KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 173 KUNNALLISVALITUS / JARI SORVALI JA SARA HURTAMO-SORVALI (LIITE) TALOUDEN KUUKAUSIKATSAUS (LIITE) HAASTATTELURYHMÄN ASETTAMINEN LAPINJÄRVEN KUNNAN MONITOIMILAITTEIDEN HANKINNOISTA PÄÄTTÄMINEN (LIITE) PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI (LIITE) ASIA EI OLE JULKINEN 11 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 12

2 Kokouspöytäkirja No 15/2013 KUNNANHALLITUS 1 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ulla Onnila Thomas Antas Arto Kujala Benita Busk-Markusas Benny Engård Sauli Silfvast Mika Sistola Rea Svennas Anni Simola Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen Poissa olleet Muut osallistujat Essi Vuorenjuuri Vesa Peltola Pekka Puranen Christian Sjöstrand Susanne Sjöblom Hannu Niemi Reeta Blomqvist Jäsen Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Kunnanjohtaja, esittelijä Kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä Tekninen johtaja, asiantuntija 178 osalta Ruokahuoltopäällikkö, asiantuntija 178 osalta ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ulla Onnila Aika ja paikka Lapinjärvellä Allekirjoitukset Susanne Sjöblom PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Thomas Antas Aika ja paikka Lapinjärvellä Mika Sistola Todistaa Christian Sjöstrand

3 KUNNANHALLITUS KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - valita Thomas Antaksen ja Mika Sistolan pöytäkirjantarkastajiksi. PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

4 KUNNANHALLITUS KUNNALLISVALITUS / JARI SORVALI JA SARA HURTAMO-SORVALI (LIITE) Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Christian Sjöstrand, tai Jari Sorvali ja Sara Hurtamo-Sorvali ovat tehneet kunnallisvalitus kunnanhallituksen päätöksestä pitää perusturvajohtajan päätöksen voimassa. Asia koskee energia-avustusta. Kunnallisvalituksen jättäjät vaativat, että heidän energia-avustuksensa erityissyyt huomioitaisiin päätöksenteossa ja myönnettäisiin energia-avustus. He perustelevat asian näin: 1. Kunnan virkakoneisto ei porauslupaa hakiessakaan ohjeistanut avustusasioissa millään tavalla, vaikka samalta instanssilta joudutaan porausluvat hakemaan. Myös tässä kohdassa voidaan valittajien mukaan olla monta mieltä miten virkamiesohjaus on toteutunut. 2. Kiinteistö on hankittu paljon hakumenettelyn umpeutumisen jälkeen ja ohjeistuksissa mainitaan että jälkikäteinen hakumenettely mahdollista. 3. Koska kuuden talouden kiinteistö hankittu syksyllä ja kiireellisesti kilpailutuksen jälkeen asennukset laitettu käyntiin jotta valituksen tekijät ehtisivät ennen uuden lämmityskauden alkua saada laitteisto käyttöön. Heidän mielestä tässä kohtaa tulisi juurikin hyväksyä jälkikäteinen hakumenettely. He olivat ja ovat edelleen siinä käsityksessä, että on mahdottomuus hakea vuodelle 2012 myönnettävä avustusta ja hakumenettely päättynyt keväällä Investointien lykkääminen olisi aiheutunut ylimääräisinä kuluina yli euron ylimääräisen kuluerän pelkkinä lämmityskuluina fossiilisina polttoaineina ja olisi ollut kohtuutonta ja taloudellisesti järjetöntä valittajien mielestä odotella seuraavaan kevääseen investoinnin kanssa. 5. Valttiajat toteavat, että he ovat toimittaneet kunnan virkakoneistolle kaikki kuitit toteutuneista kuluista ja heillä on vaikea ymmärtää miksi avustus voidaan evätä vain sillä perusteella ettei etukäteishyväksyntää virkamieheltä ollut, vaikka kuitenkin sama virkakoneisto antaa luvan koko projektille. Valittajien mukaan on maalaisjärjellä ajateltuna kovin kummallinen tilanne. Helsingin hallinto-oikeus pyytää valituksen johdosta Lapinjärven kunnan lausunnon mennessä. Lapinjärven kunta toteaa lausuntonaan: Jari Sorvali ja Sara Hurtamo-Sorvali ovat hakeneet valtion varoista myönnettävää energia-avustusta vuodelle Perusturvajohtaja on päättänyt, että energia-avustusta ei voida myöntää, koska maalämpöjärjestelmän asentaminen on aloitettu ja saatu päätöksen vuoden 2012 aikana.

5 KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus jätti perusturvajohtajan päätöksen voimaan oikaisuvaatimuksen jälkeen. Maalämpöjärjestelmän asennus kiinteistöön on aloitettu ja saatu päätökseen Valtion varoista myönnettävän energia-avustuksen hakuaika päättyi ja energiaavustushakemus on jätetty Sorvali ja Hurtamo-Sorvali toteavat kunnallisvalituksessaan, että heidän omistamassa kiinteistössä on kuusi asuntoa ja öljynkulutus kohtuullisen suuri. Tämän takia Sorvali ja Hurtamo-Sorvali kiirehtivät uusiutuvaan ja edullisempaan energiamuotoon pikaisella aikataululla ennen kuin uusi lämmityskausi ehtii alkaa ja estää pakkasen myötä koko projektin. Sorvali ja Hurtamo-Sorvali olivat ostaneet kiinteistön elokuussa Sorvali ja Hurtamo-Sorvali pyytävät valituksessa kiinnittämään huomiota kiireelliseen aikatauluun. Sorvali ja Hurtamo-Sorvali olivat hankkineet kiinteistön paljon vuoden 2012 energia-avustusten määräajan umpeutumisen jälkeen ja he toteavat oikaisuvaatimuksessaan ettei heillä olisi ollut mahdollisuuksia saadakaan 2012 avustuksia ja että ei ollut, taloudellisesti ajateltuna, mitään järkeä lykätä investointia talven yli. Sorvali ja Hurtamo- Sorvali tuovat esille, että he olisivat menettäneet menetettyinä lämmityskuluina enemmän kuin he voisivat saada avustusta jos he olisivat odottaneet lämmityskauden yli (8 000 ). Sorvali ja Hurtamo-Sorvali viittaavat siihen, että avustusta voidaan myöntää jos ko. toimenpiteitä ei ole aloitettu ennen kuin avustuspäätös on annettu tai toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty (kohteelle annettu aloituslupa), ellei avustuksen myöntäjä erityisestä syystä toisin päätä. Tällainen päätökseen vaikuttava erityinen syy ohjeen olla esim. toimenpiteen kiireellisyys ja välttämättömyys. Lapinjärven kunta toteaa, että avustusta voidaan lain mukaan myöntää vain sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei ole aloitettu ennen kuin valtionapuviranomainen on myöntänyt avustuksen tai hyväksynyt toimenpiteen tarkoituksenmukaisuuden. Muussa tapauksessa avustusta voidaan myöntää vain erityisestä syystä. Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista todetaan esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa, että avustuksen myöntäminen pääsääntöisesti ei olisi mahdollista, jos rakennus- tai muut työt on aloitettu ennen kuin avustuspäätös on tehty. Avustuksen myöntäminen olisi perustelujen mukaan kuitenkin mahdollista, jos toimenpiteen tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty. Tällöin on arvioitu toimenpiteen sekä tekninen että taloudellinen tarkoituksenmukaisuus. Muutoin avustusta voitaisiin myöntää vain avustuksen käyttötarkoituksen

6 KUNNANHALLITUS toteuttamiseksi erityisestä syystä. Tällainen syy voisi hallituksen esityksen mukaan lähinnä olla se, että työ on tehtävä kiireellisesti lisävaurioiden välttämiseksi esimerkiksi katon vuotaessa. Esityksessä todetaan myös, että avustuksen myöntäjän olisi aina yksilöitävä, mikä on ollut tällainen erityinen syy. Lapinjärven kunnan mielestä perusturvajohtajan viranhaltijapäätös ja kunnanhallituksen päätös on pidettävä sovellettavan lakikohdan mukainen (laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista 1184/ mom.). Sorvalin ja Hurtamo-Sorvalin esittämä poikkeamissyy ei voida kunnanhallituksen käsityksen mukaan myöskään pitää sellaisena erityisenä syynä johon viitataan hallituksen esityksen perusteluissa. Mikäli Sorvalin ja Hurtamo-Sorvalin esittämät syyt olisivat toimivaltaisen viranomaisen mielestä olleet hyväksyttäviä erityissyitä avustuksen myöntämiseen jälkikäteen, niin olisi kunta kuitenkin joutunut hylkäämään Sorvalin ja Hurtamo-Sorvalin hakemusta. Heidän omistaman rakennuksen huoneistomäärä (kuusi) ylittää laissa energia-avustuksesta sallitun huoneistomäärän. Pientalojen harkinnanvaraista energia-avustusta voidaan lain mukaan myöntää ympärivuotisessa, omassa asuinkäytössä olevan pientalojen omistajille jos asuinrakennuksessa on enintään kaksi asuinhuoneistoa (laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista 5 3 mom.). Lapinjärven kunta toteaa yhteenvetona että Sorvalin ja Hurtamo-Sorvalin hakemus ei näin ollen täyttänyt säädetyn lain (laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista) 4 2 mom. eikä myöskään 5 3 mom. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää - hyväksyä Lapinjärven kunnan lausunnon. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KUNNANHALLITUS TALOUDEN KUUKAUSIKATSAUS (LIITE) Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Christian Sjöstrand, tai Vuoden 2013 talousarvion perusteluissa on päätetty, että kunnan taloutta seurataan toimintavuoden aikana tehostetusti. Kunnanhallitukselle annetaan kuukausittain katsaus kunnan taloudellisesta tilasta. Oheisessa liitteessä on kunnan taloudellinen tila tilanteen mukaan. Palvelujen ostoihin on mennessä käytetty noin vähemmän kuin budjetoitu kun taas henkilöstökuluihin on mennyt vähemmän kuin budjetoitu Toimintakulut alittivat talousarvion noin eurolla. Kunta on tähän asti saanut verotuloa talousarvion mukaisesti. Verotulojen kehitystä tulee seurata tarkasti vielä loppuvuoden aikana. Syyskuun loppuun mennessä oli kertynyt verotuloja 6,8 milj. eli 81,6 % vuoden 2013 arvioidusta verotulosta. Toimintatuottoja ei ollut syyskuussa kertynyt talousarvion mukaisesti ( verrattuna talousarvioon). Toimintatuottoihin vaikuttaa laskutus, joka yleensä tapahtuu noin kuukausi jälkikäteen. Vesilaskutus tapahtuu ainoastaan kaksi kertaa vuodessa, seuraavan kerran marraskuussa. Kunta saanee vuonna 2013 kuitenkin vähemmän toimintatuottoja kuin mitä talousarviossa on arvioitu. Vuosikate tilanteen mukaan on , joka tällä hetkellä riitä kattamaan poistot ( ) ja satunnaiset erät ( ). Tilikauden ylijäämä oli eli parempi kuin talousarviossa. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää - merkitä raportin tiedoksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KUNNANHALLITUS HAASTATTELURYHMÄN ASETTAMINEN Valmistelu ja lisätiedot: kunnansihteeri Susanne Sjöblom, tai Kunnanhallitus päätti , että asetetaan haastattelutyöryhmä kunnanjohtajan rekrytointiprosessia varten. Kunnanjohtajan viran hakuaika päättyy klo 12. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää - asettaa työryhmän kunnanjohtajan rekrytointiprosessia varten. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - valita työryhmään kunnanjohtajan rekrytointiprosessia varten seuraavat henkilöt: kunnanvaltuuston puheenjohtaja Christina Mickos kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Pekka Puranen kunnanvaltuutettu Mari Lotila kunnanhallituksen puheenjohtaja Ulla Onnila kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Arto Kujala kunnanjohtaja Christian Sjöstrand (varalla kunnansihteeri Susanne Sjöblom).

9 KUNNANHALLITUS LAPINJÄRVEN KUNNAN MONITOIMILAITTEIDEN HANKINNOISTA PÄÄT- TÄMINEN (LIITE) Valmistelu ja lisätiedot: kunnansihteeri Susanne Sjöblom, tai Kunnantalon nykyisten monitoimilaitteiden sopimusten voimassaoloaika päättyy ja joidenkin koulujen sopimukset päättyvät jo marraskuussa Monitoimilaitteilla tarkoitetaan verkkotulostimen, skannerin ja kopiokoneen yhdistelmää. Aikaisemmin kunnantoimisto ja koulut ovat kilpailuttaneet ja hankkineet monitoimilaitteensa itsenäisesti. Laitteiden kilpailuttaminen ja tarjousten vertaileminen on osoittautunut erittäin työlääksi ja aikaavieväksi prosessiksi. Siksi ehdotetaan nyt hankinnan tekemistä KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta. KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluja koskevia puitejärjestelyjä, puitesopimuksia ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaiden puolesta. KL-Kuntahankinnat on kilpailuttanut monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut. Kilpailutuksen on voittanut Konica Minolta Business Solutions Oy. Sopimus on astunut voimaan 6/2010 ja on voimassa 6/2014 saakka. Sopimukseen voi liittyä kesken sopimuskauden. Kuntahankintojen ja sopimustoimittajien välisen puitesopimuksen lisäksi asiakas solmii tarvittaessa sopimustoimittajan kanssa oman asiakaskohtaisen sopimuksen hankittavista palveluista. Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajilta perittävillä palvelumaksuilla, joka perustuu asiakkaan hankkimien tuotteiden ja palveluiden arvoon. Palvelumaksuprosentti on 1-1,5 %. Hankinnan hoitaminen KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta on perusteltua koska yhteishankintana saadaan volyymiedusta johtuen paremmista tarjouksista kun omana kilpailutuksena toteutettuna. Yhteishankintaa puoltaa se, että raskasta kilpailutusprosessia ei tarvitse hoitaa itse. Sitoumus monitoimilaitteiden yhteishankintaan liittymisestä liitteenä.

10 KUNNANHALLITUS EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää - hyväksyä liitteenä olevan sitoumuksen monitoimilaitteiden yhteishankintaan liittymisestä - että asiakas pidättää itsellään oikeuden hankkia pieniä laitteita myös muualta kuin puitesopimustoimittajilta. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI (LIITE) Valmistelu ja lisätiedot: kunnansihteeri Susanne Sjöblom, tai Luettelo kunnanhallitukselle tiedoksi saapuneista pöytäkirjoista lähetetään esityslistan liitteenä. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää - merkitä pöytäkirjat tiedoksi - hyväksyä oman kunnan toimielimiltä saapuneissa pöytäkirjoissa ilmenevät päätökset toimeenpantaviksi niiltä osin kun päätökset eivät tarvitse erillistä kunnanhallituksen päätöstä. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 KUNNANHALLITUS ASIA EI OLE JULKINEN

13 KUNNANHALLITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 173, 174, 175, 177, 178 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 176 HallintolainkäyttöL 5 :n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät Lapinjärven kunnanhallitus Lapinjärventie 20 A Lapinjärvi Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

14 KUNNANHALLITUS VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL 120, HELSINKI Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - Päätös, johon haetaan muutosta - Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - Muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 6.5.2013 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kokousaika 13.1.2010 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 15.11.2012 klo 18.00-19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 Kokousaika 2.11.2011 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot