Ikääntyneet teknologian käyttäjinä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyneet teknologian käyttäjinä"

Transkriptio

1 Luennon sisältö: Ikääntyneet teknologian käyttäjinä I Vanhuudesta ja vanhenemisesta lyhyt johdatus vanhenemiseen II Ikääntyneet teknologian käyttäjinä Ihminen käyttäjänä 4 op Paula Paavilainen Terveystieteen laitos Tampereen yliopisto Kuvat: IST Oy Miksi vanhukset ovat teknologian erityinen kohderyhmä? väestölliset (demografiset) muutokset ikääntyneiden määrä lisääntyy: yhä useampi saavuttaa vanhuusiän ja toisaalta vanhuus venyy (vanhusten määrä kasvaa myös suhteessa muuhun väestöön) työvoiman väheneminen -> huoli siitä, miten suuri joukko vanhoja ihmisiä hoidetaan hoito- ja hoivaresurssien vähentyessä % 30 Yli 65 vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa Suomessa kulttuuriset, arvoissa ja asenteissa tapahtuneet muutokset arvostetaan itsenäisyyttä, omatoimisuutta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä tapahtuneet muutokset kotihoidon painottaminen suhteessa laitoshoitoon liittyy myös taloudellisiin kysymyksiin kehittyvä teknologia enemmän mahdollisuuksia kuin aikaisemmin huoli ikääntyneiden mahdollisuuksista osallistua tietoyhteiskuntaan miten ikääntyneet kykenevät käyttämään verkkoon siirtyneitä palveluja digital divide Lähde: Tilastokeskus, US Census Bureau Väestön vanheneminen on globaali ilmiö Kuka on vanha? Millainen on vanha ihminen? Percentages 65 years and older North Latin America Near East Sub-Saharan Europe America Oceania Asia Caribbean North Africa Africa UNFPA, YK:n väestörahasto

2 Vanhat ihmiset yhtenäinen väestöryhmä? 65 v. 95 v. 20 v. 50 v. Vanhuuden on katsottu alkavan yleisestä eläkeiästä vuotiaat ovat nuoria vanhuksia yli 75-vuotiaat varsinaisia vanhuksia ja yli 85-vuotiaat vanhoja vanhuksia Peter Laslett (1989): kolmas ikä neljäs ikä, varsinainen vanhuus; (80-)85 ikävuoden jälkeen Vanhenemisen ulottuvuudet biologinen psyykkinen sosiaalinen samalla kun yksilöt vanhenevat, myös yhteisöt ja yhteiskunnat vanhenevat vaikutukset yksilöiden ja yhteisöjen elämään yhteisössä vallitsevat arvot ja asenteet vaikuttavat siihen, millaista on olla vanha tullaan vanhoiksi tietyssä sosiaalisessa ympäristössä Biologinen vanheneminen Biologiset vanhenemismuutokset ilmenevät kaikissa lajin yksilöissä 1) hyvin nopeasti esim. Tyynenmeren lohi 2) vähitellen esim. ihminen 3) tuskin lainkaan esim. kilpikonnat, jotkut merilinnut ja hyönteiset (eivät todennäköisesti kuole sisäsyntyiseen prosessiin vaan loppuun kulumiseen ulkoisista syistä) peruspiirre heterogeenisyyden lisääntyminen eivät ole primaaristi ulkoisten tapahtumien aiheuttamia etenevät hitaasti ovat luonteeltaan palautumattomia vähentävät elimistön toiminnallista kapasiteettia muuttavat elimistön ominaisuuksia haavoittuvuus kasvaa sopeutuvuus vähenee rappeutuminen etenee kuolleisuus kasvaa hidastavien interventioiden mahdollisuudet? nuoruudenlähde antioksidantit, vitamiinit, luontaistuotteet kudosteknologia, kantasoluhoidot Ikääntymismuutoksia elinjärjestelmien tasolla 1/3 tukiranka painuu kasaan, ihmiset lyhenevät lihasmassa pienenee ja rasvoittuminen lisääntyy nivelet ja sidekudos jäykistyvät, nivelrikot yleistyvät, luuston massa vähenee iho ohenee, ryppyjä tulee yhä enemmän ihonalaisen rasvakudoksen vähentyessä, hikirauhaset vähenevät sydän- ja verenkiertoelimistössä tapahtuu muutoksia; veren virtausvastus nousee, sydämen läpät kalkkeutuvat ja säätelyjärjestelmä heikkenee nuorten viitearvoilla suunnitellut ohjelmistot (esim. sykemittaus) eivät välttämättä toimi vanhuksilla, joilla saattaa lisäksi olla lääkityksiä, jotka tasoittavat sykevariaatiota Ikääntymismuutoksia elinjärjestelmien tasolla 2/3 keuhkojen kimmoisuus vähenee, niiden pinta-ala pienenee ja esim. puhdistusmekanismit ja yskäheijaste heikkenevät ja vaimentuvat ruuansulatuselimistössä ja munuaisissa tapahtuu muutoksia, immuunijärjestelmässä tapahtuu muutoksia jotka johtavat vastustuskyvyn heikkenemiseen aerobinen kapasiteetti heikkenee, hapenottokyky heikkenee koordinaatiokyky, ketteryys ja notkeus heikkenevät tasapaino heikkenee, asennon korjaantuminen vaikeutuu kävelynopeuden pitää olla vähintään 1,2m/sek jotta pystyy ylittämään suojatien vihreiden valojen aikana 2

3 Ikääntymismuutoksia elinjärjestelmien tasolla 3/3 korkeiden äänten erottelukyky heikkenee häiriöt tasapainoelinten toiminnassa lähellä olevien pienten kohteiden tarkka näkeminen vaikeutuu hämäränäkö heikkenee kontrastien erotuskyky heikkenee, syvyysnäkö heikkenee silmän mukautumiskyky heikkenee näkökenttä supistuu värien erottelukyky heikkenee liikkuvan kohteen yksityiskohtien erottelukyky heikkenee hermoston alueen muutoksia ovat mm. aivokudoksen väheneminen, säätelyjärjestelmien vaimentuminen, psykomotoriset muutokset ja muistihäiriöiden yleistyminen Kognitiiviset vanhenemismuutokset kognitiiviset toiminnot saattavat hidastua kognitiivinen: tiedollista, tietoon perustuvaa kognitiivisia toimintoja ovat mm. havaitseminen, ajattelu, kieli, muisti, oppiminen muisti: prosessoinnin tehokkuus ja nopeus heikkenee muistissa säilyttäminen ei heikkene mieleen painaminen hidastuu ja heikkenee mieleen palauttaminen käy työläämmäksi kristallisoitu, opittuun ja koettuun pohjaava prosessointi säilyy ja kehittyy tilannetekijöiden vaikutus korostuu motivaation ja vireystason merkitys kasvaa, joustava abstrakti prosessointi hidastuu Vanheneminen vs. sairastavuus Yhteenvetoa vanheneminen ei ole sairautta sairastavuus lisääntyy vanhenemisen myötä vanhuksille ovat tyypillisiä monet samanaikaiset sairaudet tiettyjä sairauksia, jotka liittyvät voimakkaasti ikään, esim. osteoporoosi (luuston haurastuminen) ja dementia rakenteellisia vanhenemismuutoksia ei hoideta (periaatteessa), mutta toimintakyvyn heikkenemistä pyritään ehkäisemään ja hoitamaan väestöt vanhenevat vanheneminen perusteiltaan biologinen ilmiö biologiset vanhenemismuutokset ilmenevät kaikissa lajin yksilöissä vanhenemismuutokset tulevat esille elinjärjestelmien toimintakyvyn muutoksina vanheneminen voimakkaasti sosiaalisesti määräytynyttä progeria (http://www.progeriaresearch.org/) dementiaa sairastavat erityisenä mielenkiinnon kohteena teknologian kehittämisessä II Ikääntyneet teknologian käyttäjinä Vanhuksille suunnatun teknologian tavoitteita: teknologian tavoitteet ikääntyneiden asenteista ikääntyneiden erilaisuus teknologian käyttäjinä kulttuuriset tekijät biologisiin ja kognitiivisiin vanhenemismuutoksiin liittyviä tekijöitä ikääntyneet tietokoneen käyttäjinä arkiteknologiaa kotona, esimerkkejä etähoito, älykodit geroteknologia käsitteenä yleisen hyvinvoinnin tukeminen sairauksien varhainen toteaminen ja hoito toimintakykyisyyden ylläpitäminen liikkumisen tukeminen itsenäisyyden säilyttäminen turvallisuuden lisääminen yhteydenpidon ja kommunikaation helpottaminen rentoutukseen, vapaa-aikaan ja virkistykseen liittyvät teknologiat 3

4 Ikääntyneiden asenteet teknologiaa kohtaan Ikä, kohortti ja periodi stereotyyppinen käsitys ikääntyneiden negatiivisesta asenteesta teknologiaa kohtaan ei pidä paikkaansa ikääntyneiden asenteet ovat yleisesti ottaen positiivisia ikääntyneet jopa positiivisempia kuin nuoremmat myös nuorissa niitä, jotka esim. ideologisista syistä eivät käytä matkapuhelinta ikä vaikuttaa lähinnä koulutuksen ja työuran kautta mitä vanhempi sitä todennäköisemmin ei ole ollut vielä työelämässä tekemisissä teknologian kanssa hyvin vanhoilla elämänhistoria (teknologinen historia), suhde kuluttamiseen motivaatio keskeistä taloudelliset tekijät ikä II maailmansota televisio PC matkapuhelimet kotitalouksien koneellistuminen 2000 vanhoilla ihmisillä voi olla kokemusta ja osaamista teknisistä laitteista, joita nuoremmat eivät tunne teknologinen kehitys on ollut huimaa viimeisen sadan vuoden aikana Ikäihmiset ovat omaksuneet monia uusia teknologioita elämänsä varrella -onnistuneesti! Miesten osuus poikia syntyy enemmän kuin tyttöjä miesten kuolleisuus suurempaa miehet kuolevat nuorempina naiset elävät pidempään, mutta heidän toimintakykynsä on usein huonompi kuin samanikäisten elossa olevien miesten vanhat naiset teknologian käyttäjinä Vanhenemismuutosten vaikutuksia teknologian käytössä 1/2 laitteen luokse pääseminen voi vaikeutua laitteen sijoittaminen sorminäppäryys heikkenee; pienet laitteet, kytkimet, nappulat yms. hankalia käyttää esim. matkapuhelimissa navigointinäppäimet simpukkapuhelin kätevä, voi vain avata tietokoneen hiiren käyttö digikamerat voimat heikkenevät; vaatiiko laitteen käyttö voimaa (vetäminen, painaminen)? Data updated

5 Vanhenemismuutosten vaikutuksia teknologian käytössä 2/2 äänten erottelukyky heikkenee; vaikeuksia erottaa mistä suunnasta ääni tulee vaikeuksia kuulla korkeita hälytysääniä näkö heikkenee: käytettävien kuvien ja symbolien koko symbolien merkitys esim. internetin hakukoneessa, ks. Aula & Käki 2005 (http://www.firstmonday.org/issues/issue10_7/aula/) vaikeuksia nähdä näytöllä olevaa tekstiä (fonttikoko) vaikea käyttää laitetta, jossa useita nopeasti muuttuvia käyttövaiheita oppii hitaammin uuden laitteen käytön satunnaisessa käytössä laitteen toiminnot saattavat unohtua Ikääntyneet tietokoneen käyttäjinä 1/2 kyky tehdä nopeita ja tarkkoja liikkeitä heikkenee sormien tarkka hallinta heikkenee ranteen liikkuvuus heikkenee reagointiaika kasvaa kyky jakaa huomiota eri tehtävien kesken heikkenee kontrastien erottamiskyky heikkenee häikäisy hankaloittaa näkökentän kapeneminen ks. Isomäki, Päykkönen, Sankari 2003 (Gerontologia 3/2003, ) Ikääntyneet tietokoneen käyttäjinä 2/2 omia portaaleja esim. Petäkoski-Hult ym. 2004: VIRIKE. Ikääntyneet Internet- ja digi-tv-palvelujen käyttäjinä. kuka asentaa? oma hakukone Etsin symbolien merkitys esim. internetin hakukoneiessa, ks. Aula & Käki 2005 (http://www.firstmonday.org/issues/issue10_7/aula/) omaa koulutusta ja oppimateriaalia: NettiNysse, Mukanetti Tampereella, Enter ry. pääkaupunkiseudulla kansalaisopistot, yhdistykset yms. paljon aktiivista toimintaa 5

6 Motivaatio osaaminen verkkoon pääsy? Motivaatio keskeistä perheenjäsenet ja ystävät tärkeitä vaikuttajia sukupolvivaikutus järkevä kuluttaminen tyypillistä, hyötynäkökohdat Aika paljon mä oon ruvennu sitä siell on semmosia pelejä mää aina pelailen. Ihan ton sorminäppäryyden ett sais pysyyn kun mulla ( ) vapisee kädet kauheesti. N70 pakko (esim. digitelevisio) Rajoitteita terveydentila, vanhenemismuutokset, erityisesti motoriikka, näkö ja kuulo taloudelliset tekijät Motivaatio osaaminen verkkoon pääsy? Motivaatio osaaminen - verkkoon pääsy? Itsenäinen päätöksenteko tyypillistä Monasti on aatellu ( ) enkä minä ala ollenkaan [nettipankin käyttö]. Jos ei tuossa kelpaa asiat. ( ) nää tehhään tossa tiskillä. N91 Ei oo en oo sitäkään [matkapuhelinta] ottanu. Tytöt on sitä sanonu että tuuaan. Minä sanon että antakaa olla tuomatta. N91 Osaamattomuutta ei pidetä ongelmana, oppiminen seuraa motivaatiota Kauhee opetteleminenhan siinä oli. Mutt kylä kai sen sitte vanhempiki muija oppii. N65 vertaisryhmät, räätälöity koulutus, esim. NettiNysse, yhdistykset Onko osaaminen/oppiminen yhteiskunnan vastuulla? digitelevisio Motivaatio osaaminen - verkkoon pääsy? Varakkaat seniorit vai pienituloiset vanhukset? Julkisissa tiloissa olevat tietokoneet, ikääntyneille tarkoitetut kurssit ja ikääntyneiden omat yhdistykset tärkeitä Julkisissa tiloissa olevat tietokoneet eivät kuitenkaan ole ratkaisu koetulla epävarmuudella ja hitaudella on merkitystä tarvitaan aikaa ja rauhaa Taloudelliset esteet Konkreettiset esteet laitteiden ja näppäinten koko sorminäppäryys heikkenee, näössä tapahtuvat muutokset I kuntaryhmässä yksinasuvalla ansioeläkkeen yläraja on 1056,21 /kk ( alk.) tamperelaisista naisista n. 55 % ja miehistä n. 24 % sai kansaneläkettä 2/2006 vuokra (n. 500 ), sähkö ja vesi, saunamaksu, palvelumaksu (n ), yht. 900 taksimaksut, lääkäri- ja sairaalamaksut, lääkekulut, televisiolupa, lehtimaksut, puhelinkulut mahdollisuus saada asumistukea, hoitotukea, kaupunki voi vapauttaa palvelumaksuista, toimeentulotuki 6

7 % TamELSA 2006 prof. Marja Jylhä & tutkimusryhmä n=256; keski-ikä 82,5 vuotta ( vuotiaita) GSM PC Internet, Turvapuhelin Miehet Naiset Arkiteknologiaa kotona 1/2 apuvälineet voivat olla hyvinkin yksinkertaisia, kyseiselle henkilölle tehtyjä, esim. korokkeet sängyn jalkojen alla tarttumakahvat WC:ssä, liukuestematot, WC:n koroke kävelytelineet, rollaattorit, pyöräkelkat vaipat erityisapuvälineet kodin muutostyöt kylpyhuoneiden saneeraus, kynnyksien poistaminen, kevyempi ovi toimintatapojen muuttaminen ks. Sirkka-Liisa Keiski: Ikääntymisen ihmemaa (1998) Toimiva koti konsepti Helsingissä Itse klinikka Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Arkiteknologiaa kotona 2/2 Kommunikaatio, viihde turvapuhelimet, hälytysjärjestelmät ympäristönhallintalaitteet kotitalousteknologia, arkiset kotitalouskoneet (mikroaaltouuni tärkeä yhden hengen taloudessa) viihde-elektroniikka televisio! palvelubussi! puhelin matkapuhelin tekstiviestit puhelinvastaaja kommunikaattorit TV, teksti-tv digi-tv digisovitin videot, DVD-soitin sähköposti internet skype puhelut digikamera Daisy -järjestelmä kaukosäätimet, scart -jakajat! saatavilla esim. TV-kuvan laajentimia, kuulokkeita yms. Vivago hyvinvointiranneke, IST Oy Kylpyhuoneen kaiteita, Väinö Korpinen Oy Liesivahti, Pikosystems Oy Muistuttava lääkekiekko, Addoz Oy 7

8 Rollaattori Algol Oy:n markkinoimia rollaattorimalleja toispuoleista halvausta sairastavalle Emfit Lattiaturva Emfit Vuodeturva reumarollaattori ulkokäyttöön Skootteri, Algol Oy PicturePhone Kehitetty ENABLE-projektissa, Matkapuhelimen selkonäppäimistö Jouko Römpötti Ilona -virikeohjelmisto Pikosystems Vanhus, hoitohenkilökunta, palvelujärjestelmä laitteita, jota vanhukset itse käyttävät liikkumisen apuvälineet kuulolaitteet, suurennuslasit yms. henkilökohtaiset apuvälineet virkistys, esim. Ilona; yhteydenpito omaisiin laitteita ja sovelluksia jotka helpottavat hoitohenkilökunnan työtä sähköinen sairauskertomusjärjestelmä kannettavat tietokoneet, käsipuhelimet, kommunikaattorit norm. sairaalateknologia hoitamiseen liittyvät laitteet ja sovellukset nostolaitteet, suihkutuolit, suihkusängyt teknologia joka palvelee sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää tietojärjestelmät 8

9 Etähoito Etämonitorointi? 1/2 telemedicine telehealth telecare tietoteknisten ratkaisujen, erit. monitoroinnin ja langattoman tiedonsiirron kehittymisen vaikutukset kotiin siirtyvään hoitoon terveydenhuollon tietotekniikan mahdollisuudet ikääntyneen käyttäjän kannalta raakadata tarvitaanko lisäsovelluksia, digitv, käsipuhelin? esim. verensokerin mittaaminen -> mittaustietojen välittäminen terveydenhuoltoon -> palautteen saaminen kyse ei vain teknologiasta kuka on käyttäjä, kenen preferenssit? pyritäänkö ennaltaehkäisemään vai reagoimaan yksittäisiin tapahtumiin (esim. poistuminen ulos asunnosta, kaatuminen tms.) liiketunnistimet paikannus monitoroidaan tilaa, esim. kamera/videovalvonta tagit fysiologisten toimintojen langaton monitorointi, esim. hyvinvointiranneke, rannetietokone, vuodeanturi sopivuus vanhuksille? Implantit tulevaisuudessa? älyvaatteet vanhusten kohdalla ongelmana huolto Etämonitorointi? 2/2 monitorointijärjestelmien luokittelua 1) millaiseen informaatioon monitorointi perustuu (ikääntyneen fysiologiset toiminnot, tarkkailuinformaatio esim. videonauhoitus) 2) miltä ajalta informaatiota on käytettävissä (reaaliaikainen/trendianalyysi) 3) minne informaatio välitetään (perhe, hoitolaitos, sähköinen potilaskertomus) 4) mikä on ikääntyneen henkilön oma rooli pelkkä laite/teknologia ei riitä, kyseessä laaja sosiotekninen järjestelmä, vaatii useiden toimijoiden mukanaoloa eettiset kysymykset käytännölliset kysymykset taloudelliset kysymykset toimintakäytäntöjen muuttuminen WSense: kokemuksia uudesta teknologiasta Long-term monitoring of health and wellness in real life settings Tekesin FinnWell ohjelma VTT, dos. Ilkka Korhonen & tutkimusryhmä n=20; seuranta-aika 3-(6) kk; keski-ikä 77,5 vuotta (60-86) vanhat ihmiset suhtautuivat positiivisesti uusi teknologia voi kannustaa uusiin toimintoihin ja sosiaaliseen aktiivisuuteen langattomankin teknologian käyttöön liittyy runsaasti henkilökohtaisen ohjauksen tarvetta, ei vain alkuvaiheessa vanhaksi ja raihnaiseksi leimautumisen pelko joidenkin laitteiden ja sovellusten kohdalla tarvitaan modifiointia ennen kuin ne toimivat vanhoilla ihmisillä Vanhus älykodissa? 1/2 suomalaisen vanhuspolitiikan tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikäihminen voisi asua itsenäisesti ikääntyneet haluavat asua omassa kodissaan, jossa he ovat asuneet vuosikymmeniä pientalot; nyt 80-vuotiaat ovat rakentaneet talonsa luvuilla kerrostalot; onko taloissa hissiä, jos niin mistä kerroksesta hissiin pääsee, mikä on hissin leveys? miten uusi teknologia on siirrettävissä vanhaan rakennuskantaan? kuka maksaa? palvelutalot, senioritalot yms. joiden rakentamisessa esteettömyys on huomioitu Kaikki vanhat ihmiset eivät voi yhtäkkiä muuttaa uusiin senioritaloihin! Aamulehti sunnuntaina

10 Vanhus älykodissa? 2/2 kyse ei ole vain kodin seinien sisällä tehtävistä muutoksista vaan myös ympäristöstä (liikkuminen, julkinen liikenne, lähiympäristössä saatavilla olevat palvelut) environmental gerontology Kaukosen kylä, Kittilä universaalisuus, Design for All yksilöllisyys, paikallisuus Alakärppä ym luonnos pihapiirin kuljetusvälineestä, ELVI-hanke, Lapin yliopisto Lähde: ITSE-hankkeen materiaali; STAKES Geroteknologia 1/2 Geroteknologia (myös geronteknologia) Kielitoimisto suosittelee geroteknologia termiä käsitteenä lähtöisin Hollannista Eindhovenin teknisestä korkeakoulusta 1990-luvun alusta, prof. Herman Bouma gerontologia & teknologia ergonomia-juuret tavoitteena poistaa ikääntyneiden ja yleisessä käytössä olevan teknologian välinen kuilu kantavana ajatuksena design for all monitieteisyys, moniammatillisuus käyttäjälähtöisyys Geroteknologia 1/2 tiede- ja tutkimuspoliittinen käsite; ikääntymisen tuntemiseen pohjautuvaa teknologian tutkimusta, jonka tavoitteena on ikäihmisten hyvä elin- ja työympäristö tai heille sopeutettu hoito (Rietsman 1994) teknologiset tuotteet tarvitsevat tuekseen palveluita; geroteknologian tehtävänä on yhdistää teknisten sovellusten alue ja palvelut (Graafmans 1999) geroteknologian roolit (Graafmans & Taipale 1998) ongelmien ehkäiseminen vahvuuksien tukeminen ja hyödyntäminen heikkenevien kykyjen kompensoiminen hoivatyön tukeminen tutkimuksen edistäminen International Society for Gerontechnology Journal: Gerontechnology 10

11 Haasteita ikääntyneille suunnatun teknologian suunnittelussa ja käyttöönotossa käyttäjien ottaminen mukaan kehitysprosessiin Designers Are Not Users ks. esim. Sampsa Hyysalo 2004 Käyttäjät eivät välttämättä osaa ilmaista tarpeita Users Are Not Designers käytettävyyden tutkiminen laboratoriossa vs. oikeissa kodeissa? Living lab? ks. esim. Keiski 1998 Miten yksilöllisyyden ja paikallisuuden voi huomioida? Ikääntyneiden kanssa samaan pakettiin kuuluvat usein myös omaiset ja palvelujärjestelmän edustajat myös muita toimijoita, jotka on otettava huomioon ks. esim. Hannele Hyppönen 2004 ketkä osallistuvat tutkimuksiin? tutkitaanko jo tietokoneita käyttäviä vai niitä jotka eivät ole koskaan käyttäneet tietokonetta 11

Vanhukset teknologian käyttäjinä ja tietoyhteiskunnan jäseninä. Paula Paavilainen Terveystieteen laitos Tampereen yliopisto 27.10.

Vanhukset teknologian käyttäjinä ja tietoyhteiskunnan jäseninä. Paula Paavilainen Terveystieteen laitos Tampereen yliopisto 27.10. Vanhukset teknologian käyttäjinä ja tietoyhteiskunnan jäseninä Paula Paavilainen Terveystieteen laitos Tampereen yliopisto Makrotaso, hyvinvointivaltio, tietoyhteiskunta Mikrotaso, arkielämä Mielikuvien

Lisätiedot

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto Ikäihminen teknologian käyttäjänä Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto KÄKÄTE-projekti Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti: Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Kivelä Emeritaprofessori, yleislääketiede, TY Dosentti, geriatrinen lääkehoito, HY

Sirkka-Liisa Kivelä Emeritaprofessori, yleislääketiede, TY Dosentti, geriatrinen lääkehoito, HY Sirkka-Liisa Kivelä Emeritaprofessori, yleislääketiede, TY Dosentti, geriatrinen lääkehoito, HY 70 75 vuotta täyttäneistä, erityisesti 80-85 vuotta täyttäneistä Arvoperustana iäkkäiden omatoimisuuden ja

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Ikäihmisten kuntoutus = Geriatrinen kuntoutus Laaja-alaista, kokonaisvaltaista kuntoutusta Ymmärretään ihmisen normaali ikääntyminen

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen. Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012

Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen. Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012 Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012 Esityksen rakenne 1. Johdanto Tapaturmaisesti kuolleiden yli 65 vuotiaiden kuolemansyyt

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta?

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? Kokeilusta käytäntöön seminaari Holiday Club Saimaa, 19.4.2017 Hankkeen tavoitteet Alkavaa muistisairautta

Lisätiedot

Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet

Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet Marja Jylhä, Pekka Rissanen, Juhani Lehto, Leena Forma, Merja Vuorisalmi, Mari Aaltonen, Jani Raitanen Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä. Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi

Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä. Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi ArctiCaren tavoitteet Vanhusten hyvinvointi ja parempi elämänlaatu tutussa ympäristössä Turvallisuuden

Lisätiedot

Ikääntyvän työntekijän muotokuva TOKI-seminaari Oulussa 10.6.2011

Ikääntyvän työntekijän muotokuva TOKI-seminaari Oulussa 10.6.2011 Ikääntyvän työntekijän muotokuva TOKI-seminaari Oulussa 10.6.2011 Lähteenä: 65-vuotiaiden aikuisneuvolan tutkimustiedot & Sosioekonomiset terveyserot Pohjois-Pohjanmaalla 16.6.2011 geriatrian ylilääkäri

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) Metropolia, Hyto Tuula Mikkola Projektipäällikkö 28.2..2013 1 HEA pähkinän kuoressa Kesto 2.5 vuotta: 9/11 2/14 hankekokonaisuus, jossa

Lisätiedot

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa Kouvolan seudun Muisti ry 14.2.2017 Dos. Erja Rappe 9.2.2017 Al Esityksen sisältö Ympäristö ja hyvinvointi Muistisairaalle tärkeitä ympäristötekijöitä

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

ehittämiskoordinaattori uula Ekholm

ehittämiskoordinaattori uula Ekholm NYKYTILAKARTOITUS HANGOSSA - KOTIHOIDON ASIAKKAAN KÄYTÖSSÄ OLEVAT APUVÄLINEET JA TULEVAISUUDEN APUVÄLINETARPEET HENKILÖKUNNAN ARVIOIMANA (TOTEUTUS VIIKOT 43-45/2013) - KOTIHOIDON HENKILÖSTÖN ITSEARVIOITU

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

VANHU(U)SKÄSITYK- SET medikaalisesta sosiokulttuuriseen. Teija Nuutinen PKKY/AIKO

VANHU(U)SKÄSITYK- SET medikaalisesta sosiokulttuuriseen. Teija Nuutinen PKKY/AIKO VANHU(U)SKÄSITYK- SET medikaalisesta sosiokulttuuriseen Teija Nuutinen PKKY/AIKO Video: Ikääntymistä kohti ylpeydellä (n. 10 min) Aamutv: Anna Pylkkänen www.proudage.fi Miksi vanheneminen on arvokasta?

Lisätiedot

Väestökehityksen haasteet hyvinvointiteknologialle

Väestökehityksen haasteet hyvinvointiteknologialle Väestökehityksen haasteet hyvinvointiteknologialle Ilkka Winblad Oulun yliopisto, FinnTelemedicum/Biolääketieteen laitos To be or Well be IV, Oulu 11.2.2010, Suomen väestöennuste 2000 2040 Lähde: Parkkinen

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN TUTUKSI JA TAVAKSI

VOIMAA VANHUUTEEN TUTUKSI JA TAVAKSI VOIMAA VANHUUTEEN TUTUKSI JA TAVAKSI Ikäinstituutti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Aluehallintoylilääkäri Riitta Karikoski [AHYL Riitta Karikoski, LSS AVI] 1.3.2017 1 Ahyl Riitta Karikoski 1.3.2017

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN TUTUKSI JA TAVAKSI

VOIMAA VANHUUTEEN TUTUKSI JA TAVAKSI VOIMAA VANHUUTEEN TUTUKSI JA TAVAKSI Ikäinstituutti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Aluehallintoylilääkäri Riitta Karikoski [AHYL Riitta Karikoski, LSS AVI] 02.05.2017 1 Ahyl Riitta Karikoski

Lisätiedot

Vanhuus Suomessa miten se muuttuu ja miten sitä tutkitaan?

Vanhuus Suomessa miten se muuttuu ja miten sitä tutkitaan? Vanhuus Suomessa miten se muuttuu ja miten sitä tutkitaan? Marja Jylhä Terveystieteiden yksikkö ja Gerontologian tutkimuskeskus (GEREC) Tampereen yliopisto Luentosarja Tutkimuksen näkökulmia ikääntymiseen

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

Ikäihmisten asumisen uudet tuulet Pohjois Karjalassa, case Lieksa

Ikäihmisten asumisen uudet tuulet Pohjois Karjalassa, case Lieksa Ikäihmisten asumisen uudet tuulet Pohjois Karjalassa, case Lieksa Miten kustannuksia voidaan vähentää ja palvelun laatua parantaa? Paikka: Pohjois Karjalan rajavartioston tila, Onttola Aika: 17.2. 2011

Lisätiedot

SUKUPUOLI IKÄÄNTYVÄSSÄ YHTEISKUNNASSA YTI-LUENNOT 30.10.2012 HANNA OJALA KT, TUTKIJATOHTORI TUTKIJAKOLLEGIUM HANNA.L.OJALA@UTA.FI

SUKUPUOLI IKÄÄNTYVÄSSÄ YHTEISKUNNASSA YTI-LUENNOT 30.10.2012 HANNA OJALA KT, TUTKIJATOHTORI TUTKIJAKOLLEGIUM HANNA.L.OJALA@UTA.FI SUKUPUOLI IKÄÄNTYVÄSSÄ YHTEISKUNNASSA YTI-LUENNOT 30.10.2012 HANNA OJALA KT, TUTKIJATOHTORI TUTKIJAKOLLEGIUM HANNA.L.OJALA@UTA.FI Kunnes kaupunki meidät erottaa / HS 23.11.2008 2 TÄLLÄ LUENNOLLA (1) Aiheena

Lisätiedot

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013 Esteettömyys korjausrakentamisessa TURVALLINEN KOTI AnuMontin 28.9.2013 Rakennusvalvonta Valtakunnalliset tavoitteet YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013 2017 v. 2011 yli 75v 89,6%

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Saija Karinkanta KAATUMINEN ON YLEISTÄ 1 joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vuosittain näistä puolet

Lisätiedot

ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto

ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Opiskelijoiden tvt-taidot ennen ja jälkeen opiskelun Teemu Tokola Oulun Yliopisto Sähkö- ja tietotekniikan osasto TVT Tieto- ja viestintäteknologian tät i käyttö muuttunut t rajusti viimeisinä vuosikymmeninä

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen RISTO-HANKE Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen HANKESUUNNITELMAN TAVOITE Yli 65-vuotiaiden suun terveyden edistäminen ja sairauksien

Lisätiedot

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja Seinäjoki 17. 18.2.2016 Jari Pirhonen, Elisa Tiilikainen, Marjut Lemivaara Taustaa Tieteellinen artikkeli, jonka aiheena

Lisätiedot

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma.

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin 1.6.2011 31.12.2013 Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tuula Suominen Salon väestöennusteet 2010 2040 75 vuotta täyttäneiden osalta Teknologian

Lisätiedot

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Taustaa ja koulutuksen tarkoitus Vaasan eläkeikäisen

Lisätiedot

Luennon aiheita: Vanhenemisen tutkimus. Ikä ja iäkkäitä koskevat nimitykset

Luennon aiheita: Vanhenemisen tutkimus. Ikä ja iäkkäitä koskevat nimitykset Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi, 4.11.2014 Antti Karisto Ikä ja iäkkäitä koskevat nimitykset Luennon aiheita: * Vanhenemisen tutkimuksen koko kenttä * Sosiaaligerontologia * Ikä ja iäkkäitä ihmisiä

Lisätiedot

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek. Muistisairaat & teknologia -työpaja Espoo 16.9.2015 Seniortek OY Pertti Niittynen pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.fi Suomessa arvioidaan olevan 100 000 lievää sekä 93 000 keskivaikeaa

Lisätiedot

Arjen tukea ja turvaa -hanke Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 2006-2009

Arjen tukea ja turvaa -hanke Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 2006-2009 Arjen tukea ja turvaa -hanke Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 2006-2009 30.9.2010 Hankkeen tarkoitus On ollut selvittää, miten Vivago- hyvinvointikello soveltuu ikääntyneille Lisääkö kello ikääntyneiden

Lisätiedot

Vaikuttavia ratkaisuja vanhustyöhön

Vaikuttavia ratkaisuja vanhustyöhön Vaikuttavia ratkaisuja vanhustyöhön -seminaari 11.11.2010 Kauhava Pirjo Knif Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA Ikääntyvä yhteiskunta Suomi on nopeimmin vanheneva EU-maa Suomalaisten

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä

Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä Teppo Kröger Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet -seminaari Helsinki 17.8.2015 Ikäasumisen suuret kysymykset Yksin vai yhdessä? Eläkejärjestelmän

Lisätiedot

Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL

Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL Pohdintojeni sisältö - ideoita paneelikeskusteluun Palveluorientoitunut kulttuurimme istuu tiukassa Paljonko ns. vanhuspalveluja käytetään?

Lisätiedot

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Kommenttipuheenvuoro Lapinjärvitalo Lapinjärvi 31.8.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Tavoitteet: parantaa ikääntyneiden

Lisätiedot

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry / Ikäteknologiakeskus Kooste järjestöjen Digiverkoston tapaamisesta Antti Pelto-Huikko / SOSTE

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry / Ikäteknologiakeskus Kooste järjestöjen Digiverkoston tapaamisesta Antti Pelto-Huikko / SOSTE Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry / Ikäteknologiakeskus Kooste järjestöjen Digiverkoston tapaamisesta 3.5.2017 Antti Pelto-Huikko / SOSTE Tänään keskustellaan seuraavista teemoista Miten ikäihmiset

Lisätiedot

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Tervetuloa! Sonera selvitti nyt toista kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta television katseluun Tiedonkeruu kesäkuussa 2012, N=2132 Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Teknologia vanhenevan väestön apuna: ELSI järjestelmä. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos, TKK

Teknologia vanhenevan väestön apuna: ELSI järjestelmä. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos, TKK Teknologia vanhenevan väestön apuna: ELSI järjestelmä Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos, TKK Helsingin Sanomat 26.9.2003 HeSa Kuukausiliite 0106 ELSI - järjestelmä Kehon sähkönjohtavuus vaikuttaa

Lisätiedot

Hyvät käytännöt asuntorakentamisessa

Hyvät käytännöt asuntorakentamisessa Helsinki kaikille Esteettömyys kaavoituksessa ja asuntorakentamisessa 12.2.2014 Hyvät käytännöt asuntorakentamisessa ( SAFA Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti johtaja, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus

Lisätiedot

HYVINVOINTITEKNOLOGIA SAUMATTOMISSA PALVELUKETJUISSA

HYVINVOINTITEKNOLOGIA SAUMATTOMISSA PALVELUKETJUISSA HYVINVOINTITEKNOLOGIA SAUMATTOMISSA PALVELUKETJUISSA Mitä tämä on? 7.6.2016 Paula Poikela 1 Mitä on hyvinvointiteknologia Voiko se ON MITÄ olla tätä? HYVINVOINTITEKNOLOGIA Hyvinvointiteknologia kartoitus,

Lisätiedot

Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena

Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena Sanna Kaijanen 1.12.2016 www.valli.fi Vallin Ikäteknologiakeskus Ikäteknologiakeskus on 2015 perustettu asiantuntijakeskus. Vaikutamme siihen, että iäkkäiden

Lisätiedot

Ikä, vammaisuus ja palvelut

Ikä, vammaisuus ja palvelut Ikä, vammaisuus ja palvelut Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 2017 Matti Mäkelä, ylilääkäri THL Esityksen rakenne Vanhuus ja vammaisuus Palvelutarve ja palvelut Toimintakyvyn arviointi Vanhuuden erityisyys

Lisätiedot

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari Omahoidon juurruttamisen polut Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur 10.10.12 Sirkku Kivisaari 2 Jäsennys 1. Mitä on terveys? 2. Paradigman muutos terveyspalveluissa

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA LAPSUUS ON VOIMAKKAAN KASVUN JA KEHITYKSEN AIKAA Pitkän lapsuusajan uskotaan vähentävän lapsikuolleisuutta. Lapsuus on pitkä ajanjakso ihmisen elämässä. Se on yhteydessä aivojen kehittymiseen

Lisätiedot

Vanhuksia on moneksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat. Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita

Vanhuksia on moneksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat. Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita Vanhuksia on moneksi Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita Itsenäisesti kotona asuvat, mutta jotka ovat haurastumisen riskissä Hyväkuntoiset eläkeläiset

Lisätiedot

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi 2 Kehittyvä ihminen I Johdatus kehityspsykologiaan 1. Kehityspsykologian perusteet Mitä kehityspsykologia on? Kehitys

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Turku 16.9.2014 ohjelmakoordinaattori

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Suunnittelija Laura Sormunen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Itä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 6.5.2014 Toimenpideohjelman taustat Terveytensä kannalta

Lisätiedot

työkyvyttömyyseläkkeistä

työkyvyttömyyseläkkeistä FINNISH CENTRE FOR PENSIONS KANSAINVÄLINEN VAMMAISNAISSEMINAARI 12.3.2008 Kuvitettua Naisten tietoa työkyky ja työkyvyttömyyseläkkeistä työkyvyttömyyseläkkeet Raija Gould Raija Gould Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely: Teknologiset toiminnallisuudet

Vaatimusmäärittely: Teknologiset toiminnallisuudet Vaatimusmäärittely: Teknologiset toiminnallisuudet Turvallisuuden tunne Fyysinen Psyykkinen Sosio-kulttuurinen Symbolinen Fyysinen turvallisuuden tunne Oma terveydentila Auttaako teknologia ymmärtämään

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Ihmisen elämänkaari. Syntymä

Ihmisen elämänkaari. Syntymä Ihmisen elämänkaari Jokainen meistä on saanut alkunsa, kun miehen siittiö on hedelmöittänyt naisen munasolun. Siitä on saanut alkunsa uusi elämä, uusi elämän tarina. Vaikka jokaisella on oma tarinansa,

Lisätiedot

Kainuulainenkin ikääntyy (kainuulaiset Harmaat pantterit)

Kainuulainenkin ikääntyy (kainuulaiset Harmaat pantterit) Kainuulainenkin ikääntyy (kainuulaiset Harmaat pantterit) Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvitys 1.5. 31.10.2010 6.10.2010 Marika Kurth, suunnittelija KTM Taustaa: Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta

Lisätiedot

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV Hyvinvointi-TV on laajakaistayhteydellä

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET. Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat

SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET. Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat Senioriasuntokunnat maakunnittain Vuosi 2020 56 000 206 000 (3) 41 000

Lisätiedot

Ikäihmisten päihdetyö Marika Liehu

Ikäihmisten päihdetyö Marika Liehu Terveelle, yli 65-vuotiaalle Riskirajat suositellaan enintään 7 annosta viikossa, joista 2 annosta päivässä. Sairaalle ja vahvoja lääkkeitä käyttäville suositus on vieläkin pienempi. Ikäihmisten päihdetyö

Lisätiedot

Eläkeiän kynnyksellä kahden kohortin vertailu

Eläkeiän kynnyksellä kahden kohortin vertailu Eläkeiän kynnyksellä kahden kohortin vertailu Antti Karisto & Ilkka Haapola Lahden tiedepäivä 27.11.2012 www.helsinki.fi/yliopisto APC-ongelma Olisi tärkeää erottaa toisistaan ikävaikutus (Age), ajankohtavaikutus

Lisätiedot

Hyvinvoiva kansalainen työelämässä

Hyvinvoiva kansalainen työelämässä Hyvinvoiva kansalainen työelämässä Tampereen yliopiston terveystieteen laitos Hyvinvoinnin tulkintoja 1. Ulkoisesti arvioitu vs. koettu Ulkoisesti (yhteisesti) arvioitu Tunnuslukuja: suhteellinen köyhyys

Lisätiedot

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013 www.oorninki.fi Osallisuus - syrjäytyminen Sosiaalinen inkluusio, mukaan kuuluminen, osallisuus

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

Itsetunto. Itsetunto tarkoittaa ihmisen tunteita ja ajatuksia itsestään sekä sitä miten hän kunnioittaa ja arvostaa itseään.

Itsetunto. Itsetunto tarkoittaa ihmisen tunteita ja ajatuksia itsestään sekä sitä miten hän kunnioittaa ja arvostaa itseään. Itsetunto Itsetunto tarkoittaa ihmisen tunteita ja ajatuksia itsestään sekä sitä miten hän kunnioittaa ja arvostaa itseään. Kaikista tärkein vaihe itsetunnon kehittymisessä on lapsuus ja nuoruus. Olen

Lisätiedot

Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena. Tuula Hurnasti

Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena. Tuula Hurnasti Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena Tuula Hurnasti Esimerkkejä apuvälineistä Hälyttimet Kalenterit Liesivahdit Hahmottamista helpottavat välineet Lääkeannostelijat Paikannuslaitteet Pallopeitto

Lisätiedot

Teknologia ja digiajan yhteisöt mahdollistajina

Teknologia ja digiajan yhteisöt mahdollistajina Teknologia ja digiajan yhteisöt mahdollistajina Mikko Lampi Tutkimuspäällikkö, Mamk + digiaktivisti twitter @jotudin Minä, digitalisti Tutkimuspäällikkö Data, tiedonhallinta, sähköinen arkistointi Käyttäjäkokemus,

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan viestintäsuunnittelija Anne Honkanen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 29.4.2014 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Vanhuus ja hoidon etiikka Kuusankoski 19.11.2008 Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) käsittelee

Lisätiedot

Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa Kymenlaakson keskussairaalassa

Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa Kymenlaakson keskussairaalassa Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa Kymenlaakson keskussairaalassa liikunta- ja vaikeavammaisten lasten kuntoutuksen suunnittelussa lastenneurologisella osastolla vuodesta 2010 vanhemmat ja lapsi

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Sisällys. 1 Yleistä ikääntymisestä 18 Marja Saarenheimo. 2 Ikääntyneiden psykoterapeuttisen työn 56 puitteista ja lähtökohdista Hannu Pajunen

Sisällys. 1 Yleistä ikääntymisestä 18 Marja Saarenheimo. 2 Ikääntyneiden psykoterapeuttisen työn 56 puitteista ja lähtökohdista Hannu Pajunen 5 Sisällys Johdanto 11 Sirkkaliisa Heimonen, Hannu Pajunen 1 Yleistä ikääntymisestä 18 Marja Saarenheimo Elämänkulku ja vanheneminen 21 Itsesäätely ja toimijuus ikääntyessä 25 Kognitiivisen vanhenemisen

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Kansanterveystiede L2, sivuaine, avoin yo, approbatur. Väestörakenne, sosiodemografiset tekijät ja kansanterveys

Kansanterveystiede L2, sivuaine, avoin yo, approbatur. Väestörakenne, sosiodemografiset tekijät ja kansanterveys Kansanterveystiede L2, sivuaine, avoin yo, approbatur VÄESTÖN TERVEYS L2 Väestörakenne, sosiodemografiset tekijät ja kansanterveys 13.09.2013 Kurssin johtaja: Prof. Eero Lahelma, eero.lahelma@helsinki.fi

Lisätiedot

IKÄIHMISET JA TOIMIJUUS

IKÄIHMISET JA TOIMIJUUS IKÄIHMISEN VIREÄ HUOMINEN Oulu 18.4.2013 IKÄIHMISET JA TOIMIJUUS Jyrki Jyrkämä Sosiologia, sosiaaligerontologia, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto jyrki.jyrkama@yu.fi LYHYT

Lisätiedot

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen LAPUAN KAUPUNKI HAKEMUS 1 (5) Hakemuksen täyttöpäivä: Hakemuksen saapumispäivä: Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Asiakkaan suostumus

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi työryhmä VI kokous 18.3.2014 Toivakassa

Oma tupa, oma lupa. Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi työryhmä VI kokous 18.3.2014 Toivakassa Oma tupa, oma lupa Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi työryhmä VI kokous 18.3.2014 Toivakassa Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Työryhmän V kokouksen muistio http://jkl.fi/hallinto/hankkeet_ja_strategiat/perusturvapalvelut/omatupa/palveluohjaus

Lisätiedot

SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN

SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN Prof Kirsti Lonka kirstilonka.fi, Twitter: @kirstilonka Opettajankoulutuslaitos Helsingin yliopisto Blogs.helsinki.fi/mindthegap Blogs.helsinki.fi/mindthegap Opettajan

Lisätiedot

Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin?

Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin? Pekka Puska Pääjohtaja THL Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin? FTS - Tiedotustilaisuus 17.3.2011 THL suojelee ja edistää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia Kansanterveys suomessa

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Lähtökohdat puheenvuorolle

Lähtökohdat puheenvuorolle Aistitoiminnot - Kognitiiviset toiminnot - Muisti ja oppiminen - Missä voi mennä pieleen? - Miten voi auttaa ja helpottaa muistamista? - Sosio-emotionaalinen alue - Summa Summarum KM Susanna Paloniemen

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

MIKSI SENIORILIIKETTÄ TARVITAAN? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri

MIKSI SENIORILIIKETTÄ TARVITAAN? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri MIKSI SENIORILIIKETTÄ TARVITAAN? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri HYVÄN VANHUUDEN EDELLYTYKSIÄ ovat mm. - Oma toiminta - Asunto - Taloudelliset seikat - Yhteisöllisyys, lähiyhteisö - Esteettömyys

Lisätiedot

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys merkitsee parhaimmillaan sitä, että meitä ympäröi ihmisten turvaverkko. Tarvittaessa se auttaa ja tukee

Lisätiedot

MILLAINEN ON VANHUS VUONNA 2030? Eino Heikkinen. Puheenvuoro Terveydenhuollon strategiset valinnat - seminaarissa 12.3.2007

MILLAINEN ON VANHUS VUONNA 2030? Eino Heikkinen. Puheenvuoro Terveydenhuollon strategiset valinnat - seminaarissa 12.3.2007 MILLAINEN ON VANHUS VUONNA 2030? Eino Heikkinen Puheenvuoro Terveydenhuollon strategiset valinnat - seminaarissa 12.3.2007 Ajat muuttuvat ja me muutumme niiden mukana IÄKKÄÄN VÄESTÖN MUUTOKSET KVANTITATIIVISET

Lisätiedot

Lähes päivittäin 41,0 30,2 29,0 35,6 42,0 33,2 34,2 37,5 36,6 Muutaman kerran 31,0 28,4 22,4 28,6 34,0 36,6 35,3 35,1 32,1

Lähes päivittäin 41,0 30,2 29,0 35,6 42,0 33,2 34,2 37,5 36,6 Muutaman kerran 31,0 28,4 22,4 28,6 34,0 36,6 35,3 35,1 32,1 Taulukko 182. Kuinka monta sellaista läheistä ystävää tai omaista on, joiden kanssa on helppo olla ja joiden kanssa voi puhua erilaisista tärkeistä asioista sukupuolen ja iän mukaan (%)(kys2/17). Ei yhtään

Lisätiedot

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA Rouva Niemi Huone 25 22:15 MISSÄ ROUVA NIEMI ON? HÄLYTYS 1 2? Ilman Ascom

Lisätiedot

Saarenpääkoti (erillinen hakemus)

Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Hakemuksen täyttöpäivä: Kotihoito Pienkoti Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Hakemuksen saapumispäivä: Saarenpääkoti (erillinen hakemus) 1 (5) Asiakkaan suostumus hakemukseen Asiakkaan nimi (myös

Lisätiedot

Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja 1.10.2012

Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja 1.10.2012 Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja.0.202 Lähde: Muistiliitto ry, Pidä huolta muististasi-hanke 2005 - Sairaan tai vammaisen suuri ongelma on se, että

Lisätiedot

Elämänhallinta kuntayhteisöissä yhteistoiminta-alueella. Niina Lehtinen

Elämänhallinta kuntayhteisöissä yhteistoiminta-alueella. Niina Lehtinen Elämänhallinta kuntayhteisöissä yhteistoiminta-alueella Niina Lehtinen Tavoite Vastaus kysymykseen Mitkä kuntien toimenpiteet vaikuttavat niin, että ihmiset kykenevät vahvistamaan elämänhallintataitojansa?

Lisätiedot