VELI-MATTI LUUKKO MAINOSRAHOITTEISTEN WWW-SIVUSTOJEN VERKKOLIIKENTEEN ANALYSOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VELI-MATTI LUUKKO MAINOSRAHOITTEISTEN WWW-SIVUSTOJEN VERKKOLIIKENTEEN ANALYSOINTI"

Transkriptio

1 VELI-MATTI LUUKKO MAINOSRAHOITTEISTEN WWW-SIVUSTOJEN VERKKOLIIKENTEEN ANALYSOINTI Kandidaatintyö Tarkastaja: Pekka Uotila

2 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan koulutusohjelma LUUKKO, VELI-MATTI: Mainosrahoitteisten www-sivustojen verkkoliikenteen analysointi Kandidaatintyö, 24 sivua Kesäkuu 2010 Pääaine: Tietoliikennetekniikka Tarkastaja: Pekka Uotila Avainsanat: Verkkoliikenne, mainosrahoitteinen, www Mainosrahoitteiset www-sivustot muodostavat suuren osan Internetin sivustoista. Mainokset ovat elinehto sivustoille, mutta ne lisäävät käyttäjän verkkoliikennettä, joissain tapauksissa jopa häiritsevästi. Tässä työssä tutkitaan muutamien tällaisten www-sivustojen liikennettä ja analysoidaan sitä protokollaanalysaattorien avulla. Työ jakaantuu kahteen osaan: Taustatutkimuksessa selvitetään mainosrahoitteisten www-sivustojen perusperiaatteita. Tutkimusosassa selvitetään, kuinka paljon erilaisten suosittujen mainosrahoitteisten www-sivustojen etusivujen mainokset lisäävät käyttäjän verkkoliikennettä. Tutkimus osoittaa, että joillakin www-sivustoilla melkein jopa puolet verkkoliikenteestä johtuu mainonnasta. Hitaammilla yhteyksillä tämä häiritsee huomattavasti sivuston lataamista.

3 SISÄLLYS 1 Johdanto Mainosrahoitteiset www-palvelut Mainonnan kategoriat Kohdistettu mainonta Tietoa keräävät tahot Tietojen kerääminen ja käyttö Mainostuksen hinnoittelu Lataamiskertoihin perustuva hinta Toistamiskertoihin perustuva hinta Napsautuksiin perustuva hinta Tapahtumiin perustuva hinta Tutkimus Tutkimuskohteet Tutkimusympäristö Käytetyt työkalut Mittaus Tulosten analysointi Verkkoliikenteen tulkinta Tietoja verkkoliikenteestä Tietoja mainoksista Tulokset Mainosten osuus verrattuna hyötydataan Suomalaiset iltapäivälehdet Suomalaiset tietotekniikka-aiheiset sivustot Blogit Ulkomaiset uutissivustot Sivustojen lataaminen laajakaistayhteydellä Yhteenveto Lähteet III

4 IV TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT DNS Flash Luokiteltu mainos Microsoft Network Monitor TCP UDP Wireshark Domain Name System, käytetään muuntamaan verkkotunnuksia IP-osoitteiksi. Adoben kehittämä ympäristö, jolla voidaan luoda multimediaesityksiä esimerkiksi verkkosivustoille. Markkinointimenetelmä, jossa mainostaja maksaa yritykselle siitä, että heidän tuotteensa tai palvelunsa näkyy yrityksen tuottamilla listoilla. Esimerkiksi keltaiset sivut. Protokolla-analysaattori Transmission Control Protocol, yhteydellinen tiedonsiirtoon käytetty protokolla. User Datagram Protocol, yhteydetön tiedonsiirtoon käytetty protokolla Protokolla-analysaattori

5 1 JOHDANTO Suuri osa Internetin www-sivustoista on mainosrahoitteisia. Mainokset lisäävät huomattavasti sivustoilta aiheutuvaa verkkoliikennettä. Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on pienen otoksen avulla saada kuva erilaisista mainosrahoitteisista www-sivustoista ja niiden mainosten aiheuttamasta verkkoliikenteestä. Työssä tutkitaan kahdeksan suositun www-sivuston verkkoliikennettä vertaamalla niiden sisältämän mainosdatan suhdetta varsinaiseen hyötydataan. Työssä perehdytään taustatutkimuksena myös mainosrahoitteisten www-sivustojen perusperiaatteisiin. Selvityksen aiheina ovat mainonnan kategoriat, kohdistettu mainonta ja mainonnan hinnoittelu. Tutkimuksessa käytettiin kahta protokollaanalysaattoria, joiden avulla sivuston verkkoliikennettä analysoitiin. Työkaluihin ja tutkittuihin www-sivustoihin tutustutaan luvussa 3. Luvussa 4 on kerrottu työn suorituksen menetelmistä ja datan luokittelusta. Työn tulokset ovat esiteltyinä luvussa 5. Tulokset esitellään sivustoittain vertaamalla niiden mainoksista aiheutuvaa verkkoliikennettä varsinaiseen hyötydataan. Samassa luvussa on vielä pohdittu mainosten lisäämää latausaikaa normaalilla laajakaistayhteydellä.

6 2 MAINOSRAHOITTEISET WWW-PALVELUT Internet-mainonnan arvo on kasvanut nopeasti viime vuosina. Yhdysvalloissa Internetmainonnan vuosittainen arvo on noussut vuoden ,0 miljardista dollarista 22,7 miljardiin dollariin vuoteen 2009 mennessä. Internet onkin kohonnut Yhdysvalloissa jo kolmanneksi arvokkaimmaksi mainosmediaksi television ja sanomalehtien jälkeen. [1] 2.1 Mainonnan kategoriat Internetin käyttäjä kohtaa mainonnan nykyään jatkuvasti. Ponnahdusikkunat ja bannerit ovat mainonnan näkyvimpiä menetelmiä. Mainoksia sijoitellaan www-sivustoille todella paljon. Mainokset voivat sisältää tavallisen kuvan tai kuten nykyään enenevissä määrin animaation tai ohjelmoidun esityksen, joka saattaa sisältää liikkuvan kuvan lisäksi myös ääntä. Hakukonepalveluissa mainontaa kohdataan myös varmasti. Mainosrahoitteisille sivustoille mainokset ovat elinehto, mutta ne saavat myös sivustot näyttämään sekavilta. Sivustoilla voi olla yhtäaikaisesti bannereita sivun ylä-, sivu-, ja alalaidassa ja tekstin seassa. Lisäksi sivusto voi avata yhden tai useamman ponnahdusikkunan. Sekavuuden lisäksi nämä mainokset vaikeuttavat pieniresoluutioisella näytöllä sivuston lukemista ja hidastavat sivustojen aukeamista. Internet-mainonnan arvosta vuonna 2009 Yhdysvalloissa 47 % oli hakukonemainontaa ja 23 % bannerimainontaa. Muita arvokkaita mainontamenetelmiä olivat luokitellut mainokset 10 %:n ja interaktiiviset mainokset 7 %:n osuudella. [1] 2.2 Kohdistettu mainonta Kohdistettu mainonta on malli, jossa mainokset kohdistetaan sivun sisältöön tai itse käyttäjään. Internet-sivut keräävät tietoa Internetin käyttäjästä sekä mainostavista wwwsivustoista, jolloin ne pystyvät ennakoimaan, millaisia mainoksia ihmiset haluavat nähdä. Tällä tavoin pystytään merkittävästi lisäämään mainonnan tehoa, koska käyttäjille pystytään tarjoamaan mainoksia heidän omista mielenkiinnon kohteistaan sekä lähellä olevista yrityksistä Tietoa keräävät tahot Yahoo-palvelua käytti joulukuussa 2007 n. 158,6 miljoonaa uniikkia käyttäjää. Sinä aikana Yahoo keräsi keskimääräiseltä käyttäjältä tietoja 2520 kertaa. Näistä tiedoista keskimäärin hieman yli 800 kerättiin Yahoon omilta sivuilta ja loput noin 1700 kerättiin sivustoilta, joihin Yahoo myy mainoksia. Muita suuria tietojen kerääjiä olivat MySpa-

7 3 cen omistaja Fox Interactive Media, Aolin omistaja Time Warner Network sekä Google, Facebook ja Microsoft. Nämä luvut koostuvat niistä kerroista, kun käyttäjä esimerkiksi tekee sivustolla haun, näkee mainoksen, avaa sivun tai katsoo videon. [2] Liikevaihdoltaan ylivoimaisesti suurin Internet-mainostaja on Google. Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana Googlen Internet-mainonnan liikevaihto oli noin 5,3 miljardia dollaria. Yahoo liikevaihto oli samana aikana noin 1,4 miljardia dollaria Microsoftin ja Aolin liikevaihdon jäädessä alle miljardin dollarin. [3] Tietojen kerääminen ja käyttö Tyypillisimpiä tietoja, joita käyttäjiltä tai www-sivustoilta kerätään, ovat IP-osoite, käyttäjän erilaisiin hakuihin kirjoittamat hakusanat ja tiedot www-sivustoista ja niiden sisällöistä. IP-osoitteen perusteella voidaan rajata käyttäjän maantieteellinen sijainti tietylle alueelle suurimmassa osassa tapauksista ja kohdentaa mainontaa sen perusteella. Sijainnin selvittämisessä käytetään hyväksi esimerkiksi reitittimen DNS-nimen sisältämää maantieteellistä tietoa tai olemassa olevia tietokantoja, jotka sisältävät tietoa IPosoitelohkojen maantieteellisestä sijainnista [4]. Sijainnin perusteella paikalliset yritykset voivat helposti kohdentaa mainontansa koskemaan ainoastaan tietyltä alueelta tulevia Internetin käyttäjiä. Lisäksi sijainnin perusteella voidaan määrittää mainoksen kieli. Ylikansalliset yritykset voivat mainostaa käyttäjän omalla kielellä. Hakusanojen perusteella voidaan taas saada monenmuotoista tietoa käyttäjästä ja käyttäjän mieltymyksistä. Hakusanojen perusteella hakukoneet suorittavat ns. hakusanamainontaa eli kohdentavat mainokset sen perusteella, mistä asioista käyttäjät haluavat tietoa. Mainokset voivat esiintyä hakujen tulossivuilla erilaisissa bannereissa, ennen tuloksia tai tuloksia voidaan myös järjestellä siten, että mainostavat yritykset ovat haun ensimmäisinä. [5] Muiden www-sivustojen kuin hakukoneiden kohdennetussa mainonnassa on Googlen Adsense-ohjelma yksi merkittävimmistä. Google on nykyään yksi maailman merkittävimmistä mainosmedioista ja Adsense-ohjelma on yksi suosituimmista mainosohjelmista, jotka on tarkoitettu kaikenlaisille www-sivuille. Adsensen toiminta perustuu siihen, että www-sivulle sijoitettu JavaScript-koodi hakee tietoa sivustosta ja kohdistaa www-sivulla olevan mainonnan näin mahdollisimman hyvin vastaamaan sivun sisältöä. Koira-aiheisilla sivustoilla vieraileva käyttäjä näkee näin ollen varmasti mainoksia erilaisista koiratarvikekaupoista. [6] 2.3 Mainostuksen hinnoittelu Mainostamisesta www-sivustoilla voidaan maksaa eri tavoilla. Tietyissä tapauksissa edes mainoksen pelkkä näkyvä esilläolo ei tuo mainosrahaa sivustolle. Suurimmat www-sivustot tekevät mainossopimuksen suoraan mainostajien kanssa. Pienemmät sivustot voivat tehdä sopimuksen mainoksia välittävän yrityksen kanssa, jolloin tämä yritys tekee sopimukset mainostajien kanssa ja toimittaa mainokset sivustoille.

8 4 Yhdysvalloissa vuonna 2009 Internet-markkinoinnin arvosta 37 % oli lataamiskertoihin perustuvaa hinnoittelua, jota käsitellään kohdassa Suurin osa hinnoittelusta, yhteensä 59 %, perustui käyttäjän tekemiin tapahtumiin, joita käsitellään kappaleissa 2.3.2, ja Loput 4 % hinnoittelusta perustui kahden edellä mainitun menetelmän yhdistelmään. [1] Lataamiskertoihin perustuva hinta Tavallisimmassa Internet-mainonnassa mainostaja maksaa tietyn summan jokaisesta mainoksen latauskerrasta. Mainoksen hinta sovitaan tavallisesti cost per mille - periaatteella, mikä tarkoittaa, että mainostaja maksaa jokaisesta tuhannesta latauksesta. Tässä hinnoittelussa sivuston käyttäjä ei välttämättä edes näe koko mainosta, mikäli se aukeaa sivuston laitaan siten, että mainos ei mahdu aukeamaan hänen näytölleen. Lataamiskertoihin perustuvassa hinnoittelussa on siten riskinsä. Yritykset saattavat joutua maksamaan mainostuksesta ilman, että saavat merkittävää kontaktia asiakkaaseen Toistamiskertoihin perustuva hinta Mainoksen toistamiskertoihin perustuvassa hinnoittelussa eli pay per play -hinnassa mainostaja maksaa joka kerta, kun mainoksen sisältämä äänileike toistetaan. Äänileike voidaan toistaa automaattisesti sivustolle saavuttaessa tai silloin, kun käyttäjä itse toistaa sen esimerkiksi viemällä hiiren kursorin mainoksen päälle. Riskinä tässä hinnoittelussa on se, että käyttäjä ei edes kuule koko mainosta Napsautuksiin perustuva hinta Napsautuksiin perustuva hinta eli pay per click -mainonta tarkoitetaan sitä, että mainostaja maksaa tietyn summan jokaisesta klikkauksesta. Tässä maksutavassa mainostaja ei siis maksa siitä, että hänen mainoksensa nähdään vaan nimenomaan siitä, että mainosta napsautetaan, jolloin mainoksessa oleva linkki ohjaa mainostajan www-sivustolle. Pay per click -mainonnassa on yleisesti kaksi tapaa, jolla mainostajat maksavat klikkauksista. Ensimmäisessä tavassa mainostaja maksaa tietyn summan jokaisesta klikkauksesta. Summa voi vaihdella riippuen siitä, millä sivulla tai missä sivun kohdassa mainos sijaitsee. Toinen tapa on yleisesti käytössä hakukonemainonnassa. Mainostajat antavat tarjouksensa siitä, kuinka paljon he ovat valmiita maksamaan, että heidän mainoksensa tulee näkyviin tietyillä hakusanoilla. Hakukone päättää hakusanan ja tarjousten perusteella, mikä mainos näytetään ja missä kohdassa. [7] Tapahtumiin perustuva hinta Viimeinen hinnoittelumenetelmä on tapahtumiin perustuva hinnoittelu. Siitä käytetään myös nimitystä pay per action -mainonta, mikä tarkoittaa sitä, että mainostaja maksaa tietyn summan jokaisesta toiminnasta, minkä asiakas tekee mainoksen perusteella.

9 Tämmöisiä voivat olla esimerkiksi tuotteen osto tai uutiskirjeen tilaaminen. Tämä hinnoittelumenetelmä on selvästi riskittömin, koska mainostava yritys saa parhaimmissa tapauksissa myytyä tuotteen tai huonoimmassakin potentiaalisen asiakkaan. Tämä hinnoittelumenetelmä jaetaan monesti myös alakategorioihin perustuen siihen, millainen tapahtuma on. 5

10 3 TUTKIMUS Tässä tutkimuksessa tutkittiin, miten paljon erilaiset mainokset lisäävät verkkoliikennettä selailtaessa mainosrahoitteisia www-sivustoja. Tutkimukseen valittiin www-sivustoja, joiden kohderyhmät olivat erilaisia. Sivustot pyrittiin valitsemaan siten, että ne kuvaavat normaalin Internetin käyttäjän selaamia sivustoja. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan 77 % Internetin käyttäjistä lukee verkkolehtiä ja 42 % blogeja [8]. Tällä perusteella tutkimukseen valittiin sivustoja neljästä eri kategoriasta, jotka olivat suomalaiset iltapäivälehdet, suomalaiset tietotekniikka-aiheiset sivustot, blogit sekä ulkomaiset uutissivustot. 3.1 Tutkimuskohteet Tutkimukseen valittiin suosittuja www-sivustoja luvussa 3 mainituista kategorioista, kaksi jokaisesta. Tutkimukseen valitut sivustot on esitelty taulukossa 3.1. Taulukko 3.1 Tutkimukseen valitut www-sivustot. Www-sivusto Sivuston osoite Tietoja sivustosta Iltalehti Iltalehden Internet-sivut Ilta-Sanomat Ilta-Sanomien Internetsivut Tietokone Tietokone-lehden Internetsivut Digitoday Digitoday-verkkolehden kotisivu Nelliinan vaatehuone -blogi Sports Photo of the Day -blogi nelliina.indiedays.com Suosittu suomalainen muotiblogi Indiedayspalvelussa sportsphotooftheday.blogspot.com Suosittu urheilublogi Googlen Blogger-palvelussa Dailynews Los Angeles Daily News - lehden Internet-sivut Fox News Yhdysvaltalaisen Fox News -kanavan Internetsivut

11 Tutkimusympäristö Tutkimus suoritettiin Windows XP -ympäristössä ja Mozilla Firefox -selaimella. Selaimesta oli tyhjennettynä evästeet sekä väliaikaiset Internet-tiedostot. Lisäksi selaimessa ei käytetty minkäänlaisia ponnahdusikkunan- tai mainostenestotoimintoja Käytetyt työkalut Tutkimuksessa käytettyjä protokolla-analysaattoreita olivat Wireshark ja Microsoft Network Monitor. Molempien toiminta on käytännössä samanlaista, mutta Wiresharkin tarjoama monipuolisuus ja Microsoft Network Monitorin tarjoama selkeys ja helppokäyttöisyys sopivat tutkimuksessa hyvin yhteen. 3.2 Mittaus Mittaukset suoritettiin Tutkimukseen käytetyltä koneelta suljettiin muut suljettavissa olevat ohjelmat, jotka voisivat mahdollisesti käyttää verkkoa tutkimuksen aikana. Protokolla-analysaattorit käyttävät pakettivirroissa yhteensopivia tiedostomuotoja, joten mittaus suoritettiin käyttäen ainoastaan Wireshark-ohjelmaa. Mittauksessa ladattiin ainoastaan sivuston etusivu. Mittaus käynnistettiin ennen etusivun lataamisen aloittamista ja lopetettiin kunnes selain ilmoitti sivun ladatuksi ja sivustolta tuleva liikenne loppui. Mittauksen pakettivirrat tallennettiin analyysia varten. Lisäksi sivu itsessään tallennettiin tutkimuksen avuksi.

12 4 TULOSTEN ANALYSOINTI Tuloksien analysoinnissa käytettiin hyväksi protokolla-analysaattoreiden tarjoamia työkaluja. Wireshark-ohjelmalla sivuston pakettivirta pystyttiin erittelemään IP-osoitteen perusteella. IP-osoitteista selvitettiin osoitteen omistaja, mikäli mahdollista. Tietyissä tapauksissa IP-osoite johti suoraan mainostoimiston sivuille, jolloin voitiin varmistua, että kaikki sivustolta tuleva data on mainosdataa. Sivustojen mainokset ladattiin pääasiassa joko mainostoimiston tai suoraan mainostajan palvelimelta. Tutkituista kohteista ainoastaan Iltalehden sivustolla mainosdataa ladattiin samalta palvelimelta kuin hyötydataa. Microsoft Network Monitor -ohjelmalla yhteen IP-osoitteeseen suoritettua liikennöintiä pystyttiin analysoimaan. Microsoft Network Monitor osasi myös lajitella automaattisesti yhden IP-osoitteen liikenteen TCP-portin perusteella. Tästä oli apua varsinkin Iltalehden tapauksessa, jossa yhdestä IP-osoitteesta tulleita paketteja oli lajiteltava hyötydataksi ja mainoksiksi. Iltalehti oli tutkimuksen ainoa sivusto, joka latasi mainosdataa myös omilta palvelimiltaan. Kaikki muut seitsemän sivustoa latasivat kaiken mainosdatan muualta kuin omilta palvelimiltaan. Monissa tapauksissa pelkästä IP-osoitteesta ei saatu tarpeeksi tietoa, jotta sen perusteella olisi voitu tulkita, onko sivustolta ladattava data hyötydataa vai mainoksia. Näissä tapauksissa tutkittiin tarkemmin IP-osoitteesta ladattuja tiedostoja sekä HTMLkoodia. Ladatut tiedostot, kuten Flash- tai Javascript-tiedostot, kertoivat monessa tapauksessa datan laadusta. Flash-tiedostot olivat usein mainoksia. Javascript-tiedoston sisältö paljasti useissa tapauksissa, että sitä käytetään mainosten lataamiseen. Myös HTML-koodista voitiin tulkita datan laatua. Kuva 4.1. Kuvakaappaus Microsoft Network Monitor -ohjelmasta Kuvassa 4.1 on kuvakaappaus Microsoft Network Monitor -ohjelmasta. Kuvankaappauksessa on kaksi käyttäjän(ip-osoite ) HTTP-pyyntöä Emediatemainostoimiston palvelimelle(eas3.emediate.eu) sekä palvelimen HTTP-vastaukset näihin pyyntöihin. Pyynnöt koskevat kahta Flash-tiedostoa, jotka molemmat ovat mainoksia. 4.1 Verkkoliikenteen tulkinta Tutkimuksessa mainokset ja hyötydata rajattiin siten, että mainostukseksi tulkittiin kaikki mainokset, jotka olivat ko. sivuston ulkopuolisia mainoksia ja täten johtivat pois

13 9 tutkitulta sivustolta. Esimerkiksi Iltalehden sivuilla Monster-palvelun mainos tulkittiin mainokseksi, koska se johti monster.fi -sivustolle, vaikka sekä Iltalehti että Monster ovat Alma Median tuotteita. Tutkittavan sivuston alasivuille johtavat mainokset taas tulkittiin hyötydataksi. Mainosdataksi tulkittiin myös mainostukseen käytetyt evästeet. Evästeet lajiteltiin niiden alkuperän perusteella. Mainostoimistojen tai mainostajien sivuilta ladatut evästeet tulkittiin mainoksiksi. Evästeiden ohella myös klikkausten seurantaan tarkoitettujen sovellusten käyttämä verkkoliikenne tulkittiin mainosdataksi. Klikkausten analysointiin käytetyt ohjelmistot ovat yleisesti käytössä mainosrahoitteisilla www-sivustoilla ja niiden avulla tarkkaillaan sivuston vierailijan käyttäytymistä. Tällaisilla ohjelmistoilla mainostajat voivat analysoida, kuinka usein sivustolla vieraileva käyttäjä klikkaa heidän mainostaan. Syrjään jäävä mainos voidaan siirtää näkyvämpään paikkaan tai sitä voidaan muuttaa houkuttelevamman näköiseksi. Myös hakukoneoptimointia tarjoavien yritysten sivuilta aiheutunut verkkoliikenne tulkittiin kokonaisuudessaan mainosdataksi. Erilaiset kävijäanalysaattorit, kuten Google Analytics, tulkittiin taas hyötydataksi, koska niiden yleisin käyttötarkoitus on vierailijamäärän ja vierailijoihin liittyvien tietojen selvittäminen. DNS-kyselyt tulkittiin kokonaisuudessaan hyötydataksi, koska niitä käytetään verkkosivuston lataamiseen, eikä varsinaiseen mainostukseen. DNS-liikenteen määrä oli useissa tapauksissa alle prosentin luokkaa koko verkkoliikenteestä, joten tämä määrä ei ole kovin merkittävä. Myös muut erilaiset hyötysovellukset, kuten erilaiset hakukentät tai multimediasovellukset tulkittiin hyötydataksi, vaikka niiden tarjoaja saikin logonsa näkyville sivustolle. 4.2 Tietoja verkkoliikenteestä Sivustojen etusivujen koot vaihtelivat merkittävästi. Raskain etusivu oli Sports Photo of the Day -blogilla, jonka etusivun lataaminen käytti verkkoliikennettä yhteensä 4,23 megatavua ja koostui 5134 paketista. Pienin etusivu oli Digitoday-verkkolehdellä 0,83 megatavua koostuen 1433 paketista. DNS-kyselyitä lukuun ottamatta kaikki verkkoliikenne käytti TCP:tä. Molemmat ulkomaiset uutissivustot latasivat dataa 32 eri IP-osoitteesta, joista yksi oli DNS-palvelin. Nämä sivustot latasivat dataa tässä tutkimuksessa useimmista IPosoitteista. Vähiten IP-osoitteita verkkoliikenteessä käytti Nelliinan vaatehuone -blogi, jonka verkkoliikenne koostui kahdeksasta eri IP-osoitteesta tulleista paketeista. Näistä IP-osoitteista yksi kuului DNS-palvelimelle. Jokainen tutkimukseen valituista sivustoista käytti vähintään yhtä Googlen palvelinta etusivun muodostamiseen. Tämä kuvaa Googlen valta-asemaa Internetissä. Googlen palvelimilta ladattiin monia asioita. Google Analytics oli yleisesti käytössä oleva palvelu, kuten myös Googlen hakukenttä sulautettuna sivustolle. Monet sivustot latasivat myös Googlen palvelimilta mainoksia. Toinen suuri Internet-palveluita ja myös

14 10 mainoksia tarjoava yhtiö Yahoo näkyi ainoastaan Dailynews-uutissivuston verkkoliikenteessä. 4.3 Tietoja mainoksista Sivustoilla näkyvimpiä mainoksia olivat Flash-mainokset. Nämä mainokset olivat nähtävillä sivun laidoissa erilaisina bannereina. Tekstimuodossa olevia mainoksia oli myös nähtävillä. Varsinkin Googlen tarjoamat mainokset ovat pääsääntöisesti tekstimuodossa. Tekstimuodossa oleva mainos on verkkoliikenteen osalta parempi vaihtoehto, koska se ei tuota murto-osaakaan siitä liikenteestä mitä Flash-mainos. Tekstimuodossa olevien mainosten ongelma on niiden jääminen näyttävien Flash-mainosten varjoon. Interaktiiviset mainokset käyttävät verkkoliikennettä huomattavasti enemmän kuin muut mainokset. Tutkimuksessa interakviisia mainoksia olivat esimerkiksi Ilta-Sanomien sivuilla ollut pelisivuston mainos, jossa pystyi selailemaan sivuston tarjoamia pelejä, sekä Dailynews-uutissivustolla ollut kalenterisovellus, jolla käyttäjä pystyi etsimään tulevia tapahtumia. Yhdelläkään tutkituista sivustoista ei ollut käytössä ponnahdusikkunoita. Ponnahdusikkunoiden vähäiseen määrään voi osaltaan vaikuttaa myös nykyisten selaimien tarjoamat ponnahdusikkunoiden estoon tarkoitetut sovellukset, jolloin selain estää mainoksen näkymisen.

15 5 TULOKSET Tulokset on esitetty käyttäjän näkökulmasta, jolloin sisääntuleva data on käyttäjälle tulevaa dataa ja ulosmenevä data taas käyttäjän lähettämää. Tuloksissa datan koostumusta ei eritelty muuten kuin erityispiirteiden osalta. Erityispiirteet, kuten suuret mainokset, on mainittu sivuston tulosten kohdalla. Erityispiirteet näkyivät lähinnä sisäänpäin tulevassa datassa. Ainoastaan jotkin mainossivustot käyttivät enemmän verkkoliikennettä ulospäin menevään dataan kuin sisääntulevaan. Syitä tälle ei pakettivirtojen perusteella voitu selvittää. Tuloksissa on aluksi vertailtu jokaisen sivuston verkkoliikenteen jakautumista hyötydataan ja mainoksiin. Lopuksi on vielä pohdittu, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. 5.1 Mainosten osuus verrattuna hyötydataan Jokaiselta verkkosivulta analysoidun liikenteen perusteella luotiin kuvaajat, joista on nähtävissä hyötydatan suhde mainosdataan. Hyötydatan ja mainosten välinen suhde ei kerro mainosten määrää sivustolla, vaan ainoastaan verkkoliikenteen koostumuksen. Tuloksista kuitenkin huomataan, että mainosten prosentuaalisen määrän kasvaessa sivuston vaikeaselkoisuus lisääntyy. Jokaisella tutkimuksen sivustolla mainosdata koostuu yli 99-prosenttisesti käyttäjälle näkyvästä mainostuksesta. Klikkausten analysointiin ja hakukoneoptimointiin käytetyt ohjelmat sekä evästeet eivät siis lisänneet verkkoliikennettä merkittävästi Suomalaiset iltapäivälehdet Suomalaisten iltapäivälehtien kohdalla tulokset eroavat jonkin verran toisistaan. Ilta- Sanomien verkkoliikenne koostuu enemmän mainosdatasta kuin Iltalehden.

16 12 Kuva 5.1. Iltalehden sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva 5.2. Iltalehden ulosmenevän datan jakautuminen. Iltalehden sisään tulevan datan jakautuminen näkyy kuvassa 5.1. Huolimatta sivustolla olevista lukuisista mainoksista vain 9,5 % sisääntulevasta datasta oli mainosdataa. Tämä selittyy sillä, että sivustolla olevat mainokset olivat muutaman kymmenen kilotavun kokoisia bannereita. Lisäksi sivustolla olevien uutisotsikoiden ja niihin liittyvien kuvien määrä on todella suuri. Tästä johtuen mainosdatan osuus hyötydataan jää pieneksi. Kuvassa 5.2 nähtävä ulosmenevä liikenne on verrannollinen sisääntulevaan liikenteeseen. Kuva 5.3. Ilta-Sanomien sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva 5.4. Ilta-Sanomien ulosmenevän datan jakautuminen. Ilta-sanomien verkkoliikenteen jakautuminen on nähtävissä kuvissa 5.3 ja 5.4. Ilta-Sanomien käyttämä verkkoliikenne oli samankaltaista verrattuna Iltalehteen. Eron

17 13 näiden kahden sivuston välille teki Ilta-Sanomien sivuilla sijainnut interaktiivinen pelisivuston mainos, joka käytti verkkoliikennettä sisäänpäin melkein puolen megatavun verran. Ilman tätä yhtä mainosta verkkoliikenne olisi ollut hyvin Iltalehden kaltaista. Sama peli-sivusto tuotti noin 40 % kaikesta ulospäin suuntautuneesta mainosliikenteestä Suomalaiset tietotekniikka-aiheiset sivustot Suomalaiset tietotekniikka-aiheiset sivustot käyttivät tämän tutkimuksen sivustoista eniten verkkoliikennettä mainostukseen suhteessa koko liikenteeseen. Tämä selittyy myös osaltaan sillä, että kyseisten verkkosivustojen etusivut olivat tutkimuksen pienimpiä, jolloin hyötydatankin määrä jäi tutkituista sivustoista pienimmäksi. Nämä sivustot olivatkin käytettävyydeltään heikoimmat johtuen mainoksista. Molemmilla sivustoilla mainoksien sijoittelu oli sekavaa, joka teki etusivuista vaikeaselkoisia. Kuva 5.5. Tietokone-lehden sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva 5.6. Tietokone-lehden ulosmenevän datan jakautuminen. Tietokone-lehden kotisivuilla sisääntuleva data oli tutkimuksen sivuista eniten mainospainotteista. Datan jakautuminen on esitetty kuvassa 5.5. Datasta lähes puolet oli mainostuksesta johtuvaa. Ulosmenevä data oli jakautunut lähes samanlailla kuin sisääntulevakin. Tämä on esitetty kuvassa 5.6.

18 14 Kuva 5.7. Digitodayn sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva 5.8. Digitodayn ulosmenevän datan jakautuminen. Digitoday-lehden sisääntuleva data oli jakautunut lähes samanlailla kuin Tietokone-lehdenkin. Tämä nähdään kuvassa 5.7. Verkkoliikenne oli tosin jonkin verran vähäisempää kuin Tietokone-lehden tapauksessa, kokonaisuudessaan sisääntulevan datan määrä jäi 0,73 megatavuun. Ulosmenevän liikenteen jakautuminen nähdään kuvassa 5.8. Tämä oli ainut tutkimuksen kohteista, jossa mainosliikenteen määrä oli suurempi kuin hyötydatan. Tämä johtuu siitä, että muutamille mainossivustoille suuntautuneet TCP-yhteydet tuottivat enemmän ulospäin menevää verkkoliikennettä kuin muut TCPyhteydet Blogit Blogeissa oli tutkimuksen sivuista selvästi vähiten mainostusta, niin silmämääräisesti, kuin tutkimuksen mukaankin. Blogit käyttivät tämän tutkimuksen sivustoista etusivun muodostamiseen vähimmistä IP-osoitteista tullutta dataa. Nelliinan vaatehuone -blogin etusivun lataamiseen käytettiin kahdeksaa IP-osoitetta, joista yksi oli DNS-palvelin. Sports Photo of the Day -blogi latasi dataa yhdestä IP-osoitteesta enemmän eli yhteensä yhdeksästä.

19 15 Kuva 5.9. Nelliinan vaatehuone -blogin sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva Nelliinan vaatehuone -blogin ulosmenevän datan jakautuminen. Nelliinan vaatehuone -blogissa oli muutama iso mainos, joiden tiedostokoot olivat kuitenkin pieniä. Tästä syystä mainosten osuus verkkoliikenteestä jäi melko pieneksi. Kuvissa 5.9 ja 5.10 on esitetty blogin verkkoliikenteen jakautuminen. Verkkoliikenteestä noin 10 % johtui mainonnasta. Kuva Sports Photo of the Day - blogin sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva Sports Photo of the Day - blogin ulosmenevän datan jakautuminen. Sports Photo of the Day -blogin etusivu oli koko tutkimuksen suurin, mutta sen etusivulla oli kaikista tutkituista sivuista vähiten mainoksia. Sivuston suuri koko johtuu etusivuilla olevista lukuisista kuvista. Sisääntulevan datan jakautuminen on esitetty kuvassa Ulosmenevä data koostui hiukan enemmän mainosdatasta kuin sisääntuleva. Tämä on esitetty kuvassa 5.12.

20 Ulkomaiset uutissivustot Ulkomaisten uutissivustojen liikenteet erosivat jonkin verran toisistaan. Dailynews-uutissivusto oli tutkituista sivustoista selvästi enemmän mainospainotteinen. Kuva Dailynews-uutissivuston sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva Dailynews-uutissivuston ulosmenevän datan jakautuminen. Dailynews-uutissivusto latasi tutkimuksen sivuista eniten mainosdataa, yhteensä 1,08 megatavua, kuten nähdään kuvassa Suuri mainosdatan määrä johtui pääosin sivustolla olleesta kalenterisovelluksesta, joka mainosti erilaisia tapahtuma sekä mainoksille tarkoitettu videosovellus. Ulosmenevä liikenne, joka nähdään kuvassa 5.14, on verrannollinen sisäänmenevään dataan. Kuva Fox News -uutissivuston sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva Fox News-uutissivuston ulosmenevän datan jakautuminen.

21 Sivuston latausaika sekunteina 17 Fox News -uutissivuston datan jakautuminen sisääntulevassa ja ulosmenevässä verkkoliikenteessä on nähtävissä kuvissa 5.15 ja Sivuston liikenteessä on myös huomionarvoista se, että sivuston etusivua ladattaessa muodostetaan yhteys kahdeksaan eri Googlen palvelimeen. Osalta näistä palvelimista ladataan mainoksia ja osalta hyötydataa, kuten Google Analytics -palvelun tietoja. 5.2 Sivustojen lataaminen laajakaistayhteydellä Viestintäviraston mukaan laajakaistaksi luetaan tietoliikenneyhteydet, joiden tiedonsiirtonopeus on vähintään 256 kilobittiä sekunnissa [9] Iltalehti Ilta-Sanomat Tietokone Digitoday Nelliinan Vaatehuone Sports Photo of the Day 45 Dailynews Fox News Koko sivu Hyötydata Kuva Sivustojen latausaika 256 kbit/s nopeuksisella laajakaistayhteydellä. Kuvassa 5.17 on esitettynä sivustojen latausajat kokonaisuudessaan ja siten, että mukaan on otettu ainoastaan hyötydatan lataaminen. Ulospäin menevät datamäärät ovat niin pieniä, että niitä ei ole huomioitu. Oletuksena on, että yhteyden hitain kohta on käyttäjän 256 kbit/s nopeuksinen laajakaistayhteys. Käytännössä myös toimimaton tai hitaasti toimiva sivuston palvelin voi hidastaa tai jopa estää koko sivuston lataamisen. Lisäksi latausaika on laskettu ideaalisella yhteydellä, jossa siirtonopeus on koko siirron ajan maksimaalinen. Tämä ei käytännössä ole kuitenkaan mahdollista, joten todellinen latausaika on pidempi. Kuvasta nähdään, kuinka tietyillä sivustoilla mainokset lisäävät huomattavasti latausaikaa. Dailynews-uutissivusto latautuisi ilman mainoksia 45 sekunnissa, kun mai-

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Google AdWordsin esittely. Tammikuu 2012

Google AdWordsin esittely. Tammikuu 2012 Google AdWordsin esittely Tammikuu 2012 1 Mikä on Google AdWords? 2 Google confidential Google AdWords? AdWords on Googlen mainontaohjelma, jonka avulla on mahdollista mainostaa kohdistetusti Googlen hakutulossivuilla

Lisätiedot

Windows 8.1:n tietosuoja-asetukset

Windows 8.1:n tietosuoja-asetukset s. 1/5 Windows 8.1:n tietosuoja-asetukset Asennettaessa Windows 8.1 oletusasetuksin, sen tietosuoja-asetukset sallivat vapaasti käyttäjän yksilöivän tiedon lähettämisen Microsoftille. Samoin sovelluksilla

Lisätiedot

Hakukoneoptimointi. DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework. Digityöpaja, Outi Mertamo.

Hakukoneoptimointi. DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework. Digityöpaja, Outi Mertamo. Hakukoneoptimointi Digityöpaja, 16.1.2018 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana kolmessa matkailuhankkeessa

Lisätiedot

Google Adwords pikaohje

Google Adwords pikaohje Google Adwords pikaohje Suunnittele loistava verkkokaupan mainoskampanja Perustaomaverkkokauppa.fi Ville Kinanen 1 1. Avainsanojen valinta Verkkomainonnan suunnittelu aloitetaan avainsanojen kartoittamisella,

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

7 askelta affiliateyhteistyön käynnistämiseen

7 askelta affiliateyhteistyön käynnistämiseen 7 askelta affiliateyhteistyön käynnistämiseen Affiliate- eli kumppanuusmarkkinointi on myynninedistämiskanava verkossa, jossa julkaisijat välittävät kävijöitä mainostajalle, joka puolestaan maksaa näistä

Lisätiedot

Tavallista fiksumpaa markkinointia

Tavallista fiksumpaa markkinointia Tavallista fiksumpaa markkinointia Päivän agenda Hakukonemarkkinoinnin koulutus Ainoastaan hakukone- ja mobiilioptimoitu www-sivu toimii ja tehoaa Hakukonemarkkinointi: miksi ja miten? Mobiilimarkkinoinnin

Lisätiedot

Mainonnanhallinta Käyttöopastus. Aineiston lisäys. Olli Erjanti Mediareaktori

Mainonnanhallinta Käyttöopastus. Aineiston lisäys. Olli Erjanti Mediareaktori Mainonnanhallinta Käyttöopastus Aineiston lisäys EmediateAd 3.6 Olli Erjanti Oppaassa käydään läpi seuraavaa: Kuva-aineiston lisäys (gif) Flash-aineiston lisäys Tägiaineiston lisäys Tämä opas on suunnattu

Lisätiedot

Google AdWords. mainonta tehokäyttöön

Google AdWords. mainonta tehokäyttöön Google AdWords mainonta tehokäyttöön Opi tekemään hakukonemainontaa kuin ammattilaiset. Opas antaa sinulle vinkkejä, kuinka vältät sudenkuopat ja säästät mainoseurojasi sekä kuinka tavoitat asiakkaasi

Lisätiedot

EeNet materiaalit ohje

EeNet materiaalit ohje EeNet materiaalit ohje EeNetin materiaaleissa voidaan ladata ja jakaa materiaaleja sekä katsoa ja keskustella materiaaleista. Materiaalit voivat olla teksti-, kuva tai videotiedostoja. Videoihin voidaan

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

CCLEANER LATAAMINEN JA ASENTAMINEN

CCLEANER LATAAMINEN JA ASENTAMINEN CCLEANER LATAAMINEN JA ASENTAMINEN Tämän ohjeen avulla lataat ja asennat CCleaner-ohjelman omalle tietokoneellesi. Ohje opastaa sinua vaihe vaiheelta eteenpäin, käytitpä sitten Internet Exploreria, Google

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

MARKKINOINTI MAINOSTOIMISTO. Puh

MARKKINOINTI MAINOSTOIMISTO. Puh MARKKINOINTI FACEBOOK-MAINONTA 1/5 Facebook-mainonnan hinnanmuodustus Facebook-mainonta hinnoitellaan huutokauppaperiaatteella. Jos mainostaja A tarjoaa 0,5 euroa ja mainostaja B 0,6 euroa, niin Facebook

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Kuinka aloitat kumppanuusmainonnan sivustollasi

Kuinka aloitat kumppanuusmainonnan sivustollasi Kuinka aloitat kumppanuusmainonnan sivustollasi Kuka voi tehdä kumppanuusmarkkinointia Kumppanuusmarkkinointia (affiliate marketing) voi tehdä kuka tahansa yksityishenkilö tai yritys. Jotta voit ryhtyä

Lisätiedot

Avautuvasta ponnahdusvalikosta valitse kohta Always allow Pop-ups from This Site / Salli aina tämän sivun ponnahdusikkunat

Avautuvasta ponnahdusvalikosta valitse kohta Always allow Pop-ups from This Site / Salli aina tämän sivun ponnahdusikkunat 1. JOS SISÄÄNKIRJATUMINEN EI ONNISTU Verkkometsäsuunnitelman jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen tunnus. Jotta tunnus pystytään lukemaan täytyy selaimen sallia tiedon lähettäminen internetissä.

Lisätiedot

TCP/IP-protokollat ja DNS

TCP/IP-protokollat ja DNS TCP/IP-protokollat ja DNS Oma nimi Raportti pvm Sisällys 1 TCP/IP...1 1.1 TCP-protokolla...1 1.2 IP-protokolla...1 2 DNS-järjestelmä...1 2.1 Verkkotunnukset...2 2.2 Nimipalvelimet...2 2.2.1 Nimenselvitys...2

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla

Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla Teemu Leppänen Puhujan esittely Verkkosivuja vuodesta 1999 Tietoliikennealan koulutus Kouluttajana noin 10 vuotta Asunut Englannissa ja Australiassa Oma yritys vuodesta

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 7: Kertaus

Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 7: Kertaus Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 7: Kertaus Tämän harjoituksen tarkoituksena on hieman kerrata TCP/IP-kerrosmallin sovelluskerroksen, kuljetuskerroksen, internet-kerroksen ja siirtoyhteyskerroksen

Lisätiedot

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Tavallisen videomainoksen sijasta Ruudussa voidaan mainostauolla esittää dynaamisia spotteja.

Tavallisen videomainoksen sijasta Ruudussa voidaan mainostauolla esittää dynaamisia spotteja. RUUTU DYNAAMINEN SPOTTI TEKNISET OHJEET Versio 1.0 Yleistä Tavallisen videomainoksen sijasta Ruudussa voidaan mainostauolla esittää dynaamisia spotteja. Dynaamiset spotit ovat flash mainoksia, jotka mahdollistavat

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 1 (11) Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 2 (11) 1 Johdanto... 3 2 Silverlight sovellukset... 3 2.1 Windows... 3 2.1.1 Microsoft Silverlight... 3 2.1.2 Tablet-laitteet... 4 2.1.3 Selaimet...

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Tehtävänä lappilaisen elämän tiedon välitys suomen kieltä puhumattomille

Tehtävänä lappilaisen elämän tiedon välitys suomen kieltä puhumattomille MEDIA- KORTTI Tehtävänä lappilaisen elämän tiedon välitys suomen kieltä puhumattomille Lähde mukaan viemään oma viestisi heille, jotka sitä etsivät ja tarvitsevat. Kauttamme tavoitat alueesta kiinnostuneet

Lisätiedot

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle?

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? SOME-INFO 16.11.2015 Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? TOIVEET PÄIVÄN TILAISUUDESTA! Maaseutukuriirin SOME-kyselyyn tuli yhteensä 20 vastausta. Kaikilla vastanneilla organisaatiolla

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Marraskuu 2014 1 (9) Tikon Web-sovellukset Marraskuu 2014 2 (9) 1 Johdanto... 3 2 Windows... 3 2.1 Microsoft Silverlight... 3 3 Tablet-laitteet... 4 4 Selaimet... 5 4.1 Yleiset asetukset (kaikki selaimet)...

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Kotisivutyöpaja -Kylien Salo-

Kotisivutyöpaja -Kylien Salo- Kotisivutyöpaja -Kylien Salo- 13.2.2017 Eija Eloranta puh. 044 972 6146 eija.eloranta@vskylat.fi Miksi? Kotisivut kuntoon: miksi? Suomessa esim. matkailun hauista jo yli kolmannes mobiililaitteilla Googlen

Lisätiedot

pikaohje selainten vianetsintään Sisällysluettelo 17. joulukuuta 2010 Sisällysluettelo Sisällys Internet Explorer 2 Asetukset Internet Explorer 8:ssa

pikaohje selainten vianetsintään Sisällysluettelo 17. joulukuuta 2010 Sisällysluettelo Sisällys Internet Explorer 2 Asetukset Internet Explorer 8:ssa 1 Sisällysluettelo 17. joulukuuta 2010 Sisällysluettelo Sivu Sisällys Internet Explorer 2 Asetukset Internet Explorer 8:ssa mozilla firefox 4 Asetukset Mozilla Firefox 3:ssa Yleisiä ongelmia 6 Selainten

Lisätiedot

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa 12.9.2011 Osa 1: Perustietoa verkosta Asuntoloiden sisäverkko on yhdistetty Internettiin NATtaavalla

Lisätiedot

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi herättää ristiriitaisia tunteita. Jotkut väittävät, että PDF:illä ei ole mitään arvoa hakukoneoptimointimielessä, toiset taas puhuvat

Lisätiedot

Kohti korkeaa viewabilityä

Kohti korkeaa viewabilityä Kohti korkeaa viewabilityä Näin varmistamme, että mainonta oikeasti näkyy Miikka Rahikainen, Digital Manager / Dagmar Johanna Vartiainen, Johtaja digimainonnan palvelut ja kehitys / Alma Media Seuraavan

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

SANAKIRJA # S E O H A L T U UN # B L O G G A A J A NSEO # S E O J A S M O

SANAKIRJA # S E O H A L T U UN # B L O G G A A J A NSEO # S E O J A S M O SANAKIRJA # S E O H A L T U UN # B L O G G A A J A NSEO # S E O J A S M O SEO = Hakukoneoptimointi = search engine optimization blogin sijoituksen nostaminen hakukoneiden hakutuloksissa blogipostausten

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkkomarkkinointikoulutus 10.12.2015 Kerava Verkosta virtaa bisnekseen! Tuotteiden ja palveluiden markkinointi verkossa Asiakaslähtöinen tuotteistaminen verkossa: oma tuotepalettini Keinot asiakkaiden

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

Miten tavoitan asiakkaani verkossa?

Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Jere Kuusinen,lehtori Satakunnan AMK Tee ainakin nämä asiat: Paranna www-sivujasi Opettele hakukoneoptimointi Laita itsesi Googlen kartalle Hanki sivuillesi linkkejä

Lisätiedot

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 1 Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 2 Miksi Google AdWords? Ihmiset löytävät yrityksesi Googlessa juuri silloin, kun he etsivät tuotteita tai palveluita, joita myös sinulla on tarjolla. Google AdWordsin

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen s. 1/5 Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen Yleistä Internetissä on paljon hyödyllisiä ilmaisohjelmia, jotka voi ladata ja asentaa omalle koneelle. Osa ohjelmista löytyy suomenkielisiltä sivuilta,

Lisätiedot

Toimita nämä mainosmuodot 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua: JPG, GIF, PNG, Flash ja kolmannen osapuolen tagin takaa ladattavat aineistot

Toimita nämä mainosmuodot 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua: JPG, GIF, PNG, Flash ja kolmannen osapuolen tagin takaa ladattavat aineistot Onlineaineisto Onlineaineiston toimitus: onlinetrafiikki@aller.fi Toimita nämä mainosmuodot 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua: JPG, GIF, PNG, Flash ja kolmannen osapuolen tagin takaa ladattavat aineistot

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

vinkkiä Google -mainonnan tehostamiseksi

vinkkiä Google -mainonnan tehostamiseksi 11 vinkkiä Google -mainonnan tehostamiseksi 2 Vinkkejä AdWordsin tehokkaampaan hyödyntämiseen Digitaalisessa maailmassa maksetulla mainonnalla pyritään useimmiten ohjaamaan liikennettä verkkosivuille.

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä KÄYTTÖOPAS Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä Tämän oppaan avulla näet, kuinka helppoa on ladata materiaalien tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centren nettisivuilta ja siirtää

Lisätiedot

Hakukoneoptimoinnin ABC

Hakukoneoptimoinnin ABC Hakukoneoptimoinnin ABC Sisältö Mitä on hakukoneoptimointi? Miten hakukoneoptimointia tehdään? Miten valitset oikeat hakusanat? Miten pääsee Googlen hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle? Mitä on hakukoneoptimointi?

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 5: (ISO/OSI-malli: Verkkokerros, TCP/IP-malli: internet-kerros)

Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 5: (ISO/OSI-malli: Verkkokerros, TCP/IP-malli: internet-kerros) Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 5: (ISO/OSI-malli: Verkkokerros, TCP/IP-malli: internet-kerros) Tämän harjoituksen tarkoituksena on tutustua IP-protokollaan. Kertausta - Harjoitus 4: Erään sovelluksen

Lisätiedot

Verkkosivut ja hakukoneoptimointi. Julkinen yhteenveto Jaakko Suojasen esityksestä

Verkkosivut ja hakukoneoptimointi. Julkinen yhteenveto Jaakko Suojasen esityksestä Verkkosivut ja hakukoneoptimointi Julkinen yhteenveto Jaakko Suojasen esityksestä Digipolku tukee Keski-Suomen digitalisoitumista. Kuva: http://thinkoutloudclub.com/digital-transformation-machine/ 2 Verkkosivut

Lisätiedot

Toimita nämä mainosmuodot 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua: JPG, GIF, PNG, Flash ja kolmannen osapuolen tagin takaa ladattavat aineistot

Toimita nämä mainosmuodot 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua: JPG, GIF, PNG, Flash ja kolmannen osapuolen tagin takaa ladattavat aineistot Onlineaineisto Onlineaineiston toimitus: onlinetrafiikki@aller.fi Toimita nämä mainosmuodot 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua: JPG, GIF, PNG, Flash ja kolmannen osapuolen tagin takaa ladattavat aineistot

Lisätiedot

Pienyrityksen verkkotyökalut

Pienyrityksen verkkotyökalut Pienyrityksen verkkotyökalut 18.11.2009 Turo Numminen / Ad Express Oy Sisältö Verkkosivut TavoiEeet ja tarve Toteutusmahdollisuudet KoIsivut Verkkokauppa SähköposI Ylläpitäjän tarjoama Googlen työkalut

Lisätiedot

Firefox 29 ja uudemmat

Firefox 29 ja uudemmat s. 1/6 Firefox 29 ja uudemmat Tietoturvan takia on aina käytettävä uusinta saatavilla olevaa selainversiota! Selainpäivitykset tapahtuvat yleensä automaattisesti, mutta jos järjestelmä ehdottaa päivitystä,

Lisätiedot

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Fivaldi Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Mainostaminen Facebookissa

Mainostaminen Facebookissa Mainostaminen Facebookissa Mainostaminen Facebookissa 1 Voit luoda mainoksia eri tapahtumista, omasta sivustasi, yrityksestäsi tai vaikkapa tuotteesta tai palvelusta. Voit aloittaa mainoksen tekemisen

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta Etusivu > Tietohallintokeskus > Ohjeet > Tutoriaalit > Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Ohjeet Microsoft Security Essentials -virustorjuntaohjelman

Lisätiedot

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi?

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Internetin hyödyt ja vaarat Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Linkit Chrome https://www.google.com/intl/fi/chrome/browser/ Firefox http://www.mozilla.org/fi/ Opera http://www.opera.com/fi Vertailu

Lisätiedot

Rovaniemen mediapankin käyttöohje

Rovaniemen mediapankin käyttöohje 1 Rovaniemen mediapankin käyttöohje Sisältö Aineistopankin yleisnäkymä... 1 Pikaohje... 2 Kuvaan liittyvät toiminnot... 2 Kuvien järjestäminen näkymässä... 3 Kuvien hakeminen... 3 Kuvien laajennettu haku...

Lisätiedot

Sonera sovelluspalomuurin muutoshallintaohjeistus

Sonera sovelluspalomuurin muutoshallintaohjeistus Sonera sovelluspalomuurin muutoshallintaohjeistus 1. GUI-clientin asennus GUI-client saadaan ladattua osoitteesta https://partnergate.sonera.com/firewall.html Asennusohjeet löytyvät myös osoitteesta https://partnergate.sonera.com/firewall.html

Lisätiedot

Kaupan verkkomarkkinointi

Kaupan verkkomarkkinointi Kaupan verkkomarkkinointi Mikko Lehmuskoski / Sanoma News 11.4.2011 1 Internet on suomalaisille yhä tärkeämpi Mikä media on kaikkein tärkein? Internetin tärkeys kasvaa! Kasvua kaikissa ikäryhmissä yhteensä

Lisätiedot

Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä voi jakaa nopeasti ja tehokkaasti.

Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä voi jakaa nopeasti ja tehokkaasti. Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Kiravo 2013 Mikä on verkkosyöte? Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

ipad-mainokset Yleisiä ohjeita ja tekniikka lyhyesti www.richie.fi

ipad-mainokset Yleisiä ohjeita ja tekniikka lyhyesti www.richie.fi ipad-mainokset Yleisiä ohjeita ja tekniikka lyhyesti www.richie.fi Koko sivun ipad-mainoksissa yhdistyvät uusien teknologioiden ja printtimainonnan parhaat ominaisuudet: Koko sivun mainos ei keskeytä,

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

MEDIAKORTTI 2011. Mediatiedot. Paranormaaliblogi.net on Suomen suosituin paranormaaliin uutisointiin keskittyvä sivusto.

MEDIAKORTTI 2011. Mediatiedot. Paranormaaliblogi.net on Suomen suosituin paranormaaliin uutisointiin keskittyvä sivusto. Mediatiedot Paranormaaliblogi.net on Suomen suosituin paranormaaliin uutisointiin keskittyvä sivusto. Olemme uutisoineet paranormaaleista ja muista oudoista ilmiöistä jo vuodesta 2007 lähtien. Tarjoamme

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Tietoja Google Cloud Printistä Tulostaminen Google Cloud Printillä Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja Google

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

Microsoft PhotoStory 3 pikaopas

Microsoft PhotoStory 3 pikaopas Microsoft PhotoStory 3 pikaopas Petäjä-opisto 11.10.2010 Olli Ruohomäki Tämä oppimateriaalin tavoitteena on esitellä tiiviisti ja havainnollisesti otsikossa mainitun ohjelman perusominaisuuksia. Aineisto

Lisätiedot

Vuorovaikutteisuutta videomainontaan. Teemu Suominen Nelonen Media

Vuorovaikutteisuutta videomainontaan. Teemu Suominen Nelonen Media Vuorovaikutteisuutta videomainontaan Teemu Suominen Nelonen Media Aiheet Tv-sisältöjen kulutus tänä päivänä Miksi interaktiivista videomainontaa Esimerkkejä toteutuksista Kokemuksia ja oppeja TV Päälähetys

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Internet viestintä- ja kauppakanavana Timo Laapotti / F4U - Foto For You f4u@f4u.fi http://f4u.fi/mlykl/ 27.5.2008 Tietoverkko Tietoverkossa on yhteen kytkettyjä tietokoneita.

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOKONEESI

PÄIVITÄ TIETOKONEESI PÄIVITÄ TIETOKONEESI SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi PÄIVITÄ TIETOKONEESI 2(16) Sisällys 1. Mihin päivityksiä tarvitaan?... 3 1.1. Windowsin

Lisätiedot

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML AJAX-konsepti AJAX Asynchronous JavaScript And XML Viimeisin muoti-ilmiö web-ohjelmoinissa, termi Ajax tuli käyttöön vuoden 2005 aikana Joukko teknologioita, joiden avulla voidaan toteuttaa uudenlaisen

Lisätiedot

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 1(6) ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Innocent drinks Cookie Policy

Innocent drinks Cookie Policy Innocent drinks Cookie Policy Tässä evästekäytännössä kuvaillaan erilaisia evästeitä, joita saatetaan käyttää innocentin omistamalla ja kontrolloimalla sivustolla, jolta olet saapunut tähän evästekäytäntöön

Lisätiedot

Mikä on WordPress? itse ylläpidettävä (self-hosted) WordPress.com: ilmainen 3. osapuolen ylläpitämä pilvipalvelu (Cloud-hosted)

Mikä on WordPress? itse ylläpidettävä (self-hosted) WordPress.com: ilmainen 3. osapuolen ylläpitämä pilvipalvelu (Cloud-hosted) WordPress.com Mikä on WordPress? Tällä hetkellä maailman suosituin ns. julkaisujärjestelmä (CMS) Rakennettu blogialustaksi, nykyään myös muussa käytössä ilmainen ns. avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI (SEO)

HAKUKONEOPTIMOINTI (SEO) HAKUKONEOPTIMOINTI (SEO) Renne Brandt TV09S1M1 Mediatekniikan seminaari SISÄLTÖ 1. Mitä ovat hakukoneet? 2. Mitä hakukoneoptimointi on? 3. Hakukoneiden käyttö 4. Hakukoneystävällisten suunnittelun perusteet

Lisätiedot