Tuote-esite MM8000 Valvomo-ohjelmisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuote-esite MM8000 Valvomo-ohjelmisto"

Transkriptio

1 Tuote-esite MM8000 Valvomo-ohjelmisto DMS8000 MP4.40 MM8000 tarjoaa tehokkaan ratkaisun keskitettyyn turvajärjestelmien hallintaan ja valvontaan. MM8000 perustuu uusimpiin ohjelmisto- ja verkkoratkaisuihin ja se on suunniteltu erityisesti turvallisuus ja turvajärjestelmien sovelluksiin ja hallintaan. MM8000 opastaa käyttäjää stressaavissa tilanteissa suorittamaan oikeat toimenpiteet oikeassa järjestyksessä. Siemens valvomojärjestelmäperhe pitää sisällään sovellukset palo- ja rikosilmoittimille, kaasuhälytyksille, kulunvalvonnalle, videovalvonnalle, sammutusjärjestelmille ja kiinteistöautomaatiojärjestelmille. MM8000 tarjoaa käyttöön OPC Client (DA) toiminnan OPC-palvelimeen kytkettyjen alajärjestelmien integrointiin. Optiona saatavilla OPC DA-palvelin (MK8000) kolmannen osapuolen OPC Client sovelluksille. ULC hyväksytty järjestelmä

2 Yleistä järjestelmästä MM8000 järjestelmän pääedut Järjestelmä ja ohjelmistosovellukset tehty erityisesti turva- ja turvallisuusjärjestelmille. Avoin järjestelmärakenne perustuu tämän päivän standardeihin laitteisto- ja ohjelmistoalueella: standardi PC laitteisto ja TCP/IP verkko, Microsoft Windows 7, Vista, XP, 2008 ja 2003 käyttöjärjestelmät, MS-SQL Server tietokanta, AutoCAD kuvaformaatti. Joustava rakenne, joka mahdollistaa sovellukset yhdestä työasemasta aina monimutkaisiin hajautettuihin client/server ratkaisuihin. Kattavat rakenteet; tarpeenmukaiset laajennukset mistä tahansa järjestelmästä, pienestä ja keskisuurista järjestelmistä suuriin ja kattaviin järjestelmiin. Persoonallinen räätälöinti mahdollistaa laajan ohjelmoitavuuden, mukaan lukien järjestelmien operointi ja käyttäjäprofiilit. Oma erityinen käyttöliittymä suunniteltu nopealle ja oikealle hälytysten käsittelylle hätätilanteita ajatellen: asianmukainen opastus käyttäjälle käsiteltäessä stressaavia hälytystilanteita, jolloin käyttäjän tulee suorittaa määrätyt toimenpiteet oikeassa järjestyksessä. Havainnollisesti käyttäjää johdattava graafinen käyttöliittymä, joka antaa selvän ja välittömän hallinnan hälytystilanteisiin ja ohjaustoimiin. Mahdollisuus integroida 3:nen osapuolen alajärjestelmiä OPC:n (Client sovellus) ja 3:nen osapuolen Modbus alajärjestelmiä NK823x Ethernet-porttien avulla. MM8000 ominaisuudet Kaiken kattava turvallisuusvalvomon sovellus: turvallinen ja joustava; vapaasti mitoitettavissa; laajennettavissa pitkäaikaista investointia ajatellen; helppo toteuttaa ja modifioida; samanaikaisesti opastus ja ohjattavuus käyttäjälle. MM8000 on suunniteltu erityisesti turvajärjestelmille ja tarjoaa yksinkertaisen ja helposti ymmärrettävän käyttöliittymän. Tapahtumien käsittely Pääikkuna Tapahtumien käsittely -alue pitää sisällään listan tapahtumista kuten hälytykset, jotka ovat tapahtuneet ja vaativat toimenpiteitä. Tapahtumat on listattu kiireellisyyden mukaan ylhäältä alas ja esiintyvät eri värein, jolloin kriittisyys on helposti havaittavissa. Tapahtumalistaa voidaan myös suodattaa vain tietyille tapahtumille muuttujien ja kriteerien mukaan. Tämä antaa käyttäjälle mahdollisuuden suodattaa näytölle esimerkiksi vain tietyn tapahtuman (kategorian tai tapahtuman mukaan). Tapahtumalistan tulostus on myös käytettävissä ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden tulostaa koko listan tai osan siitä. Kohteet joissa vaaditaan Underwriters Laboratories of Canada (ULC) standardia, MM8000 voidaan ohjelmoida käsittelemään tapahtumat ULC moodissa. MM8000 voidaan ohjelmoida tapahtumien käsittelyssä käyttämään myös muita ohjelmistoja kuten puhelut, tapahtumien edelleenvälitys sähköpostilla tai tekstiviestinä tai hakulaitteisiin. Lisäksi voidaan käyttää hyväksi tietoja kuten ohjesivuja HTML formaatissa, PDF tiedostoja ja muita sovelluksia. Lisäksi optiona on myös ohjelmoitavissa tapahtumien tulostus, jolloin käyttäjä saa mukaansa tiedot ja kuvan tapahtumasta tapahtuman tutkimiseen kohteessa. Myös raportointi voidaan ohjelmoida, johon käyttäjä voi kirjata syyt ja toimenpiteet jne. Huoltotilaa käytettäessä tietyistä pisteistä tulevat tapahtumat esiintyvät eri listalla. Huoltotilaa voidaan käyttää esim. alajärjestelmien huoltotöiden aikana tai niitä testattaessa. Asemaselain Asemaselain mahdollistaa kohteen kaikkien järjestelmien navigoinnin ja hallita kaikkia pisteitä, jotka on ohjelmoitu MM8000 järjestelmään. Navigointi tapahtuu käyttäjäystäväl- 2

3 lisellä hierarkkisella puurakenteella kohteesta tai optiona kartalta. Käytössä voi olla myös näkymä videojärjestelmästä. Asemaselain tarjoaa helpon tavan valita yksittäisiä tai useita pisteitä, joille halutaan suorittaa toimenpiteitä. Esimerkkejä tällaisista ovat:: Tason tai ryhmän irtikytkentä ja päällekytkentä Minkä tahansa pisteen asettaminen huoltotilaan Tason tai ryhmän asettaminen testitilaan Käskyjen lähetys kulunvalvontajärjestelmään (esim. oven avaus) Videokuvan tai tallenteen katselu Ulkoisen sovelluksen käyttö Ennalta määrättyjen historiatapahtuminen kyselyiden suorittaminen Historiaselain Historiaselain mahdollistaa pääsyn tietueisiin kaikista tapahtumista mukaan lukien yksityiskohdat tapahtumien käsittelystä, miten suoritettu, koska ja kenen toimesta. Asiakaskohtaiset raportit voidaan helposti luoda tästä sovelluksesta ja tietoja voidaan hakea myöhempää analysointia ja toimenpiteiden kehittämistä ajatellen. Historiatietokanta voidaan määritellä automaattisesti tekemään varmistus, jolloin mahdollisuus menettää joitakin tietoja menneistä tapahtumista häviää. Aikaohjelmat Aikaohjelmat on osa, jolla järjestelmään määritellään etukäteen ajoitettuja aikaan ja kalenteriin pohjautuvia toiminteita. Tämän lisäksi voidaan määritellä useita organisaatiotiloja, joilla voidaan ajallisesti määritellä ohjelmiston toimivan eri tavoin eri aikoina. ). Ennakkoon määriteltyjä tehtäviä voidaan modifioida ja uusi tehtäviä määritellä tarvittaessa järjestelmää käytettäessä. Lisäksi voit suorittaa ennakkoon määriteltyjä historiatietokantakyselyjä luodaksesi raportteja off-line analysointiin. Osa näistä voi perustua reaktioihin ja sekvensseihin. Videointegrointi MM8000 tapahtumien käsittely ja järjestelmien hallinta sisältää myös videovalvonnan integraation. Tämä integraatio mahdollistaa tehokkaan hälytysten vahvistamisen ja etävalvonnan reaaliajassa ja talletettujen videokuvien avulla. Siemens SISTORE videojärjestelmien lisäksi muita videojärjestelmiä voidaan integroida MM8000 ohjelmistoon Windows tai Web-pohjaisilla sovelluksilla. Kulunvalvonta SiPass kulunvalvontajärjestelmän integraatio MM8000 järjestelmään antaa käyttäjälle mahdollisuuden lukita ja avata ovia sekä sallimaan pääsyn eri tiloihin kiinteistöissä. Tämä ominaisuus takaa korkean turvallisuustason yksikertaisella hiiren klikkauksella. Muita ominaisuuksia MM8000 tarjoaa useita toimintoja, jotka mahdollistavat kunkin järjestelmän räätälöinnin asiakkaan tarpeiden mukaan. Tällaisia ovat: Järjestelmän turvallisuus integroitu Windows-asetuksiin (yhdistetty sisäänkirjautuminen) Kehittynyt grafiikka, mukaan lukien AutoCAD ja tehokkaat animaatioasetukset Kahdennetun näytön käyttö selväkielinen tekstinäyttö toisella ja graafinen toisella Tuki isompien näyttöjen resoluutioille Makro-ohjelmia erilaisten ohjelmoitavien toimintojen suorittamiseen Ohjelmoitavia reaktioita automaattinen tapahtuma-vaikutus mekanismi Tapahtumien edelleenvälitys tekstiviestinä, puheluilla, sähköpostina tai hakulaitteille Mahdollisuus suorittaa nopea historiakysely pisteelle Asemaselaimessa Mahdollisuus luoda historiaraportteja asemaselaimesta ja Aikaohjelmilla Mahdollisuus tulostaa kartta asemaselaimesta tai tapahtumaa käsiteltäessä Mahdollisuus tulostaa sudatettuja raportteja Paikalliset ja verkon yli tapahtuvat ohjaukset Ethernet-porteilla NK822x / NK823x 3

4 Hyväkyntä Modeemiyhteys pääyhteytenä tai varmistuksena (mikäli verkkoyhteyttä ei ole tai se on kaatunut) Ulkoisten sovellusten käytettävyys muiden tehtävien hallintaan ja esitettävissä 4 eri näytöllä Tuki 15 Client-työasemalle Optiona varmennettu järjestelmä kahdella palvelimella huoltokatkosten aiheuttamien käyttökatkosten varalle. Optiona varmennettu verkko kahdennetulla lähiverkkoliitännällä Optiona mahdollisuus manuaalisesti vaihtaa Client-työasema toiselle palvelimelle OPC DA Client toiminto integroimaan OPC DA Palvelimen alajärjestelmiä Optiona OPC DA Palvelin (MK8000) saatavana palvelemaan OPC DA clientsovelluksia VMware virtual tuki Ilmainen kahden tunnin Demo-tila MM8000 on suunniteltu täyttämään Underwriters Laboratories of Canada (ULC) standardit (ULC-S527 Standardi paloilmoitusjärjestelmille ja ULC-S 559 Paloilmoitusjärjestelmien vastaanottokeskukset ja järjestelmät) valvomojärjestelmänä CZ10 ja XLS paloilmoituskeskuksille. MM8000 voi vastaanottaa tiedot myös muilta alajärjestelmiltä joita tuetaan MM8000 järjestelmässä ULC-yhteensopivalla tavalla. Rakenteelliset ratkaisut Valvomotason rakenteet Stand-alone: helppo ratkaisu pienikokoisiin järjestelmiin Yksi työasema, joka pitää sisällään kaikki ohjelmistotasot (client, palvelin, ja kommunikointi) Työasema kommunikoi seuraavan tason kanssa käyttämällä paikallisia portteja (EIA/TIA-232) tai NK8000 Ethernet-porttia Vertaisverkko: alkuperäinen korvaava sovellus, keskisuurille järjestelmille Useita, toisistaan riippumattomia työasemia, jotka pitävät sisällään kaikki ohjelmistotasot (client, palvelin ja kommunikointi) Työasemat kommunikoivat seuraavan tason kanssa paikallisten porttien kautta (EIA/TIA-232) tai NK8000 (CDI-WAN) Ethernet-porttien kautta Kukin työasema on itsenäinen ja toisista riippumaton; tietokannat eivät ole jaettuja Client/Server: paras ratkaisu suurille järjestelmille, joissa useita operointipisteitä eri tehtäväkuvilla Palvelinasema mahdollistaa kommunikoinnin ja taustatoiminnot yhdelle tai useammalle Clienttyöasemalle Palvelin koordinoi kaikki, joten useat käyttäjät voivat tehdä samanaikaisesti toimintoja samalle kohteelle Rakenne voi sisältää myös MK8000 OPC DA palvelimen alajärjestelmille Verkkoratkaisut alajärjestelmien liittämiseen (NK8000) Hajautettu kommunikointi useaan Front-End Processor (FEP) tietokoneeseen verkossa kuormituksen tasoittamiseen Useana palvelimen sovellukset työasemille manuaalisen palvelinvaihdon suorittamiseksi Virtuaalinen client/server-ympäristö WMware ohjelmalla Client/Server: vikasietoinen ratkaisu suuriin järjestelmiin Sama kuin Client/Server yllä, mutta sisältää kaksi palvelinkonetta ja virtuaalisen MM8000 sovelluksen. Mikäli jokin laite tai koko palvelin menee epäkuntoon, MM8000 jatkaa toimintaansa katkeamattomana. 4

5 Kytkettävyys Kommunikointi paikallisesti hajautettuihin kenttälaitteisiin voidaan tehdä käyttäen: Tuetut alajärjestelmät Cerloop verkkoa (rengasrakenne) CDI-net, point-to-point sarjaliikenne, tähtirakenne NK8000 Ethernet-portit saraliikenteellä ja IP verkolla, tukee myös: Kahta Ethernet-liitäntää varkon varmennuksella (vain NK823x) CDDL/CDSF ja Modbus standardeja OPC DA liitäntä, sekä Client että palvelin Suora LAN-liitäntä Siemensin turvajärjestelmät: CS11 AlgoRex paloilmoitusjhärjestelmät FC700A paloilmoitusjärjestelmät CS1115 / FC330A paloilmoitusjärjestelmät CZ10 paloilmoitusjärjestelmät XLS paloilmoitusjärjestelmät FS20 Sinteso / FS720 Cerberus PRO paloilmoitusjärjestelmät STT11 järjestelmät STT20 / STT2410 järjestelmät SIGMASYS / D100 paloilmoitusjärjestelmät CC60 kaasuhälytysjärjestelmät 3:nen osapuolen turvajärjestelmät: Autronica BSxxx LIST SCU 2000 CP100 Siemens rikosilmoittimet: SPC5000 / 6000 Intrunet rikosilmoitinjärjestelmät SI410 / 420 Intrunet Intrunet rikosilmoitinjärjestelmät CS6 Guarto Intrunet rikosilmoitinjärjestelmät (etäohjelmointi NK822x tunneloinnilla) CS440 rikosilmoitinjärjestelmät CZ12, CS4 rikosilmoitinjärjestelmät 3:nen osapuolen rikosilmoittimet: MAXSYS PC601 rikosilmoitin Siemens videovalvontajärjestelmät: SIMATRIX / SIMATRIX NEO videojakaajat SISTORE AX / CX / MX (myös Network Video Software) / SX digitaalinen videotallennin (DVR) TELSCAN Video Web Server IP kamerat (kiinteät) varustettuna seuraavilla: CCIS1337-LP CFVA-IP; CVVA-IP 3:nen osapuolen videovalvontajärjestelmät: Philips-Burle Allegiant LTC 8x00 videojakaajat NICE / River DVR Bosch Divar 700 ja Divar XF DVR, VIP X1 XF ja VIP X1600 XF encoderit, VIP XD decoderit, ja NDC-455 FlexiDome, NDC-455-P IVA FlexiDome, ja VG4 AutoDome IP kamerat katso mahdolliset rajoitteet ja avoimet asiat viimeisimmästä MM8000 julkaisutiedotteesta Geutebrück MultiScope II Plus / MultiScope III DVRs Generic DVR: videokuvat ja diagnostiikka OPC:n kautta. Siemens kulunvalvontajärjestelmät: SiPass Integrated kulunvalvontajärjestelmä CerPass CC30 (liitäntä SiPassin kautta) 3:nen osapuolen kulunvalvontajärjestelmät: RCO R-Card M5 DLCS Siemens automaatio ja I/O-järjestelmät: SIMATIC S7 MF7033 digitaalinen PLC yksikkö DF8000 / CF9000 I/O-järjestelmä Kiinteistöautomaatio: DESIGO PX Edelleenvälitysjärjestelmät: ESPA järjestelmät Analoginen modeemi soittoyhteyksiin 5

6 Tekniset tiedot Laitteistovaatimukset Seuraavat vaatimukset koskevat Stand-alone / FEP / Client laitteistoja: x86 (32-bit) CPU x64 (64-bit) CPU tai suuret kohteet 1 : RAM muisti RAM x64 CPU tai suuret kohteet Kuvalevy 2.4 GHz tai nopeampi 3.0 GHz tai nopeampi 2 GB tai enemmän 4 GB 100 GB CD-Rom tai DVD 1 LPT portti Optio LAN liitäntä 10/100/1000 MB Ethernet Näppäimistö ja osoitinlaite Standardi näppäimistö; hiiri COM tai LAN tulostin Optio Seuraavat vaatimukset koskevat Stand-alone / FEP laitteistoja: COM portti Optio Seuraavat vaatimukset koskevat Stand-alone laitteistoja: USB portti 1 Modeemi V.90, äänituella Puheyhteyksille AT GSM modeemi Tekstiviesteille (suositus Siemens MC35) Henkilöhakujärjestelmä RS232 liitännäll perustuen ESPA protokolla USB tai rinnakkaisportti + ohjelmistolisenssiavain (I BT toimittaa) ESPA henkilöhakujärjestelmille (ASCOM T9429Si tuettu) 1 Seuraavat vaatimukset koskevat Client koneita: Näytönohjain Suositellut asetukset: 1024x768, 1152x864, 1280x800, 1280x1024, 1400x1050, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200, 2560x1600 Toinen ohjain (tai tuplaohjain) optio Ohjelmistovaatimukset Microsoft Windows 7 Professional, Ultimate, tai Enterprise Edition x86 (32-bit) tai x64 (64-bit) Microsoft Windows Vista Ultimate, Business, tai Enterprise Edition x86 (32-bit) Microsoft Windows XP Professional x86 (32-bit) Microsoft Windows 2008 Server Standard tai Enterprise x86 (32-bit) Microsoft Windows 2008 Server R2 Standard tai Enterprise x64 (64-bit) Microsoft Windows 2003 Server Standard tai Enterprise x86 (32-bit) SP1 SP1 tai SP2 Huom.: Vain Client-työasema tukee SP3 SP1 tai SP2 SP1 SP1 or SP2 1 Suuret kohteet ovat projekteja joissa pistettä ja pistettä Composer ohjelmassa. 6

7 Ohjelmistovaatimukset (jatkuu) MS SQL Server 2005 Express x86 (32-bit) + MS SQL Backward Compatibility Pack SP3 DMS8000 tuote CD:llä MS SQL Server 2008 R2 x86 (32-bit) tai MS SQL Server 2008 R2 Express x86 (32-bit) tai MS SQL Server 2005 x86 (32-bit) SQLXML 3.0 SP3.NET Framework V2.0 Windows Internet Explorer V6 / V7 / V8 Internet Information Services (IIS) Video / Kulunvalvonta sovellukset Ei DMS8000 tuote CDllä Ei DMS8000 tuote CDllä SP3; Ei DMS8000 tuote CDllä Huom. 64-bit SQLasennusta ei tueta (sekä SQL Server 2005 ja 2008) DMS8000 tuote CD:llä DMS8000 tuote CD:llä Tarvitaan tulostuksiin: Stand-alone / Client rakenetissa Tarvitaan NK8000 verkonvalvontaan Huom.: NK8000 web palveluita ei tueta Windows 7 x64 tai Windows 2008 Server R2 x64 (64-bit) käyttöjärjestelmissä konfiguraatioriippuvaisia Tekniset ominaisuudet Järjestelmän koko MM8000 palvelinasemat Yksittäinen tai usean palvelimen sovellus mahdollinen. tarkemmin MM8000 System Description fdokumentissa (Doc. A6V ) MM8000 client-työasemat 15 (sisältää OPC client-sovellukset) Huom Maks. 30 Client asemaa on saatavilla vain kenttätesteihin. Yli 10 Client-aseman järjestelmissä palvelinaseman on oltava varustettuna Windows 2003 tai 2008 ohjelmistolla. MM8000 FEP-asemat 10 Alajärjestelmät 150 per FEP (ole hyvä ja ota yhteyttä asiakaspalveluun suurempien kohteiden osalta) Huom.: Katso tarkemmat rajoitteet alempaa tästä taulukosta (s. 9). Pisteitä 200,000 (Composer pistettä) Huom.: Järjestelmät, joissa yli 10 Client asemaa, tulisi rajoittaa pisteeseen. Grafiikkatiedostot 1,000 Grafikkatiedoston tasoja 200 per tiedosto Grafiikka symboleja näytöllä Maks. 400 per kartta on suositus hyvän näkyvyyden ja suorituskyvyn säilymiseksi (huomaa, että mitään kiinteätä rajaa ei ole määritelty) Maantieteellinen puurakenne Maks pistettä per puurakenne on suositus ( huomaa, että mitään kiinteätä rajaa ei ole määritelty) Ohjetekstejä 10,000 Huom.: Jos tarve on yli 1000, ota yhteyttä Toimintaproseduureja 1,000 Reaktioita/ Sekvenssejä 1,000 Huom.: Jos tarve on yli 1000, ota yhteyttä 7

8 Järjestelmän koko (jatkuu) On-line rekisteröintejä historiatietokantaan Aikaohjelmien käskyt per tehtävä 255 Käyttäjiä 1,000 Käyttäjäryhmiä 50 Sarjaportteja maks.: Per Stand-alone/palvelin Per FEP laitteisto Ethernet-yhteydet NK82xx porteille (per järjestelmä) Kevyseiti integroidut laitteet (ulkoiset katseluohjelmat) 500,000 Huom.: Parhaan suorituskyvyn säilyttöämiseksi, raja rekisteröinnit een Ota yhteyttä, mikäli tarve on yli 100 NK822x / NK823x Ethernet-portille 250 OPC Data Access palvelin MK8000 OPC DA V2 Server Optio; Rajoituksia liitettävistä alajärjestelmistä saattaa olla OPC DA Client MM8000 Optio Tuetut verkot Cerloop MK7022 lautta CDI-net GW00/GW01/GW20/GW21 kautta NK8000 Ethernet-portit, tukee myös: CDDL/CDSF Modbus kahdennettu Ethernet NK822x / NK823x kautta Modbus rajoitukset: Ainoastaan 1 orja osoitteella 1 Vain RTU moodi ei ASCII Vain NK823x Suorat liitännät alajärjestelmiin RS-232; LAN Tuetut alajärjestelmät CS11 AlgoRex Suora liitäntä RS-232 / ISO1745 Cerloop liitäntä NK8000 liitäntä / Cerban NK8000 liitäntä / ISO1745 CDI-net liitäntä / Cerban CDI-net liitäntä / ISO1745 FC700A Suora liitäntä RS-232 / ISO1745 NK8000 liitäntä / ISO1745 CDI-net liitäntä / ISO1745 CS1115 / FC330A Suora RS-232 liitäntä NK8000 liitäntä FS20 Sinteso, FS720 Cerberus PRO LAN liitäntä / BACnet (katso BACnet rajoitukset s. 9) Fibrolaser Modbus NK8000 kautta CZ10 CC60 CS4 / CZ12 CS440 MF7033 XLS STT11, STT20, STT2410 SIGMASYS / D100 SIMATRIX / SIMATRIX NEO DF8000 / CF9000 Autronica BSxxx LIST SCU 2000 CP100 Cerloop liitäntä CDI-net liitäntä / Cerban NK8000 liitäntä / Cerban NK8000 liitäntä / FSI Cerloop NK8000 liitäntä / oma protokolla 8

9 MAXSYS PC601 SIMATIC S7 2 Philips-Burle video switcher (LTC 8x00) SPC5000/6000 Intrunet SI410 / 420 Intrunet CS6 Guarto SISTORE AX / CX DVR SISTORE MX (including NVS) DVR SISTORE SX DVR NICE / River DVR Bosch Divar DVRs, encoderita/decoderit, ja IP kamerat Geutebrück MultiScope DVRs TELSCAN Video Web palvelin IP kamerat (kiinteät) Varustettuna: CCIS1337-LP / CFVA-IP / CVVA-IP 3.nen osapuolen yleiset tallentimet ESPA henkilöhakujärjestelmä Analoginen modeemi SiPass Integrated CerPass CC30 ovikeskukset RCO R-Card M5; DLCS DESIGO PX kiinteistöautomaatio OPC DA V2 palvelin alajärjestelmille NK8000 liitäntä / oma protokolla LAN liitäntä / EDP Maks. 50 yksikköä/fep Suora RS-232 liitäntä / oma protokolla LAN liitäntä maks. 250 yksikköä/fep NK8000 kautta NK8000 liitäntä / CNAP Maks. 4 CS6 per NK8223 / 25 Maks. 1 per NK8222 CS6 liitetään LON-väylällä NK822x LAN liitäntä / oma protokolla (tarkemmin SISTORE, NICE / River, ja Bosch rajoitteista myöhemmin tässä taulukossa) LAN liitäntä / HTTP LAN liitäntä (erillisellä katseluohjelmalla ja OPCpohjaisella diagnostiikalla) Rajoitukset. 150 DVR:ää, 500 kameraa, ei FEP koneista Suora RS-232 liitäntä NK8000 liitäntä / Cerban Maks. 5 modeemis LAN liitäntä Maks. 4 palvelinta per MM8000 järjestelmä Liitäntä SiPassa palvelimen kautta OPC DA palvelimen kautta LAN liitäntä / BACnet (katso BACnet rajoitukset alempaa) SDK OPC DA client toiminnoille Yleinen OPC alajärjestelmien rajoitus: 2000 tagia Maksimimäärä digitaalisia tallentimia per Palvelin/FEP asema: SISTORE AX/MX: 50 (40 on suositus paremman suorituskyvyn säilyttämiseksi) SISTORE CX/SX: 150 (100 on suositus paremman suorituskyvyn säilyttämiseksi) NICE / River: 150 (100 on suositus paremman suorituskyvyn säilyttämiseksi) Bosch laitteet (esim.. Divar, encoderi, decoderi, IP kamerat): 50 Maksimimäärä BACnet/IP liitäntöjä per Palvelin/FEP asema: 64 laitetta (esim. FC20, DESIGO PX) 2 Modbus add-on avulla tai OPC Client liitynnällä 9

10 Tilaustiedot MM8000 tarjoaa tarpeesi mukaan erilaisia järjestelmärakenteita: Yksittäinen työasema Useita itsenäisiä työasemia Yksi tai useampi työasema ja Client ja/tai FEP työasemia Sama joustavuus on lisenssipolitiikassa. Lisenssi perustuu järjestelmän kokoon ja moninaisuuteen. MM8000-työaseman lisenssi perustuu seuraaviin tekijöihin: 1. MM8000 aloituspaketti sisältää perustoiminnot 2. # määrä alajärjestelmiä 3. # määrä fyysisiä pisteitä 4. # määrä liitäntöjä, verkon tyyppi ja videoajurit 5. # määrä optioita ja niiden tyyppi, tarvittaessa 6. Composer lisenssi, tavittaeessa 7. Optiona kahdennettu laitteisto varmennetuille järjestelmille 8. OPC DA palvelin Tilausta varten täytetään erillinen MM8000 projektikaavake kullekin MM8000 projektille. Ota yhteys Siemensiin. Vientirajoitukset koskien salausalgoritmeja MM8000 sisältää laitteita ja ohjelmistoja, jotka käyttävät salausalgoritmeja. Salausta koskevat vientirajoitukset estävät toimitukset ja asennukset MM8000 järjestelmille seuraaviin maihin: Kuuba Iran Pohjois-Korea Ruanda Sudan Syyria Siemens Osakeyhtiö PL 60 (Majurinkatu 6) Espoo Tel Fax Copyright Siemens osakeyhtiö Oikeudet muutoksiin ja saatavuuteen pidätetään. Dokumennti Julkaisu A6V _a_en_--

Tuote-esite MK8000 OPC DA Palvelin alajärjestelmille

Tuote-esite MK8000 OPC DA Palvelin alajärjestelmille Tuote-esite MK8000 OPC DA Palvelin alajärjestelmille DMS8000 MP4.40 MK8000 OPC Data Access (DA) palvelin tarjoaa laajat mahdollisuudet keskitetyille ratkaisuille ja turvajärjestelmien hallintaan. OPC DA

Lisätiedot

Mirasys VMS 7.3. Järjestelmänvalvojan opas

Mirasys VMS 7.3. Järjestelmänvalvojan opas Mirasys VMS 7.3 Järjestelmänvalvojan opas SISÄLLYS Sisällys... 2 Ennen kuin aloitat... 6 Ohjeet...6 Ohjeen sisältö...6 Tekninen tuki... 7 Uutta... 7 Tietoja järjestelmästä... 12 Mikä on Mirasys-ohjelmisto?...

Lisätiedot

TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje P/N 1064107-FI VERSIO G PAINOS 31MAR15 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja 2015 United Technologies Corporation Interlogix on osa UTC

Lisätiedot

THT Control Oy. Valvomon käyttöohje. Versio 1.00

THT Control Oy. Valvomon käyttöohje. Versio 1.00 THT Control Oy Versio 1.00 Sisällysluettelo 1 Tietoja tästä ohjeesta...1 1.1 Ohjeessa käytetty termistö...2 2 Yleistä ClearSCADA-järjestelmästä...3 2.1 2.2 ClearSCADA-järjestelmän ominaisuudet...5 ClearSCADA-järjestelmän

Lisätiedot

CA Clarity PPM. Julkaisutiedot - On Premise. Julkaisu 14.2.00

CA Clarity PPM. Julkaisutiedot - On Premise. Julkaisu 14.2.00 CA Clarity PPM Julkaisutiedot - On Premise Julkaisu 14.2.00 Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä Dokumentaatio ), on vain informointitarkoituksiin,

Lisätiedot

Mirasys VMS. Järjestelmänvalvojan opas

Mirasys VMS. Järjestelmänvalvojan opas Mirasys VMS Järjestelmänvalvojan opas SISÄLLYS Sisällys... 2 Ennen kuin aloitat... 6 Ohjeet... 6 Ohjeen sisältö... 6 Tekninen tuki... 7 Uutta... 7 Tietoja järjestelmästä... 11 Mikä on Mirasys NVR -ohjelmisto?...

Lisätiedot

Käyttöopas. (tarkoitettu tuoteversiolle 4.2 tai sitä uudemmille versioille) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Käyttöopas. (tarkoitettu tuoteversiolle 4.2 tai sitä uudemmille versioille) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Käyttöopas (tarkoitettu tuoteversiolle 4.2 tai sitä uudemmille versioille) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Sisältö 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Uudet ominaisuudet... 4 1.2 Järjestelmävaatimukset...

Lisätiedot

Bewator Entro. Turvallinen ja joustava kulunvalvontajärjestelmä. Answers for infrastructure.

Bewator Entro. Turvallinen ja joustava kulunvalvontajärjestelmä. Answers for infrastructure. Bewator Entro Turvallinen ja joustava kulunvalvontajärjestelmä Answers for infrastructure. 1 Kaikkialle sopiva Bewator Entro Bewator Entro kulunvalvontajärjestelmä on tehokas keino suojata kiinteistöjä

Lisätiedot

Takaa mielenrauhan Ammattilaistason videotallennus ja videonhallinta

Takaa mielenrauhan Ammattilaistason videotallennus ja videonhallinta Takaa mielenrauhan Ammattilaistason videotallennus ja videonhallinta 2 Bosch Recording Solutions Korkealaatuiset ratkaisut kaikille Valitse tarpeitasi vastaava ratkaisu kattavasta tallennusratkaisumallistostamme.

Lisätiedot

notesco KÄYTTÖOHJE V. 3.3

notesco KÄYTTÖOHJE V. 3.3 notesco KÄYTTÖOHJE V. 3.3 (sivu on taiton vuoksi tarkoituksella tyhjä) Sisällysluettelo Aloitus... 1 Yleiskatsaus... 1 Netcam Watcher Professionalin asennus... 3 Netcam Watcher Pro:n rekisteröiminen...

Lisätiedot

HP Web Jetadmin -ohjekirja

HP Web Jetadmin -ohjekirja HP Web Jetadmin HP Web Jetadmin -ohjekirja Tekijänoikeustiedot 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ihmisten mahdollisuus liikkua sujuvasti on liiketoiminnan

SISÄLLYSLUETTELO. Ihmisten mahdollisuus liikkua sujuvasti on liiketoiminnan S I I R R Y T U R V A L L I S U U S P O R T A A L I I N Ihmisten mahdollisuus liikkua sujuvasti on liiketoiminnan kulmakiviä. Toisaalta mahdollisuus hallita kiinteistöä on energiatehokkuutta ja seurata

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014 Palvelukuvaus 8.5.2014 Sonera Viestintäpalvelu VIP 1.1 Palveluratkaisu Sonera Viestintäpalvelu VIP on yrityksille tarkoitettu viestintäratkaisu, joka yhdistää viestinnän palvelut sekä asiakaspalvelu-,

Lisätiedot

Työajan- ja töidenseuranta Kulunvalvonta Varastonhallinta Muovikorttiratkaisut. JotBar Solutions Oy Yritysesittely

Työajan- ja töidenseuranta Kulunvalvonta Varastonhallinta Muovikorttiratkaisut. JotBar Solutions Oy Yritysesittely Työajan- ja töidenseuranta Kulunvalvonta Varastonhallinta Muovikorttiratkaisut JotBar Solutions Oy Yritysesittely JotBar Solutions Oy Kokonaisratkaisut henkilö- ja materiaalivirtojen hallintaan JotBar

Lisätiedot

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?...

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... F-Secure SecureIT FAQ Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... 5 Onko kaksi virustentorjuntaohjelmaa parempi

Lisätiedot

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera SÄÄNKESTÄVÄ Käyttöohje APM-J2033 SISÄLLYS 1 TERVETULOA KÄYTTÄJÄKSI... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 OMINAISUUDET... 3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Symantec Backup Exec 11d for Windows Small Business Server Premium- ja Standard-versioille

Symantec Backup Exec 11d for Windows Small Business Server Premium- ja Standard-versioille Symantec Backup Exec 11d for Windows Small Business Server Premium- ja Standard-versioille Kattava tietojen turvaamisen ja palauttamisen ratkaisu Microsoft Windows Small Business Server -palvelimille Pienyritykset

Lisätiedot

ABLOY KEYAXXESS. Asennus- ja ylläpito-ohje. An ASSA ABLOY Group brand

ABLOY KEYAXXESS. Asennus- ja ylläpito-ohje. An ASSA ABLOY Group brand ABLOY KEYAXXESS Asennus- ja ylläpito-ohje An ASSA ABLOY Group brand 1 YLEISTÄ ASENNUKSESTA 2 2 OHJELMISTON ASENTAMINEN 3 2.1 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...3 2.2 JOS KONEESSA ON JO SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION

Lisätiedot

Käyttöopas. Virustorjunta. Palomuuri. Roskapostin esto. Vakoilunesto. Lapsilukko. Copyright 2007 SOFTWIN

Käyttöopas. Virustorjunta. Palomuuri. Roskapostin esto. Vakoilunesto. Lapsilukko. Copyright 2007 SOFTWIN Käyttöopas Virustorjunta Palomuuri Roskapostin esto Vakoilunesto Lapsilukko Copyright 2007 SOFTWIN BitDefender Internet Security v10 BitDefender Internet Security v10 Käyttöopas BitDefender Julkaistu 2007.05.25

Lisätiedot

Nebula Pilvi 9.0. Nebula-palvelut. Palvelukuvaus 9.0. Aito, avoin ja luotettava.

Nebula Pilvi 9.0. Nebula-palvelut. Palvelukuvaus 9.0. Aito, avoin ja luotettava. Aito, avoin ja luotettava. Palvelukuvaus 9.0 Sivu 2/11 Sisällysluettelo 1. Palvelusisältö... 3 2.... 4 3. Hallinta ja Automaatio... 4 3.1. Hallintakäyttöliittymä... 4 3.2. Ohjelmoitava API rajapinta...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu.2010 OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu 2010 Tietotekniikan

Lisätiedot

Ville-Pekka Kuha MICROSOFT LYNC SERVER 2013 -PALVELINYMPÄRISTÖN KÄYTTÖÖNOTTO

Ville-Pekka Kuha MICROSOFT LYNC SERVER 2013 -PALVELINYMPÄRISTÖN KÄYTTÖÖNOTTO Ville-Pekka Kuha MICROSOFT LYNC SERVER 2013 -PALVELINYMPÄRISTÖN KÄYTTÖÖNOTTO MICROSOFT LYNC SERVER 2013 -PALVELINYMPÄRISTÖN KÄYTTÖÖNOTTO Ville-Pekka Kuha Opinnäytetyö Syksy 2013 Tietotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Applen AirPort-verkot

Applen AirPort-verkot Applen AirPort-verkot 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPorttyökalulla 6 AirPort-verkon kantaman laajentaminen 6 AirPort Extreme -tukiasemaan

Lisätiedot

FC2080 Paloilmoituskeskus (modulaarinen)

FC2080 Paloilmoituskeskus (modulaarinen) FC2080 Paloilmoituskeskus (modulaarinen) FS20 (MP5.0) Sinteso Modulaarinen mikroprosessorilla ohjattu paloilmoituskeskus 5000 osoitteelle Järjestelmä suunniteltu usealla varmennetulla toiminnalla Voidaan

Lisätiedot

Pilvipalvelut. Case: WPK-verkko. Tapio Rantanen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut

Pilvipalvelut. Case: WPK-verkko. Tapio Rantanen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut Pilvipalvelut Case: WPK-verkko Tapio Rantanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Webforum Teamwork & Professional

Webforum Teamwork & Professional Webforum Teamwork & Professional Käyttö- ja hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-03-31 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sisään kirjautuminen... 4 Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset

Lisätiedot

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET (TÄMÄ OHJE KATTAA KAIKKI MALLIT: 4 32 KANAVAA) OEM MANUFACTURED FOR CELOTRON OY FINLAND Versio1.0 1.5.2010 - 2 - VAROITUS! ÄLÄ AUKAISE JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henri Mäenpää Opinnäytetyön nimi Domain-suunnitelma Vuosi 2010

Lisätiedot

V / N series 4.8. Asennusohje

V / N series 4.8. Asennusohje V / N series 4.8 Asennusohje 2005-2008 Mirasys Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä asiakirjasta ei saa jäljentää mihinkään tarkoitukseen. TUOTEMERKIT Mirasys, Mirasys DINA, Mirasys N, Mirasys

Lisätiedot

CA Clarity PPM. Julkaisutiedot - On Premise. Julkaisu 14.1.00

CA Clarity PPM. Julkaisutiedot - On Premise. Julkaisu 14.1.00 CA Clarity PPM Julkaisutiedot - On Premise Julkaisu 14.1.00 Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä Dokumentaatio ), on vain informointitarkoituksiin,

Lisätiedot