Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / Kokousaika : , klo Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja Börje Ström varapuheenjohtaja Brita Drugge jäsen Gustav Ekholm jäsen Ralf Saarinen varajäsen Kristian Lindroos jäsen Kauko Pietikäinen jäsen Kerstin Lindholm kunnanhallituksen edustaja Poissa olevat: Eva Magnusson-Tamminen jäsen Silja Puranen jäsen Muut läsnäolevat: Lars Nummelin tekninen johtaja Roger Hakalax infrapäällikkö Åke Lindeberg kaavoitusarkkitehti, poistui klo Frida Vuorio suunnitteluinsinööri Thomas Ginlund kiinteistöpäälikkö Birgitta Parikka ruokahuolto- ja siivouspäälikkö, poistui klo Asiat: Allekirjoitus: Puheenjohtaja Sihteeri Jörgen Törnqvist Tarkistus, paikka ja aika: Kemiön kunnatoimistossa Lars Nummelin Pöytäkirja pidetty nähtävänä: Brita Drugge Kemiönsaaressa Börje Ström : Lars Nummelin

2 ESITYSLISTA Toimielin Laatimispäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / Kokousaika: , klo Kokouspaikka: Asia nro Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Asia 142 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 143 Pöytäkirjantarkastajien valinta 144 Ajankohtaista tietoa 145 Ranta-asemakaava koskien Wuorion marinaa Söljeholmenin saaressa, Rövikin kylässä 146 Hummelvikin ranta-asemakaava Pörtsnäsin kylässä 147 Bergön ranta-asemakaava Brännbodan kylässä, kaavamuutos 148 Kortfladaholmarna ranta-asemakaava Westerillon kylässä, kaavamuutos 149 Pungbölen ranta-asemakaava Pungbölen kylässä 150 Poikkeamishakemus omakotitalon rakentamiselle AM alueelle Stora Ängesön saaressa, Ängeshamn RN:o 14:16 Hiittisten kylässä 151 Poikkeamishakemus vapaa-ajan asunnon rakentamiselle kiinteistölle Fjärdskär RNo: 1:3 Böhlen kylässä 152 Poikkeamishakemus omakotitalon rakentamiselle kiinteistölle Liden RNo: 5:53 Pedersån kylässä. 153 Elintarvikehankinta 154 Teknisen lautakunnan kokoukset syyskaudella Kevyen polttoöljyn hankinta kaudelle Vuokrankorotukset 157 Maanvuokrasopimus Genbölen pienjäteasemaa varten 158 Lausunto koskien Liedon kunnan ympäristöterveyslautakunnan johtosääntöä 159 Avustus Rosala-Böhle vesiosuuskunnalle 160 Tiennimen muuttaminen 161 Uusi tienimi Skarpbölentie 162 Päätösvallan siirto koskien jätehuoltoa 163 Vastaus tiekunnille Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiönsaaressa Jörgen Törnqvist

3 ESITYSLISTA Toimielin Laatimispäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / Kokousaika: , klo Kokouspaikka: Asia nro Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Asia 164 Vastine maa-tuomioistuimeen, lohkominen Kirje, Rolf Henriksson 166 Tiedoksi saatettavat asiat 167 Poikkeamishakemus päivittäistavara marketin rakentamiselle korttelissa 161 Kemiön keskustan asemakaavan alueella Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiönsaaressa Jörgen Törnqvist

4 Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekn. 142 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekn. 143 Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirjanpitäjä pitää pöytäkirjaa puheenjohtajan johdolla. Puheenjohtaja allekirjoittaa pöytäkirjan ja se vahvistetaan pöytäkirjanpitäjän nimikirjoituksella. Pöytäkirja on vahvistettava siten kuin toimielin päättää. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan pöytäkirjan. Brita Drugge ja Veronica Heikkilä ovat vuorossa tulla valituiksi pöytäkirjantarkastajiksi. Puheenjohtajan ehdotuksesta Brita Drugge ja Börje Ström valittiin yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi. Esittelijä ilmoitti että asialistaan oli valmisteltu yksi ylimääräistä asiaa, Poikkeamishakemus päivittäistavara marketin rakentamiselle korttelissa 161 Kemiön keskustan asemakaavan alueella. Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti otta asian käsiteltäväksi, 167. Puheenjohtaja päätti että asiat käsitellään seuraavassa järjestyksessä:

5 Tekninen lautakunta Ajankohtaista tietoa Tekn. 144 VALMISTELU (tekninen johtaja): Teknisellä lautakunnalla on yleissuuntautuva aihe joka kokouksessa. Tällä kertaa kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund esittelee kiinteistökannan ja ajatuksia siitä miten sisäistä vuokraa voidaan kehittää. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta merkitsee informaation tiedoksi.

6 Tekninen lautakunta Ranta-asemakaava koskien Wuorion marinaa Söljeholmenin saaressa, Rövikin kylässä Tekn. 145 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat MRL 62 mukaisesti olleet nähtävillä välisenä aikana osallisten kuulemista varten. Lähinaapureille on myös tiedotettu asiasta suoraan. Lausuntoja on laatimisvaiheessa pyydetty Tiehallinnolta, Fortumilta ja Varsinais Suomen pelastuslaitokselta. Tiehallinnolla on seuraavat huomautukset: 1. LV alueelle johtava tie tulisi kaavassa esittää katkoviivoilla siltä osin kun se kulkee suunnitellun sillan alitse. 2. Kaavamerkinnän kaavaselite tulisi olla maantie. Fortum ei esitä sellaista joka vaikuttaisi kaavaan. LV alueen länsilaidassa kulkevalle voimajohdolle on kaavassa osoitettu johtorasite. Pelastuslaitos esittää että kaavassa osoitettaisiin vedenottamo paloautoille. Tämä toivomus voitane parhaiten täyttää paikalla viitoituksen avulla. Lausunnoissa esille tulleet näkökohdat ovat luonteeltaan teknisiä ja kaavaehdotus voidaan täydentää ja tarkentaa näillä julkisen nähtävillä olon jälkeen, ilman että kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville. Kaavaluonnos läpikäytiin ympäristökeskuksen kanssa pidetyssä kokouksessa, jossa sovittiin muutamista korjauksista ja tarkennuksista jotka ovat otettu huomioon kaavaehdotuksessa. (Kaavakartta annetaan tiedoksi.) EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Päättää hyväksyä kaavaehdotuksen. 2. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi. 3. Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta pyydetään.

7 Tekninen lautakunta Hummelvikin ranta-asemakaava Pörtsnäsin kylässä Tekn. 146 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Hummelvikin ranta-asemakaava on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä MRL 62 mukaisesti aikana Nähtävilläolon aikana kaavaluonnoksesta ei ole jätetty mielipiteitä. Pieniä teknisiä korjauksia on tehty kaavaluonnokseen joka nyt etenee hyväksyttäväksi kaavaehdotukseksi. (Kaavakartta annetaan tiedoksi.) EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Päättää hyväksyä kaavaehdotuksen. 2. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi. 3. Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta pyydetään.

8 Tekninen lautakunta Bergön ranta-asemakaava Brännbodan kylässä, kaavamuutos Tekn. 147 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Bergön ranta-asemakaavan muutos on aikaisemmin ollut ehdotuksena virallisesti nähtävillä. Johtuen kaavaehdotukseen tehtyjen muutosten laajuudesta joudutaan korjattu kaavaehdotus asettamaan uudelleen virallisesti nähtäville. Muutokset on tehty niiden vaatimusten mukaisesti mitä ympäristökeskus on lausunnossaan aikaisemmasta kaavaehdotuksesta asettanut, sekä mitä myöhemmin on sovittu ympäristökeskuksen kanssa pidetyssä kokouksessa. (Kaavakartta annetaan tiedoksi.) EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Päättää hyväksyä kaavaehdotuksen. 2. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi. 3. Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta pyydetään.

9 Tekninen lautakunta Kortfladaholmarna ranta-asemakaava Westerillon kylässä, kaavamuutos Tekn. 148 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Kortfladaholmarna ranta-asemakaavan muutos on aikaisemmin ollut ehdotuksena virallisesti nähtävillä. Johtuen kaavaehdotukseen tehtyjen muutosten laajuudesta joudutaan korjattu kaavaehdotus asettamaan uudelleen virallisesti nähtäville. Muutokset on tehty niiden vaatimusten mukaisesti mitä ympäristökeskus on lausunnossaan aikaisemmasta kaavaehdotuksesta asettanut, sekä mitä myöhemmin on sovittu ympäristökeskuksen kanssa pidetyssä kokouksessa. (Kaavakartta annetaan tiedoksi.) EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Päättää hyväksyä kaavaehdotuksen. 2. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi. 3. Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta pyydetään.

10 Tekninen lautakunta Pungbölen ranta-asemakaava Pungbölen kylässä Tekn. 149 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Pungbölen ranta-asemakaava on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä MRL 62 mukaisesti aikana Nähtävilläolon aikana kaavaluonnoksesta ei ole jätetty mielipiteitä. Laatimisvaiheessa on ympäristökeskukselta pyydetty lausunto. Muutoksia on tehty kaavaluonnokseen niiden vaatimusten mukaisesti mitä ympäristökeskus on lausunnossaan asettanut, sekä sen perusteella mitä myöhemmin on sovittu ympäristökeskuksen kanssa pidetyssä kokouksessa. Kaavaluonnos etenee nyt hyväksyttäväksi kaavaehdotukseksi. (Kaavakartta annetaan tiedoksi.) EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Päättää hyväksyä kaavaehdotuksen. 2. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi. 3. Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta pyydetään.

11 Tekninen lautakunta Poikkeamishakemus omakotitalon rakentamiselle AM alueelle Stora Ängesön saaressa, Ängeshamn RN:o 14:16 Hiittisten kylässä Tekn. 150 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Roger ja Desiré Roman hakevat lupaa poikkeamisella saada rakentaa omakotitalon Stora Ängesön AM alueelle. Romanin perhellä on aikomus muuttaa alueelle jatkaakseen kalastustoimintaa alueella. Kyseessä on siis sukupolven vaihdoksesta. Alueella on entuudestaan 2 asuinrakennusta joista toinen on asumaton eikä vastaa tämän päivän asumiselle asetettavia vaatimuksia. Uusi rakennus jonka Roman aikoo rakentaa on 179m2 ja sijaitsee AM alueen sisällä. Naapureita on kuultu asiassa ja heillä ei ole hankkeesta huomauttamista. Kaavoitusarkkitehti on lausunnossaan liite 1 todennut että uudisrakennusta ei voida pitää haittana ympäristölle eikä myöskään vaikeuta kaavan toteutumista ja puoltaa poikkeamisen myöntämistä. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta puoltaa haetun poikkeamisen myöntämistä. Hakemus lähetetään Lounais Suomen ympäristökeskuksen päätettäväksi.

12 Tekninen lautakunta Poikkeamishakemus vapaa-ajan asunnon rakentamiselle kiinteistölle Fjärdskär RNo: 1:3 Böhlen kylässä Tekn. 151 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Katarina ja Nicolas Swift hakevat poikkeamista noin 135m2 suuruiselle vapaa-ajan asunnolle kiinteistölle Fjärdskär RNo: 1:3 Böhlen kylässä. Dragsfjärdin kunnanhallitus on samoille hakijoille myöntänyt poikkeamisen 150m2 uudisrakennukselle. Hakija ei tällöin ole ollut tietoinen että vanha rakennus, joka säilytettäisiin vierasmajana, myöskin rasittaa rakennusoikeutta. Kun suunnitelmissa on edetty on osoittautunut että uudisrakennus tulisi olemaan noin 135m2. Yhteensä kiinteistöllä olevilla rakennuksilla olisi kerrosalaa 171m2 asuinrakennuksia varten. Siten haetaan poikkeamista m2. Kaavoitusarkkitehti on lausunnossaan liite 2 todennut että tilanne kokonais kerrosalaa ajatellen on aikasemmasta muuttumaton tai pienempi, koska uuden päärakennuksen kerrosala on pienentynyt. Hän toteaa myös että rakentaminen ei tässä tapauksessa aiheuta visuaalista haittaa, ja että kaavan toteutuminen ei vaikeudu ja puoltaa siten hakemusta. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta myöntää haetun poikkeamisen. Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta laskettuna siitä päivästä kun päätös on saanut lainvoiman.

13 Tekninen lautakunta Poikkeamishakemus omakotitalon rakentamiselle kiinteistölle Liden RNo: 5:53 Pedersån kylässä. Tekn. 152 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Christine Wahlsten hakee poikkeamista saada rakentaa omakotitalon ympärivuotiseen käyttöön rantaosayleiskaavassa RA rakennuspaikaksi osoitetulle tontille. Tontilla on olemassa vanha vapaa-ajan rakennus joka säilytettäisiin vierasmajana. Vanha saunarakennus tulisi purettavaksi. Kaavoitusarkkitehti on lausunnossaan liite 3 todennut että kiinteistö täyttää ympäri vuotiselle asumiselle asetettavat vaatimukset ja että naapuri kiinteistöillä jo on omakotitaloja. Liäksi todetaan että muutos ympärivuotiseksi rakennuspaikaksi ei vaikeuta kaavan toteutumista ja puoltaa poikkeamisen myöntämistä. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta myöntää haetun poikkeamisen. Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta laskettuna siitä päivästä kun päätös on saanut lainvoiman.

14 Tekninen lautakunta Elintarvikehankinta Tekn. 153 VALMISTELU (kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund ja ruokahuolto- ja siivouspäällikkö Birgitta Parikka): Kuntaliitoksesta johtuen elintarvikehankintojen laajuus on tullut niin suureksi että on tarkoituksenmukaista hoitaa hankinnat keskitetysti. Siksi on järjestetty tarjouskilpailu jossa tarjoajilla on ollut mahdollisuus tarjota kaikkia tuoteryhmiä tai vain tiettyä tuoteryhmää. Hankinnan arvo ylittää arvioiden mukaan EU-kynnysarvon tavara- ja palveluhankinnoille ( ) ja hanke on näin ollen ilmoitettu julkisten hankintojen nettisivuilla, Hilmassa. Tarjouspyyntö on lähetetty sitä pyytäneille tavarantoimittajille ja tarjousten viimeinen jättöpäivä on klo 14. Liitteessä 4 yhteenveto annetuista tarjouksista. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää: 1. Hylätä ne tarjoajat jotka ovat antaneet hinnat ainoastaan muutamille tuotteille tuoteryhmän sisällä koska niitä ei voi pitää vertailukelpoisina. 2. Valita kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset eri tuoteryhmille valitsemalla seuraavat tavaratoimittajat: - Tuore liha: Saarionen Oy - Pakasteet: Kespro Oy - Einestuotteet: HK Ruokatalo Oy - Maitotuotteet: Valio Oy - Lihajalosteet: Saarionen Oy - Kuivat elintarvikkeet: Kespro Oy Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö Birgitta Parikka poistui kokousesta asian käsittelyn jälkeen.

15 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan kokoukset syyskaudella 2009 Tekn. 136 VALMISTELU (tekninen johtaja): Teknisellä lautakunnalla on ollut odotettua enemmän asioita kevätkaudella On varmaan aiheellista pitää kokouksia useammin kuin joutua pitämään kokouksia joissa on ylipitkät esityslistat. Siksi on aihetta ottaa käyttöön kokousaikataulu jonka mukaan pidetään kokous kuukaudessa. Seuraava kokous pidetään päätöksen mukaan klo 17. On huomattava että tekninen lautakunta on tehnyt kaksi päätöstä pöytäkirjan nähtäväksi asettamisesta. Päätös 28.1, 3 on korvattu teknisen lautakunnan päätöksellä , 46. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta kokoontuu syksyn 2009 aikana seuraavasti: klo klo klo klo 17 Ehdotus hyväksyttiin Teknisen lautakunnan kokoukset syyskaudella 2009 Tekn. 154 VALMISTELU (tekninen johtaja): On aihetta palata päätökseen teknisen lautakunnan kokousaikatauluun. Toisaalta on ilmeisesti sopimaton kokouspäivä ja toisaalta muutamat päivämäärät sattuvat samaan aikaan kunnanhallituksen kokouspäivämäärien kanssa. Lisäksi teknisellä lautakunnalla on tarve tehdä toimituksia syksyn aikana.

16 Tekninen lautakunta EHDOTUS: Tekninen lautakunta kokoontuu syksyn 2009 aikana lautakunnan kokouksiin seuraavasti: klo klo klo klo 17 Toimituksia, 3 tai 4 kpl pidetään klo alkaen

17 Tekninen lautakunta Kevyen polttoöljyn hankinta kaudelle Tekn. 155 VALMISTELU (tekninen johtaja): Kemiönsaaren kunta ja sen tytäryhtiö Dalsbostäder Oy Ab, Dragsfjärds Industri Ab Dragsfjärdin Teollisuus Oy sekä Kemiönsaaren seurakunta ovat lämmitysöljyn hankintaa varten perustaneet hankintarenkaan. Kunta on hankintarenkaan puolesta kilpailuttanut kevyen polttoöljyn oston. Kilpailuttaminen käsittää n litraa öljyä ja n. 30 jakelupaikkaa. Hankinta ylittää EUraja-arvon koskien tavaroiden ja palvelujen hankintaa ( ) ja on ollut ilmoitettu HILMA:lla lähtien. Hankinta koskee aikaa ja öljyn toimituksia vapaasti tilaajan öljysäiliö. Hinnoitus sidotaan sille hinnanosalle joka on muuttuva (öljyn maailmanmarkkinahinta ja dollarin kurssi) kesälaadulle Platt s merkintöihin CIF NWE Basic ARA, Gasoil 0,1 ja talvilaadulle Platt s CIF NWE Basic ARA, ULSD 10ppm sekä EKP/Suomen Pankin merkintä dollarikurssille Sidonta toimii niin että maailmanmarkkinahinnan tai valuuttakurssin USD/EUR muutoksista toimittaja ilmoittaa s-postitse hinnanmuutoksista ja hintamekanismin muutosperusteista. Sidonnan soveltaminen toimii yhtiöominaisin sovellutuksin mutta on useimmissa tapauksissa niin että hinnanmuutos astuu voimaan neljäntenä päivänä siitä kun kolmen päivän seuranta antaa hinnanmuutoksen joka on suurempi kuin 5 /m 3 n.s. putkihinnassa. Hankinnan valintakriteeri on halvin kokonaishinta. Tarjouspyyntö sisältää maksuehtovaatimuksen 30 pv netto. Määräaikana, klo 12 mennessä oli kaikkiaan jätetty 4 tarjousta. Tarjouksen ovat jättäneet; NESTE OIL, St1 Oy, Oy Teboil Ab ja Lämpöpuisto Oy (Shell). Tarjousten vertailu liitteessä 6 ja tarjousten avauspöytäkirja liitteessä 5. Yksi tarjouksen jättäjistä huomauttaa että tarjous sisältää tietoja joita voi pitää tarjouksen antajan liikesalaisuutena. Tarjouspyynnössä ilmoitetaan tarjouksen virallisuudesta ja siinä sanotaan selkeästi että sellaiset tiedot merkitään erilliseen liitteeseen ja siitä tulee käydä ilmi että liite sisältää liikesalaisuuden. Kyseinen yhtiö ei ole huomioinut kyseistä menettelyä. Tarjoushinta on aina julkinen lain mukaan joka säätää julkista hankintaa.

18 Tekninen lautakunta EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää että: 1. Valita Lämpöpuisto Oy:n Kemiönsaaren kunnan kevyen polttoöljyn toimittajaksi kaudelle , sillä perusteella että tarjous oli kokonaishinnaltaan edullisin. Muut hankintarenkaan osapuolet tekevät päätöksen tarjouskilpailussa omin päätöksin. 2. Toteaa että kaikki tarjoukset ovat julkisia.

19 Tekninen lautakunta Vuokrankorotukset Tekn. 156 VALMISTELU (kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund): Kunnalla on tällä hetkellä yhteensä 17 vuokra-asuntoa eri asunto-yhtiöissä, 8 asuntoa Genbölen eläkeläisasunnoissa sekä runsaat 30 asuntoa Gamlas hemissä Taalintehtaalla. Joidenkin näiden asuntojen vuokrataso on huomattavasti muiden, samalla alueella sijaitsevien vastaavien asuntojen alapuolella. Myös vesimaksut osassa asuntoja ovat hyvin alhaisella tasolla. Neliövuokrat ja vesimaksut ovat seuraavat: KEMIÖ: - As Oy Kimito Centrum 5,93 6,22 /m 2 o Vesimaksu 15 /henk/kk Vuokarataso isännöitsijän mukaan n. 6 /m 2 Kimitobackenissa. VÄSTANFJÄRD: - AsOy Sparbacka 4,71 5,20 /m2 o Vesimaksu 10 /henk/kk DRAGSFJÄRD: - As Oy Furumo 6,25 /m 2 o Vesimaksu 14 /henk/kk - As Oy Furubo 5,72 6,09 /m2 o Vesimaksu 20 /henk/kk - Genbölen eläkeläisasunnot 5,66 7,03 /m2 o Vesimaksu 5,05 /henk/kk Vuokratasoa isännöitsijöiden mukaan n 6,30 6,80 /m 2 Kärran alueella. TAALINTEHDAS: - Gamlas hem 4,50 5,29 /m 2 o Vesimaksu 5,05 /henk/kk - As Oy Öljan 4,86 /m 2 o Vesimaksu 20 /henk/kk - As Oy Dalhöjden 4,83 5,30 /m 2 o Vesimaksu 12 /henk/kk - As Oy Dalsbrukslinjen 5,06 /m 2 o Vesimaksu 15 /henk/kk - As Oy Dalberga 5,36 /m 2 Vuokrataso isännöitsijöiden mukaan n. 6,30 6,80 /m 2 Taalintehtaan alueella.

20 Tekninen lautakunta EHDOTUS (infrapäällikkö): Tekninen lautakunta päättää: 1. Harmonisoida vuokrat korottamalla kaikkia vuokria niin että neliövuokra on 6 /m 2, kuitenkin enintään 10 % alkaen. Korkeammalla tasolla olevia vuokria ei koroteta. 2. Korottaa vesimaksuja seuraavasti: a. Gamlas hem ja Genbölen eläkeläisasuntojen vesimaksuja korotetaan 4,95 eurolla/henk/kk 10 euroon/henk/kk. b. Kaikkien muiden asuntojen vesimaksuja korotetaan 20 eruoon/henk/kk. ASIAN KÄSITTELY: Tekninen johtaja ilmoitti etujääviydestä ja poistui kokoushuoneesta. Pöytäkirjanpitäjänä toimi infrapäällikkö Roger Hakalax, joka ilmoitti että asia ei ole tarpeeksi valmisteltu ja että asia käsitellään myöhemmin uudestaan. MUUTETTU EHDOTUS (infrapäällikkö): Asia poistetaan asialistasta. Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin.

21 Tekninen lautakunta Maanvuokrasopimus Genbölen pienjäteasemaa varten Tekn. 157 VALMISTELU (tekninen johtaja): Kun Kemiönsaaren kunnan järjestelytoimikunta teki päätöksen koskien jätehuollon järjestelyä Kemiönsaarella, asia käsiteltiin osittain samanaikaisesti kun järjestelytoimikunta teki päätöksen siitä montako jäteasemaa Kemiönsaarella tulee olemaan. Järjestelytoimikunta päätti ( ) että Genbölen jäteasema palvelee Kemiönsaaren asukkaita lähtien. Kunta vuokraa aseman Rouskis Oy:lle. Vuokra on /vuosi (alv. 0%). Rouskis Oy luovuttaa Vretan jäteasematontin kunnalle ilman korvausta. Rouskis Oy vastaa jatkossa Genbölen jäteaseman kaikista investointi-, käyttö- ja kunnossapitokustannuksista. Järjestelytoimikunnan päätös on ollut ainoa päätös tai sopimus toistaiseksi ja siksi on ajankohtaista säätää maankäyttö vuokrasopimuksella viimeistään nyt. Maa-alue on n m 2 iso määrätty alue kiinteistöstä Snickars RNro 5:60. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää hyväksyä maanvuokrasopimuksen Genbölen pienjäteasemaa varten liitteen 7 mukaan.

22 Tekninen lautakunta Lausunto koskien Liedon kunnan ympäristöterveyslautakunnan johtosääntöä Tekn. 158 VALMISTELU (tekninen johtaja): Kemiönsaaren kunta kuuluu yhdessä 12 muun kunnan kanssa ympäristöterveyshuollon yhteistyöalueeseen jossa Lieto on isäntäkuntana. Yhteistöalueen päätösoikeus on ympäristöterveyslautakunnalla 2008 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen nojalla. Ympäristöterveyslautakunta toimii kunnanhallituksen alaisena. Alusta, , alkaen ympäristöterveyshuoltoa on säädellyt Liedon kunnan hallintosäännön liitteenä ollut johtosääntö. Liedon kunta uudistaa parhaillaan hallintosääntöään ja samalla ympäristöterveyshuollon johtosääntö sovitetaan yhteen hallintosäännön kanssa. Tämä merkitsee että johtosääntö on osa Liedon kunnan hallintosääntöä. Liedon kunta pyytää lausuntoa koskien ympäristöterveyshuollon johtosääntöä. Johtosääntöehdotus annetaan tiedoksi. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta toteaa että huomautettavaa koskien Liedon kunnan ympäristöterveyslautakunnan johtosääntöä ei ole.

23 Tekninen lautakunta Avustus Rosala-Böhle vesiosuuskunnalle Tekn. 159 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax): Rosala-Böhle vesiosuuskunta anoo avustusta suunnittelua varten tai että kunta vastaa osuuskunnan suunnittelemasta vesi- ja viemärivesiverkostosta. Tekninen lautakunta on tehnyt periaatepäätöksen miten avustus myönnetään. Tekninen johtaja on antanut ehdollisen etukäteispäätöksen avustuksesta. Päätökset ja kirjelmä annetaan lautakunnalle tiedoksi. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää seuraavasti 1. Kunta maksaa 250 /osakas vesi- ja viemäriverkoston sekä puhdistuslaitoksen suunnittelua varten Rosala-Böhle vesiosuuskunnalle jos osuuskunnalla on vähintään 20 kpl osuuskunnan osakasta. Avustus kattaa kuitenkin korkeintaan todelliset suunnittelukustannukset. Osuuskunta toimii toimeksiantajana suunnittelulle ja kunnan edustajalle annetaan mahdollisuus osallistua suunnitteluprosessiin. 2. Avustus maksetaan todistusta osuuskunnan osakkaista sekä tilitetyistä suunnittelukustannuksia vastaan. Kemiönsaaren kunta haluaa myös 2 sarjaa täydellistä suunnitelmaa ennen kuin avustus voidaan maksaa kokonaisuudessa. 3. Kun kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan on osuuskunnalla mahdollisuus lisäavustukseen erillisestä hakemuksesta. Yhteenlaskettu avustussumma suunnittelua ja toteuttamista varten on korkeintaan 500 /osakas.

24 Tekninen lautakunta Tiennimen muuttaminen Tekn. 160 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio) Vuoden 2008 aikana kartoitettiin ja tehtiin yhteenveto Kemiönsaaren tiennimistä. Samannimisiä teitä nimettiin uudelleen ja kielivirheitä korjattiin. Työn jatkuessa tienimien sekä osoiterekisterin kanssa on tullut esiin vielä neljä tarvittavaa muutosta: 1. Östergårdsvägen - Östergårdintie Kåddbölen kylässä Östergårdsvägen - Östergårdintie Långnäsin kylässä Långnäsissä oleva tie on Långnäsin niemellä, siksi tiennimeksi sopii Långnäsudden Långnäsinniemi. 2. Mellanvägen - Keskitie Dahlsin kylässä Mellanvägen - Välitie Santasaaren kylässä Kemiön Santasaaren yksityistien tiekunta anoo saada muuttaa Santasaaren Välitie Källvägen Lähdetieksi, koska alueella on tunnettu lähde. Katso liite 8b. 3. Hästhagavägen Hevoshaantie Björkbodan kylässä Hästhagsvägen Hevoshaantie Ekniemen kylässä Sopivampaa on muuttaa Björkbodassa oleva tie kujaksi, koska tie on tiheään asutulla alueella. 4. Dragonvägen Rakuunantie Kärran kylässä Dragonvägen Rakuunantie Wretan kylässä Rakuunantie Wretan kylässä poistetaan koska uusi tie on rakennettu ainoalle kiinteistölle joka on käyttänyt osoitetta. Tie on myös kasvanut umpeen. Tiet esitellään liitteessä 8a.

25 Tekninen lautakunta EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää nimetä tiet seuraavasti: 1. Östergårdintie Långnäsissä nimetään Långnäsudden Långnäsinniemi. 2. Välitie Santasaaressa nimetään Källvägen Lähdetie. 3. Hevoshaantie Björkbodassa nimetään Hästhagagränd Hevoshaankuja. 4. Rakuunantie Wretassa poistetaan. ASIAN KÄSITTELY: Lautakunnan jäsen Gustav Ekholm ehdotti että kohdan 1, tiennimi Östergårdintie nimetään Hummeldalsvägeniksi. Suomenkielinen ehdotus puuttui. Asian valmistelijat eivät pystyneet kokouksessa sanomaan löytyvätkö samanlainen nimi jossain muualla kunnassa. MUUTETTU EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää nimetä tiet seuraavasti: 1. Östergårdintie Långnäsissä poistetaan asialistasta ja tien nimeäminen valmistellaan uudelleen. 2. Välitie Santasaaressa nimetään Källvägen Lähdetie. 3. Hevoshaantie Björkbodassa nimetään Hästhagagränd Hevoshaankuja. 4. Rakuunantie Wretassa poistetaan. Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin.

26 Tekninen lautakunta Uusi tienimi Skarpbölentie Tekn. 161 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio) Thorvald Avellan kiinteistön, osoitteella Turuntie 187, omistajana on suullisesti anonut uutta osoitetta. Avellanin ehdotus on Skarpbölevägen - Skarpbölentie. Nimi viittaa alueen nimeen, Skarpböle. Tie esitellään liitteessä 9. EHDOTUS (tekninen johtaja) Käytäntö uuden tienimen saamiseksi on ollut että tiellä on vähintään kolme taloutta. Tässä tapauksessa katsotaan että Skarpböle on hyvin tunnettu ja siksi uusi tienimi voidaan antaa. Tekninen lautakunta päättää nimetä tie seuraavasti: Skarpbölevägen - Skarpbölentie PÄÄTÖS

27 Tekninen lautakunta Päätösvallan siirto koskien jätehuoltoa Tekn. 162 VALMISTUS (tekninen johtaja): Kemiönsaaren kunnan jätetaksassa, jonka uusin versio astui voimaan , on kirjoittelu joka säätää jätekuljetusten toteutusta. Vaihtoedot ovat kiinteistökohtainen keräys ja aluekeräys ja lähemmät määräykset jätekuljetusten totetuttamisesta on kirjoitettu 1. Samassa pykälässä on myös seuraava kirjoittelu: Kunnan tekninen lautakunta voi, hyvinperustellun syyn perusteella jo Rouskis Oy:n suostumuksella, myöntää aluekeräykseen kuuluvalle asuinkiinteistölle oikeus siirtyä kiinteistökohtaiseeen keräykseen. Muutosta on haettava kirjallisesti. Tällä hetkellä paine on suuri päätökselle joka koskee keräystapaa. Vuosittain tulee kysymykseen useita kymmeniä asioita, ensimmäiset vuodet. Päätöksenkulun joustavuuden parantamiseksi olisi tehtävä päätösvallan siirto virkamiehelle. Kemiönsaaren jätetaksa 1 annetaan tiedoksi. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää siirtää päätösvallan, aluekeräykseen kuuluvien asuinkiinteistöjen siirtymisestä kiinteistökohtaiseen keräykseen koskevissa asioissa, tekniselle johtajalle.

28 Tekninen lautakunta Vastaus tiekunnille Tekn. 163 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): Elvikin ja Strömsnäsin tiekunnat ovat lähettäneet kirjeen koskien vuoden 2009 kunnossapitoavustusta. Molemmilla tiekunnilla on yksi vakituinen asukas ja vapaa-ajan kiinteistöä. 1. Avustus 2010 Uusi luokittelu, joka tulee olemaan vuoden 2010 avustuksen perusteena, ei ole vielä valmis. Kriteereitä, kuten tien pituus tai vakituisten asukkaiden määrää, ei ole vielä vahvistettu koskien vuoden 2010 avustusten myöntämistä. 2. Tienpitovelvollisuus Laissa yksityisistä teistä 22 on selvästi määritelty että henkilö joka on saanut tieoikeuden on velvollinen tieosakkaana kunnossapitää tietä. 23 :ssä käsitellään kustannusten jakoa. Tiekunta päättää tien tasosta. Tiekunta päättää myös aurataanko tie vapaaajankiinteistölle tai ei. 3. Jäteastioiden tyhjentäminen Jätehuolto määritellään jätelaissa (1072/1993). 7 :ssä säädetään että jätteiden tuottajan tulee järjestää jätteiden keräys ja että kiinteistönomistajan tulee huolehtia siitä että jätteiden keräys kuuluu järjestetyn jätteiden keräyksen piiriin. Laki siis velvoittaa jätteidentuottajan ja kiinteistön omistajan huolehtimaan jätteiden käsittelystä lain säätämällä tavalla. Kunta päättää keräyspaikoista ja järjestetystä jätteidenkuljetuksesta. Tämä t.s. tarkoittaa että jätehuollolla ei ole yhteyttä asuinpaikkaan ja/tai jos kiinteistön haltija asuu yksityisen tien, kadun tai muun tien varrella. Kaikki kiinteistönhaltijat kuuluvat lain piiriin jätehuollon järjestämisestä. 4. Virallinen tiekunnan perustaminen Ennen tekninen lautakunnan kokousta ei ollut uusia yksilöityjä kriteereitä joita tiekuntien tulisi täyttää, saadakseen avustusta. Yksi selkeä kriteeri oli kuitenkin että tiekunnan on oltava virallinen. Virallisella tiekunnalla on monta hyvää puolta kiinteistönomistajan velvollisuuksia ja oikeuksia ajatellen. 5. Valitus, koskien vuoden 2009 tiekuntien avustuksia Tiekuntien kirje ei ole tullut oikaisuvaatimuksen määräämässä ajassa koskien vuoden 2009 tiekuntien avustuspäätöstä. Tiekuntien kirje annetaan tiedoksi.

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 18.00-18.57 Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta 5 / 2009 26.5.2009 99 Kokousaika Tiistaina 26. toukokuuta 2009 klo 16.30-22.00 Kokouspaikka Rouskis Oy, Korvenmäki Salossa

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00-18.40 Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Yngve Engblom Bo Lundell, 25 klo 17.35- Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot