MicroSCADA SMS-Tekstiviesti 4.00 Tekninen ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MicroSCADA SMS-Tekstiviesti 4.00 Tekninen ohje"

Transkriptio

1 MicroSCADA SMS-Tekstiviesti 4.00 Industrial IT enabled products from ABB are the building blocks for greater productivity, featuring all the tools necessary for lifecycle product support in consistent electronic form.

2

3 1MRS Julkaistu: Versio: C/ SMS-Tekstiviesti 4.00 MicroSCADA Sisällysluettelo: 1. Yleistä Ohjelmat WD-toiminta Käyttöliittymä Sovellusesimerkkejä Laitteet...9 Dokumentin muutoshistoria Dokum. versio Päiväys Muutos A Alkup. v.2.6 luotu B Koko dokumentti päivitetty v. 2.6:sta v.3.22:een C Dokumentti päivitetty versioon 4.00 ABB Oy, Substation Automation Products, VAASA 3 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Dokumentin tietojen jäljentäminen, käyttö tai paljastaminen kolmannelle osapuolelle ilman asianomaista valtuutusta on ehdottomasti kielletty. Copyright 2004 ABB

4 MicroSCADA SMS-Tekstiviesti MRS Yleistä 1.1. Ohjelmat 1.2. WD-toiminta Tämä dokumentti käsittelee GSM-modeemeilla siirrettäviä tekstiviestihälytyksiä ja -ohjauksia MicroSCADA-kaukokäyttöjärjestelmässä. Tekstiviestien siirtoa varten on tehty ohjelmia, jotka toimivat tekstiviestien välittäjänä MicroSCADA:n ja siirtomodeemin välillä. Siirtomodeemina voidaan käyttää dataominaisuuksin varustettua gsm-puhelinta tai gsm-modeemia. Toimintaa varten tarvitaan tietokone, jossa on yksi sarjaportti ja datakaapeli gsmpuhelimeen tai gsm-modeemiin. Siirtomodeemi voi olla kiinni työasemassa tai erillisessä liikennöintikoneessa, josta viestit välitetään SYS-koneisiin. SYS-koneista viestit välitetään MicroSCADA:an, jos pääaplikaatio kyseisessä koneessa on HOT. Siirto-ohjelmat ovat: SMSServ.exe. liikennöi modeemin kanssa ja yhden koneen järjestelmissä suoraan MicroSCADA:n kanssa. SMSClient.exe MicroSCADA-koneessa oleva siirto-ohjelma, kun modeemi on eri koneessa. SMSSend.exe MicroSCADA lähettää viestit tämän avulla SMSserv.exe -ohjelmalle. SMSCall.exe suorittaa herätyssoittoja. Kaikilla näillä ohjelmilla on omat *.ini tiedostonsa, joissa ovat ohjelmien perusasetukset. Ohjelmat keskustelevat keskenään TCP/IP-protokollalla. SMSServ.exe, ja tarvittaessa myös SMSClient.exe, käynnistetään käyttöjärjestelmän mukana. MicroSCADA:ssa hälytystensiirto käynnistyy APL_ALARM:E -tapahtumakanavalla, joka käynnistyy aina, kun järjestelmässä generoituu hälytys. Tämä ajaa SMS_ALARM:C -proseduurin, missä varsinainen siirto käynnistyy. Kuittaukset tapahtuvat SMS_ACK:C -komentoproseduurilla. Siirto-ohjelmat käynnistävät tämän proseduurin, kun ne saavat kuittausviestin. Herätyssoittoja tekevät SMS_CALL1:C, SMS_CALL2:C, SMS_CALL3:c ja SMS_CALL4:C Sovelluskohtaiset kyselyt tapahtuvat SMS_USER:C -proseduurin kautta. Kun MicroSCADA käynnistetään tai pysäytetään, APL_INIT2:C -proseduurissa ajetaan C:\Hotorcold.bat, Siinä kysytään halutun aplikaation tilaa ja se kirjoitetaan koneen C:\ -aseman juureen SMSSTATUS.TXT -nimiseen tekstitiedostoon. Tätä tiedostoa lukemalla SMSServ ja SMSClient -ohjelmat saavat tietää pääaplikaation tilan. Tila voi olla HOT tai COLD. 4

5 1MRS SMS-Tekstiviesti 4.00 MicroSCADA Kun ohjelma löytää tiedon HOT, se suorittaa SMS_WD:C -proseduuria SMSServ.ini -tiedostossa asetellulla WD-syklillä. Tätä toimintaa käytetään valvomaan MicroSCADA:n käynnissä pysymistä. Lisäksi ohjelmat lähettävät HOT ja COLD -tekstien muutoksesta MicroSCADA:n tilatiedon aina viestinä päivystäjälle. Nämä viestit määritellään SMSServ.ini -tiedostossa. SMSServ -ohjelma kommunikoi gsm-modeemin kanssa ja, jos yhteys modeemiin katkeaa, SMSServ ajaa SMS_ERROR:C -nimisen komentoproseduurin, mihin voidaan ohjelmoida halutut toimenpiteet häiriötilanteissa. Virheestä voidaan tehdä esimerkiksi tapahtuma ja hälytys MicroSCADA:an ja, jos käytettävissä on toinen modeemi, voidaan sen avulla tehdä hälytys johonkin numeroon. Käytettäessä kahta modeemia, saadaan toisesta modeemista tehtyä varamodeemi, jos sarjaportti tai varsinainen modeemi menee epäkuntoon. Lisäksi SMSServ valvoo modeemin ja gsm-verkon statusviestejä. Se ajaa virhetilanteissa SMS_CME:C- ja SMS_CMS:C -nimisiä komentoproseduureja ja tuo niihin %code -muuttujassa virhekoodin numeron. Eri modeemeille löytyy selostuksia virhekoodeista, esimerkiksi dokumentti TC35- SP-01-v2.00-at command.pdf sisältää sivuilla 131 ja 132 virhekoodit Siemens TC35 -modeemille. Nämä virhekoodit ovat standardin mukaisia ja siksi myös yleispäteviä. Ohjelmiston mukana ovat tiedostot CME_ERROR.TXT ja CMS_ERROR.TXT. Ohjelmien avulla saadan monipuolista tietoa MicroSCADA-sovelluksen ja hälytysten siirtolaitteiden tilasta. Kuitenkin, koska tavallinen päätelaite ei kykene itsenäiseti havaitsemaan esimerkiksi modeemikaapelin irroitusta, niin hälytysten siirto päivystäjälle voi keskeytyä, jos laite irroitetaan. Markkinoilta löytyy mm. Sony Erikssonilta modeemi, mihin lienee mahdollista tilata maahantuojalta ohjelmallisia toimintoja, joilla saataisiin lähetettyä WD-hälytys myös, kun laite irroitetaan pääkoneesta. Näiden toimintojen ohjelmoimisesta ei ole tarkempia tietoja. 5

6 MicroSCADA SMS-Tekstiviesti MRS Käyttöliittymä Fig Käyttöä varten on yksi ikkuna, mistä SMS-tekstisiirron saa aseteltua käyttöön. Hälytykset siirtyvät kännykkään yksi kerrallaan. Jos hälytyksiä on aktivoitunut useita, ne siirtyvät kännykkään vasta, kun edellinen on kuitattu. Hälytystekstin mukana tulee tieto jonossa olevien hälytysten lukumäärästä. Käyttäjä voi keskeyttää siirron lähettämällä järjestelmään ohjausviestin ja käynnistää sen uudestaan, jolloin kaikki aktiiviset hälytykset kuitataan. Jos valitaan herätyssoitto viestin jälkeen, lähtee hälytysviestin perään välittömästi herätysoitto puheluna. Jos herätyssoitto ei ole valittuna, odotetaan ikkunassa aseteltu aika kuittausta ja sen jälkeen soitetaan herätyssoitto. Herätyssoiton pituus annetaan sekunteina. Herätyssoiton pituuden on oltava huomattavasti lyhyempi, kuin kuittauksen odotusaika. Käyttäjät-listalle kirjoitetaan päivystäjät ja heidän gsm-numeronsa. Tältä listalta luetaan myös puhelinnumero silloin, kun tutkitaan, onko viestin lähettäjällä oikeutta järjestelmään. Hälytysryhmiä voidaan muodostaa 7 ja kaikille ryhmille valitaan varsinainen päivystäjä ja varamies. SCIL-ehto -riville voidaan laittaa hälytysluokka tai mikä tahansa muu ehto näihin numeroihin siirrettäville hälytyksille. Hälytyksen kuittaus tapahtuu lähettämällä alkuperäinen viesti heti takaisin samaan numeroon josta se tuli. Jos päivystäjä ei vastaa kuittaamalla, tulee hänelle hälytyssoitto ja, jos sittenkään ei tule kuittausta, viesti toimitetaan varamiehelle. Jos varamies ei kuittaa hälytyssoiton jälkeen, järjestelmä soittaa vuorotellen kumpaankin 6

7 1MRS SMS-Tekstiviesti 4.00 MicroSCADA numeroon hälytyssoittoa, kunnes jompikumpi vastaa kuittaamalla hälytyksen. Jos järjestelmässä on lisää hälytyksiä, ne tulevat tämän jälkeen siihen numeroon, joka kuittasi edellisen hälytyksen. Viimeksi vastannut numero asetetaan oletusnumeroksi. Varsinainen päivystäjä voi kuitenkin asettaa itsensä oletukseksi milloin vain lähettämällä vanhankin viestin järjestelmään. Jos käytetään vain yhtä henkilöä päivystykseen, laitetaan päivystäjän ja varamiehen paikalle sama henkilö. Kyselytoiminnat ovat käytössä aina ja kyselyjä voivat tehdä listalta löytyvät päivystäjät. Kyselyn lopussa on oltava suluissa applikaationumero mistä kysytään. Ns. Master-aplikaatioon ei tarvita aplikaationumeroa, sillä kysely, missä ei ole erikseen suluissa aplikaationumeroa, ohjataan aina master-aplikaatioon. Päivystäjä voi myös lähettää tekstiviestin helposti MicroSCADA-ikkunasta avautuvasta ikkunasta, josta voi valita vastaanottajan henkilönimellä tai syöttämällä puhelinnumeron itse. Yksi ohjaus voidaan suorittaa soitamalla tavallinen puhelu järjestelmän puhelinnumeroon. Seuraavat asiat ovat asiakaskohtaisia. PICT-hakemistossa on tekstitiedosto sms_user.dat, mihin käyttäjä voi tehdä omia kysely- ja ohjausohjelmiaan. Tiedoston tulee palauttaa a, u, ja l nimiset vektorit, joissa voi olla noin 10 alkiota. Katso mallia tiedostosta. Sms_user:c -proseduuri generoi ja nimiset tekstiviestit, jotka se lähettää kyselevään numeroon. Malleina löytyvät kyselyt Hälytykset ja Sää sekä ohjelman käyttöä varten ohjaavat viestit Off ja On, joilla siirron saa päälle ja pois päältä. 7

8 MicroSCADA SMS-Tekstiviesti MRS Sovellusesimerkkejä Maastossa olevien käsinohjattavien erottimien ohjaus: Asentaja vaihtaa erottimen asennon, jonka jälkeen hän lähettää microscadalle tekstiviestin, jonka sisältö on esimerkiksi AE201 Erotin 201 vaihtaa asentoaan tietokannassa ja verkostotopologia ym. päivittyvät heti ajantasalle. Kaukolämpölaitoksen päivystäjä saa hälytyksen kännykkään, hän kuittaa hälytyksen saaduksi ja lähettää kyselyn järjestelmään, esimerkiksi: PAINEET. Vastauksena hän saa tekstiviestin, joka sisältää esivalitut painemittausten arvot. Keskijänniteverkossa oleva vianilmaisin lähettää tekstiviestinä vikailmoituksen microscada:lle. Kauko-ohjattava erotin ohjataan tekstiviestillä: TeleControl, tai vastaava ala-asema, ottaa vastaan MicroSCADA:lta saadun ohjausviestin ja ohjaa erottimen toiseen asentoon. Ohjausviestin mukana tulee kellonaika, ja ala-asema hylkää vanhentuneet viestit. Näin tekstiviestikeskuksista aiheutuvat viiveet eivät haittaa ohjauksia. Laitos on ympäröity teräsverkolla ja kulkutiellä on portti, joka aukeaa sähköisesti: Henkilö saapuu autolla ja vähän ennen porttia hän soittaa tavallisen puhelun järjestelmään, jolloin SCADA avaa portin. Ohjelma voi toimia myös esimerkiksi sellaisten viestien vastaanottajana ja välittäjänä MicroSCADA:an, jotka päivittävät tilatietoja ja mittauksia jostakin alaasemasta. 8

9 1MRS SMS-Tekstiviesti 4.00 MicroSCADA 4. Laitteet Lähetys toimii ainakin seuraavilla laitteilla: -terminaalimodeemit: Nokia 30, Siemens M20 ja Siemens TC35 Vastaanottoon käy kommunikaattori tai sellainen gsm-puhelin, jossa viestin palauttaminen lähettäjälle on helposti valittavissa kännykän omissa valikoissa. SMSserv -ohjelmaa voidaan kutsua seuraavilla syntakseilla: SMSsend Clear 1 = tyhjää SMS-bufferista 1 aplikaatiojonon. SMSsend Show = Avaa SMSserv -konsolin SMSsend Hide = Piilottaa SMSserv -konsolin SMSsend Kill = Sammuttaa SMSserv -ohjelman Käskyn voi antaa MicroSCADA:sta esimerkiksi = ops_process( smssend Show ) Huom: Show -sanan ensimmäinen kirjain on iso! 9

10

11

12 ABB Oy Substation Automation Products PL VASA 1MRS FI Puh Fax

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

metis Micro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V4.9 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.

metis Micro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V4.9 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety. Micro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V4.9 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.fi 1 LAITTEEN TOIMINTA JA Tekniset ominaisuudet...3 1.1 Laitteen toiminta...3

Lisätiedot

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

EH-60. Käsikirja. Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan. www.ouman.fi

EH-60. Käsikirja. Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan. www.ouman.fi EH-60 Käsikirja Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan Ouman EH-60 on älykäs ratkaisu sähkölämmitteisen omakotitalon, kesämökin tai pienen liikekiinteistön ohjaus- ja valvontatarpeisiin. EH-60:n avulla

Lisätiedot

Fonel Mikro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.2. FSM Oy www.fsm.fi

Fonel Mikro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.2. FSM Oy www.fsm.fi Fonel Mikro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.2 FSM Oy www.fsm.fi 1 - Tekniset ominaisuudet...3 1.1 Laitteen toimintakuvaus...4 1.2 Laitteen ominaisuudet...5 1.2.1 Laitteen

Lisätiedot

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle SATU käyttöohje Dnro 20/702/2014 SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle Versio 1.5 20.10.2014 2 Versiohistoria Version Pvm Keskeisimmät muutokset numero 1.4 8.1.2014 Viraston nimenvaihdoksen

Lisätiedot

metis USB GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V3.7 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.

metis USB GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V3.7 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety. USB GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V3.7 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.fi 1 LaitteeN TOIMINTA JA TEKNISET TIEDOT...3 1.1 Laitteen toiminta...3 1.1.1

Lisätiedot

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax.

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. PRIMUS W4 Käyttöönotto-opas StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. (06) 320 2599 PRIMUS W4 Sivu 1/36 Primuksen kä yttö ö nöttö-öpäs SISÄLLYS 1 Käyttöönotto ja

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

Käyttöopas. 9357225 Issue 3 FI

Käyttöopas. 9357225 Issue 3 FI 9357225 Issue 3 FI Käyttöopas Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998 ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Copyright Nokia Mobile Phones 2000-2001.

Lisätiedot

Visma Approval 1.40 Käsikirja. Ohje

Visma Approval 1.40 Käsikirja. Ohje Visma Approval 1.40 Käsikirja Ohje Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman

Lisätiedot

Häkä. Käyttäjän opas

Häkä. Käyttäjän opas Häkä Käyttäjän opas Vaasan ammattikorkeakoulu Häkä Hälytysten käsittely 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 5 2. Hälytyksen lähetyksen kuvaus... 6 Ohjelmistot... 6 Viestien lähetystyöasemat... 6 Vastaanottavat

Lisätiedot

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 TÄRKEÄÄ LUKEA... 6 2.1 TURVALLISUUSOHJEET...6

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Lync Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. www.salcom.fi

Lync Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. www.salcom.fi Lync Pikaohje Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear www.salcom.fi here. Copyright 2011 Salcom Group Oy Lync Pikaohje 1 (20) SISÄLLYSLUETTELO Lync... 1 Yhteystietoluettelo...

Lisätiedot

Hallintaportaalin 1.4 käyttöohje. ver 1.0

Hallintaportaalin 1.4 käyttöohje. ver 1.0 Hallintaportaalin 1.4 käyttöohje ver 1.0 5/2009 Sisällysluettelo 1 Sisäänkirjautuminen 2 Tiedotteet 3 Käyttäjä 3.1 Omat tiedot 3.1.1 Omat tiedot 3.1.2 Hallintaportaali Asetukset 3.1.3 Käyttöoppaat 3.1.4

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0. Vaihteenhoitaja

Elisa Ring 2.0. Vaihteenhoitaja Elisa Ring 2.0 Vaihteenhoitaja Johdanto Ring käyttöliittymä Asiakaspalvelusarjat Vaihteenhoitajan toiminteet Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Lokakuu 2012 1 (24) Käyttöönotto 6.2.0 Copyright Aditro 2012 Lokakuu 2012 2 (24) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Pikaohje... 4 2. Yritysasetukset... 5 2.1. Esimerkki... 6 3. Tietoturva-asetukset... 6

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

THT Control Oy. Valvomon käyttöohje. Versio 1.00

THT Control Oy. Valvomon käyttöohje. Versio 1.00 THT Control Oy Versio 1.00 Sisällysluettelo 1 Tietoja tästä ohjeesta...1 1.1 Ohjeessa käytetty termistö...2 2 Yleistä ClearSCADA-järjestelmästä...3 2.1 2.2 ClearSCADA-järjestelmän ominaisuudet...5 ClearSCADA-järjestelmän

Lisätiedot

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Ostotilaus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostotilaus...3 1.1 Ostotilausoletukset...3 1.1 Ostotilauksen perusoletukset...4 1.2 Toimitusosoitteet oletuksina...4

Lisätiedot

Sisällys. BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2. Copyright Casamedia Ky. BillCen ohjeistus - 1 - Casamedia Ky Keskuskatu 9, 38700 Kankaanpää

Sisällys. BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2. Copyright Casamedia Ky. BillCen ohjeistus - 1 - Casamedia Ky Keskuskatu 9, 38700 Kankaanpää - 1 - Sisällys BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2 1.1 JOHDANTO 3 1.15 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 4 1.2 DEMON ASENTAMINEN TIETOKONEESEEN 6 1.3 OHJELMAN ASENTAMINEN WINDOWS 3.X:ssä 6 1.31 OHJELMAN ASENTAMINEN WINDOWS

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014 Palvelukuvaus 8.5.2014 Sonera Viestintäpalvelu VIP 1.1 Palveluratkaisu Sonera Viestintäpalvelu VIP on yrityksille tarkoitettu viestintäratkaisu, joka yhdistää viestinnän palvelut sekä asiakaspalvelu-,

Lisätiedot

Visma Approval 1.50 Käsikirja. Ohje

Visma Approval 1.50 Käsikirja. Ohje Visma Approval 1.50 Käsikirja Ohje Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman

Lisätiedot

Unifaun ERPConnect. Unifaun OnlineConnect. Asennus ja käyttö 2013-02-04

Unifaun ERPConnect. Unifaun OnlineConnect. Asennus ja käyttö 2013-02-04 Unifaun ERPConnect Unifaun OnlineConnect Asennus ja käyttö 2013-02-04 2 Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Tilaustiedosto... 3 1.2 Järjestelmävaatimukset... 3 1.3 Toiminta... 4 2 Asennus Windows-pohjaisessa

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot