Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / Kokousaika : , klo Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja Börje Ström varapuheenjohtaja Brita Drugge jäsen Gustav Ekholm jäsen Ralf Saarinen varajäsen Kristian Lindroos jäsen Kauko Pietikäinen jäsen Kerstin Lindholm kunnanhallituksen edustaja Poissa olevat: Eva Magnusson-Tamminen jäsen Silja Puranen jäsen Muut läsnäolevat: Lars Nummelin tekninen johtaja Roger Hakalax infrapäällikkö Åke Lindeberg kaavoitusarkkitehti, poistui klo Frida Vuorio suunnitteluinsinööri Thomas Ginlund kiinteistöpäälikkö Birgitta Parikka ruokahuolto- ja siivouspäälikkö, poistui klo Asiat: Allekirjoitus: Puheenjohtaja Sihteeri Jörgen Törnqvist Tarkistus, paikka ja aika: Kemiön kunnatoimistossa Lars Nummelin Pöytäkirja pidetty nähtävänä: Brita Drugge Kemiönsaaressa Börje Ström : Lars Nummelin

2 ESITYSLISTA Toimielin Laatimispäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / Kokousaika: , klo Kokouspaikka: Asia nro Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Asia 142 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 143 Pöytäkirjantarkastajien valinta 144 Ajankohtaista tietoa 145 Ranta-asemakaava koskien Wuorion marinaa Söljeholmenin saaressa, Rövikin kylässä 146 Hummelvikin ranta-asemakaava Pörtsnäsin kylässä 147 Bergön ranta-asemakaava Brännbodan kylässä, kaavamuutos 148 Kortfladaholmarna ranta-asemakaava Westerillon kylässä, kaavamuutos 149 Pungbölen ranta-asemakaava Pungbölen kylässä 150 Poikkeamishakemus omakotitalon rakentamiselle AM alueelle Stora Ängesön saaressa, Ängeshamn RN:o 14:16 Hiittisten kylässä 151 Poikkeamishakemus vapaa-ajan asunnon rakentamiselle kiinteistölle Fjärdskär RNo: 1:3 Böhlen kylässä 152 Poikkeamishakemus omakotitalon rakentamiselle kiinteistölle Liden RNo: 5:53 Pedersån kylässä. 153 Elintarvikehankinta 154 Teknisen lautakunnan kokoukset syyskaudella Kevyen polttoöljyn hankinta kaudelle Vuokrankorotukset 157 Maanvuokrasopimus Genbölen pienjäteasemaa varten 158 Lausunto koskien Liedon kunnan ympäristöterveyslautakunnan johtosääntöä 159 Avustus Rosala-Böhle vesiosuuskunnalle 160 Tiennimen muuttaminen 161 Uusi tienimi Skarpbölentie 162 Päätösvallan siirto koskien jätehuoltoa 163 Vastaus tiekunnille Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiönsaaressa Jörgen Törnqvist

3 ESITYSLISTA Toimielin Laatimispäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / Kokousaika: , klo Kokouspaikka: Asia nro Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Asia 164 Vastine maa-tuomioistuimeen, lohkominen Kirje, Rolf Henriksson 166 Tiedoksi saatettavat asiat 167 Poikkeamishakemus päivittäistavara marketin rakentamiselle korttelissa 161 Kemiön keskustan asemakaavan alueella Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiönsaaressa Jörgen Törnqvist

4 Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekn. 142 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekn. 143 Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirjanpitäjä pitää pöytäkirjaa puheenjohtajan johdolla. Puheenjohtaja allekirjoittaa pöytäkirjan ja se vahvistetaan pöytäkirjanpitäjän nimikirjoituksella. Pöytäkirja on vahvistettava siten kuin toimielin päättää. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan pöytäkirjan. Brita Drugge ja Veronica Heikkilä ovat vuorossa tulla valituiksi pöytäkirjantarkastajiksi. Puheenjohtajan ehdotuksesta Brita Drugge ja Börje Ström valittiin yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi. Esittelijä ilmoitti että asialistaan oli valmisteltu yksi ylimääräistä asiaa, Poikkeamishakemus päivittäistavara marketin rakentamiselle korttelissa 161 Kemiön keskustan asemakaavan alueella. Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti otta asian käsiteltäväksi, 167. Puheenjohtaja päätti että asiat käsitellään seuraavassa järjestyksessä:

5 Tekninen lautakunta Ajankohtaista tietoa Tekn. 144 VALMISTELU (tekninen johtaja): Teknisellä lautakunnalla on yleissuuntautuva aihe joka kokouksessa. Tällä kertaa kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund esittelee kiinteistökannan ja ajatuksia siitä miten sisäistä vuokraa voidaan kehittää. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta merkitsee informaation tiedoksi.

6 Tekninen lautakunta Ranta-asemakaava koskien Wuorion marinaa Söljeholmenin saaressa, Rövikin kylässä Tekn. 145 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat MRL 62 mukaisesti olleet nähtävillä välisenä aikana osallisten kuulemista varten. Lähinaapureille on myös tiedotettu asiasta suoraan. Lausuntoja on laatimisvaiheessa pyydetty Tiehallinnolta, Fortumilta ja Varsinais Suomen pelastuslaitokselta. Tiehallinnolla on seuraavat huomautukset: 1. LV alueelle johtava tie tulisi kaavassa esittää katkoviivoilla siltä osin kun se kulkee suunnitellun sillan alitse. 2. Kaavamerkinnän kaavaselite tulisi olla maantie. Fortum ei esitä sellaista joka vaikuttaisi kaavaan. LV alueen länsilaidassa kulkevalle voimajohdolle on kaavassa osoitettu johtorasite. Pelastuslaitos esittää että kaavassa osoitettaisiin vedenottamo paloautoille. Tämä toivomus voitane parhaiten täyttää paikalla viitoituksen avulla. Lausunnoissa esille tulleet näkökohdat ovat luonteeltaan teknisiä ja kaavaehdotus voidaan täydentää ja tarkentaa näillä julkisen nähtävillä olon jälkeen, ilman että kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville. Kaavaluonnos läpikäytiin ympäristökeskuksen kanssa pidetyssä kokouksessa, jossa sovittiin muutamista korjauksista ja tarkennuksista jotka ovat otettu huomioon kaavaehdotuksessa. (Kaavakartta annetaan tiedoksi.) EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Päättää hyväksyä kaavaehdotuksen. 2. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi. 3. Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta pyydetään.

7 Tekninen lautakunta Hummelvikin ranta-asemakaava Pörtsnäsin kylässä Tekn. 146 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Hummelvikin ranta-asemakaava on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä MRL 62 mukaisesti aikana Nähtävilläolon aikana kaavaluonnoksesta ei ole jätetty mielipiteitä. Pieniä teknisiä korjauksia on tehty kaavaluonnokseen joka nyt etenee hyväksyttäväksi kaavaehdotukseksi. (Kaavakartta annetaan tiedoksi.) EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Päättää hyväksyä kaavaehdotuksen. 2. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi. 3. Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta pyydetään.

8 Tekninen lautakunta Bergön ranta-asemakaava Brännbodan kylässä, kaavamuutos Tekn. 147 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Bergön ranta-asemakaavan muutos on aikaisemmin ollut ehdotuksena virallisesti nähtävillä. Johtuen kaavaehdotukseen tehtyjen muutosten laajuudesta joudutaan korjattu kaavaehdotus asettamaan uudelleen virallisesti nähtäville. Muutokset on tehty niiden vaatimusten mukaisesti mitä ympäristökeskus on lausunnossaan aikaisemmasta kaavaehdotuksesta asettanut, sekä mitä myöhemmin on sovittu ympäristökeskuksen kanssa pidetyssä kokouksessa. (Kaavakartta annetaan tiedoksi.) EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Päättää hyväksyä kaavaehdotuksen. 2. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi. 3. Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta pyydetään.

9 Tekninen lautakunta Kortfladaholmarna ranta-asemakaava Westerillon kylässä, kaavamuutos Tekn. 148 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Kortfladaholmarna ranta-asemakaavan muutos on aikaisemmin ollut ehdotuksena virallisesti nähtävillä. Johtuen kaavaehdotukseen tehtyjen muutosten laajuudesta joudutaan korjattu kaavaehdotus asettamaan uudelleen virallisesti nähtäville. Muutokset on tehty niiden vaatimusten mukaisesti mitä ympäristökeskus on lausunnossaan aikaisemmasta kaavaehdotuksesta asettanut, sekä mitä myöhemmin on sovittu ympäristökeskuksen kanssa pidetyssä kokouksessa. (Kaavakartta annetaan tiedoksi.) EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Päättää hyväksyä kaavaehdotuksen. 2. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi. 3. Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta pyydetään.

10 Tekninen lautakunta Pungbölen ranta-asemakaava Pungbölen kylässä Tekn. 149 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Pungbölen ranta-asemakaava on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä MRL 62 mukaisesti aikana Nähtävilläolon aikana kaavaluonnoksesta ei ole jätetty mielipiteitä. Laatimisvaiheessa on ympäristökeskukselta pyydetty lausunto. Muutoksia on tehty kaavaluonnokseen niiden vaatimusten mukaisesti mitä ympäristökeskus on lausunnossaan asettanut, sekä sen perusteella mitä myöhemmin on sovittu ympäristökeskuksen kanssa pidetyssä kokouksessa. Kaavaluonnos etenee nyt hyväksyttäväksi kaavaehdotukseksi. (Kaavakartta annetaan tiedoksi.) EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää seuraavasti: 1. Päättää hyväksyä kaavaehdotuksen. 2. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi. 3. Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta pyydetään.

11 Tekninen lautakunta Poikkeamishakemus omakotitalon rakentamiselle AM alueelle Stora Ängesön saaressa, Ängeshamn RN:o 14:16 Hiittisten kylässä Tekn. 150 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Roger ja Desiré Roman hakevat lupaa poikkeamisella saada rakentaa omakotitalon Stora Ängesön AM alueelle. Romanin perhellä on aikomus muuttaa alueelle jatkaakseen kalastustoimintaa alueella. Kyseessä on siis sukupolven vaihdoksesta. Alueella on entuudestaan 2 asuinrakennusta joista toinen on asumaton eikä vastaa tämän päivän asumiselle asetettavia vaatimuksia. Uusi rakennus jonka Roman aikoo rakentaa on 179m2 ja sijaitsee AM alueen sisällä. Naapureita on kuultu asiassa ja heillä ei ole hankkeesta huomauttamista. Kaavoitusarkkitehti on lausunnossaan liite 1 todennut että uudisrakennusta ei voida pitää haittana ympäristölle eikä myöskään vaikeuta kaavan toteutumista ja puoltaa poikkeamisen myöntämistä. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta puoltaa haetun poikkeamisen myöntämistä. Hakemus lähetetään Lounais Suomen ympäristökeskuksen päätettäväksi.

12 Tekninen lautakunta Poikkeamishakemus vapaa-ajan asunnon rakentamiselle kiinteistölle Fjärdskär RNo: 1:3 Böhlen kylässä Tekn. 151 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Katarina ja Nicolas Swift hakevat poikkeamista noin 135m2 suuruiselle vapaa-ajan asunnolle kiinteistölle Fjärdskär RNo: 1:3 Böhlen kylässä. Dragsfjärdin kunnanhallitus on samoille hakijoille myöntänyt poikkeamisen 150m2 uudisrakennukselle. Hakija ei tällöin ole ollut tietoinen että vanha rakennus, joka säilytettäisiin vierasmajana, myöskin rasittaa rakennusoikeutta. Kun suunnitelmissa on edetty on osoittautunut että uudisrakennus tulisi olemaan noin 135m2. Yhteensä kiinteistöllä olevilla rakennuksilla olisi kerrosalaa 171m2 asuinrakennuksia varten. Siten haetaan poikkeamista m2. Kaavoitusarkkitehti on lausunnossaan liite 2 todennut että tilanne kokonais kerrosalaa ajatellen on aikasemmasta muuttumaton tai pienempi, koska uuden päärakennuksen kerrosala on pienentynyt. Hän toteaa myös että rakentaminen ei tässä tapauksessa aiheuta visuaalista haittaa, ja että kaavan toteutuminen ei vaikeudu ja puoltaa siten hakemusta. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta myöntää haetun poikkeamisen. Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta laskettuna siitä päivästä kun päätös on saanut lainvoiman.

13 Tekninen lautakunta Poikkeamishakemus omakotitalon rakentamiselle kiinteistölle Liden RNo: 5:53 Pedersån kylässä. Tekn. 152 VALMISTELU (kaavoitusarkkitehti Åke Lindeberg) Christine Wahlsten hakee poikkeamista saada rakentaa omakotitalon ympärivuotiseen käyttöön rantaosayleiskaavassa RA rakennuspaikaksi osoitetulle tontille. Tontilla on olemassa vanha vapaa-ajan rakennus joka säilytettäisiin vierasmajana. Vanha saunarakennus tulisi purettavaksi. Kaavoitusarkkitehti on lausunnossaan liite 3 todennut että kiinteistö täyttää ympäri vuotiselle asumiselle asetettavat vaatimukset ja että naapuri kiinteistöillä jo on omakotitaloja. Liäksi todetaan että muutos ympärivuotiseksi rakennuspaikaksi ei vaikeuta kaavan toteutumista ja puoltaa poikkeamisen myöntämistä. EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta myöntää haetun poikkeamisen. Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta laskettuna siitä päivästä kun päätös on saanut lainvoiman.

14 Tekninen lautakunta Elintarvikehankinta Tekn. 153 VALMISTELU (kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund ja ruokahuolto- ja siivouspäällikkö Birgitta Parikka): Kuntaliitoksesta johtuen elintarvikehankintojen laajuus on tullut niin suureksi että on tarkoituksenmukaista hoitaa hankinnat keskitetysti. Siksi on järjestetty tarjouskilpailu jossa tarjoajilla on ollut mahdollisuus tarjota kaikkia tuoteryhmiä tai vain tiettyä tuoteryhmää. Hankinnan arvo ylittää arvioiden mukaan EU-kynnysarvon tavara- ja palveluhankinnoille ( ) ja hanke on näin ollen ilmoitettu julkisten hankintojen nettisivuilla, Hilmassa. Tarjouspyyntö on lähetetty sitä pyytäneille tavarantoimittajille ja tarjousten viimeinen jättöpäivä on klo 14. Liitteessä 4 yhteenveto annetuista tarjouksista. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää: 1. Hylätä ne tarjoajat jotka ovat antaneet hinnat ainoastaan muutamille tuotteille tuoteryhmän sisällä koska niitä ei voi pitää vertailukelpoisina. 2. Valita kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset eri tuoteryhmille valitsemalla seuraavat tavaratoimittajat: - Tuore liha: Saarionen Oy - Pakasteet: Kespro Oy - Einestuotteet: HK Ruokatalo Oy - Maitotuotteet: Valio Oy - Lihajalosteet: Saarionen Oy - Kuivat elintarvikkeet: Kespro Oy Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö Birgitta Parikka poistui kokousesta asian käsittelyn jälkeen.

15 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan kokoukset syyskaudella 2009 Tekn. 136 VALMISTELU (tekninen johtaja): Teknisellä lautakunnalla on ollut odotettua enemmän asioita kevätkaudella On varmaan aiheellista pitää kokouksia useammin kuin joutua pitämään kokouksia joissa on ylipitkät esityslistat. Siksi on aihetta ottaa käyttöön kokousaikataulu jonka mukaan pidetään kokous kuukaudessa. Seuraava kokous pidetään päätöksen mukaan klo 17. On huomattava että tekninen lautakunta on tehnyt kaksi päätöstä pöytäkirjan nähtäväksi asettamisesta. Päätös 28.1, 3 on korvattu teknisen lautakunnan päätöksellä , 46. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta kokoontuu syksyn 2009 aikana seuraavasti: klo klo klo klo 17 Ehdotus hyväksyttiin Teknisen lautakunnan kokoukset syyskaudella 2009 Tekn. 154 VALMISTELU (tekninen johtaja): On aihetta palata päätökseen teknisen lautakunnan kokousaikatauluun. Toisaalta on ilmeisesti sopimaton kokouspäivä ja toisaalta muutamat päivämäärät sattuvat samaan aikaan kunnanhallituksen kokouspäivämäärien kanssa. Lisäksi teknisellä lautakunnalla on tarve tehdä toimituksia syksyn aikana.

16 Tekninen lautakunta EHDOTUS: Tekninen lautakunta kokoontuu syksyn 2009 aikana lautakunnan kokouksiin seuraavasti: klo klo klo klo 17 Toimituksia, 3 tai 4 kpl pidetään klo alkaen

17 Tekninen lautakunta Kevyen polttoöljyn hankinta kaudelle Tekn. 155 VALMISTELU (tekninen johtaja): Kemiönsaaren kunta ja sen tytäryhtiö Dalsbostäder Oy Ab, Dragsfjärds Industri Ab Dragsfjärdin Teollisuus Oy sekä Kemiönsaaren seurakunta ovat lämmitysöljyn hankintaa varten perustaneet hankintarenkaan. Kunta on hankintarenkaan puolesta kilpailuttanut kevyen polttoöljyn oston. Kilpailuttaminen käsittää n litraa öljyä ja n. 30 jakelupaikkaa. Hankinta ylittää EUraja-arvon koskien tavaroiden ja palvelujen hankintaa ( ) ja on ollut ilmoitettu HILMA:lla lähtien. Hankinta koskee aikaa ja öljyn toimituksia vapaasti tilaajan öljysäiliö. Hinnoitus sidotaan sille hinnanosalle joka on muuttuva (öljyn maailmanmarkkinahinta ja dollarin kurssi) kesälaadulle Platt s merkintöihin CIF NWE Basic ARA, Gasoil 0,1 ja talvilaadulle Platt s CIF NWE Basic ARA, ULSD 10ppm sekä EKP/Suomen Pankin merkintä dollarikurssille Sidonta toimii niin että maailmanmarkkinahinnan tai valuuttakurssin USD/EUR muutoksista toimittaja ilmoittaa s-postitse hinnanmuutoksista ja hintamekanismin muutosperusteista. Sidonnan soveltaminen toimii yhtiöominaisin sovellutuksin mutta on useimmissa tapauksissa niin että hinnanmuutos astuu voimaan neljäntenä päivänä siitä kun kolmen päivän seuranta antaa hinnanmuutoksen joka on suurempi kuin 5 /m 3 n.s. putkihinnassa. Hankinnan valintakriteeri on halvin kokonaishinta. Tarjouspyyntö sisältää maksuehtovaatimuksen 30 pv netto. Määräaikana, klo 12 mennessä oli kaikkiaan jätetty 4 tarjousta. Tarjouksen ovat jättäneet; NESTE OIL, St1 Oy, Oy Teboil Ab ja Lämpöpuisto Oy (Shell). Tarjousten vertailu liitteessä 6 ja tarjousten avauspöytäkirja liitteessä 5. Yksi tarjouksen jättäjistä huomauttaa että tarjous sisältää tietoja joita voi pitää tarjouksen antajan liikesalaisuutena. Tarjouspyynnössä ilmoitetaan tarjouksen virallisuudesta ja siinä sanotaan selkeästi että sellaiset tiedot merkitään erilliseen liitteeseen ja siitä tulee käydä ilmi että liite sisältää liikesalaisuuden. Kyseinen yhtiö ei ole huomioinut kyseistä menettelyä. Tarjoushinta on aina julkinen lain mukaan joka säätää julkista hankintaa.

18 Tekninen lautakunta EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää että: 1. Valita Lämpöpuisto Oy:n Kemiönsaaren kunnan kevyen polttoöljyn toimittajaksi kaudelle , sillä perusteella että tarjous oli kokonaishinnaltaan edullisin. Muut hankintarenkaan osapuolet tekevät päätöksen tarjouskilpailussa omin päätöksin. 2. Toteaa että kaikki tarjoukset ovat julkisia.

19 Tekninen lautakunta Vuokrankorotukset Tekn. 156 VALMISTELU (kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund): Kunnalla on tällä hetkellä yhteensä 17 vuokra-asuntoa eri asunto-yhtiöissä, 8 asuntoa Genbölen eläkeläisasunnoissa sekä runsaat 30 asuntoa Gamlas hemissä Taalintehtaalla. Joidenkin näiden asuntojen vuokrataso on huomattavasti muiden, samalla alueella sijaitsevien vastaavien asuntojen alapuolella. Myös vesimaksut osassa asuntoja ovat hyvin alhaisella tasolla. Neliövuokrat ja vesimaksut ovat seuraavat: KEMIÖ: - As Oy Kimito Centrum 5,93 6,22 /m 2 o Vesimaksu 15 /henk/kk Vuokarataso isännöitsijän mukaan n. 6 /m 2 Kimitobackenissa. VÄSTANFJÄRD: - AsOy Sparbacka 4,71 5,20 /m2 o Vesimaksu 10 /henk/kk DRAGSFJÄRD: - As Oy Furumo 6,25 /m 2 o Vesimaksu 14 /henk/kk - As Oy Furubo 5,72 6,09 /m2 o Vesimaksu 20 /henk/kk - Genbölen eläkeläisasunnot 5,66 7,03 /m2 o Vesimaksu 5,05 /henk/kk Vuokratasoa isännöitsijöiden mukaan n 6,30 6,80 /m 2 Kärran alueella. TAALINTEHDAS: - Gamlas hem 4,50 5,29 /m 2 o Vesimaksu 5,05 /henk/kk - As Oy Öljan 4,86 /m 2 o Vesimaksu 20 /henk/kk - As Oy Dalhöjden 4,83 5,30 /m 2 o Vesimaksu 12 /henk/kk - As Oy Dalsbrukslinjen 5,06 /m 2 o Vesimaksu 15 /henk/kk - As Oy Dalberga 5,36 /m 2 Vuokrataso isännöitsijöiden mukaan n. 6,30 6,80 /m 2 Taalintehtaan alueella.

20 Tekninen lautakunta EHDOTUS (infrapäällikkö): Tekninen lautakunta päättää: 1. Harmonisoida vuokrat korottamalla kaikkia vuokria niin että neliövuokra on 6 /m 2, kuitenkin enintään 10 % alkaen. Korkeammalla tasolla olevia vuokria ei koroteta. 2. Korottaa vesimaksuja seuraavasti: a. Gamlas hem ja Genbölen eläkeläisasuntojen vesimaksuja korotetaan 4,95 eurolla/henk/kk 10 euroon/henk/kk. b. Kaikkien muiden asuntojen vesimaksuja korotetaan 20 eruoon/henk/kk. ASIAN KÄSITTELY: Tekninen johtaja ilmoitti etujääviydestä ja poistui kokoushuoneesta. Pöytäkirjanpitäjänä toimi infrapäällikkö Roger Hakalax, joka ilmoitti että asia ei ole tarpeeksi valmisteltu ja että asia käsitellään myöhemmin uudestaan. MUUTETTU EHDOTUS (infrapäällikkö): Asia poistetaan asialistasta. Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin.

21 Tekninen lautakunta Maanvuokrasopimus Genbölen pienjäteasemaa varten Tekn. 157 VALMISTELU (tekninen johtaja): Kun Kemiönsaaren kunnan järjestelytoimikunta teki päätöksen koskien jätehuollon järjestelyä Kemiönsaarella, asia käsiteltiin osittain samanaikaisesti kun järjestelytoimikunta teki päätöksen siitä montako jäteasemaa Kemiönsaarella tulee olemaan. Järjestelytoimikunta päätti ( ) että Genbölen jäteasema palvelee Kemiönsaaren asukkaita lähtien. Kunta vuokraa aseman Rouskis Oy:lle. Vuokra on /vuosi (alv. 0%). Rouskis Oy luovuttaa Vretan jäteasematontin kunnalle ilman korvausta. Rouskis Oy vastaa jatkossa Genbölen jäteaseman kaikista investointi-, käyttö- ja kunnossapitokustannuksista. Järjestelytoimikunnan päätös on ollut ainoa päätös tai sopimus toistaiseksi ja siksi on ajankohtaista säätää maankäyttö vuokrasopimuksella viimeistään nyt. Maa-alue on n m 2 iso määrätty alue kiinteistöstä Snickars RNro 5:60. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää hyväksyä maanvuokrasopimuksen Genbölen pienjäteasemaa varten liitteen 7 mukaan.

22 Tekninen lautakunta Lausunto koskien Liedon kunnan ympäristöterveyslautakunnan johtosääntöä Tekn. 158 VALMISTELU (tekninen johtaja): Kemiönsaaren kunta kuuluu yhdessä 12 muun kunnan kanssa ympäristöterveyshuollon yhteistyöalueeseen jossa Lieto on isäntäkuntana. Yhteistöalueen päätösoikeus on ympäristöterveyslautakunnalla 2008 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen nojalla. Ympäristöterveyslautakunta toimii kunnanhallituksen alaisena. Alusta, , alkaen ympäristöterveyshuoltoa on säädellyt Liedon kunnan hallintosäännön liitteenä ollut johtosääntö. Liedon kunta uudistaa parhaillaan hallintosääntöään ja samalla ympäristöterveyshuollon johtosääntö sovitetaan yhteen hallintosäännön kanssa. Tämä merkitsee että johtosääntö on osa Liedon kunnan hallintosääntöä. Liedon kunta pyytää lausuntoa koskien ympäristöterveyshuollon johtosääntöä. Johtosääntöehdotus annetaan tiedoksi. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta toteaa että huomautettavaa koskien Liedon kunnan ympäristöterveyslautakunnan johtosääntöä ei ole.

23 Tekninen lautakunta Avustus Rosala-Böhle vesiosuuskunnalle Tekn. 159 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax): Rosala-Böhle vesiosuuskunta anoo avustusta suunnittelua varten tai että kunta vastaa osuuskunnan suunnittelemasta vesi- ja viemärivesiverkostosta. Tekninen lautakunta on tehnyt periaatepäätöksen miten avustus myönnetään. Tekninen johtaja on antanut ehdollisen etukäteispäätöksen avustuksesta. Päätökset ja kirjelmä annetaan lautakunnalle tiedoksi. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää seuraavasti 1. Kunta maksaa 250 /osakas vesi- ja viemäriverkoston sekä puhdistuslaitoksen suunnittelua varten Rosala-Böhle vesiosuuskunnalle jos osuuskunnalla on vähintään 20 kpl osuuskunnan osakasta. Avustus kattaa kuitenkin korkeintaan todelliset suunnittelukustannukset. Osuuskunta toimii toimeksiantajana suunnittelulle ja kunnan edustajalle annetaan mahdollisuus osallistua suunnitteluprosessiin. 2. Avustus maksetaan todistusta osuuskunnan osakkaista sekä tilitetyistä suunnittelukustannuksia vastaan. Kemiönsaaren kunta haluaa myös 2 sarjaa täydellistä suunnitelmaa ennen kuin avustus voidaan maksaa kokonaisuudessa. 3. Kun kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan on osuuskunnalla mahdollisuus lisäavustukseen erillisestä hakemuksesta. Yhteenlaskettu avustussumma suunnittelua ja toteuttamista varten on korkeintaan 500 /osakas.

24 Tekninen lautakunta Tiennimen muuttaminen Tekn. 160 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio) Vuoden 2008 aikana kartoitettiin ja tehtiin yhteenveto Kemiönsaaren tiennimistä. Samannimisiä teitä nimettiin uudelleen ja kielivirheitä korjattiin. Työn jatkuessa tienimien sekä osoiterekisterin kanssa on tullut esiin vielä neljä tarvittavaa muutosta: 1. Östergårdsvägen - Östergårdintie Kåddbölen kylässä Östergårdsvägen - Östergårdintie Långnäsin kylässä Långnäsissä oleva tie on Långnäsin niemellä, siksi tiennimeksi sopii Långnäsudden Långnäsinniemi. 2. Mellanvägen - Keskitie Dahlsin kylässä Mellanvägen - Välitie Santasaaren kylässä Kemiön Santasaaren yksityistien tiekunta anoo saada muuttaa Santasaaren Välitie Källvägen Lähdetieksi, koska alueella on tunnettu lähde. Katso liite 8b. 3. Hästhagavägen Hevoshaantie Björkbodan kylässä Hästhagsvägen Hevoshaantie Ekniemen kylässä Sopivampaa on muuttaa Björkbodassa oleva tie kujaksi, koska tie on tiheään asutulla alueella. 4. Dragonvägen Rakuunantie Kärran kylässä Dragonvägen Rakuunantie Wretan kylässä Rakuunantie Wretan kylässä poistetaan koska uusi tie on rakennettu ainoalle kiinteistölle joka on käyttänyt osoitetta. Tie on myös kasvanut umpeen. Tiet esitellään liitteessä 8a.

25 Tekninen lautakunta EHDOTUS (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää nimetä tiet seuraavasti: 1. Östergårdintie Långnäsissä nimetään Långnäsudden Långnäsinniemi. 2. Välitie Santasaaressa nimetään Källvägen Lähdetie. 3. Hevoshaantie Björkbodassa nimetään Hästhagagränd Hevoshaankuja. 4. Rakuunantie Wretassa poistetaan. ASIAN KÄSITTELY: Lautakunnan jäsen Gustav Ekholm ehdotti että kohdan 1, tiennimi Östergårdintie nimetään Hummeldalsvägeniksi. Suomenkielinen ehdotus puuttui. Asian valmistelijat eivät pystyneet kokouksessa sanomaan löytyvätkö samanlainen nimi jossain muualla kunnassa. MUUTETTU EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää nimetä tiet seuraavasti: 1. Östergårdintie Långnäsissä poistetaan asialistasta ja tien nimeäminen valmistellaan uudelleen. 2. Välitie Santasaaressa nimetään Källvägen Lähdetie. 3. Hevoshaantie Björkbodassa nimetään Hästhagagränd Hevoshaankuja. 4. Rakuunantie Wretassa poistetaan. Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin.

26 Tekninen lautakunta Uusi tienimi Skarpbölentie Tekn. 161 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio) Thorvald Avellan kiinteistön, osoitteella Turuntie 187, omistajana on suullisesti anonut uutta osoitetta. Avellanin ehdotus on Skarpbölevägen - Skarpbölentie. Nimi viittaa alueen nimeen, Skarpböle. Tie esitellään liitteessä 9. EHDOTUS (tekninen johtaja) Käytäntö uuden tienimen saamiseksi on ollut että tiellä on vähintään kolme taloutta. Tässä tapauksessa katsotaan että Skarpböle on hyvin tunnettu ja siksi uusi tienimi voidaan antaa. Tekninen lautakunta päättää nimetä tie seuraavasti: Skarpbölevägen - Skarpbölentie PÄÄTÖS

27 Tekninen lautakunta Päätösvallan siirto koskien jätehuoltoa Tekn. 162 VALMISTUS (tekninen johtaja): Kemiönsaaren kunnan jätetaksassa, jonka uusin versio astui voimaan , on kirjoittelu joka säätää jätekuljetusten toteutusta. Vaihtoedot ovat kiinteistökohtainen keräys ja aluekeräys ja lähemmät määräykset jätekuljetusten totetuttamisesta on kirjoitettu 1. Samassa pykälässä on myös seuraava kirjoittelu: Kunnan tekninen lautakunta voi, hyvinperustellun syyn perusteella jo Rouskis Oy:n suostumuksella, myöntää aluekeräykseen kuuluvalle asuinkiinteistölle oikeus siirtyä kiinteistökohtaiseeen keräykseen. Muutosta on haettava kirjallisesti. Tällä hetkellä paine on suuri päätökselle joka koskee keräystapaa. Vuosittain tulee kysymykseen useita kymmeniä asioita, ensimmäiset vuodet. Päätöksenkulun joustavuuden parantamiseksi olisi tehtävä päätösvallan siirto virkamiehelle. Kemiönsaaren jätetaksa 1 annetaan tiedoksi. EHDOTUS (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää siirtää päätösvallan, aluekeräykseen kuuluvien asuinkiinteistöjen siirtymisestä kiinteistökohtaiseen keräykseen koskevissa asioissa, tekniselle johtajalle.

28 Tekninen lautakunta Vastaus tiekunnille Tekn. 163 VALMISTELU (infrapäällikkö Roger Hakalax ja suunnitteluinsinööri Frida Vuorio): Elvikin ja Strömsnäsin tiekunnat ovat lähettäneet kirjeen koskien vuoden 2009 kunnossapitoavustusta. Molemmilla tiekunnilla on yksi vakituinen asukas ja vapaa-ajan kiinteistöä. 1. Avustus 2010 Uusi luokittelu, joka tulee olemaan vuoden 2010 avustuksen perusteena, ei ole vielä valmis. Kriteereitä, kuten tien pituus tai vakituisten asukkaiden määrää, ei ole vielä vahvistettu koskien vuoden 2010 avustusten myöntämistä. 2. Tienpitovelvollisuus Laissa yksityisistä teistä 22 on selvästi määritelty että henkilö joka on saanut tieoikeuden on velvollinen tieosakkaana kunnossapitää tietä. 23 :ssä käsitellään kustannusten jakoa. Tiekunta päättää tien tasosta. Tiekunta päättää myös aurataanko tie vapaaajankiinteistölle tai ei. 3. Jäteastioiden tyhjentäminen Jätehuolto määritellään jätelaissa (1072/1993). 7 :ssä säädetään että jätteiden tuottajan tulee järjestää jätteiden keräys ja että kiinteistönomistajan tulee huolehtia siitä että jätteiden keräys kuuluu järjestetyn jätteiden keräyksen piiriin. Laki siis velvoittaa jätteidentuottajan ja kiinteistön omistajan huolehtimaan jätteiden käsittelystä lain säätämällä tavalla. Kunta päättää keräyspaikoista ja järjestetystä jätteidenkuljetuksesta. Tämä t.s. tarkoittaa että jätehuollolla ei ole yhteyttä asuinpaikkaan ja/tai jos kiinteistön haltija asuu yksityisen tien, kadun tai muun tien varrella. Kaikki kiinteistönhaltijat kuuluvat lain piiriin jätehuollon järjestämisestä. 4. Virallinen tiekunnan perustaminen Ennen tekninen lautakunnan kokousta ei ollut uusia yksilöityjä kriteereitä joita tiekuntien tulisi täyttää, saadakseen avustusta. Yksi selkeä kriteeri oli kuitenkin että tiekunnan on oltava virallinen. Virallisella tiekunnalla on monta hyvää puolta kiinteistönomistajan velvollisuuksia ja oikeuksia ajatellen. 5. Valitus, koskien vuoden 2009 tiekuntien avustuksia Tiekuntien kirje ei ole tullut oikaisuvaatimuksen määräämässä ajassa koskien vuoden 2009 tiekuntien avustuspäätöstä. Tiekuntien kirje annetaan tiedoksi.

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 PÖYTÄKIRJA 4/2009 Toimielin Kokouspvm Sivu Peruspalvelulautakunta 4 / 2009 9.4.2009 1 Kokousaika : Torstaina 9. huhtikuuta 2009 klo 15.00 16.30 Kokouspaikka : Kunnantoimisto Kemiössä, hallituksen huone

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä,

Kunnantoimisto Kemiössä, 4/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 17.00-18.00 Kokouspaikka: Kemiönsaaren keskuskoulu Päättäjät: Muut: Marjaana Hoikkala Keijo Arfman Outi Haanpää Jorma Leppänen Hans Söderholm, poissa Taina Tilvis Saila

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.06.2014 klo 10:00-10:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 57 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen.

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Luumäen kunnanhallitus PL 13 54501 TAAVETTI LAUSUNTO 7.2.2014 KASELY/24/07.01/2014 LULJMÄEN KUNNANHALLITUS Saapunut /.L 2O.. Diaannro Kbitelty / 20. * Viite Lausuntopyyntönne

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 6/2016 Tekninen lautakunta

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 6/2016 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO 6/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.00 17.30 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 28 Sataman aallonmurtajan sivukiinnityspaikka... 46 29 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 7/2015 Tekninen lautakunta

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 7/2015 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO 7/2015 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 30.9.2015 klo 17.00 18.24 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 39 Ilmoilan alueen teiden korjausrakentaminen/ katusuunnitelma/rakennussuunnitelma...

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 17 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 17 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 17 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 03. lokakuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 131 Myyntitarjous/ Padasapu Ky... 240 132 Kankaantien lehtikuusien

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot