TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 KAUPUNGINHALLITUS

2 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö 8 3. Yleinen taloudellinen kehitys Oman talousalueen kehitys Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset organisaatiossa tapahtuneet muutokset Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja taloussuunnittelukaudelle sekä arvio todennäköisestä kehityksestä Kaupungin talous ja tuloksen muodostuminen tilikaudella Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Rahoitusrakenne ja tase-erien kehitys Turun kaupungin konsernin toiminta ja talous Konserniin kuuluvat yhteisöt sekä kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt Konsernin rakenteessa tapahtuneet muutokset vuonna Konsernin toiminnan ohjaus Konsernitilinpäätös Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 32 II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talousarvion toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 33 Johdanto 34 Hallinto 1 01 Keskusvaalilautakunta Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus, kaupungin omarahoitusosuus Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan menoista Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 71 Turku Touring Oy 76 Palvelutoimi Palvelutoimen tavoitteiden toteutuminen Terveyslautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta, Ulkomaalaistoimisto (nettoyksikkö) Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Kulttuurilautakunta 123 Myllykoti Oy 134 Forum Marinum säätiö 140 Osaamis- ja elinkeinotoimi Osaamis- ja elinkeinotoimen tavoitteiden toteutuminen Opetuslautakunta Ammattiopetuslautakunta Ammattikorkeakoulun hallitus 160 Turku Science Park -konserni 169 Koneteknologiakeskus Turku Oy 176 Pilot Turku Oy 181 Ympäristötoimi Ympäristötoimen tavoitteiden toteutuminen 188

3 1 60 Teknisten palveluiden lautakunta Joukkoliikennelautakunta Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Rakennuslautakunta Kiinteistölautakunta Teknisten palveluiden lautakunta, Kunnallistekniikka Teknisten palveluiden lautakunta, Viherlaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Talotoimi Teknisten palveluiden lautakunta, Kiinteistöjen hoito Teknisten palveluiden lautakunta, Kaupungin varikko Vesilaitoslautakunta, Turun Vesilaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Liikennelaitos Satamalautakunta, Turun satama Kiinteistölautakunta, Kiinteistölaitos Kiinteistölautakunta, Tilalaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Jätelaitos 246 Kiinteistö Oy Lehtolaakso 249 Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab 254 TVT Asunnot Oy 262 Turun Seudun Vesi Oy 267 Turun seudun puhdistamo Oy 272 Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy 276 Turun Tekstiilihuolto Oy 283 Turun Ylioppilaskyläsäätiö Taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailut 289 Käyttötalousosan, liikelaitosten ja investointiosan toteutumisvertailu 289 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailut 293 Investointiosan toteutumisvertailut 295 Rahoitusosan toteutumisvertailu 299 III TULOSLASKELMA 300 IV TASE 301 V RAHOITUSLASKELMA 302 VI KONSERNITULOSLASKELMA 303 VII KONSERNITASE 304 VIII KONSERNIRAHOITUSLASKELMA 305 IX TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 306 Tuloslaskelman liitetiedot 308 Taseen liitetiedot 312 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 323 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 325 Liikelaitosten ja muiden taseyksikköjen tilinpäätöslaskelmat 326 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 326 Kunnallistekniikka 329 Viherlaitos 332 Talotoimi 335 Kiinteistöjen hoito 338 Kaupungin varikko 341 Turun Vesilaitos 344 Liikennelaitos 347 Turun Satama 350 Kiinteistölaitos 353 Tilalaitos 356 Jätelaitos 359 Vahinkorahasto 362 Turun Vesilaitoksen investointirahasto 363 Turun Sataman investointirahasto 364 Konsernia koskevat liitetiedot 365 X LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITESARJOISTA 373 XI TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 374

4 Toimintakertomus I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus Vuosi 2007 oli Turun kaupungille suotuisan kehityksen aikaa. Seudun elinkeinoelämän kehitys jatkui hyvänä ja työllisyys parani edelleen. Kaupungin verotulot kasvoivat odotettua suuremmiksi ja kaupungin organisaatiossa pantiin alulle useita kehittämishankkeita, jotka lähitulevaisuudessa tehostavat kaupungin toimintaa entisestään. Kuluneen vuoden aikana Turku nimitettiin virallisesti Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2011, mikä tulee olemaan valtakunnallisesti merkittävä kehityshanke lähivuosina. Palvelutasoa parannettu edelleen Kertomusvuoden aikana turkulaisten palvelut pidettiin hyvällä tasolla ja niitä kehitettiin edelleen. Turkulaiset saivat terveyspalveluja hoitotakuun mukaisesti, päivähoitoryhmien ryhmäkoot on pidetty entiseen tapaan kohtuullisen pieninä ja myös opetusryhmien koot ovat olleet tavoitteiden mukaisesti entisellään. Vanhustenhoidossa on lisätty ympärivuorokautisen hoidon asiakaspaikkoja. Haasteita palvelutuotannon järjestämisessä aiheuttaa edelleen muun muassa hammashoito, jossa aikuispotilaiden jonot ovat vuoden aikana olleet liian pitkiä. Koulujen toimintaedellytyksiä on parannettu mittavalla korjausrakentamisella. Samoin nuorisotiloja on kunnostettu ja uusia tiloja on saatu käyttöön Moision koulun yhteydessä ja Seikkailupuistossa. Monitoimikeskus Vimma on ensimmäisen kokonaisen toimintavuotensa aikana osoittanut toimivuutensa ja muodostunut aktiivisten nuorten harrastus- ja kohtaamispaikaksi keskustassa. Nuorten työpajatoimintaa on uudistettu ja kehitetty. Kaupunkilaisten kulttuuripalvelut paranivat vuoden aikana merkittävästi, kun pääkirjaston uudisrakennus saatiin valmiiksi ja käyttöön keväällä. Tuoreen hyvinvointitutkimuksen mukaan turkulaiset ovatkin hyvin tyytyväisiä kirjastopalveluihin, jotka paranevat entisestään, kun koko pääkirjaston uudistamishanke saadaan vuoden 2008 aikana päätökseen. Liikuntapalvelujen edelleen kehittämiseksi kaupunginvaltuusto päätti marraskuussa Impivaaran uimahallin peruskorjaamisesta ja laajentamisesta. Joukkoliikenteen suosio kasvoi. Matkustajamäärä kääntyi vuonna 2007 nousuun ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Joukkoliikenneohjelman toimenpiteitä ja joukkoliikenteeseen tehtyjä panostuksia voidaan tältä osin pitää onnistuneina. Omalle henkilökunnalleen kaupunki tarjosi mahdollisuuden työsuhdematkalipun hankkimiseen. 4

5 Toimintakertomus Koko Turun seudun kannalta tärkeiden vesihuoltoon liittyvien infrastruktuurihankkeiden rakentamista on jatkettu. Turun Seudun Vesi Oy:n seudullinen tekopohjavesihanke päästiin aloittamaan valituskäsittelyjen jälkeen ja hanke valmistunee vuoden 2010 lopulla. Seudullinen jätevedenpuhdistamohanke on edennyt suunnitellussa aikataulussa ja puhdistamo pääsee aloittamaan toimintansa Kakolan kallioluolassa 2009 vuoden alussa. Hankkeen kustannukset ovat kasvaneet alkuperäisestä, ja yhtiö joutui anomaan osakaskunnilta uutta omavelkaista takausta vielä nostamattomien lainojen lisäksi. Työllisyyskehitys ja elinkeinopolitiikka Turun seudun elinkeinoelämässä vuosi 2007 oli menestyksekäs. Kone- ja metallituoteteollisuuden ja telakkateollisuuden tilauskanta oli vahva ja näiden alojen liikevaihto kasvoi edelleen voimakkaasti, yli 10 prosenttia edellisvuodesta. Pientien ja keskisuurten yritysten liikevaihto kasvoi 11 prosenttia, mikä on vain hieman edellisvuotta vähemmän. Myös uusia yrityksiä seudulla perustettiin aikaisempaa vuotta enemmän. Työttömien määrä väheni edelleen ja kansallisessa vertailussa Turun työttömyysaste oli pääkaupunkiseudun jälkeen toiseksi matalin. Joulukuussa työttömyysaste oli 9,3 prosenttia, mikä on lähes prosenttiyksikön vuoden takaista vähemmän. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni edelleen. Joulukuun lopussa työttömänä oli turkulaista. Kaupungin elinkeinopolitiikassa jatkettiin panostamista kuuteen painopisteklusteriin, jotka ovat bioala, soveltava ICT, meri, logistiikka, matkailu ja luovat osaamispalvelut. Turku Science Park Oy:ssä siirryttiin uuteen toimintamalliin, joka mahdollistaa toiminnan organisoinnin uudella tavalla ja luo aikaisempaa parempia edellytyksiä ulkopuolisen rahoituksen hyödyntämiseen. Taustalla uudistuksessa oli merkittävä yhteistyöavaus tukholmalaisen Karoliinisen Instituutin kanssa. Logistiikka-alan kehittämistä jatkettiin muun muassa Turun lentokentän matkustajalentoyhteyksien kehittämiseksi. Vuoden aikana julkistettiinkin kaksi uutta yhteyttä, toinen Turusta Gdanskiin ja toinen Turusta Tampereen kautta Ouluun. Sataman kaikkien aikojen suurin investointi, m²:n Schenkerin jakeluvarasto, valmistui huhtikuussa. Meriklusteria on kehitetty tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa Koneteknologiakeskus Oy:n johdolla. Väestökehitys ja tonttituotanto Turun kaupungin asukasluku pieneni 68 henkilöllä. Asukasrakenteessa maahanmuuttajien osuus kasvaa koko ajan, mikä osaltaan johtuu siitä, että Turku vastaa lähes yksin seudun sosiaalisesta asuttamisesta. Turun seudulla alueen ympäristökunnat pystyvät vastaamaan Turkua paremmin kilpailuun asukkaista. Turun maanomistus on pirstaleista, jolloin yhdellä kaavaprosessilla aikaan 5

6 Toimintakertomus saadaan vähäinen määrä tonttikaavoja. Tämä asettaa huomattavan haasteen kaupungin tonttituotannolle etenkin silloin, kun omakoti- ja pientaloasumisen suosio on korkealla. Asuntoja valmistui vuoden 2007 aikana 1,5-kertainen määrä vuoteen 2006 verrattuna. Toisaalta uusia rakennuslupia myönnettiin 14 % vähemmän kuin vuonna Asuntomarkkinoilla tapahtui selvää hidastumista loppuvuonna ja kohteiden sijainnin painoarvo kasvoi asuntokaupassa. Tämä näkyi mm. myönnettyjen rakennuslupien vähentymisenä loppuvuodesta. Vuokra-asuntojen käyttöasteet ovat korkeita ja kysyntää on ollut koko ajan mm. Akerin telakan työntekijöille. Turun ylioppilaskyläsäätiö on kuitenkin asuntotoimijoista ainoa, jolla oli uudistuotantoa vuonna 2007 (Nummenrannan 3. vaihe). Turkulaiset ovat tutkimusten mukaan tyytyväisiä elinympäristöönsä. Ilmalaatu keskustassa on ylittänyt tavoitearvon useana vuonna peräkkäin. Kaupungin talous Talouselämän suhdannehuippu näkyi myös kaupungin verotulokertymässä, joka oli ennakoitua suurempi. Kokonaisverotuloja kertyi yhteensä 541 miljoonaa euroa, mikä on noin 10 miljoonaa euroa yli talousarvion. Verotulot kasvoivat 7,9 prosentilla, kun talousarviossa kasvuksi oli arvioitu 5,9 prosenttia. Eniten kasvoi yhteisöverotuotto mutta myös tuloverokertymä kasvoi positiivisen työllisyyskehityksen seurauksena. Yhteisöverotulojen kasvu oli seurausta ennakoitua pidempään jatkuneesta talouden nousukaudesta. Taloudellisen suhdanteen huippu ja suhdanneodotusten muuttuminen loppuvuodesta näkyivät liikelaitosten toiminnassa. Kiinteistölaitos ylitti taloudelliset tavoitteensa reilusti muun muassa kasvaneiden maankäyttösopimuskorvausten ja vuokratulojen ansiosta. Turun sataman osalta tulos kehittyi hyvin alkuvuoden kasvaneen ulkomaankaupan seurauksena, vaikka kääntyikin loppuvuodesta laskuun vuoteen 2006 verrattuna. Pääosin liikelaitokset saavuttivat tai ylittivät asetetut taloudelliset tavoitteensa. Verotulojen hyvästä kehityksestä huolimatta kaupungin tilinpäätös muodostui alijäämäiseksi noin 9,0 miljoonaa euroa. Kaupungin talouden saaminen lähivuosina tasapainoon vaatiikin jatkossa edelleen työtä menojen kuriin saamiseksi. Uusien tekemisen tapojen käyttöön ottaminen ja toiminnan tehostaminen on välttämätöntä. Tämä on mahdollista tehdä ilman, että palvelutasosta joudutaan tinkimään, mikä kaupungin toiminnan kannalta on tietysti keskeisin tavoite. Hyvän pohjan toimintatapojen uudistamiselle antavat ne useat kehittämishankkeet, joita kaupunkiorganisaatiossa on toteutettu tai pantu vireille. Vuoden alussa aloitti toimintansa talouspalvelukeskus, joka tehostaa taloushallinnon rutiinien hoitamista kaupungin eri yksiköissä ja vapauttaa näin resursseja muuhun toimintaan. 6

7 Toimintakertomus Vuoden aikana tehtiin valmistelutyötä hankinta- ja logistiikkatoimintojen keskittämiseksi ja hankintapalveluiden osalta keskus aloitti toimintansa vuoden 2008 alussa. Kokonaisvaltaisen suunnittelun pohjaksi käynnistettiin toiminnan ja talouden ohjaushanke, jonka myötä kaupunkiorganisaation johtamiseen saadaan käyttöön nykyaikaiset toimintatavat ja -välineet. Isoin valmistelussa ollut kehittämishanke on sosiaali- ja terveystoimien yhdistäminen, jota on viety eteenpäin niin, että uusi organisaatio aloittaa toimintansa vuoden 2009 alussa. Yhdistämishankkeessa on käyty läpi ja kuvattu sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasprosessit ja luotu pohjaa niiden tuottamiselle uudella tavalla sopimusohjausmallilla. Tämä lisää näiden peruspalvelujen tuottamisen tehokkuutta jatkossa ja tekee näin mahdolliseksi palvelutason pitämisen hyvänä. Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden aikana keskimäärin henkeä. Tämä on 189 vähemmän kuin vuosi sitten. Henkilöstöpolitiikassa on lähdetty siitä, että ketään ei irtisanota tuotannollisista syistä. Avoimia virkoja ja toimia on pystytty vakinaistamaan, myös määräaikaisia työsuhteita on saatu vakinaistettua. Kesä- ja harjoittelupaikkoja on tarjottu runsaasti nuorille. Kaupungin työntekijöiden ikärakenteen johdosta merkittävä osa työntekijöistä jää lähivuosina eläkkeelle, mikä merkitsee huomattavan tärkeän tietotaidon poistumista käytöstä. Tämän tietovajeen paikkaaminen on oleva lähivuosien merkittävä haaste koko kaupunkiorganisaatiolle. Toisaalta muutos on nähtävä mahdollisuutena, sillä sen myötä on mahdollisuus myös miettiä resurssien uudelleenkohdentamista nykyistä ehkä tehokkaammalla ja mielekkäämmällä tavalla. Kertomusvuonna jatkettiin kunta- ja palvelurakenteen uudistustyötä sisäasiainministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Palvelujen, maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta seudullisesti tehtiin selvitykset, jotka toimitettiin ministeriöön. Esimerkiksi teknisellä sektorilla työtä on jatkettu ylikunnallisena yhteistyönä. Kuntarakenneselvitys rajattiin Turun seudulla tässä vaiheessa selvitysten ulkopuolelle. Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 Kertomusvuonna saavutettiin merkittävä tavoite, kun Euroopan Unioni nimesi kaupungin virallisesti Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2011 yhdessä Tallinnan kanssa. Kaupunginvaltuusto päätti hakea nimitystä vuonna 2003, minkä jälkeen hanketta on valmisteltu jo usean vuoden ajan. Hankkeen tärkeimpiä periaatteita ovat laaja osallistuminen, yhteistyö sekä pitkäaikaisten vaikutusten luominen Turun seudulle. Nimityksen jälkeen turkulaiset saivat esimakua juhlavuoden näyttävyydestä, kun Aurajoen rannalla järjestettiin 20. marraskuuta tuliesitys, jolla juhlistettiin pitkään odotettua nimitystä. Kaupunginvaltuusto on perustanut säätiön valmistelemaan 2011-juhlavuotta. Juhlavuoden konkreettinen sisältö toteutetaan laajan hankehaun perusteella. Innostus hankehakua kohtaan on ollut 7

8 Toimintakertomus suurta, mikä kertoo siitä, että odotukset 2011-kulttuuripääkaupunvuotta kohtaan ovat jo nyt korkealla. Kertomusvuoden aikana useat turkulaiset kulttuurilaitokset viettivät juhlavuottaan: Kaupunginorkesterin, nykyisen Turun Filharmonisen Orkesterin, kunnallistamisesta tuli kuluneeksi 80 vuotta. Kaupunginteatteri vietti 60-vuotisjuhlavuottaan ja Wäinö Aaltosen museo 40-vuotisjuhlavuottaan. Biologinen museo täytti 100 vuotta. Kaikki nämä juhlavuodet kertovat siitä, että Turussa on osattu panostaa kulttuuriin monipuolisesti jo usean sukupolven ajan. Työ tulevien, uusien juhlavuosien turvaamiseksi on jatkunut päättyneenä ja jatkuu edelleen myös alkaneena vuotena. Itämeren haastekampanja Useatkin toimijat ovat kiinnittäneet kertomusvuoden aikana huomiota Itämeren huonoon tilaan. Itämereen kohdistuva ympäristökuormitus on niin suuri, että meri voi tällä hetkellä todella huonosti. Itämerellä on luonnollisesti Turulle erityisen suuri merkitys, minkä vuoksi kaupunki on halunnut toimia aktiivisesti Itämeren tilan parantamiseksi. Kaupunki on yhdessä Helsingin kaupungin kanssa haastanut sekä kotimaisia että kansainvälisiä organisaatioita toimiin, joilla on myönteinen vaikutus mereen. Haasteessa on lähdetty etsimään ja löydettykin konkreettisia toimia, jotka parantavat Itämeren tilaa. Vuoden loppuun mennessä yli 100 tahoa oli ottanut haasteen vastaan ja ilmoittautunut mukaan haastekampanjaan. Työ Itämeren puolesta vaatii meiltä jokaiselta panostusta myös kuluvana ja tulevina vuosina. Osaltaan kaupungin Itämereen liittyvien toimintojen tehostamiseksi kaupunki on ollut mukana perustamassa Centrum Balticum säätiötä, jonka Itämerikeskus pääsi kuluneena vuonna aloittamaan toimintansa. Itämerikeskus yhdistää turkulaisten ja lounaissuomalaisten julkisyhteisöjen osaamista ja toimintaa ja nostaa esille Turun merkitystä Itämeren kasvukeskuksena Turkustrategian mukaisesti. Mikko Pukkinen kaupunginjohtaja 8

9 Toimintakertomus 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö Turun kaupunginvaltuustossa on kaudella yhteensä 67 valtuutettua. Valtuutettujen määrä on kuntalaissa sidottu kaupungin asukaslukuun. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vuonna 2007 Jukka Mikkola (SDP). Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa kaupungin poliittista prosessia ja osallistuu kaupungin johtamiseen yhdessä virkamiesjohdon kanssa. Tätä varten hänen toimintaedellytyksiään on parannettu niin, että hän voi keskittyä luottamustoimensa hoitamiseen täysipäiväisesti. Vuonna 2007 kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Pekka Ruola (KOK). Jäseninä kaupunginhallitukseen kuului: Lehtinen Seppo I vpj. (SDP) de Anna Pauliina II vpj (VIHR) Achrén Ulla, (RKP) Artesola Rauno (VAS) Arve Minna (KOK) Eklund Riitta (SDP) Helva Mika (VIHR) Lundahn Kjell (SDP) Pitkänen Mirja (KOK) Rinne Pirjo (VAS) 9

10 TURUN KAUPUNGIN HALLINNOLLINEN ORGANISAATIO Kaupunginkanslia Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Hallintojaosto Konsernijaosto Kaupunginjohtaja Tarkastuslautakunta - revisiotoimisto Palvelukeskus Sisäinen tarkastus Kansliapäällikkö - keskukset Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja Osaamis- ja elinkeinotoimen apulaiskaupunginjohtaja Ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja Turun Seudun Kehittämiskeskus Keskusvaalilautakunta Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta Terveyslautakunta - terveysvirasto Sosiaalilautakunta - sosiaalikeskus Kulttuurilautakunta - kulttuuritoimen kanslia - kulttuurikeskus - kaupunginteatteri - kaupunginorkesteri - Wäinö Aaltosen museo - kaupunginkirjasto - maakuntamuseo Opetuslautakunta - opetuspalvelukeskus - peruskoulu ja lukiot - työväenopistot Ammattiopetuslautakunta - Turun ammatti-instituutti Ammattikorkeakoulun hallitus - Turun ammattikorkeakoulu Kiinteistölautakunta - Kiinteistölaitos - Tilalaitos Teknisten palveluiden lautakunta - Jätelaitos - Liikennelaitos - Kunnallistekniikka - Talotoimi - Viherlaitos - Kiinteistöjen hoito - Kaupungin varikko Ympäristö- ja kaavoituslautakunta - ympäristö- ja kaavoitusvirasto Rakennuslautakunta Liikuntalautakunta - liikuntapalvelukeskus Satamalautakunta - Turun satama Joukkoliikennelautakunta Nuorisolautakunta - nuorisoasiainkeskus Vesilaitoslautakunta - Turun vesilaitos = toimielinten johtosuhteet = viranhaltijoiden johtosuhteet 10 Lähde: Kv:n päätöslistat ja Kh:n pöytäkirjat

11 Toimintakertomus Henkilöstö Työvoiman käyttö ja muutos , , , , , , ,0 500,0 0,0 Yl.hallinto Terveysltk Sosiaaliltk ja järj.toimi Opetusltk Amm.op. ja amk Tekn. palv./ymp. ja kaav. Kulttuuri ja vapaaaika Liikelaitokset , , , , ,7 820, ,1 545,2 % työvoimasta , , , , ,6 835, ,1 641,5 % työvoimasta Muutos % 15,5 0,1 0,4-1,2-5,3-1,8-4,5-15,0 Kaupungilla oli palkattua henkilöstöä vuoden 2007 viimeisenä päivänä , josta työllistettyjä 133. Vastaavat luvut vuonna 2006 olivat ja 282. Osa-aikaisten määrä vuoden lopussa oli Tarkemmat kaupungin henkilökuntaa koskevat tiedot julkaistaan myöhemmin henkilöstötilinpäätöksessä. Vuonna 2007 saatiin Turussa pitkään jatkunut työvoiman kasvutrendi käännettyä laskuun. Vuoden viimeisen päivän tilanteessa Turun kaupungin palveluksessa oli yhteensä 357 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kaupunginhallituksen hallintojaosto asetti alkuvuodesta 2007 kaikkien hallintokuntien työvoiman käytölle tavoitetason. Suurin osa hallintokunnista pääsi tavoitteeseen tai hyvin lähelle sitä. Työvoiman käyttöä seurattiin vuonna 2007 keskitetysti säännöllisenä kuukausittain toteutettuna prosessina. Kuukausittain seurattiin henkilötyövuosina mitattavaa työvoiman käyttöä niin, että seurannassa eivät olleet mukana työllistetyt ja harjoittelijat. Tämän seurannan mukaan henkilötyövuosina mitattu työvoiman käyttö väheni vuodesta 2006 yhteensä 104 henkilötyövuodella. Työvoiman käyttö ja henkilöstömäärä alenivat suurimmassa osassa hallintokuntia. Suurin yksittäinen henkilöstömäärän ja työvoiman käytön alenemaan vaikuttanut tekijä oli Turun tekstiilihuollon siirtyminen pois Turun kaupungilta. Vuoden 2007 alusta aloitti toimintansa Taloushallinnon palvelukeskus. Palvelukeskukseen sisäisin 11

12 Toimintakertomus järjestelyin siirtynyt henkilökunta näkyy yleishallinnon työvoiman kasvuna ja vastaavasti työvoiman vähennyksenä muissa tehtäväalueissa. Kaupungin palkkamenot olivat 404,4 milj. euroa (394,5 milj. euroa v. 2006). Palkat, palkkiot ja henkilösivukulut olivat yhteensä 525,6 milj. euroa (514,4 milj. euroa v.2006) 3. Yleinen taloudellinen kehitys Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 5,5 prosenttia vuonna Viennin volyymi kasvoi 4,8 prosenttia. Tuonnin volyymi kasvoi runsaat 4 prosenttia. Investoinnit kasvoivat 7,6 prosenttia. Investoinneista eniten kasvoivat toimitilainvestoinnin (+ 20 prosenttia). Kulutusmenoista yksityiset kulutusmenot lisääntyivät 3,7 prosenttia ja julkiset kulutusmenot 0,8 prosenttia. Koko maan työttömyysaste oli joulukuun lopussa 2007 Työministeriön tietojen mukaan 8,4 prosenttia (9,5 prosenttia joulukuussa 2006). Koko vuoden keskimääräinen työttömyysaste oli 8,2 prosenttia. Vuoden 2006 vastaava luku oli 9,5 prosenttia. Vuoden 2007 keskimääräinen inflaatio oli 2,6 prosenttia. Kuluttajahintoja nosti eniten asumisen kallistuminen. Inflaatioon vaikuttivat myös ajoneuvojen käyttökustannusten, elintarvikkeiden kallistuminen ja kulutusluottojen korkojen nousu. Hintojen nousu jatkui tammikuussa Nousua kiihdytti erityisesti elintarvikkeiden ja polttonesteiden kallistuminen. Ruuan hintaa nosti ennen kaikkea maito- ja viljatuotteiden sekä lihan kallistuminen. Euroopan keskuspankin ohjauskorko nostettiin kahdesti viime vuonna. Ohjauskorko oli vuodenvaihteessa 4,0 % (3,5 % joulukuussa 2006). Lyhyet euribor korot nousivat noin 4,9 prosenttiin vuoden lopussa. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien taloustilanne on jonkin verran parantunut johtuen verotulojen kasvusta. Kasvu johtui hyvästä työllisyys- ja ansiokehityksestä. Myös yhteisöveron tuotot kasvoivat reippaasti. Kuntien verotulot nousivat viime vuonna 7,5 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat viime vuonna ennakkotietojen mukaan 5,3 prosenttia. Lainakanta kasvoi edelleen ja korkomenot kasvoivat voimakkaasti. Kunnilla on lainaa nyt lähes keskimäärin euroa asukasta kohden. Lainakanta on kaksinkertaistunut vuodesta 2000, jolloin lainaa oli 746 euroa asukasta kohden. (Lähteet: Tilastokeskus, Työministeriö, Kuntaliitto). 4. Oman talousalueen kehitys Varsinais-Suomen kokonaistuotanto kasvoi Etlan alue-ennusteen mukaan 5,1 prosenttia v (vastaavasti 6,6 prosenttia v. 2006). 12

13 Toimintakertomus Työttömyysaste oli Varsinais-Suomessa joulukuun lopussa ,5 prosenttia (7,5 % joulukuussa 2006). Turun työttömyysaste oli joulukuun lopussa ,3 prosenttia, jossa oli laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 0,9 prosenttiyksikköä. Koko vuoden 2007 keskimääräinen työttömyysaste oli Turussa 9,4 prosenttia (10,4 % vuonna 2006). Turun pitkäaikaistyöttömien määrä väheni edellisvuodesta 377:llä ja oli vuoden lopussa (1 953 vuonna 2006). Turun seutukunnan työttömyysaste oli vuoden lopussa 7,3 % (Helsingin seutukunta 5,7 %, Tampereen seutukunta 9,4 %, Porin seutukunta 11,2 % ja Oulun seutukunta 10,7 %). 5. Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys 5.1. Olennaiset organisaatiossa tapahtuneet muutokset Vuoden 2007 alussa aloittivat liikelaitoksina Kiinteistöjen hoito (kiinteistönhoitopalvelut) ja Varikko (kaluston hallinta-, vuokraus- ja kunnossapitopalvelut). Liikelaitokset toimivat Teknisten palveluiden lautakunnan alaisina tuottajaliikelaitoksina. Kaupunginvaltuusto päätti Turun tekstiilihuollon yhtiöittämiseen liittyvistä järjestelyistä ja sopimuksista joulukuussa Tekstiilihuollon liiketoiminta jatkuu yhtiömuotoisena vuoden 2007 alusta alkaen pesulapalveluita tuottavassa yhtiössä, josta Turun kaupunki omistaa 66,5 %. Toisena omistajana on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Taloushallinnon päivittäistehtävien hoito keskitettiin alkaen taloushallinnon palvelukeskukseen. Palvelukeskus hoitaa palkanlaskennan, ostolaskujen käsittelyn ja maksatuksen, laskutukset ja kirjanpidon virastojen ja laitosten kanssa sovitun työnjaon mukaisesti. Henkilökunta taloushallinnon palvelukeskukseen palkattiin sisäisin järjestelyin. Vuoden aikana järjestettiin uudelleen kaupungin hankintatoimen ja ruokapalvelujen hoito. Keskushallinnon organisaatioon perustettiin Hankinta- ja logistiikkakeskus ja Ruokapalvelukeskus. Hankinta- ja logistiikkakeskukselle keskitettiin tavara- ja palveluhankintojen kilpailuttaminen. Hankinta- ja logistiikkakeskuksen toiminta käynnistyi vuoden 2008 alusta alkaen. Kuluvan vuoden aikana keskus jatkaa varasto- ja jakelutoimintojen koordinoinnilla ja kehittämisellä ydintoimintoja palveleviksi. Ruokapalvelukeskukselle keskitettiin terveys-, sosiaali- ja opetustoimen ruokapalvelujen järjestäminen. Myös ruokapalvelukeskuksen toiminta käynnistyi vuoden 2008 alussa Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja taloussuunnittelukaudelle sekä arvio todennäköisestä kehityksestä Talouskehitys vuonna 2007 oli arvioitua parempi. Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ylitti sekä suhteellisesti että euromääräisesti käyttömenojen kasvun. Vuosikate oli 47,0 milj. euroa. Vuosikate ei kattanut poistoja ja arvonalentumisia. Suotuisasta kehityksestä huolimatta tilinpäätök- 13

14 Toimintakertomus sen alijäämäksi satunnaisten tulojen ja tuloksenjärjestelyerin jälkeen jäi 9,0 milj. euroa. Vuodelle 2008 verotuloiksi arvioitiin alun perin 563,8 milj. euroa eli keskimäärin 4,9 % enemmän kuin vuoden 2007 kertyi. Yhteisöverotuottojen odotetaan toteutuvan viime vuoteen ajoittuneesta taloussuhdanteen huipusta johtuen budjetoitua suurempana. Kaupunginvaltuusto päättikin maaliskuussa 2008 talousarviomuutoksesta, jolla korotetaan yhteisöveron tuottoa 8,5 milj. eurolla. Korotuksella katetaan osinkotulojen väheneminen. Yhteisöveron tuoton toteutuminen korotettuna edellyttää 14,3 %:n kasvua verrattuna vuoden 2007 yhteisöveron tuottoihin. Valtionosuuksia budjetoitiin alun perin 258 milj. euroa. Vuoden alussa kaupunginvaltuusto korotti tuloarviota 7,0 milj. euroa. Valtionosuuksia kertyy ennakkopäätösten perusteella 269,5 milj. euroa. Kuluvan vuoden toimintakulujen kasvulle luo paineita syksyllä 2007 solmitun tulosopimuksen palkankorotukset. Nämä kustannusvaikutukset on huomioitu talousarviossa Tulosopimusten yleiskorotukset tuovat paineita myös palvelujen ostojen kustannusnousulle. Hintojen vuosinousu jatkui tammikuussa Nettokäyttömenojen toteutuminen vuoden 2008 talousarvion mukaisina merkitsee 6,8 %:n nousua vuoteen 2007 verrattuna. Tilinpäätös ei aiheuta kuluvan vuoden talousarvioon ja taloussuunnittelukaudelle muutoksia. Alijäämä voidaan kattaa kertyneistä ylijäämistä. Taseen kertyneet ylijäämät ovat alijäämäisen tilinpäätöksen jälkeen 109,5 milj. euroa. 14

15 Toimintakertomus 6. Kaupungin talous ja tuloksen muodostuminen tilikaudella Tuloslaskelma (1 000 ) Toimintatuotot Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) Valmistus omaan käyttöön (+) Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot (-) Henkilösivukulut Eläkekulut (-) Muut henkilösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset (-) Vuokrakulut (-) Muut toimintakulut (-) TOIMINTAKATE Verotulot Kunnan tulovero (+) Osuus yhteisöveron tuotosta (+) Koiravero (+) Kiinteistövero (+) Valtionosuudet (+) Rahoitustuotot- ja kulut Korkotuotot (+) Muut rahoitustuotot (+) Korkokulut (-) Muut rahoituskulut (-) VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot (-) Arvonalentumiset (-) Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot (+) TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot / Toimintakulut, % 25,0 25,5 Vuosikate / Poistot, % 86,0 73,5 Vuosikate, / asukas Asukasmäärä

16 Toimintakertomus Tilinpäätöksen toimintakate oli 753,5 milj. euroa (- 717,9 milj. euroa v. 2006). Toimintakate kuvaa nettokäyttömenojen määrää, jotka jäävät rahoitettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Kaupungin nettokäyttömenot kasvoivat 35,6 milj. eurolla (+ 5,0 %:lla) edellisvuoteen verrattuna. Käyttömenojen kasvu oli 3,7 % ja käyttötulojen kasvu 2,6 %. Toimintatuotot olivat 251,4 milj. euroa, joista 48,6 % oli myyntituottoja. Toimintatuotot kasvoivat 6,3 milj. euroa (+ 2,6 %). Toimintakulut oikaistuna Valmistus omaan käyttöön erällä olivat 1 004,9 milj. euroa. Toimintakuluihin sisältyvät, omaan investointirakentamiseen liittyvät valmistusmenot on käsitelty menojen oikaisuna tuloslaskelman rivillä Valmistus omaan käyttöön ja kirjattu investointimenoksi ja taseen omaisuuden lisäykseksi. Oman rakentamisen valmistusarvo oli 35,0 milj. euroa (40,2 milj. euroa v. 2006). Suurin osa oman rakentamisen valmistusarvosta on tilalaitoksen ja kiinteistölaitoksen investointirahoilla rahoitetun omaisuuden rakentamismenoja. Henkilöstökulujen kasvu oli 11,2 milj. euroa (+ 2,2 %). Palvelujen ostot kasvoivat edelliseen vuoteen oli 24,7 milj. euroa (+ 7,8 %). Terveystoimen palvelujen ostot olivat 167,4 milj. euroa (+ 12,4 milj. euroa) ja sosiaalitoimen palvelujen ostot 67,2 milj. euroa (+ 6,5 milj. euroa). Kuvat. Toimintatuotot ja -kulut lajeittain 2007 Tuet ja avustukset 13,0 % Muut kulut 0,9 % Vuokrat 3,2 % Avustukset 6,4 % Myyntituotot 48,7 % Maksutuotot 19,1 % Vuokrat 11,6 % Muut tuotot 7,6 % Henkilöstökulut 50,6 % Materiaalin ostot 6,1 % Palvelujen ostot 32,8 % 16

17 Toimintakertomus Kuva. Käyttötalouden nettomenot 2007 (ei sis. Liikelaitoksia) Kaupunginhallitus 5,4 % Muut 6,3 % Kulttuuri ja vapaa-aika 5,7 % Sosiaalitoimi 27,0 % Opetustoimi 13,8 % Terveystoimi 31,4 % Ammattiinstit. ja Ammattikorkea 10,4 % Toimintatuotoilla katettiin 25,5 % toimintakuluista. Verotuloilla ja valtionosuuksilla jää rahoitettavaksi siten 74,5 %. Verotulojen erittely 2007 Verotulojen toteutuminen Talousarvio Talousarvio muutoksin Toteutuma 2007 Toteutuma 2006 Kunnan tulovero , , , ,64 Osuus yhteisöveron tuotosta , , , ,98 Kiinteistövero , , , ,39 Koiravero , , , ,20 Verotulot yhteensä , , , ,20 Kuva. Verotulojen toteutuminen vv (ilman koiraveroa): 600,0 500,0 milj. 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Kunnan tulovero 403,9 405,0 407,5 434,5 459,9 Yhteisövero 35,6 38,7 36,8 38,7 52,0 Kiinteistövero 24,7 25,3 26,8 28,2 28,9 Yhteensä 464,2 469,1 471,1 501,3 540,9 Muutos-% -5,6 1,0 0,4 6,4 7,9 17

18 Toimintakertomus Kunnan verotulojen määräytymisen perusteet Tulovero -% 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 Kiinteistövero -%: Yleinen 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 vakituinen asunto 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 muuhun asumiseen käytettävät 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 rakennukset Rakentamattoman rakennus- 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 paikan veroprosentti Koiravero, /koira 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 Kokonaisverotulot olivat yhteensä 541,0 milj. euroa. Kasvu edelliseen vuoteen oli 7,9 % eli vähän enemmän kuin kuntien keskimääräinen verotulojen kasvu. Verotuloja kertyi 15,5 milj. euroa enemmän kuin mitä talousarviota laadittaessa odotettiin. Suurinta kasvu oli suhdanneherkässä ja vaikeasti ennakoitavassa yhteisöverotulossa, jossa kasvua vuoden 2006 tilinpäätökseen verrattuna kirjattiin peräti 34,5 %. Yhteisöverotuotot ylittivät muutetun talousarvion noin 8 milj. eurolla. Myös kaupungin tärkein tulokokonaisuus, kunnan tuloverot toteutuivat 2,2 milj. euroa yli talousarvion. Tuloverojen positiivinen kehitys on seurausta työllisyyden kohentumisesta. Työttömyysaste laski 2006 vuoden joulukuun 10,2:sta 2007 vuoden joulukuun 9,3:een. Yhteisöverotulojen kasvu on seurausta ennakoitua pidempään jatkuneesta talouden nousukaudesta. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan Suomen talouden suhdannehuippu nähtiin viime vuoden keskipaikkeilla. Varsinais-Suomen BKT:n kasvu oli vielä viime vuonna voimakasta (5,1 %), mutta jäi selvästi vuoden takaisesta (8,6 %). Tälle ja ensi vuodelle TE-keskus ennakoi noin 3 %:n kasvua. Valtionosuuksien erittely 2007 Valtionosuudet Talousarvio Talousarvio muutoksin Toteutuma 2007 Toteutuma 2006 Yleinen , , , ,00 Sosiaali- ja terveydenhuolto , , , ,00 Opetus- ja kulttuuritoimi , , , ,00 Yhteensä , , , ,00 18

19 Toimintakertomus Kuva. Valtionosuuksien toteutuminen vv : 250,0 200,0 150,0 milj. 100,0 50,0 0, Yl. valtionosuudet 4,4 4,8 4,7 6,2 5,7 Sosiaali- ja terveys 90,1 111,1 122,2 134,3 144,3 Opetus- ja kulttuuri 75,6 78,1 80,5 87,7 91,5 Yhteensä 170,2 194,1 207,3 228,2 241,5 Kasvu-% 9,2 14,0 6,8 10,1 5,8 Valtionosuuksia kertyi 241,5 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 13,3 milj. euroa (+5,8 %). Vuoden 2007 valtionosuuksiin tehtiin 2,0 prosentin indeksitarkistus (75 % täydestä määrästä). Nettorahoitustuotot olivat 17,9 milj. euroa. Nettotuotot laskivat edellisvuodesta 8,0 milj. euroa, mutta ne olivat kuitenkin 1,4 milj. euroa talousarviossa asetettua tavoitetta suuremmat. Rahoitustuotot nousivat 4,0 milj. euroa ja rahoituskulut nousivat 12,0 milj. euroa. Kehitykseen vaikuttivat pitkien ja lyhyiden korkojen nousu vuoden aikana ja toisaalta joidenkin sijoitusinstrumenttien markkina-arvojen lasku. Vuosikatteeksi jäi 47,0 milj. euroa. Vuosikate ei kattanut suunnitelmanmukaisia poistoja ja arvonalentumisia. Arvonalentumisena kirjattiin tilalaitoksen hallinnassa olevista osakkeista 1,3 milj. euroa perusteena tulonodotusten väheneminen. Suunnitelman mukaiset poistot olivat yhteensä 53,3 milj. euroa. Satunnaisiin tuottoihin sisältyy Tekstiilihuollon liiketoiminnan luovutuksesta ja Kiinteistö Oy Lehtolaakson osakkeiden myynnistä syntyneet katteet, yhteensä 3,9 milj. euroa. Tilikauden tulos on 3,7 milj. euroa. Tilikauden aikana valmistui ja otettiin käyttöön uusi pääkirjasto. Tilinpäätöksen tuloslaskelmaan sisältyy vapaaehtoisista varauksista uuden pääkirjaston hankintamenoon tehdyn investointivarauksen tuloutus ja samansuuruinen poistoeron lisäys. Hankintamenon ylittävästä osuudesta on muodostettu uusi investointivaraus vanhan pääkirjaston perusparannusmenoihin. Tuloslaskelmaan sisältyy myös Kiinteistölaitoksen tuloksesta muodostettu 5,3 milj. euron investointivaraus 19

20 Toimintakertomus ja Vesilaitoksen tuloksesta muodostettu 0,7 milj. eurona investointivaraus. Poistoeroa on purettu investointivarauksilla rahoitettujen kohteiden (Hirvensalon ala-aste, Vähä-Heikkilän koulun I vaihe, uusi pääkirjasto) suunnitelmanmukaisten poistojen määrällä. Rahastoista on tuloutettu 0,2 milj. euroa kattamaan vahinkorahaston sääntöjen mukaisia vahingonkorvauksia. 7. Toiminnan rahoitus 7.1 Rahoitusasema ja sen muutokset Rahoituslaskelma (1 000 ) Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U 26.3.2007. 2 0 234 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätös 2014

Turun kaupungin tilinpäätös 2014 Turun kaupungin tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2014 Johdanto Tulos Kertyneet ylijäämät Lainakanta Henkilöstö 2014 Tilinpäätös Tilinpäätöksen tuloslaskelma Tilinpäätöksen yhteenveto Toimialakohtainen tarkastelu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2004

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2004 Turun kaupungin TILINPÄÄTÖS 1229- TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö 5 3. Yleinen taloudellinen kehitys

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2OO5

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2OO5 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2OO5 KAUPUNGINHALLITUS 27.3.2006 226 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö 5 3.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Yhteisön kaikki Konsernin tai nimeää osakkeet osakkeet omistusosuus. Omistus Y-tunnus Välillinen omistus Y-tunnus Valvontavastuu Omistetut

Yhteisön kaikki Konsernin tai nimeää osakkeet osakkeet omistusosuus. Omistus Y-tunnus Välillinen omistus Y-tunnus Valvontavastuu Omistetut VALVONTAVASTUU YHTEISÖT, JOISSA TURUN KAUPUNGILLA ON MÄÄRÄYSVALTAA Tilanne 10.11.2009 Keskushallinnon vastuulla olevat yhtiö sinisellä Tilaliikelaitos vihreällä tummennettuna strategiset yhtiöt Omistusosuus

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 2. Henkilöstö 3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot