Unioni-lehti 10 vuotta. Jäsenen asialla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Unioni-lehti 10 vuotta. Jäsenen asialla"

Transkriptio

1 Ilmailualan Unioni vuotta Jäsenen asialla

2 on tarjonnut lukuelämyksiä jäsenistölleen pyöreät kymmenen vuotta. Tässä vihkosessa esitellään lehden vaiheita vuodesta 1997 tähän päivään saakka. Nautinnollisia lukuhetkiä toivottaa Unioni-lehden toimitus! KANSIKUVA Maailmanrauha ajaa työrauhan edelle. Toimituskunta ei kuvissa kumartele. Vasemmalta: Pekka Kainulainen, Pasi Poutiainen, Sanna Kallio, JM Koskinen, Ari Miettinen, Arto Kujala, Markus Berg, ja Vesa Suni. Kuvasta puuttuvat rauhan asialla olleet: Erkki Luoto ja Tuomo Oksanen.

3 Mahdollisuus sanoa Toimivalla ammattiliitolla on monta tunnusmerkkiä: oma toimisto, päätoimista henkilökuntaa, oma lehti, yleissitova työehtosopimus, kotisivut jne. IAU on hankkinut tätä tunnusmerkistöä edellä mainitussa järjestyksessä. Käsitykseni mukaan oman lehden tekeminen ja julkaiseminen on liittomme resursseihin nähden suurin, joskaan ei tärkein saavutus. Ammattiliittojen joukossa IAU on koko olemassaolonsa ajan ollut sieltä pienimmästä päästä. Tämä korostuu nykyisen suurliittosuuntauksen aikana onhan maamme suurimman ammattiliiton, Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL:n jäsenmäärä noin kuusikymmentä kertaa suurempi kuin IAU:n. Selvitteillä olevan teollisuusliittojen TEAM:n jäsenmäärä olisi satakertainen IAU:hun verrattuna. On sanomattakin selvää, että tällaisilla voimavaroilla oman lehden julkaiseminen, samoin kuin kaikki muukin tekeminen, on aivan toista kuin pienessä liitossamme. Ammattiliiton tärkeimpänä pyrkimyksenä ei suinkaan ole tehdä lehteä, vaan saada julkaistaviksi aivan muita painotuotteita: työehtosopimuksia. Lehden julkaisemisen tulisi tehdä työehtosopimuksien tarkoitusta tunnetuksi jäsenille. Tätä asiaa voidaan lehdessä edistää monella tapaa. Voidaan kertoa erilaisista työpaikoista ja työolosuhteista, jotta lehden lukijoille muodostuisi käsitys liiton jäsenistön koostumuksesta. Voidaan selvittää tehtyjen sopimuksien sisältöä ja soveltamista. Myös pääluottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen sekä liiton ja ammattiosastojen muiden toimijoiden esittely edistää tätä tarkoitusta. Tätä kaikkea on lehdessämme tehty, ja uskoisin että tehdään jatkossakin. Kymmenen vuotta, jonka ajan Unioni -lehti nyt on ollut olemassa, on lyhyt aika ammattiyhdistysliikkeessä. Kuitenkin tässä ajassa ovat Ilmailualan Unioni IAU liittona ja Unioni sen lehtenä muuttuneet monella tapaa. Osa muutoksesta on ollut itse haluttua ja osa taas toimintaympäristön muutoksesta johtuvaa. Kun silmäilee Unionin pääkirjoituksia vaikkapa viimeisen kolmen vuoden ajalta, niin toimintaympäristön muutoksen valtava vauhti selviää hyvin. Jokaisessa näistä kirjoituksista selviää myös tarve muutoksiin liitossamme. Mielipiteet ovat olleet yksimielisiä ja valitettavasti myöskin yksipuolisia. Vastakkaisia mielipiteitä ei lehdessä esiintynyt vaikka niitäkin tiettävästi oli. Liittolehden mahdollisuus vaikuttaa liiton piirissä käytävään keskusteluun on rajallinen. Lehti voi julkaista vain niitä mielipiteitä, joita se saa käyttöönsä. Unionin ensimmäisen numeron pääkirjoituksessa totesin, että sanojen maailmassa on helpompaa selviytyä, kun kaikilla on mahdollisuus sanoa omat sanansa. Tämähän on myös demokratian lähtökohta. Liiton jäsenlehti ei ole liiton johdon, hallinnon, toimiston tai toimituskunnan oma lehti, vaan nimenomaan jäsenten lehti. Käyttäkäämme jäsenetujamme: mahdollisuuksia sanoa ja mahdollisuuksia vaikuttaa! Tapani Kautto Unionin päätoimittaja 1/1997 2/ Unioni juhlaliite

4 Kansikuvan voima Lehden kansikuvien sisältöön ovat vaikuttaneet erilaiset koulukunnat. Alkuvuosina käytettiin tilanteeseen sopivia ilmailu- ja luontoaiheisia kuvia luvulla ovat kuvien aiheina pääosin olleet IAU:laiset työt ja työntekijät. Kansikuvajournalismi Helsingin Air-Showsta 2/1999 yhdistettynä pääkirjoituksen kysymykseen: Onko Finnairissa paikallinen sopiminen romuttumassa, herätti silloisen yhtiön johdon kysymään IAU:n huolenaiheita paikallisen sopimuksen suhteen. Kestääkö palveluketju -kansikuva 5/2000 synnytti yhdessä lehden juttujen kanssa keskustelua työntekijämäärän riittävyydestä ja sen vaikutuksesta hyvään palveluun, täsmällisyyteen ja turvallisuuteen. Vuodesta 2000 alkaen kansikuvissa on pääosin esitelty IAU:laisia töitä ja työntekijöitä. 4

5 ILMAILUALAN 5/ Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti NRO 3 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI NRO 3 Kestääkö palveluketju Uudistettu työehtosopimus s. 4 6 Liittoon valittiin uusi johto s. 8 Ilmailualan Unioni vuotta

6 Pääkirjoituksia Unioni-lehden pääkirjoittajien ohjenuorana on ollut selvittää lukijoille hallinnon elimien (hallitus ja edustajisto) näkemys ajassa liikkuvista kysymyksistä. Tämän periaatteen mukaisesti vastuun pääkirjoituksista ovat kantaneet ja siihen arvovaltansa tuoneet IAU: n puheenjohtajisto: Rainer Hakala, Tapani Kautto ja Alpo Pehkonen, sekä edustajiston puheenjohtaja Erkki Luoto. Ainoastaan kerran on haettu tukea ulkopuolelta, ja silloinkin lähes korkeimmalta mahdolliselta tasolta, Unioni-lehden 3/2002 pääkirjoituksen kirjoittajana kunnostautui SAK: n puheenjohtaja Lauri Ihalainen. Sopimusjutut Tehdyistä sopimuksista kertominen on ammattiliittojen lehdissä lähes pakollista. Unioni-lehdessä on usein julkaistu sopimusteksti ja siihen liittyvä selvitys. Tätä menettelyä pidetään helppona ja turvallisena. Aina se ei kuitenkaan ole lukijan kannalta selkein ja mielenkiintoisin tapa kertoa näistä monesti vaikeaselkoisista sopimusteksteistä. Jaakon palkkakehitys -juttu 4/2000 oli esimerkki uudesta lukijaystävällisestä tavasta kertoa palkkausjärjestelmän hienouksista. 6

7 Toimituskunnan puolustukseksi sanottakoon, että sopimustekstien avaamisessa ei voi käyttää kovin suurta taiteellisista vapautta, sillä useamman kerran on liiton lehteä tai tiedotetta käytetty todistusaineistona välimiesoikeudessa. Liitto on kyllä selviytynyt näistä tilanteista kunnialla. Lentoliikenteen uudistettu työehtosopimus S O P I M U K S E T Palvelualojen Toimialaliitto ja IAU saavuttivat tupon mukaisen neuvottelutuloksen ja allekirjoittivat seuraavan pöytäkirjan. Numeroitu ja sisennetty teksti on sopimustekstiä. Työehtosopimusta selvittävä teksti on kirjoitettu sisentämättömänä ja kursivoituina. PÖYTÄKIRJA SÄÄNNÖLLISTÄ REITTILIIKENNETTÄ Erä käytetään palkkauksen oikeudenmukaisuuden ja kannustavuuden lisäämiseen. TAI RASKASTA TILAUSLENTOLIIKENNETTÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN SOLMIMISEKSI Yrityksen pääluottamusmies sopii liittoerän käyttämisestä työnantajan edustajan kanssa. Liittoerä on tarkoitus käyttää palkkausjärjestelmän kannustavien ja oikeudenmukaisuutta lisäävien 1. Sopimuksen uudistaminen ja sopimuskausi mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Keskusjärjestöt ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 Mikäli erän käytöstä ei sovita, maksetaan koko erä (0,6 %) Osapuolet vahvistavat neuvottelutuloksen sopimukseksi viipymättä sen jälkeen kun alakohtaiset sopimukset senä yleiskorotuksena yleiskorotuksen ajankohdasta luki- korottamattomasta palkasta laskettuna prosenttimääräi- on tehty. en. Allekirjoittaneet osapuolet sopivat uudesta, tulopoliittisen Jos erän käyttämisestä ei päästä yksimielisyyteen se maksetaan 0,6 sopimuksen mukaisesta työehtosopimuksesta, jolla muutetaan voimassa olevaa alan työehtosopimusta jäljempänä %:n suuruisena yleiskorotuksena. esitetyllä tavalla. Uusi sopimuskausi alkaa ja Taulukkopalkat päättyy Taulukkopalkkoja korotetaan lukien korotuksia vastaavasti. Palvelualojen Toimialaliitto ja Ilmailualan Unioni IAU sopivat uudesta, tulopoliittisen sopimuksen mukaisesta työehtosopimuksesta, jolla muutettiin voimassa olevaa säännöllistä reittiliikentuksiin siten, että 2,5 %:n kustannusvaikutus ei ylity. Taulukkopalkkojen korotukset sovitetaan muihin sopimuskoronettä tai raskasta tilauslentoliikennettä koskevaa työehtosopimusta jäljempänä esitetyllä tavalla. Työehtosopimus tuli voimaan työmarkkinoiden keskusjärjestöjen allekirjoitettua tulopoliittisen sopikaisesta, johtuu aiemmassa työehtosopimuksessa sovituista, samas- Korotusajankohta, joka poikkeaa tulopoliittisen sopimuksen mumuksen Lentoliikenteen työehtosopimuksen uusi sopimuskausi alkoi ja päättyy tarkastelun mahdollisesti aiheuttamista sa yhteydessä toteutettavista vuosien 2003 ja 2004 ansiokehitys- korotuksista. Muut palkkaperusteet 2. Palkantarkistukset vuonna 2005 Euro- ja senttimääräisiä lisiä korotetaan tulopoliittisen sopimuksen mukaisesti ja siinä mainittuna ajankohtana. Yleiskorotus Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka Muita kuin prosenttipohjaisesti määräytyviä lisiä korotetaan alkaa tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 30,06 senttiluvun mukaisella korotuksella. Lisät pyöristetään lähimpään yleiskorotuksen kustannusvaikutusta vastaavan pro- euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,9 prosenttia. senttiin. Korotus maksetaan henkilökohtaiseen palkkaan. Korotuksen vaikutus on prosenttimääräinen 1582,37 euron ja sitä suuremmissa 3. Palkankorotukset vuonna 2006 kuukausipalkoissa. Yleiskorotus Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka Liittoerä alkaa tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,4 pro- Liittoerä (0,6 %) siirretään paikalliseksi yrityskohtaiseksi eräksi. Erän suuruus lasketaan 2004 neljäs neljänneksen senttia. säännöllisen työajan palkkojen summasta. Erän suuruus todetaan paikallisesti yhteisesti korotetaan palkkoja 1,8 prosentin suuruisella yleiskorotuksella, joka muodostuu edellä mainitusta yleiskorotuksesta ja Liittoerä lasketaan yrityskohtaisesti vuoden 2004 lokakuun-joulukuun säännöllisen työajan palkkasummasta. alla mainitusta liittoerästä. Liittoerä ja tasa-arvoerä Erän käytöstä sovitaan paikallisesti työnantajan ja pääluottamusmiehen kesken viimeistään mennessä. Erä kohdasta lukien prosenttimääräisenä yleiskorotuksena. Liittoerä (0,4 prosenttia) maksetaan edellä mainitusta ajan- maksetaan yleiskorotuksen ajankohdasta lukien. 1/

8 Yleissitovan työehtosopimuksen neuvottelutuloksen ja Finnair Oyj:tä koskevan sopimuksen allekirjoitustilaisuus IAU:n toimistolla Työnantajapuolen edustajat vasemmalla: Juhani Nieminen, Peter Forsström, Eero Salovuori, Juhani Suomela, Seppo Kettunen, sekä oikealla työntekijäpuolen edustajat: Juhani Sinisalo, Rainer Hakala, Tapani Kautto ja Pekka Kainulainen. Työehtoja ja siihen liittyviä asioita on käsitelty myös tapaamisissa eri yritysten kanssa. Finnairin ja Ilmailualan Unionin vuoropuhelu sai jatkoa toisilla Finnair/IAU-päivillä Työväen Akatemiassa Kauniaisissa. Kuvassa vasemmalta Ilmailualan Unioni IAU ry:n edustajat: Tapani Kautto, Erkki Luoto Tommi Toivola, Reijo Hautamäki, Juha Grundström, Marita Kantola, Pertti Mäntynen, Martti Holopainen, Pekka Laaksonen, Eero Markkanen, Reijo Hiltunen, Kari Winter ja llkka Kero. 8

9 Työpaikalla ja Mikä työ Lehdessä on esitelty työpaikkoja ja siellä tehtäviä töitä. Nämä jutut ovat olleet luetuimpia juttuja harrastejuttujen ohella. Työpaikalla- juttujen tarkoituksena on esitellä eri yritysten ja työosastojen toimintaa ja työntekijöitä. Mikä työ jutut puolestaan kertovat yleensä yhdestä yksittäisestä työtehtävästä. M I K Ä T Y Ö? Digitaalista tiedonkulkua ja vianetsintää Pekka Kainulainen Kävimme rahdissa jututtamassa vapaa-aikoinaan mökkeilyä ja pihatöitä harrastavaa rahtiesimies Kari Jammu Jaskaria, joka on uransa aikana ehtinyt toimia ammattiyhdistysaktiivinakin, mm. ammattiosaston johtokunnan, sekä liiton edustajiston jäsenenä. Jammu on tullut rahtiin 19-vuotiaana nuorukaisena. Nykyisestä 56 ikävuodestaan hän on ollut rahdissa töissä M I K Ä T Y Ö? 37 vuotta, ja ehtinyt nähdä sen kehittymisen vanhasta vientirahdin puuparakista ja tuonnin peltiputkista uuteen terminaaliin, jota sitäkin on laajennettu Lisää konjakkia, kiitos! kahteen Konjakin eri kertaan. tilaaminen lentokoneessa Terminaali voi olla yllättävän monimutkainen joismaiden toimenpide. kolmesta Aina- suurimmasta len- on tätä nykyä yksi pohkin, jos sitä ajattelee torahtiterminaalista. teknisessä mielessä. kuljetetaan laajarunkoisilla koneilla ja Pääosa rahdista Matkustajan painaessa rekoilla, joita emännän hoidetaan päivittäin vaihtelevasti koneessa noin kymmenestä hän vilkkaam- kutsunappia MD-11 käynnistää toiminnan, pien jossa päivien on mukana paljon elektroniikkaa lähemmäs kahteenkymmeneen ja tietokoneita. Tieto kutsunapin painamisesta välit- rahtivaraston toimintoja. kappaleeseen. Pelkästään laajarunkokoneissa kuljetetaan päivittäin Jammu toimii tarvittaessa työnjohdon sijaisena organisoimassa koko keskimäärin noin kiloa rahtia! tyy digitaalisesti emännän paneelille Pöydälle on koottu multiplexjärjestelmän laitteita. Laitteet vasemmalta koneen tarjoomoon. Tähän tarvitaan monia elektronisia 12 laitteita, mutta vähän johtoja. MD-11 koneen matkus- lukuvalo-ohjain ja alueyksikkö. ovat istuinyksikkö, emännän paneeli, tamon viihdytys- ja palvelujärjestelmässä onkin ideana kuljettaa matkustajien viihtyvyyteen liittyvää tietoa digitaalisesti, jolloin samassa johdossa voi kulkea enemmän dataa. Emännän kutsun lisäksi voidaan johdoissa kuljettaa mm. lukuvaloihin, musiikkiin ja elokuviin liittyvää tietoa. 3/04 Finnairin rahtiosasto irrotettiin Emo-Finnairista sen kokonaan omistamaksi tytäryhtiöksi viime keväänä. Syntyi Finnair Cargo Oy. Puuparakista jättivarastoon Ari Miettinen 1/05 Korjaus Mikäli konjakin tilaaminen ei onnistu, saattaa vika olla multiplexjärjestelmässä. Tällöin järjestelmään kuuluva vikaantunut laite irrotetaan koneesta ja lähe- Istuinyksikkö kansi avattuna. tetään korjaamolle. Finnairin tekniikan Avioniikkakorjaamolla korjataan lentokoneen mekaanisia- ja elektroniikkalaitteita. Yhtenä korjauskohteena on MD-11 matkustamon viihdytys- ja palvelujärjestelmä (Multiplexjärjestelmä). mikropiirit vaihdetaan vialliseen laitteeseen juottamalla. Myös lämmön ai- Radioasentaja Timo Tiittanen kertoo, että laitteiden korjaus tapahtuu siten, että korjaamon pöydälle kootaan juottamalla. Laitteissa on myös kytkiheuttamat kosketushäiriöt korjataan järjestelmän eri laitteet. Laitteet yhdistetään tietokoneeseen, jonka avulla silloin tällöin vaihtamaan. Emännän miä ja sisäisiä akkuja, joita joudutaan suoritetaan kokeilu ja etsitään laitteissa kutsun toimimattomuus saattaa johtua olevia vikoja. Rikkoutuneet osat, kuten vaikka huonosta kontaktista matkustajan käyttöpaneelissa. Ne ovat kovassa käytössä, joten niissä on myös eniten vikoja. Matkustamon viihdytys- ja palvelujärjestelmään kuuluu myös monia mui- Radioasentaja Timo Tiittasen oikean käden vieressä oleva musta laatikko on multiplexjärjestelmän pää- CD-soittimet, jotka myös korjataan ta laitteita, kuten monitorit, videot ja yksikkö. Keskellä on tietokone, jonka Avionikkakorjaamolla. avulla kokeilut tehdään. Vasemmalla on järjestelmään liittyviä laitteita. PEKKA KAINULAINEN 1/ 04 1/

10 Kuljetusliitot Kuljetusliittojen tapahtumista on lehdessä kerrottu jonkin verran. Enemmän ehkä olisi voitu kertoa kuljetusliittojen ja muiden liittojen toiminnasta. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry:n ja Kunta- alan ammattiliiton KTV ry:n kiitos liikennelakon tukemisesta julkaistiin lehdessä 2/1998. Liikennelakoksi kutsutun työnseisauksen tuloksena velvoitettiin tarjouskilpailun voittanut yritys palkkaamaan tarvitsemansa uudet työntekijät siten, että työtä tarjotaan kilpailussa hävinneen yrityksen häviön vuoksi irtisanomille työntekijöille. Ilmailualan Unionilla on vastaava asia esillä parhaillaan vuonna 2007 käytävissä työehtosopimusneuvotteluissa. Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistyksen siirtyminen SAK:hon ja AKT:n liittosihteerin vaihtuminen olivat esillä samassa 5/2002 lehdessä. 10

11 Kirjeenvaihtajat Moniosaaminen vai monitunarointi oli lehden Turun kirjeenvaihtajan Niina Aarnion aiheena vuonna Unioni-lehteä on syytetty siitä, että se on liian pääkaupunkiseutupainotteinen. Kirjeenvaihtajien käytöllä on yritetty saada myös maakuntien ääni kuulumaan. Seuraavassa näyte Niinan tyylistä: Monitaitoisuus on päivän sana. Virkailijoiden odotetaan olevan mestareita monella eri osa-alueella. Mutta onko se mahdollista? Missä mahtaa kulkea raja, koska omaksumiskyvyn rajat saavutetaan? Kyllähän suurin osa meistä pärjää 4-5 eri tehtävän kanssa, mutta todennäköisesti jokin niistä on vahvempi toisia. Sillä ovathan tehtävätkin erilaisia: lipunkirjoitus, lähtöselvitys, puhelinpalvelu, tulopalvelu,porttipalvelu, koneselvitys, rahdin myynti,... ja kaikki vielä sujuvasti vähintään kolmella kielellä. Eivätkä nämä työtehtävät ole verrattavissa mihinkään liukuhihnaduuniin. Ehei, näissä todella tarvitaan aivokapasiteettia. Pitää muistaa passi- ja viisumiasiat, poletointisäännöt, ainakin sata erilaista hinta tyyppiä, hintojen säännöt pääpiirteittäin, ja ainakin miljoona erilaista koodia! Omansa lipunmyynnissä, koneselvityksessä, tulopalvelussa, ja kaikki tietysti hymyssä suin. Kaiken pitää sujua mutkattomasti, ei asiakas tiedä sitä tietomäärää, joka pitää osata ulkoa, jotta hänen matkansa sujuu vaivattomasti. Emmehän halua hänen saavan kuvaa, ettemme osaa työtämme. Sellainen leimaa helposti hänen mielessään koko lentoyhtiön. Tunnen joitakin virkailijoita, jotka jopa pelkäävät joitain työvuoroja, koska ovat niin epävarmoja osaami sestaan. Ja kun on epävarma ja jännittää, niin joskus varmakin tieto häviää ja hän menee aivan lukkoon. Mielestäni moniosaamisen vaatimuksissa pitäisi voida ottaa huomioon virkailijat yksilöinä. Hurjissa vaatimuksissa moniosaamisesta voi toisilla syntyä jopa monitunarointia. 11

12 Seminaareista työsuojeluun Lentoturvallisuus yhteinen asia oli yksi suuremmista seminaareista joista lehdessä on kerrottu (2/2001). Työsuojeluasiat ja työhyvinvointi on ollut lehdessä esillä monin tavoin. Työsuojeluun liittyvästä koulutuksesta on kerrottu usein ja myös piirroksia on käytetty lehdessä apuna asioista kerrottaessa (5/2006). Yksi minuutti voi säästää henkesi! Tiedätkö huoltamasi koneen moottoreiden vaara-alueet? Jos et, niin selvitä asia itsellesi ennen seuraavaa työpäivää! Mieti myös, olisiko järkevää aina varmistaa että moottorit ovat sammuneet, ennen kuin lähestyt konetta. Markus Berg Suihkumoottorien imu on hirvittävän voimakas. Ahtimesta voi tulla lihamylly KVIA, AVIATION SAFETY NETWORK Lentokonemekaanikko imeytyi Boeing 737 moottoriin, menehtyi El Paso:n kansainvälisen lentokentän työntekijä imeytyi Continental Airlinesin Boeing koneen 2-moottoriin kuolettavin seurauksin. HEILONGJIANG DAILY NEWS Suihkumoottori imaisi ramptyöntekijän kohtalokkain seurauksin Lento 1515, jossa oli 114 matkustajaa sekä 5 miehistön jäsentä, oli lähtöportilla valmistautuen lentoonlähtöön, kun onnettomuus tapahtui. KIINA 12. toukokuuta asematason työntekijä kuoli välittömästi jouduttuaan käyvän lentokoneen suihkumoottorin imaisemaksi. Kone oli valmistautumassa lentoonlähtöön Harbin Taiping kansainväliseltä lentokentältä, Heilongjiangin maakunnassa Kiinassa. Paikallisen lehden mukaan Boeing , Shanghai Airlinesin matkustajakone, oli pysäköity asematasolle, kun onnettomuus tapahtui. Onnettomuuden jälkeen koko alue ruuhkautui poliisiautoista ja ambulansseista sekä lentokentän henkilökunnasta. Työntekijä ruumis peitettiin valkoisilla lakanoilla, oikean siipimoottorin taakse asematasolle jäi myös useita metrejä pitkä verivana. Matkustajat vaihtoivat konetta tapahtuneen jälkeen. Todistajan mukaan Boeing kone oli lähdössä reittilennolle Harbin City:stä Shanghaihin kello 15.20, kun asematason työntekijä imeytyi yllättäen lentokoneen moottoriin ennen koneen lähtöä. Vaikka koneen moottori sammutettiin heti, kun työntekijä katosi, mitään ei ollut tehtävissä hänen auttamisekseen. Onnettomuuden jälkeen kone ei lähtenyt lennolle ja lentokentän henkilökunta siirsi matkustajat pian pois lentokoneesta. Illalla noin kello 6 kentän henkilökunta aloitti onnettomuusalueen siivouksen sekä lentokoneen moottorin tarkastuksen. 5/06 ILTALEHTI: HELSINKI-VANTAA, Suihkumoottori oli imaista miehen 5/06 kuvitus: Sanna Kallio Kesätöissä rampilla ollut mies meni liian lähelle BA:n lennolla 794 ol- kädestä ja ahtimen siivet murskasivat paisin varoituskartion kuormaajan leen koneen moottoria. Kone oli juuri laskeutunut Helsinki-Vantaan lentunut. Kuormaajan esimies veti hänet sen. Moottori ei kuitenkaan vaurioitokentälle. Ykkösmoottorin imu tem- turvaan

13 Kolumneista muistokirjoituksiin K O L U M N I Timo Yletyinen Lehden linjana on ollut, että kolumnistiksi pyydetään pääosin kentällä työskenteleviä luottamushenkilöitä tai työntekijöitä. Aika loppuu -kolumni on ollut yksi eniten keskus telua herättäneistä kolumneista (4/2006). Siinä lentokonemekaanikko Timo Yletyinen herätti keskustelua Finnairin tekniikan tulevaisuudesta. 4/06 Aika loppuu! Tämän vuoden vaihteessa alkoi nekset kasassa. Näyttää ja maistuu pahalta jo nyt. Sorry to say. keen kauhuskenaariot ovat lähempä- päästetään rapautumaan, niin sen jäl- hämmennys. Pääkonttori väki kävi kertomassa Finnairin tekniikan johdolle, että he maksavat jatkossa huoltä tästä seuraa hallittu mahalasku, ja nen voi olla todella vaikeaa. Edellä mainitut asiat näyttävät, etnä kuin koskaan, ja niihin vaikuttamiloista aikaisempaa vähemmän. Tämäkö on bisnestä? Tämä on sanelupoli- (sanelupolitiikka, talousluvut, johtajikenneuudistuksessa, jossa 8000 työn- kaikki tämä tukee samaa strategiaa Allekirjoittanut on ollut yhdessä ratiikkaa! Asioista pitäisi voida neuvotella ja sopia. Finnairin tekniikan pi- Näin asioiden pitikin mennä, ja toimii mä tapahtui kahdessa vuodessa. Täen päättämättömyys, yt-neuvottelut). tekijästä 5000 sai kenkää, ja kaikki tätäisi voida sanoa oma kantansa huoltojen hinnasta. Ole tässä nyt tulos tehdä ratkaisut asioiden suhteen näillä mänä, joten tiedän mistä kirjoitan. kun rasvattu. Pääkonttorin on helppo män seurauksena olin vuoden työttö- vastuullinen toimintayksikkö! perusteilla, mitä ne sitten tulevaisuuden suhteen ovatkin. Työmiehen nä- EN mukana työmiehestä ylimpään Muutoksessa pitää olla KAIKKI- Tietysti hinnan ja laadun on oltava kohdalla. kövinkkelistä katsottuna ei näytä ruusuiselta. myös TEOISSA. Toivottavasti aika ei johtoon asti, eikä vain puheissa, vaan Tekniikan edellinen ja tämä vuosi ovat numeroilla katsottuna todella masentavia, eikä ensi vuosi paljon ty, vaikka johtajat kertovat siitä vain Työn iloa ja motivaatiota odotelles- Onko tekniikan kohtalo jo päätet- lopu! parannusta tuo, vaikka töitä on tehty hullun lailla. Aikaa rakenneuudis- Jos jokin toimintayksikkö (linjahuol- PS. Halvalla et saa hyvää ja kiinalai- tipoittain, vedoten pörssiyhtiöön. sa. Hyvää syksyä kaikille. tukselle on annettu kaksi vuotta, joka ei todellakaan riitä, kun varttikier- myydään tai lopetetaan, se vaikuttaa to, MUTE, laite- ja huoltokorjaamo) set eivät meille pärjää. ros vasempaan -porukka alkoi tehdä tekniikan kokonaisuuteen halvaannuttavasti. Osien, materiaalien ja työ- TIMO YLETYINEN muutosta. Mitä he ovat saaneet aikaiseksi, kun aikaa on jäljellä vähän reilu vuosi? Ei yhtään mitään, vain paljon uusiin ulottuvuuksiin. Mielestäni ylin voiman kustannukset nousevat aivan hämmennystä! johto ajattelee vain lyhyellä ajan jaksolla saatua hyötyä (kvartaalitalous), Kirjoittaja toimii lentokonemekaanikkona Pystyykö tämä porukka tekemään ratkaisuja, päätöksiä? Hehän ovat itse myös vanhan järjestelmän kasvatmat, enkä tarkoita tässä mitään uusia tekijöiden edustajana Lentokonekorjaamon unohtaen pitkän aikavälin suunnitel- Finnairin lentokonekorjaamolla ja on työnteja. NYT jos koskaan pitäisi uudistua lentokoneita. kilpailukykyprojektissa. Aikaisemmin hän ja luoda uutta. Kun lisätään soppaan Tekniikka ja tekninen turvallisuus on toiminut mm. kirvesmiehenä ja luottamusmiehenä vielä yt-kuvio, niin onpahan keittoai- ovat yhtiön peruskulmakiviä, ja jos se YIT:llä. 14 Eläkkeelle lähtijöitä on huomioitu. Pertti Lavikan eläkkeelle lähdöstä ja viimeisestä kellokortin leimauksesta kerrottiin 3/2002 lehdessä. Myös muistokirjoituksia lehti on julkaissut. Liiton entisen puheenjohtajan Hemmo Hännisen muistokirjoitus julkaistiin 2/2006 lehdessä. 13

14 Kesäpäivät Liiton järjestämät kesäpäivät ovat olleet näyttävästi esillä lehdessä. Holiday Club Caribiassa järjestettyjen vuoden 2006 Kesäpäivien mainos julkaistiin 3/2006 lehdessä. KESÄPÄIVÄT Holiday Club Caribia, TURKU BUSSIKULJETUKSET OHJELMA 3/06 PYSÄKIT BUSSI 1, Helsinki, Rautatieasema, Postin puoleinen sivu Aerola, Simun pysäkki Tikkurila, Rautatieasema Bussinvanhin: Pekka Kainulainen puh PYSÄKIT BUSSI 2, Järvenpää, Rautatieasema Kerava, Rautatieasema Hyrylä, Linja-autoasema Riihikallio, Tuusulantien pysäkki Korso, S-marketin pysäkki (Tikkurilan suunta) Tikkurila, Rautatieasema Bussinvanhin: Reijo Hautamäki, Ilmoittautumisaika kesäpäiville on päättynyt edellisessä lehdessä ilmoitetun aikataulun mukaisesti. LAUANTAI saapuminen kesäpäiville ruokailu kesäpäivien avajaiset majoittuminen aktiviteetit ja kilpailut aikuisille moniottelu lapsille elokuvaesitys päiväkahvit (kilpailujen lomassa) ruokailua karaokea kilpailu aikuisille kilpailu lapsille SUNNUNTAI aamiainen kylpylässäoloa vesi olympialaiset huoneiden luovutus ruokailu kotimatkat alkaa 28 Harrastusjutut Lehden lukijat ovat saaneet tutustua monen IAU:laisen työntekijän harrastukseen lehden välityksellä. Kitara ja Jouni valkama julkaistiin 4/2002 lehdessä ja Pyörällä Yhdysvaltojen halki -juttu 1/2007 lehdessä. 14

15 pumatta, jos sattui ns. huono päivä. Yleensä matka kuitenkin sujui ilman suurempia tuskia. Loppumatkasta, viimeiset pari viikkoa, oli jo elimistössä havaittavissa sellaista yleisväsymystä. Räjähtävyyttä ei enää ollut reisissä. Mutta sitä matkavauhtia jaksoi kyllä ajaa ongelmitta. Minä jouduin käyttämään matkan alussa 10 päivää nilkkatukea, kun olin venäyttänyt nilkan pari viikkoa ennen reissua tyky-päivillä. Noin ¾ matkasta käytin myös rannetukea vasemmassa ranteessa, mikä ehkäisi ranteen ja niskan puutumista. Mulla meni eniten renkaita hajalle, ehkä viisi tai kuusi kertaa. Matka ei ollut fyysisesti liian rankka. Välillä tuntui päivän lopussa, että energiat on aika vähissä, kun ei siinä päivän aikana pystynyt kumminkaan syömään kulutusta vastaavasti. Kumminkaan ei tuntunut kertaakaan siltä, että olisi tarvinnut pitää lepopäivää. Aikatauluhan meillä oli Aavikoiden kuumuus, tyhjyys ja välimatkat jäivät mieleen Nevadasta. suhteellisen tiukka kun lomaa oli seitsemän viikkoa, joten nähtävyyksien Perillä Manhattanilla hotellia etsimässä. kiertelyyn ei jäänyt aikaa. Missä tai miten yövyitte? oli myös reissun viimeiset vuoret. Lyhyitäpä olivat nousut verrattuna län- Meni aika huomaamatta Yllättä- Manhattanilla oli mukavaa ajaa. Niin Loput teltassa: leirintäalueella, aavikolsa. Leirintäalueilla ei välttämättä ollut ture Cycling Associationin kartoilla, il- Pennsylvania ja New Jersey set 30 mailia ajettiin kaupunkialueella. Ehkä reilu puolet öistä motellissa. la, vuoren huipulla, kaupungin puistos- Suunnistaminen tapahtui Adventeen, noin tunnin per nyppy. Aamuisin vän metsäistä oli maasto vielä 40 mailia täysin erilaista kuin koko matkalla sitä mitään palveluja. Vähimmillään vain man GPS:ää. Eikä oikeastaan eksytty. oli aika kylmä ilma. New Yorkista. Joo ihan maaseutua oli. ennen. Kyllä siellä pyöräilijäkin tilansa juokseva vesi. Kylissä sai aina apua kysymällä. Muutenkin apua oli tarjolla hyvin. Siis jos West Virginia Sitte yks kaks yllättäen erään joen jälkeen alkoi taajama-alue ja sitä riittikin nut vaaralliselle. mukana ja miten ruokailut hoituivat? yleensä oltiin ihmisten ilmoilla. saa, kunhan sen itse ottaa. Eikä tuntu- Miten paljon teillä oli tarvikkeita Täällä ei ajettu kuin parikymmentä mailia. Kapeat tiet ja rekkoja liikenteessä. New York valtio, miksi? koja. Siis kaikki mukana laukuissa ko- aikana oli vain kaksi sadepäivää. Ihmi- sitten loppuun asti. Mikä oli mielestänne kaunein osa- Teimme matkaa ilman huoltojouk- Säät oli myös kohdallaan, matkan District of Columbia New Yorkiin saapuminen jäi tietysti mieleen. Helppo ei viimeinenkään Colorado. Hienot maisemat vuotovälineet, vaatteet, työkalut, varaosat, liaita tuli kyselemään että minne ollaan Utah. Kanjonit oli upeita paikkoja. ko ajan. Teltat, makuupussit, ruoanlaitset oli tosi ystävällisiä ja joka päivä ute- Washingtoniin saavuttiin ensin Highway 1:sta ja loppumatka mutkiteltiin ulkoilureittejä pitkin. Ronald kylmä aamu ja aamupäivä ja matkaa viä ja takana päivä ollut, niin kuin voisi kuvitella. Oli ristossa. Komeat laaksot missä oli jär- vesi jne. Ruuat kokattiin itse retkikeittimellä. Ruokavaliota täydennettiin hamtiin perillä ihmeteltiin että onpas teillä matkalla. Ja vielä viikko ennen kuin ol- Faktaa lumihuippuinen vuoristo Märkänä ja kylmästä kohmeessa Coloradossapurilaisilla ym. tarpeen vaatiessa, tai jos pitkä matka, kun eivät tienneet että ol- Reagan National Airportilla mentiin taisi olla kuitenkin 60 mailia. Viimei- uskomattoman kaunista. 45 ajopäivää ihan kiitotien kynnykseltä. Se lentokentän päässä ollut puisto jäi mieleen. ki mia. vintoloita. Sai syödä kaikki, mitä me- Minne seuraavaksi? Colorado. Todella hienoja maise- ei ollut ruokakauppaa, vaan pelkkiä ratiin ajettu jo viisi viikkoa. kokonaismatka km kokonaisajoaika 292 h Suomessa kun ei sallita tällaista huvia Miten pyörät kestivät, ottiko fyysisesti koville? Juomana usein sokerista limua, ja var- pyöräilyreissuihin toistaiseksi, mutta ni alas ja reissussa lähti painoa 5 kiloa. Jaa, pitää tässä tyytyä pienempiin keskinopeus 22,1 km/h Avioniikka-asentaja Niko Koskela, sekä lentokonemekaanikot että sais katella lentsikoita Harri läheltä. Hirsimäki Ko. ja keskim. päivämatka 144 km Jari Leino ajoivat polkupyörällä Yhdysvaltojen puisto halki oli noin metriä kiitotien Pyörät kestivät ilman suurempia sinkin alkumatkasta maitoa. Ihan alussa jopa Half-and-halfia, jossa on ravin- lähtee jonnekin. vuoden parin päästä voi olla taas kutina keskim ajoaika/pv 6,5 h päästä ja koneet veti kyllä ihan läheltä yli. noja kiristeltiin ja ketjua rasvattiin. Kutoarvot kohdallaan 9 % rasvaa (annos- Australian ympäriajo pyörii mie- ongelmia. Jotain korjattiin teipillä, pin- pisin päivämatka 200 km pisin päivä ajoajassa Maryland meja paikkailtiin muutaman kerran. tuksena tietysti 1 gallona). Pastaa syötiin melkein joka päivä. Päivällä elettiin lessä... 8 h 50 min Baltimoressa oli maraton sinä päivänä kun ajelimme sen keskustan läpi. oli okaan piikki. Fyysisesti kovaa saat- leivällä, Philadelphia-juustolla ja leik- Haastattelu: MARKUS BERG Yllättävän vähän. Ja yleisin puhkaisija lyhin päivämatka 77 km lyhin ajoaika 3 h 15 min Keskusta oli suljettu autoilta. Yöpyminen Nevadassa. toi olla milloin tahansa, maastosta riip- Laaksomaisema Coloradossa. keleillä. kuvat: NIKO KOSKELA ja JARI LEINO lepopäiviä 0 huippunopeus 88 km/h (Jari Appalakeilla) pystynousua kokonaisuu - dessaan noin m Utahista jäi mieleen kanjonit ja pienet kylät. pisin luotisuora tienpätkä 85 mailia kampikierroksia noin son passille. Ja pienenä yllärinä heti kylän jälkeen lappu: No services next 35 Viljasiilot, jotka näkyivät aavalla Kansas 1,2 miljoonaa kaloreita noin kcal miles. kauas, lienee parikymmentäkin mailia. dollareita noin 3 000/naama Nevada Tasaista maata, maissipeltoja silmän polkupyörän paino Aavikoiden kuumuus, tyhjyys ja kantamattomiin. Nähtiin muuten n. 15 tavaroineen n kg välimatkat. Pitkät laaksot. Ja yks juoppo hommasi meille gallonan maitoa yh- Missouri cm pitkä hämähäkki siellä! den kaupan pihassa. Missourista jäi mieleen kuinka etukäteis-suunnitelmissa ei ollut edes huo- Minä henkilökohtaisesti tykkäsin aika paljon Nevadasta, sanoo Jari. mattu, että siellä on sellainenkin vuoristo kuin Ozark Mountains. Tasamaa Utah Kanjonit. Joo kanjoneita ja pieniä siis loppui hieman yllättäen Missourissa kyliä. Oli eka kerran pieniä ongelmia. jo noin 1000 km jälkeen. Ei jäänyt paljoa Oltiin Milfordissa ja kylän toinen motelli oli täynnä ja toisen motellin pitälä Suomessa. mieleen, maisemat oli välillä kuin meiljä oli kylmän viileesti jättäny respaan Illinois lapun: I ll be back. No siinä ooteltiin Mississippin ylitys. Chester niminen kahden naisen kanssa tunti pari ja sieltä kylä. Kipparikallen syntymäpaikka. se äijä vihdoin ja viimein saapu ja saatiin huone. Ne kaks naista oli muuten Osavaltio jossa ei turistin englan- Kentucky Seikkailunhaluiset miehet kokeilivat Jari: Joo kaverit oli jutellut ko. California kävelemässä Amerikkaa halki. Kesti nintaidolla meinannut ymmärtää eikä tulla ymmärretyksi Motellin tädin vaihtelevassa maastossa omia rajojaan matkasta ja käski lukea netistä yhdestä suomalaisesta jannusta, joka oli ajasimmäinen yö tuntemattoman jannun Colorado puheesta ei saanut mitään selvää, mutta Alkuhämmennystä. Reissun en- kuulemma seitsemän kuukautta. ja pyörien kestävyyttä. Mistä saitte idean pyöräillä San nut Amerikan halki. Siitä se kiinnostus takapihalla. Nousu Sierra Nevadan vuoriston yli, heti reissun alkuun sellainen Monarch Pass, noin 3500 m. Märkänä ja Virginia Lumihuiput. Reissun korkein kohta, huone kuitenkin saatiin. Fransiscosta New Yorkiin? pikkuhiljaa heräs. Olin hieman epävarma lähdöstä vielä alkukeväästä, mutta nousu oli aika kovaa touhua. Tuota en- kylmästä kohmeessa saapuminen Pueb- Appalakit tietysti. Ja pirtelökiskal- Minä sitä taisin Nikolle ehdottaa jollain lenkillä noin vuotta ennen kuin sitten hommasin uuden pyörän ja asia simmäistä nousuahan ajettiin koko päivä, eikä silti päästy ihan ylös asti. Joo al- reilun 2000 km jälkeen. eläessään juurikaan poistunut siitä piiloon, johon loppui alkupään vuoristot la tapaamamme metsuri, joka ei ollut reissuun lähdettiin. Olin lukenut jotain oli selvä. matkakertomuksia vastaavanlaisista retkistä, ja tuntui, että itsekin voisi koittaa tioita. Mitä muistoja näistä osavalti- ja Nevadassa. Ehkä reissun kovin päi- osavaltio. Todella hienoja maisemia. Ja lut ikinä käynyt Virginian ulkopuolella. Näitte matkallanne useita osavalkuhuumassa mentii vielä Californiassa Joo. Colorado oli ehkä kaunein rikunnasta, johon oli syntynyt. Ei ol- California Carson pass vähän erilaista lomaa, kertoo Harri oista jäi päälimmäisenä mieleenne? vä oli tuo kolmas päivä kun ajettiin sata mahtuihan sinne eka kokonainen sadepäiväkin. 8 osavaltiota fillarin selästä. Pisti miettimään, kun oli itse jo nähnyt Hirsimäki. kilsaa ylämäkeä ja ei vielä päästy Car- Virginiassa San Fransisco New York Polkupyörällä Yhdysvaltojen halki

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 6. Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 6. Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni12.12.2012 Nro 6 Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia sisällys 6 2012 3 Pääkirjoitus 4 Kun saapuu syyskokous 6 Muutosturvatietoa edunvalvojille 6 Luottamusmiehille

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4. Parrasta ennen s.3

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4. Parrasta ennen s.3 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4 Parrasta ennen s.3 SISÄLLYS 4 2010 2 Pääkirjoitus 4 Mikä työ ja millä ehdoilla? 6 ISS Aviatioin lisää työntekijöitä 6 Nort Hub ja Ametro järjestäytyvät

Lisätiedot

Liiton uusin jäsen s. 12

Liiton uusin jäsen s. 12 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti 18.2.2006 NRO 1 Liiton uusin jäsen s. 12 2 S I S Ä L L Y S 3 Pääkirjoitus 4 IAU Next Step -messuilla 6 Kaksi uutta sopimusta tasoittuvasta työajasta 7 Tasoittuvan

Lisätiedot

Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6

Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti 2.5.2006 NRO 2 Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6 2 S I S Ä L L Y S 2/06 4 Globalisaatiolla on myös myönteinen puolensa 6 Ay-toiminta tarvitsee

Lisätiedot

Metallialan arvostusta tulee lisätä

Metallialan arvostusta tulee lisätä KYMEN JA SAVO-KARJALAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2011 Tässä lehdessä: Miten työympäristöön voi vaikuttaa...3 Liittokokousvaaleissa on kyse liiton linjasta...4 Matti Mäkelä arvioi työehtosopimusta......5

Lisätiedot

Kissa pöydällä / Mekaanikon uusi ura

Kissa pöydällä / Mekaanikon uusi ura Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti 8.9.2014 Nro 3 Nasta kolmikantapäässä Kissa pöydällä / Mekaanikon uusi ura sisällys 3 2014 3 Pääkirjoitus 4 Liitto röntgenkuvassa 6 Areenan täydeltä sirkushupia 7 Kuljetusliitot

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 11.2.2011 NRO 1. Aikojen alussa

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 11.2.2011 NRO 1. Aikojen alussa ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 11.2.2011 NRO 1 Aikojen alussa SISÄLLYS 1 2011 2 Pääkirjoitus 4 Hyväkin joukkue tarvitsee - KAPUA 6 SLSY:n jäiset antoivat johdolle luottamuksen 7 Sydän lyö ja PALTA

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 19.10.2007 NRO 5. Historialiite keskiaukeamalla

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 19.10.2007 NRO 5. Historialiite keskiaukeamalla ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 19.10.2007 NRO 5 Unioni-lehti vallan vahtikoira 10 vuotta Historialiite keskiaukeamalla Ilmailualan Unioni vuotta 1957 2007 SISÄLLYS 5 2007 3 Pääkirjoitus 4 Hau valta

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 1. osaksi IAU:ta. Tuulia Turusta / Työsuojelukausi vaihtui / Catering - muutosten vuosi

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 1. osaksi IAU:ta. Tuulia Turusta / Työsuojelukausi vaihtui / Catering - muutosten vuosi Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni24.2.2012 Nro 1 Ilmailutietotekniset osaksi IAU:ta Tuulia Turusta / Työsuojelukausi vaihtui / Catering - muutosten vuosi sisällys 1 2012 3 Pääkirjoitus 4 Tuulia

Lisätiedot

Paperiliiton Kuusankosken osastojen tiedotuslehti 3/2014. Lokakuu 2014 31. vuosikerta 150. numero 31 VUOTTA JA 150 NUMEROA TIEDOTUSTOIMINTAA

Paperiliiton Kuusankosken osastojen tiedotuslehti 3/2014. Lokakuu 2014 31. vuosikerta 150. numero 31 VUOTTA JA 150 NUMEROA TIEDOTUSTOIMINTAA Paperiliiton Kuusankosken osastojen tiedotuslehti 3/2014 Lokakuu 2014 31. vuosikerta 150. numero 31 VUOTTA JA 150 NUMEROA TIEDOTUSTOIMINTAA 2 Lokakuu 2014 TÄSSÄ NUMEROSSA Pääkirjoitus...2 Syksy tuo mukanaan

Lisätiedot

1/2007. Rovaniemen kokous

1/2007. Rovaniemen kokous Autokatsastajat 1/2007 Rovaniemen kokous Kolumni Järjestörakenne myllerryksessä 1/2007 24. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Olli Virtanen Nokkalantie

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 12.2.2010 NRO 1. Volgan lautturit. Aasian strategia

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 12.2.2010 NRO 1. Volgan lautturit. Aasian strategia ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 12.2.2010 NRO 1 Volgan lautturit Aasian strategia SISÄLLYS 1 2010 2 Pääkirjoitus 4 Pakettimatka eli johan myrkyn lykkäs 7 SLSY muutti Hakaniemeen 8 Eläkeiän nosto torjuttiin

Lisätiedot

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 KESÄ ON TULLUT KAUPUNKIIN MIELLYTTÄVÄÄ KESÄÄ JA AURINKOISIA LOMAPÄIVIÄ LUKIJOILLEMME Osaston toimisto on suljettuna 30.6.-29.7.2007

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 18.4.2008 NRO 2

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 18.4.2008 NRO 2 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 18.4.2008 NRO 2 Kotimaa kun taakse jäi s. 14 SISÄLLYS 2 2008 3 Pääkirjoitus 4 Asiantuntemusta ilmailulaitteiden ylläpidosta 6 Insta DefSec 7 SAK:n tulevaisuusblogi avattu

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI NRO 4. Eläkeratkaisu / Uusia säästösopimuksia / Nurkan historia

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI NRO 4. Eläkeratkaisu / Uusia säästösopimuksia / Nurkan historia ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI Unioni29.10.2014 NRO 4 Eläkeratkaisu / Uusia säästösopimuksia / Nurkan historia SISÄLLYS 4 2014 3 Pääkirjoitus 4 Eläkeratkaisu kantaa pitkälle tulevaisuuteen 7 Mittava

Lisätiedot

Viisseiska Syksy 2011

Viisseiska Syksy 2011 Viisseiska Syksy 2011 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Työsuojeluvaltuutettu joka työpaikalle! Puheenjohtajan palsta s. 2 Kirjoittajavieras s. 3 Toimitsijan

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 4. Keskitetty ratkaisu / Kähminnän hinta / Lennonvarmistuksen yt

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 4. Keskitetty ratkaisu / Kähminnän hinta / Lennonvarmistuksen yt Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni6.9.2013 Nro 4 Keskitetty ratkaisu / Kähminnän hinta / Lennonvarmistuksen yt sisällys 4 2013 3 Pääkirjoitus 4 TES se itse Uusia käänteitä TES-kierroksella Levikki

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon Metallityöväen ammattiosasto r.y. Maaliskuu 2002 www.metalli57.com

VIISSEISKA. Salon Metallityöväen ammattiosasto r.y. Maaliskuu 2002 www.metalli57.com VIISSEISKA Salon Metallityöväen ammattiosasto r.y. Maaliskuu 2002 www.metalli57.com Uusi ilmoittautumiskäytäntö osastomme kursseille ja matkoille Vuoden 2002 alusta muutimme ilmoittautumiskäytäntöä. Ilmoitukset

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6.

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6. VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com Palkat nousevat 1.6.2006 sivu 5 Helsingintie 16 in memoriam sivu 5 Puheenjohtajan palsta sivu

Lisätiedot

Sini Sabotage Nollasopimukset Heikki Kuula. Next Step Muodin merkonomi Chile. Antroposofia Rentoa meininkiä Tanskassa

Sini Sabotage Nollasopimukset Heikki Kuula. Next Step Muodin merkonomi Chile. Antroposofia Rentoa meininkiä Tanskassa MUUTOS Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto -SAKKI ry Sini Sabotage Nollasopimukset Heikki Kuula Next Step Muodin merkonomi Chile Antroposofia Rentoa meininkiä Tanskassa Sisältö S. 3 / Pääkirjoitus, Puheenjohtajan

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja Tietoväki vuotta Yksin voi tehdä monia asioita edunvalvonta on yhteistyötä! 2 I Tietoväki 3 / 2010 Tietoväki 3 / 2010 I 3 4 Puheenjohtajan palsta: Onnea 40-vuotias Tietoväki! Päätoimittaja Pirjo Salo Toimitus

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 2. Yhteistyö pirstoutuu. Säästövapaa / Edustajiston kokous / Väykkä pysäyttää aikaa

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 2. Yhteistyö pirstoutuu. Säästövapaa / Edustajiston kokous / Väykkä pysäyttää aikaa Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni27.4.2012 Nro 2 Yhteistyö pirstoutuu Säästövapaa / Edustajiston kokous / Väykkä pysäyttää aikaa sisällys 2 2012 3 Pääkirjoitus 4 Finavia ja yhteistyön uudet tuulet

Lisätiedot

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo Viisseiska Lokakuu 2008 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008 Sisällysluettelo

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

Pasilan kuulumisia. pasillin kourissa. päätoimittajan esittely. voutilasta kajahtaa. viisautta voutilan malliin. kalinaa ja hyviä löylyä

Pasilan kuulumisia. pasillin kourissa. päätoimittajan esittely. voutilasta kajahtaa. viisautta voutilan malliin. kalinaa ja hyviä löylyä Pasilli 3/2014 Pasilli 3/2014 Pau:n Pasilan osaston jäsenlehti ISSN 0785-532X painos 2300 kpl tässä numerossa: Pasilan kuulumisia 3 osoitteenmuutokset: jäsenrekisterinhoitaja Ilkka SIlo ilkka.silo@itella.com

Lisätiedot

Kuljetus- ja huolinta-alan. toimihenkilöt

Kuljetus- ja huolinta-alan. toimihenkilöt 1 Kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöt KHT ry No 3/2005 Tarjolla KHTeetä ja ay-tiet -tietoutta 2 Uusia tuulia Jokaisen järjestön, yhdistyksen sen ja ammatti- liiton tärkeimpiä tavoitteita on saada

Lisätiedot