Muuttaako muuttuva ilmasto käsitystämme energiatehokkaasta rakentamisesta?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuttaako muuttuva ilmasto käsitystämme energiatehokkaasta rakentamisesta?"

Transkriptio

1 FInZEB- työpaja Kirjaukset pöytäryhmittäin käydyistä keskusteluista Muuttaako muuttuva ilmasto käsitystämme energiatehokkaasta rakentamisesta? Tiedon lisääntyminen muuttaa toimintaa, mm. auringonsäteilyn vaikutus: o markiisit o eristys o kasvillisuuden käyttö o rakennuksen muoto Käsite laajenee: rakennus à ympäristö (kaavoitus, kunnallistekniikka) Lämmityspainotteinen näkökulma laajenee à myös sähkö + jäähdytys mukaan Kokonaisuus muodostuu tärkeämmäksi Automaatio Laajemman kokonaisuuden säätely: kaupunkivalaistus, ym. ei enää yksittäisen ihmisen ohjaus Nyt rakennettava kanta ei riitä muutokseen à nyt olemassa olevan kannan mukauttaminen tulevaan ilmastoon o Nyt jo korjataan sellaisia, jotka käytössä Pitäisikö ihmisen sopeutua sen sijaan, että lisätään mukavuusvaatimustasoa? Rakenteiden kosteustekninen toiminta ennakoitava Ei muuta käsitystä, mutta rakentamista muuttaa Vaipan häviöt pienenevät Keskilämpötila nousee 6 ⁰C à piirakan suhteet muuttuvat Nyt: miten lämpö pidetään sisällä, tulevaisuudessa: miten lämpö saadaan ulos Kosteuden siirtyminen rakenteisiin Fasadijulkisivut Kustannustehokkuuden määritykset muuttuvat Muunneltavuutta lisää - legopalikat Mikä on rakennuksen elinkaari Miten muuttaa? Oleellinen kysymys Painoarvot muuttuvat: jäähdytys + lämmitys

2 Tavoitearvot tiloille ja niiden hyväksyttävyys Uudet ratkaisut Rakentamisen kokonaiskuva: o luonnonvarat, kuljetus, varastointi, käyttö, hävitys, kierrätys Energiatehokkuus pitää määritellä ilmastonmuutos mielessä pitäen Resurssien puute Kaavoitus ja alueelliset ratkaisut Taloudelliset voimat ajavat Millainen on käsityksemme energiatehokkaista ratkaisuista? o teknologia / ihmiset ja yhteiskunta /fysikaaliset periaatteet Tärkeää muistaa panos- tuotos- suhde Järjestelmien muuntojoustavuus Kokonaisuuden / rakennuksen käsittely myös ilmaston osalta/kannalta Energialähteiden ja niiden mahdollistamat lämpötilatasot (energy quality) Ilmaston vaikutus erilainen eri osatekijöihin (vrt. lämmin käyttövesi, valaistus etc.) Muuttuuko rakennusten käyttö ilmaston muuttuessa? Kotona oleskelu Passiivisten jäähdytys- / viilennyskeinojen hyödyntäminen Dynamiikan lisääntyminen (sää vs. ilmasto) / teho vs. energia Jäähdytyksen/viilennyksen lisääntynyt tarve Minkälaisia arkkitehtonisia ratkaisuja on kesäajan lämpötilojen hallintaan? Tilasuunnittelu: o Esimerkiksi makuuhuoneiden sijoittelu aurinkolämmön näkökulmasta viileämmälle puolelle Ilmanvaihdon suunnittelu siten, että se tukee yöajan viilennystä Passiivinen aurinkosuojaus o pitkät räystäät o aukkojen smyygit (ikkunoiden sijoittaminen) o maaston suunnittelu (puusto, kasvillisuus) o rakennuksen sijoittelu tontille - ilmansuuntien huomioiminen Ikkunoiden määrä ja sijoittelu sekä ikkunatekniikka Uudet mahdolliset tekniikat auringonvalon tuomiseksi sisätiloihin (peilit, prismat) Kesäaikaiset ikkunoiden aurinkosuojat (ulkopuoliset luukut, automaattiset ulkopuoliset sälekaihtimet)

3 Kaavoitus ja yhdyskuntasuunnittelu mahdollistaa, rakennustaso nykyään normitettu - kaupunkisuunnittelu ei Julkisivuohjeistus Massoittelu, tuulensuuntien hyödyntäminen Nykyiset kaavat hyvin vahvoja, muuttaminen vaikeaa (massoittelu, ikkunat) Tuuletusikkunoiden hyödyntäminen Rakennuksen kustannuksia ei voi nostaa asioilla, joista asiakas ei ole valmis maksamaan Vanhoissa rakennuksissa tuuletusikkunat tai ulkopuoliset ikkunaluukut o mahdollisuuksia on olemassa o toimivuus remonttien jälkeen varmistettava Aurinkolämpökuormien minimoiminen Porraskäytävien savunpoistoluukut automaattisiksi, yöt auki Räystäät suuremmiksi Ikkunoiden pimentäminen poissa/kotona - kytkimellä Ulkopuoliset varjostukset eivät (vielä) ole julkisivulautakunnan suosiossa Lipat, säleiköt, muut aurinkosuojat, myös ohjattavat Ikkunoiden koko, suuntaus, syvyys, sijainti, lämpötekninen ominaisuus Parvekkeet, parvekelinjaukset (syvyys) Seinäpintojen kallistukset Seinärakenteiden massiivisuus? Ympäristön huomioiminen, maaston huomiointi, rakennuksen suuntaus Luonnollisen konvektion hyödyntäminen Julkisivu- ja kattomateriaalit ja väritys, tuulettuvuus Tekniikan yhdistäminen rakenteisiin Tilasuunnittelu (missä tiloissa voi lämpötila nousta, missä ei) Rakennuksen suuntaus Muoto, aukotus Ympäristö ja mikroilmasto Materiaalien valinta o perusominaisuudet ja niiden hyödyntäminen o väri, heijastavat pinnat Uudet tekniset ratkaisut o ikkunat, kaihdintekniikat Tilasuunnittelu Yilämpenemisen hallinta o tuuletus, yöaikaisen viilentämisen mahdollistaminen (esim. toimistot)

4 Mahdollistaako nykyarkkitehtuuri energiatehokkaan rakentamisen? Arkkitehtuuri luo energiatehokkaalle käytölle mahdollisuuksia - tai vie niitä Tarkastelu koko ketjuun maankäytön suunnittelusta lähtien Energian käyttö on yksi osa kokonaisuutta Arkkitehtisuunnittelun ohjaus esim. tilojen sijoittelu, lämpökuormat, suojaavat rakenteet, jne. tärkeää Miksipä ei Tunnistaa punaiset marjat Arkkitehdin kyvyistä kiinni Pakko ottaa kaikki osapuolet suunnittelussa huomioon Viranomaiset/kaupunkikuvan tuomat rajoitteet Arkkitehtuuri mahdollistaa vaikka mitä Haasteet: o puutteet koulutuksessa o tavoitteiden muuttuminen o o yhteistyön väheneminen koulutuksessa, yhteiset kurssit ym. vrt. arkkitehtitoimisto tekee arkkitehtuuria, muut osapuolet odottavat tulosta ennen kuin pääsevät mukaan BIM: kaikki pääsevät mukaan, osallistuvat o myös omalta mukavuusalueelta poistuminen Uusi rakennus vanhan tilalle? Tyhjät toimistot Energiankulutus per talo pienenee x talojen määrä kasvaa Aurinkoenergian integrointi julkisivuun (rakenteisiin) Tekniikka asettaa haasteet käyttäjille Mahdollistaa, mutta sen pitää muuttua Kestävyyden, kauneuden ja käyttökelpoisuuden pitää toteutua yhdessä Aurinkosuojauksen huomioon otto Kaavoituksen pitää mahdollistaa energiatehokas nykyarkkitehtuuri (Muunneltavuus mahdollistettava) Varautuminen myrskyihin, sadevedet Suunnittelijoiden yhteistyö Arkkitehti voi auttaa nzeb- rakentamista:

5 o o o ottamalla jo suunnittelupöydällä huomioon rakennusten pitkän käyttöiän (100 vuotta) varmistamalla pääsuunnittelijana rakennetekniikan, rakennustekniikan ja talotekniikan integroinnin parantamisen, mutta siten, että rakennuksen käyttäjä ei voi pilata rakennuksen toimivuutta säätämällä laitteita väärin nzeb- rakentamisessa laadunvarmistus nousee yhä tärkeämpään rooliin, eli tekemällä parempaa laatua kokonaiskustannus kestävän rakentamisen ja elinkaariajattelun periaatteiden mukaisesti pienenee. Eli tällöin arkkitehtiesityksen kaava: (laatu/työ=kustannus) pitää paikkansa. Miten eristysratkaisu voidaan optimoida tulevaisuuden lämpötilaolosuhteissa? Ikkunaluukkujen mahdollisuudet: eristys + varjostusverhot Aerogeelit? Muuttuva U- arvo Faasimuutoseristeet? Uudet materiaalit tavanomaisten sijaan Korjausrakentaminen o Eristystason lisäys à detaljit vaikeat o Eristyksen asennustyön laatu heikko? Hyvä materiaali hukkaan! Tiiviysmittaus laadun tae (2 mittausta: ennen pintoja, vast. otto) Lämpökuvaus pakolliseksi Opit avaruusteknologiasta + kustannusoptimi massatuotannosta? Ylläpidon osaaminen puutteellista à isoja vahinkoja, alipalkattu ala? Eristystaso ja ylilämpötilaongelmat o Yötuuletus - optimointi ilmamäärän osalta o Maaenergia o Painovoimainen ei ratkaisu (ilman puhtaus) o Rakenteiden massan vaikutus Julkisivumateriaalit, joissa integroitu aurinkopaneeli Mitä hyötyä optimoinnilla saavutetaan? Onko FinZEB:in tehtävä määrittää tätä? Markkinointikysymys, millä mennään? o CO 2 o Kustannus o Sisäilma Rakennettaessa otetaan huomioon tulevaisuudenmuutostarpeet à rakenteiden huoltotarve otettava huomioon! Ilmankosteus muuttuu, rakenteiden suunnittelu sen mukaisesti Parempien eristeiden käyttömahdollisuudet

6 Kylmäsillattomat eristeratkaisut, jotka vähentävät muiden rakennusmateriaalien käyttöä Jäähdytyksen lisääminen muuttaa totuttua kosteusteknistä toimivuutta Optimointia voidaan tehdä monelta kannalta - hyötyjä? Eurot ja CO 2 Muualle perustettaessa parempi hyöty Asennustekniikka Rakenneratkaisut Jatkossa jäähdytys enemmän huomioon Jos suuret sisäiset kuormat à em. kulutus nousee lisäeristeillä Käytön merkitys Dynaaminen eristys o Tarpeenmukaisesti muuttuva U- arvo (puhallettavat styrox- pallot) Toiminnallisuus, luotettavuus, ylläpito, helppokäyttöisyys Elinkaarikustannus, peliin Eri määräykset eri alueille? Hki vs. Kainuu Vaikuttavuustarkastelu nzeb- ready - ymmärrettävä tapa, vaara osaoptimointiin? Integroidut rakenteet - kaasu, ilma, ilmanvaihto Faasimuutokset Kokonaisuuden optimointi, lämmöneristysratkaisu osana tätä Koko vuoden tarkastelut (talvi/kesä) Jäähdytyksen vaikutusten huomioiminen Lämmöneristysratkaisujen dynaamisuus (esim. eri vuodenajat) Elinkaarioptimointi Kuinka muiden järjestelmien kehitys vaikuttaa optimointiin? Sisäolosuhteiden hallinta Rakenteiden modulaarisuus / tehdasvalmisteiset ratkaisut Rakentamisaikainen kosteudenhallinta; lämmöneristeiden käsittely työmaalla Taloteknisten järjestelmien sovittaminen osaksi vaippaa / läpiviennit Detaljien huomioiminen, suunnittelu & toteutus Standardiratkaisuja Miten hallitaan rakenteelliset kylmäsillat? Monimutkaiset rakenteet pois Läpiviennit/minimointi Kokonaisvaltainen tarkastelu: rakenteet + tekniikan asennukset Standardoidut rakenneratkaisut Ratkaisujen tuotteistaminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi

7 Omavalvonta (pomo ja asentaja) Rakentamisen laatuajattelu elämään! Hyvä suunnittelu + suunnittelukäytänteiden kehittäminen Ratkaisujen tavoitteet yhdeksi tasoksi suunnitteluun Minimoidaan eri materiaalien määrä à vähemmän liitoksia Liitoskohdat - synnyttävätkö ilmavuotoja è jopa voimakasta jäähtymistä è kosteuden tiivistyminen è ilmantiiveydestä huolehtiminen Eri rakenteiden lämpöliike/eläminen Ei pelkkä materiaalien huomioiminen rakentamisessa, vaan myös huollon huomioiminen Vikasietoiset ratkaisut Mitä yksinkertaisemmat palikat, sitä vähemmän mietittävää rakentamisen aikana à vähemmän mokia Hyvin suunniteltu, rakentamisen aikana toteuttaja toimii vanhaan, omaan tyyliinsä Kuinka hyvin suunnitelma sietää rakentamisen aikaisia virheitä / estää niitä Lämpökuvaukset 10 vuotta käyttöönoton jälkeen 2- vaiheinen lämpökuvaus paljastaa kylmäsillat ja vuotoreitit Ikkuna on kriittinen, eristeet ympärillä hyvin asennettu, ikkuna menee rakenteen läpi Lämpökuvaus vaikuttaa työn laatuun Suunnittelun ohjaus kokonaisuuden suunnittelussa Suunnittelulla kaikki kylmäsillat pois, ei vain jatkuvat Ei lävistyksiä Karmikengän käyttö ikkunoissa Ikkunoiden kiinnitys suunniteltava Suunnittelun yhteensovittaminen Lämpökamera Tiiviysmittaus Talo pitää suunnitella ilman kylmäsiltoja 2012 normitason ulkovaipan rakennuksessa kylmäsiltoja ei pystytä välttämättä edes hyvällä suunnittelulla estämään, mutta kun rakennus eristetään passiivitasoon, rakennuksen ulkovaippaan ei synny kylmäsiltoja

8 Tuleeko nzeb- taloihin liian monimutkaisia taloteknisiä ratkaisuja / Miten estetään, että ratkaisuista ei tule liian monimutkaisia? Mikäli painopiste tulevaisuudessa on uusiutuvan omavaraisen energian tuotannossa - kyllä Mikäli lähtökohtana on kuitenkin mahdollisimman energiatehokas rakennus, lämmitysenergian tarve ei välttämättä edellytä monimutkaista tekniikkaa Haasteeksi muodostuu tällöin ainoastaan kotitalous- ja laitesähkön kattaminen tulevaisuuden tavoitteita vastaavalla tavalla T&K:tä lisää, koulutustarve kokonaisuuden hallinnalle Haaste vanhassa kannassa Nykylaitteet eivät toimi kunnolla edes nykytaloissa, järjestelmien rajapinnat yhteensopiviksi è ostetaan palvelua, ei laitetta, hintataso määrää Säätöjä tehtävä vuosia, helpottuuko? Ostopalvelut, toimivatko pientaloissa? o Turvajärjestelmät muuttuneet palveluiksi, analogiaa talotekniikkaan? Tuotteistaminen, tuote asennettuna + palvelu Olemassa oleva rakennus, korjaussykli huomioitava, yksittäisiä toimenpiteitä tehtävissä (esim. aurinkolämpö à LKV) Automaation hyvä toimivuus usean eri laitteen oman ohjausjärjestelmän kanssa Standardisoinnin edistäminen talotekniikassa (yhteensopivuus) Osaamisen puute kokonaisuuksissa à koulutusta suunnittelijoille ja asentajille Minimoidaan hienosteleva tekniikka Laadukas suunnittelu (idioottivarma) Käytön helppous / selkeä ja helppo käyttöliittymä Tärkeimmät säädöt helpoimpia Hyvä käytönopastus Yksinkertaisempi rakenne / fiksut ratkaisut Kokonaissuunnittelu ja - vastuu o Keppi- porkkana à vaikutus kuluttajaan Ollaanko matkalla määräaikaiskatsastukseen? Taserajat tulee laajentaa sisältämään alueellisen kokonaisuuden o Etähallinnan mahdollisuudet ja tuomat edut Elinkaarikustannusten huomioiminen taloteknisten ratkaisujen suhteen (huoltovälit, korjaukset, vaihdot) Taloteknisten ratkaisujen toimivuuden hallinta käyttöiän/elinkaaren aikana

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot

Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan

Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan Laadukkaasti rakennetu ja sisustetu Sievitalo on helppo & turvallinen ratkaisu ylivoimaisella toimitussisällöllä. Taloissa on toimivat pohjaratkaisut, kauniit

Lisätiedot

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS Betoni ja tiili ovat erinomaisia rakennusmateriaaleja, kun rakennetaan tulevaisuuden vähän energiaa kuluttavia rakennuksia. Kivimateriaalit säästävät massiivisuutensa ansiosta sekä lämmitys- että jäähdytysenergiaa.

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus 11. Pääsuunnittelijakoulutus Elina Saarisalo CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Harri Metsälä Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro

Lisätiedot

OPAS 2015. RAKENTAJAN www.jita.i. Jita-tuotteilla onnistut! Sastamala Huittinen Kokemäki Harjavalta. Jätevesijärjestelmät.

OPAS 2015. RAKENTAJAN www.jita.i. Jita-tuotteilla onnistut! Sastamala Huittinen Kokemäki Harjavalta. Jätevesijärjestelmät. RAKENTAJAN www.jita.i OPAS 2015 3. 5. 4. 2. 1. Jita-tuotteilla onnistut! ät 1. Jätevesijärjestelmät 4. Sadevesikaivot Jätevesijärjestelmät laajasta valikoimasta niin pieneen kuin suureenkin kohteeseen.

Lisätiedot

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Rakentamisprosessin kosteudenhallinta - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Pekka Seppälä laatupäällikkö Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennusvalvonta 11.11.2013

Lisätiedot

Kaikki rakentajan kopiopalvelut yhdestä osoitteesta.

Kaikki rakentajan kopiopalvelut yhdestä osoitteesta. Kaikki rakentajan kopiopalvelut yhdestä osoitteesta. Paino- ja tulostuspalvelut Asiakasviestinnän palvelut Suurkuvapalvelut Teknisen alan palvelut Tallenne- ja arkistointipalvelut Käännöspalvelut Kirkkokatu

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

Rakennusvalvonta Oulu. Pekka Seppälä 29.10.2013

Rakennusvalvonta Oulu. Pekka Seppälä 29.10.2013 Rakennusvalvonta Oulu Pekka Seppälä 29.10.2013 TULEVAISUUDEN TALON LAATUPOLKU PERUSTANA ENERGIAVIISAS MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA YHDYSKUNTARAKENNE Energiankulutusta voidaan pienentää huomioimalla valintoja

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO K Ä Y T Ä N T Ö Ä 6 9 KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO Bruno Erat Maailmanlaajuisesti noin puolet energiankulutuksesta liittyy rakentamiseen. Raaka-aineiden hankinta ja kuljettaminen jalostettaviksi, rakennusmateriaalien

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI Ammattilaisille 8 Rakennus on osiensa summa 12 Passiivitalo tiilestä ja harkosta 16 Energiatehokkuus ei saa viedä mukavuutta 24 Oma tupa urbaanisti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen

Lisätiedot

PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta

PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta Tutkimus - Rahoitus - Kehittäminen - Suunnittelu - Kaavoitus Palaako puu kerrostaloihin Puukerrostalorakentamisen tietopaketti tarjoaa mallin

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

OPAS 2015 RAKENTAMINEN JA TYÖVÄLINEET

OPAS 2015 RAKENTAMINEN JA TYÖVÄLINEET Enemmän kuin Rautakauppa RAKENTAJAN OPAS 2015 RAKENTAMINEN JA TYÖVÄLINEET Saman katon alta Talopaketit muuttovalmiina Rakennussuunnittelu ja lupakuvat Sisustus- ja kalustesuunnittelu Asennuspalvelut ja

Lisätiedot

ykköspaikka! www.hartman.i Hartman on rakentajien Palvelemme: Meiltä saatte: TERVETULOA! KOKKOLA PIETARSAARI Kruunupyy Pedersöre Uusikaarlepyy

ykköspaikka! www.hartman.i Hartman on rakentajien Palvelemme: Meiltä saatte: TERVETULOA! KOKKOLA PIETARSAARI Kruunupyy Pedersöre Uusikaarlepyy Hartman on rakentajien ykköspaikka! Jo yli 150-vuoden 145-vuoden kokemuksella palvelemme alueen rakentajia, remontoijia ja ja sisustajia. Palvelemme: Meiltä saatte: TERVETULOA! KOKKOLA PIETARSAARI www.hartman.i

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa 4 Ensto Enervent Oy Kipinätie 1, 06150 PORVOO Puh 0207 528 800 www.enervent.fi 1. painos,

Lisätiedot

Alajärvi Vimpeli Lappajärvi Soini. rakentajanopas.fi

Alajärvi Vimpeli Lappajärvi Soini. rakentajanopas.fi Alaärvi Vimpeli Lappaärvi Soini rakentaanopas.fi Työkalua toiveiden toteuttamiseen. Kysy pankista turvallista a oustavaa rahoitusta elämäsi eri tilanteisiin. Tule paikallisosuuspankkiin. Se kyllä kannattaa!

Lisätiedot

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö Loppujulkaisu Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö -hanke, K-EASY, tarkasteli kiinteistöjen energiatehokkuuden ohella jätehuoltoa, kierrätystä sekä

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN 14.10.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN NYKYINEN AIKATAULU

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

OPAS 2015 RAKENTAJAN. Oma tontti Orivedeltä Vain puoli tuntia Tampereelta

OPAS 2015 RAKENTAJAN. Oma tontti Orivedeltä Vain puoli tuntia Tampereelta Oma tontti Orivedeltä Vain puoli tuntia Tampereelta RAKENTAJAN OPAS 2015 Tervetuloa Orivedelle, lähes 10 000 asukkaan kasvavaan ja viihtyisään kaupunkiin Tampereen naapurissa. Hyvät palvelut ja turvallinen

Lisätiedot

ArchiCAD-mallinnusympäristön osaksi tullut Energia-arvio

ArchiCAD-mallinnusympäristön osaksi tullut Energia-arvio 6.2.2013 ArchiCAD 16 KO. - 1 Energia-analyysi ArchiCAD-mallinnusympäristön osaksi tullut Energia-arvio tarjoaa suoraviivaisen lähestymistavan dynaamiseen energiankulutuslaskentaan kaikenkokoisissa projekteissa.

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Monnienergialähteet pientaloissa. hallitaanko rakentamisen prosessi? Oulun RESCA hankkeen tuloksia

Monnienergialähteet pientaloissa. hallitaanko rakentamisen prosessi? Oulun RESCA hankkeen tuloksia Monnienergialähteet pientaloissa hallitaanko rakentamisen prosessi? Oulun RESCA hankkeen tuloksia Laatupäällikkö Pekka Seppälä 20.5.2014 RESCA hanke Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Oulun Tekes-hanke:

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT

TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT 20.03.2015 Granlund Oy / Lassi Loisa, Erja Reinikainen,

Lisätiedot