1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOKRAUSTOIMINTA RAKENNUTTAMINEN PAPERINKERÄYS HENKILÖKUNTA TALOUS TUNNUSLUKUJA...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 3 RAKENNUTTAMINEN...3 4 PAPERINKERÄYS...3 5 HENKILÖKUNTA...3 6 TALOUS...4 7 TUNNUSLUKUJA..."

Transkriptio

1 1 POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOKRAUSTOIMINTA ASUNTOJEN VUOKRAUS ASIAKASPALVELU JA ASUKASTIEDOTTAMINEN TIETOLIIKENNE KIINTEISTÖJEN ISÄNNÖINTI JA KORJAUKSET ASUKASDEMOKRATIA RAKENNUTTAMINEN PAPERINKERÄYS HENKILÖKUNTA TALOUS TUNNUSLUKUJA VALTUUSKUNTA JA HALLITUS VALTUUSKUNTA HALLITUS TILINTARKASTAJAT HALLINNON VALVONTATARKASTAJA TULOSLASKELMA TASE RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...12 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS...17 TILINTARKASTUSMERKINTÄ...17

2 2 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö järjestää Oulussa peruskoulun jälkeisiä opintoja suorittaville nuorille asumispalveluja. Säätiö hoitaa tehtäväänsä siten, että asiakkaille tarjotaan käyttökelpoisia asuntoja niin edullisesti kuin se säätiön hyvän taloudenpidon mukaisesti on mahdollista. Säätiön uudet säännöt vahvistettiin Patentti- ja rekisterihallituksessa Toimintavuoden aikana PSOAS keskittyi kehittämään toimintaansa sellaisilla toimialoilla, jotka selkeästi tukevat ja ovat osa opiskelija-asuntotuotantoa ja -vuokrausta. Oman korjausyksikön toiminnasta luovuttiin myymällä kyseinen liiketoimintayksikkö Oulun Kiinteistötaito Oy:lle. Kiinteistö Oy Toppilan Lippulaivan osakkeet myytiin Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistykselle Kaijonharjun Yhteispalvelupisteen toimintaan osallistumisesta luovuttiin Aikaisempien vuosien tapaan asuntojen kysyntä ylitti tarjonnan koko vuoden ajan. Toimintavuoden aikana valmistui uusi asuntokohde Linnanmaalle, Kiinteistö Oy Linnanmaa Ykkönen, johon PSOASille valmistui 233 asuntopaikkaa. Linnanmaalla käynnistyi syyskuussa peruskorjaukset kohteisiin PSOAS 2, PSOAS 4A ja PSOAS 4B. Käyttöaste säilyi korkeana koko vuoden keskimääräisen käyttöasteen ollessa noin 99,70 % (vuonna ,87 %). Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön henkilökunnalle kulunut toimintavuosi oli muutosten aikaa. Henkilöstömme, heidän osaamisensa ja motivoitunut toimintatapansa teki mahdolliseksi kehittämishankkeiden onnistuneen läpiviennin. Samat henkilöt tekevät mahdolliseksi myös tuleviin haasteisiin vastaamisen! 2 VUOKRAUSTOIMINTA 2.1 Asuntojen vuokraus PSOAS tarjosi vuoden lopussa 956 perhe- ja boksiasuntoa. Asuntopaikkoja niissä oli yhteensä Luvut sisältävät Kiinteistö Oy Linnanmaa Ykkösen asunnot. Vuoden aikana käsiteltiin hakemusta, vuokrasopimuksia solmittiin sopimusta. PSOASin asuntojen käyttöaste oli kevätlukukaudella 99,69 % (2001: 99,85 %), kesällä 99,57 % (2001: 99,66 %) ja syksyllä 99,61 % (2001: 100 %). 2.2 Asiakaspalvelu ja asukastiedottaminen PSOASin www-sivut uudistettiin keväällä Uusituille sivuille lisättiin tietoa sekä asuntokohteista että PSOASin toiminnasta. Samalla parannettiin sivujen ominaisuuksia tiedotuskanavana. Sivuille lisättiin myös asuntojen vuokrauspalsta, joka on tarkoitettu asunnontarjoajille ja asuntoa etsiville opiskelijoille. PSOASin puhelinjärjestelmä uusittiin kesällä 2002, jolloin myös toimiston puhelinnumerot muuttuivat. Syksyllä pidettiin kaikissa asuntokohteissa yleiskokoukset, joissa PSOASin alueisännöitsijät kertoivat asumiseen liittyvistä asioista ja vastasivat asukkaiden esittämiin kysymyksiin.

3 2.3 Tietoliikenne 3 Kaikkiin säätiön asuntoihin on rakennettu tietoliikenneyhteydet, joiden avulla asukkailla on yhteysmahdollisuudet yliopistolle ja internetiin. Kiinteistöjen aktiivilaitteita uusittiin syksyn 2002 aikana. Joulukuussa 2002 Oulun Puhelin Oy:n operoima CampusBaana otettiin käyttöön noin puolessa tietoliikenneliittymistä. 2.4 Kiinteistöjen isännöinti ja korjaukset Alueisännöinnin piiriin kuului kertomusvuoden aikana kaikki PSOASin omat asuntokohteet, Kiinteistö Oy Toppilan Lippulaiva saakka sekä tytäryhtiöt Oulun Opiskelija-asunnot Oy, Linnanmaan Vuokra-asunnot Oy ja alkaen Kiinteistö Oy Linnanmaan Ykkönen. Asuntopaikkoja näissä kohteissa oli vuoden lopussa kaiken kaikkiaan yhteensä Käyttöaste kaikissa kohteissa oli lähes 100 %. Kertomusvuonna kiinteistöjä korjattiin eurolla. Toimintavuonna aloitettiin PSOAS 2:n ja 4:n peruskorjaukset, joissa peruskorjataan 537 asuntoa. Kiinteistönhuoltopalvelut toimitti kertomusvuonna Oulun Kiinteistötaito Oy. 2.5 Asukasdemokratia Asukastoimikunnat valittiin asukkaiden yleiskokouksissa, joissa valittiin myös edustajaehdokkaat PSOASin hallitukseen ja valtuuskuntaan sekä ehdokkaat asukkaiden nimeämäksi valvojaksi. Asukastoimikuntien puheenjohtajakokous toimii PSOASin ja asukastoimikuntien virallisena yhteistyöelimenä. Toimintavuoden aikana se kokoontui kaksi kertaa. 3 RAKENNUTTAMINEN Toimintakauden aikana valmistui Kiinteistö Oy Linnanmaa Ykkönen. Kohteeseen valmistui 233 asuntopaikkaa sekä tilat Ylioppilasterveys ry:lle ja Medivire Työterveyspalvelut Oy:lle. Toimintavuonna aloitettiin PSOAS 23:n rakentaminen. Elokuun loppuun mennessä 2003 kohteeseen valmistuu 131 asuntopaikkaa. 4 PAPERINKERÄYS Paperinkeräyksen tarkoituksena on hankkia omaa pääomaa uusien opiskelijaasuntojen rakentamisen rahoittamiseksi. Vuosittaisella paperinkeräyksen tuotolla PSOAS pystyy kattamaan noin 20 uuden opiskelijayksiön omarahoitusosuuden. Toimintavuoden aikana kerättiin tonnia keräyspaperia (2001: tn). 5 HENKILÖKUNTA Vuonna 2002 PSOASin palveluksessa oli keskimäärin 19 henkilöä.

4 6 TALOUS 4 PSOASin liikevaihto oli yhteensä ,27 euroa. Liikevaihto kasvoi ,42 euroa eli 4,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuokratuotot olivat ,07 euroa, kasvua 3,5 % edellisestä vuodesta. Muut kiinteistön tuotot olivat yhteensä ,81 e, vastaava luku vuonna 2001 oli ,49 e. Ryhmän suurimmat tuottoerät olivat Hautakorventien myyntivoitto e ja paperinkeräystuotot e sekä rakennuttamistuotot e. Luottotappioita oli ,27 e, vuonna ,93 e. Vuokrasaatavat olivat 0,25 % vuokratuloista. Henkilöstökulut olivat yhteensä ,75 e eli 29,2 % pienemmät kuin edellisenä vuonna. Kiinteistön hoitokuluja oli yhteensä ,82 e, kasvua edelliseen vuoteen nähden 4,5 %. Hoitokate oli ,24 e, mikä on 64,1 % liikevaihdosta. Vuonna 2001 hoitokate oli ,66 e, mikä oli 58,3 % liikevaihdosta. Aikaisempina vuosina tehdyt poistot ovat olleet lainojen lyhennysten suuruiset. Päättyneellä tilikaudella poistokäytäntöä muutettiin siten, että rakennuksista tehtiin poistoja 4 prosenttia jäännösarvosta. Koneista ja kalustosta tehtiin 25 prosentin suuruinen jäännösarvopoisto, muilta osin mm. aloitettuja tasapoistomenetelmiä jatkettiin entisen käytännön mukaisesti. Poistoja tehtiin yhteensä ,25 e, edellisenä vuonna ,59 e. Korkokuluja maksettiin ,24 e, lainoja lyhennettiin lainanlyhennysohjelman mukaisesti e. Lisäksi tilikaudella käytettiin yhteensä 1,3 miljoonaa euroa lainojen ylimääräisiin lyhennyksiin sekä valuuttamääräisen lainan pois maksamiseen. Tilikauden aikana nostettiin uutta lainaa e. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,61 e, vuonna ,71 e. Aikaisempina vuosina PSOAS on varautunut tulevien vuosien korjauksiin ja perusparannus- ja uudisrakennushankkeisiin tekemällä vapaaehtoisia rakennusrahastosiirtoja ja asuintalovarauksia. Vuonna 2001 vapaaehtoisia varauksia tehtiin ,15 e ja tilikauden voitto oli ,56 e. Kirjanpitolautakunnan lausunnon 1694/2002 mukaisesti yleishyödyllinen veronhuojennukseen oikeutettu yhteisö ei voi tehdä vapaaehtoisia varauksia. Lausunnon mukaisesti vapaaehtoisia varauksia ei tehty vuonna Tilikauden tulos oli ,61 e ylijäämäinen. KILAn lausunnon vaikutus on syytä huomioida tilikausien tuloksia vertailtaessa. Kertomusvuoden aikana ei valmistunut uusia asuintaloja, keskeneräisiin hankintoihin sisältyy PSOAS 23:n rakentaminen. Keskeneräisiin perusparannuksiin on kirjattu PSOAS 2:n, PSOAS 4 A + lastentalon ja PSOAS 4 B:n korjaukset. Taseen loppusumma oli ,73 e.

5 5 7 TUNNUSLUKUJA Taloudelliset tunnusluvut Hoitokate-% % % % % Tulos ennen sat.eriä, tpsiirtoja 9.72 % % 6.18 % 5.15 % ja veroja (% tuotoista) Henkilöstökulut 6.08 % 9.16 % 9.84 % % % tuotoista Vesi ja energia % % % % % tuotoista Nettokorot % % % % % tuotoista Keskikorko-% 4.99 % 4.95 % 4.43 % 4.33 % Pitkäaik.laina /asuntom Asuntojen painotettu keskiikä, v Omavaraisuusast e-% % % % % Maksuvalmius ** Toiminnalliset tunnusluvut Asuntojen käyttöaste, % * % % % % Keskineliövuokra /asm2/kk Rakennusten lukumäärä * Rakennustilavuus, m Asuntoala, m2 * Huoneistoja, kpl * Asuntopaikkoja, kpl * * sis. Kiinteistö Oy Linnanmaan Ykkösen asunnot ** lyhytaikainen vieras pääoma ei sisällä lainojen lyhennyksiä

6 8 VALTUUSKUNTA JA HALLITUS Valtuuskunta Valtuuskunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuuskunnassa on 18 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet vuonna 2002 olivat: Varsinainen jäsen Augustin Merja Eklund Petri Hannula Irina Heinilä Juuso Hentilä Markku Kauhanen Anni Kilpinen Jarno Kurttila Jouni Lantto Vilho Manninen Jani Mure Petri Nissinen Antti Raivio Ossi Tarumaa Aarne Timonen Elina Vepsäläinen Janne Ylimannila Mervi Varajäsen Tapio Heidi Siivola Tero Laru Jari Kaakinen Heikki Särkelä Miia Savela Laura Helppi Ville-Veikko Olsbo-Rusanen Leena Suhonen Esko Nykyri Timo Vittaniemi Anu Mielityinen Miika Pajulampi Pentti Mikkola Anne Eriksson Seppo Ahvenvaara Tuomas Siipola Leo Mwai Eric Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Petri Mure ja varapuheenjohtajana Jarno Kilpinen. Valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa. 8.2 Hallitus Säätiön hallitukseen kuuluu 11 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Vuonna 2002 olivat hallituksen jäseninä: Vesala Tuomas, puheenjohtaja Yli-Luukko Jari, varapuheenjohtaja Jaula Janne Rautio Markku Ruotsalainen Pirjo Saarinen Tommi Sorvisto Paavo Tuominen Juho Tuppurainen Yrjö Törn Svea Vatja Juha asukasedustaja Oulun kaupunki Oulun kaupunki Oulun yliopisto asukasedustaja saakka Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana kahdeksan kertaa.

7 8.3 Tilintarkastajat 7 Varsinaiset KHT Tapio Raappana KHT Jari Karppinen Varatilintarkastajat KHT Pirkko Lauste KHT Rauno Sipilä Valvontatilintarkastusta hoitivat tilintarkastusyhteisöt KPMG-Wideri Oy ja Ernst & Young Oy. Asukkaiden nimeämänä valvojana toimi Mikko Sopanen. 8.4 Hallinnon valvontatarkastaja Hallinnon valvontatarkastajana toimi DI Asko Saastamoinen.

8 8 POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ Y-tunnus TULOSLASKELMA, LIIKEVAIHTO Vuokrat Käyttökorvaukset Liikevaihto yhteensä Muut kiinteistön tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Poistot Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Muut hoitokulut Luottotappiot LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos Siirto rakennusrahastoon TILIKAUDEN VOITTO

9 POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ 9 TASE, VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Liittymismaksut Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ

10 10 POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ TASE, VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Peruspääoma Lahjoitusrahasto Muut rahastot Rakennusrahasto Rauhala-rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ

11 11 PSOAS RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Poistot Käyttöpääoman muutos Saadut osingot Saadut korot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit pysyviin vastaaviin Satunnaiset tuotot Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja takaisinmaksut Maksetut korot Rahoituksen rahavirta Rahavirrat yhteensä Rahavarat muutos Rahavarat

12 12 LIITETIEDOT 1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 1.1. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska kirjanpitolain :n 6/1 konsernitilinpäätöstä koskevat rajat eivät täyty Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä poistoilla. Tilikaudella tehdyt poistot rakennuksista ovat 4 % jäännösarvosta, edellisellä tilikaudella lainojen lyhennysten suuruiset. Edellisellä tilikaudella oman pääoman rakennusrahastosta vähennettiin vuosina sinne kirjatut opiskelija-asuntojen rakentamiseen saadut valtion oman pääoman avustukset, Laitokset asuinkäyttöön -avustukset sekä kaupungin avustukset. Sama summa ,69 euroa vähennettiin rakennusten hankintamenosta Eläkkeet Henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Lisäksi henkilökunnalle on otettu etueläkevakuutus, joka mahdollistaa henkilön eläk- keellejäännin 63-vuotiaana. Tästä johtuvaa kirjaamatonta eläkevastuuta on euroa. 2. Tuottojen jaottelu Vuokraustoiminta Paperinkeräys Muu Yhteensä Henkilöstö Maksetut johdon palkat ja osapalkkiot Hallitus ja toimitusjohtaja Henkilöstön määrä keskimäärin Poistot Aineettomista oikeuksista Muista pitkävaikutteisista menoista Rakennuksista ja rakennelmista Koneista ja kalustosta Yhteensä Satunnaiset erät Satunnaisiin tuottoihin on kirjattu osakkeiden myynnistä saatu tuotto ja oman käytön arvonlisäveron palautus.

13 13 6. Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Korkotuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Yhteensä Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet tilikauden alussa lisäys /. poisto Aineettomat oikeudet tilikauden lopussa Muut pitkävaikutteiset menot tilikauden alussa lisäys /. myynti /. poisto Muut pitkävaikutteiset menot tilikauden lopussa Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet tilikauden alussa lisäys Maa- ja vesialueet tilikauden lopussa Liittymismaksut tilikauden alussa lisäys Liittymismaksut tilikauden lopussa Rakennukset ja rakennelmat tilikauden alussa lisäys katettu asuintalovarauksella katettu avustuksilla /. myynti /. poisto Rakennukset ja rakennelmat tilikauden lopussa Koneet ja kalusto tilikauden alussa lisäys /. myynti /. poisto Koneet ja kalusto tilikauden lopussa Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat tk:n alussa muutos Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat tk:n lopussa

14 14 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä tk:n alussa lisäys Osuudet saman konsernin yrityksissä tk:n lopussa Osuudet omistusyhteysyrityksissä tk:n alussa lisäys /. myynti Osuudet omistusyhteysyrityksissä tk:n lopussa Muut osakkeet ja osuudet tk:n alussa lisäys /. myynti Muut osakkeet ja osuudet tk:n lopussa Aktivoidut korkomenot Aktivoitujen korkomenojen poistamaton osa tase-erässä "Rakennukset ja rakennelmat" muodostuu seuraavasti: Aktivoitu tilikaudella Aktivoituja korkomenoja poistamatta Osakkeet ja osuudet omistusosuus nimellis- kirjanpito- tilikauden Tytäryhtiöt: arvo/osake arvo tulos Oulun Kiinteistötaito Oy 100 kpl % Oulun Opiskelija-asunnot Oy kpl % Linnanmaan Vuokra-asunnot Oy kpl % Kiinteistö Oy Linnanmaan Ykkönen kpl % omistusosuus nimellis- kirjanpito- tilikauden Osakkuusyhtiöt: arvo/osake arvo tulos Kiinteistö Oy Puistomanne kpl % Oy Y-Daatta 734 kpl % Muut osakkeet kpl Osakkeet yhteensä Siirtosaamiset työntekijöiden eläkevakuutusmaksusaamisia Tapiolasta yhteispalvelupisteen kuluhyvitys Oulun kaupungilta vahinkovakuutussaamisten anomuksia Tapiolasta muita saamisia

15 Oma pääoma Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma tk:n alussa Peruspääoma Lahjoitusrahasto Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma tk:n lopussa Muut rahastot tilikauden alussa Rakennusrahasto lisäys vähennys Rauhala-rahasto Muut rahastot tilikauden lopusssa Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Asuintalovaraus tilikauden alussa lisäys /. purettu tilikauden aikana Asuintalovaraus tilikauden lopussa Pitkäaikaiset velat Velat, jotka erääntyvät maksettavaksi viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua Rahalaitoslainat Annetut pantit ja vastuusitoumukset OMASTA VELASTA Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys Rahalaitoslainat Annetut kiinnitykset Velat, joiden vakuutena on osakkeita Rahalaitoslainat Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo MUIDEN VELASTA Annetut takaukset MUUT VASTUUT Leasingvastuut Leasingsop:sta alkaneelta tilikaudelta maksettavat Myöhemmin maksettavat Kirjaamaton eläkevastuu

16 16 YHTEENSÄ Kiinnitykset Pantit Takaukset Muut vastuut Saadut vuokravakuudet Club Wellness 38 Oy Oulun Kuntopalatsi Oy Michella Oy

17 17 Tilinpäätöksen allekirjoitus Oulussa 18. päivänä maaliskuuta 2003 Tuomas Vesala Markku Rautio Petri Eklund HPJ Pirjo Ruotsalainen Juha Vatja Juuso Heinilä Janne Jaula Paavo Sorvisto Esko Harila Esa Virtanen Yrjö Tuppurainen Tuula Ylimäki toimitusjohtaja TILINTARKASTUSMERKINTÄ Kirjanpito on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu erillinen tilintarkastuskertomus. Oulussa 20. päivänä maaliskuuta 2003 Tapio Raappana KHT Jari Karppinen KHT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 PSOAS. it-asuntosäätiö * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * III 1 * * 1

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 PSOAS. it-asuntosäätiö * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * III 1 * * 1 PSOAS JA TILINPÄÄTÖS 2012 III 1 * * 1 * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * 1! TOIMINTAKERTOMUS it-asuntosäätiö SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 2 Vuokraustoiminta 3 2.1 Asuntojen vuokraus 3 2.2 Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 KOAS Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Kauppakatu 11 A, 40100 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus 0174752-8 1.1.2013-31.12.2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 T i l i k a u s i 1. 1. 2 0 0 6-3 1. 1 2. 2 0 0 6 02 sisältö 18 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös 16 Tulevaisuuden näkymät 15 Hallinto 14 Oulun Tervatalot Oy:n talous

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Konsernirakenne...5 Hallinto...5 Yhtiön muu johto...6 Riskienhallinta...6 Talous...7 Palvelutoiminta...9 Vuokraustoiminta...11

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Sivu 4 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asuntojen vuokraus 7 Kiinteistöt 8 9 Talous 9 Hallinto 10 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä 11 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy Jyväskylän vuokra-asunnot Oy 2011 Koteja kaikille Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Konsernirakenne... 5 Hallinto... 5 Yhtiön muu johto... 6 Riskienhallinta... 6 Talous... 7 Ehdotus tuloksen käytöstä...

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen puheenjohtajan katsaus 2 Pentti Virtanen Yhtiön toiminnasta 3 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2007 Kiinteistöjen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA GSM-palvelujen suosio suomalaisten keskuudessa näkyi Radiolinjan liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Radiolinja-konsernin liikevaihto oli vuoden lopussa 2147 miljoonaa markkaa, kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

2000 1999 1998 2000 1999 1998 konserni konserni konserni emoyhtiö emoyhtiö emoyhtiö

2000 1999 1998 2000 1999 1998 konserni konserni konserni emoyhtiö emoyhtiö emoyhtiö OY SAMLINK AB AVAINLUVUT 2000 1999 1998 2000 1999 1998 konserni konserni konserni emoyhtiö emoyhtiö emoyhtiö Liikevaihto, milj. mk 269,1 268,1 234,6 238,9 240,1 223,1 Liikevoitto, milj. mk 4,7 14,6 7,7

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot