Sisällysluettelo. Are Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Are Oy"

Transkriptio

1 A R E V U O S I K AT S A U S

2 S I S Ä L T Ö Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 20 5 Kiinteistöhyvinvoinnin tulevaisuus 6 Liiketoiminnot 6 Urakointipalvelut 7 Kiinteistöpalvelut 8 Korjausrakentamisen palvelut 9 Kansainvälinen toiminta 10 Henkilöstö 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Johtoryhmä ja hallitus 15 Yhteystiedot Are Oy Toimintamme turvaa kiinteistöhyvinvoinnin. Are on Suomen johtavia urakointi- ja kiinteistöpalveluyrityksiä. Tarjoamme kattavia kokonaisratkaisuja kaikkiin kiinteistöihin koko niiden elinkaaren ajan: Uudisrakentaminen: talotekniset ratkaisut ja urakointipalvelut Käytössä olevat kohteet: ylläpito-, huolto- ja korjauspalvelut Perusparannusvaihe: korjausrakentamisen palvelut Palvelemme asiakkaitamme Suomessa valtakunnallisesti ja Venäjällä Pietarissa. Are on osa Onvest-konsernia. ARE VUOSIKATSAUS 20 2

3 T O I M I T U S J O H T A J A N K A T S A U S Talouden taantuman myötä vuosi 20 osoittautui meille ja koko toimialallemme historiallisen haastavaksi vuodeksi. Suomessa ei ole koskaan aiemmin uudisrakentamisen volyymi laskenut niin lyhyessä ajassa ja niin rajusti kuin vuonna 20. Rakennusalalla toteutui vuonna 20 merkittävä rakenteellinen muutos, jossa korjausrakentamisen volyymit kasvoivat samalle tasolle uudisrakentamisen volyymien kanssa. Vuoden 20 lopulla käyttöön ottamamme toiminnanohjausjärjestelmä haittasi tehokkuuttamme vuoden aikana. Se myös vaati arelaisilta ja ulkoisilta sidosryhmiltämme erityistä kärsivällisyyttä. Tehtyjen muutostöiden jälkeen uskomme työnteon sujuvan paremmin näiltäkin osin. Liikevaihtomme oli 184 miljoonaa euroa. Tuloksemme jäi tappiolliseksi. Esitetyt luvut eivät ole kuitenkaan täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, sillä Are siirtyi alkaen valmistumisasteen mukaiseen tuloutuskäytäntöön. Vuonna 20 energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntä kasvoi merkittävästi. Myös kiinteistön olosuhteiden merkitys tiedostettiin entistä paremmin. Kyse on kiinteistöhyvinvoinnista, jossa kiinteistön ja tekniikan mahdollisuudet valjastetaan käyttäjän palvelukseen parhaalla mahdollisella tavalla. Näiden integroitujen kokonaisratkaisujen tarve tulee kasvamaan myös kansallisten energian säästötavoitteiden vuoksi. Ensimmäisenä suurena kiinteistö- ja rakennusalan toimijana Suomessa toimme markkinoille innovatiiviset putkipinnoitus- ja putkisukitusmenetelmät, jotka voidaan yhdistää myös perinteisiin linjasaneerausmenetelmiin. Taantuman syvä pohjakosketus on nyt nähty, ja on aika suunnata katseet tulevaisuuteen. Emme odota vuodelle 2010 vielä liikevaihdon kasvua, mutta koko konsernin tuloksen arvioidaan parantuvan vuoteen 20 verrattuna. Kiitän henkilöstöämme kovasta työstä ja sitoutumisesta Areen vuoden 20 aikana. Edelleen osoitan lämpimät kiitoksen sanat asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Olemme saaneet teiltä kannustavaa ja hyvää palautetta vuoden aikana, mikä vahvistaa joukkuettamme ja tahtoamme kehittyä. Aki Puska toimitusjohtaja 3 ARE VUOSIKATSAUS 20

4 V U O S I Keskeiset saavutukset Aren haasteellinen vuosi sisälsi myös onnistumisia, jotka vahvistivat Aren asemaa talotekniikan, kiinteistöpalveluiden ja korjausrakentamisen edelläkävijänä. Urakointipalveluihin kuuluva Teollisuuspalvelut saavutti erinomaisen tuloksen, ja Aren tytäryhtiö Pietarissa kasvoi kannattavasti jo toisena vuonna peräkkäin. Are voitti julkisen rakentamisen tarjouskilpailun, jossa huomioitiin kiinteistön elinkaarikustannukset. Kuopion verotalon talotekniikan ytimeen rakennetaan Are Sensus -järjestelmä. S-ryhmä tilasi Arelta ensimmäisen hiilidioksidipohjaisen kaupan kylmäratkaisun S-Market Keilankantaan Kuopioon. Talotekniikkajärjestelmässä käytetään uusiutuvia energialähteitä sekä kaupan kylmälaitteista vapautuvaa energiaa. Are panosti uusien palveluratkaisujen kehittämiseen. Yhtiö otti ensimmäisenä suurena talotekniikan palveluntarjoajana käyttöön uudet viemäri- ja käyttövesiputkistojen saneerausmenetelmät Suomessa. Aren Putkistouudistus -palvelukokonaisuudessa hyödynnetään parhaiksi koettuja perinteisiä sekä kansainvälisesti testattuja ja käytössä olleita putkistojen sukitus- ja pinnoitusmenetelmiä. Are avasi toimipisteen Seinäjoelle, ja sai merkittävän sähköurakan Seinäjoen keskussairaalan Y-talon osalta. Are osti Turun Rakennustiimi Oy:n rakennusliiketoiminnan. Kaupalla vahvistettiin yhtiön valtakunnallista korjausrakentamisen palveluverkostoa, ja valmistaudutaan korjausrakentamisen kysynnän kasvuun. Konsernin avainlukuja Liikevaihto, milj. euroa muutos, % Laskutus, milj. euroa muutos, % Liiketulos, milj. euroa % liikevaihdosta Omavaraisuusaste, % Tilauskanta , milj. euroa Henkilöstö Toimipisteet ,0-6, ,6 1, ,7 1, ,5 2,3 1, ,5 4, Laskutus liiketoiminnoittain Urakointipalvelut Kiinteistöpalvelut Korjausrakentamisen palvelut Kansainvälinen toiminta milj. euroa % osuus konsernista milj. euroa % osuus konsernista milj. euroa % osuus konsernista Vuodelta 20 esitetyt luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, sillä Are siirtyi alkaen valmistumisasteen mukaiseen tuloutuskäytäntöön. Tuloutuskäytännön muutos selittää liike vaihdon laskusta edelliseen tilikauteen verrattuna 41,6 milj. euroa. Osatuloutukseen siirtymisen yhteydessä tilikauden alussa keskeneräisten töiden laskettu kate 6,9 milj. euroa on siirretty suoraan omaan pääomaan, eikä siten näy lainkaan vuosien 20 ja 20 tuloksissa. Myöskään tilauskanta ei ole vertailukelpoinen edellisen vuoden kanssa. ARE VUOSIKATSAUS 20 4

5 K I I N T E I S T Ö H Y V I N V O I N N I N T U L E VA I S U U S Palveluratkaisuilla kiinteistöhyvinvointia ja energiatehokkuutta Aren tavoitteena on tehdä ratkaisuja, jotka lisäävät ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Taloteknisillä ratkaisuilla voidaan vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja viihtyvyyteen. Kun kiinteistö voi hyvin, se myös tuottaa paremmin ja säilyttää arvonsa pitkälle tulevaisuuteen. Arella on sekä kiinteistöhyvinvointia tukevaa teknologiaa että osaamista. Yhdessä näistä voidaan luoda kehittyneitä palveluratkaisuja. Uusia ratkaisuja kehitetään yhteistyössä kansainvälisten teknologiakumppaneiden, korkeakoulujen ja VTT:n kanssa. Järjestelmätuotteissa keskeisenä kehityskohteena vuonna 20 oli Are Sensus -talotekniikkajärjestelmän soveltaminen erityyppisiin kohteisiin. Lisäksi muutamissa toteutetuissa kohteissa löydettiin uusia teknisiä ratkaisuja, jotka parantavat kiinteistön energiatehokkuutta ja vähentävät ympäristökuormitusta. Are kehittää vastaavia palveluratkaisuja myös kaupan tarkoituksiin. Vuoden 20 lopussa yhtiö käynnisti kehittämän- sä kaupan CO 2 -palveluratkaisun tuotteistamisen. Ratkaisussa kiinteistön tarvitsema lämmitys- ja jäähdytysenergia otetaan maasta ja ilmasta sekä kaupan kylmälaitteiden lauhdelämmöstä. Ratkaisusta on saatu hyvin rohkaisevia kokemuksia Jounin kaupasta Äkäslompolosta noin kahden vuoden käytön ajalta. Uutena kohteena aloitettiin S-Market Keilankannan talotekniikkajärjestelmän toteutus Kuopiossa. Are lanseerasi vuonna 20 kokonaisvaltaisen Putkistouudistuksen, jossa hyödynnetään parhaiksi koettuja perinteisiä putkistojen saneerausmenetelmiä sekä kansainvälisesti testattuja putkistojen sukitus- ja pinnoitusmenetelmiä. Are oli ensimmäinen suuri talotekninen palveluntuottaja, joka otti käyttöön uusia viemäri- ja käyttövesiputkistojen saneerausmenetelmiä Suomessa. Markkinoilla Aren asiakaslähtöinen kokonaisuus otettiin vastaan innostuneesti. Mielenkiintoisena uutena järjestelmätuotteena esiteltiin vajaahappitilaan perustuva OxyReduct-palonestolaitteisto. Innovatiivista teknologiaa hyödyntävä ratkaisu vähentää tilan hapen määrän niin alhaiselle tasolle, ettei tulipalon syttyminen ole mahdollista. Happea on kuitenkin ilmassa riittävästi tiloissa työskenteleville henkilöille. Saksalaisyhtiön kehittämä ratkaisu on jo käytössä monissa Euroopan maissa. 5 ARE VUOSIKATSAUS 20

6 L I I K E T O I M I N N O T Urakointipalvelut Talotekniikkaurakoinnin liikevaihto oli 55 miljoonaa euroa. Myös tulos heikkeni edellisvuodesta ja oli koko vuoden osalta tappiollinen. Tulos oli seurausta taantuman aiheuttamasta uudisrakentamisen volyymin vähenemisestä Suomessa, mikä vaikutti merkittävästi Aren talotekniikkaurakointiin koko vuoden 20 osalta. Aren kannalta keskeisen liike- ja toimistorakentamisen sekä teollisuus- ja varastorakentamisen määrä väheni Suomessa vuoden aikana yli 40 prosenttia. Huomattavaa kysynnän vilkastumista Urakointipalveluihin ei odoteta vielä vuonna Keskeiset onnistumisemme Uutena Are Sensus -kohteena valmistui vakuutusyhtiö Eläke-Fennian Visio 2 -toimitalo Helsingin Länsi-Pasilaan. Are valittiin toteuttamaan Kuopion verotalon talotekniikkajärjestelmä. Ratkaisun ytimen muodostaa Are Sensus. Kilpailutuksen arviointikriteereissä korostui kiinteistön elinkaaren kokonaiskustannus 15 vuoden aikajaksolla. Are rakentaa hiilidioksidipohjaisen kaupan kylmäratkaisun S-Market Keilankantaan Kuopioon. Are valittiin toteuttamaan öljy-yhtiö Neste Oilin Porvoon Jalostamon noin neliömetrin suuruisen keskuslaboratorion uudisrakennuksen LVI-urakointi, joka valmistui keväällä L IIK E VA I H T O " Koko markkinan ennätyksellisen nopea ja raju pudotus heikensi Aren Urakointipalveluiden tulosta. Emme odota merkittävää kasvua vielä vuonna 2010, koska uudistuotannon arvioidaan kasvavan maltillisesti. Olemme asettaneet tärkeimmäksi tavoitteeksemme saavuttaa talotekniikkaurakoinnissa positiivinen tulos vuonna 2010, kertoo Urakointipalveluiden liiketoimintajohtaja Pekka Karppinen. ARE VUOSIKATSAUS 20 6

7 L I I K E T O I M I N N O T Teollisuuspalvelut osana Urakointipalveluita Aren Teollisuuspalveluiden liikevaihto oli 21 miljoonaa euroa. Tulos oli voitollinen. Saavutus oli erinomainen markkinatilanteessa, kun vuoteen 20 lähdettäessä tilauskanta oli alhainen. Teollisuuspalveluissa merkittävien asiakkuuksien ja kunnossapitosopimusten jatkuminen luo hyvän pohjan myös vuodelle 2010, joskin suomalaisen teollisuuden yleisiin näkymiin liittyy vielä runsaasti epävarmuustekijöitä. " Hienoa, että onnistuimme tilikaudella ylittämään tavoitteemme. Suorituksesta tekee erityisen merkittävän se tosiasia, että toimimme koko vuoden erittäin haasteellisessa markkinassa. Tulevaisuuteen suhtaudumme myönteisesti, kertoo Urakointipalveluiden liiketoimintajohtaja Pekka Karppinen. Keskeiset onnistumisemme Are onnistui palvelemaan teollisuuden asiakkaita erinomaisesti Kotkan seudulla, jossa toteutettiin merkittävät projektit EUPEC Pipecoatings Finlandille ja L&T Recoilille. Porin Prosessivoima Oy:n biovoimalaitos valmistui alkuvuodesta. Are vastasi voimalaitoksen rakennus- ja prosessitöistä, instrumentaatiosta, turvallisuusjärjestelmistä sekä saattolämmityksestä. Are oli vuoden aikana mukana Suomen viidennen ydinvoimalan Olkiluoto 3:n (OL3) työmaalla useissa pienehköissä urakoinneissa ja projekteissa sekä työmaan ylläpidossa. Are oli muun muassa toteuttamassa OL3:n työmaasähköistystöitä ja vastasi sähköpäivystyksestä 24/7. Are oli mukana urakoimassa Raaheen rakennettavia tuulivoimaloita. Kiinteistöpalvelut Aren Kiinteistöpalveluiden liikevaihto oli 71 miljoonaa euroa. Tulos heikkeni edellisvuoteen verrattuna ja oli tappiollinen. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät haasteet heijastuivat Kiinteistöpalveluihin edelleen vuonna 20, ja vaikuttivat osaltaan tappiolliseen tulokseen. Keskeiset onnistumisemme HOK-Elanto ja Are solmivat sopimuksen yhteensä yhdeksän ABC Deli -aseman kiinteistönhuollosta pääkaupunkiseudulla. Are valittiin toteuttamaan kauppakeskus- ja toimistokortteli Forumin tekninen ylläpito ja huolto. Are vastaa myös Forumin asiakaspalvelupisteestä. Are solmi mittavan sopimuksen Raisio-konserniin kuuluvien yhtiöiden kiinteistöjen huolto- ja korjauspalveluista, johon sisältyy sekä konsernin tuotantolaitoksia että toimistokiinteistöjä. Kiinteistöjen yhteenlaskettu tilavuus on noin kuutiometriä. " L IIK E VA I H T O Kiinteistöpalveluiden kysyntä pieneni noin 10 prosenttia, koska kiinteistöjen omistajat siirsivät pienempiä hankkeita ajallisesti eteenpäin. Toisen vuosipuoliskon aikana onnistuimme parantamaan tulostamme, mutta koko vuoden osalta tulos jäi tappiolliseksi, kertoo Kiinteistöpalveluiden liiketoimintajohtaja Seppo Korhonen. 7 ARE VUOSIKATSAUS 20

8 L I I K E T O I M I N N O T Korjausrakentamisen palvelut Suomessa nähtiin vuonna 20 merkittävä rakenteellinen muutos, kun korjausrakentamisen kokonaisvolyymi nousi samalle tasolle uudisrakentamisen kokonaisvolyymin kanssa. Korjausrakentamisen kasvua vauhditti muun muassa valtiovallan myöntämä 10 prosentin korjausrakentamisen korjausavustus taloyhtiöille. Aren Korjausrakentamisen palveluiden liikevaihto vuonna 20 oli 26 miljoonaa euroa. Tulos jäi koko vuoden osalta tappiolliseksi. Korjausrakentamisen palveluiden kasvunäkymät ovat vuoden 2010 osalta hyvät. Keskeiset onnistumisemme Are osti vuonna 20 Turun Rakennustiimi Oy:n rakennusliiketoiminnan. Kaupan myötä 42 korjausrakentamisen ammattilaista siirtyi Aren palvelukseen. Yhtiö esitteli Suomessa ainutlaatuisen Aren Putkistouudistus -konseptin, jossa hyödynnetään parhaiksi koettuja perinteisiä sekä kansainvälisesti testattuja ja käytössä olleita putkistojen pinnoitus- ja sukitusmenetelmiä. Pääkaupunkiseudun linjasaneerauksissa onnistuttiin hyvin sekä laadullisesti että taloudellisesti. L IIK E VA I H T O " Onnistuimme vahvistamaan vuoden aikana Aren valtakunnallista korjausrakentamisen palveluverkostoa ja tuomaan markkinoille täysin uuden palvelukonseptin, Aren Putkistouudistuksen, kertoo Korjausrakentamisen palveluiden liiketoimintajohtaja Arto Turkulainen. ARE VUOSIKATSAUS 20 8

9 L I I K E T O I M I N N O T Kansainvälinen toiminta Pietarissa ZAO Aren liikevaihto oli 12 miljoonaa euroa. Tytäryhtiön tulos oli koko vuoden osalta positiivinen, vaikka tulosta rasittivat ruplan kurssilaskusta aiheutuneet kurssitappiot. Are on onnistunut vakiinnuttamaan asemaansa Pietarin talousalueella, ja yhtiön kiinteistöhuollon palvelut lähtivät hyvään kasvuun vuoden aikana. L IIK E VA I H T O Keskeiset onnistumisemme Are sai päätökseen Pietarin lentokentän yhteyteen rakennettavan Pulkovo Sky -toimistokokonaisuuden mittavan sähköurakan. Kolmesta noin 50 metrin korkuisesta rakennuksesta koostuvan kokonaisuuden yhteenlaskettu pinta-ala on noin neliömetriä. Are toteuttaa myös kiinteistöjen kiinteistöhuoltopalvelut. Nokian Renkaiden Pietarin tuotantolaitoksen monivuotinen sähköurakointi sai jatkoa myös vuonna 20, jolloin Are oli mukana toteuttamassa laitoksen automaatioon liittyviä sähköistämistöitä. Are oli mukana toteuttamassa laajaa LVI-urakointia Pietarin keskustaan rakennettavaan viiden tähden hotelliin. Kesällä 2010 valmistuvan Starwood hotellin LVI-töiden urakoinnin aikana Are solmi useita pieniä lisäsopimuksia muun muassa kiinteistöautomaation osalta. Are solmi kiinteistöhuoltoon liittyvän yhteistyösopimuksen Sponda Oyj:n kanssa. Are toteuttaa sopimuksen myötä Onnisen Pietarissa sijaitsevan jakelukeskuksen ja pääkonttorin kiinteistöhuollon palvelut. " Venäjän taloutta kohtasi vuonna 20 erittäin syvä taantuma, joka vaikutti merkittävästi myös meidän toimialaamme. Olemme erityisen ylpeitä siitä, että onnistuimme saavuttamaan Pietarin talousalueella kannattavan tuloksen. Näkymämme vuodelle 2010 ovat kohtuullisen hyvät, joskin asiakkaidemme investointipäätöksissä on edelleen varovaisuutta, kertoo Kansainvälisten liiketoimintojen johtaja Kari Sundqvist. 9 ARE VUOSIKATSAUS 20

10 H E N K I L Ö S T Ö Talotekniikan edelläkävijä panostaa osaamiseen Nopeasti kehittyvä toimiala, asiakaspalvelun ja kiinteistöhyvinvoinnin kehittäminen sekä jatkuvasti kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset edellyttävät arelaisilta teknologia-ja palveluosaamista. Aren tulevaisuuden menestys perustuu yhdessä tekemiseen ja ammatillisten valmiuksien jatkuvaan kehittämiseen. Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1747 ammattilaista, kun henkilöstön määrä väheni vuoden aikana 115 henkilöllä. Henkilöstön vähennykset kohdistuivat pääosin Urakointi- ja Kiinteistöpalveluihin. Aren tytäryhtiö Pietarissa kasvoi vuoden aikana merkittävästi ja työllisti vuoden 20 lopulla jo 127 arelaista. Turun Rakennustiimi Oy:n yritysosto toi Aren palvelukseen 42 korjausrakentamisen ammattilaista. Tehdyn työilmapiiritutkimuksen perusteella Aren henkilöstö oli verrattain tyytyväistä. Aressa asetettiin erityiseksi kehityskohteeksi vuonna 20 esimiestaitojen kehittäminen sekä perehdyttäminen. Vuonna 20 tehty henkilöstökysely osoitti, että arvosanat olivat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Työtyytyväisyyden lisäämiseksi keskitytään seuraavaksi vahvistamaan Aren eri yksiköiden ja osastojen välistä yhteistyötä. Työturvallisuus parani Arella kiinnitetään erityistä huomiota työturvallisuuden seuraamiseen ja ohjaamiseen. Järjestelmällinen seuranta osoittaa, että arelaisten työturvallisuus parani vuonna 20 edellisvuoteen verrattuna. Työturvallisuus on jatkuvasti esillä Aren henkilöstön koulutuksissa ja koulutusohjelmissa. Aren asiakkaat edellyttävät arelaisilta korkealuokkaista työturvallisuutta. Kaikille Aren yksiköille laadittiin vuoden aikana yksikkökohtaiset tavoitteet tapaturmien vähentämiseksi. Onnistumisia syntyi kahdeksassa yksikössä, jotka työskentelivät koko vuoden ilman tapaturmia. Tavoitteena on puolittaa työtapaturmien määrä vuonna 2010 edellisvuoden tasolta ja mahdollisesti syntyneet tapaturmat tutkitaan aina perusteellisesti. H E N K I L Ö S T Ö Ammattitutkinnoilla lisää pätevyyttä Kehittyvä teknologia ja yhä tiukentuvat toimialan vaatimukset edellyttävät talotekniikan osaajilta monipuolista ammattitaitoa. Vuonna 20 Aressa järjestettiin koulutusta ja valmennusta yhteensä 1545 henkilötyöpäivän edestä. Are tarjosi henkilöstölleen mahdollisuuksia osallistua sekä pitkäkestoisiin koulutusohjelmiin että monipuolisesti myös muuhun koulutukseen. Vuoden aikana 1 arelaista opiskeli yhteensä kuudessa Are Ammattiopinnot -koulutusohjelmassa. Are Ammattiopinnot koostuvat erilaisista pitkäkestoisista koulutusohjelmista, joilla tähdätään kiinteistöja rakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Vuonna 20 yhteensä 41 arelaista sai päätökseen ammatillisen tutkinnon. Ammattitutkintoja suoritettiin vuoden aikana rakennustuotannon ja sähköasentajan koulutusohjelmissa. Talotekniikan perustutkintoja suoritettiin sprinkleriasentajan koulutusohjelmassa, erikoisammattitutkintoja puolestaan johtamisen ja sähköyliasentajan koulutusohjelmissa. Are on perinteisesti tarjonnut myös oppisopimuspaikkoja opiskelijoille Aren esimiestehtävissä työskenteleville suunnattu ensimmäinen kahden vuoden AreJet-koulutus saatiin päätökseen vuonna 20. Vastaava johtamistaidon erikoisammattitutkintoon tähtäävä koulutus käynnistyi syksyllä 20. ARE VUOSIKATSAUS 20 10

11 T U L O S L A S K E L M A J A T A S E

12 T U L O S L A S K E L M A Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto 183,6 253,5 211,9 Keskeneräisten töiden muutos -0,9-4,4 10,6 Muut liiketoiminnan tuotot 0,1 0,1 0,0 Kulut -189,6-240,8-217,1 Poistot -5,2-3,8-2,7 Liiketulos -12,0 4,6 2,7 Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,1 0,2 L IIK E VA I H T O Voitto ennen satunnaisia eriä -12,0 4,7 2,9 Satunnaiset erät 5,4 0,0 0,0 Voitto ennen veroja -6,6 4,7 2,9 Välittömät verot 0,5-2,0-2,0 Tilikauden voitto (tappio) -6,1 2,7 0,9 Tunnuslukuja Liikevoitto, % -6,7 1,8 1,3 Sijoitetun pääoman tuotto,% ennen veroja -45,4 18,9 14,8 Omavaraisuusaste, % 40,8 31,9 36,1-12,0 L IIK E T U L O S 4,6 2,7 Urakointipalvelut Kiinteistöpalvelut L I I K E VA I H T O H E N K I L Ö S T Ö L IIK E VA I H T O H E N K I L Ö S T Ö ARE VUOSIKATSAUS 20 12

13 T A S E Konsernitase milj. euroa Vastaavaa Pysyvät vastaavat 12,2 15,5 12,3 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 2,4 38,3 44,6 Saamiset 37,7 51,6 31,8 Likvidit varat 2,3 4,8 11,3 54,6 110,2 100,0 Vastattavaa Oma pääoma 21,7 22,2 20,4 Pakolliset varaukset 1,2 1,5 2,4 Korolliset velat 0,0 8,1 0,0 Korottomat velat Saadut ennakot 1,4 40,6 43,6 Muut 30,3 37,8 33,6 54,6 110,2 100,0 Konsernin rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta 9,9-8,2 5,5 Investointien rahavirta -3,0-5,2-6,0 Rahoituksen rahavirta -9,4 6,9 0,1 Rahavarojen muutos -2,5-6,5-0,4 S IJ O I T E T U N PÄ Ä O M A N T U O T T O, % -45,4 18,9 14,8 O M AVA R A I S U U S A S T E, % 40,8 31,9 36,1 Korjausrakentamisen palvelut Kansainvälinen toiminta L I I K E VA I H T O H E N K I L Ö S T Ö L IIK E VA I H T O H E N K I L Ö S T Ö ARE VUOSIKATSAUS 20

14 J O H T O R Y H M Ä J A H A L L I T U S Johtoryhmä Kuvassa vasemmalta Aki Puska toimitusjohtaja, Arella vuodesta 20 Perttu Kähäri talousjohtaja, Arella vuodesta 20 Merja Hokkanen henkilöstöjohtaja, Arella vuodesta 2006 Kari Sundqvist johtaja, Kansainväliset toiminnot ja liiketoiminnan kehittäminen, Arella vuodesta 20 Satu Juvonen markkinointi- ja viestintäjohtaja, Arella vuodesta 20 Arto Turkulainen liiketoimintajohtaja, Korjausrakentamisen palvelut, Arella vuodesta 2002 Seppo Korhonen liiketoimintajohtaja, Kiinteistöpalvelut, Arella vuodesta 20 Pekka Karppinen liiketoimintajohtaja, Urakointipalvelut, Arella vuodesta 20 Sari Uusitupa myyntijohtaja, Arella vuodesta 20 Hallitus Kuvassa vasemmalta Jouko Ketola teollisuusneuvos, hallituksen jäsen vuodesta 2002 Veli-Pekka Jokiniva ekonomi, hallituksen puheenjohtaja , hallituksen jäsen vuodesta 2000 Mika Seitovirta kauppatieteiden maisteri, hallituksen jäsen alkaen Maarit Toivanen-Koivisto vuorineuvos, toimitusjohtaja, Onvest Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2000, hallituksen puheenjohtaja alkaen Tor-Erik Sandelin (puuttuu kuvasta) johtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2006 huhtikuulle 2010 ARE VUOSIKATSAUS 20 14

15 Y H T E Y S T I E D O T Aren valtakunnallinen puhelinnumero Sähköposti Are-konsernin päätoimipaikka Vantaa Kaivokselantie 9, Vantaa, PL 160, Vantaa Kiinteistöpalvelut päivystys 24 h, puh Aluetoimistot Jyväskylä Kuopio Lahti Oulu Tampere Turku Ohjelmakaari 10, Jyväskylä, PL 85, Jyväskylä Mestarinkatu 5, 700 Kuopio, PL 11, 701 Kuopio Väinämöisentie 6, Lahti, PL 152, Lahti Jääsalontie 17, Oulu Kuoppamäentie 11, Tampere, PL 814, Tampere Fiskarsinkatu 2, 250 Turku Palvelupisteet Helsinki Hyvinkää Jämsä Kotka Lappeenranta Leppiniemi Pori Porvoo Raahe Rauma Rovaniemi Salo Seinäjoki Tornio Vaasa Ähtäri Tinasepäntie 36, Helsinki Hakakalliontie 7, Hyvinkää, PL 103, Hyvinkää Kauppakatu 12, Kaipola Jumalniementie 3, Kotka Harapaisentie 55, Lappeenranta Hietaniementie 12, Leppiniemi Satakunnankatu 23 A, Pori Urakoitsija-alue, Kulloo, PL 14, Porvoo Pajuniityntie 43, Raahe Tikkalantie 1, Rauma Sipolantie 2, Rovaniemi Joensuunkatu 7, Salo Tehtaantie 6, Seinäjoki Kemintie 25 h 2, Tornio Strömbergin puistotie 13, Vaasa Ostolantie 14, Ähtäri Tytäryhtiöt Airmec Oy Rajakuja 5, Vantaa, puh. () Are Lining Oy ZAO Are St. Petersburg Kaivokselantie 9, Vantaa, PL 160, Vantaa Vnukovskaya street 2, Business Centre Pulkovo Sky, Office B801, Russia, St. Petersburg puh Per. Chelieva 11, St. Petersburg, Russia puh ARE VUOSIKATSAUS 20

16 Are Oy Kaivokselantie Vantaa Puhelin Faksi

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2016 SRV Yhtiöt Oyj

Osavuosikatsaus 1-6/2016 SRV Yhtiöt Oyj 1 Osavuosikatsaus 1-6/2016 SRV Yhtiöt Oyj Tammi-kesäkuu 2016 Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani erityisesti Suomen toimitilarakentamisen ansiosta. Tilauskanta yli 2 miljardiin euroon. Tulos vaatimaton

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2016 26.10.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö 1 9 2016 lyhyesti Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 3,0 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 3,0 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 20.8.2002, klo 12.45 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Stockmann-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani merkittävästi ja oli 22,5 Me (12,2 Me vuonna 2001), vaikka myynti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

YIT-konserni Yhtiökokous

YIT-konserni Yhtiökokous YIT-konserni Yhtiökokous 1.3.21 Juhani Pitkäkoski Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 1.3.21 1 Sisältö Tilinpäätös 29 Strategiset painopisteet ja näkymät Liitteet: Strategiset tavoitetasot 2 Teemme

Lisätiedot

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki Etteplan vuonna Kannattavan kasvun vuosi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2016 Markkinakatsaus Talouden kehityksen epävarmuus oli tunnusomaista koko vuodelle. Kysynnässä oli huomattavia markkina- ja asiakastoimialakohtaisia

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012 Alma Media Q1 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q1 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 Q3 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 tammikuu syyskuu Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa, kustannusten hallinta paransi kannattavuutta Liikevaihto 886,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999. Teleste Oyj Pörssitiedote 13.10.1999 klo 10.00 1(6) TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999

TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999. Teleste Oyj Pörssitiedote 13.10.1999 klo 10.00 1(6) TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999 Julkaistu: 1999-10-13 09:00:00 CEST Teleste - Osavuosikatsaus TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999 Teleste Oyj Pörssitiedote 13.10.1999 klo 10.00 1(6) TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999 Telesten

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Toisen neljänneksen toiminnallinen liiketulos palautui voitolliseksi toukokuussa kirjattu OMNEn luottotappio ( 1,9

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

Uuden laskentakäytännön mukaiset vertailuluvut vuodelta 2009

Uuden laskentakäytännön mukaiset vertailuluvut vuodelta 2009 Uuden laskentakäytännön mukaiset vertailuluvut vuodelta 2009 Timo Lehtinen Talousjohtaja Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille 23.3.2010 1 Sisältö Laskentakäytännön muutos Tuloutustapa YIT:n

Lisätiedot