VELI-MATTI LUUKKO MAINOSRAHOITTEISTEN WWW-SIVUSTOJEN VERKKOLIIKENTEEN ANALYSOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VELI-MATTI LUUKKO MAINOSRAHOITTEISTEN WWW-SIVUSTOJEN VERKKOLIIKENTEEN ANALYSOINTI"

Transkriptio

1 VELI-MATTI LUUKKO MAINOSRAHOITTEISTEN WWW-SIVUSTOJEN VERKKOLIIKENTEEN ANALYSOINTI Kandidaatintyö Tarkastaja: Pekka Uotila

2 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan koulutusohjelma LUUKKO, VELI-MATTI: Mainosrahoitteisten www-sivustojen verkkoliikenteen analysointi Kandidaatintyö, 24 sivua Kesäkuu 2010 Pääaine: Tietoliikennetekniikka Tarkastaja: Pekka Uotila Avainsanat: Verkkoliikenne, mainosrahoitteinen, www Mainosrahoitteiset www-sivustot muodostavat suuren osan Internetin sivustoista. Mainokset ovat elinehto sivustoille, mutta ne lisäävät käyttäjän verkkoliikennettä, joissain tapauksissa jopa häiritsevästi. Tässä työssä tutkitaan muutamien tällaisten www-sivustojen liikennettä ja analysoidaan sitä protokollaanalysaattorien avulla. Työ jakaantuu kahteen osaan: Taustatutkimuksessa selvitetään mainosrahoitteisten www-sivustojen perusperiaatteita. Tutkimusosassa selvitetään, kuinka paljon erilaisten suosittujen mainosrahoitteisten www-sivustojen etusivujen mainokset lisäävät käyttäjän verkkoliikennettä. Tutkimus osoittaa, että joillakin www-sivustoilla melkein jopa puolet verkkoliikenteestä johtuu mainonnasta. Hitaammilla yhteyksillä tämä häiritsee huomattavasti sivuston lataamista.

3 SISÄLLYS 1 Johdanto Mainosrahoitteiset www-palvelut Mainonnan kategoriat Kohdistettu mainonta Tietoa keräävät tahot Tietojen kerääminen ja käyttö Mainostuksen hinnoittelu Lataamiskertoihin perustuva hinta Toistamiskertoihin perustuva hinta Napsautuksiin perustuva hinta Tapahtumiin perustuva hinta Tutkimus Tutkimuskohteet Tutkimusympäristö Käytetyt työkalut Mittaus Tulosten analysointi Verkkoliikenteen tulkinta Tietoja verkkoliikenteestä Tietoja mainoksista Tulokset Mainosten osuus verrattuna hyötydataan Suomalaiset iltapäivälehdet Suomalaiset tietotekniikka-aiheiset sivustot Blogit Ulkomaiset uutissivustot Sivustojen lataaminen laajakaistayhteydellä Yhteenveto Lähteet III

4 IV TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT DNS Flash Luokiteltu mainos Microsoft Network Monitor TCP UDP Wireshark Domain Name System, käytetään muuntamaan verkkotunnuksia IP-osoitteiksi. Adoben kehittämä ympäristö, jolla voidaan luoda multimediaesityksiä esimerkiksi verkkosivustoille. Markkinointimenetelmä, jossa mainostaja maksaa yritykselle siitä, että heidän tuotteensa tai palvelunsa näkyy yrityksen tuottamilla listoilla. Esimerkiksi keltaiset sivut. Protokolla-analysaattori Transmission Control Protocol, yhteydellinen tiedonsiirtoon käytetty protokolla. User Datagram Protocol, yhteydetön tiedonsiirtoon käytetty protokolla Protokolla-analysaattori

5 1 JOHDANTO Suuri osa Internetin www-sivustoista on mainosrahoitteisia. Mainokset lisäävät huomattavasti sivustoilta aiheutuvaa verkkoliikennettä. Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on pienen otoksen avulla saada kuva erilaisista mainosrahoitteisista www-sivustoista ja niiden mainosten aiheuttamasta verkkoliikenteestä. Työssä tutkitaan kahdeksan suositun www-sivuston verkkoliikennettä vertaamalla niiden sisältämän mainosdatan suhdetta varsinaiseen hyötydataan. Työssä perehdytään taustatutkimuksena myös mainosrahoitteisten www-sivustojen perusperiaatteisiin. Selvityksen aiheina ovat mainonnan kategoriat, kohdistettu mainonta ja mainonnan hinnoittelu. Tutkimuksessa käytettiin kahta protokollaanalysaattoria, joiden avulla sivuston verkkoliikennettä analysoitiin. Työkaluihin ja tutkittuihin www-sivustoihin tutustutaan luvussa 3. Luvussa 4 on kerrottu työn suorituksen menetelmistä ja datan luokittelusta. Työn tulokset ovat esiteltyinä luvussa 5. Tulokset esitellään sivustoittain vertaamalla niiden mainoksista aiheutuvaa verkkoliikennettä varsinaiseen hyötydataan. Samassa luvussa on vielä pohdittu mainosten lisäämää latausaikaa normaalilla laajakaistayhteydellä.

6 2 MAINOSRAHOITTEISET WWW-PALVELUT Internet-mainonnan arvo on kasvanut nopeasti viime vuosina. Yhdysvalloissa Internetmainonnan vuosittainen arvo on noussut vuoden ,0 miljardista dollarista 22,7 miljardiin dollariin vuoteen 2009 mennessä. Internet onkin kohonnut Yhdysvalloissa jo kolmanneksi arvokkaimmaksi mainosmediaksi television ja sanomalehtien jälkeen. [1] 2.1 Mainonnan kategoriat Internetin käyttäjä kohtaa mainonnan nykyään jatkuvasti. Ponnahdusikkunat ja bannerit ovat mainonnan näkyvimpiä menetelmiä. Mainoksia sijoitellaan www-sivustoille todella paljon. Mainokset voivat sisältää tavallisen kuvan tai kuten nykyään enenevissä määrin animaation tai ohjelmoidun esityksen, joka saattaa sisältää liikkuvan kuvan lisäksi myös ääntä. Hakukonepalveluissa mainontaa kohdataan myös varmasti. Mainosrahoitteisille sivustoille mainokset ovat elinehto, mutta ne saavat myös sivustot näyttämään sekavilta. Sivustoilla voi olla yhtäaikaisesti bannereita sivun ylä-, sivu-, ja alalaidassa ja tekstin seassa. Lisäksi sivusto voi avata yhden tai useamman ponnahdusikkunan. Sekavuuden lisäksi nämä mainokset vaikeuttavat pieniresoluutioisella näytöllä sivuston lukemista ja hidastavat sivustojen aukeamista. Internet-mainonnan arvosta vuonna 2009 Yhdysvalloissa 47 % oli hakukonemainontaa ja 23 % bannerimainontaa. Muita arvokkaita mainontamenetelmiä olivat luokitellut mainokset 10 %:n ja interaktiiviset mainokset 7 %:n osuudella. [1] 2.2 Kohdistettu mainonta Kohdistettu mainonta on malli, jossa mainokset kohdistetaan sivun sisältöön tai itse käyttäjään. Internet-sivut keräävät tietoa Internetin käyttäjästä sekä mainostavista wwwsivustoista, jolloin ne pystyvät ennakoimaan, millaisia mainoksia ihmiset haluavat nähdä. Tällä tavoin pystytään merkittävästi lisäämään mainonnan tehoa, koska käyttäjille pystytään tarjoamaan mainoksia heidän omista mielenkiinnon kohteistaan sekä lähellä olevista yrityksistä Tietoa keräävät tahot Yahoo-palvelua käytti joulukuussa 2007 n. 158,6 miljoonaa uniikkia käyttäjää. Sinä aikana Yahoo keräsi keskimääräiseltä käyttäjältä tietoja 2520 kertaa. Näistä tiedoista keskimäärin hieman yli 800 kerättiin Yahoon omilta sivuilta ja loput noin 1700 kerättiin sivustoilta, joihin Yahoo myy mainoksia. Muita suuria tietojen kerääjiä olivat MySpa-

7 3 cen omistaja Fox Interactive Media, Aolin omistaja Time Warner Network sekä Google, Facebook ja Microsoft. Nämä luvut koostuvat niistä kerroista, kun käyttäjä esimerkiksi tekee sivustolla haun, näkee mainoksen, avaa sivun tai katsoo videon. [2] Liikevaihdoltaan ylivoimaisesti suurin Internet-mainostaja on Google. Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana Googlen Internet-mainonnan liikevaihto oli noin 5,3 miljardia dollaria. Yahoo liikevaihto oli samana aikana noin 1,4 miljardia dollaria Microsoftin ja Aolin liikevaihdon jäädessä alle miljardin dollarin. [3] Tietojen kerääminen ja käyttö Tyypillisimpiä tietoja, joita käyttäjiltä tai www-sivustoilta kerätään, ovat IP-osoite, käyttäjän erilaisiin hakuihin kirjoittamat hakusanat ja tiedot www-sivustoista ja niiden sisällöistä. IP-osoitteen perusteella voidaan rajata käyttäjän maantieteellinen sijainti tietylle alueelle suurimmassa osassa tapauksista ja kohdentaa mainontaa sen perusteella. Sijainnin selvittämisessä käytetään hyväksi esimerkiksi reitittimen DNS-nimen sisältämää maantieteellistä tietoa tai olemassa olevia tietokantoja, jotka sisältävät tietoa IPosoitelohkojen maantieteellisestä sijainnista [4]. Sijainnin perusteella paikalliset yritykset voivat helposti kohdentaa mainontansa koskemaan ainoastaan tietyltä alueelta tulevia Internetin käyttäjiä. Lisäksi sijainnin perusteella voidaan määrittää mainoksen kieli. Ylikansalliset yritykset voivat mainostaa käyttäjän omalla kielellä. Hakusanojen perusteella voidaan taas saada monenmuotoista tietoa käyttäjästä ja käyttäjän mieltymyksistä. Hakusanojen perusteella hakukoneet suorittavat ns. hakusanamainontaa eli kohdentavat mainokset sen perusteella, mistä asioista käyttäjät haluavat tietoa. Mainokset voivat esiintyä hakujen tulossivuilla erilaisissa bannereissa, ennen tuloksia tai tuloksia voidaan myös järjestellä siten, että mainostavat yritykset ovat haun ensimmäisinä. [5] Muiden www-sivustojen kuin hakukoneiden kohdennetussa mainonnassa on Googlen Adsense-ohjelma yksi merkittävimmistä. Google on nykyään yksi maailman merkittävimmistä mainosmedioista ja Adsense-ohjelma on yksi suosituimmista mainosohjelmista, jotka on tarkoitettu kaikenlaisille www-sivuille. Adsensen toiminta perustuu siihen, että www-sivulle sijoitettu JavaScript-koodi hakee tietoa sivustosta ja kohdistaa www-sivulla olevan mainonnan näin mahdollisimman hyvin vastaamaan sivun sisältöä. Koira-aiheisilla sivustoilla vieraileva käyttäjä näkee näin ollen varmasti mainoksia erilaisista koiratarvikekaupoista. [6] 2.3 Mainostuksen hinnoittelu Mainostamisesta www-sivustoilla voidaan maksaa eri tavoilla. Tietyissä tapauksissa edes mainoksen pelkkä näkyvä esilläolo ei tuo mainosrahaa sivustolle. Suurimmat www-sivustot tekevät mainossopimuksen suoraan mainostajien kanssa. Pienemmät sivustot voivat tehdä sopimuksen mainoksia välittävän yrityksen kanssa, jolloin tämä yritys tekee sopimukset mainostajien kanssa ja toimittaa mainokset sivustoille.

8 4 Yhdysvalloissa vuonna 2009 Internet-markkinoinnin arvosta 37 % oli lataamiskertoihin perustuvaa hinnoittelua, jota käsitellään kohdassa Suurin osa hinnoittelusta, yhteensä 59 %, perustui käyttäjän tekemiin tapahtumiin, joita käsitellään kappaleissa 2.3.2, ja Loput 4 % hinnoittelusta perustui kahden edellä mainitun menetelmän yhdistelmään. [1] Lataamiskertoihin perustuva hinta Tavallisimmassa Internet-mainonnassa mainostaja maksaa tietyn summan jokaisesta mainoksen latauskerrasta. Mainoksen hinta sovitaan tavallisesti cost per mille - periaatteella, mikä tarkoittaa, että mainostaja maksaa jokaisesta tuhannesta latauksesta. Tässä hinnoittelussa sivuston käyttäjä ei välttämättä edes näe koko mainosta, mikäli se aukeaa sivuston laitaan siten, että mainos ei mahdu aukeamaan hänen näytölleen. Lataamiskertoihin perustuvassa hinnoittelussa on siten riskinsä. Yritykset saattavat joutua maksamaan mainostuksesta ilman, että saavat merkittävää kontaktia asiakkaaseen Toistamiskertoihin perustuva hinta Mainoksen toistamiskertoihin perustuvassa hinnoittelussa eli pay per play -hinnassa mainostaja maksaa joka kerta, kun mainoksen sisältämä äänileike toistetaan. Äänileike voidaan toistaa automaattisesti sivustolle saavuttaessa tai silloin, kun käyttäjä itse toistaa sen esimerkiksi viemällä hiiren kursorin mainoksen päälle. Riskinä tässä hinnoittelussa on se, että käyttäjä ei edes kuule koko mainosta Napsautuksiin perustuva hinta Napsautuksiin perustuva hinta eli pay per click -mainonta tarkoitetaan sitä, että mainostaja maksaa tietyn summan jokaisesta klikkauksesta. Tässä maksutavassa mainostaja ei siis maksa siitä, että hänen mainoksensa nähdään vaan nimenomaan siitä, että mainosta napsautetaan, jolloin mainoksessa oleva linkki ohjaa mainostajan www-sivustolle. Pay per click -mainonnassa on yleisesti kaksi tapaa, jolla mainostajat maksavat klikkauksista. Ensimmäisessä tavassa mainostaja maksaa tietyn summan jokaisesta klikkauksesta. Summa voi vaihdella riippuen siitä, millä sivulla tai missä sivun kohdassa mainos sijaitsee. Toinen tapa on yleisesti käytössä hakukonemainonnassa. Mainostajat antavat tarjouksensa siitä, kuinka paljon he ovat valmiita maksamaan, että heidän mainoksensa tulee näkyviin tietyillä hakusanoilla. Hakukone päättää hakusanan ja tarjousten perusteella, mikä mainos näytetään ja missä kohdassa. [7] Tapahtumiin perustuva hinta Viimeinen hinnoittelumenetelmä on tapahtumiin perustuva hinnoittelu. Siitä käytetään myös nimitystä pay per action -mainonta, mikä tarkoittaa sitä, että mainostaja maksaa tietyn summan jokaisesta toiminnasta, minkä asiakas tekee mainoksen perusteella.

9 Tämmöisiä voivat olla esimerkiksi tuotteen osto tai uutiskirjeen tilaaminen. Tämä hinnoittelumenetelmä on selvästi riskittömin, koska mainostava yritys saa parhaimmissa tapauksissa myytyä tuotteen tai huonoimmassakin potentiaalisen asiakkaan. Tämä hinnoittelumenetelmä jaetaan monesti myös alakategorioihin perustuen siihen, millainen tapahtuma on. 5

10 3 TUTKIMUS Tässä tutkimuksessa tutkittiin, miten paljon erilaiset mainokset lisäävät verkkoliikennettä selailtaessa mainosrahoitteisia www-sivustoja. Tutkimukseen valittiin www-sivustoja, joiden kohderyhmät olivat erilaisia. Sivustot pyrittiin valitsemaan siten, että ne kuvaavat normaalin Internetin käyttäjän selaamia sivustoja. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan 77 % Internetin käyttäjistä lukee verkkolehtiä ja 42 % blogeja [8]. Tällä perusteella tutkimukseen valittiin sivustoja neljästä eri kategoriasta, jotka olivat suomalaiset iltapäivälehdet, suomalaiset tietotekniikka-aiheiset sivustot, blogit sekä ulkomaiset uutissivustot. 3.1 Tutkimuskohteet Tutkimukseen valittiin suosittuja www-sivustoja luvussa 3 mainituista kategorioista, kaksi jokaisesta. Tutkimukseen valitut sivustot on esitelty taulukossa 3.1. Taulukko 3.1 Tutkimukseen valitut www-sivustot. Www-sivusto Sivuston osoite Tietoja sivustosta Iltalehti Iltalehden Internet-sivut Ilta-Sanomat Ilta-Sanomien Internetsivut Tietokone Tietokone-lehden Internetsivut Digitoday Digitoday-verkkolehden kotisivu Nelliinan vaatehuone -blogi Sports Photo of the Day -blogi nelliina.indiedays.com Suosittu suomalainen muotiblogi Indiedayspalvelussa sportsphotooftheday.blogspot.com Suosittu urheilublogi Googlen Blogger-palvelussa Dailynews Los Angeles Daily News - lehden Internet-sivut Fox News Yhdysvaltalaisen Fox News -kanavan Internetsivut

11 Tutkimusympäristö Tutkimus suoritettiin Windows XP -ympäristössä ja Mozilla Firefox -selaimella. Selaimesta oli tyhjennettynä evästeet sekä väliaikaiset Internet-tiedostot. Lisäksi selaimessa ei käytetty minkäänlaisia ponnahdusikkunan- tai mainostenestotoimintoja Käytetyt työkalut Tutkimuksessa käytettyjä protokolla-analysaattoreita olivat Wireshark ja Microsoft Network Monitor. Molempien toiminta on käytännössä samanlaista, mutta Wiresharkin tarjoama monipuolisuus ja Microsoft Network Monitorin tarjoama selkeys ja helppokäyttöisyys sopivat tutkimuksessa hyvin yhteen. 3.2 Mittaus Mittaukset suoritettiin Tutkimukseen käytetyltä koneelta suljettiin muut suljettavissa olevat ohjelmat, jotka voisivat mahdollisesti käyttää verkkoa tutkimuksen aikana. Protokolla-analysaattorit käyttävät pakettivirroissa yhteensopivia tiedostomuotoja, joten mittaus suoritettiin käyttäen ainoastaan Wireshark-ohjelmaa. Mittauksessa ladattiin ainoastaan sivuston etusivu. Mittaus käynnistettiin ennen etusivun lataamisen aloittamista ja lopetettiin kunnes selain ilmoitti sivun ladatuksi ja sivustolta tuleva liikenne loppui. Mittauksen pakettivirrat tallennettiin analyysia varten. Lisäksi sivu itsessään tallennettiin tutkimuksen avuksi.

12 4 TULOSTEN ANALYSOINTI Tuloksien analysoinnissa käytettiin hyväksi protokolla-analysaattoreiden tarjoamia työkaluja. Wireshark-ohjelmalla sivuston pakettivirta pystyttiin erittelemään IP-osoitteen perusteella. IP-osoitteista selvitettiin osoitteen omistaja, mikäli mahdollista. Tietyissä tapauksissa IP-osoite johti suoraan mainostoimiston sivuille, jolloin voitiin varmistua, että kaikki sivustolta tuleva data on mainosdataa. Sivustojen mainokset ladattiin pääasiassa joko mainostoimiston tai suoraan mainostajan palvelimelta. Tutkituista kohteista ainoastaan Iltalehden sivustolla mainosdataa ladattiin samalta palvelimelta kuin hyötydataa. Microsoft Network Monitor -ohjelmalla yhteen IP-osoitteeseen suoritettua liikennöintiä pystyttiin analysoimaan. Microsoft Network Monitor osasi myös lajitella automaattisesti yhden IP-osoitteen liikenteen TCP-portin perusteella. Tästä oli apua varsinkin Iltalehden tapauksessa, jossa yhdestä IP-osoitteesta tulleita paketteja oli lajiteltava hyötydataksi ja mainoksiksi. Iltalehti oli tutkimuksen ainoa sivusto, joka latasi mainosdataa myös omilta palvelimiltaan. Kaikki muut seitsemän sivustoa latasivat kaiken mainosdatan muualta kuin omilta palvelimiltaan. Monissa tapauksissa pelkästä IP-osoitteesta ei saatu tarpeeksi tietoa, jotta sen perusteella olisi voitu tulkita, onko sivustolta ladattava data hyötydataa vai mainoksia. Näissä tapauksissa tutkittiin tarkemmin IP-osoitteesta ladattuja tiedostoja sekä HTMLkoodia. Ladatut tiedostot, kuten Flash- tai Javascript-tiedostot, kertoivat monessa tapauksessa datan laadusta. Flash-tiedostot olivat usein mainoksia. Javascript-tiedoston sisältö paljasti useissa tapauksissa, että sitä käytetään mainosten lataamiseen. Myös HTML-koodista voitiin tulkita datan laatua. Kuva 4.1. Kuvakaappaus Microsoft Network Monitor -ohjelmasta Kuvassa 4.1 on kuvakaappaus Microsoft Network Monitor -ohjelmasta. Kuvankaappauksessa on kaksi käyttäjän(ip-osoite ) HTTP-pyyntöä Emediatemainostoimiston palvelimelle(eas3.emediate.eu) sekä palvelimen HTTP-vastaukset näihin pyyntöihin. Pyynnöt koskevat kahta Flash-tiedostoa, jotka molemmat ovat mainoksia. 4.1 Verkkoliikenteen tulkinta Tutkimuksessa mainokset ja hyötydata rajattiin siten, että mainostukseksi tulkittiin kaikki mainokset, jotka olivat ko. sivuston ulkopuolisia mainoksia ja täten johtivat pois

13 9 tutkitulta sivustolta. Esimerkiksi Iltalehden sivuilla Monster-palvelun mainos tulkittiin mainokseksi, koska se johti monster.fi -sivustolle, vaikka sekä Iltalehti että Monster ovat Alma Median tuotteita. Tutkittavan sivuston alasivuille johtavat mainokset taas tulkittiin hyötydataksi. Mainosdataksi tulkittiin myös mainostukseen käytetyt evästeet. Evästeet lajiteltiin niiden alkuperän perusteella. Mainostoimistojen tai mainostajien sivuilta ladatut evästeet tulkittiin mainoksiksi. Evästeiden ohella myös klikkausten seurantaan tarkoitettujen sovellusten käyttämä verkkoliikenne tulkittiin mainosdataksi. Klikkausten analysointiin käytetyt ohjelmistot ovat yleisesti käytössä mainosrahoitteisilla www-sivustoilla ja niiden avulla tarkkaillaan sivuston vierailijan käyttäytymistä. Tällaisilla ohjelmistoilla mainostajat voivat analysoida, kuinka usein sivustolla vieraileva käyttäjä klikkaa heidän mainostaan. Syrjään jäävä mainos voidaan siirtää näkyvämpään paikkaan tai sitä voidaan muuttaa houkuttelevamman näköiseksi. Myös hakukoneoptimointia tarjoavien yritysten sivuilta aiheutunut verkkoliikenne tulkittiin kokonaisuudessaan mainosdataksi. Erilaiset kävijäanalysaattorit, kuten Google Analytics, tulkittiin taas hyötydataksi, koska niiden yleisin käyttötarkoitus on vierailijamäärän ja vierailijoihin liittyvien tietojen selvittäminen. DNS-kyselyt tulkittiin kokonaisuudessaan hyötydataksi, koska niitä käytetään verkkosivuston lataamiseen, eikä varsinaiseen mainostukseen. DNS-liikenteen määrä oli useissa tapauksissa alle prosentin luokkaa koko verkkoliikenteestä, joten tämä määrä ei ole kovin merkittävä. Myös muut erilaiset hyötysovellukset, kuten erilaiset hakukentät tai multimediasovellukset tulkittiin hyötydataksi, vaikka niiden tarjoaja saikin logonsa näkyville sivustolle. 4.2 Tietoja verkkoliikenteestä Sivustojen etusivujen koot vaihtelivat merkittävästi. Raskain etusivu oli Sports Photo of the Day -blogilla, jonka etusivun lataaminen käytti verkkoliikennettä yhteensä 4,23 megatavua ja koostui 5134 paketista. Pienin etusivu oli Digitoday-verkkolehdellä 0,83 megatavua koostuen 1433 paketista. DNS-kyselyitä lukuun ottamatta kaikki verkkoliikenne käytti TCP:tä. Molemmat ulkomaiset uutissivustot latasivat dataa 32 eri IP-osoitteesta, joista yksi oli DNS-palvelin. Nämä sivustot latasivat dataa tässä tutkimuksessa useimmista IPosoitteista. Vähiten IP-osoitteita verkkoliikenteessä käytti Nelliinan vaatehuone -blogi, jonka verkkoliikenne koostui kahdeksasta eri IP-osoitteesta tulleista paketeista. Näistä IP-osoitteista yksi kuului DNS-palvelimelle. Jokainen tutkimukseen valituista sivustoista käytti vähintään yhtä Googlen palvelinta etusivun muodostamiseen. Tämä kuvaa Googlen valta-asemaa Internetissä. Googlen palvelimilta ladattiin monia asioita. Google Analytics oli yleisesti käytössä oleva palvelu, kuten myös Googlen hakukenttä sulautettuna sivustolle. Monet sivustot latasivat myös Googlen palvelimilta mainoksia. Toinen suuri Internet-palveluita ja myös

14 10 mainoksia tarjoava yhtiö Yahoo näkyi ainoastaan Dailynews-uutissivuston verkkoliikenteessä. 4.3 Tietoja mainoksista Sivustoilla näkyvimpiä mainoksia olivat Flash-mainokset. Nämä mainokset olivat nähtävillä sivun laidoissa erilaisina bannereina. Tekstimuodossa olevia mainoksia oli myös nähtävillä. Varsinkin Googlen tarjoamat mainokset ovat pääsääntöisesti tekstimuodossa. Tekstimuodossa oleva mainos on verkkoliikenteen osalta parempi vaihtoehto, koska se ei tuota murto-osaakaan siitä liikenteestä mitä Flash-mainos. Tekstimuodossa olevien mainosten ongelma on niiden jääminen näyttävien Flash-mainosten varjoon. Interaktiiviset mainokset käyttävät verkkoliikennettä huomattavasti enemmän kuin muut mainokset. Tutkimuksessa interakviisia mainoksia olivat esimerkiksi Ilta-Sanomien sivuilla ollut pelisivuston mainos, jossa pystyi selailemaan sivuston tarjoamia pelejä, sekä Dailynews-uutissivustolla ollut kalenterisovellus, jolla käyttäjä pystyi etsimään tulevia tapahtumia. Yhdelläkään tutkituista sivustoista ei ollut käytössä ponnahdusikkunoita. Ponnahdusikkunoiden vähäiseen määrään voi osaltaan vaikuttaa myös nykyisten selaimien tarjoamat ponnahdusikkunoiden estoon tarkoitetut sovellukset, jolloin selain estää mainoksen näkymisen.

15 5 TULOKSET Tulokset on esitetty käyttäjän näkökulmasta, jolloin sisääntuleva data on käyttäjälle tulevaa dataa ja ulosmenevä data taas käyttäjän lähettämää. Tuloksissa datan koostumusta ei eritelty muuten kuin erityispiirteiden osalta. Erityispiirteet, kuten suuret mainokset, on mainittu sivuston tulosten kohdalla. Erityispiirteet näkyivät lähinnä sisäänpäin tulevassa datassa. Ainoastaan jotkin mainossivustot käyttivät enemmän verkkoliikennettä ulospäin menevään dataan kuin sisääntulevaan. Syitä tälle ei pakettivirtojen perusteella voitu selvittää. Tuloksissa on aluksi vertailtu jokaisen sivuston verkkoliikenteen jakautumista hyötydataan ja mainoksiin. Lopuksi on vielä pohdittu, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. 5.1 Mainosten osuus verrattuna hyötydataan Jokaiselta verkkosivulta analysoidun liikenteen perusteella luotiin kuvaajat, joista on nähtävissä hyötydatan suhde mainosdataan. Hyötydatan ja mainosten välinen suhde ei kerro mainosten määrää sivustolla, vaan ainoastaan verkkoliikenteen koostumuksen. Tuloksista kuitenkin huomataan, että mainosten prosentuaalisen määrän kasvaessa sivuston vaikeaselkoisuus lisääntyy. Jokaisella tutkimuksen sivustolla mainosdata koostuu yli 99-prosenttisesti käyttäjälle näkyvästä mainostuksesta. Klikkausten analysointiin ja hakukoneoptimointiin käytetyt ohjelmat sekä evästeet eivät siis lisänneet verkkoliikennettä merkittävästi Suomalaiset iltapäivälehdet Suomalaisten iltapäivälehtien kohdalla tulokset eroavat jonkin verran toisistaan. Ilta- Sanomien verkkoliikenne koostuu enemmän mainosdatasta kuin Iltalehden.

16 12 Kuva 5.1. Iltalehden sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva 5.2. Iltalehden ulosmenevän datan jakautuminen. Iltalehden sisään tulevan datan jakautuminen näkyy kuvassa 5.1. Huolimatta sivustolla olevista lukuisista mainoksista vain 9,5 % sisääntulevasta datasta oli mainosdataa. Tämä selittyy sillä, että sivustolla olevat mainokset olivat muutaman kymmenen kilotavun kokoisia bannereita. Lisäksi sivustolla olevien uutisotsikoiden ja niihin liittyvien kuvien määrä on todella suuri. Tästä johtuen mainosdatan osuus hyötydataan jää pieneksi. Kuvassa 5.2 nähtävä ulosmenevä liikenne on verrannollinen sisääntulevaan liikenteeseen. Kuva 5.3. Ilta-Sanomien sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva 5.4. Ilta-Sanomien ulosmenevän datan jakautuminen. Ilta-sanomien verkkoliikenteen jakautuminen on nähtävissä kuvissa 5.3 ja 5.4. Ilta-Sanomien käyttämä verkkoliikenne oli samankaltaista verrattuna Iltalehteen. Eron

17 13 näiden kahden sivuston välille teki Ilta-Sanomien sivuilla sijainnut interaktiivinen pelisivuston mainos, joka käytti verkkoliikennettä sisäänpäin melkein puolen megatavun verran. Ilman tätä yhtä mainosta verkkoliikenne olisi ollut hyvin Iltalehden kaltaista. Sama peli-sivusto tuotti noin 40 % kaikesta ulospäin suuntautuneesta mainosliikenteestä Suomalaiset tietotekniikka-aiheiset sivustot Suomalaiset tietotekniikka-aiheiset sivustot käyttivät tämän tutkimuksen sivustoista eniten verkkoliikennettä mainostukseen suhteessa koko liikenteeseen. Tämä selittyy myös osaltaan sillä, että kyseisten verkkosivustojen etusivut olivat tutkimuksen pienimpiä, jolloin hyötydatankin määrä jäi tutkituista sivustoista pienimmäksi. Nämä sivustot olivatkin käytettävyydeltään heikoimmat johtuen mainoksista. Molemmilla sivustoilla mainoksien sijoittelu oli sekavaa, joka teki etusivuista vaikeaselkoisia. Kuva 5.5. Tietokone-lehden sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva 5.6. Tietokone-lehden ulosmenevän datan jakautuminen. Tietokone-lehden kotisivuilla sisääntuleva data oli tutkimuksen sivuista eniten mainospainotteista. Datan jakautuminen on esitetty kuvassa 5.5. Datasta lähes puolet oli mainostuksesta johtuvaa. Ulosmenevä data oli jakautunut lähes samanlailla kuin sisääntulevakin. Tämä on esitetty kuvassa 5.6.

18 14 Kuva 5.7. Digitodayn sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva 5.8. Digitodayn ulosmenevän datan jakautuminen. Digitoday-lehden sisääntuleva data oli jakautunut lähes samanlailla kuin Tietokone-lehdenkin. Tämä nähdään kuvassa 5.7. Verkkoliikenne oli tosin jonkin verran vähäisempää kuin Tietokone-lehden tapauksessa, kokonaisuudessaan sisääntulevan datan määrä jäi 0,73 megatavuun. Ulosmenevän liikenteen jakautuminen nähdään kuvassa 5.8. Tämä oli ainut tutkimuksen kohteista, jossa mainosliikenteen määrä oli suurempi kuin hyötydatan. Tämä johtuu siitä, että muutamille mainossivustoille suuntautuneet TCP-yhteydet tuottivat enemmän ulospäin menevää verkkoliikennettä kuin muut TCPyhteydet Blogit Blogeissa oli tutkimuksen sivuista selvästi vähiten mainostusta, niin silmämääräisesti, kuin tutkimuksen mukaankin. Blogit käyttivät tämän tutkimuksen sivustoista etusivun muodostamiseen vähimmistä IP-osoitteista tullutta dataa. Nelliinan vaatehuone -blogin etusivun lataamiseen käytettiin kahdeksaa IP-osoitetta, joista yksi oli DNS-palvelin. Sports Photo of the Day -blogi latasi dataa yhdestä IP-osoitteesta enemmän eli yhteensä yhdeksästä.

19 15 Kuva 5.9. Nelliinan vaatehuone -blogin sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva Nelliinan vaatehuone -blogin ulosmenevän datan jakautuminen. Nelliinan vaatehuone -blogissa oli muutama iso mainos, joiden tiedostokoot olivat kuitenkin pieniä. Tästä syystä mainosten osuus verkkoliikenteestä jäi melko pieneksi. Kuvissa 5.9 ja 5.10 on esitetty blogin verkkoliikenteen jakautuminen. Verkkoliikenteestä noin 10 % johtui mainonnasta. Kuva Sports Photo of the Day - blogin sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva Sports Photo of the Day - blogin ulosmenevän datan jakautuminen. Sports Photo of the Day -blogin etusivu oli koko tutkimuksen suurin, mutta sen etusivulla oli kaikista tutkituista sivuista vähiten mainoksia. Sivuston suuri koko johtuu etusivuilla olevista lukuisista kuvista. Sisääntulevan datan jakautuminen on esitetty kuvassa Ulosmenevä data koostui hiukan enemmän mainosdatasta kuin sisääntuleva. Tämä on esitetty kuvassa 5.12.

20 Ulkomaiset uutissivustot Ulkomaisten uutissivustojen liikenteet erosivat jonkin verran toisistaan. Dailynews-uutissivusto oli tutkituista sivustoista selvästi enemmän mainospainotteinen. Kuva Dailynews-uutissivuston sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva Dailynews-uutissivuston ulosmenevän datan jakautuminen. Dailynews-uutissivusto latasi tutkimuksen sivuista eniten mainosdataa, yhteensä 1,08 megatavua, kuten nähdään kuvassa Suuri mainosdatan määrä johtui pääosin sivustolla olleesta kalenterisovelluksesta, joka mainosti erilaisia tapahtuma sekä mainoksille tarkoitettu videosovellus. Ulosmenevä liikenne, joka nähdään kuvassa 5.14, on verrannollinen sisäänmenevään dataan. Kuva Fox News -uutissivuston sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva Fox News-uutissivuston ulosmenevän datan jakautuminen.

21 Sivuston latausaika sekunteina 17 Fox News -uutissivuston datan jakautuminen sisääntulevassa ja ulosmenevässä verkkoliikenteessä on nähtävissä kuvissa 5.15 ja Sivuston liikenteessä on myös huomionarvoista se, että sivuston etusivua ladattaessa muodostetaan yhteys kahdeksaan eri Googlen palvelimeen. Osalta näistä palvelimista ladataan mainoksia ja osalta hyötydataa, kuten Google Analytics -palvelun tietoja. 5.2 Sivustojen lataaminen laajakaistayhteydellä Viestintäviraston mukaan laajakaistaksi luetaan tietoliikenneyhteydet, joiden tiedonsiirtonopeus on vähintään 256 kilobittiä sekunnissa [9] Iltalehti Ilta-Sanomat Tietokone Digitoday Nelliinan Vaatehuone Sports Photo of the Day 45 Dailynews Fox News Koko sivu Hyötydata Kuva Sivustojen latausaika 256 kbit/s nopeuksisella laajakaistayhteydellä. Kuvassa 5.17 on esitettynä sivustojen latausajat kokonaisuudessaan ja siten, että mukaan on otettu ainoastaan hyötydatan lataaminen. Ulospäin menevät datamäärät ovat niin pieniä, että niitä ei ole huomioitu. Oletuksena on, että yhteyden hitain kohta on käyttäjän 256 kbit/s nopeuksinen laajakaistayhteys. Käytännössä myös toimimaton tai hitaasti toimiva sivuston palvelin voi hidastaa tai jopa estää koko sivuston lataamisen. Lisäksi latausaika on laskettu ideaalisella yhteydellä, jossa siirtonopeus on koko siirron ajan maksimaalinen. Tämä ei käytännössä ole kuitenkaan mahdollista, joten todellinen latausaika on pidempi. Kuvasta nähdään, kuinka tietyillä sivustoilla mainokset lisäävät huomattavasti latausaikaa. Dailynews-uutissivusto latautuisi ilman mainoksia 45 sekunnissa, kun mai-

WWW-sivuston Google-optimointi

WWW-sivuston Google-optimointi Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Heigo Anto WWW-sivuston Google-optimointi Insinöörityö 4.5.2009 Ohjaaja: kirjapainojohtaja Mika Saloranta Ohjaava opettaja: yliopettaja Erkki

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

-opas Näin markkinoit yritystäsi internetissä.

-opas Näin markkinoit yritystäsi internetissä. -opas Näin markkinoit yritystäsi internetissä. Hakusanamainonta internetissä onnistuneen mainoksen luominen vaihe vaiheelta. Lue, miten muut yritykset ovat onnistuneet mainonnassaan Google AdWordsin avulla.

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu HAKUKONEMARKKINOINNIN TEHOKKUUS B2B JA B2C ASIAKKAILLE AUTONVUOKRAUSALALLA SUOMESSA Markkinointi Pro gradu tutkielma Syyskuu 2011 Laatija: Sasu Raikamo

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Hakukoneoptimointi. Case Toijalan Vauhti ry. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Hämeenlinna, Visamäki, Syksy 2012

Hakukoneoptimointi. Case Toijalan Vauhti ry. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Hämeenlinna, Visamäki, Syksy 2012 Hakukoneoptimointi Case Toijalan Vauhti ry Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Hämeenlinna, Visamäki, Syksy 2012 Petteri Paakkonen TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Restonomi 2013 Mika Kuusisto SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA case: Paimek Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Jari Ingerttilä VERKKOKAUPAN HAKUKONENÄKYVYYDEN PARANTAMINEN HAKU- KONEMARKKINOINNIN AVULLA

Jari Ingerttilä VERKKOKAUPAN HAKUKONENÄKYVYYDEN PARANTAMINEN HAKU- KONEMARKKINOINNIN AVULLA Jari Ingerttilä VERKKOKAUPAN HAKUKONENÄKYVYYDEN PARANTAMINEN HAKU- KONEMARKKINOINNIN AVULLA VERKKOKAUPAN HAKUKONENÄKYVYYDEN PARANTAMINEN HAKU- KONEMARKKINOINNIN AVULLA Jari Ingerttilä Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450 Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist Media ja mainonta vuoteen 2013 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2450 Media ja mainonta vuoteen 2013 Anna Viljakainen, Asta Bäck

Lisätiedot

INTERNET-MARKKINOINTI TUKITOIMENA ITÄ-SUOMEN ASENNUS OY:SSA

INTERNET-MARKKINOINTI TUKITOIMENA ITÄ-SUOMEN ASENNUS OY:SSA Paavo Muhonen Jarkko Pöllänen INTERNET-MARKKINOINTI TUKITOIMENA ITÄ-SUOMEN ASENNUS OY:SSA Opinnäytetyö Liiketalous Lokakuu 2010 1 JOHDANTO... 1 2 MITÄ INTERNET-MARKKINOINTI ON?... 2 2.1 Internet-markkinoinnin

Lisätiedot

Anne Bergström BÄNDIN INTERNETMARKKINOINTI CASE CURIMUS

Anne Bergström BÄNDIN INTERNETMARKKINOINTI CASE CURIMUS Anne Bergström BÄNDIN INTERNETMARKKINOINTI CASE CURIMUS Liiketalouden koulutusohjelma markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto 2011 BÄNDIN INTERNETMARKKINOINTI CASE CURIMUS Bergström, Anne Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MULTIMEDIA URHEILU-UUTISVIESTINNÄSSÄ

MULTIMEDIA URHEILU-UUTISVIESTINNÄSSÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto NINA MÄKINEN MULTIMEDIA URHEILU-UUTISVIESTINNÄSSÄ Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten Espoossa

Lisätiedot

Marjo Hietamäki. Digitaalinen markkinointi:

Marjo Hietamäki. Digitaalinen markkinointi: Marjo Hietamäki Digitaalinen markkinointi: Testissä verkkokaupan mainonnan keinot Opinnäytetyö Kevät 2012 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa?

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen, Atso Hepolehto, Iida 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen,

Lisätiedot

VIIMEISEN KLIKIN HARHA

VIIMEISEN KLIKIN HARHA VIIMEISEN KLIKIN HARHA Attribuutiomallinnus verkkomainonnan tuloksellisuuden mittaamisessa verkkokaupassa Liiketaloustiede, markkinoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Jarkko Antikainen Ohjaajat: KTT Heli

Lisätiedot

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Veijo Vainionpää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 5 Veijo Vainionpää Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Lisätiedot

Datan hyödyntäminen digimainonnan kohdentamisessa

Datan hyödyntäminen digimainonnan kohdentamisessa Datan hyödyntäminen digimainonnan kohdentamisessa Big Data Task Force Kesäkuu 2014 Sisällysluettelo 1. Alkusanat 3 2. Katsaus datan hyödyntämiseen ja haasteisiin 4 2.1 Miksi data on niin tärkeää? 4 2.2

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

digimaailma Markkinoijan digimainontaopas

digimaailma Markkinoijan digimainontaopas digimaailma Markkinoijan digimainontaopas 1 PricewaterhouseCoopers (PWC) Global Entertainment & Media Outlook Uuteen kuluttajakäyttäytymiseen kohdistuva mainonta muodostaa lähes viidenneksen globaalista

Lisätiedot

KEINOT ANSAITA NETTISARJAKUVAN AVULLA

KEINOT ANSAITA NETTISARJAKUVAN AVULLA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma Digitaalinen markkinointiviestintä 2013 Mikko Kiiski KEINOT ANSAITA NETTISARJAKUVAN AVULLA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden

Lisätiedot

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19.

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19. 62900 ALAJÄRVI 1 / 19 1 Johdanto Tietoyhteiskunnan kehittyessä myös perinteinen kaupankäynti on joutunut muutoksen eteen. Perinteisesti yritykset tiesivät tarkasti ketkä olivat sen kilpailijoita. Kilpailijoita

Lisätiedot

Tietotekniikan osasto 1.12.2004. Tero Tähtinen HTTP-VÄLITYSPALVELIMEN KÄYTTÖ TAPAHTUMIEN KERÄÄMISEEN

Tietotekniikan osasto 1.12.2004. Tero Tähtinen HTTP-VÄLITYSPALVELIMEN KÄYTTÖ TAPAHTUMIEN KERÄÄMISEEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Diplomityö Tietotekniikan osasto 1.12.2004 Tero Tähtinen HTTP-VÄLITYSPALVELIMEN KÄYTTÖ TAPAHTUMIEN KERÄÄMISEEN Työn valvoja Työn ohjaaja Petri Vuorimaa Timo Engblom TEKNILLINEN

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11 e-business Sisällysluettelo 1. SÄHKÖPOSTI... 5 JOUKKOPOSTITUS... 5 POSTITUSLISTAT... 5 2. WWW... 7 SIVUSTOT... 7 BANNERIT... 8 ADVERTORIAALIT JA INTERSTITIAALIT... 8 3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ

Lisätiedot

Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä

Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä Case Wärtsilä Oyj:n kilpailijat Markkinointi, Seminaarityö Lokakuu 2011 Laatija:

Lisätiedot

Published : 2011-03-11 License : None

Published : 2011-03-11 License : None FIREFOX 1 Published : 2011-03-11 License : None Johdanto 1. Johdanto 2. Tietoja tästä ohjekirjasta 3. Ennen kuin aloitat 4. Mikä on FLOSS? 5. Kuinka verkko toimii 2 JOHDATUS FIREFOXIIN Oletamme, että et

Lisätiedot