UUSI AKKUTEKNIIKKA JA SEN VAATIMUKSET SÄHKÖAUTOSOVELLUKSISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSI AKKUTEKNIIKKA JA SEN VAATIMUKSET SÄHKÖAUTOSOVELLUKSISSA"

Transkriptio

1 Tomi Voutilainen UUSI AKKUTEKNIIKKA JA SEN VAATIMUKSET SÄHKÖAUTOSOVELLUKSISSA Opinnäytetyö Auto- ja kuljetustekniikka Huhtikuu 2009

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Tomi Voutilainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Auto- ja kuljetustekniikka Nimeke Uusi akkutekniikka ja sen vaatimukset sähköautosovelluksissa Tiivistelmä Työn tavoitteena oli selvittää uudelle sähköautoissa käytettävälle akkutekniikalle asetetut vaatimukset sekä esittää uusien akkutekniikoiden soveltuvuus näihin vaatimuksiin. Tavoitteena oli löytää tämän hetken akkutekniikoista paras vaihtoehto sähköautokäyttöön. Työssä käsiteltiin akkujen ja sähköautojen historiaa, rakennetta, ominaisuuksia, turvallisuutta, suorituskykyä, ympäristöystävällisyyttä sekä hintoja esimerkein ja laskelmin. Lisäksi työssä oli tavoitteena perehtyä akkujen kanssa käytettäviin akkujen hallintajärjestelmiin tutkimalla saatavilla olevia järjestelmiä ja vertailemalla niiden ominaisuuksia ja toimintaperiaatteita. Uusista akkutekniikoista parhaiten asetettuihin vaatimuksiin soveltui litium-rautafosfaattiakut, joiden etuina olivat hyvä energiatiheys, pitkä elinikä, turvallisuus ja ympäristöystävällisyys. Akkujen käyttöä kuitenkin rajoittaa matala tuotantokapasiteetti ja täten korkea hinta. Uusi akkutekniikka ei mahdollistanut eri laskuesimerkeissä samaa suorituskykyä järkevässä hintaluokassa kuin perinteiset polttomoottorikäyttöiset autot. Lisäksi uuden akkutekniikan mahdollistama käyttösäde ei yltänyt samalle tasolle perinteisten energianlähteiden kanssa. Akkujen kanssa käytettävät hallintajärjestelmät osoittautuivat varsin tarpeellisiksi sähköautokäyttöä silmälläpitäen. Järjestelmien tärkeimmät ominaisuudet ja toimintaperiaatteet osoittautuivat hyvin samankaltaisiksi, tosin kalliimmissa järjestelmissä lisäominaisuuksien määrä oli korkeampi. Asiasanat (avainsanat) Sähköautot, akut, autotekniikka Sivumäärä Kieli URN 44 Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ei liitteitä Ohjaavan opettajan nimi Jussi Ramu Opinnäytetyön toimeksiantaja Omaan käyttöön

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Tomi Voutilainen Degree programme and option Bachelor s degree in automotive technology Name of the bachelor's thesis New battery technology and its requirements in electric cars Abstract The first purpose of this bachelor s thesis was to discover what requirements are set for today s electric cars and their battery technology, and to find the best solutions to meet these requirements. The topics that were presented in this thesis included history of electric cars and their batteries, their safety, construction, performance, environment friendliness and prices. These topics consisted of theory, examples and calculations. The second purpose was to study battery management systems for the new battery technology by comparing their properties and working principles. The best choice from the field of new battery technology for meeting the requirements was lithiumironphosfate batteries. Their advantages were good energy density, long lifespan, good safety and environment friendliness. At the moment the wide usage of these batteries is limited by small production quantities and therefore high prices. Examples show that at the moment the new battery technology doesn t offer the same performance in sensible price classes compared to normal gasoline powered cars. Also the limited driving range of battery-powered cars can t compete with traditional solutions. The studies of battery management systems showed that they are very important and useful in electric cars. The main properties and working principles of the systems were quite alike even though in more expensive systems the amount of properties was greater. Subject headings, (keywords) Electric car, battery, car technology Pages Language URN 44 Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices No notes or remarks Tutor Jussi Ramu Bachelor s thesis assigned by Own usage

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO AKKUTEKNIIKAN JA SÄHKÖAUTON HISTORIAA AUTOTEOLLISUUDESSA Sähköauton ensimmäinen nousu ja tuho Sähköauton toinen nousu ja tuho Sähköauton kolmas nousu ja? UUDEN AKKUTEKNIIKAN VAATIMUKSET SÄHKÖAUTOISSA Turvallisuus Sähköturvallisuus Kemiallinen turvallisuus Rakenteellinen turvallisuus Suorituskyky Käyttösäde Ympäristöystävällisyys Hinta AKKUTEOLLISUUDEN RATKAISU: LITIUM-IONIAKUT Litium-ioniakun toiminta ja rakenne Litium-kobolttioksidiakut (LiCoO 2 ) Litium-rautafosfaattiakut (LiFePO 4 ) Akkujen energiatiheys Akuista saatava jännite Akkujen elinikä Akkujen hinta Akkujen mahdollistama suorituskyky Teho ja vääntö Nopeudet eri vaihteilla Kiihtyvyys Akkujen mahdollistama käyttösäde Akkujen turvallisuus Sähköturvallisuus Kemiallinen turvallisuus... 24

5 4.7.3 Rakenteellinen turvallisuus Akkujen ympäristöystävällisyys MODERNIEN AKKUJÄRJESTELMIEN HALLINTA JA MONITOROINTI Litium-ioniakkujen asettamat vaatimukset sähköautosovelluksissa Yksinkertaiset järjestelmät Black Sheep Technology Low-end BMS Agni Motors Lithium-ion Cell Charge and Discharge Controller Volt Blocher Yhteenveto Hienostuneet järjestelmät FEVT CCS Elithion Li-Ion BMS Yhteenveto POHDINTA LÄHTEET... 41

6 1 JOHDANTO 1 Akkukäyttöinen sähköauto on ollut olemassa kauan ennen nykyaikaisia polttomoottorilla varustettuja autoja. Sen historia on täynnä mielenkiintoisia käänteitä aina nykypäivään asti. Mistä syystä sähköautot eivät ole maailmassamme yleistyneet ja onko niiden aika vihdoin tullut? Akkukäyttöisten sähköautojen tuleminen perinteisten otto- ja dieselmoottoreilla varustettujen autojen markkinoille asettaa akuille monia vaatimuksia, joita perinteinen akkutekniikka ei ole voinut ratkaista. Viimeaikojen kehitys akkutekniikan alalla on kuitenkin mahdollistanut sähköautojen uuden tulemisen. Tämän työn tarkoituksena on luoda katsaus akkukäyttöisten sähköautojen historiaan, nykyaikaiseen sähköautoissa käytettävään akkutekniikkaan ja tutkia työn alussa nykypäivän akkutekniikalle asetettuja vaatimuksia käyttäen vertailukohtana perinteistä tekniikkaa. Tavoitteena on selvittää, mikä uusista akkutekniikoista on ominaisuuksiltaan sopivin sähköautoihin ja tehdä sen pohjalta esimerkkilaskelmia vertaillen akkujen mahdollistamaa suorituskykyä perinteisellä polttomoottoritekniikalla varustettuun autoon. Nykyaikaisen akkukäyttöisen sähköauton sisältämä akusto voi koostua jopa tuhansista yksittäisistä akkukennoista, joiden tehtävänä on tuottaa sähköauton tarvitsema energia. Kennojen valmistustoleransseista sekä olosuhteiden erilaisuudesta johtuva kennojen erilainen käyttäytyminen vaatii sähköauton akustolle erillisen hallintajärjestelmän, joka takaa kennojen pitkäikäisyyden ja toimivuuden. Paneudun työssäni täten akkutekniikan lisäksi myös nykyaikaisen akkutekniikan vaatimiin hallintajärjestelmiin, tarkoituksena luoda yleiskatsaus tämän hetken sähköautosovelluksiin tehdyistä akkujen hallintajärjestelmistä vertaillen niiden toimintatapoja sekä muita ominaisuuksia. Tarkoituksena on löytää potentiaaliset järjestelmät esimerkiksi Sähköautot - NYT! yhteisön sähköautokonversiota varten. Opinnäytetyön henkilökohtaisena tavoitteena on päästä sisälle täysin uudenlaiseen tulevaisuuden tekniikkaan, josta ei kouluopetuksessa ole ollut puhetta ja näin saada tulevaisuutta varten tärkeää tietoa itselle.

7 2 2 AKKUTEKNIIKAN JA SÄHKÖAUTON HISTORIAA AUTOTEOLLISUUDESSA Autoteollisuuden syntypäivistä tulee varmasti monelle mieleen ensimmäisenä nimet Nikolaus Otto, Carl Benz, Gottlieb Daimler sekä Henry Ford. Kaikki edellä mainitut olivat osaltaan polttomoottorikäyttöisten autojen pioneereja. Harva kuitenkaan tietää, että puoli vuosisataa ennen kyseisiä henkilöitä nimet, kuten Thomas Davenport ja Charles Page huristelivat ensimmäisillä akkukäyttöisillä sähköautoilla. (Leitman & Brant 2009, 35.) 2.1 Sähköauton ensimmäinen nousu ja tuho Alessandro Voltan vuonna 1800 esittelemä Voltan patsas oli ensimmäinen askel akkutekniikan ja sähkökäyttöisten ajoneuvojen tiellä. Voltan patsas oli sinkki- ja kuparilevyistä sekä suolaveteen kastetuista papereista muodostettu sähköpari. Yksinkertaisen hapettumis-pelkistymisreaktion seurauksena saatiin aikaiseksi ionien liikkeestä johtuvaa sähköenergiaa, joka synnytti sinkki- ja kuparilevyjen välille jännitteen. (Leitman & Brant 2009, 35.) Keksityn sähköparin käyttöä ajoneuvoissa edesauttoivat tasavirtamoottorin (DCmoottori) keksiminen 1830-luvulla. Ensimmäisen sähkökäyttöisen ajoneuvon toteutti yhdysvaltalainen seppä Thomas Davenport vuonna Voimanlähteenä se käytti sähköpareja, joita ei voitu ladata uudelleen. Muutama vuosi myöhemmin vuonna 1851 Charles Page esitteli sähkökäyttöisen auton, jonka huippunopeus oli 20 mailia tunnissa (Leitman & Brant 2009, 35). Sähköautojen yleistyminen vauhdittui kuitenkin vasta akkutekniikan läpimurron myötä vuonna 1859, kun Gaston Plante kehitti ladattavan lyijyakun (Leitman & Brant 2009, 35). Lyijyakun keksimisen jälkeen akuilla toimivat sähköautot saivat tuulta alleen ympäri maailmaa. Ensimmäiset maalla toteutetut nopeusennätykset ovat sähköautoilla toteutettuja, vuonna 1899 ranskalainen sähköauto La Jamais Contente oli ensimmäinen auto, joka rikkoi yli 100km/h nopeuden. Autossa oli kaksi 12 hevosvoiman sähkömoottoria ja 200 voltin akusto. (Leitman & Brant 2009, 37.)

8 3 Sähköautojen kulta-aikana vuonna 1912 Yhdysvalloissa oli rekisteröitynä sähköautoa. Sähkökäyttöiset henkilöautot, taksit ja raskaammat jakeluautot olivat yleinen näky New Yorkin ja Pariisiin kaltaisissa kaupungeissa. Vaikka vuonna 1908 esitelty Ford T-malli oli jo markkinoilla, sähköautojen etuina olivat luotettavuus ja riittävä toimintasäde kaupunkiolosuhteissa. (Leitman & Brant 2009, 36.) Henry Fordin vuonna 1908 esittelemä Ford Model T oli ensimmäinen naula sähköautojen arkkuun. Yhdysvaltain öljyvallankumouksen jälkeen öljystä oli tullut maan suurin vaurauden lähde ja se haluttiin luonnollisesti hyödyntää autoteollisuuden parissa. Henry Fordin kehittämä liukuhihnaan perustuva autojen kokoonpano oli merkittävä keksintö kustannustehokkaiden polttomoottorikäyttöisten autojen tuomiseksi markkinoille. Viimeinen naula sähköautojen arkkuun oli polttomoottoriautojen käyttömukavuutta huomattavasti parantanut starttimoottori. Ironisesti sähköautot tuhonnut starttimoottori pohjautui täsmälleen samaan tekniikkaan, jota sähköautot käyttivät liikkuakseen. (Leitman & Brant 2009, 36.) 2.2 Sähköauton toinen nousu ja tuho Kalifornian alueen erittäin huono ilmanlaatu sai vuonna 1990 California Air Resources Boardin (CARB) säätämään Zero Emission Vehicle Mandaten (ZEV), jonka tarkoituksena oli vähentää alueen huonon ilmanlaadun aiheuttamia vakavia terveyshaittoja. Mandaatin tarkoituksena oli vähentää ajoneuvojen päästöjä niin, että vuoteen 1998 mennessä Kalifornian alueella myytävien automerkkien valikoimasta tulisi olla täysin päästöttömiä autoja 2%. Vuoteen 2001 mennessä määrän tuli olla 5% ja vuoteen 2003 mennessä 10%. Säädös oli hyvin rohkea veto yhdysvaltalaisessa öljy-yhtiöiden hallitsemassa autoteollisuudessa. Autonvalmistajat olivat hyvin käärmeissään uusista säädöksistä, mutta pakon edessä niiden oli kehiteltävä markkinoille täysin päästöttömiä malleja. (Paine 2006.) Vuonna 1996 General Motors toi markkinoille täysin sähkökäyttöisen auton. EV1 oli rakennettu alusta asti täysin sähköiseksi autoksi uusinta elektroniikan ja akkutekniikan tuntemusta hyväksikäyttäen. Lopputuloksena oli hyvin viimeistelty ajoneuvo, jonka käyttösäde oli alkuvaiheessa perinteisillä lyijyakuilla 120km ja myöhemmässä vaiheessa NiMH-akuilla jopa 240km yhdellä 8 tunnin kertalatauksella. Maksiminopeus

9 4 oli elektronisesti rajoitettu 130km/h. Autoa ei saanut kuitenkaan ostettua itselleen, vaan EV1 oli leasing-sopimuksella toimitettava ajoneuvo. General Motorsin EV1:en aikaan ilmaantui markkinoille myös Toyotan, Hondan, sekä Fordin täysin sähköisiä akkukäyttöisiä autoja. (Paine 2006.) Nopeasti kävi kuitenkin selväksi, että sähköautojen yleistymistä vastaan olevat voimat olivat liian suuret. Yhdysvaltain öljyteollisuus, yhdessä autoteollisuuden ja jopa George W. Bushin johtaman liittovaltion kanssa haastoivat CARB:n oikeuteen Zero Emission Vehicle Mandaten johdosta. Autoteollisuuden rintamassa keskeisenä yrityksenä oli General Motors, joka muutama vuosi sitten oli tuonut markkinoille oman EV1 sähköautonsa. Autoteollisuus yhdessä öljyteollisuuden kanssa vakuuttivat CARB:n sähköautojen kysynnän olevan olematon ja, että tulevaisuus olisi vetykäyttöisten polttokennojen parissa. CARB myöntyi painostuksen alla ja hylkäsi Zero Emission Vehicle Mandaten. (Paine 2006.) Muutama kuukausi CARB:n päätöksen jälkeen General Motors yhdessä muiden autovalmistajien kanssa alkoivat kerätä asiakkailtaan pois leasing-sopimuksilla olleet sähköautot. Asiakkaiden vaatimuksista huolimatta leasing-sopimuksia ei jatkettu, vaan autot pakotettiin luovuttamaan takaisin autovalmistajille rikosvastuun uhalla. Sähköautojen omistajat järjestäytyivät ja protestoivat autovalmistajien järjettömiä päätöksiä vastaan, mutta tuloksetta. Sähköautojen toisen tuhon hetkenä voidaan pitää tapahtumaa kun General Motors kuljetti keräämänsä EV1-sähköautot suljetulle testialueelleen, jossa ne romutettiin täysin. Samalla tavalla toimivat mm. Ford ja Honda omien sähköautojensa kanssa. (Paine 2006.) 2.3 Sähköauton kolmas nousu ja? Viime aikojen maailmanpoliittisesti merkittävät päätökset yhdessä huimasti nousseen polttoaineiden hintojen, taloudellisen taantuman sekä ilmaston lämpenemisen kanssa ovat pedanneet tien sähköautojen kolmannelle tulemiselle. Yhdysvaltojen päätös vähentää miehitystään Lähi-idässä ja keskittää voimavaransa öljyriippuvuuden vähentämiseksi on suorastaan vallankumouksellinen päätös sähköautojen ja akkutekniikan osalta. Barack Obaman juuri amerikkalaiselle autoteollisuudelle myöntämät 2,4 miljardin dollarin avustukset akkutekniikan, sähköautojen sekä latausinfrastruktuurin ja

10 asiaan liittyvän koulutuksen kehittämiseksi antaa osviittaa tulevaisuudesta. (Yhdysvaltain energiavirasto 2009.) 5 Autoteollisuus ympäri maailman painii taantuman alla autojen myyntilukujen laskiessa. Moni suuri autonvalmistaja onkin jo tässä vaiheessa päättänyt lähteä aktiivisesti sähköautojen sekä akkutekniikoiden pariin. Nissan-Renault allianssi on julkistanut rakentavansa suuren akkutehtaan Portugaliin ja keskittyvänsä tulevaisuudessa pääasiassa sähköautojen kehitykseen (Reuters 2009). General Motors tuo markkinoille Yhdysvalloissa Chervolet Volt sähköautonsa. Eurooppaan kyseinen auto tulee Opel Amperan nimellä Toyota on ollut pitkään hybriditeknologian puolestapuhuja ja onkin nyt julkistanut verkkovirrasta ladattavan uuden Prius-mallin. Sähköautojen uuden tulemisen aallonharjalla ratsastaa tällä hetkellä kuitenkin markkinoille uutena autovalmistajana rynninyt, Piilaaksossa päämajaansa pitävä Tesla Motors. Teslan menestystarinan takana on ehdottomasti uusimpien sähköautoihin liittyvien innovaatioiden hyödyntäminen, niin akkutekniikassa kuin moottoreissakin. Tesla julkaisi vuonna 2006 urheiluauton nimeltään Tesla Roadster. Kunnioitettavalla 393km käyttösäteellä ja räjähtävällä kiihtyvyydellä varustettu urheilullinen sähköauto oli täysin uutta citymaastureiden aikakaudella. Tesla Roadsterin dollarin hinta tosin rajaa ostajakunnan varsin pieneksi. Tesla Motors ei kuitenkaan lepää laakereillaan, vaan on juuri julkistanut uuden Tesla Model S-mallin. Model S on täysiverinen neliovinen sedanmallinen perheauto jopa 480km käyttösäteellä ja dollarin hintalapulla. Lisäksi Tesla on kovaa vauhtia kehittelemässä sähköautoa kilpailemaan dollarin hintaluokassa. Kaupallisten autovalmistajien lisäksi sähköautojen uudesta noususta kertoo lukuisat pienempien yhteisöjen, yritysten sekä yksityishenkilöiden suorittamat sähköautokonversiot. Konversion tarkoituksena on muuntaa otto- tai dieselmoottorilla varustettu henkilöauto täysin sähkökäyttöiseksi. Konversion teko on ideana varsin viisas, valmiin auton käyttäminen on ympäristölle huomattavasti parempi vaihtoehto kuin kokonaan uuden auton valmistus. Akkukäyttöinen sähköauto on tällä hetkellä kaikkien huulilla autoteollisuudessa. Sen läpimurto voi tapahtua aikaisemmin, kuin monet kuvittelevatkaan. Paljon riippuu meistä kuluttajista, haluammeko tulevaisuudessa ajaa päästöttömästi sähköautoilla vai jatkammeko fossiilisten polttoaineiden kulutusta surutta?

11 3 UUDEN AKKUTEKNIIKAN VAATIMUKSET SÄHKÖAUTOISSA 6 Öljy-yhtiöiden hallitsemassa automaailmassa sähköauton yleistyminen vaatii akkuteollisuudelta erittäin suurta panosta tuotekehitykseen sekä markkinointiin. Autotehtaiden asiakkaat ovat tottuneet jo äidinmaidossaan polttomoottoriin perustuvaan tekniikkaan sekä siihen liittyvään käyttökokemukseen. Sähköautoista puhuttaessa kuluttajien suusta kuultavat sähköautoja koskevat kysymykset ovatkin yleensä: ovatko ne turvallisia?, kuinka pitkälle niillä pääsee?, ovatko ne tarpeeksi tehokkaita? sekä kuinka paljon ne maksaa?. Nämä yksinkertaiset kysymykset luovat tärkeimmät vaatimukset sähköautoissa käytettävälle akkutekniikalle. Tässä osiossa tutkin mitä vaatimuksia perinteinen polttomoottoritekniikka asettaa sähköautojen akkutekniikalle. 3.1 Turvallisuus Autoteollisuuden yksi tärkeimmistä lähtökohdissa nykyisessä autosuunnittelussa on kuljettajan, matkustajien sekä muiden tielläliikkujien turvallisuus kaikissa ajotilanteissa. Tähän syvälle juurtuneeseen turvallisuusajatteluun myös uuden akkutekniikan on sovittava saumattomasti Sähköturvallisuus Perinteisen polttomoottorikäyttöisen henkilöauton sähköjärjestelmä toimii 12V nimellisjännitteellä. Virran järjestelmään tuottaa kolmivaiheperiaatteella toimiva kampiakselin pyörittämä generaattori, kansankielisesti laturi. Laturin tuottama energia tallennetaan perinteiseen lyijyakkuun. Sähköjärjestelmä osallistuu pääasiassa vain oheislaitteiden sekä sytytyksen hoitoon bensiinikäyttöisissä järjestelmissä. Varsinaista liikeenergiaa se ei tuota normaalissa ajotilanteessa. Järjestelmä on yleensä maadoitettu auton metallisiin runkorakenteisiin. 12 voltin tasajännitteellä toimiva järjestelmä on varsin turvallinen myös vikatilanteessa sähköturvallisuuden kannalta. Alle 50 voltin tasajännitteellä toimivat järjestelmät luovat harvoin hengenvaaran esimerkiksi sydänpysähdyksen muodossa, mutta voivat aiheuttaa soluvaurioita ja vakavia palovammoja suuren oikosulkuvirran ansiosta. (Tukes 2009.)

12 7 Sähköauton kohdalla auton pääasialliset sähköjärjestelmät koostuvat kahdesta erillisestä järjestelmästä: korkea- ja matalajännitejärjestelmistä. Matalajännitejärjestelmänä voi toimia esimerkiksi perinteinen 12 voltin käyttöjännitteeseen pohjautuva järjestelmä, jonka tehtävänä on apulaitteiden, kuten valojen ja sähköisen ohjaustehostimen hoitaminen. Korkeajännitejärjestelmän tehtävänä on tuottaa auton liikuttamiseen saatava energia. Korkeajännitejärjestelmän nimellisjännite voi sähköautosta ja haluttavasta suorituskyvystä riippuen olla esimerkiksi Tesla Roadsterin 375 volttia. Järjestelmässä esiintyvä jännite on täten yli kolmekymmentä kertaa suurempi, kuin perinteisen polttomoottorikäyttöisen auton kohdalla. Kun lisätään yhtälöön järjestelmässä kiihdytyksessä esiintyvät suuret virrat on ensiarvoisen tärkeää, että auton sähköturvallisuus olisi riittävä Kemiallinen turvallisuus Polttomoottorikäyttöisten ajoneuvojen energianlähteenä on perinteisesti olleet maaöljystä tislatut eri bensiini- sekä diesellaadut. Kyseisten energianlähteiden toimivuuden kannalta niiden itsesyttymislämpötila on bensiinillä n. 300 celsius astetta ja dieselillä n. 250 astetta (Bauer ym. 2002). Tämän vuoksi niiden höyryt ovat tilanteesta riippuen erittäin palamis- ja räjähdysherkkiä. Moottoribensiini luokitellaan virallisesti erittäin helpoksi syttyväksi, myrkylliseksi sekä ympäristölle vaaralliseksi nesteeksi (Työterveyslaitos 2006). Moottoribensiinin syttymisherkkyys onkin hyvin yleinen syy autopaloihin esimerkiksi kolaritilanteessa. Sähköauton akkujärjestelmän turvallisuus riippuu suurelta osalta akun reagoinnista vikatilanteissa, kuten oikosulkutilanteessa tai kolaritilanteessa akun saadessa fyysisiä vaurioita. Akun täytyisikin olla myös kemialliselta rakenteeltaan sellainen, että oikosulut tai fyysiset vauriot eivät aiheuta akun kemiallisten aineiden reagoidessa palamis- tai räjähdysreaktiota ajoneuvossa.

13 3.1.3 Rakenteellinen turvallisuus 8 Nykyaikainen auto on suunniteltu hyvin pitkälle siinä käytettävän otto- tai dieselmoottoriteknologian vaatimusten mukaan. Perinteistä teknologiaa käytettäessä iso polttomoottori toimilaitteineen on sijoitettu yleensä auton etuosaan ja polttoainevarastona toimiva polttoainetankki auton takaosaan. Sähköauton tapauksessa varsinainen moottori on huomattavasti pienempi fyysiseltä kooltaan ja voi täten sijaita perinteisellä paikalla auton etuosassa tai napamoottorina suoraan pyörässä. Haasteen sähköautolle asettaakin ison akuston sijoittaminen korirakenteisiin. Akuston suuri fyysinen koko sekä paino tulee ottaa huomioon auton suunnittelussa, koska se vaikuttaa auton ajettavuuteen sekä käyttäytymiseen kolaritilanteissa. 3.2 Suorituskyky Viime aikojen kehityksen trendinä polttomoottoritekniikassa on ollut käsikädessä kulkeva moottoritehojen kasvu kulutuksen pienentyessä. Ahdintekniikan kehittyminen ja yleistyminen litratilavuudeltaan pienien moottorien kanssa ovat mahdollistaneet kulutukseltaan varsin maltilliset, mutta tehokkaat moottorit. Perinteisen moottoritekniikan avulla liikennevirran mukana pysyminen sekä tarvittavien nopeuksien saavuttaminen toteutuu jokaisessa tilanteessa edullisillakin autoilla. Menestyvältä sähköautolta tulisi täten odottaa samanlaista suorituskykyä. 3.3 Käyttösäde Nykyisten otto- ja diesel-moottorilla varustettujen henkilöautojen kulutuslukemat ovat laskeneet viime aikoina hyvin maltilliselle tasolle erityisesti ahdintekniikan kehittymisen vuoksi. Ford Fiesta 1,6TDCi ECOnetic mallin yhdistetyksi EU-kulutukseksi valmistaja ilmoittaa 3,7l/100km ja polttoainetankin kooksi 45 litraa (Ahonen, Hannu 2009). Käyttösäde olisi tällöin varsin huima n. 1215km yhdellä tankillisella. Sähköauton akkutekniikalla on täten suuret saappaat täytettäväksi voidakseen mahdollistaa bensiini- sekä dieselmoottoristen autojen tuottaman käyttösäteen.

14 3.4 Ympäristöystävällisyys 9 Polttomoottorilla varustettujen autojen päästöt ovat olleet puheenaiheena jo kymmeniä vuosia. Haitallisia päästöjä on rajoitettu ajan saatossa katalysaattoreilla sekä hiukkassuodattimilla. Kasvihuonekaasuksi luokitellun hiilidioksidin tupruamista pakoputkesta ei kuitenkaan voida millään suodattimella estää, niin kauan kuin moottori tuottaa liikeenergiansa palamisen seurauksena. Lisäksi polttomoottorilla varustetut autot tuottavat moottoria koskevien huoltojen sivutuotteina huiman määrän jätettä, jota ei sähköauton tapauksessa synny. Sähköautojen tärkeimpänä asiana markkinoinnissa aikojen saatossa on ollut sähköauton ekologisuus ja ympäristöystävällisyys. Täysin päästöttömän ja ylivertaisella moottorin hyötysuhteella varustetun sähköauton tulisi olla akkutekniikankin osalta mahdollisimman ympäristöystävällinen hyvän kokonaisuuden kannalta. Lisäksi sähköautoon valittavien akkutekniikoiden kohdalla kierrätys tulee olemaan tulevaisuudessa hyvin tärkeä asia. Sähköautojen vallatessa markkinat akkujen tuotanto kasvaa räjähdysmäisesti. Samalla akuista syntyvän jätteen määrä kasvaa huimasti. Ekologisesti hyväksyttävän akun tulisi olla materiaaleiltaan, sekä kierrätettävyydeltään mahdollisimman ympäristöystävällinen. 3.5 Hinta Suomen suosituin auto Toyota Corolla kuuluu hinnaltaan n euron luokkaan. Tällä kertasijoituksella saa toimivan käyttöauton pienellä ja taloudellisella 1,4 litraisella bensiinikoneella. Jotta akkukäyttöisestä sähköautosta saadaan jokaisen perussuomalaisen kulkuväline, sen hankintahinnan täytyy olla kilpailukykyinen perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Sähköautojen suurin menoerä kautta aikojen on ollut akuston hankinta. Juuri akkujen korkea hankintahinta on rajoittanut sähköautotekniikan yleistymistä normaalissa hintaluokassa. Akkuteollisuudella on näin ollen suuri haaste saadakseen markkinoille kilpailukykyisesti hinnoiteltuja akkuja.

15 4 AKKUTEOLLISUUDEN RATKAISU: LITIUM-IONIAKUT 10 Litium-ioniakut ovat vallanneet viime vuosina akkumarkkinat niin kännyköissä, ladattavissa paristoissa kuin kannettavien tietokoneiden akkuinakin. Niiden keveyden sekä muiden hyvien ominaisuuksien ansiosta ne ovat selkeä valinta myös sähköautosovelluksiin. Tällä hetkellä sähköautosovelluksissa suosituimmat ja lupaavimmat litiumioniakkutekniikat ovat litium-kobolttioksidi- (LiCoO 2 ) sekä litium-rautafosfaattiakut (LiFePO 4 ) ja näiden eri variaatiot. Keskitynkin tutkimaan etenkin näiden kahden akkutekniikan ominaisuuksia ja mahdollisuuksia sähköautosovelluksissa verraten niitä perinteisiin akkutekniikoihin. 4.1 Litium-ioniakun toiminta ja rakenne Litium-ioniakku on uudelleen ladattavissa oleva sähkökemiallinen pari joka koostuu yhdestä tai useammasta katodin, anodin sekä elektrolyytin muodostamasta kennosta. Nämä yksittäiset kennot muodostavat sähköauton akuston. KUVA 1. Litium-kobolttioksidiakun rakenne ja toiminta (Panasonic 2007)

16 11 Litium-ioniakku varastoi kemiallista energiaa litium-ionien muodossa akkukennon elektrolyyttiin sekä anodille. Tämä kemiallinen litium-ionien sisältämä energia voidaan muuntaa sähkövirraksi hapetus- ja pelkistysreaktioiden avulla. Varattua litiumioniakkua purettaessa akun napojen välille syntyvä jännite johtuu anodiin ja elektrolyyttiin varastoituneiden litium-ionien liikkeestä katodille. Akun napojen välille syntyvä potentiaalieron suuruus riippuu anodi- ja katodimateriaaleista, niiden rakenteesta sekä käytettävästä elektrolyytistä. Ladatessa litium-ioniakkua, ulkoiselta virtalähteeltä saadut elektronit aiheuttavat litiumionien kulkeutumisen katodilta takaisin anodille ja elektrolyyttiin. (Dhameja 2002) Litium-kobolttioksidiakut (LiCoO 2 ) Litium-kobolttioksidia katodina käyttävät akut ovat tällä hetkellä markkinoiden tehokkaimmat litium-ionisovellukset akkutekniikan saralla. LiCoO 2 kenno muodostuu normaalisti litium-kobolttioksidilla päällystetystä katodista sekä grafiitilla päällystetystä anodista. LiCoO 2 -akun pitkän kehitystyön tuloksena 1990-luvun alusta lähtien sen energiatiheys on tällä hetkellä saatavista litium-ioniakuista paras. LiCoO 2 -akun suurena haittapuolena on kuitenkin sen epästabiilius korkeissa lämpötiloissa sekä koboltin myrkyllisyys. Oikosulun aiheuttaman ylikuumenemisen tai liian korkean latausjännitteen seurauksena voi olla metallisen litiumin reagoiminen hapen kanssa, joka aiheuttaa vakavan räjähdysvaaran. LiCoO 2 -akkujen käyttö sähköautosovelluksissa vaatiikin erittäin tarkkaa akkujen valvonta- ja hallintalaitteistoa turvallisuuden takaamiseksi. LiCoO 2 -akkujen mahdolliset turvallisuushaitat ovat pakottaneet kehittelemään stabiilimpia rakenteita Litium-rautafosfaattiakut (LiFePO 4 ) Litium-rautafosfaattia katodipinnoitteena käyttävät akkurakenteet ovat tällä hetkellä akkuteollisuuden suurimman mielenkiinnon kohteina. LiFePO 4 -kenno koostuu esimerkiksi litium-rautafosfaatilla päällystetystä katodista sekä grafiittipäällysteisestä anodista. LiFePO 4 -akkujen suurimpana etuna on niiden hyvä stabiliteetti verrattuna muihin litium-ioniakkuihin. Raudan ja hapen väliset sidokset ovat paljon vahvemmat kuin esimerkiksi koboltin ja hapen. Näin LiFePO 4 -akuissa tarvitaan huomattavasti

17 suurempi lämpötila näiden sidoksien hajottamiseen. Sähköautosovelluksia ajatellen turvallisuus on kunnossa Akkujen energiatiheys Akkujen paino verrattuna niistä saatavaan energiamäärään on ollut aina yksi suurimmista ongelmista sähköautoissa. Akkutekniikoiden energiatiheys on merkittävin tekijä sähköauton käyttösäteelle. KUVIO 1. Akkutekniikoiden erot energiatiheydessä (Leino 2009) Moottoribensiinin energiatiheys eli ominaislämpöarvo on 42,7MJ/kg (Bauer ym. 2002, 280), tämä muutettuna akkujen kanssa käytettävään wattituntia per kilogramma on n Wh/kg. Voidaankin huomata, että bensiini on monikymmenkertaisesti parempi polttoaine energiatiheydeltään kuin yksikään nykypäivän akkutekniikan sovellus. Akkutekniikan kehityksessä paneudutaankin tällä hetkellä voimakkaasti juuri energiatiheyden kasvattamiseen esimerkiksi nanoteknologian avulla. Tämän hetken litiumakkutekniikoista parhaan energiatiheyden omaa vielä LiCoO 2. LiFePO 4 akut kurovat kuitenkin jatkuvasti välimatkaa kiinni. Molemmat akkutekniikat omaavat jo tällä hetkellä huomattavasti paremman energiatiheyden, kuin sähköautoissa perinteisesti käytetyt lyijy- tai nikkelimetallihybridiakut.

18 4.3 Akuista saatava jännite 13 Akuissa tapahtuvat kemialliset reaktiot määräävät syntyvän potentiaalieron suuruuden ja täten kennosta saatavan jännitteen. Sähköautosovelluksissa suorituskyky on riippuvainen yksittäisten kennojen muodostamasta kokonaisjännitteestä sekä niiden virranantokyvystä. Onkin edullista, että yhdestä kennosta saatava jännite olisi tarpeeksi suuri. KUVIO 2. Akkutekniikoiden erot kennojännitteissä (Leino 2009) Lyijyakussa yksittäisen kennon elektrodien välille syntyvä jännite on lepotilassa 2V. Auton 12V käynnistysakussa on täten kuusi tällaista kennoa sarjaankytkettynä. Käytettäessä esimerkiksi LiCoO 2 -pohjaisia kennoja sama jännite saataisiin teoriassa 3,33 kennolla. Esimerkiksi Toyota Prius hybridiautossa käytettävien NiMH-akkujen akilleenkantapää on kennoista saatava matala jännite. Priuksen 168 NiMH-kennoa tuottaa yhteensä n. 201V jännitteen, sama jännite saadaan käytännössä 56:lla LiCoO 2 - kennolla tai 63:lla LiFePO 4 -kennolla. Sähköautokäyttöä silmälläpitäen suurin jännite saadaan LiCoO 2 -kennoista. Myös LiFePO 4 -kennoista saatava jännite on varsin kelvollinen verrattuna perinteisiin vaihtoehtoihin.

19 4.4 Akkujen elinikä 14 Perinteisellä bensiini- tai dieselmoottorilla varustetun auton kohdalla ei ole kertakäyttöisen energianlähteen vuoksi varsinaista tankkauskertojen maksimimäärää. Auto kulkee niin pitkään kun moottori sekä apulaitteet toimivat ja polttoainetankki pysyy vuotamattomana. Sähköauton kohdalla akkutekniikan kemiallisen luonteen vuoksi kennot kuluvat hieman jokaisen lataus-purkusyklin aikana. Pidemmällä aikavälillä tämä näkyy kennoista saatavan energiakapasiteetin vähenemisenä. Näin ollen on tärkeää, että akkujen elinikä on riittävä auton elinikään nähden. KUVIO 3. Akkutekniikoiden erot eliniässä (Leino 2009) Nykyisillä LiFePO 4 -kennoilla voidaan saavuttaa jopa 3000 latauksen lukemia vanhojen lyijyakkujen latauskertojen jäädessä 300 kertaan. Jos kuvitellaan sähköauton akkujärjestelmän pystyvän tuottamaan yhdellä latauksella energiaa esimerkiksi 100km matkaa varten, voidaan LiFePO 4 kemialla varustetuilla kennoilla saada teoriassa jopa km kestävyys. Käytännössä latauskertojen lukumäärään ja akkujen kulumiseen vaikuttaa huomattavasti muuttuvat olosuhteet sekä akkujen hallinta ja ajotapa, joten todellinen kestävyys on riippuvainen monesta asiasta. Akkutekniikoiden elinikää verrattaessa litium-rautafosfaattiakut ovat ylivertaisia muihin tekniikoihin verrattuna ja täten ne ovat paras vaihtoehto pidempiaikaiseen käyttöön sähköautoissa.

20 4.5 Akkujen hinta 15 Sähköautojen ja niissä käytettävän uuden litium-ioniakkutekniikan yleistymistä rajoittaa tällä hetkellä niiden matala tuotantokapasiteetti ja täten erittäin korkea hinta. Joidenkin akkutyyppien kohdalla hintaa nostaa myös käytettävien materiaalien korkea maailmanmarkkinahinta. KUVIO 4. Akkutekniikoiden erot hinnoissa (Taskinen 2008) Sähköautosovelluksissa tämän hetken edullisin akkuvaihtoehto on vieläkin ehdottomasti perinteinen lyijyakku. Sen valtaisa tuotantokapasiteetti sekä yksinkertainen rakenne mahdollistavat edullisen hinnan. Lisäksi lyijyakkujen tuotanto painottuu sähköautokäyttöä ajatellen suuriin kokoihin. NiMH-akuissa hintaan vaikuttaa nikkelin korkea maailmanmarkkinahinta. Sama koskee LiCoO 2 -akuissa käytettävää kobolttia. Lisäksi molempien akkujen rasitteena on se, että tuotantolaitokset ovat keskittyneet tuottamaan pääasiassa pieniä akkuja matkapuhelimiin ja muuhun elektroniikkaan. Tulevaisuuden litium-ioniakuista LiFePO 4 omaa parhaat mahdollisuudet kasvaa kustannustehokkaaksi ratkaisuksi. LiFePO 4 -akkujen hinnat ovatkin tulleet muutaman viime vuoden aikana alas lehmän hännän lailla tuotantokapasiteetin kasvaessa. LiFe- PO 4 omaa lisäksi huomattavan edun edullisen raudan käytössä raaka-aineena. LiFe-

Keksintöjä Li-ion akuissa

Keksintöjä Li-ion akuissa Keksintöjä Li-ion akuissa Pekka Ritamäki Probyte Oy LiFePO4 36V/10A akku LiFePO4 akuista Pekka Ritamäki 11.12.2008 sivu 1/11 Kuva 1 36 voltin 10Ah LiFePO4 akku on pienikokoinen ja kestää ylilatausta. Latauslaitteessa

Lisätiedot

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu Teknologiaraportti Heikki Torvinen 1 Teknologiaraportti Käsittelee tekniikan näkökulmasta nyt ja tulevaisuuden ajoneuvoratkaisuja Polttoaineet Energian varastointi Lataus Ajoneuvoryhmät Henkilöauto Hyötyajoneuvot

Lisätiedot

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT H.Honkanen Kemiallisessa sähköparissa ( = paristossa ) ylempänä oleva, eli negatiivisempi, metalli syöpyy liuokseen. Akussa ei elektrodi syövy pois, vaan esimerkiksi lyijyakkua

Lisätiedot

Sähköautot Nyt! ecars - Now!

Sähköautot Nyt! ecars - Now! Sähköautot Nyt! ecars - Now! Tämän esityksen sisältö: 1. Mikä on sähköauto? 2. Miksi sähköauto? 3. Sähköautot Nyt! - Yhteisö & Hanke 4. ecorolla Sähköautot Nyt! Mikä on sähköauto? Sähköauto Historia Ensimmäisiä

Lisätiedot

Sähköauton historia I

Sähköauton historia I Puhtaasti sähköllä! Sähköauton historia I Ensimmäinen sähkömoottori 1821 Ensimmäiset sähköautot 1820-luvulla Ánvos Jedlik kehitti 1828 ensimmäisen sähköauton Sähköauton historia II Camille Jenatzyn "Le

Lisätiedot

Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori.

Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori. Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori. Torqeedo on veneilijän tulevaisuutta. Perämoottori, joka menestyy sitä paremmin, mitä tiukemmaksi ympäristömääräykset käyvät. Markkinoiden tehokkaimmat

Lisätiedot

Martti Alatalo, toimitusjohtaja. rjestelmiä. Litium-ioni akkukenno - Rautafosfaatti LiFePO4

Martti Alatalo, toimitusjohtaja. rjestelmiä. Litium-ioni akkukenno - Rautafosfaatti LiFePO4 Oy Finnish Electric Vehicle Technologies, Ltd. Martti Alatalo, toimitusjohtaja Akuista järjestelmij rjestelmiä Litium-ioni akkukenno - Rautafosfaatti LiFePO4 FEVT akunhallinta CCS, Cell Control System

Lisätiedot

Sähköautot tulevat. Toimitusjohtaja Ilpo Korhonen Valmet Automotive Oy TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari 4.11.2009

Sähköautot tulevat. Toimitusjohtaja Ilpo Korhonen Valmet Automotive Oy TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari 4.11.2009 Sähköautot tulevat Toimitusjohtaja Ilpo Korhonen Valmet Automotive Oy TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari 4.11.2009 Sähköautot tulevat Sähköautoja jo yli sata vuotta Autoteollisuuden murros: sähkö

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin. Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka

Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin. Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka Esimerkkejä sähköajoneuvoista Tesla Roadster Sähköauto Toimintasäde: 350 km Teho: 185 kw (248 hp)

Lisätiedot

Veneen sähköt ja akusto. Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä

Veneen sähköt ja akusto. Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä Veneen sähköt ja akusto Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä Akku Akku on laite, joka ladattaessa muuttaa sähköenergian kemialliseksi energiaksi

Lisätiedot

Bussiliikenteen sähköistyminen. Keijo Kilpinen

Bussiliikenteen sähköistyminen. Keijo Kilpinen Bussiliikenteen sähköistyminen Keijo Kilpinen Esityksen sisältö Yleistä päästöjen vähentäminen Berliini: puhtaampi tulevaisuus Wien: paikallispäästötön kaupunkibussi Potzdam: dieselistä sähköbussi Bussin

Lisätiedot

Suljetun lyijyakun toiminnan peruskäsitteitä

Suljetun lyijyakun toiminnan peruskäsitteitä Suljetun lyijyakun toiminnan peruskäsitteitä Akun toiminta perustuu täysin sähkökemiallisiin ilmiöihin + ja - materiaalin välillä elektrolyytin mahdollistaessa kemiallisenreaktion. Akun pääosina ovat anodi,

Lisätiedot

Fisker Karma ja sähköautojen teknologiat. Toimitusjohtaja Ilpo Korhonen Valmet Automotive Oy ECT Forum 09 23.9.2009

Fisker Karma ja sähköautojen teknologiat. Toimitusjohtaja Ilpo Korhonen Valmet Automotive Oy ECT Forum 09 23.9.2009 Fisker Karma ja sähköautojen teknologiat Toimitusjohtaja Ilpo Korhonen Valmet Automotive Oy ECT Forum 09 23.9.2009 Uuden ajoneuvoteknologian eturivissä Valmet Automotive tänään Autoteollisuus murroksessa

Lisätiedot

WintEVE Sähköauton talvitestit

WintEVE Sähköauton talvitestit 2013 WintEVE Sähköauton talvitestit J.Heikkilä Centria 5/13/2013 1 Sisältö Reitti 1 (42.3km) -2 C -5 C lämpötilassa, 10.1.2013, 14:08:28 14:59:37... 2 Reitti 1 (42.3km) -14 C -17 C lämpötilassa, 11.1.2013,

Lisätiedot

Elektroniikka. Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist

Elektroniikka. Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist Elektroniikka Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist Kurssin sisältö Sähköopin perusteet Elektroniikan perusteet Sähköturvallisuus ja lainsäädäntö Elektroniikka musiikkiteknologiassa Suoritustapa

Lisätiedot

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Amarok

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Amarok Tekniset tiedot Mallivuosi 2014 Amarok Näissä teknisissä tiedoissa kerrotaan polttoaineenkulutuksesta ja CO 2 -päästöistä. Erilaiset moottori-, vaihteisto- ja korivaihtoehdot ovat mahdollisia. Lisätietoja

Lisätiedot

Polttoaineen kulutus kauppalaatuisilla bensiineillä 95E10 ja 98E5

Polttoaineen kulutus kauppalaatuisilla bensiineillä 95E10 ja 98E5 Polttoaineen kulutus kauppalaatuisilla bensiineillä 95E10 ja 98E5 Juhani Laurikko Principal Scientist VTT 6.6.2011 3.6.2011 2 TAUSTAT EU:n pakottavana tavoitteena on lisätä bioenergian käyttöä myös liikenteessä

Lisätiedot

VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ

VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT KOMPONENTIT JA TOIMINTA Ahtimen jälkeen ensimmäisenä tulee happitunnistin (kuva kohta 1). Happitunnistin seuraa

Lisätiedot

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Sähkö 25 Esineet saavat sähkövarauksen hankauksessa kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Hankauksessa esineet voivat varautua sähköisesti. Varaukset syntyvät, koska hankauksessa kappaleesta siirtyy

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Transporter

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Transporter Tekniset tiedot Mallivuosi 2014 Transporter Näissä teknisissä tiedoissa kerrotaan polttoaineenkulutuksesta ja CO 2 -päästöistä. Erilaiset moottori-, vaihteisto- ja korivaihtoehdot ovat mahdollisia. Lisätietoja

Lisätiedot

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Luku 6 Liikenne Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Yleistä Henkilöautoliikenne Sähkö- ja hybridiautot Kiskoliikenne Lisätietoja 2 YLEISTÄ 3 Liikenteen energia

Lisätiedot

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Caddy

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Caddy Tekniset tiedot Mallivuosi 2014 Caddy Näissä teknisissä tiedoissa kerrotaan polttoaineenkulutuksesta ja CO 2 -päästöistä. Erilaiset moottori-, vaihteisto- ja korivaihtoehdot ovat mahdollisia. Lisätietoja

Lisätiedot

Sisilisko Sähköskootterit

Sisilisko Sähköskootterit Sisilisko Sähköskootterit P u h t a a s t i s ä h k ö i n e n a j o n a u t i n t o. Ekologinen. CO2-päästöt 0 g / 100 km. Ei päästöjä. Ei melua. Ei katkua. Edullinen. Lataus tavallisesta pistorasiasta.

Lisätiedot

Henkilöauton energiankäyttö ja hybridiauton energiatehokkuus

Henkilöauton energiankäyttö ja hybridiauton energiatehokkuus Henkilöauton energiankäyttö ja hybridiauton energiatehokkuus Markku Ikonen Turun ammattikorkeakoulu markku.ikonen@turkuamk.fi 1 Miksi polttoaineenkulutuksta pitäisi alentaa? Päästöt ja säästöt 1. HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT

Lisätiedot

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Caravelle

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Caravelle Tekniset tiedot Mallivuosi 2014 Caravelle Näissä teknisissä tiedoissa kerrotaan polttoaineenkulutuksesta ja CO 2 -päästöistä. Erilaiset moottori-, vaihteisto- ja korivaihtoehdot ovat mahdollisia. Lisätietoja

Lisätiedot

Joni Heikkilä WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT

Joni Heikkilä WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT Joni Heikkilä C WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 13 Joni Heikkilä WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria

Lisätiedot

keep moving www.toyota-forklifts.fi

keep moving www.toyota-forklifts.fi www.toyota-forklifts.fi keep moving Toyota Li-Ion kustannustehokkuuden optimointi seisonta-aikojen minimointi ympäristövaikutusten minimointi ei akunvaihdon tarvetta Ei akun vesitystä akun täyteen lataus

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian kehitys Ympäristöpolitiikan kehitys 19.4.2010 2 Globaali

Lisätiedot

Miten lasketaan akuston sisältämä energiamäärä?

Miten lasketaan akuston sisältämä energiamäärä? 22.4.2012, s. 1 Miten lasketaan akuston sisältämä energiamäärä? 1) Vertaa ensinnäkin millä tyhjennysajalla (purkausajalla) myyjä ilmoittaa akkukapasiteetin. Yleisimmin käytetty arvo on 20 h, joka uusiutuvan

Lisätiedot

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä: FY6 SÄHKÖ Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia

Lisätiedot

Henkilöautoliikenteen energiatehokkuuden parantaminen käyttäjälähtöisin toimin EFFICARUSE. TransEco Seminaari Jukka Nuottimäki, VTT

Henkilöautoliikenteen energiatehokkuuden parantaminen käyttäjälähtöisin toimin EFFICARUSE. TransEco Seminaari Jukka Nuottimäki, VTT Henkilöautoliikenteen energiatehokkuuden parantaminen käyttäjälähtöisin toimin EFFICARUSE TransEco Seminaari 3.11.2011 Jukka Nuottimäki, VTT Polttoaineen kulutus / CO 2 päästö 3.11.2011 2 LIIKENTEEN ENERGIATEHOKKUUDEN

Lisätiedot

Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori.

Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori. Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori. Torqeedo on veneilijän tulevaisuutta. Perämoottori, joka menestyy sitä paremmin, mitä tiukemmaksi ympäristömääräykset käyvät. Markkinoiden tehokkaimmat

Lisätiedot

SÄHKÖAUTOJEN SUORITUSKYKY MIHIN RIITTÄÄ TÄNÄÄN JA HUOMENNA. Sähköurakoitsijapäivät Turku 19.11.2009 Kimmo Erkkilä Nils-Olof Nylund

SÄHKÖAUTOJEN SUORITUSKYKY MIHIN RIITTÄÄ TÄNÄÄN JA HUOMENNA. Sähköurakoitsijapäivät Turku 19.11.2009 Kimmo Erkkilä Nils-Olof Nylund SÄHKÖAUTOJEN SUORITUSKYKY MIHIN RIITTÄÄ TÄNÄÄN JA HUOMENNA Sähköurakoitsijapäivät Turku 19.11.2009 Kimmo Erkkilä Nils-Olof Nylund SISÄLTÖ Yleistä Sähköauto, hybridi, plug-in hybridi toimintaperiaatteita

Lisätiedot

AUTON LIIKETEHTÄVIÄ: KESKIKIIHTYVYYS ak JA HETKELLINEN KIIHTYVYYS a(t) (tangenttitulkinta) sekä matka fysikaalisena pinta-alana (t,

AUTON LIIKETEHTÄVIÄ: KESKIKIIHTYVYYS ak JA HETKELLINEN KIIHTYVYYS a(t) (tangenttitulkinta) sekä matka fysikaalisena pinta-alana (t, AUTON LIIKETEHTÄVIÄ: KESKIKIIHTYVYYS ak JA HETKELLINEN KIIHTYVYYS a(t) (tangenttitulkinta) sekä matka fysikaalisena pinta-alana (t, v)-koordinaatistossa ruutumenetelmällä. Tehtävä 4 (~YO-K97-1). Tekniikan

Lisätiedot

SÄHKÖAUTON KONVERTOINTI JA JARRUENERGIAN TALTEEN OTTA- MINEN Opel Astra -sähköautokonversio

SÄHKÖAUTON KONVERTOINTI JA JARRUENERGIAN TALTEEN OTTA- MINEN Opel Astra -sähköautokonversio TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma Auto- ja korjaamotekniikka Pete Vuorela Opinnäytetyö SÄHKÖAUTON KONVERTOINTI JA JARRUENERGIAN TALTEEN OTTA- MINEN Opel Astra -sähköautokonversio

Lisätiedot

Jännitelähteet ja regulaattorit

Jännitelähteet ja regulaattorit Jännitelähteet ja regulaattorit Timo Dönsberg ELEC-C5070 Elektroniikkapaja 5.10.2015 Teholähteen valinta Akku vs. verkkosähkö Vaadittu jännite Lähes aina tasasähköä, esim. mikrokontrolleri +5V, OP-vahvistin

Lisätiedot

keep moving www.toyota-forklifts.fi

keep moving www.toyota-forklifts.fi www.toyota-forklifts.fi keep moving Esittelyssä Toyotan Litium-Ion-teknologiaan pohjautuva, uusi varastotrukkivalikoima, joka toimii pidempään vähemmällä energialla ja pienemmillä kustannuksilla. Ei enää

Lisätiedot

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Caddy

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Caddy Tekniset tiedot Mallivuosi 14 Caddy Näissä teknisissä tiedoissa kerrotaan polttoaineenkulutuksesta ja CO 2 -päästöistä. Erilaiset moottori-, vaihteisto- ja korivaihtoehdot ovat mahdollisia. Lisätietoja

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen

Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen Agenda Sähkövarastot tänään Markkinoiden tarpeet Sähkövarasto ratkaisut Utopiaa vai realismia? Sähkövarastot tänään Utopiaa? Public 2012, Siemens

Lisätiedot

Tehokas ja ympäristöystävällinen Avant 760i 4 AVANT MAGAZINE

Tehokas ja ympäristöystävällinen Avant 760i 4 AVANT MAGAZINE Tehokas ja ympärist Av 4 AVANTMAGAZINE öystävällinen ant 760i Avant-kuormaajasarja kokee jälleen kerran suuren mullistuksen kun kuormaajavalikoimaan liittyy uusi Avant 760i. Avant 760i on uusi kuormaajamalli

Lisätiedot

Harjoitustyö litiumioniakuista

Harjoitustyö litiumioniakuista Harjoitustyö litiumioniakuista Energian varastointi on eräs suurista haasteita uusiutuvan energian käytön lisääntyessä. Keveytensä ansiosta litiumioniakut ovat yleistyneet nopeasti hybridiautojen energiavarastoina.

Lisätiedot

Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta

Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta Björn Ziessler 2.10.2009 1.10.2009 1 Katsastusalan muutokset Katsastusala Suomessa Markkinaosuudet: A-katsastus ~64% (pääomasijoittajien omistuksessa) K1-katsastajat

Lisätiedot

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Peruskäsitteet Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet sähkövaraus teho ja energia potentiaali ja jännite sähkövirta Tarkoitus on määritellä sähkötekniikan

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

LISÄTIEDOTE Laturin ja akun kapasiteettisuositukset

LISÄTIEDOTE Laturin ja akun kapasiteettisuositukset 1. Yleistä Nämä tiedot on tarkoitettu ohjeistukseksi oikean laturin ja akun valitsemiseen. Ajoneuvojen sähkövirran kulutus kasvaa jatkuvasti. Hyvän luotettavuuden ja käynnistymisvarmuuden takia on erittäin

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

Stay in charge. Suomen olosuhteet OPTIMAL CHARGING TEMPERATURE COMPENSATING

Stay in charge. Suomen olosuhteet OPTIMAL CHARGING TEMPERATURE COMPENSATING EXTRA CABLE INCLUDED Stay in charge OPTIMAL CHARGING Suomen olosuhteet EXTRA CABLE INCLUDED 12/3.8 Pieni ja tehokas Exide 12/3.8 -varaaja (12 V, 3.8 A) on pieni, mutta erittäin tehokas. Erinomainen akku

Lisätiedot

Kevytrakennetekniikka ja hybridisointi alentavat polttoaineen kulutusta. Tommi Mutanen Kabus Oy 4.12.2007

Kevytrakennetekniikka ja hybridisointi alentavat polttoaineen kulutusta. Tommi Mutanen Kabus Oy 4.12.2007 Kevytrakennetekniikka ja hybridisointi alentavat polttoaineen kulutusta Tommi Mutanen Kabus Oy 4.12.2007 70 60 Braunschweig Bus Cycle F=ma Speed (km/h) 50 40 30 20 Voima ja massa ovat toisiinsa suoraan

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

SÄHKÖAUTOT TALOYHTIÖSSÄ

SÄHKÖAUTOT TALOYHTIÖSSÄ SÄHKÖAUTOT TALOYHTIÖSSÄ Latausopas Miten tasapuolinen laskutus ja turvallinen tekniikka järjestetään helposti? PARKKISÄHKÖ OY Parkkikenttä on päivitettävä vastaamaan uusia tarpeita PARKKIPAIKKOJEN PÄIVITYS

Lisätiedot

Täysin uuden Ford Mondeon moottorivalikoima on kaikkien aikojen laajin: saatavana on nyt jo 14 erilaista moottorivaihtoehtoa

Täysin uuden Ford Mondeon moottorivalikoima on kaikkien aikojen laajin: saatavana on nyt jo 14 erilaista moottorivaihtoehtoa 18.2.2015 Helsinki Ford kasvattaa uuden Mondeon moottorivalikoimaa: nyt saatavana jo14 bensiini-, diesel- ja hybridimallia Täysin uuden Ford Mondeon moottorivalikoima on kaikkien aikojen laajin: saatavana

Lisätiedot

Esittely: akun elvytys

Esittely: akun elvytys Esittely: akun elvytys 2 REPLUS-akkuelvytin poistaa liiallisen sulfaatin pidentää akun käyttöikää tuottaa yksityiskohtaisia raportteja täysin automaattinen ja helppokäyttöinen ilmainen ohjelmisto laitteen

Lisätiedot

TEKNIIKKA. Dieselmoottorit jaetaan kahteen ryhmään: - Apukammiomoottoreihin - Suoraruiskutusmoottoreihin

TEKNIIKKA. Dieselmoottorit jaetaan kahteen ryhmään: - Apukammiomoottoreihin - Suoraruiskutusmoottoreihin TALOUDELLISUUS Dieselmoottori on vastaavaa ottomoottoria taloudellisempi vaihtoehto, koska tarvittava teho säädetään polttoaineen syöttömäärän avulla. Ottomoottorissa kuristetaan imuilman määrää kaasuläpän

Lisätiedot

SÄHKÖPYÖRÄ. Käyttöohje

SÄHKÖPYÖRÄ. Käyttöohje SÄHKÖPYÖRÄ Käyttöohje Käyttöohje Crescent /Monark sähköpyörä Teknisiä tietoja Moottori Bafang SWXK, max teho 250 W Akku (Crescent) 37V / 11 Ah Phylion Smart BMS (Monark) 37V / 8,8 Ah Phylion Smart BMS

Lisätiedot

1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille

1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille 1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille Sähkönsyötön varmentaminen ei koskaan ole ollut helpompaa. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tiedon

Lisätiedot

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan VOLVO S60 & V60 DRIV Lisäys käyttöohjekirjaan Tästä lisäyksestä Tämä painotuote Tämä käyttöohje on auton käyttöohjekirjaa täydentävä lisäys. Volvo Personvagnar AB Lisäys käsittelee tämän automallin varsinaisen

Lisätiedot

Sähköllä liikenteessä Kuluttajanäkökulmaa. 24.10.2014 Plugit Finland Oy Studio: Vattuniemenkatu 19, 00210 HKI www.plugit.fi Y-tunnus: 2513960-7 1

Sähköllä liikenteessä Kuluttajanäkökulmaa. 24.10.2014 Plugit Finland Oy Studio: Vattuniemenkatu 19, 00210 HKI www.plugit.fi Y-tunnus: 2513960-7 1 Sähköllä liikenteessä Kuluttajanäkökulmaa 24.10.2014 Plugit Finland Oy Studio: Vattuniemenkatu 19, 00210 HKI www.plugit.fi Y-tunnus: 2513960-7 1 PLUGIT FINLAND OY PlugIt Finland Oy on vuonna 2012 perustettu,

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013

Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013 Lappeenranta University of Technology, Finland Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013 Rafael Åman LUT/Älykkäiden koneiden laboratorio Tehonsiirto voidaan toteuttaa: Mekaanisesti Hydraulisesti Pneumaattisesti

Lisätiedot

(6)ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus 45 km/h. (7)suurin jatkuva nimellisteho tai nettoteho(1) 4 000 W

(6)ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus 45 km/h. (7)suurin jatkuva nimellisteho tai nettoteho(1) 4 000 W LIITE I Ajoneuvoluokitus L1e L7e Kaikki L-luokan ajoneuvot (1) pituus 4 000 mm tai 3 000 mm alaluokan L6e-B ajoneuvojen tai 3 700 mm alaluokan L7e-C ajoneuvojen osalta (2) leveys 2 000 mm tai 1 000 mm

Lisätiedot

Sähköinen liikenne Ratkaisuja Energia- ja Ilmastostrategian haasteisiin

Sähköinen liikenne Ratkaisuja Energia- ja Ilmastostrategian haasteisiin Sähköinen liikenne Ratkaisuja Energia- ja Ilmastostrategian haasteisiin 2 Energia- ja ilmastostrategia 2030 Sähköautoja liikenteessä vähintään 250 000 kpl 2 950 000 *) 2030 - Vaikutus 2016 - Lähtötilanne

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

Vihreää valoa sähköautojen lataukseen Ensto Green Park - Plug Into a Fresh Today

Vihreää valoa sähköautojen lataukseen Ensto Green Park - Plug Into a Fresh Today Vihreää valoa sähköautojen lataukseen Ensto Green Park - Plug Into a Fresh Today 2010 BUILDING TECHNOLOGY 1 Milj. kpl maailmassa 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sähköautot tulevat oletko valmis? 1,2 2010

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

AUTO-HIFI TUUNAUS 4 X 4 VENESOVELLUKSET

AUTO-HIFI TUUNAUS 4 X 4 VENESOVELLUKSET AUTO-HIFI TUUNAUS 4 X 4 VENESOVELLUKSET OPTIMA YELLOWTOP SYVÄSYKLIAKUT ÄÄRIMMÄISEN VAATIVIIN SOVELLUKSIIN ALHAINEN SISÄINEN VASTUS MAHDOLLISTAA PAREMMAN ÄÄNEN LAADUN EI KAASUNMUODOSTUSTA EIKÄ EPÄMIELLYTTÄVIÄ

Lisätiedot

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla Fy3: Sähkö 1. Tasavirta Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla Sähkövirta I Sähkövirran suunta on valittu jännitelähteen plusnavasta miinusnapaan (elektronit

Lisätiedot

Sähköautokonversio ecorolla 2.00 muutostyön dokumentointi

Sähköautokonversio ecorolla 2.00 muutostyön dokumentointi Tampereen ammattikorkeakoulu Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma Auto- ja korjaamotekniikka Ari Hukka Opinnäytetyö Sähköautokonversio ecorolla 2.00 muutostyön dokumentointi Työn ohjaaja Tekn. Lis.

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN KILPAILUKYVYN SÄILYTTÄMISEKSI Osaksi kiinteistöä integroitava Realgreen- tuottaa sähköä aurinko- ja

Lisätiedot

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta 10.09.2015 Pekka Hjon Agenda 1 Vallitseva tilanne maailmalla 2 Tulevaisuuden vaihtoehdot 3 Moottorinvalmistajan toiveet

Lisätiedot

Ryhmä 6-01 Tuotekoodi: 1112-6-ESITE 02/11. Jarrunosien laatumerkit Koivuselta!

Ryhmä 6-01 Tuotekoodi: 1112-6-ESITE 02/11. Jarrunosien laatumerkit Koivuselta! Ryhmä 6-01 Tuotekoodi: 1112-6-ESITE 02/11 Jarrunosien laatumerkit Koivuselta! Zimmermann-jarrulevyt Zimmermann Sport Vuosien kokemus ja saksalainen osaaminen yhdistettynä ensiluokkaisiin valmistusmateriaaleihin

Lisätiedot

Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia.

Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia. Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia. Teimme suodattimien valinnan helpoksi kuin ABC. Vastakehitetty Energy & Air Quality Rating -luokitusjärjestelmä auttaa vähentämään energiankulutusta.

Lisätiedot

VOLVO PENTA CLASSIC PARTS

VOLVO PENTA CLASSIC PARTS VOLVO PENTA CLASSIC PARTS VOLVO PENTA ALKUPERÄISOSAT VANHEMMILLE MOOTTOREILLE CLASSIC PARTS GENUINE VOLVO PENTA PARTS for CLASSIC engines Classic Parts vanhemmille Volvo Penta moottoreille Vanhemman Volvo

Lisätiedot

AUTOMAN. Mäntäkompressorit (0,75 8,1 kw / 1 11 hv)

AUTOMAN. Mäntäkompressorit (0,75 8,1 kw / 1 11 hv) AUTOMAN Mäntäkompressorit (0,75 8,1 kw / 1 11 hv) AH-SUORAVETOSARJA: PIENI, NÄPPÄRÄ JA ÖLJYTÖN AH-sarjan öljyttömät kompressorit on suunniteltu moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Niiden kunnossapitotarve

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian laitos Epäorgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Litiumioniakku

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian laitos Epäorgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Litiumioniakku Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian laitos Epäorgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Litiumioniakku CHEM-A1400 Tulevaisuuden materiaalit Työstä vastaa Tanja Kallio (tanja.kallio@aalto.fi)

Lisätiedot

Pitkäjärven koulun lämmön kulutus

Pitkäjärven koulun lämmön kulutus n lämmön kulutus 700 680 660 640 MWh 620 600 580 560 540 2002 2003 vuosi energia Lämpöenergian kulutus lla v. 2003 100 90 80 70 60 MWh 50 40 30 20 10 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys

Lisätiedot

Toimeksiannon määrittely

Toimeksiannon määrittely Sähköautojen tulevaisuus Suomessa - sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta Selvitys liikenne- ja viestintäministeriölle Nils-Olof Nylund/VTT 16.2.2011 Kuva: Renault Toimeksiannon määrittely

Lisätiedot

TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013. Showdown. Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen

TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013. Showdown. Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013 Tieliikenteen energiansäästö ja uusiutuva energia Showdown Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen Juhani Laurikko, VTT TransEco pähkinänkuoressa Nelisen

Lisätiedot

Käsityökaluja muovivannehtimiseen

Käsityökaluja muovivannehtimiseen Käsityökaluja muovivannehtimiseen Akkukäyttöiset käsityökalut Yhdistelmätyökalu Käsikiristin/lukitsin Strapexin edut Käsityökalut, vanne ja huoltopalvelu kokonaispakettina Oikea työkalu Sovellukset käsin

Lisätiedot

Smart Generation Solutions

Smart Generation Solutions Jukka Tuukkanen, myyntijohtaja, Siemens Osakeyhtiö Smart Generation Solutions Sivu 1 Miksi älykkäiden tuotantosovellusten merkitys kasvaa? Talous: Öljyn hinnan nousu (syrjäseutujen dieselvoimalaitokset)

Lisätiedot

Sähköntuotannon tulevaisuus. Seppo Valkealahti Sähköenergiatekniikan professori Tampereen teknillinen yliopisto

Sähköntuotannon tulevaisuus. Seppo Valkealahti Sähköenergiatekniikan professori Tampereen teknillinen yliopisto Sähköntuotannon tulevaisuus Seppo Valkealahti Sähköenergiatekniikan professori Tampereen teknillinen yliopisto Teknologiamurros Katunäkymä New Yorkissa 1900 luvun alussa 2 Teknologiamurros Katunäkymä New

Lisätiedot

Ekoautoseminaari 28.11.2015 Espoo Tekniikka elämää palvelemaan ry ja Tekniikan akateemisten liitto ry VUODEN 2015 EKOAUTON VALINTAPROSESSI

Ekoautoseminaari 28.11.2015 Espoo Tekniikka elämää palvelemaan ry ja Tekniikan akateemisten liitto ry VUODEN 2015 EKOAUTON VALINTAPROSESSI Ekoautoseminaari 28.11.2015 Espoo Tekniikka elämää palvelemaan ry ja Tekniikan akateemisten liitto ry VUODEN 2015 EKOAUTON VALINTAPROSESSI SISÄLTÖ 1. Ehdokkuuden vaatimukset 2. Ehdokkaat 3. Arviointi 4.

Lisätiedot

Sähköpyörämarkkinoista Jari Elamo 2.6.2016

Sähköpyörämarkkinoista Jari Elamo 2.6.2016 Sähköpyörämarkkinoista Jari Elamo 2.6.2016 Sähköavusteinen polkupyörä Sähköavusteinen polkupyörä on haasteellinen nimi, joka on hidastanut tuotteiden markkinoille leviämistä ja ollut markkinoinnin haasteena.

Lisätiedot

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen FYSIIKKA Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille - Laskutehtävien ratkaiseminen - Nopeus ja keskinopeus - Kiihtyvyys ja painovoimakiihtyvyys - Voima - Kitka ja kitkavoima - Työ - Teho - Paine LASKUTEHTÄVIEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

VALOKEILASSA TÄNÄÄN KEVYTAJONEUVOT HENKILÖKULJETTIMET

VALOKEILASSA TÄNÄÄN KEVYTAJONEUVOT HENKILÖKULJETTIMET VALOKEILASSA TÄNÄÄN KEVYTAJONEUVOT HENKILÖKULJETTIMET JUUEI OY Kevyet henkilökohtaiset 1-2 pyöräiset henkilökuljettimet; sähköpotkulaudat ja Segway Uutta ja ihmeellistä? Motorisoituja potkulautoja valmistettiin

Lisätiedot

Perunapellosta virtaa! Jenna Salmijärvi ja Maija Torttila

Perunapellosta virtaa! Jenna Salmijärvi ja Maija Torttila Perunapellosta virtaa! Jenna Salmijärvi ja Maija Torttila Johdanto Kuva 1: Pokepallo Olet lähtenyt pelaamaan Pokèmon Go peliä. Päädyit keskelle perunapeltoa etsimään pokemoneja. Eteesi ilmestyi Snorlax!

Lisätiedot

SÄHKÖAUTO PERHEAUTONA - KOKEMUKSIA SÄHKÖAUTOILUSTA. Kevätkummun kirjasto, Porvoo 5.2.2014 Kasperi von Schrowe - Celes Oy

SÄHKÖAUTO PERHEAUTONA - KOKEMUKSIA SÄHKÖAUTOILUSTA. Kevätkummun kirjasto, Porvoo 5.2.2014 Kasperi von Schrowe - Celes Oy SÄHKÖAUTO PERHEAUTONA - KOKEMUKSIA SÄHKÖAUTOILUSTA! Kevätkummun kirjasto, Porvoo 5.2.2014 Kasperi von Schrowe - Celes Oy PERHEEN AUTOT Perhe asuu Ähtärissä: vaimo, kolme lasta ja koira. Kesämökki Hollolassa

Lisätiedot

Uusi tekniikka ja propulsiojärjestelmät

Uusi tekniikka ja propulsiojärjestelmät Uusi tekniikka ja propulsiojärjestelmät VS 18.10.2008 HATY Heikki Parviainen Heikki Parviainen Heikki Parviainen 2 1 Polttomoottori kuluttaa maaöljypohjaista polttoainetta ja tuottaa hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

SÄHKÖAUTOISSAKO. linkki kestävään tulevaisuuteen?

SÄHKÖAUTOISSAKO. linkki kestävään tulevaisuuteen? SÄHKÖAUTOISSAKO linkki kestävään tulevaisuuteen? Ilmastonmuutos Kulutuksen muutos Ympäristölainsäädäntö Väestönkasvu Jäteongelma Nälänhädät, sodat & migraatio Paikalliset ekokatastrofit Nousevat taloudet

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Elinkaariajattelu autoalalla

Elinkaariajattelu autoalalla Elinkaariajattelu autoalalla Mikä on tuotteen ELINKAARI? Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ,

Lisätiedot

Varavoiman asiantuntija. Marko Nurmi

Varavoiman asiantuntija. Marko Nurmi Varavoiman asiantuntija Marko Nurmi kw-set Oy (www.kwset.fi) Sähköverkon varmistaminen Sähköverkon varmistaminen Varmistamistavat UPS Kuorma ei havaitse sähkökatkoa Varmistusaika riippuvainen akkujen mitoituksesta

Lisätiedot

Tomi Lintula SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ

Tomi Lintula SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ Tomi Lintula SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ Sähkötekniikan koulutusohjelma 2014 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Sähköautoilu Suomessa

Sähköautoilu Suomessa Sähköautoilu Suomessa Sähköauton latauksen peruskäsitteitä: Terminologia Lataustasot Lataustavat Lataustyypit Sähköautot ja niiden lataustyypit Tässä oppaassa selvitetään sähköautoilussa käytetyt perustermit

Lisätiedot

SÄHKÖAUTON LATAUSPISTE KIINTEISTÖILLE

SÄHKÖAUTON LATAUSPISTE KIINTEISTÖILLE SÄHKÖAUTON LATAUSPISTE KIINTEISTÖILLE KIINTEISTÖT OVAT LUONTEVIA PAIKKOJA SÄHKÖAUTOJEN LATAUKSEEN Ilmastopäästöjen vähentämisessä sähköisellä liikenteellä on tärkeä osuus. Sähköauton tärkeimmät edut ovat

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi

Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi 3. Selitä: a. Suljettu virtapiiri Suljettu virtapiiri on sähkövirran reitti, jonka muodostavat johdot, paristot ja komponentit. Suljetussa virtapiirissä

Lisätiedot