TARJOUSPYYNTÖ KALUSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET"

Transkriptio

1 1 (23) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSPYYNTÖ KALUSTEET

2 2 (23) Seutukeskus Oy Häme (http://www.seutukeskus.net) on Hämeenlinnan seudun kuntien (Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta ja Janakkalan kunta) omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta, ICT-palveluista sekä hankinnoista ja niiden kilpailuttamisesta. Seutukeskus Oy Hämeen palveluihin kuuluvat lisäksi projektinhallintapalvelut. Seutukeskus Oy Hämeen Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö (http://www.seutukeskus.net/portal/palvelut/hankintapalvelut/) vastaa hankintaprosessien toimivuudesta, päätöksenteosta ja sopimuksista sekä toiminnan kehittämisestä tässä tarjouspyynnössä liitteineen mainittujen tahojen kanssa. Tilaukset tehdään käyttäjittäin hajautetusti. Hankinta- ja kilpailuttamisyksikön asiakkaina ovat mm. Hämeenlinnan seudun kunnat, Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä, Hämeen maakuntaliitto, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy ja Kanta-Hämeen pelastuslaitos sekä useita kuntakonserneihin kuuluvia pienempiä toimijoita. Seutukeskus Oy Häme pyytää asiakkailleen tarjoustanne kalusteista (puitejärjestely) tämän tarjouspyynnön ja tämän tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti hankintakaudelle, joka alkaa aikaisintaan (kuitenkin aikaisintaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman), ja päättyy neljän (4) vuoden päästä hankintakauden alkamisesta, ellei puitesopimusta irtisanota ennen sitä (irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta). Puitesopimustoimittajiksi valitaan vähintään kolme (3) toimittajaa per osakokonaisuus, riippuen kuitenkin saaduista tarjouksista. Valittujen toimittajien kanssa laaditaan puitesopimus. Ostajalla on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjouksessaan liitteineen antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkaansa, tarjous tullaan hylkäämään. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus HILMA-palvelussa (http://www.hankintailmoitukset.fi) Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). TARJOUSPYYNNÖSSÄ MUKANA OLEVAT YHTEISÖT HANKINNAN KOHDE JA LAAJUUS Tarjouspyynnössä sitovasti mukana olevat yhteisöt (sopimukseen mukaan tulevat yhteisöt) on lueteltu tämän tarjouspyynnön liitteessä numero 1. Mukana olevat yhteisöt siirtyvät tehtävän puitesopimuksen piiriin nykyisten kalusteiden hankinta-/puitesopimustensa päättymisen jälkeen. Hankinnan piiriin kuuluvat tarjouspyynnössä mukana olevien yhteisöjen hankintakaudella toteutettavat kalustehankinnat. HANKINTA ON JAETTU KAHDEKSAAN (8) ERI OSAKOKONAISUUTEEN: - toimistokalusteet (osakokonaisuus 1), - oppilaskalusteet ja koulukalusteet (osakokonaisuus 2), - päiväkotien kalusteet (osakokonaisuus 3),

3 3 (23) - vanhainkotien kalusteet (osakokonaisuus 4), - kirjastojen kalusteet (osakokonaisuus 5), - ruokalakalusteet ja julkisten tilojen kalusteet (osakokonaisuus 6), - varastokalusteet ja arkistokalusteet (osakokonaisuus 7), sekä - sosiaalitilojen kalusteet (osakokonaisuus 8). Hankinnan piiriin eivät kuulu esityskalusteet ja -taulut sekä AV-kalusteet, koska niistä on olemassa omat erilliset sopimuksensa. Hankinnan piiriin eivät myöskään kuulu kodinkalusteet, suurkeittiökalusteet ja liikuntatilojen kalusteet. Pidätetään oikeus hankkia puitesopimustoimittajilta kalustehankintoihin liittyviä lisäpalveluja (sisustussuunnittelu, kalusteiden kierrätys, muuttopalvelu, kalusteiden vuokraus, jne.), kuitenkin siten, että ne hinnoittelultaan täyttävät sopimuksen perustana olevan tarjouksen hinnoitteluperusteet ja katetason, sekä siten, että lisäpalveluista on toimitettu tarjouksen liitteenä riittävät palvelukuvaukset. Lisäksi hintojen on oltava markkinahintoihin nähden kilpailukykyiset. Pidätetään oikeus hankkia puitesopimustoimittajilta kalustehankintoihin liittyviä lisävarusteita/- tarvikkeita (näytönvarret, keskusyksikkötelineet, johdotustarvikkeet, jne.), kuitenkin siten, että ne hinnoittelultaan täyttävät sopimuksen perustana olevan tarjouksen hinnoitteluperusteet ja katetason. Lisäksi hintojen on oltava markkinahintoihin nähden kilpailukykyiset. Pidätetään oikeus hankkia puitesopimustoimittajilta kalusteiden hoitoon ja huoltoon liittyviä tuotteita (tahranpoistoaineet, puhdistusaineet, jne.), kuitenkin siten, että ne hinnoittelultaan täyttävät sopimuksen perustana olevan tarjouksen hinnoitteluperusteet ja katetason, ja siten, että kyseiset tuotteet ovat yksinomaan kalusteiden hoitoon ja huoltoon tarkoitettuja tuotteita. Lisäksi hintojen on oltava markkinahintoihin nähden kilpailukykyiset. Pidätetään sopimuskauden aikana oikeus hankkia myös muilta toimittajilta kuin puitesopimustoimittajilta kiintokalusteita ja erikoiskalusteita, kuten hammaslääkärin tuolit, sairaalasängyt, laboratoriokalusteet, ulkoleikkikalusteet ja puusepäntyönä tilauskohtaisesti valmistettavat kalusteet. Jos samaan käyttötarkoitukseen soveltuvia kiintokalusteita ja/tai erikoiskalusteita löytyy useammalta kuin yhdeltä puitesopimustoimittajalta (esimerkiksi laboratoriokalusteita löytyisi vähintään kahdelta puitesopimustoimittajalta), pyritään tällöin kiintokalusteet ja/tai erikoiskalusteet hankkimaan ensisijaisesti puitesopimustoimittajilta, kuitenkin siten, että ne hinnoittelultaan täyttävät sopimuksen perustana olevan tarjouksen hinnoitteluperusteet ja katetason (lisäksi hintojen on oltava markkinahintoihin nähden kilpailukykyiset). Pidätetään sopimuskauden aikana oikeus hankkia myös muilta toimittajilta kuin puitesopimustoimittajilta sellaisten kalusteryhmien kalusteita, joita ei sisälly ollenkaan puitesopimustoimittajien vakiomallistoihin (jos esimerkiksi kirjastojen kalusteiden puitesopimustoimittajilla ei ole vakiomallistoissaan CD-lokerikkoja, on tilaajilla oikeus hankkia CD-lokerikkoja muilta toimittajilta). Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt määrätiedot perustuvat historiatiedoista tehtyyn arvioon, eivätkä ne siten sido ostajaa. Määrätiedot on kuitenkin pyritty kuvaamaan siten, että ne parhaalla mahdollisella tavalla kuvaavat hankinnan laajuutta.

4 4 (23) N KUVAUS HANKINTAPOLITIIKAN TAVOITTEET Arvio kalustehankintoihin vuosittain käytettävästä kokonaissummasta on noin 1-2 miljoonaa euroa ( ), alv 0 % (kyseessä on arvio, joten se ei sido ostajaa). Tarkempi kuvaus hankinnasta on tämän tarjouspyynnön liitteessä numero 2. Kalustehankinnoissa, joissa hankinnan ennakoitu arvo jää alle euron (alv 0 %), on tilaajilla sopimusaikana oikeus päättää tapauskohtaisesti siitä, miltä puitesopimustoimittajalta ne kalusteet hankkivat (huomioiden sen, mihin osakokonaisuuteen/-kokonaisuuksiin hankittavat kalusteet kuuluvat). Kalustehankinnoissa, joissa hankinnan ennakoitu arvo on vähintään euroa (alv 0 %), on tilaajien pyydettävä tarjous kaikilta puitesopimustoimittajilta (huomioiden sen, mihin osakokonaisuuteen/-kokonaisuuksiin hankittavat kalusteet kuuluvat). Tilaajilla on oikeus pyytää tarjous kaikilta puitesopimustoimittajilta myös alle euron (alv 0 %) arvoisista kalustehankinnoista (huomioiden sen, mihin osakokonaisuuteen/- kokonaisuuksiin hankittavat kalusteet kuuluvat). HUOM! Tarjoaja tullessaan valituksi toimittajaksi sitoutuu siihen, että se osallistuu hankintakaudella kunkin kalenterivuoden aikana vähintään 80 prosenttiin (%) puitejärjestelyn sisällä järjestettävistä kilpailutuksista (huomioiden sen, mihin osakokonaisuuteen/- kokonaisuuksiin hankittavat kalusteet kuuluvat). Jos osallistumisprosentti jää jonakin kalenterivuonna alle 80 prosentin (%), on tilaajilla oikeus olla tekemättä hankintoja ko. toimittajalta seuraavan kuuden (6) kuukauden aikana, ja ostajalla on oikeus irtisanoa puitesopimus yksipuolisesti kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla (ostaja päättää siitä, kumpaa menettelyä mahdollisesti käytetään). Jos osallistumisprosentti jää jonakin kalenterivuonna alle 40 prosentin (%), on tilaajilla oikeus olla tekemättä hankintoja ko. toimittajalta seuraavan 12 kuukauden aikana, ja ostajalla on oikeus puitesopimuksen välittömään yksipuoliseen purkamiseen (ostaja päättää siitä, kumpaa menettelyä mahdollisesti käytetään). Jos osallistumisprosentti jää jonakin kalenterivuonna alle 40 prosentin (%), on valittu tarjoaja joka tapauksessa velvollinen maksamaan ostajalle sopimussanktiona euroa ( ), alv 0 %. Osallistumisiksi puitejärjestelyn sisällä järjestettäviin kilpailutuksiin lasketaan vain sellaiset tarjoukset, joissa on vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä kysyttyihin kohtiin, eli osallistumiseksi ei lasketa esimerkiksi sitä, että tarjous sisältää tarjoushinnat vain osalle tuotteista, mikäli on vaadittu kokonaistarjousta ja mikäli toimittajan valikoimasta löytyvät kaikki tarjouspyynnössä hinnoiteltaviksi vaaditut tuotteet. Nämä ehdot siksi, että tämän puitejärjestelyn tavoitteena on löytää sellaisia puitesopimustoimittajia, jotka sitoutuvat osallistumaan puitejärjestelyn sisällä järjestettäviin kilpailutuksiin (ko. kilpailutuksista ei ole tilaajille hyötyä, jos niihin osallistuu jatkuvasti vain 1-2 puitesopimustoimittajaa). Seudullisen palveluratkaisun tavoitteet ovat: - toimintaympäristön hallittavuuden merkittävä parantaminen, - toimittajamäärän karsiminen, - kustannusten alentaminen, - toimintaprosessien merkittävä standardointi ja dokumentointi, - loppukäyttäjän arjen helpottaminen, - sitoutumisasteen lisääminen,

5 5 (23) - henkilöstön osaamisesta huolehtiminen, - resurssien oikea kohdentaminen, - laadukkaiden ja käytössä toimivien kalusteiden hankkiminen, - kalusteiden hankkiminen kilpailukykyisillä hinnoilla, - kalustetilausten tekemisen helppous, - kalusteiden oikeanaikainen toimittaminen, - monipuolinen kalustevalikoima, - ns. minikilpailutus isohkoissa kalustehankinnoissa, sekä - mahdollisuus hyödyntää kalustehankintoihin liittyviä lisäpalveluja. Ostajapuoli korostaa, että hankinnan tavoitteena on kohdentaa Hämeenlinnan seudun julkisyhteisöjen tilaukset pienemmälle määrälle toimittajia, jolloin toimittajakohtainen myyntivolyymi kasvaa ja katetaso prosenteissa alenee, toimittajan euromääräisen katteen kuitenkin kasvaessa. HANKINTAMENETTELYN YLEISET VAATIMUKSET HANKINTAMENETTELY ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Hankintamenettelylle on hankintalain mukaan asetettu kaksi vaatimusta. Ensinnäkin menettelyn on kaikissa vaiheissa oltava tasapuolista ja syrjimätöntä. Toiseksi sen on oltava sekä myyjän että ostajan osalta avointa, jotta se on oikeudellisesti kontrolloitavissa. Hämeenlinnan seudun yleiset hankintaohjeet on laadittu hankintalain hengen mukaisesti. Tarjouspyyntö liitteineen on laadittu siten, että kumppanuuden ja kokonaiskustannuksiltaan oikeiden toimittajien valinta on yksiselitteinen. Yleisten hankintaohjeiden mukaisesti on ostajapuoli keskinäisillä neuvotteluilla tuotteistanut tarjouspyynnön liitemateriaalin, johon myyjäosapuolta pyydetään vastaamaan mahdollisimman tarkasti. Tuotteistamalla turvataan kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto sopimuskaudelle, eli: - varmistetaan, että ostajan ja myyjän käsitykset tarjouspyynnön liitteineen kohteesta ovat yhtenevät, - voidaan karsia tarpeettomat osatekijät ja lisätä tarpeelliset, - hinnoittelu selkiintyy ja ennakkosuunnittelumahdollisuudet paranevat, sekä - hinnan muutokset perustuvat todettuihin kustannustekijöiden muutoksiin. Hankintaan käytetään avointa menettelyä. Tarjousten käsittely: 1. Tarjoajien kelpoisuuden/soveltuvuuden tarkastaminen 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 3. Tarjousvertailu 4. Hankintapäätös 5. Tarjouskäsittelyn jälkeen Seutukeskus Oy Hämeen Hankinta- ja kilpailuttamisyksikön johdolla käydään valittujen toimittajien kanssa yksityiskohtaiset kahdenväliset hankintaneuvottelut (neuvottelujen tarkoituksena on puitesopimuksen yksityiskohtien täsmentäminen) Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen

6 6 (23) SOPIMUKSEN JALKAUTTAMINEN jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen teon jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto asiansa käsittelyyn liittyvistä hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi tai asianosaisjulkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjouksen tai tarjousten valintaperusteet, hinnat ja muu sisältö siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettävää tietoa tulevat julkisiksi. Tarjoajaa pyydetään merkitsemään toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin, ja nämä tiedot on erotettava selvästi muusta aineistosta tarjouksessa. Tämän jälkeen hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Hintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 11 ). Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjouskilpailuasiakirjojen kopioinnista ja lähettämisestä tietoa pyytäneelle on tarjouksen pyytäjällä oikeus veloittaa toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Hankintapäätöksen jälkeen tarjoajalla on oikeus saada valittujen tarjousten kopiot veloituksetta. Muiden tarjousten kopioinnista veloitetaan todellisina keskimääräisinä kuluina 50 euroa ( ), alv 0 %, per tarjous. Valittujen toimittajien on käytävä henkilökohtaisesti tapaamassa jokaista hankintayksikön tilaajaksi ilmoittamaa henkilöä sopimuksen toteuttamisen takaamiseksi. Hankintayksikkö valvoo omalta osaltaan sopimuksen toteutumista ja tilaajien sitoutumista. SOPIMUSEHDOT JA TARJOUSPYYNNÖN MUUT EHDOT Hankinnoissa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (mikäli julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot ja tarjouspyyntö liitteineen ovat sisällöltään joiltain osin ristiriitaisia, noudatetaan ensisijaisesti tarjouspyyntöä liitteineen). Pidätetään oikeus hyväksyä osatarjoukset (*). Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Pidätetään oikeus olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos ei ole hyväksytty yhtään annetuista tarjouksista, tai jos saadaan vain yksi (1) hyväksyttävissä oleva tarjous, tai jos ostajaryhmittymän käytössä olevat rahat eivät riitä hankinnan toteuttamiseen. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos tarjouspyynnössä ilmenee jälkikäteen virhe, joka ei ole mahdollistanut tarjoajien tasapuolista kohtelua tai jos toimintaympäristössä on tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden perusteella tarjouspyyntö ei ole omiaan tuottamaan tarkoituksenmukaista ratkaisua. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa. (*) Osatarjoukset voidaan hyväksyä vain osakokonaisuuksiin kohdistuen (ks. HANKIN- NAN KOHDE JA LAAJUUS -kohta). Osatarjouksia osakokonaisuuksien sisältä ei hyväksytä (esimerkiksi tarjous vain osasta kirjastojen kalusteista ei ole hyväksyttävä). Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Myyjällä ei ole oikeutta vaatia ostajalta korvausta tarjouksen tekemisestä (ei myöskään siinä tapauksessa, että tarjouskilpailu keskeytettäisiin). Tarjoaja sitoutuu

7 7 (23) tarjouksen jättäessään automaattisesti tässä tarjouspyynnössä liitteineen esitettyihin ehtoihin. Tarjouksia, jotka eivät täytä tarjouspyynnön liitteineen ehtoja ei käsitellä. Asiakirjojen pätevyysjärjestys on seuraava: 1. puitesopimus liitteineen 2. tarjouspyyntö liitteineen 3. julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 1994) 4. tarjous liitteineen (tarjouksessa liitteineen annetut tiedot tulevat osaksi puitesopimusta) Hankintapäätös ei tarkoita sitä, että valitut tarjoukset tulisivat kokonaisuudessaan tarjouksen pyytäjää sitoviksi. Tarjouksissa saattaa olla hankintayksikön näkökulmasta sellaisia kohtia, joita hankintayksikkö ei voi hyväksyä ilman tarkentavia neuvotteluja, vaikkakaan kyseiset kohdat eivät ole sinällään olleet tarjouspyynnön ehtojen vastaisia. Puitesopimus laaditaan ostajan (eli tarjouksen pyytäjän) sopimuspohjalle. Tarjoajan ei tule liittää tarjoukseensa mitään ns. valmiita toimitusehtoja. Mikäli tarjoaja liittää tarjoukseensa oman alansa toimitusehdot tai muut toimitusehdot ja ne ovat joltain osin ristiriidassa tämän tarjouspyynnön ehtojen, tämän tarjouspyynnön liitteiden ehtojen ja/tai julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen kanssa, on ostajalla velvollisuus sulkea tarjoaja pois kilpailusta. Jos tarjoajan tarjouksensa liitteenä toimittamassa/toimittamissa kuvasto(i)ssa/hinnasto(i)ssa on tarjoajan omat myynti-, toimitus- tms. ehdot, tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään automaattisesti siihen, että sen kuvasto(i)ssa/hinnasto(i)ssa mahdollisesti olevat ehdot eivät koske tämän tarjouspyynnön ja tämän tarjouspyynnön liitteiden mukaista hankintaa, vaan sopimuskaudella hankittavat tuotteet hinnoitellaan aina sopimuksen mukaisin ehdoin. TARJOUKSEN LIITTEENÄ TOIMITETTAVAN HINNASTON ON OLTAVA TARJOAJAN JULKISESTI SAATAVILLA OLEVA VUODEN 2009 HINNASTO/TARJOUKSEN LIITTEENÄ TOIMITETTAVIEN HINNASTOJEN ON OLTAVA TARJOAJAN JULKISESTI SAATAVILLA OLEVIA VUODEN 2009 HINNASTOJA. Tarjoajalla tulee olla virka-aikaan (maanantai-perjantai, klo ) tavoitettavissa oleva suomenkielinen asiakaspalvelu. Palvelun on tapahduttava suomen kielellä. Mikäli sopimuksen syntyminen viivästyy toimittajasta aiheutuvista syistä (mm. sopimusehtojen täyttämisen puutteet), on tarjouksen pyytäjällä oikeus hylätä annettu tarjous ja tehdä hankinnasta uusi hankintapäätös. Myyjällä ei ole oikeutta ilman ostajan suostumusta osaksikaan siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Tämä ei kuitenkaan estä myyjää käyttämästä alihankkijoita. Alihankkijoiden käytöstä on kuitenkin aina informoitava ostajaa. Jos myyjän omistussuhteissa tapahtuu sopimuskauden kestäessä sellaisia muutoksia, joissa sopimuksen allekirjoitushetkellä myyjän omistajina olleet omistajat eivät enää omista enemmistöosuutta myyjäyhtiöstä, sopimus ei siirry myyjän uusille enemmistöomistajille ilman ostajan suostumusta. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, IRTISANOMINEN TAI PURKAMINEN JA VAHINGONKORVAUKSET Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä (kuitenkin aikaisintaan ) ja päättyy neljän (4) vuoden päästä hankintakauden alkamisesta, ellei sitä jommankumman sopimusosapuolen toimesta kirjallisesti irtisanota. Irtisanomista ei tarvitse välttämättä perustella, mutta irtisanomisen perusteleminen on suositeltavaa. Tässä yhteydessä tarjouksen pyytäjä kuitenkin korostaa, että tarjouskilpailun tavoitteena on pitkäaikainen sopimuskumppanuus, jonka pituuteen toimit-

8 8 (23) SOPIMUKSEN LAAJENTAMINEN taja voi itse vaikuttaa pitämällä palvelutason korkealla ja hintatason oikeana suhteessa markkinahintoihin. Ennen irtisanomista on toiselle sopimusosapuolelle poikkeuksetta varattava mahdollisuus neuvotteluihin, jotka on saatettava päätökseen 14 päivän kuluessa neuvottelupyynnön esittämisestä. Hankintayksikkö pidättää oikeuden jatkaa sopimuskautta aina siihen asti, kunnes tämän tuoteryhmän seuraavan julkisen tarjouskilpailun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Ostajalla on oikeus sanoa koko syntyvä puitesopimus irti kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, joka käynnistyy neuvottelujen päättymisestä. Myyjän puolelta irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta neuvottelujen päättymisestä. Sopimusvelvoitteiden täyttämisessä todetut puutteet ratkaistaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisin neuvotteluin, joissa pyritään sopimaan välittömästä virheen oikaisemisesta, yhteisesti hyväksytystä sopimuksen tulkinnasta sekä osoitetun vahingon täysimääräisestä korvaamisesta toiselle sopimusosapuolelle. Sopimusosapuolet eivät kuitenkaan vastaa välillisistä vahingoista. Jos edellä mainituilla puutteellisuuksilla on niiden kohteeksi joutuneelle osapuolelle oleellinen merkitys, eikä edellä mainituissa neuvotteluissa päästä sopimukseen, on puutteellisuuksien kohteeksi joutunut sopimusosapuoli oikeutettu purkamaan sopimuksen ilman irtisanomisaikaa sekä saamaan toiselta sopimusosapuolelta täysimääräisen korvauksen sopimuksen purkautumisesta aiheutuneesta vahingosta enintään irtisanomisajalta. Edellä mainittuihin vahinkojen korvaamisiin ei ole velvollisuutta, mikäli julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen kohdan 11.1 mukainen vapauttamisperuste (force majeure) on estänyt sopimusvelvoitteiden täyttämisen. Yhteishankintayksikön perustamissopimuksen mukaan Seutukeskus Oy Hämeen asiakkaina voivat olla osakasyhteisöjen (yhdessä tai erikseen) hallinnoimat osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja säätiöt. Pidätetään oikeus liittää tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävän sopimuksen piiriin myös muut Seutukeskus Oy Hämeen osakasyhteisöjen yhdessä tai erikseen enemmistöosuudella hallinnoimat kuntayhtymät, osakeyhtiöt ja säätiöt ilman erillistä kilpailuttamista. Tarjoajan tulee huomioida tämä tarjousta antaessaan ja tarjoushintaa määrittäessään. Mahdolliset sopimuksen laajentamisesta aiheutuvat volyymilisäykset on huomioitu hankintamenettelyä valittaessa. Hankintakauden aikana myös tällä hetkellä tarjouspyynnössä mainittujen yhteisöjen omistuksessa olevissa kohteissa ja toiminnassa saattaa tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat tämän tarjouspyynnön kohteena olevan hankinnan/toiminnan järjestämiseen, laajentamiseen tai supistamiseen. Tällöin laadittavaa puitesopimusta tarkistetaan tarvittavin osin, eikä tarjouksen antajalla ole oikeutta vaatia vahingonkorvauksia tms. korvauksia ko. muutoksista johtuen. Tarjouksen antaessaan tarjoaja sitoutuu tähän ehtoon.

9 9 (23) TARJOUSLOMAKE Tarjous tehdään tarjouslomakkeelle, jonka saatte Internet-osoitteesta Tarjouslomake on palautettava täydellisesti täytettynä tarjotun osakokonaisuuden/tarjottujen osakokonaisuuksien suhteen. Pidätetään oikeus hylätä tarjous, joka sisältää puutteellisesti täytetyn tarjouslomakkeen. HINNAT JA HINNOITTELUMEKANISMI SEKÄ HINNANMUUTOKSET Tarjoukseen liitettävän hinnoitteluliitteen saatte Internet-osoitteesta Hinnoitteluliite on palautettava tarjouksen antamisen yhteydessä täydellisesti täytettynä tarjotun osakokonaisuuden/tarjottujen osakokonaisuuksien suhteen, eikä sitä saa miltään osin muuttaa. Ostajalla on velvollisuus hylätä tarjous, joka sisältää puutteellisesti täytetyn hinnoitteluliitteen. Hinnoittelun on kaikilta osin sisällettävä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt ehdot, laite- /palveluominaisuudet sekä kustannukset. Mitään muita kuin hinnoitteluliitteessä (lukuun ottamatta mahdollisia lisäpalveluja niiltä osin kuin niille ei ole kysytty hintaa hinnoitteluliitteessä) mainittuja maksuja ja veloituksia ei sopimuskaudella hyväksytä. Tarjoaja tullessaan valituksi toimittajaksi sitoutuu siihen, että hankintaneuvottelujen yhteydessä se ilmoittaa nettohinnat mahdollisten lisäpalvelujen osalta puitesopimusta varten niin kattavasti ja täydellisesti kuin se on mahdollista. Mahdollisten lisäpalvelujen, joita ei ole hinnoiteltu puitesopimuksessa, osalta hinnoittelu on esitettävä tilaajalle ja hyväksytettävä tilaajalla (tapauskohtaisesti) ennen lisäpalvelun aloittamista. Tilaajalla ei ole velvollisuutta maksaa mitään lisäpalvelusta, jonka hinnoittelua ei ole hyväksytetty tilaajalla (tapauskohtaisesti) ennen lisäpalvelun aloittamista. Tarjoajan hinnoitteluliitteessä ilmoittamat alennusprosentit ovat kiinteät koko sopimuskauden ajan. Hinnoitteluliitteessä ilmoitettavien tuoteryhmäkohtaisten alennusprosenttien on oltava keskenään loogiset (ja pyydettäessä tarjouksen pyytäjälle perusteltavissa olevat), tarkoittaen esimerkiksi sitä, että eri tuoteryhmien hinnoitteluperusteiden on oltava yhdenmukaiset ja katetason on oltava mahdollisimman yhtenäinen tuoteryhmästä riippumatta. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi (tarjoushinnat ainakin saakka, lukuun ottamatta tilannetta, jossa hinnat laskevat). Hintaa ei voi sitoa indeksiehtoon. Hinnanmuutoksia sopimuskauden aikana voi esittää sekä tarjoaja että ostaja (Seutukeskus Oy Hämeen Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö). Hinnankorotuksia tulee esittää vähintään kahta (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Hinnanalennuksia voi esittää alle kaksi (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Ostajapuolen esittämien hinnanmuutosten/muiden muutosten käsittelyaika voi olla korkeintaan yksi (1) kuukausi. Esittäessään hinnankorotuksia sopimuskaudella tulee valitun toimittajan esittää perusteltu analyysi (vertailutiedot on esitettävä tarjoushetken tilanteesta lähtien) ja selvitys markkinahinnoittelun muutoksista sekä muista hinnanmuutosperusteista. Hinnankorotusesitykset voidaan hyväksyä vain siten, että muutos perustuu markkinan ja toimialan yleiseen muutospaineeseen, joka on markkina- ja toimialalähtöistä. Hinnankorotus (sen sijaan hinnanalennus voi) ei voi täten esimerkiksi perustua käytetyn tuotantoteknologian tai toimintamallin muutoksiin. Mahdollisista tuotemuutoksista/muista muutoksista tu-

10 10 (23) LISÄPALVELUTAULUKKO RAPORTOINTI LASKUTUS lee ilmoittaa kahta (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Pidätetään oikeus hyväksyä tai hylätä muutosesitys tai neuvotella esitetyistä hinnanmuutoksista/muista muutoksista. Muutoksista tulee ilmoittaa sähköpostitse ja muutos voi astua voimaan vasta Hankinta- ja kilpailuttamisyksikön johtajan hyväksymisen jälkeen. Hinnanmuutoksia, jotka koskevat hintojen korottamista, voi esittää korkeintaan kaksi (2) kertaa kalenterivuodessa. Hinnanmuutosehdot koskevat myös tarjoajan voimassaolevaa hinnastoa/voimassaolevia hinnastoja. TARJOUKSEN LIITTEENÄ TOIMITETTAVAN HINNASTON ON OLTAVA TARJOAJAN JULKISESTI SAATAVILLA OLEVA VUODEN 2009 HINNASTO/TARJOUKSEN LIITTEENÄ TOIMITETTAVIEN HINNASTOJEN ON OLTAVA TARJOAJAN JULKISESTI SAATAVILLA OLEVIA VUODEN 2009 HINNASTOJA. Valitut toimittajat sitoutuvat sopimuskaudella tiedottamaan ostajalle etukäteen kausiluontoisista alennuksista, myynninedistämiskampanjoista sekä muista hintaan vaikuttavista tekijöistä ja antamaan ostajalle automaattisesti vastaavat edut, mikäli ne ovat ostajan kanssa tehtävän sopimuksen ehtoja edullisemmat. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen antaessaan siihen, että tarjouspyynnön liitteineen ja myöhemmin puitesopimuksen liitteineen kohteena olevien tuotteiden/laitteiden/palvelujen hinnat liikkuvat markkinatilanteen mukaisesti sopimuskautena myös alaspäin. Tarjotut hinnat on esitettävä alv 0 %. Tarjoukseen liitettävän lisäpalvelutaulukon saatte Internet-osoitteesta Lisäpalvelutaulukko on palautettava täydellisesti täytettynä tarjotun osakokonaisuuden/tarjottujen osakokonaisuuksien suhteen. Pidätetään oikeus hylätä tarjous, joka sisältää puutteellisesti täytetyn lisäpalvelutaulukon. Puitesopimuksen tarkastelukautena on yksi (1) kalenterivuosi. Tarkastelukausi jakautuu yhteen (1) seurantajaksoon. Seurantajakson päätyttyä myyjän tulee toimittaa ostajalle tämän tarjouspyynnön liitteen numero 3 mukaiset raportit sähköisesti Excel-muodossa. Tarjouksen tehdessään tarjoaja sitoutuu siihen, että tullessaan valituksi toimittajaksi se toteuttaa raportoinnin veloituksetta. Tarjoajayhteisö vastaa raportoinnista veloituksetta myös mahdollisten alihankkijoidensa osalta. Laskutus suoraan tämän tarjouspyynnön liitteen numero 1 yhteisöiltä. Tarjoaja vastaa laskutustietojen oikeellisuudesta. Laskujen on sisällöltään täytettävä (tai sen jälkeen) voimaan tulleen arvonlisäverolain vaatimukset. Seutukunnalla tullaan siirtymään jatkossa sähköisen laskun käyttöön. Toimittajalla on tulevaisuudessa oltava valmiudet sähköisen laskun lähettämiseen. Toimittaja vastaa kustannuksellaan näiden valmiuksien olemassaolosta.

11 11 (23) Kaikki laskutettavat kustannukset perustuvat tarjouspyyntöön liitteineen ja annettuun tarjoukseen liitteineen. Laskutuslisiä, kuljetusmaksuja, toimitusmaksuja, toimituskulumaksuja, käsittelymaksuja, kuljetusvastuumaksuja, pakkausmaksuja, toimistokuluja yms. kustannuksia sekä muita pientoimituslisiä kuin hinnoitteluliitteessä erikseen ilmoitettava pientoimituslisä ei hyväksytä. LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN SEKÄ TIETOTURVA HANKINTAPÄÄTÖSPERUSTEET HANKINTAPÄÄTÖS JA PUITESOPIMUS VASTAUSOSOITTEET Palvelun tuottaminen/tuotteiden valmistaminen on kaikilta osin toteutettava voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Tuotteet eivät saa sisältää myrkyllisiksi luokiteltuja aineita/materiaaleja. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen tehdessään siihen, että se tullessaan valituksi toimittajaksi käsittelee ja sen mahdolliset alihankkijat käsittelevät syntyvän sopimussuhteen alaisia asioita luottamuksellisesti. Hankintapäätöksen perusteet on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteessä numero 4. Hyväksyttyjen toimittajien tulee sitoutua myyjän ja ostajan välisen yhteistoiminnan kehittämiseen mm. tilausten, toimitusten, laskutuksen, raportoinnin, sopimuksen seurannan ja ympäristöasioiden osalta. Seutukeskus Oy Hämeen Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö tekee hankintapäätöksen ja puitesopimuksen tarjouspyynnössä sitovasti mukana olevien yhteisöjen puolesta. Sopimus tehdään vain valittujen toimittajien kanssa, eikä siihen sisällytetä kolmatta (esimerkiksi alihankkija) osapuolta, lukuun ottamatta tilannetta, jossa tarjoajayhteisö ja maahantuoja/valmistaja eivät ole sama taho. Sopimuksen tarkoitus on kokonaistaloudellisesti edullisimman toimintamallin toteuttaminen. Jokaisesta osakokonaisuudesta tehdään erillinen hankintapäätös. Puitesopimuksen yksityiskohtia voidaan sopimuksen voimassaoloaikana yhteisesti sopien tarkistaa ilman koko sopimuksen irtisanomista. Päätös tulee sitovaksi, kun se tulee lainvoimaiseksi ja sopimus on allekirjoitettu. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta ostajan ja tarjoajan välille. Sopimussuhde syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen antaessaan tämän tarjouspyynnön ja tämän tarjouspyynnön liitteiden (mukaan luettuna tarjouslomake, hinnoitteluliite ja lisäpalvelutaulukko) mukaisiin ehtoihin ja sanktioihin. Tarjoajan on päivättävä tarjouksensa (tarjouksen jättöpäivä). Tarjoaja sitoutuu myös alihankkijoidensa osalta tarjouspyynnön liitteineen (mukaan luettuna tarjouslomake, hinnoitteluliite ja lisäpalvelutaulukko) mukaisiin ehtoihin ja sanktioihin. Tarjous liitteineen tulee tehdä suomen kielellä (lukuun ottamatta tarjouslomakkeessa mainittuja poikkeuksia) ja tarjouskilpailuun liittyvä asiointi huomioidaan vain suomen kielellä esitettynä ja kirjoitettuna.

12 12 (23) Tarjous (eli tarjouslomake) liitteineen tulee palauttaa suljetussa pakkauksessa (kirjekuori, laatikko tai vastaava) yhtenä (1) allekirjoitettuna kirjallisena kappaleena alla olevaan osoitteeseen (kuoreen merkintä Kalustetarjous ). Tarjouslomake, hinnoitteluliite ja lisäpalvelutaulukko tulee lisäksi palauttaa sähköpostitse alla olevaan osoitteeseen (viestin otsikoksi Kalustetarjous ). sähköposti: osoite: Seutukeskus Oy Häme Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö Arvi Kariston katu 1 b, 1. kerros HÄMEENLINNA Edellä oleva osoite on sekä postiosoite että käyntiosoite. Jos paperilla oleva tarjouslomake on ristiriidassa sähköpostitse toimitetun tarjouslomakkeen kanssa, niin paperilla oleva versio on pätevä. Jos paperilla oleva hinnoitteluliite on ristiriidassa sähköpostitse toimitetun hinnoitteluliitteen kanssa, niin paperilla oleva versio on pätevä. Jos paperilla oleva lisäpalvelutaulukko on ristiriidassa sähköpostitse toimitetun lisäpalvelutaulukon kanssa, niin paperilla oleva versio on pätevä. VASTAUSAIKA Tarjoukset liitteineen on jätettävä klo mennessä. Tarjouksen liitteineen tulee olla sitovana voimassa vähintään kuusi (6) kuukautta em. päivästä lukien. Hintojen tulee kuitenkin olla voimassa ainakin saakka, lukuun ottamatta tilannetta, jossa hinnat laskevat. Myös sähköpostitse palautettavien tarjouslomakkeen, hinnoitteluliitteen ja lisäpalvelutaulukon on oltava perillä klo mennessä. TARJOUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN Tarjoajan ei tule toimittaa mitään muita tietoja kuin tarjouslomake täytettynä, hinnoitteluliite täytettynä, lisäpalvelutaulukko täytettynä sekä ne selvitykset ja asiakirjat, jotka vaaditaan tarjouslomakkeessa toimitettaviksi, koska muilla tiedoilla ei voi kuitenkaan olla mitään vaikutusta tarjousvertailuun. TARJOAJAN TULEE VASTATA VAIN SIIHEN, MITÄ ON KYSYTTY JA NIIN KUIN ON KYSYTTY. Erityistä huolellisuutta tulee kohdistaa siihen, että hinnoitteluliite on täydellisesti täytetty tarjotun osakokonaisuuden/tarjottujen osakokonaisuuksien suhteen. Tarjouksen liitteineen tulee olla virallisesti allekirjoituksella/-kirjoituksilla vahvistettu. Tarjoaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut toimivaltainen henkilö/tarjouksen ovat allekirjoittaneet toimivaltaiset henkilöt.

13 13 (23) Mikäli tarjoajayhteisö ja maahantuoja/valmistaja eivät ole sama taho, on sekä tarjoajayhteisön että maahantuojan/valmistajan allekirjoitettava tarjous. Molempien tulee tällöin allekirjoittaa tarjous. Jos tarjoajayhteisö ja maahantuoja/valmistaja ovat sama taho, niin silloin riittää vain tarjoajayhteisön allekirjoitus. Jos tarjoajayhteisö ei ole itse maahantuoja/valmistaja ja sillä on useita maahantuojia/valmistajia, niin tällöin tarjouksen allekirjoittaa tarjouksen kohteena olevan hankinnan näkökulmasta merkittävin maahantuoja/valmistaja. Maahantuoja/valmistaja sitoutuu siihen, että se vastaa tarjotuista tuotteista ja tarjouksen mukaisesta palvelusta tarjotuilla ehdoilla, jos varsinainen tarjoajayhteisö tai varsinaisen tarjoajayhteisön osoittama uusi/muu yhteisö ei kykene velvoitteitaan hoitamaan. LISÄTIEDOT PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Tarjoaja voi pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymyksensä osoitteeseen Kysymys/kysymykset on oltava perillä viimeistään klo mennessä. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan Internet-osoitteessa Viestin otsikoksi pyydetään merkitsemään Kysymykset kalusteista. Jos tarjoaja on vähänkin epävarma jostain tarjouspyynnön liitteineen kohdasta, kannattaa tarjoajan ehdottomasti esittää asiasta kysymys sen sijaan, että tarjoaja tekee itse oletuksen siitä, mitä kyseinen kohta mahdollisesti tarkoittaa, jolloin vaarana on esimerkiksi se, että tarjoajan tarjous joudutaan hylkäämään tarjouspyynnön vastaisena. Hämeenlinnassa SEUTUKESKUS OY HÄME Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö puolesta TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET Jussi Oksa hankintajohtaja LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 Sopimukseen mukaan tulevat yhteisöt Kuvaus hankinnasta Raportointi Hankintapäätösperusteet HUOM! Muutokset luonnoksen jälkeen keltaisella pohjalla.

14 14 (23) LIITE 1 SOPIMUKSEEN MUKAAN TULEVAT YHTEISÖT Ensivaiheessa: Seutukeskus Oy Häme Seuturekry Oy Hämeenlinnan kaupunki (Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen kunnat yhdistyivät Hämeenlinnaan ) Hattulan kunta Janakkalan kunta Linnan Ateria -liikelaitos Linnan Lomituspalvelut -liikelaitos Linnan Terveyspalvelut -liikelaitos Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Kanta-Hämeen pelastuslaitos Janakkalan Vesi -liikelaitos Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä (HUOM! Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä on mukana hankinnassa vain toimistokalusteiden, oppilas- ja koulukalusteiden sekä julkisten tilojen kalusteiden osalta.) Hämeen maakuntaliitto, kuntayhtymä (HUOM! Hämeen maakuntaliitto, mukaan lukien Hämeen kesäyliopisto, on mukana hankinnassa vain toimistokalusteiden osalta.) Hämeen kesäyliopisto Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö Kantolan Kiinteistöt Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Koulutuskeskus Tavastia (Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä) (HUOM! Koulutuskeskus Tavastia ei ole mukana päiväkotien kalusteiden ja vanhainkotien kalusteiden hankinnassa.) Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy

15 15 (23) Tekninen Palvelukeskus Oy Häme TyöSyke Oy Vanajaveden Opisto (Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä) Myöhemmin: Yhteishankintayksikön perustamissopimuksen mukaan Seutukeskus Oy Hämeen asiakkaina voivat olla osakasyhteisöjen (yhdessä tai erikseen) hallinnoimat osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja säätiöt. Pidätetään oikeus jälkikäteen, ilman erillistä tarjouspyyntökierrosta ja laaditun sopimuksen mukaisin ehdoin, lisätä sopimukseen mukaan Seutukeskus Oy Hämeen osakasyhteisöjen hallinnoimat (yhdessä tai erikseen) osakeyhtiöt, säätiöt ja kuntayhtymät. Mahdolliset volyymilisäykset on huomioitu hankinnan arvoa määritettäessä.

16 16 (23) LIITE 2 KUVAUS HANKINNASTA Hankinnan kohteena ovat pääsääntöisesti kalustetoimittajien vakiomallistoihin kuuluvat tuotteet. Kaikkien julkisten tilojen kalusteiden on oltava julkisten tilojen käyttöön suunniteltuja ja testattuja, ja niiden tulee laadultaan ja käyttöturvallisuudeltaan olla voimassaolevien määräysten ja EU-standardien mukaisia. Julkisten tilojen kalusteiden verhoilun paloluokkavaatimus on vähintään SL1 ja verhoilun hankauskestävyyden on oltava vähintään Martindale-yksikköä. Jokaiseen kalustehankintaan on sisällyttävä veloituksetta tarvekartoitus, jonka tulee käsittää ainakin tutustuminen kalustettavaan tilaan ja ko. tilan senhetkiseen kalustukseen sekä ehdotuksen tekeminen kalustettavaan tilaan hankittavista kalusteista ja niiden sijoittelusta. Kaikille säädettäville kalusteille on oltava suomenkieliset säätöohjeet ja kaikille koottaville kalusteille on oltava kuvalliset kokoonpano-ohjeet (vaikka kokoaminen tapahtuukin pääsääntöisesti tarjoajan toimesta, on tilaajalle silti toimitettava kokoonpano-ohjeet, esimerkiksi siltä varalta, että tilaaja joutuu tulevaisuudessa purkamaan kalusteita osiin muuton tms. takia). Alla on lueteltu osakokonaisuuksittain esimerkkejä siitä, minkälaisia kalusteita mihinkin osakokonaisuuteen katsotaan kuuluvan. Osa kalusteista on sellaisia, että ne soveltuvat useaan eri osakokonaisuuteen (esimerkiksi tuolit kuuluvat tavalla tai toisella lähes kaikkiin alla lueteltuihin osakokonaisuuksiin). Pääsääntöisesti osakokonaisuuden ratkaisee paikka, johon kaluste hankitaan. Tilaajilla on kuitenkin oikeus eri osakokonaisuuksien laaja-alaiseen hyödyntämiseen (tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että kouluun toimistokäyttöön tulevat työpöydät ja -tuolit voidaan hankkia osakokonaisuuden 1 ja/tai osakokonaisuuden 2 perusteella). Alla on lisäksi kerrottu osakokonaisuuksittain se, mitä kalusteita tarjoajan kalustevalikoimasta on vähintään löydyttävä, ja mitkä ovat vähimmäisvaatimukset kalusteille (edellä esitettyjen vähimmäisvaatimusten lisäksi). TOIMISTOKALUSTEET (OSAKOKONAISUUS 1) Toimistokalusteita ovat esimerkiksi työpöydät ja työtuolit, neuvottelu- ja kokoushuoneiden kalusteet, säilytyskalusteet sekä seinäkkeet. Neuvottelu- ja kokoushuoneilla tarkoitetaan tässä osakokonaisuudessa lähinnä korkeintaan 20 henkilön neuvottelu- ja kokoustiloja, kun taas osakokonaisuudessa 6 kokoustiloilla tarkoitetaan lähinnä tätä suurempia kokoustiloja. Tarjoajan toimistokalustevalikoimasta tulee löytyä ainakin seuraavia kalusteita: - ATK-laitteille sopivia pöytiä ja tasoja, - työntekijän mittojen mukaan säädettävissä olevia työpöytiä ja työtuoleja, - työpöytiä sekä istuma- että seisomatyöhön, - sähkösäätöisiä työpöytiä, - neuvottelu- ja kokoushuoneiden kalusteita, - työhuoneisiin tarkoitettuja asiakastuoleja, sekä - säilytyskalusteita ja seinäkkeitä. Tarjoajan toimistokalustevalikoimasta tulee löytyä kalusteita, joiden verhoilun hankauskestävyys on vähintään Martindale-yksikköä. Kalusteiden on oltava nimenomaan toimistokäyttöön tarkoitettuja.

17 17 (23) OPPILASKALUSTEET JA KOULUKALUSTEET (OSAKOKONAISUUS 2) Oppilaskalusteita ja koulukalusteita ovat esimerkiksi oppilaspöydät ja oppilastuolit, pulpetit, ryhmätyöpöydät ja ryhmätyöpisteiden muut kalusteet, säilytyskalusteet, henkilökunnan työtilojen kalusteet, oppilasnaulakot sekä aulakalusteet. Tarjoajan oppilaskaluste- ja koulukalustevalikoimasta tulee löytyä ainakin seuraavia kalusteita: - oppilaspöytiä ja oppilastuoleja, - pulpetteja, - pinottavissa olevia tuoleja, - opettajanpöytiä ja opettajantuoleja, - ryhmätyöpöytiä ja ryhmätyöpisteiden muita kalusteita, - säilytyskalusteita, sekä - oppimisympäristöön suunniteltuja ääntä vaimentavia kalusteita. Oppilaskalusteiden ja koulukalusteiden tulee olla voimassaolevien määräysten mukaisia, eli esimerkiksi pulpeteissa on oltava turvaväli, joka estää oppilaan sormien jäämisen kannen ja laatikon väliin. Kalusteiden on oltava nimenomaan oppilas- ja koulukäyttöön tarkoitettuja. PÄIVÄKOTIEN KALUSTEET (OSAKOKONAISUUS 3) Päiväkotien kalusteita ovat esimerkiksi lastentuolit ja lastenjakkarat, lastenpöydät, lastensängyt ja pinnasängyt, vuodekaapit, liinavaatekaapit, hoitopöydät, syöttötuolit, säilytyskalusteet, pukeutumispenkit, naulakot sekä vaatelokerot. Tarjoajan päiväkotikalustevalikoimasta tulee löytyä ainakin seuraavia kalusteita: - lastentuoleja ja lastenpöytiä, - lastensänkyjä, - säilytyskalusteita, sekä - päiväkotiympäristöön suunniteltuja ääntä vaimentavia kalusteita. Päiväkotien kalusteiden tulee olla turvallisia, eli kalusteissa ei saa esimerkiksi olla teräviä kulmia. Kalusteiden on oltava nimenomaan päiväkoti- ja esikoulukäyttöön tarkoitettuja. Pidätetään oikeus hankkia puitesopimustoimittajilta myös muita päiväkotien sisustukseen yms. liittyviä tuotteita (lattia- ja koristetyynyt, lastenmatot, vuode- ja liinavaatteet, ruokalaput, pyyhkeet, akustiikkatuotteet, jne.), kuitenkin siten, että ne hinnoittelultaan täyttävät sopimuksen perustana olevan tarjouksen hinnoitteluperusteet ja katetason. Lisäksi hintojen on oltava markkinahintoihin nähden kilpailukykyiset. VANHAINKOTIEN KALUSTEET (OSAKOKONAISUUS 4) Vanhainkotien kalusteita ovat esimerkiksi yleistuolit ja yleispöydät, lepotuolit, geriatriset tuolit ja muut erikoistuolit, yöpöydät sekä erikoissängyt. Tarjoajan vanhainkotikalustevalikoimasta tulee löytyä ainakin seuraavia kalusteita: - yleistuoleja ja yleispöytiä, - lepotuoleja, sekä - erikoissänkyjä. Vanhainkotien kalusteiden tulee olla turvallisia. Kalusteiden on oltava nimenomaan vanhainkotikäyttöön tarkoitettuja.

18 18 (23) KIRJASTOJEN KALUSTEET (OSAKOKONAISUUS 5) Kirjastojen kalusteita ovat esimerkiksi kirjahyllyt, kirjavaunut, palvelutiskit, palautuskaapit, esittelytelineet, kuvakirja-, CDja DVD-lokerikot, pääte- ja lukupöydät, keskusyksikkötelineet ja -vaunut, tuolit ja muut istuimet, kirjastojen lastenkalusteet, lasivitriinit sekä tikkaat ja jakkarat. Tarjoajan kirjastokalustevalikoimasta tulee löytyä ainakin seuraavia kalusteita: - päätepöytiä sekä istuma- että seisomakorkeuksille, - kirjahyllyjä, - palvelutiskejä, sekä - asiakas- ja henkilökunnan tuoleja. Kalusteiden on oltava nimenomaan kirjastokäyttöön tarkoitettuja. Pidätetään oikeus hankkia puitesopimustoimittajilta myös muita kirjastojen sisustukseen, aineiston säilytykseen ja esittelyyn, yms. liittyviä tuotteita (kirjalaatikot, kirjantuet, esittelytelineet, aikakauslehtien suojakannet, jne.), kuitenkin siten, että ne hinnoittelultaan täyttävät sopimuksen perustana olevan tarjouksen hinnoitteluperusteet ja katetason. Lisäksi hintojen on oltava markkinahintoihin nähden kilpailukykyiset. RUOKALAKALUSTEET JA JULKISTEN TILOJEN KALUSTEET (OSAKOKONAISUUS 6) Ruokalakalusteita ja julkisten tilojen kalusteita ovat esimerkiksi ruokalapöydät ja ruokalatuolit, kokoustilojen kalusteet, asiakas- ja aulatilojen kalusteet, auditoriokalusteet sekä katsomokalusteet. Kokoustiloilla tarkoitetaan tässä osakokonaisuudessa lähinnä yli 20 henkilön kokoustiloja, kun taas osakokonaisuudessa 1 neuvottelu- ja kokoushuoneilla tarkoitetaan lähinnä tätä pienempiä neuvottelu- ja kokoustiloja. Tarjoajan ruokalakaluste- ja julkisten tilojen kalustevalikoimasta tulee löytyä ainakin seuraavia kalusteita: - ruokalapöytiä ja ruokalatuoleja, - ruokalapöytä ja ruokalatuoli -yhdistelmiä, joissa tuolit voidaan ripustaa pöydissä oleviin kiinnikkeisiin, - pinottavissa olevia tuoleja, sekä - kokoustilojen kalusteita. Kalusteiden on oltava nimenomaan julkisiin tiloihin tarkoitettuja. Julkisten tilojen kalusteilla tarkoitetaan tässä osakokonaisuudessa lähinnä muita julkisten tilojen kalusteita kuin muiden osakokonaisuuksien julkisten tilojen kalusteet. VARASTOKALUSTEET JA ARKISTOKALUSTEET (OSAKOKONAISUUS 7) Varastokalusteita ja arkistokalusteita ovat esimerkiksi pientavarahyllyt ja niiden lisäosat, kerroshyllyt, siirtohyllyt, kuormalavahyllyt ja niiden lisäosat, ulokehyllyt, läpivirtaushyllyt, listahyllyt sekä arkistohyllyt ja -kaapit. Tarjoajan varastokaluste- ja arkistokalustevalikoimasta tulee löytyä ainakin seuraavia kalusteita: - pientavarahyllyjä ja niiden lisäosia, - kuormalavahyllyjä ja niiden lisäosia, sekä - arkistohyllyjä ja -kaappeja. Varastokalusteiden ja arkistokalusteiden tulee olla voimassaolevien määräysten mukaisia ja turvallisia. Kalusteiden on oltava nimenomaan varasto- ja arkistokäyttöön tarkoitettuja. Pidätetään oikeus hankkia puitesopimustoimittajilta myös muita varasto- ja arkistokalusteisiin liittyviä tuotteita (muoviset hyllylaatikot, varasto- ja kuljetuslaatikot, jne.), kuitenkin siten, että ne hinnoittelultaan täyttävät sopimuksen perustana

19 19 (23) olevan tarjouksen hinnoitteluperusteet ja katetason. Lisäksi hintojen on oltava markkinahintoihin nähden kilpailukykyiset. SOSIAALITILOJEN KALUSTEET (OSAKOKONAISUUS 8) Sosiaalitilojen kalusteita ovat esimerkiksi vaatekaapit, lokerokaapit, säilytyskaapit, pyykki- ja siivouskaapit, naulakot, penkit sekä penkkinaulakot. Tarjoajan sosiaalitilakalustevalikoimasta tulee löytyä ainakin seuraavia kalusteita: - vaatekaappeja erilaisilla lukitusvaihtoehdoilla, - lokerokaappeja, sekä - siivouskaappeja. Kalusteiden on oltava nimenomaan sosiaalitilakäyttöön tarkoitettuja. Pidätetään oikeus hankkia puitesopimustoimittajilta myös muita sosiaalitilojen kalusteisiin liittyviä tuotteita (kasvopeilit, avaimenperät, kenkäritilät, jne.), kuitenkin siten, että ne hinnoittelultaan täyttävät sopimuksen perustana olevan tarjouksen hinnoitteluperusteet ja katetason. Lisäksi hintojen on oltava markkinahintoihin nähden kilpailukykyiset.

20 20 (23) LIITE 3 RAPORTOINTI Hyväksyttyjen toimittajien tulee pyydettäessä toimittaa ostajalle raportti (sähköisesti Excel-muodossa), joka sisältää seuraavat tiedot/tunnusluvut: TOIMINTA Kokonaismyynti, eli myynti yhteensä (alv 0 %) Kalusteiden myynti (alv 0 %) Lisäpalvelujen myynti (alv 0 %) Muiden tuotteiden ja palvelujen myynti (alv 0 %) Seutukunnan asema asiakkaana A, B tai C OSTO- JA MYYNTIKÄYTTÄYTYMINEN Tilausten lukumäärä Toimitusten lukumäärä Toimituskohteiden lukumäärä Laskujen lukumäärä kpl kpl kpl kpl KILPAILUTUKSET N SISÄLLÄ Vastaanotettujen tarjouspyyntöjen lukumäärä kpl Jätettyjen tarjousten lukumäärä kpl Voitettujen tarjouskilpailujen lukumäärä kpl Voitettujen tarjouskilpailujen myynti yhteensä (alv 0 %) PALVELUKYKY Myöhästyneiden toimitusten ja jälkitoimitusten lukumäärä kpl REKLAMAATIOT Kalusteita koskevat reklamaatiot kpl Lisäpalveluja koskevat reklamaatiot kpl Muut reklamaatiot kpl Em. raportti on pyydettäessä toimitettava seuraavilta tasoilta veloituksetta: - seutukunta (kunnat ja yhteisöt) yhteensä - kunta/yhteisö yhteensä tarvittaessa - toimipiste- tai toimialakohtaisesti tarvittaessa Hyväkysyttyjen toimittajien tulee pyydettäessä toimittaa ostajalle (Seutukeskus Oy Hämeen Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö) veloituksetta reklamaatioista luettelo, josta selviää ainakin reklamaation aihe, reklamaation tekijä sekä tieto siitä, kuinka reklamaatioon on reagoitu ja mihin toimenpiteisiin reklamaatio on johtanut.

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

PANKKIPALVELUT HANKINNAN KOHDE. Hankinnan kohteena on ostajan tarvitsema pankkipalvelukokonaisuus, joka käsittää seuraavat osat:

PANKKIPALVELUT HANKINNAN KOHDE. Hankinnan kohteena on ostajan tarvitsema pankkipalvelukokonaisuus, joka käsittää seuraavat osat: 1 (8) PANKKIPALVELUT Seutukeskus Oy Häme pyytää Hattulan kunnan toimeksiannosta tarjoustanne pankkipalvelukokonaisuudesta tämän tarjouspyynnön liitteineen mukaisesti. Sopimuskausi on 1.4.2013 31.12.2015

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2012. Luettelo kiinteistöistä on tämän tarjouspyynnön liitteenä numero 3.

TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2012. Luettelo kiinteistöistä on tämän tarjouspyynnön liitteenä numero 3. 1 (8) SIIVOUSPALVELUT Seutukeskus Oy Häme pyytää Hämeenlinnan Asunnot Oy:n (www.hmlasunnot.fi) toimeksiannosta tarjoustanne kiinteistöjen siivouspalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

SAIRAANHOIDOLLISET PIENLAITTEET, HOITOVÄLINEET JA INSTRUMENTIT

SAIRAANHOIDOLLISET PIENLAITTEET, HOITOVÄLINEET JA INSTRUMENTIT 8.9.2008 SAIRAANHOIDOLLISET PIENLAITTEET, HOITOVÄLINEET JA INSTRUMENTIT Hankintamenettely Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta sairaanhoidollisista pienlaitteista, hoitovälineistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 13.1.2012 SAIRAALAKALUSTEET PUITEJÄRJESTELY

TARJOUSPYYNTÖ 13.1.2012 SAIRAALAKALUSTEET PUITEJÄRJESTELY 1 (22) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSPYYNTÖ 13.1.2012 SAIRAALAKALUSTEET PUITEJÄRJESTELY 2 (22) Seutukeskus Oy Häme (www.seutukeskus.fi) on Hämeenlinnan seudun kuntien (Hämeenlinnan kaupunki,

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Pystykuvausteline - irrotettava ja liikkuva hila (hilan ominaisuudet) - telineen kippaukset (lisävaruste), mahdollisuus pikkuluiden kuvaukseen

Pystykuvausteline - irrotettava ja liikkuva hila (hilan ominaisuudet) - telineen kippaukset (lisävaruste), mahdollisuus pikkuluiden kuvaukseen 3.6.2008 TARJOUSPYYNTÖ RÖNTGENLAITTEISTA Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjoustanne luukuvaushuoneen röntgenlaitteista ja vanhan laitteiston purkamisesta Hämeenlinnan pääterveysaseman

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Tarjouspyyntö (luonnos)

Tarjouspyyntö (luonnos) 6.7.2016 Sivu 1/6 Hankintayksikkö Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Hankinnan kohde Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO) pyytää tarjoustanne pesulapalveluista. Vaatimukset

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta pyytää tarjousta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (10) 16.11.2009

Tarjouspyyntö 1 (10) 16.11.2009 Tarjouspyyntö 1 (10) 16.11.2009 SAIRAALA- JA HOITOKALUSTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Pyydämme tarjoustanne Janakkalan kunnan terveyskeskussairaalan käyttöön tulevista sairaala- ja hoitokalusteista.

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on Innoparkin tulevan kiinteistöinvestoinnin leasingrahoitus.

Hankinnan kohteena on Innoparkin tulevan kiinteistöinvestoinnin leasingrahoitus. 1 Teknologiakeskus Innopark Oy KIINTEISTÖINVESTOINNIN LEASINGRAHOITUS HANKINNAN KOHDE KuntaPro Oy pyytää Teknologiakeskus Innopark Oy:n (www.innopark.fi) toimeksiannosta tarjoustanne kiinteistöinvestoinnin

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ Puisto- ja leikkikenttävälineet 1(5) 12.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut

Lisätiedot

RUOKAKULJETUKSET LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ

RUOKAKULJETUKSET LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ 1 (8) RUOKAKULJETUKSET LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ Seutukeskus Oy Häme pyytää Linnan Ateria Oy:n toimeksiannosta tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisista kotiateriapalvelun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ x.x.2010 SOITTIMET JA MUSIIKKIVÄLINEET PUITEJÄRJESTELY

TARJOUSPYYNTÖ x.x.2010 SOITTIMET JA MUSIIKKIVÄLINEET PUITEJÄRJESTELY 1 (21) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSPYYNTÖ x.x.2010 SOITTIMET JA MUSIIKKIVÄLINEET 2 (21) Seutukeskus Oy Häme (www.seutukeskus.fi) on Hämeenlinnan seudun kuntien (Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Tarjouspyyntö YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1.

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Tarjouspyyntö JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Dnro 632/2/31/2013 24. 06. 2013 HANKINNAN NIMI Hankintayksikkö Liikuntatieteellinen tiedekunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 24.06.2013

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

AUTOKLAAVI HANKINNAN KOHDE

AUTOKLAAVI HANKINNAN KOHDE 1 (13) AUTOKLAAVI Seutukeskus Oy Häme pyytää Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitoksen toimeksiannosta tarjoustanne autoklaavista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

KIRJASTOAUTOMAATIT JA TURVASUOJAPORTIT

KIRJASTOAUTOMAATIT JA TURVASUOJAPORTIT 1 (18) KIRJASTOAUTOMAATIT JA TURVASUOJAPORTIT HANKINNAN KOHDE Seutukeskus Oy Häme pyytää Hämeenlinnan kaupungin toimeksiannosta tarjoustanne kirjastoautomaateista ja turvasuojaporteista (hävikinestoporteista)

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIRKONKYLÄN KOULUN IRTOKALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ KIRKONKYLÄN KOULUN IRTOKALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ SIEVIN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULUN IRTOKALUSTEISTA Sievin kunta pyytää tarjousta 15.12.2010 valmistuvan kirkonkylän koulun irtokalusteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDONJYVÄ-LEHTEÄ KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN NIMI

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDONJYVÄ-LEHTEÄ KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN NIMI 0 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDONJYVÄ-LEHTEÄ KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN NIMI Jyväskylän yliopisto/yliopistopalvelut pyytää tarjoustanrie tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisista (offset-) painotuo tteista.

Lisätiedot

Seutukeskus Oy Häme. Tarjouspyyntö 19.7/2012 Päiväys 26.06.2012

Seutukeskus Oy Häme. Tarjouspyyntö 19.7/2012 Päiväys 26.06.2012 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 19.7/2012 Katetrit LUONNOS 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: / KuntaPro Oy Suomi puh. fax http:///portal/palvelut/hankintapalvelut/tarjouskilpailut/ Osoite, josta saa lisätietoja:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunkiin yhdistyvät Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen kunnat ja edellä mainitut kuntayhtymät puretaan.

Hämeenlinnan kaupunkiin yhdistyvät Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen kunnat ja edellä mainitut kuntayhtymät puretaan. TARJOUSPYYNTÖ 1.9.2008 VERENSOKERIMITTAREIDEN JA LIUSKOJEN HANKINTA Hankintamenettely Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä ja Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä pyytävät tarjousta

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Lajitteleva palautusautomaatti Espoon kaupunginkirjastoon Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Tervakosken elokuvateatterin digitalisointi Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA Urjalan kunta Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA 1. Hankinnan kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Urjalan kunta (jäljempänä tilaaja) pyytää toimittajilta

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. TARJOUSPYYNTÖ: VÄLINEHUOLTOPALVELU 1) Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin sekä Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnan perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla.

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1.

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin kolmeen eri uimahalliin (Tapiola, Espoonlahti ja Leppävaara)

Lisätiedot