Kuopio ,(+$//,172 Savo-Karjalan tiepiiri VIKING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopio 1999. 7,(+$//,172 Savo-Karjalan tiepiiri VIKING"

Transkriptio

1 7LHODLWRV 0XXWWXYLHQQRSHXVUDMRLWXVPHUNNLHQ RKMDDPLQHQ*60YHUNRQYlOLW\NVHOOl Kuopio ,(+$//,172 Savo-Karjalan tiepiiri VIKING

2 $ONXVDQDW Valtatien 17 muuttuvien nopeusrajoitusten yleissuunnitelmassa on esitetty nopeusrajoitusmerkkien ohjaamista GSM-verkon välityksellä. Mahdollisimman parhaan ohjaustavan ja järjestelmän löytämiseksi laadittiin selvitys, jossa on tarkasteltu eri mahdollisuuksia merkkien ohjaamiseksi luotettavasti ja taloudellisesti. Selvitystyön on tehnyt YSP-Yleinen Sähköpalvelu OY:ssä Juha Pykälinen ja työtä on valvonut Ari Tuomainen Tielaitoksesta. Selvityksen tekemiseen on saatu Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks -Transport) -rahoitusta. Raportti on käännetty myös englannin kielelle. Kuopiossa Tielaitos Savo-Karjalan tiepiiri

3 )RUHZRUG In the general plan of the changing speed limits of the Main Road (class I) No. 17 has been proposed the manoeuvring of the speed limit signs through the mediation of the GSM-network. In order to find out the best possible way and system of the manoeuvring a report was worked out, in which the different possibilities for the manoeuvring of the signs in a dependable and economical way have been discussed. The investigation work has been performed in the YSP-Yleinen Sähköpalvelu OY (The General Electric Service Ltd) by Mr. Juha Pykälinen and the work has been supervised by Mr. Ari Tuomainen of the Finnish National Road Administration. This study has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks Transport. In Kuopio, December 20 th, 1999 Finnish National Road Administration Savo-Karjala Region

4 TIELAITOS / HALLINTO SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TAUSTAT JÄRJESTELMIEN PERIAATTEET KAAPELOIDUT JÄRJESTELMÄT RADIOVERKKOON PERUSTUVA JÄRJESTELMÄ GSM-VERKKOON PERUSTUVAT JÄRJESTELMÄT GSM-Data SMS-Viesti GSM OPERAATTOREIDEN TARJOAMAT LISÄARVOA TUOTTAVAT PALVELUT SONERAN CONTENT GATEWAY SONERA SAFENET YHTEENVETO LÄHDETIEDOT LIITTEET... 12

5 2 Ã-2+'$172 Tässä selvitystyössä käsitellään GSM-verkossa käytettävien SMSlyhytsanomaviestien käyttämistä muuttuvien nopeusrajoitus- ja informaatiomerkkien ohjausjärjestelmien tiedonsiirtovälineenä. Viestejä käytetään Tielaitoksen Intranetverkkoon liitettyjen valvonta PC-valvomo-tietokoneiden ja ohjattavien muuttuvien merkkien välillä. Selvityksessä tarkastellaan GSM-verkon tarjoamia mahdollisuuksia, käytettäessä ohjausjärjestelmässä teollisuusstandardien mukaisia ohjaus- ja valvontalaitteita. Kyseisessä selvitystyössä käytettävät laitteet ovat olleet merkkien ohjauksen osalta ohjelmoitavia logiikoita (PLC, Programmable logic control) ja käyttäjäliittyminä on käytetty PC valvomoohjelmistoja (SCADA), joille on tehty järjestelmäkohtainen sovellusohjelmointi merkkien valvontaan ja ohjaukseen. Työssä on selvitetty minkälaisia lisäarvopalveluita on mahdollista saada GSM-operaattoreiden verkkoratkaisuista. Oleellisena osana selvitystä on standardin rajapinnan löytäminen operaattoreiden GSM/SMS-viestejä välittävään järjestelmään, jota useimmat kaupalliset valvomo-ohjelmistot tukisivat. Ã7$867$7 Nykyiset muuttuvien nopeusrajoitus- ja informaatiomerkkien ohjausjärjestelmien tietoliikenteen siirtoverkot on pääsääntöisesti toteutettu omina verkkoina joko kaapeloimalla, radioverkkona tai näiden yhdistelmänä. Tällöin verkon toiminnan valvonta ja ylläpito on jäänyt kokonaisuudessaan käyttäjien hoidettavaksi, joka on osoittautunut osassa kohteita melko työlääksi. Käytettäessä yleistä ulkoista GSM-verkkoa tietoliikenteen siirtotienä, kyseisen palvelun tarjoaja huolehtii verkon toimivuudesta, jolloin käyttäjien hoidettavaksi jää enää ohjattavat merkit ohjauslaitteineen sekä verkkoon liittymiseen tarvittavat laitteet (GSM-modeemit). Rakennuskustannukset kaapeloimalla rakennetuissa tiedonsiirtoverkoissa ovat huomattavasti korkeampia kuin radioverkossa tai GSM-verkoissa toteutetuilla järjestelmillä, silloin kun etäisyydet ohjattavien merkkien välillä ovat suuret. Radioverkon rakentamiskulut ovat myös suuremmat verrattuna GSM-verkon käyttöön, mutta sekä kaapeloidussa- ja radioverkossa tietoliikenteen käyttökulut ovat pienemmät. Omissa suljetuissa kaapeloiduissa- ja radioverkoissa ei datasiirto aiheuta suoria kustannuksia, kuten GSM-verkkoa käytettäessä, jossa jokainen SMS-viestin lähetys on maksullinen. Lisäksi GSM-verkon liittymistä peritään kuukausittain liittymän perusmaksu, mikä ei tosin ole käytännössä merkittävä kustannus. Radioverkossa on myös vuotuiset lupamaksut, mutta nekään eivät ole suuruudeltaan merkityksellisiä. Suurissa järjestelmissä (>20 merkkiä) tietoliikenteen siirtokustannukset nousevat merkittäviksi, etenkin pyrittäessä valvonnassa ja ohjauksessa reaaliaikaiseen merkkien tilojen tarkistukseen. Tilojen tarkistussykli myös vaikuttaa kus-

6 3 tannuksiin olennaisesti. Jos reaaliaikaisuuden varmentamisen kriteereitä lievennetään putoavat tietoliikenteen kulut tällöin huomattavasti. Suljetuissa verkoissa kaikki tilat ovat käytännössä reaaliaikaisia tilatietoja, jolloin merkeiltä saatavat tilatiedot päivittyvät normaaleissa olosuhteissa noin 2 60 sekunnin ajassa, riippuen siitä onko kyseessä radioverkko- vai kaapeliverkkototeutus. Tosin huonoissa radioliikenneolosuhteissa saattaa päivittymisaika kasvaa jopa useisiin minuutteihin. Kaapeloiduissa järjestelmissä, jotka on toteutettu kuparikaapeloinnilla on ilmastollisten ylijännitteiden aiheuttamat laitevauriot ja käyttökatkot osoittautuneet ongelmallisiksi. Kyseisten järjestelmien käyttövarmuutta on lisätty maadoitusmuutoksilla, sekä ylijännitesuojien lisäyksellä laitteiden dataliityntöihin. Kokemuksia lisäsuojauksien toimintaa parantavista vaikutuksista ei vielä ole laajojen järjestelmien osalta riittävästi. Tulevissa kohteissa tuleekin pyrkiä siihen, että maastoon asennettavat datakaapelit ovat valokuitukaapeleita ja merkkien ohjauksia keskitettäisiin mahdollisimman paljon. Tällöin tietoliikennelaitteiden lukumäärää saataisiin vähennettyä. Kuparikaapeloinnilla toteutetut nykyiset järjestelmät on rakennettu vuosina 1993, 1994 ja Tällöin valokaapelijärjestelmien päätelaitteet olivat kustannuksiltaan moninkertaisia nykyiseen tasoon nähden. Vuosina -93 ja -94 rakennetut järjestelmät eivät olleet aiheuttaneet suuria ongelmia ilmastollisten ylijännitteiden johdosta vuoteen -97 mennessä, joten silloin ne rakennettiin vielä kuparikaapeloimalla. Vuosina 98 ja 99 kyseisiin järjestelmiin tuli kyseisiä vaurioita huomattavasti ja sen johdosta vuonna 99 lisättiin järjestelmiin ylijännitesuojauksia, joiden vaikutukset käyvät ilmi kesän 2000 aikana. Ã-b5-(67(/0,(1Ã3(5,$$77((7 3.1 KAAPELOIDUT JÄRJESTELMÄT

7 4 Kuva 1. Kaapeloidun järjestelmän periaate. Kuvassa 1 on esitetty kaapeloidulla suljetulla verkolla toteutetun järjestelmän periaate, jossa on käytetty kommunikoinnin keskitinlogiikkaa (PLC) hallitsemaan kommunikointia merkkeihin sijoitettujen pienoislogiikoiden kanssa. Sarjaliikenteessä on käytetty RS-485 pohjaista väylää ja pidemmillä etäisyyksillä on käytetty kiinteänlinjan modeemeja, joihin data on tuotu RS-232 väylässä. Modeemeista data siirretään edelleen RS-485 väylässä, jotta useampien asemien kytkeminen väylään on mahdollistettu. Hyvät puolet: - Nopeat ja stabiilit tietoliikenneyhteydet valvomosta merkeille - Hyvät diagnostiikka ominaisuudet merkeillä - Ei suoria tietoliikennekuluja keskittimen ja merkkien välillä - Soveltuu hyvin reaaliaikaisuutta vaativiin ohjauksiin ja valvontaan - Soveltuu kohteisiin, joissa on paljon ohjattavia merkkejä lähellä toisiaan Huonot puolet: - Kalliit rakennuskustannukset, varsinkin suurilla etäisyyksillä - Kuparikaapeloidut järjestelmät herkkiä ilmastollisille ylijännitteille, valokuitutekniikalla toteutetut järjestelmät kalliita rakentaa - Joidenkin vikojen paikallistaminen usean merkin segmentistä joskus työlästä

8 5 3.2 RADIOVERKKOON PERUSTUVA JÄRJESTELMÄ Kuva 2. Radioverkon avulla toteutetun järjestelmän periaate. Kuvassa 2 on esitetty radiomodeemein toteutettu suljetun verkon järjestelmän periaate, jossa on tiedonsiirtoon käytetty kolmea eri taajuutta asemien keskinäisen häirinnän vähentämiseksi. Kommunikoinnin keskitinlogiikasta tieto on siirretty radiomodeemeille RS-232 väylässä ja kentällä vastaanottavan modeemin jälkeen RS-485 väylässä. Yhden radiomodeemin takana voi olla yksi tai useampia merkkejä, jotka on kaapeloitu RS-485 väylään, jolloin rakennuskustannuksissa on saavutettu säästöä radiomodeemien ja antennien osalta. - Rakennuskustannukset huomattavasti matalammat kuin kaapeloiduissa järjestelmissä. - Tunteettomampi ilmastollisille ylijännitteille, kuin kuparikaapeloidut järjestelmät. - Soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan reaaliaikaisuutta (huomioiden radioliikenteen hitaamman datasiirtonopeuden) - Radioliikenteessä joskus häiriöitä, jotka hidastavat tai estävät tietoliikenteen toimintaa

9 6 - Tietoliikenneyhteydet varsin hitaita, jolloin merkkien diagnostiikka ominaisuudet eivät täysin vastaa kaapeloitua järjestelmää. 3.3 GSM-VERKKOON PERUSTUVAT JÄRJESTELMÄT GSM-verkossa datan siirtämiseksi on useita eri mahdollisuuksia, joista näissä tapauksissa käsitellään loppukäyttäjän kannalta katsottuna sarjaliikennemuotoista dataa, sekä SMS-lyhytsanomaviestejä. Dataa ja SMS-viestejä voidaan siirtää valvomon ja ohjattavien merkkien välillä useilla eri tavoilla. Seuraavassa käymme läpi eri vaihtoehtoja sekä niiden ominaisuuksia. Kyseisillä järjestelmillä ei ole vielä toteutettu laajoja järjestelmiä, mutta muutamien merkkien ohjauksia on ollut käytössä jo parin vuoden ajan GSM-Data SMS-Viesti GSM-verkon välityksellä voidaan siirtää sarjamuotoista dataa 9600 bit/s nopeudella käyttämällä GSM-data liittymiä. Tällä tekniikalla voidaan välittää dataa valvomon ja liikennemerkkien välillä. Yhteydet muodostetaan valvomo- PC:hen liitetyn modeemin (tai GSM-modeemin) ja merkkeihin sijoitetun GSMmodeemin avulla. Ongelmana kyseisen tekniikan käytössä on se, että järjestelmän hallinta on melko monimutkaista silloin kun merkkejä on paljon (>10). Tämä johtuu siitä, että valvomon täytyy muodostaa yhteys aina, kun suoritetaan ohjaus tai merkin tila tarkistetaan. Myös merkkien pitää pystyä avaamaan yhteys valvomoon päin silloin, kun merkin tila muuttuu, tai siihen tulee häiriö, josta muodostetaan hälytys valvomossa (esim. kuituoptisen merkin lamppuhälytys tms.). Tietoliikenteen yhteyskulut riippuvat kyseisessä järjestelmässä siitä, miten usein järjestelmässä tehdään ohjauksia, ja myös siitä tehdäänkö ohjattaville merkeille tilantarkistuskyselyitä ja kuinka usein. GSM-dataa voidaan käyttää myös joidenkin GSM-operaattoreiden muiden datapalveluiden välityksellä siten, että esim. PC-valvomo on kytketty operaattorin dataverkon päätelaitteeseen sarjaliikennemuodossa ja operaattori huolehtii datayhteyden reitityksestä ja avauksesta valvomon ja ohjattavan merkin GSM modeemin välille. GSM-verkossa voidaan lähettää 160 alfanumeerista merkkiä pitkiä sanomia SMS-tekniikan avulla. Sanoma lähetetään GSM-operaattorin sanomanvälityskeskukselle, joka toimittaa sen lähettäjän viestin mukana ilmoittamalle vastaanottajalle. Valvomo-ohjelmien logiikkalaitteilla voidaan lähettää ja vastaanottaa viestejä käyttämällä GSM-modeemeita päätelaitteina. SMS-viestejä voidaan lähettää ja vastaanottaa samoilla laitteilla kuin siirrettäessä GSM-dataa. SMS viestien lähetyksessä voidaan hyödyntää verkkojen tarjoamaa ryhmälähetystä, jolloin sovellusohjelman ei tarvitse erikseen lähettää sanomaa jokaiselle merkille.

10 7 Viestin sisältö on sovelluskohtainen jolloin esim. viesti sp80 voi ohjata merkin näyttämään nopeutta 80 km/h. Vastaavasti merkin lähettämänä se kertoo merkin todellisen tilan. Vastaanotossa tunnistetaan lähettäjän numero, jolloin merkkejä ei voi ohjata, kuin ennalta sovituista numeroista. Samoin merkeiltä tulevista viesteistä tulkitaan lähettäjän numero, josta tunnistetaan merkki, joka viestin on lähettänyt. SMS viestiä ei voi käyttää merkkien ohjaukseen joissa merkeiltä saatavan tiedon tulee olla ehdottoman reaaliaikaista. SMS viestit eivät myöskään sovellu kohteisiin joissa on sekvensseillä ohjattuja merkkejä, joiden tilat vaikuttavat seuraavaksi ohjattaviin merkkeihin, kuten esim. avattavien siltojen yhteydessä olevat merkit. Viestit menevät normaaliolosuhteissa perille yleensä muutamassa sekunnissa, mutta jos operaattorin sanomakeskus ruuhkautuu pahoin, voi viestin perille meno kestää myös jopa useita päiviä. Sanomien priorisointi operaattoreiden sanomakeskuksissa ei ole ainakaan toistaiseksi mahdollista, mutta operaattorit tiedostavat tarpeen tällaiselle palvelulle ja todennäköisesti tulevat tarjoamaan jonkinlaista priorisointijärjestelmien viranomaiskäyttöön tulevaisuudessa. SMS viestejä käytettäessä merkkien valvontaan saadaan lisäarvoa ilman erillisiä tarkistuslähetyksiä käytettäessä operaattoreiden muiden verkkojen ominaisuuksia. Tällaisia lisäarvopalveluita tarjoaa esim. Soneran SafeNet. Ã*60ñÃ23(5$$7725(,'(1Ã7$5-2$0$7Ã/,6b$592$Ã78277$9$7Ã3$/ 9(/87 GSM operaattorit tarjoavat erityyppisiä mahdollisuuksia datan ja SMS viestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Lisäarvoa sanoman lähettämiseen ja vastaanottamiseen tarjoavat esim. Soneran ylläpitämät Content Gateway ja SafeNet- palvelut, joiden ominaisuuksia tarkastelemme seuraavassa. Tavoitteena on löytää palvelu, joka tarjoaa riittävän tiedon merkkien liittymien tilasta ja johon löytyy standardiliityntä rajapinta. Rajapintaan pitäisi voida liittyä ulkoisella valvomo-ohjelmalla luotettavasti ja yksinkertaisesti siten, että jokaisessa yksilöllisessä tapauksessa ei tarvitsisi tehdä liityntää varten huomattavaa työmäärää. Tällaisista liityntärajapinnoista kaupallisten valvomo-ohjelmien kannalta yksi käyttökelpoisimmista on OPC (Ole for Process control ), joka on kehitetty juuri prosessien ohjauslaitteiden ja muiden ohjelmistojen yhteen liittämiseksi. OPC-rajapinta löytyy kaikista yleisimmistä valvomo-ohjelmistoista kuten esim. Monitor Pro (Schneider Electric), Factory Link (Beijers Electronic), WinCC (Siemens) tai InTouh (Klinkmann-Automaatio). Tällöin ei tarvitse tehdä sovelluksen ulkopuolista apuohjelmaa, mikä tulee kyseeseen, jos käytetään palveluntarjoajan palvelukirjastoja tai ActiveX-komponentteja. Operaattoreiden omat valvomo-ohjelmat, kuten esim. Soneran Mars-valvomo ei vastaa ominaisuuksiltaan sitä, mitä käyttäjät käyttöliittymältään ja sen ominaisuuksilta odottavat.

11 8 4.1 SONERAN CONTENT GATEWAY Sonera tarjoaa SMS-tekstiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen palvelua, jolla voidaan lähettää ja vastaanottamaan viestejä joko Internetin välityksellä tai Soneran datanet liittymän kautta TCP/IP-protokollalla. Tielaitoksella on mahdollista käyttää molempia yhteyskäytäntöjä. Liityntärajapintoina on ActiveX-komponentit ja C++ API kirjastot, jolloin valvomo-ohjelmat tarvitsevat lisäksi esim. Visual Basicillä tai C++ kielellä tehdyt apuohjelmat joiden välityksellä linkitetään valvomo-ohjelman ja Content Gatewayn Provider Serverin välinen tietoliikenne. APUOH- JELMA PS PROVIDER SERVER OS OPERATOR SERVER SMSC VALVOMO PC RC REMOTE CONTROL Tielaitoksen verkko Datanet Soneran verkko / Merkit Kuva 3. Content Gateway periaate. Kuvassa 3 esitetyt Tielaitoksen verkossa olevat komponentit voivat sijaita fyysisesti samassa koneessa. Järjestelmässä muodostetaan sessio valvomo-pc:n ja Content Gatewayn välille. Sessio voi sammua automaattisesti toimenpiteiden jälkeen tai asetellun ajan jälkeen. Session aikana saadut kuittaukset viestien perillemenosta kirjautuvat valvomojärjestelmään, paitsi jos viesti jää jonoon sanomakeskukseen (SMSC) odottamaan myöhempää toimitusta. Tällöin tieto tulee järjestelmälle, vasta kun merkki itse on lähettänyt viestin sanomakeskukselle takaisin. Myös tällainen viesti voi jäädä sanomakeskuksen jonoon, jolloin takaisinkytkentä tietojen reaaliaikaisuus ei ole luonnollisesti kovin luotettavaa. Content Gatewayssa ei ole mahdollista saada tietoa merkillä sijaitsevan GSMmodeemin verkossa olosta. PS (Provider server) ja RC (Remote control) ovat Soneran Content Gatewayn mukana toimittamia komponetteja. Valvomo- ja liikennöinnin apuohjelman tekee valvomo-sovelluksen tekijä. Valvomo-ohjelman sovelluskehitys ympäristönä voidaan käyttää joitain aikaisemmin mainituista valvomo-ohjelmistoista,

12 9 joilla tehdään sovellus kyseistä käyttöä varten. Tietoliikenteen apuohjelma voidaan tehdä sovelluskohtaiseksi esim. Visual Basicillä tai C-kielellä. 4.2 SONERA SAFENET Sonera tarjoaa tiedonsiirtoon SafeNet-palveluverkkoa, joka on suunniteltu erityisesti varmennettuun turvallisuuden ja valvonnan tiedonsiirtoon. Liitynnät valvomosta SafeNetiin tehdään SNS-API -palvelukirjastojen ja apuohjelman välityksellä. SafeNet ei toistaiseksi tarjoa ActiveX-komponetteja liitynnän rakentamisen apuvälineiksi. Tästä johtuen liikennöinnin apuohjelman teko on jonkin verran monimutkaisempaa, kuin Content Gatewayn tapauksessa. Safe- Net-verkon välityksellä voidaan siirtää dataa, valvontakameroiden kuvaa, lähettää SMS viestejä ja siirtää hälytyksiä. Liityntä voidaan toteuttaa mm. valinnaisen puhelinverkon välityksellä, kiinteällä modeemiyhteydellä, ISDNyhteydellä, GSM-datayhteydellä tai LAN/WAN-liitynnällä (TCP/IP). SMS viestejä lähetettäessä ja vastaanotettaessa SafeNet tarjoaa lisäarvoa Content Gatewayhin nähden mm. - Viestien perille menosta kuittaus, vaikka se tapahtuisi myöhemminkin - Tiedon GSM-modeemin tilasta, onko se kytkeytyneenä GSM-verkkoon, jolloin valvomossa voidaan generoida hälytys kun yhteysmahdollisuus merkkiin katoaa. Tällöin voidaan saada melko hyvä varmuus siitä, että merkin ohjaaminen on mahdollista, ilman tarkistus kyselyä merkiltä. Tällä saadaan vähennettyä liikennöintitarvetta huomattavasti. APUOH- JELMA SNS_API PALVELU- KIRJASTO SMSC VALVOMO PC Tielaitoksen verkko Datanet SafeNet-verkko / Merkit Kuva 4. SafeNet-verkko käytettäessä SNS_API palvelukirjastoa.

13 10 Uutena liityntäarkkitehtuurina SafeNetiin on tulossa OPC (OLE for Process Control), jonka server- tai client-optio löytyy lähes kaikista valvomoohjelmistoista valmiina. Tällöin valvomo-ohjelmiston ja SafeNetin väliin ei tarvita erillistä apuohjelmaa yhdistämiseen, vaan järjestelmät voivat kommunikoida suoraa olemassa olevilla komponenteilla. Tämä tekee järjestelmästä huomattavasti yksinkertaisemman valvomo-sovelluksen kannalta, jolloin uusien valvomoiden yhteydessä ei tarvitse tehdä erillisiä apuohjelmia. Sonera ei pysty vielä antamaan tarkkoja päivämääriä milloin kyseinen liityntärajapinta on käytettävissä (Alustava arvio 2000 aikana). Kun kyseinen liityntä on valmiina kannattaa ehdottomasti käyttää sitä liityntärajapintana. OPC-arkkitehtuurin käyttö avaa mahdollisuudet siirtää joustavasti tietoa valvomo-sovelluksesta myös muihin sovelluksiin, joita voivat olla esim. erilaiset tiedonkeruu lokitiedostot yms. Myös useiden valvomoiden järjestelmissä voidaan kerätä tietoja suoraa OPC-serveriltä jokaisen valvomon käyttöön. VALVOMO PC OPC CLIENT SAFENET / OPC SER- VER SMSC Tielaitoksen verkko Datanet SafeNet-verkko / Merkit Kuva 5. SafeNet-verkko käytettäessä OPC-rajapintaa. Ã<+7((19(72 Tällä hetkellä paras vaihtoehto merkkien ohjaukseen SMS-viesteillä on Content Gateway. SafeNet-ratkaisu muodostuu OPC-rajapinnan julkaisun myötä teknisesti paremmaksi ja monipuolisemmaksi ratkaisuksi, mutta se ei ole vielä käytettävissä. SafeNetin tuoma lisäarvo ei silloin ole kovin suuri, kun merkkien ohjauslaitteet ovat itsenäisesti toimintoja suorittavia, jolloin kaikista ohjauksista normaaliolosuhteissa saadaan vaste ohjauksien perille menosta. SafeNetin edut lähes poistuvat viimeistään silloin, kun priorisoitu sanomavälityskeskus saadaan käyttöön. Jos merkkien ohjauslogiikoina käytetään sellaisia laitteita,

14 11 joissa sarjaliikenteen käsittelymahdollisuudet ja ohjelmamuistin määrä ovat riittäviä, voidaan laitteita ohjata sanomakeskusten toimintahäiriöiden aikana GSM-data liitynnän kautta, sillä merkkien GSM-modeemit tukevat SMSviestien käsittelyn lisäksi myös datasiirto ominaisuuksia. Tällöin ohjauksien ja vasteiden välityksen luotettavuus on käytännössä SafeNetin veroinen, sillä muita dataliittymiä kuin GSM-liittymä joita SafeNet voisi käyttää hyväkseen, ei merkeille kuitenkaan tulla rakentamaan. Kustannus/hyötysuhde on Content Gateway -ratkaisussa ehdottomasti SafeNet-ratkaisua parempi yksinkertaisemman liitynnän ja käyttökustannusten johdosta. SMS-viestit ja GSM-datayhteys voidaan myös muodostaa myös siten, että valvomo PC:hen kytketään suoraa GSM-modeemi, jonka avulla välitetään SMSviestit suoraa operaattorin sanomavälityskeskuksen kautta. Tällöin sanomanvälityksestä ei saada erikseen tietoa sanomien perillemenosta vasta kun ohjattavan laitteen vasteviestistä. Järjestelmä soveltuu merkkien ohjauksiin hyvin, mutta vaati ohjaus PC:lle oman GSM-modeemin ja sen hallintaan tehdyn sovelluksen. Kustannuksiltaan ei kyseinen ratkaisu eroa oleellisesti Content Gateway - ratkaisusta. Kyseisessä ratkaisussa GSM-operaattori on vapaasti valittavissa, kunhan se tarjoaa SMS-lähetys/vastaanottopalvelut sekä dataliittymän.

15 12 /b+'(7,('27 Kaapeloidut järjestelmät: Käyttökokemukset mm. seuraavista järjestelmistä: - VT-5 Kallan siltojen kaistaohjaukset ja siltojen avaus järjestelmä - VT-7 (E18) Sääohjatun tien ohjausjärjestelmä - Imatran tulli- ja raja-aseman muuttuvien opasteiden, puomien ja liikennevalojen ohjausjärjestelmä - Sallan Tulli- ja raja-aseman muuttuvien opasteiden, puomien ja liikennevalojen ohjausjärjestelmä Radioverkkoon perustuvat järjestelmät: Käyttökokemukset - VT-1(E18) Salo Sammatti muuttuvat nopeusrajoitusmerkit GSM/SMS-ohjaukset: Eri vaihtoehtoja testataan/ vertaillaan parhaillaan demoympäristössä eri pääteja ohjauslaitteilla ja ohjelmistoilla Sonera Content Gateway: - Sonera SafeNet - OPC-OLE for Process Control - /,,77((7 - Tielaitoksen verkkoarkkitehtuurin kehitystavoite nykyisten järjestelmien osalta Tielaitos/ Ari Tuomainen Tielaitoksen radio-ohjattujenopasteiden järjestelmän kehittämiskuvaus Tielaitos / Ari Tuomainen

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR 7LHODLWRV 0XXWWXYDWQRSHXVUDMRLWXNVHWVHNlWLHQNl\W WlMLlSDOYHOHYDWQRSHXVMDOlPS WLODQl\W W Jyväskylä 2000 7,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQX.HUDODPSL0DUMD/DDYLVWR

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

_c o/ A 'VP. Liikenne- ja kelikamerat. Oc Tf EH/e-.c TIEHALLINTO. Pirkko Kanerva. Keski - Suomen tiepiirin alueejia

_c o/ A 'VP. Liikenne- ja kelikamerat. Oc Tf EH/e-.c TIEHALLINTO. Pirkko Kanerva. Keski - Suomen tiepiirin alueejia _c o/ A 'VP TIEHALLINTO Pirkko Kanerva Liikenne- ja kelikamerat Keski - Suomen tiepiirin alueejia I Oc Tf EH/e-.c Pirkko Kanerva Liikenne- ja kelikamerat Keski - Suomen tiepiirin alueella Tiehallinto Keski-Suomen

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 2/27/2014 Ind. Internet_energy 1 2/27/2014 Ind. Internet_energy 2 Energia- ym. teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tampereen teknillinen yliopisto 28.1.2010 Jouni Vuorensivu Remion Ltd. www.remion.com jouni.vuorensivu@remion.com Jouni Vuorensivu

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 3/4/2014 Ind. Internet_energy 1 3/4/2014 Ind. Internet_energy 2 Laitteiden ja teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen

Lisätiedot

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista 10.-11.11.2010

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista 10.-11.11.2010 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista 10.-11.11.2010 Teleoperaattori osana vikavalvonnan palvelukokonaisuudessa Seppo Hietala 1 Hälytyksensiirron historiaa Sonerassa Soneralla

Lisätiedot

TURVALLISUUS- JÄRJESTELMÄ

TURVALLISUUS- JÄRJESTELMÄ TURVALLISUUS- JÄRJESTELMÄ Jukka Routtu + -historia Osoitteellinen vuodesta 1987 edelliset keskusmallit - HHL-10,30,70,160, 320 - HHL-16,32,128,256,512 - PAK-3000, PAK-30, PAK-100 Laitteiden ja ohjelmistojen

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003. Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö

TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003. Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003 Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö Mitä on etähallinta? Jotain muuta kuin laitteen välittömässä läheisyydessä tapahtuvaa

Lisätiedot

Yleistä. Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY

Yleistä. Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY Yleistä PROBYTE GSM PLUG on reaaliaikainen ja interaktiivinen GSM-ohjauslaite, jolla käyttäjä voi helposti ohjata puhelimen välityksellä verkkokäyttöistä laittetta. Käyttäjä

Lisätiedot

2o o039 'VP. Og ri'/'e-c. Kelikamerat, tiesääasemat TIEHALLINTO. Pirkko Kanerva. Keski - Suomen tieplirin alueella

2o o039 'VP. Og ri'/'e-c. Kelikamerat, tiesääasemat TIEHALLINTO. Pirkko Kanerva. Keski - Suomen tieplirin alueella 2o o039 'VP TIEHALLINTO Pirkko Kanerva Kelikamerat, tiesääasemat Keski - Suomen tieplirin alueella 4 4 Og ri'/'e-c Pirkko Kanerva Kelikamerat ja tiesääasemat Keski - Suomen tiepiirin alueella 'Th I TIE.

Lisätiedot

VIRVE hälyttää pelastustoimen henkilöstön Case Pirkanmaa

VIRVE hälyttää pelastustoimen henkilöstön Case Pirkanmaa VIRVE hälyttää pelastustoimen henkilöstön Case Pirkanmaa VIRVE-päivä 2011 2.3.2011 Tampereen aluepelastuslaitos Jari Helsing Pelastustoimen toimintaympäristö Kunnat Erillisverkot Oy Tampere Johtokeskus

Lisätiedot

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila...2 1.1 Ostolaskut...2 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu)...2 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu)...2 2. Tavoitetila...2 2.1 Sähköisten ostolaskujen

Lisätiedot

SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT

SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT 1 9.12.2016 Mika Heikkilä Kaupunkiympäristön palvelualue TAVOITTEET JÄRJESTELMÄLLE Saada kaupungin kattava verkko, johon voidaan liittää eri valmistajien sensoreita

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA

Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 4 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

3LUNNRÃ5lPlÃ0HUMDÃ3HQWWLQHQ. Vaikutustutkimus. Kouvola ,(+$//,172 Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING

3LUNNRÃ5lPlÃ0HUMDÃ3HQWWLQHQ. Vaikutustutkimus. Kouvola ,(+$//,172 Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING 3LUNNRÃ5lPlÃ0HUMDÃ3HQWWLQHQ 7LHODLWRV 6llRKMDWXQWLHQMDWNH Vaikutustutkimus Kouvola 1998 7,(+$//,172 Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING 3LUNNRÃ5lPlÃ0HUMDÃ3HQWWLQHQ 6llRKMDWXQWLHQMDWNH Vaikutustutkimus 7LHODLWRV

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

Lähettimet. Vastaanotin Hälytykset. OV-yksikkö DPR990

Lähettimet. Vastaanotin Hälytykset. OV-yksikkö DPR990 Vastaanottimet Omavalvontyksikkö DPR990 PromoLog-omavalvontaohjelma asennettuna Webserver-ohjelmisto asennettuna Yksinkertainen käyttöönotto, ei ohjelmien asennusta PromoLog-ohjelma käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta

RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta ACCO kulunohjaus APPARATUS sanomavälitys RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta 20.8.2014 Oy Santa Margarita SA Santa Margarita Oy ICT-ratkaisut Operatiiviset järjestelmät Mittausjärjestelmät Logistiikka

Lisätiedot

Suomen Numerot NUMPAC 12.9.2003

Suomen Numerot NUMPAC 12.9.2003 Suomen Numerot NUMPAC 12.9.2003 Numeron siirto Kauppa SIM Liittymäsopimus Haluan pitää vanhan numeroni 0A0-1234567 Asiakas saa uuden SIMkortin postitse tai hakee myymälästä Asiakas saa tekstiviestin vahvistetusta

Lisätiedot

Langan taipuman mittausjärjestelmä Tiivistelmä

Langan taipuman mittausjärjestelmä Tiivistelmä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-2014/12 Langan taipuman mittausjärjestelmä Tiivistelmä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Klaus Känsälä, Kalle Määttä, Jari Rehu luottamuksellinen 2 (6) Johdanto VTT on kehittänyt langattoman

Lisätiedot

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)

Lisätiedot

VERSA. monipuolinen hälytinkeskus. Versa

VERSA. monipuolinen hälytinkeskus. Versa VERSA monipuolinen hälytinkeskus VERSA on nykyaikainen hälytinkeskus. Edullinen VERSA soveltuu suurenkin kohteen järjestelmäksi. Keskukseen sopii laaja valikoiman langattomia ilmaisimia. Hälytyksensiirto

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Avoimet standardit ja integraatio

Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Trendin ainutlaatuinen lähestymistapa avoimiin standardeihin ja integraatioon tarjoaa odottamasi hyödyt, sekä markkinoiden johtavat innovaatiot

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

S-38.118 Teletekniikan perusteet

S-38.118 Teletekniikan perusteet S-38.118 Teletekniikan perusteet Laskuharjoitus 3 Paketoinnin hyötysuhde 1 Harjoitus 3 koostuu: Demoluento (45 min) Datan siirtäminen Internetissä yleensä Laskuesimerkki datan siirtämisestä Äänen siirtäminen

Lisätiedot

IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta. IPLU-II-projektin päätösseminaari Kari Wirman

IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta. IPLU-II-projektin päätösseminaari Kari Wirman IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta IPLU-II-projektin päätösseminaari Network Message Formatting Huoltovarmuus ja sen turvaaminen Huoltovarmuus: Väestön toimeentulo, välttämättömän talouden

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet 15.11.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.2 Interaktiivinen FTP-yhteystapa... 3 1.3 Linkki aineistosiirtopalveluun liittyvät dokumentit...

Lisätiedot

TiiMi GSM-Set/T. Käyttöopas. Team-Control Oy TiiMi GSM-Set/T Käyttöopas Sivu 1/12

TiiMi GSM-Set/T. Käyttöopas. Team-Control Oy TiiMi GSM-Set/T Käyttöopas Sivu 1/12 TiiMi GSM-Set/T Käyttöopas Team-Control Oy TiiMi GSM-Set/T Käyttöopas Sivu 1/12 YLEISTÄ TiiMi GSM-Set/T on TiiMi -säätimien kanssa käytettäväksi tarkoitettu GSM-modeemi. Laitteen avulla voidaan toteuttaa

Lisätiedot

Verkkopalkan palvelukuvaus

Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 1 (6) Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Verkkopalkka-palvelun toiminta palkanmaksajalle... 3 3 Verkkopalkan käyttöönotto... 4 4 Verkkopalkka-palvelun

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 3/5/03 sivu 1/6 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM 9. PROBYTE GSM ALARM#9 toimii SMS-hälyttimenä ja SMS-kauko-ohjaimena. Soitto- tai SMShälytysviestien

PROBYTE GSM ALARM 9. PROBYTE GSM ALARM#9 toimii SMS-hälyttimenä ja SMS-kauko-ohjaimena. Soitto- tai SMShälytysviestien PROBYTE GSM ALARM 9 PROBYTE GSM ALARM#9 toimii SMS-hälyttimenä ja SMS-kauko-ohjaimena. Soitto- tai SMShälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Laite toimii jatkohälyttimenä kahdelle

Lisätiedot

'VP. og r/e,//k -r. Tieinfo TIEHALLINTO. Pirkko Kanerva. Keski - Suomen tiepiiri

'VP. og r/e,//k -r. Tieinfo TIEHALLINTO. Pirkko Kanerva. Keski - Suomen tiepiiri 'VP TIEHALLINTO Pirkko Kanerva Tieinfo Keski - Suomen tiepiiri og r/e,//k -r Pirkko Kanerva Tieinfo Keski - Suomen tiepiiri I TIE:i:TO Kirjasio Tiehallinto Keski-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Jyväskylä

Lisätiedot

Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa:

Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa: Ismo Grönvall/Timo/TUTA 0353064 Tehtävä 5: Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa: Ihmiset viettävät huomattavan osan (>90 %) ajasta sisätiloissa. Sisäilmaston laatu on tästä syystä

Lisätiedot

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Janne Raitaniemi (Bitec Oy) Saku Rantamäki (SAMK) Aurinkoenergiajärjestelmien luonne järjestelmien odotettu elinkaari on pitkä investoinnin kannattavuus

Lisätiedot

MicroSCADA SMS-Tekstiviesti 4.00 Tekninen ohje

MicroSCADA SMS-Tekstiviesti 4.00 Tekninen ohje MicroSCADA SMS-Tekstiviesti 4.00 Industrial IT enabled products from ABB are the building blocks for greater productivity, featuring all the tools necessary for lifecycle product support in consistent

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

Kimmo Toivonen Uusien liikennetiedotuspisteiden käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Kimmo Toivonen Uusien liikennetiedotuspisteiden käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Kimmo Toivonen Uusien liikennetiedotuspisteiden käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Kimmo Toivonen Uusien liikennetiedotuspisteiden käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Häkä. Käyttäjän opas

Häkä. Käyttäjän opas Häkä Käyttäjän opas Vaasan ammattikorkeakoulu Häkä Hälytysten käsittely 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 5 2. Hälytyksen lähetyksen kuvaus... 6 Ohjelmistot... 6 Viestien lähetystyöasemat... 6 Vastaanottavat

Lisätiedot

LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA

LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA Radiomodeemit ovat yksi luotettavimmista tavoista langattomaan tiedonsiirtoon toimintakriittisissä -sovelluksissa kuten sähköntuotannossa, -siirrossa ja -jakelussa. Satel

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet Metis -tuoteperhe metis -tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja GSM-valvonta- ja ohjauslaitteita. Ne voivat lähettää viestejä ilmaisimien ja antureiden tilan

Lisätiedot

Lisää tehoa kommunikointiin

Lisää tehoa kommunikointiin Lisää tehoa kommunikointiin We accept the challenge! presented by Rauno Nousiainen Lisää tehoa kommunikointiin Rauno Nousiainen Manager, IT Infrastructure services Andritz Oy 2 Lisää tehoa kommunikointiin

Lisätiedot

TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja

TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja Hyväksyntä CE 0682 Sisältö Tekniset vaatimukset GPRS-toiminnolle...2 Tuetut käyttöjärjestelmät Windows 98SE, Me, 2000, Xp...2 Myyntipakkauksen sisältö...2 Vaatimukset tietokoneelle,

Lisätiedot

Pirkko Kanerva. Tieinfo. Keski-Suomen tiepliri / L / ',/i TIEH!LL!::TO. Kirjasto. OtriEbi /lc

Pirkko Kanerva. Tieinfo. Keski-Suomen tiepliri / L / ',/i TIEH!LL!::TO. Kirjasto. OtriEbi /lc Pirkko Kanerva Tieinfo Keski-Suomen tiepliri / L / ',/i TIEH!LL!::TO Kirjasto OtriEbi /lc Pirkko Kanerva Tieinfo Keski-Suomen tiepiiri Tiehallinto Keski-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Jyväskylä 2004

Lisätiedot

www.klinkmann.fi Wonderware ja Unitronics vesi ja energiasovelluksissa Suomessa

www.klinkmann.fi Wonderware ja Unitronics vesi ja energiasovelluksissa Suomessa Wonderware ja Unitronics vesi ja energiasovelluksissa Suomessa 1/11/2013 Wonderware ja Unitronics, vesi- ja energiasovelluksia Suomessa 1 Pornaisten kunnan vesihuolto Vesihuolto 5.000 asukkaan talousalueella.

Lisätiedot

Markku Aarikka. Viking-raportti. Turku 1999 VIKING. TIEHALLINTO Turun tiepiiri

Markku Aarikka. Viking-raportti. Turku 1999 VIKING. TIEHALLINTO Turun tiepiiri Markku Aarikka 7LHODLWRV 0XXWWXYDQRSHXVUDMRLWXVMlUMHVWHOPl (WLHOOlYlOLOOl6DOR±6XRPXVMlUYL Viking-raportti Turku 1999 TIEHALLINTO Turun tiepiiri VIKING Markku Aarikka 0XXWWXYDQRSHXVUDMRLWXVMlUMHVWHOPl (WLHOOlYlOLOOl6DOR±6XRPXVMlUYL

Lisätiedot

E18 -tien muuttuvat liikennemerkit. Tielaitos. Helsinki 1999. Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus VIKING

E18 -tien muuttuvat liikennemerkit. Tielaitos. Helsinki 1999. Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus VIKING Tielaitos E18 -tien muuttuvat liikennemerkit Helsinki 1999 Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus VIKING E18-tien muuttuvat liikennemerkit järjestelmän laajennus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis -tuoteperhe metis -tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja GSM-valvonta- ja ohjauslaitteita. Ne voivat lähettää viestejä ilmaisimien ja antureiden tilan

Lisätiedot

Tietoliikenne II (2 ov)

Tietoliikenne II (2 ov) Tietoliikenne II (2 ov) Kevät 2001 Liisa Marttinen Kurssikirja: Tanenbaum, Computer Networks (3. Painos) Tietoliikenne II Kertausta ja täydennystä Tietoliikenne I - kurssin asioihin perusteellisemmin laajemmin

Lisätiedot

PUSH palvelut mobiilikehityksessä: Android ja Windows phone 7. Pauli Kettunen

PUSH palvelut mobiilikehityksessä: Android ja Windows phone 7. Pauli Kettunen PUSH palvelut mobiilikehityksessä: Android ja Windows phone 7 Pauli Kettunen Esityksen rakenne 1. Taustaa 2. Push web-ohjelmoinnissa Comet Interaktiomallit 3. Push älypuhelinalustoilla Deacon pilvipalveluna

Lisätiedot

Carlink langaton autojen välinen tietoverkko

Carlink langaton autojen välinen tietoverkko Carlink langaton autojen välinen tietoverkko Älykkään liikenteen päivä 30.10.2007 Timo Sukuvaara Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus Ilmatieteen laitos Taustaa Hankkeessa kehitetään autojen välinen tietoverkkopalvelualusta,

Lisätiedot

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.

Lisätiedot

Yleisiä tietoja CAN-verkosta. Yleistä. Lisätietoja CAN-yhtyedestä on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

Yleisiä tietoja CAN-verkosta. Yleistä. Lisätietoja CAN-yhtyedestä on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Yleistä Ohjausyksiköiden on usein vaihdettava tietoja keskenään. Perinteisesti ohjausyksiköt, joiden on kommunikoitava, liitetään suoraan toisiinsa. Jos ohjausyksikkö tarvitsee tietoja esim. ajonopeudesta

Lisätiedot

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Älypuhelinverkkojen 5G Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Johdanto [1][2] Viimeisen 30 vuoden aikana mobiiliverkkojen markkinaosuus on kasvanut merkittävästi Langattomia laitteita on joillain alueilla

Lisätiedot

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER Taito Tehdä Turvallisuutta Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER PRO CONTROLLER PC-8016 KAMEROILLA VARUSTETTU KOTIAUTOMAATIOKESKUS Käyttö ja ohjelmointi helposti näytöllä

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Pilottiprojektin loppuraportti julkinen versio 1 Juha Hietaoja Raportin sisältö Pilotin tarkoitus, kesto ja osapuolet

Lisätiedot

Safety Integrated -turvatekniset perusratkaisut. Siemens Automation

Safety Integrated -turvatekniset perusratkaisut. Siemens Automation Safety Integrated -turvatekniset perusratkaisut Siemens Automation Itsenäisen koneen turvaratkaisu toteutetaan releellä, konetta ei ole kytketty väylään Select language Exit Sivu 2 Industry Sector Turvareleet

Lisätiedot

GSM robottimodeemi. Versio 4.06. GSM-4 Ohjelma PIKAKÄYTTÖOHJE GDAŃSK

GSM robottimodeemi. Versio 4.06. GSM-4 Ohjelma PIKAKÄYTTÖOHJE GDAŃSK GSM robottimodeemi Versio 4.06 GSM-4 Ohjelma PIKAKÄYTTÖOHJE GDAŃSK 1. GSM-4 MODULIN OMINAISUUDET Analogisen puhelinlinjan simulointi GSM yhteyden avulla mahdollistaa hälytyksen siirron kohteesta silloinkin

Lisätiedot

Movikan CallMEDIA-palvelut

Movikan CallMEDIA-palvelut Movikan CallMEDIA-palvelut kuluttaja osaksi Median sisältöä Älykkäät Puhe- ja Viestipalvelut CallTV-palvelut Älykkäät Puhe- ja Viestipalvelut interaktiivista sisältöä medioille IVR-, SMS- ja älypuhelintekniikka

Lisätiedot

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval No 28070 Käyttöohje Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval Oy Yrittäjäkatu 2 3700 NOKIA Puh. 03-342 4800 Fax. 03-342 2066 2 Kenttänäytttösarja 580 sarjaviesteille 5820 580 Sarjaviesti RS-232 tai RS-485 PC

Lisätiedot

Tietoliikenne II (2 ov)

Tietoliikenne II (2 ov) Tietoliikenne II (2 ov) Kevät 2001 Liisa Marttinen Kurssikirja: Tanenbaum, Computer Networks (3. Painos) Tietoliikenne II Kertausta ja täydennystä Tietoliikenne I - kurssin asioihin perusteellisemmin laajemmin

Lisätiedot

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008 Meeri Nieminen Asiakkaan vaihtoehdot Asiakkaan vaihtoehdot EMCS-järjestelmän käyttöön XML-sanomarajapinta oman järjestelmän

Lisätiedot

Liittymän vikadiagnosointi

Liittymän vikadiagnosointi Liittymän vikadiagnosointi Yleistä Kuitupohjaisen laajakaistaliittymän luotettavuus on korkealla tasolla, mutta silti joskus saattaa esiintyä häiriöitä liittymän tai siihen kytkettyjen laitteiden toiminnassa.

Lisätiedot

Hinnasto 2012. DNA Pro 1. DNA Pro 500. DNA Pro 1000+ DNA Pro 3500. DNA Pro Puhe -liittymät. 3,90 /kk. 16,90 /kk c) 19,80 /kk c) 37,90 /kk c) 3000 min

Hinnasto 2012. DNA Pro 1. DNA Pro 500. DNA Pro 1000+ DNA Pro 3500. DNA Pro Puhe -liittymät. 3,90 /kk. 16,90 /kk c) 19,80 /kk c) 37,90 /kk c) 3000 min Hinnasto 2012 DNA Pro Puhe -liittymät Kaikki DNA Pro -liittymät sisältävät nopean nettiyhteyden ja 50 tuntia puheluita DNA Pro- ja DNA-liittymiin. DNA Pro 1 3,90 /kk Liittymän avausmaksu 2,90 Kk-maksuun

Lisätiedot

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Terveydenhuollon 29. ATK-päivät Jyväskylä 25-27.5.2003 Verkostoitumisen

Lisätiedot

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone ja ylläpito computer = laskija koostuu osista tulostuslaite näyttö, tulostin syöttölaite hiiri, näppäimistö tallennuslaite levy (keskusyksikössä) Keskusyksikkö suoritin prosessori emolevy muisti levy Suoritin

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

Kouvola TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING

Kouvola TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ-DDNNRÃ0\OO\Ol 7LHODLWRV 9DOWDWLHQQRSHXGHQQl\WW WDXOX+DPLQD Kouvola 1999 TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING -DDNNRÃ0\OO\Ol 9DOWDWLHQQRSHXGHQQl\WW WDXOX+DPLQD 7LHODLWRV

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

in condition monitoring

in condition monitoring Etäteknologioiden automaatiosovellukset Using e-speak e in condition monitoring tutkija professori Hannu Koivisto Sisältö Tausta Globaali kunnonvalvontajärjestelmä E-speak globaalissa kunnonvalvontajärjestelmässä

Lisätiedot

Asennusohje. EasyLine GSM

Asennusohje. EasyLine GSM Asennusohje EasyLine GSM Laitteen kuvaus EasyLine GSM on puhelinlijasimulaattori, joka simuloi analogista PSTN linjaa GSM verkossa ja sitä voidaan käyttää ContactID protokollan lähettämiseen hälytinjärjestelmiltä.

Lisätiedot

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Älykästä kulunvalvontaa e Acces toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Perinteisen kulunvalvonnan seitsemän pullonkaulaa eli miksi useat yritykset eivät ole hankkineet kulunvalvontajärjestelmää? 1. Koska

Lisätiedot

TUTKI OMAT TIETOTURVA-AUKKOSI. ENNEN KUIN JOKU MUU TEKEE SEN PUOLESTASI. F-Secure Radar Ville Korhonen

TUTKI OMAT TIETOTURVA-AUKKOSI. ENNEN KUIN JOKU MUU TEKEE SEN PUOLESTASI. F-Secure Radar Ville Korhonen TUTKI OMAT TIETOTURVA-AUKKOSI. ENNEN KUIN JOKU MUU TEKEE SEN PUOLESTASI. F-Secure Radar Ville Korhonen ON OLEMASSA KAHDENLAISIA YRITYKSIÄ: 1. NE JOIHIN ON MURTAUDUTTU 2. NE JOTKA EIVÄT VIELÄ TIEDÄ SITÄ

Lisätiedot

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen Helia Metropolialueen vapaat langattomat verkot Helsinki, 30.3.2006 Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com Helia 30.3.2006-1 Konvergenssi

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

Linux rakenne. Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat

Linux rakenne. Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat Linux rakenne Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat Linux ydin Ytimen (kernel) päätehtävä on tarjota rajapinta

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta

Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta 1. Kysymys Tarjouspyynnössä pyydetään ilmoittamaan ylivuodon purkamisen hinta (päivähinta) ja päivystysajan

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.5 Käyttö- ja asennusohje GMU331 Smart Gateway ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 Käyttö- ja asennusohje 1/7

Lisätiedot

PIXIN SANOMANVÄLITYSPALVELU

PIXIN SANOMANVÄLITYSPALVELU PIXIN SANOMANVÄLITYSPALVELU Apixin sanomanvälityspalvelu (jäljempänä Palvelu ) on verkon välityksellä käytettävä ratkaisu erilaisten liiketoimintasanomien (kuten tilausten ja laskujen) sähköistä käsittelyä

Lisätiedot

Uovision UM565 ohjelmistoversio V2.04

Uovision UM565 ohjelmistoversio V2.04 Uovision UM565 ohjelmistoversio V2.04 Saunalahti Prepaid data-asetukset sähköpostilähetystä varten E-Mail Set valikko: - valitse sähköpostilähetykseen: gprs - valitse: Email OPERATOR PARAMETER KLIKKAA

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Connection Manager -käyttöohje

Connection Manager -käyttöohje Connection Manager -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Tee yhteysongelmien vianmääritys 10 Tietoja yhteydenhallintasovelluksesta 3 Näin pääset alkuun 3 Avaa yhteydenhallintasovellus 3 Tarkista nykyisen yhteyden

Lisätiedot

Sovellutukset. Kylmävarastojen lämpötilan valvonta langattomilla lähettimillä. Keskitetty lämpötilan valvonta

Sovellutukset. Kylmävarastojen lämpötilan valvonta langattomilla lähettimillä. Keskitetty lämpötilan valvonta Kylmävarastojen lämpötilan valvonta langattomilla lähettimillä Keskitetty lämpötilan valvonta Kylmähuoneet ja pakastimet Suurkeittiöiden omavalvonta Uunit ja jäähdytyskaapit Astianpesukoneet Lääketeollisuuden

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 11.8.2015 V1.0 Käyttö- ja asennusohje GMU391 Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Valtakatu 9-11, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 GMU391 ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa v. 1.2

Toiminta häiriötilanteissa v. 1.2 Toiminta häiriötilanteissa 18.10.2012 v. 1.2 Terveydenhuollon organisaatiossa ja apteekeissa on oltava prosessi, miten häiriötilanteissa toimitaan. Järjestelmän käyttäjän on myös tunnettava se ja tiedettävä

Lisätiedot