82. vuosikerta N:o

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "82. vuosikerta N:o 1 2007"

Transkriptio

1 82. vuosikerta N:o Aikakauskirja maanmittaustieteitä varten Juha Talvitie Seutusuunnittelun, maakuntien ja maanmittarien asialla

2

3 82. vuosikerta N:o Aikakauskirja maanmittaustieteitä varten Juha Talvitie Seutusuunnittelun, maakuntien ja maanmittarien asialla ISSN

4 Maanmittaus 82. vuosikerta, n:o 1, Verkkosivut: Julkaisija: Maanmittaustieteiden Seura ry. Päätoimittaja: Jorma Jokela Toimitussihteeri: Arto Tenkanen, Lagarto. Webmaster: Hannu Koivula Julkaisutoimikunta: Jorma Jokela, Paula Ahonen-Rainio, Markku Airak sinen, Ari Ekroos, Henrik Haggrén, Jussi Heikkinen, Kari I. Leväinen, Mikko Takalo, Mikko Uimonen, Martin Vermeer, Arvo Vitikainen. Lehden tarkoituksena on julkaista tieteellistä arvoa omaavia kirjoituksia ja ajankohtaisasioita maanmittaustieteiden alalta. Maanmittaustieteisiin luetaan mm. geodesia, geodynamiikka, navigointi, paikannus, gravi metria, kaukokartoitus, fotogrammetria, geoinformatiikka, kartografia, kiinteistötalous, yhdyskuntatalous, kiinteistöarviointi, kiinteistötekniikka, kiinteistöjohtaminen, maankäytön suunnittelu ja talousoikeus. Lehden toimituskielet ovat suomi ja ruotsi. Lehti on tieteellisten artikkelien osalta referee-julkaisu, arvioinnit suorituttaa julkaisutoimikunta. Tilaukset, osoitteenmuutokset ja jäsenasiat: Maanmittaustieteiden seura ry., Kellosilta 10, Helsinki. Puhelin: (09) Tilaus- ja ilmoitushinnat: ks. verkkosivut. Maanmittaustieteiden Seuran jäsenille Maanmittaus ja Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research toimitetaan jäsenetuna. Kirjoitusten toimitusosoite: Maanmittaus / Jorma Jokela, Geodeettinen laitos, PL 15 (Geodeetinrinne 2), Masala, tai sähköpostitse: Puhelin: (09) Painopaikka: Hakapaino Oy, Helsinki, Maanmittaustieteiden Seura ry. ja Juha Talvitie. ISSN Verkkojulkaisu on korjattu ja täydennetty laitos vuonna 2007 painetusta julkaisusta.

5 Vanhempieni muistolle

6

7 Maanmittaus 82:1 (2007) 5 Miksi tämä kirja? Iän karttuessa ja eläkevuosien kuluessa on usein tullut mieleen ajatus tehdä tilinpäätös omasta elämästä, siitä miten kaikki on oikein mennyt, mitä tapahtunut ja mitä on jäänyt viivan alle. Asioita voi tarkastella monella tavoin, tehdä eräänlainen elämäkerta, joka sisältäisi sekä henkilökohtaisen että työhön ja toimintaan liittyvät osat. Henkilökohtaiseen elämään liittyvät tapahtumat ovat enemmänkin lähipiiriä kiinnostavia. Yleisempää kiinnostusta saattaa sen sijaan olla eräisiin työelämääni liittyviin tapahtumiin, joita tässä pyrin kuvaamaan. Tällöin esille nousee erityisesti kolme asiakokonaisuutta: työni seutusuunnittelun ja sen kehittämisen piirissä, maakuntien toimintaedellytysten parantamisessa sekä toimintani oman ammattikunnan järjestöissä, joissa olen ollut puheenjohtajana. Näistä keskeisin on maanmittarien kansainvälinen järjestö FIG, International Federation of Surveyors. Tavoitteenani ei ole oman työelämäni tarkka historiankirjoitus. Sen sijaan pyrkimys on kertoa eräistä toimintani kannalta keskeisistä ja tärkeänä pitämistäni asioista ja tapahtumista siten ja sellaisina, kuin ne itse olen kokenut tämänhetkisten muistikuvieni perusteella. Toki eräitä asioita olen tarkistanut kirjallisista lähteistä, mutta kaikkia tapahtumia ei ole merkitty muistiin. Siten joku toinen on voinut nähdä ja kokea tapahtuneet asiat vallan toisin. Tapahtuneen jälkiarviointia yritän myös tekstiin joiltain osin sisällyttää. Vaikka kysymyksessä on henkilökohtainen kertomus, tarinani on samalla huomionosoitus kaikille niille tuhansille henkilöille, jotka ovat toimineet niin luottamus- kuin toimihenkilöinä maamme aluesuunnittelun hyväksi niin maakunnissa, keskusliitoissa, ministeriöissä kuin sidosryhmissä. Tämä työ on samalla osa oman ammattikunnan edustajien toimintahistoriaa, sillä niin monet maanmittausosaston kasvatit ovat toimineet keskeisissä asemissa erimuotoisissa aluesuunnitteluorganisaatioissa. Tarinani on myös huomionosoitus EU-asioiden parissa toimineille työtovereilleni ja EU:n alueiden komitean sekä Euroopan neuvoston CLRAE:n suomalaisten jäsenten työlle kuin myös maakuntien eurooppalaisten järjestöjen AER:n ja CPMR/BSC:n toiminnassa mukana olleille. Yhtä lailla tarinani on nähtävä kiitoksena kaikille niille, jotka edesauttoivat FIG:n Suomen kauden hallintovastuun menestyksellistä hoitamista. Esitän Maanmittaustieteiden Seuralle parhaat kiitokseni siitä, että Seura on päättänyt julkaista tämän muistelukseni Maanmittaus-aikakauskirjassaan. Erityiskiitokseni osoitan Maanmittauksen päätoimittajalle Jorma Jokelalle ja Seuran sihteerille Mikko Takalolle, jotka ovat monin tavoin edesauttaneet tekstin saamista julkaisukelpoiseen muotoon. Lehtisaaressa marraskuussa 2006 Juha Talvitie

8 6 Juha Talvitie: Seutusuunnittelun, maakuntien ja maanmittarien asialla Sisällys I Ammattiin kouluttautuminen...7 Mikä minusta tulee isona?...7 Miksi seutusuunnittelu olisi tulevaisuuden ala?...10 Diplomi-insinööriksi maanmittausosastolta...12 II Työelämää...21 Maanmittausauskultantiksi asutustoimintaan Lappiin...21 Lapin seutusuunnittelijaksi...31 Seutusuunnittelijana Etelä-Pohjanmaalla...60 Keskeinen elämäntyöni Seutusuunnittelun keskusliiton ja Suomen maakuntien liiton aika...75 Aika Suomen Kuntaliitossa III Eläkeajan touhuista Talvitie Consulting Kunta vai maakunta? Väitöskirjan tekoon Ei vain kirjoittamista IV Yhdistyselämää Toimintani Maanmittausinsinöörien liitossa Toimintani FIG:n piirissä Lehtisaari Seuran puheenjohtajana V Mitä jäi viivan alle? Kirjan kuvat ovat, ellei toisin ole mainittu, kirjoittajan kotiarkistosta ja osin tuntemattomien ottamia. Etusivun kuvassa on kirjoittaja 60-vuotispäivänään Hyvän toivon niemellä.

9 Maanmittaus 82:1 (2007) 7 I Ammattiin kouluttautuminen Mikä minusta tulee isona? Seutusuunnittelu on tulevaisuuden ala, ryhdy sitä opiskelemaan, oli serkkuni Heimo Ylihärsilän, Lapuan silloisen kauppalanjohtajan, neuvo pohtiessani opiskelumahdollisuuksia ennen ylioppilaaksi tuloa alkuvuodesta Ennen kuin näin pitkällä olin, on syytä todeta taustastani, että olen lähtöisin maanviljelijäperheestä. Kotitalo on ollut samalla suvulla ainakin vuodesta 1546 lähtien, ja vanhemmillani oli lähtökohtana se, ettei tilaa jaeta viiden lapsen kesken, vaan että yksi saa tilan ja muut koulutetaan johonkin ammattiin. Näin turvataan tilan elinkelpoisuus. Aika näyttäisi, kuka jatkaisi tilan pitoa. Kaikille lapsille annettiinkin mahdollisuus, etten sanoisi velvollisuus, lähteä opintielle. Itse aloitin kansakoulun Lapuan Alapäässä Poutun koululla Oli sota-aika. Neljän vuoden jälkeen, syksyllä 1946, aloitin Lapuan Yhteiskoulussa. Ylioppilaaksi pääsin keväällä Koulun nimi oli vaihtunut Lapuan Yhteislyseoksi. Kolme vuotta vanhempi veljeni Jaakko oli lopettanut yhteiskoulun keskikoulututkintoon. Hänestä alettiin kouluttaa isäntää. Muiden lasten oli katseltava leipäpuuta muualta. Serkkuni neuvo seutusuunnittelusta tulevaisuuden alana alkoi kiinnostaa. Koulussa matematiikka oli eräs lempilajeista kuin myös maantieto ja historia. Ylioppilasaineenkin kirjoitin muistaakseni maaltapaosta. Serkkuni oli koulutukseltaan diplomi-insinööri, tarkemmin maa- ja vesirakentaja. Hän suositti pyrkimistä Teknilliseen korkeakouluun rakennusosastolle. Sieltä saatava opetus olisi hyvä pohjakoulutus seutusuunnitteluun, koska mitään erikoista seutusuunnittelijakoulutusta ei ollut tarjolla. Kun myös toinen saman alan diplomi-insinööri, enoni Ahto Virrankoski oli serkkuni kanssa samaa mieltä, että Polille vaan, oli suunta selvä. Vanhempani pitivät ratkaisua hyvänä. Insinöörin työ nähtiin konkreettisena. Töitä löytyisi varmasti muualtakin kuin seutusuunnittelun piiristä. Seutusuunnittelusta ei yleisemmin tiedetty tällöin juuri mitään, joten yksin sen varaan ei tulisi elämää rakentaa. Osallistuin Teknillisen korkeakoulun karsintakurssille kesällä 1954 tavoitteena päästä rakennusosastolle. Kurssin jälkeen lähdin muutamaksi kuukaudeksi harjoittelijaksi Pitkän Niemelän insinööritoimistoon Ouluun. Olin lähdössä armeijaan lokakuussa. Ouluun sain tiedon, etten rakennusosastolle pääsisi. Sen sijaan korkeakoulu tarjosi paikkaa kemianosastolle. Insinöörisukulaisteni neuvo oli, että hyväksy tarjous, pääset korkeakouluun sisälle. Vaihda sitten osastoa mieleiseksi. Näin tapahtui. Lokakuusta 1954 syyskuuhun 1955 suoritin asevelvollisuuden Turussa Heikkilän kasarmilla, kranaatinheitinkomppaniassa. Lapualta lähti samaan paikkaan myös luokkatoverini Heikki Ranta-Lassila, lempinimeltään Tuppu. Reserviupseerikouluun jouduin tai pääsin. Kurssin numero oli 86. Tässä tulee mieleen erikoinen tapahtuma palatessani RUK:n kurssilomalta takaisin yksikkööni

10 8 Juha Talvitie: Seutusuunnittelun, maakuntien ja maanmittarien asialla Turkuun. Saapuessani eräänä sunnuntai-iltana ilmoittauduin ohjeiden mukaan päivystävälle aliupseerille. Hän totesi yllätyksekseni, että Talvitie sitten lähtee aamulla sotilaspapiksi Hyrylään, tässä on littera ja muut asiakirjat. Hämmästyksestäni selvittyäni totesin, että tässä on tapahtunut pieni nimivirhe, Kauko Tamminen on yksikössämme pappi, en minä. Kantahenkilökuntaan kuuluva päivystäjä totesi tähän, että Tamminen menee jonnekin muualle. Ilmoitin kieltäytyväni lähtemästä Hyrylään. Päivystäjä totesi, ettei lähtöä voi siirtää, papereissa on everstiluutnantin nimi ja asia on sillä selvä. Pyysin päivystäjää ottamaan everstiluutnanttiin yhteyttä ja kertomaan tapahtuneesta erehdyksestä. Päivystäjä oli sitkeä ja lopuksi kysyi, ettenkö ole edes maallikkosaarnaaja. Kun en sitä ollut, niin sitten hän antoi periksi ja sanoi, että selvitetään asia aamulla, jääkää tänne. Tähän asiaan ei sen jälkeen mitenkään palattu. Minut määrättiin samassa paikassa toimineeseen aliupseerikouluun kouluttajaksi. Se oli ihan miellyttävä tehtävä. Siviiliin pääsin Päivämäärä on jäänyt mieleen. Täytin sinä päivänä 20 vuotta. Armeijassa oloni aikana pohdiskelin myös opiskelua. Kemiaa en lähtisi opiskelemaan missään tapauksessa. Ennen Polin karsintakurssille menoa en ollut tarkemmin perehtynyt eri osastojen opintosuunnitelmiin. Olin luottanut sukulaisteni neuvoihin. Kun tie rakennusosastolle estyi eikä kemia kiinnostanut, oli etsittävä muita vaihtoehtoja. Niitä selvittäessäni esiin nousi maanmittausosasto. Sen opinto-ohjelma oli monipuolinen ja mielestäni jopa palveli seutusuunnittelutyötä paremmin kuin rakennusosaston ohjelma. Näissä mietteissä lähdin Helsinkiin syksyllä 1955, heti armeijasta vapautumisen jälkeen, tavoitteena kouluttautua seutusuunnittelijaksi. Perheen piirissä tapaus oli myös merkittävä. Olin ensimmäinen lapsista, joka lähti etsimään leipäpuuta maatilamme ulkopuolelta. Vanhempieni huoli pärjäämisestä oli ilmeinen. Opiskeluun varustettiin niin aineellisesti kuin henkisesti. Armeijasta kotiuduttuani ensimmäisenä tehtävänä oli kunnollisen puvun teettäminen. Ostopukuja isä vierasti. Myös oma matkalaukku piti hankkia jne. Äiti varoitteli opiskeluelämän vaaroista, johon isä totesi, että älä ole viimeinen. Toisena murheena oli varmasti opiskelusta koituvat kustannukset, jotka alkoivat rasittaa muuta talonpitoa. Niistä minulle ei kuitenkaan puhuttu. Ainoastaan pohdittiin sitä, mikä olisi kohtuullinen kuukausittainen rahantarve. Opiskeluni rahoittaminen oli minun perintöosuuteni. Silloin asian järkevyyttä en sen enempää pohtinut, ratkaisu tuntui hyvältä ja hyväksyin sen. Mitään papereita ei asiasta kukaan edes ajatellut tehdä. Jälkikäteen ajatellen olen tätä ratkaisua pitänyt erittäin viisaana. Eihän maatilan omistaminen ole itse asiassa muuta kuin työpaikka, ellei lähde omaisuutta realisoimaan. Isää ratkaisu oli ilmeisesti vaivannut, koska vanhoilla päivillään kysyi tapahtuneen hyväksyttävyyttä. Vastaukseni oli selvä. Ratkaisu oli ollut erittäin hyvä ja myös oikeudenmukainen. Perustelin tätä myös sellaisilla esimerkeillä, joissa joku sisaruksista oli jäänyt tilaa hoitamaan ja muut lähteneet koulutielle ja sen jälkeen alkaneet vaatia osuuttaan myös tilasta. Tuloksena on usein ollut joko velkavankeuteen joutunut tilan isäntä, jos oli joutunut lunastamaan muiden sisarusten osuudet, tai pirstoutunut tila. Vanhem-

11 Maanmittaus 82:1 (2007) 9 Talvitien sisarukset vuonna 1964, oikealta Mikko, Antti, Maija, Jaakko, itse. pien olisi pitänyt näissä tapauksissa hoitaa tilan omistuksen siirto ajoissa, jotta hankalilta seurauksilta olisi vältytty. Meidän perheessämme tällaisilta vältyttiin, sillä nuorempien sisarusteni kohdalla noudatettiin samaa periaatetta kuin kohdallani. Kaksi nuorempaa veljeäni, Antti ja Mikko, tulivat myös Polille opiskelemaan. He pääsivät rakennusosastolle. Sisareni Maija kouluttautui sairaanhoitajaksi. Vanhimmasta veljestä Jaakosta tuli Keski-Talvitien isäntä.

12 10 Juha Talvitie: Seutusuunnittelun, maakuntien ja maanmittarien asialla Miksi seutusuunnittelu olisi tulevaisuuden ala? En muista tarkemmin, kuinka serkkuni Heimo Ylihärsilä perusteli seutusuunnittelua tulevaisuuden alana. Taustalla oli varmasti ainakin kaksi asiaa. Suomessa oli alkanut vapaaehtoinen aluesuunnittelu 1940-luvulla, ensimmäisenä Kokemäenjokilaaksossa. Myös Etelä-Pohjanmaalla oli aloitettu aluesuunnittelutoiminnan valmistelut vuonna 1951 Etelä-Pohjanmaan Maakuntaliiton toimesta. Maaliskuun 6. päivä 1951 pidetyssä tilaisuudessa oli asiantuntijana ollut professori Alvar Aalto, Kokemäenjokilaakson aluesuunnitelman laatija. Asiaa valmisteltiin edelleen vuosina 1953 ja 1954 Seinäjoen kauppalanvaltuuston koolle kutsumassa kuntien edustajainkokouksessa. Etelä-Pohjanmaan seutukaavaliiton toiminta alkoi vuonna Kauppalanjohtajana serkkuni oli ollut mukana näissä valmisteluissa. Hän oli varmasti myös hyvin perillä siitä, että maassa valmisteltiin samaan aikaan uutta kaavoituslainsäädäntöä. Jo vuonna 1949 laadittuun ehdotukseen sisältyivät säädökset yhtä kuntaa laajemmasta suunnittelumuodosta. Tämän ehdotuksen pohjalta laadittiin vuonna 1954 annettu hallituksen esitys rakennuslainsäädännön uudistamisesta. Siihen sisältyivät säädösehdotukset seutukaavoituksesta, yhtä kuntaa laajemman alueen suunnittelusta. Niitä perusteltiin maan teollistumisen ja asutustiheyden kasvun aiheuttamilla suunnittelutarpeilla. Ajatus seutusuunnittelusta tulevaisuuden alana perustui siten nähtävissä ja kehitteillä olevaan uuteen toimintamuotoon, jonka piirissä varmasti tulisi avautumaan myös uusia työpaikkoja. Vapaaehtoisen aluesuunnittelun alkamisen taustalla olivat Suomessakin varmasti eräät kansainväliset esimerkit. Yhtä kuntaa laajemman alueen suunnittelutarve korostui elinkeinorakenteen muuttuessa ja kaupungistumisen laajetessa koskemaan uusia, useamman kunnan piiriin kuuluvia alueita, joilla ei ollut yhteistä suunnitteluorganisaatiota. Suomessa toiminnan alkuvirikkeet tulivat elinkeinoelämän piiristä. Niinpä sekä Kokemäenjokilaaksossa että Kymenlaaksossa, joissa toiminta ensimmäisenä alkoi, aluesuunnittelutyön aloitteentekijöinä olivat olleet paikalliset kauppakamarit. Kiinnostus vapaaehtoiseen aluesuunnitteluun kasvoi, ja alettiin perustaa erityisiä organisaatiota työtä varten. Virikkeinä oli varmasti myös sotien jälkeinen jälleenrakennus, maaseudun teollistamispyrkimykset, maalaiskuntien taajamien kasvu ja varsinaisen haja-asutusalueiden olosuhteiden muuttuminen erityisesti maatalouden koneellistumisen myötä. Kunnat tarvitsivat toimintansa tueksi laajempia näkemyksiä. On selvää, etten opiskeluun lähtiessäni ollut perillä seutusuunnittelusta kovinkaan syvällisesti. Kysymyksessä oli uusi asia, josta oli vähän tietoa saatavilla, ja tuskin tätä tietoa silloin kovin paljon etsinkään. Omakohtaisesti olin kokenut maaseudun olosuhteiden, erityisesti maatilojen toimintaympäristön muutoksen. Kotitilalla palkatun työvoiman tarve väheni koneellistumisen myötä. Maalaiskuntien väkiluku alkoi laskea. Pidettiin luonnollisena, että työtä lähdettiin hakemaan kotikunnan ulkopuolelta. Yhtä luonnolliselta tuntui ajatus, etten valmistumiseni jälkeen ehkä löytäisi töitä kotikulmilta. Tällöin koki selkeästi, että elimme muu-

13 Maanmittaus 82:1 (2007) 11 tosten aikaa. Tällainen mielikuva oli varmasti tukemassa ajatusta, että seutusuunnittelun piirissä saattaisi avautua mielenkiintoisia tehtäviä. Tätä tuki myös aikaisemmin toteamani kiinnostus historiaan ja maantieteeseen.

14 12 Juha Talvitie: Seutusuunnittelun, maakuntien ja maanmittarien asialla Diplomi-insinööriksi maanmittausosastolta Osaston vaihto ja asumaan Teekkarikylään Etukäteen olin onnistunut saamaan Otaniemen Teekkarikylästä majapaikan. Yksittäinen kaupungilla asuminen ei kiinnostanut. Opiskelu ja vieraalla paikkakunnalla eläminen olivat uusia asioita. Halusin toisten vastaavanlaisten seuraan. Tungosta kylässä oli. Sain paikan H-talosta kolmen hengen huoneesta. Kämppäkavereina olivat Pertti Makkonen rakennusosastolta ja Teuvo Pitkänen maanmittausosastolta. Herrat olivat jo vanhoja civiksiä, olivat olleet edellisen vuoden opiskelemassa matematiikkaa Helsingin yliopistossa. Heille opiskelijan elämä oli siten jo tuttua, ja heiltä sain paljon käytännön neuvoja sen järjestämisestä. Ensimmäinen tehtäväni oli saada osaston vaihdos toteutettua. Hakemukseni hyväksyttiin Karsintakurssin pistemääräni riitti maanmittausosaston vaatimuksiin. Syksyllä 1955 maanmittausopinnot aloitti 25 toivorikasta maanmittarin alkua, joista yksi jätti runsaan vuoden jälkeen homman sikseen. Opiskelu alkoi varsin koulumaisesti. Lukujärjestys oli selvä. Tietyt luennot ja harjoitukset oli tehtävä annetun aikataulun mukaan. Armeijan jälkeen tällainen selvänuottinen toiminta tuntui ihan hyvältä. Toki ensimmäinen vuosi oli myös opiskelun opettelua ja uusiin kavereihin tutustumista, mutta armeijan aikaisen päivärytmin muuttaminen kämppäkavereitten tyylin mukaiseksi otti kuitenkin aikansa. Loppuajan armeijassa olin ollut aliupseerikoulussa kouluttajana. Päiväohjelma oli usein varsin lyhyt ja vapaata oli paljon. Osa tästä ajasta käytettiin nukkumiseen. Niinpä Otaniemessä menin aluksi vuoteeseen ennen kello 10 illalla. Kämppäkaverit valvoivat pitempään. Armeijan aikana olin oppinut nukkumaan erilaisissa olosuhteissa aina tilanteen salliessa. Siten yöuntani ei toisten erilainen päivärytmi haitannut. Suurempi riesa oli huoneen kylmä ulkoseinä. Sänky oli talvella vedettävä ulos seinän vierestä, että saattoi nukkua. Näissä merkeissä opiskeluni alkoi. Ensimmäisenä välitavoitteena pikku-diplomi Opiskeluni ensimmäisenä välitavoitteena oli ns. pikkudiplomin suorittaminen. Sitä pidettiin eräänlaisena peikkona, sillä jos sitä ei kolmessa vuodessa suorittanut, niin potkittaisiin talosta ulos. Kahden ensimmäisen vuoden aikana oli jokaiselle osastolle yhteisiä aineita matematiikassa ja fysiikassa. Maanmittausosastolla oli lisäksi omia erityisiä aineita, joista osaa voisi pitää maanmittausalaa palvelevana yleistietoutena ja osaa ahtaasti ammattiin liittyvinä aineina. Yleistietouteen liittyvinä oli kasvitiedettä, suontuntemusta, maaperäoppia, sovellettua geologiaa, maanviljelysoppia, maanviljelystaloutta, metsätaloutta, maatalousrakennusoppia, huoneenrakennusoppia, tien- ja sillanrakennusta ja kansantaloutta. Suoraan ammattiin liittyvinä aineina olivat karttaoppi, geodeettiset kojeet ja alemman geodesian laskuharjoitukset ja talousoikeus. Erilaiset harjoi-

15 Maanmittaus 82:1 (2007) 13 tustyöt olivat oleellinen osa aineopetusta. Opeteltiin tunnistamaan suokasveja ja erilaisia kivilajeja, arvioimaan soiden ja metsien laatua, tekemään maaperäanalyysejä, piirtämään rakennuksia ja suunnittelemaan teitä. Myös kartanpiirustus sekä perehtyminen erilaisiin geodeettisiin kojeisiin kuuluivat ohjelmaan. Aineluettelo osoittaa, että maanmittausosastolla annettiin jo kahden ensimmäisen vuoden aikana monipuolista opetusta aineissa, jotka liittyivät läheisesti niin maatilatalouteen, rakentamiseen kuin yhteiskunnalliseen toimintaan yleisemmin. Laaja ainevalikoima antoi myös hyvää yleis- ja erityistietoutta alueellisen suunnittelun perusteihin, jotka minua jo lähtökohtaisesti kiinnostivat. Pikkudiplomia en saanut suoritettua toisen vuoden keväällä, koska reputin deskriptiivisen matematiikan tentissä. Muistan tilanteen vähän painaneen mieltäni. Kolmannen vuoden syyslukukauden alussa läpäisin tämän tentin arvosanalla hyvä. Juhlallinen todistus diplomi-insinööritutkinnon ensimmäisen osan suorittamisesta maanmittausosastossa on päivätty Sitten tavoitteena ammattiin valmistautuminen Pikku-diplomin jälkeen edessä oli kahden vuoden luennot sekä diplomityön tekeminen. Jotenkin opiskelu vakavoitui. Pidimme itseämme jo vanhempina tieteenharjoittajina. Luonnollisesti nyt ainevalikoima painottui maanmittausalan laveaan kokonaisuuteen. Eräissä aikaisemmissa aineissa, kuten maanviljelystaloudessa, metsätaloudessa, kansantaloudessa ja talousoikeudessa, annettiin syventävää opetusta. Uusina aineina tulivat maa- ja vesirakennus, fotogrammetria, tasoituslasku, tähtitiede sekä käytännöllinen ja korkeampi geodesia, kartografia, kaupunkien kiinteistöhallinto, asemakaavaoppi, maanjako-oppi ja sovellettu maanjakotekniikka sekä ylimääräisenä aineena arkisto-oppi. Osa näistä aineista sisälsi myös usein työläitä harjoitustöitä. Kuvattu ainevalikoima osoittaa, että tällöin kaikkien osaston opiskelijoiden oli suoritettava yhtäläiset opinnot. Linjajakoa ei ollut. Mahdollinen erikoistuminen tapahtui harjoitteluaikana, jota käsittelen vähän myöhemmin. Samoin erikoistumista palveli diplomityön aihevalinta sekä ymmärrettävästi erilainen paneutuminen ja kiinnostus opetettaviin aineisiin. Oma valintani oli selvä heti alusta pitäen. Alueelliseen suunnitteluun, kehittämiseen ja maankäyttöön liittyvät aiheet olivat mieltä lähellä. Näistä maanjakooppi ja kiinteistönmuodostus ja -arviointi sekä asemakaavaoppi suunnittelua lähellä olevina olivat tärkeimpiä. Samaan ryhmään voi lukea myös kansantalouden ja talousoikeuden. Kartografia ja fotogrammetria olivat myös kannaltani oleellisia aineita. Muodostavathan erilaiset kartat keskeisen perustan kaikelle alueelliselle suunnittelulle, olkoon kysymys nykytilan inventoinnista tai tulevaisuuden suunnitelmien esittämisestä. Kiinnostus geodeettisiin aineisiin oli kohdallani siten vähäisempää. Kolmannen ja neljännen vuosikurssien harjoitustyöt vaativat paljon aikaa. Maanjakotekniikan harjoitustyöt olivat suuritöisimpiä. Mieleen on jäänyt myös eräs tähtitieteen käytännön harjoitus. Silloisen Hietalahdentorin varrella sijain-

16 14 Juha Talvitie: Seutusuunnittelun, maakuntien ja maanmittarien asialla neen Teknillisen korkeakoulun katolla oli vaatimaton tähtitorni. Eräänä iltamyöhänä olimme paikantamassa tornia tähtimittauksen avulla. Omalla ryhmällämme oli tarkkuudessa parantamisen varaan. Mittauksemme perusteella sijaitsimme Mikkelin seudulla. Kursimme oli ensimmäinen, joka sai käyttöönsä autografin, laitteen jolla voi mm. piirtää kartan stereoilmakuvaparista. Oli jännittävää kokeilla onnistuiko korkeuskäyrien piirtäminen ilmakuvilta siten, että vierekkäisten kukkuloiden alin korkeuskäyrä oli kummankin kohdalla sama. Tänä päivänä kyseiset autografit ovat olleet museotavaraa jo vuosia. Saman ovat kokeneet geodesian laskuharjoituksissa käytetyt veivattavat laskukoneet, Facitit ja muut vastaavat. Geodesian seminaariesitelmän pidin tekojärvistä. En tällöin arvannut, että joutuisin muutaman vuoden kuluttua työssäni tekemisiin suunnitteilla olleiden Lapin tekojärvien kanssa. Maanjako-opin seminaariesitelmän pidin seutusuunnittelusta Suomessa. Opintokirjan mukaan viimeisestä tentistäni, maanjako-opista, sain merkinnän Edessä oli diplomityön tekeminen. Sen aiheena oli Uusjaon yleissuunnittelusta. Nimi kertoo mistä oli kysymys. Pyrkimys oli tarkastella niitä yleisiä alueelliseen kehittämiseen liittyviä tekijöitä, joita uusjaon alkuvaiheissa olisi perusteltua käsitellä. Tein työn professori Arvid Wiialan johdolla. Työ on päivätty Diplomi-insinööritodistukseni on päivätty kaksi päivää myöhemmäksi. Vajaan viiden vuoden urakka oli päätöksessä. Todistuksen sain korkeakoulun silloiselta rehtorilta Jaakko Raholalta. Opiskelu oli edellä kerrotun lisäksi sisältänyt kesäisin sekä pakollista että vapaaehtoista harjoittelua. Myös elämä Teekkarikylässä vaikutti suuresti käytännön opiskeluun. Näistä ja eräistä muista tapahtumista on paikallaan esittää vielä muutama muistikuva. Harjoittelu tekee mestarin 1950-luvun puolessavälissä maanmittausosastolla oli kaksi pakollista kesäharjoittelujaksoa. Ensimmäinen oli maatilaharjoittelu ja toinen maanmittausharjoittelu. Itse katsoin, että pakollinen maatilaharjoittelu oli kohdallani tarpeetonta. Olinhan lapsesta lähtien osallistunut maatilan töihin kaikkina kesinä ja muulloinkin vapaa-aikoina. Kotitila oli silloisen mittapuun mukaan kohtuullisen kokoinen, peltoa 50 ha ja metsää 100 ha. Tila oli myös ns. harjoittelutila, joten niiltäkin osin asian piti olla järjestyksessä. Anomusta tästä harjoitteluvapaudesta ei kuitenkaan hyväksytty. En voinut kuin ihmetellä byrokratian kankeutta. Harjoittelupaikaksi hyväksyttiin Alajoen tila Lapualla, jonka isäntä agronomi Eero Soini oli maanviljelystalouden professorin Samuli Suomelan kurssikaveri. Käytännössä olin kesän 1956 kuitenkin kotitilalla töissä. Eero Soinin kanssa oli sovittu, että jos jokin tarkastaja tulee käymään, niin hän soittaa siitä. Samalla menisin hänen tiluksilleen töihin kotitilan traktorilla. Tarkastajaa ei tullut. Jotta harjoittelu tulisi muodollisesti oikein suoritettua, kävin yhden kerran muokkaamassa harjoittelutilan erään peltolohkon.

17 Maanmittaus 82:1 (2007) 15 Jo keväällä 1956 maanmittaushallitus oli hakemuksestani hyväksynyt minut maanmittausharjoittelijaksi ja samalla määrännyt Lapualla toimivan maanmittausinsinööri Reino Nivalan harjoitettavaksi. Kesällä 1957 suoritin tämän harjoitteluosuuden yhdessä luokka- ja Otaniemen kämppäkaverin Pentti Hakalinin kanssa. Kenttätöissä olimme kartoittaja Haaviston apuna niin tilusmittauksissa kuin rajankäynneissä. Myös pääsimme seuraamaan eräitä halkomistoimitusten kokouksia. Reino Nivala oli yleisesti tunnettu ammattitaitoisena ja huolellisena maanmittausinsinöörinä. Hänen töitään ei maanmittauskonttorin tarvinnut tarkastuksissa peukaloida. Harjoittelun suurin anti oli varmasti siinä, että näki käytännössä eräiden maanmittaustoimitusten etenemisen ja työvaiheet sekä oppi huomaamaan, kuinka tärkeää osaa näissä toimituksissa esitti kanssakäyminen asianosaisten kanssa. Seuraavat kaksi kesää, 1958 ja 1959, olin harjoittelijana Etelä-Pohjanmaan Seutukaavaliitossa. Liitto oli aloittanut toimintansa pari vuotta aikaisemmin eikä sillä harjoitteluaikanani ollut toimistosihteerin lisäksi muita päätoimisia työntekijöitä. Sivutoimisena toiminnanjohtajana oli Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin toimitusjohtaja, varatuomari Osmo Mustamäki. Aloittelevan liiton käytännön asioiden hoitoa avusti Tampereen Liikennealueen Seutusuunnitteluliitto ja erityisesti liiton toiminnanjohtaja, diplomi-insinööri Pauli Perimaa. Hän oli maanmittausosaston kasvatti, jota pidettiin eturivin seutusuunnitteluammattilaisena. Tampere olikin tällöin eräänlainen seutusuunnittelun Mekka, josta haettiin oppia laajemmin. Itsekin olin vuoden 1958 harjoittelukesänä yhden kuukauden Tampereella opissa. Ensimmäisen kesän tärkein tehtävä oli Etelä-Pohjanmaan taajamien rajaaminen. Työ tehtiin peruskartoille kenttätyönä. Sen hetkisen käytännön mukaisesti saman taajaman piiriin luettiin väestökeskukset, joiden väkiluku oli vähintään 200 asukasta ja joissa asuinrakennusten etäisyys toisistaan ei ollut yli 200 metriä. Rajaukset tehtiin neljäsosaneliökilometrin tarkkuudella. Tässä työssä oli asiantuntija-apuna Tampereen seutusuunnitteluliitosta Heikki Toikka, maanmittausosastolla kurssia ylempänä opiskeleva teekkari. Taajamien määrittäminen perehdytti samalla Etelä-Pohjanmaan yhdyskuntarakenteeseen tarkemmin. Näin oppi näkemään yhdyskuntien erilaisuuden ja taajamien toiminta- ja kehitysedellytysten eroavuudet. Tämä oli varmasti hyvä alku ja perusta myöhemmille pohdinnoille alueellisen rakenteen kehittämiskysymyksistä. Muut harjoittelutyöt liittyivät väestö- ja elinkeinotietojen inventointiin ja teollisuutta koskeviin selvityksiin. Ilman jatkuvaa ammatti-ihmisen ohjausta ei tämä harjoittelu ollut kaikilta osin tehokasta. Toisaalta tilanne pakotti perehtymään asioihin omatoimisesti ja siten edesauttoi ainakin itsenäisen päätöksentekokyvyn kehittymistä. Harjoittelulla oli varmasti myös tärkeä merkitys ja meriitti pyrkiessäni alalle myöhemmin töihin. Opiskelijaelämää Otaniemessä ja Teekkarikylässä Ensimmäisen syys- ja kevätlukukauden oli majapaikkana H-talon alakerrassa sijainnut solu, jossa oli huoneita muistaakseni kuusi. Meidän kolmen hengen lisäksi solussa asusti myös varttuneempaa väkeä, joiden opiskelu oli pitemmällä. Solussa

18 16 Juha Talvitie: Seutusuunnittelun, maakuntien ja maanmittarien asialla joutui kokemaan myös alkoholisoituneen henkilön opiskeluvaikeudet. Seuraavana syksynä onnistuimme saamaan C-talosta neljän huoneen solun, jonka kaikki asukit olivat samaa vuosikurssia ja huonetta kohti oli vain kaksi asukasta. Kämppäkaverinani oli aluksi Mikko Manninen kemianosastolta. Myöhemmin kämppäkaveriksi tuli Pentti Hakalin. Olimme luokkatovereita Lapualta, kuten edellä jo olen todennut. Muita solun asukkeja olivat Paavo Hintikka, Vesa Jäntti, Teuvo Pitkänen ja Jorma Väisänen maanmittausosastolta sekä Pertti Makkonen rakennusosastolta ja em. Mikko Manninen. Tämä solun yläpuolella asui Teekkarikylän johtaja Ossi Törrönen perheineen. Varmastikin varsin usein elämä solussamme ei ollut Törrösten perhe-elämän kannalta rauhallisinta aikaa. Ossi joskus ohi kulkiessaan hienotunteisesti totesi, että vaimon hermot ovat kuin viulunkielet. Silloin tällöin ymmärsimme pyytää meteliä anteeksikin. Pahimpien tapahtumien jälkeen vietiin nöyrillä mielin kukkia. Ossi Törrönen kylän johtajana oli mies paikallaan. Hänellä riitti ymmärrystä opiskelijoiden poikkeuksellisiakin toimia kohtaan, mutta järjestys säilyi ja asiat sujuivat. Ei hänestä turhaan tehty kunniateekkaria. Monet pitivät asumista Teekkarikylässä huonona valintana, koska paikka oli etäällä Helsingin riennoista ja myös itse korkeakoulusta. Itse olin toista mieltä. Kaupunkiin oli hyvät bussiyhteydet ja aikataulut oli sovitettu luentoaikataulujen mukaan. Busseissa saattoi aamuisin ja joskus iltaisin olla tungosta, mutta samalla myös tunnelmaa. Servin Maija oli kohtuuhintainen ruokapaikka. Mieleen ovat jääneet torstaiset hernekeitto- ja pannukakkuateriat sekä sunnuntaisin tarjolla ollut wieninleike ja perunamuusi. Solussa ollut pieni keittiö mahdollisti vaatimattomampien aterioiden valmistamisen. Kahvinkeitto lienee ollut yleisintä. Mitään ruokakolhoosia ei ollut. Solussa pelattiin luonnollisesti paljon korttia. Kingiä ja bridgeä pelattiin joskus väsyksiin saakka. Muutaman kerran kuukaudessa, lähinnä viikonloppuisen, mentiin porukalla myös ns. ulos. Manala ja Pokkamonttu olivat suosikkikohteita, kun haluttiin parantaa maailmaa. Tanssipaikkana Poli taisi olla suosituin. Teknillisessä korkeakoulussa oli oma ylioppilaskunta. Lisäksi osastoilla oli omat kiltansa. Itse vierailin usein myös kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan asuntolassa, koska Heikki Ranta-Lassila asusti siellä opiskellessaan ekonomiksi. Myös Domuksen asuntola tuli tutuksi, koska luokkatoverini Risto Sairanen asui siellä. Hän opiskeli valtiotieteilijäksi. Mainittujen herrojen sekä Pentti Hakalinin ja parin muun oppikouluaikojen kaverin kanssa muodostimme hyvin tiiviin jengin, ja opiskeluaikainen yhteydenpito oli luonnollista. Eräs vähemmälle huomille jäänyt soluasumisen etu liittyi arkiseen opiskeluun. Solun pöydän ääressä ratkottiin usein esiin nousseita ongelmia. Harjoitustöiden suorittamista voitiin rationalisoida, joku tutki ja selvitti jonkin asiakohdan, toinen toisen jne. Näin opiskelu tehostui ja myös nopeutui. Samaa menettelyä käytettiin tentteihin luettaessa. Siinäkin harjoitettiin työnjakoa. Solun pöydän ääressä pohdittiin mahdollisia tenttikysymyksiä ja keskusteltiin vaikeasti ymmärrettävistä asioista. Vailla merkitystä ei ollut solunvanhimman asema myös opiskelus-

19 Maanmittaus 82:1 (2007) 17 sa. Paavo Hintikka, Jallu, oli esimerkillinen solunvanhin. Luonnollisesti solussa seurattiin itse kunkin opintojen edistymistä. Solunvanhin saattoi joltakin kieltää iltarientoihin lähdön, jos opinnoissa oli kiinnikurottavaa. Kieltoa myös poikkeuksetta noudatettiin. Neljännen vuosikurssin alussa asumiseen tuli jälleen muutoksia. Pääosa C- solun porukasta siirtyi A-taloon kolmen huoneen soluun. Solussa asuivat Paavo Hintikka, Vesa Jäntti, Jorma Väisänen, Seppo Issakainen, Pentti Hakalin ja minä, kaikki maanmittausopiskelijoita. Viidennen vuoden alussa muutin asumaan hetkeksi veljeni Antin kanssa, joka syksyllä 1959 aloitti opintonsa. Vuodenvaihteessa sain yhden hengen huoneen. Olin mennyt alkuvuodesta 1959 naimisiin. Oli parempi päästä omiin oloihin, että opiskeluun ja diplomityön tekoon sai rauhan. Oli kiire valmistua, että pääsisi töihin tienaamaan ja saisi perheelle yhteisen kodin. Kuten edellä jo totesin, sain opiskeluni päätökseen maaliskuussa Valmistuin ensimmäisenä meidän kurssilta, mikä osoitti Teekkarikylän sopivuutta myös opiskeluun. Muistaakseni Jorma Väisänen valmistui toisena. Tavan mukainen juhlinta oli tarjota vanhoille solukavereille korillinen olutta. Ylioppilaskunta- ja kiltatoiminnasta Fuksien tärkein tavoite oli saada ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä teekkarilakki. Sen edellytyksenä oli tehdä ylioppilaskunnalle töitä 24 tuntia. Muutama meistä ratkaisi asian siten, että ilmoittauduimme vapaaehtoisiksi tarjoilijoiksi ylioppilaskunnan vuosijuhlaan. Näin voisi kuitata työvelvoitteen yhdellä kertaa. Ehtona oli, että osallistuu kahden viikon aikana tarjoilijakoulutukseen ja että asuna olleesta frakista, musta rusetti tarjoilijalla, huolehti itse. Tämä kokemus oli mieleen jäävä. Saatu tarjoilijakoulutus on ollut suureksi hyödyksi myös myöhemmässä elämässä. Oppi pöytä- ym. tapoja. Muutamana vuonna oli ylioppilaskunnan järjestämiä tempauksia, joihin osallistuttiin. Mitään merkittäviä kolttosia ei kuitenkaan joutunut tekemään. Muuten ylioppilaskuntaelämä jäi etäiseksi. Kiltatoiminta oli läheisempää. Fuksit joutuivat läpikäymään aluksi jonkinlaisen pilailevan testin ennen joukkoon hyväksymistä. Ei siitä traumoja jäänyt. Pääsipä näkemään vanhempia osaston opiskelijoita. Killan apuisäntänä ja isäntänä olin yhden lukuvuoden. Killan toimista ehkä merkittävimpiä olivat ekskursioiden järjestämiset. Kesällä 1957 osallistuin pohjoismaiseen teekkaritapaamiseen, Nordisk Möteen, Ruotsissa. Mieleen on jäänyt juhannuksen vietto Taalainmaalla Sollerön saarella. Yöksi ei ollut järjestetty mitään majoitusta. Nukuimme eräässä heinäladossa! Ei tuntunut ihan parhaimmalta ratkaisulta. Keväällä 1958 Kuopioon ja Ouluun järjestetyn kotimaan ekskursion aikana tapasin tulevan vaimoni. Professoreista Jo ennen opiskelua oli kuullut monenlaisia juttuja yliopistojen hajamielisistä professoreista. Oli siten mielenkiintoista saada omakohtaista tuntumaa korkeasti oppineiden tyyliin ja taitoihin. Matematiikan ja fysiikan professoreista ovat eri-

20 18 Juha Talvitie: Seutusuunnittelun, maakuntien ja maanmittarien asialla Vuosijuhlan tarjoilijoita vasemmalta oikealle Pertti Makkonen, kirjoittaja, Teuvo Pitkänen, Seppo Oksanen ja Aarne Veriö. tyisesti jääneet mieleen L. Myrberg, E.J. Nyström ja K.V. Laurikainen. Myrberg oli opetuksessaan nopea ja puhui paljon taululle. Kun hän oikealla kädellä kirjoitti matemaattista kaavaa tai tehtävää ja sen ratkaisua taululle, hän vasemmalla kädellä samanaikaisesti pyyhki taulua puhtaaksi aikaisemmin kirjoittamastaan. Nyström, lempinimeltään Tonttu, oli ominaisuuksiltaan jo ennakkoon legenda, eikä mielikuva pettänyt. Laurikainen oli vaatimattoman oloinen, mutta hänestä henki syvä tietämys. Kansantalouden professori Lauri O. af Heurlin oli joviaali herra. Professorin tärkeyttä korosti mielenkiintoni hänen opettamaansa aineeseen. Täysin toisenlainen persoonallisuus oli lainopin professori V.K. Noponen. Hän havainnollisti opetustaan käytännön esimerkein ja oli tarkka luentojen seuraamisesta. Hän oli valmistuessani maanmittausosaston johtaja. Asemakaavaopin professori Otto I. Meurman oli myös arvonsa tuntema herra, mutta hyvä opettaja, jonka luentoja kyllä tarkasti seurasin. Yleisten kaavoitusperiaatteiden opetus oli kannaltani todella mielenkiintoista, joskin maanmittausosaston oppilaat tuskin olivat kuitenkaan hänelle tärkeimpiä opetettavia. Professori Arvid Wiiala nousi mielessäni tärkeimmäksi opettajapersoonaksi, ei varmastikaan yksin sen tähden, että opetti kannaltani keskeistä pääainetta. Hän oli professori, joka oli kirjoittanut vastuualueistaan useita oppikirjoja, mitkä helpottivat opiskelua suuresti. Hän oli osastolla isähahmo, jolla oli humaani ote oppilaisiin. Tästä esimerkkinä olkoon neuvo, jonka hän antoi suhtautumisesta tar-

Lauri Kärkkäinen Kiuruveden pojasta Helsingin kaupungingeodeetiksi

Lauri Kärkkäinen Kiuruveden pojasta Helsingin kaupungingeodeetiksi Maanmittaus 84:1 (2009) 5 Lauri Kärkkäinen 1903 1988 Lauri Kärkkäinen Kiuruveden pojasta Helsingin kaupungingeodeetiksi Risto Kärkkäinen 6 Lauri Kärkkäinen Kiuruveden pojasta Helsingin kaupungingeodeetiksi

Lisätiedot

4/2009. Aalto-yliopisto tulee. Paikkatieto armeijankin operaatioiden perusta. Vuorovaikutteinen suunnittelu

4/2009. Aalto-yliopisto tulee. Paikkatieto armeijankin operaatioiden perusta. Vuorovaikutteinen suunnittelu 4/2009 Aalto-yliopisto tulee Paikkatieto armeijankin operaatioiden perusta Vuorovaikutteinen suunnittelu Saari- ja mannerrantatonttien hinnoista Nostaako putkiremontti asunnon arvoa? Puolustusvoimat lunastaa

Lisätiedot

Haluatko tarttua tilaisuuteen?

Haluatko tarttua tilaisuuteen? inter vivos 03 06 Haluatko tarttua tilaisuuteen? Oletko kiinnostunut asianajajan työstä? Voit tutustua työhön käytännössä jo opintojesi aikana. Hannes Snellman tarjoaa alasta kiinnostuneelle opiskelijalle

Lisätiedot

Kiinassa kaikki on suurta myös maanmittaus. Pasilasta muutto lottovoitto tai epäonni. Kuuman kesän vilvoittavat juomat

Kiinassa kaikki on suurta myös maanmittaus. Pasilasta muutto lottovoitto tai epäonni. Kuuman kesän vilvoittavat juomat 3 2011 Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti Pasilasta muutto lottovoitto tai epäonni Kiinassa kaikki on suurta myös maanmittaus Kuuman kesän vilvoittavat juomat Teksti jussi tossavainen Monta tietä Mittalaitokseen

Lisätiedot

APOHW101 OPETUSHARJOITTELU 1 Matkalla opettajaksi EMPIIRINEN KERTOMUS

APOHW101 OPETUSHARJOITTELU 1 Matkalla opettajaksi EMPIIRINEN KERTOMUS APOHW101 OPETUSHARJOITTELU 1 Matkalla opettajaksi EMPIIRINEN KERTOMUS Maija-Leena Saaranen Opetusharjoitteluraportti 1 Maaliskuu 2007 Ammatillinen opettajakorkeakoulu SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla Karjalanpaistista kaksoiskonsonanttiin KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN 1 4 Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Tämä kirjanen on jaettu kolmeen osioon: Eurooppa, Pohjoismaat sekä Aasia, Amerikka ja Australia.

Tämä kirjanen on jaettu kolmeen osioon: Eurooppa, Pohjoismaat sekä Aasia, Amerikka ja Australia. Palaako mielesi maailmalle? Käsissäsi on jo kahdeksas ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset kirjanen. Tähän on koottu Vaasan yliopiston opiskelijoiden vaihtokertomuksia akateemiselta vuodelta 2004-2005,

Lisätiedot

Muutos tuo uusia käytäntöjä. Kouvola kasvaa kiinteistörekisteri happotestiin. Uuttera lainvalmistelija virittelee eläkepäiviä

Muutos tuo uusia käytäntöjä. Kouvola kasvaa kiinteistörekisteri happotestiin. Uuttera lainvalmistelija virittelee eläkepäiviä 4 2008 Kouvola kasvaa kiinteistörekisteri happotestiin Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti Muutos tuo uusia käytäntöjä Uuttera lainvalmistelija virittelee eläkepäiviä TEKSTI MERVI LAITINEN/MMK Uusi maanmittausneuvos

Lisätiedot

INTOHIMONA RAKENTAMINEN PAULI LAPPALAISEN ELÄMÄ JA TOIMINTA

INTOHIMONA RAKENTAMINEN PAULI LAPPALAISEN ELÄMÄ JA TOIMINTA INTOHIMONA RAKENTAMINEN PAULI LAPPALAISEN ELÄMÄ JA TOIMINTA 1 2 Tapani Kunttu INTOHIMONA RAKENTAMINEN PAULI LAPPALAISEN ELÄMÄ JA TOIMINTA Elvi ja Pauli Lappalaisen sukuseura ry 3 Tämän kirjan painosmäärä

Lisätiedot

Jarmo Peltola TIEDETTÄ JA TAIDETTA TUKIEN

Jarmo Peltola TIEDETTÄ JA TAIDETTA TUKIEN Jarmo Peltola TIEDETTÄ JA TAIDETTA TUKIEN PIRKANMAAN KULTTUURIRAHASTO 1961 2011 Jarmo Peltola TIEDETTÄ JA TAIDETTA TUKIEN PIRKANMAAN KULTTUURIRAHASTO 1961 2011 Suomen Kulttuurirahasto Kannen valokuva:

Lisätiedot

Wanha Tuomas. Vanhan Rautalammin Korhosten sukuseura ry

Wanha Tuomas. Vanhan Rautalammin Korhosten sukuseura ry Wanha Tuomas Vanhan Rautalammin Korhosten sukuseura ry Sisällys Päätoimittajan puheenvuoro Suvun tapaaminen kesällä 2010 Taittajalle virolainen palkinto Muutokirja todistaa Terveisiä Koulupellon Liisalta

Lisätiedot

Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta

Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Kirjoittajat Mikko Helminen Seppo Häkkilä Jari Hänninen Veijo Jormalainen Tapani Juusti Risto Kalliola Esa Lehikoinen

Lisätiedot

3. Tärkeitä ratkaisuja. Kaupantekoa - Finn-Mayrei Oy v.1970 alkaen

3. Tärkeitä ratkaisuja. Kaupantekoa - Finn-Mayrei Oy v.1970 alkaen 3. Tärkeitä ratkaisuja. Kaupantekoa - Finn-Mayrei Oy v.1970 alkaen Pos.3.1. Teollinen toiminta käynnistyi Helsingin seudulla Yhtiön vaatimat toimitilat vuokrasimme Jääkärinkadun varrella sijainneen kerrostalon

Lisätiedot

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto täyttää 60 vuotta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto täyttää 60 vuotta 1 2008 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto täyttää 60 vuotta super1 2008 3 Pääkirjoitus 4 Ajankohtaista 5 Puheenjohtajalta 6 Paras-hanke muuttaa organisaatioita 8 Tammikuun lyhyet 9 Edustajisto päätti tulevasta

Lisätiedot

Nro 3/2010 syyskuu. syyskuu syyskuu

Nro 3/2010 syyskuu. syyskuu syyskuu 1886 perustettu 1886 imme retken Pyhän Olavin kirkkoon. Nähtävänä oli mm. taidetta; kuvassa -Hellman Keväällä ihailee taiteilija, teimme retken KTM, Pyhän mv, Osmo Olavin Rauhalan kirkkoon. maalausta.

Lisätiedot

Rokaten opintiellä. Järjestölääkärin työssä on sosiaalinen ulottuvuus Nalle-kerhon päiväkirja Kesän leirit. Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista

Rokaten opintiellä. Järjestölääkärin työssä on sosiaalinen ulottuvuus Nalle-kerhon päiväkirja Kesän leirit. Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista 1 2008 Rokaten opintiellä Järjestölääkärin työssä on sosiaalinen ulottuvuus Nalle-kerhon päiväkirja Kesän leirit Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista 3 4 6 8 10 tässä numerossa 12 10 12 14 16 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Kopteriharrastus kasvoi yritykseksi Rajankäynnistä ja kiinteistötoimitusten. Maanmittausopetusta Metropoliassa

Kopteriharrastus kasvoi yritykseksi Rajankäynnistä ja kiinteistötoimitusten. Maanmittausopetusta Metropoliassa 2/2015 Kopteriharrastus kasvoi yritykseksi Rajankäynnistä ja kiinteistötoimitusten psykologiasta Maanmittausopetusta Metropoliassa MAANMITTAUSPÄIVÄT DIPOLISSA ARVO KOKKONEN: UUDET TOIMINTATAVAT & TEKIJÄT

Lisätiedot

Sekaisin Marista. eiku sählystä. Vesijättö. Ukir: piruja seinille

Sekaisin Marista. eiku sählystä. Vesijättö. Ukir: piruja seinille Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti 2 / 2013 Sekaisin Marista Vesijättö Ukir: piruja seinille eiku sählystä maanmittarin vermeet OSA 2: JAKO Teksti ja kuva: Jussi Tossavainen Viisarin sarja maanmittarin

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2007

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2007 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti kevät 2007 Mitä tapahtuu näyttötutkinnossa? - suorittajat kertovat kokemuksistaan Kouluttajan tuki ja ohjaus auttavat tutkintopolulla Raskas metalli

Lisätiedot

TIKAPUUT TIETOYHTEISKUNTAAN. ATK Seniorit Mukanetti ry 10 vuotta

TIKAPUUT TIETOYHTEISKUNTAAN. ATK Seniorit Mukanetti ry 10 vuotta TIKAPUUT TIETOYHTEISKUNTAAN ATK Seniorit Mukanetti ry 10 vuotta 2 Julkaisija: ATK Seniorit Mukanetti ry Toimittaja: Sirpa Keinänen Kansi: Eija Lehtimäki Painopaikka: Tampereen yliopistopaino Oy Tampere

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1. hawaii-bileet 14 hallitusesittely 16 optimin ensimmäinen puheenjohtaja 22

OSAVUOSIKATSAUS 1. hawaii-bileet 14 hallitusesittely 16 optimin ensimmäinen puheenjohtaja 22 Q OSAVUOSIKATSAUS 1 Optimi ry:n virallinen äänenkannattaja 6. vsk nro 1 maaliskuu 2008 hawaii-bileet 14 hallitusesittely 16 optimin ensimmäinen puheenjohtaja 22 .:Pääkirjoitus:. Valintoja ja vakansseja

Lisätiedot

JOY 2/2007. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti

JOY 2/2007. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY 2/2007 Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta 4 Lentomelusta keskusteltiin 5 JOY-lehti täyttää 30 vuotta 6 JOY-lehden alkuvaiheita ja vähän muutakin 8 Ex-päätoimittaja

Lisätiedot

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI PARIVARTIO No: 5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 52. vuosikerta 31.10.2013 Nato ja kyberuhat puhuttivat maanpuolustusseminaarissa s. 3 Purunpää saapui Pansioon s. 4 97-vuotias

Lisätiedot

HERMAN LIIKANEN -SEMINAARI 13.5.2005 s. 13 20-VUOTISJUHLALLISUUDET 29. 31.7.2005 s. 15

HERMAN LIIKANEN -SEMINAARI 13.5.2005 s. 13 20-VUOTISJUHLALLISUUDET 29. 31.7.2005 s. 15 LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2005 PÄÄTOIMITTAJA HARRI LIIKANEN TOIMITUSSIHTEERI PIRKKO LIIKANEN HERMAN LIIKANEN -SEMINAARI 13.5.2005 s. 13 20-VUOTISJUHLALLISUUDET 29. 31.7.2005 s. 15 2 LIIKASTEN

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

ROMANILÄHETYSLEHTI N:O

ROMANILÄHETYSLEHTI N:O ROMANILÄHETYSLEHTI N:O 1/2005 3,50 euroa www.elamajavalo.fi ERITYISAVUSTAJA MARCO ROTH Voidaanko ihmisarvoa turvata sopimuksilla? Katulapsille uusi koti Kolumbiaan MITÄ SEINÄJOELLA TAPAHTUU? Pääkirjoitus

Lisätiedot

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s.

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. BPW Finland BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 1/2012 Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7 Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8 Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. 10-15 Liiton toimistolla

Lisätiedot

Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla

Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla Alkusanat Sain tehtäväkseni kirjoittaa seuran historiikin 1960-luvulta. Apunani oli tietysti seuran pöytäkirjat, mutta silloin tällöin käytän myös minä muotoa, seikoissa

Lisätiedot

TARVAS KOTISEUTULEHTI. Tarvasjoen koulu 10-vuotta. N:o 2 2011. Euran koulu vuosituhannen vaihtuessa jouluna 1999. Kuva Marja Norha.

TARVAS KOTISEUTULEHTI. Tarvasjoen koulu 10-vuotta. N:o 2 2011. Euran koulu vuosituhannen vaihtuessa jouluna 1999. Kuva Marja Norha. TARVAS KOTISEUTULEHTI Toimittanut Kalervo Mäkinen N:o 2 2011 Julkaisijat Tarvasjoen kunta ja seurakunta Tarvasjoen koulu 10-vuotta Euran koulu vuosituhannen vaihtuessa jouluna 1999. Kuva Marja Norha. Tarvasjoen

Lisätiedot