TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 KAUPUNGINHALLITUS

2 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö 8 3. Yleinen taloudellinen kehitys Oman talousalueen kehitys Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset organisaatiossa tapahtuneet muutokset Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja taloussuunnittelukaudelle sekä arvio todennäköisestä kehityksestä Kaupungin talous ja tuloksen muodostuminen tilikaudella Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Rahoitusrakenne ja tase-erien kehitys Turun kaupungin konsernin toiminta ja talous Konserniin kuuluvat yhteisöt sekä kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt Konsernin rakenteessa tapahtuneet muutokset vuonna Konsernin toiminnan ohjaus Konsernitilinpäätös Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 32 II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talousarvion toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 33 Johdanto 34 Hallinto 1 01 Keskusvaalilautakunta Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus, kaupungin omarahoitusosuus Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan menoista Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 71 Turku Touring Oy 76 Palvelutoimi Palvelutoimen tavoitteiden toteutuminen Terveyslautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta, Ulkomaalaistoimisto (nettoyksikkö) Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Kulttuurilautakunta 123 Myllykoti Oy 134 Forum Marinum säätiö 140 Osaamis- ja elinkeinotoimi Osaamis- ja elinkeinotoimen tavoitteiden toteutuminen Opetuslautakunta Ammattiopetuslautakunta Ammattikorkeakoulun hallitus 160 Turku Science Park -konserni 169 Koneteknologiakeskus Turku Oy 176 Pilot Turku Oy 181 Ympäristötoimi Ympäristötoimen tavoitteiden toteutuminen 188

3 1 60 Teknisten palveluiden lautakunta Joukkoliikennelautakunta Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Rakennuslautakunta Kiinteistölautakunta Teknisten palveluiden lautakunta, Kunnallistekniikka Teknisten palveluiden lautakunta, Viherlaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Talotoimi Teknisten palveluiden lautakunta, Kiinteistöjen hoito Teknisten palveluiden lautakunta, Kaupungin varikko Vesilaitoslautakunta, Turun Vesilaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Liikennelaitos Satamalautakunta, Turun satama Kiinteistölautakunta, Kiinteistölaitos Kiinteistölautakunta, Tilalaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Jätelaitos 246 Kiinteistö Oy Lehtolaakso 249 Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab 254 TVT Asunnot Oy 262 Turun Seudun Vesi Oy 267 Turun seudun puhdistamo Oy 272 Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy 276 Turun Tekstiilihuolto Oy 283 Turun Ylioppilaskyläsäätiö Taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailut 289 Käyttötalousosan, liikelaitosten ja investointiosan toteutumisvertailu 289 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailut 293 Investointiosan toteutumisvertailut 295 Rahoitusosan toteutumisvertailu 299 III TULOSLASKELMA 300 IV TASE 301 V RAHOITUSLASKELMA 302 VI KONSERNITULOSLASKELMA 303 VII KONSERNITASE 304 VIII KONSERNIRAHOITUSLASKELMA 305 IX TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 306 Tuloslaskelman liitetiedot 308 Taseen liitetiedot 312 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 323 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 325 Liikelaitosten ja muiden taseyksikköjen tilinpäätöslaskelmat 326 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 326 Kunnallistekniikka 329 Viherlaitos 332 Talotoimi 335 Kiinteistöjen hoito 338 Kaupungin varikko 341 Turun Vesilaitos 344 Liikennelaitos 347 Turun Satama 350 Kiinteistölaitos 353 Tilalaitos 356 Jätelaitos 359 Vahinkorahasto 362 Turun Vesilaitoksen investointirahasto 363 Turun Sataman investointirahasto 364 Konsernia koskevat liitetiedot 365 X LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITESARJOISTA 373 XI TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 374

4 Toimintakertomus I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus Vuosi 2007 oli Turun kaupungille suotuisan kehityksen aikaa. Seudun elinkeinoelämän kehitys jatkui hyvänä ja työllisyys parani edelleen. Kaupungin verotulot kasvoivat odotettua suuremmiksi ja kaupungin organisaatiossa pantiin alulle useita kehittämishankkeita, jotka lähitulevaisuudessa tehostavat kaupungin toimintaa entisestään. Kuluneen vuoden aikana Turku nimitettiin virallisesti Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2011, mikä tulee olemaan valtakunnallisesti merkittävä kehityshanke lähivuosina. Palvelutasoa parannettu edelleen Kertomusvuoden aikana turkulaisten palvelut pidettiin hyvällä tasolla ja niitä kehitettiin edelleen. Turkulaiset saivat terveyspalveluja hoitotakuun mukaisesti, päivähoitoryhmien ryhmäkoot on pidetty entiseen tapaan kohtuullisen pieninä ja myös opetusryhmien koot ovat olleet tavoitteiden mukaisesti entisellään. Vanhustenhoidossa on lisätty ympärivuorokautisen hoidon asiakaspaikkoja. Haasteita palvelutuotannon järjestämisessä aiheuttaa edelleen muun muassa hammashoito, jossa aikuispotilaiden jonot ovat vuoden aikana olleet liian pitkiä. Koulujen toimintaedellytyksiä on parannettu mittavalla korjausrakentamisella. Samoin nuorisotiloja on kunnostettu ja uusia tiloja on saatu käyttöön Moision koulun yhteydessä ja Seikkailupuistossa. Monitoimikeskus Vimma on ensimmäisen kokonaisen toimintavuotensa aikana osoittanut toimivuutensa ja muodostunut aktiivisten nuorten harrastus- ja kohtaamispaikaksi keskustassa. Nuorten työpajatoimintaa on uudistettu ja kehitetty. Kaupunkilaisten kulttuuripalvelut paranivat vuoden aikana merkittävästi, kun pääkirjaston uudisrakennus saatiin valmiiksi ja käyttöön keväällä. Tuoreen hyvinvointitutkimuksen mukaan turkulaiset ovatkin hyvin tyytyväisiä kirjastopalveluihin, jotka paranevat entisestään, kun koko pääkirjaston uudistamishanke saadaan vuoden 2008 aikana päätökseen. Liikuntapalvelujen edelleen kehittämiseksi kaupunginvaltuusto päätti marraskuussa Impivaaran uimahallin peruskorjaamisesta ja laajentamisesta. Joukkoliikenteen suosio kasvoi. Matkustajamäärä kääntyi vuonna 2007 nousuun ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Joukkoliikenneohjelman toimenpiteitä ja joukkoliikenteeseen tehtyjä panostuksia voidaan tältä osin pitää onnistuneina. Omalle henkilökunnalleen kaupunki tarjosi mahdollisuuden työsuhdematkalipun hankkimiseen. 4

5 Toimintakertomus Koko Turun seudun kannalta tärkeiden vesihuoltoon liittyvien infrastruktuurihankkeiden rakentamista on jatkettu. Turun Seudun Vesi Oy:n seudullinen tekopohjavesihanke päästiin aloittamaan valituskäsittelyjen jälkeen ja hanke valmistunee vuoden 2010 lopulla. Seudullinen jätevedenpuhdistamohanke on edennyt suunnitellussa aikataulussa ja puhdistamo pääsee aloittamaan toimintansa Kakolan kallioluolassa 2009 vuoden alussa. Hankkeen kustannukset ovat kasvaneet alkuperäisestä, ja yhtiö joutui anomaan osakaskunnilta uutta omavelkaista takausta vielä nostamattomien lainojen lisäksi. Työllisyyskehitys ja elinkeinopolitiikka Turun seudun elinkeinoelämässä vuosi 2007 oli menestyksekäs. Kone- ja metallituoteteollisuuden ja telakkateollisuuden tilauskanta oli vahva ja näiden alojen liikevaihto kasvoi edelleen voimakkaasti, yli 10 prosenttia edellisvuodesta. Pientien ja keskisuurten yritysten liikevaihto kasvoi 11 prosenttia, mikä on vain hieman edellisvuotta vähemmän. Myös uusia yrityksiä seudulla perustettiin aikaisempaa vuotta enemmän. Työttömien määrä väheni edelleen ja kansallisessa vertailussa Turun työttömyysaste oli pääkaupunkiseudun jälkeen toiseksi matalin. Joulukuussa työttömyysaste oli 9,3 prosenttia, mikä on lähes prosenttiyksikön vuoden takaista vähemmän. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni edelleen. Joulukuun lopussa työttömänä oli turkulaista. Kaupungin elinkeinopolitiikassa jatkettiin panostamista kuuteen painopisteklusteriin, jotka ovat bioala, soveltava ICT, meri, logistiikka, matkailu ja luovat osaamispalvelut. Turku Science Park Oy:ssä siirryttiin uuteen toimintamalliin, joka mahdollistaa toiminnan organisoinnin uudella tavalla ja luo aikaisempaa parempia edellytyksiä ulkopuolisen rahoituksen hyödyntämiseen. Taustalla uudistuksessa oli merkittävä yhteistyöavaus tukholmalaisen Karoliinisen Instituutin kanssa. Logistiikka-alan kehittämistä jatkettiin muun muassa Turun lentokentän matkustajalentoyhteyksien kehittämiseksi. Vuoden aikana julkistettiinkin kaksi uutta yhteyttä, toinen Turusta Gdanskiin ja toinen Turusta Tampereen kautta Ouluun. Sataman kaikkien aikojen suurin investointi, m²:n Schenkerin jakeluvarasto, valmistui huhtikuussa. Meriklusteria on kehitetty tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa Koneteknologiakeskus Oy:n johdolla. Väestökehitys ja tonttituotanto Turun kaupungin asukasluku pieneni 68 henkilöllä. Asukasrakenteessa maahanmuuttajien osuus kasvaa koko ajan, mikä osaltaan johtuu siitä, että Turku vastaa lähes yksin seudun sosiaalisesta asuttamisesta. Turun seudulla alueen ympäristökunnat pystyvät vastaamaan Turkua paremmin kilpailuun asukkaista. Turun maanomistus on pirstaleista, jolloin yhdellä kaavaprosessilla aikaan 5

6 Toimintakertomus saadaan vähäinen määrä tonttikaavoja. Tämä asettaa huomattavan haasteen kaupungin tonttituotannolle etenkin silloin, kun omakoti- ja pientaloasumisen suosio on korkealla. Asuntoja valmistui vuoden 2007 aikana 1,5-kertainen määrä vuoteen 2006 verrattuna. Toisaalta uusia rakennuslupia myönnettiin 14 % vähemmän kuin vuonna Asuntomarkkinoilla tapahtui selvää hidastumista loppuvuonna ja kohteiden sijainnin painoarvo kasvoi asuntokaupassa. Tämä näkyi mm. myönnettyjen rakennuslupien vähentymisenä loppuvuodesta. Vuokra-asuntojen käyttöasteet ovat korkeita ja kysyntää on ollut koko ajan mm. Akerin telakan työntekijöille. Turun ylioppilaskyläsäätiö on kuitenkin asuntotoimijoista ainoa, jolla oli uudistuotantoa vuonna 2007 (Nummenrannan 3. vaihe). Turkulaiset ovat tutkimusten mukaan tyytyväisiä elinympäristöönsä. Ilmalaatu keskustassa on ylittänyt tavoitearvon useana vuonna peräkkäin. Kaupungin talous Talouselämän suhdannehuippu näkyi myös kaupungin verotulokertymässä, joka oli ennakoitua suurempi. Kokonaisverotuloja kertyi yhteensä 541 miljoonaa euroa, mikä on noin 10 miljoonaa euroa yli talousarvion. Verotulot kasvoivat 7,9 prosentilla, kun talousarviossa kasvuksi oli arvioitu 5,9 prosenttia. Eniten kasvoi yhteisöverotuotto mutta myös tuloverokertymä kasvoi positiivisen työllisyyskehityksen seurauksena. Yhteisöverotulojen kasvu oli seurausta ennakoitua pidempään jatkuneesta talouden nousukaudesta. Taloudellisen suhdanteen huippu ja suhdanneodotusten muuttuminen loppuvuodesta näkyivät liikelaitosten toiminnassa. Kiinteistölaitos ylitti taloudelliset tavoitteensa reilusti muun muassa kasvaneiden maankäyttösopimuskorvausten ja vuokratulojen ansiosta. Turun sataman osalta tulos kehittyi hyvin alkuvuoden kasvaneen ulkomaankaupan seurauksena, vaikka kääntyikin loppuvuodesta laskuun vuoteen 2006 verrattuna. Pääosin liikelaitokset saavuttivat tai ylittivät asetetut taloudelliset tavoitteensa. Verotulojen hyvästä kehityksestä huolimatta kaupungin tilinpäätös muodostui alijäämäiseksi noin 9,0 miljoonaa euroa. Kaupungin talouden saaminen lähivuosina tasapainoon vaatiikin jatkossa edelleen työtä menojen kuriin saamiseksi. Uusien tekemisen tapojen käyttöön ottaminen ja toiminnan tehostaminen on välttämätöntä. Tämä on mahdollista tehdä ilman, että palvelutasosta joudutaan tinkimään, mikä kaupungin toiminnan kannalta on tietysti keskeisin tavoite. Hyvän pohjan toimintatapojen uudistamiselle antavat ne useat kehittämishankkeet, joita kaupunkiorganisaatiossa on toteutettu tai pantu vireille. Vuoden alussa aloitti toimintansa talouspalvelukeskus, joka tehostaa taloushallinnon rutiinien hoitamista kaupungin eri yksiköissä ja vapauttaa näin resursseja muuhun toimintaan. 6

7 Toimintakertomus Vuoden aikana tehtiin valmistelutyötä hankinta- ja logistiikkatoimintojen keskittämiseksi ja hankintapalveluiden osalta keskus aloitti toimintansa vuoden 2008 alussa. Kokonaisvaltaisen suunnittelun pohjaksi käynnistettiin toiminnan ja talouden ohjaushanke, jonka myötä kaupunkiorganisaation johtamiseen saadaan käyttöön nykyaikaiset toimintatavat ja -välineet. Isoin valmistelussa ollut kehittämishanke on sosiaali- ja terveystoimien yhdistäminen, jota on viety eteenpäin niin, että uusi organisaatio aloittaa toimintansa vuoden 2009 alussa. Yhdistämishankkeessa on käyty läpi ja kuvattu sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasprosessit ja luotu pohjaa niiden tuottamiselle uudella tavalla sopimusohjausmallilla. Tämä lisää näiden peruspalvelujen tuottamisen tehokkuutta jatkossa ja tekee näin mahdolliseksi palvelutason pitämisen hyvänä. Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden aikana keskimäärin henkeä. Tämä on 189 vähemmän kuin vuosi sitten. Henkilöstöpolitiikassa on lähdetty siitä, että ketään ei irtisanota tuotannollisista syistä. Avoimia virkoja ja toimia on pystytty vakinaistamaan, myös määräaikaisia työsuhteita on saatu vakinaistettua. Kesä- ja harjoittelupaikkoja on tarjottu runsaasti nuorille. Kaupungin työntekijöiden ikärakenteen johdosta merkittävä osa työntekijöistä jää lähivuosina eläkkeelle, mikä merkitsee huomattavan tärkeän tietotaidon poistumista käytöstä. Tämän tietovajeen paikkaaminen on oleva lähivuosien merkittävä haaste koko kaupunkiorganisaatiolle. Toisaalta muutos on nähtävä mahdollisuutena, sillä sen myötä on mahdollisuus myös miettiä resurssien uudelleenkohdentamista nykyistä ehkä tehokkaammalla ja mielekkäämmällä tavalla. Kertomusvuonna jatkettiin kunta- ja palvelurakenteen uudistustyötä sisäasiainministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Palvelujen, maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta seudullisesti tehtiin selvitykset, jotka toimitettiin ministeriöön. Esimerkiksi teknisellä sektorilla työtä on jatkettu ylikunnallisena yhteistyönä. Kuntarakenneselvitys rajattiin Turun seudulla tässä vaiheessa selvitysten ulkopuolelle. Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 Kertomusvuonna saavutettiin merkittävä tavoite, kun Euroopan Unioni nimesi kaupungin virallisesti Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2011 yhdessä Tallinnan kanssa. Kaupunginvaltuusto päätti hakea nimitystä vuonna 2003, minkä jälkeen hanketta on valmisteltu jo usean vuoden ajan. Hankkeen tärkeimpiä periaatteita ovat laaja osallistuminen, yhteistyö sekä pitkäaikaisten vaikutusten luominen Turun seudulle. Nimityksen jälkeen turkulaiset saivat esimakua juhlavuoden näyttävyydestä, kun Aurajoen rannalla järjestettiin 20. marraskuuta tuliesitys, jolla juhlistettiin pitkään odotettua nimitystä. Kaupunginvaltuusto on perustanut säätiön valmistelemaan 2011-juhlavuotta. Juhlavuoden konkreettinen sisältö toteutetaan laajan hankehaun perusteella. Innostus hankehakua kohtaan on ollut 7

8 Toimintakertomus suurta, mikä kertoo siitä, että odotukset 2011-kulttuuripääkaupunvuotta kohtaan ovat jo nyt korkealla. Kertomusvuoden aikana useat turkulaiset kulttuurilaitokset viettivät juhlavuottaan: Kaupunginorkesterin, nykyisen Turun Filharmonisen Orkesterin, kunnallistamisesta tuli kuluneeksi 80 vuotta. Kaupunginteatteri vietti 60-vuotisjuhlavuottaan ja Wäinö Aaltosen museo 40-vuotisjuhlavuottaan. Biologinen museo täytti 100 vuotta. Kaikki nämä juhlavuodet kertovat siitä, että Turussa on osattu panostaa kulttuuriin monipuolisesti jo usean sukupolven ajan. Työ tulevien, uusien juhlavuosien turvaamiseksi on jatkunut päättyneenä ja jatkuu edelleen myös alkaneena vuotena. Itämeren haastekampanja Useatkin toimijat ovat kiinnittäneet kertomusvuoden aikana huomiota Itämeren huonoon tilaan. Itämereen kohdistuva ympäristökuormitus on niin suuri, että meri voi tällä hetkellä todella huonosti. Itämerellä on luonnollisesti Turulle erityisen suuri merkitys, minkä vuoksi kaupunki on halunnut toimia aktiivisesti Itämeren tilan parantamiseksi. Kaupunki on yhdessä Helsingin kaupungin kanssa haastanut sekä kotimaisia että kansainvälisiä organisaatioita toimiin, joilla on myönteinen vaikutus mereen. Haasteessa on lähdetty etsimään ja löydettykin konkreettisia toimia, jotka parantavat Itämeren tilaa. Vuoden loppuun mennessä yli 100 tahoa oli ottanut haasteen vastaan ja ilmoittautunut mukaan haastekampanjaan. Työ Itämeren puolesta vaatii meiltä jokaiselta panostusta myös kuluvana ja tulevina vuosina. Osaltaan kaupungin Itämereen liittyvien toimintojen tehostamiseksi kaupunki on ollut mukana perustamassa Centrum Balticum säätiötä, jonka Itämerikeskus pääsi kuluneena vuonna aloittamaan toimintansa. Itämerikeskus yhdistää turkulaisten ja lounaissuomalaisten julkisyhteisöjen osaamista ja toimintaa ja nostaa esille Turun merkitystä Itämeren kasvukeskuksena Turkustrategian mukaisesti. Mikko Pukkinen kaupunginjohtaja 8

9 Toimintakertomus 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö Turun kaupunginvaltuustossa on kaudella yhteensä 67 valtuutettua. Valtuutettujen määrä on kuntalaissa sidottu kaupungin asukaslukuun. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vuonna 2007 Jukka Mikkola (SDP). Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa kaupungin poliittista prosessia ja osallistuu kaupungin johtamiseen yhdessä virkamiesjohdon kanssa. Tätä varten hänen toimintaedellytyksiään on parannettu niin, että hän voi keskittyä luottamustoimensa hoitamiseen täysipäiväisesti. Vuonna 2007 kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Pekka Ruola (KOK). Jäseninä kaupunginhallitukseen kuului: Lehtinen Seppo I vpj. (SDP) de Anna Pauliina II vpj (VIHR) Achrén Ulla, (RKP) Artesola Rauno (VAS) Arve Minna (KOK) Eklund Riitta (SDP) Helva Mika (VIHR) Lundahn Kjell (SDP) Pitkänen Mirja (KOK) Rinne Pirjo (VAS) 9

10 TURUN KAUPUNGIN HALLINNOLLINEN ORGANISAATIO Kaupunginkanslia Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Hallintojaosto Konsernijaosto Kaupunginjohtaja Tarkastuslautakunta - revisiotoimisto Palvelukeskus Sisäinen tarkastus Kansliapäällikkö - keskukset Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja Osaamis- ja elinkeinotoimen apulaiskaupunginjohtaja Ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja Turun Seudun Kehittämiskeskus Keskusvaalilautakunta Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta Terveyslautakunta - terveysvirasto Sosiaalilautakunta - sosiaalikeskus Kulttuurilautakunta - kulttuuritoimen kanslia - kulttuurikeskus - kaupunginteatteri - kaupunginorkesteri - Wäinö Aaltosen museo - kaupunginkirjasto - maakuntamuseo Opetuslautakunta - opetuspalvelukeskus - peruskoulu ja lukiot - työväenopistot Ammattiopetuslautakunta - Turun ammatti-instituutti Ammattikorkeakoulun hallitus - Turun ammattikorkeakoulu Kiinteistölautakunta - Kiinteistölaitos - Tilalaitos Teknisten palveluiden lautakunta - Jätelaitos - Liikennelaitos - Kunnallistekniikka - Talotoimi - Viherlaitos - Kiinteistöjen hoito - Kaupungin varikko Ympäristö- ja kaavoituslautakunta - ympäristö- ja kaavoitusvirasto Rakennuslautakunta Liikuntalautakunta - liikuntapalvelukeskus Satamalautakunta - Turun satama Joukkoliikennelautakunta Nuorisolautakunta - nuorisoasiainkeskus Vesilaitoslautakunta - Turun vesilaitos = toimielinten johtosuhteet = viranhaltijoiden johtosuhteet 10 Lähde: Kv:n päätöslistat ja Kh:n pöytäkirjat

11 Toimintakertomus Henkilöstö Työvoiman käyttö ja muutos , , , , , , ,0 500,0 0,0 Yl.hallinto Terveysltk Sosiaaliltk ja järj.toimi Opetusltk Amm.op. ja amk Tekn. palv./ymp. ja kaav. Kulttuuri ja vapaaaika Liikelaitokset , , , , ,7 820, ,1 545,2 % työvoimasta , , , , ,6 835, ,1 641,5 % työvoimasta Muutos % 15,5 0,1 0,4-1,2-5,3-1,8-4,5-15,0 Kaupungilla oli palkattua henkilöstöä vuoden 2007 viimeisenä päivänä , josta työllistettyjä 133. Vastaavat luvut vuonna 2006 olivat ja 282. Osa-aikaisten määrä vuoden lopussa oli Tarkemmat kaupungin henkilökuntaa koskevat tiedot julkaistaan myöhemmin henkilöstötilinpäätöksessä. Vuonna 2007 saatiin Turussa pitkään jatkunut työvoiman kasvutrendi käännettyä laskuun. Vuoden viimeisen päivän tilanteessa Turun kaupungin palveluksessa oli yhteensä 357 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kaupunginhallituksen hallintojaosto asetti alkuvuodesta 2007 kaikkien hallintokuntien työvoiman käytölle tavoitetason. Suurin osa hallintokunnista pääsi tavoitteeseen tai hyvin lähelle sitä. Työvoiman käyttöä seurattiin vuonna 2007 keskitetysti säännöllisenä kuukausittain toteutettuna prosessina. Kuukausittain seurattiin henkilötyövuosina mitattavaa työvoiman käyttöä niin, että seurannassa eivät olleet mukana työllistetyt ja harjoittelijat. Tämän seurannan mukaan henkilötyövuosina mitattu työvoiman käyttö väheni vuodesta 2006 yhteensä 104 henkilötyövuodella. Työvoiman käyttö ja henkilöstömäärä alenivat suurimmassa osassa hallintokuntia. Suurin yksittäinen henkilöstömäärän ja työvoiman käytön alenemaan vaikuttanut tekijä oli Turun tekstiilihuollon siirtyminen pois Turun kaupungilta. Vuoden 2007 alusta aloitti toimintansa Taloushallinnon palvelukeskus. Palvelukeskukseen sisäisin 11

12 Toimintakertomus järjestelyin siirtynyt henkilökunta näkyy yleishallinnon työvoiman kasvuna ja vastaavasti työvoiman vähennyksenä muissa tehtäväalueissa. Kaupungin palkkamenot olivat 404,4 milj. euroa (394,5 milj. euroa v. 2006). Palkat, palkkiot ja henkilösivukulut olivat yhteensä 525,6 milj. euroa (514,4 milj. euroa v.2006) 3. Yleinen taloudellinen kehitys Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 5,5 prosenttia vuonna Viennin volyymi kasvoi 4,8 prosenttia. Tuonnin volyymi kasvoi runsaat 4 prosenttia. Investoinnit kasvoivat 7,6 prosenttia. Investoinneista eniten kasvoivat toimitilainvestoinnin (+ 20 prosenttia). Kulutusmenoista yksityiset kulutusmenot lisääntyivät 3,7 prosenttia ja julkiset kulutusmenot 0,8 prosenttia. Koko maan työttömyysaste oli joulukuun lopussa 2007 Työministeriön tietojen mukaan 8,4 prosenttia (9,5 prosenttia joulukuussa 2006). Koko vuoden keskimääräinen työttömyysaste oli 8,2 prosenttia. Vuoden 2006 vastaava luku oli 9,5 prosenttia. Vuoden 2007 keskimääräinen inflaatio oli 2,6 prosenttia. Kuluttajahintoja nosti eniten asumisen kallistuminen. Inflaatioon vaikuttivat myös ajoneuvojen käyttökustannusten, elintarvikkeiden kallistuminen ja kulutusluottojen korkojen nousu. Hintojen nousu jatkui tammikuussa Nousua kiihdytti erityisesti elintarvikkeiden ja polttonesteiden kallistuminen. Ruuan hintaa nosti ennen kaikkea maito- ja viljatuotteiden sekä lihan kallistuminen. Euroopan keskuspankin ohjauskorko nostettiin kahdesti viime vuonna. Ohjauskorko oli vuodenvaihteessa 4,0 % (3,5 % joulukuussa 2006). Lyhyet euribor korot nousivat noin 4,9 prosenttiin vuoden lopussa. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien taloustilanne on jonkin verran parantunut johtuen verotulojen kasvusta. Kasvu johtui hyvästä työllisyys- ja ansiokehityksestä. Myös yhteisöveron tuotot kasvoivat reippaasti. Kuntien verotulot nousivat viime vuonna 7,5 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat viime vuonna ennakkotietojen mukaan 5,3 prosenttia. Lainakanta kasvoi edelleen ja korkomenot kasvoivat voimakkaasti. Kunnilla on lainaa nyt lähes keskimäärin euroa asukasta kohden. Lainakanta on kaksinkertaistunut vuodesta 2000, jolloin lainaa oli 746 euroa asukasta kohden. (Lähteet: Tilastokeskus, Työministeriö, Kuntaliitto). 4. Oman talousalueen kehitys Varsinais-Suomen kokonaistuotanto kasvoi Etlan alue-ennusteen mukaan 5,1 prosenttia v (vastaavasti 6,6 prosenttia v. 2006). 12

13 Toimintakertomus Työttömyysaste oli Varsinais-Suomessa joulukuun lopussa ,5 prosenttia (7,5 % joulukuussa 2006). Turun työttömyysaste oli joulukuun lopussa ,3 prosenttia, jossa oli laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 0,9 prosenttiyksikköä. Koko vuoden 2007 keskimääräinen työttömyysaste oli Turussa 9,4 prosenttia (10,4 % vuonna 2006). Turun pitkäaikaistyöttömien määrä väheni edellisvuodesta 377:llä ja oli vuoden lopussa (1 953 vuonna 2006). Turun seutukunnan työttömyysaste oli vuoden lopussa 7,3 % (Helsingin seutukunta 5,7 %, Tampereen seutukunta 9,4 %, Porin seutukunta 11,2 % ja Oulun seutukunta 10,7 %). 5. Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys 5.1. Olennaiset organisaatiossa tapahtuneet muutokset Vuoden 2007 alussa aloittivat liikelaitoksina Kiinteistöjen hoito (kiinteistönhoitopalvelut) ja Varikko (kaluston hallinta-, vuokraus- ja kunnossapitopalvelut). Liikelaitokset toimivat Teknisten palveluiden lautakunnan alaisina tuottajaliikelaitoksina. Kaupunginvaltuusto päätti Turun tekstiilihuollon yhtiöittämiseen liittyvistä järjestelyistä ja sopimuksista joulukuussa Tekstiilihuollon liiketoiminta jatkuu yhtiömuotoisena vuoden 2007 alusta alkaen pesulapalveluita tuottavassa yhtiössä, josta Turun kaupunki omistaa 66,5 %. Toisena omistajana on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Taloushallinnon päivittäistehtävien hoito keskitettiin alkaen taloushallinnon palvelukeskukseen. Palvelukeskus hoitaa palkanlaskennan, ostolaskujen käsittelyn ja maksatuksen, laskutukset ja kirjanpidon virastojen ja laitosten kanssa sovitun työnjaon mukaisesti. Henkilökunta taloushallinnon palvelukeskukseen palkattiin sisäisin järjestelyin. Vuoden aikana järjestettiin uudelleen kaupungin hankintatoimen ja ruokapalvelujen hoito. Keskushallinnon organisaatioon perustettiin Hankinta- ja logistiikkakeskus ja Ruokapalvelukeskus. Hankinta- ja logistiikkakeskukselle keskitettiin tavara- ja palveluhankintojen kilpailuttaminen. Hankinta- ja logistiikkakeskuksen toiminta käynnistyi vuoden 2008 alusta alkaen. Kuluvan vuoden aikana keskus jatkaa varasto- ja jakelutoimintojen koordinoinnilla ja kehittämisellä ydintoimintoja palveleviksi. Ruokapalvelukeskukselle keskitettiin terveys-, sosiaali- ja opetustoimen ruokapalvelujen järjestäminen. Myös ruokapalvelukeskuksen toiminta käynnistyi vuoden 2008 alussa Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja taloussuunnittelukaudelle sekä arvio todennäköisestä kehityksestä Talouskehitys vuonna 2007 oli arvioitua parempi. Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ylitti sekä suhteellisesti että euromääräisesti käyttömenojen kasvun. Vuosikate oli 47,0 milj. euroa. Vuosikate ei kattanut poistoja ja arvonalentumisia. Suotuisasta kehityksestä huolimatta tilinpäätök- 13

14 Toimintakertomus sen alijäämäksi satunnaisten tulojen ja tuloksenjärjestelyerin jälkeen jäi 9,0 milj. euroa. Vuodelle 2008 verotuloiksi arvioitiin alun perin 563,8 milj. euroa eli keskimäärin 4,9 % enemmän kuin vuoden 2007 kertyi. Yhteisöverotuottojen odotetaan toteutuvan viime vuoteen ajoittuneesta taloussuhdanteen huipusta johtuen budjetoitua suurempana. Kaupunginvaltuusto päättikin maaliskuussa 2008 talousarviomuutoksesta, jolla korotetaan yhteisöveron tuottoa 8,5 milj. eurolla. Korotuksella katetaan osinkotulojen väheneminen. Yhteisöveron tuoton toteutuminen korotettuna edellyttää 14,3 %:n kasvua verrattuna vuoden 2007 yhteisöveron tuottoihin. Valtionosuuksia budjetoitiin alun perin 258 milj. euroa. Vuoden alussa kaupunginvaltuusto korotti tuloarviota 7,0 milj. euroa. Valtionosuuksia kertyy ennakkopäätösten perusteella 269,5 milj. euroa. Kuluvan vuoden toimintakulujen kasvulle luo paineita syksyllä 2007 solmitun tulosopimuksen palkankorotukset. Nämä kustannusvaikutukset on huomioitu talousarviossa Tulosopimusten yleiskorotukset tuovat paineita myös palvelujen ostojen kustannusnousulle. Hintojen vuosinousu jatkui tammikuussa Nettokäyttömenojen toteutuminen vuoden 2008 talousarvion mukaisina merkitsee 6,8 %:n nousua vuoteen 2007 verrattuna. Tilinpäätös ei aiheuta kuluvan vuoden talousarvioon ja taloussuunnittelukaudelle muutoksia. Alijäämä voidaan kattaa kertyneistä ylijäämistä. Taseen kertyneet ylijäämät ovat alijäämäisen tilinpäätöksen jälkeen 109,5 milj. euroa. 14

15 Toimintakertomus 6. Kaupungin talous ja tuloksen muodostuminen tilikaudella Tuloslaskelma (1 000 ) Toimintatuotot Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) Valmistus omaan käyttöön (+) Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot (-) Henkilösivukulut Eläkekulut (-) Muut henkilösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset (-) Vuokrakulut (-) Muut toimintakulut (-) TOIMINTAKATE Verotulot Kunnan tulovero (+) Osuus yhteisöveron tuotosta (+) Koiravero (+) Kiinteistövero (+) Valtionosuudet (+) Rahoitustuotot- ja kulut Korkotuotot (+) Muut rahoitustuotot (+) Korkokulut (-) Muut rahoituskulut (-) VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot (-) Arvonalentumiset (-) Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot (+) TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot / Toimintakulut, % 25,0 25,5 Vuosikate / Poistot, % 86,0 73,5 Vuosikate, / asukas Asukasmäärä

16 Toimintakertomus Tilinpäätöksen toimintakate oli 753,5 milj. euroa (- 717,9 milj. euroa v. 2006). Toimintakate kuvaa nettokäyttömenojen määrää, jotka jäävät rahoitettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Kaupungin nettokäyttömenot kasvoivat 35,6 milj. eurolla (+ 5,0 %:lla) edellisvuoteen verrattuna. Käyttömenojen kasvu oli 3,7 % ja käyttötulojen kasvu 2,6 %. Toimintatuotot olivat 251,4 milj. euroa, joista 48,6 % oli myyntituottoja. Toimintatuotot kasvoivat 6,3 milj. euroa (+ 2,6 %). Toimintakulut oikaistuna Valmistus omaan käyttöön erällä olivat 1 004,9 milj. euroa. Toimintakuluihin sisältyvät, omaan investointirakentamiseen liittyvät valmistusmenot on käsitelty menojen oikaisuna tuloslaskelman rivillä Valmistus omaan käyttöön ja kirjattu investointimenoksi ja taseen omaisuuden lisäykseksi. Oman rakentamisen valmistusarvo oli 35,0 milj. euroa (40,2 milj. euroa v. 2006). Suurin osa oman rakentamisen valmistusarvosta on tilalaitoksen ja kiinteistölaitoksen investointirahoilla rahoitetun omaisuuden rakentamismenoja. Henkilöstökulujen kasvu oli 11,2 milj. euroa (+ 2,2 %). Palvelujen ostot kasvoivat edelliseen vuoteen oli 24,7 milj. euroa (+ 7,8 %). Terveystoimen palvelujen ostot olivat 167,4 milj. euroa (+ 12,4 milj. euroa) ja sosiaalitoimen palvelujen ostot 67,2 milj. euroa (+ 6,5 milj. euroa). Kuvat. Toimintatuotot ja -kulut lajeittain 2007 Tuet ja avustukset 13,0 % Muut kulut 0,9 % Vuokrat 3,2 % Avustukset 6,4 % Myyntituotot 48,7 % Maksutuotot 19,1 % Vuokrat 11,6 % Muut tuotot 7,6 % Henkilöstökulut 50,6 % Materiaalin ostot 6,1 % Palvelujen ostot 32,8 % 16

17 Toimintakertomus Kuva. Käyttötalouden nettomenot 2007 (ei sis. Liikelaitoksia) Kaupunginhallitus 5,4 % Muut 6,3 % Kulttuuri ja vapaa-aika 5,7 % Sosiaalitoimi 27,0 % Opetustoimi 13,8 % Terveystoimi 31,4 % Ammattiinstit. ja Ammattikorkea 10,4 % Toimintatuotoilla katettiin 25,5 % toimintakuluista. Verotuloilla ja valtionosuuksilla jää rahoitettavaksi siten 74,5 %. Verotulojen erittely 2007 Verotulojen toteutuminen Talousarvio Talousarvio muutoksin Toteutuma 2007 Toteutuma 2006 Kunnan tulovero , , , ,64 Osuus yhteisöveron tuotosta , , , ,98 Kiinteistövero , , , ,39 Koiravero , , , ,20 Verotulot yhteensä , , , ,20 Kuva. Verotulojen toteutuminen vv (ilman koiraveroa): 600,0 500,0 milj. 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Kunnan tulovero 403,9 405,0 407,5 434,5 459,9 Yhteisövero 35,6 38,7 36,8 38,7 52,0 Kiinteistövero 24,7 25,3 26,8 28,2 28,9 Yhteensä 464,2 469,1 471,1 501,3 540,9 Muutos-% -5,6 1,0 0,4 6,4 7,9 17

18 Toimintakertomus Kunnan verotulojen määräytymisen perusteet Tulovero -% 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 Kiinteistövero -%: Yleinen 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 vakituinen asunto 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 muuhun asumiseen käytettävät 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 rakennukset Rakentamattoman rakennus- 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 paikan veroprosentti Koiravero, /koira 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 Kokonaisverotulot olivat yhteensä 541,0 milj. euroa. Kasvu edelliseen vuoteen oli 7,9 % eli vähän enemmän kuin kuntien keskimääräinen verotulojen kasvu. Verotuloja kertyi 15,5 milj. euroa enemmän kuin mitä talousarviota laadittaessa odotettiin. Suurinta kasvu oli suhdanneherkässä ja vaikeasti ennakoitavassa yhteisöverotulossa, jossa kasvua vuoden 2006 tilinpäätökseen verrattuna kirjattiin peräti 34,5 %. Yhteisöverotuotot ylittivät muutetun talousarvion noin 8 milj. eurolla. Myös kaupungin tärkein tulokokonaisuus, kunnan tuloverot toteutuivat 2,2 milj. euroa yli talousarvion. Tuloverojen positiivinen kehitys on seurausta työllisyyden kohentumisesta. Työttömyysaste laski 2006 vuoden joulukuun 10,2:sta 2007 vuoden joulukuun 9,3:een. Yhteisöverotulojen kasvu on seurausta ennakoitua pidempään jatkuneesta talouden nousukaudesta. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan Suomen talouden suhdannehuippu nähtiin viime vuoden keskipaikkeilla. Varsinais-Suomen BKT:n kasvu oli vielä viime vuonna voimakasta (5,1 %), mutta jäi selvästi vuoden takaisesta (8,6 %). Tälle ja ensi vuodelle TE-keskus ennakoi noin 3 %:n kasvua. Valtionosuuksien erittely 2007 Valtionosuudet Talousarvio Talousarvio muutoksin Toteutuma 2007 Toteutuma 2006 Yleinen , , , ,00 Sosiaali- ja terveydenhuolto , , , ,00 Opetus- ja kulttuuritoimi , , , ,00 Yhteensä , , , ,00 18

19 Toimintakertomus Kuva. Valtionosuuksien toteutuminen vv : 250,0 200,0 150,0 milj. 100,0 50,0 0, Yl. valtionosuudet 4,4 4,8 4,7 6,2 5,7 Sosiaali- ja terveys 90,1 111,1 122,2 134,3 144,3 Opetus- ja kulttuuri 75,6 78,1 80,5 87,7 91,5 Yhteensä 170,2 194,1 207,3 228,2 241,5 Kasvu-% 9,2 14,0 6,8 10,1 5,8 Valtionosuuksia kertyi 241,5 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 13,3 milj. euroa (+5,8 %). Vuoden 2007 valtionosuuksiin tehtiin 2,0 prosentin indeksitarkistus (75 % täydestä määrästä). Nettorahoitustuotot olivat 17,9 milj. euroa. Nettotuotot laskivat edellisvuodesta 8,0 milj. euroa, mutta ne olivat kuitenkin 1,4 milj. euroa talousarviossa asetettua tavoitetta suuremmat. Rahoitustuotot nousivat 4,0 milj. euroa ja rahoituskulut nousivat 12,0 milj. euroa. Kehitykseen vaikuttivat pitkien ja lyhyiden korkojen nousu vuoden aikana ja toisaalta joidenkin sijoitusinstrumenttien markkina-arvojen lasku. Vuosikatteeksi jäi 47,0 milj. euroa. Vuosikate ei kattanut suunnitelmanmukaisia poistoja ja arvonalentumisia. Arvonalentumisena kirjattiin tilalaitoksen hallinnassa olevista osakkeista 1,3 milj. euroa perusteena tulonodotusten väheneminen. Suunnitelman mukaiset poistot olivat yhteensä 53,3 milj. euroa. Satunnaisiin tuottoihin sisältyy Tekstiilihuollon liiketoiminnan luovutuksesta ja Kiinteistö Oy Lehtolaakson osakkeiden myynnistä syntyneet katteet, yhteensä 3,9 milj. euroa. Tilikauden tulos on 3,7 milj. euroa. Tilikauden aikana valmistui ja otettiin käyttöön uusi pääkirjasto. Tilinpäätöksen tuloslaskelmaan sisältyy vapaaehtoisista varauksista uuden pääkirjaston hankintamenoon tehdyn investointivarauksen tuloutus ja samansuuruinen poistoeron lisäys. Hankintamenon ylittävästä osuudesta on muodostettu uusi investointivaraus vanhan pääkirjaston perusparannusmenoihin. Tuloslaskelmaan sisältyy myös Kiinteistölaitoksen tuloksesta muodostettu 5,3 milj. euron investointivaraus 19

20 Toimintakertomus ja Vesilaitoksen tuloksesta muodostettu 0,7 milj. eurona investointivaraus. Poistoeroa on purettu investointivarauksilla rahoitettujen kohteiden (Hirvensalon ala-aste, Vähä-Heikkilän koulun I vaihe, uusi pääkirjasto) suunnitelmanmukaisten poistojen määrällä. Rahastoista on tuloutettu 0,2 milj. euroa kattamaan vahinkorahaston sääntöjen mukaisia vahingonkorvauksia. 7. Toiminnan rahoitus 7.1 Rahoitusasema ja sen muutokset Rahoituslaskelma (1 000 ) Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätös 2014

Turun kaupungin tilinpäätös 2014 Turun kaupungin tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2014 Johdanto Tulos Kertyneet ylijäämät Lainakanta Henkilöstö 2014 Tilinpäätös Tilinpäätöksen tuloslaskelma Tilinpäätöksen yhteenveto Toimialakohtainen tarkastelu

Lisätiedot

Yhteisön kaikki Konsernin tai nimeää osakkeet osakkeet omistusosuus. Omistus Y-tunnus Välillinen omistus Y-tunnus Valvontavastuu Omistetut

Yhteisön kaikki Konsernin tai nimeää osakkeet osakkeet omistusosuus. Omistus Y-tunnus Välillinen omistus Y-tunnus Valvontavastuu Omistetut VALVONTAVASTUU YHTEISÖT, JOISSA TURUN KAUPUNGILLA ON MÄÄRÄYSVALTAA Tilanne 10.11.2009 Keskushallinnon vastuulla olevat yhtiö sinisellä Tilaliikelaitos vihreällä tummennettuna strategiset yhtiöt Omistusosuus

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2016 Ennakkotieto

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2016 Ennakkotieto Sisällys RAHOITUS Turku vuosi 2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2016 Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa ISO Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa Toimintaympäristö 2016 VÄESTÖ TYÖLLISYYS JA ELINKEINOT

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 2006 LAHTI TP 2004 TP 2005 TP 2006 Asukasluku (31.12) 98 293 98 411 98 755 Veroprosentti 18,25 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 247 381 258 802 274 700 Vuosikate

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009 Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) 99 301 100 080 100 833 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 290 033 314 779 320 977

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot