Utsjoki Nuorgam Palveluopas 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoki Nuorgam Palveluopas 2011"

Transkriptio

1 Utsjoki Nuorgam Palveluopas 2011

2 Tervetuloa Utsjoelle Tästä palveluoppaasta löydät tietoa Utsjoen kirkonkylän ja Nuorgamin kylän luonto- ja kulttuurikohteista retkeilyreiteistä ja -paikoista sekä luontoaktiviteeteista ja palveluista. Suomen pohjoisin kunta Utsjoki (Ohcejohka) on sekä Suomen että Euroopan unionin pohjoisin kunta. Sen naapuri kuntia ovat Inari sekä Norjan puolella Teno ja Karas joki. Suomen ja Norjan välillä virtaa 250 km pitkä rajajoki Teno (Deatnu). Kunnan elinkeinoelämä perustuu rajakauppaan, matkailuun sekä poro- ja luontaistalouteen. Voit kuulla Utsjoella puhuttavan niin pohjoissaamea, suomea kuin norjaakin. Utsjoen kylät Nuorgam, Utsjoen kirkonkylä ja Karigasniemi sijaitsevat tunturien välisessä laaksossa, Euroopan parhaan lohijoen, Tenon, varrella. Utsjoen kirkonkylä on kunnan päätaajama, jonne suuri osa julkisista palveluista sijoittuu. Kirkonkylässä on hyvät peruspalvelut: kunnantalo, terveyskeskus, kirjasto, uimahalli, päivähoito, ala- ja yläkoulu sekä lukio. Nuorgam (Njuorggán) sijaitsee päätaajamasta tietä pitkin 44 km koilliseen. Nuorgamissa on useita kauppoja, päivä koti, koulu ja rukoushuone. Saamen kielen ja kulttuurin keskus Utsjoki on elävää saamen kielen, kulttuurin ja elinkeinojen ydinaluetta. Se on ainut kunta Suomessa, jossa saamelaiset ovat enemmistönä. Kunnassa saamen ja suomen kielet ovatkin lähes samanarvoisessa asemassa. Saamen lippu on Pohjoismaiden ja Venäjän saamelaisten yhteinen kansallisuuden symboli. Saamen lippu vedetään Utsjoella usein salkoon: sekä saamelaisten virallisina liputuspäivinä että kansallisina juhlapäivinä. Kuntainfo Asukasluku (2009) Utsjoki n. 650, Nuorgam n. 210 Asukastiheys 0,24 as/km 2 Pinta-ala km 2 Korkein kohta Guivi 640 m Yötön yö 70 vrk Kaamos 51 vrk Kuva: Kaisa Sirén Kuva: Jussi Kautovaara Tenojoen ylittävä Saamensilta, teräksinen vinoköysisilta Suomen ja Norjan välillä, on valmistunut vuonna Sen kokonaispituus on 305 metriä. Euroopan unionin pohjoisin piste Nuorgamissa, Suomen ja Norjan rajalla, on merkitty muistokivellä. 2 3

3 Suomen kansallismaisema Utsjokivarsi ja Tenojokilaakso ovat valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Jokilaaksot edustavat Pohjois- Lapin tunturiseudun upean luonnon kehystämää, vanhaa poronhoidon, lohenkalastuksen ja maatalouden muovaamaa kulttuurimaisemaa. Utsjoen ja Tenojoen laaksosta tunnetaan runsaasti eriikäisiä esihistoriallisen ja historiallisen ajan muinaismuistokohteita. Tenojoki on ikivanha pohjoinen kulkuväylä. Jokivarsi on koko Utsjoen tiheimmin asuttua aluetta. Utsjoen Vetsijärveltä, Kaldoaivin erämaasta, on löydetty yksi Suomen vanhimmista esihistoriallisista asuinpaikoista, jossa on asuttu yli vuotta sitten. Kirkkotupa-alue Utsjoen kirkko, pappila ja kirkkotuvat, Pyhän Ulriikan sakasti, vanha hautausmaa ja pihakenttä Mantojärven rannalla ovat Utsjoen kulttuurihistoriallisesti arvokkain kohde. Alueella on asuttu jo esihistoriallisella ajalla. Vuonna 1854 valmistunut kivikirkko on rakennettu kirkkopahdasta louhitusta, harmaasta graniitista. Utsjoen entisestä kirkosta jäljellä oleva sakastiosa on vanhan hautausmaan reunassa. C.L. Engelin suunnittelema, 1840-luvulla rakennettu pappila on yksikerroksinen empiretyylinen rakennus. Pihapiiriin kuuluu punamullattuja ulkorakennuksia. Utsjoen kivikirkko on yli 150 vuotta vanha. Jumalanpalveluksen jälkeen kokoonnutaan kirkkotuville edelleenkin kesäaikaan. Käsityömyymälä Šiella ja lähetyskahvila ovat avoinna kirkkotuvilla juhannuksesta ruskaan. Kirkkotuvat ovat vanhoja saamelaisten sukujen omistamia tupia, joissa yövyttiin ja asuttiin suurten kirkkopyhien aikaan. Tuvat ovat peräisin 1800-luvun alusta. Kirkkotupaalue oli ennen Utsjoen keskeisimpiä paikkoja, ja vielä 1930-luvulla se oli ahkerassa käytössä. Aikoinaan tupia oli parikymmentä, mutta välillä niitä siirrettiin muualle. Nykyään paikalla on 14 palautettua ja entisöityä kirkkotupaa. Kirkkotupa-alue siirtyi vuonna 2004 Utsjoen kirkkotupayhdistykselle. Joulutarina-elokuva on kuvattu osittain kirkkotuvilla. Mantojärven kulttuurimaisema. Merivartiolaitoksen sairaankuljetuskone pappilan rannassa vuonna Kuva: Ilmavoimien kuvakeskus. 4 5

4 Eilinen keskellämme Utsjoella on useita tutustumisen arvoisia, kulttuuri historial lisesti arvokkaita rakennuksia ja ympäristöjä. Myös erämaa ja luonto ovat osa saamelaista kulttuuriympäristöä. Tarkka silmäinen luonnossaliikkuja löytää paljon merkkejä entisestä ajasta, kuten poroerotuspaikkoja, vanhoja kulkureittejä, peurakuoppia ja kotakenttiä. Kenesjärven postipolku ja postitupa Utsjoen postipolku tunnetaan jo 1700-luvulta. Postipolun 6 km pitkä museotieosuus alkaa Kenestuvalta Kenesjärven eteläpäästä kirkonkylältä 21 km etelään. Polku kulkee Kenesvaaran yli ja yhtyy maantiehen Kenesjärven pohjoispäässä. Kenestuvalla on entisen postinkuljettajan käytössä olleet kaksihuoneinen postitupa ja hevostalli. Kenesjärven rannalla on talvisin upea 150 m korkea jääpaanne Kenespahta, joka sulaa usein vasta heinäkuussa. Välimaan asuinkenttä Välimaan asuinkenttä rakennuksineen edustaa tyypillistä tenolaista jokisaamelaistaloutta, jolle oli ominaista kalastuksen ohella karjan ja lampaiden pito. Kunnostetussa pihapiirissä on turvekattoinen paritupainen asuinrakennus, lammaspuura, aittoja ja lato, varastolava eli luovvisekä vinttikaivo. Museovirasto kunnosti rakennukset luvun alussa. Pihapiirissä ja sen läheisyydessä on muinaisjäännöksiä; useita kodanpohjia ja jäänteitä rakennuksista. Museotila sijaitsee Tenojoen varressa Utsjoen kylältä Nuorgamiin vievän tien puolivälissä. Välimaan kruununtorppa perustettiin vuonna Perinteinen utsjokinen asuinkenttä toimii kesäisin ulkomuseona. Kuva: Jussi Kautovaara Paikalliset oppaat tuntevat paikat ja paikannimet ja ovat hyviä tarinankertojia. Nivajoen museotie Tenon Alakönkäällä, 7 km Nuorgamista Utsjoen suuntaan, sijaitsee Nivajoen ja Alajalven tilojen vä linen vanha koskenkiertotie. Tenojoki on ikivanha kulkureitti, jota käytettiin hallinto- ja kauppatienä jo luvulla. Alakönkään kiertämiseksi Tenojoen rannalle muodostui kulku-ura, jota pitkin suurempia rahtikuormia kul jetettiin työntö- ja hevoskärryillä. Kun maantie Utsjoelta Nuorgamiin valmistui vuonna 1967, Nivajoki Alajalve-tie jäi yksityistieksi. Museotieksi se nimettiin vuonna Museotiel tä avautuu vaihteleva ja vaikuttava näköala Tenojoelle. Alajalve Alajalven talon pohjois- ja länsipuolisilta maaterasseilta on löydetty Utsjoen laajin kivi- ja varhaismetallikautinen muinaisasuinpaikka. Suurin osa löydöistä kuuluu vuotta vanhaan pronssikautiseen asutusvaiheeseen. Ala- Jalvessa oli silloin suuri kesäasuinpaikka, jonne keräännyttiin pyytämään lohta. Alaköngäs ja Boratbokcá Alaköngäs on Tenon kuuluisin ranta- ja urheilukalastusalue. Alaköngäs on 6 km pitkä koski, jossa on putousta 25 m. Hurjimmillaan Alaköngäs on keväällä jäiden lähdön aikana, jolloin paikalle syntyy miltei joka vuosi mahtava jääpato. Könkään alapuolella on erityinen Boratbokcán perhokalastusalue. 6 7

5 Suomen laajimmat erämaat Utsjoen kunta Suomen pohjoispäässä on henkeäsalpaavan kaunista seutua. Jylhiä maisemia hallitsevat kaksi suurta jokea sekä niitä ympäröivät tunturit. Jyrkkärinteisessä laaksossa virtaava Utsjoki laajenee välillä pieniksi järviksi ja laskee Tenojokeen kirkonkylän kohdalla. Vapaana ja kirkasvetisenä kuohuva Teno vangitsee katseen ja kutsuu kalastamaan. Kirkonkylän ja Nuorgamin molemmin puolin levittäytyvät karun kauniit erämaa-alueet. Talven pimeä aika, kaamos, kestää kaksi kuukautta, jolloin aurinko viivyttelee horisontin alapuolella. Talvella voi nauttia luonnon rauhasta, hiljaisuudesta sekä revontulista. Porotaloudessa talvi on vuoden kiireisintä aikaa. Poroerotukset, paimennus ja lihanjalostus työllistävät. Ke säinen yötön yö on kaamoksen vastakohta, silloin aurinko paistaa ympäri vuorokauden kaksi kuukautta. Kaldoaivin erämaa Kaldoaivi on Suomen laajin erämaa ja porojen laidunmaa, jota hallitsevat laajat tundramaiset tunturiylängöt. Tenon kaksi isoa sivujokea, Vetsijoki ja Pulmankijoki, virtaavat erämaan alueella. Tunturikoivikot ovat paikoin tunturija hallamittarin tuhoa mia. Utsjoen alue on ihanteellinen kohde retkeilijöille. Tunturierämaa levittäytyy laajalle ja tarjoaa vaeltajalle erinomaisen mahdollisuuden omatoimiseen eräretkeilyyn. Kevon tutkimusasema ja luonnonpuisto Kevon luonnonpuisto perustettiin vuonna 1956 Paistunturin erämaahan suojelemaan Kevon ainutlaatuista luontoa. Samassa yhteydessä perustettiin tutkimusta varten vuonna 1958 Kevon tutkimusasema, joka siirtyi Turun yliopistolle vuonna1974. Kevon asemalla tutkitaan subarktisen alueen luontoa sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Luonnonpuiston läpi kulkeva merkitty vaellusreitti vie läpi kuuluisan Kevon kanjonin. Kevon retkeilyreitti (64 km) kulkee Kevon luonnonpuiston halki rotkoaluetta pitkin Kenesjärveltä Sulaojalle. Polku kulkee välillä kanjonin pohjalla, välillä ylhäällä ylängöllä ja ylittää kanjonissa virtaavan Kevojoen kolmesti. Ruktajärvellä on autiotupa. Sääsuo jina Suohppášájalla ja Gamajot njálbme luobba lil la on lapinlaavut. Fiellun putouksella ja Njakaljärvillä on turvekammit. Kuivin reitti haarautuu Kevon reitistä Ruktajärven kohdalla kohti Kuivitunturia. Takaisin Kevojoel le reitti palaa Fiellun putouksen pohjoispuolella. Matkan pituus Sulaojalta Kui vin kautta Kenesjärvelle on 78 km. Autiotupia on Ruktajärvellä, Njávgoaivilla ja Kuivilla. Kuva: Tarja Länsman Utsjoen alue on kokeneelle vaeltajalle antoisa retkikohde. Aloittelevan retkeilijän kannattaa tutustua aluee seen kokeneemman kulkijan seurassa. Tunturierämaat antavat haasteita hiihtovaeltajalle. Huollettu hiihtovaellusreitti seuraa Pulmankijärvi Sevettijärvi-vaellusreittiä. 8 9

6 Pulmankijärvi Suomen pohjoisin järvi, Pulmankijärvi, on vanhaa Jäämeren vuonoa. Sen ympäristö upeine maisemineen on ihanteellista retkeilymaastoa. Retkeily-, hiihto- ja moottori kelkkareitit Nuorgamin ja Sevettijärven välillä kulkevat Pulmankijärven kautta ja kesävaellusreitin lähtöpiste on järven päässä. Pulmankijoen voi ylittää riippusiltaa pitkin. Joen varressa kasvaa maamme pohjoisin luonnon varainen männikkö. Maantie Pulmankijärvelle lähtee Nuorgamin kylän keskeltä ja kulkee tunturipaljakan yli. Tien puolivälissä Gálddašjoen terasseilla on muinaiseen asuinpaikkaan viittaavia löytöjä, kuten nelikulmaisia asumuspainanteita ja pyyntikuoppia. Erikoisesta ja vaihtelevasta luonnostaan tunnettu Pulmankijärvi on erinomainen lintujen ja kasvien tarkkailupaikka. Utsjoen matkailuyritykset järjestävätkin alueelle lintujen tarkkailu- ja kuvausretkiä. Meren läheisyys vaikuttaa alueen kasvi- ja eläinlajistoon. Järven erikoisuuksiin kuuluu siellä elävä merikala kampela. Järvi on yli 10 km pitkä ja sen pinta on vain 15 metriä merenpinnan yläpuolella. Järven syvin kohta on 35 metriä. Pulmankijärvi Sevettijärvi-reitti Reitin lähtöpiste on Pulmankijärven eteläpäässä, 20 km Nuorgamista. Eteläinen päätepiste on Sevettijärven kolttasaamelaisessa kylässä, perinnetalon pihapiirissä. Reitin eteläpää on männikkökangasta, pohjoisessa maisema muuttuu paljakkasoiksi ja tunturiylängöiksi. Vesistöjensä vuoksi reitti sopii hyvin urheilukalastajille. Vesistöt ylitetään venelossilla, kahlaten tai sillan yli kulkien. Maasto ei ole vaativaa, mutta retkeilijän on huomioitava alueen erämaisuus. Talvireitti on merkitty maastoon punaisin vinoristein. Sekä hiihtoreitti että moottorikelkkaura seuraavat kesäreittiä. Reitti on Utsjoen ainoa huollettu hiihtoreitti. Hiihtouraa ei pohjusteta säännöllisesti. Reitin pituus on km reittivalinnasta riippuen. Reitin alkupäässä Čuomasvárri on kiipeämisen arvoinen tunturi. Čuomasvárrin laelta näkee kirkkaalla ilmalla kaukana pohjoisessa hohtavat Norjan lumihuippuiset suurtunturit. Čuomasjávrin autiotupa on myös hyvä päiväretkikohde, matkaa tuvalle on yhteen suuntaan kävellen 14 km. Tupa on entinen rajavartiolaitoksen tupa, joka on rakennettu vuonna 1968 ja peruskorjattu vuonna Tupa sopii talvikäyttöön. Palvelut: Opukasjärven tulipaikka, Opukaskönkään laavu sekä Opukasjärven, Iisakkijärven, Rousajärven, Huikkimajoen, Tsaarajärven ja Tsuomasjärven autiotuvat. Kuva: Reijo Nenonen Kuva: Kaisa Sirén Ainutlaatuinen Pulmankijärvi on vanhaa Jäämeren vuonoa. Tenonajuruoho (Thymus serpyllum ssp. tanaensis) on punaviolettikukkainen matala varpu, joka kasvaa pohjoisessa hiekkaisilla ja soraisilla rannoilla sekä tuntureiden varpukankailla

7 Retkeilyreitit Retkeilyn ystävä voi nauttia Utsjoen luonnosta monin tavoin. Kylien läheisyydessä on useita päiväretkikohteiksi sopivia lyhyitä reittejä. Huolletut ja helppokulkuiset retkeilyreitit on rakennettu palvelemaan niin oman kunnan asukkaita kuin matkailijoita sekä yleensä seudun elämästä ja luonnosta kiinnostuneita henkilöitä. Jokaisen reitin varrella on tulipaikkoja ja kaminalla varustettu päiväkota levähtämistä ja eväiden nauttimista varten. Päiväkodat ovat aina avoimia ja tarkoitettu päiväkäyttöön, ei yöpymiseen. Utsjoki Ellinpolku 3,8 km Polku alkaa 2 km Utsjoen kirkonkylästä Tenontietä Karigasniemen suuntaan. Reitti kulkee näköalatasanteen kautta alas Ellinkuolpunaan ja Aittikosken rannalla olevalle päiväkodalle. Paluu tapahtuu samaa reittiä. Geologinen luontopolku 3,5 km Utsjoen kylältä alkava geologinen luontopolku kertoo Utsjoen maaperästä, sen muodoista ja kehittymisestä. Utsjoen retkeilyreitti 5/25/35 km Utsjoen luontotuvan pihalta alkava retkeilyreitti vie Johtalanvaaran kautta Kuoppilasjärven autiotuvalle. Sieltä reitti jatkuu Námmájärvellä olevan kotalaavun kautta Mantojärven kirkolle, jonne kertyy matkaa 25 km. Reitistä tulee rengasreitti, ja sille kertyy mittaa 35 km, kun patikoi vielä polkuosuuden Mantojärveltä takaisin Utsjoelle. Reitin varrella on pieniä erämaisia järviä ja jokilaaksoja, ja ympäröivien tunturien huipuilta avautuu upeita näköaloja. Reitiltä voi poiketa Kalkujoenlammen päiväkodalle ja laskeutua Annakurua alas kirkonkylän pururadalle, jolloin reitille tulee pituutta 5 km. Nuorgam Skaidijärven polku 5,8 km Polku Skaidijärvelle alkaa moottorikelkkauran portilta Pulmankijärventien varresta, kilometrin päässä Nuorgamin kylältä. Skaidijärven päiväkodalta reitti jatkuu kohti Isonkivenvaaraa. Isonkivenvaarassa on kulttuurimuisto istumakivi, jolla on levähdetty, kun on noustu kylältä tunturiin. Pulmankijärventien varressa on jokivenettä esittävä, kivistä rakennettu ympäristöteos Nuorgamiin menijä. Kuva: Jussi Kautovaara Utsjoen ja Nuorgamin välillä Tenojokilaaksoa ympäröiviltä tuntureilta on upeat näkymät jokilaaksoon. Skaidijärvi on monipuolinen päiväretkikohde. Merkitty polku vie huolletulle päiväkodalle. Skaidijärvi on rautuvesi, jossa voi kalastaa Metsähallituksen virkistyskalastusluvalla

8 Euroopan paras lohijoki Teno sivujokineen on Euroopan parhaita Atlantin lohen kalastusalueita. Kalastus on tärkeimpiä virkistys- ja elinkeinomuotoja Utsjoella. Kalastuskisoja järjestetään ympäri vuoden, lohensoutukisoja kesällä Tenolla ja pilkkikisoja talvella tunturijärvissä. Lohensoutu Perinteinen lohenkalastus, lohensoutu, on vaativa ja haastava kalastustapa. Helpoiten pääsee alkuun palkkaamalla paikallisen soutajan. Soutupalvelua tarjoavat useimmat lomakylät Tenon varrella. Heiltä saa täyden palvelun: kalastusvälineet, veneen ja soutajan asiantuntemuksen. Jos ensimmäisen reissun jälkeen haluaa jatkaa soutukalastusta omin kalastusvälinein, voi vuokrata veneen ja moottorin matkailu- ja ohjelmapalveluja tarjoavista yrityksistä. Rannalta kalastus Perhokalastajalla on käytössään sekä Suomen että Norjan puoleiset rannat, jolloin kalastuksenhoitomaksut tulee suorittaa kumpaankin maahan. Inarijoki sopii erinomaisesti erähenkiseen perhokalastukseen. Uistimen käyttö heittokalastusalueilla on sallittu Ala- ja Yläkönkäällä sekä Inarijoessa Matinkönkään yläpuolella. Alakönkään alapuolella Boratbokcássa on erityinen perhokalastusalue. Tenon kalastussääntö Kalastus on sallittu Kalastussääntö koskee Teno- ja Inari joessa kalastusta vavalla ja vieheellä joko veneestä tai rannalta. Kaikilla alueella kalastavilla, myös soutajilla, tulee olla kalastuslupa. Kalastusluvan voi ostaa Tenon lupien myyntipisteistä. Viikottainen rauhoitusaika on voimassa sunnuntaista klo 19 maanantaihin klo 19. Lisätietoa Tenon kalastussäännöstä ja kalastuslupien myyjistä löytyy Tenoinfo-oppaasta. Ylä-Lapin kuntien ulkopuolelta tuotavat kalastusvälineet on oltava ehdottoman kuivia tai ne on desinfioitava desinfiointipisteessä siirryttäessä kalastamaan Jäämereen laskeviin vesistöihin. Desinfiointipisteet sijaitsevat Tenojoen luvanmyyntipisteissä. Kalastuksenhoitomaksu Suomessa: Norjassa fiskeravgift: Utsjoen kirkonkylän osakaskunta Osakaskunnalla on yhteisiä vesialueita Utsjoen kirkonkylän alueella, muun muassa Utsjoessa ja sen järvilaajentumissa. Osakaskunnan kalastuslupia osakkaille ja kirkonkylässä asuville myy Utsjoella Kylätalo Giisá. Kalastusoikeuden luovutus Osakkaalla on oikeus luovuttaa hänelle kuuluva kalastusoikeus toiselle yhteisellä vesialueella. Luovutuksesta on ennen kalastukseen ryhtymistä jätettävä luovutusilmoitus postilaatikkoon Kylätatalo Giisan ulkoseinällä. Osakaskunnan puheenjohtaja Esko Aikio puh Kalastusaluekartat: Kuva: Kaisa Sirén Teno on upea urheilukalastuskohde. Boratbokcá on yksi suosituimmista koskista perhokalastajien keskuudessa. Teno on ikivanha kulkureitti. Suuresta virrasta pääsee nauttimaan perinteisillä veneretkillä. Soutaminen on erinomaista kuntoilua

9 Tunturi Virkistyskalastus tunturialueilla Tunturierämaat sopivat kalastusta harrastaville vaeltajille. Kirkkaista tunturivesistä voi pyytää taimenta, harjusta, siikaa ja rautua. Erämaa-alueella saa onkia ja pilkkiä ilman lupaa lukuunottamatta erityisiä hoitovesiä, kuten Nuor gamin Skaidijärveä, jossa voi onkia Utsjoen virkistyskalas tusluvalla Muuta kalastusta kuin onkimista ja pilk ki mistä varten vuotiaan on suoritettava kalastuksenhoitomaksu ja ostettava asiaankuuluva kalastuslupa. Kuva: Jussi Kautovaara Virkistyskalastuslupa Utsjoen kalastusalueella 1574 Lupa oikeuttaa kalastamaan Utsjoen kunnan puro-, joki- ja järvivesistä, myös virtaavissa vesissä sekä karttaan numeroiduissa erityisvesissä. Teno joen lähivesiä nämä luvat eivät kata. Kevon luonnonpuistossa kalastus on kielletty. Lupia myy Utsjoen luontotupa ja Luontokeskus, Siida, Inari. Virkistyskalastusluvat sekä valtion kalastuksenhoitomaksun voi ostaa internetistä: Onkiminen ja pilkkiminen ovat jokamiehenoikeuksia, joiden harjoittamiseen ei tarvitse lupaa. Onkiminen tarkoittaa kalastamista tavallisella, kelattomalla onkivavalla, jossa on luonnollinen syötti, kuten mato. Onkiminen ja pilkkiminen ovat kiellettyjä lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa sekä vesialueilla, joissa kalastus on kielletty muun määräyksen nojalla (mm. kalastuskuntien erityisvesissä). Lintujen ja luonnon tarkkailu on ekologisesti kestävää matkailua. Ekomatkailu on vastuullista matkailua, joka suojelee ja säilyttää ympäristöä. Viehekalastus. Jos onkimiseen käytetään kelalla varustettua heittovapaa, on suoritettava valtion kalastuksenhoitomaksu. Sen lisäksi viehekalasta jan pitää hankkia Metsähallituksen vesille viehekalastuslupa tai kalastusoikeuden haltijan myöntämä lupa. Moottorikelkkaurat Kaldoaivin erämaassa on kaksi etelä pohjoissuuntaista reit tiä. Lännessä Inarista tuleva reitti kulkee Petsikkotunturin yli Vetsijärven kautta Utsjoelle. Skalluvaarassa reitiltä erkanee ura Nuorgamiin. Idässä ura kulkee Sevettijärvi Pulmankijärven vaellusreittiä seuraten Nuorgamiin, josta on yhteys Norjan kelkkaurille sekä Jäämerelle. Moottori kelkkailuun tarvitaan Pohjois-Lapissa aina uralupa. Paikalliset matkailuyritykset järjestävät kelkkasafareita. Metsästys Tunturiylängöt ja jänkiä reunustavat koivikot ovat erityisesti kanakoiralla metsästävien suosiossa. Metsästystä rajoittaa riistakanta, joka vaihtelee vuosittain. Utsjoen lupa-alueilla voi metsästää metsästysaikojen puitteissa riekkoa, jänistä, pienpetoja sekä vesilintuja. Metsästyksestä kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä paikallisiin ohjelmapalvelun tuottajiin tai matkailuyrityksiin ja tiedustella alueen metsästysmahdollisuuksista. Luonnossa voi liikkua omin voimin ja ilman moottoriajoneuvoja. Ekomatkailussa otetaan huomioon myös paikallisten hyvinvointi. Lähimatkailu tukee syrjäseutujen taloutta ja mahdollistaa ihmisten asumisen maaseudulla

10 Alaköngäs 4 2 Viđđásnjárga Veahčat 3 Báđoš Kuoppilasjärvi Veahčajávri Skálonjuovčča Mustakoski Kuivaniva Kuoppaniva Utsjoen kunta 1 Doarrovašbákti Kirkko ja kirkkotuvat Välimaan museotila Yläköngäs Alaköngäs ja Boratbokcá Pulmankijärvi Kenesjärven postipolku Kylätalo Sáivu Lähiretkeilyreitti Urheilukalastusalue Veneenlaskuluiskat: Aittisuvanto (Lomakylä Valle ), Nivajoki, Nuorgam Päiväkodat: Yläköngäs, Nisulampi, Nuorgam sekä Karigasniemen kyläyhdistyksen kota Metsähallitus Pohjakartta Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L8636/10.

11 Gieddenjunis Te Teno no Utsjoen palvelukartta Matkailuinfo, Utsjoen luontotupa 2 Seurakuntatalo 3 Tulli 4 Poliisi 5 Onnelan törmä, kammi, WC 6 Eräkontio kalastustarvikemyymälä, Villa Teno 7 Riista- ja kalataloudentutkimuslaitos RKTL, Gálgojoh Eläinlääkärin vastaanotto 8 Kunnantalo, Työ- ja elinkeinotoimisto, Osuuspankki, várri Saamelaiskäräjät 9 Hotelli Ravintola Luossajohka 10 Uulan Säästö, Seo-jakeluasema, asiamiesposti 11 Annukan grilli 12 Pub-restaurant Rastigaisa 13 K-market Hillajänkä, Seo-jakeluasema, apteekin lääkekaappi hka 14 Gálgojo Parturi-kampaamo Skierat, Oikeusaputoimisto 15 Kylätalo Giisá, Käsityömyymälä Šiella, Matkahuolto Utsjokisuun kyläyhdistyksen viihtyisä kylätalo on koko perheen nt 1 kohtaamispaikka keskellä kirkonkylää. Talossa on kahvila, nettipiste, käsityömyymälä Šiella, MLL:n leikkihuone, kirpputori ja Matkahuollon asiamiespiste. Camping Lapinkylä 17 Geologisen luontopolun lähtöpaikka 18 Tenon Vene 19 Terveyskeskus, Hammashoitola, Avopalvelukeskus, Utsjoen asumispalvelutalo 20 Sámi Radio, Lapin pelastuslaitos Utsjoki 21 Lapin rajavartiosto, Utsjoen rajavartioasema 22 Aimo s Auto Dorkanjunni 23 Utsjoen Sähköosuuskunta, Ellappi 24 Ongelmajätteen sekä metalli-, sähkö- ja elektroniikkaánnágurra romun keräyspiste 25 Urheilukenttä, pururata / valaistu latu, jääkiekkokaukalo Ánnáguravárri 26 Saamelaisneuvosto 27 Utsjokisuun koulu, lukio, päivähoito, uimahalli, kirjasto, kuntosali 28 Nisulampi, uimaranta ja päiväkota 29 Tmi Kai Karekivi, autokorjaamo A ie Á Deatnu Nuorgamintie Sulládannjárga B UTSJOKI OHCEJOHKA Sieiddesavu Sulládanmohkki Áilegasfeaskkir C 27 Buođđoluoppal Savela C Saamensilta (1993) Utsjoen sairasmaja, nykyinen neuvola Utsjoen vanha koulu (Engel ), asuntola (1957) Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 682/MML/10 20 Utsjoenti A B e Kulttuurikohteita kirkonkylässä Nisojávri Stuorra21Uimaranta 28 Haŋŋáláttu luoppal m 400 m

12 Nuorgamin palvelukartta Suomen ja EU:n pohjoisin kylä Nuorgam on portti Jäämerelle. Nuorgam sijaitsee Tenojoen rannalla Norjan rajalla. Tenon kuuluisin lohestusalue Alaköngäs ja Nivajoen museotie ovat näkemisen arvoisia tutustumiskohteita. Nuorgamista on helppo tehdä päiväretkiä Norjaan, vaikkapa Tenon museoon Pulmangissa ja Varanginvuonolle eri kohteisiin. Kylä tarjoaa monipuolisia luontoaktiviteetteja, kuten lohenkalastusta Tenolla, pilkkikalastusta tunturijärvissä, lintujen tarkkailua, marjastusta, sienestystä, vaellusta ja hiihtoa. Nuorgamista lähtee huolletut moottorikelkkareitit Utsjoelle, Sevettijärvelle ja Jäämerelle. 1 EU:n pohjoisin piste, valtakunnan raja 2 Tekstiili Mannermaa 3 Insku, poronlihajalostamo 4 Porotila Tuomo Länsman 5 Nuorgamin Lomakeskus 6 K-extra Auralan Säästö 7 Villilumi 8 Elämysmatkailu K&M 9 Samimootor-autokorjaamo, Seo-jakeluasema, asiamiesposti, Matkahuolto, lääkekaappi 10 Nuorgamin koulu, päiväkoti, VPK, urheilukenttä 11 Veneenlaskupaikka, päiväkota, WC 12 K-market Rajamarket, Neste-jakeluasema, Camping Suomenrinne, Alko 13 Pub-ravintola Staalonpesä 14 Johansen Oy, rakennustarvikkeet 15 Gamitex, vaateliike Luonto- ja kulttuurikohteet A Nuorgamin rukoushuone B Skaidijärven polun, moottorikelkkareittien lähtöpiste C Isonkivenvaara näköalapaikka, istumakivi, ympäristötaideteos D Pulmankijärvi, vaellusreitin lähtöpiste Tutustumiskohteita Norjassa Deanu musea, Tana museum, Pulmanki, 5 km Nuorgamista. Lohenkalastuksen ja Tenon historiaa ja kulttuuria. Avoinna Varangin saamelaismuseo, Varangerbotn, 36 km Nuorgamista. Merisaamelaisten historiaa, kulttuuria ja nykypäivää. Avoinna joka päivä 10 18, muulloin ma pe Mortensnesin kulttuurimuistoalue, 56 km Nuorgamista. Kivikautisia asuinpaikkoja, saamelaisia uhripaikkoja ja hautoja yli vuoden takaa. Ulkomuseo, avoinna läpi vuoden. Suosittu rannaltakalastuspaikka. Pulmangin tulli 2 km m 400 m Rádj Deatnu Teno A 6 Nuorgaminsuvanto Njuorggánsavu 5 Nuorgamintie 15 Nuorgam Njuorggán Baikabollojohka 8 Siiddasjohka Niitojohka Pulmankijärventie B Skaidijärvi C Isonkivenvaara D Pulmankijärvi 20 km Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 682/MML/ Baikabolločohkka

13 Palvelut Villa Teno Majoituspalveluita yrityksille ja ryhmille, välinevuokraus Nuorgamintie 1, UTSJOKI, puh UTSJOKI hotelli mökki kalastuslupien myynti leirintäalue ravintola kahvila Tenon Utsjoen palvelut Nuorgamin palvelut Alaniemelän Lomamajat Nuorgamintie 271, UTSJOKI, puh Camping Lapinkylä Utsjoki Utsjoentie 14, UTSJOKI, puh , Eräsaukko Kenestupa, Utsjoentie 2735, IVALO puh , , Hotelli Pohjan Tuli PL 5, UTSJOKI, puh Hotelli Ravintola Luossajohka Luossatie 4, UTSJOKI, puh , Kiviniemen Matkailu Nuorgamintie 1827, UTSJOKI, puh Lohi-Aslakin Lomamökit Tenontie 782, UTSJOKI, puh Lomamökit Baadus Tenontie 3576, UTSJOKI, puh Lomakylä Valle / Ohjelmapalvelu Poronpurijat Ellintie 25, UTSJOKI, puh , Lomatärppi Tenontie, UTSJOKI, puh , Vetsikon Leirintämökit Vetsikontie 55, Utsjoki, puh , Vetsituvat Nuorgamintie 1283, UTSJOKI, puh Yläkönkään Mökit / Tenon Kalastus- ja eräpalvelu Tenontie 2433, UTSJOKI, puh Ala-Jalven Tuvat Alakönkääntie 450, NUORGAM, puh Alakönkään Lomamökit Nuorgamintie 3712, NUORGAM, puh Koskipirtit Nuorgamintie 3750, NUORGAM, puh Lohiranta Olenjoentie, NUORGAM, puh , Nuorgamin Lomakeskus Lomakylä, kahvilaravintola, caravan-alue, veneet, ohjelmapalvelut. Nuorgamintie 4401 A, NUORGAM, puh , Villi Lumi Mökkejä, veneitä, soutu- ja ohjelmapalveluita Lapinrinne 10, NUORGAM, puh Kalastus- ja eräpalvelut Erä- ja luonto-opaspalvelut Antti Tossavainen, puh Jamen Eräpalvelut Kalastus- ja eräpalvelut, kiinteistönhuolto Ailigaslammentie 28, UTSJOKI, puh Ohjelmapalvelu Eero Sujala Kalastus- ja eräpalvelut Utsjoentie 2090, UTSJOKI puh Pohjolan Erämestarit Kalastus- ja ohjelmapalvelut, majoitus, sii vous palvelut. Nuorgamintie 394 C, UTSJOKI, puh Salmon Club Kioskikahvila, kalastus- ja ohjelmapalvelut Yläköngäs, UTSJOKI, puh , Tenon Lohituvat Nuorgamintie 245 B, UTSJOKI, puh Tenon Tunturituvat Tenontie 2673, UTSJOKI, puh NUORGAM Kaikki majoitusliikkeet, lomakylät ja hotellit tarjoavat yksilöllisen majoituksen lisäksi myös monipuolisia kalastus- ja eräpalveluita sekä vuokraavat veneitä, perämoottoreita ja kalastustarvikkeita. Paikallisten soutajien eli kalastusoppaiden yhteystietoja saa matkailuneuvonnasta ja matkailu- ja ohjelmapalveluyrityksistä. Matkailuautoille ja -vaunuille löytyy paikkoja ja palveluja kaikista Utsjoen kunnan loma kylistä, keskeltä kylätaajamia tai Tenon varresta. Sepon Jänkhälomat Kalastus, metsästys, safarit, huolto Koskenranta 26, UTSJOKI, puh T:mi Epeli Ohjelmapalvelut, postinlajittelu ja -jakelu Jorri 18, UTSJOKI, puh , 25 UTSJOKI Majoitus- ja ohjelmapalvelut

14 UTSJOKI NUORGAM UTSJOKI NUORGAM Dál Jarmo Eurasto Kalastus- ja eräopaspalvelut, luontoretket Nuorgamintie 2750, NUORGAM, puh Elämysmatkailu K&M Metsästys-, kalastus- ja vaelluselämykset Pulmankijärventie 45, NUORGAM, puh Revontulimatkat Soutupalvelut, catering, merikalastusretket Nuorgamintie 4360, NUORGAM, puh T:mi Suomu & Sulka Kalareissut, lohiperhot, eräopastukset Mikonmutka 11, NUORGAM, puh Tenosafarit Lohenkalastus, erämatkailu, Pulmankijärventie 21, NUORGAM, puh , Kahvilat, ravintolat Annukan Grilli Avoinna kesäisin. Utsjoentie 3, UTSJOKI, puh Hotelli Pohjan Tuli PL 5, UTSJOKI, puh Hotelli Ravintola Luossajohka Luossatie 4, UTSJOKI, puh , Kylätalo Giisá kahvila, nettipiste, käsityömyymälä Šiella, MLL:n leikkihuone, kirpputori ja Matkahuollon asiamiespiste. Avoinna ma pe klo 9 18, kesällä myös la Utsjoentie 9, UTSJOKI, puh , Pub-restaurant Rastigaisa à la carte, pizza, lounas, langaton internetyhteys Utsjoentie 4, UTSJOKI, puh , Nuorgamin Lomakeskus Nuorgamintie 4401 A, NUORGAM, puh Pub-ravintola Staalonpesä Nuorgamintie 4281, NUORGAM, puh Tenon Lohikellari Kesäkioski, kahvio, grilli, kalastusluvat Avoinna kesäisin. Boratbokcá NUORGAM, puh Tenon Tunturituvat kesäkahvio-kioski Tenontie 2673, Utsjoki, puh Avoinna joka päivä klo 8 22 Elintarvike- ja vähittäiskauppa K-market Hillajänkä Seo-jakeluasema, lääkekaappi, veikkauspiste Utsjoentie UTSJOKI puh Uulan Säästö Seo-jakeluasema, asiamiesposti, Alkon tilauspiste Utsjoentie 1, UTSJOKI puh fax K-extra Auralan Säästö Nuorgamintie 4379 A, NUORGAM, puh K-market Rajamarket Neste-jakelu- ja huoltoasema, kahvio, varaosat, caravan-alue Nuorgamintie, NUORGAM, puh Alko Oy NUORGAM, puh Gamitex Oy Vaatekauppa, myös lankoja ja mattoja Nuorgamintie 4465, Nuorgam, puh Tekstiili Mannermaa Vaatekauppa Nuorgamintie 4679, NUORGAM, puh Rakennustarvikkeet Johansen Oy, Rauta- ja rakennustarvikkeet Nuorgamintie 4360, Nuorgam, puh Poronlihaa ja poronlihajalosteita Porotuote Länsman Poronlihajalostamo, Nuorgamintie 795, UTSJOKI, puh , Insku Poronlihajalostamo, Nuorgamintie 4676, NUORGAM, puh , Porotila Tuomo Länsman Poronlihan suoramyynti Nuorgamintie 4644 A NUORGAM, puh Tenon Luonnontuote Länsman Oy Poronlihan ja Tenon lohen jalostamo, Nuorgamintie 3750, NUORGAM, puh , , Käsityöt, puutuotteiden valmistus Käsityömyymälä Šiella Paikallisia käsitöitä ja tuotteita Kylätalo Giisá, Utsjoentie 9, UTSJOKI puh Kesäisin myyntipiste myös Utsjoen kirkkotuvilla. Tmi Rauna Guttorm Neuletekstiilituotteiden valmistus ja myynti Tenontie 3576, UTSJOKI, puh Tmi Ilmari Tapiola Sámi duodji Ringi 16, UTSJOKI, puh Tenon Vene Jouni Laiti, Utsjoentie UTSJOKI, puh www. tenonvene.fi Utsniekka Käsinpainetut sisutustekstiilit, lahjatavarat ja T-paidat Alma Hyvönen, Utsjoentie 13 as. 2, UTSJOKI puh Vetsikon vene Eino Laiti, Vetsikontie 31, UTSJOKI, puh NUORGAM NUORGAM UTSJOKI Layout & foto: Studio Borga

15 UTSJOKI NUORGAM Auto- ja pienkonekorjaamot Aimo s Auto Utsjoentie 36, UTSJOKI, puh Reimetalli Utsjoentie 400, UTSJOKI, puh Tmi Kai Karekivi Utsjoentie 42, UTSJOKI, puh Samimootor Autokorjaamo, Seo-huoltoasema, varaosat, kahvio, asiamiesposti, matkahuolto, lääkekaappi. Nuorgamintie 4329A, NUORGAM, puh Hyvinvointipalvelut Liikunta- ja hierontapalvelut Utsvoikka Ailigaslammentie 28, UTSJOKI, puh Parturi-kampaamo Skierat Utsjoentie 10, UTSJOKI, puh Taksi Alaraudanjoki Kyösti 1+6 hlön bussi Jänkäläntie 5, NUORGAM, puh Apteekki Lääkekaappi Apteekin lääkekaapeista voi ostaa yleisimpiä reseptivapaita lääkkeitä. K-market Hillajänkä Utsjoentie 6. UTSJOKI puh Samimootor Nuorgamintie 4329, NUORGAM, puh Posti Asiamies Postin paketti- ja kirjepalvelut, postimerkit ja pakkaustarvikkeet Uulan Säästö, Utsjoentie 1, UTSJOKI puh Samimootor Nuorgamintie 4329A, NUORGAM, puh Matkahuolto Asiamies, pakettipalvelut Kylätalo Giisá Utsjoentie 9, UTSJOKI, puh Samimootor Nuorgamintie 4329A, NUORGAM puh UTSJOKI Ympäristö- ja kiinteistöhuolto Ellappi Utsjoki Verkonrakentaminen, sähköasennukset ja tarvikkeet Utsjoentie 32, UTSJOKI, puh , Guttorm Ole Tmi kaivinkone, kuorma-auto, polttopuumyynti Siula 9, UTSJOKI, puh Jamen Eräpalvelut Kiinteistönhuolto, nuohouspalvelut Ailigaslammentie 28, UTSJOKI, puh Lohikoukku LVI-urakointi ja kiinteistöhuolto Tenontie 1200, UTSJOKI, puh Utsjoen LVI Palvelu LVI-asennusliike Utsjoentie 15, UTSJOKI, puh , Utsjoen Sähköosuuskunta Sähköyhtiö Utsjoentie 32, UTSJOKI, puh , Utsjoen Ympäristöhuolto Traktoriurakointi, polttopuumyynti Utsjoentie 401, UTSJOKI, puh Taksit, tilausajot, kuljetuspalvelut Taksi Antti Sujala Henkilökuljetukset 24 h/vrk Ringi 20, UTSJOKI, puh Taksi Asko Länsman Tenontie, UTSJOKI, puh Linjabiila 16 hlön linja-auto Seitatie 16, UTSJOKI, puh Tutkimus- ja kehittämistoiminta Lapin tutkimuslaitos Kevo, Turun yliopisto Kevo, UTSJOKI, puh , Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Tenojoen kalantutkimusasema, UTSJOKI, puh Muut toimialat Pohjolan Osuuspankki Utsjoen konttori Luossatie 1, UTSJOKI, Avoinna ma ja to 12 16, ti ja pe Palveluneuvonta ja ajanvaraukset puh , Studio Borga Graafinen suunnittelu, valokuvaus Tenontie 402, UTSJOKI, puh Utsjoen tilipalvelu Kirjanpito- ja talouspalvelut Tenontie 205, UTSJOKI, puh Liikenneyhteydet Julkisten liikennevälineiden aikataulut ja lipun ostomahdollisuus löytyvät internetistä palveluntarjoajien sivuilta. Internetpisteitä on Kylä talo Giisássa, kirjastossa ja useissa matkailuyrityksissä. Lentoliikenne (Etäisyydet Utsjoelta km) Lähin lentokenttä on Ivalossa 170 km, Norjassa Vadsø 137 km, Lakselv 187 km, Kirkkoniemi 212 km, Alta 361 km. Rautatieliikenne Rautatieasemat Rovaniemi 453 km, Kolari 386 km. Linja-autoliikenne Utsjoelle ja Nuorgamiin on päivittäin linja-autoyhteydet Inarista ja Rovaniemeltä. Joka kylässä on Matkahuollon asiamiespiste, josta saa aikatauluneuvontaa

16 Julkiset palvelut Utsjoen kunta Kunnanvirasto Luossatie, UTSJOKI. Keskustoimisto puh Elinkeino- ja maaseutupalvelut Elinkeinosihteeri Opetus- ja vapaa-aikapalvelut Koulut, kansalaisopisto, liikuntatoimi, nuorisotoimi Kanslisti puh , vapaa-aikasihteeri puh Sosiaali- ja terveyspalvelut, sosiaali- ja terveystoimisto Terveyden- ja sairaanhoito, päivähoito, lapsi- ja perhepalvelut, avopalvelu. Kanslisti puh Utsjoen terveyskeskus Terveydenhoito, avosairaanhoito, hammashuolto, vuodeosasto Seitatie 1A, UTSJOKI. Ajanvaraus klo 8 12 puh , Tekniset- ja rakennuspalvelut, tekninen toimisto Tilapalvelu, ympäristönsuojelu, rakentaminen, jätehuolto Kanslisti puh Utsjoen kunnankirjasto Utsjoen koulukeskus, Utsjoentie 48, UTSJOKI, puh Avoinna ma to 13 18, pe ma to 13 19, pe Kirjastoauto Utsjoen sekä Norjan Karasjoen ja Porsangin kuntien yhteinen kirjastoauto lainaa suomen-, saamen- ja norjankielisiä kirjoja, lehtiä, äänitteitä ja videoita. Reitti- ja aikatauluvihkon saa kirjastosta. Puh Utsjoen uimahalli ja kuntosali Utsjoen koulukeskus, Utsjoentie 48, UTSJOKI. Avoinna ma, to, pe 12 16, ti 7 11, ke Puh Kuntosalin avaimen saat uimahallin kassalta hallin aukioloaikoina. Muut viranomaiset Kaldoaivin paliskunta Poronhoito, porotalous Poroisäntä Uula Aikio, Siula 12, UTSJOKI, puh Paistunturin paliskunta Poronhoito, porotalous Poroisäntä Ari-Heikki Aikio, Utsjoki, puh Lapin Pelastuslaitos Utsjoki Utsjoentie UTSJOKI. Asemamestari puh , päivystävä pelastusviranomainen , HÄTÄTILANTEESSA SOITA 112. Kiireellisen avun tarpeessa, soita mahdollisimman pian. Puhelu yhdistyy hätäkeskukseen, joka välittää tehtävän lähimmille pelastustoimen yksiköille. Lapin rajavartiosto, Utsjoen rajavartioasema Seitatie 2, UTSJOKI, puh , Metsähallitus Utsjoen luontotupa, Miessipolku 2, UTSJOKI, puh Luontovalvoja, polttopuumyynti puh , Pohjois-Lapin työ- ja elinkeinotoimisto Luossatie 1 b, UTSJOKI, Puh ja Asiakaspalvelu ma ke 9 11 ja Puhelinpalvelu ma pe klo Saamelaiskäräjät/Sámediggi Utsjoen toimipiste, Luossatie 1, UTSJOKI, puh Sodankylän oikeusaputoimisto Utsjoen toimipaikka UTSJOKI, puh , Utsjoen seurakunta Kirkkoherra Arto Seppänen puh , Seurakuntatalo, UTSJOKI. Suntio Janne Aikio puh Diakoni puh , Nuoriso-ohjaaja Juha Reinola puh , Utsjoen yhteispalvelu Utsjoen Kunta, TE-toimisto, KELA ja Poliisi. Puh Luossatie 1, Utsjoki. Avoinna ma ke 9 11 ja Poliisin lupapalvelut saatavilla ajanvarauksella puh , Utsjoen poliisi, Utsjoki, puh Tulli Utsjoen tulli Norjantie 1, UTSJOKI, puh Palveluaika ma su Polmakin tulli / Polmak tollsted Nuorgam, puh tai , Palveluaika ma pe Rajanylitys Rajanylityspaikat Norjaan sijaitsevat Nuorgamissa, Utsjoella ja Karigasniemellä. Norjan ja Suomen välisen rajan voi maastoitse ylittää mistä vain, kunhan mukana ei ole tullattavaa tavaraa. Utsjoen rajavartioasema sijaitsee Utsjoen kylässä. Norjan ja Suomen välillä ei ole matkustusrajoituksia eikä rajatarkastuksia. Rajaa ylittäessä ei tarvitse pysähtyä, vaan voi valita vihreän kaistan, kun ei ole tullattavaa. Elintarvikkeita voi tuoda Norjasta tuliaisiksi ilman määrällisiä rajoituksia, kunhan tuomisten arvo ei ylitä tuliaistuonnille asetettuja rajoja (300 e maaliikenteessä) ja kun määrää voidaan pitää kohtuullisena henkilökohtaiseen kulutukseen. Norjasta matkustaja saa tuoda kalastustuotteita 20 kg tai yhden 20 kg painavan kalan. Lemmikkieläimet Lemmikkieläimen kanssa liikkuminen on helppoa, kun eläimellä on lemmikkieläinpassi ja eläin on tunnistusmerkitty mikrosirulla tai selkeästi luettavalla tatuoinnilla. Lem mik kieläinpassista täytyy löytyä eläinlääkärin tekemä merkintä voimassa olevasta raivotauti rokotuksesta

17 Matkailuneuvonta Utsjoen matkailuneuvonta toimii Utsjoen luontotuvassa. Metsähallituksen luontotupa opastaa alueen retkeily- ja kalastusmahdollisuuksiin liittyvissä asioissa. Matkailuneuvonnasta saat tietoa paikallisista matkailu palveluista sekä lähialueen ja Pohjois-Norjan tutustumiskohteista. Luontotuvan pysyvä näyttely kertoo Tenon lohesta ja sen kalastuksesta sekä joen luonnosta ja historiasta. Tuvan piha piiristä alkaa Utsjoen retkeilyreitti. Luontotuvalta voit ostaa muun muassa julkaisuja ja karttoja sekä Metsähallituksen virkistyskalastuslupia. Utsjoen luontotupa on avoinna kesäisin. Miessipolku UTSJOKI. Puh , Matkailuneuvonta talvisin Utsjoen kunta, elinkeinotoimi puh Julkaisija Utsjoen kunta. Layout ja kuvat ellei toisin mainita Studio Borga. Kannen kuvat: Eero Vilmi, Jussi Kautovaara. Kalevaprint Etäisyydet Utsjoelta Nuorgam 44 km Karigasniemi 102 km Ivalo 164 km Rovaniemi 453 km Oulu 660 km Helsinki km Nordkapp Mehamn Päivitetty 2011 Berlevåg Alta Lakselv Utsjoki Tana bru Varangerbotn Jäämeri Vadsø Nuorgam Kirkkoniemi Utsjoki Teno Karasjok Karigasniemi NORJA Inarijoki Inari Ivalo VENÄJÄ 32

KARIGASNIEMI. Kolmen kielen ja kulttuurin kylä. Karigasniemen palveluopas

KARIGASNIEMI. Kolmen kielen ja kulttuurin kylä. Karigasniemen palveluopas KARIGASNIEMI Kolmen kielen ja kulttuurin kylä Karigasniemen palveluopas 1 2011 Kolmen kielen ja kulttuurin kylä Karigasniemi (Gáregasnjárga) sijaitsee Saamenmaan sydämessä, kolmen kielen ja kulttuurin;

Lisätiedot

Saariselkä - Ivalo - Inari - Utsjoki

Saariselkä - Ivalo - Inari - Utsjoki T A L V I 2 0 0 6 K E S Ä 2 0 0 7 Saariselkä - Ivalo - Inari - Utsjoki www.saariselka.fi www.inarilapland.org SISÄLLYS Saariselkäkutsuu kokemaan todellisen Lapin tunnelman Ensilumi aloittaa talvikauden

Lisätiedot

luonnosta kumpuavia tuoksuja ja syömään suoraan metsästä ja vedestä.

luonnosta kumpuavia tuoksuja ja syömään suoraan metsästä ja vedestä. HILJENNÄ OLET PERILLÄ UTSJOELLA Tervetuloa Utsjoelle Suomen ainoaan saamelaisenemmistöiseen kuntaan! Utsjoen saamelaiskylissä on luontevaa hiljentää tahtia pysähtyä hengittämään vapaasti, haistelemaan

Lisätiedot

Näyttelijä erämaan vankina Inarissa. Miten luparahat käytetään? Nuorille ilmainen kalastuspäivä Eräammattilaisten kohdevinkit Lapissa

Näyttelijä erämaan vankina Inarissa. Miten luparahat käytetään? Nuorille ilmainen kalastuspäivä Eräammattilaisten kohdevinkit Lapissa 2010 Metsähallituksen lehti kalastajille Miten luparahat käytetään? Nuorille ilmainen kalastuspäivä Eräammattilaisten kohdevinkit Lapissa Näyttelijä erämaan vankina Inarissa Kaikki luvat Kaikki virkistyskalastuskohteet

Lisätiedot

Julkaisija: Sodankylän kunta Taitto: Hankimainos Paino: Erweko Oy

Julkaisija: Sodankylän kunta Taitto: Hankimainos Paino: Erweko Oy Kiitokset kuvista kuuluvat: A La Carte Lapland, Aurora House Revontulikota Pohjan Kruunu, Henna Koskinen/Luostolan Hevostila, Hotel Kakslauttanen, Jaana Rannikko, Jari Haavisto, Jarmo Sokero, Jukka Lindfors,

Lisätiedot

Ota mukaasi! nyt! Kesä 2010. Lounasta pohjoisessa. Kultamuistelu Tankavaarasta. Parhaita palveluja, tuotteita ja tarjouksia. Hansin aamuseremonia

Ota mukaasi! nyt! Kesä 2010. Lounasta pohjoisessa. Kultamuistelu Tankavaarasta. Parhaita palveluja, tuotteita ja tarjouksia. Hansin aamuseremonia Ota mukaasi! Lounasta pohjoisessa Kesä 200 Kultamuistelu Tankavaarasta Hansin aamuseremonia Parhaita palveluja, tuotteita ja tarjouksia Verkkoliite ilmoituksineen osoitteessa www.saariselka.net KESÄ 200

Lisätiedot

Wild Taigan kesä 2012

Wild Taigan kesä 2012 Wild Taigan kesä 2012 Idän Taiga matkailuyhdistyksen julkaisu 1/2012 Kuva: Staffan Widstrand www.wildtaiga.fi www.facebook.com/wildtaiga Kuva: Lassi Rautiainen Pääkirjoitus Wild Taiga - Kuhmo ja Suomussalmi

Lisätiedot

MATKAESITE 2015 POHJOIS-NORJA JA HUIPPUVUORET

MATKAESITE 2015 POHJOIS-NORJA JA HUIPPUVUORET MATKAESITE 2015 POHJOISNORJA JA HUIPPUVUORET FI POHJOISNORJA Tämä esite kertoo PohjoisNorjasta, joka ulottuu etelän Helgelandista pohjoisen Huippuvuorille. Esitteen alkuosassa voit tutustua alueen vuodenaikoihin,

Lisätiedot

Ruoveden ja Virtain kylät

Ruoveden ja Virtain kylät Ruoveden ja Virtain kylät Ruoveden ja Virtain alueen kylissä on paljon mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tule käymään kylässä! Tästä oppaasta löydät helposti tutustumisen arvoiset

Lisätiedot

SALLA POSIO KUUSAMO TAIVALKOSKI SYÖTE

SALLA POSIO KUUSAMO TAIVALKOSKI SYÖTE 10.6.2010-31.8.2010 Kesällä kerran SALLA OSIO KUUSAMO TAIVALKOSKI SYÖTE Ajankohtaista tietoa kesämatkailusta 2 Suosittu kuvauskohde. Oulangan kansallispuistossa sijaitseva Kiutaköngäs sijaitsee maan suosituimman

Lisätiedot

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa LIITE 1. 1(11) Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa Suunnitelmaluonnos valmistui keväällä 2008. Sitä esiteltiin

Lisätiedot

KINNULA KIVIJÄRVI PIHTIPUDAS VIITASAARI

KINNULA KIVIJÄRVI PIHTIPUDAS VIITASAARI Lomaksi arki jo vaihtua saa, maalla mua odottaa mansikkamaa, maalaismaisemaa en tiedä kauniimpaa, kuin Lomaseudulla. KINNULA KIVIJÄRVI PIHTIPUDAS VIITASAARI LOMASEUTU - 1 2 - LOMASEUTU Tervetuloa Lomaseudulle!

Lisätiedot

Tervetuloa saaristoon!

Tervetuloa saaristoon! 1 SISÄLTÖ Tervetuloa saaristoon...3 Saaristotie... 4 5 Miten tänne tullaan...6 Saaristokaupunki Parainen... 8 9 Tee päivästä hyvä päivä... 14 15 Saaristomeren biosfäärialue... 16 17 Kulttuuria kaikille...18

Lisätiedot

3 Mitä tehdä? 3 Mitä tehdä 1/18

3 Mitä tehdä? 3 Mitä tehdä 1/18 3 Mitä tehdä 1/18 3 Mitä tehdä? Kuva: Tuomas Uola Oppaan tässä osassa tutustutaan luontomatkailun mahdollisuuksiin Syötteen alueella. Mukana on lihasvoimin, luontoa kuluttamatta tapahtuvaa tekemistä. Kesällä

Lisätiedot

Lapin Sydämessä 2013

Lapin Sydämessä 2013 Lapin Sydämessä 2013 Sisällys Kokeile ensin vuosi... 3 Pyhä-Luoston asuinalue sulautuu luontoon... 4 Monitoiminainen Kairalasta... 6 Kahvila kirjojen juurella... 7 Painu suolle!... 8 Luontokeskus on myös

Lisätiedot

Ristijärvi - Kylä Kainuun sydämessä

Ristijärvi - Kylä Kainuun sydämessä Ristijärvi - Kylä Kainuun sydämessä Ristijärven vireä kunta on viihtyisä ja rauhallinen koko perheen lomanviettopaikka. Idyllisessä, perikainuulaisessa maisemassa on helppo unohtaa kiireinen arki ja rentoutua

Lisätiedot

UKKOHALLA HYRYNSALMI SUOMUSSALMI HOSSA WAKEBOARD KIANNON KUOHUT HEIKKI KOVALAISEN. Lomakotimessut PALKITTU RETKEILYKOHDE LOMAVINKIT OLYMPIALAJIKSI

UKKOHALLA HYRYNSALMI SUOMUSSALMI HOSSA WAKEBOARD KIANNON KUOHUT HEIKKI KOVALAISEN. Lomakotimessut PALKITTU RETKEILYKOHDE LOMAVINKIT OLYMPIALAJIKSI KESÄ 2013 YLÄ-KAINUUN matkailualueen julkaisu SUOMUSSALMI SUOPOTKUPALLO KIANNON KUOHUT RAATTEENTIE WAKEBOARD HILJAINEN KANSA HYRYNSALMI UKKOHALLA s. 14 HOSSA PALKITTU RETKEILYKOHDE s. 6 s. 11 KIANNON KUOHUT

Lisätiedot

kesä / ruska 2013 Ota talteen! Levi Official Partnerit 09 / 2012 Easy days in many ways

kesä / ruska 2013 Ota talteen! Levi Official Partnerit 09 / 2012 Easy days in many ways kesä / ruska 2013 Ota talteen! Levi Official Partnerit 09 / 2012 Easy days in many ways Sisällys Levin Matkailuneuvonta 2 Levikeskus 3 5 Levin kesätapahtumat 6 Lasten kesäohjelma 7 Kesän viikko-ohjelma

Lisätiedot

Mäntyharju on vahvassa vedossa

Mäntyharju on vahvassa vedossa Mäntyharju 2012 2 Mäntyharju on vahvassa vedossa Kirjoittaessani tätä tervehdystekstiä joulukuussa 2011, on ensilumi satanut maahan muuttuen samalla märäksi loskaksi. On hyvä hetki muistella viime kesää,

Lisätiedot

Paljon nähtävää ja kulttuuria

Paljon nähtävää ja kulttuuria Suomi Loma Savossa Heinävesi Joroinen Leppävirta Pieksämäki Varkaus Hyvinvointia ja liikuntaa Paljon nähtävää ja kulttuuria Tunnelmaa tapahtumissa Suomi 2 Lomaile leppoisasti Toimitus JULKAISIJAT JA VALOKUVAT

Lisätiedot

LOHJA. omenakaupunki. matkailu & lomaopas. Tervetuloa Lohjalle viihtymään ja lomailemaan. Terveisin Lohjan Omenatyttö. Museot ja nähtävyydet

LOHJA. omenakaupunki. matkailu & lomaopas. Tervetuloa Lohjalle viihtymään ja lomailemaan. Terveisin Lohjan Omenatyttö. Museot ja nähtävyydet LOHJA omenakaupunki matkailu & lomaopas Tervetuloa Lohjalle viihtymään ja lomailemaan. Terveisin Lohjan Omenatyttö Museot ja nähtävyydet Ulkoilu ja liikunta Majoituspalvelut Ravintolat Luonnonmaisemat

Lisätiedot

TerveTuloa! matkailijan opas 2013. pyhtää kotka hamina virolahti miehikkälä

TerveTuloa! matkailijan opas 2013. pyhtää kotka hamina virolahti miehikkälä TerveTuloa! matkailijan opas 2013 pyhtää kotka hamina virolahti miehikkälä Täällä asuu hyvä tuuli. Kaakko135 sijaitsee Itämeren rannalla Suomen kaakkoisrannikolla. Se koostuu Kotkan ja Haminan kaupungeista

Lisätiedot

Puolangan kesä 2011. Tervetuloa viihtymään Puolangalle!

Puolangan kesä 2011. Tervetuloa viihtymään Puolangalle! nro 26-29.6.2011 5 Puolangan kesä 2011 Tervetuloa viihtymään Puolangalle! Kädessäsi on Puolanka-lehden lomanumero, joka on jaossa koko kesän. Lehdessä esitellään Puolangan kesätarjontaa lomalaisille ja

Lisätiedot

Poimi perheellesi parhaat hetket. Luonto, liikunta, lapset, kulttuuri

Poimi perheellesi parhaat hetket. Luonto, liikunta, lapset, kulttuuri Poimi perheellesi parhaat hetket Luonto, liikunta, lapset, kulttuuri Tervetuloa meille matkasi varrella! Tämä on opas vesiluonnon, liikunnan, lasten ja kulttuurin kaupunkiin. Valkeakoski sijaitsee oivallisesti

Lisätiedot

SAARISTOLLA ON MONET KASVOT TAIVASSALOSTA LÖYDÄT NE KAIKKI

SAARISTOLLA ON MONET KASVOT TAIVASSALOSTA LÖYDÄT NE KAIKKI 1 SAARISTOLLA ON MONET KASVOT TAIVASSALOSTA LÖYDÄT NE KAIKKI Jokainen suomalainen tietää, miltä saaristo tuntuu kesällä. Lämmin kallio paljaiden jalkojen alla, suolaisen meriveden tuoksu iholla ja korviin

Lisätiedot

Kokous linnassa. Vanajanlinnassa kokous on aina kokemus. Kokousmatkailun Häme. TERVAKOSKEN TERVANIEMI Hyvän mielen paikka

Kokous linnassa. Vanajanlinnassa kokous on aina kokemus. Kokousmatkailun Häme. TERVAKOSKEN TERVANIEMI Hyvän mielen paikka Kokous linnassa Vanajanlinna Vuoden 2005 kokoushotelliksi valittua Vanajanlinnaa kiitetään hyvästä ja asiakkaan tarpeet huomioivasta palvelusta sekä monipuolisista ja moderneista koulutustilaratkaisuista,

Lisätiedot

LOHJA. Lomapäivä Lohjalla MATKAILU & LOMAOPAS. Historia & kulttuuri - Luonto & aktiviteetit - Tapahtumat - Majoitus - Ravintolat - Ostokset

LOHJA. Lomapäivä Lohjalla MATKAILU & LOMAOPAS. Historia & kulttuuri - Luonto & aktiviteetit - Tapahtumat - Majoitus - Ravintolat - Ostokset www.visitlohja.fi LOHJA Lomapäivä Lohjalla MATKAILU & LOMAOPAS 1 Historia & kulttuuri - Luonto & aktiviteetit - Tapahtumat - Majoitus - Ravintolat - Ostokset Sisältö 1. TERVETULOA LOHJALLE! Lohjanjärvi

Lisätiedot

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT Kehittämissuunnitelma 2020 67030427 22.11.2004 Tarkistettu, kunnanvaltuuston päätös 21.12.2004 50 Utsjoen kunta i ESIPUHE Kehittämissuunnitelmaraportti on osa Tenojokilaakson kehittämissuunnitelma ja

Lisätiedot

Ihastu myös IITTIIN. Kaupunki Aktiviteetit Luonto Kulttuuri

Ihastu myös IITTIIN. Kaupunki Aktiviteetit Luonto Kulttuuri Ihastu myös IITTIIN Kaupunki Aktiviteetit Luonto Kulttuuri www.visitkouvola.fi 2 www.visitkouvola.fi KOUVOLA - Kymijoen kaupunki Kuinka sta syntyi Suomen 10. suurin kaupunki? SISÄLLYS 3 Kartta 4 Varuskunta

Lisätiedot

Hyvää Kesää! TORSTAI 31.5.2012 4. VUOSIKERTA nro 22 Ilmaisnumero X - Itella Oyj

Hyvää Kesää! TORSTAI 31.5.2012 4. VUOSIKERTA nro 22 Ilmaisnumero X - Itella Oyj TORSTAI 31.5.2012 4. VUOSIKERTA nro 22 Ilmaisnumero X - Itella Oyj Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 70, 00581 HELSINKI Hyvää Kesää! 2 Nro 22 Torstaina 31.5.2012 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot