THKL - HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "THKL - HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 THKL - HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOHJE

2 THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ KYTKENTÄ VÄYLÄ THK-16-LSMS PÄÄKESKUS THKE-16 ALAKESKUS TAPAHTUMAREKISTERI OHJELMOINTI PAINIKKEILLA SELAUSTOIMINNAT PAINIKKEILLA OHJELMOINTI- JA LUKU PC-MIKROLLA GSM-TEKSTIVIESTISIIRTO TEKSTIVIESTIN SISÄLTÖ GSM-SIIRTOON LIITTYVÄT ASETUKSET TLOG -OHJELMASSA GSM-TERMINAALIN LIITÄNTÄ THK-16-LSMS KESKUKSEEN TAPAHTUMAHISTORIIKKI LUKU PC-MIKROLLA... 14

3 THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje 3/14 THKL - HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ 1. YLEISTÄ THKL on 16-pisteen yksiköistä koostuva, hajasijoitettava hälytysjärjestelmä. THK-16-L perusyksikköön voidaan liittää maks. 6 kpl THKE-16 alakeskuksia, jolloin täydellä kokoonpanolla valvonnan piiriin saadaan maksimi 112 kosketinpiiriä. THK-hälytysjärjestelmä on varustettu historiikkitallennuksella, jolloin tulevat ja poistuvat hälytykset aikamerkintöineen voidaan lukea jälkikäteen. Suoraan keskusyksikön näytöltä voidaan lukea 32 viimeisintä tapahtumaa ja koko historiikkitiedosto (maks tapahtumaa) voidaan lukea/tulostaa erillisellä ohjelmalla PC-mikron kautta. GSM-siirrolla varustetussa mallissa (THK-16-LSMS) hälytykset siirtyvät selväkielisinä esiohjelmoituihin numeroihin (maks. 3 kpl) vuoronperään, kunnes hälytys on kuitattu keskuksesta tai vastasoitolla. Keskusyksikön etulevyssä sijaitsee 2-rivinen, selväkielinen nestekidenäyttö, kuittaus/selaus/ohjelmointipainikkeet sekä hälytysten yhteinen led-ilmaisuvalo. Ohjelmointipainikkeilla voidaan valita silmukoiden toimisuunta (su/av), tärkeysluokka (A/B/D), tuloviiveet s sekä keskuksen vikamuistitoiminta. Pistetekstit, aika-asetukset ja GSM-siirtonumerot asetellaan vakiotoimituksen mukana olevalla TLOGohjelmistolla. THKE-16 alakeskukset on varustettu omilla selausnäytöillään, jolloin niiden hälytykset voidaan lukea myös paikanpäällä. 2. KYTKENTÄ 2.1 Väylä THK-16-LSMS RS-485 maks. 15 m RS-232 PC GSM-mod. maks. 300 m RS-485 RS-485 RS-485 THKE-16 THKE-16 THKE THKE-16 alakeskukset liitetään RS-485 sarjaväyläliitännällä (2-johdinliitäntä) THK-16-LSMS pääkeskukseen. Sarjaväylä kytketään silmukkamuodossa (ilman rinnakkaishaaroituksia) ketjuttamalla S+ ja S- liitännät keskuksesta toiseen. PC-mikrolle ja GSM-moduulille tarkoitettu RS-232 tiedonsiirtokaapeli kytketään pääkeskuksen RS- 232C sarjaväylään (ei samanaikaisesti)

4 2.2 THK-16-LSMS pääkeskus THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje ( ) 4/14 THK-16-LSMS pääkeskukseen liitetään silmukat Silmukoiden toinen pää on kaikille yhteinen +24 VDC, jotka kytketään Y-liittimeen. Ensimmäinen THKE-16 laajennusyksikkö (silmukat 17-32) liitetään pääkeskuksen RS-485 sarjaväyläliitäntään (S+ ja S- liittimet). THKL-hälytysjärjestelmän ohjelmointi suoritetaan normaalisti PC-mikrolla, joka liitetään pääkeskuksen RS-232C lähtöön (Tx, Rx ja G liittimet). Kun PC-ohjelmointi on suoritettu kytketään samaan RS-liitäntään GSM-moduuli (mikäli tilattu). GSM-moduulin 24 VDC jännitesyöttö kytketään normaalisti liittimiin 20+ ja 21-. Pääkeskuksessa sijaitsevat myös koko järjestelmälle yhteiset hälytyssiirrot: a) AS-lähdöstä saadaan 24V jänniteviesti hälytystilanteessa b) HS-lähdöistä saadaan jännitteetön relevaihtokosketinviesti. Silmukan tärkeysluokka-asetus (A tai B), määrää kumpaan lähdöistä sen hälytys vaikuttaa Keskuksen syöttöjännite on normaalisti 230V 50Hz verkkosyöttö, joka kytketään ~ / 0 liittimiin ja varakäyttöakku ±24V akkuliitäntään. 2.3 THKE-16 alakeskus THKE-16 alakeskukseen kytketään edelläkuvatulla tavalla hälytyssilmukat, RS-485 sarjaväylä (saman liittimen alle edellisestä keskuksesta tuleva ja seuraavaan keskukseen lähtevä johdin) ja syöttöjänniteliitännät.

5 THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje 5/14 3. PAINIKKEET JA INDIKOINNIT: Askelluspainike Yhteishälytysmerkkilamppu (ei alakeskuksessa) Enter-painike (ei alakeskuksessa) Selväkielinen hälytysikkuna, johon hälytystilanteessa ilmestyy pistenumero ja -teksti sekä hälytystilanne- ja tärkeysluokkamerkintä 4. OHJELMOINTITAVAT Silmukoiden toimisuunta/erotus (su/av/ei käytössä), tärkeysluokka (A/B/D), tuloviiveet s, pistetekstit, kellonaika, GSM-siirto ja historiikkitoiminnot asetetaan pääkeskukseen PC-mikrolla ja TLOG -ohjelmalla. (kts. kohta PC-ohjelmointi/luku, sivu 9). Myös pääkeskuksen kannessa olevilla painikkeilla voidaan ohjelmoida kaikki muut asetukset pisteteksti, GSM-siirto ja aika-asetuksia lukuunottamatta. Lisäksi painikkeilla voidaan lukea historiikkitietoja ja päällä olevia hälytyksiä (kts. kaavio Ohjelmointi painikkeilla ja Selaustoiminnot painikkeilla, sivut 7-8) sekä kuitata saapuvat hälytykset yksi kerrallaan. 5. TOIMINTA Kun syöttöjännite ja kosketintulot on kytketty aloittaa THKL-hälytysjärjestelmä välittömästi hälytysvalvonnan aseteltujen ohjelmointitietojen mukaisesti. Hälytystilanteessa ko. silmukan hälytys- ja tärkeysluokkatunnus ilmestyvät pääkeskuksen näytölle, summeri soi, tärkeysluokkareleen siirtokosketin sulkeutuu ja alasummerilähtö kytkeytyy päälle sekä yhteishälytysmerkkilamppu alkaa vilkkua. Ensimmäinen kuittaus -painikkeella palauttaa siirrot ja vaimentaa summerin, mutta vasta toinen kuittaus poistaa pistetunnuksen näytöltä. Mikäli kuittaamattomia (päälläolevia) hälytyksiä on useampia pitää jokainen piste kuitata erikseen, kunnes näytössä lukee XX KUITATTUA HÄLYTYSTÄ ja yhteishälytysmerkkilamppu on lakannut vilkkumasta. Mikäli keskukselle on valittu vikamuistitoiminta hälytystunnus pysyy näytössä vaikka piste olisi jo palautunut normaalitilaansa, kunnes piste on kuitattu. Δ- askelluspainikkeella voidaan lukea kaikki päälläolevat, kuitatut hälytykset (kts. selaustoiminnat painikkeilla, sivu 8). Yhteishälytysvalo on päällä kunnes kaikki hälytykset ovat poistuneet. Tekstinäytössä lukee tällöin EI HÄLYTYKSIÄ Δ- painikkeella voidaan näytöltä lukea myös 32 viimeisen tapahtuman historiikki hälytystapahtumista (tulevat ja poistuvat hälytykset päiväys- ja kelloaikatietoineen). PC-mikrolla puolestaan voidaan lukea keskuksen koko historiikkirekisteri (maks kpl tapahtumaa) - kts. kohta PC-ohjelmointi/luku, sivu 9. THKE-alakeskuskohtaiset hälytystapahtumat ja päälläolevat hälytykset voidaan lukea jokaiselta alakeskukselta erikseen alakeskuksen Δ- askelluspainikkeella.

6 6. TAPAHTUMAREKISTERI (kts. lohkokaavio Selaustoiminnot painikkeilla, sivu 8) THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje 6/14 Kun pääkeskus on normaalitilassa (ei kuittaamattomia hälytyksiä) voidaan historiikkitiedostoon siirtyä painamalla ensin askelluspainiketta, jolloin näyttöön ilmestyy valinta PÄÄLLÄOLEVAT HÄLYTYKSET tai HISTORIIKKI. Valitsemalla - painikkeella HISTORIIKKI ilmestyy näytölle viimeisimmän hälytystapahtuman tunnus ja tapahtuma-aika. Askelluspainikkeella voidaan tapahtumarekisteriä selata eteenpäin (vanhempiin tapahtumiin päin). Keskuksen näytöltä voidaan lukea maks. 32 viimeisintä tapahtumaa. Normaalinäyttöön päästään askeltamalla kierros loppuun, nuolipainikkeella tai automaattisesti n. 60 s kuluttua (mikäli askelluspainiketta ei paineta). 7. ESIMERKKEJÄ NÄYTÖISTÄ Esim 1. Hälytysnäyttö Pistenumero ja hälytystunnus Tärkeysluokka Hälyttävän kohteen tunnus Esim. 2 Historiikkinäyttö Tulleen hälytyksen merkki (* Pistenumero Tapahtuma-aika Hälyttävän kohteen tunnus (* Poistuneen hälytyksen merkki = <

7 THKL hälytysjärjestelmä - Pikakäyttöohje 7/14 8. OHJELMOINTI PAINIKKEILLA NORMAALINÄYTTÖ pitkä painallus (* n. 10s pitkä painallus n. 10 s VIKAMUISTIVALINTA ON VIKAMUISTIVALINTA ON TAI EI Δ- PAINIKKEELLA n. 10 s VALITSE PISTE XXX PISTETUNNUS ASETELTAVAN PISTEEN VALINTA Δ- PAINIKKEELLA XXX PISTETUNNUS SULKEUTUVA TOIMISUUNTAVALINTA SULKEUTUVA/AVAUTUVA/EI KÄYTÖSSÄ Δ- PAINIKKEELLA XXX PISTETUNNUS TK.LUOKKA A TÄRKEYSLUOKKAVALINTA A, B TAI D Δ- PAINIKKEELLA XXX PISTETUNNUS TULOVIIVE XX s TULOVIIVEVALINTA 0, 1, 3, 5, 10, 30, 60 TAI 120 s Δ- PAINIKKEELLA (* Painamalla missä tahansa kohtaa ohjelman sisällä -painiketta pitkään (5-10s) palauttaa se ohjelman normaalinäyttöön n. 1 min kuluessa

8 9. SELAUSTOIMINNAT PAINIKKEILLA THKL hälytysjärjestelmä - Pikakäyttöohje 8/14 NORMAALINÄYTTÖ PAINA Δ n. 10 s PÄÄLLÄOLEVAT HISTORIIKKI VALINTA Δ-PAINIKKEELLA PÄÄLLÄOLEVAT VALINTA HISTORIIKKI P001 HÄLYTYS (A) TERMOSTAATTI FZ > :09:06 TERMOSTAATTI FZ 1.1 PAINA Δ PAINA Δ P017 HÄLYTYS (B) KATTILA PAINE 1 017> :09:04 KATTILA PAINE 1 PAINA Δ PAINA Δ Viimeisen päälläolevan hälytyksen jälkeen palaa nornaalitasolle... Maks. 32 tapahtumaa PAINA Δ

9 10. OHJELMOINTI- JA LUKU PC-MIKROLLA THKL hälytysjärjestelmä - Pikakäyttöohje 9/14 - kytke mukana toimitettu RS-välikaapeli PC-mikron ja THK-16-LSMS keskuksen välille alla olevan kuvan mukaisesti -laita toimituksen mukana lähetetty ohjelmointilevyke PC-mikron CD-asemaan ja siirrä ohjelma koneellesi kansiossa TLOG sijaitsevalla setup.exe komennolla. Ohjelma tallentuu normaalisti seuraavaan kiintolevykansioon C:/Program files/tlog. -käynnistä TLOG.exe ohjelma edellämainitusta kansiosta tai Käynnistä-valikon Ohjelmat/TLOG/TLOG pikakuvakkeesta. Valitse aloitusikkunasta sarjaportti (oletus COM1) sekä baudinopeus (oletus 19200) ja paina OK-painiketta. -ohjelmointitasolle pääsy on salasanasuojattu eli kyseiseen taulukkoruutuun pitää antaa ensin oikea salasana ja hyväksyä se Lue salasana -painikkeella, jolloin mikäli salasana on oikein, ohjelma muuttaa himmennetyt asetuspainikkeet kirkkaiksi ja ilmoittaa hyväksytystä salasanasta. -ohjelmoi seuraavaksi alayksiköiden määrä (1-6) vastaavaan kohtaan taulukossa ja hyväksy Aseta alayksiköiden määrä -painikkeella -valitse nyt ohjelmoitava keskus (pääkeskus tai joku alakeskuksista 1-6) painamalla aloituksessa oletusarvona ilmestyvää Pääkeskus -painiketta, jolloin valintaikkuna avautuu ja valitsemalla hiirellä listasta oikea kohde -anna nyt edellä valitun keskuksen pisteille kohdemerkintä- ja asetusarvot niille varatuille paikoille taulukkoruuduissa ja siirrä (tallenna) taulukkoarvot väliaikaisesti THK-keskukselle tiedonsiirto-osan -käskyllä (välillä PC THK). Muista lopputallennus (2 min kesto)! Huom! Ohjelmoidut pistetiedot pitää aina tallentaa alakeskuskohtaisesti em. mainitulla nuolinäppäimellä ennen kuin siirrytään seuraavaan alakeskukseen.

10 THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje 10/14 -mikäli haluat nähdä pää- tai alakeskuksen keskuksen voimassaolevat asetusarvot niin saat ne näytölle tiedonsiirto-osan -painikkeella (välillä THK PC). -tiedonsiirto-osan -painikkeella välillä PC FILE voit ottaa esiin PC-mikrolle aikaisemmin tallennettuja asetuksia ja vastaavasti -painikkeella välillä PC File voit tallentaa PCmikrolle täyttämäsi taulukon - Palauta oletukset -nuolipainikkeella taulukkoon ilmestyvät tehdasasetukset ja tiedonsiirtoosan -painikkeella (välillä PC Tulostin) voidaan asetetut taulukkoarvot tulostaa paperille Muita luku- ja asetustoimintoja ovat: Lue kello /Aseta kello Lue laitetunnus /Aseta laitetunnus Lue historiikki /Tyhjennä historiikki Luetaan/asetetaan THK-16-L(SMS) keskuksen sisäinen kello Maks. 20 merkin laitetunnus näkyy THK- keskuksessa normaalitilan näytön ylimmällä rivillä THK-16-L keskus tallentaa tulevat ja poistuvat hälytystapahtumat (maks kpl) häviämättömään flashmuistiinsa, joka voidaan lukea erilliseen tapahtumahistoriikkiikkunaan TLOG -ohjelmassa. Tyhjennä - käsky poistaa keskukseen kerätyn tiedon. HUOM! Muista tallentaa tiedosto ennen poistamista

11 THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje 11/14 ASCII tallennus Jatkuva kysely Vikamuisti Hälytykset sallitaan Tallenna muistiin Tietoliikenne/ Manuaalinen komento Yrityksen tiedot Muuntaa historiikkitiedoston ASCII muotoon, jonka avulla tiedosto voidaan tallentaa ja jatkokäsitellä esim. Exeltaulukkolaskennassa tai lukea jälkikäteen TLOG -ohjelmassa Valitsemalla jatkuva kysely-ruudukon voit testata hälytystoimintoja pistekohtaisten indikointilamppujen avulla (hälytystila punainen valo, normaalitila vihreä valo ja ei käytössä harmaa valo) Huom. ei saa olla valittuna (käytössä) ohjelmoinnin aikana Yhteisasetus koko hälytysjärjestelmälle (hälyttää vaikka silmukka palaisi normaalitilaan ennen kuittausta kunnes kuitataan) Ohjelmoinnin aikana on valvonta tietyssä tilanteissa katkaistu häiriöllisen toiminnan eliminoimiseksi, rasti ruudussa indikoi hälytykset sallittu -tilaa Tällä painikkeella tallennetaan asetukset pysyvästi hälytyskeskusten muistiin. Tallennus käy läpi kaikki ala-asemat ja tallennuksen kesto on n. 2 min. Huom! Muista aina lopuksi painaa tätä painiketta kun olet tehnyt kaikki tarvittavat ohjelmointimuutokset. Koska tämän tallennuspainikkeen merkitys on niin tärkeä muistuttaa PC-ohjelma tästä tallennuksesta vielä ohjelmasta poistuttaessa. Tiedonsiirtotapahtumia voi seurata `Tietoliikenne ruudusta ja komentoja lähettää pääkeskukselle Lähetä manuaalinen komento -rivin ja Lähetä-painikkeen avulla (normaalisti ainoastaan huoltokäytössä) Mikäli käyttäjiä on useampia voidaan Yritys -ikkunaan merkitä esim. yksityiskohtaiset käyttäjätiedot. 11. GSM-TEKSTIVIESTISIIRTO GSM-tekstiviestisiirtolla varustetussa THK- 16-LSMS mallissa liitetään keskuksen RS-232C sarjaporttiin GSM-terminaali. Ennen terminaalin liittämistä pitää hälytyskeskuksen ohjelmointi tekstiviestisiirtoon liittyvien asetusten suhteen olla valmis. Ohjelmointi tehdään PC-mikrolla tässä ohjeessa kuvatulla tavalla Tekstiviestin sisältö Tekstiviesti sisältää seuraavat tiedot: -laitetunnus, pistenumero, pistetunnus ja hälytysten kokonaismäärä -laite- ja pistetunnus ovat käyttäjän ohjelmoitavissa Esimerkki tekstiviestistä: THKL VALVONTAKESKUS 001 JÄÄTYMISSUOJA FZ 1.2 Laitetunnus (maks 20 merkkiä) Pistetunnus ja pistenumero

12 THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje 12/14 Tekstiviesti lähetetään vain A ja B luokan hälytyksistä. Viesti lähetetään ensin GSM-numeroasetusten 1. kohtaan ohjelmoituun numeroon. THK-pääkeskus odottaa vastausviestiä (vastasoittoa) n. 5 minuuttia ja mikäli sellaista ei tule lähettää pääkeskus viestin uudelleen, ensin 2 numeroon ja sitten 3. numeroon (mikäli asetettu). Mikäli vain yksi siirtonumero on ohjelmoitu ei kuittaussoittoa tarvita. Tekstiviestin kuittaus kuittaa ohjelmaversiosta riippuen joko pelkästään tekstiviestisiirron tai koko keskuksen. Huom! PIN-koodin kysely on matkapuhelimella ohjelmoitava pois käytöstä ennen SIMkortin sijoittamista GSM-terminaaliin 11.2 GSM-siirtoon liittyvät asetukset TLOG -ohjelmassa -pistetekstit asetetaan silmukkakohtaisen taulukon viimeiseen sarakkeeseen ja tekstin pituus kullekin pisteelle voi olla maksimissaan 20 merkkiä -tekstiviestin etuliite (laitetunnus) toistuu aina samanlaisena riippumatta mikä piste hälyttää ja sijaitsee aina hälytysviestin alkuosassa. Etuliitteen tekstin maksimi pituus on 20 merkkiä ja se kirjoitetaan laitetunnusruudukkoon ja tallennetaan Aseta laitetunnus -käskyllä -numero-asetukset sijaitsevat ohjelmointi-ikkunan oikeassa laidassa -GSM-numeroita voidaan asettaa 3 kpl. Mikäli kuittausta (vastasoittoa) ei tule soittaa keskus vuoronperään kuhunkin asetettuun numeroon alkaen nro 1:stä ja päätyen nro 3:een. Huom! Puhelinnumeron on alettava etuplussalla ja maakoodilla (Suomeen +358) ja ilman suuntanumeron etunollaa.

13 THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje 13/ GSM-terminaalin liitäntä THK-16-LSMS keskukseen Toimituksen mukana tulee normaalisti valmis D-liittimellä varustettu välikaapeli, jonka THKkeskukseen liitettävät johtimet on merkitty vastaavilla liitinnumeroilla

14 THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje 14/ TAPAHTUMAHISTORIIKKI LUKU PC-MIKROLLA Klikkaamalla TLOG ohjelmassa Lue historiikki -painiketta saat historiikkinäytön koko ruudun levyiseksi, jolloin tapahtumia voidaan lukea yhdellä silmäyksellä pidemmältä aikajaksolta ja myös tulostaa ne tarvittaessa kirjoittimelle. ASCII-tallennetussa muodossa ensimmäisellä rivillä näkyy rivinumerolla 0000 laitetunnus, sekä senjälkeen seuraavilla riveillä tapahtumat alkaen viimeisimmästä (tuoreimmasta). Aikaisemmin tallennettuja historiikkitiedostoja voidaan lukea painamalla ensin Lue vanha -painiketta ja valitsemalla näyttöön ilmestyvästä tiedostovalintaikkunasta ko. tiedoston sijainti ja hyväksymällä se näyttöön. Vastaavasti voi nykyistä ja vanhempia tiedostoja tulostaa paperille taulukkomuodosaa Tulosta - painikkeella. Kun olet valmis voit sulkea tapahtumahistoriikki-ikkunan ESC SULJE käskyllä ja poistua TLOG -ohjelmasta pääsivun ESC LOPETA käskyllä.

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot

Uponor GSM-moduuli R-56

Uponor GSM-moduuli R-56 Uponor GSM-moduuli R-56 GSM-järjestelmän kuvaus Katso järjestelmän kuvaus kuvasta A Uponor GSM-moduuli R-56 mahdollistaa siirtymisen Comfort- ja ECOtilojen välillä matkapuhelimen välityksellä. Moduuli

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET

DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET DNA Kotiluuri -liittymä on perinteisellä kiinteällä lankaliittymänumerolla matka viestinverkossa toimiva liittymä. Voit soittaa minne tahansa ja siihen voi soittaa mistä vain,

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje ANTTI GSM - 55 408054 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax. +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com 12-2012

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 PRU10.64 LOC REM RUN ERR SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. ARVOJEN

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE / LCD Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. OHJAUSKORTTINÄYTÖN SIVUJEN

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS Toukokuu 2007 Tavoitteesta tuloksiin ohjelman aloittaminen Aloita Tavoitteista tuloksiin ohjelma kirjoittamalla LMI:n webbiosoite http://www.lmi-inc.com/feedback/fin

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleisiä ohjeita Hyvä Webaston käyttäjä Kiitämme uuden Thermo Call TC3 kauko-ohjaimen hankinnasta. Tällä laitteella voitte käyttää Webasto-lämmitintä helpolla ja ajanmukaisella

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön TIDOMAT smartone versio 2.1 GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön GSM modeemin asetukset (kirjaudu laitteiston ylläpitäjänä) Kytkemällä GSM-modeemin smartone keskusyksikköön SO-3008, mahdollistaa

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA 12.12.2012 KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TILAAMINEN TILAA TUNNUKSET SEURASI PÄÄKÄYTTÄJÄLTÄ. KIRJAUTUMINEN PALLOVERKKOON POLKU KIRJAUTUMISEEEN PALLOLIITON ETUSIVULTA : SEURAPALVELUT-

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO UNICARD ACR-201 Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA 30.6.2011 KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TILAAMINEN LÖYTYY SIVUN ALAREUNASTA TUNNUSTEN TILAAMINEN: JOTTA PÄÄSEE KIRJAUTUMAAN JÄRJESTELMÄÄN TULOSPALVELUVASTAAVANA, PITÄÄ OLLA TUNNUKSET

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Valokuvien, diojen ja filminegatiivien skannaus ION PICS 2 PC Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. ION PICS 2 PC skannerilla voit skannata valokuvia, dioja ja filminegatiiveja tietokoneelle

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Edico Lite ja S Käyttöohje istunnon pitäjälle ja kutsutulle

Edico Lite ja S Käyttöohje istunnon pitäjälle ja kutsutulle Edico Lite ja S Käyttöohje istunnon pitäjälle ja kutsutulle Sisältö: sivu Käyttäjäroolit Edico-istunnoissa 1 Istuntoon kutsutun kirjautuminen 1 Edico Lite, istunnon avausnäkymä 2 Edico S, istunnon avausnäkymä

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Sigma CP. Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus. Käyttöopas (K11040M2) Man-1082 Julkaistu

Sigma CP. Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus. Käyttöopas (K11040M2) Man-1082 Julkaistu Sigma CP Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus (K11040M2) Käyttöopas Man-1082 Julkaistu 6.6.2013 Palohälytystila Yleiset paloilmoitusmerkkivalot (Palo) ja jokin vyöhykekohtainen paloilmoitusmerkkivalo

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Suomen Kennelliitto ry. 12.5.2014 2(11) Näyttelyn anominen Sisältö Oikeus näyttelyiden sähköiseen anomiseen... 3 Yhdistysvalinta...

Lisätiedot

AUTOMAATTIVÄLITTÄJÄ EAR 1000 / 2000 KÄYTTÖOHJE. Copyright Duratech Oy, Espoo EAR / ADRA KÄYTTÖOHJE V.3/2005.2

AUTOMAATTIVÄLITTÄJÄ EAR 1000 / 2000 KÄYTTÖOHJE. Copyright Duratech Oy, Espoo EAR / ADRA KÄYTTÖOHJE V.3/2005.2 AUTOMAATTIVÄLITTÄJÄ EAR 1000 / 2000 KÄYTTÖOHJE Copyright Duratech Oy, Espoo EAR / ADRA KÄYTTÖOHJE V.3/2005.2 1. JOHDANTO SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO EAR 2000 on pieni itsenäinen automaattivälittäjälaite.

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut: 1. Aloitus

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut:  1. Aloitus Opettajan ohje 1/2 Tentin luominen 1. Aloitus Kirjoita selaimen osoitekenttään: https://tenttiakvaario.it.helsinki.fi/hallinta/ Kirjautuminen tenttijärjestelmään tapahtuu syöttämällä yliopiston käyttäjätunnuksesi

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela

Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela 2.5.2016 2 Sisältö... 1 1. Laitteet ja ohjelmat... 3 2. Tulospalvelun yleisohjeet... 3 3. E-Result ohjeet...

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Käyttöohje EBL512 G3

Käyttöohje EBL512 G3 Käyttöohje EBL512 G3 SISÄLLYSLUETTELO Paloilmoitus (vain pelastushenkilöstölle)... 5 Vikailmoitus (laitevian kuittaaminen)...6 Irtikytke / takaisinkytke...7-9 Kuukausikoe...10 Tapahtumarekisteri... 11

Lisätiedot

5 ] ollessasi käyttäjätilassa

5 ] ollessasi käyttäjätilassa 7.3 Käyttäjäkoodien ohjelmointi. Näppäile [ [ 5 ollessasi käyttäjätilassa. Näppäile käyttäjänumero jonka haluat vaihtaa [ 0 - [ numero 4) 5, esim. 04 (käyttäjä 3. Näppäile uusi käyttäjäkoodi (XXXX,X,X)

Lisätiedot

Kun haluat hallinnoida vastaajan tai sen lisäpalveluiden asetuksia, kirjaudu Omille Sivuille puhelinnumerollasi sekä salasanalla.

Kun haluat hallinnoida vastaajan tai sen lisäpalveluiden asetuksia, kirjaudu Omille Sivuille puhelinnumerollasi sekä salasanalla. Vastaajan hallinnointi Omilla Sivuilla Kun haluat hallinnoida vastaajan tai sen lisäpalveluiden asetuksia, kirjaudu Omille Sivuille puhelinnumerollasi sekä salasanalla. Jos sinulla ei ole salasanaa tai

Lisätiedot

Fin v2.0. VV4 Käsikirja

Fin v2.0. VV4 Käsikirja Fin v2.0 Käsikirja www.safeline.se Sisältö Sisältö Esittely 1 Asennus 3 Merkit, jotka voidaan näyttää 4 Ohjelmointi 5 Ohjelmoinnin 1. vaihe 6 Ohjelmoinnin 2. vaihe 8 Ohjelmoinnin 3. vaihe 9 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Www-tallennuksen käyttöohje

Www-tallennuksen käyttöohje OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut puh: (09) 7747 7090 E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Www-tallennuksen käyttöohje Sisällys Käyttäjätunnukset Koulutuksen järjestäjä (saajatunnus) Laitokset/koulutusmuodot

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 Tempco GSM -ohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-ohjain TÄRKEÄÄ! Asentajan tulee

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja.

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja. Connect Pro Sisällys Kirjautuminen huoneeseen... 2 Työkalurivi... 2 Audio Setup Wizard... 3 Lupa kameran ja mikrofonin käyttöön... 4 Osallistujat(Attendee List )... 4 Chat... 4 Web kamera... 5 Kokouksen

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot