sisältö LIIKETOIMINTA-ALUEET TILINPÄÄTÖS 2 Historia 3 Nebula lyhyesti, Vuosi Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sisältö LIIKETOIMINTA-ALUEET TILINPÄÄTÖS 2 Historia 3 Nebula lyhyesti, Vuosi 2010 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2010 I

2

3 sisältö 2 Historia 3 Nebula lyhyesti, Vuosi Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia LIIKETOIMINTA-ALUEET 8 Palvelimet 10 Yhteydet 12 Sovellukset 14 Webhotellit 16 Referenssit TILINPÄÄTÖS 19 Hallituksen toimintakertomus 22 Tuloslaskelma 23 Konsernitase 24 Oman pääoman muutokset 25 Rahavirtalaskelma 26 Johtoryhmä 27 Hallitus

4 VUOSIKERTOMUS 2010 NEbulAN HIstoRIA 1997 Toiminta aloitetaan webhotellipalvelujen tarjoamisella 2003 Tarjooma laajenee, aloitetaan yhteyspalvelujen tarjonta Yrityksen palveluksessa on neljä henkilöä 2004 Ensimmäinen oma palvelinkeskus perustetaan Helsinkiin Nebulan liikevaihto ylittää ensimmäistä kertaa miljoonan (1,3 Meur) 2005 Oman runkoverkon rakentaminen aloitetaan Henkilöstön määrä ylittää 10 henkilöä (yht. 13) 2008 Kolmas oma palvelinkeskus (1000 m 2 ) Helsingissä avataan Runkoverkkoa laajennetaan pienemmille paikkakunnille Virtualisoinnin läpimurto palvelutarjoomassa Henkilöstön määrä ylittää 50 henkilöä (yht. 52) 2006 Runkoverkko kattaa Helsingin alueen Toinen palvelinkeskus perustetaan Nebulan liikevaihto ylittää 5 Meur (5,7 Meur) 2009 Runkoverkon kapasiteettia kasvatetaan (10 Gb) Aloitetaan sovellusvuokrausliiketoiminta Nebulan liikevaihto ylittää 15 Meur (15,2 Meur) 2007 Lisää resursseja yhtiön kehittämiseen, yhtiön omistuspohjaa laajennetaan, pääomasijoittaja Rite Internet Ventures AB mukaan Nebula valitaan vuoden helsinkiläisyritykseksi Runkoverkkoa laajennetaan Turkuun, Tampereelle ja Jyväskylään 2010 Organisaatiota kehitetään edelleen palvelemaan paremmin asiakkaiden tarpeita Valitaan uusi yhteyspalveluiden palvelualusta, joka mahdollistaa pilvipalveluiden ja yhteyspalveluiden paremman yhteensopivuuden virtuaalipalvelimen raja ylitetään Tehdään mittava yritysjärjestely, jonka seurauksena Rite Internet Ventures AB tulee yhtiön pääomistajaksi Palveluksessa yli Liikevaihdon kasvu, Meur 80 alan ammattilaista ,7 15,2 17,6 Yli 10 9,3 5 3,1 5, asiakasta

5 NEbulA lyhyesti Nebula on It-ratkaisutalo, jonka palvelut mahdollistavat asiakkaille turvallisen ja luotettavan It-ympäristön. Nebula tarjoaa tietoliikenneyhteyksiä, palvelinratkaisuja, webhotelleja sekä liiketoimintaa tukevia sovelluksia. Yhtiöllä on useita omia palvelinkeskuksia sekä oma runkoverkko. Vuodesta 1997 lähtien toiminut Nebula on Suomessa alansa johtavia toimijoita. Sen kalenterivuoden 2010 vertailukelpoinen laskutus oli 17,6 miljoonaa euroa. Yhtiö kasvoi tasaisesti myös vuonna 2010, ja kasvun odotetaan jatkuvan hyvänä. Merkittävin nopeaan kasvuvauhtiin vaikuttanut tekijä on ollut yhtiön maine teknisesti erinomaisena ja laadukkaana palveluntarjoajana. Vuosittain toteutettavassa Nebulan omistuspohja laajeni ja organisaatiota kehitettiin edelleen. Yhtiö sai käyttöönsä uusia pääoma- ja henkilöresursseja. Teknisiä investointeja ja palvelujen kehittämistä jatkettiin tasaisesti. Nebulan tavoitteena on jatkossakin palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla ja säilyttää hyvä asiakastyytyväisyys. Virtualisoinnin kysyntä kasvoi, ja palvelutarjontaa laajennettiin kattamaan monentyyppisiä pilvussa. Henkilökunta koostuu ammattilaisista, joilla on vuosien kokemus IT-järjestelmien ylläpidosta ja palvelujen kehittämisestä. Nebulan henkilöstötyytyväisyys on korkealla tasolla. Nebula panostaa jatkuvasti uusien palveluiden kehitystyöhön ja lisää resurssejaan asiakastarpeen kasvaessa. Nebula toimii yhteistyössä useiden tunnettujen kumppaniensa kanssa. asiakastyytyväisyystutkimuksessa Nebula sai vuonna 2010 yleisarvosanan 4,2 asteikolla 1 5. Poikkeuksellisen toimiva asiakaspalvelu ja tekninen tuki saivat eri osa-alueista parhaan arvion. Taloustutkimuksen vuoden 2010 ICT-brändit tutkimuksessa 72 % Nebulan asiakkaista antoi asiakastyytyväisyydestä arvosanan erittäin hyvä tai hyvä. Nebulan palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa 83 henkilöä, ja henkilöstömäärä on jatkuvassa kaspalvelimet Nebula tarjoaa monipuolisia palvelinratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Nebulan omista laadukkaista palvelinkeskuksista palvellaan kuukausittain miljoonia asiakkaita ympäri maailmaa. Vertailukelpoisen laskutuksen jakauma vuonna % 5 % sovellukset Liiketoimintaa tukevat sovellukset on tällä hetkellä pienin, mutta nopeimmin kasvava liiketoiminta-alue. Sovellusten hankkiminen palveluna (SaaS) on asiakkaalle helppoa, selkeää ja joustavaa. Yhteydet Tietoliikenneyhteyksien perustana toimii oma laaja runkoverkko. Oma runkoverkko on selkeä kilpailuetu ja toimii myös muiden Nebulan tarjoamien palvelujen tukena. 39 % 21 % Webhotellit Webhotelli on kokonaispalvelupaketti kotisivujen turvallista ylläpitämistä varten. Pakettiin kuuluvat kotisivutilan lisäksi sähköpostilaatikot ja domain- eli verkkotunnuspalvelut. VuosI 2010 lyhyesti vipalvelumalleja. Nebula tarjoaa pilvestä sekä jaettuja että yksityisiä palveluja. Asiakkaan oma tarve määrittää sen, millainen palvelu on kulloiseenkin tilanteeseen paras vaihtoehto. Tällä hetkellä Nebulalla on yli virtuaalipalvelinta. Nebulan yritysasiakkaille tarjoamat palvelimien ylläpito- ja tukipalvelut laajenivat edelleen voimakkaasti. Nebulan omaa runkoverkkoa laajennettiin edelleen kotimaassa, ja yrityskäyttöön suunnattujen nopeiden symmetristen liittymien myynti kasvoi merkittävästi. Yhtiö panosti edelleen yhteyspalveluiden ja palvelinkeskusratkaisujen saumattoman yhteensopivuuden varmistamiseen. Yhteysinfrastruktuuria uudistettiin myös tukemaan tallennusratkaisuja. Kun pilvipalveluiden käyttö yleistyy, laadukkaiden ja kapasiteetiltaan riittävän laajojen yhteyksien rooli korostuu. 3

6 VUOSIKERTOMUS 2010 Nebulan kasvu jatkui entiseen tapaan ripeänä vuonna Yhtiössämme tapahtui vuoden aikana myös suuria muutoksia. Mittavien yritysjärjestelyjen kautta ruotsalaisesta pääomasijoittajasta Rite Internet Ventures Ab:stä tuli suurin omistajamme. Yhdessä lähdimme entistä ammattimaisemmalla otteella määrittämään toimintamme painopistealueita ja rakentamaan tukevaa pohjaa tulevalle kasvullemme. Tehtyjen yritysjärjestelyjen takia vuoden 2010 kehitystämme ei voida suoraan verrata aiempiin vuosiin. Liiketoimintamme kasvu jatkui kuitenkin vahvana. Kalenterivuoden 2010 vertailukelpoinen laskutus kasvoi 16 % ja oli 17,6 miljoonaa euroa (2009: 15,2 milj. eur). Eniten kasvoivat yritysasiakkaille tarjoamamme palvelimien ylläpito- ja tukipalvelut sekä yrityskäyttöön suunnattujen nopeiden liittymien myynti. Edellisvuosien tapaan liiketoimintamme oli myös kannattavaa. Kasvuedellytystemme ylläpitämiseksi investoimme edelleen palvelinkeskuskapasiteettiimme ja verkkoyhteyksiimme sekä palkkasimme lisää henkilökuntaa. Kokonaan uutta vaihetta toiminnassamme merkitsivät vuoden aikana käynnistetyt hankkeet, joilla Nebulaa kehitetään kohti pörssiyhtiökelpoisuutta. Siirryimme IFRS-tilinpäätöskäytäntöön, kehitimme organisaatiotamme, systematisoimme toimintamallejamme ja prosessejamme alamme standardien mukaisiksi

7 Uusi kehitysvaihe käynnistyi sekä tehostimme myyntiämme ja markkinointiamme. Näillä toimenpiteillä emme pyri ainoastaan listautumisen valmisteluun, vaan parantamaan toimintamme laatua niin, että voimme palvella asiakkaitamme entistäkin tehokkaammin ja luotettavammin. Lisäksi tavoitteenamme on vahvistaa yrityskuvaamme palvelutarjoajana, jonka osaaminen ja kapasiteetti riittävät suurtenkin organisaatioiden tarpeisiin. Listautuminen on luonnollisesti mahdollinen vaihtoehto tulevina vuosina, mikäli sen silloin nähdään tukevan Nebulan pitkän tähtäimen kehittämistä. Verkoissa liikkuvan tiedon määrä kasvavaa rajusti Yhä useampien palvelujen ja tuotteiden jakelun ja kulutuksen digitalisoituessa verkkojen kautta siirretään jatkuvasti lisääntyviä tietomääriä. Verkkokauppa ja -mainonta sekä musiikin ja liikkuvan kuvan lataaminen verkosta kasvavat tällä hetkellä hyvin nopeasti. Mobiili internet ja lukulaitteiden kehittyminen ovat vauhdilla siirtämässä myös kirjat ja lehdet verkkoon. Älypuhelimet tuovat verkon kaikkialle, missä ihmiset liikkuvat ja siten lisäävät siirrettävän tiedon määrää ja luovat mahdollisuuksia uusille sovelluksille. Tietomäärien valtava kasvu lisää verkkojen kuormitusta ja sähköisten palvelujen laatuun kohdistuvia vaatimuksia. Lisäksi se luo tarpeen ohjata tietojen suojaamista, säilyttämistä ja varmentamista entistä yksityiskohtaisemmin lainsäädännöllä. Nebulalle tämä kehitys merkitsee sen tarjoamien palvelujen kysynnän kasvua ja kriittisyyden lisääntymistä asiakasyritysten liiketoiminnassa. ICT-ratkaisut yhä useammin pilvestä Palveluistamme selvästi voimakkaimmin kasvaa pilvi- tai kapasiteettipalveluiden kysyntä. Näillä palveluilla tarkoitetaan yhtäältä palveluntarjoajien palvelimilla sijaitsevien sovellusten käyttöä verkon kautta korvaamaan yritysten omat ohjelmistot ja laitteet sekä varmistus- ja tietoturvaratkaisut. Tyypillisiä pilvipalveluina ostettavia sovelluksia ovat viestintäratkaisut kuten sähköpostit, intra- ja extranetit sekä tiimityöskentelyä tehostavat palvelut kuten yhteiset kalenterit ja asiakkuudenhallinnan, myynnin ja markkinoinnin ohjausjärjestelmät. Lisäksi verkon kautta voidaan tarjota asiakkaan käyttöön laitteistokapasiteettia, jolloin puhutaan kapasiteettipalveluista. Palvelutarjoaja omistaa laitteiston sekä huolehtii sen käytettävyydestä, hallinnasta, valvonnasta ja palvelinkeskusympäristöstä. Asiakas ostaa tarvitsemansa kapasiteetin palveluna, jolloin kapasiteetin määrää voi joustavasti muuttaa tarpeiden mukaan. Nebulan pilvipalvelujen, etenkin kapasiteettipalvelujen, kysyntä on kasvanut runsaasti viimeisten vuosien aikana ja uskomme tämän kehityksen voimistuvan jatkossa. Erinomainen palvelu jatkossakin Nebulan tärkein kilpailuvaltti Toimintaympäristömme kehitys luo meille erittäin hyvät kasvuedellytykset myös tuleville vuosille. Tavoitteenamme on ylläpitää selvästi markkinakasvua nopeampaa kasvua. Aiempaa systemaattisemmalla ja aktiivisemmalla myynnillä pyrimme hankkimaan keskimäärin suurempia asiakkuuksia ja tarjoamaan asiakkaillemme entistä laajempia palvelukokonaisuuksia. Kehitämme myös jatkuvasti toimintamme ja palvelujemme laatua. Tärkeimpänä erottautumistekijänämme säilyy kuitenkin asiantunteva, joustava ja nopea palvelumme. Nopea kasvumme on koko historiamme ajan perustunut erinomaiseen palveluumme, ja tärkein markkinointivälineemme ovat olleet tyytyväisten asiakkaidemme suositukset. Taloustutkimuksen ICT-brändit tutkimuksessa 72 % asiakkaistamme antoi meille asiakastyytyväisyydestä arvosanan erittäin hyvä tai hyvä. Tästä kilpailuvaltistamme emme aio luopua! Kiitän henkilökuntaamme heidän erittäin hyvästä työpanoksestaan ja aktiivisesta osallistumisestaan menneen vuoden aikana käynnistämiimme kehityshankkeisiin sekä asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme tuloksellisesta yhteistyöstä. Ville Skogberg toimitusjohtaja 5

8 VUOSIKERTOMUS 2010 kasvun kulmakivenä korkeatasoinen palvelu Nebula on IT-ratkaisutalo, joka tarjoaa laajan valikoiman verkko-, yhteysja pilvipalveluja. Nebulan palvelut mahdollistavat yhtiön asiakkaille tehokkaan, turvallisen ja luotettavan IT-infrastruktuurin sekä laadukkaat ja kattavat tukipalvelut. Nebulan palvelufilosofiana on toimia ketterästi ja asiakaslähtöisesti, minkä vuoksi asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys on korkea. Vuoteen 2015 mennessä Nebulan tavoite on olla merkittävin pilvi- ja käyttöpalvelujen tarjoaja Suomessa. Nebulan keskeiset menestystekijät ovat Joustava, nopea ja asiantunteva asiakaspalvelu Oma osaava ja sitoutunut henkilökunta, joka vastaa kaikista asiakkaan palveluista Omat 24/7 miehitetyt palvelinkeskukset ja runkoverkko, jotka mahdollistavat korkealaatuisen palvelun sekä nopean reagoinnin poikkeamiin palvelussa Kyky rakentaa uusimmat, hyväksi havaitut tekniset ratkaisut innovatiivisella tavalla asiakkaiden käyttöön markkinoiden parhaiksi palveluiksi Korkean käytettävyyden ratkaisut, jotka takaavat asiakkaan liiketoiminnan jatkuvuuden kaikissa tilanteissa, oli kyseessä useaan palvelinkeskukseen hajautettu palvelinratkaisu tai kriittinen tietoverkkoyhteys Suomalaisuus, Nebula on suomalainen yritys, joka palvelee kotimaisia asiakkaita Suomessa, selkeällä suomen kielellä, tarvittaessa vuorokauden ympäri Pitkäaikaiset kumppanuussuhteet maailman johtavien ohjelmisto- ja laitetoimittajien kanssa 6

9 STRATEGIA Vuoteen 2015 mennessä tavoitteena on olla johtava pilvi- ja käyttöpalvelujen tarjoaja. Nebulan tavoitteena on Jatkaa kannattavaa, IT-palvelumarkkinaa selvästi nopeampaa kasvua. Liikevaihdon kasvu yli 20 % vuonna Laajentaa palvelutarjoomaa asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin sekä kasvattaa keskimääräistä asiakkuuden kokoa. Vahvistaa organisaatiota, kumppanitoimintaa, myyntiä, markkinointia ja viestintää. Jatkuvan parantamisen toimintamallin (CSI) mukaisesti kehittää palveluita sekä henkilöstön osaamista. 7

10 VUOSIKERTOMUS 2010 Palvelimet MoNIpuolIsIA palvelinratkaisuja yritysten erilaisiin tarpeisiin Nebula tarjoaa kattavat palvelinratkaisut yritysten erilaisiin tarpeisiin. Valmiiden ratkaisujen lisäksi on mahdollista räätälöidä ratkaisu yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin tai tuoda oma palvelin Nebulan turvalliseen palvelinkeskukseen. Vuonna 2010 palvelinliiketoiminta muodosti 35 % Nebulan liikevaihdosta. Valittavissa myös virtuaalipalvelin tai räätälöity ratkaisu Nebula tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden myös omasta palveluympäristöstään kapasiteettipalveluna toteutettavien virtuaalisten palvelinten käyttöön. Virtuaalisten palvelinten etuja ovat toimintavarmuus, nopea käyttöönotto, skaalautuvuus ja edulliset käyttöönottoja kuukausikustannukset. Virtuaalipalvelin soveltuu erinomaisesti esimerkiksi testaukseen tai yksittäisille projekteille. Siihen valitaan tarvittava käyttöjärjestelmä, kiintolevyn koko, muistin määrä ja turvakopiointipalvelut. Tarvittaessa haluttua kokoonpanoa voidaan myöhemmin muuttaa uuteen tilanteeseen sopivaksi. Toinen vaihtoehto on yrityksen käyttöön räätälöity palvelinratkaisu. Siinä laaditaan kulloiseenkin tarpeeseen parhaiten sopiva kokoonpano sopivasta laitteistosta (joko virtuaalinen tai fyysinen palvelin) ja tarvittavista ominaisuuksista. Nebula tekee yhteistyötä johtavien palvelinlaitevalmistajien kanssa, ja palvelimet voidaan nopeasti toimittaa suoraan käyttövalmiiksi. Nebulan asiantuntijat avustavat palvelimien ominaisuuksien valinnassa ja huolehtivat palvelimien asennuksesta. Tarvittavat sovelluslisenssit palvelimille voi myös vuokrata Nebulalta, jonka lisenssiasiantuntijat avustavat oikeiden lisenssien hankinnassa. Näin asiakas saa käyttöönsä valmiin palvelinympäristön. Halutessaan asiakas voi tuoda jo olemassa olevat palvelimensa Nebulan palvelinkeskukseen. Palvelut on mahdollista ostaa myös kapasiteettipalveluna. Oma laitetila ja omat yhteydet luovat Nebulalle kilpailuetua Kaikki Nebulan palvelimet sijaitsevat yhtiön omissa, korkeatasoisissa palvelinkeskuksissa. Nebula on Suomessa yksi harvoista palvelinkeskuspalveluiden tarjoajista, joka tuottaa myös yhteyspalveluja ja ylläpitää omaa kuituverkkoa. Kymmenien gigabittien siirtokapasiteetti laitetilojen välillä ja yhdysliikennepisteiden kautta muille operaattoreille mahdollistaa riittävät yhteydet myös vaativampien verkkopalvelujen käyttöön. Nebula tarjoaa muun muassa valvonta- ja turvakopiointipalveluja sekä palvelimien klusterointi- ja kuormantasauspalveluja. Varmuuskopioinnilla tärkeät Osuus yhtiön liikevaihdosta 35 % 8

11 Nebulalla on yli 1000 virtuaalipalvelinta. Nebula on suomessa yksi harvoista palvelinkeskus palveluiden tarjoajista, joka tuottaa myös yhteyspalveluja ja ylläpitää omaa kuituverkkoa. tiedot voidaan kopioida automaattisesti talteen ja tarvittaessa sijoittaa myös toiseen palvelinkeskukseen, jolloin tiedot ovat turvassa maantieteellisesti eri paikassa. Kuormantasaajien avulla liikennettä voidaan ohjata useammille palvelimille ja näin varmistaa palvelun toiminta, vaikka yksittäinen palvelin olisi käyttökelvoton. Kaikki Nebulan palvelinkeskukset täyttävät vähintään Viestintäviraston vaatimukset tärkeille tiloille. Ne on varustettu automaattisella kaasusammutusjärjestelmällä ja varavoimalla. Nebulan palvelinkeskuksissa on aina paikalla henkilökuntaa, ja asiakas voi valita haluamansa valvontapalvelun tason aina sovellustason valvontaan asti. Vikatilanteessa korjaustoimenpiteet voidaan aloittaa välittömästi. Uusia ratkaisuja uudella organisaatiolla Virtualisoinnin kysyntä kasvoi vuonna 2010, ja Nebulan palvelutarjontaa laajennettiin monentyyppisillä pilvipalvelumalleilla. Virtuaalisten palvelinratkaisujen valikoimaan lisättiin myös räätälöidyt, korkean käytettävyyden ratkaisut. Tallennusratkaisuja kehitettiin parantamalla niiden nopeutta ja vakautta vastaamaan virtualisoinnin myötä kasvaviin vaatimuksiin. Tällä hetkellä Nebulalla on yli virtuaalipalvelinta. Vuoden 2010 suurimpia sisäisiä hankkeita olivat kasvun hallinta ja organisaatiouudistus. Organisaatiomuutoksen tavoitteita olivat eri osa-alueiden tehtäväkuvien selkeyttäminen, sekä ulkoisten että sisäisten asiakkaiden palvelun laadun parantaminen ja ajan vapauttaminen teknisen tietotaidon kehittämiseen ja uusien järjestelmien suunnitteluun. Osana uudistusta perustettiin mm. oma tiimi, joka tarjoaa Nebulan ylläpitämiä ja valvomia kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Ratkaisut toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaisesti palveluna joko omasta tai jaetusta alustasta. Pilvipalvelujen kysyntä kasvaa Pilvipalvelujen kysynnän odotetaan edelleen kasvavan voimakkaasti. Vuonna 2011 Nebula laajentaa palvelinkeskustilaansa merkittävästi pystyäkseen vastaamaan lisääntyvään kysyntään. 9

12 VUOSIKERTOMUS 2010 Yhteydet oma RuNkoVERkko takaa laadukkaat yhteyspalvelut Nebula tarjoaa monipuoliset tietoliikenneyhteydet, joiden perustana on oma laaja runkoverkko. Yhteyspalvelut on Nebulan merkittävin yksittäinen tuotealue, joka vuonna 2010 muodosti 39 % yhtiön liikevaihdosta. Oma runkoverkko mahdollistaa joustavan toiminnan ja parhaan mahdollisen laadun tarjoamisen asiakkaan kulloiseenkin tarpeeseen. Se on Nebulalle selkeä kilpailuetu ja toimii myös muiden Nebulan tarjoamien palveluiden tukena. Nopeita yhteyksiä yritysasiakkaille Nebula tarjoaa yhteyspalveluja pääasiassa yritysasiakkaille. Vuonna 2010 yhtiö investoi omaan kuituinfrastruktuuriin kyetäkseen vastaamaan paremmin asiakkaidensa nopeiden yhteyksien tarpeisiin. Nebula toimittaa myös dedikoituja yritysverkkoja ja toimipisteiden yhdistämispalvelua, jonka avulla maantieteellisesti toisistaan erillään sijaitsevat toimipisteet ovat samassa verkossa keskenään. Liittymiin voidaan yhdistää myös palomuuripalvelut ja verkon turvallisen etäkäytön mahdollistava VPN-ratkaisu. Näissä Nebulan asiantuntijoiden suunnittelemissa räätälöidyissä yhteysratkaisuissa voidaan hyödyntää asiakkaan tarpeen mukaan erilaisia liittymätyyppejä aina perus-adsl-yhteyksistä suuriin kuituverkkototeutuksiin. Yhteydet voidaan toimittaa kahdennettuina, jolloin yllättävätkään häiriötekijät eivät katkaise liikennöintiä, ja palvelun tuotantoa voidaan saumattomasti jatkaa. Oma yhteysinfrastruktuuri kilpailuetu palvelinkeskusratkaisuissa Oma yhteysinfrastruktuuri on Nebulalle selkeä vahvuus palvelinkeskusratkaisuissa, sillä se mahdollistaa asiakkaan kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten soveltuvan kokonaisratkaisun toimittamisen. Koska Nebula ei ole sidoksissa kolmansien osapuolten ratkaisuihin, se voi tehdä myös yhteysvalinnat itse. Toimivien ja joustavien yhteyksien rooli laadukkaissa palvelinkeskusratkaisuissa korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän. Nebula toimii yhteistyössä useiden palveluntuottajien kanssa. Vuonna 2010 Nebula panosti edelleen yhteyspalveluiden ja palvelinkeskus- Osuus yhtiön liikevaihdosta 39 % 10

13 Yhteyspalvelut vastaavat 10 % suomen kaikesta internet-liikenteestä. Nebulan tavoitteena on tarjota laadukkaita ja joustavia ratkaisuja yritysasiakkaiden yksilöllisiin ja vaativiin tarpeisiin. ratkaisujen saumattoman yhteen sopivuuden varmistamiseen. Yhteysinfrastruktuuria uudistettiin myös tukemaan tallennusratkaisuja. Kun pilvipalveluiden käyttö entisestään yleistyy, laadukkaiden ja kapasiteetiltaan riittävän laajojen yhteyksien rooli korostuu. Kapasiteettia pitää pystyä lisäämään joustavasti ja nopeasti asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Kaikki Nebulan tarjoamat tallennusratkaisut on verkon osalta kahdennettu, jolloin yhden komponentin vikaantuminen ei keskeytä pilvipalvelun tuotantoa. Uusi palvelualusta käyttöön Vuonna 2011 Nebula uudistaa merkittävästi yhteyspalveluidensa palvelualustaa. Uusi palvelualusta mahdollistaa jatkossa pilvipalveluiden ja yhteyspalveluiden entistä paremman yhteensopivuuden sekä tuo asiakkaan ulottuville uusia ominaisuuksia. Nebulan tavoitteena on tarjota laadukkaita ja joustavia ratkaisuja yritysasiakkaiden yksilöllisiin ja vaativiin tarpeisiin. Uusi palvelualusta tukee tätä kehitystä ja mahdollistaa asiakkaalle laadukkaammat ratkaisut. Mahdollisimman hyvän palvelun varmistamiseksi koko toimitusprosessi säilytetään jatkossakin Nebulalla itsellään. Tilauskäsittely, teleasennukset, asiakaspalvelu sekä mahdollisten vikatilanteiden nopea ja laadukas ratkaisu hoidetaan omalla henkilökunnalla. 11

14 VUOSIKERTOMUS 2010 Sovellukset sovellusten osuus liiketoiminnasta kasvaa Nebula tarjoaa monipuolisen valikoiman liiketoimintaa tukevia sovelluksia palveluina, joiden hankkiminen on mahdollista ilman suuria investointeja. sovellukset muodostavat tällä hetkellä 5 % Nebulan liikevaihdosta. Sovellusvalikoima koostuu viestintä-, tietoturva- ja markkinointiratkaisuista, joissa käytetään sekä omia palveluita että kumppaneiden tuotteita. Tulevaisuudessa sovellusten osuuden liikevaihdosta odotetaan kasvavan merkittävästi. Yrityksessä tarvittavien sovellusten hankkiminen palveluna on helppoa ja selkeää. Palvelut voidaan räätälöidä yrityksen tarpeen mukaan mm. säätelemällä tarvittavien resurssien määrää. Käytöstä maksetaan kiinteä kuukausimaksu, joka perustuu käyttäjien lukumäärään ja käytössä olevan sovelluksen kokoon, esimerkiksi uutiskirjeen kokonaiskappalemäärään kuukaudessa. Sovelluksen saa käyttöön nopeasti, eikä investointeja laitteistoon tai lisensseihin tarvita. Käyttäjämäärää voi myöhemmin helposti lisätä tarpeen mukaan. Tehoa viestintään, vahvistusta tietoturvaan tai potkua markkinointiin Viestintäratkaisujen avulla on mahdollista tehostaa sekä yrityksen sisäistä että ulkoista kommunikaatiota ja hankkia tehokkaat työvälineet omalle tiimille tai koko yhteistyöverkoston käyttöön. Ratkaisut ovat skaalautuvia, eli esimerkiksi käyttäjämäärää voi joustavasti lisätä tai sähköpostilaatikon kokoa kasvattaa. Nebulan tarjoaa palveluna Microsoftin sovelluksia, mikä mahdollistaa niiden hankkimisen myös pieninä määrinä ilman mittavia lisenssikustannuksia tai laiteinvestointeja. Näin myös pienet yritykset tai isomman yrityksen yksittäiset käyttäjät pääsevät hyötymään laadukkaan ratkaisualustan tuomista skaalautuvuuseduista. Virukset, haitta- ja vakoiluohjelmat, roskapostit, laiterikot tai tahaton huolimattomuus voivat häiritä yrityksen toimintaa. Nebulan tietoturvaratkaisujen avulla näitä häiriötekijöitä voidaan torjua ja parantaa yrityksen tietoturvaa. Turvakopiointipalvelu varmistaa, että tärkeät tiedostot ovat tallessa vaikka oma laitteisto rikkoutuisi. Tämä palvelu on mahdollista hankkia niin työasemiin kuin palvelinympäristöön. Nebula tarjoaa myös yrityksen markkinointia ja kaupankäyntiä tehostavia sovelluksia. Näiden sovellusten avulla voi esimerkiksi seurata yrityksen kotisivujen kävijäliikennettä, eri sivujen kävijämääriä Osuus yhtiön liikevaihdosta 5 % 12

15 palveluina hankittavien sovellusten hintaan sisältyy 24/7 valvonta ja huolto. Vuonna 2011 Nebula tuo markkinoille useita uusia palveluna hankittavia sovelluksia. ja sivustolla navigoinnin reittejä tai perustaa sivuille lisää liikevaihtoa tuottavan verkkokaupan. Viestinnässä ja markkinoinnissa usein käytetty sovellus on uutiskirje, jonka avulla voi helposti tavoittaa laajoja kohderyhmiä. Palvelu sisältää kaikki tarpeelliset ominaisuudet viestien lähettämiseen, kohderyhmien hallinnointiin ja lähetysten seurantaan. Uusia tuotteita valikoimaan Vuonna 2010 Nebula toi valikoimaansa uuden www-sivujen kävijäseurantatuotteen sekä Nebula Hosted Exchange nimisen uuden version Microsoftin Exchange sovelluksesta. Pilvipalvelujen kysynnän voimistuessa palveluna tarjottavat sovellukset yleistyvät entisestään. Nebula kehittää ja laajentaa sovellusvalikoimaansa eri kumppaneiden kanssa. Vuonna 2011 Nebula tuo markkinoille useita uusia palveluna hankittavia sovelluksia. Samalla palvelualustoja kehitetään edelleen niin, että kaikille asiakkaille pystytään tarjoamaan korkeaa käytettävyyttä. 13

16 VUOSIKERTOMUS 2010 Webhotellit kokonaispalvelupaketti kotisivujen turvalliseen ylläpitoon Nebulan toiminta on alkanut webhotellipalveluiden tarjoamisesta vuonna Vuonna 2010 webhotellipalvelut muodostivat 21 % Nebulan liikevaihdosta. Webhotelli on kokonaispalvelupaketti kotisivujen turvalliseen ylläpitoon. Palvelupaketti sisältää myös sähköpostilaatikot yrityksen omalla verkkotunnuksella sekä monipuoliset lisäpalvelut. Lisäpalveluilla, kuten ylimääräisillä tietokanta- tai tietoturvapalveluilla, sivuston käytettävyyttä voidaan laajentaa ja sähköpostin käyttöä helpottaa. Tehokkaan kävijätilastointipalvelun avulla on helppo seurata sivustolla vierailleiden kävijöiden määrää ja suosituimpia sivuja. Domain- eli verkkotunnuspalvelut ovat myös osa Nebulan webhotellipalvelukokonaisuutta. Nebulalta voi halutessaan varata tietyn verkkotunnuksen myöhemmin tulevaa käyttöä varten. Tarjolla erilaisia palvelupaketteja Nebula tarjoaa webhotellipaketteja yritysten erilaisiin tarpeisiin alkaen pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitetusta varmatoimisesta peruspalvelusta aina raskaampien verkkosivustojen ylläpitoon tai tietoturvaltaan vaativien palvelujen alustaksi sopiviin palvelupaketteihin. Nebulan webhotellipalvelut tarjotaan omissa palvelinkeskuksissa sijaitsevilta omilta palvelimilta. Webhotellipalveluita voidaan tarvittaessa tuottaa myös ulkomailla sijaitsevista palvelinkeskuksista, jolloin saadaan tehokkaammin palveltua ulkomaisia asiakkaita. Palvelua tuottavien palvelinten toimintaa valvotaan ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä, jolloin asiakaspalvelu on tarvittaessa aina helppo tavoittaa ja apua on saatavilla nopeasti. Kotisivut, tietokannat ja sähköpostit sijaitsevat eri palvelimilla, mikä lisää tietoturvaa ja takaa korkean käytettävyyden. Standardointia jatkettiin Vuonna 2010 Nebula jatkoi jo aiemmin aloittamaansa webhotellien alustan standardointia. Asiakkaille tarjottava palvelutaso parantui uudistuksen myötä huomattavasti samalla, kun laitteistoa hyödynnetään tehokkaammin. Vuonna 2010 aloitettiin myös sähköpostijärjestelmän uudistaminen, mikä lisää vikasietoisuutta. Nebula kehittää jatkuvasti Osuus yhtiön liikevaihdosta 21 % 14

17 Nebulan palvelimilla on yli websivustoa. Nebulan webhotellipalvelut tarjotaan omissa palvelinkeskuksissa sijaitsevilta omilta palvelimilta. uusia ominaisuuksia myös osaksi webhotellipalveluja. Palvelutarjontaa uudistettiin siten, että asiakkaalla on tarvittaessa mahdollisuus myös myöhemmin laajentaa käytössään olevan palvelupaketin levytilaa. Samalla Webhotel Advanced -paketin peruslevytilan määrää nostettiin. Webhotellipalvelut integroituvat muihin palveluihin Webhotellipalveluiden tyyppiset palvelut integroituvat jatkossa tiiviimmin muihin palveluihin, kuten virtuaalipalvelimiin ja vuokrattaviin sovelluksiin. Nebulan webhotellipalveluista asiakas voi esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan kasvun myötä siirtyä joustavasti käyttämään vaativampiin tarpeisiin suunniteltuja palvelinratkaisuja. Integraatio erilaisten palveluiden välillä on entistä tärkeämpää ja eri palveluiden rajat hälvenevät. Esimerkiksi sähköpostipalveluissa on tärkeää, että vaativille käyttäjille voidaan tarjota peruspalvelua monipuolisempi ratkaisu kuitenkin niin, että erilaiset ratkaisut voivat olla käytössä yhtä aikaa. Nebulalta voi hankkia sovellusvuokrauksena Hosted Exchange -sähköpostiratkaisun sellaista tarvitseville työntekijöille samaan aikaan kuin ne, joille webhotellipalvelun tarjoama perussähköpostipalvelu on riittävä, voivat edelleen käyttää sitä. Näin yritys maksaa monipuolisemmasta ratkaisusta ainoastaan todellisten tarvitsijoiden määrän mukaisesti. 15

18 VUOSIKERTOMUS 2010 Nebula palvelee laajaa asiakaskuntaansa YHTEISTYÖSSÄ alan johtavien toimijoiden kanssa Nebulan laaja asiakaskunta vaihtelee yksityisyrittäjistä suuriin monikansallisiin yhtiöihin. Vuonna 2010 Nebulalla oli yli yritysasiakasta, joista 30 on pörssiyhtiötä. Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla. Nebula toimii yhteistyössä useiden alan johtavien toimijoiden kanssa. Asiakkaat Talentum Nebula vastaa suomalaisten ja ruotsalaisten verkkosivustojemme (mm. arvopaperi.fi, talouselama.fi, affarsvarlden.se) palvelinjärjestelmistä, jotka on sijoitettu Nebulan turvalliseen palvelinkeskukseen. Palvelintemme keskeytyksetön toiminta on varmistettu 24/7 valvontapalvelun avulla, ja käytössä on myös kuormantasauspalvelu jakamassa sivustojen kävijäliikennettä tasaisesti. Yhteistyömme Nebulan kanssa on toiminut hyvin, palvelu on joustavaa ja asiantuntevaa. Director (Nordic IT) Juho Luukko, Talentum Oyj eq Varainhoito Nebula on toimittanut meille kattavan ICT-ratkaisun. Ratkaisu koostuu Nebulan turvallisessa palvelinkeskuksessa toimivasta usean palvelimen järjestelmästä sekä tietoliikenneyhteyksistä ja lähitukipalveluista kaikkiin toimipisteisiimme. Palvelimet toimivat alustana liiketoimintakriittisille sovelluksillemme, joten niiden moitteeton ja keskeytyksetön toiminta on erittäin tärkeää. Ratkaisu täyttää sijoituspalvelu- ja rahastoyhtiölle asetettavat korkeat viranomaisvaatimukset. Projekti toteutettiin täsmälleen sovitun aikataulun mukaisesti. Olemme tyytyväisiä, sillä yhteistyö Nebulan kanssa on toiminut hyvin ja ratkaisut ovat osoittautuneet käytössä erittäin toimiviksi. Toimitusjohtaja Lauri Lundström, eq Varainhoito Oy VR Nebula toimitti meille vuoden 2010 aikana kaksi erillistä palvelinratkaisua, joista toinen toimii junien paikkatietojärjestelmien alustana ja toinen vr.fi -sivuston alustana. Molemmat palvelut ovat toimintamme kannalta erittäin kriittisiä. Jotta niiden keskeytyksetön toiminta olisi mahdollisimman hyvin varmistettu, ratkaisut on mm. hajautettu maantieteellisesti useaan eri palvelinkeskukseen. Olemme erittäin tyytyväisiä Nebulan toimittamiin ratkaisuihin. Heidän toimintansa on ollut nopeaa ja joustavaa. Head of IT Operations, Antti Lähde, VR-Yhtymä Oy 16

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot

336 x 280 px V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3

336 x 280 px V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 336 x 280 px VUOSIKERTOMUS 2013 NEBULAN VUOSI 2013 LYHYESTI Tilikaudella toteutettiin omistusjärjestelyjä, joiden tuloksena syntyi 1.5.2013 toimintansa aloittanut uusi Nebula-konserni (lue lisää s. 19).

Lisätiedot

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012 Nebula Oy Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2012 31.12.2012 Y-tunnus 2305424-7 Kotipaikka Helsinki Tilinpäätöksen sisältö: Toimintakertomus 1-4 Konsernin tuloslaskelma 5 Konsernin tase 6 Konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Jippii Group Vuosikertomus 2002

Jippii Group Vuosikertomus 2002 Jippii Group Vuosikertomus 2002 www.jippiigroup.fi TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous Jippii Group Oyj:n vuoden 2003 varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 11.4.2003 klo 10 Espoossa,

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.solteq.com

Sisällysluettelo. www.solteq.com VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo 1 2 Solteq yrityksenä 3 Vuosi 2005 lukuina 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Kaupan tulosyksikkö 12 Teollisuus ja palvelut -tulosyksikkö 15 Hallinnointiperiaatteet 16 Hallitus,

Lisätiedot

Sisältö. Enfo antaa. 10 13... Kasvot tietotekniikalle. Enfo tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mutkattomia tietotekniikkapalveluja Suomessa ja

Sisältö. Enfo antaa. 10 13... Kasvot tietotekniikalle. Enfo tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mutkattomia tietotekniikkapalveluja Suomessa ja Vuosikertomus 2008 Sisältö Enfo antaa Kasvot tietotekniikalle Enfo tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mutkattomia tietotekniikkapalveluja Suomessa ja Ruotsissa. Palveluissaan Enfo hyödyntää yli 45 vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätös: Toimintakertomus. Johdanto

Tilinpäätös: Toimintakertomus. Johdanto TILIN PÄÄTÖS 2013 Tilinpäätös: Toimintakertomus 1 Johdanto DNA Oy on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, työhön ja viihtymiseen laadukkaita puhe-, data- ja tv-palveluita kattavasti

Lisätiedot

TECNOMEN VUOSIKERTOMUS. Tecnomen 2000

TECNOMEN VUOSIKERTOMUS. Tecnomen 2000 TECNOMEN VUOSIKERTOMUS 2000 Tecnomen 2000 1 Tecnomen lyhyesti Tecnomen kehittää ja toimittaa tietoliikenteen lisäarvopalvelujärjestelmiä teleoperaattoreille ja palveluntarjoajille. Yhtiö on yksi maailman

Lisätiedot

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS)

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS) Tilinpäätöstiedote 1 (28) BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12. (IFRS) Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita)

Lisätiedot

www.jippiigroup.com Tähän teksti Tietoja osakkeenomistajille

www.jippiigroup.com Tähän teksti Tietoja osakkeenomistajille Tähän teksti www.jippiigroup.com Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Vuoden 2000 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 6.6.2001 klo 13 elokuvateatteri Tennispalatsissa, Salomonkatu 15, 00100

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49 Vuosikertomus 2014 1 Sisällysluettelo Dovre Group lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Fokusoidun kasvun strategia 2015 2019 4 Projektihenkilöstö 6 Konsultointi 7 Tietoa osakkeenomistajille ja sijoittajille

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

Sisällys. Comptelin vuosi 2013... 1 Avainluvut... 1 Comptel lyhyesti... 2 Comptelin strategia... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4

Sisällys. Comptelin vuosi 2013... 1 Avainluvut... 1 Comptel lyhyesti... 2 Comptelin strategia... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Vuosikertomus Comptel / Hallituksen toimintakertomus / / Hallinnointi / Tietoja osakkeenomistajille ii Sisällys 1 Comptelin vuosi............ 1 Avainluvut........................... 1 Comptel lyhyesti........................

Lisätiedot

F-Secure Suojaa korvaamattoman

F-Secure Suojaa korvaamattoman F-Secure Suojaa korvaamattoman Vuosikertomus 2009 f-secure.fi SISÄLTÖ F-Secure lyhyesti 3 Tietoja sijoittajille 4 Vuosikooste pörssitiedotteista 4 Liiketoiminnan kehitys lukuina 5 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.11.2006 31.10.2007

VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.11.2006 31.10.2007 VUOSIKERTOMUS Takoma lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Takoman arvot ja tavoitteet... 8 Strategia... 9 Liiketoiminta... 10 Hallinnointiperiaatteet... 12 Hallitus ja johto... 15 Yhteystiedot...

Lisätiedot

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014 COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014 1 Comptel vuosikertomus 2014 Copyright Comptel 2015 1 SISÄLLYS 1. COMPTELIN VUOSI 2014... 3 Avainluvut...3 Comptel ja strategiamme...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

S a u n a l a h t i O y j V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9

S a u n a l a h t i O y j V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 Saunalahti Oyj V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 Toimitusjohtajan katsaus Harri Johannesdahl Toimitusjohtaja Saunalahti Oyj Muuttuvat markkinat ja palveluoperaattorin uusi rooli Suomessa telemarkkinat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SWITCH ON FREEDOM

VUOSIKERTOMUS 2013 SWITCH ON FREEDOM VUOSIKERTOMUS 2013 SWITCH ON FREEDOM SISÄLTÖ THERE IS OPPORTUNITY IN THE AIR. F-Secure on suojannut kuluttaja-asiakkaiden ja yritysten digitaalista elämää jo 25 vuoden ajan. Tietoturva- ja pilvipalveluitamme

Lisätiedot

Your security, our pride

Your security, our pride Vuosikertomus 2012 Your security, our pride Protecting the irreplaceable F-Secure on suojannut kuluttaja-asiakkaiden ja yritysten digitaalista elämää jo 25 vuoden ajan. Tietoturva- ja pilvipalveluitamme

Lisätiedot

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Tilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 12 Konsernitase (IFRS) 13 Konsernin

Lisätiedot

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012 Vuosikertomus 2012 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2012 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftratkaisuihin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10

Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10 Vuosikertomus 2010 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10 Telecom 10 IT 14 Securi 16 TV 18 Henkilöstö 20 Hallinto 22 Hallintoneuvosto 22 Hallitus

Lisätiedot

Sisältö. Taloudelliset tiedotteet 2004 Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi:

Sisältö. Taloudelliset tiedotteet 2004 Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi: Vuosikertomus 2003 Sisältö 2 2 Taloudelliset tiedotteet 2004 3 Sentera lukuina 4 Toimintaperiaatteet 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Tuotteet ja palvelut 10 Asiakastoimituksia 12 Henkilöstö 14 Hallituksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 TASEKIRJA 2010 2 TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 Tectia Oyj (aiemmin SSH Communications Security Oyj) on reaaliaikaisten tietoturvaohjelmistojen markkinoiden suunnannäyttäjä moderneille verkottuneille

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot