Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / Kokousaika : , klo Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja Börje Ström varapuheenjohtaja Brita Drugge jäsen Gustav Ekholm jäsen Ralf Saarinen varajäsen Kristian Lindroos jäsen Kauko Pietikäinen jäsen Kerstin Lindholm kunnanhallituksen edustaja Poissa olevat: Eva Magnusson-Tamminen jäsen Silja Puranen jäsen Muut läsnäolevat: Lars Nummelin tekninen johtaja Roger Hakalax infrapäällikkö Åke Lindeberg kaavoitusarkkitehti, poistui klo Frida Vuorio suunnitteluinsinööri Thomas Ginlund kiinteistöpäälikkö Birgitta Parikka ruokahuolto- ja siivouspäälikkö, poistui klo Asiat: Allekirjoitus: Puheenjohtaja Sihteeri Jörgen Törnqvist Tarkistus, paikka ja aika: Kemiön kunnatoimistossa Lars Nummelin Pöytäkirja pidetty nähtävänä: Brita Drugge Kemiönsaaressa Börje Ström : Lars Nummelin

2 ESITYSLISTA Toimielin Laatimispäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / Kokousaika: , klo Kokouspaikka: Asia nro Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Asia 142 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 143 Pöytäkirjantarkastajien valinta 144 Ajankohtaista tietoa 145 Ranta-asemakaava koskien Wuorion marinaa Söljeholmenin saaressa, Rövikin kylässä 146 Hummelvikin ranta-asemakaava Pörtsnäsin kylässä 147 Bergön ranta-asemakaava Brännbodan kylässä, kaavamuutos 148 Kortfladaholmarna ranta-asemakaava Westerillon kylässä, kaavamuutos 149 Pungbölen ranta-asemakaava Pungbölen kylässä 150 Poikkeamishakemus omakotitalon rakentamiselle AM alueelle Stora Ängesön saaressa, Ängeshamn RN:o 14:16 Hiittisten kylässä 151 Poikkeamishakemus vapaa-ajan asunnon rakentamiselle kiinteistölle Fjärdskär RNo: 1:3 Böhlen kylässä 152 Poikkeamishakemus omakotitalon rakentamiselle kiinteistölle Liden RNo: 5:53 Pedersån kylässä. 153 Elintarvikehankinta 154 Teknisen lautakunnan kokoukset syyskaudella Kevyen polttoöljyn hankinta kaudelle Vuokrankorotukset 157 Maanvuokrasopimus Genbölen pienjäteasemaa varten 158 Lausunto koskien Liedon kunnan ympäristöterveyslautakunnan johtosääntöä 159 Avustus Rosala-Böhle vesiosuuskunnalle 160 Tiennimen muuttaminen 161 Uusi tienimi Skarpbölentie 162 Päätösvallan siirto koskien jätehuoltoa 163 Vastaus tiekunnille Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiönsaaressa Jörgen Törnqvist

3 ESITYSLISTA Toimielin Laatimispäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / Kokousaika: , klo Kokouspaikka: Asia nro Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Asia 164 Vastine maa-tuomioistuimeen, lohkominen Kirje, Rolf Henriksson 166 Tiedoksi saatettavat asiat 167 Poikkeamishakemus päivittäistavara marketin rakentamiselle korttelissa 161 Kemiön keskustan asemakaavan alueella Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiönsaaressa Jörgen Törnqvist

4 Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekn. 142 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekn. 143 Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirjanpitäjä pitää pöytäkirjaa puheenjohtajan johdolla. Puheenjohtaja allekirjoittaa pöytäkirjan ja se vahvistetaan pöytäkirjanpitäjän nimikirjoituksella. Pöytäkirja on vahvistettava siten kuin toimielin päättää. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan pöytäkirjan. Brita Drugge ja Veronica Heikkilä ovat vuorossa tulla valituiksi pöytäkirjantarkastajiksi. Puheenjohtajan ehdotuksesta Brita Drugge ja Börje Ström valittiin yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi. Esittelijä ilmoitti että asialistaan oli valmisteltu yksi ylimääräistä asiaa, Poikkeamishakemus päivittäistavara marketin rakentamiselle korttelissa 161 Kemiön keskustan asemakaavan alueella. Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti otta asian käsiteltäväksi, 167. Puheenjohtaja päätti että asiat käsitellään seuraavassa järjestyksessä:

5 Tekninen lautakunta Ajankohtaista tietoa Tekn. 144 VALMISTELU (tekninen johtaja): Teknisellä lautakunnalla on yleissuuntautuva aihe joka kokouksessa. Tällä kertaa kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund esittelee kiinteistökannan ja ajatuksia siitä miten sisäistä vuokraa voidaan kehittää. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta merkitsee informaation tiedoksi.

6 Tekninen lautakunta Ranta-asemakaava koskien Wuorion marinaa Söljeholmenin saaressa, Rövikin kylässä Tekn. 145 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat MRL 62 mukaisesti olleet nähtävillä välisenä aikana osallisten kuulemista varten. Lähinaapureille on myös tiedotettu asiasta suoraan. Lausuntoja on laatimisvaiheessa pyydetty Tiehallinnolta, Fortumilta ja Varsinais Suomen pelastuslaitokselta. Tiehallinnolla on seuraavat huomautukset: 1. LV alueelle johtava tie tulisi kaavassa esittää katkoviivoilla siltä osin kun se kulkee suunnitellun sillan alitse. 2. Kaavamerkinnän kaavaselite tulisi olla maantie. Fortum ei esitä sellaista joka vaikuttaisi kaavaan. LV alueen länsilaidassa kulkevalle voimajohdolle on kaavassa osoitettu johtorasite. Pelastuslaitos esittää että kaavassa osoitettaisiin vedenottamo paloautoille. Tämä toivomus voitane parhaiten täyttää paikalla viitoituksen avulla. Lausunnoissa esille tulleet näkökohdat ovat luonteeltaan teknisiä ja kaavaehdotus voidaan täydentää ja tarkentaa näillä julkisen nähtävillä olon jälkeen, ilman että kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville. Kaavaluonnos läpikäytiin ympäristökeskuksen kanssa pidetyssä kokouksessa, jossa sovittiin muutamista korjauksista ja tarkennuksista jotka ovat otettu huomioon kaavaehdotuksessa. (Kaavakartta annetaan tiedoksi.) EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Päättää hyväksyä kaavaehdotuksen. 2. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi. 3. Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta pyydetään.

7 Tekninen lautakunta Hummelvikin ranta-asemakaava Pörtsnäsin kylässä Tekn. 146 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Hummelvikin ranta-asemakaava on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä MRL 62 mukaisesti aikana Nähtävilläolon aikana kaavaluonnoksesta ei ole jätetty mielipiteitä. Pieniä teknisiä korjauksia on tehty kaavaluonnokseen joka nyt etenee hyväksyttäväksi kaavaehdotukseksi. (Kaavakartta annetaan tiedoksi.) EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Päättää hyväksyä kaavaehdotuksen. 2. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi. 3. Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta pyydetään.

8 Tekninen lautakunta Bergön ranta-asemakaava Brännbodan kylässä, kaavamuutos Tekn. 147 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Bergön ranta-asemakaavan muutos on aikaisemmin ollut ehdotuksena virallisesti nähtävillä. Johtuen kaavaehdotukseen tehtyjen muutosten laajuudesta joudutaan korjattu kaavaehdotus asettamaan uudelleen virallisesti nähtäville. Muutokset on tehty niiden vaatimusten mukaisesti mitä ympäristökeskus on lausunnossaan aikaisemmasta kaavaehdotuksesta asettanut, sekä mitä myöhemmin on sovittu ympäristökeskuksen kanssa pidetyssä kokouksessa. (Kaavakartta annetaan tiedoksi.) EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Päättää hyväksyä kaavaehdotuksen. 2. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi. 3. Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta pyydetään.

9 Tekninen lautakunta Kortfladaholmarna ranta-asemakaava Westerillon kylässä, kaavamuutos Tekn. 148 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Kortfladaholmarna ranta-asemakaavan muutos on aikaisemmin ollut ehdotuksena virallisesti nähtävillä. Johtuen kaavaehdotukseen tehtyjen muutosten laajuudesta joudutaan korjattu kaavaehdotus asettamaan uudelleen virallisesti nähtäville. Muutokset on tehty niiden vaatimusten mukaisesti mitä ympäristökeskus on lausunnossaan aikaisemmasta kaavaehdotuksesta asettanut, sekä mitä myöhemmin on sovittu ympäristökeskuksen kanssa pidetyssä kokouksessa. (Kaavakartta annetaan tiedoksi.) EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Päättää hyväksyä kaavaehdotuksen. 2. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi. 3. Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta pyydetään.

10 Tekninen lautakunta Pungbölen ranta-asemakaava Pungbölen kylässä Tekn. 149 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Pungbölen ranta-asemakaava on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä MRL 62 mukaisesti aikana Nähtävilläolon aikana kaavaluonnoksesta ei ole jätetty mielipiteitä. Laatimisvaiheessa on ympäristökeskukselta pyydetty lausunto. Muutoksia on tehty kaavaluonnokseen niiden vaatimusten mukaisesti mitä ympäristökeskus on lausunnossaan asettanut, sekä sen perusteella mitä myöhemmin on sovittu ympäristökeskuksen kanssa pidetyssä kokouksessa. Kaavaluonnos etenee nyt hyväksyttäväksi kaavaehdotukseksi. (Kaavakartta annetaan tiedoksi.) EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Päättää hyväksyä kaavaehdotuksen. 2. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi. 3. Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta pyydetään.

11 Tekninen lautakunta Poikkeamishakemus omakotitalon rakentamiselle AM alueelle Stora Ängesön saaressa, Ängeshamn RN:o 14:16 Hiittisten kylässä Tekn. 150 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Roger ja Desiré Roman hakevat lupaa poikkeamisella saada rakentaa omakotitalon Stora Ängesön AM alueelle. Romanin perhellä on aikomus muuttaa alueelle jatkaakseen kalastustoimintaa alueella. Kyseessä on siis sukupolven vaihdoksesta. Alueella on entuudestaan 2 asuinrakennusta joista toinen on asumaton eikä vastaa tämän päivän asumiselle asetettavia vaatimuksia. Uusi rakennus jonka Roman aikoo rakentaa on 179m2 ja sijaitsee AM alueen sisällä. Naapureita on kuultu asiassa ja heillä ei ole hankkeesta huomauttamista. Kaavoitusarkkitehti on lausunnossaan liite 1 todennut että uudisrakennusta ei voida pitää haittana ympäristölle eikä myöskään vaikeuta kaavan toteutumista ja puoltaa poikkeamisen myöntämistä. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta puoltaa haetun poikkeamisen myöntämistä. Hakemus lähetetään Lounais Suomen ympäristökeskuksen päätettäväksi.

12 Tekninen lautakunta Poikkeamishakemus vapaa-ajan asunnon rakentamiselle kiinteistölle Fjärdskär RNo: 1:3 Böhlen kylässä Tekn. 151 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Katarina ja Nicolas Swift hakevat poikkeamista noin 135m2 suuruiselle vapaa-ajan asunnolle kiinteistölle Fjärdskär RNo: 1:3 Böhlen kylässä. Dragsfjärdin kunnanhallitus on samoille hakijoille myöntänyt poikkeamisen 150m2 uudisrakennukselle. Hakija ei tällöin ole ollut tietoinen että vanha rakennus, joka säilytettäisiin vierasmajana, myöskin rasittaa rakennusoikeutta. Kun suunnitelmissa on edetty on osoittautunut että uudisrakennus tulisi olemaan noin 135m2. Yhteensä kiinteistöllä olevilla rakennuksilla olisi kerrosalaa 171m2 asuinrakennuksia varten. Siten haetaan poikkeamista m2. Kaavoitusarkkitehti on lausunnossaan liite 2 todennut että tilanne kokonais kerrosalaa ajatellen on aikasemmasta muuttumaton tai pienempi, koska uuden päärakennuksen kerrosala on pienentynyt. Hän toteaa myös että rakentaminen ei tässä tapauksessa aiheuta visuaalista haittaa, ja että kaavan toteutuminen ei vaikeudu ja puoltaa siten hakemusta. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta myöntää haetun poikkeamisen. Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta laskettuna siitä päivästä kun päätös on saanut lainvoiman.

13 Tekninen lautakunta Poikkeamishakemus omakotitalon rakentamiselle kiinteistölle Liden RNo: 5:53 Pedersån kylässä. Tekn. 152 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Christine Wahlsten hakee poikkeamista saada rakentaa omakotitalon ympärivuotiseen käyttöön rantaosayleiskaavassa RA rakennuspaikaksi osoitetulle tontille. Tontilla on olemassa vanha vapaa-ajan rakennus joka säilytettäisiin vierasmajana. Vanha saunarakennus tulisi purettavaksi. Kaavoitusarkkitehti on lausunnossaan liite 3 todennut että kiinteistö täyttää ympäri vuotiselle asumiselle asetettavat vaatimukset ja että naapuri kiinteistöillä jo on omakotitaloja. Liäksi todetaan että muutos ympärivuotiseksi rakennuspaikaksi ei vaikeuta kaavan toteutumista ja puoltaa poikkeamisen myöntämistä. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta myöntää haetun poikkeamisen. Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta laskettuna siitä päivästä kun päätös on saanut lainvoiman.

14 Tekninen lautakunta Elintarvikehankinta Tekn. 153 VALMISTELU (kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund ja ruokahuolto- ja siivouspäällikkö Birgitta Parikka): Kuntaliitoksesta johtuen elintarvikehankintojen laajuus on tullut niin suureksi että on tarkoituksenmukaista hoitaa hankinnat keskitetysti. Siksi on järjestetty tarjouskilpailu jossa tarjoajilla on ollut mahdollisuus tarjota kaikkia tuoteryhmiä tai vain tiettyä tuoteryhmää. Hankinnan arvo ylittää arvioiden mukaan EU-kynnysarvon tavara- ja palveluhankinnoille ( ) ja hanke on näin ollen ilmoitettu julkisten hankintojen nettisivuilla, Hilmassa. Tarjouspyyntö on lähetetty sitä pyytäneille tavarantoimittajille ja tarjousten viimeinen jättöpäivä on klo 14. Liitteessä 4 yhteenveto annetuista tarjouksista. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää: 1. Hylätä ne tarjoajat jotka ovat antaneet hinnat ainoastaan muutamille tuotteille tuoteryhmän sisällä koska niitä ei voi pitää vertailukelpoisina. 2. Valita kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset eri tuoteryhmille valitsemalla seuraavat tavaratoimittajat: - Tuore liha: Saarionen Oy - Pakasteet: Kespro Oy - Einestuotteet: HK Ruokatalo Oy - Maitotuotteet: Valio Oy - Lihajalosteet: Saarionen Oy - Kuivat elintarvikkeet: Kespro Oy Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö Birgitta Parikka poistui kokousesta asian käsittelyn jälkeen.

15 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan kokoukset syyskaudella 2009 Tekn. 136 VALMISTELU (tekninen johtaja): Teknisellä lautakunnalla on ollut odotettua enemmän asioita kevätkaudella On varmaan aiheellista pitää kokouksia useammin kuin joutua pitämään kokouksia joissa on ylipitkät esityslistat. Siksi on aihetta ottaa käyttöön kokousaikataulu jonka mukaan pidetään kokous kuukaudessa. Seuraava kokous pidetään päätöksen mukaan klo 17. On huomattava että tekninen lautakunta on tehnyt kaksi päätöstä pöytäkirjan nähtäväksi asettamisesta. Päätös 28.1, 3 on korvattu teknisen lautakunnan päätöksellä , 46. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta kokoontuu syksyn 2009 aikana seuraavasti: klo klo klo klo 17 Ehdotus hyväksyttiin Teknisen lautakunnan kokoukset syyskaudella 2009 Tekn. 154 VALMISTELU (tekninen johtaja): On aihetta palata päätökseen teknisen lautakunnan kokousaikatauluun. Toisaalta on ilmeisesti sopimaton kokouspäivä ja toisaalta muutamat päivämäärät sattuvat samaan aikaan kunnanhallituksen kokouspäivämäärien kanssa. Lisäksi teknisellä lautakunnalla on tarve tehdä toimituksia syksyn aikana.

16 Tekninen lautakunta EHDOTUS: Tekninen lautakunta kokoontuu syksyn 2009 aikana lautakunnan kokouksiin seuraavasti: klo klo klo klo 17 Toimituksia, 3 tai 4 kpl pidetään klo alkaen

17 Tekninen lautakunta Kevyen polttoöljyn hankinta kaudelle Tekn. 155 VALMISTELU (tekninen johtaja): Kemiönsaaren kunta ja sen tytäryhtiö Dalsbostäder Oy Ab, Dragsfjärds Industri Ab Dragsfjärdin Teollisuus Oy sekä Kemiönsaaren seurakunta ovat lämmitysöljyn hankintaa varten perustaneet hankintarenkaan. Kunta on hankintarenkaan puolesta kilpailuttanut kevyen polttoöljyn oston. Kilpailuttaminen käsittää n litraa öljyä ja n. 30 jakelupaikkaa. Hankinta ylittää EUraja-arvon koskien tavaroiden ja palvelujen hankintaa ( ) ja on ollut ilmoitettu HILMA:lla lähtien. Hankinta koskee aikaa ja öljyn toimituksia vapaasti tilaajan öljysäiliö. Hinnoitus sidotaan sille hinnanosalle joka on muuttuva (öljyn maailmanmarkkinahinta ja dollarin kurssi) kesälaadulle Platt s merkintöihin CIF NWE Basic ARA, Gasoil 0,1 ja talvilaadulle Platt s CIF NWE Basic ARA, ULSD 10ppm sekä EKP/Suomen Pankin merkintä dollarikurssille Sidonta toimii niin että maailmanmarkkinahinnan tai valuuttakurssin USD/EUR muutoksista toimittaja ilmoittaa s-postitse hinnanmuutoksista ja hintamekanismin muutosperusteista. Sidonnan soveltaminen toimii yhtiöominaisin sovellutuksin mutta on useimmissa tapauksissa niin että hinnanmuutos astuu voimaan neljäntenä päivänä siitä kun kolmen päivän seuranta antaa hinnanmuutoksen joka on suurempi kuin 5 /m 3 n.s. putkihinnassa. Hankinnan valintakriteeri on halvin kokonaishinta. Tarjouspyyntö sisältää maksuehtovaatimuksen 30 pv netto. Määräaikana, klo 12 mennessä oli kaikkiaan jätetty 4 tarjousta. Tarjouksen ovat jättäneet; NESTE OIL, St1 Oy, Oy Teboil Ab ja Lämpöpuisto Oy (Shell). Tarjousten vertailu liitteessä 6 ja tarjousten avauspöytäkirja liitteessä 5. Yksi tarjouksen jättäjistä huomauttaa että tarjous sisältää tietoja joita voi pitää tarjouksen antajan liikesalaisuutena. Tarjouspyynnössä ilmoitetaan tarjouksen virallisuudesta ja siinä sanotaan selkeästi että sellaiset tiedot merkitään erilliseen liitteeseen ja siitä tulee käydä ilmi että liite sisältää liikesalaisuuden. Kyseinen yhtiö ei ole huomioinut kyseistä menettelyä. Tarjoushinta on aina julkinen lain mukaan joka säätää julkista hankintaa.

18 Tekninen lautakunta EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää että: 1. Valita Lämpöpuisto Oy:n Kemiönsaaren kunnan kevyen polttoöljyn toimittajaksi kaudelle , sillä perusteella että tarjous oli kokonaishinnaltaan edullisin. Muut hankintarenkaan osapuolet tekevät päätöksen tarjouskilpailussa omin päätöksin. 2. Toteaa että kaikki tarjoukset ovat julkisia.

19 Tekninen lautakunta Vuokrankorotukset Tekn. 156 VALMISTELU (kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund): Kunnalla on tällä hetkellä yhteensä 17 vuokra-asuntoa eri asunto-yhtiöissä, 8 asuntoa Genbölen eläkeläisasunnoissa sekä runsaat 30 asuntoa Gamlas hemissä Taalintehtaalla. Joidenkin näiden asuntojen vuokrataso on huomattavasti muiden, samalla alueella sijaitsevien vastaavien asuntojen alapuolella. Myös vesimaksut osassa asuntoja ovat hyvin alhaisella tasolla. Neliövuokrat ja vesimaksut ovat seuraavat: KEMIÖ: - As Oy Kimito Centrum 5,93 6,22 /m 2 o Vesimaksu 15 /henk/kk Vuokarataso isännöitsijän mukaan n. 6 /m 2 Kimitobackenissa. VÄSTANFJÄRD: - AsOy Sparbacka 4,71 5,20 /m2 o Vesimaksu 10 /henk/kk DRAGSFJÄRD: - As Oy Furumo 6,25 /m 2 o Vesimaksu 14 /henk/kk - As Oy Furubo 5,72 6,09 /m2 o Vesimaksu 20 /henk/kk - Genbölen eläkeläisasunnot 5,66 7,03 /m2 o Vesimaksu 5,05 /henk/kk Vuokratasoa isännöitsijöiden mukaan n 6,30 6,80 /m 2 Kärran alueella. TAALINTEHDAS: - Gamlas hem 4,50 5,29 /m 2 o Vesimaksu 5,05 /henk/kk - As Oy Öljan 4,86 /m 2 o Vesimaksu 20 /henk/kk - As Oy Dalhöjden 4,83 5,30 /m 2 o Vesimaksu 12 /henk/kk - As Oy Dalsbrukslinjen 5,06 /m 2 o Vesimaksu 15 /henk/kk - As Oy Dalberga 5,36 /m 2 Vuokrataso isännöitsijöiden mukaan n. 6,30 6,80 /m 2 Taalintehtaan alueella.

20 Tekninen lautakunta EHDOTUS (infrapäällikkö): Tekninen lautakunta päättää: 1. Harmonisoida vuokrat korottamalla kaikkia vuokria niin että neliövuokra on 6 /m 2, kuitenkin enintään 10 % alkaen. Korkeammalla tasolla olevia vuokria ei koroteta. 2. Korottaa vesimaksuja seuraavasti: a. Gamlas hem ja Genbölen eläkeläisasuntojen vesimaksuja korotetaan 4,95 eurolla/henk/kk 10 euroon/henk/kk. b. Kaikkien muiden asuntojen vesimaksuja korotetaan 20 eruoon/henk/kk. ASIAN KÄSITTELY: Tekninen johtaja ilmoitti etujääviydestä ja poistui kokoushuoneesta. Pöytäkirjanpitäjänä toimi infrapäällikkö Roger Hakalax, joka ilmoitti että asia ei ole tarpeeksi valmisteltu ja että asia käsitellään myöhemmin uudestaan. MUUTETTU EHDOTUS (infrapäällikkö): Asia poistetaan asialistasta. Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin.

21 Tekninen lautakunta Maanvuokrasopimus Genbölen pienjäteasemaa varten Tekn. 157 VALMISTELU (tekninen johtaja): Kun Kemiönsaaren kunnan järjestelytoimikunta teki päätöksen koskien jätehuollon järjestelyä Kemiönsaarella, asia käsiteltiin osittain samanaikaisesti kun järjestelytoimikunta teki päätöksen siitä montako jäteasemaa Kemiönsaarella tulee olemaan. Järjestelytoimikunta päätti ( ) että Genbölen jäteasema palvelee Kemiönsaaren asukkaita lähtien. Kunta vuokraa aseman Rouskis Oy:lle. Vuokra on /vuosi (alv. 0%). Rouskis Oy luovuttaa Vretan jäteasematontin kunnalle ilman korvausta. Rouskis Oy vastaa jatkossa Genbölen jäteaseman kaikista investointi-, käyttö- ja kunnossapitokustannuksista. Järjestelytoimikunnan päätös on ollut ainoa päätös tai sopimus toistaiseksi ja siksi on ajankohtaista säätää maankäyttö vuokrasopimuksella viimeistään nyt. Maa-alue on n m 2 iso määrätty alue kiinteistöstä Snickars RNro 5:60. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää hyväksyä maanvuokrasopimuksen Genbölen pienjäteasemaa varten liitteen 7 mukaan.

22 Tekninen lautakunta Lausunto koskien Liedon kunnan ympäristöterveyslautakunnan johtosääntöä Tekn. 158 VALMISTELU (tekninen johtaja): Kemiönsaaren kunta kuuluu yhdessä 12 muun kunnan kanssa ympäristöterveyshuollon yhteistyöalueeseen jossa Lieto on isäntäkuntana. Yhteistöalueen päätösoikeus on ympäristöterveyslautakunnalla 2008 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen nojalla. Ympäristöterveyslautakunta toimii kunnanhallituksen alaisena. Alusta, , alkaen ympäristöterveyshuoltoa on säädellyt Liedon kunnan hallintosäännön liitteenä ollut johtosääntö. Liedon kunta uudistaa parhaillaan hallintosääntöään ja samalla ympäristöterveyshuollon johtosääntö sovitetaan yhteen hallintosäännön kanssa. Tämä merkitsee että johtosääntö on osa Liedon kunnan hallintosääntöä. Liedon kunta pyytää lausuntoa koskien ympäristöterveyshuollon johtosääntöä. Johtosääntöehdotus annetaan tiedoksi. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta toteaa että huomautettavaa koskien Liedon kunnan ympäristöterveyslautakunnan johtosääntöä ei ole.

23 Tekninen lautakunta Avustus Rosala-Böhle vesiosuuskunnalle Tekn. 159 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax): Rosala-Böhle vesiosuuskunta anoo avustusta suunnittelua varten tai että kunta vastaa osuuskunnan suunnittelemasta vesi- ja viemärivesiverkostosta. Tekninen lautakunta on tehnyt periaatepäätöksen miten avustus myönnetään. Tekninen johtaja on antanut ehdollisen etukäteispäätöksen avustuksesta. Päätökset ja kirjelmä annetaan lautakunnalle tiedoksi. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää seuraavasti 1. Kunta maksaa 250 /osakas vesi- ja viemäriverkoston sekä puhdistuslaitoksen suunnittelua varten Rosala-Böhle vesiosuuskunnalle jos osuuskunnalla on vähintään 20 kpl osuuskunnan osakasta. Avustus kattaa kuitenkin korkeintaan todelliset suunnittelukustannukset. Osuuskunta toimii toimeksiantajana suunnittelulle ja kunnan edustajalle annetaan mahdollisuus osallistua suunnitteluprosessiin. 2. Avustus maksetaan todistusta osuuskunnan osakkaista sekä tilitetyistä suunnittelukustannuksia vastaan. Kemiönsaaren kunta haluaa myös 2 sarjaa täydellistä suunnitelmaa ennen kuin avustus voidaan maksaa kokonaisuudessa. 3. Kun kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan on osuuskunnalla mahdollisuus lisäavustukseen erillisestä hakemuksesta. Yhteenlaskettu avustussumma suunnittelua ja toteuttamista varten on korkeintaan 500 /osakas.

24 Tekninen lautakunta Tiennimen muuttaminen Tekn. 160 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio) Vuoden 2008 aikana kartoitettiin ja tehtiin yhteenveto Kemiönsaaren tiennimistä. Samannimisiä teitä nimettiin uudelleen ja kielivirheitä korjattiin. Työn jatkuessa tienimien sekä osoiterekisterin kanssa on tullut esiin vielä neljä tarvittavaa muutosta: 1. Östergårdsvägen - Östergårdintie Kåddbölen kylässä Östergårdsvägen - Östergårdintie Långnäsin kylässä Långnäsissä oleva tie on Långnäsin niemellä, siksi tiennimeksi sopii Långnäsudden Långnäsinniemi. 2. Mellanvägen - Keskitie Dahlsin kylässä Mellanvägen - Välitie Santasaaren kylässä Kemiön Santasaaren yksityistien tiekunta anoo saada muuttaa Santasaaren Välitie Källvägen Lähdetieksi, koska alueella on tunnettu lähde. Katso liite 8b. 3. Hästhagavägen Hevoshaantie Björkbodan kylässä Hästhagsvägen Hevoshaantie Ekniemen kylässä Sopivampaa on muuttaa Björkbodassa oleva tie kujaksi, koska tie on tiheään asutulla alueella. 4. Dragonvägen Rakuunantie Kärran kylässä Dragonvägen Rakuunantie Wretan kylässä Rakuunantie Wretan kylässä poistetaan koska uusi tie on rakennettu ainoalle kiinteistölle joka on käyttänyt osoitetta. Tie on myös kasvanut umpeen. Tiet esitellään liitteessä 8a.

25 Tekninen lautakunta EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää nimetä tiet seuraavasti: 1. Östergårdintie Långnäsissä nimetään Långnäsudden Långnäsinniemi. 2. Välitie Santasaaressa nimetään Källvägen Lähdetie. 3. Hevoshaantie Björkbodassa nimetään Hästhagagränd Hevoshaankuja. 4. Rakuunantie Wretassa poistetaan. ASIAN KÄSITTELY: Lautakunnan jäsen Gustav Ekholm ehdotti että kohdan 1, tiennimi Östergårdintie nimetään Hummeldalsvägeniksi. Suomenkielinen ehdotus puuttui. Asian valmistelijat eivät pystyneet kokouksessa sanomaan löytyvätkö samanlainen nimi jossain muualla kunnassa. MUUTETTU EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää nimetä tiet seuraavasti: 1. Östergårdintie Långnäsissä poistetaan asialistasta ja tien nimeäminen valmistellaan uudelleen. 2. Välitie Santasaaressa nimetään Källvägen Lähdetie. 3. Hevoshaantie Björkbodassa nimetään Hästhagagränd Hevoshaankuja. 4. Rakuunantie Wretassa poistetaan. Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin.

26 Tekninen lautakunta Uusi tienimi Skarpbölentie Tekn. 161 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio) Thorvald Avellan kiinteistön, osoitteella Turuntie 187, omistajana on suullisesti anonut uutta osoitetta. Avellanin ehdotus on Skarpbölevägen - Skarpbölentie. Nimi viittaa alueen nimeen, Skarpböle. Tie esitellään liitteessä 9. EHDOTUS (tekninen johtaja) Käytäntö uuden tienimen saamiseksi on ollut että tiellä on vähintään kolme taloutta. Tässä tapauksessa katsotaan että Skarpböle on hyvin tunnettu ja siksi uusi tienimi voidaan antaa. Tekninen lautakunta päättää nimetä tie seuraavasti: Skarpbölevägen - Skarpbölentie PÄÄTÖS

27 Tekninen lautakunta Päätösvallan siirto koskien jätehuoltoa Tekn. 162 VALMISTUS (tekninen johtaja): Kemiönsaaren kunnan jätetaksassa, jonka uusin versio astui voimaan , on kirjoittelu joka säätää jätekuljetusten toteutusta. Vaihtoedot ovat kiinteistökohtainen keräys ja aluekeräys ja lähemmät määräykset jätekuljetusten totetuttamisesta on kirjoitettu 1. Samassa pykälässä on myös seuraava kirjoittelu: Kunnan tekninen lautakunta voi, hyvinperustellun syyn perusteella jo Rouskis Oy:n suostumuksella, myöntää aluekeräykseen kuuluvalle asuinkiinteistölle oikeus siirtyä kiinteistökohtaiseeen keräykseen. Muutosta on haettava kirjallisesti. Tällä hetkellä paine on suuri päätökselle joka koskee keräystapaa. Vuosittain tulee kysymykseen useita kymmeniä asioita, ensimmäiset vuodet. Päätöksenkulun joustavuuden parantamiseksi olisi tehtävä päätösvallan siirto virkamiehelle. Kemiönsaaren jätetaksa 1 annetaan tiedoksi. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää siirtää päätösvallan, aluekeräykseen kuuluvien asuinkiinteistöjen siirtymisestä kiinteistökohtaiseen keräykseen koskevissa asioissa, tekniselle johtajalle.

28 Tekninen lautakunta Vastaus tiekunnille Tekn. 163 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): Elvikin ja Strömsnäsin tiekunnat ovat lähettäneet kirjeen koskien vuoden 2009 kunnossapitoavustusta. Molemmilla tiekunnilla on yksi vakituinen asukas ja vapaa-ajan kiinteistöä. 1. Avustus 2010 Uusi luokittelu, joka tulee olemaan vuoden 2010 avustuksen perusteena, ei ole vielä valmis. Kriteereitä, kuten tien pituus tai vakituisten asukkaiden määrää, ei ole vielä vahvistettu koskien vuoden 2010 avustusten myöntämistä. 2. Tienpitovelvollisuus Laissa yksityisistä teistä 22 on selvästi määritelty että henkilö joka on saanut tieoikeuden on velvollinen tieosakkaana kunnossapitää tietä. 23 :ssä käsitellään kustannusten jakoa. Tiekunta päättää tien tasosta. Tiekunta päättää myös aurataanko tie vapaaajankiinteistölle tai ei. 3. Jäteastioiden tyhjentäminen Jätehuolto määritellään jätelaissa (1072/1993). 7 :ssä säädetään että jätteiden tuottajan tulee järjestää jätteiden keräys ja että kiinteistönomistajan tulee huolehtia siitä että jätteiden keräys kuuluu järjestetyn jätteiden keräyksen piiriin. Laki siis velvoittaa jätteidentuottajan ja kiinteistön omistajan huolehtimaan jätteiden käsittelystä lain säätämällä tavalla. Kunta päättää keräyspaikoista ja järjestetystä jätteidenkuljetuksesta. Tämä t.s. tarkoittaa että jätehuollolla ei ole yhteyttä asuinpaikkaan ja/tai jos kiinteistön haltija asuu yksityisen tien, kadun tai muun tien varrella. Kaikki kiinteistönhaltijat kuuluvat lain piiriin jätehuollon järjestämisestä. 4. Virallinen tiekunnan perustaminen Ennen tekninen lautakunnan kokousta ei ollut uusia yksilöityjä kriteereitä joita tiekuntien tulisi täyttää, saadakseen avustusta. Yksi selkeä kriteeri oli kuitenkin että tiekunnan on oltava virallinen. Virallisella tiekunnalla on monta hyvää puolta kiinteistönomistajan velvollisuuksia ja oikeuksia ajatellen. 5. Valitus, koskien vuoden 2009 tiekuntien avustuksia Tiekuntien kirje ei ole tullut oikaisuvaatimuksen määräämässä ajassa koskien vuoden 2009 tiekuntien avustuspäätöstä. Tiekuntien kirje annetaan tiedoksi.

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Toimielin Kokouspäivä Sivu. Suomenkielinen koulujaosto 8/

Toimielin Kokouspäivä Sivu. Suomenkielinen koulujaosto 8/ PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Suomenkielinen koulujaosto 8/2009 15.12.2009 65 Kokousaika 15.12.2009 klo 19.00-19.45, tutustuminen Kemiönsaaren keskuskouluun klo 19.45-20.30, jaoston kokous Kokouspaikka

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä, 2.4.2013

Kunnantoimisto Kemiössä, 2.4.2013 2/2013 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 17.00 18.20 Kokouspaikka: Villa Lande, kokoushuone Janson Jäsenet: Anders Laurén, poissa Patrick Joki Cathina Wretdal-Lindström Lars Söderlund Marjaana Hoikkala Johanna

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 PÖYTÄKIRJA 4/2009 Toimielin Kokouspvm Sivu Peruspalvelulautakunta 4 / 2009 9.4.2009 1 Kokousaika : Torstaina 9. huhtikuuta 2009 klo 15.00 16.30 Kokouspaikka : Kunnantoimisto Kemiössä, hallituksen huone

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta 9 / 2009 27.10.2009 194 Kokousaika Tiistaina 27. lokakuuta 2009 klo 17.30-18.50 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tietoimikunta 01.11.2017 Aika 01.11.2017 klo 17:00-17:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 4, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Kunnantalo, lautakunnan kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Kunnantalo, lautakunnan kokoushuone SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2017 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18:00 18:55 Kokouspaikka Kunnantalo, lautakunnan kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Ahlsved, Pasi Åstrand, Ulla-Maria

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot