Virve Rosti viihtyy Martinlaaksossa s. 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virve Rosti viihtyy Martinlaaksossa s. 5"

Transkriptio

1 8. vuosikerta Julkinen tiedote Vantaan kaupunki Jakelu joka kotiin Vantaalla maaliskuu Virve Rosti viihtyy Martinlaaksossa s. 5 * Kymmenet tuhannet suuntaavat Vantaalle vuonna 2015, s. 3 * Kehärata antaa vauhtia myös Helsingin hankkeille, s. 3 * Radanvarsikeskustoille elinvoimaa ja haluttavuutta, s. 4 * Ison projektin langat pysyvät Maija Salosen käsissä, s. 7 * Ekokompassi näyttää yrityksille ympäristövastuun suuntaa, s. 8 * Kaavoituskatsaus, s * Katuihin ja puistoihin lähes 50 miljoonaa, s * Kenraalinpuistoon monipuolinen toiminta-alue, s. 21 * Tikkurilasta vihdoin oikea keskus, s. 25 * I år används närmare 50 miljoner euro till gator och parker, s * Svensk resumè, s

2 2 suunnittelee ja rakentaa 2012 Energiasaneeraus kohentaa myös talon imagoa Kuva Pekka Turtiainen Kokeilulaki mahdollistaa lisärakentamista pienja kerrostaloalueilla Vantaa on mukana kokeilussa, jolla aiemmin ELY-keskusten päätettävänä olleet poikkeamispäätökset siirrettiin Vantaan tehtäväksi. Päätökset koskevat ensisijaisesti poikkeamista rakennusoikeudesta ja poikkeamista tontinmittauksesta. Rakennusluvassa on Vantaan sisäisen työnjaon mukaisesti mahdollista myöntää perustellusta syystä pientaloalueilla jopa 30 prosenttia lisärakennusoikeutta vähäisenä poikkeuksena. Yli 30 prosenttia poikkeaminen vaatii aina kaavoittajan erillisen päätöksen. Perusteet poikkeamiselle ovat aina hanke- ja tonttikohtaisia. Perusteeksi ei kelpaa perheen kasvaminen. Sen sijaan kylmän käyttöullakon rakentaminen energiatehokkaaksi ja paloturvalliseksi asuintilaksi voi yksittäistapauksessa olla perusteltua myös rakennusoikeuden ylittäen. Malliesimerkkejä perusteluista löytyy rakennusvalvonnan nettisivuilta. Poikkeamisesta pyydetään aina rajanaapurin kannanotto, joten sopu naapurin kanssa on tärkeää. Kokeilulakia sovelletaan vain rakennuslupahakemusten käsittelyssä. Kokeilulaki koskee myös kerrostaloja Kokeilulaki koskee myös kerrostaloalueita. Taloyhtiön peruskorjaus, esimerkiksi putkiremontti, koettelee vakavasti minkä tahansa taloyhtiön taloutta. Remontin suunnittelun yhteydessä voi tarkastella, olisiko lisärakentamisella mahdollista hieman helpottaa osakkaiden taloudellista taakkaa. Lisäkerroksen rakentaminen, tarpeettomien yhteistilojen muuttaminen asunnoiksi tai jopa uuden rakennuksen sijoittaminen tontille voisi tuoda kaivattua helpotusta. Vantaan kaupunki maankäyttö ja ympäristö Päätoimittaja Pirjo Kivistö Kielotie 28, Vantaa Kannen kuva Sakari Manninen Sanomapaino Oy Vantaa 2012 Asia on hyvä ottaa esille yhtiön sisällä ja jos on myönteistä henkeä, voi asian ottaa esille rakennusvalvonnan lupaarkkitehdin kanssa esimerkiksi remonttiluvan hakemisen yhteydessä. Rakennusvalvonta selvittelee kaavoittajalta lisärakentamisen vaikutukset lähiympäristön kannalta. Rakennusluvan yhteydessä voidaan myöntää 500 kerrosneliötä lisärakentamista vähäisenä poikkeuksena. Suuremmista tehdään kaavoittajan poikkeamispäätös. Kerrostalon rakentaminen kerrostaloalueelle ja pientalon rakentaminen pientaloalueelle ei välttämättä johda sellaiseen lain tarkoittamaan vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen, joka on poikkeamispäätöksen esteenä. Hakijan on aina esitettävä tontti- ja hankekohtaiset perustellut syyt poikkeamiselle. Vantaan valtuusto on vuoden 2012 talousarvion käsittelyn yhteydessä asettanut keskeiseksi sitovaksi tavoitteeksi kokeilulain antamien mahdollisuuksien käyttämisen kaupunkirakenteen tiivistämiseksi ja energiatehokkuuskorjausten edistämiseksi. Kokeilulain tavoitteeksi eduskunta taas on asettanut sen, miten rakentamis- ja kaavamääräyksiä sekä lupamenettelyjä keventämällä voidaan edistää asuntorakentamista erityisesti kasvukeskuksissa. Tavoitteet on asetettu ja nyt on aika saada konkreettisia hankkeita liikkeelle. Kokeilulain määräaika päättyy vuoden 2013 lopussa, joten aikaa ei ole tuhlattavaksi. Rakennusvalvontajohtaja Pekka Virkamäki 2012 Vuoden alussa Vantaan maankäytön ja ympäristön apulaiskaupunginjohtajana aloittanut DI Juha-Veikko Nikulainen on huolissaan kaupungin vanhojen keskusten rapistumisesta. Erityisesti ja -80-luvuilla paljon ja nopeasti rakennetut lähiöt alkavat olla huonossa kunnossa. - Energiansäästön kannalta vanhat rakennukset ovat avainasemassa. Vaikka kaikki Vantaan uudet valmistuvat asuinrakennukset olisivat korkeinta mahdollista energiatehokkuusluokkaa, niiden vaikutus on vähäinen, sillä ne ovat vain 1-2 prosenttia koko asuntokannasta, Nikulainen sanoo. Vantaalla on kaikkiaan noin asuntoa noin :ssa asuinrakennuksessa. Vantaan asuntokannasta noin viidennes on rakennettu vuoden 2000 jälkeen. Eniten asuinrakennuksia Vantaalla rakennettiin 1980-luvulla, lähes 6000 rakennusta. Saneeraus vaikuttaa myös ympäristöön positiivisesti Energiasaneerauksella Nikulainen näkee myös muita vaikutuksia kuin energiansäästön. - Samalla, kun taloon saadaan parempi lämpöeristys, myös julkisivu uudistuu ja koko talo muuttuu uuden näköiseksi. Ja kun talon ulkonäkö uudistuu, sen imago ja haluttavuus nousee. Se vaikuttaa myös ympäristöönsä positiivisesti, Nikulainen toteaa. Kaupunki myöntää avustuksia vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen sosiaalisin perustein. Asunnon asukkaista ainakin yhden tulee olla 65 vuotta täyttänyt tai vammainen eikä ruokakunnan tulot tai varallisuus saa ylittää asetettuja rajoja. Esimerkiksi kaksihenkisen ruokakunnan pysyvät bruttotulot saavat olla korkeintaan euroa kuussa. Jos hakijana on rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski, tuloraja yhden hengen taloudessa on euroa kuussa. Suunnitelmallisen korjaamisen edistämiseksi myönnetään avustuksia asuinrakennusten kuntoarvioon, kuntotutkimukseen ja huoltokirjan laadintaan. Energia-avustuksia voidaan myöntää öljy- tai sähkölämmityksen korvaamiseen uusiutuvaa energiaa hyödyntävällä Viestintäpäällikkö Pirjo Kivistö Asuntojen korjauksiin korjaus- ja energia-avustuksia Matalaenergiatalon rakentaja säästää rakennuslupamaksussa Vantaan kaupunginvaltuusto päätti suosia energian säästöä laskemalla rakennuslupamaksua toteutettavien asuinrakennusten osalta jopa 30 prosenttia. 200 neliön omakotitalossa säästö on noin 450 euroa. Suurimmat säästöt tulevat lämmityskulujen säästönä koko rakennuksen elinkaaren aikana, mutta erityisesti rakennusvaiheessa pienetkin säästöt tuntuvat isoilta rakentajan kukkarossa. Energiatehokas rakentaminen on nyt aiempaa helpompaa, kun hyviä ja Apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulaisen mukaan energiansäästön kannalta vanhat rakennukset ovat avainasemassa. kestäviä rakennusmateriaaleja on saatavilla kohtuullisilla hinnoin. Hyvään ja energiatehokkaaseen lopputulokseen päästään vain hyvällä suunnittelulla. Siihen kannattaa panostaa myös energia-asioissa. Rakennuslakimies Hannu Riikonen Kuva Sakari Manninen Niin tärkeää kuin vanhojen liikekeskusten kohentaminen onkin, Nikulainen pitää kuitenkin alueiden imagon kannalta tärkeämpänä asuintalojen remontointia nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. Purkaminen joskus vakava vaihtoehto Nikulainen pitää järkevänä myös sitä sitä, että elinkaarensa päähän tullut asuintalo puretaan ja tilalle rakennetaan uusi ja isompi. Tällaista on tekeillä esimerkiksi Tikkurilan keskustassa. - Yleensäkin vanhoissa aluekeskuksissa kannattaa vakavasti pohtia vanhan korjaamisen vaihtoehtona uuden rakentamista sen tilalle. Hyvien kulkuyhteyksien ja palvelujen lähelle kannattaa rakentaa tehokkaasti. On ekologisesti kestävää saada enemmän asuntoja hyvien liikenneyhteyksien lähelle. Nikulainen toteaa, että uusien asuntojen rakentaminen antaa myös alueella jo kauemmin asuneille mahdollisuuden pysytellä samalla tutulla alueella, mutta hankkia uusi nykyajan mukavuuksin varustettu asunto. Näin on tapahtunut muun muassa uudella Leinelän alueella, johon on muuttanut paljon ihmisiä lähiympäristöstä. päälämmitysjärjestelmällä. Lisäksi energia-avustuksilla tuetaan muita pientaloissa tehtäviä toimenpiteitä energiatalouden parantamiseksi tai otettaessa käyttöön uusiutuvaa energiaa, jos omistaja on pienituloinen. Näissä avustuksissa käytetään samoja tulorajoja kuin vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen myönnettävissä avustuksissa. Energia-avustuksia voidaan myöntää myös vähintään kolme asuntoa käsittäville kiinteistöille energiakatselmusten tekemiseen, rakennuksen ulkovaipan korjaamiseen sekä ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmään liittyviin toimenpiteisiin. Avustusta voidaan myöntää lisäksi hissin rakentamiseen ja muun liikkumisesteen poistamiseen sekä terveyshaitan poistamiseen, jos hakijaruokakunta on joutunut asuntonsa terveyshaittojen vuoksi suuriin taloudellisiin vaikeuksiin ilman omaa syytään. Hakuaika päättyy Terveyshaittojen, rakennettavien hissien ja hissien suunnittelun osalta avustusta voidaan kuitenkin hakea myös normaalin hakuajan jälkeen. Hakulomakkeita voi tulostaa internetistä sivulta Hakemukset jätetään osoitteella: Vantaan kaupunki, Yrityspalvelut, Korjausavustukset, Kielotie 28, Vantaa. Hakemus tulee jättää ennen töiden aloittamista. Lisätietoja antaa korjausneuvoja Pekka Kinnari, p

3 suunnittelee ja rakentaa 2012 Kymmenet tuhannet ihmiset suuntaavat Vantaalle kolmen vuoden päästä Runsaan kolmen vuoden kuluttua, kesällä 2015, kymmenet tuhannet ihmiset matkaavat junilla, busseilla ja pikkuautoilla Vantaalle ihmettelemään uusia asumisen trendejä. Kysymyksessä on Vantaan asuntomessut, jotka tuolloin järjestetään Hämeenlinnanväylän varteen rakennettavassa Marja-Vantaan kaupunginosassa. Vuonna 2014 avattavan Kehäradan nopeat junat kuljettavat messuvieraat Helsingin keskustasta Kivistön asemalle kahta reittiä. Muualta Suomesta ja Pietarista tulevat vieraat vaihtavat Pasilassa tai Tikkurilassa Kehäradalle. Helsinki-Vantaan lentoasemalta asuntomessuille pääsee junalla muutamassa minuutissa. Vantaan asuntomessujen projektipäällikkö Sirpa Kallio kertoo, että asuntomessualueelle tulee noin 30 pientalotonttia omatoimirakentajille. Alueelle tulee myös muutamia kerrostaloja. - Asuntomessualueen asuntojen yhteiseksi kerrosneliömääräksi on arvioitu noin , mikä on melko suuri volyymi aikaisempiin asuntomessualueisiin verrattuna. Haasteena onkin löytää toteuttajat kaikille messualueen tonteille, erityisesti kytkettyjen kaupunkipientalojen ja kerrostalojen tonteille, projektipäällikkö Sirpa Kallio kertoo. Asuntomessujen tavoitteena on asuntorakenteeltaan monipuolinen näyttelytarjonta, jossa otetaan huomioon myös taloteollisuuden tuotteet. Monipuolisuus varmistetaan tontinluovutusmenettelyllä ja -ehdoilla, joita Suomen asuntomessut ja Vantaan kaupunki valmistelevat yhdessä. Tontit pyritään hinnoittelemaan maltillisesti paikalliseen hintatasoon nähden. Projektipäällikkö Kallio toteaa, että ekologinen rakentaminen on Marja- Vantaan yksi kantava teema, joka asuntomessualueella jalostuu käytännön ratkaisuihin. Vantaan kaupungilla on Hiekkaharjusta tarjolla 11 pientalotonttia omatoimirakentajille. Tontit täydentävät jo rakennettua Hiekkaharjun vanhaa omakotitaloaluetta. Alueelta on viime vuosina myyty kaupungin tontteja ja sinne on rakentunut uusia omakotitaloja. Alueen pohjoispuolelle on rakennettu asumisoikeus-, vuokra- ja omistusasuntoja kerrostaloihin. Myytävät tontit sijaitsevat erinomaisella paikalla hyvien liikenneyhteyksien varrella, esimerkiksi Hiekkaharjun junaasemalle on vain muutaman minuutin kävelymatka. Kehäradan valmistuttua vuonna 2014 Hiekkaharjun asemalta pääsee lentoasemalle noin kymmenessä minuutissa. Asuntomessualueen omatoimirakentaminen koostuu myös kaupunkipientaloista, jolloin alueen tehokkuus on suurempi kuin perinteisellä hartiapankkipientaloalueella. Kaupunkipientalojen kehittämiseksi järjestetään kansainvälinen ekologisen kaupunkipientalon suunnittelukilpailu opiskelijoille. Talotyypin toteuttamiseksi messuille etsitään sopivia yhteistyötahoja talotoimittajista ja rakentajista. - Asuntomessuille on tarkoitus rakentaa myös luonnonvaratasapainoinen vuokratalo, jolla tähdätään muutokseen rakennusosien uudelleenkäytettävyydessä ja sitä kautta luonnonvarojen ja energian säästämiseen sekä jätteen ja päästöjen välttämiseen. Lisäksi asuntomessualueelle on kaavoitettu kortteli, johon on tarkoitus rakentaa puurakenteinen kerrostalo ja pientaloja, Kallio kertoo. Kunnallistekniikan rakentaminen alkaa Kunnallistekniset työt asuntomessualueella aloitetaan kesällä Alueen kerrostalojen, kytkettyjen kaupunkipientalojen ja omakotitalojen rakentajat valitaan alkuvuodesta Asuntomessujen tapahtuma-alue ja messujen aikaiset rakenteet toteutetaan alkukesällä Alueen yhdyskuntatekniikka rakennetaan valmiiksi vuoden 2014 alkuun mennessä siten, että talonrakentaminen alueella voi alkaa. Kunnallistekniikan ja viherrakentamisen viimeistelytyöt tehdään touko-kesäkuussa 2015 ennen varsinaisten messujen alkamista. Projektipäällikkö Sirpa Kallio kertoo, että messualueen perusinvestoinnit ovat samaa suuruusluokkaa kuin minkä tahansa uuden asuntoalueen investoinnit. Messuista aiheutuvia lisäkustannuksia syntyy muun muassa messualueen pihojen ja yleisten alueiden normaalia Alueella on myös hyvät peruspalvelut, päiväkoteja lähialueella on useita, ala- ja yläkoulu sekä ammattikoulu on kävelymatkan päässä ja lähin lukio löytyy Tikkurilasta, sekin kävelyetäisyydeltä. Kaupallisia palveluita on Hiekkaharjussa ja Koivukylässä, jossa on suurempi liikekeskus City-marketteineen. Lähes kotiovelta avautuvat erinomaiset liikuntamahdollisuudet; talvisaikaan latuverkosto ja kesällä golf-kenttä sekä tennis- ja kuntoilukeskus. Myytävät tontit ovat kooltaan neliötä ja niillä on rakennusoikeutta kerrosneliötä. Tonteille on mahdollisuus rakentaa asemakaavan mukaan myös sivuasunto, jonka koko saa olla enintään 80 kerrosneliötä. Tont- korkeatasoisemmasta ympäristörakentamisesta ja viimeistelytyöstä. Lisäinvestointeja aiheuttavat myös mahdolliset kehityshankkeet ja messualueen tilapäiset rakenteet. Menoja ja tuloja kaupungille Sirpa kallio kertoo, että käyttötalousmenoja kaupungille aiheutuu projektihenkilöstön palkkauksesta, messutoimiston perustamisesta, messutapahtuman aikaisten palveluiden järjestämisestä sekä tiedotuksesta ja markkinointiviestinnästä. Tuloja saadaan pysäköintimaksuista ja pääsylipputuloista. Edellisten vuosien messukaupunkien käyttötalousmenot ovat olleet noin 2,5-3 miljoonaa euroa, johon sisältyy muun muassa kaupungin messuorganisaatio sekä messujen rakenteelliset ja pysäköinnin ratkaisut. Menoja kompensoi rakentamisen ja messukävijöiden kulutuksen aiheuttama verotulojen lisäys. Selvityksien mukaan aikaisemmin järjestettyjen asuntomessujen työllisyysvaikutus on ollut keskimäärin noin 330 henkilötyövuotta sisältäen suorat ja välilliset vaikutukset. Käytännössä messualueella on työntekijöitä samanaikaisesti Asuntomessut järjestetään Vantaalla heinä-elokuussa 2015 Kehäradan käyttöönoton jälkeen. Messut toteutetaan yhteistoiminnassa Vantaan kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kesken. LUE LISÄÄ MARJA-VANTAASTA S Pientalotontteja myytävänä Hiekkaharjussa Kehäradan valmistuminen vaikuttaa myös Helsingin keskustan laajentumisedellytyksiin ja siten Pasilan merkitys erinomaisen saavutettavuuden korkeatasoisena työpaikka-alueena tulee kasvamaan. Havainnekuva Pasilan sillan yli etelään. Kehärata kierrättää myös helsinkiläisiä 3 Kuva Cino Zucchi Architetti - One Works - Buro Happold Kehäradan vaikutukset Helsinkiin ovat merkittävät. Kymmenen minuutin vuorovälillä liikennöitävät lähijunat parantavat yhteyksiä lentoasemalle lähes koko Helsingistä. Säännöllinen liikennöinti kohentaa paitsi Helsingin keskustan myös Helsingin esikaupunkialueen asemanseutujen saavutettavuutta. Kehäradan varteen rakentuvat Marja- Vantaan uudet asuin- ja työpaikka-alueet täydentävät seudun kaupunkirakennetta ja nostavat erityisesti Helsingin luoteisosien palvelutasoa. Helsingin asemanseutujen houkuttelevuus hyvien yhteyksien asuinalueina kasvaa, kun Helsingin seudun ydinalue laajenee pohjoiseen. Matkustajamäärien kasvu tukee asemanseuduille sijoittuneiden palveluiden kehittymistä ja vahvistaa näin edellytyksiä suunnitella uutta maankäyttöä myös Helsingin puolelle. Kehäradan merkitys korostuu erityisesti muiden pääkaupunkiseudulla vireillä olevien raidehankkeiden yhteisvaikutuksesta. Varsinkin Pisara-radan merkitys on suuri. Sen rakentaminen muodostaa kaksisuuntaisen raideliikenneyhteyden, jossa lähijunat kiertävät Kehäradan ja Pisaran kautta mahdollistaen vaihdottoman matkustamisen suureen osaan kaupunkiseudun keskeisistä sijainneista. Vastaavan kaltaiset kehämäiset raideliikenteen ydinlinjat löytyvät useista Euroopan suurkaupungeista kuten Berliinistä ja Madridista, missä ne keräävät merkittäviä matkustajamääriä. Pohjois-Haaga, Käpylä ja Malmi hyötyvät seudullisesti parantuvista yhteyksistä keskustan ja lentoaseman suuntaan. Niitä kehittämme kaupunkirakenteellisesti ja toiminnallisesti monimuotoisina alueina, joihin sijoittuu asumisen lisäksi myös uutta yritystoimintaa. Muiden asemien osalta tarjotaan houkuttelevaa asumista parantuvien joukkoliikenneyhteyksien ja hyvien palveluiden ääreltä. Kun Heli-radan varaus poistuu maakuntakaavasta, mahdollistaa tämä asuntojen täydennysrakentamisen etenkin Tapanilassa ja Malmilla. Helsingin kehittyessä askel kerrallaan joukkoliikenteen verkostokaupungiksi muodostuu itä-länsi-suuntaisten pikaraitioteiden ja lähijunaliikenteen risteysasemista solmukohtia. Tiederatikka leikkaa radan Pasilassa, Raide-Jokeri Oulunkylässä ja Huopalahdessa sekä Jokeri II Malmilla ja Myyrmäessä. Näillä asemanseuduilla toiminnallisen kehittämisen potentiaali on erityisen suuri. Pasilan merkitys erinomaisen saavutettavuuden korkeatasoisena työpaikkaalueena tulee kasvamaan, sillä Kehäradan valmistuminen vaikuttaa myös Helsingin keskustan laajentumisedellytyksiin. Kaavoitus- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsinki LUE LISÄÄ KEHÄRADASTA S. 7 tien myyntihinnat ovat eurosta euroon. Tontin ostajan tulee olla yksityishenkilö ja ostajan on muutettava asumaan tontille rakennettavaan asuinrakennukseen. Tontit ovat jatkuvassa myynnissä, joten erillistä hakuaikaa ei ole. Tontit myydään varausmaksun maksamisjärjestyksessä siten, että ostaja voi valita sillä hetkellä myymättä olevista tonteista haluamansa. Lisätietoja löytyy kaupungin internetsivulta: rakentaminen/asuminen/asuntotontit tai puhelimitse maankäyttösihteeri Maija Velling, p. (09)

4 4 suunnittelee ja rakentaa 2012 MYYRMÄKI Myyrmäessä suunnitellaan Myyrmannin (kuvan vasemmassa laidassa) laajennusta Paalutorin suuntaan pohjoispuolelle noin neliömetrillä nykyisestä neliömetristä. Nyt kehitetään Vantaan keskustoja Radanvarsikeskustoille uutta elinvoimaa ja haluttavuutta Vantaan keskustoihin haetaan kaupunkistrategian mukaisesti lisää elinvoimaa ja tulevaisuusajattelua täydennysrakentamisella ja uusilla palveluilla. - Kotiseutu on asukkaille ja yrittäjille tärkeä. Toimivat keskustat parantavat kilpailukykyä sekä haluttavuutta myös tulevaisuuden asuntomarkkinoilla. Olemassa olevat puitteet ovat hyvät kehittämistyölle, tiivistää projektipäällikkö Heikki Virkkunen Vantaan maankäytön ja ympäristön toimialalta. Maankäytön ja ympäristön toimialan kärkihanke on nyt ja tulevaisuudessa Vantaan jo hyvään keski-ikään ehtineiden keskustojen kehittäminen. Näistä Martinlaakso ja Tikkurila ovat jo hyvää vauhtia rakenteilla ja muutkin etenevät suunnitteluvaiheessa. Täysin uusista alueista Marja-Vantaan keskustan ja kauppakeskuksen suunnittelun jatkaminen kuuluu myös kaupungin kärkihankkeisiin. Kehäradan varrellaesijoittuvat uudet asuin- ja toimitilat lisäävät sekä monipuolistavat Vantaan tarjontaa. Vehkalan kaupallinen keskit- tymä tulee olemaan lisäksi merkittävä kasvualusta uusille työpaikoille. Radanvarsilähiöt kohenevat yksitellen - Vantaan olemassa olevat, luvulla rakennetut keskustat sijaitsevat pääosin radanvarrella juna-asemien välittömässä läheisyydessä. Näillä alueilla on myös runsaasti asuntoja sekä palveluja. - Nykyiset Vantaan keskustat ovat omaleimaisia ja julkiset liikenneyhteydet ovat hyvät. Laajat ja vehreät korttelipihat ovat hyviä asukkaiden henkireikiä ja taloyhtiöt sijaitsevat selkeästi keskustojen ympärillä. Mutta nämä keskustat ovat olleet lähes sellaisenaan vuosikymmenet ja asukkaitakin on jo osin kasvamassa neljäs sukupolvi. Oikeastaan vain Myyrmäki on Myyrmannin kauppakeskuksen myötä kasvanut tasaiseen tahtiin sekä osin Tikkurila lähiympäristöineen, mutta muualla radanvarren keskustoissa ei olekaan sitten paljon tapahtunut, Virkkunen pohtii. Kilpailukyvystä on huolehdittava Vuosikymmenet ovat vierineet eteenpäin ja kilpailutilanne on monin tavoin koventunut. Palvelujen tarjoajat tarvitsevat asukkaita ja asukkaat palveluja. - Summana voisi sanoa, että joka suunnassa vaativuustaso nousee. Täydennysrakentamisella ja olemassa olevien palvelujen turvaamisella sekä kokonaan uusilla palveluilla tuodaan lisää elinvoimaa keskustoille, jotta ne ovat vetovoimaisia tulevaisuudessakin, sanoo Heikki Virkkunen. Myyrmannia laajennetaan Myyrmäki lähiympäristöineen on kasvanut Myyrmannin kauppakeskuksen myötä tasaiseen tahtiin. Nyt on suunnitteilla Myyrmannin laajennus Paalutorin suuntaan pohjoispuolelle noin neliömetrillä nykyisestä neliömetristä. Uusia asuntoja on tulossa arviolta 300 noin 5-7 isohkoon MARTINLAAKSO Martinlaakso on uudistunut monin tavoin, vanha stoskeskus laajentui, linjaautoterminaali rakennettiin jo muutama vuosi sitten. Vanha asutus on saamassa viereensä noin 300 uutta asuntoa. HAKUNILA Hakunilan keskustan yleisilme kaipaa hiukan kohennusta sekä mahdollisesti täydennysrakentamista, joka sitoo alueen yhtenäisemmäksi, tuo raikkautta sekä linjaa Hakunilan myös paremmin nykyiselle varikkoalueelle, johon kaavaillaan kauppakeskittymää. taloyhtiööön. Nämä tulevat sijaitsemaan Myyrmannin läheisyydessä. Katutasoon tulee mahdollisesti liiketilaa. - Myyrmäki on läntisen Vantaan kehittyvä kasvukeskus. Laaja urheilupuiston alue tarjoaa monenlaisia vapaa-ajan mahdollisuuksia ja Mätäojan laaksoon rajautuva Raappavuoren luontoalue on vehreydessään ainutlaatuinen. Myyrmäen ilme on saanut paljon myös kiitosta - etenkin Kilterinmäen uusi asuinalue Myyrmannin kupeessa on upea, sanoo Virkkunen. Martinlaakson ostari tuplaantui Legendaarinen Martinlaakso on uudistunut monin tavoin. Vanha ostos- keskus tuplaantui ja samassa suhteessa myös palvelutarjonta. Linja-autoterminaali rakennettiin jo muutama vuosi sitten. Vuonna 2014 Kehäradan junat aloittavat liikennöinnin ja asukkaat pääsevät esimerkiksi lentoasemalle muutamassa minuutissa. Vanha asutus on saamassa viereensä noin 300 uutta asuntoa. - Martinlaakso on elinvoimainen ja haluttava asuinpaikka myös tulevaisuuden vantaalaisille. Silmiinpistävä vehreys, kävelyraitit, kevyenliikenteen lukuisat reitit ja polut sekä myös liikunnan- ja kulttuurin puitteet ilahduttavat monia, kiteyttää Virkkunen ajatuksia Martinlaaksosta.

5 suunnittelee ja rakentaa 2012 Korsolla on oma vahva brändi Virkkunen toteaa, että Korsolla on oma vahva brändinsä. Alueen kasvun ja rakentamisen myötä huomioidaan myös suojelun näkökulmia, jotta alkuperäinen paikallis-identiteetti säilyttää persoonallisen historian havinansa. - Monitoimitalo Lumo on ollut merkittävä hanke ja lisää alueen haluttavuutta monin tavoin. Suunnitteilla on myös tavaratalo nykyisen liikekeskuksen läheisyyteen osin kadun yläpuolelle sekä linja-autoterminaalin rakentaminen parantamaan julkisia liikenneyhteyksiä. Korson kehittämishankkeessa on suunnitelma myös Lumon viereen sijoittuvasta aukiosta sekä kävelykadusta, joka tuo selkeyttä ja rauhoittaa keskustaa. Lisäksi suunnitteilla on hiukan lisää asuntoja. Suunnitelmien toteuttamisen realismi on vielä Virkkusen mukaan puntaroimatta. Hakunila yhtenäisemmäksi Myös Hakunilaan on suunnitteilla keskusta-alueen kohennus. Virkkusen mukaan palvelutarjoajia - nykyisiä sekä uusia - kartoitetaan, jotta turvattaisiin myös tulevaisuuden ostovoima ja asumisen haluttavuus alueella. Hakunilan keskustan yleisilme kaipaa hiukan kohennusta sekä mahdollisesti täydennysrakentamista, joka sitoo alueen yhtenäisemmäksi, tuo raikkautta sekä linjaa Hakunilan myös paremmin nykyiselle varikkoalueelle, johon kaavaillaan kauppakeskittymää. - Hakunilassa on hyvät puitteet. Mahdollisen kaupunkiraitin mukana tuodaan alueelle kuitenkin sellaisia elementtejä, että asiakas- ja asukasvirta liikkuu kätevämmin ja helpommin koko keskustan alueella, linjaa Virkkunen. Martsari on hyvä paikka asua ja elää Virve Rosti on ylpeä vantaalaisuudestaan 5 KORSO Korson keskustaan on suunnitteilla on muun muassa tavaratalo nykyisen liikekeskuksen läheisyyteen sekä linja-autoterminaalin rakentaminen parantamaan julkisia liikenneyhteyksiä. Koivukylän ostoskeskus moninkertaistuu Koivukylän vanha ostoskeskus sijaitsee keskeisesti aseman vieressä ja suunnitelmissa on moninkertaistaa nykyiset tilat junaradan suuntaan parkkialueen tilalle. Pysäköinti järjestettäisiin osin laajennetun tilan alle. Luonnoksissa lämpimän punatiilen sävyt nivovat kokonaisuuden tyylikkäästi jo olemassa olevaan rakennukseen ja rakennus tuo myös harmoniaa. - Koivukylän keskustastaan on kaa- vailtu arviolta 50 asuntoa. Keskustan kehittäminen palvelee myös Havukosken aluetta, sillä onhan ostoskeskus jo nyt Havukosken puolella, sanoo Virkkunen. TIKKURILAN KESKUSTA UUDISTUU S. 25 KOIVUKYLÄ Koivukylän vanha ostoskeskus sijaitsee aseman vieressä ja suunnitelmissa on moninkertaistaa nykyiset tilat junaradan suuntaan parkkialueen tilalle. Virve Rosti sanoo, että vantaalaiset voivat olla ylpeitä omasta asuinalueestaan. - Vantaa on nuorekas ja energinen asuinpaikka. Täällä on hyvät mahdollisuudet harrastaa sekä opiskella, hän mainitsee. Viihdetaiteilija Virve Rosti on asunut Martinlaaksossa lähes 30 vuotta. - Vantaa on nuorekas, energinen ja kaikin puolin mahtava asuinpaikka. Myös nuorille tärkeää paikallisidentiteettiä kuvastaa sekin, että poikani kavereineen hankki 62-tatuoinnit Martinlaakson postinumeron mukaan, kertoo Rosti. Vantaa on Virve Rostille rakas ja tärkeä asuinpaikka. - Monesti espoolaiset ja helsinkiläiset nostavat ylpeinä päätään asuinseudustaan, mutta mielestäni vantaalaiset voivat olla monin tavoin ja enemmänkin ylpeitä omasta kotiseudustaan. Koen Vantaan nuorekkaana ja energisenä sekä myös omaleimaisena identiteetiltään, hän jatkaa. Lapsuusajan muistoja Virve Rostilla on paljon asuinalueiltaan Riipilästä ja isovanhempien idyllinen vanha puutalo on nykyään suojelukohteena Vantaankoskella. Virve Rosti kehuu Vantaan moniilmeistä arkkitehtuuria, jossa sulassa sovussa on uutta ja vanhaa asutusta sekä palveluja. - Kehä III:n ilme nyt ei ole kovin houkutteleva, mutta ajan myötä uskon, että tiestö sulautuu paremmin ympäristöön. Toisaalta omaleimaiset lähiöt ovat helposti tunnistettavissa ja jokaisella lähiöllä on oma ilmeensä. Vantaa on siisti ja hyvin hoidettu sekä koko ajan kehittyvä kaupunki, hän sanoo. Ikävänä ilmiönä hän näkee asuin- ja julkisten tilojen töhrimiset. - Töhertely pitäisi saada ehdottomasti loppumaan, hän lisää. Kulttuuripalkinto lämmitti mieltä Viihdetaiteilija Virve Rostille myönnettiin Vantaan kulttuuripalkinto Palkinto oli kunnianosoitus pitkän uran luoneelle taiteilijalle, joka on tehnyt myös Vantaata tunnetuksi. - Arvostan saatua palkintoa todella paljon. Se antaa voimia myös tulevaisuuden ajatteluun musiikin saralla. Haluan yhä enemmän tuoda musiikissani esille myös yhteiskunnallista sanomaa ja käsitellä myös kipeitä asioita, esimerkiksi lasten ja nuorten syrjäytymistä. Elämänkokemuksesta saa voimia ja uusia näkökulmia musiikkiin, hän toteaa. Kaupunginhallitus päätti palkinnon saajasta vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunnan esityksestä. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja luovutti euron palkinnon valtuuston vuoden viimeisessä kokouksessa. Vantaan kaupunki on vuodesta 1976 lähtien myöntänyt vuosittain Vantaapalkinnon tunnustuksena merkittävistä ansioista taiteen, kulttuurin ja kaupungin taide-elämän hyväksi. Tunnustus voidaan myöntää Vantaalla vakituisesti asuvalle henkilölle tai kaupungissa toimivalle taiteilijaryhmälle tai taideyhteisölle. Edellisenä vuonna palkinnon sai Vantaan Taiteilijaseura. Virve Rosti myös sijoittaa palkinnon Vantaaseen ja uuteen kotiin Martinlaaksossa. - Muutto on kuluvan kevään aikana ja odotan sitä enemmän kuin innolla. Kaikki tärkeät palvelut ovat lähellä ja on ihanaa päästä ihan uuteen asuntoon, hän sanoo tyytyväisenä. Työtä ja vapaa-aikaa Viime vuonna Virve Rosti johti myös Vantaan kuoroa neloskanavan Kuorosota-ohjelmassa. Vantaalaiskuorosta tuli tutuksi myös Rostin kodin läheisyydessä oleva konserttitalo Martinus. Vuoden 2010 kaupunkijuhlan tähdistössä loisti niin ikään kotikaupungissaan esiintyvä Virve Rosti, Freeman & Menneisyyden Vangit. Tulevana kesänä hän keikkailee uuden yhtyeensä kanssa. - Työn ohella nautin täysin myös vapaa-ajasta. Kotini lähellä on mainioita kävelyreittejä ja luontoa, mitä arvostan myös kovasti. Petikossa on hyviä sienestyspaikkoja ja viihdyn myös kuntosalilla, hän jatkaa. Kuva Sakari Manninen

6 6 suunnittelee ja rakentaa 2012 Designpääkaupunkivuosi näkyy Vantaalla monin tavoin Vantaan kaupunki on yhdessä Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Lahden kanssa maailman designpääkaupunki vuonna WDC eli World Design Capital on teollisen muotoilun maailmanjärjestön International Council of Societies of Industrial Designin (Icsid) hanke. Designilla on merkitystä ihmisen jokapäiväisessä arjessa sekä sisä- että ulkotiloissa. Vantaan maankäytön ja ympäristön toimialan hankkeet painottuvat laadukkaaseen arkkitehtuuriin ja kaupunkisuunnitteluun sekä julkisten alueiden kehittämiseen. Seuraavat maankäytön ja ympäristön toimialan hankkeet ovat saaneet WDC-statuksen. Leinelän kiertoliittymiin taidetta Kehäradan ensimmäisen asuinalueen, Leinelän, kaupunkikuvallisesti merkittäviin kiertoliittymiin on suunniteltu kaksi noin seitsemän metriä korkeaa valaistua metalliteosta. Ne perustuvat, kuten muukin alueen julkiseen ulkotilaan integroitu taide, Vesa-Pekka Rannikon laatimaan taiteen yleissuunnitelmaan. Suunnitelmassa kiertokulku-teeman mukaiset taiteilijoiden teokset sijoittuvat kaupunkirakenteen merkittävimpiin paikkoihin. Yleissuunnitelman tavoitteena on ollut vahvistaa paikallista identiteettiä taiteen uuden innovatiivisen roolin avulla. Kuvataiteilija Vesa-Pekka Rannikon Paikalliset -teosten teema on Leinelän luonto sekä sen rooli tieteen ja kulttuurin osana. Teosten alueen kasveista muotonsa saava orgaaninen muoto toimii vastapainona kiertoliittymän ympäristöön muotoutuville muurimaisille kerrostalokortteleille ja Kehäradan uudelle Leinelän asemalle. Vuonna 2012 valmistuu eteläisen kiertoliittymän taideteos Koivukylänväylän ja Leineläntien liittymään. Teoksen materiaaleja ovat metalliputki ja teräslevy. Samassa yhteydessä toteutetaan kiertoliittymän viimeistely ja teoksen valaistus. Kuvataiteilija Vesa-Pekka Rannikon Paikalliset -teosten teema on Leinelän luonto sekä sen rooli tieteen ja kulttuurin osana. Martinlaakson Laajaniitynaukiolle tulee veistosmainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiipeilyveistos. Korsonaukion perusparannuksessa uusitaan valaisinpylväät sekä niihin liittyvät kausivalaistukset, penkit, pollarit ja roska-astiat. Korsonaukiolle uusi ilme Korson keskustaa elävöitetään juuri valmistuneen uuden keskustasuunnitelman myötä. Keskustaan on suunniteltu kauppoja, asuinkortteleita ja arjen viihtyisyyden parantamiseksi uusia kävelykatuosuuksia, aukioita sekä katuja. Korson keskustan täydennysrakentamisen keskeisenä tavoitteena on hyvä laatu maisema-arkkitehtuurissa ja arkkitehtuurissa, mutta korsolaisuuteen sopien. Oleellinen tavoite on myös asukkaiden jokapäiväisen ympäristön ja viihtyisyyden parantaminen, tässä hankkeessa rakenteiden muotoilun keinoin. Edellisen keskustarakentamiskauden yhteydessä 2000-luvun alussa toteutettiin Lumo-monitoimitalo, Korson kirkon uudistaminen ja uuden seurakuntakeskuksen rakentaminen sekä näihin liittyvä uurnalehto. Tuolloin rakennettiin myös Lumon ja kirkon yhteyteen Korsonaukio ja kävelyraitti sekä pieni keskustapuisto, Kotkanpesä. Näiden julkisten alueiden kalusteet, varusteet ja istutukset ovat huonossa kunnossa. Korsonaukion perusparannuksessa uusitaan valaisinpylväät sekä niihin liittyvät kausivalaistukset, penkit, pollarit ja roska-astiat. Nykyiset kivetyt alueet säilytetään. Uudet kalusteet ovat linjakkaita ja väreiltään yhtenäisiä. Puiston kunnostuksessa poistetaan leikkialue ja tälle alueelle rakennetaan toinen soikea aukiotila, jonka keskelle istutetaan kukkivia rusokirsikoita. Huonokuntoista kasvillisuutta poistetaan ja alueelle istutetaan monipuolista, värikästä ja ilmeikästä kasvilajistoa; erilaisia havuja, punavaahteraa, pajuja ja koristeheiniä. Myös valaistus uusitaan ja siinä perusvalaistuksen lisäksi toteutetaan erikoisvalaistus, jossa kivipintoihin heijastetaan erilaisia kuviointeja. Graniittireunus kunnostetaan ja puistoon asennetaan metallisia penkkejä. Kaikissa suunnitteluvalinnoissa tavoitteena on ajallisesti ja rakenteellisesti kestävät ratkaisut. Toteutussuunnitelmat on laatinut WSP Finland Oy. Aukion ja puiston peruskorjaus on ohjelmoitu vuodelle Laajaniitynaukiolle kiipeilyveistos Martinlaakson keskustan bussiterminaalin ja rautatieaseman välittömään läheisyyteen on valmistumassa maamerkkimäinen kauppakeskus 15-kerroksisine asuintorneineen sekä kaupunkirakennetta täydentäviä uusia asuinkortteleita. Martinlaakson täydennysrakentamisen keskeisenä tavoitteena on ollut korkea laatu arkkitehtuurissa ja maisema-arkkitehtuurissa. Alueen yleisilme on moderni, raikas ja Martinlaaksosta erottuva. Tavoitteena on ollut myös asukkaiden jokapäiväisen ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden parantaminen. Kauppakeskuksen ja Martinmuurin asuinkorttelin väliin muodostuu arkkitehtuuriin sovitettu aukio, Laajaniitynaukio, jonka läpi kulkee vilkas kävelyreitti. Mustalla betonikiveyksellä laatoitettu avara aukiotila johdattaa kulkijat kohti rautatien alikulkua. Kiveyksestä kohoaa veistosmainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiipeilyveistos. Pyöreä oleskelupaikka sijaitsee aukion keskellä. Istutettava kasvillisuus koostuu kukkivista pikkupuista ja pensaista sekä erilaisista havuista. Aukion suunnitelma perustuu asukasvuorovaikutukseen ja toivottuun yhteisöllisyyden parantamiseen. Toteutussuunnitelmat on laatinut Ramboll Finland Oy. Aukion rakentaminen on ohjelmoitu vuodelle Asumisen ja työn ympäristöt -näyttely Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskus ja kaupunkisuunnittelu järjestävät neliosaisen näyttelysarjan Vantaan Designikkunassa Tikkurilan Asematiellä. Näyttelysarja esittelee laajan läpileikkauksen jo toteutuneista ja suunnitteilla olevista keskusta-, asuin- ja yritysalueiden hankkeista Vantaalla. Näyttelykohteiksi on valikoitu myös vuoteen 2012 mennessä tai sen aikana toteutuvia esimerkkikohteita pieniksi helmiksi, joihin voi halutessaan tutustua myös maastossa. Yhteistä näyttelysarjan kohteilla ja hankkeilla ovat arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin korkea laatu sekä innovatiivisuus. Oleellinen tavoite näyttelyhankkeisiin liittyen on asukkaiden jokapäiväisen ympäristön sekä kaupungin julkisen ulkotilan monikäytön parantaminen. Tärkeänä tavoitteena on myös tuoda esille kaupungin ja yhteistyökumppaneiden pitkäjänteinen ja johdonmukainen toiminta julkisen ympäristön laadun parantamisessa. Taide, design ja kaupunki oli sarjan ensimmäinen näyttely, joka oli avoinna helmikuun lopulle asti. Siinä esiteltiin, miten korkeatasoinen suunnittelu ja rakentaminen näkyvät asuinympäristöissä Vantaalla. Teemoina näyttelyssä olivat julkinen taide, kestävä ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu sekä arkkitehtuuri Vantaalla. Designikkunassa on myös Silence Media Center -istuin, jossa FAKTAA Designpääkaupunkivuoden teemana on Avoin Helsinki Design on osa elämää. Avoimuus, innovatiivisuus, käytettävyys, kestävä kehitys ja yhteistyö ovat designpääkaupunkivuoden yleisiä tavoitteita. Yksi tärkeimmistä lähtökohdista on pyrkiä tarjoamaan keinoja, joiden avulla kaupunkilaiset voivat itse osallistua elinympäristönsä kehittämiseen. Kestävän designin avulla on myös mahdollisuus luoda hankkeita, joiden vaikutus ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. Suomessa designpääkaupungin toiminnasta, toteuttamisesta ja hallinnasta vastaa Kansainvälinen kävijät voivat syventyä Taiteilijat ja Leinelä - sekä Taide ja Pyhän Laurin kappeli dokumentteihin. Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskuksen ja kaupunkisuunnittelun kokoama Keskustojen, asumisen ja työn ympäristöt -näyttelysarja muodostuu neljästä erillisestä näyttelykokonaisuudesta. Ensimmäistä näyttelyä seuraavat maaliskuussa Aviapolis Lentokenttäkaupunki sekä syksyllä Uudistuvat keskustat ja Marja-Vantaa - Kehärata -näyttelyt. Designikkuna Tikkurilassa Vantaa on avannut oman designpääkaupunkivuoden näyttelytilansa, Vantaan Designikkunan. Tikkurilassa, Asematie 3:n katutasossa sijaitsevassa näyttelytilassa järjestettävät näyttelyt kertovat Vantaan designpääkaupunkivuoden hankkeista ja esittelevät, millaista on arjen design Vantaalla. Näyttelyiden oheisohjelmana tilassa järjestetään sekä kaikille avoimia että koululaisille tarkoitettuja työpajoja. Näyttelytilan erottaa Tikkurilan kaupunkikuvasta julkisivun ja katualueen värikkään designilmeen ansiosta. Muita tapahtumia Vantaan kaupunki osallistuu designpääkaupunkiin myös monilla muilla tapahtumilla; Vantaan kaupunginmuseossa voi tutustua mennyt - Designia kivikaudesta nykypäivään -näyttelyyn, Heurekassa 20X0 matka tulevaisuuteen näyttelyyn ja Vantaan taidemuseossa Kauneus 6 näytöstä -näyttelyyn. Luvassa on myös esikoululaisille tutustuminen muotoilun maailmaan Muotoilijan aarrearkun parissa ja Mistä multa tulee? nuorten kaupunkiviljelyhanke. Lisätietoa Vantaan Designikkunan tapahtumista sekä muista designpääkaupunkivuoden tapahtumista www. vantaa.fi ja Suburban Design - seminaari Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelu järjestää yhteistyössä Helsingin ja Espoon kanssa syyskuussa kansainvälisen seminaarin, jonka aiheena on design lähiöissä ja uusissa kaupungeissa. Jokaisella päivällä on oma teema ja jokainen konferenssipäivä järjestetään eri paikassa. Seminaari on tarkoitettu kaupunkiympäristön käytännön suunnittelijoille, kuntien virkamiehille ja muille suunnittelun ammattilaisille. Osanottajamääräksi on arvioitu noin kaksi sataa kaupunkiympäristön suunnittelun asiantuntijaa. Puistosuunnittelupäällikkö Hanna Keskinen designsäätiö, joka perustettiin kesällä Hallituksen lisäksi säätiön rinnalla toimii valtuuskunta, jonka puheenjohtaja on Olli-Pekka Kallasvuo. Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea designin kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista hyödyntämistä Helsingin seudulla, kansallisesti ja kansainvälisesti. Säätiö kokoaa, edistää ja koordinoi WDC Helsinki hankkeen tavoitteita, toimintoja ja ohjelmakokonaisuutta. Lisäksi jokaisella kaupungilla on oma organisaatio hankekokonaisuuksien hallintaa varten. Vantaalla ohjelman koordinoinnista vastaa tapahtuma- ja kaupunkikulttuuripalvelut.

7 suunnittelee ja rakentaa 2012 Kehärata on yli 600 miljoonan euron projekti Isossa projektissa on langat pidettävä tiukasti käsissä 7 Kehärata on yli 600 miljoonan projekti, jossa on käynnissä tällä hetkellä tusinan verran urakoita. 15 niistä on jo valmistunut ja 13 urakkaa vielä tulossa. Isossa projektissa on monta rautaa tulessa yhtä aikaa, ja langat on pidettävä tiukasti käsissä. Rataa rakennetaan alueella, jossa asuu ja työskentelee satoja tuhansia ihmisiä. Kehärata-projektissa on valmistuneita urakoita jo 15. Suurimmat niistä ovat tunnelilouhintaurakat Aviapoliksessa, lentoasemalla ja Ruskeasannassa. Viinikkalan tunneliurakka jatkuu vielä ensi kesään, tosin tuuli pääsee puhaltamaan läpi tunnelin jo maaliskuussa. Silloin maan alla on yhtenäistä tunnelireikää kahdeksan kilometriä molempiin suuntiin. Projektia vetää Liikenneviraston projektipäällikkö Maija Salonen. Vantaan puolelta projektia hoitaa Harri Johansson. - Haastavinta on aikataulujen yhteensovittaminen ja hankintojen oikeaaikaisuus. Tällaisessa projektissa, jossa on kymmeniä eri urakoita, hankintojen viivästyminen johtaa helposti uusiin viiveisiin, kun vanhat urakat eivät valmistu ajoissa uusien tieltä, hän pohtii. Toistakymmentä urakkakohtaista työmaakokousta kuukausittain pitää projektipäällikön ajan hermolla. Koko siltaan käytetään betonia kaikkiaan yhteensä kuutiota, eli noin 3500 autokuormallista ja rautaa kuluu kiloa, projektipäällikkö Maija Salonen kertoo. - Myös Valtatie 3:n parantaminen 3,5 kilometrin matkalla Keimolassa tulee näkymään tiellä liikkujille. Liikenne ohjataan kiertoteille osassa Hämeenlinnanväylää koko urakan ajan, Salonen sanoo. Valtatie 3:lla rakennetaan 13 uutta siltaa ja levennetään kolmea olemassa olevaa siltaa. Radioasemantien ylikulkukäytävä Laavatieltä puretaan ensi toukokuussa ja ylikulku siirtyy pohjoisempana sijaitsevalle Kivistön ylikulkukäytävälle. Meluesteitä rakennetaan noin 600 metrin matkalla ja nykyisiä ramppeja parannetaan. - Tänä vuonna alkaa 11 urakkaa, joista suurimpia ovat tunneliasemien rakennus- ja sisustusurakat, avorataosuus Kivistöstä Lapinkylään sekä tunneliosuuksien rakennus- ja sisustustyöt ja tunnelin teknisten järjestelmien urakat. Vuodelle 2013 saattaa jäädä vielä parin urakan aloitus riippuen töiden etenemisestä, Salonen kertoo. Kehärataprojektia vetää projektipäällikkö Maija Salonen Liikennevirastosta. Haastavinta Salosen mukaan on aikataulujen yhteensovittaminen ja hankintojen oikeaaikaisuus. Kivistön asema katetaan kokonaan Kivistön asemasta piti alkuvaiheessa tulla osin tavallinen pinta-asema, ja sen kokonaan kattaminen olisi ollut vuorossa Kehärata-projektin kakkosvaiheessa. Vantaan esityksestä myös aseman keskiosa tullaan kattamaan jo ennen liikenteen alkua. Marja-Vantaan suunnitelmissa asema on tarkoitettu kokonaan katettavaksi, joten aseman kattaminen radan rakennusvaiheessa on järkevä ja kustannustehokas ratkaisu, Maija Salonen kertoo. - Kakkosvaiheessa toteutettuna työ olisi pitänyt tehdä junaliikenteen aika- Kuva Merja Vilska seksi. Alueille tulee myös asianmukaiset säilytystelineet polkupyörille. Siltaa tehdään junaliikenteen keskellä Käynnissä olevia urakoita on 12. Näkyvin niistä on ainakin junamatkustajille Koivukylän rautatieristeyssillan rakennusurakka Hiekkaharjun aseman pohjoispuolella. Töitä tehdään erittäin vaativissa olosuhteissa junaliikenteen keskellä. Silta on suuri valtakunnallisenkin mittapuun mukaan. Sen pituus on 450 metriä, leveys 18 metriä ja korkeus ympäröivästä maanpinnasta 13 metriä. Sillan kannen kuudesta lohkosta ensimmäinen piti valaa tammikuun lopussa, mutta kireä pakkanen siirsi valua eteenpäin. Tämä on Kehärata-projektissa jo toinen kerta, kun sää estää sillan kannen valun. Kesällä 2010 Vantaanjoen sillan valua jouduttiin siirtämään kuukaudella helteen takia. - Kunhan lohkoa päästään valamaan, se kestää kolmisen vuorokautta yhteen menoon. Betonia pumpataan lohko neloseen 2800 kuutiota eli noin 400 autokuormallista. Koivukylän rautatieristeyssiltaa tehdään junaliikenteen keskellä erittäin haastavissa olosuhteissa. Kuva Merja Vilska Koivukylänväylän yli kulkee uusi Leinelän puistotien silta. Kuva Skylinefoto na, mikä olisi hankaloittanut ja hidastanut rakentamista. Muutoksesta tuli muutaman kuukauden viive valmistumisaikatauluun, hän jatkaa. Kehäradan aikataulua tarkistettiin viime kesäkuussa siten, että rata valmistuu vuoden 2014 lopussa. Liityntäpysäköintiin panostetaan Vähän kauempaakin tulevien toivotaan löytävän tiensä Kehäradalle ja siksi liityntäpysäköintiin panostetaan rakentamisen yhteydessä. Vantaankosken asemalla on jo pari vuotta ollut valmiina uusi 220 paikkainen pysäköintialue, joka on jo täyttynyt junamatkustajien autoista. Jokiniemeen valmistui vuoden vaihteessa 170 paikkainen liityntäpysäköintialue. Leinelän aseman yhteyteen suunniteltiin rakennettavaksi 50 autopaikkaa, mutta pysäköintialue toteutetaan 120 autopaikkaisena. Kivistöön tulee alkuun tilat 250:lle autolle ja myöhemmin liityntäpysäköintialue laajenee paikkai- Tielläliikkujilta toivotaan kärsivällisyyttä Kehäradan maanpäällisiä osuuksia rakennetaan vilkasliikenteisten ajoväylien viereen, ja nykyiset ajoväylät tulevat paikoin muuttumaan pysyvästi. Tänä keväänä Koivukylänväylän pääsee ylittämään turvallisesti Leinelän puistotien siltaa pitkin. Talvikkitien yli rakennetaan ratasiltaa ja ajoväylät Talvikkitiellä ja Asolanväylällä ovat muuttuneet. Itäisellä suuaukolla rakennustyöt ovat vaikuttaneet liikenteeseen jo toista vuotta. Uusi Tietotie otetaan käyttöön vuoden lopulla. Maija Salonen toivoo tielläliikkujilta kärsivällisyyttä ja liikennesääntöjen noudattamista. - Kun näette edessänne työmaan, seuratkaa tarkasti liikennemerkkejä ja pitäkää riittävä ajoväli, hän kiteyttää. Tiedottaja Merja Vilska Kehärata-projekti

8 8 suunnittelee ja rakentaa 2012 Ekokompassi tuli ympäristövastuun suunnannäyttäjäksi myös Vantaalla Yritysten ympäristövastuullisuus tuo yhä useammin konkreettisia säästöjä, kilpailuetua ja myös ajattelutavan muutoksen, mikä heijastuu työntekijöiden koteihinkin asti arjen ekotekoina. Palvelujen tai tuotteiden kilpailutuksissa ympäristövastuullisuus on jo tärkeä tekijä, sanoo suunnittelija Eeva Heckwolf Ilmastoinfon yrityspuolelta. Heckwolf on tyytyväinen, että ympäristövastuu kiinnostaa yrityksiä yhä enemmän ja myös asiakkaat osaavat vaatia sekä arvostaa sitä. - Yrityksissä havaitaan, että jotain pitäisi tehdä ympäristön hyväksi, muttei oikein tiedetä mitä. Tavallista on, että ympäristötekoja on aloitettu, mutta ilman järjestelmällisyyttä työ jää puolitiehen. Heckwolf sanoo, että työ on pitkäjänteistä ja siihen pitää sitoutua ylintä johtoa myöten. - Henkilöstön toimintatapojen muuttaminen on hidasta ja moni pelkää työkuorman lisääntyvän. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole vaan asioita tehdään vain uudella tavalla. Omat arvot ja asenteet ovat kuitenkin ratkaisevassa roolissa ja vuorovaikutuksen pitää olla aitoa myös yritysjohdon kanssa ja aloitteellisuuteen pitää myös kannustaa. Tähän Ekokompassi tuo avun, hän korostaa. - Ekokompassi tarjoaa pääkaupunkiseudun pk-yrityksille kevennetyn ympäristöjärjestelmän. Mukana on jo nyt reilut 40 yritystä ja määrä kasvaa koko ajan. Suomi on ollut jälkijunassa yritysten Vantaan ensimmäinen Ekokompassihotelli on Airport Hotel Bonus Inn. Koko henkilöstöllä on hyviä kokemuksia Ekokompassista. - Vaikutukset ovat olleet hyviä sekä luonnolle että liiketoiminnalle ja yhteinen hanke on myös lähentänyt sekä sitouttanut positiivisesti koko henkilöstöä. Moni säästö lähtee pienistä teoista, sanoo hotellin ravintolapäällikkö Petri Vehmas. Airport Hotel Bonus Inn, yksityinen 211 huoneen hotelli Vantaalla, on ollut yhtenä pilottiyrityksenä mukana Ekokompassi-projektissa. - Pienistä puroista ja tiedostamisesta on syntynyt konkreettista hyötyä, sanoo Petri Vehmas. Tällä hetkellä hotellissa tehdään päivitystä ympäristöohjelmasta ja tämän vuoden yhtenä päätavoitteena ovat energiansäästökulut. - Jo nyt esimerkiksi energia- ja jätehuoltokulut ovat laskeneet. Ekokompassi on ollut selkeä valttikortti sopimusneuvotteluissa asiakasyritysten kanssa. Aiomme kilpailuttaa sähkölaitokset ja pohdinnan alla on myös siirtyminen vihreään sähköön. Kaikki asiat on kuitenkin tutkittava ja vertailtava perinpohjin, kertoo Vehmas. Vihreää sanoissa ja teoissa - Ekokompassista on meillä päävastuussa hotelliemäntä Henna Nord ja projektiryhmässä on työntekijöitä joka osastolta. Hotellin johtajan henkilökohtainen sitoutuminen projektiin on ollut onnistumisen lähtökohta, mutta avainasemassa on kunkin osaston edustajan oma asiantuntemus työstään, ja siitä miten toimintaa käytännössä voidaan kehittää ympäristöystävällisempään suuntaan, toteaa Vehmas. - Ei riitä, että yritys tai jokin muu taho mainostaa nettisivuillaan ympäristövastuustaan - sanat on näytettävä myös - Ekokompassi tarjoaa pääkaupunkiseudun pk-yrityksille kevennetyn ympäristöjärjestelmän. Mukana on jo nyt reilut 40 yritystä, sanoo suunnittelija Eeva Heckwolf. ympäristövastuullisuudessa verrattuna esimerkiksi Saksaan ja Ruotsiin. Viime vuodet ovat kuitenkin olleet merkittäviä positiivisessa kehityksessä täälläkin, hän sanoo ja mainitsee esimerkkinä matkailualan ja painotalot, jotka kehittävät voimakkaasti ympäristövastuutaan. - Myös logistiikka-alalla on saatu hyviä tuloksia ja selkeitä säästöjä esimerkiksi polttoainekuluja minimoivalla reittisuunnittelulla ja periaatteella vie kuorma mennessäsi ja tuo täysi lasti tullessasi. Painotaloissa taas suunnitelmallisuudella voi vähentää esimerkiksi paperin leikkuujätettä ja koneiden energiankulutusta, hän kertoo esimerkkeinä. Henkilökohtainen neuvonta saa kiitosta Eeva Heckwolf kertoo, että Ekokompassi-järjestelmässä on 10 perusperiaatetta, jotka liittyvät muun muassa lainsäädäntöön, henkilökunnan kouluttamiseen, jätehuoltoon, energiansäästöön, hankintoihin ja logistiikkaan. - Ympäristöjärjestelmä toteutetaan yrityksessä Ekokompassi-neuvojan tuella henkilökohtaisen ja toimialoittain räätälöidyn neuvonnan kautta. Saatu palaute on hyvää, erityisesti henkilökohtaista palvelua on kiitelty. Resurssit ovat monesti pk-yrityksissä pienet, joten näin yritykset saavat tavallaan lisää voimavarojakin, Heckwolf arvioi. Aluksi selvitetään yrityksen lähtötaso ympäristöasioissa. Ympäristövaikutusten arvioinnin pohjalta laaditaan ympäristöohjelma, joka sisältää toimet ympäristökuormituksen vähentämiseen. Yritys valitsee neuvojan tuella raportoitavat ympäristötunnusluvut, jotka kuvaavat tavoitteiden toteutumista. Mukana olevat yritykset raportoivat ympäristötoimistaan Ilmastoinfolle vuosittain. Ilmastoinfo järjestää Ekokompassiyrityksille teemaseminaareja ja verkostotilaisuuksia, joissa yritysten ympäristövastaavat pääsevät vaihtamaan ajatuksia keskenään ja saamaan uusia ideoita omaan ympäristötyöhönsä. Yrityksistä pidetään hyvää huolta siis vuodesta toiseen. Sanoista tekoihin - Jätteiden tarkempi lajittelu ja sähkön säästäminen ovat yrityksissä yleisimpiä parannuskohteita. Ekokompassissa esimerkiksi sähkö pitää kilpailuttaa ja selvittää, voisiko yritys siirtyä ekosähköön. Toisin kuin usein luullaan, ekosähkö voi olla jopa edullisin vaihtoehto. Ongelmallista voi Heckwolfin mukaan olla se, että sähkönkulutuksen ja jätehuollon kustannukset monesti kuuluvat pienemmillä yrityksillä vuokraan. Silloin parannustoimien toteutus ei välttämättä hyödytä yritystä taloudellisesti. Yhtä lailla saman katon alla voi toimia hyvinkin ympäristövastuullisia yrityksiä yhteen hiileen puhaltaen. - Samassa kiinteistössä sijaitsevat yritykset voisivat pohtia sitä miten jätehuollossa, ostopalveluissa ja logistisissa ratkaisuissa voitaisiin yhdistää voimavarat ja samalla säästää kustannuksissa ja pienentää ympäristökuormaa. Kaupungilta tunnustusta ympäristötyöstä Eeva Heckwolf sanoo, että kun ympäristöohjelmaa on toteutettu vähintään puoli vuotta, riippumaton osapuoli tarkistaa järjestelmän. - Onnistuneesti läpäistyn auditoinnin jälkeen yritys saa Ekokompassi-todistuksen sekä käyttöönsä Ekokompassi-tunnuksen. Saatava todistus on yrityksille markkinointiviestinnän väline. Ilmastoinfo järjestää Ekokompassiyrityksille teemaseminaareja ja verkostotilaisuuksia, joissa yritysten ympäristövastaavat pääsevät vaihtamaan ajatuksia keskenään ja saamaan uusia ideoita omaan ympäristötyöhönsä. Yrityksistä pidetään hyvää huolta siis vuodesta toiseen. Kynnys ottaa meihin yhteyttä on matala yhtä lailla kuin ympäristövastuullisen tulevaisuuden toteuttaminen. Joten pk-yrittäjien kannattaakin tiedustella mahdollisuudesta liittyä mukaan Ekokompassiin, hän muistuttaa. Ympäristövastuuta myös kotona Entä millaisia arvoja ja ajatuksia vantaalaisella Eeva Heckwolffilla on omassa elämässään ympäristövastuusta? - Olen koko elämäni elänyt aika vihreästi ja kiinnitän huomiota arjen valintoihin esimerkiksi ruokakaupassa. Pidän lajittelua sekä kierrätystä tärkeänä enkä osta juurikaan mitään turhaa. Lastenvaatteita saa myös hyvin kirpputoreilta ja monessa perheemme hankinnassa on mukana kestävän kehityksen näkökulma, hän pohtii. Vantaan ensimmäinen Ekokompassi-hotelli Airport Bonus Inn: Vaikutukset hyviä sekä luonnolle että liiketoiminnalle aitoina tekoina. Yhä useammin asiakkaat vaativat jo tarjouspyynnöissä mustaa valkoisella, että toimijat edistävät omalla valinnallaan aidosti ympäristövastuullista toimintaa. Tähän suuntaan koko yrityskulttuuri on menossa pikku hiljaa, arvioi hän. Hotellissa on tehty ikkunaremontteja, tiivisteitä uusittu, lämpötiloja laskettu ja lamppuja on vaihdettu energiansäästölamppuihin. Siivoojia on ohjeistettu sammuttamaan valot aina huoneesta poistuttaessa. Aiemmin valot jätettiin päälle imurointia varten, jolloin valot saattoivat palaa turhaan parikin tuntia. Haasteena on ollut avonainen ja korkea aulatila. Lisäksi talotekniikan valvontajärjestelmä, joka ohjaa muun muassa ilmastointia. Lämmitystä ja valaistusta on uusittu, joten asia on kunnossa. Myös jätehuoltoa on kehitetty Petri Vehmas kertoo, että jätehuoltoa on kehitetty lisäämällä kerättävien jätejakeiden lukumäärää, mikä on vähentänyt sekajätteen määrää radikaalisti. - Henkilöstön mukaan saaminen jätteiden lajitteluun on tuonut huomattavat kustannussäästöt. Siivoojat lajittelevat hotellihuoneiden jätteet jälkikäteen. Kaikki, joka on mahdollista kierrättää, kierrätetään. Esimerkiksi kuiva leipä viedään hevostallille ja vanhat muoviämpärit maalausliikkeeseen. Pesukemikaaleja annostellaan ja laimennetaan siivoojille valmiiksi, jolloin pesuainetta on säästynyt huomattavasti. Työaikaa ei Ei riitä, että yritys tai jokin muu taho mainostaa nettisivuillaan ympäristövastuustaan - sanat on näytettävä myös aitoina tekoina. Kuva Antero Aaltonen - Pienistä puroista ja tiedostamisesta on syntynyt konkreettista hyötyä, sanoo Airport Hotel Bonuss Innin ravintolapäällikkö Petri Vehmas. ole kuitenkaan mennyt enempää vaan työtapoja on muutettu, hän muistuttaa. - Koulutimme Airport shuttle- kuljettajat taloudelliseen ajoon ja ajotapaa järkevöittämällä saavutimme jopa 30 prosentin polttoaineiden kustannussäästöt vuositasolla. Tämä on merkittävä säästö, jos kertyneitä kilometrejä on noin vuodessa, sanoo Vehmas. Hän kertoo, että hankinnoissa huomioidaan ekologisuus, esimerkiksi kaikki paperit ovat ympäristömerkittyjä. Joissakin on tullut jopa säästöä, sillä Joutsenmerkitty on saattanut olla kolme kertaa halvempi. Hyvät kokemukset kiertämään Petri Vehmas sanoo vastaavansa mielellään ympäristövastuuseen liittyviin kysymyksiin. - Hotellialalla kilpailu on tiukkaa, mutta yhdeksi kilpailueduksi nousevat koko ajan enemmän ympäristövastuullisuus ja vihreät - tai hiilijalanjäljet, mitä ympäristöön jätämme. Ravintolapuolella pyrimme käyttämään esimerkiksi luomuviinejä ja lähiruoka-ajatteluun sopivia raaka-aineita, jos se on mahdollista. On kuitenkin vielä huikeita hintaeroja, FAKTAA Ekokompassi on pääkaupunkiseudun kaupunkien yhdessä kehittämä kevennetty ympäristöjärjestelmä ja toimintamalli kaupunkien ja pk-yritysten ympäristöyhteistyölle. Ekokompassi-järjestelmää rakentamaan otetaan mukaan uusia yrityksiä syksyisin ja keväisin. Myös nykyisistä Ekokompassi-yrityksistä huolehditaan ympäristöasioiden päivityksellä. Ekokompassin rakentaminen aloituksesta auditointiin kestää noin vuoden. Toiminnassa mukana olevien kaupunkien joiden kustannuksia ei voi siirtää suoraan asiakkaalle. - On tärkeää, että pyrimme kaikessa toiminnassamme viemään eteenpäin ympäristövastuullisuutta ja olemaan myös innovatiivisia uusille ajatuksille sekä löytämään myös yhteisiä intressejä säästöihin esimerkiksi kokonaisilla yritysalueilla, vaikka toimialat olisivatkin erilaisia, Vehmas jatkaa. Ajatukset kantautuvat koteihinkin Petri Vehmas uskoo, että moni työntekijä saa ideoita energiasäästöistä myös omaan kotiin. Vettä ei kannata valuttaa turhaan ja valot on hyvä sammuttaa huoneista, joissa ei olla. - Nämä ajatukset lähtevät pienistä teoista, mutta pitkällä aikavälillä niillä on suuret merkitykset, hän muistuttaa. ympäristökeskukset ovat mukana Ekokompassin kehittämisessä. Ekokompassin vinkit ja muut materiaalit ovat vapaasti saatavilla Ekokompassin sivuilla Ilmastoinfolla on myös Ekolinja neuvontapalvelu, josta pääkaupunkiseudun yritykset saavat sähköposti- ja puhelinneuvontaa ympäristöasioissaan. Ilmastoinfo ylläpitää toimialakortteja, jotka auttavat pk-yrittäjiä huomioimaan ympäristönäkökohtansa.

9 suunnittelee ja rakentaa 2012 Elinkeinopäällikkö Koskenkanto: Tiedottaminen lisää tietoisuutta ympäristövastuusta Vantaan kaupungin elinkeinopäällikkö Raimo Koskenkanto sanoo, että jo yritystoimintaa käynnistettäessä on hyvä saada neuvoja, miten tulee toimia, jotta toiminta täyttää ympäristöviranomaisten asettamat vaatimukset. Hän muistuttaa, että ympäristöasioiden hyvällä hoidolla on kasvava merkitys yrityksen imagolle. - Myös esimerkiksi uusien yritysalueiden käyttöönotossa kaupunki edellyttää alueelle sijoittuvilta yrityksiltä hyvää ympäristöasioiden hallintaa, jatkaa Koskenkanto. Koskenkannon mukaan suuret yritykset ovat tunnistaneet hyvin ympäristöajattelun haasteet. - Kehittyvät ympäristöajattelun mukaiset energiaratkaisut ovat kiinnostuksen kohteina suuremmissa yrityksissä. Haasteena on lisätä lähinnä pk-yritysten ja ympäristöviranomaisten yhteistyötä tehostamalla tiedotusta ja neuvontaa ympäristöasioiden hoidosta. Tähän työhön on saatava mukaan myös alueen seudulliset yrityspalvelut, hän lisää. Kieliversioita tiedotukseen Raimo Koskenkanto pitää tärkeänä, että tiedotusta ja neuvontaa varten tuotetaan myös vieraskielistä aineistoa. Hän toteaa myös, että Ekokompassin tyyppinen toimintatapa soveltuu pkyrityksille. Ulkopuolisen asiantuntijan avulla toteutettu kevennetty ympäristöasiain hallintajärjestelmä tuo hänen mukaansa kilpailuetua yritykselle kustannussäästöinä sekä parantuneena imagona asiakkuuksia ajatellen. - Hyvänä pidän sitä, että pääkaupunkiseudun ympäristöviranomaisten ja seudullisten yrityspalvelukeskusten yhteistyö on kehittynyt myönteisesti tavoitteenaan edistää pk-yritysten ympäristöasioiden hallintaa, hän sanoo tyytyväisenä. - Olisi tärkeää tiedottaa yhteistyössä eri viranomaisten kanssa jo tehdystä työstä. Vastuu ympäristöstä on yhteinen. Toivon, että Ekokompassi palvelu tulisi tunnetuksi pk-yrittäjille, koska se on heille erityisesti räätälöity kevennetty palvelu. Ympäristövastuu puhuttaa myös muualla, esimerkiksi Euroopassa, ja siksi on hyvä edetä pk-yrityksen kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävissä hankkeissa myös Suomessa, hän painottaa. Raimo Koskenkanto toimii muun muassa koordinaattorina Vantaan seudulliset yrityspalvelut, Leija -hankkeessa ja pitää tärkeänä, että kaikki seudulliset yrityspalvelukeskukset voisivat tulevaisuudessa olla mukana tarjoamassa tämän tyyppistä palvelua. Energiankulutuksen seurannalla suuria säästöjä Vaikka ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon, Suomessa on jatkossakin lämmitettävä asuntoja talvisin, kuten edelliset talvet ovat osoittaneet. Hyvä lämmitysjärjestelmä on luotettava ja helppokäyttöinen sekä edullinen ja ilmastoystävällinen. Se, mikä on toiselle paras lämmitysjärjestelmä, ei ehkä sovellu jollekin toiselle lainkaan. Näin sanoo Ilmastoinfon energia-asiantuntija Antti Tilamaa. Tilamaa toteaa, että asukkaat seuraavat energiankulutustaan erittäin huonosti. - Useimmilla ei ole käsitystä, paljonko energiaa kuluu tai mikä osuus siitä kuluu lämmittämiseen. Sähkön hinta nousee tasaisen varmasti ja lisäksi reaaliaikainen sähkön laskutus voi tuntua talviaikaan yllättävästikin sähkölämmittäjän kukkarossa. Öljyn hinta vaihtelee enemmän talouden lähtiessä nousuun öljyn hintakin noussee, Tilamaa muistuttaa. Tilamaa painottaa, että oleellista on minimoida energiankulutus lämmittääpä sitten öljyllä, sähköllä tai millä tahansa muulla tavalla. - Kustannussäästöjä voi saada ilman, että investoi senttiäkään, esimerkiksi pesutilojen lattialämmitystä säätämällä. Lämmitysjärjestelmien uusimisessa monia hirvittää korkea hankintahinta, vaikka huomiota pitäisi kiinnittää koko elinkaaren kustannuksiin, Tilamaa lisää. Asukkaat pohtimaan yhdessä energiankulutusta Aktiivinen omakotiyhdistys on Tilamaan mukaan tärkeä tiedonjakaja. Omakotiyhdistys voi esimerkiksi kerätä kaukolämmöstä kiinnostuneet asukkaat yhteen. - Kaukolämpöputkea ei vedetä yhtä asukasta varten, mutta jos kaukolämpöön liittyviä on kymmeniä, tämä kiinnostaa myös energiayhtiötä. Omakotiyhdistys voi pyytää Ilmastoinfoa kertomaan energianeuvonnastaan vaikkapa omakotiyhdistyksen asukasiltaan tai kokoukseen, hän mainitsee. Uusi verkkoportaali muuttajan avuksi Antti Tilamaa kertoo, että Ilmastoinfo lanseeraa muuttajille suunnatun verkkoportaalin loppukeväästä. - Portaalin tavoitteena on tuoda muuttoon liittyvät valinnat ja niiden vaikutukset muuttajan tietoisuuteen ja auttaa tekemään muuttamisen suhteen hyviä valintoja. Maksuttomia mittareita voi lainata Ilmastoinfosta voi maksutta lainata sähkönkulutusmittareita. - Mittaamalla laitteiden sähkönkulutuksen voi paljastua yllättäviäkin sähkösyöppöjä. Sähkön kilpailutuksella pystyy vaikuttamaan paitsi sähkön hintaan, myös siihen, miten sähkö on tuotettu (fossiiliset, ydinvoima, uusiutuvat). Lämmitysjärjestelmän uusimisessa kannattaa hyödyntää työn osalta kotitalousvähennystä, Tilamaa sanoo. Myös ARA:n energia-avustuksia kannattaa hakea. Avustusten viimeinen hakupäivä Kummastakin edusta voi hyötyä tuhansia euroja. Huoltoasemien pihoilla oleviin HSY:n kodin vaarallisten jätteiden kontteihin avaimen saa kassalta. Konteissa on säilytysastiat mm. öljy- ja maalijätteille sekä kodin erilaisille kemikaaleille. Ongelmajäte on nyt vaarallista jätettä - Keväisin asuinalueita kiertävät keräysautot tunnetaan jo hyvin. Niihin voi viedä vaarallisten jätteiden lisäksi myös sähkö- ja elektroniikkaromua sekä isoja metalliesineitä. Kevään autokierrosten Vantaan aikataulut löytyvät nettisivuilta, sanoo ympäristöasiantuntija Seppo Kajaste Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymästä. - Vantaalla on valmistunut kierrätyspisteiden uudistushanke. Uudet kierrätyspisteet on pyritty sijoittamaan pääsääntöisesti kauppojen yhteyteen. Kierrätyspisteiden siisteydessä on kuitenkin vielä toivomisen varaa. Pisteiden väärinkäyttö työllistää ja myös ilkivaltaa esiintyy joissakin pisteissä, Kajaste sanoo. Hän sanoo, että helpotusta pakkauslasin ja -metallin keräämiseen isoilta asuinkiinteistöiltä tuonee suunnitelmissa oleva jätelain muutos. Sama koskee myös kartonkijätteen keräystä, jossa lajitteluvelvoitteen rajaa ollaan laskemassa 20:stä 10:eenasuntoon. Kodin vaarallisia jätteitä ovat myös loisteputket ja erilaiset energiansäästölamput. Käytöstä poistetut paristot ja pienakut voi palauttaa niitä myyviin liikkeisiin ja lääkejätteiden oikea palautuspaikka on apteekki. 9 Asukkaita aktivoidaan kampanjalla Seppo Kajaste kertoo, että jätelain muutoksen myötä ongelmajäte on nyt vaarallinen jäte. Virallisesti laki astuu voimaan toukokuun alussa Vaarallinen jäte kuvaa paremmin jätteen statusta ja toivon mukaan myös motivoi asukkaita lajittelemaan vaaralliset jätteet erilleen muista jätteistä ja toimittamaan ne kyseisen jätteen vastaanottopaikkoihin. Meneillään on myös valtakunnallisen vaarallisen jätteen kampanjan suunnittelu tulevalle keväälle. Kampanjassa halutaan tehdä uutta vaarallinen jäte -termiä tunnetuksi ja herättää asukkaat huomaamaan kuinka tärkeää on toimittaa vaaralliset jätteet keräykseen, Kajaste muistuttaa. Pääkaupunkiseudulla vaarallisen jätteen kiinteitä vastaanottopaikkoja on noin 70. Ne ovat lähinnä huoltoasemien pihoilla olevia kontteja, joihin asukkaat voivat maksutta viedä kodin vaarallisia jätteitä huoltoasemien aukioloaikaan, osaan jopa 24 tuntia vuorokaudessa. Vaarallisen jätteen vastaanottopaikkojen tunnettuutta halutaan Kajasteen mukaan lisätä HSY:n alueella. - HSY:n vuosittain teettämän asukasgallupin mukaan vastaanottopaikkojen tunnettuudessa ja käytössä on vielä paljon parannettavaa, hän kertoo. Lisätietoja kiertävistä keräysautoista saa Ongelmajätteiden keräys takkuaa Vantaan kotitalouksissa Vantaalaisten ympäristöasenteita ja -käyttäytymistä selvittäneen tutkimuksen mukaan osa kotitalouksien ongelmajätteistä ei päädy asianmukaiseen keräilypisteeseen. Kyselyyn vastanneista noin neljännes ei aina toimittanut ongelmajätteitä vastaanottopisteeseen. Osuus on huolestuttavan suuri, sillä lainsäädäntö vaatii ongelmajätteiden keräämisen erilleen muusta jätteestä ja toimittamaan sen asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Jätelaki määrittelee ongelmajätteiksi jätteet, jotka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voivat aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteitä kutsutaankin myös vaarallisiksi jätteiksi. Kotitalouksissa ei synny vaarallisia jätteitä Kuva HSY/ Hannu Bask päivittäin ja vuosittain syntyvä jätteen määrä on pieni verrattuna pahviin tai kartonkiin, joiden lajittelu erilleen on vastausten mukaan huomattavan paljon yleisempää. Tavallisimpia kotitalouksien ongelmajätteitä ovat muun muassa paristot ja akut sekä elohopeamittarit, lääkkeet, voimakkaat puhdistusaineet sekä energiansäästölamput. Myös bensiinit, öljyt ja kytkinnesteet kuuluvat vaarallisiin jätteisiin. Lisäksi muun muassa maali- ja lakkajätteet sekä liuottimet ja torjuntaaineet luetaan ongelmajätteisiin. Vantaalla tehdyn ympäristöasenne ja -käyttäytymistutkimuksen mukaan ongelmajätteiden lajittelua haittaavat joko keräyspisteiden sijainti liian kaukana tai tiedon puute keräyspisteiden sijainnista. Vantaalla, kuten muuallakin pääkaupunkiseudulla vaarallisten jätteiden keräyspisteitä on kuitenkin paljon, mutta ne eivät ehkä ole tunnettuja. Kodin vaarallisia jätteitä voi viedä maksutta huoltoasemien ja kauppojen pihalla sijaitseviin kontteihin, Sorttiasemille, Munkinmäen jäteasemalle ja HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) jätehuollon keräysautoihin. Lääkkeet tulee toimittaa apteekkiin ja paristot niitä myyviin kauppaliikkeisiin. Ympäristösuunnittelija Tina Kristiansson Kuva HSY/ Jenni-Justiina Niemi

10 10 suunnittelee ja rakentaa 2012 Viheralueet kuuluvat asukkaille Uusi viheralueohjelma vuosille on valmis Vantaalla on paljon erilaisia viheralueita. Puistoja on liki 400 hehtaaria, erilaisia virkistysmetsiä 5500 hehtaaria, maatalousalueita 360 hehtaaria ja niittyjä ja avoimia alueita 430 hehtaaria. Kaikki ne on tarkoitettu virkistykseen ja luonnosta nauttimiseen. Viheralueohjelma on tehty siksi, että näiden alueiden hoidolle ja kehittämiselle saataisiin selvä linjaus. Ohjelma kertoo, mitä palveluja viheralueet asukkaille tarjoavat, missä nämä palvelut ovat ja miten palvelut ovat saavutettavissa. Viheralueverkosto on tärkeä niin asukkaille kuin koko luontokokonaisuudelle. Luonnon monimuotoisuus on yksi tärkeimmistä viheralueiden kehittämisen kriteereistä, etenkin metsäalueilla. Viheralueet ovat asukkaille ja kaupungin imagolle tärkeitä. Ne parantavat asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Ne vaikuttavat merkittävästi asuinympäristön viihtyisyyteen, vetovoimaan ja jopa asuntojen hintatasoon. Viheralueet tarjoavat esteettisiä kokemuksia ja luonnon kauneutta. Viheralueet säilyttävät luonnon monimuotoisuutta ja elinvoimaisuutta. Viheralueilla sopeudutaan ilmastonmuutokseen. Vantaan aavoitettu viheralueverkosto on edelleen monipuolinen ja yhtenäinen. Se on kattavuudeltaan erinomainen. Kolmensadan metrin vaikutusalue kattaa lähes kokonaan Vantaan kaupunkimaisesti rakennetun alueen eli 96 prosenttia koko kaupungin asukkaista. Viheralueohjelma tehtiin yhdessä asukkaiden kanssa ja senpä takia sen arvo onkin suuri. Ohjelman teko alkoi jo vuonna Ensin käytiin läpi Vantaan viheralueiden lähtökohdat. Niistä tärkein oli aikaisempi viheralueohjelma ja sen toteutuminen. Myös Julia hanke tuki ympäristötavoitteiden toteutumista Vuoden 2011 lopussa päättynyt Julia hanke edisti osaltaan Vantaan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista. Vantaan painopisteinä hankkeessa olivat ekotukihenkilötoiminnan käynnistäminen, toimitilojen energiatehokkuuden parantaminen sekä hankintojen ympäristövaikutusten ehkäiseminen. Vuonna 2009 käynnistyneen EU:n Life+ -rahoitteisen Julia hankkeen tavoitteena oli Helsingin seudun kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen. Hankkeessa pyrittiin löytämään toimintatapoja, joilla voidaan vähentää julkisissa palveluissa syntyviä hiilipäästöjä esimerkiksi parantamalla toimitilojen käytön ja hankintojen energiatehokkuutta. Hanketta koordinoi HSY. Vantaan lisäksi hankkeessa olivat mukana Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Kerava sekä Suomen ympäristökeskus ja HSL. Ympäristövastuullisuus työpaikoilla vahvistunut Julia hankkeen myötä Vantaan kaupungin kaikilla toimialoilla käynnistettiin ekotukitoiminta ja koulutettiin lähes 280 ekotukihenkilöä edistämään ympäristövastuullista toimintaa työyhteisöissä. Toiminta auttaa kaupungin työntekijöitä viemään kaupungin yhteisiä ympäristöön kohdistuvia päämääriä eteenpäin sekä tunnistamaan työpaikan aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja löytämään ratkaisuja niihin. Ekotukitoiminnalla pyritään muun muassa kiinteistöjen energian ja veden kulutuksen vähentämisen sekä jätteiden määrän vähentämisen ja lajittelun avulla alentamaan kaupungin toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasu- Vantaan yleiskaava oli uusittu vuonna Sen mukaisesti Vantaa tiivistyy ja kasvaa edelleen. Viheralueohjelmalla oli siis vastattava tähän haasteeseen. Ohjelman teon aikana tehtiin kaksi nettikyselyä asukkaille, pidettiin yhteinen tavoiteseminaari aluetoimikunnille ja yhdistyksille sekä työpajatyyppisiä työstämistilaisuuksia kullakin suuralueella ihan yksityiskohtaisesti. Työtä esiteltiin eri vaiheissa aluetoimikunnille, vanhus- ja vammaisneuvostolle sekä nuorisovaltuustolle. Prosessi oli pitkä ja monivaiheinen, mutta varmasti tarpeen. päästöjä. Samalla saavutetaan myös taloudellista säästöä. Kokemukset ekotukitoiminnasta ovat olleet myönteisiä ja toiminta jatkuu Vantaan työyksiköissä myös Julia hankkeen päätyttyä. Pilottikiinteistöjen hiilipäästöt vähenivät Julia hankkeen aikana kaupungin toimitilojen käytöstä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä seurattiin seitsemässä pilottikiinteistössä: kahdessa päiväkodissa, kahdessa koulussa, yhdessä ammatillisessa oppilaitoksessa, kirjastossa ja urheiluhallissa. Tavoitteena oli vähentää näiden kiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöjä 10 prosentilla vuosien välisenä aikana. Vuoteen 2010 mennessä päästöjä onnistuttiin vähentämään neljä prosenttia. Kuluvan kevään aikana nähdään, toteutuuko päästövähennystavoite kokonaisuudessaan. Pilottikiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa kiinteistöjen käyttäjien käyttötottumusten muutoksella on ollut suuri merkitys. Kiinteistöissä on kiinnitetty erityistä huomiota sähkönja lämmönsäästöön, jätteiden lajittelun Kuva Satu Nätynki Taloussuunnitelmassa viher- ja urheilualueiden investsoinnist ovat yhteensä 7,7 miljoonaa euroa, josta 4,4 miljoonaa euroa on puistoihin. Kehäradan asunto- ja yritysalueiden viheralueet sekä Marja-Vantaan tarpeet haukkaavat investoinneista suuren osan. Ekotukihenkilöt jakamassa kokemuksiaan ja keskustelemassa ekotukitoiminnan onnistumisista ja kompastuskivistä työpaikoilla. tehostamiseen sekä paperin kulutuksen vähentämiseen. Pilottikiinteistöissä toteutettuja hyviä käytäntöjä tullaan hankkeen jälkeen levittämään myös muihin kaupungin kiinteistöihin. Ympäristönäkökulma esillä myös hankinnoissa Julia hankkeessa laadittiin ohjeistusta ja kriteereitä myös hankintojen ympäristönäkökohtien huomioimiseksi hankintamenettelyn eri vaiheissa. Hankkeessa tuotettujen välineiden avulla voidaan esimerkiksi vertailla eräiden Viheralueohjelman päätavoitteet Viheralueohjelman päätavoitteet ovat 1) Vantaalla on kattava ja yhtenäinen viheralueverkosto. Viheralueet edistävät luonnon monimuotoisuutta. 2) Viheralueilla sopeudutaan ilmastonmuutokseen. 3) Joet, vesistöt ja Vantaan vetovoimakohteet ovat viheralueiden valtteja. Viheralueiden reitit muodostavat yhtenäisen kulkuverkoston. Vesistöjen ekologinen tila on hyvä. 4) Palveluja monipuolistetaan. Toimintapuistot ovat hyvässä kunnossa ja varusteiltaan monipuolisia, eri-ikäisille suunnattuja ja viihtyisiä. Leikkipuistoja keskitetään. Viheralueet toteutetaan uusille asuinalueille viiden vuoden kuluessa niiden valmistumisesta. Yritysviheralueita toteutetaan luomaan imagoa ja parantamaan vetovoimaa. 5) Avoimet kulttuurimaisemat, pellot ja niityt hoidetaan avoimina. 6) Viherympäristö on turvallinen ja roskaton. Viihtyisyyttä pyritään parantamaan. 7) Eri-ikäisten asukkaiden, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa tehdään järjestelmällistä ja jatkuvaa yhteistyötä. Viheralueista tiedotetaan. Kullekin suuralueelle (Myyrmäki, Kivistö, Aviapolis, Tikkurila, Koivukylä, Korso ja Hakunila) tehtiin oma palveluverkkosuunnitelmansa. Siinä käsiteltiin alueen vetovoimakohteet, puistoleikkipaikat (nykyiset, tulevat ja poistettavat), monipuoliset toimintapuistot, koirapuistot, skeittipaikat ja ulkoilureitit. Poistettavat 26 puistoleikkipaikkaa valittiin tiukoin kriteerein kuitenkin siten, että kullekin poistettavalle leikkipaikalle löytyi korvaava leikkipaikka kohtuuetäisyydellä. Taloussuunnitelmassa viher- ja urheilualueiden investsoinnit ovat yhteensä 7,7 miljoonaa euroa, josta 4,4 miljoonaa euroa on puistoihin. Kehäradan asunto- ja yritysalueiden viheralueet sekä Marja-Vantaan tarpeet haukkaavat investoinneista suuren osan. Investointimäärärahoja suurempi ongelma on viheralueiden ylläpitoon varatun määrärahan riittämättömyys. Varatut määrärahat ovat selvästi pienimmät Suomen viiden suurimman kaupungin vertailussa. Tätä rahoitusta on syytä nostaa ja lisätä myös puistojen perusparantamisinvestointeja. Viheralueohjelma käsiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnan lisäksi kaupunginhallituksessa sekä kaupunginvaltuustossa. Ohjelmalla on pitkä vaikuttavuus. Niin pitääkin olla, sillä se tehtiin laajassa asukasvuorovaikutuksessa. Viheralueet kuuluvat asukkaille. Puistopäällikkö Aino Leino keskeisten tuoteryhmien, IT-laitteiden, paperin, toimistotuolien, hygieniatuotteiden ja ulkovalaistuksen, hiilipäästöjä kilpailutuksen yhteydessä. Vantaan kaupunki, kuten muutkin kaupungit ja kunnat, on merkittävä tavaroiden ja palveluiden ostaja. Kaupunki pyrkii toimimaan myös hankinnoissaan ympäristövastuullisesti ja hillitsemään kasvihuonekaasupäästöjä hankkimalla kestävämpiä tuotteita ja palveluita. Toimialojen ympäristötavoitteita tarkennetaan Vantaan kaupungin tavoitteena on huomioida ympäristönäkökohdat kaikessa toiminnassaan yhä laajemmin. Kaupunkitasolla Vantaan ilmasto- ja ympäristötyötä ohjaavat kaupungin strategiset tavoitteet sekä toimiala- ja tulosaluejohtajista koostuva ilmastonmuutosjohtoryhmä. Eri toimialojen tavoitteet ja -toimenpiteet vuosille on määritelty toimialojen ilmasto- ja ympäristöohjelmissa. Kaupungin tavoitteena on muun muassa kiinteistöjen lämmön- ja sähkönkulutuksen sekä liikenteen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Tavoitteena on huomioida ympäristönäkökohdat entistä paremmin myös kaupungin palveluhankinnoissa. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen on edelleen yksi merkittävimmistä koko kaupunkia koskevista ympäristöhaasteista. Kuluvan vuoden aikana toimialojen ilmasto- ja ympäristöohjelmien tavoitteita ja vaadittavia toimenpiteitä tullaan jälleen tarkentamaan. Ympäristöasiantuntija Hanne Siikström

11 suunnittelee ja rakentaa 2012 Rakennusperinnön hoitoon voi saada avustusta Omistatko arvokkaan vanhan rakennuksen, jota pitäisi korjata? Moniin korjaus- ja huoltotöihin on saatavissa taloudellista tukea. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaille rakennuksille on valtion budjetissa muutamia omia avustusmuotoja. Ympäristöhallinnon määrärahasta myönnettävät ja ELY-keskusten jakamat avustukset rakennusperinnön hoitoon kohdistetaan ensisijaisesti valtakunnallisesti merkittävien rakennusten korjauksiin. Museovirasto myöntää avustuksia ensisijaisesti rakennussuojelulailla suojeltuihin kohteisiin tai kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää antikvaarista asiantuntemusta. Rakennusperinnön hoitoon liittyviä avustuksia myönnetään kulttuurihistoriallisesti merkittävien, säilytettäväksi tarkoitettujen rakennusten ja rakennettujen ympäristöjen kunnostukseen. Selkeitä hakukohteita ovat kaavalla suojellut rakennukset sekä kohteet, jotka ovat mukana kulttuurihistoriallisissa inventoinneissa. Lisätietoja tällaisista inventoinneista saa Vantaan kaupunginmuseon rakennustutkijoilta. Avustusta kannattaa myös hakea, jos omistaa noin sata vuotiaan tai vanhemman rakennuksen, joka on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan. Avustuskohde voi myös olla nuorempi rakennus, joka on edustava esimerkki aikakautensa erityisestä rakennustavasta tai -tyylistä. Viime vuonna korjausavustusta myönnettiin esimerkiksi Ali-Kistolan päärakennuksen korjaukseen. Tukea voivat hakea yksityiset kansalaiset, kunnat ja yhteisöt. Kun on kyse yksittäisestä rakennuksesta, avustusta voivat hakea rakennuksen omistajat ja pitkäaikaiset vuokralaiset omistajan suostumuksella. Kenelle Vantaan rakentamisen laatupalkinto 2012? Ehdokkaita tämän vuoden Vantaan rakentamisen laatupalkinnon saajaksi etsitään parhaillaan. Kohde voi olla rakennus, puisto tai vaikkapa alue, jonka kokee miellyttäväksi ja kaupunkikuvallisesti onnistuneeksi. Koska nyt vietetään World Design Capital Helsinki vuotta ja Vantaa on mukana tapahtumissa, palkittavaksi etsitään erityisesti hyvää arjen ympäristöä. Rakentamisen laatupalkinto perustuu Vantaan arkkitehtuuristrategiaan. Palkinto on jaettu vuodesta 2007 lähtien. Viime vuonna palkittiin Håkansbölen kartanon puisto, joka on ensimmäinen vantaalainen restauroitu historiallinen puisto. Aiemmin laatupalkinnon ovat saaneet Keravanjoen rannassa entisen Kuva Sakari Manninen Vantaan rakentamisen laatupalkinnon ovat saaneet muun muassa Tikkurilan Viertolassa olevan Bäckbyn eli Viertolan kartanon kolmen rakennuksen kunnostamisen suunnittelija sekä kunnostuksen toteuttajat. silkkitehtaan vieressä Tikkurilassa olevien asuinkerrostalojen suunnittelijat ja rakentaja, Tikkurilan Viertolassa olevan Bäckbyn eli Viertolan kartanon kolmen rakennuksen kunnostamisen suunnittelija sekä kunnostuksen toteuttajat, DHL-Business-Park, joka sijaitsee Aviapolis-alueella Helsinki- Vantaan lentoaseman tuntumassa ja Pyhän Laurin kappeli, jonka Vantaan seurakuntayhtymä rakennutti Helsingin pitäjän kirkonkylään. Ehdotuksensa vuoden 2012 Kehäkukka-palkinnon saajaksi voi lähettää mennessä kaupunkikuva-arkkitehti Kaisa Ikävalkolle joko sähköpostilla kaisa.ikavalko(at)vantaa.fi tai postissa osoitteella Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, Vantaa. Avustuksia myönnetään ensisijaisesti sellaisiin rakennusten ulkopuolisiin korjauksiin, jotka edistävät rakennuksen säilymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi katon, ulkoseinien, ikkunoiden, ovien tai tulisijojen korjaustyöt. Avustusta voi Kehä III:n perusparannus on tärkeä koko pääkaupunkiseudulle Vantaan kaupunki pitää Kehä III:n parantamistöiden jatkamista ensiarvoisen tärkeänä koko metropolialueen kilpailukyvyn kannalta. Erityisen tärkeänä Vantaalla pidetään sitä, että Helsinki- Vantaan lentoaseman sekä Vuosaaren sataman maaliikenteen sujuminen turvataan. Valtioneuvosto on paraikaa valmistelemassa eduskunnalle liikennepoliittista selontekoa ja vuoden 2013 talousarvion kehyspäätöstä. Näihin sisältyvät ratkaisevat kannanotot siitä, jatkaako valtio Kehä III:n toteuttamista lupausten mukaisesti. Kehä III:n parantamistyön ensimmäinen vaihe Pakkalasta Vantaankoskelle valmistui vuoden 2011 lopulla ja hankkeen laajennus Myllymäen eritasoliittymän kohdalla valmistuu keväällä Ensimmäinen vaihe on rakennettu Vantaan aikaistamisrahoituksella ja sen kustannusarvio on noin 50 miljoonaa euroa. Lentoasemantien ja Kehä III:n liittymä tärkein Vantaan kaupunki esitteli näkemyksiään Kehä III:n perusparantamisen jatkamisesta liikenneministeri Merja Kyllöselle, kun tämä vieraili Vantaalla tammikuussa. Vantaan kannan mukaan kaikki Kehä III:n parannustoimet on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhdessä hankkeessa. Jos yleinen taloustilanne kuitenkin asettaa toteutukselle rajoituksia, on ainakin kiireellisimmät osuudet Kehä III:n Lentoasematien alue sekä Lahdenväylän ja Porvoonväylän välinen osuus saatava välittömästi toteutusohjelmaan. Lentoasemantien alueen perusparantaminen on tärkeää muun muassa siksi, että Kehä III:lta Lentoasemantien kautta kulkee Helsinki-Vantaa -lentoaseman tärkein maaliikenneyhteys, joka nykyisin ruuhkautuu muun muassa reitillä olevien liikennevalojen takia. Lisäksi Aviapolis-alue Lentoasemantien molemmilla puolilla on maamme nopeimmin kasvava työpaikka-alue, jonka kehittymistä liikenneyhteyksien ongelmat haittaavat. Myös Kehäradan Aviapolis-asemaa ympäröivän maankäytön toteuttaminen selkeytyy ja aseman kävely-yhteydet Kuva Amanda Eskola saada myös merkittävän rakennuksen pihapiirin tai lähiympäristön kunnostamiseen. Avustuskohteita voivat myös olla kulttuurihistoriallisten kohteiden säilyttämiseen tähtäävät selvitykset. Avustettavissa korjauksissa tulee Pakkalan eritasoliittymä Kehä III:lla. paranevat, kun Kehä III ja Lentoasemantie toteutetaan tiesuunnitelmien mukaisesti. Porvoonväylän liittymä on pullonkaula Lahdenväylä-Porvoonväylä osuutta kiirehditään siksi, että Vuosaaren sataman maaliikenneyhteyksien kannalta nykyinen Kehä III:n ja Porvoonväylän liittymäalue on pullonkaula. Myös Kehä III:n ja Porvoonväylän liittymän koillispuolelle toteutettava seudullinen jätevoimala vaatii sujuvat yhteydet koko pääkaupunkiseudulle. Nyt Kehä III:lla on tällä osuudella ruuhkauttavia liikennevaloja, jotka tiesuunnitelman toteuttamisen yhteydessä poistuvat. Kehä III:n Lentoasematien alueen ja Lahdenväylä-Porvoonväylä osuuden toteuttamiskustannusten valtiolle jäävä osuus on alle 100 miljoonaa euroa, joten parantamistyöstä saatava hyöty on suuri verrattuna kustannuksiin. Jopa autoa vuorokaudessa Kehä III on osa kansainvälistä E18- tietä ja osa EU:n priorisoimaa Pohjolan Kolmio -liikennejärjestelmää. Kehä III on E18-tien vilkkaimmin liikennöity osa, jolla kulkee jopa ajoneuvoa arkivuorokaudessa. Se on osa Etelä-Suomen tärkeintä itä-länsi-suuntaista kuljetusväylää. Se on tärkeä metropolialueen kilpailukyvylle ja elinkeinoelämälle. 11 säilyä rakennuksen ominaisluonne ja historiallinen aitous. Rakennusosien tarpeetonta uusimista tulee välttää. Työ tulee tehdä mahdollisimman paljon rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla sekä rakennukseen sopivilla perinteisillä materiaaleilla. Tällaisia ovat tyypillisesti punamulta, aito öljymaali, konesaumattu peltikate, huopa, tiili, päre ja kalkkirappaus. Tietoa hyvistä korjaustavoista löytyy esimerkiksi Museoviraston korjauskortistosta. Ympäristökeskuksen ja Museoviraston avustuksia voi hakea vuosittain. Hakuaika seuraavan vuoden hakukierrokselle päättyy aina kuluvan vuoden lokakuun lopussa. Seurantalojen korjausavustuksia myöntää Suomen Kotiseutuliitto. Tarkempia tietoja avustuksista löytyy internetsivuilta: Museoviraston myöntämä avustus: Ympäristöhallinto: Seurantalot: seurantaloavustukset Rakennustutkija, arkkitehti Jaana Moberg Helsingin seudun kuntien yhdessä tekemässä Helsingin seudun liikennejärjestelmä 2011:ssä (HLJ 2011) Kehä III on arvioitu tärkeimmäksi valtakunnallista liikennejärjestelmää parantavaksi hankkeeksi Helsingin seudulla. E18-tie on toteutettu moottoritienä välillä Helsinki -Turku. Edellisen valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa on todettu, että hallitusohjelmassa on periaatepäätös E18 moottoritien toteutuksesta yhtenä kokonaisuutena välillä Helsinki - Vaalimaa. Valtion vuoden 2009 talousarviossa päätettiin hankkeen E18 /Kehä III ensimmäisen vaiheen toteuttamisvaltuudesta. Talousarvion selvitysosaan on kirjattu, että vuonna 2009 aloitetaan liikennepoliittisen selonteon mukaisesti Helsinki - Vaalimaa -moottoritien E18 toteuttamiseksi Kehä III:n ensimmäinen vaihe ja että Kehä III toteutetaan yhtäjaksoisesti. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa todetaan, että vaalikauden alussa vireillä olevat liikennehankkeet saatetaan loppuun. Tämä koskeen muun muassa Oulu-Seinäjoki -rataa, Kehärataa sekä E18-tietä. Pisararadasta tehdään suunnittelupäätös. Hallitus ottaa suunnittelussaan huomioon eurooppalaisten liikenneverkkojen kehitystarpeet sekä varmistaa Suomen hyvät liikenneyhteydet Venäjän suuntaan. Viestintäpäällikkö Pirjo Kivistö

Virve Rosti viihtyy Martinlaaksossa s. 5

Virve Rosti viihtyy Martinlaaksossa s. 5 8. vuosikerta Julkinen tiedote Vantaan kaupunki Jakelu joka kotiin Vantaalla maaliskuu 2012 2012 Virve Rosti viihtyy Martinlaaksossa s. 5 * Kymmenet tuhannet suuntaavat Vantaalle vuonna 2015, s. 3 * Kehärata

Lisätiedot

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Vantaan kaupungin Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Sujuvaa suurkaupunkia rakentamassa Sisäsivuilla kaavoituskatsaus sekä katujen ja viheralueiden suunnittelu- ja

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

Smail. Elben esteetön päivä. Yhteistyön tiellä Vastuullinen Adjutantti. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa. Kumppanuuden rakentaja

Smail. Elben esteetön päivä. Yhteistyön tiellä Vastuullinen Adjutantti. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa. Kumppanuuden rakentaja Kumppanuuden rakentaja 2 2012 Smail Yhteistyön tiellä Vastuullinen Adjutantti 14 26 Elben esteetön päivä 8 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Tärkeintä Teksti: Katri Syvärinen Kuva: Juho Paavola Tärkeintä

Lisätiedot

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2011 Uusi toimitusjohtaja tuo Uusia muotoja 8 Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä 12 22 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri Syvärinen

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

Kivistön pientaloalueelle tehdään yleissuunnitelma

Kivistön pientaloalueelle tehdään yleissuunnitelma 18 suunnittelee ja rakentaa 2012 Pyöräilystä tehdään Marja-Vantaalla houkutteleva liikkumismuoto Pyöräily on mitä ekologisin liikkumismuoto. Pyöräilyn suosio on voimakkaassa kasvussa myös Suomessa. Pyöräilyn

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot

Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot Syksy 2012 Kaupunginjohtaja Aleksi Randell: Turun henkinen ilmapiiri kasvanut Turkuun uusia kaupunkikeskuksia Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot Uudet energiamääräykset korostavat talotekniikkaa 4 6

Lisätiedot

Smail. Tulevaisuus rakennetaan täydentämällä. Härmälänranta: elämän kokoinen alue14. Saukonpaasi: ensimmäinen laatuaan. Kumppanuuden rakentaja

Smail. Tulevaisuus rakennetaan täydentämällä. Härmälänranta: elämän kokoinen alue14. Saukonpaasi: ensimmäinen laatuaan. Kumppanuuden rakentaja Kumppanuuden rakentaja 1 n 2008 Smail Tulevaisuus rakennetaan täydentämällä Härmälänranta: elämän kokoinen alue14 21 Saukonpaasi: ensimmäinen laatuaan Tärkeintä...on keskittyminen. Täytyy keskittyä vain

Lisätiedot

Hyvinkään keskusta uudistui yhteistyöllä KAUPAT KATON ALLE KESKELLE KYLÄÄ sivu 6

Hyvinkään keskusta uudistui yhteistyöllä KAUPAT KATON ALLE KESKELLE KYLÄÄ sivu 6 ALANSA YKKÖNEN 4/2013 Kentällä rakennusxxxxxxxxxxxxxx tuotteiden xxxxxxxxxxxxxx CE-merkintä on xxxxxxxxxxxxxx kuuma peruna, xxxxxxxxxxxxxx Pekka Virkamäki xxxxxxx. tietää. sivu 40 New York hakee uusia

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. 40-vuotisjuhlanumero

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. 40-vuotisjuhlanumero MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 2 2009 40-vuotisjuhlanumero Kiinteistöpalveluyritys kaupunkikuvan kehittäjänä Merellinen, vihreä kaupunginosa Täydennysrakentaminen Länsimetro

Lisätiedot

Isännöintitoimi uusiin tiloihin

Isännöintitoimi uusiin tiloihin MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2013 Isännöintitoimi uusiin tiloihin 3 6 11 14 Menestystä ympäristökilpailussa Kumppani ja edelläkävijä Metro etenee vauhdilla Tiistilän hevoset

Lisätiedot

Smail. Vihreydestä. vastuullisuuteen. Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Vihreydestä. vastuullisuuteen. Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 1 2011 Vihreydestä vastuullisuuteen 14 8 22 Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta laudaturin Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI 4 Finlayson heräsi kyläksi kaupunkiin 8 Kytketyt pientalot yleistyvät 14 Puutarhakaupunki belgialaisittain 24 Lasiarkkitehtuurista

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. NUORIA HALUTAAN INFRATÖIHIN s. 4. Jätevesimaksu voi yllättää urakoitsijan s. 3. Vantaan megahankkeille kaivataan tarjouksia s.

INFRA Uusimaa. NUORIA HALUTAAN INFRATÖIHIN s. 4. Jätevesimaksu voi yllättää urakoitsijan s. 3. Vantaan megahankkeille kaivataan tarjouksia s. INFRA Uusimaa 3/2014 Ammattilaisista on pulaa NUORIA HALUTAAN INFRATÖIHIN s. 4 Jätevesimaksu voi yllättää urakoitsijan s. 3 FINNMETKO houkutteli yli 30 000 kävijää s. 10 Kesätyönjohtaja Antti Isomäki:

Lisätiedot

JUKKA PELLINEN. Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen. TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa. TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa

JUKKA PELLINEN. Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen. TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa. TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa NUMERO 3/2010 sivu 2 sivu 6 TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa sivu 10 Jyväskylän kauppakorkeakoulun dekaani JUKKA PELLINEN Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakentaja

Tulevaisuuden rakentaja SRV Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja SRV perustettiin vuonna 1987. Yhtiön 25 vuoteen mahtuu lukuisia innovatiivisia hankkeita. SRV loi suomalaiseen rakentamiseen

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2010 Tervetuloa kylään uudelleen suunniteltuun ja kestävästi toteutettuun 60-luvun lähiöön 8 16 20 Aluesuunnittelijat pelaavat yhteen Nollatoleranssi tyrmää korruption Äiti

Lisätiedot

+KAAVOITUSKATSAUS 2007-2008

+KAAVOITUSKATSAUS 2007-2008 +KAAVOITUSKATSAUS 2007-2008 KANSALAISINFORMAATIOTA! Tässä Kaupunki Rakentaa & Kaavoituskatsaus 2007-2008 -julkaisussa on runsaasti tietoa vireillä olevista Oulun kaupungin kuntatekniikan kohteiden rakentamisesta,

Lisätiedot

UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI.

UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI. Häiritsevä elämä varoituksen perusteena Putki polttelee jo Huoltosopimukset taloyhtiöissä www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiön hissit uusitaan ryhmäkorjaushankkeessa UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI.

Lisätiedot

Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit. Ti ja ke klo 10.30 14.00 Kahvila Seurahuone, Larin Kyöstin tie 7. Viihtyisät tilat vapaamuotoisen

Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit. Ti ja ke klo 10.30 14.00 Kahvila Seurahuone, Larin Kyöstin tie 7. Viihtyisät tilat vapaamuotoisen Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit 4.4.2009 Olen monesti miettinyt, mistä olen kotoisin. Isäni on oululainen ihiminen ja miun äiti on karjalaisii. Itse olen syntynyt Helsingin kätilöopistolla ja asunut

Lisätiedot

KYYKYTTÄVÄT KUNTIA. Korjata pitää, vaikka rahaa puuttuu. 7/2012 Puu ja betoni voidaan yhdistää toimivalla tavalla, Hermann Kaufmann sanoo.

KYYKYTTÄVÄT KUNTIA. Korjata pitää, vaikka rahaa puuttuu. 7/2012 Puu ja betoni voidaan yhdistää toimivalla tavalla, Hermann Kaufmann sanoo. ALANSA YKKÖNEN 7/2012 Puu ja betoni voidaan yhdistää toimivalla tavalla, Hermann Kaufmann sanoo. sivu 16 sivulla 36 Savo-Pielisen jätelautakunta vetää yhtä köyttä sivu 18 HS-Vesi siirtää pian vettä yli

Lisätiedot

Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009

Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009 Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009 Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä 2 PÄÄTOIMITTAJALTA Osallistu ja vaikuta

Lisätiedot

VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus. Tekesin Ari Ahonen Teknologiaohjelmalla ulos suljetun talouden ajasta Teknologiaohjelmalla

VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus. Tekesin Ari Ahonen Teknologiaohjelmalla ulos suljetun talouden ajasta Teknologiaohjelmalla 2/2004 VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus TALOUS Tekesin Ari Ahonen Teknologiaohjelmalla ulos suljetun talouden ajasta Teknologiaohjelmalla Yhteiskuntavastuu Tekesin teknologiajohtaja Ari Ahosen

Lisätiedot

Lisää tontteja tulossa s. 4 5

Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Etelä-Pirkanmaalla palvelut pelaavat, tilaa on tarjolla ja tekemisen meininkiä riittää. Yrittäjä, tervetuloa menestymään! V A S K O O L I Rakkaalla seudulla on monta nimeä

Lisätiedot