JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT VALAISTUSSUUNNITELMA SAVONMÄEN ASUNTOALUE VAAJAKOSKI SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT VALAISTUSSUUNNITELMA SAVONMÄEN ASUNTOALUE VAAJAKOSKI SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT VALAISTUSSUUNNITELMA SAVONMÄEN ASUNTOALUE VAAJAKOSKI SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET Valaistussuunnittelu: EMPOWER OY / SÄHKÖVERKOT

2 2 (4) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Hannikaisenkatu JYVÄSKYLÄ VALAISTUSSUUNNITELMAN TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HANKE : Savonmäen asuntoalueen tievalaistus HUOM! Hankkeessa toteutetaan valaistus pylväsvälille 1 30 Savonmäentie. Suunnitelma ja määrät on suunniteltu koko hankkeelle pylväät Yleiset ohjeet Tämä työselitys täydentää tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset osaa: Tievalaistus ja liikennemerkkien sähkötyöt (TIEL ). Työn suorittamisessa tulee noudattaa Katuvaloverkon työturvallisuusasiakirjaa ja siinä olevia ohjeita. Työn suorittajilla tulee olla voimassa olevat Sähkötyöturvallisuuskortti Sätky, tulityölupa ja Tieturvallisuuskoulutus Tieturva 1. Työnjohdolla tulee olla voimassa Tieturvallisuuskoulutus Tieturva 2. Kaapelointien kartoituksessa ja luovutuksessa noudatetaan Jyväskylän kaupungin Kaupunkirakennepalvelujen ohjetta Katuvalaistuksen kartoitus ja luovutuskäytäntö, joka on tämän suunnitelman liitteenä. Mikäli urakoitsija haluaa poiketa suunnitellusta kaapeloinnista, tulee siitä olla yhteydessä suunnittelijaan Empower Oy/ Jarmo Piispaseen p ennen työn toteuttamista. Kytkettäessä katuvalaistusta nykyiseen toiminnassa olevaan katuvalaistusverkostoon tulee urakoitsijan olla yhteydessä alueen sopimushuoltourakoitsijaan sekä myös Jyväskylän Energia Oy:n sähkövalvomoon ( ). Urakoitsija tekee kohteesta sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksen, tekee liitteenä olevan Liite 1 mittauspöytäkirjan mukaiset mittaukset ja toimittaa ne valaistussuunnittelijalle ennen ennakkotarkastusta Pylväät Pylväinä käytetään valaisinpylväs- ja jalustaluettelossa esitettyjä pylväitä. Pylväiden ja jalustojen ympärystäytteen tiiviys rakennetaan laatutason B mukaisesti (MRU). Pylväät varustetaan valaisinkohtaisilla pylväskalusteilla kuten Ensto SV Jalustojen asennus seuraavasti. Jalustat tulee asentaa 1,00 m tien tai kadun reunasta, mitattuna jalustan keskelle. Jalustan korko 50 mm (± 10 mm) valmiista pinnasta. Kaikkiin jalustoihin tulee asentaa suojakumit. Kaapelointi pylväskalusteelta valaisimelle MMJ 3x2,5S. EMPOWER OY Atomitie 2C HELSINKI Puhelin (09) Telefax (09) PL HARJAVALTA Puhelin (02) Telefax (02) Y-tunnus: Kotipaikka: Helsinki

3 3 (4) Valaisimet Valaisimina käytetään Käpytiellä IDMAN Manta 621 HGV SON-TP 100W FG valaisimia tasolasilla SpNa100W, Neulastiellä ja Pihtatiellä valaisimina käytetään IDMAN Manta 621 HGV SON-TP 70/50W FG valaisimia tasolasilla SpNa50W lampuilla varustettuna. Valaisimien tulee olla varustettuna loistehonkompensointi-kondensaattoreilla ja huoltokytkimillä. Valaisinten vaihtoehtoinen malli on Siteco SC tyyppinen vastaava valaisin Sähkönjakolaitteet Maakaapeleiden asentamisessa noudatetaan standardia SFS 6000 ja muita siihen liittyviä ohjeita. Kaapeleiden yläpuolelle asennetaan keltainen varoitusnauha ja teiden alituksissa kaapelinsuojaputki TEL110A. Kaikki kaapelit merkitään kaapelimerkeillä, mille pylväälle se menee molemmista päistä. Valaistus tulee jakaa tasaisesti joka vaiheelle. Valaistuksen ryhmitykset eri vaiheille on merkitty tievalaistuskarttaan. Varakaapelit ryhmien jakorajoilla merkitään selvästi erilleen erillisellä kaapelimerkillä. Töiden valmistuttua tekee urakoitsija tarkistusmittaukset linjojen viimeisiltä pylväiltä (Ik ja Uhs) sekä syttymis- ja kuormitusvirta mittaukset keskukselta ryhmittäin. Mittaustulokset merkitään liitteenä olevaan mittauspöytäkirjaan (liite 1), joka liitetään loppudokumentointiin. Kohdekohtaiset ohjeet Tievalaistus kytketään Savonmäentien nykyiseen valaistuslinjaan valaisinpylväillä N1 ja N2, katuvalokeskus on nykyinen U , ryhmänumero (2) tarkistettava ennen töiden aloittamista. Pylväsmaadoitukset Cu 16 mm2, 25 m pylväille n:ot 1, 5, 7, 12, 22 ja 23. Kaapeloinnissa on huomioitu mahdolliset syöttörajojen muutokset. Syöttö Käpytielle kytketään nykyiseltä valaisinpylväältä N2 pylväälle 1, josta se jatkuu Käpytien valaistuslinjan rakennettavan osuuden loppuun pylväälle 12 saakka. Pylväältä 7 haarautuu Pihtatien valaistuslinja pylväille Pylväältä 3 haarautuu valaistuslinja Käpyperän tielle. Syöttö Neulastielle kytketään nykyiseltä valaisinpylväältä N1 pylväälle 23, josta se jatkuu Neulastien valaistuslinjan rakennettavan osuuden loppuun pylväälle 30 saakka. Nykyiset saneerattavalla osalla olevat puupylväät ja niissä olevat valaisimet sekä kaapeloinnit puretaan pois mahdollisine pönkkäpylväineen ja harustuksineen. Puretut tarvikkeet urakoitsija hävittää kustannuksellaan. Pylväiden 5 ja 30 välille asennetaan varakaapeli joka on samalla myöskin valaistuksen jakoraja. Kytkentärajat nykyisillä pylväillä N1, N2 ja N3 on puupylvään latvassa, pylväisiin asennettavat maakaapelit on suojattava metallisilla suojakouruilla. Kaapeloinnin jakoraja tehdään pylväsvälille 5-30, PEN johdot kytketään kiinni. Suunniteltu Ik-arvo pylväällä 22 n.100a. Ennen töiden aloitusta urakoitsijan tulee tehdä Ik-arvon tarkistusmittaus nykyisillä pylväillä N1 ja N2, sekä ilmoittaa ko. arvot suunnittelijalle. Kaikki uudet asennettavat kaapeloinnit AXMK 4x25S. Suojaputket teiden ja katujen alituksiin 5 kpl, Käpytien, Käpyperän ja Neulastien alitse. EMPOWER OY Atomitie 2C HELSINKI Puhelin (09) Telefax (09) PL HARJAVALTA Puhelin (02) Telefax (02) Y-tunnus: Kotipaikka: Helsinki

4 4 (4) EMPOWER OY Virastotie Saarijärvi Jarmo Piispanen Suunnitteluinsinööri, P EMPOWER OY Atomitie 2C HELSINKI Puhelin (09) Telefax (09) PL HARJAVALTA Puhelin (02) Telefax (02) Y-tunnus: Kotipaikka: Helsinki

5 EMPOWER OY TYÖ / 1020 SÄHKÖPIIRUSTUSLUETTELO SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kuntarakennepalvelut, yhdyskuntatekniikka Savonmäen asuntoalue Savonmäki Vaajakoski JYVÄSKYLÄ Piirustus nro Nimitys mittakaava lehteä suunnittelu pvm muutos pvm TYÖTAPASELOSTUS KATUVALOVERKON TYÖTURVALLISUUSASIA KATUVALOVERKON KARTOITUS JA LUOVUTUSKÄYTÖNTÖ -01 TIEVALAISTUSKARTTA, SAVONMÄEN ASUNTOALUE 1: NYKYISET VALAISTUSASENNUKSET, KARTTAOTE n. 1: VALAISIN JA PYLVÄS ESITE 3 MITTAUSPÖYTÄKIRJA TARVIKELUETTELO PYLVÄSLUETTELO Tilaajan hyväksyntä: pvm: suunnittelija: J.Piispanen

6 Jyväskylän kaupunki KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Katuvalaistusurakoiden kartoitus ja luovutuskäytäntö Rakenteiden kartoitus Urakoitsijan tulee tilata asentamiensa kaapeleiden ja muiden laitteiden kartoitus Jyväskylän Energia Oy:n sijaintipalvelusta, joka ylläpitää katuvaloaineistoa katuvalaistusverkon omistajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Urakoitsijan on tehtävä tilaus kartoituskohteesta 2 vrk ennen kartoitustoimenpidettä, Jyväskylän Energia Oy:n sijaintipalvelulta tai tai Kartoitus on urakoitsijalle ilmainen, mikäli se voidaan suorittaa ennen kaapeliojien peittoa. Mikäli kartoitusta ei tehdä tai kartoitustilaus tehdään niin myöhässä, että kaivannot ovat peitetty, on tilaajalla oikeus teettää kartoitus urakoitsijan kustannuksella. Suunnittelijan ennakkotarkastus Urakoitsijan saadessa kohteen valmiiksi on hänen pyydettävä kohteelle suunnittelijan ennakkotarkastus luovutusta varten. Suunnittelija käy tarkastamassa urakan teknisen toteutuksen. Suunnittelija laatii tarkastuksesta lausunnon, joka käydään läpi urakan vastaanottokokouksessa. Varsinainen urakan vastaanottokokous voidaan pitää vasta ennakkotarkastuksen jälkeen. Urakan luovutuskansioiden kokoaminen Valaistusurakoitsijalle toimitetaan tilaajan toimesta suunnitelmat viitenä sarjana, joista urakoitsija nimeää kaksi sarjaa luovutuskuvasarjoiksi. Urakoitsija kokoaa kaksi luovutuskansiota, jotka hän luovuttaa tilaajalle urakan luovutuskokouksen yhteydessä. Sähkösuunnitelmiin on urakoitsijan vastaavan työnjohtajan on merkittävä kaikki suunnitelmiin tehdyt muutokset.

7 Erityisesti jakorajat ja muut sähköiset muutokset tulee merkitä selkeästi. Luovutuskansioihin on liitettävä myös käyttöönottopöytäkirjat sekä muut urakan tekniset asiakirjat. Luovutuskuvasarjojen oikeellisuuden varmistaa urakoitsijan vastaava työnjohtaja allekirjoituksellaan. Urakan vastaanottokokous Vastaanottokokoukseen kutsutaan sopimusosapuolten lisäksi suunnittelija, joka tarkastaa ennakkokatselmuksessa mahdollisesti havaittujen puutteiden korjaukset sekä luovutuskansiot yhdessä tilaajan kanssa. Luovutuskansiot suunnittelija toimittaa edelleen Jyväskylän Energia Oy:n Suunnittelun dokumentoijille. Urakan viimeinen maksuerä on sidottu urakan hyväksyttyyn vastaanottoon ja luovutusdokumenttien toimittamiseen. Puutteelliset tai virheelliset loppukuvat palautetaan urakoitsijalle korjauksia varten.

8 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Päivityksessä ULKOVALAISTUSTÖIDEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA xx.xx.2010

9 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Päätoteuttaja Töiden yhteensovitus Yhdyshenkilöt TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET Työalue Liikenne Ympäristö Erikoistilat Sääolosuhteet Muut olosuhteet VAARAA AIHEUTTAVAT TYÖT Kuvaus tehtävistä töistä Hankkeen tyypilliset työturvallisuusriskit TYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA Yleistä työn suorituksesta Pätevyysvaatimukset Sähkötyöt Työalueet Henkilönsuojaimet Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit YMPÄRISTÖN SUOJAUS Ympäristön järjestys ja puhtaanapito... 8

10 3 1. YLEISTÄ 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä työturvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen VNp 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua sekä rakennustyön toteuttamista varten laadittu asiakirja. Asiakirjan tarkoituksena on antaa rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Tämä asiakirja on urakkaohjelman liite ja se täydentää teknisten asiakirjojen työsuoritusta koskevia määräyksiä. Työmaalla toimivan urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava tilaajan laatimaa turvallisuusasiakirjaa ja siinä esitettyjä turvallisuusmääräyksiä ja muita velvoitteita. Urakoitsijan tulee ottaa huomioon tämän turvallisuusasiakirjan tiedot urakkahintaa laskiessaan ja urakoitsijan turvallisuussuunnitelmaa laatiessaan. Tilaajalla on oikeus antaa myöhemminkin urakkaa koskevia tarkempia turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. 1.2 Päätoteuttaja Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön (RakVNp) tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista lukuun ottamatta työkohteita, joilla on jo tilaajan ilmoittama päätoteuttaja. Urakoitsijan on välittömästi korjattava valvojan toteamat työturvallisuutta vaarantavat viat ja puutteellisuudet, joista valvoja on urakoitsijalle ilmoittanut. Jos urakoitsija kuitenkin laiminlyö valvojan esittämän kirjallisen työturvallisuutta tai liikenteen hoitoa koskevan korjausvaatimuksen, on tilaajalla oikeus tehdä tai teettää korjaustyö asiakirjojen ja viranomaismääräysten edellyttämään kuntoon ja periä syntyneet kustannukset urakoitsijalta. Tilaajalle ei siirry tämän työturvallisuusasiakirjan perusteella mitään päätoteuttajan tätä urakkaa koskevia velvoitteita. 1.3 Töiden yhteensovitus Pääurakoija vastaa töiden yhteensovittamisesta ja työsuojeluorganisaatiosta sekä rakennuskohteessa toimivien eri toteuttajien välisestä työsuojeluyhteistyöstä. Pääurakoijan on otettava huomioon töiden työjärjestelyissä ja työvaiheiden ajoituksessa turvallisuuden vaatimukset. Pääurakoija tulee ennen rakennustyön alkua tehdä asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle VNp 205/2009 liitteen 1 mukaiset tiedot sisältävä ennakkoilmoitus työmaasta, joka on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin kuukauden ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää sekä työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää.

11 4 1.4 Yhdyshenkilöt Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä sekä tilaajan turvallisuusasioista vastaavista henkilöistä pidetään työmaakokouksissa ajan tasalla olevaa luetteloa. Tilaaja määrittää kuhunkin kohteeseen työturvallisuuskoordinaattorin. Yhdyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden ja kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Rakennushankkeen turvallisuudesta vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot ilmoitetaan tehtävässä urakkasopimuksessa. 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 2.1 Työalue Työkohteina ovat eri puolille Jyväskylän kaupunkia sijaitsevat yleisellä liikenteellä olevat kadut, tiet, puistot ja muut liikennealueet, satama-alueet ja kaupungin kadunrakennustyömaat ja muiden verkkojen (esim. sähköverkkojen) rakennustyömaat Liikenne Valaistusverkon alueella pääosa valaisimista on tavanomaisten katujen, teiden ja kevyen liikenteen väylien varsilla, jossa liikenne on normaalia kaupunkiliikennettä aiheuttaen jonkin verran haittaa työskentelylle. Keskeisten pääkatujen ja kokoojaväylien liikenne on vilkasta ja rajoittaa työskentelyä varsinkin ruuhka-aikana. Liikenne voidaan katkaista vain erikseen sovittavissa kohteissa. Kadunrakennus- ja muilla työmailla on huomioitava työkohteen työkone- ja muu työmaaliikenne Ympäristö Urakan toteutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon työalueen vaikutuspiirissä olevat asuin- ja muut kiinteistöt sekä alueella olevat toiminnot. Esim. Koulun, päiväkodin, vanhustentalon läheisyys Yleisötapahtumat 2.2 Erikoistilat Siltojen ja alikulkukäytävien valaisinhuoltotöitä vaikeuttaa tilan rajallisuus ja valaisinten sijoittelu rakenteisiin. Osa ulkovalaistuskeskuksista sijaitsee muuntamotiloissa. Käytön johtajan esittämät työskentelyrajoitteet on huomioitava työn toteutuksen suunnittelussa. 2.3 Sääolosuhteet Urakoitsijan on otettava huomioon urakkaa suunnitellessaan kohteen toteuttamiseen vaikuttava sääolot, kuten jäätymisvaara, tuuli, routa jne.

12 5 2.4 Muut olosuhteet Työkohteissa ja niiden läheisyydessä olevat sähkö-, lämpö-, tietoliikenne-, vesija viemäriverkot ja maanalaiset rakenteet on selvitettävä ja huomioitava työn suorituksessa. Olevassa ulkovalaistusverkossa on ongelmajätettä sisältäviä komponentteja kuten arseeniyhdisteellä käsiteltyjä pylväitä ja elohopeaa sisältäviä lamppuja. Urakoitsijan on huomioitava työn suorituksessa terveydelle tai ympäristölle haitallisten aineiden säännösten mukainen käsittely. 2.5 Maaperä Työkohteissa, joissa suoritetaan kaivutyötä, tulee urakoitsijan ottaa selvää maanlaadusta ja siihen liittyvistä vaaratekijöistä ennen kaivutyön aloitusta. Kaivutyössä on otettava huomioon valtioneuvostonpäätöksen (RakVNp) 629/ :n vaatimukset. Urakoitsijan on myös huomioita kaivualueella sijaitsevat saastuneet maa-alueet ja noudatettava niiden käsittelyssä ja poiskuljetuksessa tilaajan erillisiä ohjeita. 3. VAARAA AIHEUTTAVAT TYÖT 3.1 Kuvaus tehtävistä töistä Työkohteiden rakennustyöt käsittävät ulko- ja katuvalaistusten uudis- ja saneerausrakentamista ja siihen liittyvää maarakentamista. 3.2 Hankkeen tyypilliset työturvallisuusriskit Työsuoritukseen liittyvät tyypilliset työturvallisuusriskit. - Työskentely jännitteisteisten osien läheisyydessä, esim kaivu- ja nostotyöt suur-, keski- ja pienjännitelinjojen läheisyydessä - Sähköturvallisuusriskit esim. jännitteiset ulkovalaistuslaitteet ja johdot - Kaivaminen kaapeleiden ja johtojen läheisyydessä - Työtekijöiden ja -koneiden liikkuminen liikenteellä olevalla katualueella - Koneiden lähellä työskentely - Kuorma- ja henkilönostimien käyttö - Pylvästyöskentely - Huonokuntoiset puupylväät, pylvästuet ja laitekiinnitykset - Yleinen liikenne - Melu ja tärinä - Liukastuminen 3.3 Työn aloittamisen ilmoittamisvelvollisuus Urakoitsijan on ilmoitettava työn aloittamisesta alueen ulkovalaistuksen huoltourakoitsijalle vähintään 2 vrk etukäteen ja sovittava työn suorittamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Tällaisia toimenpiteitä ovat esim. tarvittavat

13 6 käyttökytkennät kuten urakka-alueen erottaminen, työaikaiset jakorajat ja verkonosan käyttöönotto. Huoltourakoitsija suorittaa kaikki tarvittavat käyttökytkennät. Sähkötöitä ei saa aloittaa ilman asianmukaisia ilmoituksia Jyväskylän kaupungille ja urakka-alueen sähköverkon haltijalle. 4. TYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 4.1 Yleistä työn suorituksesta Ennen työn aloittamista urakoitsijan on selvitettävä urakka-alueella sijaitsevat ulkovalaistusjohdot ja laitteet sekä muiden verkon haltijoiden johdot ja laitteet ja niiden vaatimat turvallisuusmääräykset. Urakoijan työssä käyttämän henkilöstön perusvaatimus on määritelty YSE Henkilöiden, jotka osallistuvat työhön tai joihin työ voi vaikuttaa, pätevyysvaatimukset ja turvallisuusvastuut määräytyvät kansallisen lainsäädännön mukaan. Yleisiä vaatimuksia työturvallisuudesta ja henkilöiden vastuista on annettu mm. seuraavissa säädöksissä: Työturvallisuuslaki 738/2002 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 Työsopimuslaki 55/2001 VNp työssä käytettävien koneiden ja työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 856/98 Sovellettavat standardit ja ohjeet: TUKES ohje S 10 on sähköturvallisuusviranomaisen ylläpitämä luettelo kulloinkin voimassa olevista standardeista ja julkaisuista (www.tukes.fi) Ulkovalaistusverkon käytönjohtajan määräykset Ohje Liikennejärjestelyt verkostotöissä (Työturvallisuuskeskus, Sähköalojen työalatoimikunta v.2006, sisältää viittauksen säädöksiin) Ohje Sähköjohdot ja yleiset tiet Sener ja Tiehallinto Ohje TIETURVA 1 TIETURVA 2 Tietöiden liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutus / Tiehallinto. Ohje Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueelle Toimintaperusteet (Ratahallintokeskus) Headpower: Työturvallisuusohjeisto Ohje Räjähdys-, louhinta- ja kaivutöiden turvallisuus (RaTu 1183-S) Ohje Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävissä töissä noudatettavat lupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Jyväskylän kaupunki Tilaajan antamat ohjeet ja määräykset 4.2 Pätevyysvaatimukset Urakoitsijan ja sähköasennusten suorittajien pätevyysvaatimukset on määritelty ulkovaloverkon käytön johtajan määräyksissä. Henkilönostojen suoritusta varten on annettava riittävä käyttö- ja työturvallisuuskoulutus. Käyttäjällä tulee olla nosturiajoneuvon tai vetoauton kuljettamiseen riittävän luokan ajokortti.

14 7 4.3 Sähkötyöt 4.4 Työalueet Ulkovalaistuksen rakentamistöissä tulee noudattaa hyvää asennustapaa ja kulloinkin voimassaolevia lakeja, asetuksia, sähkölaite- ja asennusstandardeja sekä tilaajan antamia ohjeita. Työssä noudatetaan standardin SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus vaatimuksia. Urakka on suoritettava ja työmaa järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu tarpeetonta haittaa, esteitä tai viivästyksiä liikenteelle, jalankulkijoille ja työmaan vaikutuspiirissä olevalle liiketoiminnalle. Päätoteuttajan on laadittava tarvittaessa työmaa- ja liikenteenohjaus-suunnitelmat ja esitettävä ne tilaajan hyväksyttäväksi. 4.5 Henkilönsuojaimet Työ on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville. Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä työolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankittava työntekijöiden käyttöön henkilönsuojaimet (Vnp 1407/93). Kuhunkin työvaiheeseen liittyvien henkilönsuojainten valinnan ja käytön tulee perustua urakoitsijan suorittamaan vaaranarviointiin. Sähkötöissä tarvittavat suojavälineet määritellään standardissa SFS Katu/tiealueella työskentelevältä työntekijältä edellytetään standardin SFS-EN 471 mukaista näkyvää varoitusvaatetusta. 4.6 Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut ne vaatimukset, joita jatkuvalta pysyväisluontoiselta työltä edellytetään. Ne on tarvittaessa varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työnosalle tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. 4.7 Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit Päätoteuttaja vastaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien ympäristönsuojelun huomioonottamisen. 4.8 Tieturvakoulutus Tilaaja edellyttää tie- ja katualueella työskenteleviltä henkilöiltä voimassa olevat Tieturvakoulutukset. Tieturva I mukainen koulutus vaaditaan kaikilta työhön osallistuvilta urakoitsijan henkilöiltä. Tieturva II mukainen koulutus vaaditaan esim. päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä.

15 8 4.9 Palosuojelu Urakoitsija on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan niin, ettei tulipalon vaaraa synny ja noudattamaan viranomaisten antamia suojeluohjeita Työmaapäiväkirja Urakoitsijan on pidettävä työmaapäiväkirjaa. 5 YMPÄRISTÖN SUOJAUS 5.1 Työskentelykohteen tai -alueen suojaaminen Työmaan aitaamisessa ja muussa merkitsemisessä on otettava huomioon työn luonteen edellyttämät vaatimukset. Työmaan työnaikaiset liikennejärjestelyt hoidetaan julkaisun Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella mukaan. Tilaajan valvojan ohjeita ja korjauskehotuksia on välittömästi noudatettava. Työmaan sulkulaitteista yms. tulee ilmetä työtä suorittavan päätoteuttajan nimi ja puhelinnumero. 5.2 Ympäristön järjestys ja puhtaanapito Urakoijalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. Työt on järjestettävä siten, että ympäristölle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia. Ongelmajätteet on otettava talteen riittävää huolellisuutta noudattaen ja huomioiden ympäristöviranomaisten ohjeet ja määräykset. Ongelmajätteiden ja työmaan muiden jätteiden käsittelyssä noudatetaan tilaajan erikseen antamia ohjeita.

16

17

18

19 VALAISINPYLVÄÄT JALUSTA VALAISIN HUOM! Nro Sijainti X, Y,Z Pylvään tunnus TYYPPI TYYPPI X Y Z J=jäykkä M=myöt. Käpytie , , ,000 P110B108, J SJ-2 / , , ,600 P110B108, J SJ-2 / , , ,900 P110B108, J SJ-2 / , , ,200 P110B108, J SJ-2 / , , ,700 P110B108, J SJ-2 / , , ,100 P110B108, J SJ-2 / , , ,600 P110B108, J SJ-2 / , , ,200 P110B108, J SJ-2 / , , ,100 P110B108, J SJ-2 / , , ,950 P110B108, J SJ-2 / , , ,100 P110B108, J SJ-2 / , , ,100 P110B108, J SJ-2 / Pihtatie , , ,200 A106S, J SJ-2 / , , ,100 A106S, J SJ-2 / , , ,000 A106S, J SJ-2 / , , ,750 A106S, J SJ-2 / , , ,900 A106S, J SJ-2 / , , ,100 A106S, J SJ-2 / , , ,400 A106S, J SJ-2 / , , ,600 A106S, J SJ-2 / , , ,750 A106S, J SJ-2 / , , ,000 A106S, J SJ-2 / Neulastie , , ,100 A106S, J SJ-2 / , , ,600 A106S, J SJ-2 / , , ,000 A106S, J SJ-2 / , , ,850 A106S, J SJ-2 / , , ,750 A106S, J SJ-2 / , , ,400 A106S, J SJ-2 / , , ,200 A106S, J SJ-2 / , , ,200 A106S, J SJ-2 / Valaisintyyppi: 1) Sp-Na 70W 3) Sp-Na 150W 2) Sp-Na 100W Huom! a) = jalustan korkeus on katsottava maastossa nykyisen tien mukaisesti. Merkki Korkeus (z) on annettu jalustan päältä. Muutos Pvm Suunn. Tark. Hankkeen nimi Savonmäki Käpytie, Pihtatie ja Neulastie Piirustuksen sisältö Valaisinpylväs- ja jalustaluettelo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut / Yhdyskuntatekniikka EMPOWER OY Hannikaisenkatu 17 Virastotie 3, SAARIJÄRVI JYVÄSKYLÄ Pvm Suunn Pvm Proj.pääll. Ilpo Irva J. Piispanen, Tierekisteritunnus Mittakaava Piir.nro 3

20 tarvikeluettelo EMPOWER OY TYÖ / 1020 TARVIKELUETTELO SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kuntarakennepalvelut, yhdyskuntatekniikka Savonmäen asuntoalue Savonmäki JYVÄSKYLÄ Positio Nimitys määrä yksikkö a`hinta kokonaishinta pylväs nro 1 Valaisin Idman Manta 621 HGV SON-TP 100W FG 12 kpl Valaisin Idman Manta 621 HGV SON-TP 70/50W FG 18 kpl Lamppu 100 W Spna-T 12 kpl Lamppu50 W Spna-T 18 kpl Pylväsjalusta SJ2, suojakumineen 30 kpl Metallipylväs suorakartio h= 8 m, P110B kpl Metallipylväs suorakartio h= 6 m, A106S 18 kpl putkipylväskaluste SV15.12, edellisille pylväille 30 m AXMK 4x25S 1280 m N , N , MMJ 3X2,5S 250 m Pylväsmaadoitus Cu 16 mm2, 25 m maassa, 180 m 1, 7, 12, 22, 23 ja 30 Kaapelin suojarauta 2200 x 35 mm, kiinnikkeet, Amka-naulat kpl + kaapelin kutistepääte 3 kpl N1, N2 JA N3 13 Linjaliitin paketti ( 4 x liitin SL suojakotelo SP 14) 3 kpl N1, N2 JA N3 14 Kaapelin suojaputki TEL 110 A, keltainen 42 m putket 1, 2, 3, 4 ja 5 15 Merkkinauha, "Sähkökaapeli" 570 m Purettava puupylväs, valaisin ja kaapelointi 12 kpl Tilaajan hyväksyntä: pvm: suunnittelija: J.Piispanen Sivu 1

21 MANTA 621HGV SON-T100W IC I TP FG SS Sivu 1/ MANTA 621HGV SON-T100W IC I TP FG SS Positionumero : 2 Manta 621/622HGV Manta-tievalaisin on Suomessa kehitetty ja valmistettu. Valaisimessa on käytetty laadukkaita ja kestäviä materiaaleja, jotka takaavat pitkän käyttöiän ja alhaiset elinkaarikustannukset. Valotekniikka on suunniteltu Tiehallinnon valaistusvaatimusten mukaan. Valaisimen käyttökohteita ovat pienemmät tiet ja taajamien kadut. Manta soveltuu myös esim. huoltamoalueiden pihavalaisimeksi. Rakenne Runko ja katos painevalettua alumiinia. Saranat ja muut pienosat ruostumatonta terästä. Tasolasi karkaistua lasia, kupu iskulujaa akryylia Tyyppi 621HGV SON-T100W IC I TP FG SS Tilausnumero Tuoteperhe MANTA Kotelointiluokka IP65 Suojausluokka 1 Paino 11.3 Väri RAL-värikoodi Materiaali Asennustapa Ryhmäjohdon jatk. Valaistustapa Suora Hyväksynnät Valonlähde: tyyppi SON-T -- : Määrä 1 -- : Kanta E40 -- : Teho : Käyttöjännite 230 Väri Maalaamaton hiekkapuhallettu alumiini. RAL-sävyt erikseen tilattaessa. Optiikka T-POT (TP) -optiikka putkenmuotoisille SON-T-valonlähteille. Optiikka takaa pitkän pylväsvälin sekä todella tasaisen valon märälläkin päällysteellä. 3P-optiikka, 3 osainen tievalaisinoptiikka ellipsinmuotoisille valonlähteille (SON, HPL-N). Optiikka takaa pitkän pylväsvälin. CT-POT (OR) -optiikka putkenmuotoisille CDO-TT-valonlähteille. Optiikka takaa parhaan mahdollisen valonjaon monimetallilampuille. XT-POT (OX) -optiikka on suunniteltu putkenmuotoisille valonlähteille. Optiikka antaa parhaan valaistustuloksen kapeilla kaduilla ja moottoriteiden rampeissa. Sopivin asennuskorkeus on 8-10 m. Kaikki valaisimet ovat saatavana kuvulla tai tasolasilla varustettuna. Asennus Asennuskorkeus 6-10 m Asennetaan Ø mm pylväsvarteen tai Ø mm pylvään päähän. Kytkentä -o 3x2,5 mm² Valonlähteet Suurpainenatriumlamppu SON-T W ja SON 70W ja 100W (E40). Keraaminen monimetalli CDO-TT W sekä CDO-ET 70W ja 100W (E40). Elohopealamppu HPL-N 125W (E27). Erikseen tilattavissa RAL-sävyt Tehonvaihdolla varustetut valaisimet. Muut tiedot Tuulipinta-ala: - Tasolasilla varustettu valaisin: 0,11 m² - Kuvulla varustettu valaisin: 0,13 m². Valaisin sisältää aina huoltokytkimen.

22 621HGV SON-T70/50W IC TP FG SS Sivu 1/2 621HGV SON-T70/50W IC TP FG SS Hae avainsanalla + Tarkennettu haku 621HGV SON-T70/50W IC TP FG SS Manta 621/622/611/612/614HGV optimaalinen valonjako Manta 621/622/611/612HGV on Suomessa suunniteltu ja kehitetty tie- ja katuvalaisin. Runko ja katos ovat painevalettua alumiinia. Valaisimeen voidaan valita karkaistu tasolasi tai iskunkestävä akryylikupu. Korkealaatuiset, kestävät materiaalit takaavat pitkän käyttöiän ja pienet elinkaarikustannukset. Pienten teiden ja moottoriteiden valaistukseen on saatavissa erikoismalleja. Valaisimen T-POT-optiikka mahdollistaa pitkät pylväsvälit ja erittäin tasaisen valaistuksen märälläkin päällysteellä. Valittavana on lisäksi lukuisia... Lataa tuotteen data-sivu Tulosta sivu Tekniset tiedot: + Kuvat: + Tuoteperhetiedot: TUOTETIETO Tilauskoodi Tuotekoodi SSTL koodi Tuotenimike 621HGV SON-T70/50W IC TP FG SS Tilaustuotenimike 621HGV SON-T70/50W IC TP FG SS Pakkaustyyppi Kappaletta laatikossa 1 Pakkauskoko Laatikkoa pakkauksessa 1 Viivakoodi tuotteessa Vähittäispakkauksen viivakoodi - EAN2 Viivakoodi pakkauksessa Logistinen koodi - 12NC ILCOS-koodi Nettopaino per kpl KG Seuraaja General information Product family code 621HGV [621HGV] Number of lamps

23 621HGV SON-T70/50W IC TP FG SS Sivu 2/ Lamp family code SON-T [SON-T] Lamp power 70/50W [70 or 50 W] Gear CONV [Conventional] Optic TP [Open T-pot] Optical cover FG [Glass flat] {CONTACT} Philips Tietosuojamenettely Käyttöehdot Koninklijke Philips Electronics N.V. Kaikki oikeudet pidätetään.

24

25

26 SJ-JALUSTAT tekniset tiedot Sivu 1/5 SJ-JALUSTAT (KUVA 1) Sähkö- Tyyppi Pylväälle korkeus Paino h d1 d2 u u1 b1 b2 b3 Säätö- Juuri- dt 3 Muovinen Pakkaus numero halkaisija m kg mm mm mm mm mm mm mm mm ruuvit kumi kaapeli- kpl/lava mm ± 20 ± SJ xM16 JK SJ xM16 JK SJ xM16 JK SJ xM16 JK SJ xM16 JK (SJ- 4/1100) SJ- 4/ SJ- 4/ SJ- 4/ SJ- 5/ SJ- 5/2200 Laatalliset jalustat aukko 0,20 on 8 0,4 on 8 1,02 on 6 0,83 on 4 1,7 on xM16 JK-4 kalliokiinnitys*** on ** xM16 JK-4 2,06 on xM16 JK-4 3,74 on ** xM16 JK-4 7,3 on ** xM16 JK-5 4,9 on xM16 JK-5 8 on 1 laatan koko pit x lev x kork SJ-4a laatta xM16 JK x1550x250 on ** SJ-4b laatta xM16 JK x1750x SJ-4c laatta xM16 JK x1900x250 on ** SJ laatta xM16 JK x1550x250 on 5A/1800 SJ- 5A/2200 Pidätetään oikeus teknisiin muutoksiin ** muovinen kaapeliaukko Ø 90 mm laatta xM16 JK x1550x250 on *** jalustan pohjassa on 10 kpl tartuntateräksiä työmaalla tehtävää betonilaatan valua varten on **

27 EMPOWER OY Virastotie SAARIJÄRVI MITTAUSPÖYTÄKIRJA rakennuttaja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI osasto KAUPUNKIRAKENNPALVELUT, YHDYSKUNTATEKNIIKKA osoite HANNIKAISENKATU 17, JYVÄSKYLÄ kulutuspaikka SAVONMÄEN ASUNTOALUE ryhmä/t nro 2 työn laatu VALAISTUKSENLISÄYS: U (U68) / RYHMÄ R2 mittaaja pvm syttymisvirta A ennen lisäystä lisäyksen jälkeen ryhmä nro L1 L2 L3 L1 L2 L palamismisvirta A ennen lisäystä lisäyksen jälkeen ryhmä nro L1 L2 L3 L1 L2 L Huomautukset Valaistus kytketään Savonmäentie nykyiseen valaistuslinjaan pylväillä N1 ja N2 Valaistuslinjan ryhmitysraja Käpytien ja Neulastien risteyksessä, PEN-johtimet kytketään yhteen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT VALAISTUSSUUNNITELMA SULUNPERÄNTIE LOPPUOSA VAAJAKOSKI SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT VALAISTUSSUUNNITELMA SULUNPERÄNTIE LOPPUOSA VAAJAKOSKI SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT VALAISTUSSUUNNITELMA SULUNPERÄNTIE LOPPUOSA VAAJAKOSKI SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET Valaistussuunnittelu:

Lisätiedot

Manta 621/622/611/612/614 HGV optimaalinen valonjako

Manta 621/622/611/612/614 HGV optimaalinen valonjako Manta 621/622/611/612/614 HGV optimaalinen valonjako Manta Manta 621/622/611/612HGV on Suomessa suunniteltu ja kehitetty tie- ja katuvalaisin. Runko ja katos ovat painevalettua alumiinia. Valaisimeen voidaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT VALAISTUSSUUNNITELMA TYYNELÄNMÄEN ASUNTOALUE VAAJAKOSKI SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET 31.3.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT VALAISTUSSUUNNITELMA TYYNELÄNMÄEN ASUNTOALUE VAAJAKOSKI SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET 31.3. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT VALAISTUSSUUNNITELMA TYYNELÄNMÄEN ASUNTOALUE VAAJAKOSKI SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET 31.3.2010 Valaistussuunnittelu:

Lisätiedot

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 1(6) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus 3 1.4 Yhdyshenkilöt... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2015

ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2015 ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 4 Turvallisuusasiakirja Sivu 1 / 7 Sisällysluettelo Yleistä... 2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 Päätoteuttaja... 2 Töiden yhteensovitus... 2 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 1(6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KATUJEN- JA KEVYENLIIKENTEENVÄYLIEN TALVI- JA KESÄHOITO Kokonaishintaurakka SISÄLLYSLUETTELO Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 2(6)

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA LIEKSA LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA 7.6.2010 Lieksa 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Energia Oy 1 (6) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 1 KUUSITIEN ETELÄPÄÄ, LUKKARINTIE JK+PP-TIE KUNNANTALONTAKANA KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto

Lisätiedot

24.10.2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA ICT-VERKKOJEN JA NIIHIN LIITTYVIEN TARVIKKEIDEN ASENNUS- JA YLLÄPITOTYÖT

24.10.2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA ICT-VERKKOJEN JA NIIHIN LIITTYVIEN TARVIKKEIDEN ASENNUS- JA YLLÄPITOTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA ICT-VERKKOJEN JA NIIHIN LIITTYVIEN TARVIKKEIDEN ASENNUS- JA YLLÄPITOTYÖT 1. YLEISTÄ Tässä asiakirjassa rakennuttajalla tarkoitetaan Karjaan Puhelin Oy:tä (jäljempänä KPOY). Urakoitsijalla

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1.

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1. Kuntatekniikan keskus 21.1.2013 1(10) KORTTI NRO 1 UUDISRAKENTAMINEN / KADUT, AUKIOT, PUISTOT JA KÄYTÄVÄT TILAUSKÄYTÄNTÖ JA SUUNNITTELUAIKA Työ käsittää valaistussuunnitelman sekä siihen liittyvän sähkösuunnitelman

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie Turvallisuusasiakirja 4.5.2015 Työnro: 1524232 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA

PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 14.1.2015 Sivu 1 (5) PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 14.1.2015 Sivu 2 (5) 1 YLEISTÄ 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä työturvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki YHDYSKUNTATEKNIIKKA

Jyväskylän kaupunki YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1/8 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 13.11.2012 Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Jyväskylän kaupunki YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2/8 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN

Lisätiedot

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Pudasjärven kaupunki K7-1 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2009 Infrarakentamisen yleiset

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA LIITE 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2 (6) Sisällysluettelo Sisällysluettelo.......................................... 2 1 YLEISTÄ.........................

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta VALAISTUSSUUNNITELMA Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R9-1-2 LiCon-AT Oy 31.5.2013 Sisällys

Lisätiedot

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito... 1 1.3 Päätoteuttaja... 1 1.4 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET 2 1. YLEISTÄ Tämä ohje on teleoperaattoreiden (dna, Elisa, Finnet ja Sonera) yhteistyössä laatima ja sen tarkoituksena on

Lisätiedot

KOTIMAINEN NAVETTAVALAISINSARJA

KOTIMAINEN NAVETTAVALAISINSARJA KOTIMAINEN NAVETTAVALAISINSARJA Mty Penttilän yli 30m leveä pihattonavetta valaistu tasaisesti seinästä seinään kahdella valaisinrivillä. Valaisimena Victor Farmi 025 M 18 D1 MT250W/150W + LED 13W yövalo,

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Vt13 Mustolan eritasoliittymä

Vt13 Mustolan eritasoliittymä Vt13 Mustolan eritasoliittymä VALAISTUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R11-2-1 LiCon-AT Sisällysluettelo Projektin tiedot... 3 Toimivuusvaatimukset... 3 14100 Tievalaistus... 3 14100.1 Valaistuksen

Lisätiedot

Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ

Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ TARJOUSPYYNTÖ TAALINTEHTAAN TIEVALAISTUKSESTA Tilaaja Yhteyshenkilö Kemiönsaaren kunta Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ Infrapäällikkö Roger Hakalax (sopimusasioissa) roger.hakalax@kimitoon.fi

Lisätiedot

Perusta laatuun. www.sahkojokinen.fi. Valikoimastamme löytyvät laadukkaat betoniperustukset kaikille metallipylväille, mastoille ja putkille.

Perusta laatuun. www.sahkojokinen.fi. Valikoimastamme löytyvät laadukkaat betoniperustukset kaikille metallipylväille, mastoille ja putkille. Perusta laatuun Valikoimastae löytyvät laadukkaat betoniperustukset kaikille metallipylväille, mastoille ja putkille. www.sahkojokinen.fi Yli miljoona valmistamaae betonijalustaa kannattaa erilaisia pylväitä

Lisätiedot

ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Schreder Nokalux C Luce Leipziger Leuchten

ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Schreder Nokalux C Luce Leipziger Leuchten ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Schreder Nokalux C Luce Leipziger Leuchten Vialuksi Oy on Suomen johtavia teknisen ulkovalaistuksen toimijoita. Yritys on perustettu 2008

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kaupunkirakennepalvelut Liikenne- ja viheralueet ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kaupunkirakennepalvelut Liikenne- ja viheralueet ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Liikenne- ja viheralueet ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 26.3.2013 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TURVALLISUUSASIAKIRJA I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Rakennuttaja... 1 1.3 Suunnittelija...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt 1.6T Turvallisuusasiakirja Valtatien 15 (Valkealanväylä) kevyen liikenteen järjestelyt Käyräjoen kohdalla, Kouvola 18.6.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(11) Sisältö 1. Yleistä... 3 1.1 Kohteen tiedot... 3

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Tievalaistus/sähkö-tiedote nro 7B

Tievalaistus/sähkö-tiedote nro 7B Tievalaistus/sähkö-tiedote nro 7B Julkaisija: Tiehallinto, Tekniset palvelut 26.11.2004 YLEISILLÄ TEILLÄ KÄYTETTÄVÄT VALAISIMET Uusi Yleistä Tämä julkaisu tai sen uudempi, korvaava versio (7C jne) on saatavissa

Lisätiedot

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014

Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus 11.2.2013 Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

06 / 2007 45 Ulkovalaisimet. Schréder-valaisimet

06 / 2007 45 Ulkovalaisimet. Schréder-valaisimet 06 / 2007 45 Ulkovalaisimet Schréder-valaisimet HERMES ja KALI Varkaus Schréder laadukasta valaistusta ympäri maailman Schréder on belgialainen valaistukseen erikoistunut yritys. Sen teollisuuslaitoksia

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Taajamavalaisin IP43 SL1 O 3x 2,5S E27 Ilkivallan kestävyysluokka 2

Taajamavalaisin IP43 SL1 O 3x 2,5S E27 Ilkivallan kestävyysluokka 2 Taajamavalaisin IP43 SL O 3x 2,5S E27 Ilkivallan kestävyysluokka 2 Puistohelmi on ilkivallan kestävä taajamavalaisin. Valaisimet kestävät erittäin hyvin iskuja, kolhuja ja muuta ilkivaltaa. Valitsemalla

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

LIIKENNEVALOJEN YLLÄPITOTYÖT

LIIKENNEVALOJEN YLLÄPITOTYÖT Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Liikenne- ja viheralueet LIIKENNEVALOJEN YLLÄPITOTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Edustavaa energiatehokkuutta AVD-valaisinperhe

Edustavaa energiatehokkuutta AVD-valaisinperhe Edustavaa energiatehokkuutta AVD-valaisinperhe Yhdenmukaista tyylikkyyttä kaikkiin tiloihin Tilan, muodon ja valon energiatehokasta laatua. 550 mm 370 mm 2 190 mm AVD190 AVD370 AVD550 Enston AVD-valaisinperhe

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA SARKIONAUKION VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Järvenpään kaupunki työ nro 5648-360 Eltel Networks Oy työ nro JK-U399 2.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VALAISTUSALUEET JA VALAISTUSTAPAKAAVIOT

VALAISTUSALUEET JA VALAISTUSTAPAKAAVIOT VALAISTUSALUEET JA VALAISTUSTAPAKAAVIOT 7 VALAISTUSALUEET Tämä piirustus toimii valaistuksen kaavatasoisena ohjeena. Kullakin valaistusalueella on oma luonteensa, joka perustuu kaupunkitilan antamiin lähtökohtiin.

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE

TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE katu-, tie-, puisto- ja torialueiden valaistus 1. YLEISSUUNNITELMA 2. TOTEUTUSSUUNNITELMA 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISSUUNNITELMA 1.1. YLEISTÄ 1.2. VALAISTUSLUOKKIEN

Lisätiedot

CitySwan. Täydellinen ulkovalaisinvalikoima

CitySwan. Täydellinen ulkovalaisinvalikoima Täydellinen ulkovalaisinvalikoima -tuoteperheen ovat suunnitelleet: Arkkitehdit MAA Bjarne Schläger, light + architecture ja MAA MDL Morten Weeke Borup, GHB Landskabsarkitekter a/s sekä Philips Valaistus.

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A KITTILÄN KUNTA Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, Valaistussuunnitelma Sähkötyöselostus URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Ulkovalaistus Vaasassa

Ulkovalaistus Vaasassa Ulkovalaistus Vaasassa Ulkovalaistus Vaasassa Valistusseminaari Vaasa 8.4.2014 Ulkovalaistusseminaari Vaasa 8.4.2014 Onkilahden toimintapuisto - Puupylväät, valaisimet erikoisväri - Lamput 70 W monimetalli

Lisätiedot

Tyypillinen heikkokuntoinen yhteiskäyttöpylväs (Kiviniementie)

Tyypillinen heikkokuntoinen yhteiskäyttöpylväs (Kiviniementie) Katu/tievalaistus Elohopealamppujen korvaus Sastamalan kaupunki Yleistä nykyisestä elohopealamppuvalaistuksesta Sastamalan keskusta Valaistus on pääosin tehty metallipylväin ja maakaapelilla. Metallipylväät

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus.

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus. TOT-RAPORTTI 24/00 Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hallirakennuksessa oli kulku toiseen kerrokseen 4,9 m korkeilla tikkailla. Rakennusmies

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Led tekniikan mahdollisuudet katuvalaistuksessa Lumi R led katuvalaisintuoteperhe

Led tekniikan mahdollisuudet katuvalaistuksessa Lumi R led katuvalaisintuoteperhe Led tekniikan mahdollisuudet katuvalaistuksessa Lumi R led katuvalaisintuoteperhe Katuvalopäivät 22. 24.11.2011 Helsinki Jyväskylä - Oulu Ismo Soinila, 044 5720063 Ate Korkalainen, 044 5720046 Myynti-

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS

Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS 1(5) LAIHIAN KUNTA KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS 2014 2016 LAIHIA Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Sisällysluettelo 33600

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

2. Pyydä tarvittaessa kaapelin sijainnin varmistamiseksi kaapelinäyttö Turku Energiasta.

2. Pyydä tarvittaessa kaapelin sijainnin varmistamiseksi kaapelinäyttö Turku Energiasta. 1.9.2011 HSa OHJEITA KAIVAJILLE 1. Selvitä kaapeleiden sijainti hyvissä ajoin etukäteen ja hanki ajan tasalla oleva kartta kaupungin johtokarttapalvelusta. Kartta saa olla enintään 2 viikkoa vanha. 2.

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKAOHJELMAN LIITE

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKAOHJELMAN LIITE 1 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKAOHJELMAN LIITE 2 Sivu 2 1. YLEISTÄ... 3 1.1. n tarkoitus... 3 1.2. Päätoteuttaja... 3 1.3. Töiden yhteensovitus... 3 1.4. Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet

polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet Monien mahdollisuuksien valonheittimet PoleLITE ja Keen ovat led-valonheittimiä, jotka voidaan asentaa yhtä hyvin uusiin, kuin vanhoihinkin, jo käytössä

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot