Sisällysluettelo. Are Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Are Oy"

Transkriptio

1 A R E V U O S I K AT S A U S

2 S I S Ä L T Ö Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 20 5 Kiinteistöhyvinvoinnin tulevaisuus 6 Liiketoiminnot 6 Urakointipalvelut 7 Kiinteistöpalvelut 8 Korjausrakentamisen palvelut 9 Kansainvälinen toiminta 10 Henkilöstö 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Johtoryhmä ja hallitus 15 Yhteystiedot Are Oy Toimintamme turvaa kiinteistöhyvinvoinnin. Are on Suomen johtavia urakointi- ja kiinteistöpalveluyrityksiä. Tarjoamme kattavia kokonaisratkaisuja kaikkiin kiinteistöihin koko niiden elinkaaren ajan: Uudisrakentaminen: talotekniset ratkaisut ja urakointipalvelut Käytössä olevat kohteet: ylläpito-, huolto- ja korjauspalvelut Perusparannusvaihe: korjausrakentamisen palvelut Palvelemme asiakkaitamme Suomessa valtakunnallisesti ja Venäjällä Pietarissa. Are on osa Onvest-konsernia. ARE VUOSIKATSAUS 20 2

3 T O I M I T U S J O H T A J A N K A T S A U S Talouden taantuman myötä vuosi 20 osoittautui meille ja koko toimialallemme historiallisen haastavaksi vuodeksi. Suomessa ei ole koskaan aiemmin uudisrakentamisen volyymi laskenut niin lyhyessä ajassa ja niin rajusti kuin vuonna 20. Rakennusalalla toteutui vuonna 20 merkittävä rakenteellinen muutos, jossa korjausrakentamisen volyymit kasvoivat samalle tasolle uudisrakentamisen volyymien kanssa. Vuoden 20 lopulla käyttöön ottamamme toiminnanohjausjärjestelmä haittasi tehokkuuttamme vuoden aikana. Se myös vaati arelaisilta ja ulkoisilta sidosryhmiltämme erityistä kärsivällisyyttä. Tehtyjen muutostöiden jälkeen uskomme työnteon sujuvan paremmin näiltäkin osin. Liikevaihtomme oli 184 miljoonaa euroa. Tuloksemme jäi tappiolliseksi. Esitetyt luvut eivät ole kuitenkaan täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, sillä Are siirtyi alkaen valmistumisasteen mukaiseen tuloutuskäytäntöön. Vuonna 20 energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntä kasvoi merkittävästi. Myös kiinteistön olosuhteiden merkitys tiedostettiin entistä paremmin. Kyse on kiinteistöhyvinvoinnista, jossa kiinteistön ja tekniikan mahdollisuudet valjastetaan käyttäjän palvelukseen parhaalla mahdollisella tavalla. Näiden integroitujen kokonaisratkaisujen tarve tulee kasvamaan myös kansallisten energian säästötavoitteiden vuoksi. Ensimmäisenä suurena kiinteistö- ja rakennusalan toimijana Suomessa toimme markkinoille innovatiiviset putkipinnoitus- ja putkisukitusmenetelmät, jotka voidaan yhdistää myös perinteisiin linjasaneerausmenetelmiin. Taantuman syvä pohjakosketus on nyt nähty, ja on aika suunnata katseet tulevaisuuteen. Emme odota vuodelle 2010 vielä liikevaihdon kasvua, mutta koko konsernin tuloksen arvioidaan parantuvan vuoteen 20 verrattuna. Kiitän henkilöstöämme kovasta työstä ja sitoutumisesta Areen vuoden 20 aikana. Edelleen osoitan lämpimät kiitoksen sanat asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Olemme saaneet teiltä kannustavaa ja hyvää palautetta vuoden aikana, mikä vahvistaa joukkuettamme ja tahtoamme kehittyä. Aki Puska toimitusjohtaja 3 ARE VUOSIKATSAUS 20

4 V U O S I Keskeiset saavutukset Aren haasteellinen vuosi sisälsi myös onnistumisia, jotka vahvistivat Aren asemaa talotekniikan, kiinteistöpalveluiden ja korjausrakentamisen edelläkävijänä. Urakointipalveluihin kuuluva Teollisuuspalvelut saavutti erinomaisen tuloksen, ja Aren tytäryhtiö Pietarissa kasvoi kannattavasti jo toisena vuonna peräkkäin. Are voitti julkisen rakentamisen tarjouskilpailun, jossa huomioitiin kiinteistön elinkaarikustannukset. Kuopion verotalon talotekniikan ytimeen rakennetaan Are Sensus -järjestelmä. S-ryhmä tilasi Arelta ensimmäisen hiilidioksidipohjaisen kaupan kylmäratkaisun S-Market Keilankantaan Kuopioon. Talotekniikkajärjestelmässä käytetään uusiutuvia energialähteitä sekä kaupan kylmälaitteista vapautuvaa energiaa. Are panosti uusien palveluratkaisujen kehittämiseen. Yhtiö otti ensimmäisenä suurena talotekniikan palveluntarjoajana käyttöön uudet viemäri- ja käyttövesiputkistojen saneerausmenetelmät Suomessa. Aren Putkistouudistus -palvelukokonaisuudessa hyödynnetään parhaiksi koettuja perinteisiä sekä kansainvälisesti testattuja ja käytössä olleita putkistojen sukitus- ja pinnoitusmenetelmiä. Are avasi toimipisteen Seinäjoelle, ja sai merkittävän sähköurakan Seinäjoen keskussairaalan Y-talon osalta. Are osti Turun Rakennustiimi Oy:n rakennusliiketoiminnan. Kaupalla vahvistettiin yhtiön valtakunnallista korjausrakentamisen palveluverkostoa, ja valmistaudutaan korjausrakentamisen kysynnän kasvuun. Konsernin avainlukuja Liikevaihto, milj. euroa muutos, % Laskutus, milj. euroa muutos, % Liiketulos, milj. euroa % liikevaihdosta Omavaraisuusaste, % Tilauskanta , milj. euroa Henkilöstö Toimipisteet ,0-6, ,6 1, ,7 1, ,5 2,3 1, ,5 4, Laskutus liiketoiminnoittain Urakointipalvelut Kiinteistöpalvelut Korjausrakentamisen palvelut Kansainvälinen toiminta milj. euroa % osuus konsernista milj. euroa % osuus konsernista milj. euroa % osuus konsernista Vuodelta 20 esitetyt luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, sillä Are siirtyi alkaen valmistumisasteen mukaiseen tuloutuskäytäntöön. Tuloutuskäytännön muutos selittää liike vaihdon laskusta edelliseen tilikauteen verrattuna 41,6 milj. euroa. Osatuloutukseen siirtymisen yhteydessä tilikauden alussa keskeneräisten töiden laskettu kate 6,9 milj. euroa on siirretty suoraan omaan pääomaan, eikä siten näy lainkaan vuosien 20 ja 20 tuloksissa. Myöskään tilauskanta ei ole vertailukelpoinen edellisen vuoden kanssa. ARE VUOSIKATSAUS 20 4

5 K I I N T E I S T Ö H Y V I N V O I N N I N T U L E VA I S U U S Palveluratkaisuilla kiinteistöhyvinvointia ja energiatehokkuutta Aren tavoitteena on tehdä ratkaisuja, jotka lisäävät ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Taloteknisillä ratkaisuilla voidaan vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja viihtyvyyteen. Kun kiinteistö voi hyvin, se myös tuottaa paremmin ja säilyttää arvonsa pitkälle tulevaisuuteen. Arella on sekä kiinteistöhyvinvointia tukevaa teknologiaa että osaamista. Yhdessä näistä voidaan luoda kehittyneitä palveluratkaisuja. Uusia ratkaisuja kehitetään yhteistyössä kansainvälisten teknologiakumppaneiden, korkeakoulujen ja VTT:n kanssa. Järjestelmätuotteissa keskeisenä kehityskohteena vuonna 20 oli Are Sensus -talotekniikkajärjestelmän soveltaminen erityyppisiin kohteisiin. Lisäksi muutamissa toteutetuissa kohteissa löydettiin uusia teknisiä ratkaisuja, jotka parantavat kiinteistön energiatehokkuutta ja vähentävät ympäristökuormitusta. Are kehittää vastaavia palveluratkaisuja myös kaupan tarkoituksiin. Vuoden 20 lopussa yhtiö käynnisti kehittämän- sä kaupan CO 2 -palveluratkaisun tuotteistamisen. Ratkaisussa kiinteistön tarvitsema lämmitys- ja jäähdytysenergia otetaan maasta ja ilmasta sekä kaupan kylmälaitteiden lauhdelämmöstä. Ratkaisusta on saatu hyvin rohkaisevia kokemuksia Jounin kaupasta Äkäslompolosta noin kahden vuoden käytön ajalta. Uutena kohteena aloitettiin S-Market Keilankannan talotekniikkajärjestelmän toteutus Kuopiossa. Are lanseerasi vuonna 20 kokonaisvaltaisen Putkistouudistuksen, jossa hyödynnetään parhaiksi koettuja perinteisiä putkistojen saneerausmenetelmiä sekä kansainvälisesti testattuja putkistojen sukitus- ja pinnoitusmenetelmiä. Are oli ensimmäinen suuri talotekninen palveluntuottaja, joka otti käyttöön uusia viemäri- ja käyttövesiputkistojen saneerausmenetelmiä Suomessa. Markkinoilla Aren asiakaslähtöinen kokonaisuus otettiin vastaan innostuneesti. Mielenkiintoisena uutena järjestelmätuotteena esiteltiin vajaahappitilaan perustuva OxyReduct-palonestolaitteisto. Innovatiivista teknologiaa hyödyntävä ratkaisu vähentää tilan hapen määrän niin alhaiselle tasolle, ettei tulipalon syttyminen ole mahdollista. Happea on kuitenkin ilmassa riittävästi tiloissa työskenteleville henkilöille. Saksalaisyhtiön kehittämä ratkaisu on jo käytössä monissa Euroopan maissa. 5 ARE VUOSIKATSAUS 20

6 L I I K E T O I M I N N O T Urakointipalvelut Talotekniikkaurakoinnin liikevaihto oli 55 miljoonaa euroa. Myös tulos heikkeni edellisvuodesta ja oli koko vuoden osalta tappiollinen. Tulos oli seurausta taantuman aiheuttamasta uudisrakentamisen volyymin vähenemisestä Suomessa, mikä vaikutti merkittävästi Aren talotekniikkaurakointiin koko vuoden 20 osalta. Aren kannalta keskeisen liike- ja toimistorakentamisen sekä teollisuus- ja varastorakentamisen määrä väheni Suomessa vuoden aikana yli 40 prosenttia. Huomattavaa kysynnän vilkastumista Urakointipalveluihin ei odoteta vielä vuonna Keskeiset onnistumisemme Uutena Are Sensus -kohteena valmistui vakuutusyhtiö Eläke-Fennian Visio 2 -toimitalo Helsingin Länsi-Pasilaan. Are valittiin toteuttamaan Kuopion verotalon talotekniikkajärjestelmä. Ratkaisun ytimen muodostaa Are Sensus. Kilpailutuksen arviointikriteereissä korostui kiinteistön elinkaaren kokonaiskustannus 15 vuoden aikajaksolla. Are rakentaa hiilidioksidipohjaisen kaupan kylmäratkaisun S-Market Keilankantaan Kuopioon. Are valittiin toteuttamaan öljy-yhtiö Neste Oilin Porvoon Jalostamon noin neliömetrin suuruisen keskuslaboratorion uudisrakennuksen LVI-urakointi, joka valmistui keväällä L IIK E VA I H T O " Koko markkinan ennätyksellisen nopea ja raju pudotus heikensi Aren Urakointipalveluiden tulosta. Emme odota merkittävää kasvua vielä vuonna 2010, koska uudistuotannon arvioidaan kasvavan maltillisesti. Olemme asettaneet tärkeimmäksi tavoitteeksemme saavuttaa talotekniikkaurakoinnissa positiivinen tulos vuonna 2010, kertoo Urakointipalveluiden liiketoimintajohtaja Pekka Karppinen. ARE VUOSIKATSAUS 20 6

7 L I I K E T O I M I N N O T Teollisuuspalvelut osana Urakointipalveluita Aren Teollisuuspalveluiden liikevaihto oli 21 miljoonaa euroa. Tulos oli voitollinen. Saavutus oli erinomainen markkinatilanteessa, kun vuoteen 20 lähdettäessä tilauskanta oli alhainen. Teollisuuspalveluissa merkittävien asiakkuuksien ja kunnossapitosopimusten jatkuminen luo hyvän pohjan myös vuodelle 2010, joskin suomalaisen teollisuuden yleisiin näkymiin liittyy vielä runsaasti epävarmuustekijöitä. " Hienoa, että onnistuimme tilikaudella ylittämään tavoitteemme. Suorituksesta tekee erityisen merkittävän se tosiasia, että toimimme koko vuoden erittäin haasteellisessa markkinassa. Tulevaisuuteen suhtaudumme myönteisesti, kertoo Urakointipalveluiden liiketoimintajohtaja Pekka Karppinen. Keskeiset onnistumisemme Are onnistui palvelemaan teollisuuden asiakkaita erinomaisesti Kotkan seudulla, jossa toteutettiin merkittävät projektit EUPEC Pipecoatings Finlandille ja L&T Recoilille. Porin Prosessivoima Oy:n biovoimalaitos valmistui alkuvuodesta. Are vastasi voimalaitoksen rakennus- ja prosessitöistä, instrumentaatiosta, turvallisuusjärjestelmistä sekä saattolämmityksestä. Are oli vuoden aikana mukana Suomen viidennen ydinvoimalan Olkiluoto 3:n (OL3) työmaalla useissa pienehköissä urakoinneissa ja projekteissa sekä työmaan ylläpidossa. Are oli muun muassa toteuttamassa OL3:n työmaasähköistystöitä ja vastasi sähköpäivystyksestä 24/7. Are oli mukana urakoimassa Raaheen rakennettavia tuulivoimaloita. Kiinteistöpalvelut Aren Kiinteistöpalveluiden liikevaihto oli 71 miljoonaa euroa. Tulos heikkeni edellisvuoteen verrattuna ja oli tappiollinen. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät haasteet heijastuivat Kiinteistöpalveluihin edelleen vuonna 20, ja vaikuttivat osaltaan tappiolliseen tulokseen. Keskeiset onnistumisemme HOK-Elanto ja Are solmivat sopimuksen yhteensä yhdeksän ABC Deli -aseman kiinteistönhuollosta pääkaupunkiseudulla. Are valittiin toteuttamaan kauppakeskus- ja toimistokortteli Forumin tekninen ylläpito ja huolto. Are vastaa myös Forumin asiakaspalvelupisteestä. Are solmi mittavan sopimuksen Raisio-konserniin kuuluvien yhtiöiden kiinteistöjen huolto- ja korjauspalveluista, johon sisältyy sekä konsernin tuotantolaitoksia että toimistokiinteistöjä. Kiinteistöjen yhteenlaskettu tilavuus on noin kuutiometriä. " L IIK E VA I H T O Kiinteistöpalveluiden kysyntä pieneni noin 10 prosenttia, koska kiinteistöjen omistajat siirsivät pienempiä hankkeita ajallisesti eteenpäin. Toisen vuosipuoliskon aikana onnistuimme parantamaan tulostamme, mutta koko vuoden osalta tulos jäi tappiolliseksi, kertoo Kiinteistöpalveluiden liiketoimintajohtaja Seppo Korhonen. 7 ARE VUOSIKATSAUS 20

8 L I I K E T O I M I N N O T Korjausrakentamisen palvelut Suomessa nähtiin vuonna 20 merkittävä rakenteellinen muutos, kun korjausrakentamisen kokonaisvolyymi nousi samalle tasolle uudisrakentamisen kokonaisvolyymin kanssa. Korjausrakentamisen kasvua vauhditti muun muassa valtiovallan myöntämä 10 prosentin korjausrakentamisen korjausavustus taloyhtiöille. Aren Korjausrakentamisen palveluiden liikevaihto vuonna 20 oli 26 miljoonaa euroa. Tulos jäi koko vuoden osalta tappiolliseksi. Korjausrakentamisen palveluiden kasvunäkymät ovat vuoden 2010 osalta hyvät. Keskeiset onnistumisemme Are osti vuonna 20 Turun Rakennustiimi Oy:n rakennusliiketoiminnan. Kaupan myötä 42 korjausrakentamisen ammattilaista siirtyi Aren palvelukseen. Yhtiö esitteli Suomessa ainutlaatuisen Aren Putkistouudistus -konseptin, jossa hyödynnetään parhaiksi koettuja perinteisiä sekä kansainvälisesti testattuja ja käytössä olleita putkistojen pinnoitus- ja sukitusmenetelmiä. Pääkaupunkiseudun linjasaneerauksissa onnistuttiin hyvin sekä laadullisesti että taloudellisesti. L IIK E VA I H T O " Onnistuimme vahvistamaan vuoden aikana Aren valtakunnallista korjausrakentamisen palveluverkostoa ja tuomaan markkinoille täysin uuden palvelukonseptin, Aren Putkistouudistuksen, kertoo Korjausrakentamisen palveluiden liiketoimintajohtaja Arto Turkulainen. ARE VUOSIKATSAUS 20 8

9 L I I K E T O I M I N N O T Kansainvälinen toiminta Pietarissa ZAO Aren liikevaihto oli 12 miljoonaa euroa. Tytäryhtiön tulos oli koko vuoden osalta positiivinen, vaikka tulosta rasittivat ruplan kurssilaskusta aiheutuneet kurssitappiot. Are on onnistunut vakiinnuttamaan asemaansa Pietarin talousalueella, ja yhtiön kiinteistöhuollon palvelut lähtivät hyvään kasvuun vuoden aikana. L IIK E VA I H T O Keskeiset onnistumisemme Are sai päätökseen Pietarin lentokentän yhteyteen rakennettavan Pulkovo Sky -toimistokokonaisuuden mittavan sähköurakan. Kolmesta noin 50 metrin korkuisesta rakennuksesta koostuvan kokonaisuuden yhteenlaskettu pinta-ala on noin neliömetriä. Are toteuttaa myös kiinteistöjen kiinteistöhuoltopalvelut. Nokian Renkaiden Pietarin tuotantolaitoksen monivuotinen sähköurakointi sai jatkoa myös vuonna 20, jolloin Are oli mukana toteuttamassa laitoksen automaatioon liittyviä sähköistämistöitä. Are oli mukana toteuttamassa laajaa LVI-urakointia Pietarin keskustaan rakennettavaan viiden tähden hotelliin. Kesällä 2010 valmistuvan Starwood hotellin LVI-töiden urakoinnin aikana Are solmi useita pieniä lisäsopimuksia muun muassa kiinteistöautomaation osalta. Are solmi kiinteistöhuoltoon liittyvän yhteistyösopimuksen Sponda Oyj:n kanssa. Are toteuttaa sopimuksen myötä Onnisen Pietarissa sijaitsevan jakelukeskuksen ja pääkonttorin kiinteistöhuollon palvelut. " Venäjän taloutta kohtasi vuonna 20 erittäin syvä taantuma, joka vaikutti merkittävästi myös meidän toimialaamme. Olemme erityisen ylpeitä siitä, että onnistuimme saavuttamaan Pietarin talousalueella kannattavan tuloksen. Näkymämme vuodelle 2010 ovat kohtuullisen hyvät, joskin asiakkaidemme investointipäätöksissä on edelleen varovaisuutta, kertoo Kansainvälisten liiketoimintojen johtaja Kari Sundqvist. 9 ARE VUOSIKATSAUS 20

10 H E N K I L Ö S T Ö Talotekniikan edelläkävijä panostaa osaamiseen Nopeasti kehittyvä toimiala, asiakaspalvelun ja kiinteistöhyvinvoinnin kehittäminen sekä jatkuvasti kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset edellyttävät arelaisilta teknologia-ja palveluosaamista. Aren tulevaisuuden menestys perustuu yhdessä tekemiseen ja ammatillisten valmiuksien jatkuvaan kehittämiseen. Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1747 ammattilaista, kun henkilöstön määrä väheni vuoden aikana 115 henkilöllä. Henkilöstön vähennykset kohdistuivat pääosin Urakointi- ja Kiinteistöpalveluihin. Aren tytäryhtiö Pietarissa kasvoi vuoden aikana merkittävästi ja työllisti vuoden 20 lopulla jo 127 arelaista. Turun Rakennustiimi Oy:n yritysosto toi Aren palvelukseen 42 korjausrakentamisen ammattilaista. Tehdyn työilmapiiritutkimuksen perusteella Aren henkilöstö oli verrattain tyytyväistä. Aressa asetettiin erityiseksi kehityskohteeksi vuonna 20 esimiestaitojen kehittäminen sekä perehdyttäminen. Vuonna 20 tehty henkilöstökysely osoitti, että arvosanat olivat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Työtyytyväisyyden lisäämiseksi keskitytään seuraavaksi vahvistamaan Aren eri yksiköiden ja osastojen välistä yhteistyötä. Työturvallisuus parani Arella kiinnitetään erityistä huomiota työturvallisuuden seuraamiseen ja ohjaamiseen. Järjestelmällinen seuranta osoittaa, että arelaisten työturvallisuus parani vuonna 20 edellisvuoteen verrattuna. Työturvallisuus on jatkuvasti esillä Aren henkilöstön koulutuksissa ja koulutusohjelmissa. Aren asiakkaat edellyttävät arelaisilta korkealuokkaista työturvallisuutta. Kaikille Aren yksiköille laadittiin vuoden aikana yksikkökohtaiset tavoitteet tapaturmien vähentämiseksi. Onnistumisia syntyi kahdeksassa yksikössä, jotka työskentelivät koko vuoden ilman tapaturmia. Tavoitteena on puolittaa työtapaturmien määrä vuonna 2010 edellisvuoden tasolta ja mahdollisesti syntyneet tapaturmat tutkitaan aina perusteellisesti. H E N K I L Ö S T Ö Ammattitutkinnoilla lisää pätevyyttä Kehittyvä teknologia ja yhä tiukentuvat toimialan vaatimukset edellyttävät talotekniikan osaajilta monipuolista ammattitaitoa. Vuonna 20 Aressa järjestettiin koulutusta ja valmennusta yhteensä 1545 henkilötyöpäivän edestä. Are tarjosi henkilöstölleen mahdollisuuksia osallistua sekä pitkäkestoisiin koulutusohjelmiin että monipuolisesti myös muuhun koulutukseen. Vuoden aikana 1 arelaista opiskeli yhteensä kuudessa Are Ammattiopinnot -koulutusohjelmassa. Are Ammattiopinnot koostuvat erilaisista pitkäkestoisista koulutusohjelmista, joilla tähdätään kiinteistöja rakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Vuonna 20 yhteensä 41 arelaista sai päätökseen ammatillisen tutkinnon. Ammattitutkintoja suoritettiin vuoden aikana rakennustuotannon ja sähköasentajan koulutusohjelmissa. Talotekniikan perustutkintoja suoritettiin sprinkleriasentajan koulutusohjelmassa, erikoisammattitutkintoja puolestaan johtamisen ja sähköyliasentajan koulutusohjelmissa. Are on perinteisesti tarjonnut myös oppisopimuspaikkoja opiskelijoille Aren esimiestehtävissä työskenteleville suunnattu ensimmäinen kahden vuoden AreJet-koulutus saatiin päätökseen vuonna 20. Vastaava johtamistaidon erikoisammattitutkintoon tähtäävä koulutus käynnistyi syksyllä 20. ARE VUOSIKATSAUS 20 10

11 T U L O S L A S K E L M A J A T A S E

12 T U L O S L A S K E L M A Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto 183,6 253,5 211,9 Keskeneräisten töiden muutos -0,9-4,4 10,6 Muut liiketoiminnan tuotot 0,1 0,1 0,0 Kulut -189,6-240,8-217,1 Poistot -5,2-3,8-2,7 Liiketulos -12,0 4,6 2,7 Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,1 0,2 L IIK E VA I H T O Voitto ennen satunnaisia eriä -12,0 4,7 2,9 Satunnaiset erät 5,4 0,0 0,0 Voitto ennen veroja -6,6 4,7 2,9 Välittömät verot 0,5-2,0-2,0 Tilikauden voitto (tappio) -6,1 2,7 0,9 Tunnuslukuja Liikevoitto, % -6,7 1,8 1,3 Sijoitetun pääoman tuotto,% ennen veroja -45,4 18,9 14,8 Omavaraisuusaste, % 40,8 31,9 36,1-12,0 L IIK E T U L O S 4,6 2,7 Urakointipalvelut Kiinteistöpalvelut L I I K E VA I H T O H E N K I L Ö S T Ö L IIK E VA I H T O H E N K I L Ö S T Ö ARE VUOSIKATSAUS 20 12

13 T A S E Konsernitase milj. euroa Vastaavaa Pysyvät vastaavat 12,2 15,5 12,3 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 2,4 38,3 44,6 Saamiset 37,7 51,6 31,8 Likvidit varat 2,3 4,8 11,3 54,6 110,2 100,0 Vastattavaa Oma pääoma 21,7 22,2 20,4 Pakolliset varaukset 1,2 1,5 2,4 Korolliset velat 0,0 8,1 0,0 Korottomat velat Saadut ennakot 1,4 40,6 43,6 Muut 30,3 37,8 33,6 54,6 110,2 100,0 Konsernin rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta 9,9-8,2 5,5 Investointien rahavirta -3,0-5,2-6,0 Rahoituksen rahavirta -9,4 6,9 0,1 Rahavarojen muutos -2,5-6,5-0,4 S IJ O I T E T U N PÄ Ä O M A N T U O T T O, % -45,4 18,9 14,8 O M AVA R A I S U U S A S T E, % 40,8 31,9 36,1 Korjausrakentamisen palvelut Kansainvälinen toiminta L I I K E VA I H T O H E N K I L Ö S T Ö L IIK E VA I H T O H E N K I L Ö S T Ö ARE VUOSIKATSAUS 20

14 J O H T O R Y H M Ä J A H A L L I T U S Johtoryhmä Kuvassa vasemmalta Aki Puska toimitusjohtaja, Arella vuodesta 20 Perttu Kähäri talousjohtaja, Arella vuodesta 20 Merja Hokkanen henkilöstöjohtaja, Arella vuodesta 2006 Kari Sundqvist johtaja, Kansainväliset toiminnot ja liiketoiminnan kehittäminen, Arella vuodesta 20 Satu Juvonen markkinointi- ja viestintäjohtaja, Arella vuodesta 20 Arto Turkulainen liiketoimintajohtaja, Korjausrakentamisen palvelut, Arella vuodesta 2002 Seppo Korhonen liiketoimintajohtaja, Kiinteistöpalvelut, Arella vuodesta 20 Pekka Karppinen liiketoimintajohtaja, Urakointipalvelut, Arella vuodesta 20 Sari Uusitupa myyntijohtaja, Arella vuodesta 20 Hallitus Kuvassa vasemmalta Jouko Ketola teollisuusneuvos, hallituksen jäsen vuodesta 2002 Veli-Pekka Jokiniva ekonomi, hallituksen puheenjohtaja , hallituksen jäsen vuodesta 2000 Mika Seitovirta kauppatieteiden maisteri, hallituksen jäsen alkaen Maarit Toivanen-Koivisto vuorineuvos, toimitusjohtaja, Onvest Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2000, hallituksen puheenjohtaja alkaen Tor-Erik Sandelin (puuttuu kuvasta) johtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2006 huhtikuulle 2010 ARE VUOSIKATSAUS 20 14

15 Y H T E Y S T I E D O T Aren valtakunnallinen puhelinnumero Sähköposti Are-konsernin päätoimipaikka Vantaa Kaivokselantie 9, Vantaa, PL 160, Vantaa Kiinteistöpalvelut päivystys 24 h, puh Aluetoimistot Jyväskylä Kuopio Lahti Oulu Tampere Turku Ohjelmakaari 10, Jyväskylä, PL 85, Jyväskylä Mestarinkatu 5, 700 Kuopio, PL 11, 701 Kuopio Väinämöisentie 6, Lahti, PL 152, Lahti Jääsalontie 17, Oulu Kuoppamäentie 11, Tampere, PL 814, Tampere Fiskarsinkatu 2, 250 Turku Palvelupisteet Helsinki Hyvinkää Jämsä Kotka Lappeenranta Leppiniemi Pori Porvoo Raahe Rauma Rovaniemi Salo Seinäjoki Tornio Vaasa Ähtäri Tinasepäntie 36, Helsinki Hakakalliontie 7, Hyvinkää, PL 103, Hyvinkää Kauppakatu 12, Kaipola Jumalniementie 3, Kotka Harapaisentie 55, Lappeenranta Hietaniementie 12, Leppiniemi Satakunnankatu 23 A, Pori Urakoitsija-alue, Kulloo, PL 14, Porvoo Pajuniityntie 43, Raahe Tikkalantie 1, Rauma Sipolantie 2, Rovaniemi Joensuunkatu 7, Salo Tehtaantie 6, Seinäjoki Kemintie 25 h 2, Tornio Strömbergin puistotie 13, Vaasa Ostolantie 14, Ähtäri Tytäryhtiöt Airmec Oy Rajakuja 5, Vantaa, puh. () Are Lining Oy ZAO Are St. Petersburg Kaivokselantie 9, Vantaa, PL 160, Vantaa Vnukovskaya street 2, Business Centre Pulkovo Sky, Office B801, Russia, St. Petersburg puh Per. Chelieva 11, St. Petersburg, Russia puh ARE VUOSIKATSAUS 20

16 Are Oy Kaivokselantie Vantaa Puhelin Faksi

Sisällysluettelo. Are-konserni

Sisällysluettelo. Are-konserni ARE VUOSIKATSAUS 2010 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2010 5 Kiinteistöhyvinvoinnin tulevaisuus 6 Liiketoiminnot 6 Talotekniikkapalvelut 7 Teollisuuden palvelut 8 Kiinteistöpalvelut

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Vuosi 2013 Aressa. Konsernin avainlukuja

Vuosi 2013 Aressa. Konsernin avainlukuja Vuosikatsaus 1 Vuosi Aressa Aren tulos nousi voitolliseksi, mikä kertoo onnistumisesta niin asiakkaidemme hankkeissa kuin toimintamme uudistamisessakin. Arelaiset onnistuivat työssään. Myös arelaisten

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Are-konserni. www.are.fi

Sisällysluettelo. Are-konserni. www.are.fi ARE VUOSIKATSAUS 2011 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2011 5 Kiinteistöhyvinvointi 6 Talotekniikkaurakointi 7 Kiinteistöpalvelut 8 Teollisuuden ja korjausrakentamisen palvelut 9 Are

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011 1.11.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinat Liiketoimintaympäristö: Alkuvuoden aikana koettu vanerin kysynnän elpyminen tasaantunut viime kuukausina ja muutamilla

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

ARE VUOSIKATSAUS 2014 VUOSI 2014 ARESSA

ARE VUOSIKATSAUS 2014 VUOSI 2014 ARESSA 2 VUOSI 214 ARESSA Vuosi 214 jää Aren historiaan erityisen merkittävänä. Kesällä ostimme Lemminkäisen talotekniikkaliiketoiminnan ja kasvoimme sen myötä liikevaihdolla mitattuna talotekniikan suurimmaksi

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Tehtävämme on joka päivä hyödyntää arelaista osaamista ja yllättää asiakkaamme positiivisesti.

Tehtävämme on joka päivä hyödyntää arelaista osaamista ja yllättää asiakkaamme positiivisesti. ARE VUOSIKATSAUS 2008 Tehtävämme on joka päivä hyödyntää arelaista osaamista ja yllättää asiakkaamme positiivisesti. Teemme ratkaisuja, jotka lisäävät ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Tämä tuottaa

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

RAISION OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2009

RAISION OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2009 RAISION OSAVUOSIKATSAUS TAMMISYYSKUU 29 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 3.11.29 Raision toiminnan kolme jaksoa 1)Käänne (27) 2)Kannattavuus (28 ja 29) 3)Kasvu (21 ja 211) 2 Raisiokonserni Q3/29

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET. Lassila & Tikanoja Oyj 2

HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET. Lassila & Tikanoja Oyj 2 LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.3.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET Lassila & Tikanoja Oyj 2 YHTIÖKOKOUS 19.3.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 3 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-06 / 2010 4.8.2010 TAMMI KESÄKUU KESÄKUU2010 Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 24.715.671 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Tulosinfo Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist

Tulosinfo Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist Tulosinfo Q3 2005 27.10.2005 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon strategia Teollisuuden yhteistyökumppani Monialainen palveluyhtiö (GICS 20201030) Tasoittaa suhdannevaihteluita Mahdollistaa uudet

Lisätiedot

Yhtiökokous

Yhtiökokous Yhtiökokous 31.3.2011 Toimintaympäristö 2010 Suunnittelupalveluiden kysyntä kääntyi kasvuun vuoden 2010 alussa ja kasvu jatkui koko vuoden. Kysynnän kasvu oli vuoden alkupuoliskolla epäyhtenäistä Etteplanin

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2016 SRV Yhtiöt Oyj

Osavuosikatsaus 1-6/2016 SRV Yhtiöt Oyj 1 Osavuosikatsaus 1-6/2016 SRV Yhtiöt Oyj Tammi-kesäkuu 2016 Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani erityisesti Suomen toimitilarakentamisen ansiosta. Tilauskanta yli 2 miljardiin euroon. Tulos vaatimaton

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria-konserni Katsaus Milj. 2009 2008 2008 Liikevaihto 310,7 303,4 1.356,9 Liikevoitto -0,4 6,8 38,4 Liikevoitto-% -0,1 2,2 2,8 Voitto

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / TILINPÄÄTÖS 01-12 / 09.02.2011 TAMMI JOULUKUU Toimistokalustekysynnässä ei ole aikana tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 108,4 milj. euroa (95,3),

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q1/2013 Sisältö 1. Talentumin Q1/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q1/2013 Talentumin Q1/2013 Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 20,2 % mutta

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Etteplan Oyj Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Sisältö Etteplan sijoituskohteena Taloudellinen kehitys Näkymät 2010 Tarkemmat taloudelliset tiedot Johtava teollisuustekniikan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.10.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia Pohjois-Amerikassa rakentamisen

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot