Tuote-esite MM8000 Valvomo-ohjelmisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuote-esite MM8000 Valvomo-ohjelmisto"

Transkriptio

1 Tuote-esite MM8000 Valvomo-ohjelmisto DMS8000 MP4.40 MM8000 tarjoaa tehokkaan ratkaisun keskitettyyn turvajärjestelmien hallintaan ja valvontaan. MM8000 perustuu uusimpiin ohjelmisto- ja verkkoratkaisuihin ja se on suunniteltu erityisesti turvallisuus ja turvajärjestelmien sovelluksiin ja hallintaan. MM8000 opastaa käyttäjää stressaavissa tilanteissa suorittamaan oikeat toimenpiteet oikeassa järjestyksessä. Siemens valvomojärjestelmäperhe pitää sisällään sovellukset palo- ja rikosilmoittimille, kaasuhälytyksille, kulunvalvonnalle, videovalvonnalle, sammutusjärjestelmille ja kiinteistöautomaatiojärjestelmille. MM8000 tarjoaa käyttöön OPC Client (DA) toiminnan OPC-palvelimeen kytkettyjen alajärjestelmien integrointiin. Optiona saatavilla OPC DA-palvelin (MK8000) kolmannen osapuolen OPC Client sovelluksille. ULC hyväksytty järjestelmä

2 Yleistä järjestelmästä MM8000 järjestelmän pääedut Järjestelmä ja ohjelmistosovellukset tehty erityisesti turva- ja turvallisuusjärjestelmille. Avoin järjestelmärakenne perustuu tämän päivän standardeihin laitteisto- ja ohjelmistoalueella: standardi PC laitteisto ja TCP/IP verkko, Microsoft Windows 7, Vista, XP, 2008 ja 2003 käyttöjärjestelmät, MS-SQL Server tietokanta, AutoCAD kuvaformaatti. Joustava rakenne, joka mahdollistaa sovellukset yhdestä työasemasta aina monimutkaisiin hajautettuihin client/server ratkaisuihin. Kattavat rakenteet; tarpeenmukaiset laajennukset mistä tahansa järjestelmästä, pienestä ja keskisuurista järjestelmistä suuriin ja kattaviin järjestelmiin. Persoonallinen räätälöinti mahdollistaa laajan ohjelmoitavuuden, mukaan lukien järjestelmien operointi ja käyttäjäprofiilit. Oma erityinen käyttöliittymä suunniteltu nopealle ja oikealle hälytysten käsittelylle hätätilanteita ajatellen: asianmukainen opastus käyttäjälle käsiteltäessä stressaavia hälytystilanteita, jolloin käyttäjän tulee suorittaa määrätyt toimenpiteet oikeassa järjestyksessä. Havainnollisesti käyttäjää johdattava graafinen käyttöliittymä, joka antaa selvän ja välittömän hallinnan hälytystilanteisiin ja ohjaustoimiin. Mahdollisuus integroida 3:nen osapuolen alajärjestelmiä OPC:n (Client sovellus) ja 3:nen osapuolen Modbus alajärjestelmiä NK823x Ethernet-porttien avulla. MM8000 ominaisuudet Kaiken kattava turvallisuusvalvomon sovellus: turvallinen ja joustava; vapaasti mitoitettavissa; laajennettavissa pitkäaikaista investointia ajatellen; helppo toteuttaa ja modifioida; samanaikaisesti opastus ja ohjattavuus käyttäjälle. MM8000 on suunniteltu erityisesti turvajärjestelmille ja tarjoaa yksinkertaisen ja helposti ymmärrettävän käyttöliittymän. Tapahtumien käsittely Pääikkuna Tapahtumien käsittely -alue pitää sisällään listan tapahtumista kuten hälytykset, jotka ovat tapahtuneet ja vaativat toimenpiteitä. Tapahtumat on listattu kiireellisyyden mukaan ylhäältä alas ja esiintyvät eri värein, jolloin kriittisyys on helposti havaittavissa. Tapahtumalistaa voidaan myös suodattaa vain tietyille tapahtumille muuttujien ja kriteerien mukaan. Tämä antaa käyttäjälle mahdollisuuden suodattaa näytölle esimerkiksi vain tietyn tapahtuman (kategorian tai tapahtuman mukaan). Tapahtumalistan tulostus on myös käytettävissä ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden tulostaa koko listan tai osan siitä. Kohteet joissa vaaditaan Underwriters Laboratories of Canada (ULC) standardia, MM8000 voidaan ohjelmoida käsittelemään tapahtumat ULC moodissa. MM8000 voidaan ohjelmoida tapahtumien käsittelyssä käyttämään myös muita ohjelmistoja kuten puhelut, tapahtumien edelleenvälitys sähköpostilla tai tekstiviestinä tai hakulaitteisiin. Lisäksi voidaan käyttää hyväksi tietoja kuten ohjesivuja HTML formaatissa, PDF tiedostoja ja muita sovelluksia. Lisäksi optiona on myös ohjelmoitavissa tapahtumien tulostus, jolloin käyttäjä saa mukaansa tiedot ja kuvan tapahtumasta tapahtuman tutkimiseen kohteessa. Myös raportointi voidaan ohjelmoida, johon käyttäjä voi kirjata syyt ja toimenpiteet jne. Huoltotilaa käytettäessä tietyistä pisteistä tulevat tapahtumat esiintyvät eri listalla. Huoltotilaa voidaan käyttää esim. alajärjestelmien huoltotöiden aikana tai niitä testattaessa. Asemaselain Asemaselain mahdollistaa kohteen kaikkien järjestelmien navigoinnin ja hallita kaikkia pisteitä, jotka on ohjelmoitu MM8000 järjestelmään. Navigointi tapahtuu käyttäjäystäväl- 2

3 lisellä hierarkkisella puurakenteella kohteesta tai optiona kartalta. Käytössä voi olla myös näkymä videojärjestelmästä. Asemaselain tarjoaa helpon tavan valita yksittäisiä tai useita pisteitä, joille halutaan suorittaa toimenpiteitä. Esimerkkejä tällaisista ovat:: Tason tai ryhmän irtikytkentä ja päällekytkentä Minkä tahansa pisteen asettaminen huoltotilaan Tason tai ryhmän asettaminen testitilaan Käskyjen lähetys kulunvalvontajärjestelmään (esim. oven avaus) Videokuvan tai tallenteen katselu Ulkoisen sovelluksen käyttö Ennalta määrättyjen historiatapahtuminen kyselyiden suorittaminen Historiaselain Historiaselain mahdollistaa pääsyn tietueisiin kaikista tapahtumista mukaan lukien yksityiskohdat tapahtumien käsittelystä, miten suoritettu, koska ja kenen toimesta. Asiakaskohtaiset raportit voidaan helposti luoda tästä sovelluksesta ja tietoja voidaan hakea myöhempää analysointia ja toimenpiteiden kehittämistä ajatellen. Historiatietokanta voidaan määritellä automaattisesti tekemään varmistus, jolloin mahdollisuus menettää joitakin tietoja menneistä tapahtumista häviää. Aikaohjelmat Aikaohjelmat on osa, jolla järjestelmään määritellään etukäteen ajoitettuja aikaan ja kalenteriin pohjautuvia toiminteita. Tämän lisäksi voidaan määritellä useita organisaatiotiloja, joilla voidaan ajallisesti määritellä ohjelmiston toimivan eri tavoin eri aikoina. ). Ennakkoon määriteltyjä tehtäviä voidaan modifioida ja uusi tehtäviä määritellä tarvittaessa järjestelmää käytettäessä. Lisäksi voit suorittaa ennakkoon määriteltyjä historiatietokantakyselyjä luodaksesi raportteja off-line analysointiin. Osa näistä voi perustua reaktioihin ja sekvensseihin. Videointegrointi MM8000 tapahtumien käsittely ja järjestelmien hallinta sisältää myös videovalvonnan integraation. Tämä integraatio mahdollistaa tehokkaan hälytysten vahvistamisen ja etävalvonnan reaaliajassa ja talletettujen videokuvien avulla. Siemens SISTORE videojärjestelmien lisäksi muita videojärjestelmiä voidaan integroida MM8000 ohjelmistoon Windows tai Web-pohjaisilla sovelluksilla. Kulunvalvonta SiPass kulunvalvontajärjestelmän integraatio MM8000 järjestelmään antaa käyttäjälle mahdollisuuden lukita ja avata ovia sekä sallimaan pääsyn eri tiloihin kiinteistöissä. Tämä ominaisuus takaa korkean turvallisuustason yksikertaisella hiiren klikkauksella. Muita ominaisuuksia MM8000 tarjoaa useita toimintoja, jotka mahdollistavat kunkin järjestelmän räätälöinnin asiakkaan tarpeiden mukaan. Tällaisia ovat: Järjestelmän turvallisuus integroitu Windows-asetuksiin (yhdistetty sisäänkirjautuminen) Kehittynyt grafiikka, mukaan lukien AutoCAD ja tehokkaat animaatioasetukset Kahdennetun näytön käyttö selväkielinen tekstinäyttö toisella ja graafinen toisella Tuki isompien näyttöjen resoluutioille Makro-ohjelmia erilaisten ohjelmoitavien toimintojen suorittamiseen Ohjelmoitavia reaktioita automaattinen tapahtuma-vaikutus mekanismi Tapahtumien edelleenvälitys tekstiviestinä, puheluilla, sähköpostina tai hakulaitteille Mahdollisuus suorittaa nopea historiakysely pisteelle Asemaselaimessa Mahdollisuus luoda historiaraportteja asemaselaimesta ja Aikaohjelmilla Mahdollisuus tulostaa kartta asemaselaimesta tai tapahtumaa käsiteltäessä Mahdollisuus tulostaa sudatettuja raportteja Paikalliset ja verkon yli tapahtuvat ohjaukset Ethernet-porteilla NK822x / NK823x 3

4 Hyväkyntä Modeemiyhteys pääyhteytenä tai varmistuksena (mikäli verkkoyhteyttä ei ole tai se on kaatunut) Ulkoisten sovellusten käytettävyys muiden tehtävien hallintaan ja esitettävissä 4 eri näytöllä Tuki 15 Client-työasemalle Optiona varmennettu järjestelmä kahdella palvelimella huoltokatkosten aiheuttamien käyttökatkosten varalle. Optiona varmennettu verkko kahdennetulla lähiverkkoliitännällä Optiona mahdollisuus manuaalisesti vaihtaa Client-työasema toiselle palvelimelle OPC DA Client toiminto integroimaan OPC DA Palvelimen alajärjestelmiä Optiona OPC DA Palvelin (MK8000) saatavana palvelemaan OPC DA clientsovelluksia VMware virtual tuki Ilmainen kahden tunnin Demo-tila MM8000 on suunniteltu täyttämään Underwriters Laboratories of Canada (ULC) standardit (ULC-S527 Standardi paloilmoitusjärjestelmille ja ULC-S 559 Paloilmoitusjärjestelmien vastaanottokeskukset ja järjestelmät) valvomojärjestelmänä CZ10 ja XLS paloilmoituskeskuksille. MM8000 voi vastaanottaa tiedot myös muilta alajärjestelmiltä joita tuetaan MM8000 järjestelmässä ULC-yhteensopivalla tavalla. Rakenteelliset ratkaisut Valvomotason rakenteet Stand-alone: helppo ratkaisu pienikokoisiin järjestelmiin Yksi työasema, joka pitää sisällään kaikki ohjelmistotasot (client, palvelin, ja kommunikointi) Työasema kommunikoi seuraavan tason kanssa käyttämällä paikallisia portteja (EIA/TIA-232) tai NK8000 Ethernet-porttia Vertaisverkko: alkuperäinen korvaava sovellus, keskisuurille järjestelmille Useita, toisistaan riippumattomia työasemia, jotka pitävät sisällään kaikki ohjelmistotasot (client, palvelin ja kommunikointi) Työasemat kommunikoivat seuraavan tason kanssa paikallisten porttien kautta (EIA/TIA-232) tai NK8000 (CDI-WAN) Ethernet-porttien kautta Kukin työasema on itsenäinen ja toisista riippumaton; tietokannat eivät ole jaettuja Client/Server: paras ratkaisu suurille järjestelmille, joissa useita operointipisteitä eri tehtäväkuvilla Palvelinasema mahdollistaa kommunikoinnin ja taustatoiminnot yhdelle tai useammalle Clienttyöasemalle Palvelin koordinoi kaikki, joten useat käyttäjät voivat tehdä samanaikaisesti toimintoja samalle kohteelle Rakenne voi sisältää myös MK8000 OPC DA palvelimen alajärjestelmille Verkkoratkaisut alajärjestelmien liittämiseen (NK8000) Hajautettu kommunikointi useaan Front-End Processor (FEP) tietokoneeseen verkossa kuormituksen tasoittamiseen Useana palvelimen sovellukset työasemille manuaalisen palvelinvaihdon suorittamiseksi Virtuaalinen client/server-ympäristö WMware ohjelmalla Client/Server: vikasietoinen ratkaisu suuriin järjestelmiin Sama kuin Client/Server yllä, mutta sisältää kaksi palvelinkonetta ja virtuaalisen MM8000 sovelluksen. Mikäli jokin laite tai koko palvelin menee epäkuntoon, MM8000 jatkaa toimintaansa katkeamattomana. 4

5 Kytkettävyys Kommunikointi paikallisesti hajautettuihin kenttälaitteisiin voidaan tehdä käyttäen: Tuetut alajärjestelmät Cerloop verkkoa (rengasrakenne) CDI-net, point-to-point sarjaliikenne, tähtirakenne NK8000 Ethernet-portit saraliikenteellä ja IP verkolla, tukee myös: Kahta Ethernet-liitäntää varkon varmennuksella (vain NK823x) CDDL/CDSF ja Modbus standardeja OPC DA liitäntä, sekä Client että palvelin Suora LAN-liitäntä Siemensin turvajärjestelmät: CS11 AlgoRex paloilmoitusjhärjestelmät FC700A paloilmoitusjärjestelmät CS1115 / FC330A paloilmoitusjärjestelmät CZ10 paloilmoitusjärjestelmät XLS paloilmoitusjärjestelmät FS20 Sinteso / FS720 Cerberus PRO paloilmoitusjärjestelmät STT11 järjestelmät STT20 / STT2410 järjestelmät SIGMASYS / D100 paloilmoitusjärjestelmät CC60 kaasuhälytysjärjestelmät 3:nen osapuolen turvajärjestelmät: Autronica BSxxx LIST SCU 2000 CP100 Siemens rikosilmoittimet: SPC5000 / 6000 Intrunet rikosilmoitinjärjestelmät SI410 / 420 Intrunet Intrunet rikosilmoitinjärjestelmät CS6 Guarto Intrunet rikosilmoitinjärjestelmät (etäohjelmointi NK822x tunneloinnilla) CS440 rikosilmoitinjärjestelmät CZ12, CS4 rikosilmoitinjärjestelmät 3:nen osapuolen rikosilmoittimet: MAXSYS PC601 rikosilmoitin Siemens videovalvontajärjestelmät: SIMATRIX / SIMATRIX NEO videojakaajat SISTORE AX / CX / MX (myös Network Video Software) / SX digitaalinen videotallennin (DVR) TELSCAN Video Web Server IP kamerat (kiinteät) varustettuna seuraavilla: CCIS1337-LP CFVA-IP; CVVA-IP 3:nen osapuolen videovalvontajärjestelmät: Philips-Burle Allegiant LTC 8x00 videojakaajat NICE / River DVR Bosch Divar 700 ja Divar XF DVR, VIP X1 XF ja VIP X1600 XF encoderit, VIP XD decoderit, ja NDC-455 FlexiDome, NDC-455-P IVA FlexiDome, ja VG4 AutoDome IP kamerat katso mahdolliset rajoitteet ja avoimet asiat viimeisimmästä MM8000 julkaisutiedotteesta Geutebrück MultiScope II Plus / MultiScope III DVRs Generic DVR: videokuvat ja diagnostiikka OPC:n kautta. Siemens kulunvalvontajärjestelmät: SiPass Integrated kulunvalvontajärjestelmä CerPass CC30 (liitäntä SiPassin kautta) 3:nen osapuolen kulunvalvontajärjestelmät: RCO R-Card M5 DLCS Siemens automaatio ja I/O-järjestelmät: SIMATIC S7 MF7033 digitaalinen PLC yksikkö DF8000 / CF9000 I/O-järjestelmä Kiinteistöautomaatio: DESIGO PX Edelleenvälitysjärjestelmät: ESPA järjestelmät Analoginen modeemi soittoyhteyksiin 5

6 Tekniset tiedot Laitteistovaatimukset Seuraavat vaatimukset koskevat Stand-alone / FEP / Client laitteistoja: x86 (32-bit) CPU x64 (64-bit) CPU tai suuret kohteet 1 : RAM muisti RAM x64 CPU tai suuret kohteet Kuvalevy 2.4 GHz tai nopeampi 3.0 GHz tai nopeampi 2 GB tai enemmän 4 GB 100 GB CD-Rom tai DVD 1 LPT portti Optio LAN liitäntä 10/100/1000 MB Ethernet Näppäimistö ja osoitinlaite Standardi näppäimistö; hiiri COM tai LAN tulostin Optio Seuraavat vaatimukset koskevat Stand-alone / FEP laitteistoja: COM portti Optio Seuraavat vaatimukset koskevat Stand-alone laitteistoja: USB portti 1 Modeemi V.90, äänituella Puheyhteyksille AT GSM modeemi Tekstiviesteille (suositus Siemens MC35) Henkilöhakujärjestelmä RS232 liitännäll perustuen ESPA protokolla USB tai rinnakkaisportti + ohjelmistolisenssiavain (I BT toimittaa) ESPA henkilöhakujärjestelmille (ASCOM T9429Si tuettu) 1 Seuraavat vaatimukset koskevat Client koneita: Näytönohjain Suositellut asetukset: 1024x768, 1152x864, 1280x800, 1280x1024, 1400x1050, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200, 2560x1600 Toinen ohjain (tai tuplaohjain) optio Ohjelmistovaatimukset Microsoft Windows 7 Professional, Ultimate, tai Enterprise Edition x86 (32-bit) tai x64 (64-bit) Microsoft Windows Vista Ultimate, Business, tai Enterprise Edition x86 (32-bit) Microsoft Windows XP Professional x86 (32-bit) Microsoft Windows 2008 Server Standard tai Enterprise x86 (32-bit) Microsoft Windows 2008 Server R2 Standard tai Enterprise x64 (64-bit) Microsoft Windows 2003 Server Standard tai Enterprise x86 (32-bit) SP1 SP1 tai SP2 Huom.: Vain Client-työasema tukee SP3 SP1 tai SP2 SP1 SP1 or SP2 1 Suuret kohteet ovat projekteja joissa pistettä ja pistettä Composer ohjelmassa. 6

7 Ohjelmistovaatimukset (jatkuu) MS SQL Server 2005 Express x86 (32-bit) + MS SQL Backward Compatibility Pack SP3 DMS8000 tuote CD:llä MS SQL Server 2008 R2 x86 (32-bit) tai MS SQL Server 2008 R2 Express x86 (32-bit) tai MS SQL Server 2005 x86 (32-bit) SQLXML 3.0 SP3.NET Framework V2.0 Windows Internet Explorer V6 / V7 / V8 Internet Information Services (IIS) Video / Kulunvalvonta sovellukset Ei DMS8000 tuote CDllä Ei DMS8000 tuote CDllä SP3; Ei DMS8000 tuote CDllä Huom. 64-bit SQLasennusta ei tueta (sekä SQL Server 2005 ja 2008) DMS8000 tuote CD:llä DMS8000 tuote CD:llä Tarvitaan tulostuksiin: Stand-alone / Client rakenetissa Tarvitaan NK8000 verkonvalvontaan Huom.: NK8000 web palveluita ei tueta Windows 7 x64 tai Windows 2008 Server R2 x64 (64-bit) käyttöjärjestelmissä konfiguraatioriippuvaisia Tekniset ominaisuudet Järjestelmän koko MM8000 palvelinasemat Yksittäinen tai usean palvelimen sovellus mahdollinen. tarkemmin MM8000 System Description fdokumentissa (Doc. A6V ) MM8000 client-työasemat 15 (sisältää OPC client-sovellukset) Huom Maks. 30 Client asemaa on saatavilla vain kenttätesteihin. Yli 10 Client-aseman järjestelmissä palvelinaseman on oltava varustettuna Windows 2003 tai 2008 ohjelmistolla. MM8000 FEP-asemat 10 Alajärjestelmät 150 per FEP (ole hyvä ja ota yhteyttä asiakaspalveluun suurempien kohteiden osalta) Huom.: Katso tarkemmat rajoitteet alempaa tästä taulukosta (s. 9). Pisteitä 200,000 (Composer pistettä) Huom.: Järjestelmät, joissa yli 10 Client asemaa, tulisi rajoittaa pisteeseen. Grafiikkatiedostot 1,000 Grafikkatiedoston tasoja 200 per tiedosto Grafiikka symboleja näytöllä Maks. 400 per kartta on suositus hyvän näkyvyyden ja suorituskyvyn säilymiseksi (huomaa, että mitään kiinteätä rajaa ei ole määritelty) Maantieteellinen puurakenne Maks pistettä per puurakenne on suositus ( huomaa, että mitään kiinteätä rajaa ei ole määritelty) Ohjetekstejä 10,000 Huom.: Jos tarve on yli 1000, ota yhteyttä Toimintaproseduureja 1,000 Reaktioita/ Sekvenssejä 1,000 Huom.: Jos tarve on yli 1000, ota yhteyttä 7

8 Järjestelmän koko (jatkuu) On-line rekisteröintejä historiatietokantaan Aikaohjelmien käskyt per tehtävä 255 Käyttäjiä 1,000 Käyttäjäryhmiä 50 Sarjaportteja maks.: Per Stand-alone/palvelin Per FEP laitteisto Ethernet-yhteydet NK82xx porteille (per järjestelmä) Kevyseiti integroidut laitteet (ulkoiset katseluohjelmat) 500,000 Huom.: Parhaan suorituskyvyn säilyttöämiseksi, raja rekisteröinnit een Ota yhteyttä, mikäli tarve on yli 100 NK822x / NK823x Ethernet-portille 250 OPC Data Access palvelin MK8000 OPC DA V2 Server Optio; Rajoituksia liitettävistä alajärjestelmistä saattaa olla OPC DA Client MM8000 Optio Tuetut verkot Cerloop MK7022 lautta CDI-net GW00/GW01/GW20/GW21 kautta NK8000 Ethernet-portit, tukee myös: CDDL/CDSF Modbus kahdennettu Ethernet NK822x / NK823x kautta Modbus rajoitukset: Ainoastaan 1 orja osoitteella 1 Vain RTU moodi ei ASCII Vain NK823x Suorat liitännät alajärjestelmiin RS-232; LAN Tuetut alajärjestelmät CS11 AlgoRex Suora liitäntä RS-232 / ISO1745 Cerloop liitäntä NK8000 liitäntä / Cerban NK8000 liitäntä / ISO1745 CDI-net liitäntä / Cerban CDI-net liitäntä / ISO1745 FC700A Suora liitäntä RS-232 / ISO1745 NK8000 liitäntä / ISO1745 CDI-net liitäntä / ISO1745 CS1115 / FC330A Suora RS-232 liitäntä NK8000 liitäntä FS20 Sinteso, FS720 Cerberus PRO LAN liitäntä / BACnet (katso BACnet rajoitukset s. 9) Fibrolaser Modbus NK8000 kautta CZ10 CC60 CS4 / CZ12 CS440 MF7033 XLS STT11, STT20, STT2410 SIGMASYS / D100 SIMATRIX / SIMATRIX NEO DF8000 / CF9000 Autronica BSxxx LIST SCU 2000 CP100 Cerloop liitäntä CDI-net liitäntä / Cerban NK8000 liitäntä / Cerban NK8000 liitäntä / FSI Cerloop NK8000 liitäntä / oma protokolla 8

9 MAXSYS PC601 SIMATIC S7 2 Philips-Burle video switcher (LTC 8x00) SPC5000/6000 Intrunet SI410 / 420 Intrunet CS6 Guarto SISTORE AX / CX DVR SISTORE MX (including NVS) DVR SISTORE SX DVR NICE / River DVR Bosch Divar DVRs, encoderita/decoderit, ja IP kamerat Geutebrück MultiScope DVRs TELSCAN Video Web palvelin IP kamerat (kiinteät) Varustettuna: CCIS1337-LP / CFVA-IP / CVVA-IP 3.nen osapuolen yleiset tallentimet ESPA henkilöhakujärjestelmä Analoginen modeemi SiPass Integrated CerPass CC30 ovikeskukset RCO R-Card M5; DLCS DESIGO PX kiinteistöautomaatio OPC DA V2 palvelin alajärjestelmille NK8000 liitäntä / oma protokolla LAN liitäntä / EDP Maks. 50 yksikköä/fep Suora RS-232 liitäntä / oma protokolla LAN liitäntä maks. 250 yksikköä/fep NK8000 kautta NK8000 liitäntä / CNAP Maks. 4 CS6 per NK8223 / 25 Maks. 1 per NK8222 CS6 liitetään LON-väylällä NK822x LAN liitäntä / oma protokolla (tarkemmin SISTORE, NICE / River, ja Bosch rajoitteista myöhemmin tässä taulukossa) LAN liitäntä / HTTP LAN liitäntä (erillisellä katseluohjelmalla ja OPCpohjaisella diagnostiikalla) Rajoitukset. 150 DVR:ää, 500 kameraa, ei FEP koneista Suora RS-232 liitäntä NK8000 liitäntä / Cerban Maks. 5 modeemis LAN liitäntä Maks. 4 palvelinta per MM8000 järjestelmä Liitäntä SiPassa palvelimen kautta OPC DA palvelimen kautta LAN liitäntä / BACnet (katso BACnet rajoitukset alempaa) SDK OPC DA client toiminnoille Yleinen OPC alajärjestelmien rajoitus: 2000 tagia Maksimimäärä digitaalisia tallentimia per Palvelin/FEP asema: SISTORE AX/MX: 50 (40 on suositus paremman suorituskyvyn säilyttämiseksi) SISTORE CX/SX: 150 (100 on suositus paremman suorituskyvyn säilyttämiseksi) NICE / River: 150 (100 on suositus paremman suorituskyvyn säilyttämiseksi) Bosch laitteet (esim.. Divar, encoderi, decoderi, IP kamerat): 50 Maksimimäärä BACnet/IP liitäntöjä per Palvelin/FEP asema: 64 laitetta (esim. FC20, DESIGO PX) 2 Modbus add-on avulla tai OPC Client liitynnällä 9

10 Tilaustiedot MM8000 tarjoaa tarpeesi mukaan erilaisia järjestelmärakenteita: Yksittäinen työasema Useita itsenäisiä työasemia Yksi tai useampi työasema ja Client ja/tai FEP työasemia Sama joustavuus on lisenssipolitiikassa. Lisenssi perustuu järjestelmän kokoon ja moninaisuuteen. MM8000-työaseman lisenssi perustuu seuraaviin tekijöihin: 1. MM8000 aloituspaketti sisältää perustoiminnot 2. # määrä alajärjestelmiä 3. # määrä fyysisiä pisteitä 4. # määrä liitäntöjä, verkon tyyppi ja videoajurit 5. # määrä optioita ja niiden tyyppi, tarvittaessa 6. Composer lisenssi, tavittaeessa 7. Optiona kahdennettu laitteisto varmennetuille järjestelmille 8. OPC DA palvelin Tilausta varten täytetään erillinen MM8000 projektikaavake kullekin MM8000 projektille. Ota yhteys Siemensiin. Vientirajoitukset koskien salausalgoritmeja MM8000 sisältää laitteita ja ohjelmistoja, jotka käyttävät salausalgoritmeja. Salausta koskevat vientirajoitukset estävät toimitukset ja asennukset MM8000 järjestelmille seuraaviin maihin: Kuuba Iran Pohjois-Korea Ruanda Sudan Syyria Siemens Osakeyhtiö PL 60 (Majurinkatu 6) Espoo Tel Fax Copyright Siemens osakeyhtiö Oikeudet muutoksiin ja saatavuuteen pidätetään. Dokumennti Julkaisu A6V _a_en_--

Tuote-esite NK8235 Ethernet-portti

Tuote-esite NK8235 Ethernet-portti Tuote-esite NK835 Ethernet-portti NK8000 MP4.30 NK835 Ethernet-porttia käytetään kytkemään paikallisia ja hajautettuja turvajärjestelmiä DMS8000 valvomojärjestelmiin. Se tarjoaa ensimmäisen tason keskittimen

Lisätiedot

NK8222 Ethernet-portti yhdelle alakeskukselle

NK8222 Ethernet-portti yhdelle alakeskukselle Tuote-esite NK8000 MP4.40 NK8222 Ethernet-portti yhdelle alakeskukselle NK8222 Ethernet-porttia käytetään paikallisten ja hajautettujen turva- ja turvallisuuslaitteiden liittämiseen NK8000-verkkoon. Se

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

PC SANELUIDEN PURKUPAKETTI AS-7000 OHJEET SUOMI...2

PC SANELUIDEN PURKUPAKETTI AS-7000 OHJEET SUOMI...2 PC SANELUIDEN PURKUPAKETTI AS-7000 OHJEET SUOMI...2 Transcription Module -ohjelmiston ominaisuudet FI Transcription Module -ohjelmiston ominaisuudet Toistaa DSS-, DSS Pro-, WMA-, MP3- ja WAV/AIFF-muodossa

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.3.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.3.1 Marraskuu 2013 1 (17) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2013 2 (17) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

sivu 1 SURFCAM V5 JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET

sivu 1 SURFCAM V5 JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET sivu 1 Minimi: Käyttöjärjestelmä: Windows XP Service Pack 3 Prosessori: Duo Core II tai nopeampi Muisti: 2 GB RAM Kovalevytila: 1 GB vapaana DVD asema Näytönohjain: 512 MB näyttömuistia. DirectX 9.0c tai

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

DESIGO. Rakennusautomaatiojärjestelmä, joka kasvaa vaatimusten mukaan DESIGO. astustamattomasti. Siemens Building Technologies DESIGO PX 1

DESIGO. Rakennusautomaatiojärjestelmä, joka kasvaa vaatimusten mukaan DESIGO. astustamattomasti. Siemens Building Technologies DESIGO PX 1 DESIGO Rakennusautomaatiojärjestelmä, joka kasvaa vaatimusten mukaan 1 Kaikkiin kohteisiin oikea ratkaisu SIGMAGYR Integral Visonik DESIGO Unigyr Synco Kommunikoivat säätimet Stand-alone säätimet Järjestelmätuotteet

Lisätiedot

Tuote-esite NK8222 Ethernet-portti yhdelle alakeskukselle

Tuote-esite NK8222 Ethernet-portti yhdelle alakeskukselle Tuote-esite NK8 Ethernet-portti yhdelle alakeskukselle NK8000 MP4.0 NK8 Ethernet-porttia käytetään paikallisten ja hajautettujen turva- ja turvallisuuslaitteiden liittämiseen NK8000-verkkoon. Se toimii

Lisätiedot

FC2040 Paloilmoituskeskus

FC2040 Paloilmoituskeskus FC2040 Paloilmoituskeskus FS20 (MP5.0) Sinteso Kompakti, esikasattu, mikroprosessorilla ohjattu paloilmoituskeskus 504 osoitteelle Paloilmoituskeskus voi olla yksittäinen tai verkotettu Yhteen verkkoon

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

FC2020 Paloilmoituskeskus

FC2020 Paloilmoituskeskus FC2020 Paloilmoituskeskus FS20 (MP5.0) Sinteso Kompakti, esikasattu, mikroprosessorilla ohjattu paloilmoituskeskus 252 osoitteelle Paloilmoituskeskus voi olla yksittäinen tai verkotettu Yhteen verkkoon

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.3.0

Tekniset vaatimukset Tikon 6.3.0 2013-04-18 1 (18) Tekniset vaatimukset 2013-04-18 2 (18) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus laitteistoja

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille MAGICAD AUTOCADILLE (AutoCAD), kehittänyt Progman Oy Sovellukset: Circuit Designer, Electrical, Heating & Piping, Room, Sprinkler

Lisätiedot

TURVALLISUUS- JÄRJESTELMÄ

TURVALLISUUS- JÄRJESTELMÄ TURVALLISUUS- JÄRJESTELMÄ Jukka Routtu + -historia Osoitteellinen vuodesta 1987 edelliset keskusmallit - HHL-10,30,70,160, 320 - HHL-16,32,128,256,512 - PAK-3000, PAK-30, PAK-100 Laitteiden ja ohjelmistojen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset Kahdeksan tai 12 ryhmää yhteensopiva kaikkien Siemensin kollektiivisten paloilmaisimien kanssa kattava yhteensopivuus kahdella valittavissa olevalla ilmaisinlinja-asetuksella

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

RealFlow paperikoneen digitaalinen kiertovoitelumittarijärjestelmä

RealFlow paperikoneen digitaalinen kiertovoitelumittarijärjestelmä RealFlow paperikoneen digitaalinen kiertovoitelumittarijärjestelmä RealFlow digitaalinen kiertovoitelumittari on suunniteltu erityisesti valvomaan ja mittaamaan paperikoneiden kiertovoiteluöljyn tilavuusvirtauksia,

Lisätiedot

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00 SCS Data Manager Julkaisutiedot Versio 3.00 Yrityksen hallinto Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Puhelin: +1-408-481-8000

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Mahdollisuus integrointiin eri järjestelmien välillä oli yksi pääsyistä, miksi valitsimme

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Kokemuksia Lappeenrannan kaupungin BACnet integraatiosta

Kokemuksia Lappeenrannan kaupungin BACnet integraatiosta Tervetuloa webinaariin Kokemuksia Lappeenrannan kaupungin BACnet integraatiosta Puhuja: Pertti Vainikka Granlund Saimaa Oy Chat: Harri Korpijaakko Trend Control Systems Jarkko Ruonala Vaisala Teemu T.

Lisätiedot

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen tilavalvonta PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 26.10.2016

Lisätiedot

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET 1. Sisällys 1. Sisällys...2 2. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows 7, Windows 8 ja Windows 10...3 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Mac OS X...6

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

March Networks Command Enterprise ja Command Professional

March Networks Command Enterprise ja Command Professional March Networks Command Enterprise ja Command Professional Sisällysluettelo Command Yleiset ominaisuudet 3 Command Enterprise 4 Command Professional 7 Command ja 7532 Hybrid NVR 10 Versioiden vertailu 12

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Käyttöohje. Teknocalor MagiCAD plugin

Käyttöohje. Teknocalor MagiCAD plugin Käyttöohje Teknocalor MagiCAD plugin Sisältö Teknocalor MagiCAD plugin... 1 Ohjelman asentaminen... 1 Tarvittavat ohjelmat... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistäminen... 2 Ohjelman käyttäminen... 3 Teknocalor

Lisätiedot

24.9.2015. HP ProDesk 490 G2 MT i5-4590 4Gb DDR3-1600 (1x4) 1TbHDD DVD+/-RW

24.9.2015. HP ProDesk 490 G2 MT i5-4590 4Gb DDR3-1600 (1x4) 1TbHDD DVD+/-RW 1(5) HP ProDesk 490 G2 MT i5-4590 4Gb DDR3-1600 (1x4) 1TbHDD DVD+/-RW AMD Radeon HD 8490 (1 Gt) W7PRO64/W8.1 W1/1/1 Kuvaus Kasvata liiketoimintaasi HP ProDesk 490 G2 -mikrotornitietokoneella, joka sisältää

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti Sisältää Tarkista paketin sisältö tarkasti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos yksikin tarvike on viallinen

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu VMwaren keskitetty työasemaratkaisu Santeri Stolt Järjestelmäasiantuntija VMware Finland Työasemia virtualisoidaan - nyt By the end of 2010, all new PC deployments will be virtualized. Brian Gammage and

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 393499-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3xcite-järjestelmän esittely Tämän päivän rakennusten hallinnointi ja valvonta on aina vain kehittyneempää. Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee räätälöidä jokaisen asiakkaan tarpeiden

Lisätiedot

ADAP-KOOL System Manager 350 - uusi m2 F O O D R E T A I L

ADAP-KOOL System Manager 350 - uusi m2 F O O D R E T A I L ADAP-KOOL System Manager 350 - uusi m2 Sisällys 1. Järjestelmä yleisesti 2. Hyödyt ja edut 1. Käyttökohteet 2. Käyttäjät 3. SM350 faktat 1. Toiminnot 2. Säätimien tuki 3. MMI 4. Eri järjestelmä vaihtoehtoja

Lisätiedot

DESIGO PX. Automaatiojärjestelmä LVIS- ja rakennusteknisiin laitoksiin. Building Technologies

DESIGO PX. Automaatiojärjestelmä LVIS- ja rakennusteknisiin laitoksiin. Building Technologies DESIGO PX Automaatiojärjestelmä LVIS- ja rakennusteknisiin laitoksiin Building Technologies s Skaalautuva automaatiojärjestelmä DESIGO PX -rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmä on suunniteltu lämmitys-,

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

VIDOS-videohallintajärjestelmä

VIDOS-videohallintajärjestelmä CCTV VIDOS-videohallintajärjestelmä VIDOS-videohallintajärjestelmä Kaikenkattava videonhallintakeskusratkaisu Kohdekarttoihin perustuva käyttöliittymä Analogisten monitorien tuki Tietokantapohjainen järjestelmänhallinta

Lisätiedot

Mitä uutta ConfigMgr 2012 SP2 ja 2016? Panu Saukko ProTrainIT Oy panu.saukko@protrainit.fi

Mitä uutta ConfigMgr 2012 SP2 ja 2016? Panu Saukko ProTrainIT Oy panu.saukko@protrainit.fi Mitä uutta ConfigMgr 2012 SP2 ja 2016? Panu Saukko ProTrainIT Oy panu.saukko@protrainit.fi Pääkehityskohteet Mobiililaitehallinta Cloud first, mobile first näkyy käytännössä Windows 10 tuki Nykyisten ominaisuuksien

Lisätiedot

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön TIDOMAT smartone versio 2.1 GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön GSM modeemin asetukset (kirjaudu laitteiston ylläpitäjänä) Kytkemällä GSM-modeemin smartone keskusyksikköön SO-3008, mahdollistaa

Lisätiedot

Joustava tapa integroida järjestelmiä node-red:llä visuaalisesti - Internet of Things & Industrial Internet

Joustava tapa integroida järjestelmiä node-red:llä visuaalisesti - Internet of Things & Industrial Internet Joustava tapa integroida järjestelmiä node-red:llä visuaalisesti - Internet of Things & Industrial Internet Mika Karaila Metso Automation, Technology & Application Research PL 237, 33101 TAMPERE Tel. (040)

Lisätiedot

Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt

Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt Seewo LED monikosketusnäytöt TK-Team Seewo LED kosketusnäytöt on ideaali ratkaisu kokous-, koulutus- ja luokkatiloihin. 10-pisteen monikosketus mahdollistaa useamman

Lisätiedot

Navigointi- ja taktiikkaohjelmistot. X Sail Racing Team Christer Baggström

Navigointi- ja taktiikkaohjelmistot. X Sail Racing Team Christer Baggström Navigointi- ja taktiikkaohjelmistot X Sail Racing Team Christer Baggström Ohjelmistojen tarkoitus Tukevat päätöksentekoa radalla ja avomerellä Nopeuttavat prosessia Tarjoavat ratkaisuja, joihin päätyminen

Lisätiedot

Suurennus ja näyntönhalli ntaohjelma helpottamaan silmien rasitusta. Pikaopas

Suurennus ja näyntönhalli ntaohjelma helpottamaan silmien rasitusta. Pikaopas Suurennus ja näyntönhalli ntaohjelma helpottamaan silmien rasitusta Pikaopas Tervetuloa ZoomText Express on edullinen ja helppokäyttöinen suurennusohjelma tietokoneellesi. ZoomText Express suurentaa hieman

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja Siltojen haitat sillat puskuroivat ja aiheuttavat viivettä ei vuonsäätelyä => sillan kapasiteetti voi ylittyä kehysrakenteen muuttaminen => virheitä jää havaitsematta Yleisesti edut selvästi suuremmat

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE SO-3393 (Mifare ) Tyylikkäästi muotoiltu etälukija taustavalaistulla kosketusnäppäimistöllä. MIFARE tyyppisille etälukutunnistimille. Vihreä, keltainen tai punainen

Lisätiedot

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA Rouva Niemi Huone 25 22:15 MISSÄ ROUVA NIEMI ON? HÄLYTYS 1 2? Ilman Ascom

Lisätiedot

A-LINK IPC1. MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje

A-LINK IPC1. MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje A-LINK IPC1 MJPEG Verkkokamera Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti Sisältää Tarkista paketin sisältö tarkasti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos yksikin tarvike on viallinen tai puuttuu,

Lisätiedot

Visma Econet Pro Rajoitettu yrityslista. Ohje

Visma Econet Pro Rajoitettu yrityslista. Ohje Visma Econet Pro Rajoitettu yrityslista Ohje Oppaan päiväys: 10.9.2008. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oyj pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje 18.5.2015 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.00 15.2.2012 Eero Haukilampi

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

* Vaatii lisävarusteena saatavan tietoturvakitin. Nitova viimeistelijä Paperinkuljetusyksikkö Vastaanottotaso Suuri paperisäiliö Vihkonitova viimeistelijä Rei'ityslaite Ohisyöttötaso Suuri paperisäiliö

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella.

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella. Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170 Aina turvallisella puolella. Valmistaja: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.com Myynti: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Kiekun arkkitehtuuri ja tekniikka. Ghita von Gerdten projektipäällikkö

Kiekun arkkitehtuuri ja tekniikka. Ghita von Gerdten projektipäällikkö Kiekun arkkitehtuuri ja tekniikka Ghita von Gerdten projektipäällikkö Järjestelmäarkkitehtuurin fyysinen viitearkkitehtuuri Käyttöliittymä, (työasema) GUI Internet Explorer Adobe Reader Esitystapa Portaali

Lisätiedot

Bluetooth for Windows

Bluetooth for Windows Bluetooth for Windows Aloitusopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA Pikaopas Kopioitavan kuvan pienentäminen tai suurentaminen 1. Valitse aloitusnäytössä Kopioi -painike. 2. Kosketa Pienennä/suurenna-painiketta. 3. Valitse jokin valmiista

Lisätiedot

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera No.1. Plug and Play IP Kamera Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera Helppo Käyttäjän ei tarvitse tietää mitään verkkotekniikasta eikä tehdä mitään asetuksia tai porttiohjauksia reitittimeen.

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

PowerFlex 4, 40, 70, 700 Taajuusmuuttajat Tuotevalikoiman esittely

PowerFlex 4, 40, 70, 700 Taajuusmuuttajat Tuotevalikoiman esittely PowerFlex 4, 40, 70, 700 Tuotevalikoiman esittely Tuotesarja 22A 22 20A 20 Malli PowerFlex 4 PowerFlex 40 anturiton vektoriohjaus PowerFlex 70 anturiton vektoriohjaus PowerFlex 700 vektoriohjaus Nimellistehot

Lisätiedot

ÄLYKÄS ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ

ÄLYKÄS ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä ÄLYKÄS ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ EN 54-16 Joustava ja laajentuva järjestelmä - täysin digitaalinen audio Modulaariset keskusyksiköt Täysi integrointi paloilmoitinlaitteisiin

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset...

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset... - 1 - Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10 Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2 Yleistä... 2 Laitteistovaatimukset... 2 Sisäänkirjautuminen... 2 Uloskirjautuminen... 3

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Rexroth Engineering Työkalumme tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmien optimointiin

Rexroth Engineering Työkalumme tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmien optimointiin Rexroth Engineering Työkalumme tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmien optimointiin Rexroth Engineering Rexroth tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja suunnitteluun, tuote- ja teknologiavalintaan, mitoitukseen,

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät

Automaatiojärjestelmät Automaatiojärjestelmät SAUTER yhtiöt maailmanlaajuisesti 1910 aloitti yritystoiminnan Grindelwaldissa 1912 ensimmäiset kellokytkimet toimitettiin asiakkaille 1919 muutti yrityksen Baaseliin, työntekijöitä

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

- Valitaan kohta Asetukset / NAT / Ohjelmallinen palvelin - Seuraavassa esimerkki asetuksista: valitaan käytössä oleva ohjelmistorajapinta

- Valitaan kohta Asetukset / NAT / Ohjelmallinen palvelin - Seuraavassa esimerkki asetuksista: valitaan käytössä oleva ohjelmistorajapinta TW-EAV510: VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON OPERAATTORIN IP-OSOITE - Jotta valvontakameran käyttöä varten saadaan avattua tarvittavat portit, pitää operaattorilta saada julkinen IP-osoite, jotta kaikki

Lisätiedot

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot