TARJOUSPYYNTÖ KALUSTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET"

Transkriptio

1 1 (23) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSPYYNTÖ KALUSTEET

2 2 (23) Seutukeskus Oy Häme (http://www.seutukeskus.net) on Hämeenlinnan seudun kuntien (Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta ja Janakkalan kunta) omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta, ICT-palveluista sekä hankinnoista ja niiden kilpailuttamisesta. Seutukeskus Oy Hämeen palveluihin kuuluvat lisäksi projektinhallintapalvelut. Seutukeskus Oy Hämeen Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö (http://www.seutukeskus.net/portal/palvelut/hankintapalvelut/) vastaa hankintaprosessien toimivuudesta, päätöksenteosta ja sopimuksista sekä toiminnan kehittämisestä tässä tarjouspyynnössä liitteineen mainittujen tahojen kanssa. Tilaukset tehdään käyttäjittäin hajautetusti. Hankinta- ja kilpailuttamisyksikön asiakkaina ovat mm. Hämeenlinnan seudun kunnat, Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä, Hämeen maakuntaliitto, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy ja Kanta-Hämeen pelastuslaitos sekä useita kuntakonserneihin kuuluvia pienempiä toimijoita. Seutukeskus Oy Häme pyytää asiakkailleen tarjoustanne kalusteista (puitejärjestely) tämän tarjouspyynnön ja tämän tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti hankintakaudelle, joka alkaa aikaisintaan (kuitenkin aikaisintaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman), ja päättyy neljän (4) vuoden päästä hankintakauden alkamisesta, ellei puitesopimusta irtisanota ennen sitä (irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta). Puitesopimustoimittajiksi valitaan vähintään kolme (3) toimittajaa per osakokonaisuus, riippuen kuitenkin saaduista tarjouksista. Valittujen toimittajien kanssa laaditaan puitesopimus. Ostajalla on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjouksessaan liitteineen antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkaansa, tarjous tullaan hylkäämään. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus HILMA-palvelussa (http://www.hankintailmoitukset.fi) Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). TARJOUSPYYNNÖSSÄ MUKANA OLEVAT YHTEISÖT HANKINNAN KOHDE JA LAAJUUS Tarjouspyynnössä sitovasti mukana olevat yhteisöt (sopimukseen mukaan tulevat yhteisöt) on lueteltu tämän tarjouspyynnön liitteessä numero 1. Mukana olevat yhteisöt siirtyvät tehtävän puitesopimuksen piiriin nykyisten kalusteiden hankinta-/puitesopimustensa päättymisen jälkeen. Hankinnan piiriin kuuluvat tarjouspyynnössä mukana olevien yhteisöjen hankintakaudella toteutettavat kalustehankinnat. HANKINTA ON JAETTU KAHDEKSAAN (8) ERI OSAKOKONAISUUTEEN: - toimistokalusteet (osakokonaisuus 1), - oppilaskalusteet ja koulukalusteet (osakokonaisuus 2), - päiväkotien kalusteet (osakokonaisuus 3),

3 3 (23) - vanhainkotien kalusteet (osakokonaisuus 4), - kirjastojen kalusteet (osakokonaisuus 5), - ruokalakalusteet ja julkisten tilojen kalusteet (osakokonaisuus 6), - varastokalusteet ja arkistokalusteet (osakokonaisuus 7), sekä - sosiaalitilojen kalusteet (osakokonaisuus 8). Hankinnan piiriin eivät kuulu esityskalusteet ja -taulut sekä AV-kalusteet, koska niistä on olemassa omat erilliset sopimuksensa. Hankinnan piiriin eivät myöskään kuulu kodinkalusteet, suurkeittiökalusteet ja liikuntatilojen kalusteet. Pidätetään oikeus hankkia puitesopimustoimittajilta kalustehankintoihin liittyviä lisäpalveluja (sisustussuunnittelu, kalusteiden kierrätys, muuttopalvelu, kalusteiden vuokraus, jne.), kuitenkin siten, että ne hinnoittelultaan täyttävät sopimuksen perustana olevan tarjouksen hinnoitteluperusteet ja katetason, sekä siten, että lisäpalveluista on toimitettu tarjouksen liitteenä riittävät palvelukuvaukset. Lisäksi hintojen on oltava markkinahintoihin nähden kilpailukykyiset. Pidätetään oikeus hankkia puitesopimustoimittajilta kalustehankintoihin liittyviä lisävarusteita/- tarvikkeita (näytönvarret, keskusyksikkötelineet, johdotustarvikkeet, jne.), kuitenkin siten, että ne hinnoittelultaan täyttävät sopimuksen perustana olevan tarjouksen hinnoitteluperusteet ja katetason. Lisäksi hintojen on oltava markkinahintoihin nähden kilpailukykyiset. Pidätetään oikeus hankkia puitesopimustoimittajilta kalusteiden hoitoon ja huoltoon liittyviä tuotteita (tahranpoistoaineet, puhdistusaineet, jne.), kuitenkin siten, että ne hinnoittelultaan täyttävät sopimuksen perustana olevan tarjouksen hinnoitteluperusteet ja katetason, ja siten, että kyseiset tuotteet ovat yksinomaan kalusteiden hoitoon ja huoltoon tarkoitettuja tuotteita. Lisäksi hintojen on oltava markkinahintoihin nähden kilpailukykyiset. Pidätetään sopimuskauden aikana oikeus hankkia myös muilta toimittajilta kuin puitesopimustoimittajilta kiintokalusteita ja erikoiskalusteita, kuten hammaslääkärin tuolit, sairaalasängyt, laboratoriokalusteet, ulkoleikkikalusteet ja puusepäntyönä tilauskohtaisesti valmistettavat kalusteet. Jos samaan käyttötarkoitukseen soveltuvia kiintokalusteita ja/tai erikoiskalusteita löytyy useammalta kuin yhdeltä puitesopimustoimittajalta (esimerkiksi laboratoriokalusteita löytyisi vähintään kahdelta puitesopimustoimittajalta), pyritään tällöin kiintokalusteet ja/tai erikoiskalusteet hankkimaan ensisijaisesti puitesopimustoimittajilta, kuitenkin siten, että ne hinnoittelultaan täyttävät sopimuksen perustana olevan tarjouksen hinnoitteluperusteet ja katetason (lisäksi hintojen on oltava markkinahintoihin nähden kilpailukykyiset). Pidätetään sopimuskauden aikana oikeus hankkia myös muilta toimittajilta kuin puitesopimustoimittajilta sellaisten kalusteryhmien kalusteita, joita ei sisälly ollenkaan puitesopimustoimittajien vakiomallistoihin (jos esimerkiksi kirjastojen kalusteiden puitesopimustoimittajilla ei ole vakiomallistoissaan CD-lokerikkoja, on tilaajilla oikeus hankkia CD-lokerikkoja muilta toimittajilta). Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt määrätiedot perustuvat historiatiedoista tehtyyn arvioon, eivätkä ne siten sido ostajaa. Määrätiedot on kuitenkin pyritty kuvaamaan siten, että ne parhaalla mahdollisella tavalla kuvaavat hankinnan laajuutta.

4 4 (23) N KUVAUS HANKINTAPOLITIIKAN TAVOITTEET Arvio kalustehankintoihin vuosittain käytettävästä kokonaissummasta on noin 1-2 miljoonaa euroa ( ), alv 0 % (kyseessä on arvio, joten se ei sido ostajaa). Tarkempi kuvaus hankinnasta on tämän tarjouspyynnön liitteessä numero 2. Kalustehankinnoissa, joissa hankinnan ennakoitu arvo jää alle euron (alv 0 %), on tilaajilla sopimusaikana oikeus päättää tapauskohtaisesti siitä, miltä puitesopimustoimittajalta ne kalusteet hankkivat (huomioiden sen, mihin osakokonaisuuteen/-kokonaisuuksiin hankittavat kalusteet kuuluvat). Kalustehankinnoissa, joissa hankinnan ennakoitu arvo on vähintään euroa (alv 0 %), on tilaajien pyydettävä tarjous kaikilta puitesopimustoimittajilta (huomioiden sen, mihin osakokonaisuuteen/-kokonaisuuksiin hankittavat kalusteet kuuluvat). Tilaajilla on oikeus pyytää tarjous kaikilta puitesopimustoimittajilta myös alle euron (alv 0 %) arvoisista kalustehankinnoista (huomioiden sen, mihin osakokonaisuuteen/- kokonaisuuksiin hankittavat kalusteet kuuluvat). HUOM! Tarjoaja tullessaan valituksi toimittajaksi sitoutuu siihen, että se osallistuu hankintakaudella kunkin kalenterivuoden aikana vähintään 80 prosenttiin (%) puitejärjestelyn sisällä järjestettävistä kilpailutuksista (huomioiden sen, mihin osakokonaisuuteen/- kokonaisuuksiin hankittavat kalusteet kuuluvat). Jos osallistumisprosentti jää jonakin kalenterivuonna alle 80 prosentin (%), on tilaajilla oikeus olla tekemättä hankintoja ko. toimittajalta seuraavan kuuden (6) kuukauden aikana, ja ostajalla on oikeus irtisanoa puitesopimus yksipuolisesti kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla (ostaja päättää siitä, kumpaa menettelyä mahdollisesti käytetään). Jos osallistumisprosentti jää jonakin kalenterivuonna alle 40 prosentin (%), on tilaajilla oikeus olla tekemättä hankintoja ko. toimittajalta seuraavan 12 kuukauden aikana, ja ostajalla on oikeus puitesopimuksen välittömään yksipuoliseen purkamiseen (ostaja päättää siitä, kumpaa menettelyä mahdollisesti käytetään). Jos osallistumisprosentti jää jonakin kalenterivuonna alle 40 prosentin (%), on valittu tarjoaja joka tapauksessa velvollinen maksamaan ostajalle sopimussanktiona euroa ( ), alv 0 %. Osallistumisiksi puitejärjestelyn sisällä järjestettäviin kilpailutuksiin lasketaan vain sellaiset tarjoukset, joissa on vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä kysyttyihin kohtiin, eli osallistumiseksi ei lasketa esimerkiksi sitä, että tarjous sisältää tarjoushinnat vain osalle tuotteista, mikäli on vaadittu kokonaistarjousta ja mikäli toimittajan valikoimasta löytyvät kaikki tarjouspyynnössä hinnoiteltaviksi vaaditut tuotteet. Nämä ehdot siksi, että tämän puitejärjestelyn tavoitteena on löytää sellaisia puitesopimustoimittajia, jotka sitoutuvat osallistumaan puitejärjestelyn sisällä järjestettäviin kilpailutuksiin (ko. kilpailutuksista ei ole tilaajille hyötyä, jos niihin osallistuu jatkuvasti vain 1-2 puitesopimustoimittajaa). Seudullisen palveluratkaisun tavoitteet ovat: - toimintaympäristön hallittavuuden merkittävä parantaminen, - toimittajamäärän karsiminen, - kustannusten alentaminen, - toimintaprosessien merkittävä standardointi ja dokumentointi, - loppukäyttäjän arjen helpottaminen, - sitoutumisasteen lisääminen,

5 5 (23) - henkilöstön osaamisesta huolehtiminen, - resurssien oikea kohdentaminen, - laadukkaiden ja käytössä toimivien kalusteiden hankkiminen, - kalusteiden hankkiminen kilpailukykyisillä hinnoilla, - kalustetilausten tekemisen helppous, - kalusteiden oikeanaikainen toimittaminen, - monipuolinen kalustevalikoima, - ns. minikilpailutus isohkoissa kalustehankinnoissa, sekä - mahdollisuus hyödyntää kalustehankintoihin liittyviä lisäpalveluja. Ostajapuoli korostaa, että hankinnan tavoitteena on kohdentaa Hämeenlinnan seudun julkisyhteisöjen tilaukset pienemmälle määrälle toimittajia, jolloin toimittajakohtainen myyntivolyymi kasvaa ja katetaso prosenteissa alenee, toimittajan euromääräisen katteen kuitenkin kasvaessa. HANKINTAMENETTELYN YLEISET VAATIMUKSET HANKINTAMENETTELY ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Hankintamenettelylle on hankintalain mukaan asetettu kaksi vaatimusta. Ensinnäkin menettelyn on kaikissa vaiheissa oltava tasapuolista ja syrjimätöntä. Toiseksi sen on oltava sekä myyjän että ostajan osalta avointa, jotta se on oikeudellisesti kontrolloitavissa. Hämeenlinnan seudun yleiset hankintaohjeet on laadittu hankintalain hengen mukaisesti. Tarjouspyyntö liitteineen on laadittu siten, että kumppanuuden ja kokonaiskustannuksiltaan oikeiden toimittajien valinta on yksiselitteinen. Yleisten hankintaohjeiden mukaisesti on ostajapuoli keskinäisillä neuvotteluilla tuotteistanut tarjouspyynnön liitemateriaalin, johon myyjäosapuolta pyydetään vastaamaan mahdollisimman tarkasti. Tuotteistamalla turvataan kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto sopimuskaudelle, eli: - varmistetaan, että ostajan ja myyjän käsitykset tarjouspyynnön liitteineen kohteesta ovat yhtenevät, - voidaan karsia tarpeettomat osatekijät ja lisätä tarpeelliset, - hinnoittelu selkiintyy ja ennakkosuunnittelumahdollisuudet paranevat, sekä - hinnan muutokset perustuvat todettuihin kustannustekijöiden muutoksiin. Hankintaan käytetään avointa menettelyä. Tarjousten käsittely: 1. Tarjoajien kelpoisuuden/soveltuvuuden tarkastaminen 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 3. Tarjousvertailu 4. Hankintapäätös 5. Tarjouskäsittelyn jälkeen Seutukeskus Oy Hämeen Hankinta- ja kilpailuttamisyksikön johdolla käydään valittujen toimittajien kanssa yksityiskohtaiset kahdenväliset hankintaneuvottelut (neuvottelujen tarkoituksena on puitesopimuksen yksityiskohtien täsmentäminen) Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen

6 6 (23) SOPIMUKSEN JALKAUTTAMINEN jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen teon jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto asiansa käsittelyyn liittyvistä hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi tai asianosaisjulkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjouksen tai tarjousten valintaperusteet, hinnat ja muu sisältö siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettävää tietoa tulevat julkisiksi. Tarjoajaa pyydetään merkitsemään toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin, ja nämä tiedot on erotettava selvästi muusta aineistosta tarjouksessa. Tämän jälkeen hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Hintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 11 ). Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjouskilpailuasiakirjojen kopioinnista ja lähettämisestä tietoa pyytäneelle on tarjouksen pyytäjällä oikeus veloittaa toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Hankintapäätöksen jälkeen tarjoajalla on oikeus saada valittujen tarjousten kopiot veloituksetta. Muiden tarjousten kopioinnista veloitetaan todellisina keskimääräisinä kuluina 50 euroa ( ), alv 0 %, per tarjous. Valittujen toimittajien on käytävä henkilökohtaisesti tapaamassa jokaista hankintayksikön tilaajaksi ilmoittamaa henkilöä sopimuksen toteuttamisen takaamiseksi. Hankintayksikkö valvoo omalta osaltaan sopimuksen toteutumista ja tilaajien sitoutumista. SOPIMUSEHDOT JA TARJOUSPYYNNÖN MUUT EHDOT Hankinnoissa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (mikäli julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot ja tarjouspyyntö liitteineen ovat sisällöltään joiltain osin ristiriitaisia, noudatetaan ensisijaisesti tarjouspyyntöä liitteineen). Pidätetään oikeus hyväksyä osatarjoukset (*). Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Pidätetään oikeus olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos ei ole hyväksytty yhtään annetuista tarjouksista, tai jos saadaan vain yksi (1) hyväksyttävissä oleva tarjous, tai jos ostajaryhmittymän käytössä olevat rahat eivät riitä hankinnan toteuttamiseen. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos tarjouspyynnössä ilmenee jälkikäteen virhe, joka ei ole mahdollistanut tarjoajien tasapuolista kohtelua tai jos toimintaympäristössä on tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden perusteella tarjouspyyntö ei ole omiaan tuottamaan tarkoituksenmukaista ratkaisua. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa. (*) Osatarjoukset voidaan hyväksyä vain osakokonaisuuksiin kohdistuen (ks. HANKIN- NAN KOHDE JA LAAJUUS -kohta). Osatarjouksia osakokonaisuuksien sisältä ei hyväksytä (esimerkiksi tarjous vain osasta kirjastojen kalusteista ei ole hyväksyttävä). Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Myyjällä ei ole oikeutta vaatia ostajalta korvausta tarjouksen tekemisestä (ei myöskään siinä tapauksessa, että tarjouskilpailu keskeytettäisiin). Tarjoaja sitoutuu

7 7 (23) tarjouksen jättäessään automaattisesti tässä tarjouspyynnössä liitteineen esitettyihin ehtoihin. Tarjouksia, jotka eivät täytä tarjouspyynnön liitteineen ehtoja ei käsitellä. Asiakirjojen pätevyysjärjestys on seuraava: 1. puitesopimus liitteineen 2. tarjouspyyntö liitteineen 3. julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 1994) 4. tarjous liitteineen (tarjouksessa liitteineen annetut tiedot tulevat osaksi puitesopimusta) Hankintapäätös ei tarkoita sitä, että valitut tarjoukset tulisivat kokonaisuudessaan tarjouksen pyytäjää sitoviksi. Tarjouksissa saattaa olla hankintayksikön näkökulmasta sellaisia kohtia, joita hankintayksikkö ei voi hyväksyä ilman tarkentavia neuvotteluja, vaikkakaan kyseiset kohdat eivät ole sinällään olleet tarjouspyynnön ehtojen vastaisia. Puitesopimus laaditaan ostajan (eli tarjouksen pyytäjän) sopimuspohjalle. Tarjoajan ei tule liittää tarjoukseensa mitään ns. valmiita toimitusehtoja. Mikäli tarjoaja liittää tarjoukseensa oman alansa toimitusehdot tai muut toimitusehdot ja ne ovat joltain osin ristiriidassa tämän tarjouspyynnön ehtojen, tämän tarjouspyynnön liitteiden ehtojen ja/tai julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen kanssa, on ostajalla velvollisuus sulkea tarjoaja pois kilpailusta. Jos tarjoajan tarjouksensa liitteenä toimittamassa/toimittamissa kuvasto(i)ssa/hinnasto(i)ssa on tarjoajan omat myynti-, toimitus- tms. ehdot, tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään automaattisesti siihen, että sen kuvasto(i)ssa/hinnasto(i)ssa mahdollisesti olevat ehdot eivät koske tämän tarjouspyynnön ja tämän tarjouspyynnön liitteiden mukaista hankintaa, vaan sopimuskaudella hankittavat tuotteet hinnoitellaan aina sopimuksen mukaisin ehdoin. TARJOUKSEN LIITTEENÄ TOIMITETTAVAN HINNASTON ON OLTAVA TARJOAJAN JULKISESTI SAATAVILLA OLEVA VUODEN 2009 HINNASTO/TARJOUKSEN LIITTEENÄ TOIMITETTAVIEN HINNASTOJEN ON OLTAVA TARJOAJAN JULKISESTI SAATAVILLA OLEVIA VUODEN 2009 HINNASTOJA. Tarjoajalla tulee olla virka-aikaan (maanantai-perjantai, klo ) tavoitettavissa oleva suomenkielinen asiakaspalvelu. Palvelun on tapahduttava suomen kielellä. Mikäli sopimuksen syntyminen viivästyy toimittajasta aiheutuvista syistä (mm. sopimusehtojen täyttämisen puutteet), on tarjouksen pyytäjällä oikeus hylätä annettu tarjous ja tehdä hankinnasta uusi hankintapäätös. Myyjällä ei ole oikeutta ilman ostajan suostumusta osaksikaan siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Tämä ei kuitenkaan estä myyjää käyttämästä alihankkijoita. Alihankkijoiden käytöstä on kuitenkin aina informoitava ostajaa. Jos myyjän omistussuhteissa tapahtuu sopimuskauden kestäessä sellaisia muutoksia, joissa sopimuksen allekirjoitushetkellä myyjän omistajina olleet omistajat eivät enää omista enemmistöosuutta myyjäyhtiöstä, sopimus ei siirry myyjän uusille enemmistöomistajille ilman ostajan suostumusta. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, IRTISANOMINEN TAI PURKAMINEN JA VAHINGONKORVAUKSET Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä (kuitenkin aikaisintaan ) ja päättyy neljän (4) vuoden päästä hankintakauden alkamisesta, ellei sitä jommankumman sopimusosapuolen toimesta kirjallisesti irtisanota. Irtisanomista ei tarvitse välttämättä perustella, mutta irtisanomisen perusteleminen on suositeltavaa. Tässä yhteydessä tarjouksen pyytäjä kuitenkin korostaa, että tarjouskilpailun tavoitteena on pitkäaikainen sopimuskumppanuus, jonka pituuteen toimit-

8 8 (23) SOPIMUKSEN LAAJENTAMINEN taja voi itse vaikuttaa pitämällä palvelutason korkealla ja hintatason oikeana suhteessa markkinahintoihin. Ennen irtisanomista on toiselle sopimusosapuolelle poikkeuksetta varattava mahdollisuus neuvotteluihin, jotka on saatettava päätökseen 14 päivän kuluessa neuvottelupyynnön esittämisestä. Hankintayksikkö pidättää oikeuden jatkaa sopimuskautta aina siihen asti, kunnes tämän tuoteryhmän seuraavan julkisen tarjouskilpailun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Ostajalla on oikeus sanoa koko syntyvä puitesopimus irti kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, joka käynnistyy neuvottelujen päättymisestä. Myyjän puolelta irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta neuvottelujen päättymisestä. Sopimusvelvoitteiden täyttämisessä todetut puutteet ratkaistaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisin neuvotteluin, joissa pyritään sopimaan välittömästä virheen oikaisemisesta, yhteisesti hyväksytystä sopimuksen tulkinnasta sekä osoitetun vahingon täysimääräisestä korvaamisesta toiselle sopimusosapuolelle. Sopimusosapuolet eivät kuitenkaan vastaa välillisistä vahingoista. Jos edellä mainituilla puutteellisuuksilla on niiden kohteeksi joutuneelle osapuolelle oleellinen merkitys, eikä edellä mainituissa neuvotteluissa päästä sopimukseen, on puutteellisuuksien kohteeksi joutunut sopimusosapuoli oikeutettu purkamaan sopimuksen ilman irtisanomisaikaa sekä saamaan toiselta sopimusosapuolelta täysimääräisen korvauksen sopimuksen purkautumisesta aiheutuneesta vahingosta enintään irtisanomisajalta. Edellä mainittuihin vahinkojen korvaamisiin ei ole velvollisuutta, mikäli julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen kohdan 11.1 mukainen vapauttamisperuste (force majeure) on estänyt sopimusvelvoitteiden täyttämisen. Yhteishankintayksikön perustamissopimuksen mukaan Seutukeskus Oy Hämeen asiakkaina voivat olla osakasyhteisöjen (yhdessä tai erikseen) hallinnoimat osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja säätiöt. Pidätetään oikeus liittää tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävän sopimuksen piiriin myös muut Seutukeskus Oy Hämeen osakasyhteisöjen yhdessä tai erikseen enemmistöosuudella hallinnoimat kuntayhtymät, osakeyhtiöt ja säätiöt ilman erillistä kilpailuttamista. Tarjoajan tulee huomioida tämä tarjousta antaessaan ja tarjoushintaa määrittäessään. Mahdolliset sopimuksen laajentamisesta aiheutuvat volyymilisäykset on huomioitu hankintamenettelyä valittaessa. Hankintakauden aikana myös tällä hetkellä tarjouspyynnössä mainittujen yhteisöjen omistuksessa olevissa kohteissa ja toiminnassa saattaa tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat tämän tarjouspyynnön kohteena olevan hankinnan/toiminnan järjestämiseen, laajentamiseen tai supistamiseen. Tällöin laadittavaa puitesopimusta tarkistetaan tarvittavin osin, eikä tarjouksen antajalla ole oikeutta vaatia vahingonkorvauksia tms. korvauksia ko. muutoksista johtuen. Tarjouksen antaessaan tarjoaja sitoutuu tähän ehtoon.

9 9 (23) TARJOUSLOMAKE Tarjous tehdään tarjouslomakkeelle, jonka saatte Internet-osoitteesta Tarjouslomake on palautettava täydellisesti täytettynä tarjotun osakokonaisuuden/tarjottujen osakokonaisuuksien suhteen. Pidätetään oikeus hylätä tarjous, joka sisältää puutteellisesti täytetyn tarjouslomakkeen. HINNAT JA HINNOITTELUMEKANISMI SEKÄ HINNANMUUTOKSET Tarjoukseen liitettävän hinnoitteluliitteen saatte Internet-osoitteesta Hinnoitteluliite on palautettava tarjouksen antamisen yhteydessä täydellisesti täytettynä tarjotun osakokonaisuuden/tarjottujen osakokonaisuuksien suhteen, eikä sitä saa miltään osin muuttaa. Ostajalla on velvollisuus hylätä tarjous, joka sisältää puutteellisesti täytetyn hinnoitteluliitteen. Hinnoittelun on kaikilta osin sisällettävä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt ehdot, laite- /palveluominaisuudet sekä kustannukset. Mitään muita kuin hinnoitteluliitteessä (lukuun ottamatta mahdollisia lisäpalveluja niiltä osin kuin niille ei ole kysytty hintaa hinnoitteluliitteessä) mainittuja maksuja ja veloituksia ei sopimuskaudella hyväksytä. Tarjoaja tullessaan valituksi toimittajaksi sitoutuu siihen, että hankintaneuvottelujen yhteydessä se ilmoittaa nettohinnat mahdollisten lisäpalvelujen osalta puitesopimusta varten niin kattavasti ja täydellisesti kuin se on mahdollista. Mahdollisten lisäpalvelujen, joita ei ole hinnoiteltu puitesopimuksessa, osalta hinnoittelu on esitettävä tilaajalle ja hyväksytettävä tilaajalla (tapauskohtaisesti) ennen lisäpalvelun aloittamista. Tilaajalla ei ole velvollisuutta maksaa mitään lisäpalvelusta, jonka hinnoittelua ei ole hyväksytetty tilaajalla (tapauskohtaisesti) ennen lisäpalvelun aloittamista. Tarjoajan hinnoitteluliitteessä ilmoittamat alennusprosentit ovat kiinteät koko sopimuskauden ajan. Hinnoitteluliitteessä ilmoitettavien tuoteryhmäkohtaisten alennusprosenttien on oltava keskenään loogiset (ja pyydettäessä tarjouksen pyytäjälle perusteltavissa olevat), tarkoittaen esimerkiksi sitä, että eri tuoteryhmien hinnoitteluperusteiden on oltava yhdenmukaiset ja katetason on oltava mahdollisimman yhtenäinen tuoteryhmästä riippumatta. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi (tarjoushinnat ainakin saakka, lukuun ottamatta tilannetta, jossa hinnat laskevat). Hintaa ei voi sitoa indeksiehtoon. Hinnanmuutoksia sopimuskauden aikana voi esittää sekä tarjoaja että ostaja (Seutukeskus Oy Hämeen Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö). Hinnankorotuksia tulee esittää vähintään kahta (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Hinnanalennuksia voi esittää alle kaksi (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Ostajapuolen esittämien hinnanmuutosten/muiden muutosten käsittelyaika voi olla korkeintaan yksi (1) kuukausi. Esittäessään hinnankorotuksia sopimuskaudella tulee valitun toimittajan esittää perusteltu analyysi (vertailutiedot on esitettävä tarjoushetken tilanteesta lähtien) ja selvitys markkinahinnoittelun muutoksista sekä muista hinnanmuutosperusteista. Hinnankorotusesitykset voidaan hyväksyä vain siten, että muutos perustuu markkinan ja toimialan yleiseen muutospaineeseen, joka on markkina- ja toimialalähtöistä. Hinnankorotus (sen sijaan hinnanalennus voi) ei voi täten esimerkiksi perustua käytetyn tuotantoteknologian tai toimintamallin muutoksiin. Mahdollisista tuotemuutoksista/muista muutoksista tu-

10 10 (23) LISÄPALVELUTAULUKKO RAPORTOINTI LASKUTUS lee ilmoittaa kahta (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Pidätetään oikeus hyväksyä tai hylätä muutosesitys tai neuvotella esitetyistä hinnanmuutoksista/muista muutoksista. Muutoksista tulee ilmoittaa sähköpostitse ja muutos voi astua voimaan vasta Hankinta- ja kilpailuttamisyksikön johtajan hyväksymisen jälkeen. Hinnanmuutoksia, jotka koskevat hintojen korottamista, voi esittää korkeintaan kaksi (2) kertaa kalenterivuodessa. Hinnanmuutosehdot koskevat myös tarjoajan voimassaolevaa hinnastoa/voimassaolevia hinnastoja. TARJOUKSEN LIITTEENÄ TOIMITETTAVAN HINNASTON ON OLTAVA TARJOAJAN JULKISESTI SAATAVILLA OLEVA VUODEN 2009 HINNASTO/TARJOUKSEN LIITTEENÄ TOIMITETTAVIEN HINNASTOJEN ON OLTAVA TARJOAJAN JULKISESTI SAATAVILLA OLEVIA VUODEN 2009 HINNASTOJA. Valitut toimittajat sitoutuvat sopimuskaudella tiedottamaan ostajalle etukäteen kausiluontoisista alennuksista, myynninedistämiskampanjoista sekä muista hintaan vaikuttavista tekijöistä ja antamaan ostajalle automaattisesti vastaavat edut, mikäli ne ovat ostajan kanssa tehtävän sopimuksen ehtoja edullisemmat. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen antaessaan siihen, että tarjouspyynnön liitteineen ja myöhemmin puitesopimuksen liitteineen kohteena olevien tuotteiden/laitteiden/palvelujen hinnat liikkuvat markkinatilanteen mukaisesti sopimuskautena myös alaspäin. Tarjotut hinnat on esitettävä alv 0 %. Tarjoukseen liitettävän lisäpalvelutaulukon saatte Internet-osoitteesta Lisäpalvelutaulukko on palautettava täydellisesti täytettynä tarjotun osakokonaisuuden/tarjottujen osakokonaisuuksien suhteen. Pidätetään oikeus hylätä tarjous, joka sisältää puutteellisesti täytetyn lisäpalvelutaulukon. Puitesopimuksen tarkastelukautena on yksi (1) kalenterivuosi. Tarkastelukausi jakautuu yhteen (1) seurantajaksoon. Seurantajakson päätyttyä myyjän tulee toimittaa ostajalle tämän tarjouspyynnön liitteen numero 3 mukaiset raportit sähköisesti Excel-muodossa. Tarjouksen tehdessään tarjoaja sitoutuu siihen, että tullessaan valituksi toimittajaksi se toteuttaa raportoinnin veloituksetta. Tarjoajayhteisö vastaa raportoinnista veloituksetta myös mahdollisten alihankkijoidensa osalta. Laskutus suoraan tämän tarjouspyynnön liitteen numero 1 yhteisöiltä. Tarjoaja vastaa laskutustietojen oikeellisuudesta. Laskujen on sisällöltään täytettävä (tai sen jälkeen) voimaan tulleen arvonlisäverolain vaatimukset. Seutukunnalla tullaan siirtymään jatkossa sähköisen laskun käyttöön. Toimittajalla on tulevaisuudessa oltava valmiudet sähköisen laskun lähettämiseen. Toimittaja vastaa kustannuksellaan näiden valmiuksien olemassaolosta.

11 11 (23) Kaikki laskutettavat kustannukset perustuvat tarjouspyyntöön liitteineen ja annettuun tarjoukseen liitteineen. Laskutuslisiä, kuljetusmaksuja, toimitusmaksuja, toimituskulumaksuja, käsittelymaksuja, kuljetusvastuumaksuja, pakkausmaksuja, toimistokuluja yms. kustannuksia sekä muita pientoimituslisiä kuin hinnoitteluliitteessä erikseen ilmoitettava pientoimituslisä ei hyväksytä. LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN SEKÄ TIETOTURVA HANKINTAPÄÄTÖSPERUSTEET HANKINTAPÄÄTÖS JA PUITESOPIMUS VASTAUSOSOITTEET Palvelun tuottaminen/tuotteiden valmistaminen on kaikilta osin toteutettava voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Tuotteet eivät saa sisältää myrkyllisiksi luokiteltuja aineita/materiaaleja. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen tehdessään siihen, että se tullessaan valituksi toimittajaksi käsittelee ja sen mahdolliset alihankkijat käsittelevät syntyvän sopimussuhteen alaisia asioita luottamuksellisesti. Hankintapäätöksen perusteet on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteessä numero 4. Hyväksyttyjen toimittajien tulee sitoutua myyjän ja ostajan välisen yhteistoiminnan kehittämiseen mm. tilausten, toimitusten, laskutuksen, raportoinnin, sopimuksen seurannan ja ympäristöasioiden osalta. Seutukeskus Oy Hämeen Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö tekee hankintapäätöksen ja puitesopimuksen tarjouspyynnössä sitovasti mukana olevien yhteisöjen puolesta. Sopimus tehdään vain valittujen toimittajien kanssa, eikä siihen sisällytetä kolmatta (esimerkiksi alihankkija) osapuolta, lukuun ottamatta tilannetta, jossa tarjoajayhteisö ja maahantuoja/valmistaja eivät ole sama taho. Sopimuksen tarkoitus on kokonaistaloudellisesti edullisimman toimintamallin toteuttaminen. Jokaisesta osakokonaisuudesta tehdään erillinen hankintapäätös. Puitesopimuksen yksityiskohtia voidaan sopimuksen voimassaoloaikana yhteisesti sopien tarkistaa ilman koko sopimuksen irtisanomista. Päätös tulee sitovaksi, kun se tulee lainvoimaiseksi ja sopimus on allekirjoitettu. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta ostajan ja tarjoajan välille. Sopimussuhde syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen antaessaan tämän tarjouspyynnön ja tämän tarjouspyynnön liitteiden (mukaan luettuna tarjouslomake, hinnoitteluliite ja lisäpalvelutaulukko) mukaisiin ehtoihin ja sanktioihin. Tarjoajan on päivättävä tarjouksensa (tarjouksen jättöpäivä). Tarjoaja sitoutuu myös alihankkijoidensa osalta tarjouspyynnön liitteineen (mukaan luettuna tarjouslomake, hinnoitteluliite ja lisäpalvelutaulukko) mukaisiin ehtoihin ja sanktioihin. Tarjous liitteineen tulee tehdä suomen kielellä (lukuun ottamatta tarjouslomakkeessa mainittuja poikkeuksia) ja tarjouskilpailuun liittyvä asiointi huomioidaan vain suomen kielellä esitettynä ja kirjoitettuna.

12 12 (23) Tarjous (eli tarjouslomake) liitteineen tulee palauttaa suljetussa pakkauksessa (kirjekuori, laatikko tai vastaava) yhtenä (1) allekirjoitettuna kirjallisena kappaleena alla olevaan osoitteeseen (kuoreen merkintä Kalustetarjous ). Tarjouslomake, hinnoitteluliite ja lisäpalvelutaulukko tulee lisäksi palauttaa sähköpostitse alla olevaan osoitteeseen (viestin otsikoksi Kalustetarjous ). sähköposti: osoite: Seutukeskus Oy Häme Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö Arvi Kariston katu 1 b, 1. kerros HÄMEENLINNA Edellä oleva osoite on sekä postiosoite että käyntiosoite. Jos paperilla oleva tarjouslomake on ristiriidassa sähköpostitse toimitetun tarjouslomakkeen kanssa, niin paperilla oleva versio on pätevä. Jos paperilla oleva hinnoitteluliite on ristiriidassa sähköpostitse toimitetun hinnoitteluliitteen kanssa, niin paperilla oleva versio on pätevä. Jos paperilla oleva lisäpalvelutaulukko on ristiriidassa sähköpostitse toimitetun lisäpalvelutaulukon kanssa, niin paperilla oleva versio on pätevä. VASTAUSAIKA Tarjoukset liitteineen on jätettävä klo mennessä. Tarjouksen liitteineen tulee olla sitovana voimassa vähintään kuusi (6) kuukautta em. päivästä lukien. Hintojen tulee kuitenkin olla voimassa ainakin saakka, lukuun ottamatta tilannetta, jossa hinnat laskevat. Myös sähköpostitse palautettavien tarjouslomakkeen, hinnoitteluliitteen ja lisäpalvelutaulukon on oltava perillä klo mennessä. TARJOUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN Tarjoajan ei tule toimittaa mitään muita tietoja kuin tarjouslomake täytettynä, hinnoitteluliite täytettynä, lisäpalvelutaulukko täytettynä sekä ne selvitykset ja asiakirjat, jotka vaaditaan tarjouslomakkeessa toimitettaviksi, koska muilla tiedoilla ei voi kuitenkaan olla mitään vaikutusta tarjousvertailuun. TARJOAJAN TULEE VASTATA VAIN SIIHEN, MITÄ ON KYSYTTY JA NIIN KUIN ON KYSYTTY. Erityistä huolellisuutta tulee kohdistaa siihen, että hinnoitteluliite on täydellisesti täytetty tarjotun osakokonaisuuden/tarjottujen osakokonaisuuksien suhteen. Tarjouksen liitteineen tulee olla virallisesti allekirjoituksella/-kirjoituksilla vahvistettu. Tarjoaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut toimivaltainen henkilö/tarjouksen ovat allekirjoittaneet toimivaltaiset henkilöt.

13 13 (23) Mikäli tarjoajayhteisö ja maahantuoja/valmistaja eivät ole sama taho, on sekä tarjoajayhteisön että maahantuojan/valmistajan allekirjoitettava tarjous. Molempien tulee tällöin allekirjoittaa tarjous. Jos tarjoajayhteisö ja maahantuoja/valmistaja ovat sama taho, niin silloin riittää vain tarjoajayhteisön allekirjoitus. Jos tarjoajayhteisö ei ole itse maahantuoja/valmistaja ja sillä on useita maahantuojia/valmistajia, niin tällöin tarjouksen allekirjoittaa tarjouksen kohteena olevan hankinnan näkökulmasta merkittävin maahantuoja/valmistaja. Maahantuoja/valmistaja sitoutuu siihen, että se vastaa tarjotuista tuotteista ja tarjouksen mukaisesta palvelusta tarjotuilla ehdoilla, jos varsinainen tarjoajayhteisö tai varsinaisen tarjoajayhteisön osoittama uusi/muu yhteisö ei kykene velvoitteitaan hoitamaan. LISÄTIEDOT PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Tarjoaja voi pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymyksensä osoitteeseen Kysymys/kysymykset on oltava perillä viimeistään klo mennessä. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan Internet-osoitteessa Viestin otsikoksi pyydetään merkitsemään Kysymykset kalusteista. Jos tarjoaja on vähänkin epävarma jostain tarjouspyynnön liitteineen kohdasta, kannattaa tarjoajan ehdottomasti esittää asiasta kysymys sen sijaan, että tarjoaja tekee itse oletuksen siitä, mitä kyseinen kohta mahdollisesti tarkoittaa, jolloin vaarana on esimerkiksi se, että tarjoajan tarjous joudutaan hylkäämään tarjouspyynnön vastaisena. Hämeenlinnassa SEUTUKESKUS OY HÄME Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö puolesta TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET Jussi Oksa hankintajohtaja LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 Sopimukseen mukaan tulevat yhteisöt Kuvaus hankinnasta Raportointi Hankintapäätösperusteet HUOM! Muutokset luonnoksen jälkeen keltaisella pohjalla.

14 14 (23) LIITE 1 SOPIMUKSEEN MUKAAN TULEVAT YHTEISÖT Ensivaiheessa: Seutukeskus Oy Häme Seuturekry Oy Hämeenlinnan kaupunki (Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen kunnat yhdistyivät Hämeenlinnaan ) Hattulan kunta Janakkalan kunta Linnan Ateria -liikelaitos Linnan Lomituspalvelut -liikelaitos Linnan Terveyspalvelut -liikelaitos Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Kanta-Hämeen pelastuslaitos Janakkalan Vesi -liikelaitos Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä (HUOM! Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä on mukana hankinnassa vain toimistokalusteiden, oppilas- ja koulukalusteiden sekä julkisten tilojen kalusteiden osalta.) Hämeen maakuntaliitto, kuntayhtymä (HUOM! Hämeen maakuntaliitto, mukaan lukien Hämeen kesäyliopisto, on mukana hankinnassa vain toimistokalusteiden osalta.) Hämeen kesäyliopisto Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö Kantolan Kiinteistöt Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Koulutuskeskus Tavastia (Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä) (HUOM! Koulutuskeskus Tavastia ei ole mukana päiväkotien kalusteiden ja vanhainkotien kalusteiden hankinnassa.) Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy

15 15 (23) Tekninen Palvelukeskus Oy Häme TyöSyke Oy Vanajaveden Opisto (Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä) Myöhemmin: Yhteishankintayksikön perustamissopimuksen mukaan Seutukeskus Oy Hämeen asiakkaina voivat olla osakasyhteisöjen (yhdessä tai erikseen) hallinnoimat osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja säätiöt. Pidätetään oikeus jälkikäteen, ilman erillistä tarjouspyyntökierrosta ja laaditun sopimuksen mukaisin ehdoin, lisätä sopimukseen mukaan Seutukeskus Oy Hämeen osakasyhteisöjen hallinnoimat (yhdessä tai erikseen) osakeyhtiöt, säätiöt ja kuntayhtymät. Mahdolliset volyymilisäykset on huomioitu hankinnan arvoa määritettäessä.

16 16 (23) LIITE 2 KUVAUS HANKINNASTA Hankinnan kohteena ovat pääsääntöisesti kalustetoimittajien vakiomallistoihin kuuluvat tuotteet. Kaikkien julkisten tilojen kalusteiden on oltava julkisten tilojen käyttöön suunniteltuja ja testattuja, ja niiden tulee laadultaan ja käyttöturvallisuudeltaan olla voimassaolevien määräysten ja EU-standardien mukaisia. Julkisten tilojen kalusteiden verhoilun paloluokkavaatimus on vähintään SL1 ja verhoilun hankauskestävyyden on oltava vähintään Martindale-yksikköä. Jokaiseen kalustehankintaan on sisällyttävä veloituksetta tarvekartoitus, jonka tulee käsittää ainakin tutustuminen kalustettavaan tilaan ja ko. tilan senhetkiseen kalustukseen sekä ehdotuksen tekeminen kalustettavaan tilaan hankittavista kalusteista ja niiden sijoittelusta. Kaikille säädettäville kalusteille on oltava suomenkieliset säätöohjeet ja kaikille koottaville kalusteille on oltava kuvalliset kokoonpano-ohjeet (vaikka kokoaminen tapahtuukin pääsääntöisesti tarjoajan toimesta, on tilaajalle silti toimitettava kokoonpano-ohjeet, esimerkiksi siltä varalta, että tilaaja joutuu tulevaisuudessa purkamaan kalusteita osiin muuton tms. takia). Alla on lueteltu osakokonaisuuksittain esimerkkejä siitä, minkälaisia kalusteita mihinkin osakokonaisuuteen katsotaan kuuluvan. Osa kalusteista on sellaisia, että ne soveltuvat useaan eri osakokonaisuuteen (esimerkiksi tuolit kuuluvat tavalla tai toisella lähes kaikkiin alla lueteltuihin osakokonaisuuksiin). Pääsääntöisesti osakokonaisuuden ratkaisee paikka, johon kaluste hankitaan. Tilaajilla on kuitenkin oikeus eri osakokonaisuuksien laaja-alaiseen hyödyntämiseen (tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että kouluun toimistokäyttöön tulevat työpöydät ja -tuolit voidaan hankkia osakokonaisuuden 1 ja/tai osakokonaisuuden 2 perusteella). Alla on lisäksi kerrottu osakokonaisuuksittain se, mitä kalusteita tarjoajan kalustevalikoimasta on vähintään löydyttävä, ja mitkä ovat vähimmäisvaatimukset kalusteille (edellä esitettyjen vähimmäisvaatimusten lisäksi). TOIMISTOKALUSTEET (OSAKOKONAISUUS 1) Toimistokalusteita ovat esimerkiksi työpöydät ja työtuolit, neuvottelu- ja kokoushuoneiden kalusteet, säilytyskalusteet sekä seinäkkeet. Neuvottelu- ja kokoushuoneilla tarkoitetaan tässä osakokonaisuudessa lähinnä korkeintaan 20 henkilön neuvottelu- ja kokoustiloja, kun taas osakokonaisuudessa 6 kokoustiloilla tarkoitetaan lähinnä tätä suurempia kokoustiloja. Tarjoajan toimistokalustevalikoimasta tulee löytyä ainakin seuraavia kalusteita: - ATK-laitteille sopivia pöytiä ja tasoja, - työntekijän mittojen mukaan säädettävissä olevia työpöytiä ja työtuoleja, - työpöytiä sekä istuma- että seisomatyöhön, - sähkösäätöisiä työpöytiä, - neuvottelu- ja kokoushuoneiden kalusteita, - työhuoneisiin tarkoitettuja asiakastuoleja, sekä - säilytyskalusteita ja seinäkkeitä. Tarjoajan toimistokalustevalikoimasta tulee löytyä kalusteita, joiden verhoilun hankauskestävyys on vähintään Martindale-yksikköä. Kalusteiden on oltava nimenomaan toimistokäyttöön tarkoitettuja.

17 17 (23) OPPILASKALUSTEET JA KOULUKALUSTEET (OSAKOKONAISUUS 2) Oppilaskalusteita ja koulukalusteita ovat esimerkiksi oppilaspöydät ja oppilastuolit, pulpetit, ryhmätyöpöydät ja ryhmätyöpisteiden muut kalusteet, säilytyskalusteet, henkilökunnan työtilojen kalusteet, oppilasnaulakot sekä aulakalusteet. Tarjoajan oppilaskaluste- ja koulukalustevalikoimasta tulee löytyä ainakin seuraavia kalusteita: - oppilaspöytiä ja oppilastuoleja, - pulpetteja, - pinottavissa olevia tuoleja, - opettajanpöytiä ja opettajantuoleja, - ryhmätyöpöytiä ja ryhmätyöpisteiden muita kalusteita, - säilytyskalusteita, sekä - oppimisympäristöön suunniteltuja ääntä vaimentavia kalusteita. Oppilaskalusteiden ja koulukalusteiden tulee olla voimassaolevien määräysten mukaisia, eli esimerkiksi pulpeteissa on oltava turvaväli, joka estää oppilaan sormien jäämisen kannen ja laatikon väliin. Kalusteiden on oltava nimenomaan oppilas- ja koulukäyttöön tarkoitettuja. PÄIVÄKOTIEN KALUSTEET (OSAKOKONAISUUS 3) Päiväkotien kalusteita ovat esimerkiksi lastentuolit ja lastenjakkarat, lastenpöydät, lastensängyt ja pinnasängyt, vuodekaapit, liinavaatekaapit, hoitopöydät, syöttötuolit, säilytyskalusteet, pukeutumispenkit, naulakot sekä vaatelokerot. Tarjoajan päiväkotikalustevalikoimasta tulee löytyä ainakin seuraavia kalusteita: - lastentuoleja ja lastenpöytiä, - lastensänkyjä, - säilytyskalusteita, sekä - päiväkotiympäristöön suunniteltuja ääntä vaimentavia kalusteita. Päiväkotien kalusteiden tulee olla turvallisia, eli kalusteissa ei saa esimerkiksi olla teräviä kulmia. Kalusteiden on oltava nimenomaan päiväkoti- ja esikoulukäyttöön tarkoitettuja. Pidätetään oikeus hankkia puitesopimustoimittajilta myös muita päiväkotien sisustukseen yms. liittyviä tuotteita (lattia- ja koristetyynyt, lastenmatot, vuode- ja liinavaatteet, ruokalaput, pyyhkeet, akustiikkatuotteet, jne.), kuitenkin siten, että ne hinnoittelultaan täyttävät sopimuksen perustana olevan tarjouksen hinnoitteluperusteet ja katetason. Lisäksi hintojen on oltava markkinahintoihin nähden kilpailukykyiset. VANHAINKOTIEN KALUSTEET (OSAKOKONAISUUS 4) Vanhainkotien kalusteita ovat esimerkiksi yleistuolit ja yleispöydät, lepotuolit, geriatriset tuolit ja muut erikoistuolit, yöpöydät sekä erikoissängyt. Tarjoajan vanhainkotikalustevalikoimasta tulee löytyä ainakin seuraavia kalusteita: - yleistuoleja ja yleispöytiä, - lepotuoleja, sekä - erikoissänkyjä. Vanhainkotien kalusteiden tulee olla turvallisia. Kalusteiden on oltava nimenomaan vanhainkotikäyttöön tarkoitettuja.

18 18 (23) KIRJASTOJEN KALUSTEET (OSAKOKONAISUUS 5) Kirjastojen kalusteita ovat esimerkiksi kirjahyllyt, kirjavaunut, palvelutiskit, palautuskaapit, esittelytelineet, kuvakirja-, CDja DVD-lokerikot, pääte- ja lukupöydät, keskusyksikkötelineet ja -vaunut, tuolit ja muut istuimet, kirjastojen lastenkalusteet, lasivitriinit sekä tikkaat ja jakkarat. Tarjoajan kirjastokalustevalikoimasta tulee löytyä ainakin seuraavia kalusteita: - päätepöytiä sekä istuma- että seisomakorkeuksille, - kirjahyllyjä, - palvelutiskejä, sekä - asiakas- ja henkilökunnan tuoleja. Kalusteiden on oltava nimenomaan kirjastokäyttöön tarkoitettuja. Pidätetään oikeus hankkia puitesopimustoimittajilta myös muita kirjastojen sisustukseen, aineiston säilytykseen ja esittelyyn, yms. liittyviä tuotteita (kirjalaatikot, kirjantuet, esittelytelineet, aikakauslehtien suojakannet, jne.), kuitenkin siten, että ne hinnoittelultaan täyttävät sopimuksen perustana olevan tarjouksen hinnoitteluperusteet ja katetason. Lisäksi hintojen on oltava markkinahintoihin nähden kilpailukykyiset. RUOKALAKALUSTEET JA JULKISTEN TILOJEN KALUSTEET (OSAKOKONAISUUS 6) Ruokalakalusteita ja julkisten tilojen kalusteita ovat esimerkiksi ruokalapöydät ja ruokalatuolit, kokoustilojen kalusteet, asiakas- ja aulatilojen kalusteet, auditoriokalusteet sekä katsomokalusteet. Kokoustiloilla tarkoitetaan tässä osakokonaisuudessa lähinnä yli 20 henkilön kokoustiloja, kun taas osakokonaisuudessa 1 neuvottelu- ja kokoushuoneilla tarkoitetaan lähinnä tätä pienempiä neuvottelu- ja kokoustiloja. Tarjoajan ruokalakaluste- ja julkisten tilojen kalustevalikoimasta tulee löytyä ainakin seuraavia kalusteita: - ruokalapöytiä ja ruokalatuoleja, - ruokalapöytä ja ruokalatuoli -yhdistelmiä, joissa tuolit voidaan ripustaa pöydissä oleviin kiinnikkeisiin, - pinottavissa olevia tuoleja, sekä - kokoustilojen kalusteita. Kalusteiden on oltava nimenomaan julkisiin tiloihin tarkoitettuja. Julkisten tilojen kalusteilla tarkoitetaan tässä osakokonaisuudessa lähinnä muita julkisten tilojen kalusteita kuin muiden osakokonaisuuksien julkisten tilojen kalusteet. VARASTOKALUSTEET JA ARKISTOKALUSTEET (OSAKOKONAISUUS 7) Varastokalusteita ja arkistokalusteita ovat esimerkiksi pientavarahyllyt ja niiden lisäosat, kerroshyllyt, siirtohyllyt, kuormalavahyllyt ja niiden lisäosat, ulokehyllyt, läpivirtaushyllyt, listahyllyt sekä arkistohyllyt ja -kaapit. Tarjoajan varastokaluste- ja arkistokalustevalikoimasta tulee löytyä ainakin seuraavia kalusteita: - pientavarahyllyjä ja niiden lisäosia, - kuormalavahyllyjä ja niiden lisäosia, sekä - arkistohyllyjä ja -kaappeja. Varastokalusteiden ja arkistokalusteiden tulee olla voimassaolevien määräysten mukaisia ja turvallisia. Kalusteiden on oltava nimenomaan varasto- ja arkistokäyttöön tarkoitettuja. Pidätetään oikeus hankkia puitesopimustoimittajilta myös muita varasto- ja arkistokalusteisiin liittyviä tuotteita (muoviset hyllylaatikot, varasto- ja kuljetuslaatikot, jne.), kuitenkin siten, että ne hinnoittelultaan täyttävät sopimuksen perustana

19 19 (23) olevan tarjouksen hinnoitteluperusteet ja katetason. Lisäksi hintojen on oltava markkinahintoihin nähden kilpailukykyiset. SOSIAALITILOJEN KALUSTEET (OSAKOKONAISUUS 8) Sosiaalitilojen kalusteita ovat esimerkiksi vaatekaapit, lokerokaapit, säilytyskaapit, pyykki- ja siivouskaapit, naulakot, penkit sekä penkkinaulakot. Tarjoajan sosiaalitilakalustevalikoimasta tulee löytyä ainakin seuraavia kalusteita: - vaatekaappeja erilaisilla lukitusvaihtoehdoilla, - lokerokaappeja, sekä - siivouskaappeja. Kalusteiden on oltava nimenomaan sosiaalitilakäyttöön tarkoitettuja. Pidätetään oikeus hankkia puitesopimustoimittajilta myös muita sosiaalitilojen kalusteisiin liittyviä tuotteita (kasvopeilit, avaimenperät, kenkäritilät, jne.), kuitenkin siten, että ne hinnoittelultaan täyttävät sopimuksen perustana olevan tarjouksen hinnoitteluperusteet ja katetason. Lisäksi hintojen on oltava markkinahintoihin nähden kilpailukykyiset.

20 20 (23) LIITE 3 RAPORTOINTI Hyväksyttyjen toimittajien tulee pyydettäessä toimittaa ostajalle raportti (sähköisesti Excel-muodossa), joka sisältää seuraavat tiedot/tunnusluvut: TOIMINTA Kokonaismyynti, eli myynti yhteensä (alv 0 %) Kalusteiden myynti (alv 0 %) Lisäpalvelujen myynti (alv 0 %) Muiden tuotteiden ja palvelujen myynti (alv 0 %) Seutukunnan asema asiakkaana A, B tai C OSTO- JA MYYNTIKÄYTTÄYTYMINEN Tilausten lukumäärä Toimitusten lukumäärä Toimituskohteiden lukumäärä Laskujen lukumäärä kpl kpl kpl kpl KILPAILUTUKSET N SISÄLLÄ Vastaanotettujen tarjouspyyntöjen lukumäärä kpl Jätettyjen tarjousten lukumäärä kpl Voitettujen tarjouskilpailujen lukumäärä kpl Voitettujen tarjouskilpailujen myynti yhteensä (alv 0 %) PALVELUKYKY Myöhästyneiden toimitusten ja jälkitoimitusten lukumäärä kpl REKLAMAATIOT Kalusteita koskevat reklamaatiot kpl Lisäpalveluja koskevat reklamaatiot kpl Muut reklamaatiot kpl Em. raportti on pyydettäessä toimitettava seuraavilta tasoilta veloituksetta: - seutukunta (kunnat ja yhteisöt) yhteensä - kunta/yhteisö yhteensä tarvittaessa - toimipiste- tai toimialakohtaisesti tarvittaessa Hyväkysyttyjen toimittajien tulee pyydettäessä toimittaa ostajalle (Seutukeskus Oy Hämeen Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö) veloituksetta reklamaatioista luettelo, josta selviää ainakin reklamaation aihe, reklamaation tekijä sekä tieto siitä, kuinka reklamaatioon on reagoitu ja mihin toimenpiteisiin reklamaatio on johtanut.

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ KIRJASTOAUTON ALUSTAN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Nivalan kaupunki pyytää tarjoustanne kirjastoauton alustasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan n käyttöön (www.nivala.fi/kirjasto).

Lisätiedot

LOGON SUUNNITTELU HANKINNAN KOHDE

LOGON SUUNNITTELU HANKINNAN KOHDE 1 (7) LOGON SUUNNITTELU Seutukeskus Oy Häme pyytää Hämeenlinnan n toimeksiannosta tarjoustanne logon suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimustoimittajaksi valitaan yksi

Lisätiedot

PANKKIPALVELUT HANKINNAN KOHDE. Hankinnan kohteena on ostajan tarvitsema pankkipalvelukokonaisuus, joka käsittää seuraavat osat:

PANKKIPALVELUT HANKINNAN KOHDE. Hankinnan kohteena on ostajan tarvitsema pankkipalvelukokonaisuus, joka käsittää seuraavat osat: 1 (8) PANKKIPALVELUT Seutukeskus Oy Häme pyytää Hattulan kunnan toimeksiannosta tarjoustanne pankkipalvelukokonaisuudesta tämän tarjouspyynnön liitteineen mukaisesti. Sopimuskausi on 1.4.2013 31.12.2015

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2012. Luettelo kiinteistöistä on tämän tarjouspyynnön liitteenä numero 3.

TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2012. Luettelo kiinteistöistä on tämän tarjouspyynnön liitteenä numero 3. 1 (8) SIIVOUSPALVELUT Seutukeskus Oy Häme pyytää Hämeenlinnan Asunnot Oy:n (www.hmlasunnot.fi) toimeksiannosta tarjoustanne kiinteistöjen siivouspalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Kilpailuttamisessa avustaa Seutukeskus Oy Hämeen Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö.

Kilpailuttamisessa avustaa Seutukeskus Oy Hämeen Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö. 1/9 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN PÄÄLLYSTYSURAKKA Hämeenlinnan kaupungin Yhdyskuntarakenteen hoito- ja kunnossapitopalvelut pyytää tarjoustanne päällystysurakasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. JANAKKALAN KUNTA 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 27.2.2013 Janakkalan markkinointiviestintäkumppanuus Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde. TERVEYSASEMAPÄIVYSTYSPALVELUT Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

PUUTAVARAN URAKOINNIT

PUUTAVARAN URAKOINNIT 1 (9) PUUTAVARAN URAKOINNIT Seutukeskus Oy Häme pyytää Hämeenlinnan kaupungin Yhdyskuntarakenteen toimeksiannosta tarjoustanne puutavaran urakoinneista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 13.1.2012 SAIRAALAKALUSTEET PUITEJÄRJESTELY

TARJOUSPYYNTÖ 13.1.2012 SAIRAALAKALUSTEET PUITEJÄRJESTELY 1 (22) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSPYYNTÖ 13.1.2012 SAIRAALAKALUSTEET PUITEJÄRJESTELY 2 (22) Seutukeskus Oy Häme (www.seutukeskus.fi) on Hämeenlinnan seudun kuntien (Hämeenlinnan kaupunki,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta 28.7.2008 TARJOUSPYYNTÖ TUTKIMUSVALAISIMISTA Hankintamenettely Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta tutkimusvalaisimista terveysasemilla tehtäviä pieniä toimenpiteitä varten

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

SAIRAANHOIDOLLISET PIENLAITTEET, HOITOVÄLINEET JA INSTRUMENTIT

SAIRAANHOIDOLLISET PIENLAITTEET, HOITOVÄLINEET JA INSTRUMENTIT 8.9.2008 SAIRAANHOIDOLLISET PIENLAITTEET, HOITOVÄLINEET JA INSTRUMENTIT Hankintamenettely Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta sairaanhoidollisista pienlaitteista, hoitovälineistä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ x.x.2010. SADEVAATTEET, TYÖKÄSINEET (myös terveydenhuollon käsineet), KUMISAAPPAAT JA TURVAJALKINEET SEKÄ HENKILÖSUOJAIMET

TARJOUSPYYNTÖ x.x.2010. SADEVAATTEET, TYÖKÄSINEET (myös terveydenhuollon käsineet), KUMISAAPPAAT JA TURVAJALKINEET SEKÄ HENKILÖSUOJAIMET TARJOUSPYYNTÖ 3.2-3.5/20103.5/2010 1 (33) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSPYYNTÖ x.x.2010 SADEVAATTEET, TYÖKÄSINEET (myös terveydenhuollon käsineet), KUMISAAPPAAT JA TURVAJALKINEET SEKÄ HENKILÖSUOJAIMET

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOTARVIKKEET JANAKKALAN JA HATTULAN PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA- ALUEELLE

SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOTARVIKKEET JANAKKALAN JA HATTULAN PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA- ALUEELLE TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOTARVIKKEET JANAKKALAN JA HATTULAN PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA- ALUEELLE 1. YLEISTÄ Janakkalassa suun terveydenhuolto toimii kahdella terveysasemalla, Turengissa

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

Osa A: Vartiointipalvelu Karkkilan kaupungin alueella Osa B: Vartiointipalvelu Vihdin kunnan (pääosin Nummelan) alueella

Osa A: Vartiointipalvelu Karkkilan kaupungin alueella Osa B: Vartiointipalvelu Vihdin kunnan (pääosin Nummelan) alueella VARTOINTIPALVELUN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 24.10.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE 1.1. Tarjouspyynnön rakenne Hankintayksikkö Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi.

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi. POTILASPÖYTIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) Salpakankaan vuodeosaston (Terveystie 4, Hollola) potilaspöytien hankinnasta. 1 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN

KOTIHOIDON PALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN 1 (12) KOTIHOIDON PALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN HANKINNAN KOHDE JA LAAJUUS Janakkalan kunta pyytää tarjoustanne kotihoidon palveluiden tuotteistamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kahdesta (2) elektronisesta suurtehohälyttimestä asennuksineen, teholtaan 2000 W, jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Käikälä ja Tarvasmäki, Ojoinen sekä Seminaarin koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Käikälä ja Tarvasmäki, Ojoinen sekä Seminaarin koulu 1 (14) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Käikälä ja Tarvasmäki, Ojoinen sekä Seminaarin koulu HANKINNAN KOHDE Seutukeskus Oy Häme pyytää Hämeenlinnan kaupungin Linnan Tilapalvelut - liikelaitoksen toimeksiannosta

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ x.x.2010 SOITTIMET JA MUSIIKKIVÄLINEET PUITEJÄRJESTELY

TARJOUSPYYNTÖ x.x.2010 SOITTIMET JA MUSIIKKIVÄLINEET PUITEJÄRJESTELY 1 (21) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSPYYNTÖ x.x.2010 SOITTIMET JA MUSIIKKIVÄLINEET 2 (21) Seutukeskus Oy Häme (www.seutukeskus.net) on Hämeenlinnan seudun kuntien (Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation TARJOUSPYYNTÖ 1 / 5 Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation käsittelyn digitalisointi 05/2017 11.5.2017 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

MALLITARJOUSPYYNTÖ. ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN / SEURAKUNNAN (yksikkö + hankinnan nimeäminen) HANKINTA

MALLITARJOUSPYYNTÖ. ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN / SEURAKUNNAN (yksikkö + hankinnan nimeäminen) HANKINTA 1(6) Hankintasäännön D 2 liite 2 MALLITARJOUSPYYNTÖ XX.XX.201X Mallitarjouspyyntö soveltuu käytettäväksi kansallisen kynnysarvon alittavien ja ylittävien tavara- ja palveluhankintojen valmistelussa. Mallitekstit

Lisätiedot

VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMISPROSESSIN HOITAMINEN

VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMISPROSESSIN HOITAMINEN 1 (8) VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMISPROSESSIN HOITAMINEN HANKINNAN KOHDE Seutukeskus Oy Häme pyytää Hattulan kunnan (www.hattula.fi) ja Janakkalan kunnan (www.janakkala.fi) toimeksiannosta tarjoustanne vakuutusten

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Pystykuvausteline - irrotettava ja liikkuva hila (hilan ominaisuudet) - telineen kippaukset (lisävaruste), mahdollisuus pikkuluiden kuvaukseen

Pystykuvausteline - irrotettava ja liikkuva hila (hilan ominaisuudet) - telineen kippaukset (lisävaruste), mahdollisuus pikkuluiden kuvaukseen 3.6.2008 TARJOUSPYYNTÖ RÖNTGENLAITTEISTA Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjoustanne luukuvaushuoneen röntgenlaitteista ja vanhan laitteiston purkamisesta Hämeenlinnan pääterveysaseman

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ x.x.2010 SOITTIMET JA MUSIIKKIVÄLINEET PUITEJÄRJESTELY

TARJOUSPYYNTÖ x.x.2010 SOITTIMET JA MUSIIKKIVÄLINEET PUITEJÄRJESTELY 1 (21) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSPYYNTÖ x.x.2010 SOITTIMET JA MUSIIKKIVÄLINEET 2 (21) Seutukeskus Oy Häme (www.seutukeskus.fi) on Hämeenlinnan seudun kuntien (Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) IITTALA-HÄMEENLINNA -VESIHUOLTOLINJAN URAKOINNIT

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) IITTALA-HÄMEENLINNA -VESIHUOLTOLINJAN URAKOINNIT TARJOUSPYYNTÖ 1/8 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) IITTALA-HÄMEENLINNA -VESIHUOLTOLINJAN URAKOINNIT Seutukeskus Oy Häme pyytää HS-Veden (www.hsvesi.fi) toimeksiannosta tarjoustanne Iittala-Hämeenlinna

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot