OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA V

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA V"

Transkriptio

1 Danske Bank Oyj, Danske Bank Osakeobligaatio 1091A ja 1091B: OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA V Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI (1091A), FI (1091B)

2 OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA V Danske Bank ennustaa, että vuonna 2016 maailmantalous kasvaa vajaan neljän prosentin vuosivauhtia. Yhdysvaltojen talouskehitys on edennyt jo syklin kypsempään vaiheeseen. Yhdysvaltojen keskuspankin odotetaan huomioivan globaalin taloustilanteen ryhtyessään kiristämään rahapolitiikkaansa. Euroalueen talousnäkymiä tukee Euroopan keskuspankin hyvin elvyttävänä jatkuva rahapolitiikka, heikentynyt euro sekä laskenut öljyn hinta. Lisäksi hitaasti etenevät rakenteelliset uudistukset lisäävät Euroopan potentiaalista talouskasvua. Osakeobligaatio Maailma V tarjoaa laajasti hajautetun sijoitusmahdollisuuden päästä hyötymään odotetusta maailmantalouden piristymisestä sekä sen myötä odotetusta osakemarkkinoiden noususta /10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 Kohde-etuutena olevan osakekorin laskennallinen kehitys ajanjaksolla lokakuusta 2010 lokakuuhun Osakekorin lähtötaso on indeksoitu sataan. Huom! Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Lähteet: Bloomberg, Danske Bank SIJOITTAMALLA OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA V:EEN: Saat suojaa pääomillesi Pääset osalliseksi markkinan mahdolliseen arvonnousuun Osakeobligaation tuotto on sidottu osakekorin kehitykseen, johon kuuluu kymmenen suuren ja tunnetun pörssiyhtiön osaketta. Sijoituksen nimellispääoma maksetaan eräpäivänä takaisin kurssikehityksestä riippumatta. Osakeobligaatioon liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. 1

3 Osakeobligaatio Maailma V on Danske Bankin liikkeeseenlaskema noin kolmen vuoden mittainen sijoitusobligaatio. Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa. Maltillinen vaihtoehto sopii varovaiselle sijoittajalle ja sen tuotto eräpäivänä nimellispääomalle on 60 %* kohde-etuuden arvonnoususta lainaehtojen mukaisesti. Tuottohakuinen vaihtoehto sopii korkeampaa tuottoa tavoittelevalle, riskiä sietävälle sijoittajalle ja sen tuotto eräpäivänä on 130 %* kohde-etuuden arvonnoususta lainaehtojen mukaisesti. Vaihtoehto Maltillinen Emissiokurssi 106 % Tuottokerroin 60 %* Vaihtoehto Tuottohakuinen Emissiokurssi 111 % Tuottokerroin 130 %* * Tuottokertoimet ovat alustavia. Lopulliset tuottokertoimet vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä Maltillisen vaihtoehdon tuottokerroin tulee olemaan vähintään 50 % ja tuottohakuisen vaihtoehdon vähintään 110 %. Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S, luottoluokitus A2 (Moody s), A (S&P) Lainaohjelma Danske Bank A/S:n joukkovelkakirjaohjelma (Structured Note Programme ) Merkintäaika Laina-aika Kohde-etuus Kymmenen yhtiön osakkeesta tasapainoin muodostettu osakekori. Osakekorin yhtiöt ovat ABB Ltd, AT&T Inc, Baxter International Inc, CLP Holdings Ltd, HSBC Holdings plc, Iberdrola S.A., RELX NV, Telstra Corporation Ltd, Total S.A. ja United Parcel Service Inc Lähtöarvo(t) Osakekorin kunkin osakkeen sulkemisarvo Päättymisarvo(t) Osakekorin kunkin osakkeen päättymisarvo muodostuu laina-ajan viimeisen vuoden kuukausittaisten havaintopäivien sulkemisarvojen (yhteensä 13 havaintoa) keskiarvona alkaen ja päättyen Pääoman takaisinmaksu 100 % nimellispääomasta eräpäivänä. Lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Tuotto eräpäivänä Lainaehtojen mukaan laskettu osakekorin arvonnousu kerrottuna tuottokertoimella. Vakuus Ei Minimimerkintä euroa Strukturointikustannus Noin 1 % p.a. Strukturointikustannus ei vaikuta takaisinmaksettavaan nimellispääomaan. Strukturointikustannus sisältyy emissiokurssiin, eikä sitä vähennetä eräpäivänä maksettavasta tuotosta. Jälkimarkkina Lainalle haetaan listausta Helsingin Pörssiin. Danske Bank antaa jälkimarkkinahintaa kaupankäyntiaikoina normaalissa markkinatilanteessa. Merkintäpaikat Danske Bank Oyj:n konttorit. Verotuksesta Lainan mahdollinen tuotto on Suomessa asuville luonnollisille henkilöille ja kotimaisille kuolinpesille tuloverolain (1535/1992) alaista pääomatuloa. Pääomatuloveroprosentti on 30 ja euroa ylittävältä osalta 33. Ennakonpidätysprosentti on 30. Verokohtelu määräytyy kunkin asiakkaan yksilöllisten olosuhteiden mukaan. Verokohtelu voi muuttua tulevaisuudessa. Mikäli sijoitus tehdään sidottua pitkäaikaissäästämistä koskevan lain mukaiseen säästämissopimukseen, poikkeaa verotus tässä kohdassa esitetystä. Säästämissopimuksen piiriin kuuluvien sijoitusten verotusta on selvitetty erikseen säästämissopimuksen yhteydessä. Osakeobligaatio Maailma V on tarjolla myös Sijoitusvakuutukseen ja Kapitalisaatiosopimukseen. Lisätietoa sivulta 10 ja konttoreista. Ohjelmaesite ja lainakohtaiset ehdot ovat saatavissa merkintäpaikoissa ja Danske Bankin Internet-sivuilla sekä 2

4 Tuottotaulukko: Osakeobligaatio Maailma V Lainaehtojen mukaan laskettu kohde-etuuden arvonmuutos Tuotto eräpäivänä nimellispääomalle Esittelyssä laskelmissa oletetaan, että sijoitus pidetään eräpäivään asti. Esittelyssä laskelmissa ei ole otettu huomioon veroja. Havainnollistava laskuesimerkki Maltillinen vaihtoehto: emissiokurssi 106 % tuottokerroin 60 %* euron nimellisarvoinen sijoitus maltilliseen vaihtoehtoon maksaa euroa Tuottohakuinen vaihtoehto: emissiokurssi 111 % tuottokerroin 130 %* euron nimellisarvoinen sijoitus tuottohakuiseen vaihtoehtoon maksaa euroa Vaihtoehto Maltillinen Vaihtoehto Tuottohakuinen Emissiokurssi 106 % Emissiokurssi 111 % Tuottokerroin 60 %* Tuottokerroin 130 %* Vuotuinen tuotto sijoitetulle pääomalle Tuotto eräpäivänä nimellispääomalle Eräpäivänä maksetaan 100 % nimellispääomasta eli euroa sekä lainaehtojen mukaan laskettu kohde-etuutena olevan osakekorin arvonnousu kerrottuna tuottokertoimella: 100 % + Arvonnousu X Tuottokerroin Vuotuinen tuotto sijoitetulle pääomalle -40 % 0 % -1,9 % 0 % -3,4 % -20 % 0 % -1,9 % 0 % -3,4 % 0 % 0 % -1,9 % 0 % -3,4 % 15 % 9,0 % 0,9 % 19,5 % 2,4 % 30 % 18,0 % 3,6 % 39,0 % 7,6 % 45 % 27,0 % 6,1 % 58,5 % 12,4 % 60 % 36,0 % 8,5 % 78,0 % 16,7 % 75 % 45,0 % 10,8 % 97,5 % 20,7 % Lähde: Danske Bank Jos arvonnousu olisi 30 %, maltillisen vaihtoehdon tuotto nimellispääomalle olisi 18 % (= 30 % x 60 %) eli euroa. Tuottohakuisen vaihtoehdon tuotto nimellispääomalle olisi 39 % (= 30 % x 130 %) eli euroa. Jos arvonnousua ei tapahtuisi, tuottoa ei makseta ja tappioksi koituisi maksettu ylikurssi. Tässä laskuesimerkissä tappion suuruus olisi 600 euroa maltillisessa vaihtoehdossa ja euroa tuottohakuisessa vaihtoehdossa. Yllä esitetyssä laskuesimerkissä ei ole otettu huomioon veroja. Osakeobligaatioon liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Lisätietoa sivulla 9. * Tuottokertoimet ovat alustavia. Lopulliset tuottokertoimet vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä Maltillisen vaihtoehdon tuottokerroin tulee olemaan vähintään 50 % ja tuottohakuisen vaihtoehdon vähintään 110 %. 3

5 Miksi sijoittaa? Maailmantalouden kasvun odotetaan jälleen vauhdittuvan ensi vuonna länsimaiden vetovoimalla. Esimerkiksi Danske Bank ennustaa globaalin kasvun nousevan kuluvan vuoden noin 3,3 prosentista noin 3,7 prosenttiin ensi vuonna (Danske Bank, 10/2015). Maailmantalouden kasvua tukee globaalisti hyvin elvyttävänä jatkuva rahapolitiikka (mm. euroalueella, Japanissa sekä useissa kehittyvissä maissa) sekä raaka-aineiden alentuneet hinnat. Yhdysvalloissa talouskehitys on edennyt jo syklin kypsempään vaiheeseen. Yhdysvaltojen teollisuuteen pientä hidastumista aiheuttaa vahva dollari sekä Kiinan kasvun rakenteellinen hidastuminen. Kotimarkkinoilla kehitys jatkuu kuitenkin vahvana. Yhdysvaltojen keskuspankin odotetaan huomioivan globaalin taloustilanteen ryhtyessään kuluvan vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa kiristämään rahapolitiikkaansa. Eurooppa jatkaa omalla maltillisen elpymisen polullaan. Euroalueen talousnäkymiä tukee EKP:n hyvin elvyttävänä jatkuva rahapolitiikka, heikentynyt euro sekä laskenut öljyn hinta. Lisäksi hitaasti etenevät rakenteelliset uudistukset lisäävät Euroopan potentiaalista talouskasvua. Kehittyvissä talouksissa maakohtaiset erot ovat levenneet suuriksi. Kiinan kasvu on rakenteellisesti hidastumassa, joskin Kiinan keskusjohdolla on hyvät työkalut pitää tämä rakenteellinen kasvun hidastuminen hallinnassaan. Myös raaka-aineiden viennistä riippuvaiset Brasilia ja Venäjä ovat omien haasteidensa edessä. Sen sijaan Intian sekä usean Kaakkois-Aasian ja Afrikan maan kasvunäkymät ovat hyvin lupaavat. Osakeobligaatio Maailma V:n kohde-etuutena on kymmenestä suuresta ja tunnetusta yhtiöstä koostuva osakekori*. Kullakin yhtiöllä on 10 prosentin painoarvo osakekorissa. Osakeobligaatio Maailma V tarjoaa laajasti hajautetun sijoitusmahdollisuuden päästä hyötymään odotetusta maailmantalouden piristymisestä sekä sen myötä odotetusta osakemarkkinoiden noususta. Lyhyet yhtiökuvaukset osakekorin yhtiöistä seuraavalla sivulla. Kohde-etuutena olevaan osakekoriin kuuluvat yhtiöt ja Danske Bankin suositukset, tilanne : Yhtiö Paino osakekorissa Suositus ABB Ltd 10 % Osta AT&T Inc 10 % Pidä Baxter International Inc 10 % Osta CLP Holdings Ltd 10 % Pidä HSBC Holdings plc 10 % Osta Iberdrola S.A. 10 % Osta RELX NV 10 % Osta Telstra Corporation Ltd 10 % Pidä Total S.A. 10 % Osta United Parcel Service Inc 10 % Osta * Osakeobligaatio Maailma V:een sijoittava ei hyödy osakkeiden mahdollisista osingoista. Osakekorin vuotuinen osinkotuotto ennen veroja on 4,3 %, joka perustuu viimeisimpiin vahvistettuihin osinkoihin jaettuna osakkeiden markkina-arvoilla (Tilanne ). 4

6 Kohde-etuutena olevan osakekorin yhtiöiden esittelyt ABB LTD on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä. ABB:n palveluksessa on noin henkilöä 100 maassa, joista Suomessa noin Yhtiön pääkonttori sijaitsee Zürichissä, Sveitsissä. Lisätietoa internetistä: AT&T Inc. on viestintäalan holdingyhtiö. Tytäryhtiöidensä kautta yritys tarjoaa mm. puhelin-, data- ja Internetyhteyksiä, viestipalveluita, satelliitti- ja IPpohjaisia televisiopalveluita sekä muita turvallisuuteen ja televiestintään liittyviä laitteita. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Dallasissa, Yhdysvalloissa. Lisätietoa internetistä: Baxter International Inc on kansainvälinen ja monipuolinen lääkealan yritys, joka kehittää henkeä pelastavia ja elämänlaatua parantavia hoitomenetelmiä ja lääkkeitä. Baxter on ollut johtavassa asemassa useiden sairauksien hoidossa yrityksen perustamisesta (1931) lähtien. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Deerfieldissä, Yhdysvalloissa. Lisätietoa internetistä: CLP Holdings Limited on CLP Groupin holdingyhtiö. CLP Group on hongkongilainen sähköyhtiö, jolla on liiketoimintaa useilla Aasian markkinoilla ja Australiassa. Yhtiö tarjoaa sähköä 80% Hong Kongin väestöstä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Hong Kongissa. Lisätietoa internetistä: HSBC Holdings plc on yksi maailman suurimmista pankki- ja finanssipalveluorganisaatioista. Yhtiöllä on maailmanlaajuisesti noin toimipistettä ja noin 48 miljoonaa asiakasta. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Lontoossa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lisätietoa internetistä: Lähteet: Danske Bank, Bloomberg, yhtiöiden internetsivut Iberdrola S.A. Espanjan johtava energiakonserni. Se tuottaa ja toimittaa sähköä ensisijaisesti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Yhdysvaltoihin, Meksikoon, Brasiliaan ja Espanjaan. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Bilbaossa, Espanjassa. Lisätietoa internetistä: RELX NV on Amsterdamin pörssiin listattu sijoitusväline RELX Group:in osakkeiden omistamiseksi. RELX Group on maailman johtavia informaatioratkaisujen tarjoajia ammattimaisille asiakkaille mm. tieteen, tekniikan, lääketieteen, juridiikan ja riski&liiketoimintainformaation aloilla. Yhtiön pääkonttorit sijaitsevat Englannissa sekä Alankomaissa. Lisätietoa internetistä: Telstra Corpration Ltd on johtava telekommunikaatioja teknologiayhtiö, jonka toiminta keskittyy Aasia- Tyynimeri-alueelle. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Melbournessa, Australiassa. Lisätietoa internetistä: Total SA on yksi maailman johtavista öljy- ja kaasuyhtiöistä. Yhtiön toiminta kattaa öljyn ja kaasun tuotantoketjun kokonaisuudessaan etsimisestä lopputuotteiden myyntiin. Yhtiö on myös tärkeä kemianteollisuuden tuotteiden valmistaja. Yhtiöllä on toimintaa yli 130 maassa ja työntekijöitä noin Yhtiön pääkonttori sijaitsee Pariisissa, Ranskassa. Lisätietoa internetistä: United Parcel Service, usein lyhenteellä UPS tunnettu, on maailman suurin pakettijakeluyritys ja johtava toimitusketjupalvelujen tarjoaja. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Atlantassa, Yhdysvalloissa. Lisätietoa internetistä: 5

7 Kohde-etuutena olevan osakekorin yksittäisten osakkeiden historiallinen kehitys RELX NV TELSTRA CORP LTD UNITED PARCEL SERVICE-CL B BAXTER INTERNATIONAL INC IBERDROLA SA AT&T INC TOTAL SA CLP HOLDINGS LTD ABB LTD-REG HSBC HOLDINGS PLC /10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 Kohde-etuutena olevan osakekorin yksittäisten osakkeiden kehitys ajanjaksolla lokakuusta 2010 lokakuuhun Lähtötaso on indeksoitu sataan. Huom! Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Lähteet: Danske Bank, Bloomberg 6

8 Sijoituksen ajallinen hajauttaminen Osakeobligaatio Maailma V:ssä on kiinnitetty huomiota ajalliseen hajauttamiseen. Keskiarvoistaminen on laskentamenetelmä, jolla pienennetään sijoituksen ajoitukseen liittyvää riskiä. Osakeobligaatio Maailma V:ssä käytetään päättymisarvon keskiarvoistamista. Kohde-etuutena olevan osakekorin kunkin osakkeen päättymisarvo lasketaan laina-ajan viimeisen vuoden aikana kerättyjen kuukausittaisten havaintojen keskiarvona. Laskentamenetelmä pienentää laina-ajan lopussa mahdollisesti tapahtuvien voimakkaiden markkinaliikkeiden vaikutusta sijoituksen tuottoon. Vasemmanpuoleisessa esimerkissä sijoittaja olisi hyötynyt keskiarvoistamisesta kohde-etuutena olevan osakekorin osakkeen laskettua laina-ajan viimeisen vuoden aikana. Oikeanpuoleisessa esimerkissä sijoittaja olisi saanut paremman päättymistason ilman keskiarvoistamista kohde-etuutena olevan osakekorin osakkeen noustua laina-ajan viimeisen vuoden aikana. Riippuen kohde-etuutena olevan osakekorin osakkeiden kehityksestä keskiarvoistamisajanjaksolla, menetelmä voi antaa paremman tai huonomman päättymisarvon kuin viimeisen arvostuspäivän tason käyttäminen päättymisarvona. Päättymisarvon keskiarvoistamisen tarkoituksena on pienentää sijoituksen päättymisarvon määräytymiseen liittyvää ajoituksellista riskiä. Kuvitteelliset esimerkit: Ensimmäinen arvostuspäivä Viimeisen arvostuspäivän mukainen päättymisarvo 120 Keskiarvoistettu päättymisarvo Viimeinen arvostuspäivä Ensimmäinen arvostuspäivä Viimeisen arvostuspäivän mukainen päättymisarvo 140 Keskiarvoistettu päättymisarvo Viimeinen arvostuspäivä 7

9 Sanasto Kohde-etuus. Sijoitusobligaation tuotto on sidottu kohde-etuuden kehitykseen. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi indeksi, osake, rahasto, hyödyke, valuutta tai yhdistelmä edellisistä. Nimellispääoma on määrä, joka maksetaan takaisin laina-ajan päättyessä. Myös lainan tuotto lasketaan nimellispääomalle. Nimellispääoma on jaettu arvoosuuksiksi, joiden yksikkökoko on määrätty lainaehdoissa. Lainan nimellispääomaa ei pidä sekoittaa merkintähintaan tai sijoitusobligaation jälkimarkkinahintaan. Pääomaturva tarkoittaa sitä, että sijoittaja saa huonoimmassakin tapauksessa sijoittamansa nimellispääoman takaisin sijoitusobligaation eräpäivänä. Sijoitusobligaatioon liittyy kuitenkin liikkeeseenlaskijariski. Katso Lainaan liittyviä riskejä" -osio seuraavalla sivulla. Tuottokerroin kertoo, kuinka suuren osan kohdeetuuden lainaehtojen mukaan lasketusta arvonnoususta sijoittaja saa itselleen sijoitusobligaation eräpäivänä. Tuottokertoimesta voidaan käyttää myös nimitystä osallistumisaste. Emissiokurssi eli merkintäkurssi on sijoitusobligaation liikkeeseenlaskukurssi, joka kertoo mikä on sijoitusobligaation liikkeeseenlaskuhinta suhteessa nimellisarvoon. Hinta, jolla sijoitusobligaatiota voi merkitä.. 8

10 Lainaan liittyviä riskejä Ylikurssiriski. Mikäli sijoittaja maksaa lainasta ylikurssia (emissiokurssi yli 100 %), voi hän menettää maksamansa ylikurssin osittain tai kokonaan. Tappion suuruus riippuu siitä, minkä verran lainan tuotto eräpäivänä jää maksettua ylikurssia pienemmäksi. Tuoton eräpäivänä jäädessä nollaan vastaa sijoittajan tappio maksettua ylikurssia. Liikkeeseenlaskijariski. Sijoitukseen liittyy liikkeeseenlaskijan luottoriski eli riski siitä, että liikkeeseenlaskija ei kykene vastaamaan maksuvelvoitteistaan eräpäivänä. Jos liikkeeseenlaskijariski toteutuu ja lainan liikkeeseenlaskija joutuu laina-aikana maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Tuottoriski. Lainan tuotto riippuu valitun kohdeetuuden kehityksestä. Kohde-etuuden taso voi vaihdella laina-aikana. Lisäksi kohde-etuuden taso tiettynä päivänä ei välttämättä kuvasta sen toteutunutta tai tulevaa kehitystä. Kohde-etuuden tulevasta kehityksestä ei voida antaa takeita. Kohdeetuuden arvonvaihtelut vaikuttavat lainan arvoon. Sijoitus lainaan ei ole sama asia kuin sijoitus suoraan kohde-etuuteen. Sijoittajan tulee myös ottaa huomioon, että hän ei hyödy osakkeiden mahdollisista osingoista. Korkoriski aiheutuu siitä, että lainan arvo muuttuu markkinakoron muutoksen seurauksena. Korkoriski voi toteutua, jos sijoittaja myy lainan ennen eräpäivää. Yleisen korko tason nousu lainan ostohetken ja myyntihetken välisenä aikana laskee lainan arvoa ja yleisen korkotason lasku puolestaan nostaa lainan arvoa. Jälkimarkkinariski. Mikäli sijoittaja haluaa myydä lainan ennen eräpäivää, tapahtuu myynti sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla joko enemmän tai vähemmän kuin sijoitettu nimellispääoma. Sijoittajalle voi siten koitua myös tappiota myydessään lainan jälkimarkkinoilla. Katso lisäksi Danske Bank A/S:n joukkovelkakirjaohjelman esitteen kohta Risk Factors sekä lainaehtojen tiivistelmän kohta Jakso D Riskit. 9

11 Sijoitusobligaatio valittavissa myös sijoitusvakuutukseen ja kapitalisaatiosopimukseen Jos olet merkitsemässä sijoitusobligaatiota sijoitusvakuutukseen tai kapitalisaatiosopimukseen, huomioi seuraavat seikat. Sijoitussidonnaisten vakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten arvonkehitys perustuu vakuutuksenottajan valitsemien sijoituskohteiden arvonkehitykseen. Sijoituskohteiden arvo voi nousta tai laskea ja vakuutuksenottajalla on riski omien sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista ja vakuutussäästöjen menettämisestä. Vakuutuksenottajan tulee huomioida, että sijoituskohteen historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituskohteiden tuottoja, palkkioita ja kuluja koskevissa tiedoissa ja laskelmissa ei ole otettu huomioon vakuutuksen kuluja. Sijoituskohde ei ole Sijoittajien korvausrahaston tai Talletussuojarahaston piirissä. Vakuutuksenottaja päättää itsenäisesti sijoituskohteiden valinnasta omien sijoitustavoitteidensa mukaisesti ja kantaa riskin vakuutussäästöjen arvon alenemisesta tai menettämisestä. Vakuutusyhtiö tai sen asiamiehet eivät vastaa sijoituskohteiden arvonkehityksestä eivätkä vakuutukseen liitettyjen sijoituskohteiden valinnasta. Vakuutusyhtiö voi vaihtaa vakuutukseen valittavissa olevia sijoituskohteita tai sijoituskohdevalintoja hallinnoivia varainhoitajia vakuutuksen voimassaoloaikana. Sijoituskohteita ja muuta sijoittamista koskevat tiedot on annettu vain tiedonantotarkoituksessa eikä annettuja tietoja voida pitää suosituksena merkitä, pitää tai vaihtaa tiettyjä sijoituskohteita tai tehdä muita vakuutuksen arvonkehitykseen vaikuttavia toimenpiteitä. Vakuutuksenottajan tulee huolellisesti perehtyä vakuutuksen ja sijoituskohteiden ehtoihin, sääntöihin, hinnastoihin, tuoteselosteisiin ja esitteisiin ennen vakuutuksen ottamista, vakuutukseen tehtäviä muutoksia tai sijoituskohteiden valitsemista tai muuttamista. Lainsäädännön, muiden säännösten ja viranomaisten menettelytapojen muutoksilla tai tuomioistuimien päätöksillä voi olla vaikutusta Vakuutusyhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja sen toiminnan tuloksiin. Lisäksi sijoittaja kantaa riskin verotusta koskevien muutosten vaikutuksista vakuutussopimuksiin. Pääomaturva on voimassa eräpäivänä, koskee vain sijoitusobligaation nimellispääomaa, ei vakuutusta tai siihen mahdollisesti liitettyjä muita sijoituskohteita. Pääomaturva ei kata vakuutuksen kuluja. Jos sijoittaja lunastaa tai siirtää varoja tai kuolemantapauskorvaus maksetaan ennen sijoitusobligaation eräpäivää, sijoittajalle maksettava määrä voi olla vähemmän kuin pääomaturvattu määrä vähennettynä vakuutuksen kuluilla. Vakuutuksen ja kapitalisaatiosopimuksen myöntää: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Postiosoite PL 627, Helsinki. Rekisteröity kotipaikka ja osoite Bulevardi 56, Helsinki, Suomi. Y-tunnus

12 Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen. Tutustu myös joukkolainan ohjelmaesitteeseen, lainakohtaisiin ehtoihin ja hinnastoon. Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. On syytä muistaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan arvioonsa sijoituspalvelusta, rahoitusvälineestä ja siihen liittyvistä riskeistä, sillä asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista. Tämä materiaali ei ole yksilöllinen suositus eivätkä annetut tiedot liity yksittäisen asiakkaan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Vaikka pyrkimyksenä onkin antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, pankki ei takaa ulkopuolisista lähteistä saatujen tietojen täydellisyyttä tai virheettömyyttä. Esitetyt näkemykset edustavat pankin arvioita materiaalin laatimishetkellä ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Pankki ei vastaa mistään kuluista tai tappioista, joita materiaalin tietojen käyttö voi aiheuttaa. Materiaali sisältää pankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon pankki pidättää kaikki oikeudet. Ohjelmaesite ja lainakohtaiset ehdot ovat saatavissa merkintäpaikoissa ja Danske Bankin Internet-sivuilla sekä RISKILUOKITUS: MATALA RISKI. PÄÄOMATURVA. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoma palautetaan eräpäivänä, mikäli liikkeeseenlaskija on maksukykyinen. Sijoituksessa voi olla enintään 15 % ylikurssia. Pääomaturva on voimassa ainoastaan eräpäivänä eikä se kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. Lisätietoja riskiluokituksesta Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n Internet -sivuilta Danske Bank A/S, Rekisteröity kotipaikka ja osoite Tanska, Holmens Kanal 2-12, DK-1092 Kööpenhamina. CVR-NR Kööpenhamina Danske Bank Oyj. Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, DANSKE BANK. Y-tunnus

Bank of Communications Co., Ltd XIVA A H BOCOM 15USDPREF

Bank of Communications Co., Ltd XIVA A H BOCOM 15USDPREF Bank of Communications Co., Ltd. 03328 4605 2019 2019 3 3134 571 XIVA 13.09 A 601328 H 03328 1 360021 BOCOM 15USDPREF 4605-1 - 188 86(21)58766688 investor@bankcomm.com 2019 1 116 2019 3 31 2019 3 31 2018

Lisätiedot

BANK OF CHONGQING CO., LTD. * * 1963 * XIVA * 155 1

BANK OF CHONGQING CO., LTD. * * 1963 * XIVA * 155 1 BANK OF CHONGQING CO., LTD. * * 1963 * 2017 9 30 13.09 571 XIVA 1. 1.1 1.2 2017 10 26 1.3 1.4 * 155 1 2. 2.1 1963 H 153 400010 18354 +86 (23) 6379 2129 +86 (23) 6379 9024 ir@bankofchongqing.com 2 2.2 2017

Lisätiedot

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 联 美 控 股 股 份 有 限 公 司 收 购 报 告 书 ( 摘 要 ) 上 市 公 司 名 称 : 联 美 控 股 股 份 有 限 公 司 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 联 美 控 股 股 票 代 码 :600167 收 购 人 名 称 : 联 众 新 能 源 有 限 公 司 注 册 地 址 : 沈 阳 市 浑 南 新 区 沈 营 路 29-12 号 4 门

Lisätiedot

untitled

untitled 本 節 所 載 資 料 乃 摘 錄 自 公 開 文 件, 並 未 由 本 公 司 聯 席 保 薦 人 聯 席 牽 頭 經 辦 人 副 經 辦 人 包 銷 商 或 彼 等 各 自 的 任 何 顧 問 或 與 配 售 事 項 有 關 的 聯 屬 公 司 編 製, 且 未 經 彼 等 獨 立 核 實 董 事 相 信, 該 等 資 料 的 來 源 就 有 關 資 料 而 言 屬 適 當 來 源, 並 於 摘

Lisätiedot

QEONCHINA_cn_revised

QEONCHINA_cn_revised 亚 洲 / 太 平 洋 美 联 储 定 量 宽 松 政 策 将 导 致 中 国 进 一 步 放 松 银 根 摩 根 士 丹 利 亚 洲 有 限 公 司 Qing Wang 王 庆 Qing.Wang@MorganStanley.com +852 2848 5220 Katherine Tai 戴 梓 兰 Katherine.Tai@ MorganStanley.com 最 新 动 向 : 上 周 美

Lisätiedot

5% 14A 0.1% 5% 14A 2

5% 14A 0.1% 5% 14A 2 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LIMITED 0337 (i) (ii) 55% 49% (iii) 57% 57% 49%60% 1 5% 14A 0.1% 5% 14A 2 (i) (ii) 359,403 539.87683.84 518 3 (i) 55% (ii) 49% 3,260 16.3020.64 152 70% 80% 95%5% 4 (i) (ii)

Lisätiedot

untitled

untitled * 06830 20,000,000 (a) 1.400 28.00 2012/01/12 40,000,000 (b) 1.400 56.00 1.1 140,000,000 (b) 1.400 196.00 01303 18,492,000 (a) 1.700 31.44 2012/01/12 231,508,000 (b) 1.700 393.56 0.74 01281 3,676,000 (a)

Lisätiedot

目 录 1. 首 席 执 总 裁 引 言 1-2 2. 财 务 情 况 说 明 3 3. 公 司 治 理 4-8 4. 年 度 重 大 事 项 9 5. 审 计 报 告 10-11 6. 资 产 负 债 表 12-13 7. 利 润 表 14 8. 所 有 者 权 益 变 动 表 15-16 9.

目 录 1. 首 席 执 总 裁 引 言 1-2 2. 财 务 情 况 说 明 3 3. 公 司 治 理 4-8 4. 年 度 重 大 事 项 9 5. 审 计 报 告 10-11 6. 资 产 负 债 表 12-13 7. 利 润 表 14 8. 所 有 者 权 益 变 动 表 15-16 9. 目 录 1. 首 席 执 总 裁 引 言 1-2 2. 财 务 情 况 说 明 3 3. 公 司 治 理 4-8 4. 年 度 重 大 事 项 9 5. 审 计 报 告 10-11 6. 资 产 负 债 表 12-13 7. 利 润 表 14 8. 所 有 者 权 益 变 动 表 15-16 9. 现 金 流 量 表 17-18 10. 19-92 首 席 执 总 裁 引 言 1. 首 席 执 总

Lisätiedot

63 57 51 2010 12 2010 12 2010 12 45 2010 12 224 50 51 77 2013 3 2010 12 2013 12 46 2010 12 48 2013 12 63 2010 12 2010 12 2013 9 2013 10 1993 7 2010 1 2013 5 2007 7 2010 3 1998 3 2007 71999 11 2002 6 2004

Lisätiedot

第96期有価証券報告書(自平成11年4月1日 至平成12年3月31日)

第96期有価証券報告書(自平成11年4月1日 至平成12年3月31日) 2 (1 ( : 95( 11331 96( 12331 % % 1 41,402 37,182 2 240 3 24,946 25,469 4 73,642 69,665 5 9 9 6 165,134 149,071 7 41,217 38,292 8 35,245 31,321 9 8,322 7,199 10 868 2,320 11 42 39 12 6,461 4,150 13 2,231

Lisätiedot

BANK OF CHONGQING CO., LTD. * * 1963 * XIVA * 155 1

BANK OF CHONGQING CO., LTD. * * 1963 * XIVA * 155 1 BANK OF CHONGQING CO., LTD. * * 1963 * 2015 9 30 13.09 571 XIVA 1. 1.1 1.2 2015 10 30 1.3 1.4 * 155 1 2. 2.1 1963 H 153 400010 183 54 +86 (23) 6379 2129 +86 (23) 6379 9024 ir@bankofchongqing.com 2 2.2

Lisätiedot

weekly research-Jintian Pharm-2211.hk-template_CN.pub

weekly research-Jintian Pharm-2211.hk-template_CN.pub 证 券 业 务 部 每 周 证 券 评 论 金 天 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 :02211) 莎 莎 國 際 控 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 : 00178) Jintian Pharmaceutical Group Limited SA SA International Holdings Ltd $2.65 公 司 简 介 前 日 收 市 价 15 DEC

Lisätiedot

1,105 10,060 (3,451) 1,105 6,609 (4,934) 4,944 (2,343) (4,934) 2,601 (3,829) 9,210 2

1,105 10,060 (3,451) 1,105 6,609 (4,934) 4,944 (2,343) (4,934) 2,601 (3,829) 9,210 2 Kaisa Health Group Holdings Limited Mega Medical Technology Limited 876 3 127,126 101,690 (66,048) (45,911) 61,078 55,779 4,998 11,130 (21,386) (23,851) (27,887) (21,982) 8 (1,382) 9 (702) (10,453) (6,226)

Lisätiedot

ValenceTech Limited

ValenceTech Limited Murata Company Limited SGS-ATES Singapore (Pte) Ltd.New Japan Radio Co., Ltd. Willas-Array (Holdings) Limited Willas-Array (Holdings) Limited ValenceTech Limited Willas-Array (Holdings) Limited (1) ValenceTech

Lisätiedot

i

i SINOCHEM HONG KONG HOLDINGS LIMITED i ii iii iv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Lisätiedot

SHANDONG ZHONGLU OCEANIC FISHERIES CO.,LTD 2 2 3 5 8 10 11 12 25 26 31 66 1 Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Company Limited 43 0531-6553278 6553276 0531-6943084 zlzqb@163.com 43 43 250014 zlzqb@163.com

Lisätiedot

3 2,534,915 2,094,299 4 (1,161,215) (981,644) 1,373,700 1,112, , ,987 (587,859) (491,736) (111,787) (92,481) 67,096 1,881 7,648 4,300 6,76

3 2,534,915 2,094,299 4 (1,161,215) (981,644) 1,373,700 1,112, , ,987 (587,859) (491,736) (111,787) (92,481) 67,096 1,881 7,648 4,300 6,76 LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 21.0% 2,534,900,000 37.2% 740,200,000 25.9% 0.874 21 1 3 2,534,915 2,094,299 4 (1,161,215) (981,644) 1,373,700 1,112,655 182,494 138,987 (587,859) (491,736) (111,787)

Lisätiedot

3 2,786 2,714 (1,225) (1,191) 1,561 1, ,078 2,787 (6,881) (7,442) 4,148 22,790 1,411 20,077 6 (270) (166) 7 1,141 19,911 (557) (610) 4

3 2,786 2,714 (1,225) (1,191) 1,561 1, ,078 2,787 (6,881) (7,442) 4,148 22,790 1,411 20,077 6 (270) (166) 7 1,141 19,911 (557) (610) 4 TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 0093 1 3 2,786 2,714 (1,225) (1,191) 1,561 1,523 4 505 419 5 2,078 2,787 (6,881) (7,442) 4,148 22,790 1,411 20,077 6 (270) (166) 7 1,141 19,911 (557)

Lisätiedot

, , , , ,493 86,012 84,927 79,909 75,211 65,451 66,528 65,850 62,295 58,369 50,735 7,15

, , , , ,493 86,012 84,927 79,909 75,211 65,451 66,528 65,850 62,295 58,369 50,735 7,15 Bank of Communications Co., Ltd. 03328 4605 2015 12 31 2015 12 31 A 601328 H 03328 BOCOM 15USDPREF 4605 188 86-21-58766688 86-21-58798398 investor@bankcomm.com - 1 - 2015 12 31 2015 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

i

i BANK OF CHINA LIMITED i 1 BANK OF CHINA LIMITED 2 3 BANK OF CHINA LIMITED 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

Microsoft Word - 1-3 法律意见书

Microsoft Word - 1-3 法律意见书 北 京 市 中 伦 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 关 于 深 圳 市 禅 游 科 技 股 份 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 致 : 深 圳 市 禅 游 科 技 股 份 北 京 市 中 伦 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 ( 以 下 简 称 本 所 ) 作 为 深 圳 市 禅 游 科 技 股 份 ( 以 下 简 称 公 司

Lisätiedot

45528c993FSC1.cvw

45528c993FSC1.cvw 股 票 代 碼 :6277 宏 正 自 動 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 季 報 表 民 國 九 十 九 年 及 九 十 八 年 九 月 三 十 日 ( 內 附 會 計 師 核 閱 報 告 ) 公 司 地 址 : 台 北 縣 汐 止 市 大 同 路 二 段 125 號 3 樓 電 話 :(02)8692-6789 ~1~ 目 錄 項 目 頁 次 一 封 面 1 二 目 錄 2 三 會 計

Lisätiedot

33975 cl.indb

33975 cl.indb : 601328 1908 20056 20075 11329 777190 2,6489 20091,000 5649 2010 2009123112 2010330 2 10 12 14 20 26 59 64 76 82 86 99 103 109 110 121 261 267 276 3,500,000 3,309,137 100,000 35,000 3,000,000 2,678,255

Lisätiedot

ENN Energy Holdings Limited DOUBLING OUR GROWTH DRIVERS INTERIM REPORT 2016 02 03 14 15 16 18 20 21 48 02 2016 6 3015.8712.27 3.629.3% 201611 995 9.8% 64.79 17.2%2016 6 30156.391.6% 15.8729.3% 29.3%1.47

Lisätiedot

福建龙溪轴承股份有限公司

福建龙溪轴承股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING GROUP CO. LTD. 2 2 5 8 8 18 24 72 1 1 2 3 4 FUJIAN LONGXI BEARING GROUP CO. LTD. 600592 363000 http://www.ls.com.cn cmn@ls.com.cn 0596-2072091 0596-2072136 zeng@ls.com.cn cmn@ls.com.cn

Lisätiedot

美磊科技股份有限公司及其子公司

美磊科技股份有限公司及其子公司 股 票 代 碼 :3068 股 票 代 碼 :R028 美 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 合 併 財 務 報 表 暨 會 計 師 核 閱 報 告 民 國 九 十 五 年 上 半 年 度 地 址 : 新 竹 縣 湖 口 鄉 鳳 山 村 新 竹 工 業 區 自 強 路 十 八 號 電 話 :( 三 ) 五 九 七 二 四 八 八 - 1 - 目 錄 項 目 頁 財 務 報 表

Lisätiedot

44263-02A 1..8

44263-02A 1..8 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 OURGAME

Lisätiedot

untitled

untitled * 01385 # H n.a. n.a. n.a. 2014/01/08 + n.a. n.a. 01353 H 15,000,000 (a) 2.13 31.95 2014/01/09 145,794,000 (b) 2.13 310.54 1.04 01439 100,000,000 (a) 0.51 51.00 2014/01/13 100,000,000 (b) 0.51 51.00 294.50

Lisätiedot

二零一七年中期報告 1 2 4 6 8 11 11 14 18 22 24 28 32 34 36 42 64 65 68 70 72 74 75 76 77 78 135 136 44 54 56 2017 8 172017 17 17 18,280,241,4102017 6 306 0.5091.40 2010 5 2011 7 2012 7 27 2011 7 2011 7 2012 6 12

Lisätiedot

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172 68.65% 39.72% 39.72% 6.86% 6.52% 3.43% 3.75% 30% 50% 171 1. 100% 2. 100% 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% 4. 100% 5. 50% 50% 6. 7. J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% 8. 100% 9. 100% 172 10. 100%

Lisätiedot

中 国 外 运 股 份 有 限 公 司 ( 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大 街 甲 43 号 金 运 大 厦 A 座 ) 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 ( 面 向 合 格 投 资 者 ) 牵 头 主 承 销 商 / 债

中 国 外 运 股 份 有 限 公 司 ( 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大 街 甲 43 号 金 运 大 厦 A 座 ) 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 ( 面 向 合 格 投 资 者 ) 牵 头 主 承 销 商 / 债 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 (

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D312D3120D5D0B9C9D2E2CFF2CAE9A3A8CAD7D2B3A1A2C9F9C3F7D2B3C9A8C3E8A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D312D3120D5D0B9C9D2E2CFF2CAE9A3A8CAD7D2B3A1A2C9F9C3F7D2B3C9A8C3E8A3A92E646F63> ( 河 南 省 郑 州 市 华 山 路 105 号 ) 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 A 层 ) 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 本 次 拟 发 行 股 数 每 股 面 值 每 股 发 行 价 格 预 计 发 行 日

Lisätiedot

(90 ( (91 (

(90 ( (91 ( 8053 231304 (03577-3177 -1- (90 (100690 (91 (144183-2- (93.03.29 (93.03.29 11xx 21xx 1100 1 $ 864,291 $ 379,602 $ 216,616 2102 $ 1,387,173 $ 1,883,814 $ 1,224,070 1120-1140 3 2,702,527 1,999,629 1,229,303

Lisätiedot

2 6 8 10 15 16 23 28 31 34 36 50 52 68 70 78 79 149 153 1231 2005 2004 2003 2002 2001 * * * * 911,482 705,776 598,137 646,128 604,519 910,535 654,463 1,204,275 558,372 575,303 742,901 522,777 1,084,412

Lisätiedot

(Microsoft Word - 01\277n\306{\271q\250\256.doc)

(Microsoft Word - 01\277n\306{\271q\250\256.doc) 東 野 圭 吾 短 篇 集 1 積 鬱 電 車 這 時 間 的 電 車 內 總 是 這 幅 光 景, 日 復 一 日 剛 過 晚 上 八 點, 這 輛 從 都 心 駛 往 郊 外 的 私 鐵 ( 日 本 民 營 鐵 路 局 ) 快 車 內 頗 擁 擠, 雖 不 至 於 擠 到 無 法 動 彈, 要 攤 開 報 紙 來 看 是 不 太 可 能 的 這 天 是 非 假 日, 乘 客 自 然 多 是 上

Lisätiedot

.... 48 2009 4 2009 4.... 50 1997 3 2005 4.... 52 2007 10 2007 10.... 50 1994 8 2008 4.... 36 1998 7 2008 1 48 2003 7 1985198919891993 19941999 199920

.... 48 2009 4 2009 4.... 50 1997 3 2005 4.... 52 2007 10 2007 10.... 50 1994 8 2008 4.... 36 1998 7 2008 1 48 2003 7 1985198919891993 19941999 199920 11.... 48 1994 6 2003 7.... 55 1994 6 2003 7.... 49 1994 6 2003 7.... 33 2009 8 2014 3.... 38 2014 3 2014 3.... 41 2014 3 2014 3.... 36 2014 3 2014 3.... 51 2014 6 2014 6.... 65 2014 6 2014 6.... 60 2014

Lisätiedot

CK SWATCH LVMH RICHEMONT -

CK SWATCH LVMH RICHEMONT - 18 (c) 37,125 3,223 40,348 (d) 754 6,854 19,823 39,664 20,577 46,518 2004 81% 19 51 30 40 300 16 12 4CK SWATCH LVMH RICHEMONT - 20 656,504,00075,451,000 68,163,00049,579,000 45,478,0000.06 0.05 656,504,000

Lisätiedot

中国生态文明奖先进集体和先进个人建议吊单公示

中国生态文明奖先进集体和先进个人建议吊单公示 中 国 生 态 文 明 奖 先 进 个 人 公 示 序 作 为 殡 葬 行 业 持 久 性 有 机 污 染 物 研 究 学 科 带 头 人, 率 先 在 殡 葬 行 业 开 展 了 二 恶 英 减 排 和 重 金 属 汞 减 排 技 术 研 究 通 过 自 主 创 1 王 玮 民 政 部 一 零 一 研 究 所 科 室 主 任 新 和 技 术 优 化, 研 发 了 遗 体 火 化 遗 物 祭 品 焚

Lisätiedot

投 入 建 设 经 费 3600 万 元, 立 项 建 设 19 个 研 究 生 公 共 实 验 课 程 教 学 平 台, 依 托 实 验 课 程 平 台 开 设 研 究 生 实 验 课 程 109 门, 系 统 训 练 并 提 升 了 研 究 生 知 识 应 用 能 力 工 程 认 知 能 力,

投 入 建 设 经 费 3600 万 元, 立 项 建 设 19 个 研 究 生 公 共 实 验 课 程 教 学 平 台, 依 托 实 验 课 程 平 台 开 设 研 究 生 实 验 课 程 109 门, 系 统 训 练 并 提 升 了 研 究 生 知 识 应 用 能 力 工 程 认 知 能 力, 五 附 件 目 录 附 件 1: 成 果 总 结 以 提 升 工 程 能 力 为 核 心 的 全 日 制 工 程 硕 士 培 养 模 式 创 新 与 实 践 为 贯 彻 落 实 国 家 关 于 建 设 人 才 强 国 和 人 力 资 源 强 国 的 战 略 部 署, 2009 年 教 育 部 进 行 研 究 生 教 育 改 革, 开 始 实 施 以 应 届 本 科 毕 业 生 为 主 体 的 全 日

Lisätiedot

untitled

untitled 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 China ChengTong Holdings Group Limited (CCT) http://www.cctgroup.com.cn 18 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Lisätiedot

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:【】

证券代码:002594        证券简称:比亚迪        公告编号:【】 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 比 亞 迪 股

Lisätiedot

untitled

untitled G 000725 00 CEO COO 2006 1 1: BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. BOE 2 A G A 000725 B B 200725 3 10 10 100016 http://www.boe.com.cn web.master@boe.com.cn 4 5 01064318888 01064366264 hfzhong@boe.com.cn boecapital@boe.com.cn

Lisätiedot

2 3 5 8 10 12 14 16 17 18 20 169 178 186 187 1. 2. 5,722,961,086 5,180,417,557 10% 1,431,472,973 1,051,863,210 36% 1,219,829,085 857,455,315 42% 1.04 0.73 2 2015 LKJ IGBT IGBT 2015 4 SMD100% 2015 3 2015

Lisätiedot

... 1... 3... 3... 4... 6... 7... 7... 7... 8

... 1... 3... 3... 4... 6... 7... 7... 7... 8 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED * 493 * ... 1... 3... 3... 4... 6... 7... 7... 7... 8 493 3,600,000,000 57 0.0 % GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED * 493 Canon s Court 22 Victoria Street

Lisätiedot

5 4,818,561 4,731,563 (1,833,996) (1,804,632) 2,984,565 2,926,931 5 143,997 128,065 (1,975,832) (1,587,764) (280,144) (175,268) (214,237) (87,548) (15

5 4,818,561 4,731,563 (1,833,996) (1,804,632) 2,984,565 2,926,931 5 143,997 128,065 (1,975,832) (1,587,764) (280,144) (175,268) (214,237) (87,548) (15 Biostime International Holdings Limited 1112 4,818,561 4,731,563 1.8% 2,984,565 2,926,931 2.0% (EBITDA) 626,438 1,142,556 (45.2)% 293,321 806,786 (63.6)% 365,732 972,172 (62.4)% 0.41 1.34 (69.4)% 4,818.6

Lisätiedot

目 錄 項 目 頁 次 一 封 面 1 二 目 錄 2 三 會 計 師 核 閱 報 告 書 3 四 合 併 資 產 負 債 表 4 五 合 併 綜 合 損 益 表 5 六 合 併 權 益 變 動 表 6 七 合 併 現 金 流 量 表 7 八 合 併 財 務 季 報 告 附 註 ( 一 ) 公 司

目 錄 項 目 頁 次 一 封 面 1 二 目 錄 2 三 會 計 師 核 閱 報 告 書 3 四 合 併 資 產 負 債 表 4 五 合 併 綜 合 損 益 表 5 六 合 併 權 益 變 動 表 6 七 合 併 現 金 流 量 表 7 八 合 併 財 務 季 報 告 附 註 ( 一 ) 公 司 股 票 代 碼 :1729 必 翔 實 業 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 合 併 財 務 季 報 告 民 國 一 五 年 及 一 四 年 三 月 三 十 一 日 ( 內 附 會 計 師 核 閱 報 告 ) 公 司 地 址 : 新 竹 縣 新 豐 鄉 新 豐 村 2 鄰 新 和 路 108 號 電 話 :(03)5688585 ~1~ 目 錄 項 目 頁 次 一 封 面 1 二 目 錄

Lisätiedot

2016 1 29 (a) (b) (c) i. ii. iii. 2015 9 14 [2015]2044 2015 12 25 iv. Intermediate Basket C 50% equity 2

2016 1 29 (a) (b) (c) i. ii. iii. 2015 9 14 [2015]2044 2015 12 25 iv. Intermediate Basket C 50% equity 2 China Jinmao Holdings Group Limited 00817 350,000,000 6% 2016 1 29 349.5 2016 1 29 350,000,000 1 2016 1 29 (a) (b) (c) i. ii. iii. 2015 9 14 [2015]2044 2015 12 25 iv. Intermediate Basket C 50% equity 2

Lisätiedot

聯亞生技開發股份有限公司股東常會議事錄

聯亞生技開發股份有限公司股東常會議事錄 聯 亞 藥 業 股 份 有 限 公 司 一 四 年 第 二 次 股 東 臨 時 會 議 事 手 冊 時 間 : 一 四 年 三 月 二 十 六 日 ( 星 期 四 ) 下 午 1:30 地 點 : 台 北 市 信 義 區 信 義 路 五 段 7 號 52 樓 E 室 會 議 議 程 : 壹 宣 布 開 會 貳 主 席 致 詞 參 討 論 暨 選 舉 事 項 第 一 案 ( 董 事 會 提 ) 案 由

Lisätiedot

untitled

untitled UNIS TECHNOLOGY STRATEGY SUN EAST TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED (HOLDINGS) LIMITED * 365 CAPITAL 11 24 25 31 32 3334 52 1 8 18322 * .................................................. ii........................................................

Lisätiedot

电机与电器专业人才培养方案实施保障.doc

电机与电器专业人才培养方案实施保障.doc 国 家 示 范 性 高 等 职 业 院 校 建 设 项 目 电 机 与 电 器 专 业 人 才 培 养 方 案 施 保 障 二 〇 一 〇 年 三 月 目 录 一 建 设 训 习 基 地...1 ( 一 ) 校 内 训 条 件 建 设...1 ( 二 ) 校 外 训 习 条 件 建 设...2 二 构 建 双 师 结 构 教 师 团 队...3 ( 一 ) 制 度 保 障...3 ( 二 ) 师 资

Lisätiedot

untitled

untitled 1 081804K 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 4 5 6 4 170 29 39.5 55 34.5, 12 7 2 129 1 2 1 2 1 2 1 2 511000011 y 2 32 2 011010021 y 2 32 2 511000021 y 2 32 2 511000031 y 2 32 2 541160111 1 y 3 48 3 541160211

Lisätiedot

, ,249 (164,579) (77,591) 128, ,658 31,085 13,783 (67,320) (60,839) (118,382) (60,344) (24,438) (52,355)

, ,249 (164,579) (77,591) 128, ,658 31,085 13,783 (67,320) (60,839) (118,382) (60,344) (24,438) (52,355) 01164 2011 9 30 9 2011 12 12 2011 9 30 9 13 292.7 17% 187.6 55.5 438% 2011 12 12 2011 9 30 9 13 1 2011 9 30 9 9 30 9 2011 2010 2 292,693 249,249 (164,579) (77,591) 128,114 171,658 31,085 13,783 (67,320)

Lisätiedot

39 2016 [ ] 2016 [ ] 70 2016 [ ] 2016 [ ] 73 1992 5 27 1992 5 27 47 2013 6 2013 6 45 1993 6 1993 6 73 2015 3 20 2016 1 16 53 1992 5 1992 5 2009 1 2009

39 2016 [ ] 2016 [ ] 70 2016 [ ] 2016 [ ] 73 1992 5 27 1992 5 27 47 2013 6 2013 6 45 1993 6 1993 6 73 2015 3 20 2016 1 16 53 1992 5 1992 5 2009 1 2009 73 1992 5 27 2015 3 20 44 1999 6 28 2015 11 18 62 1992 5 27 2015 11 18 37 2016 1 14 2016 1 14 76 2016 [ ] 2016 [ ] 165 39 2016 [ ] 2016 [ ] 70 2016 [ ] 2016 [ ] 73 1992 5 27 1992 5 27 47 2013 6 2013 6

Lisätiedot

Practice_Leaflet_Chinese_Simplified.indd

Practice_Leaflet_Chinese_Simplified.indd 麦 格 理 专 业 评 定 练 习 册 语 文 数 字 抽 象 推 理 个 性 问 卷 为 什 么 要 运 用 心 理 测 量 学 评 定 用 人 单 位 越 来 越 多 地 在 人 员 选 择 和 提 拔 中 运 用 心 理 测 量 学 评 定 有 力 证 据 证 明, 正 确 运 用 评 定 和 问 卷 能 够 为 评 价 员 工 的 岗 位 胜 任 度 和 满 意 度 提 供 客 观 可 靠

Lisätiedot

untitled

untitled 1949 10 2016500 119 02328 68.98% 75.0% 80.0% 95.45% 100% 100% 100% 2 3 25 42 43 81 2016 6 30 2015 12 31 (%) 902,276 843,468 7.0 738,847 686,273 7.7 163,429 157,195 4.0 (1) 2.85 2.74 4.2 6 30 6 2016 2015

Lisätiedot

SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( ) 2004 2005 2 18 1 3 2004 5 6 8 9 10 11 14 2004 15 16 17 19 23 25 26 29 30 31 32 34 2003 37 2004 38 2004 39 39 40 41 43 45 46 47 48 A 48 48 49 51 52 52 53 55 57 /

Lisätiedot

untitled

untitled 露 年 老 女 兩 留 兩 離 不 不 不 料 車 不 料 來 1. 22 年 讀 律 說 2. 女 20 老 女 麗 3. 45 老 論 4. 林 女 43 見 識 女 5. 45 來 老 6. 女 20 女 7. 劉 女 45 利 說 8. 60 9. 50 良 10. 50 11. 45 12. 45 露 1 13. 老 14. 里 50 兩 L 不 1 : L L 切 2 1 切 泥 留 露

Lisätiedot

秘密

秘密 錯 魂 記 歌 仔 戲 劇 本 劇 情 簡 介 義 明 雅 蓮 夫 妻 膝 下 無 子, 養 育 年 齡 差 距 甚 大 的 小 妹 慧 君, 他 們 都 熱 愛 南 管 音 樂, 而 台 南 城 的 南 管 秋 祭 大 會 將 近, 這 三 人 所 屬 的 館 閣 雅 音 齋 也 正 加 緊 練 習, 希 望 能 在 秋 祭 大 會 中 奪 得 頭 彩 某 日 姑 嫂 兩 人 出 門 行 香, 天

Lisätiedot

E11701

E11701 編 輯 推 薦 無 悔 付 出 的 勇 氣 身 邊 是 不 是 有 這 樣 的 人, 總 將 自 己 的 需 求 放 在 最 後, 為 了 所 愛 的 人 無 怨 無 悔 付 出? 以 前 小 編 總 覺 得 這 樣 的 人 很 偉 大 也 很 傻, 怎 麼 能 將 自 己 的 一 切 全 部 投 入 毫 不 保 留? 或 許 是 因 為 見 到 身 邊 朋 友 為 了 愛 情 義 無 反 顧, 明

Lisätiedot

2008 900957 2008 1...2 2...2 3...3 4...4 1 900957 2008 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 : (%) ( ) 670,216,064.62 698,320,064.84-4.02 ( ) 373,768,515.09 376,944,708.93-0.84 ( ) 1.07 1.08-0.84 1-9 (%) ( ) -43,578,695.57

Lisätiedot

48 2015 3 2015 9 55 2008 4 2008 5 32 1 2015 4 2015 9 1 221

48 2015 3 2015 9 55 2008 4 2008 5 32 1 2015 4 2015 9 1 221 52 2014 8 2015 1 220 48 2015 3 2015 9 55 2008 4 2008 5 32 1 2015 4 2015 9 1 221 45 2015 9 2015 9 52 2015 9 2015 9 52 2016 1 2016 222 57 2016 1 2016 61 2016 1 2016 223 48 2015 3 2015 5 50 2013 12 2013 12

Lisätiedot

untitled

untitled ACTIVE GROUP HOLDINGS LIMITED 1096 792.6 584.3 26.3% 174.4 62.9 64.0% 22.0% 10.8% 130.3 72.0 0.06 0.11 1 3(a) 584,270 792,572 (521,412) (618,192) 62,858 174,380 4(a) 2,852 3,416 4(b) 1,739 429 (22,925)

Lisätiedot

University of Nebraska-Lincoln Xoma (US) LLC Osaka

University of Nebraska-Lincoln Xoma (US) LLC Osaka ... 46... 45... 48... 54... 49... 46... 48... 55... 62 46 17 45 15 University of Nebraska-Lincoln Xoma (US) LLC Osaka University University of Nebraska-Lincoln 48 15 54 49 100 46 48 MN Consulting Limited

Lisätiedot

标题

标题 中国传媒投资风险评估 15 中国传媒投资风险评估 任小静 侯 昉 摘 要 关键词 2014 年 传媒行业上市公司的并购交易仍然保持了较快速度 的增长 一方面 传媒类上市公司继续在国内开展并购活 动 有的公司甚至开始进入海外市场开展国际并购 另一方 面 非传媒类的上市公司纷纷通过跨行业并购进军传媒领 域 但是 在这些上市公司并购交易背后 我们可以清晰地 看到法律风险的存在 传媒行业 上市公司并购 法律风险

Lisätiedot

(c)

(c) Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. * 8231 * 1. 2. 3. 6,542,000 3,515,000 86% 2,172,0002,341,000 7% 6,242,0006,250,000 16% 66% 24% 6,513,000 6,792,000 1 1 3 HPV 20 200 120 SFDA 2 ALA

Lisätiedot

目錄 財務摘要 2 合併股東權益變動表 53 董事長報告 3 合併現金流量表 55 管理層討論與分析 5 資產負債表 57 董事 監事及高級管理層 11 利潤表 59 企業管治報告 19 股東權益變動表 60 董事會報告 32 現金流量表 62 監事會報告 46 財務報表附註 64 審計報告 48 詞彙表 168 合併資產負債表 50 公司基本資料 170 合併利潤表 52 註 1. 2. 本年度報告中的財務數據根據中國會計準則編製

Lisätiedot

(%) 71,059 67, ,289 47, ,324 36, (%) 7,122,155 6,268,

(%) 71,059 67, ,289 47, ,324 36, (%) 7,122,155 6,268, Bank of Communications Co., Ltd. 03328 4605 2015 2015 6 3034 A H A 601328 H 03328 188 86-21-58766688 86-21-58798398 investor@bankcomm.com - 1 - 2015 6 30 2015 2014 1-6 1-6 (%) 71,059 67,211 5.73 48,289

Lisätiedot

中华人民共和国时期\(1952年\)

中华人民共和国时期\(1952年\) (1952 ) 1952 1 7 1 15 1000 1 27 4 1 29 1 2 21 8 3 5 21 1 23 8 3 16 1951 3 2 1980 1984 3 700 300 1953 1 4 7 710 710 47 70% 2 4 10 25 2.1836 4 14 4 15 1952 4 4 5 14 3 6 8 3 6 11 14 6 18 500 478% 6 20 6 26

Lisätiedot

464277_ICBC (A).indb

464277_ICBC (A).indb 2012 1984 1 12005 10 282006 10 27 39 17,1253831,771 4383.93 2 3 5 7 10 13 17 17 21 38 58 75 77 79 80 85 87 94 104 121 123 127 131 134 136 2012 266 267 2012 268 272 HIBOR Hong Kong Interbank Offered Rate

Lisätiedot

上市公告书.PDF

上市公告书.PDF China Shipping Development Company Limited : : 600026 : 332,600 164,600 H 129,600 35,000 : : 2002 5 23 :,,,,, 2002 5 9 http://www.sse.com.cn : : 600026 : 332,600 164,600 H 129,600 35,000 : : 2002 5 23

Lisätiedot

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Lisätiedot

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Lisätiedot

65425_Chi.indb

65425_Chi.indb : 3328 1908 2005620075 10529769 1662,6368 20081,00066 54 ISMS ISO27001 2010 2 4 8 16 23 64 70 85 92 98 114 117 121 123 129 284 298 300 308 80,000 30,000 28,393 3,000,000 2,682,947 70,000 65,862 25,000

Lisätiedot

(Bocom A)-as printed-1500.indb

(Bocom A)-as printed-1500.indb 2012 8 30 2012 (www.sse.com.cn) (www.bankcomm.com) 2 3 5 32 35 48 49 50 152 37 40 42 46 Bank of Communications Co., Ltd. 222 30 (200002) 88 35 188 200120 86-21-58766688 86-21-58798398 investor@bankcomm.com

Lisätiedot

( )

( ) 64 2016 1 1 2013 7 2015 11 30 2016 2 2 2015 12 29 Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited 2015 12 1 2002 2007 2007 2008 7 2014 10 2009 2010 64 2003 7 2015 12 1998 17 2016 1 1 55 2015 3 2002 2002

Lisätiedot

untitled

untitled 1 (a) (b) (c) We undertake during the period in which our structured products are listed on the stock exchange to make the following documents available to you for inspection at the office of The Hongkong

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136513220A4A4B0EAA5ADBFC5A4BDB67DBBA1A9FAAED1>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136513220A4A4B0EAA5ADBFC5A4BDB67DBBA1A9FAAED1> 封 面 柏 瑞 中 國 平 衡 證 券 投 資 信 託 基 金 公 開 說 明 書 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 一 基 金 名 稱 : 柏 瑞 中 國 平 衡 證 券 投 資 信 託 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息

Lisätiedot

2014 12 31 2014 2013 2012 2011 2010 134,776 130,658 120,126 103,493 84,995 84,927 79,909 75,211 65,451 49,954 65,850 62,295 58,369 50,735 39,042 6,268

2014 12 31 2014 2013 2012 2011 2010 134,776 130,658 120,126 103,493 84,995 84,927 79,909 75,211 65,451 49,954 65,850 62,295 58,369 50,735 39,042 6,268 Bank of Communications Co., Ltd. 03328 2014 12 31 2014 12 31 A H A 601328 H 03328 188 86-21-58766688 86-21-58798398 investor@bankcomm.com - 1 - 2014 12 31 2014 2013 2012 2011 2010 134,776 130,658 120,126

Lisätiedot

( 7 01

(  7 01 2017 (http://www.ecinfohk.com)(http://www.hkgem.com) 7 01 3 4 5 6 13 17 25 33 44 49 50 52 53 55 96 02 33 43 89 7 9 21 2103-05 1 2206-19 99 11 62 1 2 2 3 D Estera Trust (Cayman) Limited, Clifton House,

Lisätiedot

1,441, ,052 34,437 30, ,880,622 3,735, , , ,192 34,069 40, , , ,521 4,848,742 5,438, ,283 91,4

1,441, ,052 34,437 30, ,880,622 3,735, , , ,192 34,069 40, , , ,521 4,848,742 5,438, ,283 91,4 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 0460 4,732,700 3,042,531 55.6% 3,699,714 2,289,415 61.6% 1,462,082 1,047,755 39.5% 1,303,012 904,402 44.1% 78.2% 75.2% 27.5% 29.7% 25.18 17.48 56 58 34 36 2.1

Lisätiedot

AR C_Longyuan_.pdf

AR C_Longyuan_.pdf ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號 00916 2 015 年度 報 告 僅供識別 2015 年度報告 僅供識別 ... 2... 4... 8... 14... 22 2015... 24... 26... 66... 83... 94... 110... 115... 119... 140... 143... 145... 147... 150... 152... 155...

Lisätiedot

目 錄 第 一 節 重 要 提 示 和 釋 義 2 第 二 節 公 司 簡 介 4 第 三 節 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 7 第 四 節 董 事 會 報 告 10 第 五 節 重 要 事 項 40 第 六 節 股 本 變 動 及 股 東 情 況 43 第 七 節 優 先 股 相 關

目 錄 第 一 節 重 要 提 示 和 釋 義 2 第 二 節 公 司 簡 介 4 第 三 節 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 7 第 四 節 董 事 會 報 告 10 第 五 節 重 要 事 項 40 第 六 節 股 本 變 動 及 股 東 情 況 43 第 七 節 優 先 股 相 關 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 併 表 明 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 中 國 光 大

Lisätiedot

(i) (ii) (A) (B)

(i) (ii) (A) (B) 2688 386 (1) (2) (3) 1 2011 12 7 (i) (ii)............................................. 3.50 13 (A) 0.71.................................. 2.79 (B) 0.80.................................. 2.70 (C) 1.50..................................

Lisätiedot

weekly research-Tianneng Power-819.hk-template-V1.pub

weekly research-Tianneng Power-819.hk-template-V1.pub 證 券 業 務 部 每 周 證 券 評 論 天 能 動 力 國 際 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :00819) 莎 莎 國 際 控 股 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 : 00178) Tianneng Power International Limited SA SA International Holdings Ltd 目 標 價 $6.58 重 前 點 日 財 收 務 市 數 價

Lisätiedot

<4D F736F F D20A578B6ECB8B3A8C6B77CC4B3A8C6BFFD >

<4D F736F F D20A578B6ECB8B3A8C6B77CC4B3A8C6BFFD > 本 案 洽 悉 乙 討 論 事 項 第 一 案 案 由 : 為 建 立 良 好 之 公 司 治 理 制 度 及 確 立 本 企 業 社 會 責 任 範 疇, 經 參 照 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 與 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 櫃 檯 買 賣 中 心 制 定 之 相 關 規 範, 擬 訂 定 本 公 司 企 業 社 會 責 任 守 則 ( 詳 附 件 三 ),

Lisätiedot

82 應 用 倫 理 研 究 通 訊 梣 第 四 十 二 期 香 港 地 區 的 報 紙 有 翻 天 覆 地 的 轉 變, 本 文 將 根 據 其 歷 史 背 景 發 展 過 程 進 行 探 討 貳 香 港 報 紙 早 期 歷 史 與 發 展 一 香 港 報 紙 早 期 的 歷 史 香 港 開 埠

82 應 用 倫 理 研 究 通 訊 梣 第 四 十 二 期 香 港 地 區 的 報 紙 有 翻 天 覆 地 的 轉 變, 本 文 將 根 據 其 歷 史 背 景 發 展 過 程 進 行 探 討 貳 香 港 報 紙 早 期 歷 史 與 發 展 一 香 港 報 紙 早 期 的 歷 史 香 港 開 埠 應 用 倫 理 研 究 通 訊 第 42 期 2007 年 5 月 頁 81-88 香 港 報 業 風 起 雲 湧 * 楊 華 照 壹 前 言 在 新 聞 傳 媒 中, 報 紙 的 歷 史 最 為 悠 久, 自 20 世 紀 二 三 十 年 代 廣 播 電 視 互 聯 網 發 明 之 後, 電 子 傳 媒 以 迅 速 形 象 視 聽 綜 合 等 優 勢, 在 新 聞 傳 播 方 面 對 報 紙 產

Lisätiedot

1950 5 1954 1906 3000 3 1911 30 3 2000 6 10 3 33 1944 34 38 4 1950 32 1943 500 1955 8 1740 1000 1961 1 10 1956 204 28 1939 1 14 25 3 8 8 29 2 6 200 6 10 4 22 1933 60 800 10 26 27 29 38 4 9 1950 1951 1968

Lisätiedot

2 601, ,937 12,254 16,987 (232,268) (194,295) (45,301) (62,217) 11,893 10,311 (47,317) (29,415) (45,787) (38,536) (2,178) (468) 3 252, ,30

2 601, ,937 12,254 16,987 (232,268) (194,295) (45,301) (62,217) 11,893 10,311 (47,317) (29,415) (45,787) (38,536) (2,178) (468) 3 252, ,30 SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LIMITED 1297 601.0 518.9 15.8% 229.7 191.4 20.0% 18.54 15.45 20.0% 2.78 2.33 1 2 601,018 518,937 12,254 16,987 (232,268) (194,295) (45,301) (62,217) 11,893 10,311 (47,317) (29,415)

Lisätiedot

二零零八年度中期報告 2 3 17 19 20 22 23 25 46 49 51 54 2007 (%) 24,874 21,157 17.6% 2,375 1,942 22.3% 1,150 395 191.1% 8.9 3.2 178.1% 8.9 3.2 178.1% 9.6 6.8 41.18% 2 2008 3C 200824,874 17.6%1,150 191.1% 1,234 46.8%

Lisätiedot

65499.indb

65499.indb Bank of Communications Co., Ltd. 3328 13.09(2) 2008 2009 3 18 * * * * * * * * # Ian Ramsay Wilson # Thomas Joseph Manning # # # # * # : 601328 1908 2005 6 2007 5 105 297 69 166 2,6368 20081,00066 54 (ISMS)

Lisätiedot

4 6 13 16 34 54 59 60 62 63 100 2 2018 3 4 2018 2018 6 30 571 5 Anhui Expressway Company Limited Anhui Expressway 520 520 0551-65338697 0551-6373892363738922 0551-65338696 0551-65338696 wtgs@anhui-expressway.net

Lisätiedot

< B04FA6EDC4E1ABCAADB1A94DABCAA9B3292E696E6462>

< B04FA6EDC4E1ABCAADB1A94DABCAA9B3292E696E6462> : 03328 1908 20056 20075 11329 777190 2,6489 20091,000 5649 2010 2 4 6 8 14 20 55 60 71 77 82 97 101 105 107 113 244 253 254 264 80,000 35,000 3,500,000 3,309,137 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000

Lisätiedot

COVER.cdr

COVER.cdr 06 公司要闻 嘉宾观摩中达动力产品 嘉宾参观中达绿色动力展车花絮一 李思贤先生在知识比武大赛中的精彩点评 王其鑫先生给冠军队 北京的 鹏惠组合 颁奖 海英俊先生在知识比武大赛中的精彩点评 知识比武大赛 张明忠先生在知识比武大赛中的精彩点评 蔡文荫博士在知识比武大赛中的精彩点评 突破 拿下了诸多大型项目 如精彩世博 激情亚 展望2011 中达电通对于行业市场的发展信心百 运 都留下了我们的足迹 中达通信电源

Lisätiedot

中共绍兴市委办公室 (通 知)

中共绍兴市委办公室 (通 知) 浙 江 农 业 商 贸 职 业 学 院 文 件 浙 农 商 院 办 2015 123 号 关 于 印 发 浙 江 农 业 商 贸 职 业 学 院 固 定 资 产 处 置 管 理 办 法 的 通 知 各 部 门 : 现 将 浙 江 农 业 商 贸 职 业 学 院 固 定 资 产 处 置 管 理 办 法 印 发 给 你 们, 请 遵 照 执 行 附 件 : 浙 江 农 业 商 贸 职 业 学 院 固 定

Lisätiedot

<5C5C E E332E CB6ADCAC2BBE1B0ECB9ABCAD25C31302DB6A8C6DAB1A8B8E65C C4EAB5DAD2BBBCBEB6C8B1A85C C4EAB5DAD2BBBCBEB6C8B1A8B

<5C5C E E332E CB6ADCAC2BBE1B0ECB9ABCAD25C31302DB6A8C6DAB1A8B8E65C C4EAB5DAD2BBBCBEB6C8B1A85C C4EAB5DAD2BBBCBEB6C8B1A8B 2015 2015-043 2015 04 1 2 ( ) 387,159,908.26 346,792,325.03 11.64% 25,671,450.47 31,216,659.85-17.76% -3,348,202.10-159,116,128.71 97.90% / -0.0187-1.7788 98.95% / 0.14 0.18-22.22% / 0.14 0.18-22.22% 2.34%

Lisätiedot

H H 1963 H BCQ 17USDPREF (23) (23)

H H 1963 H BCQ 17USDPREF (23) (23) BANK OF CHONGQING CO., LTD. * * 1963 4616 * 2018 9 30 13.09 571 XIVA 1. 1.1 1.2 2018 10 30 1.3 1.4 * 155 1 2. 2.1 H H 1963 H BCQ 17USDPREF 4616 6 400024 183 54 +86 (23) 6379 2129 +86 (23) 6379 2238 ir@cqcbank.com

Lisätiedot

作出決定的理由陳述

作出決定的理由陳述 商 標 條 例 ( 第 559 章 ) 反 對 商 標 申 請 編 號 301742652 商 標 : 類 別 : 29, 30, 32 申 請 人 : 反 對 人 : 挺 衞 國 際 股 份 有 限 公 司 NU LIFE INTERNATIONAL (ASIA) LIMITED ( 安 永 國 際 亞 洲 有 限 公 司 ) 決 定 理 由 背 景 1. 挺 衞 國 際 股 份 有 限 公 司

Lisätiedot