Käyttöohje. Suomi. 2014, Infrared Systems Group Ltd. Rev. #4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. Suomi. 2014, Infrared Systems Group Ltd. Rev. #4"

Transkriptio

1 Käyttöohje Suomi 2014, Infrared Systems Group Ltd. Rev. #4

2 Sisällys 1.0 Yleistä Tuotteesta Lisätiedot Lakisääteiset tiedot Vaatimustenmukaisuusvakuutus Turvallinen jätehuolto Vientimääräykset Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen perusehdot Turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja kiellot Alkutoimet Osien ja hallintalaitteiden toiminta Akun lataaminen Akun kiinnittäminen ja irrottaminen Perustoiminnot Virran kytkeminen ja katkaisu Näyttö Annotations and Meanings Tarkennusalue Ylikuumenemisen varoitus Älykäs tarkennus Älykkään tarkennuksen herkkyystilat Värilämpötila-asteikko Suora lämpötilanmittaus Lisätoiminnot Zoom Kuuman kohteen etsin TAC-kahvan toiminnot Kädensijan asentaminen / poistaminen Osat ja ohjaimet Laserkohdistin Videotallennus (valinnainen) Lähetin (valinnainen) Tekniset tiedot Moottorin ominaisuudet Suorituskykyominaisuudet Fyysiset ominaisuudet Näytön ominaisuudet Optiset ominaisuudet Sähköiset ominaisuudet Käyttöominaisuudet Pöytälaturi Ajoneuvolaturi TAC-kahvan toiminnot Lisäinformaatio Huolto Takuulauseke Ongelmanratkaisu Virta ja lataus Toimintakyky ja kuva 19

3 1.0 Yleistä 1.1 Tuotteesta Kiitos, kun olet hankkinut täysin uuden, korkealaatuisen Infrared Systems Group Ltd:n valmistaman lämpökameran. Kamera on suunniteltu ja valmistettu valmistajan teknisissä tiloissa, joissa se on testattu täyttämään ISO 9001 laatustandardin vaatimukset. Kaikki kameran mukana toimitettava ohjeisto on ajantasaista toimitushetkellä. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tässä ohjeessa Infrared Systems Group Ltd:stä voidaan käyttää lyhennettä ISG INFRASYS. IS Infrasys on Infrared Systems Group Ltd:n markkinointinimi. Käytetyt kuvat Tämän käyttöohjeen voi edustaa eri tuote jota olet ostanut, mutta se toiminnallisuus on täsmälleen sama, ellei toisin mainita. Suosittelemme seuraavan kappaleen lakisääteisten tietojen ja koko käyttöohjeen huolellista lukemista ennen käytön aloittamista. 1.2 Lisätiedot Jos sinulla on kysymyksiä tähän lämpökameraan taui muihin ISG INFRASYS tuotteisiin liittyen, ota yhteys maahantuojaan tai valmistajaan: United Kingdom: Suomi: Infrared Systems Group Ltd. Teknosafe Oy Unit 14 Sauramonkuja 1 Repton Court Imatra Repton Close Suomi Basildon Essex SS13 1LN United Kingdom +44 (0) (0)

4 2.0 Lakisääteiset tiedot 2.1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Oman ISG INFRASYS -lämpökameramallisi vaatimustenmukaisuusvakuutus toimitetaan erillisenä asiakirjana tuoteasiakirjat sisältävällä CD-ROM-levyllä. 2.2 Turvallinen jätehuolto Tämä merkki osoittaa, että sähkölaitteet, paristot ja akut on kerättävä erikseen. Kaikki tällä merkillä varustetut ISG-tuotteet on hävitettävä tai kierrätettävä direktiivien 2002/96/EY (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) ja 2006/66/EY (paristot, akut) mukaisesti. Menettely on seuraavanlainen: Kun lämpökamera tulee käyttöikänsä päähän, se on palautettava Infrared Systems Group Ltd:lle Yhdistyneeseen kuningaskuntaan asianmukaisesti hävitettäväksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaisesti. ISG INFRASYS järjestää jätteen keräyksen omalla kustannuksellaan, kun sille ilmoitetaan, ettei tuotetta enää tarvita. Turvallista jätehuoltoa tarvitsevat lisävarusteet, kuten akut, voidaan käsitellä paikallisesti oman maasi viranomaisten määräysten mukaisesti. 2.3 Vientimääräykset ISG-lämpökameroissa käytettyyn tekniikkaan sovelletaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen vientisääntelyasetusta. Mikäli laitteelle on hankittava vientilupa, ISG INFRASYS hankkii sen asiakkaan puolesta. Kaikkien osapuolten on noudatettava tarkasti luvan ehtoja ja määräyksiä. Muussa tapauksessa ISG INFRASYS:n lupa tarjota huoltoa ja muuta tukea voidaan peruuttaa, ja ISG INFRASYS:iä sekä asiakasta vastaan voidaan nostaa rikosoikeudelliset syytteet. Mikäli laitteelle on hankittava vientilupa, tuotteen mukana toimitetaan jäljennös luvan ehdoista ja määräyksistä. Suosittelemme, että kaikki käyttäjät tutustuvat niihin. Seuraavassa kohdassa on kuvattu esimerkinomaisesti (mutta ei tyhjentävästi) ISG INFRASYS -lämpökameran loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen perusehdot. 2.4 Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen perusehdot 1) Tälle ISG-lämpökameralle (jäljempänä laite ) on myönnetty BIS/DOD/DOC vientilupa toimitettavaksi palo-, etsintäja pelastusalalla toimiville loppukäyttäjille ja yksinomaan palonsammutus-, etsintä- ja pelastusoperaatioihin siinä loppukäyttäjän itsenäisessä valtiossa, johon laite alun perin on viety. Vientilupa-asiakirja, joka sisältää kaikki ehdot ja määräykset, on lainvoimainen Yhdistyneen kuningaskunnan / USA oikeudenkäyttöalueella. 2) Loppukäyttäjän on pidettävä laitetta jatkuvasti hallussaan, ja loppukäyttäjä on vastuussa sen suojaamisesta varkaudelta, häviämiseltä ja luvattomalta haltuunotolta ja käytöltä. 3) Laitetta ei saa lainata eikä tilapäisestikään luovuttaa muille. 4) Laitteen jälleenmyynti, lahjoitus, siirtäminen tai käyttöön antaminen muilla keinoin ei ole sallittu. Siksi laite on käyttöikänsä loppuun tullessaan palautettavaa ISG Thermal System Ltd. -yhtiölle. ISG järjestää sen keräyksen omalla kustannuksellaan, kun sille ilmoitetaan, ettei laitetta enää tarvita. 5) Laitteen huolto on rajoitettu yksinomaan tavanomaiseen ennalta ehkäisevää huoltoon ja varaosien vaihtoon. Sähköisten/mekaanisten kokoonpanojen purkaminen ja/tai korjaus on sallittu ainoastaan valmistajan nimeämissä huoltopisteissä. 6) Laitteen myynti, jälleenmyynti tai lainaaminen tilapäisiin tarkoituksiin, esimerkiksi esiteltäväksi, vuokrattavaksi tai liisattavaksi, on kielletty. 7) Jos laite häviää, varastetaan tai tuhoutuu tai se joutuu luvattomiin käsiin, asiasta on ilmoitettava ISG Thermal 4

5 Systems Ltd:lle 21 vuorokauden kuluessa. Ilmoituksessa on kuvattava tapahtuma ja mainittava soveltuvin osin, -kenen hallussa laite fyysisesti oli -miten laitetta on yritetty saada takaisin -poliisin (rikos)ilmoituksen numero -vastaavien tapahtumien ennalta ehkäisemiseksi toteutetut toimet -luvattoman henkilöstön päästyä käsiksi laitteeseen myös se, kuka salli tämän tapahtua ja mitä on tehty uuden tapahtuman estämiseksi. 8) Loppukäyttäjän on toimitettava ISG:lle kirje, jossa hän vahvistaa saaneensa tiedoksi ja hyväksyy vientiluvan ehdot. Laite lähetetään vasta tämän jälkeen. 2.5 Turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja kiellot Kaikkien ISG-lämpökameroiden käyttäjien on luettava huolellisesti seuraavat turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja kiellot. 1) ISG-lämpökameroita saavat käyttää ainoastaan lämpökameran käyttöön ja sen rajoituksiin perehtyneet henkilöt, joiden on lisäksi ymmärrettävä yleisesti lämpökuvien perusteet ja tulkintatapa. On suositeltavaa, että käyttäjä harjoittelee käyttöä simuloiduissa palotilanteissa,esimerkiksi valvotuissa todellisissa palotilanteissa. Jos luvattomat, perehtymättömät tai harjaantumattomat henkilöt käyttävät ISG-lämpökameraa räjähdysvaarallisessa ympäristössä, seurauksena voi olla loukkaantuminen tai kuolema. 2) ISG-lämpökamera ei ole elvytys- tai pelastautumislaite, eikä sitä tule käyttää tähän tarkoitukseen. 3) ISG-lämpökamera tuottaa lämpökuvia normaaleissa näkörajoitteisissa olosuhteissa, ja sen tarkoituksena on tehostaa käyttäjän normaaleja vakiotoimintamenettelyjä. Jollei normaaleja vakiotoimintamenettelyjä noudateta räjähdysvaarallisessa ympäristössä, voi seurata tilantajun menetys, loukkaantuminen tai kuolema siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että laitteen toiminta häiriintyy. 4) Tarkista varusteet silmämääräisesti aina ennen käyttöä, jotta voit varmistua, etteivät ne ole vahingoittuneet tai heikentyneet. 5) Älä koskaan käytä ISG-lämpökameraa ainoana suunnistusapuvälineenä. Jos järjestelmän toiminta häiriintyy, voit menettää tilantajun tai eksyä vaarallisessa toimintaympäristössä, mistä voi seurata loukkaantuminen tai kuolema. 6) ISG-lämpökamera on monimutkainen sähköoptinen laite, ja kuten muissakin varusteissa, koneissa tai elektronisissa järjestelmissä, siinä voi ilmetä vikoja. Jos vika ilmenee, käyttäjä ei voi enää katsoa lämpökameran tuottamia lämpökuvia. Laitteen taktinen käyttö ei saa poiketa niiden henkilöiden vakiotoimintamenettelyistä, joilla ei ole laitetta käytettävissään. 7) Vaikka kaikin keinoin on pyritty varmistamaan, että ISG-lämpökamera on sekä kestävä että luotettava, lämpökameran pitkälle kehitetty sähköoptinen järjestelmä voi vikaantua, jos sitä käytetään väärin tai se altistuu ympäristöille, joille sen koteloa ei ole suunniteltu. 8) Toistuva altistus kuumalle ympäristölle ilman asianmukaisia jäähtymisjaksoja voi aiheuttaa lämpökuvan heikkenemisen tai häviämisen tai vahingoittaa laitteen sisäisiä komponentteja. Varmista, että kuumuusaltistusten välissä laitteen annetaan jäähtyä riittävästi. 9) ISG-lämpökamera ei tuota kuvia lasin, veden tai kiiltävien kohteiden läpi. Nämä pinnat toimivat järjestelmän kannalta heijastavina peileinä. 10) ISG-lämpökamera ei tuota lämpökuvia veden alta. 11) ISG-lämpökameran mukana toimitetut akut on valittu niiden nimenomaisten suoritusarvojen perusteella. Vaihtoakut on hankittava YKSINOMAAN valtuutetusta ISG-huoltopisteestä. Huomaa lisäksi seuraavat: Älä yritä hävittää akkuja polttamalla tai käyttämällä kuumennuslaitetta, kuten mikroaaltouunia akut voivat räjähtää ja aiheuttaa loukkaantumisen. 5

6 Älä koskaan pura, korjaa tai muullakaan tavoin näpelöi akkua. Älä koskaan oikosulje akkua yhdistämällä sen navat metallisella esineellä toisiinsa. Älä puhkaise akkua terävällä esineellä tai lyö sitä vasaralla tai muulla esineellä. 12) Käyttäjien on aina muistettava akun kestoaika. Vaaralliseen ympäristöön saa siirtyä laitteen kanssa vain, kun akun varausilmaisin osoittaa, että akku on täyteen ladattu. 13) Jollet poistu vaarallisesta ympäristöstä välittömästi havaittuasi varoituksen akun vähäisestä virrasta, laite voi lakata toimimasta vaarallisessa ympäristössä, jolloin seurauksena voi olla loukkaantuminen tai kuolema. 14) ISG-lämpökameraa saa huoltaa ainoastaan valtuutettu henkilöstö. Lämpökamera sisältää suurjännitteisiä osia, eikä käyttäjä saa siksi koskaan irrottaa laitteen koteloa sähköiskun vaaran vuoksi! 6

7 3.0 Alkutoimet 3.1 Osien ja hallintalaitteiden toiminta 1) Objektiivin ikkuna 2) Virtapainike 3) Akkukotelo 4) Keltainen painike 5) Punainen painike 6) BNC-videoliitin ja pölysuojus 7) Nestekidenäyttö 8) Virtamerkkivalo (vihreä led) 9) D-rengas hihnaa varten 3.2 Akun lataaminen Huom Kaikki akut vaativat 14 tunnin latausajan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kun akku laitetaan laturiin, latauksen alkamisessa voi olla pieni viive johtuen latausjaksosta. Varoitus Älä altista akkulaturia ja/tai verkkolaitetta sateelle tai kosteudelle. Akkulaturi on tarkoitettu ainoastaan ISG:n hyväksymille akuille. Asentaaksesi ajoneuvolaturin, katso ohjeita asennusoppaasta. Tarkista aina ennen käyttöä, että latauslaite on hyvässä kunnossa. Akun lataaminen pöytälatauslaitteessa 1) Kytke verkkolaite akkulaturiin ja sen jälkeen pistorasiaan ja kytke virta laitteeseen. 2) Odota että latauslaite käynnistyy. 3) Aseta akku latauslaitteeseen. Akun lataaminen ajoneuvolatauslaitteella 1) Asenna laite (katso asennusohje) 2) Aseta lämpökamera ja/tai vara-akku latauslaitteeseen 3) Vapauta lämpökamera ja/tai vara-akku latauslaitteesta 7

8 LED merkkivalot 1) Virta päällä 2) Akku latautuu 3) Akku on ladattu 4) Vika akussa 3.3 Akun kiinnittäminen ja irrottaminen Akun asettaminen paikalleen 1) Työnnä akku akkukoteloon. 2) Työnnä, kunnes akku lukittuu napsahtaen. Akun irrottaminen 1) Paina akun irrotuspainikkeita yhtä aikaa kummaltakin puolelta. 2) Irrota akku liu uttamalla ulospäin. 8

9 4.0 Perustoiminnot 4.1 Virran kytkeminen ja katkaisu Varoitus Kiinnitä kameraan aina täyteen ladattu akku, ennen kuin käytät sitä hätäkäytössä. Älä koskaan irrota akkua kamerasta, ennen kuin olet sammuttanut kameran ohjeiden mukaisesti. Virran kytkeminen 1) Paina virta (punainen) painiketta. 2) Virran merkkivalo syttyy ja näytölle tulee aloitusnäyttö merkiksi laitteen alustamisesta. 3) Alustamisen jälkeen lämpökuva avautuu näyttöön. Näytön oikeassa yläkulmassa näkyy lämpötilalukema, joka kertoo että lämpökamera on käyttövalmiudessa. Virran katkaisu 1) Paina ja pidä virtapainike (punainen) pohjassa. 2) Vapauta painike, kun haluttu toimintosymboli ( ) näkyy näytöllä. 4.2 Näyttö 1) Herkkyys 2) Lämpötilaristikko 3) Akun varaustason osoitin 4) Lämpötilalukema 5) Värilämpötila-asteikon osoitin 4.3 Annotations and Meanings 1) Lämpötilaristikko 8) Korkea herkkyys 2) Akun varaustaso 100% 9) Keskitason herkkyys 3) Akun varaustaso 75% 10) Matala herkkyys 4) Akun varaustaso 50% 11) Virta pois päältä 5) Akun varaustaso 25% 12) X2 tarkennus 6) Akun varaustaso <5% (vilkkuva) 13) X4 tarkennus (E380 vain) 7) Ylikuumeneminen 14) Kuuman kohteen etsintä 9

10 4.4 Tarkennusalue Tämän laitteen tarkennusalue on 1,0 metristä rajattomaan etäisyyteen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos esine on alle 1,0 metrin päässä, voi se näyttää hieman epäselvältä lämpökameran näytöllä. 4.5 Ylikuumenemisen varoitus Tämä osoitin ( ) ilmaisee, että lämpökameran sisäinen elektroniikka on saavuttanut lämpötilan, joka on sen normaalin toimintalämpötilan ulkopuolella. Täten lämpökamera sulkeutuu itsestään säilyttääkseen toimintakykynsä. Lämpökameran ylikuumenemisen merkki näkyy näytöllä 30 sekuntia ennen kuin laite sammuu. 4.6 Älykäs tarkennus Älykäs tarkennusominaisuus parantaa lämpökameran käyttöä mahdollistaen käyttäjää optimoimaan näytön suorituskyvyn ympäröivän tilan huomioiden. Harjaantunut ja kokenut käyttäjä voi parantaa näkymää vaihtamalla näyttöä eri herkkyystilojen välillä tiettyyn ympäristöön sopivaksi. Ellei käyttäjä itse valitse herkkyyttä, lämpökamera valitsee automaattisesti sen herkkyyden, jonka oletetaan olevan sopiva kyseiseen tilanteeseen. Käyttäjä valitsee vaihtoehtoisen herkkyyden osoittamalla lämpökameran ristikkoa haluttuun kohteeseen. 4.7 Älykkään tarkennuksen herkkyystilat Korkea herkkyys Tämä tila aktivoituu automaattisesti, kun esineet näkökentässä ovat huoneenlämpöisiä tai viileämpiä. Esimerkiksi jos aktivoit lämpökameran ja katsot ympärillesi paloasemalla, kamera todennäköisesti toimii korkealla herkkyydellä. Samoin korkea herkkyys on automaattisesti käytössä, jos etsit tai navigoit kylmässä ja savuisessa kellarissa. Keskitason herkkyys Tämä tila aktivoituu automaattisesti, jos esineiden lämpötila kohoaa näkökentässä. Tämä tila aktivoituu automaattisesti, jos esineiden lämpötila näkökentässä kohoaa yli 65 C tai 150 F tila Tämä tila aktivoituu automaattisesti kun koko näkökentän lämpötila ylittää 240 C tai 475 F, tai kun näytön keskellä oleva ristikko suunnataan kohteeseen jonka lämpötila on yli 240 C tai 475 F. Tässä tilassa toimiessaan lämpökamera näyttää kohteet, joiden lämpötila ylittää 1000 C tai 2000 F. 10

11 4.8 Värilämpötila-asteikko Värilämpötila-asteikko tarjoaa visuaalisen näkymän alueen havaitusta lämpötilan vaihtelusta. Asteikko näkyy lämpökameran näytön oikeassa reunassa, ja tarjoaa käyttäjälleen viitteitä alueen lämpötilojen tulkitsemisee. 4.9 Suora lämpötilanmittaus Suora lämpötilanmittaus antaa lämpötilalukeman näytön tietystä kohdasta. Lämpötilan lukeman tarkkuus on ±5 C alueella 0 C C, ja ±10% alueella 101 C C. Huomio Mitattu lämpötila perustuu kohteen oletettuun emissiivisyyteen 0,95. Mittaustulos ei ole ilman lämpötila. Jollei tilauksen yhteydessä toisin ilmoiteta, lämpötilan mittausyksikkönä on Celsius- tai Fahrenheit-asteikko kyseisen maan normaalin käytännön mukaisesti. 11

12 5.0 Lisätoiminnot 5.1 Zoom Zoom-ominaisuus antaa käyttäjälle mahdollisuuden suurentaa näytöllä olevaa kuvaa parantaakseen kuvan havainnoitavuutta. Zoom päälle 1) Paina punaista painiketta normaalissa kuvankatselutilassa oltaessa. 2) Kuva suurentuu kaksinkertaiseksi ja näytössä näkyy X2 symboli. 3) Paina punaista painiketta uudestaan saadaksesi käyttöön nelinkertaisen zoomin (E380 vain). 4) Kuva suurentuu nelinkertaiseksi ja näytössä näkyy X4 symboli (E380 vain). Zoom Pois 1) Paina punaista painiketta. 5.2 Kuuman kohteen etsin Kuuman kohteen etsin auttaa käyttäjää etsimään kuvassa olevan kuumimman kohteen ja mittaamaan tämän lämpötilan. Huomio Lämpötilalukema poistuu näytöstä siksi aikaa, kun kuuman kohteen etsin on valittuna. Kuuman kohteen etsin päälle 1) Paina keltaista painiketta normaalissa luvankatselutilassa oltaessa. 2) Kuuman kohteen etsimen ristikko ( ) etsii näytöllä olevan kuumimman kohteen ja näytää tämän lämpötilan näytössä. Kuuman kohteen etsin pois päältä 1) Paina keltaista painiketta. 12

13 6.0 TAC-kahvan toiminnot 6.1 Kädensijan asentaminen / poistaminen Kädensijan asentaminen 1) Aseta kädensija samaan linjaan asennuskiinnikkeen kanssa lämpökameran alapuolella. 2) Kiinnitä kädensija käyttäen apuna lukitusrengasta. Kädensijan poistaminen 1) Kierrä lukitusrengas auki ja poista kädensija. 6.2 Osat ja ohjaimet 1) Lukituspyörä 2) LED 3) Keltainen painike (valinnainen) 4) Punainen painike (valinnainen) 5) Laserkohdistin 6) Sininen painike 7) Liitin (valinnainen) 6.3 Laserkohdistin Laserkohdistin auttaa käyttäjää korostamaan kuuman kohteen sijainnin tai muun vaarallisen kohteen muille ryhmän jäsenille ja auttaa näin yhteydenpidossa. Huomio Lasersäteen kantama on noin 3 metriä. VAROITUS Älä koskaan kohdista lasersädettä kohti kasvoja tai silmää, koska ttämä voi aiheuttaa pysyvän vaurion. Laserkohdistin päälle 1) Paina ja pidä sinistä TAC-kahvan painiketta. 2) Lasersäde on aktiivinen. Laserkohdistin pois 1) Vapauta sininen painike. 13

14 6.4 Videotallennus (valinnainen) Videotallennus mahdollistaa käyttäjää äänittämään ja tallentamaan videota ja kuvia katsottavaksi myöhempänä ajankohtana. Tallennus päälle / pois 1) Paina kahvassa olevaa punaista painiketta. 2) LED valo palaa oranssina. Kuvan tallennus 1) Paina keltaista painiketta. 2) LED valo palaa hetkittäin punaisena. Videon tallennus 1) Paina ja pidä keltaista painiketta 3 sekunnin ajan. 2) LED valo vilkkuu vuorotellen punaisena ja vihreänä. 3) Paina keltaista painiketta lopettaaksesi. Talletettujen kuvien siirto 1) Aseta Mini-USB johto kahvassa olevaan liittimeen. 2) Aseta USB johto tietokoneeseen. 3) LED valo palaa oranssina. 4) Noudata näytön ohjeita katsoaksesi kuvia tai tallentaaksesi ne massamuistilaitteeseen. 6.5 Lähetin (valinnainen) Lähetin mahdollistaa käyttäjää lähettämään reaaliaikaista kuvaa lämpökamerasta ulkoiseen vastaanottimeen. Lähetin päälle / pois 1) Paina kahvan punaista painiketta. 14

15 7.0 Tekniset tiedot Ominaisuudet E380 E Moottorin ominaisuudet Ilmaisin: Jäähdyttämätön infrapunamikrobolometri Jäähdyttämätön infrapunamikrobolometri Ilmaisimen materiaali: Piioksidi (ASi) Piioksidi (ASi) Erottelukyky: 384 x x 120 Spektrivaste: 8 μm - 14 μm 8 μm - 14 μm Herkkyys (nimellinen): 50 mk 50 mk Päivitysnopeus: 50 Hz 50 Hz Dynamiikka-alue >1000 C >1000 C Lämpösähköinen jäähdytys: Ei ole Ei ole 7.2 Suorituskykyominaisuudet Toimintatilat: Kolme Kolme Käyttöaika: 20 min lämpötilassa 120 C, 8 min lämpötilassa 260 C 20 min lämpötilassa 120 C, 8 min lämpötilassa 260 C Käyttölämpötila: -35 C - ~450 C (rajoitettu altistus) -35 C - ~450 C (rajoitettu altistus) Varastointilämpötila: -25 C C kantolaukussa -25 C C kantolaukussa Lämpötilanmittausalue: -40 C C -40 C C Yksittäismittauksen etäisyys: 480:1 480:1 7.3 Fyysiset ominaisuudet Koko (P x L x K): 210 mm x 150 mm x 105 mm 210 mm x 150 mm x 105 mm Paino (ilman akkua): 1.3 kg 1.3 kg Kuoren materiaali: Radel Radel Kuoren väri: Musta Musta Käsihihnan materiaali: Kevlar Kevlar IR ikkuna: Kovapinnoitettu Germanium Kovapinnoitettu Germanium Jalusta-asennus: ¼ BSW liitos ¼ BSW liitos Tiiveys: IP67, kestää upotuksen veteen 1,0m syvyyteen Pudotuksenkestävyys 2.0 m 2.0 m IP67, kestää upotuksen veteen 1,0m syvyyteen Luonnostaan vaaraton noudattaminen: ANSI/ISA ANSI/ISA Näytön ominaisuudet Tekniikka: LCD LCD Koko (lävistäjä): 90 mm 90 mm Luminanssi: 250 cd / m cd / m Optiset ominaisuudet Linssin koon: 12 mm 5 mm Tarkennusalue: 1.0 m to 1.0 m to Näkökenttä (lävistäjä):

16 7.6 Sähköiset ominaisuudet Akkuteknologia: Li-Ion Li-Ion Nettopaino: 0.2 kg 0.2 kg Keskeytyksetön käyttöaika: >3.5 tuntia >3.5 tuntia Latausaika (nimellinen): <2.5 tuntia <2.5 tuntia Latauskerrat: Käyttöominaisuudet Painikeet: Virta, Zoom, Kuuman kohteen etsin Virta, Zoom, Kuuman kohteen etsin Käynnistymisaika: < 10 sekuntia nimellinen < 10 sekuntia nimellinen Videostandardi: PAL PAL Kuvan optimointi: Automaattinen, käyttäjän ei tarvitse säätää Automaattinen, käyttäjän ei tarvitse säätää Värinmuodostus: läpinäkyvä kaksivärinen läpinäkyvä kaksivärinen Zoom: X2 ja x4 X2 7.8 Pöytälaturi Koko (P x L x K): 154 mm x 154 mm x 166 mm Paino: 0.26 kg Käyttölämpötila: 0 C - 30 C Varastointilämpötila: -20 C - 55 C Jännite: 12 V Käyttöjännite: 8 V nimellinen Suojausluokka: IP Ajoneuvolaturi Koko (P x L x K): 298 mm x 272 mm x 162 mm Paino: 2.7 kg Käyttölämpötila: 0 C - 30 C Varastointilämpötila: -20 C - 55 C Jännite: V Käyttöjännite: 8 V nimellinen Suojausluokka: IP TAC-kahvan toiminnot Koko (P x L x K): Paino: Käyttölämpötila: Varastointilämpötila: Painikeet: Liitin: Suojausluokka: 106 mm x 90 mm x 211 mm 0.3 kg -35 C to ~450 C (rajoitettu altistus) -25 C to +55 C kantolaukussa Laserkohdistin, Videotallennus (valinnainen) / Lähetin (valinnainen) USB IP67 While ISG Infrasys has taken care to ensure the accuracy of the information contained herein, it accepts no responsibility for the consequences of any use thereof and reserves the right to change the specification of goods without notice. 16

17 8.0 Lisäinformaatio 8.1 Huolto Käytön jälkeen lämpökamera tulee puhdistaa ja tarkastaa mahdollisten vaurioiden varalta. Jos lämpökamera on vahingoittunut (esim. rikkoutunut näyttö tai runko), se tulee toimittaa välittömästi korjaukseen hyväksyttyyn huoltopisteeseen. Lämpökamera tulee puhdistaa lämpimällä saippuavedellä ja miedoilla pesuaineilla. Lämpökameran tulee antaa kuivua ennen sen laittamista säilytyslaukkuun. Akun kontaktien ja akkujen tulee olla puhtaita, koska lika voi haitata kosketusta. Infrapunaikkuna ja näyttö suositellaan käsiteltäväksi mm. savusukellusmaskien kanssa käytettävällä huurtumisenestoaineella. Pitkän käyttöiän varmistamiseksi lämpökamera ja sen varusteet suositellaan säilytettäväksi 15 C - 25 C lämpötilassa ja normaalissa kosteudessa. Akut tulee aina poistaa lämpökamerasta pitkän varastointiajan ajaksi. 8.2 Takuulauseke Infrared Systems Group Ltd myöntää lämpökameralle ja sen lisävarusteille kahden (2) vuoden takuu toimitushetkestä lähtien koskien materiaali- ja valmistusvirheitä. Tämä takuu korvaa mahdolliset muut takuulausekkeet. Takuu kattaa: Lämpökameran Akut Akkujen laturit Kantolaukku Vakio- ja lisävarusteet Takuu ei koske kangasosia, koska ne voivat altistua kuumuudelle, auringonvalolle, otsonille tai muille haitallisille vaikutuksille. Takuuseen liittyvä vastuuvapausilmoitus Tämä takuu ei ole voimassa vaan raukeaa, jos ISG INFRASYS katsoo, että lämpökamera tai sen lisävaruste on vahingoittunut laiminlyönnin, virheellisen käytön, onnettomuuden, väärinkäytön, ylijänniteaallon, liian suuren lämpöaltistuksen, epänormaalin kulumisen tai lämpökameran suunnitellut sietorajat alittavan tai ylittävän vaaratekijän seurauksena. Lisäksi seuraavat muut seikat aiheuttavat takuun raukeamisen: lämpökameran ja/tai varusteiden luvaton korjaus, mukautus tai muutos lämpökameran ja/tai sen varusteiden käyttöön ja/tai huoltoon liittyvän, valmistajan kirjallisten ohjeiden vastaisen virheen aiheuttama vahinko kuljetusvauriot muun kuin hyväksytyn akun, pariston tai laturin käytön aiheuttama vahinko muut kuin huoltoon liittyvät vahingot epäasianmukaisen säilytyksen tai kuljetuksen aiheuttama vahinko Huomio MUIDEN KUIN VALMISTAJAN SALLIMIEN OSIEN TAI KOMPONENTTIEN KÄYTTÖ TAI JÄRJESTELMÄN HUOLTO TAI KÄYTTÖ VALMISTAJAN KÄYTTÖOHJEKIRJASSA ANTAMIEN OHJEIDEN VASTAISESTI JOHTAA TAKUUN RAUKEAMISEN. ISG INFRASYS:n vastuu takuun puitteissa Kun loppukäyttäjä/jakelija havaitsee ja ilmoittaa (kirjallisesti) viasta ISG INFRASYS:lle takuuaikana, ISG INFRASYS oman valintansa mukaisesti joko korjaa tai vaihtaa uuteen osat tai järjestelmän, kun sen vastuu takuun nojalla on osoitettu. Tämä korjaus/vaihto on käyttäjän ainoa ja yksinomainen mahdollisuus saada hyvitystä. 17

18 ISG INFRASYS määrittää vastuut takuun nojalla ja ilmoittaa loppukäyttäjälle/jakelijalle takuun soveltamisesta tai mahdollisista takuukorjauksen/-vaihdon ulkopuolisista osien tai järjestelmän vaihdoista/korjauksista aiheutuvista kustannuksista. ISG INFRASYS:n suorittaman takuukorjauksen jälkeiset kuljetus-, vakuutus- ja rahtikustannukset, jotka liittyvät tuotteen palauttamiseen loppukäyttäjälle/jakelijalle, maksaa ISG INFRASYS. Tällainen korjaus, tapahtuipa se takuuaikana tai sen jälkeen, ei merkitse, että takuuaikaa pidennetään. Loppukäyttäjän ja/tai jakelijan vastuu takuun puitteissa Palautuksen ja korjauksen nopeuttamiseksi ISG INFRASYS käyttää Service Direct -palvelua, joka on kaikkien Euroopan unionissa sijaitsevien asiakkaiden käytettävissä. Ota yhteys ISG INFRASYS:iin niin saat lisätietoja ja RMA-koodin (ks. alla). Kaikissa muissa tapauksissa loppukäyttäjän on palautettava laite sille valtuutetulle ISG-jakelijalle, jolta lämpökamera on ostettu. Sen jälkeen laitteen palauttaminen tässä annettujen ohjeiden mukaisesti on jakelijan vastuulla. Loppukäyttäjän/jakelijan on hankittava palautuslupa (RMA-koodi) ennen lämpökameran tai varusteen palauttamista. Loppukäyttäjän/jakelijan on lähetettävä ISG INFRASYS:lle palautettavat tavarat siten, että RMA-koodi näkyy selvästi pakkauksen ulkopuolella. Mukaan on liitettävä otsikolla varustettu kirje, jossa mainitaan palautusosoite ja lyhyt kuvaus pakkauksen sisällä olevan tavaran viasta. Muut kuin takuukorjaukset Mikäli ISG INFRASYS katsoo, ettei korjaus kuulu takuun piiriin, ISG INFRASYS ilmoittaa asiasta loppukäyttäjälle/jakelijalle, ja toimittaa korjauksen kustannusarvion. Kun ISG INFRASYS vastaanottaa tilauksen loppukäyttäjältä/jakelijalta, se aloittaa korjauksen ja palauttaa lämpökameran. Kaikki kuljetus-, vakuutus- ja rahtimaksut tulevat loppukäyttäjän/jakelijan maksettavaksi. Tällainen korjaus, tapahtuipa se takuuaikana tai sen jälkeen, ei merkitse, että takuuaikaa pidennetään. Takuun siirto ISG INFRASYS:n velvoitteet tämän takuun nojalla koskevat yksinomaan alkuperäistä loppukäyttäjää, jollei ISG INFRASYS ole antanut ennalta kirjallista lupaa tuotteen siirtämiselle toiseen kohteeseen, toiselle loppukäyttäjälle tai toiseen käyttötarkoitukseen. 18

19 9.0 Ongelmanratkaisu Jos havaitset ongelmia lämpkameran käytön kanssa, tarkasta ensin oheinen tarkastuslista. Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteys valmistajaan tai maahantuojaan. 9.1 Virta ja lataus Ongelmat Lämpökamera ei käynnisty LED ei pala Lämpökamera sammuu itsestään Akku ei lataudu Ratkaisut Varmista, että akku on asennettu oikein Varmista, että akku on asennettu oikein Vaihda / lataa akku Puhdista akun latauskontaktit 9.2 Toimintakyky ja kuva Ongelmat Virta on päällä, mutta näyttö on pimeä Kuva on heijastuma käyttäjästä Kuva on sumea Lämpökamera ei tarkennu Ratkaisut Varmista, että linssi on puhdas Varmista, että näkökentässä ei ole ylimääräisiä objekteja Varmista, että vesi tai lasi eivät haittaa näkymää Varmista, että vesi tai lasi eivät haittaa näkymää 19

20

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA HALO R400 LASER ETÄISYYS MITTARILLE

KÄYTTÖOHJEKIRJA HALO R400 LASER ETÄISYYS MITTARILLE KÄYTTÖOHJEKIRJA HALO R400 LASER ETÄISYYS MITTARILLE MYYNTIPAKETIN SISÄLTÖ ALKUTOIMENPITEET 1) Liuta/ työnnä auki patterikotelon kansi laitteen takaosasta ja aseta patteri paikkoilleen. Patterin tyyppi

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

SmashBass. Langattomat kuulokkeet

SmashBass. Langattomat kuulokkeet SmashBass Langattomat kuulokkeet FI Käyttöohje- SmashBass beta Langattomat kuulokkeet Tuotteen turvallinen käsittely Lue nämä ohjeet ennen käyttöä! 1. Pidä kuulokkeet ja niiden mukana tulevat varusteet

Lisätiedot

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet Herätyskellokamera Käyttäjän ohjeet Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa 2. Pakkauksen sisältö 3. Tekniset tiedot 4. Tuotetiedot 5. Laitteen käyttö 1. tärkeää tietoa Tämä käsikirja on suunniteltu tutustuttamaan

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

PIKAOPAS E6000/8000-sarja

PIKAOPAS E6000/8000-sarja PIKAOPAS E6000/8000-sarja SISÄLLYSLUETTELO Akun lataaminen... 4 Akun asennus... 9 Akun irroittamien... 10 Pyörätietokoneen kiinnittäminen ja irrottaminen... 12 Virran kytkeminen päälle/pois... 13 Polkupyörällä

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Suomenkielinen käyttöopas

Suomenkielinen käyttöopas Suomenkielinen käyttöopas Yleiskatsaus 1. Jatko-osa 2. -näppäin: Seuraava kappale 4. LED-merkkivalo a) Lataaminen LED-merkkivalo Punainen LED-merkkivalo palaa Lataaminen

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

MagniLink Visus Käyttöohje 7942139

MagniLink Visus Käyttöohje 7942139 Käyttöohje Maahantuonti ja markkinointi: Low Vision Inno Oy Sirrikuja 3 L Puh: 040 777 1320 Sähköposti: info@lowvision.fi 00940 Helsinki Fax: 09 6898 8342 Internet: www.lowvision.fi Valmistaja: LVI Low

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Osat Ensimmäinen latauskerta ja latauksen tila

Osat Ensimmäinen latauskerta ja latauksen tila Tervetuloa. Osat Ensimmäinen latauskerta ja latauksen tila On suositeltavaa, että lataat Flare R -valoasi 2 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataaminen: Kun valoa ladataan USB-portin kautta,

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

T10xx-sarjan pikaopas (2016)

T10xx-sarjan pikaopas (2016) Kameran etupuolen toiminnot Kuva oikealta 1.Etsimen diopterikorjauksen säätönuppi. 2.Käsihihna. 3.Digitaalisen zoomauksen painike. 4.Tallennuspainike (painapohjaan). Huom! Lämpökameran voi määrittää tarkentamaan

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje 1. Toimenpide A. Virta kääntäminen päälle: Painaessasi pitkään painiketta 'Φ/ BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje ' kuulet piippauksen ja sininen valo alkaa vilkkua. B. Viran kääntäminen pois päältä:

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA LD-1W http://fi.yourpdfguides.com/dref/825070

Käyttöoppaasi. NOKIA LD-1W http://fi.yourpdfguides.com/dref/825070 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NOKIA LD-1W. Löydät kysymyksiisi vastaukset NOKIA LD-1W käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje

testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje fin 2 1. Yleistä 3 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Talleta käyttöohje myöhempää käyttöä varten. de en 2. Tuotekuvaus it

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje Kiitos että valitsit tämän tuotteen. Ole hyvä ja lue ohjeet huolella ennen käyttöönottoa ja säästä ne tulevaa tarvetta varten, jotta laitetta voitaisiin aina käyttää

Lisätiedot

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO tukee seuraavia protokollia HSP Headset Profile HFP Hands-free Profile A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Käyttöohje Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Kaiutin on aina vakioasetuksena Bluetooth-tilassa, kun kytket sen päälle. Voit helposti muodostaa parin Bluetooth-toiminnolla varustetun älypuhelimen

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Air Sync Käyttöopas. Air Syncin lataaminen. Virran kytkentä ja katkaisu On/Off Air Sync

Air Sync Käyttöopas. Air Syncin lataaminen. Virran kytkentä ja katkaisu On/Off Air Sync Air Sync Käyttöopas Air Syncin lataaminen 1. Liitä Air Syncin Micro USB-liitin (D) tietokoneeseesi tai muuhun vastaavaan latauslaitteeseen käyttämällä mukana tullutta USB-kaapelia tai vastaavaa Micro USBliitintä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK GD 911 BATTERY. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK GD 911 BATTERY käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Pikaopas 1. TUOTTEEN OSAT 1. T31-lähetin ja kahva: lähetin lähettää EKG-tarkan sykesignaalin harjoitustietokoneelle. 2. FT1-harjoitustietokone: harjoitustietokone näyttää sykkeen.

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI BP2F FI KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 01 Turvallisuus... 02 Tietoa laitteesta... 02 Tekniset tiedot... 03 Kuljetus ja

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

TAQ-70212K BLUE/PINK

TAQ-70212K BLUE/PINK TAQ-70212K BLUE/PINK Sinun tulee muodostaa Wifi-yhteys ja luoda Google play -tili (ladataksesi sovelluksia ja pelejä) ennen Kidoz-ohjelmiston käynnistämistä. Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus PST FS-2020 on elektroninen lattiatermostaatti luotettavaan lämmityksen ohjaukseen. Termostaattia voidaan käyttää

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Käyttöohje SEFRAM 9830

Käyttöohje SEFRAM 9830 Käyttöohje SEFRAM 9830 Esittely SEFRAM 9830 lämpökameran avulla pystyt tarkastelemaan eri pintojen lämpötilojen arvoja. Kamera muodostaa kuvan esineen pintalämpötilasta sen lähettämän infrapunasäteilyn

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Tietoa kaiuttimesta - 1 -

Tietoa kaiuttimesta - 1 - Tietoa kaiuttimesta A: VIRTA PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ B: LINE IN (Aux in) -liitäntä C: USB DC 5V D: LATAUKSEN MERKKIVALO E: ÄÄNENVOIMAKKUUS F: "PAINIKE " (Bluetooth-tila: Handsfree- v a s t a a min e n / H and

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot