Creative Coast and Pleasure Island Suvilahti-projekti. Kari Management Company Ltd Ilkka J. Kari 2004 / 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Creative Coast and Pleasure Island Suvilahti-projekti. Kari Management Company Ltd Ilkka J. Kari 2004 / 1"

Transkriptio

1 Creative Coast and Pleasure Island Suvilahti-projekti Kari Management Company Ltd Ilkka J. Kari 2004 / 1

2 Esipuhe 2 Tämän selvityksen lähtökohtana on ollut saamani toimeksianto alueen kiinteistönomistajilta ja käyttäjiltä. Alkuperäinen lähtökohta oli tietyn kiinteistökokonaisuuden ( Partekin pääkonttori, sen viereinen talo ja rakentamaton tontti ) uusien käyttömahdollisuuksien selvittäminen. Esiselvityksen jälkeen osoittautui, että kiinteistökokonaisuuden kehittämisen ja sen arvon kannalta on olennaisen tärkeää myös se, millaiseksi ympäristö kehittyy ja miten kehitystä suunnataan sekä kansallisesti että Helsingin kaupungin taholta. Osoittautui selväksi, ettei yksittäisen kiinteistön tai pienen kiinteistökokonaisuuden kehitysmahdollisuuksia ollut mahdollista analysoida riittävän laajasti ja laadukkaasti ilman kannanottoa nyt vielä jäsentymättömän ympäristön kehittymiseen. Nyt tehty selvitys kattaa sekä kiinteistökokonaisuuden kehittämisajatuksen ja profiloinnin pitkällä aikavälillä että ajatuksia alueen kehittämisestä. Selvitys painottuu Sörnäisten alueeseen, mutta ottaa kantaa myös lähialueiden rakenteeseen niin, että koko tarkastelualue on Merihaasta Arabianrantaan mukaan lukien jo rakennetun alueen vaikutukset kokonaisuuteen. Alueen kokonaisanalyysi lähtee siitä, ettei meillä ole mahdollisuutta pitää ns. bulkkituotantoa Suomessa, vaan joudumme luomaan ympäristöjä luovalle yritystoiminnalle. Luova yritystoiminta asettaa uusia erilaisia vaatimuksia kaupunkisuunnittelulle ja kaupunkirakenteelle sekä ajatuksellisesti myös kaupungin toiminnoille. Luova kaupunki on ajatuksellisesti liberaali alue, joka elää ympäri vuorokauden. Luova kaupunki ei ole asuntotai toimistolähiö. Luova kaupunki sisältää sopivassa suhteessa uutta ja vanhaa, pientä ja suurta. Sörnäisten alueella on kokonaisuutena mahdollisuudet muodostua tuollaiseksi alueeksi ja selvityksessä esitetäänkin nykyisen Hanasaaren osoittamista asumisen, viihteen ja vapaa-ajan alueeksi. Sörnäisten rantatien, Verkkosaaren ja Kyläsaaren aluetta esitetään toimisto- ja tuotantotoiminnan alueeksi ja niihin voisi sekoitta rannan puolelle asumista. Vanha tukkutori tulee säilyttää ja kehittää nykyisistä lähtökohdistaan. Sompasaaren voi osoittaa hyvätasoiseen asumiseen niin, että Hanasaaren ja Sompasaaren väliin rakennetaan venesatama ja mahdollisuus siihen, että suuretkin matkustaja-alukset voivat kiinnittyä osaan sataman laitureista. Tämä selvitys on osaltaan myöskin keskustelupuheenvuoro alueen kehittymiseen. Kiitän niitä tahoja, joiden kanssa olen voinut käydä lukemattomia keskusteluja. Erityiset kiitokset kuuluvat Sakke Järvenpäälle hänen asiantuntemuksestaan vapaa-ajan ja viihteen osalta sekä useista asiaan liittyvistä selvityksistä. Ilkka J. Kari

3 Kehityksen suunta 3 Yleisesti kehityksen suunnista Sitran tuleva yliasiamies, entinen pääministeri Esko Aho pitää Suomen menestymisen ehtona informaatiotekniikan alalla uusien huipputekniikan sovellusten kehittämistä. Ahon mukaan Suomessa ei kannata miettiä sitä, miten vanhan saa pidettyä täällä. - Sille emme voi mitään, että it-alalla kokoonpanon työpaikat siirtyvät Kiinaan ja ohjelmointi Intiaan. Nyt Suomessa olisi mietittävä sitä, miten saadaan syntymään uusia sovelluksia, sillä siinä on meidän hyvin koulutetun kansamme mahdollisuus, Aho sanoi Tampereella kansainvälisessä e-business Research Forum konferenssissa. Hän sanoi myös, että uusien luovien ratkaisujen synnyttämiseksi tarvitaan aitoa keskustelua ja yhteistyötä yritysten, yliopistojen ja julkisen hallinnon kesken. - Teknologia ei ole myöskään enää ainoa ratkaiseva menestystekijä, kun ollaan siirtymässä informaatioteknologian toiseen aaltoon, Aho sanoi. Hän oli samaa mieltä SOK:n pääjohtajan Kari Neilimon kanssa, joka painotti sitä, että nyt tarvitaan uusia innovaatioita johtamiseen ja toimintasuhteiden hoitamiseen. Suomessa pääkaupunkiseutu on ainoita alueita, jossa yhdistyvät maailmanlaajuisesti riittävän suuri väestöpohja, monipuolinen korkeakoululaitos, laajat tutkimus- ja tuotekehitysresurssit, tasokas kulttuuritarjonta ja kansainvälinen ilmapiiri. Jos tähän pystytään yhdistämään sellaisia elementtejä, jotka saavat aikaan luovuuden ilmapiirin, mahdollistaa se pääkaupunkiseudun ja sitä kautta koko suomen menestymisen kansainvälisessä kilpailussa. Tulevaisuudessa Suomen kaltaisten alueiden menestys perustuu hyvin pitkälti luovuuteen ja innovatiiviseen talouteen. Riittävää elintasoa ei Suomen kaltaisessa, markkinoista sivussa olevassa maassa, pystytä ylläpitämään massatuotantoon perustuvalla taloudella. Massatuotanto siirtyy yhä enemmän halvan työvoiman maihin. Amerikkalainen talousmaantieteen professori Richard Florida kuvaa kirjassaan The Raise of the Creative Class nykyajan menestystekijöitä. Hänen mukaansa parhaiten menestyvät sellaiset alueet, jotka onnistuvat houkuttelemaan alueelleen luovia ihmisiä. Luovat ihmiset hakeutuvat sinne, missä on suvaitsevainen ilmapiiri, rikas kulttuuritarjonta, värikäs katuelämä ja vilkas yöelämä. Helsingissä tällainen alue voisi muodostua nykyisen ydinkeskustan sekä Kallion ja Sörnäisten alueen yhdistelmänä. Tälle alueelle on mahdollista saada aikaan sekä nykyistä kaupunkirakennetta että uudisrakennettavia Suvilahden, Hanasaaren ja Sompasaaren alueita hyödyntäen. Vanhan kaupunkirakenteen kehittämisessä ja uusien suunnittelussa pitää huolehtia siitä, että alueiden rakenne muodostuu kaupunkimaiseksi ja monipuolisesti kulttuuria, yritystoimintaa ja vapaa-aikaa suosivaksi. Tämä edellyttää uudentyyppistä kaupunkisuunnittelua sekä oikeanlaisten toimintojen sijoittumisen mahdollistamista alueelle. Alueen kiinteistönomistajien ja kaupungin tulee yhdessä ryhtyä kehittämään aluetta tähän suuntaan. Tämä on myös johtava ajatus Suvilahti Business Centerin toiminta-ajatuksen luomisessa.

4 Ainutlaatuinen mahdollisuus 4 Kantakaupungin itäreunan rakentaminen on oloissamme ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää suuressa mittakaavassa ainoan todellisen kaupunkialueen jatkoksi kantakaupunkiin välittömästi liittyvää kokonaista uutta kaupunginosaa. Hanketta olisikin tarkasteltava sekä Helsingin kaupungin kehittymisen että koko maan kehittymisen kannalta ainutlaatuisena mahdollisuutena rakentaa uutta, luovaa, kansainvälistä ja ennen kaikkea elävää kaupunkia. Vastaavan kokoista - lähes kokonaan uudis- tai korjausrakennettavaa - aluetta ei oloissamme ole tulossa muutamaan suku polveen ja ainutlaatuiseksi sen tekee kiinteä yhteys Helsingin kantakaupunkiin. Helsingin kaupunkia leimaa pääkaupunkistatuksesta johtuva virastomaisuus sekä hallinnointikeskeisyys. Kantakaupunki on täynnä erilaisia virastoja, ministeriöitä sekä muita hallinnon yksiköitä. Näiden yksiköiden läsnäolo on kaikkialla aiheuttanut alueelle hieman kuollutta leimaa, asenteiden jähmeyttä ja tavallaan karkottanut luovuuden ympäriltään. Tästä hyvänä esimerkkinä on kaupunkipari Washington DC San Fransisco. Washington DC:n kaltainen hallintokaupunki on hyvin normeihin sidottu, jähmeä ja toiminnoiltaan kankea kun taas San Fransiscon kaltainen kaupunki on dynaaminen, uutta luova, erilaisuutta salliva ja ennen kaikkea elävä kaupunki. Tämän vuoksi mm. Piilaakso ja monet muut uudet asiat ovat syntyneet nimenomaan San Fransiscon alueelle. Kantakaupungin itäisen reunan suunnittelua olisikin toteutettava toiminnallisena kokonaisuutena siten, että saavutettaisiin halutut tavoitteet. Alueen suunnittelussa tulee ottaa myös huomioon viereisten alueiden luonne ja muuttumismahdollisuudet. Alueen toiminnallisuutta nyt esitettyyn suuntaan tulee selvittää tarkemmilla tutkimuksilla yhteistyössä elinkeinoelämän ja kiinteistönomistajien kanssa. Jo pelkkä tietoisuus suunnittelusta nostaa alueen profiilia ja kiinnostavuutta. Tämän suunnittelun lisäksi tulee Helsingin itäsuunnan houkuttelevuutta asumisen alueena pystyä lisäämään huomattavasti ja yhden vaihtoehdon esitetyssä ratkaisussa tuo Sompasaaren alue, joka mahdollistaa yhdistelmän korkealaatuista merenläheistä keskusta-asumista ja uutta kehittyvää innovatiivista työpaikka-aluetta kaikilla palveluilla. Hanasaaren elämys- ja viihdemaailman rakentaminen parantaa alueen houkuttelevuutta ja mahdollistaa kansainvälisen urbaanin ympäristön luomisen lähiön sijasta.

5 Alueen historiaa 5 Sörnäisten alue on historialtaan vanhaa teollisuusaluetta. Alueella ovat sijainneet kaupungin teurastamo, betonitehdas, kaasulaitos ja Kone Oy:n tehdas. Nykyisinkin alueella on vielä tuotannollista toimintaa sekä Hanasaaren voimalaitos hiilikenttineen. Alueella on ollut teollisuusstatuksesta johtuen satamatoimintaa ja alueelle on johtanut rautatie. Tälläkin hetkellä on Sompasaaressa konttisatama ja Hanasaaren satama palvelee voimalaitoksen hiilen tuontia. Alueen muutos pois perusteollisuustoiminnasta on tapahtumassa hitaasti, mutta aluetta vaivaa historiasta ja jäsentymättömästä ympäristöstä johtuen vetovoiman puute. Alueelle onkin laadittava kaupunkikokonaisuutta palveleva kehittämissuunnitelma, jotta alue ei rakennu ilman selkeää visiota ja päämäärää. Alueen kehittämisessä on huomioitava historia, viereiset alueet ja kaupungin tarvitsemat tukitoiminnat yleisemminkin.

6 Alueen kehityskuva, tilanne vuonna Suvilahti Business Center Sörnäisistä alkanut kehitys on luonut Helsingin kantakaupungin itäreunalle Hakaniemestä Arabianrantaan ulottuvan valtakunnallisesti merkittävän innovaatioja luovuuskeskittymän. Alue on pystytty luomaan kaupunkimaiseksi asumisen, viihteen, yritystoiminnan ja tuotekehityksen, kansainvälisessäkin mittakaavassa, merkittäväksi keskukseksi. Alueella on pystytty yhdistämään vanhan ja uuden rakennuskannan hyödyntäminen siten, että se suorastaan houkuttelee innovaatiotoimintaan ja viihtyisään asumiseen. Alueella on pystytty hyödyntämään taiteen ja yritystoiminnan yhteistyö siten, että siitä on muodostunut myös kansainvälinen muotoilun keskus. Alueelle on muodostunut Piilaakson tyyppinen yritysjakautuma ja siellä toimivat rinnan niin suuret kansainväliset yritykset kuin juuri toimintaansa käynnistävät yritykset, joiden toiminta on osittain tuotannollista prototyyppikehitystä. Alueelle on myös keskittynyt huomattava määrä erilaisia viihteen ja vapaa-ajan yksiköitä ja alueesta on muodostunut metropolimainen ympärivuorokauden sykkivä yhteisö. Alue on tunnettu myös kansainvälisyydestään ja suvaitsevasta ilmapiiristä.

7 Kaupunkirakenteen mahdollisuuksia 7 Kallion alue Sörnäisten alue Suvilahden alue Merihaan alue Hanasaaren alue Kruununhaan alue Sompasaaren alue Kallion alue on tunnettu pienasuntovaltaisuudestaan ja siitä, että sinne on jo osittain muodostunut luovan kulttuurin yöelämää. Sörnäisten aluetta leimaa keskeneräisen vanhan, mutta uudistuvan teollisuusalueen ilme. Sörnäisten alue on luovan kulttuurin osalta kehittymätön alue. Suvilahden alueen kehitys on vielä alkamatta ja Hanasaari sekä Sompasaari ovat energiatuotannon ja satama-toimintojen aluetta. Kaupunkirakenteellisesti olisi mahdollista, että Kallion, Sörnäisen ja Suvilahden alueiden osalta tehtäisiin tietoinen päätös kulttuuriin, taiteeseen, luovaan toimintaan ja vapaa-aikaan liittyvien toimintojen painottamisesta alueelle. Suvilahden alueen osalta tämä edellyttäisi alueen varaamista viihde-, vapaa-ajan- ja erilaisten tapahtumien alueeksi jossa yhdistyvät asuminen, työ ja vapaa-aika. Hanasaaren ja Sompasaaren alueiden osalta tämä edellyttää asutuksen painottamista näille alueille, sillä ilman pysyvää asutusta alueet eivät muodostu eläviksi vuorokauden kaikkina tunteina. Sörnäisten rantatietä reunustavien rakennusten tilavariaatiot kattavat koko kirjon korkealuokkaisesta edustustilasta pienimuotoiseen tuotannolliseen tilaan. Tämän tilavariaation olemassaolo mahdollistaa monipuolisen yritysmixin ja soveltuu sen takia edellä mainitun toimintaympäristön tuotannolliseksi rungoksi. Suvilahden säilytettävät voimalaitosrakennukset ja kaasukellot soveltuvat erinomaisesti viihteen, vapaa-ajan, messu- ja näyttelytoiminnan ja tämän alan yrityshautomotoiminnan käyttöön. Alueen kehittämisen osalta tämä linja palvelisi Helsingin kaupungin, alueen kiinteistönomistajien sekä myös koko Suomen etua. Asian eteenpäin viemiseksi on syytä perustaa projektiorganisaatio jolla on kahdenlainen tehtävä. Ensimmäinen osa tehtävää on kehityssuunnitelman laatiminen ja sen käytännön toteutuksen valvominen, toinen osa on toteuttamiseen liittyvän projektiorganisaation rakentaminen.

8 Hanasaari 8 Hanasaaren alueelle on toteutettavissa kansainvälisen tason vapaa-ajan, viihteen ja asumisen alue. Hanasaaren A-voimala on saavuttanut elinkaarensa lopun ja se purettavissa. Hiilikasa on mahdollista siirtää Salmisaaren tapaan maan alle. Sama koskee nykyistä B-voimalaa sen elinkaaren tullessa lopuilleen. Hanasaaren viehättävyyttä ja moni-ilmeisyyttä voisi parantaa kaivamalla kanava niemen poikki ja hyödyntämällä näin syntyvä vesiaihe kaupunkisuunnittelullisesti Venetsiamaisesti. Alueen mitoitus tulee toteuttaa kaupunkimaisena niin, että syntyy urbaani yhteisö eikä Latokaskimaista rivitaloaluetta. Hanasaaren käyttöä edistää myös mittavan venesataman rakentaminen sen ja Sompasaaren väliselle alueelle. Jo nyt paikalla oleva syväväylä mahdollistaa myös risteilijävierailut satamaan. Hanasaari esitetyssä muodossaan yhdessä Suvilahden vanhan voimalan messualueen kanssa luo paikalle oloissamme suurehkon matkailukeskittymän. Hanasaari Suvilahti alueen toteutuksessa tulee lähteä siitä, että alueen hotellit, ravintolat, satama, elokuvateatterit, messu- ja tapahtuma-alue, kaupat, tv- ja multimediastudiot, ostoskeskus ja kaupat yhdessä infraan kuuluvien kavavien, siltojen, puistojen, valaistuksen ja rakennuskannan kanssa yhdessä muodostavat urbaanin ympäri vuorokauden sykkivän viihtyisän keskuksen, jossa voi liikkua talvellakin. Hanasaari on tämän profiilin ansiosta erinomainen paikka matkailun ja viihteen työpaikkojen sijoittumiselle sekä urbaanille asumiselle kaupungissa, joka elää 24 tuntia vuorokaudessa.

9 Sompasaari 9 Sompasaaren alue on omiaan korkeatasoiseen merenrantaasumiseen. Niemimäisenä alue on kokonaan meren ympäröimä, mutta sen verran avomereltä suojassa, etteivät pahimmat tuulet kohdistu suoraan alueelle. Sompasaaren alueelle olisi suunniteltavissa suuri määrä asuntoja, joista olisi lähes välitön yhteys rantaan ja parhaimmillaan omaan laituripaikkaan. Sompasaaren asuntotyyppi voisi olla suurehkoa, koska lähistöllä oleva Kallion pienasuntokanta tasapainottaa alueen asuntojakautuman lähelle kaupungin normaalijakautumaa. Metroaseman läheisyys ja hyvät liikenneyhteydet sekä ydinkeskustaan ettälentokentälle ja muualle Suomeen ovat alueen etuja. Mustikkamaan läheisyys ja mahdollisuus yhdistää sillalla Sompasaari ja Mustikkamaa tuovat hyvät yhteydet virkistys- ja ulkoilualueelle. Hanasaaren alueelle rakennettava taaja viihteen, asumisen ja vapaa-ajan kaupunginosa tuo alueelle tarvittavat palvelut hyvin lyhyen matkan päähän. Hanasaaren ja Sompasaaren väliin rakennettava venesatama tuo tullessaan mahdollisuuden veneilyy sekä veneilyyn tarvittavien palveluiden tuomiseen alueelle. Satama voi toimia myös mittavana vierasvenesatamana, jolloin tarvittavat palvelut olisi saatavilla Hanasaaren vapaa-aikakeskittymästä. Satama voisi toimia syväväylän takia myös risteilyalusten pysähtymispaikkana.

10 Verkkosaari ja Kyläsaari 10 Varastokadun ja Hermannin rantakadun reunat soveltuvat erinomaisesti työpaikkarakentamiseen ja alueen pitkä rantaosuus asuntorakentamiseen. Tämä mahdollistaa työpaikkojen ja asumisen läheisyyden. Alue on liikenneyhteyksien ja merellisen sijaintinsa ansiosta erinomainen tähän tarkoitukseen. Sörnäisen ja Hanasaaren alueen palvelut ovat lyhyen kävelymatkan päässä. Alue antaa lisäresurssia sekä Sörnäisen ja Hanasaaren että Arabianrannan laajenemiseen niin, että alueesta muodostuu yhtenäinen, kaupunkimainen ja korkeatasoinen luovuuden rannikko. Alueen pitkä rantaosuus antaa suunnittelulle erinomaiset lähtökohdat ja mahdollistaa eurooppalaisen elävän ranta-alueen luomisen venesatamineen, idyllisine rantaravintoloineen ja rantabulevardeineen. Tukkutorin profiilin muuttaminen palvelemaan myös normaalia kuluttajaa ( tyyliin Chef Wotkins ) tuo alueelle uutta lisäväriä ja mahdollistaa erittäin monipuolisen pienyritysten luoman palveluvalikoiman. Alueen kaavallisen ja arkkitehtoonisen suunnittelun tulee mahdollistaa myös visuaalisesti miellyttävän ja monipuolisen kaupunkikuvan syntymisen niin, että alueen kokonaisilme viestittää kaupunkimaista viihtyisyyttä ja lämpöä katuilmeineen, rakennuksineen, värimaailmoineen ja puistoineen.

11 Suvilahden voimalan alue 11 Selvitysten mukaan pääkaupunkiseudulla on selvä puute messu- ja vapaa-ajan tilasta, joka on alle 5000 m2. Tilanpuute kohdistuu hieman Vanhan Sataman tilakokoa suurempaan ja parempien liikenneyhteyksien varrella olevaan, messu- ja jäähalleja pienempään, monikäyttötilaan. Tilalle on kysyntää pienten ja keskisuurten tapahtumien sekä nuoriso- ja muiden konserttien osalta. Tilan tulee olla muunneltava ja monipuolisen toiminnan mahdollistava. Tilojen tulee olla hyvätasoisia ja mahdollistaa mm. suurten seminaarien järjestämisen kaikkine oheispalveluineen. Suvilahden vanhan voimalan rakennuskanta mahdollistaa erinomaisesti tällaisen alueen toteuttamisen ja se on liikenneyhteyksien osalta erinomaisessa paikassa. Pääsy alueelle on sekä hyvin toimivan joukkoliikenteen että hyvien tieyhteyksien ansiosta vaivatonta. Yhdistämällä kaasukellot 1 2 kerroksien osalta ja mahdollistamalla ympärivuotinen kulku vanhaan voimalaitosrakenukseen on mahdollista luoda erittäin toimiva ja riittävän kokoinen messu- ja vapaa-ajan tila alueelle. Rakennuskanta ja niiden yhdistely mahdollistaa monimuotoisen ja monipuolisen toiminnan ja tilaisuuksien yhdistelyn. Kaasukellojen muoto mahdollistaa mm. multimediateatterin toteuttamisen ja on sitä kautta erinomainen erilaisille presentaatioja yleisötilaisuuksille, kuitenkaan tekniikka ei rajoita kaasukellon muuta käyttöä.

12 Vapaa-aika-aluen aloitus Suvilahti-Hanasaari vapaa-aika-alueen sopiva aloituskortteli on Suvilahden vanhan voimalaitoksen alue. Suvilahden vanhan voimalaitoksen jäljellä oleva rakennuskanta ja pieni lisärakentaminen mahdollistaa erittäin monipuolisen toimintakeskuksen synnyttämisen. Jotta toiminta olisi nykyajan vaatimusten mukaista, niin kulkeminen rakennuksista toisiin tulisi olla säältä suojattuja ja mahdollisuuksien mukaan lämmitettyjä. Kaasukellojen yhdistäminen mahdollistaa messukeskuksen toteuttamisen. Siihen liittyvää tuki- ja pienyritystoimintaa sekä mahdollinen alan yrityshautomotoiminta ovat sijoitettavissa kaasukellojen idänpuoleisiin rakennuksiin. Nämä rakennukset mahdollistavat tämän tyyppisen pienyrityskeskuksen ja yrityshautomon synnyttämisen. Tämä on tarpeellista Hanasaaren suuremman kokonaisuuden synnyttämiseksi. Vanhan voimalaitosrakennuksen käyttöä kokous- ja tapahtumatilana on selvitettävä yhdessä museoviranomaisten kanssa. 12 Mikäli kaasukellojen eteläpuolelle jätetään riittävän kokoinen aukio, on sitä mahdollisuus käyttää erilaisiin ulkoilmatapahtumiin kuten konsertteihin, näyttelyihin, toritapahtumiin ja talvella vaikka jääveistos- tai vastaaviin kilpailuihin. Suurten tapahtumien osalta täytyy olla mahdollisuus pysäköinnin järjestelyyn.

13 Tukkutori Tukkutori on osa suurkaupungin infraan kuuluvaa palvelutuotantoa joka mahdollistaa pienyritysten joustavan toiminnan osana kaupunkirakennetta. Tukkutorin palveluita käyttävät nimenomaan pienet kaupunkilaisten jokapäiväisiä palveluita tuottavat yritykset kuten ravintolat, yksityiset kioskit ja pienet ketjuihin kuulumattomat kaupat ja muut pienyritykset. 13 Näiden toimintaperiaatteisiin kuuluu se, että tukkutorilta noudetaan päivittäin omassa toiminnassa tarvittava materiaali. Tukkutorin siirtäminen kauemmas esikaupunkialueelle lisäisi yrittäjien asiointimatkoja ja lisäisi näin asiointiaikaa kohtuuttomasti ja vaikeuttaisi tai tekisi mahdottomaksi niiden toiminnan. Tällä olisi negatiivinen vaikutus ydinkeskustan palvelutarjontaan ja palveluvalikoimaan. Tukkutorin palveluvalikoimaa tulisikin lisätä ja vahvistaa sen palvelukykyä. Eräänä vaihtoehtona olisi pyrkiä sijoittamaan alueelle myös tavallisten kaupunkilaisten tarvitsemia pienpalveluita, kuten kodinkoneiden ja muiden päivittäisessä käytössä olevien laitteiden korjausta ja varaosien myyntiä. Tukkutorin palveluita voisi kohdistaa myös ehkä enemmän kauppahallimaisesti tavallisille kuluttajille. Tukkutorin kiinteistövalikoima mahdollistaa monenlaisen toiminnan ja tukkutorit ovat kaikissa suurkaupungeissa tärkeä osa usein unohdettua kaupungin palvelutarjonnan mahdollistavaa liiketoimintaa. Tukkutorin toiminta on myös oiva osa monipuolisen ja luovuutta sekä yritystoimintaa edistävän kaupunginosan rakennetta. Tukkutori on historian aikana syntynyt palvelemaan pienyritysten todellisia tarpeita ja sen kehittäminen on huomattavasti lopettamista tai siirtämistä parempi vaihtoehto.

14 14 Sörnäisten rantatie Sörnäisten rantatien varsi on kehittyvää, mutta vielä hieman jäsentymätöntä murrosvaiheessa olevaa ympäristöä. Alue on ajan kuluessa hitaasti muuttunut toimistovaltaisemmaksi, mutta alueella on jäljellä paljon tuotannolliseen toimintaan sopivaa tilaa. Alueen imago pohjautuu vielä vanhaan teollisuusalueen imagoon ja ei näin ollen ole ollut houkutteleva ns. valkokaulusyrityksille. Sekä Sörnäisten että Kallion alueet on luokiteltu statukseltaan kantakaupungin alempaan kvartaaliin. Imagon muuttaminen ja houkuttelevuuden lisääminen vaativat sekä yksittäisten kiinteistöjen että koko alueen sekä toimintaajatuksen ja vision että kiinteistöjen tilaratkaisujen ja toimintakonseptien kehittämistä. Alueen imagon nousu vaikuttaa olennaisesti kiinteistöjen arvoon ja arvostukseen sekä tätä kautta tuottoon. Sörnäisten rantatien kiinteistökanta omaa hyvät valmiudet sekä tilojen että toimintakonseptien kehittämiseen. Yksittäisen kiinteistön toimenpiteet eivät kuitenkaan ole riittäviä yleisen arvonnousun pohjaksi. Alueen kehittämiselle on olemassa erittäin hyvät lähtökohdat. Liikenneyhteydet ovat hyvät, joukkoliikenne toimii, alueella on olemassa valmista kehitysympäristöön sopivaa kiinteistökantaa, alueella on jo valmiiksi luovaa toimintaa, alue on kiinni kantakaupungissa ja valmista asuntokantaa on lähellä. Alueella on lisärakentamispotentiaalia.

15 Koko alueen kartta Arabianrannan alue 15 Kyläsaaren asunto- ja työpaikka-alue Verkkosaaren asunto- ja työpaikka-alue Tukkutorin kuluttajaversio Tukkutori Suvilahti Business Center ja Sörnäisten rantatien alue Suvilahden messu-, viihde- ja tapahtumakeskus Hanasaaren viihteen, vapaa-ajan, matkailun ja asumisen alue Risteily- ja venesatama Sompasaaren asuntoalue Mustikkamaan ulkoilualue Korkeasaren eläintarha

16 Toimenpide-ehdotukset kaupunkirakenteen osalta 16 Alueen kehittämisen osalta esitetään seuraavia toimenpiteitä 1 Alueen kehittämistä varten perustetaan yhteistyöryhmä 2 Alueelle laaditaan selkeä visio 3 Alueen kehittämisestä toteutetaan yksi tai useampi alueen kehittämiskilpailu 4 Alueelle laaditaan selkeä imago 5 Alueelle laaditaan osayleiskaava 6 Alueelle laaditaan selkeä markkinointisuunnitelma 7 Alueelle perustetaan toteutus- ja markkinointiyksikkö 8 Tarvittavat asemakaavamuutokset tehdään 9 Alueen toteuttaminen aloitetaan

Valkeakosken Kanavanranta

Valkeakosken Kanavanranta Eteläinen Hesperiankatu 8 00100 Helsinki, Finland T +358-40-521-3078 E info@lunden.co W www.lunden.co Valkeakosken Työpaja Lähtötilanne Suunnittelualue Valtakatu uimahalli kaupungintalo linja-autoasema

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA

HELSINGIN YLEISKAAVA HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi ja miten yleiskaava tehdään Marja Piimies 26.11.2012 HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi yleiskaava on tarpeen tehdä Toimintaympäristön muuttuminen Väestö kasvaa - kaavavaranto on loppumassa

Lisätiedot

20.1.2012 KALASATAMA. 20.1.2012 Hannu Asikainen 1

20.1.2012 KALASATAMA. 20.1.2012 Hannu Asikainen 1 20.1.2012 KALASATAMA 20.1.2012 Hannu Asikainen 1 Helsingin aluerakentamisprojektit 2011 HELSINKI URBAN PROJECTS v.2009-- 35 000 asukasta 10 000 työpaikkaa v. 2008-2025 15 000 asukasta v. 2008-2035 12 000

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 Mänttä-Vilppulan kehityskuva Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT Rakennemallivaihtoehtojen kautta etsitään Mänttä-Vilppulalle paras mahdollinen tulevaisuuden aluerakenne

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

HÄMEENTIE 11 Sörnäinen - HELSINKI

HÄMEENTIE 11 Sörnäinen - HELSINKI HÄMEENTIE 11 Sörnäinen - HELSINKI HÄMEENTIE 11 3 SIJAINTI, YHTEYDET & PALVELUT Saavutettavuudeltaan Hämeentie 11 hakee vertaistaan: Hämeentie on Lahden ja Porvoon moottoriteille johtava valtakatu Valmis

Lisätiedot

KALASATAMA 7.2.2014. 7.2.2014 Hannu Asikainen 1

KALASATAMA 7.2.2014. 7.2.2014 Hannu Asikainen 1 KALASATAMA 7.2.2014 7.2.2014 Hannu Asikainen 1 Kalasatama numeroina 20 000 asukasta 8 000 työpaikkaa noin 1 100 asuntoa valmistunut noin 1 700 asukasta 7.2.2014 Hannu Asikainen 2 Sörnäistenniemi 7.2.2014

Lisätiedot

tavoitteet Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo

tavoitteet Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo KAUPUNKISUUNNITTELUN SEMINAARI VI 2012 - UUDEN OULUN TULEVAISUUDET? tavoitteet Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo PÄÄTAVOITTEET Hyvinvoivat ihmiset Elinvoimainen kaupunki Kestävä ja ekotehokas yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Wood City. Kokonainen kortteli täynnä uniikkia designia ja urbaania yhteisöllisyyttä Jätkäsaaressa, keskellä Helsinkiä.

Wood City. Kokonainen kortteli täynnä uniikkia designia ja urbaania yhteisöllisyyttä Jätkäsaaressa, keskellä Helsinkiä. Wood City Kokonainen kortteli täynnä uniikkia designia ja urbaania yhteisöllisyyttä Jätkäsaaressa, keskellä Helsinkiä. Puun moderni paluu Wood City on näyttävä nyky- ja puuarkkitehtuurin taidonnäyte ja

Lisätiedot

Kuvit teellinen visiokuva alueesta.

Kuvit teellinen visiokuva alueesta. UUSI KAUPUNGINOSA SK A TU KA U A EN U K IV IS N.K LL RE A O U TE ST Kuvit teellinen visiokuva alueesta. 2 TU TU 3 FREDRIKSBERG HERÄÄ HENKIIN. HELSINGISSÄ KALLION KUPEESSA, SIINÄ SATA- MAN JA RAUTATIEN

Lisätiedot

RIIHITONTTU Business Campus

RIIHITONTTU Business Campus RIIHITONTTU Business Campus Vehreä Urbaani Työympäristö Niittykummun Tulevaisuuden Keskustan Sykkeessä RIIHITONTTU Business Campus 1) Hyvä sijainti, helposti saavutettavissa 2) Runsaasti autopaikkoja 3)

Lisätiedot

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1 Rakennemallin mitoitus Varsinainen tarkastelu kahden vaihtoehdon välillä, joissa kummassakin pohjana valittu yhdyskuntarakenne (VE 1 + VE 3) Alenevan kehityksen trendi

Lisätiedot

STRATEGINEN KESKUSTAHANKE

STRATEGINEN KESKUSTAHANKE STRATEGINEN KESKUSTAHANKE KESKUSTAN STRATEGINEN OSAYLEISKAAVA YLEISÖTILAISUUS 6.2.2013 6.2.2013 Tero Tenhunen STRATEGINEN KESKUSTA HANKE Strateginen Keskustahanke käynnistyi vuoden 2011 alusta. Hanke toteuttaa

Lisätiedot

KALASATAMA 24.9.2014. 24.9.2014 Hannu Asikainen 1

KALASATAMA 24.9.2014. 24.9.2014 Hannu Asikainen 1 KALASATAMA 24.9.2014 24.9.2014 Hannu Asikainen 1 Kalasatama rakentamisaika 20 30 vuotta 20 000 asukasta 8 000 työpaikkaa Asuminen 1 000 000 k-m2 toimitilat 390 000 k-m2 palvelut 45 000 k-m2 24.9.2014 Hannu

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

KALASATAMAN by Lindström Invest

KALASATAMAN by Lindström Invest Kumm eli MAN ström Invest Lindström Invest Oy Lautatarhankatu 6 00580 Helsinki puh. 09 2514 6100 www.lindstrominvest.fi Haluatko työskennellä täyden palvelun Business Parkissa? Ainutlaatuiset ja viihtyisät

Lisätiedot

Näkökulmia kaupunkirakenteeseen ja tutkimustietoon yleiskaavan valmistelussa

Näkökulmia kaupunkirakenteeseen ja tutkimustietoon yleiskaavan valmistelussa Näkökulmia kaupunkirakenteeseen ja tutkimustietoon yleiskaavan valmistelussa Rikhard Manninen Yleiskaavapäällikkö Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 4.5.2016 Strategia ja visio Väestöprojektio ja mitoitus

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 6

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 6 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 6 Johdanto Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan (Kalasataman) osayleiskaavasta on

Lisätiedot

05.11.2009 YIT Rakennus Oy Juhani Ylitolonen

05.11.2009 YIT Rakennus Oy Juhani Ylitolonen YIT Rakennus Oy Juhani Ylitolonen Matkailutulon triplaus Kemin kaupungin ja YIT:n yhteistyö SARIUS Palvelut 600 m Keskussairaala Kirkko Koulut, oppilaitokset Päiväkoti Kulttuurikeskus Kauppatori Terveyspysäkki

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys CAPELLA. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: Helsingin kaupunki / Voima Graphics

Asumisoikeusyhdistys CAPELLA. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: Helsingin kaupunki / Voima Graphics Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Esitteen kuvat: Helsingin kaupunki / Voima Graphics CAPELLA Esite 04 2016 Capella nousee Kalasatamaan Helsingin uusi solmukohta Kivenheiton päässä Kalasataman metroasemasta

Lisätiedot

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT 26.9.2011 Rakennemallivaihtoehtojen muodostamisen lähtökohdat Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa Keskustojen tiivistäminen Korkeatasoisten

Lisätiedot

ALUEELLINEN VETOVOIMA

ALUEELLINEN VETOVOIMA ALUEELLINEN VETOVOIMA Antti Mykkänen 6.11.2017 Oulussa 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö - Veli Pelkonen 2 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 4 6.11.2017

Lisätiedot

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8.

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM RAUMAN KAUPUNKI STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU 27.8.2010 www.eriarc.fi 1 JOHDANTO 1.1 Selvitysalue Selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke MAL-VERKOSTON TAPAAMINEN 14.5.2014 Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu Tullin alueen visiotyö

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Maankäytön kuvaus Turun raitiotien yleissuunnitelman vaihtoehtovertailussa 10.1.2014

Maankäytön kuvaus Turun raitiotien yleissuunnitelman vaihtoehtovertailussa 10.1.2014 Maankäytön kuvaus Turun raitiotien yleissuunnitelman vaihtoehtovertailussa 10.1.2014 10.1.2014 1 (9) Sisällys 1 Lähtökohdat ja työn tarkoitus... 2 2 Alueiden raitiotiesidonnaisuus... 2 3 Tulokset... 5

Lisätiedot

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen Internetpalvelut matkalla 03.05.2012 Mikko Sairanen Täyden palvelun mobiilitoimisto Suunnittelu Toteutus Tuki & ylläpito Jatkokehitys 2 Palvelut Mobiilisivustot ja sovellukset Tabletsovellukset Smart-TV

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

HYY Kiinteistöjen toiminta

HYY Kiinteistöjen toiminta 1 HYY Kiinteistöjen toiminta HYY Kiinteistöjen yritystoiminta on pitkäjänteistä kiinteistöihin ja osakehuoneistoihin sijoittamista sekä niiden kehittämistä ja ylläpitoa. HYY Kiinteistöillä on vakaa asema

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet. KSV Pasila-projekti

Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet. KSV Pasila-projekti Keski-Pasila Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet Lähtökohdat Noudatetaan Keski-Pasilan osayleiskaavaa listatekstissä selostetuin muutoksin Alueen kerrosalatavoite on noin 155 000 k-m2 Alue rakennetaan

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Tulevaisuuden asuminen. Marja Piimies 21.1.2013 HELSINGIN YLEISKAAVA

HELSINGIN YLEISKAAVA. Tulevaisuuden asuminen. Marja Piimies 21.1.2013 HELSINGIN YLEISKAAVA HELSINGIN YLEISKAAVA Tulevaisuuden asuminen Marja Piimies 21.1.2013 HELSINGIN YLEISKAAVA Suunnittelu- ja selvityshankkeet: tarkasteluja eri mittakaavatasolla koko Helsingin alueella Aikataulu 21.1.2013

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Alavieskaan ollaan tekemässä keskusta-alueen osayleiskaavaa. Alueen kaavoitustarve

Lisätiedot

K A N S A L L I S M U S E O N

K A N S A L L I S M U S E O N M e t r o p o l i a A M K M u o t o i l u n i n n o v a a t i o p r o j e k t i 2 0 1 5 K A N S A L L I S M U S E O N E e v a T e r ä v ä S i s u s t u s a r k k i t e h t u u r i 1 6. 1 0. 2 0 1 5 B

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Aaltoa kulttuurimatkaillen Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Alvar Aalto Seinäjoella Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista kaupunkikeskuksista.

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Pasilan studiot Median & luovien alojen keskus Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Suomalainen elokuvateollisuus hyötyy tästä ihan varmasti. Tässä kannattaa olla mukana

Lisätiedot

Millaisessa kaupungissa haluaisit asua tulevaisuudessa Esitelmän pitäjän nimi

Millaisessa kaupungissa haluaisit asua tulevaisuudessa Esitelmän pitäjän nimi Millaisessa kaupungissa haluaisit asua tulevaisuudessa 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Tulevaisuus on kaupunkien Siksi ei ole yhtään samantekevää, millaisia kaupungit ovat Hallitaanko väestönkasvuun liittyvät

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

RAKENNEMALLIN SISÄLTÖ TEEMOITTAIN

RAKENNEMALLIN SISÄLTÖ TEEMOITTAIN Järvi-Pohjanmaan alueiden käytön suunnitelma 30.12.2011 RAKENNEMALLIN SISÄLTÖ TEEMOITTAIN Rakennemallin mitoitus Varsinainen tarkastelu kahden vaihtoehdon välillä, joissa kummassakin pohjana valittu yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa.

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustassa

Lisätiedot

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5. Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.2015 Keurusselän luoteisrannan aluekehittämissuunnitelma Invest in Keuruu

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen 13.12.2017 tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan

Lisätiedot

KAUPUNGINKANSLIA TOTEUTUSSUUNNITELMA 1 (6) Talous- ja suunnittelukeskus TOTEUTUSSUUNNITELMA SOMPASAAREN JA KALASATAMANPUISTON RAKENTAMISESTA

KAUPUNGINKANSLIA TOTEUTUSSUUNNITELMA 1 (6) Talous- ja suunnittelukeskus TOTEUTUSSUUNNITELMA SOMPASAAREN JA KALASATAMANPUISTON RAKENTAMISESTA KAUPUNGINKANSLIA TOTEUTUSSUUNNITELMA 1 (6) TOTEUTUSSUUNNITELMA SOMPASAAREN JA KALASATAMANPUISTON RAKENTAMISESTA Sijainti yhdyskuntarakenteessa, asemakaavatilanne ja liikennejärjestelyt Kalasataman projektialueeseen

Lisätiedot

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Vantaan matkailun kuulumisia Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Kohti elinvoimapolitiikkaa Terveen kaupungin keskeinen tavoite ja menestyksen

Lisätiedot

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon.

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon. KEILARANTA 1 Toukokuussa 2012 valmistunut toimistokiinteistö Suunnittelussa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet ja tilat on rakennettu käyttäen uusinta rakennustekniikkaa. Kiinteistölle on haettu

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TA P I O K A N G A S A H O 2 6. 1 0. 2 0 11 L Ä H TÖ KO H DAT S U UNNIT TE LUA LU E Lähdin suunnittelussa liikkeelle tutkimalla pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Kittilä kirkonkylän osayleiskaava 1 (5) Rakennemallit

FCG Planeko Oy Kittilä kirkonkylän osayleiskaava 1 (5) Rakennemallit FCG Planeko Oy Kittilä kirkonkylän osayleiskaava 1 (5) Rakennemallit 18.3.29 1 RAKENNEMALLIT 1.1 YLEISTÄ Rakennemalleilla tutkitaan aluerakenteen osien keskinäistä vuorovaikutusta, yhdistelmien toimintaa

Lisätiedot

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO s 3-5 PERUSTIEDOT s 6-8 MUUNNELTAVAT TILAT s 9-11 VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Valimon uusi toimitilakokonaisuus sijoittuu

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Tampereen tulevaisuutta tehdään nyt - tule mukaan ja vastaa kyselyyn mennessä

Tampereen tulevaisuutta tehdään nyt - tule mukaan ja vastaa kyselyyn mennessä Tampereen tulevaisuutta tehdään nyt - tule mukaan ja vastaa kyselyyn 18.6.2017 mennessä Kerro näkemyksesi Tampereen nykytilasta ja siitä millaisen haluaisit Tampereen olevan tulevaisuudessa! Kyselyssä

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 2.4.2009 PESÄMÄEN MONITOIMIALUEEN JATKOKEHITTÄMINEN

HANKESUUNNITELMA 2.4.2009 PESÄMÄEN MONITOIMIALUEEN JATKOKEHITTÄMINEN HANKESUUNNITELMA 2.4.2009 PESÄMÄEN MONITOIMIALUEEN JATKOKEHITTÄMINEN Aluearkkitehti Ilmari Mattila puh. 044-5772726 TAUSTAA Honkajoen Pesämäen monitoimialueelle on toteutettu isot kehittämistoimet vuosien

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Käpylän elävä keskipiste

Käpylän elävä keskipiste Käpylän elävä keskipiste Käpylän elävä keskus Amerin talona tunnettu Mäkelänkatu 91 uudistuu. Siitä tulee viihtyisä ja inhimillisen kokoinen kaupunginosan keskus. Kiinteistössä on tilaa erilaisille toimijoille:

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Seutukierros 8.9.2015

Seutukierros 8.9.2015 Seutukierros 8.9.2015 Kuhmoisten kunnan strategia 2014 - Pieni on kaunista Visio: Kuhmoinen on kolmen maakunnan rajalla oleva vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille läheinen kunta, jossa on hyvä olla tehdä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Keskustan kehittyminen on Jämsän menestymisen avainkysymys. Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa

Keskustan kehittyminen on Jämsän menestymisen avainkysymys. Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa 1 Jämsän kaupunki/kuvapankki Jämsän kaupunki/kuvapankki Keskustan kehittyminen on Jämsän menestymisen avainkysymys 2 Kaupunkimainen, vetovoimainen, elävä keskusta Jämsän vetovoimatekijöitä tulee korostaa

Lisätiedot

KOE FINLANDIA-TALO AINUTLAATUISTEN ELÄMYSTEN KESKUS

KOE FINLANDIA-TALO AINUTLAATUISTEN ELÄMYSTEN KESKUS KOE FINLANDIA-TALO AINUTLAATUISTEN ELÄMYSTEN KESKUS Visit Helsinki / Esko Jämsä ALVAR AALTO JA FINLANDIA-TALO KAKSI SUOMALAISEN DESIGNIN LEGENDAA Maailmankuulun arkkitehti Alvar Aallon (1898 1976) suunnittelema

Lisätiedot

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet Vaasan seudun viestinnän tavoitteet 202020 Vakioidaan Vaasan seudun imago Suomen seutujen kuuden kärkeen Luodaan kansallisesti vahva kuva Vaasan seudusta erityisesti tekniikan alan osaajien työllistäjänä.

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

www.jarvisaimaanpalvelut.fi 050 132 1234 Kauppatie 1, 58700 Sulkava

www.jarvisaimaanpalvelut.fi 050 132 1234 Kauppatie 1, 58700 Sulkava Sisällys 1. Perus ja tunnistetiedot... 3 1.1. Tunnistetiedot... 3 1.2. Kaavaalueen sijainti... 3 1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2. Tiivistelmä... 4 2.1. Kaavaprosessin vaiheet... 4 2.2. Asemakaava...

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

ONNI JA OSAAMINEN SAMALLA RANNALLA

ONNI JA OSAAMINEN SAMALLA RANNALLA ONNI JA OSAAMINEN SAMALLA RANNALLA SAVILAHTI 2030 NYKYISIN 9 000 OPISKELIJAA 10 000 TYÖPAIKKAA n. 30 ASUKASTA = 19 000 TOIMIJAA SAVILAHDEN NYKYISIÄ TOIMIJOITA: Kuopion yliopistollinen sairaala Itä-Suomen

Lisätiedot

KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE 2A:N ASEMAKAAVAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto

KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE 2A:N ASEMAKAAVAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE A:N ASEMAKAAAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA..07 Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto 0 Helsingin uusi yleiskaava (KSLK.0.0) 00 metriä 00 Kulosaen kerrostaloalueen

Lisätiedot

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto 18.5.2015 Stansvikinnummen alustavat suunnitteluperiaatteet Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Mika Tenhunen Elinkeinokoordinaattori Sodankyläntie Pelkosenniemi

Mika Tenhunen Elinkeinokoordinaattori Sodankyläntie Pelkosenniemi Mika Tenhunen Elinkeinokoordinaattori Sodankyläntie 1 98500 Pelkosenniemi www.pelkosenniemi.fi ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN Kuntatason strategiat ja ohjaus www.pelkosenniemi.fi Elinkeinoelämän kehittäminen

Lisätiedot

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma LIITE 1 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma KSLK 10.2.2011 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma Suunnitelmakartat ja toimenpiteet

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Helsinki Suunnittelee 2009:13. Jätkäsaari. Uutta merellistä kantakaupunkia

Helsinki Suunnittelee 2009:13. Jätkäsaari. Uutta merellistä kantakaupunkia Helsinki Suunnittelee 2009:13 Jätkäsaari Uutta merellistä kantakaupunkia Jätkäsaari uutta merellistä kantakaupunkia Jätkäsaarta rakennetaan asuin- ja työpaikka-alueeksi vuosina 2009 2025 tavarasatamatoimintojen

Lisätiedot

Sijoitu Kempeleeseen

Sijoitu Kempeleeseen Sijoitu Kempeleeseen Kempeleessä olet Pohjois-Suomen paalupaikalla Kempele sijaitsee keskellä 250 000 asukkaan kaupunkiseutua, kymmenen kilometrin päässä Oulusta. Lähellä on matkustajamääriltään Suomen

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto Helsingin kaupunki 1 (5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NRO 1176-00/14 HAKANIEMENRANNAN JA MERIHAAN YMPÄRISTÖN SUUNNITTELU KÄYNNISTYY HEL 2013-002028 T 10 03 03 Ksv 1611_1 Suunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu

Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu Maankäyttö- jamaankennuslak Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu Kaavamerkinnät ja -määräykset Y-PÄIVÄ Satakuntatalo 17.1.2018 Matti Vatilo, YM Kaupunkisuunnittelu yhteiskunnan arvojen tulkkina

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA Ruukin asemanseudun osayleiskaavan uudistaminen

SIIKAJOEN KUNTA Ruukin asemanseudun osayleiskaavan uudistaminen SIIKAJOEN KUNTA Ruukin asemanseudun osayleiskaavan uudistaminen Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Ruukin asemanseudun osayleiskaavaa ollaan uusimassa. Nykyinen vuonna

Lisätiedot

Rovaniemi Lapin pääkaupunki

Rovaniemi Lapin pääkaupunki Rovaniemi Lapin pääkaupunki Asukasmäärä ylitti 60 000 vuonna 2010, 31.12.2011 yht. 60 626 asukasta Lisäksi tuhansia opiskelijoita 2,3 % väestöstä maahanmuuttajia, 89 eri kansallisuutta Kaupungin pinta-ala

Lisätiedot

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava.

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Kiinteistö-Tapiola Oy Ajaton klassikko Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Pääkonttoritason toimitila Tapiolassa jo tänään huomisen arvoalueella Tapiolan Aura

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KEILARANTA 4. Keilaranta 4, Espoo

KEILARANTA 4. Keilaranta 4, Espoo KEILARANTA 4 Keilaranta 4, Espoo TOIMIVUUTTA, VALOA JA MERELLISTÄ MAISEMAA Keilaranta 4 tarjoaa toimitilat keskeisellä ja halutulla paikalla Espoon Keilaniemessä. Suunnittelutiimi räätälöi toimitilat täysin

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

SORTAVALANKA TU 2 JA 4. Asemakaavaluonnos Yleisötilaisuus

SORTAVALANKA TU 2 JA 4. Asemakaavaluonnos Yleisötilaisuus SORTAVALANKA TU 2 JA 4 Asemakaavaluonnos Yleisötilaisuus 1.12.2014 KAAVAHANKKEEN TAUSTAA - KIINTEISTÖPOLITIIKKA Kaupunki määritti omistamiensa kiinteistöjen käytön tavoitteet 2012 Määrityksen perusteena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 5 Hakaniemenrannassa sijaitsevan alueen varaaminen AB Invest AS:lle (Kallio,Siltasaari) HEL 2016-004071 T 10 01 01 00 Päätösehdotus Erityiset varausehdot päättää

Lisätiedot

PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA

PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA LIITE 1 1/1 K alajoen k aupunki K alajoen keskustan osayleisk aava PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN 17.10.01 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNK ATU 11-1 F 6 FIN-0010 HELSINKI FINLAND

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (4) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (4) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (4) KAASUKELLONPUISTON KORTTELIT, ASEMAKAAVA- JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Hankenro 0946_3 HEL 2011-002441 SISÄLLYS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaava-

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot