Käyttöohje. Suomi. 2014, Infrared Systems Group Ltd. Rev. #4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. Suomi. 2014, Infrared Systems Group Ltd. Rev. #4"

Transkriptio

1 Käyttöohje Suomi 2014, Infrared Systems Group Ltd. Rev. #4

2 Sisällys 1.0 Yleistä Tuotteesta Lisätiedot Lakisääteiset tiedot Vaatimustenmukaisuusvakuutus Turvallinen jätehuolto Vientimääräykset Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen perusehdot Turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja kiellot Alkutoimet Osien ja hallintalaitteiden toiminta Akun lataaminen Akun kiinnittäminen ja irrottaminen Perustoiminnot Virran kytkeminen ja katkaisu Näyttö Annotations and Meanings Tarkennusalue Ylikuumenemisen varoitus Älykäs tarkennus Älykkään tarkennuksen herkkyystilat Värilämpötila-asteikko Suora lämpötilanmittaus Lisätoiminnot Zoom Kuuman kohteen etsin TAC-kahvan toiminnot Kädensijan asentaminen / poistaminen Osat ja ohjaimet Laserkohdistin Videotallennus (valinnainen) Lähetin (valinnainen) Tekniset tiedot Moottorin ominaisuudet Suorituskykyominaisuudet Fyysiset ominaisuudet Näytön ominaisuudet Optiset ominaisuudet Sähköiset ominaisuudet Käyttöominaisuudet Pöytälaturi Ajoneuvolaturi TAC-kahvan toiminnot Lisäinformaatio Huolto Takuulauseke Ongelmanratkaisu Virta ja lataus Toimintakyky ja kuva 19

3 1.0 Yleistä 1.1 Tuotteesta Kiitos, kun olet hankkinut täysin uuden, korkealaatuisen Infrared Systems Group Ltd:n valmistaman lämpökameran. Kamera on suunniteltu ja valmistettu valmistajan teknisissä tiloissa, joissa se on testattu täyttämään ISO 9001 laatustandardin vaatimukset. Kaikki kameran mukana toimitettava ohjeisto on ajantasaista toimitushetkellä. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tässä ohjeessa Infrared Systems Group Ltd:stä voidaan käyttää lyhennettä ISG INFRASYS. IS Infrasys on Infrared Systems Group Ltd:n markkinointinimi. Käytetyt kuvat Tämän käyttöohjeen voi edustaa eri tuote jota olet ostanut, mutta se toiminnallisuus on täsmälleen sama, ellei toisin mainita. Suosittelemme seuraavan kappaleen lakisääteisten tietojen ja koko käyttöohjeen huolellista lukemista ennen käytön aloittamista. 1.2 Lisätiedot Jos sinulla on kysymyksiä tähän lämpökameraan taui muihin ISG INFRASYS tuotteisiin liittyen, ota yhteys maahantuojaan tai valmistajaan: United Kingdom: Suomi: Infrared Systems Group Ltd. Teknosafe Oy Unit 14 Sauramonkuja 1 Repton Court Imatra Repton Close Suomi Basildon Essex SS13 1LN United Kingdom +44 (0) (0)

4 2.0 Lakisääteiset tiedot 2.1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Oman ISG INFRASYS -lämpökameramallisi vaatimustenmukaisuusvakuutus toimitetaan erillisenä asiakirjana tuoteasiakirjat sisältävällä CD-ROM-levyllä. 2.2 Turvallinen jätehuolto Tämä merkki osoittaa, että sähkölaitteet, paristot ja akut on kerättävä erikseen. Kaikki tällä merkillä varustetut ISG-tuotteet on hävitettävä tai kierrätettävä direktiivien 2002/96/EY (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) ja 2006/66/EY (paristot, akut) mukaisesti. Menettely on seuraavanlainen: Kun lämpökamera tulee käyttöikänsä päähän, se on palautettava Infrared Systems Group Ltd:lle Yhdistyneeseen kuningaskuntaan asianmukaisesti hävitettäväksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaisesti. ISG INFRASYS järjestää jätteen keräyksen omalla kustannuksellaan, kun sille ilmoitetaan, ettei tuotetta enää tarvita. Turvallista jätehuoltoa tarvitsevat lisävarusteet, kuten akut, voidaan käsitellä paikallisesti oman maasi viranomaisten määräysten mukaisesti. 2.3 Vientimääräykset ISG-lämpökameroissa käytettyyn tekniikkaan sovelletaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen vientisääntelyasetusta. Mikäli laitteelle on hankittava vientilupa, ISG INFRASYS hankkii sen asiakkaan puolesta. Kaikkien osapuolten on noudatettava tarkasti luvan ehtoja ja määräyksiä. Muussa tapauksessa ISG INFRASYS:n lupa tarjota huoltoa ja muuta tukea voidaan peruuttaa, ja ISG INFRASYS:iä sekä asiakasta vastaan voidaan nostaa rikosoikeudelliset syytteet. Mikäli laitteelle on hankittava vientilupa, tuotteen mukana toimitetaan jäljennös luvan ehdoista ja määräyksistä. Suosittelemme, että kaikki käyttäjät tutustuvat niihin. Seuraavassa kohdassa on kuvattu esimerkinomaisesti (mutta ei tyhjentävästi) ISG INFRASYS -lämpökameran loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen perusehdot. 2.4 Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen perusehdot 1) Tälle ISG-lämpökameralle (jäljempänä laite ) on myönnetty BIS/DOD/DOC vientilupa toimitettavaksi palo-, etsintäja pelastusalalla toimiville loppukäyttäjille ja yksinomaan palonsammutus-, etsintä- ja pelastusoperaatioihin siinä loppukäyttäjän itsenäisessä valtiossa, johon laite alun perin on viety. Vientilupa-asiakirja, joka sisältää kaikki ehdot ja määräykset, on lainvoimainen Yhdistyneen kuningaskunnan / USA oikeudenkäyttöalueella. 2) Loppukäyttäjän on pidettävä laitetta jatkuvasti hallussaan, ja loppukäyttäjä on vastuussa sen suojaamisesta varkaudelta, häviämiseltä ja luvattomalta haltuunotolta ja käytöltä. 3) Laitetta ei saa lainata eikä tilapäisestikään luovuttaa muille. 4) Laitteen jälleenmyynti, lahjoitus, siirtäminen tai käyttöön antaminen muilla keinoin ei ole sallittu. Siksi laite on käyttöikänsä loppuun tullessaan palautettavaa ISG Thermal System Ltd. -yhtiölle. ISG järjestää sen keräyksen omalla kustannuksellaan, kun sille ilmoitetaan, ettei laitetta enää tarvita. 5) Laitteen huolto on rajoitettu yksinomaan tavanomaiseen ennalta ehkäisevää huoltoon ja varaosien vaihtoon. Sähköisten/mekaanisten kokoonpanojen purkaminen ja/tai korjaus on sallittu ainoastaan valmistajan nimeämissä huoltopisteissä. 6) Laitteen myynti, jälleenmyynti tai lainaaminen tilapäisiin tarkoituksiin, esimerkiksi esiteltäväksi, vuokrattavaksi tai liisattavaksi, on kielletty. 7) Jos laite häviää, varastetaan tai tuhoutuu tai se joutuu luvattomiin käsiin, asiasta on ilmoitettava ISG Thermal 4

5 Systems Ltd:lle 21 vuorokauden kuluessa. Ilmoituksessa on kuvattava tapahtuma ja mainittava soveltuvin osin, -kenen hallussa laite fyysisesti oli -miten laitetta on yritetty saada takaisin -poliisin (rikos)ilmoituksen numero -vastaavien tapahtumien ennalta ehkäisemiseksi toteutetut toimet -luvattoman henkilöstön päästyä käsiksi laitteeseen myös se, kuka salli tämän tapahtua ja mitä on tehty uuden tapahtuman estämiseksi. 8) Loppukäyttäjän on toimitettava ISG:lle kirje, jossa hän vahvistaa saaneensa tiedoksi ja hyväksyy vientiluvan ehdot. Laite lähetetään vasta tämän jälkeen. 2.5 Turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja kiellot Kaikkien ISG-lämpökameroiden käyttäjien on luettava huolellisesti seuraavat turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja kiellot. 1) ISG-lämpökameroita saavat käyttää ainoastaan lämpökameran käyttöön ja sen rajoituksiin perehtyneet henkilöt, joiden on lisäksi ymmärrettävä yleisesti lämpökuvien perusteet ja tulkintatapa. On suositeltavaa, että käyttäjä harjoittelee käyttöä simuloiduissa palotilanteissa,esimerkiksi valvotuissa todellisissa palotilanteissa. Jos luvattomat, perehtymättömät tai harjaantumattomat henkilöt käyttävät ISG-lämpökameraa räjähdysvaarallisessa ympäristössä, seurauksena voi olla loukkaantuminen tai kuolema. 2) ISG-lämpökamera ei ole elvytys- tai pelastautumislaite, eikä sitä tule käyttää tähän tarkoitukseen. 3) ISG-lämpökamera tuottaa lämpökuvia normaaleissa näkörajoitteisissa olosuhteissa, ja sen tarkoituksena on tehostaa käyttäjän normaaleja vakiotoimintamenettelyjä. Jollei normaaleja vakiotoimintamenettelyjä noudateta räjähdysvaarallisessa ympäristössä, voi seurata tilantajun menetys, loukkaantuminen tai kuolema siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että laitteen toiminta häiriintyy. 4) Tarkista varusteet silmämääräisesti aina ennen käyttöä, jotta voit varmistua, etteivät ne ole vahingoittuneet tai heikentyneet. 5) Älä koskaan käytä ISG-lämpökameraa ainoana suunnistusapuvälineenä. Jos järjestelmän toiminta häiriintyy, voit menettää tilantajun tai eksyä vaarallisessa toimintaympäristössä, mistä voi seurata loukkaantuminen tai kuolema. 6) ISG-lämpökamera on monimutkainen sähköoptinen laite, ja kuten muissakin varusteissa, koneissa tai elektronisissa järjestelmissä, siinä voi ilmetä vikoja. Jos vika ilmenee, käyttäjä ei voi enää katsoa lämpökameran tuottamia lämpökuvia. Laitteen taktinen käyttö ei saa poiketa niiden henkilöiden vakiotoimintamenettelyistä, joilla ei ole laitetta käytettävissään. 7) Vaikka kaikin keinoin on pyritty varmistamaan, että ISG-lämpökamera on sekä kestävä että luotettava, lämpökameran pitkälle kehitetty sähköoptinen järjestelmä voi vikaantua, jos sitä käytetään väärin tai se altistuu ympäristöille, joille sen koteloa ei ole suunniteltu. 8) Toistuva altistus kuumalle ympäristölle ilman asianmukaisia jäähtymisjaksoja voi aiheuttaa lämpökuvan heikkenemisen tai häviämisen tai vahingoittaa laitteen sisäisiä komponentteja. Varmista, että kuumuusaltistusten välissä laitteen annetaan jäähtyä riittävästi. 9) ISG-lämpökamera ei tuota kuvia lasin, veden tai kiiltävien kohteiden läpi. Nämä pinnat toimivat järjestelmän kannalta heijastavina peileinä. 10) ISG-lämpökamera ei tuota lämpökuvia veden alta. 11) ISG-lämpökameran mukana toimitetut akut on valittu niiden nimenomaisten suoritusarvojen perusteella. Vaihtoakut on hankittava YKSINOMAAN valtuutetusta ISG-huoltopisteestä. Huomaa lisäksi seuraavat: Älä yritä hävittää akkuja polttamalla tai käyttämällä kuumennuslaitetta, kuten mikroaaltouunia akut voivat räjähtää ja aiheuttaa loukkaantumisen. 5

6 Älä koskaan pura, korjaa tai muullakaan tavoin näpelöi akkua. Älä koskaan oikosulje akkua yhdistämällä sen navat metallisella esineellä toisiinsa. Älä puhkaise akkua terävällä esineellä tai lyö sitä vasaralla tai muulla esineellä. 12) Käyttäjien on aina muistettava akun kestoaika. Vaaralliseen ympäristöön saa siirtyä laitteen kanssa vain, kun akun varausilmaisin osoittaa, että akku on täyteen ladattu. 13) Jollet poistu vaarallisesta ympäristöstä välittömästi havaittuasi varoituksen akun vähäisestä virrasta, laite voi lakata toimimasta vaarallisessa ympäristössä, jolloin seurauksena voi olla loukkaantuminen tai kuolema. 14) ISG-lämpökameraa saa huoltaa ainoastaan valtuutettu henkilöstö. Lämpökamera sisältää suurjännitteisiä osia, eikä käyttäjä saa siksi koskaan irrottaa laitteen koteloa sähköiskun vaaran vuoksi! 6

7 3.0 Alkutoimet 3.1 Osien ja hallintalaitteiden toiminta 1) Objektiivin ikkuna 2) Virtapainike 3) Akkukotelo 4) Keltainen painike 5) Punainen painike 6) BNC-videoliitin ja pölysuojus 7) Nestekidenäyttö 8) Virtamerkkivalo (vihreä led) 9) D-rengas hihnaa varten 3.2 Akun lataaminen Huom Kaikki akut vaativat 14 tunnin latausajan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kun akku laitetaan laturiin, latauksen alkamisessa voi olla pieni viive johtuen latausjaksosta. Varoitus Älä altista akkulaturia ja/tai verkkolaitetta sateelle tai kosteudelle. Akkulaturi on tarkoitettu ainoastaan ISG:n hyväksymille akuille. Asentaaksesi ajoneuvolaturin, katso ohjeita asennusoppaasta. Tarkista aina ennen käyttöä, että latauslaite on hyvässä kunnossa. Akun lataaminen pöytälatauslaitteessa 1) Kytke verkkolaite akkulaturiin ja sen jälkeen pistorasiaan ja kytke virta laitteeseen. 2) Odota että latauslaite käynnistyy. 3) Aseta akku latauslaitteeseen. Akun lataaminen ajoneuvolatauslaitteella 1) Asenna laite (katso asennusohje) 2) Aseta lämpökamera ja/tai vara-akku latauslaitteeseen 3) Vapauta lämpökamera ja/tai vara-akku latauslaitteesta 7

8 LED merkkivalot 1) Virta päällä 2) Akku latautuu 3) Akku on ladattu 4) Vika akussa 3.3 Akun kiinnittäminen ja irrottaminen Akun asettaminen paikalleen 1) Työnnä akku akkukoteloon. 2) Työnnä, kunnes akku lukittuu napsahtaen. Akun irrottaminen 1) Paina akun irrotuspainikkeita yhtä aikaa kummaltakin puolelta. 2) Irrota akku liu uttamalla ulospäin. 8

9 4.0 Perustoiminnot 4.1 Virran kytkeminen ja katkaisu Varoitus Kiinnitä kameraan aina täyteen ladattu akku, ennen kuin käytät sitä hätäkäytössä. Älä koskaan irrota akkua kamerasta, ennen kuin olet sammuttanut kameran ohjeiden mukaisesti. Virran kytkeminen 1) Paina virta (punainen) painiketta. 2) Virran merkkivalo syttyy ja näytölle tulee aloitusnäyttö merkiksi laitteen alustamisesta. 3) Alustamisen jälkeen lämpökuva avautuu näyttöön. Näytön oikeassa yläkulmassa näkyy lämpötilalukema, joka kertoo että lämpökamera on käyttövalmiudessa. Virran katkaisu 1) Paina ja pidä virtapainike (punainen) pohjassa. 2) Vapauta painike, kun haluttu toimintosymboli ( ) näkyy näytöllä. 4.2 Näyttö 1) Herkkyys 2) Lämpötilaristikko 3) Akun varaustason osoitin 4) Lämpötilalukema 5) Värilämpötila-asteikon osoitin 4.3 Annotations and Meanings 1) Lämpötilaristikko 8) Korkea herkkyys 2) Akun varaustaso 100% 9) Keskitason herkkyys 3) Akun varaustaso 75% 10) Matala herkkyys 4) Akun varaustaso 50% 11) Virta pois päältä 5) Akun varaustaso 25% 12) X2 tarkennus 6) Akun varaustaso <5% (vilkkuva) 13) X4 tarkennus (E380 vain) 7) Ylikuumeneminen 14) Kuuman kohteen etsintä 9

10 4.4 Tarkennusalue Tämän laitteen tarkennusalue on 1,0 metristä rajattomaan etäisyyteen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos esine on alle 1,0 metrin päässä, voi se näyttää hieman epäselvältä lämpökameran näytöllä. 4.5 Ylikuumenemisen varoitus Tämä osoitin ( ) ilmaisee, että lämpökameran sisäinen elektroniikka on saavuttanut lämpötilan, joka on sen normaalin toimintalämpötilan ulkopuolella. Täten lämpökamera sulkeutuu itsestään säilyttääkseen toimintakykynsä. Lämpökameran ylikuumenemisen merkki näkyy näytöllä 30 sekuntia ennen kuin laite sammuu. 4.6 Älykäs tarkennus Älykäs tarkennusominaisuus parantaa lämpökameran käyttöä mahdollistaen käyttäjää optimoimaan näytön suorituskyvyn ympäröivän tilan huomioiden. Harjaantunut ja kokenut käyttäjä voi parantaa näkymää vaihtamalla näyttöä eri herkkyystilojen välillä tiettyyn ympäristöön sopivaksi. Ellei käyttäjä itse valitse herkkyyttä, lämpökamera valitsee automaattisesti sen herkkyyden, jonka oletetaan olevan sopiva kyseiseen tilanteeseen. Käyttäjä valitsee vaihtoehtoisen herkkyyden osoittamalla lämpökameran ristikkoa haluttuun kohteeseen. 4.7 Älykkään tarkennuksen herkkyystilat Korkea herkkyys Tämä tila aktivoituu automaattisesti, kun esineet näkökentässä ovat huoneenlämpöisiä tai viileämpiä. Esimerkiksi jos aktivoit lämpökameran ja katsot ympärillesi paloasemalla, kamera todennäköisesti toimii korkealla herkkyydellä. Samoin korkea herkkyys on automaattisesti käytössä, jos etsit tai navigoit kylmässä ja savuisessa kellarissa. Keskitason herkkyys Tämä tila aktivoituu automaattisesti, jos esineiden lämpötila kohoaa näkökentässä. Tämä tila aktivoituu automaattisesti, jos esineiden lämpötila näkökentässä kohoaa yli 65 C tai 150 F tila Tämä tila aktivoituu automaattisesti kun koko näkökentän lämpötila ylittää 240 C tai 475 F, tai kun näytön keskellä oleva ristikko suunnataan kohteeseen jonka lämpötila on yli 240 C tai 475 F. Tässä tilassa toimiessaan lämpökamera näyttää kohteet, joiden lämpötila ylittää 1000 C tai 2000 F. 10

11 4.8 Värilämpötila-asteikko Värilämpötila-asteikko tarjoaa visuaalisen näkymän alueen havaitusta lämpötilan vaihtelusta. Asteikko näkyy lämpökameran näytön oikeassa reunassa, ja tarjoaa käyttäjälleen viitteitä alueen lämpötilojen tulkitsemisee. 4.9 Suora lämpötilanmittaus Suora lämpötilanmittaus antaa lämpötilalukeman näytön tietystä kohdasta. Lämpötilan lukeman tarkkuus on ±5 C alueella 0 C C, ja ±10% alueella 101 C C. Huomio Mitattu lämpötila perustuu kohteen oletettuun emissiivisyyteen 0,95. Mittaustulos ei ole ilman lämpötila. Jollei tilauksen yhteydessä toisin ilmoiteta, lämpötilan mittausyksikkönä on Celsius- tai Fahrenheit-asteikko kyseisen maan normaalin käytännön mukaisesti. 11

12 5.0 Lisätoiminnot 5.1 Zoom Zoom-ominaisuus antaa käyttäjälle mahdollisuuden suurentaa näytöllä olevaa kuvaa parantaakseen kuvan havainnoitavuutta. Zoom päälle 1) Paina punaista painiketta normaalissa kuvankatselutilassa oltaessa. 2) Kuva suurentuu kaksinkertaiseksi ja näytössä näkyy X2 symboli. 3) Paina punaista painiketta uudestaan saadaksesi käyttöön nelinkertaisen zoomin (E380 vain). 4) Kuva suurentuu nelinkertaiseksi ja näytössä näkyy X4 symboli (E380 vain). Zoom Pois 1) Paina punaista painiketta. 5.2 Kuuman kohteen etsin Kuuman kohteen etsin auttaa käyttäjää etsimään kuvassa olevan kuumimman kohteen ja mittaamaan tämän lämpötilan. Huomio Lämpötilalukema poistuu näytöstä siksi aikaa, kun kuuman kohteen etsin on valittuna. Kuuman kohteen etsin päälle 1) Paina keltaista painiketta normaalissa luvankatselutilassa oltaessa. 2) Kuuman kohteen etsimen ristikko ( ) etsii näytöllä olevan kuumimman kohteen ja näytää tämän lämpötilan näytössä. Kuuman kohteen etsin pois päältä 1) Paina keltaista painiketta. 12

13 6.0 TAC-kahvan toiminnot 6.1 Kädensijan asentaminen / poistaminen Kädensijan asentaminen 1) Aseta kädensija samaan linjaan asennuskiinnikkeen kanssa lämpökameran alapuolella. 2) Kiinnitä kädensija käyttäen apuna lukitusrengasta. Kädensijan poistaminen 1) Kierrä lukitusrengas auki ja poista kädensija. 6.2 Osat ja ohjaimet 1) Lukituspyörä 2) LED 3) Keltainen painike (valinnainen) 4) Punainen painike (valinnainen) 5) Laserkohdistin 6) Sininen painike 7) Liitin (valinnainen) 6.3 Laserkohdistin Laserkohdistin auttaa käyttäjää korostamaan kuuman kohteen sijainnin tai muun vaarallisen kohteen muille ryhmän jäsenille ja auttaa näin yhteydenpidossa. Huomio Lasersäteen kantama on noin 3 metriä. VAROITUS Älä koskaan kohdista lasersädettä kohti kasvoja tai silmää, koska ttämä voi aiheuttaa pysyvän vaurion. Laserkohdistin päälle 1) Paina ja pidä sinistä TAC-kahvan painiketta. 2) Lasersäde on aktiivinen. Laserkohdistin pois 1) Vapauta sininen painike. 13

14 6.4 Videotallennus (valinnainen) Videotallennus mahdollistaa käyttäjää äänittämään ja tallentamaan videota ja kuvia katsottavaksi myöhempänä ajankohtana. Tallennus päälle / pois 1) Paina kahvassa olevaa punaista painiketta. 2) LED valo palaa oranssina. Kuvan tallennus 1) Paina keltaista painiketta. 2) LED valo palaa hetkittäin punaisena. Videon tallennus 1) Paina ja pidä keltaista painiketta 3 sekunnin ajan. 2) LED valo vilkkuu vuorotellen punaisena ja vihreänä. 3) Paina keltaista painiketta lopettaaksesi. Talletettujen kuvien siirto 1) Aseta Mini-USB johto kahvassa olevaan liittimeen. 2) Aseta USB johto tietokoneeseen. 3) LED valo palaa oranssina. 4) Noudata näytön ohjeita katsoaksesi kuvia tai tallentaaksesi ne massamuistilaitteeseen. 6.5 Lähetin (valinnainen) Lähetin mahdollistaa käyttäjää lähettämään reaaliaikaista kuvaa lämpökamerasta ulkoiseen vastaanottimeen. Lähetin päälle / pois 1) Paina kahvan punaista painiketta. 14

15 7.0 Tekniset tiedot Ominaisuudet E380 E Moottorin ominaisuudet Ilmaisin: Jäähdyttämätön infrapunamikrobolometri Jäähdyttämätön infrapunamikrobolometri Ilmaisimen materiaali: Piioksidi (ASi) Piioksidi (ASi) Erottelukyky: 384 x x 120 Spektrivaste: 8 μm - 14 μm 8 μm - 14 μm Herkkyys (nimellinen): 50 mk 50 mk Päivitysnopeus: 50 Hz 50 Hz Dynamiikka-alue >1000 C >1000 C Lämpösähköinen jäähdytys: Ei ole Ei ole 7.2 Suorituskykyominaisuudet Toimintatilat: Kolme Kolme Käyttöaika: 20 min lämpötilassa 120 C, 8 min lämpötilassa 260 C 20 min lämpötilassa 120 C, 8 min lämpötilassa 260 C Käyttölämpötila: -35 C - ~450 C (rajoitettu altistus) -35 C - ~450 C (rajoitettu altistus) Varastointilämpötila: -25 C C kantolaukussa -25 C C kantolaukussa Lämpötilanmittausalue: -40 C C -40 C C Yksittäismittauksen etäisyys: 480:1 480:1 7.3 Fyysiset ominaisuudet Koko (P x L x K): 210 mm x 150 mm x 105 mm 210 mm x 150 mm x 105 mm Paino (ilman akkua): 1.3 kg 1.3 kg Kuoren materiaali: Radel Radel Kuoren väri: Musta Musta Käsihihnan materiaali: Kevlar Kevlar IR ikkuna: Kovapinnoitettu Germanium Kovapinnoitettu Germanium Jalusta-asennus: ¼ BSW liitos ¼ BSW liitos Tiiveys: IP67, kestää upotuksen veteen 1,0m syvyyteen Pudotuksenkestävyys 2.0 m 2.0 m IP67, kestää upotuksen veteen 1,0m syvyyteen Luonnostaan vaaraton noudattaminen: ANSI/ISA ANSI/ISA Näytön ominaisuudet Tekniikka: LCD LCD Koko (lävistäjä): 90 mm 90 mm Luminanssi: 250 cd / m cd / m Optiset ominaisuudet Linssin koon: 12 mm 5 mm Tarkennusalue: 1.0 m to 1.0 m to Näkökenttä (lävistäjä):

16 7.6 Sähköiset ominaisuudet Akkuteknologia: Li-Ion Li-Ion Nettopaino: 0.2 kg 0.2 kg Keskeytyksetön käyttöaika: >3.5 tuntia >3.5 tuntia Latausaika (nimellinen): <2.5 tuntia <2.5 tuntia Latauskerrat: Käyttöominaisuudet Painikeet: Virta, Zoom, Kuuman kohteen etsin Virta, Zoom, Kuuman kohteen etsin Käynnistymisaika: < 10 sekuntia nimellinen < 10 sekuntia nimellinen Videostandardi: PAL PAL Kuvan optimointi: Automaattinen, käyttäjän ei tarvitse säätää Automaattinen, käyttäjän ei tarvitse säätää Värinmuodostus: läpinäkyvä kaksivärinen läpinäkyvä kaksivärinen Zoom: X2 ja x4 X2 7.8 Pöytälaturi Koko (P x L x K): 154 mm x 154 mm x 166 mm Paino: 0.26 kg Käyttölämpötila: 0 C - 30 C Varastointilämpötila: -20 C - 55 C Jännite: 12 V Käyttöjännite: 8 V nimellinen Suojausluokka: IP Ajoneuvolaturi Koko (P x L x K): 298 mm x 272 mm x 162 mm Paino: 2.7 kg Käyttölämpötila: 0 C - 30 C Varastointilämpötila: -20 C - 55 C Jännite: V Käyttöjännite: 8 V nimellinen Suojausluokka: IP TAC-kahvan toiminnot Koko (P x L x K): Paino: Käyttölämpötila: Varastointilämpötila: Painikeet: Liitin: Suojausluokka: 106 mm x 90 mm x 211 mm 0.3 kg -35 C to ~450 C (rajoitettu altistus) -25 C to +55 C kantolaukussa Laserkohdistin, Videotallennus (valinnainen) / Lähetin (valinnainen) USB IP67 While ISG Infrasys has taken care to ensure the accuracy of the information contained herein, it accepts no responsibility for the consequences of any use thereof and reserves the right to change the specification of goods without notice. 16

17 8.0 Lisäinformaatio 8.1 Huolto Käytön jälkeen lämpökamera tulee puhdistaa ja tarkastaa mahdollisten vaurioiden varalta. Jos lämpökamera on vahingoittunut (esim. rikkoutunut näyttö tai runko), se tulee toimittaa välittömästi korjaukseen hyväksyttyyn huoltopisteeseen. Lämpökamera tulee puhdistaa lämpimällä saippuavedellä ja miedoilla pesuaineilla. Lämpökameran tulee antaa kuivua ennen sen laittamista säilytyslaukkuun. Akun kontaktien ja akkujen tulee olla puhtaita, koska lika voi haitata kosketusta. Infrapunaikkuna ja näyttö suositellaan käsiteltäväksi mm. savusukellusmaskien kanssa käytettävällä huurtumisenestoaineella. Pitkän käyttöiän varmistamiseksi lämpökamera ja sen varusteet suositellaan säilytettäväksi 15 C - 25 C lämpötilassa ja normaalissa kosteudessa. Akut tulee aina poistaa lämpökamerasta pitkän varastointiajan ajaksi. 8.2 Takuulauseke Infrared Systems Group Ltd myöntää lämpökameralle ja sen lisävarusteille kahden (2) vuoden takuu toimitushetkestä lähtien koskien materiaali- ja valmistusvirheitä. Tämä takuu korvaa mahdolliset muut takuulausekkeet. Takuu kattaa: Lämpökameran Akut Akkujen laturit Kantolaukku Vakio- ja lisävarusteet Takuu ei koske kangasosia, koska ne voivat altistua kuumuudelle, auringonvalolle, otsonille tai muille haitallisille vaikutuksille. Takuuseen liittyvä vastuuvapausilmoitus Tämä takuu ei ole voimassa vaan raukeaa, jos ISG INFRASYS katsoo, että lämpökamera tai sen lisävaruste on vahingoittunut laiminlyönnin, virheellisen käytön, onnettomuuden, väärinkäytön, ylijänniteaallon, liian suuren lämpöaltistuksen, epänormaalin kulumisen tai lämpökameran suunnitellut sietorajat alittavan tai ylittävän vaaratekijän seurauksena. Lisäksi seuraavat muut seikat aiheuttavat takuun raukeamisen: lämpökameran ja/tai varusteiden luvaton korjaus, mukautus tai muutos lämpökameran ja/tai sen varusteiden käyttöön ja/tai huoltoon liittyvän, valmistajan kirjallisten ohjeiden vastaisen virheen aiheuttama vahinko kuljetusvauriot muun kuin hyväksytyn akun, pariston tai laturin käytön aiheuttama vahinko muut kuin huoltoon liittyvät vahingot epäasianmukaisen säilytyksen tai kuljetuksen aiheuttama vahinko Huomio MUIDEN KUIN VALMISTAJAN SALLIMIEN OSIEN TAI KOMPONENTTIEN KÄYTTÖ TAI JÄRJESTELMÄN HUOLTO TAI KÄYTTÖ VALMISTAJAN KÄYTTÖOHJEKIRJASSA ANTAMIEN OHJEIDEN VASTAISESTI JOHTAA TAKUUN RAUKEAMISEN. ISG INFRASYS:n vastuu takuun puitteissa Kun loppukäyttäjä/jakelija havaitsee ja ilmoittaa (kirjallisesti) viasta ISG INFRASYS:lle takuuaikana, ISG INFRASYS oman valintansa mukaisesti joko korjaa tai vaihtaa uuteen osat tai järjestelmän, kun sen vastuu takuun nojalla on osoitettu. Tämä korjaus/vaihto on käyttäjän ainoa ja yksinomainen mahdollisuus saada hyvitystä. 17

18 ISG INFRASYS määrittää vastuut takuun nojalla ja ilmoittaa loppukäyttäjälle/jakelijalle takuun soveltamisesta tai mahdollisista takuukorjauksen/-vaihdon ulkopuolisista osien tai järjestelmän vaihdoista/korjauksista aiheutuvista kustannuksista. ISG INFRASYS:n suorittaman takuukorjauksen jälkeiset kuljetus-, vakuutus- ja rahtikustannukset, jotka liittyvät tuotteen palauttamiseen loppukäyttäjälle/jakelijalle, maksaa ISG INFRASYS. Tällainen korjaus, tapahtuipa se takuuaikana tai sen jälkeen, ei merkitse, että takuuaikaa pidennetään. Loppukäyttäjän ja/tai jakelijan vastuu takuun puitteissa Palautuksen ja korjauksen nopeuttamiseksi ISG INFRASYS käyttää Service Direct -palvelua, joka on kaikkien Euroopan unionissa sijaitsevien asiakkaiden käytettävissä. Ota yhteys ISG INFRASYS:iin niin saat lisätietoja ja RMA-koodin (ks. alla). Kaikissa muissa tapauksissa loppukäyttäjän on palautettava laite sille valtuutetulle ISG-jakelijalle, jolta lämpökamera on ostettu. Sen jälkeen laitteen palauttaminen tässä annettujen ohjeiden mukaisesti on jakelijan vastuulla. Loppukäyttäjän/jakelijan on hankittava palautuslupa (RMA-koodi) ennen lämpökameran tai varusteen palauttamista. Loppukäyttäjän/jakelijan on lähetettävä ISG INFRASYS:lle palautettavat tavarat siten, että RMA-koodi näkyy selvästi pakkauksen ulkopuolella. Mukaan on liitettävä otsikolla varustettu kirje, jossa mainitaan palautusosoite ja lyhyt kuvaus pakkauksen sisällä olevan tavaran viasta. Muut kuin takuukorjaukset Mikäli ISG INFRASYS katsoo, ettei korjaus kuulu takuun piiriin, ISG INFRASYS ilmoittaa asiasta loppukäyttäjälle/jakelijalle, ja toimittaa korjauksen kustannusarvion. Kun ISG INFRASYS vastaanottaa tilauksen loppukäyttäjältä/jakelijalta, se aloittaa korjauksen ja palauttaa lämpökameran. Kaikki kuljetus-, vakuutus- ja rahtimaksut tulevat loppukäyttäjän/jakelijan maksettavaksi. Tällainen korjaus, tapahtuipa se takuuaikana tai sen jälkeen, ei merkitse, että takuuaikaa pidennetään. Takuun siirto ISG INFRASYS:n velvoitteet tämän takuun nojalla koskevat yksinomaan alkuperäistä loppukäyttäjää, jollei ISG INFRASYS ole antanut ennalta kirjallista lupaa tuotteen siirtämiselle toiseen kohteeseen, toiselle loppukäyttäjälle tai toiseen käyttötarkoitukseen. 18

19 9.0 Ongelmanratkaisu Jos havaitset ongelmia lämpkameran käytön kanssa, tarkasta ensin oheinen tarkastuslista. Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteys valmistajaan tai maahantuojaan. 9.1 Virta ja lataus Ongelmat Lämpökamera ei käynnisty LED ei pala Lämpökamera sammuu itsestään Akku ei lataudu Ratkaisut Varmista, että akku on asennettu oikein Varmista, että akku on asennettu oikein Vaihda / lataa akku Puhdista akun latauskontaktit 9.2 Toimintakyky ja kuva Ongelmat Virta on päällä, mutta näyttö on pimeä Kuva on heijastuma käyttäjästä Kuva on sumea Lämpökamera ei tarkennu Ratkaisut Varmista, että linssi on puhdas Varmista, että näkökentässä ei ole ylimääräisiä objekteja Varmista, että vesi tai lasi eivät haittaa näkymää Varmista, että vesi tai lasi eivät haittaa näkymää 19

20

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet HS-29 ja AD-45 noudattavat Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Mini-Infrapunalämpömittari Malli: 8888 MATFER

Käyttöohjeet. Mini-Infrapunalämpömittari Malli: 8888 MATFER Käyttöohjeet Mini-Infrapunalämpömittari Malli: 8888 MATFER 250552 Tarkat, ilman kosketusta suoritettavat mittaukset Muutettavat C/ F lämpötilayksiköt Automaattinen tiedon säilytys Lasersäteen kohdistin

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta!

Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta! Kaa 1 700 Suomi Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta! Lamppu on suunniteltu antamaan loistavan valotehon, olemaan eri3äin kevyt ja monikäy3öinen. Huom! Lampun valo on eri3äin voimakas, älä katso

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI TAQ-10123 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie -tuki Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Vastuuvapaalauseke Denver Electronics A/S ei missään olosuhteissa hyväksy vastuuta

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Pikaopas

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Pikaopas WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Pikaopas 1 1. Tärkeitä turvallisuutta ja käsittelyä koskevia tietoja - Tämä tuote sopii käytettäväksi ei-trooppisilla alueilla alle 2000 metrin korkeudella merenpinnasta, mikä

Lisätiedot

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla,

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Amprobe IR-608A. Käyttöohje

Amprobe IR-608A. Käyttöohje Amprobe IR-608A Käyttöohje Sisällysluettelo Laitteessa tai tässä käyttöohjeessa käytetyt merkinnät... 4 Tekniset tiedot... 5 Kuinka infrapunalämpömittari toimii... 5 ºC/ºF ja paristo... 5 Laitteen käyttö...

Lisätiedot