Parannuksia, uusia ominaisuuksia ja muutoksia Nor121:n ohjelmistoversiolla 4.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parannuksia, uusia ominaisuuksia ja muutoksia Nor121:n ohjelmistoversiolla 4.0"

Transkriptio

1 Parannuksia, uusia ominaisuuksia ja muutoksia Nor121:n ohjelmistoversiolla 4.0 Tässä dokumentissa on esitetty ne parannukset, uudet ominaisuudet ja muutokset, jotka on tehty ohjelmistoversio 4.0. Nor121 laitteen päivitys uudelle ohjelmistoversiolle onnistuu tilaamalla uusi optio V4. Ympäristömittaukset Spektrin esipainotus Taajuusspektrin graafiset ja numeeriset esitykset sekä kaikki raportit ympäristömelun mittaustoiminnossa voidaan nyt esittää valinnaisen A-painotetun suodattimen kautta. Tämä A-esipainotusominaisuus voidaan kytkeä päälle ja pois päältä Set-up/Display - valikosta. A-esipainotuksen ollessa päällä näytöllä arvojen perässä lukee db(a) tavallisen db :n sijaan.

2 Markkeri sähkökatkoille Kun Nor121 -mittauslaitetta käytetään pitkäaikaiseen melun mittaukseen ja mittauslaite saa virtansa 12 V virtalähteestä, voi olla hyödyllistä tietää, jos ulkoinen virta on katkennut. Asetettaessa markkerille no. 9 nimeksi Ext DC fail, Nor121 käynnistää tämän markkerin automaattisesti joka kerta, kun ulkoinen virta katkeaa. Virran palautuessa markkeri kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Pitkän mittausjakson loputtua käyttäjä voi nähdä virtakatkosten ajankohdat ja keston taso/aika -näytössä tai tietokoneellaan NorReview - tietojenjälkikäsittelyohjelmistossa. Nauhoitusten referenssiääni Nor121:llä tehtyjen äänitallenteiden toistaminen voi olla tarpeellista esimerkiksi mittaustulosten käsittelyn aikana tai vaikkapa ympäristönsuojelulautakunnan istunnossa. Tällöin on tärkeää, että kaiuttimien tai kuulokkeiden äänitaso voidaan säätää oikealle tasolle, jotta yleisö voi arvioida oikeaa äänimaailmaa. Nor121:n uudessa ohjelmistoversiossa on mahdollisuus tallentaa ennalta määritellyllä tasolla oleva referenssiääni, jota voidaan käyttää referenssinä määritettäessä kuulokkeiden tai kaiuttimien äänitasoja. Referenssiääni voidaan nauhoittaa mittauksen alussa tai milloin tahansa juuri tämän tietyn mittauksen aikana. Maksimitaso tälle referenssiäänelle on 1 V rms, mutta se voidaan säätää alemmalle tasolle RangeCal / Ref. Tone -valikosta. Referenssiäänen pituus voidaan myös valita. Samassa valikossa voidaan määrittä käytettävän referenssiäänen signaalityyppi. Yksittäisen siniaallon lisäksi valittavissa on myös käyttäjän määrittämä taajuus sekä valkoinen, pinkki tai kaistasuodatettu satunnainen ääni. Jälkimmäiset vaihtoehdot ovat käyttökelpoisia tilanteissa, joissa oikean tason asettaminen on vaikeaa toistoympäristön seisovien aaltojen takia. Nämä referenssiäänet vaativat, että Optio 3A on asennettu. Käytettäessä referenssiääntä AC output ch.2 Set-up / I/O -valikossa tulee olla asetettuna Signal gen -asentoon. Referenssiääni valitaan RangeCal/Ref. Tone -valikosta Activate reference tone -kentän kautta. Referenssiääni aktivoidaan painamalla Enter painiketta. Vaihtoehtoisesti, kun yksi markkereista on nimetty Ref tone nimellä, referenssiääni voidaan aktivoida painamalla kyseisen markkerin numeronäppäintä Nor121:n etupaneelista. Esitallennetuissa asetuksissa, nämä uudet referenssiääniasetukset ovat toteutettu yhdessä standardiasetusten Annoyance Recorder kanssa. Melukriteerit (NC, NR, RC) Monet sovellukset, erityisesti lämmitys ja ilmanvaihtoteollisuudessa, vaativat melukriteerien käyttöä. Kriteereiden mukaan mitatun melutason taajuusspektriä verrataan vertailukäyriin. Nor121:n ohjelmistoversio 4.0 tarjoaa standardisoidut NC, NR ja RC melun arviointikriteerit. Mikä tahansa ympäristömelun mittausominaisuudella tehty spektrimittaus voidaan arvioida näiden kriteerien perusteella. Tämä uusi ominaisuus on näkyvissä taso/taajuusmittausten numeerisen taulukon alla ja tulokset näkyvät erillisessä laatikossa.

3 Nämä melukriteerit vaativat normaalisti 1/1-oktaavin taajuusspektrin, mutta jos 1/3- oktaavin spektri on valittu, Nor121 laskee sen automaattisesti asianmukaiseksi 1/1-oktaavi spektriksi.

4 Pure Tone toiminto Parannetut mahdollisuudet Pure Tone -toiminto on tehty auttamaan mittaajaa, jos melussa esiintyy kapeakaistaisia ääniä. Se korjaa automaattisesti normin ISO mukaisesti mittaustuloksia, joissa esiintyy kapeakaistaista melua. Mittaajan ei tarvitse enää itse määrittää kapeakaistaisuuden aiheuttamaa korjaustekijää. MeasSetup valikossa on nyt valittavissa vaihtoehdot DIN mukaisen algoritmin sekä molemmissa ISO/DIS (2005) ja Joint Nordic Method - Version 2 määritetyn algoritmin välillä. ISO/JNM algoritmia varten parametrit Delta ja Regression Range voidaan myös säätää. Käyttäjä voi nopeuttaa Pure Tone -analyysiä deaktivoimalla liikkuvan puhtaan äänen etsinnän, valitsemalla alimman analysoitavan tason ( Lmin ) ja/tai poistamalla kaikki kuulokynnyksen alapuolella tehtävät analyysit. Esiasetetut Pure Tone -standardit Set-up/Standards -valikossa on nyt laajempi mahdollisuus valita esiasetettuja Pure Tone - analyysin standardeja. Ne sisältävät kaikki yllä mainitut standardit sekä erityisen Joint Nordic Method -standardin tuulivoimaloille.

5 Rakennusakustiikan mittaukset Spectrum Adaptation Terms Avarage Rating Report laskee nyt myös Spectrum Adaptation Terms -arvot, kuten ISO 717 standardissa on määritetty. Nämä termit lasketaan niin ilmaäänen kuin impulssiäänen (askeläänen) eristävyysmittauksille. Kun mittauksissa käytetään laajennettua taajuusaluetta, tehdään laskennat myös vastaaville termeille. Kaikki termit on esitetty alavalikossa, joka saadaan näkyviin käyttämällä vasemmanpuoleisinta funktionäppäintä, joka näkyy Avarage Rating Report -näkymässä. Kaukokäyttö CtrlBuild -ohjelman avulla Nor121:n seuraava ohjelmistoversio 4.1 mahdollistaa mittauslaitteen käyttämisen kaukokäyttöisesti rakennusakustiikan mittauksissa NorBuild/CtrlBuild - ohjelmien avulla. Tämän version on suunniteltu ilmestyvän vuoden 2005 jälkimmäisellä puoliskolla. Huomaa, että CtrlBuild ohjelmisto tulee myös päivittää.

6 Swept-Sine tekniikka Swept-Sine tekniikka parantaa huomattavasti rakennusakustiikan mittausten suorittamisen mahdollisuuksia tiloissa, joissa on korkea taustamelu. Tämä tekniikka mahdollistaa myös mittaukset tiloissa, joissa äänen vaimeneminen on voimakasta. Näiden mittausten tekeminen perinteisillä mittausmenetelmillä on mahdotonta. Aikaisempi Norsonic analysaattori Nor840 tarjosi samankaltaiset ominaisuudet sen ainutlaatuisella MLS (Maximum Lenght Sequence) mittausmenetelmällään. Nor121 analysaattorin uusi Swept-Sine tekniikka perustuu myös mitattavien huoneiden impulssivasteeseen, mutta Swept-Sine ei ole niin herkkä ympäristön vaikutuksille, kuten lämpötilalle ja tuulelle. Norsonic on ottanut uuden askeleen eteenpäin ottamalla käyttöön uuden parannetun ominaisuuden. Sekä MLS että Swept-Sine mittaustekniikat on esitetty uudessa ISO/DIS standardiehdotelmassa. Tämä uusi standardiehdotelma otetaan käyttöön virallisena standardina mahdollisesti vuoden 2006 alkupuolella. Tämä tarkoittaa sitä, että äänen eristävyysmittaukset voidaan tulevaisuudessa suorittaa käyttämällä Swept-Sine mittaustekniikkaa perinteisten ISO-140 tekniikkojen ohella. Swept-Sine mittaustekniikka on saatavilla optiona 14 kaikkiin Nor121 mittauslaitteisiin joissa on ohjelmistoversio 4.x. Yleiset ominaisuudet 0 db referenssi valinta Nor121:ssä on ollut mahdollisuus valita eri 0 db referenssi arvoja, joiden avulla mittaukset on voitu tehdä db -verrannollisiksi niin ääni kuin tärinäyksiköillekin. Vaihtoehdot ovat 2x10-5 (ääni), 1x10-6 (kiihtyvyys) ja 5x10-8 (nopeus). Normaali arvo on 2x10-5 (20 mikro Pascal). Kun toinen referenssi on valittu, db -merkinnät esitetään käänteisin värein, jotta vältytään väärinymmärryksiltä. Uudessa versiossa 0 db referenssi arvon valinta on siirretty Range/Calib valikosta erilliseen Range/0 db reference valikkoon. Tällä pyritään välttämään mittaajan väärinkäsitykset tai väärät valinnat.

7 Nopeampi laitteen sammutus Nor121 oli alun perin suunniteltu tallentamaan sen hetkiset asetukset sammutuksen yhteydessä, jotta seuraavan käynnistyksen yhteydessä työskentelyä voitaisiin jatkaa samoilla asetuksilla. Tästä syystä laitteen sammuttaminen kestää useita sekunteja. Uudessa versiossa Setup -valikossa tämä ominaisuus voidaan poistaa käytöstä. Tämän seurauksena laite ei käytä seuraavan käynnistyksen yhteydessä edellisellä kerralla käytettyjä asetuksia. Uusien oletusasetusten tallentaminen Nor121:ssä on oletusasetukset, jotka latautuvat käynnistyksen yhteydessä niin kauan, kunnes uudet perusasetukset on määritetty. Käyttäjällä on nyt mahdollisuus tallentaa haluamansa asetukset laitteen oletusasetuksiksi valitsemalla Set-up valikosta kentän Save current set-up as default ja painamalla Enter painiketta. Jos mittauslaite sammutetaan jatkossa siten, että Save default set-up at switch-off on No asennossa, laite käynnistyy niillä asetuksilla, jotka on edellisen kerran määritetty oletusasetuksiksi. SMS käsky päivämäärälle ja ajalle Nor121 vastaa SMS-viesteihin ja antaa vastauksena tiedot melun ja sään mittauksista. Nyt on mahdollista saada tietää myös mittauslaitteen kellon asetukset lähettämällä mittauslaitteelle viesti CLOCK. Uusi sääaseman liitäntä Alkuperäinen Nor121 voitiin yhdistää ainoastaan Reinhard sääasemaan MWS9. Nor121:n uusi ohjelmisto mahdollistaa laitteen kommunikoinnin myös uudemman MWS9-5 sääaseman kanssa. Parannettu modeemiyhteys Nor121:tä voidaan käyttää pitkäaikaiseen melun mittaukseen käyttäen NorMonit ohjelmistoa sekä modeemiyhteyttä. Aikaisemmassa Nor121 versiossa oli ongelmia output bufferin kanssa, mutta nyt tätä ominaisuutta on parannettu ja kaukoyhteyden vakautta parannettu.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

Opas versiolle 8.1. Hannu Matikainen. Päivitetty 11.6.2014

Opas versiolle 8.1. Hannu Matikainen. Päivitetty 11.6.2014 Opas versiolle 8.1 Päivitetty 11.6.2014 Sisältö JOHDANTO... 1 YLEISTÄ... 1 WINDOWS-VERSIOT... 2 MODERN-KÄYTTÖLIITTYMÄ... 3 Aloitusnäyttö... 3 Kaikkien sovellusten näyttäminen... 4 Navigointi käyttöliittymässä...

Lisätiedot

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 23/01/15 VERSION 5.0 VERSIO HISTORIA Versio päivämäärä Kuka Muutoksien kuvaus Approved By 5.0 23/01/15 KH Käännetty ENG -> FIN V5.0 23/01/15 UD0011PAGE 2 SISÄLTÖ Versio historia...

Lisätiedot

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER FI TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Toiminnot ja pakkauksen sisältö...

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje - versio 4.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 4 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 4 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 4 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 5 1.3.1

Lisätiedot

TOPFIELD CRC-2400. Käyttäjän opas. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija

TOPFIELD CRC-2400. Käyttäjän opas. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija TOPFIELD CRC-2400 Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija Käyttäjän opas ii SISÄLTÖ Sisältö 1 Esittely 1 11 Ominaisuudet 1 12 Digitaalisen vastaanottimen hallinta 2 121 Etupaneeli 3

Lisätiedot

Mendor Balance Personal Käyttöopas

Mendor Balance Personal Käyttöopas Mendor Balance Personal Käyttöopas Sähköpostituki: support.balance@mendor.com Puhelintuki: +358 45 145 1200 2014 Mendor Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään Mikä on Mendor Balance? Mendor Balance Personal on

Lisätiedot

Asennusopas Käyttöohje

Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Arvoisa asiakas, Seuraavan asennusoppaan avulla faksilaitteen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Tarkemmat laitteen kuvaukset ja selitykset löydät oppaan mukana toimitettavasta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Käyttäjän opas tammikuu 2015 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Järjestelmävaatimukset... 4 2. Käytön aloittaminen... 5 2.1 Adobe Flash Player -ohjelmiston asentaminen...

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

Mendor Balance Personal Käyttöopas

Mendor Balance Personal Käyttöopas Mendor Balance Personal Käyttöopas Sähköpostituki: support.balance@mendor.com Puhelintuki: +358 45 145 1200 2015 Mendor Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään Mikä on Mendor Balance? Mendor Balance Personal on

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ Sini-Jatta Suonio - 2010 Esipuhe Tämän ohjeen tarkoitus on opastaa yksinkertaisesti tekemään fysiikan oppilaslaboratorion selostustöissä

Lisätiedot

Webforum Teamwork & Professional

Webforum Teamwork & Professional Webforum Teamwork & Professional Käyttö- ja hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-03-31 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sisään kirjautuminen... 4 Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje versio 3.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje versio 3.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje versio 3.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 3 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 3 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 3 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 4 1.3.1

Lisätiedot

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas 1 Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas Tallentava digisovitin satelliitti ja antenniverkkoon CONAX i Luku 1 3 1. Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 1.2 Esittely 3 1.2.1 Etupaneeli 4 1.2.2 Kaukosäädin 5 1.3 Mikä

Lisätiedot

Käyttöopas DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW

Käyttöopas DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW Käyttöopas DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online-käyttöopas Käyttöopas ei sisällä kaikkea laitteen käyttöön liittyvää tietoa. Tarkempia ohjeita tietyistä toiminnoista saat Online-käyttöoppaasta

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

ScopeMeter 190 Series II

ScopeMeter 190 Series II ScopeMeter 190 Series II Fluke 190-062, -102, -104, -202, -204, -502, -504 Käyttöohje Tammikuu 2011, Rev. 2, 1/14 (Finnish) 2011-2014 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjetta voidaan

Lisätiedot

Opel Ampera Infotainment System

Opel Ampera Infotainment System Opel Ampera Infotainment System Sisältö Johdanto... 4 Radio... 19 Audiosoittimet... 30 Navigointi... 52 Ääniohjaus... 78 Puhelin... 86 Hakemisto... 98 4 Johdanto Johdanto Johdanto... 4 Varkaudenestotoiminto...

Lisätiedot

Onnea uuden soittimen omistajalle

Onnea uuden soittimen omistajalle SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE RSC-0920 Onnea uuden soittimen omistajalle Olitpa sitten vasta-alkaja tai jo pidemmälle soittoharrastuksessasi edennyt, on uusi instrumentti aina iloinen asia. Olemme tehneet

Lisätiedot

FIRSTBEAT SPORTS KÄYTTÖOPAS

FIRSTBEAT SPORTS KÄYTTÖOPAS FIRSTBEAT SPORTS KÄYTTÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Tervetuloa Firstbeat SPORTS käyttöoppaaseen... 5 Ohjelman ominaisuudet... 6 Harjoittelun analysointi... 6 Palautumisen seuranta... 6 Kuntotestaus... 7 Firstbeat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

TOPFIELD. TRC-1400 Käyttäjän Viite. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys

TOPFIELD. TRC-1400 Käyttäjän Viite. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys TOPFIELD TRC-1400 Käyttäjän Viite Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon 500Gb kiintolevy CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys ii LUONNOS, EI LOPULLINEN! OHJEKIRJAN SISÄLTÖÖN VOI TULLA

Lisätiedot

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD PVR 5720-SX HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 1 Sisällysluettelo 1. Aloittaminen kolmessa vaiheessa...3 1 Kytkennät... 5 2 Asennus... 6 3 Tallennuslaitteen käyttäminen... 6 2. Tuotteen kuvaus...7

Lisätiedot

POWERMAX PRO KÄYTTÖOPAS

POWERMAX PRO KÄYTTÖOPAS POWERMAX PRO KÄYTTÖOPAS Sisällysluettelo Pikaopas yleisimmin käytettävistä toiminnoista... 2 Yhteystietoluettelo... 2 Merkkivalojen selitykset... 2 Sireeni... 3 Hyödyllisiä vinkkejä Powermax Pro -käyttäjille...

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

TOPFIELD. TRC-2400 Käyttäjän opas. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500 Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys

TOPFIELD. TRC-2400 Käyttäjän opas. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500 Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys TOPFIELD TRC-2400 Käyttäjän opas Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon 500 Gb kiintolevy CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys ii SISÄLTÖ Sisältö 1 Esittely 1 1.1 Ominaisuudet...........................

Lisätiedot