Sisällysluettelo. Are Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Are Oy"

Transkriptio

1 A R E V U O S I K AT S A U S

2 S I S Ä L T Ö Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 20 5 Kiinteistöhyvinvoinnin tulevaisuus 6 Liiketoiminnot 6 Urakointipalvelut 7 Kiinteistöpalvelut 8 Korjausrakentamisen palvelut 9 Kansainvälinen toiminta 10 Henkilöstö 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Johtoryhmä ja hallitus 15 Yhteystiedot Are Oy Toimintamme turvaa kiinteistöhyvinvoinnin. Are on Suomen johtavia urakointi- ja kiinteistöpalveluyrityksiä. Tarjoamme kattavia kokonaisratkaisuja kaikkiin kiinteistöihin koko niiden elinkaaren ajan: Uudisrakentaminen: talotekniset ratkaisut ja urakointipalvelut Käytössä olevat kohteet: ylläpito-, huolto- ja korjauspalvelut Perusparannusvaihe: korjausrakentamisen palvelut Palvelemme asiakkaitamme Suomessa valtakunnallisesti ja Venäjällä Pietarissa. Are on osa Onvest-konsernia. ARE VUOSIKATSAUS 20 2

3 T O I M I T U S J O H T A J A N K A T S A U S Talouden taantuman myötä vuosi 20 osoittautui meille ja koko toimialallemme historiallisen haastavaksi vuodeksi. Suomessa ei ole koskaan aiemmin uudisrakentamisen volyymi laskenut niin lyhyessä ajassa ja niin rajusti kuin vuonna 20. Rakennusalalla toteutui vuonna 20 merkittävä rakenteellinen muutos, jossa korjausrakentamisen volyymit kasvoivat samalle tasolle uudisrakentamisen volyymien kanssa. Vuoden 20 lopulla käyttöön ottamamme toiminnanohjausjärjestelmä haittasi tehokkuuttamme vuoden aikana. Se myös vaati arelaisilta ja ulkoisilta sidosryhmiltämme erityistä kärsivällisyyttä. Tehtyjen muutostöiden jälkeen uskomme työnteon sujuvan paremmin näiltäkin osin. Liikevaihtomme oli 184 miljoonaa euroa. Tuloksemme jäi tappiolliseksi. Esitetyt luvut eivät ole kuitenkaan täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, sillä Are siirtyi alkaen valmistumisasteen mukaiseen tuloutuskäytäntöön. Vuonna 20 energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntä kasvoi merkittävästi. Myös kiinteistön olosuhteiden merkitys tiedostettiin entistä paremmin. Kyse on kiinteistöhyvinvoinnista, jossa kiinteistön ja tekniikan mahdollisuudet valjastetaan käyttäjän palvelukseen parhaalla mahdollisella tavalla. Näiden integroitujen kokonaisratkaisujen tarve tulee kasvamaan myös kansallisten energian säästötavoitteiden vuoksi. Ensimmäisenä suurena kiinteistö- ja rakennusalan toimijana Suomessa toimme markkinoille innovatiiviset putkipinnoitus- ja putkisukitusmenetelmät, jotka voidaan yhdistää myös perinteisiin linjasaneerausmenetelmiin. Taantuman syvä pohjakosketus on nyt nähty, ja on aika suunnata katseet tulevaisuuteen. Emme odota vuodelle 2010 vielä liikevaihdon kasvua, mutta koko konsernin tuloksen arvioidaan parantuvan vuoteen 20 verrattuna. Kiitän henkilöstöämme kovasta työstä ja sitoutumisesta Areen vuoden 20 aikana. Edelleen osoitan lämpimät kiitoksen sanat asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Olemme saaneet teiltä kannustavaa ja hyvää palautetta vuoden aikana, mikä vahvistaa joukkuettamme ja tahtoamme kehittyä. Aki Puska toimitusjohtaja 3 ARE VUOSIKATSAUS 20

4 V U O S I Keskeiset saavutukset Aren haasteellinen vuosi sisälsi myös onnistumisia, jotka vahvistivat Aren asemaa talotekniikan, kiinteistöpalveluiden ja korjausrakentamisen edelläkävijänä. Urakointipalveluihin kuuluva Teollisuuspalvelut saavutti erinomaisen tuloksen, ja Aren tytäryhtiö Pietarissa kasvoi kannattavasti jo toisena vuonna peräkkäin. Are voitti julkisen rakentamisen tarjouskilpailun, jossa huomioitiin kiinteistön elinkaarikustannukset. Kuopion verotalon talotekniikan ytimeen rakennetaan Are Sensus -järjestelmä. S-ryhmä tilasi Arelta ensimmäisen hiilidioksidipohjaisen kaupan kylmäratkaisun S-Market Keilankantaan Kuopioon. Talotekniikkajärjestelmässä käytetään uusiutuvia energialähteitä sekä kaupan kylmälaitteista vapautuvaa energiaa. Are panosti uusien palveluratkaisujen kehittämiseen. Yhtiö otti ensimmäisenä suurena talotekniikan palveluntarjoajana käyttöön uudet viemäri- ja käyttövesiputkistojen saneerausmenetelmät Suomessa. Aren Putkistouudistus -palvelukokonaisuudessa hyödynnetään parhaiksi koettuja perinteisiä sekä kansainvälisesti testattuja ja käytössä olleita putkistojen sukitus- ja pinnoitusmenetelmiä. Are avasi toimipisteen Seinäjoelle, ja sai merkittävän sähköurakan Seinäjoen keskussairaalan Y-talon osalta. Are osti Turun Rakennustiimi Oy:n rakennusliiketoiminnan. Kaupalla vahvistettiin yhtiön valtakunnallista korjausrakentamisen palveluverkostoa, ja valmistaudutaan korjausrakentamisen kysynnän kasvuun. Konsernin avainlukuja Liikevaihto, milj. euroa muutos, % Laskutus, milj. euroa muutos, % Liiketulos, milj. euroa % liikevaihdosta Omavaraisuusaste, % Tilauskanta , milj. euroa Henkilöstö Toimipisteet ,0-6, ,6 1, ,7 1, ,5 2,3 1, ,5 4, Laskutus liiketoiminnoittain Urakointipalvelut Kiinteistöpalvelut Korjausrakentamisen palvelut Kansainvälinen toiminta milj. euroa % osuus konsernista milj. euroa % osuus konsernista milj. euroa % osuus konsernista Vuodelta 20 esitetyt luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, sillä Are siirtyi alkaen valmistumisasteen mukaiseen tuloutuskäytäntöön. Tuloutuskäytännön muutos selittää liike vaihdon laskusta edelliseen tilikauteen verrattuna 41,6 milj. euroa. Osatuloutukseen siirtymisen yhteydessä tilikauden alussa keskeneräisten töiden laskettu kate 6,9 milj. euroa on siirretty suoraan omaan pääomaan, eikä siten näy lainkaan vuosien 20 ja 20 tuloksissa. Myöskään tilauskanta ei ole vertailukelpoinen edellisen vuoden kanssa. ARE VUOSIKATSAUS 20 4

5 K I I N T E I S T Ö H Y V I N V O I N N I N T U L E VA I S U U S Palveluratkaisuilla kiinteistöhyvinvointia ja energiatehokkuutta Aren tavoitteena on tehdä ratkaisuja, jotka lisäävät ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Taloteknisillä ratkaisuilla voidaan vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja viihtyvyyteen. Kun kiinteistö voi hyvin, se myös tuottaa paremmin ja säilyttää arvonsa pitkälle tulevaisuuteen. Arella on sekä kiinteistöhyvinvointia tukevaa teknologiaa että osaamista. Yhdessä näistä voidaan luoda kehittyneitä palveluratkaisuja. Uusia ratkaisuja kehitetään yhteistyössä kansainvälisten teknologiakumppaneiden, korkeakoulujen ja VTT:n kanssa. Järjestelmätuotteissa keskeisenä kehityskohteena vuonna 20 oli Are Sensus -talotekniikkajärjestelmän soveltaminen erityyppisiin kohteisiin. Lisäksi muutamissa toteutetuissa kohteissa löydettiin uusia teknisiä ratkaisuja, jotka parantavat kiinteistön energiatehokkuutta ja vähentävät ympäristökuormitusta. Are kehittää vastaavia palveluratkaisuja myös kaupan tarkoituksiin. Vuoden 20 lopussa yhtiö käynnisti kehittämän- sä kaupan CO 2 -palveluratkaisun tuotteistamisen. Ratkaisussa kiinteistön tarvitsema lämmitys- ja jäähdytysenergia otetaan maasta ja ilmasta sekä kaupan kylmälaitteiden lauhdelämmöstä. Ratkaisusta on saatu hyvin rohkaisevia kokemuksia Jounin kaupasta Äkäslompolosta noin kahden vuoden käytön ajalta. Uutena kohteena aloitettiin S-Market Keilankannan talotekniikkajärjestelmän toteutus Kuopiossa. Are lanseerasi vuonna 20 kokonaisvaltaisen Putkistouudistuksen, jossa hyödynnetään parhaiksi koettuja perinteisiä putkistojen saneerausmenetelmiä sekä kansainvälisesti testattuja putkistojen sukitus- ja pinnoitusmenetelmiä. Are oli ensimmäinen suuri talotekninen palveluntuottaja, joka otti käyttöön uusia viemäri- ja käyttövesiputkistojen saneerausmenetelmiä Suomessa. Markkinoilla Aren asiakaslähtöinen kokonaisuus otettiin vastaan innostuneesti. Mielenkiintoisena uutena järjestelmätuotteena esiteltiin vajaahappitilaan perustuva OxyReduct-palonestolaitteisto. Innovatiivista teknologiaa hyödyntävä ratkaisu vähentää tilan hapen määrän niin alhaiselle tasolle, ettei tulipalon syttyminen ole mahdollista. Happea on kuitenkin ilmassa riittävästi tiloissa työskenteleville henkilöille. Saksalaisyhtiön kehittämä ratkaisu on jo käytössä monissa Euroopan maissa. 5 ARE VUOSIKATSAUS 20

6 L I I K E T O I M I N N O T Urakointipalvelut Talotekniikkaurakoinnin liikevaihto oli 55 miljoonaa euroa. Myös tulos heikkeni edellisvuodesta ja oli koko vuoden osalta tappiollinen. Tulos oli seurausta taantuman aiheuttamasta uudisrakentamisen volyymin vähenemisestä Suomessa, mikä vaikutti merkittävästi Aren talotekniikkaurakointiin koko vuoden 20 osalta. Aren kannalta keskeisen liike- ja toimistorakentamisen sekä teollisuus- ja varastorakentamisen määrä väheni Suomessa vuoden aikana yli 40 prosenttia. Huomattavaa kysynnän vilkastumista Urakointipalveluihin ei odoteta vielä vuonna Keskeiset onnistumisemme Uutena Are Sensus -kohteena valmistui vakuutusyhtiö Eläke-Fennian Visio 2 -toimitalo Helsingin Länsi-Pasilaan. Are valittiin toteuttamaan Kuopion verotalon talotekniikkajärjestelmä. Ratkaisun ytimen muodostaa Are Sensus. Kilpailutuksen arviointikriteereissä korostui kiinteistön elinkaaren kokonaiskustannus 15 vuoden aikajaksolla. Are rakentaa hiilidioksidipohjaisen kaupan kylmäratkaisun S-Market Keilankantaan Kuopioon. Are valittiin toteuttamaan öljy-yhtiö Neste Oilin Porvoon Jalostamon noin neliömetrin suuruisen keskuslaboratorion uudisrakennuksen LVI-urakointi, joka valmistui keväällä L IIK E VA I H T O " Koko markkinan ennätyksellisen nopea ja raju pudotus heikensi Aren Urakointipalveluiden tulosta. Emme odota merkittävää kasvua vielä vuonna 2010, koska uudistuotannon arvioidaan kasvavan maltillisesti. Olemme asettaneet tärkeimmäksi tavoitteeksemme saavuttaa talotekniikkaurakoinnissa positiivinen tulos vuonna 2010, kertoo Urakointipalveluiden liiketoimintajohtaja Pekka Karppinen. ARE VUOSIKATSAUS 20 6

7 L I I K E T O I M I N N O T Teollisuuspalvelut osana Urakointipalveluita Aren Teollisuuspalveluiden liikevaihto oli 21 miljoonaa euroa. Tulos oli voitollinen. Saavutus oli erinomainen markkinatilanteessa, kun vuoteen 20 lähdettäessä tilauskanta oli alhainen. Teollisuuspalveluissa merkittävien asiakkuuksien ja kunnossapitosopimusten jatkuminen luo hyvän pohjan myös vuodelle 2010, joskin suomalaisen teollisuuden yleisiin näkymiin liittyy vielä runsaasti epävarmuustekijöitä. " Hienoa, että onnistuimme tilikaudella ylittämään tavoitteemme. Suorituksesta tekee erityisen merkittävän se tosiasia, että toimimme koko vuoden erittäin haasteellisessa markkinassa. Tulevaisuuteen suhtaudumme myönteisesti, kertoo Urakointipalveluiden liiketoimintajohtaja Pekka Karppinen. Keskeiset onnistumisemme Are onnistui palvelemaan teollisuuden asiakkaita erinomaisesti Kotkan seudulla, jossa toteutettiin merkittävät projektit EUPEC Pipecoatings Finlandille ja L&T Recoilille. Porin Prosessivoima Oy:n biovoimalaitos valmistui alkuvuodesta. Are vastasi voimalaitoksen rakennus- ja prosessitöistä, instrumentaatiosta, turvallisuusjärjestelmistä sekä saattolämmityksestä. Are oli vuoden aikana mukana Suomen viidennen ydinvoimalan Olkiluoto 3:n (OL3) työmaalla useissa pienehköissä urakoinneissa ja projekteissa sekä työmaan ylläpidossa. Are oli muun muassa toteuttamassa OL3:n työmaasähköistystöitä ja vastasi sähköpäivystyksestä 24/7. Are oli mukana urakoimassa Raaheen rakennettavia tuulivoimaloita. Kiinteistöpalvelut Aren Kiinteistöpalveluiden liikevaihto oli 71 miljoonaa euroa. Tulos heikkeni edellisvuoteen verrattuna ja oli tappiollinen. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät haasteet heijastuivat Kiinteistöpalveluihin edelleen vuonna 20, ja vaikuttivat osaltaan tappiolliseen tulokseen. Keskeiset onnistumisemme HOK-Elanto ja Are solmivat sopimuksen yhteensä yhdeksän ABC Deli -aseman kiinteistönhuollosta pääkaupunkiseudulla. Are valittiin toteuttamaan kauppakeskus- ja toimistokortteli Forumin tekninen ylläpito ja huolto. Are vastaa myös Forumin asiakaspalvelupisteestä. Are solmi mittavan sopimuksen Raisio-konserniin kuuluvien yhtiöiden kiinteistöjen huolto- ja korjauspalveluista, johon sisältyy sekä konsernin tuotantolaitoksia että toimistokiinteistöjä. Kiinteistöjen yhteenlaskettu tilavuus on noin kuutiometriä. " L IIK E VA I H T O Kiinteistöpalveluiden kysyntä pieneni noin 10 prosenttia, koska kiinteistöjen omistajat siirsivät pienempiä hankkeita ajallisesti eteenpäin. Toisen vuosipuoliskon aikana onnistuimme parantamaan tulostamme, mutta koko vuoden osalta tulos jäi tappiolliseksi, kertoo Kiinteistöpalveluiden liiketoimintajohtaja Seppo Korhonen. 7 ARE VUOSIKATSAUS 20

8 L I I K E T O I M I N N O T Korjausrakentamisen palvelut Suomessa nähtiin vuonna 20 merkittävä rakenteellinen muutos, kun korjausrakentamisen kokonaisvolyymi nousi samalle tasolle uudisrakentamisen kokonaisvolyymin kanssa. Korjausrakentamisen kasvua vauhditti muun muassa valtiovallan myöntämä 10 prosentin korjausrakentamisen korjausavustus taloyhtiöille. Aren Korjausrakentamisen palveluiden liikevaihto vuonna 20 oli 26 miljoonaa euroa. Tulos jäi koko vuoden osalta tappiolliseksi. Korjausrakentamisen palveluiden kasvunäkymät ovat vuoden 2010 osalta hyvät. Keskeiset onnistumisemme Are osti vuonna 20 Turun Rakennustiimi Oy:n rakennusliiketoiminnan. Kaupan myötä 42 korjausrakentamisen ammattilaista siirtyi Aren palvelukseen. Yhtiö esitteli Suomessa ainutlaatuisen Aren Putkistouudistus -konseptin, jossa hyödynnetään parhaiksi koettuja perinteisiä sekä kansainvälisesti testattuja ja käytössä olleita putkistojen pinnoitus- ja sukitusmenetelmiä. Pääkaupunkiseudun linjasaneerauksissa onnistuttiin hyvin sekä laadullisesti että taloudellisesti. L IIK E VA I H T O " Onnistuimme vahvistamaan vuoden aikana Aren valtakunnallista korjausrakentamisen palveluverkostoa ja tuomaan markkinoille täysin uuden palvelukonseptin, Aren Putkistouudistuksen, kertoo Korjausrakentamisen palveluiden liiketoimintajohtaja Arto Turkulainen. ARE VUOSIKATSAUS 20 8

9 L I I K E T O I M I N N O T Kansainvälinen toiminta Pietarissa ZAO Aren liikevaihto oli 12 miljoonaa euroa. Tytäryhtiön tulos oli koko vuoden osalta positiivinen, vaikka tulosta rasittivat ruplan kurssilaskusta aiheutuneet kurssitappiot. Are on onnistunut vakiinnuttamaan asemaansa Pietarin talousalueella, ja yhtiön kiinteistöhuollon palvelut lähtivät hyvään kasvuun vuoden aikana. L IIK E VA I H T O Keskeiset onnistumisemme Are sai päätökseen Pietarin lentokentän yhteyteen rakennettavan Pulkovo Sky -toimistokokonaisuuden mittavan sähköurakan. Kolmesta noin 50 metrin korkuisesta rakennuksesta koostuvan kokonaisuuden yhteenlaskettu pinta-ala on noin neliömetriä. Are toteuttaa myös kiinteistöjen kiinteistöhuoltopalvelut. Nokian Renkaiden Pietarin tuotantolaitoksen monivuotinen sähköurakointi sai jatkoa myös vuonna 20, jolloin Are oli mukana toteuttamassa laitoksen automaatioon liittyviä sähköistämistöitä. Are oli mukana toteuttamassa laajaa LVI-urakointia Pietarin keskustaan rakennettavaan viiden tähden hotelliin. Kesällä 2010 valmistuvan Starwood hotellin LVI-töiden urakoinnin aikana Are solmi useita pieniä lisäsopimuksia muun muassa kiinteistöautomaation osalta. Are solmi kiinteistöhuoltoon liittyvän yhteistyösopimuksen Sponda Oyj:n kanssa. Are toteuttaa sopimuksen myötä Onnisen Pietarissa sijaitsevan jakelukeskuksen ja pääkonttorin kiinteistöhuollon palvelut. " Venäjän taloutta kohtasi vuonna 20 erittäin syvä taantuma, joka vaikutti merkittävästi myös meidän toimialaamme. Olemme erityisen ylpeitä siitä, että onnistuimme saavuttamaan Pietarin talousalueella kannattavan tuloksen. Näkymämme vuodelle 2010 ovat kohtuullisen hyvät, joskin asiakkaidemme investointipäätöksissä on edelleen varovaisuutta, kertoo Kansainvälisten liiketoimintojen johtaja Kari Sundqvist. 9 ARE VUOSIKATSAUS 20

10 H E N K I L Ö S T Ö Talotekniikan edelläkävijä panostaa osaamiseen Nopeasti kehittyvä toimiala, asiakaspalvelun ja kiinteistöhyvinvoinnin kehittäminen sekä jatkuvasti kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset edellyttävät arelaisilta teknologia-ja palveluosaamista. Aren tulevaisuuden menestys perustuu yhdessä tekemiseen ja ammatillisten valmiuksien jatkuvaan kehittämiseen. Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1747 ammattilaista, kun henkilöstön määrä väheni vuoden aikana 115 henkilöllä. Henkilöstön vähennykset kohdistuivat pääosin Urakointi- ja Kiinteistöpalveluihin. Aren tytäryhtiö Pietarissa kasvoi vuoden aikana merkittävästi ja työllisti vuoden 20 lopulla jo 127 arelaista. Turun Rakennustiimi Oy:n yritysosto toi Aren palvelukseen 42 korjausrakentamisen ammattilaista. Tehdyn työilmapiiritutkimuksen perusteella Aren henkilöstö oli verrattain tyytyväistä. Aressa asetettiin erityiseksi kehityskohteeksi vuonna 20 esimiestaitojen kehittäminen sekä perehdyttäminen. Vuonna 20 tehty henkilöstökysely osoitti, että arvosanat olivat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Työtyytyväisyyden lisäämiseksi keskitytään seuraavaksi vahvistamaan Aren eri yksiköiden ja osastojen välistä yhteistyötä. Työturvallisuus parani Arella kiinnitetään erityistä huomiota työturvallisuuden seuraamiseen ja ohjaamiseen. Järjestelmällinen seuranta osoittaa, että arelaisten työturvallisuus parani vuonna 20 edellisvuoteen verrattuna. Työturvallisuus on jatkuvasti esillä Aren henkilöstön koulutuksissa ja koulutusohjelmissa. Aren asiakkaat edellyttävät arelaisilta korkealuokkaista työturvallisuutta. Kaikille Aren yksiköille laadittiin vuoden aikana yksikkökohtaiset tavoitteet tapaturmien vähentämiseksi. Onnistumisia syntyi kahdeksassa yksikössä, jotka työskentelivät koko vuoden ilman tapaturmia. Tavoitteena on puolittaa työtapaturmien määrä vuonna 2010 edellisvuoden tasolta ja mahdollisesti syntyneet tapaturmat tutkitaan aina perusteellisesti. H E N K I L Ö S T Ö Ammattitutkinnoilla lisää pätevyyttä Kehittyvä teknologia ja yhä tiukentuvat toimialan vaatimukset edellyttävät talotekniikan osaajilta monipuolista ammattitaitoa. Vuonna 20 Aressa järjestettiin koulutusta ja valmennusta yhteensä 1545 henkilötyöpäivän edestä. Are tarjosi henkilöstölleen mahdollisuuksia osallistua sekä pitkäkestoisiin koulutusohjelmiin että monipuolisesti myös muuhun koulutukseen. Vuoden aikana 1 arelaista opiskeli yhteensä kuudessa Are Ammattiopinnot -koulutusohjelmassa. Are Ammattiopinnot koostuvat erilaisista pitkäkestoisista koulutusohjelmista, joilla tähdätään kiinteistöja rakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Vuonna 20 yhteensä 41 arelaista sai päätökseen ammatillisen tutkinnon. Ammattitutkintoja suoritettiin vuoden aikana rakennustuotannon ja sähköasentajan koulutusohjelmissa. Talotekniikan perustutkintoja suoritettiin sprinkleriasentajan koulutusohjelmassa, erikoisammattitutkintoja puolestaan johtamisen ja sähköyliasentajan koulutusohjelmissa. Are on perinteisesti tarjonnut myös oppisopimuspaikkoja opiskelijoille Aren esimiestehtävissä työskenteleville suunnattu ensimmäinen kahden vuoden AreJet-koulutus saatiin päätökseen vuonna 20. Vastaava johtamistaidon erikoisammattitutkintoon tähtäävä koulutus käynnistyi syksyllä 20. ARE VUOSIKATSAUS 20 10

11 T U L O S L A S K E L M A J A T A S E

12 T U L O S L A S K E L M A Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto 183,6 253,5 211,9 Keskeneräisten töiden muutos -0,9-4,4 10,6 Muut liiketoiminnan tuotot 0,1 0,1 0,0 Kulut -189,6-240,8-217,1 Poistot -5,2-3,8-2,7 Liiketulos -12,0 4,6 2,7 Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,1 0,2 L IIK E VA I H T O Voitto ennen satunnaisia eriä -12,0 4,7 2,9 Satunnaiset erät 5,4 0,0 0,0 Voitto ennen veroja -6,6 4,7 2,9 Välittömät verot 0,5-2,0-2,0 Tilikauden voitto (tappio) -6,1 2,7 0,9 Tunnuslukuja Liikevoitto, % -6,7 1,8 1,3 Sijoitetun pääoman tuotto,% ennen veroja -45,4 18,9 14,8 Omavaraisuusaste, % 40,8 31,9 36,1-12,0 L IIK E T U L O S 4,6 2,7 Urakointipalvelut Kiinteistöpalvelut L I I K E VA I H T O H E N K I L Ö S T Ö L IIK E VA I H T O H E N K I L Ö S T Ö ARE VUOSIKATSAUS 20 12

13 T A S E Konsernitase milj. euroa Vastaavaa Pysyvät vastaavat 12,2 15,5 12,3 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 2,4 38,3 44,6 Saamiset 37,7 51,6 31,8 Likvidit varat 2,3 4,8 11,3 54,6 110,2 100,0 Vastattavaa Oma pääoma 21,7 22,2 20,4 Pakolliset varaukset 1,2 1,5 2,4 Korolliset velat 0,0 8,1 0,0 Korottomat velat Saadut ennakot 1,4 40,6 43,6 Muut 30,3 37,8 33,6 54,6 110,2 100,0 Konsernin rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta 9,9-8,2 5,5 Investointien rahavirta -3,0-5,2-6,0 Rahoituksen rahavirta -9,4 6,9 0,1 Rahavarojen muutos -2,5-6,5-0,4 S IJ O I T E T U N PÄ Ä O M A N T U O T T O, % -45,4 18,9 14,8 O M AVA R A I S U U S A S T E, % 40,8 31,9 36,1 Korjausrakentamisen palvelut Kansainvälinen toiminta L I I K E VA I H T O H E N K I L Ö S T Ö L IIK E VA I H T O H E N K I L Ö S T Ö ARE VUOSIKATSAUS 20

14 J O H T O R Y H M Ä J A H A L L I T U S Johtoryhmä Kuvassa vasemmalta Aki Puska toimitusjohtaja, Arella vuodesta 20 Perttu Kähäri talousjohtaja, Arella vuodesta 20 Merja Hokkanen henkilöstöjohtaja, Arella vuodesta 2006 Kari Sundqvist johtaja, Kansainväliset toiminnot ja liiketoiminnan kehittäminen, Arella vuodesta 20 Satu Juvonen markkinointi- ja viestintäjohtaja, Arella vuodesta 20 Arto Turkulainen liiketoimintajohtaja, Korjausrakentamisen palvelut, Arella vuodesta 2002 Seppo Korhonen liiketoimintajohtaja, Kiinteistöpalvelut, Arella vuodesta 20 Pekka Karppinen liiketoimintajohtaja, Urakointipalvelut, Arella vuodesta 20 Sari Uusitupa myyntijohtaja, Arella vuodesta 20 Hallitus Kuvassa vasemmalta Jouko Ketola teollisuusneuvos, hallituksen jäsen vuodesta 2002 Veli-Pekka Jokiniva ekonomi, hallituksen puheenjohtaja , hallituksen jäsen vuodesta 2000 Mika Seitovirta kauppatieteiden maisteri, hallituksen jäsen alkaen Maarit Toivanen-Koivisto vuorineuvos, toimitusjohtaja, Onvest Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2000, hallituksen puheenjohtaja alkaen Tor-Erik Sandelin (puuttuu kuvasta) johtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2006 huhtikuulle 2010 ARE VUOSIKATSAUS 20 14

15 Y H T E Y S T I E D O T Aren valtakunnallinen puhelinnumero Sähköposti Are-konsernin päätoimipaikka Vantaa Kaivokselantie 9, Vantaa, PL 160, Vantaa Kiinteistöpalvelut päivystys 24 h, puh Aluetoimistot Jyväskylä Kuopio Lahti Oulu Tampere Turku Ohjelmakaari 10, Jyväskylä, PL 85, Jyväskylä Mestarinkatu 5, 700 Kuopio, PL 11, 701 Kuopio Väinämöisentie 6, Lahti, PL 152, Lahti Jääsalontie 17, Oulu Kuoppamäentie 11, Tampere, PL 814, Tampere Fiskarsinkatu 2, 250 Turku Palvelupisteet Helsinki Hyvinkää Jämsä Kotka Lappeenranta Leppiniemi Pori Porvoo Raahe Rauma Rovaniemi Salo Seinäjoki Tornio Vaasa Ähtäri Tinasepäntie 36, Helsinki Hakakalliontie 7, Hyvinkää, PL 103, Hyvinkää Kauppakatu 12, Kaipola Jumalniementie 3, Kotka Harapaisentie 55, Lappeenranta Hietaniementie 12, Leppiniemi Satakunnankatu 23 A, Pori Urakoitsija-alue, Kulloo, PL 14, Porvoo Pajuniityntie 43, Raahe Tikkalantie 1, Rauma Sipolantie 2, Rovaniemi Joensuunkatu 7, Salo Tehtaantie 6, Seinäjoki Kemintie 25 h 2, Tornio Strömbergin puistotie 13, Vaasa Ostolantie 14, Ähtäri Tytäryhtiöt Airmec Oy Rajakuja 5, Vantaa, puh. () Are Lining Oy ZAO Are St. Petersburg Kaivokselantie 9, Vantaa, PL 160, Vantaa Vnukovskaya street 2, Business Centre Pulkovo Sky, Office B801, Russia, St. Petersburg puh Per. Chelieva 11, St. Petersburg, Russia puh ARE VUOSIKATSAUS 20

16 Are Oy Kaivokselantie Vantaa Puhelin Faksi

Sisällysluettelo. Are-konserni

Sisällysluettelo. Are-konserni ARE VUOSIKATSAUS 2010 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2010 5 Kiinteistöhyvinvoinnin tulevaisuus 6 Liiketoiminnot 6 Talotekniikkapalvelut 7 Teollisuuden palvelut 8 Kiinteistöpalvelut

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Are-konserni. www.are.fi

Sisällysluettelo. Are-konserni. www.are.fi ARE VUOSIKATSAUS 2011 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2011 5 Kiinteistöhyvinvointi 6 Talotekniikkaurakointi 7 Kiinteistöpalvelut 8 Teollisuuden ja korjausrakentamisen palvelut 9 Are

Lisätiedot

SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin

SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin Vuosikatsaus 2007 Sisältö SANOISTA TEKOIHIN toimitusjohtajan katsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin 4 Laadukkaan palvelun oikeat tekijät 5 Urakointipalvelut 8 Kiinteistöpalvelut 11 Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Sisällysluettelo VUOSIKATSAUS 2012 2

Sisällysluettelo VUOSIKATSAUS 2012 2 VUOSIKATSAUS 2012 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2012 5 Asiakasyhteistyö 6 Talotekniikkaurakointi 7 Kiinteistöpalvelut 8 Are Venäjä 9 Henkilöstö Konsernin tuloslaskelma 12 Konsernitase

Lisätiedot

konserni katsaus 2013

konserni katsaus 2013 konsernikatsaus 2013 konsernikatsaus 2013 03 vuosi 2013 sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Konsernin liiketoiminta 6 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

ARE VUOSIKATSAUS 2014 VUOSI 2014 ARESSA

ARE VUOSIKATSAUS 2014 VUOSI 2014 ARESSA 2 VUOSI 214 ARESSA Vuosi 214 jää Aren historiaan erityisen merkittävänä. Kesällä ostimme Lemminkäisen talotekniikkaliiketoiminnan ja kasvoimme sen myötä liikevaihdolla mitattuna talotekniikan suurimmaksi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 4. Konsernin liiketoiminta 6. Vuosi 2012 lyhyesti 7. Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8. Konsernituloslaskelma 9

Toimitusjohtajan katsaus 4. Konsernin liiketoiminta 6. Vuosi 2012 lyhyesti 7. Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8. Konsernituloslaskelma 9 konsernikatsaus sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Konsernin liiketoiminta 6 Vuosi lyhyesti 7 Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8 Konsernituloslaskelma 9 Konsernitase ja rahoituslaskelma 9 Tekninen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 4. Konsernin liiketoiminta 6. Vuosi lyhyesti 7. Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8. Konsernin tuloslaskelma 9

Toimitusjohtajan katsaus 4. Konsernin liiketoiminta 6. Vuosi lyhyesti 7. Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8. Konsernin tuloslaskelma 9 konsernikatsaus 02 konsernikatsaus 2014 03 Toimitusjohtajan katsaus 4 Konsernin liiketoiminta 6 Vuosi lyhyesti 7 Konsernin taloudellinen asema ja kehitys 8 Konsernin tuloslaskelma 9 Konsernitase ja rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA

KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA VUOSI 21 Lujapalvelut, Clean Card -sertifikaatin luovutus Kuvassa vasemmalta Inspecta Sertifiointi Oy:n liiketoimintajohtaja Kaj von Weissenberg, STTL:n liiketoimintajohtaja

Lisätiedot

Tulevaisuutta rakentaen

Tulevaisuutta rakentaen Tulevaisuutta rakentaen TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE Yhtiökokous Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 17.3.2009 klo 15 alkaen Hotelli Palacessa, 10. krs.,

Lisätiedot

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen vuosikatsaus kiinteistötekniset palvelut Kiinteistöjen talotekniset järjestelmät sekä niiden käyttö ja ylläpito asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen Mitä teemme? YIT on merkittävä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2002 LEMMINKÄINEN-KONSERNI

Vuosikertomus 2002 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Vuosikertomus 2002 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Sisältö Vuosi lyhyesti 1 Lemminkäinen-konserni 2 Strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Päällystys- ja kiviainesryhmä 6 Rakennusmateriaaliryhmä 10 Rakennus Oy Lemminkäinen

Lisätiedot

Avainluvut. Konsernin liikevaihto...276 M. Tulos ennen veroja...9,8 M. Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien

Avainluvut. Konsernin liikevaihto...276 M. Tulos ennen veroja...9,8 M. Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien vuosikatsaus 2003 Avainluvut Konsernin liikevaihto...276 M Tulos ennen veroja...9,8 M Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien Sijoitetun pääoman tuottoaste...24,6 % Oman pääoman tuottoaste...29,2

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10

Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10 Vuosikertomus 2010 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10 Telecom 10 IT 14 Securi 16 TV 18 Henkilöstö 20 Hallinto 22 Hallintoneuvosto 22 Hallitus

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

Yhtiön johdon nimissä kiitämme kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat tehneet ja tekevät tällä hetkellä työtä Lassila & Tikanojan hyväksi.

Yhtiön johdon nimissä kiitämme kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat tehneet ja tekevät tällä hetkellä työtä Lassila & Tikanojan hyväksi. Sisältö 2 Johdon puheenvuoro 4 Lassila & Tikanoja lyhyesti 6 Strategia 7 L&T:n arvot ovat toimintaa ohjaavia periaatteita 8 Ympäristöpalvelut 10 Kiinteistöpalvelut 12 Teollisuuspalvelut 14 Valtakunnallisesti

Lisätiedot

Vastuullisuus 20 Henkilöstö 22 Yritysturvallisuus 24 Ympäristövastuu 26 Vastuullisuus

Vastuullisuus 20 Henkilöstö 22 Yritysturvallisuus 24 Ympäristövastuu 26 Vastuullisuus Vuosikertomus 2006 Sisältö SRV 4 Yhtiö lyhyesti 5 Vuosi 2006 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 9 Toimintaympäristö Liiketoiminnot 11 Liiketoiminta-alueet 2006 12 Hankekehitys 14 Toimitilat 16 Kansainvälinen

Lisätiedot

2003 Vuosikatsaus NCC-YHTIÖT, SUOMI NCC-YHTIÖT, SUOMI

2003 Vuosikatsaus NCC-YHTIÖT, SUOMI NCC-YHTIÖT, SUOMI 2003 Vuosikatsaus 1 SISÄLTÖ Merkittävimpiä tapahtumia 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 NCC konserni 4 NCC Suomessa 5 Tilinpäätöstietoja 6 Tuloslaskelma, tase ja tunnusluvut 8 Yrityksen kehittäminen 10 Organisaatio

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Tehdään se yhdessä.

Vuosikertomus 2003. Tehdään se yhdessä. Vuosikertomus 2003 Tehdään se yhdessä. YIT-konsernin tilinpäätös vuosikertomus 2003 2003 ssisällysluettelo Tietoja sijoittajille 3 YIT lyhyesti 4 Toimialat lyhyesti 5 Vuosi 2003 lyhyesti 7 Konsernijohtajan

Lisätiedot

Tapahtumia Lujalla 2009 3 Lujat arvot 4. Taantumassa pitää varustautua nousuun 5

Tapahtumia Lujalla 2009 3 Lujat arvot 4. Taantumassa pitää varustautua nousuun 5 tapahtumia 2009 Tapahtumia Lujalla 2009 3 Lujat arvot 4 Taantumassa pitää varustautua nousuun 5 Lujatalo Oy 6 Lujabetoni Oy 8 Fescon Oy 1 0 Lujapalvelut Oy 12 Talous ja rahoitus 14 Lujan yritysvastuu 16

Lisätiedot

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6 VUOSIKERTOMUS 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 päätapahtumat 8 Strategia 10 Technopolis-konsepti 14 Toimintapaikkakunnat 16 Technopolis on asiakasyritysten lukumäärällä

Lisätiedot

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Vuosikertomus 1996 Kaupan monialayritys Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Starckjohann Oy, jonka osakkeet on noteerattu Helsingin Arvopaperipörssissä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI

Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Sisältö Vuosi lyhyesti 1 Lemminkäinen-konserni 2 Lemminkäisen strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Päällystys- ja kiviainesryhmä 6 Rakennusmateriaaliryhmä 10

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

336 x 280 px V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3

336 x 280 px V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 336 x 280 px VUOSIKERTOMUS 2013 NEBULAN VUOSI 2013 LYHYESTI Tilikaudella toteutettiin omistusjärjestelyjä, joiden tuloksena syntyi 1.5.2013 toimintansa aloittanut uusi Nebula-konserni (lue lisää s. 19).

Lisätiedot

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56 Vuosikertomus 2009 Sisällys YIT yrityksenä...2 Vuosi 2009 lyhyesti...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Strategia...8 Toimintaympäristö...12 Toimialat...16 Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut...18 Suomen rakentamispalvelut...23

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2005. Yhteistyö ammattilaisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää rakentaessamme parempia elinympäristöjä

VUOSIKATSAUS 2005. Yhteistyö ammattilaisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää rakentaessamme parempia elinympäristöjä VUOSIKATSAUS 2005 Yhteistyö ammattilaisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää rakentaessamme parempia elinympäristöjä Uponor lyhyesti Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten lämmitys- ja putkijärjestelmien

Lisätiedot