TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 KAUPUNGINHALLITUS

2 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö 8 3. Yleinen taloudellinen kehitys Oman talousalueen kehitys Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset organisaatiossa tapahtuneet muutokset Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja taloussuunnittelukaudelle sekä arvio todennäköisestä kehityksestä Kaupungin talous ja tuloksen muodostuminen tilikaudella Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Rahoitusrakenne ja tase-erien kehitys Turun kaupungin konsernin toiminta ja talous Konserniin kuuluvat yhteisöt sekä kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt Konsernin rakenteessa tapahtuneet muutokset vuonna Konsernin toiminnan ohjaus Konsernitilinpäätös Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 32 II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talousarvion toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 33 Johdanto 34 Hallinto 1 01 Keskusvaalilautakunta Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus, kaupungin omarahoitusosuus Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan menoista Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 71 Turku Touring Oy 76 Palvelutoimi Palvelutoimen tavoitteiden toteutuminen Terveyslautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta, Ulkomaalaistoimisto (nettoyksikkö) Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Kulttuurilautakunta 123 Myllykoti Oy 134 Forum Marinum säätiö 140 Osaamis- ja elinkeinotoimi Osaamis- ja elinkeinotoimen tavoitteiden toteutuminen Opetuslautakunta Ammattiopetuslautakunta Ammattikorkeakoulun hallitus 160 Turku Science Park -konserni 169 Koneteknologiakeskus Turku Oy 176 Pilot Turku Oy 181 Ympäristötoimi Ympäristötoimen tavoitteiden toteutuminen 188

3 1 60 Teknisten palveluiden lautakunta Joukkoliikennelautakunta Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Rakennuslautakunta Kiinteistölautakunta Teknisten palveluiden lautakunta, Kunnallistekniikka Teknisten palveluiden lautakunta, Viherlaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Talotoimi Teknisten palveluiden lautakunta, Kiinteistöjen hoito Teknisten palveluiden lautakunta, Kaupungin varikko Vesilaitoslautakunta, Turun Vesilaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Liikennelaitos Satamalautakunta, Turun satama Kiinteistölautakunta, Kiinteistölaitos Kiinteistölautakunta, Tilalaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Jätelaitos 246 Kiinteistö Oy Lehtolaakso 249 Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab 254 TVT Asunnot Oy 262 Turun Seudun Vesi Oy 267 Turun seudun puhdistamo Oy 272 Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy 276 Turun Tekstiilihuolto Oy 283 Turun Ylioppilaskyläsäätiö Taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailut 289 Käyttötalousosan, liikelaitosten ja investointiosan toteutumisvertailu 289 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailut 293 Investointiosan toteutumisvertailut 295 Rahoitusosan toteutumisvertailu 299 III TULOSLASKELMA 300 IV TASE 301 V RAHOITUSLASKELMA 302 VI KONSERNITULOSLASKELMA 303 VII KONSERNITASE 304 VIII KONSERNIRAHOITUSLASKELMA 305 IX TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 306 Tuloslaskelman liitetiedot 308 Taseen liitetiedot 312 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 323 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 325 Liikelaitosten ja muiden taseyksikköjen tilinpäätöslaskelmat 326 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 326 Kunnallistekniikka 329 Viherlaitos 332 Talotoimi 335 Kiinteistöjen hoito 338 Kaupungin varikko 341 Turun Vesilaitos 344 Liikennelaitos 347 Turun Satama 350 Kiinteistölaitos 353 Tilalaitos 356 Jätelaitos 359 Vahinkorahasto 362 Turun Vesilaitoksen investointirahasto 363 Turun Sataman investointirahasto 364 Konsernia koskevat liitetiedot 365 X LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITESARJOISTA 373 XI TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 374

4 Toimintakertomus I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus Vuosi 2007 oli Turun kaupungille suotuisan kehityksen aikaa. Seudun elinkeinoelämän kehitys jatkui hyvänä ja työllisyys parani edelleen. Kaupungin verotulot kasvoivat odotettua suuremmiksi ja kaupungin organisaatiossa pantiin alulle useita kehittämishankkeita, jotka lähitulevaisuudessa tehostavat kaupungin toimintaa entisestään. Kuluneen vuoden aikana Turku nimitettiin virallisesti Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2011, mikä tulee olemaan valtakunnallisesti merkittävä kehityshanke lähivuosina. Palvelutasoa parannettu edelleen Kertomusvuoden aikana turkulaisten palvelut pidettiin hyvällä tasolla ja niitä kehitettiin edelleen. Turkulaiset saivat terveyspalveluja hoitotakuun mukaisesti, päivähoitoryhmien ryhmäkoot on pidetty entiseen tapaan kohtuullisen pieninä ja myös opetusryhmien koot ovat olleet tavoitteiden mukaisesti entisellään. Vanhustenhoidossa on lisätty ympärivuorokautisen hoidon asiakaspaikkoja. Haasteita palvelutuotannon järjestämisessä aiheuttaa edelleen muun muassa hammashoito, jossa aikuispotilaiden jonot ovat vuoden aikana olleet liian pitkiä. Koulujen toimintaedellytyksiä on parannettu mittavalla korjausrakentamisella. Samoin nuorisotiloja on kunnostettu ja uusia tiloja on saatu käyttöön Moision koulun yhteydessä ja Seikkailupuistossa. Monitoimikeskus Vimma on ensimmäisen kokonaisen toimintavuotensa aikana osoittanut toimivuutensa ja muodostunut aktiivisten nuorten harrastus- ja kohtaamispaikaksi keskustassa. Nuorten työpajatoimintaa on uudistettu ja kehitetty. Kaupunkilaisten kulttuuripalvelut paranivat vuoden aikana merkittävästi, kun pääkirjaston uudisrakennus saatiin valmiiksi ja käyttöön keväällä. Tuoreen hyvinvointitutkimuksen mukaan turkulaiset ovatkin hyvin tyytyväisiä kirjastopalveluihin, jotka paranevat entisestään, kun koko pääkirjaston uudistamishanke saadaan vuoden 2008 aikana päätökseen. Liikuntapalvelujen edelleen kehittämiseksi kaupunginvaltuusto päätti marraskuussa Impivaaran uimahallin peruskorjaamisesta ja laajentamisesta. Joukkoliikenteen suosio kasvoi. Matkustajamäärä kääntyi vuonna 2007 nousuun ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Joukkoliikenneohjelman toimenpiteitä ja joukkoliikenteeseen tehtyjä panostuksia voidaan tältä osin pitää onnistuneina. Omalle henkilökunnalleen kaupunki tarjosi mahdollisuuden työsuhdematkalipun hankkimiseen. 4

5 Toimintakertomus Koko Turun seudun kannalta tärkeiden vesihuoltoon liittyvien infrastruktuurihankkeiden rakentamista on jatkettu. Turun Seudun Vesi Oy:n seudullinen tekopohjavesihanke päästiin aloittamaan valituskäsittelyjen jälkeen ja hanke valmistunee vuoden 2010 lopulla. Seudullinen jätevedenpuhdistamohanke on edennyt suunnitellussa aikataulussa ja puhdistamo pääsee aloittamaan toimintansa Kakolan kallioluolassa 2009 vuoden alussa. Hankkeen kustannukset ovat kasvaneet alkuperäisestä, ja yhtiö joutui anomaan osakaskunnilta uutta omavelkaista takausta vielä nostamattomien lainojen lisäksi. Työllisyyskehitys ja elinkeinopolitiikka Turun seudun elinkeinoelämässä vuosi 2007 oli menestyksekäs. Kone- ja metallituoteteollisuuden ja telakkateollisuuden tilauskanta oli vahva ja näiden alojen liikevaihto kasvoi edelleen voimakkaasti, yli 10 prosenttia edellisvuodesta. Pientien ja keskisuurten yritysten liikevaihto kasvoi 11 prosenttia, mikä on vain hieman edellisvuotta vähemmän. Myös uusia yrityksiä seudulla perustettiin aikaisempaa vuotta enemmän. Työttömien määrä väheni edelleen ja kansallisessa vertailussa Turun työttömyysaste oli pääkaupunkiseudun jälkeen toiseksi matalin. Joulukuussa työttömyysaste oli 9,3 prosenttia, mikä on lähes prosenttiyksikön vuoden takaista vähemmän. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni edelleen. Joulukuun lopussa työttömänä oli turkulaista. Kaupungin elinkeinopolitiikassa jatkettiin panostamista kuuteen painopisteklusteriin, jotka ovat bioala, soveltava ICT, meri, logistiikka, matkailu ja luovat osaamispalvelut. Turku Science Park Oy:ssä siirryttiin uuteen toimintamalliin, joka mahdollistaa toiminnan organisoinnin uudella tavalla ja luo aikaisempaa parempia edellytyksiä ulkopuolisen rahoituksen hyödyntämiseen. Taustalla uudistuksessa oli merkittävä yhteistyöavaus tukholmalaisen Karoliinisen Instituutin kanssa. Logistiikka-alan kehittämistä jatkettiin muun muassa Turun lentokentän matkustajalentoyhteyksien kehittämiseksi. Vuoden aikana julkistettiinkin kaksi uutta yhteyttä, toinen Turusta Gdanskiin ja toinen Turusta Tampereen kautta Ouluun. Sataman kaikkien aikojen suurin investointi, m²:n Schenkerin jakeluvarasto, valmistui huhtikuussa. Meriklusteria on kehitetty tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa Koneteknologiakeskus Oy:n johdolla. Väestökehitys ja tonttituotanto Turun kaupungin asukasluku pieneni 68 henkilöllä. Asukasrakenteessa maahanmuuttajien osuus kasvaa koko ajan, mikä osaltaan johtuu siitä, että Turku vastaa lähes yksin seudun sosiaalisesta asuttamisesta. Turun seudulla alueen ympäristökunnat pystyvät vastaamaan Turkua paremmin kilpailuun asukkaista. Turun maanomistus on pirstaleista, jolloin yhdellä kaavaprosessilla aikaan 5

6 Toimintakertomus saadaan vähäinen määrä tonttikaavoja. Tämä asettaa huomattavan haasteen kaupungin tonttituotannolle etenkin silloin, kun omakoti- ja pientaloasumisen suosio on korkealla. Asuntoja valmistui vuoden 2007 aikana 1,5-kertainen määrä vuoteen 2006 verrattuna. Toisaalta uusia rakennuslupia myönnettiin 14 % vähemmän kuin vuonna Asuntomarkkinoilla tapahtui selvää hidastumista loppuvuonna ja kohteiden sijainnin painoarvo kasvoi asuntokaupassa. Tämä näkyi mm. myönnettyjen rakennuslupien vähentymisenä loppuvuodesta. Vuokra-asuntojen käyttöasteet ovat korkeita ja kysyntää on ollut koko ajan mm. Akerin telakan työntekijöille. Turun ylioppilaskyläsäätiö on kuitenkin asuntotoimijoista ainoa, jolla oli uudistuotantoa vuonna 2007 (Nummenrannan 3. vaihe). Turkulaiset ovat tutkimusten mukaan tyytyväisiä elinympäristöönsä. Ilmalaatu keskustassa on ylittänyt tavoitearvon useana vuonna peräkkäin. Kaupungin talous Talouselämän suhdannehuippu näkyi myös kaupungin verotulokertymässä, joka oli ennakoitua suurempi. Kokonaisverotuloja kertyi yhteensä 541 miljoonaa euroa, mikä on noin 10 miljoonaa euroa yli talousarvion. Verotulot kasvoivat 7,9 prosentilla, kun talousarviossa kasvuksi oli arvioitu 5,9 prosenttia. Eniten kasvoi yhteisöverotuotto mutta myös tuloverokertymä kasvoi positiivisen työllisyyskehityksen seurauksena. Yhteisöverotulojen kasvu oli seurausta ennakoitua pidempään jatkuneesta talouden nousukaudesta. Taloudellisen suhdanteen huippu ja suhdanneodotusten muuttuminen loppuvuodesta näkyivät liikelaitosten toiminnassa. Kiinteistölaitos ylitti taloudelliset tavoitteensa reilusti muun muassa kasvaneiden maankäyttösopimuskorvausten ja vuokratulojen ansiosta. Turun sataman osalta tulos kehittyi hyvin alkuvuoden kasvaneen ulkomaankaupan seurauksena, vaikka kääntyikin loppuvuodesta laskuun vuoteen 2006 verrattuna. Pääosin liikelaitokset saavuttivat tai ylittivät asetetut taloudelliset tavoitteensa. Verotulojen hyvästä kehityksestä huolimatta kaupungin tilinpäätös muodostui alijäämäiseksi noin 9,0 miljoonaa euroa. Kaupungin talouden saaminen lähivuosina tasapainoon vaatiikin jatkossa edelleen työtä menojen kuriin saamiseksi. Uusien tekemisen tapojen käyttöön ottaminen ja toiminnan tehostaminen on välttämätöntä. Tämä on mahdollista tehdä ilman, että palvelutasosta joudutaan tinkimään, mikä kaupungin toiminnan kannalta on tietysti keskeisin tavoite. Hyvän pohjan toimintatapojen uudistamiselle antavat ne useat kehittämishankkeet, joita kaupunkiorganisaatiossa on toteutettu tai pantu vireille. Vuoden alussa aloitti toimintansa talouspalvelukeskus, joka tehostaa taloushallinnon rutiinien hoitamista kaupungin eri yksiköissä ja vapauttaa näin resursseja muuhun toimintaan. 6

7 Toimintakertomus Vuoden aikana tehtiin valmistelutyötä hankinta- ja logistiikkatoimintojen keskittämiseksi ja hankintapalveluiden osalta keskus aloitti toimintansa vuoden 2008 alussa. Kokonaisvaltaisen suunnittelun pohjaksi käynnistettiin toiminnan ja talouden ohjaushanke, jonka myötä kaupunkiorganisaation johtamiseen saadaan käyttöön nykyaikaiset toimintatavat ja -välineet. Isoin valmistelussa ollut kehittämishanke on sosiaali- ja terveystoimien yhdistäminen, jota on viety eteenpäin niin, että uusi organisaatio aloittaa toimintansa vuoden 2009 alussa. Yhdistämishankkeessa on käyty läpi ja kuvattu sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasprosessit ja luotu pohjaa niiden tuottamiselle uudella tavalla sopimusohjausmallilla. Tämä lisää näiden peruspalvelujen tuottamisen tehokkuutta jatkossa ja tekee näin mahdolliseksi palvelutason pitämisen hyvänä. Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden aikana keskimäärin henkeä. Tämä on 189 vähemmän kuin vuosi sitten. Henkilöstöpolitiikassa on lähdetty siitä, että ketään ei irtisanota tuotannollisista syistä. Avoimia virkoja ja toimia on pystytty vakinaistamaan, myös määräaikaisia työsuhteita on saatu vakinaistettua. Kesä- ja harjoittelupaikkoja on tarjottu runsaasti nuorille. Kaupungin työntekijöiden ikärakenteen johdosta merkittävä osa työntekijöistä jää lähivuosina eläkkeelle, mikä merkitsee huomattavan tärkeän tietotaidon poistumista käytöstä. Tämän tietovajeen paikkaaminen on oleva lähivuosien merkittävä haaste koko kaupunkiorganisaatiolle. Toisaalta muutos on nähtävä mahdollisuutena, sillä sen myötä on mahdollisuus myös miettiä resurssien uudelleenkohdentamista nykyistä ehkä tehokkaammalla ja mielekkäämmällä tavalla. Kertomusvuonna jatkettiin kunta- ja palvelurakenteen uudistustyötä sisäasiainministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Palvelujen, maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta seudullisesti tehtiin selvitykset, jotka toimitettiin ministeriöön. Esimerkiksi teknisellä sektorilla työtä on jatkettu ylikunnallisena yhteistyönä. Kuntarakenneselvitys rajattiin Turun seudulla tässä vaiheessa selvitysten ulkopuolelle. Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 Kertomusvuonna saavutettiin merkittävä tavoite, kun Euroopan Unioni nimesi kaupungin virallisesti Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2011 yhdessä Tallinnan kanssa. Kaupunginvaltuusto päätti hakea nimitystä vuonna 2003, minkä jälkeen hanketta on valmisteltu jo usean vuoden ajan. Hankkeen tärkeimpiä periaatteita ovat laaja osallistuminen, yhteistyö sekä pitkäaikaisten vaikutusten luominen Turun seudulle. Nimityksen jälkeen turkulaiset saivat esimakua juhlavuoden näyttävyydestä, kun Aurajoen rannalla järjestettiin 20. marraskuuta tuliesitys, jolla juhlistettiin pitkään odotettua nimitystä. Kaupunginvaltuusto on perustanut säätiön valmistelemaan 2011-juhlavuotta. Juhlavuoden konkreettinen sisältö toteutetaan laajan hankehaun perusteella. Innostus hankehakua kohtaan on ollut 7

8 Toimintakertomus suurta, mikä kertoo siitä, että odotukset 2011-kulttuuripääkaupunvuotta kohtaan ovat jo nyt korkealla. Kertomusvuoden aikana useat turkulaiset kulttuurilaitokset viettivät juhlavuottaan: Kaupunginorkesterin, nykyisen Turun Filharmonisen Orkesterin, kunnallistamisesta tuli kuluneeksi 80 vuotta. Kaupunginteatteri vietti 60-vuotisjuhlavuottaan ja Wäinö Aaltosen museo 40-vuotisjuhlavuottaan. Biologinen museo täytti 100 vuotta. Kaikki nämä juhlavuodet kertovat siitä, että Turussa on osattu panostaa kulttuuriin monipuolisesti jo usean sukupolven ajan. Työ tulevien, uusien juhlavuosien turvaamiseksi on jatkunut päättyneenä ja jatkuu edelleen myös alkaneena vuotena. Itämeren haastekampanja Useatkin toimijat ovat kiinnittäneet kertomusvuoden aikana huomiota Itämeren huonoon tilaan. Itämereen kohdistuva ympäristökuormitus on niin suuri, että meri voi tällä hetkellä todella huonosti. Itämerellä on luonnollisesti Turulle erityisen suuri merkitys, minkä vuoksi kaupunki on halunnut toimia aktiivisesti Itämeren tilan parantamiseksi. Kaupunki on yhdessä Helsingin kaupungin kanssa haastanut sekä kotimaisia että kansainvälisiä organisaatioita toimiin, joilla on myönteinen vaikutus mereen. Haasteessa on lähdetty etsimään ja löydettykin konkreettisia toimia, jotka parantavat Itämeren tilaa. Vuoden loppuun mennessä yli 100 tahoa oli ottanut haasteen vastaan ja ilmoittautunut mukaan haastekampanjaan. Työ Itämeren puolesta vaatii meiltä jokaiselta panostusta myös kuluvana ja tulevina vuosina. Osaltaan kaupungin Itämereen liittyvien toimintojen tehostamiseksi kaupunki on ollut mukana perustamassa Centrum Balticum säätiötä, jonka Itämerikeskus pääsi kuluneena vuonna aloittamaan toimintansa. Itämerikeskus yhdistää turkulaisten ja lounaissuomalaisten julkisyhteisöjen osaamista ja toimintaa ja nostaa esille Turun merkitystä Itämeren kasvukeskuksena Turkustrategian mukaisesti. Mikko Pukkinen kaupunginjohtaja 8

9 Toimintakertomus 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö Turun kaupunginvaltuustossa on kaudella yhteensä 67 valtuutettua. Valtuutettujen määrä on kuntalaissa sidottu kaupungin asukaslukuun. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vuonna 2007 Jukka Mikkola (SDP). Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa kaupungin poliittista prosessia ja osallistuu kaupungin johtamiseen yhdessä virkamiesjohdon kanssa. Tätä varten hänen toimintaedellytyksiään on parannettu niin, että hän voi keskittyä luottamustoimensa hoitamiseen täysipäiväisesti. Vuonna 2007 kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Pekka Ruola (KOK). Jäseninä kaupunginhallitukseen kuului: Lehtinen Seppo I vpj. (SDP) de Anna Pauliina II vpj (VIHR) Achrén Ulla, (RKP) Artesola Rauno (VAS) Arve Minna (KOK) Eklund Riitta (SDP) Helva Mika (VIHR) Lundahn Kjell (SDP) Pitkänen Mirja (KOK) Rinne Pirjo (VAS) 9

10 TURUN KAUPUNGIN HALLINNOLLINEN ORGANISAATIO Kaupunginkanslia Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Hallintojaosto Konsernijaosto Kaupunginjohtaja Tarkastuslautakunta - revisiotoimisto Palvelukeskus Sisäinen tarkastus Kansliapäällikkö - keskukset Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja Osaamis- ja elinkeinotoimen apulaiskaupunginjohtaja Ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja Turun Seudun Kehittämiskeskus Keskusvaalilautakunta Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta Terveyslautakunta - terveysvirasto Sosiaalilautakunta - sosiaalikeskus Kulttuurilautakunta - kulttuuritoimen kanslia - kulttuurikeskus - kaupunginteatteri - kaupunginorkesteri - Wäinö Aaltosen museo - kaupunginkirjasto - maakuntamuseo Opetuslautakunta - opetuspalvelukeskus - peruskoulu ja lukiot - työväenopistot Ammattiopetuslautakunta - Turun ammatti-instituutti Ammattikorkeakoulun hallitus - Turun ammattikorkeakoulu Kiinteistölautakunta - Kiinteistölaitos - Tilalaitos Teknisten palveluiden lautakunta - Jätelaitos - Liikennelaitos - Kunnallistekniikka - Talotoimi - Viherlaitos - Kiinteistöjen hoito - Kaupungin varikko Ympäristö- ja kaavoituslautakunta - ympäristö- ja kaavoitusvirasto Rakennuslautakunta Liikuntalautakunta - liikuntapalvelukeskus Satamalautakunta - Turun satama Joukkoliikennelautakunta Nuorisolautakunta - nuorisoasiainkeskus Vesilaitoslautakunta - Turun vesilaitos = toimielinten johtosuhteet = viranhaltijoiden johtosuhteet 10 Lähde: Kv:n päätöslistat ja Kh:n pöytäkirjat

11 Toimintakertomus Henkilöstö Työvoiman käyttö ja muutos , , , , , , ,0 500,0 0,0 Yl.hallinto Terveysltk Sosiaaliltk ja järj.toimi Opetusltk Amm.op. ja amk Tekn. palv./ymp. ja kaav. Kulttuuri ja vapaaaika Liikelaitokset , , , , ,7 820, ,1 545,2 % työvoimasta , , , , ,6 835, ,1 641,5 % työvoimasta Muutos % 15,5 0,1 0,4-1,2-5,3-1,8-4,5-15,0 Kaupungilla oli palkattua henkilöstöä vuoden 2007 viimeisenä päivänä , josta työllistettyjä 133. Vastaavat luvut vuonna 2006 olivat ja 282. Osa-aikaisten määrä vuoden lopussa oli Tarkemmat kaupungin henkilökuntaa koskevat tiedot julkaistaan myöhemmin henkilöstötilinpäätöksessä. Vuonna 2007 saatiin Turussa pitkään jatkunut työvoiman kasvutrendi käännettyä laskuun. Vuoden viimeisen päivän tilanteessa Turun kaupungin palveluksessa oli yhteensä 357 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kaupunginhallituksen hallintojaosto asetti alkuvuodesta 2007 kaikkien hallintokuntien työvoiman käytölle tavoitetason. Suurin osa hallintokunnista pääsi tavoitteeseen tai hyvin lähelle sitä. Työvoiman käyttöä seurattiin vuonna 2007 keskitetysti säännöllisenä kuukausittain toteutettuna prosessina. Kuukausittain seurattiin henkilötyövuosina mitattavaa työvoiman käyttöä niin, että seurannassa eivät olleet mukana työllistetyt ja harjoittelijat. Tämän seurannan mukaan henkilötyövuosina mitattu työvoiman käyttö väheni vuodesta 2006 yhteensä 104 henkilötyövuodella. Työvoiman käyttö ja henkilöstömäärä alenivat suurimmassa osassa hallintokuntia. Suurin yksittäinen henkilöstömäärän ja työvoiman käytön alenemaan vaikuttanut tekijä oli Turun tekstiilihuollon siirtyminen pois Turun kaupungilta. Vuoden 2007 alusta aloitti toimintansa Taloushallinnon palvelukeskus. Palvelukeskukseen sisäisin 11

12 Toimintakertomus järjestelyin siirtynyt henkilökunta näkyy yleishallinnon työvoiman kasvuna ja vastaavasti työvoiman vähennyksenä muissa tehtäväalueissa. Kaupungin palkkamenot olivat 404,4 milj. euroa (394,5 milj. euroa v. 2006). Palkat, palkkiot ja henkilösivukulut olivat yhteensä 525,6 milj. euroa (514,4 milj. euroa v.2006) 3. Yleinen taloudellinen kehitys Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 5,5 prosenttia vuonna Viennin volyymi kasvoi 4,8 prosenttia. Tuonnin volyymi kasvoi runsaat 4 prosenttia. Investoinnit kasvoivat 7,6 prosenttia. Investoinneista eniten kasvoivat toimitilainvestoinnin (+ 20 prosenttia). Kulutusmenoista yksityiset kulutusmenot lisääntyivät 3,7 prosenttia ja julkiset kulutusmenot 0,8 prosenttia. Koko maan työttömyysaste oli joulukuun lopussa 2007 Työministeriön tietojen mukaan 8,4 prosenttia (9,5 prosenttia joulukuussa 2006). Koko vuoden keskimääräinen työttömyysaste oli 8,2 prosenttia. Vuoden 2006 vastaava luku oli 9,5 prosenttia. Vuoden 2007 keskimääräinen inflaatio oli 2,6 prosenttia. Kuluttajahintoja nosti eniten asumisen kallistuminen. Inflaatioon vaikuttivat myös ajoneuvojen käyttökustannusten, elintarvikkeiden kallistuminen ja kulutusluottojen korkojen nousu. Hintojen nousu jatkui tammikuussa Nousua kiihdytti erityisesti elintarvikkeiden ja polttonesteiden kallistuminen. Ruuan hintaa nosti ennen kaikkea maito- ja viljatuotteiden sekä lihan kallistuminen. Euroopan keskuspankin ohjauskorko nostettiin kahdesti viime vuonna. Ohjauskorko oli vuodenvaihteessa 4,0 % (3,5 % joulukuussa 2006). Lyhyet euribor korot nousivat noin 4,9 prosenttiin vuoden lopussa. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien taloustilanne on jonkin verran parantunut johtuen verotulojen kasvusta. Kasvu johtui hyvästä työllisyys- ja ansiokehityksestä. Myös yhteisöveron tuotot kasvoivat reippaasti. Kuntien verotulot nousivat viime vuonna 7,5 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat viime vuonna ennakkotietojen mukaan 5,3 prosenttia. Lainakanta kasvoi edelleen ja korkomenot kasvoivat voimakkaasti. Kunnilla on lainaa nyt lähes keskimäärin euroa asukasta kohden. Lainakanta on kaksinkertaistunut vuodesta 2000, jolloin lainaa oli 746 euroa asukasta kohden. (Lähteet: Tilastokeskus, Työministeriö, Kuntaliitto). 4. Oman talousalueen kehitys Varsinais-Suomen kokonaistuotanto kasvoi Etlan alue-ennusteen mukaan 5,1 prosenttia v (vastaavasti 6,6 prosenttia v. 2006). 12

13 Toimintakertomus Työttömyysaste oli Varsinais-Suomessa joulukuun lopussa ,5 prosenttia (7,5 % joulukuussa 2006). Turun työttömyysaste oli joulukuun lopussa ,3 prosenttia, jossa oli laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 0,9 prosenttiyksikköä. Koko vuoden 2007 keskimääräinen työttömyysaste oli Turussa 9,4 prosenttia (10,4 % vuonna 2006). Turun pitkäaikaistyöttömien määrä väheni edellisvuodesta 377:llä ja oli vuoden lopussa (1 953 vuonna 2006). Turun seutukunnan työttömyysaste oli vuoden lopussa 7,3 % (Helsingin seutukunta 5,7 %, Tampereen seutukunta 9,4 %, Porin seutukunta 11,2 % ja Oulun seutukunta 10,7 %). 5. Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys 5.1. Olennaiset organisaatiossa tapahtuneet muutokset Vuoden 2007 alussa aloittivat liikelaitoksina Kiinteistöjen hoito (kiinteistönhoitopalvelut) ja Varikko (kaluston hallinta-, vuokraus- ja kunnossapitopalvelut). Liikelaitokset toimivat Teknisten palveluiden lautakunnan alaisina tuottajaliikelaitoksina. Kaupunginvaltuusto päätti Turun tekstiilihuollon yhtiöittämiseen liittyvistä järjestelyistä ja sopimuksista joulukuussa Tekstiilihuollon liiketoiminta jatkuu yhtiömuotoisena vuoden 2007 alusta alkaen pesulapalveluita tuottavassa yhtiössä, josta Turun kaupunki omistaa 66,5 %. Toisena omistajana on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Taloushallinnon päivittäistehtävien hoito keskitettiin alkaen taloushallinnon palvelukeskukseen. Palvelukeskus hoitaa palkanlaskennan, ostolaskujen käsittelyn ja maksatuksen, laskutukset ja kirjanpidon virastojen ja laitosten kanssa sovitun työnjaon mukaisesti. Henkilökunta taloushallinnon palvelukeskukseen palkattiin sisäisin järjestelyin. Vuoden aikana järjestettiin uudelleen kaupungin hankintatoimen ja ruokapalvelujen hoito. Keskushallinnon organisaatioon perustettiin Hankinta- ja logistiikkakeskus ja Ruokapalvelukeskus. Hankinta- ja logistiikkakeskukselle keskitettiin tavara- ja palveluhankintojen kilpailuttaminen. Hankinta- ja logistiikkakeskuksen toiminta käynnistyi vuoden 2008 alusta alkaen. Kuluvan vuoden aikana keskus jatkaa varasto- ja jakelutoimintojen koordinoinnilla ja kehittämisellä ydintoimintoja palveleviksi. Ruokapalvelukeskukselle keskitettiin terveys-, sosiaali- ja opetustoimen ruokapalvelujen järjestäminen. Myös ruokapalvelukeskuksen toiminta käynnistyi vuoden 2008 alussa Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja taloussuunnittelukaudelle sekä arvio todennäköisestä kehityksestä Talouskehitys vuonna 2007 oli arvioitua parempi. Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ylitti sekä suhteellisesti että euromääräisesti käyttömenojen kasvun. Vuosikate oli 47,0 milj. euroa. Vuosikate ei kattanut poistoja ja arvonalentumisia. Suotuisasta kehityksestä huolimatta tilinpäätök- 13

14 Toimintakertomus sen alijäämäksi satunnaisten tulojen ja tuloksenjärjestelyerin jälkeen jäi 9,0 milj. euroa. Vuodelle 2008 verotuloiksi arvioitiin alun perin 563,8 milj. euroa eli keskimäärin 4,9 % enemmän kuin vuoden 2007 kertyi. Yhteisöverotuottojen odotetaan toteutuvan viime vuoteen ajoittuneesta taloussuhdanteen huipusta johtuen budjetoitua suurempana. Kaupunginvaltuusto päättikin maaliskuussa 2008 talousarviomuutoksesta, jolla korotetaan yhteisöveron tuottoa 8,5 milj. eurolla. Korotuksella katetaan osinkotulojen väheneminen. Yhteisöveron tuoton toteutuminen korotettuna edellyttää 14,3 %:n kasvua verrattuna vuoden 2007 yhteisöveron tuottoihin. Valtionosuuksia budjetoitiin alun perin 258 milj. euroa. Vuoden alussa kaupunginvaltuusto korotti tuloarviota 7,0 milj. euroa. Valtionosuuksia kertyy ennakkopäätösten perusteella 269,5 milj. euroa. Kuluvan vuoden toimintakulujen kasvulle luo paineita syksyllä 2007 solmitun tulosopimuksen palkankorotukset. Nämä kustannusvaikutukset on huomioitu talousarviossa Tulosopimusten yleiskorotukset tuovat paineita myös palvelujen ostojen kustannusnousulle. Hintojen vuosinousu jatkui tammikuussa Nettokäyttömenojen toteutuminen vuoden 2008 talousarvion mukaisina merkitsee 6,8 %:n nousua vuoteen 2007 verrattuna. Tilinpäätös ei aiheuta kuluvan vuoden talousarvioon ja taloussuunnittelukaudelle muutoksia. Alijäämä voidaan kattaa kertyneistä ylijäämistä. Taseen kertyneet ylijäämät ovat alijäämäisen tilinpäätöksen jälkeen 109,5 milj. euroa. 14

15 Toimintakertomus 6. Kaupungin talous ja tuloksen muodostuminen tilikaudella Tuloslaskelma (1 000 ) Toimintatuotot Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) Valmistus omaan käyttöön (+) Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot (-) Henkilösivukulut Eläkekulut (-) Muut henkilösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset (-) Vuokrakulut (-) Muut toimintakulut (-) TOIMINTAKATE Verotulot Kunnan tulovero (+) Osuus yhteisöveron tuotosta (+) Koiravero (+) Kiinteistövero (+) Valtionosuudet (+) Rahoitustuotot- ja kulut Korkotuotot (+) Muut rahoitustuotot (+) Korkokulut (-) Muut rahoituskulut (-) VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot (-) Arvonalentumiset (-) Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot (+) TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot / Toimintakulut, % 25,0 25,5 Vuosikate / Poistot, % 86,0 73,5 Vuosikate, / asukas Asukasmäärä

16 Toimintakertomus Tilinpäätöksen toimintakate oli 753,5 milj. euroa (- 717,9 milj. euroa v. 2006). Toimintakate kuvaa nettokäyttömenojen määrää, jotka jäävät rahoitettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Kaupungin nettokäyttömenot kasvoivat 35,6 milj. eurolla (+ 5,0 %:lla) edellisvuoteen verrattuna. Käyttömenojen kasvu oli 3,7 % ja käyttötulojen kasvu 2,6 %. Toimintatuotot olivat 251,4 milj. euroa, joista 48,6 % oli myyntituottoja. Toimintatuotot kasvoivat 6,3 milj. euroa (+ 2,6 %). Toimintakulut oikaistuna Valmistus omaan käyttöön erällä olivat 1 004,9 milj. euroa. Toimintakuluihin sisältyvät, omaan investointirakentamiseen liittyvät valmistusmenot on käsitelty menojen oikaisuna tuloslaskelman rivillä Valmistus omaan käyttöön ja kirjattu investointimenoksi ja taseen omaisuuden lisäykseksi. Oman rakentamisen valmistusarvo oli 35,0 milj. euroa (40,2 milj. euroa v. 2006). Suurin osa oman rakentamisen valmistusarvosta on tilalaitoksen ja kiinteistölaitoksen investointirahoilla rahoitetun omaisuuden rakentamismenoja. Henkilöstökulujen kasvu oli 11,2 milj. euroa (+ 2,2 %). Palvelujen ostot kasvoivat edelliseen vuoteen oli 24,7 milj. euroa (+ 7,8 %). Terveystoimen palvelujen ostot olivat 167,4 milj. euroa (+ 12,4 milj. euroa) ja sosiaalitoimen palvelujen ostot 67,2 milj. euroa (+ 6,5 milj. euroa). Kuvat. Toimintatuotot ja -kulut lajeittain 2007 Tuet ja avustukset 13,0 % Muut kulut 0,9 % Vuokrat 3,2 % Avustukset 6,4 % Myyntituotot 48,7 % Maksutuotot 19,1 % Vuokrat 11,6 % Muut tuotot 7,6 % Henkilöstökulut 50,6 % Materiaalin ostot 6,1 % Palvelujen ostot 32,8 % 16

17 Toimintakertomus Kuva. Käyttötalouden nettomenot 2007 (ei sis. Liikelaitoksia) Kaupunginhallitus 5,4 % Muut 6,3 % Kulttuuri ja vapaa-aika 5,7 % Sosiaalitoimi 27,0 % Opetustoimi 13,8 % Terveystoimi 31,4 % Ammattiinstit. ja Ammattikorkea 10,4 % Toimintatuotoilla katettiin 25,5 % toimintakuluista. Verotuloilla ja valtionosuuksilla jää rahoitettavaksi siten 74,5 %. Verotulojen erittely 2007 Verotulojen toteutuminen Talousarvio Talousarvio muutoksin Toteutuma 2007 Toteutuma 2006 Kunnan tulovero , , , ,64 Osuus yhteisöveron tuotosta , , , ,98 Kiinteistövero , , , ,39 Koiravero , , , ,20 Verotulot yhteensä , , , ,20 Kuva. Verotulojen toteutuminen vv (ilman koiraveroa): 600,0 500,0 milj. 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Kunnan tulovero 403,9 405,0 407,5 434,5 459,9 Yhteisövero 35,6 38,7 36,8 38,7 52,0 Kiinteistövero 24,7 25,3 26,8 28,2 28,9 Yhteensä 464,2 469,1 471,1 501,3 540,9 Muutos-% -5,6 1,0 0,4 6,4 7,9 17

18 Toimintakertomus Kunnan verotulojen määräytymisen perusteet Tulovero -% 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 Kiinteistövero -%: Yleinen 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 vakituinen asunto 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 muuhun asumiseen käytettävät 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 rakennukset Rakentamattoman rakennus- 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 paikan veroprosentti Koiravero, /koira 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 Kokonaisverotulot olivat yhteensä 541,0 milj. euroa. Kasvu edelliseen vuoteen oli 7,9 % eli vähän enemmän kuin kuntien keskimääräinen verotulojen kasvu. Verotuloja kertyi 15,5 milj. euroa enemmän kuin mitä talousarviota laadittaessa odotettiin. Suurinta kasvu oli suhdanneherkässä ja vaikeasti ennakoitavassa yhteisöverotulossa, jossa kasvua vuoden 2006 tilinpäätökseen verrattuna kirjattiin peräti 34,5 %. Yhteisöverotuotot ylittivät muutetun talousarvion noin 8 milj. eurolla. Myös kaupungin tärkein tulokokonaisuus, kunnan tuloverot toteutuivat 2,2 milj. euroa yli talousarvion. Tuloverojen positiivinen kehitys on seurausta työllisyyden kohentumisesta. Työttömyysaste laski 2006 vuoden joulukuun 10,2:sta 2007 vuoden joulukuun 9,3:een. Yhteisöverotulojen kasvu on seurausta ennakoitua pidempään jatkuneesta talouden nousukaudesta. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan Suomen talouden suhdannehuippu nähtiin viime vuoden keskipaikkeilla. Varsinais-Suomen BKT:n kasvu oli vielä viime vuonna voimakasta (5,1 %), mutta jäi selvästi vuoden takaisesta (8,6 %). Tälle ja ensi vuodelle TE-keskus ennakoi noin 3 %:n kasvua. Valtionosuuksien erittely 2007 Valtionosuudet Talousarvio Talousarvio muutoksin Toteutuma 2007 Toteutuma 2006 Yleinen , , , ,00 Sosiaali- ja terveydenhuolto , , , ,00 Opetus- ja kulttuuritoimi , , , ,00 Yhteensä , , , ,00 18

19 Toimintakertomus Kuva. Valtionosuuksien toteutuminen vv : 250,0 200,0 150,0 milj. 100,0 50,0 0, Yl. valtionosuudet 4,4 4,8 4,7 6,2 5,7 Sosiaali- ja terveys 90,1 111,1 122,2 134,3 144,3 Opetus- ja kulttuuri 75,6 78,1 80,5 87,7 91,5 Yhteensä 170,2 194,1 207,3 228,2 241,5 Kasvu-% 9,2 14,0 6,8 10,1 5,8 Valtionosuuksia kertyi 241,5 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 13,3 milj. euroa (+5,8 %). Vuoden 2007 valtionosuuksiin tehtiin 2,0 prosentin indeksitarkistus (75 % täydestä määrästä). Nettorahoitustuotot olivat 17,9 milj. euroa. Nettotuotot laskivat edellisvuodesta 8,0 milj. euroa, mutta ne olivat kuitenkin 1,4 milj. euroa talousarviossa asetettua tavoitetta suuremmat. Rahoitustuotot nousivat 4,0 milj. euroa ja rahoituskulut nousivat 12,0 milj. euroa. Kehitykseen vaikuttivat pitkien ja lyhyiden korkojen nousu vuoden aikana ja toisaalta joidenkin sijoitusinstrumenttien markkina-arvojen lasku. Vuosikatteeksi jäi 47,0 milj. euroa. Vuosikate ei kattanut suunnitelmanmukaisia poistoja ja arvonalentumisia. Arvonalentumisena kirjattiin tilalaitoksen hallinnassa olevista osakkeista 1,3 milj. euroa perusteena tulonodotusten väheneminen. Suunnitelman mukaiset poistot olivat yhteensä 53,3 milj. euroa. Satunnaisiin tuottoihin sisältyy Tekstiilihuollon liiketoiminnan luovutuksesta ja Kiinteistö Oy Lehtolaakson osakkeiden myynnistä syntyneet katteet, yhteensä 3,9 milj. euroa. Tilikauden tulos on 3,7 milj. euroa. Tilikauden aikana valmistui ja otettiin käyttöön uusi pääkirjasto. Tilinpäätöksen tuloslaskelmaan sisältyy vapaaehtoisista varauksista uuden pääkirjaston hankintamenoon tehdyn investointivarauksen tuloutus ja samansuuruinen poistoeron lisäys. Hankintamenon ylittävästä osuudesta on muodostettu uusi investointivaraus vanhan pääkirjaston perusparannusmenoihin. Tuloslaskelmaan sisältyy myös Kiinteistölaitoksen tuloksesta muodostettu 5,3 milj. euron investointivaraus 19

20 Toimintakertomus ja Vesilaitoksen tuloksesta muodostettu 0,7 milj. eurona investointivaraus. Poistoeroa on purettu investointivarauksilla rahoitettujen kohteiden (Hirvensalon ala-aste, Vähä-Heikkilän koulun I vaihe, uusi pääkirjasto) suunnitelmanmukaisten poistojen määrällä. Rahastoista on tuloutettu 0,2 milj. euroa kattamaan vahinkorahaston sääntöjen mukaisia vahingonkorvauksia. 7. Toiminnan rahoitus 7.1 Rahoitusasema ja sen muutokset Rahoituslaskelma (1 000 ) Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot