n ja pv 1.6. Kuvaus varustettu Pietarin entisenn Nevajoen Nevski prospektilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "n ja pv 1.6. Kuvaus varustettu Pietarin entisenn Nevajoen Nevski prospektilla"

Transkriptio

1 urlin m e h i l ä i n j ALTAIN Vuoristot s h o i t o m t k kesäkuut 2010 inkeri orenbuerg*uf Etelä-Urli brnul lti mongolin rj pv 1.6. Ohjelmntphtum Suomest Inkeriin Kuvus 00:000 Lähtö Suomest 05:000 Mtkn lku Hminst 07:300 Viipurin kutt-jo 09:300 Spuminen Pietriin Suomlinen bussiyhtiö*; WC:ll j televisioll vrustettu linj-uto lähtee jmn Turust itärjlle päin; välipysäkit lähtijöiden toivomuksist; sm bussi vie meidät Pietrist tkisin Suomeen mtkn loppupäivänä. Mtklisille vrttu yöpikt Crvn-Pihst onnistuu, mikäli rjnylitys on sujunut viivästyksettä eikä kuljettj mtkn muksi vist phoj ruuhkoj Pietrin liikkeenteessä. Pietrin kiertojelu j vp-ik Pietrin tutustumiskierroksen ikn näemme entisenn pääkupungin nähtävyyksiä Nevjoen molemmill rnnoill j sristoss. Mikäli rjnylitys sujuu ilmn viivästyksiä meillee jäänee riittävästi ik pidemmllekin kävelylle pääktu Nevski prospektill loistokuppoineen ti vierilulle esim. Venäjän knstieteellisess museoss j Pietrin suomlisess Mrin kirkoss lounll. Urlin j ltin perinnemtk 1.(8)

2 Inkerinmn mehiläishoitoperinnee Jo vrtin tunnin mtkn päässä ruttiesemlt sijitsee stumisen kunis Kelton hrju, jok munkukkuloineenn dominoi lke Suomen lhden tsnko, sieltä nutimme ihn näkymää j tutustumme inkeriläisten mehiläishoitoperinteeseen, myös Venäjän mehiläishoitjt ry:n mehiläistrh sijitsee täällä. Illemmll tpmme inkeriläisserkkujmme piirkkpitopöydän ääressä. Mehiläishoito Pietriss Pietrin meno- j pluumtkn vrrell näemme päänähtävyyksiä Nevjoen molemmill rnnoill j sristoss. Käymme Pietrin mehiläishoito- ry:ssä, komitess j Venäjän mehiläishoitjt jotk sijitsevt mtkmme vrrell inutltuisess brokkityylin kirkoss, jonk tornist vutuu ihn näkymää kupungille. 12:30 19:30 Ruokilu mtkll on hyvin monipuolinen. Tutustumme mtkn ikn eri lueiden ruokkulttuureihin: luksi Pietrin knsinväliseen j Moskovn venäläiseen ruokperinteiseen, sittemmin trjoll on etelämlist ruok Venäjän eteläisimmässä pisteessä, Urlill syömme bskiirien knsllisruok j lopuksi mistmme itoj Siperin herkkuj j mongolivikutteist Altin heimoknsojen keittiötä.. Lähtö Moskovn Pikjun Moskovn, joss on jop kksi bri j rvintol, muistutt entisiä suomlisi intercity- koemme meille uutt jttelutp, että jun on juni. Mtkustellessmme Venäjän rutteitse mtkustjilleen pikemmin hotelli ti jop koti kuin vin pelkkä joneuvo. (kuv Hnnu Rsi) Spuminen Moskovn Jun spuu Pietrin ruttiesemlle j iltpäivällä mtkmme jtkuu smn ukion vrress sijitsevlt Siperin semlt (ukioll on kolme ruttiesem) Moskovn ohjelm Vietämme Moskovss muutmn tunnin j hyvin ehdimme lyhyehkölle käväisylle Punisell torill j näin hlutess jop Leninin musoleumiss. Nettiyhteydellä vrustetun ruokpikn vieressä kikille trjoutuu erinominen shoppilumhdollisuus tvrtloss. Moskovn suurimmss 22:000 Ilt-pl sem-ukion rvintolss Urlin j ltin perinnemtk 2.(8)

3 23.30 Lähtö junll Urlille päin Mtk Kzkstnin rjlle kestää vuorokuden, muttei se tunnuu millään tvll ikävältä ti hnkllt: lepäilemme kodikkn mkuuvunun neljän hengen lukittviss* hyteissä, jotk mukvine sohvineen j pöytineen muistuttvt hotellihuoneit. Isommn porukn käyttöön lunstmme jop koko junvunun kerrlln ltson mukvine ikkunpikkoineen :51 12:000 Euroopn itäisin kupunki Spuminen Orenburgiin Plvelu kukojunmtkll Mtkustmme omss* junvunuss, jok trvittess sdn illemmll myös lukittu j näin ollen eristettyä muust junst, vikkei sitä koskn trvinnut: mtkoillmme ei ole tphtunut yhtään vrkutt. Jokisess junvunuss on kksi vunuplvelij, jotk sijvt pyynnöstä vuoteet, siivovt käytävät j vesst, keittävät khvi j teetä ti muutenkin plvelevt mtklisi koko mtkn jn. Ruokilu kukojunmtkll Junn keskiosss on normlisti rvintolvunu, joss käymme syömässä**. Siellä nniskelln myös lkoholi (ei kuulu mtkn hintn) j jos viihtyy rvintolss voi istu kuemminkin. Sitä pitsi iktuluss on pidempiä pysähdyksiä j liturill myydään pikllisi herkkuj j lämpimiä ruoki, joit voi ost eväiksi ti väliplksi. (**Vihtoehtoisestii lämmin teri sdn suorn omn vunupikkn). VAIHTOEHTOO 1 Svumme Etelä-Urlin suurkupunkiin Orenburgin tutustumisohjelm Svuttumme junll kuvn brokkityyliselle ruttiesemlle mstobussiin hotellimjoitukseen. j vihdmme jtkmme Seurvn khteen mtk päivänä mupln jälkeen lähdemme tutustumn kupunkiin, joss länsi j itä koht toisin. Orenburgin vnhll kävelykdull käydessä ostoksill j khviloiss on hyvä rentoutu pitkähköstä junmtkst. Etelä-Urli j Kzkstn Orenburg on Urlin j kokoo Venäjän eteläisin kupunki, jok sijitsee keskisiisen Kzkstnin rjll. Täällä Urlin vuoristo kirjimellisesti häviää hiekkn j Keski-Asin vikot lk. Tutustumme mielenkiintoisiinn romisemiin j Kzkstnin eteläisten pimentolisknsojen mehiläishoitoperinteeseen Urlin j ltin perinnemtk 3.(8)

4 16:000 Euroopn j Asin rjll Euroopn puoleisen keskustn kävelyktu jtkuu Url-nimesen joen yli siltn Asin puolelle, rj kulkeee joke pitkin. Pitsi Urlin eteläisin, Orenburg on myös Euroopn itäisin kupunki. Vuosistojen stoss täällä oli läsnä eripuoleisi vikutteit Kiinst j Länsi-Euroopst, Kzkstnist j Siperist. Tutkimme näissää merkeissä myös monipuolist pikllist mehiläishoitoperinnettä Lähtö Urlin knsllispuistoon Syötyämme lounst rvintolss lähdemme busseill Urlille päin Bskiirinmlle :30 12:000 Euroopn pisin kupunki Spuminen Ufn Mjoitus hotelliss Aterit rvintolss VAIHTOEHTO 2 Svumme Bškirinmn pääkupunki Ufn. mjoitumme kupungin hotellin khden ti kolmen hengen huoneiss. Suihkut j vesst sttvt oll käytävällä (huom! tämä pätee koko mtkn jn). Mistmme bskiri- ti knsinvälistä iltruok Ufn kiertojelu j vp-ik Tutustumme tähän kukn idässä sijitsevn miljoonkupunkiin, joss turkkilissukuisten bskirien muslimirinnkkin. Uf on Venäjän pisin kupunki, jok levittäytyy Vlkejoen pitkin jop 75 km j venäläisten ortodoksikirkkoj näkyy päähän. Kävelemme mluksellist rntktu, poikkemme museoihin, pistäydymme mehiläishoito- j hunjkuppoihin j -torille. 16:000 Bskirit ovt myös itsenäsyyteen pyrkivä vpmielinen kns, jok on jop nonut tsvltns eromist Venäjältä. Myös kielestään j kulttuuristn bskirit pitävät huolt j mtkllmme tutustumme myös bskiriperheisiin käymällä heidän kylissä j ihilemll mm. heidän luontoon sopeutuv hirsirkennustyyliä, jok käy esille jo pääkupunki Ufn lidoiss (kuvss). Lähtö Urlin knsllispuistoon 4.6. Urlin sydämissä 8:00 Liikumme mstobusseill, mjoitumme syömme hotelleiss ti bskiiriperheiss. j Urlin j ltin perinnemtk 4.(8)

5 Urlin rinteillä Urlin vnhimmss knsllispuistoss liikumme Urlin mäkisellä länsirinteillä sen lukuisine kuiluineen j niitä pitkin virtvine luonnonihnine puroineen. Alueelt löytyy kntihmisten suttm Urlin isoin klliopiirrosluol sekä mnlinen joki j järvi, jolle voimme järjestää erikoisretkiä. Ruhoitettu villimehiläishoitolue Vietämme tämän päivän Bskirinmn vnhimmss j smll pienimmässä erikoisesti villimehiläishoidolle omistetuss knsllispuistoss, joss erikoist bskiirin mehiläisrotu tutkitn j säilytetään. Ystävällinen henkilökunt j piklliset sintuntijt opstvt meidät ympäri puisto j vstvt kikkiin kysymyksiimme. Runkopesiä puuss Tutustumme bskirien villimehiläishoitoon, sillä puun rungost kiverretut pesät viedään riipustettvksi puuhun tietyksi jksi. Jott krhu ei hunjn kimppuun pääsis pesän yläpuolell olevn oksn litetn roikkumn erikoinen hirsi tyvi lspäin, jok heiluessn estäää krhu kiipeämästä puuhun iskemällä häntä klloon. Kntihmisten pknllisi pyhäkköitä Knsllispuistoss käymme esihistorillisess sumpikll, joss tutustumme sinne tehtyihin rkeologisiin kivuksiin sekä ihilemme muinisi pknllisi ympyräpyhäkköitä, jotk tutkijoiden mielestä ovt joko kntihmisten ti jop vruusvoimien synyttämi. Urlin elämysohjelm Tutkimme moni muitkin mielenkiintoisi kohteit ympäristössä: klliopiiroksi luoliss, mnlisi virtoj j mluksellisi vuoristolksoj, teemme luontoretkiä j pidämme pikniktukoj luonnonihniss pnrmpikoiss niin kuin esim. kuvn kiviportiss. Mtkll j erityisestä tänä Urlin retkipäivänää pysähdymme usein huikeihin näkymäpisteihin, joss smme tosivikuttvi vlokuvi Urlin vuoriston inutltuisist oloist. 21:52 Yöjun lähtee Altille Jyrysnin ruttiesem Urlin j ltin perinnemtk 5.(8)

6 6.6. 9:22 Altin pääkupungiss Spuminen Brnuliin Tutustumiskierros j vp-ik Syömme terit j osllistumme kiertojeluun Siperin eteläisimmässä suurkupungiss. Täällä meillä on mm. runss mehiläishoito-ohjelm, jonk puitteiss tpmme Siperin mehiläishoitoliiton jäseniä j käymme museoiss j mehiläistrhoiss. Opimme miksi Altin hunj pidetään bskiirinhunjn rinnll prhin. Ei- Brnul Altin porttin mehiläishoitjille vihtoehtoinen kulttuuriohjelm. Tutustuttumme Brnuliin voimme itse päättää jtketnko mtk kohti Altin vuoristo smn ti seurvn päivänä. Silloin yövymme kupungin hotelliss ensi yön j päivällä käymme pikllisiss mehiläishoitotrvikeliikkeissä j illll lähdemme oikelle siperiliselle juhl-terille keskustn rvintoln. Smn ti seurvn päivänä mtk jtkuu turisti- ti mstobusseille Mongolin rjn suuntn :00 Siperin mehiläishoitoperinne Amupl j bussimtkn lku/jtko Etelä-Siperin tsngoill Altin vuoriston bussimtkmme sujuuu luksi mont tunti Siperin lkeit tsnkoj, joill rehevän ksvillisuuden vuoksi kukoist myös mehiläshoito. Sitä hrrstvt täällä myös niin lukuist Siperin sksliset, jotk muodostvt toiseksi suurt knsryhmää Altin tsngoill. Siperin mehiläishoitjien vierin Mtkll tutustumme piklliseen hirsirkennusrkkitehtuuriin j näin hlutessmme voimme yöpyä siperilisten perheissä. Mtkn vrrell näemme pljon mielenkiintoisi luonnon kohteit j nähtävyyksiä, kuten kuvn milmnkuulu titeilij Nikoli Rerihin suintlo j museo Altin vuoristo Altin tsvlt Mtkmme viimeiset päivät vietämmee ltin vuoristoll. Tämä milmn nurkss sijitsev stumisen kunis seutu upeine vuorineen j vedenputouksineen on vähän tutkittu j se on säilynyt tähän sti ekologisen puhtn j mssturismin täysin pilmttomn. Käynti siellä tulee epäilemättä olemn muutenkin monipuolisen elämysmtkmme huippukohtn. Urlin j ltin perinnemtk 6.(8)

7 Altin luonto on hyvin vihtelev j misemriks, siellä täällä näkee mäkiä, hrjuj, mluksellisi vuoristokyliä syvissä kuiluiss, pohjttomi järviä j kristlliveden lähteitä. Lämmin mnnerilmsto j luonnon monipuolisuus s ikn myös niin pljon hunjsorttej j ltuj. Vuoriston pimentoliset Altin vuoristo uskotn olevn turkkilisknsojen j rtsstuskulttuurin, mutt joidenkin tutkijoiden mielestä myös suomlis-ugrilisen heimon kehton. Täältä kntsuomlisten oletetn lähteneen levittymään nousten Volg pitkin nykyiseen Suomeen sti. Altin knt-sukkt Olemme Altin utonomisen tsvlln mongolisukuisten lkuperäisknsojen vierin, jotk puhuvt rkenteeltn suome muistuttvi turkkiliskieliään. Altin huipuiss j lksoiss on säilynyt vnh luontouskonto, urinko j kuu, tähdett j muut tivn ilmiöt ovt täällä epäjumli. Ehkä vierilemmee jop kuvn perinteellisessä knsjuhlss uringon kunniksi? Šmnit Myös ikivnh šmnismi kukoist edelleen täällä, voimme tutustu j tulkin välityksellä keskustell oiken šmninn knss j onnen kupll jop päästä hänen kotiins perhemjoitukseen! Smoin kuin mrilisten uhrippit ltin šmnit ovt usein mehiläishoitji j jokusess heidän mehiläistrkss käymme mtkll eri puolill Altin vuoristo. Kivikt roiss Alti on epäilyksettä milmn perinnerikkimpi seutuj ennen nykyisten turkkilisten pimentolisknsojen tulo tätä vuoristo ovt suttneet Siperin lkusukkiden muinisheimot, sittemmin suomlis-ugriliset j indo- Ne eurooppliset knst, iknn jop skyytitkin. kikki ovt jättäneet kulttuuriens jälkiää tänne. Altiss on tehty myös rkeologisi kivuksi j löydyt ovt todell mullistvi. Altin muinisi klliopiirroksi Olemme järjestäneet suomlisille klliopiirrosmtkoj Vepsään j Ääniselle. Siellä kivikuvt ovt helposti tulkittviss j edustvt sorsi, krhuj, hirviä yms. petoj. Niiden vstkohtn Altin slperäiset klliopiirrokset ovt mystisiä j ntneet riittävästi iheit myös vruusspekulointiin. Esim. kuvn koirhirviö on Tuoneln vhti, jok kynsii edesmenneen sielu. Urlin j ltin perinnemtk 7.(8)

8 Keski-Asin syvin järvi Altin luonnon oike helmi on Altyn Köl niminen järvi, jok Bikl-järven tpn on jättiläinen hutvjom j siksi niin pitkä j kpe. Altyn-Köl knsllispuistost pääsee lähekkäisille Ktunin vuoristojoen luonnonsuojelulueelle sekä Ukokin tsngolle, joss edelleenkinn näkyy ltilisten prinsessojen hutkumpreit. Ne kolme seutu on listttu UNESCOn milmnperintöluetteloon nimellä Altin kultiset vuoret. Perhemjoitus Mtkustellessmme Altin vuoristoll olemme jok tunti eri misemss, vuoroin vihertävissää roiss vuoroin kivikuilukylissä niinn kuin oheisess kuvss. Mjoitumme erittäin voimien j viernvristen ltilisten perheissä j/ ti myös pikllisiss hotelleiss ti metsämjoiss. Mjoitus hoituu henkilökohtisten toivomusten perusteell :35-5:25 8:00 Pluumtk Suomeen Pluulento Pietriin Lennämme Ekterinburgist Pietrin lentosemlle (huomioi ikero: lähtö on Urlin j spuminen Pietrin jss, jok on suomen ikn nähden tunti edellä) joss suomlinen bussimme odott meidät. Syötyämme jtkmme mtk Suomen rjlle (ostokset duty-free myymälässä) j sitten Helsinkiin j Tmpereelle päin. Spuminen Suomeen Urlin j ltin perinnemtk 8.(8)

9 Mtkn täyshoitohint bussi-, yöjun- j mhd. livkuljetuksineen yms. plveluineen ks. Tämä mtk on erikoismtk, jonk trjomme teemmtkojen hintnn mm. joustvmmn kuljetuksen vuoksi. Sovellmme yleisiä vlmismtkehtoj. Oikeus muutoksiin myös mtkn iknkin pidätetään *Kesän lentohinntt j -iktulut trkistetn huhtikuuss j jun-iktulut hintoineen nnetn Venäjällä ilmi vin 45 vrk ennen mtk. Kikki iktulut j kellojt ovt noin-rvoj, jotk Venäjän olosuhteiss sttvtt vihtu. Hoitmme viisumit, jotk ovt omn kustnnushintn n. 55/hlö. Hint j kuljetusvihtoehdott lskettu ryhmän minimikoon ollessn 25 hlö, muuten vrmme itsellemme oikeuden muutoksiin erityisesti kuljetuksen oslt. Ellei osoitettu erikseen kikki kuvt ovt tekijän vlokuvmi ohjelmtphtumien mukisiss pikoiss. Kikki oikeudet pidätetään: Leo Bskin, Suomlis-ugrilinen mtktoimisto, Frnkfurt m Min, Sks w w w. u g r i m t k t. n e t Urlin j ltin perinnemtk 9.(8)

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää I Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää kasvonsa, niin toiselle näyttää takapuoltansa. Ei

Lisätiedot

Mindfulness harjoituksia

Mindfulness harjoituksia 1 Mindfulness harjoituksia Laajalti tunnetussa zen tarinassa kaksi munkkia, opettaja ja oppilas, tulevat joen kahlauspaikalle. Hätääntynyt ylimysnainen on jo joen rannalla; joki on tulvinut niin, että

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

www.lomalinja.fi 1/2011 Risteilyt Mustameri, Moskova Pietari, Volga Don, Tonava Harvinaiset helmet Myanmar, Kenia, Etiopia, Libanon, Intia

www.lomalinja.fi 1/2011 Risteilyt Mustameri, Moskova Pietari, Volga Don, Tonava Harvinaiset helmet Myanmar, Kenia, Etiopia, Libanon, Intia 1/2011 Risteilyt Mustameri, Moskova Pietari, Volga Don, Tonava Harvinaiset helmet Myanmar, Kenia, Etiopia, Libanon, Intia Maalaus- ja valokuvausmatkat Balaton, Lyons-la-Fôret, Sorrento, Peratallada Kulttuurimatkat

Lisätiedot

Kaiken voi tehdä toisin toteaa SOL palvelut OY, hallituksen puheenjohtaja Liisa Joronen

Kaiken voi tehdä toisin toteaa SOL palvelut OY, hallituksen puheenjohtaja Liisa Joronen Kaiken voi tehdä toisin toteaa SOL palvelut OY, hallituksen puheenjohtaja Liisa Joronen NLP Mielilehti 3/2006 Ihminen on perusluonteeltaan hyvä ja haluaa onnistua. Onnistuminen on mahdollista, jos vain

Lisätiedot

VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI

VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI -HEARTFULNESS- VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI Opas parempaan elämään Petri Huitti 1 VOI HYVIN KÄYTÄ SYDÄNTÄSI (Opas parempaan elämään) (Englanniksi: BE WELL - USE YOUR HEART, Guide for better life) ISBN 978-952-68229-0-7

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET

SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET Versio:..9 9 GEODEETTINEN LAITOS TIEDOTE 3 Psi Häkli Jrki Puupponen Hnnu Koivul Mrkku Poutnen SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET ISBN 978-95-7-73-4 ISBN-978-95-7-74- (PDF,

Lisätiedot

JOS SAIS KOLME TOIVOMUSTA. Työkirja päihdeasioista varhaiskasvatuksen työntekijöille

JOS SAIS KOLME TOIVOMUSTA. Työkirja päihdeasioista varhaiskasvatuksen työntekijöille JOS SAIS KOLME TOIVOMUSTA Työkirja päihdeasioista varhaiskasvatuksen työntekijöille SISÄLLYS Alkusanat 3 Huomioitavaa 4 Keskustelukuvia tunteista 5 Tehtäviä 6 Tarinoita 8 Itsearviointi- ja tunneharjoituksia

Lisätiedot

Kultin tuutoreiden kirje fukseille

Kultin tuutoreiden kirje fukseille Kultin tuutoreiden kirje fukseille Onneksi olkoon! Olet päässyt opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon, Biolääketieteen koulutusohjelmaan. Sen myötä olet myös tervetullut liittymään riemukkaaseen joukkoomme

Lisätiedot

Tehtävät Tennesee Williamsin näytelmään Lasinen eläintarha on laatinut Mattlidens gymnasiumin opettaja Kirsi Martikainen

Tehtävät Tennesee Williamsin näytelmään Lasinen eläintarha on laatinut Mattlidens gymnasiumin opettaja Kirsi Martikainen Tehtävät Tennesee Williamsin näytelmään Lasinen eläintarha on laatinut Mattlidens gymnasiumin opettaja Kirsi Martikainen I HENKILÖKUVAT KATKELMIEN PERUSTEELLA Tutustukaa kolmeen näytelmän katkelmaan. Millainen

Lisätiedot

Elonkirjo. Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen

Elonkirjo. Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen Elonkirjo Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen 30v Juhlajulkaisu 1 Missä mennään Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys perustettiin 30 vuotta sitten. Kolme vuosikymmentä on pitkä aika, vai onko? Maapallon noin

Lisätiedot

Ruska kuts PERTTI ROVAMO

Ruska kuts PERTTI ROVAMO PERTTI ROVAMO Ruska kuts Ruska on parhaimmillaan visuaalisesti kiehtovinta vaellusaikaa. Komea väriloisto on antavaa myös silloin, kun olosuhteet eivät ole parhaimmillaan. Hehkuvat värit vain muuttuvat

Lisätiedot

2 / 2006 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti

2 / 2006 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti 2 / 2006 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti 2 PÄÄKIRJOITUS Kylänraitti 2/2006 Kesäkulttuuria Veikkolaan Kesä on aikaa, jolloin ladataan akkuja tulevan talven varalle. Otetaan rennosti, matkustellaan,

Lisätiedot

05-06. maalivahdin opas

05-06. maalivahdin opas 05-06 maalivahdin opas maalivahdin opas suunnitteli ja toteutti jouni koponen aineisto jadberg laura tomatis kuvat laura tomatis: [p. 14-22] jadberg kansi jouni koponen Tämä opas on vain yksi näkemys maalivahtipelaamiseen.

Lisätiedot

Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2014

Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2014 Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2014 Ne on nynnyjä jotka kiusaa s.5 Margarita puolustaa naisten oikeuksia s.6. Kinnaslammen perheen raskaat vuodet s.8-9 Wilman hätä s. 10 Kuva Ville

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Hyvää Uutta Vuotta kaikille! Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. 050 347 8448, 767 3533 Tolmintie 4, YPÄJÄ

Hyvää Uutta Vuotta kaikille! Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. 050 347 8448, 767 3533 Tolmintie 4, YPÄJÄ Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä TAMMIKUU 2009 Parturi-kampaamo Outi Perho Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as. Puh. 050 372 1172 Avoinna: ma pe 10 18.

Lisätiedot

Asenne, joka avaa taivaita

Asenne, joka avaa taivaita Esko Valtanen 2.1.2011 Asenne, joka avaa taivaita Eletään Herralle Tuossa ajattelin näin, että mitenkähän olisi jos olisi sellainen tilanne, että me tietäisimme ihan tasan tarkkaan, että sanotaan esim.

Lisätiedot

KERRO KARTALLA-KYSELY Pihlajamäki, Pihlajisto ja Savela 2010 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto

KERRO KARTALLA-KYSELY Pihlajamäki, Pihlajisto ja Savela 2010 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto KERRO KARTALLA-KYSELY Pihlajamäki, Pihlajisto ja Savela 2010, katu- ja puisto-osasto Ajatuksia Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan katu- ja viheralueiden kehittämiseksi Taloustutkimus Oy, Pauliina Aho

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

MII Sen vessapaperin, joka me oltiin myyty, olis voinut vetää maapallon ympäri.

MII Sen vessapaperin, joka me oltiin myyty, olis voinut vetää maapallon ympäri. 1 MAANANTAINA - TAPOJEN HISTORIAA HENKILÖT:, joka voi olla JENNA tai JESSE MIEKKAMIES Koululaiset notkuvat reppuineen odottamassa autoa. Me oltiin koottu rahaa tätä leirikoulua varten jo neljä vuotta.

Lisätiedot

Petosen lehti 17.11. 2010

Petosen lehti 17.11. 2010 Petosen lehti 17.11. 2010 22. vuosikerta Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti 10/2010-17.11. 2010 Petosen lehti 17.11. 2010 Pääkirjoitus SYTYTÄ KYNTTILÄ! Päivä on lyhyt. Kaamos ottaa syleilyynsä

Lisätiedot

Turun kansantanssin ystävät ry www.rytky.fi TIEDOTE 3 / 2012

Turun kansantanssin ystävät ry www.rytky.fi TIEDOTE 3 / 2012 Turun kansantanssin ystävät ry www.rytky.fi TIEDOTE 3 / 2012 Puheenjohtajan kynästä Itselleni kulunut kesä oli mieleenpainuva. Monen vuoden jälkeen huomasin nukkuvani koulun lattialla ilmapatjan päällä.

Lisätiedot

Lapsilla on omat oikeudet

Lapsilla on omat oikeudet Johdanto Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kansainvälisten adoptioiden määrä Suomessa on kymmenkertaistunut. Kaikkiaan maassamme on arviolta 3 000 ulkomailta adoptoitua lasta. Suurin osa heistä on

Lisätiedot