SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 21 SISÄILMATEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILAN PÄIVÄKOTI, VANAMO Mikkolantie 5, Mäntsälä TILAAJA: Pasi Santala, työpäällikkö, kiinteistöpalvelut, Mäntsälän kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky

2 Sivu 2 / TUTKIMUKSEN TARKOITUS Tämän tutkimuksen ja siihen liittyvien näytteenottojen tarkoituksena oli selvittää/pois sulkea onko kiinteistön sisäilmassa tai materiaaleissa, jotain sellaista, mikä aiheuttaa tiloissa oleville oireilua. 2. PERUSTIETOA RAKENNUKSESTA 3-kerroksinen 1920-luvulla rakennettu massiivirakenteinen päiväkotikäytössä oleva rakennus, jossa tuulettuva ullakkotila koko rakennuksen osalla. Kellarissa toimii koillispäässä mehustamo. Muuten kellari on varastotilana. 1- ja 2. kerrokset on saneerattu vuoden 1992 asuntomessuille. Alapohja: maavastainen teräsbetonilaatta -perusmaa Välipohjat alhaalta ylös: teräsbetonilaatta - hiekka/hiili sekoitus eriste lauta Linoleum Yläpohja alhaalta ylös: kaksois-teräsbetonilaatta eristeenä hiekka/turve tuulettuva ullakko peltikate ilman aluskatetta. Ulkoseinät sisältä ulos: tasoite harkko ilmarako jossa eristeenä koksi harkko ilmarako tiili - pintarappaus. Ilmanvaihto: koneellinen tulo- ja poisto (1. ja 2. krs) 3. TUTKIMUSPÄIVÄT JA OLOSUHTEET n lämpötila oli -3,9 C ja suhteellinen kosteus (RH) 97%. 3,52g/m³. Itätuulta 2m/s. Lumi oli maassa. Sisätiloissa lämpötila oli 19,5-20,9 C ja suhteellinen kosteus (RH) 25%. 4,2 4,55g/m³. Ilmanvaihto oli 1/2-teholla Yläkerran keittiössä lyhyt tutkimuskäynti opastukseksi hiihtolomalla tapahtuvalle remontille. Raportti päivätty n lämpötila oli -9,5 C ja suhteellinen kosteus (RH) 87%. 1,99g/m³. Luoteistuulta 4m/s. Lumi oli maassa. Sisätiloissa lämpötila oli 19,5-20,9 C ja suhteellinen kosteus (RH) 25%. 4,2 4,55g/m³. Ilmanvaihto oli 1/1-teholla VOC- ja mikrobinäytteet lattian (välipohja) ilmatilasta. Ilmanvaihto oli 1/1-teholla. 4. TEHDYT TUTKIMUKSET Painesuhdemittauksia, ilman kulkusuuntien tunnistamiseksi. Kosteusmittauksia. 3kpl VOC-näytteitä sisäilmasta (joista 1kpl mehustamosta).

3 Sivu 3 / 21 2kpl mikrobinäytteitä pinnoilta. 1kpl kuitunäyte tasopinnalta. 2kpl PAH-näytteitä rakennusmateriaaleista. 2kpl VOC-näytteitä lattian (välipohja) ilmatilasta. 2kpl mikrobinäytteitä lattian (välipohja) ilmatilasta. Lämpökuvausta ilmavuotojen ja eristevikojen/-puutteiden paikallistamiseksi. Merkkisavukokeita ilmavuotojen paikallistamiseksi. Aistinvaraisia havaintoja. 5. TULOKSET JA NIIDEN TULKINTA PAINESUHDEMITTAUKSET Jokainen paikka mitattu ilmanvaihdon ollessa teholla 1/2 sekä teholla 1/1. (WC-tilojen ns. likainen poisto oli molemmissa mittauksissa päällä). Alempi lihavoitu suluissa oleva mittaustulos on lukema ilmanvaihdon ollessa TEHOLLA 1/1. Mittauspiste 2.krs kerhotila krs kerhotila krs kerhotila krs kerhotila krs eteinen krs eteinen krs tila krs tila krs keittiö krs keittiö krs tila krs tila krs tila krs tila krs leikki-lepohuone krs leikki-lepohuone krs pienryhmä krs pienryhmä krs iso sali 1.krs iso sali 1.krs ryhmähuone krs ryhmähuone krs tkk krs tkk krs tkk krs tkk 111 Ilman kulkusuunta Vertailukohde porrashuone 228 (119) porrashuone 228 (119) porrashuone kellariin porrashuone kellariin porrashuone kellariin (mehustamo) porrashuone kellariin (mehustamo) Tulos (Pa) -1-3 (-5-9) 0 +2 (-2-4) (-3-6) (-4-7) (-4-7) -1-3 (-7-10) (-4-7) (-5-8) -2-5 (-5-9) (-3-6) -2 (-3) -2 (-3)

4 Sivu 4 / 21 Arvio painesuhteista: Rakennuksen kaikkien tilojen ilmanvaihto/painesuhteet eivät ole kuten pitäisi. Huomattakoon, että ensimmäisenä tutkimuspäivänä ilmavaihto oli teholla ½. Huoltomiehen mukaan syynä tähän oli henkilökunnan pyyntö, koska teholla 1/1 ilmavaihto oli tiettävästi pitänyt liian kovaa ääntä. Tärkeää on huomata, että rakennuksen sisätilojen alipaineisuus lisääntyy kauttaaltaan huomattavasti ilmavaihdon ollessa teholla 1/1, verrattuna tehoon 1/2. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että teholla 1/1 ilmanvaihto pyrkii ottamaan korvausilmaa rakenteiden kautta. Teholla 1/2 näin ei tapahdu, mutta ilmavaihtokerroin jäänee liian pieneksi. Painesuhdeasioihin otetaan lisää kantaa kohdassa yhteenveto ja toimenpidesuositukset. Ohje-/viitearvoja: Tavoitteelliset paine-erot rakennuksessa (Asumisterveysopas 2009), alla oleva taulukko. Ilmanvaihtotapa Painovoimainen Paine-ero (Pa) ulkoilmaan 0-5 Huomautuksia Paine-erot vaihtelevat voimakkaasti sään mukaan Koneellinen poisto Paine-erot vaihtelevat sään mukaan Koneellinen tulo- ja poisto, ilmanvaihtolämmitys 0-2 Paine-ero vaihtelevat sään mukaan KOSTEUSMITTAUKSET Kosteusmittaukset tehtiin pistokoeluontoisesti useasta eri tilasta ja jokaisesta kerroksesta. Mittaukset tehtiin pintakosteusilmaisimella suoraan lattia- ja seinäpinnoitteiden päältä sekä piikkimittauksilla puurakenteista. Kohonneita lukemia ei löydetty muualta kuin kellarikerroksen lattiasta pintakosteusilmaisimella. Nämäkin lukemat olivat melko matalia ja voidaan katsoa varsin normaaleiksi ottaen huomioon rakennuksen iän ja rakennusajan tavan eristää alapohjarakenteet. VOC-MITTAUKSET SISÄILMASTA Näytetunnus Tila Tulos (TVOC) μg/m³ Huomioita kerhotila Kokonaispitoisuus matala. Hiukan butanolia kerhotila 221 2,8 Kokonaispitoisuus erittäin matala mehustamo kokonaispitoisuus matala. Limoneenia. Arvio VOC-näytteistä: Kaikkien näytteiden kokonaispitoisuudet ovat matalat/erittäin matalat. - Kerhotilan 227 näytteessä havaitusta pienestä määrästä butanolia ( 10,8/4,2 μg/m³) ei voi myöskään päätellä varmuudella mitään. - Mehustamon 003 näytteessä havaittu Limoneeni lienee peräisin mehustusprosessista. Ohje-/viitearvoja: Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje 2003 mukaan yli 600μg/m³ pitoisuus on osoitus

5 Sivu 5 / 21 kemiallisten aineiden epätavallisen suuresta määrästä sisäilmassa, ja lisäselvitykset yksittäisten yhdisteiden tutkimiseksi ovat tarpeen. Normaali TVOC-pitoisuus on μg/m³. Työterveyslaitoksen suositus on jos TVOC-pitoisuus on enemmän kuin 250μg/m³, tulkitaan se kohonneeksi pitoisuudeksi ja se viittaa epätavallisten lähteiden olemassa oloon. MIKROBINÄYTTEET PINNOILTA Näyte-tunnus Tilatunnus Tulos + kommentteja krs kerhotila 227, verholaudan päältä 2.krs kerhotila 227, astiakaapin päältä Bakteeripitoisuus kpl/cm2, mikä on vähän. Sädesienipitoisuus (aktinomykeetit) alle 1 kpl/cm 2, mikä on käytännössä nolla ja alle ohjearvon. Sieni-itiöpitoisuus alle 32/16 kpl/cm 2, mikä on vähän ja alle ohje-/viitearvon. Bakteeripitoisuus 26 kpl/cm2, mikä on erittäin vähän. Sädesienipitoisuus (aktinomykeetit) alle 1 kpl/cm 2, mikä on käytännössä nolla ja alle ohjearvon. Sieni-itiöpitoisuus alle 1 kpl/cm 2, mikä on käytännössä nolla ja alle ohje-/viitearvon. Arvio mikrobinäytteistä: Molemmat tulokset ovat erittäin matalat ja alle ohje-/viitearvojen. Verholaudan päällinen kuuluu harvoin siivottaviin pintoihin ja löydöstä sieltä voidaan pitää varsin tavanomaisena. Ohje-/viitearvoja: Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohje 2003/asumisterveysopas 2009 (STM): Työterveyslaitos 2011 (TTL): Aktinomykeetti- eli sädesienipitoisuus - Vähintään 10 kertaa suurempi pitoisuus kuin vertailunäytteessä, voidaan vauriopinnalla katsoa esiintyvän aktinomykeettikasvustoa (STM) Sieni-itiöpitoisuus - Puhtailla pinnoilla sieni-itiöpitoisuus on yllensä alle 10kpl/cm2 (STM & TTL) - yli 1000kpl/ cm2 = poikkeava pitoisuus, jos pitoisuus on samalla vähintään 100 kertaa suurempi kuin vertailunäytteessä. KUITUNÄYTTEET PINNOILTA Nro 1 Tilatunnus ja paikka 2.krs keittiö, kulmahyllyn päältä Mineraaalikuitua kpl/cm² > 5μm alle 0,1 Kommentteja Ei mineraalikuituja Arvio kuitunäytteistä: Näytteessä ei havaittu teollisia mineraalikuituja Viitearvoja: Työterveyslaitoksen käyttämät viitearvot teollisille mineraalikuiduille: - Säännöllisesti siivotuille pinnoille < 0,2 kuitua cm² - Harvoin siivotuille pinnoille < 3 kuitua/ cm²

6 Sivu 6 / 21 Mineraalikuidut aiheuttavat ylähengitystie-, silmä- ja iho-oireita. Mineraalikuituja voi irrota sisäilmaan esim. ilmanvaihdon äänieristemateriaaleista ja sisäpinnoilla olevista vanhoista akustolevyistä. PAH-MÄÄRITYKSET MATERIAALEISTA (16 yhdistettä EPA*) Näytetunnus Tila ja paikka 1.krs tila 227, lattian (välipohja) eristehiili 1.krs pienryhmä 117 ulkoseinärakenteen eriste-koksi Tulos (kokonaispit.) mg/kg (kuivaainetta) 8,0 Matala kokonaispitoisuus. 38,0 Matala kokonaispitoisuus. Huomioita *) EPA:n (Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto) priorisoimat PAH-yhdisteet ympäristötutkimuksissa:naftaleeni, asenaftyleeni, asenafteeni, fluoreeni, fenantreeni, antraseeni, fluoranteeni, pyreeni, bentso[a]antraseeni, kryseeni, bentso[b]fluoranteeni, bentso[k]fluoranteeni, bentso[a]pyreeni, indeno[1,2,3-cd]pyreeni, dibentso[a,h]antraseeni ja bentso[ghi]peryleeni. Arvio näytteistä: Molempien näytteiden kokonaispitoisuus on matalat. Asiaan otetaan lisää kantaa tämän raportin kohdassa yhteenveto ja toimenpidesuositukset. Ohje-/viitearvoja: Materiaalien sisältämille PAH-yhdisteille ei ole ohje- / viitearvoja. PAH-kokonaismäärän ollessa yli 200 mg/kg toimitetaan tällainen jäte yleensä ongelmajätelaitokselle (Ratuohjekortti ) VOC-MITTAUKSET LATTIAN (VÄLIPOHJA) ILMATILASTA Näytetunnus Tila/paikka 1.krs pienryhmätila 117 lattian ilmatila 2.krs keittiö 201 lattian ilmatila Tulos (TVOC) μg/m³ 49 Huomioita Kokonaispitoisuus matala. Hiukan etikkahappoa ja pineeniä. 69 Kokonaispitoisuus matala. Hiukan etikkahappoa. Pineeniä. Mittaukset suoritettiin soveltaen ja räätälöiden laitteisto sellaiseksi, että näytteenotto onnistui välipohjan matalasta ilmatilasta. Tarkoituksena oli selvittää mitä yhdisteitä välipohjan alustilan ilma muovimaton ja lattialautojen alla sisältää. Arvio VOC-näytteistä: Kokonaispitoisuudet olivat molemmissa matalat. Merkille pantavaa on, että molemmissa havaittiin etikkahappoa ja pineeniä. Ohje-/viitearvoja: Menetelmä on ns. spesiaali eikä sille ole ohje-/viitearvoja.

7 Sivu 7 / 21 MIKROBIMITTAUKSET LATTIAN (VÄLIPOHJA) ILMATILASTA Näytetunnus Tilatunnus 1.krs pienryhmätila 117 lattian ilmatila 2.krs keittiö 201 lattian ilmatila Tulos + kommentteja Bakteeripitoisuus 92 kpl/m³, mikä on vähän. Sädesienipitoisuus (aktinomykeetit) alle 4 kpl/m³, mikä on vähän ja alle määritysrajan. Sieni-itiöpitoisuus kpl/m³, mikä on vähän. Bakteeripitoisuus 67 kpl/m³, mikä on vähän. Sädesienipitoisuus (aktinomykeetit) alle 4 kpl/m³, mikä on vähän ja alle määritysrajan. Sieni-itiöpitoisuus kpl/m³, mikä on vähän. Mittaukset suoritettiin soveltaen ja räätälöiden laitteisto sellaiseksi, että näytteenotto onnistui välipohjan matalasta ilmatilasta. Tarkoituksena oli selvittää sisältääkö välipohjan alustilan ilma muovimaton ja lattialautojen alla mikrobeja suuria määriä. Arvio mikrobinäytteistä: Molempien näytteiden kokonaismikrobipitosuudet olivat matalat. Kummassakaan näytteessä ei myöskään havaittu ns. kosteusvaurioindikaattoreina pidettäviä mikrobeja. Ohje-/viitearvoja: Menetelmä on ns. spesiaali eikä sille ole ohje-/viitearvoja. Tuloksiin otetaan lisää kantaa kohdassa yhteenveto ja toimenpidesuositukset. 6. AISTINVARAISIA HAVAINTOJA JA MUITA HUOMIOITA ILMANVAIHTO Ilmanvaihto, sen toimivuus ja puhtaus tarkastettiin aistinvaraisesti. Katso valokuvat Raitisilmasäleiköistä (katolla) puuttuu lumisiepparit/myrskypellit, jolloin lumisateella virtaa lunta raitisilmakanavaan, mikä taas aiheuttaa tuloilmasuodattimien kostumista. Muutoin ilmavaihto vaikuttaa olevan kunnossa ja melko puhdas. Vaikka joissakin tuloilman päätelaitteissa on mineraalikuituisia äänieristeitä ei allekirjoittanut usko niiden olevan syypää sisäilmaoireiluille. eristeet ovat ehjiä ja hyväkuntoisia, jolloin niistä ei juuri irtoa kuituja sisäilmaan. 1.krs pienryhmätilassa 117 on vain koneellinen poisto, ei ollenkaan tuloilmaa. Tämä on puute silloin jos tilassa ollaan ja molemmat ovet ovat kiinni. ILMAVUODOT Sekä lämpökuvauksella oli havaittavissa selkeitä ilmavuotoreittejä rakenteista tai niiden kautta sisätiloihin. Katso valokuvat ja lämpökuvat. Osa ilmavuodoista johtuu epätiivistä läpivienneistä mm. yläpohjan kaksoislaatan läpi. VÄLIPOHJAT Molemmissa välipohjissa on eristeenä käytetty mm. hiiltä ja hiekkaa ym. (hiili ilmeisesti peräisin rakennusaikaisen työmaan lämmittämisestä). Ilma on aistinvaraisesti havaittuna pahanhajuista ja epäpuhdasta. Välipohjien eristetilat olivat rutikuivia, mikä on hyvä asia. TASOPINNAT Yläpuolisilla tasopinnoilla, kuten kaappien päälliset, on melko paljon pölyä. Samoin lattioilla mm. keittiökaapistojen alla on runsaasti erilaista epäpuhtautta. Esim. kuva 25.

8 Sivu 8 / 21 KELLARI Ilma pyrkii ilmanvaihdon asennosta riippumatta ylös päiväkodin 1.kerrokseen ja edelleen 2. kerrokseen. Mehustamossa sisäilman suhteellinen kosteus nousee selvästi mehustusprosessin ollessa käynnissä. Siellä ei ole minkäänlaista ilmavaihtoa. Osassa kellarin tiloissa on lämmin ilma ja toisaalla taas kylmempää. 7. YHTEENVETO JA TOIMENPIDESUOSITUKSET YHTEENVETONA voidaan todeta, että otetuissa näytteissä löytynyt selvää syytä huonoksi koetulle sisäilmalle. Ne kuitenkin antavat vahvan viitteen siitä ettei kyse ole ns. kosteusvaurio-/homeongelmarakennuksesta. Tehtyjen tutkimusten perusteella huonoksi koetulle sisäilmalle ei ole selvää yksittäistä syytä vaan kyse on useamman tekijän vaikutuksesta. Näitä tekijöitä ovat mm. Ilmavaihto/painesuhteet, ilmavuodot epäpuhtaista tiloista ja rakenteista. Välipohjissa olevat eristemateriaalit kuten hiili ym. ovat siis aistinvaraisesti pahanhajuisia, mutta varmuudella ei voi todeta niiden olevan syynä oireiluille. Myöskään niiden vaikutusta terveydelle ei allekirjoittanut voi todeta. Sen sijaan on selvää, että ko. välipohjista vuotavasta ilmasta oleskelutiloihin ei ole ainakaan mitään hyötyä. Rakennus lienee rakennettu sen aikaisen tietämyksen ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Rakennusmateriaalit kuitenkin vanhenevat ja kutistumista ja liikettäkin tapahtuu. Tällöin saumoja aukeilee ja irtoilee. Nämä taas mahdollistavat epäpuhtauksien kulkeutumisen sisätiloihin. Rakennuksessa ihmiset voivat silti saada oireita, vaikkei kyse olekaan ns. kosteusvauriohomeista, joista nykyään paljon puhutaan. Vuotoilmojen mukana voi tulla paljon muitakin epäpuhtauksia kuin ns. pahoja homeita. Tässä raportissa on kuvineen vain osa ilmavuotokohdista, mutta kohtia tarkastettiin paljon enemmän. Mikä taas tarkoittaa sitä, että vuotokohtia on runsaasti, mikä taas sitä, että vuotoilman määrä voi kokonaisuudessaan voi olla varsin suuri. Varovasti arvioiden per kerros satoja litroja minuutissa. Tuhansia litroja tunnissa, jne. TOIMENPIDESUOSITUKSET - Paikallistetaan kaikki epäjatkuvuuskohdissa olevat ilmavuotokohdat sisäpuolelta huolellisesti erillisen ohjeen mukaan. - Tiivistetään sisäpuolelta kaikki seinien, ovien ja ikkunoiden liitoskohtien ilmavuotokohdat huolellisesti erillisen ohjeen mukaan. - Tiivistetään kaikki vuotoilmakohdat seinien ja välipohjien liitoskohdista. - Tiivistetään erityisen huolellisesti kaikki ylä-, väli-, ja alapohja- ja ulkoseinärakenteiden läpiviennit. - Tarkastetaan ja säädetään ilmanvaihto siten, että 1. ja 2. kerroksen tilat eivät ole milloinkaan liikaa alipaineiset ulkovaipan yli. Tärkeää on myös saada painesuhteet hallintaan siten, että kellaritiloista ei virtaa ilmaa missään tilanteessa ylempiin kerroksiin. - Tärkeää on myös suunnitella kellaritilojen lämpötilat ja ilmanvaihto sellaiseksi, että ns. kellari-ilmasto ei pääse kulkeutumaan päiväkodin tiloihin 1. ja 2. kerroksiin missään tilanteessa. - Asennetaan mehustamon tiloihin poistoilmanvaihto, jotta siellä oleva kosteus ja hajut saadaan johdettua ulos. - Asennetaan katolle raitisilmasäleikköön lumiseippari.

9 Sivu 9 / 21 - Yllä mainittujen korjausten jälkeen tarkastetaan tiivistysten onnistuminen merkkisavulla, tarvittaessa merkkiainetutkimuksille. Samoin paine-eromittaukset tulee tarkastaa sekä tilojen välillä, että ulkovaipan yli jokaisella IV-käyntiasennolla. - Lopuksi huolellinen loppusiivous nihkeäpyyhintöineen erillisen ohjeen mukaan. OHJEITA TIIVISTÄMISEEN - Käytä pohjalla M1-luokiteltua polymeerimassaa. (Akryylimassa tai silikoni ei ole suositeltavaa). Vedä massaa tarpeeksi paksu ja leveä sauma oikeaan muotoon, jotta tiivistys on riittävän elastinen ja kestävä. - Polymeerimassan päälle tilanteen mukaan, esim. Uzin-teippi menetelmä tai TKR-kapselointi järjestelmä. - Tiivistykset tulisi aina tehdä huolellisesti, koska muuten vuotoilma etsii vierestä tiivistämättömän reitin, josta se tulee entistä kovemmalla paineella sisätiloihin. - Tiivistysten tarkastukset tulee tehdä huolellisesti aistinvaraisesti, merkkisavua, lämpökuvausta ja tarvittaessa merkkiainetta apuna käyttäen.

10 Sivu 10 / VALO- JA LÄMPÖKUVAT Kuva 1) VOC-näyte sisäilmasta kerhotila 227 Kuva 2) VOC-näyte sisäilmasta kerhotila 221 Kuva 3) Kuitunäyte 2.krs keittiö kulmahyllyn päältä Kuva 4) Lattian (välipohja) eristehiili, 1krs. tila 227 Kuva 5) Ulkoseinärakenteen eriste-koksi, 1krs. pienryhmä 117 Kuva 6) VOC-näytteenotto lattian (välipohja) ilmatilasta, 1krs pienryhmä 117

11 Sivu 11 / 21 Kuva 7) Mikrobinäytteenotto lattian (välipohja) ilmatilasta, 2.krs keittiö Kuva 8) Tuloilman raitisilmasäleiköt katolla. Lumisiepparia / myrskypeltiä ei ole Kuva 9) Tuloilmakoneen puhallinyksikössä kaikki ok Kuva 10) Tuloilmapuhaltimen jälkeisessä kammiossa kaikki ok. Normaalia pölyä on hiukan Kuva 11) Tuloilman päätelaite 2.krs tila 227 Kuva 12) Sama päätelaitteen osia purettuna. Hiukan likaa

12 Sivu 12 / 21 Kuva 13) Tämän tyyppisissä tuloilma päätelaitteissa on mineraalikuituiset äänieristeet Kuva 14) Poistoilmahaara oli puhdas, 2.krs eteinen 222 Kuva 15) Lämpökuva parvekkeen oven karmin ja ulkoseinärakenteen liitoskohdasta, 2.krs tila 227. Ilmavuoto Kuva 16) Lämpökuva katon koteloinnin, seinien ja katon liitoskohdista, 2krs tila 221. Ilmavuoto.

13 Sivu 13 / 21 Kuva 17) Lämpökuva ikkunan karmin ja ulkoseinän liitoskohdasta, 1.krs pineryhmätila 117. Tyypillinen ilmavuotopaikka ko. rakennuksessa Kuva 18) Lämpökuva välipohjan ja ulkoseinärakenteen liitoskohdasta. Tyypillinen ilmavuotopaikka ko. rakennuksessa Kuva 19) Lattian Linoleum-matto on rikki ja selkeä Kuva 20) Ilmavuoto ulkoseinärakenteen ja parvekkeen ilmavuoto välipohjarakenteesta sisätilaan, 2.krs tila 227 oven karmin liitoskohdasta, 2.krs tila 227

14 Sivu 14 / 21 Kuva 21) Parvekkeen oven karmissa on lahovikaa, 2.krs tila 227 Kuva 22) Ikkunankarmissa on lahovikaa ja ilmavuotoa karmin ja ulkoseinän liitoskohdasta, 2.krs tila 227 Kuva 23) Vuotoilmaa tulee myös allaskaapin ja tiskikoneen alta, 2.krs tila 227 Kuva 24) Vuotoilma tulee väliseinän ja lattian liitoskohdasta Kuva 25) Tiskikoneen alla on monenlaista epäpuhtautta Kuva 26) Vanhojen patterikoteloiden kunto tarkistettiin tekmällä rakenneavaus. -> kaikki ok.

15 Sivu 15 / 21 Kuva 27) Avaus peitettiin ja tiivistettiin. Kuva 28) Kellarissa olevaan lämmönjakohuoneeseen tuleva läpivienti ulkoseinässä ei ole tiivis ja ilmaa virtaa maaperästä sisään. Kuva 29) Lämmönjakohuoneesta lähtee epätiiviitä läpivientejä ylös Kuva 30) Ikkunoiden vierustat ovat kellarissa paikoin huonossa kunnossa. Kuva 31) kellarin käytävällä on vanha kylmä-kellari, jonka pohjalla eloperäistä ainetta. Erittäin paha haju virtaa poterosta ylös. Kansi ei ole täysin tiivis. Kuva 32) Osa kellarikerroksen tiloista oli todella lämpimiä.

16 Sivu 16 / 21 Kuva 33) Tämän luukun takaa paljastui syy Kuva 34) Näistä kantavien seinien läpi tehdyista kylmyydelle, 2krs PKH/WC 225. Yläpohjan laatassa on aukoista virtasi erittäin kylmää ilmaa edellisessä epätiiviitä läpivientejä, jotka lienee tehty kuvassa mainittuun tilaan. saneerauksessa 1992, mm ilmanvaihtoa varten. Kuva 35) Välipohjiin tehdyillä rakenneavauksilla saatiin selville välipohjan eristemateriaalit, niiden kunto sekä että ilma pyrkii välipohjista huonetilaan Kuva 36) Näkymä välipohjan pintalaudoituksen ja eristemateriaalien välistä Kuva 37) Lähikuva välipohjan eristemateriaalien pinnalta Kuva 38) Seinärakenteet selvisi 1 krs pienryhmätila rakenneavauksilla. Kuva 117

17 Sivu 17 / 21 Kuva 39) Hiihtolomalla oli 2.krs keittiön koneiden takaa tiivistetty laadukkaalla nauhalla lattian ja seinien liitoskohtia Kuva 40) Tiivistämättä on kuitenkin kaikki kalusteiden takana olevat paikat, joista selvää ilmavuotoa keittiöön. 41) Myös altaa viemärin ja vesijohtojen läpivienneistä on voimakasta ilmavuotoa keittiöön. 42) Takan ja lattian liitoskohdasta on selvää ilmavuoto isoon saliin 1.krs:ssa 9. MITTALAITTEET JA VÄLINEET Ilman lämpö- ja kosteusmittaukset Fluke 971 Paine-eromittaukset Fluke 922 Merkkisavukokeet Pintakosteusmittaukset Merkkisavu Dräger Gann LG2 + anturi B50 Puurakenteiden kosteusmittaukset Gann LG2 + piikkianturi M20/juntta-anturi M18 Valokuvat VOC-näytteenotto Kuitunäytteet Mikrobinäytteet ilma Lämpökuvat Olympus Touch TG-610 SKC tarkkuuspumppu + Tenax-putki Geeliteippi BM Dustlifters 6-vaihe impaktori (Andersen keräin) Fluke TiR1

18 Sivu 18 / MÄÄRITELMIÄ Painesuhteisiin vaikuttavat ilmanvaihto, savupiippu- eli hormivaikutus ja tuuli. Ilma virtaa korkeammasta paineesta matalamman paineen suuntaan (ylipaineesta alipaineeseen). Vääristä painesuhteista aiheutuvia ongelmia ovat mm. hajuhaitat, veto, mahdollisten epäpuhtauksien kulkeutuminen tilojen välillä sekä erilaisten epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan rakennuksen ulkopuolelta tai rakenteiden sisältä. Ilmavirtaukset kuljettavat myös vesihöyryä. (Jari Järveläinen) VOC-yhdisteet eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat kaasuja. Niitä ovat esim. aromaattiset hiilivedyt, aldehydit, halogenoidut yhdisteet, esterit ja alkoholit. (Hengitysliitto) Voc-yhdisteiden päästölähteitä ovat etenkin rakennus- ja sisustusmateriaalit sekä kalusteet, pesuaineet ja joissain tapauksissa mikrobikasvustot. Rakennusmateriaaleista erittyvät päästöt ovat peräisin mm. liuotin- ja raakaainejäämistä sekä valmistusprosessien reaktio- ja hajoamistuotteista. Esim. lastulevyn, valkuaisaineita sisältävien tasoiteaineiden, PVC-materiaalien ja vesiohenteisten maalien aiheuttamat päästöt kasvavat niiden kostuessa. Materiaalipäästöjä on paljon juuri valmistuneissa taloissa. Yleensä päästöt laskevat normaalitasolle n. puolessa vuodessa rakennuksen valmistumisen jälkeen. (Hengitysliitto) Huoneilman VOC-pitoisuuteen vaikuttavat rakennuksen ikä, VOC-yhdisteitä sisältävät materiaalit, liikenne, teollisuus, ilmanvaihto, huoneen lämpötila ja kosteus. (Hengitysliitto) VOC-yhdisteitä on satoja. Yksittäinen yhdiste ei välttämättä ole haitallinen, mutta etenkin useamman yhdisteen yhteisvaikutuksena niiden on todettu olevan terveydelle haitallisia. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden aiheuttamia terveyshaittoja ovat mm. silmien ja limakalvojen ärsytysoireet sekä päänsärky. Lisäksi niistä aiheutuvat hajut vähentävät viihtyisyyttä. (Hengitysliitto) PAH-yhdisteet eli Polysykliset aromaattiset hiilivedyt muodostuvat kahdesta tai useammasta yhteen fuusioituneesta bentseenirenkaasta. PAH-yhdisteitä syntyy epätäydellisen palamisen seurauksena ja niitä esiintyy laajalti elinympäristössämme. Kivihiilipiki ja kivihiiliterva, terva, kreosoottiöljy ja muut kivihiiliperäiset öljyt, dieselöljyt, käytetyt moottoriöljyt, noki, asfaltti, bitumi ja pakokaasut sisältävät PAH-yhdisteitä. Rakenteiden vesieristeinä on käytetty erilaisia kivihiilitervaan perustuvia tuotteita, öljypohjaisia bitumeja sekä näiden seoksia. Bitumieristeet sisältävät PAH-yhdisteitä yleensä huomattavasti vähemmän kuin kreosoottieristeet. (Työterveyslaitos) Mikrobilla tarkoitetaan tässä yhteydessä home- ja hiivasieniä sekä bakteereja. Bakteerit ovat yksisoluisia, alkeistumallisia pieneliöitä, jotka lisääntyvät jakaantumalla. Useimmat bakteerit ovat halkaisijaltaan 0,5 1 μm pitkiä. Aktinomykeetti on gram-positiivinen bakteeri, jolla on kyky muodostaa rihmastoa ja itiöitä. Aktinomykeettejä kutsutaan myös sädesieniksi. Ne tuottavat maakellarimaisen hajun. Sienellä tarkoitetaan tässä yhteydessä vain home- ja hiivasieniä. Homesienet ovat mikroskooppisen pientä rihmastoa ja itiöitä tuottavia sieniä. Hiivasienet muodostuvat hiivasoluista, mutta eivät tuota rihmastoa ja itiöitä 11. LIITTEET Laboratorion testausselosteet: / MetropoliLab Oy / MetropoliLab Oy / Mikrofokus Oy / MetropoliLab Oy / MetropoliLab Oy / MetropoliLab Oy

19 Sivu 19 / ALLEKIRJOITUKSET Jari Järveläinen sisäilma- ja kuntotutkija rakennusten lämpökuvaaja (VTT-C ) 13. POHJAKARTAT

20 Sivu 20 / 21

21 Sivu 21 / 21

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO

LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO Sivunumero: 1/11 LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO SISÄILMANLAADUN MITTAUS Tutkimusselostus 15.11.2013 Kai Kylliäinen 0405623222 Sivunumero: 2/11 Kohde: Toimeksianto: LYCEIPARKENS SKOLAN

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 22.10.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Korson päiväkoti,

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys.

Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Rakennusterveysasiantuntijan koulutusohjelman opinnäytetyö. 23.9.2015 Marko Koivisto Sirate Group Oy Sisäilmastoselvityksen lähtökohdat, toimeksianto

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151 Tutkimusraportti Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet Puolalanmäen lukio Aurakatu 11 20100 Turku -------- 30.10.2013 Projekti 5151 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Lähtökohta ja tavoite... 2 2 Suoritetut

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Infotilaisuudet 6.5.2015 Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmatutkimukset 28.11.2014.

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS - TOMI LEVOLA - Päiväkodin henkilökunnalla ja lapsilla on esiintynyt oireilua, joka sopii oirekuvaltaan rakennuksen sisäilmasta johtuvaksi. Päiväkoti sijaitsee 1920-luvulla

Lisätiedot

6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.

6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek. Lämpökuvausraportti Yrttitien päiväkodin lisärakennus Tutkimuksen tekijä: Laboratoriopäällikkö puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.fi 1 Sisällys Lämpökuvausraportti... 1 Yhteenveto... 3 Kohteen

Lisätiedot

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 28.2.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tiedoksi: kari.ahonen@hameenlinna.fi, petri.yla-murto@hameenlinna.fi

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA Työ nro T13034-05 Kotka 13.10.2014 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 FAX. 05-2184

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Yrttitien päiväkoti, sisäilmatutkimus Tutkimusselostus 22.12.2010

TIIVISTELMÄ. Yrttitien päiväkoti, sisäilmatutkimus Tutkimusselostus 22.12.2010 TIIVISTELMÄ Yrttitien päiväkodin laajennuksen sisäilmatutkimus. Tutkimuksen tilaajana oli rakennesuunnitteluinsinööri Jouni Räsänen Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Sisäilmatutkimukset suoritettiin lokakuussa

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 14.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu HB Sisäilmatutkimus Oy 9.2.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 www.lifa.fi LAUSUNTO Vantaan Kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu Jouni Räsänen Kielotie

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Martinlaakson koulu, nuorisotila Martinlaaksonpolku 4, Vantaa 11.4.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 1(28) LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 2(28) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA KOHTEESTA... 3 2 YLEISTIETOA KUVAUKSESTA JA KUVAUSOLOSUHTEET... 3 2.1 Yleistietoa kuvauksesta... 3 2.2 Kuvausolosuhteet... 4 3

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUS Kirkonkylän ala-aste Rautialantie 77 37470 Vesilehti

SISÄILMAMITTAUS Kirkonkylän ala-aste Rautialantie 77 37470 Vesilehti Kirkonkylän ala-aste Rautialantie 77 37470 Vesilehti Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 2 SISÄILMAMITTAUS 2. NÄYTTEENOTTO, TULOKSET JA TULOSTEN

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Mikrobi-ilmanäytteet Elinympäristössämme esiintyy mikrobeja, joiden määrä vaihtelee kosteus-

Lisätiedot

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat TARMOn ilmanvaihtoilta taloyhtiölle 28.10.2013 Päälähde: Käytännön

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Länsi-Vantaan perheneuvola ja Musiikkiopisto Patotie 2, Vantaa 9.12.2013 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari

Lisätiedot

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa. 539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 24.8.2012 Vantaan kaupunki Tilakeskus Ulla Lingnell Kielotie 13, 01300 Vantaa ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos Kotkan keskuskoulu Keskuskatu 28 48100 Kotka Työ nro T13033-05 Kotka 14.4.2014 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

VILLA RUBENIN YLÄKERTA SISÄILMATUKIMUS 19.12.2012

VILLA RUBENIN YLÄKERTA SISÄILMATUKIMUS 19.12.2012 VILLA RUBENIN YLÄKERTA SISÄILMATUKIMUS 19.12.2012 1 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Villa Ruben Myllärinkatu 3 08100 Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus / Tilapalvelut Karstuntie

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014 52182.38 17.1.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Nummen koulu, Kylätie

Lisätiedot

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET Lausunto 07.04.2014 Tilaaja Siikaisten kunta Tekninen johtaja Anne Järvenranta Toimeksianto Sisäilman seurantamittaukset.

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Tilaaja: Elina Väänänen Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy PL 5202 70701 Kuopio Tarkastaja: Mika Holm 040-760 2737

Lisätiedot

192-0200-9701 1 (5) Jouni Räsänen, RI (09) 887 9265 jor@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

192-0200-9701 1 (5) Jouni Räsänen, RI (09) 887 9265 jor@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä 1 (5) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö SIMONKYLÄN KOULU Koivukyläntie 52

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY Kortepohjan koulu Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla 1 Yleistietoja rakennuksesta Kortepohjan koulu on valmistunut pääosin 1970-luvulla Kohde on rakennettu neljässä vaiheessa, joista ensimmäisessä

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051421400493

Raportti Työnumero: 051421400493 Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm:

Lisätiedot

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA RAPORTTI Sivu 1 / 6 HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ,

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen

Lisätiedot

VILLA RUBEN ILMAVUOTOMITTAUS 28.5.2012

VILLA RUBEN ILMAVUOTOMITTAUS 28.5.2012 VILLA RUBEN ILMAVUOTOMITTAUS 28.5.2012 1 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Villa Ruben Myllärinkatu 3 08100 Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus / Tilapalvelut Karstuntie 4 PL 71,

Lisätiedot

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen ja Rakentamisen Tietopäivä 2015 2.9.2015 Wallenius Kaisa HS 11.11.13 HS 30.1.15 2 3 Mitä tarkoittaa hyvä

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA 1 TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA Teemu Roine terveystarkastaja insinööri (amk) / RTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärvi ja Tuusula

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat uudet säännökset. Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat uudet säännökset. Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat uudet säännökset Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje asetukseksi Soveltamisalue asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten

Lisätiedot

KAPPELBY SKOLAN LAPINJÄRVENTIE 45 07800 LAPINJÄRVI

KAPPELBY SKOLAN LAPINJÄRVENTIE 45 07800 LAPINJÄRVI Sivunumero: 1/15 KAPPELBY SKOLAN LAPINJÄRVENTIE 45 07800 LAPINJÄRVI KUNTOTUTKIMUS Tutkimusselostus 21.11.2013 Kai Kylliäinen 0405623222 Sivunumero: 2/15 Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: KAPPELBY

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

RAPORTTI. Sivistystoimen toimialapalvelut Asematie 6 01300 Vantaa. 26.4. ja 3.5.2012

RAPORTTI. Sivistystoimen toimialapalvelut Asematie 6 01300 Vantaa. 26.4. ja 3.5.2012 S i v u - 1 - RAPORTTI SISÄILMATUTKIMUKSET Sivistystoimen toimialapalvelut Asematie 6 01300 Vantaa 26.4. ja 3.5.2012 RAPORTIN NUMERO: 21323 PROJEKTIVASTAAVA: Jere Karri, ISS Palvelut Oy VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/14 15.11.2011

Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/14 15.11.2011 Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/14 Kuvauksen suorittaja: Puhelin: Osoite: Postitoimipaikka: Tilaaja: Uudenmaanliitto Osoite: Esterinportti 2 B Postitoimipaikka: 00240 Helsinki Kohde: Omakotitalo

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta).

Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). Kuva Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). 2,4 2,3 00 5 35 Mittausalue 3 min 4 3 Tuuletusluukun reunasta tapahtuu ilmavuotoa, joka saattaa aiheuttaa kosteuden

Lisätiedot

T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) Kotkan Lyseo Arcus-talo 16.10.2014

T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) Kotkan Lyseo Arcus-talo 16.10.2014 T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN PERUSTIEDOT... 2 2 KOHTEEN PERUSTIEDOT JA TAUSTA... 3 3 HAVAINNOT, JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPITEET... 4 3.1 Alapohja... 4 Kosteuskartoitus...

Lisätiedot

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi LAUSUNTO 1 (5) RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi Tässä lausunnossa arvioidaan Röylän koulu- ja päiväkotirakennuksen nykyinen terveellisyys. Rakennuksissa on tehty sekä kuntoarvio

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 0.3.03 Mäntsälän kunta Tekniset palvelut, toimitilapalvelut Jukka Nissinen Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä Sähköposti: jukka.nissinen@mantsala.fi Tutkimuskohde Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie, Mäntsälä

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-05 Kotka 9.4.2015 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 E-MAIL

Lisätiedot

Tarkastus ja materiaalinäytteiden otto

Tarkastus ja materiaalinäytteiden otto Tarkastus ja materiaalinäytteiden otto Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: 2013 Päiväkoti Rakennusala: - Käyttötarkoitus: päiväkoti Kiskontie 20 Tilavuus: - 61300 Kurikka Kerrosluku: 1 Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

LISÄTUTKIMUKSET 30.12.2013-21.1.2014 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI

LISÄTUTKIMUKSET 30.12.2013-21.1.2014 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI LISÄTUTKIMUKSET 30.12.2013-21.1.2014 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI SISÄLLYS: Sivu 1 / 13 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä tutkimuksesta... 2 3. Tutkimuksessa käytetyt

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

13.3.2015 SISÄILMATUTKIMUS RAPORTTI

13.3.2015 SISÄILMATUTKIMUS RAPORTTI RAPORTTI JOKELAN PÄIVÄKOTI 05400 JOKELA JOKELA 2/19 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Tutkimusselosteen laatija... 3 1.3 Toimeksiannon yleistiedot... 3 1.4

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa 01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE:

Lisätiedot

Kosteuskartoitusraportti

Kosteuskartoitusraportti Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite:

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 31.5.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Jokivarren Koulu Sorvatie 16, Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 3. TULOKSET...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU KOULUTIE 16 07800 LAPINJÄRVI

KIRKONKYLÄN KOULU KOULUTIE 16 07800 LAPINJÄRVI Sivunumero: 1/20 KIRKONKYLÄN KOULU KOULUTIE 16 07800 LAPINJÄRVI KUNTOTUTKIMUS Tutkimusselostus 25.11.2013 Kai Kylliäinen 0405623222 Sivunumero: 2/20 Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: KIRKONKYLÄN

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU (Talvitie 10, Turku) SELVITYS KIINTEISTÖSSÄ SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA JA TARVITTAVISTA JATKOTOIMENPITEISTÄ 7.9.2015 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu Talvitie 10, 20610 Turku

Lisätiedot

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista

Lisätiedot

MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMATUTKIMUKSET TALVELLA 2013

MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMATUTKIMUKSET TALVELLA 2013 HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja Marianna Tuomainen 1 (6) 26.2.2013 MEDIALUKIO Moisionkatu 3 00730 HELSINKI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMATUTKIMUKSET TALVELLA 2013 Lähtökohta

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 29.6.202 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Petri Ylämurto Raatihuoneenkatu 9, PL 84 30 Hämeenlinna Sähköposti: petri.ylamurto@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Hätilän koulu, Viertokatu,

Lisätiedot