Ikääntyneet teknologian käyttäjinä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyneet teknologian käyttäjinä"

Transkriptio

1 Luennon sisältö: Ikääntyneet teknologian käyttäjinä I Vanhuudesta ja vanhenemisesta lyhyt johdatus vanhenemiseen II Ikääntyneet teknologian käyttäjinä Ihminen käyttäjänä 4 op Paula Paavilainen Terveystieteen laitos Tampereen yliopisto Kuvat: IST Oy Miksi vanhukset ovat teknologian erityinen kohderyhmä? väestölliset (demografiset) muutokset ikääntyneiden määrä lisääntyy: yhä useampi saavuttaa vanhuusiän ja toisaalta vanhuus venyy (vanhusten määrä kasvaa myös suhteessa muuhun väestöön) työvoiman väheneminen -> huoli siitä, miten suuri joukko vanhoja ihmisiä hoidetaan hoito- ja hoivaresurssien vähentyessä % 30 Yli 65 vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa Suomessa kulttuuriset, arvoissa ja asenteissa tapahtuneet muutokset arvostetaan itsenäisyyttä, omatoimisuutta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä tapahtuneet muutokset kotihoidon painottaminen suhteessa laitoshoitoon liittyy myös taloudellisiin kysymyksiin kehittyvä teknologia enemmän mahdollisuuksia kuin aikaisemmin huoli ikääntyneiden mahdollisuuksista osallistua tietoyhteiskuntaan miten ikääntyneet kykenevät käyttämään verkkoon siirtyneitä palveluja digital divide Lähde: Tilastokeskus, US Census Bureau Väestön vanheneminen on globaali ilmiö Kuka on vanha? Millainen on vanha ihminen? Percentages 65 years and older North Latin America Near East Sub-Saharan Europe America Oceania Asia Caribbean North Africa Africa UNFPA, YK:n väestörahasto

2 Vanhat ihmiset yhtenäinen väestöryhmä? 65 v. 95 v. 20 v. 50 v. Vanhuuden on katsottu alkavan yleisestä eläkeiästä vuotiaat ovat nuoria vanhuksia yli 75-vuotiaat varsinaisia vanhuksia ja yli 85-vuotiaat vanhoja vanhuksia Peter Laslett (1989): kolmas ikä neljäs ikä, varsinainen vanhuus; (80-)85 ikävuoden jälkeen Vanhenemisen ulottuvuudet biologinen psyykkinen sosiaalinen samalla kun yksilöt vanhenevat, myös yhteisöt ja yhteiskunnat vanhenevat vaikutukset yksilöiden ja yhteisöjen elämään yhteisössä vallitsevat arvot ja asenteet vaikuttavat siihen, millaista on olla vanha tullaan vanhoiksi tietyssä sosiaalisessa ympäristössä Biologinen vanheneminen Biologiset vanhenemismuutokset ilmenevät kaikissa lajin yksilöissä 1) hyvin nopeasti esim. Tyynenmeren lohi 2) vähitellen esim. ihminen 3) tuskin lainkaan esim. kilpikonnat, jotkut merilinnut ja hyönteiset (eivät todennäköisesti kuole sisäsyntyiseen prosessiin vaan loppuun kulumiseen ulkoisista syistä) peruspiirre heterogeenisyyden lisääntyminen eivät ole primaaristi ulkoisten tapahtumien aiheuttamia etenevät hitaasti ovat luonteeltaan palautumattomia vähentävät elimistön toiminnallista kapasiteettia muuttavat elimistön ominaisuuksia haavoittuvuus kasvaa sopeutuvuus vähenee rappeutuminen etenee kuolleisuus kasvaa hidastavien interventioiden mahdollisuudet? nuoruudenlähde antioksidantit, vitamiinit, luontaistuotteet kudosteknologia, kantasoluhoidot Ikääntymismuutoksia elinjärjestelmien tasolla 1/3 tukiranka painuu kasaan, ihmiset lyhenevät lihasmassa pienenee ja rasvoittuminen lisääntyy nivelet ja sidekudos jäykistyvät, nivelrikot yleistyvät, luuston massa vähenee iho ohenee, ryppyjä tulee yhä enemmän ihonalaisen rasvakudoksen vähentyessä, hikirauhaset vähenevät sydän- ja verenkiertoelimistössä tapahtuu muutoksia; veren virtausvastus nousee, sydämen läpät kalkkeutuvat ja säätelyjärjestelmä heikkenee nuorten viitearvoilla suunnitellut ohjelmistot (esim. sykemittaus) eivät välttämättä toimi vanhuksilla, joilla saattaa lisäksi olla lääkityksiä, jotka tasoittavat sykevariaatiota Ikääntymismuutoksia elinjärjestelmien tasolla 2/3 keuhkojen kimmoisuus vähenee, niiden pinta-ala pienenee ja esim. puhdistusmekanismit ja yskäheijaste heikkenevät ja vaimentuvat ruuansulatuselimistössä ja munuaisissa tapahtuu muutoksia, immuunijärjestelmässä tapahtuu muutoksia jotka johtavat vastustuskyvyn heikkenemiseen aerobinen kapasiteetti heikkenee, hapenottokyky heikkenee koordinaatiokyky, ketteryys ja notkeus heikkenevät tasapaino heikkenee, asennon korjaantuminen vaikeutuu kävelynopeuden pitää olla vähintään 1,2m/sek jotta pystyy ylittämään suojatien vihreiden valojen aikana 2

3 Ikääntymismuutoksia elinjärjestelmien tasolla 3/3 korkeiden äänten erottelukyky heikkenee häiriöt tasapainoelinten toiminnassa lähellä olevien pienten kohteiden tarkka näkeminen vaikeutuu hämäränäkö heikkenee kontrastien erotuskyky heikkenee, syvyysnäkö heikkenee silmän mukautumiskyky heikkenee näkökenttä supistuu värien erottelukyky heikkenee liikkuvan kohteen yksityiskohtien erottelukyky heikkenee hermoston alueen muutoksia ovat mm. aivokudoksen väheneminen, säätelyjärjestelmien vaimentuminen, psykomotoriset muutokset ja muistihäiriöiden yleistyminen Kognitiiviset vanhenemismuutokset kognitiiviset toiminnot saattavat hidastua kognitiivinen: tiedollista, tietoon perustuvaa kognitiivisia toimintoja ovat mm. havaitseminen, ajattelu, kieli, muisti, oppiminen muisti: prosessoinnin tehokkuus ja nopeus heikkenee muistissa säilyttäminen ei heikkene mieleen painaminen hidastuu ja heikkenee mieleen palauttaminen käy työläämmäksi kristallisoitu, opittuun ja koettuun pohjaava prosessointi säilyy ja kehittyy tilannetekijöiden vaikutus korostuu motivaation ja vireystason merkitys kasvaa, joustava abstrakti prosessointi hidastuu Vanheneminen vs. sairastavuus Yhteenvetoa vanheneminen ei ole sairautta sairastavuus lisääntyy vanhenemisen myötä vanhuksille ovat tyypillisiä monet samanaikaiset sairaudet tiettyjä sairauksia, jotka liittyvät voimakkaasti ikään, esim. osteoporoosi (luuston haurastuminen) ja dementia rakenteellisia vanhenemismuutoksia ei hoideta (periaatteessa), mutta toimintakyvyn heikkenemistä pyritään ehkäisemään ja hoitamaan väestöt vanhenevat vanheneminen perusteiltaan biologinen ilmiö biologiset vanhenemismuutokset ilmenevät kaikissa lajin yksilöissä vanhenemismuutokset tulevat esille elinjärjestelmien toimintakyvyn muutoksina vanheneminen voimakkaasti sosiaalisesti määräytynyttä progeria (http://www.progeriaresearch.org/) dementiaa sairastavat erityisenä mielenkiinnon kohteena teknologian kehittämisessä II Ikääntyneet teknologian käyttäjinä Vanhuksille suunnatun teknologian tavoitteita: teknologian tavoitteet ikääntyneiden asenteista ikääntyneiden erilaisuus teknologian käyttäjinä kulttuuriset tekijät biologisiin ja kognitiivisiin vanhenemismuutoksiin liittyviä tekijöitä ikääntyneet tietokoneen käyttäjinä arkiteknologiaa kotona, esimerkkejä etähoito, älykodit geroteknologia käsitteenä yleisen hyvinvoinnin tukeminen sairauksien varhainen toteaminen ja hoito toimintakykyisyyden ylläpitäminen liikkumisen tukeminen itsenäisyyden säilyttäminen turvallisuuden lisääminen yhteydenpidon ja kommunikaation helpottaminen rentoutukseen, vapaa-aikaan ja virkistykseen liittyvät teknologiat 3

4 Ikääntyneiden asenteet teknologiaa kohtaan Ikä, kohortti ja periodi stereotyyppinen käsitys ikääntyneiden negatiivisesta asenteesta teknologiaa kohtaan ei pidä paikkaansa ikääntyneiden asenteet ovat yleisesti ottaen positiivisia ikääntyneet jopa positiivisempia kuin nuoremmat myös nuorissa niitä, jotka esim. ideologisista syistä eivät käytä matkapuhelinta ikä vaikuttaa lähinnä koulutuksen ja työuran kautta mitä vanhempi sitä todennäköisemmin ei ole ollut vielä työelämässä tekemisissä teknologian kanssa hyvin vanhoilla elämänhistoria (teknologinen historia), suhde kuluttamiseen motivaatio keskeistä taloudelliset tekijät ikä II maailmansota televisio PC matkapuhelimet kotitalouksien koneellistuminen 2000 vanhoilla ihmisillä voi olla kokemusta ja osaamista teknisistä laitteista, joita nuoremmat eivät tunne teknologinen kehitys on ollut huimaa viimeisen sadan vuoden aikana Ikäihmiset ovat omaksuneet monia uusia teknologioita elämänsä varrella -onnistuneesti! Miesten osuus poikia syntyy enemmän kuin tyttöjä miesten kuolleisuus suurempaa miehet kuolevat nuorempina naiset elävät pidempään, mutta heidän toimintakykynsä on usein huonompi kuin samanikäisten elossa olevien miesten vanhat naiset teknologian käyttäjinä Vanhenemismuutosten vaikutuksia teknologian käytössä 1/2 laitteen luokse pääseminen voi vaikeutua laitteen sijoittaminen sorminäppäryys heikkenee; pienet laitteet, kytkimet, nappulat yms. hankalia käyttää esim. matkapuhelimissa navigointinäppäimet simpukkapuhelin kätevä, voi vain avata tietokoneen hiiren käyttö digikamerat voimat heikkenevät; vaatiiko laitteen käyttö voimaa (vetäminen, painaminen)? Data updated

5 Vanhenemismuutosten vaikutuksia teknologian käytössä 2/2 äänten erottelukyky heikkenee; vaikeuksia erottaa mistä suunnasta ääni tulee vaikeuksia kuulla korkeita hälytysääniä näkö heikkenee: käytettävien kuvien ja symbolien koko symbolien merkitys esim. internetin hakukoneessa, ks. Aula & Käki 2005 (http://www.firstmonday.org/issues/issue10_7/aula/) vaikeuksia nähdä näytöllä olevaa tekstiä (fonttikoko) vaikea käyttää laitetta, jossa useita nopeasti muuttuvia käyttövaiheita oppii hitaammin uuden laitteen käytön satunnaisessa käytössä laitteen toiminnot saattavat unohtua Ikääntyneet tietokoneen käyttäjinä 1/2 kyky tehdä nopeita ja tarkkoja liikkeitä heikkenee sormien tarkka hallinta heikkenee ranteen liikkuvuus heikkenee reagointiaika kasvaa kyky jakaa huomiota eri tehtävien kesken heikkenee kontrastien erottamiskyky heikkenee häikäisy hankaloittaa näkökentän kapeneminen ks. Isomäki, Päykkönen, Sankari 2003 (Gerontologia 3/2003, ) Ikääntyneet tietokoneen käyttäjinä 2/2 omia portaaleja esim. Petäkoski-Hult ym. 2004: VIRIKE. Ikääntyneet Internet- ja digi-tv-palvelujen käyttäjinä. kuka asentaa? oma hakukone Etsin symbolien merkitys esim. internetin hakukoneiessa, ks. Aula & Käki 2005 (http://www.firstmonday.org/issues/issue10_7/aula/) omaa koulutusta ja oppimateriaalia: NettiNysse, Mukanetti Tampereella, Enter ry. pääkaupunkiseudulla kansalaisopistot, yhdistykset yms. paljon aktiivista toimintaa 5

6 Motivaatio osaaminen verkkoon pääsy? Motivaatio keskeistä perheenjäsenet ja ystävät tärkeitä vaikuttajia sukupolvivaikutus järkevä kuluttaminen tyypillistä, hyötynäkökohdat Aika paljon mä oon ruvennu sitä siell on semmosia pelejä mää aina pelailen. Ihan ton sorminäppäryyden ett sais pysyyn kun mulla ( ) vapisee kädet kauheesti. N70 pakko (esim. digitelevisio) Rajoitteita terveydentila, vanhenemismuutokset, erityisesti motoriikka, näkö ja kuulo taloudelliset tekijät Motivaatio osaaminen verkkoon pääsy? Motivaatio osaaminen - verkkoon pääsy? Itsenäinen päätöksenteko tyypillistä Monasti on aatellu ( ) enkä minä ala ollenkaan [nettipankin käyttö]. Jos ei tuossa kelpaa asiat. ( ) nää tehhään tossa tiskillä. N91 Ei oo en oo sitäkään [matkapuhelinta] ottanu. Tytöt on sitä sanonu että tuuaan. Minä sanon että antakaa olla tuomatta. N91 Osaamattomuutta ei pidetä ongelmana, oppiminen seuraa motivaatiota Kauhee opetteleminenhan siinä oli. Mutt kylä kai sen sitte vanhempiki muija oppii. N65 vertaisryhmät, räätälöity koulutus, esim. NettiNysse, yhdistykset Onko osaaminen/oppiminen yhteiskunnan vastuulla? digitelevisio Motivaatio osaaminen - verkkoon pääsy? Varakkaat seniorit vai pienituloiset vanhukset? Julkisissa tiloissa olevat tietokoneet, ikääntyneille tarkoitetut kurssit ja ikääntyneiden omat yhdistykset tärkeitä Julkisissa tiloissa olevat tietokoneet eivät kuitenkaan ole ratkaisu koetulla epävarmuudella ja hitaudella on merkitystä tarvitaan aikaa ja rauhaa Taloudelliset esteet Konkreettiset esteet laitteiden ja näppäinten koko sorminäppäryys heikkenee, näössä tapahtuvat muutokset I kuntaryhmässä yksinasuvalla ansioeläkkeen yläraja on 1056,21 /kk ( alk.) tamperelaisista naisista n. 55 % ja miehistä n. 24 % sai kansaneläkettä 2/2006 vuokra (n. 500 ), sähkö ja vesi, saunamaksu, palvelumaksu (n ), yht. 900 taksimaksut, lääkäri- ja sairaalamaksut, lääkekulut, televisiolupa, lehtimaksut, puhelinkulut mahdollisuus saada asumistukea, hoitotukea, kaupunki voi vapauttaa palvelumaksuista, toimeentulotuki 6

7 % TamELSA 2006 prof. Marja Jylhä & tutkimusryhmä n=256; keski-ikä 82,5 vuotta ( vuotiaita) GSM PC Internet, Turvapuhelin Miehet Naiset Arkiteknologiaa kotona 1/2 apuvälineet voivat olla hyvinkin yksinkertaisia, kyseiselle henkilölle tehtyjä, esim. korokkeet sängyn jalkojen alla tarttumakahvat WC:ssä, liukuestematot, WC:n koroke kävelytelineet, rollaattorit, pyöräkelkat vaipat erityisapuvälineet kodin muutostyöt kylpyhuoneiden saneeraus, kynnyksien poistaminen, kevyempi ovi toimintatapojen muuttaminen ks. Sirkka-Liisa Keiski: Ikääntymisen ihmemaa (1998) Toimiva koti konsepti Helsingissä Itse klinikka Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Arkiteknologiaa kotona 2/2 Kommunikaatio, viihde turvapuhelimet, hälytysjärjestelmät ympäristönhallintalaitteet kotitalousteknologia, arkiset kotitalouskoneet (mikroaaltouuni tärkeä yhden hengen taloudessa) viihde-elektroniikka televisio! palvelubussi! puhelin matkapuhelin tekstiviestit puhelinvastaaja kommunikaattorit TV, teksti-tv digi-tv digisovitin videot, DVD-soitin sähköposti internet skype puhelut digikamera Daisy -järjestelmä kaukosäätimet, scart -jakajat! saatavilla esim. TV-kuvan laajentimia, kuulokkeita yms. Vivago hyvinvointiranneke, IST Oy Kylpyhuoneen kaiteita, Väinö Korpinen Oy Liesivahti, Pikosystems Oy Muistuttava lääkekiekko, Addoz Oy 7

8 Rollaattori Algol Oy:n markkinoimia rollaattorimalleja toispuoleista halvausta sairastavalle Emfit Lattiaturva Emfit Vuodeturva reumarollaattori ulkokäyttöön Skootteri, Algol Oy PicturePhone Kehitetty ENABLE-projektissa, Matkapuhelimen selkonäppäimistö Jouko Römpötti Ilona -virikeohjelmisto Pikosystems Vanhus, hoitohenkilökunta, palvelujärjestelmä laitteita, jota vanhukset itse käyttävät liikkumisen apuvälineet kuulolaitteet, suurennuslasit yms. henkilökohtaiset apuvälineet virkistys, esim. Ilona; yhteydenpito omaisiin laitteita ja sovelluksia jotka helpottavat hoitohenkilökunnan työtä sähköinen sairauskertomusjärjestelmä kannettavat tietokoneet, käsipuhelimet, kommunikaattorit norm. sairaalateknologia hoitamiseen liittyvät laitteet ja sovellukset nostolaitteet, suihkutuolit, suihkusängyt teknologia joka palvelee sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää tietojärjestelmät 8

9 Etähoito Etämonitorointi? 1/2 telemedicine telehealth telecare tietoteknisten ratkaisujen, erit. monitoroinnin ja langattoman tiedonsiirron kehittymisen vaikutukset kotiin siirtyvään hoitoon terveydenhuollon tietotekniikan mahdollisuudet ikääntyneen käyttäjän kannalta raakadata tarvitaanko lisäsovelluksia, digitv, käsipuhelin? esim. verensokerin mittaaminen -> mittaustietojen välittäminen terveydenhuoltoon -> palautteen saaminen kyse ei vain teknologiasta kuka on käyttäjä, kenen preferenssit? pyritäänkö ennaltaehkäisemään vai reagoimaan yksittäisiin tapahtumiin (esim. poistuminen ulos asunnosta, kaatuminen tms.) liiketunnistimet paikannus monitoroidaan tilaa, esim. kamera/videovalvonta tagit fysiologisten toimintojen langaton monitorointi, esim. hyvinvointiranneke, rannetietokone, vuodeanturi sopivuus vanhuksille? Implantit tulevaisuudessa? älyvaatteet vanhusten kohdalla ongelmana huolto Etämonitorointi? 2/2 monitorointijärjestelmien luokittelua 1) millaiseen informaatioon monitorointi perustuu (ikääntyneen fysiologiset toiminnot, tarkkailuinformaatio esim. videonauhoitus) 2) miltä ajalta informaatiota on käytettävissä (reaaliaikainen/trendianalyysi) 3) minne informaatio välitetään (perhe, hoitolaitos, sähköinen potilaskertomus) 4) mikä on ikääntyneen henkilön oma rooli pelkkä laite/teknologia ei riitä, kyseessä laaja sosiotekninen järjestelmä, vaatii useiden toimijoiden mukanaoloa eettiset kysymykset käytännölliset kysymykset taloudelliset kysymykset toimintakäytäntöjen muuttuminen WSense: kokemuksia uudesta teknologiasta Long-term monitoring of health and wellness in real life settings Tekesin FinnWell ohjelma VTT, dos. Ilkka Korhonen & tutkimusryhmä n=20; seuranta-aika 3-(6) kk; keski-ikä 77,5 vuotta (60-86) vanhat ihmiset suhtautuivat positiivisesti uusi teknologia voi kannustaa uusiin toimintoihin ja sosiaaliseen aktiivisuuteen langattomankin teknologian käyttöön liittyy runsaasti henkilökohtaisen ohjauksen tarvetta, ei vain alkuvaiheessa vanhaksi ja raihnaiseksi leimautumisen pelko joidenkin laitteiden ja sovellusten kohdalla tarvitaan modifiointia ennen kuin ne toimivat vanhoilla ihmisillä Vanhus älykodissa? 1/2 suomalaisen vanhuspolitiikan tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikäihminen voisi asua itsenäisesti ikääntyneet haluavat asua omassa kodissaan, jossa he ovat asuneet vuosikymmeniä pientalot; nyt 80-vuotiaat ovat rakentaneet talonsa luvuilla kerrostalot; onko taloissa hissiä, jos niin mistä kerroksesta hissiin pääsee, mikä on hissin leveys? miten uusi teknologia on siirrettävissä vanhaan rakennuskantaan? kuka maksaa? palvelutalot, senioritalot yms. joiden rakentamisessa esteettömyys on huomioitu Kaikki vanhat ihmiset eivät voi yhtäkkiä muuttaa uusiin senioritaloihin! Aamulehti sunnuntaina

10 Vanhus älykodissa? 2/2 kyse ei ole vain kodin seinien sisällä tehtävistä muutoksista vaan myös ympäristöstä (liikkuminen, julkinen liikenne, lähiympäristössä saatavilla olevat palvelut) environmental gerontology Kaukosen kylä, Kittilä universaalisuus, Design for All yksilöllisyys, paikallisuus Alakärppä ym luonnos pihapiirin kuljetusvälineestä, ELVI-hanke, Lapin yliopisto Lähde: ITSE-hankkeen materiaali; STAKES Geroteknologia 1/2 Geroteknologia (myös geronteknologia) Kielitoimisto suosittelee geroteknologia termiä käsitteenä lähtöisin Hollannista Eindhovenin teknisestä korkeakoulusta 1990-luvun alusta, prof. Herman Bouma gerontologia & teknologia ergonomia-juuret tavoitteena poistaa ikääntyneiden ja yleisessä käytössä olevan teknologian välinen kuilu kantavana ajatuksena design for all monitieteisyys, moniammatillisuus käyttäjälähtöisyys Geroteknologia 1/2 tiede- ja tutkimuspoliittinen käsite; ikääntymisen tuntemiseen pohjautuvaa teknologian tutkimusta, jonka tavoitteena on ikäihmisten hyvä elin- ja työympäristö tai heille sopeutettu hoito (Rietsman 1994) teknologiset tuotteet tarvitsevat tuekseen palveluita; geroteknologian tehtävänä on yhdistää teknisten sovellusten alue ja palvelut (Graafmans 1999) geroteknologian roolit (Graafmans & Taipale 1998) ongelmien ehkäiseminen vahvuuksien tukeminen ja hyödyntäminen heikkenevien kykyjen kompensoiminen hoivatyön tukeminen tutkimuksen edistäminen International Society for Gerontechnology Journal: Gerontechnology 10

11 Haasteita ikääntyneille suunnatun teknologian suunnittelussa ja käyttöönotossa käyttäjien ottaminen mukaan kehitysprosessiin Designers Are Not Users ks. esim. Sampsa Hyysalo 2004 Käyttäjät eivät välttämättä osaa ilmaista tarpeita Users Are Not Designers käytettävyyden tutkiminen laboratoriossa vs. oikeissa kodeissa? Living lab? ks. esim. Keiski 1998 Miten yksilöllisyyden ja paikallisuuden voi huomioida? Ikääntyneiden kanssa samaan pakettiin kuuluvat usein myös omaiset ja palvelujärjestelmän edustajat myös muita toimijoita, jotka on otettava huomioon ks. esim. Hannele Hyppönen 2004 ketkä osallistuvat tutkimuksiin? tutkitaanko jo tietokoneita käyttäviä vai niitä jotka eivät ole koskaan käyttäneet tietokonetta 11

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Marjo Rauhala-Hayes, Päivi Topo ja Anna-Liisa Salminen SITRA 172 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston

Lisätiedot

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 110 Ikääntyvät, teknologia ja etiikka Näkökulmia ihmisen ja teknologian vuorovaikutustutkimukseen ja -suunnitteluun Jaana Leikas ISBN 978-951-38-7171-0 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Eila Pennala. Ikääntyvät ja arjen teknologia. Selvitys Aijjoos-hankkeelle

Eila Pennala. Ikääntyvät ja arjen teknologia. Selvitys Aijjoos-hankkeelle Eila Pennala Ikääntyvät ja arjen teknologia Selvitys Aijjoos-hankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO. Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista

Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO. Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Suomen Toivo -ajatuspaja 2011 Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Suomen Toivo -ajatuspaja

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

Jussi Mantere. WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille

Jussi Mantere. WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille Jussi Mantere WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille Teknillinen korkeakoulu Tietotekniikan osasto Tietojenkäsittelytekniikan laitos Helsinki University of Technology Faculty

Lisätiedot

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta?

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Kokemuksia leikki-ikäisten ja ikäihmisten välisestä vuorovaikutuksesta yhteisessä psykomotoriikkaryhmässä Hyvinvointi- ja toimintakyky, Psykomotoriikka erikoistumisopinnot

Lisätiedot

asumista ikäihmisten

asumista ikäihmisten Palvelurakenteet kaupungeissa ja maaseudulla muuttuvat makrotalouden ja demografisten tekijöiden muutosten sekä teknologisoitumisen seurauksena. Tarvitaan uusia toimintatapoja tuottaa tarkoituksenmukaisesti

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Asukaslähtöistä senioriasumista

Asukaslähtöistä senioriasumista TTS:n julkaisuja 414 Asukaslähtöistä senioriasumista Ikäihmisen hyvinvointiin tähtäävä poikkitieteellinen tutkimushanke Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti Heli Mäntylä Minna Kuusela Sari

Lisätiedot

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471 Tyylipaino Oy Invalidiliitto ry:n Esteettömyysprojektin tavoitteena oli lisätä osaamista ja tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä

Lisätiedot

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE SENIOREILL Päivi Aro Panu Harmo Asta Kainulainen Matti Linnavuo Taija Pakarinen Sara Viitala Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot

Asunto ja elämänkaari

Asunto ja elämänkaari Eija Kyllönen, Marja Kurenniemi Asunto ja elämänkaari Katsaus asumisen laatua koskevaan tutkimukseen Aiheita 23/2003 ISBN 951-33-1423-5 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2003 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

TEKNOLOGIASTA TURVAA MUISTISAIRAAN ASUMISEEN - Selvitys olemassa olevasta

TEKNOLOGIASTA TURVAA MUISTISAIRAAN ASUMISEEN - Selvitys olemassa olevasta Sirkku Hildén TEKNOLOGIASTA TURVAA MUISTISAIRAAN ASUMISEEN - Selvitys olemassa olevasta hyvinvointiteknologiasta ja sen käytettävyydestä muistisairaan kotona asumisen turvaamiseen sekä yksityisen ja kolmannen

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

Omin voimin ja tukitoimin Hyvinvoinnin ja ikääntymisen opas CP-vammaiselle aikuiselle

Omin voimin ja tukitoimin Hyvinvoinnin ja ikääntymisen opas CP-vammaiselle aikuiselle Omin voimin ja tukitoimin Hyvinvoinnin ja ikääntymisen opas CP-vammaiselle aikuiselle Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010) Toimittanut: Teksti:

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015 Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Toimenpideohjelma 2011 2015 Ohjelmia ja strategioita 1/2011 2 Kohti esteetöntä viestintää Toimenpideohjelma 2011 2015 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI RAPORTTEJA 11 SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI SINIKKA TYYNELÄ Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 11 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite PL 35 (MaT),

Lisätiedot

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntainstituutin raportteja 1/2003. Mobiilipalveluiden näkymät tapaustutkimus etampereen mobiiliklusterin asiantuntijoiden näkemyksistä

Tietoyhteiskuntainstituutin raportteja 1/2003. Mobiilipalveluiden näkymät tapaustutkimus etampereen mobiiliklusterin asiantuntijoiden näkemyksistä Tietoyhteiskuntainstituutin raportteja 1/2003 Mobiilipalveluiden näkymät tapaustutkimus etampereen mobiiliklusterin asiantuntijoiden näkemyksistä Sanna Raudaskoski YTM, tutkija Ilkka Arminen VTT, professori

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Elisa Virkola. Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja

Elisa Virkola. Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja 491 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 491 Elisa Virkola Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa Esitetään Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO KULTTUURITYÖTÄ IKÄIHMISTEN PARISSA TEKEVILLE. Jatta Kurppa

PEREHDYTYSKANSIO KULTTUURITYÖTÄ IKÄIHMISTEN PARISSA TEKEVILLE. Jatta Kurppa PEREHDYTYSKANSIO KULTTUURITYÖTÄ IKÄIHMISTEN PARISSA TEKEVILLE Jatta Kurppa 2009 Vanhuus Rakastatko minua vielä, kun muistini katoaa tuuleen. Haetko minut kotiin, kun mennä viuhdon pitkin pellon reunaa.

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot

Ikääntyvien Idealiike. Jaana Leikas & Lauri Lehtonen. Käyttäjälähtöisellä innovoinnilla elämänmakuisia mobiilipalveluja

Ikääntyvien Idealiike. Jaana Leikas & Lauri Lehtonen. Käyttäjälähtöisellä innovoinnilla elämänmakuisia mobiilipalveluja ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2389 Jaana Leikas & Lauri Lehtonen Ikääntyvien Idealiike Käyttäjälähtöisellä innovoinnilla elämänmakuisia mobiilipalveluja VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2389 Ikääntyvien Idealiike

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu

Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu HELI MÄNTYLÄ IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 35 Nurmijärvi

Lisätiedot

Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla edellytyksiä ja haasteita Tutkimus Padasjoella ja Töysässä

Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla edellytyksiä ja haasteita Tutkimus Padasjoella ja Töysässä Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla edellytyksiä ja haasteita Tutkimus Padasjoella ja Töysässä TYÖTEHOSEURA SARI KIVILEHTO TIINA LYBECK IRENE ROOS ARJA RYTKÖNEN Työtehoseuran raportteja ja oppaita

Lisätiedot