Tieteislaskin. 1997, 1999, 2003 Texas Instruments Incorporated 1-FIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieteislaskin. 1997, 1999, 2003 Texas Instruments Incorporated 1-FIN"

Transkriptio

1 TI.30 eco RS Tieteislaskin Suomi Perustoiminnot... 2 Lopputulokset... 2 Peruslaskutoimitukset... 2 Prosenttilasku... 3 Murtoluvut... 4 Potenssit ja juuret... 5 Logaritmifunktiot... 5 Kulmayksiköt... 5 DMS... 6 Muunnos suorakulmakoordinaatistosta polaarikoordinaatistoon... 6 Muunnos polaarikoordinaatistosta suorakulmakoordinaatistoon... 7 Trigonometriset funktiot... 7 Hyperboliset funktiot... 8 Yhden muuttujan tilastotoiminnot... 8 Todennäköisyys... 9 Pyyhintä ja korjaus Vakiolaskutoimitukset (toistuvat laskutoimitukset). 11 Muisti Laskutoimitusten suoritusjärjestys Näyttötapa Näytön ilmaisimet Virhetilanteet Ongelmatilanteet TI-tuotteiden huolto- ja takuutietoa , 1999, 2003 Texas Instruments Incorporated 1-FIN

2 Perustoiminnot TI-30 eco RS Kytke TI-30 eco RS -laskin päälle asettamalla valokenno valoon ja painamalla!. Huomautus: Paina aina!-painiketta nollataksesi laskimen, koska muistissa ja näytössä saattaa olla vääriä lukuja. Kytke TI-30 eco RS -laskin pois päältä peittämällä valokenno liukukannella. Vaihtoehtoiset toiminnot Painikkeiden vaihtoehtoiset toiminnot on merkitty niiden yläpuolelle. Valitse vaihtoehtoinen toiminto painamalla ensin " ja paina tämän jälkeen painiketta jonka vaihtoehtoista toimintoa haluat käyttää. Esimerkiksi luvun 2 kuutio lasketaan painamalla 2 " t. Lopputulokset Laskimen näyttöön mahtuu 10 numeroa sekä miinusmerkki (lukualue ) sekä 2-numeroinen eksponentti. Yli 10-numeroiset lopputulokset esitetään tieteellisellä näyttötavalla. Peruslaskutoimitukset D > D J 120. J Suorittaa loppuun kaikki kesken olevat laskutoimitukset. Toistaa laskutoimituksen ja luvun käytettäessä vakiolaskutoimitusta (K). O Muuttaa viimeksi syötetyn luvun etumerkin. 1 D 8 O D 12 J 5. 2-FIN

3 6 7 Sulkulausekkeet (korkeintaan 15 avoimet sulut). J sulkee kaikki avoimet sulut.. Pii lasketaan 12 merkitsevän numeron tarkkuudella (3, ), vaikka näytössä on vain 10 merkitsevää numeroa (3, ) J Prosenttilasku Prosentti (5 % 250:sta) " u 0.05 J 12.5 Prosentuaalinen suhde (250:n suhde 5:een) " u 0.05 J Prosentuaalinen lisäys (5 %:n lisäys 250:een) 250 D 5 " u 12.5 J Prosentuaalinen vähennys (5 %:n vähennys 250:sta) 250 > 5 " u 12.5 J FIN

4 Murtoluvut b F c Syöttää varsinaisen murtoluvun tai epämurtoluvun, bàc (b { 6 numeroa, c { 3 numeroa). Epämurtoluvut ilmoitetaan sekalukuina aina, kun se on mahdollista. 3 F J 21 4 Yhden muuttujan laskutoimitusten tulokset näytetään desimaalilukuina. 1 F a F b F c Syöttää sekaluvun a bàc. (a, b, c { 3 numeroa kussakin, kaikkiaan { 8 numeroa). 6 F 4 F J 62 3 " s Vaihtaa näytöllä olevan luvun esitystapaa sekaluvun ja epämurtoluvun välillä. 30 F " s 71 2 " s 15 2 " s 71 2 " y Vaihtaa näytöllä olevan luvun esitystapaa murto- ja desimaaliluvun välillä. 55 F " y " y FIN

5 Potenssit ja juuret / 8 / D 4 / J D 2 J D 4 1 J 18. " t 2 " t D 2 J 10. " z 8 " z D 4 J 6., 5, 3 J 125. " Y 8 " Y 3 J 2. Logaritmifunktiot $ $ D $ J " R 2 " R > 10 0 J 0. % % D % J " S.693 " S D 1 J (e = 2, ) Kulmayksiköt # Vaihtaa näytön esitystapaa asteiden, radiaanien ja graadien välillä vaikuttamatta näytössä olevaan lukuun. " Q Muuntaa näytön, syötetyn luvun ja laskutoimituksen kulmayksikön asteeksi, radiaaniksi tai graadiksi. 45 DEG 45 " Q RAD " Q GRAD 50. " Q DEG FIN

6 DMS Syötä DMS-arvot (astetta/minuuttia/sekuntia) arvot muodossa D.MMSSs, käyttäen tarvittaessa nollia: D asteet (0 7 numeroa). desimaalierotin MM minuutit (2-numeroisena) SS sekunnit (2-numeroisena) s sekuntien desimaaliosa Esimerkiksi syötä 48 5'3,5" seuraavasti: Huomautus: Ennen kuin käytät DMS-arvoa laskutoimituksessa, sinun on muunnettava se desimaaliluvuksi painamalla " q. " q Tulkitsee näytön DMS-muotoisena ja muuntaa sen desimaaliluvuksi " q " w Näyttää tilapäisesti näytön luvun DMSmuodossa " w 30 09'09"0 Muunnos suorakulmakoordinaatistosta polaarikoordinaatistoon " k muuntaa suorakulmakoordinaatistoarvot (x,y) polaarikoordinaateiksi (r,q). Muunna suorakulmakoordinaatit (10,8 ) polaarikoordinaateiksi. # (tarvittaessa) DEG 10 " [ 8 DEG 8 " k (näytä r) DEG r " [ (näytä q) DEG FIN

7 Muunnos polaarikoordinaatistosta suorakulmakoordinaatistoon " e muuntaa polaarikoordinaatistoarvot (r,q) suorakulmakoordinaateiksi (x,y). Muunna polaarikoordinaatit (5,30) suorakulmakoordinaateiksi. # (tarvittaessa) DEG 5 " [ 30 DEG 30 " e (näytä x) DEG x " [ (näytä y) DEG 2.5 Trigonometriset funktiot Ennen trigonometristen funktioiden (), *, +, " V, " W, tai " X) käyttöä, valitse DEG, RAD, tai GRAD #-painikkeesta. Huomautus: Muunna DMS-arvo desimaaliluvuksi ennen sen käyttöä laskutoimituksissa painamalla " q. # (tarvittaessa) DEG 90 ) DEG 1. > 30 * DEG J DEG " V DEG 90. >.5 J DEG FIN

8 Hyperboliset funktiot Käytä hyperbolisia funktiotoimintoja painamalla ensin (, ja sitten funktiopainiketta (( ), ( *, ( +, ( " V, ( " W, ( " X). Huomautus: DEG, RAD, tai GRAD ei vaikuta hyperbolisiin laskutoimituksiin. 5 ( ) D 2 J ( " V D 2 J Yhden muuttujan tilastotoiminnot " h Pyyhkii kaikki tilastolliset tiedot. 4 Syöttää arvon. " a Poistaa arvon. " \ Lisää tai poistaa monta kertaa esiintyvän arvon. Syötä arvo painamalla " \, syötä esiintymistiheys (frekvenssi) (1 99), paina 4 lisätäksesi tai " a poistaaksesi arvoja. " c Summa. " d Neliöiden summa. " ] Keskiarvo. " _ Perusjoukon keskihajonta (n -painotus). " ^ Otoksen keskihajonta (n-1-painotus). " b Arvojen lukumäärä. 8-FIN

9 Määritä joukon 45, 55, 55, 55, 60, 80 summa, keskiarvo, perusjoukon keskihajonta ja otoksen keskihajonta. Viimeinen arvo syötetään väärin lukuna 8, poistetaan painamalla " a, ja syötetään oikein lukuna 80. " h (jos STAT näkyy näytössä) 45 4 n= 1 55 " \ 3 4 n= n= n= 6 8 " a n= n= 6 " c (summa) 350. " ] (keskiarvo) " _ (keskihajonta, n-painotus) " ^ (keskihajonta, n-1 -painotus) Todennäköisyys Kombinaatio on alkioiden joukko, jossa alkioiden järjestyksellä ei ole merkitystä, esimerkiksi käsi korttipelissä. " i laskee mahdollisten r alkiosta koostuvien kombinaatioiden määrän n alkion joukosta. Laske kuinka monta erilaista viiden kortin kättä voidaan muodostaa pokerissa 52 kortin pakasta. 52 " i 5 J FIN

10 Permutaatio on alkioiden järjestetty joukko, esimerkiksi kilpa-ajon lopputulos. " j laskee kaikkien mahdollisten r alkiosta koostuvien permutaatioiden määrän n alkion joukosta. Laske mahdollisten permutaatioiden määrä 8 hevosen kilpajuoksussa sijoille 1, 2 ja 3 (ei tasatuloksia). 8 " j 3 J 336. Kertoma on positiivisten kokonaislukujen 1 n tulo (n:n on oltava positiivinen kokonaisluku 69). Kuinka monta nelinumeroista lukua voit muodostaa käyttämällä numeroita 1, 3, 7 ja 9 vain yksi kerrallaan? 4 " v 24. Pyyhintä ja korjaus (paristolaskin) Pyyhkii arvon (ennen & toimintopainikkeen painamista) ja K- (valokennolaskin) rekisterin, mutta ei M1-, M2-, M3- eikä STAT-rekistereitä. (paristolaskin) & & (valokennolaskin) } (paristolaskin)! (valokennolaskin) L Pyyhkii näytön, virheilmoitukset, kaikki kesken olevat laskutoimitukset ja K- rekisterin, mutta ei M1-, M2-, M3- eikä STAT-rekistereitä. Pyyhkii näytön, virheilmoitukset, kaikki kesken olevat laskutoimitukset ja K- ja STAT-rekisterit, mutta ei M1-, M2- ja M3- rekistereitä. Asettaa kulmayksiköksi asteet (DEG); liukuva desimaalierotin. Pyyhkii näytön, virheilmoitukset, kaikki kesken olevat laskutoimitukset ja K-, STAT-, M1-, M2- ja M3-rekisterit. Asettaa kulmayksiköksi asteet (DEG); liukuva desimaalierotin. Poistaa näytön oikeassa laidassa olevan numeron. 10-FIN

11 0 : n Pyyhkii muistin n. " n Poistaa SCI- tai ENG-näyttötavan. " { N Poistaa FIX-näyttötavan. " h Pyyhkii kaikki tilastolaskentatiedot. Vakiolaskutoimitukset (toistuvat laskutoimitukset) Vakiolaskutoimitus koostuu laskutoimituksesta ja luvusta. Vakiolaskutoimitus muodostetaan painamalla " U laskutoimituksen ja lukuarvon syöttämisen jälkeen. J toistaa laskutoimituksen. Vakiolaskutoimitusrekisteri K pyyhitään painamalla! (valokennolaskin), & (valokennolaskin), tai (paristolaskin). 8 D 7 " U K 7. J K J K J K 13.6 Muisti Laskimessa on kolme muistia. Kun muistissa on joku muu luku kuin 0, näytössä näkyy M1, M2, tai M3. Pyyhi yksittäinen muisti painamalla 0 : 1, 0 : 2, tai 0 : 3. Pyyhi kaikki kolme muistia (vain valokennolaskin) painamalla!. : n Tallentaa näytössä olevan luvun muistiin n. Näytön arvo korvaa muistissa olleen luvun. 23 : 1 M1 23. D 2 J M1 n Kutsuu luvun muistista n. (jatkoa) 11-FIN

12 @ 1 M1 23. D 3 J M1 26. " m n Lisää näytössä olevan luvun muistissa n olevaan lukuun. (jatkoa) 4 " m 1 M1 1 M1 27. " g n Vaihtaa näytössä ja muistissa olevat luvut keskenään. (jatkoa) J M1 15. " g 1 M1 27. " g 1 M1 15. Laskutoimitusten suoritusjärjestys 1. Sulkulausekkeet. 2. Yhteen arvoon kohdistuvat laskutoimitukset, joiden tulos saadaan välittömästi (neliö, neliöjuuri, kuutio, kuutiojuuri, trigonometriset funktiot, kertoma, logaritmit, prosentti, käänteisluku, kulmamuunnokset). 3. Kombinaatiot ja permutaatiot. 4. Potenssiinkorotus ja juuret. 5. Kerto- ja jakolasku. 6. Yhteen- ja vähennyslasku. 7. J suorittaa loppuun kaikki laskutoimitukset. TI-30 eco RS-laskin käyttää algebrallista käyttöjärjestelmää (Algebraic Operating System, AOSé). Se voi pitää odottamassa 4 laskutoimitusta (2, kun näytössä näkyy STAT). 12-FIN

13 Näyttötapa " o Valitsee tieteellisen näyttötavan J " o SCI " p Valitsee teknisen näyttötavan (eksponentti jaollinen luvulla 3). (jatkoa) " p ENG " n Palauttaa normaalin näyttötavan (liukuva desimaalierotin). " { n Asettaa desimaalien määräksi n (0 9) säilyttäen näyttötavan. (jatkoa) " { 2 FIX " { 4 FIX " { N Poistaa kiinteän desimaaliasetuksen. 5 Syöttää eksponentin. Voit syöttää arvon liukuvadesimaalisena, kiinteädesimaalisena tai tieteellisessä merkintämuodossa. Valittu näyttötapa vaikuttaa vain lopputulokseen. Luvun syöttäminen tieteellisessä merkintämuodossa: 1. Syötä korkeintaan 10-numeroinen kantaluku (mantissa). Jos luku on negatiivinen paina O, kun olet syöttänyt mantissan. 2. Paina Syötä 1- tai 2-numeroinen eksponentti. Jos se on negatiivinen, paina O syötettyäsi eksponentin O 5 O FIN

14 Näytön ilmaisimet M1, M2, tai M3 Muistissa M1, M2 tai M3 jokin muu luku kuin 0. 2nd Seuraava painallus johtaa painikkeen vaihtoehtoisen toiminnon (merkitty painikkeen yläpuolelle) suorittamisen. HYP Laskin suorittaa hyperbolisen funktion painettaessa seuraavaa painiketta. SCI tai ENG Tieteellinen tai tekninen merkintätapa. FIX Kiinteä desimaaliasetus. STAT Tilastorekisteri sisältää tietoja. DEG, RAD, tai GRAD x r Osoittaa valitun kulmayksikön (aste, radiaani tai graadi). Kun kytket laskimen päälle, kulmayksikkö muuttuu asteeksi. x-polaarikoordinaatin muutos suorakulmakoordinaatiksi. r-suorakulmakoordinaatin muutos polaarikoordinaatiksi. ( ) 1 tai useampia avoimia sulkuja. Error Virhe. Pyyhi laskin ja aloita alusta. K Vakiolaskutoimitus käytössä. 14-FIN

15 Virhetilanteet Luku, tulos tai muistisumma x, jonka x > 9, x Yli 4 keskeneräistä laskutoimitusta (2 STAT-merkin näkyessä näytössä) tai yli 15 avoimet sulut käynnissä olevaa laskutoimitusta kohti. x!: x ei ole lukualueella oleva kokonaisluku. y x : y ja x = 0 tai y < 0 ja x ei ole kokonaisluku. x y: x = 0 tai y < 0 ja x ei ole pariton kokonaisluku. Jakaminen nollalla. x: x < 0. LOG tai LN: x 0. TAN: x = 90, -90, 270, -270, 450, jne. SIN -1 tai COS -1 : x > 1. TANH -1 : x 1. R<P: x:n tai y:n eksponentti > 63. ncr tai npr: n tai r eivät ole kokonaislukuja 0. Tilastollisessa lukusarjassa yli 9999 arvoa. Tilastollinen arvo x, jonka x 1E64. " a yhden tilastollisen arvon poistaminen. Yritetään laskea v, sxn, tai sxn-1 ilman tilastollista lukusarjaa tai sxn-1 ainoastaan yhtä arvoa käyttäen. " h kun arvoja ei syötetty. 15-FIN

16 Ongelmatilanteet Varmista, että laskutoimitukset on tehty oikein. Jos näyttö on tyhjä, kohdista valokennoon riittävästi valoa. Paina! ja yritä uudelleen. TI-tuotteiden huolto- ja takuutietoa Tietoa TI-tuotteista ja niiden huollosta Lisätietoja TI-tuotteista ja niiden huollosta saa sähköpostin kautta tai TI-laskimien kotisivulta. sähköpostiosoite: internet-osoite: Huolto- ja takuutietoa education.ti.com Tietoja takuuajan kestosta ja takuuehdoista sekä tuotteen huollosta löytyy tuotteen mukana seuraavasta takuuselosteesta tai paikalliselta Texas Instrumentsvähittäismyyjältä/jälleenmyyjältä. 16-FIN

Yleisohje... 2 Peruslaskutoimitukset... 8 Tieteislaskutoimitukset... 10 Tilastolaskenta... 17

Yleisohje... 2 Peruslaskutoimitukset... 8 Tieteislaskutoimitukset... 10 Tilastolaskenta... 17 Tieteislaskin Yleisohje... 2 Virta... 2 Näppäimistö... 2 Näytön merkinnät... 3 Esitysmuodot... 3 Laskujärjestys... 5 Korjaaminen... 5 Tarkkuus ja kapasiteetti... 5 Ylivuoto- tai virhetilanteet... 8 Peruslaskutoimitukset...

Lisätiedot

TI-30X II funktiolaskimen pikaohje

TI-30X II funktiolaskimen pikaohje 0 TI-30X II funktiolaskimen pikaohje Sisältö Näppäimet... 1 Resetointi... 1 Aiempien laskutoimitusten muokkaaminen... 2 Edellisen laskutoimituksen tuloksen hyödyntäminen (ANS) ja etumerkki... 3 DEL ja

Lisätiedot

Seuraavassa on esitetty seuraavien laskutoimitusten suoritukset eri laskinmalleilla

Seuraavassa on esitetty seuraavien laskutoimitusten suoritukset eri laskinmalleilla Seuraavassa on esitetty seuraavien laskutoimitusten suoritukset eri laskinmalleilla Muuttuja Frekvenssi 7 12 8 16 9 11 10 8 Tilastomoodin valinta. Tilastomuistin tyhjennys. Keskiarvon ja keskihajonnan

Lisätiedot

TI-30XS MultiView - ja TI-30XB MultiView - tiedelaskimet

TI-30XS MultiView - ja TI-30XB MultiView - tiedelaskimet TI-30XS MultiView - ja TI-30XB MultiView - tiedelaskimet Tärkeää... 2 Esimerkkejä... 3 TI-30XS MultiView -laskim en käynnistäminen ja sammuttaminen... 3 Näytön kontrasti... 3 Perusnäyttö... 4 Kakkostoiminnot...

Lisätiedot

HP 6S -tieteislaskin

HP 6S -tieteislaskin HP 6S -tieteislaskin H 1 1 VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tämän käyttöoppaan tiedot ja esimerkit annetaan sellaisina kuin ne ovat ja ne voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Sikäli kuin laki sallii, Hewlett-Packard

Lisätiedot

TIETEELLINEN TASKULASKIN LCD 8110 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen

TIETEELLINEN TASKULASKIN LCD 8110 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen TIETEELLINEN TASKULASKIN LCD 8110 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen Turvaohjeita................................ 4 Määräysten mukainen käyttö.........................

Lisätiedot

Luvuilla laskeminen. Esim. 1 Laske 6 21 7

Luvuilla laskeminen. Esim. 1 Laske 6 21 7 Luvuilla laskeminen TI-84 Plus käyttää laskujen suorittamiseen ns. yhtälönkäsittelyjärjestelmää (EOS TM, Equation Operating System), jonka avulla lausekkeiden syöttö tapahtuu matemaattisessa kirjoitusjärjestyksessä.

Lisätiedot

PERUSKOULUSTA PITKÄLLE

PERUSKOULUSTA PITKÄLLE Raimo Seppänen Tytti Kiiski PERUSKOULUSTA PITKÄLLE KERTAUSTA JA TÄYDENNYSTÄ LUKION PITKÄLLE MATEMATIIKALLE JA MATEMATIIKKAA VAATIVAAN AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN MFKA-KUSTANNUS OY HELSINKI 2007 SISÄLLYS

Lisätiedot

Merkitse kertolasku 3 3 3 3 potenssin avulla ja laske sen arvo.

Merkitse kertolasku 3 3 3 3 potenssin avulla ja laske sen arvo. 13 Luvun potenssi Kertolasku, jonka kaikki tekijät ovat samoja, voidaan merkitä lyhyemmin potenssin avulla. Potenssimerkinnässä eksponentti ilmaisee, kuinka monta kertaa kantaluku esiintyy tulossa. Potenssin

Lisätiedot

Huom! (5 4 ) Luetaan viisi potenssiin neljä tai viisi neljänteen. 7.1 Potenssin määritelmä

Huom! (5 4 ) Luetaan viisi potenssiin neljä tai viisi neljänteen. 7.1 Potenssin määritelmä 61 7.1 Potenssin määritelmä Potenssi on lyhennetty merkintä tulolle, jossa kantaluku kerrotaan itsellään niin monta kertaa kuin eksponentti ilmaisee. - luvun toinen potenssi on nimeltään luvun neliö o

Lisätiedot

fx-991es Käyttäjän opas

fx-991es Käyttäjän opas Fi fx-991es Käyttäjän opas RCA501280-001V01 http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Pari sanaa tästä käyttäjän oppaasta MATH merkki tarkoittaa esimerkkiä,

Lisätiedot

Kappale 20: Kantaluvut

Kappale 20: Kantaluvut Kappale 20: Kantaluvut 20 Johdanto: Kantaluvut... 328 Kantalukujen syöttäminen ja muuntaminen... 329 Matemaattiset toiminnot Hex- ja Bin-luvuilla... 330 Bittien vertaileminen ja manipulointi... 331 Huom!

Lisätiedot

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Käyttäjän opas RCA502149-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Käyttäjän opas RCA502149-001V01 A http://world.casio.com/edu/ Fi fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Käyttäjän opas RCA502149-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Pari sanaa tästä käyttäjän oppaasta

Lisätiedot

HP 300s+ Scientific Calculator -laskin Käyttöopas

HP 300s+ Scientific Calculator -laskin Käyttöopas Juniper.book Page 1 Friday, August 24, 2012 2:02 AM HP 300s+ Scientific Calculator -laskin Käyttöopas Juniper.book Page 2 Friday, August 24, 2012 2:02 AM Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company,

Lisätiedot

Sisältö SUOMI Tilastolaskenta Näyttön... s.184 Näin Pääset Alkuun Kehittyneet Tieteelliset Laskut Lausekkeiden ja Arvojen Syöttäminen

Sisältö SUOMI Tilastolaskenta Näyttön... s.184 Näin Pääset Alkuun Kehittyneet Tieteelliset Laskut Lausekkeiden ja Arvojen Syöttäminen Sisältö Tilastolaskenta Tilasttyypin Valinta... s.198 Tilastotietoen Syöttö... s.198 Tilastolaskennan näytetietojen Muokkaaminen... s.198 Tilastolaskentaruutu... s.199 Tilastovalikko... s.199 Statistiskt

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-30XS http://fi.yourpdfguides.com/dref/2175610

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-30XS http://fi.yourpdfguides.com/dref/2175610 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle TEXAS INSTRUMENTS TI-30XS. Löydät kysymyksiisi vastaukset TEXAS INSTRUMENTS TI-30XS käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Graafisen TI-84 Plus C Silver Edition - laskimen käytön aloittaminen

Graafisen TI-84 Plus C Silver Edition - laskimen käytön aloittaminen Graafisen TI-84 Plus C Silver Edition - laskimen käytön aloittaminen Tämä opas koskee ohjelmiston versiota 4.0. Uusin versio asiakirjoista on saatavilla Internet-sivustolta education.ti.com/guides. Tärkeitä

Lisätiedot

8.1 Murtoluvun määritelmä - murtoluvulla tarkoitetaan aina osaa (osia) jostakin kokonaisuudesta

8.1 Murtoluvun määritelmä - murtoluvulla tarkoitetaan aina osaa (osia) jostakin kokonaisuudesta 8. Murtoluvun määritelmä - murtoluvulla tarkoitetaan aina osaa (osia) jostakin kokonaisuudesta - oheisessa kuvassa ympyrä on jaettu kolmeen yhtä suureen osaan, joista kukin osa on yksi kolmasosa koko ympyrästä

Lisätiedot

fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Käyttäjän opas

fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Käyttäjän opas fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Käyttäjän opas Fi http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. SUOMI Laskimen

Lisätiedot

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Käyttäjän opas

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Käyttäjän opas fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Käyttäjän opas Fi http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. SUOMI Laskimen kannen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS http://fi.yourpdfguides.com/dref/2175847

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS http://fi.yourpdfguides.com/dref/2175847 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TI-83 Plus/TI-84 Plus Polynomijuuren etsijä ja yhtälöryhmän ratkaisin, versio 2.0

TI-83 Plus/TI-84 Plus Polynomijuuren etsijä ja yhtälöryhmän ratkaisin, versio 2.0 TI TI-83 Plus/TI-84 Plus Polynomijuuren etsijä ja yhtälöryhmän ratkaisin, versio 2.0 Perustoiminnot Polynomijuuren etsijä differentiaali- ja integraalilaskennan alkeistason esimerkki Polynomijuuren etsijä

Lisätiedot

Aloitustunti MAA22 Starttikurssi pitkän matematiikan opiskeluun

Aloitustunti MAA22 Starttikurssi pitkän matematiikan opiskeluun Aloitustunti MAA22 Starttikurssi pitkän matematiikan opiskeluun 13. elokuuta 2015 Miksi matikkaa Erityisen tärkeää teknillisillä ja luonnontieteellisillä aloilla Ohjelmointi ja tietojenkäsittelytiede Lääketieteellinen

Lisätiedot

Kaikkia alla olevia kohtia ei käsitellä luennoilla kokonaan, koska osa on ennestään lukiosta tuttua.

Kaikkia alla olevia kohtia ei käsitellä luennoilla kokonaan, koska osa on ennestään lukiosta tuttua. 6 Alkeisfunktiot Kaikkia alla olevia kohtia ei käsitellä luennoilla kokonaan, koska osa on ennestään lukiosta tuttua. 6. Funktion määrittely Funktio f : A B on sääntö, joka liittää jokaiseen joukon A alkioon

Lisätiedot

Kun tilariville ilmestyy BATT-merkki, on aika vaihtaa paristot.

Kun tilariville ilmestyy BATT-merkki, on aika vaihtaa paristot. Liite C: Huolto- ja takuutiedot C Paristot... 578 Ongelmien ilmetessä... 581 TI-tuotepalvelu ja takuutiedot... 582 Tämä liitteen tiedot saattavat olla hyödyllisiä kun käytät TI-89 / TI-92 Plus-laskinta.

Lisätiedot

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Fi fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Käyttäjän opas Maailmanlaajuinen CASIO-koulutussivusto http://edu.casio.com CASION KOULUTUSFOORUMI http://edu.casio.com/forum/ Sisältö Tärkeää tietoa... 2 Esimerkkitoimintoja...

Lisätiedot

TWEN 131 PD / 1430 PD KÄYTTÖOHJE

TWEN 131 PD / 1430 PD KÄYTTÖOHJE TWEN 131 PD / 1430 PD KÄYTTÖOHJE 1 Virran kytkeminen ja paristonvaihto...3 Ennen virran kytkemistä...3 Virran kytkeminen...3 Varoitus...3 Pariston vaihto...3 2 Värinauhan vaihto...3 3 Kuittinauhan asetus...4

Lisätiedot

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Käyttäjän opas 2 (Lisätoiminnot)

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Käyttäjän opas 2 (Lisätoiminnot) Fi fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Käyttäjän opas 2 (Lisätoiminnot) CA 310079-001V07 http://world.casio.com/edu_e/ Tärkeää! Ole hyvä ja pidä käsikirja ja kaikki muut tiedot käsillä tulevaa tarvetta varten.

Lisätiedot

Metropolia ammattikorkeakoulu 05.02.2015 TI00AA43-3004: Ohjelmointi Kotitehtävät 3

Metropolia ammattikorkeakoulu 05.02.2015 TI00AA43-3004: Ohjelmointi Kotitehtävät 3 : http://users.metropolia.fi/~pasitr/2014-2015/ti00aa43-3004/kt/03/ratkaisut/ Tehtävä 1. (1 piste) Tee ohjelma K03T01.cpp, jossa ohjelmalle syötetään kokonaisluku. Jos kokonaisluku on positiivinen, niin

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 27.1.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 27.1.2010 1 / 37 If-käsky toistokäskyn sisällä def main(): HELLERAJA = 25.0 print "Anna lampotiloja, lopeta -300:lla."

Lisätiedot

Vinokulmainen kolmio. Hannu Lehto. Lahden Lyseon lukio

Vinokulmainen kolmio. Hannu Lehto. Lahden Lyseon lukio Vinokulmainen kolmio Hannu Lehto Lahden Lyseon lukio Yksikköympyrä ja suunnattu kulma Yksikköympyrä 1 y 0 x -1-1 0 1 Hannu Lehto 18. maaliskuuta 2008 Lahden Lyseon lukio 2 / 8 Yksikköympyrä ja suunnattu

Lisätiedot

plot(f(x), x=-5..5, y=-10..10)

plot(f(x), x=-5..5, y=-10..10) [] Jokaisen suoritettavan rivin loppuun ; [] Desimaalierotin Maplessa on piste. [] Kommentteja koodin sekaan voi laittaa # -merkin avulla. Esim. #kommentti tähän [] Edelliseen tulokseen voi viitata merkillä

Lisätiedot

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005 MABK1 Kurssimateriaali Eiran aikuislukio 2005 Sisältö 1 Sanasto 1 2 Luvut ja laskutoimitukset 5 2.1 Lukujoukot................................ 5 2.2 Peruslaskutoimitukset.......................... 6 2.3

Lisätiedot

Laskentaa kirjaimilla

Laskentaa kirjaimilla MAB1 Polynomit Laskentaa kirjaimilla Tähän asti olemme laskeneet luvuilla, jotka on esitetty numeroiden avulla. Matematiikan säännöt, laskentamenetelmät, kaavat samoin kuin fysiikan ja itse asiassa kaikkien

Lisätiedot

Funktion määrittely (1/2)

Funktion määrittely (1/2) Funktion määrittely (1/2) Funktio f : A B on sääntö, joka liittää jokaiseen joukon A alkioon a täsmälleen yhden B:n alkion b. Merkitään b = f (a). Tässä A = M f on f :n määrittelyjoukko, B on f :n maalijoukko.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680829

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680829 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KAAVAT. Sisällysluettelo

KAAVAT. Sisällysluettelo Excel 2013 Kaavat Sisällysluettelo KAAVAT KAAVAT... 1 Kaavan tekeminen... 2 Kaavan tekeminen osoittamalla... 2 Kaavan kopioiminen... 3 Kaavan kirjoittaminen... 3 Summa-funktion lisääminen... 4 Suorat eli

Lisätiedot

Triumph-Adler TWEN. TWEN C 1240 SOLAR Pöytälaskin

Triumph-Adler TWEN. TWEN C 1240 SOLAR Pöytälaskin Triumph-Adler TWEN TWEN C 1240 SOLAR Pöytälaskin Selausnäppäimet 3 Automaattinen selausnäppäin 3 Korjausnäppäin 3 Check näppäin 3 Tax Plus näppäin 3 Tax Miinus näppäin 3 Percent/Tax Rate näppäin 3 Home/Exchange

Lisätiedot

Tuloperiaate. Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta

Tuloperiaate. Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta Tuloperiaate Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta ja 1. vaiheessa valinta voidaan tehdä n 1 tavalla,. vaiheessa valinta voidaan tehdä n tavalla,

Lisätiedot

Osa 1: Todennäköisyys ja sen laskusäännöt. Klassinen todennäköisyys ja kombinatoriikka

Osa 1: Todennäköisyys ja sen laskusäännöt. Klassinen todennäköisyys ja kombinatoriikka Ilkka Mellin Todennäköisyyslaskenta Osa 1: Todennäköisyys ja sen laskusäännöt Klassinen todennäköisyys ja kombinatoriikka TKK (c) Ilkka Mellin (2007) 1 Klassinen todennäköisyys ja kombinatoriikka >> Klassinen

Lisätiedot

Paavo Räisänen. Ohjelmoijan binaarialgebra ja heksaluvut. www.ohjelmoimaan.net

Paavo Räisänen. Ohjelmoijan binaarialgebra ja heksaluvut. www.ohjelmoimaan.net Paavo Räisänen Ohjelmoijan binaarialgebra ja heksaluvut www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa ja levittää ei kaupallisissa tarkoituksissa. Kuitenkaan omille nettisivuille opasta

Lisätiedot

Vektorit. Vektorin luominen... 192 Vektorin tuominen näyttöön... 195 Vektorin koon ja alkioiden muokkaaminen... 195 Vektorin poistaminen...

Vektorit. Vektorin luominen... 192 Vektorin tuominen näyttöön... 195 Vektorin koon ja alkioiden muokkaaminen... 195 Vektorin poistaminen... 12 Vektorit Vektorin luominen... 192 Vektorin tuominen näyttöön... 195 Vektorin koon ja alkioiden muokkaaminen... 195 Vektorin poistaminen... 196 TI -86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5 192 Luku 12: Vektorit

Lisätiedot

TI-30X B ja TI-30X S. Edelliset syötteet # $ Edellinen ratkaisu %i. Yleistä. Toimintojen suorittamisjärjestys. Tyhjentäminen ja korjaaminen -1-

TI-30X B ja TI-30X S. Edelliset syötteet # $ Edellinen ratkaisu %i. Yleistä. Toimintojen suorittamisjärjestys. Tyhjentäminen ja korjaaminen -1- TI-30X B ja TI-30X S Tieteislaskin Käyttöohje Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 3542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 4: Ohjelmointi, skriptaus ja Python

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 4: Ohjelmointi, skriptaus ja Python Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 4: Ohjelmointi, skriptaus ja Python 31. tammikuuta 2009 Ohjelmointi Perusteet Pythonin alkeet Esittely Esimerkkejä Muuttujat Peruskäsitteitä Käsittely

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 16.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 16.9.2015 1 / 26 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Sisältö SUOMI Näyttön... s.39 Näin Pääset Alkuun Lausekkeiden ja Arvojen Syöttäminen Syöttöalue... s.46 Peruslaskutoimitukset

Sisältö SUOMI Näyttön... s.39 Näin Pääset Alkuun Lausekkeiden ja Arvojen Syöttäminen Syöttöalue... s.46 Peruslaskutoimitukset SUOMI Sisältö Näyttön... s.39 Näin Pääset Alkuun Vrran Kytkeminen ja Katkalseminen... s.40 Näytön Kontrastin Säätäminen... s.40 Tilan valintseminen... s.40 Sovellusvalikko ( Avain)... s.41 Laskimen Asetusvalikko...

Lisätiedot

HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla.

HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla. RAHAN LATAAMINEN COMET-MAKSULAITTEESEEN SATUNNAISKOODEJA KÄYTTÄMÄLLÄ HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla. Voit käyttää Comet maksulaitteen lataamista

Lisätiedot

Mittaustarkkuus ja likiarvolaskennan säännöt

Mittaustarkkuus ja likiarvolaskennan säännöt Mittaustarkkuus ja likiarvolaskennan säännöt Mittaustulokset ovat aina likiarvoja, joilla on tietty tarkkuus Kokeellisissa luonnontieteissä käsitellään usein mittaustuloksia. Mittaustulokset ovat aina

Lisätiedot

Testaa taitosi 1. 2. Piirrä yksikköympyrään kaksi erisuurta kulmaa, joiden a) sini on 0,75 b) kosini on

Testaa taitosi 1. 2. Piirrä yksikköympyrään kaksi erisuurta kulmaa, joiden a) sini on 0,75 b) kosini on Testaa taitosi. Laske lausekkeen 60 cos80 sin arvo. Päättele sinin ja kosinin arvot yksikköympyrästä. y x. Piirrä yksikköympyrään kaksi erisuurta kulmaa, joiden a) sini on 0,75 b) kosini on y y. x x. Määritä

Lisätiedot

Tilastolliset toiminnot

Tilastolliset toiminnot -59- Tilastolliset toiminnot 6.1 Aineiston esittäminen graafisesti Tilastollisen aineiston tallentamisvälineiksi TI-84 Plus tarjoaa erityiset listamuuttujat L1,, L6, jotka löytyvät 2nd -toimintoina vastaavilta

Lisätiedot

1. Murtoluvut, murtolausekkeet, murtopotenssit ja itseisarvo

1. Murtoluvut, murtolausekkeet, murtopotenssit ja itseisarvo 1. Murtoluvut, murtolausekkeet, murtopotenssit ja itseisarvo Olkoot a, b, c mielivaltaisesti valittuja reaalilukuja eli reaaliakselin pisteitä. Ne toteuttavat seuraavat laskulait (ns. kunta-aksioomat):

Lisätiedot

Matemaattisten menetelmien hallinnan tason testi.

Matemaattisten menetelmien hallinnan tason testi. Matemaattisten menetelmien hallinnan tason testi. Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vaihtoehto oikein.. Laskutoimitusten a) yhteen- ja vähennyslaskun b) kerto- ja jakolaskun c) potenssiin korotuksen järjestys

Lisätiedot

KL1000 Ohjelmointi-ja toimintaohjeet

KL1000 Ohjelmointi-ja toimintaohjeet KL1000 Ohjelmointi-ja toimintaohjeet YHTEENSOPIVUUS Tämä ohje on pystymalliselle lukolle. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Valmistuspäivästä 4/2014 alkaen KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri

Lisätiedot

OHJELMOITAVA LASKIN SHARP EL-9400 PEREHTYMINEN ERIKOISNÄPPÄIMIIN

OHJELMOITAVA LASKIN SHARP EL-9400 PEREHTYMINEN ERIKOISNÄPPÄIMIIN OHJELMOITAVA LASKIN SHARP EL-9400 PEREHTYMINEN ERIKOISNÄPPÄIMIIN Virta päälle ja pois Ohjelmatila päälle Paluu laskintilaan yleisesti!!! Laskinasetukset: Kulma yms. A.Kontr. B.Muisti (EI: C-E) Luku muistipaikkaan

Lisätiedot

opiskelijalaskimet 2012-13

opiskelijalaskimet 2012-13 opiskelijalaskimet 2012-13 Nelilaskimet HS-8VA 8 numeron näyttö Aurinkokenno paristotuella (Paristo LR-54 x 1) Prosenttilaskenta Neliöjuuri Katelaskenta Etumerkin vaihto Riippumaton muisti Muovikotelo

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET Serie RV

KÄYTTÖOHJEET Serie RV KÄYTTÖOHJEET Serie RV Laskentavaakajärjeste1mä 3.2 Virhe laskentapunnituksessa Laskentapunnituksen virhe johtuu pääasiassa kolmesta tekijästä:. detaljien painojen poikkeamista vaaka näyttää väärin inhimillisestä

Lisätiedot

7 Matematiikka. 3. luokka

7 Matematiikka. 3. luokka 7 Matematiikka Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Lapsi löytää ja omaksuu leikin, toiminnan sekä keskustelujen avulla matemaattisia käsitteitä, termejä, symboleja ja periaatteita.

Lisätiedot

Matematiikka 3 osp. Taso T1. OSA 1: Laskennan perusteet 1 osp

Matematiikka 3 osp. Taso T1. OSA 1: Laskennan perusteet 1 osp Taso T1 Matematiikka 3 osp OSA 1: Laskennan perusteet 1 osp Tämän kolmiosaisen materiaalin avulla opiskelija voi suorittaa itsenäisesti tai ohjatusta matematiikan pakollisen osa-alueen tasolla T1. Osa

Lisätiedot

Pythonin alkeet Syksy 2010 Pythonin perusteet: Ohjelmointi, skriptaus ja Python

Pythonin alkeet Syksy 2010 Pythonin perusteet: Ohjelmointi, skriptaus ja Python Pythonin alkeet Syksy 2010 Pythonin perusteet: Ohjelmointi, skriptaus ja Python 8. marraskuuta 2010 Ohjelmointi Perusteet Peruskäsitteitä Olio-ohjelmointi Pythonin alkeet Esittely Esimerkkejä Muuttujat

Lisätiedot

Pyramidi 9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot 15.4.2011 HK1-1. Dsin3 x. 3cos3x. Dsinx. u( x) sinx ja u ( x) cosx. Dsin. Dsin

Pyramidi 9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot 15.4.2011 HK1-1. Dsin3 x. 3cos3x. Dsinx. u( x) sinx ja u ( x) cosx. Dsin. Dsin Pyramidi 9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot 5.4.0 HK- a) Dsin3 us ( ) cos3 3 us( ) s( ) 3cos3 s( ) 3 ja s( ) 3 u( ) sin ja u( ) cos b) Dsin 3 3 Dsin us ( ) s( ) sin ja s( ) cos 3 u( ) ja u( ) 3 3sin

Lisätiedot

MAB 9 kertaus MAB 1. Murtolukujen laskutoimitukset: Yhteen- ja vähennyslaskuissa luvut lavennettava samannimisiksi

MAB 9 kertaus MAB 1. Murtolukujen laskutoimitukset: Yhteen- ja vähennyslaskuissa luvut lavennettava samannimisiksi MAB 9 kertaus MAB 1 Murtolukujen laskutoimitukset: Yhteen- ja vähennyslaskuissa luvut lavennettava samannimisiksi Kertolaskussa osoittajat ja nimittäjät kerrotaan keskenään Jakolasku lasketaan kertomalla

Lisätiedot

BA II PLUS BA II PLUS PROFESSIONAL -laskin

BA II PLUS BA II PLUS PROFESSIONAL -laskin BA II PLUS BA II PLUS PROFESSIONAL -laskin Tärkeää Texas Instruments ei anna mitää takuuta, ei suoraa eikä epäsuoraa, mukaan luettuna, mutta ei niihin rajoitettuna, kaikenlainen kaupattavuus tai tiettyyn

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, L2

Talousmatematiikan perusteet, L2 Talousmatematiikan perusteet, L2 orms.1030 EPKY / kevät 2011 Toisen Laskutoimitukset tehdään seuraavassa järjestyksessä 1. Sulkujen sisällä olevat (alkaen sisältä ulospäin) 2. potenssit ja juuri 3. kerto-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE truck check In Itsepalvelukioski

KÄYTTÖOHJE truck check In Itsepalvelukioski KÄYTTÖOHJE truck check In Itsepalvelukioski SISÄLLYSLUETTELO 1 TRUCK CHECK IN KÄYTTÖOHJE... 3 1.1 ALOITUSRUUDUN TIEDOT... 3 1.2 KÄYTÖN ALOITTAMINEN... 4 1.3 KONTTI- TAI SEMIREKAN VALINTA... 4 2 ERI TEHTÄVÄTYYPPIEN

Lisätiedot

Tilastotoiminnot. Seuraavien kahden esimerkin näppäinohjeet on annettu kunkin laskinmallin kohdalla:

Tilastotoiminnot. Seuraavien kahden esimerkin näppäinohjeet on annettu kunkin laskinmallin kohdalla: Tilastotoiminnot Seuraavien kahden esimerkin näppäinohjeet on annettu kunkin laskinmallin kohdalla: Muuttuja Frekvenssi 7 12 8 16 9 11 10 8 Tilastomoodin valinta. Tilastomuistin tyhjennys. Keskiarvon ja

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 26.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 26.1.2011 1 / 34 Luentopalaute kännykällä käynnissä! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

Aiemmin opittu. Jakson tavoitteet. Ajankäyttö. Tutustu kirjaan!

Aiemmin opittu. Jakson tavoitteet. Ajankäyttö. Tutustu kirjaan! Aiemmin opittu Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan seuraavat lukuihin ja laskutoimituksiin liittyvät sisällöt on käsitelty vuosiluokilla 3 5: kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen

Lisätiedot

LUKUTEORIA A. Harjoitustehtäviä, kevät 2013. (c) Osoita, että jos. niin. a c ja b c ja a b, niin. niin. (e) Osoita, että

LUKUTEORIA A. Harjoitustehtäviä, kevät 2013. (c) Osoita, että jos. niin. a c ja b c ja a b, niin. niin. (e) Osoita, että LUKUTEORIA A Harjoitustehtäviä, kevät 2013 1. Olkoot a, b, c Z, p P ja k, n Z +. (a) Osoita, että jos niin Osoita, että jos niin (c) Osoita, että jos niin (d) Osoita, että (e) Osoita, että a bc ja a c,

Lisätiedot

6.2 Laskimen käyttö. Mitä funktiolaskimet osaavat

6.2 Laskimen käyttö. Mitä funktiolaskimet osaavat Aluksi Tämä luku (luku 3) ei ole minkään laskimen käsikirja. Se ei myöskään ole tyhjentävä esitys laskimen käytöstä yleensä. Tarkoitukseni on tutkia joitakin laskinten perusominaisuuksia ja siten auttaa

Lisätiedot

15. Suorakulmaisen kolmion geometria

15. Suorakulmaisen kolmion geometria 15. Suorakulmaisen kolmion geometria 15.1 Yleistä kolmioista - kolmion kulmien summa on 180⁰ α α + β + γ = 180⁰ β γ 5.1.1 Tasasivuinen kolmio - jos kaikki kolmion sivut ovat yhtä pitkät, on kolmio tasasivuinen

Lisätiedot

8.2. Permutaatiot. Esim. 1 Kirjaimet K, L ja M asetetaan jonoon. Kuinka monta erilaista järjes-tettyä jonoa näin saadaan?

8.2. Permutaatiot. Esim. 1 Kirjaimet K, L ja M asetetaan jonoon. Kuinka monta erilaista järjes-tettyä jonoa näin saadaan? 8.2. Permutaatiot Esim. 1 irjaimet, ja asetetaan jonoon. uinka monta erilaista järjes-tettyä jonoa näin saadaan? Voidaan kuvitella vaikka niin, että hyllyllä on vierekkäin kolme laatikkoa (tai raiteilla

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Vernier EasyData -sovellus

Vernier EasyData -sovellus Vernier EasyData -sovellus (Vernier Software & Technology) Perustoiminnot Mikä on EasyData-sovellus? Näitä tarvitset Asennusohjeiden sijainti Pikaharjoitus: Lämpötilan mittaaminen Vernier EasyTemp -anturin

Lisätiedot

TUEKSI MYYNTITYÖN MATEMATIIKAN VALINTAKOKEESEEN VALMISTAUTUMISEEN. Katri Währn

TUEKSI MYYNTITYÖN MATEMATIIKAN VALINTAKOKEESEEN VALMISTAUTUMISEEN. Katri Währn TUEKSI MYYNTITYÖN MATEMATIIKAN VALINTAKOKEESEEN VALMISTAUTUMISEEN Katri Währn 2013 JOHDANTO Myyntityön koulutusohjelman matematiikan valintakoe perustuu koulumatematiikkaan riippumatta siitä, onko hakijan

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-86 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2995986

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-86 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2995986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle TEXAS INSTRUMENTS TI-86. Löydät kysymyksiisi vastaukset TEXAS INSTRUMENTS TI-86 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

TI-30X Pro MultiView -laskin

TI-30X Pro MultiView -laskin TI-30X Pro MultiView -laskin Tärkeää tietoa... 2 Esimerkkejä... 3 Laskimen käynnistäminen ja sammuttaminen... 3 Näytön kontrasti... 3 Alkunäyttö... 3 2nd functions... 5 Modes... 5 Multi-tap -näppäimet...

Lisätiedot

matematiikkaa maahanmuuttajille Eeva Rinne

matematiikkaa maahanmuuttajille Eeva Rinne matematiikkaa maahanmuuttajille Eeva Rinne 1 Turun kristillisen opiston oppimateriaaleja -sarja Tekijä: Eeva Rinne Julkaisija: Turun kristillisen opiston säätiö, Lustokatu 7, 20380 Turku. www.tk-opisto.fi

Lisätiedot

Excelin käyttö mallintamisessa. Regressiosuoran määrittäminen. Käsitellään tehtävän 267 ratkaisu.

Excelin käyttö mallintamisessa. Regressiosuoran määrittäminen. Käsitellään tehtävän 267 ratkaisu. Excelin käyttö mallintamisessa Regressiosuoran määrittäminen Käsitellään tehtävän 267 ratkaisu. 1)Kirjoitetaan arvot taulukkoon syvyys (mm) ikä 2 4 3 62 6 11 7 125 2) Piirretään graafi, valitaan lajiksi

Lisätiedot

w + x + y + z =4, wx + wy + wz + xy + xz + yz =2, wxy + wxz + wyz + xyz = 4, wxyz = 1.

w + x + y + z =4, wx + wy + wz + xy + xz + yz =2, wxy + wxz + wyz + xyz = 4, wxyz = 1. Kotitehtävät, tammikuu 2011 Vaikeampi sarja 1. Ratkaise yhtälöryhmä w + x + y + z =4, wx + wy + wz + xy + xz + yz =2, wxy + wxz + wyz + xyz = 4, wxyz = 1. Ratkaisu. Yhtälöryhmän ratkaisut (w, x, y, z)

Lisätiedot

Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO

Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO 26.4.2011 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 LINEAARINEN MALLI... 1 Selityskerroin... 3 Excelin funktioita... 4 EKSPONENTIAALINEN MALLI... 4 MALLIN KÄYTTÄMINEN ENNUSTAMISEEN...

Lisätiedot

Ma9 Lausekkeita ja yhtälöitä II

Ma9 Lausekkeita ja yhtälöitä II Ma9 Lausekkeita ja yhtälöitä II H Potenssit, juuret ja prosentit. Onko potenssin arvo positiivinen vai negatiivinen, jos potenssin kantaluku on negatiivinen ja eksponentti on parillinen pariton?. Kirjoita

Lisätiedot

Eksponenttifunktio ja Logaritmit, L3b

Eksponenttifunktio ja Logaritmit, L3b ja Logaritmit, L3b eksponentti-funktio Eksponentti-funktio Linkkejä kurssi8, / Etälukio (edu.) kurssi8, logaritmifunktio / Etälukio (edu.) Potenssifunktio y = f (x) = 2 Vakiofunktion y = a kuvaaja on vaakasuora

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Matematiikkaa laskimella TI-nspire CX CAS. Timo Mäkelä

Matematiikkaa laskimella TI-nspire CX CAS. Timo Mäkelä Matematiikkaa laskimella TI-nspire CX CAS Timo Mäkelä 2 Sisällysluettelo 0. ESIPUHE...5. PERUSASIOITA LASKIMESTA...6 2. LASKIMEN KÄYTTÄMINEN...7 2. LASKUTEKNIIKKAA...7 2.2 YKSIKÖIDEN JA VAKIOIDEN KÄYTTÖ...8

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-30XS MULTIVIEW http://fi.yourpdfguides.com/dref/2995735

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-30XS MULTIVIEW http://fi.yourpdfguides.com/dref/2995735 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle TEXAS INSTRUMENTS TI-30XS MULTIVIEW. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

n! k!(n k)! n = Binomikerroin voidaan laskea pelkästään yhteenlaskun avulla käyttäen allaolevia ns. palautuskaavoja.

n! k!(n k)! n = Binomikerroin voidaan laskea pelkästään yhteenlaskun avulla käyttäen allaolevia ns. palautuskaavoja. IsoInt Tietokoneiden muisti koostuu yksittäisistä muistisanoista, jotka nykyaikaisissa koneissa ovat 64 bitin pituisia. Muistisanan koko asettaa teknisen rajoituksen sille, kuinka suuria lukuja tietokone

Lisätiedot

Johdatus insinöörimatematiikkaan

Johdatus insinöörimatematiikkaan Timo Ojala ja Timo Ranta Johdatus insinöörimatematiikkaan 01 (a+b) a +a b+ab +b ESIPUHE Aluksi haluan onnitella sinua hienosta uravalinnasta: Insinöörin ammatti on arvostettu perinteinen ammatti, joka

Lisätiedot

Algoritmit C++ Kauko Kolehmainen

Algoritmit C++ Kauko Kolehmainen Algoritmit C++ Kauko Kolehmainen Algoritmit - C++ Kirjoittanut Taitto Kansi Kustantaja Kauko Kolehmainen Kauko Kolehmainen Frank Chaumont Oy Edita Ab IT Press PL 760 00043 EDITA Sähköpostiosoite Internet

Lisätiedot

AALTO-VALVONTALAITE TST5102

AALTO-VALVONTALAITE TST5102 AALTO-VALVONTALAITE TST5102 KONFIGUROINTI- JA KÄYTTÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VALVONTALAITTEEN ASENNUS... 3 3. VALVONTALAITTEEN KONFIGUROINTI HYPERTERMINAL-OHJELMALLA... 3 3.1 Valaisimien

Lisätiedot

Lukujen uusi maailma: p-adiset luvut

Lukujen uusi maailma: p-adiset luvut Solmu 3/2008 1 Lukujen uusi maailma: p-adiset luvut Tauno Metsänkylä Matematiikan laitos, Turun yliopisto Kun kokonaislukujen 0,1,2,... joukkoa laajennetaan vaiheittain ottamalla mukaan negatiiviset kokonaisluvut,

Lisätiedot

Excel syventävät harjoitukset 31.8.2015

Excel syventävät harjoitukset 31.8.2015 Yleistä Excel on taulukkolaskentaohjelma. Tämä tarkoittaa sitä että sillä voi laskea laajoja, paljon laskentatehoa vaativia asioita, esimerkiksi fysiikan laboratoriotöiden koetuloksia. Excel-ohjelmalla

Lisätiedot

(1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen

(1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen (1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen Luvun pyöristäminen Mikäli ensimmäinen pois jäävä numero on 5 tai suurempi, korotetaan sen vasemmalla puolella olevan numeron arvoa yhdellä. Luku 123, 3476 yhden

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 24.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 24.1.2011 1 / 36 Luentopalaute kännykällä alkaa tänään! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan.

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan. VUOSILUOKAT 6 9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011 PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9..0 Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään.. Sievennä a) 9 x x 6x + 9, b) 5 9 009 a a, c) log 7 + lne 7. Muovailuvahasta tehty säännöllinen tetraedri muovataan

Lisätiedot