MIELENOSOITTAJIEN KYSYMYKSIÄ PÄÄTTÄJILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIELENOSOITTAJIEN KYSYMYKSIÄ PÄÄTTÄJILLE"

Transkriptio

1 TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITON SOSIAALINEN UUDISTUSLEHTI 4/2009 VÄHÄVÄKISET KOROTTIVAT ÄÄNTÄÄN EDUSKUNTATALOLLA: PERUSTURVA KUNTOON JA HETI! Tässä numerossa: Teemana liikunta Sivut 6-7 selviytymiselle välttämättömien palvelujen epäämistä lakien tarkoituksen ja hengen vastaisesti sekä alueellista eriarvoisuutta. Kuntien harkintavalta on viime aikoina vain kasvanut mm. vammaispalvelulain muutoksen ( 8d) ja palvelusetelilain myötä. Miten valtiovalta turvaa yhteiskunnan heikoimpien, apua tarvitsevien vammaisten ja vanhusten palvelujen riittävyyden ja saatavuuden kaikissa maamme kunnissa oikeudenmukaisesti, lakien hengen ja tarkoituksen mukaisesti? Muita aiheita: Raha-automaattiyhdistys ja laki. Sivu 2 Vammaisneuvostoja jo 30 vuotta Sivu 2 Vanha kerrostalo ja esteettömyys Sivu 4 Kunnat puun ja kuoren välissä Sivu 5 Normaston Ritva Turusta, päivää! Sivu 6 Pitkään kytenyt vammaisten ja muiden vähäosaisten kapina leimahti liekkiin, kun väkeä kahdeksasta Tsil :n yhdistyksestä kokoontui 19. marraskuuta eduskuntatalolle mielenosoitukseen paremman perusturvan puolesta. Päättäväinen mielenosoittajien joukko vaati mm. pääomatuloa kunnallisveron piiriin, vähäosaisten asettamista elinkeinoelämän edelle, päättäjiltä perustuslain opiskelua ja täytäntöönpanoa. Mielenosoituksen sanoma päättäjille tiivistyi kahteen kysymykseen: ne koskevat eläkeläisten taloudellista ahdinkoa sekä vammaisten ja vanhusten palvelujen riittävyyttä ja oikeudenmukaista saatavuutta. Tavoitteena on vähintään 800 euron perustulo. Tulemme keväällä uudelleen ja isommalla joukolla, oli vahva viesti päättäjille. Tsil n jäsenten lisäksi mukana oli osanottajia myös mm. Helsingin työttömät :stä, jonka soppatykki jakoi voimaa mielenosoittajille. Myös eläkeläisiä, omaishoitajia ja nuoria mielenosoittajia oli mukana. Tapahtumasta kerrottiin näyttävästi Radio Suomen Ajantasa-ohjelmassa, mutta muuten valtamedia vaikeni asiasta. Aiheesta enemmän sivulla 3. Tip-tap-tip- taptipe-tipe... Sivut 8-9 Kuntoutus ei tule yllättäen ja pyytämättä Sivu 12 Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto. on hyvin huolissaan taloudellisen perusturvan tasosta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudesta. Liitto lähetti ennakkoon ja esitti mielenosoituksessa eduskuntatalolla seuraavat kysymykset päättäjille vastattavaksi. 1. Monet vammaiset ja pitkäaikaissairaat eivät toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi ole voineet ansaita kohtuullista työtai työkyvyttömyyseläkettä, vaan he joutuvat sinnittelemään jopa pelkän kansaneläkkeen varassa, joka nykyisellään ei MIELENOSOITTAJIEN KYSYMYKSIÄ PÄÄTTÄJILLE riitä edes elämisen perustarpeisiin, tarpeellisista lääkkeistä ja hoivapalveluista puhumattakaan. Paljon julkisuutta saanut takuueläke vastaa ennakkotietojen mukaan tasoltaan suurin piirtein kertyviä indeksikorotuksia, joten se ei todellisessa köyhyydessä elävien tilannetta kohenna välttämättömien elinkustannusten hintojen noustessa eläkkeitä nopeammin. Sitä paitsi nykyisin pienikin eläkkeiden korotus alentaa pienituloisille tarkoitettua Kelan eläkkeensaajan asumistukea. Mitä aiotte tehdä, että pienituloisimmat eläkeläiset pääsevät taloudellisesta ahdingosta? 2.Suomen sosiaali- ja terveyslainsäädäntö antaa kunnille hyvin paljon tulkinta- ja harkintavaltaa lakien toteutuksessa. Monien kuntien heikon talouden vuoksi tämä on aiheuttanut mm. vammaisten ja vanhusten

2 2 PÄÄKIRJOITUS 4/09 Raha-automaattiyhdistyksen tuotot lainmukaisesti käytettäviksi Lain mukaan Raha-automaattiyhdistyksen tuotto tulee käyttää yleishyödylliseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Asetuksella täydennetään, että avustusta älköön kuitenkaan myönnettäkö menoihin, joiden suorittaminen kuuluu lakisääteisesti tai muutoin ilmeisesti valtiolle, kunnalle tai uskonnolliselle yhdyskunnalle. Kuitenkin valtiovalta on toistuvasti siirtänyt RAY:n tuella rahoitettavaksi selkeästi julkiselle vallalle kuuluvia tehtäviä. Tällä hetkellä jo noin 40 % RAY:n tuotosta käytetään muuhun kuin arpajaislain mukaiseen yleishyödyllisen kansalaistoiminnan tukemiseen. Valtion ensi vuoden talousarviosta ilmenee, että sosiaalija terveysministeriö aikoo siirtää aiemmin julkisin varoin rahoitetut terveyden edistämis- hankkeet RAY:n tuotoilla rahoitettavaksi sekä lisätä myös RAY:n rahoitusta veteraanikuntoutukseen. Talousarvioesityksen mukaan vähenevät RAY:n tuet järjestöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi lähes 10 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2010 jaettavan tuen määrä on kokonaisuudessaan noin 20 milj. euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Näillä toimillaan valtiovalta taas vähentää RAY:n mahdollisuuksia tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa ja voi myös aiheuttaa tulevaisuudessa ongelmia puolustettaessa RAY:n asemaa EU:n suhteen. Vanhasen II hallituksen ohjelmassa ja juhlapuheissa korostetaan kansalaisjärjestöjen tärkeyttä kuntien palvelujen täydentäjinä ja niiden toiminnan tukemiseen viitataan useassa kohdassa. Teot vain eivät näytä vastaavan lupauksia. Mielestäni on välttämätöntä, että RAY:n tuotot osoitetaan valtion budjettia hyväksyttäessä lain ja asetuksen mukaisesti täysimääräisenä kansalaisjärjestöjen työn tukemiseen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen eikä kuntien ja valtiovallan vastuulle kuuluvien tehtävien hoitoon. On käsittämätöntä, että samaan aikaan kun huudetaan kansalaisjärjestöjä apuun kuntapalveluja täydentämään, huononnetaan niiden toimintaedellytyksiä ja vaarannetaan mahdollisesti koko RAY:n toiminta kansalaisjärjestöjen tukijana. Suomalainen monimuotoinen ja -arvoinen voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen kansalaisjärjestökenttä on rikkaus eikä rasite maallemme, älkää tuhotko sitä. Jorma Eloranta Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto :n puheenjohtaja Seminaarissa oiottiin vääriä väitteitä sosiaaliturvasta Kyllä taas kannatti tulla Vähäjärvelle, totesivat monet lähtiessään liiton sosiaalipoliittisesta seminaarista kotia kohden, tuli todella paljon asiaa, muillekin kerrottavaksi. Viikonlopun lokakuuta aikana keskusteltiin mm. valtion vähäisestä vastuunotosta sosiaaliturvan ja -palvelujen rahoituksesta, eläkkeiden tasosta, vanhusten palveluista ja kuntaliitosten vaikutuksista palvelujen saatavuuteen. Valtio ottaa pois minkä ensin antaa Kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Mikko Kuoppa (vas) selvitti monipuolisesti ja kiinnostavasti sosiaaliturvan rahoituksen kysymyksiä. Hän mm. korjasi julkisuudessa esitettyjä harhaanjohtavia väitteitä valtion kasvavasta panostuksesta sosiaaliturvaan. Valtion ensi vuoden sosiaalibudjettiesityksen on väitetty olevan jopa 1,7 miljardia euroa suurempi kuin tänä vuonna, mutta kun otetaan huomioon mm. työnantajien Kela-maksun poisto ja työttömyyden kasvu, on todellista lisäystä vain noin 20 miljoonaa euroa. Väitetty 700 miljoonan euron lisäys kuntien valtionosuuksiin hupenee mm. perusvähennyksen korotuksen ja kustannusten nousun korvauksiin, eikä kunnille ole luvassa mainittavasti uutta rahaa. Veropohjaa murennettu hyvätuloisten eduksi Kuopan mukaan valtio on pitkälti syypää kuntien talousahdinkoon. Valtiolla on myös kuntia leveämmät hartiat hoitaa tilanne niin, että perustuslain mukaiset riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut säilyisivät kaikkien saatavilla ja kunnat pysyisivät elinkelpoisina. Suomen valtion velanottotarpeen ja vuoden 2011 jälkeen luvassa olevien leikkausten takana on viime vuosina toteutettu veropohjan murentaminen hyvätuloisten eduksi. Koska leikkaukset purevat pahiten pienituloisiin, merkitsee veropohjan murentaminen käytännössä sosiaalipolitiikan rapauttamista, totesi Kuoppa. Käsitteet tulivat ainakin tutummiksi Sunnuntaina selvitti tiedottaja Janne Pelkonen TELAsta ajankohtaisia eläkeasioita. Hän esitteli väestöllisen huoltosuhteen kehitystä todeten, että jo nyt Suomessa on 100 työssäkäyvää kohden 120 ihmistä työmarkkinoiden ulkopuolella, ja tulevina vuosina työmarkkinoilta poistuu edelleen enemmän väkeä kuin on nuoria tulijoita. Nykyinen eläkejärjestelmä eläkkeenkarttumismalleineen ja elinaikakertoimineen tuli kuulijoille, jos ei nyt ihan selväksi niin ainakin tutuksi ja paljon aikaisempaa selvemmäksi. Hyvä tietää, todettiin, vaikka viime vuosien muutokset eivät kovin paljon vaikuta jo vanhuuseläkkeellä oleviin, mutta osataanpahan nyt selvittää asiaa nuoremmille. Paljon siis tuli tietoa ja ajatuksia omiin yhdistyksiin ja muihinkin järjestöihin vietäväksi. Ja pantiin seminaarin yhteydessä vauhtia eduskuntamielenosoituksen valmisteluihinkin. Marja-Leena Kalkkinen NÄKÖKULMA: Tauno Paakkonen Vanhusten palveluasumisessa iso bisnes Eduskunnassa käytiin hiljan välikysymyksen pohjalta keskustelua vanhustenhoivan vakavista puutteista. Peruspalveluministeri Risikko vakuutteli, että vanhustenhoiva ei ole heitteillä vaan suunnitelmissa on mm. laki vanhustenhuollosta. Kunnat eivät kanna riittävästi vastuutaan vanhusten hoitamisesta. Kautta maan eläkepommiin varaudutaan laitospaikkojen lisäämisen sijaan täysin ristiriitaisesti niiden vähentämisellä. Vaikka useimmat sinnittelevät kotona mahdollisimman pitkään, hallitus ja kunnat eivät varaudu siihen faktaan, että muistisairaita tulee joka tapauksessa olemaan niin paljon, että laitospaikkojakin on oltava. Niiden puute pakottaa vähävaraisetkin vanhukset markkina-asumiseen ja yrittäjien armoille. Jo nyt palveluntarjoajat rokottavat asukkailtaan enemmän kuin heillä on varaa. etsii ratkaisua tulevaisuuden hoitotarpeeseen ostamalla paikkoja yksityisiltä yrityksiltä. Laitos- ja palveluasumisella on suuri ero, joka syventää eläkeläisten eriarvoisuutta. Laitoshoidossa hoitomaksuun sisältyvät asuminen, hoiva, ruoka, hygienia, lääkkeet, lääkäri- ja laboratoriopalvelut. Laitoshoito on vanhukselle kohtuuhintaista verrattuna asumiseen palveluasunnoissa. Palveluasumisessa vanhukset maksavat vuokran ja peruspalvelupaketin, jonka sisältö rajoittuu lähinnä siistimiseen. Kaikista muista palveluista, kuten ruoasta, siivoamisesta, pyykinpesusta, kaupassa käynnistä, lääkkeistä ja hygieniasta asukkaat joutuvat maksamaan erikseen. Hyvätuloisilla vanhuksilla on parempi mahdollisuus hankkia -Suomi ei ole konserni, vaan tasavalta, muistuttaa Tauno Paakkonen Oulusta. lisäpalveluja verrattuna pienempituloisiin vanhuksiin, mikä samalla lisää hyvätuloisten vanhusten valinnan vapautta. Ministeri Risikko siis harhautti puolustuspuheessaan jättämällä kertomatta meneillään olevista lisäheikennyksistä vanhusten asemaan. Jos vammaispalvelu- ja vanhustenhuoltolaki yhdistetään, kuten Risikko vihjaisi, se merkitsee näiden hmien edunvalvonnan merkittävää alasajoa, ei tasaarvoa ja yhdenvertaisuutta. Lisäksi suunnitelmissa on kuntapalvelujen normien purkaminen, joka sekin sotii parempien laatusuositusten ja minimistandardien tarvetta vastaan. Onko jatkuva vanhushoivan heitteillejättö sekin maan tapa, vai onko eduskunta itse jo täynnä muistisairaita päättäjiä? Tuntuu, että vaalirahoituksen lisäksi he unohtavat myös, että Suomi ei ole konserni vaan perusoikeuksiin perustuva tasavalta. Tässä Vanhusviikon mietelmiä Oulusta. Tauno Paakkonen Oulun sairaus- ja tapaturmainvalidit :n puheenjohtaja Tsil :n liittohallituksen jäsen UUDENVUODEN VASTAANOTTAJAISET Vähäjärven lomakodissa Ohjelmassa yhdessäoloa, tinanvalantaa, ilotulitusta, hyvää ruokaa. Hinta 90 euroa/2 vrk Varaukset ja lisätietoja p. (03)

3 Mielenosoittajat eduskunnassa: Tulemme keväällä uudelleen ja paljon isommalla joukolla Lähetystön edustajat kuuntelevat tarkkaan mitä kansanedustajat vastaavat mielenosoittajien esittämiin kysymyksiin. Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton lähetystö tapasi eduskunnan auditoriossa kansanedustajia, joita oli paikalla vain kolme: vasemmistoliiton Mikko Kuoppa, sosialidemokraattien Merja Kuusisto ja kristillisdemokraattien Tarja Tallqvist. Mielenosoittajien joukossa olivat SKP:n puheenjohtaja Yrjö Hakanen ja pääsihteeri Arto Viitaniemi. Muiden puolueiden edustajia ei paikalla näkynyt. Kokoomuksen lupaama edustaja ei tullut paikalle ja muut puolueet eivät olleet edes luvanneet tavata lähetystöä. Vihreät lähettivät vastaukset kysymyksiin jälkikäteen, mutta vastaukset jo aikoja sitten luvanneet peruspalveluministeri Paula Risikko (kok) ja sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä (kesk) eivät ole vieläkään vastanneet. Mielenosoittajat eivät aio tyytyä tähän, vaan monesta suusta kuultu viesti oli, että keväällä tullaan uudelleen ja paljon suuremmalla joukolla. Silloin on luvassa uusia ja tiukempia kysymyksiä. Mutta mitä edustajat/puolueet vastasivat? Kysymykset olivat: 1. Mitä aiotte tehdä, että pienituloisimmat eläkeläiset pääsevät taloudellisesta ahdingosta? 2. Miten valtiovalta turvaa yhteiskunnan heikoimpien, apua tarvitsevien vammaisten ja vanhusten palvelujen riittävyyden ja saatavuuden kaikissa maamme kunnissa oikeudenmukaisesti, lakien hengen ja tarkoituksen mukaisesti? Mikko Kuoppa (vas): 1. Vasemmistoliitto vaatii erillistä 700 euron perustuloa, se on riittämätön mutta parannus nykytilanteeseen. Hyvätuloisten veroalesta on luovuttava ja varallisuusvero otettava uudelleen käyttöön. Näitä vaatii sosiaalietuuksien ja eläkkeiden jääminen pahasti jälkeen elinkustannusten noususta. Uudistukseen on rahaa, tarvitaan vain poliittista tahtoa. Samalla on esitettävä vaatimus eläkekatosta ylisuurista eläkkeistä luopumiseksi. 2. Kuntien rahoitus on tiukilla, koska valtionosuudet eivät nouse vaikka valtio siirtää niille palveluvastuita. Siksi edes lakisääteiset palvelut eivät toteudu. Henkilöstön lomautukset vaarantavat palvelujen täysimääräisen tuottamisen. Kunnat tarvitsevat 500 milj. euroa lisää 3 Tarja Tallqvist (kd): 1. ja 2. Olen yhtä mieltä Kuopan ja Kuusiston kanssa. Oikeudentuntoni ei voi hyväksyä nykytilannetta, se suututtaa ja hävettää, tulen ehdottomasti äänestämään muutosten puolesta. Yksi yhteinen maksukatto olisi välttämätön uudistus erityisesti vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille. Esitys vanhuspalvelulaiksi on todella hyvä, puolueemme kannattaa sitä. Aloite taisi julkisuudessa hukkua Vanhasen lautakasojen alle. Vihreä Liitto/ toimistosihteeri Marko Tuokko: 1. Takuueläke on ollut tavoitteenamme jo pitkään. Pitkäaikaissairaiden kohdalla tärkeää on maksukattojen uudistus. Yritämme vaikuttaa siihen niin, että paljon lääkkeitä ja palveluita käyttävien asema helpottuisi. Talouskriisin myötä kuntien taloustilanne on vahvassa alamäessä, osin jopa romahtanut. Heikoimmissa kunnissa kuntalaisten oikeus heille kuuluviin palveluihin ei aina toteudu. Jorma Eloranta tarkentaa kysymyksiä. Vasemmalta lukien kansanedustajat Mikko Kuoppa, Tarja Tallqvist ja Merja Kuusisto. palvelutason turvaamiseen. Kansanedustaja Erkki Virtanen (vas) on jättänyt aloitteen vanhustenpalvelulain säätämiseksi. Merja Kuusisto (sd): 1. Kunnallisveron perusvähennyksen korottaminen 3000 euroon 2010 alusta yleisen asumistuen korottamiseen 60 milj.euroa, eläkkeensaajien asumistuen parantamiseen 55 milj.euroa, kohtuuhintaisia asuntoja myös erityishmille 110 milj.euroa. 2. Veropohja turvattava veronalennuksista luopumalla, elvytettävä julkisiin investointeihin ja palveluihin satsaamalla, 400 milj.euron lisäys sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien korottamiseen, kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin 10 milj.euroa, välikysymys vanhusten hoidosta ja vaatimus vanhuspalvelulain säätämisestä. 2. Kuntien rahoitusasemaa helpotetaan edelleen ensi vuonna runsaalla 200 milj. eurolla. Kunnallisverotuksen vähennykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti ja valtionosuuksien indeksitarkistukset ovat alhaisesta inflaatiostakin johtuen täysimääräisiä. Itsenäisinä huonosti pärjääviä kuntia on edelleen liikaa, eli niiden määrää tulee edelleen vähentää. Tsil :n puheenjohtaja Jorma Eloranta kysyi lopuksi, ovatko kaikkien kolmen hmät valmiit eduskunnassa yhteistyöhön näiden tavoitteiden puolesta. Kansanedustajat vakuuttivat, että heidän hmänsä ovat samalla kannalla nyt oppositiossa. He uskoivat linjan pitävän myös mahdollisessa tulevassa hallitusyhteistyössä, vaikka vastauksen sävy oli ehkä hieman varovaisempi. Teksti ja kuvat: Hannu Oittinen Vammaisneuvostopäivillä luotiin kontakteja Lahteen kokoontui lokakuuta vammaisneuvostopäiville noin 130 henkilöä eri puolilta Suomea. Edustajia oli yli 40 vammaisneuvostosta, joita Suomessa on kaikkiaan 170. Myös muutamat vammaisja sairausjärjestöt ja kunnat olivat lähettäneet edustajansa. Päivät avasi hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi puhuen vammaispalvelulaista ja sen kunnille tuomista velvoitteista hoitaa vammaisten asiat kuntoon; rahaa valtiolta ei kuitenkaan ole lisää luvassa. Lahden kaupunginhallituksen pj. Kari Salmi puhui tervehdyksessään esteettömän rakentamisen tärkeydestä. Kansanedustaja Arja Karhuvaara kehotti pitämään aktiivisesti yhteyttä päättäjiin. Samaa asiaa painotti myös Invalidiliiton pj. Pekka Tuominen puhuessaan lobbauksen, yhteistyön ja joukkovoiman tärkeydestä vammaisten oikeuksien ja palveluiden parantamisessa. Valtakunnallisen vammaisneuvoston (Vanen) pääsihteeri Sari Loijas kertoi vammaisneuvostojen 30-vuotisesta taipaleesta ja kuinka erilaisia neuvostot ovat koostumukseltaan ja vaikutusmahdollisuuksiltaan. Joissakin on pelkästään virkamiehiä, joissakin taas pelkästään vammaisia, useat Eduskunnan mailla vammaisneuvostot kuitenkin koostuvat kunnan, virkamiesten ja järjestöjen edustajista. Ensimmäinen päivä päättyi illalla Lahden kaupungin vastaanottoon. Paikalla olivat kansanedustaja Jouko Skinnari ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Sari Niinistö. Toinen päivä alkoi Sosiaalija terveysministeriön ja Kuntaliiton kuulumisilla. Myös Satakomiteasta pääsihteeri Lauri Pelkonen toi kuulumiset, pääaiheina takuueläke, vähimmäisetuuksien sitominen indeksiin ja tietysti työurien pidentäminen. Mielenkiintoista mutta surullista kuultavaa oli STKL:n Ari Siltaniemen luento tutkimuksesta, kuinka kansalaiset kokevat elämänsä. Yli puoli miljoonaa suomalaista kokee hyvinvointinsa huonoksi, eniten huolta aiheuttaa terveydenhoitoon, taloudelliseen turvaan ja palvelujensaannin heikkouteen liittyvät asiat. Yksinäisyys ja ylirasittuneisuus ovat myös yleisiä huolen aiheita. Päivät olivat erittäin antoisat: paljon tietoa, mielenkiintoisia puheenvuoroja, uusia kontakteja ja yhteistyökumppaneita Suomen eri kolkilta. Ritva A. Korhonen Lahden kaupungin vammaisneuvoston jäsen Sävel Mannakorven mailla Tamperelainen vammaisaktiivi Reijo Mäkelä kirjoitti pyynnöstä uudet sanat mielenosoitusta varten. Eduskuntatalolle taas matkamme johti kysymään ett mitä meidän edustajat pohti. Hura-huh-hah-hei täällä eduskunnan mailla ei kai järjen käyttö ole kielletty. Suomen maassa köyhä kansa edelleen vain köyhtyy edustajain moraali myös samaan tahtiin löyhtyy. Hura-huh-hah-hei täällä eduskunnan mailla lemmenviestejä ahkerasti tekstaillaan. Tuppeen sahattua lautaa poliisi kai etsii ne on varmaan piilotettu Nurmijärven metsiin. Hura-huh-hah-hei tuolla Nurmijärven mailla linnunpönttöjä laudoista rustaillaan. Vaalirahaa kehitteli maakunnan miehet siitä saivat osan suuret sekä pienet. Hura-huh-hah-hei täällä eduskunnan mailla piti oikeata nappia painella. Perustoimeentulo pitää nostaa nyt jo tonniin suurten optioiden saajaa verrataan me konniin. Hura-huh-hah-hei nämä konnamaiset tulot täytyy verottaa helvetisti ronskimmin. Vanhuksille laki pitää saada aivan uusi kun vaipanvaihtoväliä on vuorokautta kuusi. Hura-huh-hah-hei tällä eduskunnan mailla täytyy suojelulaki heille laatia.

4 4 Vuonna 1946 valmistui Tampereen Saukonpuistoon kolmikerroksisia taloja sodasta palanneiden perheille, asuntoja oli yhteensä 105. Asunnot olivat yksiöitä ja kaksioita, mutta siihen aikaan kaksiossa saattoi asua jopa kahdeksan henkeä. Vuonna 1997 alkanut Saukonpuiston Perhetalojen remontti tuli valmiiksi tämän vuoden syyskuussa, jolloin täysin uusittuihin taloihin muutti nykymittapuun mukaan tyytyväisiä asukkaita. Talot ovat sisältä ja päältä esteettömiä, ekologisia ja esteettisiä. Olo on kuin taivaassa, ovat uutta asumistaan kuvanneet muutamat taloissa ennen remonttia pitkään asuneet. Ja onhan se iso muutos, kun uudistetuissa taloissa on hissit, kylpyhuoneet ja nykyaikaiset keittiöt sekä esteetön kulku myös pyörätuolilla liikkuville. Esteettömyys on aivan oleellinen asia, sillä taloissa asuu paljon vanhuksia ja liikuntaesteisiä, sanoo Tampereen Vuokra-Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Leo Niemelä. Hän kertoo, että taloissa asuu joitakin alkuperäisiä asukkaita. Vaihto taloissa on ollut todella pientä, mutta kysyntä uusittuihin asuntoihin on vastaavasti ollut suurta. Remontti ja muutto ovat sujuneet porrastetusti, joten kenenkään ei ole tarvinnut lähteä evakkoon omasta pihapiiristä. Kun syksyllä oli 54 asuntoa vapaana, hakijoita oli noin 350. Ja tämä tapahtui vain yhden pienen lehti-ilmoituksen perusteella. Myös uudet ullakkokerroksen asunnot olivat erittäin haluttuja, samoin kellarikerroksiin tehdyt asunnot, jatkaa Niemelä. Hyvä voi olla edullista Olo on kuin taivaassa Betonimylläri laudanpätkälle Tampereen Vuokra-Asunnot Oy:n asukas Taavi Lintunen (vas.) ja toimitusjohtaja Leo Niemelä Kellarikerros vapautui tosin ennen remonttia, kun puuläm- näyttävät esteettömän pyörätuoliluiskan mallia Saukonpuiston asuinkohteessa. mityksestä ja liesistä oltiin suunniteltu ja toteutettu hyvin ja siirtty kaukolämpöön ja tyylikkäästi. Erityisen kiitoksen sähköliesiin. Mutta vasta nykyisen remontin yhteydessä sekä la huoneistokohtainen lämmön ansaitsee esteettömyyden ohel- kellari- että ullakkokerrokset talteenottojärjestelmä, joka tuo otettiin käyttöön ja harjakorkeutta nostettiin. Näin taloihin yskuluihin. Liesituuletinkaan ei merkittävän säästön lämmit- saatiin lisää kaksi kerrosta ja 26 lämmitä enää harakoita, Lintunen toteaa. asuntoa. Koko remontin hinta oli 10 Bonusta taloissa on vielä se, miljoonaa euroa, eli ei mikään että kaikissa asunnoissa on kohtuuton summa. Kun vuokrataso oli aiemmin kahdeksan euverkon kautta. ilmainen laajakaistayhteys taloron kieppeillä neliöltä, se on nyt Talot ovat maineikkaan arkkitehdin, Bertel Strömmerin noin euroa. Peruskorjauksessa pyrittiin säilyttämään piirtämiä. Ne ovat suojelukohteita, mutta uudet ratkaisut on talojen alkuperäistä tunnelmaa ja saamaan samalla asuntojen luovasti sopeutettu vanhoihin varustelu 2000-luvulle, sanoo raameihin. Yhtenä erikoisuutena Niemelä mainitsee ullakko- lopputulokseen tyytyväinen Niemelä. kerroksen kattoikkunat, jotka Tyytyväinen on myös kaksi antavat kymmenkertaisen valotehon seinäikkunoihin verrattu- kuukautta talossa asunut Taavi Lintunen, eläkkeellä oleva na. Tampereen kaupungin pitkäaikainen isännöitsijä. monttia muuallekin. Hyvän ei Suosittelen vastaavaa re- Annan remontille kouluarvosanaksi 10 plus, kaikki on kallista ja toimivilla tarvitse välttämättä olla huippu- ekologisil- la ratkaisuilla voidaan alentaa asumisen hintaa. Vihjasin jo Tampereen kaupungin esteettömyysasiamiehelle Jukka Kaukolalle, että hän voisi edistää tällaisia hankkeita, Lintunen kertoo. Valtio ja kaupunki tukevat Esteettömyys on kirjattu jo rakennuslakiin uusia asuntoja velvoittavana, mutta valtion tukipolitiikka suosii myös vanhojen asuintalojen hissiremontteja. Kerrankin valtiovalta säästää järkevästi, sillä hissiremonttien tukeminen säästää pitkän euron, koska näin vältetään laitospaikkojen rakentamista. Kun valtion tuki hissien rakentamiseen on 50 prosenttia ja kaupungin tuki 15 prosenttia, jää taloyhtiön osuudeksi 35 prosenttia. Eihän sitä koskaan tiedä, mutta uskon valtion tuen jatkuvan, sillä tarve ei poistu Taavi Lintunen tietää nykyisestä talostaan mielenkiintoisen tarinan, jonka hänelle on kertonut Ransu Alhoniemi. Kun kirjailijana paremmin tunnettu Lauri Viita oli vielä kirvesmies, hän oli töissä Saukonmäen kerrostaloja rakentamassa. Siellä Viita kirjoitti yhden tunnetuimmista runoistaan Betonimyllärin laudanpätkälle. Tarina ei kerro, mihin laudanpätkä joutui, mutta moni taho olisi kiinnostunut tietämään asiasta enemmän. Tai onko tarina totta, vai manselainen kaupunkilegenda? Ehkä Viita meni kotiinsa, kirjoitti runon paperille ja nakkasi laudanpätkän saunanpesään, Lintunen tuumii. ainakaan lähitulevaisuudessa. Tuki on myös sosiaali- ja terveyspoliittisesti järkevää ja se edistää työllisyyttä taantuman aikana, Niemelä pohtii. Niemelä sivaltaa samalla arkkitehtikeskeistä suojeluajattelua, sillä kohteessa on vastustettu hissien rakentamista suojelunäkökohtiin vedoten. - Kyllä kerrostaloasuntojen tulee tulevaisuudessa olla myös liikuntakyvyltään heikompien asumista varten ja kokemuksesta voin sanoa, että hissi voidaan sijoittaa kohteen ulkonäön kärsimättä vanhaankin taloon, vakuuttaa toimitusjohtaja Leo Niemelä. Teksti ja kuvat: Hannu Oittinen STT:n uutisen mukaan voimaan tulevan uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan hissin jälkiasennus voidaan tehdä enemmistöpäätöksellä. Sosiaalineuvonnan kehittäminen tavoitteena Turun yhdistyksellä Tsil :n Tampereen yhdistyksellä lienee yksi pisimpiä kokemuksia sosiaaliasioiden hmämuotoisesta neuvontatoiminnassa. Tarve tuntuu jatkuvasti kasvavan, sillä niin monimutkaiseksi on sosiaaliturva rakennettu. Kamppailuun laillisten oikeuksien puolesta Kirjoittajamme Kaija Kiessling tenttaa kansanedustaja Tarja Tallqvistia (kd) mielenosoituksessa eduskuntatalolla. Turun yhdistyksen nykyisen neuvontatoiminnan kehittäminen Tampereen kokemuksia hyväksi käyttäen on usein ollut esillä, mutta aina on tuntunut, ettei taito riitä neuvontatoiminnan laajentamiseen. Käytännön järjestäminen tavoitteena oli kahdeksan Turun yhdistyksen jäsentä Vähäjärvellä kouluttautumassa toiminnan aloittamista varten. Tarvitaan yhä enemmän ihmisiä, jotka voivat osallistua kamppailuun ihmisten laillisten oikeuksien puolesta. Liian usein ihmiset jäävät nyt vaille niitä oikeuksia, joita lain mukaan heille kuuluvat. Neuvojat koolle Vähäjärvelle vuosittain Paluumatkalla kurssilta Turkuun ajettaessa nousi myös ajatus, olisiko mahdollista jatkossa vaikka kerran vuodessa koota kaikki neuvontatoiminnassa mukana olevat toimijat eri yhdistyksistä yhteen, jotta voidaan vaihtaa neuvontatyön kokemuksia, päivittää lainsäädännön muutoksia jne. Varsinkin Satakomitean työ antanee siihen suurestikin aihetta. Kaija Kiessling Joulukertomus: Kadonneet joulukynttilät Tämä tapahtui joskus 1950-luvulla. Silloin oli tapana ottaa joulukuusesta koristeet talteen seuraavaan vuoteen, kai vieläkin. Kuusenkynttilöitä myytiin 24 kappaleen paketissa, eikä kuuseen mahtunut kerralla kuin puolet niistä. Loput laitettiin talteen odottamaan seuraavaa joulua. Aatonaattona äiti sanoi: Haepas, Timo, aitasta joulukoristelaatikko, niin nähdään onko siellä kynttilöitä. Olihan siellä vielä puoli pakettia käyttämättä. Laatikko vain uunin päälle pois ettei ole siivouksen tiellä. Jouluaattona tuotiin kuusi aamupäivällä sisälle ja saatiin lupa koristella se. Mutta ei laatikossa ollutkaan kynttilöitä. Mihin ne olivat hävinneet? Vain kynttilöiden sydämet olivat jäljellä ja steariini kiilteli laatikon pohjalla. Kinkkua paistettaessa olivat laatikon pohjalla olleet kynttilät sulaneet uuninpäällyksen lämmössä! Ei muuta kuin äkkilähtö kyläkauppaan ja uudet kynttilät tilalle ja joulu pelastui. Timo 64 v.

5 Valkeakosken kaupunginjohtajana vuodesta 2005 ollut Markku Auvinen (sd) ei tullut pystymetsästä vaikeuksissa olevan teollisuuskaupungin johtoon, sillä vuosien kokemus vastaavassa tehtävässä Harjavallassa antoi taustaa menneeseen ja näköalaa tulevaan. Viime syksystä alkaen olemme menettäneet noin 600 teollista työpaikkaa. Menetykset ovat kohdistuneet pääasiassa paperiteollisuuteen, mutta kemianalan Kuitu Finland Oy:n tuotannon loppuminen viime vuoden lopussa oli tosi raskas yksittäinen isku. Siksi sen toiminnan jatkumisen eteen on tehty hartiavoimin työtä, Markku Auvinen sanoo. Teollisuus reagoi nopeasti Vaikutukset tuntuvat monella taholla ja tavalla. Vaikka työpaikkoja on paikkakunnalla edelleen noin 10000, on työpaikkaomavaraisuus pudonnut alle sadan. Esimerkkinä Auvinen mainitsee, että Lempäälän Ideaparkista saa leipänsä noin sata valkeakoskelaista. Uusia työpaikkoja on syntynyt noin 200 vuodessa, mutta menetykset vaativat nelisen vuotta korjautuakseen. Vaikka osa irtisanotuista on työllistynyt muuanne, osa päässyt eläkeputkeen ja osa saa ansiopäivärahaa, on työpaikkamenetysten rahallinen vaikutus kuntatalouteen miljoonaluokkaa. Mitä enemmän väki vähenee yksityiseltä puolelta, sitä suurempi paine kohdistuu julkisen puolen palveluihin ja työvoimatarpeeseen. Mutta miten Valkeakosken kaupunki on varautunut tuleviin haasteisiin? Muistutan, että Valkeakoskella tehdään yhä paperia, vaik- Pitää olla luottamus tulevaisuuteen Valkeakosken asukkaan kaupungissa on 320 vammaispalvelulain mukaista asiakasta, joiden lakisääteisten palvelujen ja tukitoimien hoitaminen kuuluu yhdelle sosiaalityöntekijälle. Tehtävää hoitavan Tuija Koskisen toimenkuvaan kuuluu myös 10 alaista työllistävän tulosyksikön johtaminen ja hallinnolliset tehtävät, kuntoutus- ja kuntoutuksen asiakasyhteistyöhmässä toimiminen, vammaisneuvoston jäsenyys ja tiedottaminen. Työstäni noin 90 prosenttia painottuu suoranaiseen asiakaspalveluun. Apunani on Taloutta on osattava hoitaa, oli tilanne mikä hyvänsä. Siinä on Auvisen mielestä onnistuttu, sillä kaupungin budjetti on vuosien ajan ollut ylijäämäinen. Ensi vuoden budjetti on euroa alijäämäinen. Työpaikkamenetysten suhdannevaikutus kaupungin talouteen on kuusi miljoonaa euroa eli noin kaksi veroprosenttia, mutta koska korjausliike on tehty ennakkoon, nyt ei ole tarvetta veron korotukseen. Viime vuoden 3,3 miljoonan ylijäämä sulaa nyt pois. Ensi vuoden budjetissa oleva henkilöstömenojen puolen miljoonan euron säästötavoite kirpaisee palvelujen käyttäjiä ja niiden työntekijöitä? Entä van- Valkeakosken kaupunginjohtaja Markku Auvinen näkee ongelmat, mutta luottaa tulevaisuuteen ja kaupunkilaisiin. ka sellutehtaan ja ison paperikoneen alasajosta on saatu niiden korvaaminen tehostetulhainkotien lakkauttaminen ja toinen käsitys. Julkisen rakentamisen tilanne on suhteellisen Säästötavoite perustuu la palveluasumisella? hyvä ja asuntomessujen myönteiset vaikutukset näkyvät oma- kuuluu yhden tai kahden päivän työnantajan tarjoukseen, johon kotitonttien kysyntänä. bonus riippuen pidetyn vapaan Valkeakoskella on opittu, että määrästä. Vastaavilla toimilla Yhtyneiden Paperitehtaiden olemme tänä vuonna säästäneet aika on ollut ja mennyt, eikä euroa. Meillä on täyttämättömiä vakansseja, mutta muutenkaan kannata rakentaa liikaa yhden kortin varaan. täyttökieltoa ei ole. Korjaukset tehty ennakkoon Vaihtoehdot puntarissa Vähävaraisten vanhusten ja vammaisten huolelle palveluasumisen kalleudesta ei Auvisen mukaan ole näyttöä, mutta mitään ehdotonta hän ei mene sanomaan asiasta. Teimme koelaskelmia eri asumismuotojen hinnasta kolmessa eri tulohmässä. Sen mukaan muutos on kustannusvaikutuksiltaan neutraali, asiakkaille ja yhteiskunnalle voi tulla jopa säästöä. Mutta se edellyttää toteutuakseen koko hoiva-ajattelun muutosta. Tämä on käsitykseni. En väitä varmaksi, aika näyttää lopulliset vaikutukset, sanoo Markku Auvinen. Teksti ja kuva: Hannu Oittinen Hämeenlinnan säästöistä lasku vanhuksille ja Kelalle Uusi Invalidi-lehden viime numerossa oli juttu Hämeenlinnan vanhustenhoidosta. Siinä oli haastateltu ikäihmisten palvelujen tilaajapäällikköä, joka selitti parhain päin tulevia rakennemuutoksia. Tosiasia on, että kaupunki on lakkauttamassa tässä vaiheessa kolmasosan vanhainkotipaikoistaan ja lisää on tulossa. Vaikka kaupungin hoitopaikkojen lakkauttamisia perustellaankin kauniisti kotipalvelujen vahvistamisella, takana on se kylmä tosiasia, että Hämeenlinnaan on valmistumassa useita yksityisellä ja jopa kansainvälisellä pääomalla rahoitettuja hoivapalvelutaloja, joille on turvattava bisneksen tekemiselle riittävä asiakaspohja. Kysymys on määrätietoisesta vanhuspalvelujen yksityistämisestä ja ulkoistamisesta. Lopetettavista vanhainkodeista ei voida vanhuksia siirtää takaisin koteihin, jäljelle jäävissä kaupungin vanhainkodeissa ei ole tilaa, joten ainoa mahdollisuus on sijoittaa heidät yksityisiin hoivakoteihin. Kaupunki säästää, Kelalle ja vanhuksille itselleen tulee lisää maksettavaa. Osa lakkautettavien vanhainkotien henkilöstöstä siirretään kyllä kotipalveluun. Heitä ei voida potkia kokonaan ulos kaupungin palveluksesta, koska kuntaliitoksen vuoksi heillä on 5 vuoden irtisanomissuoja. Ikäihmisten lautakunnan enemmistön tavoitteena on silti saada mm. henkilömenoista noin kolmen miljoonan euron säästöt. Vanhainkotien lopettaminen on saanut aikaan voimakasta keskustelua ja aiheellista arvostelua. Kaupungin vanhusneuvosto antoi asiasta varsin kriittisen lausunnon. Myös eläkeläisjärjestöt ovat ottaneet kantaa yksityistämistä ja ulkoistamista vastaan. Johtavat virkamiehet ja päättäjät ovat esittäneet lakkautuksille useita perusteluja. Väitetään, että vanhainkodit ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Tätä ei ole perusteltu minkäänlaisilla faktoilla. Tosiasia on kyllä, että osa vanhainkodeista on rakennettu 1950-luvulla, mutta niitä on nykyaikaistettu ja mukana on myös viime vuosikymmeninä rakennettuja täysin nykyajat tarpeet täyttäviä osastoja. Perusteluna käytetään valtakunnallisen ikäihmisten palvelujen laatusuositusta, jonka mukaan vanhainkotipaikkoja saisi olla vain 3 prosenttia yli 75-vuotiaitten vanhusten määrästä. Hämeenlinna keplottelee siirtämällä vanhuksia omista vanhainkodeistaan yksityisiin tehostettua palveluasumista tarjoaviin hoitokoteihin. Vanhuspalvelujen yksityistäminen laajenee voimakkaasti koko maassa. Erityisen voimakkaassa kasvussa näyttää olevan Hämeenlinnaankin rakentava Attendo MedOne. Sen takana on eurooppalainen, alun perin ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö IK Investment Partners. Se omistaa myös Suomen Lähikauppa Oy:n, joka pyörittää Siwa- ja Valintatalokauppaketjuja. Joten on aivan sama, jos mummo saa hoitoa MedOnen hoivatalossa tai pappa käy Valintatalossa ostamassa purkin piimää (Hämeenlinnassa ne sijaitsevatkin vierekkäin). Voitot menevät kummastakin samoille kapitalisteille. Reijo Martikainen kaupunginvaltuutettu ja ikäihmisten lautakunnan jäsen (vas) Hämeenlinna Pahinta on tarpeiden ja määrärahojen kohtaamattomuus puolipäiväinen toimistotyöntekijä. Asiakkaat ovat valtaosin vaikeavammaisia iäkkäitä henkilöitä, sanoo Koskinen. Eniten työllistävät kuljetuspalvelut, joiden piirissä on 233 asiakasta. Asunnon muutostyöt, henkilökohtaisen avun järjestäminen ja palveluasuminen ovat muita laajempia kokonaisuuksia. Koskinen toteaa, että kunnan yleiset palvelut tulisi järjestää niin, että ne palvelisivat kaikkia kuntalaisia, myös vammaisia. Pahin ongelmakohta on juuri tarpeiden ja määrärahojen kohtaamattomuus. Jo vuosia on Valkeakoskella harrastettu Vammaispalveluista vastaava sosiaalityöntekijä Tuija Koskinen Valkeakoskelta. juustohöylä-menetelmää eli kaikkien toimialojen on leikattava sama prosentti menoista. Asiakkaiden ja työntekijöiden välinen vuorovaikutus toimii Koskisen mukaan hyvin Valkeakosken kokoisessa kaupungissa. Hän kiittelee asiakkaiden valveutuneisuutta heidän kysellessään etujaan ja oikeuksiaan. Aina eivät päätökset mene mielen mukaan. Henkilöt, jotka eivät saa myönteistä päätöstä, ovat pettyneitä ja voivat kokea saaneensa huonoa palvelua. He eivät kuitenkaan syystä tai toisesta täytä palvelun tai tukitoimen saamisen kriteereitä, sillä nykyinen lainsäädäntö jättää varsinkin monet 5 ikäihmiset palvelujen ja tukien ulkopuolelle. Kotihoidossa vastaan tulevat tulorajat ja vammaispalveluissa vaikeavammaisuuskriteerit. Tuija Koskinen toteaa, että yhden ihmisen voimin ei juuri jää aikaa miettiä palvelujen sisällön kehittämistä. Ostopalveluja joudutaan lisäämään, mutta tähän asti se on vain lisännyt kustannuksia. Edullisempaa olisi kunnan tuottaa palvelut yksin tai yhdessä lähikuntien kanssa, sanoo Tuija Koskinen. Teksti ja kuva: Hannu Oittinen

6 6 Liikunta tuo ihmisille mieleen monenlaisia ajatuksia: joillekin se on tapa liikkua, monelle se tuo nautintoa ja virkeyttä tuleviin arkisiin askareisiin. Voi liikkua yksin tai kaverin kanssa tai hmissä, kuten osallistumalla kerhon järjestämiin tapahtumiin. Pääasia on, että liikkuminen on hauskaa ja saa hyvälle tuulelle. Se on usein myös sosiaalinen tapahtuma. Kaikille ei liikkuminen ole mahdollista, joko vammaisuuden takia tai muuten vain ei ole kiinnostunut liikkumisesta. Liikunnalla voi kuitenkin parantaa hyvinvointiaan ja saada terveyskeskuskäynnitkin harvemmiksi. Jos ihminen on nuorempana liikkunut tai urheillut, ei liikkuminen tuota vaikeuksia vanhempanakaan, vaan siitä on tullut jopa elinehto. Panostamalla vähänkin liikkumiseen pystytään olemaan pidempään toimintakykyisiä ja riippumattomia toisten avusta. Puheen pitää kuulua kävellessäkin Kuopion yhdistys on aloittanut tänä syksynä kuntokävelyt. Käymme joka viikko porukalla kävelemässä eri puolilla kaupunkia. Näille kuntolenkeille voivat kaikki osallistua, sillä vauhti on jokaiselle sopiva. Kävelyt ovatkin saavuttaneet erittäin hyvän suosion. Asiantuntijoiden mukaan kävelyvauhti ei saa olla niin kova, ettei pysty puhumaan. Meillä kyllä kuuluu koko ajan puhetta! Toivomme, että muutkin yhdistykset ottavat tällaisen toiminnan omiin kerhoihinsa. Hyödyllisiä vinkkejä liikkujalle LIIKUNNALLA VOI PARANTAA HYVINVOINTIA Turun Tapaturma- ja sairausinvalidien toimistonhoitajana pian kaksi vuosikymmentä ollut Ritva Normasto on toiminnan nainen moneen lähtöön. Tavallisten toimistotehtävien ja monenlaisen jäsenpalvelun lisäksi hän on innokas matkojen ja retkien järjestäjä. Näiden ihmisten kanssa on mukavaa olla matkoilla, ei tämän säntillisempää ja siistimpää porukkaa ole olemassakaan. Joku pelkää, ettei hän vaivojensa takia pysy matkassa, mutta minä sanon silloin, että mennään hitaimman mukaan, valaisee Ritva Normasto reissuaatettaan. Turun yhdistys järjestää joka kuukausi jonkin matkan. Tänä vuonna erityiskohteena oli järvi-suomi ja tulevana vuonna ykköskohde on Puolan- Baltian kierros laivalla mennen ja bussilla tullen. Yhdistyksen extra on kuitenkin sokkotreffit, jota toimintaa on harrastettu viitisen vuotta. Sokkotreffit alkoivat siitä, kun matkaohjelmassa oli aukkopaikka, niin sanoin, että järjestetään sokkotreffit. Se sai suuren suosion ja jäi ohjelmaan. Kohde ja ohjelma ovat siis Liikunta ei saa olla niin rasittavaa, ettei puhe tule suusta ulos. Paavo Antikainen vakuuttaa, että kuopiolaisten lenkeillä puhetta piisaa. Parraassa tappaaksessa iäntä piisoo sivullisillekkii. Liikunnassa on hyvänolon tunteen lisäksi tärkeää, että jokainen lihas saa jonkinlaista liikuntaa. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että liikunnan harjoittamisesta tulee kenellekään stressiä, pakollista tai ikävää, vaan sen täytyy olla iloista ja kannustavaa. Ulkolenkin jälkeen on hyvä hieman venytellä. Myös kotona voi tehdä pieniä venytyksiä, esimerkiksi näin: Laita tuoli seinää vasten niin ettei se pääse liikkumaan, istuudu tuolille tukevasti, jalat tiukasti lattiaa vasten, kumarru eteenpäin ja vie kädet niin lähelle lattiaa kuin mahdollista. Nouse siitä hitaasti seisomaan. Toista tämä liike 5 10 kertaa niin, että se tuntuu hieman pohkeissa. Myös tasapainoharjoittelu on tärkeää: Ota lantion levyinen haara-asento, pidä tarvittaessa tukea esimerkiksi pöydästä, nouse varpaille muutaman sekunnin ajaksi ja laskeudu alas. Toista tämä 3 15 kertaa. Voit myös seistä yhdellä jalalla pitäen pöydästä tukea ja laskien hitaasti kymmeneen, toista sama toisella jalalla. Älä lähde koskaan sairaana lenkille Etenkin lenkkeilyssä on tärkeää oikea pukeutuminen. Huonokaan sää ei estä liikkumasta vaan huono pukeutuminen! Tuulipuvussa tai verkkarissa on kevyt liikkua, mutta alla täytyy olla sellaiset alusvaatteet, ettei tule kylmä. Myös hyvät ja sopivat kengät ovat tärkeitä ja tuovat liikkumiseen hyvän olon. Toinen asia on terveys. Älä missään tapauksessa lähde sairaana lenkille. Pienikin vaiva kannattaa ottaa huomioon. Liikuntasalit ovat monella tavoin hyviä ja tarpeellisia. Niissä on mahdollista saada ohjattua liikuntaa erilaisissa laitteissa. Monissa kaupungeissa järjestetään myös hmäliikuntaa eri ikähmille. Itsekullekin sopiva tapa liikkua Olen tässä käynyt läpi eräitä liikuntatapoja ja -mahdollisuuksia, joita kukin voi harrastaa omalla paikkakunnallaan. Jokainen voi varmasti löytää itselleen sopivan liikunnan tavan, josta on hyötyä ja iloa jokapäiväisessä elämässä. Syksyiset terveiset täältä Kuopiosta liiku ja venyttele! Ja hei, muista myös uinti ja sauvakävely! Liikuntaa, matkoja, sokkotreffejä ja sosiaalineuvontaa Ritva Normasto on toiminut Turun Tapaturma- ja sairausninvalidien toimistonhoitajana pian 20 vuotta. Työsarkaa riittää. salaisia, mutta väkeä tulee aina täysi bussillinen. Liikunta tärkeää pikkutytöstä saakka Myös retket Vähäjärven lomakotiin ovat Ritvan työsarkaa. Sitä olivat varsinkin takavuosina myös kesäiset reissut yhdistyksen omaan lomapaikkaan Kemiön Putkinotkoon, mutta nyt tuo suunta on valitettavasti hiipumaan päin. Vaikka Putkinotkossa käydään edelleen, on paikka meille nyt myös riippakivenä. Taloremontti ja lain vaatima jätevesihuollon rakentaminen ovat meille liian suuria investointeja. Jyrkkä ranta alkaa olla ikääntyneelle jäsenistölle vaarallinen. Putkinotkoa on yritetty myydä toistaiseksi tuloksetta. Ritva Normasto on hyvin liikunnallinen ihminen, vallankin naisvoimistelu on hänelle tärkeää. Turun Veikkojen sihteerinä 15 vuotta toiminut Ritva ohjasi jo 50-luvulla TUL:n jumppaa ja ohjelmahmiä. Noilta ajoilta on mieleen jäänyt vaikkapa nuorisohmän leirit Ruotsissa Voimistelua olen harrastanut pikkutytöstä saakka ja harrastan edelleen. Aamu-uinti ja vesijumppa ovat minulle ihan elintärkeitä. Yhdistyksen puitteissa ei ole mitään liikuntatoimintaa, mutta kannustan jäseniä omatoimiseen liikuntaan mahdollisuuksien mukaan. Veroilmoituksista sosiaalineuvontaan Paavo Antikainen Kuopion seudun sairaus- ja tapaturmainvalidit Kuva: Pentti Koponen Mutta mistä taustasta ja miten Ritva Normasto tuli mukaan yhdistyksen toimintaan? Kaksilapsisen työläisperheen tytär aloitti kansa- ja kansalaiskoulun jälkeen liikkeessä juoksutyttönä. Pyrin Kauppakouluun vuotta liian nuorena eli 14-vuotiaana. Sitten pääsin työhön ja jäin sille tielle, vaikka jälkeenpäin olen harmitellut että jatko-opinnot jäivät. Kas kun pääsin rahan makuun, hän naurahtaa. Työ pienyrityksessä opetti hänet kirjanpitäjäksi, ja se oli hyvää aikaa työelämässä. Aikaa myöten hän tuli paikallisen E- liikkeen töihin, kunnes työpaikka meni alta fuusion myötä. Noihin vuosiin ja vuosikymmeniin mahtuu työpaikan ja ammattiosaston luottamustehtäviä sekä SAK:n valtuuston jäsenyys. Liikealan jälkeen olin töissä Rakennusliiton ja Rauhanpuolustajien toimistoissa. Sitten Turun yhdistyksessä tarvittiin toimistonhoitajaa. Kokemusta kysyttiin, mutta palkkaa ei ollut luvassa. Pääsin töihin ja viiden vuoden ajan sain palkkaakin, sitten samat työt ovat jatkuneet talkootyönä. Kun Ritva Normasto aloitti työt Turun yhdistyksessä, oli veroilmoitusten täyttö tärkeä jäsenistön palvelumuoto, joka toi yhdistykselle hieman rahaakin. Tälle toiminnalle ei ole enää suurta tarvetta, mutta aika on tuonut uusia tarpeita. Sosiaalineuvonnan tarve korostuu yhä enemmän etujen heiketessä ja asioiden monimutkaistuessa. Yhdistyksellä on vakava aikomus aloittaa säännöllinen sosiaalineuvonta jossain muodossa ensi vuoden alkupuolella, mutta puhutaan siitä tarkemmin tammikuussa, sanoo Ritva Normasto. Teksti ja kuva: Hannu Oittinen

7 Lempäälän kunta kuntouttaa ikäihmisiä Me teemme ilolla tätä työtä, joten mitään tilastoja emme ole tehneet, sanoo kuntosaliohjaaja Sirpa Nieminen Lempäälän kunnan vanhainkodin Himminsalilla. Lause kuvaa hyvin sitä henkeä, mikä Lempäälässä vallitsee. Toki siellä sen verran tilastoja tehdään, että Niemisen mukaan kuntosalilla on noin 150 asiakaskäyntiä viikossa. Toiminta alkoi 2001 ja 2004 se laajeni Sääksjärven taajamaan. Lähtökohtana oli eläkkeelle jääneen vanhainkodin johtajan idea. Hän näki tulossa olevan vanhusväestön kasvun ja laitospaikkojen lisääntymisen tarpeen. Eli on parempi ennaltaehkäistä vaivoja ja kuntouttaa ikäihmisiä pärjäämään mahdollisimman pitkään kotioloissa. Niemisen mukaan vuosien kokemus on osoittanut, että kuntosalitoiminnan myönteiset vaikutukset ovat paljon ennakoitua laajemmat: kaatumisesta johtuvat lonkkamurtumat ovat vähentyneet ja niiden hoitoajat ovat nopeutuneet, hyvä lihaskunto on edistänyt leikkauksista toipumista ja laitospaikkoja on säästynyt vakavasti sairaille. Ohjattu kuntoutus on lisännyt kiinnostusta omatoimiseen terveysliikuntaan. Jopa kerrostalojen kerhohuoneissa harrastetaan tuolijumppaa apuvälineillä. Ilman tätä toimintaa tarvittaisiin sänkyjä lisäpaikoille. Ikäihmisten kunnon hoitamisen merkitys on ymmärretty Lempäälässä laajasti. Järjestämme taksikyytejä kahden euron hintaan palvelusuunnitelman piirissä oleville. Kuntoutus sisältyy aina palvelusuunnitelmaan ja myös pelkkä kuntosalipalvelu on mahdollista - ja ilmaista.kuntoutuksesta on suuri apu myös nostolaitteella läheisiään hoitaville omaishoitajille. Ja kun alkuun on päästy, niin lisää on tulossa. Sirpa Nieminen kertoo, että myös kotipalvelun työntekijät osallistuvat kuntoutukseen, hyväkuntoisista eläkeläisistä on koulutettu vertaisohjaajia ja vuoden 2011 strategiaan on suunniteltu neljän kotikuntoutustyöntekijän palkkaamista. Niemisellä itsellään on perushoitajan koulutus ja kuntosaliohjaajan pätevyys Eerikkilän urheiluopistossa. Sydämestään kuntoutuksen asialla oleva Nieminen korostaa kiinteän sosiaalisen ja psykologisen suhteen syntymistä asiakkaiden kanssa. Tämä on vähän niin kuin uskoon tuleminen. On ollut tärkeää oivaltaa, että tällekin ikäpolvelle, jolle terveysliikunta ei ole ollut tuttua, voidaan järjestää kuntoutusta ja saadaan heidät innostumaan asiasta. Teksti ja kuva: Hannu Oittinen Varkauden vammaiset kuntoilevat Varkauden Vammaisten maanantaikerho on valikoima liikuntaa ja sosiaalista kanssakäymistä. Kerholla on takanaan vuosien taival, ja reilut 20 henkilöä kokoontuu viikoittain uimahallille. Jumppakerho alkaa klo ja päättyy Ohjelmaan sisältyvät istuma- ja seisomajumpat, kuntosali ja vesivoimistelu. Toisinaan vesijumpassa on kaupungilta ohjaaja. Kuntosalin ohjaaja puuttuu, mutta vuosien kokemus on tuonut välineet tutuiksi ja siten pystytään ohjaamaan uudetkin kerholaiset kuntoilun saloihin. Liikunnan lisäksi kerhon ohjelmaan mahtuvat bingon pelaaminen ja kahvit hyvässä seurassa. Ongelmana Milja Tuovinen toteaa olevan tilojen maksullisuus, 100 euroa kuukaudessa, kun taas kaupungin tuki kerholle on parisataa euroa vuodessa. Säännöllinen liikunta pitää omatoimisuutta yllä ja yhdessä tekeminen on mukavaa, toteavat kerholaiset. Teksti: Tarja Västilä Kuva:Hilkka Karvonen Varkauden Vammaisten liikuntaan kuuluu istuma- ja seisomajumpat, kuntosali ja vesivoimistelu. - Yhdessä on mukavaa, vakuuttavat kerholaiset. Liikuntaa aivosoluille 7 Lempäälän veteraaneja kuntosalilla, taustalla jumpparit Margit Pursiainen (vas.) ja Sirpa Nieminen.- Kiinteän sosiaalisen ja psykologisen suhteen syntyminen on tärkeää, sanoo Nieminen. Vesijumppaa Vähäjärvellä Ristikon on laatinut Harri Asikainen. Vastaukset mennessä osoitteeseen Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto, Kulmavuorenkatu 5, Helsinki. Oikein vastanneiden kesken arvotaan lomakodin collegepaita. Nimi:... Osoite:... Vesi roiskui ja nauru raikui kun Jyväskylän ikmo-kurssilaiset vesijumppasivat lomakodin uima-altaassa. Kuva: Tarja Västilä. Postitoimipaikka:... Jos voitan college-paidan, haluan kokoa S / M / L / XL / XXL (rengasta oikea koko)

8 8 LÄMMINTÄ JOULUA 2009 JA Yhdistykset/ yhteisöt Helsingin Seudun Sairausja Helsingin Seudun Sairausja Tapaturmainvalidien Torstaikerho Hämeenlinnan Tapaturmaja Keravan Sairaus- ja Tapaturmainvalidit Kuopion Seudun Sairaus- ja Lahden Seudun Sairaus- ja Lappeenrannan Tapaturmaja Nokian Tapaturma- ja Oulun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit Porin Sairaus- ja Tapaturmainvalidit Rauman Seudun Tapaturma- ja Tampereen Tapaturma- ja Turun Tapaturma- ja Valkeakosken Ammattitautija Vilppulan Sairaus- ja Tapaturmainvalidit Sairaus- ja tapaturmavammasäätiö rs Terveysrintama SNDL:n Pohjois-Hämeen piiri Rauhallista Joulua ja oppimisen iloa uudelle vuodelle! Demokraattinen Sivistysliitto. Satabuss Erkki Heinonen Ulvila Galleria Liisa Ekqvist (02) , Vanha Vaasantie 13, Noormarkku Henkilötervehdykset Helsingin Seudun Sairausja Antti Paananen Timo Piippo Raija Siirilä Tapio Siirilä Terttu Tylli Kalevi Tylli Jussi Lilja Matti Kumpulainen Seppo Harjunpää Erkki Meriläinen Magdalena Brunberg Kristiina Haavisto Olli ja Marketta Salin Marja Peltonen Pirkko Piiroinen Anja Hokka Riitta ja Raimo Mikkonen Senja Räsänen Pirkko Katainen Pirkko Majander Yrjö Hakanen Väinö Pesola Airi Pesola Hannele Manner Soile Valli Elma Blom Veijo Katainen Leila Pyykkö Pauli Pyykkö Vieno Kivimäki Eila Aronranta Vilho Aronranta Päivi Koivunen Hämeenlinnan Tapaturmaja Aino Ruotsalainen Airi Markkanen Eeli Huotari Irja Huovinen Pasi Ranki Helmi Virtanen Anja Jokinen Eino Jaakkola Jorma Talikka Taina Talikka Juhani Rantanen Keravan Sairaus- ja Tapaturmainvalidit Maila Hölttä Eino Pylkkänen Leo Salonen Toini Syrjämäki Kerttu Hiltula Tapio Tenhunen Pirkko Laaksonen Kuopion Seudun Sairaus- ja Liisa Perämaa Paavo Antikainen Kyösti Könönen Helka Karhunen Hilja Tusa Marjatta Kankkunen Sanni Vartiainen Sirkka Ruuskanen Siiri Kauppinen Marjatta Hieta Anja Vola Salme Holopainen Raili Huttunen Aulis ja Tuulikki Heinonen Eeva ja Ilmari Sinisalo Maija Räsänen Antti Kokkonen Leena Turunen Pentti Koponen Helka Pajunen Lahden Seudun Sairaus- ja Ritva Korhonen Mauno Laitinen Irja Laitinen Raili Nurminen Veijo Hirvonen Pirjo Hirvonen Voitto Huldén Rauni Olkkonen Aino Forsander Terttu Etholen Irma Iivanainen Armi Immonen Impi Kaleva Esko Jokinen Aino Meriläinen Rauha Maikkunen Ville Maikkunen Aini Rantonen Lappeenrannan Tapaturmaja Liisa Pikkarainen Silja Mikkonen Kirsi Paaro Signe Lyytikäinen Margit Hirvisaari Elma Mikkonen Tyyne Kirvesniemi Eeva Björkholm Liisa Hovila Seija ja Heikki Tams Aulis Salin Marja Äijö Hilkka ja Mikko Smolander Anneli Tiainen Raimo Kärneniemi Eila ja Martti Huuhtanen Armi Kohonen Seija ja Matti Vesalainen Leena ja Veikko Saarimäki Nokian Tapaturma- ja Aili Hakanen Helena Laukkanen Hilkka Hernesniemi Solja Järvinen Tapio Ahovaara Elli Viinamäki Aila Lehtinen Orvokki Murto Anneli Pirhonen Liisa Myllynen Eeva Ronkainen Merja Tuupainen Olli Tuupainen Irja Leppäjärvi Sirkkaliisa Hakanen Marjatta Hakanen Airi Harhila Leila Ahola Veijo Salmi Raija Salmi Eero Salonen Tuula Palomäki Eeva Toivonen Aino Lunden Herkku Hernesniemi Eila Kuusisto Hannu Kuusisto Seija Nurminen Olavi Nurminen Julia Riekkola Oulun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit Tauno Paakkonen Anna-Liisa Nissinen Kari Nissinen Jari Nissinen Kirsti Mankinen Lyyli Lapintaival Eva Silvennoinen Kaarina Närhi Taimi ja Raimo Anttila Aino Knuutila Kerttu Järvelä Irja Kurra Aili Seppänen Irmeli Heikkinen Aarne Saarela Orvokki ja Veikko Anna Lindgren Esko Suorsa Aili Vatanen Annikki Jurvakainen Salme Mattila Hannes Jäälinoja Kyllikki Anttila Paavo Kilvelä Marjatta Mettovaara Erkki Tuominen Tuulikki Väisänen Aarne Kutilainen Erkki ja Maija Miettinen Helena Kylmäaho Vilho Nevala Ilmari Raappana Seija ja Paavo Raappana Anneli ja Vilho Kelloniemi Anneli ja Erkki Tuomo ja Anja Keltamäki Kalevi Kontio Pirjo Kontio Juhani Keränen Eila Moilanen Aura Alasalmi Aili Sarkkinen Laimi Arponen Saara ja Paavo A. Junttila Kauko Sivusalo Tyyne Kukkonen Eila Hautala Martta Mikkola Matti Marjetta Anna-Liisa Satalahti Kimmo Seppänen Leena Saviluoto Eila Rautiainen Anneli ja Antti Niemelä Elsa Pesonen Helvi Ilvo Iida ja Niilo Huovinen Sirkka ja Antti Ryky Esko Tikkala Kaarina Pistokoski-Tikkala Aarne Ståhlnacke Porin Sairaus- ja Tapaturmainvalidit Arja ja Antti Rosenqvist Asta Mäkelä Aarre Mäkelä Liisa Lepistö Antti Lepistö Raili Saunaluoma Pirkko Näränen Aili Nordlund Eeva Uksjärvi Hannu Uksjärvi Heikki Loimupalo Pentti ja Liisa Uusi-Luomalahti Toini Isomäki Raila Aho Risto Jokisuo Ritva Karinen Antti Lehtola Kirsti Lehtola Aino ja Kaino Kivisalo Toini Murola Heimo Laine Elise Seittonen Frans Laine Liisa Lagerroos Taimi Sämpi Irja Koivula Esa Kalske Heikki Kemppainen Terttu Elomaa Anja Mäkelä Marjatta Lahtinen Maria Auvinen Kauko Salonen Pentti Ruohoniemi Kirsi Juhola Rauno Huhmarniemi Anna-Liisa Mäkinen Aino Grönvall Jaska Mattila Eila Martti Aili Pärnä Anna-Liisa Pahkuri Tuija Siltanen Mirja Koskela Irma ja Vilho Murto Lahja Nieminen Virpi Kiviheimo Hilma Eväs Pasi Pahkuri Mervi Backman Lauri Peltomaa Lea Heikkilä Liisa Söderman Rauman Seudun Tapaturma- ja Reino Leino Eila Lehti Aini Saarinen

9 Ratastie 6, Kokemäki puh , fax SILKKIPAINO TAM-FOLIO T-paidat, Työasut, Lakit painatuksella Tarrat, Banderollit,Tulosteet, ym. Sorinkatu 3 Puh Tampere

10 10 TOIMINTAPALSTAT JA KOKOUKSET Helsingin Seudun Sairaus- ja :n tapahtumia: Torstai -kerhon kevätkausi 2010 alkaa 7. tammikuuta ja päättyy 29. huhtikuuta. Kerho kokoontuu torstaisin klo Kinaporin Palvelukeskuksessa, Kinaporinkatu 9 A, kerhohuoneessa 4, 4. krs (= takkahuone). Askartelukerhon kevätkausi 2010 alkaa 18. tammikuuta ja päättyy 26. huhtikuuta. Kerho kokoontuu joka toinen maanantai parittomilla viikoilla klo 12 alkaen yhdistyksen toimistolla, Kulmavuorenkatu 5. PORIN SAIRAUS- JA TAPATURMAINVALIDIT RY Toimintakalenteri keväälle 2010 Tiistaikerho Nuorisotalolla, huone 3, klo Tammikuussa: 12.1 ja Helmikuussa: 9.2 vuosikokous klo 10.00, 23.2 tiistaikerho klo Maaliskuussa: 9.3 ja 23.3 Huhtikuussa: 6.4 ja 20.4 Toukokuussa: 4.5 ja Käsityökerho Nuorisotalolla, huone 4, klo Tammikuussa: 11.1, 18.1 ja 25.1 Helmikuussa: 1.2, 8.2, 15.2 ja 22.2 Maaliskuussa: 1.3, 8.3, 15.3, 22.3 ja 29.3 Huhtikuussa: 12.4, 19.4 ja 26.4 Toukokuussa: 3.5, 10.5, 17.5, 24.5 ja TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITTO RY:N LIITTOVALTUUSTON KOKOUS Liittovaltuusto kokoontuu sunnuntaina 14. maaliskuuta 2010 alkaen klo Vähäjärven lomakodissa Hämeenlinnan Hauholla, Muntsilantie 19. Jyväskylän seudun sairaus- ja tapaturmainvalidit Kevään 2010 toimintakalenteri Opintotilaisuudet klo 13.00: 14.1, 28.1, 11.2, 25.2, 11.3, 25.3, 8.4, 22.4, 6.5, 27.5, 10.6 ja Käsityökerho klo 13.00: 20.1, 3.2, 17.2, 3.3, 17.3, 31.3, 14.4, ja Muut kerhot sopivat ensimmäisessä kerhossa kokoontumisestaan. Ruokakurssit: 28.1, 25.2, 25.3, 22.4 ja 27.5 alkaen klo 10.00, ruokailu klo Kaikki kerhotoiminta Saihokeskuksessa, Saihokatu 4. Vuosikokous klo Saihokeskuksessa. Matkat: Kotiseuturetki Puustelli 15.2., lähtö Saiholta klo 10.00, ilmoittautumiset kerhossa, ateria 9 15 euroa. Kulttuuripäivät Vähäjärven lomakodissa. Kevätkauden päättäjäiset (Iso-Hiekka). Liikuntaviikko Vähäjärvellä. Muista matkoista päätetään myöhemmin. Kuopion Seudun Sairaus- ja tapaturmainvalidit Syksyn 2009 kerhot lopetetaan pikkujouluun, joka vietetään ravintola Mairelassa alkaen klo käymme syyskauden päätteeksi katsomassa näytelmän Rakkaat Rissaset Kuopion yhteisteatterissa. Kevätkauden 2010 aloitamme tiistaina klo kerholla, Raviradantie 8. Kerhot ja kuntokävelyt jatkuvat syksyn tapaan aina saakka, jolloin vietämme kerhon äitienpäivän merkeissä. Vuosikokous pidetään kerholla alkaen klo vietämme talvipäivän, lähtöaika ilmoitetaan myöhemmin. Toivottavasti mahdollisimman moni pystyy voimiensa mukaan osallistumaan ainakin joillekin näistä tapahtumista! Tampereen Tapaturma- ja Toimisto Näsilinnankatu 22 A 37, 6. krs., puh. (03) , avoinna keskiviikkoisin klo Kevätkauden kerhot alkavat jälleen torstaina klo 11, Pellervonkatu 9. Kuunnellaan hyviä alustajia ja juodaan hyvät kahvit. Vuosikokous Katso ilmoitus. Sen jälkeen jäsenkirjeessä tarkemmat tiedot toiminnasta. Ruotsin risteily tammi-helmikuulla. Kysy matkoista Irmeli Saarijärveltä puh tai Seuraa ilmoittelua. Hallituksen kokoukset Nuorisotalolla, huone 3, 25.1., 22.2., 29.3., ja klo Mahdollisista muutoksista ilmoitamme kerhoissa ja Satakunnan Työ-lehden järjestöpalstalla. Turun Tapaturma- ja :n tapahtumia kevätkaudella 2010: TAMMIKUU Kerhot aloittavat: käsityöt askartelu HELMIKUU 2.2. Piknik-risteily Vesihovi uintireissu, lähtö klo Vuosikokous klo T-talossa MAALISKUU Teatterimatka Tampereelle, tarkemmat tiedot lähiaikoina HUHTIKUU Piknik-risteily Lisäksi mahdollisesti päiväretki TOUKOKUU Sokkotreffit Huom! Elokuussa 2010 järjestetään mielenkiintoinen matka Puola Baltian maat (menomatka laivalla, paluumatka autolla). Aloittakaa osallistujiksi matkakassaan. Tervetulleita mukaan myös muut kuin yhdistyksen jäsenet! Lisätietoja: toimisto p. (02) tai Ritva p. (02) , Onnittelut ilossa ja osanotot surun kohdatessa Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton adressilla Adresseja myynnissä liiton toimistossa, Vähäjärven lomakodissa ja paikallisyhdistyksissä In memoriam Matti Svärd Kun Turun yhdistyksen väki oli lähdössä syyskuussa Vähäjärvelle oman neuvontatoiminnan käynnistämiseen liittyvään koulutukseen, soitti yhdistyksen puheenjohtaja Matti Svärd kurssia edeltäneenä päivänä, ettei pystykään sairauden vuoksi lähtemään kurssille mukaan. Näin paikka jäi tyhjäksi. Matti valittiin tämän vuoden alussa Turun yhdistyksen puheenjohtajaksi. Jo vuosia Matti oli yhdistyksen jäsen, mutta vasta eläkevuodet antoivat aikaa myös järjestötoiminnalle, ja sen hän tekikin perusteellisesti. Matti täytti viime helmikuussa 70 vuotta, mutta monessa toiminnassa oli vähintään nuorempien veroinen. Taito ja kokemus tarttua vähävaraisen yhdistyksen talouden Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 5 :n määräämät asiat. Kokousta edeltää lauantaina samassa paikassa järjestettävä seminaari ajankohtaisista asioista. Liittohallitus Tiedoksi lehden irtonumerolukijoille Uusi invalidi-lehden saat luettavaksesi aina tuoreeltaan, kun tilaat sen lähettämällä nimesi ja postiosoitteesi Tapaturma ja sairausinvalidien liittoon, Kulmavuorenkatu 5, Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen Vuosikertatilauksen (4 numeroa) hinta on vain 10 euroa. Huom! Liiton paikallisyhdistysten jäsenenä saat Uusi invalidi-lehden jäsenetuna. Yhdistysten yhteystiedot löytyvät tämän lehden sivulta 11. Tervetuloa mukaan toimintaan! haasteisiin oli Matille luonteenomaista, sillä talouden asiat olivat olleet olleet Matille koko elämänmittaisen työn sisältö. Matilla olisi ollut varmasti vielä paljon annettavana tarmoa, tietoa ja taitoa Turun paikallisyhdistyksen puheenjohtajana, mutta tämä työ loppui alkuunsa. Lyhyessä ajassa voimakkaaksi yltynyt sairaus ja siinä potilaan ohjaaminen yhä uudelleen vain tutkimuksiin tilanteessa, jossa olisi vaadittu jo ripeästi toimenpiteitä, koitui Matin kohtaloksi ja matka jäi selvästi kesken. Mattia jäivät kaipaamaan puolison ja kahden pojan lisäksi muut omaiset ja ystävät sekä järjestötoverit. Kaija Kiessling

11 Talviloma, kurssi tai seminaari mielessä? Vähäjärven lomakoti tarjoaa edullisen ja mukavan paikan tilaisuuksille. Tarjolla majoitusta, kotiruokaa ja viihtyisiä tiloja. Kysy edullisia hintojamme, pyydä tarjous, poikkea tutustumaan tai käväise kotisvuillamme: Edulliset jäsenlomat Vähäjärvellä vrk 190 euroa 7 vrk 265 euroa kaksi viikkoa 490 euroa Hinnat sisältävät majoituksen kahden hengen huoneessa & täysihoidon. Kysy lisää ja varaa oma lomasi. Lahjoituksin lomakotia ovat muistaneet Helsingin, Jyväskylän, Lahden, Lappeenrannan ja Tampereen yhdistykset sekä: Anja Ylä-Ajos, Asta ja Aarre Mäkelä, Aino ja Kaino Kivisalo, Eeva Toivonen, Aili Hakanen, Helena Laukkanen, Mirja Kauppila, Aulis Salin, Mauno ja Irja Laitinen, Marjatta Hieta, Eeva Kalliokoski, Kirsi Juhola, Antti Paananen, Raili Nurminen, Ritva Korhonen, Muoti Koru Ky, Aune ja Veikko Aalto, Elli Viinamäki, Orvokki Murto, Liisa Myllynen, Hinnat: A-osa 50 euroa/vrk/hlö B-osa 48 euroa/vrk/hlö Muntsilantie Alvettula puh. (03) UUSI INVALIDI-LEHDEN AIKATAULU VUONNA 2010 Lehden nro ilmestyy viikolla Aineisto liiton toimistoon viimeistään 1/10 12 (maaliskuussa) /10 21 (toukokuussa) /10 39 (syys lokakuussa) /10 49 (joulukuussa) Lehtemme rajallisen palstatilan vuoksi julkaistaan muissa lehdissä olleita juttuja vain, mikäli siihen on aiheen kannalta erityinen syy ja mikäli lehdessä on tilaa. Vähäjärven lomakoti puh. (03) Lomakoti kiittää lahjoittajia Ritu ja Masi Nieminen, Raili Pasanen, Eino ja Irmeli Saarijärvi, Irma Murto, Anja Volanen, Väinö Luoma, Katri Espoosta, Elma Mikkonen, Taimi Anttila, Anna-Liisa Nissinen, Senja Räsänen, Lahja Nieminen, Aili Pärnä, Liisa Lepistö, Anna-Liisa Pahkuri ja Aune Saarinen, Helka Karhunen, Kyösti Könönen, Timo Piippo, Antti ja Kaarina Vuori, Vesa Ruskeeniemi ja Aino Knuutila. Lämpimät kiitokset kaikille lahjoittajille! 11 Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto :n jäsenyhdistyksiä Forssan Seudun Tapaturmaja Pj. Heikki Henriksson Koivusaarenkatu 2 as Forssa Helsingin Seudun Sairausja Toimisto: Kulmavuorenkatu Helsinki ark sähköp. Sos.sihteeri Päivi Koivunen (09)713991,fax.(09) Hämeenlinnan Tapaturmaja siht. Pasi Ranki Rinkelinmäenkuja 4 C Hämeenlinna Jyväskylän seudun Sairausja Tsto: Saihokatu Jyväskylä Pj. Erkki Matikainen Keravan Sairaus- ja Pj. Pirkko Laaksonen Seunalantie 15 E Kerava (09) , Kuopion Seudun Sairausja Pj. Paavo Antikainen Luolatie 21, Kuopio Lahden Seudun Sairaus- ja Pj. Ritva Korhonen Loviisankatu 14 B Lahti, Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto Kulmavuorenkatu 5, Helsinki Puh. (09) faksi (09) Sähköposti: Kotisivut:www.tsil.fi Pankkiyhteys: Valkeakosken Op Lappeenrannan Tapaturmaja Pj. Elma Mikkonen Pirtintie Lappeenranta Nokian Tapaturma- ja Pj. Eero Salonen Souranderintie 20 A Nokia Oulun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit Pj. Tauno Paakkonen Kuivastie 12 B Oulu Oriveden Sairaus- ja Pj. Antero Nieminen Orivedentie Orivesi Pieksämäen Seudun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit Pj. Tauno Höylä Palvalammintie Neuvola Porin Sairaus- ja Tapaturmainvalidit Pj. Anna-Liisa Pahkuri Toejoenpuistikko 30 D Pori Rauman Seudun Tapaturmaja Pj. Taisto Lamminen Vilkuntie Rauma UUSI INVALIDI Tampereen Tapaturma- ja Tsto: Näsilinnankatu 22 A Tampere (03) av. ke klo Pj. Anja Kivipensas Karhunkatu Tampere (03) , Turun Tapaturma- ja Turun Tapaturma- ja Tsto: Yliopistonkatu 11 a E Turku avoinna ma ja ke klo (02) fax (02) Valkeakosken Ammattitauti- ja Pj Tuure Hietanen Harjukatu Valkeakoski (03) Varkauden Vammaiset Pj. Pekka Tuovinen Luttilantie Varkaus Vilppulan Sairaus- ja Pj. Anja Ylä-Ajos Kitusuontie Vilppula (03) Julkaisija: Tapaturma-ja Sairausinvalidien Liitto Kulmavuorenkatu 5, Helsinki Puh. ja fax puh. (09) , faksi (09) S-posti ja Internet: invalidi Pankkiyhteys Valkeakosken Op Toimituskunta Anna-Liisa Mäkinen, Timo Piippo, Pauli Toikka Päätoimittaja Jorma Eloranta, Mikkolantie 7 B 13, Loimaa puh , Toimitus ja taitto Hannu Oittinen, Katajikonkatu 1 D 13, Tampere puh , Toimisto av. arkisin klo , toimitussihteeri Marja-Leena Kalkkinen Ilmoitukset Tsil (09) Paino Satakunnan Painotuote Oy, Kokemäki ISSN-numero

12 12 YHDISTYSTEN VUOSIKOKOUKSIA Vilppulan Sairaus- ja tapaturmainvalidit Vuosikokous sunnuntaina alkaen klo Anja Ylä-Ajoksella, Kitusuontie 15, Vilppula. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Hämeenlinnan Tapaturma- ja Vuosikokous keskiviikkona alkaen klo Vähäjärven lomakodissa, Muntsilantie 19. Esillä sääntöjen määräämät vuosikokousasiat. Kahvitarjoilu. Nokian Tapaturma- ja Vuosikokous tiistaina klo Osuuspankin kokoustilassa, Kauppakatu 8, 4. krs. Käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. Kuopion Seudun Sairaus- ja :n Vuosikokous pidetään sunnuntaina klo kerhohuoneella, Raviradantie 8. Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle kuuluvat sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Liiton edustaja paikalla. Lahden Seudun Sairaus- ja :n vuosikokous pidetään keskiviikkona klo Lahden Invakeskuksessa, Hämeenkatu 26 A. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Liiton edustaja paikalla. Kahvitarjoilu. Lappeenrannan Tapaturma- ja sairausinvalidit Vuosikokous pidetään keskiviikkona klo Vammaisten tukisäätiön toimitiloissa, Perillistenkatu 3. Käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. Rauman Seudun Tapaturma-ja Vuosikokous torstaina klo SVS:n talolla, Isokatu 17, Rauma. Esillä sääntöjen määräämät asiat ja edustaja liitosta Kahvitarjoilu. Valkeakosken Ammattitauti- ja Vuosikokous torstaina klo Valkeakosken Nordea-pankin kokoushuoneessa. Esillä sääntömääräiset vuosikokousasiat. Kahvitarjoilu. Tampereen Tapaturma- ja :n Sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina alkaen klo Domuksella, Pellervonkatu 9. Liiton edustaja paikalla. Kahvitarjoilu alkaa klo Turun Tapaturma- ja Vuosikokous lauantaina klo T-Talolla, Vanha Hämeentie 29, Turku. Käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat. Edustaja liitosta mukana. Kahvitarjoilu. Yhdistyksen hallitus Porin Sairaus- ja. Sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina alkaen klo Nuorisotalolla, huone 3. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Liiton edustaja paikalla. Kahvitarjoilu. Jyväskylän Seudun Sairaus- ja. Vuosikokous klo Saihokeskuksessa Saihokatu 4. Käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. Helsingin Seudun Sairaus- ja :n sääntömääräinen vuosikokous lauantaina klo Kinaporin Palvelukeskus, kerhohuoneet 1 2, Kinaporinkatu 9 A (sisäänkäynti myös Hämeentie 58 60). Kahvitarjoilu, tervetuloa. Oulun Sairaus- ja. Vuosikokous pidetään Aleksinkulmassa Pohjansalissa tiistaina klo Esillä sääntömääräiset vuosikokousasiat. Ei eläkeläinen kuntoutukseen pääse ainakaan jos ei hae! Monesti kuulee sanottavan, että ei ikäihmisten kannata Kelan kuntoutukseen hakea, kun ei sinne kuitenkaan pääse. Asia on kuitenkin niin, että hakematta ei ainakaan pääse! Senja Räsänen Helsingistä oli monet vuodet kannustanut toisia hakeutumaan kuntoutukseen. Viime keväänä hänelle tuli mieleen, että miksen itsekin hakisi. Haki ja pääsi. Merkittävä osuus oli varmaan lääkärinlausunnolla, joka on kuntoutushakemuksen välttämätön liite. Lääkäri oli hyvin paneutunut Senjan tilanteeseen ja suositteli lausunnossaan sydänkuntoutusta hänelle tarpeellisena ja hyödyllisenä omaehtoisen terveyden ja kunnon edistämisen tueksi. Toisenlaisiakin lääkärikokemuksia voi olla. Senja toteaakin: Jos lääkäri sanoo, että ei kannata hakea, älkää uskoko, älkää antako periksi! Senjan ensi kokemuksia Senjalla on jo takana ensimmäinen sydänkuntoutuksen kurssijakso Kunnonpaikassa Siilinjärvellä. Sen parhaana antina hän piti mahdollisuutta henkilökohtaisiin keskusteluihin ja oman tilanteen kartoituksiin terveydenhuollon eri ammattilaisten, mm. erikoislääkärin, ravitsemisterapeutin, fysioterapeutin, terveydenhoitajan ja psykologin kanssa. Tapaamisten pohjalta kullekin kuntoutujalle kirjattiin yksilölliset kotiläksyt : realistinen tavoitteidenasettelu ja ohjeet tavoitteiden saavuttamiseksi toiseen jaksoon mennessä. Hyödyllisiä olivat Senjan mielestä myös asiantuntijoiden pitämät luennot. Osa kuntoutujista taisi kuntoutuksessa saada ensimmäistä kertaa eläissään tietoa sosiaaliturvasta, pitkäaikaissairaan oikeuksista erilaisiin tukiin ja palveluihin. Senjallehan nämä asiat olivat jo tuttuja mm. liiton kursseilta. Kuntotestaus oli myös paikallaan. Fyysistä kuntoutusta ja yksilöllistä kuntoiluohjausta Senja olisi kaivannut enemmänkin, mutta ehkä tämä puute korjaantuu toisella kuntoutusjaksolla. Ihmetystä herätti puolestaan ohjelmaan sisältynyt tunnin mittainen hengellisviritteinen hiljaisuuden hetki enkelikuvineen. Mainittakoon, että Kela määrittää kuntoutuksen sisällön ja kuntoutuslaitos suunnittelee sen yksityiskohtaisen ohjelman. Ikäihmisetkin kuntoutukseen Kokemuksensa perusteella Senja kehottaa ikäihmisiä sairaita ja vammaisia aktiivisesti hakemaan Kelan kuntoutuksiin. Kirjalliseen hakemukseen tulee Asiakasmaksujen korotukset eivät ratkaise rahoitusta Vielä 1990-luvun alussa terveydenhuollon rahoitus oli progressiivista, tuloeroja tasaavaa. Nyt alempien tuloluokkien rahoitusosuus on tuloihin nähden ylempiä tuloluokkia suurempi. Tutkimuspäällikkö Jan Klavuksen mukaan maksujen regressiivisyys on lisääntynyt erityisesti 2000-luvulla. Merkittävä muutos on ollut valtion rahoitusosuuden pieneneminen. Vajetta on katettu tulotasosta riippumattomilla kunnallisveroilla ja palvelujen käyttäjiltä perittävillä terveyskeskus-, sairaaloiden hoitopäivä- ja poliklinikkamaksuilla. THL:n pääjohtaja Pekka Puska totesi veronalennusten sopivan huonosti keinovalikoimaan, jolla terveydenhuollon riittävä rahoitus pyritään turvaamaan. Tutkimukset osoittavat, että kansalaiset ovat valmiita maksamaan veroja turvatakseen julkisen terveydenhuollon hyvän toiminnan. (Lähde: THL:n tiedote ) Senja Räsänen kannusti itseään kuntoutukseen - ja myös pääsi. Kuva: Pauli Västilä. aina kirjallinen päätös ja mahdollisen epäämisen perustelu, jolloin asiaan voi tarvittaessa puuttua. Tai kun hyvin käy, pääsee sinne tarpeelliseen kuntoutukseen saamaan hyvää tietoa ja ohjausta. Esimerkiksi tälle yli 65-vuotiaille tarkoitetulle sydänkuntoutuskurssille olisi mahtunut kymmenen osallistujaa, mutta kurssilaisia oli vain kahdeksan. Syynä tähän oli, että hakijoita ei ollut enempää. Jos hakijoita eli kysyntää ei ole, vaarana on, että kuntoutusmahdollisuuksia järjestetään jatkossa yhä vähemmän. Meidän omia, kuntoutukseen tarkoitettuja rahojamme siellä käytetään, Senja vielä muistuttaa. Marja-Leena Kalkkinen

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT 12.3.2014 IITIN URAJÄRVELLÄ TULOKSET: NAISET ALLE 70V: 1. Lämsä Lilja Iitin Eläkkeensaajat 1714g 2. Pölönen Terttu Haminanseudun Oloneuvokset 1668g 3. Huhtiniemi

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila Yleinen lopputulokset 1.11.2015 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki 1532 0 53 2 Rahkonen Martti Ensokeila Imatra 1334 138 30 3 Kuuva Ari Pate Heinola 1320 102 32

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri.

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri. Huvitoiminta Isonkyrön Piirin Nimismiehelle. Allekirjoittanut rekisteröity yhdistys anoi ja sai luvan toimeenpanna 12 päivänä elokuuta 1972 klo 20.00 01.00 Vähänkyrön Huvikeskuksessa tanssit kestoltaan

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT Pienoiskivääri lauantai 16.7.2016 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 10:30 mennessä. Paikka Sarja Nimi Seura Makuu Asento 1 2 3 M 50 Jari Lehtinen KSA x x 4 M 50 Juha Haavisto

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 4/2014 2.12.2014 Asiat VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 VANH 26 TUTUSTUMINEN MAIJALAN LAAJENNUSOSAAN MATTILAAN 26 VANH 27 TIETOA KANGASALAN

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

Vuosiksi 2013-2014 kaupunginhallitus asetti seuraavat toimikunnat ja työryhmät:

Vuosiksi 2013-2014 kaupunginhallitus asetti seuraavat toimikunnat ja työryhmät: Kaupunginhallitus 48 25.02.2015 Kaupunginhallitus 128 22.04.2015 Kaupunginhallitus 366 16.12.2015 TOIMIKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN ASETTAMINEN/VANHUSNEUVOSTO KHALL 48 Kuntalain 17 :n mukaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO Kokousaika klo 17.00 19.35 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Helsinki Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi 1 ( 7 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) K1 Ala-antti Maria-liisa Ala-antti Seppo Juhani K2 Tarkkonen Aune Matilda Karttunen Mauno Olavi Karttunen Pentti Samuli Käki Elli Heleena Hankonen

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40 Kansalliset tikkakisat Humppila 19.10.2014 25 tikkaa päivitetty 19.10.2014 klo 21.40 MM 1. Lehtonen Seppo JST 38 43 42 46 39 208 2. Leskinen Veikko VaaTi 43 39 42 38 40 202 3. Rantanen Asko MU 39 39 41

Lisätiedot

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18 1 Bomba-pilkki, joka oli samalla piirinmestaruuskilpailu, pilkittiin aurinkoisessa säässä 6.3.2011. Suurimman saaliin kiertopalkinto meni PKUK:n Matti Jyrkiselle. Osallistujia 141 kilpailijaa. Nu12 Nu15

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj Tampereen Keilailuliitto Ry Kaupin Keilahalli Kausikilpailuraportti (Viikkokilpailut) Tulokset ajalta 05.01.2015-24.05.2015 (vähintään 102 sarjaa heittäneet) MA-luokat 102 srj 1. Jussila Perttu TKK Tampere

Lisätiedot

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit.

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit. MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012 Akaa Markku Anttila Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit Pekka Hakala Maria Härkki-Santala Tiina Jokela Lauri Korpijaakko Risto Linnainmaa Tero

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot