Potkua suomalaiseen jalkapalloon. Pilottimallina FC Hongan toiminta Espoossa kausina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potkua suomalaiseen jalkapalloon. Pilottimallina FC Hongan toiminta Espoossa kausina 2007 2008"

Transkriptio

1 Potkua suomalaiseen jalkapalloon Pilottimallina FC Hongan toiminta Espoossa kausina

2 Sisällysluettelo Johdanto Asiakaslähtöinen toiminta Urheilukatsojien kulutuskäyttäytyminen Emotionaalinen sitoutuminen FC Honkaan Ottelun eri elementtien merkitys katsojille Motivaatiotekijöiden vaikutus ottelutapahtuman kuluttamiseen Spontaani urheiluseuratunnettuus Paikallisidentiteetin vaikutus Asiakkaan ymmärtäminen Suhdemarkkinointi Suhdemarkkinoinnin toteuttaminen Ottelutapahtuman katsojien segmentointi Segmentoinnin kriteerejä Tutkimuksen hypoteesit ja tulokset Jatkotoimenpiteet Paikallisidentiteetin vaikutus segmenttiryhmissä Ottelutapahtuman kuluttajien asiakastyytyväisyys Asiakkuuksien hoitomallit Katsojasuhteiden syventäminen Ottelutapahtuma palveluna Urheilutapahtuma tuotteena, palveluna ja myyntipaikkana Urheilutapahtumaan osallistuvat henkilöt ja ryhmät Elämyksellisyys Johtopäätöksiä ottelutapahtuman kehittämisestä FC Hongan ottelutapahtuma ja palveluiden kehittäminen Lipunmyynti Ottelutapahtuman VIP-palvelut Ottelutapahtuman muut oheispalvelu Ravintolapalvelut Fanimyynti Veikkauksen myyntipiste Yllätyslahjat Promoteam

3 FC Hongan sähköiset palvelut Honkaradio Mobilepalvelut Uudistuneet verkkopalvelut HonkaTV Postituslistat ja uutiskirje Fanitoiminta HK Keskeiset sidosryhmät Liiketoiminnan kehittäminen Urheilutapahtuman markkinointiviestintä Myynnin edistäminen Mainonta Henkilökohtainen myyntityö Suhdetoiminta Kokonaisvaltainen markkinointiviestintä Vertaileva tutkimus Vaasan Palloseurasta Osallistumiseen liittyvät tekijät...49 Lähdeluettelo

4 Johdanto Veikkaus Oy ja FC Honka solmivat keväällä 2007 sopimuksen, joka mahdollisti FC Hongan toteuttaa laajamittaisen segmentointitutkimuksen FC Hongan ottelutapahtumista. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda Veikkausliigan seurojen käyttöön kehittämismanuaali, jota he voisivat soveltaa omassa toiminnassaan. Tutkimus tehtiin Hongan ottelutapahtumissa kaudella 2007, Espoon Isossa Omenassa sekä Heikintorilla Tapiolassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa suomalaista jalkapalloyleisöä, käyttäytymisen motiiveja sekä ottelutapahtumalle asetettuja toiveita ja odotuksia. Tehtyjen tutkimusten tavoitteena oli löytää keinoja, kuinka kehittää seuran markkinointia, tehdä ottelutapahtumista mahdollisimman viihtyisiä ja saada yleisö sitoutumaan omaan seuraansa sekä näin vahvistaa seurojen taloudellista perustaa. Manuaali pyrkii vahvistamaan hyväksi todettuja vanhoja keinoja, mutta myös tuomaan esille uusia toimintamalleja, kuinka jalkapalloseura voisi toiminnallaan palvella paremmin yhteistyökumppaneita sekä yleisöä ja rakentaa vahvaa, pysyvää jalkapallokulttuuria omalla paikkakunnallaan. Veikkauksen tilaama ja FC Hongan toteuttama tutkimus sekä seuratoiminnan kehittämismanuaali pohjautuu seuraaviin osa-alueisiin: Asiakaslähtöinen toiminta Ottelutapahtumien ja palveluiden kehittäminen Fanitoiminta Keskeiset sidosryhmät Liiketoiminnan kehittäminen Media- ja muun näkyvyyden kasvu Manuaali on tiivistelmä, joka sisältää materiaalia seuraavista opinnäytteistä. Elina Syrjälän Turun kauppakorkeakouluun tekemä pro gradu-tutkielman: Ottelutapahtuman katsomosegmentointi jalkapallossa FC Hongan ottelutapahtumista kesällä Ilkka Rinta-Kannon Vaasan kauppakorkeakouluun tekemä kandidaatintutkielman: Urheilutapahtuman ja FC Hongan markkinointiviestintä. Lisäksi manuaaliin on liitetty vertailevana tutkimuksena Ville Jylhän Vaasan kauppakorkeakouluun tekemä pro gradu -tutkielma: Katsojasuhteisiin perustuvan segmentoinnin mahdollisuudet Vaasan Palloseuran markkinoinnin kehittämisessä. Janne Malinen on koostanut ja stilisoinut tämän tiivistelmän edellä mainituista tutkimuksista sekä kirjoittanut FC Hongan toimintaa kuvaavat osuudet ja kehyskertomukset. Projektin suunnittelijana ja vastaavana tuottajana on toiminut allekirjoittanut. Valokuvat ovat Juhani Järvenpään, Petri Lunkin ja Mikko Rahikan ottamia. Veikkauksen ja FC Hongan yhteistyön tavoite on tehdä manuaali, joka palvelee kaikkia suomalaisia jalkapalloseuroja. Tämän projektin avulla etsitään konkreettisia toimenpiteitä, miten jalkapallo olisi tulevaisuudessa Suomen suosituin joukkueurheilulaji ja suomalaiset jalkapalloseurat taloudellisesti kannattavia. Espoossa Mikko Harjunpää markkinointijohtaja FC Honka 3

5 1. Asiakaslähtöinen toiminta Elina Syrjälän pro gradu -työ paneutui tutkimaan FC Hongan nykyisiä ja potentiaalisia ottelutapahtuman kuluttajia. Kannattajalla Syrjälä ei tarkoita samaa kuin ottelutapahtuman kuluttajalla, sillä seuraa voi kannattaa muillakin tavoilla kuin kuluttamalla. Syrjälä etsi tutkimuksessaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin; Minkälainen on jalkapallo-ottelu kulutustapahtumana? Mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Millaisin kriteerein ottelutapahtuman kuluttajat voidaan segmentoida? Vastausten saamiseksi Espoossa toteutettiin kyselytutkimus. Tutkimuksen perusjoukkoa olivat Hongan ottelutapahtumissa asioivat kuluttajat ja vertaisryhmänä espoolaisissa kauppakeskuksissa asioivat kuluttajat. Tutkimus toteutettiin ottelutapahtuman yhteydessä Tapiolan Urheilupuistossa sekä kahtena erillisenä päivänä espoolaisissa kauppakeskuksissa. Ottelutapahtuman yhteydessä vastauksia saatiin 623 ja kauppakeskuskyselyissä 294 kappaletta. Vastausaineiston keräämiseen käytettiin rakenteellista kyselylomaketta. Segmenttien muodostamisessa käytettiin tekijöihin pohjautuvaa faktori- ja klusteri (yrityksen välisten yhteyksien ja yhteenliittymien) analyysiä. Tehdystä tutkimuksesta ja sen tuloksista on olemassa perusteellinen PowerPoint-esitys Urheilukatsojien kulutuskäyttäytyminen Syrjälä keskittyy neljään tekijään, jotka vaikuttavat urheilukatsojien kulutuskäyttäytymiseen. Niitä ovat: urheilullinen vetovoima, olosuhteet, tunteisiin ja sitoutumiseen vaikuttavat tekijät sekä demografiset tekijät (muun muassa ikä ja sukupuoli). Syrjälä nostaa tärkeäksi seikaksi joukkueen urheilullisen menestyksen, jonka perusteella kuluttajat usein tekevät päätöksen ottelutapahtumaan osallistumisesta. Ulkoisten olosuhteiden merkitys on myös suuri; mitä paremmat puitteet tapahtumalle on kyetty luomaan, sitä todennäköisemmin kuluttajat osallistuvat siihen. Edellinen seikka ei kuitenkaan vaikuta kaikkiin osallistujiin, sillä emotionaalisesti sitoutuneet kannattajat saapuvat tapahtumaan, vaikka olosuhteet olisivat huonot. Yleensä tapahtumaan osallistujat ovat miehiä (tehdyn tutkimuksen mukaan 80 % Hongan katsojakunnasta on miehiä). Miesten urheilun seuraaminen liittyy olennaisesti haluun kokea jännitystä ja draamaa, rentoutua, nauttia tapahtuman tarjoiluista ja virvokkeista. Emotionaalinen sitoutuminen tarkoittaa sitä, että katsojalle FC Hongan merkitys on enemmän kuin pelkkä jalkapallojoukkue. Emotionaalisesti sitoutuneet ovat FC Hongan lojaaleimpia kannattajia, joille esimerkiksi lippujen ja FC Hongan tuotteiden hinnalla ei ole suurta merkitystä. He ovat kaikkein hintajoustavimpia kannattajia. FC Hongan etujen mukaista olisi saada mahdollisimman suuri määrä emotionaalisesti FC Honkaan sitoutuneita katsojia ja yhteistyökumppaneita. 4

6 1.2. Emotionaalinen sitoutuminen FC Honkaan % ,00 1,33 1,67 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 4,33 4,67 5,00 Emotionaalinen sitoutuminen ikäluokittain Emotionaalisesti FC Honkaan sitoutuneiden määrä (indeksi esitys; keskiarvo 100 indeksipistettä) 9-19v 119, v 81, v 80, v 84, v 125,3 60+ v 124,9 Tutkimus osoittaa, että FC Hongan yleisö on poikkeuksellisen sitoutunut Honkaan. Nuoret ja keski-iän ylittäneet ovat emotionaalisesti kaikkein sitoutuneimpia. Tutkimuksesta käy ilmi myös, että emotionaalisesti sitoutuneiden mielestä kaikki ottelutapahtuman elementit toimivat keskimäärin paremmin kuin niiden mielestä, joiden sitoutuminen FC Honkaan on heikompaa. 5

7 1.3. Ottelun eri elementtien merkitys katsojille Ottelun tunnelma * Ottelun turvallisuus * Ottelupaikalle saapumisen helppous Ottelun kuulutukset * Lipunmyynnin toimivuus Parkkipaikkojen toimivuus Ravintolapalvelut Katsomot Ottelun aikana soitettu musiikki Saniteettitilojen toimivuus Total Kyllä Ei 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 Tutkimus osoittaa, että tunnelma on kaikkein tärkein tekijä otteluun liittyvä elementti. Tunnelman ollessa kunnossa kannattajat eivät kiinnitä niin suurta huomiota stadionin ja palveluiden mahdollisiin puutteisiin. Kaudella 2008 Hongan ottelutapahtumissa pyrittiin kiinnittämään huomiota ennen kaikkea hyvän ja viihtyisän tunnelman luomiseen ennen ottelua sekä ottelun aikana. Yksi merkittävä satsaus oli Honka Radion aloittaminen puolitoistatuntia ennen ottelua jokaisessa Hongan kotiottelussa. Radiojuontajana toimi Tico Anttonen (Radio Nova, Kiss FM, NRJ). Juontaja kertoi ennen peliä tietoja vierasjoukkueesta, sarjatilanteesta, säästä jne. Radiossa oli myös haastatteluja, kilpailuja ja tietysti yleisölähtöisesti tarkkaan valittua hyvää musiikkia. Jotta ottelutapahtumasta voitaisiin luoda mahdollisimman yleisölähtöinen, on pystyttävä tekemään yleisöstä mahdollisimman tarkkoja huomioita, joiden avulla saadaan tietää, mitkä tekijät vaikuttavat ottelutapahtuman tunnelmaan ja viihtymiseen. Tämä onnistuu jakamalla kuluttajat asiakassegmentteihin, minkä jälkeen on helpompi kohdentaa markkinointia, viestintää ja tuottaa palveluja eri segmenttien edustajille. FC Hongan ottelutapahtumasta löydettyihin eri segmentteihin syvennytään tarkemmin tuonnempana Motivaatiotekijöiden vaikutus ottelutapahtuman kuluttamiseen Päätökseen ottelutapahtumaan osallistumisesta vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Sisäisillä tekijöillä tarkoitetaan muun muassa kuluttajan tietämystä lajista ja seurasta ja hänen kiintymystään eli samaistumista joukkueeseen. Samaistuminen voi tapahtua neljällä eri tavalla kuluttaja voi samaistua joko yksittäiseen urheilijaan, organisaatioon, joukkueeseen tai joukkueen kannattajiin. Ulkoisiin tekijöihin luetaan draaman ja esteettisten tekijöiden lisäksi mm. viihdyttävyys ja tapahtuman tarjoama mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen eli ajanviettämiseen toisten ihmisten seurassa. 6

8 Tulevaisuuden osallistumiseen ottelutapahtumaan motivaatiotekijöistä vaikuttavat eniten joukkueen ja pelaajien voitokkaat suoritukset, tapahtuman viihdyttävyys, mahdollisuus paeta arkea sekä pelaajien taito. Etenkin voitokkailla suorituksilla on suuri arvo kuluttajiin. Myös vetovoimaiset yksittäiset pelaajat vaikuttavat vahvasti tulevaan oheistuotteiden kulutukseen. Merkittävää on myös se, että draaman ja estetiikan arvo vähenee ajan myötä, sillä yleensä vain uudet katsojat viehättyvät näistä tekijöistä. Ottelutulokseen tapahtuman järjestäjä ei voi vaikuttaa, mutta tuloksella on suuri merkitys siihen, miten katsojat arvioivat näkemäänsä. Yksi tekijä voi kuitenkin eliminoida toisen; esimerkiksi kotijoukkueen voitto-osuma pelin viimeisellä minuutilla voi tehdä muuten heikkolaatuisesta ottelusta katsojan mielestä onnistuneen tapahtuman. Huomioitavaa on myös se, että tappion käsittely määrittää vahvasti sen, kuinka vahvasti katsoja on sitoutunut joukkueeseen. Mitä rankemmin katsoja tappion kokee, sitä vahvempi on sitoutumisen aste Spontaani urheiluseuratunnettuus FC Honka on pelannut koko historiansa aikana Veikkausliigassa vasta kolme kautta, joten huippujalkapallo on uusi laji espoolaisille. Tästä johtuen kesän 2007 kauppakeskuksissa tavallisten espoolaisten keskuudessa tehdyissä tutkimuksissa Honka mittasi espoolaisten seurajoukkueiden spontaania tunnettavuutta pyrkiessään arvioimaan yleisöpotentiaaliaan. Spontaani urheiluseuratunnettuus ns. top of mind (mainitse joku espoolainen urheiluseura) Espoo Blues FC Honka Espoo Oilers Tapiolan Honka 0 2 Roosters Joku muu Ei mitään Pyydettäessä mainitsemaan joku espoolainen jalkapalloseura FC Honka sai peräti 92 % ensimaininnoista. FC Honka on siis espoolainen joukkue, jonka ihmiset tuntevat. Kaikkein useimmin FC Hongan mainitsivat alle 5000 /kk ja yli /vuosi tienaavat Matinkylän alueella asuvat miehet Paikallisidentiteetin vaikutus Paikallisidentiteetin vaikutus tapahtuman osallistumiseen on merkittävä. Osallistuminen joukkueen otteluun tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden osoittaa ja vahvistaa paikallisidentiteetti- 7

9 ään. Myös ottelun tarjoama vuorovaikutusmahdollisuus paikallisen yhteisön jäsenten välillä näyttelee tärkeää osaa ja nostaa me -henkeä. Sosiaalinen oleminen on osa jalkapallo-ottelun seuraamista. Nämä edellä mainitut seikat auttavat kuluttajia samaistumaan joukkueeseen. FC Honka vertaili tutkimuksessaan espoolaisten instituutioiden suhdetta paikallisidentiteettiin. Mikä saa minut tuntemaan ylpeyttä espoolaisuudesta (1=täysin eri mieltä; 5 täysin samaa mieltä) tulokset olivat seuraavat: Espoo Blues FC Honka Nokian pääkonttori WG-talo Espoon teatteri Espoo Big Band Espoo sinffonietta Tapiolan kamarikuoro 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Huomionarvoista tuloksissa on kahden urheiluseuran esiintyminen taulukon piikkipaikoilla. Tämä osoittaa sen, että espoolaiset ovat kiinnostuneet urheilusta ja tuntevat espoolaiset seurat. Urheiluseurojen kautta identifioidutaan espoolaisuuteen ja koetaan yhteisöllisiä elämyksiä. Lisäksi tutkimus osoittaa sen, että vastaajat mitä todennäköisimmin olettavat seurojen tekevän Espoota tunnetuksi myös muualla Suomessa. On tärkeää huomata, että urheilulla on ylivoimainen vaikutus ylpeyden tuntemiseen omasta kotikaupungista. 8

10 2. Asiakkaan ymmärtäminen 2.1 Suhdemarkkinointi Ydintuotteen, eli kentällä tapahtuvan ottelun lisäksi katsojille on markkinoitava myös muita tuotteita ja palveluja. Näiden tuotteiden markkinoiminen vaatii kommunikointia asiakkaan kanssa. Yritykset haluavat entistä tiukemmin luoda pitkäaikaisen suhteen asiakaskuntaansa ja säilyttää nykyiset asiakkaansa. Huomion fokusoiminen asiakkaisiin ns. asiakaskeskeisyystoiminnalla on tuonut mukanaan suhdemarkkinoinnin. Luokittelemalla asiakkaat suhdemarkkinoinnin segmentointiperusteiden avulla pystytään kohentamaan markkinointia, jolloin tavoitetaan tehokkaammin jo olemassa olevia asiakkaita ja voidaan samalla syventää suhteita eri ryhmiin. Segmentoinnin tarkoitus on saada asiakkaat käymään useammin otteluissa. Suhdemarkkinoinnille on olemassa monia eri määritelmiä. Se voidaan määritellä markkinoinnilla, joka määritellään yhteistyösuhteina avainhenkilöihin, verkostoina ja vuorovaikutuksena. Toinen määritelmä näkee suhdemarkkinoinnin yrityksen ja asiakkaiden ja muiden sidosryhmien välisenä suhteiden tunnistamisena, perustamisena, ylläpitämisenä ja joskus jopa päättämisenä kaikkia hyödyttävällä tavalla. Perusajatus on kuitenkin sama: yritykset muodostavat suhteita eri tahojen kanssa, joita pyritään vuorovaikutuksen avulla kehittämään. Suhdemarkkinoinnilla pyritään kasvattamaan asiakkaan sitoutumista yritykseen, jolla pyritään siihen että molemmat tahot hyötyisivät suhteesta ja saisivat kaipaamaa lisäarvoa. Molempien osapuolten tulee myös osallistua toimivan suhteen kehittämiseen. Yrityksen uskolliset asiakkaat ovat tuottavampia kuin lyhytaikaiset, joten pitkäkestoisesta suhteesta on suuri hyöty yritykselle. Suhdemarkkinoinnin yhtenä tavoitteena onkin selvittää asiakkaan yritykselle tuoma arvo ja mitä asiakas voi tehdä yrityksen hyväksi. Suhdemarkkinointi keskittyy asiakkaiden kohteluun enemmän yksilöinä kuin massoina ja asiakassuhdemarkkinoinnin kohteena voivat olla joko potentiaaliset tai ostaneet asiakkaat. Ensimmäisenä päämääränä on asiakassuhteen luominen, toisena sen kehittäminen. Suoramarkkinointi onkin yleinen viestintäväline suhdemarkkinoinnissa, etenkin internetistä on tullut suosittu ja nopeasti kasvava markkinointiväline. Suhdemarkkinoinnista saatuja hyötyjä ovat asiakasuskollisuus sekä pitkäkantoiset taloudelliset hyödyt. Perinteinen massamarkkinointi alkaa olla aikansa elänyt keino. 2.2 Suhdemarkkinoinnin toteuttaminen Suunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon urheilun ja kannattajien ainutlaatuinen luonne, jota ei esiinny muilla toimialoilla. Katsojia tulee kohdella asiakkaina, mutta silti ikään kuin faneina. Tärkeintä on, ettei faneja pidetä itsestäänselvyytenä. Myös joukkueen peliesitykset on 9

11 huomioitava (jo suunnitteluvaiheessa), sillä ne ovat yksi oleellisin syy tulla katsomaan otteluita. Onnistunut suhdemarkkinointi lähtee liikkeelle asiakkaiden tunnistamisesta. Myös heidän tapansa, mieltymyksensä ja asenteensa on tunnettava, ei vain nimiä ja osoitteita. Tietoja täytyy siis kerätä jatkuvasti. Asiakkaat eroavat toisistaan kahdella keskeisellä tavalla: heidän tuomansa hyöty on erilainen ja heillä on erilaiset tarpeet. Segmentoinnin avulla yritys oppii tuntemaan kohderyhmänsä tarpeet. Yrityksen on hyvä aloittaa pienistä muutoksista ja edetä sitten kohti kokonaisvaltaisempaa suhdemarkkinointia. Asiakkaiden uskollisuus perustuu pitkäjänteiseen kommunikointiin yrityksen ja asiakkaan välillä. Kanta-asiakkaat tulee valita huolella ja toiminnan tulee olla voittoon tähtäävää. Yrityksen tulee olla helposti lähestyttävä ja asiakkaita täytyy palkita. Jalkapallo-ottelussa ns. kanta-asiakkaiden määritteleminen on monimutkaisempaa kuin tavallisten yritysten kohdalla, mutta eräänlaisina jalkapallo-otteluiden kanta-asiakkaina voidaan pitää ns. tosifaneja. Tällöin yrityksen eli seuran on valvottava, ettei fanien joukkoon pääse pesiytymään häiriökäyttäytyjiä tai huligaaneja, jotka saattavat seuran negatiiviseen valoon. Yrityksen ja asiakkaan välisen suhteen vahvistamiseksi ja asiakkaiden muuttamiseksi uskolliseksi voidaan nähdä olevan olemassa kolme keinoa: 1. uskollisuusjärjestelmän kehittäminen 2. rakenteellisten siteiden luominen 3. ilahtuneiden asiakkaiden luominen. Uskollisuusjärjestelmään liittyvät usein mm. kanta-asiakaskortit. Asiakkaita voidaan palkita myös joko taloudellisilla tai sosiaalisilla eduilla, jotka antavat asiakkaalle syyn pysyä uskollisena yritykselle. Jalkapallo-ottelussa näitä etuja voivat olla yllätyslahjat, joita FC Honka on otteluissaan aika ajoin jakanut, tai ottelulipputarjoukset, joita FC Honka on liittänyt muun muassa Espoon 550-vuotisjuhlaottelun yhteyteen. Rakenteellinen side on erittäin vahva silloin, kun asiakkaan on vaikea korvata saamaansa yksilöllistä palvelua muualta. Siteitä luodaan jakamalla tietoa ja ammattitaitoa, joihin asiakas ei muuten pääsisi käsiksi. Jopa tyytymättömät asiakkaat saattavat pysyä uskollisina, mikäli vaihtamisesta koituisi heille suuria kustannuksia. Kenties kaikkein merkittävin tapa luoda kestäviä asiakassuhteita on ylittää asiakkaan odotukset. Tällöin asiakkaan usko ja luottamus lisääntyvät ja hän kertoo positiivisista kokemuksistaan eteenpäin. Odotusten ylittämistä voivat olla muun muassa ottelutapahtumissa jaettavat yllätyslahjat. 10

12 3. Ottelutapahtuman katsojien segmentointi Massamarkkinoinnilla on yhä vaikeampi saavuttaa kuluttajien eriytyneitä tarpeita. Erityisesti pienillä organisaatioilla on huomattavasti paremmat mahdollisuudet saavuttaa kuluttajat ryhmittelemällä ja jakamalla kuluttajat segmentteihin. Sama lainalaisuus (kuin markkinointiin) pätee myös palveluiden tuottamiseen. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja halu heidän palvelemiseen on ainoa mahdollisuus tuottaa oikeanlaisia palveluja oikeille kohderyhmille ottelutapahtumissa. Asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden tiedostamisella ja huomioimisella voidaan toteuttaa heidän tarpeista lähtevää palvelua, ja näin heidän on helpompi sitoutua oman joukkueen ottelutapahtumiin ja seuran muuhun tarjontaan. Markkinoinnin segmentointi on keskeinen osa markkinoinnin suunnittelua. Segmentoinnin tavoitteena on löytää potentiaalisimmat markkinat, määritellä niiden tarpeet ja lopuksi toteuttaa niihin perustuen yrityksen markkinointi. Segmentointi perustuu kokonaismarkkinoiden jakamiselle pienempiin ryhmiin, joista valitaan kohteiksi parhaiten seuran markkinointitoimenpiteisiin sopivat ryhmät. Kaikki eivät välttämättä halua tuotetta aivan samanlaisena, joten seura voi tehdä tuotteesta hieman erilaisen eri kohderyhmien mieltymyksiä vastaavaksi. Toisaalta seura voi ottaa kohteekseen vain yhden segmentin. Vaihtoehtoisesti seura voi valita myös moniulotteisen segmentoinnin ja kehittää eri kohderyhmille tarpeiden mukaisen palveluiden tuottamisen ja markkinointisuunnitelman. Markkinointi, viestintä ja palvelut voidaan tehokkaasti suunnata valitulle segmentille silloin, kun seuralla on käsitys millaisista erilaisista segmenteistä heidän asiakkaansa muodostuvat. Urheiluorganisaatioille on tyypillistä laaja julkisuus, menestykselle vaikutusaltis asiakaskunta ja pienet resurssit, mutta potentiaali kehittää toimintaa on valtava. Asiakkaan yksilöllinen kohtelu antaa seuroille mahdollisuuden saavuttaa paremman kilpailuaseman. Kannattajapohjan yksityiskohtainen ryhmittely on menestyksen kannalta tärkeää Segmentoinnin kriteerejä Demografinen segmentointi. Kyseisessä segmentoinnissa jaotellaan markkinat perustuen väestötietoihin, joita ovat mm. ikä, uskonto, perheen koko, perheen elämänkaari, sukupuoli ja koulutus. Asiakkaan halut ja ostovoima muuttuvat ajan myötä. Kyseinen tapa on yksi käytetyimmistä sillä, demografiset tekijät pystyvät kertomaan kuluttajien ostojen määrän ja niiden todennäköisyyden. Toisaalta se ei paljasta, miksi ihmiset toimivat niin kuin toimivat. Demografisia tekijöitä on käytetty paljon urheilujoukkueiden segmentoinnissa. Maailmalla uskonto on jossain tapauksissa ollut merkittävä jakaja, mutta Suomessa yksi merkityksellisimmistä jakajista lienee kieli maan kaksikielisyyden vuoksi. 11

13 Geografinen segmentointi. Geografisilla muuttujilla tarkoitetaan maantieteellisiä seikkoja, joihin lasketaan mm. valtio, kaupunki, alue ja naapurusto. On oletettava, että kuluttajien arvot eroavat alueittain, joten segmentointia on perusteltua käyttää kahdesta syystä: väestö jakautuu alueellisesti, ja jokainen alue muodostaa oman kulttuurin, joka vaikuttaa asiakkaan käyttäytymiseen. Urheilujoukkueen kannalta kyseinen segmentointi ei välttämättä ole paras vaihtoehto, sillä usein kaupungissa on vain yksi joukkue. Toki isoimmilla joukkueilla voi olla faneja ympäri maailmaa ja isoilla kaupungeilla kaksi (tai useampi) joukkuetta. Mikäli yhdistetään demografiset muuttujat geografisiin syntyy, geodemografinen segmentointi, joka pyrkii identifioimaan segmentoitavat ryhmät tietyllä maantieteellisellä alueella ja jonka päämäärä on selvittää kattavammin miten päätökset tehdään. Psykografinen segmentointi. Psykografisessa segmentoinnissa markkinat luokitellaan elämäntyylin, persoonallisuuden ja/tai arvojen perusteella. Yksi tärkeimmistä segmentoinnin keinoista on kuluttajien segmentointi elämäntyylin perusteella, millä tarkoitetaan tässä yhteydessä kuluttajien arvoja tai sekoitukseksi asenteita, kiinnostuksen kohteita, mielipiteitä ja aktiviteetteja. Näiden voidaan nähdä ohjaavan kuluttajan käyttäytymistä. Pelkästään psykografisilla muuttujilla ei kuitenkaan kannata segmentoida, vaan segmentoinnissa tulisi ottaa huomioon myös demografiset muuttujat. Psykografisilla muuttujilla voidaan kuitenkin tarkemmin selittää kuluttajien ominaisuuksia mitatessa ostokäyttäytymisen taustalla vaikuttavaa motivaatiota eli saada vastaus kysymykseen miksi?. Psykografisella segmentoinnilla voidaan myös tarkoittaa katsojien jakamista sen perusteella kuinka he samaistuvat joukkueen brändiin ja arvoihin. Behavioristinen segmentointi. Behavioristiset kriteerit jakavat kuluttajat käyttäytymisen mukaan. Markkinat luokitellaan ryhmiin kuluttajien tuotteeseen kohdistuvan tietämyksen, asenteen ja käyttäytymisen perusteella. Palvelujen ja markkinoijan on olennaista tietää, kuinka ihmiset toimivat ostotilanteessa. Kuluttajat voidaan segmentoida heidän asenteensa (esim. innostuneet), asemansa (potentiaalinen käyttäjä) tai käytön useuden (keskivertokuluttaja) perusteella. Behavioristinen segmentointi on suorin tapa suorittaa segmentointi. Urheilujoukkueen kannalta yleisin tapa on jakaa katsojat käyntimäärien perusteella ei-kuluttajiin, satunnaisiin, keskivertoihin ja suurkuluttajiin. Ei-kuluttajat eivät käy otteluissa lainkaan syitä tähän voi olla lukuisia. Suurkuluttajat taas ovat usein kausikortillisia. Hyötysegmentointi perustuu syihin, joiden vuoksi asiakas on kiinnostunut tuotteesta. Yritykset pyrkivät tätä kautta löytämään kuluttajille uusia tarpeita. Koska faneilla on eri motiiveja kuluttaa urheilua, voidaan motiiveja hyödyntää segmentointikeinona. Myös kuluttajien erilaiset tarpeet tulee huomioida ja niitä voidaan myös käyttää segmentointikeinona. Kuluttajien tarpeen mukainen segmentointi voidaan jakaa kahteen variaatioon. Ensimmäisessä jaotellaan ihmiset luokkiin sen mukaan, mikä motivoi ihmisen ostamaan tuotteen. Tällöin oletetaan ihmisten tarpeiden pysyvän ostokerrasta toiseen samoina. Toisessa variaatiossa oletetaan, että ihmisten tarpeet vaihtelevat ostokerrasta toiseen, ja luokitellaan ihmiset ostotapahtumat käynnistäneiden tarpeiden mukaan. Olennaista on siis selvittää taustavaikuttajat eli ostomotiivit. Kun ostopäätöksen taustalla olevat käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät ja arviointikriteerit ymmärretään, voidaan kehittää markkinointistrategiat. Hyötyihin ja tarpeisiin perustuva segmentointi on usein kallista, mutta saadut hyödyt samalla suurempia verrattuna edullisempiin keinoihin. Segmentointi ei kuitenkaan automaattisesti ratkaise yrityksen ongelmia, vaan toteutuksessa saattaa ilmetä ongelmia. Segmentointikriteerejä kohtaan on esitetty paljon kritiikkiä ja on tär- 12

14 keää, että markkinoija löytää juuri omalle yritykselleen hyödyllisimmät kriteerit ja yhdistää niitä. Segmentoinnissa täytyy muistaa, että ihmisillä on erilaiset motiivit seurata urheilua ja että eri ihmiset kokevat tapahtumat eri lailla. Tästä syystä urheilun kuluttajia tulisi kohdella eri tavalla kuin muita tavallisen kaupallisen alan asiakkaita. Useimmat ihmiset kuuluvat useampaan segmenttiin mikä mahdollistaa sen, että heitä voidaan lähestyä päällekkäisillä viesteillä, kunhan ne eivät ole ristiriidassa keskenään Tutkimuksen hypoteesit ja tulokset Hongan ottelutapahtumassa tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan osoittaa neljä hypoteesia, joiden avulla FC Hongan jalkapallo-ottelutapahtuman kuluttajat voidaan segmentoida: FC Hongan ottelutapahtuman kuluttajista kaksi ryhmää nousee ylitse muiden: vuotiaat miehet ja vuotiaat miehet. Voimakkaasti paikallisesti orientoituneet katsojat käyvät peleissä useimmin, koska se on keino osoittaa paikallistunnetta. Kuluttajien sitoutuminen kasvattaa käyntejä otteluissa. On olemassa eri motiiveja kuluttaa ottelutapahtumaa ja otteluyleisö voidaan segmentoida näihin motiiveihin perustuen. Tulokset: Hypoteesi pitää paikkansa. Ottelutapahtumissa pidettyihin kyselyihin vastanneista (623 kpl) yli 80 % oli miehiä. Suurimmat ikäryhmät olivat ja vuotiaat miehet vuotiaiden osuuden pienuuden arveltiin selittyvän perheen tuomilla velvoitteilla, tosin varmojen johtopäätösten tekeminen vastausten perusteella on arveluttavaa % v 20-29v 30-39v 40-49v 50-59v 60+ FC Hongan otteluyleisön ikäjakauma Hypoteesi on pitävä. Vahvasti orientoituneista katsojista liki puolet käy kauden aikana seuraamassa yli viisi FC Hongan ottelua, kun vastaavasti orientoitumattomien joukossa vastaava luku on noin 35 %. Tutkimuksen perusteella hypoteesi on oikea. Emotionaalisesti sitoutuneiksi ilmoittautuneista katsojista liki 57 % käy katsomassa kauden aikana yli viisi ottelua. Vastaavasti sitoutumatto- 13

15 mien joukossa vastaava luku on yli 43 %. Sama asia ilmenee indeksiesityksestä, jossa ns. Heavy-userien määrä on yli kaksinkertainen keskiarvoon (100:aan indeksipisteeseen) verrattuna. Emotionaalisesti FC Honkaan sitoutuneiden määrä (indeksi esitys; keskiarvo 100 indeksipistettä) 0-1/ 24,9 satunnaiset 2-5/light 65,3 5+/heavy 201,6 Hypoteesi pitää paikkansa. Kyselytutkimuksessa Tapiolan urheilupuistossa mitattiin 22 kysymyksellä kansainvälisissä tutkimuksissa arvioituja ja muodostettuja motiiveja käydä jalkapallo-ottelussa. Vastausten perusteella motiivit jaettiin viiteen eri tekijään: 1) FC Honka, 2) Pako arjesta, 3) Perhe, 4) Espoo, 5) Viihde. Vastausten perusteella muodostettiin viisi eri segmenttiryhmää: 1. Perhekeskeiset, 2. Satunnaiset, 3. Keltamustat, 4. Pro Honka/Pro Espoo ja 5. Business. Perheen kanssa yhdessä 21 % 20 % Keltamustat Business Pro FC Honka, Pro Espoo - koko perheen voimalla Satunnaiset kävijät 24 % 22 % 13 % Jokainen segmentti kätkee sisäänsä toisistaan eroavan joukon ihmisiä. Siksi on syytä tutustua segmenttiryhmiin tarkemmin. Tutkimustulosten tarkastelun oheen on liitetty fiktiivinen otos kunkin segmenttiryhmän sisältämistä jäsenistä: 14

16 1. Perhekeskeiset: keskeisimmät motiivit osallistua ottelutapahtumaan ovat perhe, viihde ja FC Honka. Tosin kuluttajat ovat sitoutuneet ennemminkin ottelutapahtumaan kuin itse otteluun. Kyseinen segmentti sisältää eniten naisia suhteessa muihin segmentteihin. Kuluttajat saapuvat ottelutapahtumiin usein joko perheen tai ystävien kanssa. Tulot ovat hieman muita segmenttejä korkeammat ja yli 30 % on ostanut fanituotteita. Perhekeskeisistä 45 % saapuu otteluun kertalipulla. FC Honka pyrkii erityisesti palvelemaan lapsiperheitä ja tekemään otteluista koko perheen tapahtuman. Pääsääntöisesti otteluihin lähtevät perheet koostuvat kuitenkin ilmeisesti isästä ja pojasta, jotka ovat tulleet otteluun viettämään aikaa toistensa kanssa, koska Hongan katsojakunnan katsojista 80 % koostuu miehistä. Honka haluaa huomioida lapsiperheet kuitenkin monilla tavoin ja on mm. pystyttänyt stadionin vierellä pomppulinnan kaudella Näin Honka pyrkii tekemään ottelutapahtumista koko perheen urheilujuhlan. Kauklahdessa asuva Pokkisen perhe; isä, äiti ja molemmat lapset ovat lähdössä katsomaan FC Hongan peliä Tapiolan urheilupuistoon. Pokkisen isä pelaa itse jalkapalloa ikämiesten joukkueessa ja on vannoutunut futisfani. Hänellä ja perheen Ville pojalla on molemmilla Hongan kausikortit. Ville pelaa Hongan D- junioreissa ja on odottanut FC Hongan kotipeliä TPS:ää vastaan jo pitkään. Ville seuraa tarkasti netistä Veikkausliigaa ja tietää illan ottelun olevan erittäin tärkeä Hongalle, jotta Honka pysyy vielä mukana mitalitaistelussa. Pokkisten nuorimmainen 7-vuotias Anna lähtee myös mielellään peliin mukaan, vaikka ei ole vielä kovin kiinnostunut jalkapallosta. Anna tietää, että Hongan pelissä on pomppulinna ja sinne pääsee ilmaiseksi pomppimaan pelin ajaksi. Perheen äiti lähtee tällä kertaa myös mukaan peliin, koska sunnuntai-ilta on aurinkoinen ja lämmin. Äidin mielestä on mukava viettää sunnuntai yhdessä koko perheen kanssa, vaikka sitten jalkapallomatsissa. 2. Satunnaiset: Tärkeimmät motiivit ovat viihde ja pako arjesta, eikä ottelun lopputuloksella ole heille suurta merkitystä. Miesten osuus segmentistä on yli 90 % ja he saapuvat otteluun joko perheenjäsenten kanssa tai yksin. Heillä ei ole kiinnostusta jäädä ottelun jälkeen jatkoille tai ostaa fanituotteita. Satunnaiskävijät ovat keskimäärin hyvätuloisia ja ovat myös usein liikkeellä liiketuttujen kanssa. Tiina ja Sten Wallin ovat asuneet koko elämänsä Espoon Tapiolassa. He eivät ole kovin innokkaita urheiluihmisiä, mutta ovat seuranneet jonkin verran lehdistä FC Hongan menestystä Veikkausliigassa. Stenin työkaverit Fortumilta ovat usein Hongan peleissä, ja heidän naapurinsa Holmit käyvät lähes jokaisessa Hongan kotipelissä. Steniä ja Tiinaa ei kiinnosta erityisemmin mikä joukkue pelaa Honkaa vastaa, mutta heistä on mukavaa pyöräillä tuttuun urheilupuistoon ja kiinnostava käydä katsomassa paikan päällä millainen meininki on Hongan kotipeleissä, jonne nykyisin tulee tuhansia katsojia joka otteluun. 3. Pro Honka/Pro Espoo: Tärkein syy osallistua ottelutapahtumaan on paikallisorientaatio, mahdollisuus kannustaa oman kaupungin joukkuetta ja kokea olevansa ylpeä espoolainen. Toinen tärkeä tekijä on Honka ja liittyminen FC Hongan menestykseen. Suurin osa heistä oli saapunut otteluun ystävien tai perheen kanssa. He saapuvat otteluun irrottautuakseen arjesta ja ottelujatkot kiinnostaisivat tähän segmenttiryhmään kuuluvia. Kyseinen ryhmä on ostanut segmenteistä eniten myös fanituotteita. Ryhmä on kauttaaltaan hyvin yleistyytyväinen ottelutapahtumaan. Ilkka ja Riitta ovat syntyperäisiä espoolaisia. Heidän poikansa Toni on pelannut aikoinaan miesten edustusjoukkueessa 80-luvulla Hongan divariaikoina. Ilkka oli nuorempana aktiivisesti Hongan toiminnassa mukana mm. joukkueenjohtajan tehtävissä. Eläkkeelle jäätyään Ilkka on siirtynyt ainoastaan aktiiviseksi Hongan kannattajaksi. Ilkalla ja Riitalla on paljon tuttuja FC Hongan peleissä ja heille ottelutapahtumat ovat tärkeitä sosiaalisia tapahtumia. Ilkka on saanut kausikortin pojaltaan Tonilta joululahjaksi ja kävi katsomassa edellisellä 15

17 kaudella kaikki Hongan kotiottelut. Riitta ei käy Hongan peleissä aivan yhtä usein kuin Ilkka, mutta seuraa silti Veikkausliigaa aktiivisesti. Riitta ja Ilkka viihtyvät otteluissa erinomaisesti heidän yhteisten ystäviensä kanssa. Usein pelien jälkeen Riitan ja Ilkan ystävät tulevat viettämään iltaa heidän luokseen Mankkaalle. Riitta ja Ilkka ovat iloisia ja ylpeitä kaupunkinsa menestyvästä jalkapalloseurasta. Ilkka on haaveillut 70-luvulta asti näkevänsä huippufutista Espoossa ja nyt eläkepäivinään hänen unelmastaan on tullut totta. 4. Keltamustat: FC Honka ja espoolaisuus ovat tälle segmentille tärkeimmät syyt osallistua ottelutapahtumiin. Keltamustat ovat hyvin aktiivinen ryhmä osallistumaan ottelutapahtumiin, sillä yli puolet on osallistunut yli viiteen otteluun. Keltamustien ilmoittavat tulot sijoittuvat segmenttien häntäpäähän, mutta yli 40 % on ostanut kannattajatuotteita. Kausikorttien määrä on segmenteistä suurin. Kyseisellä segmentillä olisi myös halukkuutta jäädä ottelun jälkeen jatkoille, mikäli sellaiset järjestettäisiin. Katsojat ovat tulleet paikalle otteluun muita useammin julkisilla kulkuvälineillä tai polkupyörällä. Keltamustat on emotionaalisesti hyvin sitoutuneita FC Honkaan ja joukkueen menestys saa heidät tuntemaan ylpeyttä espoolaisuudesta. Lauri ja Ari opiskelevat toista vuotta Otaniemien Teknillisessä korkeakoulussa. He molemmat pelasivat aikoinaan FC Hongan juniorijoukkueissa, mutta nykyisin he pelailevat enää lähinnä puistojalkapalloa Tapiolan silkkiniityllä. Pojat seuraavat aktiivisesti kansainvälistä jalkapallo ja etenkin Englannin Valioliigaa. Arsenal on heidän molempien suosikkijoukkueensa, ja kummankin mielestä Hongan pelissä on nähtävissä selkeästi vaikutteita Arsenalin lyhytsyöttöpelistä. Lauri osti ennen kauden alkua FC Hongan kausikortin ja Ari käy muuten vaan lähes kaikissa Hongan peleissä opiskelijakortilla. He tulevat yleensä hyvissä ajoin peleihin polkupyörillä. Laurilla ja Arilla on tapana tavata ennen peliä kavereitaan Hongan Kulmapotku baarissa ja käydä Veikkauspisteessä pelaamassa pitkävetoa. Pojat ovat käyneet kavereiden kanssa porukalla myös Hongan vieraspeleissä Helsingissä, Turussa ja Tampereella. 5. Business: Segmentin jäsenistä liki puolet oli saapunut otteluun ystävän kanssa ja vain joka kymmenes on osallistunut yli viiteen tapahtumaan edellisen kauden aikana. Samoin vain joka kymmenes on ostanut kannattajatuotteita, vaikka segmentin tulot ovat korkeat. Yli 60 % saapuu otteluihin kertalipulla. Yli 80 % tulee otteluun omalla autolla ja luku on prosentuaalisesti korkein segmenttien keskuudessa. Business-segmentin Honka ottaa huomioon muun muassa erilaisten teemojen ja tapahtumien kautta. Honka myy pääsääntöisesti Business-segmentille erityisiä VIP-paketteja ottelutapahtumaan, joihin kuuluvat ruuat ja juomat ennen peliä ja VIP-katsomosta varatut paikat. Hyvä esimerkki business-segmentin kokoontumisesta on loppukaudesta järjestettävä ottelutapahtumaan liitetty Octoberfest, josta lisää erikseen myöhemmin. 3.3 Jatkotoimenpiteet Jatkossa seuran tuottamaa toimintaa olisi luontevinta (ja halvinta) ohjata niiden segmenttien suuntaan, jotka on tavalla tai toisella jo saavutettu. Toisin sanoen, nykyisiä segmenttejä tulisi pyrkiä kasvattamaan. Yleisöön tulisi saada lisää heavy-user -profiilin kuluttajia. Satunnaisten kannattajien käyntiaktiivisuuden lisäämiseen tulisi siis kiinnittää huomiota ja emotionaalista sitoutumista vahvistaa entisestään. 16

18 Perheen kanssa yhdessä (20 %) Keltamustat (22%) Business (13%) Pro Honka, Pro Espoo koko perheen (24%) Satunnaiset kävijät (21%) Emotionaalisesti FC Honkaan sitoutuneiden määrä segmenteittäin (indeksiesitys; keskiarvo 100) Indeksisesitys osoittaa, että paikallisidentiteetin vaikutus on hyvin voimakas Pro Honka/Pro Espoo-segmentin keskuudessa ja varsin voimakas myös Perhekeskeiset ja Keltamustat -ryhmässä. Kasvun suuntia voidaan nähdä olevan viisi. 1.Yleinen jalkapallon kiinnostavuuden lisääminen. 66 % naisista ei koe kuuluvansa jalkapallo-ottelun yleisöön. Heitä urheilu ei ylipäänsä kiinnosta ja jopa 38 % ei tunne oloaan turvalliseksi ottelussa, joten kasvun lisäämistä on varsin vaikea toteuttaa vuotiaiden saaminen yleisöksi. Tähän ryhmään kuuluu huomattava määrä sellaisia henkilöitä, jotka eivät tunne FC Honkaa omaksi joukkueekseen. Tämän ikäluokan henkilöt saavat korkeita arvoja paikallisidentiteetin suhteen, joten FC Honkaa tulisi myydä heille Espoo -argumentilla. 3. Niiden n. 50-vuotiaiden kiinnostuksen herättäminen, jotka eivät vielä ole yleisössä. Kyseinen ikäluokka on FC Hongan ydinyleisöä. Osallistumiseen vaikuttaminen voisi olla ottelujen alkamisajankohtien muuttamista sopivammaksi ja jalkapallo-ottelun yleisöön kuulumattomuuden tunteen muuttaminen. 4. Tapiola, Pohjois-Espoo ja Länsi-Espoo. Markkinoinnin kohdistaminen näille seuduille voisi olla hedelmällistä, sillä kyseisten seutujen osallistuminen ottelutapahtumiin on suhteellisen vähäistä. 5. Ostamisen esteiden poistaminen. Ottelupäivät tulisi vakioida, jotta kuluttajien keskuudessa ei syntyisi epätietoisuutta asian tiimoilta. Myös sarjaa voisi olla hyödyllistä tiivistää. Satunnaisten kävijöiden lisäämiseen tulisi satsata voimavaroja Paikallisidentiteetin vaikutus segmenttiryhmissä Paikallisuustunteen vaikutuksen ilmeneminen näkyy segmenttiryhmissä eri tavoilla. 17

19 Total Perheen kanssa yhdessä Keltamustat Business Pro FC Honka, Pro Espoo - koko perheen voimalla Satunnaiset kävijät 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Paikallisorientaatio segmenteittäin (1=heikko paikallisorientaatio; 5=voimakas paikallisorientaatio Tutkimuksesta käy ilmi, että erityisesti Keltamustat ja Pro Honka/Pro Espoo-segmentit ovat erittäin paikallisorientoituneita. Paikallisidentiteetin tunnustaminen merkitsee heille paljon ja sen vaikutus näkyy heistä. 3.4 Ottelutapahtuman kuluttajien asiakastyytyväisyys Pyrittäessä tutkimaan ja mittaamaan kuluttajien asiakastyytyväisyyttä on olennaista, ettei urheiluseuroista puhuttaessa sekoiteta asiakastyytyväisyyttä ja joukkueen kannattamista keskenään. Kaikki asiakkaat eivät ole kannattajia, eikä kannattajuus ole (välttämättä) pysyvä ilmiö. Siksi urheiluorganisaatioiden on hyvä tutkia säännöllisin väliajoin asiakkaiden tyytyväisyyttä. Jotta kuluttajat voidaan pitää tyytyväisinä, on tärkeää, että palveluiden markkinoinnissa hallitaan siihen kuuluvat resurssit ja toiminnot. Ottelutapahtumassa tämä tarkoittaa lisäpalveluiden ja olosuhteiden hallintaa. Korkeaan asiakastyytyväisyyteen panostaminen on paras tapa välttää asiakkaiden kato. Uuden asiakkaan hankkiminen on aina kalliimpaa kuin nykyisten pitäminen, ja lisäksi menetetyt asiakkaat saattavat vahingoittaa organisaatiota suullisella viestinnällä jälkikäteen, mikäli he ovat tyytymättömiä kokemaansa. Koska asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat lukuisat tekijät, kuten olosuhteet, yleisömäärä, katsojan samaistuminen seuraan, pelin tapahtumat, palvelut ja mielikuvatekijät, voidaan urheilukatsojien asiakastyytyväisyyttä pitää yhdistelmänä urheilumarkkinointia, sosiaalista identiteettiä ja palvelujen markkinointia. Myös odotusten ja kokemusten vaikutus ja niiden toteutuminen merkitsee paljon, mutta tärkeiksi elementeiksi nousevat myös ottelun viihdyttävyys ja asiakkaiden voitonkokemus. Joukkueen menestyksellä on erityisen suuri vaikutus asiakastyytyväisyyteen. Korkea samaistumisen tunne vaikuttaa positiivisesti tulkintaan joukkueen suorituksesta ja on näin ollen yhteydessä asiakastyytyväisyyteen: korkeasti sitoutuneet kuluttajat ovat yksiselitteisesti tyytyväisempiä. 18

20 Ottelun tunnelma * Ottelun turvallisuus * Yleistyytyväisyys * Ottelupaikalle saapumisen helppous * Ottelun kuulutukset * Lipunmyynnin toimivuus * Parkkipaikkojen toimivuus Ravintolapalvelut * Katsomot * Ottelun aikana soitettu musiikki * Saniteettitilojen toimivuus Total Satunnaiset kävijät Pro FC Honka, Pro Espoo - koko perheen voimalla Business Keltamustat Perheen kanssa yhdessä 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 Otteluelementit hyötysegmenteittäin Resurssien kohdentamisessa on huomioitava, että tunnelma on osa-alueista merkittävin. Tutkimuksen tulosten perusteella yleistyytyväisyyttä ennustaa erityisesti koettu ottelun tunnelma, tyytyväisyys ravintolapalveluihin ja vähäisemmässä määrin ottelupaikalle saapumisen helppous. Ottelun hyvään tunnelmaan vaikuttaa eniten, että ottelu koetaan turvalliseksi ja, että kuulutukset ovat hyvät ja selkeät. Tulosten perusteella voidaan todeta, että kehityksen kannalta aivan keskeistä on se, minkälainen tunnelma ottelutapahtumassa on. Tämä vaikutelma myös periytyy ottelun elementtien havainnointiin. 19

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Musan Salama. strategia

Musan Salama. strategia Musan Salama strategia 2016-2018 STRATEGIAN TAUSTAA Musan Salaman strategia on rakennettu seuran toimihenkilöille tehdyn kyselyn sekä johtokunnan ja Palloliiton määrittämien tavoitteiden pohjalta. Lähtökohtana

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Kati Mälkki Asiantuntija, Suomen Olympiakomitea Oulu, tiistai 22.3.2016 Tapahtumayksikkö Valo & Suomen Olympiakomitea SPORT FINLAND KAUPUNGIT LAJILIITOT

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Palkansaajien tutkimuslaitos teetti heinä-syyskuussa 2016

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Visio Vision toteuttamiseksi seura on luonut toimintafilosofian, joka toimii pohjana kaikelle tekemiselle

Visio Vision toteuttamiseksi seura on luonut toimintafilosofian, joka toimii pohjana kaikelle tekemiselle Visio 2025 Rovaniemen Palloseuran juniorityön visiona kasvattaa systemaattisesti pelaajia omaan edustusjoukkueeseen ja kansainvälisille kentille alkaen vuodesta 2025 Vision toteuttamiseksi seura on luonut

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara Kampanjoinnilla vaikuttaminen Viestintäpäällikkö Kaisa Hara 21.5.2014 Liikenneturva Edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen Keinoina viestintä, valistus ja koulutus Valtakunnallinen

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ FANTASY FISHING on suomalainen kalastusohjelmapalveluihin ja ka sintehtyihin perhoihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa kalastusaktiviteetteja ja sen oheispalveluja yrityksille ja yksityisille henkilo

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä 9.12.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Tavoitteena oli selvittää valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 SISÄLTÖÄ Yleistä valmistautumisesta kilpailuihin Paineensieto Ihannesuorituksesta Muutama sana loukkaantumisista ja epäonnistumisesta

Lisätiedot

Jäsen keskiössä jäsenkokemuksen jäljillä

Jäsen keskiössä jäsenkokemuksen jäljillä Jäsen keskiössä jäsenkokemuksen jäljillä 4.2.2017 Marketta Rusi-Karlsson Netgain Oy marketta.rusi-karlsson@netgain.fi p. 0400 404885 www.netgain.fi JÄSENLUPAUS ARVO, jota jäsen voi odottaa MIELIKUVAT ODOTUKSET

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Helsinki 14.10.2014 Etelä-Suomen KASTE Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Sara Haimi-Liikkanen ( EKL) Tuula Ekholm ( LKU) Osallistava kehittämistyö Suunnittelu ja toteutus limittyvät Osallistaa kaikkia

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

A. Naumanen. Tytöt U15-sarjassa. Esitys SAJL Nuorisokokoukselle

A. Naumanen. Tytöt U15-sarjassa. Esitys SAJL Nuorisokokoukselle A. Naumanen Tytöt U15-sarjassa Esitys SAJL Nuorisokokoukselle 25.10.2014 Tytöt U15 Nuorten kilpailujärjestelmä 2014-2016 hyväksyttiin syysliittokokouksessa 2013. Kilpailujärjestelmässä:! Pelattavaksi ehdotettavat

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Ikääntyneidenpäihde- ja mielenterveystyön verkoston yhteistyöseminaari 23.4.2015 Mona Särkelä-Kukko Marjo Karila 14.4.2015 1 Pohdittavaksi alkuun: Pohdi

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Pauli Forma Työelämäpalvelujen johtaja, Keva 11.9.2014 Työkykyä 18 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 Ikärakenteet julkisella ja yksityisellä sektorilla

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Kysely opettajille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Tämä toteutettu Johtamisen arviointi oli uuden Seinäjoen opetustoimen

Lisätiedot

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Muuttamisvalinnat ja asumisen uudet vaihtoehdot Outi Jolanki, FT Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

Asukaslähtöisyys Ryhmä 1. pj. Annukka Kuismin siht. Hanna Hutka-Ojanen

Asukaslähtöisyys Ryhmä 1. pj. Annukka Kuismin siht. Hanna Hutka-Ojanen Asukaslähtöisyys Ryhmä 1. pj. Annukka Kuismin siht. Hanna Hutka-Ojanen Asukas ja/tai käyttäjälähtöisyys Arvona sopii hyvin teemoihin, on looginen Tiedetään mitä asukkaat tarvitsevat Ei keksimällä Helposti

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Segmentointi Yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutusohjelma 9.2.2016 Jonna Heliskoski Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti?

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? Yhdessä parempi miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi-

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

B-Joukkue - Pelaajapalaveri

B-Joukkue - Pelaajapalaveri B-Joukkue - Pelaajapalaveri 12.5.2016 B-joukkueen pelaajat + toimihenkilöt Jääkiekkoliiton Arvot B-joukkueen Arvot B-joukkueen Tavoite Pelaajien toiveet Harjoittelu Pelaaminen Harjoittelu ja säännöt Pelaaminen

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA

MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA Tämä esitys perustuu puheenvuoroomme Markkinointiviestinnän viikolla 2015. Jos haluat keskustella esityksen teemoista, tai esimerkiksi siitä, kuinka teille kirkastetaan

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta Mika Lehkosuo KIRJE PELAAJILLE Moi Pelaajat, Pelirohkeus on sana joka usein esiintyy, kun kuvataan meidän pelitapaamme ja ajatteluamme jalkapallon

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot