulevaisuusfoorumi 6.11.2012 Lieksa, FL Asko Saarelainen

Tästä kaikki lähti: Rajakauppa ja väestön liikkuminen itärajan yli. Pielisen Karjalan V Tulevaisuusfoorumi 6.11.2012 Lieksa, FL Asko Saarelainen Tästä kaikki lähti: Rajakauppa ja väestön liikkuminen itärajan yli Lieksasta itään johtava suunta on ollut merkittävä kauppareitti vuosisatojen ajan. Karjalaisten ja venäläisten kauppatie Laatokalta Pielisen

Lisätiedot

10. Neuvoja opintojen harjoittajille filosofisen tiedekunnan historialliskielitieteellisessä

10. Neuvoja opintojen harjoittajille filosofisen tiedekunnan historialliskielitieteellisessä 1 Historiallis-kielitieteellisen osaston tutkintovaatimukset: 1. Uppgifter på fordringarne till filosofiekandidat-examen inom filosofiska fakultetens historisk-filologiska sektion, inlemnade af vederbörande

Lisätiedot

Räkna biljetten, laskekaa lippu

Räkna biljetten, laskekaa lippu Räkna biljetten, laskekaa lippu - Lippujen ja liputuksen kulttuurihistoriaa Liput ovat vaakunoiden ohella merkittävimpiä valtioiden ja muiden yhteisöjen visuaalisia tunnuksia. Tutustumme lippujen ja liputuksen

Lisätiedot

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI )

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) OPETTAJA : FARID BEZZI OULU 2013 1/5 Ohjelman lähtökohdat Arabian kieli kuuluu seemiläisiin kieliin, joita ovat myös heprea ja amhara. Äidinkielenä

Lisätiedot

OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Mini Rifle SM Sipoo Printed huhtikuu 28, 2014 at 7:33

OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Mini Rifle SM Sipoo Printed huhtikuu 28, 2014 at 7:33 Stage 1 -- Perässä vedettävä 1 140 24,60 5,6911 150,0000 100,00 13 Matero, Ari 2 138 24,88 5,5466 146,1932 97,46 91 Kervola, Marko 3 122 22,37 5,4537 143,7448 95,83 7 Laukia, Jarkko 4 144 29,56 4,8714

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa Leena Salmi Turun yliopisto leena.salmi@utu.fi SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Miksi opiskella kääntämistä ja tulkkausta? käännösala

Lisätiedot

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Sari Pesonen Tukholman yliopisto, suomen kielen osasto Slaavilaisten ja balttilaisten kielten, suomen, hollannin ja saksan laitos Stockholms

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

Vuosi Nro Kpl KansiotVarakpl Yht. Sivua Huomioita. Pentti Kemppinen, versio 1 ja 2 Lauri Hirvonen, versio 3. 1947 Kameraseura edustaa Suomea UNICA:ssa

Vuosi Nro Kpl KansiotVarakpl Yht. Sivua Huomioita. Pentti Kemppinen, versio 1 ja 2 Lauri Hirvonen, versio 3. 1947 Kameraseura edustaa Suomea UNICA:ssa Vuosi Nro Kpl KansiotVarakpl Yht. Sivua Huomioita Pentti Kemppinen, versio 1 ja 2 Lauri Hirvonen, versio 3 1947 Kameraseura edustaa Suomea UNICA:ssa 1952 Helsingin Kameraseurassa toimi ns. "kengänauhakerho",

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Susanna Kärki Suomen Europass-keskus, Opetushallitus europassi@oph.fi This project has been funded with support from the European Commission. This

Lisätiedot

ENGLANNINKIELINEN KIRJE ( ) Päivitetty /RB

ENGLANNINKIELINEN KIRJE ( ) Päivitetty /RB VALTIONEUVOSTON KANSLIA Valtioneuvoston kielipalvelu SELVITYS 29.11.2007 ENGLANNINKIELINEN KIRJE (7.6.2006) Päivitetty 29.11.2007/RB 1. Alku ja lopputervehdys 1.1 Vastaanottajan nimi ei ole tiedossa kirje

Lisätiedot