Hiippakuntauutiset. Uusi piispa toivoo toimintakulttuurin päivittämistä. Miten siirtää hiljainen tieto uusille työntekijöille?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hiippakuntauutiset. Uusi piispa toivoo toimintakulttuurin päivittämistä. Miten siirtää hiljainen tieto uusille työntekijöille?"

Transkriptio

1 Hiippakuntauutiset HELSINKI 2/10 Uusi piispa toivoo toimintakulttuurin päivittämistä Miten siirtää hiljainen tieto uusille työntekijöille? Toimintakalenteri

2 i r j a as k o L a jumala, Sinä kutsut meitä työtovereiksesi ja lupaat meille oppaaksi ja innoittajaksi Pyhän Hengen, totuuden ja rakkauden hengen. Tee meistä hauraan ja näkymättömän tukijoita alistettujen puolustajia nöyryytettyjen rohkaisijoita. Vie turvan tarjoajiksi sinne, missä ihmisten kovuus painaa maahan ja arjen ankaruus halvaannuttaa. Vie siltojen rakentajiksi sinne, missä ristiriidat repivät ja ennakkoluulot haavoittavat. Vie lohdutuksen tuojiksi sinne, missä kaipaus ja menetykset raastavat. Tee meistä armon ja oikeudenmukaisuuden ihmisiä. lähetä toimimaan toivon ja tulevaisuuden puolesta. Raine Haikarainen jumala, Sinä kutsut meitä työtovereiksesi ja lupaat meille oppaaksi ja innoittajaksi Pyhän Hengen, totuuden ja rakkauden hengen. Anna meidän olla luottamuksesi arvoisia. 2 HelSingin Hi i P P a k u n n a n tu o m i o k a P i t u l i PL 142, Helsinki. Käyntiosoite: Erottajankatu 7 A, (ovisummeri) 5. kerros Puh. (09) (keskus), faksi (09) Puhelinvaihde ja pääsisäänkäynti ovat auki klo 9 15 Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa Kotisivu: Piispa Irja Askola Piispan sihteeri Maritta Maununen Piispan teologinen sihteeri Antti Mustakallio , Tuomiorovasti Matti Poutiainen (Tuomiokirkkosrk) Pappisasessori Anja Nurminen (Myrskylän srk) Pappisasessori Hannu Vapaavuori (Huopalahden srk) Lakimiesasessori Ritva Saario Notaari Heikki Hämäläinen Toimistosihteeri/talous Päivi Tapola (50 %) Vs. toimistosihteeri Anniina Kaartinen (50 %) Toimistosihteeri Ulla Aaltio Hiippakuntadekaani Reijo Liimatainen Hiippakuntasihteeri (diakonia ja yhteiskunta, kansainvälinen diakonia) Kirsti Poutiainen Hiippakuntasihteeri (nuoriso-, rippikoulu- ja koulutyö, ympäristötyö, Hiippakuntauutiset) Raine Haikarainen Hiippakuntasihteeri (lapsi- ja perhetyö, työnohjaus, työyhteisöt) Jaana Räntilä Toimistosihteeri Birgitta Falenius Kuurojenpappi Elina Jokipaltio Monikulttuurisuustyönsihteeri Mark Saba Lähetyssihteeri (lähetys, evankeliointi) Hannu Lätti Hiippakuntakanttori Hanna Remes Lähetystoimisto (Suomen Lähetysseura) (vaihde) julkaisija: Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli PL 142, Helsinki Pää t o i m i t ta j a: Raine Haikarainen, puh. (09) , faksi (09) , gsm , toimitussihteeri: Laura Pörsti, gsm oso i t t e e n m u u t o k S e t: Ulla Aaltio, puh. (09) , s-posti tai t t o - ja P a i n o P a i k k a : Etelä-Savon Kirjapaino Oy, Mikkeli Hiippakuntauutiset on Helsingin hiippakunnan tiedotuslehti. Se ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja jaetaan seurakuntien työntekijöille, luottamushenkilöille ja tiedottajille. Painos: kpl ISSN

3 Sis ä l ly s 2/10 Piispan tervehdys 2 Pääkirjoitus 3 Kirkon toimintakulttuuri on päivitettävä 4 Ota hiljainen tieto hyötykäyttöön 8 Keskustelut hoksauttavat hiljaista tietoa esiin 10 Miten onnistumme toteuttamaan strategiamme? 12 Kirkkoherrojen perehdyttämisen oppivuodet 14 Tapahtuu Helsingin hiippakunnassa 15 Toimintakalenteri Ajankohtaista Diakonia ja yhteiskuntatyö 22 Kasvatus 24 Kirkkomusiikki 26 Lähetys ja evankeliointi 28 Hengellinen ohjaus 31 Ihmisiä hiippakunnasta 33 Kansi: Päikki Prihan luonnos Irja Askolan piispankaavuksi. Kuva: Päikki Priha. Raine Haikarainen Muutosten keskellä Uskonto on ihmiskunnan yhteisen viisauden siirtämistä sukupolvelta toiselle. Näin totesi vuosia sitten haastattelussaan Suomessakin vastikään konsertoinut Leonard Cohen (76). Laulajalegendan ajatuksessa piilee eittämättä totuus. Oma hiippakuntamme elää tällä hetkellä voimakkaiden muutosten keskellä. Piispanvaihdos, syksyn seurakuntavaalit, käynnissä oleva yhteiskuntakeskustelu katsomusopetuksesta ja avioliittolaista kaikki nämä vaikuttavat erityisellä tavalla juuri hiippakuntaamme ja sen seurakuntiin. Muuttuvan maailman keskellä tärkeäksi kysymykseksi nousee menneisyyden ja nykyisyyden välinen jännite. Vaikka kirkko on syvimmältään luvattua maata kohti kulkeva yhteisö, tuota matkaa tehdään menneisyydestä ammennetuin eväin. Yhteiseen elämänviisauteen kuuluvat myös koetut vaikeudet ja virheistä oppiminen. Parhaimmillaan niistä siivilöityy esiin yhteinen kokemus ja sitä kautta syntynyt elämänviisaus. Mutta miten siirtää tuota viisautta eteenpäin? Kun hiippakuntamme uusi piispa Irja Askola vihitään juhlallisin menoin virkaansa, tapahtumassa tihentyy sekä tradition siirtäminen että uuden alku. Menneisyys on voimakkaasti läsnä messun teksteissä, symboleissa ja ulkoisissa puitteissa. Samalla juhlavieras varmasti kokee, että uusi vaihe on alkamassa kirkkomme ja hiippakuntamme historiassa. Oman työmme kannalta on tärkeää, että menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat oikealla tavalla tasapainossa. Nopeasti muuttuvassa ja levottomassa maailmassa on entistä tärkeämpää, että pystymme siirtämään yhteistä viisautta ja työssä kertynyttä kokemusta sukupolvelta toiselle. Usein tämä merkitsee hyvien käytäntöjen ja toiminnan taustalla olevan hiljaisen tiedon arvon ymmärtämistä. Hiippakuntauutisten syksyn numero tähyää perinteiseen tyyliin seuraavaan toimintavuoteen. Samalla keskitymme tässä numerossa kokemuksen ja hiljaisen tiedon siirtämiseen. Parhaimmillaan on kysymys luovasta yhteydestä, jonka Vuosaaren seurakunnan pitkäaikainen kirkkoherra Seppo Tirkkonen kuvaa haastattelussaan seuraavin sanoin: Jos joku tuo seurakuntaan jotain muuta kun minä, niin se ei ole minulta pois, vaan molemmat voivat rikastuttaa yhteistä asiaa. Vuorovaikutuksen avoimuuden puute ja se, että olemme niin täynnä itseämme, on ongelma jonka takia hiljainen tieto jää usein hiljaiseksi. P ä ä k i r j o i t u s 3 Seuraava Hiippakuntauutiset ilmestyy Aineiston viimeinen sisäänjättöpäivä on

4 Tekstit: Janne Villa Kuvat: Raine Haikarainen Kirkon toimintakulttuuria on päivitettävä 4

5 Piispa Irja Askola haastaa Helsingin hiippakunnan väkeä miettimään, mitkä vanhat ja luutuneet ajattelu- ja toimintatavat vaativat nyt reipasta uudistamista. Välillä tuntui, ettei tämä kirkko muutu mihinkään, mutta kun sitten katsoo, mitä kaikkea positiivista on tapahtunut 20 viime vuoden aikana, kukaan ei voi sanoa, ettei kirkko muuttuisi! Helsingin hiippakunta on puhunut: Suomi on saanut ensimmäisen naispuolisen piispan Irja Askolasta, 57. Espoon hiippakunnan piispan Mikko Heikan teologista erityisavustajaa ja hiippakuntasihteeriä ei ole vielä haastattelua tehtäessä vihitty piispan virkaan, mutta henkinen valmistautuminen on meneillään. Uuden työn haasteet ovat muhineet koko kesän mielessäni. Olen käynyt kovaa sisäistä keskustelua ja miettinyt, miten tähän on tultu. Stressiä ei ole, mutta välillä tuntuu, että mielessä on ruuhka-aika niin monen sorttisia kyselyitä tulee kaiken aikaa. Piispuuden haaste ei päässyt lomalla unohtumaan. Tosi monet ihmiset ovat ottaneet yhteyttä ja välittäneet tukeaan ja innostustaan valinnastani. Syksyyn on tullut paljon erilaisia työkyselyitä ja myös medialta tulee melkeinpä päivittäin yhteydenottoja, Irja Askola kuvaa siirtymävaihettaan uuteen työhön. Komentamisen sijasta keskustelua Uudelle piispalle on välitetty valtiovallan ja yhteiskunnallisten tahojen ilon ilmauksia liittyen sukupuolten tasa-arvon parantumiseen kirkossa. Yksittäiset ihmiset ovat kertoneet Irja Askolalle liittyneensä kirkkoon hänen valintansa johdosta. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ja heidän läheisensä ovat iloinneet armollisemman näkökulman lisääntymisestä piispakunnassa. Seurakuntien työntekijät ja luottamushenkilöt taas ovat kiittäneet Irja Askolaa hänen osoittamastaan kirkon arkisen työn arvostuksesta ja siitä, että hän haluaa rakentaa avaraa kirkkoa, jossa jokaisella on tilaa hakea omaa kutsumustaan. Haluan rohkaista ihmisiä luomaan tilaa uudenlaiselle toiminnalle ja ajattelulle. Komentamisen sijasta kannatan keskustelua. Seurakunnan työntekijät ovat moninaisia ja arvostan moniäänisyyttä, jonka näen kirkon rikkautena. Ei ole yhtä erityisen hyvää tapaa olla diakoni, lapsityöntekijä tai pappi, vaan kirkko toimii, elää ja hengittää erilaisten ihmisten kautta. Me tarvitsemme nyt keskustelevaa kirkkoa, joka ei asetu määräävään asemaan ihmisten yläpuolelle vaan avoimeen yhteistyöhön, piispa linjaa. Hänen vaalikampanjansa nimenä oli Kirkon kevät. Ei yksi pääsky kesää tee. Kirkossa on onneksi paljon ihmisiä tekemässä työtä asettamieni muutostavoitteiden mukaisesti. Kapitulin konttorista ei sanella muutoksen suuntaa, vaan minun tehtäväni on rohkaista ja antaa vahvistusta näille prosesseille. Luterilaisen kirkon vahvuus on se, että jäsenet tekevät kirkon. Olo kuin Obamalla Irja Askola opettelee nyt elämään välillä kohtuuttomilta ja jopa mahdottomilta tuntuvien odotusten kanssa. 5

6 6 Kannattajajoukko ja media profiloivat etukäteen Suomen ensimmäisen naispiispan muutosjohtajaksi ja uudistajaksi. Hänen kauttaan kanavoituvat kirkon uudistumistoiveet ovat suuret ja piispaamme onkin verrattu tässä suhteessa peräti Yhdysvaltain presidenttiin Barack Obamaan. Vaalikampanjassa oli esillä lukuisia lupauksia. Kuinka niiden lunastaminen käynnistyy? Vuoropuhelu ja keskustelu kulkivat mukana kaikissa lupauksissani. Siitä siis aloitetaan, eli tutustun ensimmäiseksi työtovereihin ja vastuunkantajiin. Almanakka kertoo, että tämä toiveeni on otettu tuomiokapitulissa hyvin huomioon uuden piispan syksyn kalenterissa, Irja Askola vastaa. Piispa on sekä hengellinen että hallinnollinen johtaja. Hän on käytettävissä seurakuntia varten, mutta piispan täytyy liikkua myös kirkon ulkopuolella, kansalaisjärjestöjen, kulttuurin ja yhteiskunnan päättäjien joukossa. Irja Askola on miettinyt, miten hän voisi kasvaa tehtävässään ja ratkaista, minkälaisiin asioihin keskittyminen on juuri nyt tärkeintä. Kristittynä oleminen on pohjimmiltaan kutsumusta, ja kutsumustaan voi toteuttaa vain oman persoonansa kautta. Välillä nämä kaikki huikeat haasteet vähän huimaavat, kun mietin kuinka voin elää kaikkien minuun kohdistuvien odotusten ja teologisten ristiriitojen kanssa. Kampanja oli pitkä ja rankka, mutta oli hyvä olla niin monta kertaa erilaisten ihmisten tentattavana ja testattavana. Ihmiset tietävät aika tarkkaan, mitä minä ajattelen ja minkälainen tulokulmani on asioihin, piispa pohtii. Pois pompöösit piispantarkastukset Irja Askola on osallistunut piispa Mikko Heikan kanssa Espoon hiippakunnan piispantarkastuksiin kuuden vuoden ajan. Instituutio on hänen mukaansa muuttumassa selkeästi entistä mielekkäämmäksi yhteisen arvioinnin, suunnittelun ja avoimen vuorovaikutuksen suuntaan. Tällöin siitä tulee yksi työväline niin kapitulille kuin seurakunnallekin. Piispantarkastuksessa on mahdollista saada seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt huomaamaan vahvuutensa, iloitsemaan osaamisestaan ja oivaltamaan mahdollisia muutostarpeita. Piispantarkastuksessa voi myös panostaa jumalanpalveluksen juhlaan ja vahvistaa kristityn identiteettiä. Vanhamuotoiseen tarkastukseen liittyi lieveilmiöinä jäänteitä alamaiskulttuurin aikaisesta patseeraamista ja pönöttämisestä, aitojen ongelmien piilottelusta ja mielistelystä. Seremoniallisesta ja seurakuntaa kuormittavasta tarkastuksesta on siirryttävä kohti yhteistä jatkokertomusta Sellainen vähän pompöösi näytelmä ja syynääminen ovat olleet viime vuosina vaihtumassa yhteistä pohdintaa ja kehitystyötä tukevaksi prosessiksi. Piispantarkastuksen todellinen merkitys testataan Irja Askolan mielestä sillä, kokevatko seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt prosessin mielekkääksi siihen panostettuun aikaan ja vaivaan verrattuna. Moni on sanonut, että suhteessa kaikkeen vaivannäköön piispantarkastus ei kannata, mutta tätä asiaa täytyisi tutkia enemmän. Jos selviää, ettei piispantarkastus tunnu kaikilta osin tulokselliselta, meidän täytyy kehittää instituutiota toiseen suuntaan. Lähtökohtaisesti jokaisessa seurakunnassa ei suinkaan ajatella, että ihanaa, piispa ja kapitulin edustajat ovat vieraanamme viikon ja voimme käydä kiinnostavia keskusteluita, vaan huhhuijaa tulossa on ylimääräistä riesaa!. Irja Askola huomauttaa, että piispantarkastuksia järjestetään joka tapauksessa niin harvoin per seurakunta, ettei instituution merkitystä yhteydenpidon ja valvonnan välineenä pidä yliarvioida tai mystifioida. Säännöllisempää yhteydenpitoa seurakuntien kanssa tapahtuu esimerkiksi kapitulin järjestämissä koulutuksissa ja hiippakuntasihteerien kautta.

7 Monet merkittävimmistä innovaatioista kirkon työssä tehdäänkin muualla kuin piispantarkastuksissa. Espoon tuliaisina avointa viestintää Irja Askola nostaa monessa yhteydessä positiiviseksi esikuvaksi sekä toivoa herättäväksi tiennäyttäjäksi nuoremman sukupolven, joka on kasvanut aivan toisenlaisessa maailmassa ja avoimemmassa kirkollisessa toimintakulttuurissa kuin hänen oma ikäpolvensa. Suomalainen yhteiskunta on muuttunut läpinäkyvämmäksi. Johtavien sisäpiirien hyvät veljet eivät enää päätä saunan parvella keskenään siitä, mihin suuntaan organisaatioita viedään ja kuka valitaan millekin avainpaikalle. Nuorempi sukupolvi on oppinut päiväkodista lähtien keskustelemaan, kyseenalaistamaan ja antamaan palautetta. Luotan siihen, että jos kapituli tukee tällaista toimintakulttuuria, niin piispantarkastuksetkin muuttuvat vastaamaan tämän ajan vaatimuksia ja niitä pelisääntöjä, joita noudatetaan muualla yhteiskunnassa. Rakentavia ja oman sisäpiirin rajoja rikkovia keskusteluita ei ole käytetty kirkossa tarpeeksi työvälineenä. Meillä on pikemminkin pitkien komiteamietintöjen kulttuuri kuin ajatushautomoiden ja innovatiivisten pyöreän pöydän keskustelujen kulttuuri. Tässäkin meidän kannattaa ottaa oppia nuorempien tavasta toimia. Uusi piispa pitää yhtenä Espoon hiippakunnan parhaista puolista monipuolista, aktiivista ja avointa viestintäkulttuuria. Hän haluaa vahvistaa sellaista viestintää myös Helsingissä. Meidän täytyy kestää rakentavaa kritiikkiä ja kunnioittaa median Piispamittelö sisälsi runsaasti innostuneita keskusteluita. Keskustelevaan vaaliin antoi merkittävän lisän Matti Poutiaisen asenne ja yhteistyön kyky. Kiitos siitä, Matti, Irja Askola tervehtii uutta työtoveriaan. pelisääntöjä. Asioiden valmistelun on oltava avointa ja päätösten taustalogiikka on tehtävä ymmärrettävämmäksi. EU ja nuoret sukupolvet ovat onneksi jo tuoneet suomalaisiin hallintotapoihin lisää läpinäkyvyyttä ja demokratiaa. Irja Askola toivoo, että kirkollisessa keskustelussa ääneen pääsisi entistä enemmän muitakin kuin johtavia virkamiehiä. Esimerkiksi lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyön taitavat osaajat ovat erittäin vahvasti läsnä suomalaisten moninaisessa arjessa. Toivon heidän jakavan ennen eduskuntavaaleja tietoaan siitä, missä Suomessa mennään, sekä paikallisille että valtakunnallisille päättäjille. Kirkko on suurten muutosten ja myös mahdollisuuksien edessä. Meidän pitää pyytää keskusteluihin mukaan rohkeasti myös sisäpiiriemme ulkopuolelta löytyviä visionaareja ja osaajia, jotka saattavat avata verhoja silmiemme edestä. Vanhojen on varottava erakoitumista Irja Askola vertaa kirkkomme johtavia elimiä suomalaisiin puoluejohtajiin ja ministereihin, joiden joukossa on tehty reipas nuorennusleikkaus. Kun ajattelemme vaikkapa kirkolliskokousedustajien ja piispojen ikää, niin olemmehan me keskimäärin aika vanhoja! Kirkon tulisi tajuta, että entisen yhtenäiskulttuurin aika on lopullisesti ohi, ja oltava hereillä kuulemaan, millaisia uusia tulokulmia nuorella kaartilla on tämän ajan polttaviin kysymyksiin. Kansalaisyhteiskunta-mentaliteetti toimii paremmin muualla kuin kirkossa. Meidän pitäisi päästä kunnolliseen keskusteluyhteyteen ja yhteistyöhön sen ikäpolven kanssa, joka rakentaa tulevaisuutta. Muuten kirkko jää tärkeimpien keskustelujen ulkopuolelle ja sellaiseksi saarekkeeksi, josta ääntämme ja sanomaamme ei enää kuulla. Kosketus kutsumuksen alkutuoksuun Irja Askola toteaa, että seurakuntien työntekijöiden jaksamista tukevat hyvä perehdyttäminen työhön, työyhteisön selkeät pelisäännöt sekä työnohjauksen ja työterveydenhuollon tarjoamat välineet. Tällä hetkellä pätkätyöt kuormittavat monia. Samoin kuin tempoillen tulevat uudet haasteet kirkon eri kerroksista. Itseäni on joskus auttanut erään esimieheni ajatus: Kristityn kuuluukin väsyä työssään, mutta kannattaa kysyä, väsynkö oikeiden asioiden takia. Jaksamista ja kanssakäymistä helpottaa Askolan mukaan se, kun muistaa, että olemme erilaisia keskenämme ja myös erilaisia omissa elämänvaiheissamme. Työkaartakin kannattaa katsella kokonaisuutena. Hengellisyydestä ajattelen, että sen hoitamiseen ei voi komentaa eikä sille voi antaa yhdenmukaista formaattia. Sille voi tehdä tilaa ja tarjota vaihtoehtoja. Yhdelle sopii retriitti, toiselle taide-elämys, kolmannelle rukouspiiri. Itselleni on tärkeää kysyä, miten saan kosketuksen kutsumukseni alkutuoksuun ja mikä pitää sitä elävänä. Havahdun joskus myös siihen, että on melkoinen etuoikeus, kun työajalla osallistuu jatkuvasti tilanteisiin, jotka hoitavat hengellisesti ja tarjoavat teologisia oivalluksia. 7

8 Tekstit: Janne Villa ja Laura Pörsti Ota hiljainen tieto HYötykäyttöön Maarit Hokkanen Kun alan konkareiden henkilökohtainen kokemus, viisaus ja tietotaito sekä työperinteiden parhaat puolet siirtyvät seuraajille, puhutaan hiljaisesta tiedosta. 8 hiljainen tieto Tehokkaan toimintamallin luominen hiljaisen tiedon keräämiseen olisi tärkeää nyt, kun suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle. Heidän mukanaan on vaarassa kadota paljon kallisarvoista tietoa, sanoo Katri Suhonen. Kirkon vammaistyön työalasihteeri Katri Suhonen, 32, on energinen ja innostuneesti moniin erilaisiin projekteihinsa suhtautuva nainen. Tykkään kovasti opettamisesta ja tutkimisesta ja myös diakoniaidentiteettini on vahva. Yksi unelmieni täyttymys onkin olla kirkkohallituksessa tässä työssä, jossa kaikki kiinnostuksenkohteeni yhdistyvät, hän tunnustaa hymyillen. Diakonina Keski-Suomen seurakunnissa aiemmin työskennellyt Suhonen valmistui vuosi sitten psykologian tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta. Hänen väitöskirjansa aiheena oli Mitä hiljainen tieto on hengellisessä työssä? Kokemuksellinen näkökulma hiljaisen tiedon ilmenemiseen, siirrettävyyteen ja siirrettävyyden merkitykseen ikääntyneiden diakoniatyöntekijöiden ja pappien työssä. Kirkon kannalta tärkeä väitöskirja vaikutti siihen, että Katri Suhonen valittiin Vuoden diakoniatyöntekijäksi 2009.

9 hiljainen tieto Kunnioituksesta konkareita kohtaan Kiinnostus tutkimusaiheeseen lähti suuresta arvostuksestani diakonian alalla kohtaamiani konkareita ja heidän raskasta työtään kohtaan. Siinä joukossa on monia todellisia guruja, jotka eivät ole välttämättä opiskelleet paljonkaan mutta ymmärtävät ihmisiä erittäin syvällisesti. Halusin nostaa näiden kollegoideni tärkeän työn esiin. Arvostan myös monia konkaripappeja, joita olen saanut tavata, Katri Suhonen selvittää työhuoneessaan kirkkohallituksessa. Hiljainen tieto on kantajansa subjektiivista, tilanteeseen ja toimintaan sitoutunutta kokemuksellista tietoa, jota on usein vaikeaa tuoda esiin sanallisesti tai jakaa. Vuosikymmenten varrella kertyneen ymmärryksen kiteytymät kannattaa kuitenkin välittää eteenpäin, ettei seuraajan tarvitse aloittaa tyhjästä saman tiedon hankkimista. Mitä oppikirjoissa ei kerrota Hyvä väline hiljaisen tiedon siirtämiseen on vanhan ja uuden työntekijän toimiminen yhdessä tietyn perehdytysjakson ajan. Tämä vaatii työyhteisöltä taloudellista panostusta, mutta maksaa Katri Suhosen mukaan itsensä todennäköisesti takaisin. Eritoten alan uudet tulokkaat saattavat hyötyä klassisesta konkarin ja kisällin suhteesta, jossa opitaan paljon sellaista, mistä oppikirjoissa ei kerrota. Konkari voi selvittää, missä työ meni pieleen ja mitkä toimintamallit taas olivat hedelmällisiä sekä auttaa ymmärtämään ihmisiä, joiden kanssa työtä tehdään. Yhteinen pohdiskelu työn olemuksesta ja sen yksityiskohdista, mallioppimista painottava oppipoikana työskentely ja mentorityöskentely ovat hyväksi havaittuja tapoja. Hiljaisen tiedon siirtäminen vaikuttaa työn mielekkyyteen. Sen avulla voidaan välttää virheiden tekemistä, säästää aikaa ja vaikuttaa myönteisesti työyhteisöön, työkulttuuriin ja työhyvinvointiin. Arvokasta hiljaista tietoa siirtyy myös epävirallisissa yhteyksissä ja tapaamisissa. Minulle olivat tärkeitä pitkät juoksulenkit vanhemman kollegani kanssa. Puhuimme aina myös työstä, ja silloin syntyi monia kuningasajatuksia, kertoo maratoonari Katri Suhonen. Älä kierrätä katkeruutta Katri Suhosen haastattelemilla, pian eläköityvillä papeilla ja diakoneilla nousi esiin melkoisesti katkeruutta siitä, ettei heidän keräämäänsä kokemusta arvostettu työyhteisössä tarpeeksi. Lähtötunnelmissa monella oli sellainen olo, että omaa tietotaitoa tarvitaan, mutta kukaan ei sitten kysynytkään mitään työhön liittyvistä asioista eikä ollut kiinnostunut hiljaisen tiedon siirtämisestä. Moni oli hämmästynyt myös siitä, että koki jääneensä kaikkien työvuosien jälkeen vaille kiitosta näkymättömäksi ja tarpeettomaksi. Osittain tämä kokemus kuuluu eläkkeelle jäämiseen luonnollisesti liittyvään suruprosessiin, mutta kysymys on myös siitä, ettei kirkossa ole kehitetty toimivaa ja järjestelmällistä systeemiä hiljaisen tiedon tallentamiseen. Kaikilla työntekijöillä ei kuitenkaan ole arvokasta hiljaista tietoa siirrettävään, elleivät he ole koskaan kyseenalaistaneet, prosessoineet ja analysoineet ajatuksiaan ja kokemuksiaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa, Katri Suhonen huomauttaa. Kaikkea tietoa ja asenteita ei kannata siirtää! Esimerkiksi negatiivisia käsityksiä työkavereista ja vaikkapa tietyistä diakonian asiakkaista. Omaa katkeruutta ja turhautumista työhön ei myöskään kannata välttämättä kierrättää. Kirkon kohtaamisissa Kolmas on läsnä Katri Suhonen sanoo olleensa useimmiten työpaikoissa, joissa on ollut hyvä työilmapiiri. Missä määrin tämä johtuu omasta, ilmeisen positiivisesta asenteestasi? Minulle on sattunut hyviä pomoja. Mutta toki merkitystä on myös sillä, miten työntekijä suhtautuu esimieheensä. Työntekijän tulee tukea esimiehen roolia. Kaikki tarvitsevat vuorollaan tsemppaamista. Hiippakuntien ja seurakuntien kanssa yhteistyötä tekevä kirkon vammaistyön sihteeri pitää kaikkinensa kirkkoa kivana työpaikkana. Kirkon hyvä sanoma säteilee joka puolelle ja näkyy oikeasti työssä. Väitetään, että kirkossa olisi huonompi työilmapiiri kuin muualla, mutta tosiasiassa kirkossa on Jeesus läsnä, ja minusta tämä vaikuttaa myönteisesti moneen asiaan organisaatiossamme. Myös hengellinen viisaus on monesti vaikeasti sanoiksi puettavaa, hiljaista tietoa. Kirkon työssä on koko ajan läsnä se Kolmas, joka tuo sanomattoman värinsä kaikkeen. Uskoon, toivoon ja rakkauteen liittyvä hiljainen tieto on mukana elämän suurten kysymysten kohtaamisessa ja ihmisten kohtaamisissa, joihin Jumala voi vaikuttaa, uskoo Katri Suhonen. (JV) 9

10 Seppo Tirkkonen: keskustelut hoksauttavat hiljaista tietoa esiin 10 hiljainen tieto Hiljaisen tiedon siirtyminen uudelle työntekijäsukupolvelle vaatii Vuosaaren seurakunnalta avointa keskustelukulttuuria, uskoo Vuosaaren kirkkoherra Seppo Tirkkonen. Kirkkoherra Seppo Tirkkosen työhuoneen ovat valloittaneet paperipinot ja muuttolaatikot. Tärkein tehtäväni on nyt ponnistella kirkkoherran vaihtumiseen liittyviä töitä. Täytyy pitää huolta, että tärkeät paperit ja tiedostot siirtyvät eteenpäin, Tirkkonen sanoo. Tämän lehden ilmestyessä hän on juuri aloittanut vuosilomansa, jonka perään hän jää eläkkeelle marraskuun alusta. Seuraajaksi on valittu saman seurakunnan pastorina toiminut Jussi Mäkelä. Olemme keskustelleet paljon. Se hyvä puoli on sisältä päin tulevassa seuraajassa, että rauhalliseen perehdytykseen on hyvin aikaa. Kirkkoherran perehdytys on yksi sellainen asia, johon on kirkossa satsattava. Seppo Tirkkosella on lähes koko pappisuransa mittainen kokemus työstä Vuosaaressa: 36,5 vuotta. Hän on toiminut nuoriso- ja rippikoulutyössä, virasto- ja tiedotuspappina, aikuis- ja perhetyössä sekä diakonian ja yhteiskuntatyön pappina. Viimeiset 14 vuotta hän on ollut kirkkoherra. Tirkkonen myös asuu Vuosaaressa ja on ollut aktiivinen toimija alueen yhteisöissä ja yhteistyössä niiden kanssa. Hänelle onkin ehtinyt kertyä monenlaista tietämystä niin Vuosaaresta, seurakunnasta kuin johtamisestakin. Hiljainen tieto on vain sellaista, että sitä on itsekin vaikea hahmottaa. Se vain kulkee mukana ja vaikuttaa, hän miettii. Viimeksi seuraajani kanssa keskustellessamme totesimmekin, että tämä on niin iso kakku, että täytyy ottaa aina yksi hyvin rajallinen aihe kerrallaan käsittelyyn. Hiljaista tietoa tulee esille, kun jokin asia hoksauttaa tajuamaan sen olemassaolon. Yhteisesti rakennetun järjestelmän arvo Vuosaaren alue on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana: kun vuonna 1990 asukkaita oli , nyt heitä on Myös seurakunta on laajentunut Seppo Tirkkosen kirkkoherra-aikana merkittävästi. Siksi seurakuntaan on rakennettu toimintajärjestelmä, joka sisältää kaiken perustiedon selkeässä muodossa: kuka on kenenkin esimies ja alainen, mitkä ovat työntekijöiden ja tiimien tehtävät, miten asiat etenevät ja miten niistä päätetään. Silloin ei ole vain persoonasta tai satunnaisista tekijöistä kiinni se, miten toimitaan. Toimintajärjestelmän olemassaolo helpottaa myös uuden kirkkoherran työtä. Hänen ei heti ei tarvitse luoda mitään uutta, vaan systeemiä voi lähteä kehittämään rauhassa, Seppo Tirkkonen sanoo. Vuosaaressa järjestelmä on suunniteltu työntekijöiden kokemuksesta käsin. He ovat myös koekäyttäneet ja arvioineet sen. Toki myös ulkopuolista viisautta on käytetty hyväksi. Järjestelmän päivittäminen on mahdollista jatkuvasti. On kauhean tärkeää, että on tällainen osallistava prosessi, jossa rakenteiden luomiseen otetaan kaikki mukaan. Tässä yhteydessä paljon hiljaista tietoa tulee möläytetyksi ääneen. Yhteisessä prosessissa luotu järjestelmä on myös johtajalle suuri tuki arjessa. Kohtaaminen on aina mahdollisuus oppia Seppo Tirkkonen uskoo, että kaikista olennaisinta hiljaisen tiedon leviämisessä on avoin keskustelukulttuuri seurakunnassa. Elämän mittaista koke-

11 hiljainen tieto musta on mahdoton opettaa seuraajalle muutaman juttutuokion aikana. Tiedän, että papeille tosi merkittäviä olisivat kokoukset, joissa pohdittaisiin teologisia kysymyksiä ja käytäisiin läpi esimerkiksi toimituksissa eteen tulleita tilanteita. Ajatusten ja kokemusten jakamisen kautta hiljainen tieto siirtyy luonnollisesti. Nyt aika menee käytännön asioista kokoustamiseen, ja sitten juostaan taas. Tirkkonen on vähän pahoillaan siitä, että myös toimistotyö haukkaa nykyään niin suuren osan ajasta. Hän pohtii, ovatko sähköiset viestimet tehneet vuorovaikutuksesta näennäisen helppoa. Erilaisilla välineillä on kyky ottaa viestejä vastaan hyvinkin nopeasti ja valtavia määriä, mutta ihmisen resurssit eivät sellaiseen riitä. Tirkkonen peräänkuuluttaa vanhoja kunnon keskusteluja. Joskus ne kannattaa nostaa prioriteettilistan kärkeen. Toivoisin vahvempaa tajua siitä, että jokainen kohtaaminen merkitsee lahjaksi annettua mahdollisuutta oppia. Liian usein keskustelu on sitä, että vain odotetaan mahdollisuutta sanoa, mitä minä ajattelen asiasta, Seppo Tirkkonen sanoo. Jos joku tuo seurakuntaan jotain muuta kun minä, niin se ei ole minulta pois, vaan molemmat voivat rikastuttaa yhteistä asiaa. Vuorovaikutuksen avoimuuden puute ja se, että olemme niin täynnä itseämme, on ongelma jonka takia hiljainen tieto jää usein hiljaiseksi. Yhtä oikeaa tietä ei ole Seppo Tirkkonen uskoo, että eläkkeelle jää nyt pappi, joka muistuttaa lopulta aika paljon sitä pappia, joka nelisenkymmentä vuotta sitten aloitti työt. Samat asiat kontekstuaalinen teologinen näkemys ja yhteiskunnallinen katsantokanta ovat yhä hänen lähtökohtiaan. Toki itsetuntemus on lisääntynyt kokemuksen myötä. Ehkä ihan tällaisella paatoksella en olisi puhunut 40 vuotta sitten. Joissakin asioissa olen rauhoittunut, toisissa radikalisoitunut, Tirkkonen hymähtää. Kutsumus polttelee nyt ihan samalla tavalla kuin silloin nuorena. Minulla on yhä suuri hinku ymmärtää uskoa ja Raamatun sanomaa. Pohtiessaan nuorta työntekijäsukupolvea hän arvelee varovasti, että siinä on vähemmän yhteiskunnallista otetta kuin hänen omassaan korostaen kuitenkin, että yleistäminen on hankalaa. Nuorilla on hyvä ote yksilökeskeisestä suoritusyhteiskunnasta, joka nyt on vallalla, mutta keskimäärin aika vähän esimerkiksi markkinatalouden kritiikkiä. Ajattelen, että vaikka yksilöjen teot ovat tärkeitä, myös yhteisöllisempää otetta tarvitaan. Joidenkin asioiden korjaamiseksi tarvitaan poliittisia tekoja. Seppo Tirkkonen uskoo kuitenkin, että yhtä oikeaa tietä tai tulkintaa on mahdoton antaa. Työ on seikkailu, joka opettaa. Itselleni ratkaisevaa oli se, että lähdin täältä kirkolta toimimaan vuosaarelaisiin yhteisöihin: työttömien pariin, kansalaisliikkeisiin, Vuosaari-seuraan rakentamaan yhteisiä kulttuuripäiviä tai sosiaalitoimen kanssa kehittämään alueen palveluja. Kontaktit lisääntyivät aivan huikeasti, ja pääsin kuulemaan, mitä ihmisillä on sanottavanaan. Omia repliikkejä on turha huudella, jos ei kuuntele vastauksia. (LP) Laura Pörsti 11 Seppo Tirkkonen on luvannut seuraajalleen, että soittaa saa vaikka joka päivä. Voin tarjota tietoni käyttöön, mutta uuden kirkkoherran päätöksiin en aio sotkeutua.

12 Miten onnistumme toteuttamaan strategiamme? 12 Kokonaisvaltainen johtamisjärjestelmä tekisi kirkon strategian toteuttamisesta helpompaa, kirjoittaa Hannu Ronimus. Kirkon mission toteuttaminen, erityisesti Helsingin hiippakunnassa, on käynyt viime vuosina entistä haastavammaksi. Toimintaympäristömme muuttuu nopeasti, ja monet tekijät etäännyttävät kirkon yhteydestä. Tämä näkyy niin kirkon jäsenmäärän vähenemisenä kuin seurakuntaelämään sitoutumisen ohentumisena. Kirkon jäsenyyden perusteet ja osallistuminen seurakuntien toimintaan vaihtelevat suuresti. Yksilökeskeinen ja monilla alakulttuureilla värittynyt elämäntyyli merkitsee hyvinkin valikoivaa suhtautumista seurakuntien tarjoamiin palveluihin ja osallistumismahdollisuuksiin. Median luomat mielikuvat kirkosta tuovat lisähaasteen seurakuntien toimintakokonaisuuden rakentamisessa. Oma haasteensa on myös siinä, pääsemmekö hiippakunnassa riittävään yksimielisyyteen siitä, millainen kirkon tulisi tulevaisuudessa olla. Hyvän lähtökohdan hiippakuntatasolla antaa kirkon strategiassa Kirkko vuonna 2015 lausuttu visio: Jäsenet näkevät kirkkonsa arvon ja kuulevat siellä Jumalan äänen. Kirkkoon tullaan löytämään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja sieltä lähdetään palvelemaan Jumalan maailmaa. Kun omaksumme lähtökohdaksi sen, että hiippakuntana kuljemme kohti kirkon yhteistä visiota ja rakennamme sitä, alamme ammattimaisesti etsiä vastauksia siihen, mitä se käytännössä merkitsee hiippakuntamme eri toimijoiden suhteen. Toimintamalli on tarpeen Tarvitsemme hiippakuntaamme kirkon yhteiseen missioon pohjautuvan ja kirkon yhteisestä visiosta nousevan selkeän, ymmärrettävän ja toteuttamiskelpoisen hiippakuntavision. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Yhteinen näky toteutuu onnistuneesti vain, jos hiippakunnan keskeiset toimijat sitoutuvat yhdessä hyväksyttyyn toimintamalliin, hiippakuntastrategiaan, ja sen toteuttamiseen. Kyseessä on siis kattavampi asia kuin hiippakunnan strategia, joka lähtökohtaisesti on vain tuomiokapitulia ja hiippakuntavaltuustoa koskettava. Koko hiippakunta seuraja rovastikuntineen, seurakuntayhtymineen ja järjestöineen tarvitsee selkeän yhteisen kokonaisstrategian. Tätä toimintamallia noudattamalla voidaan vaihe vaiheelta kulkea kohti hiippakuntavision kuvaamaa tilannetta. Johtamisjärjestelmä on organisaation käyttöjärjestelmä Tutkimuksista ja arkikokemuksesta tiedämme, että monesti seikkaperäisestikin laaditut strategiat jäävät toteutumatta. Miksi näin tapahtuu, samassa yhteisössä jopa kerta toisensa jälkeen? Miksi monissa seurakunnissa ja järjestöissä lyhyen ja pitkän aikavälin strategiapaperit jäävät alkuinnostuksen jälkeen tai jo ennen sitä pölyttymään? Tapauskohtaisesti syitä voi toki olla useita, sinänsä inhimillisiä ja ymmärrettäviä. Rakenteellisesti strategia jää toteutumatta suuressa osassa tapauksista kuitenkin siksi, että uudistettu organisaatiorakenne ja sitä ohjaava, kattava johtamisjärjestelmä puuttuvat! Ilmiö on tuttu sekä julkis- että yksityissektorilla. Molemmissa on rakennettu monimuotoisia strategiajohtamisen apuvälineitä mittareista seurantamalleihin. Vaikka näillä välineillä käsitellään sinänsä oikeita asioita, tyypillisenä lopputuloksena on kuitenkin, että ne jäävät toisistaan irrallisiksi. Onnistuminen on mahdollista vain silloin, kun strategia toteutuu käytännössä. Strategian tehokas käytäntöön vienti edellyttää riittävän moniammatillista organisaatiota ja kokonaisvaltaista johtamisjärjestelmää. Raamatullinen viisaus pätee siten tässäkin asiassa: uutta viiniä ei pidä laittaa vanhoihin leileihin. Hiippakunnan yhteisen johtamisjärjestelmän rakentaminen Moninaisten haasteiden keskellä tarvitsemme kirkon perusolemuksen huomioivaa, laadukasta strategista suunnittelua. Johtamisjärjestelmien ja organisaatioiden tulee olla rakenteeltaan teologisesti perusteltuja ja käytännön tarpeisiin vastaavia. Tehokas johtamisjärjestelmä kiinnittyy sekä valittuun strategiaan että organisaatiorakenteeseen.

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/10. Eero Huovinen: Intohimoinen halu puhua Jumalasta. Piispaehdokkaat esittelyssä. Mikä on piispan tehtävä?

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/10. Eero Huovinen: Intohimoinen halu puhua Jumalasta. Piispaehdokkaat esittelyssä. Mikä on piispan tehtävä? Hiippakuntauutiset helsinki 1/10 1 Eero Huovinen: Intohimoinen halu puhua Jumalasta Piispaehdokkaat esittelyssä Mikä on piispan tehtävä? P i i s pa n Pi i s i Aihetta ajatella Kun katselen taaksepäin,

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. Jaana Hallamaa: Pyhä on tässä hetkessä. Sosiaalinen media haastaa kirkon. Katsaus hiippakunnan juhlavuoteen

Hiippakuntauutiset. Jaana Hallamaa: Pyhä on tässä hetkessä. Sosiaalinen media haastaa kirkon. Katsaus hiippakunnan juhlavuoteen Hiippakuntauutiset HELSINKI 3/09 1 Jaana Hallamaa: Pyhä on tässä hetkessä Sosiaalinen media haastaa kirkon Katsaus hiippakunnan juhlavuoteen p i i s pa n pi i s i Pyhä vai Jumala? Kirkko valmistautuu kolmivuotiseen

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. Risto Lehto: Nuoria työntekijöitä pitää neuvoa. Maallisen ja hengellisen työn rajalla. Toimintakalenteri

Hiippakuntauutiset. Risto Lehto: Nuoria työntekijöitä pitää neuvoa. Maallisen ja hengellisen työn rajalla. Toimintakalenteri Hiippakuntauutiset HELSINKI 1/12 Risto Lehto: Nuoria työntekijöitä pitää neuvoa 1 Maallisen ja hengellisen työn rajalla Toimintakalenteri 2013 Raine Haikarainen 2 i R J a n i k k U n a S t a Helsingin

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. helsinki 3/08. Liisa Björklund: Turmeleva kasvatus ja kannustinloukut. Virsi-ilta täytti Tuomiokirkon

Hiippakuntauutiset. helsinki 3/08. Liisa Björklund: Turmeleva kasvatus ja kannustinloukut. Virsi-ilta täytti Tuomiokirkon Hiippakuntauutiset helsinki 3/08 1 Liisa Björklund: Turmeleva kasvatus ja kannustinloukut Virsi-ilta täytti Tuomiokirkon Lapsi- ja perhetyön monet kasvot P IISPAN PIISI Ajatella AGRICOLAN JUHLAVUONNA kirkkohallitus

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. Kirkkomme vaikuttajat Genevessä. Ionan yhteisö innostaa. Toimintakalenteri 2015

Hiippakuntauutiset. Kirkkomme vaikuttajat Genevessä. Ionan yhteisö innostaa. Toimintakalenteri 2015 Hiippakuntauutiset HELSINKI 1/14 1 Kirkkomme vaikuttajat Genevessä Ionan yhteisö innostaa Toimintakalenteri 2015 i r j a n i k k u n a s t a Erilainen on erilaista! Muistan pikkutyttönä hämmennykseni,

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/07. Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/07. Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot Hiippakuntauutiset helsinki 1/07 1 Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot 2 P IISPAN PIISI Velvollisuudet Martti Ahtisaari puhui Lundissa

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. helsinki 2/11. Martti Ajo: Terapeuttiset työkalut auttavat sielunhoitajaa. Hyvä aikuissuhde on nuorelle kantava voima

Hiippakuntauutiset. helsinki 2/11. Martti Ajo: Terapeuttiset työkalut auttavat sielunhoitajaa. Hyvä aikuissuhde on nuorelle kantava voima Hiippakuntauutiset helsinki 2/11 1 Martti Ajo: Terapeuttiset työkalut auttavat sielunhoitajaa Hyvä aikuissuhde on nuorelle kantava voima Toimintakalenteri 2012 Raine Haikarainen 2 I r j a n i k k u n a

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/05. Hannu Raittila: Mihin luterilainen kirkko on menossa? Jumalanpalvelusyhteisöt elävät.

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/05. Hannu Raittila: Mihin luterilainen kirkko on menossa? Jumalanpalvelusyhteisöt elävät. Hiippakuntauutiset helsinki 1/05 1 Hannu Raittila: Mihin luterilainen kirkko on menossa? Jumalanpalvelusyhteisöt elävät Kesäekstra P IISPAN PIISI Viimeiset sanat Simo Ylikarjula, kokenut sairaalapappi

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset helsinki 1/03

Hiippakuntauutiset helsinki 1/03 Kristillistä esineistöä Kaikilta mantereilta - 24 maasta Ajankohtainen näkökulma Hiippakuntauutiset helsinki 1/03 Pääsiäiskynttilät -kortit ja -koristeet Krusifiksit, ristit, ikonit luostarituotteita lahjoja

Lisätiedot

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho Toiveiden kirkko Marjukka Laiho Kirkko Helsingissä -julkaisuja 1. 2013 toimitus: ulkoasu: piirrokset: Marjukka Laiho Rik Poppius / Mainostoimisto Poppius & Co Dynamo Advertising Oy julkaisija: Helsingin

Lisätiedot

KUOPION HIIPPAKUNTALEHTI 3/2009

KUOPION HIIPPAKUNTALEHTI 3/2009 KUOPION HIIPPAKUNTALEHTI 3/2009 SIVU 5 Usko ei ole vain ajatus SIVU 10 Vuorovaikutus kaiken edellytys SIVU 13 Veräjä on kaikille avoin Kirkko on ihana paikka. Se on sinun huoneesi, Jumala. Siellä olen

Lisätiedot

Suomi. tarvitsee yrittäjiä. Yrittäjän päivää vietetään 5.9. USKO HYVÄN TEKEMISEEN SEURAKUNTAVAALIT. Keskiaukeama. Hyvinkään seurakuntalehti 3 4.9.

Suomi. tarvitsee yrittäjiä. Yrittäjän päivää vietetään 5.9. USKO HYVÄN TEKEMISEEN SEURAKUNTAVAALIT. Keskiaukeama. Hyvinkään seurakuntalehti 3 4.9. Hyvinkään seurakuntalehti 3 4.9.2014 Suomi tarvitsee yrittäjiä Yrittäjän päivää vietetään 5.9. Keskiaukeama Irja Ketola USKO HYVÄN TEKEMISEEN SEURAKUNTAVAALIT Ehdokasasettelu päättyy 15.9. Ennakkoäänestys

Lisätiedot

HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 27.10.2011. toimintaa

HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 27.10.2011. toimintaa ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI www.ort.fi/analogi 5 2011 HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 27.10.2011 Rehtori Sirpa Koriala: Yhteistä Sivut

Lisätiedot

Yhteistyötä sektorirajojen. Ministeri Maria Guzenina- Richardson: ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI. Sivut 4 7. Muk ana irrote t tava seur ak untaliite

Yhteistyötä sektorirajojen. Ministeri Maria Guzenina- Richardson: ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI. Sivut 4 7. Muk ana irrote t tava seur ak untaliite ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI www.ort.fi/analogi 4 2011 HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 1.9.2011 Ministeri Maria Guzenina- Richardson: Yhteistyötä

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Ykseyttä etsivä yhteisö

Ykseyttä etsivä yhteisö piispan palsta Ykseyttä etsivä yhteisö V iime vuosina on seurakunnissa laadittu strategioita. Aika näyttää, miten niiden valossa tullaan tosiasiassa suuntautumaan. Mutta jo niiden laatiminen on ollut hyvä

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Sisällä. 3 Kiinalainen juttu. 4 Kirkon kasvatus on. 8 Enemmän kuin rakennemuutos. 9 Pastoraalinen johtaja. 14 Sekamelskan seurakunnasta

Sisällä. 3 Kiinalainen juttu. 4 Kirkon kasvatus on. 8 Enemmän kuin rakennemuutos. 9 Pastoraalinen johtaja. 14 Sekamelskan seurakunnasta 3 lokakuu 2013 Sisällä 3 Kiinalainen juttu Kari Mäkinen 4 Kirkon kasvatus on syventävää kansalaiskasvatusta Marja-Leena Ruostesaari 8 Enemmän kuin rakennemuutos Timo Tavast 9 Pastoraalinen johtaja kristallisoi

Lisätiedot

Lumikirkko poljettiin pystyyn talkoovoimin s. 12

Lumikirkko poljettiin pystyyn talkoovoimin s. 12 s. 5 Loukattiinko kulttuuriperintöämme teatterissa? Lue maallisen veljen kolumni. s. 11 Harrastuksella voi auttaa naisten työllistymistä. s. 12 Jeesus tulee pääsiäisenä. s. 16 Mitä kaupunginjohtaja ajattelee

Lisätiedot

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Tuula Haataja MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Kehittämistehtävä AIKOPA Ammatilliset erikoistumisopinnot Luovat työmenetelmät 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Turvassa. Kuinka kohtaan. Kesähäät. kärsivän? > sivu 10. Puurtilassa > sivu 5. Kaste kantaa kasvavaa lasta. > sivu 2

Turvassa. Kuinka kohtaan. Kesähäät. kärsivän? > sivu 10. Puurtilassa > sivu 5. Kaste kantaa kasvavaa lasta. > sivu 2 Kotiviesti Varkauden seurakuntalehti 1 23.1.2014 www.varkaudenseurakunta.fi Kuinka kohtaan kärsivän? > sivu 10 Kesähäät Puurtilassa > sivu 5 Turvassa Kaste kantaa kasvavaa lasta > sivu 2 kotiviesti Kuvanveistäjän

Lisätiedot

Hyväksyminen on rakkautta

Hyväksyminen on rakkautta Tamperelainen seurakuntalehti Vaalimummon vinkit liitteessä Hannu Jukola siltalehti.fi Elokuvaohjaaja Johanna Vuoksenmaa: Hyväksyminen on rakkautta Sivut 8 10 Hannu Jukola Hannu Jukola Ismo Kunnaksesta

Lisätiedot

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa?

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa? PIRKKO HELASKIVI JA NIINA SALMINEN FM Pirkko Helaskivi toimii Completo Consulting Oy:ssä, valmentajana ja konsulttina. Asiakkaina ovat niin julkisen- kuin yksityisen sektorin organisaatiot. Niina Salminen,

Lisätiedot

SUOMEN SUOMEN E EV. V LU LUT. T SEUR SEU AKUNTIEN RAKUNTIEN L LAPSIT APSITYÖ YÖN KESKUS KESKUS R RY: Y:N VUOSIKERT

SUOMEN SUOMEN E EV. V LU LUT. T SEUR SEU AKUNTIEN RAKUNTIEN L LAPSIT APSITYÖ YÖN KESKUS KESKUS R RY: Y:N VUOSIKERT Vuosikko 2012 SUOMEN EV.-LUT. SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS KUS RY:N VUOSIKERTOMUS SUOMEN EV.-LUT. SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN Ö KESKUS RY:N VUOSIKERTOMUS Käytettyjä lyhenteitä: Kirkkohallituksen yksiköt KDS

Lisätiedot

1 Kirkonpalwelija 2011

1 Kirkonpalwelija 2011 Kirkonpalwelija 1 2011 Kirkonpalvelutyö kirkon työtä? Pääministeri Mari Kiviniemi oppi kantapään kautta, että isänmaan asialla oleminen on tarkan pelin paikka. Kiviniemen tokaisu, että oppositio toimii

Lisätiedot

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN!

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! 03 UUSI-KAIKU 03 Pääkirjoitus 04 Valtio on hyvä työpaikka 8 Ajankohtaista 11 Ministeri Paula Risikko Nyt

Lisätiedot