sisältö LIIKETOIMINTA-ALUEET TILINPÄÄTÖS 2 Historia 3 Nebula lyhyesti, Vuosi Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sisältö LIIKETOIMINTA-ALUEET TILINPÄÄTÖS 2 Historia 3 Nebula lyhyesti, Vuosi 2010 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2010 I

2

3 sisältö 2 Historia 3 Nebula lyhyesti, Vuosi Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia LIIKETOIMINTA-ALUEET 8 Palvelimet 10 Yhteydet 12 Sovellukset 14 Webhotellit 16 Referenssit TILINPÄÄTÖS 19 Hallituksen toimintakertomus 22 Tuloslaskelma 23 Konsernitase 24 Oman pääoman muutokset 25 Rahavirtalaskelma 26 Johtoryhmä 27 Hallitus

4 VUOSIKERTOMUS 2010 NEbulAN HIstoRIA 1997 Toiminta aloitetaan webhotellipalvelujen tarjoamisella 2003 Tarjooma laajenee, aloitetaan yhteyspalvelujen tarjonta Yrityksen palveluksessa on neljä henkilöä 2004 Ensimmäinen oma palvelinkeskus perustetaan Helsinkiin Nebulan liikevaihto ylittää ensimmäistä kertaa miljoonan (1,3 Meur) 2005 Oman runkoverkon rakentaminen aloitetaan Henkilöstön määrä ylittää 10 henkilöä (yht. 13) 2008 Kolmas oma palvelinkeskus (1000 m 2 ) Helsingissä avataan Runkoverkkoa laajennetaan pienemmille paikkakunnille Virtualisoinnin läpimurto palvelutarjoomassa Henkilöstön määrä ylittää 50 henkilöä (yht. 52) 2006 Runkoverkko kattaa Helsingin alueen Toinen palvelinkeskus perustetaan Nebulan liikevaihto ylittää 5 Meur (5,7 Meur) 2009 Runkoverkon kapasiteettia kasvatetaan (10 Gb) Aloitetaan sovellusvuokrausliiketoiminta Nebulan liikevaihto ylittää 15 Meur (15,2 Meur) 2007 Lisää resursseja yhtiön kehittämiseen, yhtiön omistuspohjaa laajennetaan, pääomasijoittaja Rite Internet Ventures AB mukaan Nebula valitaan vuoden helsinkiläisyritykseksi Runkoverkkoa laajennetaan Turkuun, Tampereelle ja Jyväskylään 2010 Organisaatiota kehitetään edelleen palvelemaan paremmin asiakkaiden tarpeita Valitaan uusi yhteyspalveluiden palvelualusta, joka mahdollistaa pilvipalveluiden ja yhteyspalveluiden paremman yhteensopivuuden virtuaalipalvelimen raja ylitetään Tehdään mittava yritysjärjestely, jonka seurauksena Rite Internet Ventures AB tulee yhtiön pääomistajaksi Palveluksessa yli Liikevaihdon kasvu, Meur 80 alan ammattilaista ,7 15,2 17,6 Yli 10 9,3 5 3,1 5, asiakasta

5 NEbulA lyhyesti Nebula on It-ratkaisutalo, jonka palvelut mahdollistavat asiakkaille turvallisen ja luotettavan It-ympäristön. Nebula tarjoaa tietoliikenneyhteyksiä, palvelinratkaisuja, webhotelleja sekä liiketoimintaa tukevia sovelluksia. Yhtiöllä on useita omia palvelinkeskuksia sekä oma runkoverkko. Vuodesta 1997 lähtien toiminut Nebula on Suomessa alansa johtavia toimijoita. Sen kalenterivuoden 2010 vertailukelpoinen laskutus oli 17,6 miljoonaa euroa. Yhtiö kasvoi tasaisesti myös vuonna 2010, ja kasvun odotetaan jatkuvan hyvänä. Merkittävin nopeaan kasvuvauhtiin vaikuttanut tekijä on ollut yhtiön maine teknisesti erinomaisena ja laadukkaana palveluntarjoajana. Vuosittain toteutettavassa Nebulan omistuspohja laajeni ja organisaatiota kehitettiin edelleen. Yhtiö sai käyttöönsä uusia pääoma- ja henkilöresursseja. Teknisiä investointeja ja palvelujen kehittämistä jatkettiin tasaisesti. Nebulan tavoitteena on jatkossakin palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla ja säilyttää hyvä asiakastyytyväisyys. Virtualisoinnin kysyntä kasvoi, ja palvelutarjontaa laajennettiin kattamaan monentyyppisiä pilvussa. Henkilökunta koostuu ammattilaisista, joilla on vuosien kokemus IT-järjestelmien ylläpidosta ja palvelujen kehittämisestä. Nebulan henkilöstötyytyväisyys on korkealla tasolla. Nebula panostaa jatkuvasti uusien palveluiden kehitystyöhön ja lisää resurssejaan asiakastarpeen kasvaessa. Nebula toimii yhteistyössä useiden tunnettujen kumppaniensa kanssa. asiakastyytyväisyystutkimuksessa Nebula sai vuonna 2010 yleisarvosanan 4,2 asteikolla 1 5. Poikkeuksellisen toimiva asiakaspalvelu ja tekninen tuki saivat eri osa-alueista parhaan arvion. Taloustutkimuksen vuoden 2010 ICT-brändit tutkimuksessa 72 % Nebulan asiakkaista antoi asiakastyytyväisyydestä arvosanan erittäin hyvä tai hyvä. Nebulan palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa 83 henkilöä, ja henkilöstömäärä on jatkuvassa kaspalvelimet Nebula tarjoaa monipuolisia palvelinratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Nebulan omista laadukkaista palvelinkeskuksista palvellaan kuukausittain miljoonia asiakkaita ympäri maailmaa. Vertailukelpoisen laskutuksen jakauma vuonna % 5 % sovellukset Liiketoimintaa tukevat sovellukset on tällä hetkellä pienin, mutta nopeimmin kasvava liiketoiminta-alue. Sovellusten hankkiminen palveluna (SaaS) on asiakkaalle helppoa, selkeää ja joustavaa. Yhteydet Tietoliikenneyhteyksien perustana toimii oma laaja runkoverkko. Oma runkoverkko on selkeä kilpailuetu ja toimii myös muiden Nebulan tarjoamien palvelujen tukena. 39 % 21 % Webhotellit Webhotelli on kokonaispalvelupaketti kotisivujen turvallista ylläpitämistä varten. Pakettiin kuuluvat kotisivutilan lisäksi sähköpostilaatikot ja domain- eli verkkotunnuspalvelut. VuosI 2010 lyhyesti vipalvelumalleja. Nebula tarjoaa pilvestä sekä jaettuja että yksityisiä palveluja. Asiakkaan oma tarve määrittää sen, millainen palvelu on kulloiseenkin tilanteeseen paras vaihtoehto. Tällä hetkellä Nebulalla on yli virtuaalipalvelinta. Nebulan yritysasiakkaille tarjoamat palvelimien ylläpito- ja tukipalvelut laajenivat edelleen voimakkaasti. Nebulan omaa runkoverkkoa laajennettiin edelleen kotimaassa, ja yrityskäyttöön suunnattujen nopeiden symmetristen liittymien myynti kasvoi merkittävästi. Yhtiö panosti edelleen yhteyspalveluiden ja palvelinkeskusratkaisujen saumattoman yhteensopivuuden varmistamiseen. Yhteysinfrastruktuuria uudistettiin myös tukemaan tallennusratkaisuja. Kun pilvipalveluiden käyttö yleistyy, laadukkaiden ja kapasiteetiltaan riittävän laajojen yhteyksien rooli korostuu. 3

6 VUOSIKERTOMUS 2010 Nebulan kasvu jatkui entiseen tapaan ripeänä vuonna Yhtiössämme tapahtui vuoden aikana myös suuria muutoksia. Mittavien yritysjärjestelyjen kautta ruotsalaisesta pääomasijoittajasta Rite Internet Ventures Ab:stä tuli suurin omistajamme. Yhdessä lähdimme entistä ammattimaisemmalla otteella määrittämään toimintamme painopistealueita ja rakentamaan tukevaa pohjaa tulevalle kasvullemme. Tehtyjen yritysjärjestelyjen takia vuoden 2010 kehitystämme ei voida suoraan verrata aiempiin vuosiin. Liiketoimintamme kasvu jatkui kuitenkin vahvana. Kalenterivuoden 2010 vertailukelpoinen laskutus kasvoi 16 % ja oli 17,6 miljoonaa euroa (2009: 15,2 milj. eur). Eniten kasvoivat yritysasiakkaille tarjoamamme palvelimien ylläpito- ja tukipalvelut sekä yrityskäyttöön suunnattujen nopeiden liittymien myynti. Edellisvuosien tapaan liiketoimintamme oli myös kannattavaa. Kasvuedellytystemme ylläpitämiseksi investoimme edelleen palvelinkeskuskapasiteettiimme ja verkkoyhteyksiimme sekä palkkasimme lisää henkilökuntaa. Kokonaan uutta vaihetta toiminnassamme merkitsivät vuoden aikana käynnistetyt hankkeet, joilla Nebulaa kehitetään kohti pörssiyhtiökelpoisuutta. Siirryimme IFRS-tilinpäätöskäytäntöön, kehitimme organisaatiotamme, systematisoimme toimintamallejamme ja prosessejamme alamme standardien mukaisiksi

7 Uusi kehitysvaihe käynnistyi sekä tehostimme myyntiämme ja markkinointiamme. Näillä toimenpiteillä emme pyri ainoastaan listautumisen valmisteluun, vaan parantamaan toimintamme laatua niin, että voimme palvella asiakkaitamme entistäkin tehokkaammin ja luotettavammin. Lisäksi tavoitteenamme on vahvistaa yrityskuvaamme palvelutarjoajana, jonka osaaminen ja kapasiteetti riittävät suurtenkin organisaatioiden tarpeisiin. Listautuminen on luonnollisesti mahdollinen vaihtoehto tulevina vuosina, mikäli sen silloin nähdään tukevan Nebulan pitkän tähtäimen kehittämistä. Verkoissa liikkuvan tiedon määrä kasvavaa rajusti Yhä useampien palvelujen ja tuotteiden jakelun ja kulutuksen digitalisoituessa verkkojen kautta siirretään jatkuvasti lisääntyviä tietomääriä. Verkkokauppa ja -mainonta sekä musiikin ja liikkuvan kuvan lataaminen verkosta kasvavat tällä hetkellä hyvin nopeasti. Mobiili internet ja lukulaitteiden kehittyminen ovat vauhdilla siirtämässä myös kirjat ja lehdet verkkoon. Älypuhelimet tuovat verkon kaikkialle, missä ihmiset liikkuvat ja siten lisäävät siirrettävän tiedon määrää ja luovat mahdollisuuksia uusille sovelluksille. Tietomäärien valtava kasvu lisää verkkojen kuormitusta ja sähköisten palvelujen laatuun kohdistuvia vaatimuksia. Lisäksi se luo tarpeen ohjata tietojen suojaamista, säilyttämistä ja varmentamista entistä yksityiskohtaisemmin lainsäädännöllä. Nebulalle tämä kehitys merkitsee sen tarjoamien palvelujen kysynnän kasvua ja kriittisyyden lisääntymistä asiakasyritysten liiketoiminnassa. ICT-ratkaisut yhä useammin pilvestä Palveluistamme selvästi voimakkaimmin kasvaa pilvi- tai kapasiteettipalveluiden kysyntä. Näillä palveluilla tarkoitetaan yhtäältä palveluntarjoajien palvelimilla sijaitsevien sovellusten käyttöä verkon kautta korvaamaan yritysten omat ohjelmistot ja laitteet sekä varmistus- ja tietoturvaratkaisut. Tyypillisiä pilvipalveluina ostettavia sovelluksia ovat viestintäratkaisut kuten sähköpostit, intra- ja extranetit sekä tiimityöskentelyä tehostavat palvelut kuten yhteiset kalenterit ja asiakkuudenhallinnan, myynnin ja markkinoinnin ohjausjärjestelmät. Lisäksi verkon kautta voidaan tarjota asiakkaan käyttöön laitteistokapasiteettia, jolloin puhutaan kapasiteettipalveluista. Palvelutarjoaja omistaa laitteiston sekä huolehtii sen käytettävyydestä, hallinnasta, valvonnasta ja palvelinkeskusympäristöstä. Asiakas ostaa tarvitsemansa kapasiteetin palveluna, jolloin kapasiteetin määrää voi joustavasti muuttaa tarpeiden mukaan. Nebulan pilvipalvelujen, etenkin kapasiteettipalvelujen, kysyntä on kasvanut runsaasti viimeisten vuosien aikana ja uskomme tämän kehityksen voimistuvan jatkossa. Erinomainen palvelu jatkossakin Nebulan tärkein kilpailuvaltti Toimintaympäristömme kehitys luo meille erittäin hyvät kasvuedellytykset myös tuleville vuosille. Tavoitteenamme on ylläpitää selvästi markkinakasvua nopeampaa kasvua. Aiempaa systemaattisemmalla ja aktiivisemmalla myynnillä pyrimme hankkimaan keskimäärin suurempia asiakkuuksia ja tarjoamaan asiakkaillemme entistä laajempia palvelukokonaisuuksia. Kehitämme myös jatkuvasti toimintamme ja palvelujemme laatua. Tärkeimpänä erottautumistekijänämme säilyy kuitenkin asiantunteva, joustava ja nopea palvelumme. Nopea kasvumme on koko historiamme ajan perustunut erinomaiseen palveluumme, ja tärkein markkinointivälineemme ovat olleet tyytyväisten asiakkaidemme suositukset. Taloustutkimuksen ICT-brändit tutkimuksessa 72 % asiakkaistamme antoi meille asiakastyytyväisyydestä arvosanan erittäin hyvä tai hyvä. Tästä kilpailuvaltistamme emme aio luopua! Kiitän henkilökuntaamme heidän erittäin hyvästä työpanoksestaan ja aktiivisesta osallistumisestaan menneen vuoden aikana käynnistämiimme kehityshankkeisiin sekä asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme tuloksellisesta yhteistyöstä. Ville Skogberg toimitusjohtaja 5

8 VUOSIKERTOMUS 2010 kasvun kulmakivenä korkeatasoinen palvelu Nebula on IT-ratkaisutalo, joka tarjoaa laajan valikoiman verkko-, yhteysja pilvipalveluja. Nebulan palvelut mahdollistavat yhtiön asiakkaille tehokkaan, turvallisen ja luotettavan IT-infrastruktuurin sekä laadukkaat ja kattavat tukipalvelut. Nebulan palvelufilosofiana on toimia ketterästi ja asiakaslähtöisesti, minkä vuoksi asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys on korkea. Vuoteen 2015 mennessä Nebulan tavoite on olla merkittävin pilvi- ja käyttöpalvelujen tarjoaja Suomessa. Nebulan keskeiset menestystekijät ovat Joustava, nopea ja asiantunteva asiakaspalvelu Oma osaava ja sitoutunut henkilökunta, joka vastaa kaikista asiakkaan palveluista Omat 24/7 miehitetyt palvelinkeskukset ja runkoverkko, jotka mahdollistavat korkealaatuisen palvelun sekä nopean reagoinnin poikkeamiin palvelussa Kyky rakentaa uusimmat, hyväksi havaitut tekniset ratkaisut innovatiivisella tavalla asiakkaiden käyttöön markkinoiden parhaiksi palveluiksi Korkean käytettävyyden ratkaisut, jotka takaavat asiakkaan liiketoiminnan jatkuvuuden kaikissa tilanteissa, oli kyseessä useaan palvelinkeskukseen hajautettu palvelinratkaisu tai kriittinen tietoverkkoyhteys Suomalaisuus, Nebula on suomalainen yritys, joka palvelee kotimaisia asiakkaita Suomessa, selkeällä suomen kielellä, tarvittaessa vuorokauden ympäri Pitkäaikaiset kumppanuussuhteet maailman johtavien ohjelmisto- ja laitetoimittajien kanssa 6

9 STRATEGIA Vuoteen 2015 mennessä tavoitteena on olla johtava pilvi- ja käyttöpalvelujen tarjoaja. Nebulan tavoitteena on Jatkaa kannattavaa, IT-palvelumarkkinaa selvästi nopeampaa kasvua. Liikevaihdon kasvu yli 20 % vuonna Laajentaa palvelutarjoomaa asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin sekä kasvattaa keskimääräistä asiakkuuden kokoa. Vahvistaa organisaatiota, kumppanitoimintaa, myyntiä, markkinointia ja viestintää. Jatkuvan parantamisen toimintamallin (CSI) mukaisesti kehittää palveluita sekä henkilöstön osaamista. 7

10 VUOSIKERTOMUS 2010 Palvelimet MoNIpuolIsIA palvelinratkaisuja yritysten erilaisiin tarpeisiin Nebula tarjoaa kattavat palvelinratkaisut yritysten erilaisiin tarpeisiin. Valmiiden ratkaisujen lisäksi on mahdollista räätälöidä ratkaisu yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin tai tuoda oma palvelin Nebulan turvalliseen palvelinkeskukseen. Vuonna 2010 palvelinliiketoiminta muodosti 35 % Nebulan liikevaihdosta. Valittavissa myös virtuaalipalvelin tai räätälöity ratkaisu Nebula tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden myös omasta palveluympäristöstään kapasiteettipalveluna toteutettavien virtuaalisten palvelinten käyttöön. Virtuaalisten palvelinten etuja ovat toimintavarmuus, nopea käyttöönotto, skaalautuvuus ja edulliset käyttöönottoja kuukausikustannukset. Virtuaalipalvelin soveltuu erinomaisesti esimerkiksi testaukseen tai yksittäisille projekteille. Siihen valitaan tarvittava käyttöjärjestelmä, kiintolevyn koko, muistin määrä ja turvakopiointipalvelut. Tarvittaessa haluttua kokoonpanoa voidaan myöhemmin muuttaa uuteen tilanteeseen sopivaksi. Toinen vaihtoehto on yrityksen käyttöön räätälöity palvelinratkaisu. Siinä laaditaan kulloiseenkin tarpeeseen parhaiten sopiva kokoonpano sopivasta laitteistosta (joko virtuaalinen tai fyysinen palvelin) ja tarvittavista ominaisuuksista. Nebula tekee yhteistyötä johtavien palvelinlaitevalmistajien kanssa, ja palvelimet voidaan nopeasti toimittaa suoraan käyttövalmiiksi. Nebulan asiantuntijat avustavat palvelimien ominaisuuksien valinnassa ja huolehtivat palvelimien asennuksesta. Tarvittavat sovelluslisenssit palvelimille voi myös vuokrata Nebulalta, jonka lisenssiasiantuntijat avustavat oikeiden lisenssien hankinnassa. Näin asiakas saa käyttöönsä valmiin palvelinympäristön. Halutessaan asiakas voi tuoda jo olemassa olevat palvelimensa Nebulan palvelinkeskukseen. Palvelut on mahdollista ostaa myös kapasiteettipalveluna. Oma laitetila ja omat yhteydet luovat Nebulalle kilpailuetua Kaikki Nebulan palvelimet sijaitsevat yhtiön omissa, korkeatasoisissa palvelinkeskuksissa. Nebula on Suomessa yksi harvoista palvelinkeskuspalveluiden tarjoajista, joka tuottaa myös yhteyspalveluja ja ylläpitää omaa kuituverkkoa. Kymmenien gigabittien siirtokapasiteetti laitetilojen välillä ja yhdysliikennepisteiden kautta muille operaattoreille mahdollistaa riittävät yhteydet myös vaativampien verkkopalvelujen käyttöön. Nebula tarjoaa muun muassa valvonta- ja turvakopiointipalveluja sekä palvelimien klusterointi- ja kuormantasauspalveluja. Varmuuskopioinnilla tärkeät Osuus yhtiön liikevaihdosta 35 % 8

11 Nebulalla on yli 1000 virtuaalipalvelinta. Nebula on suomessa yksi harvoista palvelinkeskus palveluiden tarjoajista, joka tuottaa myös yhteyspalveluja ja ylläpitää omaa kuituverkkoa. tiedot voidaan kopioida automaattisesti talteen ja tarvittaessa sijoittaa myös toiseen palvelinkeskukseen, jolloin tiedot ovat turvassa maantieteellisesti eri paikassa. Kuormantasaajien avulla liikennettä voidaan ohjata useammille palvelimille ja näin varmistaa palvelun toiminta, vaikka yksittäinen palvelin olisi käyttökelvoton. Kaikki Nebulan palvelinkeskukset täyttävät vähintään Viestintäviraston vaatimukset tärkeille tiloille. Ne on varustettu automaattisella kaasusammutusjärjestelmällä ja varavoimalla. Nebulan palvelinkeskuksissa on aina paikalla henkilökuntaa, ja asiakas voi valita haluamansa valvontapalvelun tason aina sovellustason valvontaan asti. Vikatilanteessa korjaustoimenpiteet voidaan aloittaa välittömästi. Uusia ratkaisuja uudella organisaatiolla Virtualisoinnin kysyntä kasvoi vuonna 2010, ja Nebulan palvelutarjontaa laajennettiin monentyyppisillä pilvipalvelumalleilla. Virtuaalisten palvelinratkaisujen valikoimaan lisättiin myös räätälöidyt, korkean käytettävyyden ratkaisut. Tallennusratkaisuja kehitettiin parantamalla niiden nopeutta ja vakautta vastaamaan virtualisoinnin myötä kasvaviin vaatimuksiin. Tällä hetkellä Nebulalla on yli virtuaalipalvelinta. Vuoden 2010 suurimpia sisäisiä hankkeita olivat kasvun hallinta ja organisaatiouudistus. Organisaatiomuutoksen tavoitteita olivat eri osa-alueiden tehtäväkuvien selkeyttäminen, sekä ulkoisten että sisäisten asiakkaiden palvelun laadun parantaminen ja ajan vapauttaminen teknisen tietotaidon kehittämiseen ja uusien järjestelmien suunnitteluun. Osana uudistusta perustettiin mm. oma tiimi, joka tarjoaa Nebulan ylläpitämiä ja valvomia kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Ratkaisut toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaisesti palveluna joko omasta tai jaetusta alustasta. Pilvipalvelujen kysyntä kasvaa Pilvipalvelujen kysynnän odotetaan edelleen kasvavan voimakkaasti. Vuonna 2011 Nebula laajentaa palvelinkeskustilaansa merkittävästi pystyäkseen vastaamaan lisääntyvään kysyntään. 9

12 VUOSIKERTOMUS 2010 Yhteydet oma RuNkoVERkko takaa laadukkaat yhteyspalvelut Nebula tarjoaa monipuoliset tietoliikenneyhteydet, joiden perustana on oma laaja runkoverkko. Yhteyspalvelut on Nebulan merkittävin yksittäinen tuotealue, joka vuonna 2010 muodosti 39 % yhtiön liikevaihdosta. Oma runkoverkko mahdollistaa joustavan toiminnan ja parhaan mahdollisen laadun tarjoamisen asiakkaan kulloiseenkin tarpeeseen. Se on Nebulalle selkeä kilpailuetu ja toimii myös muiden Nebulan tarjoamien palveluiden tukena. Nopeita yhteyksiä yritysasiakkaille Nebula tarjoaa yhteyspalveluja pääasiassa yritysasiakkaille. Vuonna 2010 yhtiö investoi omaan kuituinfrastruktuuriin kyetäkseen vastaamaan paremmin asiakkaidensa nopeiden yhteyksien tarpeisiin. Nebula toimittaa myös dedikoituja yritysverkkoja ja toimipisteiden yhdistämispalvelua, jonka avulla maantieteellisesti toisistaan erillään sijaitsevat toimipisteet ovat samassa verkossa keskenään. Liittymiin voidaan yhdistää myös palomuuripalvelut ja verkon turvallisen etäkäytön mahdollistava VPN-ratkaisu. Näissä Nebulan asiantuntijoiden suunnittelemissa räätälöidyissä yhteysratkaisuissa voidaan hyödyntää asiakkaan tarpeen mukaan erilaisia liittymätyyppejä aina perus-adsl-yhteyksistä suuriin kuituverkkototeutuksiin. Yhteydet voidaan toimittaa kahdennettuina, jolloin yllättävätkään häiriötekijät eivät katkaise liikennöintiä, ja palvelun tuotantoa voidaan saumattomasti jatkaa. Oma yhteysinfrastruktuuri kilpailuetu palvelinkeskusratkaisuissa Oma yhteysinfrastruktuuri on Nebulalle selkeä vahvuus palvelinkeskusratkaisuissa, sillä se mahdollistaa asiakkaan kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten soveltuvan kokonaisratkaisun toimittamisen. Koska Nebula ei ole sidoksissa kolmansien osapuolten ratkaisuihin, se voi tehdä myös yhteysvalinnat itse. Toimivien ja joustavien yhteyksien rooli laadukkaissa palvelinkeskusratkaisuissa korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän. Nebula toimii yhteistyössä useiden palveluntuottajien kanssa. Vuonna 2010 Nebula panosti edelleen yhteyspalveluiden ja palvelinkeskus- Osuus yhtiön liikevaihdosta 39 % 10

13 Yhteyspalvelut vastaavat 10 % suomen kaikesta internet-liikenteestä. Nebulan tavoitteena on tarjota laadukkaita ja joustavia ratkaisuja yritysasiakkaiden yksilöllisiin ja vaativiin tarpeisiin. ratkaisujen saumattoman yhteen sopivuuden varmistamiseen. Yhteysinfrastruktuuria uudistettiin myös tukemaan tallennusratkaisuja. Kun pilvipalveluiden käyttö entisestään yleistyy, laadukkaiden ja kapasiteetiltaan riittävän laajojen yhteyksien rooli korostuu. Kapasiteettia pitää pystyä lisäämään joustavasti ja nopeasti asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Kaikki Nebulan tarjoamat tallennusratkaisut on verkon osalta kahdennettu, jolloin yhden komponentin vikaantuminen ei keskeytä pilvipalvelun tuotantoa. Uusi palvelualusta käyttöön Vuonna 2011 Nebula uudistaa merkittävästi yhteyspalveluidensa palvelualustaa. Uusi palvelualusta mahdollistaa jatkossa pilvipalveluiden ja yhteyspalveluiden entistä paremman yhteensopivuuden sekä tuo asiakkaan ulottuville uusia ominaisuuksia. Nebulan tavoitteena on tarjota laadukkaita ja joustavia ratkaisuja yritysasiakkaiden yksilöllisiin ja vaativiin tarpeisiin. Uusi palvelualusta tukee tätä kehitystä ja mahdollistaa asiakkaalle laadukkaammat ratkaisut. Mahdollisimman hyvän palvelun varmistamiseksi koko toimitusprosessi säilytetään jatkossakin Nebulalla itsellään. Tilauskäsittely, teleasennukset, asiakaspalvelu sekä mahdollisten vikatilanteiden nopea ja laadukas ratkaisu hoidetaan omalla henkilökunnalla. 11

14 VUOSIKERTOMUS 2010 Sovellukset sovellusten osuus liiketoiminnasta kasvaa Nebula tarjoaa monipuolisen valikoiman liiketoimintaa tukevia sovelluksia palveluina, joiden hankkiminen on mahdollista ilman suuria investointeja. sovellukset muodostavat tällä hetkellä 5 % Nebulan liikevaihdosta. Sovellusvalikoima koostuu viestintä-, tietoturva- ja markkinointiratkaisuista, joissa käytetään sekä omia palveluita että kumppaneiden tuotteita. Tulevaisuudessa sovellusten osuuden liikevaihdosta odotetaan kasvavan merkittävästi. Yrityksessä tarvittavien sovellusten hankkiminen palveluna on helppoa ja selkeää. Palvelut voidaan räätälöidä yrityksen tarpeen mukaan mm. säätelemällä tarvittavien resurssien määrää. Käytöstä maksetaan kiinteä kuukausimaksu, joka perustuu käyttäjien lukumäärään ja käytössä olevan sovelluksen kokoon, esimerkiksi uutiskirjeen kokonaiskappalemäärään kuukaudessa. Sovelluksen saa käyttöön nopeasti, eikä investointeja laitteistoon tai lisensseihin tarvita. Käyttäjämäärää voi myöhemmin helposti lisätä tarpeen mukaan. Tehoa viestintään, vahvistusta tietoturvaan tai potkua markkinointiin Viestintäratkaisujen avulla on mahdollista tehostaa sekä yrityksen sisäistä että ulkoista kommunikaatiota ja hankkia tehokkaat työvälineet omalle tiimille tai koko yhteistyöverkoston käyttöön. Ratkaisut ovat skaalautuvia, eli esimerkiksi käyttäjämäärää voi joustavasti lisätä tai sähköpostilaatikon kokoa kasvattaa. Nebulan tarjoaa palveluna Microsoftin sovelluksia, mikä mahdollistaa niiden hankkimisen myös pieninä määrinä ilman mittavia lisenssikustannuksia tai laiteinvestointeja. Näin myös pienet yritykset tai isomman yrityksen yksittäiset käyttäjät pääsevät hyötymään laadukkaan ratkaisualustan tuomista skaalautuvuuseduista. Virukset, haitta- ja vakoiluohjelmat, roskapostit, laiterikot tai tahaton huolimattomuus voivat häiritä yrityksen toimintaa. Nebulan tietoturvaratkaisujen avulla näitä häiriötekijöitä voidaan torjua ja parantaa yrityksen tietoturvaa. Turvakopiointipalvelu varmistaa, että tärkeät tiedostot ovat tallessa vaikka oma laitteisto rikkoutuisi. Tämä palvelu on mahdollista hankkia niin työasemiin kuin palvelinympäristöön. Nebula tarjoaa myös yrityksen markkinointia ja kaupankäyntiä tehostavia sovelluksia. Näiden sovellusten avulla voi esimerkiksi seurata yrityksen kotisivujen kävijäliikennettä, eri sivujen kävijämääriä Osuus yhtiön liikevaihdosta 5 % 12

15 palveluina hankittavien sovellusten hintaan sisältyy 24/7 valvonta ja huolto. Vuonna 2011 Nebula tuo markkinoille useita uusia palveluna hankittavia sovelluksia. ja sivustolla navigoinnin reittejä tai perustaa sivuille lisää liikevaihtoa tuottavan verkkokaupan. Viestinnässä ja markkinoinnissa usein käytetty sovellus on uutiskirje, jonka avulla voi helposti tavoittaa laajoja kohderyhmiä. Palvelu sisältää kaikki tarpeelliset ominaisuudet viestien lähettämiseen, kohderyhmien hallinnointiin ja lähetysten seurantaan. Uusia tuotteita valikoimaan Vuonna 2010 Nebula toi valikoimaansa uuden www-sivujen kävijäseurantatuotteen sekä Nebula Hosted Exchange nimisen uuden version Microsoftin Exchange sovelluksesta. Pilvipalvelujen kysynnän voimistuessa palveluna tarjottavat sovellukset yleistyvät entisestään. Nebula kehittää ja laajentaa sovellusvalikoimaansa eri kumppaneiden kanssa. Vuonna 2011 Nebula tuo markkinoille useita uusia palveluna hankittavia sovelluksia. Samalla palvelualustoja kehitetään edelleen niin, että kaikille asiakkaille pystytään tarjoamaan korkeaa käytettävyyttä. 13

16 VUOSIKERTOMUS 2010 Webhotellit kokonaispalvelupaketti kotisivujen turvalliseen ylläpitoon Nebulan toiminta on alkanut webhotellipalveluiden tarjoamisesta vuonna Vuonna 2010 webhotellipalvelut muodostivat 21 % Nebulan liikevaihdosta. Webhotelli on kokonaispalvelupaketti kotisivujen turvalliseen ylläpitoon. Palvelupaketti sisältää myös sähköpostilaatikot yrityksen omalla verkkotunnuksella sekä monipuoliset lisäpalvelut. Lisäpalveluilla, kuten ylimääräisillä tietokanta- tai tietoturvapalveluilla, sivuston käytettävyyttä voidaan laajentaa ja sähköpostin käyttöä helpottaa. Tehokkaan kävijätilastointipalvelun avulla on helppo seurata sivustolla vierailleiden kävijöiden määrää ja suosituimpia sivuja. Domain- eli verkkotunnuspalvelut ovat myös osa Nebulan webhotellipalvelukokonaisuutta. Nebulalta voi halutessaan varata tietyn verkkotunnuksen myöhemmin tulevaa käyttöä varten. Tarjolla erilaisia palvelupaketteja Nebula tarjoaa webhotellipaketteja yritysten erilaisiin tarpeisiin alkaen pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitetusta varmatoimisesta peruspalvelusta aina raskaampien verkkosivustojen ylläpitoon tai tietoturvaltaan vaativien palvelujen alustaksi sopiviin palvelupaketteihin. Nebulan webhotellipalvelut tarjotaan omissa palvelinkeskuksissa sijaitsevilta omilta palvelimilta. Webhotellipalveluita voidaan tarvittaessa tuottaa myös ulkomailla sijaitsevista palvelinkeskuksista, jolloin saadaan tehokkaammin palveltua ulkomaisia asiakkaita. Palvelua tuottavien palvelinten toimintaa valvotaan ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä, jolloin asiakaspalvelu on tarvittaessa aina helppo tavoittaa ja apua on saatavilla nopeasti. Kotisivut, tietokannat ja sähköpostit sijaitsevat eri palvelimilla, mikä lisää tietoturvaa ja takaa korkean käytettävyyden. Standardointia jatkettiin Vuonna 2010 Nebula jatkoi jo aiemmin aloittamaansa webhotellien alustan standardointia. Asiakkaille tarjottava palvelutaso parantui uudistuksen myötä huomattavasti samalla, kun laitteistoa hyödynnetään tehokkaammin. Vuonna 2010 aloitettiin myös sähköpostijärjestelmän uudistaminen, mikä lisää vikasietoisuutta. Nebula kehittää jatkuvasti Osuus yhtiön liikevaihdosta 21 % 14

17 Nebulan palvelimilla on yli websivustoa. Nebulan webhotellipalvelut tarjotaan omissa palvelinkeskuksissa sijaitsevilta omilta palvelimilta. uusia ominaisuuksia myös osaksi webhotellipalveluja. Palvelutarjontaa uudistettiin siten, että asiakkaalla on tarvittaessa mahdollisuus myös myöhemmin laajentaa käytössään olevan palvelupaketin levytilaa. Samalla Webhotel Advanced -paketin peruslevytilan määrää nostettiin. Webhotellipalvelut integroituvat muihin palveluihin Webhotellipalveluiden tyyppiset palvelut integroituvat jatkossa tiiviimmin muihin palveluihin, kuten virtuaalipalvelimiin ja vuokrattaviin sovelluksiin. Nebulan webhotellipalveluista asiakas voi esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan kasvun myötä siirtyä joustavasti käyttämään vaativampiin tarpeisiin suunniteltuja palvelinratkaisuja. Integraatio erilaisten palveluiden välillä on entistä tärkeämpää ja eri palveluiden rajat hälvenevät. Esimerkiksi sähköpostipalveluissa on tärkeää, että vaativille käyttäjille voidaan tarjota peruspalvelua monipuolisempi ratkaisu kuitenkin niin, että erilaiset ratkaisut voivat olla käytössä yhtä aikaa. Nebulalta voi hankkia sovellusvuokrauksena Hosted Exchange -sähköpostiratkaisun sellaista tarvitseville työntekijöille samaan aikaan kuin ne, joille webhotellipalvelun tarjoama perussähköpostipalvelu on riittävä, voivat edelleen käyttää sitä. Näin yritys maksaa monipuolisemmasta ratkaisusta ainoastaan todellisten tarvitsijoiden määrän mukaisesti. 15

18 VUOSIKERTOMUS 2010 Nebula palvelee laajaa asiakaskuntaansa YHTEISTYÖSSÄ alan johtavien toimijoiden kanssa Nebulan laaja asiakaskunta vaihtelee yksityisyrittäjistä suuriin monikansallisiin yhtiöihin. Vuonna 2010 Nebulalla oli yli yritysasiakasta, joista 30 on pörssiyhtiötä. Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla. Nebula toimii yhteistyössä useiden alan johtavien toimijoiden kanssa. Asiakkaat Talentum Nebula vastaa suomalaisten ja ruotsalaisten verkkosivustojemme (mm. arvopaperi.fi, talouselama.fi, affarsvarlden.se) palvelinjärjestelmistä, jotka on sijoitettu Nebulan turvalliseen palvelinkeskukseen. Palvelintemme keskeytyksetön toiminta on varmistettu 24/7 valvontapalvelun avulla, ja käytössä on myös kuormantasauspalvelu jakamassa sivustojen kävijäliikennettä tasaisesti. Yhteistyömme Nebulan kanssa on toiminut hyvin, palvelu on joustavaa ja asiantuntevaa. Director (Nordic IT) Juho Luukko, Talentum Oyj eq Varainhoito Nebula on toimittanut meille kattavan ICT-ratkaisun. Ratkaisu koostuu Nebulan turvallisessa palvelinkeskuksessa toimivasta usean palvelimen järjestelmästä sekä tietoliikenneyhteyksistä ja lähitukipalveluista kaikkiin toimipisteisiimme. Palvelimet toimivat alustana liiketoimintakriittisille sovelluksillemme, joten niiden moitteeton ja keskeytyksetön toiminta on erittäin tärkeää. Ratkaisu täyttää sijoituspalvelu- ja rahastoyhtiölle asetettavat korkeat viranomaisvaatimukset. Projekti toteutettiin täsmälleen sovitun aikataulun mukaisesti. Olemme tyytyväisiä, sillä yhteistyö Nebulan kanssa on toiminut hyvin ja ratkaisut ovat osoittautuneet käytössä erittäin toimiviksi. Toimitusjohtaja Lauri Lundström, eq Varainhoito Oy VR Nebula toimitti meille vuoden 2010 aikana kaksi erillistä palvelinratkaisua, joista toinen toimii junien paikkatietojärjestelmien alustana ja toinen vr.fi -sivuston alustana. Molemmat palvelut ovat toimintamme kannalta erittäin kriittisiä. Jotta niiden keskeytyksetön toiminta olisi mahdollisimman hyvin varmistettu, ratkaisut on mm. hajautettu maantieteellisesti useaan eri palvelinkeskukseen. Olemme erittäin tyytyväisiä Nebulan toimittamiin ratkaisuihin. Heidän toimintansa on ollut nopeaa ja joustavaa. Head of IT Operations, Antti Lähde, VR-Yhtymä Oy 16

19 REFERENSSIT Helsingin Matkailu Nebula on toimittanut Helsingin kaupungin virallisten matkailusivujen, visithelsinki -sivuston, palvelualustan. Toteutuksessa käytetään useita palvelimia, joihin kävijäliikenne ohjataan kuormantasausta hyödyntäen. Liikenne ohjataan automaattisesti vähiten kuormitetulle palvelimelle. Matkailumarkkinointimme kannalta tärkeintä on palvelujen luotettavuus ja nopea saavutettavuus ympäri maailman. Sivusto on osoittautunut hyvin käytettäväksi ja helpoksi sekä kävijöiden että ylläpidon kannalta. Yhteistyö Nebulan kanssa toimii hyvin ja palvelu pelaa. IT-vastaava Joni Rousku, Helsingin Matkailu Oy Morning Digital Morning on digitaalisen markkinointiviestinnän toimisto, joka suunnittelee ja toteuttaa asiakkailleen verkossa toimivia markkinointikampanjoita. Kampanjat tarvitsevat laadukkaat, suuriakin kävijämääriä vaikeuksitta palvelevat alustat. Nebula on toimittanut Morningille useita palvelinjärjestelmiä, 24/7 valvontajärjestelmän sekä toimiston tietoliikenneyhteydet. Yhteistyö toimii joustavasti, olemme tyytyväisiä saamaamme palveluun. Office Manager Kirsi Murtonen, Morning Digital Design Oy EMMA Espoon modernin taiteen museo EMMA Espoon modernin taiteen museo on yksi Suomen suurimmista taidemuseoista. Nebula on toimittanut EMMAlle turvallisen palvelinympäristön www-sivujen alustaksi. Lisäksi EMMAn extranet toimii Nebulan toimittamalla Sharepoint-alustalla. Nebulan ja EMMAn yhteistyö on alkanut museon perustamisvuonna Olemme tyytyväisiä Nebulan toimintaan, palvelut toimivat hyvin. ICT-päällikkö Pertti Lähteenmäki, Espoon taidemuseosäätiö Yhteistyökumppanit Cisco Cisco ja Nebula ovat tehneet hyvää yhteistyötä ja meillä on yhteistä näkemystä markkinan ja teknologian kehityksestä. Nebula on osaava ja luotettava palveluntarjoaja, joka tarjoaa asiakkailleen sekä ammattitaidolla suunniteltuja ja toteutettuja että laadukkaita ja nykyaikaisia tietoverkkopalveluita ja -ratkaisuja. Nebulan asiantuntijoilla on hyvä kyky suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää vaativiakin Ciscon teknologiaan pohjautuvia palvelualustoja ja verkkoja. Yhteistyömme toimii hyvin ja olemme mielellämme kehittämässä sitä yhä vahvemmaksi ja asiakkaille näkyväksi lisäarvoksi. Toimitusjohtaja Esa Korvenmaa, Cisco Systems Finland Oy Dell Nebula on hosting-markkinassa innovatiivinen toimija, joka pyrkii tuottamaan asiakkailleen lisäarvoa hyödyntämällä saatavilla olevia teknologioita parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyömme on jatkuvaa ja tiivistä. Arvostamme Nebulan henkilöstön hyvää osaamista, myös laitteiden ylläpidossa. Nebula on syvällisesti ja monipuolisesti perehtynyt Dellin teknologioihin. Johtaja, ratkaisumyynti Antti Konkola, Oy Dell Ab Microsoft Nebula on Microsoftin Gold Certified kumppani, jonka asiantuntemus ja tekninen osaaminen Microsoftin teknologioista on korkealla tasolla. Nebula on luotettava ja osaava yksityisten pilvipalveluiden toimittaja niin infrastruktuurin kuin sovellusten osalta. Tulevaisuudessa pilvipalveluiden kysynnän edelleen voimakkaasti kasvaessa uskomme, että Nebulan kaltaisten dynaamisten toimijoiden rooli markkinassa kasvaa edelleen. Nebulan ja Microsoftin yhteistyö toimii erinomaisesti ja meillä on vahva yhteinen strategia, joka takaa jatkossakin innovatiiviset ja korkealaatuiset pilvipalvelut asiakkaillemme. Toimitusjohtaja Ari Rahkonen, Microsoft Oy 17

20 VUOSIKERTOMUS 2010 nebula oy:n Tilinpäätös 18

Nebula Oy:n hallituksen

Nebula Oy:n hallituksen TILINPÄÄTÖS VUOSIKERTOMUS Nebula Oy:n hallituksen toimintakertomus nebula tilikaudelta oy:n Tilinpäätös 1.1. 31.12. Tilikaudella toteutetut omistusjärjestelyt, yhtiön hallitus ja tilintarkastaja Yhtiökokouksen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006.

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 SSK-konsernin tulos tilikaudella 2007 muodostui edellisvuotta pienemmäksi. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän. TIEDOTE 20.5.2013 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,5 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 18,3 milj.

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sisältö Q1/2011 Taloudelliseen tulokseen liittyvät avainasiat Taloudelliseen asemaan liittyvät avainasiat Tiesittekö? Q1/2011 Keskeiset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-11-08 08:00:07 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS)

TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS) 1 TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS) - Liikevaihto 0,82 milj. euroa (1,12 milj. euroa) - Liiketulos -0,12 milj. euroa (-0,31 milj. euroa) - Tulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012 Alma Media Q1 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q1 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot