Tieteislaskin. 1997, 1999, 2003 Texas Instruments Incorporated 1-FIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieteislaskin. 1997, 1999, 2003 Texas Instruments Incorporated 1-FIN"

Transkriptio

1 TI.30 eco RS Tieteislaskin Suomi Perustoiminnot... 2 Lopputulokset... 2 Peruslaskutoimitukset... 2 Prosenttilasku... 3 Murtoluvut... 4 Potenssit ja juuret... 5 Logaritmifunktiot... 5 Kulmayksiköt... 5 DMS... 6 Muunnos suorakulmakoordinaatistosta polaarikoordinaatistoon... 6 Muunnos polaarikoordinaatistosta suorakulmakoordinaatistoon... 7 Trigonometriset funktiot... 7 Hyperboliset funktiot... 8 Yhden muuttujan tilastotoiminnot... 8 Todennäköisyys... 9 Pyyhintä ja korjaus Vakiolaskutoimitukset (toistuvat laskutoimitukset). 11 Muisti Laskutoimitusten suoritusjärjestys Näyttötapa Näytön ilmaisimet Virhetilanteet Ongelmatilanteet TI-tuotteiden huolto- ja takuutietoa , 1999, 2003 Texas Instruments Incorporated 1-FIN

2 Perustoiminnot TI-30 eco RS Kytke TI-30 eco RS -laskin päälle asettamalla valokenno valoon ja painamalla!. Huomautus: Paina aina!-painiketta nollataksesi laskimen, koska muistissa ja näytössä saattaa olla vääriä lukuja. Kytke TI-30 eco RS -laskin pois päältä peittämällä valokenno liukukannella. Vaihtoehtoiset toiminnot Painikkeiden vaihtoehtoiset toiminnot on merkitty niiden yläpuolelle. Valitse vaihtoehtoinen toiminto painamalla ensin " ja paina tämän jälkeen painiketta jonka vaihtoehtoista toimintoa haluat käyttää. Esimerkiksi luvun 2 kuutio lasketaan painamalla 2 " t. Lopputulokset Laskimen näyttöön mahtuu 10 numeroa sekä miinusmerkki (lukualue ) sekä 2-numeroinen eksponentti. Yli 10-numeroiset lopputulokset esitetään tieteellisellä näyttötavalla. Peruslaskutoimitukset D > D J 120. J Suorittaa loppuun kaikki kesken olevat laskutoimitukset. Toistaa laskutoimituksen ja luvun käytettäessä vakiolaskutoimitusta (K). O Muuttaa viimeksi syötetyn luvun etumerkin. 1 D 8 O D 12 J 5. 2-FIN

3 6 7 Sulkulausekkeet (korkeintaan 15 avoimet sulut). J sulkee kaikki avoimet sulut.. Pii lasketaan 12 merkitsevän numeron tarkkuudella (3, ), vaikka näytössä on vain 10 merkitsevää numeroa (3, ) J Prosenttilasku Prosentti (5 % 250:sta) " u 0.05 J 12.5 Prosentuaalinen suhde (250:n suhde 5:een) " u 0.05 J Prosentuaalinen lisäys (5 %:n lisäys 250:een) 250 D 5 " u 12.5 J Prosentuaalinen vähennys (5 %:n vähennys 250:sta) 250 > 5 " u 12.5 J FIN

4 Murtoluvut b F c Syöttää varsinaisen murtoluvun tai epämurtoluvun, bàc (b { 6 numeroa, c { 3 numeroa). Epämurtoluvut ilmoitetaan sekalukuina aina, kun se on mahdollista. 3 F J 21 4 Yhden muuttujan laskutoimitusten tulokset näytetään desimaalilukuina. 1 F a F b F c Syöttää sekaluvun a bàc. (a, b, c { 3 numeroa kussakin, kaikkiaan { 8 numeroa). 6 F 4 F J 62 3 " s Vaihtaa näytöllä olevan luvun esitystapaa sekaluvun ja epämurtoluvun välillä. 30 F " s 71 2 " s 15 2 " s 71 2 " y Vaihtaa näytöllä olevan luvun esitystapaa murto- ja desimaaliluvun välillä. 55 F " y " y FIN

5 Potenssit ja juuret / 8 / D 4 / J D 2 J D 4 1 J 18. " t 2 " t D 2 J 10. " z 8 " z D 4 J 6., 5, 3 J 125. " Y 8 " Y 3 J 2. Logaritmifunktiot $ $ D $ J " R 2 " R > 10 0 J 0. % % D % J " S.693 " S D 1 J (e = 2, ) Kulmayksiköt # Vaihtaa näytön esitystapaa asteiden, radiaanien ja graadien välillä vaikuttamatta näytössä olevaan lukuun. " Q Muuntaa näytön, syötetyn luvun ja laskutoimituksen kulmayksikön asteeksi, radiaaniksi tai graadiksi. 45 DEG 45 " Q RAD " Q GRAD 50. " Q DEG FIN

6 DMS Syötä DMS-arvot (astetta/minuuttia/sekuntia) arvot muodossa D.MMSSs, käyttäen tarvittaessa nollia: D asteet (0 7 numeroa). desimaalierotin MM minuutit (2-numeroisena) SS sekunnit (2-numeroisena) s sekuntien desimaaliosa Esimerkiksi syötä 48 5'3,5" seuraavasti: Huomautus: Ennen kuin käytät DMS-arvoa laskutoimituksessa, sinun on muunnettava se desimaaliluvuksi painamalla " q. " q Tulkitsee näytön DMS-muotoisena ja muuntaa sen desimaaliluvuksi " q " w Näyttää tilapäisesti näytön luvun DMSmuodossa " w 30 09'09"0 Muunnos suorakulmakoordinaatistosta polaarikoordinaatistoon " k muuntaa suorakulmakoordinaatistoarvot (x,y) polaarikoordinaateiksi (r,q). Muunna suorakulmakoordinaatit (10,8 ) polaarikoordinaateiksi. # (tarvittaessa) DEG 10 " [ 8 DEG 8 " k (näytä r) DEG r " [ (näytä q) DEG FIN

7 Muunnos polaarikoordinaatistosta suorakulmakoordinaatistoon " e muuntaa polaarikoordinaatistoarvot (r,q) suorakulmakoordinaateiksi (x,y). Muunna polaarikoordinaatit (5,30) suorakulmakoordinaateiksi. # (tarvittaessa) DEG 5 " [ 30 DEG 30 " e (näytä x) DEG x " [ (näytä y) DEG 2.5 Trigonometriset funktiot Ennen trigonometristen funktioiden (), *, +, " V, " W, tai " X) käyttöä, valitse DEG, RAD, tai GRAD #-painikkeesta. Huomautus: Muunna DMS-arvo desimaaliluvuksi ennen sen käyttöä laskutoimituksissa painamalla " q. # (tarvittaessa) DEG 90 ) DEG 1. > 30 * DEG J DEG " V DEG 90. >.5 J DEG FIN

8 Hyperboliset funktiot Käytä hyperbolisia funktiotoimintoja painamalla ensin (, ja sitten funktiopainiketta (( ), ( *, ( +, ( " V, ( " W, ( " X). Huomautus: DEG, RAD, tai GRAD ei vaikuta hyperbolisiin laskutoimituksiin. 5 ( ) D 2 J ( " V D 2 J Yhden muuttujan tilastotoiminnot " h Pyyhkii kaikki tilastolliset tiedot. 4 Syöttää arvon. " a Poistaa arvon. " \ Lisää tai poistaa monta kertaa esiintyvän arvon. Syötä arvo painamalla " \, syötä esiintymistiheys (frekvenssi) (1 99), paina 4 lisätäksesi tai " a poistaaksesi arvoja. " c Summa. " d Neliöiden summa. " ] Keskiarvo. " _ Perusjoukon keskihajonta (n -painotus). " ^ Otoksen keskihajonta (n-1-painotus). " b Arvojen lukumäärä. 8-FIN

9 Määritä joukon 45, 55, 55, 55, 60, 80 summa, keskiarvo, perusjoukon keskihajonta ja otoksen keskihajonta. Viimeinen arvo syötetään väärin lukuna 8, poistetaan painamalla " a, ja syötetään oikein lukuna 80. " h (jos STAT näkyy näytössä) 45 4 n= 1 55 " \ 3 4 n= n= n= 6 8 " a n= n= 6 " c (summa) 350. " ] (keskiarvo) " _ (keskihajonta, n-painotus) " ^ (keskihajonta, n-1 -painotus) Todennäköisyys Kombinaatio on alkioiden joukko, jossa alkioiden järjestyksellä ei ole merkitystä, esimerkiksi käsi korttipelissä. " i laskee mahdollisten r alkiosta koostuvien kombinaatioiden määrän n alkion joukosta. Laske kuinka monta erilaista viiden kortin kättä voidaan muodostaa pokerissa 52 kortin pakasta. 52 " i 5 J FIN

10 Permutaatio on alkioiden järjestetty joukko, esimerkiksi kilpa-ajon lopputulos. " j laskee kaikkien mahdollisten r alkiosta koostuvien permutaatioiden määrän n alkion joukosta. Laske mahdollisten permutaatioiden määrä 8 hevosen kilpajuoksussa sijoille 1, 2 ja 3 (ei tasatuloksia). 8 " j 3 J 336. Kertoma on positiivisten kokonaislukujen 1 n tulo (n:n on oltava positiivinen kokonaisluku 69). Kuinka monta nelinumeroista lukua voit muodostaa käyttämällä numeroita 1, 3, 7 ja 9 vain yksi kerrallaan? 4 " v 24. Pyyhintä ja korjaus (paristolaskin) Pyyhkii arvon (ennen & toimintopainikkeen painamista) ja K- (valokennolaskin) rekisterin, mutta ei M1-, M2-, M3- eikä STAT-rekistereitä. (paristolaskin) & & (valokennolaskin) } (paristolaskin)! (valokennolaskin) L Pyyhkii näytön, virheilmoitukset, kaikki kesken olevat laskutoimitukset ja K- rekisterin, mutta ei M1-, M2-, M3- eikä STAT-rekistereitä. Pyyhkii näytön, virheilmoitukset, kaikki kesken olevat laskutoimitukset ja K- ja STAT-rekisterit, mutta ei M1-, M2- ja M3- rekistereitä. Asettaa kulmayksiköksi asteet (DEG); liukuva desimaalierotin. Pyyhkii näytön, virheilmoitukset, kaikki kesken olevat laskutoimitukset ja K-, STAT-, M1-, M2- ja M3-rekisterit. Asettaa kulmayksiköksi asteet (DEG); liukuva desimaalierotin. Poistaa näytön oikeassa laidassa olevan numeron. 10-FIN

11 0 : n Pyyhkii muistin n. " n Poistaa SCI- tai ENG-näyttötavan. " { N Poistaa FIX-näyttötavan. " h Pyyhkii kaikki tilastolaskentatiedot. Vakiolaskutoimitukset (toistuvat laskutoimitukset) Vakiolaskutoimitus koostuu laskutoimituksesta ja luvusta. Vakiolaskutoimitus muodostetaan painamalla " U laskutoimituksen ja lukuarvon syöttämisen jälkeen. J toistaa laskutoimituksen. Vakiolaskutoimitusrekisteri K pyyhitään painamalla! (valokennolaskin), & (valokennolaskin), tai (paristolaskin). 8 D 7 " U K 7. J K J K J K 13.6 Muisti Laskimessa on kolme muistia. Kun muistissa on joku muu luku kuin 0, näytössä näkyy M1, M2, tai M3. Pyyhi yksittäinen muisti painamalla 0 : 1, 0 : 2, tai 0 : 3. Pyyhi kaikki kolme muistia (vain valokennolaskin) painamalla!. : n Tallentaa näytössä olevan luvun muistiin n. Näytön arvo korvaa muistissa olleen luvun. 23 : 1 M1 23. D 2 J M1 n Kutsuu luvun muistista n. (jatkoa) 11-FIN

12 @ 1 M1 23. D 3 J M1 26. " m n Lisää näytössä olevan luvun muistissa n olevaan lukuun. (jatkoa) 4 " m 1 M1 1 M1 27. " g n Vaihtaa näytössä ja muistissa olevat luvut keskenään. (jatkoa) J M1 15. " g 1 M1 27. " g 1 M1 15. Laskutoimitusten suoritusjärjestys 1. Sulkulausekkeet. 2. Yhteen arvoon kohdistuvat laskutoimitukset, joiden tulos saadaan välittömästi (neliö, neliöjuuri, kuutio, kuutiojuuri, trigonometriset funktiot, kertoma, logaritmit, prosentti, käänteisluku, kulmamuunnokset). 3. Kombinaatiot ja permutaatiot. 4. Potenssiinkorotus ja juuret. 5. Kerto- ja jakolasku. 6. Yhteen- ja vähennyslasku. 7. J suorittaa loppuun kaikki laskutoimitukset. TI-30 eco RS-laskin käyttää algebrallista käyttöjärjestelmää (Algebraic Operating System, AOSé). Se voi pitää odottamassa 4 laskutoimitusta (2, kun näytössä näkyy STAT). 12-FIN

13 Näyttötapa " o Valitsee tieteellisen näyttötavan J " o SCI " p Valitsee teknisen näyttötavan (eksponentti jaollinen luvulla 3). (jatkoa) " p ENG " n Palauttaa normaalin näyttötavan (liukuva desimaalierotin). " { n Asettaa desimaalien määräksi n (0 9) säilyttäen näyttötavan. (jatkoa) " { 2 FIX " { 4 FIX " { N Poistaa kiinteän desimaaliasetuksen. 5 Syöttää eksponentin. Voit syöttää arvon liukuvadesimaalisena, kiinteädesimaalisena tai tieteellisessä merkintämuodossa. Valittu näyttötapa vaikuttaa vain lopputulokseen. Luvun syöttäminen tieteellisessä merkintämuodossa: 1. Syötä korkeintaan 10-numeroinen kantaluku (mantissa). Jos luku on negatiivinen paina O, kun olet syöttänyt mantissan. 2. Paina Syötä 1- tai 2-numeroinen eksponentti. Jos se on negatiivinen, paina O syötettyäsi eksponentin O 5 O FIN

14 Näytön ilmaisimet M1, M2, tai M3 Muistissa M1, M2 tai M3 jokin muu luku kuin 0. 2nd Seuraava painallus johtaa painikkeen vaihtoehtoisen toiminnon (merkitty painikkeen yläpuolelle) suorittamisen. HYP Laskin suorittaa hyperbolisen funktion painettaessa seuraavaa painiketta. SCI tai ENG Tieteellinen tai tekninen merkintätapa. FIX Kiinteä desimaaliasetus. STAT Tilastorekisteri sisältää tietoja. DEG, RAD, tai GRAD x r Osoittaa valitun kulmayksikön (aste, radiaani tai graadi). Kun kytket laskimen päälle, kulmayksikkö muuttuu asteeksi. x-polaarikoordinaatin muutos suorakulmakoordinaatiksi. r-suorakulmakoordinaatin muutos polaarikoordinaatiksi. ( ) 1 tai useampia avoimia sulkuja. Error Virhe. Pyyhi laskin ja aloita alusta. K Vakiolaskutoimitus käytössä. 14-FIN

15 Virhetilanteet Luku, tulos tai muistisumma x, jonka x > 9, x Yli 4 keskeneräistä laskutoimitusta (2 STAT-merkin näkyessä näytössä) tai yli 15 avoimet sulut käynnissä olevaa laskutoimitusta kohti. x!: x ei ole lukualueella oleva kokonaisluku. y x : y ja x = 0 tai y < 0 ja x ei ole kokonaisluku. x y: x = 0 tai y < 0 ja x ei ole pariton kokonaisluku. Jakaminen nollalla. x: x < 0. LOG tai LN: x 0. TAN: x = 90, -90, 270, -270, 450, jne. SIN -1 tai COS -1 : x > 1. TANH -1 : x 1. R<P: x:n tai y:n eksponentti > 63. ncr tai npr: n tai r eivät ole kokonaislukuja 0. Tilastollisessa lukusarjassa yli 9999 arvoa. Tilastollinen arvo x, jonka x 1E64. " a yhden tilastollisen arvon poistaminen. Yritetään laskea v, sxn, tai sxn-1 ilman tilastollista lukusarjaa tai sxn-1 ainoastaan yhtä arvoa käyttäen. " h kun arvoja ei syötetty. 15-FIN

16 Ongelmatilanteet Varmista, että laskutoimitukset on tehty oikein. Jos näyttö on tyhjä, kohdista valokennoon riittävästi valoa. Paina! ja yritä uudelleen. TI-tuotteiden huolto- ja takuutietoa Tietoa TI-tuotteista ja niiden huollosta Lisätietoja TI-tuotteista ja niiden huollosta saa sähköpostin kautta tai TI-laskimien kotisivulta. sähköpostiosoite: internet-osoite: Huolto- ja takuutietoa education.ti.com Tietoja takuuajan kestosta ja takuuehdoista sekä tuotteen huollosta löytyy tuotteen mukana seuraavasta takuuselosteesta tai paikalliselta Texas Instrumentsvähittäismyyjältä/jälleenmyyjältä. 16-FIN

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa 1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa (Lähde: Lamon, S. 1999. Teaching fractions and ratios for understanding. New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers.) Murtolukujen alueelle siirryttäessä

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10 verenglukoosin seurantajärjestelmä 12:24 l 13.10 L 5.2 mmol Enn. ateriaa Hälytys Fin KÄYTTÖOPAS Käyttää Bayerin Contour Next verensokerin testiliuskoja KÄYTTÖTARKOITUS Bayerin Contour Next USB -verenglukoosin

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 SISÄLLYSLUETTELO: 1. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 1.1 Tärkeää... 4 1.2 Päätteen rakenne... 5 1.3 Johtojen kytkeminen... 6 1.4 Akku... 7

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle.

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle. 1 Tee ohjelma, joka tulostaa nimesi näytölle. Olli Opiskelija 2 Tee ohjelma, joka tulostaa näytölle nimesi ja osoitteesi. Olli Opiskelija Torikatu 19 90100 Oulu 3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

Pitkän matematiikan kertaustehtävät

Pitkän matematiikan kertaustehtävät Pitkän matematiikan kertaustehtävät Kurssit 1-10 Tehtäväpaketti soveltuu erityisen hyvin koko pitkän matematiikan pakollisen oppimäärän kertaamiseen lyhyessä ajassa. Asioiden käsittelyjärjestys ja kappalejako

Lisätiedot

Ovaport. Käyttöohje. ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0

Ovaport. Käyttöohje. ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0 Ovaport Käyttöohje ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0 Sisällysluettelo Esittely...3 Käyttöönotto...3 Kirjautuminen...4 Käyttöliittymä...6 Kokonaiskuva-sivu... 11 Hälytykset-sivu... 24 Raportointi-sivu...

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Todennäköisyys ja tilastot. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Todennäköisyys ja tilastot. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion 3 MAA Todennäköisyys ja tilastot Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Todennäköisyys ja tilastot (MAA) Pikatesti ja kertauskokeet

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja 1. Yhtälö... 4. Yhtälön

Lisätiedot

KO050190 PEMK 295 ET-200 KÄYTTÄJÄN OPAS VUOSIKELLOT ET-215.1 ET-210 ET-215

KO050190 PEMK 295 ET-200 KÄYTTÄJÄN OPAS VUOSIKELLOT ET-215.1 ET-210 ET-215 KO050190 PEMK 295 ET-200 KÄYTTÄJÄN OPAS VUOSIKELLOT ET-205 ET-205.1 (Pääkello) ET-210 ET-210.1 (Pääkello) ET-215 ET-215.1 (Pääkello) 0 SISÄLLYSLUETTELO Tekninen erittely 2 Perusnäyttö 3 1. Ohjelmointi

Lisätiedot

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät Mat-2.2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 11 Ehtamo Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät a) Ratkaise tehtävä min (x 1 2) 4 + (x 1 2x 2 ) 2 s.e. x 2 = x 2 1 käyttäen kvadraattista ulkopuolista sakkofunktiota.

Lisätiedot

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Käyttöopas Sisällysluettelo Kappale 1 Kappale 2 Kappale 3 Johdanto Digitaalisesta postitusjärjestelmästä...1-2 IntelliLink :stä...1-3 Postivaatimukset...1-3

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

Aki Taanila SPSS OPAS

Aki Taanila SPSS OPAS Aki Taanila SPSS OPAS 2.10.2009 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTON TALLENTAMINEN... 2 1.1 Muuttujien määrittely... 2 1.2 Aineiston syöttäminen... 5 1.3 Aineiston tallentaminen ja avaaminen... 6 1.4 Aineistojen

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21 Aki Taanila IBM SPSS Statistics 21 23.1.2013 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTO... 3 1.1 Excel- tai teksti-muotoisen aineiston avaaminen... 3 1.2 Muuttujien määrittelyt... 3 1.3 Aineiston syöttäminen...

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot