VESILEPPIKSEN ALUE TERVEYS-, LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIMATKAILUYRITYSTEN KASVUYMPÄRISTÖNÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILEPPIKSEN ALUE TERVEYS-, LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIMATKAILUYRITYSTEN KASVUYMPÄRISTÖNÄ 2015 2016"

Transkriptio

1 VESILEPPIKSEN ALUE TERVEYS-, LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIMATKAILUYRITYSTEN KASVUYMPÄRISTÖNÄ LEPPÄVIRRAN KUNTA HANKESUUNNITELMA Yritysten toimintaympäristön kehittämishanke Pohjois-Savon ELY-keskus VS

2 1. HAKIJAN JA HANKKEEN PERUSTIEDOT Hakijan virallinen nimi Leppävirran kunta Y-tunnus Jakeluosoite PL 4, LEPPÄVIRTA Puhelin (017) Sähköposti www -osoite Tilinumero IBAN Yhteyshenkilö Anu Väätäinen Asema Elinkeinoasiamies Puhelin Sähköposti ELY-keskuksen yhteyshenkilö Timo Karjalainen, Pohjois-Savon ELY -keskus Kaisa Hakala, Pohjois-Savon ELY -keskus Myönnetyt De Minimis -tuet Ei ole (hakijana kunta) Toimiala Julkinen yleishallinto (84110) Tuotot / liikevaihto 2013 Henkilöstömäärä 2013 Kuvaus hakijan toiminnasta Hankkeen toteutuskunta Toteutusaika Hankkeen nimi Hankkeen toteuttaa Leppävirran kunnan elinkeinotoimi. Elinkeinotoimen tehtävänä on toteuttaa osaltaan Leppävirran asuin- ja yrityskuntastrategiaa. Tehtävänä on vaikuttaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen ja huolehtia, että Leppävirta tarjoaa yritykselle menestystä tukevan toimintaympäristön tarjoamalla tieto- ja neuvontapalveluja, toimitilajärjestelyjä, aktivoimalla kehittämishankkeita, osallistumalla tiedotus-, koulutus-, verkosto- ja markkinointihankkeisiin. Leppävirta Vesileppiksen alue terveys-, liikunta- ja hyvinvointimatkailuyritysten kasvuympäristönä Hankkeen nimi englanniksi The Growth Program of Wellness Business Vesileppis HANKKEEN TIIVISTELMÄ Hyvinvointi- ja terveysklusteri on yksi Pohjois-Savon tärkeimmistä vahvuuksista sekä sen tulevaisuuden kasvualoista. Kasvun perustan muodostavat Kuopion yliopistollisen keskussairaalan, Itä-Suomen yliopiston ja Savonian ammattikorkeakoulun ympärille verkostoitunut yritys- ja kehitystoiminta. Pohjois-Savon liitto, Wellbeing eli hyvinvointi- ja terveysmatkailu on globaalisti kasvava teemamatkailun ala. Suomessa on tarjonnan perusteella erinomaiset mahdollisuudet hyötyä tästä kasvusta. Suomen matkailustrategiassa ja MEK:n toimintastrategiassa hyvinvointimatkailu on keskeisenä painopisteenä teemapohjaisia tuotteita kehitettäessä. MEK, Pohjois-Savossa on olemassa kaikki elementit hyvinvointi- ja terveysmatkailun voimakkaalle kasvulle. Vahvin esimerkki tällaisesta kärkikohteesta on Leppävirralla sijaitseva Vesileppiksen alue, jonka infrastruktuuri on kansainvälisestikin ainutlaatuinen hyvinvoinnin ja liikunnan palvelujen kokonaisuus (www.vesileppis.fi).

3 Ajalla toteutettavan Vesileppiksen alue terveys-, liikunta- ja hyvinvointimatkailuyritysten kasvuympäristönä hankkeen tärkein tavoite on käynnistää ja saada aikaan Vesileppiksen terveys-, liikunta- ja hyvinvointimatkailun merkittävä kasvusysäys, joka vaikuttaa koko Pohjois-Savon terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailuun vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistumiseen. Tämä toteutetaan edistämällä terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailuun suuntautuvien Pk -yritysten kehittymisen ja kasvun toimintaedellytyksiä Vesileppiksen alueella. Toimintaedellytyksiä edistetään erityisesti Pk - yritysten verkostoitumisen ja kansainvälistymisen osalta. Lisäksi tavoitteena on uudistaa ja lisätä Pk-yritysten kautta alueelle saatavia terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailupalveluja kysyntä- ja trendilähtöisesti. Tavoitteiden saavuttamisessa hyödynnetään Vesileppiksen alueelle rakentunutta ainutlaatuista infrastruktuuria. Hankkeessa toteutettavia konkreettisia toimenpiteitä ovat: 1. Terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailun kysyntä- ja trendilähtöinen kansallinen markkinaselvitys 2. Terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailun kysyntä- ja trendilähtöinen markkinaselvitys kohteena Venäjä 3. Terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailun kysyntä- ja trendilähtöinen markkinaselvitys kohteena saksankielinen Keski-Eurooppa 4. Alueen terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailun tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen 5. Vesileppiksen alueen terveys-, liikunta- ja hyvinvointimatkailutapahtumien markkinointi- ja hankintastrategia 6. Alueen terveys-, liikunta- ja hyvinvointimatkailun uusia palveluita ja alueen kehittämismahdollisuuksia koskevan B2B -tiedotusmateriaalin suunnittelu ja tuottaminen 7. Alueen strategiatyö Vesileppiksen terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailun Master Plan Tehostettu yrityskontaktointi ja sijoittumispalvelut, tiedottaminen Hankkeen käytännön toteutus järjestetään siten, että hankkeen johtamisesta ja koordinoinnista sekä terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailun edistämistoimenpiteistä sekä kotimaassa että ulkomailla vastaa hankkeeseen kokoaikaisesti ajalle palkattava terveys-hyvinvointi- ja liikuntamatkailun kasvupäällikkö. Lisäksi hankkeelle ostetaan yllä kuvattuja asiantuntijapalveluita. Hankkeen toteutumista ohjataan ja seurataan ohjausryhmätyöskentelyllä. Hankkeen vaikutuksena: - alueen terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailun yhteistyö järjestäytyy ja tehostuu Vesileppiksen alueella - hankkeeseen osallistuvien tahojen osaaminen terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailun kehittämisestä paranee - alueen terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailun tuotteet ja palveluprosessit uudistuvat - alueelle on syntynyt ja sijoittunut uusia terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailu- sekä palvelurakennetta tukevia oheispalveluita tarjoavia yrityksiä - matkailupalveluiden liikevaihto ja työllisyys ovat kasvaneet alueella, asiakasmäärien kasvun kautta myös muiden palveluiden ja kaupan liikevaihto kasvaa - alueelle on syntynyt terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailun tuotteita ja palveluita tarjoavia yritysverkostoja - alueen terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailun kehittäminen etenee suunnitellusti ja pitkäjänteisesti - alueella on käynnistynyt uusia investointeja - hanke on luonut uutta tietoa, menetelmiä ja toimintatapoja terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailun pitkäjänteiseen markkinointiviestintään - alueen matkailun vetovoima ja kilpailukyky on lisääntynyt

4 Hankkeen toteuttaa Leppävirran kunnan elinkeinotoimi yhdessä alueen terveys-, liikunta- ja hyvinvointimatkailun Pk- yritysverkostojen kanssa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on ja sille haetaan Yritysten toimintaympäristötukea (EAKR) euroa (80 %). Hankkeen muusta rahoituksesta vastaavat alueen yritykset ja Leppävirran kunta. Hankkeen tiivistelmä (EN) 3. HANKESUUNNITELMA 3.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? (Miten hanke on valmisteltu? Miten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden vaikutukset? Hyvinvointi- ja terveysklusteri on yksi Pohjois-Savon tärkeimmistä vahvuuksista sekä sen tulevaisuuden kasvualoista. Kasvun perustan muodostavat Kuopion yliopistollisen keskussairaalan, Itä-Suomen yliopiston ja Savonian ammattikorkeakoulun ympärille verkostoitunut yritys- ja kehitystoiminta. Pohjois-Savon liitto, Vuonna 2011 valmistuneessa Pohjois-Savon matkailustrategiassa toimialan kehittämisen kärjiksi valittiin Kuopio ja Tahkon vetovoimaisuuden kasvattaminen, yhteistyön lisääminen sekä ulkomailta alueelle suuntautuvan matkailuvirran kasvattaminen (Pohjois-Savon liitto 2011). Valituista painopisteistä ja saavutetuista kehittämisaskelista huolimatta maakunnan matkailu on menettänyt markkina-osuuttaan mm. Itä-Suomen muihin maakuntiin verrattuna (Kuva 1). Kuva 1. Matkailun rekisteröidyt yöpymiset Itä-Suomen maakunnissa vuosina Kainuu (Muutos +14,7 %) Pohjois-Savo (Muutos -7,8%) Etelä-Savo (Muutos +23,7 %) Etelä-Karjala (Muutos +49,8 %) Pohjois-Karjala (Muutos +9,9 %) Wellbeing eli hyvinvointi- ja terveysmatkailu on globaalisti kasvava teemamatkailun ala. Suomessa on tarjonnan perusteella erinomaiset mahdollisuudet hyötyä tästä kasvusta. Suomen matkailustrategiassa ja MEK:n toimintastrategiassa hyvinvointimatkailu on keskeisenä painopisteenä teemapohjaisia tuotteita kehitettäessä. Hyvinvointi- ja terveysmatkailu on kattava kokonaisuus. Se pitää sisällään esimerkiksi kylpylöiden allasosaston palvelut, erilaiset saunatuotteet, liikuntapaketit, luontaishoidot, terveelliseen ruokaan ja elämäntapaan liittyvät kurssit, mielen virkistykseen liittyvät tuotteet, hieronnat, kasvo- ja vartalohoidot, moninaiset ohjatut liikuntaohjelmat sekä hiljentymisen luonnossa tai luostarissa. Hyvinvointipalvelu voi

5 myös sisältää sairauksien hoitoon liittyviä kokonaisuuksia kuten kauneusleikkauksia ym. lääketieteellisiä toimenpiteitä. Lisäksi tuote voi sisältää myös kulttuurisen elämyksen sekä monenlaisten harrastetapahtumien järjestämisen MEK, Pohjois-Savossa on olemassa kaikki elementit hyvinvointi- ja terveysmatkailun voimakkaalle kasvulle. Jos aiemmin kuvattujen vahvojen hyvinvointi- ja terveysklusteritoimijoiden lisäksi maakunnassa sijaitsee matkailukeskittymiä, jotka voisivat hyötyä lisääntyvistä wellbeing - asiakasmääristä. Vahvin esimerkki tällaisesta kärkikohteesta on Leppävirralla sijaitseva Vesileppiksen alue, jonka infrastruktuuri on kansainvälisestikin ainutlaatuinen hyvinvoinnin ja liikunnan palvelujen kokonaisuus (www.vesileppis.fi). Aluetta on kehitetty hyvinvoinnin palveluidean mukaan järjestelmällisesti jo 1970 luvulta asti, viimeisin alueelle valmistuva investointi on vuoden 2015 alkupuolella avattava Vesileppis Areena (http://www.leppavirta.fi/palvelut/ymparisto-ja-tekniset-palvelut/tilapalvelut/monitoimitalo). Lisäksi alueen viimeisimpiä investointeja ovat vuonna 2014 toteutettava hotellihuoneiden remontti sekä koko aluetta palvelevan varausjärjestelmän uusiminen. Uusien investointien myötä saman katon alle sijoittuvat hyvinvointi- ja terveysmatkailupalvelut kattavat kylpylän, hiihtoareenan, jäähallin, monitoimihallin, ravintolapalvelut ja hotellin. Lisäksi kohteen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat monipuoliset ulkoliikunnan ja urheilun palvelurakenteet, joita myös uudistetaan Leppävirran kunnan toimesta vuoden 2014 aikana. Hyvinvointi- ja terveysmatkailun aiempien hankkeiden ja tutkimusten toteuttajina ovat olleet mm. Itä-Suomen yliopisto (Nordic Wellbeing - A Health tourism approach to enhance competitiveness of Nordic Tourism enterprises and destinations ; FinrelaxX - Suomalainen maaseutu hyvinvointimatkailun sisältönä ja toimintaympäristönä ; Metsä hyvinvointimatkailun kohteena ) ja Lapin Yliopisto (Hyvinvointimatkailun ja sen osaamisen edistäminen eurooppalaisena yhteistyönä ). Pohjois-Savossa ei ole kuitenkaan toteutettu hyvinvointi- ja terveysmatkailun laajempaa kasvuohjelmaa, joka kytkeytyisi vahvasti toimialan kasvukykyiseen infrastruktuuriin ja Pk- yritysverkostoon. Tämän hankkeen taustalla ovat Leppävirran kunnan, Leppävirran virkistysuimala Leppäkerttu Oy:n sekä Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy:n aloitteesta käydyt keskustelut, joissa on käsitelty mahdollisuutta käynnistää Vesileppiksen alueella sen hyvinvointi-, liikunta- ja terveysmatkailun voimakasta kasvua tavoitteleva hanke. Yhteisiin valmistelukeskusteluihin ovat osallistuneet mm. Leppävirran kunta, Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy, Leppävirta Areena Oy, Leppävirran virkistysuimala Leppäkerttu Oy, Matkailurahasto Nordia Oy, Pohjois-Savon liikunta ry, Kuopion yliopistollinen keskussairaala, IteLasaretti Oy, Tahko-Kuopio Markkinointi Oy, Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon ELY-keskus. Käytyjen keskustelujen perusteella todettiin, että Vesileppiksen alueelle tehdyt merkittävät investoinnit sekä alueen monipuolinen Pk - yritysverkosto mahdollistaa toimialan nykyistä nopeamman kasvun alueella. Keskusteluissa todettiin myös, että tämän kasvun mahdollistaminen ja vauhdittaminen edellyttää määräaikaisten lisäresurssien ja -osaamisen suuntaamista alueen terveys-, liikunta- ja hyvinvointimatkailun Pk -yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen. Tarvittavia kehittämisresursseja päätettiin hakea yritysten toimintaympäristötukena Pohjois-Savon ELY keskuksesta. 3.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Hankkeen tärkein tavoite on käynnistää ja saada aikaan Vesileppiksen terveys-, liikunta- ja hyvinvointimatkailun merkittävä kasvusysäys, joka vaikuttaa koko Pohjois-Savon terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailuun vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistumiseen. Tämä toteutetaan edistämällä terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailuun suuntautuvien Pk -yritysten kehittymisen ja kasvun toimintaedellytyksiä Vesileppiksen alueella. Toimintaedellytyksiä edistetään erityisesti Pk -yritysten verkostoitumisen ja kansainvälistymisen osalta. Lisäksi tavoitteena on uudistaa ja lisätä Pk-yritysten kautta alueelle saatavia terveys-, hyvinvointi- ja

6 liikuntamatkailupalveluja kysyntä- ja trendilähtöisesti. Tavoitteiden saavuttamisessa hyödynnetään Vesileppiksen alueelle rakentunutta ainutlaatuista infrastruktuuria. Hankkeen mitattavia tavoitteita vuoteen 2016 mennessä ovat: - alueen liikevaihto kasvaa vähintään 50 % (alueliikevaihto nyt noin 6 m vuoden 2016 lopussa noin 9 m ) - alueen työllisyys kasvaa nykyisestä noin 50 henkilötyövuoden tasosta 80 henkilötyövuoteen vuoden 2016 loppuun mennessä - alueella käynnistyy uusia investointeja 5 kpl - alueella liiketoimintansa aloittavat uudet yritykset 5 kpl Lisäksi hankkeen tavoitteita on kuvattu kohdassa 5 (vaikutusten arviointi). 3.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? Hankkeen keskeisin uutuusarvo on Vesileppiksen alueen Pk -yritysten terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailupalvelujen uudistaminen uusimpia kansallisia ja kansainvälisiä kysyntätrendejä vastaavaksi. Lisäksi hankkeen lisäarvoja ovat terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailupalvelujen tuottamiseen syntyvät uudet yritysverkostot ja toimintamallit, joissa hyödynnetään sekä maakunnan ainutlaatuista osaamista, että Vesileppiksen alueelle rakentunutta infraa. Tässä suhteessa on tavoitteena kehittää uusia katkeamattomia palvelutuotantoketjuja aina asiakashankinnasta palvelutuotantoon ja prosessit päättävän asiakaspalautevaiheeseen asti. Hankkeella saadaan siis aikaiseksi uusia vetovoimaisia tuotteistettuja palveluita, joita asiakkaiden on helppo ostaa ja käyttää. Tavoitteena on myös laajentaa hankkeen avustuksella yhteispalvelumallia, jossa yhdestä palvelukanavasta (verkkosivut ja myyntipiste) asiakas saa varattua ja ostettua kaikki tarvitsemansa palvelut alueelta. Lisäksi hanke tehostaa alueen strategista kehittämistä ja kasvua valittujen linjojen mukaisesti. Asiakasmäärien kasvattaminen ja yhteinen kehittäminen mahdollistaa myös täysin uusien liikeideoiden kokeilemisen ja investointien saamisen alueelle. 3.4 Miten hanke vaikuttaa pk-yritysten käynnistämiseen, kasvuun tai kehittämiseen? Uusien Pk -yritysten käynnistymistä tai sijoittumista Vesileppiksen alueelle hanke edistää seuraavasti: - hanke tuottaa uutta kysyntälähtöistä markkinatietoa, joka ohjaa vastaavia palveluja tuottavien yritysten sijoittumista / käynnistymistä alueelle. - hanke tuottaa uutta tietoa eri terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailupalveluprosessien edellytyksenä olevien yritysverkostojen koostumuksesta, jolloin tunnistetaan tarpeet verkostoihin tarvittavista uusista yrityksistä (palvelutuotantoketjujen täydentäminen) - hanke päivittää alueen strategiset suunnitelmat siten, että voidaan tunnistaa, ohjata ja aktivoida alueelle tarvittavaa uutta yritystoiminnan sekä investointeja - hanke vaikuttaa välillisesti alueen matkailijamäärien ja keskiostosten kasvuun sekä ympärivuotisen matkailun lisääntymiseen, mitkä antavat asiakaspohjan laajentumisen kautta mahdollisuuden uusille yrityksille kannattavaan liiketoimintaan - hankkeen kautta lisättävien henkilö- ja asiantuntijapalvelujen kautta voidaan määräaikaisesti tehostaa alueen uusille ja toimiville Pk- yrityksille suunnattua yritysneuvontaa (lisää uusien yritysten käynnistymistä ja sijoittumista alueelle) Terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailun Pk -yritysten kasvua ja kehittymistä hanke edistää seuraavasti: - hanke tuottaa uutta kysyntälähtöistä markkinatietoa, joka ohjaa niihin vastaavien uusien palvelujen kehittämistä alueella jo toimivissa Pk -yrityksissä. - hankkeen tuottaman tiedon kautta Pk- yritysten tietoisuus ja osaaminen palvelujen kansainvälisestä tuotteistamisesta lisääntyy (palvelujen paketointi, ansaintamallit, hinnoittelu, jne).

7 - hanke edistää alueen yritysten verkostoitumista ja nivoo alueen palvelutuotannon yhteen niin, että asiakkaiden monimuotoisiin tarpeisiin voidaan vastata paremmin, jolloin asiakkaiden keskiostosta alueella saadaan kasvatettua - hanke tuottaa uutta tietoa eri terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailupalveluprosessien edellytyksenä olevien yritysverkostojen koostumuksesta, jolloin voidaan suunnata jo toimivien yritysten palvelujen kehittämistä. - hanke päivittää alueen strategiset suunnitelmat siten, että voidaan tunnistaa, ohjata ja aktivoida alueelle toimivien yritystoiminnan kehittymistä ja investointeja - hankkeen kautta lisättävien henkilö- ja asiantuntijapalvelujen kautta voidaan määräaikaisesti tehostaa alueen toimivien Pk- yritysten yritysneuvontaa (lisää ja ohjaa toimivien yritysten kehittymistä ja uudistumista) - hanke tuottaa uutta tietoa, menetelmiä ja toimintatapoja terveys-, hyvinvointi- ja liikuntamatkailun uusille asiakasryhmille suunnattuun markkinointiviestintään (lisää ja monipuolistaa alueen asiakasvirtoja sekä vetovoimaa)

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 1 LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 2 1. Hankkeen taustaa ja lähtökohdat....3 2. Hankkeen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO 2010 2013 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO 2010 2013 Kotka

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä-

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet. Aluepolitiikkaa vahvistettava

KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet. Aluepolitiikkaa vahvistettava 1 KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet Liikennejärjestelmä on Valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon mukaan keskeinen kilpailukykytekijä. Suomen teollisuus

Lisätiedot

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Luovan Suomen julkaisuja 6 Luova Suomi / Luova Suomi Etelä-Savossa 2012 Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET Sivu 2/22 MUUNTOJOUSTAVATILA 213 RYHMÄHUO (P) 54,6 m 2 211 WC (P) 7,5 m 2 215 VAR (P) 3,6 m 2 206 SIIV. (P) 6,1 m 2 202 ET (P) 12,7 m 2 205 VAATEHUOLTO (P) 7,5 m 2 207 OPETUSTILA

Lisätiedot

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.)

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) ISBN 978-952-487-509-7 (Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA Opetusministeriön valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma 2007-2013 OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA TL 3:

Lisätiedot