2.4 GHz vol.1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.4 GHz. 01.30992 vol.1"

Transkriptio

1 2.4 GHz vol.1

2 RAGE VE Onnittelemme, että valitsit Kyoshon Rage VE auton. Ennen loppuasennuksen aloittamista, Sinun täytyy lukea käyttöohje huolellisesti läpi. Huomioi erittäin tarkasti kaikki varoitukset, jotka annamme tässä ohjeessa. Toivotamme sinulle paljon iloa ja menestystä Rage VE mallisi parissa! Vi gratulerar dig för att du valt Kyoshos Rage VE. Läs instruktionerna noggrant före slutmonteringar. Observera speciellt alla varningar som ges i denna instruktionsbok. Vi önskar dig lycka och framgång med din Rage VE! Enemmän irti mallistasi. Lue käyttöohje tarkasti läpi! Få ut mer av din modell. Läs instruktionerna noggrant! Käytä paketissa mukana tulevaa englanninkielistä huolto -ohjetta tämän manuaalin tukena ja tarvittaessa tutustu kuvallisiin purku- ja kokoamisohjeisiin! Använd den engelskspråkiga servicemanualen som stöd till denna instruktionsbok och bekanta dig med de illustrerade monteringsoch särtagningsinstruktionerna om nödvändigt! SISÄLTÖ PAKKAUKSEN SISÄLTÖ...3 OSIEN ESITTELY...4 VALMISTELU...5 TARKISTUSLISTA ENNEN AJOA...12 AJON JÄLKEEN...13 VIHJEITÄ AJOON...15 VIAN ETSINTÄ...16 TURVALLISUUS...18 VARAOSAKUVAT...19 INNEHÅLL FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL...3 DELBESKRIVNING...4 FÖRBEREDELSER...5 KONTROLLERA FÖRE KÖRNING...12 EFTER KÖRNING...13 KÖRNINGSTIPS...15 FELSÖKNING...17 SÄKERHET...18 RESERVDELSBILDER RAGE VE

3 Lähetin 1 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Sändare FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL Kuusiokoloavain 1.5mm Insexnyckel Vastaanotiantennin putki Mottagarantennens rör Ristikkoavain Korsnyckel Chassi Alusta Kori Kaross Minimi varustus - Myydään erikseen Minimiutrustning - Säljs separat 1:2 1:2 Paristot lähettimeen (4kpl AA-sormiparistoja) Batterier för sändare (4 st. AA-batterier) Ajoakku Drivbatteri Ajoakun laturi Laddare för drivbatteri Tähtipää ruuvimeisselit (Iso ja pieni) Krysspårmejslar (liten och stor) Kärkipihdit Spetstång Ruuvilukite Låsvätska 3 RAGE VE

4 2 Osien esittely Delbeskrivning 2:1 Auton osat 2:1 Bilens delar Virtakatkaisin Avbrytare Moottori Motor Nopeudensäädin Fartreglage Ohjusservo Styrservo Akkukotelo Batterilåda 2:2 Radion osat 2:2 Antenni Antenn Sändarens delar Ohjauspyörä Ratt Virtakatkaisin Strömbrytare Kaasuliipasin Trottelavtryckare Paristokotelonkansi Batterilåda Lähettimen takaosa: NP-ADJUST: Mekaaninen kaasuliipaisimen liikkeen säätö F-G: Radiotaajuuskytkin. Pitää olla asennossa G, kuten myös vastaanottimen. Sändarens baksida: NP-ADJUST: Mekanisk justering av trottelavtryckarens rörelse F-G: Radiofrekvensbrytare. Bör vara i läget G, såsom också brytaren på mottagaren. 4 RAGE VE Latausportti: Voit ladata NiMh-akkuja tätä kautta poistamatta niitä radiosta. Laddningsport: Laddbara NiMh-batterier kan laddas via denna port.

5 3 Valmistelu Förberedelser Tärkeää ennen aloitusta Viktigt! Innan du börjar 3:1 3:1 Valikoimamme laitteet tarvitsevat aina pientä huoltoa. Mitä paremmassa kunnossa laitetta pidät, sitä enemmän siitä on sinulle iloa! Yritä muodostaa rutiinilista, jonka mukaisesti toimit aina ennen ja jälkeen laitteen käytön. Näin vältyt löystyneiden ruuvien katoamiselta, rattaiden rikkoutumiselta huonojen ratasvälyksien takia jne... Våra produkter kräver alltid lite underhåll. Då du håller modellen i bra skick har du mera nöje av den! Försök uppställa en rutinlista som du alltid följer före och efter att du använt modellen. På detta sätt undviker du försvunna skruvar som lossnat för att de lägat för löst, söndriga drev tack vare fel drevavstånd o.s.v... Ajovalmistelut Körförberedelser 3:2 3:2 Aloita lataamalla auton ajoakku. Ohjeet tulevat laturin ja akun mukana. Börja med att ladda drivbatteriet. Instruktionerna följer med laddaren och batteriet. Radion valmistelu Förberedelse av sändaren 3:3 3:3 Kohta 3:3:1 Paristojen asennus lähettimeen Punkt 3:3:1 Montering av sändarens batterier Irrota kotelon kansi Öppna batterilådan. Laita 4kpl AAparistoja paikalleen. Placera 4 st. AAbatterier. Sulje kansi. Stäng batterilådan. HUOM! TÄRKEÄÄ Ohjaimen merkkivalojen (sininen ja punainen) vilkkuessa on paristojen jännitte laskenut liian alas. Ajaminen pitää lopettaa ja paristot vaihtaa uusin tai ladata nimh-kennot täyteen. OBS! VIKTIGT Då indikatorerna (blå och röd) på sändaren blinkar är batteriernas spänning på en för låg nivå. Sluta köra och byt ut batterierna eller ladda NiMH-cellerna. Ole tarkkana paristojen napaisuuksien kanssa. Älä käytä keskenään erilaisia paristoja. Vahingoittuneita paristoja ei tule käyttää. Var noggrann med polariteten. Använd ej batterier av olika typer tillsammans. Skadade batterier bör ej användas.

6 Kohta Punkt 3:3:2 3:3:2 Ohjauksen perussäätö Styrningens justering Laita virta päälle ensin lähettimeen, sitten autoon. Tarkista, että ohjaus toimii kuvan mukaisesti. Koppla först på sändaren, sedan bilen. Kontrollera att styrningen fungerar så som bilden visar. Suoraan Vasemmalle Rakt fram Oikealle Jos pyörät kääntyvät päinvastaiseen suuntaan, sinun pitää laittaa ohjauksen reverssikytkin toiseen asentoon (ks. Servo reverse kohta 3:3:6). Vasen Oikea Auto on hyvä laittaa telineen päälle, jotta renkaat liikkuvat vapaasti. Kohta Vänster Höger Det är bra att lägga bilen på en ställning så att hjulen snurrar fritt. 3:3:3 Styrningshalveraren - Dual Rate Ohjausliikkeen puolittaja - Dual Rate Ohjausliikkeen määrä Styrningens intensitet Pyörät kääntyvät enemmän. Hjulen vänder mera. Pyörät kääntyvät vähemmän. Hjulen vänder mindre. Höger Om hjulen svänger tvärtom, måste du byta läget på styrningens reversbrytare (se 3:2:6 Servorevers). Punkt 3:3:3 6 RAGE VE Vänster

7 Kohta 3:3:4 Ohjauksen trimmaus Käytä trimmiä, jotta pyörät osoittavat suoraan eteenpäin. Kun ajat autolla, voit joutua vielä tekemään hienosäädön. Punkt 3:3:4 Styrningstrim Ställ trimmen så att hjulen pekar rakt fram. Då du kör kan trimmen ännu behöva justering. Vasemmalle Vänster Oikealle Höger Kohta 3:3:5 Kaasun trimmaus Punkt 3:3:5 Trotteltrim Sähköautolla ajettaessa kaasun trimmi pidetään keskiasennossa. Trotteltrimmen ska vara i mittläget på eldrivna bilar. Kohta 3:3:6 Servon suunnanvaihtaja - Servo reverse Punkt 3:3:6 Servorevers - Servo reverse Käännetty toiminta Spegelbild Normaali toiminta Normal funktion Servo reverse toiminnolla käännetään servon liikesuunta päinvastaiseksi. Ohjausservolle ja kaasuservolle on molemmille oma suunnanvaihtajan katkaisin. Kääntämällä katkaisin toiseen asentoon muuttuu servon liikesuunta päinvastaiseksi. Autosarjan mukana tulevassa ohjaimessa reverse asetukset ovat valmiiksi oikein eikä niitä tarvitse muuttaa. Ohjuksen suunnanvaihtaja Styrningsrevers Kaasun suunnanvaihtaja Trottelrevers Med servoreversen vänds servons funktioner tvärtom. Styrningsservon och trottelservon har egna reversbrytaren. Då brytaren vrids till andra läget fungerar servon tvärtom. Sändaren som kommer med bilpaketet har redan rätta reversinställningar. 7 RAGE VE

8 Kohta 3:3:7 Servon liikerajoitus - EPA säätö EPA asetuksella voidaan rajoittaa kaasuservon ääriasentoa molempiin suuntiin erikseen. EPA-B säädöllä säädetään kaasun maksimi liikerata. EPA-A säädöllä säädetään jarrun maksimi liikerata. Sähköautossa EPA-säädöt pidetään maksimi liikeradoilla (10) Punkt 3:3:7 Ytterlägesbegränsare - EPA Med EPA-inställningarna kan trottelservons ytterläge begränsas separat åt båda hållen. EPA-B ställer in trottelns ytterläge. EPA-A ställer in bromsens ytterläge. EPA-inställningen bör vara på max (10) i eldrivna bilar. Kohta 3:3:8 Bindaus Punkt 3:3:8 Bindning Bindaus = Lähettimen ja vastaanottimen paritus. Tehty tehtaalla valmiiksi. Voit joutua jostain syystä parittamaan osat toisiinsa uudelleen. Ohje: 1. Lähettimeen virta päälle 2. Vastaanottimeen virta päälle (auton virtakatkaisin) 3. Kun LED-lamppu vilkkuu, paina Bindausnappia 4. Kun LED-lamppu jää palamaan, paritus on suoritettu Jos paritus epäonnistui, koeta uudelleen. Bindning = Binder sändaren och mottagaren. Utfört i fabriken. Av någon anledning kan du hamna göra det om. Instruktioner: 1. Sätt på sändaren. 2. Sätt på mottagaren (bilens strömbrytare). 3. Då led-lampan blinker, tryck på bindningsknappen. 4. Då led-lampan lyser är bindningen utförd. Försök på nytt om bindningen inte lyckas. Bindausnappi Bindningsknapp F-G: Taajuusvalinta. Pitää olla G-asennossa. Myös lähettimen kytkimen pitää olla G-asennossa. F-G: Frekvensval. Bör vara i läget G. Sändarens brytare bör också vara i läget G. 8 RAGE VE

9 Kohta 3:3:9 Failsafe Punkt 3:3:9 Fail Safe Fail Safe Vastaanotin laittaa kaasun neutraalille jos radioyhteyteen tulee häiriö. Asetus tehdään seuraavasti: 1. Laita lähettimeen ja vastaanottimeen virta päälle. 2. Paina Fail Safe-nappia. LED-lamppu vilkkuu nopeasti. 3. Pidä kaasuliipasin keskiasennossa (neutraali) ja paina Fail Safe-nappia. 4. Kun LED-lamppu jää palamaan, asetus on onnistunut. Fail Safe Mottagaren lägger trotteln på neutral om radioanslutningen lider av störningar. Fail Safe ställs in så här: 1. Sätt på sändaren och mottagaren. 2. Tryck på Fail Safe-knappen. Led-lampan blinker snabbt. 3. Låt trottelavtryckaren vara i neutralläge och tryck på Fail Safeknappen. 4. Då led-lampan lyser är inställningen lyckad. Fail Safe-nappi Fail Safe-knappen Auton valmistelu Förberedelse av bil 3:4 3:4 Kohta 3:4:1 - Irroita kori Punkt 3:4:1 - Lossa karossen Alusta Chassi 9 RAGE VE

10 Kohta 3:4:2 Ajoakun asennus Punkt 3:4:2 Montering av drivbatteri Huolehdi, että kaikaisin on OFFasennossa. Koppla ihop kontakterna. Kytke liittimet yhteen. Se till att avbrytaren är i OFF-läget. Ajoakku Drivbatteri Akkupidike Batterihållare Sokat Clipsar Antenniputki Antennrör 10 RAGE VE

11 Kohta 3:4:3 Virtojen kytkentä päälle Punkt 3:4:3 Strömpåslag 1 2 Kytke aina virrat päälle ensin ohjaimesta ja vasta sitten autosta. Sätt alltid på sändaren före du sätter på bilen. Kohta 3:4:4 Virtojen pois kytkentä Punkt 3:4:4 Strömavslag 1 2 Kytke aina virrat pois ensin autosta ja vasta sitten ohjaimesta. Stäng alltid av bilen före du stänger av sändaren. 11 RAGE VE

12 Tarkistuslista ennen ajoa Kontrollera före körning 3:5 3:5 Kun olet aloittamassa laitteen käytön, seuraavat kohdat kannattaa käydä läpi joka kerta. Tarkista: - Ruuvit ja mutterit ovat paikallaan. Niiden tulee olla myös kireällä. - Kaikki liikkuvat osat pääsevät liikkumaan vapaasti. Ei liian helpolla, mutta ei liian vaikeastikaan. - Tarpeellisissa paikoissa on käytetty ruuvilukitetta ja voitelurasvaa. Käytä ruuvilukitetta kaikissa niissä paikoissa, joissa ruuvi kierretään metalliin tai kiristetään mutterin avulla. - Lähettimen paristoissa on virtaa ja ajoakku on ladattu. - Ajoalueella ei ole lapsia tai eläimiä. - Auto tottelee radion komentoja. - Servo toimii oikein. Servo ei saa jumittaa, vaan sen pitää liikkua vapaasti ääriasentoihinsa. Yllämainittujen kohtien tarkistamisella varmistat, että joka kerta mallisi toimii oikein ilman yllätyksiä. Det lönar sig att gå igenom följande punkter före varje körning. Kontrollera att: - Skruvar och muttrar är på plats och att de är spända. - Alla delar som rör på sig bör göra det fritt. Inte för lätt men inte för trögt heller. - Smörjning och låsvätska har avänts på platser där det behövs. Använd låsvätska på de skruvar som är fast i metall eller spända med en mutter. - Mottagarens batterier är i bra skick och drivbatteriet är laddat. - Det inte finns barn eller djur på körområdet. - Bilen lyder sändaren. - Servon fungerar som den ska. Servon får inte haka upp sig, den bör kunna röra sig från ända till ända utan problem. Då du kontrollerat följande punkter kan du lita på att modellen fungerar som den ska utan några otrevliga överaskningar. 12 RAGE VE

13 4 Ajon jälkeen Efter körning Huoltolista - Ajon jälkeen Underhållslista Efter körning 4:1 4:1 Poista akku autosta ajon jälkeen. Jos akku jää autoon, akku tyhjenee, vaikka nopeudensäätimen virtakatkaisin laitetaan OFF-asentoon. Jos akku on ajettu tyhjäksi, lataa ajoakku. Tyhjäksi jäänyt ajoakku saattaa syväpurkautua ollessaan pitkään käyttämättä. Syväpurkautunut akku ei ota enää latausta vastaan. Ta bort batteriet från bilen efter körning. Batteriet töms om batteriet blir fast i bilen, fastän fartreglagets avbrytare skulle vara på OFF-läget. Ladda drivbatteriet om det är slutkört. Ett drivbatteri som stått länge tomt kan bli djupurladdat. Ett djupurladdat batteri tar nödvändigtvis inte längre emot laddning. Tarkista että lähettimen paristoissa on virtaa. Tyhjillä paristoilla radiokantama on lyhyt. Tarkista, että lähettimen virta on pois päältä. Jos lähettimeen jää virrat päälle, paristot tyhjentyvät muutamassa päivässä. Suosittelemme, että poistat paristot lähettimestä joka ajon jälkeen. Jos auto on kastunut, kuivata auto lämpimässä tilassa. Pyyhi kaikki näkyvä kosteus. Tarvittaessa nopeuta sähköosien (vastaanotin, nopeudensäädin ja ohjausservo) kuivumista esim. hiustenkuivaajalla. Jos auto on erittäin likainen, suurimmat liat voi huuhdella tukivarsista, vetoakseleista ja pyörän navoista vedellä. Irrota renkaat ja vetomutterit pyörän navoista niin, että pyöränlaakerit ja pyöränakselit näkyvät. Harjaa kuiva lika pois hammasharjalla ja huuhtele loput varovasti vedellä. HUOM! Varo, että vettä ei mene sähköosiin. Kuivaa alusta pyyhkeellä tai rätillä välittömästi huuhtelun jälkeen. Pyöränlaakerit, vetoakselit ja muut metalliosat on hyvä kuivata hiustenkuivaajalla osien parhaan käyttöiän saavuttamiseksi. Vetoakseleita ja laakereita ei saa öljytä tai rasvata. Hiekka ja pöly tarttuvat rasvaan muodostaen hiomatahnan, joka ajanmittaan kuluttaa vetoakselien päät ja vetokupit. Korin ja renkaat voit pestä vedellä. Kontrollera att sändarens batterier är i bra skick. Med tomma batterier är radioräckvidden kort. Kontrollera att sändaren är avstängd. Batterierna urladdas på ett par dagar om sändaren blir på. Vi rekommenderar att du tar bort batterierna från sändaren efter varje körning. Torka bilen i ett varmt utrymme om bilen har blivit våt. Torka bort all synlig fukt. Påskynda torkningen av elektriska delar (mottagare, fartreglage och styrservo) vid behov med t.ex. en hårtork. Om bilen är mycket smutsig kan största smutsen sköljas bort från bärarmar, drivaxlar och hjulhubbar med vatten. Ta bort däck och medbringare från hubbarna så att hjullager och -axlar är framme. Borsta torr smuts bort med tandborste och skölj resten försiktigt bort med vatten. OBS! Se till att vattnet inte når elektriska delar. Torka chassin direkt efter sköljning med handduk eller trasa. Det lönar sig att torka hjullager, drivaxlar och andra metalldelar med hårtork för att hålla livslängden på dessa så lång som möjlig. Drivaxlar och lager får ej oljas eller smörjas. Sand och damm fastnar i oljan, och dessa tillsammans bildar ett slipmedel som med tiden sliter på drivaxlarnas ändor och dragkopparna. Korgen och däck kan tvättas med vatten. Joka kolmannen ajon jälkeen Efter var tredje körning 4:2 4:2 Tarkista moottorin pinjonin ja päärattaan välys. Liian iso välys kuluttaa pääratasta. Liian pieni välys voi vahingoittaa auton elektroniikkaa, koska auto ei rullaa tarpeeksi kevyesti. Säädä välys sopivaksi löysäämällä moottorin kiinnitysruuvit ja siirtämällä moottoria niin, että rattaat liikkuvat kevyesti, mutta eivät laahaa. Vinkki välyksen säätöön - laita normaali tulostuspaperin pala rattaiden väliin ja työnnä moottoria päin pääratasta. Poista paperi. Tarkista, että auto rullaa kevyesti. Kontrollera avståndet mellan pinjondrevet och huvuddrevet. Huvuddrevet slits av ett för stort avstånd. Ett allt för litet avstånd sliter på elektroniken då motorn inte rullar tillräckligt lätt. Ställ in ett passligt avstånd genom att lösa på motorns fästningsskruvar och flytta på motorn så att dreven snurrar lätt, utan att släpa. Ett tips för att ställa in avståndet: lägg en bit normal kontorspapper mellan dreven och tryck in motorn mot huvuddrevet. Ta bort papperet. Kontrollera att bilen rullar lätt. Tarkista, että auton mutterit ja ruuvit ovat kiinni erityisesti moottorin kiinnitysruuvit ja pyörän mutterit. Jos ruuveja pitää kiristää, suosittelemme, että samalla avaat ruuvit ja laitat ruuveihin ruuvilukitetta. Laita ruuvilukitetta pahvipalan päälle ja kasta ruuvien päät lukitteeseen. Jos kyseessä on mutteri, laita lukitetta ruuvin päähän ja kiristä mutteri paikalleen. Mikäli auton nopeudensäädin on varustettu jäähdytystuulettimella, tarkista että tuulettimessa ei ole likaa. Harjaa lika ja pöly tuulettimesta pienellä harjalla. Tarkista samalla virtakatkaisin. Poista mahdollinen lika virtakatkaisimesta. Kontrollera att bilens muttrar och skruvar är ordentligt fast speciellt motorns fästningsskruvar och hjulmuttrarna. Vi rekommenderar att du öppnar skruvarna och applicerar låsvätska om skruvarna behöver spännas. Lägg låsvätska på en pappbit och doppa skruvarnas ända i vätskan. Om det är fråga om en mutter; lägg låsvätska på skruven och spänn muttern på plats. Om fartreglaget är utrustat med en nedkylningsfläkt; se till att det inte finns smuts i den. Borsta bort smuts och damm från fläkten med en liten borste. Kontrollera med samma avbrytaren. Ta bort eventuell smuts från den.

14 4:3 Joka kymmennen ajon jälkeen 4:3 Efter var tionde körning Tarkista iskunvaimentimet. Väärin toimiva iskunvaimennus tekee auton ajamisesta erittäin hankalaa. Tutki ensin, onko iskunvaimentimien rungot märkiä iskunvaimentimien yläosista. Sen jälkeen tarkista, vuotavatko iskunvaimentimet alhaalta. Jos iskunvaimennin vuotaa alhaalta, jousen alapäätä paikallaan pitävä jousilautanen on öljyinen. Vuotava iskunvaimennin korjataan hankkimalla huoltosarja tai uudet rungot sekä öljyä. Ota yhteys liikkeeseen. Jos et havaitse vuotoja, käännä auto ylösalaisin. Paina pyörästä/tukivarresta alaspäin. Jos tunnet tyhjän kohdan iskunvaimentimen liikkeen alussa, iskunvaimentimeen pitää lisätä öljyä. Öljyksi käy vain silikoniöljy. Muiden öljyjen käyttäminen vahingoittaa iskunvaimentimen O-renkaita ja iskunvaimennin alkaa vuotaa. Silikoniöljyä saat Kyosho-liikkeestä. Lisää öljyä irrottamalla iskunvaimennin autosta. Poista jousi irrottamalla jousilautanen (nosta jousilautasta jousta päin ja vedä) ja vetämällä jousi pois paikaltaan. Avaa iskunvaimentimen korkki. Täytä iskunvaimennin niin, että yläpäähän jää noin 1mm tyhjä tila. Liikuta iskunvaimenninta varrestaan rauhallisesti edestakaisin. Näin saat ilmakuplat pois öljystä. Tee edestakaisia liikkeitä niin kauan, että ilmakuplia ei näy. Älä tuo iskunvaimentimen mäntää öljypinnan yläpuolelle. Jos ilmakuplia ei saa pois, tee edestakaisia liikkeitä 10kpl ja anna iskunvaimentimen olla ilman korkkia 15 minuuttia. Sulje korkki. Kokeile, että iskunvaimentimen varsi liikkuu mahdollisimman ylös (varren päässä oleva muovilenkki ottaa kiinni iskunvaimentimen runkoon) ilman, että liike jää vajaaksi. Jos iskunvaimentimen varsi ei liiku täysin ylös, iskunvaimentimessa on liikaa öljyä. Poista liika öljy talouspaperipalan avulla. Tarkista vielä lopuksi ylösalaisin olevan iskunvaimentimen avulla, että öljyä on tarpeeksi. Laita jousi paikalleen ja asenna iskunvaimennin takaisin autoon. Tarkista renkaiden liimaus. Suorituskykyisen auton rengas pyörii kovaa vauhtia. Täydessä vauhdissa rengas kasvaa isommaksi kumin pyrkiessä renkaan kehältä ulospäin. Tämä asettaa liimaukselle huimat vaatimukset. Jos kumi ei ole kauttaaltaan liimattu vanteelle, renkaan sisälle menee hiekkaa ja vettä. Osin irti oleva kumi repeytyy pikku hiljaa kokonaan irti vanteelta. Työnnä peukalolla kumia liimausrajasta koko kehältä. Muista tehdä tarkistus niin ulko- kuin auton puoleltakin. Jos havaitset, että kumi on jostain kohtaa irti vanteelta, liimaa kumi takaisin vanteeseen kiinni. Liimaukseen käy normaali pikaliima. Käytä pikaliimaa maltillisesti käyttämällä vain tippoja. Jos pikaliimaa käyttää liikaa, liimaus ei ole pitävä. Pyöränlaakerit ovat kovalla koetuksella. Huonosti pyörivä laakeri vaikuttaa oleellisesti auton suorituskykyyn. Tarkista kaikkien pyörien laakerit. Yhtä rengasta kohden autossa on kaksi laakeria yksi heti vetomutterin takana, toinen auton puolella. Laakereiden kunnon tarkistat sormilla. Jos laakereissa on klappia tai laakeri ei pyöri kunnolla, vaihda laakeri uuteen. Kontrollera stötdämparna. Fel fungerande stötdämpare gör körningen mycket svårt. Granska först om stötdämparnas stammar är våta från övre delen. Granska sedan om stötdämparna läcker från nedre sidan. Fjäderplattan under fjädern är oljig om stötdämparen läcker nerifrån. En läckande stötdämpare repareras med hjälp av en servicekit eller nya stammar och stötdämparolja. Ta kontakt med återförsäljaren. Om inget märkvärdigt läckage finns, vänd bilen upp och ner. Tryck hjulet/bärarmen neråt. Om du känner en tom punkt på början av stötdämparens rörelse, måste stötdämparen fyllas på. Stötdämparna kan bara fyllas med silikonolja. Andra oljor skadar stötdämparens O-ring och stötdämparen börjar läcka. Silikonolja får du från Kyosho-affären. Fyll på olja genom att ta loss stötdämparen. Fjädern lossnar genom att ta bort fjäderplattan (lyft fjäderplattan mot fjädern och dra) och då går det att dra bort fjädern. Öppna stötdämparens kork. Fyll stötdämparen så att det blir cirka 1 mm tomt inuti stötdämparen. Skjut stötdämparskaftet lugnt fram och tillbaka. Detta tar bort luftbubblor från oljan. Gör denna rörelse tills det inte längre syns några luftbubblor i oljan. Skjut inte stötdämparens kolv ovanför oljeytan. Om luftbubblorna inte försvinner, gör rörelsen 10 ggr och låt stötdämparen stå utan kork i 15 minuter. Stäng korken. Prova att stötdämparens skaft rör sig helt upp (skaftens plastända tar emot stötdämparens stam). Om stötdämparens skaft inte rör sig ända upp, finns det för mycket olja i stötdämparen. Ta bort överskridande olja med hushållspapper. Kontrollera till sist ännu, med stötdämparen upp och ner, att det finns tillräckligt med olja. Montera tillbaka fjädern och stötdämparen till bilen. Kontrollera limningen på däcken. Däcken på en prestationsduglig bil snurrar mycket hårt. I full fart växer däcket då gummit strävar utåt från däckets krets. Detta ställer höga krav på limningarna. Om gummit inte är hela vägen limmat kommer det sand och vatten in i däcket. Då gummit är delvis loss, börjar den riva sig så småningom helt och hållet loss. Testa limningen med tummen runt hela däcket. Kom ihåg att granska båda sidorna av däcket. Limma på nytt gummit om du märker att limningen har släppt från någon del av däcket. Normalt snabblim passar för detta ändamål. Använd snabblim i moderation, bara i droppar. För mycket lim gör att limningen inte håller. Hjullagren sätts på prov hårt. Ett dåligt snurrande lager inverkar väsentligt på bilens prestanda. Granska alla hjullager. Varje däck har två hjullager - en direkt efter hjulmedbringaren och en på bilens sida. Granska lagren med fingrarna. Byt ut lagern om det finns glapp i den eller om den inte snurrar ordentligt. 14 RAGE VE

15 5 Vihjeitä ajoon Körningstips Aloittelijan on hyvä rajoittaa ohjauksen määrää. Kun pyörät kääntyvät vähemmän, auto on huomattavasti rauhallisempi. För en nybörjare är det bra att minska på styrningens aggressivitet. Då hjulen inte vänder så mycket beter bilen sig mycket lugnare. Kääntyvät enemmän Vänder mera Kääntyvät vähemmän Vänder mindre Työnnä kyynärpäät vartaloosi kiinni ja osoita lähettimen antennilla ylöspäin. Håll armbågarna mot kroppen och sändarens antenn uppåt. Anna kaasua pehmeästi ja ohjaa autoa oikealle ja vasemmalle. Näin opit, miten auto käyttäytyy. Tryck försiktigt på trotteln och styr åt vänster och höger, så lär du dig hur bilen beter sig. Kaasuta varovasti ja päästä irti. Toista tätä muutaman kerran, jotta totut laitteen reagointiin. Trottla försiktigt och släpp trotteln. Repetera ett par gånger så blir du van med hur bilen reagerar. Jos alussa tuntuu vaikealta käsittää, mihin suuntaan sinun pitää ohjata, käännä lähettimen ohjauspyörä itseäsi kohden. Om du har svårt att inse hur styrningen fungerar kan du vända sändarens ratt mot dig. Älä kaasuta voimakkaasti samalla kun käännät. Auto ajautuu kurvista suoraan ulos. Trottla inte kraftigt då du svänger, då åker bilen rakt fram. Kun olet tottunut autoosi, tee rajumpia liikkeitä. Tässä kohtaa on hyvä valita ajopaikaksi mahdollisimman suuri ja esteetön tila. Då du blivit van med din bil kan du göra aggressivare rörelser. Det är bra att börja med dessa på ett stort och hinderfritt utrymme. Kun kahdeksikon ajaminen tuntuu helpolta, olet sisäistänyt ajamisen idean. Nyt ei muuta kuin hauskan pitoa lisää!!! Då de känns lätt att köra i åtta har du lärt dig köra. Nu är det bara att fortsätta köra!!! 15 RAGE VE

16 6 Vian etsintä Oire Syy Ratkaisu Auto ei liiku. Radiolaitteiden virrat pois päältä. Käännä virrat päälle. Akkuja ei ole ladattu. Patterit tyhjät. Akkuliitin irronnut säätimestä. Lataa akut ja / tai vaihda patterit. Tarkista ja kytke liitos. Autoa ei voi hallita. Ajoakku tai lähettimen patterit tyhjät. Lataa akut ja / tai vaihda patterit. Vastaanottimen antennijohto lyhennetty. Liikenne tai korkeajännitejohto häiritsee. Toimita auto myyjälle huoltoon. Valitse toinen ajopaikka. Auto ei kulje suoraan. Ohjaustrimmi väärin säädetty. Säädä trimmillä auto kulkemaan suoraan. Joku pyörämutteri löysällä. Pyöränakselille on takertunut likaa. Tarkista ja kiristä. Irroita ja puhdista. Auto ei pysähdy. Kaasutrimmi väärin säädetty. Säädä trimmi. Säädin väärin ohjelmoitu Ohjelmoi säädin uudelleen. Auto kulkee hitaasti. Ajoakku tyhjät. Lataa tai vaihda akku. Tehonsiirto likaantunut tai laitteissa vierasesineitä. Vetorattaan ja päärattaan välinen ratasvälys liian tiukka. Tarkista ja puhdista rattaat ja akselit. Poista vierasesineet. Tarkista ja säädä. Auto ei peruuta. Peruutus kytketty pois päältä säätimestä. Kytke peruutus. Säädin piippaa kerran sekunnin välein X-X-X-X Säädin piippaa kaksi kertaa sekunnin välein XX-XX-XX-XX Moottori ja säädin kuumenevat voimakkaasti. Kaasutrimmi väärin säädetty. Säädin väärin ohjelmoitu Lähettimen virta ei ole päällä Akut / patterit tyhjät. Kaasun reverssikytkin väärässä asennossa. Kaasutrimmi ei ole keskitetty. Akun jännite ei ole hyväksyttyjen rajojen sisällä. Liian suuri välitys Ratasvälys liian tiukka. Likaa liikkuvien osien laakeripinnoissa. Säädä trimmi. Ohjelmoi säädin uudelleen. Käännä virta päälle. Lataa akut ja / tai vaihda patterit. Käännä reverssikytkin toiseen asentoon. Keskitä trimmi. Vaihda tai lataa akku. Vaihda vetoratas pienempään! Säädä välys. Tarkista ja puhdista. Lisää ohjeita löydät sivuilta mallit kohdan alta linkistä tekniset ohjeet 16 RAGE VE

17 6 Felsökning Symptom Orsak Lösning Bilen rör sig inte. Radioapparaterna är avstängda. Sätt på apparaterna. Bilen går ej att styra. Batterierna är ej laddade. Batterierna är tomma. Batteriets sladd har lossnat från fartreglaget. Drivbatteriet eller sändarens batterier är tomma. Mottagarens antennsladd är avkapad. Trafiken eller en högspänningskabel stör. Ladda och/eller byt batterierna. Kontrollera och koppla. Ladda och/eller byt batterierna. Leverera bilen till återförsäljaren för service. Välj en annan körplats. Bilen går ej rakt. Styrningstrimmen är fel justerad. Justera trimmen så att bilen går rakt. En hjulmutter ligger löst. Det finns smuts på hjulaxeln. Kontrollera och spänn. Lossa och rengör. Bilen stannar ej. Trotteltrimmen är fel justerad. Justera trim. Reglaget är fel inställt. Programmera reglaget om. Bilen går långsamt. Drivbatteriet tomt. Ladda eller byt batteri. Kraftöverföringen är smutsig eller det finns främmande föremål i bilen. Avståndet mellan pinjondrevet och huvuddrevet är för liten. Kontrollera och rengör drev och axlar. Ta bort främmande föremålen. Kontrollera och justera. Bilen backar ej. Backen är avstängd från reglaget. Koppla på backen. Reglaget pipar en gång i sekunden X-X-X-X Reglaget pipar två gånger i sekunden XX-XX-XX-XX Trotteltrimmen är fel justerad. Reglaget är fel inställt. Sändaren är inte på. Batterierna är tomma. Trottelreversen är i fel läge. Trotteltrimmen är ej centrerad. Batteriets spänning är för låg. Justera trim. Programmera reglaget om. Sätt på sändaren. Ladda och/eller byt batterierna. Byt trottelreversens läge. Centrera trim. Ladda eller byt batteri. Motorn och reglaget blir mycket heta. För stor utväxling. Byt till mindre pinjondrev! Drevavståndet är för litet. Smuts på lagerytor. Justera avstånd. Kontrollera och justera. För mer information se tekniska råd under modellen på 17 RAGE VE

18 7 Turvallisuus Säkerhet Lue käyttöohje läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Läs igenom instruktionerna före du tar i bruk modellen. Käsittele työkaluja varovasti. Hantera verktyg aktsamt. Tarkista aina paristojen napaisuus. Älä käytä keskenään erilaisia paristoja. Kontrollera alltid batteriernas polaritet. Använd inte olika batterier tillsammans. Paristoja/akkuja ei saa purkaa. Ne voivat mennä oikosulkuun ja aiheuttaa räjähdysvaaran. Batterier får ej tas i sär. De kan kortslutas och förorsaka sprängningsfara. Älä käytä mallia normaalin liikenteen seassa. Använd inte modellen bland normal trafik. Moottori ja nopeudensäädin voivat tulla hyvin kuumiksi ajon aikana. Varo polttamasta itseäsi. Motorn och fartreglaget kan bli mycket heta vid körning. Se upp för brännskador. Älä työnnä sormiasi tai muuta vastaavaa mallin liikkuvien osien joukkoon. Lämna inte fingrarna el.dyl. mellan delar som rör på sig. Älä säilytä laitetta kosteissa ja/tai kuumissa tiloissa. Förvara ej apparaten i fuktiga och/eller heta utrymmen. Älä aja autolla ilman koria. Kör ej utan kaross. Pidä osat, paristot ja akut poissa lasten ulottuvilta. Ei! Nej! Förvara delar och batterier oåtkomligt för barn. Muista aina ajon jälkeen sammuttaa auto ja ohjain. Ajon jälkeen myös akku pitää irroittaa autosta muuten akku saattaa tyhjentyä liiaksi ja sen uudestaan lataaminen ei enää onnistu! Stäng alltid av bilen och sändaren efter körning. Batteriet måste också tas loss från bilen, annars kan batteriet urladdas för mycket. Då kan batteriet inte längre laddas om! 18 RAGE VE

19 8 Varaosakuvat Reservdelsbilder Etu- ja takatasauspyörästöt Fram- och bakdifferentialer 8:1 8: FA BRG VS001 Delarnas priser och bilder finns på 85 VZ VZ VZ VZ VZ VZ VZ VZ VZ VZ VS VS x12mm(TP F/H) 2.6x12mm(TP F/H) 89 BRG008 Osien kuvat ja hinnat netissä FA007 Servosäästäjä Servosparare 8:2 8:2 23 FA FA FA303 3X20mm 201FA FA FA FA FA X20mm 67 FA FA FA FA FA FA RAGE VE

20 3x10mm(F/H Alusta 8:3 8:3 Chassi 3x20mm(TP) 3x8mm 3x18mm(TP F/H) 3x12mm(TP) 51 FA205 A A 66 FA213 3x15mm (TP F/H) 16 FA204 3x10mm(F/H) 20 RAGE VE 3x10mm(TP F/H) 52 FA205 3x15mm(TP F/H)

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E]

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E] C-X30/X300 CD-ÄXLARE CD-AITAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LT0406-004A [E] C-X30 COMPACT DISC CANGER 12 DISC JC 1099MNMMDWJES SW, FI SENSKA SUOMI Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov.

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov. Lipovacuum - enkelt men verksamt Vi gratulerar dig till ditt inköp av Lipovacuum. Med Lipovacuum får du alla fördelarna med Lipo-Dermology utan att behöva gå på kostsamma salongbehandlingar. Lipo-Dermology

Lisätiedot

SE - 2-19 FI - 20-37 DK

SE - 2-19 FI - 20-37 DK SE - Monterings- och bruksanvisning anpassat till svenska säkerhetskrav 2-19 FI - Asennus- ja käyttöohje mukautettu suomalaisiin turvavaatimuksiin 20-37 DK - Monterings- og brugervejledning tilpasset Danske

Lisätiedot

KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI

KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI KOMFORT OCH SÄKERHETSUTRUSTNING TILL DIN HUSVAGN MUKAVUUS- JA TURVALLISUUSVARUSTEITA MATKAILUVAUNUUSI www.al-ko.se www.al-ko.no www.suomi.al-ko.se ATC - AL-KO Trailer Control Innovativ säkerhetsteknik

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET...2 3. RAKENNE...3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5

Lisätiedot

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill TORNADO 221294 gr4;:>12sfefmhlr Valmistuttaja / Tillverkat för / Tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, FINLAND SISÄLLYS Turvaohjeet 4 Kuvitettu osaluettelo 6 Kokoamisohjeet

Lisätiedot

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 INNEHÅLL 1. Förord och tillverkningsnummerplåt...6 2. Allmän presentation, billtyper och teknisk data...8 3. Säkerhetsinstruktioner....14

Lisätiedot

Turvallisuusvarotoimet

Turvallisuusvarotoimet Sisältö Turvallisuusvarotoimet... 2 Ympäristötietoa... 3 Sisältyvät lisäosat... 3 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 4 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 4 TV.n kaukosäätimen tarkasteleminen... 5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana.

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana. KÄYTTÖOHJE 4870(MALLI I240C) 4881(MALLI IAR230C) Ionisoiva 4973(MALLI PADC240) 4985(MALLI PAR230C) Optinen Malli 4870 Malli 4881 Malli 4973 Malli 4985 PALOVAROITTIMEN KUVAUS Ionisoiva 230V AC -palovaroitin

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 AlfaPlus 50 PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076 Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 kuva/bild 1 1 3 412-512 21,5 369-469 21,5 2 258 31

Lisätiedot

Käyttöohje. Bruksanvisning

Käyttöohje. Bruksanvisning FI SE EN Käyttöohje Bruksanvisning Instruction Manual Verkkokauppa.com Oy, 2009. All rights reserved. GPS-navigaattori Käyttöopas Verkkokauppa.com Oy, 2009. Kaikki oikeudet pidätetään 1 Johdanto Onnittelut

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11)

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11) KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING (1/11) POLAR E30 & E50 ÖLJYKÄYTTÖISET LÄMMINILMAKEHITTIMET OLJE-ELDADE VARMLUFTPANNOR 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS It is ensured through

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Comfort Contego Bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder denna produkt. Sverige Danmark Suomi Comfort Contego T800 Sändare Comfort Contego R800 Mottagare Innehållsförteckning Sida Introduktion

Lisätiedot

NB HOME. Design & Quality. 2012 Nordblast Ltd 1

NB HOME. Design & Quality. 2012 Nordblast Ltd 1 NB HOME Design & Quality 2012 Nordblast Ltd 1 1. Gratulerar ONNittElut till ett lyckat valinnasta Nordblast NB Home Home-sodapistolen soodapistooli on är uskomattoman praktisk kätevä och monipuolinen mångsidig

Lisätiedot

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.1 ELHO EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump 933853 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen SUOMI

Lisätiedot

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50 HRVI M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 oiler, 26 Pro, 36, 50 Puulämmitteisen kiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för vedeldad bastuugn M1 M3 20 Pro 20 ES Pro/S 20 oiler 26 Pro 36

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

C100 Användarmanual Käyttöohje

C100 Användarmanual Käyttöohje C100 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! Kaffepip Kahvisuukappale

Lisätiedot