Vuosikertomus. Tilinpäätös 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus. Tilinpäätös 2010"

Transkriptio

1 Vuosikertomus Tilinpäätös 2010

2 edita-konserni Tukitoiminnot Marketing Services Editorial Communication Publishing Print & Distribution Mainonnan suunnittelu ja tuotanto Toimitustyö Oppimateriaalit Korkealaatuinen painotuotanto Tuotetiedon hallinta Erikoiskuvankäsittely Verkko- ja mobiilipalvelut Markkinointiviestinnän järjestelmätuki (MRM) Painetut julkaisut Strateginen konsultointi ja valmennus Videot Verkkopalvelut Tietokirjat Tietopalvelut Tilausjulkaisut Viestintä- ja sisältöpalvelut Koulutus Suoramarkkinointi Personoidut painotuotteet Graafisen tuotannon it-tuki Logistiikkapalvelut liiketoiminta-alueilla toimivat konserniyhtiöt vuonna 2010 marketing services Citat ab, Mods Graphic Studio ab ja osakkuusyhtiö Brand Systems ab Ruotsissa, Citat Finland Oy ja Morning Digital Design Oy Suomessa sekä Citat Ukraine l lc Ukrainassa. editorial communication JG Communication ab Ruotsissa ja Edita Press Oy Suomessa. publishing Edita Publishing Oy Suomessa. print & distribution Edita Prima Oy Suomessa ja Edita Västra Aros ab ja osakkuusyhtiö Edita Bobergs ab Ruotsissa.

3 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 02 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 06 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 07 Konsernin tase (IFRS) 08 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 09 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS) 10 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS) 11 Konsernin tunnusluvut (IFRS) 49 Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS) 50 Emoyhtiön tase (FAS) 51 Emoyhtiön rahoituslaskelma (FAS) 52 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 53 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä niiden säilytystavoista 61 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 62 Tilinpäätösmerkintä 62 Tilintarkastuskertomus 63 Hallinnointiperiaatteet 64 Yhteystiedot 67 Tämän julkaisun ekologinen jälki on kuvattu sivulla 68. tilinpäätös

4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA markkinakatsaus Yleisen taloustilanteen paraneminen vaikutti viestintäpalvelujen kysynnän elpymiseen. Mainonta kasvoi Suomessa lähes viisi prosenttia) * ja Ruotsissa 10 prosenttia) **. Perinteisten painotuotteiden kysyntä kuitenkin laski, minkä vuoksi graafisen teollisuuden markkinat pienenivät sekä Suomessa että Ruotsissa myös vuonna edita-konserni ja muutokset konsernirakenteessa Edita-konsernissa on neljä liiketoiminta-aluetta: Marketing Services, Editorial Communication, Publishing ja Print & Distribution. Tammikuussa Edita-konserni hankki omistukseensa ruotsalaisen Kampanjfabriken AB:n koko osakekannan. Yhtiön liiketoiminta myytiin Edita Västra Aros AB:lle joulukuussa. Syyskuussa Edita Västra Aros AB osti Rolge AB:n sivunvalmistusliiketoiminnan. Kaupat vahvistavat personoidun suoramarkkinoinnin osaamista konsernissa. Kesäkuussa konserni kasvatti omistusosuuttaan ukrainalaisessa Citat Ukraine LLC:ssa 20 prosentilla, ja omistaa yhtiöstä nyt 90 prosenttia. Konsernirakenteen selkiyttämistä jatkettiin fuusioimalla ja purkamalla pieniä yhtiöitä. Merkittävin sisäinen järjestely oli Käpylä Print Oy:n fuusioiminen Edita Prima Oy:öön tammikuussa sekä Edita Holding AB:n purkaminen joulukuussa. liikevaihto Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 110,3 milj. euroa (110,9 milj. euroa). Liikevaihto Suomessa oli 55,6 milj. euroa (61,9 milj. euroa). Liikevaihto muissa EU-maissa oli 54,1 milj. euroa (47,7 milj. euroa) ja vienti EU-maiden ulkopuolelle 0,7 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Suomen yhtiöiden liikevaihto oli 52 % (57 %) ja Ruotsin yhtiöiden 48 % (43 %) konsernin liikevaihdosta. Marketing Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 20,4 milj. euroa (17,1 milj. euroa), mikä on 3,3 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomessa *) MNK (Mainonnan neuvottelukunta)/tns Gallup, Mediamainonnan määrä **) IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik), Månadsindex, joulukuu liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla. Liikevaihto kasvoi Ruotsissa, mikä johtui pääasiassa Ruotsin kruunun vahvistumisesta. Myös Ruotsin talouden elpyminen kasvatti liikevaihtoa. Editorial Communication -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 15,6 milj. euroa (15,2 milj. euroa), mikä on 0,4 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Ruotsin kruunun vahvistuminen kasvatti liikevaihtoa. Jos kruunun vahvistumista ei oteta huomioon, liikevaihto laski, mikä johtui pääasiassa asiakaslehtiliiketoiminnan supistamisesta. Publishing -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 14,8 milj. euroa (15,4 milj. euroa), mikä on 0,6 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kannattamattomien kustannusohjelmien lopettaminen laski liikevaihtoa. Sähköisten julkaisujen ja oppimateriaalien markkina-asema pysyi hyvänä ja niiden liikevaihto kasvoi. Print & Distribution -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 64,1 milj. euroa (68,4 milj. euroa), mikä on 4,3 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Painomarkkinoiden pieneneminen ja hintakilpailun jatkuminen kovana laskivat liikevaihtoa Suomessa. Ruotsissa liikevaihto parani Ruotsin kruunun vahvistumisen ansiosta. tulos Konsernin liikevoitto vuonna 2010 oli 2,7 milj. euroa (3,7 milj. euroa), mikä on 1,0 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Viestintäpalvelujen kysynnän hitaan elpymisen ja kovan hintakilpailun lisäksi konsernin liikevoittoa heikensivät Print & Distribution- ja Editorial Communication -liiketoiminta-alueilla tehdyt laajat sopeuttamistoimenpiteet, joilla liiketoimintaa kehitettiin vastaamaan paremmin kysynnän painopisteen siirtymistä digitaalisiin viestintäpalveluihin. Toimenpiteiden kokonaiskustannukset olivat 2,4 milj. euroa. Marketing Services -liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (-0,5 milj. euroa). Ruotsin liiketoiminta oli voitollista. Suomen tulosta rasittivat sopeuttamistoimenpiteet ja tulos oli tappiollinen. Editorial Communication -liiketoiminta-alueen liiketappio oli -0,1 milj. euroa (1,1 milj.euroa). Ruotsin tulos oli voitollinen, mutta sopeuttamistoimenpiteiden kustannukset heikensivät sitä edellisvuoteen verrattuna. Suomen tulos oli tappiollinen, mikä oli seurausta kovasta kilpailusta asiakaslehtimarkkinoilla. 2 tilinpäätös 2010

5 Publishing -liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 3,6 milj. euroa (3,3 milj. euroa). Tulosparannus on seurausta liikevaihdon kasvusta sähköisissä kustannusohjelmissa. Print & Distribution -liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 0,3 milj. euroa (2,8 milj. euroa). Kovana jatkunut hintakilpailu ja sopeuttamistoimenpiteiden kustannukset heikensivät tulosta edellisvuoteen verrattuna sekä Suomessa että Ruotsissa. Ruotsin tulos oli voitollinen, mutta Suomen tulos painui tappiolliseksi. Muun toiminnan tappio oli -1,5 milj. euroa (-3,0 milj. euroa). Muihin toimintoihin sisältyy konsernihallinto ja päättyneet toiminnot. Vertailuvuoden tulokseen sisältyy vuonna 2010 lakkautettu Business Development -yksikkö. omavaraisuus ja rahoitus Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 5,8 milj. euroa (6,6 milj. euroa). Rahavaroja käytettiin investointeihin 3,2 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Lainojen lyhennykset ja leasingvelkojen takaisinmaksut olivat 5,4 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Konsernin rahavarat olivat vuoden lopussa 7,1 milj. euroa (10,4 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 40,4 prosenttia (37,3 %). Ruotsin kruunun vahvistuminen ja positiivinen tuloskehitys paransivat omavaraisuusastetta Oman pääoman tuotto % 4,6 % 10,6 % Omavaraisuusaste % 40,4 % 37,3 % investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 3,3 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Emoyhtiön investoinnit olivat 0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Merkittävimmät investoinnit olivat Kampanjfabriken AB:n koko osakekannan osto, Rolge AB:n liiketoiminnan hankkiminen konkurssipesältä sekä Edita Prima Oy:n hankkima kirjekuoripainokone. Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (EUR 1000) Muutos Marketing Services ,4 % Editorial Communication ,5 % Print & Distribution ,2 % Publishing ,6 % Sisäinen liikevaihto ja muu toiminta ,1 % Konserni ,5 % Liikevoitto/-tappio liiketoiminta-alueittain (EUR 1000) Muutos Marketing Services ,9 % Editorial Communication ,8 % Print & Distribution ,8 % Publishing ,0 % Muu toiminta ,5 % Konserni ,7 % Liikevoitto-% 2,5 % 3,4 % tilinpäätös

6 Henkilöstö keskimäärin Muutos Marketing Services ,8 % Editorial Communication ,6 % Print & Distribution ,1 % Publishing ,1 % Muut toiminnot ,0 % Konserni ,9 % Maittain Suomi ,0 % Ruotsi ja Ukraina ,8 % Konserni ,9 % Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (EUR 1000) ,4 % henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 820 henkilöä (890). Emoyhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 31 henkilöä (35). Henkilöstön määrä väheni Print & Distribution -liiketoiminta-alueella 58 henkilöllä, Editorial Communication -liiketoiminta-alueella 10 henkilöllä, Publishing -liiketoiminta-alueella kuudella henkilöllä ja muissa toiminnoissa kahdeksalla henkilöllä. Marketing Services -liiketoiminta-alueella keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 12 henkilöllä. Konsernin henkilöstöstä 55 prosenttia työskentelee Suomessa ja 45 prosenttia muissa maissa, pääasiassa Ruotsissa. riskien hallinta Edita-konsernin merkittävimmät riskit liittyvät talouden laskusuhdanteeseen, painoliiketoiminnan markkinoiden voimakkaaseen rakennemuutokseen, Ruotsin kruunun heikkenemiseen sekä henkilöstön osaamiseen. Riskejä arvioidaan säännöllisen riskikartoituksen avulla. Konserni on sopeuttanut toimintojaan taloudellisen tilanteen heikkenemisen takia syksystä 2008 alkaen sekä Suomessa että Ruotsissa kaikilla neljällä liiketoimintaalueella. Tehostamistoimenpiteitä jatkettiin vuonna 2010 kaikilla muilla paitsi Publishing -liiketoiminta-alueella. Erityisenä haasteena on Editan painoliiketoiminnan sopeuttaminen graafisen alan markkinakehitykseen. Viestinnän painopisteen siirtyminen digitaalisiin kanaviin on kiihdyttänyt graafisen alan markkinoiden supistumista talouden laskusuhdanteen aikana. Painotuotteiden kysyntä on laskenut rajusti ja hintakilpailu on ollut erittäin kovaa kahtena viime vuonna. Konsernin valuuttariski liittyy Ruotsin kruunun arvon kehitykseen. Editan hallitus vahvisti alkuvuonna konsernin valuuttariskipolitiikan, jonka mukaan valuuttariskejä seurataan säännöllisesti. Tarvittaessa valuuttariski suojataan. Tilikaudella ei tehty valuuttasuojauksia. Rahoitusriskeihin liittyen Edita on suojannut osan nykyisten velkojensa koroista aikaisempina vuosina ja suojaukset ovat voimassa laina-ajan loppuun saakka. Luottotappioriskien hallintaan ja myyntisaamisten tehokkaaseen kiertonopeuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Perintää sekä toimenpiteitä asiakkaiden maksukyvyn ja luottokelpoisuuden seuraamiseksi on tehostettu. Seurantakaudella ei syntynyt merkittäviä luottotappioita. Henkilöstön osaamisella on ratkaiseva merkitys konsernin kilpailukyvyn vahvistamisessa. Viestinnän voimakas digitalisoituminen asettaa paineita osaamisen kehittämiselle. Osaamispääoman vahvistaminen sekä onnistuminen avainhenkilöiden sitouttamisessa ja rekrytoinneissa ovat Editan keskeisiä menestystekijöitä. Vuonna 2010 konsernissa toteutettiin avainhenkilöarviointi ja kehitettiin kannustejärjestelmää. Rekrytoinneissa kiinnitettiin erityistä huomiota konsernin strategisesti keskeisten osaamisalueiden vahvistamiseen. ympäristö Vuonna 2008 aloitettua pohjoismaista ympäristöohjelmaa, Green Editaa, vietiin eteenpäin kaikilla ohjelman keskeisillä osa-alueilla, jotka ovat: ekologisesti kestävät hankinnat, jätteiden minimointi, hiilineutraalius ja energiatehokkuus. Editan ympäristötyö on aikaisemmin painottunut vahvasti tuotantotoimintaa harjoittaviin yrityksiin. Vuonna 2010 aloitettiin työ ympäristökuormituksen 4 tilinpäätös 2010

7 vähentämiseksi myös Editan palveluyksiköissä, joissa työskennellään pääasiassa toimistoissa. Toimistojen ympäristöjärjestelmien kriteeriksi valittiin WWF:n Green Office -järjestelmä. Edita Publishing Oy sai ensimmäisenä konserniyhtiönä Green Office -merkin käyttö oikeuden joulukuussa Syksyllä 2008 Edita aloitti työn toiminnastaan aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen kartoittamiseksi. Vuonna 2010 JG Communication AB, Edita Prima Oy ja Citat AB saavuttivat hiilineutraaliuden.. Hiilineutraaliuden ovat aiemmin saavuttaneet Edita Västra Aros AB ja Edita Bobergs AB. Edellä mainitut yritykset ovat vähentäneet toiminnastaan aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja kompensoivat jäljelle jäävät päästöt rahoittamalla YK:n valvomia projekteja,. Edita edistää asiakkaidensa ympäristövastuullisuutta kehittämällä omaa toimintaansa ja tarjoamalla ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita. Vuonna 2010 Edita julkaisi ekojulkaisu-sivustot Internetissä Suomessa ja Ruotsissa. Ne opastavat, miten ympäristönäkökohdat voi ottaa huomioon julkaisun suunnittelun ja tuotannon eri vaiheissa. Editan ympäristöohjelma sai julkista tunnustusta Ruotsissa. Edita Västra Aros AB:lle myönnettiin Miljöstyrningsrådetin Utmärkt Grön Leverantör ja Guldstänks Miljöpris palkinnot. Suomessa Morning Digital Design Oy voitti European Excellence Awards -kilpailun Paras verkkopalvelu -sarjan Stora Ensolle toteuttamallaan Global Responsibility -verkkopalvelulla. hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Edita Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti , että hallituksen puheenjohtajana jatkaa DI Lauri Ratia, varapuheenjohtajana finanssineuvos Jarmo Väisänen ja muina jäseninä brändi- ja viestintäjohtaja Carina Brorman, yhteiskuntavastuujohtaja Liisa Jauri, henkilöstöjohtaja Riitta Laitasalo, toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi ja toimitusjohtaja Eva Persson. Lisätietoa hallituksen jäsenistä on vuosikertomuksen liiketoimintakatsauksessa. Yhtiön toimitusjohtaja on Timo Lepistö. Editan yhtiökokous valitsi vuoden 2010 tilintarkastajaksi KPMG Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Minna Riihimäki, KHT. kysynnän kasvu on edelleen vahvinta, mutta sen uskotaan alkavan vähitellen tasaantua. Edita-konsernin kannattavuuden arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Edita-konserni jatkaa asemansa vahvistamista viestintäpalvelujen tarjoajana Pohjoismaissa. Editan liiketoimintoihin liittyy joitakin epävarmuustekijöitä. Ennakoitua suurempi painopalvelujen kysynnän lasku sekä paperin hinnan nousu voivat heikentää painoliiketoiminnan tulosta vuonna hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä Edita Oyj:n oma pääoma oli tarkastelukauden lopussa ,87 euroa. Yhtiön jakokelpoiset varat ovat ,53 euroa, josta tilikauden voitto oli ,41 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: jaetaan osinkona 0,165 euroa/osake eli yhteensä ,00 euroa (63 % konsernin tilikauden tuloksesta) jätetään omaan pääomaan ,53 euroa ,53 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat Edita Prima Oy:n Vilppulan tuotantoyksikkö myytiin Painotalo Miktor Oy:lle tammikuussa näkymät vuonna 2011 Viestintäpalvelujen kysynnälle ennustetaan maltillista kasvua Suomessa ja Ruotsissa) *. Digitaalisen viestinnän *) MTL-Barometri Q4/2010; IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik), Reklam- och Medieprognos tilinpäätös

8 Edita Oyj KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS) (EUR 1000) Liite Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Jakautuminen Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille 5 15 Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: osakekohtainen tulos (euroa) 0,26 0,54 6 tilinpäätös 2010

9 Edita Oyj KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS) (EUR 1000) Liite Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät 13 Nettosijoituksen suojaus Myytävissä olevat rahoitusvarat 8 27 Muuntoerot Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 2 4 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille 9 15 tilinpäätös

10 Edita Oyj KONSERNIn TASE (IFRS) (EUR 1000) VARAT Liite PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Muut rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset 20, Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat Rahavarat Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Liite OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikaiset velat Eläkevelvoitteet Korolliset pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset varaukset Laskennalliset verovelat Lyhytaikaiset velat Korollisten pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 20, Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat tilinpäätös 2010 Oma pääoma ja velat yhteensä

11 Edita Oyj KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (EUR 1000) Liite Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto Oikaisut Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkotuotot Osinkotuotot 3 3 Verot Käyttöpääoman muutokset Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Liiketoiminnan myyntituotot Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Investoinnit aineettomiiin hyödykkeisiin Saadut osingot Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot Lainojen takaisinmaksut Rahoitusleasingvelkojen maksut Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus 6 23 Rahavarat tilikauden lopussa tilinpäätös

12 Edita Oyj LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS) (EUR 1000) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys- Oma vallattomien- pääoma omistajien yhteensä osuus Käyvän Kertyneet Osake- Ylikurssi- Muunto- arvon voittopääoma rahasto erot rahasto varat Yhteensä Oma pääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Nettosijoituksen suojaus Myytävissä olevat rahoitusvarat Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat, jotka eivät johtaneet muutokseen määräysvallassa 3 3 Oma pääoma Oma pääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Nettosijoituksen suojaus Myytävissä olevat rahoitusvarat Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat, jotka eivät johtaneet muutokseen määräysvallassa Oma pääoma tilinpäätös 2010

13 Edita Oyj Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 1. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernin perustiedot Edita-konserni tuottaa graafisia ja markkinointiviestinnän tuotantopalveluja, kustantaa kirjoja ja ylläpitää sähköisiä palveluja. Konsernin emoyhtiö Edita Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Emoyhtiön rekisteröity osoite on Hakuninmaantie 2, Helsinki. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa konsernin internet-sivuilta osoitteessa ja emoyhtiön pääkonttorista. Edita Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta. Laatimisperusta Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassa olevia IAS- ja IFRSstandardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. Konsernitilinpäätöksen tiedot esitetään tuhansina euroina ja ne perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei laadintaperiaatteissa ole muuta kerrottu. Konserni on soveltanut alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja: Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (voimassa tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uudistettu standardi sisältää useita konsernin kannalta merkittäviä muutoksia. Liiketoimintojen yhdistämiseen sovelletaan uudistetun standardin mukaan edelleen hankintamenetelmää, johon on kuitenkin tehty joitakin merkittäviä muutoksia aiempaan IFRS 3 -standardiin verrattuna. Esimerkiksi kaikki hankinnan toteuttamiseksi suoritetut maksut kirjataan hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin, ja jotkin veloiksi luokitellut ehdolliset maksut arvostetaan myöhemmin käypään arvoon laajan tuloslaskelman kautta. Jokaisen hankinnan kohdalla saadaan valita, perustuuko määräysvallattomien omistajien osuuden arvostus käypään arvoon vai näiden suhteelliseen osuuteen hankinnan kohteen nettovarallisuudesta. Kaikki hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluiksi. Standardimuutokset vaikuttavat näin ollen hankinnoista kirjattavan liikearvon määrään sekä liiketoimintojen myyntituloksiin. Standardimuutoksilla on vaikutusta myös tulosvaikutteisesti kirjattaviin eriin sekä hankintatilikaudella että niillä tilikausilla, joilla maksetaan lisäkauppahintaa tai toteutetaan lisähankintoja. Standardin siirtymäsääntöjen mukaisesti liiketoimintojen yhdistämisiä, joissa hankintaajankohta on ennen standardin pakollista käyttöönottoa, ei oikaista. Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (voimassa tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutettu standardi edellyttää tytäryrityksen omistusmuutoksista syntyvien vaikutusten kirjaamista suoraan konsernin omaan pääomaan silloin, kun emoyrityksen määräysvalta säilyy. Mikäli määräysvalta tytäryrityksessä menetetään, mahdollinen jäljellä oleva sijoitus arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Vastaavaa kirjanpidollista käsittelytapaa sovelletaan jatkossa myös osakkuusyrityssijoituksiin (IAS 28) ja yhteisyritysosuuksiin (IAS 31). Standardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen tappioita voidaan kohdistaa määräysvallattomille omistajille silloinkin, kun ne ylittävät määräysvallattomien omistajien sijoituksen määrän. Muutos IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät (voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutokset koskevat suojauslaskentaa. Niillä tarkennetaan IAS 39:n ohjeistusta suojauskohteen yksisuuntaisen riskin suojaamisesta sekä inflaatioriskin suojaamisesta, kun kyseessä on rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuuluva erä. Tulkinnalla ei ole ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. tilinpäätös

14 IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Improvements to IFRSs muutokset, huhtikuu 2009).(Voimaan pääsääntöisesti tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Annual Improvements -menettelyn kautta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Hankkeeseen kuuluvat muutokset koskevat yhteensä 12 standardia. Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta muutoksilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta arvioiden tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden valinnassa ja niiden soveltamisessa. Tietoa harkinnasta, jota johto on käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan, ja jolla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty laatimisperiaatteiden kohdassa Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät. Tytäryritykset Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyritys Edita Oyj ja kaikki sen tytäryritykset. Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni omistaa yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin määräysvalta. Myös potentiaalisen äänivallan olemassaolo on otettu huomioon määräysvallan syntymisen ehtoja arvioitaessa. Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Luovutettu vastike ja hankitun yrityksen yksilöitävissä olevat varat ja vastattavaksi otetut velat on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä. Hankintaan liittyvät menot on kirjattu kuluksi. Mahdollinen ehdollinen lisäkauppahinta on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä ja se on luokiteltu velaksi. Velaksi luokiteltu lisäkauppahinta arvostetaan käypään arvoon jokaisen raportointikauden päättymispäivänä ja tästä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä. Tilikauden voiton tai tappion jakautuminen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille esitetään erillisessä tuloslaskelmassa, sekä laajan tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille esitetään laajan tuloslaskelman yhteydessä. Mahdollinen määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa arvostetaan joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien osuuden suhteellista osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudesta. Arvostamisperiaate määritetään erikseen kullekin yrityshankinnalle. Laaja tulos kohdistetaan emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille, vaikka tämä johtaisi siihen, että määräysvallattomien omistajien osuudesta tulisi negatiivinen. Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus omasta pääomasta esitetään omana eränään taseessa oman pääoman osana. Emoyrityksellä tytäryrityksessä olevan omistusosuuden muutokset, jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen, käsitellään omaan pääomaa koskevina liiketoimina. Vaiheittain toteutuvan hankinnan yhteydessä aiempi omistusosuus arvostetaan käypään arvoon ja tästä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Konsernin menettäessä määräysvallan tytäryhtiössä arvostetaan jäljelle jäävä sijoitus määräysvallan menettämispäivän käypään arvoon ja tästä syntyvä erotus kirjataan tulosvaikutteisesti. Ennen tapahtuneet hankinnat on käsitelty silloin voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Osakkuusyritykset Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta. Huomattava vaikutusvalta syntyy, kun konserni omistaa yli 20 % yrityksen äänivallasta tai kun konsernilla on muutoin huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Osakkuusyritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Jos konsernin osuus osakkuusyritysten tappioista ylittää sijoituksen kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään taseeseen nolla-arvoon eikä kirjanpitoarvon ylittäviä tappioita yhdistellä, ellei konserni ole sitoutunut osakkuusyritysten velvoitteiden täyttämiseen. Osakkuusyrityssijoitus sisältää sen hankinnasta syntyneen liikearvon. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyritysten tilikauden tuloksista on esitetty omana eränään liikevoittoon sisältyen. Vastaavasti konsernin osuus osakkuusyritysten muihin laajan tuloksen eriin kirjatuista muutoksista on kirjattu konsernin muihin laajan tuloksen eriin. Konsernin osakkuusyrityksillä ei ole ollut tällaisia eriä tilikausilla tilinpäätös 2010

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös Missio Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme hallitsemaan paremmin viestintäänsä sekä lisäämään viestinnän vaikuttavuutta ja tehokkuutta. VISIO Tavoitteenamme on saavuttaa yhä

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin laaja

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2012 2 (58) JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2012 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Soprano Oyj konserni tilinpäätös (IFRS) 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2013 Osoite: Kotipaikka: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2023 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2012-30.6.2013 Sisällys Sivu

Lisätiedot

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, IFRS YRITYKSEN PERUSTIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, IFRS YRITYKSEN PERUSTIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET YRITYKSEN PERUSTIEDOT Elektroniikkakonserni Efore on tietoliikenne-, teollisuusautomaatio- ja terveydenhuoltosektoreita palveleva kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminta muodostuu asiakaskohtaisista

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2011 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2010-30.6.2011 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Yrityksen perustiedot Elisa-konserni ( Elisa tai yhtiö ) harjoittaa teletoimintaa tarjoten tietoliikenteen palveluja Suomessa ja valituilla kansainvälisillä markkina-alueilla. Konsernin emoyhtiö on Elisa

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Hallituksen toimintakertomus 4 6 Tietoja sijoittajille 7 Osakkeet ja osakkeenomistajat 8 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 10 Tunnuslukujen

Lisätiedot

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS KTIIV I INEN EHIT Ä ÄTILINPÄÄTÖS 2014 2014 TIlINpÄÄTös TIlIKAudElTA 1.11.2013 31.10.2014 sisällys 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma 10 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot