20 vuotta jatkuvaa parantamista. Myös potilastyö on jatkuvaa parantamista, Suomen ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin 4.1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20 vuotta jatkuvaa parantamista. Myös potilastyö on jatkuvaa parantamista, Suomen ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin 4.1."

Transkriptio

1 N O 1/10 20 vuotta jatkuvaa parantamista Suomen ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin Myös potilastyö on jatkuvaa parantamista, sanoo Leena Niemistö, Dextran toimitusjohtaja

2 N O 1/ Pääkirjoitus 20 vuotta jatkuvaa parantamista Tietoturvayhteistyö ja julkishallinto Uutta henkilösertifioinnissa Ensimmäinen metsäsertifikaatti Venäjälle Potilastyö on jatkuvaa parantamista Green Card -arviointi on yhä arvostetumpaa IQNet Maksupäätesertifiointi Uusia kasvoja joukossamme Hannu Helaman kolumni Martti Nordling In Memoriam Lainasanat Resume JULKAISIJA Inspecta Sertifiointi Oy KATUOSOITE Porkkalankatu 13 G, Helsinki PUHELIN FAX PÄÄTOIMITTAJA Anne Qvintus TOIMITUS JA ULKOASU Avalon Oy, KANSI Lääkärikeskus Dextran toimitusjohtaja Leena Niemistö. Kuvaaja Riitta Supperi, Exito Imagen Tmi. PAINOPAIKKA Paintek Oy PAPERI MultiArt Silk 200/150 g/m 2 2

3 20 vuotta järjestelmäsertifiointia Anne Qvintus Pöydälläni on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n vuosikertomus vuodelta Sen sivulla 12 sanotaan: Laatujärjestelmien sertifiointitoiminnan aloittaminen julkistettiin tammikuussa Vuoden aikana myönnettiin 9 sertifikaattia. Suomen Standardisoimisliiton ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin 4. tammikuuta Kemiran Suojainyksikön silentatehtaalle. SFS-Sertifioinnin (nykyisin Inspecta Sertifiointi Oy) ensimmäisen laatusertifikaatin myöntämisestä on siis kulunut jo 20 vuotta. Mikä tällä alueella on kahdessa vuosikymmenessä muuttunut? Äkkiseltään voisi sanoa, ettei juuri mikään, sillä toimintakertomus jatkuu näin: Sertifiointia haluavalla yrityksellä tulee olla kirjallisesti kuvattu laatujärjestelmä, jonka kullekin yritykselle nimetty arviointiryhmä arvioi ensin toimistotyönä ja sitten yksityiskohtaisesti paikan päällä. Pikaisen ensilukemisen perusteella voisi ajatella tuon käytännön pätevän myös tänään. Pienen pohdinnan jälkeen päädyin kuitenkin siihen, että todella moni asia on muuttunut, itse asiassa lähes kaikki. Toimistotyö eli dokumentaatioon tutustuminen tapahtuu nykyisin usein etätyönä, jolloin dokumentit välitetään arvioijille sähköisesti. Arviointi, joka 20 vuotta sitten tehtiin paikan päällä varsin yksityiskohtaisesti, on muuttunut kokonaisvaltaisemmaksi toiminnan arvioimiseksi. Toisin sanoen, nyt asiakkaat haluavat ulkopuolisen näkemyksen ja arvion etenkin johtamisjärjestelmänsä toimivuudesta ja yrityksensä laaduntuottokyvystä, eivät niinkään standardinmukaisuudesta yksityiskohtaisesti ja muotoseikkoja tarkastellen. Voisi sanoa, että ennen arvioitiin standardien kirjaimen täyttymistä, nykyään painopiste on enemmän standardien hengen mukaisessa arvioinnissa, vaikka vaatimusten täyttyminen toki tarkistetaankin. Kahdessa vuosikymmenessä myös standardivaatimukset ovat muuttuneet. Enää ei keskitytä paljonkaan muotoseikkoihin, vaan huomio kiinnitetään järjestelmien toimivuuteen sekä siihen, että yrityksillä on hyviin liiketuloksiin pääsemisen ja toiminnan kehittämisen mahdollistavat toimintajärjestelmät, joilla varmistetaan jatkuva parantaminen. Samalla Inspecta Sertifioinnin toiminnassakin painopiste on muuttumassa: sertifiointipalvelujen ohella meidän toivotaan yhä useammin tarjoavan kokonaisvaltaista arviointipalvelua. Arviointipalvelumme tarkoitus on tukea asiakkaita heidän omassa kehitystyössään, eli mahdollistaa jatkuva parantaminen. Siksi valitsimme juhlavuotemme teemaksi Jatkuvan parantamisen. Saman teeman alla vietämme myös asiakaspäiväämme Espoon Otaniemessä. Tapaamisiin siellä 3

4 Kuvat: SFS:n arkisto Vieno tuulahdus historiasta Vientiteollisuudelta on Suomessa aluksi vienosti, nyttemmin yhä tiukemmin kysytty sertifikaattia laatujärjestelmästä. On syntynyt tilanteita, joissa sertifikaatin puuttuminen on ollut esteenä kaupan teolle. Tästä johtuen Suomen teollisuus on vaatinut Standardisoimisliittoa aloittamaan laatujärjestelmien sertifioinnin. Suomen Standardisoimisliitto SFS, tiedote julkivapaa klo 10 Vaikka Suomessa järjestelmäsertifiointi on vasta 20 vuoden ikäinen ilmiö, ensimmäiset suomalaiset standardit vahvistettiin Standardisoimislautakunnan toimesta vuonna Neuvottelut standardisoimistyön uudelleen organisoinnista käynnistettiin vuonna Niiden tuloksena perustettiin vuoden 1946 lopulla järjestö nimeltään Suomen Standardisoimisliitto, jonka ensimmäisessä vuosikertomuksessa toimintaa pyrittiin kansantajuisesti selittämään seuraavasti: Standardisoiminen on taistelua hyvinvoinnin suurinta vitsausta, tuhlausta, vastaan esiintyköön tämä sitten ajan, rahan, raaka-aineiden, työn tai työvoiman tuhlauksen muodossa. Varsinkin meidän olosuhteissamme on standardisointi jos mikään köyhän miehen ase taistelussa parempien elinehtojen puolesta. Se on leveämpään leipään johtava tie. 4

5 Eeva Parviainen Sertifiointitoiminnan vetäjät 20 vuoden varrelta. Alkuperäinen sertifiointilautakunta vuodelta 1990 Kari Kaartama Sertifikaattien luovutustilaisuudet ovat asiakkaalle aina juhlallisia tapahtumia. Harry Lindström Lehtemme ilme ei ole muuttunut ensimmäistä kertaa. Anne Qvintus 5

6 Tietoturvayhteistyö ja julkishallinto IT-toimialavastaava Jyrki Lahnalahti on ollut Inspecta Sertifioinnin palveluksessa kuusi vuotta ja IT-alalla lähes kaksikymmentä vuotta. Hän on tietotekniikan ja tietoturva-asioiden asiantuntija. Nykyisin tiedot karkailevat yhä helpommin, sanoo Inspecta Sertifioinnin tuotepäällikkö, pääarvioija Jyrki Lahnalahti. Erilaisia rekistereitä syntyy puolihuolimattomasti ja tiuhaan tahtiin. Identiteettivarkaudet yleistyvät. Hakkerointi on lähes muoti-ilmiö. Tietosuojatarpeen entisestään lisääntyessä nämä asiat työllistävät myös Inspecta Sertifiointia yhä laajemmin. Uusimmat asiakkaamme tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien sertifioinnissa löytyvät julkishallinnosta. Yksi tietosuojan haasteista on se, että samalla kun tiedot on suojattava ulkopuolisilta väärinkäytösten välttämiseksi, on varmistettava asiallisilla asioilla olevien käyttäjien pääsy kaikkiin tarpeellisiin tietoihin. Kansalaisten on myös voitava luottaa esimerkiksi itseään koskevien tietojen oikeellisuuteen. Tuntuisi perin turvattomalta, jos ei voisi olla varma siitä, osuiko rikosrekisteri oikealle henkilölle tai ovatko postiluukusta putkahtavat laskut todella omiani. Tietoturva on tärkeä osa kaikkea toimintaamme Tietosuojan pettämisestä johtuvia ajan ilmiöitä on viime vuosina uutisoitu näkyvästi ja yleinen tietoisuus riskeistä on lisääntynyt. Silti niin kauan kuin selkeät vaatimukset tietoturvasta puuttuvat, turvaa ei usein lisätä, ennen kuin jotain tapahtuu - esimerkiksi maksukorttitietoja tai potilastietoja joutuu vääriin käsiin, kuten viime aikoina on nähty käyneen. Asiakkaat ovatkin monesti epävarmoja siitä, mitä tietoturvan suhteen olisi tehtävä ja mitä heiltä vaaditaan. Malleja on runsaasti, ehkä jo peräti liikaakin. Miten niitä voi vertailla? Minkälaisia eroja löytyy? Entä yhtäläisyyksiä? Kannattaako käyttää kansallisia malleja, jos ne eivät ole linjassa valmiitten kansainvälisten mallien kanssa? -Yleisesti voi sanoa, ettei Inspecta Sertifioinnilla ole yhtään asiakasta, jota tietoturva-asiat eivät koskisi. Siksi ne ovat tärkeä osa kaikkea toimintaamme, sanoo Jyrki Lahnalahti, joka kertoo tietoturvayhteistyön viime aikoina tiivistyneen erityisesti julkishallinnon kanssa. Inspecta Sertifiointi on myös ainoa Suomen viranomaisten tietoturvallisuuden ISO/IEC sertifiointiin akkreditoima sertifiointielin. Julkishallinto varautuu vuoteen 2013 Valtionhallinnon tietojenkäsittelyn ja palvelujen jatkuvuuden kehittämiseksi on päätetty, että tietoturvatasot ja ICT-varau- 6

7 tuminen tulevat lain velvoittamiksi kaikille valtiohallinnon organisaatioille ja niiden yksityisen sektorin kumppaneille vuoden 2013 loppuun mennessä. JulkIT:n kautta sama tulee koskemaan myös kuntasektoria. Tämä edellyttää merkittäviä muutoksia organisaatioiden toimintatavoissa ja teknisissä ympäristöissä. Inspecta Sertifiointi on jo nyt yhteistyössä useiden organisaatioiden kanssa näiden asioiden tiimoilta. Maaseutuvirasto, jonka kautta kulkee EU- ynnä muiden maataloustukien muodossa vuosittain n. 2 miljardia euroa, on viimeisimpiä yhteistyön aloittaneita tahoja. Viraston ylijohtaja Leena Tenhola kertoo olevansa yhteistyöhön todella tyytyväinen. Jo aiemmin mm. Väestörekisterikeskus ja Maaja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus ovat nähneet sertifioitumisen hyödyt. saatetaan yhteismitallisille tasoille, hankittuja palveluja voidaan mitata ja arvioida yhtenäisellä tavalla. Tietoturvatasojen vaatimukset ovatkin hyvin yhteensopivia ISO/IEC standardin vaatimusten kanssa. Toinen askel: ICT-varautuminen Jotta palvelujen jatkuvuus ja tiedon turvaaminen eri virastoissa ja hallinnonaloilla kyettäisiin takaamaan toiminnan vaatimusten mukaisesti myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, sitä turvaamaan on käynnistetty ICT-varautuminen (evare = jatkuvuuden hallintaa). ICT-varautumisen tavoite on tuoda valtionhallinnolle yhteiset perusvaatimukset, keinot ja menetelmät kustannustehokkaaseen ja koordinoituun toimintaan. Ensimmäinen askel: Tietoturvatasot Heinäkuun ensimmäisenä päivänä 2010 annettiin asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa. Asetuksen tavoitteena on mm. asettaa valtion virastoja sitovat perustietoturvatason vaatimukset. Näin valtionhallinnon viranomaisia koskevat yleiset tietoturvallisuusvaatimukset tulevat jatkossa olemaan yhtenäisiä ja mm. yhdenmukaisesti arvioitavia. Asetus astuu voimaan 1. lokakuuta ja tietoturvallisuuden perustason saavuttamiselle on kolmen vuoden siirtymäaika. Tietoturvatasot tuovat lisää hallintaa tietojen luokitteluun ja käsittelyyn sekä edelleen kehittävät turvallista asiointia hallinnon palveluissa. Kun hallinto ja palvelutoimittajat 7

8 Lisäksi erikseen määriteltävien organisaatioiden, palvelujen ja järjestelmien on saavutettava korotettu tai korkea taso. Yhtenä monista saavutettavista eduista voi mainita yhtenäisten sopimus-, toimitus- ja arviointimallien sekä palvelurakenteiden hyödyntämisen, joka osaltaan takaa jatkuvuuden kaikissa oloissa. Kolmas askel: KATAKRI Ensimmäinen, kansallinen turvallisuusarviointikriteeristö (KATAKRI) luotiin osana sisäisen turvallisuuden ohjelmaa (STO) ja valmisteltiin yhdessä viranomaisten, elinkeinoelämän ja turvallisuusalan järjestöjen kanssa. Työhön osallistui yli sata alan ammattilaista. Kriteeristön päätavoitteena on yhtenäistää viranomaistoimintoja esimerkiksi puolustusvoimien tai suojelupoliisin toimesta toteutettavissa, turvallisuustason todentavissa arvioinneissa, joita tehdään ennen kuin yritykselle tai yhteisölle voidaan luovuttaa viranomaisen salassa pidettävää tietoa. Tavoitteen mukaan vuoden 2010 loppuun mennessä ICTvarautumisen ohjauksen on oltava osana hallinnonalojen ja virastojen yleisiä ohjausmenetelmiä. Vuoden 2012 loppuun mennessä ministeriöiden ja virastojen on kriittisissä toiminnoissaan saavutettava ICT-varautumisen perustaso. Kokonaisuudessaan valtionhallinnon, hallinnonalojen ja virastojen on saavutettava ja todennettava ICTvarautumisen perustaso vuoden 2016 loppuun mennessä. Toinen päätavoite on tukea yrityksiä, yhteisöjä ja viranomaisia sidosryhmineen niiden omassa, sisäisessä turvallisuustyössä. Siksi kriteeristöllä on erilliset, viranomaisvaatimusten ulkopuoliset lähtötasosuositukset, joista voi poimia oman toiminnan kannalta käyttökelpoiset turvallisuuskäytänteet. Tarpeen vaatiessa viranomaisvaatimusten tasolle eteneminen on helppoa. KATAKRIn ensimmäinen versio keskittyy ainoastaan ns. security-turvallisuuteen, joka jakautuu neljään pääosioon: - hallinnollinen turvallisuus (turvallisuusjohtaminen) - henkilöstöturvallisuus - fyysinen turvallisuus - tietoturvallisuus. 8

9 Kriteeristö on rakennettu ehdottomien vaatimusten näkökulmasta, eikä se sisällä minkäänlaista pisteytysmenettelyä. Näin pyritään varmistamaan, ettei lopputulokseen jäisi tunnistamattomia, kriittisiä riskejä. Tämä asettaa erityisvaatimuksia turvallisuusarviointien toteuttajalle. Riskien hallinta on yhteistä ja keskeistä Turvallisuuden ehkä erityisesti tietoturvallisuuden parantamiseen voi saada kulumaan rajattomasti rahaa panostamalla aina uusinta uutta olevaan tekniikkaan. Mutta ovatko tehdyt päätökset oikeita ja suojaudutaanko todellisilta haavoittuvuuksilta tai heikkouksilta? Mihin resurssit oikein pitää kohdistaa, kun vaatimuksia, malleja ja standardejakin on niin paljon? Oikea työkalu on systemaattinen ja toimiva riskien hallinta. Riskit ovat erilaisiin uhkakuviin liittyviä mahdollisia tapahtumia, joiden toteutuminen pyritään estämään. Riskianalyysi osana riskien hallintaa yhdistää tunnistettavat uhat ja organisaation toisiinsa painottaen kyseisen organisaation kannalta oleellisia asioita. Näin tehtävät toimenpiteet tavoitteineen linjataan organisaation omaan ympäristöön ja toimintaan, jolloin resurssit voidaan käyttää oikeisiin asioihin. Järjestelmällinen riskien hallinta on niin ISO/IEC standardin kuin muidenkin tietoturvallisuutta koskevien mallien kovaa ydintä. Tähän ei kuitenkaan riitä uhkien pohdiskelu kahvitauolla. Toimintaa aidosti suojaavaa hallintaa saadaan aikaan vasta todennäköisyyksien ja vaikutusten löytämisen sekä loppuun asti vietyjen, riskien toteutumista ehkäisevien toimenpiteiden kautta. Hyviä vinkkejä riskien hallinnan kehittämiseen antavat mm. standardit ISO/IEC (tietoturvapainotus) ja ISO (yleistä riskien hallinnasta). Maaseutuvirasto juhli sertifikaattiaan maaliskuussa Maaseutuvirasto (Mavi) perustettiin keväällä 2007 vastaamaan EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä Suomessa. Mavin toiminnot siirtyvät Seinäjoelle vuoden 2011 loppuun mennessä. - Tietoturvaan panostaminen on ollut pitkä projekti, joka oikeastaan alkoi jo edellisessä organisaatiossamme yli viisi vuotta sitten, sanoo Mavin ylijohtaja Leena Tenhola. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien jatkuva parantaminen on toiminnassamme olennaista, joten joulukuussa 2008 teimme päätöksen sertifikaatin hakemisesta ja olimme yhteydessä Inspecta Sertifiointiin. Mavi huolehtii siitä, että sen asiakkaat saavat viljelijätuet, maaseudun rahoitus- ja kehittämistuet sekä markkinatuet ajallaan ja oikein perustein. Se myös ohjaa, neuvoo ja kouluttaa asiakkaitaan palvelevia työ- ja elinkeinokeskuksia, kuntia ja Leader-toimintaryhmiä. Lisäksi Mavi hallinnoi tukihakemusten käsittelyyn käytettäviä tietojärjestelmiä ja kehittää asiakkailleen sähköisiä asiointipalveluja. - Koko henkilöstömme teki kovasti töitä, että saimme sertifikaattianomuksen jätettyä marraskuussa 2009, kertoo Tenhola. Vaikka prosessi oli työläs, se koettiin positiiviseksi ja yhteistyö Inspecta Sertifioinnin kanssa sujui hyvin. Mavissa olemme kaikki vastuussa tietoturvasta, joten myös tietoturvakoulutus kuuluu kaikille. Sertifikaatin luovutusta tietysti juhlittiinkin yhdessä. - Kun perusjärjestelmät ovat kunnossa, voimme helpommin keskittyä esiin tuleviin kehittämiskohteisiin. Johdon näkökulmasta tämä tuo varmuutta siitä, että organisaatiomme muutoksen keskelläkin toimii oikein ja että saamme sen toiminnasta tietoa, joka voisi oman johtamisjärjestelmämme puitteissa jäädä huomiotta. Ensimmäinen seuranta-auditointi oli toukokuussa ja sujui mallikkaasti, vaikka kehityskohteitakin toki löytyi. 9

10 Uutta henkilösertifioinnissa Henkilösertifioinnin liiketoimintapäällikkö Juha Sillanpää kertoo kahdesta uudesta sertifiointihankkeesta, jotka helpottavat laadunvalvontaa ja ovat työnantajille avuksi uusien työntekijöiden palkkauksessa. Toinen uutuuksista koskee metalli-, toinen muoviteollisuutta. Molemmat ovat täysin vapaaehtoisia, joten laki ei sertifiointiin velvoita. ISO QUAM toteaa pätevyyden Monikansallisen ISO QUAM -projektin (ISO 17024:2003 -sertifiointi ammattitaitoisille metallityöntekijöille) taustalla on metallialan muuttunut asema Euroopassa. Alalla osaaminen on usein hankittu epävirallisesti tai epämuodollisesti. Nyt onkin tarkoitus kehittää pätevyyden toteamisjärjestelmä metallityöläisille, joiden pätevyys ei tule suoraan koulutuksen kautta. Hankkeessa on toistaiseksi mukana oppilaitoksia ja sertifiointielimiä seitsemästä Euroopan maasta ja se on saanut EU:lta tukea. Rahoitus tapahtuu elinikäisen oppimisen ohjelman (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation -projektin puitteissa. Itävalta toimii hankkeen vetäjänä, muut osallistujamaat ovat Portugali, Bulgaria, Kreikka, Espanja, Italia ja Suomi. ISO QUAM -projektissa siirretään muilla aloilla jo käytössä oleva standardi metallialalle, jolloin myös kouluttamattoman metallityöntekijän osaamista (eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen EQF:n tasot 1 ja 2) voidaan ensimmäistä kertaa sertifioida kansainvälisesti hyväksytyn ISO 17024:2003 -standardin mukaisesti. Kun muodollista koulututkintoa vailla olevan tai työssä opitun osaamisen omaavan työntekijän osaaminen on sertifioitu, hänen työllistymisnäkymänsä ja mahdollisuutensa ammatilliseen liikkuvuuteen kohentuvat. Muita heikommassa asemassa olevan kohderyhmän osaamisen ja oppimistulosten hyväksyminen ja läpinäkyvyys tekevät esimerkiksi maahanmuuttajien palkkaamisen työnantajillekin helpommaksi. Kiinnostuneiden oppijoiden lisäksi ISO QUAM -projektin kohderyhmiä ovat metallialan yritykset, opettajat, kouluttajat, ammatillisen koulutuksen tarjoajat, poliittiset päättäjät, elinikäisen oppimisen (LLL) kansalliset toimistot ja työmarkkinaosapuolet. Suomessa yhteistyötä tehdään Länsirannikon koulutus Oy WinNovan kanssa siten, että WinNovan näyttötutkintomestarit ottavat vastaan näytöt ja Inspecta Sertifiointi myöntää sertifikaatit. Täsmäosaamista ja täsmäsertifikaatteja - Sertifiointirunko on vasta työn alla, mutta projektin voi jo sanoa olevan hyvällä alulla ja saaneen erittäin positiivisen vastaanoton, sanoo metallialan opettaja Jorma Humisto Win- Novasta. Keskusteluissa paikallisten yrittäjien ja teollisuuden kanssa on noussut esiin suuri innostus ja kiinnostus hyödylliseksi koettua rekrytointityökalua kohtaan. - Liikkuva työvoima on Euroopassa tätä päivää ja erityisesti telakoilla on runsaasti ulkomaista väkeä, jota saatetaan palkata vuokravälittäjien kautta. Uusi sertifiointijärjestelmä vähentää hakuammuntoja, jotka voivat tuottaa pettymyksiä, kun työntekijä ei osaakaan sitä, mitä hänen oletettiin osaavan, Humisto lisää. Vuokravälittäjiäkin kiinnostaa mahdollisuus sertifioidun osaamisen välittämiseen. 10

11 Oppilaitoksena WinNova hyötyy, koska monilla aloilla tutkinnot ja tutkinnon osat ovat laajoja eivätkä yritykset välttämättä halua ostaa työntekijöilleen pitkiä koulutuksia, vaan hankkia heille yrityksen kannalta ajankohtaisia taitoja. Nyt koulutus ja osaaminen voidaan pilkkoa pienempiin palasiin ja sertifikaatin voi saada tutkinnon jonkin osan osalta. Ensimmäiset pilotit on suunniteltu ensi keväälle, kun kaikki maat ovat kommentoineet sertifiointirunkoa ja eri maihin saatu perustettua tarvittavat komissiot. Muoviputkihitsaajat ja laatu Inspecta Sertifioinnin ja Muoviteollisuus ry:n alkuvuodesta solmima yhteistyösopimus tuo laadunvalvonnan muoviputkien hitsauskoulutukseen. Yhteyshenkilöinä toimivat Aulis Nikkola Muoviteollisuus ry:stä ja Juha Sillanpää Inspecta Sertifioinnista. Sopimus koskee koulutuksen laadunvarmistuksen lisäksi hitsaukseen pätevöityneiden yritysten ja hitsaajien rekisteröintiä ja siinä määritellyt vastuut jakautuvat seuraavasti: Muoviteollisuus ry Ylläpitää laadunvalvontajärjestelmän kuvausta ja organisaatiota sekä vastaa koko järjestelmästä. Lisäksi se kokoaa neuvottelukunnan, joka hyväksyy tarpeelliset ohjeet, rekisteri- ja todistusmallit, vastaa järjestelmän toiminnasta tehtyjen valitusten käsittelystä, vahvistaa rekisteröinnin vuosimaksut ja tiedottaa mahdollisista järjestelmämuutoksista. Inspecta Sertifiointi Oy Laatii koulutuksen arviointiohjeet ja toteuttaa arvioinnit. Laatii ja ylläpitää rekisteriä päteviksi todetuista yrityksistä, hitsaajista ja kouluttajista. Laatii ohjeet rekisteröinnin hakemista ja pätevyyden ylläpitoa varten. Laatii todistukset yrityksille, hitsaajille ja kouluttajille. Myöntää ja tarvittaessa peruuttaa pätevyystodistukset ylläpito-ohjeiden mukaisesti. Inspecta Sertifiointi myös nimeää yhden edustajan neuvottelukuntaan. Järjestelmän ohjeistuksen vuosittaisen tarkistuksen tehtyään Inspecta Sertifiointi esittää neuvottelukunnalle tarvittavat muutokset, jos aihetta ilmenee. Mikäli järjestelmässä havaitaan puutteita tai toteutuksessa esiintyy vaikeuksia, niistäkin tiedotetaan neuvottelukunnalle. On tärkeää, että yrityksiltä ja kouluttajilta saadut tiedot pidetään luottamuksellisina. Ainoastaan neuvottelukunnan käsittelyä edellyttävissä asioissa Inspecta Sertifiointi voi tarvittavin osin luovuttaa hallussaan olevaa tietoa neuvottelukunnalle. Sopimuksen mukaisesti eri osapuolia on kuitenkin kohdeltava tasapuolisesti ja tarvittaessa mahdollistettava päätösten uudelleen käsittely, jos asianomainen valittaa päätöksestä. Rekisterin ylläpitäjänä Inspecta Sertifioinnin vastuulla on myös tarvittavan arkistointikäytännön luominen rekisteröinneille ja hakemuksille, mutta jos sopimus syystä tai toisesta raukeaisi, arkistot palautetaan Muoviteollisuus ry:lle. Sopimus on voimassa vuoden 2012 loppuun ja jatkuu automaattisesti, ellei jompikumpi osapuolista sitä irtisano. 11

12 Ensimmäinen metsäsertifikaatti Venäjälle Inspecta Sertifiointi Oy on toistaiseksi ainoa PEFC-metsäsertifiointiin akkreditoitu ja PEFC-notifioitu sertifiointielin Venäjällä. Metsaliitto Podporozhye -yhtiölle myöntämämme sertifikaatti metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä on ensimmäinen Venäjällä myönnetty PEFC-metsäsertifikaatti, sanoo metsäsertifioinnin tuotepäällikkö, pääarvioija Olli Eeronheimo. Metsaliitto Podporozhye vastaanotti Pietarissa Inspecta Sertifioinnin myöntämän sertifikaatin metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä. - Venäjän metsäsertifiointipotentiaali on noin 100 miljoonaa hehtaaria, arvioi PEFCin pääsihteeri Ben Gunneberg sertifikaatin luovutuksen yhteydessä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, johon osallistui mm. kolme tv-kanavaa ja kymmeniä lehdistön edustajia. - Metsaliitto Podporozhye hallinnoi hehtaarin vuokrametsäalueita. Yritys työllistää 290 henkilöä, ja vuoden 2009 hakkuumäärä oli m3. Yrityksen tärkein strateginen tehtävä on varmistaa korkealaatuisten kuusitukkien toimitukset Botnian omistamalle Svir Timberin sahalle Podporozhyessä, kertoo Metsaliitto Podporozhyen toimitusjohtaja Vyacheslav Kanatov. Kanatov jatkaa, että metsäsertifiointi on edellyttänyt yritykseltä mittavaa panostusta metsäsuunnitteluun, tutkimukseen, oman ja urakoitsijoiden henkilöstön koulutukseen, viestintään sidosryhmien ja paikallisen väestön kanssa sekä seurantajärjestelmien rakentamiseen. Näin voidaan varmistaa, että metsien käyttö on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää. - Inspecta Sertifiointi Oy:llä on yli kymmenen vuoden kokemus metsäsertifioinnista Suomessa. Inspectan sertifikaatit kattavat yli puolet Suomen talousmetsien pinta-alasta eli noin 10 miljoonaa hehtaaria. Metsäliiton aloitteesta Venäjällä käynnistetyn pilottiprojektin yhteydessä FINASin akkreditointia laajennettiin myös Venäjälle, kertoo pääarvioija Olli Eeronheimo. - Syvärin varrella Podporozhyessä eli suomalaiselta nimeltään Koskenalassa sijaitsevalla Svir Timberin sahallakin on Inspectan sertifioimat laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät, joten tämä on luonteva jatko Inspectan laajentumiselle Venäjälle, toteaa Eeronheimo. I N S P E C T A C E R T I F I C A T E No Inspecta Certification has granted this certificate as proof that the forest management of OOO Metsäliitto Podporozhye complies with the requirements of the following PEFC endorsed standard FCR-ST :2008 The certificate is valid on condition that the forest management of the organization remains in compliance with the aforementioned standard and the General Regulations ABC 700. The validity of the certificate can be checked on the Internet at The certificate is issued on The certificate is valid until Anne Qvintus, Managing Director FCR-ST-01 INSPECTA CERTIFICATION, P.O. BOX 94, MIESTENTIE 3, FI ESPOO Inspecta Sertifioinnin uusi aluevaltaus Venäjällä on tärkeä päänavaus markkinoille, joiden potentiaali on jopa 100 miljoonaa hehtaaria. Niistä on nyt siis sertifioitu hehtaaria. 12

13 13

14 Potilastyö on jatkuvaa parantamista Lääkärikeskus Dextran toimitusjohtaja, lääket. tri Leena Niemistö on erikoistunut fysiatriaan ja tekee edelleen myös käytännön potilastyötä pysyäkseen kiinni alan kehityksessä sekä arjen todellisuudessa. Lääkärin työ on jatkuvaa parantamista jo määritelmän mukaan. Mutta jatkuva parantaminen on relevantti tavoite kaikessa työssä, samoin kuin omassa elämässä. Välillä siinä onnistuu paremmin, välillä huonommin, hän pohtii. Leena Niemistön ottaessa Dextran toimitusjohtajan tehtävät vastaan v hänellä oli takanaan seitsemän vuoden työrupeama Invalidisäätiön sairaala Ortonissa. Ensimmäisinä Dextran vuosinaan hän viimeisteli tuolloin kroonisten alaselkävaivojen hoitokäytäntöjä koskevan väitöskirjansa ja väitteli v Juuri noihin aikoihin lääkärikeskukset alkoivat herätä laatutyön tärkeyteen. Myös Dextrassa oli jo ehditty kirjata yrityksen laatupolitiikka ja arvot sekä laatia palautteen antamista helpottava lomake asiakaskäyttöön. Niemistö otti työn jatkumisen sydämen asiakseen. Kun Dextran visio ja missio oli kiteytetty ja kirjattu, seurasi ISO standardin mukaisen laatujärjestelmän rakentaminen. Niemistö kuitenkin toteaa, että ensimmäiset kaksi vuotta laatutyötä tehtiin oman toimen ohella ja konsultteihin nojaten. Erottautumista ja omaa sitoutumista Noina vuosina Leena Niemistö oivalsi, ettei konsulttilähtöisellä työskentelyllä saada aikaan todellista erottautumista, omaa sitoutumista ja tekemisen paloa. Alan yrityksissä kiersi vain muutama konsultti, joten lopputuloksetkin muistuttivat kovasti toisiaan. Terveydenhuollon edelläkävijäksi ei sillä tavoin ollut pääsyä. Niinpä Dextrassa päätettiin lähteä panostamaan laatutyöhön entistä tavoitteellisemmin. 14

15 Helposti innostuvan luonteensa vuoksi Leena Niemistö on joutunut opettelemaan, että asioilla on oma elinkaarensa ja että jostain luopumalla tehdään tilaa uusille asioille. Ykkösharrastuksestaan, tenniksestä, hän pitää silti kiinni. Saman harrastuksen jakavat myös puoliso ja kesäisin perheen nuoriso, joten sen puitteissa voi viettää yhteistä aikaa. 15

16 Dextra Oy, perustettu v täyden palvelun lääkärikeskus ja sairaala sijainti Helsingin Munkkivuoressa ammatinharjoittajia mukana n. 200 henkilökuntaa reilut 100 (hoitohenkilökunta + toimistotyöntekijät) kaikki terapia-alueet edustettuina asiantuntijoiden kautta painotus toiminnassa nykyisin: 1. urheilu- ja tapaturmaklinikka 2. päivystys 3. työterveys 4. käsiklinikka toiminnan laajennus Kamppiin syksyllä 2010 sertifikaatit: - ISO 9001 laatu- sekä ISO ympäristösertifikaatit - OHSAS työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti - IIP (Investors in People) työ aloitettu Vuonna 2006 käynnistettiin talon sisäinen Punainen lanka -projekti. Sen ytimeksi määriteltiin asioiden pitäminen pelkistettyinä siten, että ensin hiotaan kuntoon ydintoiminnot ja perusasiat. Dextran laatupäällikön tehtävään nimitettiin sairaanhoitaja Liisa Pajari, joka oli tullut vuosia aiemmin taloon Marian sairaalan päivystyspoliklinikalta. Hänellä on nykyisin Dextrassa kaksi toisiaan täydentävää roolia, sillä hän vastaa myös tukipalveluista. Työtään laatupäällikkönä Pajari kehuu helpommaksi kuin monessa muussa yrityksessä, koska talon henki on lämmin, kotoisa ja kehittymishaluinen. -Toisin kuin monilla työpaikoilla, Dextrassa ei laatupäällikön tarvitse pitää markkinointipuheita johdolle. Johto on täysin sitoutunut ja kehittymishaluinen, naurahtaa Pajari. Tuloksiin terveellä järjellä ja yhteistyöllä Tätä nykyä Dextralla on ISO ja ISO laatu ja -ympäristösertifikaattien lisäksi OHSAS työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti. Viime vuonna aloitettiin myös IIP (Investors in People) -järjestelmän rakentaminen. Arvioinnit tehdään kerran vuodessa ja yhteistyö Inspectan pääarvioija Hannele Kukkolan kanssa on toiminut erinomaisesti, kertovat Niemistö ja Pajari. Dextran arjessa jatkuvan parantamisen periaate näkyy pienissäkin asioissa. Henkilöstön palaute ja kehitysehdotukset huomioidaan kaikessa toiminnassa. Osana tätä kehitystä tulosyksiköistä muodostettiin kesäkuun 2010 alussa isommat kokonaisuudet. Vain viisijäseninen johtoryhmä kykenee toimimaan joustavasti ja tehokkaasti sekä tekemään päätöksiä tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla. Myös asiakasnäkökulman parantamisessa terve järki ja yksinkertaistettu byrokratia toimivat. Suullisetkin asiakaspalautteet kirjataan aktiivisesti ylös, jotta niihin voidaan pikaisesti reagoida parhaimmillaan jo samana päivänä. Palautteet vaihtelevat pienistä asioista suuriin, kuten television sijoituspaikasta ja kanavista koko yritystä koskeviin, toiminnallisiin muutosehdotuksiin. Tärkeintä on, että palautetta saadaan ja asiakkaat näkevät sen tuovan tuloksia. Dextra voitti Suomen Laatupalkinnon 2009 ja sijoittui kahdenneksitoista Suomen Parhaat Työpaikat kilpailussa, jossa henkilökunnan antamilla pisteillä on suuri painoarvo. Sija 12. merkitsee sitä, että saamillaan pisteillä Dextra on samalla terveydenhuoltoalan yrityksistä ykkönen tässä kisassa. 16

17 Tavoitteilla on vankka arvopohja Osana jatkuvan parantamisen periaatetta Dextra on listannut arvonsa ja tavoitteensa avoimesti nähtäville Internet-sivuilleen seuraavasti: ARVOMME Tyytyväinen ja hyvin hoidettu asiakas on meille tärkeintä Osaava, hyvinvoiva ja yhteen pelaava henkilöstö tuntee työniloa Yhdenmukainen, tehokas ja vastuullinen toimintatapa takaa laadukkaan palvelun Kannattava kasvu turvaa toimintamme kehittämisen ja jatkuvuuden. VISIOMME VUODELLE 2013 Suomen paras urheilijan ja aktiivi - liikkujan tutkimus- ja hoitopaikka - Pääkaupunkiseudun ykkösbrändi laadukkaiden terveyspalvelujen tuottajana Terveyspalvelualan paras Itsearviointi (EFQM) Ympäristöjärjestelmän rakentaminen (ISO 14001) aloitettu Tulospalkkio ISO sertifikaatti työpaikka 2005 Asiakastyytyväisyyskysely Euroopan Laatupalkinto Henkilöstötyytyväisyyskysely -kilpailun voittaja. Kun arvopohja on vankka ja yhteinen yrittämisen henki luja, ei olekaan mitään syytä epäillä, etteivät yhdessä visioidut tavoitteet toteutuisi Paras työpaikka kilpailun 12. sija 2009 Suomen Laatupalkinto -kilpailun voitto OHSAS sertifikaatti (työterveys- ja työturvallisuus) Osallistuminen Suomen laatupalkinto -kilpailuun Investors In People -järjestelmän (IIP) rakentaminen aloitettu 2008 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän (OHSAS 18001) rakentaminen aloitettu ISO sertifikaatti (ympäristö) Osallistuminen Paras työpaikka -kilpailuun Henkilöstötyytyväisyyden väliarviointikeskustelu (jatkoa v. -06 henkilöstötyytyväisyyskyselylle) BSC Benchmarking 2004 Pikapalaute Kehityskeskustelut Osaamiskartta 2003 Laatujärjestelmän (ISO 9001) rakentaminen aloitettu Visio ja missio kirjattu 2002 Asiakaspalautelomake Dextran laatuportaat 2001 Laatupolitiikka ja arvot kirjattu 17

18 Green Card -arviointi on yhä arvostetumpaa Laaduntuottokyvyn Green Card -arvioinnista on lyhyessä ajassa kehittynyt täysiverinen ja arvostettu arviointituote, sanoo Inspecta Sertifioinnin Green Card -liiketoiminnan vetäjä Kaj von Weissenberg. Konsepti on käytännössä osoittautunut toimivaksi sekä laatutyötä jo pitkään tehneille, sertifioituneille asiakkaille että aivan uusille, vastikään laatupolulle lähteneille yrityksille. Jo yli puolella Inspecta Sertifioinnin Green Card -asiakkaista on sertifioitu toimintajärjestelmä entuudestaan. Yhä useammat heistä ovat lisäksi huomanneet Green Card -arvioinnin oivalliseksi työkaluksi, joka lisää asiakaslähtöisyyttä ja lisää keskittymistä onnistumisen edellytyksien luomiseen liiketoiminnassa. Kolmen eri toimialan päähankkijat mukana Toimialakohtaisia Green Card -sovelluksia on useampia ja järjestäytyneitä päähankkijaryhmiä on kolme: teknologiateollisuuden päähankkijaklusteri puhtausalan tilaajafoorumi rakennusalan vaikuttajaryhmä. Näihin kuuluvat 45 suurta tilaajaa edustavat merkittävää osaa kaikista Suomessa tehtävistä hankinnoista. Joillakin vaikuttajaryhmien jäsenillä on edustuksellinen rooli. Esimerkiksi Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto (STUL) edustaa ryhmässä yli 3000 jäsenyritystään. Vaikuttajaryhmässä on yhdessä sovittu alihankintojen yleisesti hyväksyttävästä toimialakohtaisesta toiminnan tasosta, joka Green Card -arvioinneissa todennetaan. Toimittaja-arviointi käytännössä Green Card -konseptin aikanaan yrityskonsulttina kehittänyt von Weissenberg on tiiminsä kanssa vakuuttunut, että kaikkien Inspectan järjestelmäsertifioinnin asiakkaiden kannattaisi hyödyntää Green Card -palvelua omassa toimittajavalvonnas- 18

19 Inspecta Sertifioinnin Green Card -liiketoiminnan vetäjä Kaj von Weissenberg 19

20 saan. ISO sertifikaatin edellyttämä toimittajavalvonta hoituisi helposti, yhteismitallisesti ja ymmärrettävästi. Inspecta Sertifioinnin asiakas voi olla yhteydessä omaan pääarvioijaansa ja kertoa, mille avaintoimittajille Green Card -arviointia toivotaan. Inspecta Sertifioinnin Green Card -tiimi priorisoi toiveet ja hoitaa arvioinnit asiakkaiden toiveiden mukaan. Inspectan asiakkaan ei tarvitse kuulua mihinkään hankkijaklusteriin eikä esitetystä toivomuksesta aiheudu kustannuksia. Green Card -arvioinnit toteutetaan, jos mainittu toimittaja sen tilaa. Arviointiraportti toimitetaan arvioidulle yritykselle, ja sitä voi tiedustella suoraan heiltä muutaman viikon kuluttua arvioinnista. Kustannukset veloitetaan arvioidulta toimittajayritykseltä. Raportista on hyötyä paitsi päähankkijalle, myös toimittajille itselleen. Kehittämismahdollisuudet on siinä tuotu esiin, ja vahvuusraporttia voi käyttää keskusteluissa muidenkin tilaajien kanssa Joustavuus on Green Card -konseptin vahvuus Green Card -näkökulma nostaa toimittajayritysten vahvuudet näkyviin ja antaa arvion yrityksen laaduntuottokyvystä. Ei haittaa, vaikka toimittajalla jo olisi muitakin, ulkopuolisia todennuksia osaamisensa laadusta. Green Card -arvioinnissa kerätään tietoa yrityksen kyvykkyydestä ja osaamistasosta, joten aikaisempi laatutyö toimii evidenssinä. Esimerkiksi AAAluottoluokitus tai rakennusalan RALA-pätevyydet luetaan maininnan arvoisiksi vahvuuksiksi. RALAn (Rakentamisen Laatu ry.) kanssa on sovittu, että Green Card- ja RALA- näkyvyyttä lisätään puolin ja toisin. Niinpä vastedes yrityksessä tehty Green Card -työ näkyy myös RALA-rekisteröinneissä ja päinvastoin Jos tilaajayritys jostain syystä haluaa toimittajastaan kolmannen osapuolen arvioinnin ns. private assessment -toimeksiantona, soveltuu Green Card siihenkin menetelmänä ja toimii hyvin runkona, vaikka toimeksianto olisi laajempi kuin Green Card -arviointi normaalisti. Tällöin Green Card -osuuteen voidaan joustavasti liittää asiakkaan toivomat lisäkysymykset. Raportti on silloin luottamuksellinen ja Inspecta toimittaa sen vain tilaajayritykselle. Tällä tavalla tilaajayritykset voivat ulkoistaa toimittajavalvontansa. Green Card Platinumillakin jo kysyntää Uusinta Green Card -rintamalla on Green Card -ympäristömerkki sekä Platinum-arviointikonsepti, joka keskittyy vastuullisen liiketoiminnan koko kirjoon. Kysyntä on lisääntymässä, koska vastuullista liiketoimintaa kaivataan yhä useammalla toimialalla. Green Card Platinum torjuu harmaata taloutta arvioimalla yrityksien toimintaperiaatteita. Arvioinneissa ei etsitä syntipukkeja eikä poikkeamia, vaan nostetaan vahvuuksina esiin ne vastuulliset käytännöt ja periaatteet, joita yritys tai kokonainen hankintaketju toiminnassaan noudattaa. Jos sellaisia ei löydy, tilaaja voi tehdä siitä omat johtopäätöksensä. 20

PAS 55 sertifioitu omaisuuden hallinta. Kari Kuusela

PAS 55 sertifioitu omaisuuden hallinta. Kari Kuusela PAS 55 sertifioitu omaisuuden hallinta 2 Sertifioitu omaisuuden hallinta PAS55 taustat Hyötyjä sertifiointiprosessista Auditointihavaintoja 3 PAS 55 (Publicly Available Spesification) - Kokonaisvaltaista

Lisätiedot

Tunnetko toimittajasi? Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Tunnetko toimittajasi? Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Tunnetko toimittajasi? Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Kaj von Weissenberg, Liiketoimintapäällikkö Toimittaja-arvioinnit 1 Kaj von Weissenberg DI (Sähkövoimatekniikka), Master

Lisätiedot

Ekokem Finland Riihimäki ISO 9001:2008

Ekokem Finland Riihimäki ISO 9001:2008 Certificate No. 1111-12 has granted this certificate as proof that the quality system of complies with the requirements of the standard ISO 9001:2008 Certification covers Environmental management services

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Laadunhallinnan viralliset tasot Katsaus laadun todentamiseen ja virallisiin vaatimuksiin. Technopolis Linnanmaa 19.2.2015 Kaj von Weissenberg

Laadunhallinnan viralliset tasot Katsaus laadun todentamiseen ja virallisiin vaatimuksiin. Technopolis Linnanmaa 19.2.2015 Kaj von Weissenberg Laadunhallinnan viralliset tasot Katsaus laadun todentamiseen ja virallisiin vaatimuksiin Technopolis Linnanmaa 19.2.2015 Kaj von Weissenberg Johtamisjärjestelmä Näkemyksiä laadun hallintaan, sisältä ja

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Hannu Kasanen, Deloitte & Touche Oy Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietoturvaseminaari

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKSI OMAVALVONTA EI AINA

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Inspectan palvelutarjonta HSE-toimintojen sertifioinnissa ja arvioinnissa Tuomme läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta HSE-johtamiskäytäntöihinne

Inspectan palvelutarjonta HSE-toimintojen sertifioinnissa ja arvioinnissa Tuomme läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta HSE-johtamiskäytäntöihinne Inspectan palvelutarjonta HSE-toimintojen sertifioinnissa ja arvioinnissa Tuomme läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta HSE-johtamiskäytäntöihinne Tomi Kasurinen, Inspecta Sertifiointi Oy, Liiketoimintajohtaja

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen suorittama pätevyyden

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä

Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä Tietoturvakonsulttina työskentely KPMG:llä Helsingin Yliopisto 28 Helmikuuta 2014 Agenda Agenda Työtehtävistä yleisesti Esimerkkejä Osaamisen/toiminnan kehittäminen 1 Turvallisuuden arviointi / auditointi

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

SR307 Tietoturvatekniikat ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques. Tietoturvallisuuden hallinta ISO/IEC 27000. Reijo Savola Johtava tutkija VTT

SR307 Tietoturvatekniikat ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques. Tietoturvallisuuden hallinta ISO/IEC 27000. Reijo Savola Johtava tutkija VTT SR307 Tietoturvatekniikat ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques Tietoturvallisuuden hallinta ISO/IEC 27000 Reijo Savola Johtava tutkija VTT FORUM 2013, 30.10.2013 SISÄLTÖ Työohjelma ja organisaatio

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

YRITYSESITTELY SCN group

YRITYSESITTELY SCN group YRITYSESITTELY SCN group SCN Group SCN Uumaja SCN Suomi Sensor ECS pääkonttori + varasto SCN pääkonttori + varasto SCN Baltia Sensor ECS Tanskan toimisto SCN Malmö SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor

Lisätiedot

MAAILMAT YHTYY MITEN YLITTÄÄ KUILU TURVALLISESTI

MAAILMAT YHTYY MITEN YLITTÄÄ KUILU TURVALLISESTI MAAILMAT YHTYY MITEN YLITTÄÄ KUILU TURVALLISESTI Internet of Things ja kyberturvallisuus to 27.8. Kotkan Höyrypanimo 25.8.2015 ANDREAS FREJBORG NESTEJACOBS.COM Lyhyesti: NESTE JACOBS 2 25.8.2015 3 25.8.2015

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Riskienhallinta prosessina ja käytännössä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Jyrki Lahnalahti, tuotepäällikkö

Riskienhallinta prosessina ja käytännössä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Jyrki Lahnalahti, tuotepäällikkö Riskienhallinta prosessina ja käytännössä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Jyrki Lahnalahti, tuotepäällikkö Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda riskienhallinnan teoriaa riskienhallinta

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi

Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi painotalossa Anu Aurassalo Insinöörityöseminaari 14.5.2009 Metropolia AMK Edita lyhyesti Konsernin päätoimialat: markkinointiviestinnän tuotantopalvelut, graafisen

Lisätiedot

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä FINAS-päivä 22.1.2013 Helsingin Messukeskus Laura Kiviharju Viestintävirasto Viestintäviraston

Lisätiedot

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?...

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin toteutustavat

Metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2009 9.11.2009 Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 fax: (09) 5630 329 sähköposti:

Lisätiedot

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen /

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen / Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen Akkreditointi vuodesta 1993 Väkiviinan ja alkoholia sisältävien juomien ja teknokemiallisten tuotteiden kemiallinen testaus 34 akkreditoitua

Lisätiedot

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Riku Rikkola Kehittämispäällikkö EU toiminnot ja partneriverkostot Finnish Cleantech Cluster Sisältö Finnish Cleantech Cluster BSR Stars lippulaivaohjelma

Lisätiedot

Työelämän ja koulutuksen vuorottelu

Työelämän ja koulutuksen vuorottelu Työelämän ja koulutuksen vuorottelu Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä 15.6.2011 Helsinki Marjo Pääkkö KM, VTK HRD Manager Siemens IT Solutions and Services Oy

Lisätiedot

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka JTO LEAN LEARNING CENTER OY Vuoden 2016 kevään valmennukset: - 26.-27. tammikuuta - 7.-8. maaliskuuta - 11.-12. toukokuuta Ilmoittautuminen peter.kanerva@lean-jto.fi

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin toteutustavat

Metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2009_v2 Versio 2, 18.10.2011 Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 fax: (09) 5630

Lisätiedot

Edellyttääkö laatusertifikaattien hyödyntäminen lainsäädännön muutosta?

Edellyttääkö laatusertifikaattien hyödyntäminen lainsäädännön muutosta? Edellyttääkö laatusertifikaattien hyödyntäminen lainsäädännön muutosta? Laatusertifikaatit osaksi elintarvikevalvontaa? Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio Laatusertifikaattien hyödyntäminen 1. Laatusertifikaattien

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät

Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät Riskienhallinta toimitusprojekteissa PVLOGL, Tampere 13.4.2016 Luennoitsijasta Jouko Saikkonen, DI Osastoinsinööri IlmavE 1987 2008 Kaukovalvontatutkahankinta 1987

Lisätiedot

Varma työkykyjohtaja - Työkykyjohtamisen sertifiointi Näyttöjä laadukkaasta työkykyjohtamisesta. Tomi Kasurinen 05-05-2014

Varma työkykyjohtaja - Työkykyjohtamisen sertifiointi Näyttöjä laadukkaasta työkykyjohtamisesta. Tomi Kasurinen 05-05-2014 Varma työkykyjohtaja - Työkykyjohtamisen sertifiointi Näyttöjä laadukkaasta työkykyjohtamisesta Tomi Kasurinen 05-05-2014 Mistä on kyse? Konsultti Riippumaton arvioija 2 Kehitysprojekti Arvostelu Kertaluonteinen

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Tarvitaanko Talousjohtajaa? 7.5.2014 Kai Tihilä. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Tarvitaanko Talousjohtajaa? 7.5.2014 Kai Tihilä. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Tarvitaanko Talousjohtajaa? 7.5.2014 Kai Tihilä Mikä on tärkeintä? Talousosaaminen Johtaminen Joku muu? Ei ole yhtä oikeaa vastausta Ulkoiset tekijät Yleinen taloustilanne Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet Yleisesittely Julkaisutilaisuus 12.6.2014 Teknologiajohtaja Aki Siponen, Microsoft Oy SFS-ISO/IEC 27002:2013 tietoturvallisuuden

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVA HOITAJA. Henkilösertifiointi 2015-04-21 Sivu 1 / 5

KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVA HOITAJA. Henkilösertifiointi 2015-04-21 Sivu 1 / 5 2015-04-21 Sivu 1 / 5 1 YLEISTÄ Tässä ohjeessa kuvataan valtioneuvoston asetuksen 253/2002 mukaisen köysiratalaitteistojen vastaavan hoitajan pätevyyden arviointi. Valtioneuvoston asetuksessa 406/2008

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Tietoturva ja viestintä

Tietoturva ja viestintä Tietoturva ja viestintä 3.11.2015 1 Uhkakuvat muuttuvat - mitä teemme? Ihmisestä tallentuu joka päivä tietoa mitä erilaisimpiin paikkoihin - valtion, kuntien ja yritysten ylläpitämiin rekistereihin. Joka

Lisätiedot

Laatua ja tehoa toimintaan

Laatua ja tehoa toimintaan Laatua ja tehoa toimintaan Tietoturvallisuus osana laatua Kuntamarkkinat 12.9.2013 Aapo Immonen, Senior Manager, FCG konsultointi Oy 5.9.2013 Page 1 Sisältö Tavoitteet Tietoturvallisuutta ohjaavat tekijät

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Fujitsu ja ISO/IEC 20000-1. Kimmo Vaikkola kehityspäällikkö Laatu ja liiketoimintatavat

Fujitsu ja ISO/IEC 20000-1. Kimmo Vaikkola kehityspäällikkö Laatu ja liiketoimintatavat Fujitsu ja ISO/IEC 20000-1 Kimmo Vaikkola kehityspäällikkö Laatu ja liiketoimintatavat Fujitsulle merkittävä laatupalkinto Fujitsu Finland Oy voitti yritysten ja organisaatioiden SM-kilpailun, Excellence

Lisätiedot

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE TALOYHTIÖ 2015 15.4.2015 TOIMITUSJOHTAJA IIRO MÄHÖNEN (AIT FMA) ISÄNNÖINTIVERKKO OY ISA ISÄNNÖINTIVERKKO OY LIIKEVAIHTO N. 5,5 MILJ EUROA TARJOAA TYÖPAIKAN

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 Tietoturvallisuuden hallinta... 4 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden hallinta ja varautuminen... 5 3 Tietoturvallisuustavoitteet...

Lisätiedot

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä 14.10.2011 Uutiskirjeen sisältö Pilvipalveluita koskevien standardien laadinta on alkamassa mm.verkkosovellusten ja tietoturvatekniikkojen ISOn alikomiteoissa.»lue artikkeli kokonaisuudessaan Ohjelmointikieli

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden

Lisätiedot

Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus

Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus JTO LEAN LEARNING CENTER OY 6.11.2015 klo 11.00 16.00 Finlandia Hotel Airport Oulu Vihiluoto 10, Kempele JTO

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

TTIP-tutkimuksen tulokset: Pohjoismaiden kansalaisten näkemyksiä vapaakaupasta ja TTIP:stä Heinä-elokuu 2015

TTIP-tutkimuksen tulokset: Pohjoismaiden kansalaisten näkemyksiä vapaakaupasta ja TTIP:stä Heinä-elokuu 2015 TTIP-tutkimuksen tulokset: Pohjoismaiden kansalaisten näkemyksiä vapaakaupasta ja TTIP:stä Heinä-elokuu 2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimus kattoi 5 Pohjoismaata, joissa haastateltiin yhteensä 4586 yksityishenkilöä

Lisätiedot

Kokemuksia energianhallintajärjestelmän. käyttöönotosta - Case Parma - Sami Purtola, Tuotantojohtaja, Parma Oy sami.purtola@parma.

Kokemuksia energianhallintajärjestelmän. käyttöönotosta - Case Parma - Sami Purtola, Tuotantojohtaja, Parma Oy sami.purtola@parma. Kokemuksia energianhallintajärjestelmän käyttöönotosta - Case Parma - Sami Purtola, Tuotantojohtaja, Parma Oy sami.purtola@parma.fi Esityksen sisältö Parma Kokemukset alussa Etenemisvaihtoehdon valinta

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Hakuohje Muoviputkihitsaajat

Hakuohje Muoviputkihitsaajat MUOVIPUTKIHITSAAJIEN PÄTEVÖINTI 1 YLEISTÄ 1 (5) Muoviputkihitsaajien pätevyyden todentaminen perustuu Muoviteollisuus Ry:n ja Inspecta Sertifiointi Oy:n sopimukseen. Sopimus kattaa kunnallistekniset vesiputkistot.

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä

egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä 27.9.2007 Mika Eerola ja Heli Salmi Itella Information Oy 1 Itellan sähköisen asioinnin palveluita ItellaTYVI Mukana mm. Vero, Tulli, Ympäristöhallinto

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 Maaseutuviraston asiakasstrategia MAVI:n asiakkaat ja muut sidosryhmät ASIAKKAAT (keitä varten) Viljelijät Maaseutuyritykset Maaseudun

Lisätiedot

Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö.

Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö. Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö. Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Apotti hankekokonaisuuden tavoitteena on

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietotekniikka. Seminaari 5.9.2012

Terveydenhuollon tietotekniikka. Seminaari 5.9.2012 Terveydenhuollon tietotekniikka Seminaari 5.9.2012 Seminaarin ohjelma 13.00-13.30 Terveydenhuollon ohjelmistojen kansalliset laatuvaatimukset Teemupekka Virtanen, STM 13.30-14.00 Lääkinnällisten laitteiden

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Yleisopas Suomi IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Sisältö 1 Yleistietoutta työssäoppimisesta... 3 2 Osapuolten

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

PCI DSS 3.0. Merkittävimmät muutokset Seppo Heikkinen, QSA seppo.heikkinen@nixu.com. 15.1.2014 Nixu 2014 1

PCI DSS 3.0. Merkittävimmät muutokset Seppo Heikkinen, QSA seppo.heikkinen@nixu.com. 15.1.2014 Nixu 2014 1 PCI DSS 3.0 Merkittävimmät muutokset Seppo Heikkinen, QSA seppo.heikkinen@nixu.com 15.1.2014 Nixu 2014 1 Yleistä PCI DSS standardin kehittämisestä PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council)

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA TULEVAISUUDEN STANDARDEIHIN FORUM 2014 4.11. 2014

NÄKÖKULMIA TULEVAISUUDEN STANDARDEIHIN FORUM 2014 4.11. 2014 NÄKÖKULMIA TULEVAISUUDEN STANDARDEIHIN FORUM 2014 4.11. 2014 1 FORUM tapahtumat: Pitkä perinne, monipuolisia ja ajankohtaisia teemoja 2006 Standardeilla menestystä liiketoimintaan 2007 Hyödy standardeista

Lisätiedot