Ikääntyneet teknologian käyttäjinä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyneet teknologian käyttäjinä"

Transkriptio

1 Luennon sisältö: Ikääntyneet teknologian käyttäjinä I Vanhuudesta ja vanhenemisesta lyhyt johdatus vanhenemiseen II Ikääntyneet teknologian käyttäjinä Ihminen käyttäjänä 4 op Paula Paavilainen Terveystieteen laitos Tampereen yliopisto Kuvat: IST Oy Miksi vanhukset ovat teknologian erityinen kohderyhmä? väestölliset (demografiset) muutokset ikääntyneiden määrä lisääntyy: yhä useampi saavuttaa vanhuusiän ja toisaalta vanhuus venyy (vanhusten määrä kasvaa myös suhteessa muuhun väestöön) työvoiman väheneminen -> huoli siitä, miten suuri joukko vanhoja ihmisiä hoidetaan hoito- ja hoivaresurssien vähentyessä % 30 Yli 65 vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa Suomessa kulttuuriset, arvoissa ja asenteissa tapahtuneet muutokset arvostetaan itsenäisyyttä, omatoimisuutta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä tapahtuneet muutokset kotihoidon painottaminen suhteessa laitoshoitoon liittyy myös taloudellisiin kysymyksiin kehittyvä teknologia enemmän mahdollisuuksia kuin aikaisemmin huoli ikääntyneiden mahdollisuuksista osallistua tietoyhteiskuntaan miten ikääntyneet kykenevät käyttämään verkkoon siirtyneitä palveluja digital divide Lähde: Tilastokeskus, US Census Bureau Väestön vanheneminen on globaali ilmiö Kuka on vanha? Millainen on vanha ihminen? Percentages 65 years and older North Latin America Near East Sub-Saharan Europe America Oceania Asia Caribbean North Africa Africa UNFPA, YK:n väestörahasto

2 Vanhat ihmiset yhtenäinen väestöryhmä? 65 v. 95 v. 20 v. 50 v. Vanhuuden on katsottu alkavan yleisestä eläkeiästä vuotiaat ovat nuoria vanhuksia yli 75-vuotiaat varsinaisia vanhuksia ja yli 85-vuotiaat vanhoja vanhuksia Peter Laslett (1989): kolmas ikä neljäs ikä, varsinainen vanhuus; (80-)85 ikävuoden jälkeen Vanhenemisen ulottuvuudet biologinen psyykkinen sosiaalinen samalla kun yksilöt vanhenevat, myös yhteisöt ja yhteiskunnat vanhenevat vaikutukset yksilöiden ja yhteisöjen elämään yhteisössä vallitsevat arvot ja asenteet vaikuttavat siihen, millaista on olla vanha tullaan vanhoiksi tietyssä sosiaalisessa ympäristössä Biologinen vanheneminen Biologiset vanhenemismuutokset ilmenevät kaikissa lajin yksilöissä 1) hyvin nopeasti esim. Tyynenmeren lohi 2) vähitellen esim. ihminen 3) tuskin lainkaan esim. kilpikonnat, jotkut merilinnut ja hyönteiset (eivät todennäköisesti kuole sisäsyntyiseen prosessiin vaan loppuun kulumiseen ulkoisista syistä) peruspiirre heterogeenisyyden lisääntyminen eivät ole primaaristi ulkoisten tapahtumien aiheuttamia etenevät hitaasti ovat luonteeltaan palautumattomia vähentävät elimistön toiminnallista kapasiteettia muuttavat elimistön ominaisuuksia haavoittuvuus kasvaa sopeutuvuus vähenee rappeutuminen etenee kuolleisuus kasvaa hidastavien interventioiden mahdollisuudet? nuoruudenlähde antioksidantit, vitamiinit, luontaistuotteet kudosteknologia, kantasoluhoidot Ikääntymismuutoksia elinjärjestelmien tasolla 1/3 tukiranka painuu kasaan, ihmiset lyhenevät lihasmassa pienenee ja rasvoittuminen lisääntyy nivelet ja sidekudos jäykistyvät, nivelrikot yleistyvät, luuston massa vähenee iho ohenee, ryppyjä tulee yhä enemmän ihonalaisen rasvakudoksen vähentyessä, hikirauhaset vähenevät sydän- ja verenkiertoelimistössä tapahtuu muutoksia; veren virtausvastus nousee, sydämen läpät kalkkeutuvat ja säätelyjärjestelmä heikkenee nuorten viitearvoilla suunnitellut ohjelmistot (esim. sykemittaus) eivät välttämättä toimi vanhuksilla, joilla saattaa lisäksi olla lääkityksiä, jotka tasoittavat sykevariaatiota Ikääntymismuutoksia elinjärjestelmien tasolla 2/3 keuhkojen kimmoisuus vähenee, niiden pinta-ala pienenee ja esim. puhdistusmekanismit ja yskäheijaste heikkenevät ja vaimentuvat ruuansulatuselimistössä ja munuaisissa tapahtuu muutoksia, immuunijärjestelmässä tapahtuu muutoksia jotka johtavat vastustuskyvyn heikkenemiseen aerobinen kapasiteetti heikkenee, hapenottokyky heikkenee koordinaatiokyky, ketteryys ja notkeus heikkenevät tasapaino heikkenee, asennon korjaantuminen vaikeutuu kävelynopeuden pitää olla vähintään 1,2m/sek jotta pystyy ylittämään suojatien vihreiden valojen aikana 2

3 Ikääntymismuutoksia elinjärjestelmien tasolla 3/3 korkeiden äänten erottelukyky heikkenee häiriöt tasapainoelinten toiminnassa lähellä olevien pienten kohteiden tarkka näkeminen vaikeutuu hämäränäkö heikkenee kontrastien erotuskyky heikkenee, syvyysnäkö heikkenee silmän mukautumiskyky heikkenee näkökenttä supistuu värien erottelukyky heikkenee liikkuvan kohteen yksityiskohtien erottelukyky heikkenee hermoston alueen muutoksia ovat mm. aivokudoksen väheneminen, säätelyjärjestelmien vaimentuminen, psykomotoriset muutokset ja muistihäiriöiden yleistyminen Kognitiiviset vanhenemismuutokset kognitiiviset toiminnot saattavat hidastua kognitiivinen: tiedollista, tietoon perustuvaa kognitiivisia toimintoja ovat mm. havaitseminen, ajattelu, kieli, muisti, oppiminen muisti: prosessoinnin tehokkuus ja nopeus heikkenee muistissa säilyttäminen ei heikkene mieleen painaminen hidastuu ja heikkenee mieleen palauttaminen käy työläämmäksi kristallisoitu, opittuun ja koettuun pohjaava prosessointi säilyy ja kehittyy tilannetekijöiden vaikutus korostuu motivaation ja vireystason merkitys kasvaa, joustava abstrakti prosessointi hidastuu Vanheneminen vs. sairastavuus Yhteenvetoa vanheneminen ei ole sairautta sairastavuus lisääntyy vanhenemisen myötä vanhuksille ovat tyypillisiä monet samanaikaiset sairaudet tiettyjä sairauksia, jotka liittyvät voimakkaasti ikään, esim. osteoporoosi (luuston haurastuminen) ja dementia rakenteellisia vanhenemismuutoksia ei hoideta (periaatteessa), mutta toimintakyvyn heikkenemistä pyritään ehkäisemään ja hoitamaan väestöt vanhenevat vanheneminen perusteiltaan biologinen ilmiö biologiset vanhenemismuutokset ilmenevät kaikissa lajin yksilöissä vanhenemismuutokset tulevat esille elinjärjestelmien toimintakyvyn muutoksina vanheneminen voimakkaasti sosiaalisesti määräytynyttä progeria (http://www.progeriaresearch.org/) dementiaa sairastavat erityisenä mielenkiinnon kohteena teknologian kehittämisessä II Ikääntyneet teknologian käyttäjinä Vanhuksille suunnatun teknologian tavoitteita: teknologian tavoitteet ikääntyneiden asenteista ikääntyneiden erilaisuus teknologian käyttäjinä kulttuuriset tekijät biologisiin ja kognitiivisiin vanhenemismuutoksiin liittyviä tekijöitä ikääntyneet tietokoneen käyttäjinä arkiteknologiaa kotona, esimerkkejä etähoito, älykodit geroteknologia käsitteenä yleisen hyvinvoinnin tukeminen sairauksien varhainen toteaminen ja hoito toimintakykyisyyden ylläpitäminen liikkumisen tukeminen itsenäisyyden säilyttäminen turvallisuuden lisääminen yhteydenpidon ja kommunikaation helpottaminen rentoutukseen, vapaa-aikaan ja virkistykseen liittyvät teknologiat 3

4 Ikääntyneiden asenteet teknologiaa kohtaan Ikä, kohortti ja periodi stereotyyppinen käsitys ikääntyneiden negatiivisesta asenteesta teknologiaa kohtaan ei pidä paikkaansa ikääntyneiden asenteet ovat yleisesti ottaen positiivisia ikääntyneet jopa positiivisempia kuin nuoremmat myös nuorissa niitä, jotka esim. ideologisista syistä eivät käytä matkapuhelinta ikä vaikuttaa lähinnä koulutuksen ja työuran kautta mitä vanhempi sitä todennäköisemmin ei ole ollut vielä työelämässä tekemisissä teknologian kanssa hyvin vanhoilla elämänhistoria (teknologinen historia), suhde kuluttamiseen motivaatio keskeistä taloudelliset tekijät ikä II maailmansota televisio PC matkapuhelimet kotitalouksien koneellistuminen 2000 vanhoilla ihmisillä voi olla kokemusta ja osaamista teknisistä laitteista, joita nuoremmat eivät tunne teknologinen kehitys on ollut huimaa viimeisen sadan vuoden aikana Ikäihmiset ovat omaksuneet monia uusia teknologioita elämänsä varrella -onnistuneesti! Miesten osuus poikia syntyy enemmän kuin tyttöjä miesten kuolleisuus suurempaa miehet kuolevat nuorempina naiset elävät pidempään, mutta heidän toimintakykynsä on usein huonompi kuin samanikäisten elossa olevien miesten vanhat naiset teknologian käyttäjinä Vanhenemismuutosten vaikutuksia teknologian käytössä 1/2 laitteen luokse pääseminen voi vaikeutua laitteen sijoittaminen sorminäppäryys heikkenee; pienet laitteet, kytkimet, nappulat yms. hankalia käyttää esim. matkapuhelimissa navigointinäppäimet simpukkapuhelin kätevä, voi vain avata tietokoneen hiiren käyttö digikamerat voimat heikkenevät; vaatiiko laitteen käyttö voimaa (vetäminen, painaminen)? Data updated

5 Vanhenemismuutosten vaikutuksia teknologian käytössä 2/2 äänten erottelukyky heikkenee; vaikeuksia erottaa mistä suunnasta ääni tulee vaikeuksia kuulla korkeita hälytysääniä näkö heikkenee: käytettävien kuvien ja symbolien koko symbolien merkitys esim. internetin hakukoneessa, ks. Aula & Käki 2005 (http://www.firstmonday.org/issues/issue10_7/aula/) vaikeuksia nähdä näytöllä olevaa tekstiä (fonttikoko) vaikea käyttää laitetta, jossa useita nopeasti muuttuvia käyttövaiheita oppii hitaammin uuden laitteen käytön satunnaisessa käytössä laitteen toiminnot saattavat unohtua Ikääntyneet tietokoneen käyttäjinä 1/2 kyky tehdä nopeita ja tarkkoja liikkeitä heikkenee sormien tarkka hallinta heikkenee ranteen liikkuvuus heikkenee reagointiaika kasvaa kyky jakaa huomiota eri tehtävien kesken heikkenee kontrastien erottamiskyky heikkenee häikäisy hankaloittaa näkökentän kapeneminen ks. Isomäki, Päykkönen, Sankari 2003 (Gerontologia 3/2003, ) Ikääntyneet tietokoneen käyttäjinä 2/2 omia portaaleja esim. Petäkoski-Hult ym. 2004: VIRIKE. Ikääntyneet Internet- ja digi-tv-palvelujen käyttäjinä. kuka asentaa? oma hakukone Etsin symbolien merkitys esim. internetin hakukoneiessa, ks. Aula & Käki 2005 (http://www.firstmonday.org/issues/issue10_7/aula/) omaa koulutusta ja oppimateriaalia: NettiNysse, Mukanetti Tampereella, Enter ry. pääkaupunkiseudulla kansalaisopistot, yhdistykset yms. paljon aktiivista toimintaa 5

6 Motivaatio osaaminen verkkoon pääsy? Motivaatio keskeistä perheenjäsenet ja ystävät tärkeitä vaikuttajia sukupolvivaikutus järkevä kuluttaminen tyypillistä, hyötynäkökohdat Aika paljon mä oon ruvennu sitä siell on semmosia pelejä mää aina pelailen. Ihan ton sorminäppäryyden ett sais pysyyn kun mulla ( ) vapisee kädet kauheesti. N70 pakko (esim. digitelevisio) Rajoitteita terveydentila, vanhenemismuutokset, erityisesti motoriikka, näkö ja kuulo taloudelliset tekijät Motivaatio osaaminen verkkoon pääsy? Motivaatio osaaminen - verkkoon pääsy? Itsenäinen päätöksenteko tyypillistä Monasti on aatellu ( ) enkä minä ala ollenkaan [nettipankin käyttö]. Jos ei tuossa kelpaa asiat. ( ) nää tehhään tossa tiskillä. N91 Ei oo en oo sitäkään [matkapuhelinta] ottanu. Tytöt on sitä sanonu että tuuaan. Minä sanon että antakaa olla tuomatta. N91 Osaamattomuutta ei pidetä ongelmana, oppiminen seuraa motivaatiota Kauhee opetteleminenhan siinä oli. Mutt kylä kai sen sitte vanhempiki muija oppii. N65 vertaisryhmät, räätälöity koulutus, esim. NettiNysse, yhdistykset Onko osaaminen/oppiminen yhteiskunnan vastuulla? digitelevisio Motivaatio osaaminen - verkkoon pääsy? Varakkaat seniorit vai pienituloiset vanhukset? Julkisissa tiloissa olevat tietokoneet, ikääntyneille tarkoitetut kurssit ja ikääntyneiden omat yhdistykset tärkeitä Julkisissa tiloissa olevat tietokoneet eivät kuitenkaan ole ratkaisu koetulla epävarmuudella ja hitaudella on merkitystä tarvitaan aikaa ja rauhaa Taloudelliset esteet Konkreettiset esteet laitteiden ja näppäinten koko sorminäppäryys heikkenee, näössä tapahtuvat muutokset I kuntaryhmässä yksinasuvalla ansioeläkkeen yläraja on 1056,21 /kk ( alk.) tamperelaisista naisista n. 55 % ja miehistä n. 24 % sai kansaneläkettä 2/2006 vuokra (n. 500 ), sähkö ja vesi, saunamaksu, palvelumaksu (n ), yht. 900 taksimaksut, lääkäri- ja sairaalamaksut, lääkekulut, televisiolupa, lehtimaksut, puhelinkulut mahdollisuus saada asumistukea, hoitotukea, kaupunki voi vapauttaa palvelumaksuista, toimeentulotuki 6

7 % TamELSA 2006 prof. Marja Jylhä & tutkimusryhmä n=256; keski-ikä 82,5 vuotta ( vuotiaita) GSM PC Internet, Turvapuhelin Miehet Naiset Arkiteknologiaa kotona 1/2 apuvälineet voivat olla hyvinkin yksinkertaisia, kyseiselle henkilölle tehtyjä, esim. korokkeet sängyn jalkojen alla tarttumakahvat WC:ssä, liukuestematot, WC:n koroke kävelytelineet, rollaattorit, pyöräkelkat vaipat erityisapuvälineet kodin muutostyöt kylpyhuoneiden saneeraus, kynnyksien poistaminen, kevyempi ovi toimintatapojen muuttaminen ks. Sirkka-Liisa Keiski: Ikääntymisen ihmemaa (1998) Toimiva koti konsepti Helsingissä Itse klinikka Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Arkiteknologiaa kotona 2/2 Kommunikaatio, viihde turvapuhelimet, hälytysjärjestelmät ympäristönhallintalaitteet kotitalousteknologia, arkiset kotitalouskoneet (mikroaaltouuni tärkeä yhden hengen taloudessa) viihde-elektroniikka televisio! palvelubussi! puhelin matkapuhelin tekstiviestit puhelinvastaaja kommunikaattorit TV, teksti-tv digi-tv digisovitin videot, DVD-soitin sähköposti internet skype puhelut digikamera Daisy -järjestelmä kaukosäätimet, scart -jakajat! saatavilla esim. TV-kuvan laajentimia, kuulokkeita yms. Vivago hyvinvointiranneke, IST Oy Kylpyhuoneen kaiteita, Väinö Korpinen Oy Liesivahti, Pikosystems Oy Muistuttava lääkekiekko, Addoz Oy 7

8 Rollaattori Algol Oy:n markkinoimia rollaattorimalleja toispuoleista halvausta sairastavalle Emfit Lattiaturva Emfit Vuodeturva reumarollaattori ulkokäyttöön Skootteri, Algol Oy PicturePhone Kehitetty ENABLE-projektissa, Matkapuhelimen selkonäppäimistö Jouko Römpötti Ilona -virikeohjelmisto Pikosystems Vanhus, hoitohenkilökunta, palvelujärjestelmä laitteita, jota vanhukset itse käyttävät liikkumisen apuvälineet kuulolaitteet, suurennuslasit yms. henkilökohtaiset apuvälineet virkistys, esim. Ilona; yhteydenpito omaisiin laitteita ja sovelluksia jotka helpottavat hoitohenkilökunnan työtä sähköinen sairauskertomusjärjestelmä kannettavat tietokoneet, käsipuhelimet, kommunikaattorit norm. sairaalateknologia hoitamiseen liittyvät laitteet ja sovellukset nostolaitteet, suihkutuolit, suihkusängyt teknologia joka palvelee sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää tietojärjestelmät 8

9 Etähoito Etämonitorointi? 1/2 telemedicine telehealth telecare tietoteknisten ratkaisujen, erit. monitoroinnin ja langattoman tiedonsiirron kehittymisen vaikutukset kotiin siirtyvään hoitoon terveydenhuollon tietotekniikan mahdollisuudet ikääntyneen käyttäjän kannalta raakadata tarvitaanko lisäsovelluksia, digitv, käsipuhelin? esim. verensokerin mittaaminen -> mittaustietojen välittäminen terveydenhuoltoon -> palautteen saaminen kyse ei vain teknologiasta kuka on käyttäjä, kenen preferenssit? pyritäänkö ennaltaehkäisemään vai reagoimaan yksittäisiin tapahtumiin (esim. poistuminen ulos asunnosta, kaatuminen tms.) liiketunnistimet paikannus monitoroidaan tilaa, esim. kamera/videovalvonta tagit fysiologisten toimintojen langaton monitorointi, esim. hyvinvointiranneke, rannetietokone, vuodeanturi sopivuus vanhuksille? Implantit tulevaisuudessa? älyvaatteet vanhusten kohdalla ongelmana huolto Etämonitorointi? 2/2 monitorointijärjestelmien luokittelua 1) millaiseen informaatioon monitorointi perustuu (ikääntyneen fysiologiset toiminnot, tarkkailuinformaatio esim. videonauhoitus) 2) miltä ajalta informaatiota on käytettävissä (reaaliaikainen/trendianalyysi) 3) minne informaatio välitetään (perhe, hoitolaitos, sähköinen potilaskertomus) 4) mikä on ikääntyneen henkilön oma rooli pelkkä laite/teknologia ei riitä, kyseessä laaja sosiotekninen järjestelmä, vaatii useiden toimijoiden mukanaoloa eettiset kysymykset käytännölliset kysymykset taloudelliset kysymykset toimintakäytäntöjen muuttuminen WSense: kokemuksia uudesta teknologiasta Long-term monitoring of health and wellness in real life settings Tekesin FinnWell ohjelma VTT, dos. Ilkka Korhonen & tutkimusryhmä n=20; seuranta-aika 3-(6) kk; keski-ikä 77,5 vuotta (60-86) vanhat ihmiset suhtautuivat positiivisesti uusi teknologia voi kannustaa uusiin toimintoihin ja sosiaaliseen aktiivisuuteen langattomankin teknologian käyttöön liittyy runsaasti henkilökohtaisen ohjauksen tarvetta, ei vain alkuvaiheessa vanhaksi ja raihnaiseksi leimautumisen pelko joidenkin laitteiden ja sovellusten kohdalla tarvitaan modifiointia ennen kuin ne toimivat vanhoilla ihmisillä Vanhus älykodissa? 1/2 suomalaisen vanhuspolitiikan tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikäihminen voisi asua itsenäisesti ikääntyneet haluavat asua omassa kodissaan, jossa he ovat asuneet vuosikymmeniä pientalot; nyt 80-vuotiaat ovat rakentaneet talonsa luvuilla kerrostalot; onko taloissa hissiä, jos niin mistä kerroksesta hissiin pääsee, mikä on hissin leveys? miten uusi teknologia on siirrettävissä vanhaan rakennuskantaan? kuka maksaa? palvelutalot, senioritalot yms. joiden rakentamisessa esteettömyys on huomioitu Kaikki vanhat ihmiset eivät voi yhtäkkiä muuttaa uusiin senioritaloihin! Aamulehti sunnuntaina

10 Vanhus älykodissa? 2/2 kyse ei ole vain kodin seinien sisällä tehtävistä muutoksista vaan myös ympäristöstä (liikkuminen, julkinen liikenne, lähiympäristössä saatavilla olevat palvelut) environmental gerontology Kaukosen kylä, Kittilä universaalisuus, Design for All yksilöllisyys, paikallisuus Alakärppä ym luonnos pihapiirin kuljetusvälineestä, ELVI-hanke, Lapin yliopisto Lähde: ITSE-hankkeen materiaali; STAKES Geroteknologia 1/2 Geroteknologia (myös geronteknologia) Kielitoimisto suosittelee geroteknologia termiä käsitteenä lähtöisin Hollannista Eindhovenin teknisestä korkeakoulusta 1990-luvun alusta, prof. Herman Bouma gerontologia & teknologia ergonomia-juuret tavoitteena poistaa ikääntyneiden ja yleisessä käytössä olevan teknologian välinen kuilu kantavana ajatuksena design for all monitieteisyys, moniammatillisuus käyttäjälähtöisyys Geroteknologia 1/2 tiede- ja tutkimuspoliittinen käsite; ikääntymisen tuntemiseen pohjautuvaa teknologian tutkimusta, jonka tavoitteena on ikäihmisten hyvä elin- ja työympäristö tai heille sopeutettu hoito (Rietsman 1994) teknologiset tuotteet tarvitsevat tuekseen palveluita; geroteknologian tehtävänä on yhdistää teknisten sovellusten alue ja palvelut (Graafmans 1999) geroteknologian roolit (Graafmans & Taipale 1998) ongelmien ehkäiseminen vahvuuksien tukeminen ja hyödyntäminen heikkenevien kykyjen kompensoiminen hoivatyön tukeminen tutkimuksen edistäminen International Society for Gerontechnology Journal: Gerontechnology 10

11 Haasteita ikääntyneille suunnatun teknologian suunnittelussa ja käyttöönotossa käyttäjien ottaminen mukaan kehitysprosessiin Designers Are Not Users ks. esim. Sampsa Hyysalo 2004 Käyttäjät eivät välttämättä osaa ilmaista tarpeita Users Are Not Designers käytettävyyden tutkiminen laboratoriossa vs. oikeissa kodeissa? Living lab? ks. esim. Keiski 1998 Miten yksilöllisyyden ja paikallisuuden voi huomioida? Ikääntyneiden kanssa samaan pakettiin kuuluvat usein myös omaiset ja palvelujärjestelmän edustajat myös muita toimijoita, jotka on otettava huomioon ks. esim. Hannele Hyppönen 2004 ketkä osallistuvat tutkimuksiin? tutkitaanko jo tietokoneita käyttäviä vai niitä jotka eivät ole koskaan käyttäneet tietokonetta 11

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet

Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet Marja Jylhä, Pekka Rissanen, Juhani Lehto, Leena Forma, Merja Vuorisalmi, Mari Aaltonen, Jani Raitanen Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

VANHU(U)SKÄSITYK- SET medikaalisesta sosiokulttuuriseen. Teija Nuutinen PKKY/AIKO

VANHU(U)SKÄSITYK- SET medikaalisesta sosiokulttuuriseen. Teija Nuutinen PKKY/AIKO VANHU(U)SKÄSITYK- SET medikaalisesta sosiokulttuuriseen Teija Nuutinen PKKY/AIKO Video: Ikääntymistä kohti ylpeydellä (n. 10 min) Aamutv: Anna Pylkkänen www.proudage.fi Miksi vanheneminen on arvokasta?

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

Väestökehityksen haasteet hyvinvointiteknologialle

Väestökehityksen haasteet hyvinvointiteknologialle Väestökehityksen haasteet hyvinvointiteknologialle Ilkka Winblad Oulun yliopisto, FinnTelemedicum/Biolääketieteen laitos To be or Well be IV, Oulu 11.2.2010, Suomen väestöennuste 2000 2040 Lähde: Parkkinen

Lisätiedot

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja Seinäjoki 17. 18.2.2016 Jari Pirhonen, Elisa Tiilikainen, Marjut Lemivaara Taustaa Tieteellinen artikkeli, jonka aiheena

Lisätiedot

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma.

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin 1.6.2011 31.12.2013 Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tuula Suominen Salon väestöennusteet 2010 2040 75 vuotta täyttäneiden osalta Teknologian

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä

Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä Teppo Kröger Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet -seminaari Helsinki 17.8.2015 Ikäasumisen suuret kysymykset Yksin vai yhdessä? Eläkejärjestelmän

Lisätiedot

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari Omahoidon juurruttamisen polut Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur 10.10.12 Sirkku Kivisaari 2 Jäsennys 1. Mitä on terveys? 2. Paradigman muutos terveyspalveluissa

Lisätiedot

Luennon aiheita: Vanhenemisen tutkimus. Ikä ja iäkkäitä koskevat nimitykset

Luennon aiheita: Vanhenemisen tutkimus. Ikä ja iäkkäitä koskevat nimitykset Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi, 4.11.2014 Antti Karisto Ikä ja iäkkäitä koskevat nimitykset Luennon aiheita: * Vanhenemisen tutkimuksen koko kenttä * Sosiaaligerontologia * Ikä ja iäkkäitä ihmisiä

Lisätiedot

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi 2 Kehittyvä ihminen I Johdatus kehityspsykologiaan 1. Kehityspsykologian perusteet Mitä kehityspsykologia on? Kehitys

Lisätiedot

Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL

Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL Pohdintojeni sisältö - ideoita paneelikeskusteluun Palveluorientoitunut kulttuurimme istuu tiukassa Paljonko ns. vanhuspalveluja käytetään?

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek. Muistisairaat & teknologia -työpaja Espoo 16.9.2015 Seniortek OY Pertti Niittynen pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.fi Suomessa arvioidaan olevan 100 000 lievää sekä 93 000 keskivaikeaa

Lisätiedot

Hyvät käytännöt asuntorakentamisessa

Hyvät käytännöt asuntorakentamisessa Helsinki kaikille Esteettömyys kaavoituksessa ja asuntorakentamisessa 12.2.2014 Hyvät käytännöt asuntorakentamisessa ( SAFA Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti johtaja, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Eläkeiän kynnyksellä kahden kohortin vertailu

Eläkeiän kynnyksellä kahden kohortin vertailu Eläkeiän kynnyksellä kahden kohortin vertailu Antti Karisto & Ilkka Haapola Lahden tiedepäivä 27.11.2012 www.helsinki.fi/yliopisto APC-ongelma Olisi tärkeää erottaa toisistaan ikävaikutus (Age), ajankohtavaikutus

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Vanhuus ja hoidon etiikka Kuusankoski 19.11.2008 Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) käsittelee

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Kainuulainenkin ikääntyy (kainuulaiset Harmaat pantterit)

Kainuulainenkin ikääntyy (kainuulaiset Harmaat pantterit) Kainuulainenkin ikääntyy (kainuulaiset Harmaat pantterit) Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvitys 1.5. 31.10.2010 6.10.2010 Marika Kurth, suunnittelija KTM Taustaa: Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV Hyvinvointi-TV on laajakaistayhteydellä

Lisätiedot

Saarenpääkoti (erillinen hakemus)

Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Hakemuksen täyttöpäivä: Kotihoito Pienkoti Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Hakemuksen saapumispäivä: Saarenpääkoti (erillinen hakemus) 1 (5) Asiakkaan suostumus hakemukseen Asiakkaan nimi (myös

Lisätiedot

Thesis-kilpailun opinnäytetyöt

Thesis-kilpailun opinnäytetyöt OAMK sosiaali- ja terveysalan yksikkö 2005 1 Thesis-kilpailun opinnäytetyöt Lea Rissanen yliopettaja, TtT 9.6.2005 Sosiaali-, terveys ja liikunta sekä humanistisen ja kasvatusalan opinnäytetyöt 2 Suomessa

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN

IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN PYSYVYYS JA KULUTUSTOTTUMUKSET KÄKÄTE-seminaari 6.9.2012 Sirpa Kärnä YTT, Lehtori (ent.) Savonia-amk, Iisalmen yksikkö LUENNON NÄKÖKULMA JA AIHEALUEET (1) Suomalaisten ikääntyminen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin kotihoito. Hyvinvointiteknologiset laitteet kotona asumisen tukena. Opas Kuopion kaupungin henkilöstölle

Kuopion kaupungin kotihoito. Hyvinvointiteknologiset laitteet kotona asumisen tukena. Opas Kuopion kaupungin henkilöstölle Kuopion kaupungin kotihoito Hyvinvointiteknologiset laitteet kotona asumisen tukena Opas Kuopion kaupungin henkilöstölle Sisältö 1. Teknologia kotona asumisen tukena...................... 3 2. Hyvinvointiteknologisten

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä?

Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä? Tiedosta hyvinvointia 1 Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä? Erikoissuunnittelija Satu Vihersaari-Virtanen 13.3.2008 Tiedosta hyvinvointia 2 Vanhuksen sekavuusoireyhtymä Sekavuuden

Lisätiedot

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA Rouva Niemi Huone 25 22:15 MISSÄ ROUVA NIEMI ON? HÄLYTYS 1 2? Ilman Ascom

Lisätiedot

Hoiva Turva (KukkaTolppa)

Hoiva Turva (KukkaTolppa) Vanhustyö 2016 Hoiva Turva (KukkaTolppa) Ikäihmisten itsenäinen selviytyminen arjessa Seniortek Oy Lauri Munukka www.seniortek.fi Seniortek Oy on riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys toiminut

Lisätiedot

Tiedon ja valtaistumisen kautta hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kohentamiseen

Tiedon ja valtaistumisen kautta hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kohentamiseen CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella projekti 2007-2010 Osaprojekti CP-vamma ja ikääntyminen Toimintakyvyn laaja-alainen tukeminen ikävuosien karttuessa Tiedon ja valtaistumisen

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

Lähtökohdat puheenvuorolle

Lähtökohdat puheenvuorolle Aistitoiminnot - Kognitiiviset toiminnot - Muisti ja oppiminen - Missä voi mennä pieleen? - Miten voi auttaa ja helpottaa muistamista? - Sosio-emotionaalinen alue - Summa Summarum KM Susanna Paloniemen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve 22.2.2011 Raija Kerätär työterv.huollon erik.lääk, kuntoutuksen erityispätevyys www.oorninki.fi Tässä esityksessä Työkyvyn arvio? Työttömien terveys

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ Valtakunnallinen hissiseminaari Lahdessa 08.05.2014 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Hissi on kiinteistön

Lisätiedot

Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30

Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30 Keski-Suomen Sote 2020 Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30 Millainen ympäristö ja palvelut helpottavat ikääntyvän elämää? Ikäystävällinen Suomi? Mikä olisi paras mahdollinen SOTE ikäihmisten näkökulmasta?

Lisätiedot

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys merkitsee parhaimmillaan sitä, että meitä ympäröi ihmisten turvaverkko. Tarvittaessa se auttaa ja tukee

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä 8.12.2016 Dos. Erja Rappe Al Esityksen sisältö Luonto, hyvinvointi ja terveys Ulkoiluun vaikuttavia tekijöitä Ulkoilun hyödyt Luonto

Lisätiedot

Asumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne

Asumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne Asumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus SYKE Rakennettu ympäristö ja alueidenkäyttö UZ-seminaari 13.6.2014 Asumispreferenssit & kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

IKÄIHMISET JA TOIMIJUUS

IKÄIHMISET JA TOIMIJUUS IKÄIHMISEN VIREÄ HUOMINEN Oulu 18.4.2013 IKÄIHMISET JA TOIMIJUUS Jyrki Jyrkämä Sosiologia, sosiaaligerontologia, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto jyrki.jyrkama@yu.fi LYHYT

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu 21.9.2006 Tuomas Alasalmi konsernijohtaja Lähde: KEVA Lähde: KEVA 1 2 Elinajanodote vuosina 1980 ja 2000 Naiset Miehet 2000 1980 2000 1980 Ruotsi 77,4 72,8 Ranska

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Mistä ikääntyneet saavat apua?

Mistä ikääntyneet saavat apua? Mistä ikääntyneet saavat apua? Jenni Blomgren, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kansallinen ikääntymisen foorumi 2011 Kela 23.11.2011 Tutkimusosasto Esityksen rakenne Määritelmiä Ikääntyneiden hoiva

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Autonomian tukeminen on yhteinen etu

Autonomian tukeminen on yhteinen etu Autonomian tukeminen on yhteinen etu Päivi Topo, dosentti, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE Sosiaali- ja terveysministeriö paivi.topo@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

tekniikan avulla vai ehdoilla

tekniikan avulla vai ehdoilla Terveyttä ja hyvinvointia tekniikan avulla vai ehdoilla Esitys Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Pentti Malaska seminaarissa Teknologia ihmisen maailmassa 2040 Tiedekeskus Heureka, Vantaa, 21.3.2015 Tutkimusprofessori

Lisätiedot

Selviääkö Pihtiputaan mummo ja Jämsän äijä vanhustenhuollon palveluviidakosta?

Selviääkö Pihtiputaan mummo ja Jämsän äijä vanhustenhuollon palveluviidakosta? Selviääkö Pihtiputaan mummo ja Jämsän äijä vanhustenhuollon palveluviidakosta? Palvelurakenneselvityksen loppuseminaari 14.6.2011 Sinikka Tyynelä Yksikön johtaja Ikääntyvien asumispalvelut / Keski-Suomi

Lisätiedot

(TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA

(TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA (TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA Tämän esitteen teksteissä mainitut sivunumerot viittaavat Yksin kaupungissa -kirjaan, jonka voit ladata ilmaisena pdf-tiedostona

Lisätiedot

Eläkeikäisen hyvinvointi ja eläkemuutokseen valmentautuminen. Marja Saarenheimo FT, tutkija, psykologi Vanhustyön keskusliitto

Eläkeikäisen hyvinvointi ja eläkemuutokseen valmentautuminen. Marja Saarenheimo FT, tutkija, psykologi Vanhustyön keskusliitto Eläkeikäisen hyvinvointi ja eläkemuutokseen valmentautuminen Marja Saarenheimo FT, tutkija, psykologi Vanhustyön keskusliitto Täyttä elämää eläkkeellä 7.2.2015 Mitä vanhuudelle on tapahtunut? Notkistunut

Lisätiedot

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 1 Lukuisista ikääntymisen myötä tapahtuvista muutoksista huolimatta ikääntyneet ovat terveempiä

Lisätiedot

Ikääntyvän muisti ja aivoterveys

Ikääntyvän muisti ja aivoterveys Ikääntyvän muisti ja aivoterveys 13.4.2016 Varusmestarintie 15, 20360 Turku (Runosmäki) www.muistiturku.fi Elina Rannikko fysioterapeutti, sosionomi amk Liiku ja Muista-projekti (2015-2017) Ikääntyminen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSIVASU

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSIVASU Lapsen hyvä arki hankeen III Ajankohtaisfoorumi Posio 14.4.2011 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSIVASU Paula Loukkola KM, jatko-opiskelija Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUSSUUNNITELMATYÖN LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

ELÄMÄNKULKU, IKÄÄNTYMINEN JA ALKOHOLINKÄYTTÖ

ELÄMÄNKULKU, IKÄÄNTYMINEN JA ALKOHOLINKÄYTTÖ Elämänkulku ja päihteet seminaari Jyväskylä, 2.3.2009 ELÄMÄNKULKU, IKÄÄNTYMINEN JA ALKOHOLINKÄYTTÖ Jyrki Jyrkämä Sosiologia, sosiaaligerontologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN

SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN Prof Kirsti Lonka kirstilonka.fi, Twitter: @kirstilonka Opettajankoulutuslaitos Helsingin yliopisto Blogs.helsinki.fi/mindthegap Blogs.helsinki.fi/mindthegap Opettajan

Lisätiedot

Muistisairaudet saamelaisväestössä

Muistisairaudet saamelaisväestössä Muistisairaudet saamelaisväestössä Anne Remes Professori, ylilääkäri Kliininen laitos, neurologia Itä-Suomen yliopisto, KYS Esityksen sisältö Muistisairauksista yleensä esiintyvyys tutkiminen tärkeimmät

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Digitaalinen oppiminen lukiossa

Digitaalinen oppiminen lukiossa Digitaalinen oppiminen lukiossa Englanninopettajana tämän päivän koulussa Tuula Sutela 2.11.2011 Generation D, the digital natives, the natural born multi-taskers (Chris Sanderson, The Future Laboratory,

Lisätiedot

Digitaalisen kommunikaatiosovelluksen käyttäjälähtöinen kehittäminen

Digitaalisen kommunikaatiosovelluksen käyttäjälähtöinen kehittäminen Digitaalisen kommunikaatiosovelluksen käyttäjälähtöinen kehittäminen Varaslähtö käytettävyyspäivään 24.10.2007 FT Juha-Matti Latvala Taustani KM, luokanopettaja Tietotekniikka, teknologiakasvatus FT, psykologian

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013 Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 LÄHIOMAINEN (suhde asiakkaaseen) Sukunimi, etunimi Puoliso Vanhempi Lapsi Muu Osoite Puhelinnumero

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Työttömien työkyky ja työllistyminen Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Tänään Mitä työkyvyllä tarkoitetaan? Työttömän työkyky työllisen työkyky? Voiko työkykyä arvioida terveystarkastuksessa?

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET

IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET JA KOTITALOUSALA IFHE Position Paper / Terhi Lindqvist Marttaliitto 2016 IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET IFHE hyväksyi Korean maailmankongressissa IFHE Position

Lisätiedot

Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen

Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen TtM, esh, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Voimavaralähtöinen lähestymistapa ongelmalähtöisen lähestymistavan rinnalle Terveyspotentiaali

Lisätiedot

TEKNOLOGIA KOTIHOIDON ARJESSA. Anni Pesonen Kotihoidon päällikkö puh

TEKNOLOGIA KOTIHOIDON ARJESSA. Anni Pesonen Kotihoidon päällikkö puh TEKNOLOGIA KOTIHOIDON ARJESSA Anni Pesonen Kotihoidon päällikkö anni.pesonen@jns.fi puh. 050 342 5827 YHTEISTOIMINTA-ALUEEN 75 VÄESTÖ (Lähde: Tilastokeskus) TIETOA SOTE-YHTEISTOIMINTA-ALUEEN KOTIHOIDOSTA

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Muuttuva opettajuus 3 pointtia

Muuttuva opettajuus 3 pointtia Muuttuva opettajuus 3 pointtia Toimitusjohtaja Petri Lempinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry @LempinenPetri #ammatillinenkoulutus #amke www.amke.fi 1. Ympäristön muuttuessa koulutus uudistuu

Lisätiedot

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Satu Elo, Riikka Mustonen, Anna-Leena Nikula, Jaana Leikas, Jouni Kaartinen, Hanna-Mari Pesonen & Milla

Lisätiedot

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Mitä uuden kirjastolain pitäisi mahdollistaa? Kirjastolain uudistamisen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen turvaa

Ikäihmisten arjen turvaa Ikäihmisten arjen turvaa Ongelmia ja ratkaisuja Krista Kirjavainen Toukokuu 2013 KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma KAMUn tarkoituksena tukea ja kannustaa

Lisätiedot

Kotona kuten ennenkin.

Kotona kuten ennenkin. Kotona kuten ennenkin. OMAseniori-palvelussa olen kokenut parhaimpana sen, että saan tarvitsemaani tietoa äitini päivän aktiivisuudesta ja unen rytmistä. Yksinasuvan 92 -vuotiaan äidin omainen OMAseniori-turvapalvelu

Lisätiedot

Pientyöpaikoilla uudistuminen mistyö

Pientyöpaikoilla uudistuminen mistyö Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk)-hankeen kehittämisty mistyö Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Kuntoutussäätiö Pirkko Mäkelä-Pusa 17.3.2011 ESR-hanke 2009 2012, Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Pelillistämisen mahdollisuudet terveyden edistämisessä. Jonna Koivisto WELLi-miniseminaari 10.2.2016

Pelillistämisen mahdollisuudet terveyden edistämisessä. Jonna Koivisto WELLi-miniseminaari 10.2.2016 Pelillistämisen mahdollisuudet terveyden edistämisessä Jonna Koivisto WELLi-miniseminaari 10.2.2016 Jonna Koivisto Tutkija Game Research Lab Prof. Frans Mäyrä Tutkimusta mm. liikuntaa ja terveyttä edistävien

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Kouluyhteisöön haastavasti liittyvä oppilas

Kouluyhteisöön haastavasti liittyvä oppilas Kouluyhteisöön haastavasti liittyvä oppilas Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 28.4.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Lasten ja nuorten hyvinvointi Unicefin hyvinvointivertailu

Lisätiedot

TYÖSSÄKÄYNTI JA OMAIS- JA LÄHEISHOIVA - työssä jaksamisen ja jatkamisen tukeminen

TYÖSSÄKÄYNTI JA OMAIS- JA LÄHEISHOIVA - työssä jaksamisen ja jatkamisen tukeminen TYÖSSÄKÄYNTI JA OMAIS- JA LÄHEISHOIVA - työssä jaksamisen ja jatkamisen tukeminen Mia Silfver- Helsingin yliopisto 23.10.2015 1 Kysely: teknisistä apuvälineistä koettu hyöty Puhelin (lankapuhelin, älypuhelin,

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Muisti ja liikunta. Iiris Salomaa, ft YAMK

Muisti ja liikunta. Iiris Salomaa, ft YAMK Muisti ja liikunta Iiris Salomaa, ft YAMK 19.4.2016 3.11.2016 Liikunta toimintakykyisyyden edistäjänä Fyysisiä vaikutuksia mm: Selviytyminen päivittäisistä arjen askareista Liikuntakykyisyys: lihasvoima,

Lisätiedot