SÄHKÖAUTOT MENESTYKSEN KESKEISET EDELLYTYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖAUTOT MENESTYKSEN KESKEISET EDELLYTYKSET"

Transkriptio

1 SÄHKÖAUTOT MENESTYKSEN KESKEISET EDELLYTYKSET

2 Fortum ja Nokia Siemens Networks tekevät yhteistyötä monialaisessa suomalaisessa tutkimusohjelmassa Energiamarkkinat ovat muutosvaiheessa ja monet tekijät ohjaavat kehitystä kohti nykyaikaista sähkönjakeluverkkoa, josta usein käytetään nimitystä älykäs sähköverkko. Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat on monialainen suomalainen tutkimusohjelma, joka tutkii älykkääseen sähköverkkoon liittyviä näkökohtia. Fortum ja Nokia Siemens Networks tekevät tutkimusohjelmassa yhteistyötä keskittymällä sähköajoneuvoihin ja niihin liittyviin keskeisiin haasteisiin. Yleiskatsaus sähköautoihin Sähköautojen edut Alhaisten päästöjen ja hyvän saatavuuden ansiosta sähköstä on tulossa halutuin vaihtoehtoinen energianlähde liikenteeseen. Päästöt ovat alhaisia erityisesti silloin, kun sähköntuotannossa käytetään vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia energialähteitä, kuten vesi-, ydin-, tuuli- tai aurinkovoimaa. Lisäksi sähkön jakeluverkko on kattava ja tuotantotehoa on mahdollista lisätä tarvittaessa. Sähköautojen käyttökustannukset ovat alhaiset, koska sähkön hinta on edullinen (esimerkiksi Suomessa noin 10 senttiä/kwh), sähkömoottorit ovat tehokkaita ja vähäinen huollontarve pitää sähköautojen huoltokulut alhaisina. Keskeiset edellytykset sähköautojen laajempaan käyttöönottoon 1. Suorituskykyisiä sähköautoja kilpailukykyiseen hintaan. Autonvalmistajat ovat ottamassa haasteen vastaan; useita malleja on kehitteillä tai tulossa markkinoille. Tarjolla on sekä täysin sähköllä toimivia ajoneuvoja että ladattavia hybridiautoja. 2. Autonvalmistajien ja kuluttajien taloudellisen tilanteen paraneminen. Useiden Euroopan maiden hallitukset ovat jo ryhtyneet toimiin sähköautojen kysynnän turvaamiseksi. Tavoitteena on tukea ympäristöystävällisten autojen valmistajien taloutta esimerkiksi verotuksen, tuetun rahoituksen tai tutkimuksen ja kehityksen yhteishankkeiden avulla. 3. Standardit. Standardointi edistää sähköajoneuvojen nopeaa käyttöönottoa ja kestävää markkinaosuutta. Standardoinnista on hyötyä kuluttajille, energiayhtiöille ja autonvalmistajille. Teollisuusstandardeja tarvitaan muun muassa liittimille ja kaapeleille sekä sähköautojen lataamisessa tarvittavan tietoliikenteen yhteyskäytännöille.

3 Näkökulmia latausverkon infrastruktuuriin Älykkään sähköverkon rooli on tärkeä ladattavien sähköajoneuvojen menestykselle. Suomessa ja Ruotsissa olemassaolevat sähkönsiirto- ja jakelujärjestelmät sekä talojen sähköasennukset tukevat sähköajoneuvojen laajaa käyttöä. Älykkään latausjärjestelmän avulla lataus voidaan määrittää tapahtuvaksi alhaisen kuormituksen aikana, jolloin latauksesta aiheutuva lisäkuormitus ei kasvata huippukulutusta. Ladattavat sähköautot osana älykästä kotia Tulevaisuudessa talouksien odotetaan yhä enemmän kuluttamisen ohella myös tuottavan energiaa, esimerkiksi aurinkopaneeleilla tai pienillä tuulivoimaloilla, ja syöttävän yli jäävän sähkön jakeluverkkoon. Tätä uusiutuvaa energiaa voidaan käyttää kodin sähkölaitteissa tai sillä voidaan ladata asukkaiden sähköautoja. Julkisen infrastruktuurin lisärakentaminen Latauspisteet tulee sijoittaa sinne, minne sähköajoneuvoja tavallisesti pysäköidään: kotien, työpaikkojen sekä ostoskeskusten ja harrastuspaikkojen yhteyteen. Hitaan ja nopean latauksen yhdistelmä tarjoaa tyypillisiin ajotottumuksiin soveltuvan, kustannustehokkaan ratkaisun Lataustekniikan tämänhetkiset mahdollisuudet Latausaika kw Latausaika tyhjästä täyteen (1) min Erittäin nopea Vastaa nykyistä tankkausta huoltoasemalla Erittäin nopea DC-lataus auton ulkopuolisella laturilla Vaihto Asiakkaan näkökulma Vastaa nykyistä tankkausta huoltoasemalla Akun vaihto min Nopea Selvästi hitaampi kuin nykytankkaus huoltoasemalla DC-lataus auton ulkopuolisella laturilla 10 3 h Keskinopea Rajalliset hyödyt suhteessa peruslataukseen 400V 3-vaiheinen AC-lataus h Hidas Hidaslataus on perusvarustuksena kaikissa ladattavissa autoissa 230V 1-vaiheinen AC-lataus Huomio: (1), aika kun ladataan 30kWh akku tyhjästä täyteen Kuluttajan kannalta houkuttelevimmat latausratkaisut ovat hidas lataus kotona ja erittäin nopea lataus, joka on mahdollista 5 6 vuoden kuluttua. Kun yksityishenkilö ajaa arkisin tavallisesti km päivässä, sähköajoneuvot ovat jo nykyisellä kilometrin latausvälillä varteenotettava vaihtoehto. Pitkiä ajomatkoja varten pääteiden varsille olisi saatava riittävän tiheä latausasemaverkosto, ja latausajan tulisi vastata polttonesteen tankkaukseen kuluvaa aikaa.

4 Käyttökokemus Sähköautojen latausinfrastruktuurilla ja siihen liittyvillä palveluilla on tärkeä rooli miellyttävän käyttökokemuksen luomisessa. Kuluttajien tulee voida ladata ajoneuvonsa haluamassaan latauspisteessä ja maksamisen tulee olla helppoa. Tätä varten kehitetään tekniikoita ja liiketoimintarakenteita, joiden ominaisuudet saattavat monessa suhteessa muistuttaa matkaviestinmarkkinoilta tuttuja malleja. Autonomistaja voisi esimerkiksi solmia sopimuksen palveluntarjoajan kanssa samaan tapaan kuin matkapuhelinasiakkaat. Hän voisi käyttää eri operaattorien latauspisteitä ja maksaa joustavasti. Käyttäjän tunnistukseen on saatavilla useita menetelmiä (esimerkiksi SIM- tai RFID-kortit), mahdollisia maksutapoja on useita (esimerkiksi eritelty kuukausilaskutus, prepaid-kortti, mikromaksu) ja palveluntarjoajien väliset suoritukset voivat perustua tarkkoihin käyttötietoihin. Tietoliikennesektorilla on valmiina tällaiseen ajoneuvojen latausinfrastruktuuriin tarvittava kokemus, standardit ja tekniikat (esimerkiksi verkkovierailu). Sähköautot tarjoavat myös sähköntoimittajille ainutlaatuisen tilaisuuden luoda uusia asiakassuhteita ja kerätä tietoa kulutustottumuksista ja kuluttajien käyttäytymisestä. Näiden tietojen avulla yritykset voivat kehittää palveluaan ja tarjoomaansa sekä parantaa liiketoiminnan tulosta. Sähköautoihin liittyviä palveluja kehitettäessä voidaan soveltaa tietoliikennesektorilla hyväksi havaittuja tekniikoita. Nokia Siemens Networks pyrkii soveltamaan hyväksi havaittuja käyttäjätietojen hallinnan ja reaaliaikaisen laskutuksen ratkaisujaan ja kehittämään niiden pohjalta kuluttajaystävällisen ja joustavan teknisen infrastruktuurin sähköautoja varten. Näiden ratkaisujen avulla on mahdollista kehittää nopeasti uusia palveluja ja laskutustapoja kuluttajille, reaaliaikainen clearingjärjestelmä yritysten välille, yhtenäinen käyttökokemus sekä automatisoitu asiakaspalvelu ja luoda siten vahva ja kehityskelpoinen infrastruktuuri kaikille sähköautoille. Sähköautojen joustava latausympäristö Älykäs sähköverkko Latauspiste Tietoliikenneverkko Taustajärjestelmät (tietokanta, hinnoittelu/laskutus) Informaatiopalvelut

5 Johtopäätökset Sähköautot saavuttavat vahvan aseman Euroopassa vain, jos sähköauto on mahdollista ladata millä tahansa eurooppalaisella latausasemalla. Tämä edellyttää yhteensopivuuden varmistamista standardoinnilla. Standardoinnista on hyötyä kuluttajille, energiayhtiöille ja autonvalmistajille. Kun käytössä on yhteinen ratkaisu, ei tarvita sovittimia tai erilaisia kaapeleita. Kustannussäästöjä syntyy esimerkiksi kehitys- ja standardointikustannusten jakamisesta sekä siitä, että uusia latausjärjestelmiä ei tarvitse asentaa jälkikäteen. Lisäksi se tukee sähköajoneuvojen nopeaa markkinoille tuloa. Viranomaisilla ja valtioilla on tärkeä rooli sähköajoneuvojen käyttöönoton edistämisessä. Alkuvaiheessa sähköajoneuvot ovat suhteellisen kalliita, joten tarvitaan myös taloudellisia kannustimia esimerkiksi verohelpotuksia tai muita maakohtaisia etuja. Fortumin ja Nokia Siemens Networksin yhteistyön tavoitteena on luoda sähköajoneuvojen latausjärjestelmä ja tehdä maksujärjestelmästä mahdollisimman helppokäyttöinen. Käytäntö voisi olla samanlainen kuin matkapuhelimilla: asiakkaat soittavat puheluja ja käyttävät muita palveluja missä tahansa ovatkin (esimerkiksi kaikkialla Euroopassa) ja heidän oma palveluntarjoajansa laskuttaa heitä todellisen käytön mukaan. Samaan tapaan asiakkaat voisivat ladata sähköautonsa haluamallaan latausasemalla, ja maksu käytetystä sähköstä perittäisiin asiakkaan oman sähköyhtiön laskutuksen yhteydessä. Ratkaisu voisi perustua jo käytössä oleviin älykortteihin, RFID-tunnisteisiin tai matkapuhelimiin.

6 Fortum Fortum on yksi Pohjoismaiden, Venäjän ja Itämeren alueen johtavista energiayhtiöistä. Sen liiketoimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. Fortumin tavoitteena on olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä. Fortumin monipuolinen tuotantorakenne hyödyntää useita energianlähteitä ympäristömyötäisellä tavalla. Fortum pyrkii jatkuvasti parantamaan kilpailukykyään ilmastoasioissa, ja sen tavoitteena on pysyä Euroopan vähäpäästöisimpien energiayhtiöiden joukossa. Fortum edistää sähköautojen käyttöä Suomessa ja Ruotsissa yhteistyössä Espoon ja Tukholman kaupunkien kanssa. Tavoitteena on luoda latauspisteverkosto, joka mahdollistaa ladattavien sähköajoneuvojen käyttöönoton. Käytännössä tämä edellyttää sähköajoneuvojen tarvitseman infrastruktuurin suunnittelua ja kehittämistä. Siihen kuuluvat sekä latauspisteet että erilaiset maksutavat. Nokia Siemens Networks Nokia Siemens Networks on yksi maailman johtavista tietoliikennealan toimittajista. Yrityksen keskeisiä arvoja ovat innovaatio ja kestävä kehitys. Se tarjoaa täyden valikoiman matka- ja lankapuhelin- sekä yhdistettyä verkkotekniikkaa ja lisäksi asiantuntijapalveluja, mukaan luettuna konsultointi-, järjestelmäintegraatio-, käyttöönotto- ja ylläpitopalvelut. Nokia Siemens Networks kuuluu energiasektorin johtaviin liitettävyysratkaisujen toimittajiin, ja sen tavoitteena on tarjota laajaa kattavien verkkoympäristöjen asiantuntemustaan kasvavilla älykkäiden energiaratkaisujen markkinoilla nykyisiä hinnoittelu-, laskutus- ja välitys- sekä palvelun- ja verkonhallintaratkaisujaan hyödyntäen. Nokia Siemens Networks tutkii sähköajoneuvojen informaatio- ja tietoliikenneteknisiä ratkaisuja. Tavoitteena on kehittää tietoliikennealan yleisiin käsitteisiin perustuva helppokäyttöinen auton lataus- ja maksujärjestelmä. Fortum 2010

Sähköautojen latausverkon yleissuunnittelu

Sähköautojen latausverkon yleissuunnittelu Ünsal Yurdakul Sähköautojen latausverkon yleissuunnittelu Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 5.12.2013 Työn

Lisätiedot

Sähköautojen älykäs lataus tilannekatsaus keväällä 2013

Sähköautojen älykäs lataus tilannekatsaus keväällä 2013 Sähköautojen älykäs lataus tilannekatsaus keväällä 2013 Leona Silberstein Helsingin yliopisto Raila Heiskanen STOK Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Posintra Oy Leona Silberstein, Helsingin

Lisätiedot

pakoputkelle! Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon. 8 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26

pakoputkelle! Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon. 8 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26 Fortum 3 2009 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26 VIERAILULLA VIHREÄSSÄ TOIMISTOSSA 16 HENKILÖKUVASSA ANNE BRUNILA 22 Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon.

Lisätiedot

Ladattavat autot. kiinteistöjen sisäisissä sähköverkoissa -suositus

Ladattavat autot. kiinteistöjen sisäisissä sähköverkoissa -suositus Ladattavat autot kiinteistöjen sisäisissä sähköverkoissa -suositus ESIPUHE Ilmastonmuutoksen torjunta on yksi tulevaisuuden suurimmista haasteista Sähköautot ovat yksi keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Sähköajoneuvot Suomessa - selvitys

Sähköajoneuvot Suomessa - selvitys Sähköajoneuvot Suomessa - selvitys 6.8.2009 Sisällysluettelo ALKUSANAT...4 YHTEENVETO...6 1. JOHDANTO...10 1.1. SÄHKÖAJONEUVOJEN KÄSITTEET...11 2. SÄHKÖAJONEUVOJEN MAHDOLLISUUDET...14 2.1. TARVE SÄHKÖAUTOILLE...14

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat Yhtiökokous 2010 1 (8) Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat Ärade ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar Tänä vuonna minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi

Lisätiedot

Ladattavan ajoneuvon ostajan opas

Ladattavan ajoneuvon ostajan opas Ladattavan ajoneuvon ostajan opas Toimitus: Lauri Saviranta, Tuomas Saikkonen, Sanna Nopanen, Joona Forss Taitto ja kuvitus: Lauri Saviranta, Tuomas Saikkonen Tilaaja: Pääkaupunkiseudun sähköinen liikenne

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN SÄHKÖISEN LIIKENTEEN STRATEGIA KÄYTTÖÖNOTTOSELVITYS

TAMPEREEN KAUPUNGIN SÄHKÖISEN LIIKENTEEN STRATEGIA KÄYTTÖÖNOTTOSELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN SÄHKÖISEN LIIKENTEEN STRATEGIA KÄYTTÖÖNOTTOSELVITYS KÄYTTÖÖNOTTOSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Päivämäärä 07/04/2014 Laatija Tarkastaja Pekka Stenman, Timo Hänninen, Sini

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä 2012 2 EnergyVaasa on yksi puhtaamman maailman tekijöistä maailman, jossa energiaa tuotetaan ympäristön kannalta kestävin menetelmin ja käytetään

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon TOUKOkuu 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä Pääkirjoitus Hyvät

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä ABB OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

power Viro näyttää mallia liikenteen sähköistämisessä

power Viro näyttää mallia liikenteen sähköistämisessä power 2 12 ABB Oy:n asiakaslehti Viro näyttää mallia liikenteen sähköistämisessä Aino-Kaisa Saarinen muuttaa älykkääseen kotiin 7 Huippuhiihtäjän uuteen taloon KNX-taloautomaatiotekniikkaa Fenno-Skan 2

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

sähkö j elektroniikka j automaatio j energia j tietoliikenne j valo Sähköauto kiihdyttää haastajan asemiin

sähkö j elektroniikka j automaatio j energia j tietoliikenne j valo Sähköauto kiihdyttää haastajan asemiin Sähkö sähkö j elektroniikka j automaatio j energia j tietoliikenne j valo 062012 Tele Sähköauto kiihdyttää haastajan asemiin Sähköalan hiilijalanjälki hahmottui Pariisissa Tavallisen digitelevision lähtölaskenta

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen puree

Suomalainen osaaminen puree VTT 1.2012 Lehti tieteestä, teknologiasta ja liiketoiminnasta Suomalainen osaaminen puree sähköä AUTOihin! s. 20 PAINETUN ÄLYN EDELLÄKÄVIJÄ s. 52 ENERGIAA KIERRÄTYSPOLTTOAINEESTA s. 66 tiede VTT tekee

Lisätiedot

Skills & attitude. Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin. Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy Tanskassa:Ikea ja aurinkoenergia

Skills & attitude. Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin. Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy Tanskassa:Ikea ja aurinkoenergia Combining Skills & attitude Orbion Consultingin lehti Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin 870 miljoonan euron kaapeli Ruotsin jättiinvestoinnin syyt Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 339 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Energian kuluttajien aseman

Lisätiedot

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi Nokia vuonna 2014 Me Nokiassa olemme innostuneita siitä, mihin teknologia meitä johtaa. Visioimme maailmaa, jossa teknologia sulautuu osaksi elämäämme. Teknologiaa, joka toimii meitä varten, huomaamattomasti

Lisätiedot

Sähköauto tulee! - Kuluttajien odotuksia sähköautoista

Sähköauto tulee! - Kuluttajien odotuksia sähköautoista Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Kuluttajaekonomia Sähköauto tulee! - Kuluttajien odotuksia sähköautoista Maisterin tutkielma kuluttajaekonomiassa maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoa

Lisätiedot

Paikallisten energiaresurssien hallinta hajautetussa energiajärjestelmässä

Paikallisten energiaresurssien hallinta hajautetussa energiajärjestelmässä ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2284 Janne Valkonen, Teemu Tommila, Lauri Jaakkola, Björn Wahlström, Pekka Koponen, Seppo Kärkkäinen, Lauri Kumpulainen, Pekka Saari, Simo Keskinen, Hannu Saaristo & Matti Lehtonen

Lisätiedot