Käyttöohje. Suomi. 2014, Infrared Systems Group Ltd. Rev. #4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. Suomi. 2014, Infrared Systems Group Ltd. Rev. #4"

Transkriptio

1 Käyttöohje Suomi 2014, Infrared Systems Group Ltd. Rev. #4

2 Sisällys 1.0 Yleistä Tuotteesta Lisätiedot Lakisääteiset tiedot Vaatimustenmukaisuusvakuutus Turvallinen jätehuolto Vientimääräykset Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen perusehdot Turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja kiellot Alkutoimet Osien ja hallintalaitteiden toiminta Akun lataaminen Akun kiinnittäminen ja irrottaminen Perustoiminnot Virran kytkeminen ja katkaisu Näyttö Annotations and Meanings Tarkennusalue Ylikuumenemisen varoitus Älykäs tarkennus Älykkään tarkennuksen herkkyystilat Värilämpötila-asteikko Suora lämpötilanmittaus Lisätoiminnot Zoom Kuuman kohteen etsin TAC-kahvan toiminnot Kädensijan asentaminen / poistaminen Osat ja ohjaimet Laserkohdistin Videotallennus (valinnainen) Lähetin (valinnainen) Tekniset tiedot Moottorin ominaisuudet Suorituskykyominaisuudet Fyysiset ominaisuudet Näytön ominaisuudet Optiset ominaisuudet Sähköiset ominaisuudet Käyttöominaisuudet Pöytälaturi Ajoneuvolaturi TAC-kahvan toiminnot Lisäinformaatio Huolto Takuulauseke Ongelmanratkaisu Virta ja lataus Toimintakyky ja kuva 19

3 1.0 Yleistä 1.1 Tuotteesta Kiitos, kun olet hankkinut täysin uuden, korkealaatuisen Infrared Systems Group Ltd:n valmistaman lämpökameran. Kamera on suunniteltu ja valmistettu valmistajan teknisissä tiloissa, joissa se on testattu täyttämään ISO 9001 laatustandardin vaatimukset. Kaikki kameran mukana toimitettava ohjeisto on ajantasaista toimitushetkellä. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tässä ohjeessa Infrared Systems Group Ltd:stä voidaan käyttää lyhennettä ISG INFRASYS. IS Infrasys on Infrared Systems Group Ltd:n markkinointinimi. Käytetyt kuvat Tämän käyttöohjeen voi edustaa eri tuote jota olet ostanut, mutta se toiminnallisuus on täsmälleen sama, ellei toisin mainita. Suosittelemme seuraavan kappaleen lakisääteisten tietojen ja koko käyttöohjeen huolellista lukemista ennen käytön aloittamista. 1.2 Lisätiedot Jos sinulla on kysymyksiä tähän lämpökameraan taui muihin ISG INFRASYS tuotteisiin liittyen, ota yhteys maahantuojaan tai valmistajaan: United Kingdom: Suomi: Infrared Systems Group Ltd. Teknosafe Oy Unit 14 Sauramonkuja 1 Repton Court Imatra Repton Close Suomi Basildon Essex SS13 1LN United Kingdom +44 (0) (0)

4 2.0 Lakisääteiset tiedot 2.1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Oman ISG INFRASYS -lämpökameramallisi vaatimustenmukaisuusvakuutus toimitetaan erillisenä asiakirjana tuoteasiakirjat sisältävällä CD-ROM-levyllä. 2.2 Turvallinen jätehuolto Tämä merkki osoittaa, että sähkölaitteet, paristot ja akut on kerättävä erikseen. Kaikki tällä merkillä varustetut ISG-tuotteet on hävitettävä tai kierrätettävä direktiivien 2002/96/EY (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) ja 2006/66/EY (paristot, akut) mukaisesti. Menettely on seuraavanlainen: Kun lämpökamera tulee käyttöikänsä päähän, se on palautettava Infrared Systems Group Ltd:lle Yhdistyneeseen kuningaskuntaan asianmukaisesti hävitettäväksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaisesti. ISG INFRASYS järjestää jätteen keräyksen omalla kustannuksellaan, kun sille ilmoitetaan, ettei tuotetta enää tarvita. Turvallista jätehuoltoa tarvitsevat lisävarusteet, kuten akut, voidaan käsitellä paikallisesti oman maasi viranomaisten määräysten mukaisesti. 2.3 Vientimääräykset ISG-lämpökameroissa käytettyyn tekniikkaan sovelletaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen vientisääntelyasetusta. Mikäli laitteelle on hankittava vientilupa, ISG INFRASYS hankkii sen asiakkaan puolesta. Kaikkien osapuolten on noudatettava tarkasti luvan ehtoja ja määräyksiä. Muussa tapauksessa ISG INFRASYS:n lupa tarjota huoltoa ja muuta tukea voidaan peruuttaa, ja ISG INFRASYS:iä sekä asiakasta vastaan voidaan nostaa rikosoikeudelliset syytteet. Mikäli laitteelle on hankittava vientilupa, tuotteen mukana toimitetaan jäljennös luvan ehdoista ja määräyksistä. Suosittelemme, että kaikki käyttäjät tutustuvat niihin. Seuraavassa kohdassa on kuvattu esimerkinomaisesti (mutta ei tyhjentävästi) ISG INFRASYS -lämpökameran loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen perusehdot. 2.4 Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen perusehdot 1) Tälle ISG-lämpökameralle (jäljempänä laite ) on myönnetty BIS/DOD/DOC vientilupa toimitettavaksi palo-, etsintäja pelastusalalla toimiville loppukäyttäjille ja yksinomaan palonsammutus-, etsintä- ja pelastusoperaatioihin siinä loppukäyttäjän itsenäisessä valtiossa, johon laite alun perin on viety. Vientilupa-asiakirja, joka sisältää kaikki ehdot ja määräykset, on lainvoimainen Yhdistyneen kuningaskunnan / USA oikeudenkäyttöalueella. 2) Loppukäyttäjän on pidettävä laitetta jatkuvasti hallussaan, ja loppukäyttäjä on vastuussa sen suojaamisesta varkaudelta, häviämiseltä ja luvattomalta haltuunotolta ja käytöltä. 3) Laitetta ei saa lainata eikä tilapäisestikään luovuttaa muille. 4) Laitteen jälleenmyynti, lahjoitus, siirtäminen tai käyttöön antaminen muilla keinoin ei ole sallittu. Siksi laite on käyttöikänsä loppuun tullessaan palautettavaa ISG Thermal System Ltd. -yhtiölle. ISG järjestää sen keräyksen omalla kustannuksellaan, kun sille ilmoitetaan, ettei laitetta enää tarvita. 5) Laitteen huolto on rajoitettu yksinomaan tavanomaiseen ennalta ehkäisevää huoltoon ja varaosien vaihtoon. Sähköisten/mekaanisten kokoonpanojen purkaminen ja/tai korjaus on sallittu ainoastaan valmistajan nimeämissä huoltopisteissä. 6) Laitteen myynti, jälleenmyynti tai lainaaminen tilapäisiin tarkoituksiin, esimerkiksi esiteltäväksi, vuokrattavaksi tai liisattavaksi, on kielletty. 7) Jos laite häviää, varastetaan tai tuhoutuu tai se joutuu luvattomiin käsiin, asiasta on ilmoitettava ISG Thermal 4

5 Systems Ltd:lle 21 vuorokauden kuluessa. Ilmoituksessa on kuvattava tapahtuma ja mainittava soveltuvin osin, -kenen hallussa laite fyysisesti oli -miten laitetta on yritetty saada takaisin -poliisin (rikos)ilmoituksen numero -vastaavien tapahtumien ennalta ehkäisemiseksi toteutetut toimet -luvattoman henkilöstön päästyä käsiksi laitteeseen myös se, kuka salli tämän tapahtua ja mitä on tehty uuden tapahtuman estämiseksi. 8) Loppukäyttäjän on toimitettava ISG:lle kirje, jossa hän vahvistaa saaneensa tiedoksi ja hyväksyy vientiluvan ehdot. Laite lähetetään vasta tämän jälkeen. 2.5 Turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja kiellot Kaikkien ISG-lämpökameroiden käyttäjien on luettava huolellisesti seuraavat turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja kiellot. 1) ISG-lämpökameroita saavat käyttää ainoastaan lämpökameran käyttöön ja sen rajoituksiin perehtyneet henkilöt, joiden on lisäksi ymmärrettävä yleisesti lämpökuvien perusteet ja tulkintatapa. On suositeltavaa, että käyttäjä harjoittelee käyttöä simuloiduissa palotilanteissa,esimerkiksi valvotuissa todellisissa palotilanteissa. Jos luvattomat, perehtymättömät tai harjaantumattomat henkilöt käyttävät ISG-lämpökameraa räjähdysvaarallisessa ympäristössä, seurauksena voi olla loukkaantuminen tai kuolema. 2) ISG-lämpökamera ei ole elvytys- tai pelastautumislaite, eikä sitä tule käyttää tähän tarkoitukseen. 3) ISG-lämpökamera tuottaa lämpökuvia normaaleissa näkörajoitteisissa olosuhteissa, ja sen tarkoituksena on tehostaa käyttäjän normaaleja vakiotoimintamenettelyjä. Jollei normaaleja vakiotoimintamenettelyjä noudateta räjähdysvaarallisessa ympäristössä, voi seurata tilantajun menetys, loukkaantuminen tai kuolema siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että laitteen toiminta häiriintyy. 4) Tarkista varusteet silmämääräisesti aina ennen käyttöä, jotta voit varmistua, etteivät ne ole vahingoittuneet tai heikentyneet. 5) Älä koskaan käytä ISG-lämpökameraa ainoana suunnistusapuvälineenä. Jos järjestelmän toiminta häiriintyy, voit menettää tilantajun tai eksyä vaarallisessa toimintaympäristössä, mistä voi seurata loukkaantuminen tai kuolema. 6) ISG-lämpökamera on monimutkainen sähköoptinen laite, ja kuten muissakin varusteissa, koneissa tai elektronisissa järjestelmissä, siinä voi ilmetä vikoja. Jos vika ilmenee, käyttäjä ei voi enää katsoa lämpökameran tuottamia lämpökuvia. Laitteen taktinen käyttö ei saa poiketa niiden henkilöiden vakiotoimintamenettelyistä, joilla ei ole laitetta käytettävissään. 7) Vaikka kaikin keinoin on pyritty varmistamaan, että ISG-lämpökamera on sekä kestävä että luotettava, lämpökameran pitkälle kehitetty sähköoptinen järjestelmä voi vikaantua, jos sitä käytetään väärin tai se altistuu ympäristöille, joille sen koteloa ei ole suunniteltu. 8) Toistuva altistus kuumalle ympäristölle ilman asianmukaisia jäähtymisjaksoja voi aiheuttaa lämpökuvan heikkenemisen tai häviämisen tai vahingoittaa laitteen sisäisiä komponentteja. Varmista, että kuumuusaltistusten välissä laitteen annetaan jäähtyä riittävästi. 9) ISG-lämpökamera ei tuota kuvia lasin, veden tai kiiltävien kohteiden läpi. Nämä pinnat toimivat järjestelmän kannalta heijastavina peileinä. 10) ISG-lämpökamera ei tuota lämpökuvia veden alta. 11) ISG-lämpökameran mukana toimitetut akut on valittu niiden nimenomaisten suoritusarvojen perusteella. Vaihtoakut on hankittava YKSINOMAAN valtuutetusta ISG-huoltopisteestä. Huomaa lisäksi seuraavat: Älä yritä hävittää akkuja polttamalla tai käyttämällä kuumennuslaitetta, kuten mikroaaltouunia akut voivat räjähtää ja aiheuttaa loukkaantumisen. 5

6 Älä koskaan pura, korjaa tai muullakaan tavoin näpelöi akkua. Älä koskaan oikosulje akkua yhdistämällä sen navat metallisella esineellä toisiinsa. Älä puhkaise akkua terävällä esineellä tai lyö sitä vasaralla tai muulla esineellä. 12) Käyttäjien on aina muistettava akun kestoaika. Vaaralliseen ympäristöön saa siirtyä laitteen kanssa vain, kun akun varausilmaisin osoittaa, että akku on täyteen ladattu. 13) Jollet poistu vaarallisesta ympäristöstä välittömästi havaittuasi varoituksen akun vähäisestä virrasta, laite voi lakata toimimasta vaarallisessa ympäristössä, jolloin seurauksena voi olla loukkaantuminen tai kuolema. 14) ISG-lämpökameraa saa huoltaa ainoastaan valtuutettu henkilöstö. Lämpökamera sisältää suurjännitteisiä osia, eikä käyttäjä saa siksi koskaan irrottaa laitteen koteloa sähköiskun vaaran vuoksi! 6

7 3.0 Alkutoimet 3.1 Osien ja hallintalaitteiden toiminta 1) Objektiivin ikkuna 2) Virtapainike 3) Akkukotelo 4) Keltainen painike 5) Punainen painike 6) BNC-videoliitin ja pölysuojus 7) Nestekidenäyttö 8) Virtamerkkivalo (vihreä led) 9) D-rengas hihnaa varten 3.2 Akun lataaminen Huom Kaikki akut vaativat 14 tunnin latausajan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kun akku laitetaan laturiin, latauksen alkamisessa voi olla pieni viive johtuen latausjaksosta. Varoitus Älä altista akkulaturia ja/tai verkkolaitetta sateelle tai kosteudelle. Akkulaturi on tarkoitettu ainoastaan ISG:n hyväksymille akuille. Asentaaksesi ajoneuvolaturin, katso ohjeita asennusoppaasta. Tarkista aina ennen käyttöä, että latauslaite on hyvässä kunnossa. Akun lataaminen pöytälatauslaitteessa 1) Kytke verkkolaite akkulaturiin ja sen jälkeen pistorasiaan ja kytke virta laitteeseen. 2) Odota että latauslaite käynnistyy. 3) Aseta akku latauslaitteeseen. Akun lataaminen ajoneuvolatauslaitteella 1) Asenna laite (katso asennusohje) 2) Aseta lämpökamera ja/tai vara-akku latauslaitteeseen 3) Vapauta lämpökamera ja/tai vara-akku latauslaitteesta 7

8 LED merkkivalot 1) Virta päällä 2) Akku latautuu 3) Akku on ladattu 4) Vika akussa 3.3 Akun kiinnittäminen ja irrottaminen Akun asettaminen paikalleen 1) Työnnä akku akkukoteloon. 2) Työnnä, kunnes akku lukittuu napsahtaen. Akun irrottaminen 1) Paina akun irrotuspainikkeita yhtä aikaa kummaltakin puolelta. 2) Irrota akku liu uttamalla ulospäin. 8

9 4.0 Perustoiminnot 4.1 Virran kytkeminen ja katkaisu Varoitus Kiinnitä kameraan aina täyteen ladattu akku, ennen kuin käytät sitä hätäkäytössä. Älä koskaan irrota akkua kamerasta, ennen kuin olet sammuttanut kameran ohjeiden mukaisesti. Virran kytkeminen 1) Paina virta (punainen) painiketta. 2) Virran merkkivalo syttyy ja näytölle tulee aloitusnäyttö merkiksi laitteen alustamisesta. 3) Alustamisen jälkeen lämpökuva avautuu näyttöön. Näytön oikeassa yläkulmassa näkyy lämpötilalukema, joka kertoo että lämpökamera on käyttövalmiudessa. Virran katkaisu 1) Paina ja pidä virtapainike (punainen) pohjassa. 2) Vapauta painike, kun haluttu toimintosymboli ( ) näkyy näytöllä. 4.2 Näyttö 1) Herkkyys 2) Lämpötilaristikko 3) Akun varaustason osoitin 4) Lämpötilalukema 5) Värilämpötila-asteikon osoitin 4.3 Annotations and Meanings 1) Lämpötilaristikko 8) Korkea herkkyys 2) Akun varaustaso 100% 9) Keskitason herkkyys 3) Akun varaustaso 75% 10) Matala herkkyys 4) Akun varaustaso 50% 11) Virta pois päältä 5) Akun varaustaso 25% 12) X2 tarkennus 6) Akun varaustaso <5% (vilkkuva) 13) X4 tarkennus (E380 vain) 7) Ylikuumeneminen 14) Kuuman kohteen etsintä 9

10 4.4 Tarkennusalue Tämän laitteen tarkennusalue on 1,0 metristä rajattomaan etäisyyteen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos esine on alle 1,0 metrin päässä, voi se näyttää hieman epäselvältä lämpökameran näytöllä. 4.5 Ylikuumenemisen varoitus Tämä osoitin ( ) ilmaisee, että lämpökameran sisäinen elektroniikka on saavuttanut lämpötilan, joka on sen normaalin toimintalämpötilan ulkopuolella. Täten lämpökamera sulkeutuu itsestään säilyttääkseen toimintakykynsä. Lämpökameran ylikuumenemisen merkki näkyy näytöllä 30 sekuntia ennen kuin laite sammuu. 4.6 Älykäs tarkennus Älykäs tarkennusominaisuus parantaa lämpökameran käyttöä mahdollistaen käyttäjää optimoimaan näytön suorituskyvyn ympäröivän tilan huomioiden. Harjaantunut ja kokenut käyttäjä voi parantaa näkymää vaihtamalla näyttöä eri herkkyystilojen välillä tiettyyn ympäristöön sopivaksi. Ellei käyttäjä itse valitse herkkyyttä, lämpökamera valitsee automaattisesti sen herkkyyden, jonka oletetaan olevan sopiva kyseiseen tilanteeseen. Käyttäjä valitsee vaihtoehtoisen herkkyyden osoittamalla lämpökameran ristikkoa haluttuun kohteeseen. 4.7 Älykkään tarkennuksen herkkyystilat Korkea herkkyys Tämä tila aktivoituu automaattisesti, kun esineet näkökentässä ovat huoneenlämpöisiä tai viileämpiä. Esimerkiksi jos aktivoit lämpökameran ja katsot ympärillesi paloasemalla, kamera todennäköisesti toimii korkealla herkkyydellä. Samoin korkea herkkyys on automaattisesti käytössä, jos etsit tai navigoit kylmässä ja savuisessa kellarissa. Keskitason herkkyys Tämä tila aktivoituu automaattisesti, jos esineiden lämpötila kohoaa näkökentässä. Tämä tila aktivoituu automaattisesti, jos esineiden lämpötila näkökentässä kohoaa yli 65 C tai 150 F tila Tämä tila aktivoituu automaattisesti kun koko näkökentän lämpötila ylittää 240 C tai 475 F, tai kun näytön keskellä oleva ristikko suunnataan kohteeseen jonka lämpötila on yli 240 C tai 475 F. Tässä tilassa toimiessaan lämpökamera näyttää kohteet, joiden lämpötila ylittää 1000 C tai 2000 F. 10

11 4.8 Värilämpötila-asteikko Värilämpötila-asteikko tarjoaa visuaalisen näkymän alueen havaitusta lämpötilan vaihtelusta. Asteikko näkyy lämpökameran näytön oikeassa reunassa, ja tarjoaa käyttäjälleen viitteitä alueen lämpötilojen tulkitsemisee. 4.9 Suora lämpötilanmittaus Suora lämpötilanmittaus antaa lämpötilalukeman näytön tietystä kohdasta. Lämpötilan lukeman tarkkuus on ±5 C alueella 0 C C, ja ±10% alueella 101 C C. Huomio Mitattu lämpötila perustuu kohteen oletettuun emissiivisyyteen 0,95. Mittaustulos ei ole ilman lämpötila. Jollei tilauksen yhteydessä toisin ilmoiteta, lämpötilan mittausyksikkönä on Celsius- tai Fahrenheit-asteikko kyseisen maan normaalin käytännön mukaisesti. 11

12 5.0 Lisätoiminnot 5.1 Zoom Zoom-ominaisuus antaa käyttäjälle mahdollisuuden suurentaa näytöllä olevaa kuvaa parantaakseen kuvan havainnoitavuutta. Zoom päälle 1) Paina punaista painiketta normaalissa kuvankatselutilassa oltaessa. 2) Kuva suurentuu kaksinkertaiseksi ja näytössä näkyy X2 symboli. 3) Paina punaista painiketta uudestaan saadaksesi käyttöön nelinkertaisen zoomin (E380 vain). 4) Kuva suurentuu nelinkertaiseksi ja näytössä näkyy X4 symboli (E380 vain). Zoom Pois 1) Paina punaista painiketta. 5.2 Kuuman kohteen etsin Kuuman kohteen etsin auttaa käyttäjää etsimään kuvassa olevan kuumimman kohteen ja mittaamaan tämän lämpötilan. Huomio Lämpötilalukema poistuu näytöstä siksi aikaa, kun kuuman kohteen etsin on valittuna. Kuuman kohteen etsin päälle 1) Paina keltaista painiketta normaalissa luvankatselutilassa oltaessa. 2) Kuuman kohteen etsimen ristikko ( ) etsii näytöllä olevan kuumimman kohteen ja näytää tämän lämpötilan näytössä. Kuuman kohteen etsin pois päältä 1) Paina keltaista painiketta. 12

13 6.0 TAC-kahvan toiminnot 6.1 Kädensijan asentaminen / poistaminen Kädensijan asentaminen 1) Aseta kädensija samaan linjaan asennuskiinnikkeen kanssa lämpökameran alapuolella. 2) Kiinnitä kädensija käyttäen apuna lukitusrengasta. Kädensijan poistaminen 1) Kierrä lukitusrengas auki ja poista kädensija. 6.2 Osat ja ohjaimet 1) Lukituspyörä 2) LED 3) Keltainen painike (valinnainen) 4) Punainen painike (valinnainen) 5) Laserkohdistin 6) Sininen painike 7) Liitin (valinnainen) 6.3 Laserkohdistin Laserkohdistin auttaa käyttäjää korostamaan kuuman kohteen sijainnin tai muun vaarallisen kohteen muille ryhmän jäsenille ja auttaa näin yhteydenpidossa. Huomio Lasersäteen kantama on noin 3 metriä. VAROITUS Älä koskaan kohdista lasersädettä kohti kasvoja tai silmää, koska ttämä voi aiheuttaa pysyvän vaurion. Laserkohdistin päälle 1) Paina ja pidä sinistä TAC-kahvan painiketta. 2) Lasersäde on aktiivinen. Laserkohdistin pois 1) Vapauta sininen painike. 13

14 6.4 Videotallennus (valinnainen) Videotallennus mahdollistaa käyttäjää äänittämään ja tallentamaan videota ja kuvia katsottavaksi myöhempänä ajankohtana. Tallennus päälle / pois 1) Paina kahvassa olevaa punaista painiketta. 2) LED valo palaa oranssina. Kuvan tallennus 1) Paina keltaista painiketta. 2) LED valo palaa hetkittäin punaisena. Videon tallennus 1) Paina ja pidä keltaista painiketta 3 sekunnin ajan. 2) LED valo vilkkuu vuorotellen punaisena ja vihreänä. 3) Paina keltaista painiketta lopettaaksesi. Talletettujen kuvien siirto 1) Aseta Mini-USB johto kahvassa olevaan liittimeen. 2) Aseta USB johto tietokoneeseen. 3) LED valo palaa oranssina. 4) Noudata näytön ohjeita katsoaksesi kuvia tai tallentaaksesi ne massamuistilaitteeseen. 6.5 Lähetin (valinnainen) Lähetin mahdollistaa käyttäjää lähettämään reaaliaikaista kuvaa lämpökamerasta ulkoiseen vastaanottimeen. Lähetin päälle / pois 1) Paina kahvan punaista painiketta. 14

15 7.0 Tekniset tiedot Ominaisuudet E380 E Moottorin ominaisuudet Ilmaisin: Jäähdyttämätön infrapunamikrobolometri Jäähdyttämätön infrapunamikrobolometri Ilmaisimen materiaali: Piioksidi (ASi) Piioksidi (ASi) Erottelukyky: 384 x x 120 Spektrivaste: 8 μm - 14 μm 8 μm - 14 μm Herkkyys (nimellinen): 50 mk 50 mk Päivitysnopeus: 50 Hz 50 Hz Dynamiikka-alue >1000 C >1000 C Lämpösähköinen jäähdytys: Ei ole Ei ole 7.2 Suorituskykyominaisuudet Toimintatilat: Kolme Kolme Käyttöaika: 20 min lämpötilassa 120 C, 8 min lämpötilassa 260 C 20 min lämpötilassa 120 C, 8 min lämpötilassa 260 C Käyttölämpötila: -35 C - ~450 C (rajoitettu altistus) -35 C - ~450 C (rajoitettu altistus) Varastointilämpötila: -25 C C kantolaukussa -25 C C kantolaukussa Lämpötilanmittausalue: -40 C C -40 C C Yksittäismittauksen etäisyys: 480:1 480:1 7.3 Fyysiset ominaisuudet Koko (P x L x K): 210 mm x 150 mm x 105 mm 210 mm x 150 mm x 105 mm Paino (ilman akkua): 1.3 kg 1.3 kg Kuoren materiaali: Radel Radel Kuoren väri: Musta Musta Käsihihnan materiaali: Kevlar Kevlar IR ikkuna: Kovapinnoitettu Germanium Kovapinnoitettu Germanium Jalusta-asennus: ¼ BSW liitos ¼ BSW liitos Tiiveys: IP67, kestää upotuksen veteen 1,0m syvyyteen Pudotuksenkestävyys 2.0 m 2.0 m IP67, kestää upotuksen veteen 1,0m syvyyteen Luonnostaan vaaraton noudattaminen: ANSI/ISA ANSI/ISA Näytön ominaisuudet Tekniikka: LCD LCD Koko (lävistäjä): 90 mm 90 mm Luminanssi: 250 cd / m cd / m Optiset ominaisuudet Linssin koon: 12 mm 5 mm Tarkennusalue: 1.0 m to 1.0 m to Näkökenttä (lävistäjä):

16 7.6 Sähköiset ominaisuudet Akkuteknologia: Li-Ion Li-Ion Nettopaino: 0.2 kg 0.2 kg Keskeytyksetön käyttöaika: >3.5 tuntia >3.5 tuntia Latausaika (nimellinen): <2.5 tuntia <2.5 tuntia Latauskerrat: Käyttöominaisuudet Painikeet: Virta, Zoom, Kuuman kohteen etsin Virta, Zoom, Kuuman kohteen etsin Käynnistymisaika: < 10 sekuntia nimellinen < 10 sekuntia nimellinen Videostandardi: PAL PAL Kuvan optimointi: Automaattinen, käyttäjän ei tarvitse säätää Automaattinen, käyttäjän ei tarvitse säätää Värinmuodostus: läpinäkyvä kaksivärinen läpinäkyvä kaksivärinen Zoom: X2 ja x4 X2 7.8 Pöytälaturi Koko (P x L x K): 154 mm x 154 mm x 166 mm Paino: 0.26 kg Käyttölämpötila: 0 C - 30 C Varastointilämpötila: -20 C - 55 C Jännite: 12 V Käyttöjännite: 8 V nimellinen Suojausluokka: IP Ajoneuvolaturi Koko (P x L x K): 298 mm x 272 mm x 162 mm Paino: 2.7 kg Käyttölämpötila: 0 C - 30 C Varastointilämpötila: -20 C - 55 C Jännite: V Käyttöjännite: 8 V nimellinen Suojausluokka: IP TAC-kahvan toiminnot Koko (P x L x K): Paino: Käyttölämpötila: Varastointilämpötila: Painikeet: Liitin: Suojausluokka: 106 mm x 90 mm x 211 mm 0.3 kg -35 C to ~450 C (rajoitettu altistus) -25 C to +55 C kantolaukussa Laserkohdistin, Videotallennus (valinnainen) / Lähetin (valinnainen) USB IP67 While ISG Infrasys has taken care to ensure the accuracy of the information contained herein, it accepts no responsibility for the consequences of any use thereof and reserves the right to change the specification of goods without notice. 16

17 8.0 Lisäinformaatio 8.1 Huolto Käytön jälkeen lämpökamera tulee puhdistaa ja tarkastaa mahdollisten vaurioiden varalta. Jos lämpökamera on vahingoittunut (esim. rikkoutunut näyttö tai runko), se tulee toimittaa välittömästi korjaukseen hyväksyttyyn huoltopisteeseen. Lämpökamera tulee puhdistaa lämpimällä saippuavedellä ja miedoilla pesuaineilla. Lämpökameran tulee antaa kuivua ennen sen laittamista säilytyslaukkuun. Akun kontaktien ja akkujen tulee olla puhtaita, koska lika voi haitata kosketusta. Infrapunaikkuna ja näyttö suositellaan käsiteltäväksi mm. savusukellusmaskien kanssa käytettävällä huurtumisenestoaineella. Pitkän käyttöiän varmistamiseksi lämpökamera ja sen varusteet suositellaan säilytettäväksi 15 C - 25 C lämpötilassa ja normaalissa kosteudessa. Akut tulee aina poistaa lämpökamerasta pitkän varastointiajan ajaksi. 8.2 Takuulauseke Infrared Systems Group Ltd myöntää lämpökameralle ja sen lisävarusteille kahden (2) vuoden takuu toimitushetkestä lähtien koskien materiaali- ja valmistusvirheitä. Tämä takuu korvaa mahdolliset muut takuulausekkeet. Takuu kattaa: Lämpökameran Akut Akkujen laturit Kantolaukku Vakio- ja lisävarusteet Takuu ei koske kangasosia, koska ne voivat altistua kuumuudelle, auringonvalolle, otsonille tai muille haitallisille vaikutuksille. Takuuseen liittyvä vastuuvapausilmoitus Tämä takuu ei ole voimassa vaan raukeaa, jos ISG INFRASYS katsoo, että lämpökamera tai sen lisävaruste on vahingoittunut laiminlyönnin, virheellisen käytön, onnettomuuden, väärinkäytön, ylijänniteaallon, liian suuren lämpöaltistuksen, epänormaalin kulumisen tai lämpökameran suunnitellut sietorajat alittavan tai ylittävän vaaratekijän seurauksena. Lisäksi seuraavat muut seikat aiheuttavat takuun raukeamisen: lämpökameran ja/tai varusteiden luvaton korjaus, mukautus tai muutos lämpökameran ja/tai sen varusteiden käyttöön ja/tai huoltoon liittyvän, valmistajan kirjallisten ohjeiden vastaisen virheen aiheuttama vahinko kuljetusvauriot muun kuin hyväksytyn akun, pariston tai laturin käytön aiheuttama vahinko muut kuin huoltoon liittyvät vahingot epäasianmukaisen säilytyksen tai kuljetuksen aiheuttama vahinko Huomio MUIDEN KUIN VALMISTAJAN SALLIMIEN OSIEN TAI KOMPONENTTIEN KÄYTTÖ TAI JÄRJESTELMÄN HUOLTO TAI KÄYTTÖ VALMISTAJAN KÄYTTÖOHJEKIRJASSA ANTAMIEN OHJEIDEN VASTAISESTI JOHTAA TAKUUN RAUKEAMISEN. ISG INFRASYS:n vastuu takuun puitteissa Kun loppukäyttäjä/jakelija havaitsee ja ilmoittaa (kirjallisesti) viasta ISG INFRASYS:lle takuuaikana, ISG INFRASYS oman valintansa mukaisesti joko korjaa tai vaihtaa uuteen osat tai järjestelmän, kun sen vastuu takuun nojalla on osoitettu. Tämä korjaus/vaihto on käyttäjän ainoa ja yksinomainen mahdollisuus saada hyvitystä. 17

18 ISG INFRASYS määrittää vastuut takuun nojalla ja ilmoittaa loppukäyttäjälle/jakelijalle takuun soveltamisesta tai mahdollisista takuukorjauksen/-vaihdon ulkopuolisista osien tai järjestelmän vaihdoista/korjauksista aiheutuvista kustannuksista. ISG INFRASYS:n suorittaman takuukorjauksen jälkeiset kuljetus-, vakuutus- ja rahtikustannukset, jotka liittyvät tuotteen palauttamiseen loppukäyttäjälle/jakelijalle, maksaa ISG INFRASYS. Tällainen korjaus, tapahtuipa se takuuaikana tai sen jälkeen, ei merkitse, että takuuaikaa pidennetään. Loppukäyttäjän ja/tai jakelijan vastuu takuun puitteissa Palautuksen ja korjauksen nopeuttamiseksi ISG INFRASYS käyttää Service Direct -palvelua, joka on kaikkien Euroopan unionissa sijaitsevien asiakkaiden käytettävissä. Ota yhteys ISG INFRASYS:iin niin saat lisätietoja ja RMA-koodin (ks. alla). Kaikissa muissa tapauksissa loppukäyttäjän on palautettava laite sille valtuutetulle ISG-jakelijalle, jolta lämpökamera on ostettu. Sen jälkeen laitteen palauttaminen tässä annettujen ohjeiden mukaisesti on jakelijan vastuulla. Loppukäyttäjän/jakelijan on hankittava palautuslupa (RMA-koodi) ennen lämpökameran tai varusteen palauttamista. Loppukäyttäjän/jakelijan on lähetettävä ISG INFRASYS:lle palautettavat tavarat siten, että RMA-koodi näkyy selvästi pakkauksen ulkopuolella. Mukaan on liitettävä otsikolla varustettu kirje, jossa mainitaan palautusosoite ja lyhyt kuvaus pakkauksen sisällä olevan tavaran viasta. Muut kuin takuukorjaukset Mikäli ISG INFRASYS katsoo, ettei korjaus kuulu takuun piiriin, ISG INFRASYS ilmoittaa asiasta loppukäyttäjälle/jakelijalle, ja toimittaa korjauksen kustannusarvion. Kun ISG INFRASYS vastaanottaa tilauksen loppukäyttäjältä/jakelijalta, se aloittaa korjauksen ja palauttaa lämpökameran. Kaikki kuljetus-, vakuutus- ja rahtimaksut tulevat loppukäyttäjän/jakelijan maksettavaksi. Tällainen korjaus, tapahtuipa se takuuaikana tai sen jälkeen, ei merkitse, että takuuaikaa pidennetään. Takuun siirto ISG INFRASYS:n velvoitteet tämän takuun nojalla koskevat yksinomaan alkuperäistä loppukäyttäjää, jollei ISG INFRASYS ole antanut ennalta kirjallista lupaa tuotteen siirtämiselle toiseen kohteeseen, toiselle loppukäyttäjälle tai toiseen käyttötarkoitukseen. 18

19 9.0 Ongelmanratkaisu Jos havaitset ongelmia lämpkameran käytön kanssa, tarkasta ensin oheinen tarkastuslista. Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteys valmistajaan tai maahantuojaan. 9.1 Virta ja lataus Ongelmat Lämpökamera ei käynnisty LED ei pala Lämpökamera sammuu itsestään Akku ei lataudu Ratkaisut Varmista, että akku on asennettu oikein Varmista, että akku on asennettu oikein Vaihda / lataa akku Puhdista akun latauskontaktit 9.2 Toimintakyky ja kuva Ongelmat Virta on päällä, mutta näyttö on pimeä Kuva on heijastuma käyttäjästä Kuva on sumea Lämpökamera ei tarkennu Ratkaisut Varmista, että linssi on puhdas Varmista, että näkökentässä ei ole ylimääräisiä objekteja Varmista, että vesi tai lasi eivät haittaa näkymää Varmista, että vesi tai lasi eivät haittaa näkymää 19

20

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa. Pikaopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Pakkauksen sisällön tarkistaminen GR II Salamakenkä (kiinnitetty kameraan) Ladattava akku (DB 65) USB-muuntaja (AC-U1) g USB-kaapeli g Käsihihna Virtapistoke g

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX150NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

4-469-579-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R

4-469-579-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R 4-469-579-51(1) Digitaalikamera Käyttöopas DSC-RX1/RX1R Suomi VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. TÄRKEITÄ TURVALLISUUS- OHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S9500/S9400:n suositellut toiminnot p Pikatehosteet... A32 Voit käyttää kuviin useita eri tehosteita heti sulkimen laukaisun jälkeen. Samalla kun tarkistat kuvan lopputuloksen

Lisätiedot

G9 / G9 PowerSet. Käyttöohje

G9 / G9 PowerSet. Käyttöohje G9 / G9 PowerSet Käyttöohje SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. SCALA RIDER G9 :n lataaminen... 4 3. CARDO COMMUNITY -WEBSIVUT JA ONE+8 -PUHEYHTEYS... 5 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 5 4.1 scala rider G9:n ASENNUS KYPÄRÄÄN..................

Lisätiedot

Käyttöohje. Esittely. Käytön aloittaminen. Laitteen avaaminen ja lataus. Ohjelman asentaminen. Laiteparin luominen ja yhdistäminen.

Käyttöohje. Esittely. Käytön aloittaminen. Laitteen avaaminen ja lataus. Ohjelman asentaminen. Laiteparin luominen ja yhdistäminen. Käyttöohje Esittely Käytön aloittaminen Laitteen avaaminen ja lataus Ohjelman asentaminen Laiteparin luominen ja yhdistäminen Kaikuluotaaminen Kaikuluotaimen käyttö Käynnistys Päävalikko Menu Kalenteri

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos Nokia Bluetooth HF BH-609 2.0. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tämä BH-609-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI Käyttöohje Nokia 515 2.1. painos FI Psst... Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin... Tämän käyttöoppaan ohjeet perustuvat uusimpaan saatavilla olevaan ohjelmistoversioon. Jos laitetta ei ole päivitetty

Lisätiedot

Tracker for Android Tracker G500 Black Magnum Tracker G400. Käyttöohje Ver 1.1 05.07.2013

Tracker for Android Tracker G500 Black Magnum Tracker G400. Käyttöohje Ver 1.1 05.07.2013 Tracker for Android Tracker G500 Black Magnum Tracker G400 Käyttöohje Ver 1.1 05.07.2013 1 Ohjelman ja puhelimen tiedot Rekisteröintikoodi: ID (sarjanumero) / IMEI Puhelinnumero: Jakonimi: Katselijan salasana:

Lisätiedot

POS 150/180. Printed: 05.09.2013 Doc-Nr: PUB / 5153831 / 000 / 00

POS 150/180. Printed: 05.09.2013 Doc-Nr: PUB / 5153831 / 000 / 00 POS 150/180 Kurzanleitung Quick-start guide Guide de démarrage rapide Guida rapida Guía rápida Korte handleiding Vejledningen Hurtigstart Kort instruktion Hurtigstart-Guide Pikaopas de en fr it es nl da

Lisätiedot

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa - 1 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. ICONIA W510 / W511-käyttöohjekirjassa Malli: W510 Ensimmäinen painos : 11/2012 2 - SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja mukavuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1)

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) Käsikirja Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikealla puolella olevaa painiketta.

Lisätiedot

Lenovo 3000 C100 Käyttö ja vianmääritys -julkaisu

Lenovo 3000 C100 Käyttö ja vianmääritys -julkaisu Lenovo 3000 C100 Käyttö ja vianmääritys -julkaisu Sisältää: v Muiden tietolähteiden esittely v Tietokoneen hoitoon liittyviä tärkeitä ohjeita v Vianmääritys v Elvytysvaihtoehdot v Ohjeiden ja tukipalveluiden

Lisätiedot

Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin

Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin 1.1. painos FI Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin Sisältö Turvallisuus 3 Aloittaminen 4 Tietoja lisälaitteesta 4 Näppäimet ja osat 4 Lataa kaiutin

Lisätiedot

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Kannettava projektori P420X/P350X/P350W Käyttöopas Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. painos, tammikuu 2011 Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera

Käyttäjän opas. Digitaalikamera Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Digitaalikamera Käyttäjän opas

Digitaalikamera Käyttäjän opas Fi Digitaalikamera Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy 1.1. painos FI Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja lisälaitteesta 4 Näppäimet ja osat 5

Lisätiedot