VELI-MATTI LUUKKO MAINOSRAHOITTEISTEN WWW-SIVUSTOJEN VERKKOLIIKENTEEN ANALYSOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VELI-MATTI LUUKKO MAINOSRAHOITTEISTEN WWW-SIVUSTOJEN VERKKOLIIKENTEEN ANALYSOINTI"

Transkriptio

1 VELI-MATTI LUUKKO MAINOSRAHOITTEISTEN WWW-SIVUSTOJEN VERKKOLIIKENTEEN ANALYSOINTI Kandidaatintyö Tarkastaja: Pekka Uotila

2 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan koulutusohjelma LUUKKO, VELI-MATTI: Mainosrahoitteisten www-sivustojen verkkoliikenteen analysointi Kandidaatintyö, 24 sivua Kesäkuu 2010 Pääaine: Tietoliikennetekniikka Tarkastaja: Pekka Uotila Avainsanat: Verkkoliikenne, mainosrahoitteinen, www Mainosrahoitteiset www-sivustot muodostavat suuren osan Internetin sivustoista. Mainokset ovat elinehto sivustoille, mutta ne lisäävät käyttäjän verkkoliikennettä, joissain tapauksissa jopa häiritsevästi. Tässä työssä tutkitaan muutamien tällaisten www-sivustojen liikennettä ja analysoidaan sitä protokollaanalysaattorien avulla. Työ jakaantuu kahteen osaan: Taustatutkimuksessa selvitetään mainosrahoitteisten www-sivustojen perusperiaatteita. Tutkimusosassa selvitetään, kuinka paljon erilaisten suosittujen mainosrahoitteisten www-sivustojen etusivujen mainokset lisäävät käyttäjän verkkoliikennettä. Tutkimus osoittaa, että joillakin www-sivustoilla melkein jopa puolet verkkoliikenteestä johtuu mainonnasta. Hitaammilla yhteyksillä tämä häiritsee huomattavasti sivuston lataamista.

3 SISÄLLYS 1 Johdanto Mainosrahoitteiset www-palvelut Mainonnan kategoriat Kohdistettu mainonta Tietoa keräävät tahot Tietojen kerääminen ja käyttö Mainostuksen hinnoittelu Lataamiskertoihin perustuva hinta Toistamiskertoihin perustuva hinta Napsautuksiin perustuva hinta Tapahtumiin perustuva hinta Tutkimus Tutkimuskohteet Tutkimusympäristö Käytetyt työkalut Mittaus Tulosten analysointi Verkkoliikenteen tulkinta Tietoja verkkoliikenteestä Tietoja mainoksista Tulokset Mainosten osuus verrattuna hyötydataan Suomalaiset iltapäivälehdet Suomalaiset tietotekniikka-aiheiset sivustot Blogit Ulkomaiset uutissivustot Sivustojen lataaminen laajakaistayhteydellä Yhteenveto Lähteet III

4 IV TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT DNS Flash Luokiteltu mainos Microsoft Network Monitor TCP UDP Wireshark Domain Name System, käytetään muuntamaan verkkotunnuksia IP-osoitteiksi. Adoben kehittämä ympäristö, jolla voidaan luoda multimediaesityksiä esimerkiksi verkkosivustoille. Markkinointimenetelmä, jossa mainostaja maksaa yritykselle siitä, että heidän tuotteensa tai palvelunsa näkyy yrityksen tuottamilla listoilla. Esimerkiksi keltaiset sivut. Protokolla-analysaattori Transmission Control Protocol, yhteydellinen tiedonsiirtoon käytetty protokolla. User Datagram Protocol, yhteydetön tiedonsiirtoon käytetty protokolla Protokolla-analysaattori

5 1 JOHDANTO Suuri osa Internetin www-sivustoista on mainosrahoitteisia. Mainokset lisäävät huomattavasti sivustoilta aiheutuvaa verkkoliikennettä. Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on pienen otoksen avulla saada kuva erilaisista mainosrahoitteisista www-sivustoista ja niiden mainosten aiheuttamasta verkkoliikenteestä. Työssä tutkitaan kahdeksan suositun www-sivuston verkkoliikennettä vertaamalla niiden sisältämän mainosdatan suhdetta varsinaiseen hyötydataan. Työssä perehdytään taustatutkimuksena myös mainosrahoitteisten www-sivustojen perusperiaatteisiin. Selvityksen aiheina ovat mainonnan kategoriat, kohdistettu mainonta ja mainonnan hinnoittelu. Tutkimuksessa käytettiin kahta protokollaanalysaattoria, joiden avulla sivuston verkkoliikennettä analysoitiin. Työkaluihin ja tutkittuihin www-sivustoihin tutustutaan luvussa 3. Luvussa 4 on kerrottu työn suorituksen menetelmistä ja datan luokittelusta. Työn tulokset ovat esiteltyinä luvussa 5. Tulokset esitellään sivustoittain vertaamalla niiden mainoksista aiheutuvaa verkkoliikennettä varsinaiseen hyötydataan. Samassa luvussa on vielä pohdittu mainosten lisäämää latausaikaa normaalilla laajakaistayhteydellä.

6 2 MAINOSRAHOITTEISET WWW-PALVELUT Internet-mainonnan arvo on kasvanut nopeasti viime vuosina. Yhdysvalloissa Internetmainonnan vuosittainen arvo on noussut vuoden ,0 miljardista dollarista 22,7 miljardiin dollariin vuoteen 2009 mennessä. Internet onkin kohonnut Yhdysvalloissa jo kolmanneksi arvokkaimmaksi mainosmediaksi television ja sanomalehtien jälkeen. [1] 2.1 Mainonnan kategoriat Internetin käyttäjä kohtaa mainonnan nykyään jatkuvasti. Ponnahdusikkunat ja bannerit ovat mainonnan näkyvimpiä menetelmiä. Mainoksia sijoitellaan www-sivustoille todella paljon. Mainokset voivat sisältää tavallisen kuvan tai kuten nykyään enenevissä määrin animaation tai ohjelmoidun esityksen, joka saattaa sisältää liikkuvan kuvan lisäksi myös ääntä. Hakukonepalveluissa mainontaa kohdataan myös varmasti. Mainosrahoitteisille sivustoille mainokset ovat elinehto, mutta ne saavat myös sivustot näyttämään sekavilta. Sivustoilla voi olla yhtäaikaisesti bannereita sivun ylä-, sivu-, ja alalaidassa ja tekstin seassa. Lisäksi sivusto voi avata yhden tai useamman ponnahdusikkunan. Sekavuuden lisäksi nämä mainokset vaikeuttavat pieniresoluutioisella näytöllä sivuston lukemista ja hidastavat sivustojen aukeamista. Internet-mainonnan arvosta vuonna 2009 Yhdysvalloissa 47 % oli hakukonemainontaa ja 23 % bannerimainontaa. Muita arvokkaita mainontamenetelmiä olivat luokitellut mainokset 10 %:n ja interaktiiviset mainokset 7 %:n osuudella. [1] 2.2 Kohdistettu mainonta Kohdistettu mainonta on malli, jossa mainokset kohdistetaan sivun sisältöön tai itse käyttäjään. Internet-sivut keräävät tietoa Internetin käyttäjästä sekä mainostavista wwwsivustoista, jolloin ne pystyvät ennakoimaan, millaisia mainoksia ihmiset haluavat nähdä. Tällä tavoin pystytään merkittävästi lisäämään mainonnan tehoa, koska käyttäjille pystytään tarjoamaan mainoksia heidän omista mielenkiinnon kohteistaan sekä lähellä olevista yrityksistä Tietoa keräävät tahot Yahoo-palvelua käytti joulukuussa 2007 n. 158,6 miljoonaa uniikkia käyttäjää. Sinä aikana Yahoo keräsi keskimääräiseltä käyttäjältä tietoja 2520 kertaa. Näistä tiedoista keskimäärin hieman yli 800 kerättiin Yahoon omilta sivuilta ja loput noin 1700 kerättiin sivustoilta, joihin Yahoo myy mainoksia. Muita suuria tietojen kerääjiä olivat MySpa-

7 3 cen omistaja Fox Interactive Media, Aolin omistaja Time Warner Network sekä Google, Facebook ja Microsoft. Nämä luvut koostuvat niistä kerroista, kun käyttäjä esimerkiksi tekee sivustolla haun, näkee mainoksen, avaa sivun tai katsoo videon. [2] Liikevaihdoltaan ylivoimaisesti suurin Internet-mainostaja on Google. Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana Googlen Internet-mainonnan liikevaihto oli noin 5,3 miljardia dollaria. Yahoo liikevaihto oli samana aikana noin 1,4 miljardia dollaria Microsoftin ja Aolin liikevaihdon jäädessä alle miljardin dollarin. [3] Tietojen kerääminen ja käyttö Tyypillisimpiä tietoja, joita käyttäjiltä tai www-sivustoilta kerätään, ovat IP-osoite, käyttäjän erilaisiin hakuihin kirjoittamat hakusanat ja tiedot www-sivustoista ja niiden sisällöistä. IP-osoitteen perusteella voidaan rajata käyttäjän maantieteellinen sijainti tietylle alueelle suurimmassa osassa tapauksista ja kohdentaa mainontaa sen perusteella. Sijainnin selvittämisessä käytetään hyväksi esimerkiksi reitittimen DNS-nimen sisältämää maantieteellistä tietoa tai olemassa olevia tietokantoja, jotka sisältävät tietoa IPosoitelohkojen maantieteellisestä sijainnista [4]. Sijainnin perusteella paikalliset yritykset voivat helposti kohdentaa mainontansa koskemaan ainoastaan tietyltä alueelta tulevia Internetin käyttäjiä. Lisäksi sijainnin perusteella voidaan määrittää mainoksen kieli. Ylikansalliset yritykset voivat mainostaa käyttäjän omalla kielellä. Hakusanojen perusteella voidaan taas saada monenmuotoista tietoa käyttäjästä ja käyttäjän mieltymyksistä. Hakusanojen perusteella hakukoneet suorittavat ns. hakusanamainontaa eli kohdentavat mainokset sen perusteella, mistä asioista käyttäjät haluavat tietoa. Mainokset voivat esiintyä hakujen tulossivuilla erilaisissa bannereissa, ennen tuloksia tai tuloksia voidaan myös järjestellä siten, että mainostavat yritykset ovat haun ensimmäisinä. [5] Muiden www-sivustojen kuin hakukoneiden kohdennetussa mainonnassa on Googlen Adsense-ohjelma yksi merkittävimmistä. Google on nykyään yksi maailman merkittävimmistä mainosmedioista ja Adsense-ohjelma on yksi suosituimmista mainosohjelmista, jotka on tarkoitettu kaikenlaisille www-sivuille. Adsensen toiminta perustuu siihen, että www-sivulle sijoitettu JavaScript-koodi hakee tietoa sivustosta ja kohdistaa www-sivulla olevan mainonnan näin mahdollisimman hyvin vastaamaan sivun sisältöä. Koira-aiheisilla sivustoilla vieraileva käyttäjä näkee näin ollen varmasti mainoksia erilaisista koiratarvikekaupoista. [6] 2.3 Mainostuksen hinnoittelu Mainostamisesta www-sivustoilla voidaan maksaa eri tavoilla. Tietyissä tapauksissa edes mainoksen pelkkä näkyvä esilläolo ei tuo mainosrahaa sivustolle. Suurimmat www-sivustot tekevät mainossopimuksen suoraan mainostajien kanssa. Pienemmät sivustot voivat tehdä sopimuksen mainoksia välittävän yrityksen kanssa, jolloin tämä yritys tekee sopimukset mainostajien kanssa ja toimittaa mainokset sivustoille.

8 4 Yhdysvalloissa vuonna 2009 Internet-markkinoinnin arvosta 37 % oli lataamiskertoihin perustuvaa hinnoittelua, jota käsitellään kohdassa Suurin osa hinnoittelusta, yhteensä 59 %, perustui käyttäjän tekemiin tapahtumiin, joita käsitellään kappaleissa 2.3.2, ja Loput 4 % hinnoittelusta perustui kahden edellä mainitun menetelmän yhdistelmään. [1] Lataamiskertoihin perustuva hinta Tavallisimmassa Internet-mainonnassa mainostaja maksaa tietyn summan jokaisesta mainoksen latauskerrasta. Mainoksen hinta sovitaan tavallisesti cost per mille - periaatteella, mikä tarkoittaa, että mainostaja maksaa jokaisesta tuhannesta latauksesta. Tässä hinnoittelussa sivuston käyttäjä ei välttämättä edes näe koko mainosta, mikäli se aukeaa sivuston laitaan siten, että mainos ei mahdu aukeamaan hänen näytölleen. Lataamiskertoihin perustuvassa hinnoittelussa on siten riskinsä. Yritykset saattavat joutua maksamaan mainostuksesta ilman, että saavat merkittävää kontaktia asiakkaaseen Toistamiskertoihin perustuva hinta Mainoksen toistamiskertoihin perustuvassa hinnoittelussa eli pay per play -hinnassa mainostaja maksaa joka kerta, kun mainoksen sisältämä äänileike toistetaan. Äänileike voidaan toistaa automaattisesti sivustolle saavuttaessa tai silloin, kun käyttäjä itse toistaa sen esimerkiksi viemällä hiiren kursorin mainoksen päälle. Riskinä tässä hinnoittelussa on se, että käyttäjä ei edes kuule koko mainosta Napsautuksiin perustuva hinta Napsautuksiin perustuva hinta eli pay per click -mainonta tarkoitetaan sitä, että mainostaja maksaa tietyn summan jokaisesta klikkauksesta. Tässä maksutavassa mainostaja ei siis maksa siitä, että hänen mainoksensa nähdään vaan nimenomaan siitä, että mainosta napsautetaan, jolloin mainoksessa oleva linkki ohjaa mainostajan www-sivustolle. Pay per click -mainonnassa on yleisesti kaksi tapaa, jolla mainostajat maksavat klikkauksista. Ensimmäisessä tavassa mainostaja maksaa tietyn summan jokaisesta klikkauksesta. Summa voi vaihdella riippuen siitä, millä sivulla tai missä sivun kohdassa mainos sijaitsee. Toinen tapa on yleisesti käytössä hakukonemainonnassa. Mainostajat antavat tarjouksensa siitä, kuinka paljon he ovat valmiita maksamaan, että heidän mainoksensa tulee näkyviin tietyillä hakusanoilla. Hakukone päättää hakusanan ja tarjousten perusteella, mikä mainos näytetään ja missä kohdassa. [7] Tapahtumiin perustuva hinta Viimeinen hinnoittelumenetelmä on tapahtumiin perustuva hinnoittelu. Siitä käytetään myös nimitystä pay per action -mainonta, mikä tarkoittaa sitä, että mainostaja maksaa tietyn summan jokaisesta toiminnasta, minkä asiakas tekee mainoksen perusteella.

9 Tämmöisiä voivat olla esimerkiksi tuotteen osto tai uutiskirjeen tilaaminen. Tämä hinnoittelumenetelmä on selvästi riskittömin, koska mainostava yritys saa parhaimmissa tapauksissa myytyä tuotteen tai huonoimmassakin potentiaalisen asiakkaan. Tämä hinnoittelumenetelmä jaetaan monesti myös alakategorioihin perustuen siihen, millainen tapahtuma on. 5

10 3 TUTKIMUS Tässä tutkimuksessa tutkittiin, miten paljon erilaiset mainokset lisäävät verkkoliikennettä selailtaessa mainosrahoitteisia www-sivustoja. Tutkimukseen valittiin www-sivustoja, joiden kohderyhmät olivat erilaisia. Sivustot pyrittiin valitsemaan siten, että ne kuvaavat normaalin Internetin käyttäjän selaamia sivustoja. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan 77 % Internetin käyttäjistä lukee verkkolehtiä ja 42 % blogeja [8]. Tällä perusteella tutkimukseen valittiin sivustoja neljästä eri kategoriasta, jotka olivat suomalaiset iltapäivälehdet, suomalaiset tietotekniikka-aiheiset sivustot, blogit sekä ulkomaiset uutissivustot. 3.1 Tutkimuskohteet Tutkimukseen valittiin suosittuja www-sivustoja luvussa 3 mainituista kategorioista, kaksi jokaisesta. Tutkimukseen valitut sivustot on esitelty taulukossa 3.1. Taulukko 3.1 Tutkimukseen valitut www-sivustot. Www-sivusto Sivuston osoite Tietoja sivustosta Iltalehti Iltalehden Internet-sivut Ilta-Sanomat Ilta-Sanomien Internetsivut Tietokone Tietokone-lehden Internetsivut Digitoday Digitoday-verkkolehden kotisivu Nelliinan vaatehuone -blogi Sports Photo of the Day -blogi nelliina.indiedays.com Suosittu suomalainen muotiblogi Indiedayspalvelussa sportsphotooftheday.blogspot.com Suosittu urheilublogi Googlen Blogger-palvelussa Dailynews Los Angeles Daily News - lehden Internet-sivut Fox News Yhdysvaltalaisen Fox News -kanavan Internetsivut

11 Tutkimusympäristö Tutkimus suoritettiin Windows XP -ympäristössä ja Mozilla Firefox -selaimella. Selaimesta oli tyhjennettynä evästeet sekä väliaikaiset Internet-tiedostot. Lisäksi selaimessa ei käytetty minkäänlaisia ponnahdusikkunan- tai mainostenestotoimintoja Käytetyt työkalut Tutkimuksessa käytettyjä protokolla-analysaattoreita olivat Wireshark ja Microsoft Network Monitor. Molempien toiminta on käytännössä samanlaista, mutta Wiresharkin tarjoama monipuolisuus ja Microsoft Network Monitorin tarjoama selkeys ja helppokäyttöisyys sopivat tutkimuksessa hyvin yhteen. 3.2 Mittaus Mittaukset suoritettiin Tutkimukseen käytetyltä koneelta suljettiin muut suljettavissa olevat ohjelmat, jotka voisivat mahdollisesti käyttää verkkoa tutkimuksen aikana. Protokolla-analysaattorit käyttävät pakettivirroissa yhteensopivia tiedostomuotoja, joten mittaus suoritettiin käyttäen ainoastaan Wireshark-ohjelmaa. Mittauksessa ladattiin ainoastaan sivuston etusivu. Mittaus käynnistettiin ennen etusivun lataamisen aloittamista ja lopetettiin kunnes selain ilmoitti sivun ladatuksi ja sivustolta tuleva liikenne loppui. Mittauksen pakettivirrat tallennettiin analyysia varten. Lisäksi sivu itsessään tallennettiin tutkimuksen avuksi.

12 4 TULOSTEN ANALYSOINTI Tuloksien analysoinnissa käytettiin hyväksi protokolla-analysaattoreiden tarjoamia työkaluja. Wireshark-ohjelmalla sivuston pakettivirta pystyttiin erittelemään IP-osoitteen perusteella. IP-osoitteista selvitettiin osoitteen omistaja, mikäli mahdollista. Tietyissä tapauksissa IP-osoite johti suoraan mainostoimiston sivuille, jolloin voitiin varmistua, että kaikki sivustolta tuleva data on mainosdataa. Sivustojen mainokset ladattiin pääasiassa joko mainostoimiston tai suoraan mainostajan palvelimelta. Tutkituista kohteista ainoastaan Iltalehden sivustolla mainosdataa ladattiin samalta palvelimelta kuin hyötydataa. Microsoft Network Monitor -ohjelmalla yhteen IP-osoitteeseen suoritettua liikennöintiä pystyttiin analysoimaan. Microsoft Network Monitor osasi myös lajitella automaattisesti yhden IP-osoitteen liikenteen TCP-portin perusteella. Tästä oli apua varsinkin Iltalehden tapauksessa, jossa yhdestä IP-osoitteesta tulleita paketteja oli lajiteltava hyötydataksi ja mainoksiksi. Iltalehti oli tutkimuksen ainoa sivusto, joka latasi mainosdataa myös omilta palvelimiltaan. Kaikki muut seitsemän sivustoa latasivat kaiken mainosdatan muualta kuin omilta palvelimiltaan. Monissa tapauksissa pelkästä IP-osoitteesta ei saatu tarpeeksi tietoa, jotta sen perusteella olisi voitu tulkita, onko sivustolta ladattava data hyötydataa vai mainoksia. Näissä tapauksissa tutkittiin tarkemmin IP-osoitteesta ladattuja tiedostoja sekä HTMLkoodia. Ladatut tiedostot, kuten Flash- tai Javascript-tiedostot, kertoivat monessa tapauksessa datan laadusta. Flash-tiedostot olivat usein mainoksia. Javascript-tiedoston sisältö paljasti useissa tapauksissa, että sitä käytetään mainosten lataamiseen. Myös HTML-koodista voitiin tulkita datan laatua. Kuva 4.1. Kuvakaappaus Microsoft Network Monitor -ohjelmasta Kuvassa 4.1 on kuvakaappaus Microsoft Network Monitor -ohjelmasta. Kuvankaappauksessa on kaksi käyttäjän(ip-osoite ) HTTP-pyyntöä Emediatemainostoimiston palvelimelle(eas3.emediate.eu) sekä palvelimen HTTP-vastaukset näihin pyyntöihin. Pyynnöt koskevat kahta Flash-tiedostoa, jotka molemmat ovat mainoksia. 4.1 Verkkoliikenteen tulkinta Tutkimuksessa mainokset ja hyötydata rajattiin siten, että mainostukseksi tulkittiin kaikki mainokset, jotka olivat ko. sivuston ulkopuolisia mainoksia ja täten johtivat pois

13 9 tutkitulta sivustolta. Esimerkiksi Iltalehden sivuilla Monster-palvelun mainos tulkittiin mainokseksi, koska se johti monster.fi -sivustolle, vaikka sekä Iltalehti että Monster ovat Alma Median tuotteita. Tutkittavan sivuston alasivuille johtavat mainokset taas tulkittiin hyötydataksi. Mainosdataksi tulkittiin myös mainostukseen käytetyt evästeet. Evästeet lajiteltiin niiden alkuperän perusteella. Mainostoimistojen tai mainostajien sivuilta ladatut evästeet tulkittiin mainoksiksi. Evästeiden ohella myös klikkausten seurantaan tarkoitettujen sovellusten käyttämä verkkoliikenne tulkittiin mainosdataksi. Klikkausten analysointiin käytetyt ohjelmistot ovat yleisesti käytössä mainosrahoitteisilla www-sivustoilla ja niiden avulla tarkkaillaan sivuston vierailijan käyttäytymistä. Tällaisilla ohjelmistoilla mainostajat voivat analysoida, kuinka usein sivustolla vieraileva käyttäjä klikkaa heidän mainostaan. Syrjään jäävä mainos voidaan siirtää näkyvämpään paikkaan tai sitä voidaan muuttaa houkuttelevamman näköiseksi. Myös hakukoneoptimointia tarjoavien yritysten sivuilta aiheutunut verkkoliikenne tulkittiin kokonaisuudessaan mainosdataksi. Erilaiset kävijäanalysaattorit, kuten Google Analytics, tulkittiin taas hyötydataksi, koska niiden yleisin käyttötarkoitus on vierailijamäärän ja vierailijoihin liittyvien tietojen selvittäminen. DNS-kyselyt tulkittiin kokonaisuudessaan hyötydataksi, koska niitä käytetään verkkosivuston lataamiseen, eikä varsinaiseen mainostukseen. DNS-liikenteen määrä oli useissa tapauksissa alle prosentin luokkaa koko verkkoliikenteestä, joten tämä määrä ei ole kovin merkittävä. Myös muut erilaiset hyötysovellukset, kuten erilaiset hakukentät tai multimediasovellukset tulkittiin hyötydataksi, vaikka niiden tarjoaja saikin logonsa näkyville sivustolle. 4.2 Tietoja verkkoliikenteestä Sivustojen etusivujen koot vaihtelivat merkittävästi. Raskain etusivu oli Sports Photo of the Day -blogilla, jonka etusivun lataaminen käytti verkkoliikennettä yhteensä 4,23 megatavua ja koostui 5134 paketista. Pienin etusivu oli Digitoday-verkkolehdellä 0,83 megatavua koostuen 1433 paketista. DNS-kyselyitä lukuun ottamatta kaikki verkkoliikenne käytti TCP:tä. Molemmat ulkomaiset uutissivustot latasivat dataa 32 eri IP-osoitteesta, joista yksi oli DNS-palvelin. Nämä sivustot latasivat dataa tässä tutkimuksessa useimmista IPosoitteista. Vähiten IP-osoitteita verkkoliikenteessä käytti Nelliinan vaatehuone -blogi, jonka verkkoliikenne koostui kahdeksasta eri IP-osoitteesta tulleista paketeista. Näistä IP-osoitteista yksi kuului DNS-palvelimelle. Jokainen tutkimukseen valituista sivustoista käytti vähintään yhtä Googlen palvelinta etusivun muodostamiseen. Tämä kuvaa Googlen valta-asemaa Internetissä. Googlen palvelimilta ladattiin monia asioita. Google Analytics oli yleisesti käytössä oleva palvelu, kuten myös Googlen hakukenttä sulautettuna sivustolle. Monet sivustot latasivat myös Googlen palvelimilta mainoksia. Toinen suuri Internet-palveluita ja myös

14 10 mainoksia tarjoava yhtiö Yahoo näkyi ainoastaan Dailynews-uutissivuston verkkoliikenteessä. 4.3 Tietoja mainoksista Sivustoilla näkyvimpiä mainoksia olivat Flash-mainokset. Nämä mainokset olivat nähtävillä sivun laidoissa erilaisina bannereina. Tekstimuodossa olevia mainoksia oli myös nähtävillä. Varsinkin Googlen tarjoamat mainokset ovat pääsääntöisesti tekstimuodossa. Tekstimuodossa oleva mainos on verkkoliikenteen osalta parempi vaihtoehto, koska se ei tuota murto-osaakaan siitä liikenteestä mitä Flash-mainos. Tekstimuodossa olevien mainosten ongelma on niiden jääminen näyttävien Flash-mainosten varjoon. Interaktiiviset mainokset käyttävät verkkoliikennettä huomattavasti enemmän kuin muut mainokset. Tutkimuksessa interakviisia mainoksia olivat esimerkiksi Ilta-Sanomien sivuilla ollut pelisivuston mainos, jossa pystyi selailemaan sivuston tarjoamia pelejä, sekä Dailynews-uutissivustolla ollut kalenterisovellus, jolla käyttäjä pystyi etsimään tulevia tapahtumia. Yhdelläkään tutkituista sivustoista ei ollut käytössä ponnahdusikkunoita. Ponnahdusikkunoiden vähäiseen määrään voi osaltaan vaikuttaa myös nykyisten selaimien tarjoamat ponnahdusikkunoiden estoon tarkoitetut sovellukset, jolloin selain estää mainoksen näkymisen.

15 5 TULOKSET Tulokset on esitetty käyttäjän näkökulmasta, jolloin sisääntuleva data on käyttäjälle tulevaa dataa ja ulosmenevä data taas käyttäjän lähettämää. Tuloksissa datan koostumusta ei eritelty muuten kuin erityispiirteiden osalta. Erityispiirteet, kuten suuret mainokset, on mainittu sivuston tulosten kohdalla. Erityispiirteet näkyivät lähinnä sisäänpäin tulevassa datassa. Ainoastaan jotkin mainossivustot käyttivät enemmän verkkoliikennettä ulospäin menevään dataan kuin sisääntulevaan. Syitä tälle ei pakettivirtojen perusteella voitu selvittää. Tuloksissa on aluksi vertailtu jokaisen sivuston verkkoliikenteen jakautumista hyötydataan ja mainoksiin. Lopuksi on vielä pohdittu, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. 5.1 Mainosten osuus verrattuna hyötydataan Jokaiselta verkkosivulta analysoidun liikenteen perusteella luotiin kuvaajat, joista on nähtävissä hyötydatan suhde mainosdataan. Hyötydatan ja mainosten välinen suhde ei kerro mainosten määrää sivustolla, vaan ainoastaan verkkoliikenteen koostumuksen. Tuloksista kuitenkin huomataan, että mainosten prosentuaalisen määrän kasvaessa sivuston vaikeaselkoisuus lisääntyy. Jokaisella tutkimuksen sivustolla mainosdata koostuu yli 99-prosenttisesti käyttäjälle näkyvästä mainostuksesta. Klikkausten analysointiin ja hakukoneoptimointiin käytetyt ohjelmat sekä evästeet eivät siis lisänneet verkkoliikennettä merkittävästi Suomalaiset iltapäivälehdet Suomalaisten iltapäivälehtien kohdalla tulokset eroavat jonkin verran toisistaan. Ilta- Sanomien verkkoliikenne koostuu enemmän mainosdatasta kuin Iltalehden.

16 12 Kuva 5.1. Iltalehden sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva 5.2. Iltalehden ulosmenevän datan jakautuminen. Iltalehden sisään tulevan datan jakautuminen näkyy kuvassa 5.1. Huolimatta sivustolla olevista lukuisista mainoksista vain 9,5 % sisääntulevasta datasta oli mainosdataa. Tämä selittyy sillä, että sivustolla olevat mainokset olivat muutaman kymmenen kilotavun kokoisia bannereita. Lisäksi sivustolla olevien uutisotsikoiden ja niihin liittyvien kuvien määrä on todella suuri. Tästä johtuen mainosdatan osuus hyötydataan jää pieneksi. Kuvassa 5.2 nähtävä ulosmenevä liikenne on verrannollinen sisääntulevaan liikenteeseen. Kuva 5.3. Ilta-Sanomien sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva 5.4. Ilta-Sanomien ulosmenevän datan jakautuminen. Ilta-sanomien verkkoliikenteen jakautuminen on nähtävissä kuvissa 5.3 ja 5.4. Ilta-Sanomien käyttämä verkkoliikenne oli samankaltaista verrattuna Iltalehteen. Eron

17 13 näiden kahden sivuston välille teki Ilta-Sanomien sivuilla sijainnut interaktiivinen pelisivuston mainos, joka käytti verkkoliikennettä sisäänpäin melkein puolen megatavun verran. Ilman tätä yhtä mainosta verkkoliikenne olisi ollut hyvin Iltalehden kaltaista. Sama peli-sivusto tuotti noin 40 % kaikesta ulospäin suuntautuneesta mainosliikenteestä Suomalaiset tietotekniikka-aiheiset sivustot Suomalaiset tietotekniikka-aiheiset sivustot käyttivät tämän tutkimuksen sivustoista eniten verkkoliikennettä mainostukseen suhteessa koko liikenteeseen. Tämä selittyy myös osaltaan sillä, että kyseisten verkkosivustojen etusivut olivat tutkimuksen pienimpiä, jolloin hyötydatankin määrä jäi tutkituista sivustoista pienimmäksi. Nämä sivustot olivatkin käytettävyydeltään heikoimmat johtuen mainoksista. Molemmilla sivustoilla mainoksien sijoittelu oli sekavaa, joka teki etusivuista vaikeaselkoisia. Kuva 5.5. Tietokone-lehden sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva 5.6. Tietokone-lehden ulosmenevän datan jakautuminen. Tietokone-lehden kotisivuilla sisääntuleva data oli tutkimuksen sivuista eniten mainospainotteista. Datan jakautuminen on esitetty kuvassa 5.5. Datasta lähes puolet oli mainostuksesta johtuvaa. Ulosmenevä data oli jakautunut lähes samanlailla kuin sisääntulevakin. Tämä on esitetty kuvassa 5.6.

18 14 Kuva 5.7. Digitodayn sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva 5.8. Digitodayn ulosmenevän datan jakautuminen. Digitoday-lehden sisääntuleva data oli jakautunut lähes samanlailla kuin Tietokone-lehdenkin. Tämä nähdään kuvassa 5.7. Verkkoliikenne oli tosin jonkin verran vähäisempää kuin Tietokone-lehden tapauksessa, kokonaisuudessaan sisääntulevan datan määrä jäi 0,73 megatavuun. Ulosmenevän liikenteen jakautuminen nähdään kuvassa 5.8. Tämä oli ainut tutkimuksen kohteista, jossa mainosliikenteen määrä oli suurempi kuin hyötydatan. Tämä johtuu siitä, että muutamille mainossivustoille suuntautuneet TCP-yhteydet tuottivat enemmän ulospäin menevää verkkoliikennettä kuin muut TCPyhteydet Blogit Blogeissa oli tutkimuksen sivuista selvästi vähiten mainostusta, niin silmämääräisesti, kuin tutkimuksen mukaankin. Blogit käyttivät tämän tutkimuksen sivustoista etusivun muodostamiseen vähimmistä IP-osoitteista tullutta dataa. Nelliinan vaatehuone -blogin etusivun lataamiseen käytettiin kahdeksaa IP-osoitetta, joista yksi oli DNS-palvelin. Sports Photo of the Day -blogi latasi dataa yhdestä IP-osoitteesta enemmän eli yhteensä yhdeksästä.

19 15 Kuva 5.9. Nelliinan vaatehuone -blogin sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva Nelliinan vaatehuone -blogin ulosmenevän datan jakautuminen. Nelliinan vaatehuone -blogissa oli muutama iso mainos, joiden tiedostokoot olivat kuitenkin pieniä. Tästä syystä mainosten osuus verkkoliikenteestä jäi melko pieneksi. Kuvissa 5.9 ja 5.10 on esitetty blogin verkkoliikenteen jakautuminen. Verkkoliikenteestä noin 10 % johtui mainonnasta. Kuva Sports Photo of the Day - blogin sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva Sports Photo of the Day - blogin ulosmenevän datan jakautuminen. Sports Photo of the Day -blogin etusivu oli koko tutkimuksen suurin, mutta sen etusivulla oli kaikista tutkituista sivuista vähiten mainoksia. Sivuston suuri koko johtuu etusivuilla olevista lukuisista kuvista. Sisääntulevan datan jakautuminen on esitetty kuvassa Ulosmenevä data koostui hiukan enemmän mainosdatasta kuin sisääntuleva. Tämä on esitetty kuvassa 5.12.

20 Ulkomaiset uutissivustot Ulkomaisten uutissivustojen liikenteet erosivat jonkin verran toisistaan. Dailynews-uutissivusto oli tutkituista sivustoista selvästi enemmän mainospainotteinen. Kuva Dailynews-uutissivuston sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva Dailynews-uutissivuston ulosmenevän datan jakautuminen. Dailynews-uutissivusto latasi tutkimuksen sivuista eniten mainosdataa, yhteensä 1,08 megatavua, kuten nähdään kuvassa Suuri mainosdatan määrä johtui pääosin sivustolla olleesta kalenterisovelluksesta, joka mainosti erilaisia tapahtuma sekä mainoksille tarkoitettu videosovellus. Ulosmenevä liikenne, joka nähdään kuvassa 5.14, on verrannollinen sisäänmenevään dataan. Kuva Fox News -uutissivuston sisääntulevan datan jakautuminen. Kuva Fox News-uutissivuston ulosmenevän datan jakautuminen.

21 Sivuston latausaika sekunteina 17 Fox News -uutissivuston datan jakautuminen sisääntulevassa ja ulosmenevässä verkkoliikenteessä on nähtävissä kuvissa 5.15 ja Sivuston liikenteessä on myös huomionarvoista se, että sivuston etusivua ladattaessa muodostetaan yhteys kahdeksaan eri Googlen palvelimeen. Osalta näistä palvelimista ladataan mainoksia ja osalta hyötydataa, kuten Google Analytics -palvelun tietoja. 5.2 Sivustojen lataaminen laajakaistayhteydellä Viestintäviraston mukaan laajakaistaksi luetaan tietoliikenneyhteydet, joiden tiedonsiirtonopeus on vähintään 256 kilobittiä sekunnissa [9] Iltalehti Ilta-Sanomat Tietokone Digitoday Nelliinan Vaatehuone Sports Photo of the Day 45 Dailynews Fox News Koko sivu Hyötydata Kuva Sivustojen latausaika 256 kbit/s nopeuksisella laajakaistayhteydellä. Kuvassa 5.17 on esitettynä sivustojen latausajat kokonaisuudessaan ja siten, että mukaan on otettu ainoastaan hyötydatan lataaminen. Ulospäin menevät datamäärät ovat niin pieniä, että niitä ei ole huomioitu. Oletuksena on, että yhteyden hitain kohta on käyttäjän 256 kbit/s nopeuksinen laajakaistayhteys. Käytännössä myös toimimaton tai hitaasti toimiva sivuston palvelin voi hidastaa tai jopa estää koko sivuston lataamisen. Lisäksi latausaika on laskettu ideaalisella yhteydellä, jossa siirtonopeus on koko siirron ajan maksimaalinen. Tämä ei käytännössä ole kuitenkaan mahdollista, joten todellinen latausaika on pidempi. Kuvasta nähdään, kuinka tietyillä sivustoilla mainokset lisäävät huomattavasti latausaikaa. Dailynews-uutissivusto latautuisi ilman mainoksia 45 sekunnissa, kun mai-

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

MARKKINOINTI MAINOSTOIMISTO. Puh

MARKKINOINTI MAINOSTOIMISTO. Puh MARKKINOINTI FACEBOOK-MAINONTA 1/5 Facebook-mainonnan hinnanmuodustus Facebook-mainonta hinnoitellaan huutokauppaperiaatteella. Jos mainostaja A tarjoaa 0,5 euroa ja mainostaja B 0,6 euroa, niin Facebook

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Hakukoneoptimoinnin ABC

Hakukoneoptimoinnin ABC Hakukoneoptimoinnin ABC Sisältö Mitä on hakukoneoptimointi? Miten hakukoneoptimointia tehdään? Miten valitset oikeat hakusanat? Miten pääsee Googlen hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle? Mitä on hakukoneoptimointi?

Lisätiedot

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä KÄYTTÖOPAS Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä Tämän oppaan avulla näet, kuinka helppoa on ladata materiaalien tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centren nettisivuilta ja siirtää

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkkomarkkinointikoulutus 10.12.2015 Kerava Verkosta virtaa bisnekseen! Tuotteiden ja palveluiden markkinointi verkossa Asiakaslähtöinen tuotteistaminen verkossa: oma tuotepalettini Keinot asiakkaiden

Lisätiedot

Rovaniemen mediapankin käyttöohje

Rovaniemen mediapankin käyttöohje 1 Rovaniemen mediapankin käyttöohje Sisältö Aineistopankin yleisnäkymä... 1 Pikaohje... 2 Kuvaan liittyvät toiminnot... 2 Kuvien järjestäminen näkymässä... 3 Kuvien hakeminen... 3 Kuvien laajennettu haku...

Lisätiedot

Toimita nämä mainosmuodot 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua: JPG, GIF, PNG, Flash ja kolmannen osapuolen tagin takaa ladattavat aineistot

Toimita nämä mainosmuodot 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua: JPG, GIF, PNG, Flash ja kolmannen osapuolen tagin takaa ladattavat aineistot Onlineaineisto Onlineaineiston toimitus: onlinetrafiikki@aller.fi Toimita nämä mainosmuodot 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua: JPG, GIF, PNG, Flash ja kolmannen osapuolen tagin takaa ladattavat aineistot

Lisätiedot

Toimita nämä mainosmuodot 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua: JPG, GIF, PNG, Flash ja kolmannen osapuolen tagin takaa ladattavat aineistot

Toimita nämä mainosmuodot 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua: JPG, GIF, PNG, Flash ja kolmannen osapuolen tagin takaa ladattavat aineistot Onlineaineisto Onlineaineiston toimitus: onlinetrafiikki@aller.fi Toimita nämä mainosmuodot 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua: JPG, GIF, PNG, Flash ja kolmannen osapuolen tagin takaa ladattavat aineistot

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 1 Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 2 Miksi Google AdWords? Ihmiset löytävät yrityksesi Googlessa juuri silloin, kun he etsivät tuotteita tai palveluita, joita myös sinulla on tarjolla. Google AdWordsin

Lisätiedot

My easyfairs -palvelun käyttö

My easyfairs -palvelun käyttö My easyfairs A palvelun käyttö Page 1 My easyfairs -palvelun käyttö Näytteilleasettajien opas My easyfairs A palvelun käyttö Page 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 3 LOGON JA OSASTONIMEN LISÄÄMINEN... 5 YRITYSTIETOJEN

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Kaupan verkkomarkkinointi

Kaupan verkkomarkkinointi Kaupan verkkomarkkinointi Mikko Lehmuskoski / Sanoma News 11.4.2011 1 Internet on suomalaisille yhä tärkeämpi Mikä media on kaikkein tärkein? Internetin tärkeys kasvaa! Kasvua kaikissa ikäryhmissä yhteensä

Lisätiedot

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus 14.10.2015 Valtiovarainministeriö 1 1 Taustaa Nykyisten videoneuvottelulaitteiden sopimus päättyy vuoden 2015 lopussa.

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

edocker 3.3 Mitä uutta? edocker Tools InDesign -plugin edocker PUBLISH! edocker READ! edocker CREATE! edocker automaatio

edocker 3.3 Mitä uutta? edocker Tools InDesign -plugin edocker PUBLISH! edocker READ! edocker CREATE! edocker automaatio edocker 3.3 Halloween-päivitys Mitä uutta? edocker Tools InDesign -plugin...2 Esikatselu...2 Uusi ponnahdusikkunatyökalu...3 Uusia virheentarkistusominaisuuksia...3 edocker CREATE!...4 HTML5-lukukokemus...4

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24Mags Asiakaspalvelu support@24mags.com 020 734 0570 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uuden julkaisun luominen 3 1.1 Julkaisun nimi 3 1.2 Ladattava PDF-tiedosto 3 1.3 pakkauslaatu

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Kuvien käyttö opetuksessa

Kuvien käyttö opetuksessa Kuvien käyttö opetuksessa Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: teoskynnys, CC, kuvaruutukaappaus, kartat, kuvauslupa Creative Commons, kuva, Google, YouTube, Flickr, jakaminen,

Lisätiedot

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite Esimerkkinä HelteRennet -kilpailu (Norway) 3-kielinen (maan kieli + saksa + englanti) Yleistietoa Hiihtoreitit Kuvia Yhteystiedot 1 Euroopan Hiihtomaratonliitto (European Union of Cross Country Skiing

Lisätiedot

Vapaat ohjelmat matkalla

Vapaat ohjelmat matkalla Vapaat ohjelmat matkalla Arto Teräs Finnish Linux User Group FLUG ry Teemailta Helsinki, 24.5.2010 Kalvo 1(14) Tietotekniikka (loma)matkalla Eihän lomalla tarvitse koskea tietokoneisiin.

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta?

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? TieVie-juhlaseminaari 20.3.2007 Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? Olli-Pekka Heinonen YLE Tietotekniikan 6. sukupolvea Tietotekniikka-ajan lyhyt historia 1. sukupolvi, suurkoneet

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset...

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset... - 1 - Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10 Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2 Yleistä... 2 Laitteistovaatimukset... 2 Sisäänkirjautuminen... 2 Uloskirjautuminen... 3

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Case Tietoja varastava haittaohjelma

Case Tietoja varastava haittaohjelma Case Tietoja varastava haittaohjelma CIP-seminaari, 29.10.2012 Thomas Grenman / Tietoturva-asiantuntija HAVARO-sormenjälki ET TROJAN - Known Trojan Downloader HTTP Library MSIE 5 Win98 seen with ZeuS»

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Hinnasto alkaen 2.1.2012

Hinnasto alkaen 2.1.2012 Hinnasto alkaen 2.1.2012 2 Hinnasto 2.1.2012 alkaen ISOT OSIOT, AIKAPOHJAISET HINNAT s Isot osiot, arkipäivä tavoittavuus PARAATI- PANORAMA / MEGASUURTAULU / MEGAKULMA / JÄTTIBOKSI / E eri selaimet Sivulataukset

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Hinnat alkaen 16.6.2014. päivitetty 14.8.2014

Hinnat alkaen 16.6.2014. päivitetty 14.8.2014 Hinnat alkaen 16.6.2014 päivitetty 14.8.2014 ISOT OSIOT, ARKIPÄIVÄ, bruttohinnat (suluissa oleva cpm on laskennallinen, hinnaston hinnoilla laskettu kontaktihinta) Tavoittavuus, arvio OSIO SOV YLIN PARAATI-

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä. Organisaation tieto palveluksessasi. Innofactor Oyj 2000-2012. Luottamuksellinen

Sähköinen työpöytä. Organisaation tieto palveluksessasi. Innofactor Oyj 2000-2012. Luottamuksellinen Sähköinen työpöytä Organisaation tieto palveluksessasi 2012 Luottamuksellinen Sisältö Innofactor Sähköinen työpöytä Sähköisen työpöydän kustannussäästö Case-esimerkit Innofactor Kumppanisi. 2012 Innofactor

Lisätiedot

OPISKELIJAN PIKAOPAS

OPISKELIJAN PIKAOPAS SISÄLTÖ Työvälineet 3 Kirjautuminen ejollakseen 4 Salasana unohtui 5 Aloitusnäkymä 6 Toiminnot aloitusnäkymässä 7-8 Oma sähköpostiosoitteesi 9 Opiskelu 10 Omien suoritusten seuranta 11 Helppari auttaa

Lisätiedot

Matti Hirvonen. Mediashake

Matti Hirvonen. Mediashake Matti Hirvonen Mediashake Oy @mattihirvonen Ohjelma 1) Johdatus web-analytiikkaan 2) Google Analyticsin käyttöliittymän yleiskatsaus 3) Verkkosivuston liikenteen seuranta 4) Sisältöjen analysointi ja

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Sisältää. Yrityksen tiedot verkkosivuille. Palvelualan yritysten listauksen toimialakohtaisesti verkossa sekä printtinä (FI, ENG)

Sisältää. Yrityksen tiedot verkkosivuille. Palvelualan yritysten listauksen toimialakohtaisesti verkossa sekä printtinä (FI, ENG) KLUBITUOTTEET 2017 Klubin jäsenyys 150 / vuosi Sisältää Yrityksen tiedot verkkosivuille Palvelualan yritysten listauksen toimialakohtaisesti verkossa sekä printtinä (FI, ENG) Muiden kuin palvelualan yritysten

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Ponnahdusikkunoiden käsittely eri selaimissa käyttöönotettaessa MediReseptiä

Ponnahdusikkunoiden käsittely eri selaimissa käyttöönotettaessa MediReseptiä Ponnahdusikkunoiden käsittely eri selaimissa käyttöönotettaessa MediReseptiä Tässä ohjeessa neuvotaan, miten teet valinnan nk. ponnahdusikkunoiden käytön tai niiden eston suhteen. Mikäli selaimellasi ei

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

GPS Miten opin käyttämään? Mihin käytän?

GPS Miten opin käyttämään? Mihin käytän? GPS Miten opin käyttämään? Mihin käytän? Perusohjeita GPS-reitin siirtämisestä kartalle, Vinkkejä oman suunnistustekniikan analysoimiseen GPS-tiedon avulla Kuvat alla: o-training.net ja worldofo.com GPS-viiva

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Expedia Traveler Preference. Tervetuloa Expedian kumppaniksi

Expedia Traveler Preference. Tervetuloa Expedian kumppaniksi Tervetuloa Expedian kumppaniksi Tervetuloa Expedian kumppaniksi Kiitos, että olet liittynyt Expedia -perheeseen, joka muodostaa ensiluokkaisista matkailupalvelujen tarjoajista koostuvan kansainvälisen

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

Näin toimii Digitalkoot. Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe

Näin toimii Digitalkoot. Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe Näin toimii Digitalkoot Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe2015062210442 Digistä Digitalkoisiin Leike Digitalkoot Mahdollistaa leikkeiden

Lisätiedot

6 SYYTÄ MAINOSTAA GOOGLESSA MIKSI GOOGLE ADWORDS?

6 SYYTÄ MAINOSTAA GOOGLESSA MIKSI GOOGLE ADWORDS? 6 SYYTÄ MAINOSTAA GOOGLESSA Google AdWords on loistava mainosalusta, jota käyttävät niin pienet kuin maailmanlaajuisetkin yritykset. Sen menestyksellinen hyödyntäminen voi olla ensikertalaiselle haastavaa,

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Finna käytön trendit 2014 Tiivistelmä

Finna käytön trendit 2014 Tiivistelmä Finna käytön trendit 2014 Tiivistelmä Anne Luotonen, Käytettävyyssuunnittelija, Kansalliskirjasto Käyntien määrä Päivittäin noin 4300 käyntiä, joista melkein puolet kansallisessa näkymässä Kansallisessa

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Eye tracking. Analysoimalla viestintääsi voit lisätä myyntiäsi

Eye tracking. Analysoimalla viestintääsi voit lisätä myyntiäsi Eye tracking Analysoimalla viestintääsi voit lisätä myyntiäsi Lisää myyntiä luomalla katseen vangitsevaa viestintää Näkevätkö asiakkaasi todellakin ne asiat, jotka haluat heidän laskussa, web sivuilla

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

TVP 2003 kevätkurssi. Kertaus Otto Alhava

TVP 2003 kevätkurssi. Kertaus Otto Alhava TVP 2003 kevätkurssi Kertaus Kysymyksiä ja vastauksia 1) Mistä saa kurssin puuttuvat kalvot? ks. kurssin kotisivu ensi perjantaina! 2) Miten valmistautua tenttiin? (=Miten hahmotan kurssin sisällön paremmin?)

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Ubuntu Yukun Zhou 2014 Yukun Zhou Harjoitustyö 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JULKAISUT... 3 3. SUOSIO... 4 4. ASENNUS... 4 5. TURVALLISUUS... 4 6. PAKETTIENHALLINTA...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot