KOLME KUUKAUTTA KALIFORNIAN PALOMESTAREIDEN OPISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOLME KUUKAUTTA KALIFORNIAN PALOMESTAREIDEN OPISSA"

Transkriptio

1 Juha Saario RAPORTTI Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen pelastuslaitos Jyväskylän kaupungin kansainvälinen henkilöstövaihto KOLME KUUKAUTTA KALIFORNIAN PALOMESTAREIDEN OPISSA

2 Sisällysluettelo Vaihtokohde... 3 Työtehtävät... 3 Pelastustoimen järjestelmä Kaliforniassa... 6 Palotoimen organisaatio kylissä ja kaupungeissa... 6 Paloasemien kalusto ja vahvuudet... 7 Palomiesten rekrytointi... 8 Ammattitaidon ylläpitäminen... 9 Operatiivinen toiminta Rakenteellinen paloturvallisuus Onnettomuuksien ehkäisy Mitä Suomeen? Ammattiylpeys ja sankarikulttuuri Amerikkalainen tervehtimiskulttuuri Vaihtoon liittyviä käytännön huomioita... 19

3 Vaihtokohde Henkilöstövaihtokohteeni sijaitsi Kalifornian rannikolla Santa Cruzin piirikunnassa. Siellä tukikohtani oli Aptosin palolaitos, jossa pääasiassa työskentelin. Lisäksi vierailin noin kymmenessä muussa palolaitoksessa keskisen Kalifornian alueella. Aptosin palolaitoksen palopäällikkö (fire chief) Tom Crosser ja palomestari (battalion chief) Rich Rubin suunnittelivat ohjelmani henkilöstövaihdon aikana. Santa Cruzin piirikunta sijaitsee Tyynenmeren rannalla, Montereyn lahden pohjoispuolella, noin 1,5 tunnin ajomatkan päässä San Franciscosta etelään. Piirikunta koostuu neljästä kaupungista sekä seitsemästä kylästä. Santa Cruzin piirikunnassa asuu suunnilleen yhtä paljon asukkaita kuin Keski-Suomessa ( ). Suurimmat kaupungit ovat Santa Cruz ( asukasta) ja Watsonville ( asukasta). Kylistä suurin on Aptos ( asukasta). Santa Cruzin piirikunnan pinta-ala on 1573 km 2 (vrt. uusi Jyväskylä 1100 km 2 ). San Francisco Santa Cruzin piirikunta Kuva 1 Santa Cruzin piirikunta sijaitsee Tyynenmeren rannalla Työtehtävät Aptosissa, jossa vietin suurimman osan vierailustani, pääsin seuraamaan läheltä paikallisen palotoimen arkea päällystön näkökulmasta. Työnkuvaani sisältyi palomiesten peruskoulutuksen ja vuosittaisten testien seuraaminen, erilaisiin palavereihin (piirikunnan päälliköiden ja päällystön; viranomaisyhteistyöhön liittyvien) osallistuminen ja palonehkäisytoimintaan tutustuminen. Erityisen antoisia olivat keskustelut palopäällikkö Crosserin sekä talouspäällikkö Malcolmin kanssa.

4 Ne selvittivät muun muassa henkilöstöjohtamisen ja koulutustoiminnan haasteita ja antoivat yleiskäsityksen taloudellisten resurssien muodostumisesta ja käytöstä. Sen lisäksi, että pääsin seuraamaan ja osallistumaan Aptosin palolaitoksen arkeen, tukikohdassani myös koulutettiin minua aktiivisesti. Suoritin mm. Kalifornian osavaltion standardin mukaisen johtamistestin (ICS-200), joka on vuosittainen vaatimus kaikille johtamiseen osallistuville henkilöille (palomestarit ja päälliköt). Lisäksi suoritin miehistöltä vuosittain vaadittavia fyysisiä testejä (toimintakunto- sekä Surf Rescue -tiimin testit). Minut myös lähetettiin useisiin koulutustilaisuuksiin, joissa tutustuin eri onnettomuustyypeissä käytettäviin perustaktiikoihin. Lisäksi vietin yhden viikon Fresnossa, jossa osallistuin Kalifornian koulutuksesta vastaavien palomestareiden vuosittaiseen pääsymposiumiin. Tapahtumaan osallistui noin 4000 koulutuspalomestaria ympäri Kaliforniaa. Alla on luettelo koulutuksista, joihin osallistuin vaihtoni aikana: - maanjäristyksen perustekniikkakoulutus - kuilusta pelastaminen - johtamiskoulutus ICS-200, paikalliset toimintaohjeet onnettomuustilanteisiin (rakennuspalo, maastopalot, vaaralliset aineet, vesipelastus, sortuma) - toiminta rakennussortumissa (johtaminen ja perustaktiikat) - murtautuminen rakennuksiin - turvallinen sammutustekniikka rakennuspalossa - liikunta Kalifornian palotoimessa Kuva 2 Suoritin surf rescue -uintitesti Kuva 3 Kuilusta pelastamiskoulutus Minulle siis tarjoutui vaihdon aikana monipuoliset kouluttautumismahdollisuudet, mutta pystyin myös itse kertomaan sikäläisille kollegoille Suomen pelastustoimen järjestelmästä ja sen

5 yhtäläisyyksistä ja eroista suhteessa Kalifornian järjestelmään. Tutustutin myös kaikki Aptosin palomiehet suomalaisten käyttämiin tieliikennepelastamisen tekniikoihin. Kuva 4 Koulutin Suomalaisten käyttämiä tieliikennepelastamisen tekniikoita paikallisille palomiehille Aptosin lisäksi vierailin siis useissa muissakin palolaitoksissa. Vierailuiden isäntiä olivat yleensä päivystävät palomestarit. He esittelivät minulle kaupunkiensa palotoimen järjestelmää, esimerkiksi henkilöstön peruskoulutusta ja sille asetettuja vaatimuksia, sekä operatiivisen toiminnan perustaktiikoita ja tekniikoita. Mikäli vierailuni aikana tuli hälytyksiä, pääsin palomestarien mukana myös seuraamaan johtamistoimintaa onnettomuuksissa ja tulipaloissa. Lisäksi seurasin henkilöstön vuosittaisia testejä. Vaihtoni aikana vierailin seuraavien kaupunkien palotoimessa: Santa Cruz ( asukasta) Watsonville ( asukasta) Scott Valley ( asukasta) Capitola ( asukasta) Alameda ( asukasta) Fresno ( asukasta) Kuva 5 Vierailin useiden kaupunkien pelastustoimessa San Francisco ( asukasta, bay area ) San Jose ( asukasta) Salinas ( asukasta) Gilroy pelastushelikopteri (California Shock Trauma Air Rescue)

6 Pelastustoimen järjestelmä Kaliforniassa Kukin Yhdysvaltojen osavaltioista jakautuu piirikuntiin, jotka puolestaan koostuvat kaupungeista ja kylistä. Kaliforniassa palotoimi jakautuu osavaltiotason palotoimeen ja kaupunkien ja kylien järjestämään paikallistason palotoimeen. Osavaltion palokunta on nimeltään Cal Fire ja se työllistää 6000 palomiestä. Rahoituksen Cal Fire saa osavaltiolta, ja sen päävastuulla on suurten maastopalojen sammuttaminen. Paikallistason palokunnat (kaupunkien ja kylien palokunnat) saavat rahoituksen kaupunkien ja kylien verotuloista, ja niiden vastuulla on puolestaan omaisuuden suojaaminen. Paikallistasolla jokaisella kylällä ja kaupungilla on oma palotoimi. Niiden taloudelliset resurssit määräytyvät paikkakunnan kiinteistöjen arvon mukaan, sillä palolaitokset saavat rahoituksensa kiinteistöveroista. Kiinteistöveropottia jakavat palotoimen lisäksi poliisi (suurimmat resurssit), koulutoimi, terveydenhuolto ja kulttuuri. Käytännössä palotoimen palvelutason siis määrittää paikkakunnan kiinteistöjen arvo, ei asukasluku. Hyvillä alueilla talojen arvo on korkea, joten palotoimella on erittäin hyvät taloudelliset resurssit. Vähemmän arvostetuilla asuinaluilla palotoimen taloudelliset resurssit ovat puolestaan heikommat, koska kiinteistöveron tuotto on pienempi. Esimerkiksi asukkaan Aptosissa palotoimen budjetti on kaksi kertaa niin suuri kuin asukkaan naapurikaupungissa Santa Cruzissa. Vaikka Santa Cruz on siis väkiluvultaan suurempi ja myös alueeltaan laajempi, siellä on yhtä monta (3) paloasemaa kuin Aptosissa. Palotoimen organisaatio kylissä ja kaupungeissa Kaupunkien ja kylien palolaitoksia johtaa palopäällikkö. Hän päättää siitä, kuinka palotoimen budjetti käytetään. Päällikön toimintaa valvoo johtokunta, joka koostuu paikallispoliitikoista. Jokainen palolaitos tekee itsenäisesti hankinnat ja huolehtii palomiesten peruskoulutuksesta. Kalifornian osavaltion lain mukaan palotoimen on tavoitettava kaupungin tai kylän kaikki alueet alle 8 minuutissa. Tämä on johtanut järjestelmään, jossa paloasemaverkosta koostuu pienistä paloasemista. Pääpaloasemalle on yleensä sijoitettu kyseisen paloaseman pelastushenkilöstön lisäksi hallinto eli palopäällikkö, talouspäällikkö (Business Manager) ja palotarkastajat (fire marchal) sekä lisäksi toimistohenkilökunta. Operatiivisen päällystön kesken on jaettu vastuualueet, joita ovat muun muassa koulutus, hankinta ja kaluston kunnossapito. Esimerkiksi

7 Santa Cruzin piirikunnan jokaisessa kaupungissa tai kylässä on omat palomestarit (battalion chief), jotka vastaavat vain oman kaupunkinsa tai kylänsä päivystyksestä. Jos Aptosin sammutusyksiköitä hälytetään apuun toisen kaupungin alueelle, palomestari seuraa yksikköä. Työvuoroja on Kaliforniassa Suomesta poiketen vain kolme ja palomiesten työrytmi rauhallisilla paloasemilla on 2 vuorokautta töitä ja 4 vuorokautta vapaata. Vilkkailla paloasemilla palomiesten työrytmi on 1 vuorokausi töitä ja 1 vuorokausi vapaata kaksi kertaa peräkkäin, minkä jälkeen heillä on 5 vuorokautta vapaata. Keskimäärin Kalifornian palomiehet työskentelevät 56 tuntia viikossa. Paloasemien kalusto ja vahvuudet Kaikilla paloasemilla oli yleensä sammutusauto (engine), joissain lisäksi tikasauto (truck). Muutamilla paloasemilla oli myös pelastusyksikkö (rescue) liikenneonnettomuuksien tai maanjäristysten varalta. Säiliöautoja (water tender) paloasemilla ei juuri näkynyt, koska kaikissa kaupungeissa ja kylissä on erittäin hyvä palopostijärjestelmä. Säiliöautoja käytetään siis vain taajamien ulkopuolella, käytännössä maastopaloissa. Pienissä kunnissa paloasemilla oli yleensä yksi sammutusauto, kun taas suurissa kaupungeissa paloasemalla saattoi olla lisäksi tikasauto. Esimerkiksi miljoonakaupunki San Franciscossa oli kaikkiaan 65 paloasemaa, joista kaikissa oli sammutusauto. Yhdellätoista paloasemalla oli lisäksi tikasauto. Vain viidellä paloasemalla oli päivystävä palomestari asukkaan Aptosissa puolestaan oli kolme paloasemaa, joista jokaisessa oli yksi sammutusauto ja yhdellä paloasemista oli palomestari. Kuva 6 San Franciscon paloasema 38 vuosittaisessa testissä

8 Paloasemien operatiivinen vahvuus riippuu yksiköistä, joita asemalle on sijoitettu. Paloasemalla, jossa on ainoastaan sammutusauto, työskentelee yleensä esimies ja kaksi palomiestä. Jos paloasemalla on lisäksi tikasauto, siellä on edellä mainittujen lisäksi esimies ja kolme palomiestä. Palolaitoksilla, joissa vierailin, ei ollut ambulansseja, lukuun ottamatta San Franciscoa. Siellä oli 6 ambulanssia, jotka päivystivät paloaseman sijaan keskustassa määrätyissä päivystyspisteissä. Kuva 7 San Franciscon paloaseman 38 C-vuoro päivällisellä Palomiesten rekrytointi Kaliforniassa ei ole keskitettyä palomieskoulutusta, vaan jokainen palolaitos kouluttaa omat palomiehensä osavaltion standardien mukaisesti. Palomieheksi pyrkivällä on oltava hoitotason sairaankuljettajan tutkinto (paramedic) ja muutaman vuoden työkokemus ambulanssissa. Hakijalla tulee myös olla palo- ja pelastustoimintaan liittyviä college-opintoja. Koulutukseen pääsy edellyttää myös henkisen toimintakykytestin läpäisemistä. Uuden henkilöstön rekrytoinnista vastaa palopäällikkö. Kun kokelas on valittu palokuntaan, hänet lähetetään ensin viikon mittaiselle sammutus- ja pelastustoimintaan liittyvien perustaitojen kurssille. Sen jälkeen he siirtyvät kokelaiksi oman palokuntansa työvuoroon, jossa esimiehen (captain) vastuulla on jatkaa kokelaan kouluttamista. Kokelaan vastuulla taas on ensimmäisen vuoden ajan opetella uusia taitoja. Paloaseman koulutuksesta vastaava palomestari tarkastaa 3 kuukauden välein, että kokelas on oppinut

9 osavaltion standardin mukaiset taidot. Vuoden koulutuksen jälkeen kokelaalla on vielä lopputesti, jossa varmistetaan, että hän on saavuttanut tavoitellun osaamistason. Kuva 8 Palomestari varmistaa kokelaan osaamistasoa, miehistö seuraa Ammattitaidon ylläpitäminen Kaikilla palomiehillä ja esimiehillä on vuosittaiset perustaitoihin liittyvät testit, jotka heidän on läpäistävä. Jos joku ei läpäise testiä, hän saa harjoitella tietyn ajan (esim. 2 kuukautta) ja yrittää sen jälkeen testiä uudestaan. Mikäli hän ei vieläkään läpäise testiä, hänen työsuhteensa loppuu. Perustaitotestien lisäksi palomiesten ja esimiesten täytyy läpäistä vuosittain fyysinen toimintakuntotesti. Jos he eivät läpäise testiä, heidät siirretään pois työvuorosta. Tämän jälkeen he saavat mahdollisuuden henkilökohtaiseen kunto-ohjelmaan ja saavat yrittää testin suorittamista uudestaan kuuden kuukauden kuluessa. Jos testi ei mene läpi, työsuhde puretaan. Kuva 9 Santa Cruzin koulutuspalomestari valvoo miehistön vuosittaista testiä

10 Operatiivinen toiminta Paikallistason palolaitosten operatiivinen toiminta toimii kuten alueellinen pelastustoimi Suomessa eli operatiivisessa mielessä kuntarajoja ei tunneta ja tarpeen mukaan pelastustoimen resursseja hälytetään toisen kaupungin tai kylän alueelle. Kaliforniassakaan palolaitokset eivät laskuta työskentelystä toisen palolaitoksen alueella. Piirikuntien sisällä päällystö suunnittelee ja kehittää jatkuvasti alueellista yhteistyötä. Vaikka Suomen ja Kalifornian operatiivisessa toiminnassa on yhtäläisyyksiä, niistä löytyy myös eroja. Yksi merkittävä ero on maastopalojen sammuttaminen. Kaliforniassa, jonka pinta-ala on suurempi kuin Suomen (410 km 2 ja 338 km 2 ) suuret maastopalot (wildland fire) saattavat kestää jopa kolme kuukautta ja pahimmillaan polttaa satoja taloja. Sammuttaminen voi työllistää yhtäaikaisesti jopa palomiestä. Suurissa maastopaloissa rakennetaan aina johtoorganisaatio, joka muistuttaa Suomen poikkeusolojen johtojärjestelmää. Maastopaloihin lähetetään resursseja (sammutusyksiköt ja palomestarit) joka puolelta Kaliforniaa, ja sammutusyksiköt saattavat joutua olemaan sammutustehtävässä yhtäjaksoisesti jopa kaksi viikkoa, ennen kuin pääsevät palaamaan kotiin. Maastopalojen sammuttamisessa käytetään apuna myös vankeja, jotka saavat työskentelyn avulla lyhennettyä tuomiotaan. Isoissa maastopaloissa saattaa työskennellä jopa satoja vankeja. Maastopalojen sammuttamisesta aiheutuvat kustannukset maksaa osavaltio. Kuva 10 Suuret maastopalot saattavat työllistää yhtäaikaisesti jopa 6000 palomiestä Kuva 11 Vankeja käytetään maastopaloissa

11 Toinen iso rakenteellinen ero Suomen järjestelmään on se, että Kaliforniassa ambulanssit ovat pääosin yksityisiä yrityksiä. Ambulanssien määrä on Kaliforniassa huomattavasti pienempi kuin Suomessa: Keski-Suomessa on 29 ja Santa Cruzin piirikunnassa 6 ambulanssia, vaikka niiden asukasmäärät ovat jokseenkin samat. Koska ambulansseja on Kaliforniassa niin vähän, paloasemat muodostavat siellä kaupunkien ja kylien alueelle sammutus- ja pelastustoiminnan lisäksi myös ensihoitoverkoston. Mikäli kunnan tai kaupungin asukkaat tarvitsevat ensihoitoa, kohteeseen hälytetään aina, myös kiireettömiin hälytyksiin, ambulanssin lisäksi sammutusyksikkö. Syynä on se, että kaikki sammutusyksiköt toimivat myös lääkintäyksiköinä ja kykenevät aloittamaan esimerkiksi sydäninfarktipotilaan liuotushoidon. Sammutusyksikkö saavuttaa kohteen yleensä ensimmäisenä ja sen miehistö tutkii potilaan sekä aloittaa tarvittaessa potilaan hoitamisen. Ambulanssit tulevat kohteeseen kunhan ehtivät. Kun ambulanssi on tullut kohteeseen, se huolehtii potilaan kuljettamisesta jatkohoitopaikkaan. Kuva 12 Sammutusyksiköt hälytetään myös kiireettömiin tehtäviin

12 Myös hätäkeskusjärjestelmä poikkeaa Suomen järjestelmästä, sillä Kaliforniassa ne ovat yksityisiä yrityksiä, jotka saavat rahoituksen käyttäjiltään. Hätäkeskukset ovat joko kaupunki- tai piirikuntakohtaisia, ja ne palvelevat palokuntaa, poliisia ja sairaankuljetusta. Jokainen hätäkeskus kouluttaa itse työntekijänsä, jotka on jaettu kolmeen ryhmään: ambulanssi-, poliisi- ja palokuntapäivystäjät. Kuva 13 Santa Cruzin piirikunnan hätäkeskus Rakenteellinen paloturvallisuus Kalifornian palotarkastustoiminta eroaa Suomesta siinä, että asuintalot tarkastetaan ainoastaan rakennusvaiheessa ja muut kohteet vuosittain. Suurin paloturvallisuuteen vaikuttava ero Suomeen on se, että kaikissa uudisrakennuksissa on lain mukaan oltava sprinklerijärjestelmä. Asuintalojen palotarkastuksessa kiinnitetään huomiota vain sprinklerijärjestelmän rakenteeseen ja muissa kohteissa poistumis- ja sähkölaiteturvallisuuteen. Kuva 13 Asuintaloista tarkastetaan sprinklerijärjestelmä Kuva 14 Julkisissa tiloissa tarkastetaan poistumisturvallisuus

13 Palotarkastuksissa havaitut puutteet kirjataan palotarkastuspöytäkirjaan. Uusintatarkastus on kaksi viikkoa myöhemmin, ja jollei havaittuja paloturvallisuuspuutteita ole korjattu, asiakas joutuu maksamaan tarkastuksen kulut. Tämän jälkeen kohde tarkastetaan kahden viikon välein, asiakkaan kustannuksella, kunnes puutteet on korjattu. Pienissä liiketiloissa palotarkastuksen suorittavat paloesimiehet, kun taas uudisrakennukset sekä suuret kohteet ovat palotarkastajien ja palomestareiden vastuulla. Lisäksi päällystön tehtävänä on pyrkiä vähentämään suurien maastopalojen aiheuttamia vahinkoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asutuksen lähistöllä tarkastetaan aluskasvillisuus sekä asuntojen pakotiet maastopalojen varalta. Suuret maastopalot voivat edetä jopa 130 km / h, minkä vuoksi Kalifornian lainsäädännössä on vaatimus, että kaikista taloista tulee olla kaksi kulkukelpoista tietä, joita pitkin voi paeta tulipaloa. Mikäli kunnan tai kaupungin riskipaikoissa on liikaa aluskasvillisuutta tai pakotiet vaativat korjausta, palopäälliköllä on oikeus tilata vankeja korjaamaan asumisturvallisuuden puutteet. Kuva 14 Palopäällikkö ja palotarkastaja (Fire Marchall) tarkastavat asuinalueiden kasvillisuutta ja pakoteitä

14 Onnettomuuksien ehkäisy Onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sisältyy liikenneturvallisuusvalistus. Paloasemilla vierailee erilaisia ryhmiä kuten koululaisia, opiskelijoita ja eläkeläisiä. Kaikille ryhmille opastetaan paloturvallisuuteen liittyviä asioita, samaan tapaan kuin Suomessa. Toisin kuin Suomessa, Kaliforniassa palolaitoksilla oli myös lastenistuinten käyttöopastusta. Kuva 15 Lasten istuimen käyttöopastus Samoin kuin Suomessa, myös Kalifornian palolaitoksilla järjestetään vuosittain avoimet ovet - tapahtuma, johon osallistuu palotoimen lisäksi laaja kirjo eri yhteistyötahoja. Näitä ovat mm. poliisi, sairaankuljetus, hätäkeskus, hengenpelastajat (life-guard) ja erilaiset vapaaehtoisjärjestöt (esim. Red Cross). Kaikki yhteystyötahot pyrkivät omalta osaltaan levittämään onnettomuuksien ehkäisyyn liittyviä ohjeita. Kuva 16 Avointen ovien yhteydessä järjestettiin autonpurku näytös

15 Mitä Suomeen? Edellä on käynyt ilmi, että Kalifornian ja Suomen palotoimissa on sekä yhtäläisyyksiä että huomattaviakin eroja. Mielestäni voisimme Suomessa ottaa oppia joistain Kalifornian käytänteistä tai ainakin kehittää niistä omat, Suomen oloihin muokatut sovellukset. Alla on muutamia konkreettisia esimerkkejä: 1. Oman kokemukseni mukaan Suomessa on huonot mahdollisuudet oven murtamisen harjoitteluun, koska edes Pelastusopistolla ei ole simulaattoria. Kaliforniassa näin erityisen käyttökelpoisen ovenmurtosimulaattorin, jonka avulla palomiehet harjoittelivat murtautumista sisään asuntoihin. Sellaisen rakentaminen pelastuslaitosten harjoitusalueille olisi varsin yksinkertaista. 2. Kaliforniassa on kehitetty pelastustekniikoita maanvyöryjen ja sortumien varalle. Suomen sortumissa ei toistaiseksi ole jäänyt ihmisiä loukkuun, mutta vastaisen varalle voisimme kehittää pelastustoimintaa Kalifornian tekniikoiden pohjalta. 3. Kaliforniassa hälytysajon eräänä vaatimuksena on, että ajonopeus on aina sovitettava muun liikenteen mukaan. Käytännössä moottoritiellä suurimman sallitun nopeuden saa ylittää enintään 30 km / h ja taajama-alueella 20 km / h. Hälytysajoneuvot eivät myöskään saa ajaa pysähtymättä punaisia valoja päin. Jos Suomen hälytysajo-ohjeistusta kehitettäisiin samaan suuntaan, hälytysajoneuvoille sattuvat onnettomuuden voisivat vähentyä. 4. Kalifornian palotoimessa käytetään jatkotikasmallia, joka on yhden palomiehen selvitettävissä. Tikasmalli toimii vetotikkaan tavoin ja on tukevampi kuin Suomessa yleisesti käytössä oleva jatkotikasmalli, joka on aiheuttanut viime vuosina työturvallisuusongelmia. Kun Suomessa uusitaan jatkotikkaita, amerikkalaistyyppinen vetotikasmalli voisi olla varteenotettava vaihtoehto. Käyttökelpoisilta työkaluilta vaikuttivat myös murtamisen yleistyökalu (halligan) sekä raivaamisessa ja kattotyöskentelyssä käytettävä koukkumainen työkalu.

16 Kuva 17 Murtamisen yleistyökalu Halligan Kuva 18 Koukkumainen raivaustyökalu 5. Kalifornian palotarkastusjärjestelmä, jossa havaitut puutteet tarkastetaan uudestaan kohteen omistajan kustannuksella siihen saakka, että ne korjataan, vaikuttaa Suomen järjestelmää tehokkaammalta. Suomessa palotarkastuspöytäkirjassa mainitut puutteet jäävät usein korjaamatta, koska maksuhuomautuksen antaminen korjausten laiminlyönnistä vaatii paljon byrokratiaa. Kalifornian tapainen järjestelmä toisi luultavasti uskottavuutta palotarkastajan työhön ja vähentäisi henkilöstön turhautumista. Ammattiylpeys ja sankarikulttuuri Ennen matkaani asetin tavoitteekseni selvittää ensinnäkin sen, mistä jenkkipalomiesten ammattiylpeys muodostuu. Olin myös kiinnostunut näkemään, onko tiedotusvälineiden luoma sankarikulttuuri siellä arkipäivää. Sankarikulttuurilla tarkoitan itselleni aiemmin muodostunutta mielikuvaa, jossa Amerikan palotoimen turvallisuuskulttuurissa hyväksytään palomiesten loukkaantuminen hälytystehtävissä. Mielestäni yksi merkittävä syy ammattiylpeyteen on jatkuva taitojen ja toimintakyvyn testaus. Kaikkien operatiivisen henkilöstöön kuuluvien (päälliköt, palomestarit, paloesimiehet ja palomiehet) on vuosittain läpäistävä omiin ammattitaitovaatimuksiin liittyviä testejä, millä varmistetaan ammattitaidon taso. Vaikuttaa siltä, että vaadittujen taitojen osoittaminen testeissä nostaa lisäksi työntekijöiden itsetuntoa ja oman ammatin arvostamista.

17 Toisin kuin Kaliforniassa, Suomessa pelastusalan henkilöstön asema perustuu ennen kaikkea virkaan. Miehistöllä on vuosittaiset kuntotestit, mutta operatiiviselle päällystölle ei ole määritelty minkäänlaisia ammattitaitovaatimuksia sen jälkeen, kun he ovat päässeet virkaan. Suomessakin henkilöstön ammattitaitovaatimuksia ja niiden säännöllistä testaamista tulisi nähdäkseni pitää henkilöstöjohtamisen välineenä, ei vain testinä. Seuratessani eri paloasemilla turvallisuuskulttuuria huomasin sen olevan kaksijakoinen. Toisaalta näin asioita, joissa turvallisuusmääräykset olivat tiukemmat kuin Suomessa, mutta joissain asioissa toimintakulttuuri oli Suomen näkökulmasta suorastaan vaarallista. Esimerkki tiukoista turvamääräyksistä ovat sammutusajoon liittyvät vaatimuksen. Sammutusautolla ajettaessa kaikkien yksikönjäsenten tulee ensinnäkin käyttää kuulosuojaimia sekä olla radiopuhelinyhteydessä keskenään. Näin varmistetaan, että kaikki kuulevat keskustelun ajoneuvossa. Ajoneuvo ei myöskään saa lähteä liikkeelle ennen kuin kaikki yksikönjäsenet ovat antaneet valmiusilmoituksen radiolla. Kaikkien yksikönjäsenten on myös ehdottomasti käytettävä turvavyötä. Ero Suomen vaatimuksiin on myös siinä, että paineilmalaitteet puetaan vasta kohteessa, koska mahdollisessa kolaritilanteessa olisi vaarallista pitää paineilmalaitteita hytissä. Lisäksi peruutustilanteissa yhden miehistön jäsenen pitää aina olla varmistamassa sammutusauton takana varmistamassa, ettei kenenkään päälle ajeta. Suomalaisen turvallisuuskulttuurin näkökulmasta suorastaan vaaralliselta tuntui sen sijaan muun muassa huoneistopalon sammutustaktiikka. Suomessa sammutustaktiikkaa valittaessa huomioidaan aina palonvaihe, mutta Kaliforniassa palon sammuttamiseen käytetään aina samaa taktiikkaa. Ensimmäisenä kohteeseen saapuvan sammutusyksikön tehtävä on sammutushyökkäys sisälle huoneistoon, mutta vasta sen jälkeen, kun toisena kohteeseen saapunut yksikkö on tehnyt savunpoistoaukon kattoon. Savunpoistoa tehtäessä ei kuitenkaan huomioida palon vaihetta palavassa tilassa, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että savukaasuja ei jäädytetä, ennen kuin savunpoistoaukko on tehty. Tällaiseen toimintaan liittyy iso riski, mikäli savukaasut ovat syttymisvälillä ja niiden hapensaanti on rajattu. Tällöin nimittäin savunpoistoaukkoa tehtäessä palotilaan saattaa päästä ilmaa ja savukaasut siirtyvät syttymisvälille ja syttyvät. Miehistön jäsenten turvallisuutta ei paranna se, että he tekevät savunpoistoaukon aina ilman letkua ja usein ilman paineilmalaitteita. Ylipäätään Kaliforniassa katolle meno on iso riski. Syynä on se, että koska katot ovat rakenteeltaan kevyitä, ne romahtavat tulipalotilanteessa nopeasti.

18 Paikalliset palomestarit pitivät kuitenkin sammutustaktiikan riskejä hyvin pieninä, koska Amerikassa kaikki palot sammutetaan tällä taktiikalla ja loukkaantumisia tapahtuu äärimmäisen harvoin. Heidän mukaansa liikenneonnettomuudet ja sydänsairaudet ovat huomattavasti suurempi riski. Minulle syntyi käsitys, että sankarikulttuurin sijasta Kalifornia palotoimessa vallitsee vahva turvallisuuskulttuuri. Esimerkiksi palomestareiden mainitsemat liikenneonnettomuudet hälytysajossa ovat iso riski pelastushenkilöstölle myös Suomessa, mutta harva suomalainen palomies käyttää turvavyötä sammutusautossa. Me emme myöskään näe samanlaisena riskinä paineilmalaitteen pukemista hälytysajon aikana kuin se nähdään Kaliforniassa. Näyttää siltä, että Kaliforniassa ja Suomessa siis tunnistetaan erilaisia riskejä. Amerikkalainen tervehtimiskulttuuri Arkielämässä yksi suuri ero Suomeen verrattuna oli tervehtimiskulttuuri, sillä Kaliforniassa ihmiset tervehtivät tuntemattomia. Erityisen mukavalta tuntui myös amerikkalaisten small talk - kulttuuri: Kun heidän kanssaan keskusteli, he kuulostivat yleensä kovin innostuneilta asioista. Toisaalta oli myös hyvä varautua siihen, että let s have a dinner together ei ehkä koskaan toteutunut Oli myös todella mielenkiintoista seurata paikallisten ihmisten keskinäistä keskustelua, koska he käyttivät niin taitavasti ja luonnollisesti kohteliaisuuksia puheessaan. Uskon, että kohteliaisuudet puheessa eivät olisi suomalaisessakaan kulttuurissa huono tapa. Olin myös vaikuttunut vieraanvaraisuudesta, johon törmäsin kaikkialla sekä vapaa-aikana että työpaikoilla. Olin esimerkiksi esittänyt Aptosin palolaitoksessa toiveen, että saisin vierailuni aikana mahdollisimman hyvän kuvan Kalifornian palotoimessa käytetyistä sammutusja pelastustaktiikoista. Niinpä laitos päätti lähettää minut viiden päivän koulutussymposiumiin Fresnoon, maksaen osallistumisen kurssille sekä majoittumisen hotellissa. Kuva 19 Fresnossa minua koulutettiin mm. murtautumiseen

19 Vaihtoon liittyviä käytännön huomioita Yhdysvallat on rakennettu yksityisautoilun varaan. Suurkaupungeissa on toimiva julkinen liikenne mutta pienistä kaupungeista se puuttuu miltei kokonaan. Pienistä kaupungeista puuttuvat myös katuvalaistus ja jalkakäytävät, joten pimeään aikaan ulkoilu on suorastaan vaarallista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että etäisyyksien ja julkisen liikenteen puuttumisen vuoksi oma auto on välttämätön. Auton vuokra on periaatteessa edullinen, mutta vuokraamisen kustannuksia nostaa vakuutusmaksu, joka on kalliimpi kuin vuokra. Kuva 20 Katuvalaistuksen puuttuessa ihmiset valaisivat itse ympäristöönsä Asunnon vuokraaminen Suomesta käsin voi olla vaikeaa. Apuna vuokraamisessa kannattaa käyttää, mikäli mahdollista, paikallisia tuttuja, vaihtopaikan henkilökuntaa ja Internetiä. Vaihtopaikkaa valittaessa kannattaa huomioida, että vuokrat saattavat olla korkeita, koska ne ovat aina suhteessa paikallisten asuntojen hintatasoon. Myös takuumaksu, usein 3 kuukauden vuokra, saattaa olla korkea. Suurkaupungeissa kustannukset voivat korkeampia kuin pienemmillä paikkakunnilla. Henkilöstövaihtoani varten minun piti hankkia viisumi, mikä oli varsin työlästä. Viisumin hankkimiselta olisi luultavasti välttynyt, jos vaihto-ohjelmaa ei olisi nimetty englanninkielisellä termillä exchange. USAn lähetystön virkailijat nimittäin rinnastivat matkani oppilaitosten virallisiin vaihto-ohjelmiin, joihin osallistuvilta vaaditaan viisumi. Tällaiseen epäviralliseen työvaihtoon viisumia ei olisikaan tarvittu.

20 Termi Exchange of personnel aiheutti minulle ongelmia myös vaihtopaikan hankinnassa. Useat palolaitokset nimittäin ilmoittivat, ettei heillä ole tällaista ohjelmaa tai että he eivät voi tarjota minulle tällaista ohjelmaa. Vaihto-ohjelman nimitys ei siis näytä täysin toimivalta ainakaan USAssa. Esimerkiksi Kaliforniassa pelastusalalla termi ride-along on yleisesti käytössä tämän tyyppiselle vaihdolle. Vaikka vaihtopaikkani oli maapallon toisella puolella, en kuitenkaan tuntenut olevani kovin kaukana, koska Internet lyhentää välimatkaa. Pystyin seuraamaan jatkuvasti kotimaan tapahtumia ja soittamaan kotimaahan Internet-puhelimen avulla. Internet mahdollisti myös paikallisten uutisten seuraamisen, jolloin kykenin osallistumaan päivittäisiin keskusteluihin. Olen ollut todella onnekas, koska minulla on ollut mahdollisuus osallistua tällaiseen vaihtoon. Vaihtoni onnistui paremmin kuin ennalta osasin odottaa. Suurin tekijä vaihtoni onnistumisen kannalta oli tukikohtani palokunnan positiivinen suhtautuminen vaihtooni ja ennen kaikkea palopäällikkö Tom Crosserin ja palomestari Rich Rubinin osoittama vieraanvaraisuus. Työtehtäviini Kaliforniassa vaikutti myös monipuolinen taustani Suomen pelastustoimessa. Samoin se, että olen Suomessa päällystövirassa, mahdollisti osallistumisen päällystötehtävien seuraamiseen Kaliforniassa. Kuva 21 Tukikohtani pääpaloaseman henkilöstö ja työvuoro A (Aptosin sammutusauto hajosi 3 kertaa vierailuni aikana. Mainitsin heille, että Suomalaiset paloautot ovat kestävämpiä. Lopun voitte päätellä kuvasta)

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

7:30 Aamuvuoro alkaa yhteisellä palaverilla yövuoron kanssa. Tällöin käydään läpi yön keikat ja jaetaan muuta tärkeää tietoa. 8:30 Tarkistetaan ja huolletaan autot. Täydennetään hoitotarvikkeet, kuten

Lisätiedot

Maanalaiset tilat pelastustoiminnan kannalta

Maanalaiset tilat pelastustoiminnan kannalta Maanalaiset tilat pelastustoiminnan kannalta MAANALAINEN LIIKENNE PELASTUSTOIMINNAN HAASTEENA -SEMINAARI 17.5.2016 Vantaa Tommi Luhtaniemi, paloesimies insinööri (YAMK) Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Kuntia

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

Mikäli vastasit edes johonkin kysymykseen myöntävästi, Ventelän VPK saattaa olla paikka Sinulle! aina mielenkiinnon kohteena?

Mikäli vastasit edes johonkin kysymykseen myöntävästi, Ventelän VPK saattaa olla paikka Sinulle! aina mielenkiinnon kohteena? aina mielenkiinnon kohteena? Istut kotona kaikessa rauhassa sohvalla. Tv:stä alkaa juuri uutiset ja lapset leikkivät vauhdikkaasti huoneessaan. Piip-piip-piippiip! Äkkiä hakulaitteesi alkaa hälyttää ja

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävät lisääntyivät hieman edellisvuodesta. Keski-Suomen

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen.

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen. TerveysInfo Alkusammutustoimet Koulutusvideo alkusammutuksesta, jossa esimerkki ja asiaosuuksin kerrotaan alkusammutuksesta eri sammuttimilla, sekä toimenpiteistä tulipalotilanteissa. Video sisältää mm.

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu 16.11.2016 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Palotarkastaja Pasi Nyman Oulu-Koillismaan p: 044-703 8682 pelastuslaitos pasi.nyman@ouka.fi

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

Palokuntalaisen tehtäväprofiilit. Mitä tuli tehtyä Kai Horelli Ahtialan VPK

Palokuntalaisen tehtäväprofiilit. Mitä tuli tehtyä Kai Horelli Ahtialan VPK Palokuntalaisen tehtäväprofiilit Mitä tuli tehtyä Kai Horelli Ahtialan VPK Sopimuspalokuntalaiset Suomessa SOPIMUSPALOKUNTIA 709, joista VPK-sopimuspalokuntia 491 henkilökohtaisen sopimuksen sopimuspalokuntia

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Tervetuloa Pelastusopistolle

Tervetuloa Pelastusopistolle Tervetuloa Pelastusopistolle Toiminta-ajatus ja visio 2020 Toiminta-ajatus Pelastusopisto tuottaa laadukasta koulutusta ja tutkimusta sekä tarvittavat siviilikriisinhallinnan valmiudet. Visio 2020 Pelastusopisto

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut,

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Työssäoppimiseni ulkomailla

Työssäoppimiseni ulkomailla Työssäoppimiseni ulkomailla Nimeni on Jenna Virtanen suoritin kuukauden 7.2.-11.3.2015 Pintakäsittely alan työharjoittelusta Espanjassa Fuerteventuran Corralejossa. Työskentelin kauppakeskuksessa nimeltä

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Ensihoidon koulutusohjelma Takojantie Kotka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Ensihoidon koulutusohjelma Takojantie Kotka 1 Liite 3 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SAATE SOSIAALI- JA TERVEYSALA 30.08.2010 Ensihoidon koulutusohjelma Takojantie 1 48220 Kotka Hyvä kyselyyn vastaaja Olen Ensihoitaja (AMK)-opiskelija Kymenlaakson

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari 2. esitys Antti Nilsson 23.11.2005 Industrial Fire Protection Handbook kirjoittanut R. Craig

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 7424/01.00.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 7424/01.00. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 15 Asianro 7424/01.00.02/2015 Kehittämisaloite / pelastustoimen viranhaltijat pienissä kunnissa Joona Pellikan kehittämisaloite Mitä palvelua kehittämisaloite

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

TORJU PALOKUOLEMA KEHITÄ TURVALLISUUSKULTTUURIA. DBA, MBA Ari Petäjävaara

TORJU PALOKUOLEMA KEHITÄ TURVALLISUUSKULTTUURIA. DBA, MBA Ari Petäjävaara TORJU PALOKUOLEMA KEHITÄ TURVALLISUUSKULTTUURIA DBA, MBA Ari Petäjävaara ari@smokeevac.fi 24.8.2015 Tulipaloissa yli 80 % ihmisistä menehtyy palokaasuihin, ei suoraan liekkeihin. Pahimmillaan vain kaksi

Lisätiedot

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA PELASTUSTOIMEN JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA chemical (kemiallinen), b iological (biologinen), radiological (säteily), nuclear (ydin) j a explosives( räjähteet) MIKKELI 10.9.2013

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot

Kohteessa täydentyvät pelastusryhmät PTK-seminaari Esko Kaukonen puh

Kohteessa täydentyvät pelastusryhmät PTK-seminaari Esko Kaukonen puh Kohteessa täydentyvät pelastusryhmät PTK-seminaari 26.4.2016 Esko Kaukonen esko.kaukonen@pp.inet.fi puh 0295 453 407 Hankkeen lähtökohdat (1) Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaan Pelastustoiminnan

Lisätiedot

Muutoksen tarpeet ja mahdollisuudet pelastustoimessa. Simo Weckstén Pelastuskomentaja Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Muutoksen tarpeet ja mahdollisuudet pelastustoimessa. Simo Weckstén Pelastuskomentaja Helsingin kaupungin pelastuslaitos Muutoksen tarpeet ja mahdollisuudet pelastustoimessa Simo Weckstén Pelastuskomentaja Helsingin kaupungin pelastuslaitos SITRA Megatrendit 2016 Kuvaus terrorismiverkostoista Lähde: Big, Allied and Dangerous:

Lisätiedot

Pelastusopisto Opettaja Tapani Saarela

Pelastusopisto Opettaja Tapani Saarela TOIMINTA ONNETTOMUUSPAIKALLA Pelastusopisto Tieliikenneonnettomuudet Toiminta-ajatus Lisävahinkojen estäminen Toiminta aina potilaan ehdoilla Työturvallisuus Tilannepaikalle saapuminen Muun liikenteen

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Yritysten turvallisuusjohtaminen ja sen merkitys viranomaisvalvonnalle. Mikko Parikka

Yritysten turvallisuusjohtaminen ja sen merkitys viranomaisvalvonnalle. Mikko Parikka Yritysten turvallisuusjohtaminen ja sen merkitys viranomaisvalvonnalle Mikko Parikka Tuotantolaitoksen turvallisuuden johtaminen Turvallisuusjohtamisen arjen tavoitteet Henkilöstön ja ympäristön turvallisuuden

Lisätiedot

Resilientti kansalaisyhteiskunta ja pelastustoimi

Resilientti kansalaisyhteiskunta ja pelastustoimi Resilientti kansalaisyhteiskunta ja pelastustoimi Teija Mankkinen Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Sähköposti: teija.mankkinen@spek.fi Puhelin: 040-161 7787 Toiminnan

Lisätiedot

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014 Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Keijo Kangastie Pelastuspäällikkö SAVUNPOISTO Rakennukseen

Lisätiedot

Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena

Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena Hanasaaren kulttuurikeskus 28.8.2007 Sprinklaus henkilösuojauksessa missä mennään tällä hetkellä Seppo Männikkö Pelastuspäällikkö Tampereen

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA

POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA Johtaja Matti Orrainen SPEK 15.2.2013 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa. SPEK:n palokuntakoulutuksen kehittämisseminaari 29.3.2011

Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa. SPEK:n palokuntakoulutuksen kehittämisseminaari 29.3.2011 Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa SPEK:n palokuntakoulutuksen kehittämisseminaari 29.3. Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa Suojelu- ja pelastus toimiala PV:ssa Koulutuksen päämäärä Historia

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad Kansi: Lauri

Lisätiedot

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION

Lisätiedot

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015

Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 1 Etelä-Savon tiedotusvälineet Julkaistavissa heti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2015 Etelä-Savossa pelastustoimen hälytystehtävämäärät nousivat hieman edellisvuoden tasosta. Vuonna 2015

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Aamunavaus alakoululaisille

Aamunavaus alakoululaisille Aamunavaus alakoululaisille Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka antavat sille mahdollisuuden

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta Yhdyskuntalautakunta 133 15.10.2013 Kaupunginhallitus 278 23.10.2013 Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta 2014-2017 235/991/2013 YLK 133 Pelastuslain 29 mukaan alueen pelastustoimi

Lisätiedot

TieVie koulutuksen mentorointi

TieVie koulutuksen mentorointi TieVie koulutuksen TieVie kouluttajakoulutus Turun seminaari 21.-22.3. Hanke-esittely Minna Vuorela Tutkija Turun yliopisto, Opetusteknologiayksikkö Oppimisympäristöjen monitieteinen tutkijakoulu TieVie

Lisätiedot

PELASTUSALAN TYÖTURVALLISUUSKOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE TYÖTURVA07. uhka- ja väkivaltatilanteet HÖÖK HANKKEEN KÄYNNISTYMINEN

PELASTUSALAN TYÖTURVALLISUUSKOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE TYÖTURVA07. uhka- ja väkivaltatilanteet HÖÖK HANKKEEN KÄYNNISTYMINEN PELASTUSALAN TYÖTURVALLISUUSKOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE TYÖTURVA07 uhka- ja väkivaltatilanteet HANKKEEN KÄYNNISTYMINEN 1. Omat kokemukset aiheesta, keskustelut, julkisuus, jne. 2. Pelastusopisto ja Savon

Lisätiedot

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 8.9.2015 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen Tavoitteet vuosille 2015-2016 Alueellisten Meidän

Lisätiedot

Pelastusalan neuvottelupäivät 2015

Pelastusalan neuvottelupäivät 2015 Pelastusalan neuvottelupäivät 2015 Korkean rakentamisen paloturvallisuusriskejä Pekka Ronkainen Korkean rakentamisen paloturvallisuusriskejä Korkea rakentamisen paloturvallisuusriskejä Haasteita tänä päivänä:

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta.

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. V-S aluepelastuslaitos lyhyesti Toimintavalmiudessa

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa Helsinki 31.5.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Työhyvinvoinnin osatekijät 2016: Marja-Liisa Manka 3.6.2016 2 Säädösperusta Työturvallisuuslaki 738/2002

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

Onnettomuustutkintakeskuksen katsaus

Onnettomuustutkintakeskuksen katsaus Onnettomuustutkintakeskuksen katsaus Johtava tutkija Kai Valonen Kuva: Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuva: Kymenlaakson pelastuslaitos Kuva: Poliisi ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS VAKAVIEN ONNETTOMUUKSIEN

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

Esimiehen koutsaus ja valmennus

Esimiehen koutsaus ja valmennus Esimiehen koutsaus ja valmennus Tallinna 20.5.2016 YTM, työnohjaaja, coach Liisa Kallio Esityksen sisältö 1. Oma taustani 2. Mitä Coaching on 3. ICF ydintaidot A. Coaching työskentelyn perusta B. Suhteen

Lisätiedot

Tulipalot kouluissa lasten ja nuorten (7 17 v.) sytyttämiä vastaava luku 520

Tulipalot kouluissa lasten ja nuorten (7 17 v.) sytyttämiä vastaava luku 520 Tulipalot kouluissa Pelastustoimen PRONTO-tietokannan mukaan Kouluissa ja päiväkodeissa on Suomessa vuosittain noin 100 tulipaloa 2015 130 2016 107 Tulipaloa kouluissa ja päiväkodeissa 2015 lasten ja nuorten

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

18.9.2014. Turvallisuustutkinta

18.9.2014. Turvallisuustutkinta 18.9.2014 Turvallisuustutkinta Onnettomuuksien tutkinnan tarkoitus Tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

Pelastuslaitosten palontutkinnassa havaittua

Pelastuslaitosten palontutkinnassa havaittua Pelastuslaitosten palontutkinnassa havaittua Ja vähän Onnettomuustutkintakeskukselta 1 Kuka puhuu? Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Suomen palontutkijat ry:n puheenjohtaja Onnettomuustutkintakeskuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Viranomaiset kriisissä seminaari. Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje Kj. Pekka Kainu

Viranomaiset kriisissä seminaari. Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje Kj. Pekka Kainu Viranomaiset kriisissä seminaari 1.9.2016 Kokkolan kaupungintalo, Kaarlelasali Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje 25.8.2016 Kj. Pekka Kainu 1 Lisää otsikko napsauttamalla 2 Johtosuhteet 4. Yleisjohto

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot