THKL - HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "THKL - HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 THKL - HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOHJE

2 THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ KYTKENTÄ VÄYLÄ THK-16-LSMS PÄÄKESKUS THKE-16 ALAKESKUS TAPAHTUMAREKISTERI OHJELMOINTI PAINIKKEILLA SELAUSTOIMINNAT PAINIKKEILLA OHJELMOINTI- JA LUKU PC-MIKROLLA GSM-TEKSTIVIESTISIIRTO TEKSTIVIESTIN SISÄLTÖ GSM-SIIRTOON LIITTYVÄT ASETUKSET TLOG -OHJELMASSA GSM-TERMINAALIN LIITÄNTÄ THK-16-LSMS KESKUKSEEN TAPAHTUMAHISTORIIKKI LUKU PC-MIKROLLA... 14

3 THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje 3/14 THKL - HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ 1. YLEISTÄ THKL on 16-pisteen yksiköistä koostuva, hajasijoitettava hälytysjärjestelmä. THK-16-L perusyksikköön voidaan liittää maks. 6 kpl THKE-16 alakeskuksia, jolloin täydellä kokoonpanolla valvonnan piiriin saadaan maksimi 112 kosketinpiiriä. THK-hälytysjärjestelmä on varustettu historiikkitallennuksella, jolloin tulevat ja poistuvat hälytykset aikamerkintöineen voidaan lukea jälkikäteen. Suoraan keskusyksikön näytöltä voidaan lukea 32 viimeisintä tapahtumaa ja koko historiikkitiedosto (maks tapahtumaa) voidaan lukea/tulostaa erillisellä ohjelmalla PC-mikron kautta. GSM-siirrolla varustetussa mallissa (THK-16-LSMS) hälytykset siirtyvät selväkielisinä esiohjelmoituihin numeroihin (maks. 3 kpl) vuoronperään, kunnes hälytys on kuitattu keskuksesta tai vastasoitolla. Keskusyksikön etulevyssä sijaitsee 2-rivinen, selväkielinen nestekidenäyttö, kuittaus/selaus/ohjelmointipainikkeet sekä hälytysten yhteinen led-ilmaisuvalo. Ohjelmointipainikkeilla voidaan valita silmukoiden toimisuunta (su/av), tärkeysluokka (A/B/D), tuloviiveet s sekä keskuksen vikamuistitoiminta. Pistetekstit, aika-asetukset ja GSM-siirtonumerot asetellaan vakiotoimituksen mukana olevalla TLOGohjelmistolla. THKE-16 alakeskukset on varustettu omilla selausnäytöillään, jolloin niiden hälytykset voidaan lukea myös paikanpäällä. 2. KYTKENTÄ 2.1 Väylä THK-16-LSMS RS-485 maks. 15 m RS-232 PC GSM-mod. maks. 300 m RS-485 RS-485 RS-485 THKE-16 THKE-16 THKE THKE-16 alakeskukset liitetään RS-485 sarjaväyläliitännällä (2-johdinliitäntä) THK-16-LSMS pääkeskukseen. Sarjaväylä kytketään silmukkamuodossa (ilman rinnakkaishaaroituksia) ketjuttamalla S+ ja S- liitännät keskuksesta toiseen. PC-mikrolle ja GSM-moduulille tarkoitettu RS-232 tiedonsiirtokaapeli kytketään pääkeskuksen RS- 232C sarjaväylään (ei samanaikaisesti)

4 2.2 THK-16-LSMS pääkeskus THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje ( ) 4/14 THK-16-LSMS pääkeskukseen liitetään silmukat Silmukoiden toinen pää on kaikille yhteinen +24 VDC, jotka kytketään Y-liittimeen. Ensimmäinen THKE-16 laajennusyksikkö (silmukat 17-32) liitetään pääkeskuksen RS-485 sarjaväyläliitäntään (S+ ja S- liittimet). THKL-hälytysjärjestelmän ohjelmointi suoritetaan normaalisti PC-mikrolla, joka liitetään pääkeskuksen RS-232C lähtöön (Tx, Rx ja G liittimet). Kun PC-ohjelmointi on suoritettu kytketään samaan RS-liitäntään GSM-moduuli (mikäli tilattu). GSM-moduulin 24 VDC jännitesyöttö kytketään normaalisti liittimiin 20+ ja 21-. Pääkeskuksessa sijaitsevat myös koko järjestelmälle yhteiset hälytyssiirrot: a) AS-lähdöstä saadaan 24V jänniteviesti hälytystilanteessa b) HS-lähdöistä saadaan jännitteetön relevaihtokosketinviesti. Silmukan tärkeysluokka-asetus (A tai B), määrää kumpaan lähdöistä sen hälytys vaikuttaa Keskuksen syöttöjännite on normaalisti 230V 50Hz verkkosyöttö, joka kytketään ~ / 0 liittimiin ja varakäyttöakku ±24V akkuliitäntään. 2.3 THKE-16 alakeskus THKE-16 alakeskukseen kytketään edelläkuvatulla tavalla hälytyssilmukat, RS-485 sarjaväylä (saman liittimen alle edellisestä keskuksesta tuleva ja seuraavaan keskukseen lähtevä johdin) ja syöttöjänniteliitännät.

5 THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje 5/14 3. PAINIKKEET JA INDIKOINNIT: Askelluspainike Yhteishälytysmerkkilamppu (ei alakeskuksessa) Enter-painike (ei alakeskuksessa) Selväkielinen hälytysikkuna, johon hälytystilanteessa ilmestyy pistenumero ja -teksti sekä hälytystilanne- ja tärkeysluokkamerkintä 4. OHJELMOINTITAVAT Silmukoiden toimisuunta/erotus (su/av/ei käytössä), tärkeysluokka (A/B/D), tuloviiveet s, pistetekstit, kellonaika, GSM-siirto ja historiikkitoiminnot asetetaan pääkeskukseen PC-mikrolla ja TLOG -ohjelmalla. (kts. kohta PC-ohjelmointi/luku, sivu 9). Myös pääkeskuksen kannessa olevilla painikkeilla voidaan ohjelmoida kaikki muut asetukset pisteteksti, GSM-siirto ja aika-asetuksia lukuunottamatta. Lisäksi painikkeilla voidaan lukea historiikkitietoja ja päällä olevia hälytyksiä (kts. kaavio Ohjelmointi painikkeilla ja Selaustoiminnot painikkeilla, sivut 7-8) sekä kuitata saapuvat hälytykset yksi kerrallaan. 5. TOIMINTA Kun syöttöjännite ja kosketintulot on kytketty aloittaa THKL-hälytysjärjestelmä välittömästi hälytysvalvonnan aseteltujen ohjelmointitietojen mukaisesti. Hälytystilanteessa ko. silmukan hälytys- ja tärkeysluokkatunnus ilmestyvät pääkeskuksen näytölle, summeri soi, tärkeysluokkareleen siirtokosketin sulkeutuu ja alasummerilähtö kytkeytyy päälle sekä yhteishälytysmerkkilamppu alkaa vilkkua. Ensimmäinen kuittaus -painikkeella palauttaa siirrot ja vaimentaa summerin, mutta vasta toinen kuittaus poistaa pistetunnuksen näytöltä. Mikäli kuittaamattomia (päälläolevia) hälytyksiä on useampia pitää jokainen piste kuitata erikseen, kunnes näytössä lukee XX KUITATTUA HÄLYTYSTÄ ja yhteishälytysmerkkilamppu on lakannut vilkkumasta. Mikäli keskukselle on valittu vikamuistitoiminta hälytystunnus pysyy näytössä vaikka piste olisi jo palautunut normaalitilaansa, kunnes piste on kuitattu. Δ- askelluspainikkeella voidaan lukea kaikki päälläolevat, kuitatut hälytykset (kts. selaustoiminnat painikkeilla, sivu 8). Yhteishälytysvalo on päällä kunnes kaikki hälytykset ovat poistuneet. Tekstinäytössä lukee tällöin EI HÄLYTYKSIÄ Δ- painikkeella voidaan näytöltä lukea myös 32 viimeisen tapahtuman historiikki hälytystapahtumista (tulevat ja poistuvat hälytykset päiväys- ja kelloaikatietoineen). PC-mikrolla puolestaan voidaan lukea keskuksen koko historiikkirekisteri (maks kpl tapahtumaa) - kts. kohta PC-ohjelmointi/luku, sivu 9. THKE-alakeskuskohtaiset hälytystapahtumat ja päälläolevat hälytykset voidaan lukea jokaiselta alakeskukselta erikseen alakeskuksen Δ- askelluspainikkeella.

6 6. TAPAHTUMAREKISTERI (kts. lohkokaavio Selaustoiminnot painikkeilla, sivu 8) THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje 6/14 Kun pääkeskus on normaalitilassa (ei kuittaamattomia hälytyksiä) voidaan historiikkitiedostoon siirtyä painamalla ensin askelluspainiketta, jolloin näyttöön ilmestyy valinta PÄÄLLÄOLEVAT HÄLYTYKSET tai HISTORIIKKI. Valitsemalla - painikkeella HISTORIIKKI ilmestyy näytölle viimeisimmän hälytystapahtuman tunnus ja tapahtuma-aika. Askelluspainikkeella voidaan tapahtumarekisteriä selata eteenpäin (vanhempiin tapahtumiin päin). Keskuksen näytöltä voidaan lukea maks. 32 viimeisintä tapahtumaa. Normaalinäyttöön päästään askeltamalla kierros loppuun, nuolipainikkeella tai automaattisesti n. 60 s kuluttua (mikäli askelluspainiketta ei paineta). 7. ESIMERKKEJÄ NÄYTÖISTÄ Esim 1. Hälytysnäyttö Pistenumero ja hälytystunnus Tärkeysluokka Hälyttävän kohteen tunnus Esim. 2 Historiikkinäyttö Tulleen hälytyksen merkki (* Pistenumero Tapahtuma-aika Hälyttävän kohteen tunnus (* Poistuneen hälytyksen merkki = <

7 THKL hälytysjärjestelmä - Pikakäyttöohje 7/14 8. OHJELMOINTI PAINIKKEILLA NORMAALINÄYTTÖ pitkä painallus (* n. 10s pitkä painallus n. 10 s VIKAMUISTIVALINTA ON VIKAMUISTIVALINTA ON TAI EI Δ- PAINIKKEELLA n. 10 s VALITSE PISTE XXX PISTETUNNUS ASETELTAVAN PISTEEN VALINTA Δ- PAINIKKEELLA XXX PISTETUNNUS SULKEUTUVA TOIMISUUNTAVALINTA SULKEUTUVA/AVAUTUVA/EI KÄYTÖSSÄ Δ- PAINIKKEELLA XXX PISTETUNNUS TK.LUOKKA A TÄRKEYSLUOKKAVALINTA A, B TAI D Δ- PAINIKKEELLA XXX PISTETUNNUS TULOVIIVE XX s TULOVIIVEVALINTA 0, 1, 3, 5, 10, 30, 60 TAI 120 s Δ- PAINIKKEELLA (* Painamalla missä tahansa kohtaa ohjelman sisällä -painiketta pitkään (5-10s) palauttaa se ohjelman normaalinäyttöön n. 1 min kuluessa

8 9. SELAUSTOIMINNAT PAINIKKEILLA THKL hälytysjärjestelmä - Pikakäyttöohje 8/14 NORMAALINÄYTTÖ PAINA Δ n. 10 s PÄÄLLÄOLEVAT HISTORIIKKI VALINTA Δ-PAINIKKEELLA PÄÄLLÄOLEVAT VALINTA HISTORIIKKI P001 HÄLYTYS (A) TERMOSTAATTI FZ > :09:06 TERMOSTAATTI FZ 1.1 PAINA Δ PAINA Δ P017 HÄLYTYS (B) KATTILA PAINE 1 017> :09:04 KATTILA PAINE 1 PAINA Δ PAINA Δ Viimeisen päälläolevan hälytyksen jälkeen palaa nornaalitasolle... Maks. 32 tapahtumaa PAINA Δ

9 10. OHJELMOINTI- JA LUKU PC-MIKROLLA THKL hälytysjärjestelmä - Pikakäyttöohje 9/14 - kytke mukana toimitettu RS-välikaapeli PC-mikron ja THK-16-LSMS keskuksen välille alla olevan kuvan mukaisesti -laita toimituksen mukana lähetetty ohjelmointilevyke PC-mikron CD-asemaan ja siirrä ohjelma koneellesi kansiossa TLOG sijaitsevalla setup.exe komennolla. Ohjelma tallentuu normaalisti seuraavaan kiintolevykansioon C:/Program files/tlog. -käynnistä TLOG.exe ohjelma edellämainitusta kansiosta tai Käynnistä-valikon Ohjelmat/TLOG/TLOG pikakuvakkeesta. Valitse aloitusikkunasta sarjaportti (oletus COM1) sekä baudinopeus (oletus 19200) ja paina OK-painiketta. -ohjelmointitasolle pääsy on salasanasuojattu eli kyseiseen taulukkoruutuun pitää antaa ensin oikea salasana ja hyväksyä se Lue salasana -painikkeella, jolloin mikäli salasana on oikein, ohjelma muuttaa himmennetyt asetuspainikkeet kirkkaiksi ja ilmoittaa hyväksytystä salasanasta. -ohjelmoi seuraavaksi alayksiköiden määrä (1-6) vastaavaan kohtaan taulukossa ja hyväksy Aseta alayksiköiden määrä -painikkeella -valitse nyt ohjelmoitava keskus (pääkeskus tai joku alakeskuksista 1-6) painamalla aloituksessa oletusarvona ilmestyvää Pääkeskus -painiketta, jolloin valintaikkuna avautuu ja valitsemalla hiirellä listasta oikea kohde -anna nyt edellä valitun keskuksen pisteille kohdemerkintä- ja asetusarvot niille varatuille paikoille taulukkoruuduissa ja siirrä (tallenna) taulukkoarvot väliaikaisesti THK-keskukselle tiedonsiirto-osan -käskyllä (välillä PC THK). Muista lopputallennus (2 min kesto)! Huom! Ohjelmoidut pistetiedot pitää aina tallentaa alakeskuskohtaisesti em. mainitulla nuolinäppäimellä ennen kuin siirrytään seuraavaan alakeskukseen.

10 THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje 10/14 -mikäli haluat nähdä pää- tai alakeskuksen keskuksen voimassaolevat asetusarvot niin saat ne näytölle tiedonsiirto-osan -painikkeella (välillä THK PC). -tiedonsiirto-osan -painikkeella välillä PC FILE voit ottaa esiin PC-mikrolle aikaisemmin tallennettuja asetuksia ja vastaavasti -painikkeella välillä PC File voit tallentaa PCmikrolle täyttämäsi taulukon - Palauta oletukset -nuolipainikkeella taulukkoon ilmestyvät tehdasasetukset ja tiedonsiirtoosan -painikkeella (välillä PC Tulostin) voidaan asetetut taulukkoarvot tulostaa paperille Muita luku- ja asetustoimintoja ovat: Lue kello /Aseta kello Lue laitetunnus /Aseta laitetunnus Lue historiikki /Tyhjennä historiikki Luetaan/asetetaan THK-16-L(SMS) keskuksen sisäinen kello Maks. 20 merkin laitetunnus näkyy THK- keskuksessa normaalitilan näytön ylimmällä rivillä THK-16-L keskus tallentaa tulevat ja poistuvat hälytystapahtumat (maks kpl) häviämättömään flashmuistiinsa, joka voidaan lukea erilliseen tapahtumahistoriikkiikkunaan TLOG -ohjelmassa. Tyhjennä - käsky poistaa keskukseen kerätyn tiedon. HUOM! Muista tallentaa tiedosto ennen poistamista

11 THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje 11/14 ASCII tallennus Jatkuva kysely Vikamuisti Hälytykset sallitaan Tallenna muistiin Tietoliikenne/ Manuaalinen komento Yrityksen tiedot Muuntaa historiikkitiedoston ASCII muotoon, jonka avulla tiedosto voidaan tallentaa ja jatkokäsitellä esim. Exeltaulukkolaskennassa tai lukea jälkikäteen TLOG -ohjelmassa Valitsemalla jatkuva kysely-ruudukon voit testata hälytystoimintoja pistekohtaisten indikointilamppujen avulla (hälytystila punainen valo, normaalitila vihreä valo ja ei käytössä harmaa valo) Huom. ei saa olla valittuna (käytössä) ohjelmoinnin aikana Yhteisasetus koko hälytysjärjestelmälle (hälyttää vaikka silmukka palaisi normaalitilaan ennen kuittausta kunnes kuitataan) Ohjelmoinnin aikana on valvonta tietyssä tilanteissa katkaistu häiriöllisen toiminnan eliminoimiseksi, rasti ruudussa indikoi hälytykset sallittu -tilaa Tällä painikkeella tallennetaan asetukset pysyvästi hälytyskeskusten muistiin. Tallennus käy läpi kaikki ala-asemat ja tallennuksen kesto on n. 2 min. Huom! Muista aina lopuksi painaa tätä painiketta kun olet tehnyt kaikki tarvittavat ohjelmointimuutokset. Koska tämän tallennuspainikkeen merkitys on niin tärkeä muistuttaa PC-ohjelma tästä tallennuksesta vielä ohjelmasta poistuttaessa. Tiedonsiirtotapahtumia voi seurata `Tietoliikenne ruudusta ja komentoja lähettää pääkeskukselle Lähetä manuaalinen komento -rivin ja Lähetä-painikkeen avulla (normaalisti ainoastaan huoltokäytössä) Mikäli käyttäjiä on useampia voidaan Yritys -ikkunaan merkitä esim. yksityiskohtaiset käyttäjätiedot. 11. GSM-TEKSTIVIESTISIIRTO GSM-tekstiviestisiirtolla varustetussa THK- 16-LSMS mallissa liitetään keskuksen RS-232C sarjaporttiin GSM-terminaali. Ennen terminaalin liittämistä pitää hälytyskeskuksen ohjelmointi tekstiviestisiirtoon liittyvien asetusten suhteen olla valmis. Ohjelmointi tehdään PC-mikrolla tässä ohjeessa kuvatulla tavalla Tekstiviestin sisältö Tekstiviesti sisältää seuraavat tiedot: -laitetunnus, pistenumero, pistetunnus ja hälytysten kokonaismäärä -laite- ja pistetunnus ovat käyttäjän ohjelmoitavissa Esimerkki tekstiviestistä: THKL VALVONTAKESKUS 001 JÄÄTYMISSUOJA FZ 1.2 Laitetunnus (maks 20 merkkiä) Pistetunnus ja pistenumero

12 THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje 12/14 Tekstiviesti lähetetään vain A ja B luokan hälytyksistä. Viesti lähetetään ensin GSM-numeroasetusten 1. kohtaan ohjelmoituun numeroon. THK-pääkeskus odottaa vastausviestiä (vastasoittoa) n. 5 minuuttia ja mikäli sellaista ei tule lähettää pääkeskus viestin uudelleen, ensin 2 numeroon ja sitten 3. numeroon (mikäli asetettu). Mikäli vain yksi siirtonumero on ohjelmoitu ei kuittaussoittoa tarvita. Tekstiviestin kuittaus kuittaa ohjelmaversiosta riippuen joko pelkästään tekstiviestisiirron tai koko keskuksen. Huom! PIN-koodin kysely on matkapuhelimella ohjelmoitava pois käytöstä ennen SIMkortin sijoittamista GSM-terminaaliin 11.2 GSM-siirtoon liittyvät asetukset TLOG -ohjelmassa -pistetekstit asetetaan silmukkakohtaisen taulukon viimeiseen sarakkeeseen ja tekstin pituus kullekin pisteelle voi olla maksimissaan 20 merkkiä -tekstiviestin etuliite (laitetunnus) toistuu aina samanlaisena riippumatta mikä piste hälyttää ja sijaitsee aina hälytysviestin alkuosassa. Etuliitteen tekstin maksimi pituus on 20 merkkiä ja se kirjoitetaan laitetunnusruudukkoon ja tallennetaan Aseta laitetunnus -käskyllä -numero-asetukset sijaitsevat ohjelmointi-ikkunan oikeassa laidassa -GSM-numeroita voidaan asettaa 3 kpl. Mikäli kuittausta (vastasoittoa) ei tule soittaa keskus vuoronperään kuhunkin asetettuun numeroon alkaen nro 1:stä ja päätyen nro 3:een. Huom! Puhelinnumeron on alettava etuplussalla ja maakoodilla (Suomeen +358) ja ilman suuntanumeron etunollaa.

13 THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje 13/ GSM-terminaalin liitäntä THK-16-LSMS keskukseen Toimituksen mukana tulee normaalisti valmis D-liittimellä varustettu välikaapeli, jonka THKkeskukseen liitettävät johtimet on merkitty vastaavilla liitinnumeroilla

14 THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje 14/ TAPAHTUMAHISTORIIKKI LUKU PC-MIKROLLA Klikkaamalla TLOG ohjelmassa Lue historiikki -painiketta saat historiikkinäytön koko ruudun levyiseksi, jolloin tapahtumia voidaan lukea yhdellä silmäyksellä pidemmältä aikajaksolta ja myös tulostaa ne tarvittaessa kirjoittimelle. ASCII-tallennetussa muodossa ensimmäisellä rivillä näkyy rivinumerolla 0000 laitetunnus, sekä senjälkeen seuraavilla riveillä tapahtumat alkaen viimeisimmästä (tuoreimmasta). Aikaisemmin tallennettuja historiikkitiedostoja voidaan lukea painamalla ensin Lue vanha -painiketta ja valitsemalla näyttöön ilmestyvästä tiedostovalintaikkunasta ko. tiedoston sijainti ja hyväksymällä se näyttöön. Vastaavasti voi nykyistä ja vanhempia tiedostoja tulostaa paperille taulukkomuodosaa Tulosta - painikkeella. Kun olet valmis voit sulkea tapahtumahistoriikki-ikkunan ESC SULJE käskyllä ja poistua TLOG -ohjelmasta pääsivun ESC LOPETA käskyllä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 TÄRKEÄÄ LUKEA... 6 2.1 TURVALLISUUSOHJEET...6

Lisätiedot

Magnum 25. Osoitteellinen paloilmoitinkeskus. Käyttöohje UMA 000 077 PA2 SUOMI

Magnum 25. Osoitteellinen paloilmoitinkeskus. Käyttöohje UMA 000 077 PA2 SUOMI Magnum 25 Osoitteellinen paloilmoitinkeskus Käyttöohje UMA 000 077 PA2 SUOMI MAGNUM 25 SISÄLTÖ OSA1- KÄYTTÖ 1.1 Keskuksen etupaneelin kuvaus... 2 1.2 Hälytys... 4 1.3 Järjestelmän palautus... 5 1.4 Hälytysten

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy DESIGO PX PXM20 käyttöpääte Käyttöohje Versio 2.2 Siemens Building Technologies Building Automation

Eco-Paronen Oy DESIGO PX PXM20 käyttöpääte Käyttöohje Versio 2.2 Siemens Building Technologies Building Automation Eco-Paronen Oy Vantaanrinne 14 p. 020 1986 420 DESIGO PX PXM20 käyttöpääte Käyttöohje Versio 2.2 CA110410en 05.12.2003 Siemens Building Technologies Building Automation 1 Näyttö ja ohjauspainikkeet 1 2

Lisätiedot

FERCS20. asennus- ja käyttöohje

FERCS20. asennus- ja käyttöohje FERCS20 asennus- ja käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TÄRKEÄÄ LUKEA... 4 2.1. TURVALLISUUSOHJEET... 4 2.2. VAROITUKSET... 4 2.3. MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 4 3. LIITÄNNÄT... 5 3.1. ETUPANEELI...

Lisätiedot

6. ERIKOISTOIMINTOJA...18

6. ERIKOISTOIMINTOJA...18 Pikaopas yleisimmin käytettävistä toiminnoista...2 Yhteystietoluettelo...2 Merkkivalojen selitykset...2 Sireeni...3 Hyödyllisiä vinkkejä Powermax Pro -käyttäjille...3 1. JOHDANTO... 4 Yleistä...4 Järjestelmän

Lisätiedot

Fonel Mikro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.2. FSM Oy www.fsm.fi

Fonel Mikro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.2. FSM Oy www.fsm.fi Fonel Mikro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.2 FSM Oy www.fsm.fi 1 - Tekniset ominaisuudet...3 1.1 Laitteen toimintakuvaus...4 1.2 Laitteen ominaisuudet...5 1.2.1 Laitteen

Lisätiedot

EH-60. Käsikirja. Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan. www.ouman.fi

EH-60. Käsikirja. Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan. www.ouman.fi EH-60 Käsikirja Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan Ouman EH-60 on älykäs ratkaisu sähkölämmitteisen omakotitalon, kesämökin tai pienen liikekiinteistön ohjaus- ja valvontatarpeisiin. EH-60:n avulla

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

Sisällys. TACHOSTORE software manual 1

Sisällys. TACHOSTORE software manual 1 Sisällys 1. TachoStore-ohjelmiston esittely... 3 1.1 PÄÄPERIAATE... 3 1.2 KAAVIO... 3 1.3 TOIMINNOT... 3 1.4 LATAUSTAVAT... 3 1.5 LADATTAVAT TIEDOSTOT... 3 1.6 TIEDONTALLENNUSMUODOT... 3 2. TachoStoren

Lisätiedot

TeleWell ISDN puhelin

TeleWell ISDN puhelin TeleWell ISDN puhelin Copyright 1999 Easytel Oy/TeleWell Käyttöohje versio 2.0 SISÄLLYS SISÄLLYSESITTELY 2 ESITTELY 4 ERIKOISOMINAISUUDET 4 HYVÄKSYNNÄT 5 MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ 5 KUVA PUHELIMESTA JA

Lisätiedot

Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE. www.ouman.fi

Kolmipiirinen lämmönsäädin. - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE. www.ouman.fi Kolmipiirinen lämmönsäädin - 2 lämmityksen säätöpiirin ohjausta - 1 käyttöveden säätöpiirin ohjaus KÄYTTÖ- OHJE www.ouman.fi Tämä on C203 käyttäjälle tarkoitettu käyttöohje. Tässä käyttöohjeessa esitellään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä KÄYTTÖOHJE PowerMaster-10 G2 Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 -Käyttöopas Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 Esipuhe... 3 Yleiskatsaus... 3 Järjestelmän

Lisätiedot

metis Micro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V4.9 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.

metis Micro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V4.9 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety. Micro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V4.9 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.fi 1 LAITTEEN TOIMINTA JA Tekniset ominaisuudet...3 1.1 Laitteen toiminta...3

Lisätiedot

POWERMAX PRO KÄYTTÖOPAS

POWERMAX PRO KÄYTTÖOPAS POWERMAX PRO KÄYTTÖOPAS Sisällysluettelo Pikaopas yleisimmin käytettävistä toiminnoista... 2 Yhteystietoluettelo... 2 Merkkivalojen selitykset... 2 Sireeni... 3 Hyödyllisiä vinkkejä Powermax Pro -käyttäjille...

Lisätiedot

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Kuljetus-Lastu Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Myynti/Tuki 050 491 3771 petri.lahtiluoma@itapu-lahtiluoma.fi TERVETULOA TUTUSTUMAAN KULJETUS-LASTU-LASKUTUSOHJELMAAN!

Lisätiedot

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma Versio 1.00 ASENNUSOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA Asennusohje 1 VAROITUKSET Hälytysjärjestelmän asennuksen tulisi suorittaa vain asiantunteva henkilö. Lue huolellisesti

Lisätiedot

MATRIX-hälytysjärjestelmät

MATRIX-hälytysjärjestelmät MATRIX-hälytysjärjestelmät Ohjelmistoversio 2 RINS 486 1 TAKUU Tämä tuote myydään normaaleilla takuuehdoillamme, joiden mukaisesti sillä on kahden vuoden takuu valmistusvirheiden osalta. Jatkuvan tuotekehityksen

Lisätiedot

JA-80K -käyttöohje 1 MKE52401

JA-80K -käyttöohje 1 MKE52401 JA-80K -käyttöohje 1 MKE52401 Sisältö OASiS-käyttäjälle... 3 Mikä on turvajärjestelmä?... 3 Järjestelmän käyttäjäkoodit (etäkortit)... 4 1. Järjestelmän hälytykset... 5 2. Hälytysten kytkennän yhteydessä...

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS TU7372 http://fi.yourpdfguides.com/dref/983799

Käyttöoppaasi. PHILIPS TU7372 http://fi.yourpdfguides.com/dref/983799 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DATA LOG AJASTIN Datalog O 1104

DATA LOG AJASTIN Datalog O 1104 1/5 KUVAUS: DATA LOG on digitaalinen ajastin, jossa on yksi potentiaali (jännite) vapaa vaihtokosketin, ja joka on suunniteltu minkä tahansa sähkölaitteen ohjaukseen. Sen mahdollisuuksiin kuuluvat myös

Lisätiedot

Elisa Ring Käyttöohje. Salasana Vastaaja Valikko Hallinta

Elisa Ring Käyttöohje. Salasana Vastaaja Valikko Hallinta Elisa Ring Käyttöohje Salasana Vastaaja Valikko Hallinta Elisa Oyj Elisa Ring 2 (57) 1 Johdanto... 3 2 Elisa Ring salasanan hallinnointi... 4 2.1 Salasanan aktivointi (luonti)... 4 3 Elisa Ring vastaaja...

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

Käyttöohje. 9352293 1. painos

Käyttöohje. 9352293 1. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöohje 9352293 1.

Lisätiedot

MITAX 21 taksamittari

MITAX 21 taksamittari MITAX 21 taksamittari Valmistaja : MITAX palvelupiste 3/2012 (ohjelma alk 1002xx) Hevosuontie 50 Puh (08) 6121 651 Pilvitie 6 Puh. (08) 512 165 Y-tunnus 0511390-1 87700 Kajaani 90620 Oulu ww.trippi.fi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Käyttäjän opas tammikuu 2015 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Järjestelmävaatimukset... 4 2. Käytön aloittaminen... 5 2.1 Adobe Flash Player -ohjelmiston asentaminen...

Lisätiedot