Utsjoki Nuorgam Palveluopas 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoki Nuorgam Palveluopas 2011"

Transkriptio

1 Utsjoki Nuorgam Palveluopas 2011

2 Tervetuloa Utsjoelle Tästä palveluoppaasta löydät tietoa Utsjoen kirkonkylän ja Nuorgamin kylän luonto- ja kulttuurikohteista retkeilyreiteistä ja -paikoista sekä luontoaktiviteeteista ja palveluista. Suomen pohjoisin kunta Utsjoki (Ohcejohka) on sekä Suomen että Euroopan unionin pohjoisin kunta. Sen naapuri kuntia ovat Inari sekä Norjan puolella Teno ja Karas joki. Suomen ja Norjan välillä virtaa 250 km pitkä rajajoki Teno (Deatnu). Kunnan elinkeinoelämä perustuu rajakauppaan, matkailuun sekä poro- ja luontaistalouteen. Voit kuulla Utsjoella puhuttavan niin pohjoissaamea, suomea kuin norjaakin. Utsjoen kylät Nuorgam, Utsjoen kirkonkylä ja Karigasniemi sijaitsevat tunturien välisessä laaksossa, Euroopan parhaan lohijoen, Tenon, varrella. Utsjoen kirkonkylä on kunnan päätaajama, jonne suuri osa julkisista palveluista sijoittuu. Kirkonkylässä on hyvät peruspalvelut: kunnantalo, terveyskeskus, kirjasto, uimahalli, päivähoito, ala- ja yläkoulu sekä lukio. Nuorgam (Njuorggán) sijaitsee päätaajamasta tietä pitkin 44 km koilliseen. Nuorgamissa on useita kauppoja, päivä koti, koulu ja rukoushuone. Saamen kielen ja kulttuurin keskus Utsjoki on elävää saamen kielen, kulttuurin ja elinkeinojen ydinaluetta. Se on ainut kunta Suomessa, jossa saamelaiset ovat enemmistönä. Kunnassa saamen ja suomen kielet ovatkin lähes samanarvoisessa asemassa. Saamen lippu on Pohjoismaiden ja Venäjän saamelaisten yhteinen kansallisuuden symboli. Saamen lippu vedetään Utsjoella usein salkoon: sekä saamelaisten virallisina liputuspäivinä että kansallisina juhlapäivinä. Kuntainfo Asukasluku (2009) Utsjoki n. 650, Nuorgam n. 210 Asukastiheys 0,24 as/km 2 Pinta-ala km 2 Korkein kohta Guivi 640 m Yötön yö 70 vrk Kaamos 51 vrk Kuva: Kaisa Sirén Kuva: Jussi Kautovaara Tenojoen ylittävä Saamensilta, teräksinen vinoköysisilta Suomen ja Norjan välillä, on valmistunut vuonna Sen kokonaispituus on 305 metriä. Euroopan unionin pohjoisin piste Nuorgamissa, Suomen ja Norjan rajalla, on merkitty muistokivellä. 2 3

3 Suomen kansallismaisema Utsjokivarsi ja Tenojokilaakso ovat valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Jokilaaksot edustavat Pohjois- Lapin tunturiseudun upean luonnon kehystämää, vanhaa poronhoidon, lohenkalastuksen ja maatalouden muovaamaa kulttuurimaisemaa. Utsjoen ja Tenojoen laaksosta tunnetaan runsaasti eriikäisiä esihistoriallisen ja historiallisen ajan muinaismuistokohteita. Tenojoki on ikivanha pohjoinen kulkuväylä. Jokivarsi on koko Utsjoen tiheimmin asuttua aluetta. Utsjoen Vetsijärveltä, Kaldoaivin erämaasta, on löydetty yksi Suomen vanhimmista esihistoriallisista asuinpaikoista, jossa on asuttu yli vuotta sitten. Kirkkotupa-alue Utsjoen kirkko, pappila ja kirkkotuvat, Pyhän Ulriikan sakasti, vanha hautausmaa ja pihakenttä Mantojärven rannalla ovat Utsjoen kulttuurihistoriallisesti arvokkain kohde. Alueella on asuttu jo esihistoriallisella ajalla. Vuonna 1854 valmistunut kivikirkko on rakennettu kirkkopahdasta louhitusta, harmaasta graniitista. Utsjoen entisestä kirkosta jäljellä oleva sakastiosa on vanhan hautausmaan reunassa. C.L. Engelin suunnittelema, 1840-luvulla rakennettu pappila on yksikerroksinen empiretyylinen rakennus. Pihapiiriin kuuluu punamullattuja ulkorakennuksia. Utsjoen kivikirkko on yli 150 vuotta vanha. Jumalanpalveluksen jälkeen kokoonnutaan kirkkotuville edelleenkin kesäaikaan. Käsityömyymälä Šiella ja lähetyskahvila ovat avoinna kirkkotuvilla juhannuksesta ruskaan. Kirkkotuvat ovat vanhoja saamelaisten sukujen omistamia tupia, joissa yövyttiin ja asuttiin suurten kirkkopyhien aikaan. Tuvat ovat peräisin 1800-luvun alusta. Kirkkotupaalue oli ennen Utsjoen keskeisimpiä paikkoja, ja vielä 1930-luvulla se oli ahkerassa käytössä. Aikoinaan tupia oli parikymmentä, mutta välillä niitä siirrettiin muualle. Nykyään paikalla on 14 palautettua ja entisöityä kirkkotupaa. Kirkkotupa-alue siirtyi vuonna 2004 Utsjoen kirkkotupayhdistykselle. Joulutarina-elokuva on kuvattu osittain kirkkotuvilla. Mantojärven kulttuurimaisema. Merivartiolaitoksen sairaankuljetuskone pappilan rannassa vuonna Kuva: Ilmavoimien kuvakeskus. 4 5

4 Eilinen keskellämme Utsjoella on useita tutustumisen arvoisia, kulttuuri historial lisesti arvokkaita rakennuksia ja ympäristöjä. Myös erämaa ja luonto ovat osa saamelaista kulttuuriympäristöä. Tarkka silmäinen luonnossaliikkuja löytää paljon merkkejä entisestä ajasta, kuten poroerotuspaikkoja, vanhoja kulkureittejä, peurakuoppia ja kotakenttiä. Kenesjärven postipolku ja postitupa Utsjoen postipolku tunnetaan jo 1700-luvulta. Postipolun 6 km pitkä museotieosuus alkaa Kenestuvalta Kenesjärven eteläpäästä kirkonkylältä 21 km etelään. Polku kulkee Kenesvaaran yli ja yhtyy maantiehen Kenesjärven pohjoispäässä. Kenestuvalla on entisen postinkuljettajan käytössä olleet kaksihuoneinen postitupa ja hevostalli. Kenesjärven rannalla on talvisin upea 150 m korkea jääpaanne Kenespahta, joka sulaa usein vasta heinäkuussa. Välimaan asuinkenttä Välimaan asuinkenttä rakennuksineen edustaa tyypillistä tenolaista jokisaamelaistaloutta, jolle oli ominaista kalastuksen ohella karjan ja lampaiden pito. Kunnostetussa pihapiirissä on turvekattoinen paritupainen asuinrakennus, lammaspuura, aittoja ja lato, varastolava eli luovvisekä vinttikaivo. Museovirasto kunnosti rakennukset luvun alussa. Pihapiirissä ja sen läheisyydessä on muinaisjäännöksiä; useita kodanpohjia ja jäänteitä rakennuksista. Museotila sijaitsee Tenojoen varressa Utsjoen kylältä Nuorgamiin vievän tien puolivälissä. Välimaan kruununtorppa perustettiin vuonna Perinteinen utsjokinen asuinkenttä toimii kesäisin ulkomuseona. Kuva: Jussi Kautovaara Paikalliset oppaat tuntevat paikat ja paikannimet ja ovat hyviä tarinankertojia. Nivajoen museotie Tenon Alakönkäällä, 7 km Nuorgamista Utsjoen suuntaan, sijaitsee Nivajoen ja Alajalven tilojen vä linen vanha koskenkiertotie. Tenojoki on ikivanha kulkureitti, jota käytettiin hallinto- ja kauppatienä jo luvulla. Alakönkään kiertämiseksi Tenojoen rannalle muodostui kulku-ura, jota pitkin suurempia rahtikuormia kul jetettiin työntö- ja hevoskärryillä. Kun maantie Utsjoelta Nuorgamiin valmistui vuonna 1967, Nivajoki Alajalve-tie jäi yksityistieksi. Museotieksi se nimettiin vuonna Museotiel tä avautuu vaihteleva ja vaikuttava näköala Tenojoelle. Alajalve Alajalven talon pohjois- ja länsipuolisilta maaterasseilta on löydetty Utsjoen laajin kivi- ja varhaismetallikautinen muinaisasuinpaikka. Suurin osa löydöistä kuuluu vuotta vanhaan pronssikautiseen asutusvaiheeseen. Ala- Jalvessa oli silloin suuri kesäasuinpaikka, jonne keräännyttiin pyytämään lohta. Alaköngäs ja Boratbokcá Alaköngäs on Tenon kuuluisin ranta- ja urheilukalastusalue. Alaköngäs on 6 km pitkä koski, jossa on putousta 25 m. Hurjimmillaan Alaköngäs on keväällä jäiden lähdön aikana, jolloin paikalle syntyy miltei joka vuosi mahtava jääpato. Könkään alapuolella on erityinen Boratbokcán perhokalastusalue. 6 7

5 Suomen laajimmat erämaat Utsjoen kunta Suomen pohjoispäässä on henkeäsalpaavan kaunista seutua. Jylhiä maisemia hallitsevat kaksi suurta jokea sekä niitä ympäröivät tunturit. Jyrkkärinteisessä laaksossa virtaava Utsjoki laajenee välillä pieniksi järviksi ja laskee Tenojokeen kirkonkylän kohdalla. Vapaana ja kirkasvetisenä kuohuva Teno vangitsee katseen ja kutsuu kalastamaan. Kirkonkylän ja Nuorgamin molemmin puolin levittäytyvät karun kauniit erämaa-alueet. Talven pimeä aika, kaamos, kestää kaksi kuukautta, jolloin aurinko viivyttelee horisontin alapuolella. Talvella voi nauttia luonnon rauhasta, hiljaisuudesta sekä revontulista. Porotaloudessa talvi on vuoden kiireisintä aikaa. Poroerotukset, paimennus ja lihanjalostus työllistävät. Ke säinen yötön yö on kaamoksen vastakohta, silloin aurinko paistaa ympäri vuorokauden kaksi kuukautta. Kaldoaivin erämaa Kaldoaivi on Suomen laajin erämaa ja porojen laidunmaa, jota hallitsevat laajat tundramaiset tunturiylängöt. Tenon kaksi isoa sivujokea, Vetsijoki ja Pulmankijoki, virtaavat erämaan alueella. Tunturikoivikot ovat paikoin tunturija hallamittarin tuhoa mia. Utsjoen alue on ihanteellinen kohde retkeilijöille. Tunturierämaa levittäytyy laajalle ja tarjoaa vaeltajalle erinomaisen mahdollisuuden omatoimiseen eräretkeilyyn. Kevon tutkimusasema ja luonnonpuisto Kevon luonnonpuisto perustettiin vuonna 1956 Paistunturin erämaahan suojelemaan Kevon ainutlaatuista luontoa. Samassa yhteydessä perustettiin tutkimusta varten vuonna 1958 Kevon tutkimusasema, joka siirtyi Turun yliopistolle vuonna1974. Kevon asemalla tutkitaan subarktisen alueen luontoa sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Luonnonpuiston läpi kulkeva merkitty vaellusreitti vie läpi kuuluisan Kevon kanjonin. Kevon retkeilyreitti (64 km) kulkee Kevon luonnonpuiston halki rotkoaluetta pitkin Kenesjärveltä Sulaojalle. Polku kulkee välillä kanjonin pohjalla, välillä ylhäällä ylängöllä ja ylittää kanjonissa virtaavan Kevojoen kolmesti. Ruktajärvellä on autiotupa. Sääsuo jina Suohppášájalla ja Gamajot njálbme luobba lil la on lapinlaavut. Fiellun putouksella ja Njakaljärvillä on turvekammit. Kuivin reitti haarautuu Kevon reitistä Ruktajärven kohdalla kohti Kuivitunturia. Takaisin Kevojoel le reitti palaa Fiellun putouksen pohjoispuolella. Matkan pituus Sulaojalta Kui vin kautta Kenesjärvelle on 78 km. Autiotupia on Ruktajärvellä, Njávgoaivilla ja Kuivilla. Kuva: Tarja Länsman Utsjoen alue on kokeneelle vaeltajalle antoisa retkikohde. Aloittelevan retkeilijän kannattaa tutustua aluee seen kokeneemman kulkijan seurassa. Tunturierämaat antavat haasteita hiihtovaeltajalle. Huollettu hiihtovaellusreitti seuraa Pulmankijärvi Sevettijärvi-vaellusreittiä. 8 9

6 Pulmankijärvi Suomen pohjoisin järvi, Pulmankijärvi, on vanhaa Jäämeren vuonoa. Sen ympäristö upeine maisemineen on ihanteellista retkeilymaastoa. Retkeily-, hiihto- ja moottori kelkkareitit Nuorgamin ja Sevettijärven välillä kulkevat Pulmankijärven kautta ja kesävaellusreitin lähtöpiste on järven päässä. Pulmankijoen voi ylittää riippusiltaa pitkin. Joen varressa kasvaa maamme pohjoisin luonnon varainen männikkö. Maantie Pulmankijärvelle lähtee Nuorgamin kylän keskeltä ja kulkee tunturipaljakan yli. Tien puolivälissä Gálddašjoen terasseilla on muinaiseen asuinpaikkaan viittaavia löytöjä, kuten nelikulmaisia asumuspainanteita ja pyyntikuoppia. Erikoisesta ja vaihtelevasta luonnostaan tunnettu Pulmankijärvi on erinomainen lintujen ja kasvien tarkkailupaikka. Utsjoen matkailuyritykset järjestävätkin alueelle lintujen tarkkailu- ja kuvausretkiä. Meren läheisyys vaikuttaa alueen kasvi- ja eläinlajistoon. Järven erikoisuuksiin kuuluu siellä elävä merikala kampela. Järvi on yli 10 km pitkä ja sen pinta on vain 15 metriä merenpinnan yläpuolella. Järven syvin kohta on 35 metriä. Pulmankijärvi Sevettijärvi-reitti Reitin lähtöpiste on Pulmankijärven eteläpäässä, 20 km Nuorgamista. Eteläinen päätepiste on Sevettijärven kolttasaamelaisessa kylässä, perinnetalon pihapiirissä. Reitin eteläpää on männikkökangasta, pohjoisessa maisema muuttuu paljakkasoiksi ja tunturiylängöiksi. Vesistöjensä vuoksi reitti sopii hyvin urheilukalastajille. Vesistöt ylitetään venelossilla, kahlaten tai sillan yli kulkien. Maasto ei ole vaativaa, mutta retkeilijän on huomioitava alueen erämaisuus. Talvireitti on merkitty maastoon punaisin vinoristein. Sekä hiihtoreitti että moottorikelkkaura seuraavat kesäreittiä. Reitti on Utsjoen ainoa huollettu hiihtoreitti. Hiihtouraa ei pohjusteta säännöllisesti. Reitin pituus on km reittivalinnasta riippuen. Reitin alkupäässä Čuomasvárri on kiipeämisen arvoinen tunturi. Čuomasvárrin laelta näkee kirkkaalla ilmalla kaukana pohjoisessa hohtavat Norjan lumihuippuiset suurtunturit. Čuomasjávrin autiotupa on myös hyvä päiväretkikohde, matkaa tuvalle on yhteen suuntaan kävellen 14 km. Tupa on entinen rajavartiolaitoksen tupa, joka on rakennettu vuonna 1968 ja peruskorjattu vuonna Tupa sopii talvikäyttöön. Palvelut: Opukasjärven tulipaikka, Opukaskönkään laavu sekä Opukasjärven, Iisakkijärven, Rousajärven, Huikkimajoen, Tsaarajärven ja Tsuomasjärven autiotuvat. Kuva: Reijo Nenonen Kuva: Kaisa Sirén Ainutlaatuinen Pulmankijärvi on vanhaa Jäämeren vuonoa. Tenonajuruoho (Thymus serpyllum ssp. tanaensis) on punaviolettikukkainen matala varpu, joka kasvaa pohjoisessa hiekkaisilla ja soraisilla rannoilla sekä tuntureiden varpukankailla

7 Retkeilyreitit Retkeilyn ystävä voi nauttia Utsjoen luonnosta monin tavoin. Kylien läheisyydessä on useita päiväretkikohteiksi sopivia lyhyitä reittejä. Huolletut ja helppokulkuiset retkeilyreitit on rakennettu palvelemaan niin oman kunnan asukkaita kuin matkailijoita sekä yleensä seudun elämästä ja luonnosta kiinnostuneita henkilöitä. Jokaisen reitin varrella on tulipaikkoja ja kaminalla varustettu päiväkota levähtämistä ja eväiden nauttimista varten. Päiväkodat ovat aina avoimia ja tarkoitettu päiväkäyttöön, ei yöpymiseen. Utsjoki Ellinpolku 3,8 km Polku alkaa 2 km Utsjoen kirkonkylästä Tenontietä Karigasniemen suuntaan. Reitti kulkee näköalatasanteen kautta alas Ellinkuolpunaan ja Aittikosken rannalla olevalle päiväkodalle. Paluu tapahtuu samaa reittiä. Geologinen luontopolku 3,5 km Utsjoen kylältä alkava geologinen luontopolku kertoo Utsjoen maaperästä, sen muodoista ja kehittymisestä. Utsjoen retkeilyreitti 5/25/35 km Utsjoen luontotuvan pihalta alkava retkeilyreitti vie Johtalanvaaran kautta Kuoppilasjärven autiotuvalle. Sieltä reitti jatkuu Námmájärvellä olevan kotalaavun kautta Mantojärven kirkolle, jonne kertyy matkaa 25 km. Reitistä tulee rengasreitti, ja sille kertyy mittaa 35 km, kun patikoi vielä polkuosuuden Mantojärveltä takaisin Utsjoelle. Reitin varrella on pieniä erämaisia järviä ja jokilaaksoja, ja ympäröivien tunturien huipuilta avautuu upeita näköaloja. Reitiltä voi poiketa Kalkujoenlammen päiväkodalle ja laskeutua Annakurua alas kirkonkylän pururadalle, jolloin reitille tulee pituutta 5 km. Nuorgam Skaidijärven polku 5,8 km Polku Skaidijärvelle alkaa moottorikelkkauran portilta Pulmankijärventien varresta, kilometrin päässä Nuorgamin kylältä. Skaidijärven päiväkodalta reitti jatkuu kohti Isonkivenvaaraa. Isonkivenvaarassa on kulttuurimuisto istumakivi, jolla on levähdetty, kun on noustu kylältä tunturiin. Pulmankijärventien varressa on jokivenettä esittävä, kivistä rakennettu ympäristöteos Nuorgamiin menijä. Kuva: Jussi Kautovaara Utsjoen ja Nuorgamin välillä Tenojokilaaksoa ympäröiviltä tuntureilta on upeat näkymät jokilaaksoon. Skaidijärvi on monipuolinen päiväretkikohde. Merkitty polku vie huolletulle päiväkodalle. Skaidijärvi on rautuvesi, jossa voi kalastaa Metsähallituksen virkistyskalastusluvalla

8 Euroopan paras lohijoki Teno sivujokineen on Euroopan parhaita Atlantin lohen kalastusalueita. Kalastus on tärkeimpiä virkistys- ja elinkeinomuotoja Utsjoella. Kalastuskisoja järjestetään ympäri vuoden, lohensoutukisoja kesällä Tenolla ja pilkkikisoja talvella tunturijärvissä. Lohensoutu Perinteinen lohenkalastus, lohensoutu, on vaativa ja haastava kalastustapa. Helpoiten pääsee alkuun palkkaamalla paikallisen soutajan. Soutupalvelua tarjoavat useimmat lomakylät Tenon varrella. Heiltä saa täyden palvelun: kalastusvälineet, veneen ja soutajan asiantuntemuksen. Jos ensimmäisen reissun jälkeen haluaa jatkaa soutukalastusta omin kalastusvälinein, voi vuokrata veneen ja moottorin matkailu- ja ohjelmapalveluja tarjoavista yrityksistä. Rannalta kalastus Perhokalastajalla on käytössään sekä Suomen että Norjan puoleiset rannat, jolloin kalastuksenhoitomaksut tulee suorittaa kumpaankin maahan. Inarijoki sopii erinomaisesti erähenkiseen perhokalastukseen. Uistimen käyttö heittokalastusalueilla on sallittu Ala- ja Yläkönkäällä sekä Inarijoessa Matinkönkään yläpuolella. Alakönkään alapuolella Boratbokcássa on erityinen perhokalastusalue. Tenon kalastussääntö Kalastus on sallittu Kalastussääntö koskee Teno- ja Inari joessa kalastusta vavalla ja vieheellä joko veneestä tai rannalta. Kaikilla alueella kalastavilla, myös soutajilla, tulee olla kalastuslupa. Kalastusluvan voi ostaa Tenon lupien myyntipisteistä. Viikottainen rauhoitusaika on voimassa sunnuntaista klo 19 maanantaihin klo 19. Lisätietoa Tenon kalastussäännöstä ja kalastuslupien myyjistä löytyy Tenoinfo-oppaasta. Ylä-Lapin kuntien ulkopuolelta tuotavat kalastusvälineet on oltava ehdottoman kuivia tai ne on desinfioitava desinfiointipisteessä siirryttäessä kalastamaan Jäämereen laskeviin vesistöihin. Desinfiointipisteet sijaitsevat Tenojoen luvanmyyntipisteissä. Kalastuksenhoitomaksu Suomessa: Norjassa fiskeravgift: Utsjoen kirkonkylän osakaskunta Osakaskunnalla on yhteisiä vesialueita Utsjoen kirkonkylän alueella, muun muassa Utsjoessa ja sen järvilaajentumissa. Osakaskunnan kalastuslupia osakkaille ja kirkonkylässä asuville myy Utsjoella Kylätalo Giisá. Kalastusoikeuden luovutus Osakkaalla on oikeus luovuttaa hänelle kuuluva kalastusoikeus toiselle yhteisellä vesialueella. Luovutuksesta on ennen kalastukseen ryhtymistä jätettävä luovutusilmoitus postilaatikkoon Kylätatalo Giisan ulkoseinällä. Osakaskunnan puheenjohtaja Esko Aikio puh Kalastusaluekartat: Kuva: Kaisa Sirén Teno on upea urheilukalastuskohde. Boratbokcá on yksi suosituimmista koskista perhokalastajien keskuudessa. Teno on ikivanha kulkureitti. Suuresta virrasta pääsee nauttimaan perinteisillä veneretkillä. Soutaminen on erinomaista kuntoilua

9 Tunturi Virkistyskalastus tunturialueilla Tunturierämaat sopivat kalastusta harrastaville vaeltajille. Kirkkaista tunturivesistä voi pyytää taimenta, harjusta, siikaa ja rautua. Erämaa-alueella saa onkia ja pilkkiä ilman lupaa lukuunottamatta erityisiä hoitovesiä, kuten Nuor gamin Skaidijärveä, jossa voi onkia Utsjoen virkistyskalas tusluvalla Muuta kalastusta kuin onkimista ja pilk ki mistä varten vuotiaan on suoritettava kalastuksenhoitomaksu ja ostettava asiaankuuluva kalastuslupa. Kuva: Jussi Kautovaara Virkistyskalastuslupa Utsjoen kalastusalueella 1574 Lupa oikeuttaa kalastamaan Utsjoen kunnan puro-, joki- ja järvivesistä, myös virtaavissa vesissä sekä karttaan numeroiduissa erityisvesissä. Teno joen lähivesiä nämä luvat eivät kata. Kevon luonnonpuistossa kalastus on kielletty. Lupia myy Utsjoen luontotupa ja Luontokeskus, Siida, Inari. Virkistyskalastusluvat sekä valtion kalastuksenhoitomaksun voi ostaa internetistä: Onkiminen ja pilkkiminen ovat jokamiehenoikeuksia, joiden harjoittamiseen ei tarvitse lupaa. Onkiminen tarkoittaa kalastamista tavallisella, kelattomalla onkivavalla, jossa on luonnollinen syötti, kuten mato. Onkiminen ja pilkkiminen ovat kiellettyjä lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa sekä vesialueilla, joissa kalastus on kielletty muun määräyksen nojalla (mm. kalastuskuntien erityisvesissä). Lintujen ja luonnon tarkkailu on ekologisesti kestävää matkailua. Ekomatkailu on vastuullista matkailua, joka suojelee ja säilyttää ympäristöä. Viehekalastus. Jos onkimiseen käytetään kelalla varustettua heittovapaa, on suoritettava valtion kalastuksenhoitomaksu. Sen lisäksi viehekalasta jan pitää hankkia Metsähallituksen vesille viehekalastuslupa tai kalastusoikeuden haltijan myöntämä lupa. Moottorikelkkaurat Kaldoaivin erämaassa on kaksi etelä pohjoissuuntaista reit tiä. Lännessä Inarista tuleva reitti kulkee Petsikkotunturin yli Vetsijärven kautta Utsjoelle. Skalluvaarassa reitiltä erkanee ura Nuorgamiin. Idässä ura kulkee Sevettijärvi Pulmankijärven vaellusreittiä seuraten Nuorgamiin, josta on yhteys Norjan kelkkaurille sekä Jäämerelle. Moottori kelkkailuun tarvitaan Pohjois-Lapissa aina uralupa. Paikalliset matkailuyritykset järjestävät kelkkasafareita. Metsästys Tunturiylängöt ja jänkiä reunustavat koivikot ovat erityisesti kanakoiralla metsästävien suosiossa. Metsästystä rajoittaa riistakanta, joka vaihtelee vuosittain. Utsjoen lupa-alueilla voi metsästää metsästysaikojen puitteissa riekkoa, jänistä, pienpetoja sekä vesilintuja. Metsästyksestä kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä paikallisiin ohjelmapalvelun tuottajiin tai matkailuyrityksiin ja tiedustella alueen metsästysmahdollisuuksista. Luonnossa voi liikkua omin voimin ja ilman moottoriajoneuvoja. Ekomatkailussa otetaan huomioon myös paikallisten hyvinvointi. Lähimatkailu tukee syrjäseutujen taloutta ja mahdollistaa ihmisten asumisen maaseudulla

10 Alaköngäs 4 2 Viđđásnjárga Veahčat 3 Báđoš Kuoppilasjärvi Veahčajávri Skálonjuovčča Mustakoski Kuivaniva Kuoppaniva Utsjoen kunta 1 Doarrovašbákti Kirkko ja kirkkotuvat Välimaan museotila Yläköngäs Alaköngäs ja Boratbokcá Pulmankijärvi Kenesjärven postipolku Kylätalo Sáivu Lähiretkeilyreitti Urheilukalastusalue Veneenlaskuluiskat: Aittisuvanto (Lomakylä Valle ), Nivajoki, Nuorgam Päiväkodat: Yläköngäs, Nisulampi, Nuorgam sekä Karigasniemen kyläyhdistyksen kota Metsähallitus Pohjakartta Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L8636/10.

11 Gieddenjunis Te Teno no Utsjoen palvelukartta Matkailuinfo, Utsjoen luontotupa 2 Seurakuntatalo 3 Tulli 4 Poliisi 5 Onnelan törmä, kammi, WC 6 Eräkontio kalastustarvikemyymälä, Villa Teno 7 Riista- ja kalataloudentutkimuslaitos RKTL, Gálgojoh Eläinlääkärin vastaanotto 8 Kunnantalo, Työ- ja elinkeinotoimisto, Osuuspankki, várri Saamelaiskäräjät 9 Hotelli Ravintola Luossajohka 10 Uulan Säästö, Seo-jakeluasema, asiamiesposti 11 Annukan grilli 12 Pub-restaurant Rastigaisa 13 K-market Hillajänkä, Seo-jakeluasema, apteekin lääkekaappi hka 14 Gálgojo Parturi-kampaamo Skierat, Oikeusaputoimisto 15 Kylätalo Giisá, Käsityömyymälä Šiella, Matkahuolto Utsjokisuun kyläyhdistyksen viihtyisä kylätalo on koko perheen nt 1 kohtaamispaikka keskellä kirkonkylää. Talossa on kahvila, nettipiste, käsityömyymälä Šiella, MLL:n leikkihuone, kirpputori ja Matkahuollon asiamiespiste. Camping Lapinkylä 17 Geologisen luontopolun lähtöpaikka 18 Tenon Vene 19 Terveyskeskus, Hammashoitola, Avopalvelukeskus, Utsjoen asumispalvelutalo 20 Sámi Radio, Lapin pelastuslaitos Utsjoki 21 Lapin rajavartiosto, Utsjoen rajavartioasema 22 Aimo s Auto Dorkanjunni 23 Utsjoen Sähköosuuskunta, Ellappi 24 Ongelmajätteen sekä metalli-, sähkö- ja elektroniikkaánnágurra romun keräyspiste 25 Urheilukenttä, pururata / valaistu latu, jääkiekkokaukalo Ánnáguravárri 26 Saamelaisneuvosto 27 Utsjokisuun koulu, lukio, päivähoito, uimahalli, kirjasto, kuntosali 28 Nisulampi, uimaranta ja päiväkota 29 Tmi Kai Karekivi, autokorjaamo A ie Á Deatnu Nuorgamintie Sulládannjárga B UTSJOKI OHCEJOHKA Sieiddesavu Sulládanmohkki Áilegasfeaskkir C 27 Buođđoluoppal Savela C Saamensilta (1993) Utsjoen sairasmaja, nykyinen neuvola Utsjoen vanha koulu (Engel ), asuntola (1957) Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 682/MML/10 20 Utsjoenti A B e Kulttuurikohteita kirkonkylässä Nisojávri Stuorra21Uimaranta 28 Haŋŋáláttu luoppal m 400 m

12 Nuorgamin palvelukartta Suomen ja EU:n pohjoisin kylä Nuorgam on portti Jäämerelle. Nuorgam sijaitsee Tenojoen rannalla Norjan rajalla. Tenon kuuluisin lohestusalue Alaköngäs ja Nivajoen museotie ovat näkemisen arvoisia tutustumiskohteita. Nuorgamista on helppo tehdä päiväretkiä Norjaan, vaikkapa Tenon museoon Pulmangissa ja Varanginvuonolle eri kohteisiin. Kylä tarjoaa monipuolisia luontoaktiviteetteja, kuten lohenkalastusta Tenolla, pilkkikalastusta tunturijärvissä, lintujen tarkkailua, marjastusta, sienestystä, vaellusta ja hiihtoa. Nuorgamista lähtee huolletut moottorikelkkareitit Utsjoelle, Sevettijärvelle ja Jäämerelle. 1 EU:n pohjoisin piste, valtakunnan raja 2 Tekstiili Mannermaa 3 Insku, poronlihajalostamo 4 Porotila Tuomo Länsman 5 Nuorgamin Lomakeskus 6 K-extra Auralan Säästö 7 Villilumi 8 Elämysmatkailu K&M 9 Samimootor-autokorjaamo, Seo-jakeluasema, asiamiesposti, Matkahuolto, lääkekaappi 10 Nuorgamin koulu, päiväkoti, VPK, urheilukenttä 11 Veneenlaskupaikka, päiväkota, WC 12 K-market Rajamarket, Neste-jakeluasema, Camping Suomenrinne, Alko 13 Pub-ravintola Staalonpesä 14 Johansen Oy, rakennustarvikkeet 15 Gamitex, vaateliike Luonto- ja kulttuurikohteet A Nuorgamin rukoushuone B Skaidijärven polun, moottorikelkkareittien lähtöpiste C Isonkivenvaara näköalapaikka, istumakivi, ympäristötaideteos D Pulmankijärvi, vaellusreitin lähtöpiste Tutustumiskohteita Norjassa Deanu musea, Tana museum, Pulmanki, 5 km Nuorgamista. Lohenkalastuksen ja Tenon historiaa ja kulttuuria. Avoinna Varangin saamelaismuseo, Varangerbotn, 36 km Nuorgamista. Merisaamelaisten historiaa, kulttuuria ja nykypäivää. Avoinna joka päivä 10 18, muulloin ma pe Mortensnesin kulttuurimuistoalue, 56 km Nuorgamista. Kivikautisia asuinpaikkoja, saamelaisia uhripaikkoja ja hautoja yli vuoden takaa. Ulkomuseo, avoinna läpi vuoden. Suosittu rannaltakalastuspaikka. Pulmangin tulli 2 km m 400 m Rádj Deatnu Teno A 6 Nuorgaminsuvanto Njuorggánsavu 5 Nuorgamintie 15 Nuorgam Njuorggán Baikabollojohka 8 Siiddasjohka Niitojohka Pulmankijärventie B Skaidijärvi C Isonkivenvaara D Pulmankijärvi 20 km Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 682/MML/ Baikabolločohkka

13 Palvelut Villa Teno Majoituspalveluita yrityksille ja ryhmille, välinevuokraus Nuorgamintie 1, UTSJOKI, puh UTSJOKI hotelli mökki kalastuslupien myynti leirintäalue ravintola kahvila Tenon Utsjoen palvelut Nuorgamin palvelut Alaniemelän Lomamajat Nuorgamintie 271, UTSJOKI, puh Camping Lapinkylä Utsjoki Utsjoentie 14, UTSJOKI, puh , Eräsaukko Kenestupa, Utsjoentie 2735, IVALO puh , , Hotelli Pohjan Tuli PL 5, UTSJOKI, puh Hotelli Ravintola Luossajohka Luossatie 4, UTSJOKI, puh , Kiviniemen Matkailu Nuorgamintie 1827, UTSJOKI, puh Lohi-Aslakin Lomamökit Tenontie 782, UTSJOKI, puh Lomamökit Baadus Tenontie 3576, UTSJOKI, puh Lomakylä Valle / Ohjelmapalvelu Poronpurijat Ellintie 25, UTSJOKI, puh , Lomatärppi Tenontie, UTSJOKI, puh , Vetsikon Leirintämökit Vetsikontie 55, Utsjoki, puh , Vetsituvat Nuorgamintie 1283, UTSJOKI, puh Yläkönkään Mökit / Tenon Kalastus- ja eräpalvelu Tenontie 2433, UTSJOKI, puh Ala-Jalven Tuvat Alakönkääntie 450, NUORGAM, puh Alakönkään Lomamökit Nuorgamintie 3712, NUORGAM, puh Koskipirtit Nuorgamintie 3750, NUORGAM, puh Lohiranta Olenjoentie, NUORGAM, puh , Nuorgamin Lomakeskus Lomakylä, kahvilaravintola, caravan-alue, veneet, ohjelmapalvelut. Nuorgamintie 4401 A, NUORGAM, puh , Villi Lumi Mökkejä, veneitä, soutu- ja ohjelmapalveluita Lapinrinne 10, NUORGAM, puh Kalastus- ja eräpalvelut Erä- ja luonto-opaspalvelut Antti Tossavainen, puh Jamen Eräpalvelut Kalastus- ja eräpalvelut, kiinteistönhuolto Ailigaslammentie 28, UTSJOKI, puh Ohjelmapalvelu Eero Sujala Kalastus- ja eräpalvelut Utsjoentie 2090, UTSJOKI puh Pohjolan Erämestarit Kalastus- ja ohjelmapalvelut, majoitus, sii vous palvelut. Nuorgamintie 394 C, UTSJOKI, puh Salmon Club Kioskikahvila, kalastus- ja ohjelmapalvelut Yläköngäs, UTSJOKI, puh , Tenon Lohituvat Nuorgamintie 245 B, UTSJOKI, puh Tenon Tunturituvat Tenontie 2673, UTSJOKI, puh NUORGAM Kaikki majoitusliikkeet, lomakylät ja hotellit tarjoavat yksilöllisen majoituksen lisäksi myös monipuolisia kalastus- ja eräpalveluita sekä vuokraavat veneitä, perämoottoreita ja kalastustarvikkeita. Paikallisten soutajien eli kalastusoppaiden yhteystietoja saa matkailuneuvonnasta ja matkailu- ja ohjelmapalveluyrityksistä. Matkailuautoille ja -vaunuille löytyy paikkoja ja palveluja kaikista Utsjoen kunnan loma kylistä, keskeltä kylätaajamia tai Tenon varresta. Sepon Jänkhälomat Kalastus, metsästys, safarit, huolto Koskenranta 26, UTSJOKI, puh T:mi Epeli Ohjelmapalvelut, postinlajittelu ja -jakelu Jorri 18, UTSJOKI, puh , 25 UTSJOKI Majoitus- ja ohjelmapalvelut

14 UTSJOKI NUORGAM UTSJOKI NUORGAM Dál Jarmo Eurasto Kalastus- ja eräopaspalvelut, luontoretket Nuorgamintie 2750, NUORGAM, puh Elämysmatkailu K&M Metsästys-, kalastus- ja vaelluselämykset Pulmankijärventie 45, NUORGAM, puh Revontulimatkat Soutupalvelut, catering, merikalastusretket Nuorgamintie 4360, NUORGAM, puh T:mi Suomu & Sulka Kalareissut, lohiperhot, eräopastukset Mikonmutka 11, NUORGAM, puh Tenosafarit Lohenkalastus, erämatkailu, Pulmankijärventie 21, NUORGAM, puh , Kahvilat, ravintolat Annukan Grilli Avoinna kesäisin. Utsjoentie 3, UTSJOKI, puh Hotelli Pohjan Tuli PL 5, UTSJOKI, puh Hotelli Ravintola Luossajohka Luossatie 4, UTSJOKI, puh , Kylätalo Giisá kahvila, nettipiste, käsityömyymälä Šiella, MLL:n leikkihuone, kirpputori ja Matkahuollon asiamiespiste. Avoinna ma pe klo 9 18, kesällä myös la Utsjoentie 9, UTSJOKI, puh , Pub-restaurant Rastigaisa à la carte, pizza, lounas, langaton internetyhteys Utsjoentie 4, UTSJOKI, puh , Nuorgamin Lomakeskus Nuorgamintie 4401 A, NUORGAM, puh Pub-ravintola Staalonpesä Nuorgamintie 4281, NUORGAM, puh Tenon Lohikellari Kesäkioski, kahvio, grilli, kalastusluvat Avoinna kesäisin. Boratbokcá NUORGAM, puh Tenon Tunturituvat kesäkahvio-kioski Tenontie 2673, Utsjoki, puh Avoinna joka päivä klo 8 22 Elintarvike- ja vähittäiskauppa K-market Hillajänkä Seo-jakeluasema, lääkekaappi, veikkauspiste Utsjoentie UTSJOKI puh Uulan Säästö Seo-jakeluasema, asiamiesposti, Alkon tilauspiste Utsjoentie 1, UTSJOKI puh fax K-extra Auralan Säästö Nuorgamintie 4379 A, NUORGAM, puh K-market Rajamarket Neste-jakelu- ja huoltoasema, kahvio, varaosat, caravan-alue Nuorgamintie, NUORGAM, puh Alko Oy NUORGAM, puh Gamitex Oy Vaatekauppa, myös lankoja ja mattoja Nuorgamintie 4465, Nuorgam, puh Tekstiili Mannermaa Vaatekauppa Nuorgamintie 4679, NUORGAM, puh Rakennustarvikkeet Johansen Oy, Rauta- ja rakennustarvikkeet Nuorgamintie 4360, Nuorgam, puh Poronlihaa ja poronlihajalosteita Porotuote Länsman Poronlihajalostamo, Nuorgamintie 795, UTSJOKI, puh , Insku Poronlihajalostamo, Nuorgamintie 4676, NUORGAM, puh , Porotila Tuomo Länsman Poronlihan suoramyynti Nuorgamintie 4644 A NUORGAM, puh Tenon Luonnontuote Länsman Oy Poronlihan ja Tenon lohen jalostamo, Nuorgamintie 3750, NUORGAM, puh , , Käsityöt, puutuotteiden valmistus Käsityömyymälä Šiella Paikallisia käsitöitä ja tuotteita Kylätalo Giisá, Utsjoentie 9, UTSJOKI puh Kesäisin myyntipiste myös Utsjoen kirkkotuvilla. Tmi Rauna Guttorm Neuletekstiilituotteiden valmistus ja myynti Tenontie 3576, UTSJOKI, puh Tmi Ilmari Tapiola Sámi duodji Ringi 16, UTSJOKI, puh Tenon Vene Jouni Laiti, Utsjoentie UTSJOKI, puh www. tenonvene.fi Utsniekka Käsinpainetut sisutustekstiilit, lahjatavarat ja T-paidat Alma Hyvönen, Utsjoentie 13 as. 2, UTSJOKI puh Vetsikon vene Eino Laiti, Vetsikontie 31, UTSJOKI, puh NUORGAM NUORGAM UTSJOKI Layout & foto: Studio Borga

15 UTSJOKI NUORGAM Auto- ja pienkonekorjaamot Aimo s Auto Utsjoentie 36, UTSJOKI, puh Reimetalli Utsjoentie 400, UTSJOKI, puh Tmi Kai Karekivi Utsjoentie 42, UTSJOKI, puh Samimootor Autokorjaamo, Seo-huoltoasema, varaosat, kahvio, asiamiesposti, matkahuolto, lääkekaappi. Nuorgamintie 4329A, NUORGAM, puh Hyvinvointipalvelut Liikunta- ja hierontapalvelut Utsvoikka Ailigaslammentie 28, UTSJOKI, puh Parturi-kampaamo Skierat Utsjoentie 10, UTSJOKI, puh Taksi Alaraudanjoki Kyösti 1+6 hlön bussi Jänkäläntie 5, NUORGAM, puh Apteekki Lääkekaappi Apteekin lääkekaapeista voi ostaa yleisimpiä reseptivapaita lääkkeitä. K-market Hillajänkä Utsjoentie 6. UTSJOKI puh Samimootor Nuorgamintie 4329, NUORGAM, puh Posti Asiamies Postin paketti- ja kirjepalvelut, postimerkit ja pakkaustarvikkeet Uulan Säästö, Utsjoentie 1, UTSJOKI puh Samimootor Nuorgamintie 4329A, NUORGAM, puh Matkahuolto Asiamies, pakettipalvelut Kylätalo Giisá Utsjoentie 9, UTSJOKI, puh Samimootor Nuorgamintie 4329A, NUORGAM puh UTSJOKI Ympäristö- ja kiinteistöhuolto Ellappi Utsjoki Verkonrakentaminen, sähköasennukset ja tarvikkeet Utsjoentie 32, UTSJOKI, puh , Guttorm Ole Tmi kaivinkone, kuorma-auto, polttopuumyynti Siula 9, UTSJOKI, puh Jamen Eräpalvelut Kiinteistönhuolto, nuohouspalvelut Ailigaslammentie 28, UTSJOKI, puh Lohikoukku LVI-urakointi ja kiinteistöhuolto Tenontie 1200, UTSJOKI, puh Utsjoen LVI Palvelu LVI-asennusliike Utsjoentie 15, UTSJOKI, puh , Utsjoen Sähköosuuskunta Sähköyhtiö Utsjoentie 32, UTSJOKI, puh , Utsjoen Ympäristöhuolto Traktoriurakointi, polttopuumyynti Utsjoentie 401, UTSJOKI, puh Taksit, tilausajot, kuljetuspalvelut Taksi Antti Sujala Henkilökuljetukset 24 h/vrk Ringi 20, UTSJOKI, puh Taksi Asko Länsman Tenontie, UTSJOKI, puh Linjabiila 16 hlön linja-auto Seitatie 16, UTSJOKI, puh Tutkimus- ja kehittämistoiminta Lapin tutkimuslaitos Kevo, Turun yliopisto Kevo, UTSJOKI, puh , Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Tenojoen kalantutkimusasema, UTSJOKI, puh Muut toimialat Pohjolan Osuuspankki Utsjoen konttori Luossatie 1, UTSJOKI, Avoinna ma ja to 12 16, ti ja pe Palveluneuvonta ja ajanvaraukset puh , Studio Borga Graafinen suunnittelu, valokuvaus Tenontie 402, UTSJOKI, puh Utsjoen tilipalvelu Kirjanpito- ja talouspalvelut Tenontie 205, UTSJOKI, puh Liikenneyhteydet Julkisten liikennevälineiden aikataulut ja lipun ostomahdollisuus löytyvät internetistä palveluntarjoajien sivuilta. Internetpisteitä on Kylä talo Giisássa, kirjastossa ja useissa matkailuyrityksissä. Lentoliikenne (Etäisyydet Utsjoelta km) Lähin lentokenttä on Ivalossa 170 km, Norjassa Vadsø 137 km, Lakselv 187 km, Kirkkoniemi 212 km, Alta 361 km. Rautatieliikenne Rautatieasemat Rovaniemi 453 km, Kolari 386 km. Linja-autoliikenne Utsjoelle ja Nuorgamiin on päivittäin linja-autoyhteydet Inarista ja Rovaniemeltä. Joka kylässä on Matkahuollon asiamiespiste, josta saa aikatauluneuvontaa

16 Julkiset palvelut Utsjoen kunta Kunnanvirasto Luossatie, UTSJOKI. Keskustoimisto puh Elinkeino- ja maaseutupalvelut Elinkeinosihteeri Opetus- ja vapaa-aikapalvelut Koulut, kansalaisopisto, liikuntatoimi, nuorisotoimi Kanslisti puh , vapaa-aikasihteeri puh Sosiaali- ja terveyspalvelut, sosiaali- ja terveystoimisto Terveyden- ja sairaanhoito, päivähoito, lapsi- ja perhepalvelut, avopalvelu. Kanslisti puh Utsjoen terveyskeskus Terveydenhoito, avosairaanhoito, hammashuolto, vuodeosasto Seitatie 1A, UTSJOKI. Ajanvaraus klo 8 12 puh , Tekniset- ja rakennuspalvelut, tekninen toimisto Tilapalvelu, ympäristönsuojelu, rakentaminen, jätehuolto Kanslisti puh Utsjoen kunnankirjasto Utsjoen koulukeskus, Utsjoentie 48, UTSJOKI, puh Avoinna ma to 13 18, pe ma to 13 19, pe Kirjastoauto Utsjoen sekä Norjan Karasjoen ja Porsangin kuntien yhteinen kirjastoauto lainaa suomen-, saamen- ja norjankielisiä kirjoja, lehtiä, äänitteitä ja videoita. Reitti- ja aikatauluvihkon saa kirjastosta. Puh Utsjoen uimahalli ja kuntosali Utsjoen koulukeskus, Utsjoentie 48, UTSJOKI. Avoinna ma, to, pe 12 16, ti 7 11, ke Puh Kuntosalin avaimen saat uimahallin kassalta hallin aukioloaikoina. Muut viranomaiset Kaldoaivin paliskunta Poronhoito, porotalous Poroisäntä Uula Aikio, Siula 12, UTSJOKI, puh Paistunturin paliskunta Poronhoito, porotalous Poroisäntä Ari-Heikki Aikio, Utsjoki, puh Lapin Pelastuslaitos Utsjoki Utsjoentie UTSJOKI. Asemamestari puh , päivystävä pelastusviranomainen , HÄTÄTILANTEESSA SOITA 112. Kiireellisen avun tarpeessa, soita mahdollisimman pian. Puhelu yhdistyy hätäkeskukseen, joka välittää tehtävän lähimmille pelastustoimen yksiköille. Lapin rajavartiosto, Utsjoen rajavartioasema Seitatie 2, UTSJOKI, puh , Metsähallitus Utsjoen luontotupa, Miessipolku 2, UTSJOKI, puh Luontovalvoja, polttopuumyynti puh , Pohjois-Lapin työ- ja elinkeinotoimisto Luossatie 1 b, UTSJOKI, Puh ja Asiakaspalvelu ma ke 9 11 ja Puhelinpalvelu ma pe klo Saamelaiskäräjät/Sámediggi Utsjoen toimipiste, Luossatie 1, UTSJOKI, puh Sodankylän oikeusaputoimisto Utsjoen toimipaikka UTSJOKI, puh , Utsjoen seurakunta Kirkkoherra Arto Seppänen puh , Seurakuntatalo, UTSJOKI. Suntio Janne Aikio puh Diakoni puh , Nuoriso-ohjaaja Juha Reinola puh , Utsjoen yhteispalvelu Utsjoen Kunta, TE-toimisto, KELA ja Poliisi. Puh Luossatie 1, Utsjoki. Avoinna ma ke 9 11 ja Poliisin lupapalvelut saatavilla ajanvarauksella puh , Utsjoen poliisi, Utsjoki, puh Tulli Utsjoen tulli Norjantie 1, UTSJOKI, puh Palveluaika ma su Polmakin tulli / Polmak tollsted Nuorgam, puh tai , Palveluaika ma pe Rajanylitys Rajanylityspaikat Norjaan sijaitsevat Nuorgamissa, Utsjoella ja Karigasniemellä. Norjan ja Suomen välisen rajan voi maastoitse ylittää mistä vain, kunhan mukana ei ole tullattavaa tavaraa. Utsjoen rajavartioasema sijaitsee Utsjoen kylässä. Norjan ja Suomen välillä ei ole matkustusrajoituksia eikä rajatarkastuksia. Rajaa ylittäessä ei tarvitse pysähtyä, vaan voi valita vihreän kaistan, kun ei ole tullattavaa. Elintarvikkeita voi tuoda Norjasta tuliaisiksi ilman määrällisiä rajoituksia, kunhan tuomisten arvo ei ylitä tuliaistuonnille asetettuja rajoja (300 e maaliikenteessä) ja kun määrää voidaan pitää kohtuullisena henkilökohtaiseen kulutukseen. Norjasta matkustaja saa tuoda kalastustuotteita 20 kg tai yhden 20 kg painavan kalan. Lemmikkieläimet Lemmikkieläimen kanssa liikkuminen on helppoa, kun eläimellä on lemmikkieläinpassi ja eläin on tunnistusmerkitty mikrosirulla tai selkeästi luettavalla tatuoinnilla. Lem mik kieläinpassista täytyy löytyä eläinlääkärin tekemä merkintä voimassa olevasta raivotauti rokotuksesta

17 Matkailuneuvonta Utsjoen matkailuneuvonta toimii Utsjoen luontotuvassa. Metsähallituksen luontotupa opastaa alueen retkeily- ja kalastusmahdollisuuksiin liittyvissä asioissa. Matkailuneuvonnasta saat tietoa paikallisista matkailu palveluista sekä lähialueen ja Pohjois-Norjan tutustumiskohteista. Luontotuvan pysyvä näyttely kertoo Tenon lohesta ja sen kalastuksesta sekä joen luonnosta ja historiasta. Tuvan piha piiristä alkaa Utsjoen retkeilyreitti. Luontotuvalta voit ostaa muun muassa julkaisuja ja karttoja sekä Metsähallituksen virkistyskalastuslupia. Utsjoen luontotupa on avoinna kesäisin. Miessipolku UTSJOKI. Puh , Matkailuneuvonta talvisin Utsjoen kunta, elinkeinotoimi puh Julkaisija Utsjoen kunta. Layout ja kuvat ellei toisin mainita Studio Borga. Kannen kuvat: Eero Vilmi, Jussi Kautovaara. Kalevaprint Etäisyydet Utsjoelta Nuorgam 44 km Karigasniemi 102 km Ivalo 164 km Rovaniemi 453 km Oulu 660 km Helsinki km Nordkapp Mehamn Päivitetty 2011 Berlevåg Alta Lakselv Utsjoki Tana bru Varangerbotn Jäämeri Vadsø Nuorgam Kirkkoniemi Utsjoki Teno Karasjok Karigasniemi NORJA Inarijoki Inari Ivalo VENÄJÄ 32

ALAKÖNKÄÄN KOSKIMAISEMA. Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys

ALAKÖNKÄÄN KOSKIMAISEMA. Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys ALAKÖNKÄÄN KOSKIMAISEMA Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys Kunta: Utsjoki Pinta-ala: 780,1 ha Maisemaseutu: Pohjois-Lapin tunturiseutu

Lisätiedot

Lähivirkistysreitit Rantavirkistyspaikat

Lähivirkistysreitit Rantavirkistyspaikat U T S J O E N Lähivirkistysreitit Rantavirkistyspaikat 1 Lähivirkistysreitit Utsjoen kunta Urheilukalastusalue Karigasniemen, Utsjoen ja Nuorgamin kylien virkistys reitit ja -paikat on rakennettu palvelemaan

Lisätiedot

KALASTUSILTA UTSJOELLA Pekka A. Keränen

KALASTUSILTA UTSJOELLA Pekka A. Keränen KALASTUSILTA UTSJOELLA 21.6.2016 Pekka A. Keränen 1. Ylä-Lapin kalastuslupa (KaL 10 1 mom) 10 Oikeus Ylä-Lapin kalastuslupaan Henkilöllä, jonka kotikuntalain (201/1994) 2 :ssä tarkoitettu kotikunta on

Lisätiedot

SUOMI Graafinen ohjeistus

SUOMI Graafinen ohjeistus SUOMI ohjeistus ovellukset. inen värilogo valkoisena juhla-asussaan. värinen. inari.fi Inari on Suomen suurin kunta. Sen voimavara on mahtava luonto, josta voi olla aidosti ylpeä. Inarin helmi ja aarreaitta

Lisätiedot

KEVON TUNTURIYLÄNGÖN MAISEMAT. Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys

KEVON TUNTURIYLÄNGÖN MAISEMAT. Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys KEVON TUNTURIYLÄNGÖN MAISEMAT Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys Kunta: Utsjoki Pinta-ala: 620,7 ha Maisemaseutu: Pohjois-Lapin

Lisätiedot

KALASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN KEMIJÄRVEN OSAKASKUNNAN VESILLÄ 2012

KALASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN KEMIJÄRVEN OSAKASKUNNAN VESILLÄ 2012 Kemijärven osakaskunta TIEDOTE Vapaudenkatu 6 98100 Kemijärvi puh.0400-39985 9.1.2012 KALASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN KEMIJÄRVEN OSAKASKUNNAN VESILLÄ 2012 KALASTUSLUPIEN HINNAT Maksuluokka Voimassaolo Hinta

Lisätiedot

Kalastusalueen vedet

Kalastusalueen vedet Kalakannat, kalastus ja kalastuksen säätely Paatsjoen vesistössä 17231 Km 2, josta vettä 2148 Km 2 eli 12,5% Kalastusalueen vedet Kalastusalueen vesipinta-ala on 2148 km 2, josta valtio omistaa 92 %, vesiähallinnoi

Lisätiedot

UTSJOKILAAKSON MAISEMAT

UTSJOKILAAKSON MAISEMAT UTSJOKILAAKSON MAISEMAT Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Utsjokilaakso, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (valtioneuvoston päätös 1995) Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas

Lisätiedot

TEKSTI JA KUVAT ISTO KUJALA. Utsjoen kunnan keskus sijaitsee tunturien välissä. Tenojoki virtaa kunnan ja valtakuntien rajana. 22 PALOKUNTALAINEN 77

TEKSTI JA KUVAT ISTO KUJALA. Utsjoen kunnan keskus sijaitsee tunturien välissä. Tenojoki virtaa kunnan ja valtakuntien rajana. 22 PALOKUNTALAINEN 77 TEKSTI JA KUVAT ISTO KUJALA Utsjoen kunnan keskus sijaitsee tunturien välissä. Tenojoki virtaa kunnan ja valtakuntien rajana. 22 PALOKUNTALAINEN 77 Utsjoen kunnassa on kaksi palokuntayhdistystä: Utsjoen

Lisätiedot

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN MÖKILLE SAMMALNIEMEEN Lähde kaupungin kiireestä Sammalniemen luontoon viettämään unohtumaton loma! Raision Seudun Lasten Tuen mökki on avoinna ympärivuoden, mökki sijaitsee Juupajoella Sammalniemen leirikeskuksen

Lisätiedot

Kouvolan seudun ABC-asemat

Kouvolan seudun ABC-asemat Nykyään ABC on S-ryhmän ketju, joka on sekä matkailijan viihtyisä taukopaikka että lähiseudun asukkaan päivittäisiä palveluja tarjoava palvelukeskus. ABC-ketjuun kuuluu ABC-palveluasemia, ABC-automaattiasemia

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

Tuulikolmio Oy Palkisvaara Kannusvaaran tuulipuistohanke, YVA-ohjelma Yleiskaava

Tuulikolmio Oy Palkisvaara Kannusvaaran tuulipuistohanke, YVA-ohjelma Yleiskaava 6.2.3 Yleiskaava 31 Tuulivoimapuisto sijoittuu kokonaan Sodankylän kunnan Kelujärvi-Rajala osayleiskaavan alueelle. Sodankylän kunnanhallitus on 22.5.2012 162 päättänyt käynnistää Kelujärvi-Rajala osayleiskaavan

Lisätiedot

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista!

Lisätiedot

Pelkosenniemi, Pyhätunturi. Uhriharju ja Pyhänkasteenlampi

Pelkosenniemi, Pyhätunturi. Uhriharju ja Pyhänkasteenlampi Pelkosenniemi, Pyhätunturi Uhriharju ja Pyhänkasteenlampi Kohteen tarkastus Pirjo Rautiainen Metsähallitus Lapin Luontopalvelut PL 8016 96101 Rovaniemi pirj o.rautiainen@metsa.fi 040 5081673 JOHDANTO Pyhä-Luoston

Lisätiedot

Arvoisa valtion työntekijä,

Arvoisa valtion työntekijä, Arvoisa valtion työntekijä, Saamelaiskäräjät tekee nykyisen saamen kielilain voimassaoloaikana 1.1.2004 lähtien ensimmäisen laajamittaisen selvityksen saamen kieltä koskevan lainsäädännön soveltamisesta

Lisätiedot

SAARISELKÄ TALVI SAFARIT 2015-2016 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput!

SAARISELKÄ TALVI SAFARIT 2015-2016 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! SAARISELKÄ TALVI SAFARIT 2015-2016 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! 1. KELKKASAFARI TUNTURIIN (14:00-16:00) päivittäin (paitsi su) Tällä vauhdikkaalla safarilla kiertelemme Saariselän lähiympäristössä

Lisätiedot

Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue

Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue KAUNISPÄÄN TUNTURIMAISEMAT Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Kunta: Inari Pinta-ala: 8 025,7 ha Maisemamaakunta ja -seutu: Metsä-Lapin

Lisätiedot

Hyvä Pasman sukuseuran jäsen! Jäsenkirje 2007

Hyvä Pasman sukuseuran jäsen! Jäsenkirje 2007 Hyvä Pasman sukuseuran jäsen! Jäsenkirje 2007 Sukuseura valmistautuu vireään kesään 2007, jolloin järjestetään 6. sukujuhlat 30.6. 1.7. Kolarin Nuottavaarassa sekä julkaistaan uusi, täydennetty ja korjattu

Lisätiedot

Sami musea ja Davvi-Sámi luondduguovdda¹ SIIDA FIN-99870 Inari Tel. +358 (0)16 665 212 Fax. +358 (0)16 665 156

Sami musea ja Davvi-Sámi luondduguovdda¹ SIIDA FIN-99870 Inari Tel. +358 (0)16 665 212 Fax. +358 (0)16 665 156 1 KOULULAISTEHTÄVIÄ 7 7 7 7 7 7 78907890789012789078907890127890 78907890789012789078907890127890 789012345 789012345 789012345 789012345 789012345 789012345 789012345 789012345 789012345 789012345 789012345

Lisätiedot

Beat 1 Rostad ja Sanden

Beat 1 Rostad ja Sanden Beat 1 Rostad ja Sanden Rostad. Oikea ranta. Rostad on kalastusalueen ylin pooli ja on pituudeltaan noin 500 metriä. Se on luonteeltaan hitaasti virtaavaa syvää nivaa kosken yläpuolella. Täällä ranta on

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Saamelainen maisema. Valtakunnalliset museopäivät Anár Inari. Päivi Magga, tutkija Saamelaismuseo Siida

Saamelainen maisema. Valtakunnalliset museopäivät Anár Inari. Päivi Magga, tutkija Saamelaismuseo Siida Saamelainen maisema Valtakunnalliset museopäivät 25.5.2016 Anár Inari Päivi Magga, tutkija Saamelaismuseo Siida Esityksen rakenne Saamelaismuseo Siida hankepolku => Siidan saamelainen kulttuuriyksikkö

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

TENO. Suomi. Tietoa Tenosta kalastuksen harrastajille

TENO. Suomi. Tietoa Tenosta kalastuksen harrastajille TENO nfo 1 Suomi Tietoa Tenosta kalastuksen harrastajille Maa- ja metsätalousministeriö Lapin ELY-keskus/kalatalousyksikkö LUKE/Tenojoen kalantutkimus 2016 2 3 I Alueen yleisesittely Tenojoki on 250 km

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot Harjut ja kalliot 52. Sotavallan harju Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status Metso soveltuvuus: 10,7 ha Sotavalta Yksityinen Arvokas harjualue, Pohjavesialue, Opetuskohde, Arvokas luontokohde Kyllä Merkittävä

Lisätiedot

Väliväylä Kannuskoski - Pyötsiä 9 km

Väliväylä Kannuskoski - Pyötsiä 9 km Kannuskoski - Pyötsiä 9 km Sulunkoski, niva / I- N 60 57.179' E 27 09.474' (WGS84) Kivisessä koskessa on oikeassa reunassa oleva suora ja kapea kivetön ränni. Kyykoski, I N 60 57.221' E 27 09.632' (WGS84)

Lisätiedot

PERUSTIETOJA KUNNASTA

PERUSTIETOJA KUNNASTA PERUSTIETOJA KUNNASTA Nimi Maaninka on saamenkieltä ja tarkoittaa siikaa. Suomenkielinen asutus on omaksunut nimen, vaikkakin alkuperäinen merkitys on unohtunut. Ensimmäistä kertaa nimi esiintyy jo 1500-luvun

Lisätiedot

Heippa. Jari Vanhakylä

Heippa. Jari Vanhakylä 1 2 Heippa Kevät on tullut taas siihen pisteeseen, että on aika aloitella kalastuskausi. Kohta jäät sulavat ja mm. siikaonginta kevätauringossa kutsuu. Kun kahden kilon siika on saatu vuorossa on yli kolmen

Lisätiedot

Lappi luontomatkailun toimintaympäristönä - Kansallispuistojen järjestyssäännöt

Lappi luontomatkailun toimintaympäristönä - Kansallispuistojen järjestyssäännöt Lappi luontomatkailun toimintaympäristönä - Kansallispuistojen järjestyssäännöt Joel Erkkonen Erikoissuunnittelija Lapin luontopalvelut Metsähallitus 1 Matkailuyhteistyön tavoitteita Kansallispuistot ovat

Lisätiedot

Lumi on hyvä lämmöneriste, sillä vastasataneessa lumessa on ilmaa.

Lumi on hyvä lämmöneriste, sillä vastasataneessa lumessa on ilmaa. Nimeni: Eliöt ja lumi Vastaukset löydät seuraavista paikoista: tammikuu: karhun vuosi karhunpesä hangen suojassa marraskuu: lumisateet lumimuodostumat joulukuu: selviytyminen kylmyydestä Lumi on hyvä lämmöneriste,

Lisätiedot

TENONLAAKSON MAISEMAT

TENONLAAKSON MAISEMAT TENONLAAKSON MAISEMAT Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Tenojoen laakso, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (valtioneuvoston päätös 1995) Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas

Lisätiedot

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Kartat...

Lisätiedot

KAIKKI REITIT MERKITTY REITTI

KAIKKI REITIT MERKITTY REITTI KAIKKI REITIT MERKITTY REITTI Reitit on merkitty maastoon keltaisella värillä. Polku on helppoa ja soveltuu näin ollen myös vähemmän maastopyöräilykokemusta omaaville. Reittiopasteet sijaitsevat leirintäalueella

Lisätiedot

Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta,

Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta, Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta, runsaasti vesistöjä ja luontopolkuja vaihtelevassa maastossa.

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

Löydä päivävaelluksen hauskuus

Löydä päivävaelluksen hauskuus Päivävaelluksen suunnittelu FValitse jokin hauska ja mielenkiintoinen retkikohde. Jos liikutte ryhmänä, ota muut huomioon retkikohteen valinnassa. FOta selvää vaellusreitin pituudesta ja siitä, kuinka

Lisätiedot

Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Saimaa Spirit Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvat... 5 Kansikuva:

Lisätiedot

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2007 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Taipaleenjärvi...

Lisätiedot

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta inventoitavasta alueesta 4 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset 5 Kartta alueelle tehdyistä koekuopista 6 Valokuvat 7 Negatiiviluettelo

Lisätiedot

Kalastuslainsäädäntöä

Kalastuslainsäädäntöä KALASTUSOPAS HYVÄ KALASTUKSESTA KIINNOSTUNUT! Tämä opas sisältää perustietoa kalastuksesta Posion alueella. Oppaaseen on koottu tiedot tärkeimmistä kalastusalueista kunnassa, sallituista menetelmistä sekä

Lisätiedot

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN YHTEENSOVITTAMINEN YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari TUTKIMUKSEN TARKOITUS Selvittää paikallisten

Lisätiedot

Yksi lupa lähes koko maahan. Valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset maksut yhdistyivät kalastonhoitomaksuksi.

Yksi lupa lähes koko maahan. Valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset maksut yhdistyivät kalastonhoitomaksuksi. Yksi lupa lähes koko maahan. Valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset maksut yhdistyivät kalastonhoitomaksuksi. 1 Kalastonhoitomaksu 2016 Vuoden 2016 alusta alkaen 18 64-vuotiaat kalastajat maksavat

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUONNOS. Varsinais-Suomi Kalatalouspalvelut 23.5.2014 1863/5715/2014

PÄÄTÖSLUONNOS. Varsinais-Suomi Kalatalouspalvelut 23.5.2014 1863/5715/2014 PÄÄTÖSLUONNOS Varsinais-Suomi Kalatalouspalvelut Pvm Dnro 23.5.2014 1863/5715/2014 ASIA: TAUSTAA Vesistöjen tai vesistönosien kalastuslain 119 mukainen määrittely lohi- ja siikapitoisiksi Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Uusi kalastuslaki tuli voimaan - Nyt lunastetaan takuukorjaus. Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Lapin kalatalouspäivät 2016

Uusi kalastuslaki tuli voimaan - Nyt lunastetaan takuukorjaus. Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Lapin kalatalouspäivät 2016 Uusi kalastuslaki tuli voimaan - Nyt lunastetaan takuukorjaus Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Lapin kalatalouspäivät 2016 Laki pähkinänkuoressa: Yhdellä maksulla kalastat lähes koko Suomessa

Lisätiedot

Tenojoen ja Näätämöjoen lohikannat

Tenojoen ja Näätämöjoen lohikannat Tenojoen ja Näätämöjoen lohikannat Saariselkä, 24.3.21 Eero Niemelä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Tenojoen tutkimusasema Lohemme on Barentsin kulkija kansainvälinen yhteistyö pelasti lohet 1 Tenon

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Saimaannorppa ja sen elinalue

Saimaannorppa ja sen elinalue SAIMAALLA Saimaannorppa ja sen elinalue Saimaalla elää yksi maailman uhanalaisimmista hylkeistä. Saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) on norpan kotoperäinen alalaji. Saimaannorppakanta on kasvanut 190

Lisätiedot

5.4.2016 KUNTASTRATEGIA SUURIMMAT YRITYKSET KUNNANVALTUUSTO 2015-2017 KUNNAN ROOLI JA MATKAILU MERIKARVIAN KUNTASTRATEGIA 2016--

5.4.2016 KUNTASTRATEGIA SUURIMMAT YRITYKSET KUNNANVALTUUSTO 2015-2017 KUNNAN ROOLI JA MATKAILU MERIKARVIAN KUNTASTRATEGIA 2016-- * MERIKARVIAN KUNTASTRATEGIA 2016-- 1.3. Elinvoima ja kehittäminen Kunnan panostus elinvoimaan, matkailuun, kulttuuriin ja vapaaaikaan on jatkossakin tarpeen vaikka yrittäjien omatoimisuus ja aktiivisuus

Lisätiedot

TERVETULOA ASUMAAN INARIIN Opas maahanmuuttajille

TERVETULOA ASUMAAN INARIIN Opas maahanmuuttajille TERVETULOA ASUMAAN INARIIN Opas maahanmuuttajille SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 LUKIJALLE... 3 IVALON KARTTA... 4 MUUTTO INARIIN... 5 Rekisteröityminen/ Maistraatti... 5 Sosiaaliturvan piiriin

Lisätiedot

Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998

Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998 Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998 Vuonna 1998 Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi keskittyi Änättijärven rantoihin. Kyseessä oli jatko vuonna 1987 alkaneelle inventointityölle.

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Olemme edelläkävijä vihreillä markkinoilla. POROT-seminaari Juhani Karjalainen

Olemme edelläkävijä vihreillä markkinoilla. POROT-seminaari Juhani Karjalainen Olemme edelläkävijä vihreillä markkinoilla POROT-seminaari 14.5.2012 Juhani Karjalainen Metsähallituksen maat ja vedet 2011 Talousmetsien metsämaata 3,5 milj. ha Kitu- ja joutomaata 1,4 milj. ha (ei metsätalouskäytössä)

Lisätiedot

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10...

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10... Page 1 of 2 alueraportti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Purmojärven rantayleiskaavaan liittyvä inventointi KAUHAVA PURMOJÄRVI (KORTESJÄRVI) PURMOJÄRVEN KYLÄNRAITTI pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 001/HTA/08

Lisätiedot

Tenonlaakson. JÄTEOPAS matkailijoille ja vapaa-ajan asukkaille

Tenonlaakson. JÄTEOPAS matkailijoille ja vapaa-ajan asukkaille Tenonlaakson JÄTEOPAS matkailijoille ja vapaa-ajan asukkaille Luontoa ja kulttuuria kunnioittavaa matkailua Utsjoella Tenonlaakson jäteopas matkailijoille ja vapaa-ajan asukkaille kertoo yleisimpien jätelajien

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Matkailun mahdollisuudet kulttuuriperinnön hyödyntämiseen Lemmenjoen kansallispuistossa. 30.8.2014 MRL-seminaari Pirjo Seurujärvi, puistonjohtaja

Matkailun mahdollisuudet kulttuuriperinnön hyödyntämiseen Lemmenjoen kansallispuistossa. 30.8.2014 MRL-seminaari Pirjo Seurujärvi, puistonjohtaja Matkailun mahdollisuudet kulttuuriperinnön hyödyntämiseen Lemmenjoen kansallispuistossa 30.8.2014 MRL-seminaari Pirjo Seurujärvi, puistonjohtaja Esityksen sisältö Metsähallituksen luontopalvelut Suomen

Lisätiedot

1. Toiminta ja palvelut

1. Toiminta ja palvelut 1. Toiminta ja palvelut Hotelli Joki on 32-paikkainen huoneistohotelli, jossa on kahdeksan esteetöntä huoneistoa, ja viereisessä siivessä ravintolatilat n. 40 ruokailijalle, sauna ja kesäterassi. Kaikissa

Lisätiedot

REILA reittimerkintöjen turvallisuus, pilottialueena Lappi 2015-2018

REILA reittimerkintöjen turvallisuus, pilottialueena Lappi 2015-2018 Sisältö Merkissä väri: teemat, maastokartta, kestävyys, Viitat Paikka Mitä: symbolein Etäisyys, km Suunta Paikan nimi (Kohde) Saavutettavuus/esteettömyys/vaativuus Etäisyys Yksinkertaistettu Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Tervetuloa loma-asuntomessumatkalle Mäntyharjuun!

Tervetuloa loma-asuntomessumatkalle Mäntyharjuun! Tervetuloa loma-asuntomessumatkalle Mäntyharjuun! Loma-asuntomessut Mäntyharjussa 27.6. - 10.7.2011 Valtakunnalliset loma-asuntomessut pidetään lomaasumisen sydämessä Mäntyharjussa 27.6. 10.7.2011. Messut

Lisätiedot

Hämeenlinnan ja Janakkalan Valajärven tila. Heli Jutila ympäristötarkastaja 1.6.2009

Hämeenlinnan ja Janakkalan Valajärven tila. Heli Jutila ympäristötarkastaja 1.6.2009 Hämeenlinnan ja Janakkalan Valajärven tila Heli Jutila ympäristötarkastaja 1.6.2009 Valajärven valuma-alue Soita, metsää, harjuja; vähän peltoja: 15,01 km 2 : 4,3 x järven ala eli ei erityisen suuri 2.6.2009

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Pallas- Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain :n muuttamisesta Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka

Lisätiedot

Koputtamalla kaikki palvelut yhden oven takaa

Koputtamalla kaikki palvelut yhden oven takaa Koputtamalla kaikki palvelut yhden oven takaa Kylmämaa Tours on Ylläksellä ja Lappeassa kuljetus-, ohjelma- ja DMC (Destination management Company)-palveluja tarjoava perheyritys. Olemme palvelleet niin

Lisätiedot

OULU KESÄN VIIKKO-OHJELMA

OULU KESÄN VIIKKO-OHJELMA MAANANTAI 9:00-12:00 KESÄAAMUN MAASTOPYÖRÄILYRETKI Nauti raikkaasta kesäaamun tuulesta sekä Oulun kaupungin kauniista luonnosta korkealuokkaisen maastopyörän ohjaksissa. Retki lähtee kauppatorilta ja jatkuu

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUONNOS Dnro 33/5710-2012 31.1.2014

PÄÄTÖSLUONNOS Dnro 33/5710-2012 31.1.2014 O Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 31.1.2014 PÄÄTÖSLUONNOS Dnro 33/5710-2012 Kalastuslain (286182) 11 :n mukainen onkimis-, pilkkimis- ja viehekalas tuskielto Ala-Koitajoella, Joensuu ja Ilomantsi

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN VIIKKO-OHJELMA 11.3-5.5.2016

KEVÄTKAUDEN VIIKKO-OHJELMA 11.3-5.5.2016 KEVÄTKAUDEN VIIKKO-OHJELMA 11.3-5.5.2016 Tervetuloa Kilpisjärvelle, Suomen suurtuntureiden syleilyyn! Kilpisjärven alueelta löytyy useita toinen toistaan hienompia käymisen ja näkemisen arvoisia kohteita

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö on lausuntopyynnössään pyytänyt erityisesti näkemyksiä seuraavista seikoista:

Maa- ja metsätalousministeriö on lausuntopyynnössään pyytänyt erityisesti näkemyksiä seuraavista seikoista: LAUSUNTO 1 (5) 10.10.2011 Dnro 497/D.a.2/2011 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto Viite: Suomen ja Norjan välillä Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehty sopimus

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU

KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU Vanhan Musiikin Viikolle 27.7.-2.8.09 Tiedusteluihin vastaavat diplomiurkuri Anne-Marie Grundstén, puh. 050 520 4798. Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh. (02) 677 4698;

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15 Paikka Karigasniemi, kylätalo Sáivu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue

Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue INARIJOKIVARREN VUOTUISMUUTON MAISEMAT Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Kunta: Inari Pinta-ala: 4 277 ha Maisemamaakunta ja -seutu:

Lisätiedot

Turvalliset ja asiakaslähtöiset reittimerkinnät - ohjeistus. REILA, kuntakokoukset, syksy 2016

Turvalliset ja asiakaslähtöiset reittimerkinnät - ohjeistus. REILA, kuntakokoukset, syksy 2016 Turvalliset ja asiakaslähtöiset reittimerkinnät - ohjeistus REILA, kuntakokoukset, syksy 2016 Ohjeistuksen runko Alustava sisällys Opastekokonaisuuden muodostaa: Opastetaulut: reittien lähtöpisteissä sekä

Lisätiedot

Ulkoilua Kuolimon äärellä!

Ulkoilua Kuolimon äärellä! Ulkoilua Kuolimon äärellä! Kuolimon ympäristö tarjoaa loistavat mahdollisuudet ulkoiluun ja luonnosta nauttimiseen. Rantametsissä on kilometreittäin merkittyjä retkipolkuja ja monin paikoin myös laavuja

Lisätiedot

Eräpassi 2. Eräpassi 2. Toinen eräpassi on suunnattu 4. 6.-luokkalaisille.

Eräpassi 2. Eräpassi 2. Toinen eräpassi on suunnattu 4. 6.-luokkalaisille. Eräpassi 2 Toinen eräpassi on suunnattu 4. 6.-luokkalaisille. Eräpassin voi suorittaa opettajan johdolla koulussa oppituntien aikana, retkipäivänä, luokkaretkellä, luontokoulussa, harrastuskerhossa missä

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA TIETOA LYHYESTI. Perustamisvuosi 1865. (Ilmajoen kappeliseurakunta KUNNAN HALLINTO. Kunnanvaltuustossa on 35 jäsentä.

ILMAJOEN KUNTA TIETOA LYHYESTI. Perustamisvuosi 1865. (Ilmajoen kappeliseurakunta KUNNAN HALLINTO. Kunnanvaltuustossa on 35 jäsentä. ILMAJOEN KUNTA TIETOA LYHYESTI Perustamisvuosi 1865 (Ilmajoen kappeliseurakunta 1516) KUNNAN HALLINTO Kunnanvaltuustossa on 35 jäsentä. Kunnanvaltuuston paikkajakauma vv. 2013-2016 kunnallisvaaleissa:

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

Essalo Oy Lomaosakeosuus

Essalo Oy Lomaosakeosuus Essalo Oy Lomaosakeosuus Fuengirola Sallatunturi 20.2.2016 Pekka.Komulainen@clarinet.fi Osakkeen lomaviikot Essalo Oy:n osake oikeuttaa joka vuosi yhteensä kahdeksan viikkoa Essalon kahdessa lomakohteessa

Lisätiedot

Merkitse pyydyksesi oikein

Merkitse pyydyksesi oikein Merkitse pyydyksesi oikein Kalastuslakia uudistettiin huhtikuun alusta 2012. Seisovien ja kiinteiden pyydysten, kuten verkko, katiska, pitkäsiima tai rysä, selvästi havaittava merkintä on nyt pakollista.

Lisätiedot

2014 Nuorgamin kyläalueella. Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos. Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy

2014 Nuorgamin kyläalueella. Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos. Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy Utsjoki Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS VALMISTELUVAIHE (MRA 30 ) Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi

Lisätiedot

Espoon yhteispalvelupisteet 2012

Espoon yhteispalvelupisteet 2012 Espoon yhteispalvelupisteet 2012 Yhteispalvelupisteet (7 kpl) Leppävaara (61 400 asukasta) Espoon keskus (43 500 asukasta) Kalajärvi (10 800 asukasta) Espoonlahti (50 900 asukasta) Matinkylä (34 500 asukasta)

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Päivitetty Christian Koivula Kalastuskoordinaattori

Päivitetty Christian Koivula Kalastuskoordinaattori Päivitetty 20.2.2014 Christian Koivula Kalastuskoordinaattori V. 2011-2013 (jatkoa 30.6.2014 asti) Merikarvian kunnan hanke, joka toteutetaan yhdessä Kalakierroksen kanssa Rahoitus: yht. 335 000 Euroopan

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

Visbyn risteily Silja Europalla. Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016

Visbyn risteily Silja Europalla. Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016 Visbyn risteily Silja Europalla Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016 Visby on kaupunki ja maineensa veroinen. Täällä kävijän hurmaavat sen matalat, ruusuihin peittyvät talot, sen korkeat tornit, varjoisat

Lisätiedot

Koskikaltiojoen suu (länsi) /1-;p 01 0311- 3844 03 SUOJANPERÄ x= 7691 52-3, y= 3543 641~ z= n. 120 Inari ) t_/ Suojanperä. 14 f' Of o.

Koskikaltiojoen suu (länsi) /1-;p 01 0311- 3844 03 SUOJANPERÄ x= 7691 52-3, y= 3543 641~ z= n. 120 Inari ) t_/ Suojanperä. 14 f' Of o. TARKASTUSRAPORTTI FM Tiina Äikäs tarkasti seuraavat kohteet Pohjois-, Itä- ja tunturi-lapin alueella 2.7.- 12.7.2007 osana väitöskirjaansa liittyviä kenttätöitä. Apuna kenttätöissä oli fil. yo Siiri Tolonen.

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007 1 Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösinventointi 2007 Timo Jussila ja Hannu Poutiainen Kustantaja: Pöyry Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Paikannuskartta...

Lisätiedot

Visbyn risteily Helsingistä

Visbyn risteily Helsingistä Visbyn risteily Helsingistä Reitti: Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä (menoon mahdollista saada liityntäkuljetukset myös Keuruulta ja Petäjävedeltä -> kysy lisää toimistoistamme!) Lähdöt: 3.7 ja 24.7

Lisätiedot

OULU JOULUNAJAN VIIKKO-OHJELMA

OULU JOULUNAJAN VIIKKO-OHJELMA Joulunajan viikko-ohjelma on voimassa 23.12.2011 8.1.2012 PERJANTAI 23.12. / 30.12. / 6.1. 12:00 MOOTTORIKELKKASAFARI ERÄMAAHAN Nauti ulkoilmaelämästä moottorikelkkasafarilla luonnon sydämeen. Reittimme

Lisätiedot

Mistä on kysymys Ylä-Lapin maanomistusongelmassa?

Mistä on kysymys Ylä-Lapin maanomistusongelmassa? Mistä on kysymys Ylä-Lapin maanomistusongelmassa? Lapinkyläjärjestelmä Saamelaisten elinkeinorakenteen muutokset Valtiovallan suhde Lapinmaahan ja saamelaisiin Pohjoisten kuntien isojaot Yhteenveto Arvo

Lisätiedot

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin. Kalhonkylä, Hartola. Kyläajelu 13.6.2013. Auli hirvonen

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin. Kalhonkylä, Hartola. Kyläajelu 13.6.2013. Auli hirvonen KYLÄKÄVELYRAPORTTI 2013 Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin Kalhonkylä, Hartola Kyläajelu 13.6.2013 Auli hirvonen Kalhon kyläajelu toteutettiin 13.6.2013. Ajelulle oli ennakkoilmoittautuminen. Mukaan mahtui

Lisätiedot

Syysmatka Montenegroon 3-11.10.2014

Syysmatka Montenegroon 3-11.10.2014 Syysmatka Montenegroon 3-11.10.2014 Vaasan Retkeilijät ry:n 30 hengen iloinen joukko Tuomo Perkiön johdolla teki ikimuistoisen matkan Montenegroon (Crna Gora) jota voidaan kutsua Välimeren helmeksi. Montenegro

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN LATU JÄSENTIEDOTE 2015

SAARIJÄRVEN LATU JÄSENTIEDOTE 2015 SAARIJÄRVEN LATU JÄSENTIEDOTE 2015 HYVÄÄ LIIKUNTAVUOTTA 2015 Saarijärven Ladun 47. toimintavuosi on alkamassa. Nyt näyttää siltä, että tulossa on jälleen luminen oikea talvi. Vuosi sitten näytti aivan

Lisätiedot

Maastoliikenteen perusteita

Maastoliikenteen perusteita Maastoliikenteen perusteita Mitä on maastoliikenne? Maastoliikenne tarkoittaa moottoriajoneuvolla ajamista maastossa eli tavallisten teiden ulkopuolella. Lain mukaan maasto on maa-alue ja jääpeitteinen

Lisätiedot

Kestävällä kalastuksella ja Oikealla kalastuksen säätelyllä Tulevaisuuteen Inarissa

Kestävällä kalastuksella ja Oikealla kalastuksen säätelyllä Tulevaisuuteen Inarissa Siida 11.6.2009 / Inarin Kalastusalue K. Kyrö Kestävällä kalastuksella ja Oikealla kalastuksen säätelyllä Tulevaisuuteen Inarissa Ukko Hautuumaasaaret Kaamasjoki Tsiuttajoki Juutua Paatsjoki Sarmivuono

Lisätiedot

13.7. klo 18.00 Kaivosjuoksu. Mine Run. Log Driver Championships. koskenlaskua jokimelontaa jokikalastusta ja perhejuhlia Korpihovilla

13.7. klo 18.00 Kaivosjuoksu. Mine Run. Log Driver Championships. koskenlaskua jokimelontaa jokikalastusta ja perhejuhlia Korpihovilla KUUSAMON KESÄ 2012 KUUSAMON KESÄ 2012 KÄYLÄSSÄ TAPAHTUU 13.7. klo 18.00 Kaivosjuoksu Mine Run 14.7. 14.7. klo klo 11.00 11.00 Tukkilaiskisat Tukkilaiskisat Log Driver Championships koskenlaskua jokimelontaa

Lisätiedot

IT2010 Korkeakoulujen IT-päivät Joensuussa 12. 13.10.2010

IT2010 Korkeakoulujen IT-päivät Joensuussa 12. 13.10.2010 IT2010 Korkeakoulujen IT-päivät Joensuussa 12. 13.10.2010 TIETOA KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYISTÄ Järjestäjä Korkeakoulujen vuoden 2010 valtakunnalliset IT-päivät toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Suomen metsien kasvutrendit

Suomen metsien kasvutrendit Metlan tutkimus 3436, vetäjänä prof. Kari Mielikäinen: Suomen metsien kasvutrendit Suomen metsien kokonaiskasvu on lisääntynyt 1970-luvulta lähes 70 %. Osa lisäyksestä aiheutuu metsien käsittelystä ja

Lisätiedot