Sosiaalisen brändin menestyksen salaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalisen brändin menestyksen salaisuus"

Transkriptio

1 Sosiaalisen brändin menestyksen salaisuus Tutkimus Cannes Lions kilpailussa palkittujen sosiaalisen median kampanjoiden menestystekijöistä Olemme digitaalisen markkinoinnin strateginen kumppani, digital marketing think tank. Teemme asiakkaidemme liiketoimintatavoitteita tukevia, tutkimukseen pohjaavia luovia toteutuksia. Kurio on akateeminen, ravisteleva ja synnynnäisesti digitaalinen. Markkinointi on intohimomme. Olemme uteliaita, innostuneita ja haluamme olla muutoksen harjalla, päivän polttavan keskustelun keskipisteessä. Tutkimus julkaistu Lisätietoja:

2 Sisällys Tiivistelmä Johdanto Teoriakehikko: Kurio- malli sosiaalisen median markkinoinnista Empiria: Sosiaalinen potentiaali Cannesissa palkituissa kampanjoissa Päätelmät Liite 1: Cannesin palkittujen pisteytys

3 Tiivistelmä Sosiaalisen median markkinointi tarvitsee uudenlaista näkemystä ja uusia työkaluja brändijohtamiseen läpinäkyvässä, reaaliaikaisessa ja vuorovaikutteisessa ympäristössä perinteiset mallit eivät enää päde. Keskiössä uudessa ajattelumallissa on brändin sosiaalisuuden tunnistaminen ja valjastaminen sidosryhmien hyödyksi. Tutkimuksessamme pyrimme löytämään menestyneiden sosiaalisen median kampanjoiden takaa niitä yhdistäviä syvemmän tason tekijöitä, jotka eivät ole aikaan, tilanteeseen tai alustaan sidottuja. Analyysissä hyödynnämme teoriakehikkoa, joka tutkii brändin sosiaalista potentiaalia. Mallin avulla löydetään seitsemästä ihmisten motivaatiotekijöihin pohjaavasta rooleista omalle brändille luontevin tapa yhdistää ihmiset toisten kanssa brändin avulla, sosiaalista mediaa hyödyntäen. Otos koottiin Cannes Lions festivaalin voittaneiden kampanjoiden joukosta. Analysoimme teoriakehikon avulla 521 voittaja-casea, joista 40 %:ssa hyödynnettiin sosiaalista mediaa keskeisessä osassa kampanjaa. Tärkeimmät havainnot: Viihdyttäminen on nousukiidossa, kiitos sisältömarkkinoinnin // Selvästi suurin harppaus edellisvuoden tuloksiin verrattuna nähtiin seremoniamestariroolissa, joka pokkasi 294% enemmän pisteitä kuin vuonna Analyysimme pohjalta voimme todeta sisältömarkkinoinnin ajattelun levinneen laajalle: brändit aina päivittäistavaroista teknologiaan ja autoihin luottivat kiinnostusta herättävän, sosiaalisessa mediassa leviävän sisällön nimeen. Ja tulokset puhuivat puolestaan yksi jako kerrallaan. Altruismi elää ja voi hyvin sosiaalisessa mediassa // Sosiaalinen media on kuin luotu hyvien asioiden jakamiseen: ihmiset haluavat identifioitua hyväntekijöinä ja kertoa siitä jakamiensa juttujen kautta. Hyvästä viestimisen lisäksi sosiaalinen media mahdollistaa entistä enemmän hyvän tekemisen brändien kautta linjan tulisi miettiä minkä asian puolesta he seisovat yhdessä sidosryhmänsä kanssa ja kääriä hihat asian puolesta. Sosiaalinen media on tuplannut painoarvonsa yhdessä vuodessa // Tänä vuonna jopa 40 % voittajista hyödynsi some-markkinointia keskeisessä osassa kampanjaansa. Viime vuonna vastaava luku oli 20 %. Ensi vuonna 60 %? Vai peräti 80 %? 3

4 Johdanto Vuosi sitten, kun tämä tutkimus julkaistiin ensimmäistä kertaa, esittelimme sosiaalisen potentiaalin käsitteen. Se syntyi tarpeesta löytää jokaiselle brändille oma, ominainen tapa hyödyntää digitaalista mediaa. Koimme, että perinteiset brändijohtamisen mallit eivät ohjanneet rakentamaan brändiä, joka täyttää nykypäivän vaatimuksia kuten läpinäkyvyyttä, autenttisuutta ja vuorovaikutukseen kannustavaa toimintaa. Sosiaalisen potentiaalin malli on apuväline sosiaalista mediaa hengittävän, ytimeltään sosiaalisen brändin rakennukseen. Siinä kuvataan tapaa, jolla brändi esiintyy ihmisten välisessä kanssakäymisessä tietyssä roolissa. Brändistä puhutaan, sen tekemää sisältöä jaetaan tai sen puolesta korotetaan omaa ääntä. Tämän roolin tunnistaminen on keskeistä siksi, että brändillä on luontaisesti enemmän potentiaalia toimia yhdessä roolissa kuin toisessa. Potentiaaliin vaikuttavat monenlaiset tekijät kuten brändin historia, tunnettuus, toimiala, ansaintalogiikka ja niin edelleen. Tässä tutkimuksessa perehdymme sosiaalista mediaa markkinoinnissaan ansiokkaasti hyödyntäneiden brändien rooleihin. Vuosi sitten toteutettu vastaava tutkimus avasi monia uusia näkökulmia brändin rakentamiseen sosiaalisen median aikakaudella samoin tekee tämä jatkotutkimus. Se osoittaa esimerkiksi sen, että lukuisilla erilaisilla toimenpiteillä voidaan saada aikaan valtavaa mediapanostusta vastaava vaikutus esimerkiksi tunnettuuteen tai mielikuvaan. Tällainen onnistuminen vaatii kuitenkin entistä rehellisempää katsausta omaan tekemiseen oman brändin ja yrityksen vahvuuksiin ja kilpailuetuihin ja sen avaamista rohkeasti ja vilpittömästi kaikille sidosryhmille. Helsingissä Jari Lähdevuori CEO & Co-Founder Kurio Elli Tuominen Strategist & Co-Founder Kurio 4

5 Teoriakehikko: Kurio-malli sosiaalisen median markkinoinnista Kiteytämme some-markkinoinnin suunnittelun kolmeen kulmakiveen: 1) liiketoiminnan ja markkinoinnin tavoitteisiin, 2) kohderyhmäymmärrykseen verkossa ja 3) sosiaalisen brändin konseptiin. Tässä tutkimuksessa keskitymme kolmannen kulmakiven tärkeimpään osaalueeseen: brändin sosiaaliseen potentiaaliin. Tällä tarkoitamme brändissä olevaa luontaista kykyä toimia ihmisiä yhdistävänä tekijänä, voimana tai alustana sosiaalista mediaa hyödyntäen brändin luontevaa roolia vuorovaikutuksen synnyttäjänä. Sosiaalisen potentiaalin tarkastelua ja määrittämistä varten olemme luoneet oman teoriakehikon (ks. kuva 1). Malli pohjaa 11 akateemiseen tutkimukseen 1, globaalisti toimivien konsulttitalojen ja mainostoimistojen työkaluihin sekä omaan kokemukseemme kymmenien kotimaisten ja kansainvälisten brändien some-markkinoinnin parissa. Mallin mukaan brändit edustavat sosiaalisessa mediassa seitsemää eri roolia. Kullakin roolilla on oma tapansa yhdistää ihmisiä brändiin ja toisiinsa sosiaalista mediaa hyödyntäen. Mallin lähtökohtana on samanaikaisesti kuluttajien osallistumisen motivaatiotekijät ( miksi tykkäisin tai osallistuisin? ) ja brändin olemassa oleva persoona ( millainen brändimme on sosiaalisena toimijana? ). 1 Füller, Johann Why Consumers Engage in Virtual New Product Developments Initiated by Producers. Advances in Consumer Research, 33 (1), // Hars, Alexander & Ou, Shaosong Working for Free? Motivations for Participating in Open-Source Projects. International Journal of Electronic Commerce, 6 (3), // Wiertz, Caroline & Ruyter, Ko de Beyond the Call of Duty: Why Customers Contribute to Firm-Hosted Commercial Online Communities. Organization Studies, 28 (3), // Dholakia, Utpal M. & Bagozzi, Richard P. & Pearo, Lisa Klein A social influence model of consumer participation in network- and small-group-based virtual communities. International Journal of Research in Marketing, 21 (3), // Gruen, Thomas W. & Osmonbekov, Talai & Czaplewski, Andrew J How e-communities extend the concept of exchange in marketing: An application of the motivation, opportunity, ability (MOA) theory. Marketing theory, 5 (1), // Hennig-Thurau, Thorsten & Gwinner, Kevin P. & Walsh, Gianfranco & Gremler, Dwayne D Electronic word-of-mouth via consumer-opinion platforms: What motivates consumers to articulate themselves on the internet? Journal of Interactive Marketing, 18 (1), // Simmons, Richard & Birchall, Johnston A Joined-up Approach to User Participation in Public Services: Strengthening the Participation Chain. Social Policy & Administration, 39 (3), // Paswan, Audhesh K. & Troy, Lisa C Non-profit organization and membership motivation: An exploration in the museum industry. Journal of Marketing, 12 (2), // Ko, Hanjun & Cho, Chang-Hoan & Robert, Marilyn S Internet Uses and Gratifications. A Structural Equation Model of Interactive Advertising. Journal of Advertising, 34 (2), // Funk, Daniel C. & Ridinger, Lynn L. & Moorman, Anita M Exploring Origins of Involvement: Understanding the Relationship Between Consumer Motives and Involvement with Professional Sport Teams. Leisure Sciences, 26 (1), // Mowen, John C. & Sujan, Harish Volunteer Behavior: A Hierarchical Model Approach for Investigating Its Trait and Functional Motive Antecedents. Journal of Consumer Psychology, 15 (2),

6 Kuva 1. Kurion kehittämä brändin sosiaalisen potentiaalin teoriakehikko. Seremoniamestari (Master Of Ceremony) // Brändi, joka tarjoaa viihteellisiä virikkeitä, kivaa tekemi-stä ja jotain fiilisteltävää faneilleen. Ihmiset tulevat brändin luo itsensä viihdyttämisen ja ajan tappamisen nimissä. Stereotyyppisesti kyseessä on usein ostettava, arkinen, pienen kiinnostuksen brändi, kuten esimerkiksi päivittäis-tavarakaupan nautintobrändit. Tietäjä (Sage) // Brändi pystyy tarjoamaan relevanttia ja rajoitetusti saatavilla olevaa tietoa. Brändin kanssa opitaan yhdessä uutta. Fanittamista motivoivat uteliaisuus ja tiedonjano. Tyypillisesti kyseessä ovat informaatiokeskeiset brändit, jotka ilmenevät usein käyttäjien "hifistelynä". Hyviä esimerkkejä ovat autot tai viinit. Toinen tyypillinen ryhmä ikuisuuskysymysten, kuten hyvinvointiasioiden, parissa toimivat brändit. Muusa (Muse) // Nämä brändit sparraavat faneja parhaimpaan suoritukseensa ja ylittämään itsensä johdattavat heidät flow-tilaan. Osallistumisen ja fanittamisen taustalla vaikuttavat itsensä toteuttaminen ja haastaminen. Kyseessä on usein harrastebrändi esimerkiksi sisustamisen, ruoanlaiton tai urheilun saralta. 6

7 Torikauppias (Pitchman) // Brändit, joiden vuoksi ihmiset valmiita näkemään vaivaa saadakseen sitä halvemmalla tai joiden tarjoukset kiinnostavat jostain erityisestä syystä, Osallistumisen motivaattoreina toimivat siis rahallinen ja eirahallinen kompensaatio. Tyypillisesti kyseessä ovat vähäisen kiinnostuksen brändit, joiden kulutus on "pakollista". Esimerkkeinä pesuaineet tai sähkö. Illan isäntä (Host) // Kysy antaako brändi syyn olla yhteydessä läheisiin tai tutustuttaako brändi uusiin ihmisiin? Illan isäntä -tyyliset brändit vastaavat ihmisten sosiaaliseen kaipuuseen. Usein kyseessä on jokin hetkeen sidottu brändi, tapahtuma tai artisti. Vapaaehtoinen (Volunteer) // Brändi, joka tarjoaa puitteet auttaa toisia ihmisiä, brändiä tai jotain isompaa ongelmakohtaa. Rooli vaatii monesti brändin, joka seisoo uskottavasti jonkin yhteiskunnallisen asian puolesta. Ihmiset saadaan liikkeelle altruismin nimissä. Stereotyyppinä brändit, joiden toiminnan taustalla on aate, järjestötoiminta tai kehitysyhteistyö. Idoli (Idol) // Brändi, jonka puitteissa fanit haluavat saada näkyvyyttä tai tunnustusta. Idolibrändin faneja motivoi itsensä brändääminen sosiaalisessa mediassa. Tyypillisesti kyseessä on rajatulle kohderyhmälle suunnattu brändi, joka on premium-hinnoilteltu, harvinainen tai muuten eksklusiivinen. Näistä seitsemästä roolista brändille tulee määritellä luontevin se rooli, jolla brändi yhdistää ihmiset toisiin sosiaalisessa mediassa. Yhden pääroolin lisäksi brändillä voi olla yhdestä kahteen tukiroolia. Brändi syntyy ihmisten mielikuvista ja mieluiten mahdollisimman yhtenäisistä sellaisista. Siksi hyville, vahvoille brändeille on tunnistettavissa yksi muita luontevampi rooli. Jos tuntuu, että brändissä on vähän jokaista roolia, brändi ei ehkä ole niin hyvässä kunnossa kuin sen pitäisi. Rooli ohjaa kaikkea some-suunnittelua niin strategian, kampanjoiden kuin toimenpiteidenkin tasolla oikeaan suuntaan: pois perinteisestä yksisuuntaisesta mallista, kohti avointa, keskustelevaa ja osallistavaa mallia. Empiria: Sosiaalinen potentiaali Cannesissa palkituissa kampanjoissa Cannes Lions on markkinointiviestintäkentän arvostetuin vuosittain kilpailu. Vuonna 2013 festivaali järjestettiin 60. kertaa ja siihen osallistui ennätykselliset työtä 92 maasta. Viimeisinä vuosina sosiaalinen media on näytellyt enenevässä määrin keskeistä roolia lukuisissa eri kategorioissa. Cannes Lions on perustellusti oikea kilpailu tutkimuksen otantaan, kun halutaan selvittää some-markkinoinnin menestystekijöitä. Valitsimme otokseemme kaikki palkitut työt seuraavista kategorioista, joista kussakin on perinteisesti paljon sosiaalista media hyödyntäviä kampanjoita: 7

8 Cyber, Direct, Media, Mobile, PR, Promo & Activation sekä Integrated & Titanium. Yhteensä näissä kategorioissa jaettiin palkintoja 521 kappaletta. Osa palkinnoista saattaa mennä yhdelle ja samalle kampanjalle, joten palkittuja kampanjoita oli selvästi vähemmän. 40 % näistä palkituista hyödynsi sosiaalista mediaa keskeisessä roolissa kampanjaansa. Tämän lisäksi lukuisissa palkituissa sosiaalisella medialla oli jokin pienempi rooli. Arvioimme palkittujen kampanjoiden sosiaalista potentiaalia edellä kuvatun mallin avulla. Valitsimme tarkasteluun ainoastaan ne kampanjat, joissa sosiaalinen media oli keskiössä. Merkitsimme kunkin kampanjan pää- ja tukiroolit ylös (ks. liite 1). Jotta vertailu eri roolien saamien palkintojen välillä olisi ollut mahdollisimman oikeudenmukaista, painotimme eri palkintoja eri kertoimin: grand prix:stä 4 pistettä, kullasta 3, hopeasta 2 ja pronssista 1. Kuva 2: Cannes Lionsissa 2013 palkittujen some-kampanjoiden pääroolit Kurion sosiaalisen potentiaalin mallin mukaan. Eniten palkintoja keräsivät kampanjat, joissa brändin rooli oli seremoniamestari. Tässä joukossa oli myös kisojen mahdollisesti isoin voittaja, Metro Trainsin Dumb Ways To Die, jonka viraalivideo valisti turvallisesta käyttäytymisestä junaradoilla ja -laitureilla. Toiseksi eniten pisteistä keräsivät kampanjat, joissa brändi toimi vapaaehtoisena, kuten kauneuteen liittyvien paineiden kanssa auttanut Doven Real Beauty Sketches. Tätä roolia toteuttavia kampanjoita palkittiin määrällisesti eniten. Kolmanneksi eniten pisteitä kerännyt rooli oli muusa, perässään tietäjä. Edelliseen lukeutui esimerkiksi Intelin ja Toshiban GP-voittaja The Beauty 8

9 Inside ja jälkimmäiseen McDonald sin asiakaspalvelun läpinäkyväksi tehnyt Our Food. Your Questions. Torikauppias ja idoli jäivät pitkälle kärjestä, vaikka nekin kasvattivat absoluuttisesti palkintosaalistaan edellisvuoteen verrattuna. Hännän huippuna vuoden 2012 tapaan oli illan isäntä. Kuvasta 3 käy ilmi erilaiset pää- ja tukiroolien kombinaatiot, ja niiden saamien palkintojen lukumäärät. Kuva havainnollistaa mitkä roolit ovat toimineet hyvin yhdessä. Kombinaatiot jäivät kuitenkin palkintojen määrässä ainoana roolinaan seremoniamestaria (20 kpl), vapaaehtoista (15) tai tietäjää (7) toteuttaneista kampanjoista. Huomionarvoista on myös se, että mahdollisista kombinaatioista (147) hyödynnettiin palkituissa ainoastaan viidennestä. Kuva 3: Cannes Lionsissa 2013 palkittujen some-kampanjoiden pää- ja tukiroolien kombinaatiot Kurion sosiaalisen potentiaalin mallin mukaan. 9

10 Päätelmät Viihdyttäminen on nousukiidossa, kiitos sisältömarkkinoinnin // Selvästi suurin harppaus edellisvuoden tuloksiin verrattuna nähtiin seremoniamestariroolissa, joka pokkasi 294% enemmän pisteitä kuin vuonna Analyysimme pohjalta voimme todeta sisältömarkkinoinnin ajattelun levinneen laajalle: brändit aina päivittäistavaroista teknologiaan ja autoihin luottivat kiinnostusta herättävän, sosiaalisessa mediassa leviävän sisällön nimeen. Ja tulokset puhuivat puolestaan yksi jako kerrallaan. Sosiaalinen media on tuplannut painoarvonsa yhdessä vuodessa // Tänä vuonna jopa 40 % voittajista hyödynsi some-markkinointia keskeisessä osassa kampanjaansa. Viime vuonna vastaava luku oli 20 %. Ensi vuonna 60 %? Vai peräti 80 %? Älä laita kaikkia munia yhteen rooliin // Havaitsimme synergiaa tiettyjen roolien välillä. Seremoniamestari, muusa ja idoli esiintyivät monessa palkitussa kampanjassa jonkilaisena yhdistelmänä näitä kahta tai kaikkia kolmea. Samanlainen yhteys löytyi tietäjän ja vapaaehtoisen välillä. Mikäli siis oman brändisi päärooli on jokin näistä, harkitse myös jotain edellämainituista sivurool(e)ina. Altruismi elää ja voi hyvin sosiaalisessa mediassa // Sosiaalinen media on kuin luotu hyvien asioiden jakamiseen: ihmiset haluavat identifioitua hyväntekijöinä ja kertoa siitä jakamiensa juttujen kautta. Hyvästä viestimisen lisäksi sosiaalinen media mahdollistaa entistä enemmän hyvän tekemisen brändien kautta linjan tulisi miettiä minkä asian puolesta he seisovat yhdessä sidosryhmänsä kanssa ja kääriä hihat asian puolesta. Seuraava iso juttu: ihmisiä aidosti yhdistävät brändit? // Vaikka sosiaalisessa mediassa on kyse ihmisten saattamisesta yhteen erilaisten sisältöjen ja alustojen avulla, brändit eivät ole toistaiseksi menestyneet tässä aidosti. Ainoastaan 1 % palkituista toteutti illan isännän roolia. Toisin sanoen sosiaalisuuden kaipuussa on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia niille brändeille, joissa on luonnollisesti ihmiset yhteen saattavaa voimaa. Menestyä voi missä roolissa tahansa tunnista brändillesi luontevin // Menestyneet sosiaalisen median toteutukset voivat pohjautua lukuisiin erilaisiin rooleihin, joilla brändi osallistaa ja yhdistää faninsa. Analyysissä löytyi palkittuja kampanjoita kustakin teoriakehikon seitsemästä roolista. Havainto herättää brändejä tarkastelemaan, ollaanko oikeasti mietitty laajasti brändin roolia somessa ja arvioitu, mikä eri mahdollisuuksista olisi toimivin. Vaikka mieli tekisi lähteä kokeilemaan sitä mikä muilla on toiminut, kannattaa sukeltaa syvemmälle oman brändin vahvuuksiin. 10

11 LIITE 1. Cannesin palkittujen pisteytys GP Gold Silver Bronze Seremoniamestari Oreo: Daily Twist Metro Trains: Dumb ways to die Axe - Susan Glenn 2 Old Spice - Muscle Music 1 Skittles - Telekinize the rainbow 3 Oreo - Blackout Tweet 1 1 True Fruits - Surfer 1 Virgin Mobile Australia - Fair Go Bro 3 1 BMW - The Fastest Christmas Song 1 Pantone - Pantone Queen 1 Doritos - Mariachi Christmas 1 SPCA / MINI - Driving Dogs Mercedes-Benz - #YouDrive 1 ASOS - #Bestnightever 1 NewsPaperWork - The power of newspaper 1 Carlsberg - Poker Room 1 Ozyegin University - The Game of your life 1 Lupine - The brightest online ad 1 Heineken - The candidate Samsung - David Bailey 1 2 Axe - Morning After Pillow 1 Durex - Durexperiment Fundawear 1 Tochka G - The audio guide project 1 Publicis Groupe - Human Youtube Player 1 7up Ten - McKayla Maroney is finally impressed.. with 7up Ten. 1 ESPN - team spirit 1 Kmart - Ship my pants 1 1 Red Stripe - Make music in the corner shop 1 Hot Wheels - double loop dare 1 Microsoft - A Small Demonstration 1 Yhteensä Tietäjä McDonald s: Our Food. Your Questions Prudential - Challenge Lab 1 1 Carly s Cafe 1 McDonald s: Our Food. Your Questions - Behind the Scenes 1 Amnesty - Trial by Timeline 1 Brazilian Sinphony Orchestra - Classicals behind the classics 1 Musee de la Grand Guerre du Payx de Meaux - Facebook McDonald s - Track My Macca 1 Topshop - The future of fashion show 1 New Zealand Transport Agency - Flash Driving Game 1 Puerto Rico Government - Follow2unfollow 1 3 Mastercard - Miaymo 1 Febelfin - Amazing Mindreader 1 Warburtons - Toastie Knife 1 U.S. Farmers & Ranchers Alliance - Farmers & Ranchers Answer Tough Questions 1 The swedish civil contingency agency - Parental multitasking 1 Yhteensä

12 GP Gold Silver Bronze Muusa Intel + Toshiba: The beauty inside Kokanee - The Movie Out There 1 NFF - Live Twitter Film Under Control 1 McCormick - The FlavorPrint 1 1 Lowe s - Fix in Six 1 Boomerang - #drawatweet 1 Ebay - Built 1 Google+ - Same Sex Marriage 1 2 My DSL - Screen Age Love Story 1 1 Heineken - The Longest Merry Christmas 1 1 Mattesson Fridge Raiders - Meat Snacking Helmet 1 Comodo - Instagram menu 1 Nike - #WinAgainstTheElements 1 Pepsi - Inmessionante 1 Promote Iceland - Iceland by another name 2 Nike - Greatness Ragu - A long day of childhood 1 Yhteensä Torikauppias KLM - Space 1 Malmö Järnhandel - Tool Pool 1 1 Swebus - Train switch 1 3 Mattel - Scrabble Wifi 1 1 Brahva Beer - Jackflush Brahva 1 Axe - Apollo 1 1 Banco Populare - the race of a country 1 Axe - Click Farm 1 Yhteensä Illan isäntä V/Line - Guilt Trip 3 Nike - She Runs The Night 1 Philips - Philips s Perfectcare makes ironing hot 1 Yhteensä

13 GP Gold Silver Bronze Vapaaehtoinen Dove - Real Beauty Sketches ALB - Golden Chains Metropole Orchestra - Tweetphony 1 1 Nike - The Chance 1 ING Direct - The Monster 1 1 Faktum - Faktum Hotel 1 1 Alive - Troy Davis 1 Save our sons - the most powerful arm ever invented 1 2 Il Tiempo - Voice Bank 1 Unicef - Tap project Refuge - Don t cover it up 1 Fiorucci - Map of Corruption 1 Allstate - Save Coordown Onlus - #DammiPiùVoce 1 2 Missing Children - White Flag 1 Fiorucci - The Profiteers 1 American Express - Welcome to Small Business Saturday 1 Missing Children Society Canada - World s most valuable social network 1 Apollo - Adopt a Pothole Project 1 Foundation for life - for organ donation - Waiting. For seven years. 2 Thai Health Promotion Foundation - Smoking Kid 1 Alzheimer Disease International - Donate your facebook timeline 1 Amnesty International - Censored Tweet 1 Call me - Watch Your Mouth! 1 HIV Awareness - Facebook in your pants 1 IR MAGAZINE - #velofenders 1 Territorio de Zaguates - "Unique Breeds" 1 1 Red Balloon - Celeb Grammar Cops 1 Yhteensä Idoli Perfume - Global Site Project 1 Nike - My Time is now 1 P&G - Thank you mom 2 Adidas Japan - The Highest Goal 1 Google+ - Digital Signings 1 LLoyds Banking Group - Torchview 1 Dot - My-nnequin 1 EDF Energy - energy of the nation 1 Grey Poupon - Pardon me 1 1 Yhteensä

Tutkimus suosittujen kotimaisten Facebook-sivujen omaksumista rooleista fanien näkökulmasta

Tutkimus suosittujen kotimaisten Facebook-sivujen omaksumista rooleista fanien näkökulmasta Tutkimus suosittujen kotimaisten Facebook-sivujen omaksumista rooleista fanien näkökulmasta Kurio on digitaalisen markkinoinnin ajatushautomo. Teemme asiakkaillemme tutkimukseen pohjaavia luovia digitaalisia

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa?

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen, Atso Hepolehto, Iida 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen,

Lisätiedot

Suomalaisten nuorten naisten blogien seuraamistottumukset

Suomalaisten nuorten naisten blogien seuraamistottumukset Suomalaisten nuorten naisten blogien seuraamistottumukset Raatila, Niina 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Suomalaisten nuorten naisten blogien seuraamistottumukset Raatila,

Lisätiedot

Somemarkkinoinnin trendit 2013

Somemarkkinoinnin trendit 2013 8 johtavan kotimaisen asiantuntijan näkemys KATI SULIN / AMOS AHOLA / TANELI TIKKA / SAKU TUOMINEN / PETTERI LILLBERG AKU VARAMÄKI / RIKU VASSINEN / JUSSI-PEKKA ERKKOLA / ANTTI LEINO IDA HAKOLA / TOMMI

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

Kuluttajat brändisisältöjen parissa

Kuluttajat brändisisältöjen parissa Kuluttajat brändisisältöjen parissa Puolakka, Patricia Sjöblom, Siiri 2015 Laurea Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Kuluttajat brändisisältöjen parissa Patricia Puolakka Siiri Sjöblom Liiketalous

Lisätiedot

Suomalaisten sosiaalisen

Suomalaisten sosiaalisen MTV White paper // 001 001 // 015 015 Maaliskuu 2015 Suomalaisten sosiaalisen Suomalaisten median käyttö 2015 MTV Kurio // The Social Media Age(ncy) Laurea ammattikorkeakoulu sosiaalisen median käyttö

Lisätiedot

Mobiilin kauppa-asiointipalvelun suunnittelu ja arviointi

Mobiilin kauppa-asiointipalvelun suunnittelu ja arviointi AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Juhani Nokela Mobiilin kauppa-asiointipalvelun suunnittelu ja arviointi Diplomityö Espoo,

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

LIIKUN, SIIS JAAN? NUORTEN KÄSITYKSET LIIKUNTAPÄIVÄ KIRJAN JAKAMISESTA SOSIAALISESSA MEDIASSA

LIIKUN, SIIS JAAN? NUORTEN KÄSITYKSET LIIKUNTAPÄIVÄ KIRJAN JAKAMISESTA SOSIAALISESSA MEDIASSA LIIKUN, SIIS JAAN? NUORTEN KÄSITYKSET LIIKUNTAPÄIVÄ KIRJAN JAKAMISESTA SOSIAALISESSA MEDIASSA ANNA WALLIN, ANITA SAARANEN-KAUPPINEN, SINI ROSENBERG, JARI ESKOLA Yhteyshenkilö: Anna Wallin, Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Yhteisölliset palvelut media-alalla Tutkimushankkeen loppuraportti

Yhteisölliset palvelut media-alalla Tutkimushankkeen loppuraportti Yhteisölliset palvelut media-alalla Tutkimushankkeen loppuraportti Hanna-Kaisa Ellonen, Lisbeth Tonteri ja Marjo Kivistö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Esipuhe Tämä loppuraportti

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Saara Hynninen VERKKOKAUPPOJEN MENESTYSTEKIJÄT ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

Saara Hynninen VERKKOKAUPPOJEN MENESTYSTEKIJÄT ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Saara Hynninen VERKKOKAUPPOJEN MENESTYSTEKIJÄT ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 TIIVISTELMÄ Hynninen, Saara Verkkokauppojen menestystekijät asiakkaan näkökulmasta

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään VÄITEKIRJA MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään Me väitämme VIESTINNÄN

Lisätiedot

Datan hyödyntäminen digimainonnan kohdentamisessa

Datan hyödyntäminen digimainonnan kohdentamisessa Datan hyödyntäminen digimainonnan kohdentamisessa Big Data Task Force Kesäkuu 2014 Sisällysluettelo 1. Alkusanat 3 2. Katsaus datan hyödyntämiseen ja haasteisiin 4 2.1 Miksi data on niin tärkeää? 4 2.2

Lisätiedot

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE Taru Kinnari Heta Martinmäki Opinnäytetyö Tammikuu 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2008 31.3.2009 ICT-Himos-projekti - ÄlyHimos Living

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Some-markkinoinnin. trendit

Some-markkinoinnin. trendit Some-markkinoinnin trendit 24 johtavan kotimaisen asiantuntijan näkemys 2014 Helene Auramo / Jussi-Pekka Erkkola / Ida Hakola / Jani Halme / Karoliina Harjanne / Antti Isokangas / Juho Jokinen / Kati Keronen

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

Beckham Brändi balanssissa?

Beckham Brändi balanssissa? Beckham Brändi balanssissa? Johanna Kalja TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa tarkastellaan julkisuuden henkilön ja mainostettavan brändin tasapainoa mainonnassa. Tavoitteena on selvittää, sopiiko David Beckhamin

Lisätiedot

Onko RAY raha-automaatti?

Onko RAY raha-automaatti? Onko RAY raha-automaatti? Matti Hokkanen Järjestöjen viestintäpäivä, Helsinki 6.9.2012 6.9.2012 1 Tämä puheenvuoro on keskustelunavaus järjestöihin päin, ei sen lopputulos. Tässä puheenvuorossa ei esitetä

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot