20 vuotta jatkuvaa parantamista. Myös potilastyö on jatkuvaa parantamista, Suomen ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin 4.1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20 vuotta jatkuvaa parantamista. Myös potilastyö on jatkuvaa parantamista, Suomen ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin 4.1."

Transkriptio

1 N O 1/10 20 vuotta jatkuvaa parantamista Suomen ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin Myös potilastyö on jatkuvaa parantamista, sanoo Leena Niemistö, Dextran toimitusjohtaja

2 N O 1/ Pääkirjoitus 20 vuotta jatkuvaa parantamista Tietoturvayhteistyö ja julkishallinto Uutta henkilösertifioinnissa Ensimmäinen metsäsertifikaatti Venäjälle Potilastyö on jatkuvaa parantamista Green Card -arviointi on yhä arvostetumpaa IQNet Maksupäätesertifiointi Uusia kasvoja joukossamme Hannu Helaman kolumni Martti Nordling In Memoriam Lainasanat Resume JULKAISIJA Inspecta Sertifiointi Oy KATUOSOITE Porkkalankatu 13 G, Helsinki PUHELIN FAX PÄÄTOIMITTAJA Anne Qvintus TOIMITUS JA ULKOASU Avalon Oy, KANSI Lääkärikeskus Dextran toimitusjohtaja Leena Niemistö. Kuvaaja Riitta Supperi, Exito Imagen Tmi. PAINOPAIKKA Paintek Oy PAPERI MultiArt Silk 200/150 g/m 2 2

3 20 vuotta järjestelmäsertifiointia Anne Qvintus Pöydälläni on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n vuosikertomus vuodelta Sen sivulla 12 sanotaan: Laatujärjestelmien sertifiointitoiminnan aloittaminen julkistettiin tammikuussa Vuoden aikana myönnettiin 9 sertifikaattia. Suomen Standardisoimisliiton ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin 4. tammikuuta Kemiran Suojainyksikön silentatehtaalle. SFS-Sertifioinnin (nykyisin Inspecta Sertifiointi Oy) ensimmäisen laatusertifikaatin myöntämisestä on siis kulunut jo 20 vuotta. Mikä tällä alueella on kahdessa vuosikymmenessä muuttunut? Äkkiseltään voisi sanoa, ettei juuri mikään, sillä toimintakertomus jatkuu näin: Sertifiointia haluavalla yrityksellä tulee olla kirjallisesti kuvattu laatujärjestelmä, jonka kullekin yritykselle nimetty arviointiryhmä arvioi ensin toimistotyönä ja sitten yksityiskohtaisesti paikan päällä. Pikaisen ensilukemisen perusteella voisi ajatella tuon käytännön pätevän myös tänään. Pienen pohdinnan jälkeen päädyin kuitenkin siihen, että todella moni asia on muuttunut, itse asiassa lähes kaikki. Toimistotyö eli dokumentaatioon tutustuminen tapahtuu nykyisin usein etätyönä, jolloin dokumentit välitetään arvioijille sähköisesti. Arviointi, joka 20 vuotta sitten tehtiin paikan päällä varsin yksityiskohtaisesti, on muuttunut kokonaisvaltaisemmaksi toiminnan arvioimiseksi. Toisin sanoen, nyt asiakkaat haluavat ulkopuolisen näkemyksen ja arvion etenkin johtamisjärjestelmänsä toimivuudesta ja yrityksensä laaduntuottokyvystä, eivät niinkään standardinmukaisuudesta yksityiskohtaisesti ja muotoseikkoja tarkastellen. Voisi sanoa, että ennen arvioitiin standardien kirjaimen täyttymistä, nykyään painopiste on enemmän standardien hengen mukaisessa arvioinnissa, vaikka vaatimusten täyttyminen toki tarkistetaankin. Kahdessa vuosikymmenessä myös standardivaatimukset ovat muuttuneet. Enää ei keskitytä paljonkaan muotoseikkoihin, vaan huomio kiinnitetään järjestelmien toimivuuteen sekä siihen, että yrityksillä on hyviin liiketuloksiin pääsemisen ja toiminnan kehittämisen mahdollistavat toimintajärjestelmät, joilla varmistetaan jatkuva parantaminen. Samalla Inspecta Sertifioinnin toiminnassakin painopiste on muuttumassa: sertifiointipalvelujen ohella meidän toivotaan yhä useammin tarjoavan kokonaisvaltaista arviointipalvelua. Arviointipalvelumme tarkoitus on tukea asiakkaita heidän omassa kehitystyössään, eli mahdollistaa jatkuva parantaminen. Siksi valitsimme juhlavuotemme teemaksi Jatkuvan parantamisen. Saman teeman alla vietämme myös asiakaspäiväämme Espoon Otaniemessä. Tapaamisiin siellä 3

4 Kuvat: SFS:n arkisto Vieno tuulahdus historiasta Vientiteollisuudelta on Suomessa aluksi vienosti, nyttemmin yhä tiukemmin kysytty sertifikaattia laatujärjestelmästä. On syntynyt tilanteita, joissa sertifikaatin puuttuminen on ollut esteenä kaupan teolle. Tästä johtuen Suomen teollisuus on vaatinut Standardisoimisliittoa aloittamaan laatujärjestelmien sertifioinnin. Suomen Standardisoimisliitto SFS, tiedote julkivapaa klo 10 Vaikka Suomessa järjestelmäsertifiointi on vasta 20 vuoden ikäinen ilmiö, ensimmäiset suomalaiset standardit vahvistettiin Standardisoimislautakunnan toimesta vuonna Neuvottelut standardisoimistyön uudelleen organisoinnista käynnistettiin vuonna Niiden tuloksena perustettiin vuoden 1946 lopulla järjestö nimeltään Suomen Standardisoimisliitto, jonka ensimmäisessä vuosikertomuksessa toimintaa pyrittiin kansantajuisesti selittämään seuraavasti: Standardisoiminen on taistelua hyvinvoinnin suurinta vitsausta, tuhlausta, vastaan esiintyköön tämä sitten ajan, rahan, raaka-aineiden, työn tai työvoiman tuhlauksen muodossa. Varsinkin meidän olosuhteissamme on standardisointi jos mikään köyhän miehen ase taistelussa parempien elinehtojen puolesta. Se on leveämpään leipään johtava tie. 4

5 Eeva Parviainen Sertifiointitoiminnan vetäjät 20 vuoden varrelta. Alkuperäinen sertifiointilautakunta vuodelta 1990 Kari Kaartama Sertifikaattien luovutustilaisuudet ovat asiakkaalle aina juhlallisia tapahtumia. Harry Lindström Lehtemme ilme ei ole muuttunut ensimmäistä kertaa. Anne Qvintus 5

6 Tietoturvayhteistyö ja julkishallinto IT-toimialavastaava Jyrki Lahnalahti on ollut Inspecta Sertifioinnin palveluksessa kuusi vuotta ja IT-alalla lähes kaksikymmentä vuotta. Hän on tietotekniikan ja tietoturva-asioiden asiantuntija. Nykyisin tiedot karkailevat yhä helpommin, sanoo Inspecta Sertifioinnin tuotepäällikkö, pääarvioija Jyrki Lahnalahti. Erilaisia rekistereitä syntyy puolihuolimattomasti ja tiuhaan tahtiin. Identiteettivarkaudet yleistyvät. Hakkerointi on lähes muoti-ilmiö. Tietosuojatarpeen entisestään lisääntyessä nämä asiat työllistävät myös Inspecta Sertifiointia yhä laajemmin. Uusimmat asiakkaamme tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien sertifioinnissa löytyvät julkishallinnosta. Yksi tietosuojan haasteista on se, että samalla kun tiedot on suojattava ulkopuolisilta väärinkäytösten välttämiseksi, on varmistettava asiallisilla asioilla olevien käyttäjien pääsy kaikkiin tarpeellisiin tietoihin. Kansalaisten on myös voitava luottaa esimerkiksi itseään koskevien tietojen oikeellisuuteen. Tuntuisi perin turvattomalta, jos ei voisi olla varma siitä, osuiko rikosrekisteri oikealle henkilölle tai ovatko postiluukusta putkahtavat laskut todella omiani. Tietoturva on tärkeä osa kaikkea toimintaamme Tietosuojan pettämisestä johtuvia ajan ilmiöitä on viime vuosina uutisoitu näkyvästi ja yleinen tietoisuus riskeistä on lisääntynyt. Silti niin kauan kuin selkeät vaatimukset tietoturvasta puuttuvat, turvaa ei usein lisätä, ennen kuin jotain tapahtuu - esimerkiksi maksukorttitietoja tai potilastietoja joutuu vääriin käsiin, kuten viime aikoina on nähty käyneen. Asiakkaat ovatkin monesti epävarmoja siitä, mitä tietoturvan suhteen olisi tehtävä ja mitä heiltä vaaditaan. Malleja on runsaasti, ehkä jo peräti liikaakin. Miten niitä voi vertailla? Minkälaisia eroja löytyy? Entä yhtäläisyyksiä? Kannattaako käyttää kansallisia malleja, jos ne eivät ole linjassa valmiitten kansainvälisten mallien kanssa? -Yleisesti voi sanoa, ettei Inspecta Sertifioinnilla ole yhtään asiakasta, jota tietoturva-asiat eivät koskisi. Siksi ne ovat tärkeä osa kaikkea toimintaamme, sanoo Jyrki Lahnalahti, joka kertoo tietoturvayhteistyön viime aikoina tiivistyneen erityisesti julkishallinnon kanssa. Inspecta Sertifiointi on myös ainoa Suomen viranomaisten tietoturvallisuuden ISO/IEC sertifiointiin akkreditoima sertifiointielin. Julkishallinto varautuu vuoteen 2013 Valtionhallinnon tietojenkäsittelyn ja palvelujen jatkuvuuden kehittämiseksi on päätetty, että tietoturvatasot ja ICT-varau- 6

7 tuminen tulevat lain velvoittamiksi kaikille valtiohallinnon organisaatioille ja niiden yksityisen sektorin kumppaneille vuoden 2013 loppuun mennessä. JulkIT:n kautta sama tulee koskemaan myös kuntasektoria. Tämä edellyttää merkittäviä muutoksia organisaatioiden toimintatavoissa ja teknisissä ympäristöissä. Inspecta Sertifiointi on jo nyt yhteistyössä useiden organisaatioiden kanssa näiden asioiden tiimoilta. Maaseutuvirasto, jonka kautta kulkee EU- ynnä muiden maataloustukien muodossa vuosittain n. 2 miljardia euroa, on viimeisimpiä yhteistyön aloittaneita tahoja. Viraston ylijohtaja Leena Tenhola kertoo olevansa yhteistyöhön todella tyytyväinen. Jo aiemmin mm. Väestörekisterikeskus ja Maaja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus ovat nähneet sertifioitumisen hyödyt. saatetaan yhteismitallisille tasoille, hankittuja palveluja voidaan mitata ja arvioida yhtenäisellä tavalla. Tietoturvatasojen vaatimukset ovatkin hyvin yhteensopivia ISO/IEC standardin vaatimusten kanssa. Toinen askel: ICT-varautuminen Jotta palvelujen jatkuvuus ja tiedon turvaaminen eri virastoissa ja hallinnonaloilla kyettäisiin takaamaan toiminnan vaatimusten mukaisesti myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, sitä turvaamaan on käynnistetty ICT-varautuminen (evare = jatkuvuuden hallintaa). ICT-varautumisen tavoite on tuoda valtionhallinnolle yhteiset perusvaatimukset, keinot ja menetelmät kustannustehokkaaseen ja koordinoituun toimintaan. Ensimmäinen askel: Tietoturvatasot Heinäkuun ensimmäisenä päivänä 2010 annettiin asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa. Asetuksen tavoitteena on mm. asettaa valtion virastoja sitovat perustietoturvatason vaatimukset. Näin valtionhallinnon viranomaisia koskevat yleiset tietoturvallisuusvaatimukset tulevat jatkossa olemaan yhtenäisiä ja mm. yhdenmukaisesti arvioitavia. Asetus astuu voimaan 1. lokakuuta ja tietoturvallisuuden perustason saavuttamiselle on kolmen vuoden siirtymäaika. Tietoturvatasot tuovat lisää hallintaa tietojen luokitteluun ja käsittelyyn sekä edelleen kehittävät turvallista asiointia hallinnon palveluissa. Kun hallinto ja palvelutoimittajat 7

8 Lisäksi erikseen määriteltävien organisaatioiden, palvelujen ja järjestelmien on saavutettava korotettu tai korkea taso. Yhtenä monista saavutettavista eduista voi mainita yhtenäisten sopimus-, toimitus- ja arviointimallien sekä palvelurakenteiden hyödyntämisen, joka osaltaan takaa jatkuvuuden kaikissa oloissa. Kolmas askel: KATAKRI Ensimmäinen, kansallinen turvallisuusarviointikriteeristö (KATAKRI) luotiin osana sisäisen turvallisuuden ohjelmaa (STO) ja valmisteltiin yhdessä viranomaisten, elinkeinoelämän ja turvallisuusalan järjestöjen kanssa. Työhön osallistui yli sata alan ammattilaista. Kriteeristön päätavoitteena on yhtenäistää viranomaistoimintoja esimerkiksi puolustusvoimien tai suojelupoliisin toimesta toteutettavissa, turvallisuustason todentavissa arvioinneissa, joita tehdään ennen kuin yritykselle tai yhteisölle voidaan luovuttaa viranomaisen salassa pidettävää tietoa. Tavoitteen mukaan vuoden 2010 loppuun mennessä ICTvarautumisen ohjauksen on oltava osana hallinnonalojen ja virastojen yleisiä ohjausmenetelmiä. Vuoden 2012 loppuun mennessä ministeriöiden ja virastojen on kriittisissä toiminnoissaan saavutettava ICT-varautumisen perustaso. Kokonaisuudessaan valtionhallinnon, hallinnonalojen ja virastojen on saavutettava ja todennettava ICTvarautumisen perustaso vuoden 2016 loppuun mennessä. Toinen päätavoite on tukea yrityksiä, yhteisöjä ja viranomaisia sidosryhmineen niiden omassa, sisäisessä turvallisuustyössä. Siksi kriteeristöllä on erilliset, viranomaisvaatimusten ulkopuoliset lähtötasosuositukset, joista voi poimia oman toiminnan kannalta käyttökelpoiset turvallisuuskäytänteet. Tarpeen vaatiessa viranomaisvaatimusten tasolle eteneminen on helppoa. KATAKRIn ensimmäinen versio keskittyy ainoastaan ns. security-turvallisuuteen, joka jakautuu neljään pääosioon: - hallinnollinen turvallisuus (turvallisuusjohtaminen) - henkilöstöturvallisuus - fyysinen turvallisuus - tietoturvallisuus. 8

9 Kriteeristö on rakennettu ehdottomien vaatimusten näkökulmasta, eikä se sisällä minkäänlaista pisteytysmenettelyä. Näin pyritään varmistamaan, ettei lopputulokseen jäisi tunnistamattomia, kriittisiä riskejä. Tämä asettaa erityisvaatimuksia turvallisuusarviointien toteuttajalle. Riskien hallinta on yhteistä ja keskeistä Turvallisuuden ehkä erityisesti tietoturvallisuuden parantamiseen voi saada kulumaan rajattomasti rahaa panostamalla aina uusinta uutta olevaan tekniikkaan. Mutta ovatko tehdyt päätökset oikeita ja suojaudutaanko todellisilta haavoittuvuuksilta tai heikkouksilta? Mihin resurssit oikein pitää kohdistaa, kun vaatimuksia, malleja ja standardejakin on niin paljon? Oikea työkalu on systemaattinen ja toimiva riskien hallinta. Riskit ovat erilaisiin uhkakuviin liittyviä mahdollisia tapahtumia, joiden toteutuminen pyritään estämään. Riskianalyysi osana riskien hallintaa yhdistää tunnistettavat uhat ja organisaation toisiinsa painottaen kyseisen organisaation kannalta oleellisia asioita. Näin tehtävät toimenpiteet tavoitteineen linjataan organisaation omaan ympäristöön ja toimintaan, jolloin resurssit voidaan käyttää oikeisiin asioihin. Järjestelmällinen riskien hallinta on niin ISO/IEC standardin kuin muidenkin tietoturvallisuutta koskevien mallien kovaa ydintä. Tähän ei kuitenkaan riitä uhkien pohdiskelu kahvitauolla. Toimintaa aidosti suojaavaa hallintaa saadaan aikaan vasta todennäköisyyksien ja vaikutusten löytämisen sekä loppuun asti vietyjen, riskien toteutumista ehkäisevien toimenpiteiden kautta. Hyviä vinkkejä riskien hallinnan kehittämiseen antavat mm. standardit ISO/IEC (tietoturvapainotus) ja ISO (yleistä riskien hallinnasta). Maaseutuvirasto juhli sertifikaattiaan maaliskuussa Maaseutuvirasto (Mavi) perustettiin keväällä 2007 vastaamaan EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä Suomessa. Mavin toiminnot siirtyvät Seinäjoelle vuoden 2011 loppuun mennessä. - Tietoturvaan panostaminen on ollut pitkä projekti, joka oikeastaan alkoi jo edellisessä organisaatiossamme yli viisi vuotta sitten, sanoo Mavin ylijohtaja Leena Tenhola. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien jatkuva parantaminen on toiminnassamme olennaista, joten joulukuussa 2008 teimme päätöksen sertifikaatin hakemisesta ja olimme yhteydessä Inspecta Sertifiointiin. Mavi huolehtii siitä, että sen asiakkaat saavat viljelijätuet, maaseudun rahoitus- ja kehittämistuet sekä markkinatuet ajallaan ja oikein perustein. Se myös ohjaa, neuvoo ja kouluttaa asiakkaitaan palvelevia työ- ja elinkeinokeskuksia, kuntia ja Leader-toimintaryhmiä. Lisäksi Mavi hallinnoi tukihakemusten käsittelyyn käytettäviä tietojärjestelmiä ja kehittää asiakkailleen sähköisiä asiointipalveluja. - Koko henkilöstömme teki kovasti töitä, että saimme sertifikaattianomuksen jätettyä marraskuussa 2009, kertoo Tenhola. Vaikka prosessi oli työläs, se koettiin positiiviseksi ja yhteistyö Inspecta Sertifioinnin kanssa sujui hyvin. Mavissa olemme kaikki vastuussa tietoturvasta, joten myös tietoturvakoulutus kuuluu kaikille. Sertifikaatin luovutusta tietysti juhlittiinkin yhdessä. - Kun perusjärjestelmät ovat kunnossa, voimme helpommin keskittyä esiin tuleviin kehittämiskohteisiin. Johdon näkökulmasta tämä tuo varmuutta siitä, että organisaatiomme muutoksen keskelläkin toimii oikein ja että saamme sen toiminnasta tietoa, joka voisi oman johtamisjärjestelmämme puitteissa jäädä huomiotta. Ensimmäinen seuranta-auditointi oli toukokuussa ja sujui mallikkaasti, vaikka kehityskohteitakin toki löytyi. 9

10 Uutta henkilösertifioinnissa Henkilösertifioinnin liiketoimintapäällikkö Juha Sillanpää kertoo kahdesta uudesta sertifiointihankkeesta, jotka helpottavat laadunvalvontaa ja ovat työnantajille avuksi uusien työntekijöiden palkkauksessa. Toinen uutuuksista koskee metalli-, toinen muoviteollisuutta. Molemmat ovat täysin vapaaehtoisia, joten laki ei sertifiointiin velvoita. ISO QUAM toteaa pätevyyden Monikansallisen ISO QUAM -projektin (ISO 17024:2003 -sertifiointi ammattitaitoisille metallityöntekijöille) taustalla on metallialan muuttunut asema Euroopassa. Alalla osaaminen on usein hankittu epävirallisesti tai epämuodollisesti. Nyt onkin tarkoitus kehittää pätevyyden toteamisjärjestelmä metallityöläisille, joiden pätevyys ei tule suoraan koulutuksen kautta. Hankkeessa on toistaiseksi mukana oppilaitoksia ja sertifiointielimiä seitsemästä Euroopan maasta ja se on saanut EU:lta tukea. Rahoitus tapahtuu elinikäisen oppimisen ohjelman (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation -projektin puitteissa. Itävalta toimii hankkeen vetäjänä, muut osallistujamaat ovat Portugali, Bulgaria, Kreikka, Espanja, Italia ja Suomi. ISO QUAM -projektissa siirretään muilla aloilla jo käytössä oleva standardi metallialalle, jolloin myös kouluttamattoman metallityöntekijän osaamista (eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen EQF:n tasot 1 ja 2) voidaan ensimmäistä kertaa sertifioida kansainvälisesti hyväksytyn ISO 17024:2003 -standardin mukaisesti. Kun muodollista koulututkintoa vailla olevan tai työssä opitun osaamisen omaavan työntekijän osaaminen on sertifioitu, hänen työllistymisnäkymänsä ja mahdollisuutensa ammatilliseen liikkuvuuteen kohentuvat. Muita heikommassa asemassa olevan kohderyhmän osaamisen ja oppimistulosten hyväksyminen ja läpinäkyvyys tekevät esimerkiksi maahanmuuttajien palkkaamisen työnantajillekin helpommaksi. Kiinnostuneiden oppijoiden lisäksi ISO QUAM -projektin kohderyhmiä ovat metallialan yritykset, opettajat, kouluttajat, ammatillisen koulutuksen tarjoajat, poliittiset päättäjät, elinikäisen oppimisen (LLL) kansalliset toimistot ja työmarkkinaosapuolet. Suomessa yhteistyötä tehdään Länsirannikon koulutus Oy WinNovan kanssa siten, että WinNovan näyttötutkintomestarit ottavat vastaan näytöt ja Inspecta Sertifiointi myöntää sertifikaatit. Täsmäosaamista ja täsmäsertifikaatteja - Sertifiointirunko on vasta työn alla, mutta projektin voi jo sanoa olevan hyvällä alulla ja saaneen erittäin positiivisen vastaanoton, sanoo metallialan opettaja Jorma Humisto Win- Novasta. Keskusteluissa paikallisten yrittäjien ja teollisuuden kanssa on noussut esiin suuri innostus ja kiinnostus hyödylliseksi koettua rekrytointityökalua kohtaan. - Liikkuva työvoima on Euroopassa tätä päivää ja erityisesti telakoilla on runsaasti ulkomaista väkeä, jota saatetaan palkata vuokravälittäjien kautta. Uusi sertifiointijärjestelmä vähentää hakuammuntoja, jotka voivat tuottaa pettymyksiä, kun työntekijä ei osaakaan sitä, mitä hänen oletettiin osaavan, Humisto lisää. Vuokravälittäjiäkin kiinnostaa mahdollisuus sertifioidun osaamisen välittämiseen. 10

11 Oppilaitoksena WinNova hyötyy, koska monilla aloilla tutkinnot ja tutkinnon osat ovat laajoja eivätkä yritykset välttämättä halua ostaa työntekijöilleen pitkiä koulutuksia, vaan hankkia heille yrityksen kannalta ajankohtaisia taitoja. Nyt koulutus ja osaaminen voidaan pilkkoa pienempiin palasiin ja sertifikaatin voi saada tutkinnon jonkin osan osalta. Ensimmäiset pilotit on suunniteltu ensi keväälle, kun kaikki maat ovat kommentoineet sertifiointirunkoa ja eri maihin saatu perustettua tarvittavat komissiot. Muoviputkihitsaajat ja laatu Inspecta Sertifioinnin ja Muoviteollisuus ry:n alkuvuodesta solmima yhteistyösopimus tuo laadunvalvonnan muoviputkien hitsauskoulutukseen. Yhteyshenkilöinä toimivat Aulis Nikkola Muoviteollisuus ry:stä ja Juha Sillanpää Inspecta Sertifioinnista. Sopimus koskee koulutuksen laadunvarmistuksen lisäksi hitsaukseen pätevöityneiden yritysten ja hitsaajien rekisteröintiä ja siinä määritellyt vastuut jakautuvat seuraavasti: Muoviteollisuus ry Ylläpitää laadunvalvontajärjestelmän kuvausta ja organisaatiota sekä vastaa koko järjestelmästä. Lisäksi se kokoaa neuvottelukunnan, joka hyväksyy tarpeelliset ohjeet, rekisteri- ja todistusmallit, vastaa järjestelmän toiminnasta tehtyjen valitusten käsittelystä, vahvistaa rekisteröinnin vuosimaksut ja tiedottaa mahdollisista järjestelmämuutoksista. Inspecta Sertifiointi Oy Laatii koulutuksen arviointiohjeet ja toteuttaa arvioinnit. Laatii ja ylläpitää rekisteriä päteviksi todetuista yrityksistä, hitsaajista ja kouluttajista. Laatii ohjeet rekisteröinnin hakemista ja pätevyyden ylläpitoa varten. Laatii todistukset yrityksille, hitsaajille ja kouluttajille. Myöntää ja tarvittaessa peruuttaa pätevyystodistukset ylläpito-ohjeiden mukaisesti. Inspecta Sertifiointi myös nimeää yhden edustajan neuvottelukuntaan. Järjestelmän ohjeistuksen vuosittaisen tarkistuksen tehtyään Inspecta Sertifiointi esittää neuvottelukunnalle tarvittavat muutokset, jos aihetta ilmenee. Mikäli järjestelmässä havaitaan puutteita tai toteutuksessa esiintyy vaikeuksia, niistäkin tiedotetaan neuvottelukunnalle. On tärkeää, että yrityksiltä ja kouluttajilta saadut tiedot pidetään luottamuksellisina. Ainoastaan neuvottelukunnan käsittelyä edellyttävissä asioissa Inspecta Sertifiointi voi tarvittavin osin luovuttaa hallussaan olevaa tietoa neuvottelukunnalle. Sopimuksen mukaisesti eri osapuolia on kuitenkin kohdeltava tasapuolisesti ja tarvittaessa mahdollistettava päätösten uudelleen käsittely, jos asianomainen valittaa päätöksestä. Rekisterin ylläpitäjänä Inspecta Sertifioinnin vastuulla on myös tarvittavan arkistointikäytännön luominen rekisteröinneille ja hakemuksille, mutta jos sopimus syystä tai toisesta raukeaisi, arkistot palautetaan Muoviteollisuus ry:lle. Sopimus on voimassa vuoden 2012 loppuun ja jatkuu automaattisesti, ellei jompikumpi osapuolista sitä irtisano. 11

12 Ensimmäinen metsäsertifikaatti Venäjälle Inspecta Sertifiointi Oy on toistaiseksi ainoa PEFC-metsäsertifiointiin akkreditoitu ja PEFC-notifioitu sertifiointielin Venäjällä. Metsaliitto Podporozhye -yhtiölle myöntämämme sertifikaatti metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä on ensimmäinen Venäjällä myönnetty PEFC-metsäsertifikaatti, sanoo metsäsertifioinnin tuotepäällikkö, pääarvioija Olli Eeronheimo. Metsaliitto Podporozhye vastaanotti Pietarissa Inspecta Sertifioinnin myöntämän sertifikaatin metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä. - Venäjän metsäsertifiointipotentiaali on noin 100 miljoonaa hehtaaria, arvioi PEFCin pääsihteeri Ben Gunneberg sertifikaatin luovutuksen yhteydessä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, johon osallistui mm. kolme tv-kanavaa ja kymmeniä lehdistön edustajia. - Metsaliitto Podporozhye hallinnoi hehtaarin vuokrametsäalueita. Yritys työllistää 290 henkilöä, ja vuoden 2009 hakkuumäärä oli m3. Yrityksen tärkein strateginen tehtävä on varmistaa korkealaatuisten kuusitukkien toimitukset Botnian omistamalle Svir Timberin sahalle Podporozhyessä, kertoo Metsaliitto Podporozhyen toimitusjohtaja Vyacheslav Kanatov. Kanatov jatkaa, että metsäsertifiointi on edellyttänyt yritykseltä mittavaa panostusta metsäsuunnitteluun, tutkimukseen, oman ja urakoitsijoiden henkilöstön koulutukseen, viestintään sidosryhmien ja paikallisen väestön kanssa sekä seurantajärjestelmien rakentamiseen. Näin voidaan varmistaa, että metsien käyttö on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää. - Inspecta Sertifiointi Oy:llä on yli kymmenen vuoden kokemus metsäsertifioinnista Suomessa. Inspectan sertifikaatit kattavat yli puolet Suomen talousmetsien pinta-alasta eli noin 10 miljoonaa hehtaaria. Metsäliiton aloitteesta Venäjällä käynnistetyn pilottiprojektin yhteydessä FINASin akkreditointia laajennettiin myös Venäjälle, kertoo pääarvioija Olli Eeronheimo. - Syvärin varrella Podporozhyessä eli suomalaiselta nimeltään Koskenalassa sijaitsevalla Svir Timberin sahallakin on Inspectan sertifioimat laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät, joten tämä on luonteva jatko Inspectan laajentumiselle Venäjälle, toteaa Eeronheimo. I N S P E C T A C E R T I F I C A T E No Inspecta Certification has granted this certificate as proof that the forest management of OOO Metsäliitto Podporozhye complies with the requirements of the following PEFC endorsed standard FCR-ST :2008 The certificate is valid on condition that the forest management of the organization remains in compliance with the aforementioned standard and the General Regulations ABC 700. The validity of the certificate can be checked on the Internet at The certificate is issued on The certificate is valid until Anne Qvintus, Managing Director FCR-ST-01 INSPECTA CERTIFICATION, P.O. BOX 94, MIESTENTIE 3, FI ESPOO Inspecta Sertifioinnin uusi aluevaltaus Venäjällä on tärkeä päänavaus markkinoille, joiden potentiaali on jopa 100 miljoonaa hehtaaria. Niistä on nyt siis sertifioitu hehtaaria. 12

13 13

14 Potilastyö on jatkuvaa parantamista Lääkärikeskus Dextran toimitusjohtaja, lääket. tri Leena Niemistö on erikoistunut fysiatriaan ja tekee edelleen myös käytännön potilastyötä pysyäkseen kiinni alan kehityksessä sekä arjen todellisuudessa. Lääkärin työ on jatkuvaa parantamista jo määritelmän mukaan. Mutta jatkuva parantaminen on relevantti tavoite kaikessa työssä, samoin kuin omassa elämässä. Välillä siinä onnistuu paremmin, välillä huonommin, hän pohtii. Leena Niemistön ottaessa Dextran toimitusjohtajan tehtävät vastaan v hänellä oli takanaan seitsemän vuoden työrupeama Invalidisäätiön sairaala Ortonissa. Ensimmäisinä Dextran vuosinaan hän viimeisteli tuolloin kroonisten alaselkävaivojen hoitokäytäntöjä koskevan väitöskirjansa ja väitteli v Juuri noihin aikoihin lääkärikeskukset alkoivat herätä laatutyön tärkeyteen. Myös Dextrassa oli jo ehditty kirjata yrityksen laatupolitiikka ja arvot sekä laatia palautteen antamista helpottava lomake asiakaskäyttöön. Niemistö otti työn jatkumisen sydämen asiakseen. Kun Dextran visio ja missio oli kiteytetty ja kirjattu, seurasi ISO standardin mukaisen laatujärjestelmän rakentaminen. Niemistö kuitenkin toteaa, että ensimmäiset kaksi vuotta laatutyötä tehtiin oman toimen ohella ja konsultteihin nojaten. Erottautumista ja omaa sitoutumista Noina vuosina Leena Niemistö oivalsi, ettei konsulttilähtöisellä työskentelyllä saada aikaan todellista erottautumista, omaa sitoutumista ja tekemisen paloa. Alan yrityksissä kiersi vain muutama konsultti, joten lopputuloksetkin muistuttivat kovasti toisiaan. Terveydenhuollon edelläkävijäksi ei sillä tavoin ollut pääsyä. Niinpä Dextrassa päätettiin lähteä panostamaan laatutyöhön entistä tavoitteellisemmin. 14

15 Helposti innostuvan luonteensa vuoksi Leena Niemistö on joutunut opettelemaan, että asioilla on oma elinkaarensa ja että jostain luopumalla tehdään tilaa uusille asioille. Ykkösharrastuksestaan, tenniksestä, hän pitää silti kiinni. Saman harrastuksen jakavat myös puoliso ja kesäisin perheen nuoriso, joten sen puitteissa voi viettää yhteistä aikaa. 15

16 Dextra Oy, perustettu v täyden palvelun lääkärikeskus ja sairaala sijainti Helsingin Munkkivuoressa ammatinharjoittajia mukana n. 200 henkilökuntaa reilut 100 (hoitohenkilökunta + toimistotyöntekijät) kaikki terapia-alueet edustettuina asiantuntijoiden kautta painotus toiminnassa nykyisin: 1. urheilu- ja tapaturmaklinikka 2. päivystys 3. työterveys 4. käsiklinikka toiminnan laajennus Kamppiin syksyllä 2010 sertifikaatit: - ISO 9001 laatu- sekä ISO ympäristösertifikaatit - OHSAS työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti - IIP (Investors in People) työ aloitettu Vuonna 2006 käynnistettiin talon sisäinen Punainen lanka -projekti. Sen ytimeksi määriteltiin asioiden pitäminen pelkistettyinä siten, että ensin hiotaan kuntoon ydintoiminnot ja perusasiat. Dextran laatupäällikön tehtävään nimitettiin sairaanhoitaja Liisa Pajari, joka oli tullut vuosia aiemmin taloon Marian sairaalan päivystyspoliklinikalta. Hänellä on nykyisin Dextrassa kaksi toisiaan täydentävää roolia, sillä hän vastaa myös tukipalveluista. Työtään laatupäällikkönä Pajari kehuu helpommaksi kuin monessa muussa yrityksessä, koska talon henki on lämmin, kotoisa ja kehittymishaluinen. -Toisin kuin monilla työpaikoilla, Dextrassa ei laatupäällikön tarvitse pitää markkinointipuheita johdolle. Johto on täysin sitoutunut ja kehittymishaluinen, naurahtaa Pajari. Tuloksiin terveellä järjellä ja yhteistyöllä Tätä nykyä Dextralla on ISO ja ISO laatu ja -ympäristösertifikaattien lisäksi OHSAS työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti. Viime vuonna aloitettiin myös IIP (Investors in People) -järjestelmän rakentaminen. Arvioinnit tehdään kerran vuodessa ja yhteistyö Inspectan pääarvioija Hannele Kukkolan kanssa on toiminut erinomaisesti, kertovat Niemistö ja Pajari. Dextran arjessa jatkuvan parantamisen periaate näkyy pienissäkin asioissa. Henkilöstön palaute ja kehitysehdotukset huomioidaan kaikessa toiminnassa. Osana tätä kehitystä tulosyksiköistä muodostettiin kesäkuun 2010 alussa isommat kokonaisuudet. Vain viisijäseninen johtoryhmä kykenee toimimaan joustavasti ja tehokkaasti sekä tekemään päätöksiä tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla. Myös asiakasnäkökulman parantamisessa terve järki ja yksinkertaistettu byrokratia toimivat. Suullisetkin asiakaspalautteet kirjataan aktiivisesti ylös, jotta niihin voidaan pikaisesti reagoida parhaimmillaan jo samana päivänä. Palautteet vaihtelevat pienistä asioista suuriin, kuten television sijoituspaikasta ja kanavista koko yritystä koskeviin, toiminnallisiin muutosehdotuksiin. Tärkeintä on, että palautetta saadaan ja asiakkaat näkevät sen tuovan tuloksia. Dextra voitti Suomen Laatupalkinnon 2009 ja sijoittui kahdenneksitoista Suomen Parhaat Työpaikat kilpailussa, jossa henkilökunnan antamilla pisteillä on suuri painoarvo. Sija 12. merkitsee sitä, että saamillaan pisteillä Dextra on samalla terveydenhuoltoalan yrityksistä ykkönen tässä kisassa. 16

17 Tavoitteilla on vankka arvopohja Osana jatkuvan parantamisen periaatetta Dextra on listannut arvonsa ja tavoitteensa avoimesti nähtäville Internet-sivuilleen seuraavasti: ARVOMME Tyytyväinen ja hyvin hoidettu asiakas on meille tärkeintä Osaava, hyvinvoiva ja yhteen pelaava henkilöstö tuntee työniloa Yhdenmukainen, tehokas ja vastuullinen toimintatapa takaa laadukkaan palvelun Kannattava kasvu turvaa toimintamme kehittämisen ja jatkuvuuden. VISIOMME VUODELLE 2013 Suomen paras urheilijan ja aktiivi - liikkujan tutkimus- ja hoitopaikka - Pääkaupunkiseudun ykkösbrändi laadukkaiden terveyspalvelujen tuottajana Terveyspalvelualan paras Itsearviointi (EFQM) Ympäristöjärjestelmän rakentaminen (ISO 14001) aloitettu Tulospalkkio ISO sertifikaatti työpaikka 2005 Asiakastyytyväisyyskysely Euroopan Laatupalkinto Henkilöstötyytyväisyyskysely -kilpailun voittaja. Kun arvopohja on vankka ja yhteinen yrittämisen henki luja, ei olekaan mitään syytä epäillä, etteivät yhdessä visioidut tavoitteet toteutuisi Paras työpaikka kilpailun 12. sija 2009 Suomen Laatupalkinto -kilpailun voitto OHSAS sertifikaatti (työterveys- ja työturvallisuus) Osallistuminen Suomen laatupalkinto -kilpailuun Investors In People -järjestelmän (IIP) rakentaminen aloitettu 2008 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän (OHSAS 18001) rakentaminen aloitettu ISO sertifikaatti (ympäristö) Osallistuminen Paras työpaikka -kilpailuun Henkilöstötyytyväisyyden väliarviointikeskustelu (jatkoa v. -06 henkilöstötyytyväisyyskyselylle) BSC Benchmarking 2004 Pikapalaute Kehityskeskustelut Osaamiskartta 2003 Laatujärjestelmän (ISO 9001) rakentaminen aloitettu Visio ja missio kirjattu 2002 Asiakaspalautelomake Dextran laatuportaat 2001 Laatupolitiikka ja arvot kirjattu 17

18 Green Card -arviointi on yhä arvostetumpaa Laaduntuottokyvyn Green Card -arvioinnista on lyhyessä ajassa kehittynyt täysiverinen ja arvostettu arviointituote, sanoo Inspecta Sertifioinnin Green Card -liiketoiminnan vetäjä Kaj von Weissenberg. Konsepti on käytännössä osoittautunut toimivaksi sekä laatutyötä jo pitkään tehneille, sertifioituneille asiakkaille että aivan uusille, vastikään laatupolulle lähteneille yrityksille. Jo yli puolella Inspecta Sertifioinnin Green Card -asiakkaista on sertifioitu toimintajärjestelmä entuudestaan. Yhä useammat heistä ovat lisäksi huomanneet Green Card -arvioinnin oivalliseksi työkaluksi, joka lisää asiakaslähtöisyyttä ja lisää keskittymistä onnistumisen edellytyksien luomiseen liiketoiminnassa. Kolmen eri toimialan päähankkijat mukana Toimialakohtaisia Green Card -sovelluksia on useampia ja järjestäytyneitä päähankkijaryhmiä on kolme: teknologiateollisuuden päähankkijaklusteri puhtausalan tilaajafoorumi rakennusalan vaikuttajaryhmä. Näihin kuuluvat 45 suurta tilaajaa edustavat merkittävää osaa kaikista Suomessa tehtävistä hankinnoista. Joillakin vaikuttajaryhmien jäsenillä on edustuksellinen rooli. Esimerkiksi Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto (STUL) edustaa ryhmässä yli 3000 jäsenyritystään. Vaikuttajaryhmässä on yhdessä sovittu alihankintojen yleisesti hyväksyttävästä toimialakohtaisesta toiminnan tasosta, joka Green Card -arvioinneissa todennetaan. Toimittaja-arviointi käytännössä Green Card -konseptin aikanaan yrityskonsulttina kehittänyt von Weissenberg on tiiminsä kanssa vakuuttunut, että kaikkien Inspectan järjestelmäsertifioinnin asiakkaiden kannattaisi hyödyntää Green Card -palvelua omassa toimittajavalvonnas- 18

19 Inspecta Sertifioinnin Green Card -liiketoiminnan vetäjä Kaj von Weissenberg 19

20 saan. ISO sertifikaatin edellyttämä toimittajavalvonta hoituisi helposti, yhteismitallisesti ja ymmärrettävästi. Inspecta Sertifioinnin asiakas voi olla yhteydessä omaan pääarvioijaansa ja kertoa, mille avaintoimittajille Green Card -arviointia toivotaan. Inspecta Sertifioinnin Green Card -tiimi priorisoi toiveet ja hoitaa arvioinnit asiakkaiden toiveiden mukaan. Inspectan asiakkaan ei tarvitse kuulua mihinkään hankkijaklusteriin eikä esitetystä toivomuksesta aiheudu kustannuksia. Green Card -arvioinnit toteutetaan, jos mainittu toimittaja sen tilaa. Arviointiraportti toimitetaan arvioidulle yritykselle, ja sitä voi tiedustella suoraan heiltä muutaman viikon kuluttua arvioinnista. Kustannukset veloitetaan arvioidulta toimittajayritykseltä. Raportista on hyötyä paitsi päähankkijalle, myös toimittajille itselleen. Kehittämismahdollisuudet on siinä tuotu esiin, ja vahvuusraporttia voi käyttää keskusteluissa muidenkin tilaajien kanssa Joustavuus on Green Card -konseptin vahvuus Green Card -näkökulma nostaa toimittajayritysten vahvuudet näkyviin ja antaa arvion yrityksen laaduntuottokyvystä. Ei haittaa, vaikka toimittajalla jo olisi muitakin, ulkopuolisia todennuksia osaamisensa laadusta. Green Card -arvioinnissa kerätään tietoa yrityksen kyvykkyydestä ja osaamistasosta, joten aikaisempi laatutyö toimii evidenssinä. Esimerkiksi AAAluottoluokitus tai rakennusalan RALA-pätevyydet luetaan maininnan arvoisiksi vahvuuksiksi. RALAn (Rakentamisen Laatu ry.) kanssa on sovittu, että Green Card- ja RALA- näkyvyyttä lisätään puolin ja toisin. Niinpä vastedes yrityksessä tehty Green Card -työ näkyy myös RALA-rekisteröinneissä ja päinvastoin Jos tilaajayritys jostain syystä haluaa toimittajastaan kolmannen osapuolen arvioinnin ns. private assessment -toimeksiantona, soveltuu Green Card siihenkin menetelmänä ja toimii hyvin runkona, vaikka toimeksianto olisi laajempi kuin Green Card -arviointi normaalisti. Tällöin Green Card -osuuteen voidaan joustavasti liittää asiakkaan toivomat lisäkysymykset. Raportti on silloin luottamuksellinen ja Inspecta toimittaa sen vain tilaajayritykselle. Tällä tavalla tilaajayritykset voivat ulkoistaa toimittajavalvontansa. Green Card Platinumillakin jo kysyntää Uusinta Green Card -rintamalla on Green Card -ympäristömerkki sekä Platinum-arviointikonsepti, joka keskittyy vastuullisen liiketoiminnan koko kirjoon. Kysyntä on lisääntymässä, koska vastuullista liiketoimintaa kaivataan yhä useammalla toimialalla. Green Card Platinum torjuu harmaata taloutta arvioimalla yrityksien toimintaperiaatteita. Arvioinneissa ei etsitä syntipukkeja eikä poikkeamia, vaan nostetaan vahvuuksina esiin ne vastuulliset käytännöt ja periaatteet, joita yritys tai kokonainen hankintaketju toiminnassaan noudattaa. Jos sellaisia ei löydy, tilaaja voi tehdä siitä omat johtopäätöksensä. 20

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Ekokem Finland Riihimäki ISO 9001:2008

Ekokem Finland Riihimäki ISO 9001:2008 Certificate No. 1111-12 has granted this certificate as proof that the quality system of complies with the requirements of the standard ISO 9001:2008 Certification covers Environmental management services

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Tunnetko toimittajasi? Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Tunnetko toimittajasi? Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Tunnetko toimittajasi? Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Kaj von Weissenberg, Liiketoimintapäällikkö Toimittaja-arvioinnit 1 Kaj von Weissenberg DI (Sähkövoimatekniikka), Master

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Hannu Kasanen, Deloitte & Touche Oy Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietoturvaseminaari

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Opettajien yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetusta: TOP-hanke (Tietojenkäsittelyn Opetukseen Peer-review -käytäntö) Jouni Lappalainen

Opettajien yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetusta: TOP-hanke (Tietojenkäsittelyn Opetukseen Peer-review -käytäntö) Jouni Lappalainen Opettajien yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetusta: TOP-hanke (Tietojenkäsittelyn Opetukseen Peer-review -käytäntö) Jouni Lappalainen Mieti valmiiksi: Yksi omaan opetukseen liittyvä issue : Opiskelijapalaute

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

YRITYSESITTELY SCN group

YRITYSESITTELY SCN group YRITYSESITTELY SCN group SCN Group SCN Uumaja SCN Suomi Sensor ECS pääkonttori + varasto SCN pääkonttori + varasto SCN Baltia Sensor ECS Tanskan toimisto SCN Malmö SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät

Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät Riskienhallinta toimitusprojekteissa PVLOGL, Tampere 13.4.2016 Luennoitsijasta Jouko Saikkonen, DI Osastoinsinööri IlmavE 1987 2008 Kaukovalvontatutkahankinta 1987

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Riskienhallinta prosessina ja käytännössä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Jyrki Lahnalahti, tuotepäällikkö

Riskienhallinta prosessina ja käytännössä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Jyrki Lahnalahti, tuotepäällikkö Riskienhallinta prosessina ja käytännössä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Jyrki Lahnalahti, tuotepäällikkö Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda riskienhallinnan teoriaa riskienhallinta

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Tietoturva ja viestintä

Tietoturva ja viestintä Tietoturva ja viestintä 3.11.2015 1 Uhkakuvat muuttuvat - mitä teemme? Ihmisestä tallentuu joka päivä tietoa mitä erilaisimpiin paikkoihin - valtion, kuntien ja yritysten ylläpitämiin rekistereihin. Joka

Lisätiedot

PAREMMAN SÄÄNTELYN PÄIVÄ UUSIA MENETELMIÄ YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN HELSINKI MARRASKUU 25, 2010

PAREMMAN SÄÄNTELYN PÄIVÄ UUSIA MENETELMIÄ YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN HELSINKI MARRASKUU 25, 2010 PAREMMAN SÄÄNTELYN PÄIVÄ UUSIA MENETELMIÄ YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN HELSINKI MARRASKUU 25, 2010 MIKSI YRITYSTEN PAREMPI OSALLISTAMINEN LAINVALMISTELUUN ON TÄRKEÄÄ? Lainsäädännön yritysvaikutusten arviointi

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! ECVET Experttien toiminta 2012-2013 Kokkola 22.11.2013 Tuula Hautasaari, CIMO Kansallinen ECVET Expert -toiminto EU:n komissio käynnisti vuonna 2012 ECVET Expert - toiminnon

Lisätiedot

ECVET EQF EQARF EUROPASS

ECVET EQF EQARF EUROPASS Ammatillinen koulutus on keskeinen väline Euroopan unionin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisessä, sillä merkittävä osa eurooppalaisille työmarkkinoille tulevasta työvoimasta tarvitsee nimenomaan

Lisätiedot

Tallinnan-kokous

Tallinnan-kokous Tallinnan-kokous 8. 10.9. 010.3.010 Egoprise-sähköpostikysely yrityksille 010 Seamkin markkinatutkimusyksikkö teki kesäkuussa 010 sähköpostikyselyn, joka lähetettiin 1000 pienen ja keskisuuren yrityksen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Juha Sipilä Hyvinvointia työelämään -seminaari 12.10.2013 Kaikki alkaa ajatuksesta Luomisen prosessi koostuu kolmesta osatekijästä: 1) Kaikki

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

FORUM 2014 Palvelujen tuleva standardisointi Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki

FORUM 2014 Palvelujen tuleva standardisointi Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki FORUM 2014 Palvelujen tuleva standardisointi 4.11.2014 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki Palvelujen tuleva standardisointi Painotus tuotteiden standardisoinnista palvelujen standardisointiin

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa aikuiskoulutukselle Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%)

Lisätiedot

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta?

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Toimitusjohtaja Jussi Aho (DI) 3.10.2014 Rakentamisen heikko tuottavuuskehitys painaa kansantaloutta 500 450 Koko talous Julkinen sektori

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Master Pizza- Lieksan Keskusta-Turkki Pizzeria Slemani

Lisätiedot

Sosiaalinen arviointi Louhelassa. Synnöve Sternberg 2016

Sosiaalinen arviointi Louhelassa. Synnöve Sternberg 2016 Sosiaalinen arviointi Louhelassa Synnöve Sternberg 2016 Mistä lähdimme Louhela oli mukana Näky-hankkeissa 2008-2014, joissa lähdettiin liikkeelle sosiaalisen tilinpidon menetelmästä ja päästiin sosiaaliseen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot