Hallituksen päätös SUOMEN VOIMISTELULIITTO TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen päätös 16.1.2015 SUOMEN VOIMISTELULIITTO TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 2015"

Transkriptio

1 Hallituksen päätös SUOMEN VOIMISTELULIITTO TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ

2 Sisällys YLEISTÄ HALLITUS JA TYÖVALIOKUNTA VOIMISTELUTOIMINTA Harrastevoimistelun asiantuntijaryhmä Lajiasiantuntijaryhmät (LAR) Valmennuksen asiantuntijaryhmä JV, RV, MTV, NTV lajien seurakokoukset Muiden lajien yhteinen seurakokous SEURA- JA ALUEELLINEN TOIMINTA Seuratoiminnan asiantuntijaryhmät (STAR) Kiltatyön asiantuntijaryhmä YHTEISET TOIMINNOT Kurinpitovaliokunta Kehittämistyöryhmät Antidoping-toiminnan organisointi ja vastuunjako Viestintä Suomen Voimisteluliiton jäsentä koskevassa dopingrikkomus asiassa Gymnaestrada 2015 Helsinki

3 YLEISTÄ Suomen Voimisteluliitto toimintaohjesääntö on laadittu täydentämään sääntöjä ja selkeyttämään toiminnan käytännön toteutusta, organisointia, päätöksentekoa, valtuutuksia, tehtäväksi antoa ja työnjakoa. Hallitus tarkistaa toimintaohjesäännön vuosittain ensimmäisessä kokouksessaan ja voi tarvittaessa tehdä toimintavuoden aikana siihen muutoksia ja tarkennuksia. Hallitus täydentää asiantuntijaryhmien kokoonpanoa harkintansa mukaan siinä tapauksessa, että asiantuntijaryhmän jäsen tai jäseniä eroaa tai lopettaa kesken kauden. Hallitus voi konsultoida joko asiantuntijaryhmää tai seuroja asiassa. Toimintaohjesäännön lisäksi hallitus vahvistaa vuosittain liiton matkustus- ja hyväksymissäännön sekä taloussäännön. Taloussääntö määrittää hallituksen, työvaliokunnan ja operatiivisen johdon tehtävät ja vastuut talouden osalta. Jollei liiton säännöissä toisin mainita, pätevät seuraavat määräykset: - Luottamusryhmät ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 50% ryhmän äänivaltaisista jäsenistä (ml. pj tai vpj) osallistuu kokoukseen. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. - Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. - Luottamusryhmien jäsenet ovat esteellisiä osallistumaan päätöksentekoon, kun luottamushenkilö on sellaisessa suhteessa käsiteltävään asiaan tai sen asianosaisiin, joka saattaa vaarantaa hänen puolueettomuutensa. 3

4 Säännöt, määräykset, ohjeet Päätöksenteko Sykli/ rytmi Julkaisu Kansainväliset säännöt FIG, IFAGG, UEG Maailman antidopingsäännöstö WADA Suomen antidopingsäännöstö ADT Urheilun eettiset ohjeet Valo Tarpeen mukaan Voimisteluliiton antidopingohje hallitus Tarpeen mukaan Pohjoismaiset kilpailusäännöt (PM) Nordic meeting (Chair, MD) Joka toinen vuosi Järjestöjen sisäinen jakelu Voimisteluliiton säännöt Varsinainen kokous (3/4 enemmistö) Kevät- /syyskokous Yleiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt Syyskokous Vahvistaa muutokset Toimintaohjesääntö Hallitus Vuosittain (ko. vuoden tammikuussa ) Yleiset voimistelukilpailujen järjestämisohjeet Toimisto/Johtoryhmä Vuosittain / avoin Lajikohtaiset kilpailu- ja muut määräykset Lajiasiantuntijaryhmä Tarpeen mukaan Lajikohtaiset kilpailunjärjestämisohjeet Lajiasiantuntijaryhmä Tarpeen mukaan Tapahtumakohtaiset järjestämisohjeet HAR Tarpeen mukaan (osa) Jakelu järjestäjille (osa) Taulukko 1. Liiton toimintaa ohjaavat asiakirjat 4

5 1. HALLITUS JA TYÖVALIOKUNTA Hallitus Hallituksen sääntömääräiset tehtävät ovat liiton säännöissä 11. Hallitus vastaa Suomen Voimisteluliiton strategiatyöstä ja strategisesta johtamisesta, toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä seurannasta, toiminnan resursoinnista, liikuntapoliittisesta ja liiton yleisestä edunvalvonnasta sekä toiminnan jatkuvasta arvioinnista. Hallituksen jäsenet valitaan sääntöjen mukaisesti liiton syyskokouksessa. Jäsenten toimiaika on kolme vuotta ja hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 10 jäsentä. Hallitus päättää yhteisten SM-kilpailuiden ja mittavien kansainvälisten arvokilpailuiden järjestämisoikeuksien myöntämisestä seuralle tai muulle paikalliselle järjestäjälle hakemusten tai muun määritellyn toimintatavan perusteella. Työvaliokunta Työvaliokunnan muodostavat liiton puheenjohtajisto (puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa) sekä pääsihteeri. Työvaliokunta toimii hallituksen apuelimenä valmistellen asioita hallituksen käsittelyyn. Työvaliokunnalla on itsenäinen vastuu erityisesti yhteistoimintamenettelyyn liittyvistä asioista ja talouden seurannasta. Talouden seurannan osalta noudatetaan liiton taloussääntöä. 5

6 2. VOIMISTELUTOIMINTA 2.1 Harrastevoimistelun asiantuntijaryhmä Ryhmän kokoonpano: Ryhmän kokoontuminen: Toimiaika: Ryhmän nimittäjä: Esittelijä/sihteeri: 6-9 henkilöä Perheliikunta ja lapset Nuoret Aikuiset Ikääntyvät Tuotteet Koulu 2-4 kertaa (tarvittaessa enemmän) 3 vuotta Hallitus harrastevoimistelun päällikkö Ryhmän tehtävät: - voimisteluseurojen harrastetoiminnan toteutuksen ohjaus ja arviointi sekä tuotekehityksen sparraus - harrastevoimistelun laatujärjestelmien (Sinetti, Priima) ja palauteprosessin ohjaus strategiakauden harrastetoiminnan linjausten ja valintojen tekemisten valmistelu - harrastetoiminnan ja terveyttä edistävän liikunnan linjausten varmistaminen koko elämänkaaren ajalle yhteistyössä muiden työryhmien kanssa - harrastevoimistelun kansallisen ja kansainvälisen tapahtumatoiminnan kehittäminen 2.2 Lajiasiantuntijaryhmät (LAR) Lajiasiantuntijaryhmät Ryhmän kokoonpano: Ryhmän kokoontuminen: Toimiaika: Ryhmän nimittäjä: Esittelijä/sihteeri: Joukkuevoimistelun lajiasiantuntijaryhmä Kilpa-aerobicin lajiasiantuntijaryhmä Miesten telinevoimistelun lajiasiantuntijaryhmä Naisten telinevoimistelun lajiasiantuntijaryhmä Rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmä TeamGym lajiasiantuntijaryhmä Trampoliinivoimistelun lajiasiantuntijaryhmä 5 luottamushenkilöä ja lajipäällikkö 4-6 kertaa vuodessa 3 vuotta Hallitus nimeää seurakokouksen esityksestä Lajipäälliköt Lajiasiantuntijaryhmät ovat velvollisia kutsumaan liiton hallituksessa lajimandaatilla istuvan henkilön 6

7 kokouksiinsa. Äänioikeus on hallituksen nimeämillä edustajilla ja lajipäälliköllä. Lajiasiantuntijaryhmän sisäinen työnjako ja jäsenten vastuualueet muodostuvat suoraan jäsenten ehdokkaaksi asettumisesta ja valinnasta tietylle vastuualueille - puheenjohtaja - valmennustoiminta - kilpailutoiminta - tuomaritoiminta - osaamisen kehittäminen Puheenjohtajan vastuualueeseen kuuluu seuratoiminta sekä lajin harrastevoimistelu. Kansainvälisiä arvokilpailuita ovat: Olympia- MM- ja EM-kilpailut. Tehtävänä on: - edistää, ohjata, kehittää, seurata ja arvioida lajin kehitystä liiton vision ja strategian mukaisesti - edistää lasten voimistelua, kilpa- ja harrastevoimistelua ja huippuvoimistelua liiton vision ja strategian mukaisesti - antaa asiantuntemuksensa lajipäällikölle lajin toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluun ja toteuttamiseen - valita tarpeelliset työryhmät lajin asioiden valmistelemista ja hoitamista varten talousarvion puitteissa - edistää liiton lajien keskinäistä yhteistyötä - valvoo ja arvioi tuomaritoimintaa Ryhmän velvollisuudet: - kutsua koolle lajin seurakokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset - kurinpitomenettelyn käynnistäminen tarvittaessa Ryhmän päätösesitykset: - esittää VAR:lle aikuisten ja nuorten maajoukkueiden valintajärjestelmät ja kriteerit - esittää VAR:lle arvokilpailuvalintajärjestelmät - esittää VAR:lle lajin tuomaritoiminnan valvonnan ja arvioinnin määräykset Ryhmän päätösvalta: - päättää lajin kilpailusäännöt ja lajin kilpailujen järjestämisohjeet - päättää lajin kotimaisista muista kilpailuista ja määrittää niiden merkityksen - Päättää muiden kuin aikuisten ja nuorten kansainvälisten arvokilpailujen valintajärjestelmät - valitsee maajoukkueen jäsenet VAR:n hyväksymien kriteerien perusteella - valitsee VAR:n hyväksymien kriteerien perusteella voimistelijat lajin MM- ja EM- kilpailuihin UEG, FIG ja IFAGG cup-kilpailuihin sekä muihin kansainvälisiin kilpailuihin, joihin on maakiintiöt 7

8 - Mikäli useammalle lajille on kansainvälisen järjestelmän mukaisesti tarjolla arvokilpailuun yksi yhteinen joukkueenjohtajan paikka, sen valitsee kyseisten lajien lajipäälliköt yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa. - päättää tuomareille asetettavat vaatimukset (pätevyysvaatimukset) - päättää tuomaritoiminnan toimintaohjesäännön - valitsee tuomarit arvokilpailuihin. Arvokilpailujen tuomarivalinnat voidaan lajipäällikön päätöksellä siirtää tarvittaessa VAR:n käsiteltäväksi. - valitsee tuomarit kansainvälisiin kilpailuihin, joihin on maakiintiöt - päättää seurasiirrot kesken lisenssikauden yli 18v urheilijoiden kohdalla - päättää ulkomaan kansalaisten kilpailu- ja edustusoikeudet kansallisissa kilpailuissa 2.3 Valmennuksen asiantuntijaryhmä Ryhmän kokoonpano: Ryhmän kokoontuminen: Toimiaika: Ryhmän nimittäjä: Esittelijä/sihteeri: liiton painopistelajien lajipäälliköt, valmennuspäällikkö, sekä 3 ulkopuolista huippu-urheiluasiantuntijaa 2-4 kertaa vuodessa 3 vuotta. Hallitus voi muuttaa ryhmän kokoonpanoa kesken toimikauden. Hallitus valmennuspäällikkö Ryhmän tehtävät: - ohjata, edistää ja seurata Voimisteluliiton huippu-urheilujärjestelmän kehittämistä - tekee hallitukselle esityksen yhteisistä SM-kilpailuista ja mittavien kansainvälisten kilpailujen järjestäjästä/järjestämisestä/järjestämisoikeuden hakemisesta kuultuaan kaikkien kilpalajien lajipäälliköitä Ryhmän päätösvalta: - päättää lajien aikuisten sarjojen arvokilpailu- ja maajoukkuevalintajärjestelmät lajien esitysten pohjalta - päättää lajien nuorten sarjojen arvokilpailu- ja maajoukkuevalintajärjestelmät lajien esitysten pohjalta - päättää olympialaisten maapaikkojen henkilövalinnat päätettyjen kriteerien mukaisesti - päättää liiton huippu-urheilutukien jakamisesta sisältäen suorat urheilijatuet ja arvokilpailumenestyspalkkiot - päättää merkittävien projektiluontoisten urheilija- ja valmennustukien arvioinnista ja mahdollisesta lopettamisesta - päättää lajien tuomaritoiminnan valvonnan ja arvioinnin määräykset 8

9 2.4 JV, RV, MTV, NTV lajien seurakokoukset Seuraavissa Voimisteluliiton sääntöjen 11 mukaisissa kilpailulajeissa on toimieliminä lajin seurakokous ja lajiasiantuntijaryhmä: Joukkuevoimistelu, Miesten telinevoimistelu, Naisten telinevoimistelu, Rytminen voimistelu. Seurakokous kokoontuu vaalivuosina (Hallitusvalinta) sekä tarvittaessa muutoin lajiasiantuntijaryhmän kutsusta. Kokouskutsu julkaistaan viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta seuralle lähetettävällä kirjeellä tai liiton tiedotuslehdessä ja liiton internetsivuilla. Osallistumisoikeus ilman äänioikeutta kunkin lajin seurakokoukseen on liiton varsinaisella jäsenseuralla, jossa harrastetaan kyseistä lajia. Seuralla on oikeus lähettää seurakokoukseen yksi edustaja. Osallistumisoikeus ja äänioikeus kunkin lajin seurakokoukseen ovat sellaisella liiton varsinaisella jäsenseuralla, joka on hoitanut jäsenvelvoitteensa liiton sääntöjen 9 mukaisesti ja jolla edellisenä lisenssikautena on ollut kilpailulisenssejä tai on osallistunut kilpailutoimintaan kyseisessä lajissa tai joka muutoin todistaa, että seurassa harrastettiin kyseistä lajia edellisellä toimintakaudella. Seuralla on oikeus lähettää kyseisen lajin seurakokoukseen yksi edustaja, joka käyttää seuran äänioikeutta. Seurakokouksessa varsinaisella, äänivaltaisella jäsenseuralla on yksi ääni. Samalla henkilöllä voi olla vain yksi valtakirja. Seuran edustajalla tulee olla seurakokouksessa seuran antama ja allekirjoittama valtakirja. 2.5 Muiden lajien yhteinen seurakokous Muiden lajien yhteinen kokous (Kilpa-aerobic, TeamGym, Trampoliinivoimistelu ja Akrobatiavoimistelu) yhteinen vaalikokous liiton hallitusvalintaan järjestetään seuraavasti. Seurakokous kokoontuu vaalivuosina (Hallitusvalinta) muiden lajien lajiasiantuntijaryhmien kutsusta yhdenkin näistä sitä vaatiessa. Kokouskutsu julkaistaan viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta seuralle lähetettävällä kirjeellä tai liiton tiedotuslehdessä ja liiton internetsivuilla. Osallistumisoikeus ilman äänioikeutta kokoukseen on liiton varsinaisella jäsenseuralla, jossa harrastetaan jotakin kyseisistä lajeista. Seuralla on oikeus lähettää kokoukseen yksi edustaja kutakin lajia kohti. Osallistumisoikeus ja äänioikeus kokoukseen ovat sellaisella liiton varsinaisella jäsenseuralla, joka on hoitanut jäsenvelvoitteensa liiton sääntöjen 9 mukaisesti ja jolla edellisenä lisenssikautena on ollut kilpailulisenssejä tai on osallistunut kilpailutoimintaan jossakin kyseisistä lajeista tai joka muutoin todistaa, että seurassa harrastettiin jotakin kyseisistä lajeista edellisellä toimintakaudella. Seuralla on oikeus lähettää kokoukseen kutakin lajia kohden yksi edustaja, joka käyttää seuran äänioikeutta. 9

10 Seurakokouksen puheenjohtajana toimii lajiasiantuntijaryhmien yhdessä valitsema puheenjohtaja tai niiden valitsema henkilö. Mikäli lajiasiantuntijaryhmät eivät pääse yksimielisyyteen kokouksen puheenjohtajasta suoritetaan valinta arpomalla LAR puheenjohtajien asettamista ehdokkaista. Kokouksessa varsinaisella, äänivaltaisella jäsenseuralla on yksi ääni kutakin edustettua lajia kohden. Samalla henkilöllä voi olla vain yksi valtakirja. Seuran edustajalla tulee olla seurakokouksessa seuran antama ja allekirjoittama valtakirja. 3. SEURA- JA ALUEELLINEN TOIMINTA 3.1 Seuratoiminnan asiantuntijaryhmät (STAR) Alueet Ryhmän kokoonpano: Ryhmän kokoontuminen: Toimiaika: Ryhmän nimittäjä: Esittelijä/sihteeri: Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjanmaa Pohjois-Suomi Savo-Karjala Sydän-Suomi 3-6 henkilöä/alue 2-5 kertaa vuodessa 3 vuotta Hallitus Aluepäälliköt Ryhmän tehtävät: - edistää, ohjata, kehittää, seurata ja arvioida Voimisteluliiton alueellista seuratoiminnan tukemista ja palveluiden kehitystä liiton linjausten mukaisesti - kehittää alueen voimistelutoimintaa liiton linjausten mukaisesti - ryhmän tehtävänä on seuratoiminnan hyvinvoinnin vahvistaminen, alueellisten seurapäivien ja seurakohtaamisten kehittäminen, seurojen kannustaminen, viestien tuoja ja vuorovaikuttajan rooli - Työryhmä koordinoi mm seuraavaa: o koulutustoiminta; alueellisten koulutustarpeiden kartoittaminen ja esiintuominen sekä koulutustoiminnan markkinointi alueen seuroille o seurapäivät, seurakohtaamiset, seurakäynnit, seurojen verkostoitumiseen kannustaminen o leiritoimintaa; alueleirit ja yhteistyöleirit. o tapahtumat ja kilpailut (yhteistyössä seurojen kanssa, yhteisten pelisääntöjen mukaisesti) 10

11 o viestintä ja markkinointi (liiton ja alueen tapahtumien markkinointi seuroille) o tuo aluepäällikölle näkemykset alueen seurajohtajien koulutustarpeista ja toimii mahdollisuuksien mukaan kurssivastaavana - Seuratoiminnan alueellisella työryhmällä on oikeus perustaa alatyöryhmiä tarpeen mukaan. Nämä alatyöryhmät toimivat seuratoiminnan alueellisen työryhmän ohjaamana. - Työryhmällä on oikeus myöntää seuraavat järjestämisoikeudet: o Alueellinen Asema o Alueellinen Show o Alueelliset JV-kilpailut (JV LAR päättää aikataulut) 3.2 Kiltatyön asiantuntijaryhmä Ryhmän kokoonpano: Ryhmän kokoontuminen: Toimiaika: Ryhmän nimittäjä: Esittelijä/sihteeri: 6 henkilöä 2-4 kertaa vuodessa 3 vuotta Hallitus Kiltatyön vastaava (kiltakoordinaattori) Ryhmän tehtävät: - suunnittelee, kehittää ja arvioi liiton kiltatoimintaa. - nostaa kiltojen parissa tehtävän vapaaehtoistyön arvostusta ja tunnettuutta myös seurojen kunto- ja terveysliikuntatoiminnassa. - lisätä pääseurojen ja kiltojen välistä yhteistyötä - neuvoo seuroja kiltojen perustamisessa ja toiminnan toteutuksessa - järjestää tapahtumia ja retkiä - edistää kilta- ja senioritoimintaa toimintaa eri tavoin o osallistuu tarvittaessa ajankohtaisten asioiden edistämiseen ja kommentointiin kokousten välillä o pohtii keinoja myös miesten (senioritoiminta) mukaan tuloon o 4. YHTEISET TOIMINNOT 4.1 Kurinpitovaliokunta Ryhmän kokoonpano: 5 varsinaista jäsentä sisältäen puheenjohtajan ja 5 varajäsentä Ryhmän kokoontuminen: puheenjohtajan kutsusta viimeistään 30 päivän kuluessa siitä kun se on saanut raportin tiedokseen Toimiaika: 3 vuotta Ryhmän nimittäjä: hallitus Esittelijä/sihteeri: Hallintopäällikkö 11

12 Ryhmän tehtävät: - kurinpitovaliokunnan tehtävät ja toiminta on määritelty liiton yleisissä kilpailu- ja kurinpitosäännöissä 4.2 Kehittämistyöryhmät Hallitus voi erikseen nimetä määräaikaisia operatiivisia kehittämisryhmiä kehittämään strategialinjan mukaisia asioita. 4.3 Antidoping-toiminnan organisointi ja vastuunjako Suomen Voimisteluliiton antidopingtyön johtaminen on hallituksen ja pääsihteerin vastuulla. Käytännön työn organisointi, siihen liittyvän arviointi ja kehittäminen sekä viestintä ja koulutus on valmennuspäällikön vastuulla. Antidopingtyö otetaan huomioon liiton yleisissä ja lajikohtaisissa määräyksissä ja ohjeissa. Näiden osalta vastuunjako on kuvattu taulukossa 1. Pääsihteeri ja valmennuspäällikkö koordinoivat ja vastaavat lajien säännöstön, sopimusten (esim. maajoukkuesopimukset) ja käytänteiden ajantasaisuudesta. Erityisesti vastuuvalmentajien ja maajoukkueurheilijoiden koulutus ja informointi ovat avainasemassa vastuullisen ja urheilijan oikeuksia kunnioittavan toiminnan osalta. Valmennuspäällikkö on ensisijainen yhteyshenkilö ja vastuullinen seuraavissa asioissa: - Yhteyshenkilö: ADT ja voimistelun kansainväliset kattojärjestöt. Muut urheilun kattojärjestöt, joihin liitto kuuluu - Antidoping viestintä, tiedotus ja koulutus liiton sisällä - Antidoping määräystenohjeistus, toteutus ja valvonta - Urheilijoiden, joukkueiden, valmentajien, seurojen ja muiden tahojen kanssa tehtävien urheilutoimintaan ja siihen läheisesti rinnastettavien sopimusten antidoping-pykälät ja liitteet Viestintä Suomen Voimisteluliiton jäsentä koskevassa dopingrikkomus asiassa ADT pyytää liitolta selvitystä. Pääsihteeri välittää tiedon tarvittaessa edelleen puheenjohtajalle, voimistelutoiminnan toimialapäällikölle (valmennuspäällikkö) ja viestintäpäällikölle. Asia pyritään käsittelemään luottamuksellisesti siihen asti kunnes jäsenelle on määrätty mahdollinen seuraamus dopingrikkomuksesta. Tämän jälkeen kartoitetaan yleisen tiedottamisen laajuutta. Tiedottamisen laajuuteen vaikuttavat rikkomuksen luonne, laajuus ja urheilijan taso. Tämän jälkeen päätetään mahdollisen tiedotteen laatimisesta ja jakelusta. Asiaa koskevan avoimen tiedotustilaisuuden järjestäminen tulee kyseeseen mikäli pääsihteerin, puheenjohtajan, toimialapäällikön sekä viestintäpäällikön 12

13 saamien tietojen mukaan rikkomus katsotaan edellisiin kriteereihin viitaten erityisen vakavaksi ja huomattavaa julkisuutta saavaksi. Jatkotoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus aloitetaan myös välittömästi. Toimijat päätetään tilannekohtaisesti samoin kriteerein kuin tiedottamisen kohdalla todettiin. Jatkotoimenpiteitä suunnittelemassa ja toteuttamassa ovat aina pääsihteeri, lajipäällikkö, rikkeen tekijä (so. esim. urheilija, valmentaja tai muu kilpaurheilun toimija) sekä ADT ry:n edustaja. 4.4 Gymnaestrada 2015 Helsinki Suomen Voimisteluliitto on nimennyt vuonna 2015 toteutettavaan 15th World Gymnaestrada 2015, Helsinki tapahtumaan erillisen järjestelytoimikunnan, johtoryhmän sekä pääsihteerin ja apulaispääsihteerin. Tapahtuman vastuut ja velvollisuudet on kerrottu hallituksen hyväksymässä erillisessä projektisuunnitelmassa. Tapahtuman vastuuhenkilöt raportoivat säännöllisesti hallitukselle tapahtuman valmisteluista ja toteutuksesta 13

Hallituksen päätös

Hallituksen päätös Hallituksen päätös 14.1.2017 1 2 Suomen Voimisteluliitto toimintaohjesääntö on laadittu täydentämään sääntöjä ja selkeyttämään toiminnan käytännön toteutusta, organisointia, päätöksentekoa, valtuutuksia,

Lisätiedot

Päätös hallituksessa 1/2018 SUOMEN VOIMISTELULIITTO TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 2018

Päätös hallituksessa 1/2018 SUOMEN VOIMISTELULIITTO TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 2018 Päätös hallituksessa 1/2018 SUOMEN VOIMISTELULIITTO TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 2018 1 Sisällys YLEISTÄ.3 1. HALLITUS JA PUHEENJOHTAJISTO... 5 2. SEURA- JA ALUEELLINEN TOIMINTA... 6 2.1 Seuratoiminnan asiantuntijaryhmät

Lisätiedot

Voimistelutoimijoiden esittely

Voimistelutoimijoiden esittely Voimistelutoimijoiden 2018-2020 esittely Hae mukaan! Luottamusryhmän jäsenen ja seurakummin tunnuspiirteet Arvostamme näitä ominaisuuksia: Seurakentän ja seuratoiminnan tunteminen Voimistelutoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Liiton toimintamalli 31.12.2014 mennessä Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta 31.12.2014 mennessä SKRL ry:n

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELULIITTO SVOLI

SUOMEN VOIMISTELULIITTO SVOLI 1 SUOMEN VOIMISTELULIITTO SVOLI Hyvässä seurassa on ilo liikkua! Svoli on mukana ihmisen elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Meillä riittää toimintaa vauvasta mummiin ja vaariin, naisille ja miehille sekä

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin.

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Antidopingohjelma 2015 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Käsipalloliiton

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Päivitetty Sisällys YLEISTÄ. 1. HALLITUS 1.2 Pääsihteeri

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Päivitetty Sisällys YLEISTÄ. 1. HALLITUS 1.2 Pääsihteeri TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ Sisällys YLEISTÄ 1. HALLITUS 1.2 Pääsihteeri 2. HARRASTUSTOIMINTA 2.1 Juniorivaliokunta 2.2 Nuorisovastaava 2.3 Harrastusvaliokunta 3. LIIKESARJATOIMINTA 3.1 Päävalmentaja 3.2 Joukkueenjohtaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1 Keravan Naisvoimistelijat KNV ry 17.10.2006 Johtokunta Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Toiminta-ajatus Keravan Naisvoimistelijat KNV ry:n tarkoituksena on tarjota kuntalaisille liikuntaharrastus

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO r.y. 13.4.2013 LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Liitokiekkoliitto. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Yleiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt

Yleiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt Yleiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Suomen Voimisteluliitto ry:n kilpailulajit... 3 3 Suomen Voimisteluliitto ry:n alaiset kilpailut... 4 3.1 Sääntöjen kattavuus...

Lisätiedot

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen frisbeegolfliitto (jäljempänä liitto), ruotsiksi Finlands frisbeegolfförbund. Liiton epävirallinen

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016.

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016. Suomen Oriental Moodo liitto ry:n säännöt 1. Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Oriental Moodo liitto ry. Yhdistys voi käyttää epävirallista rinnakkaisnimeä Oriental Moodo liitto sekä lyhennettä OMD liitto.

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

YLEISET KILPAILU- JA KURINPITOSÄÄNNÖT

YLEISET KILPAILU- JA KURINPITOSÄÄNNÖT 1 YLEISET KILPAILU- JA KURINPITOSÄÄNNÖT SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 2 Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n kilpailulajit... 3 3 Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n alaiset kilpailut... 3 4 Kilpailujen järjestäminen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje 1 TARKOITUS... 2 2 YLEISET PERIAATTEET... 2 3 HALLINTO... 3 3.1 Liittokokoukset... 3 3.2 Hallitus... 3 2.2.2 Hallituksen järjestäytyminen ja kokoontuminen...

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

Suomen Urheiluliitto 22.3.2015. Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliitto 22.3.2015 Suomen Urheiluliiton ANTIDOPINGOHJELMA 1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Urheiluliiton toiminnan tarkoituksena on innostaa ja palvella jäseniään tuottamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Alppilan Salamat on aloittanut toimintansa v Sen kotipaikkana ja toimintaalueena on Helsingin kaupunki.

Alppilan Salamat on aloittanut toimintansa v Sen kotipaikkana ja toimintaalueena on Helsingin kaupunki. Alppilan Salamat ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. Toiminta-ajatus Alppilan Salamat on aloittanut toimintansa v.1959. Sen kotipaikkana ja toimintaalueena on Helsingin kaupunki. Alppilan Salamat pyrkii

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 2 Sisällys 1 Liiton nimi ja kotipaikka...3 2 Liiton tarkoitus...3 3 Tarkoituksen toteuttaminen...3 4 Liiton Jäsenyydet...4 5 Liiton Jäsenet...4 6

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS http://voimistelu.fi/portals/0/naisten%20telinevoimistelu/dokumentit/ote%20toimintaohjesäännöstä_2015.pdf

KOKOUKSEN AVAUS http://voimistelu.fi/portals/0/naisten%20telinevoimistelu/dokumentit/ote%20toimintaohjesäännöstä_2015.pdf Tervetuloa! Tervetuloa! Esityslista KOKOUKSEN AVAUS http://voimistelu.fi/portals/0/naisten%20telinevoimistelu/dokumentit/ote%20toimintaohjesäännöstä_2015.pdf KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELUPÄIVÄT 2009 Infokirje #1. Tervetuloa Jyväskylään!

SUOMEN VOIMISTELUPÄIVÄT 2009 Infokirje #1. Tervetuloa Jyväskylään! SUOMEN VOIMISTELUPÄIVÄT 2009 Infokirje #1 Tervetuloa Jyväskylään! 30-vuotista taivaltaan juhlivalla Jyväskylän Voimistelijat 79 ry -seuralla on ilo ja kunnia kutsua koko voimisteluväki Suomen Voimistelupäiville

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Aluekokous käyttää päätösvaltaa niissä asioissa, jotka näissä säännöissä on nimenomaan määrätty aluekokouksen päätettäväksi.

Aluekokous käyttää päätösvaltaa niissä asioissa, jotka näissä säännöissä on nimenomaan määrätty aluekokouksen päätettäväksi. SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO ry:n ALUETOIMINNAN SÄÄNNÖT 1 TARKOITUS Aluetoiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua omilla SAL:n alueillaan sekä toimia SAL:n organisaation osana yhdyssiteenä

Lisätiedot

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry, ruotsiksi Vinföreningen Munskänkarna i Jyväskylä rf, ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n säännöt 17.4.2013

Valo, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n säännöt 17.4.2013 Valo, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n säännöt 17.4.2013 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, Valo, Finlands

Lisätiedot

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007.

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA RY SÄÄNNÖT Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen

Lisätiedot

SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kevätkokouksessa 16.4.2011 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Ringetteliitto ry (epävirallinen lyhenne SRiL), ruotsiksi Finlands Ringetteförbund

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LTS. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Suomen Paralympiakomitea ry Hyväksytty vuosikokouksessa 29.4.2015 SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

Suomen Paralympiakomitea ry Hyväksytty vuosikokouksessa 29.4.2015 SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka Suomen Paralympiakomitea ry Hyväksytty vuosikokouksessa 29.4.2015 SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paralympiakomitea ry, ruotsiksi Finlands Paralympiska Kommitté rf. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Säännöt Hallituksen muutosehdotus

Säännöt Hallituksen muutosehdotus Säännöt Hallituksen muutosehdotus 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nuoret Lakimiehet ry, Unga Jurister rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä

Lisätiedot

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT Kuusaan Latu ry / säännöt 1(5) KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kuusaan Latu ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena yhdistyksellä on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

TNV liikunnan iloa sukupolvelta toiselle TNV Turun Naisvoimistelijat ry

TNV liikunnan iloa sukupolvelta toiselle TNV Turun Naisvoimistelijat ry TNV liikunnan iloa sukupolvelta toiselle TNV Turun Naisvoimistelijat ry Liikuntakeskus Energym Vähäheikkiläntie 56 C, 20810 Turku 040 416 1906 www.tnv.fi TNV - Turun Naisvoimistelijat ry TNV on liikuttanut

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SUOMEN VOIMISTELULIITTO

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SUOMEN VOIMISTELULIITTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 SUOMEN VOIMISTELULIITTO SISÄLLYS VOIMISTELUN MENESTYKSEN JA ONNISTUMISEN VUOSI 2016 3 Menestyksen vuosi Huippu-urheilu Rio Menestyvä seura Tulevaisuuskuvan rakentaminen

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Suomen Varsijousiampujat ry. TOIMINTASÄÄNNÖT

Suomen Varsijousiampujat ry. TOIMINTASÄÄNNÖT Suomen Varsijousiampujat ry. 1 TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Varsijousiampujat ry. Yhdistyksestä voidaan epävirallisesti käyttää kansainvälisissä yhteyksissä nimitystä Finnish Crossbowmen.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps. VOIMANOSTO 2022 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia Syyskokous 21.10.2017 Suomen Voimanostoliitto ry Finlands Styrkelyftförbundet rf Finnish Powerlifting Federation Asiakirjan Voimanosto 2022

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016 ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 TOIMINNAN TAVOITTEET... 2 3 HARRASTELIIKUNTA... 2 3.1. Lapset ja nuoret... 3 3.2 Perheliikunta... 3 4 VALMENNUSTOIMINTA...

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen luonnonsuojeluliitto

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö (Hyväksytty Suomen Punaisen Ristin valtuuston kokouksessa 12.5.2006, muutettu 8.12.2006) Suomen Punaisesta Rististä annetun tasavallan presidentin asetuksen (811/2005),

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hallinto-ohje 1 TARKOITUS... 2 2 HALLINTO... 2 2.1 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY:N KOKOUKSET... 2 2.2 HALLITUS... 2 2.2.1 Tehtävät... 2 2.2.2 Hallituksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

ANTIDOPINGOHJELMA. Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry

ANTIDOPINGOHJELMA. Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry ANTIDOPINGOHJELMA Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry 2015 Suomen Valjakkourheilijoiden liiton antidopingohjelma käsittää ihmisurheilijoiden antidopingohjelman lisäksi koirien antidopingohjelman, joka

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI Asukasdemokratiatoimikunnan käsittely 14.11.2005 ja alueneuvostojen yhteiskokouksen käsittely 30.11.2005 ja yhtiön hallituksen käsittely 15.12.2005 PÄIVITYKSET: Asukashallitus

Lisätiedot

HUIPPUVOIMISTELUN STRATEGIA

HUIPPUVOIMISTELUN STRATEGIA KANSI 1 HUIPPUVOIMISTELUN STRATEGIA 1. Painos / 15.3.2007 SUOMEN VOIMISTELULIITTO SVOLI ry. Hämeentie 105 A 00550 Helsinki www.svoli.fi Hyvässä seurassa on ilo liikkua! 2 SUOMEN VOIMISTELULIITTO SVOLI

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen. Syyskokouksen esityslista. Aika: 26.10.2012 klo 18 alkaen

Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen. Syyskokouksen esityslista. Aika: 26.10.2012 klo 18 alkaen Tervetuloa Keski-Suomen alueen syyskokoukseen ja seuratapaamiseen Aika: 26.10.2012 klo 18 alkaen Paikka: Hotelli Cumulus, Väinönkatu 3, Jyväskylä Ohjelma: 18.00 alueen syyskokous 18.30 Ratsastusseura Aramara:

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Viestinnän

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

SC VANTAA. Jäsenkirje 3/2014

SC VANTAA. Jäsenkirje 3/2014 SC VANTAA Jäsenkirje 3/2014 1. Katsaus joukkuevoimistelijoiden kevääseen... 2 2. Mukaan joukkuevoimisteluun... 3 3. Harrasteliikuntaryhmiin ilmoittautuminen alkanut... 3 4. Valmentajaksi tai ohjaajaksi

Lisätiedot

Voimistelu- ja urheiluseura Elise

Voimistelu- ja urheiluseura Elise Voimistelu- ja urheiluseura Elise Perustettu vuonna 1921 Jäseniä 871 Voimistelun erikoisseura Akrobatiavoimistelu Joukkuevoimistelu Rytminen voimistelu Sinettiseura Voimisteluliiton huippuvoimisteluseura

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

Kajaanin Suunnistajat ry.

Kajaanin Suunnistajat ry. Kajaanin Suunnistajat ry. KaSun toiminnan tavoitteet ja Kainuu ja Kajaani kansainvälisten suunnistuksen suunnitelmat suurtapahtumien 2013+ keskipisteessä Syyskokous 28.10.2012 Päämäärät 2013 Nuoriso- ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Päivitetty yhteistyötoimikunnassa 1 (5) Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 27.11.2008 Hyväksytty hallituksessa 26.1.2009

Lisätiedot