SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 21 SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO Mikkolantie 5, Mäntsälä TILAAJA: Pasi Santala, työpäällikkö, kiinteistöpalvelut, Mäntsälän kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky

2 Sivu 2 / TUTKIMUKSEN TARKOITUS Tämän tutkimuksen ja siihen liittyvien näytteenottojen tarkoituksena oli selvittää/pois sulkea onko kiinteistön sisäilmassa tai materiaaleissa, jotain sellaista, mikä aiheuttaa tiloissa oleville oireilua. 2. PERUSTIETOA RAKENNUKSESTA 3-kerroksinen 1920-luvulla rakennettu massiivirakenteinen päiväkotikäytössä oleva rakennus, jossa tuulettuva ullakkotila koko rakennuksen osalla. Kellarissa toimii koillispäässä mehustamo. Muuten kellari on varastotilana. 1- ja 2. kerrokset on saneerattu vuoden 1992 asuntomessuille. Alapohja: maavastainen teräsbetonilaatta -perusmaa Välipohjat alhaalta ylös: teräsbetonilaatta - hiekka/hiili sekoitus eriste lauta Linoleum Yläpohja alhaalta ylös: kaksois-teräsbetonilaatta eristeenä hiekka/turve tuulettuva ullakko peltikate ilman aluskatetta. Ulkoseinät sisältä ulos: tasoite harkko ilmarako jossa eristeenä koksi harkko ilmarako tiili - pintarappaus. Ilmanvaihto: koneellinen tulo- ja poisto (1. ja 2. krs) 3. TUTKIMUSPÄIVÄT JA OLOSUHTEET n lämpötila oli -3,9 C ja suhteellinen kosteus (RH) 97%. 3,52g/m³. Itätuulta 2m/s. Lumi oli maassa. Sisätiloissa lämpötila oli 19,5-20,9 C ja suhteellinen kosteus (RH) 25%. 4,2 4,55g/m³. Ilmanvaihto oli 1/2-teholla Yläkerran keittiössä lyhyt tutkimuskäynti opastukseksi hiihtolomalla tapahtuvalle remontille. Raportti päivätty n lämpötila oli -9,5 C ja suhteellinen kosteus (RH) 87%. 1,99g/m³. Luoteistuulta 4m/s. Lumi oli maassa. Sisätiloissa lämpötila oli 19,5-20,9 C ja suhteellinen kosteus (RH) 25%. 4,2 4,55g/m³. Ilmanvaihto oli 1/1-teholla VOC- ja mikrobinäytteet lattian (välipohja) ilmatilasta. Ilmanvaihto oli 1/1-teholla. 4. TEHDYT TUTKIMUKSET Painesuhdemittauksia, ilman kulkusuuntien tunnistamiseksi. Kosteusmittauksia. 3kpl VOC-näytteitä sisäilmasta (joista 1kpl mehustamosta).

3 Sivu 3 / 21 2kpl mikrobinäytteitä pinnoilta. 1kpl kuitunäyte tasopinnalta. 2kpl PAH-näytteitä rakennusmateriaaleista. 2kpl VOC-näytteitä lattian (välipohja) ilmatilasta. 2kpl mikrobinäytteitä lattian (välipohja) ilmatilasta. Lämpökuvausta ilmavuotojen ja eristevikojen/-puutteiden paikallistamiseksi. Merkkisavukokeita ilmavuotojen paikallistamiseksi. Aistinvaraisia havaintoja. 5. TULOKSET JA NIIDEN TULKINTA PAINESUHDEMITTAUKSET Jokainen paikka mitattu ilmanvaihdon ollessa teholla 1/2 sekä teholla 1/1. (WC-tilojen ns. likainen poisto oli molemmissa mittauksissa päällä). Alempi lihavoitu suluissa oleva mittaustulos on lukema ilmanvaihdon ollessa TEHOLLA 1/1. Mittauspiste 2.krs kerhotila krs kerhotila krs kerhotila krs kerhotila krs eteinen krs eteinen krs tila krs tila krs keittiö krs keittiö krs tila krs tila krs tila krs tila krs leikki-lepohuone krs leikki-lepohuone krs pienryhmä krs pienryhmä krs iso sali 1.krs iso sali 1.krs ryhmähuone krs ryhmähuone krs tkk krs tkk krs tkk krs tkk 111 Ilman kulkusuunta Vertailukohde porrashuone 228 (119) porrashuone 228 (119) porrashuone kellariin porrashuone kellariin porrashuone kellariin (mehustamo) porrashuone kellariin (mehustamo) Tulos (Pa) -1-3 (-5-9) 0 +2 (-2-4) (-3-6) (-4-7) (-4-7) -1-3 (-7-10) (-4-7) (-5-8) -2-5 (-5-9) (-3-6) -2 (-3) -2 (-3)

4 Sivu 4 / 21 Arvio painesuhteista: Rakennuksen kaikkien tilojen ilmanvaihto/painesuhteet eivät ole kuten pitäisi. Huomattakoon, että ensimmäisenä tutkimuspäivänä ilmavaihto oli teholla ½. Huoltomiehen mukaan syynä tähän oli henkilökunnan pyyntö, koska teholla 1/1 ilmavaihto oli tiettävästi pitänyt liian kovaa ääntä. Tärkeää on huomata, että rakennuksen sisätilojen alipaineisuus lisääntyy kauttaaltaan huomattavasti ilmavaihdon ollessa teholla 1/1, verrattuna tehoon 1/2. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että teholla 1/1 ilmanvaihto pyrkii ottamaan korvausilmaa rakenteiden kautta. Teholla 1/2 näin ei tapahdu, mutta ilmavaihtokerroin jäänee liian pieneksi. Painesuhdeasioihin otetaan lisää kantaa kohdassa yhteenveto ja toimenpidesuositukset. Ohje-/viitearvoja: Tavoitteelliset paine-erot rakennuksessa (Asumisterveysopas 2009), alla oleva taulukko. Ilmanvaihtotapa Painovoimainen Paine-ero (Pa) ulkoilmaan 0-5 Huomautuksia Paine-erot vaihtelevat voimakkaasti sään mukaan Koneellinen poisto Paine-erot vaihtelevat sään mukaan Koneellinen tulo- ja poisto, ilmanvaihtolämmitys 0-2 Paine-ero vaihtelevat sään mukaan KOSTEUSMITTAUKSET Kosteusmittaukset tehtiin pistokoeluontoisesti useasta eri tilasta ja jokaisesta kerroksesta. Mittaukset tehtiin pintakosteusilmaisimella suoraan lattia- ja seinäpinnoitteiden päältä sekä piikkimittauksilla puurakenteista. Kohonneita lukemia ei löydetty muualta kuin kellarikerroksen lattiasta pintakosteusilmaisimella. Nämäkin lukemat olivat melko matalia ja voidaan katsoa varsin normaaleiksi ottaen huomioon rakennuksen iän ja rakennusajan tavan eristää alapohjarakenteet. VOC-MITTAUKSET SISÄILMASTA Näytetunnus Tila Tulos (TVOC) μg/m³ Huomioita kerhotila Kokonaispitoisuus matala. Hiukan butanolia kerhotila 221 2,8 Kokonaispitoisuus erittäin matala mehustamo kokonaispitoisuus matala. Limoneenia. Arvio VOC-näytteistä: Kaikkien näytteiden kokonaispitoisuudet ovat matalat/erittäin matalat. - Kerhotilan 227 näytteessä havaitusta pienestä määrästä butanolia ( 10,8/4,2 μg/m³) ei voi myöskään päätellä varmuudella mitään. - Mehustamon 003 näytteessä havaittu Limoneeni lienee peräisin mehustusprosessista. Ohje-/viitearvoja: Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje 2003 mukaan yli 600μg/m³ pitoisuus on osoitus

5 Sivu 5 / 21 kemiallisten aineiden epätavallisen suuresta määrästä sisäilmassa, ja lisäselvitykset yksittäisten yhdisteiden tutkimiseksi ovat tarpeen. Normaali TVOC-pitoisuus on μg/m³. Työterveyslaitoksen suositus on jos TVOC-pitoisuus on enemmän kuin 250μg/m³, tulkitaan se kohonneeksi pitoisuudeksi ja se viittaa epätavallisten lähteiden olemassa oloon. MIKROBINÄYTTEET PINNOILTA Näyte-tunnus Tilatunnus Tulos + kommentteja krs kerhotila 227, verholaudan päältä 2.krs kerhotila 227, astiakaapin päältä Bakteeripitoisuus kpl/cm2, mikä on vähän. Sädesienipitoisuus (aktinomykeetit) alle 1 kpl/cm 2, mikä on käytännössä nolla ja alle ohjearvon. Sieni-itiöpitoisuus alle 32/16 kpl/cm 2, mikä on vähän ja alle ohje-/viitearvon. Bakteeripitoisuus 26 kpl/cm2, mikä on erittäin vähän. Sädesienipitoisuus (aktinomykeetit) alle 1 kpl/cm 2, mikä on käytännössä nolla ja alle ohjearvon. Sieni-itiöpitoisuus alle 1 kpl/cm 2, mikä on käytännössä nolla ja alle ohje-/viitearvon. Arvio mikrobinäytteistä: Molemmat tulokset ovat erittäin matalat ja alle ohje-/viitearvojen. Verholaudan päällinen kuuluu harvoin siivottaviin pintoihin ja löydöstä sieltä voidaan pitää varsin tavanomaisena. Ohje-/viitearvoja: Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohje 2003/asumisterveysopas 2009 (STM): Työterveyslaitos 2011 (TTL): Aktinomykeetti- eli sädesienipitoisuus - Vähintään 10 kertaa suurempi pitoisuus kuin vertailunäytteessä, voidaan vauriopinnalla katsoa esiintyvän aktinomykeettikasvustoa (STM) Sieni-itiöpitoisuus - Puhtailla pinnoilla sieni-itiöpitoisuus on yllensä alle 10kpl/cm2 (STM & TTL) - yli 1000kpl/ cm2 = poikkeava pitoisuus, jos pitoisuus on samalla vähintään 100 kertaa suurempi kuin vertailunäytteessä. KUITUNÄYTTEET PINNOILTA Nro 1 Tilatunnus ja paikka 2.krs keittiö, kulmahyllyn päältä Mineraaalikuitua kpl/cm² > 5μm alle 0,1 Kommentteja Ei mineraalikuituja Arvio kuitunäytteistä: Näytteessä ei havaittu teollisia mineraalikuituja Viitearvoja: Työterveyslaitoksen käyttämät viitearvot teollisille mineraalikuiduille: - Säännöllisesti siivotuille pinnoille < 0,2 kuitua cm² - Harvoin siivotuille pinnoille < 3 kuitua/ cm²

6 Sivu 6 / 21 Mineraalikuidut aiheuttavat ylähengitystie-, silmä- ja iho-oireita. Mineraalikuituja voi irrota sisäilmaan esim. ilmanvaihdon äänieristemateriaaleista ja sisäpinnoilla olevista vanhoista akustolevyistä. PAH-MÄÄRITYKSET MATERIAALEISTA (16 yhdistettä EPA*) Näytetunnus Tila ja paikka 1.krs tila 227, lattian (välipohja) eristehiili 1.krs pienryhmä 117 ulkoseinärakenteen eriste-koksi Tulos (kokonaispit.) mg/kg (kuivaainetta) 8,0 Matala kokonaispitoisuus. 38,0 Matala kokonaispitoisuus. Huomioita *) EPA:n (Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto) priorisoimat PAH-yhdisteet ympäristötutkimuksissa:naftaleeni, asenaftyleeni, asenafteeni, fluoreeni, fenantreeni, antraseeni, fluoranteeni, pyreeni, bentso[a]antraseeni, kryseeni, bentso[b]fluoranteeni, bentso[k]fluoranteeni, bentso[a]pyreeni, indeno[1,2,3-cd]pyreeni, dibentso[a,h]antraseeni ja bentso[ghi]peryleeni. Arvio näytteistä: Molempien näytteiden kokonaispitoisuus on matalat. Asiaan otetaan lisää kantaa tämän raportin kohdassa yhteenveto ja toimenpidesuositukset. Ohje-/viitearvoja: Materiaalien sisältämille PAH-yhdisteille ei ole ohje- / viitearvoja. PAH-kokonaismäärän ollessa yli 200 mg/kg toimitetaan tällainen jäte yleensä ongelmajätelaitokselle (Ratuohjekortti ) VOC-MITTAUKSET LATTIAN (VÄLIPOHJA) ILMATILASTA Näytetunnus Tila/paikka 1.krs pienryhmätila 117 lattian ilmatila 2.krs keittiö 201 lattian ilmatila Tulos (TVOC) μg/m³ 49 Huomioita Kokonaispitoisuus matala. Hiukan etikkahappoa ja pineeniä. 69 Kokonaispitoisuus matala. Hiukan etikkahappoa. Pineeniä. Mittaukset suoritettiin soveltaen ja räätälöiden laitteisto sellaiseksi, että näytteenotto onnistui välipohjan matalasta ilmatilasta. Tarkoituksena oli selvittää mitä yhdisteitä välipohjan alustilan ilma muovimaton ja lattialautojen alla sisältää. Arvio VOC-näytteistä: Kokonaispitoisuudet olivat molemmissa matalat. Merkille pantavaa on, että molemmissa havaittiin etikkahappoa ja pineeniä. Ohje-/viitearvoja: Menetelmä on ns. spesiaali eikä sille ole ohje-/viitearvoja.

7 Sivu 7 / 21 MIKROBIMITTAUKSET LATTIAN (VÄLIPOHJA) ILMATILASTA Näytetunnus Tilatunnus 1.krs pienryhmätila 117 lattian ilmatila 2.krs keittiö 201 lattian ilmatila Tulos + kommentteja Bakteeripitoisuus 92 kpl/m³, mikä on vähän. Sädesienipitoisuus (aktinomykeetit) alle 4 kpl/m³, mikä on vähän ja alle määritysrajan. Sieni-itiöpitoisuus kpl/m³, mikä on vähän. Bakteeripitoisuus 67 kpl/m³, mikä on vähän. Sädesienipitoisuus (aktinomykeetit) alle 4 kpl/m³, mikä on vähän ja alle määritysrajan. Sieni-itiöpitoisuus kpl/m³, mikä on vähän. Mittaukset suoritettiin soveltaen ja räätälöiden laitteisto sellaiseksi, että näytteenotto onnistui välipohjan matalasta ilmatilasta. Tarkoituksena oli selvittää sisältääkö välipohjan alustilan ilma muovimaton ja lattialautojen alla mikrobeja suuria määriä. Arvio mikrobinäytteistä: Molempien näytteiden kokonaismikrobipitosuudet olivat matalat. Kummassakaan näytteessä ei myöskään havaittu ns. kosteusvaurioindikaattoreina pidettäviä mikrobeja. Ohje-/viitearvoja: Menetelmä on ns. spesiaali eikä sille ole ohje-/viitearvoja. Tuloksiin otetaan lisää kantaa kohdassa yhteenveto ja toimenpidesuositukset. 6. AISTINVARAISIA HAVAINTOJA JA MUITA HUOMIOITA ILMANVAIHTO Ilmanvaihto, sen toimivuus ja puhtaus tarkastettiin aistinvaraisesti. Katso valokuvat Raitisilmasäleiköistä (katolla) puuttuu lumisiepparit/myrskypellit, jolloin lumisateella virtaa lunta raitisilmakanavaan, mikä taas aiheuttaa tuloilmasuodattimien kostumista. Muutoin ilmavaihto vaikuttaa olevan kunnossa ja melko puhdas. Vaikka joissakin tuloilman päätelaitteissa on mineraalikuituisia äänieristeitä ei allekirjoittanut usko niiden olevan syypää sisäilmaoireiluille. eristeet ovat ehjiä ja hyväkuntoisia, jolloin niistä ei juuri irtoa kuituja sisäilmaan. 1.krs pienryhmätilassa 117 on vain koneellinen poisto, ei ollenkaan tuloilmaa. Tämä on puute silloin jos tilassa ollaan ja molemmat ovet ovat kiinni. ILMAVUODOT Sekä lämpökuvauksella oli havaittavissa selkeitä ilmavuotoreittejä rakenteista tai niiden kautta sisätiloihin. Katso valokuvat ja lämpökuvat. Osa ilmavuodoista johtuu epätiivistä läpivienneistä mm. yläpohjan kaksoislaatan läpi. VÄLIPOHJAT Molemmissa välipohjissa on eristeenä käytetty mm. hiiltä ja hiekkaa ym. (hiili ilmeisesti peräisin rakennusaikaisen työmaan lämmittämisestä). Ilma on aistinvaraisesti havaittuna pahanhajuista ja epäpuhdasta. Välipohjien eristetilat olivat rutikuivia, mikä on hyvä asia. TASOPINNAT Yläpuolisilla tasopinnoilla, kuten kaappien päälliset, on melko paljon pölyä. Samoin lattioilla mm. keittiökaapistojen alla on runsaasti erilaista epäpuhtautta. Esim. kuva 25.

8 Sivu 8 / 21 KELLARI Ilma pyrkii ilmanvaihdon asennosta riippumatta ylös päiväkodin 1.kerrokseen ja edelleen 2. kerrokseen. Mehustamossa sisäilman suhteellinen kosteus nousee selvästi mehustusprosessin ollessa käynnissä. Siellä ei ole minkäänlaista ilmavaihtoa. Osassa kellarin tiloissa on lämmin ilma ja toisaalla taas kylmempää. 7. YHTEENVETO JA TOIMENPIDESUOSITUKSET YHTEENVETONA voidaan todeta, että otetuissa näytteissä löytynyt selvää syytä huonoksi koetulle sisäilmalle. Ne kuitenkin antavat vahvan viitteen siitä ettei kyse ole ns. kosteusvaurio-/homeongelmarakennuksesta. Tehtyjen tutkimusten perusteella huonoksi koetulle sisäilmalle ei ole selvää yksittäistä syytä vaan kyse on useamman tekijän vaikutuksesta. Näitä tekijöitä ovat mm. Ilmavaihto/painesuhteet, ilmavuodot epäpuhtaista tiloista ja rakenteista. Välipohjissa olevat eristemateriaalit kuten hiili ym. ovat siis aistinvaraisesti pahanhajuisia, mutta varmuudella ei voi todeta niiden olevan syynä oireiluille. Myöskään niiden vaikutusta terveydelle ei allekirjoittanut voi todeta. Sen sijaan on selvää, että ko. välipohjista vuotavasta ilmasta oleskelutiloihin ei ole ainakaan mitään hyötyä. Rakennus lienee rakennettu sen aikaisen tietämyksen ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Rakennusmateriaalit kuitenkin vanhenevat ja kutistumista ja liikettäkin tapahtuu. Tällöin saumoja aukeilee ja irtoilee. Nämä taas mahdollistavat epäpuhtauksien kulkeutumisen sisätiloihin. Rakennuksessa ihmiset voivat silti saada oireita, vaikkei kyse olekaan ns. kosteusvauriohomeista, joista nykyään paljon puhutaan. Vuotoilmojen mukana voi tulla paljon muitakin epäpuhtauksia kuin ns. pahoja homeita. Tässä raportissa on kuvineen vain osa ilmavuotokohdista, mutta kohtia tarkastettiin paljon enemmän. Mikä taas tarkoittaa sitä, että vuotokohtia on runsaasti, mikä taas sitä, että vuotoilman määrä voi kokonaisuudessaan voi olla varsin suuri. Varovasti arvioiden per kerros satoja litroja minuutissa. Tuhansia litroja tunnissa, jne. TOIMENPIDESUOSITUKSET - Paikallistetaan kaikki epäjatkuvuuskohdissa olevat ilmavuotokohdat sisäpuolelta huolellisesti erillisen ohjeen mukaan. - Tiivistetään sisäpuolelta kaikki seinien, ovien ja ikkunoiden liitoskohtien ilmavuotokohdat huolellisesti erillisen ohjeen mukaan. - Tiivistetään kaikki vuotoilmakohdat seinien ja välipohjien liitoskohdista. - Tiivistetään erityisen huolellisesti kaikki ylä-, väli-, ja alapohja- ja ulkoseinärakenteiden läpiviennit. - Tarkastetaan ja säädetään ilmanvaihto siten, että 1. ja 2. kerroksen tilat eivät ole milloinkaan liikaa alipaineiset ulkovaipan yli. Tärkeää on myös saada painesuhteet hallintaan siten, että kellaritiloista ei virtaa ilmaa missään tilanteessa ylempiin kerroksiin. - Tärkeää on myös suunnitella kellaritilojen lämpötilat ja ilmanvaihto sellaiseksi, että ns. kellari-ilmasto ei pääse kulkeutumaan päiväkodin tiloihin 1. ja 2. kerroksiin missään tilanteessa. - Asennetaan mehustamon tiloihin poistoilmanvaihto, jotta siellä oleva kosteus ja hajut saadaan johdettua ulos. - Asennetaan katolle raitisilmasäleikköön lumiseippari.

9 Sivu 9 / 21 - Yllä mainittujen korjausten jälkeen tarkastetaan tiivistysten onnistuminen merkkisavulla, tarvittaessa merkkiainetutkimuksille. Samoin paine-eromittaukset tulee tarkastaa sekä tilojen välillä, että ulkovaipan yli jokaisella IV-käyntiasennolla. - Lopuksi huolellinen loppusiivous nihkeäpyyhintöineen erillisen ohjeen mukaan. OHJEITA TIIVISTÄMISEEN - Käytä pohjalla M1-luokiteltua polymeerimassaa. (Akryylimassa tai silikoni ei ole suositeltavaa). Vedä massaa tarpeeksi paksu ja leveä sauma oikeaan muotoon, jotta tiivistys on riittävän elastinen ja kestävä. - Polymeerimassan päälle tilanteen mukaan, esim. Uzin-teippi menetelmä tai TKR-kapselointi järjestelmä. - Tiivistykset tulisi aina tehdä huolellisesti, koska muuten vuotoilma etsii vierestä tiivistämättömän reitin, josta se tulee entistä kovemmalla paineella sisätiloihin. - Tiivistysten tarkastukset tulee tehdä huolellisesti aistinvaraisesti, merkkisavua, lämpökuvausta ja tarvittaessa merkkiainetta apuna käyttäen.

10 Sivu 10 / VALO- JA LÄMPÖKUVAT Kuva 1) VOC-näyte sisäilmasta kerhotila 227 Kuva 2) VOC-näyte sisäilmasta kerhotila 221 Kuva 3) Kuitunäyte 2.krs keittiö kulmahyllyn päältä Kuva 4) Lattian (välipohja) eristehiili, 1krs. tila 227 Kuva 5) Ulkoseinärakenteen eriste-koksi, 1krs. pienryhmä 117 Kuva 6) VOC-näytteenotto lattian (välipohja) ilmatilasta, 1krs pienryhmä 117

11 Sivu 11 / 21 Kuva 7) Mikrobinäytteenotto lattian (välipohja) ilmatilasta, 2.krs keittiö Kuva 8) Tuloilman raitisilmasäleiköt katolla. Lumisiepparia / myrskypeltiä ei ole Kuva 9) Tuloilmakoneen puhallinyksikössä kaikki ok Kuva 10) Tuloilmapuhaltimen jälkeisessä kammiossa kaikki ok. Normaalia pölyä on hiukan Kuva 11) Tuloilman päätelaite 2.krs tila 227 Kuva 12) Sama päätelaitteen osia purettuna. Hiukan likaa

12 Sivu 12 / 21 Kuva 13) Tämän tyyppisissä tuloilma päätelaitteissa on mineraalikuituiset äänieristeet Kuva 14) Poistoilmahaara oli puhdas, 2.krs eteinen 222 Kuva 15) Lämpökuva parvekkeen oven karmin ja ulkoseinärakenteen liitoskohdasta, 2.krs tila 227. Ilmavuoto Kuva 16) Lämpökuva katon koteloinnin, seinien ja katon liitoskohdista, 2krs tila 221. Ilmavuoto.

13 Sivu 13 / 21 Kuva 17) Lämpökuva ikkunan karmin ja ulkoseinän liitoskohdasta, 1.krs pineryhmätila 117. Tyypillinen ilmavuotopaikka ko. rakennuksessa Kuva 18) Lämpökuva välipohjan ja ulkoseinärakenteen liitoskohdasta. Tyypillinen ilmavuotopaikka ko. rakennuksessa Kuva 19) Lattian Linoleum-matto on rikki ja selkeä Kuva 20) Ilmavuoto ulkoseinärakenteen ja parvekkeen ilmavuoto välipohjarakenteesta sisätilaan, 2.krs tila 227 oven karmin liitoskohdasta, 2.krs tila 227

14 Sivu 14 / 21 Kuva 21) Parvekkeen oven karmissa on lahovikaa, 2.krs tila 227 Kuva 22) Ikkunankarmissa on lahovikaa ja ilmavuotoa karmin ja ulkoseinän liitoskohdasta, 2.krs tila 227 Kuva 23) Vuotoilmaa tulee myös allaskaapin ja tiskikoneen alta, 2.krs tila 227 Kuva 24) Vuotoilma tulee väliseinän ja lattian liitoskohdasta Kuva 25) Tiskikoneen alla on monenlaista epäpuhtautta Kuva 26) Vanhojen patterikoteloiden kunto tarkistettiin tekmällä rakenneavaus. -> kaikki ok.

15 Sivu 15 / 21 Kuva 27) Avaus peitettiin ja tiivistettiin. Kuva 28) Kellarissa olevaan lämmönjakohuoneeseen tuleva läpivienti ulkoseinässä ei ole tiivis ja ilmaa virtaa maaperästä sisään. Kuva 29) Lämmönjakohuoneesta lähtee epätiiviitä läpivientejä ylös Kuva 30) Ikkunoiden vierustat ovat kellarissa paikoin huonossa kunnossa. Kuva 31) kellarin käytävällä on vanha kylmä-kellari, jonka pohjalla eloperäistä ainetta. Erittäin paha haju virtaa poterosta ylös. Kansi ei ole täysin tiivis. Kuva 32) Osa kellarikerroksen tiloista oli todella lämpimiä.

16 Sivu 16 / 21 Kuva 33) Tämän luukun takaa paljastui syy Kuva 34) Näistä kantavien seinien läpi tehdyista kylmyydelle, 2krs PKH/WC 225. Yläpohjan laatassa on aukoista virtasi erittäin kylmää ilmaa edellisessä epätiiviitä läpivientejä, jotka lienee tehty kuvassa mainittuun tilaan. saneerauksessa 1992, mm ilmanvaihtoa varten. Kuva 35) Välipohjiin tehdyillä rakenneavauksilla saatiin selville välipohjan eristemateriaalit, niiden kunto sekä että ilma pyrkii välipohjista huonetilaan Kuva 36) Näkymä välipohjan pintalaudoituksen ja eristemateriaalien välistä Kuva 37) Lähikuva välipohjan eristemateriaalien pinnalta Kuva 38) Seinärakenteet selvisi 1 krs pienryhmätila rakenneavauksilla. Kuva 117

17 Sivu 17 / 21 Kuva 39) Hiihtolomalla oli 2.krs keittiön koneiden takaa tiivistetty laadukkaalla nauhalla lattian ja seinien liitoskohtia Kuva 40) Tiivistämättä on kuitenkin kaikki kalusteiden takana olevat paikat, joista selvää ilmavuotoa keittiöön. 41) Myös altaa viemärin ja vesijohtojen läpivienneistä on voimakasta ilmavuotoa keittiöön. 42) Takan ja lattian liitoskohdasta on selvää ilmavuoto isoon saliin 1.krs:ssa 9. MITTALAITTEET JA VÄLINEET Ilman lämpö- ja kosteusmittaukset Fluke 971 Paine-eromittaukset Fluke 922 Merkkisavukokeet Pintakosteusmittaukset Merkkisavu Dräger Gann LG2 + anturi B50 Puurakenteiden kosteusmittaukset Gann LG2 + piikkianturi M20/juntta-anturi M18 Valokuvat VOC-näytteenotto Kuitunäytteet Mikrobinäytteet ilma Lämpökuvat Olympus Touch TG-610 SKC tarkkuuspumppu + Tenax-putki Geeliteippi BM Dustlifters 6-vaihe impaktori (Andersen keräin) Fluke TiR1

18 Sivu 18 / MÄÄRITELMIÄ Painesuhteisiin vaikuttavat ilmanvaihto, savupiippu- eli hormivaikutus ja tuuli. Ilma virtaa korkeammasta paineesta matalamman paineen suuntaan (ylipaineesta alipaineeseen). Vääristä painesuhteista aiheutuvia ongelmia ovat mm. hajuhaitat, veto, mahdollisten epäpuhtauksien kulkeutuminen tilojen välillä sekä erilaisten epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan rakennuksen ulkopuolelta tai rakenteiden sisältä. Ilmavirtaukset kuljettavat myös vesihöyryä. (Jari Järveläinen) VOC-yhdisteet eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat kaasuja. Niitä ovat esim. aromaattiset hiilivedyt, aldehydit, halogenoidut yhdisteet, esterit ja alkoholit. (Hengitysliitto) Voc-yhdisteiden päästölähteitä ovat etenkin rakennus- ja sisustusmateriaalit sekä kalusteet, pesuaineet ja joissain tapauksissa mikrobikasvustot. Rakennusmateriaaleista erittyvät päästöt ovat peräisin mm. liuotin- ja raakaainejäämistä sekä valmistusprosessien reaktio- ja hajoamistuotteista. Esim. lastulevyn, valkuaisaineita sisältävien tasoiteaineiden, PVC-materiaalien ja vesiohenteisten maalien aiheuttamat päästöt kasvavat niiden kostuessa. Materiaalipäästöjä on paljon juuri valmistuneissa taloissa. Yleensä päästöt laskevat normaalitasolle n. puolessa vuodessa rakennuksen valmistumisen jälkeen. (Hengitysliitto) Huoneilman VOC-pitoisuuteen vaikuttavat rakennuksen ikä, VOC-yhdisteitä sisältävät materiaalit, liikenne, teollisuus, ilmanvaihto, huoneen lämpötila ja kosteus. (Hengitysliitto) VOC-yhdisteitä on satoja. Yksittäinen yhdiste ei välttämättä ole haitallinen, mutta etenkin useamman yhdisteen yhteisvaikutuksena niiden on todettu olevan terveydelle haitallisia. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden aiheuttamia terveyshaittoja ovat mm. silmien ja limakalvojen ärsytysoireet sekä päänsärky. Lisäksi niistä aiheutuvat hajut vähentävät viihtyisyyttä. (Hengitysliitto) PAH-yhdisteet eli Polysykliset aromaattiset hiilivedyt muodostuvat kahdesta tai useammasta yhteen fuusioituneesta bentseenirenkaasta. PAH-yhdisteitä syntyy epätäydellisen palamisen seurauksena ja niitä esiintyy laajalti elinympäristössämme. Kivihiilipiki ja kivihiiliterva, terva, kreosoottiöljy ja muut kivihiiliperäiset öljyt, dieselöljyt, käytetyt moottoriöljyt, noki, asfaltti, bitumi ja pakokaasut sisältävät PAH-yhdisteitä. Rakenteiden vesieristeinä on käytetty erilaisia kivihiilitervaan perustuvia tuotteita, öljypohjaisia bitumeja sekä näiden seoksia. Bitumieristeet sisältävät PAH-yhdisteitä yleensä huomattavasti vähemmän kuin kreosoottieristeet. (Työterveyslaitos) Mikrobilla tarkoitetaan tässä yhteydessä home- ja hiivasieniä sekä bakteereja. Bakteerit ovat yksisoluisia, alkeistumallisia pieneliöitä, jotka lisääntyvät jakaantumalla. Useimmat bakteerit ovat halkaisijaltaan 0,5 1 μm pitkiä. Aktinomykeetti on gram-positiivinen bakteeri, jolla on kyky muodostaa rihmastoa ja itiöitä. Aktinomykeettejä kutsutaan myös sädesieniksi. Ne tuottavat maakellarimaisen hajun. Sienellä tarkoitetaan tässä yhteydessä vain home- ja hiivasieniä. Homesienet ovat mikroskooppisen pientä rihmastoa ja itiöitä tuottavia sieniä. Hiivasienet muodostuvat hiivasoluista, mutta eivät tuota rihmastoa ja itiöitä 11. LIITTEET Laboratorion testausselosteet: / MetropoliLab Oy / MetropoliLab Oy / Mikrofokus Oy / MetropoliLab Oy / MetropoliLab Oy / MetropoliLab Oy

19 Sivu 19 / ALLEKIRJOITUKSET Jari Järveläinen sisäilma- ja kuntotutkija rakennusten lämpökuvaaja (VTT-C ) 13. POHJAKARTAT

20 Sivu 20 / 21

21 Sivu 21 / 21

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 14.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 24.8.2012 Vantaan kaupunki Tilakeskus Ulla Lingnell Kielotie 13, 01300 Vantaa ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051421400493

Raportti Työnumero: 051421400493 Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm:

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

Lehtisaaren koulukeskus

Lehtisaaren koulukeskus Lehtisaaren koulukeskus Sisäilmatutkimukset Simo Kinnunen Tuomo Kollanen Sisäilmatutkimus Lehtisaaren koulukeskukseen kuuluu 1964 rakennettu yläkoulurakennus A ja 1949 rakennettu alakoulurakennus B. Lisäksi

Lisätiedot

RAPORTTI. Itäkeskuksen lukio Kajaaninlinnantie HELSINKI

RAPORTTI. Itäkeskuksen lukio Kajaaninlinnantie HELSINKI S i v u - 1 - RAPORTTI VOC-MITTAUKSET SISÄILMASTA JA LATTIAPINNOITTEISTA Itäkeskuksen lukio Kajaaninlinnantie 10 00900 HELSINKI 30.12.2010 RAPORTIN NUMERO: 21039 TILAAJA: Petri Sorola, PJS IV- ja sisäilmatutkimus

Lisätiedot

LISÄTUTKIMUKSET 30.12.2013-21.1.2014 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI

LISÄTUTKIMUKSET 30.12.2013-21.1.2014 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI LISÄTUTKIMUKSET 30.12.2013-21.1.2014 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI SISÄLLYS: Sivu 1 / 13 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä tutkimuksesta... 2 3. Tutkimuksessa käytetyt

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 23.6.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 005 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 0110912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 31.5.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Jokivarren Koulu Sorvatie 16, Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 3. TULOKSET...

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus 1/6 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa Ilari Rautanen Millaista on hyvä sisäilma? Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Sisäilmamittaukset 02-04/2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET

KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET 6.3.2009 1. Paikantamispiirustus 3 kpl 2. Valokuvia tutkimuksista 6 s. 3. Lämpökuvasivut 1-10 s. 4. Analyysivastaukset

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Johdanto TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA Tutkimuksen

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä:

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä: ENSIRAPORTTI raportointipäivä: 22.3.2011 Työ TILAAJA: Vantaan kaupunki / Anne Krokfors LASKUTUSOSOITE: Vantaan kaupunki PL 6007 00021 Laskutus Viite: 153021000/Anne Krokfors VASTAANOTTAJA (T): Anne Krokfors

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa

Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa Lopputyön aiheen valinta Taustalla usein käytävä keskustelu ilmanvaihdon pysäyttämisen aiheuttamista vaikutuksista

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Sisäilmatutkimus Varia Rälssitie 13, Vantaa 13.1.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari 2 a www.ssm.fi 00790 Helsinki puh. 0207 393 300 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMATUTKIMUKSET TALVELLA 2013

MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMATUTKIMUKSET TALVELLA 2013 HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja Marianna Tuomainen 1 (6) 26.2.2013 MEDIALUKIO Moisionkatu 3 00730 HELSINKI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMATUTKIMUKSET TALVELLA 2013 Lähtökohta

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 25.11.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 13.3.2013 Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, 01300 Vantaa Sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Orvokkitien koulu, Orvokkitie 15, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Anna Kokkonen Sisäilmastoseminaari 2013, Helsingin Messukeskus Epäpuhtauksien leviämisen hallinta kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa

Lisätiedot

Rakennuksen lämpökuvaus

Rakennuksen lämpökuvaus Rakennuksen lämpökuvaus 1. RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUKSEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 4. LAITTEISTO 4.1 Lämpökamera 4.2 Muut mittalaitteet 4.3 Mittalaitteiden kalibrointi 5. OLOSUHDEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Tiiviysmittaus / malliraportti Julkinen rakennus

Tiiviysmittaus / malliraportti Julkinen rakennus SIVU 1/26 Tiiviysmittaus / malliraportti Julkinen rakennus SIVU 2/26 n50 = 3,78 Tutkija : TermoLog Oy / Pekka Toivonen SIVU 3/26 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen yleistiedot... 4 Tutkimuksen tilaaja... 4 Tutkimuksen

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS Projekti 539.40 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA RAKENNETIIVEYS TUTKIUS Varistontie, Vantaa 5.5.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Varistontie, 0660 Vantaa Tilaaja Vantaan tilakeskus Jouni Räsänen

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Tarhapuiston päiväkoti VANTAA 5,0 C. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Tarhapuiston päiväkoti VANTAA 5,0 C. Tutkimuslaitos Tutkija 1/11 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Tarhapuiston päiväkoti VANTAA 5,0 C 4 2 0-2 -2,0 C Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/11

Lisätiedot

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus Ruukinkankaan koulu Ruukinkatu 5, Suomussalmi Tutkija Sotkamon Erikoispuhdistus Oy Sivu 1 / 4 MMMF-tutkimus Ruukinkankaan koulu, Suomussalmi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Ruusuvuoren koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne -10 -15-15,2 C. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Ruusuvuoren koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne -10 -15-15,2 C. Tutkimuslaitos Tutkija 1/12 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Ruusuvuoren koulu VANTAA Vaihe I Lähtötilanne Alue: -15,8 C 11,9 C 10 5 Piste: 1,6 C 0-5 -10-15 -15,2 C Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio

Lisätiedot

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Länsitie 73 A, Laihia 1/5 Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, kuvaamataidon luokka

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, kuvaamataidon luokka Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, kuvaamataidon luokka Sisäilmamittaus ja kosteuskartoitus 24.10. 3.11.2014 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 1. Yleistiedot Kohde

Lisätiedot

Radonkorjauksen suunnittelu

Radonkorjauksen suunnittelu Tampere 11.2.2016 Radonkorjauksen suunnittelu Olli Holmgren 1 Radonkorjausopas Asuntojen radonkorjaaminen STUK-A252 (2012) - Sähk. versio www.stuk.fi, ilmainen - Painettu versio, STUK:sta, 19 eur 2 Vuotoreitit

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE, VANTAA 59.80 7..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA. RAKENNUSMATERIAALIN

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI 1.2.2014 SUOMEN LÄMPÖKUVAUS KIVISAARENTIE 10 A 00960 HELSINKI P. 0400410069 Sisällysluettelo 1 Tavoitteet ja rajaus... 3 2 Kohteen yleistiedot... 4 2.1 Kohde ja osoite... 4 2.2

Lisätiedot

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS Vastaanottaja Sara Alanärä, Oulun Vesi Asiakirjatyyppi Haitta-ainekartoitusraportti Päivämäärä 14.1.2016 HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA-AINEKARTOITUS

Lisätiedot

HAROLAN KOULU HAROLANTIE 371B 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS. Tutkimusselostus 09.06.2015. Sivu 1 / 23

HAROLAN KOULU HAROLANTIE 371B 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS. Tutkimusselostus 09.06.2015. Sivu 1 / 23 HAROLAN KOULU HAROLANTIE 371B 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Tutkimusselostus 09.06.2015 Sivu 1 / 23 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Sisäilmatutkimus. Kohde Harolan koulu Harolantie

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: Kartoitusaika: Kartoittaja: Juha Kaikkonen Puh:

Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: Kartoitusaika: Kartoittaja: Juha Kaikkonen Puh: Kosteuskartoitusraportti 1(7) VAHINKOTIEDOT Työkohde: Hevoshaan koulu (Asunto) Puh: Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: 0400 615 428 Asukas: Osoite: Puh: Kartoitusaika: 01.11.2005 Kartoittaja: Juha

Lisätiedot